Sunteți pe pagina 1din 12

Tematica i bibliografia cu caracter practic pentru examenul de notar public pentru notarii stagiari i concursul pentru ocuparea locurilor

vacante de notar public I DREPTUL CIVIL Aplicarea dispoziiilor Codului civil i a legislaiei n materie civil la redactarea i ncheierea de acte i proceduri notariale. Exemple de acte notariale ce vor fi avute n vedere de Comisia de examinare la elaborarea subiectelor: 1. Procuri i revocri de procuri: procuri speciale de vnzare/cumprare, procuri speciale de garantare, procuri generale de administrare, etc.; 2. Declaraii: declaraie de primire a restului de pre, declaraie de grniuire, declaraie de notorietate, declaraie de renunare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil( declaraii pentru imobilele nscrise sau nenscrise n cartea funciar); 3. Contracte civile: contract de vnzare-cumprare, contract de schimb, contract de donaie, contract de locaiune, , contract de mandat, contract de comodat, contract de mprumut,contract de rent viager, contract de ntreinere, contract de leasing, etc.; 4. Convenii promisiune unilateral, promisiune bilateral; 5. Acte de nfiinare sau modificare a persoanelor juridice fr scop lucrativ: acte constitutive, statute, acte adiionale, etc.; 6. Acte juridice civile privind transmisiunea, transformarea i stingerea obligaiilor: cesiunea de crean, subrogaia n drepturile creditorului, novaia, delegaia, compensaia, darea n plat, etc.; 7. Acte juridice civile privind garantarea obligaiilor: fidejusiunea, gajul, ipoteca etc.; 8. Acte juridice civile privind transmiterea, modificarea sau stingerea dreptului de proprietate i a dezmembrmintelor sale: certificate de motenitor, acte de partaj, convenii de constituire i stingere a dreptului de: uzufruct, uz, abitaie, servitute, superficie, folosin, etc.;
Anex la Hotrrea nr. 263/07.10.2011 1

9. Cererile privind publicitatea drepturilor reale imobiliare: cereri de extras de carte funciar, cereri de intabulare, cereri de notare, cereri de radiere, etc; 10. Acte juridice civile privind procedura divorului cu minori;
11. Acte juridice civile n procedura succesoral: testamente ordinare,

privilegiate i bancare, efectuarea inventarului succesoral, procedura punerii de sigilii, acceptarea i renunarea la succesiune, procedura constatrii strii materiale i validrii testamentului olograf. Bibliografie: - Gh. Beleiu, Drept Civil Romn. Introducere n Drept Civil. Subiectele Dreptului Civil, ediia a IX-a revzut i adugit de Marian Nicolae i Petric Truc, Universul Juridic, Bucureti, 2007. - Gh. Boroi, Drept Civil, Partea General. Persoanele, Ediia a III-a revizuit i adugit, Hamangiu, Bucureti 2008. - O. Ungureanu, Drept Civil. Introducere, ediia 8, C.H. Beck, Bucureti 2007. - Corneliu Brsan, Drept Civil, Drepturile Reale Principale, Ediia a II-a, Hamangiu, Bucureti, 2007. - L. Pop, Liviu Marius Harosa, Drept Civil, Drepturile Reale Principale, Universul Juridic, Bucureti, 2006. - O. Ungureanu, C. Munteanu, Tratat de Drept Civil, Bunurile, Drepturile Reale i Principale, Hamangiu, Bucureti, 2008. - Fr. Deak, Tratat de Drept Civil, Contracte Speciale, Universul Juridic, Bucureti, 2001. - Fr. Deak, Tratat de Drept Civil, Contracte Speciale, Ediia a IV-a Universul Juridic, Bucureti, 2007. - D. Chiric, Drept Civil, Contracte Speciale Civile i Comerciale, Lumina Lex, Bucureti 1997. - D. Chiric, Drept Civil, Contracte Speciale Civile i Comerciale, vol.1, Vnzarea i Schimbul, Rosetti, Bucureti 2005. - D. Chiric, Drept Civil, Contracte Speciale Civile i Comerciale, vol.1, Vnzarea i Schimbul, C.H. Beck, Bucureti 2008. - Fr. Deak, Tratat de Drept Succesoral ediia a II-a actualizat i completat, Editura Universul Juridic, 2002. - D. Chiric, Drept Civil Succesiuni i Testamente, Editura Rosetti, Bucureti, 2003. - Codul Civil;
Anex la Hotrrea nr. 263/07.10.2011 2

- Legea 36/1995 privind notarii publici i activitatea notarial i Regulamentul de punere n aplicare a acesteia; - Legea 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat. - Legea 8/1996 privind dreptul de autor i unele drepturi conexe cu completrile i modificrile ulterioare; - Legea locuinei nr.114/1996; - Codul Fiscal; - Codul silvic; - Legea 17/2000 privind asistena social a persoanelor vrstnice; - Legea 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii; - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul; - Legea 230/2007 privind nfiinarea organizarea i funcionarea asociaiilor de proprietari; - Legea 7/1996 a cadastrului i publicitii imobiliare; - Legea 239/2007 privind regimul juridic al unor bunuri imobile aflate n folosina unitilor de cult; - Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

Noul Cod civil i Legea nr. 71/2011 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, CODUL CIVIL AL ROMANIEI-INDRUMAR NOTARIAL, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, Bucuresti, editura Monitorul Oficial, 2011 si GHIDUL DE PRACTICA NOTARIALA, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, Bucuresti, editura NOTAROM 2011 se refer la urmtoarele subiecte:

-declaraie de renunare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil, declaraie pentru imobilele nscrise n cartea funciara, declaratii pentru imobile nenscrise n cartea funciar: CARTEA a -III a-DESPRE BUNURI ,TITLUL IBUNURILE SI DREPTURILE REALE IN GENERAL, CAP.IDESPRE BUNURI IN GENERAL, SECTIUNEA-1, DESPRE DISTINCTIA BUNURILOR ( art.553); TITLUL II PROPRIETATEA PRIVATA, CAP.IDISPOZITII GENERALE,SECTIUNEA-1, CONTIUNUTUL,

Anex la Hotrrea nr. 263/07.10.2011

INTINDEREA SI STINGEREA PROPRIETATE PRIVATA ( art.562);

DREPTULUI

DE

GHID DE PRACTICA NOTARIALA (pag.137-138); Acte notariale n materia relaiilor de familie: acte juridice civile privind procedura divorului cu minori: CARTEA a-II-a DESPRE FAMILIE ,TITLUL II CASATORIA, CAP.VII-DESFACEREA CASATORIEI (art. 373 - art. 378 art. 382- art.387; art. 396 art.404 );

GHID DE (pag.232-243);

PRACTICA

NOTARIALA

Acte juridice civile n procedura succesoral: testamente ordinare, privilegiate i testamentul sumelor si valorilor depozitate, acceptarea i renunarea la succesiune.

CARTEA a IV-a DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI TITLUL III LIBERALITATILE, CAP. I (art.984 - art.992); CAP. III TESTAMENTUL ( art. 1034 -art. 1073); CAPITOLUL IV-REZERVA SUCCESORALA SI COTITATEA DISPONIBILA( art.1086art.1090) TITLUL IVTRANSMISIUNEA SI PARTAJUL MOSTENIRII, CAP.I TRANSMISIUNEA MOSTENIRII (art.1100 - art.1114; art. 1120 art.1124); GHID DE PRACTICA NOTARIALA (pag. 139-144; pag.164 170; pag. 174-181; pag.185-189).

II DREPTUL COMERCIAL Aplicarea dispoziiilor legislaiei comerciale la redactarea i ncheierea de acte notariale.

Anex la Hotrrea nr. 263/07.10.2011

Exemple de acte notariale ce vor fi avute n vedere de Comisia de examinare la elaborarea subiectelor: 1. Contracte comerciale: contractul de mandat comercial, contractul de comision, contractul de agenie, contractul de garanie mobiliar, contracte privind transmiterea dreptului de proprietate i a riscurilor asupra bunurilor n materie comercial, etc.; 2. Acte de constituire ale societilor comerciale : statute, acte constitutive, procese-verbale de constituire, etc.; 3. Acte modificatoare la actele constitutive ale societilor comerciale: acte adiionale, hotrri AGA, procese-verbale, etc.; 4. Acte privind administrarea i reprezentarea societilor comerciale: procuri, contracte de mandat, etc.; Bibliografie: - Legislaia n materie comercial ; - Stanciu D. Crpenaru, Drept Comercial Romn, Ediia a VII-a revzut i adugit, Universul Juridic, Bucureti, 2007

PROCEDURI CIVILE I NOTARIALE Redactarea de acte i ndeplinirea unor proceduri n activitatea notarial prin aplicarea normelor procedurale prevzute de Codul de procedur civil i legisaia n materie. Exemple de acte i proceduri notariale ce vor fi avute n vedere de Comisia de examinare la elaborarea subiectelor:
1. ncheiere de autentificare a actelor notariale;

2. Acte ntocmite n cadrul procedurii succesorale notariale :

Anex la Hotrrea nr. 263/07.10.2011

- cererea de deschidere a procedurii succesorale notariale ; - cererea, efectuarea inventarului succesoral, procedura punerii de sigilii, procesul-verbal de inventariere i desemnarea custodelui sau curatorului special; - acte ntocmite de notarul public pentru verificarea competenei; - act de desesizare - citaii; - proces-verbal de deschidere a testamentului;

- procedura constatrii strii materiale - validarea testamentului olograf


-

decalaraii de opiune succesoral; ncheierile de edin; ncheierea de suspendare; ncheierea de conexare; ncheierea final a procedurii succesorale notariale; ncheiere de nchidere a procedurii succesoarle notariale i clasarea cauzei succesorale ca fiind fr obiect; certificatul de motenitor; certificatul de legatar; certificatul de calitate de motenitor; certificat constatator al calitii de executor testmentar; certificat de vacan succesoral; certificat de motenitor suplimentar; ncheiere de ndreptare a erorii materiale sau omisiunii;

3. ncheiere de dare de dat cert ; 4. ncheiere de legalizare a semnturilor, a specimenelor i a sigiliilor; 5. ncheiere de certificare a unor fapte; 6. ncheiere de legalizare a copiilor de pe nscrisuri; 7. ncheiere de legalizare a semnturii traductorului; 8. ncheiere de primire n depozit a unor nscrisuri, documente i valori; 9. Actele de protest al cambiilor, cecurilor i al altor titluri la ordin; 10. Rectificarea actelor notariale ; 11. ncheiere de ndreptare sau completare a erorilor materiale sau omisiunilor vadite din actele notariale ;
Anex la Hotrrea nr. 263/07.10.2011 6

12. Duplicatul ;

13. Reconstituirea actelor notariale ; 14. ncheierea de respingere ; 15. Completarea cererilor de nscriere i verificare a actelor i procedurilor notariale n registrele inute de Uniunea Naional a Notarilor Publici din Romnia i Camera Notarilor Publici: cerere de nscriere a unui testament n Registrul Naional de Eviden a Testamentelor(RNTA), cerere de verificare a unei procuri n Registrul Naional de Eviden a Procurilor Revocate(RNPR), certificat emis de Registrul Naional de Eviden a Opiunilor Succesorale(RNOS) ca urmare a verificrii unor declaraii de opiune succesoral, solicitare de nscriere a unei cereri de divor n Registrul Naional de Eviden a Cererilor de Divor (RNECD), cerere de verificare a unei succesiuni n Registrul de eviden a procedurilor succesorale al Camerei Notarilor Publici etc. 16. Acte ntocmite n cadrul procedurii divorului: - cerere de divor; - solicitare nregistrare cerere de divor n Registrul Naional de Eviden a Cererilor de Divor; - solicitare obinere numr unic de la Registrul Unic al Cererilor de Divor; - ncheiere admitere cerere de divor; - ncheiere respingere cerere de divor; - certificat de divor. 17. ncheiere cu privire la verificrile efectuate n evidenele succesorale ale Camerei Notarilor Publici i ale Uniunii Naionale a Notarilor Publici din Romnia: - cerere pentru eliberarea ncheierii; - ncheierea privind verificrile efectuate n evidenele succesorale ale Camerei Notarilor Publici i ale Uniunii Naionale a Notarilor Publici din Romnia. Bibliografie: - V.M. Ciobanu, Tratat Teoretic i practic de procedur civil,vol.2, Naional, Bucureti, 1997. - Ioan Le, Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii i a activitii notariale, Editura Lumina Lex, Bucureti 1997. - Ioan Le, Proceduri civile speciale, Ediia a II-a 2003.
Anex la Hotrrea nr. 263/07.10.2011 7

- Ioan Le, Manual de drept notarial, All Beck, Bucureti 2002. - Ioan Le, Manual de drept notarial, ediia 2, C.H. Beck, Bucureti 2008. - Legea 36/1995 privind notarii publici i activitatea notarial. - Regulamentul de punere n aplicare a legii notarilor publici i a activitii notariale aprobat prin Ordinul Ministrului Justiiei cu toate modificrile i completrile - Codul Fiscal i Codul de Procedur Fiscal. - Normele metodologice privind Registrele Unice inute de Uniunea Naional a Notarilor Publici din Romnia, publicate pe site-ul Uniunii la adresa www.uniuneanotarilor.ro; - Normele metodologice privind organizarea si functionarea Registrului National de Evidenta a Cererilor de Divort (RNECD) - Instructiunile privind indeplinirea procedurii divortului de catre notarii publici, aprobate prin Hotararea nr.15/26 ianuarie 2011 a Biroului Executiv al Consiliului U.N.N.P.R.; - Legea nr.202/2010 privind unele msuri pentru accelerarea soluionrii proceselor. - Noul Cod civil i Legea nr. 71/2011 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, CODUL CIVIL AL ROMANIEI-INDRUMAR NOTARIAL, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, Bucuresti, editura Monitorul Oficial, 2011 si GHIDUL DE PRACTICA NOTARIALA, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, Bucuresti, editura NOTAROM 2011 se refer la urmtoarele subiecte -Cu privire la actele juridice civile privind procedura divorului cu minori se vor avea in vedere urmatoarele: - CARTEA a-II-a DESPRE FAMILIE ,TITLUL II CASATORIA, CAP.VII-DESFACEREA CASATORIEI (art. 373 - art. 378 art. 382- art.387; art. 396 art.404 );
-

GHID DE PRACTICA NOTARIALA (pag.232243);

Anex la Hotrrea nr. 263/07.10.2011

- Cu privire la actele juridice emise in cadrul procedurii succesorale se vor avea in vedere urmatoarele:
-CARTEA a IV-a DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI TITLUL I DISPOZITII REFERITOARE LA MOSTENIRE IN GENERAL, CAP. I-DISPOZITII GENERALE,(art.953 957); CAP.II CONDITII GENERALE ALE DREPTULUI DE A MOSTENII (art.957- art.962), TITLUL II MOSTENIREA LEGALA,(art.963 - art.983); TITLUL III LIBERALITATILE, CAP. I (art.984 - art.992); CAP. III TESTAMENTUL ( ART.1041 -art. 1042; art.1077-art.1085); TITLUL IVTRANSMISIUNEA SI PARTAJUL MOSTENIRII, CAP.I TRANSMISIUNEA MOSTENIRII (art.1100 - art.1124; art.1132- art.1140); -GHID DE PRACTICA NOTARIALA (pag. 139173; pag.190-231). - Pentru alte proceduri notariale a se consulta Ghidul de practica notariala pag. 244-251. . DREPTUL CONSTITUIONAL

Aplicarea dispoziiilor constituionale privind dreptul de proprietate, dreptul de motenire i dreptul de asociere la redactarea i ncheierea de acte notariale. Exemple de acte notariale ce vor fi avute n vedere de Comisia de examinare la elaborarea subiectelor: 1. Contracte civile: contract de vnzare-cumprare, contract de schimb, contract de donaie, contract de locaiune, contract de nchiriere, contract de arendare, contract de mandat, contract de comodat, contract de mprumut, contract de societate civil, contract de rent viager, contract de ntreinere, contract de tranzacie, contract de leasing, contract de concesiune, etc.; 2. Convenii promisiune unilateral, promisiune bilateral, rezoluiune convenional(pacte comisorii) etc.; 3. Testamente: testamente autentice(universale, cu titlu universal, cu titlu particular), codicil, revocri de testamente;
Anex la Hotrrea nr. 263/07.10.2011

4. Certificate de motenitor: certificate de motenitor legal,


certificate de legatar, certificate de executor testamentar, certificate de calitate de motenitor, certificate de vacan succesoral, certificat suplimentar de motenitor, etc.; Bibliografie: - Constituia Romniei - Legea 312/2005 privind dobndirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor de ctre cetenii strini i apatrizi, precum i de ctre persoanele juridice strine. - Ioan Muraru, Simina Tnsescu, Drept Constituional i Instituiile Politice, ediia a XII-a, All Beck, Bucureti, 2005 - Ion Deleanu, Instituii i Proceduri Constituionale, C.H. Beck, Bucureti 2006 LEGISLAIE NOTARIAL Aplicarea legislaiei notariale n materia organizrii i funcionrii birourilor notariale. Exemple de acte notariale ce vor fi avute n vedere de Comisia de examinare la elaborarea subiectelor:
1. Contract de asociere a notarilor publici;

2. Cerere de prelungire a termenului de nregistrare a biroului notarial la Curtea de Apel; 3. Cerere de schimbare a sediului biroului notarial; 4. Cerere de suspendare din exerciiul funciei; 5. Cerere de ncetare a calitii de notar public; 6. Delegare de atribuii notarului stagiar; 7. Completarea evidenelor activitii notariale: nscrierea actelor i procedurilor n registrele notariale, etc.; Bibliografie: - V.M. Ciobanu, Tratat Teoretic i practic de procedur civil,vol.2, Naional, Bucureti, 1997. - Ioan Le, Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii i a activitii notariale, Editura Lumina Lex, Bucureti 1997. - Ioan Le, Proceduri civile speciale, Ediia a II-a 2003. - Ioan Le, Manual de drept notarial, All Beck, Bucureti 2002.
Anex la Hotrrea nr. 263/07.10.2011 10

- Ioan Le, Manual de drept notarial, ediia 2, C.H. Beck, Bucureti 2008. - Legea 36/1995 privind notarii publici i activitatea notarial. - Regulamentul de punere n aplicare a legii notarilor publici i a activitii notariale aprobat prin Ordinul Ministrului Justiiei cu toate modificrile i completrile - Codul Fiscal i Codul de Procedur Fiscal. - Normele metodologice privind Registrele Unice inute de Uniunea Naional a Notarilor Publici din Romnia, publicate pe site-ul Uniunii la adresa www.uniuneanotarilor.ro; - Statutul Uniunii Naionale a Notarilor Publici din Romnia - Codul Deontologic - Regulamentul de punere n aplicare a Legii 36/1995 privind notarii publici i activitatea notarial. NOTE: 1. Alturi de lucrrile indicate la bibliografie, la toate disciplinele, pot fi folosite i orice alte lucrri dac n ele se regsete analizat problematica indicat n cadrul tematicii. 2. La tematica aferent fiecrui domeniu exist obligaia tuturor actelor normative cu inciden consultrii

asupra tematicii din care va fi elaborat subiectul i nu numai a celor indicate n bibliografie. 3. Subiectele elaborate de Comisia de examinare pot viza tematica mai multor domenii. 4. Actele normative noi, aprute de la data publicrii lucrrilor indicate dac n bibliografie i pn se la data includ examenului, intereseaz tematica,

automat n bibliografie. 5. Exemplele de acte i proceduri notariale enunate la tematica fiecrui domeniu nu sunt prevzute limitativ, Comisia de examinare la elaborarea subiectelor are
Anex la Hotrrea nr. 263/07.10.2011 11

posibilitatea notarial.

stabilirii

altor

tipuri

de

acte

proceduri sau variaii ale acestora, utilizate n practica 6. La rezolvarea subiectelor referitoare la ncheierea de acte i proceduri i regulile notariale, notariale comune reguli candidaii i prevzute vor de avea n vedere speciale aplicabile Legea

activitii acesteia.

nr.36/1995 i Regulamentul de punere n aplicare a 7. La proba practic, candida ii vor avea n vedere doar bibliografia de la partea practic.

Anex la Hotrrea nr. 263/07.10.2011

12

Evaluare