Sunteți pe pagina 1din 3

Schema de excitatie statica si comutatie statica la pornirea in asincron

a motorului sincron

1.Notiuni teoretice
Sursa de curent continuu folosita la alimentarea infasurarii de excitatie a
motoarelor sincrone poate fi o masina rotativa( generator de c.c.) sau un redresor
(sistem static). Cel mai eficient este sistemul de excitatie statica cu tiristoare, care are
inertie redusa ( de ordinul ms), permitind reglarea automata rapida a curentului de
excitatie impusa de unele actionari, gabarit redus si fiabilitate ridicata. Pentru pornirea in
asincon a motorului sincron se foloseste urmatoarea schema de excitatie statica.
R
S
T

Tr
Dz
D T1 T2 T3
Ex T

Rd D1 D2 D3

fig,1

In aceasta schema redresorul este fix, alimentarea excitatiei facandu-se prin


perii. Pentru aceste tipuri de redresoare se foloseste in general puntea semicomandata,
care pentru puteri mici este monofazata , iar la puteri mai mari este trifazata. Rezistenta
de descarcare de la bornele infasurarii de excitatie, conectata in timpul pornirii in
asincron cu scopul reducerii tensiunii induse de campul statoric, poate fi comandata de
un contactor static cu tiristoare, acestea avand fiabilitate mai mare decat contactoarele
electromagnetice. Tiristorul se comanda cu ajutorul unei diode Zener cand tensiunea la
bornele infasurarii de excitatie depasesete valoarea maxima a sursei de curent continuu
si se blocheaza la o valoare inferioara acesteia. Dioda conectata in antiparalel cu
tiristorul este polarizata invers la functionarea in regim sincron.

2.Schema de montaj
In laborator Schema de excitatie statica este realizata cu redresor monofazat.
Toata aparatura este intr-o cutie avand accesibile urmatoarele borne (fig.2):
P Trafo sincronizare
~ alimentare R
redresor = b
~380
- +
L1 L2
sincron
asincron

Rd

Ex

a
fig.2
T

Datele motorului sincron: Un=400V; n=3000rot/min;


In=7,2A; Pn=5KW .
Am notat cu: L1,L2-lampi de semnalizare regim de functionare;
Rd- rezistenta de descarcare care scurtcircuiteaza infasurarea de excitatie in
regim asincron Rd=75Ω ;
P-potentiometru de reglare a curentului de excitatie;
b- buton de pornire;
3.Chestiuni de studiat
Se va urmari intelegerea schemei de excitatie statica si comutatie statica la
pornirea in asincron a motorului sincron. Se va urmari practic modul de sincronizare.
4.Mod de lucru
Se va executa schema din figura 2. La inchiderea intreruptorului a se va alimenta
statorul motorului sincron si schema de excitatie statica. Motorul va porni datorita
cuplului asincron si se va antrena pana la o viteza apropiata de cea de sincronism,
avand scurcircuitata infasurarea de excitatie de catre rezistenta de descarcare, care pe
langa protectia infasurarii, amelioreaza si caracteristica de pornire in asincron. La
pornire deoarece tensiune indusa in infasurarea de curent continuu este mai mare decat
cea a sursei de c.c, dioda Zener va comanda intrarea in conductie a tiristorului, deci
rezistenta va fi conectata in circuit. La apropierea de viteza de sincronism cand tensiune
indusa scade , la un moment dat cele doua tensiuni vor fi egale , curentul prin tiristor se
va anula, acesta se deschide si deconecteaza rezistenta din circuit, infasurarea rotorica
fiind acum alimentata cu tensiune continua, motorul va intra in sincronism.In continuare
de la potentiometrul P se poate regla curentul de excitatie.