Sunteți pe pagina 1din 2

TOTUL DESPRE AROMATERAPIE de GILL

FARRER-HALLS
Puteti achizitiona aceasta carte de la CARTI REGALE
Telefon: 0746.407.4! 07"4.4".#$4
Autor(i): Gill %arrer&'alls
Editura: Nemira
Anul a(ari)iei:2008
Pa*ini: 400 (16x18 cm)
Pre): 48 Lei
Totul despre aromaterapie
Mica enciclopedie
Totul despre aromaterapie este o enciclo(edie ele*ant+! o c+l+torie ,nc-nt+toare ,n
uni.ersul aro/atera(iei! totul des(re arta de secole a uleiurilor esen)iale: s+n+tate!
fru/use)e! stare de 0ine! trata/ente! tehnici de /asa1.
Aceast+ cu(rinz+toare introducere ,n (ractica aro/atera(iei trateaz+ /odul ,n care tre0uie
alese 2i utilizate uleiurile esen)iale (entru o /ai 0un+ s+n+tate! (entru fru/use)e 2i (entru
o stare de 0ine *eneral+. 3e)i *+si aici tot ce tre0uie s+ 2ti)i des(re acest su0iect & ,n*ri1iri
cos/etice! tehnici de /asa1! cu/ s+ .+ crea)i (ro(riile (arfu/uri! re/edii si/(le (entru
di.erse afec)iuni 2i su*estii de /edita)ie (entru rela4are.
Calit+)ile naturale ale aro/atera(iei contri0uie la re/edierea tul0ur+rilor (ro.ocate de
folosirea f+r+ de /+sur+ a su0stan)elor artificiale! iar esen)a aro/atera(iei (oate fi
rezu/at+ ,n c-te.a cu.inte:
5A (re.eni este /ai u2or dec-t a .indeca6.
7e ase/enea! a.e)i la dis(ozi)ie un catalo* ce cu(rinde 68 de uleiuri esen)iale! frec.ent
utilizate sau e4otice. Pentru fiecare ulei sunt descrise caracteristicile sale! (rinci(alele
(ro(riet+)i tera(eutice 2i e.entualele contraindica)ii.
9e *asiti si (e :::.cartire*ale.ro
%ace0oo; htt(s:<<:::.face0oo;.co/<(a*es<Carti&Re*ale<$"###7664"7#$