P. 1
Caiet de Practica Birou Notarial

Caiet de Practica Birou Notarial

|Views: 2,990|Likes:
Published by walina75

More info:

Published by: walina75 on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA “GEORGE BARITIU” FACULTATEA DE DREPT– BRASOV

STUDENT: INDRUMATOR: COJOCARU SAROLTA NOTAR

Brasov 2011

I. FISA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

II.DESCRIEREA DE ANSAMBLU A ACTIVITATII Total ore de practică: 70 Perioada de desfăşurare: 23.05.2011 – 12.06.2011 Program de lucru: zilnic de la ora 9,00 până la ora 14,00 Total ore/zi: 5

SERVICII
SERVICII SI COMPETENTA NOTARIALA
Biroul Notarului Public Socaciu George are competenţă teritorială şi materială generală în ceea ce priveşte întocmirea şi efectuarea următoarelor proceduri notariale: redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat, redactarea şi autentificarea diferitelor categorii de contracte: vânzări, donaţii, împrumuturi, schimburi, întreţinere, uzufruct, rentă viageră, habitaţie, superficie, ipoteci, testamente, declaraţii, procuri, certificări de fapte, în cazurile prevăzute de lege; darea de dată certă a înscrisurilor prezentate de părţi; legalizări de copii, legalizarea semnăturii de pe înscrisuri, a semnăturii traducătorului; eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; orice alte operaţiuni notariale prevăzute de lege. Consultatii juridice gratuite în materie notarială : Consultaţii in vederea perfectarii şi întocmirii procedurilor notariale; Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: declaratii, procuri, invitatii, conventii; Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, impuse de legalitatea actului notarial; Certificari de fapte; Eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii; Succesiuni-emiterea certificatului de mostenitor legal, testamentar, executor testamentar, certificat de calitate; a suplimentelor de certificat de moştenitor Testamente; Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, dezmembrari, alipiri, partaj, ipoteci, imprumut, antecontracte de vanzare-cumparare, contracte de intretinere, de rentă viageră, de uzufruct, de habitatie viagera, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate de lege Darea de data certa documentelor prezentate si incheiate de parti; Primirea in depozitul notariatului a documentelor, valorilor si inscrisurilor. Actele notariale solicitate biroului nostru, pot fi indeplinite si in afara sediului notariatului, prin deplasarea notarului public si a secretarului, daca persoana sau

  

              

 

de arenda. impuse de legalitatea actului notarial.. spaniolă. franceza. rusă. procurilor. tehnoredactarea si autentificarea declaratiilor din partea asociatilor. Redactarea. specimene de semnatura. de comodat. alipiri. chineză. si orice alte contracte reglementate de lege si Darea de data certa a documentelor prezentate si incheiate de parti. Acte constitutive.A. partaj. ebraică. donatii..turcă. etc. Certificari ale proceselor verbale incheiate de societatile comerciale.         SERVICII DE TRADUCERI Biroul notarial ofera si servicii de traduceri. chineză. bulgară. arabă. din si in limba engleza. pe baza unei cereri si cu o programare prealabila.turcă. cehă. Legalizari de copii. impumut.persoanele in cauza nu se pot deplasa la biroul nostru. colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei. acte aditionale ale societatilor comerciale. arabă. modificari si adaptari. polonă. numai daca defunctul a avut ultimul domiciliu pe raza judetului Brasov. Hotarari A. pentru intocmirea documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent. ebraică. dezmembrari. cehă. din si in limba engleza. Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare. SERVICII DE TRADUCERI Biroul notarial ofera servicii de traduceri. ipoteci. bulgară. polonă. semnaturi. in vederea perfectarii actelor şi procedurilor notariale.G. . italiana. sigilii.Celelalte exceptii de la competenta generala a notarului public. a judecătoriei Brasov . de inchiriere. franceza. rusă. italiana. conventiilor. Rectificari. administratorilor. schimburi. Biroul Notarial sesizat cu o cerere de deschidere a procedurii notariale succesorale va putea dezbate si solutiona respectiva succesiune. colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei. spaniolă. sunt prevazute de Legea 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale. SERVICII DE CADASTRU Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati în vederea intocmirii documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent. de mandat.). SERVICII DE CADASTRU Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati. adaugiri. antecontracte de vanzare-cumparare. etc. Consultatii juridice in domeniul comercial. din motive obiective ( sanatate.

Biroul notarial Cojocaru Sarlota are competenta materiala generala.SCURTA INTRODUCERE Biroul notarial a fost infiintat in anul 1995 de catre notarii publici Bojan Elena Luminita si Cojocaru Sarlota. fiind autorizati de Consiliul de Mediere. Biroul notarial are un numar de 9 angajati. caz in care competenta teritoriala se limiteaza la circumscriptia judecatoriei Brasov. precum si traducator autorizat de Ministerul de Justitie pentru limba engleza si limba franceza. precum si teritoriala. . Notarii publici din cadrul biroului notarial au si competenta in activitatea de mediere. cu exceptia succesiunilor.

dovada achitării serviciilor de utilitate publică (adeverinţă de la DSC). adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu privire la eventualele datorii existente. testament(e).05. actele de proprietate. după caz (se obţine de către biroul notarial în prealabil). poate fi nevoie de acte în plus (de exemplu dacă o persoană şi-a schimbat numele. 700 din Codul civil. şi să fi cunoscut defunctul şi situaţia acestuia. etc. certificat de atestare fiscală.la prima dezbatere o o o o o o o o o o certificatul de deces al defunctului. certificat de atestare fiscală.05. certificatele de naştere ale succesibililor (cu excepţia soţului supravieţuitor). cerere pentru dezbaterea succesiunii (se completează la biroul notarial). ora 8. care să ateste că nu există datorii la impozite şi taxe. dacă există. judetul Brasov. certificat de sarcini sau extras de carte funciară .23. certificat de nomenclatură stradală (numai în situaţia în care adresa actuală diferă de cea din actul de proprietate). declaraţii de acceptare. dovada achitării facturilor la serviciile de utilităţi (curent. . actele de identitate ale părţilor (vânzători şi cumpărători. actele de identitate ale succesibililor (viitorilor moştenitori).bunuri imobile o o o o o o o o o actele de proprietate . gaze naturale. sau procuri (acolo unde este cazul).2011  In data de 12. depoziţii de martori (cel puţin 2).2011. renunţare sau neacceptare în baza art. certificatele de căsătorie pentru soţul supravieţuitor şi pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie (de obicei pentru femei). martorii trebuie să aibă asupra lor actele de identitate. telefon. servicii internet eventual.55 m-am prezentat la sediu Biroului Notarial de pe strada Magurii Nr 2 din localitatea Codlea. si pentru incheierea celor mai commune acte Mi-a subliniat că această listă nu este făcută în mod exhaustiv. cablu TV.). care astfel nu mai coincide cu cel de pe actul de proprietate). Mai jos o sa va enumar cateva dintre actele ce sunt folositoare anumitor tranzactii: Acte translative de proprietate .  In prima zi mi s-a explicat in mare activitatile ce se desfasoara in cadrul biroului notarial  Mi-a prezentat lista cu documentele necesare pentru indeplinirea celor mai des intalnite operatiuni notariale. donatori şi donatari etc. documentaţia cadastrală (în cazul în care nu există carte funciară) sau dovada intabulării (încheierea de intabulare sau un extras de carte funciară). astfel încât în anumite situaţii particulare.). Succesiuni .

în plus. » cazierul judiciar (în lipsa sa.obligatoriu. Acte de alipire o o o actele de proprietate. sunt necesare actele firmei o o o o Promisiuni bilaterale sau unilaterale o o actele de proprietate. actele de identitate ale proprietarilor. numai dacă există carte funciară şi dacă părţile doresc intabularea). extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil. pentru bunuri imobile: documentaţia cadastrală (dacă există) şi/sau încheierea de intabulare (dacă există carte funciară). se va da o declaraţie autentică). la partaj doar dacă e cazul o o o Societăţi comerciale – constituiri o o o o actul constitutiv redactat (poate fi redactat şi la biroul notarial). contract de închiriere sau de comodat) . extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil şi este obligatoriu) . ordinul de plată privind depunerea (constituirea) capitalului social . actele de identitate ale copartajanţilor. extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil. se va da o declaraţie autentică) . în situaţia în care una dintre părţi este o persoană juridică.dezbateri ulterioare (suplimentări) o actele de identitate ale moştenitorilor care au acceptat succesiunea (aşa cum rezultă din certificatul sau certificatele de moştenitor anterioare). cerere pentru suplimentarea succesiunii (se completează la biroul notarial). actele de identitate ale asociaţilor . documentaţia cadastrală: la dezmembrare . Acte de partaj şi de dezmembrare o o o actele de proprietate. actele de proprietate pentru bunurile care urmează să facă obiectul contractului.Succesiuni . numai dacă există carte funciară şi dacă promitenţii-cumpărători doresc verificarea sarcinilor). schiţele cadastrale pentru alipire o » dovada sediului (act de proprietate. . Contracte de închiriere sau de comodat o actele de identitate ale locatorilor/comodanţilor şi ale locatarilor/comodatarilor. » cazierul fiscal (în lipsa sa. actele de identitate ale promitenţilor (vânzători sau cumpărători). dovada privind rezervarea denumirii. actele de proprietate pentru bunurile pentru care se suplimentează succesiunea.

documente adiacente. actele de identitate ale asociaţilor sau ale reprezentantului/reprezentanţilor societăţii.Acte pentru operaţiuni notariale mai puţin întâlnite o o o actele de identitate ale părţilor. Societăţi comerciale – modificări o o actul adiţional redactat (poate fi redactat şi la biroul notarial). acte de verificare (certificate de sarcini. de atestare fiscală. actele doveditoare ale dreptului care se contractează.) alte acte adiacente. o o o o . hotărârea asociaţilor/acţionarilor prin care aceştia au dispus modificarea respectivă în societate. actele doveditoare ale capacităţii de a contracta obligaţia (sau acte adiacente). în funcţie de operaţiunea efectuată. extrase CF etc.

l) orice alte operatiuni prevazute de lege. se va verifica daca:        sunt prezenţi ambii soti. j) efectuarea si legalizarea traducerilor. la solicitarea partilor . personal. doresc in continuare desfacerea casatoriei. sunt de acord cu numele pe care îl veti purta după finalizarea procedurii.05. precum si a sigiliilor . . cererea a fost depusa de 2 soti.  Notarul Public indeplineste urmatoarele acte notariale : a) redactarea inscrisurilor cu continut juridic.2011  Am vazut cum arata si :     registrul de casa registrul de incasari si plati registrul de inventar registrul de control Si asta datorita faptului ca birourile notarilor publici sunt organizare dupa principiul liberei initiative acestea se constituie ca agenti economici. h) actele de protest ale cambiilor. a specimenului de semnatura. de parti personal sau de avocat . si anumite registre contabile. e) legalizarea semnaturii de pe inscrisuri. La termenul fixat. dupa ce i-a dat un numar de inregistrare cererii.24. niciunul dintre ei nu este pus sub interdicţie. f) darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti g) primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti . biletelor la ordin si a cecurilor. d) certificarea unor fapte in cazurile prevazute de lege . c) procedura succesorala notariala . pe langa registrele specifice profesiei. celor 2 li s-a dat un termen de 30 de zile pentru eventual ei retragere. isi mentin celelalte declaraţii date cu ocazia depunerii cererii. drept pentru care notarii publici sunt obligati sa tina. k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit . până la termenul fixat nu au niciun copil minor nascut sau adoptat. b) autentificarea inscrisurilor redactate de Notarul Public. isi exprima consimţământul liber şi neviciat.  Am asistat la depunerea unei cereri de divort. i) legalizarea copiilor dupa inscrisuri .

obtinerea numarului de certificat si redactarea/eliberarea lui au loc in aceeasi zi. respectiv la termenul acordat pentru desfacerea casatoriei. se va proceda la intocmirea incheierii de respingere a cererii. . dupa caz. de interpret. In situatia in care in urma verificarii se constata ca au intervenit elemente noi care duc la neindeplinirea cumulativa a conditiilor de mai sus. incheiere prin care se constata desfacerea casatoriei si elibereaza certificatului de divort. de notarul public si. Certificatul de divort nu v-a contine nici o mentiune cu privire la culpa vreunui sot. se va proceda la intocmirea incheierii de admitere a cererii.Daca in urma verficarii se va constata ca indeplinesc cumulativ toate conditiile de mai sus. De asemenea incheierea de admitere a cererii va fi semnata de ambii soti. Redactarea si semnarea incheierii finale de catre toate partile. Am atasat mai jos o copie a unei cereri de divort la notar.

**Potrivit dispoziţiilor art. -fosta soţie______________________________________. căsătoriţi la data de _____________. . judeţul__________________. judeţul ______________________. soţii se pot învoi ca soţul care. a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ. str._____. de comun acord. declarăm că: a) b) c) d) e) f) ne exprimăm consimţământul liber cu privire la desfacerea căsătoriei. 2 Brasov Nr. 40 din Codul Familiei: "La desfacerea căsătoriei prin divorţ. ____ bl.____. niciunul dintre noi nu este pus sub interdicţie. locuinţa comună este cea declarată mai sus*. ap. nu avem copii minori din căsătorie sau adoptaţi. ________________________ nr. titulară a actului de identitate/paşaport seria ______. cu ultima locuinţă comună în _______________________. cu domiciliul în ________________________________________________________________. ____________________. născută în data de _______________. ___ et. la Primăria localităţii___________________. _____/_________. Notă: *Dacă dovada ultimei locuinţe comune nu rezultă din actele de identitate prezentate. conform certificatului de căsătorie seria ______. 27._____________________CNP_________________________cu domiciliul în________________________________________________________________şi subsemnata ________________________________fiica lui ____________________ şi a _____________. Magurii Nr. potrivit art. titular al actului de identitate/paşaportului seria_______nr. eliberat în baza actului nr. sector/judeţ__________. nr. această dovadă se va face prin declaraţie autentică care se anexează la cerere. CNP ____________________________.292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii. judeţul________. după divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează**: -fostul soţ ______________________________________.ROMÂNIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC SOCACIU GEORGE Str. în localitatea_______________. să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei". nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei. vă rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de divorţ._____ din ________________ Dată în faţă mea azi__________________ Notar public Socaciu George Termen________________________________ CERERE DE DIVORŢ Subsemnatul________________________fiul lui_____________şi al__________născut la data de____________în localitatea__________________. Luând cunoştinţă de prevederile art.

• Contract de comodat (imprumut gratuit de folosinta). • Contract de inchiriere. alipire. Numai grefa instanţei competente legalizează sentinţele. e) Orice alte acte pentru care legea atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberarii unei copii certificate. • Contract de arenda. Exista insa si documente ale caror copii nu pot fi legalizate de catre notar: a) legalizare hotărâri judecătoreşti. Legalizarile au fost facute pe loc. • Contract de donatie. putem obţine o copie legalizată de pe diploma de bacalaureat. • Acte de constituire a dezmembramintelor dreptului de proprietate (uzufruct. • Acte de dezmembrare.2011  In aceasta zi am asistat la egalizare unor documente. • Acte de partaj. La notar se poate legaliza copia oricarui act pentru care legea nu atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberării de copii certificate. • Contract de subrogatie.cumparare. uz. Prin urmare. d) Actele ilizibile. de licenţă. incomplete sau modificate în orice fel de la forma lor originală. servitute. • Contract de schimb. apartamentare. • Cesiune de creanta. c) Certificatele constatatoare eliberate de ONRC. superficie). • Contract de garantie imobiliara (ipoteca) si mobiliara (gaj). . b) Extrasele. • Antecontracte. de pe certificatul de naştere sau chiar de pe buletin. • Contract de imprumut.25. încheierile de carte funciară. Aceste sunt: • Contract de vanzare . deciziile si hotărârile judecătoreşti.  Mi s-a explicat despre tipurile de acte notariale. Se poate legalize copia unui inscris numai dupa confruntarea acestuia cu originalul.05. abitatie.

• Testamente. • Legalizarea copiilor de pe inscrisuri. cecurilor si al altor titluri la ordin. • Acte constitutive si modificatoare ale societatilor comerciale. • Cesiuni de capital social. • Certificarea unor fapte. evaluatori imobiliari. • Legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri. . al biletelor la ordin si al cecurilor. • Procedura succesorala notariala (pentru defunctii care au avut ultimul domiciliu in circumscriptia Judecatoriei Campina. • Procedura de divort.• Contracte de novatie. • Reconstituire acte originale.  Procedurile notariale: • Redactarea inscrisurilor cu continut juridic. • Acte de protest ale cambiilor. traducatori autorizati si auditori energetici. precum si a sigiliilor. Biroul Notarial colaboreaza cu ingineri cadastristi. • Declaratii. • Certificatul de Mostenitor. procese verbale. • Procuri. asociatiilor si fundatiilor. • Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor. • Dare de data certa inscrisurilor. • Certificatul de Divort. a specimenelor de semnatura. • Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale. • Acte de protest al cambiilor. • Autentificari acte. • Efectuarea si legalizarea traducerilor. hotarari ale adunarii generale ale actionarilor. Judetul Prahova).

precum şi orice alte documente şi formulare în vederea îndeplinirii unor proceduri administrative.] până la data de *. c) să acorde procuri terţilor pentru exercitarea tuturor atribuţiilor menţionate mai sus. reclamaţii sau contestaţii. si anume prin banca. în numele şi pe seama sa... transferul unor sume de bani prin ordin de plata.. retragerea unor sume de bani din contul mandantului. D-nul X . autorităţi jurisdicţionale. care sunt necesare în activitatea operativă a Mandantului. să semneze..+ şi rămâne în vigoare până la revocarea ei scrisă.. [.  De asemenea au mai fost cateva copii de legalizat..05.. Prezenta procură a fost acordată astăzi.. declaraţii. De exemplu: semnarea unui contract de credit.. să depună şi să ia în primire cereri. înştiinţări. oficii şi instituţii private sau publice..] / în calitate de Mandant / împuterniceşte prin prezenta procură pe: 2.+ ani/luni de la data *.+/pentru o durată de *. pe termen nelimitat/pe termen limitat.2011  In cea de-a treia zi am asistat la un tip de procura.... . autorităţi publice centrale sau locale. Exemplu de procura: PROCURĂ SPECIALĂ 1.26.+. solicitarea extraselor de cont lunare etc. să îndeplinească următoarele acte: a) să reprezinte Mandantul în faţa oricăror persoane fizice şi juridice.. MANDANT. de la data de [.. [. *. b) să redacteze. constituirea unui cont curent sau de depozit.] / în calitate de Mandatar / pentru ca. a imputernicit-o pe d-na X pentru a-l reprezenta in fata unei institutii bancre pentru realizarea unei operatiuni bancre in numele sau.

Magurii. să călătorească în ţara_____________. cu CNP _____________________. părinţilor care îşi dau acordul ca fiul lor minor să plece în altă ţară/stat neînsoţit de ei. cu CNP _____________________. identificat cu _______. Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară în faţa Organelor de frontieră şi a oricăror alte instituţii interesate. . seria___________. iar la ora 8. in afara granitelor tarii. In jurul orei 11.05. DECLARANT. identificat cu ____________. după caz. localizat pe str. Judetul Brasov. ___________________. au fost necesare: Actul de identitate al părintelui sau. eliberată de _______________. având CNP _________________. minor.  Certificatul de naştere al copilului. Pentru a da o declaraţie de acord plecare minor sau încredinţare minor la biroul nostru notarial.50 sunt present la Biroul Notarial din Codlea. eliberată de _______________. născut la ___________. data autentificării. pe ruta ____________________________. însoţit de mama sa. seria ___________. domiciliat în _________________________.00 isi face apritia la birou doi parinti care vor sa-si exprime acordul cu privire la efectuarea un calatorii a copilului lor. în perioada _______________. seria ___________. domiciliată în _________________________. Modelul declaratiei este urmatorul:  DECLARAŢIE Subsemnatul _______________. identificată cu _______. declar pe proprie răspundere următoarele: Sunt de acord ca fiul meu minor _____________________. din care două le-a eliberat părţii. Notarul public ________________ a redactat şi autentificat astăzi. prezenta declaraţie în trei exemplare.2011  Este vineri.27. Nr 2. la sediul biroului.

00 s-a prezentat la biroul notarial doua persoane. Documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament.2011  Este inceput de saptamana si se anunta a avea un program foarte incarcat. organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar.00 avem de legalizat documente alor mai multe personae.30. proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia. întocmită de un expert cadastral autorizat. una din ele dorea sa achizitioneze de la cealalta un teren. Valoare terenului se ridica la 12 000 Euro.11 Lei Model de vanzare – cumparare teren: . din care sa rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către stat. si adica:    Acte de identitate părţi.75 Lei cu TVA Taxa OCPI pentru intabulare este de 75.05.75 Lei Impozitul catre stat este de 1010. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. astfel încât la înstrăinarea întregului bun aflat în coproprietate se impune să se solicite tuturor coproprietarilor certificate de atestare fiscală. Pentru contractul de intreţinere se impune asistenţa autorităţii tutelare pentru persoanele vârstnice. eliberat de Administraţia Financiară competentă. certificat de urbanism. In cazul terenurilor. pana-n ora 12. Acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzarecumparare) Certificat fiscal pe numele proprietarului. respectiv planul releveu). In situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate. Au prezentat actele necesare. pentru cota deţinută de fiecare dintre ei. Extrasul de carte funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs.  In jurul orei 13.     Pretul terenului a fost de 12 000 Euro Onorariu notarial pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare este de 1049.

. *...+ din data de *... *. (3) Cumpărătorul va vira Preţul Vânzării integral..+ ataşat ca Anexa 3. *.]. – denumit în continuare Vânzătorul – şi 2. [.+ mp şi reprezintă teren arabil/construibil.. [4]...+ nr..+.. *.. Preţul de vânzare (1) Preţul total de vânzare al Terenului este *.. Transmiterea dreptului de proprietate. – denumit în continuare Cumpărătorul.]. denumiţi împreună în continuare Părţile....+) lei/Euro (denumit în continuare Preţul Vânzării).... *. nr.+ mp înscrisă în Cartea Funciară cu C.+ mp înscrisă în Cartea Funciară cu C.... cu nr.+ (în litere.+ . precum şi a extraselor de Carte Funciară pentru autentificare nr.] – Sucursala [.. *.. *. în condiţiile legii *3+.. Art....F. 2. Art. identificat conform planului de situaţie ataşat ca Anexa 1. De la data vânzării. deschis la Banca [. topografic [..+ zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate al Cumpărătorului în Cartea Funciară. în ziua întocmirii sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare consecutivă celei în care s-a autentificat prezentul înscris. *.. b) parcela situată în *. jud.. taxele şi contribuţiile în legătură cu terenul cad în sarcina Cumpărătorului.].. *... la cursul de schimb leu/Euro al Băncii Naţionale Române valabil la data facturării..+ în suprafaţă de *... 1.+ în suprafaţă de *.. *.... compus din următoarele parcele: a) parcela situată în *.+.. 3.+ eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară *.+ ha reprezentând *.+..[. în contul bancar al Vânzătorului nr..+.. cu nr. Obiectul contractului [2] (1) Vânzătorul vinde Cumpărătorului terenul liber de construcţii.+. plus TVA. (2) Suprafaţa totală a Terenului este de *.. ataşate ca Anexa 2 (denumit în continuare Terenul). conform Certificatului de urbanism nr. fiind amplasat în intravilanul localităţii *... . (2) Biroul notarului public va îndeplini toate formalităţile legale necesare pentru intabularea dreptului de proprietate al Cumpărătorului asupra terenului în Cartea Funciară de la Biroul de Carte Funciară competent... toate impozitele.CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE TEREN Între [1]: 1..+. Art. jud.].+ şi nr.+...F.. în lei. Formalităţi de publicitate (1) Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate asupra terenului la momentul autentificării prezentului contract..+.+ din data de *.. topografic *.. (2) Preţul de vânzare va fi achitat de către Cumpărător în termen de *.+ şi c) etc..Biroul de Carte Funciară *.. nr. jud. *. Vânzătorul şi Cumpărătorul..

. după semnarea lui. şi pentru orice vicii ascunse. Art. Terenul nu este închiriat. nu va mai încheia niciun act juridic cu privire la teren. fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă. în cazul în care una din declaraţiile şi garanţiile menţionate la art. nefiind cunoscute motive care ar putea justifica asemenea pretenţii şi nu există niciun litigiu judiciar sau extrajudiciar cu privire la Teren sau la hotarele acestuia. civ. Dispoziţii finale *8+ (1) În cazul în care o prevedere din prezentul contract este sau va fi lovită de nulitate în totalitate sau parţial. precum şi înscrierile din Cartea Funciară sunt corecte şi complete. Cheltuieli [6] Toate cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului contract. sau alte drepturi reale de folosinţă sau sarcini. 6.. terenul trebuie retransmis Vânzătorului sub condiţia rambursării Preţului Vânzării şi a celorlalte speze suportate de Cumpărător cu prezentul contract. Terenul nu este scos din circuitul civil în temeiul unui act de expropriere sau în alt mod şi nici nu sunt întrunite condiţiile legale care să permită exproprierea imobilului sau a unor părţi ale acestuia în viitor.]din data de [. Declaraţii şi garanţii Vânzătorul declară pe propria răspundere şi garantează la data autentificării prezentului contract că: a) deţine dreptul de proprietate neîngrădit şi în mod exclusiv asupra terenului. (2). f) nu există niciun fel de obligaţii publice legale cu privire la teren. . g) Vânzătorul îl garantează pe Cumpărător împotriva oricărei evicţiuni conform art. nu l-a vândut niciunei alte persoane înainte de încheierea acestui contract de vânzare-cumpărare şi.+. 1337 şi urm. inexacte sau incomplete. atât supraterestre.. e) nu există pretenţii de restituire sau reîmproprietărire din partea vreunor persoane.. (2) Modificările aduse prezentului contract necesită forma autentică. 7. Rezoluţiunea contractului *7+ (1) Cumpărătorul are dreptul să desfiinţeze prezentul contract de drept. 5. Art. autorităţi locale sau centrale cu privire la teren. Art. servituţi. preempţiune şi prim refuz. drepturi cum cum sunt cele de ipotecă. celelalte clauze rămân valabile. C. 2 alin. [. 4.+. d) Terenul nu este grevat cu niciun drept în favoarea vreunui terţ. (2) În cazul în care Cumpărătorul declară rezoluţiunea contractului... în special obligaţii legate de taxe sau alte obligaţii ori datorii. care ar fi urmat să se înscrie din oficiu în Cartea Funciară odată cu intabularea dreptului de proprietate al Cumpărătorului *5+. b) descrierea terenului. drepturi de preferinţă. 1. *. aşa cum reiese din Certificatul fiscal nr.. precum şi cele cu privire la înscrierea în Cartea Funciară a Cumpărătorului ca nou proprietar vor fi suportate de către *.] (Anexa 4) eliberat în acest scop de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale al Primăriei Mun. conţinută în art. cât şi subterane. 4 sau la alte puncte din prezentul contract se dovedesc a fi sau a deveni neadevărate. Art. Clauza lovită de nulitate va fi înlocuită în mod neîntârziat cu una convenită de către Vânzător şi Cumpărător care să corespundă voinţei comune. arendat sau ocupat de orice construcţii temporare ori definitive..(3) Vânzătorul renunţă prin semnarea acestui contract de vânzare-cumpărare şi fără îndeplinirea altor formalităţi la înscrierea în Cartea Funciară a unui privilegiu în favoarea Vânzătorului în vederea garantării preţului de vânzare neachitat prevăzut la art. c) are dreptul de a dispune liber de teren. indiferent dacă au fost ascunse cu sau fără viclenie.

toate exemplarele cu menţiunea înscrierii în Cartea Funciară vor fi returnate Părţilor.(3) Prezentul contract este semnat în 5 (cinci) exemplare. Cumpărător. (4) Părţile declară expres că au citit prezentul contract înainte de a îl semna şi că el a fost încheiat în urma negocierii lui de către părţi. respectiv un exemplar Vânzătorului şi 3 (trei) exemplare Cumpărătorului. Părţile confirmăacest lucru prin semnarea prezentului contract. . După intabulare. Toate exemplarele. Vânzător. conform voinţei lor liber exprimate. vor fi depuse în vederea intabulării dreptului de proprietate în Cartea Funciară. cu excepţia celui pentru arhiva Notarului public.

alt personal de specialitate. In municipiul Brasov. Notarul public sau notarii publici asociati. cu personalul auxiliar corespunzator.  In aceasta zi am fost delegat sa :  efectuez lucrarile de secretariat  fac copi si sa asist la legalizarea copiilor dup inscrisuri  am vazut cum se legalizeaza semnatura traducatorului  cum se redacteaza unele proiecte de Inscrisuri cu continut juridic .  Activitatea notarilor publici se desfasoara In cadrul unui birou. daca exista un numar mai mare de persoane interesate sau solicitantul este impiedicat sa se prezinte.05. pot angaja notari stagiari.31. notarul public poate incheia acte notariale si in afara biroului notarial. traducatori. precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii notariale. notarul public nu-si pierde dreptul la birou notarial individual. Prin asociere. 31 mai 2011  Cabinetele notarilor publici functioneaza in circumscriptiile judecatoriilor. titulari ai unui birou. In limitele circumscriptiei sale teritoriale.2010 Marti. iar actele care tin de competenta notarilor se indeplinesc intotdeauna in cabinetul notarial si de multe ori chiar in fata notarului. competenta teritoriala a birourilor notarilor publici se intinde pe tot cuprinsul acestuia. In care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati.

vroia sa-si lase bunurile in sarcina unor persone dragi lui. datat si semnat de mana testatorului).Sotul supravietuitor . in sensul ca exista anumite categorii de mostenitori care nu pot fi inlaturate de la mostenire in totalitate. din timpul vietii.  I s-a explicat ce se intampla cu bunurile dupa deces. Desi este o varianta la indemana oricui si nu presupune nici un cost.06. pasaport). impreuna cu notarul le-am legalizat si le-am prezentat persoanelor in cauza  Am asistat la scrierea unui testament. pentru a se alege varianta cea mai buna a clauzelor testamentare.Parintii  De asemene i s-au explicat urmatoarele:  avantajele testmentului Testamentul este un act care isi produce efectele numai dupa moartea testatorului. nepoti. printr-un testament. Mai mult. iar apoi au trecut la redactare actului.01. -  I s-a explicat actele necesare intocmirii unui testament.2011  Am ajuns la biroul notarial in jurul orei 8. intr-o anumita ordine stabilita de lege. astfel. Testatorul poate sa nu aiba suficiente cunostinte juridice pentru a putea redacta un testament clar. . el va putea sa revoce oricand testamentul sau sa-l modifice fara stirea sau acordul mostenitorilor.  dezavantajele testamentului in forma olografa Testamentul poate fi intocmit in forma olografa (adica scris. si anume: un act de identitate (carte de identitate. in jurul varstei de 61 de ani. acest lucru il poate face insa numai in anumite limite. in acord cu vointa testatorului. data nasterii. in consecinta.  I s-au spus si costurile. cui anume doreste sa lasa bunurile sale.Descendentii (copii.si anume ca legislatia noastra prevede ca bunurile unei persoane vor fi mostenite de succesorii legali. iar dupa. care sa exprime ultimele sale dorinte fara echivoc. exista mai multe incoveniente: Testamentul poate fi distrus sau ascuns astfel incat nimeni sa nu stie de existenta lui. Poate fi contestat cu mai multa usurinta de catre ceilalti mostenitori. Totodata. atata timp cand testatorul este in viata. s-a prezentat la sediul biroului notrial pentru a-si scrie testmentul. orice persoana poate dispune. cod numeric personal etc) actele ce fac dovada proprietatii bunurilor pentru a se putea deslusi mai bine situatia juridica a acestora si. se poate ajunge la necesitatea efectuarii unei expertize grafoscopice pentru a se constata ca testamentul a fost scris de mana testatorului si nu a fost falsificat. Un domn. astfel.50  Am facut copii. Acestia se numesc mostenitori rezervatari si sunt urmatorii: . persoanele desemnate prin testament sa mosteneasca nu au niciun drept asupra bunurilor acestuia. stranepoti) . domiciliu. Vor fi necesare date despre legatari (mostenitori) pentru a putea fi indicati fara echivoc (numele complet.

conform legislatiei in vigoare. De regula. pasaport) al persoanei care face invitatia ٠ copie dupa actul de identitate (pasaport) al persoanei straine invitate Costuri: ٠ invitatia pentru o persoana – 25 lei  s-au prezentat la biroul notarial doua doamne care doreau inheierea unui contract de inchiriere a unui apartament. buletin.actul de proprietate (sau actul ce stabileste locatorului drepturile de posesie si folosinta asupra bunului) . in timp ce contractul de inchiriere presupune folosinta unui bun in schimbul unei sume de bani (chirie). si anume ca diferenta esentiala intre aceste contracte consta in faptul ca. invitatiile sunt solicitate pentru obtinerea vizei in cazul cetatenilor straini membri ai statelor care nu fac parte din Uniunea Europeana sau membri ai statelor cu care Romania nu are incheiate conventii bilaterale privind circulatia persoanelor. Am atasat mai jos o copie a unui contract de acest gen. Acte necesare: ٠ actul de identitate in original (carte de identitate.actele de identitate ale partilor (locator si locatar/chirias) Li s-a explicat care este diferenta dintre contractual de comodat sic el de inchiriere. Li s-au explicat costurile si au trecut la semnarea contractului.06. Si. li s-au cerut actele necesare incheierii contractului. contractul de comodat presupune folosinta gratuita a unui bun. si anume: . vor plati un impozit de 16 % din suma incasata din inchirieri. de asemenea. Li s-au explicit conditiile. doar daca nu s-a prevazut expres in contract ca este interzisa subinchirierea fara acordul proprietarului.2011  In aceasta zi mi s-a explicat despre invitatia pentru cetatenii straini. Li s-a spus ca banii incasati din cedarea folosintei bunurilor reprezinta un venit impozabil si trebuie declarati la organele fiscale. . chiriasul va putea sa subinchirieze o parte din apartament.02.

cetatean român. posesor al BI/CI ___________. conform anexei la contract. Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul-verbal de primire care va fi încheiat de partile contractante la data predarii. Locatorul preda chriasului bunul închiriat la data de___________________. Bunul închiriat este dat în folosinta locatarului pentru (destinatia) ___________________. Locatorul preda chiriasului bunul închiriat în stare de folosinta având caracteristicile prevazute în anexa la contract.CONTRACT DE INCHIRIERE Intre subsemnatii: ________________________ ________________________. domiciliat in ________________________. Locatarul va putea sa subânchirieze bunul care face obiectul acestui contract. in calitate deCHIRIAS (sau LOCATAR). a intervenit prezentul contract de inchiriere in urmatoarele conditii : OBIECTUL Contractului de inchiriere Locatorul asigura chiriasului folosinta bunului ____________________ situat în ________________ Locatorul este titular al dreptului de proprietate asupra bunului închiriat în baza actului ______________ încheiat la data de ________________. caz în care obligatiile asumate în înscris exista în continuare fata de locator. Bunul închiriat este compus din _______________. si ________________________ domiciliat in ________________________ . Bunul închiriat nu este grevat de sarcini/este grevat de urmatoarele sarcini _______________________. . in calitate de LOCATOR.

cel mai târziu pâna în ultima zi a lunii pentru care se face plata.PRETUL SI MODALITATI DE PLATA Contract de inchiriere Pretul închirierii/chiria este de ________________ (echivalentul în lei al sumei de __________ USD / EURO la cursul B. Chiriasul va plati chiria începând cu data de __________________.). semnat si stampilat de ambele parti contractante. În cazul în care chiriasul nu plateste la termenul scadent.contul locatorului numarul _________________ deschis la Banca __________. . va suporta penalitati de întârziere de _________ % pe zi. Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat si toate accesoriile acestuia în conditiile de calitate prevazute în anexa .N. declar ca primesc spre inchiriere de la ______________. -. Locatorul cu ocazia predarii va încheia proces-verbal de primire-predare datat.contul chiriasului numarul__________________deschis la Banca___________.1560 si urmatoarele din Codul Civil. incepand cu data autentificarii. încheindu-se în acest scop un act aditional OBLIGATII LOCATOR Contract de inchiriere Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat. Imprumutul se face in conditiile prevazute de art. PERIOADA Contract de inchiriere Prezentul contract se incheie pe o perioada de ______________ ani. Plata chiriei se va face prin ordin de plata prin conturile: -. Eu. calculate la suma datorata. Prezentul contract de închiriere va putea fi prelungit prin acordul ambelor parti contractante. Chiria va fi platita de chirias lunar.R. precum si toate accesoriile acestuia prevazute în anexa la locul situat în _________________.______________. bunul descris mai sus in scopul si in conditiile aratate.

sa nu le degradeze sau deterioreze. Pe toata durata închirierii chiriasul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului închiriat respectiv __________________. schombari ale structurii bunului închiriat de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre chirias sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului închiriat. pe durata prezentului contract. Locatorul nu va putea sa închirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert.Pe toata durata închirierii locatorul se obliga sa efectueze reparatiile capitale si necesare pe cheltuialasa pentru a asigura functionalitatea bunului închiriat conform destinatiei. Acest control se va exercita fara a stânjeni folosinta bunului de catre chirias. Locatarul va înlocui partial sau total accesoriile bunului închiriat. Locatorul. Chiriasul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit în contract. nu va executa modificari. Locatorul va plati pe întreaga durata a contractului de închiriere impozitele si taxele privind bunul închiriat. Chiriasul va asigura paza bunului închiriat. Locatorul va garanta pe chirias de viciile ascunse ale bunului închiriat care nu au putut fi cunoscute de chirias în momentul încheierii contractului si care fac imposibila folosinta partiala sau totala a bunului închiriat. Prin reparatii capitale si necesare. Locatorul nu va stânjeni pe chirias în exercitare dreptului de folosinta asupra bunului închiriat si nici nu va face acte prin care ar putea micsora folosinta acestuia. partile înteleg: ________________________. pe cheltuiala sa. . respecziv la data de _________ a fiecarei luni. precum si accesoriile acestuia. atunci când înlocuirea acestora nu este determinata de culpa chiriasului. locatorul îl va garanta pe chirias contra pierderii totale sau partiale a bunului închiriat precum si contra oricarei tulburari de drept. ca pe toata durata închirierii. sa pastreze în bune conditii bunul închiriat. Locatorul va putea sa controleze periodic. Locatorul va efectua pe cheltuiala sa si reparatiile determinante de vreun caz de forta majora. Pe toata durata contractului. Chiriasul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinatiei sale prevazute in contract. OBLIGATII LOCATAR / CHIRIAS Contract de inchiriere Chiriasul se obliga. bunul închiriat si daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere.

partile înteleg: _______________________ Chiriasul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii capitale ale bunului închiriat numai daca sunt determinate de culpa sa. Locator ________________________ . va plati locatorului daune corespunzatoare prejudiciului produs. Daca chiriasul nu îsi îndeplineste obligatiile pe care si le-a asumat în contract. chiriasul va putea fie sa plateasca locatorului chiria diminuata proportional cu prejudiciul care i s-a produs. partea în culpa datoreaza celeilalte parti daune.Chiriasu va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de întretinere si reparatii normale ale bunului închiriat pentru a-l mentine în starea în care l-a primit la momentul încheierii contractului. Chiriasului îi va permite locatorului sa controleze modul cum este folosit bunul închiriat si starea acestuia la termenul stabilit în contract. RASPUNDERI Contract de inchiriere Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute în acest contract. Prin reparatii normale. Chiriasul nu va face modificari bunului închiriat decât cu acordul scris al locatorului. LITIGII Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila. Chiriasul. situatie în care locatorul îi va plati daune în masura în care i-a prosud un prejudiciu. Contractul se va desfiinta si chiriasul va plati daunele corespunzatoare daca prejudiciul pe care l-a produs locatorului este atât de grav încât continuarea contractului nu se mai justifica. la expirarea acestui contract. va restitui locatorului bunul închiriat împreuna cu toate accesoriile acestuia. fie sa desfiinteze contractul. Chiriasul îl va înstiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care îi tulbura folosinta. Procesat la ________________________ în ________________________ exemplare. Locatar ________________________ . vor fi solutionate de instantele de judecata competente. din care ________________________ s-au eliberat partilor. Pentru neândeplinirea de catre locator a obligatiilor care îi revin în baza prezentului contract. în aceeasi stare în care le-a primit conform anexei . iar daca partile nu cad de acord. Chiriasul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului închiriat care s-ar datora cuplei sale.

h) constatarea indeplinirii actului notarial si a citirii acestuia de catre parti.2011 INDEPLINIREA ACTELOR NOTARIALE. se constata prin incheiere. d) numele si prenumele notarului.a onorariului si cuantumul acestora. j) semnatura notarului public. b) denumirea incheierii si numarul acesteia.03.06. g) aratarea indeplinirii conditiilor de fond si de forma. ale actului notarial intocmit in raport cu natura acelui act. precizandu-se imprejurarea care justifica intocmirea inscrisului in acel loc. precum si modul in care li s-a constatat identitatea. k) sigiliul biroului notarial public. . c) data indeplinirii actului notarial. cu exceptia incheierilor prin care se da data certa inscrisurilor sau se legalizeaza copii de pe inscrisuri. i) mentiunea perceperii taxelor de timbru. reprezentate ori asistate. e) locul unde s-a indeplinit actul notarial. domiciliul sau sediul acestora si mentiunea faptului prezentarii lor in persoana. f) numele sau denumirea partilor. care va cuprinde: a) sediul biroului notarial. in afara de redactarea inscrisurilor si de consultatiile juridice notariale.in cazul indeplinirii in afara sediului biroului notarial.

a cauzat un prejudiciu.  De asemenea. am inregistrat corespondenta  Am completat si am inregistrat o declaratie de primire in spatiu  Am participat la legalizarea unor copii de pe mi multe inscrisuri  Am participat la efectuarea si leglizarea unor traduceri Notarii publici dau consultatii juridice in materie notariala. cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de acesta obligatie. Persoana care a suferit prejudiciul se poate adresa instantelor de judecata.06. am arhivat anumite documente.  Am aflat in aceasta zi faptul ca notarii publici si personalul birourilor notariale au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor. Notarul public raspunde disciplinar pentru urmatoarele abateri:      intarziere sau neglijemta in efectuarea lucrarilor lipsa nejustificata de la birou nerespectarea secretului profesional comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale. potrivit legii. in calitate de specialisti desemnati de parti.06. notarul public poate sa raspunda civil atunci cand.2011  Am raspuns la telepfone. . la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial. Actiunea disciplinara se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. altele decat cele refritoare la continutul actelor pe care le indeplinesc si participa. Notarul public chemat ca martor in fata unei instante judecatoresti sau a unui organ de urmarire penala poate fi scutit de pastrarea secretului profesional numai de cei interesati in apararea secretului. prin incalcarea obligatiilor sale profesionale. chiar si dupa incetarea functiei.

iar doua exemplare raman atasate la cotorul facturierului. seria si numarul de inceput si de sfarsit ale acestuia. 4. un exemplar se arhiveaza in cadrul biroului notarial.00 s-a prezentat la sediul biroului notarial doi soti pentru a semna un contract de arenda. un exemplar se ataseaza la documentatia transmisa oficiului teritorial. chitantierele si facturierele personalizate cu antetul oficiului teritorial se obtin de la oficiul teritorial din raza caruia isi are sediul biroul notarial/asociatia constituita din 2 sau mai multi notari publici. la actul notarial intocmit. iar un exemplar ramane atasat la cotorul chitantierului. dupa folosirea tuturor filelor acestora. iar celalalt se arhiveaza de oficiul teritorial.  In jurul orei 12.  Chitantele puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 4 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului. nou-introdusa prin Protocol. dar nu mai tarziu de 30 de zile de la completarea lor integrala. Predarea chitantierelor si a facturierelor se efectueaza lunar. dintre care unul se foloseste pentru inregistrare in contabilitatea oficiului teritorial. Aceste documente se predau catre oficiul teritorial in baza unui proces-verbal de predare-primire al carui model este cuprins in anexa nr.2011  Conform Actului aditional la Protocol. Mai jos am atasat un exemplar: . La predarea fiecarui chitantier in procesul-verbal de predare-primire se va preciza cuantumul total al sumelor inscrise in filele acestora.  Facturile puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 3 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului.06.07. pe baza unui proces-verbal de predare-primire care consemneaza felul documentului.

cod fiscal RO …………………… . la data de ________________ .. si D. sa predea din timp terenul arendat . 3 OBLIGATIILE ARENDATORULUI a. nr. Art. suprafata care se incadreaza in categoriile de calitate astfel :    Calitatea I = ……. posesor al B. in calitate de arendas . cu sediul în loc. in calitate de proprietar ( a ) a unei suprafete de teren arabil de _____ ha . reprezentata legal de ……………………………… . b. CNP______________ . Contract de ARENDA Incheiat in temeiul art. % Calitatea II = …….S. 16 / 1994 . Str. / C. sa asigure pe arendas ca nu are nici un fel de obligatii fata de alte persoane fizice sau juridice . ________________ . __________ . 18 / 1991 . eliberat de Politia ____________ .___________ . Bl. 1 PARTILE CONTRACTANTE S. nr. Ap. a intervenit prezentul contract : Art.. seria _____ . % Art. nr. / ………… .C. …………………………………………. . % Calitatea III = ……. legea arendarii . cu domiciliul in loc.I. Judetul Braila . ………………………… . suprafata de _______ ha teren arabil . . ____ . in legatura cu pamantul arandat .ul ( D. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI Arendatorul ( proprietarul de pamant ) . …………. ___ .C. care sa contravina legii arandarii . situat pe teritoriul comunei Romanu . …………………………………….I. . ___ . pune la dispozitie dispozitia arendasului S.. / ……. _________ . J / …. tel. . ………………………. 3 din Legea nr. Str.na ) _____________________. ……………………………… . nr. înregistrata la Registrul Comertului sub nr. in conformitate cu Legea nr.C.

Art. 4 din contract .sa il cultive integral si sa nu ii schimbe destinatia de teren agricol . d. arendatorul raspunde civil de daunele produse arendasului pentru nerespectarea prevederilor art. ………………………. sa se abtina de la orice acte si fapte de natura sa tulbure desfasurarea normala a lucrarilor agricole pe perioada prevazuta in contract . sa respecte regulile si ordinea din interiorul societatii . sistem de irigatii . ) ce vor fi dovedite prin documente justificat . 3 din contract . sa primeasca terenul de la proprietar . b. Art . . sa restituie proprietarului la incetarea contractului . Art. sau in bani . arendasul raspunde civil de daunele produse arendatorului pentru nerespectarea prevederilor art. b. 5 DURATA ARENDARII Arendarea se face pe o perioada de 3 ( trei ) ani . la STAS . sa dea o cota de 50 % din cheltuielile facute de S. sa intreprinda masuri pentru cresterea fertilitatii solului si sa aplice tratamentele fitosanitare necesare .c. magazii si depozite . de la data incheierii si semnarii contractului . Prin acordul partilor . etc. sa nu sustraga sau sa degradeze mijloacele fixe . Art. pentru imbunatatirea fertilitatii si calitatii terenului ( ingrasaminte chimice . produsele din camp .. 6 PLATA ARENDARII Plata arendarii se face in grau . pentru un hectar de teren arabil arendat . sa execute toate lucrarile agricole in conditii de calitate si sa aplice realizarea recoltelor la nivelul potentialului de productie al terenului . cel putin la acelasi nivel de fertilitate avuta initial . in functie de posibilitati . in cantitate de ……. 4 OBLIGATIILE ARENDASULUI a. 7 RASPUNDEREA PARTILOR a. la preturile care se practica in momentul distribuirii drepturilor de arendare . e. nivelari de teren si scarificari . kg. iar in cazul producerii evictiunii totale sau partiale si / sau in cazul in care reziliaza unilateral contractul . ierbicide . in vederea prevenirii si combaterii poluarii . d. terenul agricol arendat . contractul de arendare poate sa inceteze si inainte de a ajunge la termen . tehnologiile adecvate pentru c. sa garanteze pentru evictiune .C.

.C……………………. iar in caz de calamitate totala nu vor fi acordate . drepturile cuvenite proprietarilor de pamant vor fi diminuate corespunzator . pe tot timpul derularii lui .. e. prezentul contract intra sub incidenta codului civil si se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare . se va anunta prin presa locala data acordarii drepturilor cu 5 – 7 zile inainte . Prezentul contract s-a incheiat în 3 ( trei ) exemplare. b. c. ARENDAS ARENDATOR S. fiecare cu valoare de original . odata cu primirea drepturilor de arendare . orice litigiu aparut între parti se va rezolva pe cale amiabila .Art. câte unul pentru fiecare parte si unul la Primarie . d. in situatiile de forta majora asa cum este reglementata de lege si dovedita cu acte de la organele competente . _______________________ ADMINISTRATORI .. în caz contrar prin instantele judecatoresti din …………. anual . 8 ALTE PREVEDERI a. poate fi discutata intre parti orice problema care intereseaza derularea corespunzatoare a contractului de arenda .

Magurii Nr 2. aspect la care m-am referit deja . Un element important al acestei conditii este reprezentat de exercitarea in conditii de concurenta loiala a profesiei de notar asa cum este prevazuta aceasta in Codul deontologic. notarul public este obligat sa nu absenteze mai mult de cinci zile consecutiv fara a asigura functionarea biroului sau in conditiile legii. Astfel. Este vorba. .06.08. precum si consemnarea unei arhive. 36 si 37 din lege se desprind : pastrarea secretului profesional. de zile lucratoare. Pentru buna desfasurare a activitatii sale. am asistat la o sedinta cu colegii din cadrul biroului  Pe langa obligatiile legate de probleme ce privesc relatia notarului public cu organismele din care face parte acesta are si unele obligatii ce au drept scop desfasurarea in optime conditii a activitati sale. vointa partilor si normele procedurale si materiale reglementate in vederea indeplinirii scopului institutiei pe care o reprezinta.50  Am semnat condica de prezenta  Am arhivat unele dosare cu acte  Am raspuns la telefoane si am dat informatii clientilor interesati de serviciile domnului notar public  De asemenea. in cadrul biroului notarial este obligatorie tinerea unei evidente despecialitatea si uneia contabile. Nu in ultimul rand.2011  M-am prezentat la sediul biroului notarial de pe str. potrivit art. evident. Notarul Public este obligat sa respecte indatoririle prevazute in codul deontologic al profesiei si sa aiba o conduita demna de functia pe care o exercita si de statutul sau social. notarul public este obligat sa respecte ordinea de drept. in jurul orei 8. dupa cum deja am prezentat.

exemplu un pic mai jos. eliberat de __________________ .2011  Am avut de redactat niste scrisori pentru a le trimite unor persoane ce au folosit serviciile noastre  Am dat informatii necesare persoanelor interesate despre serviciile oferite de domnul notar  Am facut copii si am prticipat la legalizarea unor acte ale unor elevi ce tocmai terminasera cilclul gimnazial  Am participt la realizarea unei procuri. domiciliat in __________________ .9. MANDAT Procura speciala In baza prezentului mandat. in limitele prezentului mandat. MANDANT__________________ . identificat cu __________________ seria __________________ nr. __________________/__________________. __________________. pentru ca in numele meu si pentru mine sa ma reprezinte cu depline puteri in fata __________________in vederea __________________. in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor de __________________. PROCURA SPECIALA GENERALA Subsemnatul __________________ . Redactat si procesat de __________________in __________________ exemplare din care __________________ s-au eliberat partii. semnand in numele meu si pentru mine oriunde va fi necesar. va putea face cereri si va putea da declaratii. semnatura sa fiidu-mi opozabila. d-nul X o imputernicea pe d-na X. domiciliat in __________________. împuternicesc prin prezenta pe __________________. imputernicitul meu se va prezenta la __________________.06. __________________.

 Ia dat un numar de inregistrare contractului dupa care a fost bagat la dosar. în conformitate cu legea. si ca de obicei mi-m reluat activitatiile ce mi-au fost intrebuintate in ultimele zile. scutindu-le astfel de consecinţele încheierii unui act cu încălcarea prevederilor legale şi care nu-şi poate produce efectele dorite de părţi.10. În lipsa actului original. . de avere sau de origine socială. iar cate-o copie a fost data celor doua persoane intre care s-a incheiat contractul. fără deosebire de rasă.2011  Ultima mea zi in cadrul acestui birou notarial. precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor.  Am fost mrtor la semnarea unui contrct de inchiriere unui imobil de pe strada Noua. de apartenenţă politică. de opinie. pastrandu-se o copie si in cadrul biroului notarial. înscrierea dreptului de proprietate şi/sau a celorlalte drepturi reale dobândite de părţi. Deoarece notarul efectuează pentru părţi serviciile de publicitate imobiliară (obţinere de extrase de carte funciară de autentificare. de naţionalitate. purtând sigiliul şi semnătura acestuia. pe care le sfătuieşte să aleagă calea optimă pentru realizarea intereselor lor în litera şi spiritul legii.06. Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele. Actul autentificat de notar public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. si anume: Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase. Actul îndeplinit de notarul public. de limbă. de religie.  In aceste zile am invatat cine este notarul public si ce reprezinta activitate notariala. Notarul are obligativitatea să verifice legalitatea şi corectitudinea actului încheiat prin voinţa părţilor. de sex. Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege.  De asemenea. nr 9. de origine etnică. etc) garantând astfel siguranţa tranzactiilor. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie în conformitate cu prevederile codului de procedură civilă asigură satisfacerea rapidă a creanţei creditorului scutindu-l de un posibil proces lung şi costisitor. titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public. am invatat de ce trebuie sa apelez la un notar: Ca specialist acordă consultanţă părţilor.

. 36 / 1995 (art. legalizarea copiilor de pe inscrisuri. in doctrina18 ridicandu-se la nivel de principiu monopolul notarului asupra actelor cu caracter notarial. Persoana care a suferit prejudiciul se poate adresa instantelor de judecata. voi reveni. a cauzat un prejudiciu. Intrucat la aceasta institutie. prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.Notarul public poate sa raspunda civil atunci cand. cu exceptia celor sub semnatura privata. cu personal auxiliar corespunzator”. asa cum este prevazut in Legea nr. nu insist asupra ei. care este elementul central al lucrarii de fata.  in baza legii romane precum si a conventiilor internationale la careRomania este parte activitatea notariala poate fi desfasurata si de misiunile diplomatice si oficiile consulare romanesti din strainatate. datorita realitatiilor social-economice ce ar face mai dificila acceptarea unor acte daca ar fi intocmite de catre organele cu atributii notariale din tara respectiva. este mai extinsa si se apropie de cea a notarului public.  secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri notariale vor indeplini la cererea partilor urmatoarele acte notariale : legalizarea de semnatura de pe inscrisurile prezentate de parti .      Notarul public are atributii generale. Notarul public raspunde disciplinar pentru urmatoarele abateri: intarziere sau neglijemta in efectuarea lucrarilor lipsa nejustificata de la birou nerespectarea secretului profesional comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale. in care pot functiona unul sau mai multi notari asociati. Competenta acestora.  Nucleul de baza al activitatii notariale il constituie Biroul Notarial.  actele mai sus mentionate pot fi indeplinite si de unele institutii sau agenti economici in masura in care depunerea lor este necesara la acestea. 14) : “activitatea notarului public se desfasoara in cadrul unui birou. Actiunea disciplinara se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->