Sunteți pe pagina 1din 1

Solicitare reziliere Contract RCA

Contract asigurare RCA:


Nr. contract asigurare: Durata de valabilitate a asigurării:

Asigurat:
□ PF Nume / Denumire: CNP / CUI:
□ PJ
Adresa: Tel.: E-mail:

Caracteristici autovehicul:
Categorie: Model: Marcă: Nr. înmatriculare:

Prin prezenta, solicit:


- rezilierea contractului de asigurare RCA menționat din următorul motiv:
□ Vânzarea vehiculului
□ Radierea vehiculului
□ Denunțarea contractului RCA
- calcularea primei pentru perioada de asigurare achitată în avans și restituirea acesteia

Datele pentru transfer:


- cont nr.:
- beneficiar cont:

Declar că nu am produs daune care să implice răspunderea GRAWE în baza contractului menționat.

Asigurat: Data:

Documente justificative:
In vederea soluționării cererii de restituire primă, sunt necesare următoarele documente:
- Copie CI și talon proprietar
- Dovada radierii fiscale/Certificat radiere Politie
- Extras de cont proprietar
- Polița de asigurare (original)
- Contract de înstrăinare - dobândire (copie)/Certificat de distrugere

Documentele vor fi trimise în format electronic pe adresa asigurari-auto@grawe.ro și fizic la sediul


Grawe România, str. Vulturilor nr. 98A, sector 3, București.