UNIVERSITATEA “GEORGE BARITIU” FACULTATEA DE DREPT– BRASOV

STUDENT: INDRUMATOR: COJOCARU SAROLTA NOTAR

Brasov 2011

I. FISA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

II.DESCRIEREA DE ANSAMBLU A ACTIVITATII Total ore de practică: 70 Perioada de desfăşurare: 23.05.2011 – 12.06.2011 Program de lucru: zilnic de la ora 9,00 până la ora 14,00 Total ore/zi: 5

SERVICII
SERVICII SI COMPETENTA NOTARIALA
Biroul Notarului Public Socaciu George are competenţă teritorială şi materială generală în ceea ce priveşte întocmirea şi efectuarea următoarelor proceduri notariale: redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat, redactarea şi autentificarea diferitelor categorii de contracte: vânzări, donaţii, împrumuturi, schimburi, întreţinere, uzufruct, rentă viageră, habitaţie, superficie, ipoteci, testamente, declaraţii, procuri, certificări de fapte, în cazurile prevăzute de lege; darea de dată certă a înscrisurilor prezentate de părţi; legalizări de copii, legalizarea semnăturii de pe înscrisuri, a semnăturii traducătorului; eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; orice alte operaţiuni notariale prevăzute de lege. Consultatii juridice gratuite în materie notarială : Consultaţii in vederea perfectarii şi întocmirii procedurilor notariale; Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: declaratii, procuri, invitatii, conventii; Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, impuse de legalitatea actului notarial; Certificari de fapte; Eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii; Succesiuni-emiterea certificatului de mostenitor legal, testamentar, executor testamentar, certificat de calitate; a suplimentelor de certificat de moştenitor Testamente; Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, dezmembrari, alipiri, partaj, ipoteci, imprumut, antecontracte de vanzare-cumparare, contracte de intretinere, de rentă viageră, de uzufruct, de habitatie viagera, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate de lege Darea de data certa documentelor prezentate si incheiate de parti; Primirea in depozitul notariatului a documentelor, valorilor si inscrisurilor. Actele notariale solicitate biroului nostru, pot fi indeplinite si in afara sediului notariatului, prin deplasarea notarului public si a secretarului, daca persoana sau

  

              

 

bulgară. franceza. modificari si adaptari. italiana. Biroul Notarial sesizat cu o cerere de deschidere a procedurii notariale succesorale va putea dezbate si solutiona respectiva succesiune. Certificari ale proceselor verbale incheiate de societatile comerciale. pentru intocmirea documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent.turcă. Consultatii juridice in domeniul comercial. italiana. a judecătoriei Brasov . Legalizari de copii. dezmembrari.A. in vederea perfectarii actelor şi procedurilor notariale. si orice alte contracte reglementate de lege si Darea de data certa a documentelor prezentate si incheiate de parti. schimburi. SERVICII DE CADASTRU Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati. din motive obiective ( sanatate. Redactarea. impuse de legalitatea actului notarial. cehă. antecontracte de vanzare-cumparare. SERVICII DE TRADUCERI Biroul notarial ofera servicii de traduceri. chineză. din si in limba engleza. sunt prevazute de Legea 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale.). polonă. ebraică. spaniolă. tehnoredactarea si autentificarea declaratiilor din partea asociatilor.. administratorilor. partaj.persoanele in cauza nu se pot deplasa la biroul nostru. impumut.turcă. bulgară. SERVICII DE CADASTRU Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati în vederea intocmirii documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent. pe baza unei cereri si cu o programare prealabila. din si in limba engleza. de comodat. ipoteci. arabă. Rectificari. franceza. ebraică. . sigilii. etc. de arenda. spaniolă. colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei. Acte constitutive. etc. chineză. procurilor. donatii. numai daca defunctul a avut ultimul domiciliu pe raza judetului Brasov. arabă. polonă.Celelalte exceptii de la competenta generala a notarului public. colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei. adaugiri. rusă. semnaturi. conventiilor. de inchiriere. rusă. de mandat. specimene de semnatura. Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare.. Hotarari A. acte aditionale ale societatilor comerciale. alipiri.         SERVICII DE TRADUCERI Biroul notarial ofera si servicii de traduceri.G. cehă.

Biroul notarial Cojocaru Sarlota are competenta materiala generala. caz in care competenta teritoriala se limiteaza la circumscriptia judecatoriei Brasov.SCURTA INTRODUCERE Biroul notarial a fost infiintat in anul 1995 de catre notarii publici Bojan Elena Luminita si Cojocaru Sarlota. Biroul notarial are un numar de 9 angajati. fiind autorizati de Consiliul de Mediere. cu exceptia succesiunilor. Notarii publici din cadrul biroului notarial au si competenta in activitatea de mediere. precum si traducator autorizat de Ministerul de Justitie pentru limba engleza si limba franceza. . precum si teritoriala.

700 din Codul civil. Mai jos o sa va enumar cateva dintre actele ce sunt folositoare anumitor tranzactii: Acte translative de proprietate . astfel încât în anumite situaţii particulare.  In prima zi mi s-a explicat in mare activitatile ce se desfasoara in cadrul biroului notarial  Mi-a prezentat lista cu documentele necesare pentru indeplinirea celor mai des intalnite operatiuni notariale. . certificat de nomenclatură stradală (numai în situaţia în care adresa actuală diferă de cea din actul de proprietate).2011  In data de 12. certificat de atestare fiscală. servicii internet eventual. certificatele de naştere ale succesibililor (cu excepţia soţului supravieţuitor). poate fi nevoie de acte în plus (de exemplu dacă o persoană şi-a schimbat numele.2011. sau procuri (acolo unde este cazul). certificat de atestare fiscală. ora 8.23. certificat de sarcini sau extras de carte funciară . renunţare sau neacceptare în baza art. şi să fi cunoscut defunctul şi situaţia acestuia. după caz (se obţine de către biroul notarial în prealabil). adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu privire la eventualele datorii existente. actele de identitate ale părţilor (vânzători şi cumpărători.la prima dezbatere o o o o o o o o o o certificatul de deces al defunctului.bunuri imobile o o o o o o o o o actele de proprietate . actele de proprietate. care astfel nu mai coincide cu cel de pe actul de proprietate).55 m-am prezentat la sediu Biroului Notarial de pe strada Magurii Nr 2 din localitatea Codlea. depoziţii de martori (cel puţin 2). Succesiuni .). telefon. martorii trebuie să aibă asupra lor actele de identitate. dovada achitării facturilor la serviciile de utilităţi (curent. certificatele de căsătorie pentru soţul supravieţuitor şi pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie (de obicei pentru femei).). documentaţia cadastrală (în cazul în care nu există carte funciară) sau dovada intabulării (încheierea de intabulare sau un extras de carte funciară). cablu TV. declaraţii de acceptare.05. dovada achitării serviciilor de utilitate publică (adeverinţă de la DSC). etc. gaze naturale.05. testament(e). care să ateste că nu există datorii la impozite şi taxe. actele de identitate ale succesibililor (viitorilor moştenitori). cerere pentru dezbaterea succesiunii (se completează la biroul notarial). donatori şi donatari etc. si pentru incheierea celor mai commune acte Mi-a subliniat că această listă nu este făcută în mod exhaustiv. dacă există. judetul Brasov.

se va da o declaraţie autentică) . extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil şi este obligatoriu) . numai dacă există carte funciară şi dacă părţile doresc intabularea). sunt necesare actele firmei o o o o Promisiuni bilaterale sau unilaterale o o actele de proprietate. în situaţia în care una dintre părţi este o persoană juridică.obligatoriu. . Acte de alipire o o o actele de proprietate. extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil. extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil. schiţele cadastrale pentru alipire o » dovada sediului (act de proprietate. Contracte de închiriere sau de comodat o actele de identitate ale locatorilor/comodanţilor şi ale locatarilor/comodatarilor. » cazierul fiscal (în lipsa sa.Succesiuni . contract de închiriere sau de comodat) . actele de proprietate pentru bunurile pentru care se suplimentează succesiunea.în plus. » cazierul judiciar (în lipsa sa. la partaj doar dacă e cazul o o o Societăţi comerciale – constituiri o o o o actul constitutiv redactat (poate fi redactat şi la biroul notarial). ordinul de plată privind depunerea (constituirea) capitalului social . Acte de partaj şi de dezmembrare o o o actele de proprietate. cerere pentru suplimentarea succesiunii (se completează la biroul notarial). dovada privind rezervarea denumirii. actele de identitate ale promitenţilor (vânzători sau cumpărători). actele de proprietate pentru bunurile care urmează să facă obiectul contractului.dezbateri ulterioare (suplimentări) o actele de identitate ale moştenitorilor care au acceptat succesiunea (aşa cum rezultă din certificatul sau certificatele de moştenitor anterioare). pentru bunuri imobile: documentaţia cadastrală (dacă există) şi/sau încheierea de intabulare (dacă există carte funciară). se va da o declaraţie autentică). numai dacă există carte funciară şi dacă promitenţii-cumpărători doresc verificarea sarcinilor). actele de identitate ale proprietarilor. actele de identitate ale copartajanţilor. actele de identitate ale asociaţilor . documentaţia cadastrală: la dezmembrare .

) alte acte adiacente.Acte pentru operaţiuni notariale mai puţin întâlnite o o o actele de identitate ale părţilor. actele doveditoare ale dreptului care se contractează. de atestare fiscală. acte de verificare (certificate de sarcini. documente adiacente. în funcţie de operaţiunea efectuată. Societăţi comerciale – modificări o o actul adiţional redactat (poate fi redactat şi la biroul notarial). extrase CF etc. hotărârea asociaţilor/acţionarilor prin care aceştia au dispus modificarea respectivă în societate. actele de identitate ale asociaţilor sau ale reprezentantului/reprezentanţilor societăţii. actele doveditoare ale capacităţii de a contracta obligaţia (sau acte adiacente). o o o o .

sunt de acord cu numele pe care îl veti purta după finalizarea procedurii.  Am asistat la depunerea unei cereri de divort. j) efectuarea si legalizarea traducerilor.  Notarul Public indeplineste urmatoarele acte notariale : a) redactarea inscrisurilor cu continut juridic. h) actele de protest ale cambiilor. la solicitarea partilor . La termenul fixat. doresc in continuare desfacerea casatoriei. până la termenul fixat nu au niciun copil minor nascut sau adoptat. d) certificarea unor fapte in cazurile prevazute de lege .2011  Am vazut cum arata si :     registrul de casa registrul de incasari si plati registrul de inventar registrul de control Si asta datorita faptului ca birourile notarilor publici sunt organizare dupa principiul liberei initiative acestea se constituie ca agenti economici. c) procedura succesorala notariala . personal. e) legalizarea semnaturii de pe inscrisuri. celor 2 li s-a dat un termen de 30 de zile pentru eventual ei retragere. i) legalizarea copiilor dupa inscrisuri . pe langa registrele specifice profesiei. a specimenului de semnatura. l) orice alte operatiuni prevazute de lege. isi exprima consimţământul liber şi neviciat. . cererea a fost depusa de 2 soti. precum si a sigiliilor .24. de parti personal sau de avocat . f) darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti g) primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti .05. isi mentin celelalte declaraţii date cu ocazia depunerii cererii. drept pentru care notarii publici sunt obligati sa tina. dupa ce i-a dat un numar de inregistrare cererii. si anumite registre contabile. niciunul dintre ei nu este pus sub interdicţie. se va verifica daca:        sunt prezenţi ambii soti. k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit . biletelor la ordin si a cecurilor. b) autentificarea inscrisurilor redactate de Notarul Public.

se va proceda la intocmirea incheierii de admitere a cererii. se va proceda la intocmirea incheierii de respingere a cererii. In situatia in care in urma verificarii se constata ca au intervenit elemente noi care duc la neindeplinirea cumulativa a conditiilor de mai sus. dupa caz. obtinerea numarului de certificat si redactarea/eliberarea lui au loc in aceeasi zi. Am atasat mai jos o copie a unei cereri de divort la notar. Certificatul de divort nu v-a contine nici o mentiune cu privire la culpa vreunui sot. De asemenea incheierea de admitere a cererii va fi semnata de ambii soti. de notarul public si. . de interpret. incheiere prin care se constata desfacerea casatoriei si elibereaza certificatului de divort. Redactarea si semnarea incheierii finale de catre toate partile.Daca in urma verficarii se va constata ca indeplinesc cumulativ toate conditiile de mai sus. respectiv la termenul acordat pentru desfacerea casatoriei.

sector/judeţ__________. declarăm că: a) b) c) d) e) f) ne exprimăm consimţământul liber cu privire la desfacerea căsătoriei. titulară a actului de identitate/paşaport seria ______. vă rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de divorţ. locuinţa comună este cea declarată mai sus*. Luând cunoştinţă de prevederile art. să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei". 2 Brasov Nr. ________________________ nr. titular al actului de identitate/paşaportului seria_______nr. această dovadă se va face prin declaraţie autentică care se anexează la cerere. str. Magurii Nr. nu avem copii minori din căsătorie sau adoptaţi. a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ. judeţul________._____ din ________________ Dată în faţă mea azi__________________ Notar public Socaciu George Termen________________________________ CERERE DE DIVORŢ Subsemnatul________________________fiul lui_____________şi al__________născut la data de____________în localitatea__________________. ap. cu ultima locuinţă comună în _______________________. niciunul dintre noi nu este pus sub interdicţie.ROMÂNIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC SOCACIU GEORGE Str. după divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează**: -fostul soţ ______________________________________. conform certificatului de căsătorie seria ______. nr. eliberat în baza actului nr. căsătoriţi la data de _____________. născută în data de _______________. nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei. 27. potrivit art._____________________CNP_________________________cu domiciliul în________________________________________________________________şi subsemnata ________________________________fiica lui ____________________ şi a _____________. _____/_________. CNP ____________________________.292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii. Notă: *Dacă dovada ultimei locuinţe comune nu rezultă din actele de identitate prezentate. soţii se pot învoi ca soţul care. 40 din Codul Familiei: "La desfacerea căsătoriei prin divorţ. ___ et._____. -fosta soţie______________________________________. **Potrivit dispoziţiilor art. judeţul ______________________. cu domiciliul în ________________________________________________________________. . ____________________. la Primăria localităţii___________________. de comun acord.____. ____ bl. în localitatea_______________. judeţul__________________.

de licenţă. b) Extrasele. La notar se poate legaliza copia oricarui act pentru care legea nu atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberării de copii certificate. Legalizarile au fost facute pe loc. . • Contract de schimb.cumparare. incomplete sau modificate în orice fel de la forma lor originală. • Acte de dezmembrare. d) Actele ilizibile. deciziile si hotărârile judecătoreşti. de pe certificatul de naştere sau chiar de pe buletin.25. • Acte de constituire a dezmembramintelor dreptului de proprietate (uzufruct. apartamentare. • Contract de arenda. • Contract de garantie imobiliara (ipoteca) si mobiliara (gaj). Numai grefa instanţei competente legalizează sentinţele. • Contract de comodat (imprumut gratuit de folosinta). • Contract de subrogatie. uz. servitute. superficie). • Contract de inchiriere. • Antecontracte. Exista insa si documente ale caror copii nu pot fi legalizate de catre notar: a) legalizare hotărâri judecătoreşti. • Cesiune de creanta. Prin urmare.05. Aceste sunt: • Contract de vanzare . putem obţine o copie legalizată de pe diploma de bacalaureat.2011  In aceasta zi am asistat la egalizare unor documente. e) Orice alte acte pentru care legea atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberarii unei copii certificate.  Mi s-a explicat despre tipurile de acte notariale. alipire. • Contract de donatie. c) Certificatele constatatoare eliberate de ONRC. încheierile de carte funciară. • Acte de partaj. Se poate legalize copia unui inscris numai dupa confruntarea acestuia cu originalul. • Contract de imprumut. abitatie.

• Efectuarea si legalizarea traducerilor. al biletelor la ordin si al cecurilor. • Legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri. traducatori autorizati si auditori energetici. • Acte de protest al cambiilor. • Cesiuni de capital social. asociatiilor si fundatiilor. • Acte constitutive si modificatoare ale societatilor comerciale. • Legalizarea copiilor de pe inscrisuri. • Reconstituire acte originale.  Procedurile notariale: • Redactarea inscrisurilor cu continut juridic. • Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale. • Dare de data certa inscrisurilor. .• Contracte de novatie. cecurilor si al altor titluri la ordin. • Certificatul de Mostenitor. • Procedura de divort. • Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor. • Declaratii. • Procuri. • Procedura succesorala notariala (pentru defunctii care au avut ultimul domiciliu in circumscriptia Judecatoriei Campina. • Certificatul de Divort. • Testamente. a specimenelor de semnatura. evaluatori imobiliari. • Acte de protest ale cambiilor. • Autentificari acte. hotarari ale adunarii generale ale actionarilor. • Certificarea unor fapte. precum si a sigiliilor. Judetul Prahova). procese verbale. Biroul Notarial colaboreaza cu ingineri cadastristi.

Prezenta procură a fost acordată astăzi.. transferul unor sume de bani prin ordin de plata.. De exemplu: semnarea unui contract de credit.. oficii şi instituţii private sau publice.. Exemplu de procura: PROCURĂ SPECIALĂ 1...  De asemenea au mai fost cateva copii de legalizat. care sunt necesare în activitatea operativă a Mandantului.+/pentru o durată de *. constituirea unui cont curent sau de depozit. [.2011  In cea de-a treia zi am asistat la un tip de procura.. [. *..] / în calitate de Mandant / împuterniceşte prin prezenta procură pe: 2. D-nul X .. înştiinţări. solicitarea extraselor de cont lunare etc. reclamaţii sau contestaţii. c) să acorde procuri terţilor pentru exercitarea tuturor atribuţiilor menţionate mai sus.. autorităţi publice centrale sau locale.+ ani/luni de la data *. precum şi orice alte documente şi formulare în vederea îndeplinirii unor proceduri administrative. să semneze. retragerea unor sume de bani din contul mandantului.. să îndeplinească următoarele acte: a) să reprezinte Mandantul în faţa oricăror persoane fizice şi juridice. .+. să depună şi să ia în primire cereri. în numele şi pe seama sa.. pe termen nelimitat/pe termen limitat. si anume prin banca. de la data de [..26. autorităţi jurisdicţionale. a imputernicit-o pe d-na X pentru a-l reprezenta in fata unei institutii bancre pentru realizarea unei operatiuni bancre in numele sau. declaraţii. MANDANT.] până la data de *...] / în calitate de Mandatar / pentru ca.05.+ şi rămâne în vigoare până la revocarea ei scrisă. b) să redacteze.

identificată cu _______.05. Notarul public ________________ a redactat şi autentificat astăzi. . cu CNP _____________________. In jurul orei 11. prezenta declaraţie în trei exemplare. Judetul Brasov. Modelul declaratiei este urmatorul:  DECLARAŢIE Subsemnatul _______________. data autentificării. în perioada _______________.27. au fost necesare: Actul de identitate al părintelui sau. seria ___________. născut la ___________. eliberată de _______________. însoţit de mama sa. declar pe proprie răspundere următoarele: Sunt de acord ca fiul meu minor _____________________. DECLARANT. la sediul biroului. Magurii. având CNP _________________. pe ruta ____________________________.50 sunt present la Biroul Notarial din Codlea. minor. domiciliat în _________________________. Pentru a da o declaraţie de acord plecare minor sau încredinţare minor la biroul nostru notarial. Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară în faţa Organelor de frontieră şi a oricăror alte instituţii interesate. localizat pe str. să călătorească în ţara_____________. identificat cu ____________.00 isi face apritia la birou doi parinti care vor sa-si exprime acordul cu privire la efectuarea un calatorii a copilului lor. din care două le-a eliberat părţii. identificat cu _______.2011  Este vineri. părinţilor care îşi dau acordul ca fiul lor minor să plece în altă ţară/stat neînsoţit de ei.  Certificatul de naştere al copilului. in afara granitelor tarii. Nr 2. după caz. cu CNP _____________________. seria___________. seria ___________. eliberată de _______________. iar la ora 8. ___________________. domiciliată în _________________________.

 In jurul orei 13. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv.75 Lei cu TVA Taxa OCPI pentru intabulare este de 75. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs. Documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament.2011  Este inceput de saptamana si se anunta a avea un program foarte incarcat. întocmită de un expert cadastral autorizat. In cazul terenurilor.00 s-a prezentat la biroul notarial doua persoane. Pentru contractul de intreţinere se impune asistenţa autorităţii tutelare pentru persoanele vârstnice. proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia. pana-n ora 12. astfel încât la înstrăinarea întregului bun aflat în coproprietate se impune să se solicite tuturor coproprietarilor certificate de atestare fiscală. din care sa rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către stat. Acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzarecumparare) Certificat fiscal pe numele proprietarului. eliberat de Administraţia Financiară competentă. In situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate. organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar.30.     Pretul terenului a fost de 12 000 Euro Onorariu notarial pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare este de 1049.05. Extrasul de carte funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. una din ele dorea sa achizitioneze de la cealalta un teren. Valoare terenului se ridica la 12 000 Euro.00 avem de legalizat documente alor mai multe personae. Au prezentat actele necesare. si adica:    Acte de identitate părţi. certificat de urbanism.75 Lei Impozitul catre stat este de 1010.11 Lei Model de vanzare – cumparare teren: . respectiv planul releveu). pentru cota deţinută de fiecare dintre ei.

..].+ mp şi reprezintă teren arabil/construibil....+ zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate al Cumpărătorului în Cartea Funciară.+ ataşat ca Anexa 3...+..].. Art.. De la data vânzării.. în ziua întocmirii sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare consecutivă celei în care s-a autentificat prezentul înscris.+.]. *... deschis la Banca [. *... *.CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE TEREN Între [1]: 1.[. Preţul de vânzare (1) Preţul total de vânzare al Terenului este *. cu nr.. *..+ (în litere. fiind amplasat în intravilanul localităţii *.... *.. Art... nr.+ din data de *...... 2.+ nr.. 3. *. (3) Cumpărătorul va vira Preţul Vânzării integral. identificat conform planului de situaţie ataşat ca Anexa 1.+. Vânzătorul şi Cumpărătorul. topografic *.+ mp înscrisă în Cartea Funciară cu C.+ şi c) etc. precum şi a extraselor de Carte Funciară pentru autentificare nr. toate impozitele.+) lei/Euro (denumit în continuare Preţul Vânzării). denumiţi împreună în continuare Părţile... topografic [.F. *. [4].+ în suprafaţă de *... jud.. în condiţiile legii *3+.+ în suprafaţă de *. – denumit în continuare Vânzătorul – şi 2.. Obiectul contractului [2] (1) Vânzătorul vinde Cumpărătorului terenul liber de construcţii.. jud.. nr. [..+.... compus din următoarele parcele: a) parcela situată în *.+ şi nr. 1.. ataşate ca Anexa 2 (denumit în continuare Terenul)...+.. conform Certificatului de urbanism nr.. (2) Preţul de vânzare va fi achitat de către Cumpărător în termen de *. plus TVA...Biroul de Carte Funciară *... taxele şi contribuţiile în legătură cu terenul cad în sarcina Cumpărătorului. Transmiterea dreptului de proprietate. *. *..].. (2) Biroul notarului public va îndeplini toate formalităţile legale necesare pentru intabularea dreptului de proprietate al Cumpărătorului asupra terenului în Cartea Funciară de la Biroul de Carte Funciară competent..+..] – Sucursala [. cu nr..+ mp înscrisă în Cartea Funciară cu C. (2) Suprafaţa totală a Terenului este de *.+ din data de *. *..+. jud... b) parcela situată în *.+. în contul bancar al Vânzătorului nr.+ eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară *. Art. – denumit în continuare Cumpărătorul.+ ha reprezentând *. la cursul de schimb leu/Euro al Băncii Naţionale Române valabil la data facturării.F.+ .. *.. . Formalităţi de publicitate (1) Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate asupra terenului la momentul autentificării prezentului contract. în lei.

preempţiune şi prim refuz... *. celelalte clauze rămân valabile. terenul trebuie retransmis Vânzătorului sub condiţia rambursării Preţului Vânzării şi a celorlalte speze suportate de Cumpărător cu prezentul contract.. Dispoziţii finale *8+ (1) În cazul în care o prevedere din prezentul contract este sau va fi lovită de nulitate în totalitate sau parţial. şi pentru orice vicii ascunse.] (Anexa 4) eliberat în acest scop de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale al Primăriei Mun. drepturi de preferinţă. în cazul în care una din declaraţiile şi garanţiile menţionate la art. nefiind cunoscute motive care ar putea justifica asemenea pretenţii şi nu există niciun litigiu judiciar sau extrajudiciar cu privire la Teren sau la hotarele acestuia. (2) În cazul în care Cumpărătorul declară rezoluţiunea contractului.. Art. f) nu există niciun fel de obligaţii publice legale cu privire la teren. Terenul nu este scos din circuitul civil în temeiul unui act de expropriere sau în alt mod şi nici nu sunt întrunite condiţiile legale care să permită exproprierea imobilului sau a unor părţi ale acestuia în viitor. aşa cum reiese din Certificatul fiscal nr. arendat sau ocupat de orice construcţii temporare ori definitive. Art. e) nu există pretenţii de restituire sau reîmproprietărire din partea vreunor persoane.+. Clauza lovită de nulitate va fi înlocuită în mod neîntârziat cu una convenită de către Vânzător şi Cumpărător care să corespundă voinţei comune. 6..(3) Vânzătorul renunţă prin semnarea acestui contract de vânzare-cumpărare şi fără îndeplinirea altor formalităţi la înscrierea în Cartea Funciară a unui privilegiu în favoarea Vânzătorului în vederea garantării preţului de vânzare neachitat prevăzut la art. după semnarea lui. nu l-a vândut niciunei alte persoane înainte de încheierea acestui contract de vânzare-cumpărare şi. 5. 7. . Art. servituţi. în special obligaţii legate de taxe sau alte obligaţii ori datorii. (2) Modificările aduse prezentului contract necesită forma autentică. 4 sau la alte puncte din prezentul contract se dovedesc a fi sau a deveni neadevărate. (2). c) are dreptul de a dispune liber de teren. Art.]din data de [. precum şi înscrierile din Cartea Funciară sunt corecte şi complete. indiferent dacă au fost ascunse cu sau fără viclenie.. [. Cheltuieli [6] Toate cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului contract. drepturi cum cum sunt cele de ipotecă. civ. sau alte drepturi reale de folosinţă sau sarcini. atât supraterestre. b) descrierea terenului. care ar fi urmat să se înscrie din oficiu în Cartea Funciară odată cu intabularea dreptului de proprietate al Cumpărătorului *5+. autorităţi locale sau centrale cu privire la teren. cât şi subterane. C.. conţinută în art. Declaraţii şi garanţii Vânzătorul declară pe propria răspundere şi garantează la data autentificării prezentului contract că: a) deţine dreptul de proprietate neîngrădit şi în mod exclusiv asupra terenului. g) Vânzătorul îl garantează pe Cumpărător împotriva oricărei evicţiuni conform art. 2 alin. 4. precum şi cele cu privire la înscrierea în Cartea Funciară a Cumpărătorului ca nou proprietar vor fi suportate de către *. 1337 şi urm. inexacte sau incomplete. fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă.. 1. Terenul nu este închiriat. nu va mai încheia niciun act juridic cu privire la teren. d) Terenul nu este grevat cu niciun drept în favoarea vreunui terţ. Rezoluţiunea contractului *7+ (1) Cumpărătorul are dreptul să desfiinţeze prezentul contract de drept.+.

Părţile confirmăacest lucru prin semnarea prezentului contract.(3) Prezentul contract este semnat în 5 (cinci) exemplare. . conform voinţei lor liber exprimate. Vânzător. Cumpărător. toate exemplarele cu menţiunea înscrierii în Cartea Funciară vor fi returnate Părţilor. Toate exemplarele. După intabulare. vor fi depuse în vederea intabulării dreptului de proprietate în Cartea Funciară. cu excepţia celui pentru arhiva Notarului public. (4) Părţile declară expres că au citit prezentul contract înainte de a îl semna şi că el a fost încheiat în urma negocierii lui de către părţi. respectiv un exemplar Vânzătorului şi 3 (trei) exemplare Cumpărătorului.

titulari ai unui birou.05. cu personalul auxiliar corespunzator. Notarul public sau notarii publici asociati. In care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati. 31 mai 2011  Cabinetele notarilor publici functioneaza in circumscriptiile judecatoriilor.  In aceasta zi am fost delegat sa :  efectuez lucrarile de secretariat  fac copi si sa asist la legalizarea copiilor dup inscrisuri  am vazut cum se legalizeaza semnatura traducatorului  cum se redacteaza unele proiecte de Inscrisuri cu continut juridic . iar actele care tin de competenta notarilor se indeplinesc intotdeauna in cabinetul notarial si de multe ori chiar in fata notarului. In municipiul Brasov. notarul public nu-si pierde dreptul la birou notarial individual.2010 Marti. notarul public poate incheia acte notariale si in afara biroului notarial. competenta teritoriala a birourilor notarilor publici se intinde pe tot cuprinsul acestuia.31. In limitele circumscriptiei sale teritoriale. precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii notariale. alt personal de specialitate. Prin asociere. daca exista un numar mai mare de persoane interesate sau solicitantul este impiedicat sa se prezinte. traducatori.  Activitatea notarilor publici se desfasoara In cadrul unui birou. pot angaja notari stagiari.

si anume: un act de identitate (carte de identitate. pentru a se alege varianta cea mai buna a clauzelor testamentare. data nasterii. vroia sa-si lase bunurile in sarcina unor persone dragi lui. Poate fi contestat cu mai multa usurinta de catre ceilalti mostenitori. . astfel. Desi este o varianta la indemana oricui si nu presupune nici un cost. in jurul varstei de 61 de ani. Vor fi necesare date despre legatari (mostenitori) pentru a putea fi indicati fara echivoc (numele complet. Mai mult. Testatorul poate sa nu aiba suficiente cunostinte juridice pentru a putea redacta un testament clar. domiciliu. astfel. el va putea sa revoce oricand testamentul sau sa-l modifice fara stirea sau acordul mostenitorilor. -  I s-a explicat actele necesare intocmirii unui testament.Descendentii (copii. iar dupa. atata timp cand testatorul este in viata. stranepoti) .50  Am facut copii. impreuna cu notarul le-am legalizat si le-am prezentat persoanelor in cauza  Am asistat la scrierea unui testament. nepoti. acest lucru il poate face insa numai in anumite limite.06. intr-o anumita ordine stabilita de lege. Acestia se numesc mostenitori rezervatari si sunt urmatorii: . cod numeric personal etc) actele ce fac dovada proprietatii bunurilor pentru a se putea deslusi mai bine situatia juridica a acestora si. pasaport).si anume ca legislatia noastra prevede ca bunurile unei persoane vor fi mostenite de succesorii legali.01. datat si semnat de mana testatorului). cui anume doreste sa lasa bunurile sale. in acord cu vointa testatorului. din timpul vietii.  I s-au spus si costurile. exista mai multe incoveniente: Testamentul poate fi distrus sau ascuns astfel incat nimeni sa nu stie de existenta lui. in consecinta. Totodata. printr-un testament.2011  Am ajuns la biroul notarial in jurul orei 8.  I s-a explicat ce se intampla cu bunurile dupa deces. s-a prezentat la sediul biroului notrial pentru a-si scrie testmentul.  dezavantajele testamentului in forma olografa Testamentul poate fi intocmit in forma olografa (adica scris. in sensul ca exista anumite categorii de mostenitori care nu pot fi inlaturate de la mostenire in totalitate.Parintii  De asemene i s-au explicat urmatoarele:  avantajele testmentului Testamentul este un act care isi produce efectele numai dupa moartea testatorului. persoanele desemnate prin testament sa mosteneasca nu au niciun drept asupra bunurilor acestuia. care sa exprime ultimele sale dorinte fara echivoc. orice persoana poate dispune. iar apoi au trecut la redactare actului. se poate ajunge la necesitatea efectuarii unei expertize grafoscopice pentru a se constata ca testamentul a fost scris de mana testatorului si nu a fost falsificat.Sotul supravietuitor . Un domn.

Acte necesare: ٠ actul de identitate in original (carte de identitate. invitatiile sunt solicitate pentru obtinerea vizei in cazul cetatenilor straini membri ai statelor care nu fac parte din Uniunea Europeana sau membri ai statelor cu care Romania nu are incheiate conventii bilaterale privind circulatia persoanelor. .06. vor plati un impozit de 16 % din suma incasata din inchirieri.2011  In aceasta zi mi s-a explicat despre invitatia pentru cetatenii straini. Li s-a spus ca banii incasati din cedarea folosintei bunurilor reprezinta un venit impozabil si trebuie declarati la organele fiscale.02. contractul de comodat presupune folosinta gratuita a unui bun. de asemenea.actul de proprietate (sau actul ce stabileste locatorului drepturile de posesie si folosinta asupra bunului) . doar daca nu s-a prevazut expres in contract ca este interzisa subinchirierea fara acordul proprietarului. Am atasat mai jos o copie a unui contract de acest gen. De regula. Li s-au explicit conditiile. pasaport) al persoanei care face invitatia ٠ copie dupa actul de identitate (pasaport) al persoanei straine invitate Costuri: ٠ invitatia pentru o persoana – 25 lei  s-au prezentat la biroul notarial doua doamne care doreau inheierea unui contract de inchiriere a unui apartament. buletin. si anume: . conform legislatiei in vigoare. chiriasul va putea sa subinchirieze o parte din apartament. li s-au cerut actele necesare incheierii contractului. Si.actele de identitate ale partilor (locator si locatar/chirias) Li s-a explicat care este diferenta dintre contractual de comodat sic el de inchiriere. si anume ca diferenta esentiala intre aceste contracte consta in faptul ca. in timp ce contractul de inchiriere presupune folosinta unui bun in schimbul unei sume de bani (chirie). Li s-au explicat costurile si au trecut la semnarea contractului.

conform anexei la contract. a intervenit prezentul contract de inchiriere in urmatoarele conditii : OBIECTUL Contractului de inchiriere Locatorul asigura chiriasului folosinta bunului ____________________ situat în ________________ Locatorul este titular al dreptului de proprietate asupra bunului închiriat în baza actului ______________ încheiat la data de ________________. Locatorul preda chriasului bunul închiriat la data de___________________. Locatorul preda chiriasului bunul închiriat în stare de folosinta având caracteristicile prevazute în anexa la contract. Bunul închiriat este compus din _______________. posesor al BI/CI ___________. domiciliat in ________________________. cetatean român. Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul-verbal de primire care va fi încheiat de partile contractante la data predarii. in calitate deCHIRIAS (sau LOCATAR). Bunul închiriat nu este grevat de sarcini/este grevat de urmatoarele sarcini _______________________. in calitate de LOCATOR. Locatarul va putea sa subânchirieze bunul care face obiectul acestui contract. si ________________________ domiciliat in ________________________ . . caz în care obligatiile asumate în înscris exista în continuare fata de locator.CONTRACT DE INCHIRIERE Intre subsemnatii: ________________________ ________________________. Bunul închiriat este dat în folosinta locatarului pentru (destinatia) ___________________.

contul chiriasului numarul__________________deschis la Banca___________. Locatorul cu ocazia predarii va încheia proces-verbal de primire-predare datat. incepand cu data autentificarii.R.). Chiria va fi platita de chirias lunar.______________. -. încheindu-se în acest scop un act aditional OBLIGATII LOCATOR Contract de inchiriere Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat. PERIOADA Contract de inchiriere Prezentul contract se incheie pe o perioada de ______________ ani. cel mai târziu pâna în ultima zi a lunii pentru care se face plata. Plata chiriei se va face prin ordin de plata prin conturile: -. Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat si toate accesoriile acestuia în conditiile de calitate prevazute în anexa . bunul descris mai sus in scopul si in conditiile aratate. semnat si stampilat de ambele parti contractante. declar ca primesc spre inchiriere de la ______________.N. va suporta penalitati de întârziere de _________ % pe zi.PRETUL SI MODALITATI DE PLATA Contract de inchiriere Pretul închirierii/chiria este de ________________ (echivalentul în lei al sumei de __________ USD / EURO la cursul B. Eu. Imprumutul se face in conditiile prevazute de art. Prezentul contract de închiriere va putea fi prelungit prin acordul ambelor parti contractante. calculate la suma datorata.1560 si urmatoarele din Codul Civil.contul locatorului numarul _________________ deschis la Banca __________. În cazul în care chiriasul nu plateste la termenul scadent. Chiriasul va plati chiria începând cu data de __________________. . precum si toate accesoriile acestuia prevazute în anexa la locul situat în _________________.

Pe toata durata închirierii chiriasul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului închiriat respectiv __________________. schombari ale structurii bunului închiriat de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre chirias sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului închiriat. respecziv la data de _________ a fiecarei luni. Acest control se va exercita fara a stânjeni folosinta bunului de catre chirias. Chiriasul va asigura paza bunului închiriat. Chiriasul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinatiei sale prevazute in contract. precum si accesoriile acestuia. Locatarul va înlocui partial sau total accesoriile bunului închiriat. atunci când înlocuirea acestora nu este determinata de culpa chiriasului. sa pastreze în bune conditii bunul închiriat. pe durata prezentului contract. sa nu le degradeze sau deterioreze. partile înteleg: ________________________. Chiriasul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit în contract. locatorul îl va garanta pe chirias contra pierderii totale sau partiale a bunului închiriat precum si contra oricarei tulburari de drept. pe cheltuiala sa. nu va executa modificari. Locatorul nu va putea sa închirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert. OBLIGATII LOCATAR / CHIRIAS Contract de inchiriere Chiriasul se obliga. Pe toata durata contractului.Pe toata durata închirierii locatorul se obliga sa efectueze reparatiile capitale si necesare pe cheltuialasa pentru a asigura functionalitatea bunului închiriat conform destinatiei. Locatorul va efectua pe cheltuiala sa si reparatiile determinante de vreun caz de forta majora. Locatorul va putea sa controleze periodic. Locatorul nu va stânjeni pe chirias în exercitare dreptului de folosinta asupra bunului închiriat si nici nu va face acte prin care ar putea micsora folosinta acestuia. . Locatorul va plati pe întreaga durata a contractului de închiriere impozitele si taxele privind bunul închiriat. Prin reparatii capitale si necesare. Locatorul va garanta pe chirias de viciile ascunse ale bunului închiriat care nu au putut fi cunoscute de chirias în momentul încheierii contractului si care fac imposibila folosinta partiala sau totala a bunului închiriat. ca pe toata durata închirierii. Locatorul. bunul închiriat si daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere.

Chiriasul. iar daca partile nu cad de acord. Locator ________________________ . RASPUNDERI Contract de inchiriere Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute în acest contract. va plati locatorului daune corespunzatoare prejudiciului produs. la expirarea acestui contract. Locatar ________________________ . vor fi solutionate de instantele de judecata competente. partea în culpa datoreaza celeilalte parti daune. fie sa desfiinteze contractul. Chiriasul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului închiriat care s-ar datora cuplei sale. Contractul se va desfiinta si chiriasul va plati daunele corespunzatoare daca prejudiciul pe care l-a produs locatorului este atât de grav încât continuarea contractului nu se mai justifica. Daca chiriasul nu îsi îndeplineste obligatiile pe care si le-a asumat în contract. Pentru neândeplinirea de catre locator a obligatiilor care îi revin în baza prezentului contract. din care ________________________ s-au eliberat partilor. LITIGII Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila.Chiriasu va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de întretinere si reparatii normale ale bunului închiriat pentru a-l mentine în starea în care l-a primit la momentul încheierii contractului. Procesat la ________________________ în ________________________ exemplare. chiriasul va putea fie sa plateasca locatorului chiria diminuata proportional cu prejudiciul care i s-a produs. situatie în care locatorul îi va plati daune în masura în care i-a prosud un prejudiciu. Chiriasul nu va face modificari bunului închiriat decât cu acordul scris al locatorului. va restitui locatorului bunul închiriat împreuna cu toate accesoriile acestuia. în aceeasi stare în care le-a primit conform anexei . Chiriasului îi va permite locatorului sa controleze modul cum este folosit bunul închiriat si starea acestuia la termenul stabilit în contract. Prin reparatii normale. partile înteleg: _______________________ Chiriasul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii capitale ale bunului închiriat numai daca sunt determinate de culpa sa. Chiriasul îl va înstiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care îi tulbura folosinta.

se constata prin incheiere. precizandu-se imprejurarea care justifica intocmirea inscrisului in acel loc. ale actului notarial intocmit in raport cu natura acelui act. care va cuprinde: a) sediul biroului notarial. domiciliul sau sediul acestora si mentiunea faptului prezentarii lor in persoana. h) constatarea indeplinirii actului notarial si a citirii acestuia de catre parti. c) data indeplinirii actului notarial. cu exceptia incheierilor prin care se da data certa inscrisurilor sau se legalizeaza copii de pe inscrisuri.06. precum si modul in care li s-a constatat identitatea. k) sigiliul biroului notarial public. e) locul unde s-a indeplinit actul notarial. i) mentiunea perceperii taxelor de timbru. g) aratarea indeplinirii conditiilor de fond si de forma. j) semnatura notarului public.a onorariului si cuantumul acestora. b) denumirea incheierii si numarul acesteia.in cazul indeplinirii in afara sediului biroului notarial. f) numele sau denumirea partilor.03. d) numele si prenumele notarului. in afara de redactarea inscrisurilor si de consultatiile juridice notariale. reprezentate ori asistate. .2011 INDEPLINIREA ACTELOR NOTARIALE.

 De asemenea. am arhivat anumite documente.06.2011  Am raspuns la telepfone. potrivit legii. . notarul public poate sa raspunda civil atunci cand. chiar si dupa incetarea functiei. Actiunea disciplinara se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. altele decat cele refritoare la continutul actelor pe care le indeplinesc si participa. cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de acesta obligatie. Notarul public chemat ca martor in fata unei instante judecatoresti sau a unui organ de urmarire penala poate fi scutit de pastrarea secretului profesional numai de cei interesati in apararea secretului. Persoana care a suferit prejudiciul se poate adresa instantelor de judecata.  Am aflat in aceasta zi faptul ca notarii publici si personalul birourilor notariale au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor.06. Notarul public raspunde disciplinar pentru urmatoarele abateri:      intarziere sau neglijemta in efectuarea lucrarilor lipsa nejustificata de la birou nerespectarea secretului profesional comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale. am inregistrat corespondenta  Am completat si am inregistrat o declaratie de primire in spatiu  Am participat la legalizarea unor copii de pe mi multe inscrisuri  Am participat la efectuarea si leglizarea unor traduceri Notarii publici dau consultatii juridice in materie notariala. prin incalcarea obligatiilor sale profesionale. la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial. a cauzat un prejudiciu. in calitate de specialisti desemnati de parti.

4.06. chitantierele si facturierele personalizate cu antetul oficiului teritorial se obtin de la oficiul teritorial din raza caruia isi are sediul biroul notarial/asociatia constituita din 2 sau mai multi notari publici.07. dar nu mai tarziu de 30 de zile de la completarea lor integrala. la actul notarial intocmit.  Chitantele puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 4 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului. seria si numarul de inceput si de sfarsit ale acestuia. iar doua exemplare raman atasate la cotorul facturierului. Mai jos am atasat un exemplar: .00 s-a prezentat la sediul biroului notarial doi soti pentru a semna un contract de arenda.  In jurul orei 12.2011  Conform Actului aditional la Protocol. La predarea fiecarui chitantier in procesul-verbal de predare-primire se va preciza cuantumul total al sumelor inscrise in filele acestora. un exemplar se ataseaza la documentatia transmisa oficiului teritorial. dintre care unul se foloseste pentru inregistrare in contabilitatea oficiului teritorial. un exemplar se arhiveaza in cadrul biroului notarial. iar celalalt se arhiveaza de oficiul teritorial. nou-introdusa prin Protocol. dupa folosirea tuturor filelor acestora.  Facturile puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 3 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului. Aceste documente se predau catre oficiul teritorial in baza unui proces-verbal de predare-primire al carui model este cuprins in anexa nr. Predarea chitantierelor si a facturierelor se efectueaza lunar. pe baza unui proces-verbal de predare-primire care consemneaza felul documentului. iar un exemplar ramane atasat la cotorul chitantierului.

eliberat de Politia ____________ . % Art. 1 PARTILE CONTRACTANTE S.C.I. 18 / 1991 . 2 OBIECTUL CONTRACTULUI Arendatorul ( proprietarul de pamant ) . nr. Bl. ……………………………… . ____ . % Calitatea II = ……. Contract de ARENDA Incheiat in temeiul art. ……………………….I. si D.. suprafata de _______ ha teren arabil . suprafata care se incadreaza in categoriile de calitate astfel :    Calitatea I = ……. sa asigure pe arendas ca nu are nici un fel de obligatii fata de alte persoane fizice sau juridice . . in conformitate cu Legea nr. legea arendarii . la data de ________________ . ___ . nr. / ……. …………. înregistrata la Registrul Comertului sub nr. Str. a intervenit prezentul contract : Art. in calitate de arendas . cu domiciliul in loc.na ) _____________________. …………………………………………. posesor al B. ………………………… . CNP______________ . Ap. . ________________ . cod fiscal RO …………………… . cu sediul în loc. 3 din Legea nr. nr. _________ . . care sa contravina legii arandarii .C.C. . seria _____ .S. 3 OBLIGATIILE ARENDATORULUI a. nr.. Str. % Calitatea III = ……. in calitate de proprietar ( a ) a unei suprafete de teren arabil de _____ ha . pune la dispozitie dispozitia arendasului S. Art. tel.. reprezentata legal de ……………………………… . J / …. / ………… .ul ( D. in legatura cu pamantul arandat . __________ . ___ .___________ . situat pe teritoriul comunei Romanu . sa predea din timp terenul arendat . b. Judetul Braila . / C. ……………………………………. 16 / 1994 .

d. pentru imbunatatirea fertilitatii si calitatii terenului ( ingrasaminte chimice . contractul de arendare poate sa inceteze si inainte de a ajunge la termen . sa restituie proprietarului la incetarea contractului . nivelari de teren si scarificari . la STAS . . Art. 4 din contract . produsele din camp . in vederea prevenirii si combaterii poluarii . sa dea o cota de 50 % din cheltuielile facute de S. e. iar in cazul producerii evictiunii totale sau partiale si / sau in cazul in care reziliaza unilateral contractul . b. Art. 3 din contract . sau in bani .C. d. tehnologiile adecvate pentru c. ………………………. arendatorul raspunde civil de daunele produse arendasului pentru nerespectarea prevederilor art. sa execute toate lucrarile agricole in conditii de calitate si sa aplice realizarea recoltelor la nivelul potentialului de productie al terenului . kg. in functie de posibilitati . 6 PLATA ARENDARII Plata arendarii se face in grau . Art . etc. sa intreprinda masuri pentru cresterea fertilitatii solului si sa aplice tratamentele fitosanitare necesare .c. sa se abtina de la orice acte si fapte de natura sa tulbure desfasurarea normala a lucrarilor agricole pe perioada prevazuta in contract . sa garanteze pentru evictiune . sa respecte regulile si ordinea din interiorul societatii . arendasul raspunde civil de daunele produse arendatorului pentru nerespectarea prevederilor art. ierbicide . sistem de irigatii . la preturile care se practica in momentul distribuirii drepturilor de arendare . magazii si depozite . cel putin la acelasi nivel de fertilitate avuta initial . de la data incheierii si semnarii contractului . terenul agricol arendat . ) ce vor fi dovedite prin documente justificat . 4 OBLIGATIILE ARENDASULUI a. Art. 5 DURATA ARENDARII Arendarea se face pe o perioada de 3 ( trei ) ani . sa nu sustraga sau sa degradeze mijloacele fixe . sa primeasca terenul de la proprietar . b. 7 RASPUNDEREA PARTILOR a. pentru un hectar de teren arabil arendat . Prin acordul partilor .. in cantitate de …….sa il cultive integral si sa nu ii schimbe destinatia de teren agricol .

pe tot timpul derularii lui . câte unul pentru fiecare parte si unul la Primarie . poate fi discutata intre parti orice problema care intereseaza derularea corespunzatoare a contractului de arenda . se va anunta prin presa locala data acordarii drepturilor cu 5 – 7 zile inainte . in situatiile de forta majora asa cum este reglementata de lege si dovedita cu acte de la organele competente .Art... drepturile cuvenite proprietarilor de pamant vor fi diminuate corespunzator . e. _______________________ ADMINISTRATORI . ARENDAS ARENDATOR S. b. iar in caz de calamitate totala nu vor fi acordate .. orice litigiu aparut între parti se va rezolva pe cale amiabila .C……………………. anual . în caz contrar prin instantele judecatoresti din …………. fiecare cu valoare de original . 8 ALTE PREVEDERI a. odata cu primirea drepturilor de arendare . Prezentul contract s-a incheiat în 3 ( trei ) exemplare. c. prezentul contract intra sub incidenta codului civil si se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare . d.

Astfel. Notarul Public este obligat sa respecte indatoririle prevazute in codul deontologic al profesiei si sa aiba o conduita demna de functia pe care o exercita si de statutul sau social.06. in cadrul biroului notarial este obligatorie tinerea unei evidente despecialitatea si uneia contabile. vointa partilor si normele procedurale si materiale reglementate in vederea indeplinirii scopului institutiei pe care o reprezinta. Magurii Nr 2. precum si consemnarea unei arhive. notarul public este obligat sa respecte ordinea de drept. potrivit art. .50  Am semnat condica de prezenta  Am arhivat unele dosare cu acte  Am raspuns la telefoane si am dat informatii clientilor interesati de serviciile domnului notar public  De asemenea. evident. Nu in ultimul rand.2011  M-am prezentat la sediul biroului notarial de pe str. 36 si 37 din lege se desprind : pastrarea secretului profesional. notarul public este obligat sa nu absenteze mai mult de cinci zile consecutiv fara a asigura functionarea biroului sau in conditiile legii. de zile lucratoare. aspect la care m-am referit deja .08. Este vorba. am asistat la o sedinta cu colegii din cadrul biroului  Pe langa obligatiile legate de probleme ce privesc relatia notarului public cu organismele din care face parte acesta are si unele obligatii ce au drept scop desfasurarea in optime conditii a activitati sale. Pentru buna desfasurare a activitatii sale. Un element important al acestei conditii este reprezentat de exercitarea in conditii de concurenta loiala a profesiei de notar asa cum este prevazuta aceasta in Codul deontologic. in jurul orei 8. dupa cum deja am prezentat.

imputernicitul meu se va prezenta la __________________. Redactat si procesat de __________________in __________________ exemplare din care __________________ s-au eliberat partii. semnand in numele meu si pentru mine oriunde va fi necesar. împuternicesc prin prezenta pe __________________. PROCURA SPECIALA GENERALA Subsemnatul __________________ . MANDAT Procura speciala In baza prezentului mandat. identificat cu __________________ seria __________________ nr. domiciliat in __________________. __________________. d-nul X o imputernicea pe d-na X. domiciliat in __________________ .2011  Am avut de redactat niste scrisori pentru a le trimite unor persoane ce au folosit serviciile noastre  Am dat informatii necesare persoanelor interesate despre serviciile oferite de domnul notar  Am facut copii si am prticipat la legalizarea unor acte ale unor elevi ce tocmai terminasera cilclul gimnazial  Am participt la realizarea unei procuri. eliberat de __________________ . in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor de __________________. va putea face cereri si va putea da declaratii. exemplu un pic mai jos. __________________/__________________.9. in limitele prezentului mandat. pentru ca in numele meu si pentru mine sa ma reprezinte cu depline puteri in fata __________________in vederea __________________. MANDANT__________________ . semnatura sa fiidu-mi opozabila.06. __________________.

este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege. pe care le sfătuieşte să aleagă calea optimă pentru realizarea intereselor lor în litera şi spiritul legii.06. . în conformitate cu legea. de limbă. de opinie.2011  Ultima mea zi in cadrul acestui birou notarial. etc) garantând astfel siguranţa tranzactiilor. de religie.  In aceste zile am invatat cine este notarul public si ce reprezinta activitate notariala. precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor. de apartenenţă politică. Notarul are obligativitatea să verifice legalitatea şi corectitudinea actului încheiat prin voinţa părţilor. de sex. Actul autentificat de notar public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. fără deosebire de rasă. înscrierea dreptului de proprietate şi/sau a celorlalte drepturi reale dobândite de părţi. scutindu-le astfel de consecinţele încheierii unui act cu încălcarea prevederilor legale şi care nu-şi poate produce efectele dorite de părţi. nr 9. si anume: Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase. În lipsa actului original. titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public.10.  De asemenea. de origine etnică. de naţionalitate.  Am fost mrtor la semnarea unui contrct de inchiriere unui imobil de pe strada Noua. si ca de obicei mi-m reluat activitatiile ce mi-au fost intrebuintate in ultimele zile. de avere sau de origine socială.  Ia dat un numar de inregistrare contractului dupa care a fost bagat la dosar. pastrandu-se o copie si in cadrul biroului notarial. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie în conformitate cu prevederile codului de procedură civilă asigură satisfacerea rapidă a creanţei creditorului scutindu-l de un posibil proces lung şi costisitor. Actul îndeplinit de notarul public. iar cate-o copie a fost data celor doua persoane intre care s-a incheiat contractul. purtând sigiliul şi semnătura acestuia. Deoarece notarul efectuează pentru părţi serviciile de publicitate imobiliară (obţinere de extrase de carte funciară de autentificare. Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele. am invatat de ce trebuie sa apelez la un notar: Ca specialist acordă consultanţă părţilor.

36 / 1995 (art. in care pot functiona unul sau mai multi notari asociati. cu exceptia celor sub semnatura privata. in doctrina18 ridicandu-se la nivel de principiu monopolul notarului asupra actelor cu caracter notarial. Persoana care a suferit prejudiciul se poate adresa instantelor de judecata. Competenta acestora. voi reveni. nu insist asupra ei. a cauzat un prejudiciu. Notarul public raspunde disciplinar pentru urmatoarele abateri: intarziere sau neglijemta in efectuarea lucrarilor lipsa nejustificata de la birou nerespectarea secretului profesional comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale. asa cum este prevazut in Legea nr.Notarul public poate sa raspunda civil atunci cand. datorita realitatiilor social-economice ce ar face mai dificila acceptarea unor acte daca ar fi intocmite de catre organele cu atributii notariale din tara respectiva. cu personal auxiliar corespunzator”.      Notarul public are atributii generale. Intrucat la aceasta institutie. legalizarea copiilor de pe inscrisuri.  Nucleul de baza al activitatii notariale il constituie Biroul Notarial.  in baza legii romane precum si a conventiilor internationale la careRomania este parte activitatea notariala poate fi desfasurata si de misiunile diplomatice si oficiile consulare romanesti din strainatate.  actele mai sus mentionate pot fi indeplinite si de unele institutii sau agenti economici in masura in care depunerea lor este necesara la acestea.  secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri notariale vor indeplini la cererea partilor urmatoarele acte notariale : legalizarea de semnatura de pe inscrisurile prezentate de parti . este mai extinsa si se apropie de cea a notarului public. care este elementul central al lucrarii de fata. Actiunea disciplinara se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. 14) : “activitatea notarului public se desfasoara in cadrul unui birou. prin incalcarea obligatiilor sale profesionale. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful