Sunteți pe pagina 1din 9

Ingerul

INCREDERIl
'•

SUNT SENIN, CALM SI IMPACAT

SUNT UNA CU SURSA INFINITA DE


BUNATATE, IUBIRE SI CREATIVITATE
3IXS3A XXaS VO
nai\ r ET

ACCEPT IIJBIREA CARE INFLOREST


ETERN IN (NIMA

'IntaietoruC

CREEZ REALITATEA DIN TURUL MEU CU


AJl'TORUEGANDURILORPEINE DE IIJBIRE
PL'RA SI DE BUNATATE kEEG SA II1ERT PE TOTI CEI CARE
MI-AC EACUT RAU IN TRECITT
MTR ACOLULUI lUBIRII

SUNT READUS LA VIATA IM-I DESCHID INIMA SLMA ODIIINESC


DE M1RACOLUL fUBlRll IN PACE A IUBIRII DIVINE

IngeruC
ARMONIEI

;-...». ,;, ... . . , ... .. .,.-,,',;. ,. ... ,, .,..,,, . : . . . ....

TRAIE5C IN ARMONIE DEOAREC1 RADIEZ IN ETERNITATE LUMINA


SUNT UNA Gil SURSA VIETH DIVINA, 1UBIRE SI INTELEPCIUNE
: ., . „:;.... .:?*.-: .: . . . . . . . ^
• ".'"^MHBBHSI
itor at
COPIILOR

Pl'TEREA TUBIRII DIVINE MA PREACINSTESC; PRETIOSUE CQPIL DIN


VINDECA SI MA iNTARESTE 51TEEETUL MEl'. JNCURAJEZ SI OCROTESC
FIEC4RE XOU INCEPUT

Ingerut
CUNOASTERII

€l T NQASfEREA INTERIOARA EG iSTOTDEAUNAIJBER 1UBIREA


MA CONDUCE CATRE LUM1NA tNDEPENDENTA 51 CREATIVI1ATEA
'IngeruC IrtgeruC'PazitoraC
PUTERII CREATIVITATI1

PUTEKEA TUBIRII DIVINE MA ;CRE ATIVITATEA ME A SE MANIFEST A


APARA si MA INVALID IE LIBER SI SPONTAN, DE ACEEA SUNT
CAPABIL S-A EXPRIM CEHA CE SIMT.

'ingerut'Pazitor of
E VOLUTIEI SPIRIT! 'A LE

:
TRAIESC VIATA 1NTEC.RI', LUPTAND VOLI T EZ SPIRITl'AL PRIN FAPTUL
PENTRU DREPTATE Si ADEV AR CA SUiNT CU ADEVARAT Et 1 INSUMJ
;1'--; - •.;*• -" . •" ---

'intMetoruf "IntmetdruC
_NORptf||H, SUDUU.U

SSSaRgf*-. ' • S •-• ! ss

IMI CELEBREZ UNIdTATEA, PLIN IN OCfcANUL IUBIRII DIVINE TOPESC


DE BUCURIE SI RECUNOSTINTA TOATA Dl.'REREA 51 INTRTSTAREA

Itigerul
INTELEPCIUNI IngerulTdzitor a(
DARU1RII

m TNTELEPCTUXEA VINE DIN


PROEUNZ1MEA TRAIRILOR MEL1 DARUIESC TOT CE ESTEMAI Bl'N IN
;;.»•, , -;,,>

>I1NE, MANTEEST BUNAVOINJA SI ASTEEL


MA INTEGREZ ARMONIOS IN UNIVERS
int&ietorui
ESTULUI
;.< ' ".' : - • ••- 1 - •

IMl PURIEIC MINTEA AF1RMANDI T -MT


FRATERNITATE SI LIBERTATE, 1M1 VALOAREA 51 ONORANDU-Mi ALEGERILE
IMPLINESTE PROFI rND INTREAGA ETINTA FACUTE PEXTRl1 TUBIRE

'ingeruC'Pazitor a(

IMPARTASESC TUTl'Rt)R ENTUZIASMl f E


STARE A >IEA DE El'FORIE SI BUCURIA
DE A AVEA SIMT( T L UMORI'LIU
DISCERN AMANTULUI

ADUC CANT ART DE LAUD A GRATLA DJVTNITATTI MA AJUTA 5A


STDESLAVASURSEI GA'SESC CALEA CEA DREAPTA
iNTREGIl CREATII

VngeruC
aC CREDINTEI
SANATATII
•-,,

i W
I' Jf ' 'J
,

M CREDINTA CA BINELE SI B
SiJNT PL IN DE il'BIRE 51 JMPACA'i MI APARTIN -ACUM SI IN ETERNITATE
: • > CL'MINE TNSUMI
3£l
'ingerut'PQzitor af
- -
PRIMEI lUBIRI
,.- ::-f . . :..: •.. .. . • .j.--.-.

PRIMESC CU RECL'NOSTINTA It'BIREA. .sen


FRUMl'SETEA El MA DESCHIDE
51 MA TMPLINESTE

'Ingerut'Pazitor aC
TINERILQR ADULTI
^83s« -JigS^

?L'NT CAEAUZIT SI OCROTIT


PE CARAREA VIETII MELE II 'BIREA^SA EIE CENTRU3
VIETII MELE