Sunteți pe pagina 1din 3

Studiaţ i convergenţ a seriilor:

1 3 n + 2 n + 1 2 + n + 1
1
3
n +
2
n +
1
2
+
n +
1

3 + n

1 .

n 0

2.

n 0

3.

n 1

4.

n 0

5.

1

3

5

(

2

n

1

)

2

5

8

(

3

n

1

)

 

n

 

a

n !

,

a >

 

0

n

!

+

2

n

 

n

 
 

2

 

n

 

3

1 +

 

n

 

n !

(

α α

+ 1

)(

α

+

n

1

) ,

α

n

n 1

6.

n

n 1

n 1

7.

sin n

n

(

n

+ 1

)

sin n

8.

n 1

9.

n

n 1

n

+ 2

10.

11.

12.

n 1

n 1

n 1

cos n

n +

n + 1

3

5

n

1

cos

n

cos

(

n + 1

n

)

(

n + 2

)

3

> 0

Determinaţ i mul ţ imea de convergenţă a seriilor de puteri:

1. n n x ! n ≥1 n x 2. 3 2 2 n n
1.
n
n x
!
n ≥1
n
x
2.
3
2
2 n n
+
+
n
n ≥ 1
n
x
3.
3
+
2 n
n ≥ 1
(
)
n
4.
n
n
x
n ≥1
(
n
n
) x
n
5.
2
+
3
n ≥ 1
n
x
6.
n
+
2
n ≥ 0
n
x
7.
2
n
+
1
n ≥ 0

Studiaţ i convergenţ a ş irurilor de funcţ ii:

1.

2.

3.

4.

f

n

f

n

f

n

f

n

(

: 0,

[

: 0,

)

)

∞ →

∞ →

:

(

0,1

)

R,

R

()

()

=

2 n

3 n

+

x

x

+ 3

n

=

x +

2

x

n

+

1

5

=

x (x +

n )

f x

n

,

f x

n

R,

()

f x

n

[

: 0,

)

R

,

()

f x

n

x

sin

nx

= nx 1

+

Studiaţ i convergenţ a seriilor de funcţ ii:

n

Calculaţ i

1.

2.

3.

1.

2.

n

0

n 0

n

0

(

1

n

x

)

n

cos

x

)

pe [1,1]

(

n + 1 !

2

nx pe (1,1)

n

1

1

1 +

x

n

2

n

pe (1,1)

lim

lim

n →∞

5

2

1

e

n x

2

1

+ 1 5

(

)

dx

dx

2

4 n

0

+

x

3

Dezvoltaţ i în serie, după puterile lui x, funcţ iile de mai jos, precizând ş i mulţ imea pe care funcţ iile se dezvolt ă în serie de puteri.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

f : R R, f (x ) = sin x

f

f

: (1, )R, f ()x = ln(1 + x )

(

)

: R R, f x = e

x

f

f

f

:

:

:

f :

R

R

R

R

{

{ }

{ }

{ }

}

1

2,3

1,4

1,2

R,

R

()

f x

()

, f x

R

R

()

()

, f x

, f x

=

=

=

=

f : R

R, f (x ) = arctgx

 

1

1

+

x

 

1

 

x

2

5

x

+

6

 

1

x

2

5

x

+

4

 

1

x

2

3

x

+

2

 

3

 

f

:

 

2

,

Dezvoltaţ i în serie, după puterile lui x 1 , funcţ ia

(

R f x

,

)

=

2 x + 3
2
x
+
3

Calculaţ

i

1.

2.

3.

n 0

()1

n

nx

n

,

x

( 1,1)

x

+

x

2

x

n

+

+

2

n

+

,

x [0,1)

1

+

2

3

x + x

2

+

+

()1

n +

x

n

+

,

x

()1,1

Calculaţ i derivatele parţ iale de ordin I ş i II ş i Jacobianul funcţ iilor:

1.

2.

3.

4.

5.

: R

f

f

f :

:

f

f

: R

:

R

2

,

,

(

,

()0,

2

R

2

3

2

f (x

,

)

y z )

,

=

(xe

y

z x

,

2

+

5

2

y z

)

.

R R f x y = xy + x + y +

R ×

,

f (x y )=

3

1)

.

2

.

+

,

y , x ln y

2

3

R

,

(

)

3

, f ()x , y

(x

2

=

z

,

(

2

,2

(xy , x

x y x + zy )

R R f x = x + x

,

x +

)

.

Calculaţ i diferenţ ialele de ordin I ş i II ale funcţ iilor:

1.

2.

f

2

: R

R

f :

R

3

R

,

,

f (

(

f

x , y

)

(

= x ln y

2

+ 2

)

+

x y z

,

,

)

=

xyz

x

2

+ 1

+ zy

3

xy .

.

Determinaţ i punctele de extrem local ale funcţ iilor urm ătoare:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

:

f

f :

:

f

f :

f :

R

R

R

R

R

2

2

2

2

2

R

R

R

R

R

f

: R

2

R

,

,

,

,

,

,

f (x , y f (x , y

y

x

f x y

x

f

= ) = x

x

)

(

(

,

,

f

(

,

)

)

)

= x

= x

y = x

3

2

2

2

2

f

(

x y = x +

,

)

2

− + xy + y 2 x y

2

+

+

+

+

2

3 xy

2

y

y

y

y

2

2

2

+

2

1 5 x

2

4

2

x +

x

x +

x +

2

2

1 2 y

2

2

1

1

.

y +

y +

.

1

1

.

.

.

.

Calculaţ i derivatele funcţ iilor implicite rezultate din relaţ iile date mai jos:

1.

2.

+

ux v

xu

+ +

y

v

y

= 0

=

1

0

;

x

u

ş

x sin( y + z )+ xz = 0 ;

z

x

i

ş

y

v

.

i

z

y

3.

4.

x

2

x

+

xz

+

+

y

+

3

2

2

z

y

=

1

=

4

;

x + y + xz +

2

2

3

=

5. (

y + z

)

2

+ xy +

3

=

x

z

0

;

0

;

ş

i

2

y

z

z

y

2

2

z

.

x

2

.

6.

7.

y

2

yz

2

xy

x

+

+

x xz

x

y

+

= 1

x

+

+

+

z

= 4

xz

= 1

z

= 4

;

;

y

x

y

x

ş

i

ş

i

z

x

z

.

x

.

8.

y + x + xyz + = ;

2

2

3

0

2

z

x

2

.

.

.