Sunteți pe pagina 1din 327

ANALELE UNIVERSITII DUNREA DE JOS DIN GALAI FASCICULA XXIV ANUL III, NR.

1 (3) 2010

Lexic comun / Lexic specializat General Lexicon / Specialized Lexicon Lexique commun / Lexique spcialis

EDITURA EUROPLUS 2010

Facultatea de Litere, Universitatea Dunrea de Jos din Galai Analele Universitii Dunrea de Jos din Galai, Fascicula XXIV Lexic comun / Lexic specializat (LC / LS) REDACTOR-EF Doina Marta BEJAN, Universitatea Dunrea de Jos, Galai COLEGIUL TIINIFIC: Marius SALA (Academia Romn), Grigore BRNCU (Academia Romn), Jean-Claude BOULANGER (Universit Laval, Canada), Angela BIDU-VRNCEANU (Universitatea din Bucureti), Gheorghe CHIVU (Academia Romn), Alexandra CUNI (Universitatea din Bucureti), Stelian DUMISTRCEL (Universitatea Al.I.Cuza, Iai), Ana GUU (ULIM, Republica Moldova), Denis LEGROS (Universit Paris VIII, Frana), Elena PRUS (ULIM, Republica Moldova), Lucia WALD (Universitatea din Bucureti), Rudolf WINDISCH (Universitatea din Rostock, Germania) COLEGIUL REDACIONAL: Mihaela CRNU (Universitatea Dunrea de Jos, Galai), Gabriela DIMA (Universitatea Dunrea de Jos, Galai), Maria EGRI (Universitatea Dunrea de Jos, Galai), Virginia LUCATELLI (Universitatea Dunrea de Jos, Galai), Floriana POPESCU (Universitatea Dunrea de Jos, Galai), Daniela UCHEL (Universitatea Dunrea de Jos, Galai), Angelica VLCU (Universitatea Dunrea de Jos, Galai) Oana Magdalena CENAC (Universitatea Dunrea de Jos, Galai) Book reviews editor Anca G (Universitatea Dunrea de Jos, Galai) Administrator de site web designer EDITORUL SERIEI LC / LS: Doina Marta BEJAN REDACTORI RESPONSABILI AI NUMRULUI CURENT: Doina Marta BEJAN, Oana Magdalena CENAC, Mihaela CRNU Seria LC / LS este accesibil celor interesai prin schimb interbibliotecar asigurat de Biblioteca Universitii Dunrea de Jos din Galai, la adresa de mai jos: CENTRUL EDITORIAL : Centrul de cercetare n teoria i practica discursului din Universitatea Dunrea de Jos din Galai, str. Domneasc, nr.47, Galai, Cod potal 800008, Romnia Telefon: +40-236-460476 Fax: +40-236-460476 TEHNOREDACTARE I TIPRIRE : Editura EUROPLUS e-mail: office@europlusgalati.ro ISSN 1844-9476
2

Angela Bidu-Vrnceanu In honorem

Doamna ANGELA BIDU-VRNCEANU este profesor universitar, doctor, conductor de doctorate la Facultatea de Litere a Universitii din Bucureti, cercettor principal la Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan-Al.Rosetti din Bucureti. Cunoscut pentru preocuprile tiinifice n domeniul lexicologiei, semanticii, terminologiei, lingvisticii teoretice i aplicate , a publicat numeroase studii (aproximativ 100) i cri (12), singur sau n colaborare cu alti specialiti. Se remarc descrierea structural a lexicului romnesc (Limba romna contemporan. Vocabularul, ed.1-l975, ed.2-l985 i Limba romn contemporan. Lexicul, 2005; Structura vocabularului limbii romne, l986; Cuvinte i sensuri, l988). Volumul Modele de structurare semantic, l984, elaborat mpreun cu Narcisa Forscu, a fost n mod deosebit apreciat de comunitatea tiinific i a fost premiat de Academia Romn. Lucrrile din ultimul deceniu vizeaz aspectele aplicative, n corelaie cu teoria lingvistic modern: sunt dezvoltate raporturile dintre semantic i lexicografie, sunt puse bazele metalexicografiei. O atenie deosebit se acord analizei lingvistice a diverselor terminologii tiinifice (Lectura dicionarelor, 1993 ; Lexic comun, lexic specializat, 2000; Lexic tiintific interdisciplinar, 2000 i Lexicul specializat n micare. De la dicionar la texte, 2007. Perspectiva lingvistic n studiul limbajelor specializate permite caracterizarea fiecrei terminologii studiate, aspect de interes pentru diferite categorii de specialiti. Cele mai recente publicaii sunt Cmpuri semantice din limba romn (2008) i Terminologie i terminologii (2010). Doamna Angela Bidu-Vrnceanu a primit pentru a doua oar premiul Academiei Romne, alturi de colectivul care a elaborat Dicionarul de tiinte ale limbii, ed. I - l997 i ed. a II-a -2001, 2005, n care a redactat articole de lexicologie, semantic, lingvistic teoretic i aplicat, semiotic, lexicografie i terminologie. Din l997 este redactor responsabil la revista Analele Universitii din Bucureti, (seria Limba i literatura romn). Este membru n comitetul de redacie al Revue roumaine de linguistique. A condus ca director de proiect mai multe contracte de cercetare tiinific cu CNCSIS (l997, l999, 2000), antrennd n cercetare tineri, n majoritate doctoranzi; rezultatele au fost publicate n trei volume i mai multe studii. n momentul de fa colaboreaz la proiectul fundamental al Academiei Romne Tratatul de istorie a limbii romne. Centrul de Cercetare n teoria i practica discursului din Facultatea de Litere a Universitii Dunrea de Jos din Galai s-a bucurat de sprijinul tiinific acordat de doamna profesoar conferinelor Lexic comun / lexic specializat , organizate n ultimii trei ani. Redacia revistei Lexic comun / lexic specializat, fascicul a Analelor Universitii Dunrea de Jos din Galai, care numr i foti studeni ai doamnei profesoare, i ureaz, la moment aniversar, sntate i muli ani !

Professor ANGELA BIDU-VRNCEANU, PhD, who is also a PhD supervisor, is currently teaching at the University of Bucharest, the Faculty of Letters and as a principal researcher at the Iorgu IordanAl.Rosetti Institute of Linguistics in Bucharest. Reputed for the scientific concerns with lexicology, semantics, terminology, theoretical and applied linguistics, the professor has published numerous studies (over one hundred) and volumes (twelve), both a single author and in co-authorship. It is remarkable to underline here the merits of a structural description of the Romanian lexicon Limba romn contemporan. Vocabularul [Contemporary Romanian. The Vocabulary], first edition 1975, second edition 1985, and Limba romn contemporan. Lexicul [Contemporary Romanian. The Lexis] 2005; Structura vocabularului limbii romne [The Structure of the Romanian Vocabulary], l986; Cuvinte i sensuri [Words and Meanings], l988. The volume Modele de structurare semantic [Patterns of Semantic Structuring], l984; elaborated together with Narcisa Forscu, was highly appreciated by the Romanian scientific community and awarded by the Romanian Academy. The professors research in the latest decade concerns applicative aspects related to modern linguistic theory: the semantics-lexicography relations are further developed, the foundation for metalexicography being achieved. A particular attention is paid to the linguistic analysis of various scientific terminologies (Lectura dicionarelor [Reading Dictionaries], 1993; Lexic comun, lexic specializat [General Lexicon, Specialized Lexicon], 2000; Lexic tiintific interdisciplinar [Interdisciplinary Scientific Lexicon], 2000; Lexicul specializat n micare. De la dicionar la texte [Specialized Lexicon on the Move. From Dictionary to Text], 2007). The linguistic perspective in the study of specialist languages allows for the characterization of each terminology, a fact which is of much interest for diverse specialists. The most recent publications are Cmpuri semantice din limba romn [Semantic Fields in Romanian] 2008, and Terminologie i terminologii [Terminology and Terminologies] 2010. The professor was awarded for a second time by the Romanian Academy as a co-author of the Dicionar de tiine ale limbii [Dictionary of Language Sciences] (first edition l997 and second edition 2001, 2005), providing entries referring to lexicology, semantics, theoretical and applied linguistics, semiotics, lexicography and terminology. Since 1997, the professor has been senior editor of the review Analele Universitii din Bucureti, (seria Limba i literatura romn) [Annals of the University of Bucharest, the Romanian Language and Literature Series]. She is also a member of the Revue roumaine de linguistique editorial panel. In the capacity of project director for several scientific research contracts with CNCSIS, the National for Scientific Research in the Higher Education System (l997, l999, 2000), the professor has facilitated the initiation into research work practice of young people, most of them working on their doctoral theses. The professors doctoral tutorship has enabled doctoral students to disseminate their research results, together with and under their tutors aegis, in various publications. At present she is collaborating to Tratatul de istorie a limbii romne [A Treatise of the History of the Romanian Language], a fundamental project of the Romanian Academy. The research centre called Cercetare n teoria i practica discursului [Research into the theory and practice of discourse] of the Faculty of Letters, Dunrea de Jos University of Galai, has benefited from the professors scientific support generously granted to the Lexic comun / lexic specializat [General Lexicon / Specialized Lexicon] conferences organized in 2008, 2009, 2010. The editing staff of the review Lexic comun / lexic specializat, General Lexicon / Specialized Lexicon, Fascicle of the Annals of Dunrea de Jos University of Galai, including the Professors former students, celebrate the Professors birthday with the best wishes for a long, healthy life!

Madame ANGELA BIDU-VRNCEANU est professeur des universits, directeur de thses de doctorat, chercheur scientifique principal lInstitut de Linguistique Iorgu Iordan-C.A. Rosetti et dploie son activit denseignement la Facult des Lettres de lUniversit de Bucarest. Reconnue unanimement pour ses proccupations scientifiques dans le domaine de la lexicologie, de la smantique, de la terminologie, de la linguistique thorique et applique, elle a publi de nombreuses tudes (plus de 100 travaux) et livres (12), comme auteur unique ou en collaboration avec dautres spcialistes. Nous citons dans ce sens la description structurale du lexique roumain Limba romn contemporan. Vocabularul [Le roumain contemporain. Le vocabulaire] (d. 1-1975, 2me d. 1985) et Limba romn contemporan. Lexicul [Le roumain contemporain. Le lexique], (2005); Structura vocabularului limbii romne [La structure du vocabulaire roumain], (1986); Cuvinte i sensuri [Mots et sens, 1988]). Le volume Modele de structurare semantic [Modles de structuration smantique], (1984), crit avec Narcisa Forscu, a joui de lapprciation unanime de la communaut scientifique et a t couronn par lAcadmie Roumaine. Les travaux de la dernire dcennie visent des aspects applicatifs, en rapport avec la thorie linguistique actuelle: il sagit des relations entre la smantique et la lexicographie, par la mise en place de la mtalexicographie. Lauteur privilgie lanalyse linguistique des diverses terminologies scientifiques (Lectura dicionarelor [La lecture des dictionnaires], (1993); Lexic comun, lexic specializat [Lexique commun Lexique spcialis], (2000); Lexic tiintific interdisciplinar [Lexique scientifique interdisciplinaire], (2001) et Lexicul specializat n micare. De la dicionar la texte [Le lexique spcialis en mouvement. Du dictionnaire aux textes], 2007). Chaque terminologie tudie est caractrise du point de vue linguistique; cette perspective linguistique dans ltude des langues spcialises savre trs profitable pour diffrentes catgories de spcialistes. Les publications les plus rcentes sont Cmpuri semantice din limba romn [Les champs smantiques du roumain] (2008) et Terminologie i terminologii [Terminologie et terminologies] (2010). Madame Angela Bidu-Vrnceanu a reu pour la deuxime fois le prix de lAcadmie Roumaine, avec le collectif dauteurs qui ont labor le Dicionar de tiine ale limbii [Dictionnaire des sciences du langage], d. I 1997 et II-me d. 2001, 2005, o elle a rdig un nombre important darticles de lexicologie, de smantique, de linguistique thorique et applique, de smiotique, de lexicographie et de terminologie. Elle est, depuis 1997, rdacteur en chef de la revueAnalele Universitii din Bucureti, (seria Limba i literatura romn) [ Les Annales de lUniversit de Bucarest (srie Langue et littrature roumaine)] et membre dans le comit de rdaction de la Revue roumaine de linguistique . Madame Angela Bidu-Vrnceanu est directrice de plusieurs projets de recherche scientifique contracts avec le Conseil National de la Recherche Scientifique dans lEnseignement suprieur (1997, 1999, 2000). Elle a impliqu dans ces activits une srie de jeunes chercheurs talentueux, dont en grande partie ses doctorants. Les rsultats de ces recherches ont t publis en trois volumes et plusieurs tudes. A prsent, elle participe un projet fondamental de lAcadmie Roumaine, Tratatul de istorie a Limbii romne [Trait de lhistoire de la langue roumaine]. Le Centre de Recherche en Thorie et Pratique du Discours de la Facult des Lettres de lUniversit Dunrea de Jos de Galai a joui constamment de lappui scientifique du professeur Angela Bidu-Vrnceanu, notamment dans les trois dernires annes, loccasion des confrences Lexic comun / lexic specializat, Lexique commun Lexique spcialis. En ce moment anniversaire, le collectif de rdaction de la revue Lexic comun / lexic specializat Lexique commun Lexique spcialis, fascicule des Annales de lUniversit Dunrea de Jos de Galai, qui comprend aussi quelques-uns de ces anciens tudiants, souhaite exprimer sa profonde admiration pour lentire activit scientifique et professionnelle du professeur Angela Bidu-Vrnceanu, de mme que sa gratitude pour son soutien inconditionnel. Bon anniversaire, Professeur ! 6

ANGELA BIDU-VRNCEANU : O PERSPECTIV LINGVISTIC ASUPRA TERMINOLOGIEI / TERMINOLOGIILOR

CONSIDERAII GENERALE Considerm c terminologiile, ntr-o interpretare de ansamblu, pot fi numite lexic specializat, ceea ce favorizeaz interpretatrea metodologic unitar. Respingem n acelai timp teza dup care lexicul specializat sau terminologiile reprezint un interes limitat la comunicarea dintr-un anumit domeniu de activitate. Un argument hotrtor n aceast privin este constituit de constatarea c interesul vorbitorilor pentru lexicul specializat este tot mai larg, complex i variat [...] Interesul mai larg pentru lexicul specializat (LS) l pune ntr-o relaie direct cu lexicul comun (LC), extinderea lui dincolo de domeniul strict al specialitilor determin migrarea multor termeni n limba comun. (Angela BiduVrnceanu 2010:11) Importana socio-cultural, economic, pedagogic a terminologiilor este n cretere, ceea ce explic abordarea interdisciplinar i interesul mai larg pentru aceste domenii, dincolo de o specialitate tiinific anume. Se vorbete n acest sens de laicizarea progresiv a cunoaterii, ceea ce permite definiii alternative ale termenilor [...] tocmai din aceast perspectiv interdisciplinar. (Angela Bidu-Vrnceanu 2000:71). Conceptul de terminologie admite mai multe interpretri.[...] Terminologia nseamn, n primul rnd, disciplina care se ocup de comunicarea specializat, realizat fr echivoc ntr-un anumit domeniu tiinific, tehnic, profesional. Este o terminologie a specialitilor pe care o vom numi intern [...]. De la aceast valoare se ajunge uor la desemnarea concret a ansamblului de uniti (lingvistice sau de alt fel) , utilizate efectiv n comunicarea specializat dintr-un anumit domeniu. Ca disciplin tiinific preocupat de comunicarea specializat i de mijloacele ei specifice, terminologia a aprut i s-a dezvoltat n a doua jumtate a secolului al XX-lea. De la o terminologie a specialistului, intern, interpretat strict n raport cu problemele comunicrii specializate s-a ajuns, n ultimele decenii, la o terminologie extern de interes mai larg i pentru nespecialiti. n cele dou tipuri de terminologii, delimitate relativ, rolul lingvisticii e diferit. n T1 [terminologia intern] rolul lingvisticii e secundar, limitat la atribuirea de nume, la impunerea formelor lor (cu explicarea originii sau formrii lor), problemele conceptual semantice cznd n sarcina specialitilor. Dei condiionat de T1 [terminologia intern], T2 [terminologia extern] se preocup mai ales de problemele decodrii i utilizrii sensului specializat la mai multe nivele ale comunicrii. (Angela Bidu-Vrnceanu 2007:19) Terminologia extern, n sens larg (T2 ) se constituie n lucrri din ultimul deceniu i i propune descrierea termenilor ca fapte naturale (nu convenionale ca n T1), similar cu cuvintele lexicului comun. (Angela Bidu-Vrnceanu 2007:20) Terminologia extern sau socioterminologia are n vedere interesul larg pentru identificarea i utilizarea adecvat a sensului de ctre vorbitorii obinuii. n acest tip de
7

comunicare intereseaz nu numai emitentul (mai mult sau mai puin specialist), ci i destinatarul (la modul general nespecialist, de la vorbitorul obinuit la lingvist); prezint importan canalul comunicrii (n general mass media, texte cu un grad mediu sau inferior de specializare), i condiiile de uzaj (mai puin restrictive dect n limbajeje specializate). n felul acesta, terminologia extern se intercondiioneaz nu numai cu semantica, lexicologia, ci i cu pragmatica. (Angela Bidu-Vrnceanu 2007:23). OBIECTUL Obiectul oricrui tip de terminologie este, ntr-un fel sau altul, termenul. n ce privete terminologia extern (T2), obiectul de cercetare presupune precizarea relaiei dintre termen i cuvnt. Extinderile contextual-semantice pe care la admite utilizarea termenilor specializai n texte de circulaie mai larg (dincolo de textele strict specializate) favorizeaz modificri ale sensului care conduc de obicei la polisemie. Raportarea la termenul strict specializat este, ntr-o prim faz, necesar pentru a stabili raportul cu nucleul dur, gradul de determinologizare i limitele admisibile ale deviaiilor semantice. [...] Diversele aspecte ale raportului termen/cuvnt se bazez deci pe analiza semantic, admis ca primordial n terminologia extern (T2). (Angela Bidu-Vrnceanu 2007:28) [...] pentru ca termenii s fie obiect de cercetare n terminologia extern este necesar prezena sau chiar folosirea frecvent n mass media i/sau n limba comun [...]. Delimitarea unor categorii ale lexicului specializat de interes larg [...] nu dispune de criterii obiective i precise. (Angela Bidu-Vrnceanu 2007:30) METODA Indicaiile metodologice sunt mai precise cnd se coreleaz [terminologia extern, n.n.] cu lexicologia i semantica, cnd se raporteaz termenul la cuvnt. Din aceast perspectiv metodele care se detaeaz n T2 sunt analiza paradigmatic i cea sintagmatic. [...] Analiza paradigmatic a lexicului specializat [...] i propune definirea i interpretarea sensului specializat n mod riguros, dar accesibil vorbitorului obinuit. Analiza modalitilor (tipurilor) de definire este corelat cu descrierea comparativ-diferenial n clase paradigmatice (bazat pe analiza n componente semantice). In raport cu rezultatele obinute n acest fel se poate ajunge la o interpretare (lectur) adaptat interesului mai larg al vorbitorilor, dar care face posibil laicizarea cunoaterii (tiinelor). Se mbin astfel aspectele cognitive cu cele socio-semantice i pragmatice. [...] Analiza sintagmatic privind textele i contextele n care apare limbajul specialzat [...] are rol preliminar sub aspectul textelor i un rol de rafinare n ce privete contextele. Premisa interesului pentru terminologia specializat din perspectiva terminologiei externe este reprezentat de circulaia (atestarea) lor (a termenilor, n.n) n texte de larg circulaie (cu un grad de specializare inferior, mergnd pn la vulgarizare, texte aparinnd mass media sau chiar limbii comune). Se admite c n textele de larg circulaie termenii pot avea liberti sau alte preferine contextuale. Acestea pot atrage modificri semantice (dinamica sensului), iar raportarea (respectarea) nucleului dur specializat (sau existena unei medii semantice a lui n funcie
8

sau toate contextele) reprezint un aspect de mare interes n analiza sintagmatic a diverselor terminologii. [...] Combinarea analizei paradigmatice cu cea sintagmatic n descrierea terminologiilor vizeaz, n ultim instan, modificarea raportului dintre terminologizare (LS) i lexicalizare (LC), cu consecine importante asupra unei terminologii dinamice [...] care s in seama de interdependena dintre limb i cunoatere, dintre limb, societate i cultur. (Angela BiduVrnceanu 2007:25-28) SCOPUL Sunt admise [...] ca obiective ale terminologiilor att elaborarea de teorii conceptuale structurnd obiectele domeniului, ct i activitatea lexicografic (specializat sau nu) de efectuare a unor corpusuri, dicionare etc. (Angela Bidu-Vrnceanu 2000:71). [...] nregistrarea, explicarea, descrierea termenilor specializai din diverse domenii, n sine sau n relaia cu limba comun este obiectivul propriu terminologiei externe. Precizarea libertilor i a limitelor utilizrii sensului specializat i/sau a celorlalte sensuri pe care le capt un termen n limba comun urmrete realizarea unei comunicri adecvate. Chiar dac exist mult mai multe liberti n terminologia extern, scopul comunicrii corecte (decodare i codificare) rmne fundamental i se apreciaz n funcie de indicaiile dicionarelor generale, ca instrumente cu caracter social i accesibil. Corectitudinea comunicrii favorizeaz nu numai nelegerea, ci i, dezideratul terminologiei externe democratizarea i laicizarea cunoaterii . (Angela Bidu-Vrnceanu 2007:25-31). CONCLUZII Lingvistica poate contribui la caracterizarea individual sau comparativ a unor terminologii, pentru a le stabili att specificul, ct i problemele de interes general. (Angela Bidu-Vrnceanu 2010:25). Selecia textelor: Doina Marta Bejan BIBLIOGRAFIE
Bidu-Vrnceanu, Angela coord., 2000 Lexic comun, lexic specializat, Editura Universitii din Bucureti Bidu-Vrnceanu, Angela, 2007 Lexicul specializat n micare. De la dicionare la texte, Editura Universitii din Bucureti Bidu-Vrnceanu, Angela coord., 2010 Terminologie i terminologii, Editura Universitii din Bucureti

10

CUPRINS/ CONTENTS / SOMMAIRE


TERMINOLOGIE / TERMINOLOGY/ TERMINOLOGIE ................................................ 17 Laureniu BL ................................................................................................................................ 19

Sfnta njurtur sau mic inventar de termeni religioi la ndemna romnilor nervoi HOLY Swearing or Small Inventory of Religious Terms of Reach Angry Romanians Le sacr juron ou petit inventaire de termes religieux lusage des Roumains furieux

Terminologia divinaiei populare romneti: actanii The Terminology of Romanian Folk Divination : The Actants Terminologie de la divination populaire roumaine: les actants

Valeriu BLTEANU......................................................................................................................... 25

Gheorghe CHIVU ............................................................................................................................. 29


Alegerile lui Ippocrat. Consideraii asupra vocabularului unui vechi text medical The choices of Hypocrates. Considerations on a Mediaeval Medical Text Les choix de Hypocrate. Considrations sur le vocabulaire de la traduction dun texte mdical ancien

Alexandra CUNI.......................................................................................................................... 35
Dimensiunea cultural a termenilor The Cultural Dimension of Terms La dimension culturelle des termes

Felicia DUMAS ................................................................................................................................ 46


Quelques termes orthodoxes en roumain et leurs possibles quivalents franais Orthodox Terms in Romanian and their Possible French Equivalents Termeni cretin-ortodoci romnesti i posibilele lor echivalene n limba francez

Stelian DUMISTRCEL, Doina HREAPC ............................................................................... 51


mprumutul neologic romnesc burs din perspectiva limbilor funcionale BURS (Stock Exchange), a Romanian Neologic Loan Viewed in the Perspective of Functional Languages L'emprunt nologique roumain burs dans la perspective des langues fonctionnelles

Cristinel MUNTEANU ................................................................................................................... 66


Problema Terminologiei n concepia lingvistic a lui Eugenio Coeriu The Issue of Terminology in Eugenio Coserius Linguistic Theory Le sujet de la Terminologie dans la conception linguistique de Eugenio Coseriu

Elena MUSEANU ............................................................................................................................. 77


Definiii alternative ale termenilor economici Alternative Definitions of Economic Terms Dfinitions alternatives des termes conomiques

Mdlina STRECHIE ...................................................................................................................... 85


Termeni din repertoriul lingvistic al rudeniei la romani Terms from the Romans Kinship Linguistic Repertory Termes du rpertoire linguistique de la parent chez les Romains

11

Alice TOMA...................................................................................................................................... 89
Terminologia ca vector al culturii matematice la grania dintre milenii Terminology and the Mathematical Culture at the End of the 20th Century La terminologie et la culture mathmatique la fin du XX- me sicle

Ana-Maria TRANTESCU ............................................................................................................. 103


Probleme terminologice n definirea unitilor frazeologice n romn i englez. O perspectiv contrastiv Terminological Difficulties of Phraseological Units in Romanian and English. A Contrastive Perspective Problmes de terminologie dans la dfinition des units phrasologiques en roumain et en anglais. Une perspective contrastive

SEMANTICA/ SMANTIQUE/SEMANTICS ...................................................................... 115 Liliana AGACHE ............................................................................................................................ 117


Fenomene sonore specifice omului n analiza contrastiv Terms Denoting Human Sounds in a Contrastive Analysis Phnomnes sonores spcifiques l' homme: une analyse contrastive

Ionel APOSTOLATU ............................................................................................................................ 121


Consideraii privind hipercorectitudinea lexical On Lexical Hypercorrectness Considrations sur l' hypercorrectitude lexicale

Ana-Maria BOTNARU .................................................................................................................. 131


Poveti despre cuvinte: LUNC The Story of a Word : LUNC (river meadow; everglade; holm) L' histoire d' un mot: LUNC

The Degree of Semantic Independence of Elements in Idiomatic and Non-Idiomatic Compounds Gradul de independen semantic a elementelor n compusele idiomatice i n cele neidiomatice Le degr d'indpendance smantique des lments dans les composs idiomatiques et non-idiomatiques

Zinaida CAMENEV, Olga PASCARI ......................................................................................... 134

Oana Magdalena CENAC.............................................................................................................. 137


Metaphor Translation in Electronics Terminology Traducerea metaforei n terminologia electronic La traduction de la mtaphore dans la terminologie lectronique

On the English Law Enforcement Vocabulary Acknowledgement and Argumentation Vocabularul poliienesc din limba englez: recunoatere i argumentare Le vocabulaire anglais spcifique la police: identification et argumentation

Ileana CHERSAN........................................................................................................................... 143

Roxana CIOLNEANU ................................................................................................................ 149


Hiponimia ca modalitate de organizare i descriere definiional n limbajul de marketing Hyponymy as a Means of Organisation and Definitional Description in the Language of Marketing L'hyponymie: moyen d'organisation et de description dfinitionnelle dans le langage du marketing

12

Valentina CIUMACENCO ........................................................................................................... 154


The Semantic and Syntactic Development of the Quasi-Modal Have to in English Verbul semimodal Have to n limba englez: valori semantice i sintactice Le verbe quasi-modal Have to en anglais: valeurs smantiques et syntaxiques

Gabriela DUDA ............................................................................................................................. 161


Semantica dezastrului The Semantics of Disaster La smantique du dsastre

Virginia LUCATELLI ..................................................................................................................... 176


Le vocabulaire de la cause The Vocabulary of the Cause Vocabularul cauzei

La mtonymie des couleurs dans le discours publicitaire The Metonymy of Colours in the Advertising Discourse Metonimia culorilor n discursul publicitar

Sanda MARCOCI .......................................................................................................................... 185

Whats in a Name? Senses of the Term Construction in Linguistic Studies Whats in a Name?Sensurile termenului CONSTRUCIE n diverse orientri lingvistice Whats in a Name? Une approche linguistique du sens du mot CONSTRUCTION

Mariana NEAGU............................................................................................................................. 190

ETIMOLOGIE, FORMAREA CUVINTELOR, FRAZEOLOGIE/...................................... 195 ETYMOLOGY, WORD BUILDING, PHRASEOLOGY/ TYMOLOGIE, FORMATION DES MOTS, PHRASOLOGIE Mihaela CRNU .............................................................................................................................. 197 bersetzung deutscher Nominalkomposita aus der Fachsprache der Technik La traduction des noms composs allemands du langage technique de spcialit
Traducerea substantivelor compuse germane din limbajul tehnic de specialitate

Cristian MOROIANU ................................................................................................................... 202


Consideraii etimologice la numele de culori. Alb i negru Etymological Notes on the Names of Colours. Black and White Considrations tymologiques concernant les noms de couleurs. Blanc et noir

Ina PAPCOVA................................................................................................................................. 212


Modlisation structurale et smantique des units phrasologiques en contexte Crearea de modele strucurale i semantice ale unitilor frazeologice n context Analysis of the function of the different types of phraseological units (collocations, expressions, idioms) in literary texts

Casia ZAHARIA ............................................................................................................................. 219


Valenz und logische Wortzusammenhnge in Komposita Concatination and Logical Connectors in Compound Words Valences et liens logiques dans les mots composs

13

LEXIC I CULTUR/VOCABULARY AND CULTURE/ LEXIQUE ET CULTURE....... 223 Simona ANTOFI ............................................................................................................................. 225
Paratopie, enunare i personaje n piesa Lailei Ripoll, FIERE Paratopy - Enunciation and Characters in Laila Ripoll's Play ATRA BILIS Paratopie - enonciation et personnages dans la piece de Laila Ripoll FIEL

Elena FUIOREA .............................................................................................................................. 231


Military Speech Acts and Speech Act Verbs Acte de vorbire din domeniul militar i verbele prin care se realizeaz Actes de langage dans le domaine militaire et leurs verbes performatifs

Ludmila HOMETKOVSKI ........................................................................................................... 236


Triada coninut / form / calitate n traducerea textului juridic comunitar The Tryad Contents/ Form/ Translation of the European Community Legal Texts La triade contenu/forme/qualit dans la traduction des textes juridiques communautaires

Petru IAMANDI ............................................................................................................................. 243


On Character Naming Cum aleg scriitorii numele personajelor Comment lcrivain choisit t-il le nom de ses personnages ?

Fulbert Loukou KOFFI .................................................................................................................. 249


Analyse stylistique du lexique populaire dans Les Quatrains du dgot de Bottey Zadi Zaourou Analiza stilistica a lexicului popular in Les Quatrains du dgot de Bottey Zadi Zaourou Stylistic Analysis of the Popular Vocabulary in Les Quatrains Du Dgot by Bottey Zadi Zaourou

Nicoleta NEU................................................................................................................................. 258


Probleme de terminologie n actul traducerii Problems of Terminology in the Act of Translation Problmes de terminologie dans lacte de la traduction

Le vert symbole de lcologie. Application au langage mdiatique roumain contemporain Green - "The Colour of Ecology". Application in Contemporary Romanian Media Language Verdele simbolul ecologiei. aplicaie pe limbajul mediatic romnesc contemporan

Iuliana POP ..................................................................................................................................... 266

Floriana POPESCU ......................................................................................................................... 271


O analiz privind macrostructura leximatelor romneti An Analysis of the Romanian Leximat Macrostructure Une analyse concernant la macrostructure des matriaux lexicographiques roumains

Sandrine SIMEON.......................................................................................................................... 275


Allotopie. Vers une problmatisation de lespace scnique film Allotopia sau despre problematizarea spaiului scenic filmat Allotopia the problematisation of the filmed stage space

Daniela UCHEL ............................................................................................................................ 279


Trends in Interpreting Reification Tendine n interpretarea reificarii Tendances dans l'interprtation de la rification

14

DIDACTICA/ DIDACTICS/ DIDACTIQUE ........................................................................ 285


Cultural Contextualization in Teaching Lexis Pedagogical Options Contextualizare cultural n predarea vocabularului opiuni pedagogice Contextualisation culturelle dans l'enseignement du vocabulaire options pdagogiques

Yolanda-Mirela CATELLY ............................................................................................................ 287

Ana MUNTEANU........................................................................................................................... 290


The Lexicon: A Symphony, not a Note Lexiconul: o simfonie, nu o not Le Lexicon : une symphonie, pas une note

Anca Marina RDULESCU, Oana BADEA .............................................................................. 294


Some Ideas about Teaching Writing as a Process Sugestii asupra predrii exprimrii scrise Suggestions sur l'enseignement de l'expression crite

RECENZII /BOOK REVIEWS/ COMPTES-RENDUS DE LECTURE .............................. 297 Doina Marta BEJAN ...................................................................................................................... 299
MARIUS SALA, Cuvintele mesageri ai istoriei, Editura Meronia, Bucureti, 2009, ISBN 978-973-7839-59-6, 261 p.

Doina Marta BEJAN ...................................................................................................................... 301


ANGELA BIDU-VRNCEANU (coordonator), Terminologie i terminologii, Editura Universitii din Bucureti, Bucureti, 2010, 295 p. ISBN 978-973-737-788-3

Felicia DUMAS .............................................................................................................................. 303


Atelier de traduction nos 11, 2009 et 12, 2009

Cristinel MUNTEANU ................................................................................................................. 305


ALICE TOMA, Lingvistic i matematic, Editura Universitii din Bucureti, Bucureti, 2006, reeditare 2008, 518 p.

Angelica VLCU ............................................................................................................................ 313


MARIE TREPS, Les mots migrateurs. Les tribulations du franais en Europe, Editions du Seuil, fvrier 2009, ISBN 978-2-02-086258-5, 373 p.

ABSTRACTS ................................................................................................................................... 315

15

16

TERMINOLOGIE
TERMINOLOGY TERMINOLOGIE

17

18

Laureniu BL Universitatea din Craiova

SFNTA NJURTUR SAU MIC INVENTAR DE TERMENI RELIGIOI LA NDEMNA ROMNILOR NERVOI
Motto: [...] c ce neam njur ca noi, de lege, de cruce, de cuminectur, de mori, de comndare, de lumnare, de suflet, de mormnt, de coliv, de prescuri, de ispovedanie, de botez, de cununie i de toate tainele sfintei biserici i ne ocrm i ne batjocorim nine legia?[1] Antim Ivireanul

Fie i numai acest motto ar putea constitui deja un inventar al termenilor de care vorbeam n titlul articolului nostru! Din pcate, el este departe de a fi exhaustiv, cci imaginaia romnilor este, practic, nelimitat n acest domeniu. Pentru francezi, dar i pentru locuitorii din Qubec, cuvintele cu semnificaie religioas (catolic, n cazurile menionate) constituie adevrate tabuuri lingvistice i nu pot fi folosite n contexte blasfematorii (n njurturi, de exemplu, sau pur i simplu ca interjecii cu valoare afectiv amplificatoare), dect n urma unor transformri fonetice eufemistice, care s atenueze oarecum efectul blasfemator. n schimb, romnii nu resimt nicio team fa de aceti termeni, pe care i folosesc izolat sau, uneori, n combinaii ce alctuiesc un repertoriu aproape inepuizabil de njurturi. Ne propunem, n cele ce urmeaz, o trecere n revist a ctorva termeni religioi care nu constituie nici pe departe tabuuri pentru romni. Am optat pentru un inventar alfabetic deoarece este mai uor de consultat, dar i pentru faptul c un clasament n funcie de frecvena acestor termeni n njurturile romnilor ar fi trebuit s fac obiectul unui adevrat studiu, care ar fi depit cu mult spaiul unui articol. Judecnd dup bogia extraordinar i dup varietatea mereu surprinztoare a njurturilor romneti putem spune fr teama de a grei c apetena noastr pentru acest tip de manifestare lingvistic este un dat ancestral. Artur Gorovei, ntr-una din lucrrile sale, meniona aceast concepie viril, nrdcinat adnc n mentalul popular: Biatul care nu-i deprins s suduie mcar de mam, se va nsura cu mare greutate, c cic are mai multe coaste de femeie [2] ntr-un extrem de interesant eseu dedicat Imaginarului violent al romnilor, manifestat n pres (ncepnd cu articolele lui Eminescu din ziarul Timpul, pn la un studiu de caz dedicat oglindirii n pres a mineriadelor), Ruxandra Cesereanu identifica, n introducerea la capitolul Imaginarul lingvistic, nou registre ale acestuia, al cincilea dintre ele fiind cel religios [3]. Acest registru, n mod mai mult dect justificat, nu putea lipsi dintre cele nou identificate de autoare. i aceasta pentru c observaiile din predica lui Antim Ivireanul (vezi mottoul acestui articol), nu sunt, din pcate, deloc lipsite de temei nici astzi, cnd, paradoxal, peste 90 % dintre romni se declar de religie ortodox! Credin religioas care, judecnd dup njurturile proferate oricnd i oriunde, dup luarea n derdere a aproape tuturor celor sfinte, de la divinitatea suprem, pn la ultimul mormnt, credem noi c ridic un semn de ntrebare. Aa cum am afirmat deja, inventarul care urmeaz nu este exhaustiv, e foarte posibil s fi omis civa termeni, dar credem c numrul acestora este, totui, nesemnificativ. Din
19

observaiile noastre, doi termeni religioi par a fi scpat de impetuoasa furie blasfematorie a romnilor, e adevrat, unul doar pe jumtate Primul este Crciun (personal, nu am ntlnit a se citi auzit/citit vreo njurtur de genul tu-i Crciunul m-sii!). Este puin curios acest fapt ntruct cealalt mare srbtoare a ortodoxiei (i nu numai!), Patele, figureaz la loc de cinste n topul njurturilor romneti, disputndu-i primul loc cu numele divinitii supreme (att sub forma Dumnezeu, ct i sub forma de plural Dumnezei, de parc romnul nervos ar vrea s ia n derdere, s-i manifeste violena verbal nu numai fa de Dumnezeu unicul, atotputernicul, ci fa de toi Dumnezeii posibili ai preopinentului su!). Al doilea termen ocolit n njurturile romnilor este Isus Cristos, din pcate doar pe jumtate, cci dac, la fel ca n cazul primului termen menionat, nu am ntlnit o njurtur de genul tu-i Isusul/Isuii m-tii, nu la fel putem spune despre Cristos/Cristoi (cu variantele Hristos/Hristoi)! Acesta este prezent, alturi de Pate i de Dumnezeu/Dumnezei, n cele mai multe dintre njurturile romneti, fie singur, fie n orice combinaie imaginabil, cu oricare alt termen religios! Violena verbal a romnilor, manifestat nu numai fa de cele sfinte (de exemplu, cea fa de mam ar merita, fr ndoial, un studiu separat!), dar practic fa de orice obiect, situaie, fiin (vie sau moart!) etc. ne face s-i dm crezare lui Mark Twain, care spunea: When angry count to four; when very angry, swear. [4] Suntem, deci, un popor foarte nervos, care nu se mulumete cu o banal interjecie eliberatoare a energiei negative acumulate, cu o exclamaie de defulare, cum este deja nvechita Drace! (sau, de ce nu, cu vreuna echivalent a celebrei exclamaii Merde! a francezilor, sau a nu mai puin celebrei Shit! a anglofonilor). De aceea, imaginarul lingvistic violent al romnilor i-a determinat pe acetia s-i constituie, de-a lungul a secole de existen, un adevrat inventar de termeni ce se regsesc n njurturi i dintre care, cei religioi, sunt urmtorii:
altar: Futui altaru msii de cnd vine un negru n ara mea smi vorbeasc despre ct de rahat e poporu romn? (drojdie.info) [5] anafur: Futu-i anafura mtii, i-am zis s nu mai te repezi aa neanunat? (reactii.ro) biseric: s numai io i feciorul mieu. Ce putem face? Biserica m-sii d om prost, c i-am zis s se uite! (Vintil-Ghiulescu, 2006: 108) candel: Candela m-tii, ai s ajungi ca Chioi, s dormi prin anuri! Se opri, suflnd greu din cauza efortului, sau a furiei. (cronicarii.com) cdelni: Futu-i cdelnia mamii mti de bou! (groups.google.com) cear: Au futu-i ceara m-ti de mecher care eti tu mecher !!! (zoso.ro) coliv: - Ce s fie boierule, crucea m-sii d osie, c s rupse tocma acu! Tu-i coliva m-sii d via c p ploaia asta i-n frigu sta tot s stai s dregi la trsur! (Vintil-Ghiulescu, 2006: 107) cristelni: Nici n-apucase s sar din aret cnd unul dintre fraii ei o apucase de ceaf, apoi taic-su apruse din grajd cu ochi furioi, njurnd cu voce piigiat i strident, nct Bojorina se gndi fulgertor c se auzise pn la tecarul din poarta popii Zaharia: Cristelnia m-tii de fat! (convorbiri-literare.dntis.ro) Cristos: fii blestemat pn-n strfundul Iadului, futu-i Cristosu' m-ti de jigodie (newsgroups. derkeiler.com) Te audiez fr nici un avocat, bi, criminalule, futu-i Cristoii m-tii! (stiri.rol.ro) 20

cruce: futu-i crucea m-tii de grecotei mpuit, ct crezi c-o s mai nghiim birurile? (gandul.info) dumnecat [6]: D-o-n dumnecatu ei de ar! (forum. paytv. ro) Dumnecaii msii, iar e luni. (twisted-minds.com) dumnescris [7]: M-a speriat s-mi stea inima, tu-i dumnescrisu m-sii de animal. (mangaliamea.ro) De cnd Dumnescriii m-sii se politizeaz i sntatea? (euxiniu.weblog.ro) dumnezeire: futu-i marea m-tii de gras i dumnezeirea m-tii de obez slinos, dar mai faci tu multe declaraii care aduc numa ruine i mizerie asupra clubului i... (international.prosport.ro) Dumnezeu: El, maior sau colonel ce-l fcuser peste noapte, cnd venea s dm declaraii, insista pe: - A cui e, m, Basarabia, futu-i Dumnezeul m-tii? - Pi,... e-a noastr. - Cum e-a ta, Hristosul tu de bandit? i njurturile alea m fceau s m uit lung la el. (literaturasidetentie.ro) Atunci, pentru ce, Dumnezeii m-sii a mai murit Piticul la la Trgovite? (scribd.com) grijanie: - Pentru c am fost detept m, eram cel mai bun la nvtur i cel mai iute la hor nu ca tine futu-i grijania m-ti, c o dat mi vin belelele, de pun drjala pe tin i i rup oasele de m bagi n pucrie. (agero-stuttgart.de) groap: Luate-ar dracu de oltean mpuit futu-i groapa i copii m-tii de rahat cu 4 ochi. (renasterea. ro) Hristos: B futu-i altaru m-tii, eu vroiam s-i explic frumos la om care e faza cu ptratele, dieta i alte cele i te bagi tu n hristosu m-tii aici cu cunotinte de mare culturist. (extreamcs.com) Dute-n hristoii m-tii de handicapat c nu te-a bgat nimeni n seam. (ndrey.com) icoan: stelitilor nu venii voi la Galai futu-vn icoana mamii voastre (sport.ro) nchinare: Futu-i nchinarea m-sii de via! (gabrieladsavitsky.wordpress.com) Aleluia, aleluia, aleluia i Amin, futu-v nchinarea cretineasc cui v-a fcut parlamentari. (evz.ro) nger: futu-i ngerii m-tii (hyperliteratura.reea. net) lumnare: - M-ai bate, ai? - uier tatl - m-ai bate, futu-i lumnarea m-tii de beiv! (cronicarii.com) molift: Ct timp a fost (brainfuzion.wordpress.com) ministrul transporturilor ce molifta m-sii a fcut??

mormnt: B futu-i mormntul m-tii de handicapat... melodia asta e chiar fcut de astfel de oameni tot pentru astfel de oameni. (youtube. com) mort: Ce m, futu-i morii m-ti nu ai loc de mine? (m.gandul.info) natere: i cnd se scoal, iar ncins... futu-i naterea mamii lui de mpuit ordinar! (ziarulde iasi.ro) 21

parastas: De la vodc li se trage, futu-le-a parastasu mamii lor, vedea-i-a pe toti deportai n Siberia (moshe mordechai.wordpress.com) pasc: ...da mai taci odat, futu-i pasca m-ti de igan bort astzi i mine (newsgroups.derkeiler. com) pate: Patele m-tii de vagabond, ne-ai minit c nvei i termini liceul, i-am pltit meditaii i tu nici mcar nu te-ai nscris la examen! (numisfera.ro) poman: Aadar, cine-i eficient i responsabil i cine-i acolo doar de futu-i pomana. (ziarulde sibiu.ro) prescur: futu-i prescura m-tii (forum.cumicu. ro) sfnt: Bga-mi-a picioarele n sfinii tia... (revista 22.ro) tmie: De ce-ai tiat, m, copacu, futu-i tmia cui te-a ouat, de bou cu stea-roie-n frunte? (paulgoma. free.fr)

n afara termenilor care formeaz acest glosar, mai exist civa pe care, cel puin n ceea ce ne privete, nu i-am ntlnit separat n njurturi, ci numai n combinaii, de exemplu, adormire poate fi vorba de moarte, sensul pe care acest termen l are n limbaj bisericesc, dar i de o mare srbtoare religioas, Adormirea Maicii Domnului (Sfnta Maria Mare), srbtorit pe 15 august , arhanghel, biblie, evanghelie, maica precista, mucenic):
Futu-ti biserica i patele i adormirea morilor m-tii. (bloguluteo.wordpress.com) Pai s nu-i fui Cristosul i Adormirea m-sii? (mitza. net) Bag ()-n toi dumnezeii i arhanghelii maicilor miculielor voastre de homosexuali nzdrvani () (injuraturi.ro) Futu-i Cristosul Bibliei m-ti Constantine! i place Biblia pt. c e gratis, ai? (newsgroups.derkeiler.com) B, enoriailor! Futu-v patele i evanghelia mamelor i tailor votri! (Victor Rebengiuc, n filmul Balana - 1992, regia Lucian Pintilie) futu-i Cristosu i Maica Precist i femeia de servici care te-a nvat s scrii mess-uri... (webloader.org) Futu-i cristoii, sfinii i mucenicii s i-i fut! Hai odat! (ralucone.wordpress.com)

Trebuie spus, de altfel, c aproape oricare dintre termenii menionai mai sus poate forma nucleul unei njurturi, alturi de un alt termen, sau chiar de mai muli, n funcie de gradul de nervozitate al proferatorului, precum i de imaginaia sa, cu siguran! Vom cita n continuare doar cteva astfel de creaii, n care ntlnim patru i chiar cinci termeni religioi (exemple cu doi sau cu trei termeni fiind cele de mai sus):
Mi Ghi Ccreaz, mi, tot ca musca n curu calului, anafura, ceara, parastasul i prescura? (groups. google.com) Aa c ce le-a ura eu preotilor e... Futu-v Altaru Biserica Cristosu Evanghelia Filoftea [8] etc. de hoi. Au buzunarele mai mari dect medicii iar oamenii ia salveaz viei. (alinamd.wordpress.com)

Ar mai fi multe observaii de fcut, legate de exemplu de faptul c romnii pot njura, aa cum am mai spus, absolut orice obiect care le creeaz (sau nu!) probleme:
22

Lumnarea s-a stins din nou i atunci l-am auzit pe tata zicnd: - Ei futu-i lumnarea m-tii, i art eu ie! (ioanabogdan.wordpress.com) Futu-i Dumniezu ei de funie!, constata unul aburcat pe o movil de pmnt maro. Se opintete n cizme mai bine i cociugul coboar alene. (liviualexa. ro) Futu-i Dumnzu i Marea / Cui o mai fcut Ungarea... (pro-saeculum.ro) Futu-i tehnologia cui te-a fcut, patele tu de mizerie civilizat i easy-access ce eti!! (paidece. blogspot.com) - Nea Nicule, ai mai relatat, da-am uitat: Goiciu-i la de-a decapitat la unu picioarele cu toporu? - la, Marinic, futu-mi-l n decapitare pe mmicua lui d fiar udioas i sl-ba-ti-c, domnule! (paul goma.free.fr) Pi futu-i pehaul ei din gur de via, dac eram eu ministru, pi dac nu le fceam un proces, la instane numai din uie, de s le mearg fulgii la toi mecherii de bag reclame () (agonia.ro) Mi-l i imaginez pe bunicmiu uitndu-se lung la mine, sta cteva secunde i n stilu-i caracteristic imi spune: Futu-i cetania m-tii! De unde soarele m-tii ai mai aprut i tu? (cupixul.wordpress.com)etc.

Sau poate ar trebui amintit o anume form de economie sintagmatic prezent uneori n njurturi (aceasta determinndu-i pe utilizatori s foloseasc enunuri ct mai succinte, cuvinte scurte etc.), ca n exemplul urmtor:
Ridic-te, futu-i mnezii m-tii de criminal! (Familia, nr. 11-12/2008, p. 133)

n sfrit, ar mai trebui remarcat i faptul c n timp ce francezii sau canadienii din Qubec au tendina de a eufemiza termenii religioi pe care i folosesc, n scopul de a atenua cumva efectul blasfemator al acestora [9], romnii nu au astfel de preocupri. Singurul lor efort de atenuare a njurturilor este, uneori, fie absena total verbului cu conotaie sexual provenit din lat. futuere, ntr-un anume tip de construcii eliptice:
muncesc cinstit, mi pltesc drile, n crucea m-tii!! (gandul. info) - Porc btrn i mpuit! Grijania i pomana m-sii! se apuca Nuica s-l suduie cu foc. (zf.ro) Sau, mai ru, se arunc n gol de la parter! Cristoii i toi sfinii, stau la 4! Nu-i nimic, cobor pe scri! (bloguluflorescu. blogspot.com) fie, printr-un fel de aferez, absena primei silabe a acestui verb (de aici, numeroasele variante de genul tu-i, tu-le): Moroanu: Tu-i mama ei de salsa, am dansat de nu mai pot! (kombat.ro) Sptmna asta/viitoare, am de lucru, deci m duc la vodafone i le fac un scandal ct casa ! tu-le mama lor de hoi! (mickelasblog.wordpress.com)

n concluzie, credem c dac s-ar alctui un clasament al diverselor popoare n funcie de njurturile proferate, romnii ar ocupa primul loc n ceea ce le privete pe cele sfinte, cci, dup tiina noastr, niciun alt popor, cel puin nu european, nu manifest un att de nonalant dispre fa de termenii religioi!

23

NOTE
[1] La Dumineca Vameului, cuvnt de nvtur, in Didahii, Litera, Chiinu, 1998, p. 29. [2] n Credini i superstiii ale poporului romn, ed. a II-a, ngrijit de Iordan Datcu, Editura Grai i Suflet Cultura naional, Bucureti, 1995, p. 223, apud Dan Horia Mazilu, O istorie a blestemului, Iai, Polirom, 2001, p. 250. [3] Cesereanu, R., Imaginarul violent al romnilor, Bucureti, Humanitas, pp. 9-10. [4] Cnd eti nervos, numr pn la patru; cnd eti foarte nervos, njur. [5] n toate exemplele care urmeaz am respectat ortografia autorilor, neintervenind dect n cazul unor erori evidente i a cror meninere ar fi ngreunat nelegerea textului respectiv. [6] Un termen care nu exist, dup tiina noastr, n niciun dicionar al limbii romne actuale, dar este, totui, foarte des ntlnit n njurturi! n ceea ce privete etimologia sa, fr competena unui specialist, nclinm spre a-l considera un cuvnt telescopat, sau ceea ce francezii numesc un motvalise, n a crui compoziie ar putea figura dumnezeu - dar poate i duminic/var. duminec - , pentru partea de nceput, respectiv dumicat pentru ultima parte. [7] Un alt termen care, la fel ca precedentul, este destul de des ntlnit n njurturi, dar care, de asemenea, nu figureaz n vreun dicionar . i n cazul su, presupunem c este vorba de un cuvnt-valiz, compus din dumnezeu + scris (probabil, n sensul de lege scris, de cuvnt al Domnului, adic de Biblie!). [8] n 7 decembrie o prznuim pe Sf. Muceni Filoftea, de la Curtea de Arge, ocrotitoarea rii Romneti; numele Filoftea se traduce prin iubitoare de Dumnezeu. [9] De exemplu, folosirea de ctre francezi a cuvntului bleu pentru a nlocui numele Dieu Dumnezeu , n construcii de genul parbleu (pentru par Dieu pe Dumnezeu) sau palsambleu (pentru par le sang de Dieu pe sngele lui Dumnezeu).

REFERINE BIBLIOGRAFICE
Cesereanu, Ruxandra (2003), Imaginarul violent al romnilor. Bucureti: Humanitas. Familia (2008), Nr. 11-12, noiembrie-decembrie, Oradea. Ivireanul, Antim (1998), Didahii. Chiinu: Litera. Mazilu, Dan Horia (2001), O istorie a blestemului, Iai: Polirom. Vintil-Ghiulescu, Constana (2006), Evgheniii. Bucureti: Humanitas.

RSUM
LE SACRE JURON OU PETIT INVENTAIRE DE TERMES RELIGIEUX A LUSAGE DES ROUMAINS FURIEUX Pour les Franais, ainsi que pour les Qubquois, les mots signification religieuse (catholoque, dans les cas mentionns) constituent de vrais tabous linguistiques ne pouvant tre utiliss dans des contextes blasphmatoires (dans des jurons, par exemple, ou purement et simplement dans des interjections valeur affective amplifie) qu la suite de certaines transformations phontiques euphmistiques, qui attenuent en quelque sorte cet effet blasphmatoire. En revanche, les Roumains nprouvent aucune crainte devant les termes en question quils utilisent de manire isolle ou bien dans des combinaisons qui se constituent en un rprtoire de jurons poresque inpuisable. Nous nous proposons de passer en revue les termes religieux qui ne constituent pas de tabous pour les Roumains, en partant du nom de la Divinit suprme jusqu celui du plus humble tombeau. La conclusion finale de notre article est quentre Dieu et le Diable, les Roumains craignent (ne serait-ce quapparemment) PLUTt le dernier que le premier, alors que chez les Franais et les Qubquois la crainte des choses saintes lemporte. Mots-cls : juron, termes religieux, tabous linguistiques, Roumains.

24

Valeriu BLTEANU Universitatea Dunrea de Jos, Galai

TERMINOLOGIA DIVINAIEI POPULARE ROMNETI: ACTANII


Pn acum o cercetare aprofundat a lexicului divinator romnesc nu s-a realizat; de altfel referirile la domeniul n discuie au fost, i ele, extrem de rare. Pe baza bibliografiei de specialitate, a investigaiilor proprii vom ncerca s oferim o serie de sugestii ce vizeaz deocamdat doar o singur categorie terminologic: actanii. Dup cum se tie termenul divinaie provine din latinescul divinatio ghicirea viitorului [1] i denumete o categorie de practici magice oculte, superstiioase, efectuate pentru ghicirea viitorului [2]. Sinonim cu divinaie este termenul mantic, de origine greac. Studierea lexicului aferent diverselor procedee divinatorii poate ajuta la o mai bun nelegere a domeniului. La o privire mai atent, terminologia divinatorie permite o destul de clar stratificare a elementelor componente. Principalele categorii terminologice: - actanii: bobar, bobreas, crturreas, ghicitoare etc; - aciunea divinatorie: a bobi, a ghici, a meni etc; - practica divinatorie: dat, ghicit, vrjit etc; - elemente cu valoare divinatorie: gadin, noi, piaz, zgaib etc.; - instrumentar divinator: bob, carte, ghioc, zodie etc. Pentru a putea analiza categoria terminologic n discuie vom avea n vedere o serie de aspecte generale, precum i unele concluzii obinute pe baza cercetrii unor aspecte particulare (etimologie, variante, derivate, evoluii semantice, expresii i sintagme ce conin termeni ce denumesc actanii etc.). Termenii amintii corespund noiunii de ghicitor i sunt, n general, marcai de utilizarea unui anumit instrument divinator: bobi, cri, psclie, zodie etc. O scurt referire la ultimii doi termeni e necesar: psclie calendar special cu ajutorul cruia se poate stabili dinainte (pe o perioad lung de ani) data Patilor i a altor srbtori religioase care nu au loc la date fixe [3] zodie prevestirea soartei dup luna naterii [4]; zodiac Existena unui numr relativ mare de substantive ce denumesc actani din domeniul divinaiei populare ne sugereaz importana pe care a avut-o ghicitoria pe terenul mentalitii romneti tradiionale. Termenii menionai au, n general, caracter regional, doar ghicitor, ghicitoare, vrjitor, vrjitoare, bab fiind mai rspndii. La constituirea acestui grup terminologic au contribuit diverse procedee, dintre care remarcm derivarea cu sufixe (psclar, bobar, ghicitoreas etc.), compunerea (cttoare de noroc, cititor n stele etc.). Fenomenele de transfer terminologic, att de prezente n lexicul magiei populare romneti [5], apar i n cadrul terminologiei divinatorii: substantivele burci i ursreas provin din sfera lexicului cu caracter etnic, aceti termeni sugernd preluarea practicilor cu caracter divinator de ctre minoritari (igani): burci iganc nomad care umbl cu ghicitul [6] ursreas soia ursarului [7]; crturreas [8] Acelai fapt se poate constata i din observaiile cuprinse n ALR SN cu privire la noiunea crturreas [9]. Prezena cuvintelor vrjitor, vrjitoare n cadrul acestei categorii terminologice nu trebuie s ne mire, din moment ce, conform credinelor populare, ei (vrjitorii n.n.) spun
25

trecutul i viitorul, ghicesc viitorul, norocul [10]. Din cauza faptului c mecanismele lingvistice nu au rspuns ntotdeauna prompt la schimbrile petrecute la nivelul divinaiei populare, unii termeni au ajuns s denumeasc, cu acelai corp fonetic, actanii ce realizeaz activiti divinatorii diferite. Astfel, crturreas a fost nregistrat i cu sensul femeie care d cu bobii [11], pe lng cel iniial femeie care tie s dea n cri sau cu crile [12]. O serie de termeni specifici domeniului vrjitoriei (bab, bbreas, vraci etc.) au intrat n cadrul lexicului divinator ca urmare a extinderii paletei de aciuni a actanilor respectivi, prin preluarea de ctre ei i a unor practici cu caracter pur divinator. n terminologia divinaiei apar destul de frecvent perifrazele pentru a denumi actani specifici: femei care caut cu crile, iganc care d cu crile, vrjitoare care d cu crile [13]. Dup ce am indicat o serie de probleme generale referitoare la terminologia actanilor, s urmrim acum i unele probleme particulare: - prima atestare. Termenii ce denumesc actani sunt, n general, cu vechime n limba romn: bobar, bobri, cititor n stele, vraci, tlmaci, vlhovnic, piaz sunt atestai nc din secolul al XVI-lea n vechile texte romneti. Dei apar cu atestri abia n secolul al XIX-lea termeni ca psclitor, psclar, crturreas etc. trebuie s fi avut o circulaie anterioar semnificativ (mai ales crturreas) dat fiind faptul c ghicitul n cri i chiar cel n psclie erau cunoscute ca practici divinatorii cu muli ani nainte de atestarea termenilor pomenii; - variantele. Sunt de reinut, n mod deosebit, variantele termenului solomonar, dintre care citm doar cteva: olomonar, sodomonar, olomner, olomar etc [14]. Ele reflect anumite influene strine sau sunt urmarea unor fenomene de etimologie popular. Alterarea corpului fonetic al unor termeni este sesizabil i n cazul variantei brbreas, a cuvntului bbreas (sub impactul verbului a borborosi). Alte variante au n vedere aspecte ce in de specificul evoluiilor la nivel dialectal (chiaz, pentru piaz) sau de specificul unor etape mai vechi din evoluia limbii romne (cetitor n stele, n loc de cititor n stele). n fine, ar fi de reinut i varianta zodiri, pentru termenul zodieri, ce probeaz un fenomen de contragere ce a ndeprtat uor termenul de adevratul etimon (zodie); - etimologie. Cercetrile etimologice au indicat faptul c majoritatea termenilor divinatori s-au format pe teren romnesc, ceea ce dovedete capacitatea mecanismelor limbii romne de a-i crea prin mijloace proprii terminologia aferent domeniului n discuie. Numeroase exemple ofer derivarea cu sufixe, astfel c nu vom mai face referire la acest aspect n continuare. Exist ns i un numr destul de semnificativ de termeni mprumutai, cei mai reprezentativi fiind cei de origine slav: bab, cobe, vhovnic, vraci etc. Poate o meniune aparte ar merita cuvntul gogea denumirea personajului iniiat, brbat sau femeie, care oficiaz la vergelatul feciorilor ceremonia de aflare a norocului i, n special, a ursitei [15]. Acest termen este probabil o variant a cuvntului gog spirit ru, joimri i este considerat de ctre Gr. Brncu ca fcnd parte dintre cuvintele autohtone probabile [16]. n plus, ar fi de luat n calcul un posibil transfer terminologic dinspre lexicul fiinelor mitofolclorice spre lexicul divinaiei populare; - aspecte derivative. Vom lua n discuie o singur problem i anume cea referitoare la categoriile terminologice care au beneficiatde pe urma clasei actanilor; este vorba de faptul c de la termenii ce denumesc actani s-au format, n principal, cuvinte ce denumesc tot actani divinatori (ghicitoreas, crturreas etc.) sau aciuni divinatorii (a cobi, a piezi etc.); - prezena termenilor divinatori n sintagme i expresii. Este una dintre cele mai interesante probleme pe care le ridic studiul terminologiei divinatorii. Vom meniona ns doar cteva exemple: bab ghicitoare, piaz rea, neag rea, bab tiutoare, bobri de gur, a fi pocit la gur etc. Pe baza exemplelor pomenite vom sublinia un singur aspect: existena unor structuri
26

bimembre de tipul bab ghicitoare care au generat ulterior termenii simpli (n acest caz, ghicitoare), elementul regent al sintagmei fiind simit ca inutil, din moment ce actanii divinatori erau, aproape n totalitate, persoane n vrst de sex feminin. - evoluii semantice. Ne vom opri doar asupra ctorva exemple. Termenul bobreas ce denumea iniial un actant divinator de sex feminin specializat n ghicitul n bobi a fost nregistrat mai aproape de zilele noastre cu sensul mai general de ghicitoare. Se constat n acest caz trecerea de la particular la general, o tendin vizibil i n lexicul practicilor vrjitoreti. Termenul solomonar probeaz trecerea de la sensul actant n magia meteorologic la sensuri noi, ntre care cele cu relevan pe teren divinator ocup un loc important (astrolog, ghicitor, vrjitor). n acest caz credem c putem vorbi de o extindere, n timp, a paletei acionale a actantului respectiv, fapt ce s-a reflectat i n plan semantic. Un alt termen, bobri, n sintagma bobri de gur flecar [17] ne atrage atenia asupra unui fenomen frecvent n cadrul terminologiei magice i anume degradarea semantic. Bogia lexicului divinator ne arat c practicile de ghicitorie sunt nc o prezen notabil n cadrul spiritualitii popualre. Categoria terminologic prezentat de noi, actanii, poate contribui n mod specific la explicarea, precizarea unor aspecte fundamentale ale fenomenului n discuie. Pentru a obine o imagine mai clar asupra practicilor divinatorii, iar cercetarea din perspectiv lingvistic poate aduce o contribuie important n acest sens, este ns necesar o analiz amnunit i a celorlalte categorii terminologice. NOTE
[1] Kernbach, Victor, Dicionar de mitologie general, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1989, p. 145 [2] Brtescu, Gheorghe, Vrjitoria de-a lungul timpului, Ed, tiinific, Bucureti, 1985, p. 73 [3] DLR, tom VIII, partea 1, p. 164 [4] aineanu, Lazr, Dicionarul universal al limbii romne, Ed. Scrisul Romnesc, ediia a VI-a, p. 710, f.a. [5] Blteanu, Valeriu, Terminologia magic popular romneasc, Ed. Paideia, Bucureti, 2000 [6] Arvinte, Vasile, Bordeianu, Mihai, Ursu, Nicolae, Glosar regional, Ed. tiinific, Bucureti, 1960, p. 21 [7] Dicionarul limbii romne moderne, Ed. Academiei, Bucureti, 1958, p. 911 [8]Atlasul lingvistic romn, serie nou, Ed. Academiei V, H, h. 1570 [9] Idem [10] Fochi, Adrian, Datini i eresuri populare de la sfritul secolului al XIX-lea, Ed. Minerva, Bucureti, 1976, p. 5 [11] D.A., tom I, partea a II-a, p. 66 [12] Idem [13]Atlasul lingvistic romn, serie nou, Ed. Academiei V, H, h. 1569, h. 1570 [14] Blteanu, Valeriu, Dicionar de divinaie popular romneasc, Ed. Paideia, Bucureti, 2001, p. 161 [15] Ghinoiu, Ion, Obiceiuri populare de peste an, Ed. Fundaiei Culturale Romne, Bucureti, 1997, p. 81 [16] Brncu, Grigore, Vocabularul autohton al limbii romne, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1983, p. 141 [17] Dicionarul subdialectului bnean, I-IV, Timioara, 1985-1987, IV, p. 51

BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Coteanu, Ion, Sala Marius (1987). Etimologia i limba romn. Bucureti: Editura Academiei. Graur, Alexandru (1963). Etimologii romneti. Bucureti: Editura Academiei. Hristea, Theodor (1968). Probleme de etimologie. Bucureti: Editura tiinific. Ionescu, Anca Irina (1978). Lingvistic i mitologie. Bucureti: Editura Litera. 27

Oiteanu, Andrei (1989). Motive i semnificaii mitosimbolice n cultura tradiional romneasc. Bucureti: Editura Minerva. Tudose, Claudia (1978). Derivarea cu sufixe n romna popular. Bucureti: Editura tiinific.

RSUM
LA TERMINOLOGIE DE LA DIVINATION POPULAIRE ROUMAINE : ACTANTS Notre travail prsente une certaine squence du lexique magique, celle qui fait rfrence aux pratiques de divination de lavenir ; en partant du matriel accumul, nos observations visent les actants analyss dans une perspective ethnolinguistique. Mots-cls : ethnolinguistique, lexique de la magie, pratiques magiques.

28

Gheorghe CHIVU Universitatea din Bucureti

ALEGERILE LUI IPPOCRAT. CONSIDERAII ASUPRA VOCABULARULUI UNUI VECHI TEXT MEDICAL
1. La nceputul secolului al XVIII-lea, n contextul dezvoltrii generale a culturii n limba romn [1], sunt organizate, la Bucureti, n cadrul Academiei domneti de la Sfntul Sava, primele cursuri de medicin. Necesiti didactice i/sau nevoi practice imediate, aprute n condiiile nfiinrii, n aceeai perioad i n acelai ora, a primelor spitale la Colea i la Pantelimon, fac ca texte de baz din domeniul medicinii s capete hain romneasc. Cel mai important dintre acestea, Aforismele lui Hipocrate, scriere cu larg circulaie n epoca medieval nu numai n spaiul european [2], a fost transpus n limba romn din neogreac [3], dup ce vestita lucrare hipocratic fusese trecut din elin n greaca vorbit de Marcu Porphyropulos (numit i Cipriotul), decanul Academiei domneti bucuretene [4]. Versiunea n limba romn a textului, intitulat Alegerile lui Ippocrat (n urma echivalrii, parial greite, a cuvntului plurisemantic sentin, precept, titlul grecesc al scrierii, prin unul dintre corespondentele sale posibile, dar mai puin ateptate, datorate sinonimiei dintre sentin aforism, cuvinte alese i alegere), s-a pstrat n dou copii, ambele avnd o organizare a materiei diferit de ediiile clasice ale Aforismelor (alegerile aforismele sunt grupate n opt tieri capitole, apte consacrate unor anumite tipuri de afeciuni [5], iar a opta constituit din alegeri adaose, fiecare tiere fiind precedat de o introducere sintetic numit artare). Cea mai veche dintre copiile cunoscute ale vechii scrieri medicale romneti face parte din miscelaneul ieean care conserv prima versiune a Ceasornicului domnilor, traducerea fcut de Nicolae Costin dup Horologium principum, datorat spaniolului Antonio de Guevara. Scrise pe ultimele 12 file ale manuscrisului nr. VI-1 din fondurile Bibliotecii Universitare din Iai, ce a aparinut o vreme lui Grigore al II-lea Ghica, voievod al Moldovei, Alegerile par s fi fost copiate (probabil de dou persoane distincte) n deceniile de mijloc ale secolului al XVIII-lea sau n cele imediat urmtoare [6]. Copia mai nou a scrierii, conservat n ms. rom. 1840, achiziionat de Biblioteca Academiei Romne din fondurile de carte aflate cndva n posesia episcopului Dionisie al Buzului, a fost, foarte probabil, alctuit n ultimul deceniu al veacului al XVIII-lea [7]. (Hrtia pe care este copiat miscelaneul academic, produs n morile veneiene pn n anul 1805 i avnd filigranul tre capelli nsoit de iniialele CGS, a fost utilizat constant pentru scrierea unor documente emise ntre anii 1771 i 1783 [8].) Este un manuscris cu o scriere mai ngrijit dect aceea din copia aflat n miscelaneul ieean, datorat unui singur copist, parte a unei interesante culegeri de scrieri medicale [9]. (n afar de traducerea Aforismelor lui Hipocrate, ms. rom. BAR 1840 cuprinde o Adunare de cteva doftorii mai ndemnatice, mai multe reete privind inclusiv valoarea terapeutic a unor fructe, i un ghid de specialitate, scris n grecete, despre teoriile tratamentelor medicale i chirurgicale.) Alegerile lui Ippocrat, primul text medical cult scris n limba romn, urmat abia la nceputul secolului al XIX-lea de primul tratat romnesc de medicin, intitulat Meteugul doftoriei [10]
29

prezint o importan aparte pentru istoria terminologiei medicale n limba romn. Vechimea traducerii (plasat de unii cercettori n primele decenii ale veacului al XVIII-lea [11]), dar ndeosebi absena, n momentul alctuirii sale, a unei tradiii romneti n domeniu (anterior n manuscrisele romneti erau transcrise, iniial separat i apoi, din secolul al XVIII-lea, n colecii speciale, exclusiv reete medicale [12]) fac ca soluiile propuse pentru denumirea prilor corpului, a afeciunilor acestora i a mijloacelor de tratament utilizate s aib relevan pentru stabilirea modalitilor de transformare a unei terminologii de factur popular n una tiinific, precum i pentru evaluarea influenei exercitate de limbile de cultur ale vremii asupra unei variante funcionale a vechii romne literare (stilul tiinific i tehnic), aflat, dup 1700, n plin proces de individualizare i de specializare [13]. 2. Fiind un text de medicin general, destinat diagnosticrii afeciunilor cel mai frecvent ntlnite i prezentrii primelor tratamente recomandate n cazul acestora, Alegerile lui Ippocrat atest, prin cele mai vechi manuscrise cunoscute, un vocabular medical a crui component de baz o constituie denumirile prilor corpului [14]. Sunt astfel consemnate cuvinte pn astzi uzuale la nivelul limbii vorbite: bc vezic IV, 20 (i bica udului vezica urinar VII, 39), boae testicule III, 18, IV, 38, buric IV, 20, buze VIII, 8, cap III, 27, carne muchi VII, 22, coapse IV, 20, coast I, 12, degete VIII, 8, dini III, 22, ficat V, 62, glci ganglioni (~ la ncheieturi IV, 68, ~ dup urechi III, 22), gt III, 17, grumaz IV, 67, gur III, 18, ncheieturi articulaii IV, 34, mae intestine VI, 29 (ma subire VI, 45, maul cel drept V, 62), nas VIII, 8, nri III, 27, obraz VII, 8, ochi III, 27, pntece I, 2, 15, picioare VIII, 8, piept V, artare, piiale VIII, 8, plmni V, artare (i plomuni III, 26), pleupi pleoape VI, 54, prapor peritoneu VII, 49, rnichi III, 27, splin III, 19, zut IV, 38, old VI, 42, tmple VIII, 8, trup I, 3, unghii VIII, 8, urechi VI, 30, vine vene VI, 1, zgrci tendon VI, 46. Sunt astzi mai puin sau deloc folosite chiar n vorbirea popular vi<n>tricel vintre, pntece VI, 45 i zgu uter V, 11, cndva general utilizat, iar o serie de termeni, respectiv de sintagme aveau, la nivelul epocii, o cert provenien cult (fiind mprumuturi neologice, calcuri sau creaii de tip savant): cuurile zgului labiile vulvei V, 11, cercul capului (sau cingtoarea capului) diafragm VI, 45, clinii spinrii muchi dorsali VII, 42, dini cineti canini III, 22, gura zgului vulv V, 16, mprejurul inimii diafragm VII, 48, mduha spinrii V, 55, nodtura spinrii coloana vertebral VII, 42, partea cea nsctoare organul genital al femeii V, 56, pojghi membran VII, 27, stomah VII, 14, eava udului uretr IV, 41, vase intestine I, 3, vene I, 2. Afeciunile, numite boale I, 8, II, 49 sau patimi I, 4, 12, respectiv simptomele acestora, numite n text semne arttoare II, artare, semne mai nainte cunosctoare II, artare (vezi i semne cunosctoare mai nainte IV, artare), respectiv semne semuitoare IV, artare, sunt i ele denumite n primul rnd prin cuvinte preluate din vorbirea popular a epocii, multe fiind conservate pn astzi ca termeni medicali populari: amrciune (~ a gurii) IV, 5, aprinderi febr V, 57, arsuri febr III, 26, asurzeal IV, 27, brnc erizipel V, 13, bube II, 18, durere (~ de inim IV, 5; vezi i durori de picioare reumatism VI, 39 sau durerea picerilor VI, 40), fierbineal febr II, 36 (vezi i fierbineala frigurilor I, 11), friguri malarie IV, 73, furnicel furuncul, abces IV, 59, glbenare icter IV, 58, grbovire caexie, slbire extrem IV, 27, grea V, 18, guter angin III, 9, ncuiere constipaie VII, 17 (i ncuierea pntecelui III, 19), ncurcarea maelor ocluzie intestinal VII, 14 (vezi i nvrtejirea maelor III, 19), junghi nevralgie I, 12, lenare lipotimie V, 52, limbrici (~ lungi tenia III, 23, ~ rtunzi ascarizi III, 23), mncrime prurit VI, 51, nduh astm, dispnee III, 19, nucire ipohondrie VII, 54, negi III, 23, opreal (~ la boa eritem inghinal III, 18), pecingine
30

eczem III, 17, piatr (~ la rinichi litiaz renal) IV, 40, puroi IV, 35, putreziciune stare septic a unui organ III, 9 (~ de boa cancer de prostat III, 18), scurt adenit IV, 59, spetire lumbago III, 19, spurc urticarie sau furuncule III, 17, tremurare spasme II, 36, trnji hemoroizi III, 26, tuse IV, 19, umflturi flegmoane III, 23, urdinare diaree, III, 9, vrsare vom III, 14 (vezi i ~ de snge hemosialemez VII, 13, ~ de venin III, 26), vnt (~ pntecelui flatulen IV, 62). Nu lipsesc mprumuturile neologice, provenite de regul din neogreac: carchin cancer VI, 52, cataroi apoplexie II, 48, dambla apoplexie (~ cea vrtoas II, 48, ~ cea slab II, 48), epilepsie III, 9, flegm (~ alb edem generalizat VII, 15), (i)dropic hidropizie III, 19 (vezi i ~ uscat IV, 20), lepr pelagr III, 17, materie (~ coapt puroi V, 1), melanholie tip de afeciune psihic III, 14. oftic tuberculoz III, 13, troahn guturai II, 39, i calcurile, cu baz greco-latin: luntcie menstruaie III, 28, umezeal secreie (umezeli crude I, 22, ~ cleioase IV, 72, ~ coapte IV, 15, ~ veninoase II, 18). Foarte numeroase sunt, dovad a dificultilor ntmpinate n identificarea i numirea unor afeciuni, sintagmele terminologice: arsura plmnilor congestie pulmonar VII, 23, albstrimea ochilor glaucom III, 27, astupare n gt astm, angin III, 19, bictur de gur herpes febril III, 18, brnca cea fr ran erizipel V, 57, dzlegarea pntecelui dizenterie III, 16, drojdia udului litiaz IV, 30, frig zguduitor frisoane VII, 37, grunjuri de snge cheaguri de snge VII, 39, mpietrire de pntece constipaie III, 10, nghesuire la plomuni peripneumonie III, 26 (vezi i strmtorarea plmnilor III, 26), nepenirea trupului apoplexie V, 15, nelesnirea udului retenie de urin VI, 25, pojar cu rane eczem III, 17, ran trtoare bub neagr, umfltur vnt la ncheieturi V, 56, ria de bic psor IV, 40, scuipare de snge hemoptizie VII, 23, strecurarea udului retenie de urin III, 10, tmpirea vederii ambliopie III, 27. Destinaia de baz a Alegerilor lui Ippocrat, ndrumar de medicin general i de diagnostic, face ca numrul termenilor care numesc tratamente sau mijloace de nlturare a efectului unor afeciuni s fie, n ansamblu mic. Cuvintele cu aceast utilizare medical nregistrate n Alegerile lui Ippocrat provin, ca i n cazul domeniilor lexicale prezentate anterior, n primul rnd din vorbirea popular: afumare (~ de mirezme (probabil) aromaterapie V, 32), ardere cauterizare VI, 20, curire dezinfectare VII, 13, drtare purgaie I, artare, privegheri III, 21, tiere (operare prin) incizie VI, 20, tmduire II, 7, tigve ventuze V, 31, i mult mai puin din limbile de cultur ale epocii: diet I, 4, (vezi i dieta cea umed I, 16), doftorie V, 57 (vezi i doftorii curitoare purgative I, 20, doftorii ntritoare fortifiante I, 20), elevor spnz, iarba lui Tatin IV, 16. Puin numeroase sunt de asemenea, n acest domeniu, sintagmele terminologice: cele rcoritoare medicamente antipiretice VII, 12, cele strngtoare medicamente antidiareice VII, 12, curenie de vrsturi antivomitiv IV, 7, lsare de snge VI, 25, pravil de cumpnirea hranei regim alimentar I, artare, sclivisirea maelor clism VI, 11, slobozire de snge VI, 1. Dovad a nesiguranei manifestate n utilizarea unor termeni i a caracterului incipient al procesului de constituire a unui vocabular medical de specialitate, textul Alegerilor lui Ippocrat consemneaz existena a numeroase i uneori cuprinztoare serii de sinonime, cel mai adesea sinonime totale: ardere arsur fierbineal, astupare n gt sugrumare n gt, cataroi dambla, cercul capului cingtoarea capului, curgerea muiereasc luntcie, diet pravil de cumpnirea hranei, frig zguduitor rceli n friguri, mpietrire de pntece ncuierea pntecelui, ncurcarea maelor nvrtejirea maelor, nghesuire la plmni strmtorarea plmnilor, lsare de snge slobozire de snge, nelesnirea udului strecurarea udului, scuipare de snge vrsare de snge.
31

n schimb, structurile terminologice explicative au atestri practic accidentale, faptul fiind la rndul lui semnificativ pentru absena unor stratificri terminologice (n fond i acesta este un indiciu al caracterului incipient al procesului de constituire a unei autentice terminologii medicale): belciug, adic urdinare cu snge i cu muci dizenterie VII, 20, elevorul, adic iarba lui Tatin IV, 16, maul cel drept sau zgul V, 62, sclivisirea maelor, adic neinerea VII, 17. 3. Vocabularul medical utilizat n Alegerile lui Ippocrat, prima scriere cult din domeniul medicinii transpus n limba romn dup un original neogrecesc, arat, potrivit informaiilor furnizate de cele mai vechi copii ale sale, c traductorul, dei avea cunotine de anatomie i de medicin curativ, nu pare s fi fost un specialist n domeniu. Importana cercetrii textului const, n aceste condiii, nu att n stabilirea exactitii cu care a fost transpus n limba romn o scriere medical celebr, ct ndeosebi n identificarea soluiilor propuse pentru crearea unei terminologii de specialitate aflate cu certitudine la nceputurile constituirii sale. Componenta popular a vocabularului medical prezentat n paginile anterioare, care se dovedete a fi extrem de bogat, face trimitere de regul la prile corpului, respectiv la afeciunile cunoscute (i denumite) de ctre vorbitorul fr pregtire de specialitate. Pentru numirea unor boli mai puin cunoscute sau pentru unele referiri la organe ale corpului sau la pri ale acestora pentru care lipseau, din vorbirea curent, numele specializate, s-a fcut apel la mprumut sau la calc, de regul semantic, dar mai ales la traducerea prin numeroase i interesante mbinri de cuvinte, ce se constituie n autentice sintagme terminologice. Nu lipsesc, desigur, traducerile aproximative i chiar cteva interesante invenii lingvistice, creatoare uneori de dificulti n identificarea afeciunii la care se face referire. Dincolo de importana avut pentru cunoaterea unei etape din istoria terminologiei medicale n limba romn, Alegerile lui Ippocrat i dovedesc ns pe deplin utilitatea i n completarea informaiilor privitoare la vocabularul limbii romne literare vechi. Multe cuvinte, aparinnd pn astzi lexicului de baz sau vocabularului medical popular, sunt folosite aici cu sensuri absente din izvoarele parcurse pentru ntocmirea marelui Dicionar al Academiei, iar altele, i ele destul de numeroase, se afl aici la prima i nu o dat chiar la unica lor atestare. NOTE
[1]

Vezi N. A. Ursu, Formarea terminologiei tiinifice romneti, Bucureti, 1962; Ion Gheie (coordonator), Istoria limbii romne literare. Epoca veche (1532-1780), Bucureti, 1997, p. 281-292, 472, i, special pentru secolul al XVIII-lea, Ion Gheie, Gh. Chivu (coordonatori), Contribuii la studiul limbii romne literare. Secolul al XVIII-lea (1688-1780),[Cluj-Napoca], 2000, p. 288-290, 318-329. [2] Au fost inventariate 140 de manuscrise greceti, 232 latineti, 70 scrise n arab i 40 n ebraic Aforismelor lui Hipocrate. [3] Se pstreaz mai multe manuscrise neogreceti ale textului n diverse biblioteci din Romnia. Vezi pentru lista acestora, Paul Cernovodeanu, Nicolae Vatamanu, Alegerile lui Ippocrat prima traducere n romnete a Aforismelor lui Hipocrate, n Trecut si viitor n medicin. Studii i note, sub redacia dr. G. Brtescu, Bucureti, 1981, p. 121-124. [4] Vezi Paul Cernovodeanu, Nicolae Vatamanu, art. cit., p. 121. [5] Tierile sunt precedate de o introducere n care este descris materia abordat n alegeri. ntr-o interpretare modern, aceast materie privete, n ordine, fiziologia, patologia, semiologia i terapeutica. [6] Vezi, pentru diverse datri ale acestei prime copii, I. Serafincean, Alegerile lui Ippocrat, manuscris medical romnesc de la nceputul secolului al XVIII-lea, Ediie ngrijit i prefaat de Francisc Kiraly, Arad, 1997, p. 14, 34; N. A. Ursu, Formarea terminologiei tiinifice romneti, p. 131; Gabriel trempel, Not asupra ediiei, n Nicolae Costin, Ceasornicul domnilor, Bucureti, 1976, p. XLVI; Paul 32

Cernovodeanu, Nicolae Vatamanu, art. cit., p. 125; N. A. Ursu, Despina Ursu, Imprumutul lexical n procesul modernizrii limbii romne literare (1760-1860), I, Iai, 2004, p. 358, II, Iai, 2006, p. 12. [7] Cf. Gabriel trempel, Catalogul manuscriselor romneti. BAR, II, Bucureti, 1983, p. 76. [8] Vezi, pentru detalii asupra hrtiei ms. rom. BAR 1840, Paul Cernovodeanu, Nicolae Vatamanu, art. cit., p. 127. [9] Vezi, pentru descrierea cuprinsului miscelaneului, Gabriel trempel, Catalogul manuscriselor romneti. BAR, II, p. 76. [10] Scrierea, pstrat la Biblioteca Academiei din Bucureti sub cotele ms. rom. 933, respectiv ms. rom. 4841, poart pe fila iniial a celui de al doilea tom titlul Meteugul doftoricesc. Este o traducere fcut de tefan Vasile Episcopescu dup manualul de practic medical scris n neogreac, la 1760, de ctre medicul Ioan Adami. Pentru datarea textului la nceputul veacului al XIX-lea, iar nu n n jurul anului 1760, cum s-a crezut mult vreme, vezi N. A. Ursu, Meteugul doftoriii, primul tratat de medicin n limba romn, tradus din grecete de doctorul muntean tefan Vasile Episcopescu, ntre anii 1805-1817, n Limba romn, LV, 2006, nr. 5-6, p. 403-416. [11] Paul Cernovodeanu, Nicolae Vatamanu, art. cit., p. 129. [12] Prima reet este consemnat n cadrul aa-numitului Codice al popii Bratul (manuscrisul, alctuit n anii 1559-1560, se pstreaz la Iai, n fondurile Casei Dosoftei), iar cea dinti culegere cunoscut (pentru toate boalele, la care ce tmduire trebuie), cuprins n ms. rom. BAR 2183, a fost ntocmit n 1777, de Ioachim Brbtescu. Vezi pentru alte detalii, Gh. Chivu, Stilul celor mai vechi texte tiinifice romneti (1640-1780), IV. Stilul textelor medicale, n Limba romn, XXX, 1981, nr. 3, p. 221-222. [13] Vezi Gh. Chivu, n Contribuii la studiul limbii romne literare. Secolul al XVIII-lea (1688-1780),[ClujNapoca], 2000, p. 318-329. [14] Am folosit pentru ilustrare exemple extrase din copia cea mai complet a Alegerilor lui Ippocrat, pstrat n ms. rom. BAR 1840 (text editat n Paul Cernovodeanu, Nicolae Vatamanu, art. cit., p. 138-179). Pentru a permite ns corelarea formelor selectate cu cele existente n copia manuscris pstrat la Iai (editat de I. Serafincean n volumul Alegerile lui Ippocrat, manuscris medical romnesc de la nceputul secolului al XVIII-lea, Iai, 1977, tiprit postum, la Arad, n 1997), dup fiecare cuvnt ilustrat am indicat cu cifre romane tierea i, cu cifre arabe, alegerea n care acesta a fost utilizat.

BIBLIOGRAFIE
Paul Cernovodeanu, Nicolae Vatamanu (1981), Alegerile lui Ippocrat prima traducere n romnete a Aforismelor lui Hipocrate, n Trecut si viitor n medicin. Studii i note, sub redacia dr. G. Brtescu, Bucureti, p. 111-181. Gh. Chivu (1981), Stilul celor mai vechi texte tiinifice romneti (1640-1780), IV, Stilul textelor medicale, n Limba romn, XXX, nr. 3, p. 221-231. Nicolae Costin, Ceasornicul domnilor de Antonio de Guevara, Traducere n limba romn de ~, Ediie critic i studiu de Gabriel trempel, Bucureti, 1976. Ion Gheie (coordonator) (1997), Istoria limbii romne literare. Epoca veche (1532-1780), Bucureti. Ion Gheie, Gh. Chivu (coordonatori) (2000), Contribuii la studiul limbii romne literare. Secolul al XVIIIlea (1688-1780),[Cluj-Napoca]. I. Serafincean (1997), Alegerile lui Ippocrat, manuscris medical romnesc de la nceputul secolului al XVIIIlea, [Iai, 1977], Ediie ngrijit i prefaat de Francisc Kiraly, Arad. Gabriel trempel (1983), Catalogul manuscriselor romneti. BAR, II, Bucureti. N. A. Ursu (1962), Formarea terminologiei tiinifice romneti, Bucureti. N. A. Ursu (2006), Meteugul doftoriii, primul tratat de medicin n limba romn, tradus din grecete de doctorul muntean tefan Vasile Episcopescu, ntre anii 1805-1817, n Limba romn, LV, nr. 5-6, p. 403-416. N. A. Ursu, Despina Ursu (2004, 2006), Imprumutul lexical n procesul modernizrii limbii romne literare (1760-1860), I- II, Iai.

33

RSUM
LES CHOIX DE HYPOCRATE. CONSIDRATIONS SUR LE VOCABULAIRE DE LA TRADUCTION DUN TEXTE MDICAL ANCIEN Le vocabulaire mdical employ dans Les choix dHippocrate, la premire criture culte du domaine de la mdecine transpose en langue roumaine daprs une version originale nogrecque au cours du XVIIIme sicle, contient une composante populaire extrmement riche qui renvoie, dhabitude, aux parties du corps, respectivement, aux maladies connues (et appeles) par le locuteur sans formation et connaissances de spcialit. Pour lappellation de certaines maladies moins connues ou pour quelques rfrences aux organes du corps ou aux parties de ceux-ci, pour lesquels les dnominations spcialises manquaient du langage courant, le traducteur fait appel lemprunt ou au calque, gnralement smantique, mais surtout, lquivalence des termes de la version originale laide de nombreuses et intressantes combinaisons de mots qui deviendront des syntagmes terminologiques authentiques. Il y a aussi, bien sr, les traductions approximatives et mme quelques inventions linguistiques intressantes qui crent, parfois, des difficults identifier la maladie laquelle on fait rfrence. D un traducteur qui, mme sil avait quelques connaissances danatomie et de mdecine curative, ne semblait pas avoir t spcialiste dans ce domaine, le texte est intressant, non pas seulement pour avoir tabli lexactitude avec laquelle a t transpose en langue roumaine une criture mdicale clbre, mais aussi pour avoir identifi les solutions proposes pour la cration dune terminologie de spcialit qui, certainement, se trouvait aux dbuts de sa constitution. Au del de limportance qua eue cette criture pour la connaissance dune tape de lhistoire de la terminologie mdicale en langue roumaine, le livre Les choix dHippocrate prouve aussi, pleinement, son utilit pour la compltion des informations rfrant au vocabulaire de lancienne langue roumaine littraire. Mots cls : vocabulaire mdical, lancienne langue roumaine littraire, inventions linguistiques.

34

Alexandra CUNI Universitatea din Bucureti

DIMENSIUNEA CULTURAL A TERMENILOR


1. Intoducere n concepia celor care, la nceputul secolului al XX-lea, au pus bazele disciplinei numite terminologie, termenul avea drept trsturi definitorii univocitatea[1] i monoreferenialitatea. Aceast opinie, pe care continu s o susin i azi muli cercettori de pe trmul terminologiei, i confirm veridicitatea n cazul nomenclaturilor, al sistemelor de denumiri cu un nalt grad de standardizare[2]. Pe acest plan, greu s-ar putea admite existena polisemiei sau a unor expresii sinonime, fiindc nici unul dintre factorii generatori de variaie aleatorie nu-i are aici locul. Ce se ntmpl ns dac nu ne centrm observaiile asupra unei nomenclaturi, ci asupra comunicrii mai mult sau mai puin specializate n care pot fi implicai, n situaii de o extrem diversitate, chiar experii cu cea mai nalt specializare dintr-un anumit domeniu tiinific sau tehnic? ntoarcerea spre formele discursive n care i gsesc ntrebuinarea termenii, spre comunicarea specializat, de vulgarizare tiinific sau chiar spre comunicarea curent a determinat o schimbare important de atitudine printre cercettorii interesai de problemele terminologiei: unii dintre acetia au nceput s ia n considerare dimensiunea social a disciplinei innd seama de dimensiunea social a obiectului su de studiu. Socioterminologia aduce n prim plan poziia vorbitorilor fa de termeni, insistnd asupra necesitii consensului n cadrul grupului pentru ca o expresie pus n legtur cu un concept s capete cu adevrat statutul de termen. Pentru reprezentanii terminologiei sociocognitive, termenii pe care i identificm mai uor sau mai greu ntr-un text nu sunt dect accidental legai de definiia precis a unei noiuni tratate n intensiune sau n extensiune; de regul ei orienteaz ntr-un anumit fel interpretarea unui pasaj sau a ntregului text, construindu-i propria semnificaie din suma relaiilor conceptuale, lexicale, semantice, sintactice i pragmatice pe care le stabilesc cu diversele cotexte. Termenul ajunge astfel s fie neles ca avnd mai multe faete, ca manifestndu-se aidoma unui corp poliedric[3] ce poate fi studiat de mai multe discipline, cu metodele i mijloacele specifice fiecreia dintre ele. Abordai ntr-o asemenea perspectiv, termenii nu se mai deosebesc radical de cuvintele limbii comune, de semnele lingvistice specifice oricrei limbi naturale. De aceea, muli vorbesc astzi mai curnd de cuvinte-termeni dect de termeni care, alctuind limbaje specializate, s-ar opune cuvintelor din lexicul general al limbii. Ca uniti asemntoare acestora, termenii au o dimensiune cultural care nu rareori a fost subliniat n literatura de specialitate de dat recent (v., ntre alii, M. Diki-Kidiri, 2000; F. Gaudin, 2003; C. Caumon, 2007). Dar cum se realizeaz filigranul cultural pe care l descoperim mai totdeauna cnd ne aplecm asupra coninutului transmis de aceast categorie de uniti care, dei i au locul i i declin funcia n cadrul limbajelor specializate mai exact, n discursul specializat -, aparin categoric n aceeai msur unei limbi naturale sau alteia, la fel ca orice component al lexicului ei general? i, dac acceptm faptul c un termen este asocierea dintre un concept i o denumire, cum intervine dimensiunea cultural n aceast structur?
35

Iat, pe scurt, orizontul n care se situeaz observaiile pe care ne propunem s le facem n cele ce urmeaz. 2. De la tandemul lexic i cultur la conceptul de lexicultur Preocupat de problemele semantice ale reconstruciei formelor lingvistice, cu aproape 60 de ani n urm, marele lingvist i savant care a fost E. Benveniste lega strns apariia cuvintelor, evoluia lor deseori curioas, surprinztoare altfel spus, soarta lor ca uniti ale unei anumite limbi, dar i ca uniti de baz utilizate n schimburile verbale interpersonale, n comunicare de diverse practici sociale, de mentalitile i tradiiile unei comuniti lingvistice i culturale, de o serie de fenomene observate n snul acesteia, ntr-o epoc sau alta. Omonimia unor forme lexicale, de pild, merit studiat cu deosebit atenie:
En prsence de morphmes identiques pourvus de sens[4] diffrents, on doit se demander sil existe un emploi o ces deux sens recouvrent leur unit. La rponse nest jamais donne davance. Elle ne peut tre fournie que par une tude attentive de lensemble des contextes o la forme est susceptible dapparatre (E. Benveniste, 1966 : 290).

Verbele omonime voler1 a zbura i voler2a fura se deosebesc radical, pe toate planurile, unul de cellalt. Afirmaia se verific i la nivelul derivatelor crora le dau natere, derivate care, n plus, nu mai prezint fenomenul omonimiei. Exist ns o excepie : substantivul vol. E. Benveniste consider c numrul extrem de redus de derivate provenind din baza verbal voler2 ne poate face s presupunem c acest verb este o ntrebuinare specializat a lui voler1 a zbura. Pornit n cutarea unui co(n)text n care voler1 s fie ntrebuinat ca verb tranzitiv comportament sintactic specific lui voler2 a fura -, marele lingvist descoper o astfel de folosire n limbajul celor ce practic vntoarea cu oimi : le faucon vole la perdrix ( = atteint et saisit au vol[5] ) (E. Benveniste, id., ibid.). La baza apariiei lui voler2 a fura st deci o utilizare a lui voler1 a zbura specific vorbitorilor avnd o anume ndeletnicire, exprimare atestnd maniera n care acetia i reprezint comportamentul psrii de prad ce-i ajut s practice ndeletnicirea respectiv. Acelai reputat lingvist subliniaz i interesul pe care l-ar putea prezenta studierea genezei vocabularului culturii moderne quelques dizaines de mots essentiels, dont lensemble constitue le bien commun des langues de lEurope occidentale (E. Benveniste, id., 336). Printre aceste cuvinte, demn de discutat se dovedete a fi civilisation, aprut n mod curios relativ trziu n francez unde existau deja de mult vreme civiliser i civilis -, localizat cu precizie, n accepiunea pe care i-o recunoatem i azi, ntr-un fragment din lucrarea manuscris a lui Mirabeau LAmi des femmes ou Trait de la civilisation, de pe la mijlocul veacului al XVIII-lea, i aflat ntr-o relaie de posibil coinciden temporal cu englezescul civilization. Format cu sufixul isation[6], civilisation[7] este expresia unei noiuni noi[8], pe care nu o putea reda mult mai vechiul civilit, substantiv desemnnd starea, nu actul, ndelungatul proces de cizelare, de rafinare prin educaie a moravurilor, a comportamentului unei ntregi societi. Civilisation , opus lui barbarie - dar, pare-se, aproape la fel civilization n Anglia aduce n vocabularul culturii moderne dovada gritoare, expresia foarte repede recunoscut, acceptat, folosit la nivelul ntregii societi franceze i nu numai a schimbrilor pe care noiunea cea nou le implica dans la conception traditionnelle de lhomme et de la socit (E. Benveniste, 1966 : 340). Unele diferene uneori abia sesizabile, alteori mai puin fine pot s apar ntre termeni aproape identici provenind ns din spaii geografice distincte. Analiznd, de pild, interpretrile date termenilor mondialisation, globalisation n cteva mari dicionare
36

explicative ale limbii franceze, dar i ntrebuinrile lor n presa francez din perioada 1996 2001/2002, V. Toledano i D. Candel (2006 : 174-175) ajung la urmtoarea concluzie :
Il pourrait y avoir interfrence entre le calque globalisation (< globalization > avec le sens de mondialisation) et le franais globalisation dj existant, traitement de faon globale. Ce dernier se colore nanmoins dans certain contexte des spcificits de langlicisme, et requiert une nouvelle dfinition nuance, refltant limage telle quelle se forme dans la conscience collective. On peut le dfinir, en somme, comme le traitement, de faon globale et sans nuance, des problmes conomiques particuliers tel ou tel pays dans le monde.

Iat, pornind de la un exemplu, o concluzie care ne amintete o dat n plus c limba i cultura ultimul termen nensemnnd aici cultura cult , cultura savant sau cultura literar nu se juxtapun una alteia, ci se ntreptrund la toate nivelele, fr a lsa posibilitatea trasrii vreunei linii de desprire ntre ele. Expresiile lingvistice, indiferent de gradul lor de complexitate, ne dezvluie mai mereu o anumit viziune asupra lumii, proprie unei colectiviti date, o anumit reprezentare a relaiilor interpersonale, o anumit manier de a nelege universul n care indivizii i desfoar existena i activitile specifice, un fel de a se raporta unii la alii sau la diversele categorii de obiecte ce populeaz acest univers (v. i M. Fourment Berni Canani, 2002 : 467-468). Dac tratm cu atenia cuvenit aceast chestiune, ne dm seama c, folosind, ca locutori, cuvinte, grupuri de cuvinte, combinaii mai complexe de semne, ori interpretnd, ca destinatari, secvenele ce ne sunt adresate, transmitem i primim un bogat flux de informaii culturale deosebit de importante pentru gestionarea corect a relaiei dintre identitate i alteritate. Conceptul de langue-culture / lingua-culture nu este o creaie de dat chiar foarte recent !... mbinarea celor dou elemente componente ale binomului limb-cultur este att de evident i a cptat azi recunoatere pe o scar att de larg, nct a ajuns s-i preocupe i pe cei care sunt implicai, ntr-un fel sau altul, n didactica limbilor-culturi. Astfel, un didactolog ca R. Galisson a introdus n 1987[9] conceptul instrumental lexiculture (= lexicultur), concept care s-a bucurat de un real succes pe plan european. Folosit de creatorul su ca o noiune de baz a disciplinei pe care a numit-o pragmatic lexicultural[10], termenul a fost iniial explicat n felul urmtor :
La lexiculture, son objet dtude, est la culture en dpt dans ou sous certains mots, dits culturels, quil convient de reprer, dexpliciter et dinterprter. [] Les expressions images, les mots-valises, les mots charge culturelle partage [mots CCP], les palimpsestes verboculturels, les mots de situations, les noms de marques, les proverbes et dictons, les mots occultants [] circonscrivent les sites [lexiculturels] (ou gisements). (R. Galisson, 1999 : 480), apud M. T. Lin, 2003 : 20).

Chartreuse, bndictine ne dau informaii despre cei care le prepar dup reete doar de ei cunoscute, despre materia prim din care sunt fabricate, cluzindu-ne poate chiar spre locurile unde putem fi siguri c vom gsi acele lichioruri cu virtuile care le-au fcut celebre, fr riscul de a achiziiona produse contrafcute. Cptnd noi valene, diversificndu-i sferele de aplicaie, dobndind un caracter mai abstract i mai general, noiunea lexiculture a ajuns s influeneze cercetrile din domeniul lexicului, modificnd ntr-o anumit msur i concepia unei pri a lexicografilor de la sfritul secolului trecut i de la nceputul acestuia. 3 Ce informaii culturale pot vehicula termenii ? Lumea n care trim este populat de entiti sau obiecte[11], pe care le percepem i pe care, conform modalitii specifice speei umane de a prelucra informaia astfel primit, le supunem unui proces constant de categorizare (v. A. Reboul, 2007). A le categoriza
37

nseamn a reuni, a organiza n grupuri sau clase elemente de aceeai natur. Dei sunt percepute ca indivizi distinci, obiectele sunt tratate ca elemente ce se aseamn[12] ntre ele, n virtutea unor proprieti care se regsesc n proporii variabile la toi indivizii aceluiai ansamblu. Apartenena unui individ la o anumit categorie depinde de numrul de trsturi pe care le are n comun cu exemplarul considerat a fi prototipul ei. Acest lucru flexibilizeaz mult graniele care despart o categorie de alta; totui, ideea de grani sau frontier nu dispare, recunoscndu-se astfel importana operaiei de discriminare pe care observatorul trebuie s-o efectueze concomitent cu cea de recunoatere a asemnrilor dintre membrii categoriei date. Dar, pentru a putea asocia noi obiecte unei categorii existente, trebuie nu numai s identificm/ discriminm ansamblul de entiti ordonate, ierarhizate n jurul unui prototip unanim sau aproape unanim acceptat n respectiva colectivitate uman, ci i s reidentificm proprietile specifice acelei organizri categoriale. n vederea reidentificrii proprietilor este nevoie de un element intermediar, numit uneori idee, alteori noiune sau concept (L. Depecker & Ch. Roche, 2007 : 107). Alegnd s folosim aici doar expresia concept, vom aminti c, potrivit normelor ISO, acesta este o reprezentare construit, relativ precis, a obiectelor, pe baza trsturilor lor relevante. Conceptul a fost definit n documentele oficiale din 2001 ca o
unit de connaissance cre par une combinaison unique de caractres[13] [] Les concepts ne sont pas ncessairement lis des langues particulires. Ils sont cependant soumis linfluence du contexte socioculturel qui conduit souvent des catgorisations diffrentes[14] . (L. Depecker & Ch. Roche, 2007 : 110).

Se ntmpl, de pild, ca tehnicienii care construiesc imobile cu un numr variabil de apartamente de locuit i cei care le administreaz ulterior sau pur i simplu cei care le locuiesc s nu asocieze aceleai seturi de caractere conceptelor de suprafa util sau de spaiu comun . Categorizrile diferite operate n astfel de cazuri pot da natere unor situaii conflictuale n snul grupurilor de indivizi, fiecare putnd nutri convingerea c i se ncalc anumite drepturi personale. Pe plan internaional se pot de asemenea nate situaii conflictuale cnd un concept cum este cel de ape teritoriale ale unui stat nu presupune peste tot aceeai combinaie de caractere, iar categorizarea obiectelor avute n vedere difer parial de la o ar la alta. Pe de alt parte, progresele cunoaterii umane favorizate de dezvoltarea tiinelor, de perfecionarea tehnicilor determin deplasri mai mult sau mai puin importante la nivelul combinaiilor de caractere conceptuale, impunnd modificri n planul categorizrii obiectelor. n astfel de cazuri, termenul, n accepiunea de denumire a categoriilor afectate, se poate modifica i el sau poate ramne acelai, dei nu mai are aceeai referin, nu mai semnific acelai lucru. Denumirea prostaglandin este n continuare folosit de nespecialiti ca i de specialiti, dei nu mai este n concordan cu coninutul descris de oamenii de tiin. n astronomie, gsim n schimb un exemplu total diferit de acesta. O schimbare recent n planul combinaiei de caractere care a definit un timp ndelungat conceptul de planet a condus pe experi la concluzia c trebuie introdus o nou categorie de corpuri cereti, deplasndu-se totodat frontierele vechii categorii a planetelor[15], i c este necesar i crearea unei denumiri adecvate, care s reflecte noua construcie referenial[16] fr a contraria obiceiurile lingvistice ale utilizatorilor. Expresia la care s-au oprit specialitii este planet pitic. n noua categorie de corpuri cereti denumit astfel intr Pluton, ceea ce face ca, n viziunea actual a astronomilor, sistemul nostru solar s aib doar 8 planete ce orbiteaz n jurul Soarelui, nu 9, cum s-a considerat pn n anul 2006. Definiiile pe care le asociaz azi experii planetelor i planetelor pitice au fost desigur reformulate inndu-se
38

seama de noua viziune a oamenilor de tiin, dar pentru marea mas a vorbitorilor rmn valabile cele pe care le gsesc de regul n dicionarele explicative, definiii pe care F. Gaudin (2003) le numete culturale , de genul celei a atomului sau chiar al celei a virusului (v. F. Gaudin, 2003 : 45). Ca operaie logic, definiia are o importan capital n terminologie. Doar printr-o astfel de operaie se poate ndeplini condiia fundamental pe acest trm a limitrii semantismului fiecrui termen dintr-un sistem terminologic , n aa fel nct fiecare unitate terminologic monosemic s se poat distinge net de celelalte, intrnd ntr-o complex reea de relaii de difereniere sau chiar de opoziie cu acestea. Nefiind ns numai o operaie logic, ci i o opration langagire - i nu e vorba aici de definiie ca rezultat al acestor operaii -, ea sufer inevitabil de o ambiguitate care d mult btaie de cap terminologilor :
quand cesse-t-on de parler de langue naturelle et de discours ? Quand peut-on prtendre parler des choses, des realia, et de leur organisation pistmologique par les schmes fonctionnels que sont les concepts (ou notions) ? (A. Rey, Dictionnaire culturel en langue franaise, IV, 2005, 1326).

Poate c de aceea, pentru unii cercettori, n terminologie fundamental rmne construirea referinei, fr de care nu se poate ajunge la elaborarea conceptelor - schmes de pense , schmes dinvariance (v. F. Gaudin, 2003 : 74), dar mai cu seam modaliti sau forme de sintez a cunotinelor asupra obiectelor lumii la care ajung mai devreme sau mai trziu tiinele, tehnica ce se dezvolt continuu n societatea uman[17]. i dac n jurul construirii referinei, respectiv al elaborrii conceptelor se concentreaz marile probleme pe care le au de rezolvat terminologii, tot aici trebuie cutat i sursa informaiilor culturale pe care cu certitudine ni le pot oricnd furniza termenii. Un prim exemplu pe care l vom invoca n acest sens este mprumutat din terminologia religioas romneasc, mai exact din domeniul arhitecturii bisericeti. Se tie c, n bisericile ortodoxe, altarul[18] este desprit de naos[19], dar trebuie precizat c elementul despritor a suferit o evoluie important de-a lungul secolelor, att sub raportul materialului din care a fost fcut n diverse epoci, ct i sub raportul dimensiunilor sale. Limitndu-ne la cele petrecute pe teritoriul actual al rii noastre, vom aminti c, la nceput, acest element despritor a constat (v. A. Efremov, 2002, 19-20) dintr-o draperie, numit catapeteasm i o balustrad joas, preluat din bazilicile antice. Mai trziu, aceste componente au fost nlocuite printr-un perete sau paravan despritor, numit tmpl (lat. templa). Tmpla evoluat, cu cinci registre de icoane, a aprut n rile romne ctre sfritul secolului al XVI-lea, dar numai n literatura de strict specialitate aceasta a cptat i o denumire distinct : iconostas (din limba greac, nsemnnd support / purttor de icoane)[20]. Cum nlocuirea unui tip de tmpl cu altul nu s-a facut dect treptat i n mod inegal, termenul ncetenit la noi pentru ambele tipuri de paravan despritor este tmpl. Iconostas rmne, n aceast terminologie, disponibil pentru altceva : mobila-support a icoanei deosebit de venerate sau fctoare de minuni, aezat n biseric n partea stng, n faa tmplei . Tmpl, iconostas evoc o experien local unic punndu-ne n contact, prin categorizarea pe care o permit, cu o anumit viziune a oamenilor din aceast parte a lumii asupra nscrierii lor n universul sacrului. Dac se ignor planul referenial cu informaiile culturale asociate - pe care l poate implica, ntr-un text nespecializat sau chiar specializat, termenul romnesc iconostas, transpunerea lui n limba francez prin termenul eteronim iconostase poate conduce la confuzii grave sau la contrasensuri suprtoare. ntradevr, termenii - de fapt, orice cuvnt al limbii comune cu o ncrctur cultural att de important nu accept uor punerea n relaie de echivalen cu eventualii corespondeni
39

sugerai de dicionarele bilingve, orict de bune ar fi acestea. Culturemele ridic mai totdeauna probleme greu de soluionat traductorilor, acetia prefernd s recurg la mprumuturi directe, completate, pentru edificarea cititorului, de glose intra si extratextuale. Terminologia relativ la domeniul culorilor poart o amprent cultural de autenticitatea creia nimeni nu se mai ndoiete astzi. Lsnd la o parte denumirile culorilor fundamentale, al cror numr i a cror identitate pot varia de la o comunitate lingvistic i cultural la alta, vom enumera aici cteva expresii numite refereniale[21] care se nscriu ntr-o astfel de gril de referine culturale. ntr-o list de acest fel, expresiile lexicalizate : noir bne , vert absinthe sau chiar mprumutul rose shocking (v.C. Caumon, 2007 : 90) figureaz cu succes alturi de formule nc nelexicalizate : rouge glamour, rose tendresse, S nu uitm nici denumirea rose Lolita! Preluai n arsenalul lor de ctre specialitii din domeniul marketing-ului produselor cosmetice sau al textilelor, termenii rezervai culorilor ajung s indice tendinele momentului, crend totodat profilul social al anumitor categorii de consumatori mai ales din rndul publicului feminin. Experiena organizrii unor campanii publicitare pentru anumite produse cosmetice arat c on ne conoit pas la couleur ni le maquillage de la mme manire selon le lieu et la culture (C. Caumon, 2007 : 95). Dar chiar fr a avea nevoie s-i lege observaiile de ceea ce se ntmpl azi cnd sunt lansate astfel de colecii de produse putnd interesa un public larg, nu numai din ri diferite ci i de pe continente diferite, cercettorii i amintesc c, sub influena unui gen de geografie cultural, la Marsilia se va vorbi mai curnd de un bleu mditerranen, pe cnd la Bordeaux se va discuta mai degrab despre un bleu ocan. Acest ultim exemplu ar putea ilustra destul de convingtor afirmaia potrivit creia cultura este un fel de microcosmos - coerent n dimensiunea sa interioar, orict de ciudat ar putea s par cnd e privit din exterior -, care guverneaz sub diverse aspecte la totalit du rapport de lhomme lexistant et donc sa vision du monde (M. Diki-Kidiri, 2000 : 28). nglobnd experiena de via, produsele materiale realizate de membrii unui grup care-i desfoar existena ntr-un acelai spaiu, pe o perioad de timp mai mult sau mai puin ntins, cunotinele generate de ei de-a lungul vremii, cultura acelei comuniti umane se constituie ntr-un gen de arhive ale memoriei colective , oferind fiecrui individ referinele simbolice care fac posibil comunicarea, nelegerea reciproc la nivelul grupului. Globalizarea specific zilelor noastre poate pune ns diverse comuniti umane n prezena unor realiti pentru a cror asimilare se impun demersuri i eforturi speciale. Cel puin la modul teoretic, nici o noutate tiinific sau tehnologic nu poate fi asimilat cu adevrat ntr-o cultur creia i este pn la un moment dat strin fr s aib loc un proces de reconceptualizare, cu efecte mai mult sau mai puin vizibile asupra (unui segment al) ei. Transferul de tehnologie ctre un numr de ri africane, de exemplu, care trebuie nsoit de constituirea terminologiilor aferente, poate desigur nsemna pentru acestea din urm un import masiv de termeni din limbile statelor exportatoare de tehnologie. Pentru populaiile africane care beneficiaz de acest transfer mai profitabil este crearea unei terminologii proprii, prin reutilizarea fondului cultural-lingvistic motenit. Cum s-ar putea nega n acest caz dimensiunea cultural a unor termeni creai, de exemplu, n limba unui popor a crui viziune asupra fiinei umane i a relaiilor sale cu lumea este dominat de simbolismul vegetal (v. O.Ramavonirina, 2000) ? Informaiile culturale nu trebuie ns cutate numai n dimensiunea referenial a termenilor. i expresiile lingvistice, cu care schemele de gndire - care sunt conceptele - sunt puse n relaie de desemnare, pot fi ferestre deschise spre cultura n care au luat natere.
40

Prin etimonul su, termenul cul din domeniul arhitecturii tradiionale militare, dar i civile cunoscute mai ales n partea de sud a rii noastre ne lmurete asupra relaiilor politico-administrative i militare pe care poporul romn le-a avut ntr-un moment al istoriei sale cu una dintre marile puteri din vecintate; iar termeni ca mal, mutitlu, nit, palt, pis, pi,...; paclu, plint, prai,... ne arat prin semnificantul lor ctre ce cultur sau civilizaie material ne-am ndreptat privirile cnd am simit nevoia dobndirii unor solide cunotine, a unei solide pregtiri n domeniul tehnic. Deosebit de instructive sub raportul informaiilor culturale pe care ni le dau sunt i denumirile care au n componen nume proprii. Unul dintre termenii legai de perioada de nceput a fizicii nucleare este unitatea sintagmatic raze X. Descoperit n mod absolut ntmpltor de fizicianul Wilhelm Conrad Rntgen, catre sfritul anului 1895, acest tip necunoscut de raze primete de la descoperitorul su numele de raze X, prin analogie cu procedeul folosit n limbajul matematicienilor n care X desemneaz o cantitate necunoscut. Primele confirmri ale descoperirii sale i permit lui Rntgen s susin un numr crescnd de comunicri care i aduc recunoaterea tiinific pe plan internaional. Descoperirea ajunge s primeasc numele descoperitorului : denumirea iniial este regulat nlocuit de formula raze Rntgen. Concurena dintre cele dou denumiri pare s fie tranat n favoarea ultimei, mai ales dup primirea premiului Nobel pentru fizic de ctre distinsul om de tiin, n 1901. Includerea patronimului n denumirea descoperirii, situaie frecvent ntlnit n domeniul tiinelor, dar numai rareori n cel al inovaiilor tehnice, este, cum s-a spus (U. Chukwu, 1996 : 596-597), mai ales un mijloc de recunoatere unanim a meritelor descoperitorului; desigur, este vorba i de un mijloc de a arta cine este persoana responsabil, n caz c totul se dovedete a fi o fraud sau o eroare. Contestatarii lui Rntgen nu au ntrziat ns s apar; ei au purtat o campanie att de nverunat mpotriva acestuia, nct, dei nimeni nu se mai ndoiete de foarte mult timp de paternitatea descoperirii razelor X, denumirea raze Rntgen a fost treptat abandonat (v. V. Delavigne, 2006: 91) n favoarea numelui dat lor iniial de descoperitor. Procedeul includerii unei litere n denumirea unui obiect de felul radiaiilor emise de diverse corpuri radioactive, procedeu inaugurat de Rntgen, a continuat ns s fie aplicat cu succes, astfel nct azi vorbim despre raze , raze , raze (v. de pild Rayons X et gamma, Science & Vie, 1102 / Juillet 2009, 52). Eponimele sunt aadar termeni al cror semnificant ne poate furniza unele dintre cele mai bogate sau interesante informaii despre istoria anumitor descoperiri, despre relaia dintre glorie i responsabilitate n cazul unora dintre ele, despre concurena - uneori acerb ntre savani sau naiuni pe trmul cercetrii tiinifice. 4.Concluzii Vzut din perspectiva intern a specialitilor din fiecare tiin n parte, din fiecare domeniu tehnic, termenul poate fi ntr-adevr definit ca
un element al unei terminologii sau al unui limbaj specializat, reprezentnd denumirea cunotinelor din acest domeniu , ca [o unitate a] cunoaterii cu un coninut stabil , unitate verbal specializat caracterizat prin univocitate, monoreferenialitate i precizie, cu caracter convenional, rezultat al unei proceduri de lexicalizare natural sau artificial (A. Bidu Vrnceanu (coord.), 2000: 66).

Eprom, sigl utilizat n domeniul informaticii, care provine de la engl. erasable programmable read only memory (Dixel 2010, 654) rspunde probabil n mod absolut caracteristicilor enumerate mai sus. Poate c le rspunde la fel de bine i un termen din domeniul fizicii nucleare ca neutrino. Totui, putnd fi apropiat de mai vechiul i mult mai
41

cunoscutul neutron, termenul acesta nu se poate s nu ne intrige, s nu ne provoace s-i aflm... povestea. Existena acestei particule a fost intuit de fizicianul Wolfgang Pauli, care spera s rezolve misterul dispariiei unei pri din energia neutronului supus unui proces de dezintegrare. Savantul a fcut ipoteza confirmat ulterior cu strlucire c dezintegrarea neutronului conduce la apariia nu doar a unui proton i a unui electron, ci i la aceea a unei a treia particule, nedetectabile, fapt ce putea explica acea pierdere parial de energie observat experimental.
Et si cette particule emportait avec elle lnergie manquante dans le bilan? Que pouvait-on dire de cette particule hypothtique? Dabord, quelle devait avoir une trs faible masse (le dficit dnergie tait quand mme faible). Ensuite quelle ne devait pas tre lectriquement charge. Sinon on laurait observe ! Cette particule se prsentait comme une sorte de petit neutron que lon baptisa neutrino. (H. Reeves, 2007 : 174).

Fr a mai ncerca s revenim aici asupra unei posibile definiii a culturii, poate cineva nega existena unei dimensiuni culturale n cazul unui asemenea termen? NOTE
[1] Dac L. Guilbert (v. F. Gaudin, 2003: 31) folosete primul aceast expresie pentru a arta c, n tiinele descriptive de felul astronomiei, geografiei etc., fiecare lucru are un singur nume, ali cercettori vorbesc despre biunivocitate, pour insister sur la relation bijective qui unit un concept et un terme, le concept ne connaissant pas, dans la biunivocit, dautre dnomination. Cette perspective, assez anciennement atteste, se trouve encore chez P. Lerat pour qui cest la relation biunivoque entre un mot ou un groupe de mots et une dfinition spcialise qui caractrise le terme [] . (F. Gaudin, 2003 : 44). [2] Se tie c la thorie classique de la terminologie base sur les travaux dEugen Wster, a t conue essentiellement pour satisfaire le besoin de normalisation technique qui constituait lenjeu majeur de cette poque. (M. Diki-Kidiri, 2000 : 5). [3] V. M. T. Cabr (2000 a : 10): [] les termes, les units qui constituent lobjet du domaine de connaissance appel terminologie, peuvent tre analyss partir de disciplines diffrentes et, en tant quils sont des objets polydriques, ils peuvent participer de son champ dtude [= du champ dtude de la linguistique] et mme devenir une partie centrale de lobjet danalyse et de thorisation. [4] [] le sens dune forme linguistique se dfinit par la totalit de ses emplois, par leur distribution et par les types de liaisons qui en rsultent (E. Benveniste, 1966 : 290). [5] Construcia ar putea fi tradus n felul urmtor n limba romn : oimul rpete n zbor potrnichea. [6] Sufixul nu dduse nc natere dect la prea puine derivate, unul dintre cele mai reprezentative pentru respectivul moment istoric fiind, dup prerea lui E. Benveniste, organisation. Mai precis, savantul (1966 : 340) vorbete despre o productivit alors chtive dune classe dabstraits daspect technique , fapt ce pune i mai mult n relief adevrata revoluie marcat de apariia n vocabularul culturii a termenului civilisation. [7] Comentnd apariia tardiv a termenului n accepiunea lui modern -, n raport cu celelalte lexeme din aceeai paradigm, lingvistul (1966 : 340) respinge posibilitatea ca procesul naterii lui s fi fost ncetinit sau chiar blocat de existena aceleiai forme lexicale comme terme de pratique judiciaire (fait de rendre civil un procs criminel) qui na jamais d avoir beaucoup dextension . [8] E. Benveniste (1966 : 339) enumer diversele ntrebuinri pe care le are n lucrarea lui Mirabeau termenul civilisation, insistnd mai ales pe urmtoarea, considerat de lingvistul francez ca fiind o adevrat definiie : [] Si je demandais la plupart en quoi faites-vous consister la civilisation, on me rpondrait, la civilisation est ladoucissement de ses murs, lurbanit, la politesse, et les connaissances rpandues de manire que les biensances y soient observes et y tiennent lieu de lois de dtail ; 42

tout cela ne me prsente que le masque de la vertu et non son visage, et la civilisation ne fait rien pour la socit si elle ne lui donne le fonds et la forme de la vertu. [9]V. articolul Accder la culture partage par lentremise des mots CCP , LA, 67 / 1987. [10] V. articolul La pragmatique lexiculturelle pour accder autrement, une autre culture par un autre lexique , LA, 116 / 1999. Totui, n viziunea lui R. Galisson i a celor care au mbriat ideea pragmaticii lexiculturale, cunoaterea, nelegerea corect a informaiilor culturale transmise de unitile lexicale ale unei limbi cu care intrm n contact nu trebuie s duc doar la mbogirea, precizarea, rafinarea imaginii pe care noi, strinii, o avem n final despre comunitatea de vorbitori ai acelei limbi. Informaiile culturale dobndite prin nsuirea noilor uniti lexicale trebuie s ne permit s interacionm corect i adecvat cu vorbitorii nativi n situaiile de via ctre care ne-au deschis larg fereastra. Cultura nu mai este perceput sub aspectul de stare ci devine (chiar) aciune. [11] Objet est le mot retenu en terminologie pour dsigner tout ce qui peut tre peru et conu (ISO 1087-1, Travaux terminologiques, Vocabulaire, 2001, p.2.) . Cela, concurremment entit, qui se retrouve dans certaines normes techniques. Du point de vue de lISO, objet renvoie dans la majorit des cas un objet matriel. Il a de plus lavantage de renvoyer plus spcialement tout artefact. [] Objet nest pas non plus entendre comme ponctuel ou statique : ce peut tre en terminologie une procdure, un processus, une action, une manire de faire, etc. (L. Depecker et Ch. Roche, 2007 : 106). [12] Asemnarea n virtutea creia sunt reunite obiectele ntr-o aceeai categorie const n faptul c fiecare dintre ele are un numr mai mare sau mai mic de trsturi comune cu prototipul categoriei. Se prefer modelul prototipic pentru reprezentarea extensiei unei categorii, fiindc, n marea majoritate a situaiilor observate, apartenena categorial est gradual. Frontierele unei categorii sunt greu de stabilit, definiia unic i riguroas a categoriei, care s se aplice n egal msur tuturor indivizilor acesteia este greu de dat. [13] tiinele acord azi o atenie special stabilirii intensiunii conceptelor cu care opereaz, altfel spus precizrii setului de trsturi definitorii pentru fiecare concept, dar i extensiunii lor, adic enumerrii obiectelor crora li se aplic fiecare dintre ele. [14] Faptul este important pentru elaborarea i corelarea ontologiilor, cmp disciplinar aflat n plin dezvoltare azi. n aceast nou utilizare a expresiei amintite, ontologia ar putea fi definit ca la description, dans un formalisme exploitable par un systme informatique, de concepts et de leurs relations (L. Depecker & Ch. Roche, 2007 : 111). [15] n ultima vreme, astronomii au descoperit n sistemul nostru solar o multitudine de corpuri cereti de dimensiunile lui Pluton sau chiar mai mari care, dac ar fi fost toate catalogate ca acesta, ar fi creat imaginea unui sistem solar alctuit din zeci, sute sau poate chiar mii de planete. S-a impus deci elaborarea unei definiii a planetelor mult mai restrictive, rezultat ce se putea obine prin introducerea unor noi caractere conceptuale n respectiva schem de gndire. n viziunea actual (v. Science & Vie, 246, Hors Srie, mars 2009, 46-47), corpurile cereti trebuie : 1) s orbiteze n jurul Soarelui, pentru a avea statutul de planet ; n felul acesta se elimin o serie de entiti, care intr n categoria sateliilor. 2) s aib o mas suficient de mare pentru ca propria lor gravitate s le dea o form sferic, mai mult sau mai puin regulat ; n acest fel se exclud entitile care intr n categoria asteroizilor i n cea a cometelor. 3) s se roteasc pe o orbit clar , fr legtur posibil cu alte corpuri cereti pe care s le atrag sau s le propulseze n spaiul cosmic prin fora lor de gravitaie. Ultima proprietate, noutatea introdus de oamenii de tiin n definiia planetelor, face diferena ntre acestea i planetele pitice . De remarcat c semantismul unitilor sintagmatice obinute prin combinarea bazelor simple stea, planet cu modificatorul pitic() avnd aici rol categorizator este de fiecare dat diferit. Dei ideea de dimensiune redus este prezent, ntr-un anume fel, n fiecare caz, setul de trsturi conceptuale asociat fiecrei expresii denominative este altul. [16] [] cest socialement que la rfrence des termes peut tre construite de faon relativement troite, par une action volontaire et concerte, donc toujours provisoire. Qualifier la rfrence de phnomne social [], ce nest pas exclure la stabilit []. Mais cette stabilit est soumise aux forces dans lesquelles sont pris tous les phnomnes historiques. Leur jeu est simplement limit de 43

faon volontaire et concert par les groupes de locuteurs qui se donnent des outils de rfrence et de normalisation. Ce jeu, cependant, ne disparat pas. (F. Gaudin, 2003 : 46). [17] De aici, caracterul dinamic al construciilor conceptuale, istoricitatea conceptelor. [18] Numit i sfnta sfintelor. [19] Numit i sfnta. [20] Se nelege de ce exist foarte puine icoane care s dateze dinaintea secolelor al XV-lea i mai ales al XVI-lea, adic dintr-o perioad anterioar apariiei tmplei de dimensiuni mari, respectiv a iconostasului (= tmpl complex). Desigur, raritatea icoanelor din acele vremuri foarte ndeprtate mai poate fi pus n legtur i cu fragilitatea materialelor pe care erau executate. [21] Ce type de nomination renvoie la reprsentation dune chose au sein dun environnement collectif et culturel (C. Caumon, 2007 : 89).

REFERINTE BIBLIOGRAFICE
Benveniste, mile (1966), Problmes de linguistique gnrale, 1, Paris, Gallimard. Bidu Vrnceanu, Angela (coord.) (2000), Lexic comun, lexic specializat, Bucureti, E.U.B., 177 p. Cabr, Maria Teresa (2000 a), Terminologie et linguistique : la thorie des portes , Terminologies nouvelles No 21, 10-15. Cabr, Maria Teresa (2000 b), Sur la reprsentation mentale des concepts, bases pour une tentative de modlisation , in Henri Bjoint et Philippe Thoiron (sous la direction de), Le sens en terminologie, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 20-39. Caumon, Cline (2007), Nommer la couleur, usages et pratiques prospectives en cosmtique , n Georgeta Cislaru et al. (coord.), Lacte de nommer. Une dynamique entre langue et discours, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 87-100. Chukwu, Uzoma (1996), Science, dnomination et partage du pouvoir : le cas des ponymes , , vol. 41, no 4, 590-603. Delavigne, Valrie (2006), La formation du vocabulaire de la physique nuclaire : quelques jalons , in Danielle Candel et Franois Gaudin (sous la direction de), Aspects diachroniques du vocabulaire, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universits de Rouen et du Havre, 89-107. Depecker, Loc (2002), Entre signe et concept. lments de terminologie gnrale, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle. Depecker, Loc & Roche, Christophe (2007), Entre ide et concept : vers lontologie , Langages, 168, 106-114. Diki-Kidiri, Marcel (2000), Terminologie et diversit culturelle , Terminologies nouvelles No 21, 5-6. Diki-Kidiri, Marcel (2000), Une approche culturelle de la terminologie , Terminologies nouvelles No 21, 27-31. Fourment Berni Canani, Michle (2002), Les informations culturelles dans un dictionnaire bilingue dapprentissage , LA, 128, 467-479. Galisson, Robert (1987), Accder la culture partage par lentremise des mots CCP , LA, 67, 140 p. Galisson, Robert (1999), La pragmatique lexiculturelle pour accder autrement, une autre culture par un autre lexique , LA, 116, 20 p. Gaudin, Franois (1996), Terminologie : lombre du concept , , vol. 41, no 4, 604-621. Gaudin, Franois (2003), Socioterminologie. Une approche sociolinguistique de la terminologie, Bruxelles, De Boeck.Duculot, 287 p. Guilbert, Louis (1965), La formation du vocabulaire de laviation, Paris, Larousse, 362 p. Guilbert, Louis (1973), La spcificit du terme scientifique et technique , n Louis Guilbert et Jean Peytard (ds), Les vocabulaires techniques et scientiques, Langue franaise 17, 5-17. Guilln Daz, Carmen (2003), La lexiculture : dun concept instrumental un outil dintervention en didactique des langues cultures , in Maria Teresa Lin et Jean Pruvost (sous la direction de), Mots et lexiculture. Hommage Robert Galisson, Paris, Honor Champion, 33-50. Lin, Maria Teresa (2003), Prface , n Maria Teresa Lin et Jean Pruvost (sous la direction de), Mots et lexiculture. Hommage Robert Galisson, Paris, Honor Champion, 19-29. 44

Ramavonirina, Olivia (2000), Symbolisme vgtal et terminologie dans la culture malgache , Terminologies nouvelles No 21, 43-45. Reboul, Anne (2007), Langage et cognition humaine, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 392 p. Roulon-Doko, Paulette (2000), Le geste technique, fondement conceptuel du verbe,Terminologies Nouvelles No 21, 39-42. Temmerman, Rita (2000), Une thorie raliste de la terminologie : le sociocognitivisme , Terminologies Nouvelles No 21, 58-64. Toledano, Violette & Candel, Danielle (2006), Mouvance terminologique, lespace dune courte diachronie, dans les dictionnaires et dans la presse : le cas de < mondialisation - globalisation > , n Danielle Candel et Franois Gaudin (sous la direction de), Aspects diachroniques du vocabulaire, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universits de Rouen et du Havre, 157-183. Sursele exemplelor Efremov, Alexandru (2002), Icoane romneti, Bucureti, Meridiane. Reeves, Hubert (2007), Chroniques des atomes et des galaxies, Paris, Seuil. Rey, Alain (dir.) (2005), Dictionnaire culturel en langue franaise, Tomes I-IV, Paris, Dictionnaires Le Robert Sejer. Dicionarul explicativ al limbii romne (DEX), Bucureti, Editura Academiei Romne, 1975. Dixel 2010, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2009. Science & Vie, 246, Hors Srie, Mars 2009. Science & Vie, No 1102, Juillet 2009.

RZUM
DIMENSION CULTURELLE DES TERMES Le terme est habituellement considr comme un des lments constituant une terminologie qui fonctionne dans un domaine spcialis. En consquence, il est conu comme le rsultat de lassociation entre un concept et une expression linguistique, ayant la fonction de dsigner et didentifier, par deux de ses caractristiques fondamentales : lunivocit et la monorfrentialit. Les orientations thoriques de la dernire dcennie, dans la discipline connue sous le nom de terminologie gnrale, accordent peu dattention au terme en tant qulment constitutif dune nomenclature et le conoivent notamment en tant quinstrument ayant un rle dcisif dans la communication spcialise et non seulement. Sans avoir nglig le rle du concept dans linstauration du smantisme dun terme, on met en lumire quelques-unes de ses nouvelles dimensions, ignores antrieurement par les terminologues. Y compris la dimension culturelle des termes, dont nous dsirons nous occuper dans cette tude. Mots cls : terminologie gnrale, terme , communication spcialise, dimension culturelle.

45

Felicia DUMAS, Universit Al. I. Cuzade Iai

QUELQUES TERMES ORTHODOXES EN ROUMAIN ET LEURS POSSIBLES EQUIVALENTS FRANAIS


En travaillant la rdaction dun dictionnaire bilingue roumain-franais, franais-roumain, de termes religieux orthodoxes, nous nous sommes heurte un problme assez dlicat concernant les concordances et les non-concordances culturelles (exprimes du point de vue confessionnel) qui existent entre les deux langues, refltes notamment au niveau terminologique. Comme nous le disions ailleurs, la langue franaise na pas connu une longue tradition dexpression des contenus confessionnels de lorthodoxie, comme la langue roumaine. [1]. Implante en France au dbut du sicle dernier, grce notamment aux migrs russes, grecs, roumains, serbes, lorthodoxie sest dveloppe une terminologie propre lindividualiser confessionnellement du point de vue lexical. Par contenus confessionnels, nous comprenons non seulement les composantes liturgique, thologique, dogmatique ou ecclsiologiques, mais aussi toute une srie daspects pratiques qui relvent de la vie quotidienne des fidles, comme le jene, les moments importants de leur vie civile (le baptme, le mariage), de leur vie religieuse (profession monastique), ou encore les rituels de la mort. Dveloppe depuis trs longtemps dans lespace roumain, lorthodoxie est sous-tendue et caractrise par toute une culture religieuse, par un style ecclsiastique, un vocabulaire trs bien individualis, compos de mots dorigine latine, grecque ou slavonne (pour la plupart). Des termes comme na de cununie, de clugrie, hari, dezlegare la pete, bolni ou bogdaproste qui sont trs usuels pour les locuteurs roumains en gnral et les orthodoxes pratiquants en particulier connaissent en franais des formes de lexicalisation diffrentes ou nont pas du tout dquivalent ; la raison principale de cette situation est dordre confessionnel, comme nous lavons dj prcis. Il sagit de termes qui relvent dun contenu trs pratique de lorthodoxie, se rapportant des aspects de la vie habituelle des fidles orthodoxes, qui nont pas eu le temps (dans la diachronie) de se lexicaliser en franais, ou bien la raison culturelle-traditionnelle dexister. Dans des situations pareilles, quest ce que le traducteur des textes de spiritualit orthodoxe ou bien lauteur dun dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes devraient-ils faire ? Chercher dans un maximum de sources religieuses possibles (de diffrentes natures, crites, documents vido, ressources lectroniques, etc.) toutes les possibilits terminologiques dquivalence. Ils devraient aussi complter ce corpus de sources avec leurs propres investigations (enqutes lexicales de terrain) valorises sous la forme des fiches lexicales. Il est vrai que les instruments classiques de travail font dfaut dans ce domaine, mais il y a une varit de sources religieuses considrables rdigs en franais, des sites orthodoxes, des blogs ou autres types de ressources lectroniques dignes de confiance du point de vue de lauthenticit confessionnelle et linguistique des faits de langue et de vocabulaire enregistrs. Dautre part, pour des termes trop prcis et trop connots du point de vue de leur spcificit confessionnelle culturelle roumaine, les enqutes lexicales menes dans des milieux authentiques (monastres ou paroisses, en France), auprs de sujets trs initis dans la pratique de lorthodoxie (des moines et des moniales orthodoxes, des prtres ou des vques, ainsi que certains fidles) sont indispensables et essentielles. Cest ce que
46

nous avons fait afin de trouver les quivalences dans le cas des termes mentionns et que nous aimerions discuter par la suite. Si pour dsigner le parrain ou la marraine qui prsentent lenfant au baptme, les quivalences avec na et na sont trs claires entre les deux langues (le roumain et le franais), des questions se posent pour quivaloir en franais le mme type de parents spirituels, dfinis toutefois dans dautres contextes spirituels de la vie des fidles : le mariage et la profession monastique. Les offices proprement-dits du mariage et, respectivement, de la profession monastique, ont t traduits en franais du grec par le pre Denis Guillaume, traducteur infatigable de lensemble des offices et des hymnes de lorthodoxie.[2]. Par consquent, cest lui qui a fix, parmi les premiers, les termes employs dans ce type trs prcis de contexte. Si pour la profession monastique, il propose les termes dAncien et dAncienne, pour le parrain du mariage, le mot paranymphe ne semble pas avoir t repris par lensemble des utilisateurs de la terminologie orthodoxe en franais ; nos enqutes menes auprs de sujets bilingues (franco-roumains, dorigine franaise et vivants en France), et de grande autorit ecclsiastique (vques et prtres) nous ont livr le terme qui correspondrait normalement la relation spirituelle instaure entre le parrain et les nouveaux-maris, respectivement, les nouveaux (ou nouvelles) tonsur(es : parrain. Les mots roumains ont lair trs banal, mme pour un usager pas vraiment initi dans la pratique de lorthodoxie, surtout le premier : na de cununie. Il nest nullement le cas en franais, o linstitution du mariage a connu une volution en baisse dans le monde occidental en gnral et franais en particulier. Les jeunes couples se marient rarement, et lorsquils le font, en principe ils ne le font pas lglise aussi ; et nous parlons ici des jeunes couples qui en France sont trs rarement orthodoxes. Dans ce cas, cest le mot tmoin qui est employ, sans aucune connotation religieuse. Dailleurs, lun de nos sujets denqutes privilgis, vque orthodoxe Franais, en fait rfrence dans la rponse propose notre question. Si le mariage est beaucoup moins frquent en France quen Roumanie, le choix de mener une vie monastique est encore plus rare. Mme si nous avons montr ailleurs que le nombre de professions monastiques orthodoxes a connu un grand essor en France les vingt dernires annes surtout. [3]. Ces diffrences culturelles sont responsables des difficults concernant les quivalences des termes mentionns. Voici ce que nous proposons toutefois comme correspondances systmatises en entres lexicographiques :
na m. ||~ de botez. Printele spiritual al copilului, persoan de sexul masculin care ine n brae copilul la botez: parrain (m.). Avec le baptis, tenu par le parrain (ou la marraine) si cest un enfant, le prtre fait trois fois le tour du baptistre, et lon chante : Vous tous qui dans le Christ avez t baptiss, vous avez revtu le Christ. Allluia. (office abrg du saint Baptme). GEA. [4]. || ~ de clugrie. Printele spiritual al celui care urmeaz a fi tuns n monahism, ca monah: parrain (m.). Sa tonsure monastique fut approuve par la Mtropole de Moldavie et elle eut lieu le 2 aot 1937. Son parrain tait le moine du Grand habit Proclus Popa, un ascte plein damour et dhumilit, originaire de Piatra-Somului, dans le dpartement de Neamts. PC. [5]. || ~ de cununie. Printele spiritual al tnrului cuplu, care urmeaz a fi binecuvntat de preot i unit prin taina cununiei: parrain (m.). Nas de cununie, pour un orthodoxe, cest parrain. Pour un catholique, cest tmoin, le mariage dans le monde latin tant assimili un contrat. CED. [6]. || sin. paranymphe(s) (m.). Le paranymphe change les anneaux de fianailles et les couronnes de mariage. SNS. Ensuite, le prtre les prend tous deux par la main et leur fait faire trois fois le tour de la table. Le paranymphe les suit; si cest ncessaire, il tient les couronnes au-dessus de leur tte (office du couronnement). GEA. [7]. 47

na f. Persoan de sexul feminin care ine n brae copilul la botez, devenind mama spiritual a acestuia : marraine (f.). Sa marraine habite en France et cest une fille spirituelle du pre Placide. CED. [8]. ||~ de clugrie. Maic ce servete drept cluz duhovniceasc unei tinere care urmeaz s fie clugrit : Ancienne (f.). Quand les soeurs commencent les Heures, celle qui ayant pass dj un certain temps dans la probation monastique et lobissance son Ancienne, dsire recevoir la tonsure, est amene par lecclsiarque et son Ancienne (office du petit habit pour la rception du mandyas). GEA. [9].

Lquivalent franais du mot roumain hari a t aussi assez difficile tablir (et, tout dabord, identifier). Il sagit dun substantif dorigine grecque moderne en roumain, employ exclusivement au pluriel pour dsigner une priode normalement destine au jene pendant laquelle cette pratique dabstinence alimentaire est supprime; en langue franaise, il a comme correspondants soit des syntagmes nominaux, soit une construction syntaxique entire (assez complexe). Mentionns par les diffrents calendriers liturgiques en usage dans les paroisses et les monastres (orthodoxes) francophones, ces syntagmes sont plutt surprenants du point de vue de leur lexicalisation explicite en franais pour lusager roumain de ce type de terminologie. La structure de lentre lexicographique consacre ce substantif va dans le mme sens dune initiation totale -lexicale et confessionnelle la fois(que nous jugeons obligatoire pour un dictionnaire de ce type dquivalences): dfinition lexico-smantique en roumain, suivalence en franais et contexte demploi reprsentatif pour celle-ci en langue franaise:
hari m.pl. Denumire popular a zilelor de miercuri i vineri n care postul este susupendat, permisiune din partea Bisericii de a nu ine post n zilele respective: sans jene (loc. n.). Vendredi 31 dcembre, sans jene. CEO. [10].||sin. toute abstinence est supprime. Pendant la semaine qui suit le dimanche du pharisien et du publicain, toute abstinence est supprime. Tous les jours de la semaine de la Tyrophagie, abstinence de viande seulement. CMSA. [11]. || sin. pas de jene (loc. n.). Vendredi 31 dcembre, pas de jene. OIOI. [12].

Dans le mme domaine rferentiel de la pratique du jene, nous avons le syntagme nominal dezlegare la pete, lexicalis en franais soit de la mme faon (par un syntagme nominal), soit sous la forme dune construction complexe, prdicative (nous prcisons le fait que les syntagmes considrs comme synonymes sont mentionns par ordre dcroissant de leur frquence demploi au niveau de la terminologie orthodoxe, tel que nous avons pu le constater de lensemble des sources compulses):
dezlegare la pete. Permisiunea de a consuma pete n anumite zile din posturi, nsemnate n calendar: le poisson est autoris (permis). Le poisson, lhuile et le vin sont autoriss aux ftes suivantes, quand elles tombent un mercredi ou un vendredi: 7 janvier (Saint Prcurseur); 25 mars (Annonciation).... CMSA. [13]. || sin. bndiction-poisson (f.). Lundi 21 novembre, Entre de la Mre de Dieu au temple ; bndiction-poisson. FSJC. [14]. || sin. dispense de poisson (loc. n.). La dispense de poisson signifie quil est permis de manger du poisson; de mme pour lhuile. FJMD. [15].

Dans un tout autre domaine, un terme roumain dorigine slavonne comme bolni est trs difficilement traduisible en franais, cause de ses connotations culturelles spcifiques lespace orthodoxe traditionnel roumain et une priode historique o les monastres avaient autour deux de pareils infirmeries. Par consquent, afin de proposer un quivalent
48

ce terme, nous avons consult surtout des sources religieuses (crites ou lectroniques) portant sur les ralits de la vie monastique, ayant abouti au banal infirmerie, dont la signification en franais est la mme. En franais contemporain, il est tout aussi banal au niveau de ce type demploi que son correspondant roumain lors de la priode de gloire de son emploi (Moyen ge, XVIIe et XVIIIe sicle).
bolni f. Spital amenajat pe lng o mnstire: infirmerie (du monastre) (f.). Il meurt le matin du 11 septembre 1938 (24 septembre, selon le calendrier julien en usage sur l'Athos), l'infirmerie du monastre, l'heure o l'on dit les matines. (Saint Siloaune de lAthos). OW. [16].

Un autre terme roumain dorigine slavonne qui nous a pos peut-tre le plus de problmes quant son quivalent franais est bogdaproste. Son contexte demploi immdiat en roumain est celui de remercier quelquun pour le don (en principe alimentaires) reu de celui-ci pour la mmoire dun dfunt, pour le repos de son me. Etymologiquement, cette interjection veut dire Que Dieu pardonne les (tes) pchs. Nos enqetes lexicales corrrobores la compulsation de la quasi-totalit des sources propres aux pannychides et aux funrailles nous ont amene la mme conclusion: il ny a pas en langue franaise dquivalent pour ce terme, car les pratiques rituelles en matire de pannychides pour les morts sont beaucoup moins dveloppes en France; comme il ny a pas la coutume doffrir manger des vivants en mmoire des dfunts et de donner laumne pour le repos de leurs mes comme dans notre culture traditionnellement orthodoxe, il ne peut pas y avoir de terme correspondant. Tout en prcisant la signification du mot et le fait quil ne connat pas dquivalent en franais, lauteure du dictionnaire que nous sommes se doit nanmoins de proposer une forme dapproximation lexicale, en se prvalant de son rle dinstance normatrice dinitiation terminologique du destinataire roumain de son outil lexicographique:
Bogdaproste interj. Cuvnt cu care se mulumete pentru ceva primit de poman i care nseamn Dumnezeu s(i) ierte pcatele; nu exist n limba francez niciun echivalent, n primul rnd datorit nedezvoltrii practicilor ritualice ale datului de poman pentru sufletele celor adormii. Am putea aproxima printr-o formul de mulumire care s conin numele lui Dumnezeu, ca spre exemplu: Dieu soit lou! Bogdaproste na pas dquivalent, me semble-t-il. Peut-tre, Dieu soit lou. CED. [17].

Cest, peut-tre, lexemple le plus flagrant de non-concordances confessionnelles engendres par le contexte geographique et culturel diffrents o lorthodoxie sest dveloppe et a dvelopp son revtement lexical spcifique. Tout comme les autres, mentionnes plus haut, ces diffrences sont refltes de faon trs vidente au niveau lexical, de ce que nous appelons la terminologie religieuse orthodoxe individualise en franais. NOTES
[1] Dumas, Felicia, Lorthodoxie en langue franaise perspectives linguistiques et spirituelles. [2] Grand euchologe et arkhiratikon, par le pre Denis Guillaume. [3]Dumas, Felicia, Le moine orthodoxe en France lpoque contemporaine . [4]. Grand Euchologe et Arkhiratikon. [5]. Le Pre Clopas. 49

[6]. Corpus denqutes Dumas. [7]. Grand Euchologe et Arkhiratikon. [8]. Corpus denqutes Dumas. [9]. Grand Euchologe et Arkhiratikon. [10]. Calendrier orthodoxe lectronique : calendrier.egliseorthodoxe.com. [11]. Calendrier liturgique, Monastre Saint-Antoine-le-Grand. [12]. Orthodoxie, informations orthodoxes sur internet. [13]. Calendrier liturgique, Monastre Saint-Antoine-le-Grand. [14]. Feuillet Saint Jean Cassien. [15]. Fleurs du Jardin de la Mre ed Dieu. [16]. OrthodoxWiki. [17]. Corpus denqutes Dumas.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES:
Balan, I., pre (2003). Le Pre Clopas, traduit du roumain par le hiromoine Marc, prface de Mgr. Daniel, mtropolite de la Moldavie et de Bucovine, introduction de Jean-Claude Larchet. Lausanne : lAge dHomme, collection Grands spirituels orthodoxes du XXe sicle . Branite, Ene, pr. prof. dr., Branite, Ecaterina, prof. (2001). Dicionar enciclopedic de cunotine religioase. Editura Diecezan Caransebe. Cabr, Teresa (1998). La Terminologie. Thorie, mthode et applications. Otawa: Les Presses de lUniversit dOtawa Armand Colin. Calendrier liturgique (2008). Monastre Saint-Antoine-Le-Grand, mtochion de Simonos Petra. Dumas, Felicia (2009). Lorthodoxie en langue franaise perspectives linguistiques et spirituelles, avec une Introduction de Mgr Marc, vque vicaire de la Mtropole Orthodoxe Roumaine dEurope Occidentale et Mridionale. Iai: Casa editorial Demiurg. Dumas, Felicia (2009). Le moine orthodoxe en France lpoque contemporaine , in Annales de Philosophie et des Sciences Humaines, Trois religions un seul Homme, colloque national et international, tome 2, vol. 24. Liban : Presses de lUniversit Saint-Esprit de Kaslik, p. 235-251. Feuillet Saint Jean Cassien, Bulletin hebdomadaire dinformation de la Mtropole orthodoxe Roumaine dEurope Occidentale et Mridionale. Grand euchologe et arkhiratikon (1992). Par le pre Denis Guillaume. Rome : Diaconie apostolique. Le Spoutnik, nouveau Synecdimos (1997). Par le Pre Denis Guillaume. Rome : Diaconie apostolique. Le Tourneau, Dominique (2005). Les mots du christianisme, catholicisme, orthodoxie, protestantisme. Paris : Fayard. Passios, pre, moine du Mont Athos (1998). Fleurs du jardin de la Mre de Dieu. Edit par le Monastre Saint-Jean-le-Thologien.

REZUMAT
TERMENI CRETIN-ORTODOCI ROMNESTI I POSIBILELE LOR ECHIVALENE N LIMBA FRANCEZ La nivelul terminologiei ortodoxe din limba francez, cuvinte specifice culturii tradiionale ortodoxe romneti i gsesc cu greu echivalene lexicale. Na de cununie, de clugrie, hari, dezlegare la pete, bolni sau bogdaproste cunosc n limba francez lexicalizri diferite de cea romn, sau nu au deloc echivalent. Ce ar trebui s fac, n aceste cazuri, traductorii de texte ortodoxe sau autorul unui dicionar bilingv, de termeni religioi ortodoci ? S caute ntr-o gam extrem de variat i ntr-un numr cvasi-exhaustiv de surse religioase toate posibilitile terminologice de echivalare. Rezultatele anchetelor lexicale de teren se dovedesc a fi, n aceast situaie, mai mult dect preioase -eseniale. La aceast problematic a concordanei sau neconcordanei culturale i confesionale reflectat la nivel terminologic ntre cele dou limbi am dori sa ne referim n articolul nostru, precum i la rolul complex al autorului unui asemenea dicionar bilingv. Cuvinte-cheie: terminologie, lexicalizare, specific cultural, ortodoxie, limba francez.

50

Stelian DUMISTRCEL Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iai Doina HREAPC Institutul de Filologie Romn A. Philippide Iai

MPRUMUTUL NEOLOGIC ROMNESC BURS DIN PERSPECTIVA LIMBILOR FUNCIONALE


0.1. Problema general acceptatei distincii ntre lexicul comun i lexicul specializat poate fi reproiectat din perspectiva limbilor funcionale (sau uzurilor funcionale ale limbii), ba, uneori, n lexicologie, aceast abordare se impune, ntruct cunoaterea i indicarea statutului unor cuvinte se complic, adesea, din cauza dificultilor, reale, de a le stabili etimologia unora (ne referim n special, la neologisme). Pentru accepiunea n care folosim sintagma limb funcional, trimitem la teoria coerian privind conceptul respectiv; n linii generale, este vorba, spre deosebire de limba istoric, de acea limb care funcioneaz n discursuri sau texte i reflect competena idiomatic efectiv a vorbitorilor unei limbi istorice (Coeriu 2000: 250, 269), distincie care intervine predilect n analiza limbajelor tehnice, n care semnificatele coincid cu desemnrile, dat fiind faptul c astfel de limbaje, mai ales n domeniul nomenclaturilor, corespund tradiiei care se refer la cunoaterea lucrurilor (ibidem, p. 253). 0.2. Necesitatea lurii n considerare a distinciei invocate este exemplar ilustrat de analiza neologismului burs [a], sau neologismelor burs1 i burs2 [b] din limba romn, dintre care, acceptnd proiecia [b], burs1 are i o extrem de interesant distribuie privind utilizarea sa, cu sensuri diferite, dintr-o dubl perspectiv: aceea a componenei vocabularului ca (potenial) inventar general, respectiv aceea a analizei cuvntului respectiv din perspectiva existenei unor limbi funcionale diferite, situaie general semnificativ reflectat i de dicionarele de diferite niveluri. 0.3. La reluarea redactrii seciunii identificate prin sigla DA din Dicionarul Academiei Romne (aa-zisa serie veche), demersul nostru are ca scop practic imediat propunerea unei scheme corecte, n acord cu informaia de ultim etap din lingvistica i filologia romn, pentru articolul consacrat neologismului burs. 1.0. n 1913, un dicionar cu profil de tezaur istoric cum este Dicionarul limbii romne al Academiei (n continuare, DA 1913; vezi, pentru cele ce urmeaz, lista abrevierilor bibliografice folosite) includea n lista de termeni o singur intrare burs, cu dou sensuri de baz: [1] Pensiune gratuit acordat prin concurs unui elev (ntr-un internat), sum acordat pentru studii i ntreinere unui elev sau student, stipendiu (n continuare, trimitem la acest sens referindu-ne la stipendiu); [2] (Finane) Instituie public n care se adun agenii de schimb, bancherii .a. pentru vnzri i cumprri de obligaii de rent de stat, aciuni de societi comerciale, cereale etc., cu extensia instituie care mijlocete informaii i angajamente de lucru pentru lucrtori: bursa muncii (n cursul textului de fa ne referim la acest sens prin formula instituie financiar). Pentru etimologie, se trimitea la francez: (N[eologism]. din fran[cez].). 1.1. Pentru perioada respectiv, putem vorbi de notificarea, nedifereniat din perspectiva utilizrii funcionale a limbii, a ptrunderii, la nivelul limbii de cultur, a unui mprumut din francez, a crui biografie romneasc (prea puin cunoscut n acel moment) data, totui, dup cum vom vedea, de aproximativ un secol.
51

Dintre alte dicionare importante ale limbii romne n care a fost tratat un s i n g u r articol burs, le menionm pe cele ale lui I.-A. Candrea (CADE 1926-1931) i August Scriban (Scriban 1939); dat fiind profilul etimologic al dicionarului su, un singur articol apare i la Ciornescu 2001, pentru care ordinea sensurilor cuvntului burs este ns urmtoarea: 1. instituie unde se negociaz hrtii de valoare, tranzacii de mrfuri. 2. alocaie bneasc lunar; n ceea ce privete primul dicionar academic al limbii romne, redactat de August Treboniu Laurian i Ion C. Massim, vom reveni.

1.2. Astzi, chiar ntr-un dicionar viznd un public-int nespecializat, de tipul DEX, gsim dou cuvinte burs (trimitem la DEX 2009): burs1, cu sensul general de stipendiu, reflectnd cunoaterea i utilizarea acestui termen la nivelul uzului curent, dat fiind instituirea i funcionarea, relativ extins, a acordrii alocaiilor bneti pentru studii; aceast problem era n discuie, de exemplu, chiar ntr-o lege din 1876, criticat de Titu Maiorescu ntr-un discurs parlamentar citat n DA 1913: Elevii srmani i silitori vor fi ajutai prin burse. Bursele se dau prin minister prin concurs conform unui anume regulament (dup Discursuri parlamentare, I, 1897, p. 468); la Maiorescu apare i adjectivul corespunztor: elevi bursieri; de aproximativ 50 60 de ani, burs stipendiu este un termen cu circulaie general; burs2, cu sensul instituie financiar, inclusiv sintagmele i locuiunile reflectnd aplicaiile-extensii care au intervenit n planul referentului (burs de valori, bursa muncii, bursa neagr, bursa locurilor de munc; a juca la burs); dac nsui acest sens i sintagmele tehnice (b. de valori, b. muncii, a juca la b.) se situeaz, n general, la nivelul unei limbi funcionale, limbajul specializat al tehnicienilor domeniului, inovaiile de la nivelul invocat (pe care leam luat, n timp, tot din limba/limbile din care am mprumutat iniial cuvntul) n planul metaforei (b. neagr comer ilicit, a juca la b. a risca) cunosc o apreciabil extensie n vorbirea comun, n comunicarea nespecializat. Ca etimologie, att pentru burs1, ct i pentru burs2, se trimite la fr. bourse. 1.3. Dar aceast viziune lexicografic, reflectat ntr-o schem lexicografic relativ simpl, este i aceea a dicionarelor de nivel academic, care, n linii generale, trateaz neologismele dup opiuni i scheme din dicionare, din diferite epoci, ale limbii franceze (nsi marea majoritate a acestor mprumuturi fiind de origine francez), problem de principiu asupra creia nu este cazul s insistm. Dar, ca exemplu concludent, trimitem la MDA 2001, cu dou intrri burs, prima cu sensul stipendiu, a doua cu sensul instituie financiar, nsoit de sintagme de tipul celor citate mai sus; n acelai timp, aceeai difereniere n ceea ce privete contractul de comunicare cu cititorul i, de fapt, n ceea ce privete considerarea a dou categorii de public (vorbitor i cititor), nespecializat i specializat, se observ n lucrri lexicografice care au ca model general DEX-ul (n diferite ipostaze); vezi, de exemplu, DEI 1999, dicionar asupra cruia vom reveni n discuia cu privire la etimologia cuvntului. 2. Ceea ce, recent, perturb schema lexicografic prezentat cu privire la termenul burs1, cu distorsionarea viziunii asupra ncadrrii cuvntului n vorbirea comun sau ntr-o limb funcional, este mbogirea acestei intrri cu un al doilea sens, care ne ntmpin n unele dicionare din ultimul timp ale limbii romne.
Precizm, de la nceput, c este vorba tot de preluarea, cumva selectiv, a situaiei din opere de profil din culturi vest-europene, n special din cea francez, dar nu fr o motivaie general justificat.

2.1. Astfel, de exemplu, n DEXI 2007, pentru burs1, dup clasicul sens [1] stipendiu, gsim un al doilea [2] (Anatomie) formaie anatomic n form de sac, plin cu un lichid vscos, care nvelete testiculele, aceasta nefiind, ns, singura burs-pung anatomic; vezi, de exemplu, explicitarea sintagmei ce urmeaz, burs seroas: membran din esut conjunctiv care delimiteaz o cavitate nchis i al crei rol este facilitarea micrilor
52

organelor la care este anexat. O explicaie i o trimitere asemntoare gsim i n NDU 2008, tot pentru sensul [2] al termenului burs1: (med.) formaie anatomic n form de sac, localizat n regiunea articulaiilor, coninnd un lichid vscos: burs seroas. Nendoielnic, aceast noutate semantic are la baz un element din schema lexicografic general a cuvntului franuzesc bourse, dar motivul prelurii l constituie, n mod sigur, ptrunderea i utilizarea sensului n discuie n limbajul tehnic al lucrrilor de medicin din Romnia, reprezentnd, aadar, o semnificaie strict specializat dintr-un limbaj funcional; fr s apelm la lucrri de profil medical tiprite, reinem cteva sintagme din respectiva limb funcional de pe internet, care cuprinde o pluralitate de sintagme, cum ar fi, de exemplu, burs subacromial, olecranian, trohanterian, prepatelar sau infrapatelar, numind tot attea formaii anatomice sub forma unor pungi din esut conjunctiv, pline cu lichid, ce protejeaz capetele articulare ale oaselor (vezi ns, mai jos, i discuia despre bursa scrotal).
Medicii utilizeaz i un derivat de la burs, bursit, numind maladii ale formaiilor respective, cu o terminologie la fel de bogat, dar nu intrm n aceast discuie, privitoare la alt domeniu.

Dincolo de simpla traducere din francez, trebuie s avem n vedere, pornind de la latin, o terminologie medical internaional: denumiri cum sunt cele enumerate mai sus, din limba romn, au, de exemplu, corespondente i n limba englez sau italian.
Cu titlu de adaos de informaie, din perspectiva colaborrii la acest dicionar, precizm c prezena sensului n discuie de la burs1 din DEXI 2007 se explic mcar i prin contribuia, ca redactori, a unor practicani din domeniul medicinii.

2.2. Dar, trebuie s observm, prezena, ntr-un dicionar general, a unui sens specializat (membran din esut conjunctiv) pentru un neologism cum este burs reprezint numai un compromis parial, cu explicaii conjuncturale diverse; o viziune mcar parial enciclopedic (dar coerent) ar fi presupus, de exemplu, includerea, n articolul respectiv, i a sensului, din terminologia pomiculturii, partea superioar, ngroat, a unei ramuri roditoare la mr i la pr, rmas dup cderea fructelor, care poart urmele acestora i e plin cu substane amidonoase, cari i fac esuturile frmicioase. Sin[onim] Pung, singurul sens cu care era nregistrat un termen burs ntr-o ediie mai veche a Lexiconului tehnic romn; atragem atenia i asupra sinonimului la care se trimite: pung (LTR 1958: s.v.). n afara lucrrilor din bibliografia DLR, o sintagm comparabil (probabil calc dup german) gsim n Diaconovici 1898: burs mucoas n anatomie, nume dat pungilor de diferit mrime, al cror prete subire e format dintr-o structur fibrinoas (vezi, mai jos, aceeai sintagm n LM 1873). Ca simpl proiecie strict tehnic n ceea ce privete ncrcarea articolului cu sensuri specializate, limita maxim ar putea s-o constituie preluarea integral a lanului semantic de la cuvntul bourse (eventual bourse1) din lucrri lexicografice franuzeti de tip tezaur, cum ar fi Larousse, ori TLF, aspect asupra cruia ne vom opri n cele ce urmeaz. 2.3. Dac ar fi s analizm situaia cuvntului burs exclusiv pe terenul limbii romne, o problem de logic simpl care intervine este aceea ce poate fi formulat ca ntrebare de bun sim: ce legtur poate fi invocat pentru existena, n DEXI 2007 i n NDU 2008, a unei succesiuni [1] stipendiu [2] pung (anatomic, plin cu un anumit lichid). Ca de obicei, aa cum anticipam, rspunsul poate fi gsit n informaii cuprinse n articolele consacrate termenului bourse n diferite dicionare ale limbii franceze care au servit lexicografilor romni ca modele pentru redactarea neologismelor mprumutate din limba respectiv. Vom vedea, ns, c, n francez, bourse, motenit din latin, este un cuvnt ce aparine limbii istorice, lexicului comun, i c diferite sensuri ce se refer la elemente de
53

civilizaie (de tipul stipendiu, instituie financiar) sunt rezultatul unor extensii, respectiv specializri semantice, ntr-un lan din care unele verigi lipsesc n articolele din dicionarele limbii romne care prezint adoptarea mprumutului respectiv din francez. 3. Ca o prim observaie de cadru general, notm c, i n dicionare ale limbii franceze de diferite profiluri, dar mai ales din diferite epoci, termenul n discuie este tratat fie ca o singur intrare, fie ca dou intrri, n acest caz considerndu-se c exist dou cuvinte franuzeti bourse. 3.1. Prima viziune este aceea a mai vechilor dicionare tezaur, n care cuvntul este tratat monografic, din perspectiva istoriei limbii, n funcie de sensul etimonului i de evoluia semantic, i n care utilizarea cuvntului din optica a ceea ce numim limbi sau limbaje funcionale este marcat, pentru diferite sensuri, prin paranteze de circulaie care indic diferite aspecte ale variaiei diastratice, dintre care, pentru discuia de aici, ne intereseaz cele de tipul Livresc, ori marcnd domenii ale tiinelor i activitilor social-economice: Medicin, Botanic, Finane etc. 3.1.1. Acest tip de dicionar este Larousse 1928, cu o singur intrare bourse, n articolul respectiv urmrindu-se o bogat filiaie semantic, ce pornete de la faptul c bourse nseamn, iniial, pung (de piele), evoluia desfurndu-se, mai apoi, pe dou direcii principale.
Menionm c sistematizarea care urmeaz, una ce ine seama de criterii de antropologie cultural, ne aparine; n articolul analizat din Larousse 1928, dar i n cel din Larousse 1993, datele pe care le prezentm sunt plasate, dup prerea noastr, relativ aleatoriu.

Cele dou direcii anunate sunt urmtoarele: o prim direcie (dar nu numaidect cronologic) reflect folosirea, prin extensie, a cuvntului pentru a numi banii cuprini ntr-o pung, bani adunai cu anumite destinaii, respectiv cheltuii pentru un anumit scop; n principiu, aici se ncadreaz i sensul stipendiu la care ne-am referit anterior. Tot n aceast direcie se plaseaz, n linii mari, sensul/sensurile ce in de conceptul de instituie financiar; o a doua direcie poate fi urmrit din dubl perspectiv, una a naturaliilor [], iar alta a culturii materiale [], aadar a obiectelor/instalaiilor produse de mna omului. 3.1.2. Ne ocupm mai nti de categoria [], pentru a putea insista, apoi, asupra celei mai importante, cea a naturaliilor []. Cuvntul bourse a fost (i este) utilizat pentru a numi obiecte sau instalaii care, n linii generale, au forma unui sac sau a unei pungi, printre care, de exemplu, din pescuit: nume generic pentru plase nchise; din vntoare, plas n form de buzunar, folosit la vntoarea de iepuri; din vestimentaie, scule din stof n care se strngea, la ceaf, prul brbailor etc. n perspectiva naturaliilor se plaseaz sensuri care indic utilizarea cuvntului, prin analogie, pentru a denumi tot felul de umflturi din mediul animal i vegetal; printre acestea, de exemplu, din zoologie, scule sau buzunar pe care i-l formeaz omizile diferitelor lepidoptere; din pomicultur, umfltur a crengii pomilor fructiferi din care se ivesc florile i fructele (vezi mai sus, sensul citat din LTR 1958); din domeniul botanicii, pelicul ce nvelete o ciuperc proaspt eclozat etc. Dar cea mai important zon terminologic specializat pentru acest grup semantic o reprezint denominaia corpului omenesc; din aceast categorie citm, de exemplu, folosirea cuvntului n sintagma bourse sreuse cavitate virtual, limitat de o membran conjunctiv, ce are rolul de a facilita micarea organelor crora le este anexat (pentru aceast sintagm, vezi, mai sus, burs seroas, n DEXI 2007 i NDU 2008). n aceast clas cel mai important loc
54

l ocup folosirea termenului bourse pentru ceea ce n Larousse 1928 este considerat drept nume vulgar pentru scrotum, bursa testicular (n Larousse 1993, sub forma de plural, bourses, gsim o definiie de strict specialitate: enveloppes des testicules, formant en avant du prine et au-dessous de la verge un sac allong veticalement, divis en deux moitis par un raph mdian). 3.1.3. Un loc aparte pentru aceast discuie, din raiuni etimologice la care ne vom referi n cele ce urmeaz, l ocup sintagma bursa scrotal. Importana deosebit pe care o acordm acestui semantism se datoreaz etimologiei cuvntului. Am amintit mai sus c, n francez, bourse este motenit din latin, aa cum se prezint lucrurile i n Larousse 1928, n ciuda faptului c, aici, se trimite la sursa p e n t r u latin, anume la grecescul bursa; pentru prezentarea analitic, cf. Littr 1889: lat. byrsa, din gr. . n ceea ce privete sensurile lat. byrsa, acestea sunt, dup Wilhelm Meyer-Lbke (REW 1924: nr. 1432), piele, geant de piele, pung; reinem ns observaia c diferii descendeni romanici, fr. bourse, it. borsa, span., port. bolsa, au, adesea, semnificaia Hodensack (= scrot, nveliul cutanat al testiculelor) ceea ce ne permite supoziia c, poate din latin nc, byrsa nsemna i Hodensack, astfel c nu este neateptat preluarea denumirii respective, n terminologia medical, prioritar pentru scrot i apoi pentru alte formaii anatomice, cele interne, care se prezint ca pungi sau nveliuri localizate n zona articulaiilor oaselor.
Ca obiect de pur curiozitate (n momentul de fa al discutrii temei), remarcm o surprinztoare coresponden n plan referenial ntre francez i romn n ceea ce privete denominaia plantei capsella bursa pastoris: n francez bourse--pasteur, bourse--berger; n limba romn traista-ciobanului i punga-popii (cf. DLR 1984: s.v.).

3.2. Cealalt viziune n lexicografia francez este aceea n care este luat n consideraie principiul funcionrii cuvntului la diferite niveluri culturale (mai ales cnd exist dubii cu privire la etimologie, considerat necunoscut ori nesigur), care conduce la desprirea informaiei cu privire la un anumit termen n dou intrri deosebite. Vom trece n revist cteva astfel de opiuni lexicografice. 3.2.1. Un dicionar-reper pentru aceast tratare, important ns mai ales pentru ilustrarea exemplar a limbii funcionale a finanelor, ct i pentru inuta lingvistic n ceea ce privete problema etimologiei, este Robert 1953.
Din punct de vedere tehnic, precizm c, n continuare, n loc de 1. BOURSE, respectiv 2. BOURSE din Robert 1953, dar i din dicionarul recenzat n continuare, Larousse 1993, pentru comoditatea lecturii, recurgem la grafica folosit pn acum, cu numerotarea intrrilor prin cifre-exponent.

Aadar, n dicionarul citat, pentru bourse1 gsim o schem simpl, ingenioas: primul sens este cel care deriv de la etimonul latinesc, scule destinat s cuprind monede, pung, urmat de expresii figurate avnd la baz suportul lexical respectiv, dar i de particularizri eseniale: prin metonimie, banii propriu-zii i, apoi, stipendiu, constituind o descriere a utilizrii cuvntului din perspectiva evoluiei limbii istorice. Pe terenul limbilor funcionale intrm prin cel de al doilea sens, care cumuleaz specializri ale cuvntului, prin analogie (din punctul de vedere al formei, dar i al utilizrii); este vorba de reflectarea unor domenii ale cunotinelor i activitilor omului, dintre care unele cu un grad de accesibilitate mai mare, cel al terminologiilor populare, altele cu posibiliti mai reduse din perspectiva contractului de comunicare; n prima situaie se afl sensurile speciale ale termenului devenit tehnic n vntoare, sau pescuit, n cea de a doua plasndu-se uzurile din
55

terminologii tiinifice propriu-zise (anatomie, botanic), dar i din domeniul cultului religios (bourse double carton dans lequel on met les corporaux qui servent la messe). Cuvntul bourse2 beneficiaz de un articol propriu unui dicionar cu profil tehnic, de strict specialitate; cele nu mai puin de patru sensuri referitoare la lumea comerului, finanelor, cuprinznd numeroase sintagme-formule tehnice, sunt ilustrate cu citate reprezentnd texte sau discursuri extrase din tratate de economie politic, finane, legi i decrete etc. Nu insistm asupra definirii sensurilor din acest articol, dintr-o viziune strict specializat; ne rezervm o expunere asupra ansamblului respectiv prin contextualizarea din dicionarul a crui prezentare urmeaz. n rezumat, articolul bourse2 face proba elocvent a proiectrii cuvntului ntr-o desvrit limb funcional. 3.2.2. n linii generale, firete, la fel este tratat lexemul bourse i n Larousse 1993, n care, sub bourse2 sunt selectate sensuri strict specializate ale acestui cuvnt, aparinnd limbii funcionale la care ne-am referit anterior, a cror formulare o rezumm, n traducere: [a] loc, edificiu public unde se reunesc persoane din lumea finaelor; [b] piaa pe care se efectueaz tranzacii asupra valorilor mobiliare sau a mrfurilor; [c] ansamblul celor care frecventeaz bursa; n sfrit, sub [d] sunt enumerate sintagme numind specii de burse (bourse daffrtement, bourse d'change, bourse du travail) i expresii formate de la acest cuvnt caracteristice mediului respectiv (coup de bourse, jouer la bourse). Un extins paragraf enciclopedic ncheie articolul analizat aici. Nu ne mai oprim asupra coninutului articolului bourse1 din Larousse 1993, care nu difer prea mult, n ceea ce privete informaia, de schema general, nedifereniat, din Larousse 1928. 3.2.3. Pe de alt parte, TLF prezint aceeai schem general pentru BOURSE2, din finane, iar, n ceea ce privete BOURSE1, fr s difere esenial de datele din Larousse 1928 i Larousse 1993, propune o schem original, pe trei seciuni: I. Sensul (nvechit) pung de piele, urmat de locuiunile ce pornesc de la cuvntul respectiv, iar, apoi, prin metonimie sum de bani disponibil i ceea ce am numit mai sus stipendiu; II. Sensuri care reflect folosirea termenului pentru orice obiect care seamn cu o pung, i, n sfrit, III. Sensul general membran n form de pung din anatomie i botanic.
n ceea ce privete o dinamic a lexicului specializat n spaiile diferitelor limbi funcionale, elocvent este situaia pe care ne-o nfieaz articolul bourse2 din TLF: statutul cuvntului poate fi urmrit n funcie de o relativ foarte bun cunoatere att ca [a] nume propriu-zis de instituie (dovad ptrunderea n texte din limba funcional a beletristicii - vezi trimiteri, pentru diferite nuane de sens ori pentru expresii, la numeroi scriitori, printre care Flaubert, Roger Martin du Gard, Zola, Proust, Druon), dar i [b] ca valoare simbolic, pentru extensii de sens, n plan figurat, de regul tot n opere literare; cf. bourse pour les ides (Balzac), bourse du plaisir, bourse des valeurs littraires (Rolland), bourse des chansons etc.

3.3. Cu titlul de informaie cu caracter general, semnalm faptul c, n ceea ce privete numrul intrrilor n dicionare, acelai tratament i-a fost aplicat i descendentului din italian al lat. bursa: cte un singur articol borsa, aadar comun, pentru sensurile pung (i cele apropiate) i, respectiv, instituie financiar n Zingarelli 1929 sau Mestica 1942, ns dou articole, corespunznd celor dou semnificaii, n Devoto Oli 1971; toate aceste surse cuprind informaii asemntoare cu cele prezentate mai sus pentru spaiul galoromanic (i catolic) privind utilizarea cuvntului (cuvintelor) borsa.
Anticipnd asupra discuiei privind etimologia, notm c pentru borsa2, Devoto Oli ofer urmtoarea informaie: Dal nome della famiglia Della Borsa, che nel XVI sec. a Bruges (Belgio) adibi il proprio palazzo a sede degli scambi.

56

4. Problema etimologiei cuvntului n limba francez 4.0. ntruct am consemnat deja etimologia dat n Larousse 1928, din perspectiva limbii franceze istorice (i chiar a latinei, de vreme ce se trimite la grecescul bursa!), acum ne intereseaz problema etimologiei cuvntului (cuvintelor) bourse din perspectiva limbilor funcionale pe care, mai mult sau mai puin explicit, le au n vedere sursele mai noi pe care le-am analizat pn acum. 4.1. n lexicografia francez nu exist puncte de vedere diferite privind etimologia intrrii bourse1, cuvnt motenit din latin: nicio diferen fa de Littr 1889: latinescul popular byrsa (bursa), piele care, la rndu-i, reprezint un mprumut din grecescul , avnd acelai sens. 4.2. Lucrurile se complic n ceea ce privete etimologia cuvntului burs2, antrennd n discuie nsi raiunea celei de a doua intrri bourse n toate dicionarele trecute n revist. Ca punct de plecare lingvistic n problema etimologiei, trebuie s citm exemplaritatea tratrii acestui aspect, important pentru economia redactrii unui dicionar, n Robert 1953: dup ce, n paragraful din articol rezervat preocuprii respective se declar c etimologia cuvntului, atestat n francez din secolul al XVI-lea, este nesigur (Etymol. incert.), n corpul articolului este citat punctul de vedere al unui mare specialist, Ferdinand Brunot, care, ntr-un volum din Histoire de la langue franaise. Des origines 1900, prezenta urmtoarele fapte: Bourse apparait en flamand, sans quon sache au juste sil vient de bursa ou du nom dune famille brugeoise dont la maison servait de rendez-vous aux marchands. Ds lors le mot e courant et remplace le vocable traditionnel de loge. Reinem ndoiala cu privire la sursa latineasc a cuvntului din flamand, dar i legtura cu numele unei familii din oraul Brugge, din Belgia, aspecte asupra crora ne vom opri mai jos (cf. i 3.2.4). Oricum, chiar nesigurana etimologic constituie o raiune suficient, o rigoare profesional/lexicografic pentru instituirea unei intrri noi n lista de cuvinte dintr-un dicionar, ca s nu mai vorbim de principiul etimologiei directe n cazul cuvintelor pentru care se poate invoca aa-numita etimologie multipl. Aceeai raiune pentru prezena unei intrri aparte, bourse2, n Larousse 1993: incertitudinea etimologic aparent (dar poate i de fond), indicat n capul articolului respectiv: acest cuvnt bourse s-ar explica fie ca o extensie de la bourse1, motenit din latin (i atunci, de fapt, conform principiului etimologic, nici nu trebuia separat un alt cuvnt, ntruct filiaia respectiv putea fi evideniat n cadrul schemei tehnice a lui bourse1), fie de la numele propriu Van der Burse, bancher de la Bruges (p. -. de bourse 1 ou de Van der Bourse, banquier Bruges). Un punct de vedere asemntor n TLF, pentru care BOURSE2 ar putea s se explice fie ca o extensie de sens de la BOURSE1 (cu observaia din paranteza precedent!), fie de la numele personajului deja evocat ntr-o scurt naraiune, pornind de la locul unde se gsea, n oraul Bruges, casa, ornat cu trei pungi, a familiei van Der Burse, loc de ntlnire al comercianilor din acel ora (informaie pentru care se trimte la Friedrich Kluge, Etymologisches Wrterbuch der deutschen Sprache), dar se conchide c stadiul actual al documentrii nu permite o soluie definitiv (L'tat actuel de la docum. ne permet pas de trancher). 4.3. Cu titlul de ipotez, sugerat de o destul de bogat documentaie secundar (asupra creia nu considerm necesar s ne oprim), observm c intereseaz care este semnificaia numelui negustorului flamand i, apoi, care sunt raporturile dintre numele respectiv i substantivul latinesc bursa. Dei bursele de valori sunt cunoscute, att n Italia, ct i n Flandra (Belgia), din secolul al XIII-lea, legenda leag numele instituiei respective de faptul c, se pare n secolul al XVI-lea, n oraul Brugge, din Belgia (prelum grafia din flamand),
57

pe frontispiciul casei unui negustor, care i invita confraii la el pentru a ncheia afaceri, erau gravate trei pungi de bani.
Iat prezentarea acestui aspect la Scriban 1939: s.v. (respectm grafia autorului): Primu ora care a avut o burs a fost Bruges (Belgia), unde un negustor invita lumea la casa lui ca s ncheie afaceri. Ca semn de recunoatere a casei, pusese la intrare o pung (lat. bursa) sculptat pe o peatr.

i, atunci, se pune problema dac numele stpnului casei respective, transcris n diferite texte Van de Borse, Van der Borse sau Van der Beurse, s-ar fi extins asupra casei sale i, de aici, asupra instituiei de care ne ocupm, sau, dimpotriv, dac nu este vorba de un supranume al acestuia, n sensul c nsui negustorul va fi primit ca nume de familie numele casei (porecla acesteia), conform sistemului mai general de a identifica o persoan pornind de la un nume de loc (cel puin aa erau iniial supranumii nobilii: prepoziia von, din german, cu semnificaia din, devenit nsemn nobiliar, preceda numele unui domeniu feudal, i aceeai este semnificaia prepoziiilor de la, din nume nobiliare franceze). Aadar, dac Van der Borse (sau Van der Beurse) ar fi un supranume, atunci, ca baz pentru botezul instituiei financiare i pentru tot ceea ce ine de aceasta, trebuie s pornim tot de la cuvntul latinesc bursa, ceea ce face posibil acceptarea unui singur cuvnt bourse n dicionarele limbii franceze (i, apoi, a unui singur cuvnt burs n dicionarele limbii romne). 4.4. Cel puin din perspectiva limbii germane, lucrurile sunt relativ simple; tradiional, n german, Brse are doar sensurile pung pentru bani i instituie financiar, ambele fiind raportabile, n fond, la un etimon latin; dup Jakob i Wilhelm Grimm, Deutsches Wrterbuch, vol. II (1860), cuvntul, cu sensurile menionate, are la baz latinescul popular bursa, dar, ca filier a mprumutului, sunt avute n vedere limbile francez i italian: BRSE, f. mlat. bursa, it. borsa, franz. bourse 1) marsupium, geldbeutel; 2) forum mercatorum (Grimm, D. Wb.) n dicionare mai noi se indic, ns, logic, o surs pe msura istoriei lucrurilor: termenul ca atare a fost mprumutat chiar din neerlandez (limb ce se vorbete i n Flandra), care l-a preluat din latin! (cf. Duden 1969: s.v.).
Din motive de cursivitate a tratrii, trecem peste considerarea, de ctre Friedrich Kluge, n Etymologisches Wrterbuch der deutschen Sprache, a perspectivei indo-europene de analiz a unor cuvinte din idiomuri germanice, printre care i olandezul beurs, dar, pe acelai plan, nrudite cu fr. bourse i cu it. borsa, raportate (fr invocarea latinei) la gr. (cf. http://www.archive.org/bookreader/print.php?id=etymologischesw0...).

5. Sensurile i etimologia cuvntului burs n limba romn Am lsat pentru aceast seciune dezlegarea unei pri din misterul neobinuitei i (aparent) iraionalei filiaii [1] stipendiu [2] pung anatomic (plin cu un anumit lichid) din DEXI 2007 i din NDU 2008, pe care o explic, oarecum, nu numai alinierea lexicografilor romni la sursele tradiionale n ceea ce privete mprumutul neologic, ci i prezena, n limba funcional a medicilor de la noi, a cuvntului burs cu sensul mai sus marcat prin [2]. 5.1. O schem convenabil pentru filiaia pe care vrem s-o propunem ofereau, nc n 1873, A.T. Laurian i I.C. Massim, n primul dicionar academic al limbii romne, ntruct, pentru aceti savani, neologismul (romnesc) burs avea i sensul primar de pung. Din consideraie pentru valenele dialogului exegetic peste timp, rezumm schema articolului respectiv din LM 1873, subliniind faptul, demn de interes, c autorii aplicau deja principiul etimologiei multiple.
Iat (n transcriere literarizat) articolul burs din LM (semnalm c, odat acceptat ca sinonim al lui pung, termenul respectiv este utilizat n cuprinsul definiiilor): *BURS s.f. (byrsa = = piele, curea, ital. borsa, franc. bourse) 1. scu de piele i apoi de orice materie n care se pun bani, pung; 2. de aci, prin metafor; a) coninutul unei burse, bani ci ncap ntr-o burs; b) sum

58

de bani ce membrii unei societi pun n comun pentru spezele societii; c) sum de bani determinat, ct ajunge pentru acoperirea spezelor cuiva, i n special sum de bani ce guvernul sau i altcineva d unui copil sau june ca ajutor, cu care acesta s-i fac studiile, stipendiu; d) n tiine se aplic la diverse lucruri ce au o cert analogie cu bursa n nelesul de sub 1: folicul, capsul etc.; burs mucoas = scu membranos aezat pe lng articulaiuni, mai vrtos pe lng cele mari, plin de un fluid uleios care face lunecoase suprafeele pe care se mic tendoanele; bursele testiculelor = boaele; e) n comer: ) uniune a negustorilor mari dintr-o cetate nsemnat prin comerul su; ) locul unde se strng membrii acestei uniuni pentru daraverile lor. Pentru o modificare (de fapt) metonimic identic, de reprezentare a unui coninut prin conintor, ca i n cazul bourse somme d'argent disponible, ressources en argent, semnalm i situaia substantivului romnesc pung, numind, pn n secolul al XIX-lea, sculeul ce cuprindea exact 500 de galbeni, de taleri sau de lei vechi; ineanu 1900: CVII explic acest sens drept calc dup turc, eventual dup neogreac: pung, sum fix de 500 lei vechi, reproduce pe turc. kis bourse et somme de 500 piastre (ngr. , id.); cf. i DLR 1984: s.v. pung, de unde prelum dou citate concludente pentru discuia de fa: O sum mare d bani, piste patru sute d pungi i dobnd apte taleri i jumtate la pung.

5.2. Trebuie s atragem atenia asupra organizrii informaiei n LM, una raional, dincolo de orice critic, att dintr-o perspectiv istoric asupra limbii, ct i din punctul de vedere al indicaiilor precise n ceea ce privete diverse limbi funcionale (n tiine, n comer), cu simpla obiecie, capital, c, n afara unor citate doveditoare, descrierea nu pare a fi una a situaiei reale a circulaiei cuvntului respectiv n limba romn, ci doar o proiecie, ns corect intuit, a ceea ce avea s nsemne, a modului cum avea s evolueze neologismul burs n limba romn. Cel mai important aspect l-ar reprezenta faptul c, pe lng realiti din limba literar a epocii, ultima jumtate a secolului al XIX-lea, dac unele poziii din schema articolului din LM par a fi ori chiar sunt simple previziuni, cel puin ntr-un caz, dar esenial pentru o corect prezentare a filiaiei sensurilor, autorii sunt justificai, dei informaia se poate s le fi lipsit: ne referim la utilizarea cuvntului burs cu sensul de pung, conform unor izvoare literare din anii 1832 i 1862. innd seama de acest fapt, dac este adevrat c, adesea, dup cum a constatat Mircea Seche, cruia i datorm o atent analiz, critic, dar i recuperatoare a operei respective, autorii primului dicionar academic al limbii romne, n redactarea unor articole, au completat lanul semantic al unor mprumuturi recente, n sensul c au umplut goluri semantice pentru obinerea unui lan perfect (Seche 1966: 167), n cazul termenului burs ceea ce ar fi putut fi apreciat, pn la un moment dat, doar ca o intuiie se dovedete o realitate. 5.3. Informaia la care ne-am referit anterior, dar nu numai aceasta, cu privire la istoria neologismului burs n limba romn, ne este furnizat de un valoros studiu monografic aprut recent, semnat de N.A. Ursu i Despina Ursu, consacrat mprumutului neologic din limba romn dintre 1760 i 1860, care se bazeaz pe fiarea unui numr de-a dreptul impresionant de surse din epoc: tiprituri, reprezentnd cri (traduceri i texte originale), ziare i reviste, foi volante, manuscrise etc. Dat fiind scopul nostru, mrturisit iniial, acela de a contribui i la conturarea schemei articolului burs n volumul consacrat literei B din seria nou a Dicionarului limbii romne al Academiei, reproducem, pentru comentarii, articolul consacrat neologismului burs din Ursu Ursu 2006: 139 (preciznd faptul c, n cele ce urmeaz, vor fi lmurite siglele utilizate de cei autori):
BURS s. 1. (Fin., Comerc.) bors GIC,127; burz (locul unde s adun neguitorii) AR 1829,18; burz (banc) AR 1835,89; burz AR 1834,255; AR 1837,131,241,247; IL 1840,16; TR 1854, 3; burs, bors GC VII,221v; burs CR 1830,147; AR 1831,182; RB,nr.31,2; AR 1839,202; CCB,18,19,110,120; CDCE,17; pe la 1840 cuvntul era frecvent; burs (scaunul bancului) AR 1830, 59

343; burs (zrfii) GPE,1; burs, bers StDR,39; berz SR,51; bers FMIL 1840,31; RIP I,65,167. 2. (pung, sac mic pentru bani) burs (pung) SIC,57; burs GC VII,221v; PD,140 (Cf. fr. bourse, germ. Brse).

Aadar, pe baza unei documentaii extreme de bogate i de riguroase, folosind texte accesibile, n principiu, i redactorilor DA 1913 i autorilor dicionarelor ce au urmat, a fost descoperit, n texte romneti, sensul originar pung, pe care l are fr. bourse (vezi mai sus, sensul 2); este vorba de atestarea din manualul lui Gh. Sulescu, ntiele cunotine de litere i idei pentru tinerimea coalelor nceptoare, Iai, 1832 (sigla SIC), i de cele din dou dicionare la care se trimite, Condica limbii rumneti, a lui Iordache Golescu (GC, manuscris, cca 1832), i acela al lui E. Protopopescu i V. Popescu, Nou dicionar portativ de toate zicerile radicale i streine reintroduse i introduse n limb, cuprinznd i termeni cienifici i literari, Bucureti, 1862 (PD); atenie: n acest dicionar, la p. 140, apare burs, s.f. pung, sac mic, dar urmeaz, fr a se indica vreo legtur ntre cele dou substantive, termenul bursier s.m. scolar, care se ine cu cheltuiala statului ntr-o scoal; stipendist (p. 141; lipsete burs stipendiu). Prin urmare, orice articol consacrat neologismului burs din dicionarele limbii romne poate i trebuie s nceap cu sensul pung, ceea ce va permite o structur logic privind ncadrarea sensurilor de tip umfltur (anatomic). 6. Excurs. O constatare general de istoria limbii interesant este aceea c, pn la 1860, burs nu a fost folosit cu sensul stipendiu, pe cnd sensul instituie financiar a cunoscut o utilizare apreciabil, ncepnd cu Dinicu Golescu, din anul 1826 (nsemnare a cltoriei mele). 6.1. Mai mult, ca urmare a t r a d u c e r i i a diferite texte, cuvntul ilustreaz mai multe limbi funcionale, dup cum urmeaz: texte aparinnd stilului tiinifico-tehnic propriu-zis: burs, n Condica de comerciu cu anexele ei, Bucureti, 1840 (sigla CCB); bers, n manualul publicat de Ioan Rus, Icoana pmntului sau carte de geografie, trei volume, Blaj, 1842 (RIP); berz, ntr-o traducere din limba german, Statutele i reglementu al naional-bancului austriacesc, a lui Dimitrie Marin, publicat la Braov, n 1836 (SR). Tot aici ncadrm apariia cuvntului n dicionare: burs i bers, la Teodor Stamati, n Disionra romnesc de cuvinte tehnice i altele greu de neles..., Iai, 1851 (StDR); cf i burs i bors, n vol. VII din Condica limbii rumneti (cca 1832) a lui Iordache Golescu (GC), dar i n Icoana lumei, foaie pentru ndeletnicirea moldoromnilor, Iai, 1840 (IL: burz), o publicaie ce avea ca preocupare popularizarea noutilor din tiin i din tehnic (trimiteri la aceste periodice urmeaz); texte aparinnd stilului beletristic, domeniu pentru care trebuie s lum n consideraie preluarea termenului cu semnificaia respectiv din francez, n dou traduceri din aceast limb aparinndu-i lui Ion Heliade Rdulescu: Regulile sau gramatica poeziii, traduceri din Boileau, Marmontel i alii fcute de I. Eliad, Bucureti, 1831 (GPE), i Cervantes, Don Chishot de la Mancha, traducere din limba francez dup Florian, de I[on Eliade] R[dulescu], Bucureti, 1840 (CDCE); de remarcat c n ambele texte apare varianta burs, cea care s-a impus ca form literar. texte sau discursuri aparinnd limbajului publicistic i, indirect, limbajului juridicoadministrativ (de vreme ce publicaiile n care este folosit cuvntul reproduc i comenteaz anunuri ale administraiei); aceast zon a comunicrii publice este ilustrat de periodice ce se adresau unui public mai larg, cultivat: Albina romneasc, gazet politico-literal, Iai, cu atestri ntre 1829 1840 (sigla AR), Curierul rumnesc, gazet politic, administrativ, cultural i literar, Bucureti, 1830 (CR), Romnia, ziar, Bucureti, 1838 (RB), Foaie pentru minte, inim i literatur, Braov 1840 (FMIL), Telegraful romn, gazet de informaie social i cultural, Sibiu, 1854 (TR);
60

6.2. Statutul de mprumut recent al cuvntului, aparinnd anumitor limbi funcionale, (poate) inaccesibile cititorilor, i determin pe redactori (eventual pe autorii textelor, originale sau traduceri) la o reacie corect din perspectiva contractului de lectur, care se concretizeaz n demersul dea oferi g l o s e , reprezentnd: a) descrierea referentului: locul unde s adun neguitorii (Albina romneasc, 1829); b) sinonime (pariale): banc (ibidem, 1835), respectiv scaunul bancului (Albina romneasc, 1830; n ceea ce privete folosirea termenului scaun, vezi semnificaia acestuia de reedin; sediu al unei autoriti, al unei instituii, iar pentru forma de singular masculin a celui de al doilea substantiv pe baza unei traduceri din german, cf., de exemplu, forma de genul neutru Bankhaus; vezi, de asemenea, n legtur cu aceeai problem, forma substantivului n titlul unei traduceri din german a lui Dimitrie Marin, Statutele i reglementu al naional-bancului austriacesc, aprut la Braov, n 1836; c) o echivalare: zrfie, n traducerea lui Heliade Rdulescu din mai muli scriitori francezi intitulat Regulile sau gramatica poeziii (text deja menionat). 6.3. n sfrit, cteva observaii privitoare la etimologia multipl a mprumutului. 6.3.1. Sursa german pentru burs instituie financiar este marcat de variantele cu -z-, eventual cu -e- ale cuvntului; vezi i sugestii formale datorit izvorelor traducerilor sau spaiului cultural; pentru z (burz: Telegraful romn, Sibiu, 1854); pentru e i z (berz: Statutele i reglementu al naional-bancului austriacesc, care este o traducere din limba german (amintit mai sus); pentru e (bers: Foaie pentru minte, inim i literatur, Braov, 1840; Ioan Rus, Icoana pmntului sau carte de geografie, Blaj, 1842; trei volume). 6.3.2. Pe lng fr. bourse i germ. Brse, la care trimit Ursu Ursu 2006, ca etimon trebuie invocat i it. borsa; un reflex direct borsa n limba romn poate fi admis ns doar pe baza prezenei acestei forme n Condica limbii rumneti, a lui Iordache Golescu (n textul de mai sus, sigla GC). Forma identic, pentru care trimiterea este la Dinicu Golescu, nsemnare a cltoriei mele (sub sigla GIC; autorii monografiei au folosit ediia princeps, tiprit la Buda, n 1826), reprezint, de fapt, preluarea direct a unui aparent nume propriu italian (Borsa), de ctre autorul memoriilor; termenul apare, alturi de Locanta, ca nume ale unor aezminte din oraul Trieste; citm fraza respectiv, interesant i pentru explicaiile date de autor: Negutorii au doao mari zidiri de case ce le numesc Locanta i Borsa, unde de doao ori pe zi, nnaintea prnzului i dup prnz, s strng nu numai toi negutorii, ci i ci au treab cu dumnealor, cci ori care, ori cu cine, ori ce treab are, aciia s ntlnesc Iar la zidirea ce o numesc Locanta, care are i o podoab de palat mprtesc, fac deosebite adunri, n chip de baluri sau clupuri (Golescu 1910: 78). 6.3.3. Oricum, n dicionarele limbii romne, n afar de sursa francez a mprumutului, mai important pentru preluarea semnificaiilor dect pentru forma cuvntului, pentru etimologia multipl a neologismului trebuie invocat i latinescul (savant) bursa, dup cum, pentru variantele din texte aparinnd secolului al XIX-lea, trimiterea la german i italian se impune de asemenea. 7. n loc de concluzii 7.1. Date fiind informaiile prezentate n analiza de fa, ne lum libertatea de a aduce n discuie ipoteza de lucru c n dicionarele limbii romne ar putea fi nregistrat un singur cuvnt burs, n primul rnd pentru c acest termen nu are la noi, cum se prezint lucrurile n francez de exemplu, o istorie p r o p r i e, conturat, ca evoluie semantic, n cadrul unor limbaje funcionale (traducerile n care apare, la nceput, reflectnd istoria cuvntului n francez i n german; cf. 6.1). De acest aspect trebuie s inem seama cu att mai mult cu ct, n dicionarele limbii franceze chiar, desprirea n dou intrri a materialului, de la un
61

moment dat, se explic, tehnic, mai mult sau mai puin justificat, din raiuni (sau dubii) etimologice, dar c, pentru cele dou intrri bourse din dicionarele contemporane ale limbii franceze, poate fi admis o etimologie n fond comun: lat. bursa motenit, i, apoi, ptrundrea aceluiai cuvnt din flamand (cf. 4.2), pornind de la supranumele personajului posibil ntemeietor al bursei din Brugge (etimologie admis i pentru germ. Brse; cf. 4.4). Prin comparaie, informaiile din dicionarele romneti reflect, de fapt, ptrunderea n limba romn, n etape diferite, preponderent din francez, a unui cuvnt polisemantic (n toate dicionarele noastre, de regul, pentru etimologia cuvintelor burs1 i burs2 se trimte la fr. bourse). 7.2. n schema lexicografic a unui singur cuvnt burs n limba romn indicarea raporturilor dintre sensurile principale nu depete dificultile, strict tehnice, impuse de logica lucrurilor, atunci cnd avem n vedere situaii limit, cum ar fi redactarea unui vechi cuvnt polisemantic romnesc motenit din latin, dar care a cptat sensuri noi i datorit unor calcuri. Ne putem referi, de exemplu, la schema cuvntului cap din DA 1940, a crui structur cuprinde nu mai puin de apte grupri p a r a l e l e de sensuri, numerotate de la I la VII, ultima marcat n dicionar prin paranteza (Neologic) i n care au fost inserate dou sensuri marcate cu cifre arabe: 1, din geografie, substantivul fiind, de regul, urmat de un nume propriu: col al uscatului care intr n mare; promontoriu (vezi, de exemplu, Capul Bunei Sperane), i 2, din alchimie, n sintagma cap-mort, traducerea lat. caput mortuum rmiele din alambic, cu trimitere la Cantemir (Agiunsem la cuvntul himicilor, adec la capul mort). Mai mult, n paragraful etimologic al acestui articol, date fiind diferite sensuri secundare subsumate unora dintre cele notate cu I V, prezente n construcii reprezentnd calcuri din limba francez, autorii DA 1940 consider neologismul ef drept un d u b l e t al lui cap! ntr-adevr, ca efect al faptului c att rom. cap, ct i fr. chef sunt descendeni ai lat. caput (pentru francez, cf. invocarea unui intermediar din latina popular *capum, -i; TLF), cele mai multe sensuri ale ambelor cuvinte se gsesc n latin, astfel c, n traduceri i n texte aparinnd limbajului juridico-administrativ din limba francez ncepnd cu secolul al XVIII-lea, fr. chef a fost echivalat prin cap. Din aceast perspectiv strict tehnic, dar acceptnd i evidena c noi am mprumutat un cuvnt burs a crui semantic se regsete preponderent n francez, limb pentru care raiunea etimologic a existenei a dou intrri lexicografice nu este fundamentat, sensurile cuprinse astzi n schemele cuvintelor burs1 i burs2 din dicionarele limbii romne pot fi organizate, n serii paralele, ntr-un singur articol burs, dup sugestia pe care o gsim deja n LM 1873 (cf. 5.1). 7.3. n sfrit, pentru a sesiza ceea ce face diferena ntre sensuri de baz ale unuia i aceluiai cuvnt i cuvinte deosebite, printr-o proiecie nrudit cu reducerea la absurd, ne referim la posibilitatea de a include ntr-un articol atotcuprinztor (!) burs i informaiile cu privire la noiunea de birj, adugnd, n primul rnd, pentru etimologia cuvntului burs din limba romn i rusescul , trimitere creia, n seciunea privitoare la sensul instituie financiar, i-ar corespunde consemnarea folosirii variantei birj n cteva sintagme, nregistrate n cteva dicionare, dar care evoc doar indirect instituia financiar respectiv. Este vorba de droc de birj, la Anton Pann (Povestea vorbii, 1852, dup DA 1913), trsur de birj, considerat de Scriban 1939 ca utilizat n Moldova, sanie de birj, la Alecsandri (dup Ciornescu 2001), numind trsura de pia (primele dou), respectiv, pentru timpul iernii, sania avnd aceeai ntrebuinare, iar legtura cu bursa este dat de faptul c staia unde ateptau vehiculele respective se afla n piaa instituiei ce poart numele n discuie. Pornim de la informaii furnizate n DA 1913.
62

n acest dicionar, ca prim sens (arhaic) al cuvntului birj este nregistrat acela de piaa unde ateapt trsurile, sens ilustrat cu un citat din Pann (Droca de birj vine; vezi i mai sus), precedat de trimiteri la G.A. Polizu (Vocabular romno-german, Braov, 1857) i la Ion Costinescu (Vocabular romno-frances, Bucureti, 1870). Am putea observa, ns, faptul c interpretarea drept pia a explicaiei dat celui de al doilea sens al cuvntului de ctre Costinescu este numai aproximativ; iat textul din acest dicionar: trsur de preumblat, de cltorit cu plat; localul unde, ntr-o capital, stau birjele aadar trimiterea este la un anumit loc, iar acela era, la nceput, piaa Bursei, dup cum aflm chiar din paragraful etimologic din DA 1913 al cuvntului birj: Din rus. (izvozija) bira = pia unde stau trsurile (propriu b u r s , piaa bursei). n continuare, se face analogia cu termenul fiacre, din limba francez, nsemnnd trsur de pia; cupeu, dup biserica Saint-Fiacre din Paris, naintea creia stteau trsurile de pia (explicaii preluate integral, apoi, de Scriban 1939; cf. ns i CADE 1926-1931, s.v., unde se consemneaz faptul c rusescul bira burs a fost preluat n romn cu sensul trsur de pia dup piaa Bursei, unde staionau birjile. Etimonul rusesc al cuvntului fusese anterior indicat n Raoul de Pontbriant, Diciunarul romno-francesu, de, Bucureti, Gtingen, Paris i Leipzig, 1862: birja (, rus.) fiacre, voiture de place, iar pentru sensul cuvntului respectiv din limba rus trimitem la Bolocan et alii 1985, s.v., dicionar n care, pentru , sunt nregistrate urmtoarele sensuri: 1. burs (instituia financiar) i 2. (nvechit) staie de trsuri. n sfrit, pentru a ncheia justificarea legturii indirecte ntre cuvintele romneti burs i birj instituie financiar, amintim c rusescul este un mprumut din germanul Brse (Vasmer 1964: s.v.; lingvistul german nu exclude, totui, sursa olandez beurs, amintind ipoteza legturii acestui cuvnt cu numele familiei de negustori Van der Burse, dar consider puin probabil explicarea cuvntului rusesc prin polonezul bira). Vechea legtur semantic ntre burs i birj este reactualizat recent, lexicografic, pe baza vorbirii locuitorilor din Republica Moldova; n DEI 1999: s.v. birj, dup sensul trsur de pia, este nregistrat un al doilea sens, pia, n legtur cu care trebuia precizat c se refer la piaa-concept economic, ca spaiu de cunoatere a cererii i a ofertei ntr-un domeniu de vreme ce este urmat de sintagma birja muncii, definit drept instituie de stat specializat n evidena i n angajarea forelor de munc disponibilizate n urma reducerilor, a concedierilor etc.. Or, aceast sintagm este un semicalc dup rusescul (iat o descriere a preocuprilor acestei organizaii, de pe internet, de pe site-ul : : , , , , ). Introducerea n DEI 1999 a acestei sintagme, cu sensul citat, se explic prin participarea unor lingviti din Republica Moldova la redactarea dicionarului n discuie i, de altfel, cei care o ntrebuineaz sunt ceteni ai rii respective; citm cteva texte de pe internet: Spunei-mi v rog dac te nregistrezi la birja muncii ci bani primeti pe lun dac nu ai de lucru?; nici cei de la birja muncii nu au idee ce reprezint acestea?; sau: i gseti acolo [n Londra] la sigur [de lucru], era un fel de birja muncii, nu departe de Bromley-by-bow tube station. O alt formulare: Birja forei de munc (vezi i site-urile birja.muncii md; causeni md birja muncii). ncercnd o explicaie n ceea ce privete folosirea cuvntului rusesc pentru a numi instituia financiar trebuie s inem seama de faptul c, n Bucureti n special, vizitiii trsurilor de pia, care staionau n piaa bursei, erau de origine rus i purtau, de altfel, numele de muscali. Acetia au fost agenii introducerii n limba romn a termenului birj
63

pentru burs, specializat, apoi, i cu alte sensuri. Prezentm cteva consemnri din dicionare, s.v. muscal, explicat prin rus. , pol. moscal (sensul al doilea): birjar (la origine erau cei mai muli rui) (CADE 1926-1931: s.v.); Munt[enia], fam[iliar] birjar (Scriban 1939). Aceleai precizri n DLR 1965-1968, n care apar i alte sensuri ale cuvntului: (Munt., ieit din uz) Birjar (de origine rus), cu citate din Gh. Brescu i Ionel Teodoreanu, i, apoi: Prin extensie Birj (cu numeroase atestri), respectiv (Argotic) Moned de douzeci de lei (reprezentnd altdat tariful unei curse cu trsura). 7.4. Evident, prin comparaie cu legturile fireti ntre burs pung (cu toate ce in de acest concept) i instituie financiar, finalitatea semantic trsur a lui birj, dar mai ales etimologia direct (rusescul ) elimin posibilitatea ncorporrii lui birj ntr-un articol unic burs n dicionarele limbii romne, cci nu etimologia enciclopedic, ci aceea direct este hotrtoare pentru acordarea unui statut lexicografic. Dar, n acelai timp, dicionarele limbii romne trebuie s nregistreze ca variant pentru burs instituie financiar forma birj, indicnd sursa ruseasc a mprumutului din acest limbaj tehnic funcional. BIBLIOGRAFIE
Bolocan, Gh., Voronova, Tatiana, odolescu-Silvestru, Elena (1985), Dicionar rus romn, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti. Candrea, I.-Aurel, (1926-1931) Dicionarul limbii romne din trecut i astzi, n I.-Aurel Candrea, Gh. Adamescu, Dicionarul enciclopedic ilustrat, Cartea Romneasc, Bucureti. Ciornescu, Alexandru (2001), Dicionarul etimologic al limbii romne, ediie ngrijit i traducere din limba spaniol, de Tudora andru Mehedini i Magdalena Popescu Marin, Editura SAECULUM I.O., Bucureti. DA 1913 = [Academia Romn] Dicionarul limbii romne; I/I, Literele A-B, Librriile Socec & Comp. i C. Sfetea, Bucureti. DA 1940 = [Academia Romn] Dicionarul limbii romne, I/II, Litera C, Tipografia ziarului Universul, Bucureti. DEI 1999 = Dicionar enciclopedic ilustrat, Cartier, Chiinu. Devoto, Giacomo, Oli, Gian Carlo (1971), Dizionario della lingua italiana, Le Monier, Firenze. DEX 2009 = Dicionar explicativ al limbii romne, ediia a II-a revzut i adugit, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureti. DEXI 2007 = Dicionar explicativ ilustrat al limbii romne, Editurile Arc i Gunivas, Chiinu. Diaconovici = Diaconovich, Corneliu (1898),Enciclopedia romn, vol. I, Editura i tiparul lui W. Kraft n Sibiu. DLR 1965-1968 = [Academia Romn], Dicionarul limbii romne, serie nou, tomul VI, Litera M, Editura Academiei Romne, Bucureti. DLR 1984 = [Academia Romn], Dicionarul limbii romne, serie nou, tomul VIII, partea a 5-a, Litera P (presin puzzolan), Editura Academiei Romne, Bucureti. DLR 2006 = [Academia Romn] Dicionarul limbii romne, serie nou, tomul I, partea a 4-a, Litera D (deja deinere), Editura Academiei Romne, Bucureti. Duden 1969 = Der Groe Duden. Wrterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig. Golescu, Constantin (Dinicu) (1910), nsemnare a cltoriei mele. Fcut n anul 1824, 1825, 1826. Tiprit din nou i nsoit de o introducere de Nerva Hodo, Bibliotecar-Ajutor al Academiei Romne, Tipografia Cooperativa, Bucureti. Grimm, Jakob, Grimm, Wilhelm, Deutsches Wrterbuch, dup http://germazope.unitrier.de/Projects/WBB/. Larousse 1928 = Larousse du XXe sicle en six volumes, publi sous la direction de Paul Aug, t. I, Librairie Larousse, Paris. Larousse 1993 = Grand Larousse en 10 volumes, tome 2: Balkars / chondrichtyen, dition Larousse, Paris. Littr 1889 = Dictionnaire de la langue franaise, par . Littr, Librairie Hachette et Cie, Paris. 64

LM 1873 = A.T. Laurian i I.C. Massim, Dicionariul limbei romane. Dup nsrcinarea dat de Societatea Academica Roman. Elaborat ca proiect, Noua Tipografie a Laboratorilor Romani, Tomu I (A H), Bucureti. LTR 1958 = Lexiconul tehnic romn. Elaborare nou, vol. III, Bl Cau, Editura Tehnic, Bucureti. MDA 2001 = Micul dicionar academic, vol. I, Literele A C, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti. Mestica 1942 = Mestica, Enrico Dizionario della lingua italiana, Nona ristampa, Editrice Libraria Italiana, Torino. NDU 2008 = Noul dicionar universal al limbii romne, ediia a treia, Litera Internaional, Bucureti Chiinu. REW 1924 = Romanisches etymologisches Wrterbuch, von W. Meyer-Lbke, Carl Winters Universittsbuchhandlung, Heidelberg. Robert 1953 = Paul Robert, Dictionnaire alphabtique et analogique de la langue franaise, par, Presses Universitaires de France, vol. I, Casablanca Paris. Scriban 1939 = August Scriban, Dicionaru limbii romneti, Institutul de Arte Grafice Presa Bun, Iai. Seche, Mircea (1966),Schi de istorie a lexicografiei romne, vol. I, De la origini pn la 1880, Editura tiinific, Bucureti. ineanu, Lazr (1900), Influena oriental asupra limbei i culturei romne, de., vol. I, Introducerea, Editura Librriei Socec & Comp., Bucureti. TLFi = Le Trsor de la langue franaise informatis (http://atilf.atilf.fr/tlf.htm). Ursu, N.A., Ursu, Despina (2006), mprumutul lexical n procesul modernizrii limbii romne literare (1760 1860), vol. II, Repertoriu de cuvinte i forme, Editura Cronica, Iai. Vasmer 1964 = , , .. , . .. , . I (-), Moscova. Zingarelli 1929 = Niccola Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, compilato da, Nuova edizione (IV) interamente rivedduta, Bieti & Reggiani Editori, Bologna.

RSUM
L'EMPRUNT NEOLOGIQUE ROUMAIN BURSA DANS LA PERSPECTIVE DES LANGUES FONCTIONNELLES On propose, dans lanalyse lexicographique des mots polysmantiques, de considrer leur prsence dans les langues fonctionnelles (E. Coseriu), rapporte aux concepts de lexique commun , lexique spcialis . Lapplication consiste en lexamen des raisons tymologiques et smantiques pour lesquelles il existe, dans les dictionnaires roumains nouveaux, deux entres pour burs, paralllement au traitement lexicographique rserv par les dictionnaires plus rcents de langue franaise et italienne, aux mots bourse et respectivement borsa. La motivation de la prsence dun seul mot,, dans les dictionnaires roumains, est reprsente par lexistence de ltymon franais unique bourse pour le mot roumain ayant les sens de base subside et institution financire, partir du sens originaire du franais, aumnire, hrit du latin. Llment nouveau est de faire la liaison entre burs et birj, institution financire , la deuxime forme emprunte du russe (), mais qui, la longue a acquis le sens spcial de coche parce que, initialement, ces vhicules stationnaient dans la Place de la Bourse, Bucarest. Mots-cls : mots polysmantiques, tymon, dictionnaires, lexique commun , lexique spcialis.

65

Cristinel MUNTEANU Universitatea Constantin Brncoveanu Piteti

PROBLEMA TERMINOLOGIEI N CONCEPIA LINGVISTIC A LUI EUGENIU COERIU


0. Pentru cei care au avut curiozitatea de a urmri impresionanta list de lucrri publicate [1] a lui Eugeniu Coeriu (subliniem publicate, ntruct savantul a lsat n manuscris Arhivei de la Tbingen alte peste 1000 [o mie] de lucrri, n diverse faze de elaborare sau de redactare), devine evident c lingvistul de origine romn s-a ocupat cam de toate domeniile ce in de tiina limbajului. Din acest punct de vedere, aspiraia lui R. Jakobson (Linguista sum: linguistici nihil a me alienum puto parafrazndu-l pe Terentius) i se potrivea mai bine lui E. Coeriu: (aproape) nimic din ceea ce ine de limbaj sau de lingvistic nu i-a fost strin. 0.1. Aa se explic faptul c nici chestiunea terminologiei nu i-a scpat. A tratat-o n mai multe locuri, spaiul dedicat problemei ntinzndu-se de la dimensiunea unor note de subsol sau a unor paragrafe (n anumite studii), pn la cteva pagini (n Introduccin al estudio estructural del lxico [2], n Coseriu 1977: 96-100) sau chiar un articol ntreg (Palabras, cosas y trminos 1987). 0.2. La rigoare, trebuie spus c E. Coeriu se refer la terminologie cel puin din dou motive: 1) pentru a nltura confuziile cu privire la esena limbajului i 2) pentru a delimita obiectul specific al lingvisticii structurale i, cu precdere, al semanticii structurale (sau al lexematicii, cum o numete el). 0.3. Vom ncerca, n cele ce urmeaz, s prezentm concepia lui Eugeniu Coeriu despre terminologie n general [3], cutnd n acelai timp s redm att exemplele prin care savantul ilustreaz ori justific distinciile pe care le face, ct i rspunsurile pe care le d acelor lingviti acuzai de a nu fi neles ntotdeauna corect ideile sale. Pe ct posibil, vom plasa respectivele distincii n contextul lingvisticii sale integrale din dorina de a pune n lumin i remarcabila coeren a teoriei de care vorbim. Cuvntul distincie va aprea frecvent n expunerea noastr, ntruct dup cum repeta neobosit Coeriu tiina [4] are nevoie de distincii: a cunoate nseamn a distinge (Benedetto Croce), sau, dup cum postula un crturar medieval (contemporan cu Abelard), Gilbert de la Porre, ori de cte ori ntlnim o dificultate raional, trebuie s facem o distincie. Mai mult dect att, genialul teoretician atrgea atenia c a distinge nu nseamn a separa: obiectele se separ, iar noiunile se disting. Ziua i noaptea nu se pot separa, deoarece alctuiesc un continuum, dar pot fi distinse / deosebite. 1. Mai nti, cteva consideraii din perspectiva filozofiei limbajului (mai ales) i a teoriei limbajului, cu scopul de a ncadra limbajul tehnico-tiinific: 1.1. Limbajul este, n esena sa, fr alte determinri ulterioare, logos semantiks (n termenii lui Aristotel), adic expresie cu semnificat (Coeriu 1968: 46). n aceast ipostaz, el nu cunoate distincia dintre adevr i falsitate sau dintre existen i non-existen. Aceste distincii apar abia n uzul tiinific al limbajului (logos apophantiks), care se deosebete de uzul poetic (logos poietiks) i de uzul practic (logos pragmatiks) ale limbajului n general (Coeriu 1987b: 18). Aadar, limbajul tehnico-tiinific reprezint doar una dintre posibilitile limbajului.

66

1.2. n privina coninutului lingvistic, trebuie fcut distincia capital ntre desemnare (sau denotare referina la realitatea extralingvistic), semnificaie (sau semnificat coninutul de limb dat exclusiv de i prin aceasta) i sens (coninutul unui act lingvistic, al unui discurs / text) [Coeriu 1967: 151; id. 2000: 245-248]. Semnificaia delimiteaz substana (cf. diacriticon tes ousias Platon), reprezentnd o modalitate (virtual) a fiinrii. Desemnarea nu este faptul primar al limbajului, ci un fapt secundar, subordonat semnificaiei: este faptul de a raporta un lucru constatat la o semnificaie deja dat (Coeriu 1999: 12). Limbajul nu este o nomenclatur pentru clase de lucruri recunoscute dinainte. n schimb, orice terminologie se constituie invers fa de limbajul originar non-terminologic, mergnd de la desemnare la semnificaie i numind n mod efectiv clase recunoscute dinainte ca atare (ibid.: 13; cf. i id. 1968: 46). 1.2.1. Cu referire la semnificat (inclusiv cel gramatical), amintim c E. Coeriu deosebete mai multe tipuri: 1) semnificatul lexical, care corespunde acelui CE al aprehensiunii lumii extralingvistice, adic semnificatul comun cuvintelor dintr-o serie precum: negru, negrea, nnegri (n spaniol, spre deosebire de romn, se poate exemplifica cu o serie legat de culoarea alb n care apare i adverbul: blanco, blancura, blanquear, blancamente); 2) semnificatul categorial, ce corespunde acelui CUM al aprehensiunii lumii extralingvistice, adic semnificatul diferit al cuvintelor dintr-o serie precum bogat, bogie, mbogi. Este vorba, aadar, de categoriile verbale substantiv, verb, adjectiv i adverb cu subdiviziunile lor posibile; 3) semnificatul instrumental, adic semnificatul morfemelor (fie acestea cuvinte sau nu); 4) semnificatul structural (sau sintactic, n sens strict) semnificatul propriu combinrilor de uniti lexematice sau categorematice cu morfeme n cadrul propoziiilor, cum ar fi: singular, plural, activ, pasiv etc.; 5) semnificatul ontic valoarea existenial atribuit strii de lucruri desemnate ntr-un enun, de pild: afirmativ, negativ, interogativ, imperativ etc. (Coseriu 1973: 136-137; cf. i Coeriu 1994: 66-70). 1.2.2. Asupra modului n care reuim s structurm i s gndim lumea cu ajutorul semnificaiilor / semnificatelor, Coeriu s-a pronunat n mai multe rnduri. Reproducem i aici un citat relevant: Din punctul de vedere al teoriei limbajului i a vorbirii, noi spunem c denotm [= desemnm, n.n. C.M.] lucrurile i strile de lucruri prin semnificatele pe care ni le ofer limba, prin aceast reea de posibiliti de denotare. Deci, aplicm limba faptelor din experiena concret, de fiecare dat. nseamn c, dei printr-o operaie rapid, care se produce n mod automat cnd am nvat limba, n realitate, analizm starea de lucruri i raportm aceast stare de lucruri la un semnificat, la un coninut de limb. Adic ceea ce se ntmpl este exact contrariul de fiecare dat; recunoatem c ceva corespunde unui mod de a fi pentru care avem un nume n limba noastr sau n limba pe care o vorbim. (Coeriu 1994: 85-86). 1.2.3. n ceea ce privete sensul, considerat drept coninutul semantic propriu i exclusiv al textului, trebuie precizat c acesta este determinat de semnificat i de desemnare, dar merge dincolo de ele. Un enun precum Socrate este muritor are, din punct de vedere idiomatic, un singur semnificat, analizabil de ctre gramatica limbii. n schimb, sensul poate fi cu totul altul dac enunul respectiv face parte dintr-un silogism, dintr-un poem sau dintrun discurs al vieii de zi cu zi (Coseriu 1973: 136; cf. i Coeriu 2000: 245-248). Dup cum semnificatul poate s coincid cu desemnarea uneori, i sensul poate s coincid cu semnificatul, dar n acest caz sensul textului va fi pur comunicativ, informativ i nu artistic.
67

1.3. Limbajul este condiie necesar pentru tiin, cci aceasta din urm se face prin limbaj, dar depete limbajul, ntruct revizuiete, pe baza unor criterii obiective, delimitrile fcute de limbaj, ajungnd la lucrurile nsei (Coeriu 1988: 69-70; id. 1967: 142) [5]. i se poate constata c ceea ce delimiteaz limbajul nu corespunde cteodat unei clase n tiin. De exemplu, denumirea balenei n german, Walfisch, ne arat c fiina n cauz a fost ncadrat iniial, prin intermediul limbii, n clasa petilor (cf. germ. Fisch), or, tiina a demonstrat c avem de-a face cu un mamifer (Coeriu 2004: 56). Pentru tiin i tehnic, cuvintele sunt pur i simplu substitute ale lucrurilor; n cazul lor, semnificatul coincide cu desemnarea (Coseriu 1966: 96). 2. Pentru a delimita obiectul specific al lingvisticii structurale (adic locul n care pot fi identificate structurile ca atare [6]) i, implicit, obiectul semanticii structurale, avem nevoie de o serie de distincii. Pn s ajungem la acea langue a lui Saussure (adic limba funcional a lui Coeriu), bazat numai pe diferene, trebuie parcurs un drum lung. Este necesar s se disting ntre: 1) cunoaterea limbii i cunoaterea lucrurilor; 2) limbaj primar i metalimbaj; 3) sincronie i diacronie; 4) tehnic liber i discurs repetat; 5) arhitectura i structura limbii (sau limba istoric i limba funcional) [Coeriu 2000: 250; vezi i Coseriu, Geckeler 1981: 47-55]. Limbajele tehnico-tiinifice corespund tradiiei care se refer la cunoaterea lucrurilor nsei. 2.1. Prima distincie dintre cele de mai sus (cunoaterea limbii i cunoaterea lucrurilor) prezint o deosebit importan pentru circumscrierea terminologiilor, de aceea vom insista asupra ei. Coeriu consider c n teorie aceast distincie pare uor de fcut, dar n practic operaia se dovedete destul de anevoioas, n domeniul lexicologiei [7], datorit apropierii dintre funcia lexical i realitatea desemnat prin lexeme. n cadrul a ceea ce ar putea fi catalogat drept semnificaie, trebuie s ncercm n permanen s facem o separare ntre ceea ce ine de cunoaterea lucrurilor ca atare i a opiniilor (adevrate sau false) despre lucruri i ceea ce ine de limbaj. n acelai timp, se cuvine s ne ferim de a reduce structurarea lingvistic la structurarea obiectiv a realului cutnd n limbaj trsturi i limite specifice obiectelor (Coseriu 1966: 95-96). 2.1.1. n afar de chestiunea propriu-zis a terminologiilor, despre care vom discuta in extenso mai jos, exist i alte aspecte legate de cunoaterea lucrurilor care pot contribui, printre altele, i la o mai bun nelegere a raportului dintre tiin i limbaj. De pild, trebuie fcut o deosebire ntre cunoaterea cuvintelor i cunoaterea lucrurilor. n acest sens, Coeriu propune distincia ntre zona lingvistic i mediul obiectiv: Zona este spaiul n care se cunoate i se folosete un cuvnt ca semn lingvistic; mediul este spaiul n care se cunoate un obiect (natural sau altfel, material sau imaterial) ca element al unui domeniu al experienei sau al culturii. (Coseriu 1966: 100) [8]. Anumite cuvinte pot avea rezonane stilistice, ntruct zona i mediul lor nu se suprapun n ntregime. Cuvinte precum iglu, samurai, samovar nu se definesc adecvat dect n relaie cu mediile aferente. 2.1.2. Un alt aspect ar fi cel reprezentat de pretinsele asocieri ntre cuvinte, cnd, de fapt, avem de-a face cu asocieri ntre lucruri i asocieri datorate ideilor i opiniilor despre lucruri. Ch. Bally ddea exemplul cuvntului boeuf care ar evoca n limba francez idei precum fora, rezistena etc. n realitate, aceste idei dup cum arat Coeriu nu sunt evocate de cuvntul n sine, ci de boul nsui, ca animal (sau ca imagine a sa), i nu n limba francez, ci n comunitatea francez (Coseriu 1966: 101 i Coeriu 2000: 250-252).
68

2.1.3. Ct privete relaia dintre structurrile lingvistice i structurrile realitii obiective, se consider n mod eronat c subiectivitatea n aprecierea lucrurilor (de pild, faptul c nu exist limite clare ntre tineree, maturitate i btrnee sau faptul c ceea ce este cald pentru individul A este rece pentru individul B) ori imprecizia structurilor realitii ar implica o subiectivitate i o imprecizie a structurrilor lingvistice. Nimic mai fals, ntruct valorile lingvistice sunt valori conceptuale care se definesc prin opoziiile i funcionarea lor, i nu prin criterii reale i prin limitele precise sau imprecise, dintre fenomenele realitii. (Coseriu 1966: 102). Prin urmare (i observaia este valabil i pentru tiin), dificultatea de a stabili granie ntre fenomenele obiective nu reprezint o dificultate care s afecteze distincia dintre conceptele corespondente. De exemplu, faptul c nu exist limite precise ntre zi i noapte (de vreme ce alctuiesc un continuum) nu nseamn c noiunile zi i noapte ar fi imprecise din contr. n cadrul tiinelor, distinciile sunt motivate din punct de vedere obiectiv. n schimb, limbajul este arbitrar i, chiar dac distinciile sale se ntmpl s coincid cu delimitrile obiective, acest lucru nu este necesar, fiindc limbajul clasific realitatea n funcie de interesele i atitudinile umane. Pentru tiin, cinele, bunoar, reprezint un carnivor, la fel ca leul i tigrul, ns majoritatea limbilor l clasific ntr-un alt mod, nelund n seam, drept criteriu, vreo trstur natural a animalului, ci n funcie de o anumit relaie a omului cu el. Ca atare, clasificrile lingvistice se bazeaz n acest caz pe criterii precum mare / mic (n raport cu omul), util / inutil, agreabil / dezagreabil, periculos / nepericulos etc. (ibid.: 104-105) [9]. 2.1.4. Evident, exist i alte situaii n care cunoaterea lucrurilor i a ideilor / opiniilor despre ele intervine n funcionarea lexicului. Astfel, merit menionat i maniera n care acest tip de cunoatere contribuie la interpretarea cuvintelor compuse i a derivatelor a cror funcie de desemnare ar putea fi ambigu (din punctul de vedere al sistemului) ducnd la o fixare a semnificatului n planul normei din limb. De pild, germ. Strassenhndler este interpretat n mod normal drept vnztor ambulant, i nu drept vnztor de drumuri / strzi, pentru c nu se cunosc persoane ce vnd sau cumpr drumuri, dei sistemul limbii germane ar permite o astfel de interpretare (ibid.: 105). 2.2. ntre lexicul obinuit (comun sau primar) i lexicul terminologic (specializat sau secundar) exist deosebiri fundamentale. Modul de structurare al acestora este diferit. Cuvintele obinuite se structureaz idiomatic, prin opoziiile de semnificat cu care funcioneaz n limb, pe ct vreme terminologiile nu se structureaz dect parial (sunt simple nomenclaturi enumerative ce corespund delimitrilor din obiecte); n msura n care totui o fac, structurarea lor se face n acord cu exigenele tiinelor i tehnicilor de care aparin, care se refer la realitatea nsi a lucrurilor, chiar i atunci cnd vorbim de o realitate abstract sau imaginar, cum este cazul matematicii (Coeriu 1966: 96-97). 2.3. Delimitrile tehnico-tiinifice sunt delimitri operate n realitatea obiectiv, de aceea delimitrile terminologice sunt foarte precise, fiind definite / definibile prin criterii obiective, adic prin trsturi care aparin obiectelor reale. n schimb, structurrile lingvistice sunt delimitri operate n intuirea realitii, adic n planul aprehensiunii umane (Coseriu 1987a: 182; cf. i id. 1967: 141-142). Deosebirea se vdete mai ales n aceea c opoziiile terminologice sunt exclusive, n acord cu principiul logic al contradiciei (care impune ca, la fiecare nivel al clasificrii, orice termen s fie diferit de toi ceilali), pe ct vreme opoziiile lingvistice sunt frecvent inclusive, atta timp ct termenul negativ (sau
69

nemarcat) al unei opoziii poate ncorpora termenul pozitiv (sau marcat). Astfel, cuvintele zi i noapte pot funciona ca fiind contrarii, dar, n acelai timp, zi l poate include pe noapte (adic zi = zi + noapte). De asemenea, n limbajul obinuit, masculinul poate include femininul (logodnic + logodnic = logodnici), pe ct vreme, n gramatic (vzut ca tiin), masculinul i femininul sunt termeni exclusivi. Aadar, n tiin este de neconceput ca un termen s fie contrariul celuilalt i, totodat, s-l nglobeze, dei, n cadrul ei, exist posibilitatea ca dou clase s interfereze ducnd la apariia unei a treia clase (ca produs: dreptunghi x romb = ptrat) [Coseriu 1966: 97]. 2.4. Un termen tiinific poate deveni cuvnt obinuit, iar reciproca este i ea valabil (ibid.: 99). Iar n cazul terminologiilor / nomenclaturilor populare, este destul de dificil de separat terminologicul de lingvisticul propriu-zis (ibid.; id. 1987a: 181). Clasificrile populare (de pild, din zoologia / botanica popular) pot s nu coincid cu clasificrile tiinifice, ns aparin tot unei forme de tiin (Coeriu 2000: 253-254). Dar important este s se recunoasc faptul c n ceea ce se numete lexicul unei limbi exist ample seciuni designative, unde singura structurare posibil este enumerarea, i altele care sunt, desigur, structurate, ns nu din punctul de vedere al limbajului: c exist un lexic structurat, lingvistic, i un lexic nomenclator i terminologic. (Coseriu 1966: 99). 2.5. Majoritatea terminologiilor aparin limbilor mai degrab prin semnificant, dect prin semnificat. n general, semnificatele termenilor tiinifici sunt interidiomatice (cel puin virtual). De aceea, acetia se traduc uor n comunitile care posed acelai grad de dezvoltare a tiinelor i tehnicilor, pentru c, n acest caz, traducerea presupune, pur i simplu, substituirea semnificanilor, i nu transpunerea semnificatelor unei limbi ctre semnificatele alteia. De regul, semnificatele termenilor se cunosc n msura n care se cunosc tiinele i tehnicile crora le corespund, i nu n msura n care se cunosc limbile. Respectivele semnificate aparin anumitor universuri de discurs i se definesc n raport cu aceste universuri de discurs (Coseriu 1966: 97-98). Prin univers de discurs, Coeriu nelege sistemul universal de semnificaii cruia i aparine un discurs (sau un enun) i care i determin validitatea i sensul. Literatura, mitologia, tiinele, matematica, universul empiric, ca teme sau lumi de referin ale vorbirii, constituie universuri de discurs (Coeriu 1955: 324) [10]. 2.6. Terminologia nu face obiectul semanticii structurale (Coseriu 1990: 253; cf. i id. 1964: 46-50). Aceasta din urm, totui, poate observa ulterior n ce msur structurile semantice deja date n limbi sunt / au fost utilizate de tiin i tehnic (Coseriu 1966: 100). De exemplu, ar fi interesant s se determine modul n care filozofia utilizeaz astfel de structuri. Se afirm uneori c Aristotel, Hegel sau Heidegger au tiut s ntrebuineze din plin, pentru distinciile lor filozofice, posibilitile limbii greceti sau ale limbii germane. Fr ndoial, aa este, numai c distinciile n cauz nu sunt distincii semantice ale limbilor amintite, ele putnd fi definite doar n relaie cu uzul propriu celor trei filozofi: ceea ce se numete limbajul lui Heidegger este, din punct de vedere lexicologic, n parte, limb german, n parte, terminologie filozofic general i, n parte, terminologie specific heideggerian. (ibid.: 98). 2.7. Terminologiile intereseaz mai ales din perspectiva constituirii semnificanilor lor (cci, din punctul de vedere al semnificatelor specifice, ele fac obiectul lingvisticii numite externe n acest sens, studiile asupra terminologiei sunt, la rigoare, contribuii ale lingvisticii la etnografie i la istoria culturii nelingvistice) [Coseriu 1966: 97, 100]. Dac se ia,
70

spre exemplificare, cazul lexicului politic, adic terminologia referitoare la noiunile i instituiile politice (de pild, termeni precum democraie, liberalism, socialism, constituie, partid, regim, guvern, parlament, revoluie, stat, politic etc.), se constat c aceast terminologie nu prezint nimic specific lingvistic vorbind: Problemele sale, ca n cazul oricrei alte terminologii, sunt probleme de lingvistic istoric i de istorie pur i simplu, adic, n parte, probleme de semantic lingvistic i, n parte i nti de toate , probleme de istorie a lucrurilor i a ideilor; a se examina cazul unor termeni cum ar fi constituie, parlament, liberalism etc., cuvinte romanice din punct de vedere material, dar al cror coninut ideologic care determin folosirea lor n terminologia politic provine n mare parte din Anglia. (Coeriu 1987b: 19). 3. n articolul Palabras, cosas y trminos, E. Coeriu rspunde obieciilor (nefondate) ale unor tineri lingviti germani, H.J. Niederehe (1974) i G. Bossong (1979), care au dovedit c au dificulti n ceea ce privete distincia (n sine att de clar i de evident) dintre lexicul obinuit i terminologiile tehnico-tiinifice. Criticile pe care cei doi cercettori i leau adus lui Coeriu n anii 70 reies ndeosebi din faptul acetia au interpretat grbit i neatent unele paragrafe coeriene (dintre cele la care am fcut deja referire) n care savantul stabilea obiectul i sensul semanticii structurale / lexematicii. Ca i n cazul altor studii de semantic semnate de Coeriu [11], nenelegerile izvorsc i din aceea c respectivii lingviti au judecat faptele de pe poziii teoretice diferite, nencercnd s priveasc problema din interiorul teoriei coeriene (cum reclam o exigen a cercetrii pe care Coeriu o subsuma principiului deontologic al antidogmatismului). Rezumm discuia aici pentru c cele precizate n respectivul articol ntresc i, eventual, clarific cele expuse mai sus. 3.1. H.J. Niederehe a presupus c E. Coeriu, excluznd din sfera semanticii structurale terminologiile tehnico-tiinifice, le-a exclus n acelai timp i din toat semantica, din lingvistic, ba chiar din limbaj (Coseriu 1987a: 175). Or, lesne se poate vedea c trimiterile lui Niederehe la versiunea german a studiului Introduccin al estudio estructural del lxico sunt trunchiate i c, n realitate, Coeriu a susinut cu totul altceva (cf. supra 2.6.-2.7.). n orice caz, lsnd la o parte interpretarea greit pe care Niederehe a dat-o concepiei sale, Coeriu se oprete la dou argumente (false, fiindc provin din confuzii conceptuale [12]) cu ajutorul crora respectivul lingvist a ncercat s se opun deosebirii dintre terminologie i lexic obinuit (ibid.: 176-178). 3.1.1. Fcnd confuzie ntre limitele din cadrul fiinrii (el ser) i limitele din cadrul devenirii (el devenir) sau, mai exact, ntre distincia conceptelor i separarea obiectelor, Niederehe susine c nu exist separare absolut ntre cele dou tipuri de cuvinte (cele obinuite i termenii), de vreme ce multe cuvinte trec dintr-o categorie n alta, ceea ce nseamn c graniele dintre limbajul tehnic i cel obinuit nu sunt nicidecum att de insurmontabile pe ct pretinde teoria. Teoria coerian nu pretinde aa ceva. Din contr (cf. supra 2.4.), admite c un termen tehnic se poate converti n cuvnt obinuit, reciproca fiind i ea valabil. i, de altfel, tocmai acest lucru semnific [faptul] c ntre cele dou tipuri exist n orice moment limite reale i foarte precise; altminteri, nu ar avea niciun sens s se spun (i nici nu s-ar putea dovedi) c un cuvnt trece de la un tip la altul. (ibid.: 176). De aceea, delimitrile trebuie fcute n mod riguros, inclusiv atunci cnd valori uzuale i valori terminologice sunt exprimate prin aceiai semnificani (cum este, de pild, cazul cuvintelor / termenilor for i raz). 3.1.2. Al doilea argument fals al lui Niederehe reprezint o eroare tipic n semantic i se reduce la confuzia dintre lucrurile desemnate i semnificate. n acord cu principiul [non]contradiciei, Coeriu demonstrase c, spre deosebire de opoziiile idiomatice, opoziiile
71

terminologice sunt exclusive (cf. supra 2.3.), postulnd c n tiin este de neconceput ca un termen s fie contrariul altuia i, totodat, s-l nglobeze pe acela. Ei bine, autorul menionat nelege din aceasta c o anumit substan ar trebui s fie ori acid, ori baz, i nicidecum ambele n acelai timp i observ c specialitii n chimie, ignornd obieciile filologice, au identificat substane ce sunt simultan i acizi i baze i trage concluzia c lucrurile nesocotesc principiul (logic) al contradiciei. La acestea, Coeriu rspunde c aici avem de-a face cu fapte ale chimiei i nu ale semanticii ori ale logicii (fiind vorba de lucruri, nu de cuvinte; de substane, nu de semnificate). Deci, nu se pune problema c termenul acid ar semnifica i baz, ori c termenul baz ar semnifica i acid (cum se ntmpl cu zi, ce poate semnifica zi + noapte), ci doar c substanele n cauz sunt, pur i simplu, acizi i baze n acelai timp. n schimb, chiar n formula ce semnaleaz acest aspect, acid semnific acid, iar baz semnific baz. n rest, exemplul este asemntor celui dat de Coeriu anterior cu privire la clasa ce rezult, ca produs, din intersecia altor clase (fiecare cu proprietile sale exclusive): dreptunghiurile care sunt concomitent i romburi constituie clasa ptratelor i acesta este un fapt de geometrie, i nu de semantic. 3.2. Cellalt critic, G. Bossong, dei nu respinge distincia dintre lexicul obinuit i lexicul terminologic, crede c deosebirea ar trebui s se fac pe alt fundament i cu alte criterii, opunndu-se tezei lui Coeriu conform creia n terminologii semnificaia coincide cu desemnarea (cf. supra 1.3.). Dac Bossung ar fi citit (ca Niederehe) i Introduccin... (Coseriu 1966), nemrginindu-se doar la un studiu de filozofie a limbajului (Coeriu 1967 unde problema este tratat succint), probabil c multe dintre erorile i confuziile sale ar fi putut fi prevenite. Dup el, deosebirea dintre limbajul obinuit i terminologia tiinific rezid n modul n care se fac delimitrile. n limbajul tiinific conceptele se definesc afirm Bossong arbitrar i explicit (i de aceea sunt precise i neechivoce), pe ct vreme limbajul uzual, n care delimitrile nu se stabilesc prin definiie, ci prin tradiia utilizrii lingvistice (rmnnd, ca atare, implicite), se mulumete cu concepte mai mult sau mai puin vagi, avnd un nucleu clar i distinct, dar cu limite imprecise i neclare (ibid.: 179). ntmpltor, exemplul dat de Bossong este referitor la zi, noapte i crepuscul. Astfel, spre deosebire de limbajul obinuit n care limitele dintre cele trei noiuni ar fi imprecise, n limbajul tiinific noiunile de zi, noapte i crepuscul s-ar defini arbitrar i exact, stabilindu-se, bunoar, urmtoarele: crepusculul civil ine din momentul asfinitului pn cnd soarele atinge punctul de 6,5o sub linia orizontului, apoi crepusculul nautic dureaz din acest moment pn cnd soarele ajunge la 12o i, n fine, crepusculul astronomic ine de la acest ultim moment pn cnd soarele ajunge la 18o sub linia ideal a orizontului. ncntat de exemplul oferit, Bossong trece cu obrznicie (alegre petulancia juvenil) la criticarea lingvisticii, care n-ar trebui s intervin ilicit n construirea limbajului tiinific (indicnd cum ar trebui s se constituie), ci s-i asume sarcina modest, dar adecvat de a constata cum se prezint acesta, ncercnd s-l lumineze prin referire la ceea ce are obiectiv. n faa acestor afirmaii categorice, Coeriu avertizeaz, nc de la nceputul discuiei, c ele deriv dintr-o serie de equivocaciones y falacias, pe care le semnaleaz i le elimin una cte una (ibid.: 180-185). 3.2.1. Exemplul furnizat de Bossong nu prezint nicio dificultate pentru semantica lingvistic (i s-ar fi convins i el de aceasta consultnd Introduccin). Cu scopul de a clarifica sensul delimitrilor terminologice, Coeriu precizase deja c obiectele reale la care acestea se refer pot aparine unei realiti abstracte sau imaginare, cum este cazul matematicii (sau al matematicilor v. supra 2.2.), or, n exemplul dat de Bossong, este vorba
72

de nite delimitri fcute de astronomie, adic tocmai de o disciplin matematic (cele trei tipuri de crepuscul amintite fiind obiecte matematice). 3.2.2. Criteriul definiiei nu este nici valid i nici aplicabil pentru delimitarea terminologiei tiinifice: n tiine exist muli termeni nedefinii (dei sunt definibili cu criterii obiective), nemaivorbind de faptul c exist numeroi termeni n afara tiinei n sens strict (n mediul relaiilor economice, n tehnicile industriale etc.) unde, de obicei, acetia nu se definesc sau se definesc parial i ocazional. Mai mult dect att, dac ar fi un criteriu valid, atunci el nu s-ar putea aplica sincronic, ntruct pentru a atribui o noiune terminologiei tiinifice, ar trebui tiut cnd i cum (mcar cum) a fost definit. Precizia valorilor terminologice este, n schimb, o condiie necesar, dar insuficient, pentru c i n limbajul obinuit exist delimitri tot att de exacte din punct de vedere obiectiv ca i cele ale terminologiilor tehnico-tiinifice (vezi numele prilor corpului omenesc sau ale unor specii de animale pe care tiinele la adopt tacit i le ntrebuineaz ca termeni fr s le mai defineasc). 3.2.3. Exemplul lui Bossong este doar un exemplu de cum se definesc termenii (atunci cnd se definesc), i nu de cum se neleg termenii sau noiunea nsi de termen (cum crede el). Altminteri, se tie (i nu necesit demonstraie) c uzul lingvistic nu definete semnificatele cuvintelor obinuite. De aceea, Coeriu reamintete c termenii se definesc n relaie cu lucrurile desemnate, n timp ce semnificatele de limb sunt definite de semantica structural prin opoziiile n care funcioneaz n limba corespondent (ibid.: 181). De pild, semnificatul lui parole din francez este definit de semantica structural a francezei prin raportare la cuvinte precum: mot, discours, propos, boniment, devise, sentence, expression, langage etc., n timp ce termenul parole din lingvistica saussurian este definit de lingvistica respectiv printr-o delimitare operat n lucrurile nsei i renunnd la opoziiile n care acest cuvnt funcioneaz n francez. 3.2.4. Eroarea fundamental a lui Bossong (de care se leag i celelalte) decurge din interpretarea pe care o d noiunilor de delimitare obiectiv, terminologic, i delimitare intuitiv, primar din punct de vedere lingvistic ceea ce vdete o confuzie de planuri: ntre cel al lucrurilor desemnate i cel al semnificatelor. n rspunsul su, Coeriu face iari precizrile de rigoare, dar nu este cazul s le relum aici (cf. supra 1.1.-1.3.). Subliniem, totui, c ideea crerii terminologiei prin definiie i convenie provine din faptul c, n acest caz, cele care sunt definite sunt clasele de obiecte crora li se aplic semnificani determinai, i nu noiunile deja date ca semnificate n limbaj. Procedeul const ntr-un fel de convenie (cel puin implicit) de tipul: Vom numi lucrul astfel delimitat cu termenul x. 3.2.5. Aa-zisele limite neclare (sau tulburi - n sp. borrosos) despre care vorbete Bossong nu sunt limite ntre semnificatele zi i noapte (perfect clare i delimitabile ca atare), ci ntre zi i noapte ca lucruri reale. Dac semnificatele ar fi neclare, dup cum pretinde lingvistul vizat, ar nsemna c vorbitorii nu tiu ce vor s zic prin intermediul cuvintelor pe care le folosesc. n consecin, lingvistul nu trebuie s confunde dificultile pe care el, n planul metalingvistic, le poate avea ncercnd s delimiteze un semnificat ca fapt obiectiv, referitor la semnificatul pe care l cunosc intuitiv vorbitorii (i pe care l cunoate i el nsui ca vorbitor). (ibid.: 184). 4. n contextul n care n lingvistica romneasc dar i n cea mondial se constat, n ultimul timp, un interes sporit pentru cercetarea terminologiilor i/sau a limbajelor specializate, ni se pare benefic (i chiar o obligaie) s prezentm / s reamintim ideile lui Eugeniu Coeriu pe aceast tem. Mai ales c se fac unele confuzii n continuare sau se prezint drept descoperiri recente ceea ce de mult s-a descoperit, nemaivorbind de faptul c
73

cercetarea aspectelor particulare ale limbajului ar trebui s se fac pornind de la o teorie coerent i unitar, n acord cu realitatea limbajului n ansamblul su. NOTE
[1] Aflat la ndemna oricui, vezi www.coseriu.de, la rubrica Publikationen. [2] Versiunea originar, redactat n francez, Structure lexicale et enseignement du vocabulaire, publicat n 1966, dateaz din 1964. [3] Pentru o expunere sumar a concepiei coeriene privind acest subiect, vezi articolul nostru, Teze despre problema terminologiei. Perspectiva lui Eugeniu Coeriu, n Limba romn, Chiinu, anul XX, nr. 1-2, 2010, p. 115-119. [4] Fructificnd refleciile unor filozofi (precum Aristotel, G. Vico i J. Dewey), E. Coeriu face o clasificare a tiinelor, plecnd de la ntrebrile pe care acestea le pun cu privire la esena (sau acel quid) a(l) lucrurilor i a(l) fiinelor. Astfel, la ntrebarea referitoare la esena individului, rspunde ntotdeauna (justificat i complet) istoria, cci ea este tiina individualului. La ntrebarea privitoare la esena unei clase (adic la esena lucrurilor ce corespund unei noiuni), rspunsurile sunt oferite de tiinele generalului, care sunt de trei tipuri, n funcie de obiectul pe care l cerceteaz [pornind de la configurarea raportului dintre form (morph) i materie / substan (hle), Aristotel (n Physica, II, 2) clasificase obiectele n matematice, naturale i culturale]: 1. tiinele matematice, care se ocup cu obiectele i relaiile pur formale; 2. tiinele naturale, care se ocup cu obiectele exterioare omului i cu omul (considerat ca obiect exterior), cu obiecte care ni se prezint mai nti ca o substan determinat, ca o anumit materie cristalizat ntr-un anumit fel, substana fiind aceea care ia o form; 3. tiine[le] culturii sau tiine[le] umaniste, care se ocup cu obiectele create liber de om i care sunt, n primul rnd, forme n contiin (au existen intern), care iau o anumit substan pentru a fi concretizate n lume, ca s poat deveni intersubiective; astfel de forme sunt limbajul, arta, religia i alte produse ale activitii culturale, ale activitii spiritului, ale activitii creatoare nsei (Coeriu 1994: 8; cf. i Coeriu 2000: 49-50). Mergnd n profunzime, exist i o alt tiin, situat la un alt nivel, o tiin care i pune ntrebri cu privire la esena esenei, la quid-ul quid-ului (Coeriu 1994: 8). Este vorba despre filozofie sau tiina universalului, care ne conduce la primele principii ale fiecrui mod de a fi. De pild, filozofia limbajului ncearc s delimiteze limbajul fa de alte tipuri de obiecte care prezint anumite trsturi comune cu cele ale acestuia, cum ar fi: arta, care se prezint ca expresivitate, asemenea limbajului; activitatea practic, care poate ntrebuina i ntrebuineaz limbajul ca instrument; sau gndirea raional, care nu este posibil fr limbaj (ibid.: 9). O grav eroare a pozitivitilor (ce persist, pe alocuri, i astzi) a fost aceea de a identifica obiectele culturii cu cele ale naturii, aplicnd metode specifice tiinelor naturii celor ale culturii. Or, ntr-o atare situaie, abordrile nu mai pot avea un caracter tiinific, ntruct condiia de baz a activitii tiinifice este tocmai obiectivitatea, adic adecvarea la obiectul corespunztor. Introducnd n discuie i distincia lui Kant (intuit, anterior, i de Vico) dintre necesitate i libertate, Coeriu precizeaz foarte limpede: Obiectele naturale aparin lumii necesitii care e guvernat de cauze ce produc anumite efecte i unde, prin urmare, constatarea a ceea ce se ntmpl n mod regulat, n anumite condiii, reprezint o lege natural sau o lege de necesitate empiric. Obiectele culturale, n schimb, aparin lumii specific umane a libertii activitilor i creaiilor libere ale omului , unde faptele create nu sunt determinate de cauze, ci se produc n vederea unei finaliti i, ca realizri obinute dac nu este vorba de instrumente care au i o finalitate exterioar , coincid cu finalitatea lor; astfel, finalitatea Iliadei este Iliada nsi (Coeriu 2000: 50-51). [5] n acest sens, este interesant clasificarea gndirii pe care o face Coeriu prin raportare la limbaj: Gndirea se gsete nainte, n acelai timp i dup limbaj, adic n mod ireal. Exist o gndire prelingvistic pentru care nu e nevoie de cuvnt, o gndire care se prezint prin reprezentri, fr cuvinte, i care conduce i la raiuni practice. [] Exist apoi gndirea lingvistic, aceast gndire prin semnificaii care sunt universale i care, n acest stadiu, ajung s coincid cu ceea ce numim noiuni sau concepte, i apoi exist o gndire post-lingvistic, o gndire n care ne ntoarcem la 74

lucrurile deja delimitate prin limbaj i le analizm ca atare i crem atunci un limbaj tehnic. (Coeriu 2004: 104). [6] Structura este definit de E. Coeriu drept forma relaiilor interne. [7] n ceea ce privete disciplinele lexicologice, Coeriu accept, cu unele corecii, o clasificare a lui L. Weisgerber, plecnd de la cele dou planuri ale limbii (al expresiei i al coninutului) i relaiile lor reciproce (v. schema de mai jos).

Astfel, rezult patru puncte de vedere i, n consecin, patru moduri de a pune problemele i, deci, tot attea discipline lexicologice: 1) o lexicologie a expresiei preocupat de planul expresiei ca atare, adic de relaiile dintre semnificani (a), ce pot fi studiate att sincronic, ct i diacronic. Dicionarele de rime i dicionarele inverse sunt aplicaii lexicografice ale acestei discipline; 2) o lexicologie a coninutului ce ia n consideraie planul coninutului, adic relaiile ntre semnificatele lexicale (b). La nivel structural sistematic, aici se plaseaz lexematica. Ca aplicaii lexicografice, se pot meniona dicionarele de sinonime i cele de antonime; 3) semasiologia (identificat adesea cu semantica) ce se ocup de relaia dintre cele dou planuri pornind de la expresie (c); 4) onomasiologia ce ia n consideraie relaia dintre cele dou planuri pornind de la coninut (d). Dicionarele de imagini, precum i cele ideologice sunt aplicaii lexicografice ale acestei discipline. i o precizare important: onomasiologia are n vedere semnificanii ce corespund unui anumit semnificat, i nu unui lucru (cum se spune frecvent), ntruct este vorba ntotdeauna de organizarea lingvistic a experienei i nu a lucrului ca atare (vezi Coseriu 1964: 46-50). [8] Pentru precizri suplimentare privind teoria i tipologia cadrelor, vezi Coeriu 1955: 314-329. Traducerea unor paragrafe din versiunile spaniole ne aparine. [9] propos de subiectivitate, Coeriu precizeaz aici: n acest sens, subiectivitatea este component a limbajului i este un fapt obiectiv din punct de vedere lingvistic. Dar aceast subiectivitate lingvistic obiectiv nu trebuie confundat cu aprecierea subiectiv (individual sau tradiional) nelexematizat (sau negramaticalizat). (Coseriu 1966: 105). [10] E. Coeriu revine, dup mai bine de patruzeci de ani, ntr-o tratare ampl, asupra conceptului de univers de discurs (vezi Coseriu 2003: 72-79), cu o serie de precizri, deosebind, n cele din urm, doar patru universuri de discurs, n acord cu cele patru moduri fundamentale ale cunoaterii umane: a) universul experienei comune; b) universul tiinei (i al tehnicii tiinific fundamentate); c) universul fanteziei (i, prin urmare, i al artei); i d) universul credinei. (ibid.: 74). Spaiul nu ne permite s facem aici o prezentare a acestora. Totui, ne simim obligai s redm mcar o caracterizare a celui privind tiina: la rigoare, tiina constituie un singur univers de discurs (chiar dac difereniat intern n funcie de diferitele tiine), ntruct corespunde unui mod unic de a cunoate, ce se supune unui criteriu ideal unic: acela de a spune lucrurile aa cum sunt (Platon), indiferent de subiectul empiric care le observ sau le interpreteaz, adic lsnd lucrurile s apar n lumina lor. [11] Vezi, n acest sens, bunoar, articolul Defensa de la lexemtica (Coseriu 1995) n care sunt trecute n revist, fr ca E. Coeriu s mai menioneze numele celor vizai, o serie de erori de interpretare ale unor lingviti cu privire la semantica sa structural. [12] E. Coeriu, ncredinat c o confuzie este mai grav dect o eroare, amintete n unele lucrri un principiu al lui Francis Bacon, potrivit cruia mai degrab reiese adevrul din eroare, dect din confuzie (Citius emergit veritas ex errore quam ex confusione, n Novum Organum).

REFERINE BIBLIOGRAFICE
Coeriu, Eugeniu (1955). Determinare i cadru. Dou probleme ale unei lingvistici a vorbirii, n Coeriu, Eugeniu (2004). Teoria limbajului i lingvistica general. Bucureti: Editura Enciclopedic, p. 287-329. Coseriu, Eugenio (1964). Para una semntica dicrnica estructural, n Coseriu 1977: 11-86. Coseriu, Eugenio (1966). Introduccin al estudio estructural del lxico, n Coseriu 1977: 87-142. Coeriu, Eugeniu (1967). Limbajul i nelegerea existenial a omului actual, n Coeriu 2009: 135-160. 75

Coeriu, Eugeniu (1968). Omul i limbajul su, n Coeriu 2009: 36-52. Coseriu, Eugenio (1973). Semntica y gramtica, n Coseriu, Eugenio (1987). Gramtica, semntica, universales. Estudios de lingstica funcional (segunda edicin, revisada). Madrid: Editorial Gredos, p. 128-147. Coseriu, Eugenio (1977). Principios de semntica estructural. Madrid: Editorial Gredos. Coseriu, Eugenio; Geckeler, Horst (1981). Trends in Structural Semantics. Tbingen: Gunter Narr Verlag. Coseriu Eugenio (1987a). Palabras, cosas y trminos, n In memoriam Inmaculada Corrales, I, Estudios lingsticos. Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 1987, p. 175-185. Coeriu, Eugeniu (1987b). Limbaj i politic, n vol. Identitatea limbii i literaturii romne n perspectiva globalizrii (editat de Ofelia Ichim & Florin-Teodor Olariu). Iai: Editura Trinitas. 2002, p. 17-40. Coeriu, Eugeniu (1988). Limbajul ntre physei i thesei, n Coeriu 2009: 53-72. Coseriu, Eugenio (1990). Semntica estructural y semntica cognitiva, n Jornadas de Filologa [Homenaje al Prof. Francisco Mars]. Barcelona, p. 239-282. Coeriu, Eugen (1994). Prelegeri i conferine (1992-1993), supliment al publicaiei Anuar de lingvistic i istorie literar, t. XXXIII, 1992-1993, Seria A. Lingvistic. Iai. Coseriu, Eugenio (1955). Defensa de la lexemtica. Lo acertado y lo errneo en las discusiones acerca de la semntica estructural en Espaa, n Panorama der lexikalischen Semantik. Thematische Festschrift aus Anla des 60. Geburtstags von Horst Geckeler, hrsg. von U. Hoinkes, Tbingen, p. 113-124. Coeriu, Eugeniu (1996). Lingvistica integral (interviu cu Eugeniu Coeriu realizat de Nicolae Saramandu). Bucureti: Editura Fundaiei Culturale Romne. Coeriu, Eugeniu (1999). Zece teze despre esena limbajului i a semnificaiei, n Coeriu 2009: 9-13. Coeriu, Eugeniu (2000). Lecii de lingvistic general. Chiinu: Editura Arc. Coseriu, Eugenio (2003). Orationis fundamenta. La plegaria como texto [2000/2003], n Eugenio Coseriu, Eugenio; Loureda Lamas, scar (2006). Lenguaje y discurso. Pamplona: EUNSA, p. 61-83. Coeriu, Eugenio (2004). Prelegeri i seminarii la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Sibiu: Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu. Coeriu, Eugeniu (2009). Omul i limbajul su. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii i lingvistic general. Iai: Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza.

RZUM
Dans la linguistique roumaine ainsi que partout dans le monde la recherche dans le domaine de la terminologie et/ou les langages spcialiss a suscit l intrt des chercheurs. C est une ncessit et notre devoir en mme temps de reprendre les ides de Eugenio Coseriu parce qu on a la tendence de crer des confusions ce sujet et parce que ce qu on a dj dcouvert est present comme le rsultat des recherches rcentes. L tude des aspects particuliers dune langue devraient avoir la base une thorie cohrente et unitaire en accord avec la ralit de la langue en gnral. Eugenio Coseriu s intresse la terminologie pour au moins deux raisons: 1) pour liminerles confusions par rapport lessence de la langue et 2) pour tablir le sujet spcifique de la linguistique structurale, surtout celle de la smantique structurale (la lexmatique). Le but de cet article est de prsenter la conception de Eugeniu Coseriu sur la terminologie en gnral et aussi d essayer d offrir des exemples que le chercheur peut utiliser pour illustrer ou justifier les dintinctions qu il saisit. On prsente aussi ses rponses pour les linguistes qui, quelques fois, ont dtourn le sens de ses ides. Ces distinctions seront places dans le contexte de sa linguistique intgrale l intention de rvler la remarquable cohrence de sa thorie. MOTS- CLS : Coseriu, terminologie, sciences, smantique structurale/lexmatique, linguistique intgrale.

LE SUJET DE LA TERMINOLOGIE DANS LA CONCEPTION LINGUISTIQUE DE EUGENIO COSERIU

76

Elena MUSEANU Universitatea Romno American, Bucureti

DEFINIII ALTERNATIVE ALE TERMENILOR ECONOMICI


0. Numeroi specialiti consider c rolul definiiilor n terminologie este un factor important, necesar pentru impunerea unor termeni i susin aceast idee cu soluii diferite. Din perspectiva terminologiei n sens strict (sau a terminologiei interne, v. A.Bidu-Vrnceanu 2007: 20-23), definiia este unul dintre elementele determinante n triunghiul terminologic (v. A.Bidu-Vrnceanu 2007: 57), unde se indic precis necesitatea relaiei dintre definiie i un anumit domeniu pentru a asigura monoconceptualitatea, monoreferenialitatea i monosemantismul termenului. (v. A.Bidu-Vrnceanu 2007: 31-34). Din alt perspectiv, terminologia actual adopt i o abordare condiionat de importana democratizrii cunoaterii sau a laicizrii tiinelor n societile actuale. Se delimiteaz terminologia extern (v. A.Bidu-Vrnceanu 2007: 23-31) care interpreteaz dinamic sensul terminologic extins dincolo de domeniul strict al specialitilor. Se ajunge astfel la un alt aspect al importanei definiiilor termenilor numit definiii alternative (v. A.BiduVrnceanu 2000: 19, 72; 2007: 62-71). Prin definiii alternative se admite c un termen poate avea mai multe definiii, cu grade de specializare diferite i cu decodri dependente de utilizatorul termenului. Pentru anumii termeni specializai, aceste definiii sunt nregistrate paralel, simultan n dicionarele generale i uneori n textele adresate unui public mai larg interesat de probleme economice. Utilizarea unor termeni specializai de ctre profani impune definiii mai accesibile, capabile s deschid , fie i parial, codurile tiinifice, definiii oferite de dicionarele generale. Definiiile alternative nseamn, deci, acceptarea unor definiii tiinifice alturi de altele pretiinifice sau uzuale. Dac definiiile tiinifice (terminografice) sunt specifice dicionarelor specializate i numai izolat dicionarelor generale, definiiile pretiinifice sau uzuale ar trebui s fie formula preferenial n dicionarele generale, de interes pentru utilizarea termenilor dincolo de un domeniu strict specializat. n analiza de fa intereseaz definiiile alternative aa cum apar n dicionarele generale (fr compararea explicit a definiiilor lexicografice cu cele terminografice, v.E.Museanu 2009:93-98) ca posibilitate de interpretare a termenilor economici prezeni n alte tipuri de comunicare dect cea strict specializat. Relaia dintre diferitele tipuri de definiii este condiionat de mai multe aspecte. Primul (1) dintre ele este reprezentat de difuzarea termenilor prin dicionare generale n care definiia s prezinte diferene fa de cea din dicionarele specializate. Atunci cnd definiia lexicografic se suprapune celei terminografice se poate aprecia c este o definiie tiinific. O definiie de acest fel presupune un grad superior de specializare, indicat de necesitatea includerii i raportrii la ali termeni specializai; gradul de specializare tiinific este proporional mai mare dup cum numrul termenilor specializai la care se face apel n definiie este mai mare. Definiiile de acest tip nu sunt de preferat n dicionarele generale cnd codul terminologic este nchis i se apeleaz la acest tip numai atunci cnd termenii nu pot fi definii n alt fel. Al doilea aspect (2) de care trebuie inut seama n definirea termenilor este la fel de important i se refer la actualizarea termenilor specializai n texte. Se condiioneaz astfel o interpretare dinamic a sensului specializat n funcie de tipul de text (sau de
77

discurs) n care apare termenul i de contextele lingvistice caracteristice. Un alt aspect (3) de interes n definirea termenilor privete posibilitile de decodare a lor riguroas n funcie de calitatea de specialist sau de profan a utilizatorului. Toate aceste aspecte au fost identificate prin analiza terminologiilor romneti (v. A.Bidu-Vrnceanu 1993: 58-59; 2000: 19, 72, 2007: 63) i prezint interes teoretic i aplicativ variabil n funcie de fiecare terminologie n parte. Din aceast ultim perspectiv, dicionarele generale, care se adreseaz unui public larg i eterogen ar trebui s prefere definiii decodabile cel puin parial, definiii numite pretiinifice . Adoptarea conceptului de definiii alternative oblig ns la respectarea principiului c definiia unui termen specializat are un prag dincolo de care nu se poate cobor (n toate tipurile de definiii), fiind necesar respectarea nodului dur sau a mediei semantice fr de care nu se poate face identificarea termenului respectiv. (v. A.Bidu-Vrnceanu 2007: 64). O definiie uzual care neglijeaz aceast condiie nu este convenabil. Definiiile alternative ating un aspect important pentru terminologiile actuale a cror interpretare este mai complex i pentru care delimitarea dintre termen i cuvnt este, de multe ori, mai dificil. Este cazul terminologiilor cu difuzare larg, condiie pe care o ndeplinete parial terminologia economic prin termeni de interes larg precum BUGET, CREDIT, DEFICIT, AFACERE .a. n felul acesta problema definiiilor alternative trebuie corelat cu relaia dicionar / texte i contexte sau cu definirea paradigmatic i sintagmatic a unui termen, aspecte precizate treptat n descrierea terminologiilor romneti (v. A.BiduVrnceanu 1989: 417, 1993: 47-63, 2004: 255, 2007: 104-105), dar semnalate izolat i pentru alte limbi (H.Bejoint-Ph.Thoiron, F.Gaudin, I.Meyer-K.Mackintosh). Analiza termenilor din aceast perspectiv determin o interpretare dinamic a definiiilor lor ntr-o relaie de du-te vino ntre terminologizare i lexicalizare (v. A.BiduVrnceanu 2007: 40), relaie bazat att pe analiza textelor, ct i a dicionarelor. Toate aceste aspecte de interes actual n cercetarea terminologic pot fi ilustrate convingtor de analiza definiiilor termenilor economici. Extinderea nivelului de utilizare a termenilor economici dincolo de domeniul strict al specialistului este evident n romna actual, determinnd un interes larg i o frecven mare a unor termeni n diverse tipuri de comunicare, pentru care se impune o utilizare adecvat. S-a constatat c definiiile termenilor economici n dicionarele generale (DEX, DEXI) se pot caracteriza n mai multe feluri, dup cum sunt: 1. tiinifice (reproduc definiiile terminografice), 2. au caracter mixt (combinnd pri tiinifice cu informaii pretiinifice sau dnd alternativ dou definiii) i 3. sunt numai uzuale. n cele ce urmeaz vom analiza cteva exemple ilustrative pentru fiecare situaie. 1. Vom aprecia caracterul tiinific n funcie de cele dou criterii propuse anterior: a) coincidena dintre definiiile lexicografice i cele terminografice, i b) (oarecum implicit) numrul termenilor specializai din definiia lexicografic, raportarea la acetia blocnd decodarea sau determinnd o interpretare superficial a sensului specializat. Necesitatea unei definiii lexicografice decodabile va fi susinut de atestrile din presa cu specializare medie sau de larg circulaie i de rolul mijloacelor lingvistice n facilitarea interpretrii riguroase. Mai muli termeni economici au aceeai definiie n dicionarele generale i n cele specializate: REDEVEN, TAX, DUMPING, de exemplu. n toate aceste cazuri, definiia lexicografic coincide cu cea terminografic, iar caracterul specializat al definiiilor acestor termeni depinde i de numrul de termeni economici utilizai n definiie, (numr variabil de la zero pentru REDEVEN, la 1 pentru TAX sau 3 pentru DUMPING). Astfel,
78

REDEVEN este definit ca sum de bani + de dat + de ctre o persoan fizic sau juridic + altei persoane fizice sau juridice + pltit la date scadente + rezultat al unui contract. n definiia termenului TAX apare un singur termen specializat (subliniat de noi): sum de bani + de dat + de ctre o persoan fizic sau juridic + perceput de bugetul statului (subl.n.) (sau de o instituie public) + pentru servicii efectuate de instituii publice. n ambele definiii exemplificate, decodarea nu este blocat de prezena termenilor specializai. n definiia din DEX a termenului DUMPING apar trei termeni economici care implic relaii interconceptuale i cresc gradul de specializare al definiiei (care rmne totui parial decodabil): vnzare a mrfurilor pe piaa extern + cu scopul de a nltura concurena i a acapara piaa. Specializarea superioar a termenului DUMPING este reflectat i de actualizrile din presa economic de circulaie larg: apar distincii hiponimice: DUMPING de lung durat / DUMPING pe termen scurt sau chiar contexte cu determinri complexe i complicate:
DUMPING neloial, folosit pentru a justifica taxele ANTI-DUMPING pe baza unui raionament antimonopolist (Capital 2007/239).

Pentru termenul ACREDITIV, DEX-ul d o definiie care poate fi considerat tiinific. E drept, clasarea se face printr-un element mediu: sum de bani, sintagm care respect ierarhia conceptual din tiinele economice, dar este, n acelai timp, accesibil. Metalimbajul este accesibil i la nivelul detaliilor descriptive difereniatoare, unele date n termeni economici (subl.n.), altele n cuvinte uzuale: (suma de bani) special rezervat de un cumprtor (subl.n.) din contul su sau la o banc ce deservete un furnizor n momentul n care dovedete predarea furniturilor n condiiile stabilite nainte prin contract. Caracterul specializat al definiiei este indicat de numrul crescut de termeni economici la care se face raportarea i care determin o codificare superioar i o decodare parial pentru profanii interesai de acest termen dac ncearc s-l explice cu ajutorul definiiilor din dicionarele generale. TITLU este un termen economic i un cuvnt al limbii comune (unde are mai multe sensuri, la fel de frecvente). Sensul specializat este condiionat de apartenena la sintagme fixe i este definit similar n dicionarele generale, i n cele economice: TITLU de proprietate, TITLU de valoare, TITLU de rent, TITLU la purttor, TITLU de stat. Toate aceste sintagme au statut de hiponime economice, iar definiiile lor sunt tiinifice pentru c se raporteaz la ali termeni specializai din domeniu privind hiperonimul); intervin, de asemenea, detalii specializate care precizeaz tipul tranzaciilor financiare, obiectul lor i formele de profit. Respectarea celor dou criterii propuse pentru calificarea ca tiinific a definiiei (coincidena dintre definiia lexicografic i cea terminografic i numrul mare al termenilor specializai din definiie la care nu se poate renuna) se verific n cazul sintagmelor specializate n care intr TITLU ca termen economic. Interpretarea precis i plasarea riguroas ntr-o ierarhie conceptual a acestei paradigme este greu de fcut de ctre nespecialist chiar pe baza definiiilor tiinifice din dicionarele generale, interpretare complicat i de existena unor sinonimii cum ar fi cea dintre TITLURILE de stat i BONURI de TEZAUR sau TITLURI de CREAN i OBLIGAIUNI. Actualizrile termenului TITLU (TITLURI) n presa economic cu specializare medie sau inferioar reflect o definiie pretiinific, deoarece contextele n care apare combin termeni specializai i cuvinte ale limbii comune, componenta privind o form de ctig:
Cel mai mare ctig lunar a fost adus vineri de TITLURILE productorului de motoare, generatoare ... electrice ... cotaia medie a aciunilor EPT a crescut , Bursa, 2007/ 131. 79

n alte contexte se reflect parial relaiile interconceptuale din domeniu prin prezena unui numr mai mare de termeni economici, ceea ce determin o definiie tiinific:
Un TITLU este lichid cnd cu el se realizeaz numeroase tranzacii, fapt ce permite investitorilor s cumpere sau s vnd oricnd TITLUL respectiv, Bursa, 2007/ 87; TITLURILE Lafarge Agragate Betoane se tranzacioneaz la categoria de baz a pieei Rasdaq, Business Standard, 2007/ 137; Pensiile private vor scumpi aciunile. Cele mai lichide TITLURI intr primele n vizorul administratorilor de fonduri, Capital, 2007/ 21.

Raportarea termenului TITLU la ali termeni economici care aparin paradigmei instrumentelor financiare este o form contextual de definire, apropiat de o definiie tiinific:
Politica de investiii: portofoliul int este de 25% n aciuni i FONDURI MUTUALE, 65% n obligaiuni, 10% n depozite bancare, certificate de depozit i TITLURI de STAT pe termen scurt, Capital, 2007/ 23.

Rezult deci c, actualizrile n texte presupun diferite grade de specializare i reprezint o alt form de definiii alternative, mai mult sau mai puin independente de definiiile termenilor respectivi din dicionarele generale.. Contextele bazate pe corelaii interconceptuale ale domeniului exprimate explicit pot fi considerate definiii tiinifice. Alte exemple date, n care intervin combinaii cu elemente accesibile alturi de corelaiile specializate au caracteristicile definiiilor pretiinifice. 2. O serie de definiii mixte din DEX dau numeroase detalii specializate, care presupun mai multe nivele de decodare. Este cazul termenilor INFLAIE / DEFLAIE care au o clasare foarte general, nerelevant: fenomen urmat de detalii economice numai aparent accesibile: emiterea unei mase bneti, reducerea volumului produciei i circulaiei mrfurilor. Detaliile privind procedeele, procesele economice antrenate de cele dou fenomene aparin unei definiii tiinifice, specializate.Ultima parte a definiiei, funcional concret are valoare distinctiv pentru ne-specialist: scderea puterii de cumprare a banilor (INFLAIE) i, respectiv, creterea puterii de cumprare a banilor (DEFLAIE). Definiia lexicografic are astfel o parte pretiinific, alternativ fa de partea cu detalii tiinifice. n acest caz, definiia unui termen economic din dicionarele specializate coincide numai parial cu definiia lexicografic, difereniindu-se partea final de interes general formulat accesibil n ultimul tip de definiie. Prin cele dou pri diferite ale definiiilor acestor termeni din dicionarele generale rezult o definiie mixt, implicit alternativ. Un exemplu de definiie alternativ n diverse dicionare generale este CERERE, care este, n acelai timp cuvnt al limbii comune i termen specializat. Faptul c provine din limba comun face ca n majoritatea dicionarelor s domine sensurile uzuale din limba comun din care a rezultat (prin specializare) sensul economic. Aa se explic definiia alternativ existent att n DEX, ct i n DEXI. DEX-ul combin la sensul 3 sensul uzual definit prin sinonimia cu cutare, cerin, cu o definiie economic pretiinific, cu unele relaii interconceptuale uor decodabile (dar fr marc i delimitri clare): cantitate de bunuri (subl.n.) i de servicii necesare pentru a acoperi consumul. Sensurile din lexicul comun ale lui CERERE sunt dominante i n DEXI, chiar dac sensul specializat este nregistrat independent (sensul 5) i cu marca diastratic actualizat (econ.de pia). Definiia este alternativ deoarece ncepe cu o definiie uzual prin sinonimia cu cutare, cerin (ca i n DEX), continuat cu definiia pretiinific ( prezent i n DEX) . Atestrile din textele din presa economic de larg circulaie actualizeaz aceste definiii alternative:
80

CEREREA de servicii de administrare a investiiilor este tot mai mare, Buisness St.2007/88; termenul pentru CERERILE prin Sapard este.., id,

exemple n care apare sensul specializat, alturi de contexte cu sens concret, limitat: CERERILE se pot depune pn la data.., ibid. Dup cum se constat i din exemplul anterior, unele definiii mixte nu mai dau explicaii n ce privete termenii economici care apar n metalimbaj, oblignd pe cel care consult dicionarul la o lectur a mai multor articole (sau la o lectur circular). Dei extins n limba comun cu un sens generalizat, LICHIDITATE se remarc printr-un statut terminologic precis. Definiia lexicografic conine elemente accesibile: mijloc de plat + cu caracter imediat + aparinnd unei persoane juridice, ultima caracteristic fiind specificat concret n parantez - ntreprindere, patron sau alt unitate economic. Definiia lexicografic se deosebete de definiia terminografic, care claseaz termenul LICHIDITATE prin alt termen economic - ACTIVE i l difereniaz n funcie de costurile i durata TRANZACIEI. Aceste diferene i specificrile concrete n termeni uzuali pentru ceea ce nseamn persoan juridic fac ca aceast definiie lexicografic s fie mixt, parial pretiinific. Diferenele specifice importante privind gradul de lichiditate, n funcie de convertibilitatea activelor n bani, dar i de durata i costurile tranzaciei nu rezult din definiia lexicografic, dup cum nu rezult specializarea maxim pe care o are o are termenul LICHIDITATE n sintagme fixe economice: LICHIDITATE imediat, LICHIDITATE intermediar, LICHIDITATE monetar, LICHIDITATE financiar, LICHIDITATE internaional. Termenul LICHIDITATE i adjectivul corespunztor lui LICHID (s.5 cu marca (fin) n DEXI) sunt foarte frecveni n presa de larg circulaie, actualiznd definiii cu grade de specializare diferite, de la interpretri i definiii uzuale pn la altele cu specilizare gradual diferit. Se nregistreaz atestri ale termenilor LICHIDITATE fr precizri economice stricte:
Nici LICHIDITATEA nu a mai fost la fel de ridicat precum n restul sptmnii, Bursa 2007/ 131; Biofarm se plaseaz pe locul doi n topul LICHIDITII, Business Standard 2007/ 3 octombrie; LICHIDITATEA de azi arat c au intrat i strinii, id.

Interpretarea n aceste contexte se poate baza parial pe definiia lexicografic mixt. De cele mai multe ori ns, termenul LICHIDITATE apare n context cu ali termeni economici care i precizeaz sensul specializat, pentru care se impune raportarea la o definiie tiinific, prezent limitat n dicionarele generale:
LICHIDITATEA companiilor are n continuare de suferit de pe urma ntrzierii rambursrilor datorate de stat pentru reetele compensate, Capital 2007/ 29; LICHIDITATEA s-a dublat. Creterea LICHIDITII prin schimbarea mecanismului de formare al preului s-a fcut vizibil, Sptmna Financiar 2007/ 9 iulie; Am avut parte de fluctuaii destul de ample i de schimbri frecvente de direcie pentru majoritatea aciunilor LICHIDE care se afl n atenia investitorilor. LICHIDITATEA tranzaciilor s-a situat pe un trend ascendent, Capital 2007/ 23.

n unele contexte rezult i trstura relevant n definiia terminografic privind gradul de lichiditate i relaiile interconceptuale complexe, ceea ce arat importana i chiar necesitatea definiiilor alternative pentru actualizarea adecvat a termenului:
Iniial, la BVB se vor tranzaciona contracte futures pe indicele BET (care reflect evoluia cotaiilor celor mai LICHIDE zece titluri listate la Banc), Bursa 2007/ 115.

81

Numrul mare de termeni specializai necesari pentru definirea contextual d varianta superioar a definiiei tiinifice. Este interesant aici i faptul c prin LICHID se efectueaz o parafraz specific mijloacelor de vulgarizare a termenilor specializai, respectiv se explic sintagma indicele BET. Acest tip de exemple arat, din alt perspectiv , importana raportrii la elemente specializate (chiar dac definiiile lexicografice nu sunt tiinifice). n funcie de destinatarul sau obiectivul textelor intervin mijloace lingvistice (contextuale) de accesibilizare a sensului specializat sau, dimpotriv de precizare tiinific, introduse alternativ i paralel cu desemnarea terminologic strict. 3. Problema definiiilor uzuale ale termenilor economici n dicionarele generale depinde de mai muli factori: proveniena termenilor (prin specializare din limba comun sau cu caracter specializat de la nceput), circulaia mai larg, de interes general a termenului i, nu n ultimul rnd, de reflectarea evoluiei n dicionarele generale aprute n momente diferite (DEX-ediia a 2-a-1997, DEXI-2007 ). Din acest ultim punct de vedere se poate constata faptul c DEXI reflect mult mai riguros specializarea economic, prin marcarea diastratic, prin utilizarea limitat a definiiilor uzuale i prin nregistrarea unor sintagme specializate recente. Aceast evoluie n direcia specializrii este ilustrativ pentru termeni economici care au provenit din lexicul comun, precum AFACERE, CERERE, PRE, PIA .a. Termenul PRE este nregistrat n DEX cu primul sens economic, dar fr marc diastratic i cu o definiie uzual (cu termeni care circul n comunicarea obinuit): sum de bani pe care trebuie s o plteasc cumprtorul pentru a achiziona un produs sau pentru un serviciu. Definiia uzual este preferat i pentru sintagmele fixe specializate economic: pre cu amnuntul, pre de producie. DEXI nregistreaz sensul 1, economic cu marc diastratic, specializnd parial definiia: expresie bneasc a valorii unei mrfi; sum de bani care se cere pentru o marf sau pentru un serviciu, pstrnd o definiie uzual pentru sintagmele specializate (pre cu amnuntul). Trebuie remarcat c se nregistreaz sintagme specializate de dat recent (aparinnd marketingului economic) pentru care se dau, de asemenea, definiii uzuale: pre de penetraie fixarea unui pre de vnzare sczut cu scopul vnzrii unei cantiti mari de produse i pre promoional tehnic de promovare a vnzrilor, asociat cu o reducere temporar a preurilor. Definiia uzual a sensului economic al lui PRE este convenabil pentru interpretarea unor actualizri din presa economic de larg circulaie:
PREUL iniial al autostrzii este bazat pe studiile de prefezabilitate i de fezabilitate, Capital, 2007/29.

Se remarc n actualizarea acestui termen c sensul specializat este precizat prin alte determinri contextuale:
Reiffeisen va vinde aciuni (subl.n.) la un PRE maxim de 120 euro aciune, Buisness Standrad, 2007/20; PREURILE vor avea tendina s creasc pe msur ce vor crete unele costuri, Capital, 2007/ 21.

Polisemantismul termenului PIA este dominat de sensurile din lexicul comun grupate sub I. Sensul specializat economic este plasat sub II i are marc diastratic, tratament comun n DEX i DEXI. Definiiile difer ns n cele dou dicionare: DEX-ul d o definiie uzual, accesibil dar imprecis , iar DEXI evolueaz n direcia unei definiii tiinifice: sfer a circulaiei mrfurilor, categorie economic a produciei de mrfuri (subl.n.) n care i gsete expresia totalitatea actelor de vnzare/ cumprare i a relaiilor care se stabilesc n cadrul acestora. Sintagmele specializate au n DEXI mai ales definiii uzuale (situaie mai puin
82

obinuit n ce privete definirea sintagmelor specializate n dicionarele generale): piaa valutar (ansamblul operaiilor de vnzare-cumprare de valut, piaa de capital (ansamblul operaiilor de atragere i de plasare a banilor). Actualizrile din presa economic de larg circulaie se remarc prin preferina utilizrii sintagmatice a termenului PIA, extins ns la contexte mult mai variate: PIA de profil, PIAA chiriilor, Capital,2005/33, maturizarea PIEEI creditului de consum, Sptmna Financiar, 2005,19 septembrie. Exemplele analizate permit observaia c definiiile uzuale au o poziie limitat n dicionarele generale, specializarea fiind marcat n diverse feluri, mai ales la nivelul actualizrii n texte a acestor termeni. 4. Concluzii Analiza definirii termenilor economici la nivelul dicionarelor generale, cu consecine asupra actualizrii lor n texte de specializare medie arat importana anumitor tipuri de definiii alternative pentru deschiderea codurilor tiinifice. Muli termeni economici prezint un interes larg, dincolo de domeniul specialitilor, iar interpretarea corect a definiiilor (v. A.Bidu-Vrnceanu 2007: 92-98) contribuie la o utilizare adecvat n orice tip de comunicare. Definiiile uzuale ale termenilor economici nu reprezint un avantaj pentru o decodare sau interpretare corect, prezena unor definiii alternative (cu elemente tiinifice) fiind o condiie a unei utilizri corecte. Dac n alte terminologii (de exemplu cea chimic), definiia uzual succede celei tiinifice pentru a asigura accesibilitatea definiiei lexicografice, n cazul termenilor economici, raportul dintre definiiile uzuale i cele tiinifice este invers (mai ales n cazul unor exemple din categoriile 2 i 3 din analiza e fa). n ambele cazuri ns existena definiiilor alternative n dicionarele generale reprezint un avantaj i, uneori, o necesitate. Ca o particularitate a termenilor economici se poate constata c, n unele cazuri (de exemplu la DUMPING), relaiile interconceptuale specializate nu pot fi evitate, ceea ce face neconvenabile definiiile uzuale ale unor termeni specializai n dicionarele generale. Rezult de asemenea c n definiiile termenilor economici prezena elementelor specializate (n pondere diferit) este absolut necesar. Importana relaiei dintre dicionare i texte permite observaia privind posibilitatea extinderii conceptului de definiii alternative dincolo de dicionare. Numeroase texte din mass media (scris i oral) care i propun o explicare a termenilor economici de interes larg apeleaz la definiii pretiinifice sau uzuale alturi de cele tiinifice (parafraza definiional fiind un procedeu important n vulgarizarea tiinific VS, v. A.Bidu-Vrnceanu 2007: 162176). Pe de alt parte ns, se constat, n acelai tip de texte tendina de a face precizri contextuale care s circumscrie sensul specializat. Analiza mijloacelor textuale de definire contribuie la lrgirea conceptului de definiii alternative i arat utilitatea lui. BIBLIOGRAFIE:
Bjoint, Henri i Thoiron, Philippe (2000) Le sens en terminologie, Presses Universitaires de Lyon, Lyon. Bidu-Vrnceanu, Angela (1989) Aspecte ale funciei reflexive a limbii n terminologiile tehnicotiinifice, n Studii i cercetri lingvisticce, nr.5, p.417 .u. Bidu-Vrnceanu, Angela (1993) Lectura dicionarelor, Editura Metropol, Bucureti. Bidu-Vrnceanu, Angela coord. (2000) Lexic comun, lexic specializat, Editura Universitii din Bucureti. Bidu-Vrnceanu, Angela (2004) Tradiie i inovaie n lexicul politic. Exist terminologie politic?, n vol. Tradiie i inovaie n studiul limbii romne, p.255 .u., coord. Gabriela Pan Dindelegan, Editura Universitii din Bucureti. 83

Bidu-Vrnceanu, Angela (2007) Lexicul specializat n micare. De la dicionare la texte, Editura Universitii din Bucureti. Cabr,Maria Teresa (1998) La terminologie.Thorie ,mthode et applications,Presses de l Universite dOtawa et Armand Colin. Gaudin,Francois (2003) Socioterminologi.Une approche sociolinguistique de la terminologie, 2-me dition, De Boeck et Larcier, Edition Duculot, Bruxelles. Meyer, Ingrid et Mackintosh, Kristen (2000) Ltirement du sens terminologique, aperu du phnomne de la dterminologisation, n H. Bjoint i Ph. Thoiron 2000, p.198 .u.

DICIONARE
DEX 2 Dicionar explicativ al limbii romne, ediia a 2-a, coord. Ion Coteanu i Lucreia Mare, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 1997. DEXI Dicionarul explicativ ilustrat al limbii romne, coord. Eugenia Dima, Editura Arc & Gunivas, Italia, 2007. NDU Noul dicionar universal al limbii romne, Editura Litera Internaional, Italia, 2007. MDA Micul dicionar academic, vol. I-IV, Academia Romn, Institutul de lingvistic I. Iordan Al. Rosetti, redactori responsabili acad. Marius Sala i Ion Dnil, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 2001-2003. Voc.Ec. Vocabular economic i financiar cu indice de termeni n patru limbi, Editura Humanitas, Bucureti, 1994. D.Ec.M. - Dicionar de Economie Modern, Editura Codeces, 1999. D Ec Dicionar de economie, coord. Ni Dobrot, Editura Economic, Bucureti, 1999. D.Econ. Dicionar de economie, Editura Niculescu, Bucureti, 2001.

SURSE
Adevrul economic, sptmnal, Bucureti Ziarul Financiar, sptmnal, Bucureti. Sptmna Financiar, sptmnal, Bucureti. Capital, sptmnal, Bucureti. Bursa, sptmnal, Bucureti. Business Standard, cotidian, Bucureti.

RSUM
DFINITIONS ALTERNATIVES DES TERMES CONOMIQUES Lanalyse des dfinitions des termes conomiques figurant dans les dictionnaires gnraux a des consquences sur la prsence des mmes termes dans les textes spcialiss. Cela atteste limportance de certains types de dfinitions alternatives dans louverture des codes scientifiques. Beaucoup de termes conomiques cherchent tre diffuss dans le domaine des spcislistes et linterprtation correcte de leurs dfinitions contribue leur usage appropri dans nimporte quel type de communication. Mots-cls: dfinitions alternatives, terminologie conomique, termes spcialiss.

84

Mdlina STRECHIE, Universitatea din Craiova

TERMENI DIN REPERTORIUL LINGVISTIC AL RUDENIEI LA ROMANI


La romani rudenia era foarte important, mai ales din punctul de vedere al apartenenei sociale. Se ntlnesc mai multe structuri de rudenie dintre care cele mai importante erau: gens, tribus i familia. Cicero deosebea mai multe grade de rudenie n cadrul societii romane: cuplul, familia nuclear, familia extins, cetatea, etnia-gens i natio. Dreptul roman oferea pentru rudenia din cadrul societii romane trei posibiliti: a. Agnaiunea adic rudenia pe linie masculin care i cuprindea pe toi cei care intrau sub incidena lui pater familias i a puterii lui. Ea era aa zisa rudenie civil i ea era singura care producea efecte juridice. b. Gentilitatea era tot o form de rudenie civil care cuprindea membrii unii tot pe linie masculin. c. Cognaiunea era rudenia de snge dintre cei care aveau un strmo comun indiferent de linie. [1] Rudenia era foarte important n cadrul societii romane, importan demonstrat i prin bogatul repertoriu lingvistic latin despre rudenie. Ea avea o mare importan n ceea ce privete participarea la viaa public. Gens, tribus i familia erau cele mai importante componente ale rudeniei romane la care se alturau cstoria i adopia. Dac primele trei ofereau motenirea prestigiului social (ne gndim aici la cele dou ordine din cadrul societii romane ordinul senatorial i ordinul ecvestru) cstoria putea schimba condiia social a unei persoane, fiind n acelai timp i o component important a ceteniei romane, iar adopia aducea cu sine privilegiile familiei adoptive, chiar titlul imperial cum a fost cazul unor mprai romani (de exemplu Traian). Familia era pentru romani un stat n miniatur, prin urmare era cea mai important legtur de rudenie. i astzi n cadrul familiei se definete relaia dintre un individ i un grup. Tot n cadrul familiei se formau percepia vrstelor, compartamentele i rolurile de gen. [2] Termenul latin de familia a fost preluat de mai toate culturile europene, dei romanii nu-l foloseau, pn la Ulpian, cu nelesul pe care l avem astzi. La romani familia desemna sclavii unui cuplu cstorit, att ai soului ct i ai soiei. Aceti sclavi erau tratai asemeni unei comuniti. Mai mult, atunci cnd deveneau liberi sclavii luau numele-gentiliciulstpnului-s.n. Familia desemna i afaceri pentru c industria roman s-a bazat pe un numr impresionant de scalvi specialii n domenii diferite. O dat cu Ulpian, familia desemna mai ales natura juridic a motenirii. [3] Multe studii despre familia roman se bazeaz pe relaii juridice, unde cea mai important era patria potestas. Patria potestas era cea care asigura motenitorilor de sex masculin apartenena la familia care putea conduce. Rudenia la Roma era agnatic. Faptul c unele gini i familii au pierdut din importan, a fost considerat favorabil apariiei a dou noi tipuri de familie, familia complex, format prin recstorie i familia cognat, sau cognatic, centrat n jurul unei singure persoane i care includea membrii att pe linie patern ct i pe linie matern. [4] Grup de descenden a fost folosit, la nceput, cu referire la gens, n care s-ar fi reunit prin intermediul unei descendene presupuse sau fictive, familiile suverane din Roma arhaic. Reprezenta o afiliere a familiilor n gentes diferite cu frontiere sociale bine delimitate. [5] O
85

linie de nrudire patrilinear sau un clan se compunea din descendenii n linie agnatic dintr-un strmo eponim. Descendena patrilinear era condiia dobndirii unui anumit statut i prin urmare modalitatea de afiliere la un grup. Descendena aceasta producea i o valoare juridic, fiind determinant n ceea ce privea o sum ntreag de drepturi i ndatoriri asociate unei poziii sociale (ea regla comportamentele interpersonale din interiorul grupului). Cu alte cuvinte descendena nu va mai avea doar un caracter juridic, ci si unul politic, ea va domina politicul. [6] La romani descendena era definitorie pentru politic. Numai cei din familiile aristocrate puteau exercita funcii politice. Ordinul senatorial coordona de iure politica legislativ a Romei antice. Tribul era pentru romani cea mai important rudenie n cadrul ierarhiei sociale. Acesta era compatibil cu forma oligarhic de conducere, admind formele ierarhiei sociale. ntr-un trib nu existau instituii permanente, dar existau puteri create ad-hoc la nivelurile superioare de fuziune, care coincideau de cele mai multe ori cu segmentarea genealogic. [7] Terminologie pentru rudenia roman Annexus, -us. s.m. unire, legturi de rudenie.(Guu, G., 1993, p. 39.) Abnepos, (epigrafic), strnepot. Adoptio, -onis, s.f. adopie, altoire; Adoptator, -oris, s.m. tat adoptiv; Adoptivus, -a, -um adj. 1. cel care adopt, 2. cel care este adoptat; Adoptaticius, -ii, s.m fiu adoptiv; Adopto, -are vb. 1. a alege, 2. a adopta. (Crcea, E., 2007, p. 238.) Adnepos, (epigrafic), strnepot. Agnatio, -onis, s,f 1. nrudire din partea tatlui; 2. natere dup moartea tatlui sau dup ncheierea testamentului. (Crcea, E., 2007, p. 245.); Agnatus, -us, s.m.1. rud din partea tatlui; 2. copil nscut dup ce tatl i-a stabilit motenitorii naturali sau prin adopie. (Crcea, E., 2007, p. 245.) Avia, -ae, s.f. bunic. (Guu, G.,1993, p. 57.); Avitus, adj. 3, al bunicului, al bunicii. .(Guu,G., 1993, p. 57.); Avunculus (epigrafic) pentru bunic. Cognatio, -onis, s.f., nrudire, rudenie (de snge), rude; Cognatus, adj. 3, 1. rud, nrudit, 2. asemntor, corespunztor.(Guu, G., 1993, p. 83.) Coniugalis, adj. 2, conjugal, de cstorie; Coniugium, -ii, s.n. cstorie, so, soie; Coniux, -iugis, s.f i s.m. soie, so; Coniungo, -ere, -iunxi, -iunctum, vt. a lega, a uni, a-i lua femeie n cstorie etc. Consaquineus adj. 3, din acelai snge, nrudit; Consaquineus, -i, s.m. rud, frate; Consaquinea, ae, s.f. sor; Consaquinitas, -atis, s.f. nrudire (de snge). (Guu, G.,1993, p. 99.) Consobrinus, -i, s.m. vr (dup mam); Consobrina, -ae, s.f. var (dup mam); Consors, -rtis, adj. 1, prta, frate .(Guu, G., 1993, p.101.) Conubium, -ii, s.n. cstorie, dreptul de a se cstori. (Guu, G., 1993, p.107.) Ius conubium era un drept fundamental al cetenilor romani, acest drept fiind una dintre componentele ceteniei romane. Despondeo, -ere, -spondi, -sponsum, v.t. 1 a promite, a rezerva; 2. fig. a promite n cstorie o fat.(Guu, G., 1993, p.131.) Divortium, -ii, s.n. divor, desprire.(Guu, G., 1993, p.143.) Emanicipio, v.i. I, 1.a elibera un fiu de sub puterea printeasc; 2. a da n puterea altuia, a ceda. (Guu, G., 1993, p. 153.) Enuptio, -onis, s.f. mritarea unei femei cu un brbat din afar (din alt clas social, localitate). (Guu, G., 1993, p.155.)

86

Familia, -ae, s.f. 1. familie sau totalitatea membrilor dintr-o cas sau dintr-o gint, 2. scalvii unei case; Familiaris, adj. 2, 1. de cas, ai casei; 2. ai familiei, de familie, avere, bunuri familiale; 3. binecunoscut, intim; 4 cas familial (Guu, G., 1993, p.175.) Filia, -ae s.f. fiic; Filiolus, -i, s.m. copila; Filius, -i, s.m. fiu. (Guu, G., 1993, p.179.) Frater, -ris, s.m. 1. frate, 2. vr; Fraternitas, -atis, s.f. frie; Fraternus adj. 3 fresc, de frate, al fratelui; Fratricida, -ae s.f uciga al fratelui. (Guu, G., 1993, p.184.) Gener, -eri, s.m. ginere; Genitor, -oris, s.m. tat; Gens, -tis s.f. neam, familie; Genticus adj.3 al neamului; Gentilicius adj. 3 de familie, de neam; Gentilis adj. II, 1. propriu familiei, nume de familie; 2 al neamului, naional.; Gentilis, -is, s.m. rud, compatriot; Gentilitas, -atis, s.f. 1. nrudire; 2. rubedenie; Genus, -eris, s.n., 1. neam, familie; 2. fel, mod, spe, categorie. (Guu, G., 1993, p.190.) Hereditas, -atis, s.f. motenire; Heres, -edis, s.m. i s.f. motenitor i motenitoare. (Guu, G., 1993, p.197.) Marita, -ae s.f. femeie mritat, soie; Maritus, -i s.m. so; Maritalis adj. 2 conjugal; Marito, v.t. I a se cstori; Mater, -eris, s.f. mam; Matercula, -ae, s.f. micu; Maternus, adj. 3 matern, dup mam; Matertera, -ae, s.f mtu dup mam; Matricida, -ae., s.m. uciga de mam. Matrimonium, -ii s.n. cstorie, a mrita. (Guu, G., 1993, p. 253.) ; Natio, -onis, s.f neam; nata-, ae, sf. fiic, natus, -i. s.m. fiu Guu, G., 1993, pp. 265-267) Nubo, -ere, nupsi, nuptum, v.i a se mrita, a se cstori.; Nuptiae, -arum s.f. nunt, cstorie; Nurus, -us. s.f. nor. (Guu, G., 1993, p. 271-273.) Pater, -tris, s.m. 1. tat, pl. prini, strmoi(Guu, G., 1993, p. 291.) Pronepos, -otis, s.m. strnepot. (Guu, G., 1993, p. 329.) Socer, -eri, s.m. socru. (Guu, G.,1993, p. 393.) Soror, -oris, s.f., sor; Sororius adj 3 de sor. (Guu, G., 1993, p. 394.) Sponsalia, -ium s.n. logodn. (Guu,G., 1993, p. 398.) Tribus, -us s.f. 1. trib, 2. mprire administrativ geografic a cetenilor romani. (Guu,G., 1993, p. 439.); Iniial au existat trei triburi, fondatoare ale poporului roman: Ramnes, Tities i Luceres. Unigena, -ae adj. m. i f. din aceiai prini. (Guu, G., 1993, p. 446.) Uxor, -oris, s.f. soie. (Guu, G., 1993, p. 449.) Vidua, -ae s.f. vduv. (Guu,G., 1993, p. 459.) Acetia sunt principalii termeni din repertoriul lingvistic al rudeniei romane, termeni selectai de noi n ordine alfabetic. Se observ o varietate destul de bogat, unii dintre acetia gsindu-se i n repertoriul juridic actual. NOTE:
[1] Smbrian, T., Drept privat roman, Reprografia Universitii din Craiova, Craiova, 1993, p. 74. [2] erbnescu, Andra, Cum gndesc i cum vorbesc ceilali. Prin labirintul culturilor, Editura Polirom, Iai, 2007, p. 32. [3] Smbrian, T., op.cit., p. 74. [4] Goody, J., Familia european. O ncercare de antropologie istoric, Traducere de Silvana Dobo, Editura Polirom, Iai, 2003, p. 14. [5] ***Coordonatori Bont, P., Izard, M., Dicionar de etnologie i antropologie, traducere Smaranda Vultur, Radu Rutu, Editura Polirom, Iai, 1999, pp. 295-296. [6] Ibidem

87

[7] ***Coordonator Boudon, R., Autori Baechler, J., Balle, F., Birnaum, P., Boudon, R., Chaezel, F., Cherkaoui, M., Cussin, M., Friedberg, E., Valade, B., Tratat de Sociologie, Traducere din limba francez de Delia Vasiliu i Anca Ene, Editura Humanitas, Bucureti, 1997, pp. 89-96.

BIBLIOGRAFIE:
***Coordonator Boudon, Raymond. Autori Baechler, J., Balle, F., Birnaum, P., Baoudon, R., Chaezel, F., Cherkaoui, M., Cussin, M., Friedberg, E., Valade, B., (1997). Tratat de Sociologie, Traducere din limba francez de Delia Vasiliu i Anca Ene. Bucureti: Editura Humanitas. ***Coordonatori Bont, Pierre, Izard, Michel (1999). Dicionar de etnologie i antropologie, traducere Smaranda Vultur, Radu Rutu. Iai: Editura Polirom. Crcea, Elena, (2007). Dicionar latin-romn, romn-latin. Constana: Editura Steaua Nordului. Dinu, Dana, (2008). Lexicologia limbii latine, Craiova: Editura Universitaria. Goody, Jack, (2003). Familia european. O ncercare de antropologie istoric, Traducere de Silvana Dobo. Iai: Editura Polirom. Guu, Gheorghe, (1993). Dicionar latin-romn, Ediie revzut i completat. Bucureti: Editura tiinific. Smbrian, Teodor, (1993). Drept privat roman. Craiova: Reprografia Universitii din Craiova. erbnescu, Andra, (2007). Cum gndesc i cum vorbesc ceilali. Prin labirintul culturilor. Iai: Editura Polirom.

RSUM
TERMES DU RPERTOIRE LINGUISTIQUE DE LA PARENT CHEZ LES ROMAINS Les relations de famille taient trs importantes pour les romains du point de vue social. Gnralement, les degrs de relation taient tablis par la famille, la race et les tribus. Le marriage et l adoption taient des relations de famille galement importantes. Ces relations tablissaient des diffrenciations de priorit , de proprit et de droit. Le rpertoire linguistique des relations de famille est trs riche et divers et est souvent utilis dans le langage juridique de nos jours. MOTS- CLS: Romains, tribu, famille, gens, relations de famille..

88

Alice TOMA Universitatea din Bucureti

TERMINOLOGIA CA VECTOR AL CULTURII MATEMATICE LA GRANIA DINTRE MILENII


tiine i limbaje de specialitate, n particular, terminologii, evolueaz de-a lungul timpului reflectndu-se reciproc. Studiul lingvistic terminologic are de aceea o importan ndoit: este important n sine, pentru cunoaterea limbii, pe de o parte, i este important prin faptul c reprezint o imagine a tiinelor ale cror terminologii sunt studiate, pe de alta parte. n studiul de fa ncercam s oferim o imagine a terminologiei matematice drept component a culturii romne la grania dintre dou milenii. Gradul de modernizare i de specializare a terminologiilor cunoate valori diferite de la o etap la alta i de la un domeniu la altul. Se poate studia evoluia terminologiilor sub dou aspecte definitorii: apariia i multiplicarea subdomeniilor i dezvoltarea conceptual-lingvistic a inventarului de termeni. Mai exact, se urmrete modul n care conceptele matematice sunt redate de materialul lingvistic. Matematica este tiina n care nimic din ce s-a spus nu este negat, dar la care ntotdeauna exist posibilitatea de a adunga ceva. 1. Domeniu i subdomeniu n secolul al XX-lea. Mrci diastratice Domeniul este, n sens larg, o disciplin sau o tiin din cmpul cunoaterii umane; sfer specializat a experienei umane (VST). Simplificnd datele analizei, am considerat drept indicator de domeniu, marca diastratic, ns dup o re-lectur a acesteia (v. A. BiduVrnceanu 1999 i 2000), pentru a evita incluziunile dintre domenii (nlocuim mrcile subdomeniilor cu mrcile domeniilor corespunztoare), paralelismele mrcilor (echivalm mrcile sinonime sub acelai domeniu) sau absenele unora (recuperate din lectura definiiei lexicografice). n sens restrns, domeniul este vocabularul asociat unei anumite discipline.sau unei sfere de activitate,unei practici sociale determinate. F. Rastier 1995 consider domeniul un tip de clas lexical situat, ntr-o ordine cresctoare ca ntindere. Pentru ali specialiti (R. Losee 1995) o disciplin sau un domeniu este un sector al tiinei sau tehnicii care se ocup de o anumit problematic. Fiecare domeniu utilizeaz un sublimbaj care este o variant particular a limbajului general, cu o ntrebuinare specific a gramaticii i a vocabularului acesteia. Pe de o parte, nu exist nici o demarcaie absolut ntre limba general i special, pe de alt parte, limitele dintre domenii nu sunt stricte. Definim subdomeniul drept domeniu (mic) subordonat unui alt domeniu (mare). Studierea domeniului n sens restrns este n strns legtur cu delimitarea domeniilor cunoaterii n sens larg. Aceasta ar presupune alctuirea unui arbore sau tezaur al cunoaterii n gen Rdule-Timotin (cf. Al. Timotin n 2000: 84 sau F. T. Tnsescu n 2000: 81), ceea ce depete intenia studiului nostru. De aceea apelm la un mijloc care faciliteaz investigaia: mrcile diastratice ca indicator de domeniu utilizate n dicionarele generale ale unei limbi.(v. A.Bidu-Vrnceanu 1997,1999). Domeniile se plaseaz n tipologia mrcilor diastrtice sub factorul stil funcional al limbii i n cadrul acestuia sub marca (tiinific) (Bidu-Vrnceanu 1997: 29). Mrcile din dicionarele romneti recente DEX, VB, DN i DE sunt numeroase, cu variante multiple, determinate de combinaii ntre ele sau cu precizri ca n sintagma, despre cuvinte,
89

spec.(ializat) etc.. Absena total a mrcii de domeniu este una dintre problemele dicionarelor. n afar de faptul c de multe ori sensurile termenilor nu sunt nsoite de o marc diastratic adiacent acestuia, n cazul n care marca apare, nu este corelat cu o arborescen adecvat a domeniilor i nu este unitar utilizat. Se nasc astfel intersecii, incluziuni sau suprapuneri de domenii i subdomenii tiinifice pe care le reflect analiza mrcilor diastratice. De exemplu, mrcile diastratice (gram.), (lingv.) i (fon.) sunt utilizate arbitrar n DEX i relaia de incluziune dintre ele poate fi stabilit numai de un specialist.: (gram.) (lingv.) sau (fon.) (lingv). Sunt subdomenii ale lingvisticii care rmn nemarcate diastratic: lexicologie, lexicografie, pragmatic etc. Aceeai incoeren a arborescenei domeniilor poate fi semnalat i pentru urmtoarele serii de mrci diastratice din alte domenii, inclusiv cele din tiinele matematice. Problema subdomeniilor este complex, n marea familie a cunoaterii tiinifice relaia domeniu subdomeniu poate aprea uneori arbitrar, n condiiile unei dezvoltrii tiinifice permanente, cu naterea unor domenii noi, desprinse din alte domenii sau rezultat al interdisciplinaritaii. Domeniile i subdomeniile pot fi ierarhizate dup diverse criterii. De exemplu, lund ca principal criteriu disciplinele de nvmnt, manualele colare i traducerile (cf. Gh. Chivu), informaii utile pentru textele matematice din secolele precedente.. Rmnnd strict la matematic, dicionarele generale din diferite perioade, chiar cele din a doua jumtate a secolului al XX-lea, nu reflect la nivelul mrcilor diastratice bogia subdomeniilor matematice. Dimpotriv, numrul mrcilor este n scdere fa de secolul al XIX-lea, ceea ce nu corespunde realitii, ci se opune proliferrii subdomeniilor matematicii. Astfel, DEX 1998 are mat. = matematic, geom. = geometrie i inform. = informatic, n situaia c lum n considerare relaia informaticii cu matematica, devenit domeniu independent. Acestor mrci, DEXI 2007 adaug topogr. = topografie, i aceast disciplin fiind situat la limita dintre subdomeniu al matematicii i domeniu independent. Cu alte cuvinte singurul subdomeniu matematic propriu-zis ce are marc diastratic n dicionarele recente este geometria. Diversitatea subdomeniilor matematice actuale poate fi dedus din consultarea disciplinelor predate n specializri i studii superioare n matematic. De asemenea, disciplinele studiate n facultate ne dau informaii despre organizarea i reorganizarea domeniilor independente i a sub-subdomeniilor. Astfel, se desprind din sau au ca fundament important matematica, att informatica, dar i matematicile aplicate. n timp ce informatica a devenit domeniu bine conturat i independent de matematic, matematicile aplicate nu pot fi considerate deocamdat un domeniu strict distinct i precis delimitat. Pornind de la realiti fizice de obicei, se verific ce fel de matematic poate fi aplicat. Informatica este o specializare independent n facultate (Facultatea de matematic, Universitatea din Bucureti), nc de la nivelul anului I. Aceast specializare combin n pregtirea studenilor discipline strict informatice i discipline matematice (Informatic an I: Algoritmi i structuri de date, Programare procedural, Logic matematic i computaional, Algebr, Arhitectura sistemelor de calcul; Informatic an II: Tehnici avansate de programare, Sisteme de operare, Geometrie computaional, Tehnici web, Calculabilitate i complexitate, Probabiliti; Informatic III: Ecuaii difereniale i cu derivate pariale, Programare declarativ, Dezvoltarea aplicaiilor web, SGBD, Tehnici de simulare, Geometrie Riemannian, Topologie, Inele i categorii de module, Curbe algebrice). Matematicile aplicate apar la nivelul licenei (de exemplu, Mate. apl. an II: Mecanic
90

general, Algebr, Ecuaii difereniale i integrale, Analiz matematic, Analiz real, Probabiliti) i se contureaz mai bine la nivelul masteratului unde o specializare este Matematici aplicate in Finane, Actuariat i Biostatistic. Sub-subdomeniile sunt evidente n cazul subdomeniilor clasice, cum ar fi algebra sau geometria. De exemplu, algebra este specializare la nivelul masterului unde se studiaz att alte subdomenii ale matematicii, dar mai ales sub-subdomenii ale algebrei (Master Algebr an I: Geometrie Riemannian, Topologie, Inele i categorii de module, Curbe algebrice; Master Algebr II: Didactica specialitii, Metode analitice n teoria numerelor, Algebre Hopf, Teoria Algebria a Numerelor, Combinatoric n algebre comutative). Apare folosit n denumirile subsubdomeniilor algebrei pluralul algebre. Subdomeniile clasice ale matematicii algebra, geometria, analiza constituie discipline de baz n pregtirea studenilor la nivelul licenei (Matematic an I: Algebr, Analiz, Geometrie, Programare procedural, Logic; Matematic an II: Algebr, Teoria msurii, Ecuaii difereniale, Analiz, Geometrie, Probabiliti; Matematic III: Analiza funcional, Geometrie diferenial, Teoria numerelor, Ecuaii cu derivate pariale, Mecanica mediilor continue, Optimizare liniar). nc de la acest nivel de specializare remarcm prezena unor sub-subdomenii cum ar fi Analiza funcional, Geometrie diferenial, Teoria numerelor. 2. Cultivarea termenilor matematici la nceput de secolul al XXI-lea 2.1. Tradiie Definirea termenilor matematici n dicionare, se remarc prin continuitatea n pstrarea unei anumite distane fa de sensul strict specializat. Lum termenul FUNCIE pentru o analiz mai detaliat. n secolul al XIX-lea sensul matematic apare uneori doar pentru un termen sintagmatic care folosete cuvntul-intrare de dicionar. De exemplu, funcie nu este definit ca termen matematic independent: FUNCTIONE, s. f. functio, actione de fungere, essercitiu, servitiu, officiu: functione publica, functione privata; functionea unei machine de vapore; una functione trigonometrica. (Laurian i Massimu 1871- 1876). Definirea FUNCIEI n DEX (1998: 357) 6. (Mat.) Mrime variabil care depinde de una sau de mai multe mrimi variabile independente pierde din vedere un aspect esenial al funciei de a fi un triplet, fapt consemnat de DMG: funcie (lat. functio, ndeplinire, realizare), triplet format dintr-o mulime E, numit domeniu de definiie, o mulime F, numit mulimea n care funcia ia valori (codomeniu) i o corespondent care asociaz fiecrui element din E un element i numai unul din F (DMG : 119). Discursul matematic are grade diferite de formalizare, nivelul didactic prezentnd aspectul minim. ncercarea unei accesibilizri sporite prin reformulri substaniale (de exemplu, n dicionare de tipul DEX ) conduce la pierderea echivalenei acestui mod de definire cu definiia matematica (v. definiia FUNCIEI).. Definiia termenului matematic are o anumit structur. Definirea reprezint punerea n ecuaie a semnelor i a lucrurilor prin intermediul conceptului (dat fiind c nu se definete, de exemplu PLANUL, ci conceptul de plan) aprnd sub forma unei predicaii de identitate, x este y, fraz fundamental din care se nate toat lingvistica (Rey-Debove 1979: 181). Ca proces, definiia este o operaie logico-semantic prin care se stabilete identitatea de designatum ntre un nume comun i o expresie nominal general (Popa 1972: 69), iar ca produs, definiia este o propoziie necesarmente adevrat al crei subiect definiendum i al crei predicat definiens descriu aceeai clas de obiecte (Popa 1972: 18). Vom avea n vedere cei doi poli ai actului definirii, definiendum i definiens, pe de o parte, i metalimbajul ca material al definirii, pe de alt parte. Creterea ponderii epistemologicului
91

n reflecia actual (deplasarea interesului din planul existenei spre cel al cunoaterii) implic o cretere proporional a operaiilor metalingvistice, ca modaliti de glos, explicitare, precizare a limbajelor. Componenta metalingvistic este inerent funcionrii limbajului i constituirii cunoaterii (omologarea raportului semn-referent, adecvarea ntre propoziii i fenomene): Apelul la metalimbaj este o necesitate att pentru achiziia limbajului ct i pentru funcionarea sa normal. Carena afazic a capacitii de munc este de fapt o pierdere a metalimbajului (Jakobson n Rovena- Frumuani 1995: 113). Este absolut necesar s distingem ntre: a) metalimbaj ca limb artificial compus dintrun stoc de termeni, axiome i reguli (este vorba de metalimbaj n sensul lui Tarski i Carnap, care au introdus aceast distincie sub influena lui Hilbert i a corelaiei matematic metamatematic) i b) metalimbaj ntr-un sens mai puin riguros, n orice caz neformalizat i care este limba natural. Cu aceast a doua accepie a termenului vom opera n cele ce urmeaz. Metalimbajul diferenial n matematic se constituie din dou tipuri principale de material lingvistic limbajul simbolic i limbajul natural ca intermediar pentru a explica simbolul ce prezint caracter formal, universal i reprezint modalitatea principal de exprimare matematic devenit manifest din momentul interiorizrii conceptelor matematice. n discursul matematic definiia se include precis avnd caracter normativ. Aspectul didactic al Mg IX face posibil uneori inserarea definiiei n urma unui proces intuitivinductiv n care situaii imediate sunt treptat abstractizate i aduse la nivelul de exactitate impus de domeniul matematic (SISTEM DE COORDONATE, LOC GEOMETRIC, de exemplu). De cele mai multe ori ns, raionamentul de nelegere a definiiei este deductiv; prezentat n forma general-abstract, definiia cuprinde explicaii descriptive necesare. Structura definiiei este marcat de un metalimbaj (n sensul a) caracteristic: eticheta definiie marcheaz nceputul definiiei; echivalarea dintre definiendum (ceea ce este definit) i definiens (ceea ce definete) este anunat prin se numete, vom numi , se va numi. Deseori asupra definiens-ului se produc operaii de multiplicare, obinndu-se echivalri de tip special pentru definiendum identificate prin se citetei sau se noteaz; un tip de identificare specific geometriei este realizat prin figura geometric la care se face referire exact. Dei termenii matematici pot fi descrii cu elemente proprii definiiilor naturale, chiar ale definiiilor stereotipe (R. Martin 1992: 69), cel mai adesea definiiile sunt convenionale, prescriptive, stipulatorii, apriorice. n ce privete definiia lexicografic nu ne va interesa structura integral pe care i-o descrie lexicograful , ci numai anumite elemente care sunt corelate cu definiia din discursul tiinific sau cu definiia din dicionarul de specialitate. Termenii matematici analizai primesc n Mg IX definiii care se integreaz n discursul logic de unde sunt excluse alte tipuri de discurs. Sub modul axiomatic textul ia matematica de la nceput ntr-o ordine logic, riguros fixat, tradus n armtura constituit din Definiii, Axiome, Teoreme. Remarce alturate discursului logic comenteaz rar o definiie care tocmai a fost dat. Pe msur ce lectorul primete textul, asist la crearea unei relaii matematice de pur abstracie. Aceast realitate matematic exist a priori n mintea matematicianului dar, prin discurs, acesta exercit puterea sa de recreare. Tot aa cum dimensiunea de comunicare cu lectorul este redus la minimum, prin tehnica sa discursiv, enuniatorul se terge n faa discursului. Ordinea nu este euristic, ci logic. Cnd matematicianul zice: s numim cutare entitate n cutare fel, decizia sa are for de lege []. El comite un act de limbaj performativ admis de toi cei asemenea lui. n timpul ntregului
92

su discurs, expresia introdus va avea sensul astfel decretat, pur i simplu prin faptul c el a proferat (sau a subneles) anumite cuvinte ca numitori. (Y. Gentilhomme 1995: 93). Definiiile din manualul Mg IX, adresndu-se unui nivel mediu de specializare, sunt adecvate acestuia, situndu-se, ca grad de formalizare, ntre definiiile din DEX i definiiile din dicionarele de specialitate: DGM i DMED. Urmrind termenii matematici n DEX putem distinge trei atitudini diferite fa de nregistrarea sensului matematic al acestora: a) absena nregistrrii termenului avnd numai sens specializat (de exemplu IZOMETRIE); b) absena precizrii sensului matematic (de exemplu EXTERIOR, DREAPT, MIJLOC); c) nregistrarea termenului, inclusiv a sensului matematic. n acest ultim caz ntlnim diferene realizate prin utilizarea mrcilor diastratice: absena acestora (UNGHI, LATUR, SUPLIMENT, VRF) sau prezena mrcii diastratice indicatoare ale domeniului (de exemplu: CONGRUENT, DREPTUNGHI, PERPENDICULAR). Utilizarea mrcilor diastratice n DEX este neunitar; lipsa continuitii se face remarcat prin absena unui principiu constant de distribuire a termenilor ntr-un anumit subansamblu matematic. Datorit incluziunilor succesive dintre mrcile diastratice (de exemplu: despre figuri geometrice Geometrie Matematic) sensul unor termeni ncadrai sub indiciul unui subansamblu mai restrns ar putea fi suprancadrat, corect i ntr-un subansamblu mai amplu, ns relaia invers nu poate fi ntotdeauna verificat, numai intervenia specialistului putnd distinge subincluderile valide. De exemplu, dac orice orice termen matematic poate fi nregistrat sub Matematic ca semn diastratic (PLAN, PERMUTARE etc.), restrngnd la Geometrie nu putem reine dect o parte (PLAN etc.) .a.m..d. n corpusul de termeni analizat, mrcile diastratice se refer la ansambluri foarte restrnse (Despre dou elemente aparinnd unor figuri geometrice n care exist o coresponden determinat) (pentru termenul OMOLOG); (Despre figuri geometrice), (pentru termeni ca DREPTUNGHI, CONGRUENT, ORTOGONAL); (Despre drepte i planuri p. ext. despre obiecte sau pri ale lor, despre poziia lor etc.) (pentru PERPENDICULAR); b) subansambluri mai ample, reprezentnd un domeniu matematic: (Geom.) (pentru termenul PLAN) sau c) la domeniul general, al matematicii integrale: (Mat.) (pentru PERIMETRU). Uneori este simit incluziunea dintre mrcile diastratice utilizate i atunci apar suprapuneri ale acestora de tipul: (Mat.; despre dou puncte aparinnd aceleiai figuri geometrice sau la dou figuri diferite; p. ext. despre dou figuri geometrice) (pentru SIMETRIC). n cazul cuvintelor polisemantice nregistrate n DEX se impune observarea poziiei ocupate de sensul matematic. Se constat c sensul matematic poate fi primul (deci, sens principal, conform grilei de nregistrare a sensurilor n dicionar) (de exemplu, OMOLOG, PERIMETRU), ultimul (de exemplu, LATUR, MEDIATOR) sau ntre celelalte sensuri (FUNCIE, VRF, etc.) (n ultimele dou cazuri sensul matematic fiind considerat drept sens secundar). Arbitrar este n DEX inserarea sau nu a termenilor strict specializai. Dac ECHILATERAL, COSINUS, SINUS, SEMIPLAN, DREPTUNGHIC, ISOSCEL etc. sunt nregistrai IZOMETRIE nu este nregistrat. Alegerea ndreptit potrivit criteriului frecvenei fa de unii termeni (ECHILATERAL, DREPTUNGHIC, ISOSCEL), dar subiectiv prin raportare la alii (SEMIPLAN). Analiza metalimbajului din DEX comparativ cu dicionarele de specialitate (DMG i DMED) aduce rezultate interesante. Spre deosebire de acestea, n care se combin limbajul
93

natural de specialitate i limbajul artificial de specialitate, DEX-ul renun total la limbajul codificat - simbolic traducnd definiiile termenilor matematici n limba natural; pierderile apar inevitabil, uneori permindu-se ntr-o lectur de nespecialist apariia inexactitilor (de exemplu, definirea FUNCIEI). Definirea sensului matematic n DEX 6. (Mat.) Mrime variabil care depinde de una sau de mai multe mrimi variabile independente (DEX: 357) pierde din vedere aspectul esenial al funciei de a fi un triplet (ceea ce DMG semnaleaz clar: funcie [lat. functio ndeplinire, realizare], triplet format dintr-o mulime E, numit domeniu de definiie, o mulime F, numit mulimea n care funcia ia valori (codomeniu) i o coresponden care asociaz fiecrui element din E un element i numai unul din F (DMG: 119). n schimb, definiia din DEX reine un aspect secund al FUNCIEI i anume c aceasta poate avea una sau mai multe variabile, fapt neprecizat n manualele de liceu, dar precizat n DMG: Dac E este o submulime a lui Rn funcia se numete de n variabile. n dicionarele de specialitate (DMG i DMED) structura definiiei este asemntoare celei din manual MgIX (pentru analiza discursiv a definiiei v. Cap. 8). Sunt prezente n plus etimologia termenilor (n DMG), binevenit prin fondul noional intuitiv pe care l activeaz prin traducerea sensului originar, unele informaii istorice privind contribuia unor matematicieni la constituirea noiunii respective (DMG) i informaii traversnd diverse arii matematice (geometrie euclidian, geometrie diferenial etc.) interesate de conceptul abordat (DMG i DMED). Se constat distincii n ceea ce privete intrrile i subintrrile ntre dou dicionare de specialitate. DMG este conceput ca un ansamblu alctuit numai din intrri, dei aflate uneori n raport de incluziune (de exemplu: FUNCIE FUNCIE ANALITIC FUNCIE BIJECTIV FUNCIE INJECTIV etc. fiecare constituie cuvnt-vedet), n timp ce DMED are articole formate din intrri i subintrri acolo unde situaia o reclam (de exemplu: FUNCIE este singurul cuvnt vedet (intrare), iar FUNCIE BIJECTIV i FUNCIE INJECTIV sunt subintrri). Unii termeni matematici sunt productivi sintagmatic. ncercm s distingem particularitile semantice ale termenului-pivot care permit constituirea unui numr mai mare de sintagme pornind de la acesta. De exemplu, GRUPURI n sintagma grup de sunete d natere unui termen lingvistic (desemnnd global realiti ca diftongi sau triftongi), iar n sintagma grup abelian desemneaz o realitate matematic, un grup a crui lege de compoziie este comutativ. Termenul-pivot cu cea mai mare productivitate de sintagme (aproape dublu fa de urmtorul clasat) este FUNCIE. Unei productiviti sintagmatice intradomeniale bogate i se asociaz o productivitate sintagmatic extradomenial bogat. De cele mai multe ori, termenul baz este un obiect (concret sau abstract). Termenul FUNCIE este inclus n urmtoarele sintagme matematice: FUNCIA beta, ~ constant, ~ de gradul doi, ~ de gradul nti, ~ densitate de probabilitate, ~ gama, ~ identic, ~ lui Euler, ~ lui Hamilton, ~ lui Lagrange, ~ omografic, ~ parte ntreag, ~ signum, funcie analitic, ~ armonic, ~ bijectiv, ~ biunivoc, ~ caracteristic, ~ compus, ~concav, ~ continu, ~convex, ~ cresctoare, ~ de distribuie, ~ de for, ~ de probabilitate,~de repartiie, ~ cresctoare,~de selecie, ~de variabil complex, ~ elementar, ~ exponenial, ~ injectiv, ~impar, ~ invers, ~ logaritmic, ~ monogen, ~ monoton, ~ omogen, ~ par, ~ polinomial, ~ putere, ~ radical, ~ raional, ~ raional ntreaga, ~ de dou variabile reale, ~ real de m variabile reale, ~ reciproc, ~ simetric, ~ surjectiv, ~ uniform continu, FUNCII circulare directe, ~ circulare inverse, ~ hiperbolice, ~ speciale, ~ trigonometrice.
94

Se observ c sensul din definiia lexicografic (DEX: 6. ( Mat.). Mrime variabil care depinde de una sau de mai multe mrimi variabile independente.; DMG : triplet format dintr-o mulime E, numit domeniu de definiie, o mulime F, numit mulimea n care funcia ia valori (codomeniu) i o coresponden care asociaz fiecrui element din E un element i numai unul din F [].) se pstreaz n fiecare dintre contextele fixe. Din punctul de vedere al subcategoriilor semantice stabilite anterior, FUNCIE se ncadreaz ntre obiectele abstracte. Termenul FUNCIE este suportul unei largi microinterdisciplinariti: (adm.) funcie public, funcie public teritorial ; (fiziol.) funcie de nutriie, funcie de reproducere, funcii digestive ; (chim.) funcie acide, (lingv.) funcie denotativ ; (gram.) funcie sintactic ; (log.) funcie propoziional ; (ec.) funcie de producie, funcie comercial). Urmrind transferul sintagmelor constatm c nici o sintagm matematic nu apare ntr-un alt domeniu ntr-o preluare identic. De exemplu, FUNCIE, termen cu productivitatea sintagmatic maxim n matematic nu ofer celorlalte domenii nici unul din contextele fixate n matematic. Mai mult dect att n dou dintre cele trei domenii de interdisciplinaritate apare independent (fiziologie i logic), numai n gramatic aprnd ca sintagm fix funcie sintactic. 2.2. Inovaie. Definirea i metalimbajul matematic Modernizarea limbajului matematic se produce cu precdere la nivelul metalimbajului, al definirii. Dei matematica este un domeniu concentric, n matematic termenii trecnd n metalimbaj, ceea ce nu se ntmpl, n general, n dicionarele din secolul al XIX-lea; numai spre sfritul acestui secol metalimbajul e din ce n ce mai bogat n termeni matematici. Tendina aceasta amintete c matematica e, din acest punct de vedere, un "limbaj nchis". Iat spre exemplificare cteva definiii din prima parte a secolului, pentru termenii ALGEBR, ECUAIE, POLIEDRU, DIAGONAL: algebr, parte de matematic ce ne nva a calcula cu litere (Stamati 1851); quation (fr.) - t. d'algbre - ecuaie, potrivire ntre dou sau mai multe ctimi algebrice (Poenar 1840) (nu apare egalitate, nc nu era mprumutat); ecuaie, ecuaciune - expresie, formul ce rostete ntre potrivirea preului, valorei ntre dou ctimi deosebite (Stamati 1851); poliedru - trupu mrginitu de mai multe fee drepte (Stamati 1851); diagonalu, curmeziu de la un unghi la altul (Stamati 1851). Metalimbajul ocolete termenii de specialitate, fr a fi ns posibil excluderea total a acestora: A CALCULA, FORMUL,FEE DREPTE, UNGHI. Relativa ndeprtare de termenii specializai n metalimbaj se poate realiza cu mai mare uurin n cazul termenilor metamatematici i, ntro oarecare msur, n cazul termenilor matematici propriu-zii cu nivel mai mic de abstractizare. Termeni matematici simpli pivot al termenilor matematici sintagmatici. Libertatea contextual e n general o surs de sensuri noi. Termenii matematici utilizai att independent de context ct i n sintagme (libere) sunt cei mai numeroi, depind att numrul termenilor-sintagm, ct i numrul termenilor matematici independeni: ACCELERAIE, ACCES, BAZ, CALCUL, CORP, CUADRATUR, CURB, DEMONSTRAIE, DEPLASARE, DISTAN, ECUAIE, ELICE, ELIPS, ENERGIE, ENTROPIE, EVENIMENT, EXPRESIE, FACTOR, FASCICUL, FOR, FRECVEN, FUNCIE, GRAD, GRUP, IPOTEZ, LEM, LINIE, LUNUL, MATRICE, MEMORIE, METOD, PLAN, POL, POLAR, POLIGON, PRINCIPIU, PRISM, PROB, PUNCT, RADICAL, RANDAMENT, SFER, SPAIU, STABILITATE, SUBSTITUIE, TRANSFORMARE, TRIUNGHI, VARIABIL, VECINTATE, VECTOR, VITEZ, ZON. De exemplu, ECUAIE avnd sensul relaie matematic ntre mai multe mrimi
95

cunoscute i necunoscute, valabil numai pentru anumite valori ale mrimilor necunoscute (DEX) apare ca termen-pivot (cap de grup sintactic) n sintagme bidimensionale (formate din dou cuvinte): ECUAIA cldurii, ECUAIA coardei, ECUAIE algebric, ECUAIE diferenial, ECUAIE diofantic, ECUAIE exponenial, ECUAIE funcional, ECUAIE integral, ECUAIE iraional, ECUAIE logaritmic, ECUAIE transcendent, ECUAIE trigonometric, ECUAII echivalente. Comportamentul morfologic al termenului pivot se modific n funcie de tipul determinantului. Un determinant substantival genitival impune obligativitatea articulrii capului de grup sintactic. Termenul pivot ECUAIE este ntlnit i n sintagme multidimensionale (alctuite din mai mult de dou cuvinte): ECUAIA fundamental a dinamicii, ECUAIA lui Kepler, ECUAIA lui Laplace, ECUAIA unei curbe, ECUAIA unei suprafee, ECUAII cu derivate pariale. Sensul termenului pivot se menine n fiecare dintre sintagme. Cuvintele determinante nu vin dect s precizeze restricii asupra componentelor ecuaiilor i s claseze ecuaiile n diferite tipuri cu particulariti bine determinate. 3. Mobilitate conceptual-semantic n matematic? La nceputul secolului al XX-lea reapare posibila confuzie dintre cerc-linie i cerc-suprafa. Al. Resmeri rezerv liniei denumirea de circonferin: cerc s. n. (lat. circulus). Geom. 1) Suprafa plan rotund, adic mrginit de o circonferin [sic!]; 2) legtura ce ine doagele dela un vas; 3) fig. Adunare de persoane, n anume scop; 4) localul unde se adun aceste persoane; 5) ntindere anumit, cuprins; 6) cerc viios. raionament defectuos ce nu duce la o concluzie. (Al. Resmeri 1924). A. Scriban remarc posibila sinonimie pe care o permite expresia CERC, ntre conceptele cerc-linie i cerc-suprafa, fr a clarifica preferina pentru unul sau altul dintre concepte: 1) cerc n., pl. ur (lat. ccus, it. sp. pg. cerco. V. arc). Suprafa plan limitat de o circumferen. Circumferena nsi: a descrie un cerc. Circumferen, cingtoare de lemn or de fer cu care se leag doagele butoulu. Fig. Reuniune, adunare: cerc numeros. ntindere, limite: cercu tiine omenet. Cerc viios, raionament viios care ar trebu ma nt s probeze cea ce servete a proba, cum ar fi: opiu adoarme fiind-c are proprietatea somnifer. n cerc, circular, n form de cerc. Cerc de butuc, cerc care leag do catarguri, do grinzi. (A. Scriban 1939). Situaia se schimb parial n a doua jumtate a secolului al XX-lea. Iat o prezentare comparativ a definiiilor din dicionare i manual a conceptului de cerc n care se observ modalitatea de operare a seleciei n materialul limbajului pentru exprimarea definiiei potrivit scopului vizat i publicului cruia se adreseaz textul respectiv. a) DEX (nregistrm numai sensul matematic): CERC, cercuri, s. n. i. 1. Figura geometric plan format din mulimea tuturor punctelor egal deprtate de un punct fix; circumferin; suprafaa limitat de aceast figur. Cerc polar []. III. Disc gradat, ntrebuinat la unele instrumente de msur pentru calcularea unghiurilor. Cerc de busol. [] Am folosit ghilimelele pentru matematic deoarece sensul nu mai poate fi considerat astfel din momentul sinonimiei cu disc (v. 5.2.2.2 LM = LC). b) Manual: Definiie. Fie r R, r > 0 i O un punct din plan. Se numete cerc de centru O i raz r locul geometric al punctelor M din plan pentru care OM = r. Se noteaz C(O,r)= {M/OM=r}. (fig. III.1.)
96

O x

Fig. XVI Cerc (fig. III.1.) Elementele din limba natural se combin cu elemente codificat-simbolice, opacizarea coninutului n faa neiniiatului fcndu-i simit prezena. c) DMG: Cerc [lat. Circus cerc], curba plan, loc geometric al punctelor situate la aceeai distan r (numit raza cercului)de un punct fix O (centrul cercului). Fa de un reper cartezian ortogonal, cercul cu centru C (a,b) i raza r are ecuaia: x2 + y2 2ax 2by + (a2 + b2 r2) = 0; Ecuaia general a unui cerc este: A (x2 +y2) + Bx + Cy + D = 0 Ecuaiile parametrice ale cercului sunt: x = a + r cos t Y = b + r sin t, n care t este unghiul fcut de raza vectoare a unui punct al cercului cu semiaxa pozitiv a absciselor (fig. 19). n coordonate polare cu polul n centru ecuaia cercului are forma: q = a. Lungimea cercului este: L = 2 r, Iar aria domeniului mrginit de cerc se determin prin formula: A= r2 Definiia cercului a fost formulat iniial de ctre Euclid (sec. III .e.n.). Se mai numete circumferin. (VB) Este nregistrat o sinonimie (cerc = circumferin), situaie destul de rar n matematic. Opacizarea mesajului se accentueaz pe msur ce se adaug informaii noi codificate. DMG cuprinde i alte intrri referitoare la cerc: CERC CIRCUMSCRIS UNUI POLIGON, CERC DE CURBUR, CERC DIRECTOR, CERC EXNSCRIS UNUI TRIUNGHI, CERC NSCRIS UNUI POLIGON, CERC MARE AL UNEI SFERE, CERC MIC AL UNEI SFERE, CERC ORTOTOMIC, CERCURI ORTOGONALE, CERC OSCULATOR, CERC PRINCIPAL, CERC TRIGONOMETRIC, CERCUL CELOR NOU PUNCTE (CERCUL LUI EULER), CERCUL LUI APOLLONIUS, CERCUL LUI MONGE (CERCUL ORTOPTIC), CERCURI CONCENTRICE, CERCURI ADJUNCTE ALE UNUI TRIUNGHI, CERCURILE LUI CARNOT, CERCURILE LUI CHARLES, CERCURILE LUI MALFATTI, CERCURI SECANTE. d) DMED CERC. Este locul geometric al tuturor punctelor din plan care au aceeai distan r fa de un punct fix M (fig. 22). M este centrul cercului i r raza cercului.

97

M x

A M

Fig. XVII Notaii n cerc (fig. 22) Orice segment care unete centrul M cu un punct al cercului este raz. Segmentele care unesc dou puncte pe cerc i conin i centrul sunt diametre. Pentru lungimile acestor segmente folosim tot denumirea diametru d = 2r, dac considerm diametrul i raza ca lungimi. De aici, uneori, raza este denumit semidiametru. Cercul delimiteaz suprafaa cercului;ea este mulimea tuturor punctelor P, a cror distan de la centrul M este maximum r, deci pentru care MP r. Suprafaa cercului, care este uneori denumit pe scurt cerc, se afl n stnga, dac parcurge linia cercului n sens contrar acelor de ceasornic (pozitiv din punct de vedere matematic). Un punct P se afl n interiorul I al cercului numai atunci cnd, MP < r, Se afl n afara A a cercului cnd, MP > r, Se afl pe cerc cnd MP = r. (DMED). Definiia este mai permisiv acceptnd echivalenta ntre cerc i suprafaa cercului numit tot cerc. Articolul se continu cu subintrrile: CERC I DREAPT, UNGHI LA CENTRU, CERC I TRIUNGHI, CERC I PATRULATER, CERC I POLIGON, CERC I CERC, SEGMENT DE CERC, SECTOR DE CERC, ECUAIA CERCULUI I CONDITIA DE TANGENT, i este urmat de intrrile CERC CIRCUMSCRIS, CERC EXNSCRIS, CERC NSCRIS, CERC MARE (MIC) AL SFEREI, CERCUL LUI EULEDR, CERCUL LUI THALES. Dac DEX- ul elimin utilizarea limbajului artificial de specialitate i pierde seme importante ale conceptului de CERC, DMG i DMED combin codul lingvistic i nonlingvistic i asigur transmiterea corect a conceptului respectiv, iar discursul realizeaz accesibilizarea prin gradarea i explicitarea fiecrui sem substanial cumulat n sensul final. Definiia este parte integrant a textului matematic n care discursul logic este lipsit de intersecia cu alt tip de discurs. Raionamentul matematic aprioric preexistent n mintea matematicianului se recreeaz prin nlnuirea Definiie-Axiom-Teoreme. Emitorul i receptorul mesajului se estompeaz n faa discursului de specialitate clar formulat. Remarci alturate discursului completeaz rar o definiie care tocmai a fost dat. Alegerea definiendum-ului este arbitrar, matematicianul profernd un anumit termen sau altul. Definiia este performant.. Astfel sunt create obiecte matematice care, la rndul lor, mbogite cu proprieti realizabile n acest univers formal matematic permit continuarea raionamentului. n cazul definiiilor relaionale rspunsul este de tipul definitul este in relaie cu un anumit lucru. Sunt cuprinse aici definiiile tuturor termenilor matematici sintagm, obinui prin atribuirea unor proprieti noi unor concepte deja existente. De exemplu, conceptul de CERC d natere prin adugarea unor proprieti restrictive termenilor-sintagm: CERC TRIGONOMETRIC; CERCURI SECANTE; CERCURI TANGENTE; CERCURI CONCENTRICE : Cercul C de raz 1, mpreun cu reperul O, A; B; fixat i cu sensurilor pozitiv i negativ stabilite, poart denumirea de cerc trigonometric (MgIX: 89).

98

4. Concluzii Terminologia matematic n secolul al XIX-lea evolueaz de la predilecia pentru calc la predilecia pentru mprumut. Metalimbajul textelor este radical diferit de metalimbajul dicionarelor, semn al faptului c tiina, n general, rmne deocamdat departe de mase sau cel puin lexicograful nu resimte necesar s introduc n dicionar definiii matematice de un nivel tiinific prea ridicat, cum se ntmpl n cazul altor tiine. Se vede nc din secolul al XIX-lea c matematica nu este domeniu de cultur ceea ce remarc Solomon Marcus pentru secolul al XX-lea. Mai mult, puini dintre termenii matematici sunt nregistrai de dicionare. n secolul al XX-lea se pstreaz, la nivelul dicionarelor, chiar dac pe un alt nivel, inconsecvena n nregistrarea mrcilor de domeniu i de subdomeniu. Putem vorbi n acest caz de tradiia subdomeniilor matematice reflectate lexicografic. n schimb, metalimbajul este modernizat. Vorbim, n acest caz, de inovaie n definirea conceptelor matematice n dicionare. Subdomeniile clasice ale matematicii (algebra, aritmetica, geometria) sunt bine reprezentate n secolul al XIX-lea att prin mrci diastratice n dicionare n special n cele bilingve ct i prin discipline de nvmnt i materiale utilizate de acestea, traduceri sau opere originale. n secolul al XX-lea, dicionarele sunt mai puin interesate de nregistrarea mrcilor diastratice marcnd subdomeniile. Dac lum ca reper disciplinele de nvmnt ca argumente ale dezvoltrii subdomeniilor matematice, observm o dubl tendin n matematic: pe de o parte, dezvoltarea unor sub-subdomenii ale subdomeniilor clasice (algebr, geometrie, analiz) i, pe de alt parte, desprinderea i dezvoltarea unor domenii distincte ce au matematica drept component fundamental (informatic, matematici aplicate). Dependena acestor discipline de matematic are grade mai mici (informatica) sau mai mari (matematici aplicate) i pare c evoluia lor este spre creterea independenei i a specializrii interne. Proliferarea sub-subdomeniilor matematice este vizibil n trecerea de la un nivel de nvmnt la altul. Astfel nivelele gimnazial i liceal perpetueaz subdomeniile clasice ale matematicii, iar nivelul universitar face posibil apariia sub-subdomeniilor, n special n trecerea de la licen la master, dar nu numai. Dac ncercm plasarea cronologic a subdomeniilor matematice, remarcm c exist subdomeniile clasice, aprute nainte de secolul al XIX-lea, trigonometria, aprut n secolul al XIX-lea i proliferarea sub-subdomeniilor n secolul al XX-lea, ca i apariia domeniilor rezultate din interdisciplinaritate (de exemplu, matematici aplicate). Dac trigonometria intr n romn prin intermediul traducerii, n secolul al XX-lea, putem vorbii de naterea unor sub-subdomenii ale matematicii sau cel puin de apariia unor rezultate matematice importante direct pe trm romnesc graie unor oameni de tiin, matematicieni ca Gheorghe Vrnceanu. Termenii subdomeniilor bine reprezentate n secolul al XX-lea (aritmetica, geometria, trigonometria) se remarc, n general, printr-un grad ridicat de modernizare, ceea ce are drept consecin pstrarea continuitii i a tradiiei n secolul al XX-lea. Modernizarea terminologiei matematice variaz ns de la un subdomeniu la altul. Astfel, n timp ce n algebr, cu excepia denumirilor operaiilor de baz, termenii matematici sunt deja modernizai i se pstreaz n secolul al XX-lea (CALCUL ALGEBRIC, SISTEM DE TREI ECUAII CU TREI NECUNOSCUTE, LOGARITMI, INECUAII, ECUAII DE GRADUL NTEIU CU O SINGUR NECUNOSCUT), n trigonometrie exist multe calcuri perifrastice care vor fi nlocuite de mprumuturi (DEZLEGAREA TRIUNGHIULUI
99

REZOLVAREA TRIUNGHIULUI, RAZE NDOIOASE RAZE CURBE, CONSTRUCIA TABLELOR CONSTRUCIA TABELELOR). Discontinuitatea termenilor algebrici n trecerea de la secolul al XIX-lea la secolul al XX-lea se face simit la nivel morfologic, unde pluralul sau singularul este marcat diferit de la un secol la altul (ecuaiuni ecuaii, fraciuni fracii, progresiuni progresii, sistem sistem). De altfel, variabilitatea morfologic cu referire la alternane ntre formele de plural este o problem prezent nc n limba actual. Continuitatea ntre secolele XIX-XX se manifest uneori la nivelul metalimbajului utilizat de dicionarele generale n definirea termenilor matematici. Este n acest sens surprinztoare perpetuarea definiiei incomplete a FUNCIEI de la un dicionar la altul, de al un secol la altul, dei n lexicografia francofon de unde se inspir adesea lexicografia romneasc acest lucru nu se ntmpl. ns, n general, metalimbajul matematic evolueaz substanial de la secolul al XIX-lea la secolul al XX-lea. Exemplul definiiei pentru ECUAIE este evident. Diferena dintre definiiile ECUAIEI n cele dou secole pune n eviden evoluia nelegerii acestui concept; cu toate c esena sensului se pstreaz, forma, expresia definirii conceptului este radical rafinat. Inovaia n terminologia matematic nu este att calitativ (puine schimbri se mai produc n terminologia deja fixat, cel puin n domenii avansate ca algebra), ct cantitativ. Acumularea de noi termeni se realizeaz mai ales prin crearea de noi termeni sintagmatici pornind de la termeni de baz deja existeni. Este evident n acest sens caracterul prolific al unor termeni ca FUNCIE sau ECUAIE. REFERINE BIBLIOGRAFICE
Bidu-Vrnceanu, Angela (1997): Mrcile stilistice (diastratice) n DEX i importana lor normativdidactic, n Limb i literatur, vol. 1, 19-23. Bidu-Vrnceanu, Angela (1999): Mrcile stilistice (diastratice) ale lexicului specializat n DEX2, n Limba romn, XLVIII, 1-2, Editura Academiei Romne, Bucureti. Bidu-Vrnceanu, Angela coord. (2000)- Lexic comun, lexic specializat, Editura Universitii din Bucureti, Bucureti. Bidu-Vrnceanu, Angela coord. (2001)- Lexic tiinific interdisciplinar,Editura Univesitii din Bucureti, Bucureti.. Cplescu, Dina (1962) Omagiu Iordan "Din istoria terminologiei geografice n limba romn, p 871-876. Chivu, Gh. (1980), Stilul celor mai vechi texte tiinifice romneti. III - Stilul textelor matematice, Limba Romn, p.141-147. Gentilhomme, Yves (1995): Contribution une reflection sur les locutions mathmatiques ; n Cahiers de lexicologie, 66, 5-37. Ionescu, Ion "Prima aritmetic tiprit n limba romn n Gazeta matematic XLI 1935", 20-24. Losee, Robert M. (1995): The Development and Migration of Concepts from Donor to Borrower Disciplines: Sublanguage Term Use in Hard & Soft Sciences, n proceeding of the Fifth International Conference on Scientometrics and Informetrics, Chicago, June 1995, 265-274. Martin A. (1992) : Thorie de la diffusion des innovations et implantation terminologique, Terminologies nouvelles, 7, 34-4 1. Popa , Cornel (1972): Teoria definiiei , Editura Stiinific , Bucureti. Rastier, Franois (1995) : Le terme : entre ontologie et linguistique, n Banque des mots, 7, 35-65. Rey-Debove, Josette (1978): Le metalangage. tude linguistique du discours sur le langage, Paris, Le Robert. Rovena-Frumuani, Daniela (1995) : Semiotica discursului tiinific, Editura tiinific, Bucureti. Timotin, Tnsescu in *** (2000): Terminometro. La terminologie en Roumanie et en Rpublique de Moldava, Hors srie No. 4, Union Latine. Toma, Alice, (2006, 2008): Lingvistic i matematic, Bucureti, Editura Universitii Bducureti. 100

Ursu, N. A., Despina Ursu, (2004), mprumutul lexical n procesul modernizrii limbii romne literare, vol. I, Studiu linvistic i de istorie cultural, Editura Cronica, Iai. Ursu, N. A. (1969) Formarea terminologiilor tiinifice romneti, Editura tiinific, Bucureti. Dicionare Antonescu (1862) = Antonescu, G. M. (1862) Dictionar Rumn, Buccuresci, Imprimeria Nationale a lui Stephan Rassidescu. Costinescu (1870) = Costinescu, Ion (1870) Vocabularu romano-francesu, Bucuresti. LaMa(1876) = Laurianu, A. T.; Massimu, J. C. i colab. (1871- 1876) Dictionariulu limbei romane, Bucuresci, Nova Tipographia a Laboratoriloru Romani 19. Strat'a Academiei. PP (1862) = Protopopescu, P.; Popescu, V. (1862) Nou dictionaru portativu de toate dicerile radicale i streine reintroduse i introduse n limb, coprindendu i termeni cientifici i litterari, vol. I, Bucuresci, Tipografia lui Toma Teodorescu. Resmeri (1924) = Resmeri, Alexandru (1924), Dicionarul etimologico-semantic al limbei romne, S. A. Craiova, Institutul de Editur Ramuri. Scriban (1939) = Scriban, Agust (1939), Dicionaru limbi romnet, Iai. VFR (1840-1841) = Poenar, P. 1840-1841 Vocabular francezo-romnesc, Bucureti, Tipografia Colegiului Sf. Sava. DE = (1986) Mic dicionar enciclopedic, Ed. a III-a revzut i adugit, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1986. DEX = Coteanu, Ion; Seche, Luiza; Seche, Mircea (coord.) (1998): Dicionarul explicativ al limbii romne, Ediia a II-a, Bucureti, Editura Univers Enciclopedic. DEXI = Dima, Eugenia (coord. t.), (2007), Dicionar explicativ ilustrat al limbii romne, Arc & Gunivas, Chiinu. DGSL, DL = Bidu Vrnceanu, Angela; Clrau, Cristina; Ionescu-Ruxndoiu, Liliana; Manca, Mihaela; Pan-Dindelegan, Gabriela; Stan, Camelia; Rdulescu, Marina (1997): Dicionar general de tiine ale limbii, Bucureti, Editura tiinific. DMED = (1995) Dicionar de matematic, Bucureti, Editura Danubius. DMG = Iacob, Caius (coord.); Bobancu, Vasile (elab.) (1974): Dicionar de matematici generale, Bucureti, Editura Enciclopedic Romn. DN = Marcu, Florin; Maneca, Constant (1986): Dicionar de neologisme, Ediia a III-a, Bucureti, Editura Academiei Republicii Socialiste Romnia.

Surse
Asachi, G. Aga (1836) Elemente de matematic. Partea I. Aritmetic, Iai, Tipografia Albinei, pp. 208. Culianu, N. (1890) Cursu elementaru de algebra, Jassi, Tipografia Naional, pp 270. Desdouits, L. M. (Pop, G. Slugerul trad.) (1850) Elemente de aritmetc raional, Bucureti, Tipografia Colegiului Sf. Sava, pp. 172. (translit. ns) D. P. (culeas de) (1850) Elemente de trigonometrie drept-liniat i sferic, Bucureti, Tipografia Kolegiului Sf. Sava, pp. 172 + 7 (figuri). MgIX = Coa, Augustin ; Rduiu, Mariana ; Rado, Marta ; Vornicescu, Florica (1989): Matematic. Geometrie i trigonometrie. Manual pentru clasa a IX-a, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, p. 53. Mo Ptru sau nvtorul de sat (1839) Geometrie practic. Convorbiri asupra geometriei, Bucureti, Tipografia Colegiului Sf. Sava, pp 96 + 96. Poenaru, Petre (1837) Elemente de geometrie dup legendre, Bucureti, Tipografia lui Eliad, pp 336 + 14 + 12. Pop, G. Slugerul (trad.) (1852) Elemente de geometrie, Bucureti, Tipografia Colegiului Naional, pp. 277 + 7. (translit. ns) http://fmi.unibuc.ro/ro/orar_studenti/

101

RESUM
LA TERMINOLOGIE ET LA CULTURE MATHEMATIQUE A LA FIN DU XXE SIECLE Pour prsenter un aspect de limpact culturel des mathmatiques jtudie linventaire et les caractristiques de leurs principaux termes, leurs usage textuel et leur prsence dans les dictionnaires gnraux. En outre, les marques diastratiques donnent aussi des informations en ce sens. Il savre que les marques ne refltent pas le progrs des mathmatiques qui dveloppent plusieurs sous domaines au XXe sicle certains dentre eux devenues sciences indpendantes par une multiplication corespondente des marques. Le passage dun sicle lautre, au carrefour des deux milnaires est situ entre tradition et modernisation, entre le conservationisme et linovation au niveau des mots qui ont un double rle, de communication en langue commune et de communication en langage spcilis (cf. f u n c i e = fonction), respectivement au niveau du mtalangage de leur dfinition (cf. e c u a i e = quation). Ce qui reste constant au fil des annes est la modalit de construction des concepts mathmatiques (cf. c e r c = cercle). Mots-cl: culture mathmatique, terminologie, terme mathmatique, dictionnaires, marques diastratique, domine, dfinition, mta langage.

102

Ana-Maria TRANTESCU Universitatea din Craiova

PROBLEME TERMINOLOGICE N DEFINIREA UNITILOR FRAZEOLOGICE N ROMN I ENGLEZ. O PERSPECTIV CONTRASTIV


1. Introducere n procesul comunicrii, vorbitorii recurg la mbinri de cuvinte, vorbirea uman constnd n sintagme (Iordan, 1975:209). Dintre aceste mbinri, adevrate inovaii lingvistice iniial produse individuale spontane cele care au satisfcut unele necesiti de expresie i s-au conformat sistemului limbii s-au generalizat, ptrunznd n circuitul limbii comune. Exist dou tipuri majore de mbinri de cuvinte: mbinrile libere de cuvinte i mbinrile stabile de cuvinte. Florica Dimitrescu (1958:30) definete mbinrile libere ca asocieri de dou sau mai multe cuvinte, n care fiecare element i pstreaz autonomia semantic. Aceste mbinri (a trage un pumn, a semna porumb, a duce cu maina; to fill the sink (a umple chiuveta); to bite the apple (a muca mrul), to cut a tree (a tia un copac) etc.) aparin vorbirii, au un caracter temporar. mbinrile libere iau natere n procesul comunicrii, iar componentele lor pot intra oricnd n alte combinaii: a trage un fir, a semna gru, a duce cu trsura; to fill the sack (a umple sacul), to bite the pear (a muca para), to cut the ice (a tia gheaa). n opoziie cu acestea, mbinrile stabile de cuvinte sunt asocieri de cuvinte care i-au pierdut complet sau aproape complet independena semantic i gramatical i care, strns unite, alctuiesc grupuri lexicale cu sens nou. Secvene ca: a trage un perdaf, a semna zzanie, a i se urca la cap, a lua n balon; to fill the bill (a fi potrivit pentru ceva), to bite the dust (a muca rna), to cut a feather (a tia firul n patru), to lose ones head (a-i pierde capul) au caracter permanent n limb, sunt impuse de uzaj, fiind simite de vorbitori ca uniti distincte, care denumesc cele scurte o singur noiune, au o singur funcie gramatical sau transmit o informaie gramatical. mbinrile lungi transmit judeci de valoare. La nceput toate aceste mbinri de cuvinte au fost libere. Constana Avdanei (2000:9) arat c exist i situaii cnd caracterul de mbinare liber sau stabil este conferit de context, acesta putnd determina n cazul mbinrilor scurte, al perifrazelor (pentru romn), idiomurilor lexemice (pentru englez), sensul unitar sau neunitar al mbinrii. Cu timpul, anumite mbinri libere capt stabilitate, tinznd s intre n categoria mbinrilor stabile (structura mbinrilor libere este similar cu cea a mbinrilor stabile, unele putnd echivala cu o parte de vorbire i pot avea echivalent un cuvnt simplu a turna beton = a betona). 2. Colocaiile Termenul colocaie (collocation) a intrat n circulaie n anii 50 ai secolului trecut, fiind impus de lingvistul englez John Rupert Firth, cel mai important reprezentant al contextualismului. Fenomenul, ns, a fost observat i tratat cu mult nainte de lingvistica tradiional. De exemplu, lingvistica francez introduce termenii de serie frazeologic sau grupare uzual. Acetia se refer la unitile frazeologice caracterizate printr-o afinitate evident ntre componente. Este, aadar, vorba de secvene de cuvinte relativ stabile care formeaz sintagme mai mult sau mai puin fixate i care sunt supuse unor restricii ce nu pot
103

fi gsite prin studiul gramaticii de ctre o persoan care nu vorbete limba respectiv ca limb matern. De aceea colocaiile ocup un loc extrem de important n nsuirea unei limbi strine. Colocaiile se gsesc pe un continuum care se ntinde de la mbinri de cuvinte uzuale (co-ocurene) pn la expresii idiomatice (Iliescu, 2006). Deoarece e foarte greu de definit ce se nelege prin mbinri de cuvinte uzuale, e foarte potrivit expresia folosit de Firth: mutual expectancy (Lengert, 2001:819). Cu alte cuvinte, pronunarea unui termen ne face s ateptm n continuare apariia unui termen anume. Colocaiile fac parte din norma limbii, n sensul coerian, i nu din sistemul limbii. La nivelul sistemului, restriciile lexicale caracteristice colocaiilor sunt n general abolite. (Iliescu, 2006) Colocaiile sunt formate din dou componente: o baz (colocat, centru) i un colocator (modificator semantic, dependent, al bazei). Colocatul este elementul de baz autonom semantic care rmne neschimbat, spre deosebire de colocator care i afl valoarea semantic doar n contextul colocaional. Posibilitatea schimbrii colocatorului este considerat un criteriu pentru delimitarea colocaiilor fa de alte grupuri de cuvinte. Un criteriu important de definire este faptul c sensul colocaiilor nu este global, ca cel al expresiilor idiomatice, ci rmne componenial (Lengert, 2001:819). Colocaiile tipice sunt cele n care legtura dintre sensul bazei i al colocatorului nu mai este vizibil, deci unde aceast legtur pare arbitrar. Un alt criteriu dup care pot fi caracterizate colocaiile este numrul lexemelor care se pot combina cu baza. Cu ct numrul lor este mai mare, legtura dintre cele dou pri (baza i colocatorul) este mai slab, i invers. Astfel, coeziunea fric ngrozitoare, nebun, nemaipomenit, e mai slab dect n a fi ndrgostit lulea, sau pn peste urechi. Cu alte cuvinte, deviaia sinonimic slbete gradul de coeziune al colocaiei. Un criteriu la care s-a renunat este frecvena. ntr-adevr, acest factor important pentru constituirea colocaiilor, poate deveni secundar dup lexicalizarea ei. O colocaie poate continua s triasc, chiar dac frecvena ei scade considerabil, ca de exemplu n cazul holtei nrit (Iliescu, 2006). Bogata bibliografie cu privire la tema colocaiilor s-a ocupat pn acum n special de probleme teoretice, cum ar fi delimitarea secvenelor sintactice libere de cele legate (expresiile idiomatice i proverbele) i de criteriile care permit o asemenea delimitare. Spre deosebire de aceste preocupri, M. Iliescu n Kollokationen in den romanischen Sprachen (2006), arunc o privire orientativ asupra colocaiilor unor limbi romanice (franceza, italiana, spaniola i n special romna) pentru a vedea n linii mari ce asemnri i deosebiri caracterizeaz aceste limbi din punctul de vedere al colocaiilor. Cercetrii i este adugat i germana, ca reprezentant a unei limbi neromanice. Autoarea clasific colocaiile romanice n divergente i convergente. Cele mai multe colocaii divergente sunt vechi i lexicalizate de mult vreme, altele fac parte din limbajul curent, familiar i expresiv. Colocaiile convergente sunt de dou categorii. Ele se gsesc, fie ntr-un registru nalt sau specializat, fie aparin limbii curente la nivel interromanic, sau chiar intereuropene. Uneori originea lor se gsete chiar n latin. E vorba de adjective i de verbe folosite deja n latin cu sens figurat. De cele mai multe ori, baza colocaiei este un substantiv abstract schimbat prin derivaie sinonimic. Explicaia existenei colocaiilor convergente interromanice i intereuropene nu e greu de gsit. Ele aparin lumii globalizate, moderne.
104

Mai greu de explicat sunt colocaiile convergente care aparin unui registru mai nalt, continund de multe ori sensuri figurate i figuri de stil. Deoarece originea lor nu poate fi gsit n limba motenit (colocaia e prezent i n german), nici n inovaii paralele cu caracter abstract, singurul izvor posibil este numai cultura comun a popoarelor europene, cultur care se sprijin pe opere literare cunoscute i n mare parte pe textul Bibliei latine i pe traducerea lor n limbile europene (Iliescu, 2006). Colocaiile convergente, n special cele care aparin unui stil ridicat, se datoresc unui izvor literar-cultural-biblic comun. Gradul lor de coeziune e relativ slab datorit derivaiilor sinonimice posibile. Pe continuumul dintre co-ocurene i expresii idiomatice ele se apropie de ocurene. Colocaiile divergente, consider autoarea, se apropie de expresiile idiomatice. Gradul lor de coeziune e ridicat. Ele sunt creaii ale fiecrei limbi n parte, sursa lor fiind att limba vorbit, uzual, ct i limbajul tehnic, special, n sens larg. n Europa Unit i n lumea aflat ntr-un continuu proces de globalizare, colocaiile vor arta o tendin tot mai accentuat spre convergen. 3. Probleme terminologice mbinrile stabile de cuvinte sunt grupuri stabile de dou sau mai multe cuvinte care transmit o singur informaie semantic, gramatical i/sau stilistic. Particularitile semantice i formale le fac s contrasteze cu mbinrile libere i permit s fie identificate de vorbitori. Limba conine un remarcabil izvor de mbinri stabile de cuvinte reproduse ntocmai de utilizatori. Sunt incluse o mare diversitate de tipuri: cuvinte compuse (mammare - grand mother), expresii (a se spla pe mini de ceva - to wash one's hands of), locuiuni (a-i veni n simiri - to came to one's senses), proverbe (cine se scoal de diminea departe ajunge - the early bird catches the worm), zicale (drumul spre iad este pavat cu intenii bune - the road to hell is paved with good intentions), cliee (ar n curs de dezvoltare - developing country), citate celebre (Un lucru frumos este o venic ncntare - A thing of beauty is a joy for ever - John Keats, Endymion), eufemisme (a pleca dintre noi - to pass away), aforisme etc. (Avdanei, 2000:6) mbinrile stabile de cuvinte au fost studiate i clasificate de specialiti romni, englezi i americani care, pentru a le denumi, au recurs la o pluralitate de termeni. Se observ o confuzie terminologic n definirea i delimitarea acestor termeni. Constana Avdanei subcategorizeaz mbinrile stabile de cuvinte n mbinri de dimensiuni reduse (a-i da aere), scurte sau perifraze (termen preluat de la Corneliu Dimitriu, Gramatica limbii romne explicat. Morfologia, 1979, p. 23), care conin sau nu un indice de predicaie, i mbinri de dimensiuni mari, lungi (bate fierul ct e cald - strike while the iron is hot) care conin obligatoriu unul sau mai muli indici de predicaie. Aceste mbinri prezint o serie de caracteristici comune care vizeaz: structura formal, sensul unitar, topica principial fix, funcia sintactic i/sau expresiv. Din pluralitatea de termeni utilizai n bibliografia romneasc i cea de limb englez pentru a denumi conceptul de mbinare stabil de cuvinte, se observ c unii termeni sunt utilizai numai n romn (idiotism, expresie perifrastic, expresie/locuiune proverbial, izolare, perifraz), sau cu precdere n limba romn (locuiune), alii numai n limba englez (phrase, idiom, idiom lexemic, idiom proverbial, tournure, idiom frazeologic, phrasal verb), iar o serie de termeni sunt ntrebuinai att n romn ct i n englez (compus, expresie, expresie idiomatic, sintagm, formul, clieu, unitate frazeologic, proverb, zical, frazeologie etc.). Se observ c n ambele limbi, n limbajul natural, nu toi termenii utilizai vizeaz aceleai particulariti ale mbinrilor stabile de cuvinte.
105

Considerm necesar o prezentare a principalilor termeni de metalimbaj aparinnd frazeologiei, prezentare ce se bazeaz pe studiul Constanei Avdanei intitulat Construcii idiomatice n limbile romn i englez (2000). Prezentm n cele ce urmeaz aceti termeni cu accepiile conferite de autorii studiilor lingvistice dedicate secvenelor stabile de cuvinte. Lazr ineanu (1887, 1900) nelege prin idiotism mbinrile fixe de cuvinte constituite din dou sau mai multe cuvinte (doar nu dau ttarii, a ajunge cuitul la os), dar i structurile monolexicale (poart mprie). Aceste realiti lingvistice, foarte expresive, sunt numite i locuiuni sau expresii idiomatice. Accepia conferit de Al. Philippide termenului idiotism n Principii de istoria limbii (1984), este aceea de grup stabil de cuvinte constituit din mai multe elemente lingvistice: mbinri bimembre sau mbinri coninnd unul sau doi indici de predicaie (a-i gsi Bacul, ce-i frumos, poart ponos, avnd caracter specific idiotisme populare (piatr-seac) sau idiotisme dialectale. nelesul lor nu se las descifrat din analiza cuvintelor componente: a-i aprinde paie n cap. Termenul idiotism este considerat sinonim cu izolare. I. Iordan (1975:20) definete idiotismul ca formul fix frecvent i ndelung utilizat, cu aspect formal i sens ce nu pot fi modificate (talger cu dou fee). S. Dumistrcel (1980) l utilizeaz ca sinonim (nvechit) cu izolare i expresie idiomatic (a lua la vale). L. ineanu ntrebuineaz denumirea locuiune pentru mbinri expresive de cuvinte, proprii limbii romne (ct te-ai freca la ochi), dar i mprumutate. n paralel cu locuiunea sunt folosii termenii expresie idiomatic i idiotism. S. Pucariu n Limba romn (1940) numete locuiuni grupurile fixe de cuvinte - majoritatea specifice limbii romne, unele ntlnite i la alte popoare (a fgdui marea cu sarea) variind n mrime de la dou - trei cuvinte (de-a fir a pr), la propoziii i fraze (bate aua s priceap iapa). Locuiune este frecvent substituit cu expresie cu care este considerat sinonim. I. Iordan ntrebuineaz alternativ locuiune, expresie, izolare, formul, sintagm etc., pentru a se referi la formaiuni sintactice care au luat natere prin izolare (1975: 280). Al. Andriescu (1977) are n vedere construciile sintactice stabile, particulare limbii romne (de factur popular) atunci cnd vorbete despre locuiuni sau expresii idiomatice. Florica Dimitrescu (Locuiunile verbale n limba romn, 1958) definete locuiunea drept ansamblu de cuvinte mai mult sau mai puin sudat, cu un neles unitar determinat, care se comport din punct de vedere gramatical ca o singur parte de vorbire. n Limba romn contemporan (1978:336), I. Iordan i Vl. Robu subliniaz sinonimia dintre locuiune i expresie (a bga n boale, ct vezi cu ochii). L. P. Smith (1925) utilizeaz termenul locuiune ca sinonim cu idiom pentru a face referiri la grupurile stabile de cuvinte proprii unei limbi (to put on airs - a-i da aere). Cum am mai amintit, L. ineanu utilizeaz denumirea expresie idiomatic pentru locuiune i idiotism, prin urmare cu sensul de mbinare constant de termeni ilustrativ pentru limba romn (a se face luntre i punte). Prin expresie idiomatic, Al. Andriescu nelege toate construciile particulare limbii noastre care au sens unitar, fiind astfel dificil de analizat n pri componente, sub raport semantic (a da sfar n ar). Alternativ sunt utilizate denumirile locuiune i expresie. Iordan i Robu (1978) vorbesc de mbinri frazeologice stabile cu form fix i sens nededus din sensurile componentelor, care din punct de vedere gramatical sunt, cele mai multe, locuiuni. S. Dumistrcel definete expresiile idiomatice drept grupuri solidare de cuvinte, proprii unei limbi, caracterizate prin componen divers: o propoziie (pn la Dumnezeu te mnnc sfinii), o fraz (rde vra de balt i-i putrezete coada, unde nu-i cap, vai de picioare), dou cuvinte (cal de pot), majoritatea coninnd un verb. Pentru Th. Hristea (1984) expresiile idiomatice sunt mbinri constante de cuvinte simite ca distincte, avnd sens figurat i care, ca structur extern,
106

nu se deosebesc de locuiuni i expresii (a bate apa-n piu, a spla putina). L. P. Smith desemneaz prin expresie idiomatic grupurile lexicale fixe, de dimensiuni variabile, care au sens indivizibil (to lose ones head - a-i pierde capul). Termenul este considerat sinonim cu idiom, expression/phrase. Cowie i Mackin (ODCIE, I:XXVIII) utilizeaz alturi de idiom, expression/phrase, denumirea expresie idiomatic pentru a desemna grupuri stabile de cuvinte, cu structur formal divers i sens unitar (to bring up a educa, to get to the bottom of a-i da de capt). McGee-Wood (1986) utilizeaz expresie idiomatic ca sinonim cu idiom pentru a se referi la expresiile stabile care au sens suplimentar, diferit de sensul individual al formativelor (to take the bull by the horns a apuca taurul de coarne). Sinonime cu expresie sunt locuiune i expresie idiomatic. Fl. Dimitrescu (1958) afirm c expresiile sunt grupuri de cuvinte care formeaz lexical un tot, nu i gramatical, caracterizate prin variabilitate, expresivitate i noutatea ansamblului (prinde orbul, scoate-i ochii.). Th. Hristea (1984) nelege prin expresie, un grup lexical constant, cu sens unitar, generator de efecte stilistice (a-i pune pofta-n cui), care altfel nu se deosebete de locuiune. L. P. Smith (1925) folosete expression (expresie) cu accepia de grup constant de cuvinte, care exprim o singur noiune (heat and soul cu trup i suflet). Termenul este considerat sinonim cu idiom i expresie idiomatic. Weinreich (1969) folosete termenul expresii complexe constituite din cel puin dou elemente, care au neles idiomatic diferit de cel literal. Makkai desemneaz prin expresie, ca i prin idiom, mbinrile lexicale cu dimensiuni diverse i sens nou, aparinnd ntregului grup (like a breeze uor). La fel, Cowie i Mackin (ODCIE I) utilizeaz termenul expresie pentru ansambluri lexical sudate, cu neles independent de suma componentelor (to come into being a lua fiin). Ca sinonime sunt folosite idiom, expresie idiomatic, formul, phrase. Meyer (1975) folosete expresie verbal pentru a denumi o mbinare constituit din verb i particul adverbial sau prepoziie (to shoot up a teroriza). Autorii romni i de limb englez desemneaz prin proverb combinaii de cuvinte specifice unei limbi sau unui grup de limbi. Din punct de vedere al structurii formale, proverbele au dimensiunile unor propoziii sau fraze a cror form nu suport modificri: cine se amestec n tre l mnnc porcii; gina btrn face zama bun; he laughs best who laughs last - cine rde la urm, rde mai bine. Multe dintre mbinrile fixe de dimensiuni mari numite izolri, idiotisme, expresii, expresii idiomatice, formule sunt de fapt proverbe, motiv pentru care autorii i utilizeaz aceti termeni ca nlocuitori pentru proverb. Uneori, n studiile de specialitate apar pentru proverb termeni ca zical sau zictoare. Iorgu Iordan (1975:18) utilizeaz denumirea sintagm cu sensul de grup sau combinaie de cuvinte, alternativ cu formul, idiotism, locuiune, expresie, pentru a se referi la ansambluri lexicale caracterizate prin form fix i sens unitar. S. Dumistrcel (1980:125) discut sintagmele (sinonime cu expresiile idiomatice) n opoziie cu termenii sintetici, remarcnd c acestea se supun fenomenului de etimologie popular. Clieul ca expresie stereotip. Dimensiunile clieelor sunt variate: blue blood (snge albastru), armed to the teeth (narmat pn-n dini, revenons nos moutons, sic transit gloria mundi. Autorul include idiomul n clieu, considernd c idiomurile larg cunoscute devin cliee. Dei prin utilizarea abuziv unele cliee i-au pierdut fora expresiv, multe au valori subiective mari. Smith (1925) consider i el, clieele idiomuri arhicunoscute, mbinri stabile de dimensiuni variate, care realizeaz funcii expresive i de comunicare diverse. Idiomul este astfel definit n Dicionarul Oxford (1989): o form de expresie, construcie gramatical, mbinare etc. specific unei limbi, o particularitate a frazeologiei consacrat de uzul unei limbi i avnd adesea alt semnificaie dect cea gramatical i logic. Longman
107

Idioms Dictionary (1998) d termenului urmtoarea definiie: o secven de cuvinte care are un sens diferit de sensul cuvintelor componente luate separate. Sweet (1982) numete idiom un grup de cuvinte al crui sens nu poate fi dedus din sensurile cuvintelor care-l compun (to kick the bucket a muri). L. P. Smith (1925) consider idiom orice mbinare fix, impus de uzaj, cu neles independent de nelesurile componentelor (to speak like a book - a vorbi ca din carte). Pentru Smith, idiomul e sinonim cu expresie, expresie idiomatic, locuiune. Autorul specific c idiomul are sensul francezului idiotism. Pentru Hockett (1958) idiomurile sunt forme gramaticale cu structuri formale extrem de diverse, de la idiomuri monolexicale la mbinri de dimensiunea unei propoziii sau fraze (too many cooks spoil the broth - copilul cu prea multe moae moare nemoit). Katz i Postal (1963) definesc idiomul ca mbinare de cuvinte familiar, cu grad mare de coeziune, al crei sens nu este funcie compoziional a sensurilor constituenilor (to put the cat among the canaries). Healey (1968) consider idiomurile mbinri constante de termeni, cu form fix i sens necompoziional. n paralel, autorul utilizeaz termenul expresie. n Problems in the Analysis of Idioms (1969), Weinreich definete idiomul ca grup lexical stabil (minimum dou cuvinte) al crui sens este conferit de valorile semantice i structura sintactic a componentelor (red herring tertip). Considernd unitatea frazeologic inclus n idiom, autorul folosete, alternativ, i termenul expresie. Fraser (1970) plaseaz idiomurile - ansambluri stabile de cuvinte - pe diferite trepte de coeziune (to stew in one's own juice a fierbe n suc propriu). i Fraser ntrebuineaz termenul idiom ca sinonim cu expresie. Makkai (1972) ntrebuineaz termenul idiom pentru grupuri lexicale cu sens diferit de nelesul literal al constituenilor i dimensiuni variabile - de la un cuvnt (broke lefter) la o fraz (dont count your chickens before theyre hatched). Makkai consider idiomul sinonim cu expresia, phrase i expresia idiomatic. Autorul folosete i termenul idiom lexemic pentru a trimite la mbinrile lexicale fixe de dimensiuni scurte, care pot fi identificate cu pri de vorbire (hammer and tongs (adverb) aprig), precum i denumirea de idiom proverbial pentru a se referi la zicale, proverbe, citate celebre etc. (to carry coals to Newcastle - a vinde castravei la grdinar, to be or not to be). Aceeai semnificaie confer idiomului i Cowie i Mackin: grupuri invariabile de cuvinte cu structur formal divers i sens special (ODCIE II:XII) (to trip the light fantastic a dansa); to bring up a educa; White House - Casa Alb; Give him an inch and he'll take an el - i dai un deget i-i ia mna toat. Idiomurile de dimensiuni mari (zicale, proverbe etc.) au rol n comunicare i sunt numite idiomuri funcionale (can the leopard change his spots? - Lupul i schimb prul, dar nravul ba. Alturi de idiom sunt ntrebuinate denumirile expresie i expresie idiomatic, phrase. Mc Gee Wood, dei utilizeaz termeni ca expresie, phrase, expresie idiomatic, formul alternativ cu idiom, precizeaz c pot fi numite idiomuri doar mbinrile constante necompoziionale ca sens i neproductive ca form. Phrase (Makkai, 1972; Oxford Dictionary of Current Idiomatic English, vol. I, Meyer, 1975; Wood, 1986) este utilizat n majoritatea studiilor citate n paralel cu expression, ca sinonim cu idiom, expresie idiomatic de dimensiuni mici; se refer la grupurile de cuvinte simite ca distincte i care reprezint o unitate la nivel semantic (uneori i gramatical): white elephant (cadou nedorit), to take off (a decola). Grupurile sunt expresive i au form fix. Cowie i Mackin (ODCIE, I) definesc mbinarea numit phrasal verb ca o expresie/idiom constituit din verb cu prepoziie sau particul adverbial, sau verb cu prepoziie i particul (to put up with a tolera). Acest tip de idiom, tipic anglo-saxon, are un sens propriu i un echivalent sintetic to step up = increase; take up = continue.

108

Sensul mbinrii nu este sugerat de sensurile cuvintelor componente. Meyer insist asupra contribuiei semantice a celui de-al doilea element la producerea unui concept verbal nou (shoot up a teroriza; shoot out a nmuguri). Adam Makkai (1972) numete tournures sau idiomuri frazeologice mbinrile expresive de dimensiuni mari (minimum trei cuvinte), care nu-i gsesc uor corespondent ntr-o parte de vorbire (to be caught between the devil and the deep blue sea - a fi ntre ciocan i nicoval). Aceste grupuri se caracterizeaz prin form fix i sens unitar. Pucariu (1940) desemneaz prin frazeologie ansambluri lexicale cu caracter constant i sens unitar (expresii, locuiuni, locuiuni proverbiale etc.). Fl. Dimitrescu consider frazeologia un ansamblu de locuiuni, expresii, citate, proverbe etc. Th. Hristea (1984) definete frazeologia ca ansamblul sau totalitatea unitilor frazeologice dintr-o limb dat - compartiment aflat la interferena dintre vocabular i sintax. Pentru Makkai (1972), frazeologia cuprinde totalitatea idiomurilor dintr-o limb, specifice i calchiate. Sunt incluse aici i idiomurile culturale, al cror sens poate fi descifrat numai dac se unesc istoria i civilizaia poporului respectiv. Acelai sens l are termenul frazeologie i la Cowie i Mackin (ODCIE, I): totalitatea mbinrilor fixe dintr-o limb dat, indiferent de dimensiuni. Important este ns folosirea termenului pentru denumirea acelei (sub)-discipline lingvistice al crui obiect l constituie analiza diferitelor aspecte ale unitilor frazeologice (Lengert, 2001:802). Dicionarul de tiine ale limbii (A. Bidu-Vrnceanu et al., 2001) d ambele accepii ale termenului: 1. Disciplin lingvistic n curs de constituire care se ocup cu studiul unitilor frazeologice dintr-o limb sau dintr-un grup de limbi (apariia i originea acestora, uzul n comunicarea curent ori n stilurile/limbajele specializate, familiile frazeologice, rolul unitilor frazeologice n modernizarea limbii literare). 2. Ansamblul unitilor frazeologice dintr-o limb dat. Prin unitate frazeologic, Th. Hristea (1984) definete mbinrile constante de cuvinte, constituite din minimum dou cuvinte, cu neles unitar, vechime i frecven mare (a se face luntre i punte). Dicionarul de tiine ale limbii (2001) definete astfel unitatea frazeologic: combinaie stabil de dou sau mai multe cuvinte, avnd sens unitar i referent unic; unitile frazeologice pot avea valoare substantival (copil din flori, lun de miere, ap ispitor), adjectival (ntr-o ureche icnit, n doi peri neclar, echivoc, tob de carte nvat, savant) sau verbal (a-i lumea-n cap a pleca, a-i tia funia de sub picioare a-i reduce ansele, a-i face un deserviciu). Spre deosebire de alturarea liber de cuvinte, unitatea frazeologic este receptat de vorbitor drept o entitate existent ca atare n limb, ntructva apropiat de catacrez, cu care are de obicei n comun un oarecare grad de expresivitate, ceea ce explic i uzul acestor mbinri n contexte dotate cu intenie/funcie stilistic (pur afective sau difereniate funcional). Weinreich (1969) utilizeaz acest termen pentru orice expresie n care cel puin un component este polisemic i n care selectarea unui subsens este determinat de contextul verbal. Denumirea este sinonim cu expresie, locuiune, idiom, autorul considernd unitatea frazeologic inclus n idiom. Lengert (2001) arat c problema de baz n definirea unitilor frazeologice const n delimitarea lor de cuvintele compuse i de alte mbinri sintactice libere.

109

Dup aceast expunere a principalilor termeni din metalimbajul frazeologiei, se impun cteva concluzii privind accepia i eventual corespondena acestor termeni n studiile de specialitate romneti i de limb englez. Se observ, astfel, c termenul expresie idiomatic/ idiomatic phrase/ expression denumete n opinia tuturor specialitilor, romni i de limb englez, mbinri fixe de cuvinte care prezint caracteristici similare sau identice cu mbinrile de cuvinte numite idiotisme, izolri i, parial, cu expresiile i locuiunile. Unii specialiti apreciaz c din punctul de vedere al structurii formale, expresiile idiomatice nu se deosebesc prin nimic de locuiuni, specificndu-se i faptul c multe expresii idiomatice au n componena lor un verb (a da sfar n ar); to lose ones head a-i pierde capul; to rise sb's spirits a ridica moralul cuiva. Ordinea elementelor alctuitoare este invariabil. Termenul expresie este considerat de muli specialiti sinonim cu locuiune, izolare, idiotism, expresie idiomatic, formul, sintagm. n englez, expresie (expression) este sinonim cu idiom i phrase. Sunt autori care fac referiri directe la gradul de coeziune dintre componentele expresiilor i comportamentul lor gramatical. Ei consider expresiile sinonime cu locuiunile, care au corespondent o parte de vorbire: a-i fi team - verb; like a breeze - adverb. Topica expresiilor este invariabil. Termenul idiom desemneaz ansambluri fixe de cuvinte, specifice limbii engleze. Structura formal a idiomului variaz de la dou cuvinte (White House Casa Alb) la o propoziie sau fraz (give him an inch and he'll take an ell). Exist i opinia c idiomul poate fi exprimat i printr-un cuvnt noional (broke lefter). Nu se poate modifica formal idiomul fr a se pierde sensul idiomatic, adic sensul nou, suplimentar al grupului, care nu reprezint suma sensurilor termenilor componeni. Se nregistreaz i opinii conform crora idiomurile scurte pot avea un echivalent sintetic i pot corespunde unei pri de vorbire (to kick the bucket are valoare de verb). Spre deosebire de acestea, idiomurile lungi, numite i funcionale sau proverbiale ndeplinesc funcii de comunicare diverse; idiomurile lungi nu au sens unitar. Toate idiomurile au form fix i funcie subiectiv. Ca sinonime, n literatura de specialitate se nregistreaz: phrase (pentru idiomurile scurte), expression, idiomatic expression, tournure, proverbial/functional idiom. n bibliografia romneasc termenul idiom are alt accepie: termen generic folosit pentru a desemna orice tip de varietate lingvistic, fr a preciza dac aceasta reprezint o limb, un dialect, subdialect, grai etc. (Dicionarul de tiine ale limbii, 2001) Phrase denumete grupuri constante de cuvinte, asemenea termenului expression pe care, de multe ori, l substituie. Expression i idiom se ntlnesc n paralel. Din analiza ntreprins rezult c n privina terminologiei nu exist un punct de vedere care s fie acceptat de majoritatea specialitilor. Dup cum se observ, pentru a defini conceptul de mbinare stabil de cuvinte se utilizeaz, n literatura de specialitate, urmtoarele denumiri: idiotism, locuiune, expresie idiomatic, expresie, proverb, expresie/locuiune proverbial, zical, compus, sintagm, formul, perifraz, clieu, idiom, phrase, phrasal verb, tournure, frazeologie, izolare, unitate frazeologic, idiom lexemic/ funcional/ proverbial/ frazeologic. Avnd, n general, aceleai accepii, termenii se folosesc ca sinonime la autori diferii sau chiar la acelai autor, nu puine fiind cazurile cnd un specialist utilizeaz doi, trei sau chiar patru dintre aceti termeni pentru a desemna aceeai realitate lingvistic. Astfel, termenii expresie, locuiune, expresie perifrastic sau idiomatic sunt n bibliografia romneasc considerai, de multe ori, sinonimi. Muli dintre termenii folosii n literatura romn de specialitate pentru conceptul de mbinare stabil de cuvinte sunt ntrebuinai i n lingvistica de limb englez (britanic i
110

american). n limba englez, n ultima perioad, termenul idiom (desemnnd combinaiile constante de cuvinte, specifice limbii engleze, caracterizate prin diversitatea structurii interne, neles unitar cu excepia idiomurilor de tipul frazei i funcie subiectiv) s-a impus. Considerm c pentru mbinrile scurte termenii: expresie, expresie idiomatic, construcie idiomatic i perifraz n limba romn i idiom, idiom lexemic, expresie, expresie idiomatic i construcie idiomatic n englez, sunt cei mai potrivii. 4. Criterii formale i funcionale n definirea idiomurilor. Cteva repere din bibliografia de limb englez n Idiom Structure in English (1972 :122), Adam Makkai consider urmtoarele criterii hotrtoare pentru caracterizarea idiomurilor: 1. idiomul este o mbinare de cel puin dou cuvinte; 2. sensul unui idiom nu poate fi dedus din prile sale componente, acestea fiind golite de sensurile lor obinuite ; 3. idiomurile au un potenial ridicat de dezinformare, ceea ce nseamn c elementele lor sunt polisemantice i de aceea pot fi greit interpretate ; 4. idiomurile sunt expresii convenionale care iniial au fost expresii ad-hoc (spontane). Primul criteriu este foarte clar, deoarece este unanim acceptat c pentru a fi idiomatic, o unitate lexical trebuie s fie format din cel puin dou lexeme. Al doilea criteriu este discutabil, deoarece unele idiomuri sunt mai transparente dect altele. De exemplu, expresia to have a good head on ones shoulders e considerat idiomatic datorit sensului figurat, capul simboliznd inteligena, nelepciunea. Totui, deoarece oamenii conceptualizeaz capul ca sediu al inteligenei i raiunii, ei pot interpreta parial idiomul nelegnd sensul unuia dintre elementale sale. Exist deci numeroase idiomuri al cror sens poate fi parial dedus din sensul prilor componente. Al treilea criteriu ridic problema contextului n interpretarea i nelegerea idiomurilor. Adesea este imposibil s deducem sensul unei expresii n afara contextului su imediat. Cacciari i Tabosi, pe baza mai multor experimente, au ajuns la concluzia c idiomurile sunt mai nti nelese literal, pn la gsirea cuvntului cheie i c aceast nelegere este facilitat de context (1988:678-9). n ceea ce privete ultimul criteriu, acesta se refer la faptul c multe expresii literare au fost folosite de attea ori n anumite situaii nct au devenit convenionale, idiomatice i ntr-un anumit grad ngheate din punct de vedere sintactic. De exemplu, idiomul to kick the bucket a muri poate suferi anumite transformri (John kicked the bucket unde verbul este pus la trecut, fr ca idiomul s-i piard sensul), dar nu este complet flexibil (nu putem spune The bucket was kicked deoarece idiomul ar suna ciudat la forma pasiv). Weinreich (1969:226) stabilete trsturile specifice ale expresiilor idiomatice i accept ca idiomuri doar expresiile constituite din mai multe cuvinte care au corespondeni literali. Autorul d urmtoarea definiie pentru idiom : o unitate frazeologic care implic cel puin doi constitueni polisemantici, n cadrul creia exist o selecie contextual reciproc a subsensurilor . n cartea Idiomatics and Phraseology of Czech, 1982, F. ermk distinge ntre phraseme i idiom, artnd c frazemul e mai transparent dect idiomul. Criteriile de baz stabilite de ermk pentru definirea idiomurilor sunt: 1. convenionalitate ; 2. fixare paradigmatic ; 3. fixare sintagmatic ; 4. un mare numr de restricii de transformare ; 5. idiomurile sunt combinaii unice de cuvinte. Din punct de vedere formal, capacitatea combinatorie a idiomurilor nu este identic cu cea a altor forme lingvistice, iar din punct de vedere semantic autorul consider c sensul
111

total al unui idiom nu poate fi dedus din sensul prilor sale componente. De aceeai prere este i Nunberg (1994 :495). Cowie et al. (1975, 1983) i Fernando (1996) i-au focalizat cercetrile pe funcia idiomurilor n discurs i pe implicaiile acesteia. n volumul I (1975) al dicionarului lor, Cowie et al. includ n rndul idiomurilor verbe cu particul adverbial (phrasal verbs), verbe cu prepoziie i verbe cu particul i prepoziie : to step up, to look after, to look up to. Autorii dicionarului susin i ei opinia comun, conform creia sensul figurat al unui idiom nu poate fi dedus din sensul elementelor alctuitoare. Funcia pe care idiomurile o au n comunicare a fost evideniat de Chitra Fernando n Idioms and Idiomaticity (1996). Autoarea arat c n trecut analizele construciilor idiomatice sau centrat, n principal, pe aspectul lor lexico-gramatical, pe form, neglijndu-se faptul c idiomurile sunt prezene permanente n limbajul nostru cotidian. Frazeologisme sunt, n opinia autoarei, nu doar idiomurile i colocaiile, dar i alte secvene lexico-gramaticale convenionale mai pregnante n fragmente mai lungi de text. Pornind de la aceast definiie i de la funciile limbii descrise de Halliday, Fernando mparte idiomurile n trei clase : pure idioms (to spill the beans) ; semi-idioms (to drop names) i literal-idioms (on foot). 5. Concluzii Trecerea n revist a termenilor propui n literatura de specialitate (romneasc i englezeasc) pentru a desemna ceea ce am numit n mod convenional mbinare stabil de cuvinte, a relevat lipsa unei uniti de vederi n aceast privin i dificultatea segmentrii continuumului terminologic. Colocaiile se gsesc pe un continuum care se ntinde de la mbinri de cuvinte uzuale (co-ocurene) pn la expresii idiomatice. Definiia colocaiei nu este nici ea precis : secvene de cuvinte relativ stabile care formeaz sintagme mai mult sau mai puin fixate. Am putea aduga, totui, un criteriu mai clar de definire : sensul colocaiilor nu este global, ca cel al expresiilor idiomatice, ci rmne compoziional. Denumirile conferite acestor grupuri stabile de cuvinte sunt numeroase, numrul lor impresionant, iar fenomenul de suprapunere a termenilor poate fi justificat pe de o parte de bogia i marea varietate a materialului faptic, iar pe de alt parte de inexistena unor criterii ferme de incluziune ntr-o categorie sau alta. Astfel, n absena unei terminologii adecvate i unitare, s-a ajuns adesea la utilizarea arbitrar a uneia sau alteia dintre denumiri pentru una i aceeai realitate lingvistic sau pentru realiti lingvistice diferite, fie de ctre acelai autor, fie de ctre autori diferii. REFERINE BIBLIOGRAFICE
Andriescu, Alexandru (1977). Stil i limbaj, Iai: Junimea. Avadanei, C. (2000). Constructii idiomatice n limbile romna si englez. Iasi: Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza. Cacciari, Cristina, Tabossi, Patrizia (1988). The Comprehension of Idioms, n Journal of Memory and Language, Vol. 27, pp. 668-683. Cacciari, Cristina, Tabossi, Patrizia (eds.) (1993). Idioms : Processing, Structure and Interpretation. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers Dimitrescu, Florica (1958). Locuiunile verbale n limba romn, Bucureti: Editura Academiei R.P.R. Dimitriu, Corneliu (1979). Gramatica limbii romne explicat. Morfologia. Iai: Editura Junimea Dumistrcel, Stelian (1980). Cuvinte. Metafore. Expresii. Bucureti: Editura tiinific i Enciclopedic. ermk, F. (1982). Idiomatics and Phraseology of Czech. Prague: Univerzita Karlova. 112

Fernando, Chitra (1996). Idioms and Idiomaticity. Oxford: Oxford University Press. Fraser, Bruce (1970). Idioms within a Transformational Grammar in Foundations of Language, vol. VI, USA, pp. 22-24. Gibbs, R. W., Nayak, N. P. (1991). Why Idioms Mean What They Do. Journal of Experimental Psychology, vol.120, pp. 93-95. Healey, Alan (1968). English Idioms n KIVUNG, 1, nr. 2, pp. 71-108 Hockett, Charles (1958). A Course in Modern Linguistics. New York. Hristea, Theodor (1984). Sinteze de limba romn. Bucureti: Albatros. Iliescu, Maria, Wald, Lucia (1981). Lingvistica modern n texte. Bucureti: Editura Universitii din Bucureti. Iordan, Iorgu (1975). Stilistica limbii romne. Bucureti: Editura Academiei. Iordan, Iorgu, Robu, Vladimir (1978). Limba romn contemporan. Bucureti : Editura Didactic i Pedagogic. Lengert, Joachim (2001). Phraseologie n Gnter, Holtus, Michal, Metzeltin, Christian, Schmitt, (eds.) Lexicon der Romanistichen Linguistick. I. Tbingen: Niemeyer, pp. 847-853. Makkai, A. (1972). Idiom Structure in English. The Hague: Mouton. Nunberg, Geoffrey et. al. (1994). Idioms n Language. Journal of the Linguistic Society of America, 70 (3), pp. 491-538. Pucariu, Sextil (1940). Limba romn. Vol. I. Bucureti. Weinreich, Ulrich (1980). Problems in the Analysis of Idioms, n U. Weinrich, On Semantics, W. Labov and B.S. Weinrich (eds.). Philadelphia: University of Philadelphia Press, pp. 208-264.

Dicionare
Bidu-Vrnceanu, Angela, Clrau, Cristina, Ruxndoiu, Liliana, Manca, Mihaela, Pan Dindelegan, Gabriela (2001). Dicionar de tiine ale limbii. Bucureti: Nemira. Cowie, A., P. et al. (1975). Oxford Dictionary of Current Idiomatic English, vol. I. Oxford: OUP. Cowie, A., P. (1994). Oxford Dictionary of English Idioms. Oxford: OUP. Cowie, A., P. et al. (1983). Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. Phrase. Clause. Sentence Idioms, vol. II. Oxford: OUP. Longman Dictionary (2001). London: Longman Meyer, G. A. (1975). The Two-Word Verb. A Dictionary of the Verb Preposition Phrases on American English. Paris: Mouton.

RZUM
PROBLMES DE TERMINOLOGIE DANS LA DFINITION DES UNITS PHRASOLOGIQUES EN ROUMAIN ET EN ANGLAIS. UNE PERSPECTIVE CONTRASTIVE Cet article analyse les difficults terminologiques du champ phrasologique. C est un champ qui gnre des controverses cause de la complexit de son propre mtalangage. Le terme phrasologie a deux sens: (1) une branche de la linguistique qui tudie les units phrasologiques d une langue et (2) l inventaire des units phrasologiques d une certaine langue. L article est centr sur la dfinition et la correspondance des termes dans les tudes roumaines et anglaises. Labsence dun point de vue commun est vident. Les termes peuvent tre confondus et les linguistes peuvent utiliser plus d un terme pour dsigner la mme ralit linguistique. MOTS-CLS : phrasologie, unit phrasologique, idiome, expression idiomatique, continuum terminologique.

113

114

SEMANTIC
SMANTIQUE SEMANTICS

115

116

Liliana AGACHE Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan-Al. Rosetti, Bucureti

FENOMENE SONORE SPECIFICE OMULUI N ANALIZA CONTRASTIV


Lucrarea de fa privete n special semantica lexical structural cu orientare spre semantica lexical contrastiv, aducnd n discuie termeni desemnnd zgomote emise de om, ntr-o analiz comparativ n romn i francez. Inventarul cmpului studiat se bazeaz pe alegerea proprietii comune termenilor selectai, creia i se adaug noi trsturi, care impun diferene de sens, semele comune din paradigma fenomenelor sonore caracteristice omului, cum ar fi: /modul de producere a sunetului/, manifestat prin una dintre valorile sale: /curat/, /omogen/, /confuz/, /neomogen/, /autoprodus de om/, /ansamblu de sunete/, /articulat/, /nearticulat/, /scopul emiterii sunetului/, /calitatea sunetului/, crora li se subordoneaz /intensitatea/, /durata/, /sentimentul care nsoete sunetul/, /tipul de aciune/. Din punct de vedere sintagmatic, analiza contrastiv va demonstra c romna i franceza prezint mai multe deosebiri dect asemnri, situaie susinut n primul rnd de diferenele contextuale i de situaia lor la nivel semantic, raportat la regimul mono- sau polisemantic. Din perspectiv paradigmatic, analiza la nivelul semelor indic diferene nesemnificative, privite n ansamblu, aproape inexistente. Printr-o manier comparativ aplicativ, urmrim felul n care limba romn i limba francez se apropie i se difereniaz n contextul restrns al fenomenelor sonore specifice omului. Opoziia fundamental de la care plecm n acest demers este aceea dintre conceptele sunet i zgomot, caracterizate prin seme diferite, decompozabile, cu semul comun /fenomen sonor/. Opoziia se poate exprima n metalimbaj. Ea trebuie specificat prin utilizarea semelor: /curat/, /omogen/ (Bidu-Vrnceanu, 1980, nr. 2), distincte pentru sunet i /confuz/, /neomogen/ (Bidu-Vrnceanu, 1980, nr. 2), definitorii pentru zgomot. Prin urmare, la nivelul limbii, sunet se definete prin semele /omogen/, /curat/ (opunndu-se lui zgomot), n timp ce, n metalimbaj, sunet este utilizat cu valoarea general de /fenomen sonor/, interpretare care duce la realizri lingvistice diferite, dup cum se combin, fie cu semele /omogen/, /curat/, fie cu /non-omogen/, /confuz/. Definiia componenial conine pe lng semele enumerate, i /caracteristicile sunetului/ sau /fenomen sonor de o anumit calitate/, care subordoneaz valori foarte variate, cum ar fi: /intesitatea/ (care se poate manifesta scalar, de la /slab/ pn la /foarte tare), /durata/ (/+- scurt/ /+- prelungit/). Pentru marcarea informaiilor privitoare la aciuni ce exprim fenomene sonore, vom avea n vedere semele de categorizare gramatical (discutm doar despre verbe), trsturile semantice comune sau distinctive, semele care exprim maniera n care se produce zgomotul i pe cele care menioneaz gradul de producere a sunetului, respectiv intensitatea. Aplicarea se va face pe baza unui numr limitat de termeni: a clefi, a clnni, a hri, a
molfi, a pleosci (a plesci), a pufi (a pci, a gfi), a pufni, a rgi, a scrni.

Semele ntregii serii sunt /ansamblu de sunete/, /autoproduse de om/, /nearticulate/, /slabe/, /intensitate sczut/, /scurte/, /+ - cotrolabil/.
117

Termenii cmpului care exprim fenomene sonore desemneaz realiti perceptive, dar redarea realitii sonore, aa cum este perceput de urechea uman, se face referenial. Nu ne limitm la analiza paradigmatic, ci avem n vedere i analiza sintagmatic, foarte relevant i important n relaia dintre cele dou limbi. Astfel, pentru stabilirea taxinomiilor semice ai cror membri sunt bazai pe contrast ori pe opoziie semantic, am ales ca analiza componenial s o precead pe cea combinatorie, scopul fiind stabilirea identitilor i n special a opoziiilor de coninut ntre unitile lexicale. Lexemele sunt recurente, autonomia lor este relativ, iar alegerea unui termen ntrun context dat este condiionat de respectarea anumitor convenii semantice fr de care comunicarea n-ar avea loc. Prelund modelul analizei semantice i scopul ei n sine, am extins analiza, aplicnd-o pe cea contrastiv. Am urmrit ndeaproape diferite principii teoretice privitoare la analiza a dou sisteme lexicale din dou limbi diferite i am sesizat c, pentru situaia particular aflat n discuie, putem vorbi despre cuvinte care exprim acelai concept, aflndu-se ntr-o relaie de sinonimie total, de tipul a clefi, a molfi, a plesci, respectiv mchonner, clapper, cuvinte ce exprim concepte ce au ntre ele diferite raporturi, reprezentnd structuri lexicale ncorporate n care accentul semantic este purtat de determinani a rgi (dezgusttor), a clnni (de frig, de fric), a scrni (de emoie, de team), respectiv ructer, clapper, grincer, cuvinte care exprim concepte ce presupun ntre ele raporturi de coinciden forat, mprumutnd unele de la altele diferite semnificaii a hri, a pufi, a hci, a gfi, respectiv ahaner, souffler, haleter, n anumite contexte chiar renifler, pouffer. Analiza contrastiv se bazeaz pe un spaiu contextual comun, uor flexibil, diferenele care provin modificndu-se n funcie de situaia de comunicare, de scopul cutat ori de numrul de determinani ce pot nsoi aciunea (care poate fi diferit de la o limb la alta). Textul de plecare este de acelai tip. Seria de termeni analizat desemneaz sunete nearticulate, nemarcate sub aspectul intensitii, /neomogene/, /nespecifice/, care nu reclam calificative sau determinani care s le nuaneze aciunea pe care o exprim. Dei n limba romn, termenii clefi, molfi, morfoli, mozoli, plesci formeaz o serie sinonimic total, n relaie cu franceza, se observ o difereniere n ce privete optarea preferenial pentru un anumit termen din seria sinonimic existent. Referitor la clefi i varianta sa franuzeasc mcher, de exemplu, nu se poate spune c termenii se afl ntr-o relaie de egalitate sau de opoziie zero (Bidu-Vrnceanu, 1984, p. 210). Clefie Il mche avec bruit, dgotamment Pentru a clefi nu este necesar prezena unui determinant pentru a marca semele /ansamblu de sunete/, /autoprodus de om/, /nearticulat/, /slab/, /intensitate sczut/, /scurt/, /+ - cotrolabil / deranjant,/, /produs din limb/, /care provoac dezgustul/, n timp ce verbul mcher (= a mesteca alimente) nu conine aceste seme, ci reclam un determinant, respectiv avec bruit, pentru a indica semele menionate mai sus. Pentru a putea fi tradus respectnd ncrctura semantic, mcher are nevoie de un determinant n plus, respectiv, dgotamment. Ct privete pe molfi, morfoli, mozoli, respectiv mchonner i plesci, respectiv clapper, se poate spune c termenii se afl ntr-o relaie de egalitate sau de opoziie zero, alturi de semele enunate mai sus, menionndu-le pe cele caracteristice doar acestei serii, prezente n analiza termenilor din ambele limbi: /a mesteca ntr-un fel dezgusttor/,/ a plesni cu limba/, alturarea determinantului degusttor fiind facultativ i exclusiv pentru a amplifica
118

efectul semantic. Seria sinonimic este i n romn i n francez srac, termenii fiind aproape specializai pentru a semnifica mestecarea ntr-un fel dezgusttor.
Molfie, (morfolete, mozolete) dezgusttor, Plescie dezgusttor Il clappe dgotamment Il mchonne dgotamment

Semele carecteristice sunt urmtoarei serii sunt:/ansamblu de sunete/, /autoproduse de om/, /nearticulate/, /slabe/, /intensitate sczut/, /scurte/, /+ - cotrolabil/, cu specificul /reacie fiziologic/, /noncontrolabil/, /produs din stomac/.
Rgie dezgusttor Il ructe dgotamment

La nivel semantic, linia sinonimic este extrem de srac, aproape inexistent, n ambele limbi, prezena determinanilor nefiind obligatorie. n cazul termenului clnni, respectiv clapper, claquer diferenele se nregistreaz doar n ce privete tipul de reacie, dac poate fi controlat i cum este produs. Semele /reacie fiziologic/, /noncontrolabil/, /produs din dini/, fiind cele caracteristice.
Il claque, (cliquete) de peur, de froid

Clnne de frig, de fric

n limba romn, clnni se asociaz doar cu semul /din dini/, cnd exprim un sentiment specific omului (frica sau frigul), n timp ce n limba francez claquer se poate asocia i cu semul /din degete/, ceea ce n romn s-ar traduce cu a pocni (din degete).
Pocnete din degete Il claque les doigts

Semele /reacie psihic/, /noncontrolabil/, /produs din dini/sunt specifice termenului scrni, respectiv grincer, crisser, craquer. /Intensitatea/ i /durata/ nu sunt bine determinate n toate situaiile.
Scrnete de emoie, de team Il grince/crisse/craque de peur, de froid

Termenul romnesc s-a specializat, fiind caracterizat cu semul /din dini/, /din msele/, n timp ce corespondentul franuzesc poate primi diferii determinani:
Il craque les dent,/ les genoux/ dune articulation/des doigts,

dup cum se nregistreaz chiar i craquement pulmonaire Printre termenii seriei descrise iniial exist i cuvinte care exprim concepte ce presupun ntre ele raporturi de coinciden forat, mprumutnd unele de la altele diferite semnificaii, putndu-se nlocui unele pe altele n diferite contexte, fenomen valabil n ambele limbi :
Hrie, respectiv Il ahane , Pufie, respectiv Il halete. souffle, Hci respectiv Il halete, Gfie, respectiv, Il

Se poate vorbi despre o relaie de echipolen (Bidu-Vrnceanu, 1984, p. 212) ntre termenii acestei serii, relaie care nu ramific ns, seria n subserii. n concluzie, att n plan sintagmatic, ct i paradigmatic, diferenele dintre cele dou limbi sunt aproape inexistente. Lucrarea de fa a mprumutat metode de lucru i idei din lingvistica aplicat i teoria traducerii, avnd la baz analiza contrastiv, fcut la nivelul semanticii n general, trecnd prin conceptele i metodele expuse n egal msur de diferii cercettori romni: Angela
119

Bidu-Vrnceanu, E. Coeriu, I. Coteanu, Teodora Cristea, Narcisa Forscu, Mariana Tuescu, ct i strini, plecnd de la Ferdinand de Saussure, Ch. Bally, Jost Trier, Greimas, Mounin, Arcaini, cu privire la semantica structural i lingvistica aplicat. BIBLIOGRAFIE
Agache, Liliana, Petuhov, Nicoleta (2008), Dicionar esenial de sinonime. Bucureti : Ed. Corint. Bidu-Vrnceanu, Angela (1972), Analiza termenilor care indic fenomene sonore n SCL, XXXI, 2. Bucureti: Ed. Academiei. Bidu-Vrnceanu, Angela, Forscu, Narcisa (1984), Modele de structurare semantic, cu aplicaii n limba romn. Timioara: Facla. Bidu-Vrnceanu, Angela (1986), Structura vocabularului limbii romne contemporane. Bucureti: Ed. tiinific i Enciclopedic. Coteanu, Ion, Bidu-Vrnceanu, Angela, Forscu, Narcisa (2005), Limba romn contemporan. Bucureti: Ed. Humanitas Educaional. Dicionarul Academiei (1913), Bucureti: Ed. Academiei. Dicionarul limbii romne (1965), Bucureti: Ed. Academiei. Dicionarul explicativ al limbii romne (2009), Bucureti: Ed. Univers Enciclopedic Gold. Le Petit Larousse illustr (1996), Paris: Paris cedex 06. Synonymes & Contraires. Paris: Paris cedex 06.

RSUM:
PHNOMNES SONORES SPCIFIQUES L' HOMME Lanalyse contrastive roumain-franais suppose une analyse dtaille pour decouvrir les units minimales de la signification dans les deux langues et une analyse combinatoire pour former des units significatives suprieures. Ainsi, on met en vidence les traits communs ou spcifiques pour le roumain et le franais, dans la communication . Mots-cls: smantique, phnomne sonore , linguistique applique, syntagmatique, paradigmatique.

120

Ionel APOSTOLATU Universitatea Dunrea de Jos din Galai

CONSIDERAII PRIVIND HIPERCORECTITUDINEA LEXICAL


1. Hipercorectitudinea consideraii generale [1] Hipercorectitudinea a fost definit adesea ca un tip de abatere lingvistic sui generis ce const n aplicarea mecanic a unei analogii [2] sau a unei reguli lingvistice valabile n alte situaii. Puternic marcat de factorii psiho-sociali ai comunicrii, hipercorectitudinea se datoreaz, n esen, preocuprii contiente a vorbitorilor de a se conforma normelor limbii literare [3], fiind, pn la un punct, o hipertrofiere a simului su lingvistic, respectiv o supralicitare a competenei sale idiomatice, ca reacie la teama, mai mult sau mai puin justificat, de a nu grei sau a nu se exprima suficient de corect ori de elegant ntr-o situaie de comunicare determinat. n legtur cu denumirea fenomenului de care ne ocupm, trebuie spus din capul locului c bibliografia problemei nregistreaz o terminologie destul de bogat, hipercorectitudine fiind doar unul dintre termenii utilizai de-a lungul timpului, paralel cu care circul (sau au circulat) n literatura de specialitate i termeni ca hiperurbanism, hiperdialect(al)ism, regresiuni i false regresiuni, forme hipercorecte, pronunri hipercorecte, hiperliterarizri, hiperzel etc. [4], referindu-se, n general, la aceleai categorii de fapte lingvistice, dar avnd o arie de acoperire mai mult sau mai puin restrns (ntruct se refer doar la anumite aspecte, particulare, ale fenomenului). O critic argumentat a acestor termeni a fost fcut de Theodor Hristea, autorul optnd hotrt n favoarea termenului de hipercorectitudine: Dintre toate denumirile care se folosesc (i care s-ar mai putea propune), termenul de hipercorectitudine ni se pare cel mai potrivit, ntruct el poate acoperi orice greeli datorate preocuprilor contiente ale subiectelor vorbitoare de a scrie i de a vorbi corect, adic literar (Hristea, Probleme, p. 277-278). n ceea ce privete mecanismul care st la baza tuturor fenomenelor de hipercorectitudine, indiferent ce forme ar mbrca i indiferent ce termen am adopta pentru a le numi, acesta este, fr nicio ndoial, analogia. n legtur cu condiiile de manifestare a hipercorectitudinii este important de remarcat c, dincolo de orientarea general pe care simul sistemului, ca ansamblu de posibiliti, i-o ofer, vorbitorul acioneaz ntotdeauna sub presiunea normei, a unei norme-model spre care tinde. Ca i n cazul extinderii analogice, i aici avem a face cu intervenia factorului psihic, n sensul n care vorbitorii contientizeaz existena normei i a caracterului ei social [5]. Aadar, putem vorbi nu numai de un sim al limbii nelese ca sistem, ci i de un sim al normei, ca form de presiune extrasistemic. Or, dac una din cauzele care duc la crearea de forme hipercorecte este tocmai teama de a nu grei, aceasta dovedete c vorbitorul (posesor, de regul, al mai multor norme) manifest o preocupare permanent fa de propria-i exprimare, acionnd n mod contient n ncercarea de a accede la o norm-int, care, de regul, dar nu n mod necesar, este norma literar, mai strict codificat i al crei prestigiu instituionalizat i confer o for coercitiv mult mai mare [6]. Faptul c nu stpnete n totalitate aceast norm l determin s recurg la raionamente de ordin analogic, ncercnd s stabileac punctele comune i s elimine diferenele dintre norma sa i norma n care ncearc s ptrund [7]. Aplicnd, uneori mecanic, raionamentul prin analogie (n baza unor
121

modele furnizate de memorie), aspirantul ajunge la rezultate neconforme cu realitile din acea norm, dar care corespund unor intuiii ale sale asupra aspectului general al acesteia. 2. Hipercorectitudinea lexical De regul, cei care s-au ocupat de definirea i descrierea fenomenului hipercorectitudinii sau oprit mai mult asupra aspectelor fonetice (eventual cu reflexe n planul scrierii), mai puin asupra celor gramaticale i foarte puin (sau chiar deloc) asupra faptelor lexicale ce pot fi puse pe seama acestui fenomen [8]. Ignorarea nivelului lexical ca posibil teren de manifestare a hipercorectitudinii pare, la prima vedere, curioas, mcar dac ne gndim c, n majoritatea cazurilor, unitatea-suport a hipercorectitudinilor fonetice, gramaticale (mai ales morfologice) i grafice este chiar cuvntul. Pe de alt parte ns, n orice tip de hipercorectitudine vorbitorul tinde spre realizarea unor norme lingvistice prin adecvarea la un anumit model. Or, modelarea analogic n cazul hipercorectitudinii vizeaz, de cele mai multe ori, structura fonetic sau / i gramatical a cuvntului. De aceea, situaiile de hipercorectitudine propriu-zis lexical sunt destul de rare i au n vedere, mai ales, interpretarea greit a normelor de formare a cuvintelor (n special ale derivrii i compunerii). Un exemplu n acest sens este forma (neliterar!) antecamer, n loc de anticamer. Substantivul anticamer camer de ateptare la intrarea ntr-un birou, ntr-un cabinet reprezint, n limba romn, un calc parial de structur morfematic, dup it. anticamera (cf. i fr. antichambre). Majoritatea vorbitorilor (nespecialiti) vd ns n acest cuvnt o creaie romneasc, mai exact un derivat cu prefix, i asta deoarece forma sa intern este suficient de transparent, nct s permit o analiz morfematic de tipul camer + pref. anti-. Ceea ce contrariaz ns n acest pseudoderivat este chiar prezena, n structura sa, a prefixului neologic anti-, pe care vorbitorii sunt obinuii s-l gseasc n formaii (substantivale sau adjectivale) n care aportul su semantic implic ideea de opoziie (mpotriva, contra, opus), precum n exemple de tipul: antialcoolic care este mpotriva abuzului de alcool, antialergic contra strilor alergice, antiderapant contra deraprii i patinrii autovehiculelor, mpotriva alunecrii schiurilor lateral sau napoi, antifraud mpotriva fraudei, antidrog care este mpotriva drogurilor, antidogmatic care respinge dogmatismul, antiotoman mpotriva otomanilor etc. Or, substantivul anticamer nu nseamn, n niciun caz, mpotriva camerei. n schimb, vorbitorii au asociat pn la un punct, corect nelesul acestui substantiv cu semnificaia unui alt prefix neologic (cu care, de altfel, prefixul anti- se afl n relaie de paronimie), respectiv cu prefixul ante-, al crui aport semantic este ideea de anterioritate (nainte, n fa, anterior), ca n exemplele: antedat dat anterioar celei considerate ca prezent sau anterioar unei date reale, antedeviz evaluare scris prealabil a costului unei construcii proiectate, antepune a pune nainte, antevorbitor persoan care a vorbit, ntr-o adunare public, naintea altor persoane, antebelic de dinaintea unui rzboi. Aici intervine i o asociere de tipul etimologiei populare. Astfel, de vreme ce anticamera este o camer de ateptare, respectiv o ncpere amplasat naintea unui birou, cabinet etc. [9], atunci, logic ar fi ca acest cuvnt s se fi format nu cu prefixul anti-, ci cu paronimul su, ante-. Ca urmare, numeroi vorbitori rostesc (i scriu, n acelai timp) antecamer, fiind convini c respect una dintre condiiile de bun formare a unui cuvnt prin mijloace interne, i anume condiia existenei relaiei semantice dintre baza de derivare i afix, ceea ce permite, totodat, i o corelare a sensului derivatului cu semnificaia elementelor sale structurale (baza de derivare + derivativ):
n antecamera unui cabinet ginecologic ateptau mai multe paciente (www.allinfo.ro) [10]. Stancu duce Steaua n antecamera Europa League (www.bzi.ro). Bulgaria va cere n noiembrie s intre n antecamera euro (www.revistanet.ro). 122

Atragem atenia c, n limba romn, exist, ca termen tehnic, i substantivul antecamer, avnd ns un sens cu totul diferit de paronimul su anticamer, i anume compartiment al camerei de combustie a unui motor n care se injecteaz combustibilul i ncepe arderea; camer de precombustie (cf. MDN, s.v. antecamer; termenul este nregistrat i n DOOM 2):
Firma Wartisila Diesel propune utilizarea unei camere de ardere cu antecamer, din urmtoarele considerente: aprinderea amestecului gaz-aer n antecamer se realizeaz cu injecia pilot... (http://facultate.regielive.ro).

Interesant este ns faptul c i acest termen se afl n relaie etimologic cu it. anticamera (eventual i cu fr. antichambre), ceea ce nseamn c aici avem a face fie cu un calc total [11], fie, mai curnd, tot cu o form hipercorect, acceptat ns de limba literar. Prin urmare, apariia formei antecamer cu sensul anticamer este rezultatul unei atitudini hipercorecte, constnd ntr-o fals interpretare a structurii morfematice a substantivului anticamer, i ncadrarea, prin sens, a acestuia n categoria cuvintelor formate cu prefixul neologic ante-. La aceasta a contribuit, desigur, analogia cu cele cteva zeci de derivate cu acest prefix analizabile n limba romn (cf. FCLR. Prefixele, p. 47-50). Pe de alt parte, modificarea formei anticamer n antecamer se explic, aa cum am precizat deja, i prin etimologie popular, sensul termenului contribuind decisiv la remodelarea formei. Conform unei reguli ce respect principiul fonetic de la baza ortografiei limbii romne, n derivatele cu prefixe de la baze care ncep cu aceeai consoan n care se termin prefixul se scrie cu liter dubl (= consoane duble, care se pronun amndou; cf. DOOM 2, p. XLIX-L). n aceast categorie se gsesc derivate ca: nnoda, nnopta, nnegri; interregional, interrasial, interregn; transsiberian, transsaharian, transsexual; posttonic, posttotalitar, posttraumatic etc. O situaie aparte prezint verbele romneti (i derivatele lor) nota i neca. Primul dintre ele continu lat. pop. innotare (lat. clas. innatare a ptrunde not n..., a nota n...), ceea ce presupune o baz lat. *notre, n loc de natare a nota (cf. CDDE, s.v. nnota; Ciornescu, DER, s.v. nota). De altfel, n textele vechi este atestat i forma nuta, care continu direct lat. *notre [12]. Cel de-al doilea verb, neca, este creat pe teren romnesc prin derivare cu prefixul n- de la vechea baz neca a sufoca, a omor fr vrsare de snge; a strangula, a sugruma, motenit din latin (lat. ncre a ucide, a omor, a sufoca) i atestat n textele din secolul al XVI-lea (cf. Densusianu, ILR, II, p. 226). Iniial, att nota, ct i neca (mpreun cu derivatele lor), erau scrise cu liter dubl, deci nnota, nneca, aa cum, de altfel, sunt nregistrate i n primele noastre dicionare. Menionm c verbele nota i neca, ca i derivatele lor, apar notate cu dublu n nc n primul dicionar al limbii romne (Dictionarium valachico-latinum, ~ 1650): ennek, ennekum, enneketur; ennot, ennotat, ennotish notnd (cf. DVL, p. 307). Aceeai notaie etimologic ntlnim i n dicionarele de mai trziu: n dicionarul lui Ioan Bobb (tom. I, 1822): innec, innecare, innecat, innecume; innot, innotare, innotatoriu, innotatoare (Bobb, Dicionar, I, p. 548, 550); n Lexiconul budan (1825): innecciosu, innecu, are; innotare, innottoriu, innotu (p. 307-308); n primul dicionar academic al limbii romne (vol. II, 1876): innecare, innecatiosu, innecatoriu, innecatu, innecu; innotare, innotatoriu, innotatu, innotu (Laurian Massim, DLR, II, p. 74-75); n dicionarul etimologic al lui Alexandru Cihac (vol. I, 1870): innec, innecare, innecat, inneccios, innecciune, innector, innectur; innot, innotare, innotat, innottor, innottur (Cihac, Dictionnaire, p. 127-128); n dicionarul etimologic al lui Candrea i Densusianu (1907-1914): nneca, nnector, nnecciosnnectur, nnecciune; nnota, nnottur, nnoti (CDDE, p. 208, 214). Deja n dicionarele de la nceputul secolului XX, cele dou verbe, mpreun cu familia lor lexical, apar notate cu un singur n, ca norm lexical, formele cu dublu n fiind notate eventual doar ca variante (uneori chiar n parantez). Aa procedeaz, de pild, Sextil
123

Pucariu n dicionarul su etimologic din 1905: nec (nnec); not (nnot) (Pucariu, EW, p. 72, 75), sau H. Tiktin, n dicionarul su romn-german (vol. II, 1903): nec, neccios, necciune, nectur; not, nota (Tiktin, DRG, p. 805, 824) [13]. Odat cu pierderea sentimentului legturii dintre aceste derivate i bazele lor, paralel cu ieirea din uz a acestor baze, verbele respective ncep s fie scrise nota i neca. Scrierea cu un singur n este justificat de lipsa de transparen a vechilor grafii nnota i nneca, n condiiile n care nu mai poate fi identificat cuvntul primitiv nceptor cu aceast consoan la care s-a adugat prefixul n-. Vechile verbe nota (nuta) i neca, motenite din latin, au disprut din limb, sub aceast form, astfel nct derivatele lor nota i neca nu mai pot fi analizate, astzi, n formula: prefixul n- + un cuvnt romnesc care ncepe cu consoana n (cf. nnegri < n- + negru; nnopta < n- + noapte), plasndu-se, astfel, n aceeai categorie cu compusele nainte, napoi, nalt (cf. Hristea, Sinteze, p.188). Prin urmare, n ortografia actual a limbii romne, derivatele nota i neca se scriu cu un singur n, iar practicarea vechilor grafii nnota, nneca reprezint, astzi, un fapt de hipercorectitudine lexical, cu toat justificarea etimologic iniial:
Un tnr de 17 ani s-a nnecat ieri, miercuri, 8 iulie a.c., n aa-numita balt a morii (www.ziarulorizont.ro). Tnrul despre care se presupunea c s-ar fi nnecat n Trnav este bine sntos (www.sighisoaraonline.com). Pentru cei interesai de cursurile pentru nnot v rugm sunai la urmatorul numr ... (www.complexdolcevita.ro). Apa curat, petii nnotau lng picioarele noastre - cam 30 de metri apa abia trece uor peste genunchi (amfostacolo.ro).

n aceeai categorie (fiind la fel de nerecomandabile) intr i variantele grafice nnainte, nnapoi sau nnalt, rezultate, la rndul lor, din ncadrarea analogic n categoria derivatelor cu prefixul n-, printr-o fals analiz a structurii lor morfematice (n- + *nainte; n- + *napoi; n- + *nalt). Variantele nainte, napoi, nalt, curente n limbajul oral (dar i n textele vechi), au caracter popular i regional, ele existnd i n dialectele din sudul Dunrii (cf. ar. ninte, megl. nainti; ar. npoi, megl. npoi; ar. [a]naltu, megl. nalt). Apariia lor implic, n primul rnd, o fals analiz de tipul n- + *nainte, *napoi, *nalt. Alexandru Ciornescu, consider, de pild, c prezena lui n- din nalt s-ar explica nu att prin lat. in alto, adverb folosit ca adjectiv (in altum; cf. CDDE, DA, s.v. nalt), ct din raiuni de fonetic sintactic, pe baza unor expresii ca n altul (cerului), din alt, nelese ca n nalt, din nalt; ceea ce ar explica i preferina pop. pentru forma nalt, n loc de nalt (Ciornescu, DER, s.v. nalt). O situaie oarecum similar avem n cazul adverbul nainte. Lat. ab ante, al crui rezultat normal, *ante, a trecut la ainte, probabil prin analogie cu alternana vocalic / i din cuvnt-cuvinte, mormnt-morminte (cf. Ciornescu, DER, s.v. nainte) [14]. Ainte, pstrat i n ar., apare n textele din secolele XVI-XVII numai n compuse ca deinte, ()nainte, mainte (< mai ainte), mainainte, mai deinte, demainte (cf. FCLRV, p. 260-261). Compunerea cu n este, deci, normal (cf. mprejur, mpreun, nadins etc.) [15]. Interpretarea lui nainte ca n nainte a fcut posibil apariia variantei nainte. De o astfel de interpretare era susceptibil i antonimul su, napoi (< n + *apoi, analizat ca n + *napoi) [16].
ndeprtai parasolarul de pe parbriz nnainte de a porni motorul (forum.realitatea.net). Gndete-te bine nnainte s fumezi. Gndete-te bine nnainte s prizezi. Gndete-te bine nnainte s semnezi. Gndete-te bine nnainte s votezi... (blogs.myspace). Alexandra Dinu vrea nnapoi n Romnia. i ia cas n Bucureti... (www.showbiz-celebrity.com). Dac a putea s dau timpul nnapoi a cere ajutor de la psiholog, psihiatru orice (raspunsuri.rol.ro).

124

Dac eti nnalt i ai mini scurte nu prea te ajut. Eu am 1,83 i 2,32 cu mna ntins, un coleg de echip are 1,71 i 2,28 cu mna ntins. El nu sare nici mcar 40 cm eu sar +70, deci i cei nnali "sufer" de deten (www.numaibaschet.ro) L-a salvat solidaritatea ziaritilor i insistenele la cel mai nnalt nivel, chiar dac legea UE l proteja ntrun fel (www.ziua.net) [17].

3. Hiperurbanismele lexicale Un punct de vedere interesant n legtur cu hipercorectitudinea lexical gsim exprimat la Iorgu Iordan, n articolul Hiperurbanisme lexicale (publicat n volumul colectiv Semantic i semiotic, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1981). Atrgnd atenia c, n cazul hipercorectitudinii, intervine nu numai teama de a nu grei (deci preocuparea pentru normele de corectitudine), ci i o anumit grij, ba chiar dorin de a vorbi frumos, elegant, distins, autorul consider c un astfel de interes se manifest mai ales n ceea ce privete selecia materialului lexical, i asta deoarece vorbitorii sunt mai ateni la vocabularul pe care l folosesc ei nii i partenerii lor dect la aspectul fonetic i cel gramatical al materialului utilizat n conversaiile curente (Iordan, Hiperurbanisme, p. 311). Cum deosebirile de ordin lexical sunt mai sensibile pentru vorbitori cnd ntre ei exist diferenieri diastratice (n special dup originea rural sau doar presupus astfel i cea urban), Iordan e de prere c faptele din domeniul vocabularului ce sunt produsul n ntregime al dorinei oamenilor de a se exprima cult sau elevat (acest din urm termen fiind el nsui un asemenea produs) ar trebui numite, mai adecvat, hiperurbanisme (cu att mai mult, cu ct, n cazul lor, nu se pune problema unei exprimri corecte, ci doar adecvate la un anumit tip de discurs) [18]. Termenul de hiperurbanism este frecvent ntrebuinat n literatura de specialitate (mai ales n filologia clasic i n romanistic) [19], de cele mai multe ori paralel cu termenul de hipercorectitudine, sau chiar substituindu-l pe acesta, ceea ce las impresia c ambii termeni acoper acelai concept. n realitate, utilizarea termenului de hiperurbanism prezint att un avantaj, ct i un neajuns. Avantajul const n referirea explicit pe care o face la determinrile sociolingvistice ale fenomenului hipercorectitudinii, la faptul c vorbitorii contientizeaz existena unor diferene lingvistice n spaiul geografic, dar i ntre straturile socio-culturale ale comunitii lingvistice, judecnd anumite fapte de limb nu doar prin grila impus de norma literar (cei mai muli tiu doar cum se spune, nu i cum trebuie s se spun), ci i prin prisma opoziiei (extralingvistice) rustic / urban (aa zic ranii vs aa zic cei de la ora). Ct privete dezavantajul, acesta se refer la pericolul de a confunda vorbirea oreneasc cu limba literar, i, de aici, impresia, fals, c, n cazul hipercorectitudinii, vorbitorii reacioneaz mai mult fa de o exprimare rural sau rneasc [20]. n realitate, aa cum noteaz Theodor Hristea, de cele mai multe ori nu avem de-a face cu o urbanizare n sensul propriu al cuvntului, ci pur i simplu cu greeli de limb sau de scriere, izvorte din teama de a nu grei (adic de a nu se conforma normelor limbii literare) (Hristea, Probleme, p. 281). n plus, dac n cazul unor fonetisme s-ar putea vorbi de o reacie a vorbitorilor fa de anumite fenomene lingvistice pe care le atribuie normei rustice, populare sau dialectale (de pild, reacia fa de palatalizarea labialelor, n exemple ca pibrit sau feruvimi, pentru chibrit i heruvimi) [21], e mai greu de invocat o astfel de reacie n cazul unor fenomene morfologice sau sintactice (ca de pild n situaiile de pseudoadjectivizri: noi-nscui, pepeni grozavi de buni etc.), unde nu avem a face cu o distanare fa de exprimarea ne-oreneasc, ci, evident, cu efortul de a satisface normele limbii literare, cumulat cu teama de a nu grei [22]. Pentru a putea pstra termenul de hiperurbanism trebuie, deci, s-i oferim o accepie mai larg, care s acopere toate cazurile de hipercorectitudine lingvistic (aa cum procedeaz, de pild, Iorgu Iordan, care l utilizeaz cu referire nu doar la fapte fonetice, ci i gramaticale i lexicale [23]) i s trecem n
125

plan secund semnificaia iniial, etimologic, ntemeiat pe opoziia urban / rural (cf. Hristea, Probleme, p. 279-280). Din exemplele oferite de Iordan, reiese c esena fenomenului pe care acesta l numete hiperurbanism lexical se confund, pn la un punct, pe de o parte, cu problema excesului de neologisme, iar, pe de alt parte, cu problema adecvrii cuvntului la specificul stilistic al discursului / textului [24]. Nevoia de difereniere diastratic are ca efect hiperurbanizarea lexical, care, uneori, duce la nclcarea normei socio-culturale ce reglementeaz (fa de norma lingvistic propriu-zis), n plan lexical, motivaia i funcia unui cuvnt n raport cu specificul unui anumit stil sau registru de limb (cf. Stoichioiu-Ichim, Vocabularul, p. 85). Dintre faptele enumerate de Iordan, ce reflect atitudinea cultist a vorbitorilor reinem [25]: utilizarea excesiv a adverbului (i adjectivului) suficient, pentru destul sau de ajuns, chiar n legtur cu banale activiti cotidiene, ca dormitul, mncatul etc.:
Bebeluul tu mnnc suficient? (www.nou-nascuti.ro). A avut noroc cu Trgul ranului de la Piaa Amzei, unde nevasta, mprit ntre spital i tarab, a reuit s vnd suficient brnz ct s in stna pe picioare (slowfoodromania.blogspot.com). La un moment dat venise unul lng ele, care era suficient de beat nct s nu-i pese cu cine dracu' danseaz (nebuloasa.info).

preferina pentru adjectivul dificil, n loc de greu (n condiii foarte asemntoare cu suficient):

O familie cu situaie dificil va cere sprijin financiar (www.facebook.com). Ct de dificil este trecerea n clasa a V-a? (www.calificativ.ro) Crea, o alegere dificil? (www.mami.ro).

Rmiele unui cuplu decedat n epoca rzboiului troian, descoperite n Turcia (www.monitorulexpres.ro). Problemele la ferma din Cenei a Smithfield au aprut n urm cu mai bine de dou sptmni cnd peste 7000 de porci au decedat n numai cteva zile (www.gandul.info). n unele pri, ndeosebi n Ardeal, partea final a predicii la nmormntare are nite inovaii, care accentueaz desprirea decedatului de familia sa i de cei prezeni. Astfel, unii preoi, impresionai de popularitatea bocetelor, prin care se dialogheaz cu mortul, au adoptat metoda, diversificnd procedeul: preotul se transpune n locul decedatului, vorbete la persoana I singular, i d familiei sfaturi, ndrumri sau i cere iertare (www.ziarullumina.ro). Att animalele decedate, ct i probele identificate la faa locului au fost ridicate de ctre reprezentanii D.S.V. n vederea efecturii analizelor (2008.informatia.ro).

a deceda / decedat pentru a muri / mort:

n cadrul audierii de la Strasbourg pentru postul de Comisar pentru comer, Catherine Ashton a pus accentul pe importanta unui comer liber i just". Dnsa a declarat c va face tot posibilul pentru a ajunge la o concluzie n ceea ce privete runda de dezvoltare de la Doha (www.europarl.europa.eu). Dar un adevarat politician este domnul Nastase. Dansul e politician, nu discut (www.romanialibera.ro).

pronumele personal dnsul, simit ca mai politicos dect el, este preferat de unii vorbitori dintr-un fals sentiment cultist, dar i din dorina de a fi politicoi [26]:

a suporta pentru a suferi:

... pacienta a suportat o intervenie de ndeprtare a ovarelor (www.cugetliber.ro). Aceste schimbari sunt determinate de modificarile pe care organismul militar le suportase sub controlul consilierilor sovietici (www.presamil.ro). Codul rutier a suportat din nou modificri! (www.reno.ro). Predecesorul meu, Ivan Ivanovici, dupa o serie de scrisori anonime si de atacuri, care nu erau decat niste barfe la adresa sa, nu a rezistat si a suportat un atac de cord (www.zdg.md). n prezent se creeaz o baz de date electronic. Potrivit generalului, pierderile suportate de Forele Armate se ridic la 9 milioane oameni, iar pierderile totale suportate n anii de rzboi sunt estimate de 26 milioane 600 de mii de oameni (http://romanian.ruvr.ru). 126

a solicita pentru a cere: Cei 24 de inspectori au solicitat s revin la catedr, renunnd de bunvoie la funcii (www.evenimentul.ro). Am informat direcia colii i profesorii despre aciunile pe care vrem s le ntreprindem i le-am solicitat sfatul i ajutorul (www.youngreporters.org). Referitor la solicitarea ranilor privind demisia sa, Victor Dumitru a precizat c "fiecare persoan solicit ceea ce vrea" (www.infoportal.ro). De cteva zile, n Piaa Central, lng un chioc de vnzare a ziarelor, st maica Maria Istrate, de la Mnstirea Moisa, comuna Boroaia (judeul Suceava), i solicit mila trectorilor (www.evenimentul.ro).

a realiza pentru a nelege, a-i da seama, a deveni contient (de ceva):

Economistul-sef al FMI: Europa nu realizeaza nc amploarea crizei (ro.newspeg.com). Am realizat c am prieteni adevrai (ioana-magazin.blogspot.com). Dac btrnii realizau c sunt nelai i ncercau s opun rezisten erau, n cel mai bun caz, inui cu fora pe un scaun (www.evz.ro).

Desigur, s-ar mai putea da multe alte exemple de hiperurbanisme lexicale, respectiv de situaii n care anumite cuvinte (de regul, neologisme) sunt preferate n locul altora, simite ca banale sau mai puin elegante, deci inadecvate ntr-un context determinat, n care preocuparea pentru exprimarea ngrijit, cultivat este predominant. Iat numai cteva astfel de exemple: a debuta pentru a ncepe:
Dedicat iubitei, muzei i luminii cluzitoare, piesa debuteaz cu un rock progresiv i se termin cu o atmosfer de ansonet (bucuresti.24fun.ro) Etapa debuteaz la Buzu. Gloria Buzu i Ceahlul Piatra-Neam se confrunt astzi, de la ora 13.00, n uvertura (sic!) etapei cu numrul 19 (www.ziare.com).

a demara pentru a ncepe:


Angajaii de la Spaii Verzi au demarat curaenia de toamn (ziaregratis.ro). Asociaia Romn de Minifotbal i Lider Sport, ncepnd cu data de 20 august 2009, au demarat nscrierile pentru Campionatul Municipal de Minifotbal pentru Amatori - Liga Bergenbier (www.lidersport.ro/).

a se derula pentru a se desfura, a se petrece, a avea loc:


n perioada 8-14 decembrie 2008 se deruleaz a patra a ediie a Sptmnii de Creaionism (mersulvremurilor.ro). Andra a filmat un nou videoclip: "Rmi cu mine" - Filmrile s-au derulat n dou locaii de platou i o locaie de exterior mai special: o biseric... (news.softpedia.com).

a (-i) adjudeca pentru a ctiga


Cristina Hirici i-a adjudecat primul set destul de uor ctigndu-l cu scorul de 11-5 (sport.muscel.ro). Vladimir Putin i adjudecase al doilea mandat cu o majoritate zdrobitoare (bbc.co.uk). Am servit cacaval pane cu cartofi prjii, respectiv aripioare picante cu cartofi gratinai la cuptor (arashi.blosone.ro). Ct timp comisia s-a retras, consilierii rmai n sal au primit colindul celor de la Corul Filarmonicii, alturi de care au servit i un pahar de ampanie (www.ziaruldemures.ro). Predealul este locaia ideal unde v invitm s v instalai tabra atunci cnd dorii s mergei la schi sau n drumeii montane (http://vila-select.ro). n curnd aici vei gsi locaiile disponibile pentru reclama dumneavoastr (www.promptid.ro).

a servi pentru a mnca / a bea:

locaie pentru loc, amplasament, poziie, situare:

3. Concluzii Descris, de cele mai multe ori, doar ca un tip de abatere lingvistic, hipercorectitudinea rmne unul dintre cele mai interesante fenomene, care pune n eviden o serie de realiti ale funcionrii limbajului, cum ar fi libertatea vorbitorului, care poate opta ntre mai multe posibiliti de realizare a unui fapt de limb, importana analogiei n actul lingvistic,
127

intervenia factorului contient n gestionarea materialului lingvistic, importana determinrilor psiho-sociale n procesul de inovare adoptare a unui model lingvisic etc. [...] hipercorectitudinea este un fenomen creator de limb. Dei multe dintre formele care apar astfel sunt respinse de norma literar, acest fenomen reprezint una dintre sursele importante prin care limba obine rezultate asupra crora vorbitorii i exprim opiunile. Hipercorectitudinea este una dintre formele eseniale prin care limba se afl n micare evolutiv. Ea este un indice care d seama de caracterul social al limbii. Importana ei nu st att n faptul c ar furniza limbii forme viabile, ct n aceea c este o form prin care evoluia ei se exercit (Gafton, Hipercorectitudinea, p. 9). NOTE
[1] Pentru definirea conceptului i tipologie, vezi Hristea, Hipercorectitudinea, p. 171-180 i, de asemenea, Idem, Probleme, p. 277-315; pentru cauzele fenomenului i condiiile n care se produce, ca i pentru bibliografia problemei, vezi, mai ales, Gafton, Hipercorectitudinea. [2] Adesea, fenomenul hipercorectitudinii a fost tratat chiar ca un tip de analogie nesistematic. [3] Dei prefixul hiper- nseamn, n general, foarte, excesiv de, hipercorectitudinea nu este o corectitudine dus la extrem, ci o abatere. [4] Cf. i fr. hyperurbanisme, hyperdialectisme, hypercorrection ; germ. Hyperkorrektur, Hyperkorrektheit, Hyperkorrekte Sprachformen, berentusserung ; engl. hypercorrection, hyperurbanism, hyperforeignism, overcompensation etc. [5] Alexandru Gafton face observaia c perspectiva sociolingvistic, una dominant, este, sub o form sau alta, omniprezent n toate situaiile de hipercorectitudine, la orice nivel ar aprea fenomenul a crui esen o constituie (Gafton, Hipercorectitudinea, p. 59). Lingvistul ieean atrage atenia asupra faptului c vorbitorul nu este un participant pasiv la actul comunicrii. El nu doar are capacitatea de percepie, analiz i producere a sunetelor, ci poate sesiza diferenele la contactul cu o alt norm i i poate orienta discursul ctre i n funcie de receptor, atunci cnd, n urma comparrii celor dou norme, se pot semnala diferene semnificative, care se cer estompate sau reduse. [6] Aa cum remarca Iorgu Iordan, corolarul acestei temeri legate de posibilitatea de a grei este voina de mai bine, care se poate manifesta n mai multe direcii: Deseori, sunt sigur c teama este aproape inexistent, ceea ce nsemneaz c rmne numai dorina de a vorbi corect, ba chiar frumos, elegant i distins (Iordan, Hiperurbanisme, p. 310). [7] Dup observarea destul de atent a normei ctre care tinde, vorbitorul ncepe s construiasc raionamente bazate pe analogii pentru toate situaiile (contextele) cu care se confrunt (Ibid., p. 31). [8] Theodor Hristea, de pild, are n vedere, ca principale aspecte ale hipercorectitudinii, doar hipercorectitudinea grafic, fonetic, morfologic i sintactic (Hristea, Probleme, p. 292). Nici n DL (s.v.) nu gsim oferite exemple dect pentru hipercorectitudinile de natur fonetic i gramatical, iar n ELR (s.v.), dei se specific faptul c hipercorectitudinea se manifest i n domeniul formrii cuvintelor, exemplele oferite sunt puine i nu lipsite de ambiguiti, aflndu-se mai degrab n sfera hipercorectitudinilor fonetice. [9] Prin abstractizare i generalizare, termenul anticamer a ajuns astzi s nsemne, ntre altele, i locul unde te pregteti nainte, n vederea ptrunderii ntr-o anumit zon de interes. [10] Exemplele pe care le oferim n lucrare, culese, n majoritatea lor, de pe internet, pstreaz particularitile (orto)grafice originale. [11] Ceea ce ar nsemna c aici (spre deosebire de anticamer) prefixul anti- a fost tradus prin ante-. [12] CDDE avanseaz ipoteza unui *nautare, derivat din nauta navigator, corbier (cf. i Densusianu, ILR, II, p. 316). [13] Interesant este c, att la Pucariu, dar mai ales la Tiktin, apar notate cu un singur n ca norm i alte cuvinte derivate cu prefixul n- i care i astzi sunt scrise cu liter dubl: ndi, nebuni, negri, negura, noda, noi, nopta, nora .a. [14] DA consider c ainte este un rezultat normal din punct de vedere fonetic; CDDE explic trecerea lui la i (*ante > ainte) prin poziia aton pe care o avea uneori n fraz (cf. it. avanti, prov. avan, fr. avant, cat. abantes). [15] Dup DA, este ns vorba de o contaminare a lui ainte cu ninte < in ante. 128

[16] Desigur, fonetismele fr iniial pot rezulta i din cderea accidental a acestui sunet, n vorbirea neglijent, n tempo rapid sau n fonetic sintactic: Foaie verde bob i linte / S jucm srbanainte (Folclor); De la lume adunate i-napoi la lume date (Folclor); Potop e-napoi i nainte (Bacovia); Fii cuminte ca-nainte, nu fi prost precum ai fost (Folclor); Are gtul foarte-nalt / i picioarele cam lungi / Dac vrei s-i dai o floare / E cam greu la ea s-ajungi (Folclor). [17] Grafiile analogice nnainte, nnapoi, nnalt se ntlnesc i n textele literare, ncepnd cu secolul al XVI-lea. n Liturghierul lui Coresi (1570), de exemplu, apare forma nnainte: [D]e ceaste puse nnainte i sfinite ci/nstitele darure, Domnului s ne rug/m (fragment reprodus dup ediia Liturghierul lui Coresi, text stabilit, studiu introductiv i indice de Al. Mare, Editura Academiei R.S.R., Bucureti, 1969, p. 144). Chiar i mai trziu, n secolului XX, putem ntlni astfel de grafii. Nicolae Iorga, de pild, scrie n mod consecvent nnainte, nnapoi, nnalt, nnla, nnlime (vezi Nicolae Iorga, Istoria bisericii romneti i a vietii religioase a Romnilor, 1908). [18] Cf. Toma, LRC, p. 138: Cutarea cu orice pre a unor termeni culi , radicali i evitarea cuvintelor obinuite, considerate banale , inclusiv n contexte care nu solicit aceste exigene, este denumit cultism i reprezint o deficien de exprimare. [19] n lingvistica romneasc, termenul a fost impus n special prin studiile lui Iorgu Iordan i Sextil Pucariu n lingvistica romneasc, termenul a fost impus n special prin studiile lui Iorgu Iordan i Sextil Pucariu. [20] Cf. Sextil Pucariu, Privire, p. 178, care vede n hiperurbanisme cazuri de exces de zel n prefacerea rostirii rneti n rostire oreneasc. Cu aceeai accepie ntlnim termenul i la Vendryes, Le langage, p. 59: On appelle hyperurbanisme l'excs auquel entrane le souci de la correction, quand on se pique de beau langage. Un paysan d'Italie, voulant parler le latin de Rome et sachant qu' un o long de son dialecte correspondait souvent la diphtongue au dans le langage de la capitale, disait plaustrum pour plostrum, cauda pour coda, plaudere pour plodere; c'est un hyperurbanisme. [21] Particularitile fonetice sunt, de altfel, cele mai stridente fenomene care determin opoziia dintre dialecte, sau dintre acestea i limba literar. Totodat, anumite trsturi fonetice fac s se vorbeasc, de pild, despre un accent moldovean, bnean etc. [22] Este indiscutabil c, n contiina celor mai muli vorbitori, e vie nu opoziia dintre vorbirea oreneasc i cea rural, ci dintre ceea ce numim literar i neliterar . De aceea i eforturile contiente ale subiectelor vorbitoare sunt ndreptate n direcia conformrii fa de limba literar i nu fa de vorbirea din mediul citadin (Hristea, Probleme, p. 281). [23] n mod obinuit, dac nu cumva chiar exclusiv, se folosete termenul hiperurbanism, nlocuit n vremea din urm tot mai frecvent prin hipercorectitudine, cnd e vorba de fenomene fonetice sau, mult mai rar, gramaticale. Eu cred c el poate fi ntrebuinat i n legtur cu unele fapte lexicale (Iordan, Hiperurbanisme, p. 310). [24] Fiind de domeniul lexicologiei normative, adecvarea cuvntului la specificul stilistic al textului este o exigen de rafinament a seleciei lexicale [...]. Diferenierea (sau marcarea) stilistic se produce pe mai multe axe: niveluri sau registre stilistice, stiluri funcionale, domenii profesionale, axa temporal, rspndirea teritorial, raportarea la normele literare, frecvena utilizrii cuvntului, atitudinea afectiv (Toma, LRC, p. 139). [25] Exemplele au fost selectate de noi i provin, n general, din resurse online. [26] De aici i interpretarea, fals, a acestui pronume ca fiind de politee. n realitate, dnsul este pronume personal i poate fi folosit att n legtur cu persoane, ct i cu alte categorii de animate, i chiar cu lucruri. De altfel, n Moldova pronumele dnsul e folosit n mod curent cu referire la animate non-umane sau inanimate (dnsa poate fi, de pild, vaca pe care o mulge ranul, dar i funia cu care o leag).

Coteanu, Ion, Wald, Lucia (redactori responsabili), (1981), Semantic i semiotic, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti. ***(1978), Formarea cuvintelor n limba romn, (FCLR. Prefixele),., vol. II Prefixele, Editura Academiei, Bucureti. ***(2007), Formarea cuvintelor n limba romn din secolele al XVI-lea al XVIII-lea, (CLRV), , coordonator Magdalena Popescu-Marin, Editura Academiei Romne, Bucureti,. Gafton, Alexandru, (2000), Hipercorectitudinea. Abordare fonetico-fonologic din perspectiv diacronic i cu aplicare la palatalizarea labialelor i la velarizare, Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza, Iai,. Hristea, Theodor (1962), Conceptul de hipercorectitudine, n LR, XI, nr.2. 129

REFERINE BIBLIOGRAFICE

Hristea, Theodor (1968), Probleme de etimologie, Editura tiinific, Bucureti,. Hristea, Theodor, (coord.) (1984), Sinteze de limba romn, ediia a treia, revzut i din nou mbogit, Editura Albatros, Bucureti. Iordan, Iorgu, Hiperurbanisme lexicale, n Coteanu Wald (1981), Semantic, p. 310-314. Pucariu, Sextil (1976), Limba romn, vol. I Privire general, Editura Minerva, Bucureti. Stoichioiu-Ichim, Adriana (2001), Vocabularul limbii romne actuale. Dinamic. Influene. Creativitate, Editura ALL Educational, Bucureti. Toma, Ion (2001), Limba romn contemporan. Privire general, Editura Niculescu, Bucureti. Vendryes, J,. (1921), Le langage. Introduction linguistique a l`histoire, La Renaissance du Livre, Paris. Dicionare. Surse CDDE = I.-A. Candrea, Ov. Densusianu (2003), Dicionarul etimologic al limbii romne. 1. Elemente latine A Putea, Editura Paralela 45, Bucureti. Ciornescu, DER = Alexandru Ciornescu (2001), Dicionarul etimologic al limbii romne, Editura Saeculum I.O., Bucureti. Densusianu, ILR = Ovid Densusianu (1961), Istoria limbii romne, editat de J. Byck, vol. I, II, Bucureti. DA = ***(1913-1949), Dicionarul limbii romne, publicat de Academia Romn, A De i F Lojni, Bucureti. DOOM 2 = ***(2005), Dicionarul ortografic, ortoepic i morfologic al limbii romne, ediia a II-a, Academia Romn, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti,. DL = Angela Bidu-Vrnceanu, Cristina Clrau, Liliana Ionescu-Ruxndoiu, Mihaela Manca, Gabriela Pan Dindelegan (2001), Dicionar de tiine ale limbii, Editura Nemira, Bucureti. DVL = ***(2008), Dictionarium valachico-latinum. Primul dicionar al limbii romne, studiu introductiv, ediie, indici i glosar de Gh. Chivu, Editura Academiei Romne, Bucureti. Bobb, Dicionar = (1822-1823), Dictionariu rumanesc, lateinesc si unguresc, dein orenduiala excellentii sale preosfintitului Ioan Bobb, vladeicul Fagarasului asediat si cu venitu cassi clerului typarit in doao tomuri, tom I A-L, tom II M-Z, in Clus, (versiune ebook, disponibil la www.archive.org). Laurian Massim, DLR = (1876) Dicionariul limbei romne, dup nsrcinarea dat de Societatea Academic Romn, elaborat ca proiect de A.T. Laurian i I.C. Massim, Bucureti, tom. I, 1871, tom. II (colaboratori Iosif Hodo i G. Bariiu). Lexiconul budan = (1825), Lesicon romnescu-ltinescu-ungurescu-nemescu, Buda, (versiune ebook, disponibil la www.archive.org). MDN = Florin Marcu (2000), Marele dicionar de neologisme, Editura Saeculum I.O., Bucureti. Pucariu, EW = Sextil Pucariu (1905), Etymologisches Wrtebuch der rumnischen Sprache. Lateinisches Element, Carl Winter's Universittsbuchhandlung, Haidelberg,. Tiktin, DRG = H. Tiktin (1998), Dicionar romn-german, 4 vol., ediie anastatic coordonat de Paul Miron, Editura Paideia, Bucureti,.

CONSIDRATIONS SUR L' HYPERCORRECTITUDE (angl.) LEXICALE Le but de cet article est de traiter la hipercorrectitude (angl.) lexicale, un type de correctitude qui est moins tudi dans la littrature de spcialit. Ses effets se produisent dans le domaine de la formation des mots. Un aspect intressant de la hipercorrectitude (angl.) lexicale est reprsent par ce qu' on appelle le hiperurbanisme lexical qui, en gnral, dsigne le cultisme de certains locuteurs, manifeste par un certain excs de nologismes ,souvent inapproprie dans la situation de communication et motive par la proccupation de s' exprimer d' une manire soigne et leve. Mots cls : correction lexicale, hiperurbanisme lexical, cultisme.

RSUM

130

Ana-Maria BOTNARU, Universitatea Spiru Haret, Bucureti

POVETI DESPRE CUVINTE: LUNC


Cuvntul lunc vine din limba slav, unde lonka nsemna mlatin. Trebuie s fi ptruns foarte devreme n limba romn, pe vremea cnd n slava veche exista fenomenul nazalizrii, disprut ulterior i care nu s-a conservat n niciuna din limbile slave vecine, meninndu-se n schimb n dialectele sud-dunrene (mai precis, n meglenoromn). Dicionarele consultate de noi [1] nregistreaz, cu variaii nesemnificative, definiia urmtoare: pdurice format din slcii, rchit, anini, plopi etc. pe malurile unei ape curgtoare; zvoi. Tranziia sensului se explic astfel: mlatin > mlatin mpdurit > pdure. Termenul are o familie lexical restrns (ca, de altfel, majoritatea termenilor de origine slav din sfera semantic a pdurii): colectivul luncet, diminutivele lunculi, luncu, adjectivul luncos. Vom analiza, n cele ce urmeaz, harta 410 din ALRR - Muntenia i Dobrogea [2] (ntrebarea [1298]: Cum i spunei la locul neted (cu copaci) de-a lungul unei ape?). Rspunsul lunc, lunci este nregistrat n majoritatea punctelor de anchet. Atunci cnd subiecii dau un alt rspuns, acesta include - explicit sau implicit a) localizarea n apropierea unei ape:
loc p malu grli [760], prnd d grl [702], prundu grli [714], mal d lunc [706], malu pduri [707], malu api [719, 720], plantaie p nalu api [784], (n) prund [696, 708], vrstur (d ap), vrsturi [769, 775, izolat, n vestul Munteniei], un grind [851]

sau referirea direct i exclusiv la o ntindere de ap: balt, bli [873], loc di balt [873] b) referiri la natura terenului:
vale, vi [723, 764, 817], loc neted [718, 830], loc drept [876], loc ntins [884], azare joas [775] (un) loc es [717, 768, 785, 825, 827]

c) menionarea unei forme (joase) de relief:


es, (esuri) [705, 766, 767, 871, 872], cmpie [708, 774].

Remarcm c pdurea este doar accidental menionat n rspunsurile date de subiecii anchetai. Sensul principal al termenului lunc este es, cel de pdure fiind secundar. Uneori, subiecii indic un cuvnt din cmpul lexico-semantic pdure, dar pe care dicionarele l nregistreaz cu un alt sens, fr nicio legtur cu definiia lexicografic a termenului lunc: dumbrav [729, 734], crng [711], poian [692, 694, 761], liz(i)er (d copaci) [716, 703, 874]. Accidental, rspunsurile din ancheta dialectal nu au nicio legtur cu cmpul lexico-semantic pdure: grdin [761], livad [771], izlaz, izlazuri [806].
131

Acest fapt se explic probabil astfel: subiecii triesc ntr-o zon unde relieful i peisajul nu sunt dominate de lunci; neexistnd realitatea respectiv, nu exist nici cuvntul care s o exprime atunci, subiecii ncearc s aproximeze, apelnd la cuvinte care le sunt familiare, chiar dac sensul acestora este, uneori, foarte departe de coninutul ntrebrii puse de anchetator. Cazul cel mai interesant este i cel mai rar ntlnit: atunci cnd vorbitorii rspund folosind un sinonim al cuvntului lunc: zvoi [698, 750] i acesta, tot de origine slav. Pe harta 410 figureaz i trei exclusiviti dobrogene, pe care le menionm pentru culoarea lor local i exotic deopotriv: a) ceair, ceairi [882], ceair, ceairuri [883], ceir, ceire [879] (1. teren, de regul mprejmuit, din apropierea unei ape, folosit pentru punat; 2. teren necultivat din apropierea unei ape) din tc. air b) reni, reniuri [893], cu varianta rni, rniuri [878] (strat de nisip sau de pietri pe fundul apelor curgtoare), renie (ucr. dial. rjien) + suf. -i c) derea, derele [899] din tc. dere. Lunc a ptruns masiv n toponimia romneasc, rezultnd un numr impresionant de derivate i compuse (nu toate avnd ns sensul de pdure): Lunca [3] (Ab [4], Ag, Bn, Bt, Bz, Db, Gl, Hd, I, If, M, N, Ot, Sv, Tl, Tr, Vs, Vl), Lunca Ampoiei (Ab), Lunca Apei (Sm), Lunca Banului (Mh, Vs), Lunca Bicazului (N), Lunca Bisericii (Ab, N), Lunca Bonului (Cj), Lunca Borlesei (Bn), Lunca Brad (Hd), Lunca Bradului (M), Lunca Clnicului (Bv), Lunca Calului (Vl), Lunca Cernii de Jos / Sus (Hd), Lunca Cetuii (I), Lunca Cireului (Vl), Lunca Ciurei (I), Lunca Corbului (Ag), Lunca Dochiei (Bc), Lunca Florii (Cs), Lunca Frumoas (Bz), Lunca Gantei (Bz), Lunca Ginarilor (N), Lunca Goieti (Ab), Lunca Grajduri (I), Lunca Jaritei (Bz), Lunca Jiu (Hd), Lunca Jiului (Dj), Lunca Larg (Ab), Lunca Leului (Bn), Lunca lui Buda (Vl), Lunca Mare (Bz, Gj, Ph), Lunca Mrcuului (Cv), Lunca Merilor (Ab), Lunca Moldovei (N), Lunca Murei (Bz), Lunca Mureului (Ab, M), Lunca Nou (Vs), Lunca Ozunului (Cv), Lunca Petriorului (Bz), Lunca Prahovei (Ph), Lunca Prutului (I), Lunca Puului (Bz), Lunca Rate (I), Lunca Sasului (Bz), Lunca Steasc (Bn), Lunca Strmbului (N), Lunca Trnavei (Ab), Lunca Veche (Vs), Lunca Viagului (Cj), Lunca Vscului (Bz), Lunca Zaicii (Cs), Lunca de Jos / de Sus (Ab, Hg), Lunca la Tisa (Mm), Mete Lunca (Ab), Stneti-Lunca (Vl), ugag-Lunca (Ab), Cornu Luncii (Sv), Dosu Luncii (Ab), Gura Luncii (Hd), Luncoara (Ag, Ar, Bh, Hd, Mh), Luncuoara (Sv), Luncoru (Dj), Luncile (Bz, Sv, Vr), Luncani (Bc, Hd, Hg, Tm), Luncani-Margina (Bc), Luncanii de Jos / de Sus (Tm), Valea Luncii (Cj), Ptrimea din Lunc (If), Remetea Lunc (Tm), Luncasprie (Bh), Agrie-Lunc (Bn). Termenul are extensiuni variate i n hidronimie [5] : Lunca (8), Lunca Berzei, Lunca Mare, Lunca Meteului, Lunca Negrii, Luncoara, Luncilor (2), Luncoiu. Ca i codrul, crngul sau dumbrava, lunca este un topos al imaginarului i limbajului poetic eminescian:
i dac luna bate-n lunci i tremur pe lacuri Tot o s-mi par c de-atunci Sunt veacuri. [6] 132

n ziduri rsfrngea ca-ntr-o oglind de argint: dumbrav i lunc, lac i rmuri. [7]

Lunca, spaiu reprezentativ pentru frumuseea slbatic a naturii, este prezent n operele multor scriitori romni: Vasile Alecsandri (Lunca din Mirceti, Concertul din lunc), Dimitrie Bolintineanu (Dochia, Clugrenii, Mrioara), Mihail Sadoveanu (Aventuri n Lunca Dunrii), George Bacovia (Scntei galbene, n margini, Buci de noapte), George Cobuc (Criasa znelor, Vntul, n miezul verii), Mircea Crtrescu (Levantul). i maetrii picturii romneti s-au exersat asupra acestei teme amintim aici celebrul tablou al lui tefan Luchian, Lunca de la Poduri (1909).
[1] DEX, NDU, CADE (v. bibliografia). [2] ALRR: Atlasul lingvistic romn pe regiuni:. Muntenia i Dobrogea (2001) vol. III, Bucureti : Editura Academiei Romne harta 410. [3] Toponimele citate n acest articol sunt preluate din urmtoarele surse: Bolocan, Gheorghe (2002). Dicionar invers al numelor de localiti din Romnia. Craiova : Universitaria i Judeele Romniei Socialiste (1972). Bucureti : Editura Politic. [4] Abrevierile notate ntre paranteze reprezint numele judeelor din Romnia. [5] Hidronimele citate n acest articol sunt preluate din: Bolocan, Gheorghe (2006). Dicionar invers al numelor de ape din Romnia. Craiova : Universitaria. Cifra notat ntre paranteze rotunde reprezint numrul de cursuri de ap din Romnia care poart numele respectiv. [6] Opere I, 188 / 9. apud Vianu, Tudor (1968). Dicionarul limbii poetice a lui Eminescu. Bucureti : Editura Academiei RSR. [7] PL, 5 / 30. apud Vianu, Tudor (1968). Dicionarul limbii poetice a lui Eminescu. Bucureti : Editura Academiei RSR.

NOTE

ALRR: Atlasul lingvistic romn pe regiuni:. Muntenia i Dobrogea (2001) (autori: Teofil TEAHA, Mihai CONIU, Ion IONIC, Paul LZRESCU, Bogdan MARINESCU, Valeriu RUSU, Nicolae SARAMANDU, Magdalena VULPE), vol. III, Bucureti : Editura Academiei Romne. Bolocan, Gheorghe (2002). Dicionar invers al numelor de localiti din Romnia. Craiova: Universitaria. Bolocan, Gheorghe (2006). Dicionar invers al numelor de ape din Romnia. Craiova : Universitaria. Brncu, Grigore (2004). Introducere n istoria limbii romne. Bucureti: Editura Fundaiei Romnia de Mine. Candrea, Ioan-Aurel, Adamescu, Gheorghe (1931). Dicionarul enciclopedic ilustrat Cartea Romneasc. Bucureti : Cartea Romneasc. (CADE). Dicionarul explicativ al limbii romne (1996). Bucureti: Univers Enciclopedic. (DEX). Noul dicionar universal al limbii romne (2009). Bucureti-Chiinu: Litera Internaional. (NDU).

REFERINE BIBLIOGRAFICE

RSUM

HISTOIRES DES MOTS : LUNC Dans cet article, nous poursuivons de tracer lesquisse monographique, linguistique et extralinguistique, de lun des termes les plus intressants faisant partie de la sphre smantique de la fort : le mot lunc (prairie). Important, en premier lieu pour son anciennet et ensuite par ses extensions dans le vocabulaire roumain. Nous nous rapporterons ltymologie du mot, sa rpartition territoriale, son sens lexicographique de mme que les sens attribus par les sujets des enqutes dialectales, ses synonymes, mais aussi sa famille lexicale. Nous passerons en revue les toponymes, les hydronymes et les anthroponymes drivs de ou composs avec le mot lunc. Nous mettrons galement en vidence les valences potiques de ce terme, tout en les illustrant par des exemples pris dans la cration de Mihai Eminescu et dautres crivains roumains. Mots-cls : prairie, tymologie, sens, toponymes, anthroponyme

133

Zinaida CAMENEV, Olga PASCARI Universitatea Liber Internaional, Chiinu, Republica Moldova

THE DEGREE OF SEMANTIC INDEPENDENCE OF ELEMENTS IN IDIOMATIC AND NON-IDIOMATIC COMPOUNDS


It is possible to say that all languages are investigated daily because they change every time. Word composition is one of the most productive ways of word-formation. This type of word-building, in which new words are produced by combining two or more stems, is one of the three most productive types in Modern English, the other two are conversion and affixation. Compounds, though certainly fewer in quantity than derived or root words, still represent one of the most typical and specific features of English word-structure (, 1986, p.108). Compounds are described from different points of view and are classified according to different principles: parts of speech they represent, means of word composition, degree of semantic independence of elements, and the syntactic structure. The article is fully devoted to the degree of semantic independence of elements. Non-idiomatic Compounds There are non-idiomatic compounds with a perfectly clear motivation. Here the meaning of the constituents add up in creating the meaning of the whole and the referent either directly or figuratively. Thus, when the combination seaman was first used it was not difficult to understand that it meant a man professionally connected with the sea. The word differentiated in this way a sailor from the rest of making. When aviation came into being the same formula with the same kind of motivation was used to coin the compound airman, and also aircraft to name the machines designed for air-travel, differentiating them from seagoing craft. Spaceman , spacecraft and spaceship, build on the model of airman, aircraft, and airship are ready understood even when heard for the first time. The semantic unit of the compounds seaman, airman, spaceman, aircraft, spacecraft, airship, and spaceship, is based on the fact as the conquest of the sea, air and outer space advanced, new notion were created, notion possessing enough relevant distinctive feature to ensure their separate existence. The logical integrity of the new combination is supported by solid spelling and by the unity of stress. When the meaning is not only related to the meaning of the parts but can be inferred from it, the compound is said to be transparent or non-idiomatic. The non-idiomatic compounds can easily transformed into free phrases: air mail - mail conveyed by air or night flight - flying at night. Such compounds are like regularly derived words in that their meaning is readily understood, and so they need not be listed in dictionaries. The focus of great interest is the semantic aspect of compound words, that is, the question of correlations of the separate meanings of the constituent parts and the actual meaning of the compound. Or, to put it in easier terms: can the meaning of a compound word be regarded as the sum of its constituent meanings? To try and answer this question, let us consider the following groups of examples.
(1) Classroom, bedroom, working-man, evening-gown, dining-room, sleeping-car, reading-room, dancing-hall.

This group seems to represent compounds whose meanings can really be described as the sum of their constituent meanings. Yet, in the last four words we can distinctly detect a slight shift of meaning. The first component in these words, if taken as a free form, denotes an action or state of whatever or whoever is characterised by the word. Yet, a sleeping-car is
134

not a car that sleeps (cf. a sleeping child), nor is a dancing-hall actually dancing (cf. dancing pairs) (Quirk, 1997, p.96). Idiomatic Compounds On the other hand, a compound may be very different in meaning from the corresponding free phrase. These compounds are called idiomatic. Thus a blackboard may be not a board at all but a piece of linoleum or some other suitable material. Its colour is not necessary black. G.Leech calls this not idiomatic but petrified meaning; the expression in his opinion is suggestive of solidifying and shrinking of the denotation , of the word becoming more restricted in sense. His examples are: a trouser-suit which is not just a suit with trousers but suit with trousers for women. He also compared wheel-chair and push-chair, chair which has wheels and chair which one pushes. They look interchangeable since all push-chair have wheels and almost all wheel-chairs are pushed , and yet wheel chairs are for invalids and push-chairs for infants. A compound may lose its motivation and become idiomatic because one of its elements is at present not used in the language in the same meaning. The word blackmail has nothing to do with mail post. Its second element, mow obsolete except in Scottish , was used in the 16th century meaning payment exacted by freebooting chiefs in return for immunity from plunder. This motivation is now forgotten and the compound is idiomatic. We shall call idiomatic such compound the meaning of which is not a sum of the meaning of the determinant and the determinantum (Leech, 1974, p.34). The shift of meaning becomes much more pronounced in the second group of examples.
(2) Blackboard, blackbird, football, lady-killer, pick pocket, good-for-nothing, lazybones, chatterbox.

In these compounds one of the components (or both) has changed its meaning: a blackboard is neither a board nor necessarily black, football is not a ball but a game, a chatterbox is not a box but a person, and a lady-killer kills no one but is merely a man who fascinates women. It is clear that in all these compounds the meaning of the whole word cannot be defined as the sum of the constituent meanings. The process of changing the meaning in such words has gone so far that the meaning of one or both constituents is no longer in the least associated with the current meaning of the corresponding free form, and yet the speech community quite calmly accepts such seemingly illogical word groups as a white blackbird, pink bluebells or an entirely confusing statement like: Blackberries are red when they are green. Yet, despite a certain readjustment in the semantic structure of the word, the meanings of the constituents of the compounds of this second group are still transparent: you can see through them the meaning of the whole complex. Knowing the meanings of the constituents a student of English can get a fairly clear idea of what the whole word means even if he comes across it for the first time. At least, it is clear that a blackbird is some kind of bird and that a good-for-nothing is not meant as a compliment (, 1986, p.112). (3) In the third group of compounds the process of deducing the meaning of the whole from those of the constituents is impossible. The key to meaning seems to have been irretrievably lost: ladybird is not a bird, but an insect, tallboy is not a boy but a piece of furniture, bluestocking, on the contrary, is a person, whereas bluebottle may denote both a flower and an insect but never a bottle. Similar enigmas are encoded in such words as man-of-war ("warship"), merry-go-round ("carousel"), mother-of-pearl ("irridescent substance forming the inner layer of certain shells"), horse-marine ("a person who is unsuitable for his job or position"), butter-fingers ("clumsy person; one who is apt to drop things"), wall-flower ("a girl who is not invited to dance at a party"), whodunit ("detective story"), straphanger (1. "a passenger who stands in a crowded
135

bus or underground train and holds onto a strap or other support suspended from above"; 2. "a book of light genre, trash; the kind of book one is likely to read when travelling in buses or trains"). The compounds whose meanings do not correspond to the separate meanings of their constituent parts (2nd and 3rd groups listed above) are called idiomatic compounds, in contrast to the first group known as non-idiomatic compounds. The suggested subdivision into three groups is based on the degree of semantic cohesion of the constituent parts, the third group representing the extreme case of cohesion where the constituent meanings blend to produce an entirely new meaning (Bauer, 1983, p.45). The following joke rather vividly shows what happens if an idiomatic compound is misunderstood as non-idiomatic.
Patient: They tell me, doctor, you are a perfect lady-killer. Doctor: Oh, no, no! I assure you, my dear madam, I make no distinction between the sexes.

In this joke, while the woman patient means to compliment the doctor on his being a handsome and irresistible man, he takes or pretends to take the word lady-killer literally, as a sum of the direct meanings of its constituents. In conclusion we would like to say that the degree of semantic independence of elements is of great importance. If we examine the non-idiomatic compounds they seem to represent compounds whose senses can really be described as the sum of their constituent meanings. As for the idiomatic compounds their meanings do not correspond to the separate meanings of their constituent parts. They are based on the degree of semantic cohesion of the constituent parts. BIBLIOGRAPHY
. . (1986). . Moscow: Visshaia shcola. Bauer, L. (1983). English Word Formation, Cambridge: Cambridge University Press. Leech, G. (1974). Semantics. London: Penguin Book. Quirk, R. et al. (1997). A Comprehensive Grammar of the English Language, Essex: Longman.
LE DEGRE D'INDEPENDANCE SEMANTIQUE DES ELEMENTS DANS LES COMPOSES IDIOMATIQUES ET NON-IDIOMATIQUES La composition est l'un des trois moyens les plus productifs de la formation des mots en anglais contemporain. Les composs sont dcrits partir de diffrents points de vue et sont classs leur tour selon des principes diffrents : soit prenant en compte les parties du discours qu'ils reprsentent, soit les modes de composition, ou bien le degr d'indpendance smantique des lments, ou, enfin, leur structure syntaxique. L'article est entirement consacr au du degr d'indpendance smantique des lments constitutifs la fois dans les composs idiomatiques comme dans les composs non idiomatiques. En ce qui concerne les composs non idiomatiques, nous pouvons dire que leur signification peut tre dduite partir des parties constitutives. Par exemple, il est facile de comprendre ce que signifie classroom ou bedroom mean. Par contre, dans les composs idiomatiques, tant donn que le sens global ne reprsente plus la somme des sens constitutifs, il est pratiquement impossible de reconstruire la signification partir leurs parties constitutives. Par exemple, horse-marine est loin d'tre un cheval marin, mais une personne inapte pour le poste qu'elle occupe Mots-cls : Idiomatic, meaning, compound word, constitutive element, and degree semantic independency.

RSUM

136

Oana Magdalena CENAC Universitatea Dunrea de Jos, Galai

METAPHOR TRANSLATION IN ELECTRONICS TERMINOLOGY


Introduction In the process of establishing links between the world and the language of science, metaphors play a very important role. They are considered to be the main mechanism through which we comprehend abstract concepts and perform abstract reasoning. Analogy and metaphor are therefore frequently described as central to scientific thought (Gentner and Jeziorski, 1996:447) New concepts issuing from our experience are structured in the first place on the basis of their interaction with other concepts. These conceptual correspondences or mappings usually follow a subconscious pattern of comparing items from different domains which share some minor but obvious characteristics. G. Lakoff sees metaphor not as a figure of speech, but as a mode of thought defined by a systematic mapping from a source to a target domain and characterized by: systematicity in the linguistic correspondences; the use of metaphor to govern reasoning and behavior based on that reasoning; the possibility for understanding novel extensions in terms of the conventional correspondences Over the centuries, however, many great thinkers have banned metaphor from scientific use. Empiricist philosophers suggested that metaphorical use of language might lead to imprecision and ambiguity, thus misleading and distorting the judgment. This view is based on empiricist belief that the scientific concepts are acquired through accurate sense perceptions in such a way that they correspond to strictly defined entities in the world. Consequently, scientific language was believed to deal only with strictly defined categories. Application of analogy and metaphor was therefore considered to blur the accuracy of knowledge representation. Structural linguists, similarly, regard the lexis of science as being strictly monosemous. Coseriu believes that technical vocabulary is simply a nomenclature and as such not structured on the basis of language, but rather on the basis of extralinguistic reality, namely the objects of the discipline in question. He claims that since, in technical usage the words area really the representatives of the objects, signification and designation coincide in this case whereas in the domain of the natural language they must necessarily be separated. (Coeriu, 1981:48) Accommodation of scientific language to the development of science is a continuous process. The meanings of terms constantly change as the amount of knowledge about them increases, discovering ever deeper levels of cognition. Similarly, scientific theories are constantly being replaced by more revealing and more accurate theories. According to the empiricist view, metaphor might distort the scientific thought by conveying wrong ideas and lead to imprecision and vagueness due to its conceptual open-endedness. Quite to the contrary, metaphor is today accepted not only as a figure of speech, but also as a mode of thought and a valuable, even indispensable vehicle for conceptualizing and conveying new knowledge. This, Boyd claims: The use of metaphor is one of many devices available to the scientific community to accomplish the task of accommodation of language to the casual structure of the world. By this I mean the task of introducing terminology and modifying usage of existing terminology. (Boyd, 1996:483)
137

Lakoff develops the experimentalist account of knowledge, claiming that knowledge, like truth, is relative to understanding. We structure our reality by our conceptual schemes. In this process some kinds of experience are structured preconceptually. However, in domains lacking such preconceptual structure, we understand experience via metaphor. By mapping properties from sources to target domain, metaphors conceptualize new knowledge. However, they have another function: they also reveal aspects of reality as yet unseen, thus influencing our thought process. A variety of metaphor types are encountered in the language of electronics. We shall compare the metaphorical models of English and Romanian electronics terminology in order to point out the mechanism of structuring the metaphorical models across languages. Metaphorical expression in the electronics lexis The analysis of the electronics leis will show that a great number of electronics terms are of metaphorical origin. These metaphors are predominantly based on correspondences in our experience. In some cases they are also based on image similarity. Thus, Lakoff speaks of image metaphors, defining them as isolated one-shot mappings from a single conventionalized mental image (Lakoff, 1993:29) Take for example the word electricity. Six hundred years BC a Greek philosopher noted that the amber (electron in Greek) attracts light particles, if it rubbed with a cloth. This phenomenon remained a curiosity for twenty two centuries, but in the seventeenth century, when scientists started studying the forces acting between certain materials, the phenomenon got its name after amber. A century later, concepts of positive and negative electricity were introduced, again using metaphors. Lighting is a word created by metaphorical extension, due to the fact that a century earlier Benjamin Franklin noted that lighting was a form of electricity. Thus, condenser (Rom. condensator) was initially called lighting collector (Rom. comutator de iluminare), electromagnet was lightning magnet (rom. magnet de aprindere) and electric field was lighting circuit (rom. circuit electric luminos). These terms were used for some time in Romanian electronics terminology, but they did not last long and were soon replaced by internationalisms such as electromagnet, cmp electric, condensator etc. If we continue observing the lexeme electricity, we shall see that today it has several meanings, one of which is synonymous with the lexeme electric current or shorter current. Here is another metaphor among the basic lexemes of electronics science, created in analogy to the current of water or current of air on the basis of common characteristics of motion, since electric current basically involves the motion or flow of electric charges. Such metaphorical expressions, according to Andersons definition involve the application of a word or expression that properly belongs to one context to express meaning in a different context because of some real or implied similarity in the referents involved (Anderson, 1964:53). Some authors express doubts whether such expressions might be nothing more than the cases of catachresis, i.e. using expressions to fill in the gaps in the lexicon (cf. Black 1996:25). Our examples from the electronics lexis have shown that other metaphors are frequently structured around the basic metaphorical expressions, thus creating a set of correspondences between source and target domains. In our example of electric current we shall further have current source, a point from witch the current flows,current drain the amount of current a circuit draws from a power supply, ripple current presence of an alternating current
138

component in a direct/current signal, leakage current, the unwanted stray current that flows across the surface on an insulator or an insulating material, etc. Contrastive analysis of metaphorical models in English and Romanian a. Parallel mappings If metaphorical models in English electronics lexis are compared to the Romanian ones, a number of equal mappings will be found in the two languages. If we take, for example, the above described metaphorical model of current and the lexemes grouped around it, we shall prove that most of them have parallel metaphors in the two languages: Current flow - curent de scurgere Current source curent electric emitor Current drain curent de descrcare/debit Leakage current curent de scurgere Ripple current curent de ondulaie; curent al zgomotului de fond; Parallel metaphorical expressions can be found in all branches of the electronics lexis in the two languages: Field cmp wave val Avalanche avalan threshold- prag Branch ramificaie bridge - pod Bundle fascicul stack - stog Head cap loop bucl, spir Node nod al unei reele shell nveli electronic Fiber fibr grass ondulaii ale bazei de timp datorit zgomotului electric If we look at definitions of the given lexemes in electronics dictionaries, we shall see that their conceptual and semantic productivity is based on analogy. One or more features of the source concept are integrated to produce a new concept and its expression, e.g. Grass - the pattern produced by random noise on an A-scope; it appears as closely spaced, sharp, constantly moving pulses on the base line Shell - a group of electrons having a common energy level that forms part of the outer structure of an atom In the first example the metaphor is created on the basis of similarity between grass and closely spaced, sharp, constantly moving pulses. In a second example, however, the mediator between the source and the target concepts is the metaphorical model of atom, in which the groups of electrons associated to the nucleus are logically described as shells. b. Divergent metaphorical models in the two languages Contrastive analysis of metaphorical models in English and Romanian electronics lexis have parallel structures in the two languages. However, closer examination will reveal that a particular metaphorical model rarely overlaps in all its parts. Thus, in a number of examples the given metaphorical model was found to be more consistently applied in English than in Romanian. In English, for example, the current flow may be high and low, like a current of a river: In the forward- bias region, current rises rapidly, and is quite high. Current in the reverse-biased region is usually much lower. In Romanian translation, however, we speak of little and big (magnitude) of current. Similar differences can be found in another metaphorical model, in which the characteristics of human beings are attributed to electric charges, as seen in the following examples:
139

1. When an electron meets a hole, the broken bond is re-established 2. When an electron moves randomly about in the crystal, the possibility is that will meet a hole. 3. The number of electrons released depends on frequency. 4. Electrons detach themselves and wander at random within the crystal lattice. 5. Electrons acquire sufficient energy to break the bonds and jump into the conduction band. 6. Electrons reach sufficient speed to escape from surface of the conductor. In the Romanian translation, a great part of the metaphorical component is lost. Thus, in Romanian, electron does not wander at random, but it moves chaotically, it does not escape, but leaves the surface of the conductor. The given examples illustrate the case when one language uses the metaphor where another language uses it less consistently, or does not use it at all. In a number of cases we shall find another type of divergence in a metaphorical structure of the two languages. Both languages use metaphors to describe a conceptual category, each language, however, using a different metaphor. Thus we have examples of lexemes in electronics lexis of the two languages: horn plnie pin ac cu gmlie lobe petal reed - foi beat licrire, clipire If we analyze the conceptual structure of the given lexemes, we shall discover that, although different, metaphors in the two languages usually point at the same or at similar features of the conceptual category. Lexemes reed and foi (little leaf or thin leaf), defined as a thin bar located in a narrow gap and made to vibrate electrically, magnetically or mechanically by forcing air through the gap, are structured on the basis of the fact that something is THIN and VIBRATE. The feature of being WIDENED at one end is the basis of parallel metaphorical lexemes horn and plnie: a radiating device that is essentially a cylindrical or rectangular pipe whose surface flares from a narrow entry to a wide exit. Lexemes lobe and petal (petal) are created with reference to the feature of a PARTICULAR SHAPE. They are used to denote a figure such as circle or ellipse enclosing an area of intensified response. If we accept the view that the semantics of a word may be defined as a combination of different types of meaning, we could say of the above pairs of metaphorically created English and Romanian lexemes that they have the same conceptual, but different associative meanings, since they are structured by different metaphors. Conclusion Once we have rejected the empiricist conception of linguistic precision and accepted the dependence of scientific knowledge on our interaction with the world, we can embrace the idea of vital function metaphors in scientific thought as a basic mechanism which helps us to understand abstract concepts by means of concrete concepts. In the process of structuring our experience, metaphors help us to structure categories, concepts and terms that will serve as vehicles of thought and will both enable communication of existing knowledge and encourage further research and discoveries. Analysis of the electronics lexis has revealed a great number of expressions of metaphorical origin, belonging to different metaphor types, according to patterns of their conceptual and semantic features.
140

The comparison of English and Romanian metaphorical models has revealed patterns of similarities and differences between the two languages on this level. The analysis has shown that most metaphorical models have parallel mappings in the two languages. Starting from Newmarks strategies of rendering a text from a source language into a target language, we may argue that, in the case of parallel mappings existing between the two languages, a translator should reproduce the same image in the target language. (see section a). However, a closer examination reveals that there is rarely a consistent overlapping of all elements of a metaphorical model in both languages. Thus, in a number of cases the metaphorical model was found to be more consistently applied in English than in Romanian. (see section b). Another interesting situation is that in which characteristics of human beings are applied to the electric charges. A closer examination of the six sentences highlighted the use of another strategy of translation i.e. to replace the image in the source language with a standard target language which does not clash with the electronics terminology of the target language (see section b). In another type of divergence the two languages use different metaphors to conceptualize the same experience. The comparison of these metaphors reveals some traits of the fundamental conceptual mechanism of metaphorical mappings in the scientific lexis. It is worth mentioning that in the examples employed for different purposes, we could also demonstrate the use of the metaphors at different levels: noun phrases (see section 2 and 3a), adjective and verb phrases (see section 3b). The examples of metaphorical patterns used in the electronics lexis have shown that in the process of creating metaphorical mappings, there is a rich interaction between the language and the world. This interaction could be adequately expressed by the question put by Kuhn: Does it obviously make better sense to speak of accommodating language to the world than of accommodating language to the world than of accommodating the world to languages? Or is the way of talking which creates the distinction itself illusory? Is what we refer to as the world perhaps a product of a mutual accommodation between experience and language? (Kuhn 1996: 541-542). Whatever the answer, it is obvious that language provides a key which helps us unlock, one by one, the doors of cognition. REFERENCES:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anderson, C.C. (1964) The Psychology of the Metaphor, Journal of Genetic Psychology, 105, p.53-73. Black, M. (1996) More About Metaphor in A. Ortony (ed.) Metaphor and Thought, Cambridge University Press, p.19-41. Boyd, R. (1964) Metaphor and Theory Charge: What is metaphor a metaphor for? in A. Ortony (ed.), Metaphor and Thought, Cambridge University Press, p.481-532. Coeriu, E. and Geckeler, H. (1981) Trends in Structural Semantics, Gunter Narr Verlag, Tbingen. Gentner, D. and Jeziorski, M. (1996) The Shift from Metaphor to Analogy in Western Science, in A. Ortony (ed) Metaphor and Thought, Cambridge University Press, p.533-542. Lakoff, G. (1993) The Syntax of Metaphorical Semantic Roles in J. Pustejovski (ed.) Semantics and the Lexicon, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, Boston, London, p.27-36. Lakoff, G. (1999) The Contemporany Theory of Metaphor, in A. Ortony (ed.) Metaphor and Thought, Cambridge University Press, p. 202-251. Newmark, P. (1985) The Translation of Metaphor, in Papprotte, W. and Rene Derven, 1985, The Ubiquity of Metaphor, Amsterdam, Benjamins. 141

9.

Kuhn, T.S. (1996) Metaphor in Science, in A. Ortony (ed.) Metaphor and Thought, Cambridge University Press, p. 533-542.

REZUMAT

n procesul de stabilire a legturii dintre lume i limbajul tiinei, metaforele joac un rol foarte important. Acestea sunt considerate a fi principalul mecanism prin care nelegem i elaborm concepte abstracte. Un tip aparte de metafore sunt reperabile n domeniul terminologiei electronice. n lucrarea de fa, ne propunem s comparm modelel metaforice din cadrul termonologiei electronice romneti i engleze pentru a puncta mecanismul de structurare a acestora. Cuvinte cheie: terminologia electronic, metafor, model metaforic

TRADUCEREA METAFOREI N TERMINOLOGIA ELECTRONIC

142

Ileana CHERSAN Academia de Poliie, Bucureti

ON THE ENGLISH LAW ENFORCEMENT VOCABULARY ACKNOWLEDGEMENT AND ARGUMENTATION


This paper envisages the emergence and development of the English law enforcement vocabulary from the perspective of historical sociolinguistics. A sample dictionary corpus on 19th and 20th century police terms is the starting point of several significant semantic fields reflecting the key concepts: ranks, duties and powers, names of police officers, equipment, crimes and offences, punishments. The names of police officers are considered both diachronically (19th century versus 20th century) and synchronically (the level of formality), defining law enforcement in its key moments as a self-governing institution. Individual histories of words relate to a larger development in history. Historical sociolinguistics shows the relation between language and society reflected in its historical dimension, here limited to the relation between activity and vocabulary. Specialised lexis and its development are closely connected to the evolution of the users community, as language is the living history of the human soul.[1] The law enforcement in the UK has developed a specialised terminology starting with the first attempts to regulate police work and duties in the 14th century. The two key timeframes - the 19th and 20th centuries - are characterized by a search for stability, order and the value of regulation, as well as innovation. These features can be clearly seen in the efforts to standardize, refine and fix the English language. Thus, we target a corpus of semanticallyrelated words and envisage their socially-determined lexical evolution. There is a clear sociolinguistic connection between the social status or function of a speech-community and the register or the tone of the verbal legacy left by it.[2] All developments have linguistic consequences, some more direct than others: class and gender perceptions of police, the old and the new police, reformations, the emergence of professional criminals, the Police Act of 1919, pre-war strike waves, the making of Home Office, arbitrariness and corruption in police, the invention of the motor car and telegraphic communication. Only by combining the case histories of these words with those of similar background or meaning and the social determinants of the language can we trace the complex changes within this specialized language. Specific terminology, the relation and its overlapping with non-specialized language address a functional evaluation of the language. The emergence of law enforcement as a self-governing social entity, connected to and influenced by other systems further on advocates for a closely cut specialized vocabulary. Unlike the field of legal sciences, texts are not its main object. However, the well built institutional framework, traditions, ideology and reforms attribute a restricted meaning to some elements within the law enforcement vocabulary, or police technolect; here we study police terminology, not police discourse, which attach specific value to the lexemes under question regardless of the field they feature. Studying these items point to the intention of partially leaving the strictly linguistic area and approaching associated social, cultural and even political phenomena. As any specialised vocabulary, the law enforcement vocabulary is made on the one hand of frequently used common words included and specifically marked in general dictionaries
143

and selected according to frequency (police, crime, punishment); on the other hand there is a set of words which partially overlap another specialised lexis military, legal, social sciences challenging each others relevance and primacy of use (ranks, uniforms, law); a third part lists technical, strictly specialised units, characterised by univocity and monoreference (E-fit, handcuffs), the trademark of law enforcement vocabulary. The table below is but an empirical example, mostly based on one specialized material.[3] Jargon Specialisation mule mole stab vest law enforcement Technical words identity kit bulletproof ballistics alias Acronyms and abbreviations GSR TOD Vic. Perp. DOB

Slang filth nick dirtbag deuce

Latin modus operandi corpus delicti post mortem

Clippings photo-fit E-fit rap sheet cybercrime sarge

The advantage of grouping words in semantic fields is that they reveal a heavy load of semantic changes, which can be later on linked to the structure of society itself. The scope of the field shows the variation in size of both categories, linguistic and social, interesting variations even if not entirely predictable. Thus, the English police vocabulary development is reflected in lexical changes: invention of new terms by naming new referents (CS spray, speedcuffs), removal of obsolete words from the vocabulary, borrowings (sergeant, constable); changes of meaning (generalisation, specialisation (constable), amelioration, perjoration (copper), euphemism), compounding (shoplifting, hit-and-run, chief inspector), changes of register (meter lady). When building lexical fields we start from the centre to the outer limits, from prototype to periphery: the same word may appear in different fields and feature under various dictionary entries. Some of the semantic features may not be the ones we selected when setting the corpus, they may have other uses, in the root vocabulary or as part of other specialised vocabularies. Thus, research can be both paradigmatic and syntagmatic, considering, along descriptive nouns, adjectives, verbs and collocations (adjective-noun, verb-noun) determined as a part of law enforcement vocabulary (convicted criminal, illegal immigrants, inside job, mug shot, drug dealing, blood sample, seize assets, modus operandi, mount an operation, criminal record). The core terms, determined by shared context, frequency and specialised meanings are basically the law enforcement vocabulary. The corpus analysed comprises sets of lexical items sharing a stem, a linguistic feature, referent or hyponym. They are equipped with their definitions of various meanings from dictionaries, encyclopedias, thesaurus and corpora, which provide a useful tool to investigate semantic relations: Oxford English Dictionary, Encyclopdia Britannica, The Oxford Dictionary of Law, Oxford Thesaurus, (Police Officers and Forces under the heading: Society), WordNet (hierarchical relations between words), Longman Lexicon of Contemporary English (Section Courts of Law and Legal Work), British National Corpus. Besides linguistic sources we also use materials describing the institution of law enforcement, organised in hyponyms (manuals, police tactics, British police history, etc.) and even images (associating the mental lexicon with a picture thesaurus for terms difficult to describe). These two sets of resources are simultaneously checked against each other.
144

Another source is the documentation following the making and development of law enforcement as a governmental agency and social pole. From such a document[4] for example we find that one of the first names attached to police officers in the UK at the end of the 18th century was Bow Street Runners, employing a metonymy which indicates the address where they camped. This information has a historical and linguistic relevance and is only a piece of the intricate puzzle of specialised meanings. The first step of making the corpus was listing all police terms and selecting central terms according to frequency and relevance. The next step was building semantic fields (institution components) and distributing the other terms in the selected fields according to hyponymy, synonymy and meronymy. Thus, the words reflect institutional components: ranks, means of transport, uniform and equipment, crimes, institutions. ranks high-rank inspector, superintendent, commander, commissioner low-rank constable, sergeant stop, search, arrest and detain protect life and property detect and apprehend criminals prevent crime formal informal weaponry vehicles

Law enforcement LAW ENFORCEMENT

duties and powers police officers equipment

constable, officer, detective, policeman flatfoot, copper, old Bill, bobby, meter lady taser, truncheon, baton, restraints, CS spray panda car, helicopter, horse, bicycle, motorcycle, van, Black Maria, carriage uniform and body helmet, bullet-proof vest, whistle, rattle, torch, duty belt, insignia, radio protection structure constabularies territorial and special building divisions Metropolitan Police Service against the person homicide: murder, manslaughter crimes and battery, rape, assault, GBH offences against property Fraud, forgery, cyber crime, larceny, burglary, arson, pilferage, shoplifting punishment serious Death penalty, life imprisonment light community work, conditional discharge, fine, probation

One type of lexical change is the appearance of new words, invented, borrowed from the predecessors of police - army, administration, law - and other languages - mainly Norman French: sergeant, constable. Another frequent technique of obtaining new words is compounding: detective chief inspector, pickpocket, shoplifting, hit-and-run are only a few examples. The removal of obsolete words from usage is another type of lexical change: rattle, pilferage. The change of the meaning in time is a process connected with the inset of new social needs, via perjoration (constable, which once meant commander of an army), metaphor (Head of Police, branch of police, the long arm of the law) or metonymy (Peelers, Bobbies). Starting from a set of words selected from Oxford English Dictionary and WordNet by the shared seme public official who enforces the law, we can only categorize them according to various criteria, due to the large extent of their possible linguistic analysis.
145

bobby bluebottle bogey border warren Bow Street Runner Body-guard beadle bull busy constable cop copper care-taker detective dogberry

dick flat foot / splayfoot flattie flat-footed flat feet fuzz gendarme guard grass / grasshopper gumshoe hawkshaw jemadar jack keeper

knocker-up knickers lollipop lady mug mug john meter maid / lady nark / narc patrolman peace officer peeler peon pig pointsman police officer policeman

police policewoman / matron police lieutenant Paddy Portreeve Posse comitatus plainclothesman officer old Bill rozzer runner shamus slop sentry sowar

shoofly speed cop sheriff splay foot splay-foot trap tail thief taker trooper the Sweeney the force the rank warder warden watchman

What distinguishes them is either their emergence and persistence in time, their level of formality or a combination of these. Bobby, for example, is not widely used in Britain now, though it can occur with a mixture of affection and slight irony in the phrase "village bobby", nowadays referring to the local community police officer. It is derived from Robert Peel (Bobby being the usual nickname for Robert) the founder of the Metropolitan Police. Peeler also comes from Robert Peel; it has largely disappeared in Britain, but is sometimes used in Northern Ireland. Cop or Copper refers to "one who captures or snatches". Flatfoot refers to the large amount of walking that a police officer would do, thus causing flat feet. Nickers relates to an officer "nicking" suspects i.e. arresting them, and taking them to "the nick" (i.e. a cell in either a prison or police station). Sweeney is a Cockney rhyming slang for the Flying Squad, from Sweeney Todd, inspiring the television series The Sweeney. Old Bill is a term in use in London among other areas, inspiring the television series The Bill. The origin of this nickname is obscure; according to the Metropolitan Police themselves, there are at least 13 different explanations. Bizzies is a Common Liverpool slang term for the police, invented as the police were always too "busy" to help.[5] Police names can be categorized according to age, frequency, etymology, register, origin, compounding, mono and poly semantism and their development. We can clearly identify and distinguish levels of formality: specialised terms, acknowledged by the institution, and units reflecting socio-cultural attitudes in the community (street and criminal slang, the language of the media, detective films and stories).[6] generic Slang archaism positive bobby + + +/+ constable + + officer + + gumshoe + grass + copper + + dogberry + + -

Some meanings show close resemblance or even potentially identical component sets, although pluses and minuses do not necessarily mean the same thing. The synonym fields in
146

this linguistic sector tend to divide into registers, which also reflects the historical development of the language. Subsequently, the semantic field of police officer may be represented in a diagram, displaying register on a formal/informal axis and history on an archaism/neologism axis. literary academic technical constable constable detective marshal tracer chief bobby patrol man peeler turnkey meter lady gaoler flatfoot trooper copper screw fuzz cop pig filth slang colloquiallism

archaism

neologism

This study is the first step which offers positive and argumented answers to questions related to the emergence and development of a specialised vocabulary. It proves the existence of an English police vocabulary and the fact it reflects the social reality of this field. The police vocabulary is organised according to the taxonomy of the police as an institution and has developed alongside the institution itself, displaying diachronic changes similar to the social mutations within the field it describes. A future research can involve a thorough classification of the sets of words according to various criteria, a cross-linguistic reference and comparison and, hopefully, a better understanding of the relations between them and more importantly, of the changes in the relations between them. The diachronic and synchronic perspectives on the terminological fields will ultimately stand as evidence of the development of the English law enforcement vocabulary throughout centuries. NOTES
[1] Barfield, O., History in English Word,. Steiner Books, London, 1953, p.26 [2] Hughes, G., Words in Time; A Social History of the English Vocabulary, Basil Blackwell, London, 1988, p.5 [3] English, J., Police Training Manual, 7th edition., McGraw-Hill International, London, p. 235-244 [4] Emsley, C., The English Police, A Political and Social History, Longman, London, 1996 p.25 [5] Oxford Reference Online http://oed.com [6] Nida, E., Componential Analysis of Meaning, Mouton, Paris, 1975

REFERENCES
Barfield, Owen, Auden, W.H. (1953). History in English Words. London: SteinerBooks Bidu-Vranceanu, Angela (2002) Lexic comun, lexic specializat. Bucureti: Universitatea din Bucureti Emsley, Clive (1996). The English Police, A Political and Social History. London: Longman English, Jack and English, Brian (1992). Police Training Manual, 7th edition. London: McGraw-Hill International Gooch, Graham and Williams, Michael (2007). Oxford Dictionary of Law Enforcement. Oxford: Oxford University Press 147

Hughes, Geoffrey (1988). Words in Time; A Social History of the English Vocabulary. London: Basil Blackwell Kramsch, Claire (2008). Language and Culture. London: Oxford University Press Nida, Eugene (1975). Componential Analysis of Meaning, Paris: Mouton Trudgill, Peter (1995). Sociolinguistics. An Introduction to Language and Society. London: Penguin Books Ltd. Oxford Reference Online (Oxford English Dictionary, Oxford Dictionary of Law) http://oed.com WordNet Reference Online, http://wordnet.princeton.edu/

RSUM
LE VOCABULAIRE DE LA POLICE EN ANGLAIS : IDENTIFICATION ET ARGUMENTATION La constitution et lvolution du vocabulaire de la Police dans le Royaume-Uni de la Grande Bretagne reprsente une direction de recherche insuffisamment exploite. Le classement de ce type de vocabulaire avec ceux qui y sont dj consacrs, tels le vocabulaire mdical, celui juridique ou encore celui conomique suppose une approche interdisciplinaire de langlais, mene sous langle de la smantique lexicale et de la sociolinguistique historique. Le point de dpart de cette recherche se trouve dans ltablissement dun corpus de dictionnaire de type thsaurus. Ce corpus comprend des groupements de mots apparents smantiquement et qui forment des champs ou des schmas unitaires mais, en mme temps, versatiles et soumis lvolution smantique. Le lexique spcialis du domaine de la Police est constitu de mots qui connaissent une large circulation en langue commune, inclus et marqus du point de vue diastratique dans les dictionnaires de langue gnrale et mis en vidence par leur degr de frquence (police, crime, punishment), termes qui se superposent partiellement sur un autre lexique, spcialis, cette fois-ci, (ranks, uniform, law) et sur certains lements strictement spcialiss (E-fit, handcuffs, GSR). Cette tude arrive mettre en vidence lexistence dun vocabulaire de police en anglais contemporain structur selon le modle de linstitution quil dcrit. Mots-cls : lexique de la Police, interdisciplinarit, volution smantique.

148

Roxana CIOLNEANU Academia de Studii Economice din Bucureti

HIPONIMIA CA MODALITATE DE ORGANIZARE I DESCRIERE DEFINIIONAL N LIMBAJUL DE MARKETING


n aceast lucrare ne propunem s urmrim n ce msur o relaie semantic de tip paradigmatic, n spe hiponimia, poate contribui la o mai bun organizare a unui limbaj de specialitate, precum i la o descriere mai eficient, n anumite situaii, a sensului specializat. Aa cum s-a artat n diverse ocazii (Bidu-Vrnceanu 2007: 103-155, Bidu-Vrnceanu 2010: 16), analiza paradigmatic, alturi de cea sintagmatic, sunt metodele de analiz specifice terminologiei externe (socioterminologiei) (Bidu-Vrnceanu 2010: 15-19). Aadar, studiul hiponimiei n limbajul de marketing (LMk) ar putea conduce la rezultate intersante, ntruct, aa cum s-a demonstrat, n limbajele tiinifice exist serii bazate pe raporturi de incluziune, organizate riguros pe baza supraordonrii (Spoiu 2010: 258). Hiponimia este relaia lexical care corespunde incluziunii unei clase n alta (Cruse 1986: 88). Este vorba de incluziunea hiponimului (termenul subordonat) n hiperonim (termenul supraordonat) (Depecker 2002: 134). Aceast incluziune poate fi extensional (se bazeaz pe referin: referenii desemnai prin hiponim sunt inclui n clasa referenilor desemnai prin hiperonim) sau intensional (are n vedere sensul i este pus n eviden prin analiza semic: hiponimul are mai multe seme dect hiperonimul) (Bidu-Vrnceanu 2007(a): 131-132). Pentru a verifica implicaia unilateral care st la baza relaiei de hiponimie, se aplic urmtorul test: X va fi considerat hiponim al lui Y dac propoziia A este f(X) implic dar nu este implicat de A este f(Y) (Cruse 1986: 88). Cu alte cuvinte, propoziia Aceasta este o lalea implic Aceasta este o floare, dar nu i invers (exemplu preluat din Bidu Vrnceanu 2007: 133). Pe lng acest test, exist i alte teste diagnostice (Cruse 1986: 91) care ns nu sunt suficient de generale, dar care, n unele cazuri, sunt utile: 1) Un hiponim este adesea echivalent cu o parafraz n care un hiperonim este modificat sintagmatic (ex. pisoi = pisic tnr); 2) Uniti lexicale aflate n raport de hiponimie apar adesea n structuri precum: coordonare: cinii i alte animale; comparaie: Nu sunt flori mai frumoase dect trandafirii; excepie: i plac fructele cu excepia bananelor; particularizare: Citete cri toat ziua cu precdere romane. n LMk relaiile de hiponimie sunt mai bine puse n eviden prin analiza semic a definiiilor terminologice, ntruct referina multor termeni interdisciplinari i/sau comuni cu LC este restrns prin diverse mecanisme definiionale, de unde reiese i specifcul lor de marketing (vezi i Ciolneanu 2010: 165 - 172). n ceea ce privete modalitatea de exprimare a hiperonimelor i hiponimelor (pentru detalii, vezi Bidu-Vrnceanu, 2007(a): 135-136), n LMk ele pot fi att termeni simpli, ct i compui sau sintagmatici. Un exemplu evident de hiponimie n LMk l constituie relaiile pe care termenul MARKETING (hiperonim) le stabilete cu hiponimele sale: AGROMARKETING / MARKETING AGRICOL, CIBERMARKETING / E-MARKETING / INTERNET MARKETING / MARKETING ELECTRONIC, ECOMARKETING / MARKETING
149

ECOLOGIC / MARKETING VERDE, EUROMARKETING / MARKETING EUROPEAN, MACROMARKETING, MARKETING PRIN TELEFON / TELEMARKETING, MICROMARKETING. Se observ ezitrile ntre exprimarea compus i cea sintagmatic la nivelul hiponimelor, lucru care poate fi catalogat drept o caracteristic a teminologiilor n formare. De asemenea, trebuie remarcat faptul c aceste hiponime nu pot fi reunite ntr-o ierarhie comun, ntruct semele care le difereniaz nu le pot situa la acelai nivel ierarhic (pentru a le putea numi co-hiponime), nici nu le pot aeza n diverse relaii de subordonare. Parial ns, se pot organiza dup cum urmeaz: 1) MARKETING

MACROMARKETING MICROMARKETING EUROMARKETING Cele trei hiponime sunt tipuri de marketing difereniate prin nivelul la care acioneaz: MACROMARKETING la nivelul ntregii economii naionale, MICROMARKETING la nivelul unei organizaii, EUROMARKETING: la nivelul Uniunii Europene. 2) MARKETING

CIBERMARKETING TELEMARKETING n acest caz semul care le situeaz la acelai nivel este mijlocul prin care se realizeaz marketingul: CIBERMARKETING: internet, TELEMARKETING: telefon. Un alt exemplu l constituie relaia de hiponimie dintre termenul MARC i dezvoltrile sale sintagmatice, tiut fiind faptul c exprimarea hiponimelor prin sintagme dezvoltate de la termenul-hiperonim este un procedeu cu larg utilizare n lexicul specializat (BiduVrnceanu 2007: 135-136): MARC DE DISTRIBUITOR, MARC DE FBRICANT, MARC DE FABRIC. O serie interesant i extrem de bogat, care permite parial i o organizare arborescent de tip ierarhic o constituie cea format de la hiperonimul PUBLICITATE. Acesta subordoneaz nu mai puin de 24 de sintagme care desemneaz 19 concepte. n organizarea ierarhic a acestor termeni am respectat urmtoarele condiii care stau la baza unei ierarhii corect construite (Cruse 1986: 113 - 117): - s se bazeze pe o relaie structural de dominan (relaie pe vertical), care trebuie s fie asimetric (dac A implic B atunci B nu implic A), catenar (posibilitatea de a forma lanuri infinite de elemente), cu specificarea c relaia de hiponimie este blocat n jos prin perifraze (prea) dezvoltate (Bidu-Vrnceanu 2007: 135) i tranzitiv (dac A este mai lung dect B i B este mai lung dect C, atunci A este mai lung dect C). - s stabileasc o relaie de difereniere pe orizontal. Astfel, un set de elemente legate printr-o relaie R asimetric, catenar, formeaz o ierarhie de tip hiponimic dac i numai dac are urmtoarele proprieti: 1) Exist un singur element care se afl n relaia R cu toate celelalte elemente ale setului; 2) Elementele unei ierarhii trebuie s fie aranjate n aa fel nct s formeze un lan continuu, n care ramurile nu converg. Lund n considerare condiiile i proprietile menionate mai sus, ierarhia hiponimic PUBLICITATE poate fi reprezentat dup cum urmeaz:
150

Conform structurii ierarhice de mai sus, PUBLICITATE STRADAL este co-hiponim cu PUBLICITATE AERIAN, PUBLICITATE DINAMIC / PUBLICITAE MOBIL de care se difereniaz prin suportul pe care l utilizeaz: panouri de reclam/de afiaj, staii de autobuz etc. vs. panglici colorate, baloane cu inscripii, zeppeline (suspendate), avioane, elicoptere, parapante n culori, focuri de artificii etc. (pentru PUBLICITATE AERIAN) i panouri fixe si mobile instalate pe diferite mijloace de transport (pentru PUBLICITATE DINAMIC/MOBIL). Toate trei se subordoneaz PUBLICITII EXTERIOARE care, la rndul ei, este co-hiponim cu PUBLICITATE INTERACTIV, de care se difereniaz prin locul unde se desfoar: n exterior vs. pe internet; ambele se subordoneaz PUBLICITII MASS-MEDIA. n funcie de prezena sau absena unor mijloace de prezentare a PUBLICITII, se contureaz dou tipuri: PUBLICITATE DIRECT i PUBLICITATE MASS-MEDIA, care au ca hiperonim PUBLICITATEA COMERCIAL. Aceasta din urm se difereniaz de co-hiponimul su, PUBLICITATE INSTITUIONAL prin scopul fiecreia: creterea volumului vnzrilor vs. creterea valorii sociale a instituiei. Ele au ca hiperonim termenul cel mai cuprinztor al ierarhiei: PUBLICITATE. Aadar, observm cum relaiile de difereniere, pe orizontal, contribuie la o descriere eficient a sensului termenilor prin comparaie i delimitare de co-hiponimele lor. Prin relaia de dominan, pe vertical, se transmit n jos, pna la baza arborelui, componente de sens care alctuiesc, nivel cu nivel, sensul diverselor hiponime, restrngnd, la nivel extensional, etap cu etap, referina hiperonimului de la nivelul 1 (cf. Cruse 1986 : 117, fiecare element al unei ierarhii apare la un anumit nivel. Pentru a afla nivelul, se numr de la primul element n jos). Relaia este asimetric (PUBLICITATE COMERCIAL este un tip de PUBLICITATE, dar nu orice tip de PUBLICITATE este PUBLICITATE COMERCIAL), catenar (PUBLICITATE PUBLICITATE COMERCIAL PUBLICITATE MEDIA PUBLICITATE EXTERIOAR PUBLICITATE STRADAL este un exemplu de lan format n aceast ierarhie) i tranzitiv (dac PUBLICITATE MASS-MEDIA este un tip de PUBLICITATE COMERCIAL i PUBLICITATE EXTERIOAR este un tip de
151

PUBLICITATE MASS-MEDIA, atunci PUBLICITATE EXTERIOAR este un tip de PUBLICITATE COMERCIAL). Iat, de exemplu, cum se poate descrie sensul sintagmei PUBLICITATE STRADAL, aflat la baza ierarhiei (nivelul 5), urmrind cum referina descris se restrnge pe msur ce se cobor spre nivelul inferior: PUBLICITATE STRADAL = [activitate promoional, transmite mesaje promoionale, cu caracter impersonal PUBLICITATE] pentru creterea volumului vnzrilor PUBLICITATE COMERCIAL] pe suport media PUBLICITATE MEDIA] exterior PUBLICITATE EXTERIOAR] aflat pe strad]. Comparnd aceast descriere cu caracter definiional cu definiia din dicionarul specializat, panotaj pubicitate sub form de panouri de reclam/de afiaj (cf. DMO 2008), vom observa c sensul sintagmei discutate se construiete mai precis din configurarea hiponimic dect este el surprins i descris de definiia terminologic. Definiia terminologic are dou deficiene majore: pe de o parte, presupune c lectorul este familiar cu conceptul desemnat prin termenul PANOTAJ, care nu este att de transparent pe ct pare; pe de alt parte, descrierea dat, pubicitate sub form de panouri de reclam/de afiaj nu cuprinde i trstura stradal. Cu alte cuvinte, semele pe suport media, exterior, aflat pe strad, care se desprind din ierarhia hiponimic de mai sus descriu mult mai exact sensul sintagmei PUBLICITATE STRADAL n comparaie cu definiia din dicionarul specializat menionat anterior. Meritul indiscutabil al definiiei const ns n caracterul succint al acesteia, precum i n introducerea raportului de sinonimie dintre PUBLICITATE STRADAL i PANOTAJ, raport confirmat de textele din presa de specialitate: panotajul (publicitatea stradal) (C, 21 ianuarie 1999). Nu ntotdeauna reprezentrile de tip hiponimic se dovedesc a fi mai eficiente din punctul de vedere al explicrii sensului termenilor cuprini dect definiile terminologice. De exemplu, pentru PUBLICITATE LA LOCUL DE VNZARE (PLV) definiia este mai lmuritoare dect descrierea: [activitate promoional, transmite mesaje promoionale, cu caracter impersonal PUBLICITATE] pentru creterea volumului vnzrilor PUBLICITATE COMERCIAL] fr suport media PUBLICITATE DIRECT] pe suprafeele de vnzare]. Comparnd aceast descriere cu definiia, observm c scopul imediat al acestui tip de publicitate, pentru a atrage, a orienta, a interesa clientela privind un anumit raion, un anumit produs sau o anumit ofert, care servete scopului mai general, pentru creterea volumului vnzrilor, este prezent n definiia terminologic, dar nu este vizibil i n descrierea din ierarhia hiponimic: ansamblul tehnicilor de semnalizare cu caracter publicitar care se folosesc n magazine i pe suprafeele de vnzare pentru a atrage, a orienta, a interesa clientela privind un anumit raion, un anumit produs sau o anumit ofert (cf. CTM). Pe lng relaiile de hiponimie realizate pe baza criteriilor de organizare a unei ierarhii hiponimice menionate n prima parte a acestei lucrri, sunt i situaii n care hiponimele se pot identifica n text, pe baza testelor diagnostice descrise mai sus. Aceste teste ajut n special la definirea unor termeni des utilizai n pres, dar care sunt omii de dicionarele de specialitate. Iat, de exemplu, termenul PROMOIE, care nu apare n dicionarele de specialitate, dar care apare n pres ntr-un context diagnostic de coordonare ca activitate de publicitate: promoii i alte activiti de publicitate (Bus. St. 20 mai 2008). Exist i contexte mai largi, care pot fi subsumate testului coordonrii. Un asemenea context este util n nelegerea termenului sintagmatic MOBILIER STRADAL, care, de asemenea, nu este definit n dicionarele de specialitate consultate: De asemenea, se observ (chiar i cu ochiul liber) c a crescut calitatea mobilierului stradal. Sintagma de Cenureas a publicitii nu mai este valabil pentru panotajul romnesc (C, 18 iulie 2006). n concluzie, hiponimia poate juca un rol important att n nelegerea sensului termenilor de specialitate, ct i n modalitatea de organizare a lor cu scopul de a facilita
152

aceast nelegere. Circumscrierea sensului pe baza ierarhiilor hiponimice de tip arborescent se realizeaz, pe de o parte, prin relaiile stabilite pe vertical cu hiperonimul lor, relaii de incluziune i, n consecin, de acumulare a trsturilor de sens pe msur ce se coboar spre baza arborelui, ceea ce coincide, n plan extensional, cu restrngerea referinei; pe de alt parte, sensul termenilor se precizeaz i prin relaiile pe orizontal, de contrast, care opun sensul unui termen studiat sensurilor termenilor cu care se afl n relaie de co-hiponimie. Toate acestea conduc la o mai bun organizare i sistematizare a LMk, cu consecine importante asupra statutului de terminologie de sine stttoare a marketingului i, implicit, asupra specificului acestei termiologii. REFERINE BIBLIOGRAFICE
Bidu-Vrnceanu, Angela (2007). Lexicul specializat n micare de la dicionare la texte. Bucureti: Editura Universitii din Bucureti. Bidu-Vrnceanu, Angela (coord.) (2010). Terminologie i terminologii. Bucureti: Editura Universitii din Bucureti. Ciolneanu, Roxana (2010). Terminlogia marketingului economic, n Terminologie i terminologii (coord. Angela Bidu-Vrnceanu). Bucureti: Editura Universitii din Bucureti. Cruse. D. A. (1986). Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. Depecker, Loc (2002). Entre signe et concept. Elments de terminologie gnrale. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle. Spoiu, Camelia (2010). Hiperonimia ca modalitate de definire lexicografic a termenilor mediacali, n Terminologie i terminologii (coord. Angela Bidu-Vrnceanu). Bucureti: Editura Universitii din Bucureti.

Dicionare
CTM Marketing. Crestomaie de termeni i concepte, coord. Ana-Lucia Ristea, Bucureti, Editura Expert, 2004. DEM Marketing. Dicionar explicativ, Constantin Florescu, Petre Mlcomete, Nicolae Al. Pop, Bucureti, Editura Economic, 2003. DMO 2 Dicionar de marketing, Florin D. Frone, http://www.managusamv.ro/cursuri%20zi/cursuri/frone/marketing/dictionar

Reviste i ziare economice

Business Standard (Bus.St.) - cotidian Capital (C) sptmnal

L'HYPONYMIE: MOYEN D'ORGANISATION ET DE DESCRIPTION DFINITIONNELLE DANS LE LANGAGE DU MARKETING Cette tude se propose dtablir dans quelle mesure lhyponymie peut contribuer une meilleure organisation et/ou description de la langue spcialise dans certains cas. Dans les exemples que nous prsentons, nous essayons de dmontrer comment on peut reprsenter le sens spcialis laide dun arbre hirarchique : sur la verticale, par des relations dinclusion, ce qui conduit laccumulation des traits smantiques la base, cas de figure o le sens dun hyponyme se construit partir des sens hrits de son hyperonyme ; sur lhorizontale, par des relations de contraste, ce qui fixe la diffrence entre les traits smantiques des cohyponymes. De cette manire, notre travail poursuit la dmarche dautres tudes terminologiques o lanalyse paradigmatique, ct de celle syntagmatique, savre lune des mthodes les plus importantes utilises dans la description terminologique sous son aspect linguistique. Mots-cls : sens spcialis, hyponyme, hyperonyme , description terminologique.

RSUM

153

Valentina CIUMACENCO, Universitatea Liber Internaional, Chiinu, Republica Moldova

THE SEMANTIC AND SYNTACTIC DEVELOPMENT OF THE QUASI-MODAL HAVE TO IN ENGLISH


Quasi-modal frequency in Present-day English Bolinger (1980:297) once actually observed that the moment a verb is given an infinitive complement, that verb starts down the road of auxiliariness. This process can be clearly seen in the development of so-called quasi-modals (Coates 1983: 52; Perkins 1983: 65; Leech 1987: 73), semi-modals (Palmer 1979: 17-18; 1987: 128), or semi-auxiliaries (Quirk et al. 1985: 137) in the history of English. One of the observed changes in the modal system of PDE is a decrease in frequency of the core modals (see Krug 2000, Leech 2003, Smith 2003, Leech et al. forthcoming). Leech (2003) investigates modal usage in the Brown quartet of corpora, and observes that the decrease in modal usage is apparent in 13 out of 15 categories ranging from a decline of 31.2% (D, religion) to a decline of 0.5% (H, Miscellaneous).[1] In the remaining two categories, there is a small and non-significant increase; in J (Learned) of 2.4% and L (Mystery Fiction) of 8.4%. Furthermore, the British and American corpora show a decrease over time (from 1961 to 1991) in the case of every modal (individual modals differ in frequency), except can and could which show an increase of 2.2% and 2.4%, respectively, in BrE. Leechs results also show that the infrequent modals shall, ought to, and (in BrE) need have decreased drastically, and a similar decline has taken place in the mid-frequency modals may and must; while would and should have decreased less drastically. Finally, will, can, could and might have not significantly changed. The results presented by Leech et al. (forthcoming) also confirm that the modals which show the steepest decline are the less common modals. Core modals vs. quasi-modals Mair and Leech (2006) point out that although many changes involve a competing construction or constructions, there is not necessarily a correlation between the form(s) losing ground and those gaining. On discovering a decrease in the frequency of the core modals in the Brown family of corpora, Leech (2003: 229) suggests that perhaps the semimodals are - gradually usurping the functions of the core modals, but concludes that this is not the case because, although semi-modal usage is increasing overall, some semi-modals are actually declining (for example, be to, (had) better, (have) got to and be going to in FLOB), and most semi-modals are much less frequent than the core modals (for example, will is about ten times more frequent than be going to). These results are supported by Krug (2000), and also by Smith (2003: 249) who states that the rise of [have to] ... by no means makes up for the shortfall in must. The semantics of modals Modality has been traditionally defined as the grammaticalization of the speakers opinions and attitudes (Palmer 1979/1990:1-2; Vihla 1999:17-19). Discussion on English modality has concentrated on the modal verbs, since they constitute the only coherent class of expressions which can be identified with the help of distinctive morpho-syntactic characteristics, i.e. the NICE properties (see Palmer 1974/1988:16-25; Quirk et al. 1985:121-128; Gotti et al. 2002:25). There is, however, some
154

gradience, and only the central modals share all the formal features. Semi-modals include marginal modals, which fulfill some of the criteria, and modal idioms, i.e. multi-word verbs, which semantically resemble the central modals but hardly share any of their formal features. So there is cline between the central modals and the other verbal expressions of modality. This cline is not only formal but also semantic. Linguists agree that the most striking semantic properties of the central modals are their subjectivity, i.e. the speaker is involved, and their lack of subject selection (cf. Perkins 1983:60-61; Palmer 1986: 16-17). The semantic independence of the subject is reflected in three ways (Quirk et al. 1985: 126-127). First, there are no semantic restrictions between the subject and the modal verb. Second, the construction with epistemic there is possible. Third, the central modals usually allow the change from the active voice to the passive without any change of meaning, if the other conditions for the passive are fulfilled. There is, however, some variation between different central modals, and, for example, in certain contexts some of them fail the activepassive test. Hardly any main verbs pass all the three tests. Researches increasingly believe that many of the semi-modals are showing signs of more modal behavior, i.e. grammaticalization. This behavior is still poorly investigated (Facchinetti et al. 2003; Krug 2000:4). The subject of this paper, i.e. have to, is one of these emerging modals. The domain of obligation and necessity The class of English modal verbs have undergone a number of important changes in the history of English, and continue to change in Present-Day English. Studies on current change suggest that the modals are decreasing in frequency, becoming monosemous, and are facing possible competition from rival semi-modals which are increasing in frequency (see Krug 2000; Leech 2003; Smith 2003; Mair and Leech 2006; Leech et al. forthcoming). The modals of obligation and necessity contain, according to most sources, four central modals must, need, should and ought as well as six semi-modals have to, (had) better, (have) got to, need to, (be) supposed to and ought to. This category is less common overall than the other modal categories (Biber at al. 1999:489-495; Smith 2003). Especially the central modals have a lower frequency than the central modals of their categories. Two reasons are suggested for this. First, it could reflect a general tendency to avoid the face threatening force of expression with an obligation meaning. Second, semi-modals have become better established in this domain and have to a great extent, replaced the central modals. Have to is the most common of the semi-modals. As regards root and epistemic meanings, all the central modals and semi-modals of this category, except must, are used to mark root rather than epistemic senses most of the time (Biber et al. 1999:494-495). must usually expresses epistemic necessity in conversation, whereas in academic prose it is more common marking root obligation. This might be due to the strong directive force this modal has when used in face-to-face interaction, and it has been suggested that the use of must has been decreasing because of its strong perspective obligation meaning. The long-term decline of obligation must has even been connected to a change in the general world view. According to Myhill (1995) must is associated with unequal power, and as the American society has changed to a more equal one, obligation must has decreased in frequency. The same kind of process of democratization has also been suggested for British English by Leech (2003) and Smith (2003). These changes my have contributed to the increasing use of the semi-modals of this group as well.
155

The evolution of HAVE TO In continuation, I would like to take a look at just one of the semi modals, i.e. have to. I will follow the life of have+to infinitive from its birth on the Old English period (its actual birth may well have been pre-Old English) to its puberty in the modal sense in the early Modern English period. Deontic have to entered English around a millennium before deontic have got to. This is certainly one of the reasons why only the former has received a considerable amount of attention in the linguistic literature. Arguing for auxiliary status of have to, Visser (1969: 1478) describes its semantics and its historical development:
In this type [ s.c. I have to write a letter] the verb have is void of any idea of possession, and the object in it is no longer an object to have but to the infinitive. To have is therefore here merely a function word, or auxiliary of prediction expressing nothing but duty, obligation, compulsion, necessity, etc. The development of this construction from the older constructions A [sc. with a stronger possession reading such as He that hath little to spende, hath not much to lose ] and B [sc. Possession alongside obligation such as in He has a large family to keep] was very slow, and it is not possible to ascertain when exactly the idiom appeared for the first time on paper.

He then goes on to argue as follows:


But since the verb to have came to function as an auxiliary, it tended to have its place immediately before the infinitive just as the other auxiliaries, so that the word order gradually became have infinitive-object. If this word order is used as a criterion, it will be found that there no examples before about 1200 , that the usage was fairly rare in Middle English and that it became firmly established in Modern English.

As for the long term history of have to, van der Gaaf (1931:180-188) seems to have been the first to describe the rise of deontic have to as a transition through several stages. In an unpublished paper, Brinton (1990) offers a detailed grammaticalization study, including discussion of numerous examples from the Helsinki Corpus and from previous research. She substantially refines but in essence confirms the traditional account. Parts of Fischers analysis 1994:139-145) do not depart as radically from either the traditional view of Brintons account as Fischers phrasing sometimes seems to indicate. Both accounts share with the traditional analysis the perhaps most important conclusion that the critical period in the grammaticalization of have to is Early Modern English. Five steps in the evolution of deontic have to are proposed by Heine (1993).
Table 1. The development of deontic have to (adapted from Heine 1993:41f) Stage I I have a letter [Possession schema] II I have a letter to mail [Purpose Schema: Possession Schema +purpose/goal adjunct] III I have a letter to write [the possessive meaning of have has been bleached out] IV I have to write a letter [have to now functions as a unit lexeme expressing the modal notion of obligation] V I have to write [the object complement can now be deleted]

156

While the exact timing of each individual stage has been a matter of considerable dispute (see Brinton 1990 or Fischer 1994), it is generally agreed that the stages above square with the chronological order of attested construction types. The changes involved in the development of the have to periphrasis can be summarized as follows: a) bleaching of the possessive semantics of have; b) fixing of the word order with end position of the object; c) (partial) auxiliation of have; d) change in the function of the nominal object, from object of have to object of the infinitive; and e) extension of the construction to include intransitive infinitives. Have to constructions in Modern English have to (+ object) Most discussions of the modal auxiliaries in Modern English include have to on semantic grounds, primarily the similarity of have to with modal must, but the morphosyntactic differences between the two forms are recognized by the classification of have to as semimodal. Like must, have to can express both deontic and epistemic necessity. The deontic meaning is one of duty or obligation: to be under obligation, to be obliged; to be necessitated to do something: 1. a. My other sister and I have to do all her work. b. We had to learn everything for ourselves, didnt we, Fanny? In these cases, external circumstances, not the speaker, impose the constraint. The epistemic meaning of logical necessity for have to is generally considered rare (Palmer 1979: 46; 1987: 128; Coates 1983: 57; Bybee and Pagliuca 1985: 67), an Americanism (Perkins 1983: 61; Coates 1983: 57, Leech 1987: 79, 83), or a feature of the speech of young people (Coates 1983: 57), but Quirk et al. (1985: 145) note that this usage is now well established in British English: 2. a. This has to be the biggest ant-hill ever seen. b. It had to be the same boulder that he and Betty had sat upon so often. Here the speaker concludes that something is necessarily the case. As Leech notes (1987: 80), however, the deontic and epistemic meanings can blur in a sentence such as Every clause has to contain a finite verb. That is, the occurrence of a finite verb may be dictated by the rules of language (deontically) or it may be necessarily the case (epistemically). Sentences with have to can also be ambiguous between the two readings: the sentence Ingrid has to arrive before we do, can continue deontically with because she promised to help with the preparations or epistemically with because she set out an hour earlier (BybeePagliuca 1985: 73-74). Coates proposes the unified meaning of it is necessary for for both readings of have to (1983: 55, 57). Finally, like many of the modals, have to has a future sense; the OED suggests that it is a kind of Future of obligation or duty. [2] There appears to be almost universal agreement about the semantic contrast between have to and must in their obligative reading: must is generally subjective, while have to is always objective.[3] That is, with must the speaker is normally expressing his or her authority; the deontic source is the speaker. With have to the deontic source is always external to the speaker, either the authority of another or the constraint of circumstances.[4] For this reason, have to may be used when the speaker disapproves of the obligation expressed (Palmer 1987: 129) or, for purposes of politeness, when the speaker wants to
157

represent his wish as objective necessity (Curme 1931: 395; Leech 1987: 79; cf. Fleischman 1982: 59, 172-173). Compare the following examples from Haegeman (1980: 3): 3. a. My children must eat an apple after their meals. b. My children have to eat an apple after their meals. In (3a) the speaker seems to be compelling the children to eat an apple, while in (3b), some outside authority, or an internal drive, compels the children. Have to may contrast with must in the logical necessity reading, too; Perkins suggests (1983: 61) that have to is used when the statement is based on empirical evidence over which the speaker has no control. Still, must is the normal and stronger form in the epistemic cases (Leech 1987:83).[5] The two forms also behave differently under negation: with must, not negates the predication, but with have to, not negates the modality (AntinucciParisi 1971: 35; Coates 1983: 55, 57; Perkins 1983: 61; Palmer 1979: 94-95; 1987: 130): 4. a. We mustnt talk politics on this pleasant evening. b. They dont have to work for a living. Finally, unlike must, have to has a past tense form with the past time meaning it was necessary for (Coates 1983: 56-57; Perkins 1983: 62; Leech 1987: 96; Palmer 1987: 129), either past deontic or past epistemic: 5. a. I felt I had to see you, because I want you to know the truth. b. Through the years she sensed that something like this had to happen some day. The morphosyntactic status of have to is considerably less clear than that of must . On one hand, van der Gaaf (1931: 184; echoed by Visser 1969: 1478; see also Harris 1986: 355) suggests that in Modern English, have to is to all intents and purposes an auxiliary, while on the other, Coates (1983: 54) asserts that it has none of the seven defining criteria of modal auxiliaries. While it is beyond the scope of this paper to determine the syntactic status of have to, most would agree that have to is at least partially grammaticalized in Modern English. Huddlestons (1980) study shows that even the modals do not function as a coherent group syntactically; using his criteria, there appears to be a continuum of verbal forms from full verb to auxiliary, exhibiting auxiliary and modal features to a lesser or greater extent, rather than two clearly defined classes. The have + object + to V construction, though it is believed to be diachronically related to the have to V (+ object) construction, is rarely discussed in synchronic grammars of English. While some semantic similarity is recognized, the distinction in meaning between the two constructions remains unclear, and they are usually considered to be quite separate constructions syntactically. The OED gives the following definition for have + object + to V: to possess as a duty or thing to be done. With object and dative inf. expressing what is to be done by the subject. Van der Gaaf (1931: 180-183; followed by Visser 1969: 1474-1482) establishes three semantic subclasses of the construction: one expressing pure possession (6a); one expressing duty, obligation, or necessity in addition to possession (6b); and one expressing, preponderantly or exclusively, duty, obligation, or necessity. While van der Gaaf (1931: 186) asserts that the pure meaning of obligation correlates exclusively with the order have to V (+ object) (6c), Visser (1969: 1482) observes that nowadays obligation without possession is also expressed in constructions that have the object between have and the infinitive (6d): 6. a. Ursula was happy to have somebody to look after. b. I have some questions to ask you. c. We have to obey orders, whether we agree with em or not.
158

d. I suppose Maud could go.Maud has her rooms to do.Well Elsa.Elsa has her dinner to get. In many cases the meaning of possess in have is more or less weakened (cf. Kruisinga 1931: 379; Jespersen 1940: 226). The syntactic relationship of have, the object, and the infinitive also differs in this construction. When the nominal object follows the infinitive, it is seen as the object of the infinitive, and the infinitival phrase is considered the object of have. In contrast, when the nominal object is placed between have and the infinitive, it is considered the object of have, and the infinitive is taken as an adjectival or adverbial adjunct to the object. However, Jespersen (1940: 226-227) later treats the infinitive in the have + object + to V construction as retroactive, that is, as governing the preceding object. The nominal object is thus seen as the object of the infinitive, not of have, and the syntactic analysis of the construction is almost identical to that given to the have to V (+ object) construction. Conclusion The development of quasi-modals in English is part of an ongoing process of grammaticalization in which full verb constructions are developing into verbal periphrases. At any synchronic state of the language, then, one would expect to find verbal periphrases in various stages of development. The development of the have to construction is a particularly rich example of this process, because in Early Modern English the original construction seems to have split into two separate constructions, which have traveled different distances down the road towards verbal periphrasis. Of the two constructions with modal meaning, have to (+ object) is now almost fully grammaticalized, while have + object + infinitive is only partially grammaticalized. And the source for both of these constructions, the possessive have + object + infinitive construction, exists besides these grammaticalized forms in its original full verb state. NOTES
[1] The term Brown quartet refers to four comparable corpora: the Brown Corpus and Frown (Freiburg-Brown) Corpus from 1961 and 1991-2, respectively, and two matching corpora of British English, LOB (Lancaster-Oslo/Bergen) and FLOB (Freiburg-Lancaster-Oslo/Bergen), again from 1961 and 1991-2, respectively. These corpora each contain a million words in fifteen written text types. [2] Jespersen (1940: 206) argues that have to with yet (or still) has a pure future meaning, but Kirchner (1952: 384-86) contests this, suggesting that it is a substitute for the negative: thus, he has yet to learn how to laugh at himself = he has not yet learned to laugh at himself. [3] See, for example, Curme (1931: 395), Kruisinga (1931: 380), Visser (1969: 1478), AntinucciParisi (1971: 35), Palmer (1979: 58, 93, 106-107; 1987: 128-129), Coates (1983: 55), Quirk et al. (1985: 225), and Leech (1987: 79, 82-83). Haegemann (1980) argues that while with have to in the simple tense the speaker denotes an outside authority, with the progressive of have to (e.g. My children are having to eat an apple after their meals), the speaker disclaims any commitment as to the imposition of obligation (cf. Coates 1983: 56). [4] Because authority lies outside the speaker and the statement is not performative, Palmer (1979: 9293, 106) prefers the classification dynamic to deontic modality for this usage. [5] Contrasting the sentences You must be mad to do that and You have (got) to be mad to do that, Palmer (1979: 46-47) argues that the former preferably receives an epistemic reading (I believe you are mad to do that), while the latter preferably receives a dynamic (deontic) reading (It is necessary for you to be mad in order to do that). Such a clear contrast does not exist for me.

159

REFERENCES
Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S., & Finegan, E., (1999). The Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow:Longman. Bolinger, Dwight (1980). Wanna and the gradience of auxiliaries, in: Gunter Brettschneider Christian Lehmann (eds.), 292-299. Brinton, Laurel (1990). The differentiation of statives and perfects in Early Modern English: The development of the conclusive perfect. Paper presented at the 6th International Conference on English Historical Linguistics. Helsinki. Bybee, Joan and William, Pagliuca (1985).Cross-linguistic comparison and the development of grammatical meaning, in: Jacek Fisiak (ed.), 59-83. Coates, Jennifer (1983). The semantics of the modal auxiliaries, Croom Helm: London. Haegeman, Liliane (1980). Have to and progressive aspect. Journal of English linguistics 14: 1-5. Huddleston, Rodney (1980). Criteria for auxiliaries and modals, in: Sidney GreenbaumGeoffrey Leech Jan Svartik (eds.), 65-78. Gotti, M., Dossena, M., Dury, R., Facchinetti, R. &Lima, M. (2002). Variation in Central Modals: A Repertoire of Forms and Types of Usage in Middle English and Early Modern English. Linguistic Insights, 4. Bern:Peter Lang. Jespersen, Otto (1940). A modern English grammar on historical principles. Part V: Syntax. Fourth volume. London: George Allen & Unwin. Krug, Manfred (2000). Emerging English modals: A corpus-based study of grammaticalization. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. Kruisinga, E. (1931). A handbook of present-day English. Part II English accidence and syntax 1. 5th ed. Groningen: P. Noordhoff. Leech, Geoffrey (1987). Meaning and the English verb, London and New York: Longman. Palmer, F.R (1979). Modality and the English modals. (Longman linguistics library, 23.) London and New York: Longman. Palmer, F.R (1987). The English verb. (2nd [i.e. 3rd] edition.) (Longman linguistics library.) London and New York: Longman. Perkins, Michael (1983). Modal expressions in English, London: Frances Pinter. van der Gaaf, W. (1931). Beon and habban connected with an inflected infinitive, English studies 13: 176188. Quirk, Randolph. Sidney, Greenbaum. Geoffrey, Leech. Jan, Svartvik (1985). A comprehensive grammar of the English language. London and New York :Longman. Vihla, M. (1999). Medical Writing: Modality in Focus. Languages and Computers: Studies in Practical Linguistics, 28. Amsterdam:Rodopi Visser, F.Th. (1969). An historical syntax of the English language III. Leiden: E.J. Brill.

RSUM
La grammaticalisation des auxiliaires modaux de la langue anglaise a t minutieusement tudie tandis que lvolution des quasi-modaux a t presque omise. Dans le contexte du dveloppement des priphrases verbales en gnral, le prsent article tudie lapparition du quasi-modal have to suite lvolution de have + to-infinitive ds sa naissance en ancien anglais (sa vritable apparition pourrait tre antrieure lancien anglais) jusqu' sa pubert au sens modal de la premire priode de la langue anglaise moderne. Une comprhension complte de lorigine et du dveloppement de have to dpend de la dtermination de la relation synchronique et diachronique des deux structures telles I have a letter to write et I have to write a letter, auxquelles on avait accord, dans le pass, des traitements trs diffrents, malgr leur similitude fonctionnelle. Mais, seulement la deuxime structure a t considre priphrase verbale. En suivant une rcapitulation des traits smantiques et du statut syntactique pour les deux constructions de langlais moderne, notre tude propose le dveloppement de ces deux constructions partir dune source unique, le verbe notionnel have+complment+structure infinitivale sens possessif ; ces constructions ont atteint des tapes diffrentes de grammaticalisation dans langlais moderne. La structure source est reste, en soi, non-grammaticalise. Mots-cls : verbe notionnel, verbe quasi-modal, priphrase verbale, grammaticalisation.

LE VERBE QUASI-MODAL HAVE TO EN ANGLAIS: VALEURS SEMANTIQUES ET SYNTAXIQUES

160

Gabriela DUDA Universitatea PetrolGaze din Ploieti

SEMANTICA DEZASTRULUI
Presa scris i audio-vizual cunoate, n ultimii ani, o tendin tot mai accentuat de tergere a diferenelor dintre presa serioas i presa popular, ceea ce, n Romnia cel puin, s-a tradus, la unele ziare (Evenimentul Zilei, Romnia liber), prin regndirea politicii editoriale n sensul unei diversificri tematice i a unei mai mari flexibiliti a discursului jurnalistic, iar la televiziunile private prin tabloidizarea emisiunilor de tiri. Tendina de relaxare a discursului jurnalistic nu a trecut neobservat, cercettorii fenomenelor media din spaiul romnesc nregistrnd fie consecinele directe asupra modului de selectare i prelucrare a elementelor informaionale n cazul tirilor[1], fie modificri importante la nivelul discursului jurnalistic, ocultat de o clieizare compact, expresie a unei aa-zise noi limbi de lemn[2], diferit de cea articulat n anii totalitarismului, totui nu mai puin primejdioas pentru c ecraneaz comunicarea eficient. Alturi de viaa public i privat a vedetelor, domeniu predilect al presei mondene i de scandal, evenimentele sportive, n special cele din lumea fotbalului, reclam sistematic tabloidizarea[3], devansnd cu mult alte zone ale realitii, de interes pentru opinia public: politica, evenimentele sociale, economice. Una dintre cele mai evidente consecine ale reorientrii ctre o variant soft n prezentarea tirilor n presa scris i n cea audio-vizual este i tratamentul n cheie melodramatic a evenimentelor selectate, ceea ce presupune adoptarea unor strategii persuasive cu impact maxim asupra publicului cititor. Chiar i un domeniu ca cel economic, care, prin definiie, se remarc prin sobrietate i eficien comunicaional, poate fi tratat n pres dintr-o perspectiv melodramatic: planul iniiat de rile-locomotiv ale Uniunii Europene de susinere a monedei comunitare, euro, a fost numit de jurnaliti oc i groaz (cf. Planul oc i groaz ridic moralul euro, EvZ, 11. 05. 10). Persuasiunea pe care o implic orientarea spre registrul melodramatic nu se poate realiza fr a pune n micare resortul pasiunilor, al sentimentelor puternice, al aprehensiunilor care i anim pe oameni, cu alte cuvinte, fr a se face recurs la principiul ntemeietor al presei de tip popular, anume tirile se reduc la emoii:
Estetica melodramei, n toate mijloacele de comunicare, inclusiv n presa popular, prezint lumea ca i cum ar fi guvernat de fore i valori morale i emoionale, iar persoanele i evenimentele deopotriv tind s fie descrise ca reprezentri sau exemple ale unui univers mitic, etern, de necontrolat, care susine tot ceea ce se ntmpl[4].

ntre exigena relatrii ct mai adecvate la realitate ceea ce ar mplini satisfctor dezideratul exprimrii adevrului i tentaia senzaionalismului se creeaz o tensiune, vizibil n selecia termenilor de caracterizare a realitilor comentate. ntre acetia, un loc important l dein termenii care fac parte din cmpul lexical[5] nenorociri majore, cu o frecven semnificativ n discursul jurnalistic de relatare. n structura ierarhizat a acestui cmp, dezastru, calamitate, cataclism, catastrof, flagel, urgie sunt termeni hiperonimici, generici, fa de care avalan, cutremur / seism, genocid, tsunami, uragan, viitur sunt termeni hiponimici[6], specifici.
161

n afar de semul comun cu consecine distrugtoare foarte grave, care unete toi aceti termeni ntr-un cmp lexical, termenii hiponimici se grupeaz n subclase, n funcie de anumite seme variabile / specifice[7]. Un termen poate fi inclus simultan n mai mult subclase, n funcie de semul variabil luat n consideraie: subclasa seism, tsunami, uragan, viitur este caracterizat prin semul provocat de cauze naturale; genocid este definit prin semul provocat de cauze umane; termenii avalan i genocid se caracterizeaz prin semul cu consecine distrugtoare asupra oamenilor; celelalte hiponime ale cmpului lexical nenorociri majore au ca sem difereniator cu consecine distrugtoare asupra oamenilor i a mediului natural / construit; subclasa cutremur / seism, tsnuami, uragan este caracterizat prin semul intensitate variabil, n timp ce subclasa avalan, genocid, viitur, prin semul intensitate maxim. Indiferent de tipul de discurs pres scris sau audio-vizual , tratamentul termenilor din cmpul lexical nenorociri majore este difereniat i complex; distingem dou posibiliti de ntrebuinare a acestor termeni: a) cu sens denotativ, ceea ce nseamn c termenii acoper exact realitile desemnate; b) cu sensuri contotative. ntrebuinarea ca hiperbole a acestor substantive presupune i considerarea lor ca metafore[8] i, n acest caz, avem de-a face cu metafore hiperbolizante[9]. Foarte frecvent este i ntrebuinarea substantivelor din seria dezastru ca metafore propriu-zise, atunci cnd are loc un transfer de nume de la domeniul nenorociri majore la alt domeniu al realitii (umane sau obiecutale). Petru alte precizri sunt necesare. n primul rnd, nu toi termenii din cmpul lexical nenorociri majore sunt reprezentativi pentru limbajul jurnalistic: de exemplu, termenii generici prpd i grozvie, care aparin limbajului popular, termenul hiponim tornad este folosit foarte rar cu sens figurat i, de aceea prezint un interes limitat n aceast discuie. n al doilea rnd, termenii acestui cmp lexical manifest o disponibilitate variabil fa de ntrebuinarea cu sens figurat; sunt susceptibili de un uzaj hiperbolizant sau metaforic mai ales termenii specifici. n al treilea rnd, n cazul unor termeni, anumite valori metaforizante sau hiperbolizante s-au fixat ca formule de caracterizare pentru anumite domenii, favoriznd clieizarea. A fi reticent n a caracteriza asemenea uzaje drept manifestri ale unei noi limbi de lemn (jurnalistic, de data aceasta), pentru c acest concept, cel puin n accepia pe care l-au dat Orwell i, mult mai trziu, Franoise Thom, presupune existena unui proiect ideologic ocultat de cuvinte: realitatea descris prin cuvinte nu are, de fapt, nicio legtur cu planul referenial la care cuvintele pretind c se raporteaz. Dac un jurnalist folosete formularea viitura le-a luat oamenilor toat agoniseala de-o via, el nu contrazice/anuleaz neaprat realitatea prin cuviinte. Problema este aceea c jurnalistul folosete ntotdeauna aceleai cuvinte pentru a caracteriza aceleai realiti. n consecin, din punct de vedere lexical, orice limb de lemn presupune inevitabil clieizarea compact, dar nu orice form de clieizare poate fi echivalat cu o limb de lemn. n al patrulea rnd, doar ntrebuinrile cu sens metaforic sau hiperbolizant, eventual metaforele hiperbolizante, care intr aproape obligatoriu n constituiia discursului tabloidizant, reprezint elemente de caracterizare a melodramei jurnalistice. Termeni generici Dezastru Termenul dezastru primete n DEX definiia nenorocire mare; ca sinonim este indicat termenul catastrof (p.294). n DSLR, dezastru intr n seria de sinonime format din termenii generici calamitate, catastrof, flagel, urgie etc. (p. 235).
162

a) Situaiile n care termenul dezastru este folosit n pres cu sens propriu sunt foarte numeroase; n aceast situaie, termenul este determinat, de cele mai multe ori, de un adjectiv relaional[10], care indic domeniul de activitate cu posibile accidente de mari proporii:
Dezastru ecologic n SUA, o platform petrolier a explodat (www.realitatea.net, 23.04.10); Marea Britanie, n pragul unui dezastru ecologic (www.ecomagazin.ro, 27.04.10); Dispar albinele: Duc pesticidele la un dezastru biologic?(www.ziare.com, 3.05.10); Dezastru aviatic in Brazilia (www.ziaruldeiasi.ro,, 19. 07. 07); DEZASTRU PISCICOL PE LACUL LATE (www.monitorulneamt.ro, 6.08.09).

b) n cazul ntrebuinrii ca metafor hiperbolizant, termenul dezastru apare fie nedeterminat (n special n discursul jurnalistic sportiv)
FC Timioara CFR Cluj 0-3! Dezastru pe teren, violene n tribune, galeria dezlnuit! (www.agenda.ro, 13. 06. 09); Mihai Stoichi se teme de nc un dezastru cu Astra, dup meciul pierdut la Alba Iulia. (www.prosport.ro, 10); - UMILIN. RUINE. DEZASTRU. FCM BACU !!! (FCM Bacu FC Snagov 2 la 4) (www.bacauexpres.ro, 24. 04. 2010),

fie determinat de un adjectiv relaional sau de indicarea domeniului de aplicaie a caracterizrii:


Dezastru muzical: Loredana cnt cu Salam (www.muzicabuna.ro, 18. 05. 09); Presa german de ieri a calificat la unison, nfrngerea suferit de coaliia condus de Angela Merkel drept un dezastru [...] electoral (EvZ, 11. 05. 10); - Dezastru pentru PNL n Maramure (www.opiniicetatenesti, 26. 04. 2010);

Exist contexte n care distincia dintre ntrebuinarea cu sens denotativ i cea cu sens conotativ, ca hiperbol, a termenului dezastru este dificil. De fapt, aceasta este o dificultate care poate aprea n cazul tuturor termenilor generici, care au n constituia lor semantic semul intensitate maxim:
Sindicalitii acuz dezastrul din Sntate (CR, 5. 05. 10); - Neacreditarea spitalului judeean [din Botoani] (www.jurnalulbtd.ro, 13. 04. 10); ar fi un dezastru pentru jude

Dificultatea de a decide asupra ntrebuinrii cu valoare hiperbolizant a termenului const n aceea c n definirea hiperbolei, ca figur de gndire, intr i componenta deciziei subiective de comunicare a vorbitorului[11]. n cazul jurnalitilor, dac acetia supraliciteaz cu scop persuasiv (eventual, manipulatoriu), amplificnd peste msur n mod contient gravitatea situaiilor descrise, atunci se poate vorbi de un posibil tratament hiperbolizant al termenului. Dac ns jurnalitii nu supraliciteaz, iar calificarea prin termenul dezastru implic specificarea situaie cu consecine extrem de grave, iar termenul are o funcie pur descriptiv, atunci avem de-a face cu ntrebuinarea cuvntului cu sens denotativ. n ambele exemple, dezastru apare n titlu; innd seama de funcia persuasiv a titlului, s-ar putea deduce c utilizarea susbtantivului dezastru le aparine jurnalitilor. n primul articol, calificarea situaiei din sistemul romnesc de sntate ca dezastru o face Dumitru Costin, preedintele BNS; jurnalistul doar preia termenul. n al doilea articol, caracterizarea ca
163

dezastru a neacreditrii spitalului judeean din Botoani este pus pe seama directorului de la Direcia de Sntate Public a judeului, dar declaraia medicului nu este reprodus n cuprinsul articolului; cu toate acestea, exist n articol suficiente elemente cu caracter descriptiv (referitoare la consecinele foarte grave ale neacreditrii spitalului), care s ndrepteasc recursul la specificarea amintit. De aceea, n asemenea cazuri, avem mai curnd utilizarea cu sens denotativ dect cea cu sens figurat, hiperbolizant, a termenului dezastru. ntrebuinat cu sens denotativ, ct i cu sens conotativ, dezastru, ca de altfel i ceilali termeni generici, apare cu frecven foarte mare n titlu; jurnalistul mizeaz pe impactul emoional i, n consecin, persuasiv, maxim pe care un asemenea termen l are asupra cititorului. n raport cu titlul care conine termeni ca dezastru, calamitate, cataclism, catastrof etc., textul intitulat nu face dect s expliciteze folosirea unor asemenea termeni generici i, ntr-un fel, s-l motiveze pe cititor s parcurg articolul. Termenul dezastru cunoate n limbajul familiar o ntrebuinare specific, ca metafor, atunci cnd se aplic persoanelor (Eti un dezastru!); o extensie a acestui tip de transfer semantic are loc n limbajul jurnalistic, dac realitile obiectuale sunt caracterizate ca dezastre:
Drumuri Sapard un adevrat dezastru (www.fonduri-finantari.eu, 14. 01. 10). - Asociaia Salvai Bucuretiul: Capitala un dezastru urbanistic (www.stiri.itbox.ro, 12. 03. 08).

Calamitate Termenul este definit n DEX ca nenorocir, dezastru care lovete o comunitate (p.126). a) Spre deosebire de ali termeni generici din cmpul lexical nenorociri majore, calamitate apare foarte frecvent, cu sens denotativ, ca determinant pentru substantivele asigurare, pericol, prag, stare, zon:
- Stare de calamitate n Timi? (www.agenda.ro, 21.08.08); - Suntem tot mai aproape de starea de calamitate n agricultur (www.tirileprotv.ro, 3.06.09); - Mai muli fermieri din judeul Vaslui, [...] au dat n judecat Guvernul i Ministerul Agriculturii, deoarece nu a fost declarat stare de calamitate n acest parte a rii [...] (www.money.ro, 26.11.09); - Triumful banului n vreme de calamitate (www.obiectiv.ro, 29.06.10)

Este semnificativ frecvena cu care termenul calamitate este invocat n limbajul jurnalistic ca descriptor pentru un domeniu economic ca agricultura, supus, prin natura activitilor desfurate, variaiilor climatice dezastruase.
- Calamitate! (www.gds.ro, 26.05.09); - Guvernul: Calamitate n agricultur n 34 judee i despgubiri de 500 mil.lei (www.mediafax.ro, 3.07.10); - Agricultura de calamitate cea mai rodnic ndeletnicire a bieilor detepi (F,30.07.09).

b) Ca metafor hiperbolizant, termenul calamitate (ca i dezastru) apare predilect n jurnalismul sportiv: n Africa de Sud e dezastru. O calamitate! (www.susa de tiri.ro, 10.06.10). Un comportament conotativ similar cu termenul dezastru l are substantivul calamitate, atunci cnd este utilizat metaforic pentru a caracteriza persoana; i n acest caz, limbajul jurnalistic preia un uzaj frecvent n limbajulcomun familiar: Green [antrenor] e o calamitate! (www.spot.ro, 16
06.10).

164

Catastrof n DEX termenul este definit ca eveniment tragic de mari proporii, cu urmri dezastruase; ca sinonime sunt indicai termenii: dezastru, nenorocire, calamitate i tragedie. (p.144) a) Cu sens denotativ, termenul catastrof apare ntotdeauna n limbajul jurnalistic nsoit de un adjectiv relaional sau de specificarea domeniului de aplicaie. Exist, ca i n cazul termenului dezastru, un numr limitat de adjective care pot fi ataate termenului catastrof: aviatic, feroviar, demografic, umanitar etc. Mai important este s observm c sintagmele compuse din substantivul catastrof + adjectiv relaional indic ntotdeauna ntrebuinarea cu sens denotativ, a substantivului:
Impactul groaznic de La Scnteia, decretat catastrof feroviar (www.newsiasi.ro, 14. 08. 09); Catastrof feroviar cu un transport Dacia (www.presaonline.ro, 18. 06. 10); Inventatorul pilulei deplnge catastrofa demografic (www.catholica, 14. 01. 09); Dupa criza economic, ne pate catastrofa financiar!(www.apropo.ro, 8.01. 2010).

ntrebuinarea termenului catastrof cu sens propriu, fr o alt determinare adjectival este mult mai puin uzitat:
Tierea pdurilor din Romnia a atins nivelul de catastrof i n ariile protejate (www.euroactiv.ro, 19. 06. 08).

b) n special jurnalismul sportiv sau presa monden uzeaz i abuzeaz de termenul catastrof ca metafor hiperbolizant:
[...] va fi o catastrof dac nu vom nvinge Romnia, dar nu trebuie s ne pierdem dinainte ncrederea n forele noastre. [...], a spus Malouda, pentru LEquipe (www.info-sport.ro, 2. 09.09); Mihai Stoichi: Pare catastrof, dar nu e (www.indexstiri.ro, 19.04.2010) Debutul lui Kylie Minogue la Bollywood o catastrof, spun criticii de film (www.acasatv.ro, 21. 10. 09)

Ca i termenii calamitate i dezastru, termenul catastrof este valorificat n discursul jurnalistic cu ntrebuinarea metaforic din limbajul familiar, care presupune transferul acestui termen axiologic, cu sens negativ, asupra unor cuvinte ce denumesc realiti obiectuale sau persoane (X e o catastrof!). Ca i n cazul altor termeni (nume de animale, nume de profesii etc.) care, prin schimbarea clasei contextuale, trec din clasa termenilor nonevaluativi/de clasificare n cea a termenilor evaluativi axiologici i nu mai pun n valoare dect conotaia depreciativ/meliorativ, termenii dezastru, calamitate i catastrof i pierd ca metafore cu aplicaie la clasa substantivelor nume de persoane semul comun 'cu consecine foarte grave' i acutalizeaz conotaia de calitate foarte proast:
La un pas s lase oraul fr cldur i ap cald. Nicolae Matei, un primar catastrof pentru Nvodari (www.replicaonline.ro, 8-9. 05. 2010); Catastrofa de la Sntate, Cseke Attila, d und verde verificrii la domiciliu a persoanelor aflate n concediu medical (www.napocanews.ro, 29. 04. 2010).

Utilizat cu sens metaforic, substantivul catastrof se deosebete de substantivele dezastru i calamitate n ceea ce privete comportamentul sintactic. Uzajul n registru familiar al limbii romne nregistreaz formulrile X, un/ce dezastru!, X, o/ce catastrof!, X, ce/o calamitate!, dar numai catastrofa de X, niciodat *dezastrul/calamitatea de X. Semul comun cu consecine foarte grave se pstreaz dac termenii sunt ntrebuinai ca metafore pentru nume de obiecte:
165

Tunelul CFR, o catastrof ce pndete sub ora (http//: constanta.ghimpele.ro); Drumuri Sapard un adevrat dezastru (www.fonduri-finantari.eu, 14. 01. 10).

Flagel Termenul flagel intr n cmpul lexical nenorociri majore cu sensul figurat de calamitate, dezastru (DEX, p. 383); prin specializare semantic flagel devine sinonim cu boal, epidemie, molim. (b) n retorica emfatic practicat n media, metafora flagelului este una dintre cele mai comune, atingnd pragul clieizrii, de vreme ce termenul este folosit aproape automat atunci cnd discursul jurnalistic atac teme de interes planetar alcoolismul, traficul / consumul de droguri, poluarea (de orice fel), obezitatea, prostituia infantil, traficul de persoane, terorismul sau limitat, local, totui cu consecine sociale semnificative pentru o comunitate:
Cornelius Nicholson a prezentat Drogurile, acest flagel al lumii moderne (www.ziare.com 30. 04. 2010); Coruptia, un flagel planetar (RL, 22. 12. 08); Medvedev: Alcolismul n ara noastr este un flagel naional (www.mediafax.ro, 12. 08. 09) Zgomotul, flagel al lumii moderne(www.gds.ro, 6. 03. 09); Dosar Traficul de persoane: UE lupta cu un flagel ce aduce profituri uriae (www.euractiv.ro, 10. 10. 07); Pornografia infantila Flagelul societii moderne (www.ziuaveche.ro, 9. 02. 2010); Pedofilia un flagel greu de combtut (www.dw-world.de, 25.02. 08) Politizarea, un flagel devastator (CR, 19. 04. 2010) Febra aftoas noul flagel al nceputului de mileniu (www.ziaruldeiasi.ro, 20. 03. 01) Mafia pieelor un flagel greu de strpit (A, 15. 08.02) Violena asupra copilului, un flagel al societii romneti (http//:2005.informatia.ro, 8. 05. 2010) Poluarea sonor, un adevrat flagel pentru constneni (www.telgrafonline.ro, 4. 07. 07)

Urgie n DEX termenul urgie, specificat (pop.) este definit mai general ca (a) nenorocire care se abate asupra a ceva sau cuiva i ntr-o accepie mai restrns ca (b) dezlnuire violent de fore ale naturii; prpd (p. 1139). Presa, att scris, ct i cea audio-vizual, valorific mai rar prima accepie, cu referire de obicei la viaa cotidian; intenia jurnalistului de a supralicita efectul dramatic este, n acest caz, evident:
(a) Urgie de la lumnri un mort i apartamente fcute scrum (www.monitorulneamt.ro, 8. 04. 2010); Urgie la asociaii [de locatari] (www. ziaruldeiasi.ro,, 23. 03. 01).

Este neobinuit ns ca acest termen, aparinnd lexicului popular, s apar n contexte referitoare la viaa economic sau cea politic: Urgie pe burs: 60 de brokeri concediai in zece zile
(www.roportal.ro, 12. 12. 08).

166

(b) Termenul urgie, mai concret, n consecin simit ca avnd un plus de expresivitate, este preferat de jurnaliti n titrarea unor articole sau tiri de comentariu despre dereglrile climei sau despre fenomenele meteorologice severe (n plin urgie, Berceanu demite directorii de la Drumuri, iar jandarmii, pompierii i SMURD sunt pe baricade, www. ciao.ro, 20. 12. 09). Se poate detecta chiar un titlu-clieu, n care termenul urgie este urmat de o determinare local (numele regiunii, al judeului, al oraului n care se ntlnesc asemenea fenomene), cu care sunt titrate numeroase articole/tiri de sezon:
Urgie n Maramure (www.glasulmaramuresului.ro, 16. 06. 2010); Urgie in Arge (Jude paralizat de viscol), http:// observator.antena1.ro, 11.02.2010); Urgie n Dolj i n Olt! Zeci de maini au rmas nzpezite (http:// craiova.time.4news.ro, 12 02. 10); Urgie pe oselele din Bnie (www.videonews.ro, 20. 02. 09); Urgie pe osele: ntre Bucureti i Braov nu s-a circulat noaptea. (www.ziare.com., 3.1.07)

B) Termeni specifici Avalan n DEX termenul avalan este definit ca mas de zpad care se desprinde de pe coasta unui munte i se rostogolete la vale (ducnd cu sine i pietrele, copacii etc. ntlnii n cale); lavin (p. 76): (a) Cu acest sens denotativ, termenul avalan este ntlnit n relatrile referitoare la accidente montane:
Schiorul surprins de avalan la Blea Cascad a fost gsit mort (www.apropo.ro, 21. 02. 10); Risc de avalan n Fgra i Bucegi (www. cancan.ro, 7.03. 10), cu subtitlul: Salvamontitii avertizeaz asupra pericolului de avalan n munii Bucegi i Fgra.

(b) ntrebuinat cu sens figurat, termenul avalan este definit cantitate mare (de..), nval (de...) (DEX, p. 76) i primete obligatoriu determinri. Varietatea acestor determinri face ca termenul avalan s apar n contexte dintre cele mai variate, frecvena uzajului su cu sens metaforic compensnd domeniul foarte limitat de aplicaie a termenului cu sensul su denotativ. Rodica Zafiu vedea n utilizarea termenului avalan n limbajul publicistic un reflex al limbajului totalitar de dinainte de 1989, n msura n care, alturi de termeni ca palet, panoplie, evantai, constelaie, mnunchi sau noian, avalan se subsumeaz clieelor cantitii[13]; cu toate acestea, nu putem face abstracie de ntrebuinarea curent a termenului cu sens figurat n limbajul comun (cf. avalan de reprouri). Determinrile sunt selectate att din clasa termenilor care desemenaz obiecte / abstraciuni
Avalan de internri, la Spitalul Clinic de Urgene din Iai, dupa Sf. Gheorghe (F, 24. 04. 2010); Avalan de note mari la tezele unice (www.portal.edu.ro, 12. 12. 07) Un articol intitulat Avalan electoral: Vadim i mafia, Oprescu i srcia, Antonescu i bunul sim. n text se precizeaz: A nceput avalana de clipuri electorale ale candidailor la preedinie (www.9am.ro, 2. 11. 09),

ct i din clasa termenilor care desemneaz persoane:


Avalan de voluntari la plantat copaci (www.ecomagazin.ro, 24. 03. 2010); Vaslui: Avalan de bolnavi, la Spitalul Judeean de Urgene (www.agerpres.ro, 24. 04. 2010); Avalan de oameni ai strzii n spitale (www.iasiplus.ro, 27. 01. 2010).

Cutremur n DEX termenul cutremur este definit ca Micare puternic i brusc, vertical, orizontal sau de torsiune a scoarei pmntului, provocat de dislocri subterane, de erupii
167

vulcanice: seism; sensuri fig.: nfiorare, cutremurare, fior; p. ext. team, fric, groaz, panic (p. 254). (a) Cu sensul denotativ, cutremur desemneaz evenimente seismice de intensitate variabil: Puternic cutremur in largul insulei indoneziene Java (www.hotnews.ro, 26. 06. 10). (b) ntrebuinat cu sens figurat, termenul cutremur pare a fi specializat n jurnalismul politic i cel economic pentru a desemna evenimente / fenomene cu efecte perturbatoare importante i consecine explozive. Dup cum indic exemplele care urmeaz, limbajul jurnalistic nu pare ns a valorifica niciunul dintre sensurile figurate indicate de DEX pentru termenul cutremur:
Vestea demiterii preedintelui PSD din Galai a reprezentat un cutremur [eventual, de gradul 7] pentru administraia glean (RL, 21. 08. 03); Cutremurul provocat la Constana de gruparea S. D. nu a fost resimit la Bucureti de ctre conducerea partidului (CR, 14. 04. 03); Cutremur n lumea interlop ieean (RL, 7. 08. 08); Cutremur pe scena politica vrncean! [...] (www.vranceamedia.ro, 15. 09. 09); Pornit de pe Wall Street, acest veritabil cutremur bancar a traversat Europa [...](www.telegrafonline, 10. 10. 08).

Anumite sintagme n care substantivul cutremur intr cu sens metaforic s-au clieizat ca, de pild, cutremur politic, care eticheteaz o varietate foarte larg de evenimente din viaa politic intern sau internaional, ce presupun schimbri brute i semnificative de situaie, cu consecine importante n ceea ce privete modificarea raportului de fore; nu este lipsit de semnificaie plasarea unei asemenea sintagme n titlu, cu efect persuasiv garantat, pentru a spori caracterul incitativ[14] al intitulrii:
Cutremur politic dup dezbaterea televizat din Marea Britanie (www.rfi.ro, 19. 04. 10); Cutremur politic n Germania, resimit la Bucureti (www.euractiv.ro, 24. 05. 05); Pace sub mslini? Cutremur politic n ara Sfnt (www.forum.realitatea.net, 07. 07); Cutremur politic de 7 grade! (www. ziare. zaraf. ro, 28. 07. 06); Cutremur politic n Ungaria? (www.money.ro, 2010); Demisia lui Reme, cutremur politic (RL, 2. 10. 07).

Genocid Fa de ali termeni cu sens superlativ, care desemneaz nenorociri provocate de cauze naturale, termenul genocid se refer la existena unor cauze umane care provoac dezastrul. Definiia din DEX Crim comis cu intenia de a distruge un grup uman, naional, etnic etc. (p. 418) fixeaz ca element difereniator de descriere semantic a termenului numr foarte mare de victime. (b) n retorica publicistic, atunci cnd discursul jurnalistic are ca obiect realiti sociale sau categorii umane vizate de msuri (considerate) defavorabile, sensul figurat al termenului genocid se materializeaz ca hiperbol, ceea ce trdeaz intenia nendoielnic a jurnalitilor de manipulare a cititorilor; ca i cutremur, genocid este plasat adesea n titlu, pentru c jurnalistul vrea s impun de la nceput gradul nalt de intensitate emoional a discursului su:

168

Badea afirm c aa-zisa reform a guvernului Boc este de fapt un genocid. (www.videonews.ro, 9. 05. 2010); Genocid organizat de Poliie i Drumurile Naionale (www.iasi.com/stiri); Genocid n administraia public: lista cu demiii i noii efi dup vinerea neagr a PSD (www.money.ro, 2. 0. 09).

Intenia manipulatorie a unui discurs ce supraliciteaz dramatismul, punnd n micare afectele negative ale cititorilor, este i mai bine pus n valoare, atunci cnd substantivul genocid apare determinat de un adjectiv relaional, care indic domeniul sensibil pentru opinia public:
Sindicatele acuz autoritile de genocid alimentar (www.blog.ziaruldeiasi.ro, 12. 03. 09); Vosganian l acuz pe Bsescu de genocid moral. (G, 11.09. 07); Genocid Fiscal (text: n goana disperat dup venituri la bugetul de stat, Guvernul lovete n ntreprinztori cu un nou Cod Fiscal haotic i represiv) (SF, 12. 04. 09 ); Genocid social (PSD a srit la gtul guvernanilor acuzndu-i de genocid social[...] (www.astv.ro, 7. 05. 2010). Uneori, dornic de formulri ct mai puin uz(it)ate, termenul genocid apare ntrebuinat ca hiperbol nu foarte fericit, cu referire la alte fiine dect oamenii: GENOCID PE LPUEL: Petii din rul Lpuel au fost ucii de apele reziduale deversate de SC Vital SA, [...] (www.infomm.ro, 6. 08. 09).

Seism Termenul seism este definit n DEX ca cutremur de pmnt (p. 970); sinonimia dintre cei doi termeni este corectat de specificarea 'limbaj tiinific' prin care seism se deosebete fa de termenul din limba comun cutremur. (a) Cnd este ntrebuinat cu sensul propriu, substantivul seism (ca i sinonimul su cutremur) primete determinarea cu magnitudinea de... sau este nsoit de adjective ca puternic, mare, violent, distrugtor, devastator. Dac ns unii jurnaliti calific drept sesim devastator un cutremur de 6,3 grade pe scara Richter (Seism devastator:4.600 morti, www.ziaruldeiasi.ro, 29. 05. 06), alii se rezum la calificativul neutru puternic pentru a caracteriza cutremure cu magnitudine mult mai mare; acest simplu fapt vorbete nu numai despre percepia subiectiv pe care o are jurnalistul asupra evenimentelor de acest gen, dar i despre maniera n care acetia neleg s le transmit cititorilor, odat cu informaia, o stare emoional intens. ntrebuinarea cu sens propriu a termenului seism presupune un cadru frastic limitat: n afar de menionarea magnitudinii (determinant), a zonei n care s-a produs (circumstanial), eventual a numrului de victime (obiect direct), discursul jurnalistic desemneaz aciunea seismului prin verbele de aciune a se produce, a avea loc i a zgudui. Dac verbul a se produce i locuiunea verbal a avea loc indicnd un proces cu durat nedeterminat dein cea mai mare frecven n discursul jurnalistic practicat n marile cotidiane, verbul cu sens superlativ a zgudui, care indic un proces instantaneu, pare a fi preferat de televiziunile private (Realitatea TV, ProTV, Antena 1 etc.) i de ziarele tabloide: Sintagma seismul/cutremurul a zguduit devine un nucleu lexico-sintactic stabil al articolelor/tirilor de pres referitoare la acest subiect (varianta cu diatez pasiv este de asemenea frecvent):
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 grade pe scara Richter a zguduit miercuri regiunea Maule din Chile [...] (L, 5. 05.10); 169

Un seism puternic, produs la mic adncime, a zguduit duminic nordul Japoniei[...] (wwww.realitatea.net, 13. 06. 10); Dezastru n centrul Italiei, dup un seism devastator care a zguduit duminic noapte orelul Aquila [...] (http//: stirileprotv.ro, 27. 06. 10); Un seism de 6,4 grade a zguduit nordul Indoneziei (www. info-stiri.ro, 25. 04. 10); Insulele Solomon au fost zguduite de un seism de 6,9 grade pe scara Richter. (www.ziare.com, 27. 06. 10; cf. Libertatea) Japonia, zguduit de un seism de 6,9 grade (www.indexstiri.ro, 30. 10. 09; cf. Libertatea).

(b) Ca i termenul cutremur, seism este ntrebuinat ca metafor hiperbolizant de preferin pentru a caracteriza stri, evenimente explozive din lumea financiar sau politic:
Seism financiar la Humanitas (www.9am.ro, 29. 07. 09); Criza financiar nu s-a incheiat, efectele seismului financiar din SUA urmnd s fie resimite i n viitor, estimeaz analitii Erste Bank (www.dailybusiness.ro, 24. 09. 08); Elveia triete un seism politic, noteaz presa helvet la unison. (www.cadranpolitic.ro, 20. 03. 10); Seism de 9 grade in PNL: Berca la PDL (www.observatordebacau.ro, 21.03. 10)

Tsunami Cutremurul produs n largul coastelor indoneziene (2004) a fost urmat de un tsunami (valuri uriae produse n urma unui seism), cu efect distrugtoare la mii de kilometri; la civa ani dup evenimentele de la Banda Aceh, referirea la acel tsunami se fcea nc n termeni de catastrofal (www.observaotr.antena1.ro, 30. 03. 10) sau devastator (www.europafm.ro, 26. 12. 08; www.ziarulring.ro, 1. 10. 09). Catastrofa natural a avut un impact emoional uria asupra a milioane de oameni, iar termenul a intrat n retorica jurnalitilor de pretutindeni[15]. (b) n presa romneasc, intereseaz mai ales uzajul metaforic al termenului; ca i n cazul altor termeni din aceeai serie, tsunami (echivalat cu dezastru cu impact major) primete de obicei ca determinant un adjectiv relaional care indic domeniul de referin al discursului:
Tsunami cultural dup 150 de ani, teoria evoluiei nc face valuri (www.ziarulstiintelor.ro, 06. 03. 10); Locuinele de lux rezist eroic n faa tsunami-ului imobiliar (www.newschannel.ro, 12. 03. 09); Riscul contestrii alegerilor: tsunami economic (RL, 9. 12. 09); O ngrijorare european: tsunami alimentar (www.hotnews.ro, 24. 04. 08).

Uneori dup cum se ntmpl i n alte situaii de acest fel, jurnalitii pot atrage atenia asupra uzajului metaforic al termenului tsnuami, marcndu-l prin ghilimele i renunnd la determinri suplimentare:
FARUL CONSTANA FC BOTOANI DUP DEZASTRUL CU SGEATA MARINARII PAR RESEMNAI; Viaa e grea dup tsunami (www.liga-2.ro, 21.04.2010); Tsunami n lumea traficanilor de droguri (www.huon.ro, 27. 08. 08).

Uragan Termenul uragan este definit n DEX ca ciclon tropical; cu sens generalizat, uragan nseamn vnt puternic cu aciune distrugtoare, nsoit adesea de ploi toreniale (p. 1138). innd seama de aceast definiie, este semnificativ pentru construcia discursului jurnalistic de tip tabloidizant sintagma, n fond pleonastic, uragan devastator, care foreaz descrierea i supraliciteaz efectul emoional:
170

La circa trei sptmni dup devastatorul ciclon Katrina [...] (www.9am.ro, 22. 09. 05, preluat din Evenimentul Zilei). La doi ani de la trecerea devastatorului uragan Katrina, oraul New Orleans nc se lupt s revin la normal (www.realitatea.net, 27. 08.07); Uragan devastator pe insula Haiti din Caraibe (http:// m.protv.md/stiri, 28. 08. 08); Devastatorul uragan Ida se ndreapt spre SUA (www.9am.ro, 10. 11. 09); Uragan devastator este titrat tirea despre uraganul care a lovit El Salvador (www.primatv.ro, 9. 11. 09).

Sintagma devastatorul uragan este recurent i n discursul milenarist din presa laic i religioas care vorbete despre sfritul lumii (anunat sau nu de calendarul maia pentru 2012), de nclzirea global i efectele ei dezastruoase, de schimbrile dramatice ale climei planetare. (b) Ca metafor, substantivul uragan este preferat de discursul jurnalismului sportiv, prin excelen marcat de tratarea tabloidizant a informaiei[16]:
Vine ca un uragan tvlugul catalan / Barcelona - Real Madrid 2-0 (www. sport365.ro, 14. 12. 08); Dinamo - Rapid - 0 -2 - Uragan viiniu (www.sport.rol.ro, 12. 11. 07).

Uragan pare a fi i o formul verificat de caracterizare metaforic a unor sportivi (mai ales fotbaliti):
Uraganul Dic [mijlocaul la CFR. Cluj] (http//: cfrmania.gsp.ro, 25.02.2010); Uraganul Uhrin [fost antrenor la FC Timioara] (http//: cfrmania.gsp.ro 21.01.2009); Uraganul Serena [Williams] (www.fotbal-romania.ro, 14.09.2009).

Ocazional, metafora uragan desemneaz mai ales n presa de provincie evenimente locale, a cror importan jurnalistul o supraliciteaz pentru a conferi o greutate mai mare informaiilor furnizate de articolul su: Uragan la Concordia (www.ziaruldeiasi.ro, 12. 12. 98). Viitur n DEX termenul viitur primete urmtoarea definiie: Creterea brusc a nivelului apei dintr-un ru (care poate duce la revrsarea lui). (p. 1162). (a) Ca i ali termeni specifici din cmpul lexical nenorociri majore, viitur este ntrebuinat cu sens propriu n contexte mai mult sau mai puin standardizate, impuse, pe de o parte, de exigena raportrii la realiti precis circumscrise, pe de lat parte, de formatul discursului melodramatic, tabloidizant. Termenul primete fie determinani adjectivali cu sens superlativ (Viituri nprasnice au fcut pagube importante n mai multe judee, www.stirileprotv.ro, 31. 05. 10), fie este legat de formulri verbale cu sens superlativ:
Haos n Dmbovia. Viitura a fcut prpd. (http:// vodpod.com, cf. ProTV, 31.05.10); Viitura a fcut ravagii la Suceava (www.allpress.ro, cf. Realitatea TV, 27. 06. 10); Viitura a fcut ravagii la Cmpia Turzii (www.campiaonline.ro, 23. 06. 20).

Uneori intenia de exagerare voit, am putea spune de ntrebuinare hiperbolizant a unor asemenea expresii, este evident, atunci cnd contextul verbal imediat o contrazice. Afirmaia n satul Dealu Frumos, o viitur a fcut prpd n cteva minute este urmat de precizarea c prpdul a constat, de fapt, n avarierea a dou maini. (www.roportal.ro, 29. 06. 10, cf. ProTV). (b) Caracterul intempestiv al fenomenului natural, cruia omul nu-i poate opune rezisten, se traduce i prin caracterul verbelor, dinamice, tranzitive a speria, a lua pe sus, a lovi sau de micare a ptrunde, cu care termenul este asociat, dar semnificativ este faptul
171

c cele mai multe contexte n care apare substantivul viitur cu sens propriu sunt construite cu aceste verbe la diateza pasiv, ceea ce sugereaz animizarea fenomenului natural. De aceea nu puine sunt contextele n care termenul viitur este ntrebuinat ca personificare:
Viitura a fentat autoritile n Ialomia (CN, 29. 09. 05); Viitura i arat colii ! (www.infodeltadunarii.ro, 02.08.2008); Viitura a avut dreptate [despre asigurrile de bunuri n caz de calamitate natural] (www.monitorulneamt.ro, 8. 08. 08).

Este o caracteristic a limbajului jurnalistic de pretutindeni s trateze anumite realiti n termenii altei realiti, mai ales dac domeniul din care se alege termenul metaforizant este de interes general. n perioadele de perturbri meteorologice accentuate, de inundaii masive, este de ateptat ca termenul viitur s explodeze n comentariile jurnalitilor pe cele mai diverse teme; de regul, determinantul (adjectival sau substantival) indic domeniul de referin al discursului:
Vntoare i pescuit: viitura concesionrii [articol legat de concesionarea lacurilor de pe rul Colentina] (www.universulpadurii.ro, 30. 09.05); Viitura scumpirilor (RL, 29. 06. 06); Viitura electoral: 362.000 de candidai la alegerile locale (RL, 30. 05. 08); Viitura concedierilor mtur portul Constana (www.cuget.liber.ro, 4. 02. 09).

Concluzii Examinarea unor contexte variate din presa scris i audio-vizual a pus n eviden un comportament unitar al termenilor din cmpul lexical nenorociri majore. Discursul jurnalistic fixeaz, de obicei, ca descriptori pentru anumite domenii ale realitii anumii termeni fie generici, fie specifici, fie cu sens denotativ, fie cu sens conotativ (hiperbolizant sau metaforic). Termenul calamitate apare automat n discursul presei scrise/audio-vizuale cu referire la efectele modificrilor climatice brute asupra agriculturii, dup cum urgie este termenul preferat de jurnalitii televiziunilor private i al tabloidelor n redactarea tirilor referitoare la intemperiile hibernale; seria dezastru, calamitate, catastrof este folosit cu referire la persoane (mai ales n limbajul sportiv sau n cel politic al presei de opoziie). S-a putut constata de asemenea recurena unor structuri sintagmatice n care apar termenii acestui cmp lexical: cutremur politic, cutremurul / seismul a zguduit, viitura a fcut ravagii/prpd etc. Asemenea uzaje recurente (la care se pot aduga metafore ca flagel) se clieizeaz i devin indici stilistici de caracterizare a unui anumit stil jurnalistic (senzaionalist, tabloidizant etc.)[17]. Faptul c majoritatea exemplelor selectate sunt titluri nu este ntmpltor. O ntreag strategie a persuasiunii i a acrorii cititorilor nu numai n presa de scandal, tabloid se ntemeiaz pe plasarea n titluri a termenilor, fie generici, fie specifici, din cmpul lexical nenorociri majore.

NOTE
[1.] Alina Brgoanu consider selectivitatea drept problema central a mass media, dat fiind natura problematic a evenimentelor, care nu se nasc toate egale (Tirania actialitii. O introducere n istoria i teoria tirilor, Tritonic, Bucureti, 2006, p. 158 i urm. ) [2.] Mariana Cernicova constat n Romnia postdecembrist existena unui limbaj clieizat care tinde s devin, pentru marea mas a consumatorilor de pres, un element de validare a discursului public, n timp ce lingvitii, sociologii, psihologii nu contenesc s atrag atenia asupra pericolului 172

pe care un asemenea limbaj l reprezint pentru sntatea comunicrii ntre diferitele compartimente ale societii. Unul dintre domeniile predilecte n care se manifest ceea ce M. Cernicova numete noulimba de lemn este presa televizual, responsabil de o serie de formulri sterotipate, ntre care cele din categoria Ctlin Radu Tnase (a fost btut cu slbticie, ngrozitoarea catastrof, calvarul de nenchipuit, dup o noapte de comar) intereseaz direct cercetarea de fa (Noulimba de tranziie, n Ilie Rad (coord.), Limba de lemn n pres, Tritonic, Bucureti, 2009, p. 253). [3.] David Rowe deosebete patru tipuri de discurs n jurnalismul sportiv: tirile hard, tirile soft, discursul marcat de retorica tradiional i comentariul reflexiv. n ciuda faptului c formatul tirilor hard presupune consemnarea obiectiv a informaiilor, la persoana a III-a, Rowe constat c, la ora actual, acest tip de discurs jurnalistic sportiv este foarte asemntor n presa scris i n cea de scandal (Tipologii ale jurnalismului sportiv, n Peter Dalghren, Colin Sparks (coord.), Jurnalismul i cultura popular, Polirom, Iai, 2004 (1992), p. 111-119). [4.] J. Gripsrud, Estetica i politica melodramei, n Peter Dahlgren i Colin Sparks (coord.), Jurnalismul i cultura popular, Polirom, Iai, 2004, p. 98. [5.] Considerm c seria de termeni nenorociri majore reprezint un cmp lexico-semantic, deoarece rspunde definiiei date de Angela Bidu-Vrnceanu Cmpurile lexicale (lexico-semntice) sunt fragmente (subansambluri, mulimi) din ansamblul lexical al unei limbi, care grupeaz denumiri avnd primele seme comune n definiia sensului (Cmpuri lexicale din limba romn. Probleme teoretice i aplicaii practice, Editura Universitii din Bucureti, Bucureti, 2008, p. 57-58) i criteriilor de delimitare a unui cmp, legate de existena unor seme comune: unul lexico-gramatical (n cazul de fa, toi termenii sunt substantive) i mai multe seme generice (n cazul de fa semul cu consecine distrugtoare foarte grave). [6.] Cmpul lexical nenorociri majore este un cmp organizat ierarhic; n consecin, putem vorbi de existena unor hiperonime, termeni generici, i a unor hiponime, intrnd n subclase diferite, care se intersecteaz. Pentru o discuie asupra relaiei de hiponimie v . A. Bidu-Vrnceanu, Cmpuri lexicale.., ed.cit., p. 52-55. [7.] v. A. Bidu-Vrnceanu, despre tipologia semelor, n Cmpuri lexicale..., ed.cit., p. 22-25. [8.] Gh. Dragomirescu admite c, exprimate prin substantive, hiperbolele sunt poteniale metafore; termenul de metafor hiperbolizant rezum acest comportament complex al cuvintelor, n care depirea limitelor proprie hiperbolei se combin cu transferul de sens caracteristic metaforei (Mic enciclopedie a figurilor de stil, Editura tiinific i enciclopedic, Bucureti, 1975, p.78). [9.] Trecnd n revist figurile constitutive pentru retorica discursului media (Retorica publicistic: de la paratext la text, Editura Universitii din Bucureti, 2006, p. 44-56), Maria Cvasni-Ctnescu nu ia n calcul nici hiperbola, nici metafora hiperbolizant, dei acestea dein o frecven semnificativ n tirile de tip tabloid sau n jurnalismul sportiv. [10.] Sunt relaionale acele adjective care exprim o relaie ntre dou substantive, iar, morfosintactic, nu cunosc categoria comparaiei i, n mod normal, nu apar n poziia de nume predicativ (Angela Bidu-Vrnceanu, Cristina Clrau, Liliana Ionescu-Ruxndoiu, Mihaela Manca, Gabriela Pan Dindelegan, DL, Nemira, Bucureti, 2001, p. 24). [11.] Gh. Dragomirescu definete hiperbola ca figur de insisten care const n exagerarea expresiei, fie mrind, fie micornd imaginea obiectului (de obicei concret) peste limitele sale fireti subliniind importana factorului psihologic, subiectiv, n constituirea figurii: Hiperbola este generat, n vorbirea dominat de impulsul unui sentiment puternic, de admiraie sau dispre, de indignare i revolt, n primul rnd, de nevoia irezistibil de a ridiculiza obiectul (Mica enciclopedie..., ed.cit., p. 78). [12.] Este ceea ce M. Cvasni-Ctnescu numeste metafor disforic (op. cit., p. 53). [13.] Rodica Zafiu, Limbaj i politic, Editura Universitii din Bucureti, Bucureti, 2007, p. 100. [14]. Sorin Preda distinge dou categorii de titluri (cf. Michel Voirol): informative i incitative. Acestea din urm, pe care le numete i titluri-formul, au o frecven sporit n presa de senzaie (sau de tip tabloid) (Tehnici de redactare n presa scris, Polirom, Iai, 2006, p. 121-122). Termenii din cmpul lexical nenorociri majore sunt att n varianta ntrebuinrii denotative, ct i n cea a ntrebuinrii contotative elemente predilecte n construcia titlurilor incitative. 173

[15.] M. Cvasni-Ctnescu nregistreaz drept caracteristic a figurrii textului jurnalistic Tendina de a inventa i de a impune [...] metafore ocazionale, dependente de circumstane concrete, particulare. [...] n general, sunt metafore efemere, a cror for i perioad de circulaie coincide cu durata evenimentelor care le-a generat. (op. cit., p. 52). [16.] D. Rowe apreciaz c limbajul melodramatic (propriu tabloidelor) a devenit endemic n cazul jurnalismului sportiv, chiar n tirile hard; n acest caz, jurnalistul nu se plaseaz n centrul evenimentelor, ci acestea sunt descrise ca fiind dramatice (op. cit., p. 113). [17.] V. discuia despre apetena discursului televizual pentru latura senzaional a evenimentelor n John Langer, tiri groaznice la televizor, n Peter Dahlgren i Colin Sparks (coord.),, Jurnalismul i cultura popular, Polirom, Iai, 2004, p. 124-139.

SIGLE
DEX Dicionarul explicativ al limbii romne, Univers Enciclopedic, Bucureti, 1996 DSLR Luiza Seche, Miecea Seche, Dicionarul de sinonime al limbii romne, Editura Academiei Republicii Socialiste Romnia, Bucureti, 1982 DL Angela Bidu-Vrnceanu, Cristina clrau, Liliana Ionescu-Ruxndoiu, Mihaela Manca, Gabriela Pan Dinelegan, Dicionar de tiine ale limbii, Nemira, Bucureti, 2001 A Adevrul C Capital CN Curierul Naional CR Cronica Romn EvZ Evenimentul Zilei F Financiarul G Gndul L Libertatea RL Romnia liber SF Sptmna Financiar Z Ziua

SURSE ELECTRONICE UTILIZATE


http://cfrmania.gsp.ro; http://constanta.ghimpele.ro; http://craiova.time.4news.ro; http://2005.informatia.ro; htttp://m.protv.md/stiri; http://stiri.zoot. ro; http://vodpod.com ; www.acasatv.ro; www.agenda.ro; www.agerpres.ro; www.allpress.ro; ro.altermedia.info; www.apropo.ro; www.aradon. Ro; www.as-tv.ro; www.avocatnet.ro; www.bacauexpres.ro; www.bucuresteni.ro; www.cadranpolitic.ro; www.campionline.ro; www.cancan.ro; www.ciao.ro; www.constiinte.ro; www.cronicaromana.ro; www.cuget.liber.ro; www.ecomagazin.ro; www.daciccool.ro; www.dailybusiness.ro; www.dwworld.de; www.ecomagazin.ro; www.epitesti.ro; www.euractiv.ro; www.fonduri-finantari.eu; www.fotbal-romania.ro; www.gandul.info/news.romania; www.gazetadebistrita.ro; www.gds.ro; www.glasulmaramuresului.ro; www.gorjnews.ro; www.hotnews.ro; www.huon.ro; www.iasi.com/stiri; www.iasiplus.ro; www.ideideafaceri.ro; www.indexstiri.ro; www.infodeltadunarii.ro; www.inform.ro; www.info-sport.ro; www.info-stiri.ro; www.jurnalulbtd.ro; www.jurnaluldevrancea; www.liga-2.ro; www.mediafax.ro; www.money.ro; www.napocanews.ro; www.newsiasi.ro; www.newschannel.ro; www.monitorulneamt.ro; www.observator.antena1.rot www.observatodebacau.ro; www.opiniicetatenesti; www.portal.edu.ro; www.postamedicala.ro; www.presaonline.ro; www.primatv.ro; www.prosport.ro; www.realitatea.net; www.replicaonline.ro; www.rfi.ro; www.sport.rol.ro; www.sport.ro/liga-1; www.sport365.ro; 174

www.stirileprotv.ro; www.stiri.itbox.ro; www.telegrafonline.ro; www.universulpadurii.ro; www.videonews.ro; www.virtualarad.net www.vranceamedia.ro; www.ziardambovita.ro; www.ziare.com; www.ziaruldeiasi.ro; www.ziuadevest.ro; www.ziarulstiintelor.ro; www.ziuaveche.ro; www. ziare. zaraf. Ro; www.stiri. zoot.ro; www.wall-street.ro; www. 9am.ro

BIBLIOGRAFIE
Brgoanu, Alina, (2006): Tirania actialitii. O introducere n istoria i teoria tirilor, Tritonic, Bucureti Bidu-Vranceanu, Angela, (2008): Cmpuri lexicale din limba romn. Probleme teoretice i aplicaii practice, Editura Universitii din Bucureti, Bucureti Cernicova, Mariana, (2009): Noulimba de tranziie, n Ilie RAD (coord.), Limba de lemn n pres, Tritonic, Bucureti, p. 250-262 Cvasni-Ctnescu, Maria, (2006): Retorica publicistic: de la paratext la text, Editurs Universitii din Bucureti, Bucureti Gripsrud, Jostein, (2004, 1992): Estetica i politica melodramei, n Peter Dahlgren, Colin Sparks (coord.), Jurnalismul i cultura popular, Polirom, Iai, p. 95-106 Langer, John, (2004, 1992): tiri groaznice la televizor, n Peter Dahlgren, Colin Sparks (coord.), Jurnalismul i cultura popular, Polirom, Iai, p. 124-139 Preda, Sorin, (2006): Tehnici de redactare n presa scris, Polirom, Iai Rowe, David, (2004, 1992): Tipologii ale jurnalismului sportiv, n Peter Dahlgren, Colin Sparks (coord.), Jurnalismul i cultura popular, Polirom, Iai, p. 107-123 Stoichioiu-Ichim, Adriana, (2001): Vocabularul limbii romne actuale. Dinamic. Influene. Creativitate, All, Bucureti Zafiu, Rodica, (2007): Limbaj i politic, Editura Universitii din Bucureti, Bucureti

RSUM LA SEMANTIQUE DU DESASTRE


Notre tude vise analyser le comportement smantique des termes du champ lexical des malheurs majeurs du discours journalistique. Tant pour les termes gnraux - dsastre, calamit, cataclysme, catastrophe, ravages, dvastation que pour les termes spcifiques - avalanche, tremblement de terre/sisme, gnocide, tsunami, ouragan, inondation - on examine les utilisations des sens dnotatifs et connotatifs (hyperbole, mtaphore) et aussi les clichs caractristiques au langage journalistique qui contient ces termes. Mots-cls: tablodisation, mtaphore hyperbolisante, clichisation.

175

Virginia LUCATELLI Universit Dunrea de Jos de Galai

LE VOCABULAIRE DE LA CAUSE
(Re)cherchons la cause 1.1. Argument Sujet plein de promesses, la cause ne cesse de me hanter depuis les dbuts de mes tentatives en matire de recherche scientifique. Pendant plus de sept ans, je me suis adonne ce travail sduisant et complexe, parsem de piges et dillusions, qui se trouve au carrefour de tous les savoirs et se plie toutes les investigations. Des questions incitantes, suivies dautant de rponses pour le mieux incompltes, ont guides mes dmarches qui se sont matrialises dans une thse de doctorat et, plus tard, dans un livre [1]. Les approches que jai favorises dans ces travaux se sont situes au niveau de la smantique nonciative et interprtative, de la pragmatique et de largumentation. Je me suis moins interroge sur la prsence physique de la cause dans les discours, autrement dit de la lexicalisation de lide de cause. Jai frl la question dans Le Discours de la cause [2], mais, puisquaujourdhui nous rendons hommage la terminologie et aux lexiques en gnral, je me propose de revenir sur mes pas, de reprendre ce sujet et de le remettre en cause. 1.2 La cause et ses dfinitions. Ds le dbut, je dois dire que le travail de trouver un dnominateur commun toutes les dfinitions de dictionnaire que jai trouves ma cot un investissement norme quant au temps et aux efforts dpenss. Jai tch de mapproprier un corpus de dictionnaires aussi complet que possible et un corpus de textes reprsentatif [3]. Les dfinitions de la cause couvrent un espace de signification flexible et nuanc, complexe et tortueux, qui demande tre valu non seulement du point de vue de la compltude, mais aussi des options dinterprtation, variables dun auteur lautre, dune version lautre du mme dictionnaire. Mais, au-del de toutes ces diffrences que lon pourrait saisir travers les documents consults, le lexme cause se laisse interprter suivant ses deux sens principaux, celui de cause et celui de procs : I.1. Dans le premier sens, lide de cause est associe celle dorigine ou de principe : Principe, ce qui fait qu'une chose est (DA4) ; Ce qui fait qu'une chose est, agit, a lieu (DA8) ; Ce qui fait qu'une chose existe, est ce qu'elle est, agit au dehors (DA9) ; Ce qui fait que des choses ou des tres sont (TLFI). Ceci permet de dire que Dieu est la cause des causes (DA8), ou dassocier le mot cause une srie dadjectifs tels que premire, universelle, souveraine, suprme, etc. Lide de cause agissante, le fait quelle est cense agir au dehors tablit ce rapport incontournable de cause effet (Il nest pas deffet sans cause) et met en vidence lexistence des chanes causales (cause premire cause seconde cause finale). Dans la pense des philosophes grecs, Platon et Aristote, la cause, ce par quoi une chose existe, se distingue de la condition, ce sans quoi la cause ne peut agir (DA9) [4]. Dans la chane causale, la cause finale dfinit ce qui a pour origine la fin recherche (TLFI). I.2. Dire quune cause est agissante, on affirme, en mme temps, que la cause est lorigine des vnements, autrement dit elle se constitue en un ensemble des conditions ncessaires et suffisantes qui expliquent un fait complexe (AD9) : Dcouvrir, rechercher les causes dun accident. On admet quil peut y avoir plusieurs causes menant au mme effet, ce qui explique lemploi du terme au pluriel : Faut-il rappeler le massacre des marchaux,
176

1.

gnraux, amiraux ? Ce fut, dira le marchal Bagramian, une des causes principales des revers subis pendant la premire phase de la guerre (LM, 18 novembre 1991). Dans ce mme sens, la cause est ce qui rend compte des conditions de lexistence ou de la nature dune chose, permettant de la caractriser comme efficace, apparente, directe, etc. Pour rsumer, la cause est, dans les acceptions I.1. et I.2., a) vnement antcdent, action qui produit un effet. Principe qui produit ou concourt produire un effet. Ce qui produit quelque chose : L'une des causes principales du drame du Vercors fut sans nul doute la mobilisation htive de tous les rsistants qui gagnrent le massif ds le dbarquement de Normandie, et non au moment du dbarquement de Provence, le 15 aot 1944, ce qui et t logique ", explique Paul Dreyfus (LM, 16 janvier 1993) ; b) principe d'o une chose tire son tre, ce qui fait qu'une chose est, a lieu; le fait d'un tre : Devant le comit central du parti, Edouard Ochab, premier secrtaire, reconnut, en effet, qu'il tait absurde de parler de provocateurs et d'agents imprialistes. Il fallait chercher la cause profonde du mal et, pour y remdier, appliquer des rformes (LM, 21 octobre 1976) ; c) ce pourquoi on fait quelque chose. Ce qui motive quelque chose : Il na point fait cela sans cause (DA4). Ce dernier sens sest spcialis en droit, pour devenir but en vue duquel une personne s'oblige envers une autre (PR), par exemple, cause d'une convention, d'une obligation, cause licite, etc. II. Ensemble de faits, affaire : Ensemble de faits juridiquement qualifis qui constituent le fondement du droit rclam ou de l'exception oppose dans une demande en justice (DA9). Affaire qui se plaide (judiciaire). Procs : Se dit dun procs qui se plaide, qui se juge lAudience (DA4) : gagner, perdre une cause (i.e. un procs). Par extension, une cause peut signifier un intrt ensemble des valeurs, des intrts propres une personne, un groupe ; ce pour quoi on plaide, on agit, on se bat (DA9) : la cause du prochain, la cause publique, servir une cause, combattre pour une cause (NDA), etc. 1.3 Cause en contextes Avec ltude des contextes, lanalyse se place au niveau du lexique-grammaire. L'ensemble des documents consults offre la possibilit d'tablir, au moins en partie, les occurrences de l'unit lexicale "cause", notamment dans les contextes suivants : a) dans la constitution du groupe nominal, o cause est le nom centre, accompagn d'adjectifs pithtes ou dtermin par un groupe prpositionnel; b) dans la constitution du groupe verbal, en position de GN2, de rection directe ou indirecte (verbes et expressions verbales qui "appellent" le mot cause); c) dans la constitution de certaines locutions adverbiales d) dans la constitution de locutions prpositionnelles ; e) dans la constitution de locutions conjonctives ; (f) dans des expressions, dictons, proverbes (structures verbales ou averbales). 1.3.1. Le contexte CAUSE + Adj. CAUSE(S): accessoires, accidentelle(s), apparente, appointe, belle (belle cause), bnficiale, bonne (bonne cause), clbre(s), chimique, civile, commises, commune, continentes, criminelle, dsespre, dterminante, directe, douteuse, efficace, efficiente, loigne, embrouille, essentielle, trangre, extrieure(s), extrme, fausse, fbriles, fictive, finale, formelle, fortuite, grasse, imaginaire, immdiate, imperdable, incidente, innocente, instrumentale, intrieure(s), interloque, intrinsque (extrinsque), interne, involontaire, juste (injuste), lgitime (illgitime), licite (illicite), majeure, matrielle, mauvaise (mauvaise cause), mineure, morale (immorale), morfibique (vieilli), occasionnelle, occulte, ptitoire, pnale, physique, pie, possessoire, premire, prdisposante, primordiale, principale, prochaine, provisoire, publique, relle (irrelle), seconde(s), sommaire, souveraine, spcifique, suffisante, universelle, vraie (la vraie cause), etc.
177

OBSERVATIONS: 1. Cette liste n'est certainement pas complte. Nous n'avons cite que les combinatoires trouves dans les corpus consults ou enregistres communment par les dictionnaires. 2. II est de lordre de lvidence que certains adjectifs sont censs restreindre la sphre smantique du terme, alors que certains autres, au contraire, l'largissent. Par exemple, les adjectifs criminelle, imperdable, ptoire, civile, pnale, etc. renvoient a II. (cf. supra, 1.2.), avec la spcification "droit, affaire, juridique" ; bnficiale avec la spcification "droit canonique"(DN); fbriles, morfibique, au domaine mdical, etc. D' autre part, des adjectifs comme principale, relle, vraie, etc. slectionnent plusieurs traits. 3. Du pont de vue de la position, quelques exceptions prs, ladjectif est plac, en bon ordre dcroissant aprs le nom (dtermin + dterminant). 1.3.2. Le contexte CAUSE + G.Prp. Le groupe prpositionnel est forme de prposition et groupe nominal (Pd. + N) : la cause de : la cause de l'Eglise, la cause de l'Etat, de l'humanit, des pauvres, du peuple, du prochain, de la religion, de la royaut, de la vertu, etc. La cause de Dieu (cf. 1.2 intrt). Le groupe prpositionnel est forme de prposition suivie de nom prdterminant zro : cause de dgts, cause de dsastres, cause d'apparat, cause dappel, cause d'audience, cause en fait de legs, cause d'intervention, d'opposition, etc. Causes et moyens d'abus. Causes et moyens d'opposition des cries (LM, DA4, Da8, DA9, PNR2009, GRDLF, PLM2010). 1.3.3. Le contexte Verbe + CAUSE (GN2) Dcouvrir la/les cause(s). tablir la/les cause(s). Favoriser la (bonne) cause. Indiquer la/les cause(s). (Re)chercher la/les cause(s). Reconnaitre la/les cause(s). Soutenir la (une) cause. Servir la cause. Trahir la cause. Trouver la/les cause(s). Venger la cause, etc. ((LM, DA4, DA8, DA9, PNR2009, GRDLF, PLM2010). 1.3.4. Le contexte Verbe + Prp. + CAUSE Accder une cause ; aller, remonter la cause ; descendre des causes aux effets, etc. OBSERVATIONS 1. Dans ces constructions verbales, le mot cause occupe la position objet, de rection directe ou indirecte. Il est accompagn du prdterminant article dfini ou indfini. 2. Ces contextes verbaux restreignent gnralement la sphre smantique du mot cause vers la zone II (cf. supra, 1.2.) : gagner une cause, perdre une cause, ou bien servir, trahir, venger la cause, etc. Toutefois, il y a aussi des contextes largis, tels que dcouvrir, indiquer, rechercher, trouver la cause, etc. 3. Dans certains cas, l'opposition Art. Df. /Art. Indf. correspond une opposition de sens : ignorer la cause /vs/ ignorer une cause ; combattre pour la cause /vs/ combattre pour une cause. 1.3.5. Locutions prpositionnelles et conjonctives Le mot cause se retrouve dans certains mots-outils comme les locutions prpositionnelles : cause de, pour cause de, et la locution conjonctive, vieillie aujourdhui, pour cause que : Si les principes sur lesquels repose la thorie du " bond en avant " tiennent, tout au moins dans l'optique communiste de la Chine, son application n'a pas donn les rsultats escompts. Pourquoi ? A notre avis, essentiellement cause des excs qu'elle a engendrs (LM, 3-4 dcembre 1961). Cette rencontre de secrtaires d'Etat, qui dura environ une heure et demie, tait prvue d'abord pour le 9 dcembre 1941, puis avait t repousse pour cause d'entre en guerre imminente des Etats-Unis (LM, 20 janvier 1992). Il fut mis en jugement cause qu'il conspirait contre l'tat. Je vous cde le pas cause que vous tes mon an (DA8).
178

1.3.6. La combinatoire fige Le mot cause entre dans plusieurs constructions figes. Dans une tentative de classification de ce type de structures, seront donnes plus bas les squences le plus souvent rencontres dans le corpus : Expressions verbales : Abandonner une cause. Appeler (mettre, remettre) en cause. Agir (tre) en connaissance de cause. Avoir (donner) cause gagne. Avoir (donner) gain de cause. Dfendre la cause. Embrasser (pouser) une cause. Entreprendre une cause. tre cause de (Si je n'ai pas fait tout ce que je devais, c'est vous qui en tes cause DA8). tre charg d'une cause. tre en cause (= tre partie au procs). tre hors de cause. Faire cause commune avec quelqu'un. Mettre, appeler en cause (= rendre quelqu'un partie au procs). Mettre une cause au rle (= juger un procs). Parler avec (en) connaissance de cause. Obtenir gain de cause. Gagner () sa cause. Perdre sa cause. Prendre (le) fait et cause (pour quelqu'un), etc. On dit aussi La cause est en tat pour la cause est prte tre plaide et La cause est entendue pour La cause est prte tre juge (AD8). En voici quelques exemples : Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, il est arriv maintes reprises que des publicistes, prenant parfois le titre d'historiens, aient mis en cause la vracit des tmoignages sur la politique hitlrienne d'extermination (LM, 21 fvrier 1979). Mais, en obtenant gain de cause, il s'oblige donner des gages permanents de bonne volont l'occupant... (LM, 9 juin 1993). Ce qui est profondment en cause, c'est l'existence de toute une administration parallle dont les mesures ont emprunt au commerce ses dfauts sans acqurir toutes ses qualits (LM, 9 octobre 1946). L'Afrique, de mme, se divisa en deux camps. Les " neutralistes " prirent fait et cause pour Lumumba, les " modrs " rejoignant pour l'essentiel les positions occidentales (LM, 30 juin 1960). Locutions adverbiales : ces causes (= en considration de ce qui vient dtre expos (TLFI). En dsespoir de cause, en tout tat de cause, et pour cause (= "pour de bonnes raisons") [5], pour les besoins de la cause, etc. : Pasternak fut exclu de l'Union des crivains et jet aux analphabtes. Des milliers de gens, dont les plus sincres avouaient qu'ils n'avaient pas lu-et pour cause!-une uvre aussi mprisable, le tranrent dans la boue (LM, 1er juin 1960). Le 26 janvier 1923, Sun Yat-sen, qui, en dsespoir de cause, s'est tourn vers Moscou pour obtenir le soutien que les Occidentaux lui refusaient, conclut un accord avec le reprsentant du Komintern, Joff (LM, 8 avril 1975). Promue au rang de produit de premire ncessit au mme titre que la nourriture et les munitions, la boisson va faire partie intgrante de la vie quotidienne du GI. Affranchie pour les besoins de la cause des contraintes du rationnement, la compagnie lance une offensive gnrale sur tous les fronts o combattent les soldats amricains (L.M., 7 juin 1984). Proverbes : Avocat toit et sans cause. Bien est malheureux qui est cause de son malheur. A petite cause grands effets. II n'y a pas d'effet sans cause. Nul ne doit tre tmoin en sa cause. Personne n'est bon juge de sa propre cause. Tel a bonne cause qui est condamn, etc. OBSERVATION : Les expressions verbales qui se placent sous 1.3.5. a. sont, pour la plupart, tournes vers des sens spcialiss, en droit et discours juridique (voir supra, 1.2. II). Par la suite, elles passent aussi en langue commune (par exemple, Obtenir gain de cause dans une dispute quelconque). Il est signaler quil y a beaucoup plus de proverbes avec le verbe causer quavec le terme cause.

179

2. Les mots de la cause Lide de cause se retrouve dans plusieurs classes de mots, et ce serait une gageure dessayer, dans lespace contraignant dun article, de tracer la trame aussi complexe que subtile, du vocabulaire de la cause. En ce qui suit, je me contenterai de signaler les cas les plus saillants de lexicalisation de la cause, ceux que jai pu dceler au fil de mes recherches de corpus. 2.1 Les noms de la cause Plusieurs classes smantiques, ayant trait la cause, sont prendre en compte : a) noms valeur gnrale : considration, explication, le pourquoi; b) noms valeur plus prcise : facteur, occasion, objet, prtexte, raison, sujet; c) point de dpart de la cause : fondement, gense, origine, principe et les emplois mtaphoriques : racine source; d) cause qui incite l' action : intention, mobile, moteur, motif, motivation(s) ; e) causes de dveloppement et de transformation (emplois mtaphoriques): ferment, germe, semence ; cause juridique : procs, affaire, cas, dossier (par mtonymie) Ensemble d'intrts : parti, etc. : Ceux qui sont perscuts " en raison de leur action en faveur de la libert " se verront mme accorder un " asile constitutionnel ", en tout point quivalent (droits, aides...) au statut classique (LM, 16 septembre 1997). OBSERVATIONS : 1. La cause fait natre, elle est proprement efficace. Le mobile, lui, c'est l'impulsion qui pousse agir. On distingue les mobiles, qui sont des causes relles, des motifs que l'on invoque pour expliquer ou justifier publiquement son action. Par exemple, la "recherche du pouvoir" peut tre le mobile de l'action politique, quand le motif invoqu est "le dvouement la nation" (DPH). D'une faon gnrale, le mobile est d'ordre sentimental et le motif d'ordre rationnel : La faiblesse principale de l'ouvrage tient, si l'on peut dire, au mobile du crime. Comme le reconnaissent honntement dans leur postface l'diteur Franois Gse et la journaliste Salima Mellah, les causes , autrement dit les mobiles de l'implication des forces armes dans les massacres, restent mystrieuses (LM, 24 octobre 2000). Commentaire de Shimon Shiffer, le journaliste le plus intime avec le premier ministre : Sharon ne le dira pas publiquement, mais le vrai motif de cette rencontre est qu'Isral est, lui aussi, puis (LM, 11 fvrier 2002) .Enfin, par rapport la cause, la raison appartient l'ordre de la pense proprement-dite. La raison implique lide de jugement (PR). La cause, c'est ce qui prcde dans le temps et conditionne plus ou moins ncessairement. La raison, c'est ce qui justifie en clairant. 2. part ces mots, directement lis lide de cause, il y en a bien dautres qui, de prs ou de loin, rappellent des rapports de type causal. Ainsi, origine, gense, source, racine mettent en vidence la cause loigne, la cause donne comme premire ; principe, fondement, sujet, objet, sont attachs la matire de la cause, exprimant, des raisons profondes et justifies ; moteur, motivation(s) slectionnent le trait "qui dtermine a l'action", le moteur tant celui qui donne le mouvement initial, tandis que la motivation implique des raisons psychologiques ; occasion (cause fortuite) et prtexte (fausse raison), intention, considration, explication et bien dautres encore tout en voquant lide de cause gardent quand mme leur signification propre. 2.2 Les verbes de la cause [6] part le verbe causer (tre l'origine de, avoir pour effet quelque chose TLFI), nous avons trouv une longue srie dautres verbes aux significations plus ou moins proches : allumer, amener, apporter, attirer, avoir pour effet, crer, confrer, dclencher, dchaner, dterminer, donner, donner lieu , engendrer, entraner, tre l'origine de,
180

exciter, expliquer, faire, favoriser, fomenter, gnrer, former, inspirer, justifier, motiver, occasionner, procurer, produire, provoquer, soulever, susciter, valoir. OBSERVATIONS : 1. La liste ci-dessus prsente, formellement parlant, des verbes proprement dits, mais aussi des locutions verbales. 2. Certains de ces verbes contiennent des smes de nature causale dans leur forme infinitive : causer, engendrer, produire, provoquer et les expressions verbales : avoir pour effet, tre lorigine de : Pour preuve, la succession des dgts du 2 au 13 aot lorsque la temprature atteignait 40 C, sur une grande partie du pays. Une dizaine de jours caniculaires, suivant plusieurs mois de scheresse, ont suffi pour provoquer (= causer, tre lorigine de) 3 000 morts, essentiellement parmi les personnes ges ou fragiles, engorgeant les urgences des hpitaux et saturant les funrariums (LM, 17-18 aot 2003). 3. Dautres acquirent ces traits en contexte : apporter, dclencher, entraner, procurer, etc. : Stoppe par l'arme franaise dans sa progression vers le sud, elle a manqu de dclencher (=provoquer) une guerre civile en lanant l'offensive sur Daloa, la plus grande ville dans la boucle du cacao (LM, 24 octobre 2002). Un verbe comme faire, de smantisme trs peu prcis linfinitif, peut slecter le trait [tre cause de] dans des contextes comme : faire mal qqn, faire peur qqn, etc. 4. Enfin, dautres sont issus de processus de mtaphorisation et de glissement de sens : allumer, exciter, inspirer, valoir, etc. : Mais des tmoins aussi, des rescaps avaient, dans une gale constance, dnonc son zle et surtout sa propension la violence irraisonne, la torture systmatiquement inflige, ce qui lui avait valu (=apporter, tre lorigine) le surnom de " boucher de Lyon " (LM, 27 septembre 1991). Il faut allumer (=crer, dclencher) un peu partout de nouveaux foyers de guerre. Crons, lance-t-il, " deux, trois, plusieurs Vietnam sur la surface du globe " (LM, 3-15 janvier 1966). 5. Le smantisme des verbes rappelant la cause ne peut se prciser entirement en dehors du contexte et sans prendre en compte la nature des agents. En mme temps, la signification causale de ces verbes est distinguer de la signification transitive, en gnral, et de la signification causative, en particulier. 2.3 Les agents de la cause On peut considrer que lentit qui est lorigine du dclenchement dune cause vers son effet, tre humain ou non anim, force ergative, peut tre appele agent de la cause. Dans une phrase comme : Le vent a renvers le toit de la maison, le vent, force ergative non anime, est agent de la cause. Au niveau du corpus ont t identifi plusieurs agents de la cause : auteur, concepteur, crateur, fondateur, initiateur, inspirateur, instigateur, inventeur, promoteur, provocateur, artisan, responsable, muse, grie , me, cerveau, pre, etc. Comme dans le cas des verbes de la cause, ils sont issus de processus complexes, pour la plupart, travers un processus de mtaphorisation et de mutations smantiques (voir, par exemple lauteur du livre /vs/ lauteur du crime, dans les deux cas personne qui est lorigine de) : Le terrorisme urbain de ces derniers jours, quels qu'en soient les instigateurs, ressemble plus un aveu de faiblesse qu' une stratgie de rechange. Les partisans d'une scession, noire ou blanche, restent trs minoritaires (LM, 29 avril 1994). Mais ce fut Truman qui donna une me ce projet en nommant procureur gnral des Etats-Unis Robert H. Jackson, juge la Cour suprme (LM, 1er octobre 1971). 2.4 Les mots-outils 2.4.1. Locutions prpositionnelles : grce (cause invoque + ide de moyen), en raison de, pour raison de (cause justifiante), la lumire de, du fait de, en considration de, en
181

faveur de, eu gard ; attendu, tant donn, vu (cause qui rappelle un fait constat), la suite de, par suite de (cause + consquence qui en dcoule), force de, faute de, dfaut de, par manque de (cause + ide de quantit), sous couleur de, sous couvert de, sous prtexte de (cause fictive) : La veille, on annonait que la balance commerciale du pays avait enregistr un excdent de plus de 10 milliards de dollars sur l'ensemble de l'anne 2000, contre 3 milliards l'anne prcdente, grce la hausse du prix du baril (LM, 16 dcembre 2000). Laval se tient au courant trs prcisment des ractions de l'opinion publique. En fait, il les redoutait. Il demande aux Allemands, " eu gard cette opposition du clerg, qu'on ne lui signifie pas de nouvelles exigences " (LM, 25 aot 1992). Sous prtexte d'urbanisme, des antismites du cru obtiennent des Allemands la destruction du vaste cimetire juif, o vingt gnrations ont dpos leurs morts (LM, 6 avril 1992). 2.4.2. Conjonctions et locutions conjonctives : parce que, puisque, car, en effet, comme ( valeur gnrale, destines introduire une squence causale ou motivationnelle) : La crise comme cause ? Ncessaire, sans aucun doute, suffisante certainement pas : la mme crise d'un systme capitaliste analogue " produit " en 1932-1933 Roosevelt et le New Deal, parce que la situation internationale, institutionnelle, culturelle, des Etats-Unis n'est pas la mme que celle de l'Allemagne (LM, 29 janvier 1983). Le spectacle culturel est cens apporter aura, reconnaissance, gloire, fortune. Comment y rsister ? Et puisque la socit de pleinemploi est morte et que le chmage ou le semi-chmage devient la rgle, l'intermittence est au moins une boue qui permet de survivre avec un projet chappant au morne travail rptitif (LM, 17 juillet 2003). Cependant, tant que cette ide n'est pas devenue un parti, et tant que ce parti ne reprsente pas une force politique, tout reste faire. Car les tentatives de rassemblement des familles de la droite en une seule organisation n'ont pas manqu sous la Ve Rpublique (LM, 20 septembre 2002) ; preuve que, attendu que, considrant que, du fait que, en considration de ce que, tant donn que, vu que (cause qui rappelle un fait constat) ; mesure que (dans la mesure o), d'autant plus (moins, mieux) que, d'autant que, surtout que et les corrlatifs : tant / tellement (cause + ide d'intensit ou progression) ; prsent que, ds l'instant o, ds lors que, du moment que, maintenant que; quand, lorsque, alors que + opposition (cause justifiante + ide de temps) : Gandhi mourra assassin par un fanatique hindou qui l'accusait de trop cder aux musulmans alors qu'il s'tait oppos la partition-voulue par beaucoup d'Anglais-et Jinnah, et ce quelques mois aprs les pouvantables massacres religieux qui firent des centaines de milliers de morts (LM, 24 mars 1983) ; selon que, suivant que, soit que ... ou que ... (cause alternative) ; soit que ... soit que, sous (le) prtexte que (cause alternative ou fictive) : Sous le prtexte qu'il s'tait born occuper des territoires allemands, Franais et Britannique ne ragirent qu'avec des mots (LM, 26 septembre 1988) ; ce n'est pas parce que, non parce que, non (pas, point) que, faute que (cause rfute) : Aujourd'hui, cette petite histoire authentique ne ferait sourire personne dans les couloirs de Westminster. Pas seulement parce que le Parlement - comme le pays - vit des jours graves, guerre oblige. Mais surtout parce qu'elle tomberait plat, qu'elle serait totalement dcale par rapport aux commentaires que Tony Blair s'attire aprs cinq mois de crise irakienne (LM, 22 mars 2003) ; si cest que (hypothse suivie de cause). 3. Conclusions L'ensemble lexico-grammatical des procds visant l'expression de la cause est, comme on a essay de le montrer, trs riche et trs htrogne. Bien qu'on puisse les dcrire et les analyser sparment, en ralit, ces moyens se combinent le plus souvent l'intrieur d'un type de discours fortes valences argumentativo-justificatives ou explicatives. Le sens causal
182

se forme l'intersection des emplois lexicaux et grammaticaux, se manifestant dans bien des cas d'une manire implicite. Il ne reste qu' dcouvrir les rgles selon lesquelles il fonctionne. NOTES
[1] Virginia Veja, Le discours de la cause, Editura Alpha, Buzu, 2000. [2] Idem, pp. 10-15. [3] Jai employ la base de donnes Lhistoire au quotidien, textes, sons et images recueillis dans le journal Le Monde, collections 1939-2004. [4] Idem, pp. 23-24. [5] Emploi familier. [6] De manire gnrale, ces verbes peuvent se reprsenter par les schmas : X cause Y, ou X cause Y Z. X = Agent-cause, humain ou non anim, subjectivis. Lorsque l'Agent-cause est humain, il manifeste les traits [+volontaire]. Quand il est non anim, le trait intentionnel disparat. Ce sont des verbes directionnels qui favorisent la cause en position de sujet et la consquence (l'effet) en position d'objet.

RFRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Dictionnaire National ou Dictionnaire Universel de la Langue Franaise, (1860), par M. Bescherelle an, Paris, chez Garnier frres - Editeurs. Dictionnaire de la langue franaise (1949), par A. Beaujean, Paris : Editions universitaires. Dictionnaire de la langue philosophique (1962), par Paul Foulqui. Paris : Presses Universitaires de France. Dictionnaire de la philosophie (1964), par Julie Didier. Paris : Larousse. Le Petit Robert. Dictionnaire alphabtique et analogique de la langue franaise (1968), par Paul Robert, Socit du Nouveau Littr. Paris : Le Robert. Dictionnaire du Franais Contemporain (1971), par J. Dubois et coll. Paris : Larousse. Nouveau Dictionnaire des synonymes (1977), par Emile Genouvrier, Claude Dsirat, Tristan Hord. Paris : Larousse. Nouveau Dictionnaire Analogique. Rpertoire des mots par les ides, des ides par les mots (1980), sous la direction de Georges Niobey. Paris : Larousse. Dictionnaire Etymologique du franais (1983), par Jacqueline Picoche, coll. "Les usuels du Robert", Paris. Dictionnaire de rhtorique (1992), par Georges Molini, Librairie Gnrale Franaise. Paris : Le Livre de Poche. Dictionnaire historique de la langue franaise (1993), sous la direction de Alain Rey. Paris : , Dictionnaires Le Robert. Nouveau dictionnaire encyclopdique des sciences du langage (1995), par O. Ducrot & J.-M Schaeffer. Paris : ditions du Seuil. Veja, Virginia (2000). Le discours de la cause. Buzu : Alpha. Editions lectroniques : Dictionnaire de lAcadmie franaise, 4me, 8me, 9me ditions. URL : http://atilf.atilf.fr/academie4.htm ; http://atilf.atilf.fr/academie.htm ; http://atilf.atilf.fr/academie9.htm. Dictionnaire des synonymes. Laboratoires CRISCO. URL : http://www.crisco.unicaen.fr/cgibin/cherches.cgi Le Petit Larousse Multimdia, d. 2010 sur CD-ROM. Le Grand Robert de la langue franaise (2005). Version 2.0. Le Robert : Sejer. Le Nouveau Petit Robert de la langue franaise, dition 2009 sur CD-ROM. Lhistoire au quotidien. Le monde, base de donnes multimdia, coll. 1939-2004. Paris : Hachette, sur CDROM. 183

Trsor de la langue franaise informatis. URL: http://atilf.atilf.fr/tlf.htm Abreviations employees dans le texte : DA4 = Dictionnaire de lAcadmie franaise, 4me dition. DA8 = Dictionnaire de lAcadmie franaise, 8me dition. DA9 = Dictionnaire de lAcadmie franaise, 9me dition. LM = Le Monde PR = Le Petit Robert. Dictionnaire alphabtique et analogique de la langue franaise (1968). PNR2009 = Le Nouveau Petit Robert de la langue franaise, dition 2009 sur CD-ROM. GRDLF = Le Grand Robert de la langue franaise (2005). NDA = Nouveau Dictionnaire Analogique. Rpertoire des mots par les ides, des ides par les mots (1980). PLM2010 = Le Petit Larousse Multimdia, d. 2010 sur CD-ROM. TLFI = Trsor de la langue franaise informatis.

REZUMAT

VOCABULARUL CAUZEI Lucrarea de fa, fructul unei cercetri de corpus, i propune s identifice, s inventarieze i s discute termenul cauz precum i multiplele lexicalizri ale ideii de cauz n limba francez contemporan. Cuvinte-cheie : cauz, cauzalitate, sens cauzal, construcie cauzal, lexicalizare.

184

Sanda MARCOCI, Universitatea Spiru Haret Bucuresti

LA MTONYMIE DES COULEURS DANS LE DISCOURS PUBLICITAIRE


La mtonymie des couleurs est une mtonymie de labstrait/concret. Cest par la prdication que nous arrivons trouver luniversel de couleur, cest--dire que dans le processus de la rfrentialit, cest la prdication qui nous aide refaire les noncs de manire ce quils nous montrent exactement ce que la couleur, entit abstraite dailleurs, reprsente. Prenons lnonc : La Toute Rouge de Rosires Bien quintroduite par une expression rfrentielle dfinie unique par la prsence de larticle dfini, nous faisons appel la prdication et refaisons lnonc de la manire suivante : La cuisinire produite par Rosires est rouge Nous y retrouvons une deuxime mtonymie intgre dans la premire, La Toute Rouge est signe Rosires , la mtonymie du producteur pour le produit. Ce produit qui est rouge apparat ensuite dans une accroche plus complte : Le deuxime achat le plus important quand on se marie. La Toute Rouge de Rosires.678 F , un nonc assez nigmatique puisque nous ne savons pas quel est le premier achat tellement important dans un mariage. Limage dun couple en vtements qui reprsentent la crmonie du mariage, entre un lit tout nouveau et une cuisinire rouge, nouvelle, nous claire. Les yeux du mari sont dirigs vers le lit, les yeux de la marie, vers la cuisinire rouge. Pouvons nous dire que cest le commencement dune nouvelle vie en deux, un dbut dune histoire dans laquelle le rouge est aussi le symbole de lamour, des sentiments qui ont leur source dans le coeur dont le symbole est aussi le rouge ? Le signifiant de lnonc, dont le signifi est le mariage nous donne la signification du rouge comme rfrent : c est lamour qui unit le couple qui est en train de commencer une vie nouvelle. Si les fonctions de la publicit sont dinformer et de persuader, nous y pouvons ajouter une troisime : celle de divertir. La publicit est innovatrice. Elle peut crer des histoires. Lnonc devient dautant plus persuasif dans la manire quil est prsent aux lecteurs. Prenons un autre nonc :
La Socit Samos est heureuse dannoncer le mariage de Samos 99 double crme avec le bleu. Il y a des mariages heureux. .

Nous y trouvons tout ce que le producteur veut introduire dans la prsentation dun nouveau produit, nous y trouvons aussi le charme du texte qui vise la persuasion par le divertissement. Le centre de la rclame est la couleur, introduite par une expression rfrentielle dfinie, mais cest aussi par une reconstruction prdicative que nous pouvons arriver au vrai rfrent, un nouveau produit avec un got nouveau : Un got de bleu dans un fromage blanc , nous claire que luniversel de couleur reprsente un nouveau produit got doux, un fromage tendre, un got diffrent. Sagit-il vraiment de luniversel de couleur dans cette
185

rclame ou dune nouvelle symbolistique de la couleur : dlicatesse alimentaire, le plaisir du sens qui est le got. Mais comment savons nous que la couleur opre mtonymiquement et non pas mtaphoriquement sur le got ? Si nous prenons lexemple clbre du Groupe : Dehors nuit zoulou , et disons le got bleu , cest par la ressemblance, la similitude des traits distinctifs de la couleur bleue que nous transportons la signification du bleu la signification du got en vertu de la comparaison sous-entendue le got est comme le bleu , en choisissant lassociation au ciel bleu. Mais il sagit dun got de bleu et nous disons que cest du bleu dans le got de ce fromage comme nous disons du Mozart , du Bach , le partitif remplaant lellipse qui apparat dans la mtonymie et, comme nous reconstruisons le syntagme et arrivons :
une pice musicale de Mozart un concert de Bach , par extension nous allons dire que cest : la tendresse de la couleur bleue , et dirons daprs la contigut musique - Mozart tendresse - got bleu - couleurs,

que cest du bleu dans la tendresse ou inversement, que cest de la tendresse dans le bleu , que cest du bleu dans le nouvel fromage , que cest de la tendresse dans le nouvel fromage . Le continuum de la couleur bleue et le continuum des gots tendres se rduisent au comptable du produit un got nouveau, un fromage tendre, un got diffrent . Mais la mtonymie fonctionne dans le got de bleu , non pas partir du concept de couleur, mais partir du symbolisme de la couleur. Si le bleu est la couleur du ciel sans nuages, le sens propre, cest par le sens de noblesse que la couleur opre. partir de la contigut :
sang bleu = sang noble fromage bleu = fromage noble

cest par lennoblissement du got que ce fromage est spcial. Cest par son sens connot quon prend le bleu . Nous allons par extension la relation dune cause pour un effet et pouvons inclure bleu et noble dans le mme ensemble smique pour assurer lisotopie contextuelle. Nous irons ensuite dans le monde extrieur pour tablir le rapport rfrentiel avec le produit nouveau Samos 99 Royal , un fromage noble. Le passage du bleu au noble aura lieu lintrieur dun mme ensemble smique rfrentiel-contextuel par la connotation de la couleur. Le signifi du signifiant bleu est enrichi par un dplacement qui dtaille le signe au niveau du symbolisme. Lisotopie du contexte est beaucoup dveloppe ce nouveau niveau.Le dcodeur du nouveau rel trouvera la nouvelle objectivit se plaant dans une autre ralit, celle des symboles. Lactualisation formelle
got fromage bleu noble

de la contigut au niveau symbolique assurera la cohrence contextuelle : un got bleu dun fromage noble . Les mots de couleurs sont smantiquement primitifs [1]. Ils nont donc pas une nature polysmique, ncessairement polysmique [2] comme les autres lexmes. Ils ne peuvent donc pas tre dcomposs en smes pour nous rendre compte de leffet de sens, du smme quils produisent. Le sens figur des couleurs, qui constituent des abstractions, peut tre
186

tabli dans le discours par la connotation. Nous entrons dans le domaine des transferts analogiques de dnomination, nous arrivons au-del du langage. Ds lors on fait une analyse du rfrent, dans notre cas le fromage. Si lanalyse du rfrent dmontre que toujours un fromage est un fromage, sauf pour le cas o on veut marquer ses qualits exceptionnelles, cest le mtalogisme qui est vident. Si nous entrons dans le paradoxe Ce fromage nest pas un fromage , nous allons analyser le rfrent pour voir si notre fromage est un fromage au sens courant du mot. Si nous analysons le concept de fromage nous trouvons que lexprience nous renvoie au rfrent commun. Le got du fromage est un deuxime rfrent, qui nest pas dans ltat connu par nous, mais un got auquel on associe par contigut, les qualits du bleu. Lantithse un got de bleu dans un fromage blanc , bien quil ne sagisse pas dune vraie antithse, puisque cest le noir qui soppose au blanc, ne change daucune faon notre conception des couleurs. Un got commun se rencontre avec le sens connot par le bleu et nous obtenons un changement de sens. De la couleur smantiquement primitive aux qualits quelle apporte au got, on arrive par les analogies quon trouve dans la couleur bleue. Ce serait donc lenrichissement conceptuel qui fait du bleu par rapport au got un mtasmme mtonymique du sens. La distinction massif/comptable ou continu/discontinu est, ce quon sache, lapanage des substantifs. Ces distinctions ne devraient pas concerner la couleur comme adjectif ou la couleur comme concept dabstraction. Le critre syntaxique, fond sur la combinaison, en situation distributionnelle, des noms (massifs ou comptables) avec les dterminants, et la notion de nombre, capitale pour sparer les termes comptables des termes massifs, semblent incompatibles dans leur application avec les adjectifs de couleur. La question se pose sur la possibilit de retrouver dans les adjectifs de couleur lopposition rfrentielle entre ce qui se compte et ce qui ne se compte pas. Le problme se pose pourtant dune manire diffrente lorsquon envisage les caractrisations logiques de lopposition en termes de rfrence homogne/rfrence htrogne. Ce type dapproche, dvelopp par Georges Kleiber, distingue les termes comptables des termes massifs. En disant Philips (le nom de cette marque) et rouge (ladjectif), nous disons que le trait massif les rapproche : Philips = la masse incomptable des objets de cette marque, et rouge = la masse incomptable des objets de cette couleur. Mais le deuxime terme de lopposition massif/comptable devient incompatible dans le rapprochement : un Philips/un rouge. Si nous pouvons bien modifier le nom de marque et dire un, le, ce Philips pour rfrer un objet comptable, nous ne pouvons pas, en modifiant ladjectif de couleur, dire un, le, ce rouge et rfrer un objet comptable. Mais en empruntant la terminologie homogne /htrogne, ce sont deux proprits qui distinguent les termes massifs des termes comptables. Une premire proprit tablit que toute entit dnote par un terme massif reste une entit de mme nature, alors quune partie dune entit dnote par un terme comptable devient une entit de nature diffrentte [3]. Nous dirons, pas assimilation, quun objet de la marque Philips est du Philips comme une partie deau est encore de leau, tandis quune partie dun appareil concret (bien que de marque Philips) nest plus un appareil intact. Une seconde proprit, plus retenue, tant donn quelle presque annule la difficult de dlimitation des parties minimales : du Philips plus du Philips cest encore du Philips (comme de leau plus de leau cest encore de leau) alors que la somme de deux appareils Philips nest plus un Philips, mais deux appareils de cette marque, Philips.
187

Envisage de cette manire lopposition massif/comptable peut dpasser la catgorie du substantif vers celle de ladjectif. On peur dire sans rserves que lquivalent smantique de la distinction massif / comptable porte sur les concepts et concerne donc non seulement les substantifs mais aussi les adjectifs. Prenons ladjectif noir des noncs suivants:
Le noir chic (Collection Lgendaire de Levis) Le beau jeu des dames noires : Le noir junior, le drama-noir, le noir de jour, le noir du soir , Du noir-noir pour le soir Du noir allum dun ton vif (vtements),

pour illustrer le type de concept dont les rfrents possdent la vertu de divisibilit homogne. Le concept de noir est divis en varits sans que les parties cessent dappartenir ce concept. Si nous envisageons le problme partir de Kleiber, nous pouvons prendre ladjectif noir et lajouter aux termes massifs nominaux pour exemplifier les expressions rfrence cumulative. Vtements et noir ont la mme proprit smantique de rfrer cumulativement. partir de nos exemples le concept de couleur, noir est rduit des syntagmes nominaux de type mtonymique par des marqueurs modifiants (articles dfinis, partitifs). Nous y reconnaissons la modification gnrique : le noir chic, le noir junior, le noir de jour, le noir du soir, et la modification discrte : du noir-noir, du noir allum. Un test cumulatif, partir de la rfrence cumulative, nous conduira la sparation de certains adjectifs conceptuels dans la distinction massif/comptable. Si la couleur est un adjectif massif cest quil est la fois cumulatif et distributif. Il rpond la fois au test cumulatif qu celui de divisibilit. Le test cumulatif donne la couleur comme un massif (toujours la somme des parties noires sera elle-mme noire) et le test de divisibilit homogne donnera la couleur aussi un massif (une partie prleve sur une entit noire sera elle-mme noire). Employe pour charmer et sduire, cette tournure figurale mtonymique est destine faire passer le message de faon loquente et persuasive. Leffet sur les rcepteurs concerne la rception du discours et son interprtation, et la cooperation du destinataire quant cette rception est obligatoire pour le bon accueil du message. NOTES
[1] Le Groupe , Rhetorique generale, Larousse, Paris, 1970, p.94 [2] ibidem [3] Kleiber, G., Nominales. Essais de smantique rfrentielle, A.Colin, Paris, 1994, p.30

RFRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Adam, Jean-Michel,Bonhomme,Marc (1997)., Largumentation publicitaire.Rhtorique de lloge et de la persuasion, Paris, Nathan Buffon,Bertrand (2002) : La Parole persuasive, Paris, PUF Bonhomme, Marc (1998) : Les figures cls du discours, Paris, Seuil Cristea, Teodora,(2001) : Structures signifiantes et relations smantiques, Bucuresti,Ed.FRM Ducrot, Oswald, (1980) : Les mots du discours, Paris, Minuit Driber, M., (1969) : La couleur dans la publicit et la vente, Paris, Dunod Eco, Umberto, (1972) : La Structure absente, Paris, Mercure de France Greimas, Algirdas-Julien, (1983) : Du Sens II, Paris, Seuil Genette, Grard., (1970) : La rhtorique restreinte, Communications no.16, Paris, Seuil Kleiber, Georges, (1981) : Problmes de rfrence :descriptions dfinies et noms propres, Paris, Klincksieck 188

Kleiber, Georges, (1994) : Nominales. Essais de smantique rfrentielle, Paris,A.Colin Linsky, Leonard, (1967) : Le problme de la rfrence, Paris, Seuil LE Guern, Michel, (1973) : Smantique de la mtaphore et de la mtonymie, Paris,Larousse LE Groupe , (1970) : Rhtorique gnrale, Paris, Larousse Rastier, Franois, (1987) : Smantique interprtative, Paris, PUF Rastier, Franois, (1994) : Tropes et smantique linguistique, Langue franaise no.101, Paris, Larousse Todorov, Tzvetan, (1977) : Thories du symbole, Paris, Seuil

REZUMAT
Discursul publicitar modern are o lunga traditie, ncepand cu antichitatea. Retorica clasic i dovedete perenitatea i discursul publicitar ca o metodde a raspunde nevoilor i dorinelor membrilor societatii de comsum. Discursul publicitar modern are propria sa argumeaie, reprezint un anumit tip de discurs, cel epideictic, are elocin, folosete din abunden figuri retorice. Acestea comunic un anumit fel de gndire. Metonimia apaine sistemului tropic care modific sensul cuvintelor. Metonimia culorilor n discursul publicitar poate fi analizat sub aspectul enigmatic care intareste funciile publicitare: informaia, persuasiunea i amuzamentul. Metonimia funcioneaz ncepnd cu simbolismul culorilor, transformnd textul ntr-unul fascinant, care vrea s conving prin aspectele sale amuzante. De aceea poate deveni obiectul unei complexe analize lingvistice. Cuvinte cheie: eulogie, convingere, simbolistic, fascinaie, amuzament.

METONIMIA CULORILOR N DISCURSUL PUBLICITAR

189

Mariana NEAGU Universitatea Dunarea de Jos, Galati

WHATS IN A NAME? SENSES OF THE TERM CONSTRUCTION IN LINGUISTIC STUDIES


Introduction. The term construction is neither completely new nor particularly problematic. However, having been used for describing disparate phenomena, there is no commonly accepted definition of the term in linguistic literature. The purpose of the paper is to present the different meanings attributed to the term construction by the most representative linguists. 1. Views of constructions before construction grammars. In traditional descriptive grammar the term (grammatical) construction was and is still not always used as a strictly defined term. Starting out from different aspects selected as definitional criteria, descriptive grammarians make various classifications of constructions. Quirk et al (1985) take into account the criterion of the verb class of the clauses predicate and distinguish intransitive, monotransitive, ditransitive, complex transitive and copular constructions. Another classification is made starting from the general meanings that clauses express in multiple sentences: additive, adversative, alternative, causal, conditional, concessive, consecutive, final. A third criterion used in the classification of constructions by descriptive grammarians is information structure, in particular the assignment of topic and focus in a clause. Thus, constructions can be: cleft and pseudo-cleft, active and passive, existential, etc. Quirk et al. (1985: 1377-1414) call such units sentences and/or constructions. The term construction is used by Givon (2001) in the sense of clause type. In addition to the types of constructions mentioned above, English also exhibits a number of individual constructions such as the cognate-object construction, the marked-object construction and others. In a broader sense, the term construction refers to any linguistic unit larger than a word that is, clauses, sentences and phrases alike, such as infinitive, participial and gerund constructions or nominal and appositional constructions. What is essential for any combination of words to be a construction is that they must represent an integral whole. This is obvious for sentential and clausal constructions but less so for smaller units, i.e. phrasal patterns, or combination of words that form a constituent. For language users constructions are arrangements of words that are functional, that is meaningful in the widest sense of the word. Schonefeld (2006: 5) argues that constructions are loosely understood as (primarily clausal) grammatical patterns, as particular formal configurations of words with certain functions associated with them. The following pages, devoted to the notion of construction viewed from more theoretical perspectives, will indicate that the notion of construction is theory-dependent and covers linguistic phenomena that are not necessarily the same. In American structuralism, (Bloomfield 1984 [1933], Harris 1946, Wells 1947) the term construction is associated with the notions of constituent and constituent structure. More precisely, any recurrent (functional) group of constituents is conceived of as a construction. A constituent is defined as any linguistic unit or construction that enters into some larger construction. In the American structuralist school the notion of construction is not restricted to the level of clause but sometimes subsumes any smaller expression
190

provided that it is still a complex form. This leads to a further subdivision into morphological and syntactic constructions, with the former extending the notion of construction to morpheme combinations (e.g. duke and -ess combine in the form duchess) and the latter consisting of free morphemes including compound words, phrases and clauses/sentences.(e.g. poor John and ran away combine in the form Poor John ran away). American structuralism cannot, however, account for cases of complex ambiguous constructions such as They are [visiting scholars] vs They are visinting [scholars]. In Generative Grammar (Radford 1988) the term construction relates to the constituent phrases of a sentence and its rewrite rules. These rules are applicable to lexical and functional categories alike and license all of a languages potential constituents. The re-write rules or phrase structure rules together with transformations (e.g. move ) can also be assumed to generate all the constructions (syntactic configurations) occurring in a language. The notion of construction in its sense of clause or phrase that serves a specific function is absent from generative models of language. In the Minimalist Program grammatical features carried by words suggest which word can merge with which word(s). These features are (1) head features which describe intrinsic grammatical properties such as tense for verbs (2) complement features (which describe the grammatical complements they take and (3) specific features (which describe the kinds of specifier/subject they can have. In this model there is no need for constructions (Schnefeld 2009:11). In the Minimalist program syntax reduces to a simple description of how constituents drawn from the lexicon can be combined and how movement is possible (Marantz, 1995: 380). In all versions of generative grammar the term construction is used non-technically and refers to particular clause/sentence types, such as the passive construction, the depictive or the resultative construction. In its more technical sense, i.e. a form associated with a particular function, the term is no longer needed, since any specific expression which does not follow from the principles of universal Grammar is relegated to the lexicon or to the periphery of a languages grammar. However, in his 2000 publication, Chomsky acknowledges that grammatical constructions are useful in descriptions of a language even if they have no theoretical standing (Chomsky, 2000: 8) In corpus linguistics the notion of construction covers not only clausal and phrasal patterns but also lexical templates such as proverbs and verbal formulae, idioms and various types of collocations. Strings of words or lexical bundles such as and the, of the, a new do not meet the requirements for being constructions, that is (1) they are not self-contained units or constituents of larger constructs and (2) they do not exhibit the feature of being functionally related. 2. Constructions in cognitive linguistic studies Construction grammar is an alternative approach to the analysis of syntactic structures, alongside Generative Grammar. It emerged from the necessity to explain idioms; the study of idioms led to the rethinking of the syntactic representation proposed in the generative framework since the semantic and syntactic unpredictability of idiomatic constructions represents a problem for the generative theoretical framework. Construction grammar has grown largely out of the work on frame semantics (Fillmore 1985) and an experientially based approach to language (Lakoff, 1987). It was Fillmore and Kay (1988) who first coined the term Construction Grammar. Their early work on idioms and idiomatic phrasal patterns such as let alone, even, and Whats X doing Y? laid the foundations for many of the variations of Construction Grammar that have since developed. The term Construction Grammar is used to refer to related cognitive approaches to grammar which share certain guiding principles. One of its basic tenets is that no clear
191

boundary can be drawn between grammar and the lexicon, i.e. syntax and semantics. Another major assumption is that the meaning of a particular construct is the result of the integration of the meanings of lexical items into the meaning of the construction (s). 3.In construction grammars the notion of construction is of central importance; these theories of language regard constructions as the basic units of grammar. Construction grammarians define construction in Saussurean terms, seeing it as a symbolic configuration, a complex sign, a pairing of form and meaning. Though his approach can be situated in the generative tradition, Fillmore puts the old notion of construction back to centre stage, making obvious that the elimination of the notion of construction in its sense of structures with particular use and meaning deprives a linguistic model of the possibility to account for important language data. Fillmore emphasizes that constructions are not merely a formal pattern, but formal patterns having particular meanings and uses associated with them. He distinguishes between substantive and formal idioms, that is, lexically filled idioms with all the elements fixed, on the one hand, and lexically open ones with some elements fixed and others free to choose in accordance with a languages structural principles on the other. The Construction Grammar strand of Fillmore et al. invokes the non-predictability criterion as a condition sine qua non for recognizing a linguistic unit as a construction. Actually, this is the standard position concerning the specific conditions under which the construction status can be granted for a particular meaning-function correspondence:
Any linguistic pattern is recognized as a construction as long as some aspect of its form or function is not strictly predictable from its component parts or from other constructions recognized to exist. (Goldberg, 2003: 219)

In Langackers understanding, constructions subsume both complex items and syntactic structures. His view relates to Bloomfields who used the term construction to also refer to morpheme combination, i.e. complex words, and who spoke of the meaningfulness of syntactic constructions. Langacker views construction as a symbolic complex expression of a language, as a combination of symbolic structures. This means that fully and partially lexically specified idioms as well as complex lexical items and also the more schematic (abstract) syntactic patterns or phrase structure rules can be covered by the term construction. In Cognitive Grammar phrase structure rule figures as constructional schemas. A constructional schema is a template representing in schematic terms the common relationship among component and composite composite structures observable across the set of specific expressions that support its extraction (Langacker, 1993: 3), Constructional schemas function as nodes linked by categorizing relationships of elaboration and extension. Langacker (1987) maintains that constructions are partially compositional in the sense that the component parts give clues to the meaning of complex structure. Besides these, all kinds of peculiar expressions such as formal and substantive idioms (in Fillmores sense) as well as complex lexical items, such as derivations and compounds (the meanings of which may be quite opaque) fall under the notion of construction. Croft (2001) proposed a variety of grammar called Radical Construction Grammar. He believes that constructions are the basic units of syntactic representation. His inventory of constructions includes everything from simple words to fully schematic and regular patterns.
192

Goldberg (1995) reintroduces and re-establishes constructions as a theoretical concept in linguistic theorizing, trying to explain the semantics of English clause patterns. Her understanding and definition of the term construction is close to Fillmores. The criterion of unpredictability is also defining for a construction, in the sense that at least one of the properties of a construction must not be predictable from its constituent parts and its formal make-up. As a consequence, the unpredictable form-meaning associations need to be stored or listed to be available to the speaker. Goldbergs (2006) later definition of construction differs from Langackers in that it also subsumes simple units (morphemes and simple words). Another difference is Goldbergs criterion of a stored unit, in the sense of mastered routine. Langacker uses the term construction for any composite symbolic structure, no matter whether it is a stored unit or a novel expression. In Goldbergs (2003) view constructions are units learnable on the basis of input and general cognitive mechanisms and are expected to vary cross-linguistically:
Crucially, all linguists recognize that a wide range of semi-idiosyncratic constructions exist in every language, constructions that cannot be accounted for by general universal or innate principles or constraints. (Goldberg, 2003: 222)

She further states that two constructions in different languages can be identified as instances of the same type of construction if and only if they serve a closely related function and form. For example, two constructions might be of the passive type in that they share certain functional and formal characteristics even if they are not identical. Another important idea discussed in Goldberg (1995) relates to the notion of fusion, used to capture the simultaneous semantic constraints on the participant roles associated with the verb and the argument roles of the construction. Goldbergs Construction Grammar assumes that fusion or lexical constructional integration is facilitated by the Semantic Coherence Principle and the Correspondence Principle. The Semantic Coherence Principle states that participant roles are matched with argument roles with which they overlap, such that one can be construed as an instance of another. For example, general categorization principles enable us to determine that the THIEF participant role of the verb steal overlaps sufficiently with the argument role AGENT, because both share semantic properties such as ANIMACY, INTENTION, CAUSATION and so on. The Correspondence Principle states that profiled argument roles are obligatory matched with profiled participant roles. If the verb has three profiled participant roles, then one of them may be fused with a nonprofiled argument role of a construction. Final remark. In this paper we have presented an overview of the main approaches to the notion of construction in the last twenty years. The decisive factor that unites all the senses discussed above is the idea that constructions are symbolic units, that is, units that link a particular form to a particular meaning, with meaning understood in its widest sense as the representation of a particular semantic and/or discourse function. The term construction as used in Construction Grammar constitutes a broadening of the traditional notion. According to Construction Grammar, syntactic phenomena can never be described adequately without reference to semantics and pragmatics.

193

REFERENCES
Bloomfield, Leonard . 1984.[1933] Language. Chicago: University of Chicago Press. Chomsky, Noam 2000. New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge: Cambridge University Press. Croft, William. 2001. Radical Construction Grammar. Oxford: Oxford University Press. Fillmore, Charles J. 1988. The Mechanisms of CG. In Axmaker, Shelley, Annie Jaisser &Helen Singmaster. eds. Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the BerkeleyLinguistics Society. Berkeley: Berkeley Linguistics Society.35-55. Givon, Talmy. 2001. Syntax. An Introduction. Volumes 1-2. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Goldberg, Adele. 1995. A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: University of Chicag0 Press. Goldberg, Adele. 2003. Constructions: a new theoretical approach to language. In Trends in Cognitive Science 7(5): 219-224. Goldberg, Adele. 2006. Constructions at Work. Oxford: Oxford University Press. Harris, Zellig . 1946. From morpheme to utterance. Language 22: 161-183. Lakoff, George .1987. Women, Fire, and Dangerous Things. Chicago: Chicago University Press. Langacker, Ronald W. 1987. Foundations of Cognitive Grammar. Volume 1. Theoretical Prerequisites. Stanford, CA: Stanford University Press. Langacker, Ronald W. 1991. Foundations of Cognitive Grammar. Volume 2. Descriptive Application. Stanford, CA: Stanford University Press. Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech & Jan Svartvik. 1985. A comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman. Radford, Andrew. 1988. Transformational Grammar. Cambridge: Cambridge University Press. Schnelfeld, Doris. 2006. Constructions. Special Volume 1: Constructions All Over:Case Studies and Theoretical Implications. SV1-1. Wells, Rulon S. 1947. Immediate constituents. Language 23: 81-117.

RSUM
Le but de cet article est de prsenter les sens dans lesquels le terme construction a t utilis dans la grammaire descriptive, traditionelle, dans le structuralisme americain, dans la grammaire gnrative, dans la linguistique cognitive, etc. Mots cls: construction, constructions de la structure argumentale, fusion, le principe de la cohrence smantique, grammaires des constructions.

WHATS IN A NAME? UNE APPROCHE LINGUISTIQUE DU SENS DU MOT CONSTRUCTION

194

ETIMOLOGIE, FORMAREA CUVINTELOR, FRAZEOLOGIE


ETYMOLOGY, WORD BUILDING, PHRASEOLOGY TYMOLOGIE, FORMATION DES MOTS, PHRASOLOGIE

195

196

Mihaela CRNU, Universitatea Dunrea de Jos, Galai

BERSETZUNG DEUTSCHER NOMINALKOMPOSITA AUS DER FACHSPRACHE DER TECHNIK


Mit der Internationalisierung der Wissenschaften und Mrkte entsteht ein erheblicher Bedarf an Fachbersetzungen. Fr jedes neue Produkt mssen mehrseitige Schriften fr Produkitnformation, Verkauf Werbung Wartung angefertigt und je Verkaufsland bersetzt werden. Jede Produktvernderung zieht neue bersetzungen nach sich. Terminologische Lexika besonders fr entlegene Sprachen sind oft nicht erhltlich. In vielen Fllen mu sich der bersetzer allgemeine Fachlexika oder firmenbezogene Terminologielisten beschaffen. In bedeutendes Wortbildungsverfahren innerhalb der fachsprachlichen Wortbildung ist das der Komposition. Die Bildung neuer Komposita im Rumnischen hat vor allem in den letzten Jahren wachsende Produktivitt verzeichnen knnen. Dazu beigetragen haben insbesondere technologische, wirtschaftliche wie auch sozial-politische Faktoren. Unter den Fachtermini erweisen sich Komposita als besonders produktives Wortbildungsmittel, da sie sich in besonderem Mae dazu eignen, neue Phnomene und Sachverhalte zu benennen. Die Besonderheit von Komposita liegt darin, dass sie sich oftmals, unter uerst geringem Gebrauch verbaler Mittel, selbst erklren. Im Vergleich zu Einworttermini streben sie nach mehr Eindeutigkeit. Die Komposition ist im Rumnischen recht vielschichtig und umfasst mehrere Verfahren, weshalb die Ermittlung des entsprechenden quivalents in der Zielsprache nicht immer unproblematisch verluft. Gegenstand des vorliegenden Artikels ist die Betrachtung von Kompositabildungen im Rumnischen in Bezug auf den Transferprozess bei der bersetzung vom Deutschen ins Rumnisch. Die bersetzung von technischen Fachtexten bildet auch im Sprachenpaar Deutsch-Rumnisch einen Schwerpunkt der bersetzerischen Ttigkeit. Technische bersetzungen in die Fremdsprache machen in der Exportnation Deutschland einen groen Teil des bersetzungsvolumens auf dem freien bersetzungsmarkt aus, zumal auch sehr wenige, in Deutschland ansssige Fachbersetzer mit der Muttersprache Rumnisch gibt. Der Lexikonbestand, insbesondere die zweisprachigen Technikwrterbcher, ist im Rumnischen - im Vergleich zu anderen Sprachen wie Englisch, Franzsisch, Spanisch, Italienisch - prekr. Im Folgenden sollen ausgewhlte Bildungsmglichkeiten rumnischer Fachtermini betrachtet werden, die dem bersetzer bei der bertragung ins Rumnische zur Verfgung stehen. Zu Beginn der Untersuchungen ist es zunchst notwendig, das Phnomen der Komposition definitorisch abzugrenzen. Ein Kompositum besitzt die Fhigkeit, im Grundwort den Grundbegriff und im Bestimmungswort die Merkmalseingrenzung darzustellen. Die Fachsprachen bedienen sich aus diesem Grund sehr hufig der Kompositabildung. Betrachtet man ein Kompositum aus morphologischer Sicht, so versteht man darunter ein Gefge, dessen Komponenten auch als freie Morpheme vorkommen knnen. Durch Komposition werden zwei oder mehr selbststndige Wrter oder Wortstmme zu einer neuen Einheit verbunden. Komposita bezeichnen Begriffe und Sachverhalte, die sonst durch lngere syntaktische Fgungen wiedergegeben werden mssten.
197

In Bezug auf die Stellung von Determinans und Determinatum bzw. Determinatum und Determinans ist das Rumnische (wie auch das Franzsische, Spanische und Italienische) durch eine progressive Determinationsabfolge gekennzeichnet, d.h. durch die Abfolge Determinatum-Determinans (z.B. rom. hrtie de filtru, dt. Filterpapier). Diese Konstituentenstruktur steht in Konkurrenz zur regressiven Struktur germanischer Sprachen, die durch die Abfolge Determinans-Determinatum (dt. Schaufellader, rom. ncrctor cu cup) gekennzeichnet sind. Whrend die Bildung und Zuordnung von Komposita im Deutschen unkompliziert ist, da sich diese phonologisch, morphologisch, syntaktisch und semantisch von der Wortgruppe unterscheiden, sind diese Kriterien im Rumnischen meist nicht zuverlssig. Definitorisches Merkmal von Komposita ist, dass sie anders als freie Phrasen einen einheitlichen Begriff versprachlichen, der von den ihn konstituierenden Komponenten synthetisch" und nicht blo additiv zu deuten ist. Das Kriterium, anhand dessen die untersuchten sprachlichen Einheiten im Folgenden als Komposita bezeichnet werden, ist demzufolge deren Inhalt und nicht deren Form. Fr den bersetzungsvorgang ist die im Rumnischen bestehende Formenvielfalt von Komposita bei einer bertragung aus dem Deutschen von groem Interesse. In Bezug auf die Syntax von Komposita ist die Reihenfolge der einzelnen Konstituenten genau festgelegt. Das Hinzufgen eines weiteren Elements zwischen die Konstituenten eines Kompositums oder die Vernderung ihrer Reihenfolge ist nicht mglich. Ein Kompositum kann demnach nur als Ganzes verndert und auch nur in seiner Gesamtheit determiniert werden. Als weiteres Kriterium fr das Vorliegen eines Kompositums kann die Hufigkeit seiner Verwendung angesehen werden. Stehen einzelne Konstituenten hufig zusammen, knnen sie die Kategorie eines Kompositums annehmen. Dieses Kriterium kann insbesondere dann hilfreich sein, wenn eine fachsprachliche Bildung noch keine Aufnahme in ein Wrterbuch gefunden hat. Mglichkeiten der bersetzung deutscher Nominalkomposita ins Rumnische a) bersetzung durch N + de + N-Kompositum Prpositionale Komposita dienen in der rumnischen Fachsprache der Technik der Przisierung von Funktionsweisen und Verwendungszwecken. Es handelt sich bei diesem Typ der syntagmatischen Komposition um einen sehr produktiven Wortbildungstyp. Bei diesen Komposita regiert lediglich die Subordination, die in der im Rumnischen blichen Konstituentensequenz Determinatum-Determinans auftritt. Herstellungsprozess proces de producie Zugstange bar de remoracre b) bersetzung durch N + Artikel + N-Kompositum (Genitiv) Prpositional gebildete Nominalkomposita knnen auch mit innerem Artikel auftreten. Steht der Binnenartikel, wird auf etwas bereits Bekanntes (aus dem Hintergrundwissen des Rezipienten oder aus einem Vortext) Bezug genommen. Auf diese Weise trgt der Artikel zur Monosemierung bei. Arbeitsorganisation organizare a muncii Gesundheitsschutz aparare a sntii Feldpol pol al cmpului c) bersetzung durch N + la/n/prin/cu + N-Kompositum Neben den beraus produktiven Komposita mit der Prposition de nehmen Bildungen mit la ebenso einen beachtlichen Rang ein. Dies berrascht umso mehr, wenn man
198

bercksichtigt, dass es sich dabei um eine semantisch spezifizierte Prposition handelt. Als mglichen Grund fr die zunehmende Produktivitt der Bildungen mit la kann die Tatsache angesehen werden, dass die Prposition la in der technischen Fachsprache den Vorgang des Zugreifens auf x bzw. des sich Verbindens mit x determiniert. Die Prposition wird hufig zur Bezeichnung der Funktionsweise technischer Gerte verwendet. In der Mehrzahl der Flle steht sie mit dem internen Artikel zusammen. Speicherzugang acces la memorie Netzwerkverbindung legtur la reea Huppmann (1993, pag.135) verweist auf eine weitere Funktion der Prposition la innerhalb der Fachsprachen. Dabei handelt es sich um die Rckkehr zu ihrer ursprnglichen Funktion, und zwar der direktionalen Angabe: Fernkommunikation comunicare la distan Fernunterricht nvmnt la distan Des Weiteren tritt die Prposition la auf, wenn ein Ziel oder ein Zweck bezeichnet werden soll. Geruschempfindlichkeit sensibilitate la zgomot In der Fachsprache der Technik zeichnet sich die Verwendung der Prposition n insbesondere bei Bildungen ab, die die Art einer Anordnung, eine Funktionsweise, das Material eines Elements bzw. seine Zusammensetzung wiedergeben. Seriendruck tiprire n serie Sternverbindung legtur n stea Die Prposition prin bezeichnet ein Mittel, mit dem ein bestimmter Zweck erreicht wird. Punktschweien - sudare prin puncte Schmelzschweien sudare prin topire Die Prposition cu steht dann, wenn es sich bei dem Determinans um ein Zubehr handelt, das konzeptuell nicht zwangslufig mit dem Determinatum verbunden wird. Ringschraube urub cu inel Druckluftpistole pistol cu aer comprimat d) bersetzung durch N+A Bei Komposita des Typs N+A liegt das fr die romanischen Sprachen typische Determinationsverhltnis vor, bei dem das Determinatum dem Determinans vorausgeht. Das Adjektiv bernimmt dabei die Funktion des Determinans. In den Fachsprachen sind vor allem die von Substantiven abgeleiteten Relationsadjektive typische Erscheinungsformen. Im Gegensatz zu den qualifizierenden Adjektiven lassen sie sich in semantischer Hinsicht nicht einer Gruppe zuordnen. Rohrkolben piston tubular Kugelscheibe aib sferic e) bersetzung durch Verkrzung der Komponentenstruktur Die Verkrzung der Komponentenstruktur in den untenstehenden Beispielen ist dadurch zu erklren, das eine groe Zahl deutschsprachiger Fachtermini auf der Grundlage von germanischen Wortbildungsmustern aufgebaut ist, whrend die im Portugiesischen verwendeten Fachtermini vom lateinischen Wortstamm abgeleitet sind. Das Fremdwort pneumatic, ein Adjektiv, das zu der Gruppe der wissenschaftlich-technischen Kategorisierungsadjektive gehrt, impliziert in Verbindung mit dem Terminus ciocan, dass es sich dabei um einen Hammer handelt, der mit Hilfe von komprimierter Luft betrieben wird. In der deutschen Fachsprache wird jedoch der Ausdruck Pressluft verwendet.
199

Die metaphorische Bezeichnung Baukasten wird nicht nur im Deutschen, sondern auch im Englischen als building block realisiert. Im Rumnischen wird die Metapher aufgelst, an ihre Stelle tritt das abstrakte Relationsadjektiv modular. Presslufthammer ciocan pneumatic Baukastensystem sistem modular f) bersetzung durch Erweiterung der Komponentenstruktur In einigen Fllen zeigt sich, dass die Komponentenstruktur des deutschen Kompositums im Vergleich zur portugiesischen lnger ist. Eloxalschicht acoperire electrochimic prin eloxare g) Auflsung des Kompositums in der ZS Im deutschen Fachwortschatz der Technik finden sich zahlreiche Komponenten, Zustnde oder Prozesse bezeichnende Komposita. Beispiele dafr sind Termini wie Baumuster (prototip), Probestab (epruvet), Punktstrahllampe (proiector), Rauchfang (horn), Einsatzring (adaptor). Im Rumnischen werden diese Termini nicht als Komposita realisiert, sondern als abstrakte Simplizia, deren Bedeutung sich oftmals nur aus dem Textzusammenhang erschlieen lsst. Bei der bersetzung der deutschen Fachtermini Schleifmaschine, Mischmaschine etc. kommt es ebenfalls zu einer Aufhebung des Kompositums im Transferprozess: vgl. polizor (lefuitor), amestector (mixer). In diesen Fllen sind die rumnischen quivalente des deutschen Kompositums von Verben abgeleitete Substantive, bei denen das Suffix -tor den konkreten Bezug zu dem zugrundeliegenden Vorgang herstellt. Diese Bildungen sind im Gegensatz zu den oben genannten Simplizia konkreter und haben einen starken Bezug zum Reellen. h) nderung des Determiniertheitsgrades Bei einigen deutschen Komposita kann es beim Transferprozess erforderlich sein, in der Zielsprache einen hheren Determiniertheitsgrad zum Ausdruck zu bringen. So wrde bspw. die bersetzung des deutschen Kompositums Qualittsprodukt mit produs de calitate fr einen rumnischen Rezipienten nicht so deutlich wie im Deutschen implizieren, dass es sich dabei um ein hochwertiges Produkt handelt. Die Anwendung des hherern Determiniertheitsgrades im Rumnischen ist eindeutiger (produs de nalt calitate), wird jedoch in den gegenwrtigen Fachsprachen nicht immer bevorzugt. Es findet sich daher oftmals das Kompositum produs de calitate. Die nderung des Determiniertheitsgrades lsst sich auch am folgenden Kompositum nachweisen: Przisionswerkzeuge unelte de nalt precizie Leistungselektronik electronic de putere Die Komponente Leistung im deutschen Kompositum Leistungselektronik sagt nichts Konkretes ber die tatschliche Funktion dieser Art von Elektronik aus. Bei dieser Elekronik handelt es sich um Gerte, die dazu dienen, schwache Signale in hohem Mae zu verstrken (zu potenzieren). Das rumnische Kompositum ist deshalb strker determiniert. Probleme bei der bersetzung der deutschen Komposita ins Rumnische treten vor allem dann auf, wenn die Beziehung zwischen Determinatum und Determinans nicht exakt bestimmbar ist, wie z.B. bei Tankstellenausrstung (rom. echipament al staiei de alimentare cu carburani). In diesen Fllen kann die im Rumnischen typische Bildungsform mit de nicht verwendet werden, da diese das Verhltnis zwischen Determinans und Determinatum weitgehend exakt determiniert.
200

Ein weiteres Problem stellt die bersetzung von Komposita dar, deren Komponenten abstrakte Zustnde, Vorgnge und Sachverhalte bezeichnen. Whrend die Komponenten im Deutschen einfach aneinandergereiht werden, erfolgt im Rumnischen eine explizitere Wiedergabe der Bestandteile. Die Beziehungen zwischen den Komponenten werden im Portugiesischen wesentlich exakter beschrieben. Um eine bersetzung realisieren zu knnen, bentigt der bersetzer erstens technisches Fachwissen und zweitens linguistisches Wissen ber die Bildungskonventionen im Rumnischen. Diese Problematik setzt dann auch die kontrastiv linguistische Betrachtungsweise in den Kontext textlinguistischer berlegungen. BIBLIOGRAPHIE:
Huppmann, Irmingard (1993): Synthematisierte Nominalsyntagmen im Franzsischen und im Spanischen: Eine kontrastive Studie zur Zeitungssprache und zur technischen Fachsprache, Mnchen; Kreuder, Hans-Dieter (2003): Metasprachliche Lexikographie: Untersuchungen zur Kodifizierung der linguistischen Terminologie, Tbingen ; Max Niemeyer Verlag.

RSUM LA TRADUCTION DES NOMS COMPOSS ALLEMANDS DU LANGAGE TECHNIQUE DE SPCIALIT


Dans lactivit de traduction de lallemand en roumain (ou bien dans une autre langue) une difficult apparat lors des termes composs, pour la frquence desquels lallemand est reconnu..Il existe plusieurs modles de traduction en roumain, que nous avons identifis partir du langage technique. Il ne sagit ici que de quelques observations prliminaires, ltude pourra tre tendue en vue de lapprofondissement des aspects en question. Mots-cls : termes composs, langage. technique , ordre des mots, termes de spcialit.

201

Cristian MOROIANU, Universitatea din Bucureti

CONSIDERAII ETIMOLOGICE LA NUMELE DE CULORI. ALB I NEGRU


1. Analiza structural, paradigmatic i sintagmatic, a numelor de culori din limba romn contemporan a constituit una dintre preocuprile tiinifice importante ale d-nei prof. Angela Bidu-Vrnceanu. Studiile sale[1] au pus n lumin, pe baza unei bogate bibliografii, existena unor paradigme lexico-semantice bine definite i posibilitile combinatorii ale numelor de culori, cu diferite grade de complexitate. Trei decenii mai trziu, terminologia cromatic actual a fost repus n discuie, din perspectiva dinamicii lexicale, ntr-un studiu amnunit, de ctre Florica Dimitrescu, care constat c spaiul semantic cromatic este (nc, n.n.) un domeniu susceptibil de (extrem de) multe primeniri [2]. n cele ce urmeaz, voi urmri situaia culorilor alb i negru (originea i evoluia lor intern, formal i semantic, corespondenele dintre ele, familiile etimologice etc.) i a cuvintelor mprumutate care denumesc, originar sau derivat, aceleai culori. 2. Ca i alte culori fundamentale (galben, negru, rou), alb1, -, este motenit din latin (albus, -a, -um), fiind un cuvnt cu o familie lexical bogat i expresiv, component a numeroase uniti frazeologice i cu o putere metaforic demn de semnalat. Dintre derivatele directe, menionm, n ordine alfabetic, n primul rnd adjectivele : albu, -ie (reg.) albicios , albei, -eie blond , albel, -ea cam alb , albe, -ea (reg.), albic albea (< alb sau din albel, albea cu substit. sufixului), albicel, -icea cam alb, albicios, -oas care bate spre alb, albin, - (reg.) albicios, albior, -ioar cam alb, albior1, -oar albior, albiu, -ie (rar) albicios, alboi, -oaie (despre cini) alb ca neaua; (reg., despre porci) alb-blan; albicios; albui, -uie albicios, albule, -ea (reg.) albicios, albuc, adj. f. albioar; albu, - albior etc. 2.1. Unele dintre derivatele adjectivale de mai sus au, la rndul lor, derivate care menin categoria lexico-gramatical a bazei derivative, respectiv adjective: albine, -ea palid; blan ( albin + -e), albiniu, -ie (rar) albicios, albui ( albin +-iu), albuiet (reg.) albstrui ( albui + -et) etc. De asemenea, direct de la alb sau indirect, de la derivatele sale, s-au format verbele alb a deveni sau a face s devin alb, albin (reg.) a se lumina de ziu ( alb, cf. albini), albin ,,a da la iveal; a crete, a se dezvolta; (despre un bolnav) a merge spre nsntoire ( albin)[3], albic a albi uor, a aprea alb, a sclipi ( alb + -ic, pr. analogie cu calici, drglici, mojici, sclipici etc[4].), nlbi a (se) albi ( n- + alb + -i)[5] care au devenit baze pentru substantive i adjective ca: albeal1 albire ( albi + -eal), albineal convalescen ( albini + -eal), albire ( albi + -re), albinare (reg.) luminare de ziu ( albina + -re), albinire nsntoire, dare la iveal, cretere ( albini + -re), albitor, -toare care albete ( albi + -tor, toare), albitorie locul unde se produce culoarea alb; locul unde se albesc produsele ( albitor + -ie), albitur1 albire ( albi + -tur sau albit + -ur), nlbeal nlbire, curare ( nlbi + -eal), nlbire schimbare n alb, curare, nlbitor1, -toare care nlbete ( nlbi + -tor, -toare) etc. 2.2. La acestea se adaug derivatele substantivale feminine directe (din alb) sau indirecte (din substantive derivate din alb): albatari (med., reg.) remediu mpotriva cataractei (probabil disimilat din albaari alba, var. pentru albea + -ari)[6], albeal2 culoare
202

alb ( alb + -eal), albea albeal2; (med.) leucom; (med., impropriu) cataract; (reg.) sclerotic; (bot., reg.) cerenel; punga-babei ( alb + -ea)[7], albee (rar) culoare alb ( alb + -ee), albiciune albeal2 ( alb + -iciune), albe1 albiciune ( alb + -ie), albili (entom.) fluture-de-varz ( alb + -ili) albime albiciune ( alb + -ime), albitur2 (mai ales la pl.) lucruri albe (legume, rufe, peti etc.); (reg.) sclerotic; (oc negritur) totalitatea strugurilor albi dintr-o vie ( alb + -itur), albi (bot., iht.) petele Cyprinus alburnus, numit i albior; mic plant erbacee, ale crei flori devin, la un moment dat, albe ( alb + -i), ca i cele masculine sau neutre: albete, s.m. (reg.) alburn ( alb i -ete), albu s.n. (nv., reg.) sclerotic; n expr. ~ de ou ( alb + -u), albuu, s.m. (reg.) specie de pete nedefinit mai ndeaproape ( albu + -u), albuor, s.m. (bot., reg.) cuioar ( alb + -uor) etc. 2.3. n sfrit, direct din alb sau din unele derivate de mai sus sunt de amintit cuvintele obinute prin conversiune: alb2 s.m. conservator, reacionar ( alb1 dup fr. blanc), alb3, s.m. brbat care face parte din rasa alb (dup fr. le Blanc, les Blancs), alb4 s.n. culoarea alb, alba s.f. art. ,,zorii zilei, albei, s.m. (bot.) pir-gros, pir, alb s.f. (pop.) fin alb, fin de gru; oaie sau vit alb; (neol.) femeie alb; pies alb la jocul de ah, albe, s.f. pl., art. albele (n mit. pop.) znele bune, albe, s.n. alburn; albin, s.f. vit cu prul alb ( /vit/ albin), albine, subst. (pop.) varietate de gru din Banat, cu bob mare i spic mustcios, albioar, s.f. (iht., reg.) behli, albior2 s.m. ban de argint ( /ban/ albior1 adj. sau alb + -ior), albioar2, s.f. pete zvelt de culoare alb-argintie; (la pl.) lenjerie alb, albitur; varietate de vi de vie cu struguri albi; (reg.) varietate de prune alb-glbui; (bot., reg.) cuioar ( albioar1, adj. fem. sau alb + -ioar); albit1, - adj. (din part. vb. albi), albit2, s.n. (din supinul aceluiai vb., de asemenea prin conversiune), albinit1, - adj. (din part. vb. albini), albinit2, s.n. (din supinul vb. albini), nlbit1, -, adj., nlbit1, s.n., nlbitor2, s.n. ( nlbitor1 adj. sau nlbi + -tor) etc. 2.4. n ambele ipostaze morfologice, ca adjectiv i ca substantiv, alb, - intr n componena multor uniti frazeologice, unele vechi i populare[8]: albul ochiului sclerotic (cf. i fr. blanc doeil), albul zilei, noapte alb, pine alb grne, bucate (cf. i fr. pain blanc); cale alb drumul pe care l face mireasa la casa mirelui ndat dup nunt, carne alb carne de pasre i de viel (cf. i fr. viande blanche), sptmna alb a opta sptmn nainte de Pati, frupt alb ceea ce se mnnc n sptmna alb: lapte, brnz i ou, lumea alb lumea pmnteasc (n opoziie cu lumea neagr lumea de dincolo), pn n pnzele albe, vite albe vacile dttoare de lapte etc.), altele neologice, calchiate mai ales dup model francez, dar i englez sau german. Iat cteva exemple, n plus fa de cele citate de Florica Dimitrescu[9]: alb de plumb carbonat bazic de plumb, folosit ca pigment alb n vopsitorie, alb de balen substan groas de culoare alb, cu aspect de cear, cear de balen (dup fr. blanc de baleine), alb de zinc oxid de zinc, folosit n vopsitorie, alb de titan (dup fr. blanc de titane), arme albe (dup fr. armes blanches), aur alb (dup engl. white gold, cf. it. oro bianco), balen alb (dup fr. baleine blanche), bil alb bil de culoare alb pus n urn, nsemnnd vot favorabil (dup fr. bille blanche), Casa Alb (dup engl. White House), ceai alb (dup fr. th blanc, engl. white tea), celule albe, cusut cu a alb (dup fr. cousu de fil blanc), diet alb diet pe baz de alimente albe, adic alimentele procesate, elefant alb (dup engl. white elephant, fr. elephant blanc), globule albe (dup fr. globule/s/ blanc/s/), halate albe medicii, leul alb (dup engl. White Lion), Marele Alb1 specie de porci; specie de iepuri, Marele Alb2 specie de rechin care triete n marele recif australian (dup engl. The Big White), nopi albe (dup engl. White Nights, fr. nuits blanches, cf. it. notte bianche), olimpiada alb, Pagini Albe cartea de telefoane (dup engl. White Pages, fr. Pages Blanches), pantera alb (dup engl. white panther), pete albe vitiligo (dup engl. white spots, fr. taches blanches), plumb alb cositor, puncte albe
203

forme de acnee care astup porii (prin atracie cu puncte negre), pudr alb sau praf alb (dup fr. poudre blanche), remiz alb scor egal, ns zero la zero, sport alb care se practic iarna, vers alb (dup fr. vers blanc), zahr alb (dup fr. sucre blanc, engl. white sugar) etc. Adugm, dup rus, cteva calcuri, astzi termeni sau sintagme istorice: albgardist (dup rus. ), cazac alb (dup rus. ), emigrant alb (dup rus. ), polonez alb (dup rus. ) etc.[10] 2.5. Dintre compusele interne, este de amintit adjectivul poetic popular sau de inspiraie popular dalb, - alb, imaculat; ginga, graios, atrgtor; strlucitor; (despre zori) luminos, limpede, clar; neprihnit, cu derivatele dalbel, - adj. albel, dalbe, - adj. (n poezia pop.) ginga, graios, plin de farmec, dalbine, -ea adj. (reg.) blond, albine; dalboel, -ea adj. dalbel, dalbe, dlbic, - adj., dlbior, -oar adj., nalbar (reg.) specie de fluture alb, probabil i dalbazan s.f. (reg.) cirea alb etc. 3. n unele cazuri, derivarea a avut loc la nivelul limbii latine, vezi cuvinte ca albastru, - adj., s.n. (< lat. albaster albicios)[11], cu o bogat familie intern (albstrn adj. ,,mbrcat orenete, albstrea s.f. floare albastr, albstreal1 s.f. calitatea de a fi albastru, scrobeal albastr; (arg.) lei romneti, albstreal2 s.f. albstrire, albstrel, -ea adj. dim., albstri vb., albstric s.f. albstrea, albstrime s.n., albstrior, -ioar adj. dim., albstrire, s.f., albstrit1, -, adj., albstrit2, s.n., albstrituri, s.f. pl. boieri sau trgovei mbrcai n haine albastre, albstri s.f. albstrea, albstriu, -ie adj., albstrui, -ie, albistrele, s.f. pl. reg. Trei-frai-ptai etc.), alboare s.f. lucire alb (< lat. alborem), mpreun cu derivatele romneti alburi vb. a rspndi o lumin albicioas i alburiu, -ie, sarbd, -, adj. palid, vetejit, tras la fa (< lat. exalbidus), eventual salb s.f. (< lat. exalba mrgea)[12]. O situaie particular cunoate albumi s.f. floare de col, derivat, cu sufixul i, dintr-un neatestat albume, motenit, la rndul lui, din lat. albumen. Din albumi deriv, prin substituie sufixal, sinonimul albumeal s.f. floare de col; flocoele; firicic; stelu. 4. Familia etimologic a lui alb, - se poate completa cu mprumuturile, mai mult sau mai puin analizabile la nivelul limbii romne, n primul rnd din francez, dar i din latin, spaniol i italian. Amintim aici exemple ca alb1, -e, s.f. [13] veche form de poezie provensal (din prov. alba, cf. lat. alba zori), alb2, s.f. papier blanc (din magh. alba, id. < lat. alba)[14] album, s.n. caiet n care se pstreaz fotografii, ilustrate, mrci potale etc. (din fr. album < lat. album, neutru substantivizat din adj. albus, -a, -um), care alctuiesc, mpreun cu alb, motenit, un triplet etimolgic; albad, s.f.[15] (livr.) alborad (din sp. albada < lat. albata < albare < albus, -a, -um), albescen, s.f. (livr.) culoare alb strlucitoare (din engl. albescence < albescent < lat. albescens, part. prez. al vb. albescere < albus), albinism, s.n. insuficien congenital de pigmentaie; decolorare a frunzelor (din fr. albinisme < fr. albinos / prin substituia finalei/ < span. albinos, pl. lui albino, der. din albo < lat. albus), albinoidism, s.n. form incomplet de albinism (din fr. albinoidisme), albinos, -oas, adj. (din fr. albinos), alborad, s.f. compoziie muzical iberic, popular, cntat n zori; albad (din sp. alborada < sp. albor < lat. albor < lat. albus), albuginee, s.f. estur conjunctiv dens, de culoare alb, care nvelete ovarul i testicolele (din fr. /humeur, tunique/ albugine, der. din albugine < lat. albugo < lat. albus), albugo, s.n. opacifiere inflamatorie a corneei, ca o pat alb; pat alb format pe unghie din cauza unor bule de aer situate ntre celule (din fr. albugo, lat. albugo), albumen, s.n. esut vegetal din seminele unor plante, n care se depoziteaz substanele nutritive de rezerv i care servete embrionului ca hran n timpul germinaiei (din fr. albumen, lat. albumen), albumin, s.f. substan organic din grupul proteinelor, care intr n compoziia albuului de ou, a sngelui i a altor lichide organice (din fr. albumine < lat. albumen albu < lat. albus), albuminemie, s.f. prezen a albuminei n plasma sanguin
204

(din fr. albuminmie < albumine), albuminoid, -, adj., s.n. (protein) de felul albuminei (din fr. albuminode < albumine), albuminometru, s.n. (din fr. albuminomtre), albuminone, s.f. pl. partea de proteine din serul sanguin care nu se coaguleaz prin nclzire (din fr. albuminones), albuminuric, -, adj., s.m. i f. (suferind) de albuminurie (din fr. albuminurique), albuminurie, s.f. prezen a albuminei n urin (din fr. albuminurie), albumoz, s.f. derivat necoagulabil al albuminei (din fr. albumose < albumine, prin substit. sufixal), albumozurie, s.f. prezen a albumozei n urin (din fr. albumosurie), alburn, s.n. totalitatea straturilor tinere situate ntre scoara i inima trunchiului unui copac, prin care trec apa i srurile minerale; albe, albule (din it. alburno, lat. alburnum) etc. 5. n ceea ce privete derivarea intern, pot fi observate o unitate i o simetrie remarcabile a creaiilor sufixale. Astfel, albiu intr n seria corespondentelor adjectivale din categoria culorilor: albstriu, argintiu, auriu, azuriu, cafeniu, caisiu, castaniu, ccniu, cpriu, cpuniu, crmiziu, crmziu, cenuiu, chihlimbariu, ciocolatiu, cireiu, fistichiu, glbeniu, glbiu, ivoriu, lptiu, liliachiu, maroniu, msliniu, micuniu, morcoviu, moviu, naramziu, negriciu, negriu, nisipiu, pcuriu, pmntiu, piersiciu, plumburiu, porfiriu, portocaliu, purpuriu, roiu, rubiniu, ruginiu, sidefiu, trandafiriu, roziu, sngeriu, sfecliu, sidefiu, siniliu, stacojiu, ofrniu, tuciuriu, verziu, verzuriu, vioriu, viiniu, vineiu etc.[16] La fel, albui este creat prin analogie cu albstrui, glbui, negrui, verzui etc., albeal face parte din aceeai serie cu albstreal, glbeneal, negreal, roeal, vineeal etc. 6. Din punct de vedere semantic, este de remarcat o interesant relaie de sinonimie ntre termenii derivai de la alb, la acelai nivel sau la niveluri de limb diferite: albiu, albel, albicel, albicios, albin, albiniu, albior, albior, albiu, albotin, albui, albule denumesc aceeai nuan de culoare; la fel, alb, s.n., albeal, albea, albiciune, albime; albea, albitur2, albu, albul ochiului denumesc membrana exterioar de culoare alb a ochiului; substantivele albete, albe i albule sunt nume populare sau regionale pentru ceea ce se numete, la nivel literar, alburn; la fel, substantivele albstrea i albstri denumesc aceeai floare; la fel, albea i albic; albitur2 i albioar denumesc, ambele la plural, lenjeria alb, albioar i albuc denumesc aceeai varietate de pete; albior i albuor, probabil prin confuzie paronimic, acoper acelai sens din botanic (Alyssum repens, cuioar), albumi i albumeal sunt denumiri pentru floarea-de-col etc. De asemenea, albior2 s.m. ban de argint intr n seria numelor de monede substantivizate, prin elips, din alte nume de culori sau derivate, diminutivale sau abstracte, ale acestora, att n limba literar, ct mai ales n argou: albastr, s.f. bancnota de o mie de lei, albstreal, s.f. lei, albstrioar, s.f. o mie de lei, albe(i), s.m. (mai ales la pl.) moneda de o sut de lei, galben, s.m. nume dat mai multor monede strine de aur care au circulat i n rile Romne, roea, s.f. aur, verdea, s.f. dolari, verzi, s.m. pl. dolari, verzioar, s.f. cinci sute de lei, verzior(i), s.m. dolar, verzitur, s.f. dolari etc.[17] 7. Culoarea alb mai cunoate n romn i alte denumiri. Astfel, germ. Blank alb (cf. fr. blanc, blanche, it. bianco, -a), este originea indirect a adj. bianco n alb, necompletat[18] (din it. bianco) i a s.n. blanc spaiu alb care desparte dou cuvinte tiprite (din fr. blanc). Fr. ivoire filde (< lat. *eboreum) a ptruns, n romn, pe cale scris, sub forma ivriu, subst. invar., substan osoas dens, de culoare alb, filde; (anat.) dentin i pe cale oral, sub forma ivoar, adj. invar., s.n. de culoare alb (ca fildeul). Ca termen livresc, cu acelai sens, este de amintit i adj. eburneu, -ee de culoarea sau consistena fildeului; (fig.) candid, pur (din fr. burn, lat. eburneus)[19]. Presiunea analogic a derivatelor nume de culori cu sufixul iu a dat natere la dou creaii interne sinonimice: fildeiu, -ie adj. alb-mat, de culoarea fildeului (din filde + -iu) i ivoru, -ie adj. de culoarea ivoriului (din ivriu, s.n., cu schimbare de accent i de clas morfologic, prin analogie cu fildeiu i cu ntreaga serie a
205

adjectivelor n iu). Chiar dac nu reprezint exact culoarea alb, mai citm aici[20] bl, -, adj., s.m., s.f. (despre animale, n opoz. cu negru) care are corpul sau numai botul alb; animal cu corpul sau cu botul alb, blai, -ie adj., s.f. (despre oameni) blond la pr i albicios la fa; vac sau iap alb; (n expr. a intrat blaia n sat) s-a luminat de ziu; (reg.) varietate de struguri; (reg., iht.) ochean, blan, - adj., s.m., s.f. (persoan) cu faa alb i prul blond; (nume de) animal domestic de culoare alb; (rar) zpad, blaie, -, adj., blic, adj. f., s.f. (reg.) blan; vac, oaie sau iap alb; (iht., reg.) ochean, bliel, -ia, adj., s.m. (rar) blan; vit de culoare alb, blior, -ioar, adj., s.f. blan; vac sau iap alb; (iht., reg.) ochean, bluic, s.f. (reg.) vac blaie, blu, s.f. (reg.) oaie sau capr blan, blu, - adj., s.f. (despre psri, animale) blan, cu botul sau blana alb etc. Se poate observa, din sensurile derivatelor menionate, o coresponden cu cele ale membrilor familiei lexicale a lui alb: culoarea feei i a prului, lumina zilei, numele de animale domestice, de peti, de struguri etc. De asemenea, este de remarcat aceeai sinonimie, la nivel popular sau regional, ntre diversele paronime: blai i blan, bliel i blior, blu i blu etc. 8. n mod tradiional, albului i se opune negrul. Adj. negru, - este, de asemenea, motenit din latin (< nigrum, -a), fiind ntrebuinat i ca substantiv (la toate genurile). Ca i adj. alb, are o familie lexical bogat, construit, aproape n totalitate, pe baza opoziiei cu acesta. Astfel, negreal, s.f. culoare neagr; machiaj negru pentru ochi; cerneal ( negru + -eal; sensul cerneal, dup sl. [21] i se opune lui albeal2 i lui nlbeal; negrea, s.f. negreal, (reg.) rufe murdare, de dat la splat; (bot., reg.) neghin; (med., reg.) diminuare sau pierdere a vederii; (fig.) ntuneric ( negru + -ea sau < lat. nigritia) se opune lui albea, s.f.; negre, -ea, adj. de culoare neagr ( negru + -e) are drept corespondent antonimic pe albe, -ea; verbului negr a face s devin sau deveni negru; (nv., fig.) a denigra ( negru + -i) i se opune semantic verbul alb; lui negricios, -oas, adj. de culoare neagr, care bate spre negru ( negru + -icios) i corespunde albicios, -ioas, lui negriciu, -ie, adj. negricios, obinut prin substituie de sufixe ( negric[ios] + -iu) i corespunde albiniu, adj.; lui negriciune, s.f. culoarea neagr ( negru + -iciune) i corespunde albiciune, s.f.; lui negrime, s.f. negreal ( negru + -ime) i corespunde albime, s.f.; negrior, -oar, adj. negrior ( negru + -ior) are ca pandant pe albior, -oar, adj.; negrior, -oar, adj., s.m. ( negru + -ior) pe albior, negritor, -toare, adj. ( negr + -tor) pe albitor, -toare, negritur, s.f. vopsire n negru; ruf murdar de dat la splat; (reg.) struguri negri ( negru + -itur sau din negr + -tur) pe albitur, negriu, -ie, adj. (pop.) care bate spre negru, cam negru, negricios ( negru + -iu) se opune lui albiu, negroi, -oaie, adj. foarte negru ( negru + -oi) se opune lui alboi, negrui, -uie, adj. negriu ( negru + -ui) se opune lui albui, negru, -, adj., s.m. negrior, negricios; pupil ( negru + -u) se opune lui albu albul ochiului, negruc, s.f. (bot.) cernuc, negru, nigelu, negrilic ( neagr + -uc) corespunde, cel puin din punct de vedere formal, lui albuc, negruor, -oar, adj. (rar) negrior ( negru + -uor) corespunde lui albuor, negru, -, adj., s.f. negrior; negruc ( negru + -u) corespunde lui albu etc. 8.1. Din aceast trecere n revist a derivatelor construite, direct sau indirect, de la adj. negru, neagr se poate vedea, ca i n cazul lui alb, -, existena multor sinonime, datorate, n bun msur, fenomenelor de analogie i de paronimie: negricios i negriciu, negriu i negrui, negrior i negruor etc. Un paralelism similar, formal i, n egal msur, semantic, se realizeaz ntre derivatele parasintetice de la negru i alb: nnegri, vb. i nlbi, vb., nnegrire, s.f. i nlbire, s.f., nnegreal, s.f. i nlbeal, s.f., nnegritor, -toare, adj., s.n. i nlbitor, -toare, adj., s.n., nnegrit, -, adj., s.n. (primul din participiu, al doilea din supin) i nlbit, -, adj., s.n., id., nnegritur, s.f. ( nnegri + -tur sau din nnegrit + -ur) i nlbitur, s.f., id. etc.
206

Acestora li se altur derivate ca negraic, s.f. (ornit., reg.) specie de ciocnitoare ( neagr + -aic), negraie, adj., s.f. (nv.) ntunecat; persoan negricioas ( neagr + -aie), negrar, s.m. (reg.) specie de guvizi de culoare neagr; cioban care are oi negre; orean mbrcat n haine negre ( negru + -ar), negratic, -, adj. (nv., reg., despre oameni) negricios ( negru + -atic), negreanca, s.f. art. (reg.) dans popular ( negru + -eanca), negrilic, s.f. (bot.) ( neagr + -ilic), sinonim cu negroaic, s.f. ( neagr + -oaic) i cu negruc, s.f., negrie, s.f. pl. (reg.) oi de culoarea neagr ( neagr + -i), negros, -, adj. (reg.) negricios ( negru + os) etc. Un verb interesant, corespondent antonimic al lui alb, este ponegri (nv., reg.) a nnegri; a pune ntr-o lumin defavorabil pe cineva, a denigra (din po-1 + negru + -i), cu derivatele ponegrire, s.f. ( ponegri + -re), ponegrit1, -, adj. (din participiu), ponegrit2, s.n. (din supin), ponegritor, -toare, adj., s.m., s.f. ( ponegri + -tor, -toare), crora le adugm ponegru, -, adj., s.f. foarte negru; (reg.) epitet dat unei femei rele (din po-1 + negru) etc. Verbului a ponegri i corespunde sinonimul su neologic denigra, vb., mprumutat din fr. dnigrer, lat. denigrare /famam/ a pta, a murdri reputaia cuiva, etimonul latin fiind, la rndul lui, derivat din adj. niger, -a, -um negru. Alturi de denigra, sunt de remarcat formaiile interne denigrare, s.f. ( denigra + -re) i denigrat1, -, adj. (din participiu), denigrat2, s.n., ca i mprumuturile denigrator, -toare, adj., s.m. i f. (persoan) care denigreaz, negritor, ponegritor (din lat. denigrator, -toris, it. denigratore), sinonim al lui denigrant, -, adj., s.m. i f. (din fr. dnigrant)[22]. 8.2. Adjectivul negru s-a transformat, prin calc lexico-semantic, n s.m., dup fr. (un) Noir, denumind o persoan de ras neagr[23] Acesta din urm are acelai sens cu negritean, -, s.m. i f. (rar) persoan care aparine rasei negre (cf. rus. ) i cu negroid, s.m. i f., adj. (persoan) care aparine rasei negre (din fr. ngrode). Femininul actual curent al lui negru, s.n. este negres femeie de ras neagr[24] mprumutat din fr. ngresse, care, n limba romn, nu are nimic din conotaia rasial a etimonului francez, n vreme ce negrofil, , s.m. i f. (din fr. ngrophil) desemneaz o persoan care simpatizeaz cu negrii i care militeaz mpotriva considerrii lor ca negrotei, corespondentul romnesc al engl. depreciativ nigger i al francezului, de asemenea conotat negativ, ngre. Substantivul abstract livresc este negritudine nsuire a rasei negre (din fr. ngritude, engl. negritude). Dup fr. ngre (din span. negro < lat. niger), citat mai sus, s.m. negru nseamn i persoan folosit de cineva pentru a face, n numele ei, anumite lucrri, iar s.n., pe lng valoarea abstract specific tuturor culorilor, are i sensul concret de rimel, machiaj pentru ochi (dup fr. se mettre du noir aux yeux: a-i da cu negru la ochi). Popular, n sintagma negrul ochiului, pupil, adjectivul este transformat n substantiv neutru, stabilind o relaie analogic cu albul ochiului membrana exterioar de culoare alb a ochiului. Tot ca s.n., negru nseamn i murdrie, n expresia: nici ct negru sub unghie aproape deloc, foarte puin, iar ca s.f. pl. nseamn, regional, rufe murdare de dat la splat, n opoziie cu albele, s.f. i cu albiturile, care desemneaz rufele splate i albe de curate. 8.3. Dup modelul corespondentelor din principalele limbi moderne de circulaie internaional, negru, neagr se folosete, ca adjectiv i ca substantiv neutru, n numeroase uniti frazeologice, dintre care menionm, n ordine alfabetic[25] bani negri bani obinui n mod ilicit (dup engl. black money), bere neagr (dup germ. Schwarzbier, engl. black beer), cafea neagr (dup fr. caf noir, folosit n opoziie cu caf au lait, engl. black coffee), ceai negru (dup fr. th noir, engl. black tea), ciocolat neagr (dup fr. chocolat noir, engl. black chocolate), ciuma neagr (dup fr. peste noire), continentul negru Africa (dup fr. continent noir, engl. black/dark continent), cutie neagr (dup fr. bote noire, engl. black box), gnduri, idei, presimiri, temeri negre (dup fr. ides noires), icre negre (dup engl. black caviar), nger negru (dup engl.
207

dark angel), maree neagr strat de petrol care polueaz apa mrilor (dup fr. mare noire), /munc, a munci/ la negru (dup fr. /travail, travailler/ au noir), negru-animal crbune extras din substane organice (dup fr. noir animal), negru de fum pulbere neagr, chinoroz (dup fr. noir de fume), /a scrie/ negru pe alb (dup fr. /crire/ noir sur blanc, germ. schwarz auf weiss), /a fi/ oaie neagr /pentru cineva/ (dup fr. /tre/ la bte noire /pour qqn./, engl. black sheep), ochelari negri ochelari de soare (dup fr. lunettes noires), pantera neagr (dup engl. black panther), plaga neagr (dup engl. the black plague, fr. plague noire), portret negru (dup fr. portrait noir), puncte negre (dup fr. points noirs), ras neagr (dup fr. race noire, engl. black race), roman negru (dup fr. roman noir), serie neagr (dup fr. srie noire), /a face un/ tablou negru /al situaiei/ (dup fr. faire un tableau bien noir de la situation), sol negru cernoziom (dup fr. sol noir), umor negru (dup fr. humeur noire), vduva neagr (dup engl. black widow), zile negre (dup fr. jours noirs) etc. 8.4. Dintre expresiile i locuiunile care conin termenul negru, vechi sau noi, mai sunt de menionat: agend neagr, (a face) albul negru, bil neagr (prin opoziie cu bil alb), bubneagr (reg.) cancer, cartea neagr, iarb-neagr ttneas, inim neagr, limb neagr (reg.) limb ncrcat, (a fi) negru n cerul gurii, negru pe alb (cf. fr. cest crit noir sur blanc), noapte neagr, negru la suflet, negru pcat, pat neagr, pmnt negru, pine neagr (n opoziie cu pine alb), post negru, sptmna neagr sptmn dinaintea Patilor, ncepnd de miercuri, sptmna negrilor sptmna care urmeaz dup aceea a Patilor, sptmna mironosielor, tuse neagr tuse convulsiv, vnt negru (reg.) vnt care aduce uscciune, a vedea negru naintea ochilor, a vedea totul n negru (cf. fr. voir tout en noir), via neagr, vin negru (n opoziie cu vinul alb) etc. 8.5. Aa cum se spune alb ca laptele, alb ca spuma laptelui, alb ca brnza, alb ca crinul, alb ca hrtia, alb ca lebda, alb ca marmura, alb ca sarea, alb ca varul, alb ca zahrul, alb ca zpada etc., tot astfel se spune negru ca tciunele, negru ca dracul, negru ca smoala, negru ca cioara, negru ca noaptea, negru ca pana corbului, negru ca piperul, negru ca pcura, negru ca abanosul etc. De altfel, abanosul arbore exotic cu lemnul dur i scump, de culoare neagr (din tc. abanoz (< ar. abanus < gr. ) este principalul termen de comparaie pentru culoarea neagr. Din acelai etimon grecesc, prin intermediul lat. ebenus i al fr. bne, a fost mprumutat n romn eben s.n. varietate de lemn tare, decorativ, obinut din arbori exotici, n special din abanos, cele dou cuvinte alctuind un dublet etimologic. Din fr. bnin, eventual din it. ebenino, am preluat adj. livresc ebenin, - negru ca abanosul. 9. Din prezentarea comparativ a numelor celor dou culori fundamentale i opuse, rezult cteva observaii. n primul rnd, alb i negru se presupun reciproc, n relaie antonimic, fapt care se reflect, de regul, n relaiile semantice dintre membrii familiilor lexicale. Este dificil de stabilit, de fiecare dat, care dintre reflexele lexicale ale lui alb i negru st la baza relaiei dintre ele, mai ales dac este vorba despre acelai nivel de limb: se poate presupune, spre exemplu, c la nceput au fost bani albi (de argint, apoi valoroi, legali), apoi bani negri obinui pe ci ilegale; a vedea lucrurile n alb urmeaz, analogic, prin atracie antonimic, lui a vedea lucrurile n negru; oaia alb a familiei i datoreaz existena oii negre a familiei etc. Magia alb este pandantul magiei negre, care o precede, rasa alb nu se justific dect n opoziie cu rasa neagr, plata/munca la alb este astfel denumit pentru c exist plat/munc/slujb/serviciu la negru, strugurii negri i vinul negru (= rou) intr n opoziie cu strugurii albi i cu vinul alb, piesele albe (= albele) de la ah sau de la table stau pe aceeai tabl cu negrele etc. Cert este, ns, relaia de paronimie dintre componentele fiecrei familii, care permite sau, mai degrab, faciliteaz crearea de serii sinonimice ntre
208

derivatele din aceeai categorie i, implicit, crearea de antonime ntre corespondentele din cadrul celor dou familii. Aa cum a constatat, n studiul citat, la p. 180, Florica Dimitrescu, dintre toate culorile, negru i alb au cele mai multe ocurene n domeniile cele mai variate (alimentaie, biologie, economie, vestimentaie, social, politic, sport etc.), fiind componente a numeroase uniti frazeologice. Demn de remarcat este faptul c albul i negrul se opun realmente mai ales atunci cnd sunt folosite n sens figurat (bani albi vs. bani negri, lume alb vs. lume neagr, magie alb vs. magie neagr, oaia alb vs. oaia neagr, a albi vs. a ponegri, a vedea lucrurile n alb vs. a vedea lucrurile n negru, zile albe vs. zile negre etc.). n multe situaii, ele corespund unor realiti cromatice percepute, tradiional, n opoziie (blugi albi i blugi negri, cafea neagr i cafea cu lapte, ciocolat alb i ciocolat neagr, pantera alb i pantera neagr etc.), iar, n unele cazuri, prin simbolistica lor, dau natere unor uniti frazeologice corelative, de tipul ceai alb vs. ceai negru, moarte alb vs. moarte neagr etc. n sfrit, de multe ori, albul i negrul prsesc opoziia dat de tradiie i intr, fiecare, n diverse relaii semantice, antonimice sau nu, cu alte cuvinte i uniti frazeologice: arme albe vs. arme de foc, la negru vs. legal, cmile negre vs. cmile brune i cmile roii, (a da un) cec n alb vs. (a fi scris) negru pe alb, economie neagr vs. economie gri, lista neagr vs. lista gri, munca la negru vs. munca la gri, pia neagr vs. pia gri, scor alb vs. scor cu puncte, voturi albe vs. voturi nule, zahr alb vs. zahr brun etc. NOTE
[1] Vezi Lexpression de lapprciation chromatique dans le style scientifique du roumain littraire, n RRL, 1973, nr. 1, Analiza structural a vocabularului limbii romne contemporane. Numele de culori, Bucureti, 1976, Systmatique des noms de couleurs. Recherche de mthode en smantique structurale, Bucureti, Editura Academiei, 1976. [2] Vezi Florica Dimitrescu, Despre culori i nu numai. Din cromatica actual, n vol. Aspecte ale dinamicii limbii romne actuale. Coord. Gabriela Pan Dindelegan, Bucureti, Editura Universitii din Bucureti, 2002, p. 147-184. [3] Vezi DA, s.v. Derivatul a mai fost explicat, n egal msur, direct de la alb (vezi CADE, s.v.) sau din albin, cu schimbare de sufix (vezi MDA, s.v.). [4] Exemplele analogice sunt date dup DI, s.v. [5] n DEX i n MDA, s.v., nlbi este explicat de la n- i albi, ceea ce nu este corect. [6] Vezi DA, s.v. [7] Interesant este relaia sinonimic dintre albea i cataract, s.f. afeciune ocular, cel mai adesea senil, dat de opacifierea progresiv a cristalinului, care devine alb sau negru i care antreneaz orbirea total sau parial (din fr. cataracte, lat. cataracta). [8] Vezi Gr. Brncu, Istoria cuvintelor. Unitate de limb i cultur romneasc, ediia a II-a, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine, 2004, p. 21-23. Pentru cele mai multe dintre expresiile citate, autorul stabilete interesante corespondene cu albaneza. [9] Vezi art. citat, p. 151-152, 164-174 : alba-neagra, blugi albi, buletin alb (dup fr. bulletin blanc), cstorie alb (dup fr. mariage blanche), cec n alb, guler alb (dup fr. col blanc), magie alb (dup fr. magie blanche, n opoziie cu magie neagr), moarte alb (vezi, analogic, i moarte albastr, moarte cenuie, moarte neagr, moarte violet), a plti la alb, scor alb, semestru alb (dup it. semestre bianco), sezon alb, sos alb (dup fr. sauce blanche), vot alb (dup fr. vote blanc) etc., nregistrate, cele mai multe, pentru prima dat n DCR. [10] Vezi http://ro.wikipedia.org/wiki/Alb-. [11] Din lat. neutru alabastrum (de unde fr. alabastre, albtre) am mprumutat, nc de la sfritul sec. al XVIII-lea, s.n. alabastru (min.) varietate de ghips cu aspect de marmur alb; obiect din alabastru. Cele dou cuvinte (albastru i alabastru) formeaz, n consecin, un dublet etimologic.

209

[12] Unora dintre derivatele interne ale lui alb li s-au indicat inclusiv etimoane latineti neatestate, mai ales de ctre Cihac, vezi CDED I, s.v.: albe adj. (< lat. *albicius), albi vb. (< lat. *albire), albine adj. (< lat. *albinicius), albior adj. (< lat. *albeolus), albiu adj. (< lat. *albivus) etc. [13] Vezi MDN, s.v.. [14] Vezi EWUER, s.v. [15] Vezi DEX, s.v. [16] Despre definirea ostensiv a termenilor cromatici romneti, vezi Angela Bidu-Vrnceanu, Analiza structural, ed. cit., p. 56-58. [17] Vezi, cu citate mai ales din limba actual, Florica Dimitrescu, art. cit., p. 166. [18] Vezi MDN, s.v. [19] Ibidem, s.v. [20] Am citat numai acele sensuri care au corespondente cu alb, -. [21] Vezi Maria Stanciu-Istrate, Calcul lingvistic n limba romn (cu special referire la scrieri lingvistice din sec. al XIX-lea), Bucureti, Editura Academiei Romne, 2006, p. 170. [22] Ultimele dou mprumuturi au caracter n ntregime analizabil, ceea ce poate presupune, la un moment dat, (re)crearea lor pe teren romnesc de la vb. denigra, cu sufixele tor, -toare, respectiv ant. Ct privete s.f. denigratoare, acesta poate fi explicat, ca n toate cazurile similare, pe de o parte prin conversiune de la adjectivul feminin omonim, pe de alt parte prin substituirea finalei masculine tor cu femininul toare. [23] Vezi i sinonimul vechi arap, s.m. persoan care face parte dintr-o populaie african negroid; (pr. ext.) om cu pielea i prul de culoare neagr; arab (din bg. , sb. arap, harap, rus. , vsl. arapin, ngr. ). [24] Negres mai are i sensurile de prjitur preparat cu mult cacao i butelie de aragaz, ultimul n limbajul argotic. [25] Completm, cu exemplele citate mai sus, lista unitilor frazeologice alctuit de Florica Dimitrescu, n art. cit., p. 154, completnd, unde a fost cazul, trimiterile de ordin etimologic: blugi negri (dup engl. black jeans), carne neagr (dup fr. viande noire), cmile negre (dup fr. chemises noires, it. camicie nere), centur neagr (dup fr. ceinture noire), comedie neagr (dup fr. comdie noire, engl. black comedy), economie neagr (probabil analogic, vezi bani negri, pia neagr, a lucra la negru etc.), firm neagr (de asemenea analogic), gaur neagr sau gol negru (dup engl. black hole), list neagr (dup fr. liste noire, engl. black list), magie neagr (dup fr. magie noire, vezi magie alb), moarte neagr (dup fr. morte noire, engl. black death), oaie neagr (dup engl. black sheep), ogor negru (argotic), oameni n negru (dup engl. men in black), persoane negre (analogic), pia neagr (dup fr. march noir, engl. black market), tabl neagr, ap negru (argotic), umoare neagr, uniforme negre etc.

BIBLIOGRAFIE
Bidu-Vrnceanu, Angela, (1976), Analiza structural a vocabularului limbii romne contemporane. Numele de culori, Bucureti; Brncu, Grigore, (2004) Istoria cuvintelor. Unitate de limb i cultur romneasc, ediia a II-a, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine; Candrea, I.A., (1931) Dicionarul limbii romne din trecut i de astzi (partea I la Dicionarul enciclopedic ilustrat Cartea Romneasc). Bucureti, Editura Cartea Romneasc, (CADE); Cihac, A. de , (1870), Dictionnaire d'tymologie daco-roumain. lments latins compars avec les autres langues romanes, Francfort s/M, (CDED I) ; *** (1995), Dictionnaire historique de la langue franaise. Sous la direction de Alain Rey, vol. I - II, Paris, Le Robert, ediia a II-a, (Prima ediie, 1992); *** Dicionarul limbii romne (Seria veche). Tomul I, partea I (A B), Bucureti, Librriile Socec, 1913; Tomul I, partea a II-a (C), Bucureti, Tipografia ziarului Universul, 1940; Tomul I, partea a III-a, fasc. 1 (D de), Bucureti, Universul, 1949; Tomul II, partea I (F I), Bucureti, Imprimeria Naional, 1934; Tomul II, partea a II-a, fasc. 1, 2, 3 (J Lojni), 1937, 1940, 1948 (DA); *** (1996), Dicionarul explicativ al limbii romne. Coordonatori: Ion Coteanu, Luiza Seche, Mircea Seche, Ediia a II-a, Bucureti, Editura Univers Enciclopedic, (DEX); 210

*** (1957), Dicionarul invers al limbii romne. Institutul de Lingvistic, Bucureti, Editura Academiei, (DI); Dimitrescu, Florica, (2002), Despre culori i nu numai. Din cromatica actual, n vol. Aspecte ale dinamicii limbii romne actuale. Coord. Gabriela Pan Dindelegan, Bucureti, Editura Universitii din Bucureti, , p. 147-184; Dimitrescu, Florica, (1997), Dicionar de cuvinte recente. Ediia a II-a. Bucureti, Editura Logos, (Prima ediie: Bucureti, Editura Albatros, 1982), (DCR); Marcu, Florin, (2000), Marele dicionar de neologisme, Bucureti, Editura Saeculum, (MDN); *** (2001-2003) Micul dicionar academic, redactori responsabili: Acad. Marius Sala i Ion Dnil, Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan, Bucureti, Editura Univers Enciclopedic, 4 vol., (MDA); Stanciu-Istrate, Maria, (2006), Calcul lingvistic n limba romn (cu special referire la scrieri lingvistice din sec. al XIX-lea), Bucureti, Editura Academiei Romne; Tams, Lajos, (1967), Etymologisch historisches Wrterbuch der ungarischen Elemente im Rumnischen, London THE HAGUE Paris, Mouton and Co, (EWUER). www.cnrtl.fr

RSUM
CONSIDERATIONS ETYMOLOGIQUES CONCERNANT LES NOMS DE COULEURS. ALB SI NEGRU BLANC ET NOIR. Cet article, hommage au professeur ABV de lUniversit de Bucarest, se propose danalyser le statut des mots qui dsignent les couleurs blanc et noir, alb et negru (leur origine et leur volution interne, formelle et smantique, leurs correspondances, les doublets tymologiques etc.) ainsi que celui des mots hrits ou emprunts qui se circonscrivent, - originaires ou drivs, aux mmes couleurs. Alb et negru sont des mots hrits, ayant des familles trs riches, formes, dune part, de composants lexicaux et phrasologiques anciens et populaires, et nologiques, dautre part, ayant, entre tous les noms de couleurs le plus grand nombre doccurrences dans les domaines les plus varis (alimentation, biologie, conomie, vestimentaire, social, politique, sport etc.). On remarque en particulier les relations smantiques lintrieur de chaque famille (paronymie et synonymie), ainsi que celles entre les membres des deux familles (antonymie). Mots-cls : mots hrits, doublets tymologiques, familles lexicaux et phrasologiques.

211

Ina PAPCOVA Universitatea Liber Internaional, Chiinu, Republica Moldova

MODLISATION STRUCTURALE ET SMANTIQUE DES UNITS PHRASOLOGIQUES EN CONTEXTE


Pendant les dernires dcennies, les units phrasologiques ont fait lobjet de plusieurs tudes qui portaient sur leurs proprits structurales et smantiques, les degrs de figement de ces lexies complexes et les traits dfinitoires permettant dtablir leur place sur le continuum libre-fig. Ces tudes tenant compte aussi bien de lapport des fondateurs et des pionniers de la phrasologie tels que Ch.Bally et V.V. Vinogradov que des recherches des linguistes contemporains comme I.Meluc, G.Gross, R. Haussemann et dautres, ont eu comme rsultats la dtermination de quelques classes plus ou moins homognes des units phrasologiques. Parmi celles-ci nous allons distinguer les collocations, les locutions, les expressions idiomatiques et les noncs lis. Dans la majorits des recherches consacres la phrasologie, les lexies complexes sont examines du point de vue statistique, cependant les chercheurs (F.Rastier, R.Galisson, S.Mejri, A.Tutin, P.Fiala) se penchent de plus en plus sur laspect dynamique observant leur fonctionnement dans le discours oral et crit o ces units se prsentent non seulement sous leur forme institutionnalise et dcrite dans les dictionnaires, mais aussi font preuve de diverses modifications qui portent ou pas atteinte leurs signifiants phrasologiques. Notre projet se fonde sur lobservation de diffrents cas de comportement des lexies complexes dans les textes, de prfrence littraires mais aussi journalistiques, afin dtablir les modles de modifications permettant llaboration dune typologie comprenant toute leur variabilit. Ltude actuelle porte sur le fonctionnement des units phrasologiques en contexte o elles subissent linfluence des divers procds mta-nonciatifs allant de lautomynie ralise par des signes typographiques aux types de modalisation autonymique. Le fonctionnement des expressions idiomatiques dans le texte peut tre accompagn de mta-nonciation de type diffrent. Parmi les formes de ralisation du mtalangage concernant la reflexion sur les moyens dexpression de la pense, nous allons cit premirement la modalisation autonymique dfinie par J.Authier-Revuz comme La figure par laquelle un nonciateur, rflexivement, double le dire dune unit dune explicitation univosante du sens de cette unit dans son dire, constitue en soi une rupture du qui va de soi de UN des mots et de leur sens dans le dire. Choisir en un point une unit X, par rapport aux autres units du paradigme envisageable en ce point de la chane, ici ne suffit pas : il faut, en plus, fixer le sens quelle y reoit par rapport aux autres sens (polysmie) voire aux autres mots (paronymie, omonymie,) susceptibles de jouer en ce fragment X du dire. prendre la peine ainsi de spcifier le sens dun lment X, lnonciateur tmoigne de la potencialit non pas en langue mais bien dans ses mots hic et nunc, en contexte, dun sens quil y rencontre , et dont il faut effectivement protger son dire .(Authier-Revuz, 1994 :92). Les marqueurs typographiques de lautonymie sont virgule, guillemets, parenthses, tiret, italiques, deux points. Outre les signes typographiques, il y a dautres moyens dans le discours que J. Authier-Revuz (1995a) classe comme les non-concidences du dire: 1) les non-concidences dans linterlocution (quand il y a une variation entre les partenaires de lnonciation; ex. ce que je veux dire)
212

2) les non-concidences du discours lui-mme (quand un autre discours est introduit par lnonciateur, ex. comme dit X) 3 ) les non-concidences entre les mots et les choses (quand les mots employs ne corrspondent pas exactement la ralit, ex. ce quil faut appeler X) 4) les non-concidences des mots eux-mmes (quand lnonciateur est prsent au fait que le sens des mots est quivoque, ex. tous sens du mot, littralement). Parmi les types de modalisation autonymique, on citera premirement ceux o on utilise un verbe dicendi , le plus souvent cest le verbe dire, mais aussi appeler, nommer, dsigner employes aux diffrents temps, la premire ou la troisime personne, dans la majorit des cas. Une des possibilits de la ralisation de la modalisation est lemploi dune subordonne circonstantielle comparative. Cest une forme explicite mtalinguistique compose de comme + verbe dicendi + SN sujet qui fait rfrence au parler spcifique : 1) dune personne prcise et, dans ce cas, on emploi un nom propre ; 2) dune communaut socio-professionnelle qui est mentionne ; 3) dune communaut nationale ou locale cite.
Ex. Il devrait tre court, lentretien, puisquen principe nous sommes tous daccord. Mais ds que le notaire sengage dans le dtail, mes contractants se rveillent et, chacun la dimension de sa gueule (comme dit une expression locale) fait son brochet. (Bazin, 1979 : 410) (Les italiques appartiennent lauteur)

Dans lexemple cit, le fragment glossateur pris entre parenthses (comme dit une expression locale) prcde dans la chane parle le fragment glos fait son brochet et reprsente un commentaire mtalinguistique amen marquer dans le discours de lnonciateur (auteur) la prsence du dj dit des autres discours propres dans ce cas une communaut locale. De cette faon,
les faits de figement se trouvent renvoys au dj-dit et souvent dit dans dautres discours, cest--dire comme faits relevant du dialogisme et de linterdiscursivit : le X fig est saisi comme strotype, clich, dans sa dimension de prfabriqu relativement au discours en train de se faire qui lemprunte, le reoit, le subit (Authier Revuz,1995b : 19).

La reprsentation mta-nonciative du syntagme fig fait son brochet joue ici le rle de lexplicitation du caractre consacr, convenu de cet lment et, par consquent, impose le parcours interprtatif qui actualise le sens locutionnel, idiomatique, non compositionnel. Dans le fragment cit ci-dessus on constate lemploi de trois lments autonymiques : deux lments typographiques parenthses et italiques et une forme explicite de nonconcidence du discours lui-mme. La glose faisant rfrence au parler spcifique dune communaut peut tre plus longue, ayant caractre dune explicitation o sont utiliss les squences glossatrices spares du mot ou du syntagme glos par par une expression caractre mtalinguistique contenant les marqueurs utiliss moins souvent que les verbes cits ci-dessus. Dans cette squence, le locuteur apporte un supplment d'information mtalinguistique sur les habitudes de la communaut dont il parle. De plus, le mot ou le syntagme glos est mis en vidence par les signes typographiques comme par exemple, les italiques :
Ex. Cependant, une fois la prire du soir expdie, linsouciance naturelle des enfants repris le dessus, notre pre se drida et consentit mme faire le pont. Cette expression, propre au jargon familial, peut se traduire par le verbe pronominal se promener, avec une nuance de va-etvient. La grande alle des platanes, en effet, bifurque devant le manoir et descend jusqu la 213

rivire, quelle traverse sur un pont solennel.(Bazin, 1979: 68. Les italiques appartenant lauteur)

Un autre type de reprsentation mta-nonciative dun syntagme fig comme prfabriqu est reprsent par un commentaire qui porte sur un lment de lunit phrasologique. Parmi les cas que nous avons relevs du corpus examin, nous pouvons proposer les exemples suivants :
Ex. Lducation en vase clos en ciboire, dira Frdie ne permettait aucune frquentation dangereuse. (Bazin, 1979 : 93). Ex. A midi, nous djeunions sur lherbe, aux portes du village. Mme Rezeau nous a pourvu doeufs durs, de salade de haricots et de pommes de terre en robe de chambre (je proteste au passage; on devrait dire : pomme de terre en robe des champs). (Bazin, 1979 : 85) Ex. Voil lge, dit mr, o lon compte ses fruits. (Bazin, 1979 : 340).

Dans le premier exemple le commentaire mta-nonciatif est fait sur le mode de dire standard qui, en contexte donn, prsente un dfaut pouvant tre corrig par la substitution dun lment qui permettrait la meillleure concidence entre les mots et les choses en citant la faon de dire dune tierce personne(Fredie) voque par lnonciateur. La substitution du composant de lexpression fige vase clos par le paronyme exig, impos par le contexte ciboire cest--dire vase sacr en forme de coupe o lon conserve les hosties consacres pour la communion fait allusion aux pratiques religieuses dominantes dans le systme de lducation de la famille en question et savre mieux appropri au contexte. Comme signes typographiques de la glose on voque les tirets. Quant au deuxime exemple, dans ce cas la substitution dun lment est dicte par la relation entre le segment glos et celui glossateur qui est une relation de prfrence, de correction dune forme envisage par lnonciateur comme incorrecte. Lnonc mtalinguistique pris entre les parenthses traduit lattitude de lnonciateur face son propre dire - je proteste au passage et contient le marqueur la forme impersonnelle on devrait dire. En ce qui concerne le troisime exemple, nous pouvons constat dans ce cas-ci une dislocation du syntagme fige par le verbe dire qui joue le rle du commentaire mtanonciatif faisant rfrence au caractre commun , habituel dun lment du discours rpt. Cette dislocation permet, son tour, lindexation du mot fruits sur lisotopie dveloppement humain et son interprtation en tant que ralisations . Vu le fait que les syntagme figs sont les units de seconde nomination, cest--dire sont susceptibles de deux lectures - compositionnelle et non-compositionnelle, les tournures mta-nonciatives servent fixer le sens dune unit phrasologique dans le discours. Le moyen trs frquemment employ pour fixer le sens selon J.Authiez -Revuz est - X, au sens p, dont une des modalits est la paraphrase par une expression complexe(substituable ou non syntaxiquement X) situ au strict plan du mot ou celui du rfrent .
Ex. Voici linspecteur gnral qui vous reoit dans un bureau du Neuvime, fort loign du palace de sa Maison mre. Il sagit pour lui demployer, cest--dire dexploiter quiconque, de presser le citron. (Bazin, 1979: 220).

Lexplicitation faite par lauteur pour prciser le sens quil attribue au verbe employer dans ce contexte, contient le syntagme libre exploiter quiconque qui, non seulement fixe
214

le sens de llment X(employer), mais sert, en mme temps, dquivalent non phrasologique et, donc, de dfinition pour le syntagme fig presser le citron qui, dun ct, joue le rle dexplicitant glossateur pour le verbe employer en tant que synonyme idiomatique et, dautre ct, est lui mme explicit par les lments prposs. Les units phrasologiques de ce type, cest--dire les idiomes, ont souvent un homonyme libre et ce sont le contexte et la situation qui permettent leur dsambigusation dont lun des moyens, comme le prouve cet exemple, est le recours aux procds mta-nonciatifs. Lautre type de commentaire mta-nonciatif propre aux units phrasologiques consiste en ce que lnonciateur en mettant laccent sur la spcificit du double sens de lunit phrasologique, de sa plurivocit, prcise par lintermdiaire de la glose que lexpression doit tre comprise soit : 1. un des sens existant (le sens choisi tant mis en vidence par la glose): a) au sens idiomatique (locutionnel) et pas au sens littral (compositionnel) dans un contexte qui laisse la place lquivoque : X au sens q, et pas au sens p :
Ex. Tout beau ! Il ne sagissait point dadmirer Folcoche... Cette mauvaise pente et nous conduits jusquo? Par bonheur, la rpression continuait. Fine comparut, elle aussi, et se fit savonner la tte(au figur, car, au propre, la chose ne lui est jamais arrive). (Bazin, 1979 : 60).

Lanalyse de cet exemple montre que dans le chemin dominant dinterprtation du sens idiomatique par le contexte, le commentaire mta-nonciatif fait par lnonciateur mne dcouvrir et rveiller le sens littral en sommeil , selon lexpression de J. AuthierRevuz. Cest le cas de lexemple o le syntagme savonner la tte qqn. qui est employ dans une construction causative doit tre interprt au sens idiomatique ce quimplique la prsence du mot rpression servant dinterprtant et le commentaire au figur , tandis que la suite de la glose car, au propre, la chose ne lui est jamais arrive entrane linterprtation compositionnelle du syntagme avec lapparition du second parcours interptatif o les lments de la structure acquirent leur libert et, ainsi dverrouills selon le terme de J.Durandeaux, conduisent lexistence du second sens qui se superpose au premier en dfigeant lexpression donne, ce qui est rejet dans ce contexte par lnonciateur qui, par lintermdiaire de la glose, donne la prfrence linterprtation noncompositionnelle. b) au sens littral(compositionnel) : X au sens p:
Ex. . Elle fut porte en terre, laeule, au troisime jour : porte au sens propre, bras, par quatre fermiers. (Bazin, 1979 : 472).

La glose qui a comme objet de commentaire un lment de la structure prfabrique et fige porter en terre fait surgir le sens littral soutenu par les lments du contexte immdiat bras, par quatre fermiers qui concurrence en contexte plus large le sens idiomatique de lexpression - enterrer ou plutt le compte en prcisant la faon dont laeule fut enterre . A cet gard J.Authier- Revuz mentionne que relativement au sens q locutionnel, la glose au sens p compositionnel nest pas univoque. Cest interprtativement, selon les contextes, et de faon non discrte, quon comprendra au sens p : - soit 1) comme seulement au sens p et donc pas au sens q; - soit 2) comme aussi au sens p, en plus du sens q, le sens q locutionnel, vident, ntant pas ici refus en soi par la glose daffirmation du sens p, mais rcus comme sens unique,
215

tenu en lisire si lon veut pour faire de la place lautre sens p. (Authier- Revuz , 1995b : 24) Dans notre exemple cest le deuxime type o le sens locutionnel grce la glose, fait de la place a celui compositionnel qui ajoute des informations en plus. 2. dans les deux sens : a) au sens littral et au sens idiomatique;
Ex. Hier Melbourne il (Lendl) a eu chaud, trs chaud(au sens propre comme au sens figur) Radio emon 1.27.1.89 ( exemple emprunt J.Authier-Revuz)

b) dans les deux sens idiomatiques propres aux diffrents registres de la langue :
Ex. Puis aussitt : Elle la sec, quand mme, Babouchka. Je le fais taire, mais il a raison, Babouchka, surnomme ainsi de la veille, parce que selon Aubin elle devait habiter une Sibrie, la grand-mre, pour nous battre si froid... Babouchka la sec, en effet. Dans les deux sens : largot et le franais, qui cette fois se compltent. Pas une larme, mais une tristesse de pierre qui lui enfonce la tte entre les paules. Ceux qui lont prcde ne laimaient gure et cest le vide maintenant au-dessus delle qui devient la plus proche cliente pour lacte de dcs. Ceux qui la suivent ne lui offrent rien de mieux : nulle chaleur, nulle consolation. (p.356 . Italiques de lauteur).

Daprs le dictionnaire Le Petit Robert lavoir sec - prouver une vive contrarit, une dception, un agacement , alors quen argot lavoir sec rsister, tenir bon . Ainsi les deux sens sactualisent dans ce fragment tant les deux adquats au contexte : le sens de rsister est soutenu par les lments tels que une larme, tristesse de pierre , alors que le sens prouver une vive contrarit sappuie sur les phrases suivantes du contexte Ceux qui lont prcde ne laimaient gure et cest le vide maintenant au-dessus delle qui devient la plus proche cliente pour lacte de dcs. Ceux qui la suivent ne lui offrent rien de mieux : nulle chaleur, nulle consolation. En ce qui concerne les noncs autonymiques signals seulement par les signes typographiques, nous pouvons proposer comme illustration lexemple suivant o les mots et les expressions qui sont marqus par les italiques traduisent le cas de non-concidence des mots eux-mmes :
Ex. Mlle Lion dut sen aller comme une voleuse. Nous ne fmes pas autoriss lui faire nos adieux. Mais le lendemain de son dpart nous tions autoriss gratter les alles du parc. - Au lieu de gaspiller vos forces en jeux stupides, vous vous amuserez dsormais dune manire utile. Cropette ratissera. Frdie et Brasse-Bouillon gratteront. [...] Ltonnement des fermiers, leurs sourire nous taient insupportables. Madeleine, de La Vergeraie, revenant de lcole, nen croyait pas ses yeux. -Voil-ti pas que ces messieurs grattent leurs alles et venues, prsent! (Bazin, 1979 : 41) (Les italiques appartenant lauteur).

Les italiques du mot autoriss signalent que ce terme ne doit pas tre interprt dans son sens usuel, attest dans les dictionnaires permettre qui sactualise pendant son premier emploi dans cette situation de communicaton et obligent ainsi le lecteur chercher une autre interprtation, une autre signification pour ce mot dans le contexte donn, celle de obligs ou forcs exig par le discours direct qui suit. Le mme procd de nonconcidence est observ dans le cas de lemploi de lexpression alles et venues ayant daprs
216

le DEL le sens fait daller, de marcher dans diffrentes directions (inverses ou non); dmarches . Les marqueurs typographiques attirent lattention du lecteur sur ce groupe de mots en signalant quil ne doit pas tre interpt au sens connu, mais quil sagit, dans ce contexte, dun jeu de mots qui dfige lexpression en question attribuant un autre sens, celui de chemin bord darbres, de verdure dans un jardin, dans un parc llment alles dict par le contexte et surtout par le syntagme gratter les alles du parc et traduisent, par consquent, lhumour du locuteur qui utilise lexpression des fins ironiques dans cette situation.
Ex. La rponse jaillit du fond de ce gosier o tressaille le grain de raisin de la luette. Adieu Bb, vendange est faite! (Bazin, 1979 : 305). (Italiques de lauteur)

Un autre signe typographique souvent utilis pour lautonymie sont les guillemets en forme de chevrons qui eux-aussi signalent au lecteur que lexpression mise ainsi en vidence na pas le sens habituel dans le contexte en question :
Ex. Il est plus facile de se moquer dun vivant que dun mort. Je me suis gauss, nagure, de la vnration dont la famille entourait sa brosse reluire et je ne vais certainement pas changer de camp. Mais si les respectueux passent du ct des rieurs, je prfre ne plus tre ni lun ni lautre. (Bazin, 1979 : 183)

Daprs Le Petit Robert manier la brosse reluire, passer la brosse signifie tre servilement flatteur . Le premier constat quon peut faire en observant le fonctionnement de ce syntagme en contexte est que lexpression se prsente en forme elliptique o llment verbal est omis. De plus, le contexte immdiat, aussi bien que celui plus large ne permet pas linterpter dans son sens habituel ce que signalent galement les chevrons. Le fait que lexpression na gard que la partie nominale qui est prise par lnonciateur entre les guillemets exige de la part du lecteur une attention particulire et un effort supplmentaire pour aboutir une comprhension /interptation de cette unit en contexte. Il est ncessaire de recourir aux lments du contexte qui prcdent le fragment (lOncle, avec un grand O pour le diffrencier des nombreux autres, cest Ren Rezeau, cela va de soi; le dfunt; un mort) et aux lments du texte qui suivent ( vieux crabe ; loncle, lacadmicien) pour comprendre que sa brosse reluire ici est cet homme dfunt lgard duquel la famille avait cette attitude servilement flatteuse et montrait de la vnration. De cette faon, sa brosse reluire veut dire sa fiert , la personne qui fait sa gloire, son orgueil , le sujet de lattitude servilement flatteuse car Ren Rezeau ntait pas nimporte qui, mais un acadmicien et, cest pour cette raison que la famille avait par rapport lui ce comportement respectueux. Donc, on constate ici, dun ct, le processus de dfigement de lexpression provoqu par lomission dun lment, ce qui porte attente la structure de lunit phrasologique qui est fixe et fige syntaxiquement, et dautre ct, notre avis, il y a un refigement et une remotivation des lments rests, par lacquisition dune nouvelle signification sous linfluence des conditions daccueil en contexte :
Ex. Cest lui la brosse reluire de la famille , cest lui le grand homme, n trop tard pour sengager dans les zouaves pontificaux, mort trop tt pour connatre les saints triomphes du M.R.P[...].(Bazin, 1979 : 23)

217

En conclusion, si on examine le comportement des units phrasologiques dans le discours, on observe quil se caractrise par un grand dynamisme qui donne naissance plusieurs modles parmi lesquels ceux obtenus par les diffrents procds autonymiques qui modifient avant tout le ct smantique et parfois la structure de ces units mettant en relief leur plurivocit, leur complexit smantique et structurelle et le fait que ces expressions appartiennent la fois la langue et la parole ce que souligne dans ces recherches le clbre linguiste suisse qui reconnat, outre lusage collectif dans la formation de ces phnomnes, la crativit et la libert individuelle des usagers : Ces tours ne peuvent pas tre improviss, ils sont fournis par la tradition. Mais il faut reconnatre que dans le domaine du syntagme il ny a pas de limite tranche entre le fait de langue, marque de lusage collectif et le fait de parole, qui dpend de la libert individuelle. Dans une foule de cas, il est impossible de classer une combinaison dunits, parce que lun et lautre facteurs ont concouru la produire, et dans des proportions quil est impossible de dlimiter (Saussure, 1996 : 172-173). Ces deux facteurs qui ont contribu la gnse de ces units, continuent influencer leur fonctionnement dans le discours conditionnant leur comportement dynamique qui se traduit par la possibilit du fonctionnement des expressions et locutions aussi bien sous leur forme canonique que sous plusieurs variantes plus ou moins modifies ou dfiges. REFERINE BIBLIOGRAFICE
Authier-Revuz, J., (1994). Lnonciateur glosateur de ses mots : explicitation et interprtation, in Langue franaise, Vol. 103, n.1, Le lexique construire linterprtation, pp. 91-102. disponible sur http://www.persee.fr Authier-Revuz, J. ( 1995a). Ces mots qui ne vont pas de soi Boucles rflxives et non-concedences du dire, Paris, Larousse. Authier-Revuz, J., (1995b). Mta-nonciation et (d)figement : le prefabriqu et limprvu du fire. In Cahier du Franais Contemporain, La Locution en discours, n.2, dcembre 1995, pp.17-19. Bazin, Herv (1979). La famille Rezeau. Moscou : ditions du Progrs. Rey, A et Chartreau, Sophie (1993). Dictionnaire des Expressions et Locutions. Paris : Le Robert. Saussure, Ferdinand de (1996) Cours de linguistique Gnrale. ditions Payot. Paris

REZUMAT
CREAREA DE MODELE STRUCURALE SI SEMANTICE ALE UNITATILOR FRAZEOLOGICE IN CONTEXT
In ultimele decenii unitatile lexicale au fost descrise statistic asa cum apar in sursele lexicografice. In prezent, tot mai multi lingvisti subliniaza importanta aspectului lor dinamic urmarindu-se actualizarea structurilor frazeologice in vorbire. Prezentul studiu este o analiza a functiei diferitelor tipuri de unitati frazeologice (colocatii, expressii, idiomuri) in texte literare, cu precadere cazurile in care ele devin obiectul activitatii metalingvistice a autorului. Acest studiu cuprinde tehnici metalingvistice utilizate de autor-glosator incepand cu unele tipuri de autonimie realizate cu ajutorul unor expresii metapropozitii si incheind cu autonimia realizata prin folosirea unor semne specifice, ca ghilimelele sau caracterele italice. In acest text exista exemple in care comentariul meta-propozitiei nu numai ca traduce o anumita atitudine, dand frazeologiei un anumit inteles, dar sunt de asemenea relevate si modificarile care apar la nivelul limbii si vorbirii prin vocea multipla a fenomenului de frazeologie. Key words: autonymy, meta-lingvistic activity, phraseologie, meaning, modification..

218

Casia ZAHARIA Universitatea Al.I.Cuza, Iai

VALENZ UND LOGISCHE WORTZUSAMMENHNGE IN KOMPOSITA


1 Prambel Der nominale Stil von Fachtexten stellt die bersetzer vor einem oft schwer lsbarem Problem: die bermittlung der durch zusammengesetzte Wrter benannten Termini. Die verschiedenen Wissenschaften neigen unterschiedlich zur Terminusbildung. Wir wollen keine Hierarchie aufstellen, glauben aber, dass technische Texte in dieser Hinsicht wohl den ersten Platz einnehmen drften. Die komplexe technische Terminologie in die Fremdsprache zu bersetzen (hier gehen wir von der Ausgangssprache Deutsch und der Zweitsprache Rumnisch aus), bedeutet u.a. auch ein gekonnter Umgang mit der Wortbildung in den zwei Sprachen. Aus terminologischer Hinsicht ist die Abgrenzung der Analyseeinheit "Wort" eine andere als in der gemeinsprachlichen Morphologie. Diese letztere arbeitet mit der "Wortform" als Abgrenzungskriterium, whrend man in die Beschreibungen und Typologien der Terminologie u.a. wort-quivalente Gren einschliet (wie z.B. das Mehrwortlexem/ die lexikalische Phrase).[1] Fr die rumnische Sprache ist das aus typologischen und bersetzungspraktischen Grnden besonders wichtig. Im Deutschen trgt die Zusammensetzung wesentlich zur Bildung von Termini, die neue Begriffe benennen, bei. Nicht alle Begriffe erreichen den Stand eines Fachbegriffs, manche haben lediglich eine firmeninterne Zirkulation oder werden nur von bestimmten anderen kleinen Fach-Gesellschaften verwendet. Andere wiederum erlangen durch wiederholten Usus den Grad "offizieller" Fachbegriffe und -termini. Da die Komposition ein beliebtes Wortbildungsmittel der deutschen (Fach)sprecher ist und die Struktur des Rumnischen solche Bildungen nur begrenzt zulsst, werden hier spezifische Schwierigkeiten im bersetzungsprozess registriert. Des weiteren sollen am Beispiel deutsch-rumnischer bersetzungsprobleme einge Schwierigkeiten hervorgehoben und Vorschlge zur Behebung solcher Probleme gebracht werden. 2 Exemplarische Darstellungen 2.1 Zusammensetzung vs. Wortgruppe Wir wollen zu erst den Fall betrachten, wo sich ein deutsches Fach-Kompositum durch ein einziges Wort bersetzen lsst, wie z.B. Brieftrger factor, Teppichboden mochet, Absperrmauer batardou, Wasserleitung apeduct, Flechtwerk cleionaj usw. Solche Situationen bilden aber einen Bruchteil des nominalen Wortschatzes. Es handelt sich dabei meistens um etablierte Fachwrter, die ber das Franzsische ins Rumnische Eingedrungen sind. Die berwltigende Mehrheit deutscher Komposita wird durch Wortgruppen wiedergegeben, die von zwei bis hin zu fnf-sechs oder auch mehr Wrter enthalten. Solange die Komposita in deutsch-rumnischen Fachwrterbchern registriert sind, hat der bersetzer keine groen Hrden zu berwinden. Problematisch wird es aber, wenn solche Termini im Wrterbuch, ja sogar im einsprachigen Wrterbuch nicht registriert sind.
219

Das ist eine Realitt mit der der bersetzer tglich konfrontiert wird. Da bersetzer meistens zwei Fremdsprachen beherrschen, gehen sie den Umweg ber andere Wrterbcher, einen Weg, der leider auch nicht immer nhere Erklrungen mit sich bringt. Diese Situation entspringt der Tatsache, dass Wrterbcher (auch online-Wrterbcher) dem Stand der Technik hinterherlaufen. Es wre auch unmglich, alle Komposita in ein Wrterbuch aufzunehmen, um so mehr der Kreativitt auf dem Gebiet der Zusammensetzung kaum Grenzen gesetzt werden knnen. Die hohe Produktivitt der Zusammensetzungen animiert den bersetzer selbst rumnische Wortgruppen zu bilden. Dazu muss er das deutsche Kompositum zerlegen, um die logischen Beziehungen zwischen den einzelnen Morphemen deutlich zu machen. Dieser Weg stellt sich manchmal als Gratweg dar, solange die Wahl der Wortgruppen-Komponente und womglich noch die Auswahl einer von mehreren quivalenten vom Sprach- und Fachwissen des bersetzers abhngen. Wortgruppen sind nur bedingt Mehrwortlexeme (wie im Falle des terminologischen Phraseologismus). Sonst werden Wortgruppen nicht als ein Terminus, als eine lexikalische Einheit von den rumnischen Fachleuten gehandhabt. Diese Tatsache bringt erhebliche Schwierigkeiten mit sich, die der bersetzer zu bewltigen hat. Es wird sich herausstellen, dass die rumnische quivalenz in Fachtexten eines Fachgebiets variieren kann, whrend im Deutschen nur ein Fachbegriff mit nur einem Wort vorhanden ist. Der bersetzer bildet also eine brauchbare quivalente Wortgruppe, indem er, wie gerade angedeutet, das deutsche Kompositum zerlegt und die Beziehungen zwischen den einzelnen Morphemen hervorhebt. Er wird die im deutschen Wort implizit enthaltenen Informationen in Form von Informationseinheiten hinzufgen mssen. Wie oben schon erwhnt, bedeutet das ein gutes Sprach- und Fachwissen, ohne welches keine niveauvolle bersetzung zu Stande gebracht werden kann. 2.2 quivalenzschwierigkeiten auf dem Gebiet des Fachwortschatzes Auf einen weiteren Blick wird sich herausstellen, dass die im deutschen Wort enthaltenen logischen Wort-Zusammenhnge an Hand des Kontextes nicht immer sicher zu erkennen sind. Die weiter unten aufgefhrten Beispiele sollen die gngigsten quivalenzSchwierigkeiten auf dem Gebiet des Fachwortschatzes veranschaulichen[2]. Ein erster Aspekt betrifft die in den rumnischen Wortgruppen enthaltenen Prpositionen. Bekanntlicherweise knnen Prpositionen je nach Verwendungszusammenhang unterschiedliche Bedeutungen haben. Diese Erkenntnis allein reicht aber nicht aus, um beim bersetzen auf die adquate rumnische Prposition zu greifen. Das Beispielwort Wasserkhlung lsst gleich drei rumnische quivalente zu: rcire cu ap, rcire prin ap, rcirea apei. Es mssen zustzliche Beziehungen zwischen den Informationseinheiten herausgearbeitet werden: der bersetzer wird die logischen Zusammenhnge feststellen mssen, um zwischen den Situationen Khlung mittels Wasser, Khlung durch Wasser oder Khlung des Wassers die dem Original getreue Entsprechung zu whlen. Ein weiteres Beispiel: Abfallbeseitigung besagt sowohl das Wegschaffen wie auch das Beseitigen im Sinne von Eliminieren von Abfall. Dem zufolge wird man in der bersetzung zwischen eliminarea deeurilor und ndeprtarea deeurilor unterscheiden mssen. Im Falle des Kompositums Fliesenfuboden wird zwischen pardoseal dalat und pardoseal cu dale zu whlen sein. Hier gibt es ein stilistisches Problem und das Einfhlvermgen des bersetzers bezogen auf den Stil des gesamten Textes und die Adressatengruppe wird ausschlaggebend sein.
220

Je mehr Informationseinheiten (Prpositionen, Kasus, Aspekt etc.) eines Kompositums nicht explizit ausgedrckt werden und je lnger dieses Wort ist, um so mehr muss der bersetzer in das zusammengesetzte Wort hineininterpretieren. Dass dabei auch Fehlinterpretationen entstehen knnen, ist natrlich nicht auszuschlieen. So muss er unbedingt wissen, dass das Wort Spendenbescheinigung implizit eine Information ber gewisse Vergnstigungen fr den Spender enthlt, sonst wrde er certificat de donaie statt certificat de deductibilitate fiscal bersetzen. Das Kompositum Rckrufaktion im Kontext der Schadensbehebung an verkauften Autos beinhaltet auch die Information der Gratuitt dieser Aktion. Dem rumnischen Nutzer muss das explizit zur Kenntnis gebracht werden, so dass die bersetzung retragere cu titlu gratuit lauten wird. Ein letztes Beispiel: Unter Umwelterziehung ist educaie cu privire la mediul nconjurtor zu verstehen und es ist nicht sicher, ob sich vielleicht eine Formulierungen wie educaie n materie de mediu nconjurtor, educaie de mediu, educaie pentru mediul nconjurtor durchsetzen wird, denn auer den Bemhungen von Linguisten und bersetzern (die die logischen Zusammenhnge solcher Komposita bzw. Wortgruppen analysieren) spielt auch der allgemeine Usus eine nicht zu unterschtzende Rolle in der Prgung verschiedener Neubildungen. Um die Bedeutung eines durch ein "kompaktiertes" Kompositum ausgedrckten Terminus in der Fremdsprache auszudrcken, werden ber die Interpretation ein oder mehrere Wrter hinzugefgt. Das Resultat diese Prozedur leidet unter einer gewissen Schwerflligkeit; der Begriff wird aber eindeutig genannt, was eigentlich das Wesentliche einer Fachbersetzung ist. Das heit, dass im Falle der Wegrationalisierung bestimmter Bestandteile im Rumnischen diese Teile vom bersetzer erkannt und ins Syntagma wieder eingefgt werden mssen: Wiederhohlungsrelais releu cu aciune repetat, Zapfenverbindung mbinare cu cep i bucea, Venturikanal canal debitmetric Venturi etc. Dazu solle man auch die Parallelsituation nennen, in der Komposita quasi redundant gebraucht/gebildet werden und sich (fast) unntig wiederholen. Eine (meist unter genauen Angabe von Mengen) Jahres-Durchsatzleistung ist nichts anderes als eine Jahresleistung bzw. ein Jahresdurchsatz. Der logische Wortzusammenhang sollte nicht unntig erschwert werden. Es gebraucht aber einer gewissen Erfahrung (vielleicht auch Routine), um solche Situationen unproblematisch zu lsen. Ein anderes Argument zur Reduzierung der Wortform ist die Tatsache, dass Wortgruppen Wortketten sind, deren berschaubarkeit gewhrt werden muss. So kommt es, dass die rumnische quivalenzvariante eine um eine oder mehrere Komponenten reduzierte Form hat, ohne dabei an Eindeutigkeit zu ben: Kabelfernseherbetreiber operator de cablu. Die Sprache ist ein lebendiger Organismus und macht Entwicklungen durch: Wrter erscheinen und geraten in Vergessenheit oder ndern ihre Bedeutungen das ist auch fr die fr Komposita stehenden Wortgruppen gltig. So vermerken wir z.B. Einsatztrupp(e) einerseits mit der lteren Bedeutung for de intervenie, um dann fore speciale und fore de aciune/intervenie rapid zu bedeuten. Der Weg zu diesen Bedeutungserweiterungen und -verschiebungen geht, wie ersichtlich, ber den Einbezug von unterschiedlichen Informationseinheiten. Das letzte Augenmerk sei auf die im Deutschen oft sehr langen Komposita gerichtet. In solchen Wrtern gibt es eine Flle von nicht explizit ausgedrckten Informationseinheiten. Das verfhrt manchen bersetzer zu Fehlinterpretationen. Als Beispiel diene das vom IdS gekrte Unwort des Jahres 2003 Arzneimittelausgabenbegrenzungsgesetz. Das Wort lsst sich wie folgt zerlegen: Gesetz zur Begrenzung der Ausgabe von Arzneimitteln. Um den stilistisch unglcklichen doppelten Genitiv zu vermeiden (legea limitrii eliberrii) sollte sich
221

die rumnische bersetzung einer der Rechtssprache typischen Formulierung (privind /cu privire la) bedienen: Legea privind/cu privire la limitarea eliberrii de medicamente. Schluss Es ist eine alltgliche Gegebenheit, dass der Fachbersetzer stndig mit Komposita konfrontiert wird. Er wird sie unter Rcksichtnahme des Kontextes verstehen, wenn er valenzbedingte und logischen Verknpfungen zwischen den Bestandteilen der Komposita wahrnimmt und korrekt interpretiert. Wenn keine Zusammenarbeit mit einem Fachmann mglich ist, sollte er eine eingehende Vorbereitung vornehmen, um sein Fachwissen zu erweitern. Und wir gehen natrlich auch davon aus, dass er auch ber ein gutes Sprachknnen und ein helles Sprachgespr verfgt. NOTE [1] Die linguistische Dimension der Terminologie bringt die Trennung zwischen dem semasiologischen Ansatz (der Benennung als Ausdrucksseite) und dem onomasiologischen Ansatz (dem Begriff als Inhaltsseite). [2] Einige der Beispiele richten sich nach Allignol 1998. BIBLIOGRAPHIE
ALLIGNOL, Claire: "Die zusammengesetzten Wrter: Eine Schwierigkeit bei der bersetzung technischer Fachtexte aus dem Deutschen ins Franzsiche". In Lebende Sprachen Nr. 2/98, 64-69. ARNTZ, Reiner/PICHT, Heribert/MAYER, Felix: Einfhrung in die Terminologiearbeit. Hildesheim/Zrich/New York: Georg Olms, 2002. Fachdienst Germanistik. Sprache und Literatur in der Kritik deutschsprachiger Zeitungen. Nr. 2/2003. LAUREN, Christer/MYKING, Johan/PICHT, Heribert: Terminologie unter der Lupe. Wien: TermNet, 1998.

RSUM.
VALENCE ET LIENS LOGIQUES DANS LES MOTS COMPOSS Le traducteur rencontre chaque jour le problme des mots composs. Il les comprendra en tenant compte du contexte quand il veut interprter correctement ces locutions qui sont imposes par la valence. Cet article a comme point de dpart la matrise exceptionnelle de la langue et un certain sens linguistique. Mots cls : mots composs, valence, termes de spcialit, signification.

222

LEXIC I CULTUR
VOCABULARY AND CULTURE LEXIQUE ET CULTURE

223

224

Simona ANTOFI, Universitatea Dunrea de Jos din Galai

PARATOPIE, ENUNARE I PERSONAJE N PIESA LAILEI RIPOLL, FIERE


ncercnd s mpace, printr-un compromis reciproc avantajos, perspectiva sociologic asupra operei literare i specificul acesteia, ireductibil, n ultim instan, la o determinare strict printr-o spaio-temporalitate istoricete databil, Dominique Maingueneau continu, de fapt, o mai veche preocupare pentru ceea ce numea, la un moment dat, contextul operei literare. [1] Aplecarea sociologizant este bine temperat n amplul studiu intitulat DISCURSUL LITERAR. PARATOPIE I SCEN DE ENUNARE [2], pornindu-se n mod just de la natura special a universului ficional pe care orice text literar l produce, situat nici nluntrul, nici n afara a ceea ce n mod convenional numim, n acord cu o paradigm mental comun, realitate. Pe de alt parte, autonomia absolut a esteticului este la rndul ei amendat, autorul evideniind impactul greu de neglijat al acelui spirit al veacului specific epocii n care un scriitor se formeaz, spiritual i intelectual, i creeaz. Tribul literar [3] cruia scriitorul i aparine, de la care se revendic, prin care se autodefinete sau prin refuzul cruia se autoidentific orgolios se transfer, printr-un proces de atribuire paratopic mai mult sau mai puin contient, acelui non-locus pe care orice bucat de literatur bun l instituie, instituindu-se, totodat, pe ea nsi. n termenii lui Maingueneau, Creaia i trage astfel seva de pretutindeni: att din paratopia omului de rnd, care refuz poziia pe care gsete de cuviin s i-o impun o lume condus de nobilime, ct i din paratopia nobilului care nu se simte n largul su n aceast lume de burghezi. Ea i trage seva i dintr-o retragere metodic, ritualizat, din lume, i din efortul permanent de a se integra n ea. [4] Privind lucrurile din alt punct de vedere, procesul de comunicare implic o situaie cu totul aparte, n cazul literaturii. ntr-un articol succint [5], Anca Cosceanu propune o serie de repere semiotice valabile pentru conceptul de enunare, grupate n trei categorii ce se constituie ntr-o ierarhie a procesului nsui: instanele enuniative, enunarea, ca operaie de punere n discurs, i enunarea enunat, respectiv urmele enunrii n enun. Subiectul enunrii este, din unghi semiotic, un construct textual elaborat n funcie de datele axei actorializarespaializaretemporalizare. Punerea n discurs presupune asumarea rolurilor actaniale ca roluri reale, n actul de comunicare respectiv, neles drept activitate intersubiectiv (relaional, actanial) exersat n comun de partenerii actului de comunicare, definii astfel drept colocutori. [6] Anca Cosceanu mai adaug punerea n scen impactul contextului semiotic asupra interpretrii actului de enunare. Este vorba despre intenia enuniatorului de a-i elabora o figur corelativ rolului (pretins ca) asumat. [7] Pentru Charaudeau, punerea n scen implic o distincie fin ntre un spaiu extern i un spaiu intern, cel din urm, prin instanele sale, antrennd o scenografie specific. Observaia aceasta este cu att mai util cu ct sesizeaz diferena dintre imaginile construite i cele reale ale protagonitilor limage que le sujet parlant construit de luimme et de sa destination travers son discours, [...] de sa manire de dfinir le cadre spatio-temporel de sa parole, bref, de sa manire dinstaller la relation verbale [...]. Mai mult, spaiul extern asociaz parteneri posesori ai unor identiti (sociale) relativ stabile, ntrun cadru spaio-temporal, cu un gen discursiv anume). [8]
225

Situaia de enunare, cum o denumete Maingueneau, are o variant exterioar, a crei analiz revine perspectivei sociologice asupra literaturii, i una interioar. n acest caz, autorul prefer formula scen de enunare, posibil a fi aproximat prin situaia pe care cuvntul pretinde a o defini prin cadrul pe care ea l arat (n sens pragmatic) chiar n momentul n care se desfoar. [9] Jocul subtil ntre un nluntru paratopic, ntruct este literar, i un n afar mereu pe punctul de a deveni nluntru leag epoca topografia i cronografia din care se dezvolt enunarea de cronotopul intern al operei, produs al acesteia i, totodat, ansamblu de strategii discursive menite a (re)constitui o lume-nelume, real, cel puin n punctul de plecare, i definitiv fantasmatic, o alternativ privilegiat la realitate, protejat, prin coerena ei superioar, de micarea haotic a vieii. [10] n cazul discursului teatral, lucrurile se complic i mai mult, din pricina dublei enunri i a dublei situaii de enunare. [11] De asemenea, ceea ce Anne Ubersfeld numete scriptor al textului instan creia i asociaz i autorul are o dubl orientare i funcionalitate enuniativ: i se pot atribui didascaliile dar i enunurile - replici performate de personaje. Ambele instane enuniatoare, scriptorul i personajele, i mpart sau i disput dreptul de proprietate asupra replicilor.[12] n ceea ce-l privete, Maingueneau adopt conceptul de arhi-enuniator al lui M. Issacharoff, purttor al ideologiei prioritar literare a piesei de teatru, creia i se pot subordona aspecte etice, politice, sociale etc. Acest arhi-enuniator este o persoan distinct de scriitor, care i asum responsabilitatea reelei conflictuale a poziiilor enuniative. Punctul su de vedere, diferit de opiniile personajelor deasupra crora graviteaz, este un element care rezult din relaionarea acestora. [13] i, n fine, existena simultan a variantei scrise a replicilor, i a celei performate de ctre actori, simultaneitatea n virtual a trei situaii de enunare diferite - actul care leag autorul de un public virtual, actul care leag regizorul de un public specific, actul care leag personajul de un alt personaj [14] repun mereu n discuie ncrctura paratopic a textului. Subiect deosebit de fertil pentru problematica enunrii literare i a paratopiei, piesa Lailei Ripoll, ATRA BILIS (FIERE) a fost scris pentru trei actori ai teatrului Micomicon, de la Madrid, n cadrul cruia autoarea nsi activeaz: Mariano Llorente, Jose Luis Patio i Yiyo Alonso. Personajele Nazaria, Aurorita i Daria sunt gndite i construite pentru ei, pe msura lor. Mamele i bunicile lor au avut o mare contribuie n comportamentul celor trei btrne. Fizicul actorilor a influenat decisiv descrierea personajelor, motiv pentru care unele aluzii la anumite trsturi fizice pot fi schimbate n funcie de actorii sau actriele care interpreteaz piesa. Personajul Ulpiana este creat aproape n totalitate dup bunicile mele, dar i dup modelul povetilor scrise de Marcos Leon despre Isidra, o femeie extraordinar din Estremera del Tajo. Conform explicaiilor Lailei Ripoll, Aurori se exprim prin cntece deoarece cultura ei este rural i feminin. Ulpiana, biata de ea, [...], trebuie s apeleze la intar i la phrelul de anason de Maimu [un rachiu foarte popular i ieftin]. n timpul reprezentaiilor a trecut de la a fi o persoan voinic la o gluc, un gndac, sau un vampir, n funcie de actorul care a reprezentat-o. Nazaria i Daria sunt ca Joan Crawford i Bette Davis pstrnd proporiile [] sau btrnele care beau ciocolat cu episcopul n tablourile lui Gutierrez Solana, sau fraii Hernandez i Fernandez de Herge, care nu puteau tri unul fr cellalt [15] Piesa menionat [16] construiete un spaiu - timp al conflictului de natur intern i extern prin intermediul celor patru personaje feminine prezentate, Nazaria, Daria i Aurori surori, la care se adaug servitoarea Ulpiana. Ele i disput, n ordinea realului ficional, pe unicul brbat din pies, deja mort, n sicriu i n ateptarea ceremoniei funerare, o
226

motenire i o poziie social superioar mediei. Pe plan interior, toate cele patru femei ascund fie o istorie veche, dar nc vie, fie o dorin puternic de a parveni, lund locul uneia sau al alteia dintre celelalte femei, ori de a sparge ierarhia prestabilit printr-un act de revolt camuflat, cu urmri grave. Stpna de la conac i soia privilegiat a defunctului, Nazaria mimeaz de ceva vreme paralizia picioarelor, exploatnd-o pe cea de a doua sor, Daria, obligat s o poarte n spinare mereu i s o ajute la cele mai mrunte nevoi. ntre Nazaria i Daria exist un conflict deschis, asezonat cu ruti i cu insulte, devenit modus vivendi pentru amndou. Prima o acuz pe cea de-a doua de o rutate fr limite, iar Daria pozeaz n victima care-i duce crucea cu umilin, spernd n rsplata cuvenit celor smerii. Aurori ntruchipeaz personajul tip al nebunului care spune marile adevruri sub protecia lipsei de discernmnt. Btrn i ea, Aurori se afl parc dintotdeauna n grija Ulpianei, slujitoarea devotat de care o leag o afeciune aparte. Dac Nazaria se preface c este oloag, Daria este cea care a slbit osia trsurii surorii ei mai mari, provocnd accidentul de pe urma cruia este silit s-i care mereu sora n spate. Iar Aurori, care a avut un copil, mort n fa, posibil ca urmare a interveniei criminale a Dariei, a trit cu rposatul so al Nazariei o poveste de dragoste secret. n ceea ce o privete pe Ulpiana, ea hotrte s le otrveasc pe cele trei surori, inclusiv pe Aurori, pentru a deveni stpna de la conac i a compensa, astfel, o via de lipsuri i de umiline. n ordine paratopic, toate cele trei femei aparin mediului rural, s-au nscut i triesc ntrun col uitat de lume, care poate fi un stuc obscur din Spania sau din orice alt ar. Nendoielnic, exist diferene culturale specifice, componente care separ radical indivizii, n funcie de orizontul cultural cruia i aparin; totui, cnd este vorba despre sat, dou coordonate se impun, indiferent de zon geografic sau moment istoric, n spe filonul religios i componenta folcloric. [17] Spaiul rural gzduiete pcate i aspiraii general umane, o iubire interzis i intenii criminale, un posibil infanticid i nebunie. Excesul care dirijeaz ntreg comportamentul celor patru femei, prezena constant, n cadrul scenografiei, a sicriului i a brbatului mort, aduc o not de tragic n aceast lume a maatriarhatului care i-a pierdut motivaia fundamental. Nazaria este stearp, copilul Auroritei moare, Daria i Ulpiana sunt nemritate i toate patru sunt btrne, nvechite n ura lor comun. Poate c sectuit de substan, dup atta vreme, sentimentul de ur s-ar cuveni asimilat cronotopului piesei, ntruct se regsete att n dispunerea scenografic a celor cteva elemeente de decor, impregnat n ntreaga atmosfer i nutrind-o, ct i n vorbele i n comportamentul celor patru femei. n mod paradoxal, ura le leag ntre ele i pe toate de brbatul mort, martor acum inert al tuturor dramelor care s-au consumat de-a lungul timpului, ntr-o familie cu prea multe femei. Piesa debuteaz cu un ansamblu generos de indicaii de scenografie i regie, n sensul unei paratopii revelatoare pentru natura raporturilor dintre personaje i pentru viziunea deloc optimist a autoarei asupra lumii. Semnele derizoriului i ale decrepitudinii abund, sunt nsoite de semne ale unei religioziti de faad i de marcatori axiologici i de subiectivitate ce arat att situarea ierarhic a personajelor ct i atitudinea enuniatorului primar fa de ele. [18] Semnificativ, ferestrele nchise semnaleaz grija teribil pentru aparene i pentru a pstra adnc ngropate toate frustrrile i dramele care ajung, totui, la suprafa prin replicile dure pe care surorile i le adreseaz, nainte de a rbufni ntr-o scen a dezvluirilor orchestrate cu mn sigur de ctre Aurori. Masca nebuniei folosise, n cazul surorii mai mici, la protejarea iubirii dintre ea i defunct i folosete nc o dat pentru a salva viaa tuturor, ea, Aurori, mpiedicnd otrvirea pus la cale de Ulpiana i eliminnd-o pe
227

slujitoare cu propriile ei arme. Odat pericolul real ndeprtat, ierarhia iniial se restabilete i acel status-quo de nceput, temporar ameninat, se reinstaleaz. Dac exist o identitate discursiv, respectiv un model identitar asociat unei instane intratextuale, atunci Nazaria, Daria, Aurori i Ulpiana se cosntituie, ca personaje ce triesc ntr-o paratopie stabil, general valabil n datele ei majore, prin discursurile proprii. Iat secvena n care, adunate n jurul sicriului, surorile i disput poziia ierarhic superioar: Nazaria: [...] E ora, i, cum eu sunt vduva ndurerat, ncep eu, c doar de-aia sunt vduva ndurerat. Sunt vduva ndurerat protagonist, aa c ncep eu, c de aia sunt vduva ndurerat. Cu grij! [19] Un contrapunct tragi-comic regleaz tensiunea dramatic indus nu prin prezena att de apropiat a morii, ci prin dialogul dintre Nazaria i Daria, respectiv sora cu aere de dictator i victima perpetu, preocupate fiecare s-i joace cu ct mai mult miestrie rolul. n ceea ce o privete pe Aurori, ea repet acelai cuvnt caca! pn la epuizare, risipind ultima umbr de evlavie a surorilor mai mari i ridiculiznd jocul bocetului ritual, pe dou voci. Rmas apoi singur cu rposatul, Nazaria cea plin de ur dialogheaz cu spiritul mortului, injuriindu-l fr reinere i dndu-i n vileag adevratele sentimente fa de Jos Rosario Antuez Valdivieso. [20] O scen similar, n care mtile cad, toate, scoate n eviden luciditatea aparte a Auroritei i rafinata cosntrucie n palimpsest a spaio temporalitii piesei. La primul nivel paratopic se afl, nendoielnic, satul i obiceiurile rigide care reglementeaz raporturile interumane, ierarhiile i sistemul de valori. La un al doilea nivel se afl dubla ipostaziere a celor paru femei, toate dispuse s-i asume o masc i un rol devenit aproape a doua natur. n compensare, adevrata natur a fiecreia face posibil existena a patru scene luntrice, sufocate de ur, ale cror reflexe ies la suprafa i pot ajunge s ia n stpnire, temporar, faa vizibil a lucrurilor. Iar la al treilea nivel se afl Aurori i Ulpiana, ambele capabile s pun n scen i s regizeze mici piese de teatru care pun n criz status-quo-ul, sau l salveaz. Ulpiana crede c a presrat arsenic pe bomboanele pentru priveghi din care toate surorile mnnc. Spaima de moarte prin care trec Nazaria i Daria, atunci cnd afl c moartea le pate, nu-i poate avea corespondentul dect n ura Auroritei, silit s-i consume dragostea pentru cumnatul ei n tcere, ca i suferina provocat de moartea copilului ei, ngropat de Daria, n mare secret, n pdure, de teama ruinii care s-ar fi abtutu asupra familiei de la conac. Regizndu-i cu abilitate microsceneta, personajul Aurori se bucur de prerogativele enuniatorului primar, capabil s manevreze celelalte personaje n virtutea unei intenii auctoriale anume, responsabil de construirea tensiunii dramatice n crescendo, pn la momentul dezvluirilor complete, dar i de posibilitatea de a purta ideologia major a piesei, funcie care i revine arhi-enuniatorului. Independent de voina - i de putina instanei auctoriale, a scriptorului autor care crede c i nelege i i stpnete personajele a se vedea afirmaiile Lailei Ripoll, n acest sens Aurori le distribuie pe celelalte trei femei n roluri precise, ca actori i spectatori fr voie ai propriei posibile mori. Piesa de teatru ad-hoc are o dubl miz: eliminarea necesar a Ulpianei i pedepsirea Dariei, pentru presupusa ucidere a copilului nou-nscut al surorii mai mici. [21] Demn de reinut este faptul c toat bucata de teatru n teatru se construiete n i prin cuvinte, n afara crora toat istoria i pierde consistena, credibilitatea i efectul. Aa se face c, dup consumarea ei, cele trei surori i reiau rolurile i mtile iniiale. Iar Ulpiana moare, otrvit cu oricioaica turnat n rachiul de anason de ctre Aurori, nu nainte de a-i fi
228

vrsat propria ur asupra Nazariei i a Dariei, nmrmurite. [22] Finalul piesei st sub semnul replicii Nazariei: Aici nu s-a ntmplat nimic [23], care ncheie istoria i las s cad cortina, simbolic, asupra ipostazelor pictate n venin i fiere ale eternului feminin. Ultimul cuvnt i revine instanei auctoriale decise, parc, s-i revendice autoritatea: ntuneric. [24] NOTE [1] Maingueneau, Dominique, LE CONTEXTE DE L'OEUVRE LITTRAIRE, Dunod, Paris, 1993
[2] Maingueneau, Dominique, DISCURSUL LITERAR. PARATOPIE I SCEN DE ENUNARE, Institutul European, Iai, 2007. Comentarii interesante asupra acestui studiu se regsesc la urmtoarele adrese: http://www.lecturesdugenre.fr/Lectures_du_genre_3/introduction.html http://www.lecturesdugenre.fr/Lectures_du_genre_3/litvan.html [3] Idem, p. 95 [4] Idem, p. 93 [5] Cosceanu, Anca, ENUNAREA REPERE SEMIOTICE, n STUDII I CERCETRI LINGVISTICE, nr. 6, 1987, p. 87 [6] Idem p. 75. V. i Maingueneau, Dominique, LES TERMES CLS DE LANALYSE DU DISCOURS, Seuil, Paris, 1996, pp. 36-37 [7] Cosceanu, Anca, art.cit., p. 75 [8] Apud Maingueneau, Dominique, LES TERMES CLS DE LANALYSE DU DISCOURS, pp. 37-38 [9] Apud Maingueneau, Dominique, DISCURSUL LITERAR. PARATOPIE I SCEN DE ENUNARE, p. 222 [10] Scenografia se coreleaz cu ideea conform creia situaia n cadrul creia opera se enun nu este un cadru prestabilit i fix; ceea ce este spus de text presupune o scen de vorbire determinat pe care textul trebuie s o valideze prin enunarea sa n Maingueneau, Dominique, DISCURSUL LITERAR. PARATOPIE I SCEN DE ENUNARE, p. 224 [11] Un autor se adreseaz unui public prin prezentarea unei piese i un numr de personaje dialogheaz ntr-un cadru enuniativ considerat autonom de reprezentarea ca atare a piesei - n Maingueneau, Dominique, PRAGMATIC PENTRU DISCURSUL LITERAR, Institutul European, 2007, Iai, p. 185 [12] Ubersfeld, Anne, TERMENII CHEIE AI ANALIZEI TEATRULUI, Institutul European, Iai, 1999, p. 37 [13] Maingueneau, Dominique, PRAGMATIC PENTRU DISCURSUL LITERAR, p. 186 [14] Idem, pp. 189 190 [15] http://iubiriotravite.blogspot.com/2010/06/laila-ripoll-despre-atra-bilis-iubiri.html [16] Iliescu-Gheorghiu, Ctlina (ed.), TEATRU CU VOCE DE FEMEIE, Fundaia Cultural Camil Petrescu prin Ed. Cheiron, Bucureti, 2008 [17] Antochi, Roxana Mihaela, ROLUL ELEMENTELOR CULTURALE N CONSTRUIREA UMORULUI: RESURSE FOLCLORICE I RELIGIOASE N TEXTUL DRAMATIC AL LAILEI RIPOLL, n Iliescu-Gheorghiu, Ctlina (ed.), TEATRU CU VOCE DE FEMEIE, ed. cit., p. 107 [18] Camera este imens, sumbr i apstoare n conacul vechi din stucul acela nensemnat. [...]. Unica podoab de pe perei o constituie cele trei ferestre, cu obloanele zvorte, i un tablou argintat reprezentnd Cina cea de Tain. [...]. Aezate n partea stng, cele trei surori psalmodiaz; sunt foarte btrne, au faa ca de pergament, tbcit i crpat de vreme. n privirea lor, se simte valul trecerii anilor. Poart fuste largi din stof groas, bluze ncheiate pn-n gt, al cu ciucuri, ciorapi i pantofi fr toc. [...]. Aerul ncepe s miroas a mort. n deprtare se aude ropotul ploii i ltratul cinilor. - Ripoll, Laila, op. cit., n Iliescu-Gheorghiu, Ctlina (ed.), TEATRU CU VOCE DE FEMEIE p. 129 [19] Idem, p. 133 [20] Nazaria: [...]. Toat viaa la fel. La toate alea pe ultimul loc, i, cnd e s treci n lumea celor drepi, tot mocit eti. i-e totuna s dai ortul popii ori s-ajungi la spartul trgului. S ma simt eu mereu prost din cauza ta. S ies mereu ca pduchele n frunte din pricina ta. Lenelule, c asta ai 229

fost toat viaa, un lene profitor. Joia la orele patru dimineaa, i domnul lenevete i n-o ia din loc. n Idem, p. 141 [21] Aurori: Nici s sug n-a avut timp. [...] Apoi ploua i tu aveai pmnt sub unghii. .. M durea pieptul pentru c era plin de lapte. M dureau poalele pentru c erau pline de snge. M durea carnea pentru c era plin de spaim. Aveai pmnt sub unghii pentru c i-ai astupat gura. I-ai astupat gura, chiar dac nu plngea. Criminalo! Criminalo! - n Idem, p. 183 [22] ] Ulpiana: Jos Rosario Antuez Valdivieso! M auzi? Am s joc pe mormntul tu, ca s nu uii cum era cnd puneai mna pe mine. M cac pe toi morii votri. Am s joc pe groapa popii care n-a vrut s-o ngroape pe mama, c se omorse. i pe mormntul jandarmului, care l-a ridicat pe fratemeu, c-a prins un iepure pe moie. i pe al doctorului, care ne lsa s murim pentru c nu aveam cu ce s-l pltim. i pe cel al boieroaicelor de la Conac, care mai degrab ddeau resturile la ccini dect mie. i pe al tuturor puilor de curv din satul sta de ccat. i m cac i pe poftele de moneag desfrnat ale rposatului. i pe carnea uscat a curvelor stora btrne... n Idem, p. 207 [23] Idem, p. 213 [24] Ibidem

BIBLIOGRAFIE
Antochi, Roxana Mihaela, ROLUL ELEMENTELOR CULTURALE N CONSTRUIREA UMORULUI: RESURSE FOLCLORICE I RELIGIOASE N TEXTUL DRAMATIC AL LAILEI RIPOLL, n Iliescu-Gheorghiu, Ctlina (ed.) (2008). TEATRU CU VOCE DE FEMEIE. Bucureti: Fundaia Cultural Camil Petrescu prin Ed. Cheiron Cosceanu, Anca (1987). ENUNAREA REPERE SEMIOTICE, n STUDII I CERCETRI LINGVISTICE, nr. 6 http://iubiriotravite.blogspot.com/2010/06/laila-ripoll-despre-atra-bilis-iubiri.html http://www.lecturesdugenre.fr/Lectures_du_genre_3/introduction.html http://www.lecturesdugenre.fr/Lectures_du_genre_3/litvan.html Iliescu-Gheorghiu, Ctlina (ed.) (2008). TEATRU CU VOCE DE FEMEIE. Bucureti: Fundaia Cultural Camil Petrescu prin Ed. Cheiron Maingueneau, Dominique (2007). DISCURSUL LITERAR. PARATOPIE I SCEN DE ENUNARE. Iai: Institutul European Maingueneau, Dominique (1993). LE CONTEXTE DE LOEUVRE LITTRAIRE. Paris: Dunod Maingueneau, Dominique (1996). LES TERMES CLS DE LANALYSE DU DISCOURS. Paris: Seuil Maingueneau, Dominique (2007). PRAGMATIC PENTRU DISCURSUL LITERAR. Iai: Institutul European Ubersfeld, Anne (1999). TERMENII CHEIE AI ANALIZEI TEATRULUI. Iai: Institutul European

RSUM:
PARATOPIE - ENONCIATION ET PERSONNAGES DANS LA PIECE DE LAILA RIPOLL, FIEL Pour concilier le rapport du contexte extrieur de oeuvre littraire et la dimension spatio-temporelle que le texte fictionnel construit par des stratgies tout particulires, Dominique Maingueneau met en circulation et dfinit le terme de paratopie. Associe ce que le chercheur nomme scne dnonciation, la paratopie assure la mdiation permanente entre un paradygme culturel et les conditionnements sociaux, politiques, ethiques etc. qui accompagne, et universe fictionel que chaque texte littraire produit. FIEL, la pice de thtre de Espagnolle Laila Ripoll, complique de plus les aspects de la paratopie et ses rapports avec le niveau textuel de nonciation, cause du processus multiple dnonciation et des scnes nonciatives multiples que le texte dramatique et le discours thtral produisent. Mots-cl: paratopie, scne dnonciation, texte dramatique, discours thtral, personnage littraire.

230

Elena FUIOREA Universitatea Pitesti

MILITARY SPEECH ACTS AND SPEECH ACT VERBS


The role of communication is recognized in international relations in theory and practice. Both hostility and cooperation between states are realized through communication. But certain forms of communication can forestall or resolve conflict, just as lack of certain forms of communication can contribute to the outbreak of violence. Military and civilians are significantly different. Obviously, we can see the difference from their speech, especially during conversations. Military tend to act and behave in accordance with certain norms and values that are admitted by the reference institution. Military communication counts on good and clear communication Although the theory of Speech Acts proposed by Searle [1] is intended to be completely general, they are used considerably in the military context. We can find details about the types of speech acts, their form, the effective effects they can provide and how they are expressed by the interactants. This may reduce misunderstandings in the line of order. However, military speech acts are different from those in general use. They are likely to be more formalized and more terse than those of everyday discourse. The importance of speech acts in the military use has been acknowledged especially in military training. [2] The term speech act covers actions such as: requesting, commanding, informing and complaining. According to Salt, military speech acts are typically rigid and as a result, they are not complicated with metaphorical constructions. History has noted that some misunderstandings in wars were due to the effect of unclear speech acts (commanding, requesting). Searle [3] classifies speech acts into: assertives, directives, commissives, expressives and declarations. Assertive speech acts serve to make an assertion that, in the speakers belief, some proposition is true. Examples might be 18 platoon is at the Bridge Farm, or there are no enemy within 1000 metres. We may also view responses to challenges as assertive speech acts. When asked who goes there? the reply friend asserts one thing, while a burst of fire asserts the other. [4] Other examples could be: Captain Harris: Sky Six reports a fresh company of NVA moving across from Cambodia to this blue line, Bravo Six, there is a bunker here, Choppers on the way Gardner, hang in there, you gonna be okay (Platoon). In All Quiet on the Western Front by Erich Maria Remarque, Katczinsky reports that almost half of the company have been lost: Theres 80 of us left. War films are normally characterized by the excessive use of commands, which are classified as directives. Directive speech acts direct the interlocutor to do something, they are used to give orders or make requests and to get the hearer do what the speaker wants the hearer to do. These include commanding, ordering, requesting and suggesting: Take rations for 72 hours and I want you to go to 18 platoons location (war film Platoon). Directive speech acts may be performed using positive imperatives such as: Dont need this or thisyou are doing okay. Just stick close to Tex, do what he does! (war film Platoon). Some are in the form of declaratives (statements): Elias, you take your squad and Ill take Tex and Francis from your squad. (Platoon) The directives which are performed in declarative positive sentences are used to make the command more polite, such as: Captain Harris (to Lt. Hawkins): Lt. Hawkins, you take this area to the rubber plantation (Platoon).
231

Commissive speech acts commit the speaker to some future action. They are used to enter into contractual agreements for future performance. Fraser [5] subdivided these acts into two: those without any further preconditions such as promise and swear, whereas the second is subject to a favorable response from the hearer such as offer, propose and bid. An instance of the latter is
well Ill be dipped in shit new meat! Sorry bout that boys sin loi buddyyou gonna love love the Nam, man, for fucking ever (Platoon).

Commissive speech acts are performed in the form of declaratives such as follows: Elias (to Chris and Gardner)
Case somethinhappens to you, you get separated or lost, dont yell out, okay. Well get to you (Platoon).

Commissive speech acts can also be found in the form of a threat: Barnes to Crist:
and that goes for you, shit for brains. You dont sleep on no fuckin ambush. Next sonofabitch I catch coppin zs in the bush Im personally gonna take an interest in seeing him suffer I shit you not (Platoon).

Indirect speech acts may lead to misunderstandings as the intentions of the speaker are not always made clear. Most command speech acts are performed directly. A sentence such as Yo getting there Taylor. You be cool now and Ill introduce you round to some of the heads, is an example of speech act expressed in the declarative form either as positive or negative. This type is classified as commissive promise a positive speech act. In battle, politeness is not much considered, since the most important thing is that the soldiers understand the order clearly, in order to avoid misunderstandings. In undertaking commitments, the use of performative verbs is more rare than with directives. In constructions containing will the speaker explicitly expresses his intention to perform a future action. Expressive speech acts express the psychological state of the speaker. They state what the speaker feels. Examples might be: I am sorry to hear of 18 platoons casualties, or I am determined to carry on with this operation. An interesting example is offered by Katczinsky in All Quiet on the Western Front: Some time, I'm going to take one of you volunteers apart - find out what makes you leave school and join the army. At first sight, these seem to be the least interesting class of speech acts from a military perspective. However, British army commanders set a great deal of store on the moral component of combat power, and ensuring the psychological welfare and fighting morale of their soldiers is a key task for officers and NCOs (non-commissioned officers). [6] Fraser [7] terms these acts differently as evaluatives and states that they may include regret, sympathy, and can be in the forms of statements of pleasure, joy or sorrow such as: Im sorry for falling asleep, Sir! (Platoon). Declarative speech acts declare something to be so. They may be used to designate people or units to certain roles, to define command relationships or to assign names to things such as control measures. In military use, examples like: The password for tonight is Pomegranate and Your platoon is the company main effect are often discovered and are quite common. The point here is that the making of the utterance (if the speech act is successful) in itself accomplishes its meaning. Just as with directive speech acts, in a military context the success of declarative speech acts will presumably depend on the formal
232

authority of the speaker. Commanders will only be able to nominate elements under their command as being the main effort. Speech acts which employ bald on record strategies are usually avoided in everyday conversation, because they directly threaten the face of the addressee. They are appropriate however in situations demanding brevity, definitness and prompt action due to urgency, as in military commands or in emergency messages. In English, we normally avoid the imperative, except in specific circumstances, as in the military language. It is well-known that the imperative is the conventional way of issuing military commands and other orders backed by some authority, and in such cases it is therefore seen as congruent in that there is an accurate fit of function and form. [8] Commands are classic instances of illocutionary acts. Other illocutionary acts include warnings, alerts and reports. In contrast to the commands (directives) in general use, where the yes/no questions are commonly used to soften or make utterances polite and to ask the cooperation of addressees in doing something, in the military language, most commands that are made are based on orders and the subordinates have to carry out those commands. Language and communication do play some role in conflict. For example, the decision to mobilize military force can only be executed through the verbal activity of the political elites, who possess the legitimacy to issue mobilization orders. A declaration of war is a speech act. Another example is represented by the military operations, that can only be set in motion and continued by verbal activity. Both these instances are cases of speech acts, verbal activity that actually constitutes action. Indeed what constitutes a legitimate concept of war can only be established in linguistic activity. Wars would not be wars unless certain verbal practices constituted the institutions of war. [9] The extent to which emotion is conveyed depends upon the style of speech that the speaker is employing. Thus, command utterances do not convey sadness or fear. One way to account for this is to regard emotional expression as dependent upon the illocutionary force of the utterance. The indirect communication is particular to military contexts: in the Cuban missile crisis, for example, the proverbial shot-across the bows (of the Russian ships) had to force the missing illocutionary force of the verbal announcement with a signal from which the opponent could infer the seriousness of American intentions. [10] English has in its military lexicon a number of speech act verbs whose meanings serve to determine the possible illocutionary forces of the utterances of their sentences. In analyzing speech act verbs, we can determine how the set of illocutionary forces is lexicalized in the English vocabulary. [11] There are semantic relations of entailment between military English performative sentences in virtue of the meaning of their main performative verbs. Some of the theoretical distinctions in the analysis of English speech act verbs derive from the fact that there is no one-to-one correspondence between actual illocutionary forces and speech act verbs. [12] Some performative verbs are systematically ambiguous between several illocutionary points. For example, an alert is the conjunction of an assertion that some danger is imminent and of a directive suggestion to the hearer to prepare for action in order to avoid misfortune. We must distinguish between speech act verbs like order and promise, that are essentially hearer directed. An order is always by definition an order to someone, even when the speaker gives an order to himself. A very important relationship for the logic of conversation is the relation of interlocution that exists between the protagonists of the speech act, the speakers, and the hearers in a context of utterance. People perform speech acts in both spoken and written interaction. Sometimes people announce their illocutionary intentions using phrases which
233

contain performative verbs. Explicit performatives are common only in situations where it is important that a persons intentions in saying something be absolutely unambiguous. To report is to assert to the effect that the propositional content is about either the past in relation to the time of utterance, or, in some cases, the present. We report on what has happened or on what is happening now. To alert, is to warn, whose propositional content condition is that some danger or concern is imminent (a military alert). An alarm (e.g. a fire alarm,) is a warning of immediate danger. To instruct someone in the directive sense, is to tell him to do something, while presupposing that one has the knowledge or information required (as an instructor) as to what needs to be done in the context of utterance. In this case, the mode of achievement is related to a preparatory condition to the effect that the speaker himself has the relevant instruction. The difference between ordering and telling is that the former is much stronger and this strength comes from the speakers being in a position of considerable power over the hearer. We can give an order from a position of any kind of power. Unlike an order, a command requires authority or at least pretended institutionalized power. Thus, to give an order is to demand the hearer to do something, while invoking a position of authority or power over him (special mode of achievement), while to issue a command is just to give an order from a position of authority. To dictate is to command with the highest degree of strength, so that there is an obligation of obedience to what is dictated. Only the highest authority can dictate someones conduct. To surrender is to declare that one ceases to contest and therefore yields totally, acknowledging oneself to have been defeated (this being a further propositional content condition). As part of this content condition, we often expect to be able to negotiate terms of surrender. To capitulate is to surrender with the added preparatory condition that we do not have enough strength, authority or power remaining to negotiate terms. To surrender is to utter in capitulation. The challenge is to communicate effectively and efficiently, to improve effective information flow between mission control centers. Linguistic skills combined with pragmatic knowledge help to avoid miscommunications with coalition partners and the local target audience. Without bridging the gap between sentence meaning and speakers meaning, misunderstandings can easily occur, people referring to other things than were initially intended, being unable to express beliefs and intentions in well-formed speech acts or communicate spontaneously and effectively in real-life military situations. NOTES:
[1] Searle, J, R., Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University Press: Cambridge, 1969, p. 39 [2] Salt, J. D, Speech Acts of War. In R.G. Ingalls, M.D. Rossetti, J.S. Smith, and B.A. Peters (Eds.). Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference, 1040 [3] Searle, J, R., Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University Press, Cambridge, 1969, p. 22-26 [4] Salt, J, D., Speech Acts of War. In R.G. Ingalls, M.D. Rossetti, J.S. Smith, and B.A. Peters (Eds.). Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference, 1041 [5] Fraser, B, The Domain of Pragmatics. In Richard, J.C., and R.W., Schmidt. (Eds.). Language and Communication, Longman: London, 1983, p.65 [6] Scheutz, M, B. Logan, Affective versus Deliberative Agent Control, in: Proceedings of the AISB 01 Symposium on Emotion, Cognition and Affective Computing, University of York, 21st-24th March, 2001, p. 1-10 234

[7] Fraser, B, The Domain of Pragmatics. In Richard, J.C., and R.W., Schmidt. (Eds.). Language and Communication, Longman: London, 1983, p.115 [8] Vandenbergen, A, M., Miriam Taverniers, Loiuse Ravelli, Grammatical Metaphor. Current Issues in Linguistic Theory, John Benjamins Publishing Company: New York, 2003, p. 287 [9] Chilton, Paul, A., Sue, Wright, Dan, Smith, Language and Conflict, Multilingual Matters Limited: Birmingham, 1998, p. 2-3 [10] Habermas, Jurgen, Maeve Cooke, On the Pragmatics of Communication, Blackwell Publishing Ltd: Cambridge, 1999, p. 333 [11] Saussure de F., Court de linguistique gnrale, Payot: Paris, 1966, p. 166. [12] Searle, J. R. and D. Vanderveken, Foundations of Illocutionary Logic, Cambridge University Press: Cambridge, 1985, p. 179-183.

BIBLIOGRAPHY
Chilton, Paul, A., Sue, Wright, Dan, Smith. (1998). Language and Conflict. Birmingham: Multilingual Matters Limited. Fraser, B. (1983). The Domain of Pragmatics. In Richard, J.C., and R.W., Schmidt. (Eds.). Language and Communication, London: Longman. Habermas, Jurgen, Maeve Cooke. (1999). On the Pragmatics of Communication. cambridge: Blackwell Publishing Ltd Salt, J. D, Speech Acts of War. In R.G. Ingalls, M.D. Rossetti, J.S. Smith, and B.A. Peters (Eds.). Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference. Saussure de F. (1966). Court de linguistique gnrale. Paris: Payot. Scheutz, M, B. Logan, (2001). Affective versus Deliberative Agent Control, in: Proceedings of the AISB 01 Symposium on Emotion, Cognition and Affective Computing, University of York, 21st-24th March. Searle, J. R. and D. Vanderveken. (1985). Foundations of Illocutionary Logic. Cambridge: Cambridge University Press. Searle, J, R. (1969). Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press. Vandenbergen, A M, Miriam Taverniers, Loiuse Ravelli. (2003). Grammatical Metaphor. Current Issues in Linguistic Theory.New York: John Benjamins Publishing Company.

RSUM
ACTES DE LANGAGE DANS LE DOMAINE MILITAIRE ET LEURS VERBES PERFORMATIFS La thorie des actes de langage propose par Searle est gnralement considre complte mais elle est aussi utilise en contexte militaire. Il est possible dutiliser la thorie des actes de langage dans l entranement militaire (trouver des dtails sur les types dactes de langage, leur forme, les effets effectifs qu ils peuvent produire et la manire d expression des interactants). Quand mme, les actes de langage appartenant au champ militaire sont plus formaliss et plus concis que ceux quon utilise dhabitude. Langlais contient dans son lexique un nombre dactes de langage-verbes dont les sens servent dterminer les possibles forces illocutoires des noncs. En analysant les actes de langage- verbes nous pouvons dterminer comment les forces illocutoires sont lexicalises dans le vocabulaire anglais. MOTS-CLS : actes de langage militaires, actes de langage- verbes, langage militaire, force illocutoire, communication indirecte.

235

Ludmila HOMETKOVSKI Universitatea Liber Internaional, Chiinu, Republica Moldova

TRIADA CONINUT / FORM / CALITATE N TRADUCEREA TEXTULUI JURIDIC COMUNITAR


Graie colaborrii internaionale i schimbului de experien, activitatea de traducere dintr-o limb n alta (dintr-un limbaj specializat n altul) a devenit o practic rspndit pe glob i este n cretere continu. La nivelul Uniunii Europene (UE), se manifest un viu interes fa de chestiunile lingvistice, complexitatea lingvistic fiind o problem care influeneaz n mod direct sau indirect o ntreag varietate de sectoare ale politicii UE. Gama acestora poate fi extrem de larg, de la cele mai recente iniiative de ncurajare a cetenilor europeni s nvee mai multe limbi strine, pn la introducerea unor noi limbi oficiale (LO) odat cu aderarea noilor state membre. Pentru a asigura buna sa funcionare, un sistem multilingv ca acel al UE trebuie s se sprijine pe lingviti profesioniti. Rolul serviciilor lingvistice n diferitele instituii i organisme ale UE este de a promova i consolida comunicarea multilingv n Europa i de ai ajuta pe europeni s neleag politicile respective. Uniunea adopt legi care se aplic direct cetenilor i societilor din statele membre; este, deci, perfect legitim ca acetia, precum i instanele naionale, s aib acces la actele respective ntr-o limb pe care o neleg. Mai mult dect att, cetenii Uniunii au dreptul s participe la construcia european i trebuie s poat face acest lucru n propria lor limb. Activitatea de traducere a instituiilor UE sporete gradul de deschidere, legitimitate i eficien al Uniunii. Sarcinile lor exacte i metodele de lucru variaz n funcie de rolul fiecrei instituii. Att cercetrile n domeniu, ct i practica profesional (inclusiv i a noastr), ne permite s afirmm c o bun traducere trebuie s exprime coninutul textului-surs, s pstreze stilul acestuia i s conin formele de exprimare pe care le utilizeaz locutorii nativi ai limbii-int. Dac traductorul a reuit s transmit aceste nuane n textul-int utiliznd o limb corect din punct de vedere gramatical i semantic, putem aprecia traducerea ca fiind calitativ. Actualmente, un loc notoriu n domeniul traducerii i revine traducerii efectuate cu ajutorul calculatorului. Acest gen de activitate i croiete calea prin anii 60 ai secolului al XX-lea, pentru a se perfeciona i extinde ulterior cu pai rapizi. Astfel, apare traducerea automat care se bazeaz pe bnci de date ce cuprind un numr enorm de fie multilingve pentru termeni, pentru problemele de limb (semantic, morfologie, stilistic etc.) i de traducere (frazeologie, sintagme etc.), cantitatea fielor de diferite tipuri cifrndu-se uneori la milioane. Cu toate acestea, traducerea automat, n pofida faptului c a nregistrat importante progrese n ultimul timp, continu s rmn imperfect. Astzi este posibil traducerea prin sistemele de traducere automat doar n domenii foarte exacte, precum sunt domeniile tehnice, care se constituie practic din termeni, adic prezint un grad nalt de tehnicitate. n viziunea noastr, traducerea automat este inaplicabil n traducerea textului juridic, inclusiv a textului juridic comunitar (TJC), deoarece calculatorul nu este capabil s deverbalizeze (Seleskovitch, 1975: 37) i s neleag informaia din mesaj. Calculatorul decodeaz, dar nu i deverbalizeaz. Maina ntmpin dificulti enorme n traducerea polisemilor, sinonimelor, omonimelor, omografelor etc. Ambiguitatea de sens, care nu
236

prezint dificulti insurmontabile pentru traductorul personalizat, este o ntreag problem pentru main. Sistemul de traducere automat poate da doar o idee general despre sensul unui text scris ntr-o limb pe care nu o cunoatei absolut deloc, riscul de interpretare greit fiind destul de ridicat. Este evident c traductorul poate s recurg la ajutorul mainii ca instrument de redactare i formatare tehnic a textului, de asemenea, pentru reformularea unor pasaje etc. Bineneles c toate aceste operaiuni care pn nu demult prezentau o adevrat problem (transcrierea manual, retaparea cu ajutorul mainelor de tiprit a variantei finale, corectarea greelilor de tipar etc.) odat cu apariia calculatoarelor au disprut din activitatea traductorilor, rentabilitatea activitii de traducere sporind considerabil. De asemenea, traductorul poate s recurg la folosirea unor dicionare electronice i a bazelor de date, cu condiia c sursele respective sunt credibile, aparin unor organizaii de autoritate n domeniu i c autorii i asum responsabilitatea n ceea ce privete coninutul acestor produse terminografice. Cu regret, deseori, aceste baze sunt enorm de scumpe i nu pot fi consultate online gratuit. De aici, necesitatea crerii propriilor baze de date (Vezi, de exemplu, baza de date terminologice InfoTerminographe Communautaire disponibil online gratuit pe blog-ul autoarei: lhometkovski.ulim.md). n opinia noastr, abordarea problemelor legate de traducerea textului juridic presupune, n primul rnd, cunotine elementare a dreptului ca atare, deoarece traducerea juridic este o cofruntare a diferitor ramuri de drept, chiar dac acestea din urm fac parte din acelai sistem juridic. Cercettorii insist asupra faptului c principalele probleme n traducerea juridic decurg din necesitatea de a transpune mesajul dintr-un sistem juridic n altul, definiiile, originile istorice, instituiile, procedurile etc. fiind diferite pentru aceste sisteme (Koutsivitis, 1988: 44; Gmar, 1979: 44; arevi, 1985: 28). Att juritii, ct i traductologii remarc faptul c, ntre diferite sisteme juridice, exist diferene structurale condiionate de decuparea diferit a realitii juridice, avnd drept rezultat prezena unor noiuni i concepte fr echivalene (de exemplu, Common law, trust, equity, n englez, magistrature du parquet, huissier de justice, conseil de prudhommes, n francez). Diferenele n chestiune constituie o problem major pentru actul adecvat de traducere, deoarece acesta din urm necesit competene specifice pentru a efectua transferul realitii juridice-surs n realitatea juridicint. De aici, existena opiniei destul de rspndite printre juriti despre intraductibilitatea unor termeni (Kerby, 1982: 10; Bergmans, 1987: 97; Dumon, 1991: 293; David, 1974: 273; arevi, 1997: 233) i justificarea de ctre acetia a mprumutului i a calcului semantic. Aceste dificulti ntmpinate de juriti sunt, din pcate, n plin msur, valabile pentru traductor. Chiar dac admitem c sistemele juridice ale celor 27 de state membre ale UE sunt perfect armonizate i c traducerea TJC nu ridic problema diferenelor de sistem, oricum n sarcina traductorului rmn alte probleme de rezolvat, cum ar fi transferul corect i complet al coninutului, pstrarea formei i stilului propriu pentru textul-surs i, nu n ultimul rnd, calitatea traducerii n textul-int. Din acest punct de vedere, considerm triada coninut/form/calitate drept o condiie obligatorie i indivizibil n realizarea traducerilor juridice comunitare. Pentru transferul corect al sensului juridic, traductorul folosete, de obicei, sursele terminografice specializate bilingve i/sau plurilingve, precum i contextele de utilizare n vederea confirmrii corectitudinii termenului ales. n cazul n care echivalentul respectiv lipsete n dicionare, se recurge la traducerea descriptiv (explicativ) sau se pstreaz termenul n original. Acest model ar fi o soluie pentru traducerea textului juridic aparinnd
237

unui singur stat, or, dreptul transnaional necesit un transfer al coninutului, prin concepte i categorii care sunt caracteristice universului lingvistic din ntreg spaiul comunitar, deoarece dreptul comunitar se fondeaz pe valori i principii comune pentru ntreaga arie geopolitic. n aceast ordine de idei, este oportun s amintim c P. Ricoeur a formulat chiar un principiu al traductibilitii universale, ca o condiie a priori a comunicrii intelectuale: Traducerea este o stare de fapt, traductibilitatea este o stare de drept. (...) Ea [traducerea] presupune mai nti existena unor traductori bilingvi, (...); apoi ea const n cutarea celei mai bune adecvri cu putin ntre resursele proprii limbii-gazd i cele ale limbii de origine; n acest sens, nu merit s preuim modelul orgolios al spolierii egiptenilor (...), ci, mai degrab, modelul mai modest propus de von Humboldt, al nlrii propriei limbi la nivelul geniului limbii strine, mai ales atunci cnd este vorba de creaii originale ce constituie o provocare pentru limba gazd (Ricoeur, 2005: 48). Observaiile lui P. Ricoeur au o foarte clar aplicabilitate i n domeniul traducerii TJC. Specialitii recunosc c un traductor profesionist trebuie s dea dovad de urmtoarele competene: competen gramatical, sociolingvistic, discursiv i strategic (Bell, 2000: 5960) . 1. Competena gramatical presupune cunoaterea regulilor de cod, de vocabular, de formare a cuvintelor, de pronunie/scriere pe litere i de structurare a propoziiilor; 2. Competena sociolingvistic presupune cunotine de semiotic, capacitatea de a produce i de a inelege enunurile n context, abilitatea de a percepe sensul real conferit de subiect, de statutul participanilor, de scopul interaciunii etc.; 3. Competena discursiv presupune capacitatea de a combina forma i sensul pentru a obine texte scrise sau orale de diferite genuri, cu un caracter unitar. Traductorii (inclusiv de texte juridice) trebuie s evite comiterea greelilor de sens, de contrasens, de nonsens. 4. Competena strategic presupune stpnirea strategiilor de comunicare, cu scopul eficientizrii comunicrii. Traductorul acquis-ului comunitar are sarcina de a traduce texte legislative publice (tratate, convenii, directive, protocoale etc.) i nu texte juridice private (acte notariale, contracte de cstorie, de vnzare-cumprare a proprietilor etc.) n instituiile europene, se traduc documente de natur legislativ, politic i administrativ, care sunt complexe i extrem de riguroase n ceea ce privete forma i coninutul. De aceea, repetiia i respectarea cu strictee a structurii i a regulilor stilistice sunt semne de bun practic. Instrumentele electronice de traducere asistat sunt foarte utile n acest scop. Documentul tradus trebuie s corespund formal (avem n vedere structura, ablonul) cu textul-surs, fapt care permite identificarea exact a oricrei pri din original. Actele dreptului comunitar respect cu strictee aceast regul. De exemplu, n culegerea de acte normative comunitare n limbile romn, englez i francez observm paralelismul strict al alineatelor n toate cele trei limbi: Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suit n beneficiul autorului unei opere de art originale Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art
238

Directive 2001/84/CE du Parlement europeen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de lauteur dune oeuvre dart originale

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n special art. 95,

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 95 thereof, Whereas:

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE LUNION EUROPEENNE,

vu le trait instituant la Communaut europenne, et notamment son article 95,

ntruct:

Considrant ce qui suit:

(1) n domeniul dreptului de autor, dreptul de suit (...)

(1) In the field of copyright, the resale right (...)

(1) Dans le domaine de droit dauteur, le droit de suite (...)

Totodat, vom preciza ca versiunea englez i cea francez a actului dat (directivele fcnd parte din legislaia european care se aplic direct tuturor cetenilor UE) nu sunt traduceri n sensul direct al cuvntului, dar prezint rezultatul unei coredactri a actelor comunitare paralel n toate LO ale UE la momentul edictrii actului. La momentul adoptrii directivei date, limba romn, spre deosebire de englez i francez, nu era una din limbile UE i, prin urmare, versiunea romn este o traducere. Alte documente (de exemplu, comunicrile cu autoritile naionale, hotrrile adresate persoanelor fizice sau juridice i corespondena) nu sunt traduse dect n limbile necesare. Folosirea tuturor LO mbuntete transparena, legitimitatea i eficacitatea Uniunii i a instituiilor sale. Textul juridic care definete politica lingvistic a UE este Regulamentul nr. 1/1958 al Consiliului, care, modificat, fixeaz regimul lingvistic al Comunitii Economice Europene, enumernd limbile oficiale i stabilind cnd i n ce condiii trebuie folosite. n plus, Tratatul de instituire a Comunitii Europene consacr n legislaia primar principiul potrivit cruia instituiile UE trebuie s comunice cu interlocutorii lor din statele membre n limba oficial aleas de acetia. Comisia European lucreaz zilnic n trei limbi (engleza, franceza, germana) i nu folosete toate LO dect n scopul informrii i al comunicrii cu publicul, prin urmare, actele comisiei se traduc. Din contra, Parlamentul European, include membri care au nevoie de documente de lucru n propria lor limb: n acest context, multilingvismul se impune nc de la nceput. Dezbaterile n parlament au loc simultan n toate LO ale UE, parlamentarii, fiecare n limba lui, articulnd noiuni, principii i reguli, redactate mai apoi n fiecare limb. Lundu-se n considerare dificultile i riscurile traducerii, au fost elaborate modaliti de redactare legislativ: redactarea bilingv i redactarea paralel (coredactarea) (Bergeron, 1995: 48-49). Faptul coredactrii paralele decurge chiar din textele tratatelor: Prezentul tratat, denumit Tratatul de la Lisabona, redactat ntr-un singur exemplar (drawn up in a single original/rdig en un exemplaire unique), n limbile bulgar (... se enumer n ordine alfabetic toate LO ale UE), textele redactate n aceste limbi (the texts in each of these languages/les textes tablis) fiind egal autentice, va fi depus n arhivele (...)
239

(Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea European i Tratatul de Instituire a Comunitii Europene (2007/C 306/01), 2008: 176]. n baza fragmentului din Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2001/84/CE citat supra, vom semnala unele caracteristici proprii pentru traducerea TJC n limba romn: a) Denumirile organelor emitente se traduc n limba romn n forma lor original, trunchierea i folosirea abrevierilor (sau invers desfurarea) fiind posibile doar n textul original al legiuitorului. Ex.: LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE LUNION EUROPEENNE - PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (i nicidecum PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UE); Directive 2001/84/CE du Parlement europen et du Conseil - Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2001/84/CE (i nicidecum Directiva Parlamentului European i a Consiliului Uniunii Europene (sau UE) 2001/84/CE). Traductorul nu are aceast libertate, rolul lui fiind s transmit voina legiuitorului prin prisma triadei coninut/form/calitate; b) Totodat, observm paralelismul grafic ce ine nu doar de alinierea textului, dar i de modelele de formatare ale acestuia: utilizarea caracterilor aldine n titluri, scrierea complet a cuvintelor cu majuscule etc. Traductorul este obligat s in cont i de aceste aspecte n formatarea traducerii sale; c) Semnalm, n acelai timp, necoincidena ortografierii denumirilor de organisme internaionale din perspectiva utilizrii literilor iniiale din cuvinte. A se compara, de exemplu, the Treaty establishing the European Community (European i Community cu majuscule) i le trait instituant la Communaut europenne (Communaut cu majuscul, iar europenne cu minuscul), sau Tratatul de instituire a Comunitii Europene (Comunitii i Europene cu majuscule). Acest fenomen nu violeaz paralelismul pus n discuie i reiese din specificul fiecrei limbi concrete, mai exact, din standardul aplicat de fiecare limb n scrierea denumirilor organismelor internaionale, traductorul fiind obligat s cunoasc i s respecte normele corespunztoare ale limbilor din care i spre care traduce; d) Toponimele i datele calendaristice care figureaz n actele europene se traduc n conformitate cu normele n vigoare: Fait Bruxelles, le 27 septembre 2001 Adoptat la Bruxelles, 27 septembrie 2001 Done at Brussels, 27 September 2001; La convention de Berne Convenia de la Berna The Berne Convention etc.; e) Numele proprii de persoane i pstreaz forma original, iar funciile deinute de acestea se traduc: La prsidente N. Fontaine The President N. Fontaine Preedintele N. Fontaine. Semnalm c forma feminin La prsidente se traduce n romn Preedintele, dei DEX-ul atest i forma Preedint; f) Actele europene, emannd simultan de la mai multe organisme, se semneaz ctre toi reprezentanii acestora, de regul, de cel mai nalt responsabil. Traductorul nu poate omite numele sau funciile din act, ele fcnd parte din document. Elementele menionate mai sus au o importan major n traducerea textelor comunitii europene i se aplic uniform n toate limbile UE. Atunci cnd se traduce un act juridic comunitar ntr-o limb neoficial (rusa, de exemplu), se impune principiul suprapunerii absolute a aceluiai coninut, dar exprimat ntr-o alt limb dect cele 23, textele redactate n aceste limbi fiind egal autentice. Prin urmare, textele UE reprezint un ntreg, ele toate avnd statut de texte originale (a single original/un exemplaire unique), astfel nct nu pot conine nterpretri ambigue i, n consecin, nu pot avea efecte diferite n statele UE. Evident, redarea cu precizie a coninutului n integralitatea sa este o regul general pentru toate tipurile de traduceri. Cu toate acestea, dac n cazul unor traduceri se poate beneficia de o anumit marj de manevr (de exemplu, n lipsa unei echivalene, se pot
240

prezenta explicaii sub form de note n josul paginii sau de parafrazare chiar n interiorul textului), TJC este drastic n aceast privin, fapt care elimin apariia oricrei probleme de redare a sensului dac traductorul cunoate sistemul juridic. n acest sens, dificultatea major n traducerea TJC rezid nu n probleme de ordin lingvistic, dar, mai degrab, de ordin extralingvistic, cum ar fi lipsa de cunotine indispensabile pentru a nelege (!) textul. Dup cum am menionat anterior, traductorul nu are dreptul s-i permit omiteri din text. ntr-adevr, omiterile materiale (de exemplu, omiterea unui fragment de text din diferite motive, cum ar fi neputina de a traduce ca rezultat al netiinei, omiterea unor date speciale, cum ar fi referirile la alte acte etc.), cauzeaz, la rndul lor, omiteri conceptuale (de sens), care pot provoaca conflicte juridice cu repercusiuni grave pentru toat zona de aplicare a acestui act oficial. De aici decurge responsabilitatea traductorului i statutul acestuia de coredactor (nu vom confunda noiunea dat cu cea de coautor, n msura n care traductorul nu creeaz norma, el doar coparticip n calitate de mesager al realitii juridice la procesul de internaionalizare). Munca traductorilor permite, n mod special, UE s-i respecte obligaiile juridice n ceea ce privete comunicarea cu publicul. Ct privete cele apte procedee tehnice de traducere descrise n literatura de specialitate (Vinay i Darbelnet, 2000), etapele (Delisle, 1984) i nivelele (Guu, 2007) traducerii, acestea au o clar aplicabilitate i n traducerea TJC. Aadar, traducerea TJC se va considera calitativ dac traductorul: a) va izbuti ca: coninutul textului-surs i al textului-int s fie acelai; structura textului s conin elementele inevitabile pentru tipul dat de TJC; traducerea efectuat s aib acelai rezultat i efect juridic, ca i textul-surs; b) va cunoate: noiunile juridice fundamentale i comunitare pentru orientare n textul juridic; terminologia juridic n limbile implicate n traducere (considerm terminologia comunitar ca absolut traductibil prin stabilirea echivalentelor terminologice comunitare); regulile privind aspectul funcional-stilistic i lexical-semantic al limbajului-int; legitile transformrilor gramaticale i sintactice n traducere. REFERINE BIBLIOGRAFICE
Bell, T. Roger (2000). Teoria i practica traducerii. Bucureti: Polirom. Bergeron, Robert (1995). La formulation du droit. In: Snow, Grard et Vanderlinden, Jacques (eds.). Franais juridique et science du droit. Bruxelles: Bruylant, p. 45-50. Bergmans, Bernhard (1987). Lenseignement dune terminologie juridique trangre comme mode dapproche du droit compar: lexemple de lallemand. In: Revue internationale du droit compar, nr. 1, p. 90-110. David, Ren (1974). Les grands systmes de droit contemporains. Paris: Dalloz. Delisle, Jean (1984). Lanalyse du discours comme mthode du traduction. Ottawa: Ed. de lUniversit dOttawa. Directiva Parlamentului european i a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suit n beneficiul autorului unei opere de art originale. In: Drept comunitar al proprietii intelectuale. Dreptul de autor i drepturile conexe. Bucureti: C.H.Beck, 2008, p. 176-198. Dumon, Frdric (1991). Le langage du droit. In: Ingber, Lon et Vassart, Patrick (eds.). Le langage du droit. Bruxelles: Nemesis, p. 277-296. Gmar, Jean-Claude (1979). La traduction juridique et son enseignement: aspects thoriques et pratiques. In: META, nr. 1, vol. 24, p. 35-53. Guu, Ana (2007). Thorie et pratique de la traduction. Chiinu: ULIM. Kerby, Jean (1982). La traduction juridique: un cas despce. In: Gmar, Jean-Claude. Langage du droit et traduction. Essais de jurilinguistique. Montral: Linguatech Collection et Conseil de la langue franaise, p. 9-14. 241

Koutsivitis, Vassilis (1988). La traduction juridique. Etude dun cas: la traduction des textes lgislatifs des Communautes europennes et en particulier partir du franais vers le grec. Thse de dr. Paris: ESIT. Ricoeur, Paul (2005). Despre traducere. Iai: Polirom. Seleskovitch, Danica (1975). Langage, langue et mmoire. Paris: Minard. arevi, Susan (1985). Translation of culture-bound terms in laws. In: Multilingua, nr. 3-4, p. 127-133. arevi, Susan (1997). New Approach to Legal Translation. The Hague/London/ Boston: Kluwer Law International. Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea European i Tratatul de Instituire a Comunitii Europene (2007/C 306/01). In: Revista romn de Drept Comunitar, 2008, nr. 1, p. 53-201. Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean (2000). Stylistique compare du franais et de langlais. Paris: Didier.

RZUM
LA TRIADE CONTENU/FORME/QUALIT DANS LA TRADUCTION DES TEXTES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES
L auteur de cet article analyse les conditions considres ncessaires pour la traduction des textes juridiques, surtout la traduction des textes appartenant au domaine de la loi communautaire. Le point de dpart de cette recherche est l analyse de la nature de la loi qui influence le procs de rdiger et de traduire les textes juridiques. La traduction juridique comporte deux obstacles majeurs : le premier regarde les diffrences dans le systme judiciaire et le deuxime signale les diffrences dans le systme linguistique. Larticle suggre quelques moyens possibles de rsoudre les problmes quon rencontre dans lactivit de traduction. MOTS- CLS : loi communautaire, texte juridique, traduction du texte juridique, ralit juridique, nature du texte juridique.

242

Petru IAMANDI, Universitatea Dunrea de Jos, Galai

ON CHARACTER NAMING
For a book lover there is nothing more fascinating than the way in which authors write their stories. How they combine people, places, events, and ideas to create a unique, fictional world, saying something significant about human existence that will help the reader better understand himself and the world he lives in. Memorable characters. One of the hardest things an author has to do, apart from devising the plot, is finding the right names for his characters. Some authors think of the name first, and the name suggests their characters personality. Some authors cant even begin to write until their character has the exactly right name; others change their minds several times times during the writing of the first draft, as they make decisions about characters actions and reactions. Some create elaborate family trees to the fourth generation; others seem to resent the necessity of naming and use the same names over and over in unrelated books. But all these authors have one thing in common: Characters have to be called something, memorable if posssible. As Sherrilyn Kenyon (b. 1965, a bestselling and award-winning US author of both fiction and nonfiction) says: A memorable character name will not only define the book and shape the story, but it should invoke an instant image in the readers mind (Kenyon, 2005: 2). Do we like Holden Caulfields name only because A Catcher in the Rye deeply affected us, or because it was well chosen and contributed to the novels effect? It has been argued that both Horace Benbow and Quentin Compson are shadows of William Faulkner himself, but these two very different-looking and different-sounding names have two quite different effects on the reader in the contexts of Sanctuary and The Sound and the Fury. Francis Scott Fitzgerald enjoyed, but with good reason, giving his characters names that were puns. In Tender Is the Night, Albert McKisco sounds like gasoline or butter, Fitzgerald said; Tommy Barban, the barbarian; Campion, who was campy; and, of course, Dick Diver, who dived from high to a low place in life (Madden 1988: 112). In Tess of the DUrbervilles, Tess was originally called Sue but Thomas Hardy finally decided that Tess had the right ring. The name of Patrick Whites hero in The Tree of Man is Stan Parker, which has important symbolic associations relevant to the book: Stan is the Old English word for stone, Parker has associations with land transformed into parkland, with the Garden of Eden. William Golding calls the hero of his book Pincher Martin Christopher, which means Christ bearer and this is both ironic, in view of Christophers character, and an indication of his function as Everyman/Prometheus; his naval nickname is also interesting in that it illustrates Christophers character as a stealer he takes what belongs to others, particularly from his friend Nathaniel (gift of God) (Maybury, 1979: 105). The names of some of Shakespeares characters can also provide clues as to what they are like. In Twelfth Night, Sir Tony Belch suggests an earthly, crude character; Feste, someone festive and quick-witted (from the Latin festinare); Sir Andrew Aguecheek sounds like a sickly faced person; Malvolio hints at evil wishing (from the Latin male volente); in Romeo and Juliet, Benvolio suggests someone who is well-intentioned, while Mercutio suggests a mercurial temperament, or Mercury messenger of the gods, a trickster renowned for eloquence, luck and magic, and a bringer of dreams. In The Two Gentlemen of Verona,
243

Shakespeares audience would probably recognize the significance of the names of the two gentlemen. Proteus, the false character is a shapeshifter, named after the deceitful Greek sea god who could change shape. Valentine, the true, innocent lover, bears the name of St. Valentine, the patron saint of lovers, whose name symbolizes the ideal lover. In Othello, Iago reminds one of St. Iago de Compostella, known as El Matamoro (the Moor killer) (Gibson, 1999: 127). Even in Shakespeares historical plays some characters are defined by their names, for example, Pistol, Doll Tearsheet, Shallow and Silence, Bullcalf and Feeble in King Henry Part 2. Eponymous characters. Another sign of the way in which a character dominates attention in a story is the frequency of eponymous heroes and heroines. Featuring the protagonist in the title of a narrative has a long pedigree. It goes back to the Greek tragedies (Oedipus the King, Agamemnon, Medea), to the beginnings of the novel in the seventeenth century with works like Aphra Behns Oroonoko, or the Royal Slave (1678) (Abbott, 2002: 125), continues through the eighteenth century with novels like Robinson Crusoe, Pamela, Tom Jones, Humphrey Clinker, Tristram Shandy, Rameaus Nephew, The Sorrows of Young Werther, and on through the nineteenth century with Emma, David Copperfield, Jane Eyre, Adam Bede, Daniel Deronda, Cousin Bette, Old Goriot, Madame Bovary, Thrse Raquin, Anna Karenina. Eponymous heroes are less common in Asian narrative traditions, but the great Japanese classic of the twelfth century is The Tale of Genji. In medieval China an oft-retold oral tale was the seventhcentury Story of Mulian. Major guidelines. Of course, each author has his own naming technique (there is no such thing as a definite pattern) but, interestingly enough, quite a few of them, when they have acquired a certain amount of fame, feel the need to share their experience with the newcomers, young people who try their hand at writing fiction. Kenyon, for example, suggests ten major guidelines (Kenyon, 2005: 3-7) that transcend genre. 1. Capturing the persona, that is capturing the characters personality, which is the first link that the reader will have to the story. In Alexandre Dumas The Three Musketeers, Lady de Winter is the cold and calculating villainess. Undoubtedly, the author could not have found a better name for her. 2. Choosing a name in keeping with the characters heritage and personality and/or trade. In Sara Paretskys V.I. Warshawski series (1982-2009), the female character V.I. is sensitive about her name, which is a formal sounding of Victoria. She refers to herself mostly as Vic, which fits her tough private investigator reputation. Her last name points to her fathers Polish heritage. A few members of her family and friends sometimes call her Vickie, but, struggling hard for respectability, she is extremely selective about who should use that name with her. 3. Making the name harmonious, that is varying the syllables between first and last names. Jonathan Wright has a much more attractive ring to it than John Wright. However, even non-varied names such a Ian Flemings James Bond can work effectively, although in this case the charismatic secret agent usually introduces himself as Bond. James Bond, which, besides having its own unique harmony, conveys the characters trademark arrogance. 4. Keeping the characters name consistent with his time period. Readers will be thrown off if they find a Sherri or Brandy in a tenth-century Viking novel set in Scandinavia, unless it is a time travel and they are from the modern era. 5. Keeping the characters social status in mind. Until recently, it was virtually unheard of to find European nobility named common names such as Sarah, Molly, Emma, etc. They
244

relied on the traditional names such as Elizabeth, Victoria, Anne, that were recycled through their families. 6. Using nicknames. If an author has a character that historically or culturally has to have a horrifically bad name, he should use a nickname for him. One of the best examples is Stephanie Laurens, who uses nicknames to add an additional layer to her characters. In her best-selling Cynster series (2001-2009), all the men have traditional English noble names such as Rupert, Sylvester, Harry, etc., which are not at all romantic. To stay historically accurate and yet give her characters names that would be evocative and sexy, she nicknamed every one of them: Scandal, Devil, Demon, etc. 7. Varying the names of the characters. An author should not get stuck on a letter or a rhythm. If he uses names that sound or look alike, readers will get confused. 8. Keeping in mind the genre. If the author is writing a Western and he has a hero named Giles de Givrey, it will most likely not ring true to the readers. 9. Explaining the name if it breaks the rules. In the case of Giles de Givrey, he might be the child of French immigrants who came out west to start a new life and were then murdered by the bad guy. 10. Avoiding the names others have made famous. Lawrence Block (b. 1938, an acclaimed American crime author), while admitting that the success or failure of a piece of fiction rarely depends on the names of the characters, does stress the fact that character names influence an editors buying or rejecting the story. Here are his own major guidelines (Block, 2005: 146-159): 1. Avoiding confusion. Although duplication occurs in real life, authors should not people the same chapter or a crowd scene with Carl and Cal and Carol and Carolyn, or Smathers and Smithers and Dithers and Mather. 2. Avoiding the names of prominent people. 3. Picking interesting names. Lenghtly last names rather than short ones, and uncommon names rather than common ones would do the trick. Or using surnames as first names, since a substantial number of first names started out as surnames. But if too many of the character names in a story are too interesting, plausibility is certainly sacrificed. Of course, if the story is meant to be humorous, then the characters names can be as outlandish as the author can make them. 4. Avoiding twisting the readers tongue. The reader should be able to pronounce everything he reads. He may not say it out loud but he will certainly be hearing it in his head, and it can throw him off-stride if he is unsure how it should sound. This does not mean names have to be of the sort that every reader will pronounce identically. What is important is that the reader can assume he knows how to pronounce them. 5. Researching the ethnic names. If one of the characters is a Latvian or a Turk, it is easy to add an authentic note by picking a suitable name for him. A good encyclopedia comes in handy. Character naming in science fiction and fantasy. If the author uses known-world settings, Brian Stableford (b. 1948, a British science fiction and critic) recommends that he should use slightly unusual names. The more exotic his characters are, the more exotic their names should be, although it is sometimes possible for him to run a double bluff by giving bizarre alien creatures bathetically familiar names (Stableford, 1997: 125). Standard techniques for framing sets of alien names include the liberal use of apostrophes and the consistent use of unusual consonant formations.
245

One particularly useful resource for names is mythology. Many fantasies are directly based in ancient mythology which can be thoroughly researched, producing a ready-made set of exotic names. J.R.R. Tolkiens interest in Old English, for example, helped him give immense narrative authority to the hypothetical languages of Middle-Earth. A further advantage of this strategy is that names borrowed from mythology are already packed full of useful symbolic implication. When an author creates an entirely new world, his characters names may have no direct reference to Earth or civilizations, as in the case with Margaret Weis and Tracy Hickmans Death Gate Cycle series (1990-1995). The elves, for example, have lyrical names such as Agahran and Reesahn. The dwarves names, Limbeck and Jarre, summon images of solidity and strength. One of the evil magicians, Sinistrad, has a name that instantly evokes malevolence. The main antagonist in the series is a magician named Xar, giving images of darkness and maliciousness. The four worlds they use are Arianus (air), Pryan (fire), Abarrach (stone), and Chelestra (water). While reading the names of these worlds, the reader gets a sense of what they are comprised of. Character naming in horror. Horror, much like in science fiction and fantasy, is a genre where one can let his mind run wild. In The Gunslinger, the first book of his epic Dark Tower series (1982-2004), Stephen King names his lead character Roland of Gilead, based on a poem, Childe Roland, by Robert Browning. The name gives the character historical complexity as well as meaning for the reader. Another character in the Dark Tower series shows us the differing personalities that names portray. Odetta Holmes is a woman with a dual personality, one that she is unaware of. Odetta is rich, polite, and formal, just as her name suggests. Her alter ego, Detta Walker, is a tough, mean, street-smart killer. When King meshes these two personalities into one and forces them to take on each others attributes, the result is Susannah Dean, formal and kind as well as tough and street-smart. One thing that King has brought through several of his works from The Stand (1978) to The Eyes of the Dragon (1987) to the Dark Tower series is the consistent use of the same letters (R.F.) as the resident evil. In The Stand it was Randall Flagg; in The Eyes of the Dragon, again, it was Randall Flagg; and in the Dark Tower series it was Richard Fannin. The constant use does not only intrigue the reader, but the implication instantly frightens, which, certainly, is Kings ultimate goal. Character naming in romance. No hard, fast rules exist for naming a romance character. In contemporary romance, the author can take many liberties since the names do not need to be historically accurate. In Suzanne Brockmanns The Unsung Hero (2000), Navy SEAL Lieutenant Tom Paolettis name instantly brings to mind strength and dependability. When first introduced to the heroine, Dr. Kelly Ashton, the reader will picture a vibrant, spunky woman who is also intelligent and proud of it. With historical romance, readers do like to see traditional names of that time period. Johanna Lindsey keeps her readers and characters rooted in the tumultuous Regency period with her Malory series (1985-2010). It is not just a matter of utilizing names that the reader will believe were common in the early nineteenth century, it also means having the correct use of titles as well as the names of residences, which reflected the owner. One of the characters in the Malory series, Anthony, is a rather handsome rake. Society knows him as Lord Anthony, a name tied to power, status, and fear. Yet, his family calls him Tony, and the reader instantly knows that the persona Tony portrays to society is nothing like the real man, who is a jokester and charmer. Another character is Regina Ashton, niece to the Malorys. Most people call her Regina, invoking the image of refined beauty and
246

elegance, of which she is. However, one of her uncles calls her Reggie, instantly making the reader picture an imp of a girl getting into all sorts of trouble without thought to consequences. Yet another uncle calls her Reagan, and we get an additional picture of the character, this one of a strong-willed and levelheaded woman. And as we read through the story we find that Regina is indeed all those things and more. Lindsey captures the heroine in each of the names. Character naming in thrillers. In the case of the protagonists, the trend seems to be for short average names such as Tom Clancys Jack Ryan (from The Hunt for Red October, 1984, to the Teeth of the Tiger, 2003) or J.D. Robbs Eve Dallas (In Death series, 1995-2009). Again, strong names are the norm. Readers seem to expect something catchy and smart. Character naming in war fiction. Military writers are careful to assign their characters names that are also geographically and culturally correct. In the case of W.E.B. Griffins Corps series (1986-2004), the names are specific to the World War II time period. Griffin uses names that were common in high society at the time, as most of his characters were not only successful military men but also wealthy and prominent in society. Character naming in teen fiction. The first teen books that usually come to mind are the Harry Potter series (1997-2007). With her spellbinding books, J.K. Rowling has immortalized the name Harry a boy who starts out average but then turns out to be special. Teens want to read about people their own age. Meg Cabot has also captured teens and young girls across the US with her Princess Diaries series (2000-2009) and heroine Mia Thermopolis. Character naming in westerns. One of the premiere writers of westerns, Louis LAmour defined the genre with his unforgettable pioneer family, the Sacketts. The Old West was filled with such hard names as Wyatt Earp, Billy the Kid, and Doc Hollida - and readers of western fiction have come to expect their characters to have names along those lines. Character naming in mysteries. Agatha Christie captured the genre with her Belgian detective, Hercule Poirot. Hercule is a French form of Hercules, and to read that name invokes an image of a man with more strength and integrity than a normal person has. It was the perfect fit for the brilliant sleuth. Another example is Elizabeth Peters and her Amelia Peabody series (1975-2006). The name Amelia certainly suits the brainiac Egyptologist as no other name could. Sherlock Holmes and his famous sidekick Dr. Watson and nemesis Moriarty are three characters created by Sir Arthur Conan Doyle. The mere mention of these characters names invokes the image of high intellect, tenacity, perseverance, and extreme cleverness. Character naming in erotica. The erotica genre has no rules. Some readers prefer the more common names, such as Brandon and Cindy, giving rise to the idea that average, everyday people can experience erotic adventures. Others like names that have great sex appeal, like Delilah or Eve, and Slade or Tristan, which give the reader an immediate sense of sensuality and sexual prowess. Character naming in paranormal fiction. Paranormal is a genre that can take a reader from modern day Houston, Texas, to Renaissance England in the space of a few pages. It allows the author many degrees of leniency as far as names go; however, it brings its own special restrictions. Rules of both contemporary and historical fiction apply. Since paranormal can encompass any and all genres, from western to horror to romance to erotica, the rules of the specific genres accessed should be observed. Conclusion. What names to use is a decision an author has to make every time he sits down to write a piece of fiction. The minute he chooses a name, he brings to the character a load of ethnic, national, even racial baggage. As Nancy Kress says, There is power in
247

names (Kress, 1998: 23). Besides their effect on the characters themselves, the names of the characters are also the label the reader uses to help keep the characters straight. That is why it is always helpful to give characters memorable and very different names. After all, a name is part of who a person is. Its the label that stands for everything youve done and everything you are (Card, 1988: 41). REFERENCES
Abbott, H. Porter (2002). The Cambridge Introduction to Narrative, Cambridge: Cambridge University Press. Block, Lawrence (1981). Telling Lies for Fun & Profit. A Manual for Fiction Writers, New York: Arbor House. Card, Orson Scott (1988). Characters and Viewpoint, Cincinnati: F+W Publications, Inc. Gibson, Rex (1999). Teaching Shakespeare, Cambridge: Cambridge University Press. Kenyon, Sherrilyn (2005). The Writers Digest Character Naming Sourcebook, 2nd edition, Cincinnati: F+W Publications, Inc. Kress, Nancy (1998). Dynamic Characters, Cincinnati: F+W Publications, Inc. Madden, David (1988). Revising Fiction. A Handbook for Writers, New York: Nal Penguin Inc. Maybury, Barry (1979). Writers Workshop. Techniques in Creative Writing, London: B.T. Batsford Ltd. Stableford, Brian (1997). Writing Fantasy & Science Fiction, London: Hodder Headline Plc.

RSUM
COMMENT L'ECRIVAIN CHOSIT-IL LE NOMS DE SES PERSONNAGES ? Pour ceux qui aiment lire, il ny a rien de plus fascinant que la manire dont les crivains conoivent leurs histoires, combinent les personnages, les lieux, les aventures et les ides pour faire surgir un monde inou, plein de sens pour lexistence humaine, qui aide le lecteur se comprendre mieux et mieux comprendre le monde o il vit. Pour un crivain, lune des options les plus difficiles est le choix des noms des personnages. Au moment o ils choisissent un nom, celui-ci se charge de significations ethniques, nationales, parfois mme raciales. A part leur effet sur les personnages, les noms, sils sont bien choisis, mmorables, aident le lecteur poursuivre laction sans difficult. Certes, il ny a pas de formule unique, chaque crivain a sa technique de baptiser les personnages, mais ceux qui jouissent dun certain prestige prouvent le besoin de partager leur exprience aux jeunes qui tentent de se forger une carrire littraire, surtout dans la littrature commerciale. Mots cls : personnage, nom, ponyme, science-fiction, littrature fantastique.

248

Fulbert Loukou KOFFI Universit de Bouak, Cte dIvoire

ANALYSE STYLISTIQUE DU LEXIQUE POPULAIRE DANS LES QUATRAINS DU DEGOUT DE BOTTEY ZADI ZAOUROU
Introduction Lapproche stylistique labore et propose par Molini a pour objet dtude le texte littraire. La stylistique vise ainsi caractriser le discours littraire comme tel, et Molini prcise quelle est la recherche dun caractrisme, cest--dire du caractre de littrarit dun texte donn. Ce caractrisme, quil nomme aussi stylme, nest li ni la ncessit syntaxique, ni la compltude smantico-informative dans lnonc. Les traits formels quil dveloppe mobilisent cinq postes danalyse au nombre desquels figure lanalyse lexicale. Notre tude porte sur le lexique populaire puis luvre potique Les quatrains du dgot de Zadi Zaourou. Le lexique populaire pourrait lui-mme se dfinir comme le lexique relevant dun bas niveau de langue, libr des exigences de la langue normative. Dans le cas du franais qui nous intresse, il pourra tre peru comme tant le fait de personnes dscolarises ou peu instruites, mais contraintes de se servir de cette langue comme moyen de communication sociale[1]. Il se prsente comme un cocktail plus ou moins russi de lexies du franais, demprunts lexicaux et de nologismes, avec toutes les altrations lexicales qui en dcoulent. Comment donc un tel lexique, qui relve dun niveau infrieur, peut-il concourir la littrarit dune uvre potique, vocation gnralement litiste ? Nous rpondrons cette question en exploitant les grilles heuristiques dfinies par Molini. I. QUELQUES CONSIDERATIONS RELATIVES A LA THEORIE STYLISTIQUE DE MOLINIE 1.Gnralits Lobjet de la stylistique, crit Georges Molini, nest pas dabord le style, contrairement ce quon pourrait spontanment penser, mme si, en revanche, le style peut difficilement sapprhender autrement que comme objet dtude de la stylistique. Lanalyse stylistique porte essentiellement sur le discours littraire, et Molini dfinit trois types de littrarit. La littrarit gnrale est, par exemple, celle qui permet de distinguer un discours littraire dun discours informatif (technique, administratif, scientifique). Un discours est ou nest pas littraire, crit-il. La littrarit gnrique concerne les genres littraires. Cest par elle que stablit la distinction entre un roman et une pice de thtre, entre une pope et un pome lyrique, etc. La littrarit singulire sintresse, quant elle, aux productions littraires individuelles. Elle prend en compte les tudes de style consacres un auteur particulier. Mais Molini souligne les limites de cette dernire classe car une tude isole sur luvre dun auteur ne pourrait aider mettre en vidence des traits esthtiques significatifs. Toutes les marques de littrarit ne sont perceptibles qu rception car cest le lecteur qui mesure le degr de littrarit et qui atteste du statut littraire dune uvre. Ce statut littraire est aussi appel stylme. Cest un caractrisme de littrarit. Le stylme est envisag en rapport avec la notion de code qui est elle-mme la constitution dune rgularit langagire. Cette rgularit langagire est dcelable partir des habitudes de chaque pratique littraire. Ainsi, un sonnet classique suscite des horizons dattente spcifiques. En rupture avec ces horizons dattente, les faits de contremarquage produisent des dceptions dattente. Cest le cas dun ordre prosaque de mots dans un sonnet de la fin du XIX sicle.
249

Pour mettre en pratique sa thorie, Molini dfinit cinq postes danalyse : lanalyse lexicale, la caractrisation, le systme nonciatif, le systme figur et la phrase. Lanalyse lexicale, expose dans Elments de stylistique franaise[1], sorganise autour des deux composantes du signe linguistique que sont le signifiant et le signifi. Lanalyse stylistique du signifiant porte sur la mlodie et la volumtrie. La mlodie concerne lintonation selon laquelle on prononce lunit, et qui peut faire varier sa porte de sens. Lintonation peut ainsi confrer au mot un effet de prire, dordre, de surprise, dindignation, denthousiasme, etc. Quant la volumtrie ou volume de la lexie, elle se rapporte la variation des oppositions de volume. Lanalyse lexicale du signifiant prsente en gnral trs peu dintrt pour un texte crit dans la mesure o celui-ci met rarement laccent sur la forme sonore des lexies. Toutefois, cette analyse peut savrer intressante en rapport avec certains procds rhtoriques qui oprent sur la tranche acoustique du signe. Cest le cas de lallitration, de lassonance, de lanaphore, etc. Lanalyse stylistique du signifi porte sur les cinq grilles heuristiques que sont le systme smique, le systme connotatif, les relations smantiques, les rseaux lexicaux et les isotopies. 2.Application de la thorie la thorie stylistique de Molini lanalyse du lexique populaire Appliquer la thorie stylistique de Molini lanalyse du lexique populaire, cest surtout montrer en quoi ce lexique est porteur de littrarit. Cette littrarit est perceptible travers des faits de marquage et de contremarquage. Le marquage ressortit une rgularit langagire. Il permet de mesurer la matrialit des relations dialectiques entre lidentit et la variation. La rptition est, en effet, le moyen heuristique le plus efficace pour dceler les marques de lidentit et de la variation. Les principales structurations prvisibles de la rptition peuvent se ramener ici litration dun phonme, dune syllabe, dune lexie ou dun syntagme. Il peut galement y avoir itration dun contenu. Et la surabondance de caractrismes de littrarit donne lieu la surcaractrisation. Mais le phnomne le plus intressant pour le stylisticien est le contremarquage. Celui-ci se manifeste par des dceptions dattente par rapport des habitudes de telle ou telle pratique littraire. Lintrt du contremarquage rside dans le fait que ce nest pas le semblable qui est remarquable mais la rupture, la dception, la violation, le manque ou lajout, le changement la diffrence. Comment peut-on alors percevoir les faits de marquage et de contremarquage dans lusage du lexique populaire en usage dans notre texte de rfrence ? A une telle question, Molini rpond que jusquau milieu du XX sicle, le lexique, notamment le choix des mots, tait considr comme lune des composantes fondamentales du style en rhtorique. Le choix des lexies relve, en effet, dun style particulier qui, son tour, dtermine le niveau de langue. Et le niveau, en ce qui le concerne, dtermine le genre littraire. Mais cette conception du fait littraire na gure prospr au-del de cette poque. Dj au XIX sicle, Hugo dnonait cette sgrgation lexicale en ces termes :
Les mots bien ou mal ns, vivaient parqus en castes Les uns, nobles, hantant les Phdres, les Jocastes Les Mropes, ayant le dcorum pour loi, Et montant Versailles aux carrosses du roi ; Les autres, tas de gueux, drles patibulaires, Habitant les patois ; quelques uns aux galres Dans largot ; dvous tous les genres bas.[1] 250

Il ressort donc de cet extrait que la fausse querelle entre mots dits potiques et mots non potiques est sans intrt majeur pour Hugo. Dans luvre de Zadi, on notera que le marquage est perceptible travers la forte rcurrence du lexique populaire, notamment dans le livre I. On en arrive alors un surmarquage, une surcaractrisation. Le contremarquage se manifeste, lui, par des dceptions dattente par rapport aux habitudes de la pratique potique. En effet, le genre potique a t souvent peru comme le lieu de lexcellence dans le domaine du langage.[2] Il exclut le plus souvent le niveau de langue populaire et accorde le primat au niveau soutenu. Cet horizon dattente li aux caractristiques gnralement reconnues au texte potique se trouve du par linterfrence dun niveau de langue inattendu. Cette dception dattente se constate aussi dans la rupture entre les premires uvres potiques du pote Zadi Zaourou et la prsente uvre. Les premires uvres[3] se signalent par un niveau de langue soutenu avec en plus un encodage symbolique trs complexe qui a dailleurs valu celles-ci une vritable publicit dhermtisme[4] de la part dun lectorat de niveau moyen. A linverse, luvre Les Quatrains du dgot, dans le livre I notamment, tient sa spcificit des emprunts lexicaux aux langues ivoiriennes, au langage de la rue et au nologisme. A quoi il faudra ajouter le phnomne de lalternance codique qui fait sentremler, lintrieur dun mme texte, des lexies relevant des niveaux soutenu et familier, voire des lexies nouchi (argot ivoirien). Nous exploiterons tous ces faits langagiers partir des grilles heuristiques de lanalyse lexicale. II- ANALYSE STYLISTIQUE DU LEXIQUE POPULAIRE DANS LES QUATRAINS DU DEGOT Cette analyse sera mene autour des deux faces du signe linguistique : le signifiant et le signifi. 1. Analyse du signifiant Lanalyse du signifiant ne manque pas dintrt dans cette uvre potique. Nous laborderons en trois points : les nologismes par paronymie et les emprunts lexicaux de type onomatopique. 1.-1. Les nologismes par paronymie Les nologismes sont des mots nouvellement introduits dans la langue. Ces mots nouveaux sont soit crs, soit obtenus par dformation, drivation, composition ou emprunt. Dans ces cas, on parle de nologisme de forme. Mais les nologismes peuvent tre demploi ou de sens lorsque des mots qui existent dj dans la langue sont employs avec des sens nouveaux. Dans cette uvre potique de Zadi Zaourou, les deux types de nologisme coexistent. La cration de nologisme se fait surtout au moyen de la paronymie. Le pote passe ainsi de la lexie FESCI [fesi] la lexie vessie [vesi] en jouant subtilement sur les oppositions de traits articulatoires sourd/sonore des phonmes /f/ et /v/. Cette modification de la tranche acoustique saccompagne aussi dune modification du contenu car la lexie vessie obtenue ne dsigne plus le rservoir musculo-membraneux dans lequel saccumule lurine mais ironiquement, une association estudiantine. Cest exactement selon le mme procd que le pote passe de la lexie idologie son paronyme idiot-logis. (p. 98) La premire lexie connat non seulement une modification au niveau de ses phonmes ( devient i) mais aussi une fragmentation qui fait du paronyme une lexie compose. Le pote signale lui-mme en note infrapaginale quil sagit dune perversion du terme idologie. Cest en usant dun procd similaire quil obtient encore les lexies dmon-cratie (p. 92), DMONcratise et D-mon-cratise (p. 177) respectivement partir des lexies dmocratie pour la
251

premire et dmocratise pour les deux autres. La lexie dmon-cratie, qui se prsente dsormais sous la forme dune lexie compose, est obtenue par perversion de la racine lexicale demos (peuple), laquelle devient alors dmon. Cette fragmentation peut sexpliquer par une volont de mise en relief, une emphase. Dans les deux autres lexies, la paronymie se double dun procd de mise en relief. La lexie dMONcratise opre ainsi un marquage au niveau de la syllabe MON par lusage impertinent de la majuscule. La lexie D-mon-cratie subit, elle, un morcellement syllabique au niveau de la racine lexicale dmon dj dforme. Notons, pour terminer, que la perversion de la racine lexicale (de demos en dmon) pourrait tre la juste traduction des travers de la pratique dmocratique dans certains Etats africains. De faon gnrale, lusage du nologisme par paronymie repose sur la figure de lironie. Le pote passe dune lexie son paronyme pour rvler la ralit que suggre celui-ci dans son esprit. Et quand il ne cre pas de mots nouveaux, il en emprunte aux autres langues. Les emprunts lexicaux de type onomatopique Les emprunts lexicaux, dans Les quatrains du dgot, portent essentiellement sur les onomatopes comme vi, viivi (p. 19), plic ploc (p. 64) et linterjection pouaaaah (p. 198). Ces lexies sont, pour la plupart, empruntes aux langues ivoiriennes, lexception de plic ploc qui mane du franais. A partir de leur contexte demploi, lon peut dire que vi et viivi reproduisent la forme sonore des agitations et balancements vifs des machettes. Ces agitations froces, en voquant la barbarie et la violence, affectent cette onomatope dune affectivit dysphorique, comme on peut sen rendre compte dans ce vers :
Vi ! vi ! viiivi ! Le sang qui gicle, a les revigore : vi ! (p. 19)

Linterjection pouaaaah marque, quant elle, le dpit. Cette interjection est profre la suite ou avant une srie de noms voquant des rvolutionnaires ou anarchistes : Kropotkine, Max Stirner, Voline, Proudhon, Bakhounine, Guevara et Ben Laden. Elle pourrait, dans ce contexte, traduire, le dsaveu du pote par rapport au combat de ces prtendus rvolutionnaires. Lonomatope plic ploc renvoie aux sons mis par les plonges et mergences rptes du nomm Otto-beau-pied (p. 64). Mais lusage de la lexie pied-bot dans le quatrain est le signe que cette onomatope a un fondement mtaphorique. Le pied-bot est, en effet, un pied difforme par rtraction de tendons et de ligaments, laquelle rtraction est souvent associe des malformations osseuses. La dmarche dune personne ayant un pied-bot est ainsi faite de montes et descentes, dues aux longueurs ingales des deux pieds. Le nom Otto-beau-pied est donc une ironie double dune paronymie, toutes deux construites partir de la lexie pied-bot. Mais la mtaphore peut dpasser le seul cadre de la dmarche physique et suggrer les disparitions et apparitions rptes dun individu marqu par la duplicit. Cest dailleurs ce que confirment les deux premiers vers du quatrain prcdent :
Son corps tait la rplique de son me Pied-bot du corps et pied-bot de lme (p. 63)

En somme, lon peut retenir que lanalyse du signifiant met en vidence une grande varit de faits stylistique. Cest le signe que le discours qui a cours ici emprunte en grande partie la langue orale certaines de ses composantes. Mais lintrt accord au signifiant est loin docculter limportance du signifi. 2- Analyse du signifi Dans notre tude, lanalyse du signifi portera sur deux grands points : les niveaux de langue et les champs lexicaux drivationnels. 2-1- Les niveaux de langue Traditionnellement, disions-nous, les niveaux de langue obissent une hirarchisation en trois niveaux allant du niveau familier au niveau soutenu en passant par le niveau
252

courant. Cette tripartition semble regrouper, lintrieur de chaque niveau, des souscatgories ; cest ainsi que Molini procde une stratification plus avance de ces niveaux de langue donnant les niveaux suivants : populaire, relch, bas-humble, familier, moyenmdiocre, leve, sublime.[5] Pour leur part, Cathrine Fromilhague et Anne Sancier-Chteau proposent la quadripartition suivante : populaire, familier, non marqu et soutenu ou littraire.[5] Cette organisation considre le niveau courant comme un niveau non marqu (ou neutre). Le niveau familier prsente, quant lui, une sous-catgorie : le niveau populaire. Bien que proches lun de lautre, les deux niveaux se distinguent trs souvent. Ainsi, populaire marque une appartenance sociale et mme gographique (...) ; familier renvoie un type particulier de situation dnonciation, celui de la conversation.[6] Le niveau populaire est donc un sociolecte. Notre tude portant sur le lexique populaire, nous nous intresserons en particulier au lexique nouchi (sociolecte ivoirien de type argotique) et au lexique familier. Sil est vrai que le niveau familier ne se confond pas au nouchi, il se combine plus aisment ces sociolectes dans une situation dnonciation donne. Les diffrents points qui feront lobjet de notre analyse sont : le lexique de largot ivoirien ou nouchi, les emprunts lexicaux et le lexique familier. 2-1-1- Le lexique de largot ivoirien (ou nouchi) Le nouchi est un sociolecte ivoirien des grandes agglomrations, n de la rencontre du franais en tant que langue en vigueur dans les changes sociaux, et des langues nationales, notamment le malink, le bt, le baoul... Il rsulte, ses origines, de leffort des masses dscolarises de sapproprier loutil dinsertion sociale que reprsente le franais. Il est donc le rsultat dun assemblage de lexies du franais, des langues nationales et de nologismes. Le lexique de largot ivoirien regroupe les lexies suivantes : Erreur de Gawa (p. 14), braiser, parapluie atomique (p. 16), braise (p. 20), librer en zouglou (p. 28), le zouglou (p. 152). Au nombre de ces lexies, certaines sont des nologismes de forme ou nologismes lexicaux. Elles sont le fait dune pure cration des milieux populaires ivoiriens. Cest le cas de la lexie Gawa dans le syntagme Erreur de Gawa et de zouglou dans la locution verbale librer en zouglou. La lexie Gawa, qui signifie nigaud ou naf, est une cration des milieux dscolariss des grands centres urbains (Abidjan en particulier) et saffiche comme une volont de combler les lacunes des usagers concerns par rapport au franais comme langue dchange. Le syntagme Erreur de Gawa combine, lui, la lexie Erreur qui relve du lexique franais et Gawa qui est une pure invention ivoirienne. Cest dire que le nouchi est un mixte de nologisme et de lexies de langues naturelles (le franais et les langues ivoiriennes notamment). Dans le quatrain qui porte ce titre, le pote fait allusion une erreur fatale dans les relations adulteenfant :
Dis et redis lenfant quil est beau trs beau Dis-le-lui au lever du jour chaque jour Et pour sr au coucher du jour un dces jours Tu le surprendras courtisant ta mre (p. 14)

La gravit de lerreur relve ici de limprudence et mme de la complaisance de ladulte qui, malencontreusement, veille les sens libidinaux de lenfant en croyant lui faire des loges. La dimension pragmatique du pome, et donc de ce titre, est donc vidente : il faut viter la complaisance dans lducation des enfants. Par ailleurs, labsence darticle dans ce
253

syntagme est le signe dun mode dexpression qui smancipe des contraintes de la langue franaise. De la mme faon, la locution verbale librer en zouglou est le rsultat de lassociation du verbe librer relevant du franais et de la lexie zouglou, cration des milieux estudiantins de Cte dIvoire et dcoulant probablement dune dformation de la lexie anglaise school.[7] Cette locution, vulgarise par les artistes du genre musical zouglou, signifie danser le zouglou[8]. Il est peut-tre tonnant de remarquer que cette locution argotique est le fait de la jeunesse estudiantine, considre comme une lite dans le domaine intellectuel. Mais la crise socio-conomique et politique na-t-elle pas eu dimpact fcheux dans les milieux intellectuel ? En outre, nest-ce pas en situation de crise quclot la cration artistique ? Ltude sociologique du nouchi devrait permettre de le comprendre. Dailleurs, cette locution est lobjet dun traitement ironique dans la mesure o le pote fait du zouglou, genre musical reposant sur trs peu de recherche au niveau de lorchestration musicale, un produit de labos (p. 28) Quoiquil en soit, ces syntagmes rvlent des cas dalternance codique. Les autres lexies sont des nologismes smantiques, consistant prcisment en lintroduction de nouveaux sens. Il sagit des lexies braiser (p. 16), braise (p. 20) et Papa (p. 114). Les lexies braiser et braise sont cres au moyen dune mtaphore. Sinspirant du mode de cuisson des aliments la braise, les tudiants ivoiriens membres de la FESCI[9] ont cr le nologisme braiser qui signifie pour eux ter la vie quelquun en le brlant vif. En effet, la violence qui stait instaure dans ce milieu avait amen les tudiants membres de ce syndicat liminer par holocauste, les adversaires syndicaux qui rdent dans les cits. Cest ce que confirme cet extrait :
Dans les cits que gre la Vessie On braise de tout et mme du prof (p. 20)

En somme, le gnie du pote aura consist donner un ancrage lexical au langage potique. Il aura russi dfaire la posie de son manteau litiste pour la revtir dun vtement populaire qui, pour ntre pas noble, ne demeure pas moins plaisante et originale. 2-1-2- Les emprunts lexicaux Lune des caractristiques majeures du langage populaire rside dans lemprunt lexical. La plupart des emprunts proviennent du malink[10] mais il en existe qui sont issus dautres langues ivoiriennes. Trois lexies retiendront notre attention ce niveau : Kokobliko (p. 35), Patissankana (p. 91) et Bramg (p. 118). La lexie Kokobliko, issue de la langue bt et de plusieurs autres langues du centre-ouest de la Cte dIvoire, dsigne un insecte mythique, symbole de lintelligence discrte. Dans le pome o il est voqu, ce nom dsigne un curieux bb vessiste, caractris par une croissance et une indiscipline prcoces. Les lexies Patissankana et Bramg manent, elles, de la langue malink. Patissankana est une interjection malink qui marque ltonnement, la surprise. Elle pourrait tre la dformation du franais partie sanglante. Au cours des deux guerres mondiales qui ont vu la participation des soldats africains, certains dentre eux auraient entendu leurs chefs militaires sexclamer en ces termes : La partie a t sanglante ! Cette exclamation, maladroitement reprise, aurait donn Patissankana. Lauteur indique bien en note de bas de page quil emprunte cette lexie au titre dune mission humoristique de la tlvision ivoirienne. Il tente, dans le pome qui porte ce titre, de reproduire latmosphre de cette mission dans laquelle le journaliste pose une question surprise un passant quelconque, gnralement un naf, attendant de lui une rponse hilarante. La lexie Bramg signifie, en ce qui la concerne, camarade ou pte. Cest
254

un terme gnralement utilis pour dsigner un ami de bande il met laccent sur lextrme familiarit des relations entre les interlocuteurs. Cest dailleurs ce qui explique le niveau trs familier du pome : Cest nous les gars du pays ()
On sen fout ! on sen fout ! on sen fout ! H ! p. 118

On notera surtout que le recours aux emprunts lexicaux a pour but et pour effet de restituer le sens intuitif des lexies avec toutes les motions dont elles sont porteuses. Par ailleurs, la combinaison avec des lexies du franais favorise le phnomne dalternance codique dun intrt capital pour le stylisticien. 2-1-3- Le lexique familier Le lexique familier est mis en vidence par les lexies mon vieux (p. 19), flic (p. 21), pipi (p. 22) et les gars (p. 118). La lexie vieux est le rsultat dun drivation impropre. Ladjonction de ladjectif possessif mon cette lexie fait passer celle-ci de la classe des adjectifs la classe des noms. De plus, elle subit une modification au niveau smantique. Elle ne dsigne plus une personne ge mais marque plutt un ton familier.
Une oreille un doigt un nez, a se tranche mon vieux ! (p. 19)

La lexie pipi se construit, elle, partir dune rduplication de la premire syllabe du verbe familier pisser. Elle relve du vocabulaire enfantin. Mais dans ce contexte nonciatif relative un dialogue entre un enseignant et son tudiant, une telle lexie profre relve du niveau grossier. Dailleurs, elle est le fait dune mtaphore dvalorisante :
Le Matre : Quest-ce quun prof ? LEtudiant : Une goutte du pipi de ma vessie.

Cette mtaphore, qui assimile le mtaphoris prof au mtaphorisant pipi, a pour effet de dvaluer lenseignant en mme temps quelle met en vidence la dgradation des valeurs morales dans le milieu de rfrence. Flic et gars dsignent respectivement, dans le langage populaire, lagent de police et le jeune homme. Retenons, en ce qui concerne le lexique populaire, que celui-ci est un cocktail dargot ivoirien, demprunts aux langues ivoiriennes et de lexies familires. Mais lanalyse du signifi prend aussi en compte les champs lexicaux, notamment les champs lexicaux drivationnels. 2-2- Les champs lexicaux drivationnels Comme les niveaux de langue, les champs lexicaux relvent des rseaux lexicaux. Ils se scindent en outre en champs lexicaux drivationnels et en champs lexicaux notionnels. Mais nous centrerons notre analyse sur les champs lexicaux drivationnels qui sont construits partir des drivations propres et impropres. Notre corpus comporte, pour lessentiel, des cas de drivations propres. Ces cas sorganisent en deux points : la drivation rgressive et la drivation progressive. 2-2-1- La drivation rgressive La drivation rgressive sobtient par suppression dun ou des affixes pour donner une base lexicale. Ainsi, lon peut passer du verbe crier son driv rgressif cri en supprimant le suffixe er marquant linfinitif. La drivation rgressive peut parfois voluer jusqu la troncation comme lorsque la lexie vlocipde devient vlo, cinmatographie devient cinma, puis cin. Cest prcisment ce procd qui a cours dans Les quatrains du dgot avec lexies prof, amphi (p. 23), labos, criminos (p. 28) et clandos (p. 178). Dans ce corpus limit, on notera
255

que les lexies amphi et criminos sont des drivs rgressifs respectifs de amphithtre et de criminologie. La lexie amphi prsente un cas bien particulier dans la mesure o la base lexicale thtre disparat au profit du prfixe amphi. Au niveau de la lexie criminos, cest plutt le suffixe logie qui sefface pour laisser place la racine lexicale. Les lexies profs, labos et clandos rsultent dune opration de troncation. Les dernires syllabes seffacent au profit des premires qui ne sont pourtant pas des bases lexicales autonomes. Ces cas dapocopes traduisent la fois le dsir dconomie et celui de snobisme. Retenons, ce niveau, que la drivation rgressive et la troncation se justifient par la loi du moindre effort car la tendance est plus lconomie qu la qute de la terminologie savante. 2-2-2- La drivation progressive La drivation progressive se construit par ajout dun affixe la base lexicale. Elle prsente deux cas dans cette uvre potique. Dune part, elle se construit par ajout dun affixe une base lexicale relevant du franais. Cest le cas des lexies machettier et cagoulier (p.16) qui drivent respectivement de machette et de cagoule. Ces suffixes confrent aux lexies obtenues le sens dutilisateurs. Ainsi, machettier dsigne celui qui utilise ou manie la machette ( des fins destructrices) et cagoulier celui qui se revt la tte dune cagoule. Dautre part, elle rsulte de la combinaison dun nologisme comme base lexicale et dun suffixe. Cest par ce procd que le pote obtient vessistes, vessiniens ((p. 15) et vessinie (p. 20) en sappuyant sur la racine vessie, elle-mme rsultat dune dformation du sigle FESCI. On retiendra donc que ltude des champs lexicaux drivationnels rvle la grande libert que le pote, et travers lui le locuteur nouchi, prend par rapport la norme lexicale. Conclusion Au total, lanalyse stylistique du lexique populaire a mis en vidence le traitement spcifique du signifiant dune part, et du signifi dautre part. Au niveau du signifiant, elle sest fonde sur les nologismes par paronymie, les emprunts lexicaux de type onomatopique et les cas de mtaplasme. Ces diffrents procds consistent en une altration de la forme acoustique de la lexie, preuve que le privilge nest pas accord la rigueur normative. Une telle altration a, la fois, une valeur ironique et une vise satirique. Cette importance accorde au signifiant est le signe dune socit qui p