Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE,

incheiat astzi .................... orele .........................

1. UNIUNEA COMPOZITORILOR I MUZICOLOGILOR DIN ROMANIA - ASOCIAIA PETRU


DREPTURI DE AUTOR (UCMR - ADA) cu sediul n Bucureti, Strada Ostasilor nr. 12, sector 1,
cod fiscal nr. RO 8887006, persoan juridic prin sentina civila nr. 218/PJ/1996, organism de
gestiune colectiv a drepturilor de autor n domeniul muzical, conform deciziei ORDA nr. 3/1997,
reprezentat prin Grigore Temistocle, n calitate de predator
i
2. D-l/D-na .......................................................... cu domiciliul n ..................................................., str.
.................................................. nr. ............., bl. ..........., sc.. , ap. ..............., sector/jude
.............................., identificat cu ........ seria ............., nr. ..................... ,

eliberat de

.................................., la data de ........................ membru UCMR-ADA identificat cu numrul


................. , n calitate de primitor,

s-a procedat la predarea-primirea certificatului digital de access la aplicaia on-line a UCMR-ADA,


care va fi utilizat exclusiv n vederea identificrii primitorului n cadrul aplicaiei WEB-UCMR-ADA i a
generrii codului de acces ce va permite depunerea declaraiilor lucrrilor muzicale on-line n cadrul
aplicaiei WEB-UCMR-ADA.
n calitate de primitor am luat la cunotiin c certificatul digital nu reprezint o semntur
electronic, ci doar un cod de acces in aplicaia WEB-UCMR-ADA i nu l pot folosi n scopul semnrii
unor nscrisuri n raporturile cu terii.
Subsemnatul/a ....................................... n calitate de primitor menionez c pentru
securizare am configurat, n mod nemijlocit, certificatul digital cu o parol aleas n condiii de deplin
confidenialitate.
Prezentul proces verbal a fost ncheiat in 2(dou) exemplare originale, cte unul pentru
fiecare parte.

PRIMITOR,

PREDATOR,
UCMR-ADA
Grigore Temistocle

Semntura,

Semntura,

Nr. Telefon .....................................................


Adres e-mail .................................................