Sunteți pe pagina 1din 5

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

REBRA

PROCEDURA TEHNICA
LUCRARI DE SPOIELI% &U'RA(ELI SI (OPSITORII
Co PTE)0*"

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa+. "

i, -

LUCRARI DE SPOIELI% &U'RA(ELI SI (OPSITORII


COD! PT ) 0*"

LISTA DE SEMNATURI
Nume si prenume Data Semnatura Elaborat Ing.Scurtu Ioan Nicolae 01 - 12.0 .2010 Verificat Ing.Birsan Cornel 1!-1".0 .2010 Aprobat Scurtu Ioan 20.0 .2010

.ISA DE E(IDENTA A EDITIILOR/RE(I&IILOR Nr. Crt.


1
E#itia$ %e&i'ia

Data
01.0 .2010

(arti mo#ificate
+o#ificari #e structura si informatie

Aprobat )Nume ) *unctia)Semnat. Scurtu Ioan

LISTA DE DI.U&ARE/ RETRA'ERE


Nr. Crt DES,INA,A% E-. Nr. E#itia) %e&i'ia DA,A SI N.+E)SE+NA,.%A DE $ (%I+I%E %E,%A/E%E A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODI.ICARI E.ECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. ,e-t e-istent Continutul mo#ificarii

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
LUCRARI DE SPOIELI% &U'RA(ELI SI (OPSITORII
Co PTE)0*"

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa+. 2

i, -

1. SCOP Procedura are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza lucrarile de zugraveli si vopsitorii de orice tip. 2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedur se aplic pentru procesele si tehnologiile executate de S.C. Dimex 2000 Company S.R.L. Re ra. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA La intocmirea procedurii se !ac re!eriri la " C #$%&'( )ormativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii la constructii. 4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI 5. DESCRIEREA PROCEDURII 5.1. Standard d r ! r"nta Pentru executarea lucrarilor se vor respecta prevederilor din )ormativului C*(+2002 tehnologiile speci!ice !iecarei operatiuni in parte. 5.2. T #n$%$&"a d ' ()t" a *)&ra+ %"%$r ," +$-,"t$r""%$r Se va acorda o atentie deose ita instructiunilor speci!ice vopsitoriilor. Dupa aplicarea ultimului strat supra!ata !inisata nu tre uie sa prezinte pete sau nuante di!erite pe aceeasi supra!ata. ,opsitoriile se vor aplica in numarul de straturi prevazute in proiect. -iecare strat se va aplica numai dupa uscarea per!ecta a stratului precedent.neadmitandu$se patarea cu vopsea a geamurilor. !eroneriei la tamplarie. ,opsitoria se va executa !ara patarea celorlalte elemente ale constructiei. Lucrarile de vopsitorii la pereti si pla!oane reprezinta executia !inisa/ului peretilor cu vopsele lava ile con!orm recomandarilor proiectului de executie. 5.3 C r"nt d - r!$r.anta a an,a./%)r"%$r Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansam lurilor incercate si agrementate de catre un la orator de incercari atestat. 0aterialele !olosite tre uie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor !i insotite de certi!icate de calitate. ,opselele lava ile se vor livra si monta in cantitatile cerute de !unctiunea spatiului con!orm speci!icatiei proiectului de executie. Se va avea in vedere respectarea indicatiilor privind supra!etele cc urmeaza sa primeasca acest tip de !inisa/ si planeitatea supra!etelor !inisate. 5.4.L"+rar , d -$*"tar ," .an"-)%ar 1nainte de livrarea !iecarui tip de vopsele lava ile. constructorul va prezenta certi!icate in trei exemplare.care sa ateste compozitia !izica si chimica a vopselei. calitatea in con!ormitate cu aceste speci!icatii. 0aterialele vor !i livrate la santier in am ala/ul !a ricii. etichetate clar cu identi!icarea a producatorului si numarul lotului. 0aterialele vor !i depozitate intr$o zona prote/ata de intemperii. umezeala. murdarire. temperaturi extreme si umiditate. ,opselele vor !i depozitate in cutiile in care au !ost livrate.Pentru cerinte speciale de livrare. depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. Se va mentine temperatura minima am ientala de %02C pe tot timpul monta/ului si 3 zile dupa terminare. daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului.. Se vor ventila spatiile de lucru. con!orm necesitatilor in vederea uscarii uni!orme a supra!etelor vopsite. 5.5 C$$rd$nar ," -r$&ra.ar 1nainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii la pereti si pla!oane toate lucrarile si reparatiile de tencuire. glet. placa/e. instalatii sanitare. electrice si de incalzire. tre uie sa !ie terminate. ,or !i terminate pardoselile reci. exclusiv lustruirea.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
LUCRARI DE SPOIELI% &U'RA(ELI SI (OPSITORII
Co PTE)0*"

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa+. *

i, -

La incaperile prevazute cu mocheta. zugravelile se vor executa inaintea aplicarii im racamintii pardoselii dupa ce se vor lua masuri de protectie a stratului de suport. 4amplaria metalica si cea din lemn tre uie sa !ie montate de!initiv. cu toate accesoriile montate corect. cu exceptia drucarelor si a sildurilor care se vor !ixa dupa vopsirea tamplariei. La lucrarile de vopsitorie aplicarea ultimului strat se !ace inainte de !inisarea im racamintii pardoselilor 5curatire. lustruire6 luandu$se masuri de prote/are a im racamintii pardoselilor. 5.0 Mat r"a% Cutii cu vopsea lava ila con!orm cerintelor proiectului de executie si recomandarilor producatorului. Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru !iecare material. Se vor prevedea cutii inchise sigilate. a!late in termenul de garantie speci!icat pe am ala/ !ara de!ecte care sa a!ecteze utilizarea indicata7 1ntreaga cantitate de vopsea necesara va !i dintr$un singur lot de productie pentru !iecare tip. varietate. culoare si calitate de vopsea speci!icata7 vopseaua va avea caracteristicile con!orme cu certi!icatele de calitate si cu inscrisurile de pe am ala/. Se vor respecta mostrele apro ate de proiectantul general pentru culoarea vopselei. textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de vopsea lava ila speci!icat. Se vor respecta culorile. !inisa/ele. texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate. cu re!erire la terminologia standard a producatorului. 5.1. C r"nt d (a%"tat - ntr) ,)-ra! t % +$-,"t () +$-, a %a+a/"%a Supra!ete plane. uni!orme. cu aderenta una. !ara pete. suprapuneri. cu acoperire completa a aghetelor de protectie a colturilor la pereti si pla!oane. 5.2. T #n$%$&"a d ' ()t" EXAMINARE Se va examina starea stratului suport pe care se va executa vopsitoria la pereti si pla!oane cu vopsele lava ile. )u se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatis!acatoare. ,opselele lava ile se pot aplica pe peretii si pla!oanele din zidarie. din gips$carton si de eton monolit turnat in co!ra/e metalice. PREGATIRE Pregatirea supra!etelor de eton sau tencuiala driscuita 1n vederea !inisarii cu vopsele lava ile. supra!etele tre uie sa !ie driscuite cat mai !in. ast!el ca urmele de drisca sa !ie cat mai putin vizi ile. 1n cazul supra!etelor tencuite plane si netede. toti porii rarnasi de la turnare se vor umple cu mortar de ciment$var. dupa ce in preala il avurile si dungile iesite in relie! au !ost indepartate. 8rmele de deco!rare. se vor !reca cu piatra de sle!uit sau perie de sarma. 1n cazul supra!etelor de eton turnate in co!ra/e metalice. acestea se lasa ca atare !ara sa se intervina asupra lor. Pregatirea supra !etelor gletuite Supra!etele cu glet de ipsos. tre uie sa !ie plane si netede !ara desprinderi sau !isuri. 4oate !isurile. neregularitatile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta de aceasi compozitie cu a gletului. Pasta de ipsos !olosita pentru chituirea de!ectelor izolate se prepara din 2 parti ipsos si o parte apa. Pasta se va prepara in cantitatea care sa poata !i !olosita inainte de s!arsitul prizei ipsosului. Pentru sle!uirea supra!etelor mai mari. se !oloseste si pasta ipsos$var. in compozitie cu o parte ipsos si o parte lapte de var 5in volume6. Dupa uscarea portiunilor reparate. supra!ata se sle!uieste cu hartie de sle!uit. dupa care se curata de pra! cu perie sau idinele curate si uscate. Supra!etele ce urmeaza a !i vopsite vor !i iluminate cu sistemul de iluminat permanent al cladirii7 nu se accepta utilizarea exclusiva a iluminatului temporar. EXECUTIE, GENERALITATI Lucrarile de !inisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la o temperatura de 9%0grade C pentru a se va mentine aceasta temperatura pe tot timpul lucrarilor. intre 3 ore si %* zile pana la uscarea de!initiva.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
LUCRARI DE SPOIELI% &U'RA(ELI SI (OPSITORII
Co PTE)0*"

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa+. 0 Se interzice !olosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit.

i, -

EXECUTIA VOPSITORIEI PROPRIU-ZISE ,opsitoria se poate aplica mecanic pe supra!ete mari sau manual cu tra!aletul pe supra!ete mici. :plicarea se va !ace con!orm recomandarilor producatorului. 1n cazul aplicarii manuale intinderea straturilor se va !ace purtandu$se tra!aletul pe directii perpendiculare " la pla!oane ultima netezire se va !ace pe directia luminii 5spre !ereastra6 iar la pereti in sens orizontal 1n timpul lucrului se vor evita depunerile la !undul vasului sau uscarea vopselei. -iecare strat se va aplica numai dupa uscarea celui precent. ;ugravirea manuala se va !ace concomitent de catre 2 zugravi. unul executand vopsirea partii superioare a peretelui. de pe scara du la. iar celalalt zugavind de pe pardoseala partea in!erioara a peretelui. pentru a se evita aparitia de dungi la locul de im inare. La aplicarea mecanizata prin stropire se pot utiliza aparate de pulverizat" -iecare strat se aplica nurnai dupa uscarea celui precedent. :plicarea se va !ace de pre!erinta la lumina zilei sau in conditiile de iluminat arti!icial !inal al incaperilor. REGLAJ S1 CURATARE Se vor repara sau inlocui supra!etele patate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu supra!etele adiacente. Reparatiile se vor executa con!orm speci!icatiilor si intr$un mod care sa nu lase urme de inlocuire. Curatarea supra!etelor se va executa numai con!orm speci!icatiilor producatorului vopselelor. PROTEJARE Spatiile in care s$au executat vopsitorii la pereti si pla!oane vor !i inchise si nu se va um la la ele pana ce lucrea nu este per!ect uscata. 1naintea inspectiei pentru receptia preliminara. eventual se va curata supra!ata. numai prin procedeele si materialele recomandate de producatorul vopselelor. 5.3. V r"!"(ar" ," r . d" r" "n + d r a r ( -t" " %)(rar"%$r Se veri!ica in mod special " $ indeplinirea conditilor de calitate a supra!etelor suport. in cazuri de importanta deose ita consemnandu$se acestea in procese ver ale de lucrari ascunse $ calitatea principalelor materiale $ corespondenta dintre prevederile din proiect si dispozitiile ulterioare $ aspectul si planeitatea supra!etelor vopsite $ uni!ormitatea supra!etei. nu sunt admise pete sau sarituri. suprapuneri sau depuneri ale vopsea. $ aderenta vopsitoriilor $ o vopsea aderenta nu tre uie sa se ia pe palma. $ tonul de culoare la vopsele sa !ie acelasi si cu acelasi aspect lucios sau mat. sa nu prezinte straturi. pete. desprinderi. cute. asici. scurgeri. $ nu se admit pete de mortar sau alte vopsele pe supra!etele vopsite. $ separatiile dintre di!eritele tipuri de vopsitori sa !ie disticte !ara suprapuneri. Dirigintele poate decide. !unctie de natura si amploarea de!ectelor constatate ce remedieri tre uie executate. si daca acestea se vor !ace local. pe supra!ete mari. sau lucrarea tre uie re!acuta complet con!orm speci!icatiilor. 5.14. R &)%" ," . t$d d + r"!"(ar La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. precum si prezentele speci!icatii. Se vor e!ectua veri!icari ale lucrarilor atat in timpul executiei. cat si dupa terminarea lor. privind cele spuse mai sus. 5.11 C$ntr$%)% (a%"tat"" ," r ( -t"a %)(rar"%$r Receptia se e!ecteaza pe intreaga constructie sau parti de constructie5 tronson scara6 . La receptie se va veri!ica urmatoarele" $existenta si continutul proceselor ver ale de receptie calitativa a suportului $existenta si continutul certi!icatelor de calitate a materialelor.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
LUCRARI DE SPOIELI% &U'RA(ELI SI (OPSITORII
Co PTE)0*"

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa+. -

i, -

$con!irmarea prin procese ver ale a executarii corecte a masurilor de remedieri prevazute7 $dimensiunile de ansam lu si cotele de nivel7 $respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate. corectitudinea executiei7 :coperirea elementelor structurii cu alte lucrari 5protectii. !inisa/e6 este interzisa. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile <)ormele repu licane de protectia muncii<. =)ormele de protectia muncii in activitatea de constructii monta/< si =)ormele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor<. 0. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Mana& r & n ra% $ :pro a si dispune di!uzarea spre santiere a prezentei proceduri. Mana& r -r$d)(t" 5R.M.I $ 8rmareste aplicarea si respectarea prezentei proceduri. numeste !actorii responsa ili la nivel de santiere. S ! ,ant" r $ :sigura si coordoneaza aprovizionarea cu materii prime. utila/e. !orta de munca. supravegherea din punct de vedere tehnic a productiei si calitatii lucrarilor. ia masuri ce se impun pentru respectarea prezentei proceduri. S ! -)n(t d %)(r) $ 8rmareste executia propriu$zisa. respectarea speci!icatiilor tehnice. respectarea proceselor tehnologice si ia masuri pentru a o tine o lucrare de calitate. R ,-$n,a/"% C.6. $ 8rmareste respectarea prescriptiilor tehnice de executie in con!ormitate cu cerintele si reglementarile in vigoare. prevenirea producerii de!icientelor de ordin calitativ. aprecierea competenta a nivelului calitativ a lucrarilor executate. a importantei de!icientelor ivite. a cauzelor care le$au generat. veri!icarea modului in care maistri. se!i de lot. se!i de santier executa o ligatiunile ce le revin pe linia asigurarii calitatii lucrarilor. a controlului pe linie ierarhica. semnaleaza conducerii intreprinderii anomaliile pe linie de calitate a lucrarilor. 1. INREGISTRARI 7 FORMULARE Inregistrarile er!te "e legislatie in #ig$are $n%$r& n$r&el$r' $procese ver ale de lucrari ascunse $proces ver al de receptie calitativa a suportului7 $proces ver al de executare a masurilor de remediere.