Sunteți pe pagina 1din 2

In activitatea de practica termenul de investitii se utilizeaza in 2 acceptiuni.

In sens larg, se intelege orice plasament sau alocare de capital si se impart ijn investitii de portofoliu (vz-cump de actiuni) si investitii de capital. In sens restrains se intelege acea suma baneasca consumata pentru realizarea de mijloace fixe, de bunuri de valoare mare pe o perioada de folosinta indelungata. In economia de piata investitia reprezinta o plasare de fonduri banesti in scopul creearii unui scor de avutie atat la nivel de individ cat si la nivel de societate in ansamblu. Venitul unei tari provine din sporul de avutie obtinut din investitii in conditiile in care economiile si veniturile alimenteaza investitiile. Investitiile reprezinta renuntarea la resursele banesti actuale contra sperantei unor resurse viitoare cu scopul de a obtine profit. Investitia are 4 elemente componente: 1.subiectul investitorul 2.obiectul in care se investeste 3.costul unei privatiuni 4.valoarea unei sperante Timpul repr elem essential al procesului investitional si intelegerea notiunii de timp presupune util in domeniul investitional a perioadelor de timp prezente si viitoare. Pentru societati investitiile repr un plasament de fonduri banesti iar pentru investitori repr totalitatea chelt pt real unor obiective (noi, modernizate sau inlocuite), pt antreprenori constituie lucrati active deproductie in specific de antrepriza si constructie montaj. In concluzie investitiile = sume de bani destinate pt crearea, achizitionarea de fonduri fixe noi (cladiri, utilaje) pt reconstruirea, modernizarea, dezvoltarea si inlocuirea la nivel calitativ superior al celor existente. Include in notiunea de investitii urmatoarele chelt: 1.dotarea initiala cu mij circulante 2.rodajul instalatiilor si utilajelor pana la punerea in functiune 3.plata personalului beneficiarilor de investitii ce se ocupa cu supravegherea si controlul desfasurarii lucrarilor pe toata durata de executie a noului obiectiv 4.lucrari de imbunatatire financiare 5.plantatii de pomi fructiferi si vii si intretinerea pana la trecerea pe rod 6.lucrarile geologice si de foraj, de exploatare pt determinarea panzei de apa freatica sau forajul pt alimentarea cu apa a noului obiectiv 8.pt obtinerea terenului 9.pt elaborarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate a proiectelor de investitii 10.pt organizarea lucrarilor de santier Conform ONU in sfera investitiilor sunt incluse activele fixe noi, dotarea cu fond de rulment, reparatiile capital, soldul miscarii capitalului strain. Conform ONU nu reprez investitii vanzarea-cumpararea de mijloace fixe vechi, achizitionarea de licente si privilegiile financiare. Investitiile sunt nete si brute diferenta dintre ele fiind amortizarea. La nivel unei soctitati comerciale investitiile se materializeaza in mij fixe (capital fix- fonduri fixe imobilizari corporale sau necorporale). Mijloacele fixe sunt acele mijloace de muncare ale omului care indeplinesc simultan 2 conditii: durata de viata mai mare de 1 an si valoarea mai mare de 1800lei.

Acele mijloace fixe care nu indeplinesc simultan conditiile sn obiecte de invetar. Mij fixele se include treptat in consturi prin intermediul amortizarii in timp ce obiectele de inventar se include integral in consturi in momentul achizitiei. Amortizarea repreinta expresia contabila-valorica a uzurii fizice. Mij fixe se caracterizeaza prin -la mai multe cicluri de productie -mentinerea formei pe tot parcursul duratei de serviciu -uzura treptata la fiecare ciclu, stransferandu-si o parte din val asupra noului produs creat.