UNIVERSITATEA “GEORGE BARITIU” FACULTATEA DE DREPT– BRASOV

STUDENT: INDRUMATOR: COJOCARU SAROLTA NOTAR

Brasov 2011

I. FISA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

II.DESCRIEREA DE ANSAMBLU A ACTIVITATII Total ore de practică: 70 Perioada de desfăşurare: 23.05.2011 – 12.06.2011 Program de lucru: zilnic de la ora 9,00 până la ora 14,00 Total ore/zi: 5

SERVICII
SERVICII SI COMPETENTA NOTARIALA
Biroul Notarului Public Socaciu George are competenţă teritorială şi materială generală în ceea ce priveşte întocmirea şi efectuarea următoarelor proceduri notariale: redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat, redactarea şi autentificarea diferitelor categorii de contracte: vânzări, donaţii, împrumuturi, schimburi, întreţinere, uzufruct, rentă viageră, habitaţie, superficie, ipoteci, testamente, declaraţii, procuri, certificări de fapte, în cazurile prevăzute de lege; darea de dată certă a înscrisurilor prezentate de părţi; legalizări de copii, legalizarea semnăturii de pe înscrisuri, a semnăturii traducătorului; eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; orice alte operaţiuni notariale prevăzute de lege. Consultatii juridice gratuite în materie notarială : Consultaţii in vederea perfectarii şi întocmirii procedurilor notariale; Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: declaratii, procuri, invitatii, conventii; Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, impuse de legalitatea actului notarial; Certificari de fapte; Eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii; Succesiuni-emiterea certificatului de mostenitor legal, testamentar, executor testamentar, certificat de calitate; a suplimentelor de certificat de moştenitor Testamente; Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, dezmembrari, alipiri, partaj, ipoteci, imprumut, antecontracte de vanzare-cumparare, contracte de intretinere, de rentă viageră, de uzufruct, de habitatie viagera, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate de lege Darea de data certa documentelor prezentate si incheiate de parti; Primirea in depozitul notariatului a documentelor, valorilor si inscrisurilor. Actele notariale solicitate biroului nostru, pot fi indeplinite si in afara sediului notariatului, prin deplasarea notarului public si a secretarului, daca persoana sau

  

              

 

de inchiriere. colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei. Biroul Notarial sesizat cu o cerere de deschidere a procedurii notariale succesorale va putea dezbate si solutiona respectiva succesiune. impuse de legalitatea actului notarial. modificari si adaptari. polonă. etc. de mandat. adaugiri. cehă. antecontracte de vanzare-cumparare. alipiri.. etc. bulgară. impumut. franceza. procurilor. din si in limba engleza. rusă. a judecătoriei Brasov .Celelalte exceptii de la competenta generala a notarului public. partaj. administratorilor. tehnoredactarea si autentificarea declaratiilor din partea asociatilor. SERVICII DE CADASTRU Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati.persoanele in cauza nu se pot deplasa la biroul nostru. . italiana. Rectificari. chineză.G. italiana. specimene de semnatura. de comodat. donatii. polonă. rusă. colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei. Hotarari A. Legalizari de copii.). acte aditionale ale societatilor comerciale. numai daca defunctul a avut ultimul domiciliu pe raza judetului Brasov. SERVICII DE TRADUCERI Biroul notarial ofera servicii de traduceri. ebraică. ebraică. bulgară. Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare. SERVICII DE CADASTRU Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati în vederea intocmirii documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent. de arenda. sigilii. schimburi.. spaniolă.turcă. pe baza unei cereri si cu o programare prealabila. din si in limba engleza. si orice alte contracte reglementate de lege si Darea de data certa a documentelor prezentate si incheiate de parti. arabă. franceza. pentru intocmirea documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent. din motive obiective ( sanatate.turcă.         SERVICII DE TRADUCERI Biroul notarial ofera si servicii de traduceri. chineză. dezmembrari. conventiilor. ipoteci. sunt prevazute de Legea 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale. Consultatii juridice in domeniul comercial.A. arabă. Acte constitutive. spaniolă. cehă. in vederea perfectarii actelor şi procedurilor notariale. Redactarea. Certificari ale proceselor verbale incheiate de societatile comerciale. semnaturi.

Notarii publici din cadrul biroului notarial au si competenta in activitatea de mediere. Biroul notarial Cojocaru Sarlota are competenta materiala generala. precum si teritoriala. cu exceptia succesiunilor. . Biroul notarial are un numar de 9 angajati. caz in care competenta teritoriala se limiteaza la circumscriptia judecatoriei Brasov.SCURTA INTRODUCERE Biroul notarial a fost infiintat in anul 1995 de catre notarii publici Bojan Elena Luminita si Cojocaru Sarlota. precum si traducator autorizat de Ministerul de Justitie pentru limba engleza si limba franceza. fiind autorizati de Consiliul de Mediere.

bunuri imobile o o o o o o o o o actele de proprietate . Mai jos o sa va enumar cateva dintre actele ce sunt folositoare anumitor tranzactii: Acte translative de proprietate . cablu TV.). judetul Brasov. etc. telefon. cerere pentru dezbaterea succesiunii (se completează la biroul notarial).05.05.  In prima zi mi s-a explicat in mare activitatile ce se desfasoara in cadrul biroului notarial  Mi-a prezentat lista cu documentele necesare pentru indeplinirea celor mai des intalnite operatiuni notariale. martorii trebuie să aibă asupra lor actele de identitate. ora 8. certificat de sarcini sau extras de carte funciară . certificat de atestare fiscală.23. dovada achitării facturilor la serviciile de utilităţi (curent. depoziţii de martori (cel puţin 2). si pentru incheierea celor mai commune acte Mi-a subliniat că această listă nu este făcută în mod exhaustiv. donatori şi donatari etc. certificat de atestare fiscală.2011  In data de 12. dovada achitării serviciilor de utilitate publică (adeverinţă de la DSC).la prima dezbatere o o o o o o o o o o certificatul de deces al defunctului. adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu privire la eventualele datorii existente. gaze naturale.). actele de identitate ale părţilor (vânzători şi cumpărători. servicii internet eventual. Succesiuni . care să ateste că nu există datorii la impozite şi taxe.2011. şi să fi cunoscut defunctul şi situaţia acestuia. actele de proprietate. poate fi nevoie de acte în plus (de exemplu dacă o persoană şi-a schimbat numele. renunţare sau neacceptare în baza art. dacă există. certificatele de naştere ale succesibililor (cu excepţia soţului supravieţuitor). sau procuri (acolo unde este cazul). declaraţii de acceptare.55 m-am prezentat la sediu Biroului Notarial de pe strada Magurii Nr 2 din localitatea Codlea. certificat de nomenclatură stradală (numai în situaţia în care adresa actuală diferă de cea din actul de proprietate). actele de identitate ale succesibililor (viitorilor moştenitori). 700 din Codul civil. certificatele de căsătorie pentru soţul supravieţuitor şi pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie (de obicei pentru femei). documentaţia cadastrală (în cazul în care nu există carte funciară) sau dovada intabulării (încheierea de intabulare sau un extras de carte funciară). astfel încât în anumite situaţii particulare. testament(e). după caz (se obţine de către biroul notarial în prealabil). care astfel nu mai coincide cu cel de pe actul de proprietate). .

documentaţia cadastrală: la dezmembrare . extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil şi este obligatoriu) . numai dacă există carte funciară şi dacă promitenţii-cumpărători doresc verificarea sarcinilor). actele de identitate ale asociaţilor . Acte de partaj şi de dezmembrare o o o actele de proprietate. se va da o declaraţie autentică) . actele de identitate ale promitenţilor (vânzători sau cumpărători).Succesiuni . actele de proprietate pentru bunurile pentru care se suplimentează succesiunea. se va da o declaraţie autentică). ordinul de plată privind depunerea (constituirea) capitalului social . extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil. schiţele cadastrale pentru alipire o » dovada sediului (act de proprietate. . cerere pentru suplimentarea succesiunii (se completează la biroul notarial). contract de închiriere sau de comodat) . » cazierul judiciar (în lipsa sa. pentru bunuri imobile: documentaţia cadastrală (dacă există) şi/sau încheierea de intabulare (dacă există carte funciară). la partaj doar dacă e cazul o o o Societăţi comerciale – constituiri o o o o actul constitutiv redactat (poate fi redactat şi la biroul notarial). în situaţia în care una dintre părţi este o persoană juridică. actele de identitate ale proprietarilor. Acte de alipire o o o actele de proprietate. dovada privind rezervarea denumirii. actele de proprietate pentru bunurile care urmează să facă obiectul contractului. Contracte de închiriere sau de comodat o actele de identitate ale locatorilor/comodanţilor şi ale locatarilor/comodatarilor. actele de identitate ale copartajanţilor.în plus.dezbateri ulterioare (suplimentări) o actele de identitate ale moştenitorilor care au acceptat succesiunea (aşa cum rezultă din certificatul sau certificatele de moştenitor anterioare). numai dacă există carte funciară şi dacă părţile doresc intabularea).obligatoriu. extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil. » cazierul fiscal (în lipsa sa. sunt necesare actele firmei o o o o Promisiuni bilaterale sau unilaterale o o actele de proprietate.

Acte pentru operaţiuni notariale mai puţin întâlnite o o o actele de identitate ale părţilor. actele de identitate ale asociaţilor sau ale reprezentantului/reprezentanţilor societăţii.) alte acte adiacente. în funcţie de operaţiunea efectuată. o o o o . acte de verificare (certificate de sarcini. documente adiacente. Societăţi comerciale – modificări o o actul adiţional redactat (poate fi redactat şi la biroul notarial). actele doveditoare ale dreptului care se contractează. de atestare fiscală. extrase CF etc. actele doveditoare ale capacităţii de a contracta obligaţia (sau acte adiacente). hotărârea asociaţilor/acţionarilor prin care aceştia au dispus modificarea respectivă în societate.

i) legalizarea copiilor dupa inscrisuri . c) procedura succesorala notariala .  Notarul Public indeplineste urmatoarele acte notariale : a) redactarea inscrisurilor cu continut juridic. cererea a fost depusa de 2 soti.05. se va verifica daca:        sunt prezenţi ambii soti. l) orice alte operatiuni prevazute de lege. până la termenul fixat nu au niciun copil minor nascut sau adoptat. . si anumite registre contabile. j) efectuarea si legalizarea traducerilor. k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit . personal. drept pentru care notarii publici sunt obligati sa tina. de parti personal sau de avocat . niciunul dintre ei nu este pus sub interdicţie. la solicitarea partilor . pe langa registrele specifice profesiei. La termenul fixat. d) certificarea unor fapte in cazurile prevazute de lege .2011  Am vazut cum arata si :     registrul de casa registrul de incasari si plati registrul de inventar registrul de control Si asta datorita faptului ca birourile notarilor publici sunt organizare dupa principiul liberei initiative acestea se constituie ca agenti economici. isi exprima consimţământul liber şi neviciat. a specimenului de semnatura. isi mentin celelalte declaraţii date cu ocazia depunerii cererii. precum si a sigiliilor . celor 2 li s-a dat un termen de 30 de zile pentru eventual ei retragere. biletelor la ordin si a cecurilor.  Am asistat la depunerea unei cereri de divort. h) actele de protest ale cambiilor. dupa ce i-a dat un numar de inregistrare cererii. e) legalizarea semnaturii de pe inscrisuri. doresc in continuare desfacerea casatoriei. b) autentificarea inscrisurilor redactate de Notarul Public. sunt de acord cu numele pe care îl veti purta după finalizarea procedurii. f) darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti g) primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti .24.

respectiv la termenul acordat pentru desfacerea casatoriei. de interpret. Redactarea si semnarea incheierii finale de catre toate partile.Daca in urma verficarii se va constata ca indeplinesc cumulativ toate conditiile de mai sus. . Am atasat mai jos o copie a unei cereri de divort la notar. se va proceda la intocmirea incheierii de admitere a cererii. dupa caz. In situatia in care in urma verificarii se constata ca au intervenit elemente noi care duc la neindeplinirea cumulativa a conditiilor de mai sus. obtinerea numarului de certificat si redactarea/eliberarea lui au loc in aceeasi zi. incheiere prin care se constata desfacerea casatoriei si elibereaza certificatului de divort. de notarul public si. De asemenea incheierea de admitere a cererii va fi semnata de ambii soti. Certificatul de divort nu v-a contine nici o mentiune cu privire la culpa vreunui sot. se va proceda la intocmirea incheierii de respingere a cererii.

în localitatea_______________. **Potrivit dispoziţiilor art. nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei. locuinţa comună este cea declarată mai sus*. . ____________________. a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ. această dovadă se va face prin declaraţie autentică care se anexează la cerere. ________________________ nr._____________________CNP_________________________cu domiciliul în________________________________________________________________şi subsemnata ________________________________fiica lui ____________________ şi a _____________. să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei". soţii se pot învoi ca soţul care. eliberat în baza actului nr. ____ bl. Notă: *Dacă dovada ultimei locuinţe comune nu rezultă din actele de identitate prezentate. sector/judeţ__________. nu avem copii minori din căsătorie sau adoptaţi. vă rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de divorţ. nr. ___ et. potrivit art. CNP ____________________________. cu domiciliul în ________________________________________________________________. judeţul ______________________. 2 Brasov Nr. 40 din Codul Familiei: "La desfacerea căsătoriei prin divorţ. _____/_________._____ din ________________ Dată în faţă mea azi__________________ Notar public Socaciu George Termen________________________________ CERERE DE DIVORŢ Subsemnatul________________________fiul lui_____________şi al__________născut la data de____________în localitatea__________________. cu ultima locuinţă comună în _______________________.292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii. ap. titular al actului de identitate/paşaportului seria_______nr. titulară a actului de identitate/paşaport seria ______. niciunul dintre noi nu este pus sub interdicţie. Luând cunoştinţă de prevederile art.ROMÂNIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC SOCACIU GEORGE Str. după divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează**: -fostul soţ ______________________________________. 27.____. str. căsătoriţi la data de _____________. declarăm că: a) b) c) d) e) f) ne exprimăm consimţământul liber cu privire la desfacerea căsătoriei. conform certificatului de căsătorie seria ______. judeţul________. judeţul__________________. născută în data de _______________._____. la Primăria localităţii___________________. Magurii Nr. -fosta soţie______________________________________. de comun acord.

încheierile de carte funciară. . putem obţine o copie legalizată de pe diploma de bacalaureat. • Contract de schimb. superficie).2011  In aceasta zi am asistat la egalizare unor documente. • Contract de inchiriere. • Contract de arenda. abitatie. Aceste sunt: • Contract de vanzare . • Contract de donatie. • Acte de constituire a dezmembramintelor dreptului de proprietate (uzufruct. de pe certificatul de naştere sau chiar de pe buletin. incomplete sau modificate în orice fel de la forma lor originală.  Mi s-a explicat despre tipurile de acte notariale. • Contract de subrogatie.05. de licenţă. Exista insa si documente ale caror copii nu pot fi legalizate de catre notar: a) legalizare hotărâri judecătoreşti. alipire. servitute. • Contract de imprumut. Numai grefa instanţei competente legalizează sentinţele. deciziile si hotărârile judecătoreşti. • Acte de partaj. • Cesiune de creanta. • Antecontracte. Se poate legalize copia unui inscris numai dupa confruntarea acestuia cu originalul. e) Orice alte acte pentru care legea atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberarii unei copii certificate.25. apartamentare. d) Actele ilizibile. • Contract de garantie imobiliara (ipoteca) si mobiliara (gaj). Prin urmare.cumparare. • Contract de comodat (imprumut gratuit de folosinta). b) Extrasele. • Acte de dezmembrare. Legalizarile au fost facute pe loc. c) Certificatele constatatoare eliberate de ONRC. La notar se poate legaliza copia oricarui act pentru care legea nu atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberării de copii certificate. uz.

• Autentificari acte.  Procedurile notariale: • Redactarea inscrisurilor cu continut juridic. • Legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri. • Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale. • Acte de protest al cambiilor. • Procuri. • Procedura de divort. . • Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor. • Dare de data certa inscrisurilor. • Reconstituire acte originale. • Procedura succesorala notariala (pentru defunctii care au avut ultimul domiciliu in circumscriptia Judecatoriei Campina. • Certificarea unor fapte.• Contracte de novatie. Biroul Notarial colaboreaza cu ingineri cadastristi. • Testamente. • Certificatul de Mostenitor. • Legalizarea copiilor de pe inscrisuri. • Declaratii. procese verbale. hotarari ale adunarii generale ale actionarilor. al biletelor la ordin si al cecurilor. cecurilor si al altor titluri la ordin. • Certificatul de Divort. traducatori autorizati si auditori energetici. evaluatori imobiliari. • Efectuarea si legalizarea traducerilor. a specimenelor de semnatura. • Acte constitutive si modificatoare ale societatilor comerciale. asociatiilor si fundatiilor. precum si a sigiliilor. • Acte de protest ale cambiilor. Judetul Prahova). • Cesiuni de capital social.

de la data de [.. b) să redacteze.] / în calitate de Mandatar / pentru ca. să depună şi să ia în primire cereri. autorităţi publice centrale sau locale. care sunt necesare în activitatea operativă a Mandantului.+. transferul unor sume de bani prin ordin de plata.  De asemenea au mai fost cateva copii de legalizat. precum şi orice alte documente şi formulare în vederea îndeplinirii unor proceduri administrative.. *.+ şi rămâne în vigoare până la revocarea ei scrisă. pe termen nelimitat/pe termen limitat. Exemplu de procura: PROCURĂ SPECIALĂ 1. De exemplu: semnarea unui contract de credit.. si anume prin banca.. înştiinţări.. D-nul X . [. constituirea unui cont curent sau de depozit. reclamaţii sau contestaţii.] până la data de *. autorităţi jurisdicţionale. a imputernicit-o pe d-na X pentru a-l reprezenta in fata unei institutii bancre pentru realizarea unei operatiuni bancre in numele sau.. oficii şi instituţii private sau publice. să îndeplinească următoarele acte: a) să reprezinte Mandantul în faţa oricăror persoane fizice şi juridice.2011  In cea de-a treia zi am asistat la un tip de procura. MANDANT. declaraţii.+ ani/luni de la data *.. să semneze...+/pentru o durată de *. c) să acorde procuri terţilor pentru exercitarea tuturor atribuţiilor menţionate mai sus. în numele şi pe seama sa.. solicitarea extraselor de cont lunare etc..26.05.. [...] / în calitate de Mandant / împuterniceşte prin prezenta procură pe: 2.. retragerea unor sume de bani din contul mandantului. Prezenta procură a fost acordată astăzi. .

localizat pe str. Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară în faţa Organelor de frontieră şi a oricăror alte instituţii interesate. în perioada _______________. declar pe proprie răspundere următoarele: Sunt de acord ca fiul meu minor _____________________. au fost necesare: Actul de identitate al părintelui sau. seria ___________. după caz. domiciliat în _________________________. Pentru a da o declaraţie de acord plecare minor sau încredinţare minor la biroul nostru notarial. identificat cu _______. In jurul orei 11. având CNP _________________. la sediul biroului. ___________________. să călătorească în ţara_____________.2011  Este vineri. identificată cu _______. Nr 2. DECLARANT. .  Certificatul de naştere al copilului.05. cu CNP _____________________. însoţit de mama sa. iar la ora 8. eliberată de _______________. cu CNP _____________________. identificat cu ____________. pe ruta ____________________________. născut la ___________. data autentificării. Judetul Brasov. prezenta declaraţie în trei exemplare.50 sunt present la Biroul Notarial din Codlea. Magurii. din care două le-a eliberat părţii. Modelul declaratiei este urmatorul:  DECLARAŢIE Subsemnatul _______________. seria___________. seria ___________. in afara granitelor tarii.27. domiciliată în _________________________. eliberată de _______________. părinţilor care îşi dau acordul ca fiul lor minor să plece în altă ţară/stat neînsoţit de ei.00 isi face apritia la birou doi parinti care vor sa-si exprime acordul cu privire la efectuarea un calatorii a copilului lor. minor. Notarul public ________________ a redactat şi autentificat astăzi.

din care sa rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către stat. eliberat de Administraţia Financiară competentă. întocmită de un expert cadastral autorizat. Pentru contractul de intreţinere se impune asistenţa autorităţii tutelare pentru persoanele vârstnice. certificat de urbanism. Documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament. In situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate. una din ele dorea sa achizitioneze de la cealalta un teren.     Pretul terenului a fost de 12 000 Euro Onorariu notarial pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare este de 1049. In cazul terenurilor.00 avem de legalizat documente alor mai multe personae. Valoare terenului se ridica la 12 000 Euro. si adica:    Acte de identitate părţi. astfel încât la înstrăinarea întregului bun aflat în coproprietate se impune să se solicite tuturor coproprietarilor certificate de atestare fiscală.2011  Este inceput de saptamana si se anunta a avea un program foarte incarcat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv.  In jurul orei 13.11 Lei Model de vanzare – cumparare teren: . proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia.05.30. Au prezentat actele necesare.00 s-a prezentat la biroul notarial doua persoane. organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar. pentru cota deţinută de fiecare dintre ei.75 Lei cu TVA Taxa OCPI pentru intabulare este de 75. respectiv planul releveu). Extrasul de carte funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs.75 Lei Impozitul catre stat este de 1010. pana-n ora 12. Acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzarecumparare) Certificat fiscal pe numele proprietarului.

... Art. Art..+ mp înscrisă în Cartea Funciară cu C. nr... topografic [. identificat conform planului de situaţie ataşat ca Anexa 1. *...... *...... în lei. Art. ataşate ca Anexa 2 (denumit în continuare Terenul). la cursul de schimb leu/Euro al Băncii Naţionale Române valabil la data facturării. *. (2) Biroul notarului public va îndeplini toate formalităţile legale necesare pentru intabularea dreptului de proprietate al Cumpărătorului asupra terenului în Cartea Funciară de la Biroul de Carte Funciară competent...+. 1.F.... *..+ ataşat ca Anexa 3.+ mp şi reprezintă teren arabil/construibil... precum şi a extraselor de Carte Funciară pentru autentificare nr.+. [....+. De la data vânzării..+ şi nr.[.+..... topografic *. denumiţi împreună în continuare Părţile. *.. în ziua întocmirii sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare consecutivă celei în care s-a autentificat prezentul înscris.+.. jud.. Vânzătorul şi Cumpărătorul.F.. (2) Preţul de vânzare va fi achitat de către Cumpărător în termen de *. (3) Cumpărătorul va vira Preţul Vânzării integral..+ în suprafaţă de *..+ eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară *. jud. Transmiterea dreptului de proprietate. conform Certificatului de urbanism nr.+ în suprafaţă de *.+.. fiind amplasat în intravilanul localităţii *.]. [4]. (2) Suprafaţa totală a Terenului este de *.. jud... 3..+.] – Sucursala [..Biroul de Carte Funciară *...+) lei/Euro (denumit în continuare Preţul Vânzării). Obiectul contractului [2] (1) Vânzătorul vinde Cumpărătorului terenul liber de construcţii..].+ . Formalităţi de publicitate (1) Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate asupra terenului la momentul autentificării prezentului contract.+ ha reprezentând *. în contul bancar al Vânzătorului nr.+ şi c) etc. – denumit în continuare Cumpărătorul.+ din data de *.. toate impozitele. b) parcela situată în *. *. 2.].. Preţul de vânzare (1) Preţul total de vânzare al Terenului este *. cu nr..+ zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate al Cumpărătorului în Cartea Funciară.. *.. *. taxele şi contribuţiile în legătură cu terenul cad în sarcina Cumpărătorului. nr.. compus din următoarele parcele: a) parcela situată în *.. *.. *. .]. *.+ din data de *... în condiţiile legii *3+. – denumit în continuare Vânzătorul – şi 2.. plus TVA. cu nr..+.+ nr.+ (în litere.+ mp înscrisă în Cartea Funciară cu C.CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE TEREN Între [1]: 1. deschis la Banca [..

precum şi cele cu privire la înscrierea în Cartea Funciară a Cumpărătorului ca nou proprietar vor fi suportate de către *. e) nu există pretenţii de restituire sau reîmproprietărire din partea vreunor persoane. precum şi înscrierile din Cartea Funciară sunt corecte şi complete.] (Anexa 4) eliberat în acest scop de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale al Primăriei Mun. Art. . (2). drepturi de preferinţă. nefiind cunoscute motive care ar putea justifica asemenea pretenţii şi nu există niciun litigiu judiciar sau extrajudiciar cu privire la Teren sau la hotarele acestuia. f) nu există niciun fel de obligaţii publice legale cu privire la teren. fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă. 6. Art.. aşa cum reiese din Certificatul fiscal nr. 7.(3) Vânzătorul renunţă prin semnarea acestui contract de vânzare-cumpărare şi fără îndeplinirea altor formalităţi la înscrierea în Cartea Funciară a unui privilegiu în favoarea Vânzătorului în vederea garantării preţului de vânzare neachitat prevăzut la art.. cât şi subterane.. Art. 1. 4. 1337 şi urm. Art. nu l-a vândut niciunei alte persoane înainte de încheierea acestui contract de vânzare-cumpărare şi. după semnarea lui.. terenul trebuie retransmis Vânzătorului sub condiţia rambursării Preţului Vânzării şi a celorlalte speze suportate de Cumpărător cu prezentul contract. Dispoziţii finale *8+ (1) În cazul în care o prevedere din prezentul contract este sau va fi lovită de nulitate în totalitate sau parţial. nu va mai încheia niciun act juridic cu privire la teren. Declaraţii şi garanţii Vânzătorul declară pe propria răspundere şi garantează la data autentificării prezentului contract că: a) deţine dreptul de proprietate neîngrădit şi în mod exclusiv asupra terenului.. Clauza lovită de nulitate va fi înlocuită în mod neîntârziat cu una convenită de către Vânzător şi Cumpărător care să corespundă voinţei comune. indiferent dacă au fost ascunse cu sau fără viclenie. preempţiune şi prim refuz. în special obligaţii legate de taxe sau alte obligaţii ori datorii. c) are dreptul de a dispune liber de teren. Cheltuieli [6] Toate cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului contract. servituţi. Terenul nu este scos din circuitul civil în temeiul unui act de expropriere sau în alt mod şi nici nu sunt întrunite condiţiile legale care să permită exproprierea imobilului sau a unor părţi ale acestuia în viitor. Rezoluţiunea contractului *7+ (1) Cumpărătorul are dreptul să desfiinţeze prezentul contract de drept. drepturi cum cum sunt cele de ipotecă. 5. arendat sau ocupat de orice construcţii temporare ori definitive. celelalte clauze rămân valabile. d) Terenul nu este grevat cu niciun drept în favoarea vreunui terţ. atât supraterestre. [. C. autorităţi locale sau centrale cu privire la teren. 4 sau la alte puncte din prezentul contract se dovedesc a fi sau a deveni neadevărate.. conţinută în art. (2) În cazul în care Cumpărătorul declară rezoluţiunea contractului.. civ. g) Vânzătorul îl garantează pe Cumpărător împotriva oricărei evicţiuni conform art. în cazul în care una din declaraţiile şi garanţiile menţionate la art.. care ar fi urmat să se înscrie din oficiu în Cartea Funciară odată cu intabularea dreptului de proprietate al Cumpărătorului *5+. sau alte drepturi reale de folosinţă sau sarcini. 2 alin. *. inexacte sau incomplete. şi pentru orice vicii ascunse. b) descrierea terenului.+.+. (2) Modificările aduse prezentului contract necesită forma autentică. Terenul nu este închiriat.]din data de [.

cu excepţia celui pentru arhiva Notarului public. conform voinţei lor liber exprimate. . După intabulare. Vânzător. toate exemplarele cu menţiunea înscrierii în Cartea Funciară vor fi returnate Părţilor.(3) Prezentul contract este semnat în 5 (cinci) exemplare. respectiv un exemplar Vânzătorului şi 3 (trei) exemplare Cumpărătorului. Părţile confirmăacest lucru prin semnarea prezentului contract. Toate exemplarele. vor fi depuse în vederea intabulării dreptului de proprietate în Cartea Funciară. Cumpărător. (4) Părţile declară expres că au citit prezentul contract înainte de a îl semna şi că el a fost încheiat în urma negocierii lui de către părţi.

daca exista un numar mai mare de persoane interesate sau solicitantul este impiedicat sa se prezinte. cu personalul auxiliar corespunzator. precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii notariale. notarul public nu-si pierde dreptul la birou notarial individual. titulari ai unui birou. traducatori.31. pot angaja notari stagiari. In limitele circumscriptiei sale teritoriale.  Activitatea notarilor publici se desfasoara In cadrul unui birou. competenta teritoriala a birourilor notarilor publici se intinde pe tot cuprinsul acestuia. notarul public poate incheia acte notariale si in afara biroului notarial. In municipiul Brasov. In care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati. Notarul public sau notarii publici asociati. alt personal de specialitate. iar actele care tin de competenta notarilor se indeplinesc intotdeauna in cabinetul notarial si de multe ori chiar in fata notarului. Prin asociere.05.2010 Marti. 31 mai 2011  Cabinetele notarilor publici functioneaza in circumscriptiile judecatoriilor.  In aceasta zi am fost delegat sa :  efectuez lucrarile de secretariat  fac copi si sa asist la legalizarea copiilor dup inscrisuri  am vazut cum se legalizeaza semnatura traducatorului  cum se redacteaza unele proiecte de Inscrisuri cu continut juridic .

 I s-au spus si costurile. Mai mult.01. Un domn. datat si semnat de mana testatorului). Totodata. Testatorul poate sa nu aiba suficiente cunostinte juridice pentru a putea redacta un testament clar. cui anume doreste sa lasa bunurile sale.  I s-a explicat ce se intampla cu bunurile dupa deces.06. printr-un testament. domiciliu. exista mai multe incoveniente: Testamentul poate fi distrus sau ascuns astfel incat nimeni sa nu stie de existenta lui. astfel. el va putea sa revoce oricand testamentul sau sa-l modifice fara stirea sau acordul mostenitorilor. astfel. impreuna cu notarul le-am legalizat si le-am prezentat persoanelor in cauza  Am asistat la scrierea unui testament. iar dupa.Descendentii (copii. . orice persoana poate dispune. atata timp cand testatorul este in viata. acest lucru il poate face insa numai in anumite limite. Acestia se numesc mostenitori rezervatari si sunt urmatorii: .Parintii  De asemene i s-au explicat urmatoarele:  avantajele testmentului Testamentul este un act care isi produce efectele numai dupa moartea testatorului.2011  Am ajuns la biroul notarial in jurul orei 8. stranepoti) . nepoti.50  Am facut copii. persoanele desemnate prin testament sa mosteneasca nu au niciun drept asupra bunurilor acestuia. iar apoi au trecut la redactare actului. s-a prezentat la sediul biroului notrial pentru a-si scrie testmentul. in jurul varstei de 61 de ani. din timpul vietii. vroia sa-si lase bunurile in sarcina unor persone dragi lui.Sotul supravietuitor .si anume ca legislatia noastra prevede ca bunurile unei persoane vor fi mostenite de succesorii legali. data nasterii. pentru a se alege varianta cea mai buna a clauzelor testamentare. Desi este o varianta la indemana oricui si nu presupune nici un cost. care sa exprime ultimele sale dorinte fara echivoc. -  I s-a explicat actele necesare intocmirii unui testament. in sensul ca exista anumite categorii de mostenitori care nu pot fi inlaturate de la mostenire in totalitate. si anume: un act de identitate (carte de identitate. pasaport).  dezavantajele testamentului in forma olografa Testamentul poate fi intocmit in forma olografa (adica scris. se poate ajunge la necesitatea efectuarii unei expertize grafoscopice pentru a se constata ca testamentul a fost scris de mana testatorului si nu a fost falsificat. Vor fi necesare date despre legatari (mostenitori) pentru a putea fi indicati fara echivoc (numele complet. Poate fi contestat cu mai multa usurinta de catre ceilalti mostenitori. cod numeric personal etc) actele ce fac dovada proprietatii bunurilor pentru a se putea deslusi mai bine situatia juridica a acestora si. in consecinta. in acord cu vointa testatorului. intr-o anumita ordine stabilita de lege.

2011  In aceasta zi mi s-a explicat despre invitatia pentru cetatenii straini. Li s-a spus ca banii incasati din cedarea folosintei bunurilor reprezinta un venit impozabil si trebuie declarati la organele fiscale. buletin. in timp ce contractul de inchiriere presupune folosinta unui bun in schimbul unei sume de bani (chirie). invitatiile sunt solicitate pentru obtinerea vizei in cazul cetatenilor straini membri ai statelor care nu fac parte din Uniunea Europeana sau membri ai statelor cu care Romania nu are incheiate conventii bilaterale privind circulatia persoanelor. chiriasul va putea sa subinchirieze o parte din apartament. si anume ca diferenta esentiala intre aceste contracte consta in faptul ca. Si. Li s-au explicit conditiile. li s-au cerut actele necesare incheierii contractului. pasaport) al persoanei care face invitatia ٠ copie dupa actul de identitate (pasaport) al persoanei straine invitate Costuri: ٠ invitatia pentru o persoana – 25 lei  s-au prezentat la biroul notarial doua doamne care doreau inheierea unui contract de inchiriere a unui apartament. doar daca nu s-a prevazut expres in contract ca este interzisa subinchirierea fara acordul proprietarului. vor plati un impozit de 16 % din suma incasata din inchirieri. Li s-au explicat costurile si au trecut la semnarea contractului.actele de identitate ale partilor (locator si locatar/chirias) Li s-a explicat care este diferenta dintre contractual de comodat sic el de inchiriere. . contractul de comodat presupune folosinta gratuita a unui bun. si anume: .02. De regula. de asemenea.actul de proprietate (sau actul ce stabileste locatorului drepturile de posesie si folosinta asupra bunului) . Acte necesare: ٠ actul de identitate in original (carte de identitate. conform legislatiei in vigoare. Am atasat mai jos o copie a unui contract de acest gen.06.

Locatorul preda chiriasului bunul închiriat în stare de folosinta având caracteristicile prevazute în anexa la contract. . conform anexei la contract. posesor al BI/CI ___________. cetatean român.CONTRACT DE INCHIRIERE Intre subsemnatii: ________________________ ________________________. a intervenit prezentul contract de inchiriere in urmatoarele conditii : OBIECTUL Contractului de inchiriere Locatorul asigura chiriasului folosinta bunului ____________________ situat în ________________ Locatorul este titular al dreptului de proprietate asupra bunului închiriat în baza actului ______________ încheiat la data de ________________. Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul-verbal de primire care va fi încheiat de partile contractante la data predarii. Locatarul va putea sa subânchirieze bunul care face obiectul acestui contract. in calitate deCHIRIAS (sau LOCATAR). Bunul închiriat este compus din _______________. caz în care obligatiile asumate în înscris exista în continuare fata de locator. si ________________________ domiciliat in ________________________ . Bunul închiriat este dat în folosinta locatarului pentru (destinatia) ___________________. domiciliat in ________________________. Bunul închiriat nu este grevat de sarcini/este grevat de urmatoarele sarcini _______________________. in calitate de LOCATOR. Locatorul preda chriasului bunul închiriat la data de___________________.

incepand cu data autentificarii.contul locatorului numarul _________________ deschis la Banca __________. Eu. PERIOADA Contract de inchiriere Prezentul contract se incheie pe o perioada de ______________ ani. declar ca primesc spre inchiriere de la ______________.N. Chiriasul va plati chiria începând cu data de __________________. semnat si stampilat de ambele parti contractante. cel mai târziu pâna în ultima zi a lunii pentru care se face plata.R. Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat si toate accesoriile acestuia în conditiile de calitate prevazute în anexa . Plata chiriei se va face prin ordin de plata prin conturile: -. calculate la suma datorata.______________. Chiria va fi platita de chirias lunar. Imprumutul se face in conditiile prevazute de art.1560 si urmatoarele din Codul Civil. -.contul chiriasului numarul__________________deschis la Banca___________. În cazul în care chiriasul nu plateste la termenul scadent. încheindu-se în acest scop un act aditional OBLIGATII LOCATOR Contract de inchiriere Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat.). . va suporta penalitati de întârziere de _________ % pe zi. bunul descris mai sus in scopul si in conditiile aratate. precum si toate accesoriile acestuia prevazute în anexa la locul situat în _________________.PRETUL SI MODALITATI DE PLATA Contract de inchiriere Pretul închirierii/chiria este de ________________ (echivalentul în lei al sumei de __________ USD / EURO la cursul B. Locatorul cu ocazia predarii va încheia proces-verbal de primire-predare datat. Prezentul contract de închiriere va putea fi prelungit prin acordul ambelor parti contractante.

Acest control se va exercita fara a stânjeni folosinta bunului de catre chirias. atunci când înlocuirea acestora nu este determinata de culpa chiriasului. Locatorul va putea sa controleze periodic. Chiriasul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit în contract. Locatorul nu va putea sa închirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert. Locatorul va efectua pe cheltuiala sa si reparatiile determinante de vreun caz de forta majora. schombari ale structurii bunului închiriat de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre chirias sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului închiriat. Chiriasul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinatiei sale prevazute in contract. Locatarul va înlocui partial sau total accesoriile bunului închiriat. partile înteleg: ________________________. Locatorul va garanta pe chirias de viciile ascunse ale bunului închiriat care nu au putut fi cunoscute de chirias în momentul încheierii contractului si care fac imposibila folosinta partiala sau totala a bunului închiriat. Pe toata durata contractului. Locatorul nu va stânjeni pe chirias în exercitare dreptului de folosinta asupra bunului închiriat si nici nu va face acte prin care ar putea micsora folosinta acestuia. OBLIGATII LOCATAR / CHIRIAS Contract de inchiriere Chiriasul se obliga. Locatorul. pe cheltuiala sa. pe durata prezentului contract. Prin reparatii capitale si necesare. ca pe toata durata închirierii. locatorul îl va garanta pe chirias contra pierderii totale sau partiale a bunului închiriat precum si contra oricarei tulburari de drept. . Pe toata durata închirierii chiriasul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului închiriat respectiv __________________. respecziv la data de _________ a fiecarei luni. bunul închiriat si daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Chiriasul va asigura paza bunului închiriat.Pe toata durata închirierii locatorul se obliga sa efectueze reparatiile capitale si necesare pe cheltuialasa pentru a asigura functionalitatea bunului închiriat conform destinatiei. precum si accesoriile acestuia. Locatorul va plati pe întreaga durata a contractului de închiriere impozitele si taxele privind bunul închiriat. sa pastreze în bune conditii bunul închiriat. nu va executa modificari. sa nu le degradeze sau deterioreze.

Procesat la ________________________ în ________________________ exemplare. RASPUNDERI Contract de inchiriere Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute în acest contract. Chiriasului îi va permite locatorului sa controleze modul cum este folosit bunul închiriat si starea acestuia la termenul stabilit în contract. va plati locatorului daune corespunzatoare prejudiciului produs. Chiriasul. fie sa desfiinteze contractul. Chiriasul îl va înstiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care îi tulbura folosinta. Locatar ________________________ . chiriasul va putea fie sa plateasca locatorului chiria diminuata proportional cu prejudiciul care i s-a produs. situatie în care locatorul îi va plati daune în masura în care i-a prosud un prejudiciu. vor fi solutionate de instantele de judecata competente. Contractul se va desfiinta si chiriasul va plati daunele corespunzatoare daca prejudiciul pe care l-a produs locatorului este atât de grav încât continuarea contractului nu se mai justifica.Chiriasu va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de întretinere si reparatii normale ale bunului închiriat pentru a-l mentine în starea în care l-a primit la momentul încheierii contractului. în aceeasi stare în care le-a primit conform anexei . LITIGII Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila. Chiriasul nu va face modificari bunului închiriat decât cu acordul scris al locatorului. partea în culpa datoreaza celeilalte parti daune. Prin reparatii normale. va restitui locatorului bunul închiriat împreuna cu toate accesoriile acestuia. Daca chiriasul nu îsi îndeplineste obligatiile pe care si le-a asumat în contract. Pentru neândeplinirea de catre locator a obligatiilor care îi revin în baza prezentului contract. iar daca partile nu cad de acord. Locator ________________________ . din care ________________________ s-au eliberat partilor. Chiriasul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului închiriat care s-ar datora cuplei sale. la expirarea acestui contract. partile înteleg: _______________________ Chiriasul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii capitale ale bunului închiriat numai daca sunt determinate de culpa sa.

a onorariului si cuantumul acestora. ale actului notarial intocmit in raport cu natura acelui act. i) mentiunea perceperii taxelor de timbru. se constata prin incheiere. reprezentate ori asistate. j) semnatura notarului public. precizandu-se imprejurarea care justifica intocmirea inscrisului in acel loc. b) denumirea incheierii si numarul acesteia. g) aratarea indeplinirii conditiilor de fond si de forma. cu exceptia incheierilor prin care se da data certa inscrisurilor sau se legalizeaza copii de pe inscrisuri. domiciliul sau sediul acestora si mentiunea faptului prezentarii lor in persoana. d) numele si prenumele notarului.in cazul indeplinirii in afara sediului biroului notarial. care va cuprinde: a) sediul biroului notarial. h) constatarea indeplinirii actului notarial si a citirii acestuia de catre parti.2011 INDEPLINIREA ACTELOR NOTARIALE. .03. c) data indeplinirii actului notarial. precum si modul in care li s-a constatat identitatea.06. f) numele sau denumirea partilor. k) sigiliul biroului notarial public. in afara de redactarea inscrisurilor si de consultatiile juridice notariale. e) locul unde s-a indeplinit actul notarial.

06.06.2011  Am raspuns la telepfone. potrivit legii. Notarul public chemat ca martor in fata unei instante judecatoresti sau a unui organ de urmarire penala poate fi scutit de pastrarea secretului profesional numai de cei interesati in apararea secretului. chiar si dupa incetarea functiei. la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial. a cauzat un prejudiciu. Notarul public raspunde disciplinar pentru urmatoarele abateri:      intarziere sau neglijemta in efectuarea lucrarilor lipsa nejustificata de la birou nerespectarea secretului profesional comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale. prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.  Am aflat in aceasta zi faptul ca notarii publici si personalul birourilor notariale au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor. Persoana care a suferit prejudiciul se poate adresa instantelor de judecata. altele decat cele refritoare la continutul actelor pe care le indeplinesc si participa. am inregistrat corespondenta  Am completat si am inregistrat o declaratie de primire in spatiu  Am participat la legalizarea unor copii de pe mi multe inscrisuri  Am participat la efectuarea si leglizarea unor traduceri Notarii publici dau consultatii juridice in materie notariala.  De asemenea. am arhivat anumite documente. cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de acesta obligatie. Actiunea disciplinara se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. notarul public poate sa raspunda civil atunci cand. . in calitate de specialisti desemnati de parti.

Mai jos am atasat un exemplar: . Aceste documente se predau catre oficiul teritorial in baza unui proces-verbal de predare-primire al carui model este cuprins in anexa nr. Predarea chitantierelor si a facturierelor se efectueaza lunar. chitantierele si facturierele personalizate cu antetul oficiului teritorial se obtin de la oficiul teritorial din raza caruia isi are sediul biroul notarial/asociatia constituita din 2 sau mai multi notari publici. iar celalalt se arhiveaza de oficiul teritorial. un exemplar se arhiveaza in cadrul biroului notarial.  Chitantele puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 4 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului. seria si numarul de inceput si de sfarsit ale acestuia. nou-introdusa prin Protocol. dupa folosirea tuturor filelor acestora.  In jurul orei 12.07. dintre care unul se foloseste pentru inregistrare in contabilitatea oficiului teritorial. iar doua exemplare raman atasate la cotorul facturierului. la actul notarial intocmit. La predarea fiecarui chitantier in procesul-verbal de predare-primire se va preciza cuantumul total al sumelor inscrise in filele acestora. dar nu mai tarziu de 30 de zile de la completarea lor integrala.2011  Conform Actului aditional la Protocol.06. iar un exemplar ramane atasat la cotorul chitantierului. un exemplar se ataseaza la documentatia transmisa oficiului teritorial.00 s-a prezentat la sediul biroului notarial doi soti pentru a semna un contract de arenda. 4.  Facturile puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 3 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului. pe baza unui proces-verbal de predare-primire care consemneaza felul documentului.

Art. __________ . seria _____ . . nr. cu domiciliul in loc. înregistrata la Registrul Comertului sub nr. . suprafata care se incadreaza in categoriile de calitate astfel :    Calitatea I = ……. in calitate de proprietar ( a ) a unei suprafete de teren arabil de _____ ha . Str. eliberat de Politia ____________ .___________ . Contract de ARENDA Incheiat in temeiul art. . _________ . …………………………………………. CNP______________ . ………………………. 3 din Legea nr. % Calitatea III = ……. pune la dispozitie dispozitia arendasului S. Judetul Braila . posesor al B. J / ….I. 1 PARTILE CONTRACTANTE S. tel. situat pe teritoriul comunei Romanu . 18 / 1991 . in legatura cu pamantul arandat ... a intervenit prezentul contract : Art.I. nr.C.C.S. / ………… . Bl. reprezentata legal de ……………………………… . care sa contravina legii arandarii .C.ul ( D. ________________ . nr. Ap. ___ . Str. la data de ________________ . 3 OBLIGATIILE ARENDATORULUI a. legea arendarii . suprafata de _______ ha teren arabil . / C. sa asigure pe arendas ca nu are nici un fel de obligatii fata de alte persoane fizice sau juridice . 16 / 1994 . ……………………………………. in calitate de arendas . ……………………………… . ………………………… . ………….na ) _____________________. / ……. si D. % Art. sa predea din timp terenul arendat . b. in conformitate cu Legea nr. cu sediul în loc. ___ . cod fiscal RO …………………… . % Calitatea II = ……. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI Arendatorul ( proprietarul de pamant ) . .. ____ . nr.

in vederea prevenirii si combaterii poluarii . sa se abtina de la orice acte si fapte de natura sa tulbure desfasurarea normala a lucrarilor agricole pe perioada prevazuta in contract . Prin acordul partilor . ) ce vor fi dovedite prin documente justificat . contractul de arendare poate sa inceteze si inainte de a ajunge la termen . sa intreprinda masuri pentru cresterea fertilitatii solului si sa aplice tratamentele fitosanitare necesare . d.c. sa primeasca terenul de la proprietar . arendasul raspunde civil de daunele produse arendatorului pentru nerespectarea prevederilor art. sau in bani . b. de la data incheierii si semnarii contractului . kg. 4 OBLIGATIILE ARENDASULUI a. e. terenul agricol arendat .sa il cultive integral si sa nu ii schimbe destinatia de teren agricol . b. sistem de irigatii . pentru imbunatatirea fertilitatii si calitatii terenului ( ingrasaminte chimice .C. d. tehnologiile adecvate pentru c. la preturile care se practica in momentul distribuirii drepturilor de arendare . 3 din contract . 4 din contract . 6 PLATA ARENDARII Plata arendarii se face in grau . in cantitate de ……. sa execute toate lucrarile agricole in conditii de calitate si sa aplice realizarea recoltelor la nivelul potentialului de productie al terenului . pentru un hectar de teren arabil arendat . sa dea o cota de 50 % din cheltuielile facute de S. nivelari de teren si scarificari . 7 RASPUNDEREA PARTILOR a. la STAS . 5 DURATA ARENDARII Arendarea se face pe o perioada de 3 ( trei ) ani . Art. sa respecte regulile si ordinea din interiorul societatii . Art . sa garanteze pentru evictiune .. Art. sa restituie proprietarului la incetarea contractului . . ………………………. iar in cazul producerii evictiunii totale sau partiale si / sau in cazul in care reziliaza unilateral contractul . magazii si depozite . Art. in functie de posibilitati . produsele din camp . cel putin la acelasi nivel de fertilitate avuta initial . sa nu sustraga sau sa degradeze mijloacele fixe . arendatorul raspunde civil de daunele produse arendasului pentru nerespectarea prevederilor art. etc. ierbicide .

. poate fi discutata intre parti orice problema care intereseaza derularea corespunzatoare a contractului de arenda . câte unul pentru fiecare parte si unul la Primarie . d. 8 ALTE PREVEDERI a. drepturile cuvenite proprietarilor de pamant vor fi diminuate corespunzator . anual . b. pe tot timpul derularii lui . ARENDAS ARENDATOR S.. se va anunta prin presa locala data acordarii drepturilor cu 5 – 7 zile inainte . e.Art. in situatiile de forta majora asa cum este reglementata de lege si dovedita cu acte de la organele competente . _______________________ ADMINISTRATORI . Prezentul contract s-a incheiat în 3 ( trei ) exemplare. în caz contrar prin instantele judecatoresti din …………. fiecare cu valoare de original . odata cu primirea drepturilor de arendare . iar in caz de calamitate totala nu vor fi acordate .C……………………. orice litigiu aparut între parti se va rezolva pe cale amiabila .. prezentul contract intra sub incidenta codului civil si se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare . c.

50  Am semnat condica de prezenta  Am arhivat unele dosare cu acte  Am raspuns la telefoane si am dat informatii clientilor interesati de serviciile domnului notar public  De asemenea. notarul public este obligat sa nu absenteze mai mult de cinci zile consecutiv fara a asigura functionarea biroului sau in conditiile legii.08. am asistat la o sedinta cu colegii din cadrul biroului  Pe langa obligatiile legate de probleme ce privesc relatia notarului public cu organismele din care face parte acesta are si unele obligatii ce au drept scop desfasurarea in optime conditii a activitati sale. Astfel. Este vorba. notarul public este obligat sa respecte ordinea de drept. 36 si 37 din lege se desprind : pastrarea secretului profesional. in jurul orei 8. in cadrul biroului notarial este obligatorie tinerea unei evidente despecialitatea si uneia contabile. evident. vointa partilor si normele procedurale si materiale reglementate in vederea indeplinirii scopului institutiei pe care o reprezinta. Notarul Public este obligat sa respecte indatoririle prevazute in codul deontologic al profesiei si sa aiba o conduita demna de functia pe care o exercita si de statutul sau social.06. . dupa cum deja am prezentat. Pentru buna desfasurare a activitatii sale. Un element important al acestei conditii este reprezentat de exercitarea in conditii de concurenta loiala a profesiei de notar asa cum este prevazuta aceasta in Codul deontologic. Nu in ultimul rand. aspect la care m-am referit deja . Magurii Nr 2. precum si consemnarea unei arhive. de zile lucratoare.2011  M-am prezentat la sediul biroului notarial de pe str. potrivit art.

9. PROCURA SPECIALA GENERALA Subsemnatul __________________ . in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor de __________________. __________________. in limitele prezentului mandat. __________________. exemplu un pic mai jos. va putea face cereri si va putea da declaratii. MANDANT__________________ . d-nul X o imputernicea pe d-na X. semnand in numele meu si pentru mine oriunde va fi necesar. semnatura sa fiidu-mi opozabila. Redactat si procesat de __________________in __________________ exemplare din care __________________ s-au eliberat partii. pentru ca in numele meu si pentru mine sa ma reprezinte cu depline puteri in fata __________________in vederea __________________.06. eliberat de __________________ . MANDAT Procura speciala In baza prezentului mandat.2011  Am avut de redactat niste scrisori pentru a le trimite unor persoane ce au folosit serviciile noastre  Am dat informatii necesare persoanelor interesate despre serviciile oferite de domnul notar  Am facut copii si am prticipat la legalizarea unor acte ale unor elevi ce tocmai terminasera cilclul gimnazial  Am participt la realizarea unei procuri. identificat cu __________________ seria __________________ nr. __________________/__________________. domiciliat in __________________ . imputernicitul meu se va prezenta la __________________. împuternicesc prin prezenta pe __________________. domiciliat in __________________.

. de origine etnică.  In aceste zile am invatat cine este notarul public si ce reprezinta activitate notariala. etc) garantând astfel siguranţa tranzactiilor. În lipsa actului original.  De asemenea. de apartenenţă politică. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie în conformitate cu prevederile codului de procedură civilă asigură satisfacerea rapidă a creanţei creditorului scutindu-l de un posibil proces lung şi costisitor. Notarul are obligativitatea să verifice legalitatea şi corectitudinea actului încheiat prin voinţa părţilor.06. în conformitate cu legea.2011  Ultima mea zi in cadrul acestui birou notarial. de limbă. de sex. purtând sigiliul şi semnătura acestuia. Deoarece notarul efectuează pentru părţi serviciile de publicitate imobiliară (obţinere de extrase de carte funciară de autentificare. Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele. si anume: Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase. de avere sau de origine socială.  Am fost mrtor la semnarea unui contrct de inchiriere unui imobil de pe strada Noua. Actul îndeplinit de notarul public. precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor. pastrandu-se o copie si in cadrul biroului notarial. nr 9. am invatat de ce trebuie sa apelez la un notar: Ca specialist acordă consultanţă părţilor. de opinie. pe care le sfătuieşte să aleagă calea optimă pentru realizarea intereselor lor în litera şi spiritul legii. Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. fără deosebire de rasă. înscrierea dreptului de proprietate şi/sau a celorlalte drepturi reale dobândite de părţi. scutindu-le astfel de consecinţele încheierii unui act cu încălcarea prevederilor legale şi care nu-şi poate produce efectele dorite de părţi. este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege.10. si ca de obicei mi-m reluat activitatiile ce mi-au fost intrebuintate in ultimele zile. de naţionalitate. iar cate-o copie a fost data celor doua persoane intre care s-a incheiat contractul. titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public. de religie.  Ia dat un numar de inregistrare contractului dupa care a fost bagat la dosar. Actul autentificat de notar public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia.

Intrucat la aceasta institutie. 14) : “activitatea notarului public se desfasoara in cadrul unui birou. a cauzat un prejudiciu. Notarul public raspunde disciplinar pentru urmatoarele abateri: intarziere sau neglijemta in efectuarea lucrarilor lipsa nejustificata de la birou nerespectarea secretului profesional comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale. asa cum este prevazut in Legea nr. voi reveni.  in baza legii romane precum si a conventiilor internationale la careRomania este parte activitatea notariala poate fi desfasurata si de misiunile diplomatice si oficiile consulare romanesti din strainatate. nu insist asupra ei. cu personal auxiliar corespunzator”.  Nucleul de baza al activitatii notariale il constituie Biroul Notarial. cu exceptia celor sub semnatura privata. Persoana care a suferit prejudiciul se poate adresa instantelor de judecata. Competenta acestora. 36 / 1995 (art. legalizarea copiilor de pe inscrisuri. este mai extinsa si se apropie de cea a notarului public. in care pot functiona unul sau mai multi notari asociati. datorita realitatiilor social-economice ce ar face mai dificila acceptarea unor acte daca ar fi intocmite de catre organele cu atributii notariale din tara respectiva. prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.      Notarul public are atributii generale.  actele mai sus mentionate pot fi indeplinite si de unele institutii sau agenti economici in masura in care depunerea lor este necesara la acestea.Notarul public poate sa raspunda civil atunci cand. . in doctrina18 ridicandu-se la nivel de principiu monopolul notarului asupra actelor cu caracter notarial. care este elementul central al lucrarii de fata.  secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri notariale vor indeplini la cererea partilor urmatoarele acte notariale : legalizarea de semnatura de pe inscrisurile prezentate de parti . Actiunea disciplinara se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.