UNIVERSITATEA “GEORGE BARITIU” FACULTATEA DE DREPT– BRASOV

STUDENT: INDRUMATOR: COJOCARU SAROLTA NOTAR

Brasov 2011

I. FISA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

II.DESCRIEREA DE ANSAMBLU A ACTIVITATII Total ore de practică: 70 Perioada de desfăşurare: 23.05.2011 – 12.06.2011 Program de lucru: zilnic de la ora 9,00 până la ora 14,00 Total ore/zi: 5

SERVICII
SERVICII SI COMPETENTA NOTARIALA
Biroul Notarului Public Socaciu George are competenţă teritorială şi materială generală în ceea ce priveşte întocmirea şi efectuarea următoarelor proceduri notariale: redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat, redactarea şi autentificarea diferitelor categorii de contracte: vânzări, donaţii, împrumuturi, schimburi, întreţinere, uzufruct, rentă viageră, habitaţie, superficie, ipoteci, testamente, declaraţii, procuri, certificări de fapte, în cazurile prevăzute de lege; darea de dată certă a înscrisurilor prezentate de părţi; legalizări de copii, legalizarea semnăturii de pe înscrisuri, a semnăturii traducătorului; eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; orice alte operaţiuni notariale prevăzute de lege. Consultatii juridice gratuite în materie notarială : Consultaţii in vederea perfectarii şi întocmirii procedurilor notariale; Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: declaratii, procuri, invitatii, conventii; Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, impuse de legalitatea actului notarial; Certificari de fapte; Eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii; Succesiuni-emiterea certificatului de mostenitor legal, testamentar, executor testamentar, certificat de calitate; a suplimentelor de certificat de moştenitor Testamente; Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, dezmembrari, alipiri, partaj, ipoteci, imprumut, antecontracte de vanzare-cumparare, contracte de intretinere, de rentă viageră, de uzufruct, de habitatie viagera, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate de lege Darea de data certa documentelor prezentate si incheiate de parti; Primirea in depozitul notariatului a documentelor, valorilor si inscrisurilor. Actele notariale solicitate biroului nostru, pot fi indeplinite si in afara sediului notariatului, prin deplasarea notarului public si a secretarului, daca persoana sau

  

              

 

de arenda.turcă. arabă.turcă. spaniolă. etc. arabă. in vederea perfectarii actelor şi procedurilor notariale. polonă. italiana. de comodat. Consultatii juridice in domeniul comercial. bulgară. specimene de semnatura. SERVICII DE CADASTRU Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati.. impuse de legalitatea actului notarial. colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei.         SERVICII DE TRADUCERI Biroul notarial ofera si servicii de traduceri. a judecătoriei Brasov . chineză.A. cehă. etc. dezmembrari. Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare. modificari si adaptari. numai daca defunctul a avut ultimul domiciliu pe raza judetului Brasov. si orice alte contracte reglementate de lege si Darea de data certa a documentelor prezentate si incheiate de parti.). rusă. pentru intocmirea documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent.G. procurilor. ipoteci. antecontracte de vanzare-cumparare. acte aditionale ale societatilor comerciale. impumut.persoanele in cauza nu se pot deplasa la biroul nostru. Legalizari de copii. bulgară. Biroul Notarial sesizat cu o cerere de deschidere a procedurii notariale succesorale va putea dezbate si solutiona respectiva succesiune. colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei. sigilii. adaugiri. ebraică. alipiri. din si in limba engleza. donatii. Rectificari. conventiilor. schimburi. Acte constitutive. administratorilor. chineză. pe baza unei cereri si cu o programare prealabila. tehnoredactarea si autentificarea declaratiilor din partea asociatilor. Hotarari A. SERVICII DE TRADUCERI Biroul notarial ofera servicii de traduceri. din motive obiective ( sanatate. Certificari ale proceselor verbale incheiate de societatile comerciale.Celelalte exceptii de la competenta generala a notarului public. Redactarea. partaj. spaniolă. SERVICII DE CADASTRU Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati în vederea intocmirii documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent. franceza. de inchiriere. semnaturi. ebraică. franceza. de mandat. cehă.. . rusă. italiana. sunt prevazute de Legea 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale. polonă. din si in limba engleza.

caz in care competenta teritoriala se limiteaza la circumscriptia judecatoriei Brasov. fiind autorizati de Consiliul de Mediere. cu exceptia succesiunilor. Biroul notarial Cojocaru Sarlota are competenta materiala generala.SCURTA INTRODUCERE Biroul notarial a fost infiintat in anul 1995 de catre notarii publici Bojan Elena Luminita si Cojocaru Sarlota. precum si teritoriala. . Notarii publici din cadrul biroului notarial au si competenta in activitatea de mediere. Biroul notarial are un numar de 9 angajati. precum si traducator autorizat de Ministerul de Justitie pentru limba engleza si limba franceza.

care astfel nu mai coincide cu cel de pe actul de proprietate).55 m-am prezentat la sediu Biroului Notarial de pe strada Magurii Nr 2 din localitatea Codlea. dovada achitării serviciilor de utilitate publică (adeverinţă de la DSC).2011. judetul Brasov. ora 8. cerere pentru dezbaterea succesiunii (se completează la biroul notarial). Succesiuni . telefon. renunţare sau neacceptare în baza art. 700 din Codul civil. certificat de nomenclatură stradală (numai în situaţia în care adresa actuală diferă de cea din actul de proprietate).la prima dezbatere o o o o o o o o o o certificatul de deces al defunctului. servicii internet eventual.). depoziţii de martori (cel puţin 2).). după caz (se obţine de către biroul notarial în prealabil). certificat de atestare fiscală. actele de identitate ale succesibililor (viitorilor moştenitori).05. documentaţia cadastrală (în cazul în care nu există carte funciară) sau dovada intabulării (încheierea de intabulare sau un extras de carte funciară). gaze naturale. martorii trebuie să aibă asupra lor actele de identitate. şi să fi cunoscut defunctul şi situaţia acestuia.05. actele de identitate ale părţilor (vânzători şi cumpărători. testament(e). adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu privire la eventualele datorii existente. certificat de sarcini sau extras de carte funciară . dovada achitării facturilor la serviciile de utilităţi (curent.  In prima zi mi s-a explicat in mare activitatile ce se desfasoara in cadrul biroului notarial  Mi-a prezentat lista cu documentele necesare pentru indeplinirea celor mai des intalnite operatiuni notariale. dacă există. actele de proprietate. cablu TV. astfel încât în anumite situaţii particulare.bunuri imobile o o o o o o o o o actele de proprietate . poate fi nevoie de acte în plus (de exemplu dacă o persoană şi-a schimbat numele.2011  In data de 12. certificatele de căsătorie pentru soţul supravieţuitor şi pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie (de obicei pentru femei). declaraţii de acceptare. donatori şi donatari etc. etc. sau procuri (acolo unde este cazul). si pentru incheierea celor mai commune acte Mi-a subliniat că această listă nu este făcută în mod exhaustiv. certificat de atestare fiscală. . certificatele de naştere ale succesibililor (cu excepţia soţului supravieţuitor). care să ateste că nu există datorii la impozite şi taxe.23. Mai jos o sa va enumar cateva dintre actele ce sunt folositoare anumitor tranzactii: Acte translative de proprietate .

numai dacă există carte funciară şi dacă părţile doresc intabularea). dovada privind rezervarea denumirii. contract de închiriere sau de comodat) . Contracte de închiriere sau de comodat o actele de identitate ale locatorilor/comodanţilor şi ale locatarilor/comodatarilor. extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil. se va da o declaraţie autentică) . » cazierul fiscal (în lipsa sa. schiţele cadastrale pentru alipire o » dovada sediului (act de proprietate.dezbateri ulterioare (suplimentări) o actele de identitate ale moştenitorilor care au acceptat succesiunea (aşa cum rezultă din certificatul sau certificatele de moştenitor anterioare). actele de identitate ale promitenţilor (vânzători sau cumpărători).obligatoriu. » cazierul judiciar (în lipsa sa. . la partaj doar dacă e cazul o o o Societăţi comerciale – constituiri o o o o actul constitutiv redactat (poate fi redactat şi la biroul notarial). în situaţia în care una dintre părţi este o persoană juridică. actele de identitate ale proprietarilor. pentru bunuri imobile: documentaţia cadastrală (dacă există) şi/sau încheierea de intabulare (dacă există carte funciară). sunt necesare actele firmei o o o o Promisiuni bilaterale sau unilaterale o o actele de proprietate.Succesiuni . numai dacă există carte funciară şi dacă promitenţii-cumpărători doresc verificarea sarcinilor). actele de identitate ale asociaţilor . se va da o declaraţie autentică). documentaţia cadastrală: la dezmembrare . cerere pentru suplimentarea succesiunii (se completează la biroul notarial). actele de proprietate pentru bunurile care urmează să facă obiectul contractului.în plus. actele de identitate ale copartajanţilor. actele de proprietate pentru bunurile pentru care se suplimentează succesiunea. extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil. Acte de alipire o o o actele de proprietate. Acte de partaj şi de dezmembrare o o o actele de proprietate. ordinul de plată privind depunerea (constituirea) capitalului social . extras de carte funciară (se obţine de către biroul notarial în prealabil şi este obligatoriu) .

extrase CF etc. o o o o . de atestare fiscală. Societăţi comerciale – modificări o o actul adiţional redactat (poate fi redactat şi la biroul notarial). actele doveditoare ale capacităţii de a contracta obligaţia (sau acte adiacente). documente adiacente. acte de verificare (certificate de sarcini. actele de identitate ale asociaţilor sau ale reprezentantului/reprezentanţilor societăţii. actele doveditoare ale dreptului care se contractează.) alte acte adiacente. în funcţie de operaţiunea efectuată. hotărârea asociaţilor/acţionarilor prin care aceştia au dispus modificarea respectivă în societate.Acte pentru operaţiuni notariale mai puţin întâlnite o o o actele de identitate ale părţilor.

k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit . pe langa registrele specifice profesiei. se va verifica daca:        sunt prezenţi ambii soti. precum si a sigiliilor . la solicitarea partilor . f) darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti g) primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti . dupa ce i-a dat un numar de inregistrare cererii.2011  Am vazut cum arata si :     registrul de casa registrul de incasari si plati registrul de inventar registrul de control Si asta datorita faptului ca birourile notarilor publici sunt organizare dupa principiul liberei initiative acestea se constituie ca agenti economici.  Am asistat la depunerea unei cereri de divort. i) legalizarea copiilor dupa inscrisuri . drept pentru care notarii publici sunt obligati sa tina.24. . e) legalizarea semnaturii de pe inscrisuri.  Notarul Public indeplineste urmatoarele acte notariale : a) redactarea inscrisurilor cu continut juridic. a specimenului de semnatura. l) orice alte operatiuni prevazute de lege. doresc in continuare desfacerea casatoriei. biletelor la ordin si a cecurilor. cererea a fost depusa de 2 soti. d) certificarea unor fapte in cazurile prevazute de lege . isi mentin celelalte declaraţii date cu ocazia depunerii cererii. b) autentificarea inscrisurilor redactate de Notarul Public. celor 2 li s-a dat un termen de 30 de zile pentru eventual ei retragere. personal. j) efectuarea si legalizarea traducerilor. c) procedura succesorala notariala .05. până la termenul fixat nu au niciun copil minor nascut sau adoptat. de parti personal sau de avocat . La termenul fixat. sunt de acord cu numele pe care îl veti purta după finalizarea procedurii. isi exprima consimţământul liber şi neviciat. h) actele de protest ale cambiilor. si anumite registre contabile. niciunul dintre ei nu este pus sub interdicţie.

de interpret. se va proceda la intocmirea incheierii de admitere a cererii. de notarul public si. In situatia in care in urma verificarii se constata ca au intervenit elemente noi care duc la neindeplinirea cumulativa a conditiilor de mai sus. obtinerea numarului de certificat si redactarea/eliberarea lui au loc in aceeasi zi. . incheiere prin care se constata desfacerea casatoriei si elibereaza certificatului de divort.Daca in urma verficarii se va constata ca indeplinesc cumulativ toate conditiile de mai sus. respectiv la termenul acordat pentru desfacerea casatoriei. Certificatul de divort nu v-a contine nici o mentiune cu privire la culpa vreunui sot. dupa caz. se va proceda la intocmirea incheierii de respingere a cererii. De asemenea incheierea de admitere a cererii va fi semnata de ambii soti. Am atasat mai jos o copie a unei cereri de divort la notar. Redactarea si semnarea incheierii finale de catre toate partile.

de comun acord. după divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează**: -fostul soţ ______________________________________._____ din ________________ Dată în faţă mea azi__________________ Notar public Socaciu George Termen________________________________ CERERE DE DIVORŢ Subsemnatul________________________fiul lui_____________şi al__________născut la data de____________în localitatea__________________. cu domiciliul în ________________________________________________________________. 2 Brasov Nr._____. titulară a actului de identitate/paşaport seria ______. niciunul dintre noi nu este pus sub interdicţie. nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei. a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ.____. nr. conform certificatului de căsătorie seria ______. _____/_________. această dovadă se va face prin declaraţie autentică care se anexează la cerere. judeţul ______________________. str. ____ bl. CNP ____________________________. . eliberat în baza actului nr. vă rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de divorţ. căsătoriţi la data de _____________. sector/judeţ__________. judeţul________. declarăm că: a) b) c) d) e) f) ne exprimăm consimţământul liber cu privire la desfacerea căsătoriei. 40 din Codul Familiei: "La desfacerea căsătoriei prin divorţ.ROMÂNIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC SOCACIU GEORGE Str. titular al actului de identitate/paşaportului seria_______nr.292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii. Magurii Nr. să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei". Luând cunoştinţă de prevederile art. ap. cu ultima locuinţă comună în _______________________. locuinţa comună este cea declarată mai sus*. la Primăria localităţii___________________. născută în data de _______________. judeţul__________________. ____________________. în localitatea_______________. nu avem copii minori din căsătorie sau adoptaţi. soţii se pot învoi ca soţul care. **Potrivit dispoziţiilor art. ___ et. 27. potrivit art. Notă: *Dacă dovada ultimei locuinţe comune nu rezultă din actele de identitate prezentate. -fosta soţie______________________________________. ________________________ nr._____________________CNP_________________________cu domiciliul în________________________________________________________________şi subsemnata ________________________________fiica lui ____________________ şi a _____________.

Legalizarile au fost facute pe loc. • Contract de donatie. • Contract de imprumut.25. . • Antecontracte. deciziile si hotărârile judecătoreşti.05. apartamentare. e) Orice alte acte pentru care legea atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberarii unei copii certificate. • Acte de partaj. abitatie. b) Extrasele. • Contract de garantie imobiliara (ipoteca) si mobiliara (gaj). • Acte de dezmembrare. • Contract de subrogatie. incomplete sau modificate în orice fel de la forma lor originală. putem obţine o copie legalizată de pe diploma de bacalaureat. Aceste sunt: • Contract de vanzare . • Contract de arenda. superficie).2011  In aceasta zi am asistat la egalizare unor documente. Se poate legalize copia unui inscris numai dupa confruntarea acestuia cu originalul.cumparare. Exista insa si documente ale caror copii nu pot fi legalizate de catre notar: a) legalizare hotărâri judecătoreşti. uz. c) Certificatele constatatoare eliberate de ONRC. La notar se poate legaliza copia oricarui act pentru care legea nu atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberării de copii certificate. servitute. d) Actele ilizibile. • Contract de schimb. alipire. • Cesiune de creanta. • Contract de comodat (imprumut gratuit de folosinta). • Acte de constituire a dezmembramintelor dreptului de proprietate (uzufruct. încheierile de carte funciară. Numai grefa instanţei competente legalizează sentinţele.  Mi s-a explicat despre tipurile de acte notariale. de licenţă. • Contract de inchiriere. de pe certificatul de naştere sau chiar de pe buletin. Prin urmare.

traducatori autorizati si auditori energetici. • Cesiuni de capital social. evaluatori imobiliari. • Certificatul de Mostenitor. • Certificarea unor fapte. hotarari ale adunarii generale ale actionarilor. • Autentificari acte. . Judetul Prahova). precum si a sigiliilor. • Procedura de divort. • Procuri. • Acte de protest al cambiilor. • Acte de protest ale cambiilor. • Reconstituire acte originale. al biletelor la ordin si al cecurilor. • Legalizarea copiilor de pe inscrisuri. • Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor. • Acte constitutive si modificatoare ale societatilor comerciale.• Contracte de novatie. • Procedura succesorala notariala (pentru defunctii care au avut ultimul domiciliu in circumscriptia Judecatoriei Campina. a specimenelor de semnatura. • Declaratii. cecurilor si al altor titluri la ordin. • Dare de data certa inscrisurilor. • Legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri. procese verbale. • Certificatul de Divort. Biroul Notarial colaboreaza cu ingineri cadastristi. • Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale. • Testamente.  Procedurile notariale: • Redactarea inscrisurilor cu continut juridic. • Efectuarea si legalizarea traducerilor. asociatiilor si fundatiilor.

solicitarea extraselor de cont lunare etc. să depună şi să ia în primire cereri..+ ani/luni de la data *. să îndeplinească următoarele acte: a) să reprezinte Mandantul în faţa oricăror persoane fizice şi juridice.. ..26..+ şi rămâne în vigoare până la revocarea ei scrisă. declaraţii. pe termen nelimitat/pe termen limitat. reclamaţii sau contestaţii.] / în calitate de Mandatar / pentru ca. autorităţi publice centrale sau locale. [. să semneze. transferul unor sume de bani prin ordin de plata. înştiinţări. de la data de [.+/pentru o durată de *. precum şi orice alte documente şi formulare în vederea îndeplinirii unor proceduri administrative.. oficii şi instituţii private sau publice. De exemplu: semnarea unui contract de credit. c) să acorde procuri terţilor pentru exercitarea tuturor atribuţiilor menţionate mai sus.05. Prezenta procură a fost acordată astăzi. care sunt necesare în activitatea operativă a Mandantului... retragerea unor sume de bani din contul mandantului. a imputernicit-o pe d-na X pentru a-l reprezenta in fata unei institutii bancre pentru realizarea unei operatiuni bancre in numele sau. Exemplu de procura: PROCURĂ SPECIALĂ 1. [. MANDANT.] până la data de *.+...  De asemenea au mai fost cateva copii de legalizat. *. D-nul X ..2011  In cea de-a treia zi am asistat la un tip de procura... constituirea unui cont curent sau de depozit.. si anume prin banca. b) să redacteze..] / în calitate de Mandant / împuterniceşte prin prezenta procură pe: 2.. în numele şi pe seama sa. autorităţi jurisdicţionale.

să călătorească în ţara_____________. cu CNP _____________________. . domiciliată în _________________________.50 sunt present la Biroul Notarial din Codlea. in afara granitelor tarii. declar pe proprie răspundere următoarele: Sunt de acord ca fiul meu minor _____________________.05. identificat cu ____________. seria___________. la sediul biroului. Pentru a da o declaraţie de acord plecare minor sau încredinţare minor la biroul nostru notarial. ___________________. pe ruta ____________________________. In jurul orei 11. au fost necesare: Actul de identitate al părintelui sau. Nr 2. Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară în faţa Organelor de frontieră şi a oricăror alte instituţii interesate. părinţilor care îşi dau acordul ca fiul lor minor să plece în altă ţară/stat neînsoţit de ei. având CNP _________________. eliberată de _______________. data autentificării. prezenta declaraţie în trei exemplare. în perioada _______________. Magurii. domiciliat în _________________________. DECLARANT. născut la ___________. identificat cu _______. din care două le-a eliberat părţii. seria ___________. localizat pe str. identificată cu _______.00 isi face apritia la birou doi parinti care vor sa-si exprime acordul cu privire la efectuarea un calatorii a copilului lor. Notarul public ________________ a redactat şi autentificat astăzi. eliberată de _______________. seria ___________. Judetul Brasov. însoţit de mama sa. cu CNP _____________________. minor.27. iar la ora 8. Modelul declaratiei este urmatorul:  DECLARAŢIE Subsemnatul _______________. după caz.2011  Este vineri.  Certificatul de naştere al copilului.

Extrasul de carte funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.05. si adica:    Acte de identitate părţi.  In jurul orei 13. In situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate. astfel încât la înstrăinarea întregului bun aflat în coproprietate se impune să se solicite tuturor coproprietarilor certificate de atestare fiscală. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs. In cazul terenurilor.11 Lei Model de vanzare – cumparare teren: . Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. Documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament. respectiv planul releveu). una din ele dorea sa achizitioneze de la cealalta un teren.00 avem de legalizat documente alor mai multe personae. certificat de urbanism.75 Lei Impozitul catre stat este de 1010. Acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzarecumparare) Certificat fiscal pe numele proprietarului. Au prezentat actele necesare. întocmită de un expert cadastral autorizat. organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar.30.75 Lei cu TVA Taxa OCPI pentru intabulare este de 75.     Pretul terenului a fost de 12 000 Euro Onorariu notarial pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare este de 1049. pentru cota deţinută de fiecare dintre ei. eliberat de Administraţia Financiară competentă. proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia. din care sa rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către stat. pana-n ora 12.2011  Este inceput de saptamana si se anunta a avea un program foarte incarcat.00 s-a prezentat la biroul notarial doua persoane. Valoare terenului se ridica la 12 000 Euro. Pentru contractul de intreţinere se impune asistenţa autorităţii tutelare pentru persoanele vârstnice.

+ ha reprezentând *. precum şi a extraselor de Carte Funciară pentru autentificare nr.].+. *.+ (în litere.+ în suprafaţă de *.+) lei/Euro (denumit în continuare Preţul Vânzării). *.. Vânzătorul şi Cumpărătorul. [4].. b) parcela situată în *. conform Certificatului de urbanism nr.. *..+ din data de *. în condiţiile legii *3+. jud.] – Sucursala [... Formalităţi de publicitate (1) Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate asupra terenului la momentul autentificării prezentului contract.. *. *. în contul bancar al Vânzătorului nr. *.... – denumit în continuare Cumpărătorul... topografic *.... la cursul de schimb leu/Euro al Băncii Naţionale Române valabil la data facturării... fiind amplasat în intravilanul localităţii *.. *..+. *..+...+ mp înscrisă în Cartea Funciară cu C.CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE TEREN Între [1]: 1... *... (2) Biroul notarului public va îndeplini toate formalităţile legale necesare pentru intabularea dreptului de proprietate al Cumpărătorului asupra terenului în Cartea Funciară de la Biroul de Carte Funciară competent. topografic [..]..[... ataşate ca Anexa 2 (denumit în continuare Terenul). toate impozitele.].+ eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară *..+ mp înscrisă în Cartea Funciară cu C..+ .+ zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate al Cumpărătorului în Cartea Funciară. plus TVA. deschis la Banca [...+. 3..+ mp şi reprezintă teren arabil/construibil.. .. taxele şi contribuţiile în legătură cu terenul cad în sarcina Cumpărătorului. Art... Art.+.+ din data de *.. cu nr.+. în ziua întocmirii sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare consecutivă celei în care s-a autentificat prezentul înscris.+ şi c) etc.F. compus din următoarele parcele: a) parcela situată în *. Art. *.+ în suprafaţă de *.. 2...+...]. Obiectul contractului [2] (1) Vânzătorul vinde Cumpărătorului terenul liber de construcţii.. [.. Preţul de vânzare (1) Preţul total de vânzare al Terenului este *.. 1. (2) Preţul de vânzare va fi achitat de către Cumpărător în termen de *... identificat conform planului de situaţie ataşat ca Anexa 1.. De la data vânzării.+ ataşat ca Anexa 3..+ nr. – denumit în continuare Vânzătorul – şi 2.... (2) Suprafaţa totală a Terenului este de *. nr. nr. cu nr.. Transmiterea dreptului de proprietate. (3) Cumpărătorul va vira Preţul Vânzării integral..+ şi nr. jud. jud. denumiţi împreună în continuare Părţile.+...F..Biroul de Carte Funciară *. în lei. *.

servituţi.. civ. (2) Modificările aduse prezentului contract necesită forma autentică.. Terenul nu este închiriat. Art. cât şi subterane. 4. Declaraţii şi garanţii Vânzătorul declară pe propria răspundere şi garantează la data autentificării prezentului contract că: a) deţine dreptul de proprietate neîngrădit şi în mod exclusiv asupra terenului. Art. d) Terenul nu este grevat cu niciun drept în favoarea vreunui terţ. 1.. precum şi cele cu privire la înscrierea în Cartea Funciară a Cumpărătorului ca nou proprietar vor fi suportate de către *. în special obligaţii legate de taxe sau alte obligaţii ori datorii. 4 sau la alte puncte din prezentul contract se dovedesc a fi sau a deveni neadevărate. terenul trebuie retransmis Vânzătorului sub condiţia rambursării Preţului Vânzării şi a celorlalte speze suportate de Cumpărător cu prezentul contract. în cazul în care una din declaraţiile şi garanţiile menţionate la art. Clauza lovită de nulitate va fi înlocuită în mod neîntârziat cu una convenită de către Vânzător şi Cumpărător care să corespundă voinţei comune.]din data de [. Art. aşa cum reiese din Certificatul fiscal nr. Rezoluţiunea contractului *7+ (1) Cumpărătorul are dreptul să desfiinţeze prezentul contract de drept.+. (2). f) nu există niciun fel de obligaţii publice legale cu privire la teren. Art. Terenul nu este scos din circuitul civil în temeiul unui act de expropriere sau în alt mod şi nici nu sunt întrunite condiţiile legale care să permită exproprierea imobilului sau a unor părţi ale acestuia în viitor.. *. C. celelalte clauze rămân valabile. 2 alin. drepturi de preferinţă.. conţinută în art.. 5. şi pentru orice vicii ascunse.. c) are dreptul de a dispune liber de teren. sau alte drepturi reale de folosinţă sau sarcini. b) descrierea terenului. e) nu există pretenţii de restituire sau reîmproprietărire din partea vreunor persoane. arendat sau ocupat de orice construcţii temporare ori definitive. 7.] (Anexa 4) eliberat în acest scop de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale al Primăriei Mun. Dispoziţii finale *8+ (1) În cazul în care o prevedere din prezentul contract este sau va fi lovită de nulitate în totalitate sau parţial. [. (2) În cazul în care Cumpărătorul declară rezoluţiunea contractului. fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă. atât supraterestre.+. nu va mai încheia niciun act juridic cu privire la teren. preempţiune şi prim refuz. indiferent dacă au fost ascunse cu sau fără viclenie. nefiind cunoscute motive care ar putea justifica asemenea pretenţii şi nu există niciun litigiu judiciar sau extrajudiciar cu privire la Teren sau la hotarele acestuia. nu l-a vândut niciunei alte persoane înainte de încheierea acestui contract de vânzare-cumpărare şi. inexacte sau incomplete. Cheltuieli [6] Toate cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului contract. autorităţi locale sau centrale cu privire la teren. 1337 şi urm.(3) Vânzătorul renunţă prin semnarea acestui contract de vânzare-cumpărare şi fără îndeplinirea altor formalităţi la înscrierea în Cartea Funciară a unui privilegiu în favoarea Vânzătorului în vederea garantării preţului de vânzare neachitat prevăzut la art.. precum şi înscrierile din Cartea Funciară sunt corecte şi complete. după semnarea lui. drepturi cum cum sunt cele de ipotecă. care ar fi urmat să se înscrie din oficiu în Cartea Funciară odată cu intabularea dreptului de proprietate al Cumpărătorului *5+. g) Vânzătorul îl garantează pe Cumpărător împotriva oricărei evicţiuni conform art. 6. .

Cumpărător. Toate exemplarele. . Părţile confirmăacest lucru prin semnarea prezentului contract. vor fi depuse în vederea intabulării dreptului de proprietate în Cartea Funciară. conform voinţei lor liber exprimate. Vânzător. (4) Părţile declară expres că au citit prezentul contract înainte de a îl semna şi că el a fost încheiat în urma negocierii lui de către părţi.(3) Prezentul contract este semnat în 5 (cinci) exemplare. respectiv un exemplar Vânzătorului şi 3 (trei) exemplare Cumpărătorului. toate exemplarele cu menţiunea înscrierii în Cartea Funciară vor fi returnate Părţilor. cu excepţia celui pentru arhiva Notarului public. După intabulare.

notarul public poate incheia acte notariale si in afara biroului notarial. In limitele circumscriptiei sale teritoriale.05.2010 Marti. In municipiul Brasov.  Activitatea notarilor publici se desfasoara In cadrul unui birou. alt personal de specialitate. In care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati. notarul public nu-si pierde dreptul la birou notarial individual. pot angaja notari stagiari. traducatori. 31 mai 2011  Cabinetele notarilor publici functioneaza in circumscriptiile judecatoriilor. precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii notariale.31. Prin asociere. competenta teritoriala a birourilor notarilor publici se intinde pe tot cuprinsul acestuia. titulari ai unui birou.  In aceasta zi am fost delegat sa :  efectuez lucrarile de secretariat  fac copi si sa asist la legalizarea copiilor dup inscrisuri  am vazut cum se legalizeaza semnatura traducatorului  cum se redacteaza unele proiecte de Inscrisuri cu continut juridic . cu personalul auxiliar corespunzator. iar actele care tin de competenta notarilor se indeplinesc intotdeauna in cabinetul notarial si de multe ori chiar in fata notarului. daca exista un numar mai mare de persoane interesate sau solicitantul este impiedicat sa se prezinte. Notarul public sau notarii publici asociati.

cod numeric personal etc) actele ce fac dovada proprietatii bunurilor pentru a se putea deslusi mai bine situatia juridica a acestora si. din timpul vietii. iar dupa. atata timp cand testatorul este in viata. in consecinta.01. Totodata. in jurul varstei de 61 de ani. se poate ajunge la necesitatea efectuarii unei expertize grafoscopice pentru a se constata ca testamentul a fost scris de mana testatorului si nu a fost falsificat. intr-o anumita ordine stabilita de lege.  dezavantajele testamentului in forma olografa Testamentul poate fi intocmit in forma olografa (adica scris. Mai mult. datat si semnat de mana testatorului).50  Am facut copii. in sensul ca exista anumite categorii de mostenitori care nu pot fi inlaturate de la mostenire in totalitate. printr-un testament. . el va putea sa revoce oricand testamentul sau sa-l modifice fara stirea sau acordul mostenitorilor. care sa exprime ultimele sale dorinte fara echivoc. Acestia se numesc mostenitori rezervatari si sunt urmatorii: .Parintii  De asemene i s-au explicat urmatoarele:  avantajele testmentului Testamentul este un act care isi produce efectele numai dupa moartea testatorului. Vor fi necesare date despre legatari (mostenitori) pentru a putea fi indicati fara echivoc (numele complet. cui anume doreste sa lasa bunurile sale. astfel.  I s-au spus si costurile. s-a prezentat la sediul biroului notrial pentru a-si scrie testmentul.Descendentii (copii. pentru a se alege varianta cea mai buna a clauzelor testamentare.06. data nasterii. vroia sa-si lase bunurile in sarcina unor persone dragi lui.si anume ca legislatia noastra prevede ca bunurile unei persoane vor fi mostenite de succesorii legali. si anume: un act de identitate (carte de identitate. persoanele desemnate prin testament sa mosteneasca nu au niciun drept asupra bunurilor acestuia. domiciliu. exista mai multe incoveniente: Testamentul poate fi distrus sau ascuns astfel incat nimeni sa nu stie de existenta lui.2011  Am ajuns la biroul notarial in jurul orei 8. impreuna cu notarul le-am legalizat si le-am prezentat persoanelor in cauza  Am asistat la scrierea unui testament. Poate fi contestat cu mai multa usurinta de catre ceilalti mostenitori. pasaport). acest lucru il poate face insa numai in anumite limite. astfel. orice persoana poate dispune. stranepoti) .Sotul supravietuitor .  I s-a explicat ce se intampla cu bunurile dupa deces. Un domn. -  I s-a explicat actele necesare intocmirii unui testament. Testatorul poate sa nu aiba suficiente cunostinte juridice pentru a putea redacta un testament clar. iar apoi au trecut la redactare actului. nepoti. in acord cu vointa testatorului. Desi este o varianta la indemana oricui si nu presupune nici un cost.

Si. conform legislatiei in vigoare. de asemenea. Am atasat mai jos o copie a unui contract de acest gen. li s-au cerut actele necesare incheierii contractului.actul de proprietate (sau actul ce stabileste locatorului drepturile de posesie si folosinta asupra bunului) . si anume ca diferenta esentiala intre aceste contracte consta in faptul ca. doar daca nu s-a prevazut expres in contract ca este interzisa subinchirierea fara acordul proprietarului. Li s-au explicit conditiile. Acte necesare: ٠ actul de identitate in original (carte de identitate. Li s-a spus ca banii incasati din cedarea folosintei bunurilor reprezinta un venit impozabil si trebuie declarati la organele fiscale.06. pasaport) al persoanei care face invitatia ٠ copie dupa actul de identitate (pasaport) al persoanei straine invitate Costuri: ٠ invitatia pentru o persoana – 25 lei  s-au prezentat la biroul notarial doua doamne care doreau inheierea unui contract de inchiriere a unui apartament.2011  In aceasta zi mi s-a explicat despre invitatia pentru cetatenii straini. Li s-au explicat costurile si au trecut la semnarea contractului. De regula.02. contractul de comodat presupune folosinta gratuita a unui bun. in timp ce contractul de inchiriere presupune folosinta unui bun in schimbul unei sume de bani (chirie). buletin.actele de identitate ale partilor (locator si locatar/chirias) Li s-a explicat care este diferenta dintre contractual de comodat sic el de inchiriere. chiriasul va putea sa subinchirieze o parte din apartament. vor plati un impozit de 16 % din suma incasata din inchirieri. . invitatiile sunt solicitate pentru obtinerea vizei in cazul cetatenilor straini membri ai statelor care nu fac parte din Uniunea Europeana sau membri ai statelor cu care Romania nu are incheiate conventii bilaterale privind circulatia persoanelor. si anume: .

si ________________________ domiciliat in ________________________ . in calitate de LOCATOR. posesor al BI/CI ___________. in calitate deCHIRIAS (sau LOCATAR). conform anexei la contract. Locatarul va putea sa subânchirieze bunul care face obiectul acestui contract. Bunul închiriat este dat în folosinta locatarului pentru (destinatia) ___________________. Locatorul preda chiriasului bunul închiriat în stare de folosinta având caracteristicile prevazute în anexa la contract. Locatorul preda chriasului bunul închiriat la data de___________________. a intervenit prezentul contract de inchiriere in urmatoarele conditii : OBIECTUL Contractului de inchiriere Locatorul asigura chiriasului folosinta bunului ____________________ situat în ________________ Locatorul este titular al dreptului de proprietate asupra bunului închiriat în baza actului ______________ încheiat la data de ________________. . Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul-verbal de primire care va fi încheiat de partile contractante la data predarii. domiciliat in ________________________. Bunul închiriat nu este grevat de sarcini/este grevat de urmatoarele sarcini _______________________. cetatean român.CONTRACT DE INCHIRIERE Intre subsemnatii: ________________________ ________________________. caz în care obligatiile asumate în înscris exista în continuare fata de locator. Bunul închiriat este compus din _______________.

______________. va suporta penalitati de întârziere de _________ % pe zi.PRETUL SI MODALITATI DE PLATA Contract de inchiriere Pretul închirierii/chiria este de ________________ (echivalentul în lei al sumei de __________ USD / EURO la cursul B. Chiriasul va plati chiria începând cu data de __________________. . încheindu-se în acest scop un act aditional OBLIGATII LOCATOR Contract de inchiriere Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat. calculate la suma datorata.1560 si urmatoarele din Codul Civil. semnat si stampilat de ambele parti contractante. incepand cu data autentificarii. Imprumutul se face in conditiile prevazute de art. Prezentul contract de închiriere va putea fi prelungit prin acordul ambelor parti contractante.N. PERIOADA Contract de inchiriere Prezentul contract se incheie pe o perioada de ______________ ani. Eu. În cazul în care chiriasul nu plateste la termenul scadent. declar ca primesc spre inchiriere de la ______________. precum si toate accesoriile acestuia prevazute în anexa la locul situat în _________________.R.).contul chiriasului numarul__________________deschis la Banca___________. Locatorul cu ocazia predarii va încheia proces-verbal de primire-predare datat. Plata chiriei se va face prin ordin de plata prin conturile: -.contul locatorului numarul _________________ deschis la Banca __________. Chiria va fi platita de chirias lunar. -. cel mai târziu pâna în ultima zi a lunii pentru care se face plata. Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat si toate accesoriile acestuia în conditiile de calitate prevazute în anexa . bunul descris mai sus in scopul si in conditiile aratate.

Pe toata durata contractului. Pe toata durata închirierii chiriasul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului închiriat respectiv __________________. Chiriasul va asigura paza bunului închiriat. Locatorul va putea sa controleze periodic. Locatorul va garanta pe chirias de viciile ascunse ale bunului închiriat care nu au putut fi cunoscute de chirias în momentul încheierii contractului si care fac imposibila folosinta partiala sau totala a bunului închiriat. respecziv la data de _________ a fiecarei luni. Locatarul va înlocui partial sau total accesoriile bunului închiriat. ca pe toata durata închirierii.Pe toata durata închirierii locatorul se obliga sa efectueze reparatiile capitale si necesare pe cheltuialasa pentru a asigura functionalitatea bunului închiriat conform destinatiei. atunci când înlocuirea acestora nu este determinata de culpa chiriasului. Locatorul va plati pe întreaga durata a contractului de închiriere impozitele si taxele privind bunul închiriat. Locatorul. Locatorul nu va stânjeni pe chirias în exercitare dreptului de folosinta asupra bunului închiriat si nici nu va face acte prin care ar putea micsora folosinta acestuia. precum si accesoriile acestuia. sa nu le degradeze sau deterioreze. pe cheltuiala sa. nu va executa modificari. partile înteleg: ________________________. pe durata prezentului contract. Acest control se va exercita fara a stânjeni folosinta bunului de catre chirias. Chiriasul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit în contract. Locatorul nu va putea sa închirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert. Prin reparatii capitale si necesare. schombari ale structurii bunului închiriat de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre chirias sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului închiriat. bunul închiriat si daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Locatorul va efectua pe cheltuiala sa si reparatiile determinante de vreun caz de forta majora. sa pastreze în bune conditii bunul închiriat. locatorul îl va garanta pe chirias contra pierderii totale sau partiale a bunului închiriat precum si contra oricarei tulburari de drept. OBLIGATII LOCATAR / CHIRIAS Contract de inchiriere Chiriasul se obliga. . Chiriasul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinatiei sale prevazute in contract.

partile înteleg: _______________________ Chiriasul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii capitale ale bunului închiriat numai daca sunt determinate de culpa sa. Chiriasului îi va permite locatorului sa controleze modul cum este folosit bunul închiriat si starea acestuia la termenul stabilit în contract. în aceeasi stare în care le-a primit conform anexei . partea în culpa datoreaza celeilalte parti daune. chiriasul va putea fie sa plateasca locatorului chiria diminuata proportional cu prejudiciul care i s-a produs. situatie în care locatorul îi va plati daune în masura în care i-a prosud un prejudiciu. va plati locatorului daune corespunzatoare prejudiciului produs. Chiriasul îl va înstiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care îi tulbura folosinta. Chiriasul nu va face modificari bunului închiriat decât cu acordul scris al locatorului. Chiriasul.Chiriasu va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de întretinere si reparatii normale ale bunului închiriat pentru a-l mentine în starea în care l-a primit la momentul încheierii contractului. Contractul se va desfiinta si chiriasul va plati daunele corespunzatoare daca prejudiciul pe care l-a produs locatorului este atât de grav încât continuarea contractului nu se mai justifica. Prin reparatii normale. LITIGII Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila. fie sa desfiinteze contractul. va restitui locatorului bunul închiriat împreuna cu toate accesoriile acestuia. Daca chiriasul nu îsi îndeplineste obligatiile pe care si le-a asumat în contract. RASPUNDERI Contract de inchiriere Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute în acest contract. vor fi solutionate de instantele de judecata competente. iar daca partile nu cad de acord. Chiriasul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului închiriat care s-ar datora cuplei sale. Locatar ________________________ . la expirarea acestui contract. Locator ________________________ . Procesat la ________________________ în ________________________ exemplare. din care ________________________ s-au eliberat partilor. Pentru neândeplinirea de catre locator a obligatiilor care îi revin în baza prezentului contract.

care va cuprinde: a) sediul biroului notarial. precizandu-se imprejurarea care justifica intocmirea inscrisului in acel loc. k) sigiliul biroului notarial public. h) constatarea indeplinirii actului notarial si a citirii acestuia de catre parti.a onorariului si cuantumul acestora.03. b) denumirea incheierii si numarul acesteia. c) data indeplinirii actului notarial. cu exceptia incheierilor prin care se da data certa inscrisurilor sau se legalizeaza copii de pe inscrisuri. . domiciliul sau sediul acestora si mentiunea faptului prezentarii lor in persoana. se constata prin incheiere. in afara de redactarea inscrisurilor si de consultatiile juridice notariale.06. precum si modul in care li s-a constatat identitatea. g) aratarea indeplinirii conditiilor de fond si de forma. f) numele sau denumirea partilor. reprezentate ori asistate. i) mentiunea perceperii taxelor de timbru.2011 INDEPLINIREA ACTELOR NOTARIALE. j) semnatura notarului public.in cazul indeplinirii in afara sediului biroului notarial. d) numele si prenumele notarului. e) locul unde s-a indeplinit actul notarial. ale actului notarial intocmit in raport cu natura acelui act.

am arhivat anumite documente. notarul public poate sa raspunda civil atunci cand. Persoana care a suferit prejudiciul se poate adresa instantelor de judecata. Notarul public raspunde disciplinar pentru urmatoarele abateri:      intarziere sau neglijemta in efectuarea lucrarilor lipsa nejustificata de la birou nerespectarea secretului profesional comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale.2011  Am raspuns la telepfone. . am inregistrat corespondenta  Am completat si am inregistrat o declaratie de primire in spatiu  Am participat la legalizarea unor copii de pe mi multe inscrisuri  Am participat la efectuarea si leglizarea unor traduceri Notarii publici dau consultatii juridice in materie notariala.06. chiar si dupa incetarea functiei. la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial. Actiunea disciplinara se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. potrivit legii. a cauzat un prejudiciu.  Am aflat in aceasta zi faptul ca notarii publici si personalul birourilor notariale au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor.  De asemenea. altele decat cele refritoare la continutul actelor pe care le indeplinesc si participa. Notarul public chemat ca martor in fata unei instante judecatoresti sau a unui organ de urmarire penala poate fi scutit de pastrarea secretului profesional numai de cei interesati in apararea secretului. prin incalcarea obligatiilor sale profesionale. cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de acesta obligatie.06. in calitate de specialisti desemnati de parti.

dar nu mai tarziu de 30 de zile de la completarea lor integrala. pe baza unui proces-verbal de predare-primire care consemneaza felul documentului. dintre care unul se foloseste pentru inregistrare in contabilitatea oficiului teritorial. nou-introdusa prin Protocol.  Chitantele puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 4 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului.  Facturile puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 3 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului. dupa folosirea tuturor filelor acestora. un exemplar se arhiveaza in cadrul biroului notarial.2011  Conform Actului aditional la Protocol. chitantierele si facturierele personalizate cu antetul oficiului teritorial se obtin de la oficiul teritorial din raza caruia isi are sediul biroul notarial/asociatia constituita din 2 sau mai multi notari publici. Aceste documente se predau catre oficiul teritorial in baza unui proces-verbal de predare-primire al carui model este cuprins in anexa nr.  In jurul orei 12. 4. La predarea fiecarui chitantier in procesul-verbal de predare-primire se va preciza cuantumul total al sumelor inscrise in filele acestora. iar un exemplar ramane atasat la cotorul chitantierului.07.06. iar celalalt se arhiveaza de oficiul teritorial. un exemplar se ataseaza la documentatia transmisa oficiului teritorial. Predarea chitantierelor si a facturierelor se efectueaza lunar. iar doua exemplare raman atasate la cotorul facturierului. seria si numarul de inceput si de sfarsit ale acestuia. la actul notarial intocmit. Mai jos am atasat un exemplar: .00 s-a prezentat la sediul biroului notarial doi soti pentru a semna un contract de arenda.

b. Ap. % Art. in calitate de proprietar ( a ) a unei suprafete de teren arabil de _____ ha . a intervenit prezentul contract : Art.. …………. 16 / 1994 .. nr. % Calitatea III = …….ul ( D.___________ . J / …. . ……………………………… . ___ . nr.C.I.C. seria _____ . suprafata de _______ ha teren arabil . 2 OBIECTUL CONTRACTULUI Arendatorul ( proprietarul de pamant ) . / …….S. cu sediul în loc. Str. nr. posesor al B. Bl. . reprezentata legal de ……………………………… . legea arendarii . pune la dispozitie dispozitia arendasului S. in legatura cu pamantul arandat . la data de ________________ . …………………………………………. ___ . cu domiciliul in loc. 3 din Legea nr. . in calitate de arendas . CNP______________ . / ………… . suprafata care se incadreaza in categoriile de calitate astfel :    Calitatea I = …….I. Art. cod fiscal RO …………………… . ………………………… . situat pe teritoriul comunei Romanu . _________ . % Calitatea II = …….C. 1 PARTILE CONTRACTANTE S. care sa contravina legii arandarii . Str. eliberat de Politia ____________ . Contract de ARENDA Incheiat in temeiul art. nr. tel. in conformitate cu Legea nr. / C. Judetul Braila . si D. înregistrata la Registrul Comertului sub nr. ____ . 3 OBLIGATIILE ARENDATORULUI a. 18 / 1991 . __________ . ……………………………………. sa predea din timp terenul arendat .. sa asigure pe arendas ca nu are nici un fel de obligatii fata de alte persoane fizice sau juridice . . ________________ . ……………………….na ) _____________________.

sa dea o cota de 50 % din cheltuielile facute de S. nivelari de teren si scarificari . sa intreprinda masuri pentru cresterea fertilitatii solului si sa aplice tratamentele fitosanitare necesare . 4 OBLIGATIILE ARENDASULUI a. sau in bani . etc. Art. cel putin la acelasi nivel de fertilitate avuta initial . arendatorul raspunde civil de daunele produse arendasului pentru nerespectarea prevederilor art. Art. in functie de posibilitati . la STAS . de la data incheierii si semnarii contractului . pentru un hectar de teren arabil arendat . Art. 5 DURATA ARENDARII Arendarea se face pe o perioada de 3 ( trei ) ani . sa restituie proprietarului la incetarea contractului . in cantitate de ……. d. contractul de arendare poate sa inceteze si inainte de a ajunge la termen . sistem de irigatii . ierbicide . magazii si depozite . in vederea prevenirii si combaterii poluarii .C. d. kg.c. e. produsele din camp . terenul agricol arendat . sa se abtina de la orice acte si fapte de natura sa tulbure desfasurarea normala a lucrarilor agricole pe perioada prevazuta in contract . ) ce vor fi dovedite prin documente justificat . la preturile care se practica in momentul distribuirii drepturilor de arendare . 6 PLATA ARENDARII Plata arendarii se face in grau . sa primeasca terenul de la proprietar . tehnologiile adecvate pentru c. 3 din contract . sa respecte regulile si ordinea din interiorul societatii . 4 din contract . . sa garanteze pentru evictiune . b. Prin acordul partilor . arendasul raspunde civil de daunele produse arendatorului pentru nerespectarea prevederilor art.. sa execute toate lucrarile agricole in conditii de calitate si sa aplice realizarea recoltelor la nivelul potentialului de productie al terenului . iar in cazul producerii evictiunii totale sau partiale si / sau in cazul in care reziliaza unilateral contractul . ………………………. b. Art . sa nu sustraga sau sa degradeze mijloacele fixe . 7 RASPUNDEREA PARTILOR a. pentru imbunatatirea fertilitatii si calitatii terenului ( ingrasaminte chimice .sa il cultive integral si sa nu ii schimbe destinatia de teren agricol .

e. câte unul pentru fiecare parte si unul la Primarie . poate fi discutata intre parti orice problema care intereseaza derularea corespunzatoare a contractului de arenda . in situatiile de forta majora asa cum este reglementata de lege si dovedita cu acte de la organele competente .Art. prezentul contract intra sub incidenta codului civil si se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare .. b.. iar in caz de calamitate totala nu vor fi acordate . anual . odata cu primirea drepturilor de arendare . pe tot timpul derularii lui . d.. orice litigiu aparut între parti se va rezolva pe cale amiabila . drepturile cuvenite proprietarilor de pamant vor fi diminuate corespunzator . se va anunta prin presa locala data acordarii drepturilor cu 5 – 7 zile inainte .C……………………. _______________________ ADMINISTRATORI . Prezentul contract s-a incheiat în 3 ( trei ) exemplare. 8 ALTE PREVEDERI a. în caz contrar prin instantele judecatoresti din …………. c. fiecare cu valoare de original . ARENDAS ARENDATOR S.

notarul public este obligat sa respecte ordinea de drept.08. Magurii Nr 2. Un element important al acestei conditii este reprezentat de exercitarea in conditii de concurenta loiala a profesiei de notar asa cum este prevazuta aceasta in Codul deontologic. potrivit art. in jurul orei 8. in cadrul biroului notarial este obligatorie tinerea unei evidente despecialitatea si uneia contabile.06. Astfel. am asistat la o sedinta cu colegii din cadrul biroului  Pe langa obligatiile legate de probleme ce privesc relatia notarului public cu organismele din care face parte acesta are si unele obligatii ce au drept scop desfasurarea in optime conditii a activitati sale. notarul public este obligat sa nu absenteze mai mult de cinci zile consecutiv fara a asigura functionarea biroului sau in conditiile legii. precum si consemnarea unei arhive. Pentru buna desfasurare a activitatii sale. evident.50  Am semnat condica de prezenta  Am arhivat unele dosare cu acte  Am raspuns la telefoane si am dat informatii clientilor interesati de serviciile domnului notar public  De asemenea. Notarul Public este obligat sa respecte indatoririle prevazute in codul deontologic al profesiei si sa aiba o conduita demna de functia pe care o exercita si de statutul sau social. . aspect la care m-am referit deja . Este vorba. vointa partilor si normele procedurale si materiale reglementate in vederea indeplinirii scopului institutiei pe care o reprezinta. 36 si 37 din lege se desprind : pastrarea secretului profesional. de zile lucratoare. Nu in ultimul rand.2011  M-am prezentat la sediul biroului notarial de pe str. dupa cum deja am prezentat.

9. d-nul X o imputernicea pe d-na X. exemplu un pic mai jos. pentru ca in numele meu si pentru mine sa ma reprezinte cu depline puteri in fata __________________in vederea __________________. __________________. semnatura sa fiidu-mi opozabila.2011  Am avut de redactat niste scrisori pentru a le trimite unor persoane ce au folosit serviciile noastre  Am dat informatii necesare persoanelor interesate despre serviciile oferite de domnul notar  Am facut copii si am prticipat la legalizarea unor acte ale unor elevi ce tocmai terminasera cilclul gimnazial  Am participt la realizarea unei procuri. __________________.06. PROCURA SPECIALA GENERALA Subsemnatul __________________ . domiciliat in __________________. imputernicitul meu se va prezenta la __________________. eliberat de __________________ . in limitele prezentului mandat. împuternicesc prin prezenta pe __________________. Redactat si procesat de __________________in __________________ exemplare din care __________________ s-au eliberat partii. __________________/__________________. identificat cu __________________ seria __________________ nr. domiciliat in __________________ . MANDANT__________________ . in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor de __________________. va putea face cereri si va putea da declaratii. semnand in numele meu si pentru mine oriunde va fi necesar. MANDAT Procura speciala In baza prezentului mandat.

de opinie. etc) garantând astfel siguranţa tranzactiilor.2011  Ultima mea zi in cadrul acestui birou notarial. iar cate-o copie a fost data celor doua persoane intre care s-a incheiat contractul.  Ia dat un numar de inregistrare contractului dupa care a fost bagat la dosar. nr 9. de limbă. în conformitate cu legea. de avere sau de origine socială. de religie. precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor. Notarul are obligativitatea să verifice legalitatea şi corectitudinea actului încheiat prin voinţa părţilor. Deoarece notarul efectuează pentru părţi serviciile de publicitate imobiliară (obţinere de extrase de carte funciară de autentificare. si anume: Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase. Actul autentificat de notar public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. si ca de obicei mi-m reluat activitatiile ce mi-au fost intrebuintate in ultimele zile. purtând sigiliul şi semnătura acestuia. Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele. este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege. pe care le sfătuieşte să aleagă calea optimă pentru realizarea intereselor lor în litera şi spiritul legii. . de naţionalitate.10.  Am fost mrtor la semnarea unui contrct de inchiriere unui imobil de pe strada Noua. pastrandu-se o copie si in cadrul biroului notarial. titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public. În lipsa actului original. fără deosebire de rasă.06. Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. de apartenenţă politică. de sex.  In aceste zile am invatat cine este notarul public si ce reprezinta activitate notariala.  De asemenea. de origine etnică. am invatat de ce trebuie sa apelez la un notar: Ca specialist acordă consultanţă părţilor. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie în conformitate cu prevederile codului de procedură civilă asigură satisfacerea rapidă a creanţei creditorului scutindu-l de un posibil proces lung şi costisitor. scutindu-le astfel de consecinţele încheierii unui act cu încălcarea prevederilor legale şi care nu-şi poate produce efectele dorite de părţi. Actul îndeplinit de notarul public. înscrierea dreptului de proprietate şi/sau a celorlalte drepturi reale dobândite de părţi.

Competenta acestora.      Notarul public are atributii generale. in doctrina18 ridicandu-se la nivel de principiu monopolul notarului asupra actelor cu caracter notarial. datorita realitatiilor social-economice ce ar face mai dificila acceptarea unor acte daca ar fi intocmite de catre organele cu atributii notariale din tara respectiva. legalizarea copiilor de pe inscrisuri. prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.  actele mai sus mentionate pot fi indeplinite si de unele institutii sau agenti economici in masura in care depunerea lor este necesara la acestea. Intrucat la aceasta institutie.  Nucleul de baza al activitatii notariale il constituie Biroul Notarial. Actiunea disciplinara se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. a cauzat un prejudiciu. cu personal auxiliar corespunzator”.Notarul public poate sa raspunda civil atunci cand.  secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri notariale vor indeplini la cererea partilor urmatoarele acte notariale : legalizarea de semnatura de pe inscrisurile prezentate de parti . 14) : “activitatea notarului public se desfasoara in cadrul unui birou. asa cum este prevazut in Legea nr. Notarul public raspunde disciplinar pentru urmatoarele abateri: intarziere sau neglijemta in efectuarea lucrarilor lipsa nejustificata de la birou nerespectarea secretului profesional comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale. este mai extinsa si se apropie de cea a notarului public. voi reveni. . 36 / 1995 (art.  in baza legii romane precum si a conventiilor internationale la careRomania este parte activitatea notariala poate fi desfasurata si de misiunile diplomatice si oficiile consulare romanesti din strainatate. care este elementul central al lucrarii de fata. cu exceptia celor sub semnatura privata. in care pot functiona unul sau mai multi notari asociati. Persoana care a suferit prejudiciul se poate adresa instantelor de judecata. nu insist asupra ei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful