Sunteți pe pagina 1din 344

Cuprins

1 Aplica tii Ón economie

 

6

1.1 Aplica tii ale derivatei Ón economie

 

6

1.2 Func tii

de produc tie

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

1.3 Func tii cerere - venit

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

1.4 Func tii

cerere - pre t

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

1.5 Alte func tii din domeniul economic

 

12

1.6 Probleme rezolvate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

1.7 Probleme propuse .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

2 Func tii reale de mai multe variabile reale

 

17

2.1 Spa tiul R n

Siruri

2.2 de puncte din

.

.

.

.

R n

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

26

2.3 Limite si continuitate pentru func tii reale de mai multe variabile 28

2.4 Derivate par tiale, diferen tiabilitate si diferen tial„ pentru func ti-

ile reale de mai multe variabile

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38

2.5 Derivate par tiale de ordin superior. Diferen tiale de ordin su-

perior

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

44

2.5.1 Derivate par tiale de ordin superior

 

44

2.5.2 Diferen tiale de ordin superior

 

48

2.6 Probleme rezolvate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

52

2.6.1 Elemente de topologie Ón R n

 

52

2.6.2 Limite si continuitate

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

60

2.6.3 Derivate par tiale, diferen tiale

 

67

2.7 Probleme propuse

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

79

2.7.1 Elemente de topologie Ón R n

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

79

2.7.2 Limite, continuitate

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

81

2.7.3 Derivate par tiale, diferen tiale

 

83

3 Formula lui Taylor

 

97

3.1 Formula lui Taylor pentru o func tie de o variabil aº .

.

.

.

.

.

.

97

3.2 Formula lui Mac - Laurin

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

102

3.3 Formula lui Taylor si Mac-Laurin pentru c‚teva func tii ele-

mentare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

102

3.4 Alte aplica tii ale formulei lui Taylor si Mac-Laurin .

.

.

.

.

.

105

3.5 Formula lui Taylor pentru func tii de dou„ si mai multe variabile.109

3.6 Probleme rezolvate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

116

3.7 Probleme propuse .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

118

 

1

4

Extremele func tiilor de mai multe variabile

119

4.1 Extremele func tiilor de dou„ variabile

 

119

4.2 Extremele func tiilor de n variabile (n 2)

 

124

4.3 Extreme condi tionate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

129

4.4 Modele deterministe de gestiune a stocurilor

 

146

4.4.1 Modelul cu perioad aº Öxa,º cerere constanta,º f arº aº rupturaº 148

4.4.2 Modelul cu perioad aº Öxa,º cerere constanta,º cu rupturaº 151

4.5 Ajustarea si interpolarea datelor experimentale

 

154

4.5.1 Ajustarea datelor experimentale. Metoda celor mai

 
 

mici p atrateº

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

155

4.5.2 Interpolarea datelor experimentale. Polinomul de in-

 
 

terpolare a lui Lagrange

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

159

4.6 Probleme rezolvate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

163

4.7 Probleme propuse .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

172

5 Integrale Euleriene

 

176

5.1 Integrale generalizate .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

176

5.1.1 Integrale pe interval nem„rginit

 

176

5.1.2 Integrale din func tii nem arginiteº

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

180

5.2 Integrale euleriene

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

185

5.2.1 Integrala lui Euler de spe ta Ónt‚i. Func tia beta

 

185

5.2.2 Integrala lui Euler de spe ta a doua. Func tia gama

 

191

5.2.3 Integrala Euler-Poisson

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

194

5.3 Probleme rezolvate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

195

5.4 Probleme propuse .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

199

6 C‚mp de evenimente, c‚mp de probabilitate

 

200

6.1 Corp ( -corp) de p arº ti ale unei mul timi

 

200

6.2 C‚mp ( -c‚mp) de evenimente

 

203

6.3 C‚mp ( -c‚mp) de probabilitate

 

207

6.4 Probabilit„ ti condi tionate. Independen ta

 

213

6.5 Probleme rezolvate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

220

6.6 Probleme propuse

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

225

7 Scheme clasice de probabilitate

 

227

7.1 Schema urnei cu bila nerevenit aº

 

227

7.2 Generalizare. Schema urnei cu bila nerevenitaº cu mai multe

 

st ariº

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

228

7.3 Schema urnei cu bila revenit aº

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

229

7.4 Generalizare. Schema urnei cu bila revenitaº cu mai multe st ariº 232

2

7.5 Schema urnelor lui Poisson

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

235

7.6 Probleme rezolvate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

237

7.7 Probleme propuse .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

240

8 Variabile aleatoare

242

8.1 DeÖni tii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

242

8.2 Opera tii cu variabile aleatoare de tip discret

.

.

.

.

.

.

.

.

.

244

8.3 Func tia de reparti tie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

245

8.4 Variabile de tip continuu

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

247

8.5 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare

 

249

8.5.1 Caracteristici de grupare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

249

8.5.2 Caracteristici de Ómpraº stiere (sau de dep artare)º

.

.

.

.

252

8.6 Probleme rezolvate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

256

8.7 Probleme propuse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

261

9 Reparti tii clasice

263

9.1 Reparti tii clasice de tip discret

 

263

9.1.1 Reparti tia hipergeometric aº

 

263

9.1.2 binomialaº .

Reparti tia

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

266

9.1.3 Poisson

Reparti tia

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

268

9.1.4 Reparti tia

geometric aº

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

270

9.2 Reparti tii clasice de tip continuu

 

273

9.2.1 Reparti tia

uniform aº

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

273

9.2.2 Reparti tia exponen tialaº negativaº

 

275

9.2.3 Cauchy

Reparti tia

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

277

9.2.4 normal aº . .

9.2.5 Reparti tia

.

Reparti tia

gama

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

278

281

9.2.6 Reparti tia

beta

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

283

9.2.7 Reparti tia

2 (Hi-patrat)º

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

285

9.2.8 Reparti tia t (Student)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

288

9.2.9 Reparti tia F (Fischer-SnÈdÈcor)

 

291

9.3 Probleme rezolvate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

294

9.4 Probleme propuse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

297

10 Programare liniaraº

298

10.1

Sisteme de ecua tii liniare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

298

10.1.1 Regula dreptunghiului pentru efectuarea unor trans- form ariº elementare pe linii Óntr-o matrice

298

10.1.2 Metoda elimin ariiº complete pentru rezolvarea sistemelor

de ecua tii liniare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

300

 

3

10.1.3

Solu tii admisibile de baz aº

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

304

10.2 Programare liniaraº

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

306

10.2.1

Formularea si rezolvarea problemei standard

 

306

10.3 Problema de reparti tie (de transport)

 

309

10.3.1 Formularea problemei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

309

10.3.2 Rezolvarea problemei de transport

 

311

10.4 Probleme rezolvate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

317

10.5 Probleme propuse .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

337

 

4

Prefa taº

Luarea unor decizii potrivite cu situa tiile din ce Ón ce mai complexe Ón care se aáaº economiile perioadei actuale este substan tial facilitataº de utilizarea unor logici adecvate, corecte. Ra tionamentul si calculele matematice pot constitui un suport hotar‚torº pentru baza unei asemenea logici. Matematica aplicataº oferaº o larg aº paletaº de modele si tehnici care folosite cum trebuie conduc la rezultate semniÖcative. Acest volum este structurat pe programa analitic aº a cursului de îMatem- atici aplicate in economieîpredat de c atreº autori studen tilor de la Facultatea de Stiin te Economice si Gestiunea Afacerilor a Universitaº tii îBabe s-Bolyaiî din Cluj-Napoca. Se adreseaz aº at‚t studen tilor economi sti, pentru a le u sura selectarea materialului necesar din diversele ramuri ale matematicii, c‚t si celor care au tangen taº cu domeniul economic. Cre sterea continu aº a aplicabilit aº tii matematicii moderne necesit aº at‚t no tiuni teoretice fundamentale c‚t si aplica tii imediate ale acestora pentru a Ónlesni drumul studen tilor spre conturarea unei g‚ndiri economice riguroase. Teoria economic aº s-a bazat Óntotdeauna pe cuno stin te matematice necesare modelariiº informa tiilor si a previziunilor asupra fenomenelor economice. Materialul acestui volum cuprinde 5 capitole de analiz aº matematica,º 4 capitole de teoria probabilitaº tilor si un capitol de algebraº liniara,º Öind prezen- tat Óntr-o structur aº modern aº si accesibil a.º Fiecare capitol este Óncheiat cu dou aº paragrafe care con tin probleme concrete, probleme rezolvate, respectiv probleme propuse. Cu prezentul volum speramº s aº contribuim la asimilarea Ón condi tii mai bune a cuno stin telor de matematic aº ce fac parte din pregatireaº de baz aº a viitorului economist.

Cluj-Napoca, septembrie 2007

5

Autorii

1

Aplica tii Ón economie

Œn acest prim capitol prezentamº c‚teva aplica tii ale matematicii Ón domeniul

economic. Mai Ónt‚i ne referim la utilizarea derivatei func tiilor de o singuraº

variabilaº pentru a deÖni diverse m arimiº

Apoi prezentamº diversele func tii de produc tie mai importante si care se utilizeaz aº des Ón literatura economica.º

utile Ón analizele economice.

1.1 Aplica tii ale derivatei Ón economie

Dup aº cum este cunoscut, o func tie este un triplet (A; B; f ); Ón care A este domeniul de deÖni tie, B este codomeniul, iar f este legea prin care Öec aruiº element din domeniu i se asociaz aº un element din codomeniu. Peste tot Ón acest capitol domeniul va Ö un interval sau o submul time din spa tiul cu mai multe dimensiuni, codomeniul va Ö mul timea numerelor reale, iar func tia va avea o semniÖca tie economic a.º Pentru Ónceput Öe

f

: D ! R ;

D R - interval,

x

7 ! y = f (x) (f func tia cu semniÖca tie economic„).

Cele mai des utilizate m arimiº

(no tiuni) sunt prezentate Ón continuare.

1) Valoarea medie local„ Ón x (Ón intervalul [x,x + x] ) (= raportul dintre cre sterea func tiei si cre sterea variabilei)

f (x) = f (x + x) f (x)

x

x

2) Valoarea marginal„ Ón x (viteza de varia tie) (= limita valorii medii locale Ón x, c‚nd x ! 0)

f 0 (x) = df (x) = lim

dx

x !0

f (x)

x

3) Valoarea medie Ón intervalul [0; x]

f (x) f (0)

6

x

4) Varia tia relativ„ a func tiei f Ón x (= rata de varia tie) (= raportul dintre cre sterea func tiei si valoarea func tiei)

f (x) = f (x + x) f (x)

f (x)

f (x)

5) Ritmul mediu de varia tie Ón x (= raportul dintre varia tia relativaº a func tiei (rata de varia tie) si cre sterea variabilei)

R m =

f ( x) f ( x )

x

=

f (x)

1

x

f (x)

6) Ritmul local de varia tie Ón x (viteza relativ„ de varia tie)

!0 R m = f 0 (x)

f (x)

R f;x = lim

x

= (ln f (x)) 0

7) Elasticitatea medie Ón x (= raportul ratelor de varia tie = raportul varia tiilor relative ale celor dou„ variabile)

E m =

f ( x ) f ( x )

x

x

=

x

f (x)

f (x)

x

=

f ( x ) x

f ( x )

x

8) Elasticitatea local„ a lui y Ón raport cu x

E = lim

y

x

x !0 E m =

(x) f 0 (x) = (ln f (x)) 0

x

f

(ln x) 0

Observa tia 1.1.1 Elasticitatea localºa a lui x Ón raport cu y

y

x

E

= f (x)

x

1

(ln x) 0

f 0 (x) = (ln f (x)) 0 = (E

x ) 1

y

Elasticitatea este independent„ de unit„ tile de m„sur„ pentru cele dou„ variabile. Cu ea se eviden tiaz„ varia tia unui parametru care are o cre stere relativ„ mult mai semniÖcativ„ dec‚t varia tia absolut„.

7

1.2

Func tii de produc tie

f : D ! R + ;

D R n

+

x = (x 1 ;x 2 ; :::; x n ) 7 !y = f (x 1 ;x 2 ; :::; x n )

1)

y

Func tia Cobb - Douglas

= Ax x ; y = f (x 1 ;x 2 ); D = R 2

1

2

+

A; ; - constante,

A - factor rezidual (progresul tehnic, stocul de cercetare, Ónv„ t„m‚nt,etc)

x 1 - capitalul

x 2 - for ta de munc„

y

- produc tia (venitul na tional, produsul na tional brut)

; - m„soar„ elasticit„ tile lui y fa t„ de x 1 ;x 2

Observa tia 1.2.1 a) Folosind diferen tiala :

de ordinul Ónt‚i se ob tine

rela tia

b)

dy

=

dx 1 + dx 2

x

Suma + - m„soar„ Ñrandamentul Özicî, care poate Ö constant, cresc„- tor sau descresc„tor.

y

1

x

2

2)

Costul produc tiei D = R 2

+

C (y ) = C (x 1 ;x 2 ) = C 1 x 1 + C 2 x 2

3)

4)

Incas„rile din v‚nzare D = R 2

+

R (y ) = ry = r A x x

1

2

BeneÖciul (proÖtul) D = R 2

+

B (y ) = R (y ) C (y )

8

Enun tamº doar aici ni ste rezultate referitoare la unele dintre m arimileº func tiile considerate. Astfel avem:

si

Teorema 1.2.1 Costul minim (C min ), c‚nd produc tia este y 0 se ob tine pen- tru

si

x 10 =

1 C 2 + y 0 + ; x 20 = :::: C 1 A
1
C 2
+ y 0
+ ; x 20 = ::::
C 1
A
1 + C 2 + + C 1 C min = ( + ) y
1
+ C 2
+
+ C 1
C min = ( + ) y 0
A

Teorema 1.2.2 BeneÖciul maxim (B max ), c‚nd produc tia este y 0 , se ob tine

pentru x 10 = :::; x 20 = ::: si