Sunteți pe pagina 1din 156

TRACY PEARSON

Tu e[ti,
sau
sora ta?
ALCRIS
M-94
Capitolul 1
Ida lucra ca redactor adjunct la un reputat ziar financiar,
care se bucura de o mare influen]` \n domeniul
investi]iilor. Datorit` acestei slujbe stabile [i specializate, se
credea la ad`post de orice surpriz` nepl`cut`, [i privea
viitorul ct se poate de lini[tit`. Dar \ntr-o bun` zi
Imediat ce intr` \n birou, sim]i c` ceva era \n neregul`.
Un fel de tensiune plutea \n aer {i, nu dup` mult timp,
redactorul-[ef, Ray Conreid, o chem` pentru o \ntrevedere special`.
Iar e vorba despre Charlotte, sunt sigur` de asta
murmur` Ida, presim]ind c` avea s` urmeze ceva r`u.
Da, oft` Ray. Ascult`, Ida, [tiu c` n-ai ce face dac`
sor`-ta \]i seam`n` att de bine [i dac` e gata s` fac` orice
pentru cariera ei de manechin, dar vezi tu, ast`zi suntem
\ntr-o situa]ie delicat`
Ce-a mai f`cut? \ntreb` Ida, resemnat`. Ce ai s`-i
repro[ezi?
Eu, nimic dar directoarea {tii bine ce ifose \[i d`
doamna Philmont, care este peste m`sur` de decent`.
Ei bine, din p`cate a citit \n Paris-Flash despre ultima
escapad` a surorii tale [i, culmea, ieri a dat peste fotografia
ei \n pagina central` din Playboy A crezut c` e[ti tu
Dar i-ai spus c` este Charlotte, nu-i a[a?
Bine\n]eles c` i-am spus, [i i-am repetat. Ea sus]ine c`
nu asta-i problema, [i c` \n orice caz, cititorii ziarului
nostru vor crede c` e[ti tu, lucru care poate s` ne afecteze
credibilitatea Ei [tiu cum ar`]i, [i dac`-]i asociaz` chipul
cu nudul din Playboy, de bun` seam` c` nu vor mai apela
la sfaturile tale referitoare la investi]ii [i burs` |n]elegi ce
vreau s` spun?
Foarte bine, Ray. {i te-a pus pe tine s`-mi spui cum
stau lucrurile, nu-i a[a?
Ida, \mi pare r`u, te rog s` m` crezi. S` [tii c`
desp`gubirile care ]i se ofer`
Ida nu-l ascult` mai departe. |n felul acesta, \ncepu s`
citeasc` anun]urile de slujbe de la mica publicitate, s`
caute s` stea de vorb` cu ct mai mul]i. Trecuse peste
numeroasele refuzuri pe care le primise [i se trezi \ntr-o
bun` diminea]` la sediul publica]iei Magazines Royaumont.
Se c`uta un jurnalist. O \ntmpin` o secretar` foarte
6 TRACY PEARSON
elegant`. Da, domnul Royaumont avea s-o primeasc`, dar o
mic` surpriz` \l f`cuse s` decaleze \ntlnirea cu o jum`tate
de or` Putea s` a[tepte acolo, sau s` se duc` s` bea o
cafea la bufetul de la parter, dat fiind faptul c` lucr`rile de
renovare nu se terminaser` \nc`
Ida, care se sim]ea pu]in nervoas`, opt` pentru a doua
variant`. Cnd ajunse la bufet, fu surprins` s` vad` c` nu
era nimeni. Nici m`car un automat de cafea la orizont
Mesele albe erau imaculate. |n condi]iile astea, era clar c`
nu putea r`mne acolo. Un zgomot de glasuri de la cap`tul
coridorului \i atrase aten]ia; se duse \ntr-acolo, deschiznd
cu grij` o u[`, apoi, alta.
Se trezi \ntr-un imens studio fotografic unde zumz`ia o
mul]ime de lume, cu treab`. Nimeni n-o lu` \n seam` [i
atunci se a[ez` lng` u[`, pe un scaun liber. |n definitiv,
poate avea s` lucreze aici [i vroia s` vad` cum se proceda.
Privi cu interes ceea ce se \ntmpla. La prima vedere, se
lucra la o prezentare a modei de toamn`.
Totu[i Afar`, abia \ncepuse prim`vara.
Ida le privi cu simpatie pe manechine. Jurnalist` fiind,
nu le invidiase niciodat` meseria, [tiind bine c` nu era o
via]` prea u[oar` \n fa]a obiectivelor aparatelor de
fotografiat, cu fulgerele blitzurilor \n ochi Charlotte \i
spusese asta de multe ori.
TU E{TI, SAU SORA TA? 7
Haide, Miranda, f` un efort! E[ti o mo[tenitoare
frumoas` care \[i face plimbarea de diminea]` \n Hyde
Park, nu o pu[toaic` ce a[teapt` un b`iat \n col]ul str`zii
|ncerc` s`-l vad` pe fotograful care p`rea att de exigent
cu modelul lui. Tot ce putea s` z`reasc`, era silueta unui
b`rbat bine f`cut.
E mai bine, draga mea. Capul pu]in mai pe spate!
Uite asta e! R`suce[te-te, s` se-nvrteasc` fusta
{i mai! |nc`!
Se plimba printre modele, rnd pe rnd complice [i
neiert`tor, f`cndu-le repro[uri [i complimente, trecnd de
la un aparat la cel`lalt; avea dou` ag`]ate de gt, [i trei
instalate pe trepieduri.
O.K., am terminat pentru ziua de azi!
Manechinele, oftnd obosite, au cobort de pe podium.
Proiectoarele puternice s-au oprit cu o ultim` sclipire
brutal` [i Ida, orbit`, clipi din ochi.
Fir-ar s` fie, unde-i miss "nu-[tiu-cine", cu care trebuie
s` fac prezentarea inelelor?
Fotograful era nervos.
A spus c-o s` \ntrzie pu]in, r`spunse un tip blond,
m`run]el, care trebuie s` fi fost secretarul lui.
Fotograful trase o \njur`tur` [i se \ntoarse.
Ida \nm`rmuri; \i vedea chipul pentru prima dat`.
Era foarte frumos, avea profilul ascu]it al unui arab, p`rul
8 TRACY PEARSON
foarte \nchis la culoare [i ochi care, de la distan]`, p`reau
a fi negri. L`]imea umerilor f`cea un contrast pl`cut cu
delicate]ea gesturilor lui cnd \[i manipula aparatele.
|i examina hainele, cnd cel vizat se opri brusc, v`znd-o.
Ia spune, e[ti de mult aici?
Eu?! bomb`ni intrusa, luat` prin surprindere, eu
Trebuie s` [tii c` n-ai voie s` intri! Mi-e groaz` de
musafirii nepofti]i. |n sfr[it dac` Tony a uitat s` aprind`
becul ro[u, atunci ai putea s` fii de folos cu ceva.
Instintctiv, tn`ra femeie se f`cu mic` pe scaun, ca [i
cum s-ar fi preg`tit pentru un atac.
S` fiu de folos cu ceva dar cum?
E[ti surd`? interveni fotograful repezit. Fata cu
minile" nu-i aici, [i trebuie s` fac fotografii cu ni[te inele.
Ai [i tu mini, [i ai putea s` le folose[ti. O.K.?
Minile att de fotogenice erau pentru moment ag`]ate
crispat de scaunul pe care st`tuse.
Nu! reac]ion` cea solicitat` cu glas ferm. Nici vorb`!
Nu pentru asta sunt aici.
Fotograful o privi cu o expresie nedumerit`, apoi,
nelund-o \n seam`, se duse s` preg`teasc` pe o mas` din
spate un fond de catifeaua grena, care avea s` fie fundalul
pentru fotografiile cu inele.
Vezi cum e[ti? \ncepu el din nou. Intri f`r` s` ceri
permisiunea [i \n plus, faci fi]e.
TU E{TI, SAU SORA TA? 9
Draga mea, \mi trebuie dou` mini [i cum nu le am
dect pe ale tale
Ah, te-am g`sit!
Era secretara care o primise cnd venise.
|mi pare r`u c` te-am trimis acolo, am uitat c` bufetul
e \nchis. Te-am c`utat peste tot. |mi pare bine c`,
a[teptnd, ai g`sit ceva de f`cut.
Nu se poate spune c` face mare lucru! interveni
fotograful.
Tn`ra femeie zmbi.
Domnul Royaumont te poate primi acum. Vino cu
mine, te rog
Uf! Ce bine c-am sc`pat de artistul `sta care se leag` de
prima venit`" \[i spuse Ida \n sinea ei ajungnd la
ascensor.
|l cuno[ti pe Rowan Taylor? \ntreb` secretarul ap`snd
pe un buton.
Nicidecum. Am avut doar timp s` aflu c` nu-i place s`
aib` public la [edin]ele lui foto, [i se sup`r` foarte u[or
Vroia s` fac` un prim-plan cu minile mele, dar l-am
refuzat.
Ia te uit`! f`cu secretara, n`ucit` Ai \ndr`znit a[a
ceva? {tii cte manechine [i-ar da salariul pe o lun` ca s`
fac` treaba asta?
10 TRACY PEARSON
Din fericire pentru Ida, ascensorul ajunse. N-avea chef
deloc, tocmai \naintea unei \ntlniri importante, s`-[i
piard` vremea cu capriciile unei vedete.
Dar \nso]itoarea continu`, \ncercnd s` fie
conving`toare:
E celebru, s` [tii. A f`cut fotografii tuturor capetelor
\ncoronate [i top-modelelor cele mai bine pl`tite de la
Paris la New York. I-au ap`rut albume Chiar sunt
surprins` c` n-ai auzit vorbindu-se despre el
Lucrez \n domeniul financiar, de asta n-am auzit de el,
veni scurt r`spunsul.
Dup` cteva minute, Ida strngea mna unui b`rbat de
vreo cincizeci de ani, care conducea destinele publica]iei
Magazines Royaumont, la biroul lui mare, oval, de
palisandru, pentru moment f`r` nici o hrtie pe el, \n afar`
de cererea ei de angajare. O invit` s` se a[eze, privind-o
binevoitor. Ida tres`ri \n clipa \n care \l v`zu
\ncruntndu-se, ca [i cum ar fi recunoscut-o. Pe chip \i
ap`ruse un zmbet nedeslu[it, [i tu[i s`-[i dreag` glasul.
Curios lucru, domni[oar` Howard, am crezut c` e[ti
jurnalist`
Chiar sunt! Am f`cut facultatea de jurnalistic` la
Bloomsbury, [i am o diplom` de lingvistic` [i economie
financiar` la Cambridge. Am avut deja ocazia s` lucrez la
cteva ziare
TU E{TI, SAU SORA TA? 11
Atunci obi[nuie[ti s` pozezi \n timpul liber?
Nicidecum, dar sora mea geam`n` este manechin [i
apare de multe ori \n reviste.
Amfitrionul o privi cteva clipe \n lini[te, pe deasupra
ochelarilor cu rame metalice fine.
D`-mi voie s`-]i spun c` sem`na]i grozav
Ia te uit`! constat` tn`ra, disperat`, o lu`m de la
cap`t; acest personaj, aparent respectabil, cite[te Playboy,
a v`zut pagina central`, [i o s` cread` c`" De ce oare
Charlotte, pentru lini[tea surorii ei, nu se mul]umea s`
pozeze pentru lenjerie, sau costume de baie? De ce p`rin]ii
lor plecaser` \n Irlanda cu problema unei mo[teniri?
Sau de ce existau prejudec`]ile absurde care desconsiderau
o creatur` frumoas`, care-[i ar`ta trupul mai mult dect ar
fi f`cut-o pe plaj`?
Remarcabil [i tulbur`tor, relu` domnul Royaumont.
Dar s` revenim la cererea dumitale; ai mai lucrat la pagina
de frumuse]e a vreunui ziar?
N-am f`cut a[a ceva. De fapt, sunt specialist` \n
finan]e, economie, [i dau sfaturi pentru investi]ii.
M-am gndit mai degrab` c` m` ve]i putea folosi la paginile
arta de a tr`i" a vreunuia din ziarele dumneavoastr`
Paginile de decora]iuni [i arta de a tr`i, pagini care le
atrag \n primul rnd pe femei, sunt cam acela[i lucru, [tii
bine. Domni[oar`, oricum, cred c` nu sunte]i, \n ciuda
12 TRACY PEARSON
calit`]ilor evidente pe care le ave]i nu sunte]i persoana
de care am nevoie.
Ca s` vezi, \nc` un refuz! De cte ori auzise s`pt`mna
asta aproape acelea[i cuvinte din gurile patronilor din pres`?
Se ridic` \ncet, \[i aranj` pliurile fustei [i se preg`ti s`
plece, cu coada \ntre picioare.
V` mul]umesc pentru c` mi-a]i acordat aceast`
\ntrevedere, domnule.
Stai o clip`, interveni b`rbatul cu un gest scurt.
Poate g`sim ceva potrivit pentru dumneata.
Da?! \ntreb` tn`ra, plin` de speran]`.
Vreau s` lans`m o nou` revist` masculin`, ceva
pentru b`rbatul modern, deloc auster`, dar cu o oarecare
clas` ceva \ntre Playboy [i Men's Health, dac` \n]elege]i
ce vreau s` spun.
Cu un mare efort, femeia reu[i s` zmbeasc` \n
continuare.
Nu, mul]umesc. Sunt redactor, nu model, v-am spus deja.
***
Trei minute mai trziu, mergea pe strad` cu pa[i mari,
mai degrab` amuzat` dect decep]ionat` de ceea ce se
\ntmplase. Trec`torii o priveau cu interes, poate din cauza
TU E{TI, SAU SORA TA? 13
siluetei de topmodel, dar poate [i din cauza piept`n`turii
frumoase a p`rului brun, pe care [i-o preg`tise pentru
evenimentul care abia se desf`[urase.
|n mai multe rnduri, z`ri pe strad`, \n dreptul ei, un
Mercedes elegant care \nainta surprinz`tor de \ncet, ca [i
cum Ida se opri. Ma[ina opri la rndul ei, aproape de ea;
da, era urm`rit`. |l recunoscu imediat pe [ofer.
P`rul negru, fruntea \nalt` deasupra lentilelor ochelarilor
de soare Era vedeta de la Magazines Royaumont
Nesuferitul fotograf!
O portier` se deschise lng` trotuar
Urc`! \i ceru b`rbatul.
Nu, mul]umesc, r`spunse ea pornind din nou, f`r`
s`-l priveasc`.
E ceva \n neregul`? Nu reu[e[ti s` te descurci, nu?
Ce tupeu!
Te rog s` m` la[i \n pace!
O. K., draga mea, cum vrei tu.
Ma[ina plec`, [i Ida o privi cum se \ndep`rta, f`r` s`
poat` s` nu se \ntrebe unde se ducea. La el acas`? La o
recep]ie? Un cocteil? La ni[te prieteni? La o prieten`?
Era tipul b`rbatului irezistibil, care f`cea ravagii la toate
\ntlnirile la care participa
Ie[i din metrou \n sta]ia Waverton. Dup` plecarea
p`rin]ilor \n Irlanda, Cele dou` surori gemene renun]aser`
14 TRACY PEARSON
s` mai locuiasc` \mpreun` \n apartamentul lor.
Charlotte locuia undeva la periferia Sydneyului, \ns` venea
de multe ori s-o vad`.
Nu \nchisese u[a de la intrare nici de zece minute cnd
auzi soneria sunnd autoritar. Neavnd \ncotro, oft` [i se
duse s` deschid`. Bine\n]eles, era Charlotte, cauza attor
decep]ii, machiat` la perfec]ie, \mbr`cat` cu un compleu
avangardist care f`cea ca taiorul Idei s` par` un sac de
cartofi. Ida nu se extazia niciodat` de g`telile
nonconformiste ale surorii sale.
Draga mea, spuse Charlotte f`r` s` ia \n seam`
expresia bosumflat` a gazdei, am adus ceva de mncare
pentru cin`, ca s` te consolez! Spune-mi c`-]i pare bine
Ce-ai adus? \ntreb` Ida, f`cnd un semn c`tre pungi.
Am adus tot ce trebuie ca s` facem sukiyaki!
{omerii au tendin]a s` neglijeze mncarea, [i atunci am eu
grij`! Ast`zi, cu c]i poten]iali angajatori te-ai \ntlnit?
N-are nici o importan]` Nimeni n-a avut nevoie de
mine To]i cred c` eu am ap`rut \n pagina central` din
Playboy. Cel mai r`u e c` \n curnd n-o s` mai am nici un
ban Dac-a[ fi [tiut ce-o s` se-ntmple, nu m` mai duceam
s`-mi petrec concediul \n insulele Fiji
N-are de ce s`-]i par` r`u, ct` vreme acolo te-ai distrat
pe cinste! Serios, nimeni nu ]i-a propus ceva care s` te
intereseze?
TU E{TI, SAU SORA TA? 15
M-a urm`rit un fotograf ca s`-mi propun` nu [tiu ce,
atta tot. L-am trimis la plimbare.
Cine? |l cunosc? De la ce agen]ie?
Roland Tyler sau cam a[a ceva.
Cum arat`?
Spre marea ei surprindere, Ida \[i d`du seama c` putea
s`-l descrie am`nun]it pe individ. |ns` nu peste mult timp,
\[i d`du seama c` Charlotte n-o asculta cu prea mult`
aten]ie, ea care de obicei era att de curioas`, [i c` d`dea
semne de nervozitate [i oboseal`, dincolo de fondul ei de
ten perfect. Se \ntrerupse din ceea ce f`cea [i \[i abandon`
sukiyaki-ul \n farfurie.
Ce-i cu tine?
Hmm, nimic, sunt pu]in obosit`. Nu m` simt prea
bine de la o vreme.
Totu[i, pari \n cea mai bun` form`.
Aparen]e. Nu pot s` spun clar despre ce e vorba
Un fel de del`sare, de dezgust, uneori
Ida tres`ri.
Draga mea, nu te-am v`zut niciodat` a[a.
Trebuie neap`rat s`-]i iei o vacan]`. Ar fi ceva care s` te
\mpiedice s` faci asta? Sper c` nu ai vreun angajament, nu?
Charlotte strmb` din nas [i oft`.
Ba da. Tocmai am semnat un contract cu [edin]e de
lucru destul de lungi.
16 TRACY PEARSON
Anuleaz`-l!
Nici nu m` gndesc! Dac` renun] f`r` preaviz, n-o s`
mai primesc niciodat` vreun contract \n bran[`
Ida \[i privi cu \ng`duin]` sora geam`n`. O \n]elegea ct
se poate de bine.
Atunci, f` seria de [edin]e foto [i imediat dup` aceea,
du-te s` te odihne[ti.
La fel m` gndeam [i eu.
Charlotte avea o expresie schimbat`, destul de trist`
P`cat c` nu sunt [i eu model, spuse Ida f`r` s` se
gndeasc`. A[ fi putut s`-]i ]in locul!
Nici o clip` nu b`nuise accesul de entuziasm pe care i-l
declan[` Charlottei.
Ida! Draga mea! Adev`rat? Ai face pentru mine a[a
ceva? Ce solu]ie grozav` ar fi pentru amndou`! Tu ai
c[tiga banii de care ai nevoie, [i eu a[ putea s` m`
odihnesc pu]in
Ida trnti cana cu cafea pe mas` cu un gest att de
hot`rt, \nct o v`rs` pe jum`tate.
Stai o clip`! Stai o clip`! Ziceam [i eu a[a, \ntr-o doar`!
Nu [tiu absolut nimic din ce tebuie s` [tie un model, [i
m-a[ face de rs din prima clip`! Cariera ta ar fi iremediabil
compromis`!
Nu, nu! S` fii natural`, s` te por]i firesc, asta e tot ce
conteaz` \n modeling, restul se \nva]` foarte repede, \]i ar`t
TU E{TI, SAU SORA TA? 17
eu cum. N-or s`-[i dea seama. Vor crede c` sunt eu, chiar
tu ai spus-o. Adu-]i aminte cnd eram mici [i ne distra s`
p`c`lim pe toat` lumea Tu e[ti, sau sora ta?"
Doar mama nu se \n[ela niciodat`
Dar acum suntem femei \n toat` firea! Charlotte, a
trecut timpul cnd luam una locul celeilalte la [coal`!
Charlotte l`s` capul \n jos.
Da, f`r` \ndoial` c` ai dreptate. Cu att mai r`u, o s`
fac [edin]ele foto, cu speran]a c` durerile astea din piept
n-or s` m` deranjeze prea tare.
Ida \[i mu[c` buzele. Charlotte reu[ise s-o \nmoaie.
|[i d`dea seama c` se l`sa manipulat`, dar era mai bine a[a,
surmenajul Charlottei se vedea de la o po[t` [i ea va avea,
ct de curnd, nevoie de bani
C]i bani ies din povestea asta?
Cifra pe care i-o anun]` Charlotte o f`cu s`-[i \nal]e
sprncenele.
Nu se poate! At]ia bani ca s`-]i ar`]i
Se \ntrerupse imediat, cuprins` de o b`nuial`.
Spune-mi, sper c` nu-i vorba despre o poz` nud pe o
pagin` central`, nu-i a[a?
Nici vorb`! Nu ]i-a[ face niciodat` una ca asta! E vorba
despre colec]ia de costume de baie a unui stilist din
Melbourne, pentru un catalog de vnz`ri.
18 TRACY PEARSON
Costume de baie? Cred c` m-a[ sim]i destul de
jenat`
Nu, nu! O s` fie perfect! |n bikini, ar`]i la fel de bine
ca mine, spuse Charlotte f`r` pic de modestie. {i s`-]i fie
ct se poate de clar c` toat` lumea va crede c` modelul care
pozeaz` este Charlotte Howard, iar reputa]ia Idei Howard,
celebra jurnalist` financiar`, va r`mne intact`.
Prezentat` a[a, [mecheria p`rea ct se poate de
simpl` Ida nu a consim]it din prima, [i ced`
argumentelor Charlottei dup` un sfert de or` de discu]ii
febrile, de complimente la adresa ei, la asem`narea
perfect`, [i mai ales la vederea ultimului extras de cont.
De acord, accept` \n cele din urm` Ida, dac` e[ti att
de sigur` c` nimeni nu va face diferen]a Dar, sincer
vorbind, perspectiva de a face parad` \n costum de baie \n
fa]a unui aparat de fotografiat m` \ngroze[te.
L-am v`zut pe fotograful de la Magazines Royaumont,
parc`-l cheam` Roland sau, stai pu]in, dac` m` gndesc
bine Rowan; ei bine, el le trateaz` cteodat` pe fete \ntr-o
manier` Nu [tiu dac` a[ putea suporta a[a ceva.
S` [tii c` de cele mai multe ori sunt foarte amabili,
spuse Charlotte \ntorcnd capul.
Unde se fac fotografiile?
Cea mai mare parte, \ntr-un studio de lng` Sydney.
TU E{TI, SAU SORA TA? 19
O s` vedem \mpreun` toate detaliile, la sfr[itul
s`pt`mnii. Vor mai fi [i exterioare la Bondi Beach.
Foarte bine, spuse Ida cu un zmbet nesigur.
Acum, explic`-mi tot ce trebuie s` fac.
20 TRACY PEARSON
Capitolul 2
|n primul rnd, fii calm`, nu lua ini]iative. F` tot ce
]i se cere Manechinele sunt f`cute s` fie ascult`toare [i
\ncnt`toare la privit. Fii frumoas` [i taci, chiar dac` nu-]i
convine, [i totul o s` fie bine.
Ultimele sfaturi ale Charlottei \i mai r`sunau \nc` \n
minte, \n timp ce se preg`tea s` plece la studioul foto.
|n ciuda a tot ce-i ar`tase sora ei, gesturi gra]ioase,
expresii ostentativ non[alante, Ida nu se sim]ea deloc \n
largul ei [i \ncordarea cre[tea \ncet-\ncet.
A[ezat` la toaleta ei, termina s` se machieze: fard \nchis
la culoare [i umbre pe pleoape, fond de ten deschis, fard
pentru obraji [i ruj de buze, attea lucruri pe care le
folosea doar \n cazuri excep]ionale, prefernd de obicei un
pic de ro[u de obraji [i pu]in sclipici pe buze.
Gata, Charlotte? \ntreb` Ida imaginea pe care o vedea
reflectat` \n fa]`.
A \nncercat \n fa]a oglinzii cteva zmbete, c`utnd se
dea impresia unei siguran]e pe care era departe s-o simt`
\n realitate. Nici unul nu a mul]umit-o [i a fost nevoit` s`
porneasc` la drum ct se poate de nelini[tit`.
G`si f`r` probleme adresa pe care i-o d`duse Charlotte.
Era \n cartierul Milson Point, \ntr-un imobil care ar`ta bine,
avnd deschidere direct spre port. Alt`dat` locuin]`
reziden]ial`, acum era un spa]iu lucrativ: societ`]i care
]ineau la imaginea lor, agen]ii de publicitate, ateliere
artistice, studiouri cinema sau foto... Un panou de aram`
gravat cu litere elegante indica, lng` ascensor, etajul la
care se g`sea firma Fashionable Fotografic", unde avea
\ntlnirea.
Inima \ncepu s`-i bat` gata s`-i sparg` pieptul, cnd
ajunse \n fa]a unei u[i vopsit` \n ro[u sclipitor. Se opri; \i
cl`n]`neau din]ii [i parc` sim]ea un nod \n stomac. Z`bovi
cteva minute \nainte de a intra, ca s`-[i mai vin` \n fire.
Haide odat`, \[i f`cu curaj, \nchipuie]i c`"
Dar nu f`cu nimic. Ar fi primit ca pe o mare u[urare s`
ia interviu celui mai veros politician, o misiune \n Ciad
sau \n Palestina, orice altceva care i-ar fi permis s` scape
de mascarada asta. Era pe punctul s` fac` stnga \mprejur
[i s-o ia la fug` cnd, deodat`, u[a se deschise.
22 TRACY PEARSON
Bun` ziua, \i spuse cu glas nesigur tn`rului care
ap`ruse zmbitor.
|n blugi [i cu c`ma[a descheiat`, nu p`rea s` aib` mai
mult de dou`zeci [i cinci de ani. Avu impresia c`-l mai
v`zuse deja.
Bun` ziua, doamn`.
Cu o expresie aprobatoare, el examin` pantalonii negri
[i haina alb` a vizitatoarei.
S-ar zice c` nu-]i mai aduci aminte de mine, nu?
Sunt Anthony Mac Guire.
Ah, bine\n]eles c`-mi aduc aminte, spuse Ida, care
auzea numele pentru prima dat`. |mi pare bine c` ne
vedem din nou. Dac` tot vrei s` ie[i, n-ar fi mai bine s`
revin pu]in mai trziu?
Nu mai avem dect pu]in` cafea [i m` duc s` cump`r,
atta tot. Nu dureaz` mai mult de cinci minute, dar dac` tot
e[ti aici, ar fi mai bine s` \ncepem imediat. Intr`!
Acest nou ap`rut, slav` Domnului, era de la bun \nceput
simpatic, [i buna lui dispozi]ie o mai lini[ti pu]in.
|n definitiv, poate n-avea s` fie att de greu pn` la
urm`
Studioul era un spa]iu imens care ocupa tot etajul.
Se d`duser` jos pere]ii desp`r]itori a ceea ce trebuia s` fi
fost un salon frumos, judecnd dup` stucatura poleit` cu
aur care mai orna \nc` plafoanele, la fel ca tablourile
TU E{TI, SAU SORA TA? 23
\nr`mate, a[ezate unul lng` altul. Ferestrele fuseser`
\nlocuite cu geamuri de sticl` de trei metri \n`l]ime.
Lumina irizat` a portului Sydney p`trundea \n valuri [i de
aici, imaginea panoramic` din port pn` \n centrul
ora[ului, era de o frumuse]e impun`toare.
Centerpoint Tower se \n`l]a asemenea unei ciuperci de
o]el \n mijlocul zgrie-norilor.
Geamurile erau m`rginite de draperii grele ag`]ate \n
a[a fel \nct s` poat` fi mi[cate printr-un dispozitiv electric,
pentru dozarea intensit`]ii luminii naturale.
|n dreapta, un fundal imens de material textil, alb de
data asta, era suspendat de plafon. |n spatele lui, erau ni[te
rulouri de hrtie multicolor` care se puteau strnge [i
desface dup` cum se dorea, oferind toate culorile de care
era nevoie. Fa]` \n fa]` cu acest fundal de decoruri, era
\n[irat` o \ntreag` armat` de aparate foto, umbrele
luminoase, spoturi [i proiectoare cu halogen.
V`d c` sunte]i foarte bine dota]i, spuse nou-venita,
\ncercnd s` imite dezinvoltura Charlottei.
Mul]umesc. Ne-am mutat de pu]in` vreme aici, dar
\ncepe s` prind` contur ceea ce vrem s` facem. Un pic de
cafea?
Nu, mul]umesc. A[ prefera s` \ncepem ct mai repede.
{i s` [i termin`m ct mai repede", \[i spuse, \n
particular.
24 TRACY PEARSON
Tn`rul Tony p`rea \ncurcat.
Singura problem` este c` din cauza faptului c`
ne-am mutat de pu]in timp, n-au fost \nc` instalate cabinele
de machiaj. Ca s` te schimbi te duci pu]in mai \ncolo.
Urm`rind direc]ia degetului amfitrionului, Ida v`zu pe o
bar` metalic` \n pozi]ie orizontal` o mul]ime de costume
de baie, \n pungi transparente.
Bine\n]eles, deocamdat` e cam pu]in, \ns` data
viitoare, promit c-o s` fie mult mai bine!
Tn`ra femeie v`zuse deja, \n s`li arhipline, manechine
dezbr`cndu-se f`r` pic de jen`, [i le admirase dezinvoltura
profesional`. Dar acum, ea era cea care trebuia s` fac` asta
\n spatele acestui firav paravan alc`tuit din costume de
baie de dimensiuni ne\nsemnate.
Tn`rul zmbi v`znd-o att de nedumerit`.
Nu-]i face griji pentru hainele cu care ai venit, o s`
g`sim un loc unde s` le punem.
Da, bine\n]eles, murmur` modelul de conjunctur`.
Cu pas [ov`itor, se duse s`-[i inspecteze cabina"
improvizat` [i costumele, toate \n ]ipl`, \n timp ce Anthony
regla cteva l`mpi [i le instala \n jurul fundalului.
Fiecare costum avea cte un num`r, prins cu un ac.
Charlotte \i explicase cum st`teau lucrurile: trebuia s` le
\mbrace pe rnd, \n ordinea cifrelor.
TU E{TI, SAU SORA TA? 25
Desprinse costumul care purta num`rul 1 [i-l examin`
cu o expresie ursuz`. Era f`cut din satin ro[u, \ns` de
dimensiuni care nu mai ascundeau pactic nimic; dou` cupe
minuscule care vroiau s` acopere snii, legate \ntre ele
printr-un [nur auriu, f`r` bretele de trecut peste umeri, [i
un slip la fel de minuscul, cu acela[i [nur pe [olduri.
|nainte de a-[i pierde tot curajul, \[i d`du jos c`ma[a [i
sutienul, [i \ncerc` sutienul costumului.
Arm`turile scufi]elor desp`r]eau clar snii [i-i f`ceau s` se
unduiasc` spectaculos, asemenea unor porumbi]e.
Privi rezultatul cu o expresie alarmat`.
Nici partea de jos nu era mai decent` [i probabil se
putea pierde f`r` nici o greutate la intrarea \n ap`.
Se aplec` spre oglind` s` se pieptene. |n aceea[i clip`,
auzi u[a studioului deschizndu-se.
Salut, Tony. Charlotte a venit? Totul e O.K.?
Glasul era al fotografului de la Magazines Royaumont!
Intrusa \[i mu[c` buzele. De ce nu-i spusese Charlotte cum
st`teau lucrurile? S` nu fi [tiut cine urma s-o
fotografieze? |n oglind` vedea imaginea unui b`rbat
bine, care p`rea s-o caute. Furioas`, \[i \ntoarse ochii de la
ceea ce vedea \n oglind` [i \ncerc` s`-[i prind` la spate
[nurul auriu al sutienului. Degetele \i tremurau [i nu
vroiau s-o asculte, cnd deodat`, r`mase stan` de piatr`;
dou` mini calde au prins hot`rt agrafa care nu vroia s`
26 TRACY PEARSON
asculte [i o \nchise. Nu \ndr`zni s` fac` nici o mi[care,
pentru c` era sigur` c` Charlotte n-ar fi avut nevoie de un
asemenea ajutor ca s` se preg`teasc`
|ns` minile, calde [i pl`cute la atingere, \[i accentuar`
u[or strnsoarea [i urcau acum pe spate [i \ntrziau la baza
gtului Tres`ri.
E mai bine a[a, spuse nou-venitul, m` bucur c` nu mai
e[ti capricioas` [i nu mai faci pe femeia ofensat`. Ast`zi s`
fii cuminte, ne-am \n]eles?
O recunoscuse deci, ca fiind modelul pentru mini" de
la Magazines Royaumont Dar atunci, credea c` avea de-a
face cu Charlotte?
Cu att mai bine, \[i spuse femeia, gre[eala fotografului
\i simplifica sarcina, nu mai avea nevoie s`-i explice c` avea
o sor` jurnalist`"
Da, r`spunse, zmbitoare, promit s` fiu. Eram pu]in
nervoas`, dar mi-a trecut.
Se \ntoarse \ncet spre el [i-i \ntlni privirea. Niciodat`,
chipul acesta pe care abia \l v`zuse nu-i fusese att de
aproape. F`r` s` vrea, Ida \i privi conturul buzelor destinse
\ntr-un surs, \n timp ce se apropia de ea. Crezu c` avea
s-o s`rute. Oare din \ntmplare, Charlotte [i cu el
Dar incertitudinea nu dur`. B`rbatul se retrase, [i-[i
trecu mna peste costumele de baie aliniate unul dup`
altul, dup` care se \ndep`rt` cu pa[i mari.
TU E{TI, SAU SORA TA? 27
Hai la treab`, draga mea, a[ vrea s` termin`m [edin]a
ct se poate de repede.
Femeia se mai lini[ti pu]in, nevenindu-i s` cread` ceea
ce se \ntmplase. B`rbatul \[i schimba obiectivul aparatului
de fotografiat, cnd ea \ndr`zni s`-[i p`r`seasc` refugiul.
Dar, culmea ne[ansei, privirea lui insistent` o urm`ri ct
timp travers` studioul, cu picioarele goale, ro[ie la fa]` pe
sub machiaj.
Anthony fluier` u[or, dar nu se sim]i ofensat`, [tiind c`
a[a se \ntmpla \n asemenea locuri. |ns` privirea lui Taylor
era mult mai tulbur`toare Tonny instalase pe fundalul
alb doi palmieri de plastic \ntre care se leg`na un hamac.
Femeia v`zu c` plasa hamacului era ag`]at` de ni[te
suporturi metalice solide, ascunse de trunchiurile
arborilor.
Vru s` se a[eze pe hamac, dar de \ndat` ce \ncerca s` se
a[eze pe plas`, hamacul \ncepea s` se legene periculos.
Strngnd din din]i, mai \ncerc` de cteva ori, \ns` f`r`
succes. Ar fi vrut s` se \ntoarc` din nou cu picioarele pe
p`mnt
Las` un picior jos, a[a n-o s` te mai mi[ti att, o sf`tui
Rowan cu o expresie amuzat`, care nu f`cu altceva dect s`
sporeasc` nedumerirea modelului.
Urmnd sfatul, femeia trecu un picior pe partea cealalt`
a hamacului care nu se mai undui [i se lungi pe el.
28 TRACY PEARSON
Pozi]ia pe care o avea nu i se p`rea deloc fireasc`, dar poate
pentru lentilele obiectivului, acesta era efectul care se
c`uta.
Cam a[a, spuse Rowan, declan[nd aparatul de cteva
ori, dar d` capul mai pe spate [i nu \ntoarce privirea.
Charlotte Fii sexy |nchipuie-]i c` e[ti la tropice,
nisipul e cald {i flirtezi cu mine
Chiar trebuia s` spun` asta, ca s`-[i fac` afurisitele de
fotografii? Dar \[i aminti \ndemnurile la pruden]` ale
Charlottei [i, ascult`toare, \[i l`s` capul pe spate, ca [i cum
[i-ar fi oferit fa]a mngierii soarelui, sau unei mini.
Bun`voin]a ei nu avu efectul scontat. Rowan se enerv` [i
b`tu din picior.
Ce-i cu tine, ast`zi?! E[ti la fel de sexy ca un model de
plastic din vitrina unui magazin. Relaxeaz`-te!
{i ea, care se credea relaxat`! F`cu un ultim efort s`-[i
destind` minile [i picioarele, \ns` mu[chii spatelui
\ncepuser` s` n-o mai asculte [i se ridic` \ncet ca s`-i
u[ureze.
Stai o dat` lini[tit`! se r`sti Rowan, definitiv scos din
fire. S` [tii c` nu suntem \n timpul turn`rii unui film!
{tiu, mul]umesc.
Intrusa \[i regret` imediat acreala.
|mi pare r`u, dar simt o cramp` muscular`. A[a e mai
bine?
TU E{TI, SAU SORA TA? 29
Pu]in mai bine. Acum, ridic` piciorul [i las`-l s` se
balanseze. La fel [i hamacul Mai sus piciorul!
Acum, trece-]i mna prin p`r [i r`scole[te-l pu]in!
Avea impresia c` era o marionet` pe care fotograful o
tr`gea de fire. A \ncercat mai \nti s` asculte, dar str`lucirea
proiectoarelor, mi[carea ne\ncetat` a lui Tony [i Rowan \n
jurul ei, ordinele pe care le primea, contradictorii, toate
astea o ame]eau, [i a \nceput s` gesticuleze f`r` s` mai [tie
ce f`cea, ridicnd o mn` cnd i se cerea o r`sucire a
gtului, \ncruci[ndu-[i picioarele, desf`cndu-le. Totul s-a
terminat \ntr-o \ncurc`tur` general` [i un \ngrozitor
sentiment de panic` [i ru[ine. Rowan trase o \njur`tur`.
|mi pare r`u, spuse sincer modelul.
Charlotte, am v`zut deja destule modele bune de
nimic, dar nici cu tine nu mi-e ru[ine!
Cu din]ii strn[i, intrusa \[i jur` s` nu abandoneze
partida, [i [edin]a de tortur` continu`, punctat` de
mi[c`rile de du-te-vino pn` la suportul de unde s`
\mbrace alte costume, la fel de scumpe, colorate [i
provocatoare
Dar reu[i totu[i s`-[i p`streze calmul necesar, s` nu-i ia
\n seam` sarcasmul [i chiar s` aib` alura conving`toare a
unei cadne tropicale, apatice, trndave, cu ochii plini de o
\n]elepciune milenar`.
30 TRACY PEARSON
Abia \n momentul \n care fotograful puse capacul pe
obiectivul aparatului [i luminile se stinser`, se sim]i
recompensat` pentru r`bdarea ei.
De-ajuns pentru moment. Facem o pauz`.
|n timp ce Rowan, cu o expresie sumbr`, se ducea \n
cel`lalt cap`t al \nc`perii ca s` contemple peisajul de afar`,
Tony \i puse o can` cu cafea \n mn`.
Charlotte, cred c` ai nevoie de a[a ceva
Recunosc`toare, sorbi o \nghi]itur`.
A[a e totdeauna \n munca asta?
{tii mai bine dect mine, domni[oar`
De bun` seam`, Charlotte lucrase deja cu el [i trebuia s`
fie atent` s` nu se dea de gol. Se a[ezase pe un taburet ca
s`-[i termine cafeaua cnd u[a studioului se deschise,
l`snd s` treac` un omule] rotund, bine f`cut, pe care Tony
se gr`bi s`-l \ntmpine:
Bine a]i venit, domnule Andrew! Ce surpriz` pl`cut`!
Bun`, Tony, am venit cu treab`. Despre Taylor se
spune c` cere maximum, a[a c` am venit s` discut`m
despre bani.
Rowan se m`rgini s`-i fac` un semn cu mna.
Dac` vre]i fotografii bune, trebuie s` pl`ti]i ct v` cer.
|[i strecur` un bra] pe sub cotul Idei [i o \mpinse
\nainte.
TU E{TI, SAU SORA TA? 31
Nu cred c` ]i-am prezentat modelul cu care lucrez
pentru dumneata Charlotte Howard!
Deci, acesta era cel care comandase [edin]ele foto!"
El o examin` din cap pn` \n picioare, cu un interes care se
transform` foarte repede \ntr-o dorin]` disimulat`, [i
zmbetul \i deveni panoramic.
Domni[oar` Howard, da]i-mi voie s` v` spun
Charlotte, colec]ia mea nu putea s` \ncap` pe mini mai
bune dect ale lui Taylor! Dar cu dumneata, sunt sigur c`
toate a[tept`rile mele vor fi dep`[ite! E[ti f`cut` pentru
aceast` colec]ie de costume de baie!
Nu-i pl`cea deloc felul cum o dezbr`ca din priviri, mai
mult dect o f`cea Rowan. La Rowan, era ca o distan]are
profesional`, o apreciere obiectiv` care nu deranja; \n timp
ce acum, parc` vedea un geamba[ care-[i f`cea socotelile.
Mul]umesc, spuse ea sec.
Rowan, mi-ar pl`cea s` asist [i eu pu]in, dac` n-ai
nimic \mpotriv`.
Taylor c`zu pe gnduri cteva clipe, apoi chipul i se
destinse, vizibil amuzat.
Te rog s` te instalezi Charlotte, mi-ar pl`cea s` v`d
cum \]i st` modelul cu num`rul 14.
Ce privire ciudat`
Dar un manechin trebuie s` accepte orice
Trebuia s-o fac` [i pe asta. Charlotte ar fi f`cut-o.
32 TRACY PEARSON
Costumul era mai mult dect provocator. Partea de jos,
neagr` la culoare, era mai degrab` o band` destul de
\ngust`, [i sus era vorba despre dou` stelu]e care abia
acopereau sfrcurile.
Era mai degrab` potrivit pentru un spectacol de cabaret,
nicidecum pentru plaj`. Idei \i trebuir` zece minute pn`
s` ias` din ad`postul ei, [i trebui s` fac` mai multe
rug`ciuni \nainte de a se hot`r\. |l sim]i pe client cum o
sorbea din ochi \n timp ce se ducea la fundalul unde
trebuia s` ajung`, [i-l v`zut c` se \nro[ise ca racul.
E o gre[eal`, Taylor, spuse el. Recunosc c` st` foarte
bine pe Charlotte, dar niciodat` cump`r`torii no[tri str`ini
n-ar vrea ceva att de erotic. F`r` fotografia asta, Taylor!
O.K. Ave]i dreptate. Charlotte, s` lu`m mai bine
costumul num`rul 17.
Femeia se \ntoarse \n spatele suportului, tremurnd de
furie. Era clar c` o f`cuse expres, ca s-o umileasc` \n fa]a
clientului [i s-o fac` s`-[i piard` sngele rece. Trebuia s`
fac` rocada 14-17 \n timp fotograful \[i bea cafeaua.
De-a ce se juca oare cu ea? Sau mai bine zis, cu
Charlotte. Era clar c` aceast` vizit` incognito a surorii
gemene amenin]a s` se transforme \ntr-un co[mar
permanent
Cnd veni ora prnzului, sim]ea c` era gata s` cedeze
nervos [i se temea s` nu izbucneasc` [i s`-l ia pe Rowan la
TU E{TI, SAU SORA TA? 33
\njur`turi. M`car dac-ar fi avut num`rul de telefon unde ar
fi putut s`-[i g`seasc` sora, care era \n vacan]`. Ar fi
sunat-o imediat ca s` afle ce se \ntmplase \ntre ei de o
trata cu atta perversitate, ca [i cum ar fi \ncercat limita la
care putea s-o fac` s` ajung`
Dar nu era la cap`tul insultelor |n primul rnd,
Rowan hot`r\ s-o ia acas` la el s` prnzeasc`, l`sndu-l pe
Tony s` pun` lucrurile la loc. Degeaba protest` Ida c` ar fi
preferat s` m`nnce un sandvi[ la cafeneaua din col],
artistul nici nu vru s` aud`. A chemat un taxi [i dup` cteva
minute, ajungeau \n fa]a unui imobil impozant. |n holul de
marmur` [i sticl` de la intrare, un portar \mpopo]onat ca
un general se gr`bi s`-l salute pe Rowan [i ap`s` pe
butonul ascensorului la ultimul etaj, 15.
U[ile culisante se dechiser` direct \ntr-o \nc`pere
p`trat`, care era \n acela[i timp [i salon [i ser`, foarte pu]in
mobilat`, garnisit` cu plante tropicale [i arbu[ti.
Cteva sc`ri duceau f`r` \ndoial` la camere [i la terase.
O femeie micu]` o \ntmpin` zmbitoare pe Ida, care de
la bun \nceput o g`si simpatic`. Era Dora, menajera casei,
\i explic` Rowan. La un semn al lui, aceasta disp`ru pe o
u[` care trebuia s` duc` la buc`t`rie, [i Rowan se ocup` el
\nsu[i s` preg`teasc` ceva de b`ut.
Ida se sim]ea din ce \n ce mai nervoas`. Vizita asta o
expunea la tot ce se temea: \ntreb`ri cu dou` \n]elesuri,
34 TRACY PEARSON
remarce care presupuneau s` cunoasc` via]a privat` a
Charlottei pe care nu le [tia, despre meseria de
manechin Se \narm` cu pruden]`, prin intermediul
c`reia, dup` ce ceru un Campari cu suc de portocale [i
cuburi de ghea]`, nu a mai g`sit nimic de spus.
Rowan nu f`cea nici el prea mari eforturi ca s`
l`mureasc` lucrurile, [i se mul]umea s-o examineze cu o
expresie indescifrabil` bnd la rndul lui whisky. |ntre ei se
instal` o t`cere stnjenitoare, care dur` mult timp. F`r` s`
se gr`beasc`, el ajunse lng` Ida, pe canapeaua alb` unde
o a[ezase [i, f`r` s` spun` nici un cuvnt, ciocni paharul cu
al ei. Ida se \nro[i, stngace, a[ez` un picior peste cel`lalt
[i examina cu mare interes fundul paharului propriu
Dar cnd Rowan se hot`r\ s` deschid` discu]ia, confuzia
ei spori.
Vreau s` fac ceva la care m` gndesc de ctva timp
{i, \nainte de a \n]elege ceva, se trezi \n bra]ele lui, cu
buzele strivite de ale sale... Mai fusese s`rutat`, dar
niciodat` n-o cuprinsese un vrtej de pl`cere ca acum, \n
bra]ele lui Rowan. Capul \i era prizonier, imobilizat \ntre
minile fotografului, [i degetele lui \i mngiau delicat
p`rul, \n timp ce atingerea buzelor era din ce \n ce mai
profund`.
Cnd \i d`du drumul, femeia nu-[i putu st`pni un
geam`t voluptuos.
TU E{TI, SAU SORA TA? 35
N-ar fi trebuit s` fac asta...
De ce? b`lm`ji ea, [ocat`.
Pentru c` nu obi[nuiesc s` s`rut impostoare.
Ida crezu c` o va \nghi]i p`mntul. Cl`tinndu-se u[or
pe locul ei, ridic` spre el ochii dispera]i.
{tii?
Da. Recunosc c` nu mi-am dat seama de la bun
\nceput, cnd eram la Royaumont, dar cnd am ajuns la
studio [i te-am v`zut ascunzndu-te ca o pu[toaic` speriat`,
n-am mai avut nici o \ndoial`. Nu e[ti Charlotte.
Acum, a[tept s`-mi dai ni[te explica]ii
36 TRACY PEARSON
Capitolul 3
|n[el`torie, minciun`, uzurpare de identitate, toate
astea pot s` te coste mult, micu]a mea, continu` Rowan,
neiert`tor.
Tn`ra se pr`bu[i. Strnsoarea de pe bra]ul ei se mai
domoli, r`mnnd totu[i neprietenoas`.
Acum, ce-ar fi s`-mi poveste[ti cum stau lucrurile?
Ida avu cteva clipe la dispozi]ie ca s`-[i revin`; venea
Dora, aducnd o tav` cu sandvi[uri cu mezeluri [i pr`jituri
pe care o l`s` pe mas` \nainte de a disp`rea. Ida o privi
disperat` cum se \ndep`rta. Dac` menajera ar fi z`bovit mai
mult, poate ar fi avut timp s` inventeze o explica]ie
plauzibil`, s`-[i recapete pu]in sngele rece Dar nu.
Acum trebuia s` recunoasc` totul. Avea un nod \n gt,
minile umede, inima-i b`tea nebune[te \n piept. Avea s-o
dispre]uiasc`, s-o vneze, s-o acuze \n public, s`-i intenteze
un proces, cine [tie?
Niciodat` nu v`zuse o expresie mai ostil` [i mai
ne\ncrez`toare dect a celui care era preg`tit s`-i asculte
povestea.
D`-i b`taie! |n primul rnd, cum te cheam`?
Ida. Ida Howard. Sunt sora geam`n` a Charlottei.
B`rbatul cl`tin` din cap, \n]eleg`tor.
|n urm` cu mult timp, Charlotte parc` mi-a vorbit
despre o sor` geam`n`, dar am crezut c` nu-i dect una
dintre numeroasele ei glume. A[adar, e adev`rat
Sem`na]i leit. V-a]i f`cut un obicei s` v` da]i una drept
cealalt`?
Bine\n]eles c` nu! replic` cea \ntrebat`. Avem meserii
foarte diferite, care nu ne-ar permite
Dar de data asta se pare c` nu, spuse el cu o expresie
non[alant`, turnndu-[i whisky \n pahar. Spune-mi atunci,
c`rui fapt datorez onoarea acestei premiere?
Rowan, m` tem c` o s`-]i faci o impresie gre[it` despre
mine. Charlotte era prea sl`bit` ca s` poat` participa la
aceste [edin]e foto, [i la mijloc era vorba despre un
contract prea important ca s` nu-l respecte. Cum eu eram
practic \n [omaj, pn` la urm` am acceptat, asta-i tot
M-a convins s`-i ]in locul.
B`rbatul o privi ironic.
38 TRACY PEARSON
M` \ntreb dac` se a[teapt` s` o \nlocuie[ti pn` \n
cel mai mic am`nunt
Ce vrei s` spui?
Ei bine, eu [i Charlotte ne vedeam nu numai \n timpul
[edin]elor de poz`. Mai [i ie[eam \mpreun` ca s`-]i spun
totul.
Iat` dintr-o dat` o complica]ie la care nu se a[tepta.
N`ucit`, Ida sim]i c`-[i pierde glasul.
Nu mi-a spus absolut nimic despre asta, reu[i s`
murmure.
A[a \n]elesesem [i eu
Ca s` nu stea degeaba, pentru c` minile \i tremurau pe
genunchi, ne\ndemnatic`, femeia lu` paharul cu Campari,
dar nu reu[i s` bea nici o pic`tur`.
A[adar, murmur` tn`ra, era]i prieteni intimi.
De ce noutatea asta, totu[i destul de previzibil`, \i
producea o asemenea decep]ie?
|n orice caz, destul de intimi ca s`-mi dau seama care
este cauza suferin]ei ei.
Ida se uit` la el, a[teptnd continuarea.
Vroiam s` am cu Charlotte o rela]ie serioas` \n
orice caz mai mult dect z`p`cita asta \ncnt`toare la
urma urmelor era preg`tit` s`-mi ofere. Vroia doar s` m`
fac` s` m` \ntlnesc cu mul]imea admiratorilor ei.
I-am spus c` pentru mine o singur` femeie e de-ajuns [i
TU E{TI, SAU SORA TA? 39
a[teptam acela[i lucru de la ea, cu toate c` \n mediul pe
care-l frecvent`m Atunci s-a \nfuriat, mi-a f`cut o scen`
teribil` [i a plecat trntind u[a, jurnd \n gura mare c` nu
vrea s` m` mai vad` niciodat`. Uite cum se explic` proasta
dispozi]ie a topmodelului nostru.
|n]eleg, spuse Ida, desennd cu vrful degetului
arabescuri pe canapea.
De ce nu-i spusese Charlotte adev`rul? De ce o pusese
\ntr-o situa]ie ridicol`, umilitoare? Pentru c` trebuia s` [tie
c` Rowan va c`uta s` pun` lucrurile la punct, s` revin`
asupra disputei lor de \ndr`gosti]i Cine [tie? Poate [tiuse
c` el avea s` se r`zbune \n cursul [efin]elor foto, f`cndu-i
o mie de probleme pe plan profesional. Ct` inconsecven]`
din partea ei! {i ct` cruzime! S` nu mai fi pus la cale [i
restul
N-aveai nici o idee despre viesparul \n care ai intrat,
nu-i a[a? \ntreb` Rowan.
Glasul i se \mblnzise.
Nu, nicidecum. Eu chiar am crezut-o bolnav`.
|ntotdeauna e[ti a[a devotat` surorii tale? Ai s`ri a[a,
la primul apel, indiferent care ar fi fost riscurile?
Da, veni r`spunsul, simplu. }in la ea ca la mine \ns`mi
[i a[ face orice pentru ea. Chiar [i acum. Acestea fiind
spuse, \]i cer scuze c` te-am \n[elat.
40 TRACY PEARSON
F`r` s` r`spund`, b`rbatul o studie \ndelung, cu o
expresie lini[tit`.
Te cred, spuse \n cele din urm`, [i \]i accept scuzele.
Se lini[ti [i femeia. Se vedea c` nu era deloc sup`rat pe
ea. Din ce \n ce mai mult, nu putea suporta gndul acesta.
Pe ct de bizar p`rea, ]inea la considera]ia acestui b`rbat
deosebit, acum era sigur` de asta. Pu]inul pe care-l spusese
despre el, m`rturisirea involuntar` pe care o f`cea acest
personaj att de diferit fa]` de ce-[i \nchipuise, totul \i
insuflase respect fa]` de el.
Cum putea Charlotte s` se uite la un alt b`rbat, atta
vreme ct \n via]a ei exista Rowan Taylor? Era u[uratic` [i
cochet`, fire[te, \i pl`cea flirtul, \ntlnirile scurte, ceilal]i
b`rba]i frumo[i [i u[or de abordat, la fel ca ea, doar c`
acesta trebuia s` fie extraordinar Totul trebuia s` dispar`
\n fa]a lui
Ida fu surprins` de propriile gnduri. Reflec]iile o
duceau pe un teren, de bun` seam`, foarte nesigur.
Trebuia s` se debaraseze de a[a ceva, situa]ia era oricum
destul de complicat`.
B`rbatul din fa]a ei continua s` legene paharul cu
whisky \ntre degetele lungi, elegante Nu b`use [i p`rea
[i el, cu ochii pierdu]i \n neant, s` priveasc` foarte departe
\n trecut, sau s` contemple un ipotetic viitor \mpreun`
cu Charlotte, desigur.
TU E{TI, SAU SORA TA? 41
Ida \[i aduse deodat` aminte de mngierea degetelor
lui pe spate, din aceea[i diminea]`. Pielea de pe ceaf` [i
umeri i se \nfior`. Se \nro[i [i se cutremur` att de violent
\nct paharul \i c`zu din mn` pe masa joas` [i se sparse cu
un zgomot care i se p`ru infernal. Alertat` de zgomot, Dora
veni \n fug` s` cure]e cioburile, alungnd cu un gest
generos din mn` scuzele pe care le biguia Ida.
Rowan se ridicase agasat [i m`sura cu pa[i mari
lungimea salonului. Ea \[i repro[` \n cele din urm` c` nu
[tiuse s` se st`pneasc` [i se l`sase cople[it` de o reverie
att de romantic` fa]` de b`rbatul acesta pe care abia \l
cuno[tea, pe care-l [tia \n stare de cruzime [i r`utate \n
timpul lucrului. Acum, gata cu jocul \nlocuirii [i co[marul
[edin]elor foto, trebuia s` declare nul contractul, s-o
previn` pe Carlotte, s`-[i reg`seasc` propria identitate, s`
ia din nou leg`tura cu agen]iile de pres`
Oftnd, se ridic`, puse mna pe geant` [i o arunc` pe
um`r cu un gest hot`rt.
O.K., Rowan, \mi pare bine c` totul s-a l`murit \ntre
noi, m` tem c` n-a[ fi putut s` mai rezist mult \n ritmul
`sta Deci, la revedere
B`rbatul se \ntoarse violent spre ea, cu o privire sumbr`.
Cum?! Despre ce vorbe[ti?! N-o s` pleci a[a ar fi
prea simplu! Avem amndoi o pine de mncat
42 TRACY PEARSON
Dumneata ai o pine de mncat, nu eu. Nu uita c`
sunt jurnalist`.
Cu mine ce se va \ntmpla? {i costumele care a[teapt`?
{i clien]ii mei? Nu, nici vorb` de a[a ceva!
F` fotografiile cu sora mea!
Charlotte?! Spune-mi de unde s-o iau! }i-a spus cumva
unde se duce?
Nu trebui s` admit` cu jum`tate de gur`.
Eram sigur! N-am cum s` iau leg`tura cu ea!
Asta \nseamn` c` trebuie s` mergi pn` la cap`t!
Nu, nicidecum! Singur ai spus c` sunt \ngrozitoare,
]eap`n` c` o scndur` [i \nc` nu mai [tiu cte
Glasul \i tremura, \ngrozit` de perspectiva de a lua de la
cap`t teribilele \ncerc`ri de care avusese parte diminea]`.
Nu \ngrozitoare, doar neexperimentat`. De altfel, n-a
fost chiar att de r`u cum am spus, ci am f`cut a[a ca s` te
determin s` reac]ionezi, totu[i nu sunt un monstru, cum ai
fost tentat` s` crezi la \nceput.
Iau spusele tale ca pe un compliment dar r`spunsul
este tot nu.
Chipul lui Rowan se \n`spri.
Nici nu m` gndesc s`-]i accept capriciile.
|l privi, \nm`rmurit`.
Nu-i vorba de un capriciu, ci de o hot`rre \ndelung
cugetat`, cea care se impune, date fiind circumstan]ele
TU E{TI, SAU SORA TA? 43
Nu! Ida, trebuie s` termin catalogul la data care a fost
stabilit`. E[ti jurnalist`, [tii bine ce \nseamn` s` nu respec]i
termenul unui contract, nu-i a[a?
Ea l`s` ochii \n jos [i \ncuviin]` cl`tinnd din cap.
Charlotte odat` disp`rut`, tu e[ti singurul model potrivit
pentru a termina. Ida, trebuie s` termini ce ai \nceput.
|n fa]a attei insisten]e, femeia nu mai sim]i dorin]a de
a disp`rea [i \i reveni \ncrederea \n sine. P`rea c` vrea s`
lucreze cu ea
{i dac` nu vreau? \ntreb`, capricioas`.
R`spunsul lui o l`s` cu gura c`scat`.
Crezi c` o s` g`se[ti de lucru dac` lansez zvonul c` tu
e[ti cea care a pozat pe pagina central` din Playboy ?
Ida se ridic`, indignat`.
Ce amenin]are josnic`! Ai fi \n stare s` te cobori att
de mult |n primul rnd, nimeni n-o s` te cread`!
|mi asum riscul, ripost` el flegmatic. Dar tu?
Nu putea s`-[i asume riscul, el [tia asta [i era gata s`
profite de situa]ie. Lumea presei, att de avid` de
scandaluri, ar fi pus imediat pe tapet zvonul, [i a[a s-ar fi
terminat cariera ei de jurnalist. Nici un ziar, nici un post de
radio, n-ar ierta-o c` a pozat goal`. S-ar fi fript, ar fi fost
exclus` din societate. Pentru totdeauna. Pre]ul pentru a
sc`pa de scandal era scump |n fa]a acestei amenin]`ri,
exista o singur` solu]ie demn`.
44 TRACY PEARSON
Sunt obligat` s`-mi asum [i eu riscul, spuse cu o
jum`tate de glas, pentru c` dac` a[ ceda unui [antaj att de
odios, n-a[ mai avea parte de carier` [i nici respect pentru
mine \ns`mi.
|l l`s` un timp s` digere declara]ia pompoas`, apoi
ad`ug` pe un ton mai dezinvolt:
Dar am s` termin contractul [i [edin]ele foto, dac`-mi
ceri asta amabil [i cu demnitate.
Dou` scntei se aprinser` pentru o clip` \n ochii lui
Rowan, care adopt` o expresie admirativ`.
Ei, dr`cie, sigur nu mai ai nici o leg`tur` cu
Charlotte Ea n-ar fi vorbit niciodat` a[a
|[i trecu pentru cteva clipe degetele prin p`rul negru.
O.K., domni[oar`, te rog frumos s` fii dr`gu]` [i s`
accep]i s` termini catalogul, s` continui s` lucrezi cu mine.
|n cazul `sta, accept.
El oft` printre din]ii strn[i.
|mi pare bine c` am ajuns la o \n]elegere. E[ti la fel de
inflexibil` [i \n afaceri? O negociatoare la fel de dur`?
Ea zmbi [i se destinse pentru prima dat` \n ziua aceea.
Nu [tiu dac` sunt dur`. |ncerc doar s` respect unele
principii
Cu un gest emfatic, el \[i lu` paharul [i-l ridic` pentru
un toast ironic.
TU E{TI, SAU SORA TA? 45
Sunt \ncntat s` \ntlnesc o femeie frumoas` care are
principii. |n meseria noastr`, rareori dai de un pic de
moralitate.
A[a stau lucrurile \n toate afacerile din ziua de azi,
ad`ug` ea.
Zmbetul care-i \nso]i cuvintele era att de luminos,
\nct lui i se p`ru c` o minunat` raz` de soare intrase \n
\nc`pere. Ea se a[ez` din nou, con[tient` de seduc]ia pe
care o emana acest personaj, de aceast` personalitate att
de derutant`, att de atr`g`toare Fii atent`, feti]o, \[i
spuse imediat \n sinea ei, este cu att mai periculos cu ct
trebuie s` lucra]i \mpreun`"
Ida, vom \ncerca s` termin`m fotografiile ct mai
repede. Cine [tie? Dac` Charlotte ar ap`rea din nou, ar
putea s` fac` ea \ns`[i treaba, a[a cum s-a discutat ini]ial [i
a[a ai sc`pa mai repede. B`nuiesc c` de-abia a[tep]i s` scapi
din \ncurc`tura asta.
Ea \[i st`pni decep]ia. A[adar, dac` avea de ales, lui i-ar
pl`cea s` lucreze cu Charlotte Din fericire, nu putea s`
ajung` la ea
Mine, Bond Beach este \n program. E bine? Crezi c`
mai rezi[ti o zi?
Chiar [i mai multe, dac` dore[ti, \[i spuse \n sinea ei.
Atta timp ct ai nevoie de mine" Dar via]a o \nv`]ase c`
b`rba]ii preferau compania surorii ei gemene dect a sa.
46 TRACY PEARSON
Ciudat, sperase c` Rowan va face excep]ie de la regul`.
Dar nu, o iubea, \nc` o vroia
A[ face mai bine s` plec, spuse ea ridicndu-se, am
avut destule emo]ii pe ziua de azi, sunt epuizat`.
Mul]umesc pentru pahar.
Nu vru s`-l lase s-o \nso]easc`, pretextnd c` mai avea [i
alte drumuri de f`cut, dar nu reu[i s` [i-l alunge din minte
pe tot drumul de \ntoarcere, toat` seara [i toat` noaptea.
Imaginea lui Rowan se strecura \n visurile ei. Tot timpul \[i
repeta c` trebuia s` fie rezonabil`, \ns` ardea de ner`bdare
la gndul c` a doua zi avea s`-l \ntlneasc` la Bondi Beach.
***
Era mijlocul s`pt`mnii [i ar fi putut s` ajung` la plaj`
cu ma[ina, fiind sigur` c` avea s` g`seasc` un loc de
parcare, dar prefer` totu[i s` ia un taxi ca s` ajung` la
Bondi.
Mercedesul sport al lui Rowan era parcat \n fa]a unei
camionete care trebuia s` fie a lui Tony. Asistentul scoase
capul prin portier` cnd \i b`tu \n geam.
Toate hainele sunt acolo. Camionul \]i va folosi drept
cabin`, explic` el cobornd.
TU E{TI, SAU SORA TA? 47
Primul costum de baie era din dou` piese, v`rgat cu
dungi negre \n diagonal`. |l \mbr`c`, mult mai u[or dect
o f`cuse cu o zi \nainte, \n ciuda faptului c` era un bikini
strmt [i s`ri jos din camion. Rowan [i Tony instalau
echipamentul la cap`tul de sud a plajei de nisip, \n
apropierea Ida fu tulburat` de asta zonei topless".
El [tia c` nu era Charlotte, cu att mai bine! Dac` ar fi fost
sor`-sa, probabil ar fi dezbr`cat-o imediat de sutien
Dar dup` ce f`cu o sumedenie de cli[ee cu costumul cu
dungi \n fa]a fondului colorat al esplanadei [i a
pavilionului elegant care domina plaja, Rowan veni la ea [i
o ajut` s`-[i desfac` bretelele.
Cu o mi[care nea[teptat`, ea \i dep`rt` bra]ele f`r` nici
o re]inere.
Ce te-a apucat?
Nu-]i face griji. Suntem deja \n zona topless".
Nimeni n-o s` aib` nimic de obiectat.
Tn`ra femeie \[i sim]i chipul \nro[indu-se brusc, f`r`
nici o leg`tur` cu ar[i]a soarelui.
Nu-i vorba despre asta. Contractul nu prevede
fotografii \n felul `sta.
{tiu bine, dar fotografiile astea sunt pentru colec]ia
mea personal`. Charlotte obi[nuia s` m` lase s` fac a[a
ceva
Dar eu nu sunt Charlotte!
48 TRACY PEARSON
Furioas`, se d`du \napoi ca s` scape de el, dar din
p`cate, c`lc` \ntr-o adncitur` \n nisip datorat` valurilor [i
c`zu caraghios, dnd din mini ca [i cum ar fi vrut s` se
aga]e de ceva [i ]ipnd \nsp`imntat`.
|ntins` pe nisip, sim]i bra]ele puternice ale lui Rowan
ridicnd-o [i-l auzi rznd. Atingerea trupului s`u o f`cu s`
se \nro[easc` [i mai mult. O cuprinse o vag` mole[eal`, [i
recunoscu f`r` \ndoial` o dorin]` pentru corpul lui viguros
lipit de ea. Cu stng`cie, reu[i s` se \ndep`rteze de el.
Mul]umesc De obicei, nu cad att de u[or. |mi pare
r`u
Ba mie \mi pare r`u, murmur` el privind-o atent.
M` port ca [i cum ai fi sora ta, uit` ce ]i-am propus
Ida fu ct pe ce s`-l \ntrebe dac` era bucuros sau sup`rat
c` nu era Charlotte, apoi g`si \ntrebarea asta att de
copil`reasc`, \nct i se f`cu ru[ine, [i \n plus se temea de
r`spunsul pe care putea s`-l primeasc`
M` m` duc s` \mbrac urm`torul costum, bigui ea.
Dac` nu ne gr`bim pu]in, ne apuc` noaptea
Stai pu]in, am uitat s`-]i spun ceva. Ast`zi are loc
inaugurarea unei expozi]ii de fotografii pe care le-am f`cut
eu. Va fi acolo [i presa. }i-ar pl`cea s` vii ?
|[i sim]ea inima b`tndu-i mai repede. |i propunea s`
ias` cu el!
La nebunie! exclam`, entuziast`.
TU E{TI, SAU SORA TA? 49
Poate va fi [i sora ta
Disp`ruta f`r` urm`? Ce te face s` crezi c-ar putea
veni? \ntreb` ea, decep]ionat` s`-l aud` revenind mereu la
cealalt`.
Am aranjat \n a[a fel \nct invita]ia s`-i fie trimis` de o
important` editoare de mod`, care [tiu c` ar fi gata s` fac`
orice ca s-o mul]umeasc` pe disp`ruta f`r` urm`".
B`rbatul examin` chipul Idei, care era \ntruchiparea
melancoliei.
Nu fi trist`. Dac` vine, vei sc`pa de corvoada restului
de fotografii.
Ida ridic` din umeri.
Da Dar dac` nu vine?
Bra]ele lui Rowan se pr`bu[ir` \ntr-un gest ostentativ de
descurajare.
S` avem un pic de r`bdare
Era \ndeajuns ca s` \ntunece ziua Idei. |n timpul
efectu`rii restului de fotografii, pn` seara, \[i spuse c`
poate era ultima dat` cnd \l vedea. Cnd Charlotte se va
apuca din nou de lucru, pentru ea nu va mai fi loc \n via]a
acestui artist foarte ocupat. Charlotte va pune monopol pe
el {i acum era a[a de bine \[i spuse ea f`r` vlag`.
Preg`tindu-se pentru sear`, se trezi rugndu-se ca sora
ei s` nu vin`.
50 TRACY PEARSON
Capitolul 4
Spre deosebire de fotografiile din lumea modei,
colorate, str`lucitoare, impetuoase [i pline de \ndr`zneal`,
expozi]ia lui Rowan, deschis` \ntr-una din cele mai
cunoscute galerii din Sydney, se compunea din portrete \n
alb [i negru, cu o tonalitate dramatic` [i puternic`.
Multe reprezentau personalit`]i celebre, vedete de
cinema, capete \ncoronate ale Europei, oameni de afaceri
[i oameni politici, altele erau ale unor anonimi imortaliza]i
\n instantanne pe strad`, sau \n via]a lor cotidian`. Ida se
opri \ndelung asupra fotografiei unei b`trne care arunca
gr`un]e porumbeilor din Centennial Park.
|]i place? auzi glasul lui Rowan, \n spate.
Foarte mult, r`spunse f`r` s` se \ntoarc`. G`sesc c`
este un fel de parabol` a ciclului vie]ii: o creatur` \n
vrst`, preg`tit` s`-[i dea sfr[itul, care hr`ne[te p`s`rile,
\mpreun` cu feti]a care o prive[te, reprezentnd genera]ia
de mine.
Se preg`tea s`-l aud` izbucnind \n rs, cum ar fi f`cut
mul]i dintre arti[ti cnd li se explic` ce au vrut s` spun`,
dar el doar o mngie cu blnde]e pe um`r.
M` bucur c` cite[ti attea lucruri \n fotografiile mele.
E drept c` \ncerc s` dau o semnifica]ie fiec`reia dintre ele.
Imaginile tale din Afghanistan sunt \nsp`imnt`toare.
E[ti \mpotriva r`zboiului, nu-i a[a?
De data asta, se \ntoarse [i v`zu o umbr` de triste]e
\ntunecndu-i ochii.
Ur`sc toate formele de distrugere. Lumea toat` este
plin` de foc [i snge, un scandal permanent. Nu trebuie s`
distrugem, ci s` construim, s`-i hr`nim pe \nfometa]i [i s`
le oferim un acoperi[ celor f`r` ad`post. |mi pare r`u c`
sunt att de grav. Ida, m` opresc, parc` repet pentru
camerele de televiziune
Ea zmbi, impresionat`. Era clar c` era sincer. Era foarte
fericit` c` fusese invitat`. V`zndu-i aceast` parte serioas`"
a activit`]ii, afla multe despre caracterul [i personalitatea
lui, cu totul altceva dect imaginea comercial` care ap`rea
\n media [i universul modei \n care era o figur`
proeminent`.
Rowan o atinse discret pe bra].
52 TRACY PEARSON
Pot s` te p`r`sesc pentru cteva clipe? Cei de la
televiziune \mi fac semn s` m` duc pentru un interviu.
Cunosc cteva persoane de aici, mul]umesc, n-am s`
m` plictisesc.
El se \ndep`rt` spre grupul de tehnicieni de televiziune
[i intr` \n cercul luminos descris de proiectoarele orbitoare
ca un boxer \n ring.
Ida \l contempl` cteva minute, apoi continu` s`-i
examineze operele. |ntr-adev`r, cuno[tea un num`r de
jurnali[ti [i de fotografi convoca]i la aceast` inaugurare,
dar nu vroia s` stea de vorb` cu deocamdat`.
Editoarea de mod` care o invitase pe Charlotte \i adres`
un zmbet larg [i Ida se \ntreb` dac` n-o lua drept sora ei.
Se \ntoarse prudent dup` ce-i f`cu un semn cu capul.
Cealalt` nu [ov`i s` se apropie repede.
Charlotte! Visez? Ast`-sear` e[ti ct se poate de
frumoas`
|mi pare r`u, doamn`, replic` Ida, nu sunt dect sora
geam`n` a Charlottei. M` numesc Ida Howard [i sunt
jurnalist`
Glume[ti, draga mea, adev`ratele gemene sunt mai
Oftnd, Ida scoase din geant` o fotografie de familie
deja veche \n care se puteau vedea cele dou` surori
gemene, \mbr`]i[ate [i zmbitoare, p`rnd a fi una [i
aceea[i.
TU E{TI, SAU SORA TA? 53
Editoarea examin` imaginea \n lini[te.
De necrezut, spuse \n cele din urm`. Am crezut c` e
doar o poveste, dar D`-]i seama c` dac` a]i ap`rea
amndou` \n pagina central` a unei reviste, ar fi o
adev`rat` bomb`! Sunt sigur` c` s-ar vinde cel pu]in o sut`
de mii
Nici nu m` gndesc la a[a ceva, i-o t`ie scurt Ida.
Se rezem` de o coloan` de piatr`, ascultnd f`r` s` ia
aminte sporov`iala doamnei care continua s` calculeze
succesul ideii sale, cnd deodat`, p`li; tocmai o v`zuse pe
Charlotte care-[i f`cea intrarea \n sal`, de bra] cu un b`rbat
blond, \nalt, de vreo patruzeci de ani, dar ar`tnd bine.
Charlotte o v`zu [i ea \n aceea[i clip` [i se ag`]` de mna
\nso]itorului ei, tr`gndu-l \napoi, ca [i cum ar fi vrut s`
plece urgent.
Dar b`rbatul nu se clinti [i continu` s` avanseze,
aparent hot`rt s` vad` expozi]ia. Hot`rt` s` mearg` pn`
la cap`t, Ida \[i lu` inima-n din]i [i porni spre ei.
Ei bine, spuse Charlotte cu un rs for]at, cred c` acum
ori niciodat` este momentul s` spun ce surpriz` pl`cut`!"
Rowan spera s` te vad` aici, spuse Ida privind-o drept
\n ochi.
Rowan? repet` Charlotte cu nelini[te \n glas, dar e
aici? De obicei, nu vine niciodat` la expozi]iile proprii
54 TRACY PEARSON
Poate face o excep]ie pentru tine, draga mea. |n orice
caz, are multe lucruri s`-]i spun`
|nso]itorul Charlottei, care tocmai salutase un invitat,
c]iva pa[i mai departe, se \ntoarse [i r`mase stan` de
piatr` descoperind-o pe Ida.
Fir-ar s` fie, Charlotte, nici n-am b`ut primul whisky [i
te v`d dublu!
Avea un pronun]at accent american.
Totul e bine, Mal, spuse Charlotte lundu-l de bra].
Malcom Sutton, ]i-o prezint pe sora mea geam`n`, Ida;
]i-am spus c` am o sor`, \]i aduci aminte?
Doi ochi vii o studiar` f`r` jen` pe Ida din cap pn` \n
picioare.
Probabil, c` ai uitat s`-mi spui c` sem`na]i ca dou`
pic`turi de ap`
Ida \i \ntinse mna.
Sunt \ncntat` s` te cunosc, domnule.
Sutton se dezmetici din contemplare [i-i strnse mna
f`r` s-o scape din ochi.
Sunt \ncntat, Ida. Parc` spuneai c` pe pere]i sunt
fotografiile lui Rowan Taylor, nu-i a[a? |ntr-adev`r, e un
fotograf str`lucit. A[ vrea s` stau pu]in de vorb` cu el.
Dar mai \nti s` lu`m cte un pahar, spuse Charlotte
\mpingndu-l spre barul care abia se mai vedea prin
mul]imea de invita]i care se strnsese acolo.
TU E{TI, SAU SORA TA? 55
Bine\n]eles, bine\n]eles. {ampanie pentru amndou`,
nu-i a[a?
Acceptar` amndou` cl`tinnd din cap, ca dou` imagini
dintr-o oglind`. Malcom zmbi la acest efect optic [i plec`
spre bar, f`cndu-[i loc printre dou` smochinguri negre [i
o minijup` de lam alb.
Cnd fu sigur` c` se \ndep`rtase destul [i nu mai putea
s-o aud`, Charlotte se aplec` spre urechea Idei.
Te rog s` fii atent` ce spui de Rowan \n fa]a lui
Malcom, te rog. M` voi m`rita cu el
Ascunzndu-[i surprinderea, Ida \[i \mpinse sora
geam`n` c`tre un birou gol, care trebuia s` fie al secretarei
galeriei [i \nchise imediat u[a. Fream`tul mul]imii se
domoli [i amndou` se m`surar` din priviri, \ntr-o t`cere
deodat` grav`.
Pu]in \mi pas` de Malcom al t`u, spuse Ida. Ceea ce
vreau s` [tiu, este ce unelte[ti cu Rowan [i cu mine.
Charlotte se \nro[i [i se \ntoarse cu o expresie \ncurcat`.
Nu \n]eleg ce vrei s` spui.
Chiar a[a?! De ce, de exemplu, cnd mi-ai spus c` ai
lucrat cu el, n-ai f`cut precizarea c` ie[eai cu el?
Nu m-ai \ntrebat.
Ora trzie, oboseala [i tensiunea nervoas` acumulate de
Ida \n timpul zilei nu-i ameliorau deloc starea de spirit.
56 TRACY PEARSON
Nu m-ai \ntrebat !" Ce scuz` idioat` ai g`sit
Charlotte! {tii foarte bine c` dup` ultima voastr` ceart` cu
scntei, nu mai puteai suporta ideea s` lucrezi din nou cu
el! {i m-ai aruncat pe mine \n foc!
N-au ie[it chiar scntei, replic` Charlotte ridicnd din
umeri.
|[i examin` sora cu o privire b`nuitoare.
Dar din felul cum reac]ionezi, pari foarte p`tima[` \n
afacerea asta
Nu fi caraghioas`! exclam` Ida. {tii bine c` dup` Keith
Bowden, am jurat s` nu m` mai leg niciodat` de un tip
care-l s` fie interesat [i de tine.
S` nu-mi spui c` te mai gnde[ti la Keith. |n definitiv,
n-am [tiut ce sim]eai pentru el
Ida, foarte obosit`, oft`. Charlotte, ca de obicei, \ncerca
s` schimbe subiectul.
Nu asta-i problema. Important este c` tu [i Rowan
ave]i o treab` de terminat \mpreun`.
S-a terminat, \n ceea ce m` prive[te, spuse Charlotte
cu convingere. Recunosc, Rowan era interesat de mine, dar
nu era dispus s` m` accepte a[a cum sunt
Vrei s` spui c` nu era \ncntat s` te vad` \ntlnindu-te
cu al]i b`rba]i?! Tu consideri asta o tiranie, poate?
Charlotte \[i mu[c` buzele.
TU E{TI, SAU SORA TA? 57
F`r` \ndoial`, vorbe[ti de Malcom Sutton, c`ut` s` se
apere ea. Ei bine, el este cineva" pentru mine. Are un
cuvnt de spus \n afacerile imobiliare [i a m`rit
considerabil averea familiei.
|l iube[ti?
Charlotte ridic` din umeri, ca [i cum \ntrebarea i s-ar fi
p`rut naiv`.
Nu [tiu. Asta o s` vin` cu timpul
Cu tupeu, se a[ez` pe birou, \[i \ncruci[` picioarele [i o
privi \n ochi, ca [i cum ar fi vrut s` sfideze \ntreg universul.
F`r` s` vrea, Ida nu putu s` nu-[i admire sora care radia.
Coco]at` acolo, sem`na cu o splendid` amazoan`, sigur`
pe ea, dominatoare, teribil de seduc`toare.
B`rba]ii, continu` amazoana, de ce ne facem attea
probleme din cauza lor? Uit`-te la ei cum fac, trec de la o
femeie la alta cu atta u[urin]`! De ce s` le fim fidele, de ce
s` ne m`rginim la un singur specimen, cnd sunt
disponibile attea alte personaje interesante?
Ida nu [tia ce s` r`spund`, astfel \nct t`cu.
Charlotte, v`znd c` marcase un punct, continu`
discu]ia, aparent dezinvolt`.
Rowan [i cu mine, nu ne vom \n]elege niciodat`
asupra acestui subiect. Cred c` e din cauza mamei lui
Curioas`, Ida nu putu s` nu \ntrebe:
Ce amestec are mama lui \n afacerea asta?
58 TRACY PEARSON
Ah Ea a disp`rut cu un amant cnd Rowan era
adolescent. Dup` p`rerea mea, `sta e motivul pentru care
nu-i place s` vad` o femeie \nc`lcnd regulile
Ida se cufund` \ntr-o t`cere gnditoare. Acum \n]elegea
mai bine resentimentul lui Rowan fa]` de atitudinea
u[uratic` a Charlottei. {i din moment ce Charlotte
cuno[tea trecutul, ar fi fost bine dac` l-ar fi menajat un
pic
Oricare ar fi sentimentele tale fa]` de Rowan, spuse
Ida cu severitate, el ]ine s`-]i duci la bun sfr[it contractul.
{i cum, la prima vedere e[ti bine mersi
Charlotte s`ri \n sus, iritat`, [i chipul ei fin c`p`t` o
expresie bosumflat`.
Imposibil, draga mea. Mine plec cu Malcom la
Golden Coast.
Ar trebui s` renun]i la voiajul `sta
Nu, Ida. P`rin]ii lui Malcom vin special din America s`
m` cunoasc`, [i nu pot s` las lucrurile balt`.
De bun` seam`, murmur` Ida cu am`r`ciune, e mult
mai simplu s`-]i la[i balt` sora
Dar \n fond, \n ciuda am`r`ciunii pe care o \ncerca, \n
suflet sperase c` Charlotte o s` refuze. {i parc` jubila la
gndul c` avea s`-l vad` \n continuare pe Rowan.
O b`taie \n u[` le f`cu pe amndou` s` tresar`, [i se auzi
glasul lui Rowan:
TU E{TI, SAU SORA TA? 59
Ida, s-a \ntmplat ceva?
Charlotte, \nnebunit`, \[i lu` sora de mn` [i se uit`
rug`toare la ea.
Ida, te rog s` nu-i spui c` sunt aici
Cu sprncenele \ncruntate, Ida accept` cl`tinnd din
cap. Dac` Rowan mai ]inea \nc` la Charlotte, nu s-ar fi
sim]it deloc bine v`znd-o bra] la bra] cu americanul ei.
Ida trebuia s`-l scuteasc` de a[a ceva. O \mpinse repede pe
Charlotte \ntr-o parte [i deschise pu]in u[a.
Rowan, totul e bine, am ajuns aici ca s`-mi pun rochia
la punct, nimic altceva.
|nainte ca el s` aib` timp s` intre \n birou, ea ie[i
repede, \nchise u[a \n urm`, [i-l lu` de bra].
Este o fotografie despre care a[ vrea s` st`m de vorb`,
fotografie care se g`se[te al`turi
Rowan se l`s` condus printre grupurile r`zle]e de
invita]i [i ajunser` \n fa]a unui portret foarte bine \ncadrat.
~sta este, spuse femeia f`r` s` se uite la el, spernd c`
diversiunea o s` ]in`.
Rowan nu spuse nimic, dar dup` un timp o prinse de
mn` [i o f`cu s` se \ntoarc` spre el.
E[ti sigur` c` despre `sta e vorba?
|ngrozit`, Ida v`zu c` \l condusese \n fa]a b`trnei care
hr`nea porumbei.
60 TRACY PEARSON
Ah Nu, bine\n]eles, am gre[it, este vorba despre cel
de acolo
Mna ei descrise un arc de cerc [i se opri la \ntmplare.
Ie[ire de salvare", o ironiz` Rowan, asta e imaginea
despre care vrei s` discut`m? Ida, m` simt ct se poate de
jignit, dac` a[a gnde[ti despre arta mea
Artistul f`cu o pauz`, timp \n care Ida, ro[ie ca racul,
\ncerca de bine de r`u s` se uite la portretele suspendate
pe pere]i.
Apoi, el ad`ug`, pe un ton degajat:
Nu crezi c` Charlotte a avut timp s-o [tearg` pn`
acum?
Ida, z`p`cit`, \l privi fix, se \nro[i, imediat dup` accea
p`li, [i se f`cu una cu peretele, \nvins`.
Rowan ai v`zut-o?
L-am v`zut [i pe americanul \mpreun` cu care a venit.
Ah
|ns`, spre marea ei surprindere, v`zu c` Rowan zmbea,
ca [i cum nu i-ar fi p`sat de [iretlicul ei.
N-are nici o importan]`, spuse ca s-o lini[teasc`.
}i-am spus, totul s-a terminat \ntre noi, nu m` deranjeaz`
deloc c` [i-a g`sit un altul
Eu nu vroiam s`-]i pricinuiesc o nepl`cere, spuse
femeia cu stng`cie.
TU E{TI, SAU SORA TA? 61
Cu un deget, o mngie pe obraz [i-i ridic` b`rbia pn`
ochii li se \ntlnir`.
{tiu, [i \mi pare bine c` ai procedat a[a Sunt sigur
c` Charlotte n-ar fi f`cut la fel
Ei bine
Dar nu mai are nici o importan]`
{i [edin]ele foto care urmeaz` ? \ntreb` Ida,
nelini[tit`.
El se \ntunec`.
E[ti att de gr`bit` s` m` p`r`se[ti? Poate ar trebui,
dac` asta vrei, s` vorbesc cu un alt model [i s` re\ncep
catalogul de la zero
Ba nu, nu sunt sup`rat` pe tine \nc` m` crezi un
model lamentabil? \ntreb`, impulsiv`.
Cuvintele ei abia se auzir`.
Fotograful o privi surprins.
Nicidecum. Numai c` nu vreau s` abuzez de timpul
t`u pre]ios Ida, e[ti sigur` c` vrei s` termin`m [edin]ele
care au mai r`mas?
U[urarea [i pl`cerea \i \mbujora obrajii.
Sigur. Mi-era doar team` c` ai fi preferat-o pe Charlotte.
El se bosumfl`.
Are \ntr-adev`r ceva mai mult` experien]` ca
manechin, dar `sta e singurul lucru pe care-l are \n plus
fa]` de tine.
62 TRACY PEARSON
Cuvintele lui erau un omagiu nea[teptat. El n-avea de
unde s` [tie c` vorbele acestea o umpleau de o bucurie
nem`rginit`, [i tot restul serii parc` se sim]i plutind pe
noura[i de fericire.
Rowan o g`sea foarte potrivit` pentru fotografiile lui, nu
necorespunz`toare, cum se temuse la \nceput
***
Dar cnd se trezi a doua zi diminea]`, nu mai era att de
optimist`. |n ochii Charlottei, Rowan nu mai prezenta nici
un pic de interes, dar nu era sigur` c` [i reciproca era
adev`rat`, \n ciuda a ceea ce-i spusese el cu o zi \nainte.
{i cine [tie, simpatia pe care o avea pentru ea se datora
poate doar extraordinarei asem`n`ri cu Charlotte. Ida se
trezi deodat` temndu-se s` nu fie dect un substitut, o
copie fidel` a surorii ei, o iluzie care s`-i \n[ele decep]ia
Cu Keith, din pac`te, se \ntmplase ce se \ntmplase.
Cu inima strns`, porni spre studio. Trecnd pe lng`
un chio[c cu ziare, v`zu c` fusese scoas` la vedere revista
\n care Charlotte poza goal`. Poza din pagina de mijloc era
prea excitant` ca s` fie prezentat` expres, dar coperta era
suficient de sugestiv` ca s` lase s` se \n]eleag` ce era
TU E{TI, SAU SORA TA? 63
\n`untru. Ida \ntoarse ochii, extrem de jenat`. V`znd-o pe
Charlotte pe copert`, parc` s-ar fi v`zut pe ea \ns`[i \ntr-o
oglind`, dar \ntr-o ]inut` pe care nu [i-ar fi permis s-o
afi[eze
Se \ntreb` dac` nudul din pagina central` provocase
cearta dintre Rowan [i Charlotte. |n tot cazul, nu era nimic
surprinz`tor ca un b`rbat s` fie iritat v`znd imaginea
femeii pe care o iube[te expus` privirilor trec`torilor
Problema asta o chinui tot timpul [edin]ei foto.
Totu[i, reu[i s` se descurce ct se poate de bine,
schimbnd \n permanen]` costumele, plimbndu-se prin
decorul cu pamieri de carton, strnind nori de nisip
artificial, agitnd cu o expresie melancolic` un trandafir cu
petale catifelate Rowan se declar` foarte mul]umit de
felul cum decurseser` lucrurile \n diminea]a aceea, [i-l
trimise pe Tony s` cumpere ni[te sandvi[uri pentru masa
de prnz. Dup` ce se \ntoarse cu ceea ce i se ceruse, Tony
anun]` c` se ducea s`-l vad` pe un prieten.
Ida \[i puse pe ea un halat [i se duse la masa unde
fotograful se \nfrupta cu poft` din sandvi[uri. Se a[ez`,
\ncepu [i ea s` m`nnce [i s`-l studieze cu aten]ie, f`r`
grab` Dup` un timp, Rowan ridic` brusc ochii [i o
surprinse contemplndu-l. Expresia ei trebuie s` fi fost
deosebit`, pentru c` el puse \ncet sandvi[ul pe mas`, zmbi
f`r` s` scoat` un cuvnt [i-i prinse mna cu blnde]e.
64 TRACY PEARSON
Sunt fericit c` te-ai \ntors la mine, spuse \n cele din urm`.
Ida, ro[ie ca racul, \[i retrase mna.
Rowan, iart`-m` c` te \ntreb asta, dar ce crezi
despre pagina central` \n care apare Charlotte?
La auzul \ntreb`rii, nu se \nfurie deloc, ci ridic` din
umeri, absolut indiferent.
Este corpul ei [i face ce vrea cu el. Dac` \ntre noi ar fi
existat o rela]ie mai apropiat`, i-a[ fi interzis s-o fac`, dar
a[a
Ida \[i ]inu r`suflarea. Din r`spunsul lui reie[ea c` nu
fusese amantul Charlottei, a[a cum se temuse. Era oare
adev`rat?
Charlotte te-a anun]at cnd s-a angajat pentru nudul
care a ap`rut \n revist`?
Rowan \mp`turi nervos hrtiile \n care fuseser`
\nf`[urate sandvi[urile [i le arunc` \n co[ul de gunoi
\nainte de a se \ntoarce la aparatele lui de fotografiat.
Ida, n-ai putea s` schimbi subiectul? La ce bun s` mai
dezgropi povestea asta veche? Eu nu m` mai gndesc deloc
[i nu-mi face nici o pl`cere s` m` \ntorc la ea.
Ida nu r`spunse, ci se duse \n cabina ei unde \mbr`c` un
costum din lycra mov, bine mulat, care-i f`cea mijlocul s`
par` [i mai sub]ire.
Nu mai schimbar` nici un cuvnt, \n afara indica]iilor
pentru poze. Se auzea clinchetul aparatelor, bli]urile se
TU E{TI, SAU SORA TA? 65
aprindeau destul de des f`cnd-o s-o doar` ochii, [i
picioarele n-o mai ]ineau. Rowan v`zu asta [i, \n]eleg`tor,
stinse spoturile. Reflectoarele, asemenea unor umbrele
luminoase de argint se stinser`, [i Ida se destinse,
frecndu-se la ochi.
Mai merge? \ntreb` Rowan.
Femeia \[i l`s` bra]ele s` cad`.
Merge
Se apropie de ea, \i d`du capul pu]in pe spate [i-i ridic`
pe rnd pleoapele. Degetele lui erau u[oare [i
mngietoare. Cnd deschise ochii, avea lacrimi \n ei.
Fir-ar s` fie, de ce nu mi-ai spus c` lumina te sup`r`?
N-am vrut s` te deranjez din lucru. Dac` ]i-ai impus un
ritm [i ]i-ai f`cut un plan, trebuie s` te ]ii de el {tiu c`
Charlotte, ar fi suportat mult mai bine
Termin` odat` cu Charlotte! Este obi[nuit`, atta tot.
De ce \ncerci cu orice pre] s` fii ca ea atunci cnd nu te
oblig s` faci mai mult?
Eu \ncerc doar s` fac o treab` bun`...
Se sim]ea r`nit` de acuza]ia lui, pentru c` avea perfect`
dreptate. Charlotte era umbra ei vie, \n acela[i timp
fascinant` [i intimidant` [i, evolund pe terenul ei, Ida se
sim]ea obligat` s-o imite [i chiar s` fac` mai mult dect ea.
Faci o treab` foarte bun`, o lini[ti el. N-ai nici o treab`
cu Charlotte. Ai stilul t`u, [i e cu att mai bine.
66 TRACY PEARSON
O cuprinse cu bra]ul pe dup` umeri [i o f`cu s` se a[eze
cu for]a pe un taburet de pnz`.
M` \ntorc imediat.
Ea r`mase pe loc, cu ochii \nchi[i, [i-l auzi
\ntorcndu-se, \l sim]i cuprinzndu-i cu blnde]e fa]a \ntre
mini, [i deschizndu-i \ncet ochii. Cteva pic`turi de lichid
rece \i ajunser` pe pupilele dilatate.
E un colir foarte bun. O s` te ajute. Nu vreau s` te
treze[ti mine cu o conjunctivit`.
Mul]umesc, deja e mai bine.
O l`s` s` se odihneasc` vreo zece minute, [i era aproape
adormit` cnd o scutur` \ncet.
Gata cu pauza
Vocea lui, ciudat lucru, i se p`rea mai aspr` ca de obicei.
Uitase c` era \mbr`cat` cu un costum sumar, demn de
Holywood, care-i dezgolea complet coapsele bronzate.
M` m` duc s` m` \mbrac. Cred c` e mai bine a[a,
ad`ug` cu stng`cie.
Rowan zmbi, [i se apropie, blocndu-i trecerea.
S` te \mbraci [i crezi c` e mai bine a[a"? Altfel
Nu exist` nici un altfel, spuse femeia cu un glas care,
slav` Domnului, o \ncuraja.
Dar el nu se mi[ca nici un centimetru [i ochii lui nu i se
p`ruser` niciodat` att de minuna]i. Hot`rrea ei se
cl`tina, nu putea s` nu se \nfioare sim]indu-l att de
TU E{TI, SAU SORA TA? 67
aproape Tensiunea, evident senzual`, dintre ei, devenea
aproape palpabil`.
Ida, e[ti sigur` c` nu exist` nici un altfel?
Nu, nicidecum, r`spunse scuturnd din cap ca un
animal prins \n capcan`. |n primul rnd, tu [i Charlotte
Rowan [i Charlotte au ie[it \mpreun` ctva timp,
nimic mai mult; acum, este o poveste veche. Dar mi se pare
c` nu vrei s` accep]i c` e terminat` odat` pentru
totdeauna
Doar a]i ie[it"? Atunci, n-a]i f`cut
De bun` seam` c` nu putea s` spun` lucrurilor pe
nume
Din fericire, el \i veni \n ajutor:
Nu, domni[oar`, n-am fost niciodat` aman]i, dac` asta
vrei s` [tii.
Rowan, \]i ba]i joc de mine. Pentru mine e foarte
important, mai mult dect \]i \nchipui [i \ntotdeauna m`
tem c` m` confunzi cu ea, mai ales a[a, cu fotografiile astea
care nu sunt meseria mea
Nici un pericol, n-ai nimic \n comun cu Charlotte.
Ida, tu e[ti generoas` [i gata s` \ntinzi o mn` de ajutor
E[ti o intelectual` cu multe principii, [i z`p`cita de sor`-ta
\]i pune morala la supliciu. N-ai \ncredere \n dragoste, ]i se
cite[te \n ochi, \n timp ce ei \i place, toat` lumea [tie asta
68 TRACY PEARSON
De unde [tii? \ntreb` ea, profund jignit` s` se vad` att
de bine deslu[it`. De altfel, ca fizic, pun pariu c` nu e[ti \n
stare s` faci deosebirea dintre noi, nimeni nu poate
Oh, ba bine c` nu, doar asta e meseria mea.
M-am \n[elat o dat`, \ntr-o zi \n care eram rupt de oboseal`
cnd lucram la Magazines Royaumont, dar de atunci nu mi
s-a mai \ntmplat niciodat`
Rowan, e greu de crezut; \nchipuie-]i c` am fost
totdeauna copia perfect` a surorii mele, care poate fi
v`zut` \n toate revistele. E groaznic s` ai o dublur`, o
umbr`, o fantom` care face o sumedenie de lucruri \n timp
ce tu \ncerci s` faci o munc` inteligent` [i respectabil`
|mi \nchipui
Pe de alt` parte, situa]ia are [i multe avantaje; de
exemplu, nu m` simt niciodat` singur`, glumi Ida.
Exist` cineva care gnde[te la fel ca mine, \mi cunoa[te
sentimentele
{i aman]ii t`i? {i ei le confund` pe Ida cu Charlotte?
O privi cu o seriozitate care o f`cu s` se team`.
Din p`cate s-a \ntmplat de cteva ori
Vezi, am avut dreptate; de asta ]i-e fric`. De asta te
temi c` o v`d pe Charlotte \n tine
|n lumina amurgului, tr`s`turile bine conturate ale
chipului lui Rowan p`reau mai \ndr`zne]e, \i d`deau
aspectul unei p`s`ri de prad`.
TU E{TI, SAU SORA TA? 69
Taci!
Niciodat` n-am s-o uit pe Ida a[a cum am uitat-o pe
Charlotte
Te \ndep`rtezi de subiect eu sunt un model de
ocazie, nimic mai mult
|ns` el continu`, ca [i cum n-ar fi auzit-o:
[i ca s`-]i dovedesc, te voi s`ruta; [i [tiu foarte bine
pe cine voi strnge \n bra]e.
Paralizat`, cu inima b`tndu-i tare, gata s`-i sparg`
pieptul, se l`s` \n voia lui. Buzele lui erau dulci, [i se topi
cnd s`rutul deveni mai adnc. Se opri o clip` s-o priveasc`
[i ea fu cea care re\ncepu, cu o frenezie cum nu mai
avusese niciodat`. Tot trupul \i vibra, tremura, \n timp
ce-[i strecura minile pe sub tricoul lui. Cu mare pl`cere,
sim]i \n palme un piept puternic, acoperit cu p`r fin, \n
care inima lui b`tea la unison cu a ei Avea nevoie de ea
[i o dorea la fel de mult ca ea.
Ida am a[teptat toat` ziua clipa asta, \i murmur` la
ureche.
{i eu.
S` te privesc toat` ziua prin obiective, frumoas`,
distant` o adev`rat` prin]es` \ndep`rtat` O adev`rat`
tortur` Nu-mi vine s` cred c` tu e[ti cea pe care o ]in \n
bra]e
70 TRACY PEARSON
Se lipi de el \nchiznd ochii, \ns` fiorul nepl`cut de
team` \i umbrea \ncntarea. Ultimele cuvinte ale lui Rowan
\i treziser` b`nuielile: poate c`, f`r` s`-[i dea seama, credea
\n realitate c` o ]inea \n bra]e pe Charlotte.
Charlotte, aceast` persoan` a treia inoportun` f`cut`
dup` chipul ei, pn` cnd avea s` mai tulbure fericirea pe
care o \mp`rt`[ea cu b`rbatul acesta? Din cauza ei, nu f`cea
oare cea mai mare gre[eal` din via]`?
TU E{TI, SAU SORA TA? 71
Capitolul 5
Ar`]i formidabil! Cangurii or s` te plac`, spuse Rowan,
care o a[tepta a doua zi, punctual, \n fa]a casei ei, dup` ce \i
examin` aprobator bustiera de bumbac alb [i pantalonii negri.
Trebuia s` se duc` s` fac` fotografii la gr`dina zoologic`
din Taronga, ca s` mai schimbe fundalurile catalogului.
Personalul de acolo \i a[tepta [i f`cur` toate demersurile
ca s`-i lase s` se apropie cu aparatele de fotografiat de
animalele protejate.
Ne \ntlnim [i cu Tony? \ntreb` Ida, ajutndu-l s`
descarce lucrurile din ma[in`.
Nu, el developeaz` filmele pe care le-am f`cut ieri.
Ast`zi, suntem singuri, numai tu [i eu...
Singuri Ida nu [tia dac` trebuia s` se bucure sau s` se
team` de aceast` intimitate. Cu o zi \nainte, din fericire,
scurta lor \mbr`]i[are se terminase cuminte; \[i strnseser`
bagajele [i \[i d`duser` \ntlnire pentru a doua zi la gr`dina
zoologic`. |n orice caz, nimic nu putea s` fie mai pasionant
dect s` lucreze \n acest cadru extraordinar cu un artist de
talia lui.
Gr`dina zoologic` era situat` pe flancul \mp`durit al
unui deal, [i imensa \ntindere a portului Sydney sclipea \n
dep`rtare. Ida nu mai fusese pe aici din copil`rie [i v`zu cu
satisfac]ie c` se renun]ase la cu[tile triste, care fuseser`
\nlocuite cu ]arcuri mari, care reproduceau \ntocmai
condi]iile de via]` ale tuturor speciilor de animale
reprezentate.
Parcul cangurilor \i seduse pentru \nceput. Nici o gratie
metalic` nu tulbura cadrele cu grij` alese de Rowan \n
vreme ce Ida, cuminte, se f`cea c` le d` s` m`nnce.
Un cangur b`trn parc` o pl`cuse [i, cu o expresie de
nobil` condescenden]`, consim]i s` fac` dou` salturi spre
ea ca s` vad` ce avea \n mn`. Ida \i oferea gr`un]ele de
cereale speciale cu care cei de acolo hr`neau aceste
marsupiale venerabile, \ns` nou-venitul era att de [ocat
\nct suplimentul de mncare nu-l tent` deloc.
Orientndu-se \n situa]ia dat`, Rowan avu timp s` fac` un
cli[eu, \n momentul \n care animalul adulmeca palma ei
\ntins`, [i se declar` foarte mul]umit.
TU E{TI, SAU SORA TA? 73
Rezerva]ia cimpanzeilor, plin` cu copaci [i coline \n
miniatur`, le furniz` fundalurile pentru o nou` serie de
fotografii.
Nu sunt pentru catalog, ci pentru urm`toarea mea
expozi]ie, explic` Rowan, pentru c` nu se poate spune c`
maimu]ele fac parte din fauna australian` original`", cum
vrea clientul meu
Nu l`s` s` se vad` acest lucru, dar fu \ncntat` s` afle c`
avea s` figureze \ntr-o manifestare att de tentant`, cum
promitea s` fie cea la care el o invitase. Pe furi[, l`s` la o
parte cimpanzeii [i \ncepu s` se uite la fotograful care ar`ta
bine cnd \[i f`cea treaba. Ridicnd ochii pe nea[teptate, el
o surprinse \n plin` contemplare. Femeia \[i d`du seama
prea trziu c` spunea ceva sau \i punea o \ntrebare.
Pa pardon? se blbi.
Treze[te-te, ziceam c` mergem imediat s` vedem
familia de koala, ct` vreme soarele e la zenit
Casa lor era construit` mai jos, astfel \nct vizitatorii s`
fie la acela[i nivel cu crengile copacilor unde evoluau
animalele. Un koala nou-ap`rut \n aceast` comunitate mic`
\i fu \ncredin]at pentru fotografii. Ida trebuia s` fie atent`
la ghearele mici, care erau mai ascu]ite dect p`reau la
prima vedere.
Atent`, lu` \n bra]e mica minge \mbl`nit`, ca pe un
bebelu[. |ns` cnd d`du anim`lu]ul lini[tit \napoi,
74 TRACY PEARSON
\ngrijitorul lui o v`zu c` se mi[c` greu, [i aerul din jur
parc` se rarefiase.
Ce urmeaz` \n program? \l \ntreb` pe Rowan, cu un
glas stins.
El o privi nelini[tit.
Ida, e[ti caraghioas`
Femeia \[i trecu prin fa]a ochilor o mn` pe care n-o mai
avea sub control.
E din cauz` c` nu sunt obi[nuit` s` stau \n
soare
|ncepu s` se clatine [i el abia avu timp s-o prind` de
umeri ca s-o conduc` la o banc`.
Ar fi trebuit s`-mi spui c` nu ]i-e bine
A durat doar o clip` \mi pare r`u.
Diminea]` ai mncat, cel pu]in?
Ea f`cu un gest evaziv din mn`.
P`i, la drept vorbind, ceasul a sunat foarte trziu [i
n-am vrut s` te fac s` a[tep]i. Atunci
Fraiero! M` consideri un c`pc`un? Nu ]i-a[ fi repro[at
deloc dac` ai fi \ntrziat un pic, ca s` ai timp s` m`nnci ceva
Nu, murmur` Ida ridicnd spre el ni[te ochi sticlo[i,
nu te consider un c`pc`un, dar
Nu te mai uita a[a
Cum a[a? spuse \ncet, mole[it` de atingerea hot`rt` a
um`rului lui.
TU E{TI, SAU SORA TA? 75
Ca o marionet` care nu [tie dac` vreau s-o bat sau s-o
felicit. Acum, ar trebui s` m` cuno[ti mai bine
Cnd ame]eala Idei trecu, el insist` s` prnzeasc`
imediat la restaurantul gr`dinii zoologice, \nainte de a-[i
continua treaba. Dup` o friptur` la gr`tar [i o salat`, Ida se
sim]i mult mai bine [i gata s` \nfrunte orice canicul`.
Dar Rowan fu categoric [i hot`r\ c` nu era nici o grab`.
Mi-am \ndeplinit toate planurile pe care mi le-am
propus, [i nu vreau s` te v`d le[innd, cople[it` de
surmenajul impus de tiranul \mpreun` cu care lucrezi.
Ea oft` lini[tit`.
Mul]umesc, de obicei stau bine cu s`n`tatea, dar m`
epuizeaz` s` trebuiasc` s` par \ncnt`toare"
Rowan era \n curs de a-[i de[uruba zoomul, [i se opri
brusc, privind-o drept \n ochi.
S` [tii c` n-ai nevoie s` faci asta. E[ti \ncnt`toare" de
la sine Dovada: obiectivele fotografice te plac. |n orice
caz, ale mele te ador`. Ascult`, Ida, am s`-]i dovedesc c` nu
sunt un monstru inuman cum crezi tu, invitndu-te acas` la
mine, ca s` ne arunc`m \n piscin`.
Ai riscat s` faci o insola]ie, a[a \nct meri]i din plin, de
acord?
De acord, murmur` Ida, \ncntat` de aceast`
diversiune.
76 TRACY PEARSON
***
Cnd ajunser` la apartamentul \n teras` a lui Rowan, se
\ntlnir` cu Dora, care-[i lua pauza de mas`. Ea o salut` pe
Ida f`cndu-i cu mna, vesel`. Ida se a[tepta la o piscin`
comun` pentru to]i locatarii imobilului, cum se g`sesc \n
re[edin]ele moderne, dar spre marea ei surpriz`, Rowan o
conduse pe o teras` privat`, \n partea de sus a imobilului.
Un bazin oval de dou`zeci [i cinci de metri lungime,
acoperit cu mozaic albastru [i verde, ocupa partea central`.
Trebuie s` spun c` terasa asta [i piscina proprie m-au
f`cut s` cump`r apartamentul \n care stau, explic` Rowan.
Nu-mi plac deloc piscinele comune.
|ncntat`, Ida se duse la balustrada din jurul piscinei.
Jum`tatea de nord a Sydneyului se \ntindea la picioarele ei.
Ca o bijuterie, portul scnteia \n soare, nefiresc de
aproape, cu navele lui de agrement navignd spre larg.
Ida se \ntoarse spre Rowan, cu ochi scnteietori.
N-am v`zut niciodat` ceva mai frumos dect ceea ce
v`d acum
Dar el o privea cu o expresie greu de definit.
TU E{TI, SAU SORA TA? 77
Da, spuse el simplu. Dar mi-e cald. |]i preg`tesc ceva
de b`ut, [i m` duc s` caut un costum de baie pe care
Charlotte trebuie s`-l fi uitat pe aici.
Dup` zece minute, Rowan se arunca \n piscin`, dup` ce
o l`sase pe Ida \ntr-o camer` de oaspe]i. Ea se dezbr`c`,
examinnd perplex` costumul de baie minuscul [i
ultraprovocator pe care-l l`sase Charlotte acolo.
Tentant`", murmur` v`zndu-[i imaginea din
oglind`, dup` ce \ncercase degeaba s` se acopere mai mult,
pentru c` m`tasea delicat` din care era f`cut costumul nu
era extensibil`.
Cnd ap`ru pe teras`, Rowan, din dou` mi[c`ri de bras,
ajunse la marginea piscinei pe care \[i propti coatele, cu o
expresie gnditoare ca s-o priveasc` apropiindu-se.
Ida nu-l v`zuse plonjnd \n ap`. P`rul lui ud, sclipind \n
soare, chipul frumos, o f`cu s` simt` \n stomac o senza]ie
ciudat`.
Superb ro[ul costumului t`u, spuse el.
|n ciuda faptului c` fusese vorba de un compliment,
niciodat` nu se sim]ise att de stnjenit`. Ce-ar fi f`cut
sora ei \ntr-o asemenea situa]ie?" se \ntreb`. Charlottei \i
pl`cea s` fac` pe sirena [i avea o panoplie de ochelari de
soare, uleiuri de plaj` [i costume de baie foarte \ndr`zne]e
cu care ap`ruse pe toate plajele private din Australia. Ar fi
\naintat f`r` s` se gr`beasc`, mi[cndu-[i [oldurile, dar nu
78 TRACY PEARSON
prea mult, numai ct trebuia, s-ar fi \ntins pe [ezlong cu o
\ncetineal` calculat`, [i-ar fi luat paharul de gin
|n loc de asta, Ida se arunc` imediat \n ap`,
spunndu-[i c` anatomia proprie era mai ad`postit` de
privirea insistent` a lui Rowan. F`r` s` mai pun` la
socoteal` faptul c` era mai sigur` de craulul ei dect de
mersul gra]ios cu picioarele goale. Rowan fu copios
\mpro[cat de stropii rezulta]i din s`ritur` [i porni imediat
\n urm`rirea ei. |notar` \mpreun` patru lungimi de bazin,
apoi \nc` cinci, dup` care se oprir` gfind, lng`
trambulin`.
Eu, continuu, spuse Ida, hot`rt` s`-i arate ce era \n
stare.
Porni, de data asta \notnd pe spate ca s` se odihneasc`
pu]in, cu ochii \nchi[i. Cnd \i deschise, la mijlocul
bazinului, v`zu c` Rowan nu mai era pe marginea piscinei.
Chiar \n clipa aia, ]ip`, \ngrozit`; dou` mini o prinseser`
de glezne [i o tr`geau la fund. Odat` surprinderea trecut`,
renun]` s` se mai \mpotriveasc` [i se l`s` \n voia
atacatorului. Sub ap`, picioarele, pe urm` pntecele [i snii
atinser` fa]a [i pieptul lui Rowan, [i gleznele i se eliberar`.
Pentru o clip`, atingerea celor dou` corpuri o f`cu s` sim]`
n`scndu-se o und` de dorin]` \ntre coapse [i nu se
\mpotrivi cnd el se gr`bi s-o ia \n bra]e. Femeia sim]i pe
trupul ei gol ap`sndu-se un alt corp, musculos, cu umeri
TU E{TI, SAU SORA TA? 79
la]i, [i dou` picioare prinzndu-le pe ale ei. Cu bra]ele
\nnodate de gtului b`rbatului, nu mai f`cu nici o mi[care.
Gura lui Rowan o c`uta pe a ei [i dup` ce o g`si, nu mai
mi[c` nici el, [i \ncet, a[tept` s` se ridice la suprafa]`,
lundu-[i [i pre]ioasa povar`.
Gfind, se privir` f`r` s` scoat` o vorb`, apoi Rowan
desf`cu \ncet sutienul costumului ro[u, care se \ndep`rt`
plutind pe suprafa]a apei. Cnd palmele lui \i prinser` ca \n
ni[te cupe snii goi, Ida gemu de pl`cere. Micul slip ro[u
urm` acela[i drum, la fel ca slipul lui Rowan.
Dup` trei ore, cu p`rul \nc` umed, se \ntinseser` unul \n
bra]ele celuilalt \n patul lui Rowan.
Ida n-ar fi crezut niciodat` c` s` fac` dragoste putea s`
fie att de minunat. |n ap`, sub ap`, pe trambulin`, \n patul
lui, se topea ca o argil` \n bra]ele lui, gura o chema pe a lui
[i trupul \i ardea, dornic de noi \mbr`]i[`ri
Rowan se aplec` peste ea, apoi \ngenunche la picioarele
patului [i minile \i alunecar` pe snii, pe pntecele ei
Dorin]a ren`[tea, [i tot corpul, extaziat, mai vroia o dat`.
Ida? [opti el.
Da, murmur` femeia f`r` s` deschid` ochii.
Dar nu avur` timpul s` ajung` mai departe. Dintr-o dat`,
farmecul momentului se n`rui; o sonerie strident` de
telefon r`sun` \n toat` odaia.
Rowan trase o \njur`tur`.
80 TRACY PEARSON
Las`-l s` sune, \l rug` Ida.
Dar el se ridic` pe marginea patului [i \[i puse un
prosop \n jurul mijlocului.
Este linia telefonic` privat`. Cu siguran]`, trebuie s`
fie o problem` grav`
|ntins` pe spate, \i auzea glasul \n`sprindu-se. Ce-l f`cea
s`-[i ias` din fire?
Dar pn` la urm`, Tony, singur chiar nu po]i s` faci
nimic?
O cuprinse nelini[tea. Dac` Rowan era furios, \nsemna
c` trebuia s` fie o problem` serioas`.
Ce s-a-ntmplat?
Se l`s` s` cad` pe spate lng` ea, epuizat.
O anomalie la reac]ia chimic` a filmului pe care l-am
f`cut ieri pentru catalog. Trebuie ref`cut totul.
Furios, \[i trase un pumn \n palm`.
Tmpitu'! Trebuia s` m` ocup singur de treaba asta.
Ce vei face?
Ce-i de f`cut? E[ti surd`? }i-am spus, trebuie s`
re\ncepem de la zero. Nimic mai mult! Dou` zile de lucru
pierdute!
Nu-l mai recuno[tea pe amantul minunat de acum
cteva ceasuri. Un str`in, iat` ce descoperea acum \n fa]a ei.
Nu demult \nfocat, atent, diabolic de abil [i blnd, se
metamorfozase \ntr-un profesionist iritabil [i insolent
TU E{TI, SAU SORA TA? 81
Se cutremur` privindu-l cum se \mbr`ca din nou \n
grab`, \ncercnd s`-[i \nchipuie cum ar fi fost sfr[itul zilei
f`r` acest telefon blestemat Oare to]i b`rba]i erau att de
diferi]i dup`? Sau ceea ce se \ntmplase cu filmul merita
\ntr-adev`r accesul acesta de furie? I se p`rea c` nu.
Ce-ar fi f`cut ea dac-ar fi p`]it a[a ceva? Dac` zece pagini de
text s-ar fi volatilizat?
Rowan Pot s` fac ceva ca s` te ajut?
Parc` nici n-auzise \ntrebarea [i se m`rgini s` clatine din
cap. Pe urm` se \ntoarse spre ea.
Nu po]i s` faci nimic, Charlotte. |nainte de orice,
trebuie s` m` v`d cu Tony [i s` refac \mpreun` cu el
decorurile.
Ida, r`mas` f`r` replic`, se a[ez` pe pat, [i-i trebuir`
cteva minute bune ca s`-[i revin` din [oc.
Eu nu sunt Charlotte...
Distrat, el \[i trecu o mn` prin p`r. Nu p`rea s`-[i dea
seama de gre[eala pe care o f`cuse.
Fii serioas`, care-i diferen]a? Atunci, mine o s` fii aici
ca s` facem fotografiile sau nu?
R`mas` f`r` grai, \ncuviin]` cl`tinnd din cap. Era ca [i
cum o furtun` i-ar fi dat via]a peste cap \n cteva clipe.
Ca un automat, se duse s` se \mbrace, [i-l auzi pe Rowan,
de cealalt` parte a peretelui. Aceste zgomote familiare ale
vie]ii de cuplu nu-i f`ceau bine
82 TRACY PEARSON
Cnd ap`ru din nou, Rowan era gata de plecare.
Trebuie s` plec. Trebuie s` fug la studio ca s` v`d dac`
mai sunt [anse s` salv`m filmul. Cheam` un taxi s` te duc`
acas` [i trece-l \n contul meu, de acord? |mi pare r`u c`
]i-am stricat seara, dar \]i dai seama cum m` simt
El plec`. Pentru Ida, umilin]a era jignitoare [i, mai mult
dect ofensatoarea confuzie, ceea ce o durea cel mai mult
era indiferen]a cu care spusese: care-i diferen]a ?"
|i vorbise despre dificult`]ile pe care le avea cu sora ei
geam`n`, temerile ei de a fi considerat` ca un substitut
Se \mbr`c` \n grab`, abia st`pnindu-se s` nu
izbucneasc` \n plns, chem` un taxi, dar refuz` s` treac`
plata \n contul lui Rowan. Nu vroia s`-i r`mn` datoare cu
nimic.
Ajuns` acas`, porni robotul telefonic [i, printre cteva
mesaje lipsite de importan]`, avu surpriza s` aud` glasul lui
Ray Conreid. |i cerea s`-l sune urgent, chiar foarte trziu.
Ceea ce [i f`cu imediat.
Sunt Ida. Sper s` nu te trezesc
Nicidecum. Uite despre ce e vorba: doamna Philmont
vrea un reportaj despre viile de la Hunter Valley: avoca]ii
din Pitt Street, fermierii de duminic`, ceva de genul `sta!
Unul dintre prietenii ei e specialist \n vinuri acolo, [i el i-a
dat ideea. M-am gndit imediat la tine, c` ai putea s` ne fii
de ajutor. {i doamna Philmont este de acord. Ce p`rere ai?
TU E{TI, SAU SORA TA? 83
Ida primi propunerea ca pe o binecuvntare.
Sim]ea neap`rat nevoia s` se \ndep`rteze serios de Rowan.
Cine face fotografiile? \ntreb` ea.
Donna Healey. Ai mai lucrat cu ea.
|mi aduc aminte. Am lucrat foarte bine \mpreun`.
Bine\n]eles. A[ vrea s` \ncepi ct mai repede.
Cnd crezi c` ne putem vedea ca s` punem lucrurile la
punct?
Ida se gndi o clip`. Rowan o a[tepta a doua zi la studio
ca s` refac` fotografiile cu costumele de baie. E drept c`
i-ar fi pl`cut s`-l lase balt`, dar con[tiin]a nu-i d`dea voie.
Poimine, e bine?
Perfect.
|nchise, lini[tit`. Un reportaj la ]ar` nu i-ar fi prins r`u
deloc. Trebuia s`-i mai spun` lui Rowan?
Ida \[i punea aceea[i \ntrebare a doua zi ajungnd la
studio, dar el se ar`ta att de sumbru [i de nesociabil \nct
prefer` s` tac`. Era din cauza filmului pierdut sau \i p`rea
r`u pentru confuzia pe care o f`cuse? Niciodat` nu aduse
vorba despre seara intim` pe care o petrecuser` \mpreun`.
R`mnea doar un fotograf rece, exigent, tiran, ca \n prima
lor zi de lucru \mpreun`.
Abia dup` ce ref`cur` toate cli[eele el \i propuse s` se
duc` s` s`rb`toreasc` reu[ita la un local din apropiere.
Imposibil, veni r`spunsul ei sec. Trebuie s` plec.
84 TRACY PEARSON
Mi se pare c` ast`zi e[ti schimbat`. E[ti t`ioas` e[ti
altfel
Nici vorb`. |ntr-un cuvnt, sunt eu \ns`mi. Ida, \n
cazul \n care ai uitat.
|i arunc` o privire scurt`.
N-am uitat.
Nu mai e ca ieri
Aha, exclam` el istovit, de asta faci mutre ? Pentru c`
m-am \n[elat ca un fraier? Totu[i, n-ai de ce s` rzi!
Nu fac caz de chestia asta, replic` ea cu din]ii strn[i,
simt de-a dreptul c` m` \mboln`vesc! E o ofens`
dezgust`toare [i [tiu foarte bine c` m-ai confundat cu
Charlotte! N-am s` mi-o iert niciodat`, [i mai mult ca orice,
n-o s` mi-o iert c` am avut o clip` \ncredere \n tine!
Izbucni \ntr-un hohot de plns [i plec` \n fug`, trntind
u[a \n urma ei.
Noaptea fu sc`ldat` \n lacrimi [i agitat`.
Debran[ase telefonul. Dar a doua zi, ie[ind din biroul lui
Ray, cu bra]ele \nc`rcate cu documente, pu]in mai lini[tit`,
se felicita c` pleca \n Hunter Valley. Bedales, una dintre
micile exploat`ri viticole, urma s` fie re[edin]a ei pe toat`
durata anchetei sale.
Umbrele se alungeau cnd ajunse acolo, spre sear`.
Bedales era situat la c]iva kilometri de ora[ul industrial
Cessnock, la baza lan]ului de mun]i Boicy View. De fiecare
TU E{TI, SAU SORA TA? 85
parte a drumului, viile erau \n plin rod, \nc`rcate cu
ciorchini mari de struguri.
O ultim` por]iune de urcu[ [i ajunse \n vrful dealului,
oftnd u[urat`. Sediul exploat`rii viticole era o cas` de
piatr` frumoas`, veche de vreo sut` de ani, m`rginit` pe
trei p`r]i cu o verand` cu balustrad`, [i o sumedenie de
dependin]e comune, mici bungalouri \n form` de cabane
rustice, hangare [i ateliere de toate felurile.
Bun` ziua! Trebuie s` fi]i Ida Howard. V-am pndit ma[ina.
Nou-venita cobor\ din ma[in` [i d`du peste un b`rbat cu
o expresie pl`cut`, destul de bine f`cut, pu]in mai scund
dect ea. O [uvi]` lung` de p`r blond, dus` pn` \n cre[tetul
capului, \ncerca \n zadar s` ascund` \nceputul cheliei.
Dar zmbetul lui primitor o cuceri imediat.
Bun` ziua Domnul Bredford, nu-i a[a?
Te rog s`-mi spui Laurie.
|i lu` valiza [i o conduse \ntr-o caban` de lemn.
V-am cazat pe amndou`, dumneata [i fotografa, \n
aceea[i caban`, cea a invita]ilor. Sper c` nu este nici un
inconvenient cu asta, nu?
Nici vorb` de a[a ceva. O cunosc foarte bine, suntem
prietene vechi
Locul era \ncnt`tor, pere]ii erau de lemn, \n timp ce
parchetul ceruit c`p`tase cu timpul o patin` aurie, pl`cut`
la vedere. O \nc`pere mare \n mijloc, \n acela[i timp
86 TRACY PEARSON
sufragerie [i sal` de mese, o buc`t`rie american` \nveselit`
de perdele [i fe]e de mas` ro[ii [i un coridor mic care
ducea la cele dou` camere desp`r]ite \ntre ele de baia cu
pere]ii roz. Asta era tot. Pentru Ida, prima impresie era
foarte bun`, [i-i mul]umi amfitrionului, politicoas`.
Nu cred c` vrei s` g`te[ti disear`, spuse Laurie, care
p`rea foarte mul]umit de complimentele pe care le
primise, a[a \nct sper s` prime[ti s` cin`m \mpreun` la
restaurantul sta]iunii. Este lng` pivni]a de degustare, care
nu cred c` e un loc lipsit de interes pentru ancheta ta.
Ce bine-ar fi fost dac` Rowan ar fi invitat-o!
Obosit` de c`l`toria cu ma[ina, dezorientat`, parc`
abandonat`, Ida se sim]i deodat` gata s` \nceap` s` plng`.
Odat` r`mas` singur`, s-ar fi a[ezat la mas`, [i-ar fi sprijinit
fruntea \n palme [i ar fi plns din toat` inima dragostea
care se n`ruise att de repede. Cu pre]ul unui mare efort,
reu[i s`-i mul]umeasc` lui Laurie.
E[ti foarte amabil. M` gndesc s` profit de
restaurantul acesta \n perioada sejurului meu, dar nu
ast`-sear`, drumul m-a epuizat
Bine\n]eles, \n]eleg foarte bine
P`rea foarte dezam`git, dar, cu un pic de \ndr`zneal`,
mai spuse:
Dar dac` din \ntmplare te r`zgnde[ti, sau ai nevoie
de ceva, nu ezita s` m` chemi. Totdeauna m` culc foarte
TU E{TI, SAU SORA TA? 87
trziu [i a[ fi foarte fericit dac` te-ai sim]i singur`, sau
dac` nu ]i-ai g`si somnul
Restul se pierdu \ntr-un murmur timid, apoi, jenat de
\ndr`zneala lui, \i spuse noapte bun` [i plec`.
Odat` r`mas` singur`, dup` ce-[i f`cu du[ [i se culc`,
Ida sim]i revenindu-i disperarea c`-l p`r`sise pe Rowan.
|i lipsea mult de tot. Nu putea s` nu se gndeasc` la chipul
lui, la buze, la ochi, la minile lui mngind-o, [i la glasul
surprinz`tor de cald cu care-i vorbise Lacrimile \ncepur`
din nou s`-i curg` [i strnse perna \n bra]e, disperat`.
Ce prostie s` cread` c` era de ajuns s` plece undeva,
departe, ca s` nu se mai gndeasc` la Sydney [i s`-l uite pe
Rowan. Niciodat` nu fusese mai nefericit`. {i de ce plecase
att de repede, cu cuvinte aspre, atunci cnd o discu]ie
cinstit` poate ar fi pus lucrurile la punct? Se r`suci,
aprinse veioza de pe noptier` [i se uit` la ceas: unsprezece
[i jum`tate. El poate mai lucra \nc` Cu inima
palpitndu-i, form` prefixul Sydneyului, pe urm` num`rul
de telefon de la studioul foto, [tiind c` trebuia \nc` s`
developeze cli[eele pe care le f`cuser` \mpreun`
Apelul se repeta, acolo, foarte departe Cineva r`spunse.
Alo? Studioul Rowan Taylor.
Idei \i \nghe]` sngele \n vine. Recunoscuse vocea
Charlottei. Parc` printr-un miracol, reu[i s` articuleze
cteva cuvinte:
88 TRACY PEARSON
Charlotte, sunt eu, Ida.
La cap`tul cel`lalt al firului urm` o scurt` t`cere.
Ah, salut, Ida? Ce faci. De unde suni?
Sunt la Hunter Valley. A[adar, te-ai \ntors la studio, la lucru?
Da. Azi-diminea]`.
Rowan e acolo? Trebuie s` vorbesc cu el
M` tem c` nu se poate. E \n laborator [i lumina ro[ie
e aprins`, ceea ce \nseamn` c` nu poate fi deranjat, nici de
mine Dar n-o s` \ntrzie, pentru c` trebuie s` cin`m
imediat
Ida r`mase f`r` grai. Mitocanul, nu pierduse prea mult
timp s`-i g`seasc` o \nlocuitoare Cu inima strns`
renun]` s`-i mai lase un mesaj, bigui un vag noapte
bun`" [i \nchise.
{i ea care sperase c`-i va sim]i lipsa! C` ar fi fost de-ajuns
un telefon, ca s` se \mpace Ce iluzii absurde! Doar o
avea pe Charlotte
Se ridic` repede din pat [i \ncepu s` m`soare camera \n
lung [i lat, frngndu-[i minile. Cum \ncerca \n zadar s`-[i
\n[ele nelini[tea desf`cndu-[i bagajele, \[i aduse deodat`
aminte cuvintele lui Laurie: Dac` te sim]i singur`, dac` nu
po]i s` dormi"
F`r` s` mai stea pe gnduri, puse mna pe telefon.
Alo, Laurie? Nu pot s` adorm. Propunerea ta r`mne
valabil`?
TU E{TI, SAU SORA TA? 89
Capitolul 6
Povestea asta cu Rowan este ceva serios? o \ntreb`
Laurie a doua zi, atunci cnd \ncepeau vizita sta]iunii
viticole.
Avea acum tot dreptul s`-i pun` \ntrebarea asta. |n ajun,
Laurie \i \n]elesese foarte bine nevoia de a se relaxa [i se
dovedise un companion ideal, curtenitor [i atent. Ca un
gentleman des`vr[it, n-ar fi urmat-o \n camera ei nici dac`
i-ar fi cerut asta Nu-i p`rea r`u.
Sincer` s` fiu, nu [tiu, r`spunse ea, gnditoare.
Pn` ieri, credeam c` era lucrul cel mai serios care mi s-a
\ntmplat vreodat`, dar slav` Domnului [i ]ie, Laurie nu
mai sunt sigur` de nimic
Mul]umesc, mul]umesc Acum, Ida, ca s` ui]i
\ntr-adev`r, trebuie s` trecem la treab`
Da Ce spuneai? Trebuie altoi]i struguri albi pe
butuci de vi]` neagr`?
Laurie \ncepu s` rd` [i \ncepu r`bd`tor s` explice, \n
timp ce ea \[i lua noti]e \n agend`.
Totdeauna mi-am dorit ca cineva s` scrie istoria
locurilor acestora. Sunt attea de spus de cnd a ap`rut
noul soi de struguri albi, \n 1864. Coliba de crengi \n care
s-au ad`postit prima oar` podgorenii este [i acum \n
picioare. Trebuie s-o vezi neap`rat.
Restul zilei trecu \ntr-un vrtej de vizite, kilometri de
drum str`b`tu]i, [i Ida umplu un carnet cu note de
interviu. Terminar` cu sala de degustare, frumoasele
pivni]e boltite, sobre, unde erau aliniate pre]ioasele
butoaie. Laurie se apropie de primul, deschise robinetul [i
a[tept` s` se scurg` \ntr-un pahar un lichid gros de culoare
rubinie.
Vinul `sta a fost pus aici acum nou` luni, spuse el
ridicnd paharul \n lumin`. O s` fie un porto minunat.
O conduse de la un butoi la altul [i o \nv`]` s` savureze
diferitele vinuri. Nu dup` mult` vreme, n`rile i se umplur`
de aroma dulce amar` a vinurilor degustate, comparate
Am crezut c` degust`torii de vinuri au o meserie
u[oar`, remarc` femeia zmbind, dar acum nu mai sunt att
de sigur` {i mania asta dezgust`toare de a scuipa dup`
ce ai gustat!
TU E{TI, SAU SORA TA? 91
El rse [i-i \ntinse un pahar cu vin de culoarea paiului:
Riesling Bredford 1978.
Ea gust` [i zmbi, extaziat`.
Dulce, elegant, parfumat
Laurie o privi cu simpatie.
Ida, e[ti asemenea unui vin perfect, dulce, delicios,
parfumat, dar nu trebuie s` a[tep]i prea mult ca s` te
bucuri de el S` bem, ct mai e timp Pentru invitata
mea, ad`ug` el ridicndu-[i paharul.
Femeia f`cu acela[i lucru [i zmbi, recunosc`toare.
Pentru o gazd` perfect`.
De ce nu putea s` se \ndr`gosteasc` de Laurie?
Atunci, totul ar fi fost foarte simplu. O admira, o r`sf`]a, o
\nconjura cu aten]ii [i cu o atitudine prevenitoare, era clar
c` ar fi vrut s` continue rela]ia lor cu cteva nop]i.
Bedales era locul cel mai \ncnt`tor unde ajunsese
vreodat`, [i totu[i nu era nimic, nu avea s` mai cunoasc`
niciodat` din nou ceea ce tr`ise cu Rowan \n cteva minute.
Stabilir` s` se \ntlneasc` la ora opt. Ar fi avut timp s`-[i
bat` la ma[in` noti]ele [i chiar s` \ncerce s` \nceap` un
articol, \nainte de a se preg`ti pentru cin`.
Ajungnd la caban`, avu surpriza s` nu vad` nici o urm`
a Donnei Healey, care trebuia s` ajung` \n ziua aceea.
Hot`rt` s` a[tepte, \[i instal` ma[ina de scris pe masa
din salon [i \ncepu s` bat` cu ardoare un scurt rezumat a
92 TRACY PEARSON
ceea ce se \ntmplase \n ziua aceea. |ncet-\ncet, se cufund`
\n treaba pe care [i-o propusese s` fac`, scrise, corect`,
scrise din nou. Era trecut de opt cnd ridic` ochii obosi]i
de pe hrtii. Primul articol c`p`tase deja form` [i era foarte
mul]umit`. Zmbi, se lungi pe pat [i \[i \ntinse minile
amor]ite. S` lucreze, s` lucreze Laurie avea dreptate,
`sta era remediul pentru toate relele, tr`d`rile [i decep]iile
sentimentale
***
Restaurantul ales \n seara aceea de Laurie, situat pe
drumul spre Cessnock, p`rea rustic la prima vedere, \ns`
mesele de lemn frumos cioplite, pere]ii de c`r`mid`
aparent` [i nalbele ro[ii de la ferestre ascundeau un local
rafinat, f`cut nu pentru oricine. Totul a fost perfect,
\nso]itorul foarte galant. F`r` s` stabileasc` de la bun
\nceput lucrul `sta, evitar` s` vorbeasc` despre Rowan,
despre Charlotte, [i b`ur` cu larghe]e unul dintre cele mai
bune vinuri albe de Bedales. |nso]itorul o conduse pn` la
caban` [i era gata s-o urmeze \n`untru cnd se oprir`
brusc, auzind zgomotul du[ului.
TU E{TI, SAU SORA TA? 93
A venit Donna, murmur` Ida. R`mne pentru alt`
dat`, Laurie. Mul]umesc pentru seara asta
Noapte bun`, draga mea Ne vedem mine s` facem
fotografiile
Se aplec` spre ea, \i cuprinse fa]a \n palme [i o s`rut`
ginga[ pe buze. Un ultim zmbet [i disp`ru \n noapte,
discret ca un spiridu[. Ida \l privi cu melancolie disp`rnd.
Dac` l-ar fi \ntlnit mai de mult
Foarte impresionant, se auzi un glas \n spatele ei.
Se \ntoarse brusc [i \ntunericul \ncepu s` se \nvrt` \n
jurul ei cu o vitez` nebun`.
Rowan! Ce faci aici?
El st`tea \n picioare \n cadrul u[ii, aproape dezbr`cat,
doar cu un prosop \n jurul [oldurilor, cu picioarele
dep`rtate ca [i cum n-ar fi l`sat-o s` intre. Avea p`rul ud.
Am venit s` te v`d. Dar, mi se pare c` nu te gr`beai
Te rog s`-]i p`strezi sarcasmul pentru tine! spuse,
furioas`.
Ah, da?
Fac ce-mi place, [i nu e treaba ta!
Ba da
De cnd?
De cnd am fost amantul t`u.
Nu al meu, ci al Charlottei!
Rowan oft`, istovit.
94 TRACY PEARSON
Toate astea pentru c` am gre[it numele? Dac` n-ai mai
face atta parad` cu asta, am putea s` st`m de vorb`
serios
Urm` o t`cere \ncordat`.
Du-te [i \mbrac`-te, murmur` Ida, stnjenit`,
\ntorcnd ochii.
Te tulbur chiar att de mult? Pentru cineva pe care \l
consideri indiferent
Ida se f`cu ro[ie ca racul, pentru c` avea perfect`
dreptate.
Nu, ceea ce nu-mi place este s` apari \n toiul nop]ii
f`r` s` m` anun]i. Este casa mea!
Dar, drag`, este [i a mea. Recep]ionerul mi-a spus c`
n-ai nimic de obiectat s` stai \mpreun` cu fotograful t`u
Ida \l privi, \ngrozit`.
Dar o a[teptam pe Donna Healey! Unde este?
Cred c` \n Honolulu.
O l`s` s` digere vestea pe care i-o d`duse, pe urm`
ad`ug` suav, ca [i cum ar fi fost lucrul cel mai firesc:
Donna [i cu mine ne-am schimbat misiunile. |n clipa
asta, e \n drum spre Hawaii, ca s` fotografieze ni[te vulcani.
Dar nu se poate! Nu po]i s` fii fotograful meu
De ce nu? Crezi c` nu sunt \n stare s` fac fa]`?
Ida b`tu din picior, furioas`.
TU E{TI, SAU SORA TA? 95
Nu asta-i problema! Am venit aici ca s` nu mai aud
vorbindu-se despre tine, [i tu, cu tertipul `sta
dezgust`tor Ah, ct te ur`sc!
Rowan o privi cu o comp`timire ironic`.
S` [tii c` te-ai schimbat, Ida! Ultima dat`, s-ar fi zis c`
m` iubeai
Da, r`spunse cu am`r`ciune, dar ultima dat` nu [tiam
c` din moment ce ai o femeie \n pat, ui]i cum o cheam`
\ndat` ce faci dragoste cu ea {i c` po]i s` te \ntorci la
prima venit` de exemplu, sora ei de \ndat` ce era cu
spatele \ntors
Cum \ndr`zne[ti
Taci! strig` Ida cu violen]`. {tiu tot! Charlotte poate
nu ]i-a spus, dar te-am sunat asear`, trziu. {i mi-a r`spuns
ea
{i asta ce dovede[te? S`raca de tine, gelozia te orbe[te.
Nu ne-am dat \ntlnire. Nici vorb` de a[a ceva. S-a certat cu
Malcom nu [tiu din ce cauz` [i a plecat \n fug` de la el, cu
lacrimi \n ochi, ca s` fie consolat` de cineva pe care-l
cunoa[te.
Crezi c-o s` \nghit explica]ia asta?
|n ciuda agresivit`]ii de care d`dea dovad`, era mai
tulburat` dect ar fi vrut s` recunoasc`. Nu-[i putea dezlipi
ochii de umerii lui la]i, de p`rul crlion]at [i de prosopul
care-i acoperea coapsele, dndu-i aspectul unui gladiator.
96 TRACY PEARSON
Ca s` fac` ceva [i s` nu cedeze tenta]iei, \n cele din urm`
intr`, se duse direct \n buc`t`rie, de unde ie[i nu peste
mult` vreme cu dou` c`ni cu cafea.
B`rbatul o urm`ri ca o umbr`.
S` uit`m totul, \i arunc` ea peste um`r, po]i s`-mi
acorzi toate alibiurile pe care le vrei, nu m` intereseaz`.
E[ti sigur`? Atunci, de ce-]i tremur` minile att de
tare?
Ea se \ntoarse, furibund` [i cele dou` c`ni se zdrobir`
de podea.
Oh, \nc` un cuvnt, [i
Nu avu timp s` continue; att de repede o luase \n bra]e
[i o strnsese la piept. Minile lui \i c`utau pielea pe sub
c`ma[`, \i mngiau cu blnde]e spatele [i ceafa
Disperarea [i hot`rrea \i disp`rur` \ntr-o clip`.
Frem`tnd \n bra]ele lui, Ida sim]i aprinzndu-se \n`untrul
ei flac`ra dorin]ei. |i \nnod` minile \n jurul gtului,
deschise gura, d`du ochii peste cap, retr`ind o emo]ie de
neuitat, sim]indu-i pieptul sub palme.
Mi-ai lipsit att de mult, \i [opti el la ureche.
Trebuia neap`rat s` te v`d din nou M-am gndit c`
lucrnd \mpreun`, pentru tine de data asta, am putea s`
punem lucrurile la punct
Dar atunci, tu [i Charlotte, e sigur, n-a]i
TU E{TI, SAU SORA TA? 97
Nu, spuse el hot`rt, dndu-se pu]in \napoi ca s`-i
\ntlneasc` privirea. F`r` \ndoial`, s-ar putea spune acela[i
lucru [i despre tine [i Bredford
N-are nici o importan]`. Eram gata s` fac orice ca s` te
uit, [i el a fost att de amabil, att de \n]eleg`tor
Rowan oft`, apoi o strnse din nou la piept, cu ardoare.
Cum putuse oare s` se \ndoiasc` de Rowan? De-abia a[tepta
s` i se d`ruiasc` trup [i suflet. Era a lui, dintotdeauna, de
la prima vedere.
Te iubesc, murmur` femeia, acum sunt sigur` de asta;
era greu de spus, dar te iubesc mai mult dect orice pe
lume
Parc` aflat` \n trans`, Ida continu` s` biguie cuvinte de
dragoste, abia a[tepta ca partenerul s-o duc` \n cea mai
apropiat` camer`.
Rowan o \ntinse cu blnde]e pe pat. Ea se ridic` \ntr-un
cot [i, cu ochi scnteietori, v`zu c` \[i despachetase deja
bagajele. O lamp` mic` se aprinse \ntr-un col] al camerei, [i
b`rbatul se \ntoarse spre ea, aureolat de o blnd` lumin`
ro[ie, s-o mngie, s-o s`rute. |n artere curgea lava
dorin]ei, o nevoie pe care acum nu mai putea s-o confunde
cu altceva.
Mult timp, \ncnta]i, se c`utar`, descoperind pl`cerea
carnal`.
Cnd se trezir`, unul \n bra]ele celuilalt, Rowan \i [opti:
98 TRACY PEARSON
Nu mai e[ti sup`rat` c` am venit?
Am sim]it c` te doresc din clipa \n care te-am v`zut \n
pragul u[ii, pe jum`tate dezbr`cat, m`rturisi femeia,
somnoroas`.
Totu[i, te-ai ap`rat bine Nu p`reai prea convins` de
ceea ce-am spus
Ea deschise un ochi.
|mi place s` te las s` m` convingi
{tiu [i eu ce s` zic \ng`im` Rowan, nu cu prea
mult` convingere, dac`-]i mai trebuie dovezi
***
Dup` dou` ceasuri, b`rbatul se ridic` pe furi[, se duse
s` caute \n frigider [i se \ntoarse cu o sticl` de
[ampanie f`r` \ndoial` o aten]ie din partea lui Laurie.
Umplu dou` cupe, [i una i-o \ntinse Idei.
Ah! f`cu dup` ce b`u, este divin, dar acum m` duc \n
patul meu pentru c` altfel, mine n-o s` mai fiu bun` de
nimic
Dar e[ti \n patul t`u, spuse cu severitate Rowan.
De acum, patul meu va fi [i al t`u
TU E{TI, SAU SORA TA? 99
{tii ceva, cred c` a[ fi f`cut o treab` mai bun`
\mpreun` cu Donna.
El o privi pu]in \ngrijorat.
|nc` \]i pare r`u c` mi-am schimbat misiunea?
}i-am spus deja c` nu mi-a p`rut r`u niciodat`.
Bine\n]eles, cnd am vorbit cu Charlotte la telefon,
m`rturisesc c` n-am [tiut ce s` mai cred, [i am b`tut
cmpii, ca o nebun`. Gata, s-a terminat totul
Iart`-m` c` am fost att de r`ut`cios. N-am \n]eles ct
te-ar fi putut afecta lamentabila mea gre[eal`. Abia dup`
plecarea ta din Sydney mi-am dat seama ct de mult \mi
lipseai, [i ct de lipsit de importan]` era filmul voalat, fa]`
de ceea ce sim]eam pentru tine Mi-am dat seama ct
eram de \ndr`gostit
100 TRACY PEARSON
Capitolul 7
A doua zi dimineat`, Ida fu trezit` de zgomot de vase
venind de la buc`t`rie. Deschise ochii [i \[i d`du seama
cum st`teau lucrurile: Rowan era acolo, [i \[i petrecuser`
noaptea \mpreun`
Patul pe care \l \mp`r]iser` avea un aspect care nu l`sa
loc de \ndoieli; mototolit, r`v`[it, cear[afurile aruncate ca
naiba peste trupurile care dormiser` \mbr`]i[ate, pernele
aruncate din luptele care se desf`[uraser`
Ida, \nc` somnoroas`, mole[it` de pl`cere [i nesomn,
\nchise ochii din nou [i d`du capul pe spate, zmbind cnd
Rowan intr` cu o cea[c` de cafea care aburea.
Ar fi trebuit s` m` treze[ti, oft` femeia, \ntinzndu-se.
Nici vorb` de a[a ceva. Dormeai ca un bebelu[ Un bebelu[
foarte frumos. Nimeni n-ar fi fost \n stare s` te deranjeze
Trebuia deja s` fiu treaz` de mult timp. Laurie m`
a[teapt` s`-mi explice tehnologia care se aplic` strugurilor
pn` s` se ajung` la vin
Auzind numele lui Laurie, Rowan se \ntunec` la fa]`.
{tia la ce se gndea el. Cu att mai r`u. Ce-a fost a fost.
Nu trebuia s` mai vorbeasc`, atta tot Trebuia doar s`-l
prezinte pe Rowan lui Laurie [i s` pun` cap`t aventurii lor.
Laurie era \n]eleg`tor; [i-ar da seama s` se fac` nev`zut
cnd va \n]elege ce reprezint` Rowan pentru invitata sa.
Nu prea era obi[nuit` s` m`nnce diminea]a, \ns`
intrnd \n buc`t`rie, nu putu s` nu scoat` o exclama]ie de
\ncntare descoperind mirosul delicios de ou` pr`jite cu
[unc`.
Suc de portocale sau de grepfrut?
Rowan \[i f`cea de lucru pe lng` un storc`tor de fructe,
scotea farfurii, tacmuri.
De portocale, mul]umesc. Totul e perfect Mai a ales
tu. Nu [tiam c` te pricepi s` faci omlet`
{i asta nu e ultima surpriz`, draga mea.
|ntotdeauna am sedus femeile f`cnd pe gospodarul casei
Dup` o jum`tate de or`, Ida, urmat` la o oarecare
distan]` de Rowan, ajungea la intrarea la teascuri. Vroia s`
ajung` \naintea fotografului ca s` stea pu]in de vorb` cu
gazda, \ntre patru ochi. Dup` cum se a[tepta, Laurie \i
a[tepta deja.
102 TRACY PEARSON
Bun`, Laurie. Am ceva important s`-]i spun
Laurie se purt` a[a cum se a[tepta. L`s` capul \n jos,
spunnd ceva care trebuia s` \nsemne [tiam c` mai
devreme sau mai trziu, a[a se va \ntmpla".
Odat` momentul decep]iei trecut, cnd veni Rowan, \l
salut` cu o polite]e irepro[abil`, schimb` cu el cteva
banalit`]i despre meritele Donnei Healey [i pornir` la drum.
Ct despre Rowan, care-i urma, era nefiresc de \ncordat,
[i nu-l privea cu ochi buni pe rivalul care se retr`sese, a[a
cum [i-ar fi dorit Ida. Pu]in nelini[tit`, ea se uita deseori
\napoi [i se \ntreba cum s` mai destind` atmosfera cnd
deodat`, scoase un ]ip`t de team` [i de durere: Laurie o
prinsese de bra] [i o tr`sese \napoi, fiindc` fusese ct pe ce
s` cad`. Un tractor imens, mergnd cu toat` viteza spre
hangar, trecu la c]iva centimetri de ei. Fusese ct pe ce
s-o calce! {oferul care conducea camionul avea pe urechi
ni[te c`[ti, probabil un MP3 player, [i nu-i auzise venind.
Pu]in tremurnd, Ida \i adres` lui Laurie un zmbet
recunosc`tor.
|]i mul]umesc c` mi-ai salvat via]a F`r` tine, a[ fi
ajuns sub ro]ile monstrului
Nu e vina ta, protest` Laurie, vehement. Ar trebui s`-l
dau afar` pe tipul `sta, pentru c` merge ca un bezmetic!
Trebuie s` fii \ntotdeauna cu ochii \n patru cnd conduci o
asemenea ma[in`
TU E{TI, SAU SORA TA? 103
Oh nu, te rog! N-a[ suporta s` fiu cauza unei
asemenea concedieri. Prefer s` r`mn doar cu amintiri
frumoase
A[a se face c`, dup` ce se gndi o clip`, Laurie nu se mai
duse la cel care fusese gata-gata s` fac` accidentul.
Ct despre Rowan, Ida fu ct se poate de mul]umit` c`
fusese destul de departe ca s` nu vad` ce se \ntmplase; ar
fi fost \n stare s` se duc` la [oferul neglijent [i s`-l calce el
Nu ve]i vedea prea mare lucru din procesul de
fabrica]ie a vinului \n perioada asta a anului, le spuse
Laurie pu]in mai trziu. Nu e sezonul culesului, dar am s`
v` ar`t circuitul ciorchinilor de struguri dup` ce sunt cule[i
[i s` v` explic tot ce se face \nainte de ca vinul s` ajung` \n
sticle.
Intrar` \ntr-o cl`dire care ad`postea ni[te rezervoare
imense de o]el [i o re]ea foarte complicat` de ]evi [i
alambicuri de tot felul. Laurie le ar`t` cu mna imen[ii
cilindri.
Acolo, strugurii sunt stor[i [i strivi]i pentru
fermentare; pe urm`, se transfer` zeama macerat` \n alte
cisterne metalice unde r`mne pn` la punerea \n sticle.
Ida se sim]i dezam`git`.
Laurie, tot metalul `sta, aceste cuve gigantice, aspectul
acesta de uzin` model, toate astea n-au nimic romantic [i
nu aduc aminte de podgorenii veseli ai lui Rabelais
104 TRACY PEARSON
Un pic de r`bdare Am s`-]i ar`t pivni]ele
tradi]ionale, cu vechile butoaie din lemn de stejar, care le
plac att de mult petrec`re]ilor
Amfitrionul \i trase un bobrnac peste nas. Un gest
prietenesc [i inofensiv, dar Ida \l sim]i \n spate pe Rowan
\ncordndu-se.
|n ciuda faptului c` nu era \n cea mai bun` dispozi]ie, el
\[i f`cu treaba ca un fotograf profesionist ce era. Ida, ca [i
cum nu s-ar fi \ntmplat nimic, continua s`-[i noteze atent
\n agend` toate explica]iile lui Laurie.
tot anul, continu` el, vinul este supravegheat \n
permanen]` [i modificat prin tot felul de procedee.
Cnd se apropie timpul culesului, se fac tot timpul
controale ale zah`rului [i acidit`]ii din struguri, ca s` fie
stabilit` exact data recolt`rii
Alege]i chiar ziua \n care trebuie cule[i? \ntreb` Ida.
Cteva ore sunt de-ajuns ca s` fie afectat` grav calitatea
unui strugure?
Bine\n]eles. Culesul cu o zi mai devreme sau mai
trziu poate s` afecteze grav calitatea care se a[teapt`
{i eu care credeam c` podgorean \nseamn` o meserie
trndav`, un fel de fermier gentleman, sau chefliu vesel!
Rowan \[i vedea de ale lui cu aparatul, t`cut [i eficient.
Urca agil pe sc`ri, pe ]evile de canalizare, c`utnd unghiuri
ct mai favorabile, schimba obiectivul, bli]ul. Se apropie de
TU E{TI, SAU SORA TA? 105
ea. Ida tres`ri, surprins`, cnd \l v`zu \ndreptnd aparatul
spre ea.
Rowan, s` [tii c` fotografia asta e absolut inutil`
pentru reportajul meu
Felul \n care o privi \i st`vili protestele, o f`cu dintr-o
dat` timid` [i stngace ca o elev` de liceu
{tiu, r`spunse el scurt, dar o p`strez pentru colec]ia
mea personal`, draga mea. Am [i nuduri.
Laurie, cu o expresie impasibil`, se f`cu c` nu auzise
nimic [i \[i f`cu de lucru s` examineze un alambic cu
aten]ie deosebit`.
Stnjenit` la culme, Ida fu ct pe ce s` se ia la ceart` cu
Rowan, dar reu[i s` se st`pneasc` [i \[i propuse s`-l fac`
s` i-o pl`teasc`. Laurie parc` auzi chemarea ei nerostit` [i
le propuse o pauz` sub pretextul c` se duce s` verifice
ni[te socoteli.
***
Rowan, spuse Ida cnd se trezir` \n sfr[it singuri \n
cabana lor, te-ai purtat cu mine \n fa]a lui Laurie ca [i cum
a[ fi fost proprietatea ta!
106 TRACY PEARSON
B`rbatul se arunc` pe un fotoliu, [i trase un pumn
\ntr-unul din bra]ele acestuia.
F`r` repro[uri, te rog. Nu-mi place s` mi se spun` ce
trebuie s` fac.
Rowan! Nu uita c` suntem aici ca s` facem o treab`, nu
suntem \n vacan]` la un prieten
Ah, bine, f`cu Rowan, sarcastic. Aveam eu impresia c`
pn` la urm` e un prieten pentru tine, nu?
Fir-ai s` fii! Termin` o dat` cu comedia asta
Pentru el nu-i deloc u[or Ct` vreme cuno[ti
sentimentele lui Laurie fa]` de mine, te rog s` ai grij` s`
nu-i zgnd`re[ti susceptibilitatea.
{i susceptibilitatea mea? Nu-]i faci griji, nu-i a[a?
Laurie \n sus, Laurie \n jos, nu faci nici un pas f`r` el,
\i zmbe[ti, \i pui o sumedenie de \ntreb`ri idioate, doar ca
s` r`mi mai mult lng` el
Vorbe[ti prostii!
Ida
Totu[i, [tii c` este vorba despre un reportaj, [i treaba
mea este tocmai s`-i pun \ntreb`ri.
Exagerezi, draga mea, te asigur
Ida explod`.
Te acuz c` nu te por]i a[a cum trebuie cu Laurie, care
este o gazd` exemplar`; [i pe urm` cu mine, [i fa]` de
jurnalul care m-a trimis!
TU E{TI, SAU SORA TA? 107
Asta-i tot?
E deja prea mult.
Timp de cteva minute, se \nfruntar` \n t`cere.
Ida tremura ca o frunz`, epuizat` de discu]ia asta [i de
noaptea nedormit`. Pe urm` se \ntoarse [i \[i \nfund` fa]a
\n palme.
Ida!
Las`-m`
Rowan se ridic` dintr-o dat` ca s-o ia \n bra]e.
E[ti chiar imposibil`
Femeia lupt` o clip` s` scape din strnsoare, apoi se l`s`
\n voia soartei, zdrobit`, pe um`rul lui.
Iart`-m`, \i [opti Rowan la ureche.
Se abandon` \n bra]ele lui, \n timp ce \i mngia cu
tandre]ea reg`sit` fa]a, p`rul, ceafa.
Te iert, [opti pn` la urm`.
O s`rut` \ncet, de mai multe ori, o leg`n` mult timp ca
pe un bebelu[, apoi, v`znd-o c` se lini[tise, \ncepu s-o
dezbrace.
Mai am multe lucruri de aflat despre tine, nu?
***
108 TRACY PEARSON
F`cnd dragoste \n miezul zilei, programul de lucru pe
care [i-l f`cuse Ida se d`du peste cap. Doar cu un efort
supraomenesc de voin]` [i concentrare reu[i s` se a[eze la
ma[ina de scris ca s`-[i transcrie noti]ele pe care le luase.
Lucrul `sta era cu att mai greu de f`cut cu ct Rowan se
a[ezase \n spatele ei [i continua s-o s`rute din cnd \n cnd
pe gt \n timp ce muncea.
A[a nu se poate! izbucni femeia la a cine [tie cta
gre[eal` de scriere. Tu te mul]ume[ti s` trimi]i filmele lui
Tony, la Sydney, [i are el grij` de restul. Eu mai am treab`
de f`cut cu reportajul `sta
Vino s` te odihne[ti, draga mea, se vede c` e[ti
surmenat`
{i o s` fiu \n continuare dac` nu m` la[i s` lucrez
Hmm
Rowan! E[ti ca o otrav`!
Ap`sarea buzelor pe ceafa ei deveni [i mai ap`sat`.
O s` te fac s`-]i \nghi]i cuvintele astea
Dac` vei continua, asta o s` fie tot ce vei mnca
disear`, [i am s`-i cer o amnare \n plus lui Ray
{i atunci, tot ce se poate face \n timpul unei
amn`ri
o s` m` strng` de gt, pur [i simplu
Ce p`cat Un gt a[a frumos
TU E{TI, SAU SORA TA? 109
|i sim]ea r`suflarea cald` \n ureche, care-i mngia
pielea fin` de pe ceaf` [i umeri. Ida nu mai putu, [i \nchise
ochii de pl`cere.
A[a m` aju]i s` lucrez? murmur`, cu glas vl`guit.
Dac` vrei, spuse Rowan, te-a[ lua lng` mine, [i n-ai
mai avea nevoie s` munce[ti
Idei \i s`ri inima din piept.
Dar asta seam`n` cu o cerere
Rowan ridic` din umeri.
Evident, m` faci s` merg pn` la cap`t. De fapt, cnd
v`d cum se uit` Bredford la tine, m` gndesc c` e primul
lucru pe care ar trebui s`-l fac.
Ida fu dezam`git` s`-l aud` glumind a[a. Dac-ar fi fost
serios, n-ar fi fost o idee rea; n-o vroia pentru el dect
pentru a n-o l`sa altora. Rowan ar fi trebuit s` [tie c`
dragostea mergea mn` \n mn` cu \ncrederea
Dac` nu te duci s` te \ncui dincolo, \ncepu ea s`
glumeasc`, \]i promit c-am s` m` m`rit cu Laurie Bredford,
chiar mine!
Cu un morm`it plin de ciud`, Rowan \i urm` sfatul [i o
l`s` s`-[i termine articolul. Mai veni doar o dat` sau de
dou` ori s` privesc` peste um`r, serios de data asta, [i s-o
\ncurajeze cu comentarii de apreciere.
Pn` la urm`, reportera smulse ultima fil` din ma[ina de
scris [i o flutur` frenetic, sco]nd un strig`t de triumf.
110 TRACY PEARSON
Spune-mi ce p`rere ai
B`rbatul citi \n lini[te timp de vreun minut, pe urm`
puse foaia de hrtie pe mas`, lng` ma[ina de scris [i o
s`rut`.
Ai f`cut o treab` foarte bun`, draga mea.
Doamna Philmont nici nu [tie ce-a pierdut cnd te-a pus pe
liber
Gura umed` a Idei \nc` \i mai sim]ea gustul s`rutului, [i
zmbi vis`toare, att de gustul persistent al buzelor lui ct
[i a complimentului.
Mul]umesc. Sper c` editorii mei vor fi de acord cu
tine.
Ea se \ntinse [i-[i d`du p`rul pe spate.
Cine a spus c` jurnalismul \nseamn` o via]`
dezordonat`? Eu una, sunt terminat`.
Rowan arbor` un zmbet voit inocent.
Ar trebui s` te bagi \n pat
Rowan, trebuie s` m` odihnesc
El f`cu ochii mari, nevinovat.
Asta spuneam [i eu
Ida puse mna pe o pern` pe care i-o arunc` \n cap, dar
el se feri [i porni imediat \n urm`rirea ei.
Bestie mic`! Stai un pic! O s` te \nv`] eu s` fii
politicoas`
TU E{TI, SAU SORA TA? 111
Restul vorbelor se pierdu \ntr-o scurt` lupt` \n patul \n
care aterizar` \ntmpl`tor [i Ida trebui s` mai a[tepte mult
timp \nainte de a se bucura de binemeritata odihn`.
Serios, draga mea, de ce nu-]i iei un concediu, acum
cnd ]i-ai terminat cu bine treaba?
Rowan, \n pielea goal`, f`cuse ceai [i mngia p`rul
\ncurcat al Idei.
E o idee bun` Ray n-are nevoie de toate articolele
odat`. Unul singur e urgent. Am s`-i trimit mine tot ce-am
scris despre Cessnock. Nu va mai avea nevoie de altele
dect peste cteva zile
Rowan se ridic` \n picioare [i c`sc`.
Atunci, totul e clar; mine mergem la Cessnock, \i
trimitem ce-ai scris prin po[t`, [i batem pu]in ora[ul
Amndoi?
Amndoi.
***
|ntre ei se stabilise o profund` complicitate cnd
plecar` a doua zi la Cessnock. Ida nu reu[ea s` se bucure
de frumuse]ea peisajului ; tot timpul, ochii ei se \ntorceau
asupra \nso]itorului, \l admira, nu se s`tura s`-l contemple.
112 TRACY PEARSON
Ct de mult ajunsese s` conteze pentru ea \n att de scurt
timp!
Totu[i, ce pereche nepotrivit` alc`tuiau! El, seduc`tor [i
misogin, neavnd \ncredere \n femei, poate din cauza
abandonului mamei, ea, la fel de b`nuitoare cu b`rba]ii
care o rvniser` pe Charlotte |n orice caz, rezervele
acestea fa]` de sexul opus nu-i \mpiedicau s` se \n]eleag`
de minune
F`cuser` ceva drum \mpreun` dup` \ntlnirea de la
Magazines Royaumont
Rowan auzi un rs \nfundat lng` el [i \[i desprinse ochii
de pe drum.
Ce te face s` rzi a[a?
Noi. |mi spuneam c` alc`tuim o pereche ciudat`.
Nicidecum. Amndoi suntem ni[te genii creative,
supradota]i, ct se poate de sexy amndoi
{i mode[ti
E singurul nostru defect.
Niciodat` nu se sim]ise mai plin` de via]` ca lng` acest
b`rbat. S`-l vad`, s`-l aud`, s`-l ating` Prezen]a lui era o
\ncntare des`vr[it`. Cnd se gndea cum f`ceau dragoste,
sngele \ncepea s`-i curg` mai repede \n momentele cele
mai nepotrivite ale zilei. Intensitatea dorin]ei care o
\mpingea c`tre el aproape o speria, att era de
dispropor]ionat` f`]` de ceea ce-[i \nchipuise. Era mai mult
TU E{TI, SAU SORA TA? 113
dect dragoste, era o pasiune care o devora, o necesitate
vital`, o dependen]`...
El conducea \n lini[te. Treptat, viile, livezile [i p`[unile
f`cur` loc periferiei, apoi centrului Cessnockului, inima
industrial` a Hunterului. Ora[ul n-avea nimic pitoresc,
dominat de atelierele de ol`rie, de ]evi, c`r`mid`rii, fabrici
de cherestea [i altele asemenea.
Nu-]i pare r`u de Hawaii? \ntreb` Ida.
El o recompens` cu un s`rut \n vnt care nu l`sa nici un
loc protestelor.
Ajungnd \n centru, Rowan g`si destul de u[or un loc de
parcare lng` po[t`, unde se duser` s` trimit` articolele
Idei [i filmele lui Rowan pentru Tony.
{i acum? \ntreb` Ida, u[urat`, hot`rt` s` vad` partea
bun` a celor ce aveau s` urmeze \n aceea[i zi.
El [ov`i [i \i puse o mn` pe bra].
Cessnock are un centru comercial pe cinste.
Te-ar deranja dac` ai face o tur` pe acolo \n timp ce eu o s`
fac o curs` mic`? Etuiul aparatului meu de fotografiat s-a
stricat [i mi-ar pl`cea s` iau ct mai repede unul nou.
Femeia se uit` la el, decep]ionat` [i surprins`. Nu putea
suporta ideea s` se despart` de el nici m`car cteva minute.
Mi-e indiferent dac` te a[tept \n timp ce tu \]i vezi de
treab`
114 TRACY PEARSON
Mul]umesc, dar s` [tii c` mai am nevoie de o pies`
pentru aparat, [i asta ar putea s`-mi ia ceva mai mult timp.
Cred c` ar fi mai distractiv dac` ai face ceva cump`r`turi
|n fa]a lor, pe o teras` de partea cealalt` a str`zii, era o
cafenea atr`g`toare. Rowan f`cu un gest \ntr-acolo.
E[ti de acord s` ne \ntlnim acolo, s` lu`m masa de prnz?
Da, dac` vrei tu, r`spunse Ida f`r` entuziasm.
Bine, atunci ne vedem acolo, la dou`sprezece [i
jum`tate, O.K.?
Da, dar mi-ar fi pl`cut
El plecase deja, l`snd-o descump`nit`. Parc` ar fi fost
vorba despre un secret de nem`rturisit, o nevoie urgent`
de escapad` solitar` cu cine [tie ce scop
Ce-i ascundea, oare?
Ida r`mase cu buza umflat`. |i repro[ase c` era prea
posesiv [i gelos, [i uite c` \ncepea s`-[i \nchipuie c` era
tr`dat` cu primul prilej ce ap`ruse! Nu, \n fond nimic nu
le-ar face mai bine dect s` se despart` pu]in ca s`-[i trag`
sufletul. De dou` zile, nu se desp`r]iser` nici o clip`
Pu]in mai lini[tit`, femeia se v`zu pus` \n situa]ia de a
explora centrul comercial al ora[ului. Era o sumedenie de
buticuri cochete care alternau cu magazine mari. Pe acestea
din urm` nu le lu` \n seam`, spunndu-[i c` trebuia s` aib`
aceea[i marf` ca magazinele din Sydney, [i \[i \ndrept`
aten]ia asupra micilor buticuri.
TU E{TI, SAU SORA TA? 115
Eforturile \i fur` r`spl`tite; g`si o e[arf` de m`tase care
de bun` seam` i-ar fi pl`cut Charlottei, [i mai cump`r`
ni[te butoni de aur, avnd forma boabelor de struguri,
pentru ca Rowan s`-[i aminteasc` Bucuroas`, strnse \n
mn` cadourile, [i gr`bi pasul c`tre locul de \ntlnire.
Ajunse pu]in mai trziu la cafenea, dar nu v`zu nici
urm` de Rowan pe teras`. Ca s` fie cu inima \mp`cat`,
arunc` o privire [i \n`untru. Nici acolo, nimic.
Pe teras`, se a[ez` sub o umbrel` ro[ie cu dungi galbene
[i comand` un suc de ro[ii.
|ncepu a[teptarea.
Un timp, privi defilarea trec`torilor, a angaja]ilor de la
birouri gr`bi]i s` se \ncadreze \n program. Pe urm`, cum
timpul trecea [i nici un semn de Rowan, \ncepu s-o
cuprind` \ndoiala. Rowan era de obicei foarte punctual [i
n-ar fi trebuit s`-[i permit` o asemenea \ntrziere
Trecur` trei sferturi de or` f`r` nici un semn de la el, [i
era din ce \n ce mai nelini[tit`. Nemaiputnd suporta, se
hot`r\ s` plece \n c`utarea lui.
|ns` degeaba trecu \n revist` magazinele cu articole
fotografice din ora[. |n plus, nici un vnz`tor nu-[i amintea
s` fi v`zut intrnd pe cineva care s` semene cu Rowan.
|n dou` rnduri, se \ntoarse la cafenea s` vad` dac` nu
cumva se \ntorsese. R`mase de fiecare dat` cu buza
umflat`. Ce se-ntmpla oare?
116 TRACY PEARSON
|n disperare de cauz`, d`du telefon la Bedales [i \ntreb`
dac` domnul Taylor nu se \ntorsese. Nimeni nu-l v`zuse, [i
plecase [i Laurie, a[a \nct nu mai [tiu la cine s` apeleze.
Dac` se \ntmplase ceva, poli]ia trebuia s` afle [i ar fi dat
telefon la locul de unde plecaser`. Se hot`r\ s` se \ntoarc`.
Drumul de \ntoarcere i se p`ru interminabil, [i cnd
ajunse la cabana unde tr`iser` clipe att de pl`cute, se
pr`bu[i epuizat` Nici un mesaj, i se spuse la recep]ie.
Tot nici o veste de la Rowan, [i nici de la Laurie.
Niciodat` nu se mai sim]ise att de p`r`sit`
Spiritul ei [ov`ia \ntre ranchiun` [i furie rece fa]` de
Rowan, care o abandonase f`r` s`-i spun` nimic, [i teroare
la gndul c` putuse s` fie victima unui accident. |n cele din
urm`, nemaiputnd s` suporte nesiguran]a, se hot`r\ s`
fac` din nou drumul pn` la Cessnock, mai bine dect s`
fiarb` \n suc propriu \n camera ei. La telefon, cei de la
spital sau de la poli]ie ar fi putut s`-i dea ni[te l`muriri,
dar, din supersti]ie, se temea s` afle vestea \n felul `sta.
Trebuia neap`rat s` fie ct mai aproape de Rowan
Dac` avea nevoie de ea
L`s` un mesaj la recep]ia de la Bedales [i porni, pentru
a treia oar` \n ziua aceea, pe drumul spre Cessnock, care,
cu tot interesul ei, i se p`ru de data asta sinistru [i insipid.
Dac` n-ar fi disp`rut dintr-un motiv bine \ntemeiat, ar fi
fost \n stare s`-l omoare
TU E{TI, SAU SORA TA? 117
La orizont ap`ru o sta]ie service [i dup` ce opri, Ida
verific` nivelul \n rezervorul de benzin`. Bine f`cuse; dac`
nu s-ar fi oprit s` fac` plinul, [i ea s-ar fi putut afla \ntr-o
situa]ie critic`. |n timp ce se uita la pre]urile de la benzin`,
privirea \i fu atras` de forma alungit` a unui Ford albastru.
Ma[ina asta Era a lui Laurie!
Cel pu]in, putea s`-[i \mp`rt`[easc` temerile unui
cunoscut! Sim]i c` era gata s` izbucneasc` \n lacrimi
Dar nu se \ntmpl` a[a cnd recunoscu personajul de lng`
ma[in`; capota era ridicat`, iar cel aplecat deasupra
motorului, eraRowan! Cum Ida se uita la la el, ne[tiind
ce s` \n]eleag`, portiera pasagerului se deschise [i \[i f`cu
apari]ia Charlotte \n persoan`.
Ida avu senza]ia cumplit` c` asista la un film derulat la
ralanti, [i \n acela[i timp, de a fi deodat` foarte
nep`s`toare, deloc implicat`. Charlotte se duse la el, [i
Rowan, [tergndu-se pe mini cu o lavet`, \i spuse ceva
care o f`cu s` rd`
Automat, Ida \l c`ut` cu privirea pe Laurie, dar nu era
nimeni \n fa]a service-ului. Nu mai \n]elegea absolut nimic.
Rec`p`tndu-[i deodat` calmul, femeia \[i spuse c`
trebuia neap`rat s` se duc` la Rowan [i s`-i cear` ni[te
explica]ii, dar chiar \n clipa aceea, f`r` s`-[i dea seama de
ce, furioas`, ap`s` pedala acceleratorului pn` la fund; cu
un scr[net violent de cauciucuri, se \ntoarse pe loc [i
porni \napoi spre Bedales, cu ochii \nce]o[a]i de lacrimi.
118 TRACY PEARSON
Capitolul 8
Proasto! Proasto! Proasto!
Ida vorbea \n gura mare, turnndu-[i al doilea pahar cu
vin. Pe urm`, continundu-[i plimbarea agitat`, continu` s`
se gndeasc`. Fugind ca [i cum ar fi vrut s` scape de la \nec,
cedase unui impuls copil`resc, cu toate c` ar fi trebuit s` se
opreasc`, lini[tit`, s` coboare [i s` aib` o discu]ie cu
Rowan. Orict ar fi fost de nepl`cut ce s-ar fi \ntmplat, ar
fi fost de preferat torturii interioare pe care o \ndura acum.
Pn` la urm`, ce v`zuse? Rowan [i sora ei, care dup`
toate aparen]ele aveau de f`cut fa]` unei defec]iuni,
probabil nu prea grav` a ma[inii, \n drumul de \ntoarcere
la Bedales. Asta putea s` \nsemne foarte bine c` Charlotte
\l \ntlnise pe Rowan la Cesslock [i el se oferise s-o aduc`
\napoi. Dar de ce nu-i spusese [i ei, ct` vreme [tia foarte
bine ce nelini[tit` avea s` fie tot a[teptndu-l? {i ce naiba
c`uta Charlotte \n ma[ina lui Laurie Bredford?
Dar dac` Charlotte \i jucase o fars` [i se d`duse drept
Ida? Nu Ida respinse de la bun \nceput aceast` ipotez`;
cu alte ocazii, Rowan nu se l`sase \n[elat de o asemenea
sosie {i pe urm`, de ce ar face Charlotte a[a ceva?
Nu, de bun` seam`, nu putea s` judece cu mintea
limpede. |ncet de tot, trase adnc aer \n piept. Era clar c`
Rowan [i Charlotte erau pe drum c`tre Bedales. Cel mai
bine era s`-i a[tepte lini[tit` [i s` vad` ce aveau de spus,
cnd soseau. Pentru c` aveau s` apar`, sau vor trimite un
mesaj
Un mesaj!
De ce nu se gndise mai devreme la a[a ceva? Poate la
plecare, Rowan l`sase un mesaj la recep]ia de la
podgorie Ida era att de cufundat` \n specula]ii
chinuitoare, \nct nici nu se gndise la a[a ceva.
Dar \n momentul \n care puse mna pe telefon s` se
intereseze de asta, \n curte se auzi un zgomot de motor de
ma[in`. |ncepu s` respire mai repede [i, tremurnd
nelini[tit`, puse jos receptorul. Dar de ce naiba se temea?
C` Rowan o va p`r`si sau poate \l pierduse deja?
Se duse la u[a de la intrare [i o deschise. Afar`, Laurie o
ajuta pe Charlotte s` coboare din ma[in`, \n vreme ce
Rowan scotea lucrurile din portbagaj.
120 TRACY PEARSON
Trecur` cteva clipe pn` s`-[i dea seama c` Laurie f`cea
[i el parte din echip`. Fuseser` \mpreun` \nc` de la bun
\nceput? Deja \i f`cea cu mna [i se \ndrepta spre cas`,
cnd \ntoarse capul cteva clipe, [i spuse:
Mul]umesc pentru ajutor, Rowan. {i nu uita de vinul
nou pe care ]i l-am promis
Rowan ridic` ochii [i o v`zu, rezemat` pe tocul u[ii, mai
mult moart` dect vie. Expresia ei dezn`d`jduit` trebuia s`
fie foarte elocvent`. B`rbatul ajunse la ea din doi pa[i.
De ce e[ti \ngrozit`? A[a cum ]i-am scris \n mesaj, am
avut o pan` de benzin` [i \mi pare r`u c` am \ntrziat
att
|n mesaj repet` ea ca un ecou, cu voce [tears`.
Da, mesajul pe care l-am l`sat la recep]ie, dar
plecase[i deja. Nu ai mai f`cut o verificare cnd te-ai \ntors?
Ida cl`tin` din cap, asemenea unui automat.
Eram prea nelini[tit` ca s` mai verific a[a ceva
Ida, nu e[ti \ntreag` la minte!
Ea \ncuviin]` cl`tinnd din cap, gata s` izbucneasc` \n
lacrimi.
N-am [tiut ce s` mai cred
Rowan o lu` \n bra]e [i atingerea trupului s`u cald [i
puternic fu asemenea unei desc`rc`ri electrice.
Hai s` intr`m [i s` st`m pu]in de vorb`
TU E{TI, SAU SORA TA? 121
El arunc` o privire peste um`r spre Charlotte, care
a[tepta lng` ma[in`.
Ne dai voie s` ne retragem pentru dou` minute?
Bine\n]eles, nu v` gr`bi]i. Eu voi termina s`-mi scot
lucrurile
|n caban`, Rowan o \mpinse cu blnde]e s` se a[eze
\ntr-un fotoliu confortabil.
Ai crezut c` am disp`rut \mpreun` cu Charlotte, nu?
Nu, bine\n]eles c` nu
Totu[i, uitndu-m` la tine, parc` ai fi v`zut explodnd
o bomb` atomic`
Femeia nu mai avea puterea s` se apere.
De acord, m`rturisi cu un murmur, m-am gndit la ce
era mai r`u
Cuprins` de remu[c`ri, \i istorisi cum se \ntorsese din
drum ca s` se duc` la Cessnock [i f`cuse o oprire la sta]ia
de service.
Cnd te-am v`zut \mpreun` cu Charlotte, f`r` nici o
urm` de Laurie, am sim]it c` \nnebunesc. M-am \ntors aici
\n grab`, total dezorientat`, f`r` s` mai stau s` m` gndesc.
Nu eram \n stare de a[a ceva
El \i puse un deget sub b`rbie [i i-o ridic` pn` ce ochii
li se \ntlnir`.
Draga mea, cred c` amndoi \nnebunim cnd este
vorba despre cel`lalt. Ida, e[ti cea mai frumoas`, cea mai
122 TRACY PEARSON
minunat` poveste din via]a mea [i m` \ngroze[te ideea de a
te pierde.
Se arunc` \n bra]ele lui cu o patim` disperat`. Rowan o
strnse \n bra]e gata s-o striveasc` [i ea \l mngie \ncet pe
spate.
Gurile lor nu \ntrziar` s` se caute, se s`rutar` cu
s`lb`ticie, aproape gata s` se pr`bu[easc` pe jos. Apoi, f`r`
tragere de inim`, Rowan se \ndep`rt`.
Nu uita de Charlotte, care te a[teapt` \n continuare,
murmur` Ida
{[t! Tot ce conteaz` \n momentul `sta, e ct de mult
te iubesc.
|i turn` un pahar cu vin pe care i-l \ntinse cu o expresie
grav`.
Rowan, vom avea tot timpul
Ai dreptate, oft` b`rbatul, dar mi-e att de greu s`
a[tept
Spune-mi doar ce s-a \ntmplat diminea]` la Cessnock,
ca s` m` lini[te[ti.
Rowan b`u o \nghi]itur` de vin.
M` \ntorceam s` m` \ntlnesc cu tine cnd am v`zut-o
pe Charlotte urcndu-se \n ma[ina lui Laurie [i am crezut
c` erai tu. M-am dus la ei, [i mi-am dat seama cu pl`cut`
surprindere c` era Charlotte, care venise s` te caute pentru
c` mai are nevoie de un um`r pe care s` plng`. Laurie s-a
TU E{TI, SAU SORA TA? 123
\ntlnit cu ea. {i el a crezut c` erai tu, [i a oprit ca s`-]i
propun` s` te conduc`. Charlotte s-a prezentat, [i el s-a
oferit s-o conduc` la Bedales. |n timp ce eu descurcam
toate astea, tu plecase[i deja de la cafenea [i nu [tiam unde
s` te g`sesc. Eram sigur c` aveai la tine cheile de la ma[in`
[i speram c` nu vei [ov`i s` te \ntorci singur`. I-am rugat pe
Laurie [i pe Charlotte s` m` duc` ei, dar am r`mas \n pan`.
Cnd ne-ai v`zut, m` uitam la motorul `la blestemat [i
Laurie st`tea de vorb` cu mecanicul de la service.
Ida oft`, u[urat`.
Ce mai poveste! {i eu care credeam...
|mi \nchipui toate bazaconiile la care ai putut s` te
gnde[ti, murmur` el. Dar s` [tii c` o s` fac tot posibilul ca
a[a ceva s` nu se mai repete {i pentru asta
Vr\ mna \n buzunar [i scoase o cutiu]` de catifea
violet`.
Deschide
}inndu-[i r`suflarea, Ida f`cu \ntocmai [i v`zu \n`untru
un diamant pre]ios fixat pe o montur` de aur alb.
Dumnezeule e pentru mine?
Bine\n]eles! De ce crezi c` a trebuit s` fiu pu]in singur
\n diminea]a asta cnd [tii bine c` nu pot s` stau departe
de tine? Vroiam s` ]i-l ofer la masa de prnz Ida, acum c`
\n sfr[it te-am g`sit, accep]i s` te m`ri]i cu mine?
124 TRACY PEARSON
Tn`ra femeie ridic` spre el ochii sclipitori. Ce proast`
fusese cu presupunerile ei absurde!
Da, Rowan.
Cu un gest delicat, el lu` inelul din cutiu]` [i i-l puse pe
deget.
Ah, din p`cate este pu]in prea larg
|ncet, ea mngie cu dosul palmei obrazul aspru al lui
Rowan. El o opri \n dreptul gurii [i s`rut` piatra pre]ioas`.
N-are nici o importan]`, Rowan, am cel mai frumos
inel din lume
O s`-l ajustez cnd ajungem la Sydney. Pentru tine,
totul trebuie s` fie perfect
Charlotte, care nu mai putea s` a[tepte afar`, \ntreb`
prin u[a \ntredeschis`:
Acum pot s` intru?
Desigur, spuse Ida cu glasul vibrnd de emo]ie.
Totu[i, \[i aduse aminte c` sora ei avea probleme \n
momentul de fa]`. Poate era mai bine s` amne anun]ul
logodnei sale Arunc` o privire spre Rowan, care cl`tin`
\ncet din cap.
Cred c` ave]i o sumedenie de lucruri s` v` spune]i.
Dac` ai nevoie de mine, m` g`se[ti \mpreun` cu Laurie \n
sala de degustare.
O s` am \ntotdeauna nevoie de tine", \[i spuse femeia
privindu-l cum se \ndep`rta.
TU E{TI, SAU SORA TA? 125
Pe urm` \[i \ndrept` aten]ia spre sora ei. Charlotte,
\mbr`cat` cu un trenci simplu, era pu]in tras` la fa]`.
Ce-o determinase s` apar` aici, pe nea[teptate? Plecarea ei
[i nevoia de reconfortare de acum trebuia s` aib` o leg`tur`
cu americanul pe care-l chema Malcom.
Spune-mi tot, \ncepu Ida f`cndu-i semn spre divan.
C`rui lucru datorez surpriza asta?
{tii, cnd Rowan m-a v`zut la Cessnock, a crezut c`
erai tu. Am vrut s`-l p`c`lesc Imposibil.
Mi-a spus c` \ntre tine [i Malcom nu e totul foarte bine
Charlotte se strmb`.
Malcom a fost o gre[eal` de la bun \nceput. Mi-am dat
seama de asta cnd am mers cu el s`-i \ntlnesc familia la
Paradisul Surferilor".
Nu te-ai \n]eles cu ei?
Ar fi trebuit s` mearg`. M` \n]eleg bine cu toat` lumea.
Ei erau problema! {tii, e ceea ce se cheam` o familie de
veche tradi]ie Mama lui m-a f`cut s` \n]eleg clar c` nu
suntem din aceea[i lume: eu, cu descenden]` irlandez`,
probabil str`mo[i chinui]i
Ce altceva a mai spus?
Charlotte ridic` din umeri.
Nu era att ceea ce spunea, ci felul de a vorbi.
De exemplu, ea crede c` un tat` ca al nostru care scrie
poezie nu e bun de nimic, [i printre altele a spus c` avea o
126 TRACY PEARSON
d`dac` pe care o chema Charlotte. Ah, de[i ct se poate de
civilizat, foarte politicos, m-a f`cut s` \n]eleg limpede c` nu
eram potrivit` pentru Malcom al ei.
Dar \l iube[ti
S`-l iubesc? i-o t`ie Charlotte. B`d`ranul `sta nici
m`car n-a deschis gura s`-mi ia ap`rarea! S-a mul]umit s`-[i
fumeze ]igara \n timp ce ai lui m` \ngropau de vie [i-mi
tr`geau [uturi \n fund cu pantofii lor Gucci! Mi-am f`cut
imediat bagajele [i am s`rit \n primul avion pentru Sydney!
Aveam atta nevoie s` stau de vorb` cu cineva
Cu Rowan, cu tine, singurii mei prieteni adev`ra]i a[a c`
m-am gr`bit s` vin aici
|n adncul sufletului, Idei i se f`cu mil` de sora ei
geam`n`.
Ce mitoc`nie din partea lui! Dar mai sunt [i al]i
b`rba]i. Ai f`cut bine c` ai venit aici, dac` e a[a cum spui
U[or de zis! protest` Charlotte, cu un sarcasm pe care
Ida nu-l mai v`zuse niciodat`. Tu tu ai avut totdeauna ce
ai vrut, nu [tii ce \nseamn` s` fii abandonat`
Ida o privi, nedumerit`.
Abandonat`? Dar n-ai fost niciodat` abandonat`
Spui asta pentru c` acum e[ti deprimat`, dar o s` treac`
{tiu ce vorbesc, replic` Charlotte cu vehemen]`.
~sta-i adev`rul. Totul este simplu, foarte simplu pentru
tine pentru c` ai capul pe umeri, e[ti inteligent`.
TU E{TI, SAU SORA TA? 127
Ida f`cu un efort s`-[i mascheze surprinderea, v`znd
cum evolua discu]ia.
Dar ce importan]` are inteligen]a? De[i m-am
str`duit, niciodat` n-am putut s` fiu natural` ca tine.
Ai fost, [i e[ti [i acum o tip` superb`. De[i sem`n`m foarte
bine, tu ai un nu-[tiu-ce Gra]ie, farmec, care fac s` se
\ntoarc` toate capetele pe strad` dup` tine
P`i, n-am avut de ales, nu-i a[a? Tot ce-mi mai r`mnea
de f`cut era s` \ncerc s` fiu sexy, din moment ce tu erai
prima \n clas` [i luai toate premiile.
Ida nu b`nuise niciodat` c` Charlotte, zei]a Charlotte,
rvnit` de to]i b`rba]ii din Sydney [i din Australia, poate
s-o pizmuiasc` pentru succesele ei de la [coal`.
Draga mea, [i eu te invidiam pentru nenum`ratele
\ntlniri de care aveai parte, \n vreme ce eu nici m`car
nu-mi g`seam un partener de dans!
Pentru c` \i inhibai pe to]i, spuse Charlotte cu
brutalitate. B`rba]ilor nu le place s` se simt` inferiori ca
inteligen]`. Lucrul `sta mi l-au spus de multe ori
Nu mi-a[ fi \nchipuit niciodat` acest lucru
Eu credeam c` le place la tine sim]ul umorului,
cochet`ria E[ti de dorit
De dorit! repet` Charlotte, dispre]uitoare.
Ah! Este lucrul cel mai trist din via]a mea, s` fac pe fata
plin` de haz Erau zile \n care a[ fi f`cut orice ca s` fiu
128 TRACY PEARSON
inteligent` ca tine {tiind mereu tot, cultivat`,
muncitoare
Din cauza [ocului, Ida se cl`tin` [i se ag`]` de sp`tarul
scaunului att de tare, \nct \ncheieturile degetelor i se
albir`.
Charlotte! Nu trebuie s` spui a[a ceva! Nu [tii ce
vorbe[ti
Ba da, din p`cate, continu` interlocutoarea. {i p`rin]ii
au fost \ntotdeauna att de mndri de tine. Vedeau bine c`
ai \n fa]` un viitor fericit, c` o s`-]i g`se[ti ceva bun de lucru
f`r` nici o problem`, \n timp ce pentru mine se gndeau
s`-mi g`seasc` un so] care s` aib` grij` de mine!
Glasul Charlottei se frnse \ntr-un rs dezn`d`jduit.
S` aib` grij` de mine! Ca de o retardat`!
Sunt sigur` c` ai no[tri nu s-au gndit niciodat` la a[a
ceva. |[i f`ceau griji numai pentru c` l`sai impresia c` nu te
gndeai dect cum s` te distrezi
Ida r`scolea cu disperare \n memorie ceva ca s-o
conving` pe Charlotte c` se \n[ela.
{i Keith Bowden? Trebuia s` m` m`rit cu el, cnd am
descoperit c` m` vroia doar ca s` fie mai aproape de tine.
Spre marea ei surprindere, Charlotte reac]ion` cu
dezgust.
Fustangiul `la scrbos! Bine ai f`cut c` i-ai spus nu.
Nu vroia dect un singur lucru [i [tia foarte bine c` nu-l va
TU E{TI, SAU SORA TA? 129
ob]ine de la tine dect punndu-]i verigheta pe deget.
Atunci s-a gndit c` i-ar fi mai u[or cu mine
Cu ochii scnteietori, minile tremur`toare, rse cu
am`r`ciune, un rs ct se poate de aproape de o criz` de
isterie.
Datorit` lui Keith, am dobndit reputa]ia de u[uratic`
[i fat` de treab`", cum se spune E ceva, totu[i
A fost ca [i cum Charlotte i-ar fi tras o palm`. Ida se
pr`bu[i pe scaun. {i to]i anii ace[tia \n care crezuse c`
Charlotte i-l suflase pe Keith Bowden Se \n[elase
amarnic. Dac` o abandonase, fusese din cauz` c` nu vroia
nimic altceva dect s` se culce cu ea. Ct trebuie s` se fi
amuzat pe seama deprim`rii ei, care urmase desp`r]irii!
Toate convingerile care-i alimentau via]a de zi cu zi,
iat`-le date peste cap dintr-o dat`. Tot timpul `sta \[i
\nchipuise c` Charlotte era copilul c`reia i se \ndeplineau
toate dorin]ele. {i iat` c` acum vedea ct o invidia
Charlotte, cu o am`r`ciune [i o ferocitate care n-aveau
nimic comun cu invidia ei. Era prea mult!
Ida cl`tin` din cap, deodat` foarte obosit`.
Draga mea, nici nu m` gndeam c` a[a stau lucrurile.
De ce nu mi-ai spus nimic?
Ca s`-]i fie mil` de mine? Niciodat`! Ar fi fost cea mai
mare umilire
Nu, a[ fi \ncercat s` te ajut
130 TRACY PEARSON
Dar v`zu expresia \nchis`, furioas`, a Charlottei [i
\n]elese c` vorbea degeaba. Antipatia surorii sale era att de
\nr`d`cinat`, \nct nici un cuvnt de comp`timire n-ar fi
putut schimba ceva. |ncerc` o alt` metod`.
Dar ai cariera ta, care este un succes Asta nu
\nseamn` nimic pentru tine?
Vorbe goale! Ce-a[ putea s` fac mai mult dect oricare
alt manechin? replic` Charlotte. Este meseria tuturor
z`p`citelor, a tuturor idioatelor care arat` bine |n fond,
\n meseria asta toate suntem nefericite, transformate \n
obiecte, \n p`pu[i f`r` minte f`r` s` mai pun la socoteal`
c` un fizic ca al meu, g`se[ti o gr`mad` la toate agen]iile
~sta e motivul pentru care ai f`cut posterul `la din
pagina central`, ca s` \ncerci s`-]i faci un nume?
Charlotte cl`tin` violent din cap. Apoi, cu un murmur
abia auzit, [opti:
Am f`cut-o pentru c` [tiam c` era singurul lucru pe
care tu nu l-ai fi f`cut niciodat`.
}i-ai ar`tat trupul lumii \ntregi doar ca s` strne[ti
scandalul \mpotriva mea? A[a e? Nu, nu cred c` po]i s` m`
ur`[ti att
Dovada, murmur` Charlotte, cu asprime, este c` a
mers de minune, nu?
{i s-ar spune c` te bucuri
TU E{TI, SAU SORA TA? 131
De fapt, la \nceput, am fost foarte mul]umit`. Erai \n
sfr[it \n \ncurc`tur`. {i faimosul t`u coeficient de
inteligen]` nu mai putea s` schimbe nimic. {i totu[i, [i
atunci, ai avut ultimul cuvnt. Cine ar fi crezut c` Rowan se
va \ndr`gosti de tine?
Chestia asta e att de important` pentru tine? \ntreb`
Ida. Rowan mi-a spus c` n-a fost nimic \ntre voi. {i tu te
uitai deja la Malcom
Am f`cut o mare gre[eal`. |n orice caz, am venit s`
\ndrept lucrurile
Idei i se t`ie r`suflarea [i pentru o clip`, se sim]i foarte
vulnerabil`. Apoi, atingerea inelului de aur cu diamant \i
aminti jur`mintele lui Rowan Charlotte trebuia s` se
recunoasc` \nvins`.
Tu[i, ca s`-[i dreag` glasul.
M` tem c` e prea trziu. Rowan este al meu, ne-am
logodit. |n dup`-amiaza asta m-a cerut de so]ie [i am
acceptat.
O furie neagr` \ntunec` privirea Charlottei.
Nu te cred!
F`r` un cuvnt, Ida \ntinse mna spre ea [i somptuosul
diamant scnteie, ca o clipire din ochi batjocoritoare la
adresa Charlottei.
Pentru o clip`, ea se m`rgini s` se uite \n lini[te la inel,
ne\ncrez`toare, apoi furia [i gelozia o f`cur` s-o ia de la cap`t.
132 TRACY PEARSON
Ar fi trebuit s`-mi dau seama!! |ntotdeauna trebuie s`
m` dai la o parte, s` m` strive[ti, s`-mi furi ce am mai
scump! Chiar [i \n dragoste
Ida nu-[i mai v`zuse niciodat` sora \ntr-un asemenea
hal. |n ea clocoteau furia neputincioas`, ranchiuna,
acuza]iile cele mai negre.
Charlotte, te rog Trebuie s`-mi explici \n lini[te
cum stau lucrurile. Totul se va pune la punct.
Cum a[a?! url` Charlotte \ntr-un acces disperat de
isterie. La nunt`, o s`-]i fiu domni[oar` de onoare, nu-i a[a?
|nainte ca Ida s` poat` schi]a cel mai mic gest, Charlotte
se n`pusti [i ie[i pe u[`. Alerga deja printre rndurile de
vie, cu ochii plini de lacrimi, drept \nainte.
Consternat`, Ida r`mase \ntr-o stare de prostra]ie,
rumegndu-[i surprinderea [i durerea. {i tot timpul `sta,
cele dou` surori gemene au crescut una lng` cealalt`, \n
lips` de \n]elegere {i culmea, p`rin]ii plecaser` de acas`
tocmai cnd Charlotte ar fi avut mai mult` nevoie de un sfat
care s-o \ndrume \n via]`, ca s` nu ajung` s` pozeze
dezbr`cat`
Era clar c` Charlotte avea nevoie de ajutor, dar cum s`
fac`?
Cum Ida r`mnea pe loc, ghemuit`, tem`toare, cu
fruntea sprijinit` pe genunchi, afar`, un zgomot devenea
tot mai puternic, asemenea unui bubuit de tunet
TU E{TI, SAU SORA TA? 133
amenin]`tor. Deodat`, s`ri \n picioare, \nfrico[at`, cu inima
b`tndu-i gata s`-i sparg` pieptul.
Ie[i repede afar` [i alerg` pe aleea dintre cabanele de
oaspe]i, [i cnd, gfind, ajunse la ultima, temerile cele mai
sumbre i se confirmar`. Un tractor care tr`gea un fel de
grap` cu din]i ascu]i]i lucra \n apropiere. Acela[i tractor
care fusese ct pe ce s` treac` peste ea, dac` Laurie n-ar fi
tras-o \napoi. Era acela[i tractorist, cu c`[tile MP3-ului \n
urechi.
Cu privirea \n p`mnt [i umerii c`zu]i, Charlotte se
\ndrepta direct \ntr-acolo. Era att de sup`rat`, \nct
pentru ea nu mai exista nimic din lumea exterioar`.
Charlotte!! strig` Ida din toate puterile. Ai grij`!!
|ns` zgomotul motorului \i acoperi glasul \ntru totul.
Cu ochii plini de lacrimi, Charlotte nici m`car nu ridic`
ochii din p`mnt.
Atunci, cu o \nsp`imnt`toare luciditate [i precizie a
detaliilor, Ida v`zu din]ii ascu]i]i ai grapei \nvrtindu-se \n
urma tractorului care, \n cteva clipe, avea s` dea peste
Charlottee.
Ida uit` de tot [i de toate, [i nu se mai gndi dect la un
singur lucru: sora ei era \n pericol. F`r` s`-[i dea seama,
\ncepu s` fug` din toate puterile, [i frica parc`-i d`dea aripi.
Alergnd, se ruga Celui de sus, a[a cum nu o mai f`cuse
niciodat` pn` atunci.
134 TRACY PEARSON
Capitolul 9
Ida pierduse orice speran]` atunci cnd Charlotte a
ridicat capul [i a urlat descoperind monstruoasele pale
care se r`suceau spre ea. |nghe]at`, a r`mas pe loc,
asemenea unui animal f`r` nici o sc`pare.
Ida se cutremur` v`znd-o pe Charlotte paralizat` de
groaz`. {oferul de pe tractor era cu soarele \n ochi. N-ar fi
v`zut-o la timp pe Charlotte ca s` aib` timp s-o fereasc`.
Timpul parc` se oprise \n loc. Ida o lu` din nou la fug`
prin vie. |n spatele ei, auzi oameni ]ipnd, dar [oferul, cu
c`[tile pe urechi, orbit de soare, nu d`du nici un semn c`
[i-ar fi dat seama cum st`teau lucrurile.
Femeia nu mai tr`ise niciodat` un asemenea co[mar.
Doamne, Doamne, ce faci, Charlotte? morm`i
apropiindu-se.
Se auzir` cteva detun`turi, [i Ida parc`-l v`zu pe Rowan
tr`gnd cteva focuri de arm` \n aer.
Ca \ntr-un film derulat la ralanti, Ida \l v`zu pe [oferul
tractorului tres`rind auzind focurile de arm`. Pe urm`,
\ntorcnd pu]in capul, le v`zu pe cele dou` femei aproape
sub ro]ile tractorului [i, cu un reflex disperat, r`suci brutal
de volan ca s` le evite.
|n aceea[i clip`, Ida puse \n sfr[it mna pe Charlotte, [i
o \mpinse cu toat` puterea \napoi din calea unei palete
care i se \nvrtea deasupra capului.
|ns` ma[ina infernal` continua s` se apropie de ele, [i
Ida fu lovit` de una dintre paletele tractorului care o ag`]`
din spate. Fu luat` pe sus, [i v`zu \nsp`imnt`toarea
imagine a Charlottei \ntins` printre rndurile de vie pline
cu struguri. Apoi sim]i o durere cumplit`, contactul brutal
cu p`mntul [i totul deveni negru.
***
Glasuri. Multe glasuri, care vorbeau \n acela[i timp.
Ni[te mini \i cercetau trupul contorsionat [i cineva \ncerc`
s-o ridice. Deschise gura ca s` protesteze cnd o prinser`
alte mini, mai puternice; instinctiv, [tiu c` era \n
136 TRACY PEARSON
siguran]`. Senza]ia de a-[i g`si ad`postul lipit` de un piept
solid \i d`dea \ncredere. Avea s` fie dus` \ntr-o \nc`pere
cald` [i confortabil`, unde ar fi putut s` doarm` pe
s`turate
Apoi a urmat trista \ncercare a abandonului, cnd
bra]ele care o sus]inuser` o a[ezar` pe suprafa]a moale a
unui cear[af [i o acoperir` cu o cuvertur` moale.
Minile lini[titoare au disp`rut. Unde? |i venea s` plng`.
Deasupra ei, luminile dansau asemenea unor licurici,
desennd arabescuri, [i glasurile se \ntoarser`, mai multe.
Pe urm`, i se f`cu o injec]ie [i se cufund` \n neant.
Trezindu-se, \[i v`zu patul \ngust, m`rginit de un
paravan care o \mpiedica s` vad` mai departe. O mn` o
mngia pe frunte |ntlni ochii negri ai lui Rowan.
Am dormit mult?
Draga mea, de obicei, fetele care se trezesc \ntreab` \n
primul rnd unde sunt?" spuse b`rbatul strngndu-i
degetele \n palm`. Ar fi trebuit s`-mi dau seama c` tu
trebuia s` fii mai original` Ei bine, draga mea, ai fost
\ncon[tient` o or`, nu mai mult. {i ca s` r`spund la
\ntrebarea tradi]ional`, e[ti la spitalul din Cessnock.
La spital?
Dintr-o dat`, evenimentele petrecute \n ultimele ore \i
revenir` \n minte [i se ag`]` imediat de mna lui Rowan.
Dar Charlotte E bine?
TU E{TI, SAU SORA TA? 137
Rowan trase adnc aer \n piept [i-i strnse mai tare mna
\n palm`.
Din p`cate e \n com`.
Ida f`cu ochii mari.
Com`?! E att de grav?
Nu [tiu precis. Doctorul \nc` nu s-a pronun]at.
Dup` p`rerea lui, pierderea cuno[tin]ei a fost cauzat` de
lovitura la cap. Dar \n ciuda traumatismului cranian,
r`spunde la stimuli, astfel \nct el sper` c` nu va mai dura
mult pn` s`-[i revin`.
Sper` sau este sigur c` a[a se va \ntmpla?
Glasul \i vibra de emo]ie.
A[a crede S` avem r`bdare.
Ida \ntoarse capul ca s`-[i ascund` lacrimile ce-i
ap`ruser` \n ochi. Era u[or pentru Rowan s-o sf`tuiasc` s`
aib` r`bdare, dar el nu [tia \n ce stare de spirit se afla
Charlotte cnd plecase s` r`t`ceasc` prin vie, \nainte de
accident. Nici de ce era ea att de tulburat`
E vina mea c` s-a \ntmplat asta, murmur` femeia,
vinovat`.
Nu fi ridicol`. Tu i-ai salvat via]a.
N-a[ fi avut nevoie s`-i salvez via]a dac` a[ fi fost mai
\n]eleg`toare \n cursul discu]iei pe care am avut-o
Rowan se a[ez` pe marginea patului [i o sili s`-l
priveasc` \n ochi.
138 TRACY PEARSON
Explic`-mi, te rog, de ce te acuzi singur`
Cu mare greutate, Ida reu[i s`-i povesteasc` scena care
se petrecuse \n caban`, dezv`luirile Charlottei, hot`rrea ei
de a se \ntoarce la Rowan.
|n starea \n care era, ar fi trebuit s` mai a[tept \nainte
de a-i spune c` suntem logodi]i. {ocul a fost prea puternic,
[tirea a \ndemnat-o la sinucidere
Dar nu
Un deget ap`s` \ncet pe butonul de lng` pat [i imediat
ap`ru o infirmier`.
Charlotte Howard [i-a revenit?
Nou-venita cl`tin` negativ din cap.
M` tem c` nu. Doctorul spune totu[i c` lovitura n-a
fost att de violent` \nct s-o fac` s` intre \n com`.
Mai degrab` este ceva psihic, ca [i cum n-ar vrea s` se
trezeasc`
Aceste din urm` cuvinte o chinuir` pe Ida toat` ziua [i
toat` noaptea care urm`. Starea Charlottei nu se ameliora.
Cum putea s` spun` Rowan c` nu avea ce s`-[i repro[eze
cnd infirmiera l`sa clar s` se \n]eleag` acest lucru?
Ca s` fie mai aproape de sora ei, a acceptat propunerea
lui Laurie de a-[i petrece convalescen]a la Bedales. Cu toate
c` r`nile se vindecaser`, doctorul i-a recomandat pruden]`,
[i i-a prescris un repaus prelungit \nainte de a-[i re\ncepe
via]a normal`.
TU E{TI, SAU SORA TA? 139
Dar cum ar fi putut via]a ei s` fie normal`", de vreme
ce, \nso]it` de Laurie, se ducea \n fiecare zi s`-i fac` o vizit`
Charlottei care z`cea \n patul ei de spital, cu o sumedenie
de tuburi de perfuzie \n ea?
S-ar zice c` doarme
Cam a[a, oft` Laurie. Medicii sunt convin[i c` ar putea
s` se trezeasc` dac` ar vrea acest lucru.
Laurie
Poate c` am putea s-o ajut`m s` ias` din starea asta
murmur` Laurie, ca [i cum ar fi gndit cu voce tare. F`r` s`
vrea, ne aude vorbind, chiar dac` nu vrea sau nu poate s`
r`spund`
|ns` de ce ar fi vrut s` ias` din aceast` stare de letargie?
Nu mai avea nici o motiva]ie ca s` tr`iasc`; Malcom o
abandonase, pe urm` Rowan, pe care \l mai crezuse \nc` al
ei [i pe care-l descoperea \ndr`gostit de persoana pe care o
invidiase totdeauna Ar fi fost mai mult dect ar fi putut
suporta.
***
Zilele treceau. |ncetul cu \ncetul, r`nile Idei se
cicatrizau. R`mnea mult timp la c`p`tiul Charlottei, unde
140 TRACY PEARSON
rumega cu am`r`ciune cele \ntmplate \n cabana din
Bedales. |ncerca s` lucreze, dar \n zadar. Cuvintele i se
p`reau lipsite de importan]`, nepotrivite, lipsite de sens.
Deseori, scotea cu gesturi s`lbatice foile de hrtie din
ma[ina de scris, le mototolea [i le arunca \n co[.
Laurie, ca s-o fac` s` se mai gndeasc` [i la altceva, \i
adusese aminte c` trebuia s` scrie istoria vinului de la
Bedales. Cu mult` amabilitate, \i pusese la dispozi]ie un
teanc de c`r]i, articole [i documente din arhivele din
regiune, \ns` femeia nu era \n stare s` se concentreze
asupra acestui subiect care \n alte \mprejur`ri ar fi
interesat-o. Rowan se ducea din cnd \n cnd la Sydney
pentru treburile lui, dar f`cea tot posibilul s` r`mn` ct
mai mult timp lng` ea.
Ida era a[ezat` pe banca din fa]a cabanei, ab`tut`, cnd
ap`ru Rowan lng` ea.
E[ti sigur` c` vrei s` scrii istoria localit`]ii acesteia?
\ntreb` el dup` cteva clipe.
Da. Am absolut` nevoie s` m` ocup cu ceva dac` nu
vreau s` \nnebunesc.
Privirea lui Rowan era att de sumbr`, \nct ea \ntoarse
capul.
Asta \nseamn` c` o s` r`mi mult timp aici. Vei uita
c` ai fost de acord s` te m`ri]i
Glasul lui era ct se poate de \ncordat.
TU E{TI, SAU SORA TA? 141
Ida, \n timpul convalescen]ei, n-am deschis discu]ia
despre subiectul `sta. Dar acum, nu crezi c` dac` \]i faci
planuri, trebuie s` figurez [i eu printre ele?
Era atta durere [i speran]` \n glasul lui, \nct Ida se
\nfior`.
Rowan, te iubesc, s` nu ai nici o \ndoial` \n privin]a
asta, dar cred c` nu e momentul s` ne c`s`torim. Date fiind
\mprejur`rile
El \ncepu s` p`[easc` nervos \ncolo [i-ncoace. La un
moment dat, se \ntoarse cu fa]a spre ea [i explod`:
Ce-i cu \mprejur`rile astea? Ce s-a mai \ntmplat?
Ai descoperit cumva c` te-ai \ndr`gostit de Bredford?
Acum stai tot timpul cu el, \n plus te-ai angajat s` scrii o
carte despre viile de aici!
Nu fi r`u! |[i petrece mult timp \mpreun` cu mine
cnd m` duc la spital s-o v`d pe Charlotte, asta-i tot.
Atunci, dac` nu-i vorba de el, ce te ]ine aici?
-Dar [tii foarte bine! Nu pot s` plec atunci cnd sora
mea este \ntre via]` [i moarte [i |n fond, m` tem c` dac`
plec, ea va renun]a cu totul la via]`
De cte ori trebuie s`-]i spun c` nu e[ti de vin`? A fost
ct pe ce s` se arunce sub ro]ile tractorului, tu ai salvat-o,
nu e[ti cu nimic vinovat` O s` te sim]i vinovat` toat`
via]a?
Ah, Rowan! Dac` nu se mai treze[te niciodat`?
142 TRACY PEARSON
Ida, nu te mai gndi la asta. Mi se rupe inima
v`zndu-te cum te chinuie[ti. Te iubesc [i vreau s` fii so]ia
mea. Nimeni [i nimic n-ar trebui s` ne stea \n cale
Nici m`car Charlotte. Ai f`cut tot ce ]i-a stat \n putin]`.
Nu uita s`-]i tr`ie[ti propria via]`
Ea cl`tin` din cap [i ochii i se umplur` de lacrimi.
N-a[ putea niciodat` s` nu m` mai gndesc la
Charlotte. E sora mea geam`n`, o dublur` a mea, o alt` Ida.
N-a[ suporta ca fericirea mea s-o coste via]a
El \[i vr\ minile \n buzunare.
Nu vrei s` te mai gnde[ti ?
Rowan, nu face situa]ia [i mai grea.
Ida, trebuie s`-]i hot`r`[ti destinul, ast`zi! Am a[teptat
destul. Ori te \ngropi aici, privind-o pe Charlotte pe patul
de spital, ori te m`ri]i cu mine.
Destinul meu e[ti tu! strig` Ida cu lacrimi \n ochi.
Ce hot`rre iei?
Trebuie totu[i s` r`mn. Of, \mi pare r`u
F`r` un cuvnt, b`rbatul se \ntoarse [i se \ndep`rt` cu
pa[i mari.
Era mai mult dect putea suporta Ida. O lu` la fug` dup`
el, \l ajunse, se prinse de bra]ul lui, hohotind
dezn`d`jduit`.
Bra]ele lui puternice o cuprinser` strns, ca [i cum s-ar
fi gndit s` nu-i mai dea drumul niciodat`.
TU E{TI, SAU SORA TA? 143
Cu \nfocare, buzele lui o atinser` pe obraz c`utndu-i buzele.
Cople[it` de un amestec de nelini[te, durere [i pl`cere,
Ida \l s`rut` la rndul ei cu ardoare, ag`]ndu-se de el cu
disperarea unei naufragiate. Ct de mult \l iubea!
Pasiunea ardea la fel de tare \n amndoi. Femeia ced` o
clip` iluziei c` doar cu el totul ar fi fost mai bine, c` acolo
era locul ei, la pieptul lui, [i nimic altceva nu mai avea
importan]` Apoi, \n minte \i reveni imaginea Charlottei
z`cnd pe patul de spital [i \[i pierdu toate puterile \n
bra]ele lui Rowan.
Atunci, vii cu mine? \ntreb` el.
|ncet de tot, avnd impresia c` \[i semna condamnarea
la moarte, femeia cl`tin` din cap \n sens de negare, cu ochii
\n p`mnt.
Ida, totul s-a terminat \ntre noi. Te-am prevenit
dinainte.
F`r` nici un cuvnt \n plus, Rowan o \ndep`rt` de lng`
el [i porni din nou.
Printr-o perdea de lacrimi, femeia \l v`zu aruncndu-[i o
valiz` \n ma[in` [i demarnd \ntr-un vrtej de praf care i se
p`ru a fi norul de la cap`tul p`mntului.
Dup` plecarea lui Rowan, viile [i instala]iile de
exploatare i se p`reau pustii, \n ciuda vizitatorilor pe
care-i primea Laurie, a tuturor amatorilor de vin [i de
peisaje frumoase.
144 TRACY PEARSON
{oferul care condusese tractorul, din cauza r`ului pe
care-l f`cuse, \[i d`duse demisia \nainte de a-l da afar`
Laurie. Ida nu l-a mai v`zut. De altfel, nu mai avea nimic \n
cap, nici nu mai era sup`rat` pe neglijen]a de care d`duse
dovad`. Incapabil` s` iubeasc` sau s` urasc`, z`cea \ntr-o
deprimare [i apatie din ce \n ce mai alarmant`, indiferent`
la orice. |n jurul ei, lucrurile \[i pierduser` densitatea,
culoarea, savoarea.
Ultima speran]` care-i mai r`m`sese erau p`rin]ii.
Luase leg`tura cu ei imediat dup` accident, [i Sean [i Beth
Howard \[i luaser` imediat bilete de avion. M`car de-ar fi
avut s` le transmit` ve[ti bune
***
St`tea pe banca favorit` din fa]a cabanei cu o carte \n
mn`, f`r` s` poat` citi, cnd o voce b`rb`teasc`, familiar`,
o scoase brusc din toropeal`.
A[adar, aici \]i petreci timpul!
Ida r`mase cu gura c`scat` de surpriz`.
Ray! Ce cau]i aici?
De cnd un jurnalist \[i prime[te redactorul-[ef \n
felul `sta? Ia te uit` ce maniere!
TU E{TI, SAU SORA TA? 145
Ida \ncepu s` rd`, pentru prima oar` dup` mult`
vreme.
Dar nu mai e[ti redactorul meu [ef ! Am renun]at cu
totul la reportajul `sta [i a trecut mult timp de la termenul
limit`
Nou-venitul trase \n fa]a ei un scaun de gr`din` [i se
a[ez` solemn.
|ntrzierile nu mai au nici o importan]`. Jurnali[tii de
prima mn` nu trebuie s`-[i fac` griji cu asemenea
detalii
Dar eu nu sunt o jurnalist` de mna \nti, Ray, se pare
c` ai uitat
Acum, lucrurile nu mai stau a[a, draga mea, dup` ce
articolul t`u referitor la Hunter Valley a dat lovitura.
|n fiecare zi, primim noi cereri de abonamente, noi
subven]ii; amatorii de viticultur` [i vin au fost foarte
interesa]i de reportajul t`u.
Dar n-am terminat seria de reportaje
{tiu. Cititorii a[teapt` cu ner`bdare urmarea. Ar trebui
s` te trimit din nou acolo, dar nu \nainte de a te reface,
dup` accidentul pe care l-ai avut. Doamna Philmont insist`
asupra acestui lucru. Nici nu se pune problema de a
renun]a la un articol att de bine cotat
Idei nu-i venea s`-[i cread` urechilor.
146 TRACY PEARSON
Vrei s` spui c` te-a trimis s`-mi spui toate astea c`
sunt de mna \nti, c` am de scris un reportaj-foileton,
pentru care nu se pune problema \ntrzierilor [i toate
astea?
Zmbetul lui Ray deveni panoramic.
Exact asta vreau s` spun. Mi-a sugerat printre altele s`
vin aici ca s`-]i propun o alt` func]ie: cea de redactor-[ef al
revistei Bani [i timp liber".
O promovare la rangul de redactor-[ef! Era prea frumos
ca s` poat` fi adev`rat
Dar \ncepu ea cu f`]`rnicie, nu se mai teme c` un
nud din Playboy ar putea s` discrediteze revista?
M` aflu aici [i pentru ca s`-]i spun c`-[i cere scuze
pentru ne\n]elegerea aceea, continu` Ray. De fapt, a crezut
c` erai tu, nu sora ta geam`n`. |ns` acum, misterul s-a
l`murit.
Ida v`zu ro[u \n fa]a ochilor.
Mincinoasa! A [tiut tot timpul c` n-am fost eu!
S-a schimbat la fa]` abia dup` ce a v`zut ce efect pot s` am
asupra cititorilor |n sfr[it, uit lucrul `sta din cauza
promov`rii. |mi acorzi un r`gaz ca s` m` gndesc la
propunerea pe care mi-ai f`cut-o?
Nu-i nici o grab`, spuse Ray cu non[alan]`, mi-ar face
mare pl`cerea s-o v`d pe draga noastr` doamn` Philmont
perpelindu-se pu]in
TU E{TI, SAU SORA TA? 147
Ray, e[ti mai r`u dect mine
Dar Ida nu putu s` nu simt` [i ea o satisfac]ie sardonic`
[i un sentiment de revan[`. Proprietara trebuia s` \nve]e c`
oamenii nu se manipuleaz` asemenea unor pioni pe tabla
de [ah
S` [tii c` la jurnal, s-au auzit lucruri frumoase despre
tine, continu` Ray. O impresionant` poveste, s` zicem
personal`.
Ce vrei s` spui?
Se pare c` te-ai logodit cu Rowan Taylor
Ida f`cu ochii mari.
De unde [tii?
Credeam c` ]i-am spus c` Laurie Bredford este prieten
cu doamna Philmont. El este cel care i-a transmis vestea cea
bun`, [i acum este \ngrozit` s` nu te vad` \ngropndu-]i
cariera promi]`toare printre scutece [i biberoane.
Ah! murmur` Ida cu am`r`ciune. Ct despre
biberoane, spune-i c` deocamdat` n-am de gnd s` fac
copii.
Ray, cu o jum`tate de gur`, trase o \njur`tur`.
Ida! |mi pare r`u dac` am f`cut o gaf`
Nicidecum, protest` imediat femeia. Dar vestea a fost
transmis` prea devreme. De fapt, noi ne-am hot`rt s`
ne mai acord`m un r`gaz de gndire.
Ray p`ru u[urat de cele auzite.
148 TRACY PEARSON
Atunci, nu e[ti sup`rat` pe mine c` am acceptat ca
Taylor s` participe la reportaj, \n locul Donnei Healey, nu?
Nici pomeneal` de a[a ceva! replic` Ida rznd for]at.
N-a[ fi putut s` m` logodesc cu Donna Healey.
{i totu[i, \[i spuse \n sinea ei, ce simplu ar fi fost dac`
n-ar fi fost dect Donna cu ea"
Mai st`tur` de vorb` ctva timp, dup` care Ray plec`.
Dup` figura pe care o ai, \mi dau seama c` e[ti \nc` \n
convalescen]`. Te las s` te odihne[ti. S`-i spun doamnei
Philmont c` po]i s-o prime[ti aici?
Ct` vreme nu va avea nevoie s`-[i g`seasc` de lucru, de
ce nu?
Da, po]i s`-i spui c-o a[tept, [i mul]ume[te-i pentru
ofert`. Este foarte generoas`.
|l conduse pn` la ma[in` [i-i f`cu mult timp cu mna.
TU E{TI, SAU SORA TA? 149
Capitolul 10
Zilele treceau una dup` alta. Ida \[i \mp`r]ea tot timpul
\ntre Bedales [i vizitele la spital.
Se uita \ndelung la trupul nemi[cat care z`cea \n pat, [i,
dup` ce un timp se m`rginise s-o vad` ca pe o pas`re
moart` care c`zuse din cuib, s-a obi[nuit s`-i vorbeasc`, sau
mai bine zis s` vorbeasc` de una singur` \n fa]a trupului
inert. N-ar fi putut s` spun` la ce se a[tepta. Era atta timp
de cnd Charlotte se cufundase \n somnul acesta
cataleptic
{i deodat` Crezu c` i se p`ruse, dar mi[carea se
repet`; acolo, pe cear[aful alb, mna palid` [i sl`bit` a
Charlottei se mi[case pu]in Visase oare? Ce cuvinte
putuser` s-o trezeasc` pe Charlotte din letargia ei, s-o fac`
s`-[i revin`?
|[i aduse aminte imediat.
Cu glasul vibrnd de emo]ie, repet`:
M` simt att de singur` acum, cnd tu [i Rowan a]i
ie[it din via]a mea
Da din nou, un fream`t imperceptibil al degetelor
Ida \n]elese. Era pentru prima oar` cnd evoca \n fa]a
Charlottei sentimentele ei pentru Rowan.
Ah, Charlotte, spuse, bulversat`, i-am spus c` nu pot
s` m` m`rit cu el. Niciodat` n-a[ putea face asta dac` ]i-ar
face r`u ]ie. Dac-ai [ti ct de r`u \mi pare c` ]i-am dat vestea
att de brutal Dar acum, totul o s` fie bine. L-am trimis
la plimbare.
Nu
Vorba asta parc` venea de foarte departe. Ce drumuri
\ntortocheate trebuise s` str`bat` \n`untrul ei ca s` ajung`
pe buzele Charlottei, dup` o t`cere att de adnc`
Ida \[i sorbea sora din priviri, pndindu-i cu aten]ie
\ncordat` cel mai ne\nsemnat semn de via]`. |n sinea ei, o
speran]` nebuneasc` prindea via]`, cre[tea [i o f`cea s`-i
palpite tot trupul de emo]ie.
Ce spui?
Cu o mi[care ce p`ru c` dureaz` o ve[nicie, ochii
Charlottei se deschiser`, apoi, foarte \ncet, \ntoarse capul
c`tre Ida.
|l iube[ti
TU E{TI, SAU SORA TA? 151
Lacrimile de bucurie pe care \ncerca s` le st`vileasc`
][nir`, [i Ida se gr`bi s` se duc` s` apese pe butonul care
s` cheme personalul medical. Un grup de infirmiere [i
medici venir` imediat [i, \n ciuda voin]ei sale, Ida fu
\ndep`rtat` \n timp ce nou-veni]ii examinau pacienta care
se trezise miraculos, \ncercnd s` stabileasc` un diagnostic.
A trecut mult timp pn` s` i se dea voie s` se \ntoarc` la
c`p`tiul surorii ei. Spre marea ei u[urare, majoritatea
dispozitivelor clinice care o men]inuser` artificial \n via]`
pe Charlotte fuseser` demontate, [i bolnava era a[ezat` \n
capul oaselor, cu spatele rezemat de perne, cu ochii
deschi[i, palid` \nc`, dar vioaie
Ida se gr`bi s` ajung` \n bra]ele ei [i, cu un gest plin de
zel, \i cuprinse minile \n ale sale.
Charlotte! |n sfr[it, \]i vii \n fire Acum, totul o s`
fie bine
Parc`-i un vis
Glasul Charlottei era pu]in r`gu[it, ca [i cum, dup` o
t`cere att de lung`, ar fi f`cut eforturi s` vorbeasc`.
iart`-m`, \mi simt gtul uscat |mi vorbeai, \ns`
parc` un zid de sticl` ne desp`r]ea [i nu puteam s` m` fac
auzit` de tine
Charlotte, totul s-a pus la punct, nimic nu ne va mai
desp`r]i, \]i promit, n-o s` mai fie niciodat` un zid \ntre
noi
152 TRACY PEARSON
Ochii vioi ai Charlottei ar`tau f`r` t`gad` c` starea ei se
\mbun`t`]ea cu pa[i mari.
Ba trebuie s` te m`ri]i neap`rat cu Rowan.
Ida cl`tin` din cap \n semn de nega]ie.
Nu te mai gndi la asta! Trebuie doar s` te faci bine.
Dar trebuie s` m` gndesc. Niciodat` nu mi-a[ ierta-o
dac` l-ai p`r`si din cauza mea.
Cu ochii pleca]i, Ida se juca instinctiv cu marginea
cear[afului pe care o mototolea, nervoas`.
Ce te face s` crezi c` l-a[ p`r`si din cauza ta?
{tiu eu, spuse simplu Charlotte, din cauza prostiilor
pe care le-am spus \nainte s` m` duc s` m` arunc proste[te
sub ro]ile tractorului.
Cu o for]` surprinz`toare pentru o bolnav` \n situa]ia ei,
prinse mna Idei [i i-o strnse cu putere.
Dac-ai [ti ct de r`u \mi pare pentru tot ce-am spus
atunci. Decep]ia cu Malcom, insulta pe care mi-a f`cut-o
familia lui m-au f`cut hipersensibil`, gata s` izbucnesc
\ntr-o criz` de nervi. Dar te asigur c` nu credeam nici un
cuvnt din toate prostiile pe care le-am spus. Pentru mine,
ai fost totdeauna o sor` minunat`, te ador, chiar dac` nu te
merit
Te rog s` taci, interveni Ida, foarte stnjenit`. {tii bine
c` pentru mine ai fost totdeauna singura, unica minune a
familiei
TU E{TI, SAU SORA TA? 153
Charlotte zmbi.
Oh nu, te rog, draga mea. Nu mi-am revenit ca s` ne
\ntoarcem la o mare noapte de adev`r \n care s` ne spunem
o sumedenie de minciuni nu, vreau s` fim ca \nainte,
cele mai bune prietene din lume, cele mai apropiate,
diferite una de cealalt`, pu]in invidioase, dar unite.
|]i aduci aminte c` to]i profesorii din [coal` ne spuneau
surorile siameze"?
|n loc de r`spuns, Ida o lu` \n bra]e [i o strnse pe
Charlotte, gata s` pufneasc` \n lacrimi.
{i nu-]i mai face griji pentru Rowan, continu`
Charlotte, m` cuno[tea foarte bine pn` la urm`, [i
lucrurile n-ar fi mers bine \ntre noi, chiar dac` n-ai fi ap`rut
tu la mijloc. |n definitiv, ceea ce-mi trebuie sunt ni[te
b`rba]i precum Malcom sau Keith, adic` nababi sau
playboy
Spunnd acestea, se uit` \n jurul ei ca [i cum atunci ar fi
descoperit camera.
Ciudat, am visat c` Malcom a fost aici tot timpul ct
am dormit. Sau cel pu]in era cineva care-i sem`na
A fost Laurie Bredford, explic` Ida. Totdeauna m-a
\nso]it [i a stat mult timp la c`p`tiul t`u.
Hmm, f`cu Charlotte, gnditoare. Trebuie s`-i
mul]umesc pentru aten]ia lui. Este att de
154 TRACY PEARSON
Amuzat`, Ida se gndi c` Charlotte ar fi putut s`-i fie
recunosc`toare c`zndu-i la picioare, asta ar fi simplificat
foarte mult lucrurile Dar nu, prea ar fi fost un final de
operet`, totu[i
|[i alung` din minte gndurile astea. Ea [i Charlotte, cu
ideile lor nebune, f`cuser` deja o sumedenie de gre[eli
pn` acum. Nu mai avea nici un rost s` se mai gndeasc` la
altele. Dup` o ultim` \mbr`]i[are, o puse pe Charlotte s`-[i
ia angajamentul c` o s` fac` totul s` se fac` bine ct mai
repede, apoi plec`.
Dar abia ie[ise pe culoar cnd o cuprinse o sl`biciune.
Prea multe tr`iri intense se succedaser` \ntr-o vitez`
accelerat`, [i trupul obosit [i spiritul uzat de surmenaj [i
insomnie nu mai puteau s` reziste. I se \nce]o[` privirea,
halatele albe ale infirmierelor \i jucar` \n fa]a ochilor [i
trebui s` se sprijine de un perete ca s` nu cad`.
Rowan Ce bine-ar fi fost s`-l aib` lng` ea ca s-o
sprijine. U[urarea de a o [ti pe Charlotte \n afara
pericolului, scotea din nou la lumin` rana desp`r]irii pe
care \ncercase \n zadar s-o uite. Ce absurditate s`-l alunge
de lng` ea! Chiar [i perspectiva carierei str`lucite care o
a[tepta p`lea \n fa]a imaginii lui Rowan. La ce i-ar fi folosit
succesul, banii, celebritatea, dac` nu le-ar fi putut \mp`r]i
cu b`rbatul pe care-l iubea?
TU E{TI, SAU SORA TA? 155
O a[tepta un viitor de singur`tate [i am`r`ciune, doar cu
ni[te amintiri care s-o consoleze
***
Porni din nou pe drumul c`tre Bedales pe care acum \l
cuno[tea pe dinafar`, consolndu-se cu ideea c` o s`-i dea
vestea bun` lui Laurie, \ndemnndu-se pe sine \ns`[i la
cump`tare.
Cnd va ajunge la Sydney, se va duce s`-l vad` pe
Rowan, ca s`-i spun` c`-i p`rea r`u pentru ce se
\ntmplase, [i s`-i declare c` era nebun` dup` el [i era gata
s` se m`rite imediat cu el c` f`r` el, via]a nu mai avea
niciun farmec
Se \ntunecase, atunci cnd v`zu ap`rnd \n spatele ei o
ma[in` care mergea cam aproape de a ei.
Ap`s` pe accelerator, [i v`zu c` acela[i lucru se \ntmpl`
[i cu vehiculul din spate. Cnd \ncetini, [i cel`lalt f`cu la
fel. F`r` \ndoial` c` o urm`rea |n \ntuneric, nu vedea
altceva dect farurile amenin]`toare, aflate mult prea
aproape, care clipeau cu tupeu, parc` sfidnd-o. Ida se
cutremur` de team`.
156 TRACY PEARSON
Ce avea de f`cut? |n afar` de cteva drumuri secundare
care-l \ntret`iau pe cel pe care mergea, nu mai avea un alt
drum pe care s-o apuce ca s` ajung` \n Bedales
Hot`rt`, ap`s` pedala de accelera]ie ca [i cnd nu i-ar
fi p`sat, apoi, \n ultima clip`, puse frn` [i, pe dou` ro]i,
lu` un viraj perpendicular la stnga. Merse mai departe, cu
speran]a c` sc`pase de urm`ritor, dar din p`cate, nu peste
mult timp, farurile urm`ritoare \[i f`cur` din nou apari]ia.
De data asta, urm`ritorul fu cel care acceler`, o dep`[i [i,
cu riscul de a face un accident, puse o frn` violent`,
blocnd drumul.
|ngrozit`, [oferi]a opri [i bloc` toate u[ile v`znd silueta
unui b`rbat ie[ind din ma[in` [i apropiindu-se. Cine [tie
era un vagabond, un maniac
Pn` la urm`, tu e[ti De ce n-ai oprit cnd ]i-am
f`cut semn cu farurile?
Panica femeii fu \nlocuit` de o mare u[urare.
Rowan! Dac` mi-a[ fi dat seama
Ie[i [i ea din ma[in`, cu inima b`tndu-i cu putere, gata
s`-i sparg` pieptul.
Ida! Tremuri ca o frunz`!
Credeam c` era vreun tlhar care vrea s` m` atace,
murmur` femeia aruncndu-se \n bra]ele lui.
Exact asta o s` se-ntmple, dragostea mea
Tlharul sunt eu, Rowan.
TU E{TI, SAU SORA TA? 157
Dar de ce?
Eram la Sydney, a[teptnd ner`bd`tor un telefon de la
tine. La un moment dat, v`znd c` nu primesc nici un semn
de la tine, m-am hot`rt s` anulez toate planurile pe care le
aveam [i s` vin s` te iau Dar acum, pentru totdeauna.
|n lumina farurilor, chipul lui parc` nu fusese niciodat`
att de frumos.
Extraordinar murmur` timid femeia. {i eu vroiam
s` fac acela[i lucru
Vrei s` spui c` e[ti gata s` te m`ri]i cu mine?
Da! Cnd vrei tu! Am \n]eles ct am fost de proast`
s` te ]in departe, sub pretextul c` m` sim]eam vinovat` fa]`
de Charlotte Cnd i-am pus c` te-am l`sat s` pleci, a ie[it
din com`
{tiu. Cnd am dat telefon, am aflat c` erai la spital.
Am sunat [i acolo, [i am aflat vestea cea bun`. Totul e bine
cnd se termin` cu bine
|n \ntuneric, femeia sim]i un inel strecurndu-i-se pe
deget, dup` care Rowan o cuprinse \n bra]e
Mi-ai lipsit att de mult, \i [opti el \n sfr[it
atingndu-i buzele cu ale lui.
Mult mai trziu, a[eza]i unul lng` cel`lalt pe bancheta
din spate a ma[inii, cu toate luminile stinse, contemplau
viile sub lumina lunii.
158 TRACY PEARSON
***
S-au c`s`torit \n var`, \n mijlocul viilor de la Bedales,
pline de strugurii care se coceau [i promiteau o recolt`
bogat`. Sean [i Beth s-au \ntors din Irlanda ca s` asiste la
ceremonie. Niciodat` un tat` nu fusese mai fericit
conducndu-[i fiica la biseric`, dect Sean cnd i-o
\ncredin]` lui Rowan.
Charlotte \[i revenise, [i era cea mai frumoas` domni[oar`
de onoare. Dup` ce ie[ise din spital, trecuse de multe ori pe
la Bedales. |ns` ceea ce o bucura cel mai mult pe Ida era
privirea str`lucitoare a Charlottei \n clipa \n care se uita la
Laurie, care \ncepea s-o priveasc` la fel. Cine [tie ?
Sfr[it
TU E{TI, SAU SORA TA? 159

S-ar putea să vă placă și