FIŞĂ DE LECTURĂ

Opera lirică Am început lectura (data) Autorul : MIHAI EMINESCU Volumul :”Poezii” Editura: TANA Am terminat lectura (data)

Anul apariţiei volumului: 1883

Date importante din viaţa şi activitatea scriitorului : Poetul Mihai Eminescu (1850-1889) s-a născut in Moldova
la Botoşani, apoi a urmat şcoala făcând clasa a III-a si a IV-a la Cernauţi, la şcoala greco-orientală in anul 1857.In anul şcolar 18581859, Eminescu s-a clasat al cincisprezecelea din 72 de colegi, iar dupa al doilea an de şcoala reuşise să se claseze al 5-lea din optzeci de elevi. In toamna anului1869 la sfârşitul lunii septembrie, Eminescu părăseşte pentru totdeauna locul natal. Ion L. Caragiale a fost coleg cu Mihai şi a fost singurul care l-a văzut inainte de a pleca la Bucureşti. Eminescu a plecat să studieze la Viena unde a studiat doar trei ani , apoi şi-a urmat studiile la Berlin. Mihai Eminescu a fost redactor la ziarul Timpul , alături de Ion L.Caragiale. El a plecat de la acest ziar in urma unui conflict, apoi colaborând la ziarul Tribuna. De asemenea la Iaşi a scris in Convorbiri Literare alaturi de Titu Maiorescu. Eminescu se stinge din viată în luna iunie a anului 1889, la numai 39 de ani,dupa o lungă suferinţă .

Alte opere ale autorului : Scrisoarea I, Luceafărul, Doina, Călin( file din poveste). Titlul operei literare : LACUL. Genul literar: genul liric. Specia literară: pastel. Versificaţia : Poezia este formată din 5 strofe . Strofa are 4 versuri. Tipul de rimă : incrucişată. Măsura versurilor : 8 silabe Ritmul : trohaic. Eul liric ( indici ai prezenţei, sentimentele exprimate ) : prezenţa eului liric se subliniază prin pronumele personal eu şi prin verbe la persoana I singular: “trec”, “ascult”, “aştept”. Caracteristici ale peisajului contemplat de eul liric ( cu exemple din text ) : tabloul terestru îl formează lacul încărcat cu “Nuferi galbeni” şi codrul, simbol al permanenţei, iar planul cosmic îl constitue cerul al cărui senin se reflectă în oglinda apei. Prin verbele: “tresărind” şi “cutremură” se realizează personificarea naturii cuprinsă şi ea de fiorul emoţiei aşteptării. Barca este simbolul locului ocrotitor, unde, îndrăgostiţii îşi pot trăi iubirea tainică şi pură. Tonul general al poeziei : “Lacul” este o creaţie lirică de dragoste şi de natură, o idilă cu elemente de pastel în care se îmbină sentimentul dragostei pentru fiinţa iubită cu adoraţia faţă de frumuseţile naturii. Mesajul operei literare : poezia exprimă dorinţa intensă a poetului de împlinire a visului de iubire. Figuri de stil ( epitete, comparaţii, personificări, metafore, repetiţii, enumeraţii, hiperbole, inversiuni, aliteraţii, asonanţe) cu citate din text:  epitete cromatice – ,,Lacul codrilor albastru’’... ,,Nuferi galbeni îl încarcă’’;  metafore - ,,Cercuri albe” ;

. auditive. deşi el surprinde un moment de iubire neîmplinită.conţin repetarea silabei „să”(să sărim) şi a consoanei „s” (să nu-mi scape) . Opinii critice / Referinţe critice: poezia „Lacul” este o operă lirică întrucât Eminescu sugerează o anumită atmosferă poetică subiectivă.Să plutim cuprinşi de farmec Sub lumina blândei lune ‘’ Impresii personale (de ce ţi-a plăcut lectura ?) : Poezia reprezintă o viziune romantică a autorului asupra existenţei..  personificarea . .„Îngânaţi de glas de ape”. Titlul operei literare ( structură.  asonanţele . Imagini artistice ( vizuale. a unei nave sau a unui aparat de zbor. împleteşte sentimentele dragostei faţă de fiinţa iubită cu adoraţia faţă de frumuseţile naturii. tactile. apa). numeşte locul de visare şi de intâlnire pentru cei doi indrăgostiţi. dinamice ) cu citate din text :  imaginile auditive sunt constituite de armonia miscării vântului şi a apei sugerate de verbele: „foşnească” . Vocabular ( câteva cuvinte noi pe care le-ai învăţat din opera citită şi sensurile lor) : cîrmă = piesă mobilă care servește la menținerea sau la schimbarea direcției de mers a unei ambarcații.sunt realizate prin accentuarea vocalei „A” (unduioasa. Citate preferate ( scrise între ghilimele) :  .  aliteraţiile . „sune” . parcă ascult. parcă aştept ’’ . semnificaţie ) : este exprimat printr-un substantiv comun articulat.. olfactive. printr-o uşoară seninătate şi calmă resemnare. de adverbul „lin” si de adjectivul „unduioasă” folosite ca epitete. repetiţia adverbului parcă: .