UNIVERSITATEA “GEORGE BARITIU” FACULTATEA DE DREPT– BRASOV

STUDENT: INDRUMATOR: COJOCARU SAROLTA NOTAR

Brasov 2011

I. FISA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

II.DESCRIEREA DE ANSAMBLU A ACTIVITATII Total ore de practică: 70 Perioada de desfăşurare: 23.05.2011 – 12.06.2011 Program de lucru: zilnic de la ora 9,00 până la ora 14,00 Total ore/zi: 5

SERVICII
SERVICII SI COMPETENTA NOTARIALA
Biroul Notarului Public Socaciu George are competenţă teritorială şi materială generală în ceea ce priveşte întocmirea şi efectuarea următoarelor proceduri notariale: redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat, redactarea şi autentificarea diferitelor categorii de contracte: vânzări, donaţii, împrumuturi, schimburi, întreţinere, uzufruct, rentă viageră, habitaţie, superficie, ipoteci, testamente, declaraţii, procuri, certificări de fapte, în cazurile prevăzute de lege; darea de dată certă a înscrisurilor prezentate de părţi; legalizări de copii, legalizarea semnăturii de pe înscrisuri, a semnăturii traducătorului; eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; orice alte operaţiuni notariale prevăzute de lege. Consultatii juridice gratuite în materie notarială : Consultaţii in vederea perfectarii şi întocmirii procedurilor notariale; Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: declaratii, procuri, invitatii, conventii; Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, impuse de legalitatea actului notarial; Certificari de fapte; Eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii; Succesiuni-emiterea certificatului de mostenitor legal, testamentar, executor testamentar, certificat de calitate; a suplimentelor de certificat de moştenitor Testamente; Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, dezmembrari, alipiri, partaj, ipoteci, imprumut, antecontracte de vanzare-cumparare, contracte de intretinere, de rentă viageră, de uzufruct, de habitatie viagera, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate de lege Darea de data certa documentelor prezentate si incheiate de parti; Primirea in depozitul notariatului a documentelor, valorilor si inscrisurilor. Actele notariale solicitate biroului nostru, pot fi indeplinite si in afara sediului notariatului, prin deplasarea notarului public si a secretarului, daca persoana sau

  

              

 

polonă. modificari si adaptari. spaniolă. ebraică. rusă.. dezmembrari. impuse de legalitatea actului notarial. Redactarea. colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei. din si in limba engleza. pe baza unei cereri si cu o programare prealabila. semnaturi. tehnoredactarea si autentificarea declaratiilor din partea asociatilor. SERVICII DE CADASTRU Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati în vederea intocmirii documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent. etc. acte aditionale ale societatilor comerciale. rusă. procurilor. etc. Hotarari A. donatii.turcă.         SERVICII DE TRADUCERI Biroul notarial ofera si servicii de traduceri. de mandat. partaj. de inchiriere. adaugiri. arabă. Biroul Notarial sesizat cu o cerere de deschidere a procedurii notariale succesorale va putea dezbate si solutiona respectiva succesiune.persoanele in cauza nu se pot deplasa la biroul nostru. Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare. cehă. din motive obiective ( sanatate. de arenda.Celelalte exceptii de la competenta generala a notarului public. schimburi. numai daca defunctul a avut ultimul domiciliu pe raza judetului Brasov. a judecătoriei Brasov . franceza. de comodat.turcă. italiana. franceza. . ebraică. chineză. SERVICII DE TRADUCERI Biroul notarial ofera servicii de traduceri. cehă. SERVICII DE CADASTRU Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati. din si in limba engleza. bulgară. impumut. colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei.G. Consultatii juridice in domeniul comercial. administratorilor. in vederea perfectarii actelor şi procedurilor notariale. arabă. Acte constitutive.).A. specimene de semnatura.. italiana. conventiilor. spaniolă. sunt prevazute de Legea 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale. polonă. pentru intocmirea documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent. sigilii. si orice alte contracte reglementate de lege si Darea de data certa a documentelor prezentate si incheiate de parti. ipoteci. Legalizari de copii. chineză. antecontracte de vanzare-cumparare. Certificari ale proceselor verbale incheiate de societatile comerciale. alipiri. bulgară. Rectificari.

precum si teritoriala. fiind autorizati de Consiliul de Mediere.SCURTA INTRODUCERE Biroul notarial a fost infiintat in anul 1995 de catre notarii publici Bojan Elena Luminita si Cojocaru Sarlota. precum si traducator autorizat de Ministerul de Justitie pentru limba engleza si limba franceza. caz in care competenta teritoriala se limiteaza la circumscriptia judecatoriei Brasov. Biroul notarial Cojocaru Sarlota are competenta materiala generala. Notarii publici din cadrul biroului notarial au si competenta in activitatea de mediere. . Biroul notarial are un numar de 9 angajati. cu exceptia succesiunilor.

ora 8.23. renunţare sau neacceptare în baza art. certificat de atestare fiscală. martorii trebuie să aibă asupra lor actele de identitate. sau procuri (acolo unde este cazul). 700 din Codul civil. după caz (se obţine de către biroul notarial în prealabil). actele de identitate ale părţilor (vânzători şi cumpărători.  In prima zi mi s-a explicat in mare activitatile ce se desfasoara in cadrul biroului notarial  Mi-a prezentat lista cu documentele necesare pentru indeplinirea celor mai des intalnite operatiuni notariale. documentaţia cadastrală (în cazul în care nu există carte funciară) sau dovada intabulării (încheierea de intabulare sau un extras de carte funciară). Succesiuni . certificatele de căsătorie pentru soţul supravieţuitor şi pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie (de obicei pentru femei). telefon.).). actele de identitate ale succesibililor (viitorilor moştenitori). donatori şi donatari etc.05. cerere pentru dezbaterea succesiunii (se completează la biroul notarial). actele de proprietate.2011  In data de 12. gaze naturale. astfel încât în anumite situaţii particulare. care astfel nu mai coincide cu cel de pe actul de proprietate). servicii internet eventual. Mai jos o sa va enumar cateva dintre actele ce sunt folositoare anumitor tranzactii: Acte translative de proprietate . dovada achitării facturilor la serviciile de utilităţi (curent. depoziţii de martori (cel puţin 2). . si pentru incheierea celor mai commune acte Mi-a subliniat că această listă nu este făcută în mod exhaustiv.55 m-am prezentat la sediu Biroului Notarial de pe strada Magurii Nr 2 din localitatea Codlea.bunuri imobile o o o o o o o o o actele de proprietate . dovada achitării serviciilor de utilitate publică (adeverinţă de la DSC). certificat de nomenclatură stradală (numai în situaţia în care adresa actuală diferă de cea din actul de proprietate).la prima dezbatere o o o o o o o o o o certificatul de deces al defunctului. care să ateste că nu există datorii la impozite şi taxe. poate fi nevoie de acte în plus (de exemplu dacă o persoană şi-a schimbat numele. testament(e). şi să fi cunoscut defunctul şi situaţia acestuia. certificatele de naştere ale succesibililor (cu excepţia soţului supravieţuitor). declaraţii de acceptare.05. adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu privire la eventualele datorii existente.2011. judetul Brasov. etc. certificat de atestare fiscală. dacă există. cablu TV. certificat de sarcini sau extras de carte funciară .

Contracte de închiriere sau de comodat o actele de identitate ale locatorilor/comodanţilor şi ale locatarilor/comodatarilor. cerere pentru suplimentarea succesiunii (se completează la biroul notarial).obligatoriu. » cazierul judiciar (în lipsa sa. extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil. documentaţia cadastrală: la dezmembrare . actele de proprietate pentru bunurile pentru care se suplimentează succesiunea. extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil. în situaţia în care una dintre părţi este o persoană juridică. actele de proprietate pentru bunurile care urmează să facă obiectul contractului. numai dacă există carte funciară şi dacă promitenţii-cumpărători doresc verificarea sarcinilor).Succesiuni . se va da o declaraţie autentică). . numai dacă există carte funciară şi dacă părţile doresc intabularea). se va da o declaraţie autentică) . extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil şi este obligatoriu) . sunt necesare actele firmei o o o o Promisiuni bilaterale sau unilaterale o o actele de proprietate. schiţele cadastrale pentru alipire o » dovada sediului (act de proprietate. pentru bunuri imobile: documentaţia cadastrală (dacă există) şi/sau încheierea de intabulare (dacă există carte funciară). actele de identitate ale promitenţilor (vânzători sau cumpărători). » cazierul fiscal (în lipsa sa. actele de identitate ale proprietarilor. contract de închiriere sau de comodat) .în plus. Acte de alipire o o o actele de proprietate.dezbateri ulterioare (suplimentări) o actele de identitate ale moştenitorilor care au acceptat succesiunea (aşa cum rezultă din certificatul sau certificatele de moştenitor anterioare). actele de identitate ale asociaţilor . dovada privind rezervarea denumirii. la partaj doar dacă e cazul o o o Societăţi comerciale – constituiri o o o o actul constitutiv redactat (poate fi redactat şi la biroul notarial). Acte de partaj şi de dezmembrare o o o actele de proprietate. ordinul de plată privind depunerea (constituirea) capitalului social . actele de identitate ale copartajanţilor.

actele doveditoare ale capacităţii de a contracta obligaţia (sau acte adiacente). o o o o . hotărârea asociaţilor/acţionarilor prin care aceştia au dispus modificarea respectivă în societate. Societăţi comerciale – modificări o o actul adiţional redactat (poate fi redactat şi la biroul notarial). de atestare fiscală. acte de verificare (certificate de sarcini. actele de identitate ale asociaţilor sau ale reprezentantului/reprezentanţilor societăţii.) alte acte adiacente. documente adiacente.Acte pentru operaţiuni notariale mai puţin întâlnite o o o actele de identitate ale părţilor. actele doveditoare ale dreptului care se contractează. în funcţie de operaţiunea efectuată. extrase CF etc.

 Am asistat la depunerea unei cereri de divort. cererea a fost depusa de 2 soti. până la termenul fixat nu au niciun copil minor nascut sau adoptat. se va verifica daca:        sunt prezenţi ambii soti. c) procedura succesorala notariala . b) autentificarea inscrisurilor redactate de Notarul Public. . dupa ce i-a dat un numar de inregistrare cererii. d) certificarea unor fapte in cazurile prevazute de lege . l) orice alte operatiuni prevazute de lege. k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit . pe langa registrele specifice profesiei. si anumite registre contabile. biletelor la ordin si a cecurilor.  Notarul Public indeplineste urmatoarele acte notariale : a) redactarea inscrisurilor cu continut juridic. celor 2 li s-a dat un termen de 30 de zile pentru eventual ei retragere. a specimenului de semnatura. sunt de acord cu numele pe care îl veti purta după finalizarea procedurii. precum si a sigiliilor .05. i) legalizarea copiilor dupa inscrisuri . niciunul dintre ei nu este pus sub interdicţie. h) actele de protest ale cambiilor. doresc in continuare desfacerea casatoriei. drept pentru care notarii publici sunt obligati sa tina. f) darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti g) primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti . la solicitarea partilor . personal. isi mentin celelalte declaraţii date cu ocazia depunerii cererii. de parti personal sau de avocat . La termenul fixat. isi exprima consimţământul liber şi neviciat.2011  Am vazut cum arata si :     registrul de casa registrul de incasari si plati registrul de inventar registrul de control Si asta datorita faptului ca birourile notarilor publici sunt organizare dupa principiul liberei initiative acestea se constituie ca agenti economici.24. j) efectuarea si legalizarea traducerilor. e) legalizarea semnaturii de pe inscrisuri.

incheiere prin care se constata desfacerea casatoriei si elibereaza certificatului de divort. dupa caz. de notarul public si. se va proceda la intocmirea incheierii de respingere a cererii.Daca in urma verficarii se va constata ca indeplinesc cumulativ toate conditiile de mai sus. De asemenea incheierea de admitere a cererii va fi semnata de ambii soti. obtinerea numarului de certificat si redactarea/eliberarea lui au loc in aceeasi zi. respectiv la termenul acordat pentru desfacerea casatoriei. In situatia in care in urma verificarii se constata ca au intervenit elemente noi care duc la neindeplinirea cumulativa a conditiilor de mai sus. Certificatul de divort nu v-a contine nici o mentiune cu privire la culpa vreunui sot. . de interpret. Redactarea si semnarea incheierii finale de catre toate partile. Am atasat mai jos o copie a unei cereri de divort la notar. se va proceda la intocmirea incheierii de admitere a cererii.

a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ.292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii. locuinţa comună este cea declarată mai sus*. judeţul ______________________. Magurii Nr. Luând cunoştinţă de prevederile art. **Potrivit dispoziţiilor art. sector/judeţ__________. să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei". la Primăria localităţii___________________. _____/_________.ROMÂNIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC SOCACIU GEORGE Str._____________________CNP_________________________cu domiciliul în________________________________________________________________şi subsemnata ________________________________fiica lui ____________________ şi a _____________. de comun acord. declarăm că: a) b) c) d) e) f) ne exprimăm consimţământul liber cu privire la desfacerea căsătoriei. această dovadă se va face prin declaraţie autentică care se anexează la cerere. după divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează**: -fostul soţ ______________________________________. ________________________ nr. ____ bl. vă rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de divorţ. născută în data de _______________. judeţul________. cu ultima locuinţă comună în _______________________. ____________________. căsătoriţi la data de _____________. eliberat în baza actului nr. Notă: *Dacă dovada ultimei locuinţe comune nu rezultă din actele de identitate prezentate. 2 Brasov Nr. CNP ____________________________. cu domiciliul în ________________________________________________________________. nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei. titular al actului de identitate/paşaportului seria_______nr. ap. niciunul dintre noi nu este pus sub interdicţie.____._____ din ________________ Dată în faţă mea azi__________________ Notar public Socaciu George Termen________________________________ CERERE DE DIVORŢ Subsemnatul________________________fiul lui_____________şi al__________născut la data de____________în localitatea__________________. str. ___ et. -fosta soţie______________________________________. nu avem copii minori din căsătorie sau adoptaţi. potrivit art. . în localitatea_______________. 27._____. 40 din Codul Familiei: "La desfacerea căsătoriei prin divorţ. conform certificatului de căsătorie seria ______. soţii se pot învoi ca soţul care. nr. judeţul__________________. titulară a actului de identitate/paşaport seria ______.

Se poate legalize copia unui inscris numai dupa confruntarea acestuia cu originalul. • Antecontracte. apartamentare. • Contract de donatie. Aceste sunt: • Contract de vanzare . d) Actele ilizibile. alipire. de licenţă.25. deciziile si hotărârile judecătoreşti.2011  In aceasta zi am asistat la egalizare unor documente.05. • Acte de partaj. Exista insa si documente ale caror copii nu pot fi legalizate de catre notar: a) legalizare hotărâri judecătoreşti.  Mi s-a explicat despre tipurile de acte notariale. . b) Extrasele. servitute.cumparare. • Contract de imprumut. incomplete sau modificate în orice fel de la forma lor originală. de pe certificatul de naştere sau chiar de pe buletin. Prin urmare. abitatie. • Acte de dezmembrare. uz. Numai grefa instanţei competente legalizează sentinţele. La notar se poate legaliza copia oricarui act pentru care legea nu atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberării de copii certificate. • Contract de arenda. c) Certificatele constatatoare eliberate de ONRC. e) Orice alte acte pentru care legea atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberarii unei copii certificate. putem obţine o copie legalizată de pe diploma de bacalaureat. • Acte de constituire a dezmembramintelor dreptului de proprietate (uzufruct. • Contract de comodat (imprumut gratuit de folosinta). încheierile de carte funciară. superficie). • Cesiune de creanta. Legalizarile au fost facute pe loc. • Contract de inchiriere. • Contract de garantie imobiliara (ipoteca) si mobiliara (gaj). • Contract de subrogatie. • Contract de schimb.

• Acte de protest al cambiilor. precum si a sigiliilor. • Legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri. asociatiilor si fundatiilor. • Certificatul de Divort. • Dare de data certa inscrisurilor. • Procedura de divort. • Testamente. al biletelor la ordin si al cecurilor. • Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale.• Contracte de novatie. hotarari ale adunarii generale ale actionarilor. • Legalizarea copiilor de pe inscrisuri. • Autentificari acte. • Acte de protest ale cambiilor. Judetul Prahova). evaluatori imobiliari.  Procedurile notariale: • Redactarea inscrisurilor cu continut juridic. • Efectuarea si legalizarea traducerilor. Biroul Notarial colaboreaza cu ingineri cadastristi. . cecurilor si al altor titluri la ordin. • Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor. • Declaratii. • Procuri. traducatori autorizati si auditori energetici. • Certificatul de Mostenitor. a specimenelor de semnatura. • Cesiuni de capital social. • Procedura succesorala notariala (pentru defunctii care au avut ultimul domiciliu in circumscriptia Judecatoriei Campina. • Acte constitutive si modificatoare ale societatilor comerciale. procese verbale. • Certificarea unor fapte. • Reconstituire acte originale.

. *. constituirea unui cont curent sau de depozit..  De asemenea au mai fost cateva copii de legalizat.+ ani/luni de la data *.. Prezenta procură a fost acordată astăzi.. c) să acorde procuri terţilor pentru exercitarea tuturor atribuţiilor menţionate mai sus.] până la data de *.] / în calitate de Mandatar / pentru ca.. Exemplu de procura: PROCURĂ SPECIALĂ 1..] / în calitate de Mandant / împuterniceşte prin prezenta procură pe: 2. oficii şi instituţii private sau publice. [. pe termen nelimitat/pe termen limitat. în numele şi pe seama sa. b) să redacteze.. autorităţi publice centrale sau locale. să îndeplinească următoarele acte: a) să reprezinte Mandantul în faţa oricăror persoane fizice şi juridice. retragerea unor sume de bani din contul mandantului. MANDANT. de la data de [. D-nul X .. care sunt necesare în activitatea operativă a Mandantului. să depună şi să ia în primire cereri. solicitarea extraselor de cont lunare etc.. De exemplu: semnarea unui contract de credit. înştiinţări.... a imputernicit-o pe d-na X pentru a-l reprezenta in fata unei institutii bancre pentru realizarea unei operatiuni bancre in numele sau.. [.05. declaraţii.2011  In cea de-a treia zi am asistat la un tip de procura.+.26.+/pentru o durată de *. . reclamaţii sau contestaţii.. autorităţi jurisdicţionale. să semneze.+ şi rămâne în vigoare până la revocarea ei scrisă. precum şi orice alte documente şi formulare în vederea îndeplinirii unor proceduri administrative. si anume prin banca.. transferul unor sume de bani prin ordin de plata.

identificat cu _______.50 sunt present la Biroul Notarial din Codlea. . însoţit de mama sa. născut la ___________. cu CNP _____________________. părinţilor care îşi dau acordul ca fiul lor minor să plece în altă ţară/stat neînsoţit de ei. domiciliată în _________________________. să călătorească în ţara_____________. identificat cu ____________. DECLARANT.2011  Este vineri. având CNP _________________. Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară în faţa Organelor de frontieră şi a oricăror alte instituţii interesate. localizat pe str. seria ___________. Notarul public ________________ a redactat şi autentificat astăzi. declar pe proprie răspundere următoarele: Sunt de acord ca fiul meu minor _____________________. eliberată de _______________. Judetul Brasov. pe ruta ____________________________. seria ___________. data autentificării.00 isi face apritia la birou doi parinti care vor sa-si exprime acordul cu privire la efectuarea un calatorii a copilului lor. ___________________. iar la ora 8. in afara granitelor tarii.  Certificatul de naştere al copilului. minor. cu CNP _____________________. în perioada _______________. prezenta declaraţie în trei exemplare. Modelul declaratiei este urmatorul:  DECLARAŢIE Subsemnatul _______________. domiciliat în _________________________. In jurul orei 11. au fost necesare: Actul de identitate al părintelui sau. eliberată de _______________. din care două le-a eliberat părţii.05. identificată cu _______. Magurii.27. Nr 2. seria___________. la sediul biroului. după caz. Pentru a da o declaraţie de acord plecare minor sau încredinţare minor la biroul nostru notarial.

 In jurul orei 13. una din ele dorea sa achizitioneze de la cealalta un teren. Acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzarecumparare) Certificat fiscal pe numele proprietarului.     Pretul terenului a fost de 12 000 Euro Onorariu notarial pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare este de 1049. astfel încât la înstrăinarea întregului bun aflat în coproprietate se impune să se solicite tuturor coproprietarilor certificate de atestare fiscală.75 Lei cu TVA Taxa OCPI pentru intabulare este de 75. din care sa rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către stat. pentru cota deţinută de fiecare dintre ei.75 Lei Impozitul catre stat este de 1010. Extrasul de carte funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Pentru contractul de intreţinere se impune asistenţa autorităţii tutelare pentru persoanele vârstnice.2011  Este inceput de saptamana si se anunta a avea un program foarte incarcat. Valoare terenului se ridica la 12 000 Euro. Documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament. pana-n ora 12.11 Lei Model de vanzare – cumparare teren: . certificat de urbanism. organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar.00 avem de legalizat documente alor mai multe personae. si adica:    Acte de identitate părţi. proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs. In cazul terenurilor.05. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv.30. eliberat de Administraţia Financiară competentă.00 s-a prezentat la biroul notarial doua persoane. respectiv planul releveu). In situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate. Au prezentat actele necesare. întocmită de un expert cadastral autorizat.

(2) Preţul de vânzare va fi achitat de către Cumpărător în termen de *.. Formalităţi de publicitate (1) Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate asupra terenului la momentul autentificării prezentului contract..+...F.+ zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate al Cumpărătorului în Cartea Funciară. la cursul de schimb leu/Euro al Băncii Naţionale Române valabil la data facturării.. topografic [. (2) Suprafaţa totală a Terenului este de *... *. [..+ mp înscrisă în Cartea Funciară cu C. cu nr.. precum şi a extraselor de Carte Funciară pentru autentificare nr.+. Art...+.] – Sucursala [.+..F.. toate impozitele. 2..+ eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară *. Art.+ din data de *. *..+ şi nr. jud. b) parcela situată în *.....+ mp şi reprezintă teren arabil/construibil.[.+. *.. fiind amplasat în intravilanul localităţii *..+.. plus TVA.. în lei.. *. *. nr..Biroul de Carte Funciară *.. Vânzătorul şi Cumpărătorul. . Preţul de vânzare (1) Preţul total de vânzare al Terenului este *. *.]. topografic *..+ în suprafaţă de *. cu nr... (3) Cumpărătorul va vira Preţul Vânzării integral.. identificat conform planului de situaţie ataşat ca Anexa 1.+ din data de *. în ziua întocmirii sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare consecutivă celei în care s-a autentificat prezentul înscris.. Transmiterea dreptului de proprietate. în contul bancar al Vânzătorului nr.+ ha reprezentând *. *.. Obiectul contractului [2] (1) Vânzătorul vinde Cumpărătorului terenul liber de construcţii....+ şi c) etc.+ ataşat ca Anexa 3. nr... [4]... în condiţiile legii *3+.+ . – denumit în continuare Cumpărătorul.. *....+ mp înscrisă în Cartea Funciară cu C..].+) lei/Euro (denumit în continuare Preţul Vânzării). jud.... taxele şi contribuţiile în legătură cu terenul cad în sarcina Cumpărătorului.. (2) Biroul notarului public va îndeplini toate formalităţile legale necesare pentru intabularea dreptului de proprietate al Cumpărătorului asupra terenului în Cartea Funciară de la Biroul de Carte Funciară competent..]. 3. *.+.+ (în litere.+. *. 1.+ în suprafaţă de *... *... jud. – denumit în continuare Vânzătorul – şi 2... De la data vânzării.CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE TEREN Între [1]: 1. denumiţi împreună în continuare Părţile. compus din următoarele parcele: a) parcela situată în *.. ataşate ca Anexa 2 (denumit în continuare Terenul)... deschis la Banca [.. conform Certificatului de urbanism nr.+ nr.]. Art..

Art. preempţiune şi prim refuz. Clauza lovită de nulitate va fi înlocuită în mod neîntârziat cu una convenită de către Vânzător şi Cumpărător care să corespundă voinţei comune. 4. (2) Modificările aduse prezentului contract necesită forma autentică. care ar fi urmat să se înscrie din oficiu în Cartea Funciară odată cu intabularea dreptului de proprietate al Cumpărătorului *5+. cât şi subterane. Rezoluţiunea contractului *7+ (1) Cumpărătorul are dreptul să desfiinţeze prezentul contract de drept. indiferent dacă au fost ascunse cu sau fără viclenie. e) nu există pretenţii de restituire sau reîmproprietărire din partea vreunor persoane. 4 sau la alte puncte din prezentul contract se dovedesc a fi sau a deveni neadevărate. şi pentru orice vicii ascunse. precum şi cele cu privire la înscrierea în Cartea Funciară a Cumpărătorului ca nou proprietar vor fi suportate de către *. civ.. 5... în special obligaţii legate de taxe sau alte obligaţii ori datorii. Terenul nu este scos din circuitul civil în temeiul unui act de expropriere sau în alt mod şi nici nu sunt întrunite condiţiile legale care să permită exproprierea imobilului sau a unor părţi ale acestuia în viitor.] (Anexa 4) eliberat în acest scop de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale al Primăriei Mun. d) Terenul nu este grevat cu niciun drept în favoarea vreunui terţ. după semnarea lui. f) nu există niciun fel de obligaţii publice legale cu privire la teren. sau alte drepturi reale de folosinţă sau sarcini.]din data de [. Terenul nu este închiriat. *.. g) Vânzătorul îl garantează pe Cumpărător împotriva oricărei evicţiuni conform art..+.+.. Art. Declaraţii şi garanţii Vânzătorul declară pe propria răspundere şi garantează la data autentificării prezentului contract că: a) deţine dreptul de proprietate neîngrădit şi în mod exclusiv asupra terenului. 1. terenul trebuie retransmis Vânzătorului sub condiţia rambursării Preţului Vânzării şi a celorlalte speze suportate de Cumpărător cu prezentul contract. Dispoziţii finale *8+ (1) În cazul în care o prevedere din prezentul contract este sau va fi lovită de nulitate în totalitate sau parţial. autorităţi locale sau centrale cu privire la teren. nu va mai încheia niciun act juridic cu privire la teren.. conţinută în art. aşa cum reiese din Certificatul fiscal nr. inexacte sau incomplete. servituţi. atât supraterestre. 6. drepturi cum cum sunt cele de ipotecă. c) are dreptul de a dispune liber de teren. (2) În cazul în care Cumpărătorul declară rezoluţiunea contractului. precum şi înscrierile din Cartea Funciară sunt corecte şi complete. fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă.. drepturi de preferinţă. Art. Cheltuieli [6] Toate cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului contract. C.(3) Vânzătorul renunţă prin semnarea acestui contract de vânzare-cumpărare şi fără îndeplinirea altor formalităţi la înscrierea în Cartea Funciară a unui privilegiu în favoarea Vânzătorului în vederea garantării preţului de vânzare neachitat prevăzut la art. (2). . Art. 7. b) descrierea terenului. în cazul în care una din declaraţiile şi garanţiile menţionate la art. nefiind cunoscute motive care ar putea justifica asemenea pretenţii şi nu există niciun litigiu judiciar sau extrajudiciar cu privire la Teren sau la hotarele acestuia. [. celelalte clauze rămân valabile. arendat sau ocupat de orice construcţii temporare ori definitive. 1337 şi urm. nu l-a vândut niciunei alte persoane înainte de încheierea acestui contract de vânzare-cumpărare şi. 2 alin.

toate exemplarele cu menţiunea înscrierii în Cartea Funciară vor fi returnate Părţilor. Părţile confirmăacest lucru prin semnarea prezentului contract.(3) Prezentul contract este semnat în 5 (cinci) exemplare. vor fi depuse în vederea intabulării dreptului de proprietate în Cartea Funciară. cu excepţia celui pentru arhiva Notarului public. conform voinţei lor liber exprimate. respectiv un exemplar Vânzătorului şi 3 (trei) exemplare Cumpărătorului. (4) Părţile declară expres că au citit prezentul contract înainte de a îl semna şi că el a fost încheiat în urma negocierii lui de către părţi. Cumpărător. . Vânzător. Toate exemplarele. După intabulare.

cu personalul auxiliar corespunzator.  Activitatea notarilor publici se desfasoara In cadrul unui birou. notarul public nu-si pierde dreptul la birou notarial individual. traducatori. daca exista un numar mai mare de persoane interesate sau solicitantul este impiedicat sa se prezinte.2010 Marti. alt personal de specialitate. Prin asociere. 31 mai 2011  Cabinetele notarilor publici functioneaza in circumscriptiile judecatoriilor.31. pot angaja notari stagiari. In limitele circumscriptiei sale teritoriale. In care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati. In municipiul Brasov. iar actele care tin de competenta notarilor se indeplinesc intotdeauna in cabinetul notarial si de multe ori chiar in fata notarului. notarul public poate incheia acte notariale si in afara biroului notarial. competenta teritoriala a birourilor notarilor publici se intinde pe tot cuprinsul acestuia. titulari ai unui birou.  In aceasta zi am fost delegat sa :  efectuez lucrarile de secretariat  fac copi si sa asist la legalizarea copiilor dup inscrisuri  am vazut cum se legalizeaza semnatura traducatorului  cum se redacteaza unele proiecte de Inscrisuri cu continut juridic . precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii notariale.05. Notarul public sau notarii publici asociati.

astfel. printr-un testament.  I s-a explicat ce se intampla cu bunurile dupa deces. impreuna cu notarul le-am legalizat si le-am prezentat persoanelor in cauza  Am asistat la scrierea unui testament. Desi este o varianta la indemana oricui si nu presupune nici un cost.  I s-au spus si costurile. Totodata. data nasterii. Un domn. in jurul varstei de 61 de ani. cod numeric personal etc) actele ce fac dovada proprietatii bunurilor pentru a se putea deslusi mai bine situatia juridica a acestora si. datat si semnat de mana testatorului). domiciliu. stranepoti) . nepoti. cui anume doreste sa lasa bunurile sale. pentru a se alege varianta cea mai buna a clauzelor testamentare. Vor fi necesare date despre legatari (mostenitori) pentru a putea fi indicati fara echivoc (numele complet. in acord cu vointa testatorului.si anume ca legislatia noastra prevede ca bunurile unei persoane vor fi mostenite de succesorii legali. Poate fi contestat cu mai multa usurinta de catre ceilalti mostenitori.  dezavantajele testamentului in forma olografa Testamentul poate fi intocmit in forma olografa (adica scris.01. se poate ajunge la necesitatea efectuarii unei expertize grafoscopice pentru a se constata ca testamentul a fost scris de mana testatorului si nu a fost falsificat. si anume: un act de identitate (carte de identitate.Parintii  De asemene i s-au explicat urmatoarele:  avantajele testmentului Testamentul este un act care isi produce efectele numai dupa moartea testatorului. -  I s-a explicat actele necesare intocmirii unui testament. Mai mult. orice persoana poate dispune. in consecinta. care sa exprime ultimele sale dorinte fara echivoc. iar dupa. in sensul ca exista anumite categorii de mostenitori care nu pot fi inlaturate de la mostenire in totalitate. el va putea sa revoce oricand testamentul sau sa-l modifice fara stirea sau acordul mostenitorilor.2011  Am ajuns la biroul notarial in jurul orei 8. Acestia se numesc mostenitori rezervatari si sunt urmatorii: . exista mai multe incoveniente: Testamentul poate fi distrus sau ascuns astfel incat nimeni sa nu stie de existenta lui. acest lucru il poate face insa numai in anumite limite.Descendentii (copii.50  Am facut copii. iar apoi au trecut la redactare actului. din timpul vietii. persoanele desemnate prin testament sa mosteneasca nu au niciun drept asupra bunurilor acestuia.Sotul supravietuitor .06. . vroia sa-si lase bunurile in sarcina unor persone dragi lui. Testatorul poate sa nu aiba suficiente cunostinte juridice pentru a putea redacta un testament clar. pasaport). intr-o anumita ordine stabilita de lege. s-a prezentat la sediul biroului notrial pentru a-si scrie testmentul. astfel. atata timp cand testatorul este in viata.

.actele de identitate ale partilor (locator si locatar/chirias) Li s-a explicat care este diferenta dintre contractual de comodat sic el de inchiriere. si anume ca diferenta esentiala intre aceste contracte consta in faptul ca. de asemenea. Li s-a spus ca banii incasati din cedarea folosintei bunurilor reprezinta un venit impozabil si trebuie declarati la organele fiscale. si anume: . Si. contractul de comodat presupune folosinta gratuita a unui bun.06. Am atasat mai jos o copie a unui contract de acest gen. pasaport) al persoanei care face invitatia ٠ copie dupa actul de identitate (pasaport) al persoanei straine invitate Costuri: ٠ invitatia pentru o persoana – 25 lei  s-au prezentat la biroul notarial doua doamne care doreau inheierea unui contract de inchiriere a unui apartament.2011  In aceasta zi mi s-a explicat despre invitatia pentru cetatenii straini. invitatiile sunt solicitate pentru obtinerea vizei in cazul cetatenilor straini membri ai statelor care nu fac parte din Uniunea Europeana sau membri ai statelor cu care Romania nu are incheiate conventii bilaterale privind circulatia persoanelor. li s-au cerut actele necesare incheierii contractului. De regula.actul de proprietate (sau actul ce stabileste locatorului drepturile de posesie si folosinta asupra bunului) .02. Li s-au explicat costurile si au trecut la semnarea contractului. in timp ce contractul de inchiriere presupune folosinta unui bun in schimbul unei sume de bani (chirie). buletin. conform legislatiei in vigoare. vor plati un impozit de 16 % din suma incasata din inchirieri. chiriasul va putea sa subinchirieze o parte din apartament. doar daca nu s-a prevazut expres in contract ca este interzisa subinchirierea fara acordul proprietarului. Li s-au explicit conditiile. Acte necesare: ٠ actul de identitate in original (carte de identitate.

in calitate de LOCATOR. a intervenit prezentul contract de inchiriere in urmatoarele conditii : OBIECTUL Contractului de inchiriere Locatorul asigura chiriasului folosinta bunului ____________________ situat în ________________ Locatorul este titular al dreptului de proprietate asupra bunului închiriat în baza actului ______________ încheiat la data de ________________. cetatean român.CONTRACT DE INCHIRIERE Intre subsemnatii: ________________________ ________________________. domiciliat in ________________________. posesor al BI/CI ___________. caz în care obligatiile asumate în înscris exista în continuare fata de locator. conform anexei la contract. in calitate deCHIRIAS (sau LOCATAR). Locatorul preda chiriasului bunul închiriat în stare de folosinta având caracteristicile prevazute în anexa la contract. Bunul închiriat nu este grevat de sarcini/este grevat de urmatoarele sarcini _______________________. Locatorul preda chriasului bunul închiriat la data de___________________. . Bunul închiriat este compus din _______________. Bunul închiriat este dat în folosinta locatarului pentru (destinatia) ___________________. Locatarul va putea sa subânchirieze bunul care face obiectul acestui contract. Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul-verbal de primire care va fi încheiat de partile contractante la data predarii. si ________________________ domiciliat in ________________________ .

PRETUL SI MODALITATI DE PLATA Contract de inchiriere Pretul închirierii/chiria este de ________________ (echivalentul în lei al sumei de __________ USD / EURO la cursul B. Eu. Imprumutul se face in conditiile prevazute de art. Chiriasul va plati chiria începând cu data de __________________. Prezentul contract de închiriere va putea fi prelungit prin acordul ambelor parti contractante. precum si toate accesoriile acestuia prevazute în anexa la locul situat în _________________. -. Plata chiriei se va face prin ordin de plata prin conturile: -.______________. Chiria va fi platita de chirias lunar.R.N.contul locatorului numarul _________________ deschis la Banca __________. va suporta penalitati de întârziere de _________ % pe zi. . bunul descris mai sus in scopul si in conditiile aratate.). declar ca primesc spre inchiriere de la ______________. incepand cu data autentificarii.1560 si urmatoarele din Codul Civil. calculate la suma datorata.contul chiriasului numarul__________________deschis la Banca___________. Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat si toate accesoriile acestuia în conditiile de calitate prevazute în anexa . În cazul în care chiriasul nu plateste la termenul scadent. semnat si stampilat de ambele parti contractante. PERIOADA Contract de inchiriere Prezentul contract se incheie pe o perioada de ______________ ani. Locatorul cu ocazia predarii va încheia proces-verbal de primire-predare datat. încheindu-se în acest scop un act aditional OBLIGATII LOCATOR Contract de inchiriere Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat. cel mai târziu pâna în ultima zi a lunii pentru care se face plata.

schombari ale structurii bunului închiriat de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre chirias sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului închiriat. pe cheltuiala sa. ca pe toata durata închirierii. respecziv la data de _________ a fiecarei luni. bunul închiriat si daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Locatorul va plati pe întreaga durata a contractului de închiriere impozitele si taxele privind bunul închiriat. Locatorul. sa pastreze în bune conditii bunul închiriat. Prin reparatii capitale si necesare. Chiriasul va asigura paza bunului închiriat. pe durata prezentului contract. precum si accesoriile acestuia. Locatorul nu va stânjeni pe chirias în exercitare dreptului de folosinta asupra bunului închiriat si nici nu va face acte prin care ar putea micsora folosinta acestuia. . Chiriasul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinatiei sale prevazute in contract. Pe toata durata contractului. sa nu le degradeze sau deterioreze. Acest control se va exercita fara a stânjeni folosinta bunului de catre chirias. Locatorul va putea sa controleze periodic. Chiriasul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit în contract. Locatarul va înlocui partial sau total accesoriile bunului închiriat. Locatorul nu va putea sa închirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert. Pe toata durata închirierii chiriasul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului închiriat respectiv __________________.Pe toata durata închirierii locatorul se obliga sa efectueze reparatiile capitale si necesare pe cheltuialasa pentru a asigura functionalitatea bunului închiriat conform destinatiei. OBLIGATII LOCATAR / CHIRIAS Contract de inchiriere Chiriasul se obliga. Locatorul va garanta pe chirias de viciile ascunse ale bunului închiriat care nu au putut fi cunoscute de chirias în momentul încheierii contractului si care fac imposibila folosinta partiala sau totala a bunului închiriat. locatorul îl va garanta pe chirias contra pierderii totale sau partiale a bunului închiriat precum si contra oricarei tulburari de drept. Locatorul va efectua pe cheltuiala sa si reparatiile determinante de vreun caz de forta majora. atunci când înlocuirea acestora nu este determinata de culpa chiriasului. partile înteleg: ________________________. nu va executa modificari.

Locatar ________________________ . Chiriasului îi va permite locatorului sa controleze modul cum este folosit bunul închiriat si starea acestuia la termenul stabilit în contract. Chiriasul nu va face modificari bunului închiriat decât cu acordul scris al locatorului. din care ________________________ s-au eliberat partilor.Chiriasu va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de întretinere si reparatii normale ale bunului închiriat pentru a-l mentine în starea în care l-a primit la momentul încheierii contractului. Prin reparatii normale. Daca chiriasul nu îsi îndeplineste obligatiile pe care si le-a asumat în contract. partile înteleg: _______________________ Chiriasul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii capitale ale bunului închiriat numai daca sunt determinate de culpa sa. va restitui locatorului bunul închiriat împreuna cu toate accesoriile acestuia. Pentru neândeplinirea de catre locator a obligatiilor care îi revin în baza prezentului contract. chiriasul va putea fie sa plateasca locatorului chiria diminuata proportional cu prejudiciul care i s-a produs. Contractul se va desfiinta si chiriasul va plati daunele corespunzatoare daca prejudiciul pe care l-a produs locatorului este atât de grav încât continuarea contractului nu se mai justifica. la expirarea acestui contract. LITIGII Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila. în aceeasi stare în care le-a primit conform anexei . fie sa desfiinteze contractul. iar daca partile nu cad de acord. va plati locatorului daune corespunzatoare prejudiciului produs. vor fi solutionate de instantele de judecata competente. partea în culpa datoreaza celeilalte parti daune. Chiriasul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului închiriat care s-ar datora cuplei sale. Chiriasul îl va înstiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care îi tulbura folosinta. RASPUNDERI Contract de inchiriere Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute în acest contract. Locator ________________________ . Chiriasul. Procesat la ________________________ în ________________________ exemplare. situatie în care locatorul îi va plati daune în masura în care i-a prosud un prejudiciu.

k) sigiliul biroului notarial public. precum si modul in care li s-a constatat identitatea. ale actului notarial intocmit in raport cu natura acelui act. . in afara de redactarea inscrisurilor si de consultatiile juridice notariale. domiciliul sau sediul acestora si mentiunea faptului prezentarii lor in persoana. d) numele si prenumele notarului. care va cuprinde: a) sediul biroului notarial. cu exceptia incheierilor prin care se da data certa inscrisurilor sau se legalizeaza copii de pe inscrisuri.2011 INDEPLINIREA ACTELOR NOTARIALE. se constata prin incheiere. g) aratarea indeplinirii conditiilor de fond si de forma. j) semnatura notarului public.in cazul indeplinirii in afara sediului biroului notarial. f) numele sau denumirea partilor. i) mentiunea perceperii taxelor de timbru. reprezentate ori asistate. precizandu-se imprejurarea care justifica intocmirea inscrisului in acel loc.06.a onorariului si cuantumul acestora.03. c) data indeplinirii actului notarial. h) constatarea indeplinirii actului notarial si a citirii acestuia de catre parti. e) locul unde s-a indeplinit actul notarial. b) denumirea incheierii si numarul acesteia.

am arhivat anumite documente. cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de acesta obligatie.06. Notarul public raspunde disciplinar pentru urmatoarele abateri:      intarziere sau neglijemta in efectuarea lucrarilor lipsa nejustificata de la birou nerespectarea secretului profesional comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale.06. notarul public poate sa raspunda civil atunci cand. . potrivit legii. altele decat cele refritoare la continutul actelor pe care le indeplinesc si participa. Actiunea disciplinara se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Persoana care a suferit prejudiciul se poate adresa instantelor de judecata. Notarul public chemat ca martor in fata unei instante judecatoresti sau a unui organ de urmarire penala poate fi scutit de pastrarea secretului profesional numai de cei interesati in apararea secretului.  Am aflat in aceasta zi faptul ca notarii publici si personalul birourilor notariale au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor.  De asemenea. am inregistrat corespondenta  Am completat si am inregistrat o declaratie de primire in spatiu  Am participat la legalizarea unor copii de pe mi multe inscrisuri  Am participat la efectuarea si leglizarea unor traduceri Notarii publici dau consultatii juridice in materie notariala. la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial. a cauzat un prejudiciu. chiar si dupa incetarea functiei.2011  Am raspuns la telepfone. in calitate de specialisti desemnati de parti. prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.

dintre care unul se foloseste pentru inregistrare in contabilitatea oficiului teritorial. La predarea fiecarui chitantier in procesul-verbal de predare-primire se va preciza cuantumul total al sumelor inscrise in filele acestora.00 s-a prezentat la sediul biroului notarial doi soti pentru a semna un contract de arenda. Aceste documente se predau catre oficiul teritorial in baza unui proces-verbal de predare-primire al carui model este cuprins in anexa nr. la actul notarial intocmit. un exemplar se ataseaza la documentatia transmisa oficiului teritorial. seria si numarul de inceput si de sfarsit ale acestuia. iar celalalt se arhiveaza de oficiul teritorial.2011  Conform Actului aditional la Protocol.06. chitantierele si facturierele personalizate cu antetul oficiului teritorial se obtin de la oficiul teritorial din raza caruia isi are sediul biroul notarial/asociatia constituita din 2 sau mai multi notari publici.  In jurul orei 12. nou-introdusa prin Protocol. un exemplar se arhiveaza in cadrul biroului notarial. pe baza unui proces-verbal de predare-primire care consemneaza felul documentului.  Chitantele puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 4 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului. 4. dar nu mai tarziu de 30 de zile de la completarea lor integrala.07.  Facturile puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 3 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului. iar un exemplar ramane atasat la cotorul chitantierului. Mai jos am atasat un exemplar: . iar doua exemplare raman atasate la cotorul facturierului. dupa folosirea tuturor filelor acestora. Predarea chitantierelor si a facturierelor se efectueaza lunar.

Judetul Braila . sa predea din timp terenul arendat .ul ( D. . …………………………………………. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI Arendatorul ( proprietarul de pamant ) . înregistrata la Registrul Comertului sub nr. reprezentata legal de ……………………………… . ………….na ) _____________________. Str.. pune la dispozitie dispozitia arendasului S. % Calitatea III = …….C. __________ . .I. cod fiscal RO …………………… . b. posesor al B. % Calitatea II = ……. situat pe teritoriul comunei Romanu . ____ . ___ . 1 PARTILE CONTRACTANTE S. / ………… . .I. eliberat de Politia ____________ . in legatura cu pamantul arandat . Bl. in conformitate cu Legea nr. / ……. CNP______________ . J / …. Art. 3 OBLIGATIILE ARENDATORULUI a. cu domiciliul in loc. cu sediul în loc. % Art. suprafata de _______ ha teren arabil . a intervenit prezentul contract : Art.___________ . ________________ . ………………………. nr. _________ .S. nr. sa asigure pe arendas ca nu are nici un fel de obligatii fata de alte persoane fizice sau juridice . nr. 16 / 1994 . Str.. 3 din Legea nr. suprafata care se incadreaza in categoriile de calitate astfel :    Calitatea I = ……. si D. in calitate de proprietar ( a ) a unei suprafete de teren arabil de _____ ha . tel. seria _____ . 18 / 1991 .. care sa contravina legii arandarii . ___ . . ……………………………… .C.C. la data de ________________ . ……………………………………. in calitate de arendas . Contract de ARENDA Incheiat in temeiul art. nr. legea arendarii . / C. Ap. ………………………… .

pentru imbunatatirea fertilitatii si calitatii terenului ( ingrasaminte chimice . 6 PLATA ARENDARII Plata arendarii se face in grau . nivelari de teren si scarificari . kg. pentru un hectar de teren arabil arendat . iar in cazul producerii evictiunii totale sau partiale si / sau in cazul in care reziliaza unilateral contractul . 4 din contract . contractul de arendare poate sa inceteze si inainte de a ajunge la termen . ) ce vor fi dovedite prin documente justificat . sa se abtina de la orice acte si fapte de natura sa tulbure desfasurarea normala a lucrarilor agricole pe perioada prevazuta in contract . ierbicide .. sa primeasca terenul de la proprietar . Art. Art. b. 7 RASPUNDEREA PARTILOR a. sau in bani .C. Art. 4 OBLIGATIILE ARENDASULUI a. sa restituie proprietarului la incetarea contractului . Art . sa dea o cota de 50 % din cheltuielile facute de S. magazii si depozite . sa intreprinda masuri pentru cresterea fertilitatii solului si sa aplice tratamentele fitosanitare necesare . arendasul raspunde civil de daunele produse arendatorului pentru nerespectarea prevederilor art. 5 DURATA ARENDARII Arendarea se face pe o perioada de 3 ( trei ) ani . de la data incheierii si semnarii contractului . tehnologiile adecvate pentru c. Prin acordul partilor . produsele din camp . d. sa nu sustraga sau sa degradeze mijloacele fixe . sa execute toate lucrarile agricole in conditii de calitate si sa aplice realizarea recoltelor la nivelul potentialului de productie al terenului . etc. in functie de posibilitati . 3 din contract . . e. sistem de irigatii . la preturile care se practica in momentul distribuirii drepturilor de arendare . in cantitate de ……. b.sa il cultive integral si sa nu ii schimbe destinatia de teren agricol . sa garanteze pentru evictiune . terenul agricol arendat . sa respecte regulile si ordinea din interiorul societatii . d. in vederea prevenirii si combaterii poluarii . ………………………. la STAS .c. cel putin la acelasi nivel de fertilitate avuta initial . arendatorul raspunde civil de daunele produse arendasului pentru nerespectarea prevederilor art.

drepturile cuvenite proprietarilor de pamant vor fi diminuate corespunzator . b. odata cu primirea drepturilor de arendare . orice litigiu aparut între parti se va rezolva pe cale amiabila . fiecare cu valoare de original .. pe tot timpul derularii lui .. 8 ALTE PREVEDERI a. d. iar in caz de calamitate totala nu vor fi acordate . Prezentul contract s-a incheiat în 3 ( trei ) exemplare. poate fi discutata intre parti orice problema care intereseaza derularea corespunzatoare a contractului de arenda . anual .. prezentul contract intra sub incidenta codului civil si se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare . ARENDAS ARENDATOR S. câte unul pentru fiecare parte si unul la Primarie .C…………………….Art. se va anunta prin presa locala data acordarii drepturilor cu 5 – 7 zile inainte . _______________________ ADMINISTRATORI . în caz contrar prin instantele judecatoresti din …………. in situatiile de forta majora asa cum este reglementata de lege si dovedita cu acte de la organele competente . c. e.

Notarul Public este obligat sa respecte indatoririle prevazute in codul deontologic al profesiei si sa aiba o conduita demna de functia pe care o exercita si de statutul sau social. in cadrul biroului notarial este obligatorie tinerea unei evidente despecialitatea si uneia contabile.2011  M-am prezentat la sediul biroului notarial de pe str. 36 si 37 din lege se desprind : pastrarea secretului profesional. vointa partilor si normele procedurale si materiale reglementate in vederea indeplinirii scopului institutiei pe care o reprezinta. notarul public este obligat sa respecte ordinea de drept. potrivit art.06. in jurul orei 8. evident. Magurii Nr 2. precum si consemnarea unei arhive.50  Am semnat condica de prezenta  Am arhivat unele dosare cu acte  Am raspuns la telefoane si am dat informatii clientilor interesati de serviciile domnului notar public  De asemenea. Este vorba. aspect la care m-am referit deja . . Pentru buna desfasurare a activitatii sale. Nu in ultimul rand. dupa cum deja am prezentat. notarul public este obligat sa nu absenteze mai mult de cinci zile consecutiv fara a asigura functionarea biroului sau in conditiile legii. am asistat la o sedinta cu colegii din cadrul biroului  Pe langa obligatiile legate de probleme ce privesc relatia notarului public cu organismele din care face parte acesta are si unele obligatii ce au drept scop desfasurarea in optime conditii a activitati sale. de zile lucratoare.08. Astfel. Un element important al acestei conditii este reprezentat de exercitarea in conditii de concurenta loiala a profesiei de notar asa cum este prevazuta aceasta in Codul deontologic.

d-nul X o imputernicea pe d-na X. MANDAT Procura speciala In baza prezentului mandat. __________________. pentru ca in numele meu si pentru mine sa ma reprezinte cu depline puteri in fata __________________in vederea __________________. PROCURA SPECIALA GENERALA Subsemnatul __________________ . Redactat si procesat de __________________in __________________ exemplare din care __________________ s-au eliberat partii. va putea face cereri si va putea da declaratii. domiciliat in __________________. __________________/__________________. exemplu un pic mai jos. __________________.06. semnand in numele meu si pentru mine oriunde va fi necesar. imputernicitul meu se va prezenta la __________________. in limitele prezentului mandat. împuternicesc prin prezenta pe __________________. semnatura sa fiidu-mi opozabila. eliberat de __________________ .2011  Am avut de redactat niste scrisori pentru a le trimite unor persoane ce au folosit serviciile noastre  Am dat informatii necesare persoanelor interesate despre serviciile oferite de domnul notar  Am facut copii si am prticipat la legalizarea unor acte ale unor elevi ce tocmai terminasera cilclul gimnazial  Am participt la realizarea unei procuri. identificat cu __________________ seria __________________ nr.9. domiciliat in __________________ . in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor de __________________. MANDANT__________________ .

scutindu-le astfel de consecinţele încheierii unui act cu încălcarea prevederilor legale şi care nu-şi poate produce efectele dorite de părţi. etc) garantând astfel siguranţa tranzactiilor. Notarul are obligativitatea să verifice legalitatea şi corectitudinea actului încheiat prin voinţa părţilor. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie în conformitate cu prevederile codului de procedură civilă asigură satisfacerea rapidă a creanţei creditorului scutindu-l de un posibil proces lung şi costisitor. de religie. de opinie.10. Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele. precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor. iar cate-o copie a fost data celor doua persoane intre care s-a incheiat contractul. Actul autentificat de notar public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. În lipsa actului original.06. si ca de obicei mi-m reluat activitatiile ce mi-au fost intrebuintate in ultimele zile. titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public. am invatat de ce trebuie sa apelez la un notar: Ca specialist acordă consultanţă părţilor. pastrandu-se o copie si in cadrul biroului notarial.  In aceste zile am invatat cine este notarul public si ce reprezinta activitate notariala. de apartenenţă politică. de sex. nr 9.  Ia dat un numar de inregistrare contractului dupa care a fost bagat la dosar. pe care le sfătuieşte să aleagă calea optimă pentru realizarea intereselor lor în litera şi spiritul legii.  De asemenea. înscrierea dreptului de proprietate şi/sau a celorlalte drepturi reale dobândite de părţi. purtând sigiliul şi semnătura acestuia. de origine etnică. si anume: Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase. fără deosebire de rasă. în conformitate cu legea. Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. .2011  Ultima mea zi in cadrul acestui birou notarial.  Am fost mrtor la semnarea unui contrct de inchiriere unui imobil de pe strada Noua. Deoarece notarul efectuează pentru părţi serviciile de publicitate imobiliară (obţinere de extrase de carte funciară de autentificare. Actul îndeplinit de notarul public. de naţionalitate. este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege. de limbă. de avere sau de origine socială.

este mai extinsa si se apropie de cea a notarului public.  in baza legii romane precum si a conventiilor internationale la careRomania este parte activitatea notariala poate fi desfasurata si de misiunile diplomatice si oficiile consulare romanesti din strainatate. datorita realitatiilor social-economice ce ar face mai dificila acceptarea unor acte daca ar fi intocmite de catre organele cu atributii notariale din tara respectiva. Notarul public raspunde disciplinar pentru urmatoarele abateri: intarziere sau neglijemta in efectuarea lucrarilor lipsa nejustificata de la birou nerespectarea secretului profesional comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale. . 36 / 1995 (art. Competenta acestora.  Nucleul de baza al activitatii notariale il constituie Biroul Notarial. Persoana care a suferit prejudiciul se poate adresa instantelor de judecata. Intrucat la aceasta institutie. 14) : “activitatea notarului public se desfasoara in cadrul unui birou. in care pot functiona unul sau mai multi notari asociati. a cauzat un prejudiciu.Notarul public poate sa raspunda civil atunci cand. asa cum este prevazut in Legea nr. care este elementul central al lucrarii de fata.  secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri notariale vor indeplini la cererea partilor urmatoarele acte notariale : legalizarea de semnatura de pe inscrisurile prezentate de parti .  actele mai sus mentionate pot fi indeplinite si de unele institutii sau agenti economici in masura in care depunerea lor este necesara la acestea. voi reveni. in doctrina18 ridicandu-se la nivel de principiu monopolul notarului asupra actelor cu caracter notarial. cu personal auxiliar corespunzator”.      Notarul public are atributii generale. legalizarea copiilor de pe inscrisuri. prin incalcarea obligatiilor sale profesionale. cu exceptia celor sub semnatura privata. Actiunea disciplinara se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. nu insist asupra ei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful