Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Finane i Bnci Bucureti

SUBIECTE PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE LICEN SESIUNEA FEBRUARIE 2014 Modulul: Finane

1.Prin ce se caracterizeaza bunurile publice? a. consum indivizibil si concurential in detrimentul altor indivizi; b. consum indivizibil si concurential, presupunnd o plata; c. consum indivizibil, neconcurential, fara s presupuna o plata; d. accesul este conditionat de plata unui tarif sau taxa; e. toate cele 4 enunturi caracterizeaza bunurile publice. 2. Precizati varianta corecta de raspuns. Constituirea i dirijarea fondurilor financiare publice: a. au ca scop corectarea integral a inegalitilor dintre diverse categorii i grupuri sociale. b. reprezint un proces supraunitar i nentrerupt; c. se realizeaz prin intermediul agenilor economici; d. se realizeaz prin intermediul societilor de asigurri; e. reprezint un proces unitar i nentrerupt; 3. Precizati varianta corecta de raspuns. Clasificarea funcional a cheltuielilor publice: a. scoate n eviden momentul n care cheltuielile publice afecteaz resursele financiare ale statului; b. folosete drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destinaii spre care sunt ndreptate resursele financiare publice; c. grupeaz cheltuielile publice n cheltuieli de investiii i cheltuieli funcionale, acestea din urm avnd ponderea cea mai mare n total; d. grupeaz cheltuielile n funcie de rolul lor n viaa economic i social; e. cuprinde cheltuieli reale (negative) i cheltuieli economice (pozitive). 4. Caracterul de buget consolidat decurge din: a. tehnica ntocmirii lui, adic eliminarea transferurilor dintre diferitele verigi bugetare; b. funcia de redistribuire a bugetului; c. faptul c nsumeaz totalitatea veniturilor i cheltuielilor bugetelor componente; d. posibilitatea de a oferi informaii reale asupra venituilor i cheltuielilor publice dintr-o anumit perioad; e. nici unul dintre cele 4 rspunsuri nu este adevrat

5. Care dintre principiile teoremei descentralizrii prevede c exercitarea responsabilitilor publice revine, de preferin, autoritilor celor mai apropiate de ceteni? a. autoritatea de a decide discreionar privitor la funciile publice lsate n competena sa b. echivalena fiscal c. subsidiaritatea d. repartizarea funciilor publice e. nici unul dintre principiile enuntate 6. Care dintre principiile teoremei descentralizrii prevede c transferarea funciilor de la administraia central la cea local trebuie s se realizeze concomitent cu asigurarea unui nivel corespunztor al veniturilor, asupra crora autoritatea public trebuie s aib n mare msur controlul? a. autoritatea de a decide discreionar privitor la funciile publice lsate n competena sa b. echivalenta fiscala c. subsidiaritatea d. repartizarea funciilor publice e. nici unul dintre principiile enuntate 7. Bunastarea generala se maximizeaza daca serviciile publice sunt realizate la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetatean. Enuntul corespunde: a. principiului repartizrii funciilor publice b. principiului echivalenei fiscale c. teoremei descentralizarii optime d. definitiei parteneriatului public-privat e. nici unuia dintre enunurile de mai sus 8. Precizati varianta corecta de raspuns. Printre dezavantajele impozitelor directe se numara: a. nu sunt agreabile platitorilor; b. recurgerea, in mod precumpnitor, la acest tip de impozite determin conducerile statelor s devin nepopulare; c. sunt mai permisive n ceea ce privete practicarea evaziunii fiscale; d. toate enunurile enumerate; e. nici unul dintre enunurile enumerate 9. Care dintre combinatiile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza nivelul cheltuielilor publice: a. volumul cheltuielilor publice ; ponderea cheltuielilor publice in PIB b. ponderea cheltuielior publice in PIB ; elasticitatea cheltuielilor publice; c. cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor; modificarea relativa a cheltuielilor publice; d. modificarea ponderii cheltuielilor publice in PIB; modificarea relativa a cheltuielilor publice; e. toate enunturile enumerate 10. Care dintre combinatiile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza structura cheltuielilor publice: a. ponderea cheltuielilor publice in PIB ; modificarea absoluta a cheltuielilor publice

b. elasticitatea cheltuielilor publice fata de PIB; cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor c. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice ; ponderea cheltuielilor sociale in toatal cheltuieli publice ; d. volumul real al cheltuielilor publice ; volumul nominal al cheltuielilor publice ; e. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice; modificarea relativa a ponderii cheltuielilor publice in PIB 11. Conform clasificatiei bugetare, veniturile fiscale cuprind : a. TVA, accize, impozite directe, chirii b. TVA, accize, impozit pe venituri, chirii c. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, venituri din capital d. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, venituri din capital, chirii e. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, taxe vamale 12. Dintre urmatoarele enunturi selectati-l pe cel care se refera la resursele financiare publice ordinare a. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in situatii deosebite b. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in conditii considerate normale si care se incaseaza la buget cu o anumita regularitate c. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, si cuprind: imprumuturi publice interne si externe, ajutoarele si donatiile din stainatate, emisiunea baneasca fara acoperire d. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice e. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice, emisiunea baneasca fara acoperire 13. Dintre urmatoarele enunturi selectati-l pe cel care se refera la resursele financiare publice extraordinare: a. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, si cuprind: imprumuturi publice interne si externe, ajutoarele si donatiile din stainatate, emisiunea baneasca fara acoperire b. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice c. sunt cele la care statul apeleaza in situatii deosebite cand resursele curente sunt insuficiente pentru acoperirea integrala a cheltuielilor publice d. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in conditii considerate normale si care se incaseaza la buget cu o anumita regularitete e. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice, emisiunea baneasca fara acoperire 14. Prin Tratatul de la Maastricht se prevedea ca o cerinta esentiala pentru buna functionare a

Uniunii Europene, limitarea deficitelor publice interne ale tarilor membre, la maxim:
a. b. c. d. e.

2% din PIB; 4% din PIB; 5% din PIB; 3% din PIB maximum posibil

15. Elementele impozitului sunt:

1) subiectul impozitului 2) suportatorul

3) obiectul impunerii 4) unitatea de impunere 5) sursa impozitului 6) cota impozitului 7) termenul de plata

16. Clasificarea impozitelor dupa trasaturi de forma si fond le imparte in:

1) impozite directe 2) impozite indirecte 3 impozite reale 4) impozite pe venit 5) impozite pe avere

17. Care dintre urmatoarele enunturi corespund clasificarii impozitelor dupa trasaturi de forma si

fond: 1) impozite directe 2) impozite de ordine 3) impozite reale 4) impozite financiare 5) impozite indirecte

18. Din punct de vedere juridic, imprumutul de stat este definit prin urmatoarele componente

(elemente) tehnice: 1) denumirea imprumutului 2) valoarea nominala 3) valoarea reala 4) termenul de rambursare 5) rata de emisiune 6) forma sub care se contracteaza creditul public 7) costul" creditului public

19. Care dintre urmatoarele conditii apartin principiilor de echitate fiscala:

1) stabilirea minimului neimpozabil; 2) stabilirea sarcinii fiscale in functie de puterea contributiva a fiecarui platitor; 3) cheltuielile administratiei fiscale in legatura cu stabilitatea materiei impozabile, calcularea si perceperea impozitelor sa fie cat mai reduse; 4) impunerea sa fie generala, adica sa cuprinda toate categoriile sociale care realizeaza venituri sau care poseda un anumit gen de avere (cu exceptia celor care obtin venituri sub minimul neimpozabil).

20. Ponderea impozitelor indirecte in total venituri publice reprezinta un indicator de: a. b. c. d. e.

nivel structura dinamica regresie


conjunctura

21. Care dintre combinatiile de mai jos contine indicatori ce caracterizeaza dinamica veniturilor publice: a. volumul veniturilor publice; ponderea veniturilor publice in PIB; b. veniturile publice medii pe un locuitor; volumul veniturilor publice in expresie nominala ; c. modificarea relativa a ponderii veniturilor fiscale in total venituri publice ; elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB ; d. volumul veniturilor publice in expresie reala ; volumul veniturilor publice in expresie nominala ; e. ponderea veniturilor publice in PIB ; veniturile publice medii pe un locuitor. 22. Este un indicator al analizei structurii resurselor financiare publice : a. ponderea impozitelor directe in total venituri fiscale ; b. modificarea nominala reala a veniturilor fiscale ; c. modificarea ponderii veniturilor fiscale in PIB ; d. coeficientul de corelare dintre venituri fiscale si PIB ; e. modificarea volumului mediu al veniturilor fiscale ce revin pe un locuitor

23. Care din criteriile de mai jos se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice:

1) criteriul administrativ 2) criteriul fiscal 3) criteriul financiar 4) criteriul economic 5) criteriul rolului cheltuielilor in viata economica 6) criteriul echitatii
24. Carui tip de clasificare a cheltuielilor publice ii sunt prevazute grupele: servicii publice

generale; aparare, ordine publica si siguranta nationala; social-culturale; servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape; actiuni economice: a. clasificarea administrativa; b. clasificarea economica; c. clasificarea institutiilor ONU; d. clasificarea functionala; e. clasificarea financiara;
25. Clasificatia bugetara reprezinta : a. compensarea veniturilor cu cheltuielile bugetare b. gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine alfabetica c. gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa

criterii unitare
d. gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine crescatoare dupa

unitatile monetare (sume)


e. nu exista termenul de clasificatie bugetara

26. Dintre urmtoarele enunuri, care coincid(e) cu rolul finanelor publice? 1) alocativ; 2) redistributiv; 3) de reglare; 4) de echitate orizontal i vertical; 5) de neutralitate. 27. Noile abordari liberale privind finantele publice includ: 1) economia de oferta; 2) doctrina interventionista; 3) doctrina referitoare la statul-jandarm; 4) scoala optiunilor colective; 5) scoala libertariana; 6) monetarismul. 28. Despre relatiile financiare publice se poate afirma ca: 1) 2) 3) 4) 5) reflecta un transfer de valoare; se realizeaza cu titlu definitiv; se realizeaza cu o contraprestatie directa si imediata; au loc fara contraprestatie directa si imediata; transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice are caracterul de transfer de putere de cumparare.

29. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut este falsa ? a. masoara amploarea reactiei cheltuielilor publice la modificarea produsului intern brut b. poate lua valorile: e<1; e=1; e>1 c. poate lua doar valorile: e<1 si e>1 d. in formula sa de calculul intra modificarea cheltuielilor publice in perioada curenta (1) fata de perioada de baza (0) e. in formula sa de calculul intra modificarea produsului intern brut in perioada curenta (1) fata de perioada de baza (0) 30. Care dintre urmatorii indicatori intra n categoria celor de analiza a structurii veniturilor fiscale? a. ponderea veniturilor fiscale in produsul intern brut b. ponderea impozitului pe profit in produsul intern brut c. ponderea veniturilor fiscale in totalul veniturilor financiare publice d. ponderea impozitului pe profit in cadrul veniturilor fiscale e. toti cei 4 indicatori 31. Transpunerea grafica a corelatiei dintre volumul veniturilor fiscale si nivelul ratei fiscalitatii, apartine lui: a. John Maynard Keynes b. Arthur Laffer

c. Adam Smith d. David Ricardo e. Richard si Peggy Musgrave 32 .Selectati dintre urmatoarele enunturi factorii care influenteaza marimea presiunii fiscale. 1) necesitatile publice stabilite de politica guvernamentala prin nivelul cheltuielilor publice 2) nivelul de dezvoltare a economiei 3) marimea datoriei publice 4) riscul de inflatie prin fiscalitate 5) scaderea efortului productiv 6) eficienta cu care se utilizeaz cheltuielile publice finantate prin impozite 7) gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de consimtire la plata impozitelor 33. Dintre urmatoarele enunturi, selectati efectele cresterii presiunii fiscale peste nivelul optim. 1) cresterea nevoilor publice stabilite prin politica guvernamentala, reflectata in nivelul cheltuielilor publice 2) cresterea nivelului de dezvoltare a economiei 3) sporirea datoriei publice 4) riscul de inflatie prin fiscalitate 5) scaderea efortului productiv 6) cresterea eficientei cu care se utilizeaza cheltuielile publice finantate prin impozite 7) cresterea gradului de adeziune a populatiei la politica guvernului si a celui de consimtire la plata impozitelor 8) frauda si evaziunea fiscal 9) reducerea competitivitatii pe plan international 34. Imprumuturile de stat determina operatiuni n legatura cu: a. plasarea acestora pe piata b. modificarea ratei dobanzii si/sau a termenului de rambursare c. amortizarea creditului public d. nici una dintre cele 3 operatiuni e. toate cele 3 operatiuni 35. Dintre urmatoarele enunturi, selectati modalitatile de plasare a creditului public. 1) subscriere publica 2) prin intermediul unor consortii bancare 3) amortizarea creditului public 4) repudierea obligatiilor financiare legate de creditul public 5) vanzare la Bursa de Valori 36. Care dintre urmatoarele enunturi corespund argumentelor care sustin ca descentralizarea conduce la realizarea dezvoltarii economice locale? 1) favorizeaza o mai buna organizare si adaptare a serviciilor publice la nevoile utilizatorilor (colectivitatilor locale); 2) favorizeaza combaterea fraudei si evaziunii fiscale; 3) ofera posibilitatea introducerii tehnicii moderne de calcul; 4) ofera decidentilor modalitati de comunicare mult mai accesibile; 5) tine cont de diversitatea situatiilor, concomitent cu luarea in considerare a riscului de accentuare a inegalitatilor dintre diferite zone ale tarii si cu mentinerea viziunii de ansamblu asupra teritoriului national.

37. Reprezinta un ansamblu de masuri prin care are loc divizarea luarii deciziilor economice si financiare intre manageri aflati la niveluri administrative diferite, in scopul asigurarii dezvoltarii economico-sociale a tuturor regiunilor, printr-o buna repartizare a resurselor financiare, materiale si de forta de munca. Enuntul este definitia unuia dintre enunturile de mai jos. Care este raspunsul corect? a. parteneriatul public-privat b. dezvoltarea economic local c. descentralizarea colectivitilor locale d. tutela e. autonomia limitat 38. Conform carui tip de autonomie, comunitatile locale au libertate deplina in administrarea intereselor lor, fara nici un control din partea autoritatii centrale. a. autonomiei limitate b. autonomiei complete c. tutelei d. tuturor celor trei tipuri de organizare locala e. nici unuia dintre enunturi 39. Care dintre urmatoarele enunturi reprezinta un suport pentru autonomia administrativa a autoritatilor locale si depinde de aspecte cum sunt: independenta deplina sau partial in formarea veniturilor; asigurarea echilibrului bugetar si respectiv, gestionarea excedentului sau deficitului bugetar anual; competenta atribuita pentru contractarea si gestionarea imprumuturilor publice; competenta organelor locale de a introduce impozite si taxe locale? a. autonomia limitata b. autonoma completa c. autonomia financiara d. cadrul european e. Camerele de Comert si Industrie 40. Care dintre urmatoarele enunturi se clasifica, din punctul de vedere al dreptului administrativ, in: autonomie limitata, autonomie completa si tutela? a. modalitatile de finantare a dezvoltarii economice locale b. obiectivele dezvoltarii economice locale c. tipurile de regiuni d. principalele tipuri de organizare locala e. tipurile de dezvoltare economica locala 41. Stabilirea minimului neimpozabil reprezinta o conditie a respectarii principiului de: a. politica financiara b. echitate fiscala c. pricipiilor social-politice d. principiilor de politica economica e. a tuturor principiilor mentionate 42. Faptul ca dinamica impozitului o devanseaza pe cea a materiei impozabile, reprezinta o caracteristica a impozitelor: a. in suma fixa b. in cote proportionale c. in cote progresive d. a tuturor celor 3 tipuri de impozite

e. a nici unuia dintre cele 3 tipuri de impozite 43.Pentru a raspunde principiilor de politica financiara, impozitele trebuie sa aiba anumite caracteristici. Care este aspectul care vizeaza mentinerea unui randament fiscal constant de-a lungul intregului ciclu economic, astfel ca un impozit sa nu inregistreze fluctuatii importante odata cu sporirea sau reducerea volumului activitatii (productie, comer) sau al veniturilor din perioadele de avant sau criza economica? a. elasticitatea b. randamentul fiscal ridicat c. utilizarea impozitului ca instrument de politica economica d. stabilitatea e. echitatea fiscala 44. Necesitatea unor cheltuieli ale administratiei fiscale reduse in legatura cu stabilirea materiei impozabile, cu perceperea si calcularea impozitelor, reprezinta o conditie de realizare a: a. principiului de politica economica b. respectarii echitatii fiscale c. respectarii principiului certitudinii incasarii impozitului d. respectarii principiului comoditatii e. obtinerii unui randament fiscal ridicat 45. Daca PIB are valoarea de 4870500 mld um, iar valoarea veniturilor publice atingea 2410850 mld um, ponderea veniturilor publice in PIB avea valoarea de : a. b. c. d. e. 29,38% 37,39% 49,50% 54,23% 42, 69%

46. Daca veniturile fiscale ale anului 2011 ating suma de 1450 mld, PIB-ul aferent aceluiasi an este de 3455 mld lei, atunci rata fiscalitatii are valoarea de : a. 31,87 % ; b. 41,97 % ; c. 29,27% ; d. 51,47% ; e. 51,92% ; 47. Daca PIB este in valoare de 3050 mld lei, si veniturile fiscale au valoarea de 1220 mld lei, atunci rata fiscalitatii este de : a. 25 % b. 40 %, c. 50 %, d. 44 %, e. 37% 48 In anul 2010 cheltuielile publice erau 37300 mld um iar PIB-ul avea o valoare de 203500 mld um. In conditiile in care, in anul 2011, are loc o crestere a cheltuielilor publice cu 15% si o crestere a PIB cu 25%, coeficientul de devansare a cresterii PIB de catre cresterea cheltuielilor publice (k) are valoarea :

a. b. c. d. e.

5,506 1,121 0,920 0,189 4,743

49 Conform afirmatiilor carei perioade din evolutia finantelor publice, extinderea interventiilor

economice si sociale ale statului conduce la excese de cheltuieli publice si prelevari obligatorii, avand efecte negative asupra economisirii si investitiei, reprezentand o frana a activitatii economice: a. statul jandarm; b. statul providenta; c. monetarismul; d. economia de oferta; e. scoala optiunilor colective
50. Curentul de gandire reprezentat de Scoala libertariana era caracterizat prin: a. existenta unui stat minimal; b. era considerata ramura cea mai radicala a liberalismului; c. se pronunta pentru reducerea cheltuieilor publice, considerand ca trebuie incurajata

mai degraba oferta si nu cererea; d. toate afirmatiile enuntate; e. nici una dintre afirmatii
51 Ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a

forma un intreg, desemneaza: a. bugetele autonome; b. bugetul general consolidat; c. bugetele extraordinare; d. bugetul public national; e. bugetele plurianuale.
52 Operatiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale

bugetului general consolidat, in vederea evitarii dublei evidentieri a acestora, se numeste: a. concentrare; b. conversiune; c. consolidare; d. cofinantare; e. repudiere
53.In cadrul bugetului general consolidat se intalnesc :

1) 2) 3) 4) 5)

bugetul de stat; bugetul societatilor de brokeraj; bugetele locale; bugetele agentilor economici; bugetul asigurarilor sociale de stat

54 Care dintre enunturile urmatoare se incadreaza in grupa indicatorilor de volum al cheltuielilor

publice? 1) elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB; 2) ponderea cheltuielilor publice in PIB; 3) cheltuieli publice ce revin in medie pe un locuitor; 4) ponderea cheltuielilor pentru educatie in totalul cheltuielilor publice; 5) cheltuielilor publice in valori absolute nominale
55. Care dintre combinatile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza dinamica

cheltuielilor publice:
a. cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor; modificarea relativa a

cheltuielilor publice;
b. volumul cheltuielilor publice; elasticitatea cheltuielilor publice; c. volumul cheltuielilor publice; elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB d. modificarea absoluta a cheltuielilor publice ; modificarea ponderii cheltuielilor in

PIB e. volumul real al cheltuielilor publice; volumul nominal al cheltuiellilor publice


56. Finantele publice :

1) reprezinta un transfer de valoare cu caracter de putere de cumpararae; 2) servesc realizarii de profituri de catre agentii economici; 3) sunt asociate cu resursele, cheltuielile, imprumuturile, datoriile statului si ale altor institutii de drept public; 4) reprezinta relatii social economice in forma baneasca; 5) reprezinta transfer de valoare efectuat intr-un singur sens: de la stat catre persoane fizice sau juridice
57. Definitia impozitului precizeaza ca: 1) este datorat de stat persoanelor fizice si juridice; 2) plata sa este obligatorie pentru toate persoanele fizice si juridice; 3) are caracter definitiv; 4) nu presupune o contraprestatie directa si imediata; 5) este rambursabil;

58. Conversiunea poate fi:

1) conversiunea fortata 2) conversiunea facultativa 3) conversiunea anticipata

59. In care dintre urmatoarele enunturi regasim un indicator de nivel: a. b. c. d.

volumul veniturilor publice, in expresie nominala si reala modificarea absoluta nominala si reala a veniturilor publice modificarea relativa a veniturilor publice ponderea impozitelor directe in venituri totale

e. elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB 60. Cheltuielile publice:

1) marimea lor depinde de inclinatia individuala spre consum a membrilor societatii; 2) urmaresc satisfacerea unor necesitati colective; 3) sunt efectuate direct de beneficiarul bunurilor si servicilor care cunoaste pretul platit; 4) se materializeaza in plati efectuate de stat pentru indeplinirea diferitelor obiective ale politicii sale; 5) sunt efectuate de un intermediar - statul Alegeti varianta corecta:
61 Modificarea absoluta nominala a cheltuielilor publice se calculeaza conform relatiei: a. b. c.

d. e.

62. Conform literaturii de specialitate, limitele presiunii fiscale : a. b. c. d. e. sunt stabilite prin legea bugetara anuala sunt stabilite prin legea finantelor publice sunt de natura psihologica, politica si economica sunt stabilite prin hotarare de Guvern sunt stabilite prin politica monetara

63 Conform literaturii de specialitate, Curba Laffer: a. ramane o reprezentare pur teoretica deoarece nu permite identificarea cu exactitate a valorii ratei fiscale optime b. este o reprezentare a deficitului bugetar al unui tari c. reprezinta legatura dintre venituri bugetare totale si PIB d. nu exista o asemenea notiune e. este o reprezentare grafica a legaturii dintre politica fiscala si politica monetara a unei tari 64. Care sunt nivelurile la care se poate exprima presiunea fiscala : 1) presiunea fiscala la nivel individual 2) presiunea fiscala la nivelul agentului economic 3) presiunea fiscala la nivel national 4) presiunea fiscala la nivel international 5) presiunea fiscala la nivel global

65. Rata presiunii fiscale considerata optima intr-o anumita perioada este cea care corespunde: a. b. c. d. e. marimii maxime a PIB intr-un an bugetar nivelului cel mai scazut al veniturilor fiscale marimii maxime a veniturilor totale bugetare marimii maxime a veniturilor fiscale ale bugetului veniturilor fiscale nule

66. Din definitiile atribuite impozitului se desprind o seama de caracteristici ale acestuia, cum sunt: 1) forta puterii publice 2) caracterul echitabil 3) caracterul pecuniar 4) faptul ca presupune o contraprestatie directa 5) faptul ca nu presupune o contraprestatie directa 67. Functia extinsa a impozitului : a. se refera la atragerea la buget a resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice in crestere; b. reprezinta faptul ca impozitele sunt intotdeauna instituite printr-un act de autoritate, fiind o obligatie prin constrangere c. se refera doar la aspectul de transfer de avutie realizat la plata impozitelor d. se refera la faptul c impozitele se depersonalizeaza, fiind alocate pentru finantarea unei game largi de cheltuieli publice e. este asigurata de politica fiscala a statelor, care la functia traditionala, financiara a acestuia (acoperirea cheltuielilor publice), au adaugat treptat functia redistributiva a avutiei in societate precum si pe cea interventionista in alocarea resurselor in economie 68. Corespunzator ritmicitatii, resursele financiare publice se impart in:

A) resurse de trezorerie B) resurse financiare odinare C) prelevari cu caracte obligatoriu D) emisiune monetara fara acoperire E) resurse financiare extraordinare
69. Din definitiile impozitului, se desprind o seama de caracteristici fundamentale ale acestuia,

printre care se numara: A) elementul de autoritate B) caracterul pecuniar C) subiectul impozitului D) cota impozitului E) caracterul general F) transferul de avutie G) suportatorul

70. Din definitiile impozitului, se desprind o seama de caracteristici fundamentale ale acestuia,

printre care se numara: A) caracterul pecuniar

B) C) D) E) F) G)

forta puterii publice subiectul impozitului caracterul general suportatorul transferul de avutie caracterul definitiv

71.Din definitiile impozitului, se desprind o seama de caracteristici fundamentale ale acestuia,

printre care se numara: A) elementul de autoritate B) caracterul pecuniar C) suportatorul D) obiectul impunerii E) subiectul impozitului F) cota impozitului G) caracterul general H) transferul de avutie I) nu presupune o contraprestatie directa J) caracterul definitiv
72. Printre criteriile de clasificare a impozitelor se numara:

A) B) C) D) E) F) G)

frecventa realizarii obiectul impunerii elementele impozitului cota aplicata scopul urmarit caracterul pecuniar trasaturi de forma si fond

73. Printre criteriile de clasificare a impozitelor se numara:

A) B) C) D) E) F) G) H)

frecventa realizarii obiectul impunerii elementele impozitului cota aplicata scopul urmarit caracterul pecuniar trasaturi de forma si fond suportatorul impozitului

74. Printre criteriile de clasificare a impozitelor se numara:

A) B) C) D) E) F) G) H) I)

frecventa realizarii obiectul impunerii elementele impozitului cota aplicata scopul urmarit trasaturi de forma si fond caracterul pecuniar institutia care le administreaza suportatorul impozitului

75 1. Printre elementele constitutive ale impozitului se numara:

A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) K)

termenul de plata obiectul impunerii elementul de autoritate cota aplicata subiectul impozitului trasaturi de forma si fond caracterul pecuniar frecventa realizarii suportatorul impozitului sursa impozitului unitatea de impunere

76. Pe baza urmatoarelor date: Indicatori \anii - cheltuieli de personal - cheltuieli de capital - subventii - transferuri - cheltuieli materiale si servicii - PIB - mld um 2010 42 100 9 800 21 400 8 400 37 300 203 700 2011 43 700 10 500 23 900 6 800 39 600 211 300

Sa se calculeze: 1) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2011 fata de 2010; 2) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2011; 3) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB.

77. Pe baza urmatoarelor date: - mld um Indicatori \anii - cheltuieli de personal - cheltuieli de capital - subveniii - transferuri - cheltuieli materiale si servicii - PIB 2010 262 300 132 900 87 300 178 500 213 800 1 712 500 2011 259 600 121 700 73 500 195 300 243 500 1 810 890

Sa se calculeze: A) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2011 fata de 2010; B) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2011; C) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB.

78. Pe baza urmatoarelor date: Indicatori \ anii - mld um 2010 2011

- cheltuieli de personal - cheltuieli de capital - subventii - transferuri - cheltuieli materiale si servicii - PIB

42 100 9 800 8 400 21 400 37 300 209 800

72 800 15 600 9 850 47 500 67 350 398 870

Sa se calculeze: A) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2011 fata de 2010; B) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2011; C) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB.

79. Pe baza urmatoarelor date: Indicatori - cheltuieli de personal (an curent) - cheltuieli materiale si servicii (an curent) - cheltuieli de capital (an curent) - subventii (an curent) - transferuri (an curent) - dobanzi la datoria publica (an curent) - PIB (an curent) - cheltuieli bugetare totale in anul anterior - PIB (an anterior) mld um 180 710 210 370 89 410 84 860 152 470 4 800 1 138 500 708 500 1 010 870

Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor de personal in cadrul cheltuielilor curente (in anul curent); B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in anul curent fata de anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare totale fata de cresterea PIB.

80. Pe baza urmtoarelor date: Indicatori - cheltuieli de personal (an curent) - cheltuieli materiale si servicii (an curent) - cheltuieli de capital (an curent) - subventii (an curent) - transferuri (an curent) - dobanzi la datoria publica (an curent) - PIB (an curent) - cheltuieli bugetare totale in anul anterior - PIB (an anterior) mld um 512 610 622 900 210 600 118 500 380 600 83 510 1 984 840 1 872 500 1 735 060

Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor de personal in cadrul cheltuielilor curente (in anul curent); B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in anul curent fata de anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare totale fata de cresterea PIB. 81. . Pe baza urmatoarelor date: - mil um -

- cheltuielile bugetului central (an curent) - cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) - cheltuielile bugetelor locale (an curent) - transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) - PIB (an curent) - PIB in anul anterior - cheltuielile bugetului public national in anul anterior - numar locuitori in anul curent - numar locuitori in anul anterior

696 215 246 100 163 410 19 300 2 618 260 2 498 000 912 580 24 mil loc 22 mil loc

Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB; B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in anul curent fata dea anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de cresterea PIB.

82. Pe baza urmatoarelor date: - cheltuielile bugetului central (an curent) - cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) - cheltuielile bugetelor locale (an curent) - transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) - PIB (an curent) - PIB in anul anterior - cheltuielile bugetului public national in anul anterior - numar locuitori in anul curent - numar locuitori in anul anterior - mil um 1 218 490 483 200 310 500 39 200 4 284 600 4 015 100 1 816 600 42,6 mil loc 40,2 mil loc

Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB; B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in anul curent fata de anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de cresterea PIB. 83. Pe baza urmatoarelor date: - cheltuielile bugetului central (an curent) - cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) - cheltuielile bugetelor locale (an curent) - transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) - PIB (an curent) - PIB in anul anterior - cheltuielile bugetului public national in anul anterior - numar locuitori in anul curent - numar locuitori in anul anterior - mil um 1 395 150 512 100 405 000 48 600 4 862 600 4 584 100 2 013 000 36 mil loc 33,8 mil loc

Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB; B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in anul curent fata de anul anterior;

C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de cresterea PIB.

84. Pe baza urmatoarelor date: - cheltuielile bugetului central.. .. 895 350 mld um - cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat.....245 700 mld um - cheltuielile bugetelor locale.......175 450 mld um - transferuri intre bugetul central si bugetele locale22 900 mld um - PIB in anul curent........2 205 500 mld um - PIB in anul anterior......2 193 660 mld um - cheltuielile bugetului public national in anul anterior... 1 169 600 mld um - numar locuitori in anul curent.........38 mil loc - numar locuitori in anul anterior.......37,2 mil loc Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB, pentru anul curent. B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in anul curent fata de anul anterior. C) coeficientul de devansare a cheltuielilor bugetului public national fata de PIB.

85. Pe baza urmatoarelor date: - cheltuieli de personal..........35 870 mld um - cheltuieli materiale i servicii..........41 690 mld um - cheltuieli de capital..........18 750 mld um - subventii...............19 875 mld um - transferuri.............31 650 mld um - PIB...............239 680 mld um - cheltuieli bugetare totale in perioada anterioara.........146 890 mld um - PIB n perioada anterioara............238 640 mld um Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor de personal in grupa de cheltuieli bugetare din care fac parte B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in perioada curenta fata de perioada anterioara C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare fata de cresterea PIB

86. Pe baza urmatoarelor date: - cheltuieli pentru ordine publica si siguranta nationala39 550 mld um - cheltuieli pentru invatamant..43 690 mld um - cheltuieli pentru sanatate..38 480 mld um - cheltuieli pentru transport si comunicatii.36 420 mld um - cheltuieli pentru protectie sociala...128 360 mld um - cheltuieli pentru aparare....55 670 mld um - cheltuieli pentru agricultura...25 990 mld um - cheltuieli pentru industrie....9 590 mld um - cheltuieli pentru dobanzi la datoria publica....15 880 mld um - alte cheltuieli bugetare.....41 500 mld um - PIB in perioada curenta......1 081 470 mld um - cheltuieli bugetare totale din anul anterior.......429 810 mld um - PIB n perioada anterioar.....995 830 mld um - cheltuieli economice n perioada anterioar..87 130 mld um

Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor cu protectia sociala in cadrul cheltuielilor social-culturale. B) modificarea relativa a cheltuielilor economice in perioada curenta fata de perioada anterioara C) elasticitatea cheltuielilor bugetare totale in raport cu PIB. 87 Pe baza urmatoarelor date: - impozit pe profit.............327 880 mld um - accize.............198 640 mld um - impozit pe venitul global...........578 380 mld um - TVA.............452 890 mld um - venituri din capital............68 830 mld um - taxe vamale............168 490 mld um - venituri nefiscale..............93 470 mld um - alte impozite directe............86 990 mld um - alte impozite indirecte...............111 450 mld um - PIB in perioada curenta..........5 128 750 mld um - venituri din capital in perioada anterioara...........35 500 mld um - venituri publice totale in perioada anterioara.........2 028 840 mld um - PIB in perioada anterioara...........4 870 500 mld um - impozite indirecte in perioada anterioara..........875 340 mld um Sa se calculeze: A) ponderea impozitelor directe in cadrul veniturilor fiscale B) modificarea absoluta a ponderii veniturilor din capital in total venituri, in perioada curenta fata de perioada anterioara C) elasticitatea impozitelor indirecte fata de PIB

88. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei : -mld umImpozite directe (an curent) 525330 Accize (an curent) 95200 TVA (an curent) 117850 Alte impozite indirecte (an curent) 725200 Venituri nefiscale (an curent) 185730 Venituri fiscale (an anterior) 1110490 Venituri curente (an anterior) 1475200 PIB (an curent) 4970200 PIB (an anterior) 4750600 Sa se calculeze : A) modificarea absoluta a ratei fiscalitatii in anul curent fata de anul anterior ; B) modificarea absoluta nominala a veniturilor curente (in anul curent) fata de veniturile curente ale peroadei anterioare ; C) ponderea impozitelor indirecte ale anului curent in PIB-ul aceluiasi an

89. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei pt anul 2011 (date ipotetice) : -mld umImpozitul pe profit 2536 Impozit pe salarii 600 Impozit pe venit 3156

Accize Venituri din capital TVA Taxe vamale Venituri nefiscale PIB

1524 146 985 1245 2175 69875

Calculati : A) cuantumul veniturilor curente aferente anului 2011; B) ponderea impozitelor indirecte in total venituri publice ; C) ponderea veniturilor nefiscale in PIB.

90 Pe baza urmatoarelor date:

Impozit pe profit Accize Impozit pe venit global TVA Venituri din capital Taxe vamale Venituri nefiscale Alte impozite directe Alte impozite indirecte PIB in perioada curenta Venituri din capital in perioada anterioara Venituri publice totale in perioada anterioara PIB in perioada anterioara Impozite indirecte in perioada anterioara

-mld um- (date ipotetice) 327 880 198 640 578 380 452 890 68 830 168 490 93 470 86 990 111 450 5 128 750 35 500 2 028 840 4 870 500 875 340

Calculati: A) ponderea impozitelor directe in cadrul veniturilor fiscale; B) cuantumul impozitelor indirecte in perioada curenta; C) modificarea absoluta a impozitelor indirecte din perioada curenta fata de perioada anterioara.

91. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei:

INDICATORI Impozitul pe profit Impozitul pe salarii Impozit pe venit Accize Venituri din capital TVA Taxe vamale

ANUL 2010 11 500 4 950 25 300 13 500 1 300 8 750 11 560 25 360 6 000 31 560 15 240 1 460 9 850 12 450

-mld umANUL 2011

chirii PIB

3 320 575 600

4 650 698 750

Calculati: A) modificarea absoluta a veniturilor curente din anul 2011 fata de anul 2010; B) cuantumul impozitelor directe in anul 2011; C) modificarea relativa a veniturilor fiscale in anul 2011 fata de anul 2010

92. Pe baza urmatoarelor date referitoare la bugetul de stat al Romaniei:

INDICATORI Venituri fiscale Venituri nefiscale Venituri din capital PIB

-mld um- (date ipotetice) PERIOADA DE BAZA PERIOADA CURENTA 56 250 74 890 23 450 26 880 4 350 5 425 575 800 685 900

Calculati: A) modificarea absoluta a veniturilor de capital in perioada curenta fata de perioada anterioara; B) ponderea veniturilor fiscale in venituri publice totale in perioada de baza; C) cuantumul veniturilor curente in perioada de baza.

93.Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei:

INDICATORI Impozitul pe profit Impozitul pe salarii Impozit pe venit Accize Venituri din capital TVA Taxe vamale chirii PIB

ANUL 2010 11 500 4 950 25 300 13 500 1 300 8 750 11 560 3 320 575 600

-mld umANUL 2011 25 360 6 000 31 560 15 240 1 460 9 850 12 450 4 650 698 750

Calculati: A) modificarea relativa a veniturilor publice totale in anul 2011 fata de anul 2010; B) ponderea veniturilor din capital in venituri publice totale in anul 2011; C) elasticitatea impozitelor indirecte fata de PIB.
94. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei:

INDICATORI Impozitul pe profit Impozitul pe salarii Impozit pe venit

ANUL 2010 11 500 4 950 25 300 25 360 6 000 31 560

-mld umANUL 2011

Accize Venituri din capital TVA Taxe vamale chirii PIB

13 500 1 300 8 750 11 560 3 320 575 600

15 240 1 460 9 850 12 450 4 650 698 750

Calculati: A) modificarea absoluta a a veniturilor publice curente in anul 2011 fata de anul 2010; B) ponderea TVA in cadrul veniturilor fiscale in anul 2011; C) coeficientul de corelare a veniturilor fiscale in raport cu PIB.
95. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei:

INDICATORI Impozitul pe profit Impozitul pe salarii Impozit pe venit Accize Venituri din capital TVA Taxe vamale chirii PIB

ANUL 2010 11 500 4 950 25 300 11 560 1 300 13 500 8 750 3 320 175 600

-mld umANUL 2011 25 360 6 000 31 560 12 450 1 460 15 240 9850 4 650 298 750

Calculati: A) modificarea relativa a impozitelor indirecte B) modificarea absoluta a ratei presuiunii fiscale ; C) coeficientul de corelare a veniturilor fiscale .

96. Pe baza urmatoarelor date: - impozite directe .............665 370 mld um - impozite indirecte820 500 mld um - venituri din privatizare.........185 730 mld um - venituri din chirii............117 850 mld um - varsaminte de la intreprinderi.55 860 mld um - PIB in perioada curenta..........4 974 880 mld um - venituri fiscale in perioada anterioara...................1 310 490 mld um - PIB in perioada anterioara...........4 417 500 mld um Sa se calculeze: A) ponderea veniturilor din chirii in cadrul veniturilor curente B) modificarea absoluta a ratei presiunii fiscale, in perioada curenta fata de perioada anterioara C) elasticitatea veniturilor fiscale fata de PIB

97. Pe baza urmatoarelor date: - impozite directe .............665 370 mld um - impozite indirecte820 500 mld um

venituri din privatizare.........185 730 mld um venituri din chirii............117 850 mld um varsaminte de la intreprinderi.55 860 mld um PIB in perioada curenta..........4 974 880 mld um venituri fiscale in perioada anterioara...................1 310 490 mld um PIB in perioada anterioara...........4 417 500 mld um

Sa se calculeze: A) modificarea relativa a ponderii veniturilor fiscale in PIB B) ponderea veniturilor din privatizare in total venituri C) elasticitatea Vf in raport cu PIB

98.Pe baza urmatoarelor date: - impozit pe profit.............327 880 mld um - accize.............198 640 mld um - impozit pe venitul global...........578 380 mld um - TVA.............452 890 mld um - venituri din capital............68 830 mld um - taxe vamale............168 490 mld um - venituri nefiscale..............93 470 mld um - alte impozite directe............86 990 mld um - alte impozite indirecte...............111 450 mld um - PIB in perioada curenta..........5 128 750 mld um - venituri din capital in perioada anterioara...........35 500 mld um - venituri publice totale in perioada anterioara.........2 028 840 mld um - PIB in perioada anterioara...........4 870 500 mld um - impozite indirecte in perioada anterioara..........875 340 mld um Sa se calculeze: A) ponderea veniturilor fiscale in total venituri. B) ponderea impozitului pe profit in cadrul impozitelor directe C) elasticitatea impozitelor directe fata de PIB

99. Pe baza urmatoarelor date: - impozit pe profit.............327 880 mld um - accize.............198 640 mld um - impozit pe venitul global...........578 380 mld um - TVA.............452 890 mld um - venituri din capital............68 830 mld um - taxe vamale............168 490 mld um - venituri nefiscale..............93 470 mld um - alte impozite directe............86 990 mld um - alte impozite indirecte...............111 450 mld um - PIB in perioada curenta..........5 128 750 mld um - venituri din capital in perioada anterioara...........35 500 mld um - venituri publice totale in perioada anterioara.........2 028 840 mld um - PIB in perioada anterioara...........4 870 500 mld um - impozite indirecte in perioada anterioara..........875 340 mld um Sa se calculeze: A) rata fiscalitatii in anul curent B) ponderea impozitului pe venit in cadrul impozitelor directe C) coeficientul de corelare a veniturilor fiscale in raport cu PIB

100. Pe baza urmatoarelor date: - impozit pe profit.............327 880 mld um - accize.............198 640 mld um - impozit pe venitul global...........578 380 mld um - TVA.............452 890 mld um - venituri din capital............68 830 mld um - taxe vamale............168 490 mld um - venituri nefiscale..............93 470 mld um - alte impozite directe............86 990 mld um - alte impozite indirecte...............111 450 mld um - PIB in perioada curenta..........5 128 750 mld um - venituri din capital in perioada anterioara...........35 500 mld um - venituri publice totale in perioada anterioara.........2 028 840 mld um - PIB in perioada anterioara...........4 870 500 mld um - impozite indirecte in perioada anterioara..........875 340 mld um Sa se calculeze: A) rata presiunii fiscale in perioada anterioara B) modificarea absoluta a ratei presiunii fiscale in perioada curenta fata de perioada anterioara C) elasticitatea veniturilor fiscale in raport cu PIB

S-ar putea să vă placă și