Sunteți pe pagina 1din 65

Inteligen

artificial

6-7. Reprezentarea cunoa terii prin logica predicatelor


Dan Glea, Florin Leon
Universitatea Tehnic Gh. Asachi Ia i Facultatea de Automatic i Calculatoare http://eureka.cs.tuiasi.ro/~fleon/curs_ia.htm

Reprezentarea cunoa terii prin logica predicatelor


1. Tipuri de ra ionament 2. Logica propozi ional i logica predicatelor 3. Teorema de completitudine a calculului propozi ional 4. Procesul de rezolu ie 4.1. Reguli de transformare a formulelor 4.2. Forma normal conjunctiv 4.3. Rezolu ia propozi ional 4.3. Rezolu ia predicativ 5. Concluzii

Reprezentarea cunoa terii prin logica predicatelor


1. Tipuri de ra ionament 2. Logica propozi ional i logica predicatelor 3. Teorema de completitudine a calculului propozi ional 4. Procesul de rezolu ie 4.1. Reguli de transformare a formulelor 4.2. Forma normal conjunctiv 4.3. Rezolu ia propozi ional 4.3. Rezolu ia predicativ 5. Concluzii

Ra ionamentul


  

O tr s tur de baz a inteligen ei este capacitatea de a face asocia ii i de a genera noi informa ii pe baza celor existente Aceast capacitate se manifest prin posibilitatea de a ra iona Ra ionamentul este un lan de judec i, al c rui obiectiv este ob inerea de noi adev ruri Judecata este o form fundamental de logic , exprimat prin propozi ii prin care se afirm sau se neag ceva i care are o valoare de adev r (adev rat sau fals) ntr-un ra ionament, o judecat numit premis este legat de o alta, concluzia, prin opera ia logic numit inferen

Ra ionamentul deductiv


Din premise cu caracter general se extrage o concluzie cu caracter particular Putem gndi aceast abordare ntr-o manier top-down:
   

se pleac de la o teorie general n problema studiat se definesc unele ipoteze care trebuie testate se fac observa iile necesare n func ie de acestea, teoria este confirmat sau nu

Ra ionamentul deductiv


Un exemplu n acest sens este silogismul clasic:


  

Socrate este om. To i oamenii sunt muritori. n consecin , Socrate este muritor.

IQ Test


Nici un om nu este bun, dar unii oameni nu sunt r i. Atunci:


  

to i oamenii nu sunt r i nici un om nu este r u to i oamenii nu sunt buni

Ra ionamentul inductiv


De la premise cu caracter particular se ajunge la o concluzie general Aceast abordare parcurge drumul invers, bottom-up:
  

se pleac de la unele observa ii se determin modele se propun ipoteze care s le includ se formuleaz o teorie

Ra ionamentul inductiv
 

Spre deosebire de ra ionamentul deductiv, cel inductiv nu i propune s produc informa ii sigure Acesta nu utilizeaz legi logice de inferen , ci se bazeaz att pe o serie de observa ii apropiate din punct de vedere semantic, ct i pe cuno tin e anterioare De exemplu:
   

Observa ie: Mihai nu a terminat programul pe care trebuia s l fac la termenul limit fixat. Observa ie: Mihai se intereseaz de pre ul componentelor de calculatoare. Experien anterioar : Mihai i ndepline te ntotdeauna sarcinile cu con tiinciozitate. Concluzie: Calculatorul lui Mihai s-a defectat.

IQ Test


Ce urmeaz n seria urm toare: 3 Z 5 Y 9 X 17 _ _ ?


(W 33) .

Induc ia matematic


n multe situa ii, o teorie presupus adev rat n urma unor ra ionamente inductive trebuie confirmat pentru a se g si un model general de aplicabilitate Intervine aici metoda induc iei matematice, care are scopul de a produce conluzii sigure din punct de vedere logic i care nlocuie te analiza unei mul imi infinite de cazuri cu demonstrarea faptului c , dac o propozi ie este adev rat ntr-un caz, ea se dovede te adev rat i n cazul care succede acestuia Propozi ia trebuie verificat mai nti pentru o valoare concret i apoi trebuie demonstrat c adev rul ntr-un pas implic adev rul n pasul urm tor

Exemplu

Ra ionamentul transductiv


Premisele i concluzia sunt la acela i nivel de generalitate Acest tip de ra ionament face apel la g sirea unor analogii IQ Test:


Trompeta este pentru cntat ceea ce cartea este pentru ... (citit)

Subiectul trebuie s identifice rela ia dintre obiect i principala proprietate func ional a sa, pentru ca apoi aceast rela ie s fie aplicat celuilalt obiect

Deduc ie vs. induc ie


 

Deduc ia i induc ia conduc la diferite maniere de cercetare Cercetarea inductiv este mai deschis spre explorare iar rezultatele finale nu sunt ntotdeauna foarte precis conturate Induc ia matematic are o larg utilizare n matematic , putnd fi utilizat la calcularea de sume i produse, la demonstrarea unor egalit i i inegalit i n probleme de divizibilitate, etc. Cercetarea deductiv este mai strict i se concentreaz asupra test rii i confirm rii ipotezelor

Reprezentarea cunoa terii prin logica predicatelor


1. Tipuri de ra ionament 2. Logica propozi ional i logica predicatelor 3. Teorema de completitudine a calculului propozi ional 4. Procesul de rezolu ie 4.1. Reguli de transformare a formulelor 4.2. Forma normal conjunctiv 4.3. Rezolu ia propozi ional 4.3. Rezolu ia predicativ 5. Concluzii

Logica propozi ional
 

Formalismul logic prezint interes deoarece permite derivarea de noi cuno tin e din cuno tin e deja existente, prin deduc ie logico-matematic sau inferen O propozi ie e adev rat dac deriv din propozi ii cunoscute ca adev rate Acesta a fost unul din primele domenii legate de inteligen a artificial , deoarece este strns legat de posibilitatea demonstr rii automate a teoremelor, folosit cu succes n teoria numerelor sau n geometrie

Formule bine formate

Logica predicatelor


 

Sunt numeroase cazurile n care un enun depinde de mai multe argumente De exemplu, n propozi ia Socrate este om, avem de-a face cu o clas , cea a oamenilor, i cu un obiect care are propriet ile corespunz toare clasei n aceast situa ie, avem de-a face cu un predicat Instan a Socrate face predicatul om adev rat:
 

Afirma ie: Socrate este om. Reprezentare: om(Socrate)

Cuantificatori

Cuantificatori

Logica predicativ limbajul natural
n limbajul natural, multe propozi ii sunt ambigue i pentru ele exist mai multe moduri de reprezentare Reprezent rile simple sunt preferabile, ns pot face imposibile unele tipuri de ra ionament Chiar i n unele propozi ii simple, cantitatea de informa ii explicite nu este suficient pentru un ra ionament apropiat celui uman Mai este nevoie de alte propozi ii, pe care oamenii le consider prea banale pentru a le men iona

Exemplu

Exemplu

Reprezentarea cunoa terii prin logica predicatelor


1. Tipuri de ra ionament 2. Logica propozi ional i logica predicatelor 3. Teorema de completitudine a calculului propozi ional 4. Procesul de rezolu ie 4.1. Reguli de transformare a formulelor 4.2. Forma normal conjunctiv 4.3. Rezolu ia propozi ional 4.3. Rezolu ia predicativ 5. Concluzii

Propozi ie

Deduc ie. Teorem

Tautologie

Teorema de completitudine a calculului propozi ional
n calculul propozi ional mul imea teoremelor coincide cu mul imea tautologiilor

Teorema de completitudine a calculului propozi ional


  

Rezultatul afirm c un sistem logic formal este complet dac toate formulele sale valide sunt derivabile ca teoreme No iunea de teorem este de natur sintactic , n timp ce no iunea de tautologie are o natur semantic Teorema subliniaz faptul c acest no iuni sunt echivalente, adic orice tautologie poate fi dedus pe cale sintactic i reciproc Acest lucru ne asigur c teoremele deduse corect dup regulile de inferen stabilite sunt adev rate n orice situa ie i, reciproc, orice propozi ie adev rat n orice caz este o teorem , care poate fi folosit ulterior n procesul de inferen

Reguli de inferen

complete

Reprezentarea cunoa terii prin logica predicatelor


1. Tipuri de ra ionament 2. Logica propozi ional i logica predicatelor 3. Teorema de completitudine a calculului propozi ional 4. Procesul de rezolu ie 4.1. Reguli de transformare a formulelor 4.2. Forma normal conjunctiv 4.3. Rezolu ia propozi ional 4.3. Rezolu ia predicativ 5. Concluzii

Reguli de transformare a formulelor
Dac n unele situa ii se prefer modalitatea de ra ionament nainte, n care se pleac de la ipoteze i se ncearc dezvoltarea de teoreme, pn cnd se ajunge la concluzia dorit , n alte situa ii se poate utiliza ra ionamentul napoi Rezolu ia (Robinson, 1965) este o procedur de inferen des folosit pentru a modela diversele procese de ra ionament din logica predicatelor Demonstra iile se efectueaz prin reducere la absurd

Reguli de transformare a formulelor
Pentru a demonstra c o propozi ie (concluzia) este adev rat , se ncearc demonstrarea faptului c negata sa produce o contradic ie la nivelul ipotezelor
Pentru a aplica aceast metod , orice enun predicativ trebuie adus la forma normal conjunctiv , adic un enun echivalent format dintr-o conjunc ie () de disjunc ii () n acest sens, asupra enun ului ini ial trebuie aplicate o serie de rafin ri succesive, bazate pe cteva reguli de transformare a formulelor

Reguli de transformare a formulelor

Reguli de transformare a formulelor

Reguli de transformare a formulelor

Reprezentarea cunoa terii prin logica predicatelor


1. Tipuri de ra ionament 2. Logica propozi ional i logica predicatelor 3. Teorema de completitudine a calculului propozi ional 4. Procesul de rezolu ie 4.1. Reguli de transformare a formulelor 4.2. Forma normal conjunctiv 4.3. Rezolu ia propozi ional 4.3. Rezolu ia predicativ 5. Concluzii

FNC


Pentru transformarea unui enun n forma normal conjunctiv , se urm re te eliminarea elementelor de imbricare din enun i separarea cuantificatorilor de restul formulei, pentru a fi n final elimina i De aceea, se recomand ca fiecare cuantificator s fie legat de propria variabil

Exemplu

Pasul 1

Pasul 2

Pasul 3

Pasul 4

Pasul 5

Pasul 5

Pasul 6

Pasul 7

Pasul 8

Pasul 9

Reprezentarea cunoa terii prin logica predicatelor


1. Tipuri de ra ionament 2. Logica propozi ional i logica predicatelor 3. Teorema de completitudine a calculului propozi ional 4. Procesul de rezolu ie 4.1. Reguli de transformare a formulelor 4.2. Forma normal conjunctiv 4.3. Rezolu ia propozi ional 4.3. Rezolu ia predicativ 5. Concluzii

Rezolu ia propozi ional
Ideea de baz a acestei forme de ra ionament este deducerea din dou propozi ii, n care unul din termeni apare cu valori de adev r contrare, a unei concluzii din care este eliminat termenul respectiv

Exemplu

Rezolu ia propozi ional

Exemplu

Exemplu

Exemplu

Reprezentarea cunoa terii prin logica predicatelor


1. Tipuri de ra ionament 2. Logica propozi ional i logica predicatelor 3. Teorema de completitudine a calculului propozi ional 4. Procesul de rezolu ie 4.1. Reguli de transformare a formulelor 4.2. Forma normal conjunctiv 4.3. Rezolu ia propozi ional 4.3. Rezolu ia predicativ 5. Concluzii

Rezolu ia predicativ


n logica predicativ , formulele depind de variabile ns dac ntr-o formul avem o instan particular a unei anumite clase, trebuie g sit o modalitate de introducere a acesteia n algoritmul de rezolu ie general

Exemplu

Exemplu

Exemplu

Exemplu

Exemplu

Exemplu
 

Se poate constata c a treia ipotez nu este necesar pentru demonstrarea concluziei Dac pe al treilea nivel al arborelui am fi utilizat-o, nu am fi ajuns la o contradic ie logic , ci am fi demonstrat c Geta nu este tat l lui Tudor n general, dac exist mai multe posibilit i de substitu ie i unele ncerc ri nu dau rezultate, se recomand un backtracking pentru g sirea solu iei

Concluzii
  

Procesul de rezolu ie este o modalitate convenabil de a deduce noi adev ruri din premise multiple Un alt avantaj al s u este posibilitatea aplic rii legilor logice, care au fost studiate intens Metoda beneficiaz de o formalizare strict , care asigur consisten a deduc iilor, nel snd prea mult loc interpret rilor subiective Exist i unele limit ri; dac exist o demonstra ie, metoda rezolu iei garanteaz g sirea ei, ns dac nu exist o astfel de demonstra ie, algoritmul poate intra ntr-o bucl infinit n general, este imposibil de stabilit dac i cnd se va ntmpla acest lucru