Sunteți pe pagina 1din 2

Brasov, b-dul Al.Vlahuta, nr.61, ap.2 tel.

/fax: 068 / 317196 ; 316268 ; 094520366

e-mail: median@deltanet.ro www.deltanet.ro/~median

CAIET DE SARCINI

A - 20

C A I E T

D E

S A R C I N I

A - 2 0

CAPITOLUL DE LUCRARI : COSURI DE FUM

1. GENERALITATI Acest capitol cuprinde principalele specificatii tehnice pentru realizarea cosurilor de fum la constructii civile si industriale executate in mod curent exclusiv cosuri de fum pentru centrale termice sau altele asemenea executate in conditii termice speciale pentru care se dau specificatii suplimentare functie de cazuri concrete. 2. NORMETIVE SI STANDARDE DE REFERINTA C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente P 2-85 - Normativ privind alcatuirea calculului si executarea structurilor din zidarie C 14-82 - Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucrari de zidarie C 17-82 - Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala C 18-83 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede -M.M. si M.S. - Ordin 34 si 60/75 plus 110 si 39/77 -Norme republicane de protectia muncii elaborate de Ministerul Sanatatii. -Decret 290-77 - Norme generale de protectie impotriva incendiilor -STAS 1030 - 85 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala -STAS 10104-83 - Constructii de zidarie -STAS 6793 -86 - Cosuri canale de fum pentru focare obisnuite la constructii civile -STAS 1625/4-74 - Tuburi si blocuri pentru canale individuale de fum si ventialtie -STAS 6724-84 - Canale de ventilatie din alcatuirea cosurilor de fum executate conf. STAS 10109/1 - 92. 3. MOSTRE SI TESTARI Pentru realizarea cosurilor de fum se vor prezenta proiectului si antreprenorului spre insusire cate o mostra din : - caramizi ce se utilizeaza la realizarea cosurilor - tuburi ceramice pentru captusirea canalelor de fum - usite de curatire Toate materialele si produsele vor fi testate in prealabil in laboratoare specializate si vor fi insotite de cerificate de calitate. 4. MATERIALE SI PRODUSE Materialele si produsele sunt specifice pentru: -cosuri cu canale simple -cosuri cu canale colector Cosurile trebuie sa asigure: -randamentul focarelor racordate -evacuarea fumului, gazelor de ardere

-sa nu prezinte pericol de incendiu -sa permita curatirea fara dificultate acosurilorsi canalelor atat la partea superioara cat si inferioara. Materiale: - materiale incombustibile, rezistente la foc si la actiunea coroziunii a fumului si a gazelor de ardere precum si la intemperii - caramizi pline, presate pe cale umeda format 240 x 115 x 63 mm cal. I STAS 457-86 - caramizi cu gauri vertiale STAS 5185/1,2-86 - tuburi si blocuri pentru canale individuale de fum si ventilatie STAS 1625-74 sau pentru canal colector STAS 6518-74 - mortare obisnuite pentru zidarie 1030 - 85 Toate materialele si produsele de baza sau auxiliare vor fi insotite de certificate privind atestarea calitatii. 5. LIVRARE DEPOZITARE MANIPULARE Materialele si produsele se livreaza, ambaleaza si transporta conf. clauzelor contractuale dintre antreprenor si furnizor. Transportul se face cu autovehicule inchise pentru a mentine integritatea si calitatea produselor .Depozitarea se face in spatii inchise cu luarea masurilor de protectie prin prelate sau foi de polietilena. Manipularea se face de personalul ce asigura executia si numai in conditii de pastrare a calitatii acesteia 6. EXECUTIA LUCRARILOR Se vor folosi numai echipe specializate pentru executie. Cosurile de fum se executa ca structura concomitent cu lucrarile de structura ale investitiei fara a afecta elementele constructive ale obiectivului si cu masuri de rigidizare sau protectie prevazuti in proiect. Cosurile pot fi executate de orice echipa specializata in lucrari de zidarie cu asigurarea urmatoarelor masuri: - maltuirea coturilor peste acoperis se respecta prevederile STAS 6793-86 - cosurile trebuie sa depaseasca cu 1,00 m fata de inaltimea aticelor cu exceptia celor situate la o distanta sub 3,00 m de acestea. - racordurile dintre canale vor avea distanta dintre ele de 30 cm. - se respecta prevederea usitelor de curatitre executate etanse, duble din tabla sau armociment. - accesul la cosuri deasupra invelitorii se va asigura prin tabachere sau chepenguri - la traversarea podului cladirii si la strapungerea acoperisului fetele exterioare tencuite ale cosurilor vor fi la 10 cm distanta de elementele de lemn. - in podul cladirilor si peste terase se asigura ingrosarea cosurilor la grosimea echivalenta zidariei de caramida de 24 cm pentru a asigura transferul termic si eliminarea condensului (aceeasi grosime se asigura si la cosurile amplasate in

exterior) - in pod si in incaperi pardoseala din jurul orificiilor de curatire vor fi protejate prin materiale incombustibile (tabla, placi de beton). - gurile de evacuare ale cosurilor de fum din cladiri cu invelitori combustibile vor fi prevazute cu dispozitive de protectie contra scanteilor (gratare de sarma). - la executia canalelor in cosuri din caramizi cu goluri se va avea in vedere ca partea interioara sa se captuseasca cu tuburi ceramice. Se va acorda mare atentie la calitatea tencuielii interioare pentru cosuri de fum pentru a nu exista discontinuitati sau pericol de evacuare scantei in latera. Pe tot parcursul executiei cosurilor de fum seful punctului de lucru verifica calitatea si respectarea prevederilor STAS 7793-86. 7. TERMINAREA LUCRARILOR Lucrarile de executie pentru cosuri de fum se considera terminate dupa ce au fost finisate, realizate sobele si se fac probe de tiraj conf. STAS 6793-86.Terminarea lucrarilor se constata de catre proiectant si responsabilul tehnic al lucrarii. 8. ABATERI ADMISE, VERIFICARI Nu se permit abateri de la dimensionarea sectiunilor libere, abateri de la verticalitatea sunt conform STAS 6793-86 Se verifica verticalitatea cu un dreptar de 2 m si fir cu plumb iar canalele se verifica si din partea superioara cu o piesa speciala de proba pentru a se urmari daca nu sunt intreruperi cu dopuri de mustar sau alte elemente care are influenta sectiunea de tiraj optima. Nu se admit nici un fel de abateri de la prevederile N.P.S.I. 9. VERIFICARI INVEDEREA RECEPTIEI Se verifica de catre proiectant si seful proiectului de lucru calitatea lucrarilor in concordanta cu prevederile proiectului tehnic. Se verifica daca prin probe de tiraj nu apar emanatii de fum pe tot circuitul vertical, iar in pod se verifica daca canalele de fum au fost tencuite si spoite cu lapte de var pentru a sesiza vizual orice fisura care ar putea conduce la patrunderea fumului sau scanteilor. Se verifica daca cosurile au fost marcate in pod sau peste acoperis cu vopsea rezistenta la intemperii natura combustibilului pentru care a fost executat cosul conf. STAS 6793-86 10. MASURATORI SI DECONTARE Masuratoarea se face la metru cub de zidarie conform proiect si situatiei real executata. Decontarea lucrarilor se face conform clauzelor contractuale dintre beneficiar si antreprenor.

Brasov

Intocmit: arh. Median Dan