Sunteți pe pagina 1din 7

Ordinul ministrului finanelor nr.32 din 03.03.

2000

Monitorul Oficial al RM nr.27-28 din 09.03.2000

STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE 17 "Contabilitatea arendei (chiriei " Introducere 1. Prezentul standard este elaborat n baza standardului internaional de contabilitate 17 "Contabilitatea arendei", adoptat de Comitetul SIC n anul 1982 i re!izuit n anul 1997. Obiectiv 2. "biecti!ul prezentului standard l constituie e#punerea metodicii de contabilizare a operaiunilor de arend$ la arenda i arendator, stabilirea modului de determinare, constatare i re%lectare n rapoartele %inanciare a c&eltuielilor i !eniturilor a%erente arendei. Domeniu de a licare '. Prezentul standard se e#tinde asupra tuturor persoanelor (uridice i %izice care des%$ oar$ acti!itate de ntreprinz$tor, snt nre)istrate n *epublica +oldo!a i e%ectueaz$ operaiuni de arend$, inclusi! de leasin), precum i asupra %ilialelor, reprezentanelor i altor subdi!iziuni structurale ale acestora cu sediul att pe teritoriul republicii, ct i peste &otarele ei. ,. Standardul n cauz$ se aplic$ pentru contabilizarea tuturor tipurilor de arend$, inclusi! leasin)-ul, cu e#cepia. a/ acordurilor de arend$ pri!ind e#plorarea i0sau utilizarea resurselor naturale 1S.2.C. 13 "Contabilitatea acti!elor materiale pe termen lun)", S.2.C. 3 "Particularit$ile contabilit$ii la ntreprinderile a)ricole"/4 b/ acordurilor de licen$ pentru %ilme, imprim$ri !ideo, piese, manuscrise, bre!ete i drepturi de autor 1S.2.C. 1' "Contabilitatea acti!elor nemateriale"/. Definiii 5. 2oiunile utilizate n prezentul standard semni%ic$. 6rend$ 1c&irie/ - acord potri!it c$ruia arendatorul cedeaz$ arenda ului contra unei pl$i dreptul de utilizare a acti!ului n decursul unei perioade de timp con!enite. 6rend$ %inanat$ - arend$ n care partea preponderent$ din riscurile i a!anta(ele a%erente utiliz$rii i deinerii acti!elor arendate trece de la arendator la arenda . 7reptul de proprietate asupra acti!elor arendate poate %i transmis sau nu arenda ului. 6rend$ operaional$ - arend$ n care riscurile i a!anta(ele a%erente utiliz$rii acti!elor arendate, precum i dreptul de proprietate asupra unor asemenea acti!e snt asumate de arendator. 8easin) - tip de arend$ n cadrul c$reia locatorul 1creditorul %inanciar/ procur$ n proprietate utila(ul indicat de locatar 1bene%iciarul de leasin)/ de la un anumit !nz$tor 1%urnizor/ i l cedeaz$ locatarului contra unei pl$i pentru utilizare temporar$ n scopuri de antreprenoriat. 8easin)-ul este tratat drept acti!itate de ntreprinz$tor des%$ urat$ n !ederea in!estirii n baze contractuale a mi(loacelor temporar disponibile sau mprumutate. 8easin) direct - procurarea de c$tre locator a utila(ului de la %urnizor cu instalarea i transmiterea acestuia locatarului contra unei pl$i pentru utilizare temporar$. 8easin) re!ersibil - procurarea de c$tre locator a utila(ului care staioneaz$ la a)entul economic 1locatar/ i transmiterea 1cedarea/ acestuia ultimului contra unei pl$i pentru utilizare temporar$. 6rend$ neanulabil$ 1nereziliabil$/ - arend$ care poate %i anulat$ numai n unul din urm$toarele cazuri. a/ la producerea unui e!eniment nepre!$zut4 b/ cu acordul arendatorului4 c/ la nc&eierea de c$tre arenda cu acela i arendator a unui nou contract de arend$ a aceluia i acti! sau a unui acti! ec&i!alent4 d/ la r$scump$rarea nainte de termen de c$tre arenda a acti!elor arendate. 9ermen de arend$ - perioada de timp pentru care se nc&eie contractul de arend$, precum i alte perioade ulterioare n cursul c$rora arenda ul are dreptul stipulat n contractul de arend$ de a prelun)i termenul de arend$. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
!"# $7 %#ontabilitatea arendei &c'iriei() $

Ordinul ministrului finanelor nr.32 din 03.03.2000

Monitorul Oficial al RM nr.27-28 din 09.03.2000

;nceputul termenului de arend$ - data primirii-pred$rii acti!elor n arend$. Pl$i de arend$ minime - pl$i e%ectuate de c$tre arenda pe toat$ durata termenului de arend$, cu e#cepia pl$ii con!enionale de arend$, !alorii ser!iciilor i impozitelor, pl$tite de c$tre arendator, precum i a/ pentru arenda - orice sume )arantate pentru plat$ de c$tre acesta sau de c$tre o parte le)at$ cu el4 b/ pentru arendator - !aloarea de r$scump$rare a acti!elor transmise n arend$ )arantat$ lui de arenda sau de o parte le)at$ cu el, sau de teri independeni care au posibilitate s$ asi)ure aceast$ )aranie din punct de !edere %inanciar. Plat$ con!enional$ de arend$ - o parte din pl$ile de arend$ care n contractul de arend$ nu se %i#eaz$ n e#presie sumar$, ci se determin$ n baza altor indicatori 1de e#emplu, a ci%rei de a%aceri, )radului de utilizare a acti!ului, indicilor preurilor, ratelor de pia$ a dobnzilor/. *ede!ene - !enit din cedarea acti!elor nemateriale spre utilizare altor persoane. Suma rede!enelor se stabile te de c$tre p$ri n contractul de cedare a drepturilor de %olosire a acti!elor nemateriale. <aloarea !enal$ - suma cu care un acti! poate %i sc&imbat n procesul unor operaiuni comerciale ntre persoane independente, care snt in%ormate, interesate i dispuse de a e%ectua tranzacia. <aloarea de r$scump$rare 1contractual$/ - !aloarea acti!ului arendat con!enit$ de p$ri i care urmeaz$ a %i recuperat$ arendatorului n decursul termenului de arend$. 7urata de ser!iciu economic. a/ perioada de timp n decursul c$reia se preconizeaz$ utilizarea acti!ului de c$tre unul sau mai muli bene%iciari sau b/ cantitatea unit$ilor de producie 1!olumul ser!iciilor/ care se pre!ede s$ se obin$ din utilizarea acti!ului de c$tre unul sau mai muli bene%iciari. 7urata de ser!iciu util - perioada calculat$, care a r$mas dup$ nceputul arendei i nu este limitat$ de termenul de arend$, n decursul c$reia ntreprinderea pre!ede s$ obin$ a!anta(e economice din utilizarea acti!ului. <aloarea r$mas$ )arantat$. a/ pentru arenda - o parte din !aloarea r$mas$ care este )arantat$ de arenda sau de o parte le)at$ cu el 1suma )araniei este e)al$ cu suma ma#im$ care urmeaz$ a %i pl$tit$/4 b/ pentru arendator - o parte din !aloarea r$mas$ care este )arantat$ de arenda sau de o persoan$ ter$ nele)at$ cu arendatorul i capabil$ s$ ndeplineasc$, din punct de !edere %inanciar, obli)aiile de )aranie. <aloarea r$mas$ ne)arantat$ - o parte din !aloarea r$mas$ a acti!ului arendat, recuperarea c$reia nu este )arantat$ de arenda sau este )arantat$ numai de o parte le)at$ cu arendatorul. In!estiii )lobale n arend$ - suma pl$ilor minime de arend$ a%erente arendatorului n cazul arendei %inanate i !alorii r$mase ne)arantate a acti!elor predate n arend$. <enit %inanciar nec ti)at - di%erena dintre suma pl$ilor minime de arend$ a%erente arendatorului potri!it contractului de arend$ %inanat$ i !aloarea r$mas$ ne)arantat$. In!estiii nete n arend$ - in!estiii )lobale n arend$ diminuate cu !enitul %inanciar nec ti)at. *ata dobnzii stabilit$ n contractul de arend$ - rata scontului care la nceputul termenului de arend$ %inanat$ asi)ur$ e)alitatea dintre !aloarea scontat$ total$ a pl$ilor minime de arend$, inclusi! !aloarea r$mas$ ne)arantat$, i !aloarea !enal$ a acti!ului arendat. *ata e#cedentar$ a dobnzii la capitalul mprumutat al arenda ului - rata dobnzii pe care arenda ul ar trebui s$ o pl$teasc$ pentru o arend$ similar$ sau, dac$ aceasta nu poate %i determinat$, rata dobnzii acceptabil$ pentru arenda la nceputul termenului de arend$ pentru %olosirea n scopul procur$rii acti!ului a mi(loacelor mprumutate 1creditelor, mprumuturilor/ pe aceea i perioad$, n cazul aceleia i )aranii i aceluia i !olum. *isc - probabilitatea apariiei pierderilor din staionarea acti!elor arendate, n!ec&irea moral$ a acestora, neobinerea !enitului preconizat din cauza modi%ic$rii condiiilor economice. 6!anta( - !enit preconizat din utilizarea acti!elor arendate n decursul duratei de ser!iciu economic, precum i din ma(orarea !alorii acestora sau realizarea !alorii r$mase. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
!"# $7 %#ontabilitatea arendei &c'iriei() 2

Ordinul ministrului finanelor nr.32 din 03.03.2000

Monitorul Oficial al RM nr.27-28 din 09.03.2000

*i urile &formele( arendei 3. ;n %uncie de )radul de repartizare ntre arendator i arenda a riscurilor i a!anta(elor a%erente utiliz$rii i deinerii acti!elor arendate, arenda se subdi!izeaz$ n %inanat$ i operaional$. 7. 9ipul 1%orma/ arendei se stabile te la nceputul termenului de arend$, pornind de la clauzele contractului de arend$, i trebuie s$ %ie identic pentru arendator i arenda . ;n acest caz este necesar a asi)ura prioritatea coninutului asupra %ormei, adic$ operaiunile de arend$ trebuie s$ %ie contabilizate i re%lectate n rapoartele %inanciare a!nd n !edere, n primul rnd, coninutul i realitatea %inanciar$ a acestora, dar nu numai %orma lor (uridic$. 8. 6rend$ %inanat$ se consider$ arenda n condiiile c$reia partea predominant$ din riscurile i a!anta(ele a%erente %olosirii i deinerii acti!elor arendate trec de la arendator la arenda . ;n acest caz este obli)atorie respectarea cel puin a uneia din urm$toarele condiii. a/ la e#pirarea termenului de arend$ dreptul de proprietate asupra acti!elor arendate trece la arenda 4 b/ la e#pirarea termenului de arend$ arenda ul are dreptul s$ procure acti!ul arendat la un pre pre%erenial mai mic dect !aloarea de pia$ a teptat$4 c/ termenul de arend$ constituie cel puin 75= din durata de ser!iciu economic al acti!ului arendat, indi%erent de %aptul, dac$ dreptul de proprietate se transmite sau nu4 d/ la nceputul termenului de arend$ suma scontat$ a pl$ilor minime de arend$ constituie cel puin 9>= din !aloarea !enal$ a acti!ului arendat. 9. 6renda %inanat$ are, de re)ul$, un caracter nereziliabil i pre!ede. a/ recuperarea pe seama arenda ului a pierderilor arendatorului ocazionate de anularea contractului de arend$ din iniiati!a arenda ului4 b/ imputarea arenda ului a !eniturilor i c&eltuielilor )enerate de !ariaiile !alorii r$mase a acti!elor arendate4 c/ acordarea arenda ului a dreptului prioritar de a prelun)i contractul de arend$ pe perioada ulterioar$ a arendei cu o plat$ de arend$ mai (oas$ dect ni!elul de pia$. 1>. 6rend$ operaional$ se consider$ arenda n condiiile c$reia riscurile i a!anta(ele a%erente %olosirii i deinerii acti!elor arendate r$mn pe seama arendatorului. ;n cazul acestei %orme de arend$ arendatorul transmite acti!ele sale arenda ului pe un termen anumit pentru satis%acerea necesit$ilor temporare. 8a e#pirarea termenului de arend$ acti!ele se restituie arendatorului. Pe durata termenului de arend$ operaional$ arenda ului i se transmite numai dreptul de %olosire a bunurilor arendate, iar drepturile i obli)aiile de proprietar aparin arendatorului. 11. 6renda terenurilor se e#amineaz$ ca %inanat$ sau operaional$ n baza acelora i principii ca i arenda altor acti!e. ;n acest caz se ine seama de particularitatea terenurilor care, de obicei, au un termen nelimitat de ser!iciu economic i, dac$ la %inele termenului de arend$ nu se pre!ede transmiterea dreptului de proprietate arenda ului, el nu- i asum$ riscurile principale i nu obine toate a!anta(ele a%erente utiliz$rii terenurilor. 7e aceea n asemenea situaii arenda terenurilor se consider$ ca operaional$. 7ac$, ns$, se ndepline te cel puin una din condiiile pre!$zute n punctele a/, b/ i d/ ale para)ra%ului 8 din prezentul standard, arenda terenurilor este %inanat$. 12. 6renda 1cedarea drepturilor de %olosire/ acti!elor nemateriale se subdi!izeaz$ n %inanat$ sau ope-raional$ n %uncie de %aptul, dac$ acestea snt sau nu separabile de acti!ele materiale. Clasi%icarea arendei acti!elor nemateriale inseparabile de cele materiale 1de e#emplu, transmiterea drepturilor de %olosire a mi(loacelor de transport, cl$dirilor etc./ se e%ectueaz$ n baze )enerale, adic$ ca i arenda altor acti!e. 6renda acti!elor nemateriale separabile de cele materiale se trateaz$, de obicei, ca arend$ operaional$, ntruct pe toat$ durata termenului de arend$ proprietar al acti!elor nemateriale r$mne titularul de drepturi. 1'. 8easin)-ul, %iind un tip speci%ic de arend$, se clasi%ic$ ca %inanciar i operaional, re%lectndu-se n rapoartele %inanciare ale arendatorului i arenda ului n acela i mod ca i operaiile obi nuite de arend$. #ontabilitatea +i reflectarea arendei ,n ra oartele financiare ale arenda+ilor ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
!"# $7 %#ontabilitatea arendei &c'iriei() 3

Ordinul ministrului finanelor nr.32 din 03.03.2000

Monitorul Oficial al RM nr.27-28 din 09.03.2000

Arenda !inan"at# 1,. ;n bilanul contabil al arenda ului bunurile luate n arend$ %inanat$ se re%lect$ ca acti!, iar pl$ile de arend$ ce urmeaz$ a %i ac&itate - ca datorii. 8a nceputul termenului de arend$ acti!ele arendate i datoriile a%erente acestora se e!alueaz$ la cea mai mic$ sum$ dintre !aloarea de r$scump$rare 1contractual$/ i !aloarea scontat$ a pl$ilor minime de arend$. 15. +$rimea !alorii de r$scump$rare 1contractuale/ a acti!elor, precum i modul de calculare i plat$ a acesteia, se stipuleaz$ n contractul de arend$. 7rept baz$ de calculare a !alorii de r$scump$rare 1contractuale/ ser!e te, de re)ul$, !aloarea !enal$ a acti!elor arendate. 13. <aloarea scontat$ a pl$ilor minime de arend$ se calculeaz$ n baza coe%icientului de scontare care este e)al cu rata dobnzii stipulat$ n contractul de arend$. ;n cazul lipsei unei asemenea rate sau imposibilit$ii calcul$rii acesteia, !aloarea scontat$ a pl$ilor minime de arend$ se determin$, innd cont de rata e#cedentar$ a dobnzii la capitalul mprumutat al arenda ului. 17. C&eltuielile a%erente nemi(locit lu$rii n arend$ a bunurilor 1transport$rii, monta(ului etc./ i recuperate con%orm clauzelor contractului de arend$ de c$tre arenda se trec la ma(orarea !alorii de intrare a acti!elor arendate. 18. Pl$ile de arend$ includ. a/ pl$ile a%erente recuper$rii !alorii de r$scump$rare 1contractuale/ a acti!elor arendate4 b/ c&eltuielile de plat$ a dobnzilor. 19. 6c&itarea !alorii de r$scump$rare 1contractuale/ a acti!elor arendate se re%lect$ ca diminuare a obli)aiilor de arend$ i mi(loacelor b$ne ti sau a altor acti!e, pe seama c$rora aceasta se e%ectueaz$. 2>. +$rimea pl$ii dobnzilor, modul de calculare i ac&itare a acestora se stipuleaz$ n contractul de arend$. Plata dobnzilor se constat$ ca c&eltuieli ale acti!it$ii %inanciare n baza metodei specializ$rii e#erciiului 1calcul$rii/ sau se capitalizeaz$ n modul pre!$zut n S.2.C. 2' "C&eltuieli pri!ind mprumuturile". 6cestea sau se determin$ n %iecare perioad$ de )estiune, lund ca baz$ de calcul rata %i#$ a dobnzii stabilit$ %a$ de partea neac&itat$ a pl$ii de arend$, sau se stabilesc n sum$ %i#$ pe toat$ durata arendei, sau se calculeaz$ printr-o alt$ metod$ pre!$zut$ n contractul de arend$. 8a %inele %iec$rei perioade de )estiune suma calculat$ a pl$ii dobnzilor se ia n calcul la determinarea indicatorului "*ezultatul din acti!itatea %inanciar$. pro%it 1pierdere/" din *aportul pri!ind rezultatele %inanciare. 21. ?zura 1amortizarea, epuizarea/ acti!elor arendate se calculeaz$ de c$tre arenda n %iecare perioad$ de )estiune n decursul duratei probabile de utilizare a acestora. ;n aceste scopuri se aplic$ metodele pre!$zute n S.2.C. 13 "Contabilitatea acti!elor materiale pe termen lun)" i S.2.C. 1' "Contabilitatea acti!elor nemateriale" i utilizate de arenda pentru calcularea uzurii 1amortiz$rii, epuiz$rii/ acti!elor proprii similare. 22. 7urata probabil$ de utilizare a acti!elor este stabilit$ de arenda la nceputul termenului de arend$ n %uncie de clauzele contractului de arend$. 7ac$ la e#pirarea termenului de arend$ contractul de arend$ pre!ede cedarea c$tre arenda a drepturilor de proprietate asupra acti!ului arendat, perioada probabil$ de utilizare coincide cu durata de ser!iciu util al acti!ului. 2'. ;n cazul n care contractul de arend$ pre!ede restituirea acti!elor arendatorului la e#pirarea termenului de arend$, uzura 1amortizarea, epuizarea/ acti!ului arendat se calculeaz$ n decursul celui mai scurt dintre dou$ termene. de arend$ sau ser!iciu util al acti!ului. 2,. ?zura calculat$ 1amortizarea, epuizarea/ a acti!elor arendate se constat$ n %iecare perioad$ de )estiune ca consumuri sau c&eltuieli ale arenda ului n %uncie de destinaia i utilizarea e%ecti!$ a acti!ului respecti!. 25. Consumurile pentru reparaia i restabilirea mi(loacelor %i#e arendate, recuperate de c$tre arenda con%orm clauzelor din contract, se constat$ ca c&eltuieli ale perioadei sau se capitalizeaz$ n modul pre!$zut n S.2.C. 13 "Contabilitatea acti!elor materiale pe termen lun)". ;n acest caz n contabilitatea %inanciar$ !aloarea lucr$rilor de reparaie se raport$ la. - c&eltuielile perioadei, dac$ reparaia a %ost e%ectuat$ n scopul meninerii sau restabilirii posibilit$ii dea obine din mi(loacele %i#e a!anta(e economice n m$rimile determinate la procurarea acestora4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
!"# $7 %#ontabilitatea arendei &c'iriei() -

Ordinul ministrului finanelor nr.32 din 03.03.2000

Monitorul Oficial al RM nr.27-28 din 09.03.2000

- ma(orarea !alorii mi(loacelor %i#e luate n arend$, dac$ ca rezultat al reparaiei s-a m$rit durata de %uncionare util$ i0sau producti!itatea acestora. 23. *ee!aluarea acti!elor arendate se e%ectueaz$ de c$tre arenda n con%ormitate cu cerinele S.2.C. 13 "Contabilitatea acti!elor materiale pe termen lun)" i S.2.C. 1' "Contabilitatea acti!elor nemateriale" n acela i mod ca i ree!aluarea acti!elor proprii similare. .renda o eraional/ 27. 6cti!ele luate n arend$ operaional$ se re%lect$ de c$tre arenda n conturile e#trabilaniere n e!aluarea pre!$zut$ n contractul de arend$. [n redacia Ordinului ministrului
finanelor nr.63 din 24.06.2002, M.O. nr.91-94 din 27.06.2002

28. Consumurile ce in de primirea 1restituirea/ acti!elor arendate, de reparaia i0sau restabilirea lor i recuperate de arenda potri!it clauzelor contractului de arend$, se constat$ ca c&eltuieli ale perioadei. 29. Pl$ile de arend$ cuprind plata pentru %olosirea bunurilor arendate, care se repartizeaz$ pe perioade de )estiune uni%orm sau prin alt$ metod$, pre!$zut$ n contractul de arend$. Pl$ile de arend$ se constat$ ca consumuri sau c&eltuieli n con%ormitate cu metoda specializ$rii e#erciiului pe m$sura sur!enirii termenelor de ac&itare a acestora, indi%erent de momentul e%ecti! de plat$ a mi(loacelor b$ne ti sau a altei %orme de compensare. '>. 7ac$ plata de arend$ se calculeaz$ 1se ac&it$/ n a!ans n contul !iitoarelor perioade de )estiune, aceasta se re%lect$ n prealabil ca c&eltuieli anticipate i n continuare la sur!enirea perioadei corespunz$toare se trece la consumurile sau c&eltuielile perioadei de )estiune curente. 8a %inele %iec$rei perioade de )estiune suma pl$ii de arend$ calculate se re%lect$ n @ilanul contabil A n cazul constat$rii acesteia ca consumuri sau c&eltuieli anticipate i0sau n *aportul pri!ind rezultatele %inanciare - la constatarea acesteia ca c&eltuieli ale perioadei curente. #ontabilitatea +i reflectarea arendei ,n ra oartelor financiare ale arendatorilor Arenda !inan"at# '1. 6rendatorul re%lect$ transmiterea acti!elor n arend$ ca ie ire a acestora. ;n acest caz la nceputul termenului de arend$ !aloarea de r$scump$rare 1contractual$/ a acti!elor transmise n arend$ se re%lect$ ca ma(orare a creanelor i !eniturilor anticipate, iar !aloarea de bilan a acestora se constat$ ca c&eltuieli anticipate i casare a !alorii de intrare a acti!elor indicate. ?n atare mod de abordare este condiionat de principiul prudenei, con%orm c$ruia !eniturile se constat$ numai n cazul n care ntreprinderea are o certitudine ntemeiat$ n obinerea acestora. '2. <enitul arendatorului din arenda %inanat$ cuprinde. a/ !enitul din acti!itatea de in!estiii - n m$rimea !alorii de r$scump$rare 1contractuale/ a acti!elor transmise n arend$4 b/ !enitul din acti!itatea %inanciar$ - n m$rimea dobnzii de arend$ primit$ de la arenda pentru %olosirea bunurilor arendate. ''. <aloarea de r$scump$rare 1contractual$/, constatat$ iniial ca !enituri anticipate, n decursul termenului de arend$ se trece la !eniturile din acti!itatea de in!estiii treptat 1pe p$ri/ pe m$sura sur!enirii termenelor de ac&itare a acesteia stabilite prin contractul de arend$ sau n cazul r$scump$r$rii nainte de termen de c$tre arenda a acti!elor arendate. 8a %inele %iec$rei perioade de )estiune partea neac&itat$ a !alorii de r$scump$rare a acti!elor transmise n arend$ se re%lect$ n bilanul contabil n componena creanelor i !eniturilor anticipate. ',. 7obnda pentru arend$ se constat$ n %iecare perioad$ de )estiune ca !enit din acti!itatea %inanciar$ prin metoda specializ$rii e#erciiului uni%orm 1n p$ri e)ale/ sau prin alt$ metod$ pre!$zut$ n contractul de arend$. 8a %inele %iec$rei perioade de )estiune !enitul calculat sub %orma dobnzii pentru arend$ se ia n calcul la determinarea indicatorului "*ezultatul din acti!itatea %inanciar$. pro%it 1pierdere/" din *aportul pri!ind rezultatele %inanciare. '5. C&eltuielile arendatorului ce in de operaiunile a%erente arendei %inanate cuprind. a/ c&eltuielile acti!it$ii de in!estiii - n m$rimea !alorii de bilan a acti!elor transmise n arend$4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
!"# $7 %#ontabilitatea arendei &c'iriei() 0

Ordinul ministrului finanelor nr.32 din 03.03.2000

Monitorul Oficial al RM nr.27-28 din 09.03.2000

b/ c&eltuielile ocazionate de nc&eierea contractului de arend$ i transmiterea acti!elor n arend$. '3. <aloarea de bilan a acti!elor transmise n arend$ se constat$ ca c&eltuieli ale acti!it$ii de in!estiii treptat 1pe p$ri/, concomitent cu constatarea ca !enit a !alorii de r$scump$rare 1contractuale/ a acti!elor menionate. ?n atare mod de constatare rezult$ din principiul concordanei, care pre!ede re%lectarea concomitent$ n contabilitate i n rapoartele %inanciare a c&eltuielilor i !eniturilor a%erente unora i acelora i operaiuni. 8a %inele %iec$rei perioade de )estiune !aloarea de bilan a acti!elor transmise n arend$, care nu este trecut$ la c&eltuielile acti!it$ii de in!estiii, se re%lect$ n bilanul contabil ca acti! n componena c&eltuielilor anticipate pe termen lun) i0sau curente. '7. Consumurile ocazionate de nc&eierea contractului de arend$ i transmiterea acti!elor n arend$ 1de comision, (uridice, consultati!e etc./ se constat$ ca c&eltuieli ale perioadelor curente sau anticipate n %uncie de modul de contabilizare acceptat de ntreprindere n politica de contabilitate. '8. Produc$torii i0sau dealerii cu atribuii de arendatori re%lect$ transmiterea acti!elor n arend$ ca !nzare ordinar$ a acestora. ;n acest caz la nceputul termenului de arend$ !aloarea de r$scump$rare 1contractual$/ a acti!elor transmise n arend$ se constat$ ca !enit, iar !aloarea de bilan a acestora - ca c&eltuieli ale perioadei curente. '9. Consumurile produc$torilor i0sau ale dealerilor-arendatori ce in nemi(locit de transmiterea acti!elor n arend$ pe m$sura apariiei se constat$ ca c&eltuieli ale perioadei n con%ormitate cu cerinele S.2.C. ' "Componena consumurilor i c&eltuielilor ntreprinderii". ,>. 7obnda pentru arend$ destinat$ produc$torilor i0sau dealerilor-arendatori se constat$ n decursul termenului de arend$ ca !enituri din acti!itatea %inanciar$ uni%orm sau prin alt$ metod$ pre!$zut$ n contractul de arend$. 7ac$ n contractul de arend$ snt stabilite rate ale dobnzilor reduse arti%icial, suma !enitului %inanciar se determin$ n baza ratei comerciale a dobnzii aplicate pentru !nz$ri obi nuite la nceputul termenului de arend$. ,1. 6cti!ele restituite arendatorului la e#pirarea termenului de arend$ sau n cazul rezilierii nainte de termen a contractului de arend$ se nre)istreaz$ 1e!alueaz$/ la - !aloarea r$mas$ - n cazul restituirii acti!elor la e#pirarea termenului de arend$4 sau - !aloarea de bilan a acti!elor care n-a %ost trecut$ la c&eltuielile acti!it$ii de in!estiii - n cazul n care restituirea acti!elor este cauzat$ de rezilierea nainte de termen a contractului de arend$. .renda o eraional/ ,2. 6cti!ele transmise n arend$ operaional$ se re%lect$ n conturile contabilit$ii %inanciare i n bilanul contabil al arendatorului. ,'. Consumurile ocazionate de transmiterea acti!elor n arenda operaional$ i recuperate con%orm clauzelor contractului de c$tre arendator se constat$ ca c&eltuieli ale perioadei. ,,. Plata de arend$ primit$ de arendator n decursul termenului de arend$ se constat$ uni%orm ca !enit n con%ormitate cu metoda specializ$rii e#erciiului, iar la %inele %iec$rei perioade de )estiune se re%lect$ n *aportul pri!ind rezultatele %inanciare al arendatorului n componena !eniturilor acti!it$ii operaionale. ,5. ?zura 1amortizarea, epuizarea/ acti!elor transmise n arend$ se calculeaz$ de arendator n %iecare perioad$ de )estiune n con%ormitate cu cerinele S.2.C. 13 "Contabilitatea acti!elor materiale pe termen lun)" i S.2.C. 1' "Contabilitatea acti!elor nemateriale", prin una din metodele acceptate pentru acti!ele similare. ?zura 1amortizarea, epuizarea/ calculat$ se constat$ ca c&eltuieli ale perioadei, iar la %inele %iec$rei perioade de )estiune se re%lect$ n *aportul pri!ind rezultatele %inanciare al arendatorului. ,3. Consumurile ce in de reparaia i restabilirea acti!elor transmise n arend$ i recuperate con%orm clauzelor contractului de c$tre arendator se constat$ ca c&eltuieli ale perioadei sau se capitalizeaz$ n modul pre!$zut de S.2.C. 13 "Contabilitatea acti!elor materiale pe termen lun)" i S.2.C. 1' "Contabilitatea acti!elor nemateriale". ,7. *ee!aluarea acti!elor transmise n arend$ operaional$ se e%ectueaz$ de c$tre arendator n con%ormitate cu cerinele S.2.C. 13 "Contabilitatea acti!elor materiale pe termen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
!"# $7 %#ontabilitatea arendei &c'iriei() 1

Ordinul ministrului finanelor nr.32 din 03.03.2000

Monitorul Oficial al RM nr.27-28 din 09.03.2000

lun)" i S.2.C. 1' "Contabilitatea acti!elor nemateriale" n acela i mod ca i ree!aluarea altor acti!e similare. #ontabilitatea o eraiunilor rivind v,n2area activelor cu arend/ reversibil/ ,8. 9ranzaciile pri!ind !nzarea acti!elor cu arend$ re!ersibil$ ulterioar$ 1leasin) re!ersibil/ cuprind dou$ operaiuni principale. a/ !nzarea-cump$rarea acti!ului4 b/ transmiterea acestui acti! n arend$ !nz$torului cu atribuii de arenda . ,9. "peraiunea indicat$ n punctul a/ al para)ra%ului ,8 din prezentul standard se re%lect$ la !nz$tor ca o !nzare ordinar$ a acti!elor, iar la cump$r$tor - ca procurare a acestora. <nz$torul determin$ i constat$ c&eltuielile i !eniturile din !nz$ri n modul pre!$zut de S.2.C. ' "Componena consumurilor i c&eltuielilor ntreprinderii" i S.2.C. 18 "<enitul". Cump$r$torul e!alueaz$ i constat$ bunurile cump$rate ca acti! n con%ormitate cu cerinele S.2.C. 13 "Contabilitatea acti!elor materiale pe termen lun)" i S.2.C. 1' "Contabilitatea acti!elor nemateriale". 5>. 8a e%ectuarea operaiunii indicate n punctul b/ al para)ra%ului ,8 din prezentul standard, !nz$torul are atribuii de arenda , iar cump$r$torul - de arendator. ;n acest caz acti!ele arendate se contabilizeaz$ i se re%lect$ n rapoartele %inanciare ale arenda ilor i arendatorilor n modul e#pus n para)ra%ele 1,-,7 din prezentul standard. 3ublicitatea informaiei 51. ;n rapoartele %inanciare ale arenda ului se dez!$luie. - !aloarea de r$scump$rare 1contractual$/ a bunurilor luate n arend$ %inanat$ sau operaional$4 - m$rimea datoriilor de arend$ curente i pe termen lun)4 - suma pl$ilor dobnzilor a%erente arendei %inanate i operaionale, constatat$ ca c&eltuieli ale perioadei de )estiune respecti!e4 - suma pl$ilor dobnzilor capitalizate a%erente arendei %inanate4 - suma uzurii 1amortiz$rii, epuiz$rii/ calculate a acti!elor luate n arend$ %inanat$4 - suma !eniturilor i c&eltuielilor calculate din transmiterea acti!elor n subarend$4 - suma pl$ii con!enionale de arend$ constatat$ ca c&eltuial$ a perioadei de )estiune curent$4 - suma ecartului 1reducerii/ de ree!aluare rezultat$ din ree!aluarea acti!elor arendate de c$tre arenda 4 - descrierea contractelor principale de arend$, nc&eiate de c$tre arenda . 52. ;n rapoartele %inanciare ale arendatorului se dez!$luie. - !aloarea d e r$scump$rare i de bilan a acti!elor transmise n arend$ %inanat$ i operaional$4 - suma uzurii 1amortiz$rii, epuiz$rii/ acti!elor transmise n arend$ operaional$, calculat$ n perioada de )estiune curent$ pe tipurile acestora4 - suma !alorii de r$scump$rare 1contractuale/ i a celei de bilan ale acti!elor transmise n arend$, constatate n perioada de )estiune curent$ respecti! ca !enituri i c&eltuieli ale acti!it$ii de in!estiii4 - suma !eniturilor calculate n perioada de )estiune curent$ sub %orm$ de dobnzi pentru arend$4 - suma pl$ii con!enionale de arend$ constatat$ ca !enit al perioadei de )estiune curente4 - m$rimea creanelor neac&itate de arenda pe termenele de apariie a acestora4 - suma ecartului 1reducerii/ de ree!aluare rezultat$ din ree!aluarea de c$tre arendator a acti!elor transmise n arend$. Data intr/rii ,n vi4oare a standardului 5'. Prezentul standard intr$ n !i)oare la data public$rii n +onitorul "%icial al *epublicii +oldo!a. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
!"# $7 %#ontabilitatea arendei &c'iriei() 7