Sunteți pe pagina 1din 2

Se dau punctele 1,2,3,4 prin coordonatele rectangulare n sistem Stereografic 1970: Se cere s se rezolve urm toarele probleme: 1.

S se reprezinte punctele la scara 1:2000 2. S se calculeze distan ele D12,D23,D34,D41 3. S se calculeze orient rile
12, 23, 34, 41

Pct. 1 2 3 4

x
1047 1159 1086 1035

y
2026 2051 2105 2098

4. S se reprezinte pe desen orient rile calculate 5. S se reduc la scara 1:5000 distan a D12 i la scara 1:2500 distan a D34 6. S se calculeze coordonatele punctului 5 aflat la distan a D35=17,26 m i
35=114,2514

7. S se calculeze aria suprafe ei dat de cele 4 puncte prin metoda analitic

Rezolvare: 1. Vezi anexa 1. 2. Dij= D12=  D23=  D34=  D41=  3.

  

  4. Vezi anexa 1 5. 

 

 6.

7.