Sunteți pe pagina 1din 6

nmomentulncareorugatipeFecioaraMariasv

mediezerugciunea,eaajungenegresitlaDumnezeu.
MAICADOMNULUI24DEICOANEFCTOAREDE
MINUNIDINMUNTELEATHOS
AcatistulMaiciiDomnuluiMijlocitoarea(pentrusporulcasei)
Postedonmartie29,2014
AcatistulMaiciiDomnuluiMijlocitoarea
Maresteimaginea.
Duparugaciunileincepatoare:
Condacul1
Peceacareneaadusbucurieinloculintristarii,pesalvatoareanoastra,careanascutin
chiptainicpeFiulluiDumnezeu,unindfecioriacunastereasaolaudamnoicredinciosiisi
vazandcatdegrabnicneascultarugaciunilesineajutainnevoilenoastresaiicantam:
Bucurate,MaicaDomnului,mijlocitoareaneamuluiomenesc!
Icosul1
Aivenitcaostealuminoasainneguravremurilorplinedepacat,saneaduciLuminalumii,
intrupatadintrupultaucelfecioresc,siluminandunesanesuimlacer.Pentruaceastate
rugamsaneajutisaurcamspreInviere,caajungandinRaiulceldoritsaticantamcu
ingerii:
ITIMULTUMESCSUFLETE
FRUMOSPENTRUCAAIALESSA
VIZITEZIACEASTAPAGINA!
BUNULDUMNEZEUSIMAICUTA
DOMNULUISAFIEMEREUCU
TINE!
Facebook
Paginadedicata
CinstiriiMaicutei
Domnului
3.984depersoaneapreciazPagina
dedicataCinstiriiMaicuteiDomnului.
PluginsocialFacebook
miplace miplace
O,PresfantaFecioara,nascutafara
PaginadedicataCinstiriiMaicuteiDomnului
Home Despremine CuvintedespreMaicaDomnuluialeSfintilorParinti MinunileMaiciiDomnuluimarturii RugaciunicatreMaicaDomnului
AcatisteleMaiciiDomnului IcoanefacatoaredeminunialeMaiciiDomnului ParacliseleMaiciiDomnului
SfantulSerafimdeSarovsiSfantaCuvioasaParaschevadelaIasi InvataturialeSfintilorParinti
Bucurate,Razasfantadelumina
Bucurate,caestiaceruluiRegina
Bucurate,catotiinlumeazitepreamaresc
Bucurate,caestiMamaFiuluiCeresc
Bucurate,caLuminaLumiidintinesaintrupat
Bucurate,cadelasanultaucelfeciorescsaalaptat
Bucurate,MaicaDomnului,mijlocitoareaneamuluiomenesc!
Condaculal2lea
AifostdinvecialeasasafiiMamaDumnezeuluinostru,pentrucainmareaSabunatate,
voiasanesalvezesufleteledinpierzareprinintrupareasijertfaSa,deaceeaiicantam:
Aliluia!
Icosulal2lea
Prinsmereniata,teaiinaltat,pentrucaprimindsafiiNascatoaredeDumnezeuaifost
ridicatasicinstitamaipresusdeingeri,dartunuaiuitatrudeniatadepepamant,penoi
oameniisupusiispitelor,mijlocindlatronulsfant,deaceeaiticantam:
Bucurate,caingerulGavriiltie,cuvesteabunatisaaratat
Bucurate,caImparatuluiSlaveiteaifacutsfintitpalat
Bucurate,caaiprimitcusmereniecruceaceacereasca
Bucurate,caprintine,Domnulaluatfireomeneasca
Bucurate,itistrigamsiterugamfiimereucunoi
Bucuratesinunelasasapieriminnecazurisinevoi
Bucurate,MaicaDomnului,mijlocitoareaneamuluiomenesc
Condaculal3lea
PetineStapanaPreacuratatelaudam,pentrucatuaifostsiairamasfecioara,
binecuvantataestituintrefemeisibinecuvantatesteRodulpanteceluitaucaruiaiicantam
:Aliluia!
Icosulal3lea
Totneamulomenescaducelaudaceleiacareprinnasterefecioreasca,aadusmantuirela
toatalumea.Eiisauinchinatmagiisipastorii,laicoanasaingenuncheazabogatiisisaracii,
dreptiisipacatosii,iareaascultarugaciuniletuturorsitrimitemultimedebinecuvantari
pentrucareiigraim:
Bucurate,catuainascutpeDumnezeu
Bucurate,caaipurtatcaunnorsfantpeFiultau
Bucurate,caspreEgiptlungdrumaistrabatut
Bucurate,calavenireata,capisteleidoliloraucazut
Bucurate,cateaiintorslaNazaret,CopilulSfantsacresti
Bucurate,catupetoticurugaciuneatanemiluiesti
Bucurate,MaicaDomnului,mijlocitoareaneamuluiomenesc!
Condaculal4lea
AistrabatutlungdruminEgiptlaindemnulingerului,pentrucasaferestiPrunculSfantde
manialuiIrod,darmurindacestateaiintorslaNazaret,iaracolocumultagrijasiiubirei
aicalauzitpasii,uimindutedeintelepciuneasiminunilepecarelesavarseademic,pentru
carenoiiicantam:Alilua!
Icosulal4lea
LuminadinLumina,DumnezeuadevaratdinDumnezeuadevarat,pentrunoioameniisi
pentrumantuireanoastrasapogoratdinceruri,saintrupatdinDuhulSfantsidintine
PreacurataFecioara,iarnoiminunandunedeaceastatainaitigraim:
Bucurate,cainlumemultelipsuriairabdat
Bucurate,caprigonirinedrepte,cuFiultauaiindurat
Bucurate,catucumultadragostesidaruirelaicrescut
prihanastramoseasca,roagate
pentrunoiceicarealergamla
Tinesipentruceicarenu
alearga.Amin!
FollowBlogviaEmail
Enteryouremailaddresstofollow
thisblogandreceivenotifications
ofnewpostsbyemail.
Join69otherfollowers
Follow
Search
MaicaDomnuluiarein
calendarulortodox9zilede
pomenire
8septembrieNastereaMaicii
Domnului,1octombrie
AcoperamantulMaiciiDomnului,
21noiembrieIntrareainbiserica
aMaiciiDomnului,9decembrie
ZamislireaSfinteiFecioarede
catreSfantaAna,26decembrie
SoborulMaiciiDomnului,25
martieBunaVestire,2iulie
Asezareavesmantului
NascatoareideDumnezeuin
Vlaherne,15augustAdormirea
MaiciiDomnului31august
PunereainraclaabrauluiMaicii
Domnului.
Unuldintreceimaiilutrimonahi
aispiritualitiiromneti,
printeleCleopanendeamnso
cinstimcudesvrirepeMaica
Domnului.Saveimare
evlavie,frailor,laFecioaraMaria
ifericitestecasaifamiliaaceea
carearencasicoanaMaicii
Domnuluiinfiecarediminea
iciteteAcatistulicinstitulei
Paraclisitoitiurugciunictre
MaicaDomnului.
Articolerecente
MinunileMaicuteiDomnului.
MaicaDomnuluisaartat
paraclisieruluiGheorghemai
24, 2014
SfntulSerafimdeSarovi
femeiaghemuitmai 23, 2014
Ajungezileirautateaei!mai
23, 2014
SfntaParaschevaseroag
dininimmai 23, 2014
SalergmlaMaicaDomnului
mai 23, 2014
SangeleMaicuteiDomnului
mai 22, 2014
SnerugmcaDomnulsne
povuiascmai 22, 2014
TroparulSfinilormprai
ConstantiniElena(21mai)
mai 21, 2014
RugciunectreSfinii
ConstantiniElenamai 21,
201 4
ViataSfintilorImparati
ConstantinsiElena(21mai)
mai 21, 2014
SfntaElena,omprteasn
mijloculpoporuluimai 21,
Bucurate,cavazandminunileLui,caDumnezeuLaicunoscut
Bucurate,calainimademama,vorbelesifapteleLuileaipus
Bucurate,casituaichematinrugaciuneajutorulceldeSus
Bucurate,MaicaDomnului,mijlocitoareaneamuluiomenesc!
Condaculal5lea
CatdetaresaintristatinimatadeMamaatuncicandaisimtitlipsaFiuluitaucel
Dumnezeiesccareavea12ani,crezandulpierdut,iardacalaigasitvorbindinvatatorilor
templuluidinIerusalimteaimirat,iarnoiiicantam:Aliluia!
Icosulal5lea
IntreagataviataafostojertfaadusaluiDumnezeu,aisuferitlipsuri,necazuri,umilinte,ai
plansmultcandlaivazutjudecat,batutsiosanditlamoartepecruce,daracumtebucuri
inImparatiaceacereascaiarnoiitiaducemacestelaude:
Bucurate,catuceaatatdebuna,multaisuferit
Bucurate,ceaprincarelegeanouasaimplinit
Bucurate,capeFiultaulaivazutbatutsichinuit
Bucurate,caprinsuflettiatrecutsabiadureriicanderarastignit
Bucurate,casuferind,teailasatinvoialuiDumnezeu
Bucurate,tucaremultaiplinspeCeldoritaltau
Bucurate,MaicaDomnului,mijlocitoareaneamuluiomenesc!
Condaculal6lea
IataMamata!iaispusapostoluluiIoan,atuncicanderaipecruce,incredintanduneodata
cuelsipenoitotiocrotiriiMaiciitale,pentrucareTieMantuitorulnostruiticantam:Alilua
!
Icosulal6lea
PrinpacatelenoastreammaniatpeTatalCeresc,amnesocotitporuncileLuisiamumblat
dupavoilenoastre,dartu,StapanaLumii,fiipururimijlocitoaresiroagalsaneierte,iar
noiavandnadejdeintineiticantam:
Bucurate,catulatronulsfantpentrunoiaiingenunchiat
Bucurate,capentrulumerugandutelaDumnezeu,ailacrimat
Bucurate,camijlocestineincetatlaFiultau
Bucurate,camilaaidenoi,poporulsau
Bucurate,cadoartupotiinduplecapeDomnulsaneierte
Bucurate,catepuichezaspentrucrestinisilrogisaiiindrepte
Bucurate,MaicaDomnului,mijlocitoareaneamuluiomenesc!
Condaculal7lea
Cinepoatespunecaafacutrugaciunecatretine,FecioaraPreacuratasiaramasneajutat,
pentrucaestigrabnicaajutatoaresiaducibucurieinloculintristarii,fiindputernica
mijlocitoarelaDumnezeucaruiasinoiiicantamcuceidesus:Aliluia!
Icosulal7lea
Cinepoatemarturisislavataincer,ingeriiitislujesc,sfintiitepreamaresc,Fiultause
bucuradevedereafeteitale,iarnoipamanteniiinchinandunetieitiaducemacestelaude:
Bucurate,tuceamaicinstitaintrefecioare
Bucurate,asmerenieidulcesipreasfantafloare
Bucurate,slavitadetotiCereascaImparateasa
Bucurate,aSoareluiHristos,Mamadinvecialeasa
Bucurate,caprinproorocii,venireataafostvestita
Bucurate,caesticomoarasfanta,cadarnepretuita
Bucurate,MaicaDomnului,mijlocitoareaneamuluiomenesc!
201 4
AcatistulSfinilormprai,
ntocmaicuApostolii,
ConstantiniElena(21mai)
mai 21, 2014
Cndtegsetinfundul
prpastiei,snudisperimai
20, 2014
MaicaDomnuluinendeamn
inespunemereu:Cheam
m!,Chemaim!mai 20,
201 4
MaicaDomnului,numaipot
suportadurerilesipresiunile
caremisefacaicimai 20,
201 4
MaicaDomnuluiProdromita
SchitulProdromu(12iulie)
mai 20, 2014
Sfimntotdeaunaalturide
MaicaDomnuluimai 20, 2014
PoeziepentruMaicaDomnului
mai 19, 2014
RugaciuneaMaiciiDomnului
Milostivireamai 19, 2014
RugciunectreMaica
Domnului,dinpravila
SfntuluiSerafimdeSarovmai
19, 2014
RugciunectrePreasfnta
NsctoaredeDumnezeumai
19, 2014
Cumsanerugam:sapomenim
infiecareclipanumele
DomnuluisialPreasfintei
NascatoaredeDumnezeumai
19, 2014
RugaciunecatreMaica
DomnuluiaSfantului
AntimIvireanulmai 19, 2014
CespunePsalmul44?Defa
asttutmprteasa,dea
dreaptata,mbrcatnhain
auritipreanfrumuseat.
mai 19, 2014
ImnulAcatistalMaicii
Domnului(diortositde
monahulPavelSimonopetritul)
mai 19, 2014
RUGCIUNELAICOANA
MAICIIDOMNULUI
,,GHERONTISSA(STAREA)
(2DECEMBRIE)mai 17, 2014
Icoanafctoaredeminunia
MaiciiDomnuluiGerontissa
delaPantokratordinSfantul
MunteAthos(2decembrie)mai
17, 2014
ndrznealarugciuniictre
MaicutaDomnuluimai 17,
201 4
DarurileMaicuteiDomnului
mai 16, 2014
CanonulPreasfinteiNsctoare
deDumnezeu.(Facerea
SfntuluiIoanDamaschinul)
mai 16, 2014
CanonulPreasfinteiNsctoare
deDumnezeu(Facerea
sfntuluiIosifImnograful)mai
16, 2014
Rugciuneafiecreidimineia
arhimandrituluiSofronie
SaharovuceniculSfntului
SiluanAthonitul!mai 16, 2014
Pravilderugciune.dela
unpustnicmai 16, 2014
Purtareadegrija
MaiciiDomnuluimai 15, 2014
MaicaDomnuluivindecun
Condaculal8lea
DesicutrupulaiplecatinlocasurilecerestisalocuiesticuFiultau,nunelasisinguribuna
noastraMama,caviiprintreoameni,saiintaresti,saledaruiestisanatatesiajutorin
necazuri,iarnoimultumindDomnuluiIisuscaneadatingrijataiicantam:Aliluia.
Icosulal8lea
AivenitinlumecaoploaieinmiresmatasaudepamantulinsetatdeDumnezeu,aivenitca
unnoraparatorsaacoperilumeacemergeadinrauinmairaupentruaceeaiticantam:
Bucurate,canzoriidiminetiiturasari
Bucurate,careversipestelumemilaDomnuluisihar
Bucurate,caintoatavremeasprebinenecalauzesti
Bucurate,caprinsfantAcoperamantultaudetotraulnepazesti
Bucurate,cainceputulmantuiriinoastreesti
Bucurate,capetinetelaudaostileceresti
Bucurate,MaicaDomnului,mijlocitoareaneamuluiomenesc!
Condaculal9lea
NeamnascutinaceastavaleaplangeriiinpacatsigresimmereuZiditoruluinostru,de
acceavazandneputintelesufletestisitrupestialergamlatinecareviigrabnicinajutor,
rugandutepentrunoiFiuluitaucaruiacutezamsaicantam:Aliluia!
Icosulal9lea
Vremurilesunttulburi,cailevietiisuntintortocheate,darnoiintinenepunemnadejdeaca
nuneveilasaImparateasaCereascasimijlocindlaDumnezeuneveiscapadintotnecazul
deaceeaitiaducemaceastalauda:
Bucuratesipentrunoimijlocesteneancetat
Bucuratesiteroagapentuceirobitidemultpacat
BucuratesinunelasadepartedeFiultau
Bucuratesineajutacandtechemamsineegreu
Bucuratesiroagalsanemailasepepamantsisaneierte
Bucuratesineajutasamergempecailecesdrepte
Bucurate,MaicaDomnului,mijlocitoareaneamuluiomenesc!
Condaculal10lea
PacatuimcubunastiintasisuparampeCelceneaziditdupachipulsiasemanareaSa,dar
terugaminduplecapeDomnulcasanuisiintoarcaFatadelanoi,cisaneprimeascaiarasi
caunPastorintreoilesalecuvantatoare,pentrucasinoisaiiaducemcantare:Aliluia!
Icosulal10lea
CatpoateDumnezeucuputereaatatpotitucurugaciuneaPreaslavitaFecioarapentru
iertareapacatelorsimantuireanoastra,deaceeasimtindajutorultausiindeplinirea
cererilornoastrecelebuneitiaducemacestea:
Bucuratesicapeotamaieruganeprimeste
BucuratesiperobiiTaiiimiluieste
Bucurate,strigamcasuntemfiitai
Bucuratesinunelasainmanacelorrai
Bucurate,iticantamMaicutaStapanuluiCeresc
Bucuratesiaparapoporulcrestinesc
Bucurate,MaicaDomnului,mijlocitoareaneamuluiomenesc!
Condaculal11lea
DacanuaififosttusamijlocestipentrunoilaFiulluiDumnezeuamfipieritpentru
pacatelenoastre,darcaunMilostivascultarugaciunilePreacurateisaleMaicipentru
copildemonizatalunei
femeimusulmanemai 15,
201 4
Multpotisfiniilui
Dumnezeu,darniciunulct
MaicaDomnuluimai 15, 2014
Douasufleteminunateau
nevoiedesprijin.mai 15, 2014
AXIOANEDECINSTIREA
MAICIIDOMNULUILAMARILE
PRAZNICEBISERICETImai
14, 2014
Daruldearabdanecazurile
mai 14, 2014
Cumsefacmetaniilemai 14,
201 4
Rugaciunecatretoateputerile
ceresti!mai 14, 2014
RugacineaSfantului
NicolaeVelimirovicimai 13,
201 4
LegaturaharicadintreMaica
Domnuluisitotisfintiimai 13,
201 4
CinstireaMaiciiDomnuluimai
13, 2014
Snerugmctre
MaicaDomnului!mai 13, 2014
ACATISTULTUTUROR
ICOANELORMAICII
DOMNULUICONDACmai 13,
201 4
AcatistulMaiciiDomnului,
ArttoareaCiimai 13, 2014
RUGCIUNEALAICOANA
MAICIIDOMNULUIDELA
MNSTIREAVRZRETI
mai 13, 2014
ParaclisulPreasfintei
NsctoaredeDumnezeumai
13, 2014
ALDOILEAPARACLISCTRE
PREASFNTANSCTOARE
DEDUMNEZEUmai 13, 2014
Arhive
Selecteazolun
Articolepublicateinaceasta
luna
martie2014
Lu Ma Mi Jo Vi S Du
Feb Apr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Praviladerugaciune
NsctoaredeDumnezeu
Fecioar,bucurTe!Ceeaceeti
plindehar,Marie,Domnuleste
cuTine.BinecuvntatetiTu
ntrefemeiibinecuvntateste
rodulpnteceluiTu,cainscut
preMntuitorulsufletelor
noastre.
poporulsau,deaceeaiiaducemcantarea:Aliluia!
Icosulal11lea
Nunepricepemsalaudamminuniletalepecareleaifacutcunoioameniiintoatavremea,
catebolinuaivindecat,pecatinuiaiscapatdinprimejdii,necazurisinevoi,pentru
aceastaatapurtaredegrijaiticantamasa:
Bucuratesidepatimisauispitenefereste
Bucuratesidetoataprimejdiasinecazulnepazeste
Bucuratesinuneuitainrugaciune
Bucuratecatupetotinestiipenume
Bucurate,cavezinevoiasidorintatuneostii
Bucuratesinunelasa,canoisuntemaitaicopii
Bucurate,MaicaDomnului,mijlocitoareaneamuluiomenesc!
Condaculal12lea
ScaracatrecerestiPreacurataFecioara,pentrucatunecalauzestipasiiinintunericullumii
casaputemurcaspreLuminaCereasca,ImparatulSlavei,caruiaiicantam:Aliluia!
Icosulal12lea
Gresimintoatavremea,zilelevietiinisescurginpacate,timpulmantuiriiilrisipim,facem
voiatrupului,lumiisiaceluiraudartununelasaPreasfantaNascatoaredeDumnezeu,ci
ajutanesapuneminceputbunvietiinoastre,caavandnadejdedemantuiresatelaudam
asa:
Bucurate,preascumpaalumiimijlocitoare
Bucurate,caestiaomeniriinadejdetare
Bucurate,cabinecuvantataestiintrefemei
Bucurate,caestialmantuiriipreasfanttemei
Bucurate,carugatanuramaneneascultata
Bucurate,caumpliidebucurielumeatoata
Bucurate,MaicaDomnului,mijlocitoareaneamuluiomenesc!
Condaculal13lea
OPreaBinecuvantataNascatoaredeDumnezeu,primesteacestecinstitelaudecarese
cuvinnumaitiecareestiMamaImparatuluiCerescsiterugamfiipururimijlocitoarela
FiulTau,pentrucasanedaruiascaizbaviredebolisinecazuri,iertaredepacatesiviata
vesnicainImparatiaSaundecuingeriibucurandunesaicantamneancetat:Aliluia!(de3
ori)
ApoidinnouIcosul1siCondacul1.
RUGACIUNE
PreasfantaFecioara,ImparateasaCereascacareainascutpeFiulluiDumnezeu,priveste
cumilasprenoicareneaflampururiinscarbe,boli,necazurisinevoi.Prinpacatelenoastre
celemultesigreleammaniatpeImparatulSlaveisisufletulneestetulburat.Undesa
alergamsilacinenevomduce?Doarlatineavemnadejde,catuestimijlocitoarea
neamuluiomenesc.StimcarugaciuneatadeMamamultpoatespremilostivireaFiuluisi
nimenidinceiceteauchematinajutornuaramasfararaspuns.Deaceeaneplecam
genunchiirugandutesanuneparasestipentrupacatelenoastrecelemultesigreleci
ajutanesaneindreptamviata,acoperanecusfantultauAcoperamant,daneputeresa
putembiruiuneltirilevrasmasilorvazutisinevazuti.Danesanatatesaputemlucracelede
folosspremantuire.MijlocestelaStapanulceruluisialpamantuluisanedaruiascatimpde
pocaintasivirtutiilecrestinesti,pentrucasaumplemcandelelesufletestiasemeni
fecioarelorcelorinteleptesisaputemintrainauntrucamariiMireluiceresc,iaracolo
bucurandunevesnicsaslavimpeDumnezeulnostru.AMIN.
MaicaPresfantaacoperane
penoidetotraulcu
CinstitulTauAcoperamint!
Imparateasameaceapreabunasi
nadejdeamea,Nascatoarede
Dumnezeu,primitoareasaracilor
siajutatoareastrainilor,bucuria
scarbitilorsiacoperitoarea
necajitilor,veziminevoia,vezi
miscarba,ajutamicaunui
neputincios,hranestemacapeun
strain,necazulmeuilstii,deciil
dezleagaprecumvoiesti,canam
altajutorafaradetine,nicialta
folositoaregrabnicanicialta
mangaierebuna,cinumaipetine
MaicaluiDumnezeu,casama
pazestisisamaacoperiinvecii
vecilor
BlogsIFollow
1 . savatiebatovoi
2. Tinerisprefericire
3. duhovnic
4. indulciricudor
5. Ortodoxia
6. poeziicrestinortodoxe
7 . HrisostomFilipescu
8. Filedejurnal
9. Subiectesiprogramepentru
titularizare
1 0. SfntulNicolaeVelimirovici
1 1. SerbiaOrtodox
1 2. Oanamaria
1 3. Jurnaluluneiinimi..etern
"indragostite"
1 4. DOARORTODOX
1 5. paginacuvioaseicasiana
nmomentulncareorugatipeFecioaraMariasv
mediezerugciunea,eaajungenegresitlaDumnezeu.
MAICADOMNULUI24DEICOANEFCTOAREDE
MINUNIDINMUNTELEATHOS
ThisentrywaspostedinAcatisteleMaiciiDomnuluiandtaggedAcatistulMaiciiDomnuluiMijlocitoarea(pentrusporul
casei).Bookmarkthepermalink.
1 6. SufletBun
1 7. luminisiumbre
1 8. Zmbetencoldecer
1 9. nvturaortodoxn
cuvinteiimagini
20. BlogulluiVasileClinDrgan
2 1. bucuriatuturorcelornecajiti
2 2. albastrude...
2 3. Igalis
2 4. Crestinortodox
25. Luminpentrucandeladin
suflet
2 6. nTcere
2 7. SfntulSiluanAthonitul
2 8. PaginadedicataCinstirii
MaicuteiDomnului
2 9. TainaCstoriei
3 0. "Citetemult,caDumnezeu
silimpezeascmintea"
(PrinteleDionysios)
Dumnezeuosnecear
socotealpentrucnuam
citit.Luaiicitiivieile
sfinilorinvturile
SfinilorPrini.(Parintele
IustinParvu)
3 1. VORBEINTELEPTE
3 2. caleaspretine
3 3. InvitaielaOrtodoxie
3 4. Blogulomuluifrumos
3 5. Sfintisiicoane
3 6. CUVNTORTODOX
3 7. ParinteleArsenieBocaUnom
maipresusdeoameni
3 8. MihailOrthoBlog
3 9. SfntulMunteAthos
40. Cuvinteortodoxe
4 1. DianoraIoana
4 2. bunelemaniere.com
4 3. SfntulIoandeKronstadt
4 4. BlogulAgentieideTurism
MiriamTurism
45. AlturideAndrei!
4 6. SfntulSerafimdeSarov
4 7. PrinteleNicolaeSteinhardt
4 8. PrinteleCleopaIlie
Sihstria
4 9. MRTURIIDESPRE
EXAMENELUATE
PaginadedicataCinstiriiMaicuteiDomnului
Like
Onebloggerlikesthis.

Related
AcatistulAcoperamatul
MaiciiDomnuluiunbalsam
pentrusufleteleranite
AcatistulMaiciiDomnului
Izbvitoarea
AcatistulAcoperamantul
MaiciiDomnului
Lasunrspuns
Introducomentariultuaici...
TheTwentyTenTheme. BloguietepeWordPress.com.
Follow Follow

S-ar putea să vă placă și