Sunteți pe pagina 1din 62

NGRIJIREA PACIENTULUI CU

PANCREATIT ACUT
MOTTO:
Boala este, n esen , rezultatul conflictelor dintre suflet i minte, atta timp ct sufletele i
personalitatea sunt n armonie, totul este bucurie i pace, fericire i sntate. Conflictele apar,
atunci cnd mintea (personalitatea) se abate de la drumul ales de suflet, indiferent dac
alegerea a fost fcut din propria ini iativ, sau c am fost for a i din exterior spr e respectiva
alegere.
CUPRINSUL LUCRRII
CAPITOLUL I
1. MOTIVA IA
2. INTRODUCERE
3. ANATOMIA SI FIZIOLOGIA PANCREASULUI:
1.1. Aezarea pancreasului
1.2. Raporturile pancreasului
1.3. Vasele pancreasului
1.4. Nervii pancreasului
1.5. Structura i ultrastructura pancreasului
1.6. Fizilogia pancreasului
CAPITOLUL II
PANCREATITA ACUT
2.1. Defini ie
2.2. tiologia pancreatitei acute
2.3. !atologia pancreatitei acute
2.4. Anato"ia patologic# a pancreatitei acute
2.5. Fiziopatologie
2.6. $a%lou clinic
2.&. Si"pto"atologie
2.'. (a"ene paraclinice
2.). For"e clinice
2.1*. Diagnosticul pozitiv i +iferen ial
2.11. ,o"plica ii
2.12. volu ie-!rognostic
2.13. $rata"ent
CAPITOLUL III
ROLUL ASISTENTEI MEDICALE N
NGRIJIREA PACIENTULUI CU PANCREATIT ACUT
3.1. Rolul asistentei "e+icale .n profila(ia %olii i e+uca ia sanitar#
3.2. Rolul asistentei "e+icale .n asigurarea con+i iilor +e "e+iu
3.3. Rolul asistentei "e+icale .n si"pto"atologie i trata"ent
3.4. Rolul asistentei "e+icale .n +iagnosticul paraclinic i +e la%orator
CAPITOLUL IV
PREZENTAREA CELOR TREI CAZURI
4.1.,azul /
4.2.,azul //
4.3.,azul ///
CAPITOLUL V
0/01/23RAF/
MOTIVA IA
!ancreatita acut# este +enu"it# i"propriu astfel4 +eoarece ea nu este o infla"a ie.
!ancreatita acut# .nsea"n#4 "anifestarile +eclansate prin auto +igestia pancreasului
+e c#tre propriile sale enzi"e care +evin activate %rusc4 .n interiorul glan+ei4 prin cauze
variate.
Deoarece la '*5 +in cazuri evi+en iaz#4 . n antece+entele %olnavului afec iunile
%iliare i a%uzul +e alcool4 este %ine s# ti" cu to ii +espre efectele nocive ale alcoolului
6"ai ales .n r7n+urile tinerilor84 si a unei ali"entatii necorespunzatoare 6lipi+e4 gluci+e in
e(ces8.
ste %ine ca oa"enii s# cunoasc# c7t "ai "ulte +espre corpul lor4 +e unele %oli care
apar +atorit# unor greeli sau proaste o%iceiuri ali"entare4 pentru a-i a9uta s# ai%# o via #
s#n#toas# c7t "ai "ult ti"p cu putin # .
+uca ia san itar# are un rol +e o i"portan # cov7r itoare pentru oa"eni.
INTRODUCERE
:ngri9irea %olnavului se pier+e .n negura ti"pului; .n trecutul in+ep#rtat c7n+ fe"eile
pansau r#nile %#r%a ilor .ntor i +in lupt# sau +e la v7n# toare.
/storia profesiunii +e .ngri9ire a %olnavului .ncepe o+at# cu infiin area pri"ei coli +e
c#tre FLORENCE NIGHTINGALE.
,u toat# vec<i"ea pe care o are4 "isiunea sa social# nu este .ntot+eauna clar#4 astfel
rolul asistentei "e+icale este perceput i +escris +ivers.
Autono"ia asistentei .n procesul +e .ngri9ire +e"onstreaz# c# asistentele sunt
capa%ile +e o 9u+ecat# in+epen+ent# .n ceea ce prive te .ngri9irile +e %az# .
Asistenta "e+ical# cola%oreaz# cu "e+icul i are o%liga ia s# e(ecute trata"entul
prescris +e acesta4 c<iar +ac# are i responsa%ilit# i i activit# i in+epen+ente cu rol
propriu.
!entru aceasta4 asistenta tre%uie s# se perfec ioneze4 s# pose+e cunostin e te<nice
te"einice4 s# +ea +ova+# +e "ult# .n elegere4 +evota"ent i +#ruire profesional# .
$o i cei ce lucreaz# .n spitale cu %olnavi i pentru %olnavi4 tre%uie s# ra"7n# oa"eni4
s# .n eleag# sufletul o"ului4 suferin a sa fizic#4 +ar i cea psi<ic# .
CAPITOLUL I
NOTIUNI DE ANATOMIE SI FIZIOLOGIE A PANCREASULUI
ANATOMIA PANCREASULUI
!ancreasul este un organ-glan+a4 ane(a a tu%ului +igestiv4 avan+ atat o functie e(ocrina cat si
o functie en+ocrina cu rol in +igestie si "eta%olis"ul <i+rocar%onatelor.
Raportul +e vecin#tate a pancreasului
Anterior este acoperit +e peritoneu4 fiin+ situat pe peretele posterior al cavitatii
a%+o"inale. Are for"a literei "J" +ispus orizontal cu carligul orientat inferior. Are greutate
+e '*-1** g.4 lungi"e +e 15-2* c". si o grosi"e +e 2 c". !ancreasul este un organ fria%il4
rupan+u-se usor.
1.1. A EZAREA PANCREASULUI
!ancreasul este situat .n eta9ul superior al a%+o"enului4 posterior sto"acului4
.ntinzan+u-se transversal +e la potcoava +uo+enal# p7n# la splin#4 este un organ
retroperitoneal +ispus anterior coloanei verte%rale4 proiectat la nivelul 1
1
- 1
2
4 fiin+ .n cea
"ai "are parte lipsit +e peretele a%+o"inal posterior prin fascia treiz la +reapta4 pe o zon#
transversal#4 +ispus# .ntre epigastru i hipocondrul stang4 iar coa+a pancreatic# este
"o%il# .n liga"entul pancreatico-splinic.
1.2. RAPORTURILE PANCREASULUI
!ancreasului i se +isting patru portiuni:
,apul
37tul sau ,olul
,orpul
,oa+a
,A!=1 !AN,RAS=1=/; este cea "ai volu"inoas# parte a pancreasului4 care
.ncon9oar# ca o fant# fa a intern# a potcoavei +uo+enale. :n afar# +e raporturile ventrale4
respectiv cu ficatul i sto"acul4 sunt +e re inut cele +orsale4 pancreasul acoperin+ .n aceast#
zon#; aorta4 vasele "ezenterice superioare4 ple(ul solar4 vena cav#4 originea venei porte i vena
splenic#4 iar canalul cole+oc este a ezat pe un an s#pa t .n spatele capului pancreasului4 nu"it
incizura pancreasului.
,ircu"ferin a capului prezint# un an +eter"inat +e +uo+en. 1 a acest nivel4 esutul
pancreatic se "uleaz# pe +uo+en i cele +ou# a+er# str7 ns unul +e altul prin tracturi
con9unctive4 vase4 nervi care "erg prin ansa +uo+enal#. Din aceast# cauz#4 i +in faptul c#
+uctul pancreatic se +esc<i+e .n partea +escen+ent# a +uo+enului4 cele +oua organe nu pot fi
+espar ite .n interven i ile pe +uo+en sau pancreas4 far# fisuri +e necroz# +uo+enal#.
3>$=1 sau ,21=1 !AN,RAS=1=/; situat .ntre cap i corp4 es te "arcat +e
"arginea inferioar# a organului +e o sco%itur# nu"it# incizura pancreasului4 prin care trece
.napoia pancreasului vena "ezenteric# superioar# i iese artera "ezenteric# superioar# .
,2R!=1 !AN,RAS=1=/; situat anterior +e coloana verte%ral# i aort#4 are pe
sec iunea transversal# feruia triung<iular#. l prezint# o fa # anterioar#4 o fa # posterioar# i
una inferioar# +eli"itat# +e "arginea anterioar# i "arginea inferioar#. ,orpul pancreasului
prezint# .n vecinatatea capului o proe"inen # .n %ursa a"enral# +eter"inat# +e coloana
verte%ral#4 nu"it# tu%ercul a"ental.
,2ADA !AN,RAS=1=/; reprezint# e(tre"itatea st7ng# a organului4 este "o%il#4
fiin+ cuprins# .n liga"entul pancreatico-splenic i a9unge p7n# pe fa a anterioar# a rinic<iului
i la <ilul splinei.
a) Rapo!"#$% &ap"$"#
Anterior capul pancreasului este intretaiat transversal +e ra+acina "ezocolanului4
incat partea inferioara a capului i"preuna cu procesul uncinat corespun+e regiunii
infra"ezocolice4 +an+ raport prin inter"e+iul peritoneului cu ansele 9u9enale.
Raporturile posterioare ale capului pancreasului se realizeaza cu for"atiuni situate la
+reapta coloanei verte%rale4 +intre care unele sunt cuprinse intre paren+ricuul pancreatic si fascia
+e covalescenta +uo+eno-pancreatica4 iar altele posterior +e fascie. /ntre fascie si pancreas are
raporturi cu canalul cole+oc4 ce trece o%lic spre peretele pesteo-"e+ical al +uo+enului ascen+ent4
printr-un sant sau c<iar canal sapat in paren+rian.
$ot la acest nivel se afla asca+a vasculara posterioara a capului +e pancreas4
ganglionii li"fatici4 iar spre stanga triung<iul venei porte si originea ei. !osterior +e fascie4 vine
in raport cu vena cava inferioara4 vena renala +reapta4 partea ter"inala a venei renale stangi si
ganglionii.
%8 Rapo!"#$% &op"$"#
,orpul pancreasului se proiecteaza pe verte%ra 1
1
+intre cele trei fete care le pose+a4
cea anterioara si posterioara sunt "ai late4 iar cea "ai inferioara "ai ingusta. Foita inferioara a
ra+acinii "ezocolonului transver se continua pe fata inferioara a pancreasului si la nivelul
"arginii inferioare se continua cu peritoneul posterior al spatiului infra"ezocolic.
Fata anterioara a corpului are raporturi prin a"entala cu fata posterioara a sto"acului.
Acest raport e(plica a+erentele care se fac intre cele +oua organe4 in ulcerul gastric4 precu" si in
fistulele gastro-pancreatice.
Fata inferioara a corpului4 cea "ai ingusta4 vine in raport prin inter"e+iul peritoneului
care o inveleste cu ansele 9e9unale si cu fle(ura +uo+eno-9e9unala4 situata inferior +e ea.
Fata posterioara a corpului are raporturile cele "ai co"ple(e4 +eoarece transverseaza
coloana verte%rala si toate for"atiunile situate anterior si latero-verte%ral.
De la +reapta la stanga4 corpul pancreasului are raporturi cu aorta si arterele
"ezenterice superioare4 precu" si cu ple(ul solar. =r"eaza raporturile cu partea inferioara a
glan+ei suprarenale stangi si cu fata anterioara a rinic<iului stang. !ancreasul vine in contact cu
vena renala stanga4 ea fiin+ situata cel "ai anterior in <ilul rinic<iului. Vena slenica trece printr-
un sant in parenclinul pancreatic. Artera splenica4 situata superior +e vena4 are un traiect sinuos
si "erge cu apro(i"atie in lungul "arginii superioare a pancreasului si partial pe fata posterioara
a corpului.
&) Rapo!"#$% &o'## pa(&%a)"$"#:
,oa+a pancreasului este singura parte "o%ila a acestui organ4 fiin+ cuprinsa in liga"entul
splino-renal.
,oa+a4 a9unge i"preuna cu vasele splenice in contact cu partea inferioara a splinei. Vasele
splenice se gasesc pe fata anterioara a cozii pancreasului.
!ancreasul se proiecteaza pe peretele anterior a%+o"enului in epigastru4 iar coa+a a9unge
pana la <ipocon+rul stang.

1.3. VASELE PANCREASULUI
2riginea pancreasului si a cailor %iliare +in ansa +uo+enala4 arata nu nu"ai raporturile +e
legatura +intre +uo+en4 pancreas si cole+oc4 ci si vascularizatia lor in parte co"una.
,apul pancreasului4 +uo+enul si cole+ocul au aceeasi surse vasculare.
VASCULARIZATIA ARTERIALA
!ancreasul are trei surse arteriale;
- +oua +in trunc<iul celiac? artera <epatica co"una si artera lienala.
- una +in artera "ezenterica superioara.
a8 A!%%$% )"pa*"o*%(a$% )"p%#oa% - au ra"uri pancreatice si ra"uri
+uo+enale. le corespun+ clasic artrei pancreatico-+uo+enale superioare si sunt
ra"uri ale arterei gastro-+uo+enale4 care vine +in artera <epatica co"una.
%8 A!%%$% %!o+*"o*%(a$% - sunt tot ra"uri +in artera gastro-+uo+enala cu
originea posterior +e pri"a portiune a +uo+enului. =na +intre ele4 +e cali%ru "ai
"are4 "erge pe fata posterioara a capului pancreasului avan+ raporturi stranse cu
cole+ocul4 in partea sa retro-pancreatic.
c8 A!%%$% pa(&%a!#&o+*"o*%(a$% #(,%#oa% - sunt arterele ce iau nastere
+in artera "ezenterica superioara in portiunea sa retropancreatica sau in +reptul
"arginii inferioare a corpului pancreasului. le sunt in nu"ar +e +oua si au
originea separata sau prin trunc<i co"un.
A!%%$% &op"$"# )# &o'## pa(&%a)"$"# - sunt ra"uri ale arterei splenice 6lienale8;
1. A!%a pa(&%a!#&a *o)a$a - ia nastere +in artera splenica in apropierea
originii acesteia +in trunc<iul celiac4 in "a9oritatea cazurilor. =neori poate avea
originea in artera <epatica co"una4 nu +eparte +e e"ergenta ei +in trunc<iul
celiac sau in artera "ezenterica superioara. Aceasta artera a "ai fost nu"ita si
artera procesului uncinat al pancreasului.
2. A!%a pa(&%a!#&a #(,%#oaa - se in+reapta catre "arginea inferioara a
corpului si "erge posterior in lungul acestei "argini pana la coa+a pancreasului
un+e se anasto"ozeaza cu artera cozii pancreasului.
3. A!%a pa(&%a!#&a -a% - este o ra"ura +e cali%ru "ai "are a arterei
lienale +estinata partii stangii a corpului pancreasului. 2riginea ei +in lienala este
la unirea a 2@3 +repte cu 1@3 stanga a pancreasului.
.. A!%a &o'## pa(&%a)"$"# - are originea in <ilul splinei intr-una +in
ra"urile ter"inale ale arterei lienale. Are traiect recurent4 patrun+e in coa+a
pancreasului si "erge spre "arginea inferioara a cozii anasto"ozan+u-se cu
capatul ter"inal al arterei pancreatice inferioare.
/. A!%a $#%(a$a + in traiectul ei4 in lungul cozii si corpului pancreasului4
+ar si alte ra"uri pancreatice +e cali%ru "ai "ic. Ra"urile pancreatice "ici iau
nastere si +in artera <epatica co"una.
VENELE
Retropancreatic4 organul are %ogate raporturi cu venele e(trinseci. 1a acest nivel se
for"eaza vena porta +in vena mezenterica superioara si vena mezenterica si vena lienala.
Venele intrinseci ale pancreasului sunt aferenti care in+irect +uc sangele in ficat prin vena
porta.
1. V%(%$% pa(&%a!#&o+*"o*%(a$% corespun+ arterelor pancretico-+uo+enale
inferioare si supra+uo+enale superioare. Superior +uc sangele in zona gastro-
epiploica +reapta4 care se varsa in vena "ezenterica superioara4 are afluent +e
varsare4 in vena colica +reapta.
2. V%(%$% pa(&%a!#&% sunt "ai "ulte vene +e cali%ru "ai "ic care +reneaza
sangele venos +e la nivelul corpului si cozii pancreasului4 in vena lienala.
LIMFATICELE
Drena9ul li"fatic al pancreasului se realizeaza prin vase care pleaca +in reteaua li"fatica
perilo%ulara si prin colectare +e cali%ru crescan+4 for"eaza vasele aferente ale ganglionilor "ai
"ultor grupuri ganglionare.
1... NERVII PANCREASULUI
/nervatia pancreasului este asigurata +e siste"ul nervos autono" si este +e "are i"portanta
in fiziologia4 c<irurgia pancreasului.
/nterceptorii sunt reprezentati +e ter"inatii nervoase li%ere si +e corpusculi AA1$R-
!A,/N/ care sunt a%un+enti in tesutul con9unctiv al pancreasului.
Fi%rele si"patice si parasi"patice provin +in ganglionii celiaci si +in ple(ul "ezenteric
superior. (ista si fi%re parasi"patice care provin +in trunc<iul Vagal atat pentru cap4 cat si
pentru corpul si coa+a pancreasului.
le asigura inervatia e(cito-secretorie a pancreasului4 cu actiune asupra acinilor glan+ulari
si insulelor pancreatice.
1./. STRUCTURA SI ULTRASTRUCTURA PANCREASULUI
!ancreasul este invelit +e o capsula fi%ro-con9unctiva4 la(a ce contine corpusculi +e tip
BRA=S si AA1$R !A,/N/. Din capsula se +esprin+ tra"e su%tiri ce aco"paniaza paren+icul
pancreatic in lo%uli.
!eren+icul pancreatic este for"at +in +oua tipuri +e ele"ente secretoare; e(ocrine si
en+ocrine.
!AN,RAS=1 C2,R/N; este alcatuit +in acini secretori care reprezinta unitatea
"orfofunctionala a pancreasului. Fiecare acin are un perete propriu su%tire si +oua tipuri +e
celule; celule acinoase si celule acino-centrale.
Celulele acinoase sunt inalte4 pira"i+ale.
Celule centroacinoase sunt situate in interiorul acinilor si reprezinta4 +e fapt4
portiunile initiale ale +uctelor intercalare.
le au o citoplas"a clara si o"ogena +ispusa continuu.
!ro+usul +e secretie este ve<iculat spre +uo+en printr-un siste" +e canale colectoare.
Aceste canale4 +upa "orfologia si propritatile lor fiziologice4 sunt;
1. canale intercalare4 +e la acini4 la canale interlo%ulare?
2. canale interlo%ulare4 situate in lo%ulii glan+ulari care for"eaza canale interlo%ulare?
3. canale interlo%ulare sau canale colectare situate in intervalul care separa lo%ulii.
Ca(a$"$ &o$%&!o p#(&#pa$ 01#)"(2) stra%ate glan+a pe toata lungi"ea ei. (ista si
un canal colector accesor, SANTORINI.
,are se varsa in +uo+en prin papila "ica. ,analul colector principal4 A/RS=N34 contine
in peretele sau a%un+ente fi%re "usculare nete+e4 in tunica sa con9unctiva. Se +esc<i+e in +uo+en
la nivelul papilei "ari. 1a nivelul orificiului +e +esc<i+ere se gaseste SF/N,$R=1 2DD/.
!AN,RAS=1 ND2,R/N este for"at +in INSULELE LANG3ER3ANS4 re+use ca
nu"ar la nivelul cozii si nu"eroase in corpul si capul pancreasului.
le sunt for"ate +in cor+oane +e celule pris"atice4 anastor"ozate intre ele si incon9urata
+e o %ogata retea capilara.
,or+oanele sunt for"ate +in +oua tipuri +e principale celule D si E. ,elulele E secreta
<or"onul nu"it insulina? iar celulele D secreta laucaonul.
/nsulele 1ang<er<ans nu pose+a canale +e e(cretie4 ci isi varsa pro+usul +irect in sange.
ULTRASTRUCTURA PANCREASULUI
ORGANIZAREA ACINULUI
,elulele ancinoase si centro-ancinoase +in acelasi acin sunt separate prin +oua "e"%rane
foarte os"iofile si un spatiu intercelular.
1.6. F/F/2123/A !AN,RAS=1=/
A. !AN,RAS=1 C2,R/N acesta este alcatuit +in lo%ulii. 1o%ulii sunt alcatuiti +in
acini glan+ulari si +ucturi. ste glan+a +igestiva fun+a"entala pentru procesele +e +igestie si
a%sor%tie.
!rin continutul sau %ogat in %icar%onat4 sucul pancreatic contri%uie i"preuna cu %ila si cu
secretiile intestinale4 la neutralizarea aci+itatii c<i"ului gastric4 prevenin+ lezarea celulelor
"ucoasei intestinale.
Secretia glan+ei este reglata pe cale u"erala si vagala. ,ea "ai i"portanta este reglarea
u"orala4 prin +oi <or"oni +uo+enali; secretina si pancreozimina. Secretina este pro+usa su%
for"a +e prosecretina si activata +e G,1.
nzi"ele ela%orate +e pancreas sunt cele proteolitice; tripsina si chimotripsina4 cu rol
i"portant in +igestia proteinelor4 alaturi +e proteaze4 pancreasul4 secreta a"ilaze4 lipaze4
fosfolipaze4 nucleaze si elastaze4 toate ela%orate4 ca percursori inactivi4 activate in +uo+en in
contact cu sucul euteric.
AMILAZA este o enzi"a glicolitica sintetizata in ri%ozo"i si transferata in vezicule
"icrozaniale.
Actiunea <i+rolitica a a"ilazei este foarte rapi+a si foarte puternica. A"ilaza se eli"ina pe
cale urinara.
,resteri e(pri"ate ale a"ilazei serice +e cinci ori peste valoarea nor"ala se constata in
pancreatita acuta si in ure"ie 6pertur%area eli"inarii pe cale urinara8.
,resteri "o+erate sunt in cancerul +e cap +e pancreas si in afectiuni a%+o"inale acute4 +e
e(e"plu; ulcer perforat4 ocluzie intestinala4 colecistita acuta4 sarcina e(trauterina4 +e ase"enea
in afectiuni ale glan+elor salivare; paroti+ita si calculii salivari.
,resteri trecatoare se pot o%serva +upa a+"inistrarea +e "orfina sau in into(icatii cu
alcool.
,resteri ale activitatii a"ilazice ale serului se constata in afectiunea macroamilazemie4
caracterizata prin "olecule anor"al +e "ari ale a"ilazei care nu pot fi e(cretate +e rinic<i. a
transfor"a a"i+onul in "altoza si care va fi transfor"ata +e "altoza in glucoza.
LIPAZA intervine in saponificarea grasi"ilor.
Sucul pancreatic contine lipazii4 enzi"a care catalizeaza reactia +e scin+are <i+rolitica a
grasi"ilor neutre in glicerolsi acizi grasi in prezenta %ilei.
1ipaza pancreatica este cea "ai activa enzi"a lipolitica +in tractul +igestiv. /n a%senta ei4
grasi"ile trec ne+igerate in fecale.
ENZIMELE PROTEOLITICE +in sucul pancreatic sunt reprezentate +e +oua proteinoze
+istincte.
$R/!S/NA
a"%ele sunt ND2!!$/DAF
,G/H2$R/!S/NA
!rispina este secretata su% for"a inactiva tripsinogen.
Chimotripsina se gaseste su% for"a inactiva +e chimotripsinogen si este activata
+e tripsina.
!ose+a si propritatea +e a coagula laptele.
A"%ele enzi"e sunt activate la un pG I '.
$ripsina are o puternica si rapi+a actiune proteolitica.
PEPTIDAZELE +in sucul pancreatic sunt C2!!$/DAF.
,elulele pancreatice contin; polinucreotidaze, ribonucleaze, dezoxiribonucleaze care trec in
sucul pancreatic.
Aceste pepti+aze sunt; - carboxipeptidaza
- aminopeptidaza
- depeptidaza.
!ri"ele au proprietatea +e a transfor"a polipepti+ele in +ipepti+e eli%eran+ in acelasi ti"p
si o sea"a +e a"inoacizi. Dipepti+aza actioneaza asupra +ipepti+elor4 scin+eaza in a"inoacizi4
+in care sunt alcatuite.
0. !AN,RAS=1 ND2,R/N; este for"at +in insulele lui 1ang<er<ans. Acestea
reprezinta la o" apro(i"ativ 1-25 +in greutatea totala a pancreasului.
le sunt +ise"inate in intreg pancreasul4 +ar re+use la nivelul cozii si nu"eroase la capul si
corpul pancreasului.

INSULINA este un <or"on +eose+it +e i"portant secretat +e celulele pancreatice E ale
insulelor 1ang<er<ans.
/nsulina este i"plicata intr-o serie +e etape i"portante ale "eta%olis"ului intracelular.
R31ARA S,R$// D /NS=1/NA
3lucoza reprezinta agentul insulinotrop cel "ai i"portant. 2 usoara <iperglice"ie
constituie nucleul pentru sinteza si eli%erarea +e insulina.
Descarcarea insulinica accelereaza tranzitul +e glucoza +in co"parti"entul e(tracelular in
tesuturile insulino-+epen+ente.
/NS=1/NA actioneaza asupra "eta%olis"ului gluci+ic.
- 1a nivelul ficatului4 un+e creste sinteza +e glicogen si +i"inueaza glicogeneza.
- 1a nivelul "usc<iului4 un+e glucoza este transfor"ata in energie4 sau
+epozitata su% for"a +e glicogen.
- 1a nivelul tesutului a+ipos4 un+e glucoza este transfor"ata in acizi grasi si este
+epusa su% for"a +e trigliceri+e +e rezerva.
/nsulina sti"uleaza atat transportul +e a"inoacizi in celula4 cat si incorporarea lor in
proteine4 a"%ele actiuni fiin+ in+epen+ente fata +e efectele asupra transportului +e glucoza.
Husc<iul este principalul loc +e actiune al insulinei nu nu"ai pentru utilizarea gluci+elor4
+ar si pentru "eta%olis"ul proteic. /nsulina este principalul <or"on care provoaca stoca9ul
energetic in tesutul a+ipos si in alte tesuturi.
a creste for"area +e acizi grasi si glicerol in celula grasa a+ipoasa.
GLUCAGONUL: este un <or"on polipepti+ic for"at +intr-un sant +e 2) rezi+uuri +e
a"inoacizi. Are actiune antagonica cu a insulinei. Secretia lui este +eclansata +e hipoglicemie.
REGLAREA SECRETIEI DE GLUCAGON; se realizeaza +e catre nivelul glice"ic in
"o+ nor"al e(istan+ un raport invers intre eli%erarea +e lucagon si concentratia plas"atica a
glucozei4 in sensul ca <iperglice"ia o "areste.
ste efectul in<i%ator al <iperglice"iei asupra secretiei +e glaucon4 necesita prezenta
insulinei +ove+in+ ca celulele sunt tesuturi insulinodependente.
l intervine in "ecanis"ul homeostaziei glicemice4 prin sti"ularea glicogenfosforilaza +in
ficat4 astfel ca intreaga secventa +e reactii +e la glucogen <epatic la glucoza este accelerata si
creste aflu(ul <epatic +e glucoza.
CAPITOLUL II
PANCREATITA ACUT
2.1. DEFINI IE
!ancreatita acut# este o afec iune caracterizat# anato"o-patologic prin infla"a ii acute
necrotico<e"oragice i@sau e+e"atoase ale pancreasului.
Se caracterizeaz# clinic prin "area +ra"# pancreatic# $R/ADA D/=1AFAJ; -
contractura
- +urere
- <iperestezie.
2.2. ETIOLOGIE
!ancreatitele acute sunt frecvent asociate cu litiaza %iliar#.
!ancreatitele acute sunt generate4 "ai ales4 +e leziunile +istale ale cailor %iliare.
tilis"ul este al +oilea factor cauzal "a9or4 into(icatia acuta cu alcool pro+ucan+ necroza
<e"oragica pancreatica4 iar etilis"ul cronic fi%roza pancreatica.
/n etiologie "ai sunt incri"inate;
- <iperlipe"ia
- <iperparatiroi+is"ul
- +ia%etul za<arat
- sarcina
- "e+ica"ente ca; cortizon4 izoniazi+a4 anticoagulantele.
- unele infectii virotice 6paratiroi+a urliana4 <epatita epi+e"ica8.
- factorii vasculari4 ere+itari
- interventii c<irurgicale
- trau"atis"e a%+o"inale
Doua sunt +ereglarile principale care +eclanseaza pancreatita acuta;
a8e(travazarea sucului pancreatic
%8 activarea enzi"elor 6proteolitice si lipolitice8 in ur"a agresiunii factorilor etiologici
"lti factori favorizanti#
- ateroscleroza
- o%ezitatea
- a%uzul ali"entar
$eren favorizant;
- litiaza %iliara
- alcoolis"ul
2.3. PATOGENIE
!ancreatitele acute pot fi nesupurate4 supurate si <e"oragice.
!AN,RA$/$A NS=!=RA$A; este for"a cea "ai atenuata si insuficient cunoscuta +in
punct +e ve+ere anato"o-patologic4 +eoarece se vin+eca in general4 poate aparea atat pe cale
ascen+enta cat si <e"atogena 6in cursul fe%rei tifoi+e4 +ifterie si "ai ales in cursul paratiroi+ei
epi+e"ice4 can+ e(ista o e(plicatie prin si"ilitu+inea <istologica +intre paroti+a si pancreas8.
!AN,RA$/$A DHA$2ASA; este frecventa4 %enigna si se re"ite in cateva zile.
!e langa e+e"4 e(ista un e(u+at infla"ator4 prolifereaza fi%ro%lastii4 se +epune colagen in
spatiile interlo%ulare si interacinoase4 in interstitial apare o infiltratie li"faciera si granulocitara.
1eziunile +e necroza lipsesc.
PANCREATITA SUPURAT; poate fi intalnita +e ase"enea in a"%ele "o+alitati
patogenice. Se pot o%serva a%cese instalate in cursul unor septice"ii si pioe"ii4 infectiile
canaliculare sunt insa "ai frecvente4 +eoarece pri"a portiune a canalului Airsung care se
+esc<i+e in +uo+en4 este infectata +e "icro%ii aero%i si anaero%i +in intestin.
2rganul se apara contra infectiei prin scurgerea lic<i+ului +e secretie si prin "ucusul care
acopera peretii canalului. (istenta unui o%stacol 6%ri+e4 calculi8 provoaca staza si instalarea
canaliculitei.
uteritele4 gastritele4 ulcerele gastrice si +uo+enale se insotesc a+esea +e pancreatite4 for"a
supurata are loc fie pe o glan+a cu leziuni vec<i care fac "ai putin rezistent organul respectiv4
sau este vor%a +e o e(altarea a virulentei "icro%ilor4 "ai ales prin asocierile care au loc in aceste
i"pre9urari.
TEORII PATOGENICE:
1. $eoria caniculara; reflu( +e %ila in pancreas.
2. $eoria vasculara; arterite "ezenterice.
3. $eoria nervoasa; e(citatia splahnicului stang 6nervul si"patic8.
4. $eoria alergica; sirul <ista"inic.
PANCREATITA 3EMORAGIC: este o necroza acuta a pancreasului4 realizan+ clinic
sin+ro"ul +e a%+o"en acut cu +e%ut %rusc4 uneori in plina sanatate.
ste vor%a +e o auto+ugesti4 ca ur"are a enzi"elor activate in interiorul organis"ului.
Viscerul este "arit4 in+urat4 cu zone "ari +e ra"oli"ent4 uneori su% for"a +e c<isturi +e culoare
rosie4 alteori pancreasul apare cenusiu4 "ar"orat4 cu pete +e stetonecroza4 cu eli%erarea +e acizi
grasi si for"area +e sapunuri 6pete al%icioase cunoscute su% +enu"itea +e Kpete +e sper"antetK8
reprezentan+ procesul +e citosteatonecroza a pancreasului si <e"oragii "ai "ult sau "ai putin
intinse. Acinii4 stra"a4 vasele si canaliculii prezinta necroza +ifuza4 +ilatari ancinoase si
caniculare4 o%structii +e canaliculi prin +opuri 6calcuri4 "etaplazii +e "ucoasa.8
lastaza 6enzi"a proteolitica8 actioneaza asupra "e+iei arteriorale si venulare si pro+uce
tro"%oze vasculare4 astfel incat isc<e"ia e(acer%eaza necroza. !ete al%icioase se pot o%serva si
in afara organis"ului4 pe peritoneu fiin+ vor%a +e o +ifuziune a enzi"elor ca ur"are a unei
per"ea%ilizari e(cesive4 situatie ce apare prin +esc<i+erea structurilor caniculare ale organului.
,a patogenez#;
a8 Reflu( %iliar prin o%structii realizate +e calculi in a"pula Vater4 %ila activeaza sucul
pancreatic inauntrul organului.
%8 Gipersecretia - o%structie.
c8Alterari ale vaselor sanguine4 can+ prezenta <e"atiilor activeaza sucul pancreatic4 ca si
%ila.
+8 Reflu( +uo+enal4 can+ %acteriile a9unse in canalicule activeaza enzi"ele pancreatice.
e8Rolul alcoolului 6pancreatita alcoolica8 pare sa fie un factor i"portant.
H/,R2S,2!/,; se constata alterari +istrofice proteice4 infiltrat infla"ator4 necrozele pot
fi focare izolate4 uneori confluente4 intereseaza pancreasul e(cesiv si cel en+ocrin.
!recipitatele opace 6sapunurile8 apar +atorita faptului ca prin lipoliza, glicerolul este
a%sor%it4 iar acizii grasi se co"%ina cu ,A 6saponificare84 for"an+ saruri insolu%ile.
!eritoneul este alterat; apar si aici +epuneri +e sapunuri4 prin supraa+augare %acteriana se
poate instala o peritonita supurata.
$orma supra acuta este grevata +e o "are "ortalitate prin severitatea socului si a to(e"iei.
%ancreatita acuta recidivanta cu crize repetate +e intensitate varia%ila4 separate +e perioa+e
asi"pto"atice.
%ancreatita postoperatorie este4 +e o%icei4 e+e"atoasa si a+esea ne+iagnosticata.
2... ANATOMIE PATOLOGICA
1eziunile constatate in pancreas sunt; e+e"ul4 <e"oragiile4 zonele +e citosteatonecroza4 se
"ai poate intalni supuratii sau cangrena.
!ancreasul este "arit4 in+urat4 <ipere"iat si e+e"atiat.
De o%icei4 e(ista +oua tipuri +e leziuni; e+e"ul si necroza <e"oragica. /n realitate acestea
reprezinta +oua sta+ii cu gravitate crescan+a. +e"ul apare in for"ele cu gravitate "ai re+usa4
iar necroza in for"ele severe. ,itosteatonecroza apare in for"ele cele "ai grave.
2./. FIZIOPATOLOGIE
!ancreatita acuta se "anifesta prin;
- +ureri epigatrice ira+iate posterior?
- intoleranta ali"entara 6sin+ro" +ispeptic8?
- pier+eri +igestive 6sin+ro" +ispeptic8?
- pleurezia stanga?
- tu"ora palpa%ila suprao"%ilical.
Hecanis"ul +urerii este inco"plet clarificat. =na +in cauzele +urerii aici4 ar fi o%structia
+uctala 6+opuri4 calculi4 stricturi84 cu ocazia "eselor a%un+ente ori a consu"ului +e alcool4
secretia pancreatica creste "asiv4 +ar +ucturile o%struate nu per"it +rena9ul ei si apare +urerea.
/n spri9inul acestei pareri se inscrie a"eliorarea +urerii la sistearea alcoolului si la
a+"inistrarea +e e(tracte pancreatice orale4 care in<i%a secretia pancreatica prin raspunsul
negativ asigurat +e e(cesul +e proteaze +in intestinul pro(i"al.
/n geneza +urerii ar putea intervenii4 afectarea +e vecinatate a peritoneului ori a +uo+enului4
eventual o%structia +uo+enului sau a cole+ocului prin infla"atie si fi%roza cefalica. Se sustine ca
sursa +urerii ar fi infla"atia perineurala sau@si fi%roza nervilor intrapancreatici. /nfla"atia
perineurala +uce la +istrugerea %arierei perinervului4 per"itan+ influ(ul +e "e+iatori infla"atori
sau enzi"e pancreatice active.
=neori +urerea +ispare nu"ai la pancreatecto"ie. /n sc<i"%4 alteori +urerea +ispare "ai
curan+ la +istrugerea progresiva a pancreasului 6Kautoco"%ustieK8 pe parcursul %olii4 +ecat la
re9ectia pancreatica.
MALA4SOR4TIA apare can+ +istrugerea "asei e(ocrine a pancreasului +epaseste )*5.
1a aceasta etapa +urerea se accentueaza sau +ispare4 secretia +e lipaze si proteaze sca+e la un
prag care e(plica "al+igestia lipi+elor si proteinelor cu creatoree4 streatoree4 pier+ere pon+erala.
Deficitul +e lipaze se constituie "ult "ai repe+e +ecat cel +e proteaze. De aceea pri"a care
apare este "al+igestia lipi+elor cu steatoree.
DIA4ETUL apare prin sca+erea "asei en+ocrine4 el se insoteste +e sca+erea paralela a
glucagonului4 +eoarece insulele pancreatice sunt in totalitate +istruse prin fi%roza.
Deficitul +e glaucon e(plica anu"ite caracteristici ale +ia%etului in pancreatite4 raspunsul
<ipolice"ic prelungit4 insensi%ilitate frecventa la anti+ia%etice orale4 frecvente atacuri
<ipoglice"ice4 necesar +e insulina "ai "ic.
2.5. SIMPTOMATOLOGIA PANCREATITELOR ACUTE
!AN,RA$/$1 A,=$ sunt frecvente atat la %ar%ati4 cat si la fe"ei. De%utul %olii este
in "e+ie in 9ur +e 45 +e ani4 a+esea +upa un e(ces ali"entar sau alcoolic4 la persoane o%eze sau
gur"an+e sau la vec<i %iliari4 +upa o colica %iliara sau angiocolita.
0oala se "anifesta prin;
- +urere
- tul%urari +ispeptice
- uneori icter
- soc pancreatic
Si"pto"atologia pancreatitelor acute este foarte +ra"atica. De%utul este in plina sanatate4
cu +urere epigastrica foarte violenta. 0olnavul este in stare +e agitatie4 an(ios4 cu facies
contorsionat4 cu %uze livi+e.
Durerea epigastrica este prezenta4 insuportanila4 a+uce %olnavul la "e+ic. ste +e "are
intensitate si tenace 6re%ela la analigezicele uzuale84 ira+iaza +e partea stanga; <ipocon+ru4 %aza
<e"itoracelui4 u"ar. ste co"parata cu un Kpu"nalK4 o KtorsiuneK4 o Kco"presiune violentaK4
"ai rar ca o arsura.
Varsaturile prece+a sau survin conco"itent cu +urerea si pot fi ali"entare4 %ilicase4
negricioase4 <e"oragice sau poracee4 spoliin+ organis"ul +e lic<i+e si electroliti.
1a e(a"enul fizic4 +estul +e sarac4 se constata uneori icter.
Durerea foarte intensa la palpare4 coinci+e cu se+iul +escris +e %olnav. 1a percutie
"atitatea <epatica este prezenta.
A%+o"enul este %alonat4 "ai pronuntat in eta9ul superior4 si prezinta sau nu4 o usoara
apasare "usculara. 1a palpare se constata sensi%ilitatea epigastrica sau sensi%ilitate in
<ipocron+rul stang.
/nitial se instaleaza o retentie +e fecale si gaze4 pentru ca "ai tarziu sa apara un ileus cu
peritonita.
=neori4 pute" +escoperii revarsat peritoneal4 iar in lic<i+ul e(tras4 a"ilaza +e gaseste in
concentratie crescuta.
$e"peratura creste "o+erat 6in afara starii +e soc8. !etele ec<i"otice perio"%ilicale
6se"nul ,=11N84 sau pe flancuri4 "ai ales in stanga 6se"nul 3RJ-$=RNR84 sunt rar gasite
si +e o%icei tar+ive4 6+upa 5-& zile8.
Frecvent4 in cazurile severe se instaleaza +upa +e%ut o insuficienta circulatorie acuta4 care
ulterior se transfor"a in soc clar e(pri"at prin +ezec<ili%ru electrolitic4 to(e"ie enzi"atica si
iritatie neurovegetativa.
0olnavul are facies tras4 oc<i incercanati4 nas su%tiat4 transpiratii reci4 puls "ic si rapi+4
sca+erea tensiunii arteriale 6"a(i" su% )* "" Gg84 agitatie si confuzie. Hai pot aparea tul%urari
+e tranzit4 +ispnee si ta<ipnee.
$ul%urarile "eta%olis"ului gluci+ic pot i"%raca fie for"a <iperinsulinis"ului 6a"eteli4
lipoti"ii4 transpiratii reci4 senzatii +e foa"e84 fie a <ipoinsulininis"ului.
Si"pto"atologie +eter"inata +e suferinta organelor vecine4 sin+ro" solar +e +ureri
per"anente sau in crize4 varsaturi4 ten+inta la sincopa4 stari +e colaps4 icter "ecanic4 staza
+uo+enala4 <ipertensiune portala4 si"pto"e vasculare sau pul"onare.
2.6. FORME CLINICE
- For"a e+e"atoasa - frecventa4 %enigna si se re"ite in cateva zile.
- For"a necrotica - prezenta in leziuni necrotice.
- For"a <e"oragica - tro"%oze vasculare4 viscer "arit si in+urat.
- For"a supraacuta 6"i(ta8 - grevata +e o "are "ortalitate.
- !ancreatita supurata sec<elara.
- !ancreatita cronica - cu +ia%et.
2.7. DIAGNOSTIC
Nu este posi%il un +iagnostic precoce al pancreatitei4 +eoarece testele folosite pentru
+iagnosticare +evin pozitive intr-o etapa can+ "o+ificarile "orfologice sunt avansate si uneori
ireversi%ile.
!ianosticul "o#iti$ - se %azeaza pe; +urere violenta cu se+iul si ira+ierile +escrise4
varsaturi4 "eteoris"4 stare +e soc 6in a%senta contractiilor a%+o"inale8. !rezenta e(u+atelor
%ogate in a"ilaza constituie un argu"ent i"portant.
,onfir"area o +au investigatiile +e la%orator.
2 propunere +e a%or+are in trepte a +iagnosticului +e pancreatita4 for"e cu +urere4 a fost
a+optata +upa propunerea sugerata +e S$/N0R3.
!reapta &
- se efectueaza o ra+iografie a%+o"inala si"pla postanterioara si +e profil si o
ecografie4 pentru +epistarea calcificarilor pancreatice.
!reapta &&
- se apreciaza tripsinogenul seric
- se evalueaza pro+usii proteici si lipi+ici +in scaun
- se practica ti"p +e o luna terapie +e pro%a enzi"e pancreatice oral. Daca
+urerea +ispare4 ori se a"elioreaza4 se consi+era +urere +e origine pancreatica.
!reapta &&&
- +aca pro%ele 142 nu au per"is +iagnosticul si +urerea nu +ispare se practica
to"ografie co"puterizata4 ,!R si@sau testul la secretina4 secretina -
colecistoc<inina4 ori testul 1ANDG4 apoi %iopsia pancreatica su% g<i+are
ecografica ori $.,.
!ianosticul %i&erential
1.Desi contractura a%+o"inala lipseste4 este o%ligatoriu sa eli"ina" a%+o"enul acut
c<irurgical pro+us prin;
a8=lcer gastro-+uo+enal perforat4 in care e(ista pneu"o-peritoneu clinic 6+isparitia "atitatii
<epatice8 si ra+iologic 6aer su%+iagrag"atic8.
%8 2cluzia intestinala4 caz in care +urerile au caracter colicativ4 inter"itent4 iar ra+iologic
se +escopera niveluri <i+roaerice.
c82%structia arteriala "ezenterica aparuta in fon+ aterosclerotic si "ai rar prin e"%olie4 ca si
infarctul venos 6post operator4 in infla"atii sau tu"ori a%+o"inale8 sunt "ai greu +e
+iferentiat +e pancreatita <e"oragica.
+8 ,olecistita acuta se poate asocia cu pancreatita.
e8Apen+icita acuta4 c<iar can+ apen+icele este situat su%<epatic4 se confrunta rar cu o
pancreatita acuta; se+iul +urerii este +iferit4 iar apararea "usculara clar e(pri"ata.
f8 Sarcina tu%ara rupta ase"anatoare cu +e%ut %rutal si a starii +e soc.
g8!orfira acuta4 uneori "ai greu +e recunoscut 6in special in for"a a%+o"inala pura8 poate fi
confun+ata cu o pancreatita.
2. /n al +oilea ran+ tre%uie eli"inat un #(,a&! -#o&a*#& acut4 +eoarece intre aceasta
afectiune si pancreatita acuta e(ista ase"anari;
- Socul4
- +urerea precar+iala 6ira+iata +e la pancreas8 si epigastrica 6ira+iata +e la un
infarct +iafrag"atic8 ca si unele se"ne isc<e"ice "iocar+ice.
Diferentierea se spri9ina pe +eter"inarile enzi"atice si evolutia in ti"p a
traseului %$%&!o&a*#o2a,#&.
2.3%(#a *#a,a2-a!#&a #(&a&%a!a este recunoscuta foarte rar 6atunci can+ nu se
efectueaza e(a"en ra+iologic8.
!ro%le"ele pot ri+ica si acele situatii care afecteaza intestinul su%tire pro(i"al. !entru
trasare se i"pune uneori %iopsia 9e9unala prin son+a orala.
Diagnosticul +iferential al unor "anifestari "ai rare sau al unor co"plicatii poate ri+ica
nu"eroase pro%le"e. Asa este +iagnosticul icterului4 +iagnosticul ascitei ori al pleureziei
pancreatice4 +iagnosticul paniculitei4 +iagnosticul arteritelor.
COMPLICA II
,o"plica iile cele "ai frecvente ale p ancreatitei acute sunt +e natur# infec ioas# ; a%cese
pancreatice4 a%cese su%frenetice4 peritonita purulent#.
:n for"ele "ai prelungite se pot ivi colectii sangviolente 6<e"atocel pancreatic8 si
pseu+oc<isturi pancreatice. Se "ai pot intalni si un icter prin ocluzie. 2%structia cole+ociana
cronica prin infla"area cronica co"porta nise +e colangita si +e aciroza %iliara secun+ara.
!rocesele infla"atorii si fi%rozante pancreatice pot +eter"ina o%structie +uo+enala4
constructia antrului ori a colonului transvers. (ista o frecventa crescuta a ulcerului peptic4 prin
+eficitul +e secretie +e %icar%onati pancreatici4 ceea ce per"ite ca agresiunea clor<i+ropeptica sa
se e(ercite in +uo+en
Nu este o raritate tro"%oza +e vena splenica 6e(plicata +e infla"atia +e vecinatate a cozii
pancreasului8 cu varice gastrice secun+are ce pot e(plica o <e"oragie +igestiva superioara.
Dia%etul secun+at +in pancreatita poate genera co"plicatiile vasculare4 retinopatie
vasculara +ia%etica4 nefropatie4 neutropatie4 ceea ce invita la e(plorari pentru +epistarea unui
+ia%et conco"itent cu pancreatita acuta sau cronica.
/nci+enta cancerului pancreatic4 este crescuta la cei cu calcificare pancreatica.
EVOLU IE. PROGNOSTIC
Dup# o evolu ie progresiv# 612-&2 ore8 se"nele si si"pto"ele .ncep s# retroce+eze lent 6in
&-' zile8 +eoarece sucul pancreatic %ogat .n enzi"e proteolitice nu "ai +ifuzeaz# .n esutul +in
9ur.
:n unele cazuri .ns#4 prin co"plicaiile care apar;
- insuficienta circulatorie?
- insuficienta respiratorie?
- insuficienta <epatica?
- <e"oragii +igestive?
- stare septica.
Se prelungeste procesul agresiv 6for"a su%acuta8 suferintele %olnavului +ureaza "ai "ult
+e &2 +e ore4 persista un fel +e tu"oare c<istica <e"oragica.
/n for"a supraacuta evolutia este "ortala4 prin sincopa in pri"ele sase ore. /n for"a acuta
grava4 evolutia +ecurge in trei faze; faza +e +e%ut %rutal4 apoi +upa 6-12 ore faza +e ileus
paralitic4 faza a treia cu infectie si necroza care se ter"ina letal in 24-4' ore sau +upa &-' zile4
prin peritonita si stare +e colaps.
!rognosticul este sever in for"a <e"oragica. Hortalitatea pana la 5*5 +epinzan+ +e
antece+entele %olnavului; varsta4 o%ezitatea.
Severitatea procesului este +ata +e varsaturi4 stare +e soc4 <iperter"ie4 c<i"ozele peretelui
a%+o"inal <iperleucocitoza4 <ipocalce"ie accentuata.
Socul constituie cauza principala a +eceselor care survin in pri"ele zile. =lterior4 %olnavii
pot "uri prin +ezec<ili%ru electrolitic sau prin co"plicatii.
0olnavii +e pancreatita cronica acuta pot ra"ane cu sec<ele ca;
- pancreatita cronica
- c<isturi pancreatice
- supuratii pancreatice
- +ia%et secun+ar.
TRATAMENT
Trata'entul iieno(%ietetic consta in; co"%aterea o%ezitatii si alcoolis"ului4 evitarea
pranzurilor copioase4 a e(cesului +e %auturi alcoolice4 a %auturilor reci4 trata"entul infectiilor
cailor %iliare4 a liziazei %iliare4 al %olilor gastro-+uo+enale 6ulcer4 +iverticuli84 trata"entul
infectiilor %iliare acute sau cronice pancreato-trope.
pisoa+ele acute se trateaza cu; internare urgenta in spital4 oprirea ali"entatiei orale pentru
punerea pancreasului Kin repausK4 aport +e lic<i+e intravenos 6care tre%uie sa contina necesarul
caloric +e gluci+e4 a"inoacizi4 electroliti8.
Trata'entul 'e%ica'entos; trata"entul "o+ern este in principal "e+ical4 ur"arin+
cal"area +urerii4 co"%aterea socului4 corectarea +ezec<ili%relor volu"ice si <i+roelectrolitice4
in<i%area secretiei pancreatice4 neutralizarea actiunii enzi"elor proteolitice si a e(cesului +e
<ista"ina4 re+ucerea infla"atiei organului si prevenirea suprainfectiilor.
Acest trata"ent se face in spital in sectiile +e terapie intensiva4 fiin+ un trata"ent co"ple(.
Astfel;
1. M%*#&a #a * "%## + a(!#a$2#&8;
- se face cu analgetice;
M#a$2#( - 1** "g.@6 ore /.H.@S.,.
No9o&a#(a - 2**-4** "g.
:#$#(a - in perfuzie4 asociata cu atropina sulfurica 6*45 "g.8 sau Sco%util 61** "g.8 la 4-6 ore.
2. Co-;a!%%a o&"$"#:
- prin refacerea vole"iei;
G$"&o'a 5-1*5 )o$"!## ,#'#o$o2#&%< *%=!a( pana la 3*** +e "l. in perfuzie en+ovenoasa.
1*** "l. sange total sau al%u"ina u"ana 6are actiune anti<ipsinica8.
GG, 62**-4** "g.8 care se reco"an+a in socul foarte sever.
- insuficienta respiratorie si <ipo(ia; o(igenoterapie pe son+a en+onazala si c<iar prin
intu%atie in for"ele grave.
- insuficienta renala acuta; prin "entinerea vole"iei4 +opa"ina si +iuretice.
- reec<ili%rarea <i+roelectrolitica si "eta%olica; glucoza ta"ponata cu insulina4 ,a si
Hg.4 perfuzii i.v.
3. I(>#;a%a )%&%!#%# pa(&%a!#&%: aspiratia gastrica per"ite controlul pier+erilor
+e lic<i+e si co"pensarea acestora si previne aparitia ulcerului +e stres. Repausul pancreatic
este o%ligatoriu4 ali"entatia pe gura fiin+ total interzisa4 aspiratia gastrica4 eventual asociata cu
spalatura gastrica cu !#)#$#&a! *% M2.
4. T%ap#a a(!#%('#-a!#&a; +e %locare se face cu - $rasLlol4 6inactivatori +e
tripsina si MaliMreina8 - 1 f.I1**.*** =./.@zi4 in perfuzie en+ovenoasa continua in pri"ele 4' ore.
5. Po)!a2$a(*#(%$%: a+"inistrate i.v. au rol protector celular.
6. A(!#;#o!%ap#a; previne angiocolita si aparitia pancreatitei acute supurate4
suprainfectia. Se folosesc anti%ioticele cu spectru larg; A-p#&#$#(a 2-6 g.@zi.
2+ata o%tinuta a"eliorarea4 se opreste aspiratia gastrica si se a+"inistreaza oral la fiecare
6* "in.; trisilicat +e Hg4 iar ulterior +e &2-)6 +e ore se incepe pru+ent ali"entatia; cu regi"
<i+roza<arat cu suc +e fructe4 gluci+e usor <i+roliza%ile4 apoi gris cu lapte4 paste fainose4 orez
fiert4 supa +e "orcovi4 paine al%a pra9ita.
Alcalinizarea "e+ica"entoasa continua.
/n covalescenta 6+upa &-1* zile8 se a+auga treptat proteine usor +igera%ile cu" ar fi; lapte
+egresat4 +erivate lactate proaspete4 al%us +e ou4 carne sla%a fiarta etc. Nu"ai +upa trei
sapta"ani pot fi per"ise grasi"ile; 6unt4 gal%enus +e ou4 s"antana4 unt+ele"n8 progresiv4 +upa
toleranta.
&. Ta!a-%(! &>#"2#&a$; este +e "ulte ori i"pus +e se"nele +e peritonita4
ocluzie sau <e"oragie4 +e litiaza %iliara4 litiaza Airsungiana care in+ica laparotania +e urgenta.
/n aceasta situatie se proce+eaza in "o+ul ur"ator;
a8 evacuarea colectiilor <e"atoa"elor si +ega9area pancreasului +estins prin
capsulato"ie4 aspiratia secretiilor +in peritoneu si +rena9ul larg al lo9ii pancreatice si
+inglusului.
%8 colecistotanie sau cole+ocoto"ie pentru supri"area tensiunii +in calea %iliara
principala4 eventual e(tragerea calculilor +in colecist sau cole+oc.
c8 e(tirparea sec<estrelor +e necroza pancreatica
+8 afectiunile %iliare asociate se trateaza +upa iesirea %olnavului +in faza acuta +e
pancreatita +upa 2-3 luni4 pentru a evita aparitia reci+ivelor.
e8 pseu+oc<istul +e pancreas se trateaza prin c<isto-gastro-anasta"oza4 c<isto-
+uo+eno sau 9e9uno-+uo+eno sau 9e9uno-anasta"oza.
f8 +upa +esocare4 la "ini"u" 5 zile +e la +e%ut4 se pune in+icatia operatorie pentru
un icter persistent4 supuratii4 <e"ato" perirenal co"presiv. Hai rar este necesara
cal"area +urerii prin spla<nicecto"ie stang si@sau papilota"ie.
Aceasta face parte +in !a!a-%(!"$ &o-p$#&a!##$o.
CAPITOLUL III
ROLUL ASISTENTEI MEDICALE
3.1. N PROFILA:IE I EDUCA IA SANITAR

Asitenta "e+ical# este un ca+ru te<nic specializat in "unca "e+ico-sanitara4 situata pe cea
"ai inalta trapta a ca+relor "e+ii sanitare.
Asistenta "e+ical# a carei sarcina +e %aza este asigurarea con+itiilor +e ingri9ire a
%olnavilor are atri%utii; +e ingri9ire igienico-sanitara4 +e ingri9ire "e+icala propriu-zisa4 atri%utii
organizatorice4 e+ucative4 gospo+aresti.
Assitenta "e+ical# este un ca+ru care se afla in per"anenta langa %olnav4 ea are legatura
+irecta si cea "ai calificata +intre "e+ic si o"ul suferin+. Ra"anan+ "ai "ult ti"p +ecat
"e+icul langa %olnav4 ingri9in+u-l4 asistan+ la felul cu acesta se ali"enteaza4 sau a9utan+u-l sa
"anance4 a+"inistran+u-i "e+icatia zilnica4 controlan+u-i te"peratura si pulsul4 tensiunea
arteriala4 o%servan+ cantitatea +e urina pe care o eli"ina4 caracteristicile urinei si ale scaunelor4
felul cu" u"%la4 cu" se o+i<neste4 cu" vor%este4 cu" reactioneaza si cu" rationeaza4 asistenta
"e+icala poate sa-si faca o i"agine asupra evolutiei %olii.
Asistenta "e+ical# tre%uie sa +ea +ova+a +e "are constiinciozitate profesionala4 sa fie
apropiata4 co"unicativa4 prietenoasa cu %olnavii4 sa inspire incre+ere %olnavilor.
Asistenta tre%uie sa ai%a cunostinte te"einice +e specialitate pe care sa le perfectioneze in
per"anenta.
Asistenta "e+ical# cunoaste te<nicile curente ale e(a"inarilor co"ple"entare necesare
sta%ilirii +iagnosticului. a e(ecuta recoltarile +e pro+use %iologice si patologice4 son+a9e etc. si
pregateste %olnavii pentru e(a"inarile; ra+iologice4 en+oscopice4 e(plorari functionale.
Se stie ca pacientul are pe toata +urata %olii un "oral si o psi<ologie +efor"ate.
Asistentei ii revine sarcina sa-l a9ute pe %olnav cu tact4 intelegere4 +elicatete4 atentie.
Asistenta "e+ical# tre%uie sa "anifeste solicitu+ine fata +e toti %olnavii4 incura9an+u-i pe
cei tristi4 +escura9ati sau grav %olnavi.
$re%uie sa-si pastreze intot+eauna +e"nitatea4 sa "anifeste fer"itate fata +e %olnavi in
in+eplinirea prescriptiilor4 in respectarea +isciplinei in spital.
Asistenta tre%uie sa-si cunoasca si sa-si in+eplineasca o%ligatiile si fata +e apartinatorii
%olnavilor. $re%uie sa fie atenta4 %inevoitoare fata +e acestia4 sa-i infor"eze +espre %oala si ceea
ce tre%uie facut pentru a contri%ui la recapatarea sanatatii pacientului4 +ar sa-si scurteze vizitele
o%ositoare.
Secretul profesional constituie o alta o%ligatie fun+a"entala a asistentei "e+icale.
Respectarea secretului profesional este o +atorie "orala4 o o%ligatie4 c<iar +aca %olnavul nu a
cerut-o.
0olnavii suporta4 +e o%icei4 greu regi"ul +e viata al spitalului.
/nternarea este un prile9 +e a ree+uca rit"ul si felul +e viata al %olnavului4 +e a-l +ezo%isnui
+e anu"ite +eprin+eri +aunatoare4 in special +e ali"entatie.
0olnavii tre%uie sa-si insuseasca si sa se o%isnuiasca cu igiena.
Regi"ul +e viata tre%uie sa fie or+onat4 ec<ili%rat4 +ar in+ivi+ualizat +upa natura %olii si
starea %olnavului si intot+eauna <otarat +e "e+ic4 si pentru ca toate acestea sa +uca la
recuperarea starii +e sanatate a %olnavului4 asistenta "e+icala tre%uie sa-si in+eplineasca rolul
sau.
ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN ASIGURAREA CONDITIILOR DE MEDIU
Asistenta "e+icala are un rol i"portant in asigurarea con+itiilor +e "e+iu favora%ile4 in
salonul %olnavului.
Astfel;
- va aerisi ca"era4 te"peratura opti"a in salon fiin+ cea +e 1'-22
*
,
- va ur"ari ca len9eria +e corp si +e pat sa fie curate
- va avea gri9a ca %olnavul sa ai%a o igiena corporala %una
- va ur"ari curatenia in salon4 acesta sa fie si %ine lu"inat.
/n ve+erea efectuarii vizitei4 asistenta "e+icala va aerisi ca"era inaintea vizitei4 va avea
gri9a ca toate foile +e o%servatie sa fie la patul %olnavului4 %olnavul sa se afle la pat4 sa ai%a
len9erie +e pat si +e corp curate. $oate urinarele si toate %azinetele aflate in salon vor fi curate
inainte +e sosirea "e+icului.
/n ti"pul vizitei asistenta "e+icala va ur"ari si nota4 toate reco"an+arile "e+icului.
Dupa efectuarea recoltarilor +e pro+usi %iologici si patologici4 asistenta "e+icala va
strange "aterialele folosite4 va aerisi ca"era si va asigura %olnavului o pozitie co"o+a.
Va nota in foaia +e o%servatie4 "e+icatia prescrisa si e(a"enele +e la%orator si ra+iologice
ceruta +e "e+ic.
ROLUL ASISTENTEI MEDICALE N NGRIJIRILE ACORDATE I
CONDUITA TERAPEUTIC
Asistenta "e+ical# va acor+a .ngri9iri .n func ie +e si"pto"ele .nt7 lnite la %olnav;
- rea a, $)rs) turile#
Varsatura reprezinta eli"inarea continutului gastric prin actul refle( +e vo"a4 prin cavitatea
%ucala.
Vo"a este un act refle( cu centrul in %ul%ul ra<i+ian si reprezinta o "o+alitate +e aparare a
organis"ului fata +e un continut +aunator.
Varsaturile sunt ali"entare4 apoi %iliare4 +ar nu fecaloi+e.
/n ti"pul varsaturii4 asistenta "e+icala tre%uie sa prote9eze fizic si psi<ic %olnavul. Va
aseza %olnavul in pozitie sezan+ la "arginea patului il va spri9ini in ti"pul varsaturii4 ii va oferi o
tavita renala in care sa vo"eze.
Daca pozitia %olnavului este culcat in pat il va aseza cu capul intr-o parte4 pentru ca acesta
sa nu se inece cu vo"a. Dupa incetarea varsaturii4 asistenta "e+icala va oferi %olnavului un
pa<ar cu apa ca sa-si clateasca gura si la in+icatia "e+icului va a+"inistra "e+icatie antie"etica.
- %urerea este intensa4 atroce4 c<iar sincopala si rezistenta la analgetice.
0olnavii cauta o pozitie antalgica. Se+iul +urerii este epigastrul4 <ipocon+rul +rept4
perio"%ilical si ira+ierea este Kin %araK sau Kse"icenturaK4 catre <ipocon+rul stang si lolu%a
stanga.
Durerea va fi cal"ata la in+icatia "e+icului cu analgezice4 iar rolul asistentei "e+icale va
fi +e a linisti +in punct +e ve+ere psi<ic.
- consti"atia este caracterizata prin scaune rare4 ura la +oua zile sau "ai rar
Asistenta "e+icala va a+"inistra la in+icatia "e+icului la(ative sau va efectua clis"a
evacuatoare.
Durerea va fi cal"ata la in+icatia "e+icului cu analgezice sau opiacee.
Atentie la opiacee pentru ca pot +eter"ina +epen+enta +aca sunt folosite ti"p in+elungat.
Starea generala a %olnavului este alterata4 se"nele sunt i"presionate si se +atoreaza
to(e"iei enzi"atice;
- encefalopatia pancreatica se "anifesta prin stari confuze4 an(ietate si c<iar +elir4
- ta<icar+ia care poate sa +uca la pulsul filifor"4 pra%usirea tensiunii arteriale
- +ispneea si <a<ipneea
- se"enele +e insuficienta <epato-renala si anu"e; icter4 oligoa"urie
- erite"ul po"etilor fetei contrasteaza cu colapsul general al circulatiei sanguine.
Aceasta %oala reprezinta o urgenta +in punct +e ve+ere "e+ical si c<irurgical.
/n aceasta situatie asistenta "e+icala va lua tensiunea arteriala4 va "asura pulsul si
respiratia pacientului. /l va aseza in pat intr-o pozitie care sa-i "ai +i"inueze +in +ureri4 salonul
va fi %ine lu"inat si aerisit4 asternuturile si len9eria +e corp curate.
Va o%serva si va nota4 pentru a-i raporta "e+icului toate sc<i"%arile pe care le suferea
%olnavul pe parcursul %olii4 pentru a se putea interveni la ti"p.
2 "are atentie se va acor+a varsaturilor4 pacientul este pozitionat sezan+ sau +ecu%it
ventral cu capul usor ri+icat pentru a i"pie+ica aspirarea varsaturilor.
- se efectueaza toaleta %ucala?
- nu se a+"inistreaza pacientului cu varsaturi4 "e+ica"ente4 ali"ente pe cale orala?
- se co"unica +e urgenta "e+icului aparitia varsaturilor sangviolente?
- lic<i+ul +e varsatura se pastreaza si se transporta la la%orator pentru investigatii.
Fiecare varsatura se noteaza in foaia +e o%servatie4 +ata si ora la care s-a pro+us;
- cu culoare al%astra varsaturile ali"entare?
- cu culoare ver+e varsaturile %ilioase?
- cu culoare rosie varsaturile sangviolente.
Asistenta "e+icala efectueaza la in+icatia "e+icului %ilantul <i+ric si a+"inistreaza pentru
corectarea tul%urarilor electrolitice4 parenteral4 solutiile perfuza%ile4 electrolitii sau cantitatea +e
sange prescrisa 6in cazul <e""oragiilor8.
Asistenta "e+icala ur"areste ca pacientul sa nu prezinte se"ne +e +es<i+ratare4 sa nu ai%a
glo% vezical4 sa eli"ine urina4 sa capteze4 sa +eter"ine cantitatea +e urina4 sa inregistreze
+iureza.
Asistenta "e+icala o%serva4 interpreteaza si noteaza eli"inarea "ateriilor fecale4 pacientul
ur"an+ sa ai%a un scaun fara +ificultate4 sa-si a"elioreze +isconfortul anal.
Heto+e folosite; spalaturi 6lava9 peritoneal84 clis"e evacuatoare si terapeutica4 +rena9.
(a"inarea si controlul tegu"entelor si "ucoselor pacientului4 au rol +e a +escoperii
"o+ificari patologice care tre%uie a+use la cunostinta "e+icului.
/n cazul pancreatitei acute4 cu trata"ent c<irurgical4 asistenta "e+icala va acor+a atat
ingri9iri preoperatorii4 cat si ingri9iri postoperatorii pacientului
*nri+irile "reo"eratorii
D%,#(#!#%; reprezinta "asurile +e e(a"inare4 supraveg<ere4 trata"ent4 efectuate pentru a preveni
eventualele acci+ente in ti"pul sau i"e+iat +upa operatie
P$a("$ *% #(!%9%(!## p%op%a!o##:
- "asuri generale sau uzuale
- "asuri speciale
- "asuri +e urgenta
( &a*"$ -a)"#$o 2%(%a$%:
- p%2a!#%a p)#>#&a a pacientului
!acientii care necesita interventii c<irurgicale au tea"a4 sunt agitati4 pentru aceasta4 asistenta
"e+icala are responsa%ilitatea si o%ligatia sa castige incre+erea pacientului4 sa-i inlature tea"a si
starea +e an(ietate
- #2#%(a 2%(%a$a; pacientul va fi supraveg<eat zilnic in ceea ce priveste igiena sa; toaleta
corporala4 toaleta gurii4 pieptanatul parului4 curatenia patului si a len9eriei +e corp4 curatenia
salonului
- )"pa9%2>%%a; asistenta "e+icala o%serva zilnic;
functiile vitale 6tensiune4 puls4 respiratie4 te"peratura8
scaune si urina4 greutate si talie4 leziuni ale tegu"entelor
+ezec<ili%re <i+ro-electrolotice
+epistarea afectiunilor cronice diabet, '!" 6contri%uie la tratarea lor si usureaza actul
operator8
- a$#-%(!a!#a p%op%a!o#%:
/n cazul pancreatitei acute4 ali"entatia pe gura este oprita4 este in+icat repausul
+igestiv4 iar ali"entatia se face pe cale parenterala la in+icatia "e+icului
- %=a-%(% *% $a;oa!o
G134 glice"ie4 uree4 creatinina4 $3!4 $324 urocultura4 anti%iogra"a +in puroi
a%+o"inal4 e(a"enul genital - in sectia +e ginecologie4 a"ilaze"ie4 laparoto"ie
- %=a-%( *% )p%&#a$#!a!%
e(ploratoare4 Rg. !ul"onara4 Rg. A%+o"inala4 /rigografie4 B3
P%2a!#%a pa&#%(!"$"# *#( )%aa p%&%*%(!a:
- evacuarea intestinului si a vezicii urinare
- igiena corporala si +epilarea zonei +e interventie cu +ezinfectare speciala
- a+"inistrarea +e "e+ica"entatie preanestezica
- asezarea pacientului pe "asa +e operatie
- +ezinfectarea ca"pului operator cu tinctura +e io+ pentru a i"pie+ica +ise"inarea
florei cutanate
*nri+iri "osto"eratorii
D%,#(#!#%; supraveg<erea si ingri9irea postoperatorie reprezinta ansa"%lul +e "asuri si interventii
efectuate pentru tratarea pacientului pana la vin+ecarea +efinitiva.
!acientul este preluat +in sala +e operatii4 +upa ter"inarea actului oprator si transportat in
serviciu +e reani"are. ste asezat in pat si este supraveg<eat per"anent pentru +epistarea
eventualelor co"plicatii +e anestezie si interventia c<irurgicala.
!acientul este o%servat pentru para"etrii functiilor respiratorie si car+io-vasculara4
sangerare4 +urere4 stare +e confuzie4 asfi(ie4 soc operator4 etc. De ase"enea4 asistenta "e+icala
supraveg<eaza pansa"entul plagii.
PARAMETRII FIZIOLOGICI
T%()#"(%a a!%#a$a; se "asoara ori +e cate ori este nevoie in pri"ele ore +in 15 in 15
"inute4 in ur"atoarele 6 ore +in 3* in 3* +e "inute4 iar pentru ur"atoarele 16 ore +in ora in ora.
P"$)"$; se ia la 1*-15 "inute si se ur"areste frecventa4 rit"icitatea4 a"plitu+inea4 in caz
+e bradicardie sautahicardie este anuntat "e+icul.
R%)p#a!#a; se "asoara frecventa4 a"plitu+inea4 rit"icitatea4 tusea si e(pectoratia.
T%-p%a!"a; se "asoara +i"ineata si seara.
U#(a; se ur"areste e"isia +e urina4 se "asoara cantitatea4 se ur"areste aspectul in caz
+e anurie4 se efectueaza sonda(ul vezical la reco"an+area "e+icului.
S&a"("$; in "o+ nor"al se reia la 2-3 zile prece+at +e eli"inarea +e gaze. Daca nu are
scaun se face o clis"a evacuatoare.
Va)a!"#$%; se noteaza cantitatea si aspectul %ilios4 ali"entar sau sangvinolent.
Ta()p#a!##$%; +aca apar se noteaza4 pentru ca pro+uc +es<i+ratari speciale.
A$!% )%-(%; privitor la starea a%+o"enului cu %alonare4 cu instalarea unui tranzit nor"al.
Foa#a *% !%-p%a!"a; se co"pleteaza +e catre asistenta "e+icala cu functiile vitale si
vegetative.
Foa#a *% %a(#-a%; co"pleteaza foaia +e te"peratura si +a posi%ilitatea +e a ur"ari
%ilantul lic<i+ian +in zilele postoperatorii pana la reluarea tranzitului +igestiv si a ali"entatiei
nor"ale.
/n paralel cu ingri9irea corporala si a celorlalte "asuri se reiau activitatile +e "o%ilizare ale
pacientului4 constituie for"e +e prevenire a co"plicatiilor.
Ho%ilizarea pacientului nu tre%uie sa afecteze pansa"entul plagii operatorii.
DESCRIEREA MEDICAMENTELOR ADMINISTRATE IN PANCREATITA
ACUTA

ALGOCALMIN
P%'%(!a%:
,o"pri"ate continan+ nera"i+opirin "etan4 sulfurat +e so+iu 5** "g.
Supozitoare; 1 g. sau 3** g.
Fiole; a 2 "l. solutie apoasa in9ecta%ila
A&!#"(%;
Analgezic4 antipiretic4 antiinfla"ator4 sla% antispastic
I(*#&a!##;
,efalee4 nevralgii4 lu"%ago4 +ureri reu"atis"ale4 articulare si "usculare4 stari fe%rile4
colici 6%iliare4 uretrale8.
Mo* *% a*-#(#)!a%:
1 co"pri"at4 1 supozitor sau o fiola i.". sau i.v. lent la nevoie.
DE4RIDAT
P%'%(!a%;
,o"pri"ate continan+ tri"e%utina "oleat 1** "g.
A&!#"(%;
Antiseptic4 "usculotrop si "o+ificator al "otricitatii +igestive.
I(*#&a!##;
$rata"entul si"pto"atic al alergiilor4 tul%urarilor functionale la nivelul tu%ului +igestiv si
a cailor %iliare.
Mo* *% a*-#(#)!a%:
!eros4 1 co"pri"at pe zi.
R%a&!## a*9%)%:
Rar4 reactii cutanate.

FAMOTIDINA
P%'%(!a%;
$a%lete a 2* "g.4 4* "g. +e fa"oti+ina
Fiole 2* "g.4 fiola solvent 65 "l.8 contine *4) 5 clorura +e so+iu.
,utii a 2' ta%lete.
A&!#"(%;
Asi"ileaza secretia +e suc gastric prin antagonizarea receptorilor +e G
2
a celulelor parietale
+in "ucoasa gastrica.
Dupa a+"inistrarea orala efectul apare +upa 1 ora si +iureza 1*-12 ore.
Dupa a+"inistrarea i.v. efectul "a(i" apare la 3* "in.
I(*#&a!##;
=lcer gastric si +uo+enal4 reflu( gastro-esofagian si alte stari +e <ipersecretie.
Co(!a#(*#&a!##;
Gipersensi%ilitate la su%stanta activa4 sarcina4 alaptare4 la copii.
Mo* *% a*-#(#)!a%:
/n ulcer gastric si +uo+enal4 1 +ata pe zi 4* "g. Sau +e 2 ori pe zi cate 2* "g.
Durata trata"entului este +e 4-' sapta"ani.
R%a&!## a*9%)%:
/n cazuri rare pot aparea +ureri +e cap4 icter colestatic4 o%oseala4 +iaree sau constipatii4
greata4 vo"a4 uscaciunea gurii.
PANSCE4IL
P%'%(!a%;
Dra9euri continan+ co"ple( +e enzi"e pancreatice *42* g.
A&!#"(%;
Aport +e fer"enti +igestivi pancreatici4 celuloze si acizi %iliari
I(*#&a!##;
/nsuficienta secretorie +igestiva pancreatica in pancreatita cronica4 fi%roza c<istica
pancreatica4 intoleranta la grasi"i.
Mo* *% a*-#(#)!a%:
2ral4 cate 1-2 +ra9euri +e 3 ori pe zi.
Co(!a#(*#&a!##;
0oli <epatice grave cu <iper%iliru%ine"ie4 icter "ecanic.

TRIFERMENT
P%'%(!a%;
Dra9euri continan+ tripsina 1' u.N.4 lipaza 6 u.N. si a"ilaza
A&!#"(%;
!reparat enzi"atic +igestiv4 cuprin+e fer"enti pancreatici4 proteolitici4 lipolitici si
a"ilolitici.
I(*#&a!##;
!ancreatita cronica4 fi%roza c<istica pancreatica4 tul%urari +igestive prin e(ces ali"entar4
tul%urari +igestive in cursul trata"entului cu anti%iotice sau salfa"i+e.
Mo* *% a*-#(#)!a%:
,ate 1-4 +ra9euri +upa "esele principale.
SCO4UTIL
P%'%(!a%;
,o"pri"ate continin+ %utilscopola"ina %runa4 1* "g.
Supozitoare continan+ %utilscopola"in4 1* "g.
Fiole a 1 "l. solutie apoasa in9ecta%ila.
A&!#"(%;
Antispastic +igestiv si genitourinar prin actiune parasi"patolica si sla% ganglioplegica4
antisecretor gastric.
I(*#&a!##;
,olici intestinale4 %iliare4 uretrale4 spaspirolic sau +e car+ia4 ulcer gastro-+uo+enal4 colita.
Mo* *% a*-#(#)!a%;
,ate 1-2 co"pri"ate sau supozitoare +e 3-5 ori@zi i.". sau i.v. lent..
R%a&!## a*9%)%:
=scaciunea gurii4 tul%urari +e ve+ere4 ta<icar+ie4 constipatie4 +ificultate in urinare4 in9ectare
i.v. ta<icar+ie
Co(!a#(*#&a!##;
3lauco"4 a+eno" +e prostata cu retentie urinara4 ileus paralitic4 "egaclon4 o%stacol
"ecanic la nivelul tu%ului +igestiv.
NO+SPA

P%'%(!a%;
,o"pri"ate continin+ no-spa 4* "g.
Fiole 1-2 "l solutie apoasa.
A&!#"(%;
Vaso+ilatator si antispastic prin actiune +irecta asupra "uculaturii nate+e4 efectul se
"entine 2 ore +upa a+"inistrarea orala si 2* "inute +upa in9ectare i.". sau i.v.
I(*#&a!##;
$ul%urari circulatorii cere%rale +e natura spastica sau aterosclerotica4 rinopatii4 "igrena4
sin+ro" Heniere4 sin+ro" angios4 stare postinfarct4 spas" piloric4 +isc<inezie %iliara <ipertona.
A*-#(#)!a%;
2ral4 1 co"pri"at 4* "g.4 la nevoie 3-5 co"pri"ate pe zi4 in9ectie intra"usculara sau
perfizie intravenoasa lenta 4*-2** "g. o+ata.
R%a&!## a*9%)%:
/ntro+ucerea intravenoasa poate provoca arit"ie %loc4 colaps4 +epri"are respiratorie4
+ozele "ari pot provoca so"nolenta4 constipatie4 a"eteli4 cefalee4 su+oratie.
Co(!a#(*#&a!##;
For"a in9ecta%ila este contrain+icata in caz +e <ipertensiune intracraniana si %loc atrio-
ventricular4 pru+enta4 in glaucon si la %olnavii +e <ipertrofie +e prostata.
Nu se asociaza cu "e+ica"ente la sti"ulente %eta-an+renergezice.
ZANTAC
P%'%(!a%;
,o"pri"ate; 15 "g - 3** "g.
A&!#"(% )# #(*#&a!##;
Antiulceros4 in<i%a "arcat secretia gastrica aci+a a <ista"inei.
Mo* *% a*-#(#)!a%:
2ral4 +i"ineata si seara o ta%leta.
R%a&!## a*9%)%;
1eucopenie4 cefalee.
METOCLOPRAMID
P%'%(!a%;
,utii cu flacoane a 4* +e co"pri"ate4 fiole 5 "l. in cutii.
A&!#"(%;
Sti"uleaza "otilitatea tractului gastrio-intestinal4 creste tonusul si a"plitu+inea
contractiilor gastrice4 accentueaza golirea sto"acului si tranzitul intestinal4 antie"etic4
antivertiginos.
I(*#&a!##;
sofagita4 +upa interventii c<irurgicale4 greturi4 varsaturi +e +iferite cauze4 su<it persistent.
Co(!a#(*#&a!##:
Ge"oragii gastrointestinale4 epilepsie.
Mo* *% a*-#(#)!a%;
2ral4 inainte +e "asa si seara la culcare 1* "g. ( 4 ori@zi.
Pa%(!%a$;
/n si"pto"e severe4 in +oze 1* ( 4 "g. ori "g.@zi i.". sau i.v.
R%a&!## a*9%)%:
So"nolenta4 o%oseala4 verti94 cefalee.

CEFO4ID
P%'%(!a%;
Flacoane continan+ 1 si 2 g. +e cefaperazena so+ica.
A&!#"(%:
0aterici+a.
I(*#&a!##;
/n trata"entul infectiilor intraa%+o"inale4 peritonite4 colicistite4 colangite.
Co(!a#(*#&a!##;
ste contrain+icat la pacientii cu alergii cunoscute la anti%ioticele +in clasa
cefalospori+elor.
Mo* *% a*-#(#)!a%:
/n9ectii intra"usculare sau intravenoase lent.
R%a&!## a*9%)%;
Gipersensi%ilizare4 sca+ere usoara a neutrofilelor4 cresteri usoare ale $3! si $324 tul%urari
+e tranzit intestinal4 +iaree.
3IDROCORTIZON
P%'%(!a%;
Flacon cu su%stanta uscata 1** "g. cortizolan.
2 fiola +e +izolvant +e 2 "l. *4) 5 alcool %enzilic.
A&!#"(%;
!uternic "eta%olica antiinfla"atoare si antialergica. Se instaleaza +upa 12 ore +upa
in9ectarea intra"usculara sai intravenoasa.
I(*#&a!##;
/nsuficienta acuta suprarenala4 reactii acute +e <ipersensi%ilizare4 infectii grave4 terapia
socului.
Mo* *% a*-#(#)!a%:
Se poate aplica in i.v.4 perfuzii i.v.4 i."..
R%a&!## a*9%)%:
Retentie +e so+iu si +e apa4 e+e"e si pier+eri +e potasiu.
Co(!a#(*#&a!##;
$.0.,.4 <erpes si"ple(4 psi<oze acute4 G$A4 insuficienta car+iaca4 osteopotoza.
3EPARINA
P%'%(!a%;
!reparate in9ecta%ile pana la 1 "l.
A&!#"(%;
Anticoagulant4 antitran<inic4 se eli"ina prin urina4 nu se a%soar%e pe cale orala sau rectala.
I(*#&a!##;
!rofila(ia si terapia tro"%ofle%itelor si tro"%ozelor venoase si arteriale;
Mo* *% a*-#(#)!a%;
Ge"ofilie4 GRA severa4 plagi +esc<ise.
R%a&!## a*9%)%;
Sangerari usor +e controlat4 rareori sensi%ilizare.VITAMINA 0
1
4 0
2
P%'%(!a%:
,o"pri"ate4 fiole.
A&!#"(%:
$ul%urari nervoase4 parestezii4 pier+eri in greutate4 in "ta%olis"ul a"inoacizilor4
grasi"ilor si <i+rocar%onatilor.
Mo* *% a*-#(#)!a%:
2ral sau parenteral.
Co(!a#(*#&a!##:
Nu are.
VITAMINA C
P%'%(!a%:
,o"pri"ate4 fiole.
A&!#"(%:
!articipa la for"area si "entinerea su%stantei intercelulare4 este antito(ica4
antiinfla"atorie4 antialergica4 anti<e"oragica
VITAMINA E
P%'%(!a%:
,apsule uleioase.
A&!#"(%:
!uternic agent +e o(i+ore+ucere cu actiune +irecta asupra "eta%olis"ului "usculaturii
striate si tesutului con9unctiv4 rol in procesele respiratorii.
Mo* *% a*-#(#)!a%;
2ral.
PIAFEN
P%'%(!a%:
,o"pri"ate.
Fiole 5 "l.
Supozitoare.
A&!#"(%:
Antispastic4 "usculotrop4 anticolinergic.
Mo* *% a*-#(#)!a%;
2ral 1-2 co"pri"ate ( 3 ori@zi.
/.v. lent sau i.". profun+ 1-4 ori@zi supozitoare; rectal 1-3@zi.
TRAS?LOL
Fa-a&o*#(a-#&a;
/n<i%a enzi"ele proteolitice4 c<i"otripsina4 tripsina4 MalliMreina.
/n<i%a activatorii plas"ogenului avan+ actiune antifi%rinolitica.
I(*#&a!##;
!ancreatita acuta4 sin+roa"e <e"oragice prin fi%rinoliza accentuata4 postoperator si
posttrau"atic4 pentru prevenirea necrozei pancreatice4 e"%oliilor pul"onare4 <e"oragiilor prin
<iper<i%rinoliza
R%a&!## a*9%)%:
3returi4 vo"e4 +iaree4 "ialgii4 eruptii4 %ron<ospas"4 ta<icar+ie4 +ispnee4 transpiratii +ifuze4
tro"%ofle%ita locala.
Mo* *% p%'%(!a%:
Solutie in9ecta%ila 5** *** =/B@5* "l.4 cutii ( 5 fiole.
Mo* *% a*-#(#)!a%:
/ntravenos lent sau in perfuzie.


ROCEP3IN

Anti%iotic +e se"isinteza4 %acterici+ cu spectru larg. li"inare renala.
Fa-a&o*#(a-#&a;
Activ pe gonococ4 "eningococ4 stafilococ4 sal"onella4 s<igella4
I(*#&a!##;
/nfectii grave cu ger"eni sensi%ili4 "eningite4 infectii urinare si respiratorii severe4 "ai ales
cu gra"negativi.
Mo* *% a*-#(#)!a%:
/n9ectii i.v. lent 62-4 "inute8.
Dilutie "ini"a 1 g.@1*"l.4 perfuzie 65-15 "inute8 cu 2 gra"e4 intra"uscular profun+. Se
+izolva in continutul unei fiole cu solvent 6li+ocaina 158
R%a&!## a*9%)%:
Alergie4 tul%urari +igestive "inore4 leucopenie4 tro"%openie4 crestere transa"inazelor.
MONITORIZAREA FUNCTIILOR VITALE
TENSIUNE ARTERIALA
D%,#(#!#%;presiunea e(ercitata +e "asa sanguina circulanta asupra peretilor arteriali.
$esiunea arteriala sistolica - tensiunea "a(i"a.
$esiunea arteriala +iastolica - tensiunea "ini"a.
Se "asoara cu aparatul +e tensiune.
Va$o# (o-a$%; - +ifera in functie +e se(4 varsta4 ocupatie4 o%iceiuri ali"entare.
A+ultul are tensiunea "a(i"a; 115 -15* "" Gg si cea "ini"a &5-)* "" Gg.
3raficul tensiunii arteriale este notat cu culoare al%astra.
'ipertensiunea arteriala - reprezinta cresterea valorilor tensionale peste 14* "" Gg pentru
tensiunea sistolica si peste )* "" Gg pentru tensiunea +iastolica.
'ipotensiunea arteriala - reprezinta sca+erea valorilor tensionale su% 1** "" Gg pentru
tensiunea sistolica si su% 65 "" Gg pentru tensiunea +iastolica.
T%>(#&a -a)"a## !%()#"(## a!%#a$%:
- aplica" %rasar+a pneu"atica a tensio"etrului pe %ratul pacientului4 aflat in e(tensie
si spri9init4 +easupra plicii cotului.
- pozitia pacientului poate fi +ecu%it +orsal sau sezan+
- fi(a" "e"%rana stetoscopului la nivelul arterei <u"erale
- inc<i+e" supapa +e la para +e cauciuc si po"pa" aer pana la +isparitia zgo"otelor
pulsatile
- re+uce" progresiv presiunea aerului in %rasar+a prin +esc<i+erea cu a9utorul
ventilului a supapei regla%ile
- pri"ul zgo"ot arterial perceput prin stetoscop si "iscarea acului pe "ano"etru
reprezinta tensiunea arteriala "ini"a sau ulti"ul zgo"ot arterial +eco"pri"area totala
- in+eparta" %rasar+a +e pe %ratul pacientului
- inregistra" valorile o%tinute pe foaia +e te"peratura.
PULSUL
D%,#(#!#%: un+a +e soc prezenta la palparea arterelor co"pri"ate pe suprafete rezistente.
S&op:
- evaluarea functiei car+iace
- ecaluarea siste"ului circulator arterial.
Fa&!o# *% %9a$"a!:
- frecventa - reprezinta nu"arul pulsatiilor pe "inut. Variaza fiziologic in raport cu;
se(ul4 varsta4 inalti"ea4 starea e"otiva4 efort fizic@psi<ic4 pozitia a+optata.
- la a+ult 6*-'* %@"in.
- rit"icitate - reprezinta cursivitatea4 regularitatea pulsatiilor si a pauzelor +intre ele.
!ulsul poate fi; rit"ic si arit"ic.
!uls rit"ic - un+ele pulsatile au intensitatea si pauzele +intre pulsatii si a pauzelor +intre
ele.
!uls arit"ic - un+ele pulsatile nu sunt u"ifor"e4 iar pauzele +intre pulsatii egale.
- aplitu+inea sau volu"ul - +epin+e +e locul un+e "asura"4 pulsul fiin+ "ai re+us cu
cat ne in+eparta" +e ini"a
- tensiunea - este reprezentata prin puls +ur sau puls "oale +eter"inat +e gra+ul fortei
+e contractie a ini"ii
- celeritatea - reprezinta rapi+itatea +e efectuare a un+ei pulsatile prin aparitie si
+isparitie;
- celert
- tar+
Lo&"$ *% -a)"a%; - reprezinta artera ce poate fi palpata si co"pri"ata pe plan osos.
- artera ra+iala
- artera <u"erala
- artera fe"urala
- artera caroti+a
- artera te"porala superficiala
- artera pe+ioasa.
!uls ta<icar+ic - ta<icar+ia - nu"arul pulsatiilor pe "inut4 +epasesc valorile +e 1**-15*-
2**
!uls %ra+icar+ic - %ra+icar+ia - nu"arul pulsatiilor pe "inut sca+e su% valoarea +e 6*-4*.
!ulsul se noteaza in foaia +e te"peratura cu culoare rosie 64 +iviziuni pe o linie orizontala.8
RESPIRATIA
D%,#(#!#%; functia si capacitatea vitala a organis"ului +e a asigura o(igenul necesar
"eta%olis"ului celular si eli"inarea +io(i+ului +e car%on rezultat +in acest "eta%olis".
3eneralitati; respiratia se realizeaza in trei etape succesive;
- etapa pulmonara - reprezinta sc<i"%ul +e gaze intre sange si "e+iul e(tern4 proces
care poarta nu"ele +e <e"atoza
- etapa sanguina - asigura transportul o(igenului intre pla"ani si tesuturi si a
+io(i+ului +e car%on +e la tesuturi la alveolele pul"onare pentru eli"inare
- etapa tisulara - reprezinta sc<i"%ul +e gaze +intre sange si tesuturi.
Hiscarile respiratorii cuprin+ +oua acte;
- expiratie (act pasiv)
- inspiratie (act activ)
Se "asoara can+ %olnavul +oar"e4 in pozitie +ecu%it +orsal4 in regiunea sternala.
Respiratie;
- la fe"ei este; tip costal superior
- la %ar%ati; tip costal inferior
- la copii si %atrani; tip costal a%+o"inal
Se ur"areste;
- frecventa; 16-1' resp.@"in.
- si"etria; respiratie cu a"%ii pla"ani
- a"plitu+inea.
3raficul respirator este notat in foaia +e te"peratura cu culoare ver+e. !e foaia +e te"peratura
fiecare linie orizontala <asurata "ai intens4 reprezinta valorile +e 1*4 154 2*4 254 3*4 35 ale
respiratiei.
Ta>#p(%%; respiratie cu cresterea frecventei "iscarilor respiratorii peste 4* pe "inut4
a"plitu+ine scazuta4 respiratie superficiala si rit"ica.
4a*#p(%%; respiratie cu rit" respirator rar4 frecventa respiratorie crescuta4 '-12
resp.@"in.4 a"plitu+inea crescuta4 inspiratiile sunt profun+e4 insotite +e tira9 si corna9.
D#)p(%%; este un act refle( constient4 voluntar in care su%iectiv pacientul si"te Ksete +e
aerK4 iar o%iectiv "iscarile respiratorii sunt fortate cu "o+ificarea frecventei respiratorii4
aplitu+inii si rit"ului respirator.
Ap(%%; lipsa respiratiei.
TEMPERATURA

D%,#(#!#%; este rezultatul proceselor o(i+ative +in organis"4 generatoare +e cal+ura.
T%-o2%(%'a; pro+ucerea +e cal+ura este rezultatul; activitatii fizice si contractiei "usculare4
aport +e ali"ente4 aport <or"onal4 variatiei te"peraturii "e+iului incon9urator.
T%-o$#'a - eli"inare +e cal+ura.
Ma)"a%a !%-p%a!"##: in "o+ o%isnuit4 "asura" te"peratura corpului pacientului
+i"ineata4 te"peratura "atinala si +upa-a"iaza te"peratura vesperala.
Valoarea e(acta a te"peraturii este "asurata cu ter"o"etrul.
Va$o# (o-a$%: la a+ult - 36
*
- 3&
*
,
T%-p%a!"a (o-a$a - 36
*
- 3&
*
,
T%-p%a!"a )";,%;#$a - 3&
*
- 3'
*
,
T%-p%a!"a -o*%a!a - 3'
*
- 3)
*
,
F%;a #*#&a!a - 3)
*
- 41
*
,
3#p%p#%=#% - 41
*
- 42
*
,
Se "asoara cu ter"o"etrul "a(i"al.
- cavitati inc<ise
- cavitati +esc<ise
/n vagin te"peratura este "ai ri+icata in perioa+a ovulatiei.
$er"o"etrele +upa utilizare se spala su% 9et +e apa +upa care ti"p +e +oua ore le "entine"
in solutie +e clora"ina *45 5.
Valorile tep"eraturii sunt inregistrate su% for"a +e grafice sau cur%e ter"ice in foaia +e
te"peratura.
$er"o"etrizarea se face ti"p +e 5 "inute4 ti"p in care se sta langa pacient.
$er"o"etrul se sterge cu un ta"pon cu alcool +upa fiecare folosire.
E:AMENE PARACLINICE I DE LA4ORATOR
(plorarile evi+entiaza pertur%ari ale testelor serice 6%iologice84 ano"aliile "orfologice ale
pancreasului si apreciaza functia pancreatica e(ocrina.
E=p$oa# ;#o$o2#&%:
- %=a-%("$ )a(2%$"#:
- 3lice"ia
- 0iliru%ina
- ,olesterol
- /onogra"a $O si $G
- =rocultura
- G134 VSG
- =ree4 creatinina
- A"ilaza
- $324 $3!
- Su"ar +e urin#
1a e(a"enul sangelui se constata <iperleucocitoza cu valori cuprinse intre 1*.*** si
2*.***4 cu neutrofilie4 <iperglice"ie 6"ai ales in pri"ele 24 +e ore84 <ipercolesterole"ie4
<ipocalce"ie 6su% '45 "g58
=tile +iagnosticului sunt +ozarile enzi"elor pancreatice care cresc +e 5 ori "ai "ult fata +e
valorile nor"ale.
A-#$a'a )%#&a; in pancreatite4 a"ilaza sanguina este crescuta in pri"ele ore 6pana la 36-
4' +e ore8 pana la valori +e '**-1** u. Aolilge"ut< sau pana la 5** u. S"ogLi4 iar in zilele
ur"atoare sca+e4 +e o%icei +upa 3 zile4 cu e(ceptia cazurilor in care evolutia pancreatitei
continua sau apar co"plicatiile a"ilaze"ia revine "ai greu la nor"al.
L#pa'a )%#&a; seter"inarea lipaze"iei are valoare +e +iagnostificare "ai "are +eoarece
cresterea acesteia este "ai specifica si +e +urata "ai lunga 6apro(. 15 zile8.
S&a*%%a !#p)#(o2%("$"# )%#&; este specifica pentru insuficienta pancreatica e(ocrina.
I-"(o%a&!#9#!a!%a )%#&a !#p)#o(+$#@%; este nor"ala sau scazuta.
Po$#p%p!#*"$ pa(&%a!#& )&a*% #( )%. Acesta este pro+us in pancreas proportional cu
pro+uctia +e enzi"e. le se "asoara +upa sti"ulare prin ali"ente4 secretina sau ,,B.
To$%a(!a $a 2$"&o'a; este scazuta. =neori e(ista <iperglice"ie Ka 9eunK. $estul +e
toleranta la glucoza facut +e toti %olnavii suferinzi +e pancreatita. =n +ia%et asociat cu o +urere
a%+o"inala ri+ica posi%ilitatea unei pancreatite sau a unui neoplas" pancreatic.
Fo),a!a'a a$&a$#(a; poate creste in ca+rul colestazei. 1a fel %iliru%ina serica.
E=p$oa# a*#o$o2#&%:
- ecografiile
- ra+iografia a%+o"inala 6+istensie a%+o"inala8 pe gol
- ra+iografie gastrointestinala 6e+e" pncreatic8
- ra+iografie toracica 6pleurezie4 in special stanga4 tot enzi"atica8
- to"ografie
- B3; "o+ificari isc<e"ice
(a"enul ra+iologic este util pentru a e(clu+e %oli cu si"pto"e si se"ne si"ilare
6a%+o"en acut prin perforatie4 ocluzie intestinala4 %oli oleuro-pul"onare8.
Ra*#o2a,#a )#-p$a; evi+entiaza calcificari intrapancreatice4 prezenta acestora per"itan+
+iagnosticarea. ,alcificarile care e(pri"a prezenta calciului in +ucturile pancreatice 6nu in
parenc<i"8 pot fi putine si cu greu vizi%ile sau pot fi "asive4 ocupan+ intreg pancreasul.
,alcificarile se cauta si pe ra+iografia +in profil4 care releva si calcificarile ce se suprapun peste
coloana verte%rala pe o ra+iografie postero-anterioara4 calcificarile constituie uneori rapi+ in
nu"ai cateva sapta"ani4 alteori lent in ti"p +e ani.
Ra*#o2a,#a 2a)!o#(!%)!#(a$a: cu su%stanta +e contrast poate evi+entia can+ volu"ul
pancreatic creste4 largirea potcoavei +uo+enale si cresterea spatiului4 retrogastric 6+istanta +intre
coloana verte%rala si sto"ac4 +epaseste +ia"etrul anteroposterior al uni corp verte%ral8. =neori
+uo+enul este +efor"at prin co"presia %ul%ului +e catre en+e"ul pancreatic sau +e catre
cicatrici sau a+eziuni.
E&o2a,#a; evi+entiaza "ari"ea pancreasului 6e+e"ul84 neregularitati ale conturului
pancreatic4 pseu+oc<istul4 +ilatarile +uctale si eventual calcificarile4 cu o sensi%ilitate +e 6*-&* 5
si o specificitate +e '*-)*5
To-o2a,#a &o-p"!%#'a!a; poate evi+entia calcificari "inore care nu au fost vizualizate
ra+iologic4 +ilatari ale canalelor pancreatice4 "asele intra-pancreatice4 cu o sensi%ilitate +e &5-
)*5 si o specificitate +e '55.
4#op)#a pa(&%a!#&a; percutanta su% g<i+a9 to"ografic co"puterizat sau ecografic pune
+iagnosticul +e cancer can+ este pozitiva in acest sens.
TESTE PENTRU APRECIEREA FUNC IEI PANCREATICE E:OCRINE

$este +e si"ulare a pancreasului e(ocrin.
T%)!% *% )%&%!#(a; secretina sti"uleaza +irect secretia pancreatica atat ca volu"4 cat si ca
+e%it al %icar%onatului in sucul pancreatic.
$estul +evine pozitiv can+ este +istrus cel putin 6*5 +in pancreasul e(ocrin4 +ar inainte sa
apara steatorea.
T%)!"$ &o-;#(a! $a )%&%!#(a &o$%&#)!o@#(#(a! 0CCA);
,elureina sau ,,B +eter"ina o secretie crescuta +e enzi"e pancreatice care se "asoara in
sucul +uo+enal. ,elereina creste concentratia serica a polipepti+ului pancreatic.
$estul are valoare orientativa in +iagnosticul +iferential +intre pancreatite si cancerul +e
pancreas.
T%)!"$ L"(*>: sti"uleaza pancreatita printr-un pranz lic<i+4 continan+ lipi+e4 gluci+e4
proteine4 care +eter"ina eli%erare +e colecistoMininat si astfel cresterea tripsinei in sucul
+uo+enal.
TESTE PENTRU EVACUAREA DIGESTIEI IN LUMENUL INTESTINULUI
Aprecierea +igestiei fi%relor +in car"e si a grasi"ilor4 teste +e +igestie4 are o sensi%ilitate
re+usa.
,resterea cantitatii +e grasi"i in scaun4 se apreciaza prin coloratiile S=DAN4 in pancreatita
acuta4 au valori peste nor"alul +e & g@24 ore la un oral +e 1** g. +e lipi+e in 24 ore.
!ier+erea +e grasi"i e(pri"a insuficienta pancreatica e(ocrina4 +ar poate aparea si in
"ala%sor%tie. Daca eli"inarea fecala +e grasi"i sca+e la a+"inistrarea orala +e enzi"e
pancreatice4 se sustine originea ei pancreatica.
,resterea azotului fecal 6azotee84 la peste 245 g. in 24 ore poate rezulta +in "al+igestia
proteica prin lipsa +e enzi"e proteolitice.
CLISMA EVACUATOARE

D%,#(#!#%: clis"a reprezinta prin tu%uri +e cauciuc sau "aterial plastic a +iferitelor lic<i+e in
intestinul gros prin anus.
S&op: evacuator
vacuarea continutului gros.
Se face clis"a atunci can+ celelalte "eto+e nu au +at rezultate.
Ma!%#a$% (%&%)a%:
- 'ateriale %e "rotectie; "usa"a4 aleza4 invelitoare4 paravan
- 'ateriale nesterile; irigator Ha(icco4 s"arc< +e capacitate 5**-2*** "l.4 tu% +e
cauciuc sau "aterial plastic +e 145-2 " si 1* "" +ia"etru4 apa incalzita la 22-3*
*
,4
*.&5-1.5 l. !entru o clis"a la a+ult4 "anusi4 plosca
!entru accentuarea efectului clis"elor se pot a+auga in apa;
- sare4 1 lingurita pentru o clis"a
- ulei4 1 lingura lu%rifiant
- sapun fara"itat 1-2 lingurite
- glicerina 2-3 linguri
- 'ateriale sterile: canula rectala prevazuta la capul pro(i"al cu orificii laterale sau
orificiu central pentru irigare4 ro%inet si +ispozitiv +e 9onctiune la capul +istal4 gel
lu%rifiant pentru ungerea canulei4 co"prese.
P%2a!#%a p)#>#&a a pa&#%(!"$"#:
/nfor"a" pacientul si ii e(plica" te<nica4 e+uca" pacientul pentru "entinerea pozitiei in
ti"pul clis"ei si in special pentru "o"entele intro+ucerii canulei in rect.
P%2a!#%a ,#'#&a a pa&#%(!"$"#:
Asistenta "e+icala va insoti %olnavul la sala +e pansa"ente un+e se va efectua si il va ruga
sa se aseze in pozitia +ecu%it lateral stang cu "e"%rul inferior stang intins4 iar cel +rept usor
fle(at.
!atrun+erea lic<i+ului in colon este "ult favorizata +e pozitia genupectorala.
T%>#&a;
- "usa"aua si aleza vor fi asezate su% %olnav4 care va fi pozitionat in +ecu%it lateral
stang
- se fi(eaza canula la tu%ul irigatorului si se va inc<i+e ro%inetul
- se verifica te"peratura apei sau a solutiei "e+ica"entoase
- se u"ple irigatorul
- se evacueaza aerul si pri"a coloana +e apa
- se lu%refiaza canula cu o co"presa +e tifon
- +e fi(eaza irigatorul pe stativ
- asistenta "e+icala se spala pe "aini si se +ezinfecteaza
- in+eparteaza fesele pacientului cu "ana stanga
- intro+uce canula in rect apro(i"ativ '-1* c". prin anus
- irigatorul va fi ri+icat la 6* c" +eauspra capului
- %olnavul va fi rugat sa respire a+anc4 sa retina solutia &-1* "inute4 apoi va "erge la
toaleta.
Strangerea "aterialelor folosite se va face rapi+4 canula +aca este +e unica folosinta se pune
in containere speciale pentru incinerare4 celelalte "ateriale se spala4 se +eco"ta"ineaua si se
sterilizeaza.
I(&#*%(!% )# a&&#*%(!%:
- lezarea "ucoasei rectale +atorita intro+ucerii canulei %rusc si nelu%rifierea acesteia
- %olnavul sa nu poata sa tina apa in rect +upa scoaterea canulei si "ur+arirea locului
un+e se efectueaza te<nica. De aceea tre%uie sa ave" aproape o plosca.
Asistenta "e+icala recolteaza ur"atoarele analize;
- <e"oleucogra"a si <e"ocultura
- VSG
- glice"ia
- colesterol
- uree si creatinina
- transa"inaze $324 $3!
- $.O.4 $.G.4 $.!.4 /.N.R.
- urocultura
- su"ar +e urina
- e(a"enul "ateriilor fecale
2 parte a analizelor care se vor recolta4 se recolteaza prin punctie venoasa.
PUNCTIA VENOASA
D%,#(#!#%: punctia venoasa reprezinta crearea unei cai +e acces intr-o vena prin inter"e+iul unui
+e punctie.
S&op;
- explorator - recoltarea sangelui pentru e(a"enele +e la%orator; %ioc<i"ice4
<e"atologice4 serologice si %acteriologice.
- terapeutic - a+"inistrarea unor "e+ica"ente su% for"a in9ectiei ti perfuziei
intravenoase
- e(ecutarea transfuziei +e sange sau +erivate ale sangelui
Lo& *% %$%&!#%:
- venele +e la plica cotului; %azilica si cefalica
- venela ante%ratului
- venele +e pe fata +orsala a "ainii
- venele su%claviculare
P#(&#p## *% %)p%&!a!:
- se respecta strict regulile +e asepsie4 folosin+u-se seringi4 ace +e unica folosinta
Ma!%#a$% (%&%)a%:
- <ol+er
- ac in carcasa sa protectoare? verifica" integritatea %enzii +e siguranta si vala%ilitatea
ter"enului +e utilizare?
- garou elastic?
- solutie +ezinfectanta?
- ta"poane +e vata4 co"prese sterile4 pansa"ent a+eziv?
- tu%uri Vacutainer pentru analizele in+icate +e "e+ic?
/n functie +e co+ul +e culoare al +opului przenta" tu%urile Vacutainer;
- rosu - Vacutainer pentru c<i"ie clinica
- $er%e - Vacutainer cu litiu <eparina pentru analizele %ioc<i"ice
- al,en - Vacutainer S.S.$.$ pentru c<i"ia clinica
- 'o$ - Vacutainer .$.A. - B3 pentru analize <e"atologice
- al,astru - Vacutainer pentru +eter"inari +e coagulare
- neru - Se+itainer pentru +eter"inari V.S.G.
O*#(%a p%$%9a## #( !";"# %)!%:
- flacoane +e <e"ocultura?
- tu%uri fara a+itivi
- tu%uri pentru +eter"inari pentru coagulare - citrat Na4 D/A$=0-G?
- tu%uri cu a+itivi I .D.$.A.4 <eparina4 tro"%ina.
Mo(!a% >o$*% + a&:
P tine" acul cu a"%ele "aini
P efectua" o "iscare +e rasucire +intr-o parte spre cealalta avan+ loc astfel ruperea
%enzii +e siguranta
P in+eparta" carcasa protectoare +e culoare al%a
P se +esuru%eaza capatul li%er al acului in <ol+er
P ATENTIE; este interzis sa scoate" carcasa colorata +e pe celalalt cap al acului.
P"(&!#a 9%(oa)a:
P in ti"pul lucrului ne pozitiona" vis-Q-vis +e pacient?
P alege" locul punctiei si il +ezinfecta"4 interzis a palpa vena pentru +ezinfectare?
P "entine" %ratul pacientului inclinat in 9os cu pu"nul strans?
P intin+e" pielea pentru i"o%ilizarea venei si facilitarea penetrarii acului prin
cuprin+erea e(tre"elor in "ana stanga in asa fel incat policele sa fie situat la 4-5 c" su%
locul punctiei e(ercitan+ "iscarea +e tractiune si co"presiune in 9os asupra tesututilor
vecine?
P <ol+erul tre%uie sa for"eze cu %ratul pacientului un ung<i +e 15
*
?
P +etasa" carcasa colorata a acului?
P intro+uce" acul in vena cel putin 1 c".
E,%&!"a%a %&o$!a## #( !";"#
P intro+uce" tu%ul in <ol+er apucan+ aripioarele laterale ale <ol+erului cu in+e(ul
si "e+iusul4 iar cu policele i"pinge" tu%ul
P presiunea +e i"pingere se efectueaza nu"ai asupra <ol+erului nu si asupra acului
aflat in vena
P capatul captusit al acului insuru%at in <ol+er strapunge +iafrag"a gu"ata a
capacului tu%ului Vacutainer4 iar sangele va fi aspirat in tu%
P can+ sangele nu "ai curge in tu% acesta va fi scos +in <ol+er printr-o usoara
i"pingere a policelui asupra aripioarelor
P <ol+erul este "entinut sta%il
P in ti"pul recoltarii cu un tu% nou4 tu%ul +e9a u"plut nu se agita puternic +eoarece
provoaca <e"olizarea pro%ei4 pur si si"plu il rasturna" +e cateva ori pentru a +e
a"esteca sangele cu a+itivul +in tu%
P +aca se recolteaza in canula venoasa sau cateter "ontat pacientului4 pri"ii
"ili"etrii +e sange ii arunca" +eoarece rezultatul analizelor poate fi "o+ificat +e
rezi+uurile solutiilor in9ectate sau perfuza%ile
P calea venoasa o curata" +upa recoltare prin in9ectare a 1*-2* "l +e Na,l *4)5
P acul utilizat4 carcasele sunt puse in recipientul pentru +eseuri
P in cazul in care <ol+erul este conta"inat +in greseala va fi aruncat
P este interzis sa pune" carcasa protectoare cu "ana pe acul +e9a utilizat - risc +e
conta"inare prin intepare
P +upa recoltare co"pri"a" locul punctiei 3-5 "inute cu un ta"pon steril i"%i%at
in solutie antiseptica 6atentie la solutiile antiseptice care provoaca senzatie +e arsura84
iar la pacientii cu trata"ent anticoagulant sau antiagregante plac<etare +urata
co"presiei tre%uie "arita si aplica" pansa"ent a+eziv.
Co-p$#&a!## po)#;#$%:
P +aca sangele nu este aspirat in tu%4 controla" ca acesta sa fie corect i"pins in
<ol+er
P +aca sangele nu curge4 nu a" punctionat corect vena si il i"pinge" sau il
retrage" fara a-l scoate +in vena
P atat ti"p cat acul se gaseste su% piele4 tu%ul este vi+at4 iar sangele va fi aspirat
i"e+iat ce a" punctionat corect vena.
No!a:
P in cazul punctiei venoase cu a9utorul unui ac steril atasat la seringa sterila
aspirarea sangelui se face prin retragerea lenta a pistonului pana la e(tragerea
cantitatii necesare.
3EMOLEUCOGRAMA
D%,#(#!#%; analiza "orfologica a sangelui care cerceteaza ele"entele figurate ale sangelui; seria
rosie 6<e"atiile4 tro"%ocitele4 <e"atocritul4 <e"oglo%ina8 si seria al%a 6for"ula leucocitara8.
S&op"$; +e a ur"ari sc<i"%arile care se pro+uc +e la nivelul ele"entelor figurate ale sangelui
T%>(#&a *% $"&":
- recoltarea se face prin puctie venoasa
- +upa recoltare tu%ul +e9a u"plut este agitat usor fara sa se faca spu"a 6il rasturna" +e cateva
ori pentru a se a"esteca sangele cu a+itivul +in tu%8
Va$o# (o-a$%:
1eucocite 44* - 1*4* "ii@ul
ritrocite 34) - 54& "ii@ul
Ge"oglo%ina 6G%8 1241 - 1&42 g@+l
Ge"atocrit 3& - 5*43 5
Volu"ul eritrocitar "e+iu 6VH8 '3 - 1*3 fl
Ge"oglo%ina eritrocitara "e+ie 6GH8 254' - 3545 pg
,oncentratie "e+ie a G%@eritrocite 6,GH8 3*46 - 3'46 g@+l
Nu"ar tro"%ocite 15* - 45* "ii@ul
Neutrofil 5* - &5 5
1i"focit 25 - 4* 5
Honocit 2 - 1* 5
ozinofil 1 - 4 5
0azofil *-2 5
VITEZA DE SEDIMENTARE A 3EMATIILOR + V.S.3.
- "asurarea si supraveg<erea VSG-ului per"ite ur"arirea unor %oli infectioase4 infla"atoare sau
evolutia unei infectii
- sangele este recoltat prin punctie venoasa cu a9utorul siste"ului VN2R,$
- anticoagulatul folosit este triso+iu" citrat
Va$o# (o-a$%:
1A 1 2RA
0ar%at - 3-' ""
Fe"eie - 5-12 ""
1A 2 2R
0ar%at - '-15 ""
Fe"eie - 1*-2* ""
4ILIRU4INA :
D%,#(#!#%; prin +esco"punerea nor"ala a <e"oglo%inei se naste %iliru%ina.
- se recolteaza prin punctie venoasa - fara su%stanta anticoagulanta.
Va$o# (o-a$%:
0iliru%ina +irecta 6necon9ugata8; *41 - *44 "g@+l
0iliru%ina totala 6con9ugata8; *42 - 14* "g@+l
COLESTEROLUL:
D%,#(#!#%: su%stanta organica care se regaseste in protoplas"a celulelor4 in special a celulelor +in
creier4 celule care regleaza per"ea%ilitatea fata +e lic<i+e a "e"%ranelor celulare
- se recolteaza prin punctie venoasa - fara su%stanta anticoagulanta.
Va$o# (o-a$%
S 2** "g@+l - risc scazut in %oli coronariene
2** - 23) "g@+l - risc "o+erat
T 24* "g@+l - risc crescut

TRANSAMINAZELE: TGO + TGP
A$a(#(a-#(o!a(),%a'a GTPBALATBALT
+ enzi"a localizata in celulele <epatice4 in cantitati "ai re+use in "usculatura striata4 "iocar+4
rinic<i si pancreas
- se recolteaza prin punctie venoasa - fara su%stanta anticoagulanta.
Va$o# (o-a$%:
0; 21-&2 u@l
F; )-52 u@l
A)pa!a!a-#(o!a(),%a'a GOTBASATBAST
- enzi"a localizata la nivelul ficatului4 in cantitati re+use +e enzi"a se gasesc in rinic<i4 pancreas
si pla"ani
- se recolteaza prin punctie venoasa - fara su%stanta anticoagulanta.
Va$o# (o-a$%:
0; 1&-5) u@l
F; 14-36 u@l
UREE
D%,#(#!#%: su%stanta organica al% cristalizata for"ata in organis" in urina o"ului.
- se recolteaza prin punctie venoasa - fara su%stanta anticoagulanta.
Va$o# (o-a$%:
0; 1)43-424' "g@+l
F; 144)-3644 "g@+l
CREATININA
D%,#(#!#%: este pro+usul final +e "eta%olis" a creatininei en+ogene.
- se recolteaza prin punctie venoasa - fara su%stanta anticoagulanta.
Va$o# (o-a$%:
0; &5-11* "g@+l
F; 65-1*5 "g@+l
TIMP CUICA
TIMP 3O1ELL
D%,#(#!#%: in+ici +e coagularea sangelui
- se recolteaza prin punctie venoasa - anticoagulantul folosit este triso+iu" citrate 34'5
- recoltarea +e face cu staza si fara spu"a la rasturnarea epru%etelor pentru o"ogenizare
- verificarea si controlarea valorilor pro%elor +e coagulare sunt utile in;
- profila(ia +iagnosticului si trata"entul afectiunilor tro"%oe"%olice
- supraveg<erea trata"entului cu anticoagulante
Va$o# (o-a$% T#-p C"#&@:
1*4& - 134* sec.
IONOGRAMA; "inerale +in co"pozitia plas"ei4 prin concentratia constanta a acelor ioni sau
"inerale4 se asigura presiunea os"otica nor"ala a sangelui.
,alce"ia; se recolteaza prin punctie venoasa - fara su%stanta anticoagulanta.
Va$o# (o-a$%:
0; )-11 "g@+l
F; '44-1*42 "g@+l
AMILAZA
D%,#(#!#%: enzi"a secretata +e pancreas.
- are rolul +e a +igera a"i+onul +in ali"ente.
- cantitati "ici +e enzi"a se gasesc in sange si urina.
- se recolteaza prin punctie venoasa - fara su%stanta anticoagulanta
- per"ite confir"area unei paroti+e sau a unei afectiuni a glan+elor salivare
- este utila in cazul +urerilor a%+o"inale pentru +etectarea patologiilor pancreatice
- per"ite ur"arirea evolutiei unei pancreatite acute
FOFATAZA ALCALINA
D%,#(#!#%; este o enzi"a prezenta in celulele osoase4 ficat4 +e un +e trece o cantitate "ica +e
sange
- are rol in "eta%olizarea calciului si a fosforului
- se recolteaza prin punctie venoasa - fara su%stanta anticoagulanta
E:AMENUL DE URINA
Fiin+ un lic<i+ e(cretat +e rinic<i4 e(a"enul constantelor fizice si c<i"ice ale urinii
infor"eaza asupra starii functionale a rinic<ilor4 cat si a intregului organis".
=n ele"ent i"portant in scopul recoltarii corecte +e urina este pregatirea si e+ucatia
pacientului pentru;
- toaleta locala4 utilizarea corecta a vaselor colectoare4 sa urineze fara +efecatie
- sa colecteze urina i"e+iat +upa e"isie in vasul colector
- pentru fe"ei sa evite recoltarea in perioa+a "enstruala
- sa nu arunce +in urina4 sa nu urineze in ti"pul toaletei efectuate pe plosca
%=a-%( ,#'#& - se +eter"ina; cantitatea4 culoarea4 "irosul4 pG-ul4 +ensitatea?
&a(!#!a!%a - variaza in functie +e se( si varsta - la nou-nascut 5*-3** "l@24 <4 la copii 5**-12**
"l@zi4 la a+ult 12**-14**-1'** "l@zi?
&"$oa%a "#(%#
P incolora sau aproape incolora in +ia%etul insipi+4 +ia%etul za<arat4 scleroza renala4 faza
poliurica a insuficientei renale acute
P gal%en-inc<is +upa afectiuni fe%rile acute4 transpiratii profun+e
P gal%en-verzui in afectiunile <epato-colecistice
P rosu %run in prezenta eritrocitelor4 <e"oglo%inei4 "et<e"oglo%inei sau a "ioglo%inei4
+upa ingestia +e "e+ica"ente4 coloranti.
P %run inc<is in ictere
P al%astru +upa ingestie +e al%astru +e "etilen.
-#o)"$ - a"oniacal in fer"entatia alcalina intravezicala sau aro"atic?
p3-ul - este usor aci+4 variaza intre 445-&45?
P variaza in functie +e regi"ul ali"entar 6ali"entatia carnata sca+e p<-ul4 pe can+ cea
vegetariana il creste84 +e ti"pul in care se recolteaza 6+i"ineata este "ai aci+a84 +e "o+ul
+e recolteaza etc.
P puternic aci+a in cazul +ia%etului4 insuficientei renale grave
P alcalina in infectii urinare4 +upa varsaturi etc.
*%()#!a!%a - 1*1*-1*25 la te"peratura +e 15
*
,?
%=a-%("$ ;#o&>#-#& - se cerceteaza al%u"ina4 glucoza4 puroiul4 uro%ilinogen4 pig"enti %iliari4
a"ilaza4 ionogra"a4 etc.
Se a+auga si e(a"enul se+i"entului urinar.
I(!%p%!a%a %'"$!a!%$o
Valori fiziologice nor"ale la urina;
P la fe"eie I 1*** - 14** "l@24 <
P la %ar%at I 12** - 1'** "l@24 <
Valori patologice;
P poliurie - peste 25** "l@24 <
P oligurie - su% '** "l@24 <
P anurie - a%senta urinii in vezica.
Ca$#!a!%a "#(##:
P culoarea - nor"al - gal%en +esc<is - urina +iluata
gal%en inc<is - urina concentrata
patologic - cre" inc<is - 6si spu"a8 in icter
rosie +esc<isa pana la rosie %runa
urina cu sange 6<e"aturie8
fiziologic - al%astru ver+e - trata"ent cu al%astru cu "etilen
cafeniu-rosu-%run - trata"ent cu c<inina sau aci+ salicilic
P "iros - caracteristic a"oniacal 6in fer"entatie8 alcalina intravezicala? aro"atic - +e
fructe4 in +ia%et
P aspectul - nor"al - +ar transparent
- patologic - tul%ure 6saruri4 puroi4 "icro%i4 calculi8
UROCULTURA
,erceteaza prezenta %acteriilor in urina. Se i"pune ca recoltarea urinei pentru urocultura
sa se realizeze in con+itiile +e perfecta asepsie4 intr-o epru%eta sterila cu +op +e vata. Are +eci un
scop e(plorator pentru +epistarea %acilului Boc<4 tific4 coco%acilului4 etc.
Recoltarea urinei pentru urocultura se poate e(ecuta +irect4 +in "i9locul 9etului urinar 61*-
2* "l84 intr-o epru%eta sterila cu +op +e vata prin son+a9 vezical +upa ce se arunca pri"ele
picaturi +e urina4 prin son+a se intro+uc 1*-2* "l urina in epru%eta sterile
E:AMENE RADIOLOGICE
RADIOGRAFIA SIMPLA
D%,#(#!#%: reprezinta un e(a"en ra+iologic prin care se pot evi+entia eventualele calcificari
intrapancreatice4 fara folosirea unei su%stante +e contrast.
S&op"$; sta%ilirea unui +iagnostic.
/n apro(i"ativ 3* 5 +in cazuri +in pancreatite apar aceste calcificari in +ucturile
pancreatice4 cu greu vizi%ile sau "asive ocupan+ intreg pancreasul.
P%2a!#%a p)#>#&a a ;o$(a9"$"#; asistenta "e+icala linisteste %olnavul4 e(plican+u-i +espre
ra+iografie.
P%2a!#%a ,#'#&a a ;o$(a9"$"#: asistenta "e+icala ur"areste igiena corporala a %olnavului si
insoteste la ca%inetul ra+iologic pe aceasta cu foaia +e o%servatie.
,alcificarile prezinta niste contraste ra+iologice4 in co"paratie cu celelalte intestine care au
putere +e a%sor%tie fata +e razele roentgen si nu apar vizi%ile pe ra+iografie.
RADIOGRAFIA GASTRO+INTESTINALA
CU SU4STANTA DE CONTRAST + A4DOMINALA
D%,#(#!#%; evi+entierea sto"acului si a intestinelor cu a9utorul su%stantei +e contrast.
S&op"$; +iagnostic.
P#(&#p## *% %)p%&!a!; asistenta "e+icala va intrerupe cu 2-3 zile inaintea efectuarii
e(a"enului4 a+"inistrarea "e+ica"entelor cu continut +e %is"ut4 fier4 io+4 calciu.
P%2a!#%a p)#>#&a a ;o$(a9"$"#;
- asistenta "e+icala a+"inistreaza cu 1-2 zile inaintea e(a"inarii4 un regi" ali"entar
neflatulent
- seara +inaintea e(a"inarii se efectueaza o clis"a evacuatoare
/n ziua e(a"enului4 +i"ineata pacientul nu "ananca4 nu fu"eaza si este con+us la
serviciul +e ra+iologie.
P%2a!#%a ,#'#&a a ;o$(a9"$"#:
- se e(plica pacientului i"portanta te<nicii.
Ma!%#a$% (%&%)a%:
- sulfat +e %ariu
- cana
- prosop
T%>(#&a *% $"&"; se foloseste su%stanta +e contrast4 sulfat +e %ariu care nu este to(ic.
Suspensia +e %ariu; 15* gr. +e sulfat +e %ariu si se a+auga o cantitate +e apa cal+a4 se
a"esteca4 se co"pleteaza cu apa pana la 23*-3** gr.
Daca apar greturi4 asistenta "e+icala sfatuieste %olnavul sa respire a+anc +e cateva ori.
0olnavul intra su% ecran si ing<ite la in+icatia "e+icului e(act cantitatea necesara
0olnavul se va prezenta la ca%inetul ra+iologic la 2-'-24 ore pentru a se ur"arii tot ciclul
%ariului.
Reintors in salon4 se va ali"enta +upa 2 ore.
S!a(2%%a -a!%#a$%$o ,o$o)#!%. Asistenta "e+icala va strange4 clati cu apa a%un+enta vasele si
linguritele si apoi vor fi +econta"inate.
I(2#D#%a pa&#%(!"$"# *"pa !%>(#&a;
- se a+"inistreaza un purgativ 6ulei +e parafina8 +upa ter"inarea e(a"inarii
- pacientul va fi infor"at ca va avea scaunul al% +ecolorat
/nci+ente - Acci+ente;
- aparitia greturilor4 varsaturilor
ECOGRAFIA
D%,#(#!#%: "eto+a +e investigatie in ve+erea +iagnosticarii prin for"area i"aginii cu a9utorul
ultrasunetelor.
S&op"$; +iagnostic.
P%2a!#%a p)#>#&a a ;o$(a9"$"#; este "ini"ala4 se reco"an+a un regi" usor +igerat4 neflatulent
P%2a!#%a ,#'#&a a ;o$(a9"$"#; asistenta "e+icala linisteste %olnvul in legatura cu e(a"enul
care tre%uie efectuat
T%>(#&a *% $"&": e(a"inare se face in serviciile +e ecografie.
E.A.G.
D%,#(#!#%: electrocar+iogra"a reprezinta inregistrarea grafica a activitatii %ioelectrice a
"iocar+ului in ti"pul unui ciclu car+iac.
S&op"$; +epistarea unor tul%urari ale activitatii "iocar+ului.
O:IGENOTERAPIA
D%,#(#!#%: reprezinta a+"inistrarea +e o(igen pe cale in<alatorie4 in scopul i"%ogatirii aerului
e(pirat cu o(igen4 in concentratii +iferite putan+u-se a9unge pana la 1**5.
S&op"$; resta%ilirea nevoilor +e o(igen pentru a "entine pragul +e saturatie arteriala in li"ite
fiziologice )5-)6 5 si a co"%ate <ipo(ia +eter"inata +e alterarea ur"atorilor factori;
- presiunea partiala a o(igenului in a"estecul respirat
- coeficientul +e solu%ilitatea al o(igenului
- cantitatea +e <e"oglo%ina e(istenta
- starea parenc<i"ului pul"onar
- starea peretelui alveolar
S")% *% o=#2%(:
- statie centrala +e o(igen
- "icrostatie
- %utelie +e o(igen
Mo* *% a*-#(#)!a% a o=#2%("$"#:
- )o(*a (a'a$a; "eto+a si"pla4 co"o+a4 care consta in
intro+ucerea unei son+e +e cauciuc sau plastic prevazuta cu
orificii la e(tre"itatea pe care o intro+uce" in nara
- &a!%!% (a'a$ )a" (a)o+,a#(2#a(; este confectionat +in
plastic sau cauciuc si prezinta nu"eroase orificii laterale
- o&>%$a# p%(!" o=#2%(; un "o+ eficace +e
a+"inistrarea a o(igenului "ai ales la pacientii agitati sau
copii.
- -a)&a; "asca si"pla; nu poate fi utilizata +in cauza
i"posi%ilitatii eli"inarii +e +io(i+ +e car%on
- &o!"$ *% o=#2%(.
Co-p$#&a!## po)#;#$%;
- intro+ucerea son+ei in faringe per"ite patrun+erea
o(igenului in esofag si sto"ac4 rezultan+ +istensia a%+o"inala
- o(igenul patrun+e si se infiltreaza la %aza gatului4
rezultan+ e"fize"ul su%cutanat4 iar pacientul se sufoca
- a+"inistrarea +e o(igen ti"p in+elungat sau prea
concentrat +uce la agravarea <ipo(e"iei pana la co"a
E:PLORARI FUNCTIONALE ALE PANCREASULUI
(plorarea functionala a pancreasului se face prin analiza "ateriilor fecale4 +ozarea
fer"entilor pancreatici in fecale4 sange4 urina.
A"ilaza "ateriilor fecale; se face +upa regi"ul Sc<i"i+t.
SCAUNUL
D%,#(#!#%; eli"inarea prin actul +efecatiei a resturilor ali"entare ce provin in ur"a +igestiri.
S&op; e(plorator - +iagnostic.
P#(&#p## *% %)p%&!a!:
- ti"p +e trei zile se va a+"inistra un regi" co"pus strict
+in ali"ente al%e ca; lactate4 orez4 fainoase.
- recoltarea se face in recipienti sterili4 fara ur"e +e
+etergenti sau alte su%stante c<i"ice
T%>(#&a; asistenta va recolta cu spatula +in 3 parti ale "asei fecaloi+e si va pune in recipient
cantitatea recoltata4 i"preuna cu %uletinul +e analize pe care va fi scris nu"ele4 prenu"ele
%olnavului4 sectia si salonul4 analiza ceruta.
DOZAREA FERMENTILOR PANCREATICI DIN SANGE SAU URINA
Dintre fer"entii pancreatici +in sange si urina4 "ai frecvent se +ozeaza a"ilaza.
!entru a"ilaze"ie se recolteaza4 pe ne"ancate4 5-6 "l. sange si"plu..
!entru a"ilaze"ie se tri"it la la%orator circa 5* "l. urina +e preferinta pri"a e"isie +e
+i"ineata.
Sca+erea valorilor a"ilazei +in fecale si suc pancreatic4 paralel cu valorile +in sange si
urina4 arata +i"inuarea sau supri"area secretiei pancreatice. Dar insa4 pe langa valori +i"inuate
+in fecale a"ilaze"ia si a"ilaz"ia sunt crescute4 acestea in+ica o%structia canalului Airsung sau
necroza pancreasului.
Din acest "otiv4 paralel cu celelalte e(plorari ale functiei pancreatice4 tre%uie cercetat si
"eta%olis"ul gluci+ic4 care poate fi +e ase"enea "o+ificat.
/nsulele 1anger<ans i"preuna cu suprarenalele4 <ipofiza4 tiroi+a4 ficatul si centri nervosi
vegetativi glicoreglatori4 fac parte +intr-un siste" functional care +iri9eaza "eta%olis"ul
gluci+ic.
Dozarea glucozei in sange se cerceteaza prin glice"ie. Valorile care +epasesc la
+eter"inari repetare 1435 g@1*** "l sange ri+ica %anuiala +e +ia%et.
DETERMINAREA GLUCOZEI IN URINA:
=rina in con+itii nor"ale nu contine glucoza4 fiin+ retinuta in sange +e pragul renal.
3lucoza apare in urina +aca la nivelul ei in sange se ri+ica peste nivelul nor"al4 in 9urul
valorii +e 1'* "g@1** "l. Deter"inarea glucozei in sange se face cu reactivul Fe<ling sau
Hzlan+er. Deter"inarea cantitativa a urinei se face prin polari"etrie.
!olari"etrul este un aparat optic.
Deter"inarea corpilor cetonici in urina se efectueaza in toate cazurile +e glicozurie.
!ro%a 1egal-/"%ut se foloseste pentru +eter"inarea acetonei
PRO4A 3IPERGLICEMIEI PROVOCATE
D%,#(#!#%; prin acesta "eto+a pot fi +epistate cazuri latente4 cu +ia%et cu valori nor"ale +e
glice"ie. !ro%a poate fi facuta prin a+"inistrarea glucozei per os sau intravenos.
T%>(#&a *% $"&"; %olnavului i se +a sa ingere +i"ineata pe ne"ancate 1 gr. glucoza@Milocorp4
+izolvata in apa sau ceai.
/n acelasi ti"p se recolteaza sange pentru +ozarea glucozei. 1a fiecare recoltare +e sange4
%olnavul va urina pentru +eter"inarea glicozuriei4 la in+ivizi cu "eta%olis" gluci+ic nor"al4
apare la scurt ti"p +upa ingerarea glucozei o crestere a valorilor glice"iei4 atingan+ valori
"a(i"e intr-o ora. Aceasta <iperglice"ie ali"entara4 nu +epaseste 15* - 1'* "g.. Dupa 2 ore4
glice"ia revine la nor"al4 +atorita sti"ularii secretiei insulare4 astfel4 +upa 3 ore4 glice"ia sca+e
su% valorile initiale. Fa<arul nu apare in urina.
1a +ia%etici4 valorile initiale +e glice"ie +upa ingerarea +e glucoza4 se ri+ica la valori "ult
"ai inalte4 care continua sa urce si +upa 2 ore. Revenirea la nivelul initial +e face cu "are
intarziere4 iar glucoza apare si in urina.
P%,"'#a - intro+ucerea pe cale parenterala 6intravenoasa8 picatura cu picatura a solutiilor
"e+ica"entoase pentru reec<ili%rarea <i+roelectrolitica si vole"ica a organis"ului.
Scop - <i+ratarea si "ineralizarea organis"ului4 a+"inistrarea +e "e+ica"ente la care se
ur"areste un efect prelungit4 curativ +iluan+ si favorizan+ e(cretia pro+usilor to(ici +in
organis"4 ali"entatie pe cale parenterala.
Ma!%#a$% (%&%)a%
P pansa"ente a+ezive tip folie sau plasa4 solutii +ezinfectante
P ca"p steril4 "anusi sterile
P ta"poane +e vata4 co"prese sterile
P garou elastic4 "asca
P "usa"a4 aleza
P tavita renala4 foarfece
P pensa <e"ostatica
P ro"plast4 fesa
P solutie perfuza%ila
P perfuzor4 piese inter"e+iare 6ro%inete8
P stativ4 canula i.v.4 fluturas
P seringi si ace +e +iferite +i"ensiuni4 sterile
So$"!#a *% p%,"'a!
P inainte si +upa efectuarea perfuziilor este o%ligatoriu spalarea cu apa curenta si sapun a
"ainilor si folosirea solutiilor +ezinfectante
P controla" ca;
- solutia sa fie cea prescrisa +e "e+ic
- aspectul solutiei sa fie li"pe+e si sa nu prezinte particule soli+e in suspensie
- etanseitatea sacului prin co"pri"area acestuia
- inca+rarea in ter"enul +e vala%ilitate
- sacii +e !.V.,. sau flacoanele al caror continut nu a fost epuizat la pri"a
a+"inistrare sau cele cu +opul perforat nu se refolosesc.
P solutiile perfuza%ile in+iferent +e prezentare4 flacoanele4 sacii !V, sunt sterile4
apirogene4 +ar tre%uiesc a+"inistrate nu"ai +aca sunt usor incalzite sau la te"peratura
corpului4 cu e(ceptia solutiei <ipertonice 1*-2*5 +e Hanitol un+e este o%ligatoriu
incalzirea sacului4 can+ acesta prezinta cristale4 pana la +isparitia lor +eoarece solutia este
suprasaturata.
P%,"'o"$ S#&o-%* are ur"atoarea alcatuire;
- trocar acoperit cu carcasa transparenta
- tu%ulatura +in "aterial plastic
- ca"era +e vizualizare a picaturilor prevazuta cu filtru
- cle"a sau ro%inet +e inc<i+ere
- "ansori +in "aterial plastic4 elastic4 gal%en-%run
- port-ac cu carcasa protectoare
Po-pa *% p%,"'#%:
P este constituita +intr-un siste" electronic propriu pentru a+"inistrarea solutiilor4
perfuzoarele avan+ o lungi"e varia%ila intre 145-2 "4 cu reglare progra"ata a volu"ului
si fi(area ratei +e flu(
P se folosesc nu"ai truse +e perfuzie cu presiune pozitiva
Po-pa *% p%,"'#% + #(D%&!#%:
P prin acest siste" pot fi folosite si"ultan "ai "ulte seringi sau una singura4 ele fiin+
actionate +e un propulsor linear cu piston
P a"%ele siste"e sunt prevazute in caz +e intrerupere sau "icsorare a ratei +e flu( cu
alar"a vizuala si sonora
Mo(!a%a p%,"'#%#
P in+eparta" a"%ala9ul solutiei perfuza%ile si ar"atura "etalica4 %a+i9onan+ +opul gu"at
cu solutie +ezinfectanta si fi(a" pe stativ flaconul sau punga !.V.,.
P in+eparta" a"%ala9ul trusei +e perfuzat si acolo un+e perfuzorul per"ite4 fi(a" pensa
<e"ostatica su% trocar si inc<i+e" cle"a sau ro%inetul +e fi(are al nu"arului +e picaturi
P in+eparta" carcasa protectoare +e pe trocar si il intro+uce" prin +opul gu"at in flacon
fara a atinge trocarul cu +egetele
P in+eparta" pensa <e"ostatica si u"ple" ca"era +e vizualizare a picaturilor 2@3
6nicio+ata co"plet pentru a putea o%serva nu"arul +e picaturi pe "inut8
P eli%era" cle"a pentru u"plerea intregii tu%ulaturi a perfuzorului cu solutie fara a
scoate carcasa protectoare +e pe port-ac pe care il "entine" +easupra nivelului solutiei
+in flacon-sac si co%orarea lui progresiva pe "asura u"plerii tu%ulaturii eli"inan+ astfel
co"plet %ulele +e aer
P in cazul flacoanelor +e sticla sau plastic folosi" tu%ul-filtru +e aer prevazut la un capat
cu un trocar
P%2a!#%a pa&#%(!"$"#
P +upa pregatirea psi<ica a pacientului4 pozitia in pat este +ecu%it +orsal cat "ai co"o+
cu "e"%rul in care se va efectua perfuzia in a%+uctie si instalarea la in+e"ana a
o%iectelor utile4 ca +e e(e"plu soneria
P atunci can+ este necesar se efectueaza +epilarea zonei interesate si c<iar anestezie
locala
Lo& *% %$%&!#% )# p"(&!#a 9%(oa)a
P pentru alegerea locului +e electie e(a"ina" atent a"%ele %rate ale pacientului pentru a
o%serva calitatea si starea anato"ica a venelor
P evita" regiunile care prezinta;
- procese supurative
- pio+er"ite
- ecze"e
- nevralgii
-trau"atis"e4 etc.
P e(a"inarea o face";
- plica cotului
- ante%rat
- fata +orsala a "ainilor
- vena "aleolara interna
- vena 9ugulara
- venele epicraniene la sugari si copii
- la nivelul plici cotului venele ante%ratului cefalica si %azilica se anasto"ozeaza +an+
nastere venelor "e+iana cefalica si "e+iana %azilica.
P aplica" garoul elastic si inclina" %ratul pacientului in 9os4 a%+uctie si e(tensie "a(i"a
P solicita" pacientului sa-si stranga %ine pu"nul sau sa inc<i+a si sa +esc<i+a pu"nul +e
"ai "ulte ori consecutiv pentru reliefare venoasa
P "asa" %ratul pacientului +ispre pu"n catre plica cotului
P ta"pona" locul pentru punctie cu +oua +egete
P incalzi" %ratul cu a9utorul unui ta"pon i"%i%at in apa cal+a sau prin intro+ucere in apa
cal+a
P garoul elastic se aplica la apro(. 1* c". +easupra locului punctiei4 pentru plica cotului
la nivelul trei"ii inferioare a %ratului cu cea "i9locie
P strange" garoul in asa fel incat sa opreasca co"plet circulatia venoasa si controla"
pulsul ra+ial care tre%uie sa ra"ana percepti%il altfel a" intrerupt circulatia arteriala a
%ratului prin co"pri"area arterei? in cazul unei staze nor"ale presiunea este +e '*-1**
""Gg
P +aca intre garou si e(tre"itatea %ratului apare cianoza4 sla%i" sau +etasa" garoul
pentru circa 3 "inute4 apoi repune" garoul
P +aca pacientul prezinta frison4 sla%i" si +etasa" garoul care a fost prea strans sau
"entinut ti"p in+elungat
P +upa e(ecutia punctiei venoase in+eparta" garoul elastic si carcasa protectoare +e pe
port-ac pe care il fi(a" la canula i.v.4 fluturas fi(an+ cu %enzi ro"plast atat a"%oul acului
cat si "ansonul perfuzorului
P la e(ecutia punctiei venoase cu ac4 aceasta se efectueaza cu acul +e9a "ontat la port-
acul perfuzorului
P +esc<i+e" i"e+iat cle"a pentru a evita refularea prin ac4 canula4 perfuzor a sangelui
si regla" viteza +e scurgere in functie +e scop si solutie perfuza%ila
P rata +e flu( a perfuziei este fi(ata +e catre "e+ic si ea se calculeaza astfel;
picaturi
I
volu" total C picaturi@"l
"inut ti"pul total +e infuzie in "inute
P +upa ter"inarea a+"inistrarii cantitatii prescrise4 se inc<i+e cle"a inainte ca solutia sa
se goleasca co"plet4 e(folie" ro"plastul si e(ercita" presiune asupra venei punctionate
cu ta"ponul i"%i%at in solutie +ezinfectanta
P retrage" acul printr-o "iscare %rusca in +irectia a(ului venei si aplica" un pansa"ent
steril
Co-p$#&a!## po)#;#$%:
P frison si stare febrila
P embolie gazoasa insotita de sincopa cardiaca
P dispnee si dureri precordiale
P compresia vaselor sau a nervilor
P flebita sau necroze
P coagularea sangelui pe ac
P tromboza
P limfangita
P refularea masiva sanguina
P embolie de cateter partiala sau totala.