Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE CURENT CLASA a XII-a, Varianta I UNITATEA DE NV ARE: Oscilatii si unde mecanice I. Cunoastere 1.

Cate tipuri de unde cunosteti si cum se defineste fiecare ? 3p 2. Ce fenomene fizice descriu undele mecanice ? Caracterizati unul dintre fenomene. 3p Completa i enun urile urm toare: 3. Distan a dintre dou puncte de faz egal vecine, succesive pe direc ia de propagare, se nume te ... 2p 4. Se nume te und longitudinal acea und la care direc ia de oscila ie a particulelor din mediu este ... direc ia de propagare a undei. 2p Realiza i coresponden a dintre m rimile fizice din coloana A i unit ile de m sur din coloana B 3p A B Frecventa s Pulsatie m Perioada rad Elongatie Hz Amplitudine rad/s Faza m ncercui i r spunsul corect (iar pentru ex. 7 si 8 argumentati raspunsul): 6. Formula vitezei undei longitudinale este: a) (m/s) b) (m/s) c) (m/s) 3*3p=9p

7. Ecua ia de mi care a unui oscilator elastic este x=10 sin (( t/4) + ( /2)) (m) A. Valoarea frecven ei de oscila ie este: a) (1/8) Hz; b) 8 Hz; c) 2 Hz B. Faza ini ial a oscilatorului este : a) ( /2) rad; b) (- /2) rad; c) -2 rad C. Viteza oscilatorului in momentul cand t=1s este egala cu: a) (2,5) m/s; b) (0) m/s; c) (5 ) m/s 8. Ecua ia de mi care a unui oscilator defazat cu 1 s naintea oscilatorului care are ecua ia y=10 sin (( t/4) - ( /2)) (m) este: a) x=10 sin (( t/4) + 3 /4) (m) b) x=10 sin ( t/4) (m) c) x=10 sin (( t/4) - ( /4)) (m) II. Aplicatie si integrare Rezolva i detaliat urm toarele probleme: 9. Un oscilator, aflat intr-un mediu elastic oscileaza dupa legea x=A sin100 t, provocand unde ce se propaga cu viteza de 1000 m/s. Determinati lungimea de unda, perioada si frecventa cu care se propaga unda. 6p 10. Un pendul gravitational efectueaza oscilatii cu amplitudinea de 5 cm pornind din pozitia de echilibru, iar peste 20 ms elongatia oscilatiei devine egala cu 3 cm. Determinati pulsatia, frecventa si perioada oscilatiilor. Determinati lungimea pendulului , precum si viteza, acceleratia lui la acest moment. 10p

S-ar putea să vă placă și