CAEN Rev.

2
n.c.a. : neclasificate altundeva Diviziune Grupă Clasă CAEN Rev.2 * parte din CAEN Rev. 1 ISIC Rev. 4

SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT 01 011 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0119 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe Cultivarea plantelor nepermanente Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase Cultivarea orezului Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor Cultivarea trestiei de zahăr Cultivarea tutunului Cultivarea plantelor pentru fibre textile Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0111* 0112* 0111* 0111* 0112* 0111* 0111* 0111* 0111* 0112*

0111 0112 0113 0114 0115 0116 0119

012 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128

Cultivarea plantelor din culturi permanente Cultivarea strugurilor Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale Cultivarea fructelor citrice Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi Cultivarea fructelor oleaginoase Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic Cultivarea altor plante permanente

0129

0113* 0113* 0113* 0113* 0112* 0113* 0111* 0113* 0113* 0111* 0112* 0113* 0111* 0201*

0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128

0129

013 0130 014 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0149

Cultivarea plantelor pentru înmulţire Cultivarea plantelor pentru înmulţire Creşterea animalelor Creşterea bovinelor de lapte Creşterea altor bovine Creşterea cailor şi a altor cabaline Creşterea cămilelor şi a camelidelor Creşterea ovinelor şi caprinelor Creşterea porcinelor Creşterea păsărilor Creşterea altor animale

0112*

0130

0121* 0121* 0122* 0125* 0122* 0123 0124 0122* 0125*

0141* 0141* 0142 0143 0144 0145 0146 0149

015

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu

1

0150

creşterea animalelor) Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor Activităţi după recoltare

0130

0150

016 0161 0162 0163

0164

Pregătirea seminţelor

0141* 0142 9272* 0141* 0111* 0113* 0111* 0112* 0113* 0141*

0161 0162 0163

0164

017 0170

Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii Silvicultură şi exploatare forestieră

0150*

0170

02 021 0210

Silvicultură şi alte activităţi forestiere Silvicultură şi alte activităţi forestiere

0112* 0201*

0210

022 0220 023 0230

Exploatarea forestieră Exploatarea forestieră Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0201*

0220

0112* 0113* 0201*

0230

024 0240

Activităţi de servicii anexe silviculturii Activităţi de servicii anexe silviculturii

0202 7414*

0240

03 031 0311 0312 032 0321 0322

Pescuitul şi acvacultura Pescuitul Pescuitul maritim Pescuitul în ape dulci Acvacultura Acvacultura maritimă Acvacultura în ape dulci

0501* 0501*

0311 0312

0502* 0502* 0125*

0321 0322

SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 05 051 Extracţia cărbunelui superior şi inferior Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

2

0510 052 0520 06 061 0610 062 0620 07 071 0710 072 0721 0729 08 081 0811

Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale Extracţia petrolului brut Extracţia petrolului brut Extracţia gazelor naturale Extracţia gazelor naturale Extracţia minereurilor metalifere Extracţia minereurilor feroase Extracţia minereurilor feroase Extracţia minereurilor metalifere neferoase Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu Extracţia altor minereuri metalifere neferoase Alte activităţi extractive Extracţia pietrei, nisipului şi argilei Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

1010*

0510

1020*

0520

1110*

0610

1110*

0620

1310*

0710

1200* 1320*

0721 0729

0812

1411* 1412* 1413* 1421* 1422*

0810*

0810*

089 0891 0892 0893 0899 09 091 0910

Alte activităţi extractive n.c.a. Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale Extracţia turbei Extracţia sării Alte activităţi extractive n.c.a. Activităţi de servicii anexe extracţiei Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

1430* 1030* 1440* 1450*

0891 0892 0893 0899

1120 1110*

0910

099 0990

1010* 1020* 1030* 1200* 1310* 1320* 1411* 1412* 1413* 1421* 1422*

0990

3

1430* 1440* 1450*

SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 10 101 1011 1012 1013 102 1020 Industria alimentară Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne Prelucrarea şi conservarea cărnii Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

1511 1512* 1512* 1513*

1010* 1010* 1010*

1520*

1020

103 1031 1032 1039

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor Prelucrarea şi conservarea cartofilor Fabricarea sucurilor de fructe şi legume Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

1531 1532 0141* 1533* 5131*

1030* 1030* 1030*

104 1041

Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

1042 105 1051 1052 106 1061 1062 107 1071 1072 1073

Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare Fabricarea produselor lactate Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor Fabricarea îngheţatei Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon Fabricarea produselor de morărit Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare Fabricarea altor produse alimentare Fabricarea zahărului Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase Prelucrarea ceaiului şi cafelei

1541 1542 0113* 1543

1040*

1040*

1551 1552

1050* 1050*

1561 1562*

1061 1062

1581* 1582 1585*

1071* 1071* 1074

108 1081 1082 1083

1583 1584 1586

1072 1073 1079*

4

1084 1085

Fabricarea condimentelor şi ingredientelor Fabricarea de mâncărururi preparate

1086 1089

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1587 1440* 1513* 1520* 1533* 1581* 1585* 1588 1513* 1589 1562* 1581*

1079* 1075

1079* 1079*

109 1091 1092 11 110 1101

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie Fabricarea băuturilor Fabricarea băuturilor Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

1571 1572

1080* 1080*

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

1103 1104 1105 1106 1107

Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare Fabricarea berii Fabricarea malţului Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate Fabricarea produselor din tutun

1591 1592* 5134* 0113* 1593 5134* 1594 1595 1596 1597 1598

1101

1102*

1102* 1102* 1103* 1103* 1104

12 120 1200 13 131 1310

Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

1600

1200

1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717

1311

132 1320

Producţia de ţesături Producţia de ţesături

1721 1722 1723 1724 1725 1830*

1312

5

133 1330

Finisarea materialelor textile Finisarea materialelor textile

1730 5271*

1313

139 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1399

Fabricarea altor articole textile Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) Fabricarea de covoare şi mochete Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1760 1830* 1740* 1751 1752* 1753 1754* 1754* 3663*

1391 1392 1393 1394 1399* 1399* 1399*

14 141 1411 1412 1413 1414 1419

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) Fabricarea de articole de lenjerie de corp Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

1810* 1821 1822 1823 1771* 1824*

1410* 1410* 1410* 1410* 1410*

142 1420 143 1431 1439

Fabricarea articolelor din blană Fabricarea articolelor din blană Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

1830*

1420

1771* 1772

1430* 1430*

15

151

1511 1512

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament Fabricarea încălţămintei Fabricarea încălţămintei Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

1910 1830* 1920* 3663*

1511 1512

152 1520 16

1930*

1520

6

161 1610 162 1621 1622 1623 1624 1629

Tăierea şi rindeluirea lemnului Tăierea şi rindeluirea lemnului Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn Fabricarea parchetului asamblat în panouri Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii Fabricarea ambalajelor din lemn Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

2010

1610

2020 2030* 2030* 2040* 1930* 2051* 2052* 3663*

1621 1622* 1622* 1623 1629

17 171 1711 1712 172 1721 1722 1723 1724 1729

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului Fabricarea celulozei Fabricarea hârtiei şi cartonului Fabricarea articolelor din hârtie şi carton Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton Fabricarea articolelor de papetărie Fabricarea tapetului Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

2111 2112

1701* 1701*

2121 1754* 2122* 2123 2222* 2124 2125* 3663*

1702 1709* 1709* 1709* 1709*

18 181 1811 1812

Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi Tipărirea ziarelor Alte activităţi de tipărire n.c.a.

1813 1814 182 1820

Servicii pregătitoare pentru pretipărire Legătorie şi servicii conexe Reproducerea înregistrărilor Reproducerea înregistrărilor

2221 2222* 2122* 2125* 2224 2225 2223

1811* 1811*

1812* 1812*

2231 2232 2233

1820

19

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 191 1910 Fabricarea produselor de cocserie Fabricarea produselor de cocserie

2310 2414*

1910

192

Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

7

1920

Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

2320 1010* 1020* 1030*

1920

20 201

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare Fabricarea gazelor industriale Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază Fabricarea altor produse chimice organice, de bază Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase Fabricarea materialelor plastice în forme primare Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie 2041 2042 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 2451* 2452 2451* 2023* 2023*

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 202 2020 203 2030

2411 2412 2413 2330* 2414* 1592* 2415 2416 2417

2011* 2011* 2011* 2011* 2012 2013* 2013*

2420

2021

2430

2022

204

205 2051 2052 2053 2059

Fabricarea altor produse chimice Fabricarea explozivilor Fabricarea cleiurilor Fabricarea uleiurilor esenţiale Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2461 3663* 2462* 2463 2462* 2464 2466*

2029* 2029* 2029* 2029*

206 2060 21

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

2470

2030

211 2110 212 2120

Fabricarea produselor farmaceutice de bază Fabricarea produselor farmaceutice de bază Fabricarea preparatelor farmaceutice Fabricarea preparatelor farmaceutice

2441

2100*

2442* 2330*

2100*

8

22 221 2211 2219

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice Fabricarea articolelor din cauciuc Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor Fabricarea altor produse din cauciuc

2511 2512 2513* 1930* 3663*

2211 2219

222 2221 2222 2223 2229

Fabricarea articolelor din material plastic Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii Fabricarea altor produse din material plastic

2521* 2522 2523* 3663* 2524* 1930* 3663*

2220* 2220* 2220* 2220*

23 231 2311 2312 2313 2314 2319 232 2320 233 2331 2332

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă Fabricarea sticlei plate Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate Fabricarea articolelor din sticlă Fabricarea fibrelor din sticlă Fabricarea de sticlărie tehnică Fabricarea de produse refractare Fabricarea de produse refractare Fabricarea materialelelor de construcţii din argilă Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică Fabricarea altor produse tehnice din ceramică Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului Fabricarea cimentului Fabricarea varului şi ipsosului

2611 2612 2613 2614 2615*

2310* 2310* 2310* 2310* 2310*

2626

2391

2630 2640*

2392* 2392*

234 2341 2342 2343 2344 2349 235 2351 2352

2621 2622 2623 2624 3162* 2625

2393* 2393* 2393* 2393* 2393*

2651 2652 2653

2394* 2394*

236 2361 2362 2363 2364 2365

Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos Fabricarea produselor din beton pentru construcţii Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii Fabricarea betonului Fabricarea mortarului Fabricarea produselor din azbociment

2661 2662 2663 2664 2665

2395* 2395* 2395* 2395* 2395*

9

2369 237 2370 239 2391 2399 24 241 2410 242 2420

Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a. Fabricarea de produse abrazive Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. Industria metalurgică Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului Tragere la rece a barelor Laminare la rece a benzilor înguste Producţia de profile obţinute la rece Trefilarea firelor la rece Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase Producţia metalelor preţioase Metalurgia aluminiului Producţia plumbului, zincului şi cositorului Metalurgia cuprului Producţia altor metale neferoase Prelucrarea combustibililor nucleari Turnarea metalelor Turnarea fontei Turnarea oţelului Turnarea metalelor neferoase uşoare Turnarea altor metale neferoase Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

2666

2395*

2670

2396

2681* 2682

2399* 2399*

2710

2410*

2722

2410*

243 2431 2432 2433 2434 244 2441 2442 2443 2444 2445 2446 245 2451 2452 2453 2454 25

2731 2732 2733 2811* 2734

2410* 2410* 2410* 2410*

2741 2742 2743 2744 2745 2330*

2420* 2420* 2420* 2420* 2420* 2420*

2721 2751 2752 2753 2754

2431* 2431* 2432* 2432*

251 2511 2512 252 2521 2529

Fabricarea de construcţii metalice Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice Fabricarea de uşi şi ferestre din metal Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

2811* 2812*

2511* 2511*

2822* 2821*

2512* 2512*

10

253 2530

Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) Fabricarea armamentului şi muniţiei Fabricarea armamentului şi muniţiei Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract Tratarea şi acoperirea metalelor Operaţiuni de mecanică generală Producţia de unelte şi articole de fierărie Fabricarea produselor de tăiat Fabricarea articolelor de feronerie Fabricarea uneltelor

2830*

2513

254 2540 255 2550

2960*

2520

2840

2591

256 2561 2562 257 2571 2572 2573

2851 2852

2592* 2592*

2861* 2875* 2863* 2862* 2956*

2593* 2593* 2593*

259 2591 2592 2593 2594 2599

Fabricarea altor produse prelucrate din metal Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel Fabricarea ambalajelor uşoare din metal Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2871* 2872 2873 2874* 2874* 2875* 3162* 3663*

2599* 2599* 2599* 2599* 2599*

26

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 261 2611 Fabricarea componentelor electronice Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612 262 2620

Fabricarea altor componente electronice Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

2466* 3110* 3120* 3130* 3210* 3230* 3210*

2610*

2610*

3002* 3230*

2620

263 2630

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

3220* 3230* 3162*

2630

11

3320*

264 2640

Fabricarea produselor electronice de larg consum Fabricarea produselor electronice de larg consum

3230* 3650*

2640

265

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri 2651 2652 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie Producţia de ceasuri 3162* 3320* 3350* 2651* 2652

266 2660

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

3310*

2660

267 2670

3340* 3320* 3230*

2670

268 2680 27

Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor Fabricarea echipamentelor electrice

2465

2680

271

2711 2712 272 2720 273 2731 2732 2733

Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii Fabricarea de acumulatori şi baterii Fabricarea de acumulatori şi baterii Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea Fabricarea de cabluri cu fibră optică Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice

3110* 3162* 3120*

2710* 2710*

3140

2720

3130* 3340* 3130* 2523* 3130* 2524* 3120*

2731 2732 2733

274 2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

3150 3161* 3162*

2740

12

275 2751 2752 279 2790

Fabricarea de echipamente casnice Fabricarea de aparate electrocasnice Fabricarea de echipamente casnice neelectrice Fabricarea altor echipamente electrice Fabricarea altor echipamente electrice

2971* 2956* 2972*

2750* 2750*

2943* 3162* 3120* 3130* 3210*

2790

28 281 2811 2812 2813 2814 2815

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete.) Fabricarea de motoare hidraulice Fabricarea de pompe şi compresoare Fabricarea de articole de robinetărie Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

2911* 3430* 2912* 2913* 2912* 2913* 2914*

2811 2812 2813* 2813* 2814

282 2821

2822 2823

2824 2825 2829

2921* 2971* 2972* 2922* 3550* 3001 3230* 3612* 2941* 2923* 2971* 2924* 2943* 3320*

2815

2816 2817

2818 2819* 2819*

283 2830

Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

2931* 2932* 2953*

2821

284 2841

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

2849

2862* 2942* 3162* 2943* 2862*

2822*

2822*

289 2891 2892

Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică Fabricarea utilajelor pentru metalurgie Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

2951* 2952* 2862*

2823 2824

13

2893 2894 2895 2896 2899

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

3410* 2953* 2954* 2956* 2955* 2956* 2956* 3162* 3320* 3340* 3530* 3650* 3663*

2825 2826 2829* 2829* 2829*

29

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 291 2910 292 2920 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier Fabricarea autovehiculelor de transport rutier Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Fabricarea altor mijloace de transport 301 3011 3012 302 3020 Construcţia de nave şi bărci Construcţia de nave şi structuri plutitoare Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement Fabricarea materialului rulant Fabricarea materialului rulant 3162* 3520* 3611* 3020

3410*

2910

3420*

2920

293 2931 2932

3161* 3430* 3611*

2930* 2930*

30

3511* 3611* 3512*

3011 3012

303 3030

Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale

2960* 3530* 3611*

3030

304 3040 309 3091

Fabricarea vehiculelor militare de luptă Fabricarea vehiculelor militare de luptă Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a. Fabricarea de motociclete

2960*

3040

3541

3091

14

3092

Fabricarea de biciclete şi de de vehicule pentru invalizi

3099 31 310 3101

Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. Fabricarea de mobilă Fabricarea de mobilă Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

3410* 3542 3543* 3663* 3550*

3092

3099

3102 3103 3109

Fabricarea de mobilă pentru bucătării Fabricarea de saltele şi somiere Fabricarea de mobilă n.c.a.

3310* 3550* 3611* 3612* 3611* 3613 3615 3611* 3614*

3100*

3100* 3100* 3100*

32

Alte activităţi industriale n.c.a.

321 3211 3212 3213

Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare Baterea monedelor Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

3621 3622 3350* 3661 3350*

3211* 3211* 3212

322 3220 323 3230 324 3240 325 3250

Fabricarea instrumentelor muzicale Fabricarea instrumentelor muzicale Fabricarea articolelor pentru sport Fabricarea articolelor pentru sport Fabricarea jocurilor şi jucăriilor Fabricarea jocurilor şi jucăriilor Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice

3630*

3220

3640*

3230

3650*

3240

2442* 3310* 3320* 3340* 1740* 2924*

3250

329 3291 3299

Alte activităţi industriale Fabricarea măturilor şi periilor Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3662 1810* 1824* 1920* 2052* 2211* 2524*

3290* 3290*

15

2875* 3640* 3663* 3310* 2051* 33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 331 3311 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor Repararea articolelor fabricate din metal

3312

Repararea maşinilor

3313

Repararea echipamentelor electronice şi optice

3314

Repararea echipamentelor electrice

3315 3316

Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale

2811* 2821* 2822* 2830* 2861* 2862* 2863* 3550* 2871* 2875* 2960* 3420* 2911* 2912* 2913* 2914* 2921* 2922* 2923* 2924* 2932* 2931* 2941* 2942* 2943* 2951* 2952* 2953* 2954* 2955* 2956* 7250* 2924* 3110* 3162* 3210* 3230* 3310* 3320 * 3340* 3350* 2971* 3110* 3120* 3162* 3310* 3320* 3511* 3512* 3530*

3311

3312

3313

3314

3315* 3315*

16

3317

Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. Repararea altor echipamente

3520* 3543* 3550* 1740* 1752* 2040* 2051* 2513* 2521* 2524* 2615* 2640* 2681* 3630* 3650*

3315*

3319

3319

332 3320

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

2521* 2615* 2640* 2681* 28* 29* 30* 31* 32* 33* 34* 35* 36* 3320* 3330

3320

SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT 35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 351 3511 3512 3513 3514 352 3521 3522 3523 353 3530 Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice Producţia de energie electrică Transportul energiei electrice Distribuţia energiei electrice Comercializarea energiei electrice Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte Producţia gazelor Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte Furnizarea de abur şi aer condiţionat Furnizarea de abur şi aer condiţionat

4011* 4012 4013* 4013*

3510* 3510* 3510* 3510*

4021 4022* 4022*

3520* 3520* 3520*

4030*

3530

SECŢIUNEA E - DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE

17

DECONTAMINARE

36 360 3600 37 370 3700 38

Captarea, tratarea şi distribuţia apei Captarea, tratarea şi distribuţia apei Captarea, tratarea şi distribuţia apei Colectarea şi epurarea apelor uzate Colectarea şi epurarea apelor uzate Colectarea şi epurarea apelor uzate Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile 381 3811 3812 Colectarea deşeurilor Colectarea deşeurilor nepericuloase Colectarea deşeurilor periculoase

4100

3600

9001

3700

9002* 9003* 4011* 9002* 2330*

3811 3812

382 3821

Tratarea şi eliminarea deşeurilor Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

3822

1450* 2415* 9002* 9002* 2330*

3821

3822

383 3831 3832

Recuperare materialelor Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3710* 3710* 3720

3830* 3830*

39 390 3900

Activităţi şi servicii de decontaminare Activităţi şi servicii de decontaminare Activităţi şi servicii de decontaminare

9003*

3900

SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII 41 411 4110 412 4120 Construcţii de clădiri Dezvoltare (promovare) imobiliară Dezvoltare (promovare) imobiliară Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

7011*

4100*

4521* 4523*

4100*

42

Lucrări de geniu civil

18

421 4211 4212 4213 422 4221

Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane. Construcţia de poduri şi tuneluri Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4523* 4523* 4521* 4521*

4210* 4210* 4210*

4222

Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti Construcţii hidrotehnice Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.

4521* 4524* 4525* 4521*

4220*

4220*

429 4291 4299

4524* 4521* 4523*

4290* 4290*

43 431 4311 4312 4313 432 4321 4322 4329

Lucrări speciale de construcţii Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului Lucrări de demolare a construcţiilor Lucrări de pregătire a terenului Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii Lucrări de instalaţii electrice Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4511* 4511* 4512

4311 4312* 4312*

4531* 4534* 4531* 4533 2922* 4532 4534* 4531*

4321 4322 4329

433 4331 4332

Lucrări de finisare Lucrări de ipsoserie Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4333 4334 4339 439 4391 4399

Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri Alte lucrări de finisare Alte lucrări speciale de construcţii Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

4541 2030* 2523* 2812* 4542 4543 4544 4545*

4330* 4330*

4330* 4330* 4330*

2030* 4522* 4521* 4522* 4524* 4525* 4545* 4550

4390* 4390*

19

SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR 45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 451 4511 4519 452 4520 453 4531 4532 454 4540 Comerţ cu autovehicule Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) Comerţ cu alte autovehicule Întreţinerea şi repararea autovehiculelor Întreţinerea şi repararea autovehiculelor Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor Comerţ cu ridicata cu excepţa comerţului cu autovehicule şi motociclete 461 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 462 4621 4622 4623 4624 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. Intermedieri în comerţul cu produse diverse Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor Comerţ cu ridicata al animalelor vii Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor

5010* 5010*

4510* 4510*

5020*

4520

5030* 5030*

4530* 4530*

5040

4540

46

5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119

4610* 4610* 4610* 4610* 4610* 4610* 4610* 4610* 4610*

5121 5125 5122 5123 5124

4620* 4620* 4620* 4620*

463 4631

5131*

4630*

20

4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638 4639

Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile Comerţ cu ridicata al băuturilor Comerţ cu ridicata al produselor din tutun Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum Comerţ cu ridicata al produselor textile Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

5138* 5132 5133 5134* 5135 5136 5137 5138* 5139

4630* 4630* 4630* 4630* 4630* 4630* 4630* 4630*

464 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649

5141 5142 5143* 5147* 5144* 5145 5146 5147* 5143* 5147* 5147* 5144*

4641* 4641* 4649* 4649* 4649* 4649* 4649* 4649* 4649*

465 4651 4652

Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat Comerţ cu ridicata al mobilei de birou Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente

5184 5143* 5186

4651 4652

466 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4669

5188 5181 5182 5183 5185* 5185* 5187

4653 4659* 4659* 4659* 4659* 4659* 4659*

467 4671 4672 4673

Comerţ cu ridicata specializat al altor produse Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare

5151 5152 5153 5144* 5147*

4661 4662 4663*

21

4674 4675 4676 4677 469 4690 47

Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire Comerţ cu ridicata al produselor chimice Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor Comerţ cu ridicata nespecializat Comerţ cu ridicata nespecializat Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

5154 5155* 5155* 5156 5157

4663* 4669* 4669* 4669*

5190

4690

471 4711 4719

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

5211 5212

4711 4719

472 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4729

5221 5227* 5222 5223 5224 5225 5226 5227*

4721* 4721* 4721* 4721* 4722 4723 4721*

473 4730

5050

4730

474 4741 4742 4743

5248* 5248* 5245*

4741* 4741* 4742

475 4751 4752 4753 4754

5241 5246 5244* 5248* 5245*

4751 4752 4753 4759*

22

4759

Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

5244* 5245* 5248*

4759*

476 4761 4762 4763 4764 4765

Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

5247* 5247* 5245* 5248* 5248*

4761* 4761* 4762 4763 4764

477 4771 4772 4773 4774 4775 4776

5242 5243 5231 5232 5233 5248*

4771* 4771* 4772* 4772* 4772* 4773*

4777 4778 4779

5248* 5248* 5250 5263*

4773* 4773* 4774

478 4781 4782 4789

5262* 5262* 5262*

4781 4782 4789

479 4791 4799

5261 5263* 5263*

4791 4799

SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 49 491 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

23

4910 492 4920 493 4931 4932 4939

Transporturi interurbane de călători pe calea ferată Transporturi de marfă pe calea ferată Transporturi de marfă pe calea ferată Alte transporturi terestre de călători Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători Transporturi cu taxiuri Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

6010*

4911

6010*

4912

6021* 6022 6021* 603

4921 4922* 4922*

494 4941 4942 495 4950 50 501 5010 502 5020 503 5030 504 5040 51 511 5110

Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare Transporturi rutiere de mărfuri Servicii de mutare Transporturi prin conducte Transporturi prin conducte Transporturi pe apă Transporturi maritime şi costiere de pasageri Transporturi maritime şi costiere de pasageri Transporturi maritime şi costiere de marfă Transporturi maritime şi costiere de marfă Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare Transportul de marfă pe căi navigabile interioare Transportul de marfă pe căi navigabile interioare Transporturi aeriene Transporturi aeriene de pasageri Transporturi aeriene de pasageri

6024* 6024*

4923* 4923*

6030

4930

6110*

5011

6110*

5012

6120*

5021

6120*

5022

6210* 6220*

5110

512 5121 5122 52 521 5210 522 5221

Transporturi aeriene de marfă şi transporturi spaţiale Transporturi aeriene de marfă Transporturi spaţiale Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi Depozitări Depozitări Activităţi anexe pentru transporturi Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

6210* 6220* 6230*

5120* 5120*

6312

5210

5222

Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă

1110* 6321 5020* 6010* 1110* 6110* 6120*

5221

5222

24

5223 5224 5229 53 531 5310

Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene Manipulări Alte activităţi anexe transporturilor Activităţi de poştă şi de curier Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal Alte activităţi poştale şi de curier Alte activităţi poştale şi de curier

6322* 6230* 6323* 6311 6340*

5223 5224 5229

6411*

5310

532 5320

6412

5320

SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE

55 551 5510 552 5520

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5510

5510*

5521* 5523*

5510*

553 5530

Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 5521* 5522 5520

559 5590 56 561 5610 562 5621 5629

Alte servicii de cazare Alte servicii de cazare Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie Restaurante Restaurante Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

5523*

5590

5530

5610

5552* 5551 5552*

5621 5629

563 5630

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

5540

5630

SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII 58 Activităţi de editare

25

581 5811 5812 5813 5814 5819

Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare Activităţi de editare a cărţilor Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare Activităţi de editare a ziarelor Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor Alte activităţi de editare

2211* 7240* 2211* 7240* 2212 7240* 2213 7240* 2215 2222* 7240*

5811 5812 5813* 5813* 5819

582 5821 5829

Activităţi de editare a produselor software Activităţi de editare a jocurilor de calculator Activităţi de editare a altor produse software

7221* 7240* 7221* 7240*

5820* 5820*

59

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală 591 5911 5912 5913 5914 592 5920 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune Proiecţia de filme cinematografice Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

9211* 9220* 9211* 9212 9213

5911 5912 5913 5914

2214 7240* 7487* 9211* 9220*

5920

60 601 6010

Activităţi de difuzare şi transmitere de programe Activităţi de difuzare a programelor de radio Activităţi de difuzare a programelor de radio

6420* 9220* 7240*

6010

602 6020

Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

9220* 6420* 7240*

6020

61 611

Telecomunicaţii Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

26

6110 612 6120

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) Activităţi de telecomunicaţii prin satelit Activităţi de telecomunicaţii prin satelit Alte activităţi de telecomunicaţii Alte activităţi de telecomunicaţii

6420*

6110

6420*

6120

613 6130 619 6190

6420*

6130

6420*

6190

62 620 6201

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

6202 6203 6209

7221* 7222* 7240* 7210 7222* 7230* 3002* 7222* 7260

6201

6202* 6202* 6209

63 631 6311 6312 639 6391 6399

Activităţi de servicii informatice Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe Activităţi ale portalurilor web Alte activităţi de servicii informaţionale Activităţi ale agenţiilor de ştiri Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a

7230* 7240* 7240*

6311 6312

9240* 7487*

6391 6399

SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI 64 Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 641 6411 6419 642 6420 Intermediere monetară Activităţi ale băncii centrale (naţionale) Alte activităţi de intermedieri monetare Activităţi ale holdingurilor Activităţi ale holdingurilor

6511 6512

6411 6419

7415* 6523*

6420

643

Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare

27

6430 649 6491 6492 6499

Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii Leasing financiar Alte activităţi de creditare Alte intermedieri financiare n.c.a.

6523*

6430

6521 6522* 6523* 6522*

6491 6492 6499

65

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 651 6511 6512 652 6520 Activităţi de asigurări Activităţi de asigurări de viaţă Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) Activităţi de reasigurare Activităţi de reasigurare

6601* 6603*

6511 6512

6601* 6602* 6603*

6520

653 6530

Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii

6602*

6530

66

661 6611 6612 6619

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii Administrarea pieţelor financiare Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii Activităţi de administrare a fondurilor Activităţi de administrare a fondurilor

6711 6712* 6713* 6713*

6611 6612 6619

662 6621 6622 6629 663 6630

6720* 6720* 6720*

6621 6622 6629

6712*

6630

SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE 68 681 6810 682 6820 Tranzacţii imobiliare Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau

7012

6810*

7020

6810*

28

închiriate 683 6831 6832 Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract Agenţii imobiliare Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7031 7032*

6820* 6820*

SECŢIUNEA M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 69 691 6910 692 6920 Activităţi juridice şi de contabilitate Activităţi juridice Activităţi juridice Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management 701 7010 Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate Activităţi de consultanţă în management Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

7411

6910

7412

6920

70

7415*

7010

702 7021 7022

7414* 7414* 0501*

7020* 7020*

71

Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică 711 7111 7112 712 7120 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea Activităţi de arhitectură Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea Activităţi de testări şi analize tehnice Activităţi de testări şi analize tehnice Cercetare-dezvoltare 721 7211 7219 722 7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie Cercetare-dezvoltare în biotehnologie Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 7320 7310* 7220

7420* 7420*

7110* 7110*

7430

7120

72

7310* 7310*

7210* 7210*

29

73 731 7311 7312 732 7320 74 741 7410 742 7420

Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei Publicitate Activităţi ale agenţiilor de publicitate Servicii de reprezentare media Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice Activităţi de design specializat Activităţi de design specializat Activităţi fotografice Activităţi fotografice

7440* 7440*

7310* 7310*

7413

7320

7487*

7410

7481 9240*

7420

743 7430 749 7490

Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a. Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.

7485*

7490*

6340* 7487* 7414* 7420* 7460*

7490*

75 750 7500

Activităţi veterinare Activităţi veterinare Activităţi veterinare

8520

7500

SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT

77 771 7711 7712 772 7721 7722 7729

Activităţi de închiriere şi leasing Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri) Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

7110 7121*

7710* 7710*

7140* 7140* 7140*

7721 7722 7729

30

773 7731 7732 7733 7734 7735 7739

Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.

7131 7132* 7133 7122 7123 7140* 7121* 7132* 7134

7730* 7730* 7730* 7730* 7730* 7730*

774 7740 78 781 7810

Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) Activităţi de servicii privind forţa de muncă Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă

7487*

7740

7450* 9272*

7810

782 7820 783 7830 79

Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

7450*

7820

7450*

7830

791 7911 7912 799 7990

Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor Activităţi ale agenţiilor turistice Activităţi ale tur-operatorilor Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

6330* 6330*

7911 7912

6330* 9232* 9234* 9262* 9272*

7920

80 801 8010 802 8020

Activităţi de investigaţii şi protecţie Activităţi de protecţie şi gardă Activităţi de protecţie şi gardă Activităţi de servicii privind sistemele de securizare Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

7460*

8010

4531* 7460*

8020

803 8030

Activităţi de investigaţii Activităţi de investigaţii

7460*

8030

31

81 811 8110

Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri Activităţi de servicii suport combinate Activităţi de servicii suport combinate

7032* 7514*

8110

812 8121 8122 8129

Activităţi de curăţenie Activităţi generale de curăţenie a clădirilor Activităţi specializate de curăţenie Alte activităţi de curăţenie

7470* 7470* 9003* 7470*

8121 8129* 8129*

813 8130 82

Activităţi de înteţinere peisagistică Activităţi de înteţinere peisagistică Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

0141*

8130

821 8211 8219

Activităţi de secretariat şi servicii suport Activităţi combinate de secretariat Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului Activităţi de ambalare Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

7485* 7485* 6411*

8211 8219

822 8220 823 8230 829 8291 8292 8299

7486

8220

7487*

8230

7487* 7482 7485* 7487* 7513*

8291 8292 8299

SECŢIUNEA O -ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC 84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 841 8411 8412 Administraţie publică generală, economică şi socială Servicii de administraţie publică generală Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice 7511 7514* 7512 8411 8412

8413

7513*

8413

32

842 8421 8422 8423 8424 8425

Activităţi de servicii pentru societate Activităţi de afaceri externe Activităţi de apărare naţională Activităţi de justiţie Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora Activităţi de protecţie socială obligatorie Activităţi de protecţie socială obligatorie

7521* 7522 7523 7524 7525

8421 8422 8423* 8423* 8423*

843 8430

7530

8430

SECŢIUNEA P - ÎNVĂŢĂMÂNT

85 851 8510 852 8520 853 8531 8532

Învăţământ Învăţământ preşcolar Învăţământ preşcolar Învăţământ primar Învăţământ primar Învăţământ secundar Învăţământ secundar general Învăţământ secundar, tehnic sau profesional

8010*

8510*

8010*

8510*

8021 8022 8042* 6323* 6322*

8521 8522

854 8541 8542 855 8551

Învăţământ superior Învăţământ superior non-universitar Învăţământ superior universitar Alte forme de învăţământ Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

8030* 8030*

8530* 8530*

8552 8553 8559 856 8560

Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii) Şcoli de conducere (pilotaj) Alte forme de învăţământ n.c.a. Activităţi de servicii suport pentru învăţământ Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

8042* 9262* 9305* 8042* 9234* 8041 8042*

8541

8542 8549* 8549*

7414*

8550

SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

86 861 8610 862

Activităţi referitoare la sănătatea umană Activităţi de asistenţă spitalicească Activităţi de asistenţă spitalicească Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi

8511*

8610

33

8621 8622 8623 869 8690 87

stomatologică Activităţi de asistenţă medicală generală Activităţi de asistenţă medicală specializată Activităţi de asistenţă stomatologică Alte activităţi referitoare la sănătatea umană Alte activităţi referitoare la sănătatea umană Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare

8512* 8512* 8513

8620* 8620* 8620*

8514*

8690

871 8710 872 8720

Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale

8514*

8710

8531* 8511* 8514*

8720

873 8730

Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. Activităţi de asistenţă socială, fără cazare

8531* 8514*

8730

879 8790 88 881 8810

8531*

8790

Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.

8532*

8810

889 8891 8899

8532* 8532* 7521*

8890* 8890*

SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE 90 900 9001 9002 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică Activităţi de creaţie şi interpretare artistică Activităţi de interpretare artistică (spectacole) Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

9003 9004 91

Activităţi de creaţie artistică Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte

9231* 9234* 9231* 9232* 9234* 9231* 9240* 9232*

9000* 9000*

9000* 9000*

34

activităţi culturale 910 9101 9102 9103 9104 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor Activităţi ale muzeelor Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 920 9200 93 931 9311 9312 9313 9319 932 9321 9329 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri Activităţi spotive, recreative şi distractive Activităţi sportive Activităţi ale bazelor sportive Activităţi ale cluburilor sportive Activităţi ale centrelor de fitness Alte activităţi sportive Alte activităţi recreative şi distractive Bâlciuri şi parcuri de distracţii Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9251 7514* 9252* 9252* 9253

9101 9102* 9102* 9103

92

9271

9200

9261 9262* 9304* 9262*

9311* 9312 9311* 9319

9233 9234* 9272* 9262*

9321 9329

SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII

94 941 9411 9412 942 9420 949 9491 9492 9499 95

Activităţi asociative diverse Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale Activităţi ale organizaţiilor profesionale Activităţi ale sindicatelor salariaţilor Activităţi ale sindicatelor salariaţilor Alte activităţi asociative Activităţi ale organizaţiilor religioase Activităţi ale organizaţiilor politice Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc 951 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

9111 9112

9411 9412

9120

9420

9131 9132 0150* 9133

9491 9492 9499

7250*

9511

35

9512

Repararea echipamentelor de comunicaţii

3220* 5274*

9512

952 9521 9522 9523 9524

Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc Repararea aparatelor electronice de uz casnic Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele Repararea mobilei şi a furniturilor casnice Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9525 9529

5272* 2932* 5272* 5271 5274* 3611* 3612* 3614* 5273 1740* 3630* 3640* 5274*

9521 9522 9523 9524

9529* 9529*

96 960 9601 9602 9603 9604 9609

Alte activităţi de servicii Alte activităţi de servicii Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare Activităţi de pompe funebre şi similare Activităţi de întreţinere corporală Alte activităţi de servicii n.c.a.

9301 9302 9303 9304* 5274* 9305*

9601 9602 9603 9609* 9609*

SECŢIUNEA T – ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU 97 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 970 9700 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii

9500

9700

98

981 9810

9600

9810

982 9820

9700

9820

36

SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE 99 990 9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

9900

9900

37