Sunteți pe pagina 1din 2

TEOREMA LUI P I T A G O R A

• Cine a fost PITAGORA ?

Pitagora (c. 580 î.Hr. - c.500 î.Hr.) a fost un filozof şi


matematician grec, originar din insula Samos, întemeietorul
pitagorismului, care punea la baza întregii realităţi teoria
numerelor şi a armoniei. Scrierile sale nu s-au păstrat.
Tradiţia îi atribuie descoperirea teoremei geometrice şi a
tablei de înmulţire, care îi poartă numele. Ideile şi
descoperirile lui nu pot fi deosebite cu certitudine de cele ale
discipolilor apropiaţi. Pitagora a fost şi un mare educator şi
învăţător în spiritual grecesc şi se spune că a fost şi un atlet
puternic, aşa cum stătea bine atunci poeţilor, filozofilor.

Teorema lui PITAGORA

În orice triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei este egală cu


suma pătratelor lungimilor catetelor.

BC 2 =AB 2 +AC 2

B Demonstraţie:
În Δ ABC aplicăm de două ori teorema
catetei:
D AC 2 =DC∙BC
AB 2 =BD∙BC
Adunăm relaţiile:
A AC2+AB2 =DC∙BC+BD∙BC=BC(DC+BD)=BC∙BC ⇒
C
AC 2 +AB 2 =BC 2 .

Observaţii:
Toate tripletele de numere naturale care satisfac teorema lui Pitagora se
numesc numere pitagorice. De exemplu: (3,4,5) , (6,8,10) , (15,20,25).
Aplicaţii ale teoremei lui Pitagora:

1. Să se calculeze înalţimile unui triunghi isoscel ABC în care AB=AC=10 şi


BC=12.
A
În Δ ABC ducem AD ⊥ BC şi BE ⊥ AC.
În Δ ACD aplicăm Teorema lui Pitagora:
AD 2 =AC 2 -DC 2 =100-36=64
E
AD=8.
AD ⋅ BC 8 ⋅ 1 2
Dar AD∙BC=BE∙AC ⇒ BE= = = 9,6
AC 1 0
B BE= 9,6.
D C

2. Să se calculeze înalţimea într-un triunghi oarecare ABC cu laturile AB=5,


AC=6 şi BC=7.

Calculăm înălţimea din A.( celelalte înălţimi se


A calculează în mod asemănator exerciţiului precedent)
Notăm BD = x, atunci DC =7-x.
Aplicăm teorema lui Pitagora în cele două triunghiuri
dreptunghice formate:
x 7-x
B C AD2 = AB2 – BD2 = 25 – x2
D
AC2 = AC2 – DC2 = 36 – (7 – x2) = -13 + 14x –x2

Egalăm cele două relaţii şi obţinem:

2
1 9 1 9
25 – x = 36 – (7 – x ) = -13 + 14x –x ⇒ x=
2 2 2 ⇒ BD= ⇒ AD= 2 − 5 1  9= 1 62
7 7 7 7