Către SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR BUCUREŞTI

Subsemnatul(a) cu domiciliul stabil în Bucureşti, strada nr. bloc scara posesor al B.I./C.I. seria la data de C.N.P. solicit înmatricularea (auto) vehiculului: - marca - numărul de identificare (seria de şasiu) - culoare - an de fabricaţie

ap. sector eliberat de

Declar pe proprie răspundere ca acest (auto)vehicul l-am dobândit prin: - vânzare-cumpărare (contract de vânzare-cumpărare, factura etc.) - donaţie - moştenire - schimb de la S.C. C.U.I. C.N.P.

Data

Semnătura