P. 1
Caiet de Practica Birou Notarial

Caiet de Practica Birou Notarial

|Views: 2,858|Likes:
Published by walina75

More info:

Published by: walina75 on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA “GEORGE BARITIU” FACULTATEA DE DREPT– BRASOV

STUDENT: INDRUMATOR: COJOCARU SAROLTA NOTAR

Brasov 2011

I. FISA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

II.DESCRIEREA DE ANSAMBLU A ACTIVITATII Total ore de practică: 70 Perioada de desfăşurare: 23.05.2011 – 12.06.2011 Program de lucru: zilnic de la ora 9,00 până la ora 14,00 Total ore/zi: 5

SERVICII
SERVICII SI COMPETENTA NOTARIALA
Biroul Notarului Public Socaciu George are competenţă teritorială şi materială generală în ceea ce priveşte întocmirea şi efectuarea următoarelor proceduri notariale: redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat, redactarea şi autentificarea diferitelor categorii de contracte: vânzări, donaţii, împrumuturi, schimburi, întreţinere, uzufruct, rentă viageră, habitaţie, superficie, ipoteci, testamente, declaraţii, procuri, certificări de fapte, în cazurile prevăzute de lege; darea de dată certă a înscrisurilor prezentate de părţi; legalizări de copii, legalizarea semnăturii de pe înscrisuri, a semnăturii traducătorului; eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; orice alte operaţiuni notariale prevăzute de lege. Consultatii juridice gratuite în materie notarială : Consultaţii in vederea perfectarii şi întocmirii procedurilor notariale; Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: declaratii, procuri, invitatii, conventii; Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, impuse de legalitatea actului notarial; Certificari de fapte; Eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii; Succesiuni-emiterea certificatului de mostenitor legal, testamentar, executor testamentar, certificat de calitate; a suplimentelor de certificat de moştenitor Testamente; Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, dezmembrari, alipiri, partaj, ipoteci, imprumut, antecontracte de vanzare-cumparare, contracte de intretinere, de rentă viageră, de uzufruct, de habitatie viagera, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate de lege Darea de data certa documentelor prezentate si incheiate de parti; Primirea in depozitul notariatului a documentelor, valorilor si inscrisurilor. Actele notariale solicitate biroului nostru, pot fi indeplinite si in afara sediului notariatului, prin deplasarea notarului public si a secretarului, daca persoana sau

  

              

 

chineză. Certificari ale proceselor verbale incheiate de societatile comerciale. ebraică. Hotarari A. antecontracte de vanzare-cumparare. polonă. conventiilor. italiana.turcă. bulgară. in vederea perfectarii actelor şi procedurilor notariale.. Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare. etc. specimene de semnatura. .persoanele in cauza nu se pot deplasa la biroul nostru. Rectificari. etc. procurilor. din si in limba engleza. chineză. Redactarea.A. rusă. SERVICII DE TRADUCERI Biroul notarial ofera servicii de traduceri. modificari si adaptari.         SERVICII DE TRADUCERI Biroul notarial ofera si servicii de traduceri. de arenda. arabă. Legalizari de copii. administratorilor. Acte constitutive. colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei. Biroul Notarial sesizat cu o cerere de deschidere a procedurii notariale succesorale va putea dezbate si solutiona respectiva succesiune. spaniolă. acte aditionale ale societatilor comerciale. de comodat. franceza.. semnaturi. pe baza unei cereri si cu o programare prealabila. SERVICII DE CADASTRU Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati. cehă. bulgară. numai daca defunctul a avut ultimul domiciliu pe raza judetului Brasov. arabă. adaugiri. Consultatii juridice in domeniul comercial. sunt prevazute de Legea 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale. donatii. de mandat. a judecătoriei Brasov . dezmembrari. rusă. din motive obiective ( sanatate. cehă. impumut. SERVICII DE CADASTRU Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati în vederea intocmirii documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent.). franceza. tehnoredactarea si autentificarea declaratiilor din partea asociatilor. impuse de legalitatea actului notarial.Celelalte exceptii de la competenta generala a notarului public. polonă. schimburi. din si in limba engleza.G. ebraică. colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei. italiana. partaj. sigilii. spaniolă. ipoteci.turcă. si orice alte contracte reglementate de lege si Darea de data certa a documentelor prezentate si incheiate de parti. alipiri. pentru intocmirea documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent. de inchiriere.

caz in care competenta teritoriala se limiteaza la circumscriptia judecatoriei Brasov.SCURTA INTRODUCERE Biroul notarial a fost infiintat in anul 1995 de catre notarii publici Bojan Elena Luminita si Cojocaru Sarlota. Biroul notarial Cojocaru Sarlota are competenta materiala generala. . Notarii publici din cadrul biroului notarial au si competenta in activitatea de mediere. fiind autorizati de Consiliul de Mediere. precum si traducator autorizat de Ministerul de Justitie pentru limba engleza si limba franceza. cu exceptia succesiunilor. Biroul notarial are un numar de 9 angajati. precum si teritoriala.

dacă există. certificat de atestare fiscală.bunuri imobile o o o o o o o o o actele de proprietate . . certificat de atestare fiscală. care să ateste că nu există datorii la impozite şi taxe. dovada achitării facturilor la serviciile de utilităţi (curent.2011.la prima dezbatere o o o o o o o o o o certificatul de deces al defunctului. certificatele de căsătorie pentru soţul supravieţuitor şi pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie (de obicei pentru femei). certificat de nomenclatură stradală (numai în situaţia în care adresa actuală diferă de cea din actul de proprietate). documentaţia cadastrală (în cazul în care nu există carte funciară) sau dovada intabulării (încheierea de intabulare sau un extras de carte funciară). etc.  In prima zi mi s-a explicat in mare activitatile ce se desfasoara in cadrul biroului notarial  Mi-a prezentat lista cu documentele necesare pentru indeplinirea celor mai des intalnite operatiuni notariale. actele de proprietate. donatori şi donatari etc. si pentru incheierea celor mai commune acte Mi-a subliniat că această listă nu este făcută în mod exhaustiv.05.23. sau procuri (acolo unde este cazul). judetul Brasov. certificatele de naştere ale succesibililor (cu excepţia soţului supravieţuitor). actele de identitate ale succesibililor (viitorilor moştenitori).05. testament(e). Succesiuni . certificat de sarcini sau extras de carte funciară . depoziţii de martori (cel puţin 2). declaraţii de acceptare. Mai jos o sa va enumar cateva dintre actele ce sunt folositoare anumitor tranzactii: Acte translative de proprietate .). gaze naturale. 700 din Codul civil. după caz (se obţine de către biroul notarial în prealabil). care astfel nu mai coincide cu cel de pe actul de proprietate).2011  In data de 12.). astfel încât în anumite situaţii particulare.55 m-am prezentat la sediu Biroului Notarial de pe strada Magurii Nr 2 din localitatea Codlea. cablu TV. telefon. martorii trebuie să aibă asupra lor actele de identitate. cerere pentru dezbaterea succesiunii (se completează la biroul notarial). şi să fi cunoscut defunctul şi situaţia acestuia. dovada achitării serviciilor de utilitate publică (adeverinţă de la DSC). servicii internet eventual. renunţare sau neacceptare în baza art. poate fi nevoie de acte în plus (de exemplu dacă o persoană şi-a schimbat numele. adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu privire la eventualele datorii existente. actele de identitate ale părţilor (vânzători şi cumpărători. ora 8.

actele de identitate ale asociaţilor . documentaţia cadastrală: la dezmembrare .dezbateri ulterioare (suplimentări) o actele de identitate ale moştenitorilor care au acceptat succesiunea (aşa cum rezultă din certificatul sau certificatele de moştenitor anterioare).în plus. Acte de partaj şi de dezmembrare o o o actele de proprietate. se va da o declaraţie autentică) . numai dacă există carte funciară şi dacă promitenţii-cumpărători doresc verificarea sarcinilor). extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil. » cazierul fiscal (în lipsa sa. . actele de proprietate pentru bunurile pentru care se suplimentează succesiunea. dovada privind rezervarea denumirii. sunt necesare actele firmei o o o o Promisiuni bilaterale sau unilaterale o o actele de proprietate. actele de identitate ale promitenţilor (vânzători sau cumpărători). pentru bunuri imobile: documentaţia cadastrală (dacă există) şi/sau încheierea de intabulare (dacă există carte funciară).Succesiuni . în situaţia în care una dintre părţi este o persoană juridică. se va da o declaraţie autentică). cerere pentru suplimentarea succesiunii (se completează la biroul notarial). contract de închiriere sau de comodat) . extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil. numai dacă există carte funciară şi dacă părţile doresc intabularea). la partaj doar dacă e cazul o o o Societăţi comerciale – constituiri o o o o actul constitutiv redactat (poate fi redactat şi la biroul notarial).obligatoriu. Acte de alipire o o o actele de proprietate. actele de identitate ale proprietarilor. Contracte de închiriere sau de comodat o actele de identitate ale locatorilor/comodanţilor şi ale locatarilor/comodatarilor. actele de identitate ale copartajanţilor. schiţele cadastrale pentru alipire o » dovada sediului (act de proprietate. actele de proprietate pentru bunurile care urmează să facă obiectul contractului. ordinul de plată privind depunerea (constituirea) capitalului social . extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil şi este obligatoriu) . » cazierul judiciar (în lipsa sa.

hotărârea asociaţilor/acţionarilor prin care aceştia au dispus modificarea respectivă în societate. actele doveditoare ale dreptului care se contractează. Societăţi comerciale – modificări o o actul adiţional redactat (poate fi redactat şi la biroul notarial).Acte pentru operaţiuni notariale mai puţin întâlnite o o o actele de identitate ale părţilor. acte de verificare (certificate de sarcini. în funcţie de operaţiunea efectuată.) alte acte adiacente. o o o o . actele doveditoare ale capacităţii de a contracta obligaţia (sau acte adiacente). actele de identitate ale asociaţilor sau ale reprezentantului/reprezentanţilor societăţii. de atestare fiscală. documente adiacente. extrase CF etc.

isi mentin celelalte declaraţii date cu ocazia depunerii cererii. celor 2 li s-a dat un termen de 30 de zile pentru eventual ei retragere. La termenul fixat. c) procedura succesorala notariala . pe langa registrele specifice profesiei. e) legalizarea semnaturii de pe inscrisuri.  Am asistat la depunerea unei cereri de divort. doresc in continuare desfacerea casatoriei. sunt de acord cu numele pe care îl veti purta după finalizarea procedurii. a specimenului de semnatura. si anumite registre contabile. niciunul dintre ei nu este pus sub interdicţie. drept pentru care notarii publici sunt obligati sa tina.  Notarul Public indeplineste urmatoarele acte notariale : a) redactarea inscrisurilor cu continut juridic. biletelor la ordin si a cecurilor. isi exprima consimţământul liber şi neviciat. f) darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti g) primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti .24. precum si a sigiliilor . se va verifica daca:        sunt prezenţi ambii soti. personal.2011  Am vazut cum arata si :     registrul de casa registrul de incasari si plati registrul de inventar registrul de control Si asta datorita faptului ca birourile notarilor publici sunt organizare dupa principiul liberei initiative acestea se constituie ca agenti economici.05. k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit . cererea a fost depusa de 2 soti. b) autentificarea inscrisurilor redactate de Notarul Public. dupa ce i-a dat un numar de inregistrare cererii. . d) certificarea unor fapte in cazurile prevazute de lege . până la termenul fixat nu au niciun copil minor nascut sau adoptat. i) legalizarea copiilor dupa inscrisuri . de parti personal sau de avocat . l) orice alte operatiuni prevazute de lege. j) efectuarea si legalizarea traducerilor. la solicitarea partilor . h) actele de protest ale cambiilor.

dupa caz. In situatia in care in urma verificarii se constata ca au intervenit elemente noi care duc la neindeplinirea cumulativa a conditiilor de mai sus. respectiv la termenul acordat pentru desfacerea casatoriei. se va proceda la intocmirea incheierii de respingere a cererii. Certificatul de divort nu v-a contine nici o mentiune cu privire la culpa vreunui sot. incheiere prin care se constata desfacerea casatoriei si elibereaza certificatului de divort. Am atasat mai jos o copie a unei cereri de divort la notar. obtinerea numarului de certificat si redactarea/eliberarea lui au loc in aceeasi zi. De asemenea incheierea de admitere a cererii va fi semnata de ambii soti. . se va proceda la intocmirea incheierii de admitere a cererii. de notarul public si.Daca in urma verficarii se va constata ca indeplinesc cumulativ toate conditiile de mai sus. de interpret. Redactarea si semnarea incheierii finale de catre toate partile.

sector/judeţ__________. cu domiciliul în ________________________________________________________________. la Primăria localităţii___________________.ROMÂNIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC SOCACIU GEORGE Str. ____ bl. în localitatea_______________. 40 din Codul Familiei: "La desfacerea căsătoriei prin divorţ. ap. -fosta soţie______________________________________. **Potrivit dispoziţiilor art. nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei. str.292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii. 2 Brasov Nr. Luând cunoştinţă de prevederile art. soţii se pot învoi ca soţul care._____ din ________________ Dată în faţă mea azi__________________ Notar public Socaciu George Termen________________________________ CERERE DE DIVORŢ Subsemnatul________________________fiul lui_____________şi al__________născut la data de____________în localitatea__________________. nu avem copii minori din căsătorie sau adoptaţi. conform certificatului de căsătorie seria ______. titular al actului de identitate/paşaportului seria_______nr. ___ et. ________________________ nr. judeţul ______________________. căsătoriţi la data de _____________._____________________CNP_________________________cu domiciliul în________________________________________________________________şi subsemnata ________________________________fiica lui ____________________ şi a _____________. titulară a actului de identitate/paşaport seria ______. declarăm că: a) b) c) d) e) f) ne exprimăm consimţământul liber cu privire la desfacerea căsătoriei. niciunul dintre noi nu este pus sub interdicţie. _____/_________._____. judeţul________. după divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează**: -fostul soţ ______________________________________. CNP ____________________________. locuinţa comună este cea declarată mai sus*. eliberat în baza actului nr. ____________________. 27. Notă: *Dacă dovada ultimei locuinţe comune nu rezultă din actele de identitate prezentate. această dovadă se va face prin declaraţie autentică care se anexează la cerere. născută în data de _______________. a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ. judeţul__________________. . nr. să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei". de comun acord. potrivit art. cu ultima locuinţă comună în _______________________. vă rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de divorţ. Magurii Nr.____.

Prin urmare. Aceste sunt: • Contract de vanzare . • Acte de constituire a dezmembramintelor dreptului de proprietate (uzufruct. Se poate legalize copia unui inscris numai dupa confruntarea acestuia cu originalul. • Contract de subrogatie. • Acte de partaj. de licenţă. încheierile de carte funciară. Legalizarile au fost facute pe loc. superficie). • Contract de inchiriere. La notar se poate legaliza copia oricarui act pentru care legea nu atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberării de copii certificate.05. • Antecontracte. • Contract de donatie. c) Certificatele constatatoare eliberate de ONRC. d) Actele ilizibile. de pe certificatul de naştere sau chiar de pe buletin. • Contract de comodat (imprumut gratuit de folosinta). deciziile si hotărârile judecătoreşti. abitatie.2011  In aceasta zi am asistat la egalizare unor documente. Exista insa si documente ale caror copii nu pot fi legalizate de catre notar: a) legalizare hotărâri judecătoreşti. • Contract de schimb.cumparare. e) Orice alte acte pentru care legea atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberarii unei copii certificate. • Contract de imprumut. • Cesiune de creanta. servitute. uz. b) Extrasele. alipire. incomplete sau modificate în orice fel de la forma lor originală. • Contract de garantie imobiliara (ipoteca) si mobiliara (gaj).25. • Contract de arenda. • Acte de dezmembrare. apartamentare. . putem obţine o copie legalizată de pe diploma de bacalaureat. Numai grefa instanţei competente legalizează sentinţele.  Mi s-a explicat despre tipurile de acte notariale.

• Certificarea unor fapte. • Certificatul de Mostenitor. • Certificatul de Divort. • Legalizarea copiilor de pe inscrisuri. traducatori autorizati si auditori energetici. asociatiilor si fundatiilor. • Acte constitutive si modificatoare ale societatilor comerciale. • Acte de protest al cambiilor. procese verbale. evaluatori imobiliari. • Legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri. • Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale. a specimenelor de semnatura. . • Declaratii. al biletelor la ordin si al cecurilor. • Efectuarea si legalizarea traducerilor. hotarari ale adunarii generale ale actionarilor. • Cesiuni de capital social. precum si a sigiliilor. • Procuri.  Procedurile notariale: • Redactarea inscrisurilor cu continut juridic. cecurilor si al altor titluri la ordin. • Testamente.• Contracte de novatie. • Reconstituire acte originale. • Acte de protest ale cambiilor. Biroul Notarial colaboreaza cu ingineri cadastristi. Judetul Prahova). • Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor. • Autentificari acte. • Procedura succesorala notariala (pentru defunctii care au avut ultimul domiciliu in circumscriptia Judecatoriei Campina. • Procedura de divort. • Dare de data certa inscrisurilor.

26.. [. reclamaţii sau contestaţii. autorităţi jurisdicţionale..+ ani/luni de la data *. declaraţii. înştiinţări.2011  In cea de-a treia zi am asistat la un tip de procura.. b) să redacteze. să îndeplinească următoarele acte: a) să reprezinte Mandantul în faţa oricăror persoane fizice şi juridice... Prezenta procură a fost acordată astăzi. De exemplu: semnarea unui contract de credit. [. .. transferul unor sume de bani prin ordin de plata. Exemplu de procura: PROCURĂ SPECIALĂ 1.. precum şi orice alte documente şi formulare în vederea îndeplinirii unor proceduri administrative.] până la data de *....+/pentru o durată de *. D-nul X . autorităţi publice centrale sau locale.05. a imputernicit-o pe d-na X pentru a-l reprezenta in fata unei institutii bancre pentru realizarea unei operatiuni bancre in numele sau. să semneze. MANDANT. solicitarea extraselor de cont lunare etc. care sunt necesare în activitatea operativă a Mandantului. de la data de [. retragerea unor sume de bani din contul mandantului.. si anume prin banca.] / în calitate de Mandatar / pentru ca. oficii şi instituţii private sau publice. constituirea unui cont curent sau de depozit. pe termen nelimitat/pe termen limitat....] / în calitate de Mandant / împuterniceşte prin prezenta procură pe: 2.+.  De asemenea au mai fost cateva copii de legalizat. *.+ şi rămâne în vigoare până la revocarea ei scrisă. în numele şi pe seama sa. c) să acorde procuri terţilor pentru exercitarea tuturor atribuţiilor menţionate mai sus. să depună şi să ia în primire cereri..

27. in afara granitelor tarii. părinţilor care îşi dau acordul ca fiul lor minor să plece în altă ţară/stat neînsoţit de ei. domiciliat în _________________________.2011  Este vineri. identificat cu ____________. domiciliată în _________________________. cu CNP _____________________. din care două le-a eliberat părţii. Notarul public ________________ a redactat şi autentificat astăzi. ___________________. să călătorească în ţara_____________. seria ___________. la sediul biroului. Pentru a da o declaraţie de acord plecare minor sau încredinţare minor la biroul nostru notarial. cu CNP _____________________. seria ___________. minor. identificată cu _______. Nr 2.50 sunt present la Biroul Notarial din Codlea. Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară în faţa Organelor de frontieră şi a oricăror alte instituţii interesate. declar pe proprie răspundere următoarele: Sunt de acord ca fiul meu minor _____________________. însoţit de mama sa. născut la ___________. . având CNP _________________.  Certificatul de naştere al copilului. iar la ora 8. seria___________. data autentificării.05. prezenta declaraţie în trei exemplare. identificat cu _______. localizat pe str. în perioada _______________. DECLARANT. au fost necesare: Actul de identitate al părintelui sau. pe ruta ____________________________.00 isi face apritia la birou doi parinti care vor sa-si exprime acordul cu privire la efectuarea un calatorii a copilului lor. Modelul declaratiei este urmatorul:  DECLARAŢIE Subsemnatul _______________. eliberată de _______________. după caz. Judetul Brasov. eliberată de _______________. In jurul orei 11. Magurii.

din care sa rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către stat. Au prezentat actele necesare.75 Lei Impozitul catre stat este de 1010.05. Pentru contractul de intreţinere se impune asistenţa autorităţii tutelare pentru persoanele vârstnice. In cazul terenurilor.11 Lei Model de vanzare – cumparare teren: . respectiv planul releveu). organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar. eliberat de Administraţia Financiară competentă.     Pretul terenului a fost de 12 000 Euro Onorariu notarial pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare este de 1049. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. pentru cota deţinută de fiecare dintre ei.75 Lei cu TVA Taxa OCPI pentru intabulare este de 75. Extrasul de carte funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia. una din ele dorea sa achizitioneze de la cealalta un teren.  In jurul orei 13.00 avem de legalizat documente alor mai multe personae. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs.2011  Este inceput de saptamana si se anunta a avea un program foarte incarcat. pana-n ora 12. certificat de urbanism. Valoare terenului se ridica la 12 000 Euro.30. astfel încât la înstrăinarea întregului bun aflat în coproprietate se impune să se solicite tuturor coproprietarilor certificate de atestare fiscală. In situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate. si adica:    Acte de identitate părţi. Acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzarecumparare) Certificat fiscal pe numele proprietarului. Documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament.00 s-a prezentat la biroul notarial doua persoane. întocmită de un expert cadastral autorizat.

nr..+ ... toate impozitele.+ şi c) etc.. jud. (2) Preţul de vânzare va fi achitat de către Cumpărător în termen de *.... *.. denumiţi împreună în continuare Părţile...+. – denumit în continuare Cumpărătorul. [. (3) Cumpărătorul va vira Preţul Vânzării integral.+ eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară *. b) parcela situată în *. 1...+ mp înscrisă în Cartea Funciară cu C.. – denumit în continuare Vânzătorul – şi 2..+ nr. ataşate ca Anexa 2 (denumit în continuare Terenul).].].. în ziua întocmirii sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare consecutivă celei în care s-a autentificat prezentul înscris. topografic *..... *..+.]. precum şi a extraselor de Carte Funciară pentru autentificare nr. Formalităţi de publicitate (1) Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate asupra terenului la momentul autentificării prezentului contract.. *.. plus TVA. conform Certificatului de urbanism nr..+....+.. *. 3.+. taxele şi contribuţiile în legătură cu terenul cad în sarcina Cumpărătorului.+ în suprafaţă de *.. *. identificat conform planului de situaţie ataşat ca Anexa 1.F. în contul bancar al Vânzătorului nr. De la data vânzării.+ mp înscrisă în Cartea Funciară cu C.+ ataşat ca Anexa 3. Art.+ (în litere... (2) Suprafaţa totală a Terenului este de *.... *. nr. (2) Biroul notarului public va îndeplini toate formalităţile legale necesare pentru intabularea dreptului de proprietate al Cumpărătorului asupra terenului în Cartea Funciară de la Biroul de Carte Funciară competent... la cursul de schimb leu/Euro al Băncii Naţionale Române valabil la data facturării. în lei. *. jud.+ zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate al Cumpărătorului în Cartea Funciară. deschis la Banca [. topografic [..F. Obiectul contractului [2] (1) Vânzătorul vinde Cumpărătorului terenul liber de construcţii.. .+ mp şi reprezintă teren arabil/construibil.. fiind amplasat în intravilanul localităţii *.. în condiţiile legii *3+. cu nr. cu nr... *.CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE TEREN Între [1]: 1..+. Vânzătorul şi Cumpărătorul.. Transmiterea dreptului de proprietate...+ din data de *.+... *. Art. compus din următoarele parcele: a) parcela situată în *..+ şi nr.+ ha reprezentând *.. 2..[..] – Sucursala [.... Preţul de vânzare (1) Preţul total de vânzare al Terenului este *..+ în suprafaţă de *.+ din data de *.Biroul de Carte Funciară *. *.+. Art.+) lei/Euro (denumit în continuare Preţul Vânzării). jud. *.].. [4].....

(2) Modificările aduse prezentului contract necesită forma autentică. f) nu există niciun fel de obligaţii publice legale cu privire la teren. 2 alin. g) Vânzătorul îl garantează pe Cumpărător împotriva oricărei evicţiuni conform art. Art.]din data de [.. Art. arendat sau ocupat de orice construcţii temporare ori definitive. Art. (2). care ar fi urmat să se înscrie din oficiu în Cartea Funciară odată cu intabularea dreptului de proprietate al Cumpărătorului *5+. (2) În cazul în care Cumpărătorul declară rezoluţiunea contractului. Cheltuieli [6] Toate cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului contract. 4 sau la alte puncte din prezentul contract se dovedesc a fi sau a deveni neadevărate. Terenul nu este închiriat... 7. preempţiune şi prim refuz. C. Art. 6. sau alte drepturi reale de folosinţă sau sarcini. d) Terenul nu este grevat cu niciun drept în favoarea vreunui terţ. b) descrierea terenului. şi pentru orice vicii ascunse. drepturi cum cum sunt cele de ipotecă. servituţi. conţinută în art. 1.+.. c) are dreptul de a dispune liber de teren. civ. cât şi subterane. 1337 şi urm.. precum şi cele cu privire la înscrierea în Cartea Funciară a Cumpărătorului ca nou proprietar vor fi suportate de către *. nu l-a vândut niciunei alte persoane înainte de încheierea acestui contract de vânzare-cumpărare şi. [..+. autorităţi locale sau centrale cu privire la teren. Clauza lovită de nulitate va fi înlocuită în mod neîntârziat cu una convenită de către Vânzător şi Cumpărător care să corespundă voinţei comune. în cazul în care una din declaraţiile şi garanţiile menţionate la art. 5.. Declaraţii şi garanţii Vânzătorul declară pe propria răspundere şi garantează la data autentificării prezentului contract că: a) deţine dreptul de proprietate neîngrădit şi în mod exclusiv asupra terenului. 4. inexacte sau incomplete. precum şi înscrierile din Cartea Funciară sunt corecte şi complete. Terenul nu este scos din circuitul civil în temeiul unui act de expropriere sau în alt mod şi nici nu sunt întrunite condiţiile legale care să permită exproprierea imobilului sau a unor părţi ale acestuia în viitor. celelalte clauze rămân valabile.] (Anexa 4) eliberat în acest scop de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale al Primăriei Mun. nefiind cunoscute motive care ar putea justifica asemenea pretenţii şi nu există niciun litigiu judiciar sau extrajudiciar cu privire la Teren sau la hotarele acestuia. e) nu există pretenţii de restituire sau reîmproprietărire din partea vreunor persoane. fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă. în special obligaţii legate de taxe sau alte obligaţii ori datorii. Rezoluţiunea contractului *7+ (1) Cumpărătorul are dreptul să desfiinţeze prezentul contract de drept. . nu va mai încheia niciun act juridic cu privire la teren. drepturi de preferinţă. atât supraterestre.. Dispoziţii finale *8+ (1) În cazul în care o prevedere din prezentul contract este sau va fi lovită de nulitate în totalitate sau parţial.(3) Vânzătorul renunţă prin semnarea acestui contract de vânzare-cumpărare şi fără îndeplinirea altor formalităţi la înscrierea în Cartea Funciară a unui privilegiu în favoarea Vânzătorului în vederea garantării preţului de vânzare neachitat prevăzut la art. aşa cum reiese din Certificatul fiscal nr. terenul trebuie retransmis Vânzătorului sub condiţia rambursării Preţului Vânzării şi a celorlalte speze suportate de Cumpărător cu prezentul contract. *. indiferent dacă au fost ascunse cu sau fără viclenie. după semnarea lui.

toate exemplarele cu menţiunea înscrierii în Cartea Funciară vor fi returnate Părţilor.(3) Prezentul contract este semnat în 5 (cinci) exemplare. respectiv un exemplar Vânzătorului şi 3 (trei) exemplare Cumpărătorului. . vor fi depuse în vederea intabulării dreptului de proprietate în Cartea Funciară. (4) Părţile declară expres că au citit prezentul contract înainte de a îl semna şi că el a fost încheiat în urma negocierii lui de către părţi. Părţile confirmăacest lucru prin semnarea prezentului contract. conform voinţei lor liber exprimate. Toate exemplarele. Vânzător. După intabulare. Cumpărător. cu excepţia celui pentru arhiva Notarului public.

pot angaja notari stagiari. In limitele circumscriptiei sale teritoriale. titulari ai unui birou. precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii notariale. iar actele care tin de competenta notarilor se indeplinesc intotdeauna in cabinetul notarial si de multe ori chiar in fata notarului. In care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati.05. cu personalul auxiliar corespunzator.31. Prin asociere. alt personal de specialitate. 31 mai 2011  Cabinetele notarilor publici functioneaza in circumscriptiile judecatoriilor.2010 Marti. competenta teritoriala a birourilor notarilor publici se intinde pe tot cuprinsul acestuia. In municipiul Brasov. Notarul public sau notarii publici asociati. notarul public poate incheia acte notariale si in afara biroului notarial.  In aceasta zi am fost delegat sa :  efectuez lucrarile de secretariat  fac copi si sa asist la legalizarea copiilor dup inscrisuri  am vazut cum se legalizeaza semnatura traducatorului  cum se redacteaza unele proiecte de Inscrisuri cu continut juridic . daca exista un numar mai mare de persoane interesate sau solicitantul este impiedicat sa se prezinte. notarul public nu-si pierde dreptul la birou notarial individual.  Activitatea notarilor publici se desfasoara In cadrul unui birou. traducatori.

si anume: un act de identitate (carte de identitate. data nasterii. el va putea sa revoce oricand testamentul sau sa-l modifice fara stirea sau acordul mostenitorilor. cod numeric personal etc) actele ce fac dovada proprietatii bunurilor pentru a se putea deslusi mai bine situatia juridica a acestora si. printr-un testament. pentru a se alege varianta cea mai buna a clauzelor testamentare. in jurul varstei de 61 de ani. in sensul ca exista anumite categorii de mostenitori care nu pot fi inlaturate de la mostenire in totalitate. -  I s-a explicat actele necesare intocmirii unui testament. domiciliu.01. se poate ajunge la necesitatea efectuarii unei expertize grafoscopice pentru a se constata ca testamentul a fost scris de mana testatorului si nu a fost falsificat. vroia sa-si lase bunurile in sarcina unor persone dragi lui. atata timp cand testatorul este in viata. Testatorul poate sa nu aiba suficiente cunostinte juridice pentru a putea redacta un testament clar.Parintii  De asemene i s-au explicat urmatoarele:  avantajele testmentului Testamentul este un act care isi produce efectele numai dupa moartea testatorului.si anume ca legislatia noastra prevede ca bunurile unei persoane vor fi mostenite de succesorii legali. persoanele desemnate prin testament sa mosteneasca nu au niciun drept asupra bunurilor acestuia.Descendentii (copii. pasaport). Poate fi contestat cu mai multa usurinta de catre ceilalti mostenitori. Mai mult. in consecinta. datat si semnat de mana testatorului). intr-o anumita ordine stabilita de lege.50  Am facut copii. Totodata.2011  Am ajuns la biroul notarial in jurul orei 8. Acestia se numesc mostenitori rezervatari si sunt urmatorii: . stranepoti) . Vor fi necesare date despre legatari (mostenitori) pentru a putea fi indicati fara echivoc (numele complet. acest lucru il poate face insa numai in anumite limite. exista mai multe incoveniente: Testamentul poate fi distrus sau ascuns astfel incat nimeni sa nu stie de existenta lui.  I s-a explicat ce se intampla cu bunurile dupa deces. care sa exprime ultimele sale dorinte fara echivoc. nepoti. in acord cu vointa testatorului. din timpul vietii. Un domn. impreuna cu notarul le-am legalizat si le-am prezentat persoanelor in cauza  Am asistat la scrierea unui testament. iar dupa.  I s-au spus si costurile.Sotul supravietuitor . Desi este o varianta la indemana oricui si nu presupune nici un cost.06. iar apoi au trecut la redactare actului. astfel. .  dezavantajele testamentului in forma olografa Testamentul poate fi intocmit in forma olografa (adica scris. astfel. cui anume doreste sa lasa bunurile sale. s-a prezentat la sediul biroului notrial pentru a-si scrie testmentul. orice persoana poate dispune.

invitatiile sunt solicitate pentru obtinerea vizei in cazul cetatenilor straini membri ai statelor care nu fac parte din Uniunea Europeana sau membri ai statelor cu care Romania nu are incheiate conventii bilaterale privind circulatia persoanelor. Li s-a spus ca banii incasati din cedarea folosintei bunurilor reprezinta un venit impozabil si trebuie declarati la organele fiscale. chiriasul va putea sa subinchirieze o parte din apartament. Si. Am atasat mai jos o copie a unui contract de acest gen. Li s-au explicat costurile si au trecut la semnarea contractului.actul de proprietate (sau actul ce stabileste locatorului drepturile de posesie si folosinta asupra bunului) . De regula. pasaport) al persoanei care face invitatia ٠ copie dupa actul de identitate (pasaport) al persoanei straine invitate Costuri: ٠ invitatia pentru o persoana – 25 lei  s-au prezentat la biroul notarial doua doamne care doreau inheierea unui contract de inchiriere a unui apartament.actele de identitate ale partilor (locator si locatar/chirias) Li s-a explicat care este diferenta dintre contractual de comodat sic el de inchiriere. in timp ce contractul de inchiriere presupune folosinta unui bun in schimbul unei sume de bani (chirie). li s-au cerut actele necesare incheierii contractului. doar daca nu s-a prevazut expres in contract ca este interzisa subinchirierea fara acordul proprietarului.2011  In aceasta zi mi s-a explicat despre invitatia pentru cetatenii straini. vor plati un impozit de 16 % din suma incasata din inchirieri. si anume: .06. Li s-au explicit conditiile. conform legislatiei in vigoare. si anume ca diferenta esentiala intre aceste contracte consta in faptul ca. . contractul de comodat presupune folosinta gratuita a unui bun. Acte necesare: ٠ actul de identitate in original (carte de identitate. de asemenea.02. buletin.

posesor al BI/CI ___________. Bunul închiriat nu este grevat de sarcini/este grevat de urmatoarele sarcini _______________________. Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul-verbal de primire care va fi încheiat de partile contractante la data predarii. Locatarul va putea sa subânchirieze bunul care face obiectul acestui contract. Locatorul preda chriasului bunul închiriat la data de___________________. si ________________________ domiciliat in ________________________ . in calitate de LOCATOR. Bunul închiriat este dat în folosinta locatarului pentru (destinatia) ___________________. caz în care obligatiile asumate în înscris exista în continuare fata de locator. . domiciliat in ________________________. Bunul închiriat este compus din _______________. a intervenit prezentul contract de inchiriere in urmatoarele conditii : OBIECTUL Contractului de inchiriere Locatorul asigura chiriasului folosinta bunului ____________________ situat în ________________ Locatorul este titular al dreptului de proprietate asupra bunului închiriat în baza actului ______________ încheiat la data de ________________. Locatorul preda chiriasului bunul închiriat în stare de folosinta având caracteristicile prevazute în anexa la contract.CONTRACT DE INCHIRIERE Intre subsemnatii: ________________________ ________________________. in calitate deCHIRIAS (sau LOCATAR). conform anexei la contract. cetatean român.

contul chiriasului numarul__________________deschis la Banca___________. Prezentul contract de închiriere va putea fi prelungit prin acordul ambelor parti contractante. va suporta penalitati de întârziere de _________ % pe zi.______________. Chiria va fi platita de chirias lunar.PRETUL SI MODALITATI DE PLATA Contract de inchiriere Pretul închirierii/chiria este de ________________ (echivalentul în lei al sumei de __________ USD / EURO la cursul B. calculate la suma datorata. Imprumutul se face in conditiile prevazute de art.contul locatorului numarul _________________ deschis la Banca __________. Plata chiriei se va face prin ordin de plata prin conturile: -. precum si toate accesoriile acestuia prevazute în anexa la locul situat în _________________. Eu. Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat si toate accesoriile acestuia în conditiile de calitate prevazute în anexa . încheindu-se în acest scop un act aditional OBLIGATII LOCATOR Contract de inchiriere Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat. În cazul în care chiriasul nu plateste la termenul scadent. PERIOADA Contract de inchiriere Prezentul contract se incheie pe o perioada de ______________ ani. semnat si stampilat de ambele parti contractante. Locatorul cu ocazia predarii va încheia proces-verbal de primire-predare datat. . declar ca primesc spre inchiriere de la ______________.). incepand cu data autentificarii. Chiriasul va plati chiria începând cu data de __________________. cel mai târziu pâna în ultima zi a lunii pentru care se face plata.1560 si urmatoarele din Codul Civil. bunul descris mai sus in scopul si in conditiile aratate. -.N.R.

Pe toata durata închirierii locatorul se obliga sa efectueze reparatiile capitale si necesare pe cheltuialasa pentru a asigura functionalitatea bunului închiriat conform destinatiei. respecziv la data de _________ a fiecarei luni. Locatorul va plati pe întreaga durata a contractului de închiriere impozitele si taxele privind bunul închiriat. . nu va executa modificari. sa nu le degradeze sau deterioreze. partile înteleg: ________________________. Locatorul nu va stânjeni pe chirias în exercitare dreptului de folosinta asupra bunului închiriat si nici nu va face acte prin care ar putea micsora folosinta acestuia. pe cheltuiala sa. Locatorul va efectua pe cheltuiala sa si reparatiile determinante de vreun caz de forta majora. Pe toata durata contractului. sa pastreze în bune conditii bunul închiriat. schombari ale structurii bunului închiriat de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre chirias sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului închiriat. Chiriasul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit în contract. atunci când înlocuirea acestora nu este determinata de culpa chiriasului. Chiriasul va asigura paza bunului închiriat. bunul închiriat si daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. locatorul îl va garanta pe chirias contra pierderii totale sau partiale a bunului închiriat precum si contra oricarei tulburari de drept. Locatorul. Prin reparatii capitale si necesare. Pe toata durata închirierii chiriasul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului închiriat respectiv __________________. Locatorul nu va putea sa închirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert. pe durata prezentului contract. OBLIGATII LOCATAR / CHIRIAS Contract de inchiriere Chiriasul se obliga. Locatarul va înlocui partial sau total accesoriile bunului închiriat. precum si accesoriile acestuia. Acest control se va exercita fara a stânjeni folosinta bunului de catre chirias. Locatorul va putea sa controleze periodic. Locatorul va garanta pe chirias de viciile ascunse ale bunului închiriat care nu au putut fi cunoscute de chirias în momentul încheierii contractului si care fac imposibila folosinta partiala sau totala a bunului închiriat. ca pe toata durata închirierii. Chiriasul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinatiei sale prevazute in contract.

Contractul se va desfiinta si chiriasul va plati daunele corespunzatoare daca prejudiciul pe care l-a produs locatorului este atât de grav încât continuarea contractului nu se mai justifica. la expirarea acestui contract. Locatar ________________________ . iar daca partile nu cad de acord. Daca chiriasul nu îsi îndeplineste obligatiile pe care si le-a asumat în contract. Procesat la ________________________ în ________________________ exemplare. în aceeasi stare în care le-a primit conform anexei . LITIGII Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila. situatie în care locatorul îi va plati daune în masura în care i-a prosud un prejudiciu. Chiriasului îi va permite locatorului sa controleze modul cum este folosit bunul închiriat si starea acestuia la termenul stabilit în contract.Chiriasu va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de întretinere si reparatii normale ale bunului închiriat pentru a-l mentine în starea în care l-a primit la momentul încheierii contractului. va plati locatorului daune corespunzatoare prejudiciului produs. din care ________________________ s-au eliberat partilor. Chiriasul nu va face modificari bunului închiriat decât cu acordul scris al locatorului. RASPUNDERI Contract de inchiriere Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute în acest contract. partea în culpa datoreaza celeilalte parti daune. Pentru neândeplinirea de catre locator a obligatiilor care îi revin în baza prezentului contract. fie sa desfiinteze contractul. Chiriasul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului închiriat care s-ar datora cuplei sale. Locator ________________________ . chiriasul va putea fie sa plateasca locatorului chiria diminuata proportional cu prejudiciul care i s-a produs. va restitui locatorului bunul închiriat împreuna cu toate accesoriile acestuia. partile înteleg: _______________________ Chiriasul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii capitale ale bunului închiriat numai daca sunt determinate de culpa sa. Chiriasul îl va înstiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care îi tulbura folosinta. vor fi solutionate de instantele de judecata competente. Prin reparatii normale. Chiriasul.

precizandu-se imprejurarea care justifica intocmirea inscrisului in acel loc. k) sigiliul biroului notarial public. . h) constatarea indeplinirii actului notarial si a citirii acestuia de catre parti. j) semnatura notarului public. care va cuprinde: a) sediul biroului notarial.2011 INDEPLINIREA ACTELOR NOTARIALE. c) data indeplinirii actului notarial. b) denumirea incheierii si numarul acesteia.a onorariului si cuantumul acestora. e) locul unde s-a indeplinit actul notarial. precum si modul in care li s-a constatat identitatea. g) aratarea indeplinirii conditiilor de fond si de forma. ale actului notarial intocmit in raport cu natura acelui act. se constata prin incheiere. i) mentiunea perceperii taxelor de timbru. reprezentate ori asistate.in cazul indeplinirii in afara sediului biroului notarial. domiciliul sau sediul acestora si mentiunea faptului prezentarii lor in persoana. in afara de redactarea inscrisurilor si de consultatiile juridice notariale. cu exceptia incheierilor prin care se da data certa inscrisurilor sau se legalizeaza copii de pe inscrisuri. d) numele si prenumele notarului. f) numele sau denumirea partilor.03.06.

Persoana care a suferit prejudiciul se poate adresa instantelor de judecata. notarul public poate sa raspunda civil atunci cand. Notarul public chemat ca martor in fata unei instante judecatoresti sau a unui organ de urmarire penala poate fi scutit de pastrarea secretului profesional numai de cei interesati in apararea secretului. am inregistrat corespondenta  Am completat si am inregistrat o declaratie de primire in spatiu  Am participat la legalizarea unor copii de pe mi multe inscrisuri  Am participat la efectuarea si leglizarea unor traduceri Notarii publici dau consultatii juridice in materie notariala. altele decat cele refritoare la continutul actelor pe care le indeplinesc si participa. in calitate de specialisti desemnati de parti.06.  Am aflat in aceasta zi faptul ca notarii publici si personalul birourilor notariale au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor. Notarul public raspunde disciplinar pentru urmatoarele abateri:      intarziere sau neglijemta in efectuarea lucrarilor lipsa nejustificata de la birou nerespectarea secretului profesional comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale. potrivit legii. la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial. am arhivat anumite documente. a cauzat un prejudiciu. Actiunea disciplinara se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.06.  De asemenea. chiar si dupa incetarea functiei.2011  Am raspuns la telepfone. cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de acesta obligatie. prin incalcarea obligatiilor sale profesionale. .

00 s-a prezentat la sediul biroului notarial doi soti pentru a semna un contract de arenda. Aceste documente se predau catre oficiul teritorial in baza unui proces-verbal de predare-primire al carui model este cuprins in anexa nr. Predarea chitantierelor si a facturierelor se efectueaza lunar. dupa folosirea tuturor filelor acestora. un exemplar se ataseaza la documentatia transmisa oficiului teritorial. la actul notarial intocmit. iar celalalt se arhiveaza de oficiul teritorial. La predarea fiecarui chitantier in procesul-verbal de predare-primire se va preciza cuantumul total al sumelor inscrise in filele acestora. un exemplar se arhiveaza in cadrul biroului notarial. Mai jos am atasat un exemplar: . 4. dar nu mai tarziu de 30 de zile de la completarea lor integrala.07. nou-introdusa prin Protocol.  Facturile puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 3 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului.06.2011  Conform Actului aditional la Protocol. chitantierele si facturierele personalizate cu antetul oficiului teritorial se obtin de la oficiul teritorial din raza caruia isi are sediul biroul notarial/asociatia constituita din 2 sau mai multi notari publici. iar doua exemplare raman atasate la cotorul facturierului. pe baza unui proces-verbal de predare-primire care consemneaza felul documentului.  In jurul orei 12. seria si numarul de inceput si de sfarsit ale acestuia. dintre care unul se foloseste pentru inregistrare in contabilitatea oficiului teritorial. iar un exemplar ramane atasat la cotorul chitantierului.  Chitantele puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 4 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului.

cu domiciliul in loc. in calitate de arendas . suprafata care se incadreaza in categoriile de calitate astfel :    Calitatea I = ……. suprafata de _______ ha teren arabil . Bl. cu sediul în loc. . reprezentata legal de ……………………………… .C.. ___ . CNP______________ .C. …………………………………………. / ………… . / …….na ) _____________________. situat pe teritoriul comunei Romanu . a intervenit prezentul contract : Art. tel. in legatura cu pamantul arandat . . / C. __________ . nr. in conformitate cu Legea nr.S. sa asigure pe arendas ca nu are nici un fel de obligatii fata de alte persoane fizice sau juridice .___________ . eliberat de Politia ____________ . . ………………………… . Ap. ________________ . ____ . ……………………………… . % Calitatea III = ……. b. înregistrata la Registrul Comertului sub nr. Str.. 3 OBLIGATIILE ARENDATORULUI a. ___ .ul ( D.C. posesor al B. 16 / 1994 . la data de ________________ . nr. si D. 1 PARTILE CONTRACTANTE S. pune la dispozitie dispozitia arendasului S. cod fiscal RO …………………… . care sa contravina legii arandarii . Contract de ARENDA Incheiat in temeiul art. seria _____ . 2 OBIECTUL CONTRACTULUI Arendatorul ( proprietarul de pamant ) . 3 din Legea nr. ……………………………………. Str. Art. ……………………….I. . % Calitatea II = ……. sa predea din timp terenul arendat . Judetul Braila . _________ . J / …. …………. nr. in calitate de proprietar ( a ) a unei suprafete de teren arabil de _____ ha . legea arendarii . % Art..I. 18 / 1991 . nr.

ierbicide . kg. in functie de posibilitati . sa respecte regulile si ordinea din interiorul societatii . sistem de irigatii . Art. Prin acordul partilor . b. de la data incheierii si semnarii contractului . . 5 DURATA ARENDARII Arendarea se face pe o perioada de 3 ( trei ) ani . in cantitate de ……. Art. pentru un hectar de teren arabil arendat . sa nu sustraga sau sa degradeze mijloacele fixe . 3 din contract . d. in vederea prevenirii si combaterii poluarii . arendasul raspunde civil de daunele produse arendatorului pentru nerespectarea prevederilor art.c. arendatorul raspunde civil de daunele produse arendasului pentru nerespectarea prevederilor art. terenul agricol arendat . nivelari de teren si scarificari . d. ………………………. 4 OBLIGATIILE ARENDASULUI a. sau in bani . b. 4 din contract . sa se abtina de la orice acte si fapte de natura sa tulbure desfasurarea normala a lucrarilor agricole pe perioada prevazuta in contract . sa primeasca terenul de la proprietar . sa garanteze pentru evictiune . iar in cazul producerii evictiunii totale sau partiale si / sau in cazul in care reziliaza unilateral contractul . contractul de arendare poate sa inceteze si inainte de a ajunge la termen . tehnologiile adecvate pentru c. la STAS .sa il cultive integral si sa nu ii schimbe destinatia de teren agricol . sa execute toate lucrarile agricole in conditii de calitate si sa aplice realizarea recoltelor la nivelul potentialului de productie al terenului . sa intreprinda masuri pentru cresterea fertilitatii solului si sa aplice tratamentele fitosanitare necesare . magazii si depozite .C. sa restituie proprietarului la incetarea contractului .. etc. Art . sa dea o cota de 50 % din cheltuielile facute de S. e. Art. 7 RASPUNDEREA PARTILOR a. pentru imbunatatirea fertilitatii si calitatii terenului ( ingrasaminte chimice . ) ce vor fi dovedite prin documente justificat . 6 PLATA ARENDARII Plata arendarii se face in grau . cel putin la acelasi nivel de fertilitate avuta initial . produsele din camp . la preturile care se practica in momentul distribuirii drepturilor de arendare .

în caz contrar prin instantele judecatoresti din …………. poate fi discutata intre parti orice problema care intereseaza derularea corespunzatoare a contractului de arenda . Prezentul contract s-a incheiat în 3 ( trei ) exemplare. 8 ALTE PREVEDERI a. ARENDAS ARENDATOR S. drepturile cuvenite proprietarilor de pamant vor fi diminuate corespunzator . prezentul contract intra sub incidenta codului civil si se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare . d. anual .Art. c. fiecare cu valoare de original . pe tot timpul derularii lui . orice litigiu aparut între parti se va rezolva pe cale amiabila . odata cu primirea drepturilor de arendare . câte unul pentru fiecare parte si unul la Primarie . in situatiile de forta majora asa cum este reglementata de lege si dovedita cu acte de la organele competente . e.C……………………... _______________________ ADMINISTRATORI . iar in caz de calamitate totala nu vor fi acordate . se va anunta prin presa locala data acordarii drepturilor cu 5 – 7 zile inainte . b..

Este vorba. Magurii Nr 2. evident. notarul public este obligat sa nu absenteze mai mult de cinci zile consecutiv fara a asigura functionarea biroului sau in conditiile legii. de zile lucratoare. Un element important al acestei conditii este reprezentat de exercitarea in conditii de concurenta loiala a profesiei de notar asa cum este prevazuta aceasta in Codul deontologic. . notarul public este obligat sa respecte ordinea de drept. Nu in ultimul rand. precum si consemnarea unei arhive. 36 si 37 din lege se desprind : pastrarea secretului profesional.08. Astfel. Pentru buna desfasurare a activitatii sale.2011  M-am prezentat la sediul biroului notarial de pe str. am asistat la o sedinta cu colegii din cadrul biroului  Pe langa obligatiile legate de probleme ce privesc relatia notarului public cu organismele din care face parte acesta are si unele obligatii ce au drept scop desfasurarea in optime conditii a activitati sale. in jurul orei 8. Notarul Public este obligat sa respecte indatoririle prevazute in codul deontologic al profesiei si sa aiba o conduita demna de functia pe care o exercita si de statutul sau social.50  Am semnat condica de prezenta  Am arhivat unele dosare cu acte  Am raspuns la telefoane si am dat informatii clientilor interesati de serviciile domnului notar public  De asemenea. vointa partilor si normele procedurale si materiale reglementate in vederea indeplinirii scopului institutiei pe care o reprezinta. in cadrul biroului notarial este obligatorie tinerea unei evidente despecialitatea si uneia contabile. potrivit art.06. aspect la care m-am referit deja . dupa cum deja am prezentat.

__________________. identificat cu __________________ seria __________________ nr. in limitele prezentului mandat. __________________. d-nul X o imputernicea pe d-na X. in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor de __________________. împuternicesc prin prezenta pe __________________. __________________/__________________.2011  Am avut de redactat niste scrisori pentru a le trimite unor persoane ce au folosit serviciile noastre  Am dat informatii necesare persoanelor interesate despre serviciile oferite de domnul notar  Am facut copii si am prticipat la legalizarea unor acte ale unor elevi ce tocmai terminasera cilclul gimnazial  Am participt la realizarea unei procuri.9. MANDANT__________________ . exemplu un pic mai jos. domiciliat in __________________. eliberat de __________________ . pentru ca in numele meu si pentru mine sa ma reprezinte cu depline puteri in fata __________________in vederea __________________. semnand in numele meu si pentru mine oriunde va fi necesar. domiciliat in __________________ . va putea face cereri si va putea da declaratii. semnatura sa fiidu-mi opozabila. imputernicitul meu se va prezenta la __________________.06. MANDAT Procura speciala In baza prezentului mandat. PROCURA SPECIALA GENERALA Subsemnatul __________________ . Redactat si procesat de __________________in __________________ exemplare din care __________________ s-au eliberat partii.

de naţionalitate. Notarul are obligativitatea să verifice legalitatea şi corectitudinea actului încheiat prin voinţa părţilor. de sex. etc) garantând astfel siguranţa tranzactiilor. înscrierea dreptului de proprietate şi/sau a celorlalte drepturi reale dobândite de părţi. scutindu-le astfel de consecinţele încheierii unui act cu încălcarea prevederilor legale şi care nu-şi poate produce efectele dorite de părţi. de apartenenţă politică. Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. de avere sau de origine socială. si anume: Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase. Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele.  In aceste zile am invatat cine este notarul public si ce reprezinta activitate notariala.2011  Ultima mea zi in cadrul acestui birou notarial. Actul autentificat de notar public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia.10. precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor.  Am fost mrtor la semnarea unui contrct de inchiriere unui imobil de pe strada Noua. Actul îndeplinit de notarul public.  Ia dat un numar de inregistrare contractului dupa care a fost bagat la dosar. pastrandu-se o copie si in cadrul biroului notarial. Deoarece notarul efectuează pentru părţi serviciile de publicitate imobiliară (obţinere de extrase de carte funciară de autentificare. în conformitate cu legea. În lipsa actului original. titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public.06.  De asemenea. iar cate-o copie a fost data celor doua persoane intre care s-a incheiat contractul. si ca de obicei mi-m reluat activitatiile ce mi-au fost intrebuintate in ultimele zile. nr 9. de religie. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie în conformitate cu prevederile codului de procedură civilă asigură satisfacerea rapidă a creanţei creditorului scutindu-l de un posibil proces lung şi costisitor. de opinie. de origine etnică. . este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege. de limbă. pe care le sfătuieşte să aleagă calea optimă pentru realizarea intereselor lor în litera şi spiritul legii. fără deosebire de rasă. purtând sigiliul şi semnătura acestuia. am invatat de ce trebuie sa apelez la un notar: Ca specialist acordă consultanţă părţilor.

a cauzat un prejudiciu. Persoana care a suferit prejudiciul se poate adresa instantelor de judecata. prin incalcarea obligatiilor sale profesionale. cu personal auxiliar corespunzator”. datorita realitatiilor social-economice ce ar face mai dificila acceptarea unor acte daca ar fi intocmite de catre organele cu atributii notariale din tara respectiva.  in baza legii romane precum si a conventiilor internationale la careRomania este parte activitatea notariala poate fi desfasurata si de misiunile diplomatice si oficiile consulare romanesti din strainatate. asa cum este prevazut in Legea nr. in doctrina18 ridicandu-se la nivel de principiu monopolul notarului asupra actelor cu caracter notarial. 14) : “activitatea notarului public se desfasoara in cadrul unui birou. legalizarea copiilor de pe inscrisuri. 36 / 1995 (art. . voi reveni.  Nucleul de baza al activitatii notariale il constituie Biroul Notarial. Actiunea disciplinara se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. cu exceptia celor sub semnatura privata. care este elementul central al lucrarii de fata. nu insist asupra ei. este mai extinsa si se apropie de cea a notarului public.  secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri notariale vor indeplini la cererea partilor urmatoarele acte notariale : legalizarea de semnatura de pe inscrisurile prezentate de parti . in care pot functiona unul sau mai multi notari asociati. Intrucat la aceasta institutie. Competenta acestora.Notarul public poate sa raspunda civil atunci cand. Notarul public raspunde disciplinar pentru urmatoarele abateri: intarziere sau neglijemta in efectuarea lucrarilor lipsa nejustificata de la birou nerespectarea secretului profesional comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale.      Notarul public are atributii generale.  actele mai sus mentionate pot fi indeplinite si de unele institutii sau agenti economici in masura in care depunerea lor este necesara la acestea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->