Sunteți pe pagina 1din 2

IZOTOPII OXIGENULUI

16 O 8 Oxigenul este un amestec de 3 izotopi 18 O 8 IZOTOP 16 8O 17 8O 18 8O 18 8 8 8 10 A 16 17 Z 8 8 Protoni p+ 8 8 electroni e8 8 neutroni n0 8 9 17 O 8

Cei trei izotopi prezentai n tabel sunt stabili; Exist i 3 izotopi radioactivi ai oxigenului: 14O 15O 19O Alti izotopi: 14O, 15O,
16

O,

17

O,

18

O,

19

O,

20

Cioca Ana Maria Clasa a VIIIa E Scoala Stefan cel Mare 03.11.2011