Sunteți pe pagina 1din 13

31. Care dintre urmatoarele nu este functie a firmei: a) comerciala; b) financiar-contabila; c) de negociere; d) de personal. 32.

Printre activitatile specifice aprovizionarii nu se inscrie: a) fundamentarea tehnico-economica a planului si programelor de aprovizionare; b) elaborarea de bilanturi materiale si energetice; c) alegerea furnizorilor; d) prelucrarea comenzilor. 33. Care dintre urmatoarele nu este criteriu de clasificare a normelor de vanzare? a) natura produselor vandute b) modul si momentul stabilirii pretului c) natura si rolul intermediarilor; d) conditiile de cumparare. 34. Dezvoltarea intreprinderii din punct de vedere al potentialului intern se va concretiza in: a) strategii de dezvoltare; b) strategii si planuri de potentare a atuurilor proprii; c) planuri de dezvoltare de ansamblu; d) identificarea oportunitatilor de pe piata. 35. Identificati afirmatia adevarata: a) dupa natura activitatii, contul de profit si pierdere, se compune din: rezultatul de exploatare sirezultatul exceptional; b) necesarul de finantare a ciclului de exploatare poate fi acoperit din surse proprii (fondul derulment), surse atrase (pasive stabile) si surse imprumutate (credite pe termen scurt); c) rezultatul din exploatare = venituri din exploatare + cheltuieli de exploatare; d) rezultatul brut al exercitiului = rezultatul financiar + rezultatul extraordinar. 36. Analiza intreprinderii la nivel mezoeconomic si propune sa: a) determine cum se poate maximiza venitul obtinut in cadrul unei industrii, a unei regiuni saua unui grup de intreprinderi; b) clarifice in ce masura participa intreprinderea la productia nationala; c) clarifice cum poate proprietarul intreprinderii sa-si maximizeze venitul obtinut din vanzareaproduselor/serviciilor sale; d) clarifice participarea intreprinderii la productia mondiala.

37. Care dintre urmatoarele nu este trasatura definitorie a intreprinderii in contextul globalizarii? a) calificare larga si intruire multipla a presonalului; b) asumare de risc si fructificarea oportunitatiilor; c) descentralizare in organizarea muncii; d) scaderea importantei cercetarii/inovarii. 38. Abordata intr-o conceptie sistematica intreprinderea nu prezinta urmatoarele trasaturi: a) sistem complex; b) sistem tehnico-material; c) sistem inchis; d) sistem organizatorico-administrativ. 39. Micromediul este alcatuit din: a) furnizori, prestatori de servicii, furnizori de forta de munca, client, concurenti, organisme publice; b) mediul geografic, demografic, economic, tehnologic, cultural, politic, juridic, natural, institutional; c) prestatori de servicii, furnizori de forta de munca, client, mediul demografic; d) concurenti, mediul demografic, organisme publice, furnizori de forta de munca. 40. Relatiile pe care intreprinderile le genereaza in contextul noii economii, in functie de interesele lor sunt: a) relatii de vanzare-cumparare, relatii de transmitere, relatii de concurenta si relatii decomplementaritate; b) relatii de schimb, relatii de concurenta, relatii de complementaritate si relatii de interferenta; c) relatii de informare, relatii de schimb, relatii de concurenta si relatii de cooperare; d) relatii de cooperare, relatii cu beneficiarii, relatii cu institutii si organisme de stat si relatii de schimb 41. Care dintre urmatoarele nu este resursa financiara a intreprinderii: a) bunurile materiale; b) capital propriu; c) capital lichid; d) bunurile financiare. 42. Resursele informationale ale intreprinderii indeplinesc o serie de functii. Care dintre urmatoarele nuse inscrie in aceasta categorie? a) functia de cunoastere; b) functia decizionala; c) functia de reglare; d) functia sociala. 43. Printre activitatiile de cercetare-dezvoltare nu se numara: a) influenta factorului social; b) probabilitatea realizarii rezultatelor finale; c) efectele obtinute sunt mai mici decat cele stabilite initial; d) cercetarile nu au caracter repetitiv.

44. Activitatea de markering: a) nu este situata in centrul activitatilor firmei moderne; b) impune existenta unei legaturi de credibilitate intre firma, furnizori si clienti; c) nu presupune fuzionarea teoriei cu practica si a gandirii cu actiunea; d) nu consta in analiza ocaziile ivite pe piata. 45. In comert si turism, productia auxiliara si de servire nu vizeaza urmatoarele activitati: a) activitatea de intretinere si reparare a utilajelor, masinilor si echipamentelor de productie, precum sia instalatiilor necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii firmei; b) transformarea materiilor prime si a materialelor in produse finite; c) asigurarea proceselor de munca din cadrul firmei cu obiecte de inventar, scule si dispositive; d) activitatea de transport intern in cadrul firmei. 46. Care dintre urmatoarele nu este componenta a logisticii? a) transportul; b) depozitarea; c) ambalarea; d) canale de distributie. 47. Identificati afirmatia adevarata: a) gestiunea previzionala a resurselor umane reprezinta un proces prin care o firma se asiguraca va avea numarul si categoriile necesare de personal in locul corespunzator si la timpul dorit cu scopul de a realiza activitatiile planificate si de a obtine un beneficiu pentru firma si pentruindivizii din care este compusa; b) angajarea presupune cautarea si gasirea unor candidate pentru posturile vacante ale firmei prinselectarea celor mai potrivite persoane; c) recrutarea presupune alegerea, conform anumitor criterii, a celui mai potrivit candidat pentruocuparea unui anumit post in cadrul firmei; d) selectia presupune recr utarea si selectia de personal cu scopul de a gasi omul potrivit la loculpotrivit 48. Analiza eficientei structurii organizatorice nu presupune: a) analiza critica a posibilitatiilor de realizare a obiectivelor oferite de structura organizatorica existenta; b) elaborarea unor programe de actiune prin a caror aplicare practica se asigura redresarea sau ameliorarea performantelor; c) analiza concordantei dintre cerintele de functionare exprimate de principiile generale ale structurii simodul lor de aplicare in cadrul firmei; d) analiza documentelor de formalizare a structurii organizatorice: regulamentul de organizare sifunctionare, fisa postului si organigrama.

49. Identificati afirmatia falsa: a) descoperirea defineste procesul prin care se constata existenta unor legi, insusiri sau fenomenenecunoscute pana atunci, ale lumii materiale, obiectiv existente; b) inventia presupune rezolvarea tehnica a unei probleme din orice ramura a economiei, culturii,ocrotirii sociale sau apararii tarii, care prezinta noutati si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii dintara si strainatate; c) inovatia este procesul de dezvoltare si implementare a ideilor noi intr-o intreprindere; d) inovatiile nu sunt de produs (inclusiv servicii) si de proces. 50. Care din urmatoarele nu este etapa in elaborarea unei strategii economice: a) analiza situatiei curente; b) elaborarea unui set de alternative strategice; c) examinarea perspectivelor pentru viitor; d) definirea sinergiei. 51. Finantarea intreprinderii nu se poate face prin: a) contractarea de credite bancare; b) francizing; c) leasing; d) factoring. 52. Pretul produselor nu se poate stabili pe baza urmatoarei metode: a) metoda marimii capitalului disponibil; b) metoda competitiva; c) metoda venitului; d) metoda valorii. 53. Printre activitatiile specifice aprovizionarii nu se inscrie? a) fundamentarea tehnico-economica a planului si programelor de aprovizionare; b) prelucrarea comenzilor; c) elaborarea de bilanturi materiale si energetic; d) prospectarea pietei interne si externe de resurse materiale. 54. Identificati afirmatia falsa: a) activitatea reprezinta ansamblul proceselor omogene sau inrudite a caror realizare concura laatingerea obiectivelor de gradul II; b) atributia desemneaza un proces de munca prcis conturat, care se executa periodic si uneoricontinuu, ce implica cunostinte specializate si concura la realizarea unui obiectiv specific; c) activitatea de productie este situata in centrul activitatilor firmei moderne; d) marketingul reprezinta intreaga afacere privita din punctual de vedere al rezultatului final, adica prinprisma clientului.

55. Functia de personal nu cuprinde urmatoarele activitati: a) cercetarea nevoilor si dorintelor clientilor; b) determinarea necesarului de personal; c) aprecierea, motivarea si promovarea personalului firmei; d) evaluarea activitatii desfasurate depersonalul firmei 56. Care dintre urmatoarele nu este trasatura definitorie a intreprinderii in contextul globalizarii? a) realizarea de aliante; b) ierarhii flexibile; c) centralizarea in organizarea muncii; d) productieflexibila. 57. Analiza intreprinderii la nivel microeconomic isi propune sa: a) clarifice in ce masura participa intreprinderea la productia nationala; b) determine cum se poate maximiza venitul obtinut in cadrul unei industrii, a unei regiuni sau a unuigrup de intreprinderi; c) clarifice participarea intreprinderii la productia mondiala; d) clarifice cum poate proprietarul intreprinderii sa-si maximizeze venitul obtinut din vanzarea produselor/serviciilor sale. 58. Intrprinderea este investita cu o functie sociala deoarece: a) in cadrul ei isi desfasoara activitatea un numar mare de indivizi, cu aspiratii si idealuri cand convergente, cand divergente; b) este alcatuita dintr-un ansamblu omogen de subgrupuri si indivizi care urmaresc o anumita finalitate; c) asigura stabilitatea locurilor de munca; d) este factor de mobilitate si echilibru social. 59. Elementele macromediului sunt: a) mediul demografic, prestatori de servicii, furnizori de forta de munca, client b) concurenti, mediul demografic, organisme publice, furnizori de forta de munca; c) mediul geografic, demografic, economic, tehnologic, cultural, politic, juridic, natural,institutional; d) furnizori, prestatori de servicii, furnizori de forta de munca, client, concurenti, organisme publice. 60. Relatiile de complementaritate prezinta 2 forme: a) complementaritatea firmelor pe linia aprovizionarii si cooperarea intre intreprinderi indomeniul productiei si distributiei; b) vanzarea-cumpararea si transmiterea (receptia) de mesaje si informatii; c) cooperarea intre intreprinderi aflate in pozitii succesive ale fluxului bunurilor si/sau seviciilor; d) cooperarea pe orizontala si cooperarea pe verticala.

61. Inovarea nu presupune urmatoarea categorie de activitati: a) descoperirea; b) dezvoltarea experimentala; c) studiul pietei; d) activitati conexe. 62. Resursele informationale ale intreprinderii indeplinesc o serie de functii. Care dintre urmatoarele nuse inscrie in aceasta categorie? a) functia de trasmitere a cunostintelor si patrimoniului; b) functia de mijloc de previziune; c) funtia de reglare; d) functia operationala. 63. In cadrul intreprinderii turistice, activitatiile de productie nu se refera la: a) procese auxiliare si de servire (procese de depozitare, procese de pregatire a activitatii de prestare aserviciilor turistice); b) activitati de fabricare a produsului global turistic; c) activitati de productie propriu-zisa (transformarea materiilor prime si a materiilor in produse finite); d) activitati de productie de tip manufacturier. 64. Printre activitatile specific aprovizionarii nu se inscrie: a) testarea credibilitatii furnizorilor; b) negocierile ocazionate de incheierea acordului de vanzare; c) negocierea si concretizarea relatiilor cu furnizorii alesi; d) prospectarea pietei interne si externe de resurse materiale. 65. Prin alegerea furnizorilor nu se urmareste: a) asigurarea unu beneficiu potential; b) dobandirea unui prestigiu;c) diminuarea riscurilor; d) preschimbarea bunurilor si serviciilor in bani. 66. Logistica reprezinta: a) toatalitatea actiunilor constiente ale angajatilor unei firme de transformare a materiilor prime,materialelor sau a altor componente in produse; b)ultima frontiera a economiilor legate de costuri si continentul neexplorat al economiei; c) o componenta principala a procesului de manipulare a marfurilor; d) ansamblul organizatiilor si persoanelor care intervin in trecerea produselor de la producator laconsumator.

67. Aprecierea personalului reprezinta: a) cautarea si gasirea unor candidati pentru posturile vacante ale firmei prin selectarea celor maipotrivite persoane; b) o evaluare a angajatului, din punct de vedere al nivelului actual si, mai ales, de perspectivaal performantei pentru a permite decidentului sa ia decizii cat mai obiective in ceea ce privesterecompensarea, promovarea salariatului respectiv; c)recrutarea si selectia de personal cu scopul de a gasi omul potrivit la locul potrivit d) o succesiune de incadrari ale salariatilor pe diferite posturi in aceeasi intreprindere. 68. Identificati afirmatia adevarata: a) dupa natura activitatii, contul de profit si pierdere, se compune din: rezultatul financiar si rezultatulexceptional; b) rezultatul din exploatare = venituri din exploatare + cheltuieli de exploatare; c) rezultatul brut al exercitiului = rezultatul financiar + rezultatul extraordinar; d) ciclul financiar reprezinta totalitatea operatiunilor care intervin intre momentultransformarii monedei, a lichiditatilor proprii sau imprumutate in bunuri si servicii pana cand se recupereaza sumele banesti alocate initial. 69. Totalitatea datelor, informatiilor, circuitelor si fluxurilor informationale, procedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor existente in cadrul firmei formeaza: a) sitemul informational al firmei; b) cultura firmei; c) functia intreprinderii; d) sistemul operational al intreprinderii. 70. Care dintre urmatoarele nu este componenta a strategiei economice: a) examinarea perspectivelor pentru viitor, prin care se stabilesc obiectivele pe termen lung ale intreprinderii; b) desfasurarea resurselor reprezinta acea componenta care precizeaza modul in care intreprinderea isiva utiliza resursele de munca, materiale si banesti pentru realizarea obiectivelor propuse; c) sinergia reprezinta acea componenta a strategiei care defineste modalitatile de crestere a capacitatiiproductive a fiecarei componente a unui ansamblu de activitati printro judicioasa structurare siinteractiune a acestora; d) stabilirea obiectivelor 71. Functiunea financiar-contabila cuprinde trei subfunctiuni. Care dintre urmatoarele nu estesubfunctiune a functiei financiar-contabile: a) financiara; b) contabile; c) de informatica; d) control financiar de gestiune.

72. Care dintre urmatoarele nu este resursa a intreprinderii: a) resurse individuale; b) resurse materiale; c) resurse financiare; d) resurse informationale. 73. Politica de aprovizionare nu este conditionata de urmatorul parametru: a) conditiile de cumparare; b) costul de vanzare; c) marimea capitalului disponibil pentru a fi investit instocuri; d) consumul pe perioade. 74. Intr-o acceptiune sintetica, analiza diagnostic nu presupune: a) reperarea simptomelor; b) reperarea functionalitatilor unei intreprinderi; c) cercetarea si analiza faptelor si responsabilitatilor; d) identificarea cauzelor disfuntionalitatilor. 75. Care dintre urmatoarele nu este componenta a strategiei economice: a) elaborarea unui set de alternative strategice; b) desfasurarea resurselor reprezinta acea componenta care precizeaza modul in care intreprinderea isiva utiliza resursele de munca, materiale si banesti pentru realizarea obiectivelor propuse; c) sinergia reprezinta acea componenta a strategiei care defineste modalitatile de crestere a capacitatiiproductive a fiecarei component a unu ansamblu de activitati printro judicioasa structurare siinteractiune a acestora; d) stabilirea obiectivelor. 76. Care dintre urmatoarele nu este trasatura definitorie a intreprinderii in contextul globalizarii? a) calificare ingusta a personalului; b) relatii de colaborare cu alte firme; c) realizarea de aliante; d) cresterea importantei cercetarii/inovarii. 77. Analiza intreprinderii la nivel macroeconomic isi propune sa: a) determine cum se poate maximiza venitul obtinut in cadrul unei idustrii, a unei regiuni sau a unui grupde intreprinderi; b) clarifice in ce masura participa intreprinderea la productia nationala; c ) clarifice cum poate proprietarul intreprinderii sa-si maximizeze venitul obtinut din vanzareaproduselor/serviciilor sale; d) clarifice participarea intreprinderii la productia mondiala.

78. Care dintre urmatoarele nu este ipostaza a intreprinderii? a) intreprinderea ca organizatie; b) intreprinderea ca sistem; c) intreprinderea ca unitate economica de productie si repartitie; d) intreprinderea ca finalitate. 79. Micromediul este alcatuit din: a) concurenti, mediul demografic, organisme publice, furnizori de forta de munca; b) mediul demografic, economic, tehnologic, cultural, politic, juridic, natural, institutional; c) prestatori de servicii, furnizori de forta de munca, clienti, mediul demografic; d) furnizori, prestatori de servicii, furnizori de forta de munca, clienti, concurenti, organisme publice. 80. Intreprinderile nu trebuie sa dispuna, in vederea functionarii, de urmatorul capital: a) economic; b) uman; c) social; d) lichid. 81. Dezvoltarea intreprinderii privita din punct de vedere al relatiilor cu mediul se concretizeaza in: a) strategii si planuri de potentare a atuurilor proprii; b) strategii de dezvoltare si planuri de dezvoltare de ansamblu; c) identificarea oportunitatilor de pe piata; d) strategii si planuri de potentare a atuurilor concurentilor. 82. Gestiunea calitatii productiei reprezinta: a) un concept al gestiunii economice care defineste ca obiectiv esential identificarea, evaluarea si compararea permanenta a costurilor si eficienta economica a calitatii; b) un concept complex care cuprinde ansamblul activitatilor efectuate de o intreprindere din momentul identificarii unei cerinte de piata pana in momentul distribuirii catre beneficiari a bunurilor solicitate; c) totalitatea actiunilor constiente ale angajatilor unei firme de transformare a materiilor prime,materialelor sau a altor componente in produse, lucrari sau servicii cu o anumita valoare de piata, cuajutorul diferitelor masini, utilaje sau instalatii; d) un proces destinat sa transforme un set de elemente intrari intr -un set specific de elemente iesiri.

83. Identificati afirmatia adevarata: a) componentele logisticii sunt transportul, stocarea si depozitarea; b) politica de aprovizionare este conditionata numai de marimea capitalului disponibil pentru a fiinvestit in stocuri; c) aprovizionarea, in esenta, include cumpararea resurselor materiale (materii prime, materiale,marfuri, combustibil, energie, apa) si gestiunea stocurilor; d) firmele se pot aproviziona doar in cantitati egale la inceputul fiecarei luni. 84. Functia de cercetare-dezvoltare nu cuprinde, in principal, urmatoarele activitati: a) cercetarea fenomenelor economice, sociale, politice ce-si pun amprenta asuprea pietelor sitehnologiilor comerciale; b) dimensionarea, profilarea si amplasarea retelei comerciale si turistice; c) organizarea rationala a proceselor de munca in magazine, depozite, unitati de cazare; d) intretinerea si repararea utilajelor, intstalatiilor si echipamentelor. 85. In alegerea furnizorilor se opereaza cu o serie de criterii. Care dintre urmatoarele categorii de criteria nu se folosesc in alegerea furnizorilor? a) criterii ce privesc produsele si livrarile; b) criterii ce ofera informatii despre situatia generala a furnizorului; c) criterii ce privesc decizia cumparatorului; d) criterii ce caracterizeaza mediul in care functioneaza furnizorul 86. Desfacerea produselor nu se realizeaza prin: a) sisteme de distributie; b) canale de distributie; c) forme de vanzare; d) informarea consumatorilor. 87. Identificati afirmatia falsa: a) gestiunea previzionala a resurselor umane este denumita si planificare a resurselor umane; b) gestiunea previzionala a resurselor umane consta in proiectarea pe termen mediu si lung a nevoilor siresurselor de personal ale unei firme; c) identificarea ofertei interne de munca (efectul disponibil) nu reprezinta o etapa a analizei previzionale; d) selectia presupune alegerea, conform anumitor criterii, a celui mai potrivit candidat petru ocupareaunui anumit post in cadrul firmei.

88. Identificati afirmatia adevarata: a) ciclul de exploatare reprezinta o succesiune de activitati incepand cu aprovizionarea invederea formarii stocurilor necesare desfasurarii procesului de productie pana la incasarea platii de la clienti pentru marfurile vandute sau serviciile prestate; b) dupa natura activitatii, contul de profit si pierdere, se compune din: rezultatul financiar si rezultatulexceptional; c) rezultatul brut al exercitiului = rezultatul financiar + rezultatul extraordinar; d) rezultatul financiar = venituri financiare + cheltuieli financiare. 89. Identificati afirmatia falsa: a) activitatea de marketing este situata in centrul activitatilor firmei moderne; b) atributia este o componenta de baza a unui proces de munca complex sau un proces de munca simplu ce contribuie la reazlizarea unui obiectiv individual; c) activitatea de marketing impune existenta unei legaturi de credibilitate intre firma, furnizori si clienti d) activitatea de marketing presupune fuzionarea teoriei cu practica si a gandirii cu actiunea. 90. In raport cu nivelul de adaptare, strategiile economice nu sunt: a) strategii de consolidare; b) strategii la nivel de organizare superioara; c) strategii de afaceri la nivel de intreprindere; d) strategii functionale. 91. Care dintre urmatoarele nu este resursa financiara a intreprinderii: a) mijloace informationale (retele de calculatoare); b) capitalul propriu; c) capitalul lichid; d)bunurile financiare. 92. Printre principalele atributii ale subfunctiei contabile nu se inscrie: a) asigurarea evidentei obiectelor de inventar, a echipamentelor de protectie; b) stabilirea preturilor si tarifelor; c) asigurarea evidentei mijloacelor fixe; d) organizarea lucrarilor de inventar etc.. 93. Vanzarea este precedata de abordarea clientului si negocierea. Abordarea clientului se poate face prin: a) contact direct si contact indirect; b) corespondenta; c) deplasarea clientului la unitatea operativa; d) cerere de oferta a unui client potential.

94. Care dintre urmatoarele nu este etapa in elaborarea unei strategii economice: a) analiza situatiei curente; b) elaborarea unui set de alternative strategice; c) examinarea perspectivelor pentru viitor; d) stabilirea obiectivelor. 95. Analiza intreprinderii la nivel mondoeconomic isi propune sa: a) determine cum se poate maximiza venitul obtinut in cadrul unei industrii, a unei regiuni sau a unuigrup de intreprinderi; b) clarifice in ce masura participa intreprinderea la productia nationala; c) clarifice cum poate proprietarul intreprinderii sa-si maximizeze venitul obtinut din vanzareaproduselor/serviciilor sale; d) clarifice participarea intreprinderii la productia mondiala. 96. Activitatea de cercetare-dezvoltare prezinta, pentru o intreprindere, unele riscuri. Care din urmatoarele nu se incadreaza in aceasta categorie? a) risc stiintific (solutia oferita nu corespunde exigentelor); b) risc economic (cheltuieli prea mari, efecte economice prea mici); c) risc social; d) risc de productie (rezultate neverificate, nefinisari, avarii deosebite). 97. Dezvoltarea stiintifica consta in: a) activitatea de exploatare a progresului obtinut in stiinta; b) crearea intrumentarului material si elaborarea procedeelor legate de utilizarea acestuia; c) creearea de bunuri si servicii necesare celorlalte activitati de inovare; d) efortul planificat si continuu de a schimba intreprinderea spre s fi mai eficienta si mai umana. 98. Care din urmatoarele nu este obiectiv al activitatii de marketing? a) adaptarea intr-un mod creativ la mediul extern; b) adaptarea profitabila la mediul in care opereaza; c) fructificarea si crearea oportunitatilor de piata; d) procurarea surselor de finantare. 99. Dezvoltarea intreprinderii din punct de vedere al potentialului intern se va concretiza in: a) strategii si planuri de potentare a atuurilor proprii; b) strategii de dezvoltare; c) planuri de dezvoltare de ansamblu; d) identificarea oportunitatilor de pe piata. 100. Identificati factorii care nu sunt luati in considerare in amplasarea intreprinderii: a) economici: costuri legate de: amplasare, construire, de functionare. Situatia locala a potentialilorclienti si concurenti, situatia climatului economico-social etc; b) institutionali;

c) sociali: nivelul socio-cultural al persoanelor ce vot fi angajate, asigurarea unor conditii de munca siviata, riscul aparitiei conflictelor etc..; d) internationali.