Sunteți pe pagina 1din 3

F A C ULT A TE A D E F IN A NT E, A S IGU RA R I, B A NC I S I B UR S E D E VA LO RI

S tr .M ih a il M o x a n r . 5 - 7 ; T e le fo n ( 0 2 1 ) 3 1 1 .9 7 . 9 0 , ( 0 2 1 ) 3 1 1 .9 7 . 9 1 , ( 0 2 1 ) 3 1 1 . 9 7 .9 2 , i n te r i o a r e 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 1 6 ; e - m a il : s e c re ta r ia t@ fi n .a s e .r o

A C A D EM IA D E S T U D II E C O N O M IC E D IN B U C U R E S T I

Nr.310 din 29 aprilie 2013

Avizat n edina Consiliului Facultii FABBV din date 29 aprilie 2013,

Prof.univ.dr. Dalina DUMITRESCU Decan FABBV

COMISII PENTRU SUSINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR PROGRAMUL DE LICEN Sesiunea IULIE 2013 Comisia 1 1 Prof. univ. dr. Tatiana MOTEANU 2 Lect. univ. dr. Rodica GHERGHINA 3 Lect. univ.dr. Delia CATARAM 4 Asist. univ.drd. Mihaela IACOB 5 Lect. univ. dr. Attila GYORGY

Preedinte Membru Membru Secretar Membru cooptat

Comisia 2 1 Prof. univ. dr. Ion STANCU 2 Prof. univ. dr. Laura BRAOVEANU 3 Lect. univ. drd. Carmen LIPAR 4 Asist. univ. drd. Filip IORGULESCU Comisia 3 1 Prof. univ. dr. Georgeta VINTIL 2 Conf. univ. dr. Daniela ROMAN 3 Lector.univ. dr. Narcisa MOTEANU 4 Asist. univ. drd. Maricica MOSCALU Comisia 4 1 Prof. univ. dr. Daniel ARMEANU 2 Lector univ.dr. Laura NAGHI 3 Lector univ.dr. Emilian MIRICESCU 4 Asist. univ. dr. Maria PASCU NEDELCU 5. Prof.univ.dr. Radu STROE Comisia 5 1 Prof. univ. dr. Victor DRAGOT 2 Prof. univ. dr. Anamaria CIOBANU 3 Lect.univ.dr. Nicoleta VINTIL 4 Asist. univ. dr. Georgiana CREAN

Preedinte Membru Membru Secretar

Preedinte Membru Membru Secretar

Preedinte Membru Membru Secretar Membru cooptat

Preedinte Membru Membru Secretar

F A C ULT A TE A D E F IN A NT E, A S IGU RA R I, B A NC I S I B UR S E D E VA LO RI
S tr .M ih a il M o x a n r . 5 - 7 ; T e le fo n ( 0 2 1 ) 3 1 1 .9 7 . 9 0 , ( 0 2 1 ) 3 1 1 .9 7 . 9 1 , ( 0 2 1 ) 3 1 1 . 9 7 .9 2 , i n te r i o a r e 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 1 6 ; e - m a il : s e c re ta r ia t@ fi n .a s e .r o

A C A D EM IA D E S T U D II E C O N O M IC E D IN B U C U R E S T I

Comisia 6 1 Prof. univ. dr. Ilie VASILE 2 Prof. univ. dr. Petre BREZEANU 3 Prof.univ. dr. Costantin ROMAN 4 Asist. univ. dr. Ionu IONESCU Comisia 7 1 Prof. univ. dr. Iulian BRAOVEANU 2 Conf.univ.dr.Emilia CMPEANU 3 Lector univ.dr. Andrei STNCULESCU 4 Asist. univ. drd. Paula LAZR Comisia 8 1 Prof. univ. dr. Mariana VU 2 Conf.univ.dr. Andreea SEMENESCU 3 Lector univ.dr. Andreea STOIAN 4 Asist. univ. dr. Oana FILIPESCU Comisia 9 1 Prof. univ. dr. Dumitru BADEA 2 Prof.univ.dr. Mihaela DRAGOT 3 Conf.univ.dr. Cosmin ERBNESCU 4 Prep.univ.drd. Ionu PANEA Comisia 10 1 Prof. univ. dr. Felicia ALEXANDRU 2 Prof.univ.dr. Robert PIUANU 3 Conf.univ.dr. Paul TNSESCU 4 Lector univ.dr. Meral KIGITCI

Preedinte Membru Membru Secretar

Preedinte Membru Membru Secretar

Preedinte Membru Membru Secretar

Preedinte Membru Membru Secretar

Preedinte Membru Membru Secretar

Comisia 11 1 Prof. univ. dr. Bogdan NEGREA 2 Conf. univ. dr. Lucian U 3 Lect. univ. dr. Alina SIMA 4 Asist.univ.dr. Alina TRIFAN Comisia 12 1 Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 2 Conf.univ.dr. Carmen OBREJA 3 Lector univ.dr. Ctlina HNDOREANU 4 Asist.univ.dr. Alexandru LEONTE

Preedinte Membru Membru Secretar

Preedinte Membru Membru Secretar

Comisia 13 1 Prof.univ.dr. Vasile DEDU 2 Conf.univ.dr. Adrian ENCIU 3 Lector univ.dr. Dan NIESCU 4 Asist.univ.dr.Gabriel BISTRICEANU

Preedinte Membru Membru Secretar

F A C ULT A TE A D E F IN A NT E, A S IGU RA R I, B A NC I S I B UR S E D E VA LO RI
S tr .M ih a il M o x a n r . 5 - 7 ; T e le fo n ( 0 2 1 ) 3 1 1 .9 7 . 9 0 , ( 0 2 1 ) 3 1 1 .9 7 . 9 1 , ( 0 2 1 ) 3 1 1 . 9 7 .9 2 , i n te r i o a r e 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 1 6 ; e - m a il : s e c re ta r ia t@ fi n .a s e .r o

A C A D EM IA D E S T U D II E C O N O M IC E D IN B U C U R E S T I

Comisia 14 1 Conf.univ.dr. Ionu DUMITRU 2 Lector univ.dr. Gabriel BOBEIC 3 Lector univ.dr. Bogdan COZMNC 4 Asist.univ.drd. Bogdan DUMITRESCU 5. Conf.univ.dr. Ionela COSTIC Comisia 15 1 Prof.univ.dr. Teodora BARBU 2 Prof.univ.dr. Nicolae DNIL 3 Conf.univ.dr.Bogdan MOINESCU 4 Lector univ.dr.Iustina BOITAN 5. Prof.univ.dr.Nicolae DARDAC

Preedinte Membru Membru Secretar Membru cooptat

Preedinte Membru Membru Secretar Membru cooptat

COMISIE PENTRU SUSINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR PROGRAMUL DE LICEN EXTENSIA BUZU Sesiunea IULIE 2013 Comisia 16 1 Prof. univ. dr. Georgeta VINTIL 2 Conf. univ. dr. Daniela ROMAN 3 Conf.univ.dr. Paul TNSESCU 4 Asist. univ. drd. Paula LAZR

Preedinte Membru Membru Secretar

Conf.univ.dr. Ionela COSTIC Prodecan responsabil cu Educaia i formarea continu