UNIVERSITATEA “GEORGE BARITIU” FACULTATEA DE DREPT– BRASOV

STUDENT: INDRUMATOR: COJOCARU SAROLTA NOTAR

Brasov 2011

I. FISA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

II.DESCRIEREA DE ANSAMBLU A ACTIVITATII Total ore de practică: 70 Perioada de desfăşurare: 23.05.2011 – 12.06.2011 Program de lucru: zilnic de la ora 9,00 până la ora 14,00 Total ore/zi: 5

SERVICII
SERVICII SI COMPETENTA NOTARIALA
Biroul Notarului Public Socaciu George are competenţă teritorială şi materială generală în ceea ce priveşte întocmirea şi efectuarea următoarelor proceduri notariale: redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat, redactarea şi autentificarea diferitelor categorii de contracte: vânzări, donaţii, împrumuturi, schimburi, întreţinere, uzufruct, rentă viageră, habitaţie, superficie, ipoteci, testamente, declaraţii, procuri, certificări de fapte, în cazurile prevăzute de lege; darea de dată certă a înscrisurilor prezentate de părţi; legalizări de copii, legalizarea semnăturii de pe înscrisuri, a semnăturii traducătorului; eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; orice alte operaţiuni notariale prevăzute de lege. Consultatii juridice gratuite în materie notarială : Consultaţii in vederea perfectarii şi întocmirii procedurilor notariale; Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: declaratii, procuri, invitatii, conventii; Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, impuse de legalitatea actului notarial; Certificari de fapte; Eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii; Succesiuni-emiterea certificatului de mostenitor legal, testamentar, executor testamentar, certificat de calitate; a suplimentelor de certificat de moştenitor Testamente; Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, dezmembrari, alipiri, partaj, ipoteci, imprumut, antecontracte de vanzare-cumparare, contracte de intretinere, de rentă viageră, de uzufruct, de habitatie viagera, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate de lege Darea de data certa documentelor prezentate si incheiate de parti; Primirea in depozitul notariatului a documentelor, valorilor si inscrisurilor. Actele notariale solicitate biroului nostru, pot fi indeplinite si in afara sediului notariatului, prin deplasarea notarului public si a secretarului, daca persoana sau

  

              

 

Redactarea. modificari si adaptari. si orice alte contracte reglementate de lege si Darea de data certa a documentelor prezentate si incheiate de parti. rusă.G. de inchiriere. cehă. pentru intocmirea documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent. bulgară. italiana. donatii.         SERVICII DE TRADUCERI Biroul notarial ofera si servicii de traduceri. Biroul Notarial sesizat cu o cerere de deschidere a procedurii notariale succesorale va putea dezbate si solutiona respectiva succesiune. Rectificari. spaniolă.. arabă. . in vederea perfectarii actelor şi procedurilor notariale. SERVICII DE CADASTRU Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati în vederea intocmirii documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent. de comodat. franceza.Celelalte exceptii de la competenta generala a notarului public. polonă. specimene de semnatura. chineză. pe baza unei cereri si cu o programare prealabila. Consultatii juridice in domeniul comercial.. din si in limba engleza. arabă. bulgară. tehnoredactarea si autentificarea declaratiilor din partea asociatilor. conventiilor.A. SERVICII DE CADASTRU Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati. colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei. de arenda. administratorilor. etc. partaj. etc. cehă. semnaturi. impumut. acte aditionale ale societatilor comerciale. Hotarari A. ebraică. procurilor. de mandat. rusă. sigilii.persoanele in cauza nu se pot deplasa la biroul nostru. polonă. ipoteci. numai daca defunctul a avut ultimul domiciliu pe raza judetului Brasov. schimburi. sunt prevazute de Legea 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale. Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare. din motive obiective ( sanatate. adaugiri. colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei. spaniolă. chineză. Acte constitutive. ebraică. italiana. din si in limba engleza.turcă. a judecătoriei Brasov . SERVICII DE TRADUCERI Biroul notarial ofera servicii de traduceri. dezmembrari.turcă.). alipiri. impuse de legalitatea actului notarial. Certificari ale proceselor verbale incheiate de societatile comerciale. antecontracte de vanzare-cumparare. franceza. Legalizari de copii.

Biroul notarial Cojocaru Sarlota are competenta materiala generala. caz in care competenta teritoriala se limiteaza la circumscriptia judecatoriei Brasov. .SCURTA INTRODUCERE Biroul notarial a fost infiintat in anul 1995 de catre notarii publici Bojan Elena Luminita si Cojocaru Sarlota. fiind autorizati de Consiliul de Mediere. precum si traducator autorizat de Ministerul de Justitie pentru limba engleza si limba franceza. precum si teritoriala. Notarii publici din cadrul biroului notarial au si competenta in activitatea de mediere. Biroul notarial are un numar de 9 angajati. cu exceptia succesiunilor.

si pentru incheierea celor mai commune acte Mi-a subliniat că această listă nu este făcută în mod exhaustiv. testament(e). certificat de atestare fiscală. ora 8. certificat de atestare fiscală. 700 din Codul civil. servicii internet eventual. actele de proprietate. dovada achitării facturilor la serviciile de utilităţi (curent. Succesiuni . certificat de sarcini sau extras de carte funciară .55 m-am prezentat la sediu Biroului Notarial de pe strada Magurii Nr 2 din localitatea Codlea. certificat de nomenclatură stradală (numai în situaţia în care adresa actuală diferă de cea din actul de proprietate). etc.05. . certificatele de naştere ale succesibililor (cu excepţia soţului supravieţuitor).). declaraţii de acceptare. astfel încât în anumite situaţii particulare. care să ateste că nu există datorii la impozite şi taxe.  In prima zi mi s-a explicat in mare activitatile ce se desfasoara in cadrul biroului notarial  Mi-a prezentat lista cu documentele necesare pentru indeplinirea celor mai des intalnite operatiuni notariale.2011  In data de 12. Mai jos o sa va enumar cateva dintre actele ce sunt folositoare anumitor tranzactii: Acte translative de proprietate .bunuri imobile o o o o o o o o o actele de proprietate .la prima dezbatere o o o o o o o o o o certificatul de deces al defunctului. certificatele de căsătorie pentru soţul supravieţuitor şi pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie (de obicei pentru femei). judetul Brasov. cablu TV. şi să fi cunoscut defunctul şi situaţia acestuia. adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu privire la eventualele datorii existente. actele de identitate ale părţilor (vânzători şi cumpărători. depoziţii de martori (cel puţin 2). documentaţia cadastrală (în cazul în care nu există carte funciară) sau dovada intabulării (încheierea de intabulare sau un extras de carte funciară). sau procuri (acolo unde este cazul). care astfel nu mai coincide cu cel de pe actul de proprietate). poate fi nevoie de acte în plus (de exemplu dacă o persoană şi-a schimbat numele. dovada achitării serviciilor de utilitate publică (adeverinţă de la DSC).05. cerere pentru dezbaterea succesiunii (se completează la biroul notarial). telefon. gaze naturale. dacă există. după caz (se obţine de către biroul notarial în prealabil). martorii trebuie să aibă asupra lor actele de identitate. donatori şi donatari etc.2011. renunţare sau neacceptare în baza art.23.). actele de identitate ale succesibililor (viitorilor moştenitori).

documentaţia cadastrală: la dezmembrare . în situaţia în care una dintre părţi este o persoană juridică. . cerere pentru suplimentarea succesiunii (se completează la biroul notarial). Acte de partaj şi de dezmembrare o o o actele de proprietate.dezbateri ulterioare (suplimentări) o actele de identitate ale moştenitorilor care au acceptat succesiunea (aşa cum rezultă din certificatul sau certificatele de moştenitor anterioare). extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil şi este obligatoriu) . actele de proprietate pentru bunurile pentru care se suplimentează succesiunea. contract de închiriere sau de comodat) .în plus. actele de proprietate pentru bunurile care urmează să facă obiectul contractului.obligatoriu. numai dacă există carte funciară şi dacă părţile doresc intabularea). » cazierul judiciar (în lipsa sa. actele de identitate ale copartajanţilor. extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil. » cazierul fiscal (în lipsa sa. se va da o declaraţie autentică) . pentru bunuri imobile: documentaţia cadastrală (dacă există) şi/sau încheierea de intabulare (dacă există carte funciară). sunt necesare actele firmei o o o o Promisiuni bilaterale sau unilaterale o o actele de proprietate. actele de identitate ale asociaţilor . la partaj doar dacă e cazul o o o Societăţi comerciale – constituiri o o o o actul constitutiv redactat (poate fi redactat şi la biroul notarial). Acte de alipire o o o actele de proprietate. ordinul de plată privind depunerea (constituirea) capitalului social . dovada privind rezervarea denumirii. extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil. actele de identitate ale proprietarilor. Contracte de închiriere sau de comodat o actele de identitate ale locatorilor/comodanţilor şi ale locatarilor/comodatarilor. se va da o declaraţie autentică). actele de identitate ale promitenţilor (vânzători sau cumpărători).Succesiuni . schiţele cadastrale pentru alipire o » dovada sediului (act de proprietate. numai dacă există carte funciară şi dacă promitenţii-cumpărători doresc verificarea sarcinilor).

acte de verificare (certificate de sarcini. o o o o .) alte acte adiacente. actele doveditoare ale capacităţii de a contracta obligaţia (sau acte adiacente). în funcţie de operaţiunea efectuată. de atestare fiscală.Acte pentru operaţiuni notariale mai puţin întâlnite o o o actele de identitate ale părţilor. actele de identitate ale asociaţilor sau ale reprezentantului/reprezentanţilor societăţii. hotărârea asociaţilor/acţionarilor prin care aceştia au dispus modificarea respectivă în societate. actele doveditoare ale dreptului care se contractează. Societăţi comerciale – modificări o o actul adiţional redactat (poate fi redactat şi la biroul notarial). documente adiacente. extrase CF etc.

la solicitarea partilor .24. sunt de acord cu numele pe care îl veti purta după finalizarea procedurii. si anumite registre contabile. d) certificarea unor fapte in cazurile prevazute de lege . . precum si a sigiliilor . e) legalizarea semnaturii de pe inscrisuri. b) autentificarea inscrisurilor redactate de Notarul Public. dupa ce i-a dat un numar de inregistrare cererii. celor 2 li s-a dat un termen de 30 de zile pentru eventual ei retragere. l) orice alte operatiuni prevazute de lege. niciunul dintre ei nu este pus sub interdicţie. j) efectuarea si legalizarea traducerilor. cererea a fost depusa de 2 soti. k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit .  Am asistat la depunerea unei cereri de divort.2011  Am vazut cum arata si :     registrul de casa registrul de incasari si plati registrul de inventar registrul de control Si asta datorita faptului ca birourile notarilor publici sunt organizare dupa principiul liberei initiative acestea se constituie ca agenti economici. i) legalizarea copiilor dupa inscrisuri . f) darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti g) primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti . La termenul fixat. de parti personal sau de avocat . pe langa registrele specifice profesiei. doresc in continuare desfacerea casatoriei. isi exprima consimţământul liber şi neviciat. se va verifica daca:        sunt prezenţi ambii soti. drept pentru care notarii publici sunt obligati sa tina. c) procedura succesorala notariala . personal. biletelor la ordin si a cecurilor. isi mentin celelalte declaraţii date cu ocazia depunerii cererii.05. a specimenului de semnatura.  Notarul Public indeplineste urmatoarele acte notariale : a) redactarea inscrisurilor cu continut juridic. h) actele de protest ale cambiilor. până la termenul fixat nu au niciun copil minor nascut sau adoptat.

Redactarea si semnarea incheierii finale de catre toate partile. Am atasat mai jos o copie a unei cereri de divort la notar. se va proceda la intocmirea incheierii de respingere a cererii. respectiv la termenul acordat pentru desfacerea casatoriei. Certificatul de divort nu v-a contine nici o mentiune cu privire la culpa vreunui sot. In situatia in care in urma verificarii se constata ca au intervenit elemente noi care duc la neindeplinirea cumulativa a conditiilor de mai sus.Daca in urma verficarii se va constata ca indeplinesc cumulativ toate conditiile de mai sus. de interpret. incheiere prin care se constata desfacerea casatoriei si elibereaza certificatului de divort. se va proceda la intocmirea incheierii de admitere a cererii. dupa caz. . obtinerea numarului de certificat si redactarea/eliberarea lui au loc in aceeasi zi. De asemenea incheierea de admitere a cererii va fi semnata de ambii soti. de notarul public si.

Notă: *Dacă dovada ultimei locuinţe comune nu rezultă din actele de identitate prezentate. în localitatea_______________. cu domiciliul în ________________________________________________________________. _____/_________. eliberat în baza actului nr. . nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei. această dovadă se va face prin declaraţie autentică care se anexează la cerere.292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii. niciunul dintre noi nu este pus sub interdicţie. ____________________. titular al actului de identitate/paşaportului seria_______nr. Luând cunoştinţă de prevederile art. ___ et. locuinţa comună este cea declarată mai sus*. a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ. str. nu avem copii minori din căsătorie sau adoptaţi. judeţul__________________. 40 din Codul Familiei: "La desfacerea căsătoriei prin divorţ. judeţul________. Magurii Nr. CNP ____________________________. cu ultima locuinţă comună în _______________________. să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei". ________________________ nr. ap._____ din ________________ Dată în faţă mea azi__________________ Notar public Socaciu George Termen________________________________ CERERE DE DIVORŢ Subsemnatul________________________fiul lui_____________şi al__________născut la data de____________în localitatea__________________.____. vă rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de divorţ. 2 Brasov Nr. **Potrivit dispoziţiilor art._____. titulară a actului de identitate/paşaport seria ______. căsătoriţi la data de _____________. nr. conform certificatului de căsătorie seria ______. declarăm că: a) b) c) d) e) f) ne exprimăm consimţământul liber cu privire la desfacerea căsătoriei._____________________CNP_________________________cu domiciliul în________________________________________________________________şi subsemnata ________________________________fiica lui ____________________ şi a _____________. judeţul ______________________. născută în data de _______________. la Primăria localităţii___________________. -fosta soţie______________________________________. soţii se pot învoi ca soţul care. sector/judeţ__________.ROMÂNIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC SOCACIU GEORGE Str. de comun acord. potrivit art. după divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează**: -fostul soţ ______________________________________. ____ bl. 27.

superficie). de pe certificatul de naştere sau chiar de pe buletin. de licenţă.  Mi s-a explicat despre tipurile de acte notariale. servitute. Legalizarile au fost facute pe loc. • Antecontracte. Numai grefa instanţei competente legalizează sentinţele. uz. • Contract de comodat (imprumut gratuit de folosinta). e) Orice alte acte pentru care legea atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberarii unei copii certificate. • Contract de schimb. • Contract de subrogatie. Prin urmare.05. La notar se poate legaliza copia oricarui act pentru care legea nu atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberării de copii certificate. • Contract de garantie imobiliara (ipoteca) si mobiliara (gaj). c) Certificatele constatatoare eliberate de ONRC. Exista insa si documente ale caror copii nu pot fi legalizate de catre notar: a) legalizare hotărâri judecătoreşti. apartamentare. • Acte de partaj. Se poate legalize copia unui inscris numai dupa confruntarea acestuia cu originalul.2011  In aceasta zi am asistat la egalizare unor documente. deciziile si hotărârile judecătoreşti. • Contract de inchiriere. incomplete sau modificate în orice fel de la forma lor originală.cumparare. • Cesiune de creanta. b) Extrasele. • Acte de constituire a dezmembramintelor dreptului de proprietate (uzufruct.25. • Contract de donatie. putem obţine o copie legalizată de pe diploma de bacalaureat. • Contract de arenda. d) Actele ilizibile. • Acte de dezmembrare. alipire. • Contract de imprumut. Aceste sunt: • Contract de vanzare . încheierile de carte funciară. abitatie. .

. cecurilor si al altor titluri la ordin. Judetul Prahova). precum si a sigiliilor. evaluatori imobiliari. • Legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri. • Certificatul de Mostenitor. • Certificarea unor fapte. al biletelor la ordin si al cecurilor. hotarari ale adunarii generale ale actionarilor. • Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale. • Certificatul de Divort. • Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor. • Acte constitutive si modificatoare ale societatilor comerciale. • Cesiuni de capital social. • Dare de data certa inscrisurilor. a specimenelor de semnatura.• Contracte de novatie. • Acte de protest ale cambiilor. traducatori autorizati si auditori energetici. • Declaratii. procese verbale. • Procedura de divort. asociatiilor si fundatiilor. • Legalizarea copiilor de pe inscrisuri. • Efectuarea si legalizarea traducerilor. • Autentificari acte. • Procuri.  Procedurile notariale: • Redactarea inscrisurilor cu continut juridic. • Reconstituire acte originale. • Testamente. • Procedura succesorala notariala (pentru defunctii care au avut ultimul domiciliu in circumscriptia Judecatoriei Campina. • Acte de protest al cambiilor. Biroul Notarial colaboreaza cu ingineri cadastristi.

solicitarea extraselor de cont lunare etc. de la data de [. precum şi orice alte documente şi formulare în vederea îndeplinirii unor proceduri administrative.. autorităţi jurisdicţionale. în numele şi pe seama sa. Prezenta procură a fost acordată astăzi.26. si anume prin banca. constituirea unui cont curent sau de depozit. autorităţi publice centrale sau locale. Exemplu de procura: PROCURĂ SPECIALĂ 1.+ şi rămâne în vigoare până la revocarea ei scrisă.] / în calitate de Mandatar / pentru ca.05. pe termen nelimitat/pe termen limitat. să semneze.2011  In cea de-a treia zi am asistat la un tip de procura. retragerea unor sume de bani din contul mandantului... De exemplu: semnarea unui contract de credit. înştiinţări.. c) să acorde procuri terţilor pentru exercitarea tuturor atribuţiilor menţionate mai sus.  De asemenea au mai fost cateva copii de legalizat.] / în calitate de Mandant / împuterniceşte prin prezenta procură pe: 2. [... reclamaţii sau contestaţii. a imputernicit-o pe d-na X pentru a-l reprezenta in fata unei institutii bancre pentru realizarea unei operatiuni bancre in numele sau. D-nul X .+/pentru o durată de *.. care sunt necesare în activitatea operativă a Mandantului.] până la data de *.. să îndeplinească următoarele acte: a) să reprezinte Mandantul în faţa oricăror persoane fizice şi juridice. declaraţii.. oficii şi instituţii private sau publice.. [..+ ani/luni de la data *.+. MANDANT.. transferul unor sume de bani prin ordin de plata. b) să redacteze.. să depună şi să ia în primire cereri. *. ...

iar la ora 8. după caz. domiciliată în _________________________. Judetul Brasov.00 isi face apritia la birou doi parinti care vor sa-si exprime acordul cu privire la efectuarea un calatorii a copilului lor. declar pe proprie răspundere următoarele: Sunt de acord ca fiul meu minor _____________________.50 sunt present la Biroul Notarial din Codlea. Modelul declaratiei este urmatorul:  DECLARAŢIE Subsemnatul _______________. Pentru a da o declaraţie de acord plecare minor sau încredinţare minor la biroul nostru notarial. Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară în faţa Organelor de frontieră şi a oricăror alte instituţii interesate. identificat cu _______. însoţit de mama sa. domiciliat în _________________________.2011  Este vineri. au fost necesare: Actul de identitate al părintelui sau. pe ruta ____________________________. cu CNP _____________________. eliberată de _______________. ___________________. având CNP _________________. minor. prezenta declaraţie în trei exemplare. născut la ___________.05. Notarul public ________________ a redactat şi autentificat astăzi. din care două le-a eliberat părţii. . DECLARANT. seria ___________. in afara granitelor tarii. In jurul orei 11. data autentificării. în perioada _______________. să călătorească în ţara_____________. părinţilor care îşi dau acordul ca fiul lor minor să plece în altă ţară/stat neînsoţit de ei.27. identificat cu ____________. Nr 2. Magurii. seria___________. identificată cu _______. seria ___________. la sediul biroului. localizat pe str. cu CNP _____________________.  Certificatul de naştere al copilului. eliberată de _______________.

75 Lei cu TVA Taxa OCPI pentru intabulare este de 75. In cazul terenurilor. proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia. respectiv planul releveu).05. Documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament.00 s-a prezentat la biroul notarial doua persoane.11 Lei Model de vanzare – cumparare teren: . una din ele dorea sa achizitioneze de la cealalta un teren. certificat de urbanism.2011  Este inceput de saptamana si se anunta a avea un program foarte incarcat. astfel încât la înstrăinarea întregului bun aflat în coproprietate se impune să se solicite tuturor coproprietarilor certificate de atestare fiscală.30. Acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzarecumparare) Certificat fiscal pe numele proprietarului. Extrasul de carte funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Pentru contractul de intreţinere se impune asistenţa autorităţii tutelare pentru persoanele vârstnice. Au prezentat actele necesare. din care sa rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către stat. întocmită de un expert cadastral autorizat.75 Lei Impozitul catre stat este de 1010. pentru cota deţinută de fiecare dintre ei. si adica:    Acte de identitate părţi.     Pretul terenului a fost de 12 000 Euro Onorariu notarial pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare este de 1049. Valoare terenului se ridica la 12 000 Euro. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs.  In jurul orei 13. eliberat de Administraţia Financiară competentă. pana-n ora 12. organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar. In situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate.00 avem de legalizat documente alor mai multe personae.

. jud.. în lei. cu nr. denumiţi împreună în continuare Părţile. *. topografic [... compus din următoarele parcele: a) parcela situată în *.+. Art.+... Formalităţi de publicitate (1) Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate asupra terenului la momentul autentificării prezentului contract.. 1. Transmiterea dreptului de proprietate...+ în suprafaţă de *... în contul bancar al Vânzătorului nr.. jud. . Preţul de vânzare (1) Preţul total de vânzare al Terenului este *. Vânzătorul şi Cumpărătorul.+. identificat conform planului de situaţie ataşat ca Anexa 1...+.+ (în litere.. – denumit în continuare Cumpărătorul..+ nr.+. la cursul de schimb leu/Euro al Băncii Naţionale Române valabil la data facturării.+ . (2) Biroul notarului public va îndeplini toate formalităţile legale necesare pentru intabularea dreptului de proprietate al Cumpărătorului asupra terenului în Cartea Funciară de la Biroul de Carte Funciară competent. ataşate ca Anexa 2 (denumit în continuare Terenul).]. plus TVA.... *. taxele şi contribuţiile în legătură cu terenul cad în sarcina Cumpărătorului.+ din data de *. topografic *..+ şi nr. *. *. – denumit în continuare Vânzătorul – şi 2.... jud. în condiţiile legii *3+. *. [. *. cu nr...[.+... deschis la Banca [.+ ataşat ca Anexa 3..+ ha reprezentând *.. De la data vânzării..CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE TEREN Între [1]: 1..+.. *..+ în suprafaţă de *...+..].+) lei/Euro (denumit în continuare Preţul Vânzării). b) parcela situată în *. nr.. 3. *. *.+ mp şi reprezintă teren arabil/construibil.+ zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate al Cumpărătorului în Cartea Funciară...+ eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară *. 2. precum şi a extraselor de Carte Funciară pentru autentificare nr. în ziua întocmirii sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare consecutivă celei în care s-a autentificat prezentul înscris. nr. fiind amplasat în intravilanul localităţii *.].F..+ mp înscrisă în Cartea Funciară cu C.+ din data de *.+ şi c) etc. toate impozitele. Obiectul contractului [2] (1) Vânzătorul vinde Cumpărătorului terenul liber de construcţii... (2) Preţul de vânzare va fi achitat de către Cumpărător în termen de *...Biroul de Carte Funciară *. (2) Suprafaţa totală a Terenului este de *..] – Sucursala [.. *.].. (3) Cumpărătorul va vira Preţul Vânzării integral. [4]...F. Art... conform Certificatului de urbanism nr....+ mp înscrisă în Cartea Funciară cu C....... Art. *.

în cazul în care una din declaraţiile şi garanţiile menţionate la art. Art. preempţiune şi prim refuz. aşa cum reiese din Certificatul fiscal nr. . g) Vânzătorul îl garantează pe Cumpărător împotriva oricărei evicţiuni conform art. (2).. Clauza lovită de nulitate va fi înlocuită în mod neîntârziat cu una convenită de către Vânzător şi Cumpărător care să corespundă voinţei comune. c) are dreptul de a dispune liber de teren. arendat sau ocupat de orice construcţii temporare ori definitive. b) descrierea terenului. celelalte clauze rămân valabile. care ar fi urmat să se înscrie din oficiu în Cartea Funciară odată cu intabularea dreptului de proprietate al Cumpărătorului *5+. Terenul nu este scos din circuitul civil în temeiul unui act de expropriere sau în alt mod şi nici nu sunt întrunite condiţiile legale care să permită exproprierea imobilului sau a unor părţi ale acestuia în viitor. Art.(3) Vânzătorul renunţă prin semnarea acestui contract de vânzare-cumpărare şi fără îndeplinirea altor formalităţi la înscrierea în Cartea Funciară a unui privilegiu în favoarea Vânzătorului în vederea garantării preţului de vânzare neachitat prevăzut la art. precum şi cele cu privire la înscrierea în Cartea Funciară a Cumpărătorului ca nou proprietar vor fi suportate de către *. 4. drepturi cum cum sunt cele de ipotecă.] (Anexa 4) eliberat în acest scop de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale al Primăriei Mun. conţinută în art. 5. C. indiferent dacă au fost ascunse cu sau fără viclenie. d) Terenul nu este grevat cu niciun drept în favoarea vreunui terţ.+... nu l-a vândut niciunei alte persoane înainte de încheierea acestui contract de vânzare-cumpărare şi. cât şi subterane.. Declaraţii şi garanţii Vânzătorul declară pe propria răspundere şi garantează la data autentificării prezentului contract că: a) deţine dreptul de proprietate neîngrădit şi în mod exclusiv asupra terenului.. Art. nu va mai încheia niciun act juridic cu privire la teren.. după semnarea lui. autorităţi locale sau centrale cu privire la teren. în special obligaţii legate de taxe sau alte obligaţii ori datorii. 6. sau alte drepturi reale de folosinţă sau sarcini. precum şi înscrierile din Cartea Funciară sunt corecte şi complete. Cheltuieli [6] Toate cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului contract. e) nu există pretenţii de restituire sau reîmproprietărire din partea vreunor persoane. (2) În cazul în care Cumpărătorul declară rezoluţiunea contractului. (2) Modificările aduse prezentului contract necesită forma autentică.. Rezoluţiunea contractului *7+ (1) Cumpărătorul are dreptul să desfiinţeze prezentul contract de drept. 2 alin. fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă. 1337 şi urm. inexacte sau incomplete.. f) nu există niciun fel de obligaţii publice legale cu privire la teren. drepturi de preferinţă. 7. Terenul nu este închiriat. 1. şi pentru orice vicii ascunse. civ. [. *. terenul trebuie retransmis Vânzătorului sub condiţia rambursării Preţului Vânzării şi a celorlalte speze suportate de Cumpărător cu prezentul contract. Art. nefiind cunoscute motive care ar putea justifica asemenea pretenţii şi nu există niciun litigiu judiciar sau extrajudiciar cu privire la Teren sau la hotarele acestuia. atât supraterestre. 4 sau la alte puncte din prezentul contract se dovedesc a fi sau a deveni neadevărate. Dispoziţii finale *8+ (1) În cazul în care o prevedere din prezentul contract este sau va fi lovită de nulitate în totalitate sau parţial.+.]din data de [. servituţi.

conform voinţei lor liber exprimate. cu excepţia celui pentru arhiva Notarului public. Toate exemplarele. (4) Părţile declară expres că au citit prezentul contract înainte de a îl semna şi că el a fost încheiat în urma negocierii lui de către părţi. respectiv un exemplar Vânzătorului şi 3 (trei) exemplare Cumpărătorului. Cumpărător. vor fi depuse în vederea intabulării dreptului de proprietate în Cartea Funciară. După intabulare. Părţile confirmăacest lucru prin semnarea prezentului contract. toate exemplarele cu menţiunea înscrierii în Cartea Funciară vor fi returnate Părţilor. Vânzător.(3) Prezentul contract este semnat în 5 (cinci) exemplare. .

notarul public poate incheia acte notariale si in afara biroului notarial. pot angaja notari stagiari. Prin asociere. notarul public nu-si pierde dreptul la birou notarial individual. competenta teritoriala a birourilor notarilor publici se intinde pe tot cuprinsul acestuia. Notarul public sau notarii publici asociati.31. precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii notariale.  Activitatea notarilor publici se desfasoara In cadrul unui birou. In municipiul Brasov. In care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati. traducatori. daca exista un numar mai mare de persoane interesate sau solicitantul este impiedicat sa se prezinte. iar actele care tin de competenta notarilor se indeplinesc intotdeauna in cabinetul notarial si de multe ori chiar in fata notarului. titulari ai unui birou. 31 mai 2011  Cabinetele notarilor publici functioneaza in circumscriptiile judecatoriilor.2010 Marti. alt personal de specialitate.05. cu personalul auxiliar corespunzator.  In aceasta zi am fost delegat sa :  efectuez lucrarile de secretariat  fac copi si sa asist la legalizarea copiilor dup inscrisuri  am vazut cum se legalizeaza semnatura traducatorului  cum se redacteaza unele proiecte de Inscrisuri cu continut juridic . In limitele circumscriptiei sale teritoriale.

 dezavantajele testamentului in forma olografa Testamentul poate fi intocmit in forma olografa (adica scris. Un domn. care sa exprime ultimele sale dorinte fara echivoc. el va putea sa revoce oricand testamentul sau sa-l modifice fara stirea sau acordul mostenitorilor. orice persoana poate dispune. atata timp cand testatorul este in viata. intr-o anumita ordine stabilita de lege.si anume ca legislatia noastra prevede ca bunurile unei persoane vor fi mostenite de succesorii legali. domiciliu. in jurul varstei de 61 de ani. Poate fi contestat cu mai multa usurinta de catre ceilalti mostenitori. -  I s-a explicat actele necesare intocmirii unui testament. impreuna cu notarul le-am legalizat si le-am prezentat persoanelor in cauza  Am asistat la scrierea unui testament. acest lucru il poate face insa numai in anumite limite. Acestia se numesc mostenitori rezervatari si sunt urmatorii: . nepoti. persoanele desemnate prin testament sa mosteneasca nu au niciun drept asupra bunurilor acestuia. vroia sa-si lase bunurile in sarcina unor persone dragi lui. in acord cu vointa testatorului. astfel.50  Am facut copii.01. iar apoi au trecut la redactare actului. in sensul ca exista anumite categorii de mostenitori care nu pot fi inlaturate de la mostenire in totalitate. cui anume doreste sa lasa bunurile sale.  I s-au spus si costurile.06. Desi este o varianta la indemana oricui si nu presupune nici un cost. Testatorul poate sa nu aiba suficiente cunostinte juridice pentru a putea redacta un testament clar. Mai mult. stranepoti) .2011  Am ajuns la biroul notarial in jurul orei 8. datat si semnat de mana testatorului). in consecinta. Totodata.  I s-a explicat ce se intampla cu bunurile dupa deces. iar dupa.Parintii  De asemene i s-au explicat urmatoarele:  avantajele testmentului Testamentul este un act care isi produce efectele numai dupa moartea testatorului. exista mai multe incoveniente: Testamentul poate fi distrus sau ascuns astfel incat nimeni sa nu stie de existenta lui. si anume: un act de identitate (carte de identitate. din timpul vietii. cod numeric personal etc) actele ce fac dovada proprietatii bunurilor pentru a se putea deslusi mai bine situatia juridica a acestora si. pentru a se alege varianta cea mai buna a clauzelor testamentare. printr-un testament. data nasterii. se poate ajunge la necesitatea efectuarii unei expertize grafoscopice pentru a se constata ca testamentul a fost scris de mana testatorului si nu a fost falsificat. astfel. .Sotul supravietuitor . Vor fi necesare date despre legatari (mostenitori) pentru a putea fi indicati fara echivoc (numele complet. pasaport). s-a prezentat la sediul biroului notrial pentru a-si scrie testmentul.Descendentii (copii.

Si. contractul de comodat presupune folosinta gratuita a unui bun. De regula.actul de proprietate (sau actul ce stabileste locatorului drepturile de posesie si folosinta asupra bunului) . doar daca nu s-a prevazut expres in contract ca este interzisa subinchirierea fara acordul proprietarului. Am atasat mai jos o copie a unui contract de acest gen. Li s-au explicit conditiile. Li s-a spus ca banii incasati din cedarea folosintei bunurilor reprezinta un venit impozabil si trebuie declarati la organele fiscale. buletin.2011  In aceasta zi mi s-a explicat despre invitatia pentru cetatenii straini. chiriasul va putea sa subinchirieze o parte din apartament. si anume ca diferenta esentiala intre aceste contracte consta in faptul ca. invitatiile sunt solicitate pentru obtinerea vizei in cazul cetatenilor straini membri ai statelor care nu fac parte din Uniunea Europeana sau membri ai statelor cu care Romania nu are incheiate conventii bilaterale privind circulatia persoanelor.02. si anume: .actele de identitate ale partilor (locator si locatar/chirias) Li s-a explicat care este diferenta dintre contractual de comodat sic el de inchiriere. li s-au cerut actele necesare incheierii contractului. pasaport) al persoanei care face invitatia ٠ copie dupa actul de identitate (pasaport) al persoanei straine invitate Costuri: ٠ invitatia pentru o persoana – 25 lei  s-au prezentat la biroul notarial doua doamne care doreau inheierea unui contract de inchiriere a unui apartament. Acte necesare: ٠ actul de identitate in original (carte de identitate. de asemenea. Li s-au explicat costurile si au trecut la semnarea contractului.06. vor plati un impozit de 16 % din suma incasata din inchirieri. in timp ce contractul de inchiriere presupune folosinta unui bun in schimbul unei sume de bani (chirie). conform legislatiei in vigoare. .

domiciliat in ________________________. a intervenit prezentul contract de inchiriere in urmatoarele conditii : OBIECTUL Contractului de inchiriere Locatorul asigura chiriasului folosinta bunului ____________________ situat în ________________ Locatorul este titular al dreptului de proprietate asupra bunului închiriat în baza actului ______________ încheiat la data de ________________. in calitate deCHIRIAS (sau LOCATAR). caz în care obligatiile asumate în înscris exista în continuare fata de locator. Bunul închiriat nu este grevat de sarcini/este grevat de urmatoarele sarcini _______________________.CONTRACT DE INCHIRIERE Intre subsemnatii: ________________________ ________________________. si ________________________ domiciliat in ________________________ . conform anexei la contract. Bunul închiriat este dat în folosinta locatarului pentru (destinatia) ___________________. cetatean român. . posesor al BI/CI ___________. in calitate de LOCATOR. Locatorul preda chriasului bunul închiriat la data de___________________. Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul-verbal de primire care va fi încheiat de partile contractante la data predarii. Locatorul preda chiriasului bunul închiriat în stare de folosinta având caracteristicile prevazute în anexa la contract. Bunul închiriat este compus din _______________. Locatarul va putea sa subânchirieze bunul care face obiectul acestui contract.

încheindu-se în acest scop un act aditional OBLIGATII LOCATOR Contract de inchiriere Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat. declar ca primesc spre inchiriere de la ______________.1560 si urmatoarele din Codul Civil. În cazul în care chiriasul nu plateste la termenul scadent.______________. Imprumutul se face in conditiile prevazute de art. calculate la suma datorata. Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat si toate accesoriile acestuia în conditiile de calitate prevazute în anexa .). va suporta penalitati de întârziere de _________ % pe zi. semnat si stampilat de ambele parti contractante. Eu. Plata chiriei se va face prin ordin de plata prin conturile: -. bunul descris mai sus in scopul si in conditiile aratate. Chiria va fi platita de chirias lunar. cel mai târziu pâna în ultima zi a lunii pentru care se face plata. Locatorul cu ocazia predarii va încheia proces-verbal de primire-predare datat.R. PERIOADA Contract de inchiriere Prezentul contract se incheie pe o perioada de ______________ ani.contul locatorului numarul _________________ deschis la Banca __________. incepand cu data autentificarii.PRETUL SI MODALITATI DE PLATA Contract de inchiriere Pretul închirierii/chiria este de ________________ (echivalentul în lei al sumei de __________ USD / EURO la cursul B.contul chiriasului numarul__________________deschis la Banca___________. . precum si toate accesoriile acestuia prevazute în anexa la locul situat în _________________. Chiriasul va plati chiria începând cu data de __________________. Prezentul contract de închiriere va putea fi prelungit prin acordul ambelor parti contractante. -.N.

. Chiriasul va asigura paza bunului închiriat. atunci când înlocuirea acestora nu este determinata de culpa chiriasului. bunul închiriat si daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. ca pe toata durata închirierii. locatorul îl va garanta pe chirias contra pierderii totale sau partiale a bunului închiriat precum si contra oricarei tulburari de drept. respecziv la data de _________ a fiecarei luni. Locatorul va efectua pe cheltuiala sa si reparatiile determinante de vreun caz de forta majora. pe durata prezentului contract. Locatorul nu va putea sa închirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert. sa pastreze în bune conditii bunul închiriat. Locatorul nu va stânjeni pe chirias în exercitare dreptului de folosinta asupra bunului închiriat si nici nu va face acte prin care ar putea micsora folosinta acestuia. precum si accesoriile acestuia. Locatorul. Acest control se va exercita fara a stânjeni folosinta bunului de catre chirias. partile înteleg: ________________________. nu va executa modificari. Chiriasul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit în contract. Locatorul va putea sa controleze periodic. Pe toata durata închirierii chiriasul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului închiriat respectiv __________________. OBLIGATII LOCATAR / CHIRIAS Contract de inchiriere Chiriasul se obliga. Prin reparatii capitale si necesare. Locatorul va garanta pe chirias de viciile ascunse ale bunului închiriat care nu au putut fi cunoscute de chirias în momentul încheierii contractului si care fac imposibila folosinta partiala sau totala a bunului închiriat. Pe toata durata contractului. Locatarul va înlocui partial sau total accesoriile bunului închiriat. Chiriasul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinatiei sale prevazute in contract. pe cheltuiala sa. schombari ale structurii bunului închiriat de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre chirias sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului închiriat. sa nu le degradeze sau deterioreze.Pe toata durata închirierii locatorul se obliga sa efectueze reparatiile capitale si necesare pe cheltuialasa pentru a asigura functionalitatea bunului închiriat conform destinatiei. Locatorul va plati pe întreaga durata a contractului de închiriere impozitele si taxele privind bunul închiriat.

în aceeasi stare în care le-a primit conform anexei . partea în culpa datoreaza celeilalte parti daune. Contractul se va desfiinta si chiriasul va plati daunele corespunzatoare daca prejudiciul pe care l-a produs locatorului este atât de grav încât continuarea contractului nu se mai justifica. iar daca partile nu cad de acord. Procesat la ________________________ în ________________________ exemplare. Chiriasului îi va permite locatorului sa controleze modul cum este folosit bunul închiriat si starea acestuia la termenul stabilit în contract. din care ________________________ s-au eliberat partilor. fie sa desfiinteze contractul. chiriasul va putea fie sa plateasca locatorului chiria diminuata proportional cu prejudiciul care i s-a produs. Daca chiriasul nu îsi îndeplineste obligatiile pe care si le-a asumat în contract. va plati locatorului daune corespunzatoare prejudiciului produs. Locatar ________________________ . LITIGII Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila. vor fi solutionate de instantele de judecata competente. Chiriasul îl va înstiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care îi tulbura folosinta. partile înteleg: _______________________ Chiriasul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii capitale ale bunului închiriat numai daca sunt determinate de culpa sa. Pentru neândeplinirea de catre locator a obligatiilor care îi revin în baza prezentului contract. situatie în care locatorul îi va plati daune în masura în care i-a prosud un prejudiciu. Chiriasul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului închiriat care s-ar datora cuplei sale. la expirarea acestui contract.Chiriasu va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de întretinere si reparatii normale ale bunului închiriat pentru a-l mentine în starea în care l-a primit la momentul încheierii contractului. Prin reparatii normale. Locator ________________________ . Chiriasul. RASPUNDERI Contract de inchiriere Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute în acest contract. Chiriasul nu va face modificari bunului închiriat decât cu acordul scris al locatorului. va restitui locatorului bunul închiriat împreuna cu toate accesoriile acestuia.

in cazul indeplinirii in afara sediului biroului notarial.03. j) semnatura notarului public. cu exceptia incheierilor prin care se da data certa inscrisurilor sau se legalizeaza copii de pe inscrisuri. c) data indeplinirii actului notarial. se constata prin incheiere. ale actului notarial intocmit in raport cu natura acelui act. g) aratarea indeplinirii conditiilor de fond si de forma.06. e) locul unde s-a indeplinit actul notarial. domiciliul sau sediul acestora si mentiunea faptului prezentarii lor in persoana. f) numele sau denumirea partilor.a onorariului si cuantumul acestora. care va cuprinde: a) sediul biroului notarial. precizandu-se imprejurarea care justifica intocmirea inscrisului in acel loc. i) mentiunea perceperii taxelor de timbru.2011 INDEPLINIREA ACTELOR NOTARIALE. b) denumirea incheierii si numarul acesteia. h) constatarea indeplinirii actului notarial si a citirii acestuia de catre parti. in afara de redactarea inscrisurilor si de consultatiile juridice notariale. d) numele si prenumele notarului. . k) sigiliul biroului notarial public. reprezentate ori asistate. precum si modul in care li s-a constatat identitatea.

in calitate de specialisti desemnati de parti. .  Am aflat in aceasta zi faptul ca notarii publici si personalul birourilor notariale au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor.06.2011  Am raspuns la telepfone. chiar si dupa incetarea functiei. potrivit legii. am arhivat anumite documente. Actiunea disciplinara se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Notarul public chemat ca martor in fata unei instante judecatoresti sau a unui organ de urmarire penala poate fi scutit de pastrarea secretului profesional numai de cei interesati in apararea secretului.  De asemenea. Persoana care a suferit prejudiciul se poate adresa instantelor de judecata. Notarul public raspunde disciplinar pentru urmatoarele abateri:      intarziere sau neglijemta in efectuarea lucrarilor lipsa nejustificata de la birou nerespectarea secretului profesional comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale.06. cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de acesta obligatie. prin incalcarea obligatiilor sale profesionale. altele decat cele refritoare la continutul actelor pe care le indeplinesc si participa. la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial. am inregistrat corespondenta  Am completat si am inregistrat o declaratie de primire in spatiu  Am participat la legalizarea unor copii de pe mi multe inscrisuri  Am participat la efectuarea si leglizarea unor traduceri Notarii publici dau consultatii juridice in materie notariala. notarul public poate sa raspunda civil atunci cand. a cauzat un prejudiciu.

4.2011  Conform Actului aditional la Protocol. dupa folosirea tuturor filelor acestora. un exemplar se arhiveaza in cadrul biroului notarial. La predarea fiecarui chitantier in procesul-verbal de predare-primire se va preciza cuantumul total al sumelor inscrise in filele acestora. un exemplar se ataseaza la documentatia transmisa oficiului teritorial.06. dintre care unul se foloseste pentru inregistrare in contabilitatea oficiului teritorial. iar celalalt se arhiveaza de oficiul teritorial.07.  Chitantele puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 4 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului. iar doua exemplare raman atasate la cotorul facturierului. chitantierele si facturierele personalizate cu antetul oficiului teritorial se obtin de la oficiul teritorial din raza caruia isi are sediul biroul notarial/asociatia constituita din 2 sau mai multi notari publici. dar nu mai tarziu de 30 de zile de la completarea lor integrala. iar un exemplar ramane atasat la cotorul chitantierului. pe baza unui proces-verbal de predare-primire care consemneaza felul documentului.  In jurul orei 12. nou-introdusa prin Protocol. seria si numarul de inceput si de sfarsit ale acestuia. Predarea chitantierelor si a facturierelor se efectueaza lunar.00 s-a prezentat la sediul biroului notarial doi soti pentru a semna un contract de arenda. la actul notarial intocmit. Aceste documente se predau catre oficiul teritorial in baza unui proces-verbal de predare-primire al carui model este cuprins in anexa nr. Mai jos am atasat un exemplar: .  Facturile puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 3 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului.

care sa contravina legii arandarii . nr.. nr.S. Str. Art. / ………… . pune la dispozitie dispozitia arendasului S. ……………………………………. % Calitatea II = ……. _________ . suprafata care se incadreaza in categoriile de calitate astfel :    Calitatea I = ……. …………………………………………. in calitate de proprietar ( a ) a unei suprafete de teren arabil de _____ ha . / ……. . sa asigure pe arendas ca nu are nici un fel de obligatii fata de alte persoane fizice sau juridice .___________ . ___ . .na ) _____________________. ____ . nr. tel. in calitate de arendas . …………. . __________ .. la data de ________________ .. Str. . % Art. ……………………………… . legea arendarii . situat pe teritoriul comunei Romanu . 3 OBLIGATIILE ARENDATORULUI a. / C. Contract de ARENDA Incheiat in temeiul art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI Arendatorul ( proprietarul de pamant ) . Ap. si D. J / …. sa predea din timp terenul arendat . 16 / 1994 . CNP______________ . înregistrata la Registrul Comertului sub nr. 18 / 1991 . seria _____ . ________________ .C.ul ( D. in legatura cu pamantul arandat . 3 din Legea nr. cod fiscal RO …………………… . ……………………….C. nr. eliberat de Politia ____________ . a intervenit prezentul contract : Art. b. ___ . posesor al B.C.I. in conformitate cu Legea nr. suprafata de _______ ha teren arabil . reprezentata legal de ……………………………… . % Calitatea III = ……. ………………………… .I. cu sediul în loc. Bl. cu domiciliul in loc. Judetul Braila . 1 PARTILE CONTRACTANTE S.

6 PLATA ARENDARII Plata arendarii se face in grau . sa garanteze pentru evictiune . pentru un hectar de teren arabil arendat . sau in bani . d. Art. de la data incheierii si semnarii contractului . 4 din contract . kg. arendatorul raspunde civil de daunele produse arendasului pentru nerespectarea prevederilor art. tehnologiile adecvate pentru c. nivelari de teren si scarificari . 3 din contract . la STAS . magazii si depozite .c. pentru imbunatatirea fertilitatii si calitatii terenului ( ingrasaminte chimice . etc. 5 DURATA ARENDARII Arendarea se face pe o perioada de 3 ( trei ) ani . in vederea prevenirii si combaterii poluarii . 7 RASPUNDEREA PARTILOR a. sa intreprinda masuri pentru cresterea fertilitatii solului si sa aplice tratamentele fitosanitare necesare . ………………………. ) ce vor fi dovedite prin documente justificat . sa nu sustraga sau sa degradeze mijloacele fixe . in cantitate de ……. arendasul raspunde civil de daunele produse arendatorului pentru nerespectarea prevederilor art. iar in cazul producerii evictiunii totale sau partiale si / sau in cazul in care reziliaza unilateral contractul . produsele din camp . in functie de posibilitati . sistem de irigatii . b. contractul de arendare poate sa inceteze si inainte de a ajunge la termen . Art. la preturile care se practica in momentul distribuirii drepturilor de arendare ..sa il cultive integral si sa nu ii schimbe destinatia de teren agricol . cel putin la acelasi nivel de fertilitate avuta initial . sa dea o cota de 50 % din cheltuielile facute de S. sa respecte regulile si ordinea din interiorul societatii . 4 OBLIGATIILE ARENDASULUI a. sa primeasca terenul de la proprietar . Prin acordul partilor . terenul agricol arendat . sa restituie proprietarului la incetarea contractului . . d. Art . b.C. ierbicide . sa se abtina de la orice acte si fapte de natura sa tulbure desfasurarea normala a lucrarilor agricole pe perioada prevazuta in contract . e. Art. sa execute toate lucrarile agricole in conditii de calitate si sa aplice realizarea recoltelor la nivelul potentialului de productie al terenului .

C……………………. poate fi discutata intre parti orice problema care intereseaza derularea corespunzatoare a contractului de arenda . 8 ALTE PREVEDERI a. anual . orice litigiu aparut între parti se va rezolva pe cale amiabila . drepturile cuvenite proprietarilor de pamant vor fi diminuate corespunzator . iar in caz de calamitate totala nu vor fi acordate .. _______________________ ADMINISTRATORI . d. c.Art. b. e. fiecare cu valoare de original . prezentul contract intra sub incidenta codului civil si se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare . ARENDAS ARENDATOR S.. se va anunta prin presa locala data acordarii drepturilor cu 5 – 7 zile inainte . in situatiile de forta majora asa cum este reglementata de lege si dovedita cu acte de la organele competente . Prezentul contract s-a incheiat în 3 ( trei ) exemplare. câte unul pentru fiecare parte si unul la Primarie . odata cu primirea drepturilor de arendare . în caz contrar prin instantele judecatoresti din ………….. pe tot timpul derularii lui .

aspect la care m-am referit deja . evident. Nu in ultimul rand. notarul public este obligat sa respecte ordinea de drept. in cadrul biroului notarial este obligatorie tinerea unei evidente despecialitatea si uneia contabile. am asistat la o sedinta cu colegii din cadrul biroului  Pe langa obligatiile legate de probleme ce privesc relatia notarului public cu organismele din care face parte acesta are si unele obligatii ce au drept scop desfasurarea in optime conditii a activitati sale. dupa cum deja am prezentat. precum si consemnarea unei arhive. potrivit art. 36 si 37 din lege se desprind : pastrarea secretului profesional. in jurul orei 8.08.06. Este vorba. .2011  M-am prezentat la sediul biroului notarial de pe str. Pentru buna desfasurare a activitatii sale. Un element important al acestei conditii este reprezentat de exercitarea in conditii de concurenta loiala a profesiei de notar asa cum este prevazuta aceasta in Codul deontologic.50  Am semnat condica de prezenta  Am arhivat unele dosare cu acte  Am raspuns la telefoane si am dat informatii clientilor interesati de serviciile domnului notar public  De asemenea. de zile lucratoare. vointa partilor si normele procedurale si materiale reglementate in vederea indeplinirii scopului institutiei pe care o reprezinta. Astfel. notarul public este obligat sa nu absenteze mai mult de cinci zile consecutiv fara a asigura functionarea biroului sau in conditiile legii. Magurii Nr 2. Notarul Public este obligat sa respecte indatoririle prevazute in codul deontologic al profesiei si sa aiba o conduita demna de functia pe care o exercita si de statutul sau social.

semnand in numele meu si pentru mine oriunde va fi necesar. exemplu un pic mai jos. domiciliat in __________________.2011  Am avut de redactat niste scrisori pentru a le trimite unor persoane ce au folosit serviciile noastre  Am dat informatii necesare persoanelor interesate despre serviciile oferite de domnul notar  Am facut copii si am prticipat la legalizarea unor acte ale unor elevi ce tocmai terminasera cilclul gimnazial  Am participt la realizarea unei procuri. __________________/__________________. imputernicitul meu se va prezenta la __________________. pentru ca in numele meu si pentru mine sa ma reprezinte cu depline puteri in fata __________________in vederea __________________. MANDANT__________________ . PROCURA SPECIALA GENERALA Subsemnatul __________________ . eliberat de __________________ . __________________. __________________.06. in limitele prezentului mandat. in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor de __________________. d-nul X o imputernicea pe d-na X. domiciliat in __________________ . identificat cu __________________ seria __________________ nr.9. împuternicesc prin prezenta pe __________________. Redactat si procesat de __________________in __________________ exemplare din care __________________ s-au eliberat partii. MANDAT Procura speciala In baza prezentului mandat. semnatura sa fiidu-mi opozabila. va putea face cereri si va putea da declaratii.

2011  Ultima mea zi in cadrul acestui birou notarial. Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele. am invatat de ce trebuie sa apelez la un notar: Ca specialist acordă consultanţă părţilor. de naţionalitate. iar cate-o copie a fost data celor doua persoane intre care s-a incheiat contractul. înscrierea dreptului de proprietate şi/sau a celorlalte drepturi reale dobândite de părţi. de origine etnică. de limbă. scutindu-le astfel de consecinţele încheierii unui act cu încălcarea prevederilor legale şi care nu-şi poate produce efectele dorite de părţi.  De asemenea. etc) garantând astfel siguranţa tranzactiilor. Actul autentificat de notar public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. În lipsa actului original. de sex. pe care le sfătuieşte să aleagă calea optimă pentru realizarea intereselor lor în litera şi spiritul legii. de religie. de apartenenţă politică. de opinie. si ca de obicei mi-m reluat activitatiile ce mi-au fost intrebuintate in ultimele zile. fără deosebire de rasă.  In aceste zile am invatat cine este notarul public si ce reprezinta activitate notariala.  Ia dat un numar de inregistrare contractului dupa care a fost bagat la dosar.10. este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege. si anume: Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase. pastrandu-se o copie si in cadrul biroului notarial. Deoarece notarul efectuează pentru părţi serviciile de publicitate imobiliară (obţinere de extrase de carte funciară de autentificare.06. nr 9.  Am fost mrtor la semnarea unui contrct de inchiriere unui imobil de pe strada Noua. titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public. purtând sigiliul şi semnătura acestuia. Notarul are obligativitatea să verifice legalitatea şi corectitudinea actului încheiat prin voinţa părţilor. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie în conformitate cu prevederile codului de procedură civilă asigură satisfacerea rapidă a creanţei creditorului scutindu-l de un posibil proces lung şi costisitor. . în conformitate cu legea. de avere sau de origine socială. precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor. Actul îndeplinit de notarul public.

     Notarul public are atributii generale. este mai extinsa si se apropie de cea a notarului public. datorita realitatiilor social-economice ce ar face mai dificila acceptarea unor acte daca ar fi intocmite de catre organele cu atributii notariale din tara respectiva. cu exceptia celor sub semnatura privata. voi reveni. Intrucat la aceasta institutie. legalizarea copiilor de pe inscrisuri. in doctrina18 ridicandu-se la nivel de principiu monopolul notarului asupra actelor cu caracter notarial. 14) : “activitatea notarului public se desfasoara in cadrul unui birou. Persoana care a suferit prejudiciul se poate adresa instantelor de judecata. 36 / 1995 (art. in care pot functiona unul sau mai multi notari asociati. care este elementul central al lucrarii de fata.Notarul public poate sa raspunda civil atunci cand. nu insist asupra ei. asa cum este prevazut in Legea nr. Notarul public raspunde disciplinar pentru urmatoarele abateri: intarziere sau neglijemta in efectuarea lucrarilor lipsa nejustificata de la birou nerespectarea secretului profesional comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale.  secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri notariale vor indeplini la cererea partilor urmatoarele acte notariale : legalizarea de semnatura de pe inscrisurile prezentate de parti . a cauzat un prejudiciu.  in baza legii romane precum si a conventiilor internationale la careRomania este parte activitatea notariala poate fi desfasurata si de misiunile diplomatice si oficiile consulare romanesti din strainatate.  actele mai sus mentionate pot fi indeplinite si de unele institutii sau agenti economici in masura in care depunerea lor este necesara la acestea. prin incalcarea obligatiilor sale profesionale. Actiunea disciplinara se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Competenta acestora.  Nucleul de baza al activitatii notariale il constituie Biroul Notarial. cu personal auxiliar corespunzator”. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful