Sunteți pe pagina 1din 4

www.matematicon.

ro
www.matematicon.ro
Rezolvarea ecuatiilor logaritmice


Ecuatiile logaritmice sunt ecuatiile care contin necunoscuta x fie la baza logaritmilor, fie la
argumentul logaritmilor, sau fie si la baza si la argumentul logartmilor.

Etape in rezolvarea ecuatiilor logaritmice:
1. Analizam logaritmii din ecuatie pentru a impune conditii de existenta a acestor logaritmi.
2. Eliminam logaritmii tinand cont de injectivitate functiei logaritm.
3. Vom ajunge in final la o ecuatie algebrica de gradul I, II sau mai mare care trebuie
rezolvata;
4. Verificam daca solutiile gasite verifica conditiile impuse la 1 si astfel determinam solutiile
ecuatiei logaritmice.

Cateva tipuri de ecuatii:
1. Ecuatii de tipul log
a
f(x) = A unde a>0, a = 1, iar f(x) este o functie de gradul I sau II ,
log
a
f(x) = A log
a
f(x) = log
a
a
A
.

Exemple:
i) log
2
(x +1)=1,
ii) log
3
( x
2
- 5x + 13)= 2.

Rezolvare:
i) Conditie de rezolvare x + 1 > 0 x > -1,
log
2
(x +1)=1 log
2
(x +1)= log
2
2 x + 1 = 2 x = 1> -1S ={1}.
ii) Conditie de rezolvare x
2
- 5x + 13> 0,
log
3
( x
2
- 5x + 13)= 2 log
3
( x
2
- 5x + 13)= log
3
3
2
x
2
- 5x + 13 = 9 x
2
- 5x + 4 = 0
= 25 - 16 = 9, x
2 , 1
=
2
3 5
x
1
= - 4, x
2
= -1.
Verificam conditia x
2
- 5x + 13> 0,
x
1
= - 4(- 4)
2
- 5(- 4) + 13 > 0 16 + 20 + 13 > 0 49 > 0. Deci x
1
= - 4 este solutie a ecuatiei.
x
2
= -1 (-1)
2
- 5(-1) + 13 > 0 1+ 5 + 13 > 0 19 > 0. Deci x
2
= -1 este solutie a ecuatiei.
S={-4, -1}.

2. Ecuatii de tipul log
a
f(x) = log
a
g(x) unde a>0, a = 1, iar f(x) este o functie de gradul I sau II
log
a
f(x) = log
a
g(x) f(x) = g(x).

Exemple:
i) log
2
(2x - 2)= log
2
(4 - x),
ii) log
3
( x
2
- 2x + 3)= log
3
(x 7),
iii)lg (2x
2
- x + 1) = lg(x
2
+ 5x - 4).

Rezolvare:
i) Conditii de rezolvare

>
>
0 x 4
0 2 x 2

<
>
4 x
2 x 2

<
>
4 x
1 x
xe(1, 4).
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
log
2
(2x - 2)= log
2
(4 - x) 2x 2 = 4 x 3x = 6 x = 2e(1, 4). Deci S = {2}.
ii) Conditii de rezolvare

> +
>
0 7 x
0 3 x 2 x
2

>
>
7 x
0 3 x 2 x
2
.
log
3
( x
2
- 2x - 3)= log
3
(x + 7) x
2
- 2x - 3 = x + 7 x
2
- 3x - 10 =0, = 9 + 40 = 49,
x
2 , 1
=
2
7 3
x
1
= - 2 > - 7, x
2
= 5 > -7.
Verificam conditia x
2
- 2x - 3> 0,
x
1
= - 2(- 2)
2
- 2(- 2) - 3 > 0 4 + 4 - 3 > 0 5 > 0. Deci x
1
= - 2 este solutie a ecuatiei.
x
2
= 5 5
2
- 25 - 3 > 0 25 - 10 - 3 > 0 12 > 0. Deci x
2
= -1 este solutie a ecuatiei.
S={- 2, 5}.
iii) Conditii de rezolvare

> +
> +
0 4 x 5 x
0 1 x x 2
2
2
.
lg (2x
2
- x + 1) = lg(x
2
+ 5x - 4) 2x
2
- x + 1= x
2
+ 5x - 4 x
2
- 6x + 5 =0, = 36 - 20 = 16,
x
2 , 1
=
2
4 6
x
1
= 1, x
2
= 5 .
Verificam conditia 2x
2
- x + 1 > 0,
x
1
= 121
2
- 1 + 1 > 0 2 > 0 adevarat.
x
2
= 5 5
2
+ 55 - 6 > 0 50 - 6 > 0 44 > 0 adevarat.
Verificam conditia x
2
+ 5x - 4> 0,
x
1
= 1 1
2
+ 51 - 4 > 0 2 > 0 adevarat..
x
2
= 5 5
2
+ 55 - 4 > 0 46 > 0 adevarat.
Deci x
1
= 1 si x
2
= 5 sunt solutiile ecuatiei. S= {1, 5}.

3. Ecuatiile care contin logaritmi in baze diferite

Exemplu:
log
2
x - log
4
x + log
8
x =
3
10
,

Rezolvare:
Conditie de rezolvare x >0.
Aducem logaritmii in aceeasi baza si anume 2:

log
4
x =
4 log
x log
2
2
=
2
x log
2
; log
8
x =
8 log
x log
2
2
=
3
x log
2
.
log
2
x - log
4
x + log
8
x = 10, log
2
x -
2
x log
2
+
3
x log
2
=
3
10
log
2
x |
.
|

\
|
+
3
1
2
1
1 =
3
10

6
5
log
2
x =
3
10
log
2
x= 4 log
2
x = log
2
2
4
x = 16 >0 S={16}.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
4. Ecuatii logaritmice care se pot aduce sub forma unei ecuatii de gradul II

Exemple:
i) log
2
2
x - 3log
2
x - 4 =0,
ii) log
3
(x 1) +
) 1 x ( log
2
3

= 3

Rezolvare:
i) Conditie de rezolvare x >0.
Notam log
2
2
x= y.
Obtinem y
2
- 3y - 4=0, = 9 + 16= 25, y
1
,y
2
=
2
5 3
y
1
= - 1, y
2
= 4.
log
2
x = - 1 log
2
x = log
2
2
1
x =
2
1
> 0.
log
2
x = 4 log
2
x= log
2
2
4
x = 16 > 0.
Deci S =
)
`

16 ,
2
1
.
ii) Conditii de rezolvare:

=
>
0 ) 1 x ( log
0 1 x
3
.
Notam log
3
(x - 1)=y.
Obtinem y +
y
2
- 3 = 0 y
2
+ 2 - 3y = 0 y
2
- 3y + 2= 0, = 9 - 8= 1, y
1
,y
2
=
2
1 3

y
1
= - 2 = 0, y
2
= - 1 = 0.
log
3
(x - 1) = - 2 log
3
(x - 1) = log
3
3
2
x - 1=
9
1
x =
9
10
care satisface conditia x -1>0
log
3
(x - 1) = - 1 log
3
(x - 1) = log
3
3
1
x - 1=
3
1
x =
3
4
care satisface conditia x -1>0
Deci S=
)
`

3
4
,
9
10
.

5. Ecuatii de tipul log
) x ( f
A= B unde a > 0, f(x) >0, f(x) = 1 este o functie de gradul I sau II ,
log
) x ( f
A= B log
) x ( f
A= log
) x ( f
(f(x))
B
.

Exemple:
i) log
2 x+
9 = 2,
ii) log
1 x 2 x
2
+
2 =1

Rezolvare:
i) Conditii de rezolvare:

= +
> +
1 2 x
0 2 x

=
>
1 x
2 x

log
2 x+
9 = 2 log
2 x+
9 = log
2 x+
(x+2)
2
9= x
2
+ 4x + 4 x
2
+ 4x - 5 = 0, = 16 + 20 = 36,
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
x
2 , 1
=
2
6 4
x
1
= - 5 < - 2 ( deci nu verifica una din conditii), x
2
= 1 > -2 si = -1 S = { 1}.

ii) Conditii de rezolvare:

= +
> +
1 1 x 2 x
0 1 x 2 x
2
2

log
1 x 2 x
2
+
2=1 log
1 x 2 x
2
+
2=log
1 x 2 x
2
+
(x
2
+2x -1) 2= x
2
+2x -1 x
2
+2x -3= 0, = 4 + 12 = 16,
x
2 , 1
=
2
4 2
x
1
= - 3 , x
2
= 1.
x
1
= - 3 (-3)
2
+ 2( - 3) 1 = 9 6 -1 = 2 > 0 si = 1.
x
2
= 1 1
2
+ 21 1 = 2 > 0 si = 1.
Deci S = { - 3, 1}.

6. Ecuatii de tipul log
) x ( f
g(x) = B unde f(x) >0, f(x) = 1, g(x) > 0 sunt functii de gradul I sau II ,
log
) x ( f
g(x)= B log
) x ( f
g(x) = log
) x ( f
(f(x))
B
.

Exemple:
i) log
1 x
(x + 19)= 2,
ii) log
4 x 3 x
2
+
(x
2
+ x)=1

Rezolvare:
i) Conditii de rezolvare:

=
>
> +
1 1 x
0 1 x
0 19 x

=
>
>
2 x
1 x
19 x

=
>
2 x
1 x

log
1 x
(x + 19)= 2 log
1 x
(x + 19)= log
1 x
(x - 1)
2
x + 19= x
2
- 2x + 1 x
2
- 3x 18 = 0,
= 9 + 72 = 81, x
2 , 1
=
2
9 3
x
1
= - 6 < 1( deci nu verifica una din conditii), x
2
= 3 > 1 si = 2
S = { 3}.

ii) Conditii de rezolvare:

= +
> +
> +
1 4 x 3 x
0 4 x 3 x
0 x x
2
2
2

log
4 x 3 x
2
+
(x
2
+ x)=1 log
4 x 3 x
2
+
(x
2
+ x)=log
4 x 3 x
2
+
(x
2
+3x -4) x
2
+ x = x
2
+3x - 4 2x -4=0
x = 2
Verificam daca x = 2 verfica conditiile de rezolvare:
2
2
+ 2= 6 > 0 , 2
2
+ 32 4 = 6 > 0 si = 1. Deci conditiile sunt satisfacute S = {2}.