Sunteți pe pagina 1din 18

Autocorela ia i sta ionaritatea (continuare)

Sta ionaritatea procesului aleator Seria cronologic a reziduurilor, este ca orice serie cronologic , format din realiz ri ale unei variabile aleatoare, care constituie o popula ie (proces aleator, stochastic, random). O presupunere este: sta ionaritatea procesului aleator, adic toate variabilele aleatoare au aceea i distribu ie (aceea i medie i varian ) i c exist invarian n timp (media i varian a sunt acelea i, nu se modific n timp). Se pot defini:
conceptul de autocorela ie de ntrziere k (retard) sau cu decalaj k teste statistice de ipoteze pe aceste autocorela ii:
individuale - care se refer la un anumit decalaj, globale - care se refer la toate decalajele.

Proces de zgomot alb


O suit de variabile aleatoare et de aceea i distribu ie (aceea i medie i aceea i varian ) i independente, care ndeplinesc ipotezele: E(et) = 0, E(et2) = W2, cov et , et d ! 0 pentru t td, se spune c formeaz un proces de zgomot alb i implic pentru to i t = 1,g Vk = corr(et, et - k) = 0.

Testarea sta ionarit ii


Se testeaz ipoteza c un proces aleator (cel care genereaz erori de previziune de ordinul 1) este unul de zgomot alb, cu ajutorul unor: - teste individuale, referitoare la o anumit autocorela ie de ordin k, cnd se suspecteaz o ntrziere k, - un test global asupra mai multor autocorela ii, cnd nu se suspecteaz nici un retard anume. Este imposibil de a efectua un test pentru toate retardurile, chiar dac seriile sunt de lungime finit . Procesele aleatoare sunt n general considerate pentru t de la -g la +g, i nu pentru t = 1, n. O serie este sta ionar cnd nu are nici tendin , nici sezonalitate i este omogen n raport cu timpul.

Test individual de zgomot alb


Estimarea lui Vk este evident rk(e). Testul de ipoteze este: H0: Vk = 0 H1: Vk { 0 RC ! rk e n, care urmeaz o lege Statistica de testat este normal redus N(0,1). De exemplu, pentru E = 5%, se accept H0, dac : -1,96 < RC* < +1,96 sau mp r ind la n -1,96/ n < rk(e) < +1,96/ n . n caz contrar se accept H1, autocorela ia este semnificativ la un prag de semnifica ie E = 5%. Aceste limite de semnifica ie se pot fixa: pentru n = 16 este de +0,5, pentru n = 100 este +0,2 i pentru n = 400 este +0,1. (rezultat din calculul +1,961/20 = +0,1 ).

Testul global de zgomot alb


Testul Q al lui Box-Pierce Testul se realizeaz pentru primele k autocorela ii. H0: V1 = V2 ==Vk = 0 H1: exist cel pu in un Vk { 0, k = 1,K
Q ! n rk2 e , care pentru n Testul se refer la statistica
K k !1

mare, urmeaz o lege


k

G2
2

cu k grade de libertate.
2 k

r e n ! r

e n

Dac se fixeaz E = 5%, se verific dac Q* > G2tab; G2tab reprezint cuantila de ordinul 0,95 a legii G2 cu k grade de libertate.

ntr-un model de regresie multipl , ntre serii cronologice, , yt ! a0 a1 x1t ... ak xkt et erorile sunt independente, de medie 0 i varian constant . Se presupune deci, c ele constituie un proces de zgomot alb. Dac se adaug presupunerea de normalitate, se spune c exist un proces gaussian de zgomot alb. Supozi ia nu este fondat n m sura n care variabilele la timpul t le influen eaz pe cele la t + 1. Cum autocorela ia erorilor risc s deformeze concluziile studiului, presupunerea merit a fi verificat . Testul Durbin - Watson nu prive te dect autocorela ia de ordinul 1. Prezen a autocorela iei pentru alte retarduri (ntrzieri) va trece neobservat , doar dac nu se utilizeaz testele de zgomot alb. Aceste teste necesit ns serii cronologice suficient de lungi. Testele descrise au aplica ie imediat n analiza reziduurilor, a oric rei metode de previziune. Se aplic testele de zgomot alb pe seria erorilor de previziune. Dac ipoteza de zgomot alb este respins , se deduce c erorile de previziune con in informa ie, pentru a prevedea erorile de previziune urm toare i n consecin pentru ameliorarea previziunilor.

Concluzii

TESTE DE VERIFICARE A STA IONARIT II

Modelarea econometric a variabilelor financiare


Evolutia indicelui BET in perioada 14.11.2004-14.11.2005 6500 6000 5500

puncte

5000 4500 4000 3500

3000
1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 10 5 113 12 1 12 9 13 7 14 5 153 16 1 16 9 177 18 5 19 3 2 0 1 2 0 9 2 17 2 2 5 2 3 3 2 4 1

zile

Analiza comportamentului evolutiv

Seriile nesta ionare Seriile sta ionare Testarea nesta ionari ii seriei:

Testul Bartlett Testul Q al lui Box-Pierce Testul Ljung-Box

Testul Bartlett
VAR00001
1.0

.5

0.0

-.5

Confidence Limits

A F C

-1.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Coeff icient

Lag Number

Testul Q al lui Box-Pierce


m

Q!n

k !1

rk2

Q > G , rezult ca se respinge H0, adica exista rk semnificativi diferi i de 0 i deci seria indicilor BET este nestationar .

Testul Ljung-Box
r j2 LB ! n(n 2) n j j !1
k

LB > G =5%, 16 grd. lib., se infirm H0, conform c reia rk sunt simultan nesemnificativi (asem n tor testului Box-Pierce).

Tipologia tendin ei: TSP sau DSP?


Evolutia indicelui BET in perioada 14.11.2004-14.11.2005 6500 6000 5500

puncte

5000 4500 4000 3500

3000
1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 10 5 113 12 1 12 9 13 7 14 5 153 16 1 16 9 177 18 5 19 3 2 0 1 2 0 9 2 17 2 2 5 2 3 3 2 4 1

zile

Trend Stationary Processes?


SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Standard Error Observations ANOVA Regression Residual Total Intercept X Variable 1 X Variable 2 df 2 244 246 Coeffici. 128.8177 0.976085 0.081664 0.990315 0.980724 0.980566 102.0071 247 SS 1.29E+08 2538930 1.32E+08 Standard Er 60.8532 0.126318 t Stat P-value Lower 95% 8.953077 0.952005 -0.16715 Upper 95% 248.6823 1.000165 0.330477 2.1168 0.0352842 0.646497 0.5185649 MS 64587643 10405.45 F 6207.098 Signif. F 5.9E-210

y t ! a 0 ry t 1 a1Tt v t

0.012225 79.842517 6.95E-177

Difference Stationary Processes?


SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations ANOVA Regression Residual Total df 1 245 246 Coefficient s Intercept X Variable 1 101.6971 0.981565 0.990298 0.980691 0.980612 101.8859 247 SS 1.29E+08 MS 12917093 7 F 12443.34 Signif. F 5.2E-212

y t ! a 0 ry t 1 v t

2543279 10380.729 1.32E+08 Standard Error t Stat P-value Lower 95% 14.9703 0.964233 Upper 95% 188.424 0.998897

44.03065 2.3096899 0.0217375 0.008799 111.54972 5.21E-212

DSP!
Corela ia pozitiv ntre indicele BET t i BET t-1 6500 6000 5500

5000 BET t

4500 4000 3500

3000 3000

3500

4000

4500

5000 BET t-1

5500

6000

6500

DSP!
Diferentele de ordinul 1 ale indicelui BET, in perioada 14.11.2004-14.11.2005 500 400 300 200 100 puncte 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 zile
1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 10 5 113 12 1 12 9 13 7 14 5 153 16 1 16 9 177 18 5 19 3 201 20 2 17 2 2 5 23 241