Sunteți pe pagina 1din 1

Către

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI


ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR BUCUREŞTI

Subsemnatul(a)
cu domiciliul stabil în Bucureşti, strada
nr. bloc scara ap. sector
posesor al B.I./C.I. seria eliberat de
la data de C.N.P.

solicit înmatricularea (auto) vehiculului:


- marca
- numărul de identificare (seria de şasiu)
- culoare
- an de fabricaţie

Declar pe proprie răspundere ca acest (auto)vehicul l-am dobândit prin:

- vânzare-cumpărare (contract de vânzare-cumpărare, factura etc.)


- donaţie
- moştenire
- schimb
de la S.C. C.U.I.
C.N.P.

Data Semnătura