Sunteți pe pagina 1din 113

b i b l i o t e c a ^B c o l a r u l u i

MIHAIL
SADO
BALTAGUL
HANU ANCUTEI
,y
'
-
-
-
'-!,'
r
,
MIHAIL
SADOVEANU
HANU ANCUTEI BALTAGUL
LITERA INTERNAIONAL
Colecie iniiat i coordonat de Anatol Vidracu i Dan Vidracu
Concepia ra!ic a coleciei i coperta" Vladi#ir $#ee% &e
copert" co#po'iie cu Portret de ranc de Aurel (eu
)lu*traii de E#il C+ilde*cu
,E-E,)N.E )S/O,)CO-0)/E,A,E"
Al1 Sndule*cu,
2ara3et )3rileanu,
&erpe**iciu*, 21 Cline*cu,
/udor Vianu, Con*tantin Ciopraa,
)on ,ota#, Nicolae 4anole*cu, &a%el -lorea,
Verii Cuitaru, )on Vlad, )on Dodu (lan,
2eore 2an, &aul 2eore*cu,
&aul An+el, A1E1 (acon*5i,
-nu (ileteanu,
4i+ai Ci#poi,
)on ,ota#
Editura 60itera )nternaional7 O& 89:
C&1 ;9, *ector 9, (ucureti, ,o#<nia tel1=!a>
?@;9A BB@BC@;: e-#ail" in!oDlitera1ro
2rupul Editorial 60itera7
*tr1 (1 P. Ea*deu nr1 ;, #un1 C+iinu, 4D-;@@C, ,epu3lica 4oldo%a
tel1=!a> F?BGB;A ;H;HB;, ;HI99@, !a> ;HI @89:
e-#ail" literaDlitera-pu3li*+in1co#
Di!u'are"
S1C1 Da%id D1V Co#prod S,0 O1,
89: C1 , ;9, *ector 9, (ucureti, ,o#<nia
tel1=!a>F?@;9A B;@8@@H
&re'enta ediie a aprut Jn anul ;@@B Jn %er*iune tiprit
i electronic la Editura 60itera )nternaional7
i 2rupul Editorial 60itera71
/oate drepturile re'er%ate1
Editori" Anatol i Dan Vidracu
0ector" &etru 2+encea /e+noredactare" Lorina Gncu
/iparul e>ecutai la Co#3inatul &olira!ic din C+iinu1
C$U K;919BC19-B S 9B
De*crierea C)& a Ca#erei Naionale a Crii Sado%eanu, 4i+ail
Eanu Ancuei1 (altaul = 4i+ail Sado%eanu: ?(i3i1 colarului,
*erie nou = col1 ini1 i coord1 = Anatol i Dan Vidracu:
conc1 r1 col1 i cop1 = Vladi#ir $#ee%: nr1 ;CCA - (1" 0itera
)nternaional: C+1" 0itera, ;@@B ?Co#31 &olir1A1 - ;H8 LpM1
)S(N HHGC-GI-8IH-G )S(N 8GC-@;;-9 K;919BC19-B
)S(N 8GC-@;;-9 0)/E,A )N/E,NA.)ONA0, ;@@B
)S(N HHGC-GI-8IH-G 0)/E,A, ;@@B
SU4A,
Tabel cronologic............................B
HANU ANCUEI 1928
)apa lui Vod1111111111111111111111111111111111G
Earala#3ie111111111111111111111111111111111119@
(alaurul1111111111111111111111111111111111111119B
-<nt<na dintre plopi11111111111111111111119G
Cealalt Ancu11111111111111111111111111111;B
Nude al *r#anilor111111111111111111111111;K
Neu*tor lip*can1111111111111111111111111111B9
Or3 *rac111111111111111111111111111111111111111B8
)*tori*irea $a+ariei !<nt<narul11111111BH
(A0/A2U0 9HB@
91111111111111111111111111111111111111111111111111111IB
))1111111111111111111111111111111111111111111111111111I8
)))111111111111111111111111111111111111111111111111111IH
)V111111111111111111111111111111111111111111111111111C9
V1111111111111111111111111111111111111111111111111111CB
V)111111111111111111111111111111111111111111111111111C8
V))11111111111111111111111111111111111111111111111111CH
V)))11111111111111111111111111111111111111111111111118;
)O111111111111111111111111111111111111111111111111111188
O111111111111111111111111111111111111111111111111111118K
O)1111111111111111111111111111111111111111111111111111G;
O))111111111111111111111111111111111111111111111111111GC
O)))11111111111111111111111111111111111111111111111111K@
O)V11111111111111111111111111111111111111111111111111KB
OV1111111111111111111111111111111111111111111111111111KG
OV)111111111111111111111111111111111111111111111111111H9
Referine istorico-literare..................HI
TABEL CRONOLOGIC
1880
C noie#3rie1 Se nate, la &acani, 4i+ai Ur*ac+i, pri#ul copil din a doua c*torie a a%ocatului Ale>andru
Sado%eanu, !iu de ran tiutor de carte, din inuturile 2orPului, cu &ro!ira Ur*ac+i, !iic de r'ei din *atul
Vereni, de pe apa 4oldo%ei de Su*1
9KK@-9KH;
Ji petrece copilria la &acani i, %ara, la Vereni, la 3unicii dup #a#1 Jn coala pri#ar din Vatra &acanilor Jl
are ca da*cl pe 41 (u*uioc, pe care %iitorul *criitor Jl %a e%oca Jn po%e*tirea Donu! Trandafir, i prin care, %a
'ice 4i+ail Sado%eanu, 6l-a# cuno*cut pe Crean71 Jncepe * citea*c unele cri din 3i3lioteca tatlui *u, !iind
atra* Jn #od deo*e3it de po%e*tirile cu +aiduci, e>tre# de r*p<ndite Jn epoc, dar i de i*torie1
9KH9
Copilul 4i+ai capt nu#ele Sado%eanu: a3*ol%ete coala pri#ar1
9KH;-9KHG
Cur*uri la 2i#na'iul 6Alecu Donici7 din -lticeni1 Director al i#na'iului era Va*ile 0o%ine*cu, tatl %iitorului
critic literar Euen 0o%ine*cu: pro!e*or de li#3a ro#<n - Neculai Apo*tol ?cruia Sado%eanu Ji %a Jncredina
pri#ele paini *cri*eA: iar de !rance' -21 Stino1 Viitorul *criitor e nelip*it la Pocurile 6de-a +aiducii7,
de*pre care E1 0o%ine*cu %a *crie %olu#ul Pai "e nisi". /otodat, Sado%eanu #ani!e*t pa*iune pentru
%<ntoare i pe*cuit: e>pediiile Jn 3lile Qo#u'ului i la Nada -lorilor Jl %a !ace * r#<n repetent
Jn anul 9KHC1
9KHC
4oare &ro!ira Sado%eanu, #a#a lui 4i+ai1 6C<nd a #urit, %a *crie 41 Sado%eanu Jn Anii de ucenicie, a%ea#
pai*pre'ece ani, ele% al i#na'iului din -lticeni1 A !o*t o lo%itur at<t de 3rutal, Jnc<t a# *i#it-o Jndelun
dup aceea71
9KHG
;@ aprilie1
Su3 *e#ntura 4i+ai din &acani, de3utea' Jn re%i*ta u#ori*tic Dracu din (ucureti, cu *c+ia intitulat
Donioara #... din $lticeni. 0a B@ aprilie, aceeai re%i*t Ji pu3lic poe'ia %oo. A3*ol%ete 2i#na'iul
6Alecu Donici7 din -lticeni i *e Jn*crie ?B *epte#3rieA la Acade#ia 4i+ilean din )ai, de%enit 0iceul
Naional ?a'i" 64i+ail Sado%eanu7A1 E*te un ele% e#inent, continu<ndu-i Jn acelai ti#p preocuprile literare1
9KHK
Jncepe * cola3ore'e la Viaa nou ?continuat de &aren', alturi de 2ala 2alaction, N1 D1 Cocea, /udor Ar+e'i
i alii, *e#n<nd cu nu#ele *u, dar i cu p*eudoni#ul 41S1 Co3u'1 Noile tendine literare nu-9 atra1 J#preun cu
un !o*t cole, Con*tantin 4ote, *coate ti#p de 'ece *pt#<ni re%i*ta Aurora.
9KHH
Cu p*eudoni#ul 41S1 Co3u', Sado%eanu pu3lic %er*uri i pro' Jn re%i*ta 3ucuretean Pagini literare, condu*
de Artur Sta%ri i )on 2orun1 0a aceeai re%i*t #ai cola3orea' )101 Caraiale, 21 Co3uc, (1Qt1 Dela%rancea, A1
Vla+u, Qt1O1 )o*i!, D1 An+el, Nean (art, E1 2oro%ei 1a1 Jn 'iarul ieean ("inia, Ji apar o *uit de po%e*tiri
%<ntoreti, cronici, !oiletoane i %er*uri1
9H@@
A3*ol%ete 0iceul Naional din )ai, unde do3<ndi*e o cultur literar te#einic" 6Alterna# $ola cu Die5en*,
/ur+enie% i 2ool cu Alp+on*e Daudet, Victor Euo i (al'ac cu -lau3ert, E#ine*cu J#i era la Jnde#<n
pururi: de a*e#eni Crean1 A%ea# Jn cin*te pe Dela%rancea, Vla+u i Caraiale71 Ur#<nd Jnde#nul tatlui *u,
*e Jn*crie la -acultatea de drept din (ucureti, dar nu !rec%entea' cur*urile, atra* !iind tot #ai #ult de %iaa
literar1 Acu# *crie o parte a po%e*tirilor care %or !or#a %olu#ul Dureri nbuite. Cola3orea' la Re)ista
literar, condu* de /+1 41 Stoene*cu1
9H@9
Cola3orea' cu nu%ele, poe'ii, recen'ii, traduceri, *e#n<nd cu di!erite p*eudoni#e ?41 Sado%eanu-Co3u', S1
&ri*caru, C1 Steanu, )lie &ucauA la ,e%i*ta odern din (ucureti1 Aici pu3lic, printre altele, nu%ela *on +rsu
i o traducere din -141 Do*toie%*5i ,#oarta', =nc+eie e%ocarea i*toric $raii Potcoa), pri#a %er*iune a
ro#anului -oiii. Se *ta3ilete la -lticeni, unde *e c*torete cu Ecaterina (lu1
9H@;
/<nrul Sado%eanu e*te Jncorporat Jn ar#at, #ai Jnt<i la Sucea%a, apoi la /<ru Ocna i -lticeni1 A%an*at dup
dou luni caporal-in*tructor, %a reine *peci!icul #ediului pentru a-9 reda Jn Aintirile c"rarului G.eorg.ia.
Continu * pu3lice Jn Re)ista odern ?po%e*tirile &osa Rcoare i +n i"t', iar Jn continuarea ace*teia,
Pagini alese, *e#nea' naraiunea $raii Potcoa). Soilor Sado%eanu li *e nate pri#ul copil" De*pina-0ia1
Ur#torii copii" Di#itrie-4iti ?9H@C-9HCCA, &ro!ira ?n1 9H@8A, /eodora-Didica ?n1 9H@HA, (odan-4i+ail ?9H9@-
9H9;A, (odan ?9H9;-9H;@A, Ecaterina-/incua ?n1 9H9;A, 4ircea ?n1 9H9IA, 0i%ia-0ucia ?9H9C-9HCGA, 0idia-
4arioara ?n1 9H9GA i &aul-4i+u ?9H;@-9HIIA1
9H@B
&u3lic nu%elele Luna i Petrea /trinul Jn Re)ista idealist a lui 4121 Eol3an1 Jncepe * cola3ore'e la
/ntorul ?cu nu%ela 0ecunoscutul'. C+e#at la redacie de Qt1O1)o*i!, %ine la (ucureti pentru a lucra la re%i*t,
*u3 conducerea lui Nicolae )ora1 &re!ace $raii Potcoa), te>tul !iind pu3licat Jn !oiletonul Voinei naionale *u3
titlul -oiii.
9H@I
Apar, la Editura 4iner%a, con*ecuti% %olu#ele" Po)estiri, -oiii, Dureri nbuite i &r1a lui #o Precu.
Nicolae )ora e*te pri#ul care 9-a re#arcat pe Sado%eanu1 Se 3ucur de *ucce* de pu3lic1 Scriu eloio* de*pre
%olu#ele re*pecti%e 21 (odan-Duic, )on Scurtu, Se>til &ucariu1 /itu 4aiore*cu Ji e>pri#a dorina de a-9
cunoate1 6Anul 9H@I, *cria Nicolae )ora Jn /ntorul, *-ar putea nu#i 6anul lui Sado%eanu7, dup acela
dintre *criitorii care *-au ridicat Jn cuprin*ul lui, la *ituaia de cel #ai citit i #ai iu3it dintre nu%elitii de a*t'i71
9H@C
Ji apar %olu#ele Po)estiri din r2boi, la editura 4iner%a, in*pirat din e%eni#entele de la 9KGG, i &ooara
Dorobanului ?Jn 6(i3lioteca *ocietii Steaua7A1
9H@8
,e%ine la -lticeni1 0a )ai, apare re%i*ta Viaa ro1neasc, de a crei redacie Sado%eanu *e %a ataa pe tot re*tul
%ieii1 Aici lea prietenii trainice cu 21 )3rileanu, C1 Stere, D1 (ote', 21 /op<rceanu i ali *criitori cu nu#e de
re'onan Jn epoc1 &u3lic po%e*tirea Putiul, dup care de%ine 6cola3orator per#anent71 Jn &on)orbiri literare Ji
apare Pcat boieresc. Editura 4iner%a editea' %olu#ele $loare ofilit, #or1ntul unui co"il i Aintirile
c"rarului G.eorg.ia, iar AlcalaR Po)estiri de srbtori. Cltorete Jn #unii Nea#ului ?cltorie !inali'at Jn
%olu#ul (aeni i locuri, i *n Dobrogea.
9H@G
Dup r*coalele rneti din !e3ruarie-#artie, e*te nu#it in*pector al cercurilor culturale *teti i al 3i3liotecilor
populare, Jn care calitate cltorete din nou Jn Do3roea1 Din Jn*rcinarea lui Spiru Earet, #ini*tru al
in*truciunii, cercetea' atitudinea unor Jn%tori din Pudeul Sucea%a !a de r*coalele din #artie1 Jn raportul
Jnaintat, Sado%eanu #eniona" 64uli #i-au *pu* li#pede" dreptatea e*te a #uncitorului o3iPduit1 Arendaii i
proprietarii, !r deo*e3ire de naionalitate, Ji 3at Poc de #unca ro#<nului1 /oi *urtucarii *atului,
pri#ar, notar, *criitora, #ul !r ruine, !r #il, acea*t %ac lptoa*1117 Alturi de Artur 2oro%ei, *coate
la -lticeni o a'et de*tinat rni#ii" R)aul "o"orului. i apar, la Editura 4iner%a" nsenrile lui 0eculai
#anea, La noi n Viioara, Vreuri de be3enie, precu# i %olu#ul de traduceri din 2uR de 4aupa**ant Po)estiri
alese.
9H@K
Editea' alte trei %olu#e" ( istorie de deult ?cuprin'<nd " #erg1nd s"re %1rlu, &odrul, 4alta linitii,
5igranii din 4ra2ilia'6 Duduia #argareta ?ro#an pe te#a %ieii erotice din pro%incieA: (aeni i locuri,
inclu'<nd e%ocri ca" 4istria, %uuletii lui &reang, &etatea 0eaului, Rdenii, Aga"ia, Vratecul, etc1
Se con*tituie, Jn aprilie, Societatea Scriitorilor ,o#<ni1 Sado%eanu e*te ale* %icepreedinte1
9H@H
J#preun cu Qt1O1)o*i!, )larie C+endi i D1 An+el, *coate, din noie#3rie p<n Jn aprilie 9H9@, re%i*ta &u"na.
Aici %or %edea lu#ina tiparului Refle7iile unui e7"lorator, reportaP de*pre %iaa rni#ii, o pri# !a' Jn
ela3orarea 4ordeenilor. i apare, la Editura 4iner%a, &1ntecul aintirii, iar la /ipora!ia ar+idiece'an din Si3iu,
Vestitorii.
9H9@
E*te nu#it director al /eatrului Naional din )ai ?!uncie pe care o %a deine p<n Jn 9H9HA1 Jn acea*t !uncie,
Sado%eanu reali'ea' o re*tructurare principial a repertoriului1 El a Jnlturat 6ceea ce e teatru de *pecul i de
te+nic7 i a ale* 6operele care ridic *u!letul o#ene*c, pun<ndu-9 Jn !aa pro3le#elor *ociale i a ca'urilor
de contiin caracteri*tic epocii noa*tre71 Editea' %olu#ele" Po)estiri de sear ?la Editura 4iner%aA, Geno)e)a
de 4rabant, 3roura &u "ute sc"a de ne)oi i cu "ute dob1ndi "1nt, precu# i traducerea pri#elor
dou capitole din P.iloso".ie de l!art de E1 /aine ,Des"re natura o"erei de art i Des"re "roducerea o"erei de
art'.
9H99
Apar %olu#ele A"a orilor ?la Editura 4iner%aA i Po)estiri de "etrecere i de folos ?la Ca*a coalelorA1
9H9;
Cola3orea' la Viaa ro1neasc, +ni)ersul i la Alana.ul /ocietii /criitorilor Ro1ni. Vd lu#ina tiparului
%olu#ele 4ordeenii ?la editura 4iner%aA i +n instrigator ?la Editura re%i*tei -lacraA1 Jn Viaa ro1neasc Jncepe
* pu3lice Jn !oileton ro#anul 0eaul -oiretilor.
9H9B
Ca *u3locotenent Jn re'er%, ia parte la r'3oiul ro#<no-3ular, aPun<nd cu 3riada a 9B-a #i>t p<n aproape
de So!ia1 Continu cola3orarea la +ni)ersul i Viaa ro1neasc.
9H9I-9H9C
&articip la #ai #ulte concentrri1 Apare Jn %olu# 0eaul -oiretilor ?la Editura 4iner%aA1
9H98
E*te ale* #e#3ru core*pondent al Acade#iei ,o#<ne1 0a Editura 4iner%a, Ji apar %olu#ele -oi de toan i 88
de 2ile n 4ulgaria, iar la AlcalaR, Printre gene. Din Jn*rcinarea 4arelui Cartier 2eneral al Ar#atei, *ta3ilit la
(<rlad, editea' - J#preun cu )on 4inule*cu i &etre 0ocu*te*cu - 'iarul ) Ro1nia, 6oran al aprrii
naionale71 Articolele pu3licate aici *unt *tr<n*e Jn %olu#ele $ile s1nger1nde. &o%e*tiri i i#pre*ii de pe !ront
?)ai, Editura 'iarului Ro1nia'.
9H9K
Se *ta3ilete la )ai, Jn %ila !o*t reedin a lui 4i+ail Solniceanu, pe care o J#parte ?p<n Jn 9H9HA cu 2eore
Ene*cu1 Ji apar %olu#ul +iliii ei "rieteni.
9H9H
0a *ue*tia lui 21 )3rileanu, 41 Sado%eanu i 21 /op<rceanu *cot, la )ai, re%i*ta nsenri literare ?; !e3ruarie-
;9 dece#3rieA1 Alturi de %ec+ii cola3oratori ai Vieii ro1neti, apar aici nu#e noi" Al1 &+ilippide, 41 ,alea, )1
/eodoreanu1
9H;@-9H;;
Sunt editate #ai #ulte %olu#e i culeeri de po%e*tiri, e%ocri i Jn*e#nri literare" $run2e!n furtun ?Jn*e#nri
de pe !rontA" (rdonana, %orti, #reti etc: +bre, nt1ia iubire, Pri)ara, Pe "loaie etc, ro#anul /trada
L"uneanu, (r.ei i /oroca6 i culeerile" &ocost1rcul albastru, 4ulboana lui Vlina, 0eagra arului, Pildele
lui &uconu Vic.entie.
9H;B
41 Sado%eanu de%ine #e#3ru plin al Acade#iei ,o#<ne, ro*tind di*cur*ul de recepie Poe2ia "o"ular, autentic
"rofesiune de credin. &e*te puin ti#p de%ine preedintele Seciei literare a Acade#iei1 Jn acelai an apar
%olu#ele de %er*uri i po%e*tiri 9i-aduci ainte6 (aeni din lun i R2boiul balcanic.
9H;I-9H;8
/iprete i*tori*iri cineetice Jn re%i*ta ieean 0u#ea: cunoate i de%ine prieten cu &anait )*trati: editea'
ro#anul Venea o oar "e -iret i o a#pl de*criere a naturii" 9ara de dincolo de negur.
9H;G
Cltorete Jn Do3roea, cuno*c<nd pentru pri#a dat J#prePuri#ile Oaei, ata<ndu-*e de acel 6rai al %<ntorilor
i pe*carilor care a !o*t Valea -ru#oa*ei1 Jntreprinde, Jn luna iunie, o %i'it Jn Olanda, pu3lic<ndu-i i#pre*iile de
cltorie Jn Ade)rul literar i artistic.
9H;K-9H;H
/iprete capodopera culeere de po%e*tiri i e%ocri %anu Ancuei6 ro#anul i*toric de o #are %aloare literar
:odia cancerului sau Vreea Duci-Vod6 Jncptoarea de*criere a Vii So#eului din %re#ea copilriei
"ria a"elor6 %olu#ul ( nt1"lare ciudat, culeerea de e%ocri" 5inescu, 4rtescu-Voineti, -t.(.*osif
Radu Rosetti.
9HB@
/iprete o alt capodoper a *cri*ului *u, 4altagul. Sado%eanu e*te *r3torit cu oca'ia J#plinirii %<r*tei de C@
de ani1
9HB9-9HBB
Ji apar la di!erite edituri #ria sa Puiul Pdurii, prelucrare dup Geno)e)a de 4rabant6 0unta doniei Ru7andra,
ro#an i*toric olindind %re#ea %oie%odului Va*ile 0upu: Locul unde nu s-a nt1"lat niic, &reanga de aur 1a1
9HBI
Editea' %olu#ele" -tefan cel #are, 0o"ile de /1n2iene, /oarele n balt. Se re#arc, Jn acea*t perioad,
cu!undarea Jn inuturi deprtate Jn ti#p i *paiu i 6re!u'ul actualitii7, prin care *criitorul Ji #ani!e*t indirect
atitudinea *a %iuro* anti!a*ci*t1
9HBC
Cartea ro#<nea*c Ji pu3lic %olu#ele &ele ai )ec.i aintiri i Pastele 4la3inilor, iar Editura Naional Ciornei
- +cenicia lui *onu ?pri#ul %olu# din triloia $raii ;deri' i &uibul in)ali2ilor. n Ade%rul literar i arti*tic,
&ro!ira Sado%eanu Jncepe * pu3lice *tudiul Viaa, "ersonalitatea i o"era lui #. /ado)eanu.
9HB8
41Sado%eanu, 21 /op<rceanu, 41 Codreanu i 2r1 /1 &opa *cot, Jncep<nd cu luna ianuarie, re%i*ta lunar
nsenri ieene ?care Ji %a Jnceta apariia Jn octo#3rie 9HI@A1 0a #oartea lui 21 )3rileanu ?99 #artieA, 41
Sado%eanu *crie de*pre per*onalitatea criticului Jn nsenri ieene i Viaa ro1neasc. /oa#na, *e *ta3ilete la
(ucureti, lu<nd conducerea 'iarelor Ade)rul i Diineaa.
9HBG
Ele#entele de dreapta Jncep o ca#panie %iolent J#potri%a *criitorului, iar crile Ji *unt ar*e Jn pia1 Ca reacie,
Jn 'iarul Ade)rul din 9 aprilie, un rup de per*onaliti ale literaturii, artei i culturii ro#<neti ?printre care 0i%iu
,e3reanu, C1 ,dule*cu-4otru, V E!ti#iu, 41 ,alea, E1 0o%ine*cu, 21 /op<rceanu, D1 (ote', &etru 2ro'a, Octa%
(ote', 21 Cline*cu, Al1 -ilippide, Andrei Oetea, &aul (uPor, $1 Stancu, Q1 Ciocule*cu, Otilia Ca'i#irA *e#nea'
Protestul intelectualilor, Jn care *e *pune" 6Ne a!l# Jn !aa unei ra%e pri#ePdii pentru literatura i cultura
ro#<nea*c1 Dac 4i+ail Sado%eanu poate !i o*traci'at cu at<ta uurin, !r a *e ine *ea#a de opera care r#<ne
o #<ndrie a literaturii ro#<neti, Jn*ea#n c 3unurile culturale i-au pierdut orice %aloare i c !anati*#ul politic
copleete #ani!e*trile *pirituale cele #ai curate i #ai preioa*e pentru Jn*i !iina *peci!ic a nea#ului no*tru71
Sado%eanu *e retrae din !aa 3ar3ariei Jn /ran*il%ania i, la u#3ra c*uei cu cerdac ridicat la (radu-Str<#3,
*crie Valea $ruoasei i (c.i de urs. 0a Editura Cuetarea, %ede lu#ina tiparului %olu#ul *storisiri de )1ntoare.
9HBK
Jn ianuarie, 'iarele Ade)rul i Diineaa *unt *u*pendate1 0a Editura Cartea ro#<nea*c Ji apar %olu#ele Valea
$ruoasei i (c.i de urs.
9HBH
Cltorete Jn Do3roea J#preun cu De#o*tene (ote'1 Scoate %olu#ul #orinte ?la Editura Cartea ro#<nea*cA
i &ulegere de "o)estiri ?la Editura Scri*ul ro#<ne*c, Craio%aA1
9HI@
&u3lic, la Editura Cartea ro#<nea*c, %olu#ele Di)anul "ersian i Vec.ie. Editura -undaiilor reale tiprete
pri#ele dou %olu#e din 6ediia de!initi% de Opere1
9HI9
0a Editura Cartea ro#<nea*c Ji apare %olu#ul (stro)ul lu"ilor.
9HI;
Scoate, la Editura Naional Ciornei, ulti#ul %olu# al triloiei $raii ;deri<
(aenii #riei /ale, iar la Cartea ro#<nea*c, $ocuri n cea.
9HIB
&e Valea -ru#oa*ei Ji cldete ca3ana de la (radu-Str<#31 &u3lic, la Editura Cartea ro#<nea*c %olu#ul
Po)etile de la 4radu-/tr1b, iar la Editura -undaiilor reale, al )))-lea %olu# de ("ere.
9HII
&u3lic, la Editura Cartea ro#<nea*c %olu#ul Anii de ucenicie, iar la Editura -undaiilor ,eale, al )V-lea %olu#
de ("ere. n ur#a a%arierii ca*ei din (ucureti Jn ti#pul 3o#3arda#entelor, *criitorul *e re!uia' la &ucioa*a i
apoi la (radu-Str<#31 0a ;; *epte#3rie #oare pe !ront !iul *criitorului, &aul-4i+u: Jn acelai an, cu puin Jnaintea
#orii, &aul-4i+u Sado%eanu de3uta*e cu ro#anul &a floarea c1"ului... ?colecia 6Scriitori ro#<ni
conte#porani7A1
9HIC-9HIH
(oat acti%itate pu3lici*tic1 Sado%eanu cola3orea' la ;urnalul de diinea, Veac nou, Ro1nia liber,
/c1nteia. Vi'itea' Uniunea So%ietic1 Scrie i pu3lic $ante2ii rsritene ?9HI8A, &aleidosco" ?9HI8A, Puna
#ic ?9HIKA, #itrea &ocor ?9HIHA1
9HC@-9HC;
Editea', con*ecuti%, Po)estiri din trecut, &lon de fier, %oi1 al Vl-lea de ("ere, &1ntece btr1neti, 0ada
$lorilor, ro#anul 0icoar Potcoa), iar 6(i3lioteca pentru toi7 pu3lic antoloia ("ere alese, Jn I %olu#e1
9HCB
&u3lic, la E1S1,01 A1, al VE-lea %olu# de ("ere.
9HCI
Jncepe * pu3lice, la E1S1&01 A1, *u3 *upra%e+erea autorului i cu notele &ro!irei Sado%eanu, *eria de ("ere ?;; de
%olu#e, ulti#ul aprut po*tu#, Jn 9HGBA1 Jn acelai an 41 Sado%eanu #ai editea'" A)entur n lunca Dunrii i
*storisiri )ec.i i nou, #uncitori i "stori i 5)ocri.
9HCC
Apare %olu#ul (agiu lui #i.ai /ado)eanu ?la E1S1&01A1A, cuprin'<nd co#unicri i articole prilePuite de cea de
a GC-a ani%er*area *criitorului1 &u3lic, la E1S1&01A1, $1nt1na tinereii.
9HCG
)anuarie1 2ra% 3olna%, Jn po!ida interdiciei #edicilor, *criitorul %a continua * lucre'e p<n la *!<ritul %ieii1
&ro!ira Sado%eanu pu3lic, la Editura tineretului, Viaa lui #i.ail /ado)eanu. &o"ilria i adolescena.
9H8@
C noie#3rie1 Cu oca'ia J#plinirii a K@ de ani, 4i+ail Sado%eanu e *r3torit Jn ar i *trintate1 )1 CoPe%ni5o%
pu3lic, la 4o*co%a, #onora!ia #i.ail /ado)eanu. Apare, la E1S1&101 A1, %olu#ul #rturisiri.
9H89
9H octo#3rie1 Se *tine din %ia, la (ucureti, i e*te Jn#or#<ntat Jn ;9 octo#3rie, la ci#itirul (elu, l<n 4i+ai
E#ine*cu1 6S-a Jndeprtat, *cria 21 Cline*cu, '3ur<nd !oarte *u* o pa*re #ia*tr, dincolo cu #ult de 'ona Poa*
a %r3iilor1 ?111A O#ul de toate 'ilele *-a #i*tuit l*<nd Jn locu-i *i#ulacrele *ale de piatr i de 3ron'1 Ce-a !o*t a
!iecruia dintre noi a de%enit a tuturor, e acu# nu#ai al poporului, dintru care a ieit17
HANU ANCUTEI
1928
Iapa lui Vod
Jntr-o toa#n aurie a# au'it #ulte po%eti la Eanul Ancuei1 Dar a*ta *-a Jnt<#plat Jntr-o
deprtat %re#e, de#ult, Jn anul c<nd au c'ut de S<ntilie ploi npra*nice i *puneau oa#enii c ar !i
%'ut 3alaur neru Jn nouri, dea*upra pu+oaielor 4oldo%ei1 )ar nite pa*eri cu# nu *-au #ai po#enit *-
au Jn%ol3urat pe !urtun, %<*lind *pre r*rit: i #o 0eonte, cercet<nd Jn cartea lui de 'odii i tl# -
cind *e#nele lui )raclie-J#prat, a do%edit cu# c acele pa*eri cu penele ca 3ru#a *-au ridicat rtcite
din o*troa%ele de la #arinea lu#ii i arat %e*te de r'3oi Jntre J#prai i 3elu la %ia-de-%ie1
Apoi Jntr-ade%r, T#pratul-Al3 i-a ridicat #u*calii lui J#potri%a li#3ilor p<ne, i, ca * *e
J#plinea*c 'odiile, a druit Du#ne'eu rod Jn podoriile din .ara-de-No* de nu #ai a%eau %ierii unde
* puie #u*tul1 Q-au pornit din prile noa*tre cruii ca *-aduc %in *pre #unte, -atuncea a !o*t la
Eanul Ancuei %re#ea petrecerilor i a po%etilor1
/a3erele de car nu *e #ai i*to%eau1 0utarii c<ntau !r oprire1 C<nd cdeau unii, do3or<i de
trud i de %in, *e ridicau alii de prin cotloanele +anului1
Q-at<tea oale au !r<#at 3utorii, de *-au crucit doi ani #uierile care *e duceau la t<r la ,o#an1
Qi, la !ocuri, oa#eni Jncercai i #eteri !rieau +artane de 3er3eci i de %iei, ori p<rpleau clean i
#rean din 4oldo%a1 )ar Ancua cea t<nr, tot ca #-*a de *pr<ncenat i de %iclean, u#3la ca un
*piridu Jncolo i-ncoace, ru#n la o3raPi, cu catrina-n 3r<u i cu #<necile *u!lecate" J#prea %in i
#<ncri, r<*ete i %or3e 3une1
/re3uie * tii du#nea%oa*tr c +anul acela al Ancuei nu era +an, - era cetate1 A%ea nite
'iduri roa*e de ici p<n colo, i nite pori !erecate cu# n-a# %'ut de 'ilele #ele1 )n cuprin*ul lui *e
puteau oploi oa#eni, %ite i crue i nici +a3ar n-a%eau din*pre partea +oilor111
0a %re#ea de care %or3e*c, era Jn* pace Jn ar i Jntre oa#eni 3un-%oire1 &orile *tteau
de*c+i*e ca la Do#nie1 Qi prin ele, Jn 'ile line de toa#n, puteai %edea %alea 4oldo%ei c<t 3tea oc+iul
i p<clele #unilor pe pduri de 3rad p<n la Cea+lu i Ealuca1 )ar dup ce *e cu!unda *oarele Jn*pre
tr<#ul cellalt i toate ale deprtrii *e tereau i lunecau Jn tainice neuri, - !ocurile lu#inau 'idurile
de piatr, urile nere ale uilor i !ere*trelor '3relite1 Contenea c<te un r*ti#p %er*ul lutarilor, i
porneau po%etile111
Sttea *t<lp acolo, Jn acele 'ile ra*e i %e*ele, un r' *trin, care #ie J#i era dra !oarte,
Jnc+ina oala ctre toate o3ra'ele, a*culta cu oc+ii dui c<ntecele lutarilor i *e lua la Jntrecere p<n i
cu #o 0eonte la t<lcuirea tuturor lucrurilor de pe lu#ea a*ta111 Era un o# nalt, crunt, cu !aa u*cat i
ad<nc 3r'dat1 Jn Purul #u*tii tuinate i la coada oc+ilor #ititei, pielea era *criPelat Jn creuri
#runte i nenu#rate1 Oc+iul lui era apri i neuro*, o3ra'ul cu #u*taa tuinat prea c r<de cu
tri*te1
Jl c+e#a )oni co#i*ul1 Du#nealui )oni co#i*ul a%ea o pun de*tul de rea Jn c+i#ir, *u3
*traiele de iac *ur1 Qi %eni*e clare pe un cal %rednic de #irare1 Era calul din po%e*te, Jnainte de a
#<nca tip*ia cu Par1 Nu#ai pielea i ciolanele! Un cal roi3, pinteno de trei picioare, cu aua nalt pe
d<n*ul, neclintit Jntr-un do* de perete, cu #nunc+iul de orinPi *u3 3ot111
6Eu aici J* trector111 cu%<nta, cu oala Jn #<n, du#nealui )oni co#i*ul: eu Jncalic i porne*c Jn
lu#ea #ea111 ,oi3u #eu Ji totdeauna ata, cu aua pe el111 Cal ca #ine n-are ni#eni111 Jncalic, J#i
ple*ne*c cciula pe-o urec+e i # duc, nici nu-#i pa*1117
De du* Jn* nu *e ducea1 Sttea cu noi1
UJntr-ade%r111 Ji r*pun*e Jntr-un r<nd #o 0eonte: cal ca al du#nitale nu *e *ete, * u#3li
nou ani, la toi J#praii p#<ntului! Nu#ai pielea lui c<te parale !ace! C<nd # <nde*c, #-apuc
roa'a111
US tii du#neata, prietine 0eonte! *tri r'ul '3<rlindu-i #u*taa tuinat1 A*e#enea cal
u*cat i tare nu tie de ne%oie, nici de trud1 0a #<ncare *e uit nu#ai c-un oc+i i nu *e *upr c<nd Jl
l* neadpat1 Qi aua parc-i cre*cut dintr-Jn*ul1 Ai*ta-i cal dintr-o %i alea*1 Se trae dintr-o iap tot
pintenoa, cu care #-a# !udulit eu Jn tinereile #ele i la care *-a uitat cu #are ui#ire c+iar #ria *a
Vod 4i+alac+e Stur'a111
UCu# *-a uitat cu ui#ire, cucoane )oniV Era tot aa de *la3V
USe-nelee1 A*ta-i o po%e*te pe care a putea * %-o *pun, dac #-a*cultai111
UCu# * n-a*cult#, cucoane )oniV #ai ale* o po%e*te din %re#ea lui 4i+ai Vod Stur'a!
UQi #ai ale* din %re#ea tinereilor #ele111 r*pun*e r'ul, *erio*1 &e %re#ea aceea, tot Jn
ace*ta loc ne a!la#, Jn preaP#a !ocurilor i a carelor cu #u*t, cu ali oa#eni care acu#a-* oale i
ulcele: i-n Purul no*tru u#3la Ancua cealalt, #a#a ace*teia, care i ea *-a du* Jntr-o lu#e #ai puin
%e*el1 Jn %re#ea aceea *t# eu ncPit !oarte, Jntr-o 'i, Jn ua +anului, cu oala Jn #<na *t<n i cu
!r<ul iepei Jn dreapta111 Qi Ancua cealalt edea ca i a*ta, tot Jn locul acela, re'e#at de uorul uii, i
a*culta ce *punea# eu111 Ce %oi !i *pu* atunci nu tiu, - au !o*t %or3e care au '3urat ca i !run'ele de
toa#n111
Co#i*ul )oni '<#3i !r %e*elie, Jn #u*taa-i tuinat i a*pr, pe c<nd noi toi cei de !a,
o*podari i crui din .ara-de-Su*, ne ae'a# Jn Puru-i pe 3utuci i pe proapurile carelor, cu 3r3ile
Jnlate i cu oc+ii rotun'i1 Ancua cea t<nr *ta Jn pra, re'e#at de uor: -o 3tea *oarele de toa#n
pie'i, aurindu-i Pu#tate de o3ra'1 Jn %ale, aproape, *ticlea 4oldo%a printre '%oaie, i departe *e
pre%edeau #unii, - tala'uri de cre#ene *u3 p<cle al3a*tre1
Calul cel *la3 al r'ului, din coa*ta +anului, *i#ind tcere Jn preaP#, nec+e' deodat *u3ire
i r<nPi Jn*pre noi ca un de#on1 Ancua Ji Jntoar*e oc+ii *pr<ncenai *pre el, Jn!ricoat i ui#it1
UA+a! %or3i co#i*ul: iaca aa r<nc+e'a i r<dea i iapa cea 3tr<n111 Acu ea, cine tie, poate-i
oc+i ori dinte de lup, U dar r<*ul ei tot triete, i *e *parie de el alt Ancua1
Cu# % *punea#, do#nilor #ei, eu *t# aici Jn ace*t loc, ata de duc, cu picioru-n *car1 Qi
iaca, nu#ai ce aud pocnind +arapnic i duruind tr*ur pe arcuri: i, c<nd J#i Jnal i-#i !ere*c capul,
%d %enind pe lea+ o droc cu patru cai 3ul'i111 Vine i *e oprete la +an, dup r<nduial1 Qi *e
co3oar din ea 3oierul, ca * %ad oc+ii Ancuei, cu# era datina1
Cu# *-a apropiat, eu i-a# Jnc+inat oala cu %in i i-a# po!tit *ntate1 El *-a oprit Jn loc i *-a
uitat '<#3ind la #ine i la iap, i la oa#enii care erau Jn preaP#a #ea, i i-a plcut Jnc+inarea1 Era un
3oier #runt la *tat, cu 3ar3 ro rotunPit, i purta la <t un lanu *u3ire de aur111
UOa#eni 3uni, 'ice 3oierul acela: tare # 3ucur c %d c+e! i %oie-3un Jn ara 4oldo%ei111
UQi noi ne 3ucur#, 'ic eu, c au'i# a*e#enea %or31 A*ta pltete c<t i %inul cel #ai ale*1
Atunci 3oierul a '<#3it iar i #-a Jntre3at pe #ine de unde *unt i unde # duc1
UCin*tite 3oierule, a# r*pun*: eu, de nea#ul #eu, *unt r' de la Drneti, din inutul
Suce%ei1 Dar ae'rile #ele *unt ne*tatornice i du#anii #ei au coli luni i a*cuii1 A# o pricin,
cin*tite 3oierule, care nu *e #ai i*to%ete1 A# #otenit-o de la printele #eu da*clul )ona i tare #
te# c-a# *-o la* i eu #otenire copiilor #ei, dac #-a Jn%rednici Du#ne'eu *-i a#111
UCu# aaV a Jntre3at cu #irare 3oierul1
UAa, precu# *pun1 Cci pricina noa*tr de Pudecat a pornit, cin*tite 3oierule, dinainte de
Vod Cali#a+1 Q-a# a%ut Jn!iare i *-au du* la di%anuri r<nduri de oa#eni, i *-au !cut cercetri i
+otarnice, i *-au cerut #rturii cu Pur#<nt, -au #urit unii din nea#ul no*tru Pudec<ndu-*e i *-au
n*cut alii tot pentru Pudecat, i iat, nici Jn 'ilele #ele nu *-a *it Jnc dreptatea111 (a %rP#aul cu
carele # lupt #i-a #ai tiat cu pluul din ocina printea*c doi *t<nPeni i cinci pal#e, l<n pri*aca
Velii1 Q-atunci, ridic<nd nou pl<nere la i*pr%nicie, iari n-a# *it #il, cci potri%nicul #eu, *
nu % !ie du#nea%oa*tr cu *uprare, e cor3 #are 3oiere*c111 Dac-a# %'ut, a# #ai co3or<t o dat din
coard *acul cu +<roaele i cu peceile cele %ec+i, le-a# #ai *lo%enit i le-a# ale*, -a# pu*
Jndreptrile pe care le *ocot netir3ite colea, l<n c+i#ir, -a# Jnclecat pe roai3a #ea i de-acu nu
# opre*c dec<t la Vod1 S-#i !ac el dreptate1
UCu# *e poateV *-a #irat iar 3oierul, #<n<indu-i 3ar3a i Puc<nd Jntre deete lanuul cel de
aur1 /e duci la VodV
U4 duc! Q-apoi dac nici Vod nu #i-a !ace dreptate111 (oierul a pornit a r<de1
UEi, i dac nu i-a !ace dreptate nici VodV111
Aici co#i*ul )oni Ji co3orJ puin la*ul, dar Ancua cea t<nr, cu# !cu*e odinioar cealalt,
J#pun<nd Jntr-o parte cu capul, Jntin*e urec+ea i au'i ce tre3uia * *e Jnt<#ple dac nici la Vod n-ar
!i *it r'ul dreptate1 Dac nici Vod nu i-a !ace dreptate, atunci * po!tea*c #ria *a *-i pupe iapa
nu departe de coad!111
C<nd a ro*tit co#i*ul %or3a a*ta #are, !r JnconPur, aa cu# %or3e*c oa#enii la noi, Jn .ara-de-
Su*, Ancua i-a *tr<n* 3u'ele i *-a pre!cut c *e uit cu luare-a#inte Jn lunul lea+ului111
UC<nd a# *pu* eu %or3a a*ta, ur# r'ul, Ancua cea de-atunci i-a du* repede pal#a la
ur i *-a !cut a *e uita Jncolo, Jn lunul dru#ului1 )ar 3oierul a prin* a r<de1 &e ur# *-a oprit,
#<n<indu-i 3ar3a i Puc<ndu-*e cu lanuul de aur1
UQi c<nd *ocoteti * te Jn!ie'i la VodV a Jntre3at du#nealui1
UApoi, cin*tite 3oierule, nu#ai oala a*ta de %in *-o deert Jntru *la%a do#niei tale, pe ur# #
ridic Jn a ca Ali*andru 4ac+idon i nu # opre*c dec<t la )ei1 )ar dac %rei i do#nia ta * uti
road proa*pt de la Odo3eti, atunci a aduce Ancua #u*t ro Jntr-o oal nou i noi prea #ult ne-o#
3ucura, cucoane, de cin*tea care ne-o !aci111
(oierul *-a Jntor* '<#3ind ctre Ancua cea de de#ult, care era ca i acea*ta de *pr<ncenat i
de %iclean, -a po!tit o oal nou de lut cu #u*t ro din .ara-de-No*1 Eu, ca r' ce # a!lu, a# cerut
cu *e#eie * plte*c eu cin*tea aceea -a# i '%<rlit patru parale Jn poala Ancuei111
Dup aceea 3oierul *-a *uit Jn droca lui cu arcuri i *-a du*1
)ar eu, Jnclec<nd precu# a# !duit, nu #-a# oprit dec<t Jn t<rul leului, -a# tra* la un +an,
l<n 3i*erica lui 0o'on*c+i, pe*te dru# de Curtea Do#nea*c1 Qi a doua 'i ctre a#ia', *plat i
pieptnat, #-a# Jn!iat cu ini#a 3t<nd la poarta Curii1
Acolo doro3anul #i-a pu* pana Jntre oc+i1 Qi dup ce-a# *pu* ce durere a#, a *triat *pre
odi, -a %enit dintr-acolo un otean 3tr<n care #-a du* Jndat Jntr-o c#ru din luntrul curii, unde
#i-a ieit Jnainte un o!ier tinerel i *u3ire, J#3rcat nu#a-n !ireturi i-n aur111
UCe po!teti du#neata, o#uleV
U)aca aa -aa, - eu *unt co#i*ul )oni, r' de la Drneti, -a# %enit la Vod, Jn*etat
dup dreptate ca cer3ul dup apa de i'%or1
U&rea 3ine, a r*pun* o!ierul cel t<nr1 Vod Ji poate a*culta c+iar acu#a pl<nerea1 0a* ici
plria i intr pe ua a*ta #ititic1 Dincolo, Jn odaia cea #are, ai * *eti pe Vod -ai *-i *pui lui ce
te doare1
Atuncea #i-a n%lit *<nele Jn oc+i i #i *-au J#pienPenit %ederile1 Dar a# *tr<n* din #*ele
i #i-a# inut !irea1 Qi de*c+i'<nd o!ierul ua cea #ititic, a# intrat Jntr-o lu#in #are, i, cu# era#
cu ru#a'ul plecat, a# 'rit 3ot!orii de #aroc+in ai lui Vod -a# c'ut Jn enunc+i1 Qi # <ndea#
c la do#n nou i t<nr tre3uie * *e*c eu #il pentru *uprrile #ele1
U4ria ta, a# *triat eu cu Jndr'neal, a# %enit *-#i !aci dreptate!
Vod #i-a r*pun*"
UScoal-te1
Au'ind la*ul, a# ridicat ca-ntr-un !uler pri%irea, -a# cuno*cut pe 3oierul de la +an1 &e loc
a# Jnele* c tre3uie * Jnc+id oc+ii i * !iu Jn!ricoat1 4i-a# plecat #ai ad<nc !runtea, a# Jntin*
#<na, a# apucat poala +ainei -a# du*-o la 3u'e1
UScoal-te! a 'i* iar Vod, - i arat-i Jndreptrile1 C<nd #-a# ridicat Jn picioare, a# 3at de
*a# c oc+ii 3oierului #eu *e Jncreeau a r<* ca i la +an, c<nd pri#i*e oala cu #u*t ro din #<inile
*u!lecate ale Ancuei1 Scot cu Jndr'neal +<rtiile din taca de piele i i le Jntind, i Jncep a-i *pune1 Qi-i
*pun eu de*pre toate %alurile c<te #-au 3<ntuit, de*pre tot %eninul c<t l-a# adunat Jn ini#a #ea, i c<t
l-a# #otenit de la #orii #ei1 Qi citind Vod +<rtiile i plec<ndu-i de aproape oc+ii pe peceile de
cear, *-a Jn*eninat -a rit ca# pe na*"
U(ine, r'ule, a# *-i !ac dreptate1 Are * #ear cu tine un o# al #eu cu porunc tare, *
!ac r<nduial la Drneti1
Eu, c<nd a# au'it, a# dat iar Jn enunc+i i Vod iar #i-a poruncit * # *col1 Apoi, cu oc+ii
*u3iai a '<#3et, #-a 3tut pe u#r"
UEi, dar dac nu-i !cea# dreptate, cu# r#<neaV
UD, #ria ta, r*pund eu r<'<nd, cu# * r#<ieV Eu %or3a nu #i-o iau Jnapoi1 )apa-i pe*te
dru#!
Q-at<ta +a' a !cut Vod 4i+ai pentru r*pun*ul #eu, c #-a 3tut iar pe u#r i i-a adu*
a#inte i de oala cu %in ro pe care i-a# pltit-o patru parale - i r<'<nd, a poruncit * %ie *luP3aul care
* #ear cu #ine: i *u3 oc+ii lui, pe loc, *-a *cri* porunc tare, - i c<nd a# Jnclecat de la +an de
l<n 0o'on*c+i -a# purce* Jnapoi, el *e uita '<#3ind de la !erea*tra de*c+i* i-i #<n<ia 3ar3a111
)aca de ce tre3uie * % uitai ca la lucru rar la calul #eu cel roi3, pinteno de trei picioare"
pentru c ai*ta-i #otenire din iapa lui Vod i c<nd r<nc+ea' el i r<de, parc ar a%ea o a#intire din
alt %eac i din acele 'ile ale tinereii #ele1 Dup a*ta putei cunoate ce !el de o# *unt eu! Q-acu#a *
#ai pri#i# %in Jn ulcele i * Jncep alt i*torie pe care de #ult %oia# * %-o *pun111
Harala!i"
#
Cu ulcica-n *t<na, co#i*ul )oni Ji #<n<ie cu dou deete de la #<na dreapt #u*tile
tuinate1 Dre<ndu-i la*ul, *e preti * Jnceap o po%e*tire #ai *tranic i #ai #inunat dec<t cea
cu iapa lui Vod1 Atunci cu #are drao*te i plcere *-a ridicat din colul lui clurul cel care )enea
de la #unte, i, cu#pnindu-i oala Jn dreptul 3r3ii a *lo3o'it cu%<nt1 &<n Jntr-acea clip tcu*e i *e
Jndeletnici*e cu oala i #ai nu-9 %edea# din 3ar31 Acu# ne Jntoar*e# cu #irare ctre el1
UVrednici cretini i o*podari, a Jnceput cu%ioia *a, i du#neata, cin*tite co#i*e )oni de la
Drneti! S # ieri c eu p<n acu#a a# tcut1 A# ur#at unei Jn%turi !ilo*o!eti: i cerca# Jn
tcerea #ea a preui 3untatea %inului1 Noi, acolo, *u*, *u3 *t<ncile Cea+lului, nu#ai c<t %i*# la
%iaa dulce de la podorii1 Cu a!ine i cu 'r nu ne pute# %e*eli, iar urii nu !ac cu#trii, cci Jnc n-au
pri#it lu#inatul 3ote'1 Aa eu, duc<ndu-# din porunca eu#enului no*tru la *!<nta #itropolie i din
r<%na #ea %r<nd a # Jnc+ina la 3i*erica #arelui #ucenic Earala#3ie, a# !cut popa* Jntre du#nea
%oa*tr: i dup ce #i-a# leat capul cu 3elciu, Pup<nea*a a'd a ale* i pentru #ine o oal nou,
care a !o*t #ai #are i #ai !ru#oa*: i #ult *-a 3ucurat *u!letul #eu Jntre !rai i Jntru %e*elie1 A#
a*cultat i lutari i nu #i-a# a*tupat urec+ile1 Ci pentru pcatele #ele %a !i i iertare de la Acel carele
are #ult #il1 Deci a# cre'ut c *e cu%ine * # ridic i eu i * % cuno*c pe toi dup !aptele i
%or3ele du#nea%oa*tr1 Q-a# a*cultat cu #are #irare ce-ai *pu* -ai po%e*tit1 Qi-nt<i pentru
du#nealui co#i*ul )oni %reau *-nc+in, i pentru iapa do#niei *ale111
2rind acea*ta, clurul a *ltat oala, *or3ind, i i-a a*tupat oc+ii, iar c<nd a co3or<t-o,
co#i*ul a ciocnit cu el"
UJi #ul#e*c, printe, i-i *rut dreapta, a %or3it r'ul1 Dup cu%<nt *e %ede c ne eti
!rate1 Care-i nu#ele cu%ioiei taleV
UNu#ele #eu Jntru Eri*to* e 2+er#an, cin*tite co#i*e, - a r*pun* clurul: i eu din #unte
acu # co3or Jnt<ia oar Jn %iaa #ea i # duc la t<rul )eilor1 )ar c<nd #-oi Jntoarce Jnapoi la *c+itul
no*tru, a# * !ac o ruciune i pentru *u!letul do#niei tale1 Nu#ai Jnainte de a-i Jncepe du#neata
i*tori*irea, * Jndui * Jnc+in un *trop i pentru #o 0eonte, care ede aici la dreapta #ea ca un
3tr<n prea Jnelept1 Eu %d c du#nealui cunoate *e#nele %re#ii i cruul lunii i al *telelor i poate
citi Jn 'odii1 E o# Jn%at i ine #inte de de#ult1 Qi cu toate c nici eu nu-* t<nr, dar Jnaintea lui #
dau 3iruit i #-nc+in cu *ntate!
,idic<ndu-*e, #o 0eonte a ciocnit oala, a #ul#it -a *rutat dreapta printelui 2+er#an1
UQ-a #ai r#a* i pentru alii, a rit iari #ona+ul1 Se cu%ine a #ai *or3i din rodul
p#<ntului -al *oarelui i pentru #o $a+aria, !<nt<narul1 Apa pe care-o *coate el la lu#in cu #are
#eteu nu-i aa de u*toa* ca %inul, dar e #ai *!<nt i #ai plcut lui Du#ne'eu1 Noi, oa#enii,
*unte# pctoi i ne Jndeletnici# i cu altele1 Qi #ai Jnc+in i pentru 3adea 2+eor+i, %ata%ul de
crui al cnea'ului Cantacu'in" a# Jnele* c-i o# alnic i c<nt din !luier1 Qi pentru #eterul
)enac+i coropcarul, care duce-n ldiele lui lucruri uoare i de #are pre" 3ucurii de !at #are1 Qi dup
ce #-a# plecat ctre toi i i-a# 3inecu%<ntat, %'<nd c a #ai r#a* Jn !undul oalei ce-i #ai dulce,
#-ndrept i ctre a'd1 De la Ancua ne %in toate 3untile1 Qi c<nd r<de *pre noi ca acu#, arat
!lori de lcr#ioare, i-#i aduc a#inte de pri#%ar1 4-nc+in i la cin*tita !a-a du#i*ale! - Qi ctre
toi ceilali #-nc+in ca la codru %erde! - a *!<rit printele 2+er#an i a *or3it cel din ur# *trop din
oal1 Apoi *-a ae'at la locul *u1
&entru toate ace*te Jnc+inri, noi ne-a# 3ucurat1 Dar #ai 3ucuro* dec<t toi *-a artat co#i*ul1
U&rea cu%ioa*e printe 2+er#an, a %or3it el, tare *unt doritor * a!lu din ce parte de ar ai
pornit cu%ioia ta i pentru ce tre3uri te duci la t<rul )eilor1
A r*pun* #ona+ul"
UDup cu# %-a# #rturi*it, prea cin*tite co#i*e, ae'area #ea Jntru ateptarea #orii e*te *u*,
la Dudu1 Acolo # ne%oie*c cu !raii #ei Jntru pu*tietate: a%e# oleac de o*podrie i crete# puine
1$
oi i %ite1 Qi uneori a%e# neca' din partea urilor" ne *tric a%erea: i iei# la r'3oi J#potri%a lor i cu
aPutorul lui Du#ne'eu Ji 3irui#, cu toporul i cu cuitul, cci noi ar# de !oc i *a3ie nu *e cade *
purt#" *unte# *luPitori cu du+ul1 Q-aa pe la S!<ntul 4are 4ucenic Di#itrie ne Jnc+ide iarna ca-ntr-
un 3<rlo i nu #ai %ede# o3ra' de p#<ntean p<n-n pri#%ar1 Atunci ne co3or<# la apa (i*triei i
la prietenii i cuno*cuii notri1 2rea %ia duce# noi acolo, Jn pu*tie111 0a %or3a a*ta, *-a oprit la el
Ancua, cu co!ielul1
UJi #ul#e*c, lele Ancua, pentru %in i pentru cuttura oc+ilor1 &oi * u#pli oala, ca * nu
te trudeti a %eni a doua oar1 )ar locul naterii #ele, cin*tite co#i*e, e tot la #unte, Jn *at la (o'ieni1
Nu pot *pune c a# cuno*cut pe tatl #eu1 4aic-#ea i cu Du#ne'eu l-au tiut1 )ar eu a# cre*cut
or!an i-#i *plau de #ulte ori o3ra'ul lacri#ile #aicii #ele1 Qi ea #-a Purat #n*tirii Durului, Jn
cea*ul c<nd a pr*it acea*t lu#e, - ca * r*cu#pr pcate trecute1 Qi tot dup Pur#<nt !ac i dru#ul
ace*ta la *!<ntul Earala#3ie Jn )ei1 /re3uia de #ult * # Jn%rednice*c a J#plini diata1 Qi iat, a3ia
acu# a# prpdit din oc+i Cea+lul i *i#t *c+i#3at u*tul apei, de n-o #ai pot pune Jn ur1 Qi
%enind de la (i*tria la apa 4oldo%ei, # #inuna# c<tu-i de #are ara1 Q-a# popo*it prin *ate i #i-au
!o*t o*podarii pe unde-a# 'duit ca nite !rai1 Qi cu# clrea# pe #arinea lea+ului, pe *u3 cirei,
iat *-a artat oc+ilor #ei +an ca o cetate -a# au'it '%on de lutari i la*uri1 Qi #-a# Jnde#nat de #-
a# oprit i #i-a# du* de*aii Jntr-o c#ru: iar ca * *pun c nu-#i priete, a *%<ri #are pcat:
nu#ai c<t *i#t o #u*trare c nu-* #ai cur<nd acolo unde #-a Jnde#nat cu Pur#<nt #aic-#ea, acu
trei'eci i patru de ani, c<nd a trecut ctre lcaurile cele %enice111
U4 %e'i prea #irat, printe, de cele ce *pui, a Jnt<#pinat r'ul1 Nici eu n-a# %'ut Jnc
3i*erica *!<ntului Earala#3ie, i, dac n-a a%ea at<tea Jncurcate tre3i, a Jncleca, -a #ere i eu cu
*!inia ta1 Se %ede c #aica du#itale a a%ut o tain pe care du#neata n-o cunoti1
U&oate n-o cuno*c, a r*pun* clurul, dar c<nd era# un 3iea *ltat nu#ai ia at<ta de la
p#<nt, a# a%ut cr<ncen %edere i *pai#, i #aic-#ea era l<n #ine1 Q-atuncea a# %'ut pe acel
Earala#3ie, pentru care tre3uie * # ro1
Oc+ii co#i*ului *cprar *pre noi cu #are nedu#erire1
UCare Earala#3ieV - Jntre3 el pe printele 2+er#an1
UA !o*t Jn %re#ea %ec+e unul Earala#3ie, o# !oarte cuno*cut p<n la Do#inte, r*pun*e
#ona+ul cu la* deodat *c+i#3at i pu*e cu luare-a#inte oala pe p#<nt, alturea1
UCine-a !o*t, cu# a !o*t i ce-a !cutV - Jntre3 cu a<are co#i*ul )oni1 Eu Jnc n-a# au'it de
el1
U Se poate, ur# clurul: cci de la Jnt<#plarea aceea a trecut %re#e ad<nc1 Acel
Earala#3ie era un arnut do#ne*c1 Q-aa, prea cin*tite co#i*e )oni, Jntr-o 3un 'i Du#ne'eu a %rut
*-i ura*c *luP3a la poarta Do#niei i * intre Jn codru, cu to%ari, cu# era o3icei pe-atunci111 Q-aa
cu# *e a!la, cu *elea!ul *tp<nirii pe el i cu *trai Jn!lorit, a prin* a lo%i curi 3oiereti i *ate -a lua
#are do3<nd1 Q-a%ea el codrii i dru#urile lui, -anu#e !<nt<ni i trectori, pe care le inea *u3 putere1
Qi pe cel ce *e *cula J#potri%-i Jl plea cu +a#-erul ori Jl detuna cu pi*tolul1 Dup at<tea Jnro'iri i
#ori de o#, au c'ut cu lacri#i la picioarele lui Vod #uli 3oieri i neu*tori, i norod, art<nd
rutile i a*upririle lui Earala#3ie1 Qi Vod a r<nduit i*pra%nicilor * alctuia*c poteri i * prind
pe %rP#ai1 Q-au pornit poterile i *-au lo%it cu +oii -a 3iruit Earala#3ie1 )ar alteori, c<nd nu putea
3irui, *e trea pe poteci i prin #uni, Jn *laul !iarelor111 Q-au inut tre3urile ace*te rele p<n ce tare
*-a '3<rlit i *-a #<niat Do#nia1 Qi-n 'iua de S<nt#ria #are, la 9C a lunii lui auu*t, *-a r<nduit
di%an: i Vod )p*ilant a intrat po*o#or<t Jntre 3oieri1 Nici n-a r*pun* la Jnc+inri, ci nu#a-i pieptna
3ar3a cu deetele i pu!nea1
UA# au'it iar de rutile +oilor! - a prin* a *tria el1 A plit Earala#3ie la Du#3r%eni, la
#oia noa*tr, -a rpit 3anii de la or<nd i de la #oar! At<tea neleiuiri nu #ai pute# *u!eri! Stri
i pl<ne norodul Jn toate prile! Ce-ai !cut i ce-ai r<nduit, cin*tite %orniceV
UJnlate Doa#ne! a rit #arele %ornic de .ara-de-Su*: a# J#pun* ca cu *tr#urarea pe toi
i*pra%nicii, -au *co* poteri, dar cu puin !olo*1
U-r de nici un !olo*, cin*tite #are-%ornic, !r de nici un !olo*!
UJntr-ade%r, !r de !olo*, #ria ta, dar totui acu#a a%e# tiin de #ulte a*cun'iuri,
lea+uri i a'de ale rilor1 0upu *e-ntoarce unde a #<ncat oaia, - aa c acu#a ne tre3uie nu#ai
%<ntor %rednic1
UCare %<ntor %rednic, %ornice, cci p<n acu#a toi *-au do%edit #iei!
U4ria ta, ace*t Earala#3ie a !o*t o# tare Jntre ne!erii Do#niei, Jnainte de a *e !i +ainit1 Qi
3ra i oc+i ca d<n*ul n-are dec<t !rate-*u, 2+eor+ie 0eondari, tu!ecci-3aa, care-i o# cin*tit i %itea'
i arat #are *c<r3 pentru rutile !r<ne-*u1 4ria ta, eu *ocot * c+e#i pe tu!ecci-3aa: i
poruncete-i * *upuie pe !rate-*u111
Vod a *tat -a cuetat, i i-a *cr#nat 3ar3a, i *e pli#3a de colo-colo1
11
UAa e*te, %ornice, a rit el1 A# tiut de !ria a*ta, i #-a# 3ucurat de credina lui tu!ecci-
3aa 2+eor+ie, dar n-a# cuetat c el e %<ntorul cel 3un1 S %ie acu#a la poruncile #ele!
Jndat *-au i'3it unul Jn altul apro'ii -au n%lit la odile ne!erilor, i tu!ecci-3aa 2+eor+ie *-
a Jn!iat1 )ar Vod i-a pu* 3ar3a-n piept i *-a Jncruntat la el1
UA*cult, cpitane 2+eor+ie: a# iu3it *luP3a ta care #ie #i-a !o*t cu credin i cu dreptate1
De aceea te-a# #iluit, i-n %re#ea No#niei #ele ai do3<ndit curte i #oie Jn inutul )eilor1 Dar,
precu# tii, !ratele tu Earala#3ie a u#plut ara de pl<nere1 Q-1acu#a a %enit %re#ea * r*pun'i
pentru el1 Ji dau, cpitane 2+eor+ie, dou *pt#<ni1 Alee-i *luPitori c<i %rei1 &<n-ntr-ace*t *oroc
*-#i aduci la picioare, %iu ori
#ort, pe !ratele tu1 Alt!el, n-ai * #ai %e'i o3ra'ul #eu, nici lu#ina 'ilei! /u!ecci-3aa 2+eor+ie n-a
r*pun* Jndat1 C<nd i-au ridicat 3oierii oc+ii ctre el l-au %'ut !r *<ne-n o3ra' i, c<t era de
nalt i de *pto*, parc *e cu#pnea1 Apoi a rit"
UA# Jnele*, #ria ta!
S-a plecat, a *rutat #<na lui Vod i a ieit1 Qi cu# a aPun* la odi a *triat la ne!eri -a ale*
cinci'eci dintre ei1 Qi pe loc le-a r<nduit ar#e, cai i cea* de pornire1 Qi noaptea au i !o*t pe dru#, Jn
locuri pu*tii1 Q-a doua 'i 2+eor+ie 0eondari, a!l<nd de-o prdciune, a i clcat pe ur#ele +oilor1 Qi
dintr-acel cea* *-a inut de paii lui Earala#3ie, ca un c<ine care adul#ec putoarea !iarei1 Qi 9-a #<nat
din culcu Jn culcu, 'i i noapte !r +odin1 Qi-n 'iua a opta, pe %re#e de ploaie, Jn 'ori, a 3tut
cine%a Jn ea#ul ca*ei noa*tre, Jn *at la (o'ieni1
4aic-#ea a r*rit de l<n #ine1 A tra* ra3nic '%orul de la u1 Q-a intrat, ud i cu o3ra'ul
*upt i cu oc+ii *priai, prietinul no*tru1 Jl tia# !ru#o* i !alnic1 Qi c<nd %enea uneori, *ar, i *e
ae'a pe lai, Ji punea uor #<na Jn cretetul #eu i # #<n<ia1
A 'i* repede i ruit"
UD-#i * #n<nc!
4aic-#ea *-a Jn!ricoat1 Qi cuta tre#ur<nd 3lidele i ##lia rece1
Din alte %or3e, a# au'it pe ace*tea, i nu le %oi uita p<n la #oarte"
U4 +ituiete !rate-#eu 2+eor+ie ca pe lup!
N-a a%ut %re#e * J#3uce ni#ic1 S-au au'it pai a!ar i la*uri"
U)ei, Earala#3ie, c-au JnconPurat rdina i ne pierde# capetele!
0-a# au'it icnind cu #<nie1 A tra* din *elea! pi*toalele i *-a i'3it Jn u1 4aic-#ea #-a luat de
#<n -a# !o*t i noi Jndat a!ar pe pri*p1 Qi-n li%ad a# %'ut pe %oinici, cu ar#ele ata1 Erau opt
ori 'ece1 Q-atuncea a# Jnele* cine-i Earala#3ie1 4aic-#ea a Jnceput a pl<ne Jncet i # *tr<nea
l<n d<n*a -a# %'ut c-i %re#e de pri#ePdie1
(teau c<nii Jn *at !r contenire1 Qi dintr-o dat au nlucit Jn #arine clrei J#p<n'ii1 Q-a#
au'it la*uri, i pe +udii i-n do*ul ca*ei1 )ar to%arii lui Earala#3ie dintr-o dat *-au tra* i *-au
ri*ipit de l<n el -au prin* a lepda ar#ele1 Atuncea *-a artat un o# #are, cu #u*taa near1 4aic-
#ea a *u*pinat"
UAi*ta-i !rate-*u: *a#n cu el! A *triat a#enin<nd cu +a#erul"
UD-tero3!
Earala#3ie a Jntin* un pi*tol -a tra*1 C<nd 9-a lepdat -a prin* din *t<na pe cellalt, * tra
iar, tu!ecci-3aa 9-a plit cu +a#erul i 9-a do3or<t1 4aic-#ea a ipat cu roa'1 Eoii *-au aternut la
p#<nt i *-au *upu*1 Ne!erii au n%lit din toate prile1 Dup n%al i '%oan, unul dintre *luPitorii
Do#niei a ridicat -a inut *u* capul celui uci*1 C+iar atunci r*rea *oarele i *c<nteia 3ru#a-n li%ad1
Qi capul *e uita cu oc+i neclintii la #ine i-#i '<#3ea cu #<+nire1
/u!ecci-3aa 2+eor+ie *-a Jntor* la Do#nie cu capul tatlui #eu1 Qi *-a Jn!iat la Di%an, i 9-a
pu* pe co%or, pe n!ra# ro, la picioarele lui Vod1 Jnenunc+ind alturi, a rit cu lacri#i"
U4ria ta, a# plinit porunca! Dar te ro * # )ei *lo3od la p#<ntul #eu i la linite - cci
a# %r*at *<nele prinilor #ei, care cure i-n %inele #ele111
A !o*t Palnic %ederea aceea -au pl<n* Jn di%an Vod i 3oierii1 )ar tu!ecci-3aa 2+eor+ie,
do3<ndind %oie, *-a tra* ctr p#<nturile lui: i pentru durerea i i*pirea *a, i pentru iertarea
*u!letului celui rtcit, a cldit Jn t<r la )ei 3i*erica la care # duc * # Jnc+in111
)at pentru care pricin, cin*tite co#i*e )oni, a# !o*t Purat *c+itului Durau1 )ar ini#a #ea
r<%nea ctr oa#eni1 De-aceea cuet uneori c puine i tri*te au !o*t 'ilele #ele111
,'ul *-a artat #irat de po%e*tirea #ona+ului -a tcut cu ui#ire o %re#e1 Dar dup aceea i-
a %enit Jn !ire i ne-a Jncredinat c ceea ce %rea * ne *puie du#nealui e cu #ult #ai #inunat i #ai
Jn!ricoat1
12
B a l a u r u l
U-raii #ei! a Jnceput cu #are putere co#i*ul )oni, i *-a de*!urat Jn picioare c<t era de
nalt i de u*cat: ade%r #rturi*e*c Jn !aa lui Du#ne'eu c i*tori*irea cu%ioiei *ale printelui
2+er#an #i-a '3<rlit prul *u3 cu#: dar eu %reau * % *pun ce%a cu #ult #ai #inunat i #ai
Jn!ricoat!
US-a*cult# po%e*tirea co#i*ului111 a *triat cu la*u-i repe'it #o 0eonte $odierul1 S-
a*cult# po%e*tirea cin*titului co#i*! S %ede# dac a%e# pe l<n noi ce ne tre3uie i *-a*cult#1
C+iar tare %oia# * te ro, co#i*e )oni, * nu-i uii datoria i cu%<ntul1 Noi, aici, de c<nd in eu
#inte, Jnc de pe %re#ea Ancuei celei de de#ult, a# luat o3icei * Jnte#eie# *!aturi i * ne
Jndeletnici# cu %in din .ara-de-No*1 2u*t<nd 3utur 3un, a*cult# Jnt<#plri care au !o*t1 Socot eu,
cin*tite co#i*e )oni, c nu *e #ai *ete alt +an ca ace*ta c<t ai u#3la dru#urile p#<ntului1 Aa
'iduri ca de cetate, aa '3rele, aa pi%ni, - aa %in, - Jn alt loc nu *e poate1 Nici aa dulcea, aa
%oie-3un -a*e#enea oc+i neri" eu parc tot *u3 ei a *ta p<n ce #i-a %eni %re#ea * # duc la
li#anul cel !r de %i!or111 Nu tre3uie *:i Jncruni *pr<ncenele, Pup<nea* Ancu, cci eu a# !o*t
prietin #aicii tale1 )-a# cutat i ei Jn cartea de 'odii, cu# i-a# cutat i du#nitale1 -oarte 3ine i
!oarte ade%rat i-a# *pu*, i *ocot c nici du#neata n-ai r#a* ne#ul#it1
U(a a# !o*t #ul#it, r*pun*e +ania r<'<nd1
USe-nelee, cci alt!el nu *e poate, Pup<nea* Ancu: cci eu Jn taca a*ta de la old a# carte
%ec+e Jntru care *e *pune tot ade%rul1 C<nd #-ai Jntre3at, i-a# *pu* toate dup r<nduial" #ai ale* c
pori dup du#neata #iro* de 3u*uioc i !aci pe 3tr<ni * dorea*c anii tinereii1
UA*ta-i !oarte ade%rat, Jntri r'ul de la Drneti: Jn* a*ta o putea# *pune i eu, !r
carte de 'odii1
USe poate, co#i*e )oni, i te po!te*c, nu-!i uita cu%<ntul1 Cu# a# *pu*, a*e#enea po%eti
nu#ai la un a*e#enea +an *e pot au'i1 Deci a# a*cultat pe printele 2+er#an, care iar *-a Jn%lit Jntru
Jntri*tarea *a i tace1 Ci eu nu tiu, co#i*e )oni, dac ai * poi a ne arta ce%a #ai Jn!ricoat1 V *pun
drept c nu#ai o dat, de c<nd *unt, #i-a# #ai *i#it aa ini#a, ca pot<rnic+ea Jn cnile oi#ului1
Eania a Jntor* *pre 3tr<n oc+ii ei aprii, c-un la* pripit"
UC<nd ai %'ut Jnti 3alaurul, #o 0eonte!
UDa, Jncu%iin 3tr<nul, c<nd a# %'ut Jnti 3alaurul1 /oi ne-a# Jntor* pe dat ctre 'odier,
i *-a ridicat i printele 2+er#an din 3ar3a *a1
UCe %or3eti de 3alaur, !rateV a Jntre3at cu tul3urare co#i*ul )oni, i *-a ae'at la locul lui1
Care 3alaurV - Qi ne pri%ea Jncruciat i nedu#erit, parc atunci c'u*e Jntre noi1
UC<nd a# %'ut Jnt<i 3alaurul111 ri cu linite #o 0eonte1 Era# aa, !lcu trecut de
dou'eci de ani, i printele #eu # Jn%a #eteuul lui, cci i el a !o*t 'odier i %raci care nu *e
#ai a!la pe lu#e1 Qi pe dup S<ntilie, *t<nd cu el la t<rl pe dealul (ol<ndarilor, J#i arta 'iua
3uruienile i rdcinile p#<ntului, iar noaptea *telele cerului1 Atuncea a# %'ut Jnt<i 3alaurul1
,'ul de la Drneti r*u!l prelun i arunc o pri%ire ca de du#an *pre #o 0eonte1
UA*e#enea di+anie #ie Jnc nu #i *-a artat111 #rturi*i el i la*ul parc-i era *l3it i !r
curaP1 Spune repede, #o 0eonte, cci a%e# %re#e de*tul1
U4ult n-a# de *pu*, *e apr 'odierul, !rdec<t nu#ai ce-a# %'ut1 Cu %oia co#i*ului )oni,
a# * po%e*te*c - i #are dorin a# *-a*cult pe ur# i*tori*irea du#ni*ale111
4o 0eonte Ji potri%i cu coatele c+i#irul, Ji pipi taca, i *e uit Jn Puru-i ca * *e Jncredine'e
c oala cu %in i-i la Jnd#<n1 Era un ran de la noi, de pe 4oldo%a, ra* i cu #u*taa al3, plin la
o3ra', %oinic i c-oleac de p<ntece1 Qi c<nd ria i r<dea i *e %edeau #*elele ca nite 3uci de cri1
UC<t a# #oara a*ta, *tria el c<nd a%ea c+e!, nu # te# de Cea-cu-dinii-luni111
Jncepu a %or3i ca# repe'it, cu# Ji era o3iceiul1
UApoi cu# i-a *pune eu #ai dera3 a*e#enea Jnt<#plare, cin*tite co#i*eV cu%<nt el1 /ria
la noi, la /upilai, pe %re#ea aceea, un 3oier #are i !udul" Jl c+e#a Na*ta* (olo#ir1 Era nalt i-
ncruntat -a%ea pe piept o 3ar3 #are c<t o coad de pun1 Acu *e-n*ura*e el de dou ori, cu toat
r<nduial1 Qi lua*e Jnt<ia oar o !at de 3oier de la (<rlad, -aceea #ult n-a putut *u!eri #<niile i
a*pri#ile lui i *-a Jntor* 3olna% i pl<n<nd la prinii *i1 )ar de-al doilea *-a Jn*oit cu %du%a unui
rec Nerupunte" !ru#oa* !e#eie -aceea, i 3oat1 Dar n-au trecut doi ani de c<nd le-a pu* popa
cununiile pe cap - i-ntr-o toa#n a# %'ut-o al3en i o%ilit, parc-o 3tu*e 3ru#a: i *-a du* la
1%
do!tori prin *trinti, unde-a i #urit1 A r#a* 3oierul no*tru *inur o %re#e, i i *e du*e*e nu#ele
c-i #or ne%e*tele1 Erau #uieri Jn *at, !ru#oa*e, dar proa*te, care *tupeau dup d<n*ul, c<nd Jl 'reau,
ca dup dracu1 /ata c+iar *pu*e*e r<'<nd c de-acu#a cuconu Na*ta* (olo#ir #oare %du%oi - dar
nu-i pa*, cci are curtea plin de inci tinere111 Aa trec<nd o %re#e, nu#ai ce *-aude c 3oierul *e-
n*oar iari1 Cu# *e poateV Cu %reo %du% de cele de a3ano*, cu %reo cnea+in de cele de la
#u*cali, care u#3l cu ciu3ote de iu!t i cu naaic" nu#ai aa !e#eie ar !i potri%a lui111 C<nd colo, ce
%ede# noiV S-a du* la )ei i *-a cununat c+iar la *!<nta 4itropolie, -a adu* la /upilai, Jn droc cu
patru cai, o copil ca de apte*pre'ece ani1 C<nd *-au dat Po* la *cara curii, de a3ia aPunea cu !runtea
la 3ar3a lui1 Qi era 3laie i r<dea, parc era *oarele1 )ar 3a3ele de la poart i de pe l<n odile
*luilor au prin* a o cina -a o pl<ne" c-i aa de puintic i de !ru#oa*, - -are *-o rpuie i pe a*ta
3r3o*ul1 )ar (olo#ir a luat-o aa, !ru#uel, de dou deete de la #<na *t<n -o purta ca pe un odor
de #are pre pe treptele de piatr, aternute cu co%or1
Dar n-a apucat a o duce p<n *u*, c nu#ai *-a Jntor* ctre d<n*ul r<'<nd, a cltinat din cap i
parc-a %rut *-9 J#pun cu nite cornie: *-a de*prin* de el -a !uit *inur Jnainte1
Era i ttuca de !a1 Qi-a *cuturat "letele i nu i-a plcut o trea3 ca a*ta1
Atept# noi o %re#e, dup %or3a 3a3elor" %ede# c cucoana )rinua nu-i pleac !runtea1 (a-i
iei*er dou ruPe Jn o3raPi, i r<dea totdeauna art<nd nite dini #ititei ca de oricel1
Dar erau pe*e#ne dini a*cuii, cci pe 3oierul no*tru cel #are Jl %edea# #ai *c'ut i #ai
tcut1
A%ea cucoana )rinua u*t * *e pli#3e p<n la ,o#an, ori * *e repead p<n la )ei, apoi nu#ai
un deet #ica -o %or3 Jn<na i cuconu Na*ta* Ji pleca 3ar3a i-i !cea pe %oie1
Acu, ne%a*ta r#ticului i cu c#ria a!la*er nu tiu de unde c drcuorul 3oierului nu-i
nici 3oat i nici din cine tie ce nea#1 Un !el de !at a unei nepoate de-a printelui 4itropolit111 Aa
'<#3eau ele i !ceau cu oc+iul %or3ind de*pre a*ta, cu# Ji trea3a #uierilor, c eu, ca un !lcu pro*t
ce era#, nu Jneleea# ni#ica1
Jntr-o %ar, # a!la# la t<rl, precu# a# *pu*, i de S<ntilie %eni*e la oi i tata: i *ttea# Jntr-o
coli3 de !run'ri aproape de #alul 4oldo%ei, #ai la o parte de cio3ani1 Qi de-acolo de la noi *e 'reau
<rlele i *cruntarele i +anul ace*ta: la *pate, departe, erau pdurile i #unii p<n unde *e %ede ca o
neur1 Ce *e #ai Jnt<#pla*e Jn *at, nu tia#, i nici nu # JnriPea# eu de a*ta1 )aca Jntr-un r<nd, la
a#ia', !iind *inur i pri%e+ind ceaunul pu* Jn cuP3 dea*upra !ocului, aud tropot de cal i %d cu
!ric pe cuconu Na*ta* (olo#ir oprindu-*e i de*clec<nd la coli3a noa*tr, Jn *inurtate1
UNoroc 3un, 3iete, - 'i*e1 /u eti !eciorul lui )!ri# 'odierulV
USrut# dreapta, cucoane, eu *unt1
UUnde-i tat-tuV
U/tuca, - 'ic, - Ji la !cut !<n nu departe de aici, pe coa*t1 /re3uie * %ie la #<ncare1
UD o !u i-9 c+ea#1 S %ie nu#aidec<t, Jn clipeala a*ta! Eu *ttea# Jn cu#pn: dar
3oierul *-a uitat aa de ur<t la #ine -a Jntin* #<na *pre +arapnicul de la o3l<nc, Jnc<t a# i apucat-o pe
coa*t, cu capul ol1 0-a# Jnt<lnit Jn dru# pe ttuca" %enea la #<ncare1 C<nd a au'it c-9 c+ea# aa
de apri 3oierul, a !cut" E#! -a cltinat din cap: dar nu #i-a *pu* nici o %or31 C<nd a# aPun* la
coli3, a# *it pe (olo-#ir tot l<n cal, *priPinit c-un cot Jn a i cu 3ar3a-n piept1 Eu #-a# dat Jn
do*ul !run'arului1 /tuca a pit cu Jndr'neal Jnainte1
UCe caui aicea, 3re )!ri#eV riete 3oierul cu *uprare1 Eu u#3lu dup tine Jn *at i tu
*lluieti Jn pu*tieV
USrut #<na, lu#inate *tp<ne, r*punde tata: a# %enit la ne%oile #ele1 Dar dac #i-ai !i
tri#e* #ria ta un cu%<nt, a !i l*at tot i #-a !i Jn!iat la curte1
UQtiu, riete 3oierul tot *uprat: dar eu n-a# c<nd atepta! A*cult, )!ri#e, ni#ene nu tie, i
poate nici tu nu tii ce a#rciune #are apa* *u!letul #eu1
USuprarea-i de la Du#ne'eu, *tp<ne, i trece1
UNu trece1 Vor3eti ca protii, pentru c nu tii1
U(a tiu, #ria ta, c *uprrile de drao*te *unt #ai rele, dar trec -ace*tea111
(oierul *-a uitat la el Jncruntat"
UCe tii tu, 3re )!ri#eV
U4ria ta, 'ice tata, eu tiu #ulte, c aa-i darul #eu1 Eu cite*c nu nu#a-n 'odii, ci i pe
o3ra'ul o#ului1
UAtuncea tii tu, 3re )!ri#e, c-n ca*a #ea a intrat un de#on i c nu #ai pot a%ea liniteV
UQtiu, lu#inate *tp<ne1
U Qtii tu c # c+inuiete ca pe Do#nul no*tru Eri*to*V i-* ca un o# Jn*etat pe care-9
pedep*eti le<ndu-9 de colacul !<nt<niiV
UAa e*te, *tp<ne, precu# *pui1
1&
UA*cult, o#ule" n-a# putut !ace ni#ica nici cu #<nia, nici cu ru#intea: i pentru puin
lucru #i-a# *upu* toat !iina #ea ca un ro31 )ar acu#a, c+iar Jn di#ineaa a*ta, c#ria #i-a adu*
ruinoa* %e*te" c dru#urile *oiei #ele *unt pentru ocara #ea i o3ra'ul cuconaului celui #ai #are
al lui Vu'a %ornicul1 E*te unul Ali>ndrel Vu'a, poate l-ai i %'ut" Jn %ara a*ta a intrat Jn ca*a #ea de
dou ori *u3 cu%<nt c are de %<n'are nite cai al3i din ara #u*clea*c1 El Jn* %enea pentru altce%a,
i eu n-a# Jnele*1 Acu#a a# +otr<t eu Jn ini#a #ea ce * !ac, a# %enit Jn* i la tine, ca * nu
ree*c cu#%a1 /u eti un o# care poi cunoate ade%rul i %reau * #i-9 ceteti i #ie111
(oierul no*tru era aa de tu3lurat i aa de rtcit, cu# a# %'ut puini oa#eni Jn %iaa #ea1 Ji
rodea 3ar3a i n-a%ea a*t<#pr1 )ar ttuca, !r Jnt<r'iere a intrat Jn coli3 i a ieit Jn clip cu taca
acea*ta pe care o %edei la oldul #eu1 Qi *co<nd cartea, *-a ae'at l<n !oc pe *cunel, a J#3iat de-
etul i a Jnceput a Jntoarce !oile1 (oierul atepta Jn picioare l<n cal1
U4ria ta, Jn ce lun i-n ce 'i ai %'ut lu#ina lu#iiV
U4-a n*cut neneaca Jntr-o #ari, )!ri#e, Jn opt*pre'ece 'ile a lunii lui octo#3rie1
UAtuncea, a cu%<ntat ttuca pe <nduri, *e cu%ine * de*c+ide# la 'odia Scorpiei, cut<nd i-n
alte locuri, dup r<nduiala ade%rat1 0u#inate *tp<ne, aicea *e *pune ade%rat, cu# c #ria ta eti
o# #<nio*" deci cuno*c<nd acea*t pati#, nu tre3uie * te )ei Jn %oia ei1
Qi a prin* a-i citi tata, din cu%intele 'odiei, cele ce *e potri%eau unui a*e#enea o# npra*nic cu# era
3oierul no*tru1 Qi cueta c poate %a putea *-9 do#olea*c1 Dar (olo#ir Ji *cutura 3ar3a cu #are
ner3dare"
USpune-#i, )!ri#e, ce *crie de*pre c*nicia #ea1 /tuca *-a uitat cu luare-a#inte Jn carte i i-a
r*pun* a*t!el"
U4ria ta, ca*a nunii do#niei tale e*te /aurul1 Cununia cu cucoana )rinua ai pu*-o #ria ta
Jn luna lui april, Jn *pt#<na lu#inat, dup *!intele &ati1 Deci acea*ta e*te Jn*oirea cea 3un i
ade%rat, dup 'odie1 )ar aicea, *tp<ne, *crie a*t!el" ca*a J#preunrii nunii e*te /aurul, atuncea %a
a%ea #are noroc cu #uierea lui111 Qi #ai *pune aici #ai departe, #ria ta" ca*a norocului lui e*te
Cu#pna" la acel cea* %a a%ea tul3urare #are a #inciunoa*elor #rturii111 Aadar, *l%ite *tp<ne, dac
*unt *cri*e aici ace*te cu%inte, apoi atuncea eu *ocot c %or3ele au'ite *unt netre3nice, i tre3uie *
deprte'i de la ini#a #riei tale <ndurile cele rele1
(oierul a *tat puin cuet<nd1
USe poate, )!ri#e, * !ie cu# *pui tuV
USl%ite *tp<ne, aa e*te precu# *pun1
UAtuncea de ce *-a du* la ,o#an cucoana )rinuaV A plecat ieri, cu %or3 c %ine a'i1
US-a du*, #ria ta, cci aa a %oit Du#ne'eu * nu *e Jnt<#ple o cu#pn dup %or3e
#inciunoa*e i #<nie111
USe poate111 a #or#it 3oierul ce%a #ai do#olit1 Jntr-ade%r, alt!el *-ar !i Jnt<#plat !apt
cu#plit111 A!eri#, o#ule: a# au'it %or3e ade%rate din cartea ta i alt dat1 Deci-dar ce *ocoti tu c
tre3uie * !acV
US-atepi, #ria ta, cci are * !ie 3ine111
Cu ace*t cu%<nt a plecat 3oierul de la coli3a noa*tr1 )ar ttuca *-a uitat dup el lun i '<#3ind,
p<n ce nu 9-a #ai %'ut1 Apoi a l*at ceaunul la cuP3 pe !ocul *tin* i #i-a poruncit * pun calul la
cru1 Cui3rindu-ne a#<ndoi Jn iar3, ne-a# l*at la %ale, a# trecut prin %ad, - i a# #<nat nu#ai o
!u p<n aici la +an1 Aicea *ta atept<nd Jn pra Ancua cea de altdat1
O Jntrea3 ttuca repede, tr<nd crua l<n pra"
U-in Ancu, *pune-#i, te ro, o %or3 3un1 A*ar a trecut cucoana )rinua de la /upilai
*pre ,o#anV
U/recut, cu# nu, nnaule111
UQi Jnapoi aa-i c Jnc nu *-a Jntor*V
UNu: poate a trece #ai ctr *ar1
UAtuncea ai *pu*, !in Ancu, cu%<nt plcut lui Du#ne'eu1
UDar ce e*teV
UCe * !ieV S-a #ilo*ti%it un *u!let 3un * de*c+id oc+ii lui (olo#ir - -acu#a el Ji *cutur
3ar3a, cr<c i %rea * %er*e *ne1
U Cu# *e poate! Cine-a !cut a*e#enea !aptV - a ipat Ancua pocnindu-i pal#ele1 S-o
o#oare i pe a*ta, dup ce a a*uprit -a pu* Jn p#<nt dou !e#eiV &artea lui pe lu#ea cealalt are *
!ie Carao*c+i, - Jncaltea la*' *-i pltea*c una de-a noa*tr i pe a*t lu#e111
Aa %or3ind Pup<nea*a Ancua cu printele #eu, a#<ndoi *-au *!tuit *-aie dru#ul cucoanei i
*-i deie tire * *e p'ea*c1
Jntr-ade%r, cin*tite co#i*e i oa#eni 3uni, a*ta *-a Jnt<#plat c+iar Jn 'iua aceea, pe la toac1
Soarele *e-n%lui*e la a#ia' Jn #are !ier3ineal i-n a3uri, i de pe #unte *e *uiau J#potri%a lui nouri
al3urii1 C<nd *-a Jntin* u#3ra a*upra lea+ului, iaca %ede# %enind de ctre ,o#an, Jn nouri de pul3ere,
1'
caleaca cu patru cai a cucoanei1 /rece Jn lunul unui lan de ppuoi, pe l<n un col de du#3ra%, - i
ttuca ie*e Jnainte Jn #iPlocul dru#ului, i Jncepe a !ace *e#ne de pri#ePdie cu 3raele1
.ianul de pe capr oprete1 Atuncea de *u3 col3 *-a artat ctre tata un clre t<nr pe-un
+r#*ra neru1 /ata 9-a cuno*cut nu#aidec<t, dup !ru#u*e i dup Jndr'neala oc+ilor1
UCucoane Ali>ndrel, 'i*e tata: Jntoarce-te, c-i pri#ePdie1 Nu cute'a a trece #ai departe1
UCe e*te, o#uleV - *-a au'it i la*ul cuconiei: -a# %'ut-o plec<ndu-*e la *cara tr*urii, cu
telile ei al3e, *u3 un cortel tranda!iriu i #ititel1
Atuncea *-au Jnt<#plat dou lucruri1 A pornit dintr-o dat a Puca un %<nt iute din*pre apa
4oldo%ei -a #<nat pul3erile pe #irite ca pe nite perdele1 Qi-ntr-acelai ti#p a# %'ut din*pre cornul
de du#3ra% n%lind 3oierul, cu 3ar3a-n dou pri, cu *luPitorii dup el, rcnind cu #are la*1
A# r#a* Jnle#nii, i eu a# *i#it pe #ine c#e de +ea1 Ali>ndrel i-a opintit
+r#*raul Jn dou picioare -a cercat a trae un pi*tol de la co3uri1 Cucoana )rinua a *lo3o'it un
ipet i *-a a*cun* *u3 cortel1 (oierul cu *luPitorii *-au npu*tit, au JnconPurat tr*ura, au prin* pe tata -
au dat Po* din a pe !eciorul %ornicului Vu'a1
U4iele! rcnea cu *trnicie (olo#ir ctr ttuca1 A*ta-i credina ta, -aa-i e*te tiinaV
0uai-9 i leai-9 i *-#i Pupii din *pinarea lui de-o prec+e de papuci: dar * nu cu#%a *-#i ia*
pielea c-o cre*ttur, ori c-o *prtur, c % *p<n'ur! Qi tu, +oule! Eti !eciorul %ornicului Vu'aV - eti
nea# de 3oierV A# * % art eu la a#<ndoi, i ie, i Pup<ne*ei, cu# tiu eu * plte*c111 4i! - *e-
ntoar*e el ctre arai, apucai i de*!undai crua *olo#onarului i de*clecai-i roatele de ciolane, i
dup ce-i l*a-o nu#a-n pinteni, *-i leai pe a#<ndoi de d<n*a, - c-aa %reau *-i duc nu#a-ntr-o
oan la )ei, p<n-n orad la *!<nta 4itropolie!
.ianii au i Jn!cat crua -au prin* *-o !r<#e i *-o de*cale1 Ali *luPitori au apucat pe
ttuca Jntre +arapnice1 Unii au Jnceput a rupe *traiele de pe Ali>ndrel Vu'a1 )ar *pre cucoana )rinua *-
a Jndreptat, pu!nind de #<nie i <!<ind, Jn*ui 3oierul, cu 3iciul plu#3uit Jn #<na *t<n1 Ji c'u*e
cu#a din cap i %<ntu-i J#prtia i-i a#e*teca 3ar3a cu pletele1
Atunci a r*rit de *u3 cortelaul ei cuconia, *printen, *u3ire i #ldioa* ca o %iper1 Qi 9-a
Jn!runtat c-un ipet i cu oc+i plini de ur"
UNu te-apropia de #ine, ur<tule i 3l*t#atule! $%<rli*e cortelul i deodat Ji cre*cu*er la
#<ni +eare aere cu care-i a#enin *oul1 4i *-a prut c %d Jn prul ei i corniele cu care %oi*e
odat *-9 J#pun1
Jn acelai ti#p tatl #eu rcnea cu la* Jnalt *u3 cuitul lui &<rlea ianul"
UCucoane Na*ta*, are * te-aPun #<nia lui Du#ne'eu! C<nd a rcnit a*t!el *u3 cuit
3tr<nul, *-a !cut o clip tcere1 A *cprat -a tr*nit cu *unet #are Jn #unte1 Qi deodat a# %'ut
cerul J#3rcat cu 3olt Poa* de nouri, i %<ntul %eni de la a*!init c-o i'3itur, Jnc+i'<nd i detun<nd
uile +anului1
&e*te 4oldo%a, dincolo de dealul (ol<ndarilor, cerul *e #ica i *e apleca rotindu-*e J#potri%a
p#<ntului: -un #uet pe*te !ire i ne#aiau'it u#plu %ile %enind dintr-acolo: i toat lu#ea care *e
a!la !a, Jntorc<nd oc+i +ol3ai, a %'ut 3alaurul %enind Jn %<rteP *ucit, cu #are iueal1
0-a# %'ut i eu i #-a# cutre#urat1 Venea drept *pre noi1 Cu coada *u3ire ca un *ul neru
pipia p#<ntul, i trupul i *e Jnla Jn %'du+, iar ura i *e de*c+idea ca o leic Jn nouri1 Qi #uind,
%enea cu#pnindu-i coada: iar Jn r*u!lrile lui *or3ea i Puca Jn *la% cli de !<n, acoperiuri de ca*e
i copaci de'rdcinai1 Qi de *u3 #uetul lui lepd o re%r*are de rindin i ape, parc ar !i luat pe
*u* al3ia 4oldo%ei -ar !i pr%lit-o a*upra noa*tr1
0a %ederea puterii lui, ianii au c'ut cu !eele la p#<nt1 Ancua *-a #i*tuit unde%a Jntr-o
cotru a +anului1 Eu #-a# repe'it la tata *-9 de'le, - -a3ia a# a%ut %re#e * # tupile' l<n el,
*u3 crua cu roatele !r ciolane1 Droca cu caii Jn%luindu-*e, a Jntor* Jn loc -a apucat-o Jn oan
*pre ,o#an, a%<nd i pe !eciorul %ornicului Vu'a Jntr-Jn*a1 )ar 3alaurul, alun<nd Jn partea cealalt pe
3oier, 9-a cuprin*, 9-a *ucit i 9-a i'3it a#e*tec<ndu-i 3ar3a cu %<rtePul, - p<n'ce 9-a lepdat aproape #ort
Jntr-o r<p #ai Jncolo1 Qi cu# *-a Jnt<#plat a*ta, n%ala de ape i piatr a *ttut, i nu#ai #uetul
!iarei a #ai r#a* *tp<nind, - -a# %'ut-o cu# *e ducea ctre #ia'noapte, ca un *t<lp, pe ur# ca
un !u#, p<n ce Jncet-Jncet *-au alinat cuprin*urile1
Apoi dintr-aceea i *-a tra* #oartea lui (olo#ir1 )ar unii oa#eni au *cornit c printele #eu ar !i
c+e#at 3alaurul, din *laul lui1 Ca *olo#onar cu#inte, tata Ji l*a pe oa#eni * %or3ea*c, - Jn* el
tia #ai 3ine dec<t oricine de care porunc a*culta*e di+ania !urtunilor1 Jntr-ade%r, de drcuorul cel
3lan nu *-a #ai au'it ni#ic, i ni#ene nu 9-a #ai %'ut niciodat1
1(
)*+,*+a di+,r" plopi
Soarele 3tea Jn +anul Ancuei, *c<nteind Jn ea#urile '3relite1 0utarii *e *cula*er din cot -
loanele lor i-i *ticleau dinii: Ancua cea *pr<ncenat a<a iar !ocul Jn co%rul %ec+i de *pu': noi,
o*podarii i cruii din .ara-de-Su*, ne uita# nu#ai cu coada oc+iului la oalele oale Jnirate pe
l<n proapuri1 Dar *cripcile i co3'ele Jnc n-a%eau ctare1 Qi nici co#i*ul )oni de la Drneti nu-
i Jncepu po%e*tea pe care o atepta#1 Cci pe lea+ul ,o#anului *e %edea %enind un clre, Jn%luit
Jn lu#in i-n pul3eri1 Calu-i pa, cu ru#a'ul Jncordat i cu coa#a !lutur<nd, Jn 3uie*tru iute, luneca
*pre noi1
Jn*pre #uni erau p<cle neclintite: 4oldo%a curea lin Jn *oarele auriu Jntr-o *inurtate i-ntr-o
linite ca din %eacuri: i c<#purile erau oale i dru#urile pu*tii Jn patru 'ri: iar clreul pe cal pa
parc %enea *pre noi de de#ult, de pe deprtate tr<#uri1 Qi cu# aPun*e drept +an coti, cci aici Ji erau
*orii * *e oprea*c, - Ji *coa*e plria de p<*l near i ne po!ti pe toi la 3un-'iua i noroc-3un1
Era o# aPun* la cruntee, dar *e inea drept i *printen pe cal1 &urta ciu3ote de iu!t cu turetci
nalte -un ilic de po*ta% ci%it cu na*turi rotun'i de arint1 &e u#eri, inut nu#a-ntr-un lnuPel, at<rna
o 3lni cu uler de Pder1 A%ea tor3 de piele al3en la old i pi*toale la co3uri1 O3ra'u-i *#ad cu
#u*tcioar tun* i 3ar3 rotunPit, cu na* %ulture*c i *pr<ncene Jntunecoa*e, arta Jnc !ru#u*e i
3r3ie, dei oc+iul drept *tin* i Jnc+i* Ji ddea ce%a tri*t i *traniu1
Cu# co3orJ de pe cal, '<#3ind cu prietenie i pri%indu-ne cu oc+iu-i li#pede i al3a*tru,
co#i*ul )oni Jl cuno*cu i *e repe'i din locul lui, Jnl<nd 3raele i *tri<nd cu #are la*"
UOare #-nelV Nu eti do#nia ta prietinul #eu Neculai )*ac, cpitan de #a'<liV
$<#3etul clreului pieri i oc+iu-i cre*cu, rotund i aintit1
U Da, r*pun*e el cu la* #oale i 3l<nd: eu *unt )*ac1 Acu#a te cuno*c i eu1 Du#neata eti
co#i*ul )oni, de la Drneti1
Cu #are plcere %'ui pe cei doi oa#eni J#3ri<ndu-*e1 Qi to%arii ceilali erau #ul#ii de
a*ta1 Qi oc+ii Ancuei *e Jnduioar1
)apa cea 3tr<n i *la3 a co#i*ului r<nPi i r<nc+e' Jn do*ul +anului1
UAi*ta-i cal din calul #eu din tinere, 'i*e co#i*ul, *e#eind capul i de*!c<nd 3raele1
Strinul Ji Jntoar*e oc+iul *pre di+ania cea 3tr<n i '<#3i uor, !r * par prea #irat1
UCu a*ta a# u#3lat eu o ar, ur# co#i*ul1 A#<ndoi, Ji aduci a#inteV A# 3tut dru#urile
i ne-a# prduit tinereile! De c<nd ne-a# de*prit Jn*, %d c ai pierdut o lu#in1
UDa, r*pun*e cltorul cu la*u-i 3l<nd1 A# pierdut1 A# a%ut o Jnt<#plare npra*nic111 Qi
Du#ne'eu #-a Jntor* iari prin locurile acelei dureri111
UCu# *e poateV Aici ai a%ut acea*t Jnt<#plareV
UDa, prietine1 Jnduie-#i nu#ai *-#i duc calul la adpo*t, *-9 riPe*c i *-i dau rune1 &e
ur# o# 3ea un pa+ar de %in i i-oi po%e*ti ce nu tii111
&ind *printen, #a'<lul trecu *pre raPd, duc<ndu-i calul de cp*tru1 Ancua, r*rind ca
dintr-o a#intire, pri%i dup el i ri Jn oapt *pre co#i*"
UAi*ta-i o#ul cel din .ara-de-No*, de care %or3ea #aic-#ea, c<nd era# copilV
UDa, r*pun*e co#i*ul: Neculai )*ac de la (l3neti, din inutul /uto%ei1 A# !o*t prieteni
3uni Jn tinereile noa*tre1
USpunea #aic-#ea, ur# Ancua, c a a%ut #are %al i erau *-9 o#oare nite iani aici, la
%ad la /upilai1 Era o po%e*te Jn!ricoat, de care nu-#i #ai aduc a#inte1
UAtuncea are * ne-o *puie *inur cpitanul Neculai, cu%<nt cu #are #ul#ire r'ul1 Qi
tii du#neata, dra Ancua, c ace*t #a'<l de la (l3neti, care *e uit acu# linitit la noi i
riete ae'at, a !o*t un o# cu# nu erau #uli Jn ara 4oldo%ei1 Voinic i !ru#o* - i ru1 (tea
dru#urile, cut<ndu-i drao*tele: *e *uia la #n*tiri i co3ora la podorii1 Qi pentru o #uiere care-i
era dra, Ji punea totdeauna %iaa1 Aa o# a !o*t1 Q-a a%ut i3o%nice ctre toate 'rile1 Q-adul#eca pe
dru#uri !r +odin i !r a*t<#pr111
0a ace*te %or3e, noi, r'ii i cruii din .ara-de-Su*, ne-a# uitat unii la alii prea 3ucuroi, -
a# cuno*cut c #a'<lul tre3uie * !ie un o# cu# ne place nou1 )ar Ancua cea t<nr i-a Jnlat
1-
*tr<ncenele '<#3ind, i-a potri%it #relele la <t i c<rliele de pr la urec+iui1 Qi c<nd %'u pe
#a'<l c *e Jntoarce *pre noi, Ji trecu pe dinainte, uurel, #ldiindu-*e, cu# tia ea c-i *ade 3ine1
Cpitanul Neculai pi la 3utucul din preaP#a !ocului1 Ji *coa*e 3lnia i Ji Jn!ur Jn cont
pi*toalele1 &u*e aua i !r<ul dea*upra i *e ae' #ul#it alturi, pri%ind Jn Puru-i1
Ca i cu# ar !i tiut ce dorete, Ancua iei ca o erpoaic pe ura <rliciului, aduc<nd Jn dreapta
co!iel plin i-n *t<na ulcic nou1 Cu o3raPii ru#eni i <!<ind, *e opri l<n !oc i Jntin*e #a'<lului
ulcica1 0utarii *e tr*e*er pe ne*i#ite aproape i r<nPeau cu %iclenie *un<nd din *trune1
C<nd %'ui pe #o 0eonte, cititorul de 'odii, c-i caut loc l<n cei doi prieteni, !r * *tau
prea #ult la Jndoial, # ridicai de la proapuri, !cui doi pai i rii cu Jndr'neal"
U&rea cin*tite cpitane Neculai! Noi *unte# aicea #ai #uli o*podari i crui din .ara-de-
Su*, care !oarte dori# * cin*ti# cu do#nia ta o ulcic de %in nou i *-a*cult# Jnt<#plarea cea de
de#ult111
U)u3iilor prietini, J#i r*pun*e #a'<lul, #ie #i-a plcut totdeauna * 3eau %inul cu to%ari1
Nu#ai drao*tea cere *inurtate1 Di%anul no*tru-i *lo3od i de*c+i* i-#i *untei toi ca nite !rai!
&e loc cu!und<nd noi ulcelele Jn co!iel, le-a# Jnc+inat cpitanului i ne-a# *tr<n* J#prePurul
lui, iar lutarii au prin* a c<nta cu Pale c<ntecul cucului 3tr<n1 Ci nu #ult dup aceea, c<nd a# i*to%it
%inul, *-a ridicat i Ancua de la !oc cu pui" !ripi Jn il1
Dup ce-a %enit alt %in -a# Jnc+inat iar, Jntr-o %re#e a r#a* cpitanul )*ac de la (l3neti
puintel #<+nit, i, cuprin'<nd pe co#i*ul )oni de u#r, a o!tat -a 'i*, uit<ndu-*e *pre p<cla
#unilor, la a*!init"
USrac ar 4oldo%enea*c! Erai #ai !ru#oa* Jn tinereile #ele!
&e ur# *-a Jntor* *pre Ancua, tul3urat, Jn<n<nd cel din ur# %ier* al lutarilor"
/rae, #<ndro, cu 3o3ii111
/rae, #<ndro, i-#i +icete
Codrul de ce-nl3enete,
O#ul de ce-#3tr<nete111
A apucat pe +ani de #<n, i ea nu *-a *!iit, ci nu#ai clipea do#ol ca o #< de*#ierdat1 )ar
noi a# r#a* tcui, cci a# Jnele* c #a'<lul %rea * ne *puie Jnt<#plarea lui de de#ult1
UDo#nilor i !railor, a %or3it cpitanul )*ac de la (l3neti, - a*cultai ce #i *-a Jnt<#plat
pe-ace*te #eleauri, c<nd era# t<nr1 De-atuncea au trecut ani pe*te dou'eci i cinci1 Cata*ti+ul
acelor %re#uri a Jnceput * #i *e Jncurce1 Era# un o# 3uiac i ticlo*1 Calul #eu *ta +oP#a cu aua pe
d<n*ul i 3tr<nii #ei nu-#i %edeau o3ra'ul cu *pt#<nile1 4aic-#ea # 3ocea Jn !iecare du#inic
i # 3l*t#a i ddea litur+ii lui popa Na*ta*, ca * # linite*c i * #-n*or1 )ar tatu-#eu tcea -
o pri%ea Jntr-o parte, cci i el !u*e*e ca #ine i-i !cu*e #ulte 'ile a#are1 O# ne%rednic nu pot *
*pun c-a# !o*t1 A%ea# oi i i#auri i neua# toa#na %inuri: dar J#i erau drai oc+ii neri, i pentru
ei clca# #ulte +otare1 Du#nealui co#i*ul )oni * % *puie c<te dru#uri a# 3tut, cci i el a%ea
pati#a #ea Jn 'ilele lui i era# de #ulte ori to%ari1
Aa, Jntr-o toa#n ca a*ta, ducea# %inuri la inutul Suce%ei1 Qi era# Jn popa* aici, la +anul
Ancuei, cu cruul i cu antalele1 Qi # a!la# Jn #are #<+nire, cci drao*tea #ea din anul ace*ta *e
de*!run'i*e cu %ara1 )ar #a#a ace*tei Ancue *e uita pe *u3 *pr<ncene la #ine i r<dea, cci nici %inul
nu-#i plcea, nici pe lutari nu-i *u!erea#1 U#3la# 3e'#etic i *inur ca un cuc1
Era Jntr-o *<#3t, pe la toac1 A# Jnclecat -a# purce* Jncet, pe-un dru#uor, printre #iriti1
Q-a*culta# Jn *inurtate, pe *u*, cocoarele care *e cltoreau1 C<nd a# aPun* la #alul 4oldo%ei, a#
luat-o la %ale, printre ap i lunc1 Jntr-un r*ti#p au Jnceput clopotele la 3i*erica de la /upilai1 A#
oprit calul i le-a# a*cultat cu Pale, p<n ce au contenit1 Qi-#i aduc a#inte c, dup ce au *tat clopotele
acelea, a# au'it altele, de la 3i*ericile altor *ate, - i picurau deprtate i *tin*e" parc 3teau Jn ini#a
#ea1 4-a# tre'it Jntr-un t<r'iu pri%indu-# Jntr-o re%r*are de ap ca-ntr-o olind, i #-a# *priat de
#ine, ca de o %edenie1
A# pornit iar, i u#3la# pe <nduri: p<n ce-a# au'it '%on de la*uri1 /recea# pe dup o
perdea de rcnii i nu #ai %edea# 3alta1 A# cotit Jntr-un corn de lunc i #i *-au artat deodat <rle
ar'<nd Jn *oarele a*!initului, printre *cruntare1 Q-o liot de iani toc#ai *!<rea de r*tocit o crean a
apei, aproape, -acu#a *e J#prtiau dup pete rcnind i upind ca nite dia%oli1
A# *trunit calul1 A# au'it un la* ro*" parc-ar !i dat o porunc1 &uradeii i #uierile *-au oprit1
&e ur#, la acelai la*, au pornit Jnainte1 )ar de la r*toac un ian 3tr<n i nalt, Jn durlii, *-a
Jndreptat *pre #ine, pind rar, ca pe catalie, prin <rl1
Cine%a 9-a *triat din ur#"
UUnd' te duci, #i Ea*anac+eV
El nici n-a catadic*it * r*pund1 &u!ind din lulea, *e apropia de #al1
Din alt parte, porni dup el o !etican cu !u*ta ro1 0a un 3ra de ap ddu a ad<nc i prin*e a
ipa -a r<de, ridic<ndu-i la *u3*uori !u*ta1 /recu repede i porni pe prund Jnaintea 3tr<nului1
18
Ea*anac+e rcni ruit dup ea, a#enin<nd-o cu pu#nul"
U--napoi, !a!
Ea-i *cutura capul ol, i-i *ticlea dinii1 Aproape de #ine *e opri i # pri%i ui#it, parc
%edea o *l3tciune rar1
U--napoi, !a 4ar! *tri iar ianul cel 3tr<n1 0a* pe 3oier Jn pace!
Ea !cu iar *e#n de J#potri%ire din cap i Jncepu a r<de1
Era o !etican de opt*pre'ece ani1 Ji %'u*e# Jn ap trupul curat i !ru#o* rotunPit1 Sta aproape
de #ine, nu#ai Jn c#a i-n !u*t ro1 O3ra'ul Ji era copilre*c: dar na*ul arcuit, cu nri lari, i
oc+ii iui # tul3urar deodat1 A# *i#it Jn #ine ce%a !ier3inte" parc-a !i Jn+iit o 3utur tare1
Ea*anac+e o aPunea cu 3raul ridicat1 Ea !eri Jn lturi, # ocoli Jn !u i trecu iar *pre 3alt1 0a
#alul apei *e opri i Jncepu iar * # pri%ea*c1
(tr<nul Ji *coa*e luleaua, *cuip, i r<nPi neru1 /oi dinii dinainte Ji erau rupi1
USrut #<na, 3eiule, nu 3a Jn *a#1 E-o !at proa*t, care n-a ieit Jnc Jn lu#e1
4ara c+icoti, la #alul 3lii, i pru-i neru i lin* a%ea luciri de pun1
Ea*anac+e o a#enin cu luleaua1 Apoi iar *e Jntoar*e *pre #ine1
UDu#neata tre3uie * !ii 3oierul care-a popo*it la +an, cu %in din Po*111
UDa, dar de unde tiiV
U4i-au *pu* lutarii, care-* de-ai notri1 A# %'ut o3ra' *trin -a# Jnele* c du#neata
tre3uie * !ii acela1 Dac #i-i da de-o leat de rac+iu, Ji pup #<inile i-i 'ic 3odapro*te #riei tale1
Ji !aci o po#an c-un ian 3tr<n i ne%olnic!
Jncet-Jncet laia de la pe*cuit l*a*e r*toaca i %enea ctr #ine, J#pin<ndu-*e, !erindu-i
capetele i pri%indu-# cei de la *pate pe dup u#erele celor dinainte1 Unii Jntre3au ce%a pe 4ara1 Ea
le r*pundea optit i # pri%ea '<#3ind, cu coada oc+iului1
A# tra* de la old taca, a# de*c+i*-o -a# *co* din ea un 3nu de arint1 Ea*anac+e 9-a prin*
din '3or i 9-a %<r<t repede Jn ur1 A# #ai *co* un 3an -a# !cut un *e#n incuei1 Ca o op<rl *-
a '%<rlit *pre #ine -a pri#it 3anul Jn poal1
Ea*anac+e prin*e a urla ctre ceilali -a-i #<na Jnapoi *pre 3alt1
Nu #ai a%ea# de ce *ta Jntr-a*e#enea lar#1 A# pornit *pre +an: Jn* cu Jndoial1 &e c<nd
urca# un ponor, a# #ai Jntor* o dat capul1 &e 4ara n-a# #ai %'ut-o1
Era# ne#ul#it1 Calul #erea do#ol prin r<na #oale i eu # <ndea# la !el de !el de
lucruri, Jn care a#e*teca# pe incua cu !u*ta ro1 Cotii dup colnic: i dintr-o dat #i *e Jn!i,
Jntr-o %iu %erde, o !<nt<ni cu colac de piatr, Jntre patru plopi1 Era un loc tainic i *inuratic1 Apa
neclintit, aproape de +i'dele, a%ea Jn ea ce%a %iu" #icarea #runt i necontenit a !run'iurilor1
Calul Jnclin capul i rup*e o ur de iar31 Jl *trunii i-i ddu pinteni1 Dup o %re#e, Jncepui a
%edea +anul1 Atunci #ai pri%ii de cea din ur# oar Jndrt1 Jn %<r!ul plopilor, la !<nt<na *inuratic,
lucea a*!initul1 )ar Jn u#3ra de dede*u3t *ta 4ara, cu #<na *trein la oc+i1 4i *-a prutV A !o*t o
artareV A# 'rit-o nu#ai o clip, c<t a inut i lucirea *oarelui de dea*upra1
&e atuncea nu cunotea#, ca acu#a, *u!letul !e#eilor1 Cu toate ace*tea, a doua 'i di#inea, o
atepta# pe 4ara1 &e c<nd oa#enii preteau 3oii ca *-i JnPue la care i #o )ri#ia, %ata#anul
cruilor, J#i l#urea ce dru# tre3uie *-apuc#, eu tot !ulera# cu oc+ii dru#eaul /upilatilor1 Ce
atepta# eu Jn* nu *e %edea1
4i-a# potri%it co3urii, a# cercetat pi*toalele1 4-a# plecat apoi, ca * *tr<n c+ina calului,
+otr<t * Jncalec1 C<nd Jnal capul, 4ara la doi pai de #ine1 Jntindea #<na, ca * #<n<ie 3otul
roi3ului1 Qi r<dea1 Era J#3rcat cu !u*ta ei ro i cu polc al3a*tr1 0a cap Ji potri%i*e o 3ati*t ca
*<nele1 2<tul Ji era plin de +ur#u'uri1 Jn picioare a%ea Jnclri nou1 Cu Jn!iarea ei nelinitit de
cpri near, parc iei*e din p#<nt1 Jn* nu # pri%ea1
4i-a# *i#it ini#a 3t<nd, -a# %'ut c #i-i dra, #car c era o ianc proa*t1 C<nd o
Jntre3ai" 6/u etiV7, r*ri i i *e Jn!iorar nrile1
USrut #<na, 3oierule, eu *unt1 A# %enit *-i #ul#e*c1 A*ar, a3ia a# ateptat * ia*
Pido%ul din *<#3t i #-a# du* la el cu car3oa%a du#nitale1 4i-a# ale* ciu3oele!
Qi-#i art pe r<nd Jnclrile, ridic<nd c<te-un picior i *lt<ndu-i !u*ta cu %<r!ul deetelor1 4o
)ri#ia *e tra*e #or#ind la cruii lui1 J#i cunotea el nra%urile1 4 apropiai de !at1 Ji 'i*ei
r<'<nd"
UDup cu# %d, te-ai tit de du#inic1 Eti !ru#oa* ca o duducu1
Vor3a-i !cu #are plcere1 S<nele-i ru#eni o3raPii1 Cltin din cap i # pri%i Jn !a"
UNu #-a# J#3rcat pentru 3i*eric!
UAtuncea pentru ceV
UAa #i-a plcut #ie1 A# %enit la or<nd, * iau rac+iu pentru unc+eul Ea*anac+e1 Qi *
#ul#e*c 3oierului, cu# a# *pu*1
UEu *ocotea# c-ai %enit *-#i +iceti1
19
UNu, cuconaule, c nu-* 3a3, nici *pun #inciuni1 Ce i-a !i putut +iciV
UCredea# c #i-i +ici cu cine a dori eu * #-nt<lne*c Jntr-un loc1
UUndeV opti ea r<'<nd cu toat !aa1 0a !<nt<na dintre plopiV
UDa1
UCu cea pe care-ai %'ut-o acolo a*arV
UDa: de-atuncea o dore*c1
USe poate, cuconaule, Jn<n ea 3l<nd, i oc+ii i *e u#3rir: dar aceea-i o 3iat !at din atr
i du#neata nu#ai c<t uieti i te duci1 )aca, 3oii Ji JnPuai i carle porne*c1 Jncaleci i du#neata,
i ea te poate atepta +t i 3ine1 De*ar cine tie unde ai * Jn*enine'i1
U(a *-atepte, Ji r*pun*ei eu pri%ind-o int, !r '<#3et1 0a dou cea*uri dup Jn*erat, eu #
Jntorc i *unt acolo1
Ea-i plec na*u-n p#<nt i tcu un r*ti#p1 Apoi, !r * # pri%ea*c, Jncepu cu alt la*"
UDar dup ce duci %inul unde tre3uie, nu te Jntorci tot pe ace*ta dru# i nu popo*eti aiciV
U(a da1 Jn* poate !i Jnt<r'iere, dac nu #i-a pretit 3oierul de la &acani 3anii1
UAaV
Se r*ucea uor Jn loc, la dreapta i la *t<na #ldiindu-i #iPlocul i pri%indu-i cu *truin
ciu3oelele1 Apoi deodat J#i apuc #<na cu care inea# d<rloii calului, #i-o *rut, *e Jntoar*e i
!ui1 Se #i*tui unde%a, pe *u3 'idurile +anului1 O #ai ateptai o %re#e cu oc+ii, dar n-o #ai %'ui1
Ancua iei Jn u, ca *-i pri#ea*c 3anii de a'd1 4car ca nu #ai era t<nr, era !ru#oa*
!e#eie, plin i %oinic, J#i '<#3ea %iclean, cltin<nd din cap, cci toate le pricepea i toate le %edea1
Era ca i Ancua a*tlalt, care *e uit acu#a la #ine1 Dar a*ta-i #ai t<nr i #ai !ru#oa*1
Oa#enii Jnde#nau 3oii i carle ieeau *c<r<ind la lea+1 C<nd a trecut i cel din ur# car, al
un*pre'ecelea, #-a# '%<rlit i eu Jn a1 0utarii *-au ploconit cu cu#ele Jn #<n, din colul
<rliciului1 Eu a# trecut la dru#, i 0upei, c<inele cel #are, *ur, *lo3o'it de #o )ri#ia din lan, Jncepu
* latre i * *alte J#prePurul roi3ului1 Era o di#inea li#pede de toa#n Jn %alea 4oldo%ei1 Se
au'eau clopote de 3i*erici *un<nd Jn deprtri1 Acu#a '%onul lor %enea p<n la *u!letul #eu 3l<nd i cu
dulcea1
A# #er* #ult %re#e aa, a%<nd *oarele-n *pate i apele 4oldo%ei Jn *t<na1 A# trecut prin
*atele r'ilor de la 4iteti, N%rpeti i 4iro*l%eti1 &e ur# a# l*at %alea 4oldo%ei -a# prin* a
*ui dealul cel lun *pre (rteti1 C<nd a# aPun* acolo, Jn codru, *u3 *c+it, a# !cut popa*1 Dar eu nu %-
a putea *pune ce-a# rit cu oa#enii pe unde a# trecut, nici ce-a# %'ut: cci a%ea# Jn #ine c+ipuri
i %edenii care # duceau ca-n '3or aiurea1
Ctr a*!initul *oarelui a# !o*t la &acani i #-a# Jn!iat la curte1 4-a# Jnc+inat cu *ntate
Jn !aa lui C<nta i i-a# artat c i-a# adu* %inul toc#it1 Du#nealui #-a 3tut pe *pate i #i-a 'i*
63ra%a7: #i-a or<nduit odaie de #a* i #<ncare -a r#a* +otr<t * de*crc# a doua 'i1 4i-a #ai po-
%e*tit do#nia *a cu# i-a 3tut piatra Jn anul acela %iile de la Cotnari: dar nu prea 3# de *a#, cci
*e ridicau p<cle de pe Qiret i %enea *ar1
Dup ce-a# #<ncat -a# !cut cercetarea oa#enilor i r<nduiala pe noapte, a# *pu* o %or3
tainic lui #o )ri#ia, care #i-a *co* pe !uri calul la poarta curii1 Cu 0upei dup #ine, a# pornit Jnt<i
la pa*1 Jn *at a# luat-o Jn trap uor1 &e ur# a# picat roi3ul cu +arapnicul1 Q-a# #er* Jntr-o
Jntin*oare, cu uier de %<nt Jn urec+i, do#olindu-#i !ua nu#ai Jn *ate1 Qi la dou cea*uri dup
Jnnoptat a# %'ut +anul Ancuei *c<nteind c-o *inur lu#in1 0-a# ocolit -a# apucat prin #iriti1
A# dat pe ur# Jn dru#ea1 Q-a# pu* pe roi3 Jn pa* c<nd a# *i#it c #-apropii de !<nt<na cu patru
plopi1 J#i 3tea ini#a i # te#ea# * nu *e*c locul #ort1 O lun tir3 i rocat *e ridica din
r*rit ca pe*te o pu*tie1
Deodat, c<nd *i#ii !rea#tul plopilor, 0upei #<r<i uor1 Atunci de*clecai1 &oruncii cu la*
*c'ut" 6-ii cu#inte, 0upei!7 Qi # oprii1 A# a%ut o tre*rire npra*nic Jn toat !iina1 4ara era
l<n #ine1 Jn lucirea tear* a lunii, *ta puin Jntoar*, cu !runtea r#dit Jn cotul #<nii *t<ni1
C<nd a# atin*-o, i-a l*at 3raele Jn Po* i #i-a !cut !a1 O au'ii r<'<nd Jncet1 &urta pe ea toate
podoa3ele" le *i#ea# pipind-o1 N-a%ea du+ de tutun i capu-i #iro*ea a !lori1
Jn acei ani ai tinereii, nopile-#i preau #ai *curte1 Qi %or3ea# #ai puin1 Cu# a a*!init luna,
roi3ul a nec+e'at Jncetior1 4-a# Jnlat Jn picioare, l<n +i'delele !<nt<nii1 4ara #i *-a aninat de
u#r, i-a r#dit capu-n pieptul #eu -a prin* a pl<ne1
UNu !i proa*t i nu pl<ne! i-a# 'i* eu1 De*ar #i-i dru#ul Jnapoi1 Vreau *-i aduc o
*curteic de %ulpe de la &acani1
Ea *e *tr<nea Jn #ine *u*pin<nd1
UN-ai * te-ntorci1 C eu J* o roa3 -o ne#ernic1 Dar a# * te atept -a# * #or l<n
!<nt<n dac nu %ii!
A# *tp<nit-o un r*ti#p *u3 3ra, -a# Jn%elit-o-n cont, cci tre#ura toat1 Qi dup ce #-a
*rutat i i-a# #<n<iat oc+ii, a# l*at-o ar'<nd, Jn lacri#i1 A# Jnclecat -a# purce* repede c-un
20
<nd necontenit i *truitor * # opre*c i * #-ntorc *pre ea1 Cu c<t # deprta#, cu at<ta o
*i#ea# #ai apri Jn #ine1
0a N%rpeti, a# prin* a 'ri pe 4oldo%a p<cle nede*luite i-n r*rit *-a artat eana de 'iu1
C<nd a# co3or<t la &acani, r*rea *oarele-n neura Qiretului1 A# de*clecat la poarta curii, #i-a#
du* calul la raPd1 4-a# Jntor* la ci#ea i #i-a# *tropit o3ra'ul cu ap rece1 &e ur# #-a# Jndreptat
*pre pi%ni, unde au'ea# la*ul *uprat al lui #o )ri#ia1
A# de*crcat cu 3ine %inul1 Qi toate antalele de la podoriile cele de departe, dup ce-au
cltorit Jn *c<r<it de car i-n *oare de toa#n, au co3or<t la Jntuneric, Jn +ru3e1 Oa#enii 3oierului le
ciocneau, treau pe %ran %in cu tre*tioare1 Qi la ur# a %enit i 3oierul Jn !iin, a u*tat o cup, -a
ciocnit cu #ine i #i-a 'i* iar" (ra%a! - De-acu#a, cpitane Neculai, a ur#at el, * %ii dup #ine Jn
cerdac * !ace# *ocoteal i *-i dau dreptul tu!
Cu ce #i-a dat 3oierul, !lorini de arint, #i-a# u#plut taca1 4-a# Jnc+inat *upu* ctre cin*titu-
i o3ra', i-a# pupat #<na -a# co3or<t ctre to%arii #ei1 Era %re#ea de-a#ia'1 Dup pr<n', a#
+otr<t * lu# dru#ul Jnapoi, ctre locurile noa*tre1
Dar #<ncarea, pentru #ine, n-a%ea u*t i pre1 A# Jn!ulecat +ulpa% ce%a, Jn !u1 Qi, cu
<ndurile nopii, #i-a# l*at ta3ra -a# dat o rait printre oa#enii i *luP3aii curii, Jntre3<nd de-o
*curteic de %ulpe1 (anul 3un *ete ce-ntrea31 Aa c-a# *it Jndat o 3lni cu !aa de po*ta% ro1
Q-a# *i#it, lu<nd-o Jn #<n, plcerea incuei, i-n *u!let #i-au *cprat oc+ii ei iui1
A# !cut calea-ntoar*, Jncet, Jn pa*ul 3oilor1 Era o 'i lin, !r 3oare de %<nt1 Qi-n !etul nalt,
3tut de 3ru#, !run'ele *e de*prindeau *inure i cdeau do#ol !<<ind" codrul parc era o !iin i
o!ta trudnic1 4er<nd Jn pa* lene, #<n<iat de *oare, dor#ita# Jn a1 Qi-#i %i*a# i3o%nica la !<nt<na
cu patru plopi1
Cu carle, a# #er* a*t!el p<n ctre *ar1 N-a%ea# de ce # r3i1 &e ur#, c<nd a intrat Jn
#ine nelinitea ca un poPar, #-a# alturat de )ri#ia, la carul cel din cap, i i-a# *pu* optit"
U4o )ri#ie, popa*u-i la +an la Ancua1 Eu # duc Jnainte1 V-atept acolo1
(tr<nul i-a Jntor* cu #u*trare oc+ii ctre #ine"
U (ine, cpitane Neculai1 Du-te unde tii i ne-o# %edea la +an1 A# dat pinteni calului1 Dup
dou'eci de o3rae, Jn Purul #eu Jncepu * *alte i * latre %e*el 0upei1 4oneaul, # <ndea# eu, e
cu riP, ca totdeauna1 4i-a tri#e* *trPer1
A# pu* calul Jn 3uie*tru i-i a*culta#, Jn linitea Jn*errii, 3taia potcoa%elor pe lea+1 Stele *e
aprin*er Jn cerul curat1 C<te%a !ocuri clipir i parc le r*pun*er pe dealurile de dincolo de 4oldo%a1
Dru#ul era !r oa#eni, i c<#purile! Jnepeni*er Jn linite, ca-ntr-o tain1
4i-a# J#pin* roi3ul de-a dreptul *pre locul tiut1 0una Jnc nu r*ri*e1
Su3 plopi, la !<nt<n Jn %lcic, era #ai Jntuneric1 4-a# apropiat pe Po*, cu !r<ul calului trecut
prin cotul #<nii *t<ni1 C<nd #-a# oprit, a# *i#it nu#ai !rea#tul neo*toit al !run'iului1 A# leat
calul *u3 unul din plopi, de-o tu!1 0upei *-a Jnco%riat *u3 3otul lui, Jn piu1
A# ateptat o %re#e: nu #ult1 C<nd iei luna Jn r*rit ca un oc+i de *pai#, c<inele #<r<i1
Dar tcu Jndat, cci cuno*cu*e pe cel ce %ine1 &ii *pre !<nt<n1 $rii prin Jntuneci#e u#3ra 4ari"
parc %enea !uind1 Se opri c-un ipt Jn3uit" # %'u*e1 Apoi *e repe'i i # cuprin*e de ru#aPi1
2<!<ia i # *tr<nea ctre ea, *c<ncind1 ,#a*e lipit de #ine, i dup ce *e potoli, *u*pin prelun i
ad<nc1
0epdai contul Jn iar3, aproape de colacul de piatr al !<nt<nii, i # l*ai Po*1 -ata
Jnenunc+e l<n #ine1 Ji %or3ii, #<n<ind-o"
U4ar, ieri-noapte Ji era rcoare i tre#urai1 .i-a# adu* *curteic Puruit1
Ea pipi +aina, r<'<nd !ericit, i o tra*e pe #<neci1 2ri alint<ndu-*e"
UAcu %d, 3oierule, c i-a !o*t puintel dor de-o 3iat !at111 Se Jntin*e l<n #ine1 A#
cuprin*-o Jn 3rae1 O de*#ierda# i ea a%ea o Jn!iorare -un e#t ca de *l3tciune rnit1
UCe ai tu, 4arV a# Jntre3at-o eu Jntr-un r*ti#p1
Ca i cu# a !i lo%it-o, r*ri Jn capul oa*elor i prin*e a-i 3ate !runtea cu pu#nii1
U(oierule! Calc-#-n picioare, o#oar-# i '%<rle-#-n !<nt<n cci nu i-a# *pu* #ai
dera3!
)-a# cuprin* 3raele *tr<n*, JnriPat deodat1
UCe e*teV Nu Jnele1 Vor3ete l#urit!
Ea acu#a pl<nea, i *e apleca *pre #<inile #ele, *rut<ndu-le1
UDe ce nu # 3aiV de ce nu # 'dro3etiV )aca ce-i1 Unc+eul Ea*anac+e #-a tri#i* ieri
di#ineaa la cr<#1 A 3at de *a# c te uii lun la #ine i #i-a *pu* * %iu i *-i intru Jn *u!let i
* ne-nt<lni#111 Qi *-i *pun lui unde # *eti1 Qi el, cu cei doi !rai #ai #ici ai lui, Di#ac+i i /urcu,
* %ie c<nd Ji !i cu #ine, unul *-i !ure calul i ceilali doi * *ar i * te do3oare111
A3ia-i de*luea# %or3ele din t<nuire1
UQi tu ce-ai !cutV 0e-ai *pu* unde %in * te *e*cV
21
U0e-a# *pu*, c alt!el # o#orau1
UQi de ce n-au %enit a*arV
UAu ateptat * te-ntorci cu paralele de pe %in1
UQ-acu#a au * %ieV
UAu * %ie! rcni ea, Jn3uit1 N-a# putut r3da de drao*te -a# %rut * #ai *tai cu #ine, de-
aceea nu i-a# *pu* cu# a# %enit1 Dar acu#a nu #ai pot, i-i *pun: cci %or * te o#oare i *-i ieie
3anii1 Au #ai !cut ei !apte de-ace*tea i nu *e te# de ni#ica! Acu#a eu tiu c-au * # JnPun+ie,
cci au Jnele* c-#i eti dra, -au * priceap de ce-ai *cpat, dar de-acu#a Jnainte nu-#i pa*!
4 ridica*e# din locul #eu, rcit de-un !ior1 -ata J#i J#3ria enunc+ii"
UDu-te repede! du-te repede!
2la*ul ei era plin de roa'1 Era prea t<r'iu1 C<inele Jncepu a +#i deodat *l3atic, Jntr<tat i
du#no*1 4 repe'ii *pre cal1 6De-acu # o#oar, cci #-au au'it!7 rcni 4ara cu o3ra'ul la
p#<nt1 Jn ur#a #ea, Jn Jntuneci#e, cu ur, i'3ucni un *trit ro*" cuno*cui la*ul lui Ea*anac+e1
A# !o*t din c<te%a *rituri l<n cal1 0upei, c-un urlet, *e i'3i*e de ce%a Jn tu!e i prin*e*e,
rup<nd1 0-a# Jnde#nat cu la* ap*at" 6&rinde, 0upei! Nu te l*a!7 Era un c<ine tare i aer la col, Jn
care J#i putea# pune ndePdea1
A# *#ul* !r<ul, a# Jnclecat -a# de*c+i* co3urii1 Cu pi*tolul Jn #<n, a# dat pinteni calului i
l-a# repe'it dup lar#a c<inelui1 Din ur#-#i a# au'it urlete o#eneti de Jnde#n1 Cu# *uia# din
%lcic Jn oan, a# de*luit pe 'are, la li#pe'i, #o<ldeaa ianului care !uea de c<ine1 A# tra* cu
pi*tolul: a# au'it 'pitul c<inelui dup el" nu-9 ni#eri*e#1
APun* *u*, J#i Jndreptai calul dup la*ul lui 0upei1 Era# tare Jn a, a%ea# ar#e la #ine i nu
# te#ea#1 Dar cu# onea# pe cel dinainte, din ur# *i#ea# c # alun i pe #ine cine%a1
Au'ea# la*urile de Jnde#n tot #ai aproape, din ur# i pe dou pri, ca i cu# ar !i %rut *-#i taie
lturile1
&e #iriti, luna tir3 %r*a o lucire *la31 &e !uarul dinainte Jl %edea#1 Jntor*ei capul la
dreapta i la *t<na1 .ianii din ur# *e ineau de #ine '%<rlindu-*e Jn prPini1 Qi rcnetul lor, acelai
cu%<nt, Jl repe'eau din c<nd Jn c<nd celui dinainte1 Deodat-i Jnele*ei, - c<nd 3ai de *a# c
alera# cotit1 Cel onit de 0upei !uea erpuit prin #irite: cei din ur# # aPuneau1
Qi deodat-#i ieir pe lturi Jnainte1 Sltau +e#uii i r*ucindu-*e ca nite dia%oli neri1 Unul
dintre ei r#a*e pe p#<nt i !cu pie'i din dreapta ctre #ine1 Cellalt J#i c'u i el Jn *t<na,
Jnele*ei Jntr-o clip pri#ePdia1 Dar era# aitat Jn oan1 Au'ii %<P<itul prPinilor aruncate Jn picioarele
calului1 A# a%ut un %<rteP *curt -a# c'ut1 Jn* era# deprin* i cu de-ace*tea1 Jn clipa pr3uirii
picioarele nu-#i erau Jn *car1 4 ro*toolii Jn #irite, # ridicai iute din ale i !cui !a1 .ianii
%eneau pe*te #ine1 C-un '3<rn<it # ptrun*e o lo%itur de !ier a*cuit la coada oc+iului drept1 ,idicai
pi*tolul i !ulerai la un pa*, Jntre oc+i, pe cel ce # Jncleca1 Se pr3ui pe*te #ine, *tropindu-# cu
*<ne1 Q-au'ii Jn preaP# i +<r<itul *l3atic al lui 0upei care rupea pe cellalt1
Si#ii *u3 old pana ce # lo%i*e1 O apucai i # opintii Jn *u*1 Jn oc+iul drept a%ea# o
*etare ad<nc i !or!otit de *<ne1 Cu oc+iul tea!r 'rii *pre lea+ lu#ina +anului i Jncepui a rcni
c-un la* *c+i#3at de tul3urare i de durere1 0upei prin*e a <!<i J#prePurul #eu -a-#i da t<rcoale1
Ceilali doi du#ani *e #i*tui*er Jn Jntuneric1 Din*pre +an pornir a-#i r*punde c+iuituri preluni i
*e aprin*er !clii1
&<n ce #i-au %enit to%arii, #i-a# leat *tr<n* cu 3ati*ta de la <t oc+iul atin*1 Calul icnea la
cinci pai de #ine i *e opintea din c<nd Jn c<nd * *e *coale1 C<nd l-au J#pre*urat cruii i l-au
cercetat, i-au *it picioarele dinainte rupte1 0-a# l*at acolo: i, cu acelai la* *c+i#3at i ruit, a#
Jnde#nat pe toat lu#ea Jndrt1 Au pornit cu !cliile *pre plopi, i *ilea# i eu *cr<nind din dini,
a#eit, *l3it i #iel1 0a !<nt<n i-a# *it pe toi cu capetele 3uluc a*upra colacului de piatr1 Su3
lu#ini lucea *<ne proa*pt1
UAu *tropit-o -au prp*tuit-o Jn !<nt<n111 a# rit eu *la31
U&e cine au prp*tuit, pe cine au '%<rlitV # Jntre3 #o )ri#ia1
Eu n-a# #ai *i#it putere * r*pund1 &e *u3 3ati*t #-a n3oit iar *<nele: #i *e prelinea prin
#u*ti i-#i intra Jn ur1 Qi parc u*ta# din *<nele J#prtiat pe colacul !<nt<nii1
C<nd Ji *!<ri cpitanul Neculai i*tori*irea, a*!ini *oareli Jn #uni i *e Jntin*e u#3r pe*te
%alea 4oldo%ei i a*upre +anului1 -ocul *e *tin*e*e1 Noi, o*podarii i cruii din .ara-de-Su*, a#
r#a* tcui i #<+nii1 Nu#ai co#i*ul )oni #or#i ce%a i *e uit cu !udulie Jn Puru-i1 Ancua cea
t<nr ri"
U/ot aa J#i po%e*tea i #a#a, de#ult, de*pre Jnt<#plarea a*ta1 .ianii ceilali doi au !uit i
*-au #i*tuit Jn codru111
UDa, aa-i, a*ta-i o Jnt<#plare din %re#ea noa*tr11 Jntri, tot !udul, co#i*ul )oni de la
Drneti1
A# Jndr'nit i eu * ridic la*ul Jntr-un t<r'iu, -a# Jntre3at"
22
U4ai e*te Jn !iin !<nt<na cu cei patru plopiV
UNu #ai e*te111 a r*pun* Jncet #o 0eonte, cititorul de 'odii1 S-a dr<#at ca toate ale lu#ii111
Cu toate ace*tea, cpitanul de #a'<li o %edea1 Sta J#po%rat Jn locul lui, neclintit i cu capul
plecat1 O3ra'ul drept, 3oit *pre oc+iul *tor*, parc era Jncletat i pecetluit pe totdeauna Jntr-o durere1
)ar oc+iul cel %iu, #are i neuro*, pri%ea int Jn Po* Jn neara !<nt<n a trecutului1
/<r'iu, la Jn*erat, *-a aprin* iar !ocul1 Qi cpitanul )*ac *-a ridicat din locul lui, a prin* pe Ancua
de #<n -a cerut, pentru *ine i pentru *oi, %in %ec+i Jn oale nou1
C " a l a l , A + . u /
#
UJntr-ade%r, Jn %re#ea %ec+e *-au Jnt<#plat lucruri care a*t'i nu *e #ai %d, a rit Jncet, Jn
Jntuneci#ea Jn*errii, #eterul )enac+e coropcarul1
Jnc prea cuprin* de *!ial dup i*tori*irea cpitanului Neculai )*ac1 /otui la*ul lui ne-a
deteptat la %iaa acelui cea*1 Qi atept<nd pe Ancua, cu oale nou i %in proa*pt, a# prin* a ne
apropia cu %or3e unii de alii1 Un !ior de %<nt *o*i Jntre noi din %alea 4oldo%ei1 4-a# dat l<n %atr,
a# J#pun* -a# 'dr<t cu %rea*curi !ocul aipit Jn 3lnia-i de *pu'1 C<nd *e r*ucir !lcri i ne
%'ur# iari, !iorul de %<nt *ttu i *e ae' pe*te noi i pe*te +an o neur uoar de toa#n1
UAcu# nici nu #ai *unt oa#enii care au !o*t, ur# #eterul )enac+e: i co#i*ul )oni
Jncu%iin din cap, cu putere, a*e#enea cu%<nt1 Acu#a triete o lu#e nou i 3eci*nic1
UAa e*te! #or#i Jntr<tat r'ul de la Drneti1
UQi iernile pe-atunci erau #ai tari, +otrJ coropcarul, ap-ropiindu-i de !oc luleaua de lut cu
cpcel de ala#1 Dula#a care o a# pe #ine e de pe-atunci: i eu acu#a n-a# ce !ace cu d<n*a Jn
%re#ea iernii1 O port aa Jntre u#eri, ca * # !udule*c cu d<n*a1 A*e#enea * tii du#nea%oa*tr,
cpitane Neculai i co#i*e )oni, c i %erile erau #ai J#3eluate1 Qi nici prin t<ruri nu erau at<ia
%enetici cu du+eni nou" i noi, coropcarii, era# J#3riai prin *ate ca nite prieteni 3uni1 Acu#a
tre3uie *-#i plec ru#a'ul #ai tare i *-#i port #ar!a *u*, Jn #unte1 Nu#ai acolo *e #ai *e*c
oa#eni care n-au %'ut Jnc t<rurile: i !etele Jn!lore*c de 3ucurie c<nd le de*c+id ldiele1 Apoi era i
alt credin-n Du#ne'eu1 Se duceau neu*torii la ,u*ali# i *e-ntorceau *!inii111C+iar eu #-a#
Jn%rednicit de-a# cltorit, pe Po*, p<n la S!<ntu-4unte1 Q-acolo a# %'ut un *c+it pe clon de *t<nc
i #ona+i cu dreapt credin *e *uiau i *e co3orau de-acolo cu *cripetele, Jn panere, cci dru# n-
a%eau1 )ar la noi, Jn t<r la )ei, era ae'at Do#nia cu alt!el de r<nduial1 C<nd ieea Vod de la
Curtea Do#nea*c Puc<nd pe +r#a*ar neru i JnconPurat de ne!eri, pro*ti#ea *e punea cu do*u-n *u*
i cu !runtea-n pul3ere1 )ar c<nd te #iluia un 3oier, nu-i ddea un riar, ci un 3an de aur1 S-a
Jnt<#plat ca eu * !iu t<nr, * trie*c pe-atuncea i * # 3ucur alt!el de %ia1 Elduia# !r riP i
era# cu c+i#irul 3ine cptuit1 )ar Jntr-un r<nd, pe c<nd J#i pretea# l'ile ca * # duc la iar#aroc,
la (aia, Jn .ara-de-Su*, *-a Jnt<#plat Jn t<rul no*tru la )ei #are 3ucluc1
V ro nu#ai oleac * Jnduii p<n ce-oi potri%i Jn lulea o !run' de tutun, cci at<ta pcat
a# Jnaintea lui Du#ne'eu, pe l<n altele1 Qi * de*!und ciu3ucul, pentru c Satana at<ta riP are" *-9
Jn!unde1 Dar cel #ai #are pe*te ceruri, pe*te p#<nturi i pe*te #ri *-a #ilo*ti%it i ne-a Jn%at *
!ace# *u%ac1 Q-apoi * % *pun c, pe c<nd # a!la# Jn uli la Car%a*ara i # toc#ea# pentru #ar!
cu doi neu*tori ar#eni, iaca *-arat din*pre (eilic, cu #are '%oan, o roat de arnui, a%<nd Jn #iPloc
pe-un o# leat1 0u#e #ult dup d<nii, #ai ale* #uieri i copii1 Qi ieeau cei de *u3 anurile i
3olile neu*torilor, +#iau i urlau1 Neu*torii de pe la toate tr3ile *-au 3ulucit 3ar3 l<n 3ar3 -
au prin* a *e-ntre3a 3oldindu-*e1 Arnuii u#3lau toi cu +a#erele i cu uane-lele ata, parc *-ar !i
te#ut ca o#ul leat * nu rup !unia i *-i deie la p#<nt cu do*ul pal#elor1 Cel prin* era Jntru
ade%r o# nalt i %oinic - *u3ire Jn #iPloc, lat Jn *pate1 A%ea #u*ti 3lai i oc+ii neri i *e uita !udul
Jn Puru-i1 Era J#3rcat cu #intean i cu ciu3ote roii cu tureatca r*!r<nt, ca un r' cuprin*1 Era cu
capul ol i cu 3u'ele *<nerate *u3 #u*ti1
Se a!la Jntre arnui unul Co*tea Cruntu, *luPitor la aie1 C<nd a trecut pe dinaintea neu*torilor,
*-a Jntor* cu !al -a 3tut iari pe cel prin* cu pu#nul pe*te !lci1 A# Jntre3at"
UCine-i o#u i*ta i cu# Jl c+ea#, Pup<ne Co*teV
UAi*ta-i un ru -un #iel, a r*pun* *luPitorul aie*c1
U4 ro du#nitale, cu# Jl c+ea# i ce %in areV
UJl c+ea# /odiri Catan, un r' ne3un i ne#ernic din inutul Va*luiului1 Qi !iind *luP3a
la lu#inia *a %ornicul (o3eic, a a%ut aa neo3r'are, Jnc<t i-a ridicat oc+ii a*upra lu#iniei *ale1 Qi
a cute'at * *e-nelea cu *ora lu#iniei *ale, duduca Var%ara, - -au !uit a*t-noapte1 Dar lu#inia
23
*a o3lici*e ce%a i pu*e*e *trPi1 Aa c l-au aPun* i l-au prin* la 4oara de V<nt1 A !o*t #unc i
3tlie1 &<n-acolo n-a !o*t c+ip1 C<i iani i *luP3ai 3oiereti Jl aPuneau, pe toi Ji *t<lcea i-i do3ora1
&<n ce nu l-au JnconPurat arnuii do#neti cu +a#erele n-a !o*t c+ip *-9 *upune#1 ,cnea c el
pentru duduca Var%ara poate *-i deie i %iaa1 Apoi l-a# leat cu# %edei i l-a# 3tut pe*te !lci
cu# *e cu%ine - de are *-i *tupea*c li#3a i #*elele: ca * Jnelea a*e#enea ticlo* ce nu *e cade
* Jndr'nea*c!
U -oarte 3ine i-ai !cut, Pup<ne Co*tea, - a# 'i* eu, i J#preun cu #ine au Jncu%iinat i toi
ceilali neu*tori1 Dar c<nd *punea# noi ace*te %or3e, #ielul acela, /odiri Catan, i-a Jntor* !runtea
i *-a uitat drept i +ol3at *pre noi1 Era o# !ru#o* i Jndr'ne, dup c<t *e %edea, i #-a# ca#
Jn!ricoat de pri%irea lui1 &e ur# #-a# <ndit c tot au *-9 *p<n'ure i #i-a trecut *!iala: -a# r<*
ctre d<n*ul1 Dup aceea a# rit *pre *luP3aul aiei"
U Nup<ne Co*te, pentru %rednicia du#nitale, poate *-i druia*c -o #oie lu#inia *
%ornicul (o3eic1 -ii 3un i Jnduie o <r i #ai ine puintel Jn loc pe rul ace*ta i pe arnui, ca *
ne *pui ce *-a !cut duduca Var%ara, *ora lu#iniei *ale1
U &e duduca Var%ara o tri#ite 3oierul la #n*tire la Aapia, precu# cere leea, ca *-i
pl<n acolo reala tinereii1 C+iar i-a i r<nduit crua i *luPitorii1 )ar pe ace*t !r de #inte r' Jl
duc ca *-9 Jnc+id Jn turnul 2oliei, ca * atepte acolo porunca lui Vod1 S!<ritul lui are * !ie *u3
3u'duan, aa dup cu# Jnelee orice o# cu *caun la cap1
U Aa e*te, a# 'i* eu cu Jncredinare1 Qi toi neu*torii din uli i-au Jnc+inat 3r3ile -au
artat c i ei tot a*e#enea dreapt *ocotin au1 Apoi dup roata de arnui *-a luat #a+alaua ca dup o
laie, cu col3 i c<ini, cu #uieri i prunci, U i Co*tea Cruntu plea din c<nd Jn c<nd pe*te !lci ori
pe*te ru#a' pe r'1 Aa l-au du* i l-au Jnc+i* la 2olia Jn turn, pe c<nd eu # clnnea# cu
ar#enii pentru #ar!1 Qi *!<rind t<rul i pltind aur cu 'i#i, #i-a# luat *arcina cu #ar!a-n *pinare i
#-a# du* aca* *-o ae' Jn cutii" #ar! delicat i *u3ire, #ai #ult pentru oc+i i pentru ini#a prii
!e#eieti1 A# r<nduit-o !ru#o*, a# pu* cutie pe*te cutie, a# lu*truit ca totdeauna cu riP al#urile cu
care-* !erecate, dup cu# le %edei i-n 'iua de a'i: i dor#ind un *o#n 3un p<n ce-au c<ntat cucoii
*traPa a treia, #-a# *culat, #-a# pretit, a# luat coropca-n *pate, i cu cio#aul i luleaua a# pornit
+ai-+ai, c<nd *e Jn<na 'iua cu noaptea1 APun<nd Jn ulia 2oliei, aud lar# cu#plit1 Qi de la
#n*tire <ne*c pe poarta de !ier clrei cu prul %<l%oi1
UA#an! Ce e*te, oa#eni 3uniV ce *-a Jnt<#plat, lu#e draV
Co*tea, cu capul ol, Jnde#na cu +arapnicu-n #<n"
UAcu, 3iei, tre3uie * !i apucat pe la ci#eaua &curarului! S nu-9 l*ai! Cu# l-aPunei, Jl
*trpunei i #i-9 aducei #ort1
UNup<ne Co*te, a r*pun* atunci un arnut 3tr<n, cine poate * tie dru#ul pe care a apucat
3l*t#atul acelaV C<t a !o*t leat, a# a%ut *tp<nire i putere a*upra lui: dar acu#a, dac i-* *lo3ode
3raele i are Jn pu#nul lui !ier, -a Jnclecat cal, nu *e *ete %oinic care *-9 poat aPune i *-9
poat rpune1
UCe rieti tu, #oneeV - a rcnit *luP3aul aiei1
UNu te *upra du#neata, cci rie*c ade%rat, Pup<ne Co*te1 Cci noi Jl cunoate# de #ai
#ult %re#e pentru alte i*pr%i ale lui1 Ai*ta-i un 'lud care a !cut *luP3 i-n oa*tea ne#a*c, - i i-a
*priat i pe ne#i1 Qi *-a otit i-n r'3oaie ade%rate i are pe el cre*tturi de loane i de *a3ie1 Calul
!ue Jn oan i el *t Jn picioare Jn a1 ,idic *acul de or' Jn #<na dreapt1 (ate ca un 3er3ec cu
capul, i pe cine-9 plete Jl d Po* !r *u!lare1 Qtiindu-9 aa, l-a# cetluit 3ine, l-a# lepdat pe duu#ea
i i-a# pu* proptea la u1 Qi nu#ai ne3un ca el a !o*t %rednic * road !unia, *-o lee dup aceea de-o
ratie, *-i !ac loc prin !erea*tr i * pooare Jn lunul turnului1 A *rit la *traP i i-a luat iataanul
i pi*toalele, - a *it unde%a un cal, *-a du*: - unde *-9 a!l# noi acu#a, Pup<ne Co*te, i ce-i pute#
!aceV
Q-aa *e !r#<nta Pupan Co*tea Cruntu i rcnea ca un leu, Jnc<t pe loc *luPitorii au apucat-o Jn
toate prile clri pe pr1 V'<nd ca i-a urnit dup !uar, *luPitorul do#ne*c *-a #ai potolit, i nu#ai
pu!nea, - parc *e-ndua i nu-i #iro*ea 3ine1 A%ea un o# al lui l<n el1 )-a poruncit *-i aduc ar#e
i cal Jneuat1
Atuncea a# *it i eu cu cale * #-apropii i *-ntre3 cu #are ui#ire"
UNup<ne Co*te, pe #ine tot nu #-aPune #intea, cu# *-a putut Jnt<#pla a*e#enea !apt Jntr-o
cetuie cu 'iduri nalte i cu turn cu# Ji 2olia1 &e l<n 'iduri i turn, *e #ai a!l puti, lanuri i oteni1
Qi * *cape aa cu uurin un ne%rednic ca acela, care a cute'at * ruine'e o cin*tit ca* 3oierea*c!
UJntrea3-#, )enac+e, i eu nu i-oi putea r*punde, - a pu!nit iar *luP3aul1 Acu#a Jn #ine au
* 3at toi i la #ine are * *e uite *tr<#3 lu#inia *a %ornicul (o3eic1 Acu#a *luP3a #ea i
pricop*eala #ea au c'ut Po*1 S intru Jn *!<nta #n*tire, * dau printelui Nicanor un *oroco% *-#i
!ac o *luP3 pentru *cpare de npa*te, - nu # ra3d %re#ea, cci #-aPun din ur# *uprarea i
+arapnicul 3oiere*c1 /re3uie * # repd dup +o, dar iari tre3uie * # Jntorc, cci, dup r*ritul
24
*oarelui a# porunc * porne*c pe duduca Var%ara la dru#1 /re3uie *-o Jnto%re*c, cu ali *luPitori,
p<n la #n*tire la Aapia1 &e cale #i *-ar putea Jnt<#pla alte neca'uri i nu tiu ce-oi !ace1 )ni#a
#ea, 3re )enac+e, acu#a-i ca un !ier ro, pe nico%al" i tre3uie * 3at-n ea ciocanul1
UDe ce te Jn!ricoe'i du#neata, Pup<ne Co*teV a# cercai eu a-9 do#oli1 &e ticlo* 9-Ji prinde:
pe duduc Ji duce-o la *!<nta #n*tire: iar Do#nia i 3oierul *-or liniti, - i pentru credina do#niei
tale, te-or #ilui dup cu%iin1
2rind aa, - l-a# l*at Jnc !ier3<nd l<n turnul 2oliei, -a# pornit la %ale pe dru#ul
&curarului, ca * nu #-apuce *oarele Jn t<r1 Qi ndPduia# aa, Jn #ine, c i de data a*ta tot
*tp<nirea are * 3iruia*c pe cel %iclean1 0a #arinea t<rului #-a# Jnt<lnit cu unii din otenii
Do#niei, care *e Jntorceau la pa* pe cai a*udai1 Erau *uprai i *e uitau ur<t1 Nu *i*er i nu
prin*e*er nici un r'1 Acu#a #i *e lu#ina #intea i-neleea# de ce-a #<nat Co*tea Cruntu pe
*luPitori Jntr-aceea parte, cci pe acelai dru# a%ea a u#3la i crua duduci Var%ara, ctre #n*tire1
Q-un ne3un, cu# *e %ede c e*te /odiri Catan, nu#aidec<t tre3uia * Jncerce a-i aine calea1 A#
priceput c de a*ta #ai ale* *e te#ea Pupan Co*tea1
A# #er* aa o %re#e pe dru# lun1 C<nd *-a *uit pe cer *oarele i #i *-a Jnreuiat Jn *pate
coropca, a# popo*it la o !<nt<n i #i-a# potolit *etea1 Q-a# *tat aa *u3 ari, atept<nd din 'are un
cretin dru#e, care * # pri#ea*c l<n el, Jn crua cu !<n1 Ca i-n alte dai, Do#nul Du#ne'eu
#i-a %enit Jntru aPutor - i *-a artat dintr-o 'are un o# cu crua1 S-a oprit la !<nt<na cu cu#pn ca *-
adape caii -i eu *pun<ndu-i o %or3 3un, el #i-a r*pun* cu prietinie1 A# pu* ldiele 3ine, #-a#
ae'at Jn !<n alturi, -a# #er* aa prin *ate i prin locuri *inuratice p<n la /<ru--ru#o*1 Acolo
o#ul cu crua a apucat Jn alt parte de lu#e, iar eu, cu l'ile-n *pate, a# intrat Jn pdure la Struna -
a# #er* la rcoare p<n ce-a a*!init *oarele Jn Qiret i *-a artat luna Jn ur# la r*rit1
Atuncea #i-a# pu* Po* ldiele, la alt !<nt<n, -a# *tat acolo p<n ce #i-a tri#i* Du#ne'eu,
de pe alt dru#, alt cru1 Era o cru uoar, care %enea iute, cu doi cai *printeni1 O#ul a oprit i #-
a Jntre3at"
UDe unde %ii, #i cretineV
U/oc#ai de la t<rul )eilor %iu, o*podarule, i #are po#an i-ai !ace dac #i-ai *curta
dru#ul, cci eu *unt coropcar, prietinul oa#enilor, i nu !ac ni#nuia nici un ru1
U Dac %ii de la )ei, *uie l<n #ine i te r3ete111 a rit o#ul acela1
Eu #-a# *uit l<n el i Jndat a# trecut Qiretul1 )ar pe l<n podul de le#n Puca luna Jn ap - i
!ulera *pre noi lu#in1 Jntorc<ndu-# *pre o# *-i #ulu#e*c i *-i *pun cu%<nt 3un, a# Jnele*
Jndat c l<n #ine-i /odiri r'ul, i l-a# cuno*cut1
El a r<nPit, *ticlindu-i dinii: i #-a# Jn!ricoat c # cunoate i el1
U/u eti, 'ice, neutorul acela care a r<* ctre #ine, ieri, la Car%a*ar<1
UA# r<*, r*pund eu, cci #i-a plcut !aa do#niei tale1 Nu te *upra, cci *unt o# *rac i
u#ilit1
U/u eti oaie din tur#, J#i Jntoarce el cu%<nt" i te p*torete lupul1 S tii c a*ta eti tu1
U(ine, 'ic, a*ta *unt" nu#ai nu te *upra pe #ine1
El iari a r<*1 Apoi a !luierat a*cuit - i caii, Jnele<nd putere Jndrtul lor, *-au Jntin* #ai cu
r3ire la !u, pe lea+1
Catan r'ul *e Jntoarce iar ctre #ine1
UCe *e #ai aude Jn t<r la )eiV
UCe * *-audV - 'ic1 Qtiu c dac nu i-oi #rturi*i ade%rul, J#i rpun capul1 Co*tea Cruntu
de la aie tri#ite otire #ult dup du#neata1 Qi el duce *inur pe duduca Var%ara la #n*tire la
Aapia1 A pornit, *ocot eu, ca# pe la pr<n'ior1
UA*ta-i 3ine, Jn<n r'ul1
UA*ta e*te, 'ic eu iar, i * tii c el cunoate c i du#neata tre3uie * !i apucat tot pe ace*ta
dru#: i a luat cu *ine trie, de care tre3uie * te te#i, cci eti nu#ai unul *inur111
,'ul r<de iar1
UA*cult, o#ule, 'ice: eu pot pieri, dar de te#ut nu # te#1 Qi tu ia a#inte la cu%<ntul #eu i
din ce *pun eu * nu iei1 Acu#a #ere# Jnc o 3ucat de dru#, p<n Jntr-un loc care *e c+ea#
Eanu-Ancuei1 Acolo eu %reau * # opre*c i *-atept pe Pupan Co*te, cu toat *ila lui1 C<nd are *
%ie, el n-are * # *ea*c i n-are * # %ad, - dar eu n-a# * !iu departe1 A# * !iu l<n %oi -a#
* % a# *u3 oc+iul #eu1 Q-a# *-a*cult i %or3ele pe care ai * le *pui1 El are * te Jntre3e i tu ai *-i
r*pun'i c-a# apucat lea+ul Jnainte ctre /i#ieti, -a# !uit de el cu #are *pai#111 S-i *pui ade
%rul, c #-ai %'ut i #-ai cuno*cut, - Jn* nu Jntr-alt c+ip, cci alt!el ne #ai pute# Jnt<lni Jntr-acea*t
%ia i-n acea*t lu#e1
0a a*e#enea %or3e, eu a# plecat capul -a# r*pun* cu *upunere: # <nde*c c poate Jntr-
ade%r ne#ernicului i-i !ric de puterea Do#niei1 Jn* de puterea celor #ari ni#ene nu poate *cpa1
25
Aa, cin*tite cpitane Neculai i co#i*e )oni, dorind eu pedeap* celui ru i r<nduial Jn ar, a#
aPun*, nu Jn t<r'ie %re#e, aicea, la Eanul Ancuei celei de-atunci1 Era Jnc+i* i *e a!la nu#ai cu luna Jn
*inurtate1 (ate Catan Jn pori, *e deteapt c<ini ri, - *-aude Jnluntru la*ul Ancuei1 ,'ul
*tri"
U0ele Ancu, a# %enit la *!atul i prietinia du#itale1 Eu *unt /odiri Catan, i dac nu-i
#ai aduci a#inte de #ine, acu#a ai *-#i cunoti neca'urile1
&e loc Ancua a tcut: a rit 3l<nd cu c<inele: pe ur# a tra* druul -a de*prin* cle#puurile
de !ier1 A de*c+i* ua, ne-a %<r<t Jn oc+i pe r<nd !clia de cear -a 'i* ctre Catan"
U)ntr1 Du#neata eti r'ul cel ne3un, cu pricina1 A# au'it a*t'i %e*te de la )ai de*pre
i*pr%ile du#nitale1
Atunci /odiri Catan *-a Jndreptat din ale i *-a uitat la d<n*a1
Ancua de altdat era #uiere !ru#oa*, ca i acea*ta de-acu#1 Cta la el cu oc+ii #ari i-i
luceau Jn ei dou !clioare #ititele1 ,'ul *-a uitat lun la d<n*a, apoi i-a lepdat pe-o lai
pi*toalele i iataanul1 S-a Jntor* i i-a cuprin* #<na dreapt care-i era *lo3od1 Ancua a prin* a r<de1
UStai, * pun lu#ina deoparte i *-nc+id porile, a rit ea, i pe ur# *pune ce ai de *pu*1 Eu
tiu c nu eti un ora cu #intea Jntrea, cci te pui cu *tp<nirea1 Se %ede c nu eti Jnelept, cci
iu3eti o copil de 3oier1 A*ta-i drao*te cu pri#ePdie1 Dar a# Jnele* c ai !cut o i*pra% #are Jn t<r
la )ei, la turnul 2oliei1 Se 3at cap Jn cap arnuii i ne!erii Do#niei i te caut pe toate dru#urile1 Au
* te *ea*c -au * te taie1
U0ele Ancu, a r*pun* /odiri Catan: dac #i-a !i *cri* * #or, oi #uri1 &entru o drao*te
pot *-#i dau %iaa = tinereile #ele1 A!l, lele Ancu, c-n noaptea a*ta, - poate! pe*te-un cea*, poate
pe*te dou, au * cad Jntr-ade%r aicea, la porile du#nitale, otenii Do#niei1 Cu ei *e a!l Co*teaP
Cruntu, care #-a leat ieri i # 3tea pe*te !lci Jn %ederea norodului1 Co*tea Cruntu, dra
lele Ancu, duce pe duduca Var%ara Jn pu*tie, la Aapia la #n*tire1 Qi eu %reau *-ndr'ne*c a
*coate din #<na lor drao*tea #ea: ori i'3<nde*c, ori J#i la* aici oa*ele1
Atunci, la ace*te %or3e, a# %'ut-o pe Ancua Jn!ricoat1 A clipit din oc+i i i-a du* pal#ele la
o3raPi1 Q-a rcnit *u3ire"
U/u eti ne3un, /odiri Catan, aa cu# *pun i ali oa#eni!
Dar Jndat dup aceea *-a Jntor* i *-a aplecat ctre el i 9-a Jntre3at cu ra3 cu# *ocoate el c
i-ar putea J#plini planurile1 /r<ndu-*e a#<ndoi Jn cellalt col de odaie, l<n %atr, au prin* a
de*c<nta !runte l<n !runte, - i #ai ale* Ancua #i *e prea #ie c riete cu !oc i cu pati#1
Dup ce-au i*pr%it ei de rit i de pu* la cale, /odiri Catan a %enit J#potri%a #ea, *-a oprit
i *-a uitat la #ine cu *pr<ncenele Jncruntate1 A%ea nite pri%iri pe care %oia# * le lepd din #ine i nu
putea#1 Nici n-a# Jndr'nit a-i *pune ni#ic1 A# Jnele* aa c a !cut le#<nt cu #oartea i de
a*e#enea o# tre3uie * # te#1
UDu-te: nu Jnt<r'ia111 i-a rit Ancua, c<nd el Ji lu ar#ele1
Qi-a Jntin* #<na pe u#rul lui, apoi i-a tra*-o iute Jnapoi1 Catan, ca i cu# l-ar !i Jntor* 3raul
ei, *-a *ucit Jn loc, a cuprin*-o cu dreapta pe dup <t -a *rutat-o1
UDac *e *coal *oul #eu i te %ede, a 'i* ea r<'<nd, #car c-i 3tr<n, *e poate *upra111
&e ur# a r#a* neclintit, l<n u, - -a a*cultat cu# riete r'ul cu caii, cu# Ji
Jndea#n i cu# pornete1
Vuietul cruei *-a deprtat i nu *e #ai au'ea i ea tot *ttea cu urec+ea aintit1
Qedea# J#po%rat l<n ldiele #ele i nu Jneleea# ni#ica1 Ce !el de %<nt tainic #<na
%etile aa de ra3nic de la )ei Jn lu#eV Qi cu# *e pot aduna i Jnelee Jntr-a*e#enea c+ip doi oa#eni
*triniV Jnal pri%irile" %d c Ancua *-a ae'at pe o lai" *e uit Jn*pre #ine i !clia Ji Poac Jn
lu#inile oc+ilor: dar nu # %ede1 &arc tot a*cult i nu %ede1 Qi atept# aa p<n ce *un '%oan pe
lea+ - i cu #are lar# de la*uri i pocnete de +arapnic *e oprete Jn 3ttur alaiul cel #are de la
)ei1 Qi-ndat aud rcnetul lui Pupan Co*tea Cruntu i +ania *e *coal din locul ei, de*c+ide ua i
*alt !clia dea*upra capului1 &are apoi a-i aduce a#inte i de #ine i, plec<nd nu#ai uor !runtea, J#i
*u!l pe *u3 3ra"
UDu#neata, #etere )enac+e, tii ce ai de *pu*1
Au t3r<t *luPitorii Do#niei, rcnind * le deie %in1 Nupan Co*tea Jn* i-a Jn!runtat i i-a ocr<t
i i-a *co* a!ar la cai i-n Purul cruei1 Acolo, *u3 pocl'i, Jn lu#ina lunii, r#dit cu capu-n piept
a*upra enunc+ilor, a# %'ut pe duduca Var%ara1 4i *-a artat ca o u#3r i #i *-a prut c tot pl<ne1
)ar Pupan Co*tea, 3t<nd cu *a3ia Jn podele, *-a apropiat i #-a cuno*cut1
UCu# *e poate, 3re )enac+e, 'ice - aa dera3 ai aPun* Jn ace*te locuriV Spune-#i dac n-ai
a!lat cu#%a pe dru# %e*te de*pre #ielul pe care-9 cut#1
UNup<ne Co*te, 'ic, a# au'it de*pre /odiri Catan pe care-9 caui du#neata i l-a# %'ut111
U Cu# *e poate, 3re )enac+eV a *triat *luPitorul aiei: iar +ania *-a Jntor* ctre #ine,
aintindu-#1
2(
U0-a %'ut, a adao* ea1 A trecut pe aici1
UDa, Jncu%iine' eu: a trecut pe aici -a# o3licit c-ar !i apucat *pre %adul de la /i#ieti cu
#are *pai#111
A# au'it lar#a *luPitorilor de-a!ar i #i *-a prut c Pupan Co*tea *e 3ucur1
UDe ar#ele noa*tre nu poate * *cape! a rcnit el cu trie1 Eania '<#3ete i riete cu
3l<nde"
US-aude c i-ar !i *it to%ari ali ri i 3e'#etici i %or * prade #ar!a pe care o ducei
du#nea%oa*tr Jn cru1
UCeV Cu#V - *-a JnriPit o#ul *tp<nirii1 Are *-i le*e cp<na *u3 picioarele calului #eu!
U4oldo%a %ine #are dup ploi, riete iari +ania, i %adul de la /i#ieti acu#a e reu
de trecut1
UCu# *e poateV Qi alt dru# nu-iV
UE*te dru# prin /upilai1 /recei pe pod u#3ltor1
UAtunci oa#enii #ei r3e*c dup el i-9 Jn!und acolo, la /i#ieti, iar eu trec crua cu
#ar! 3oierea*c pe podul u#3ltor1 -ace# dou tre3i 3une i #ul#i# pe *tp<nii notri1 Ne !eri#
a*t!el i de orice !el de Jnt<#plare potri%nic111 Qi-ntr-un *!ert de cea*, c<t au #ai *tat acolo oa#enii
*tp<nirii, lelea Ancua #-a co3or<t cu d<n*a Jn pi%ni -a# *co* a#<ndoi la lun co!e cu %in1 Qi
adp<ndu-*e oa#enii i !c<nd 'ar% i prin'<nd #are curaP, au Puruit pieirea #ielului !uar -au
apucat-o pe lea+ Jnainte1 )ar Pupan Co*tea, cu o *a# de *luPitori, a pornit prin partea cea*tlalt ca *
deie pe podul u#3ltor de la /upilai1 0elea Ancua i-a du* pe dru# !oarte *curt i #-a inut toat
%re#ea l<n d<n*a1 Cu# a# aPun* la #alul apei, Pupan Co*tea a *triat cu #are la* la podar1 Qi *-a
Jn!iat un #onea cu pletele-n oc+i i *urd1
US ne duci de ceea parte! a rcnit Cruntu la el, art<ndu-i cu *a3ia cellalt #al1
UV duc, 3oieri du#nea%oa*tr, 3<l3<ie #oneaul cu roa'1 Da-i apa #are, #ria %oa*tr,
i-i reu de trecut at<ta norod, i cai i cru, i !iind i la %re#e de noapte111
UNu-i ni#ica, #o (ara, Ji ip +ania la urec+e1 Ji treci pe du#nealor pe r<nd1 Jnt<i pe cel
#ai #are i pe duduca din cru1 Dup aceea or trece caii: pe ur# ceilali1 Eu nu #-a#e*tec, Pup<ne
Co*te, dar *pun nu#ai o %or31 Qi nu *-a !ace dec<t dup cu# porunceti du#neata1
U.ine podul 3ine i 3a *a#! *-a Jntor* Pupan Co*tea ctre #onea1 4 treci Jnt<i pe #ine
cu *ora lu#iniei *ale %ornicului (o3eic1 Qi dac nu-i !aci 3ine datoria, * tii c unde-i *t capul, au
* *teie picioarele!
4oneaul i-a %<r<t Jntre u#eri capul i *-a tra* ctre ici1 )ar Pupan Co*tea Cruntu, cu %or3e
3laPine, a co3or<t din cru pe duduca Var%ara, *u3iric i plin de *pai#1 C<nd a trecut *pre pod, *-a
apropiat de ea lelea Ancua, aplec<ndu-*e *-i %ad oc+ii1 Scripetele a prin* a *c<r<i pe odon i apa
rupea i !r#a Jn *ol'i lu#ina1
S-a lipit podul Jncet de cellalt #al -a r#a* acolo neclintit i tcut1 Nu *-a au'it de acolo nici
un la*, nu *-a *i#it nici o #icare1 Nu#ai pe Ancua o %edea# c a*cult cu Jncordare, i-i *ticlea
luna Jn oc+i1 O pri%ea# *t<nd aa i atept<nd, i de la o %re#e #-a# Jntor* de ctre ea cu !ric1 Ni#e -
nea n-a Jnele* ce-a !o*t i ce *-a Jnt<#plat, cu toate *tritele i c+e#rile de #ai pe ur# ale Ancuei
-ale oa#enilor1 /<r'iu, Jn 'ori, au %enit o*podari din /upilai -au adu* iari la ce*tlalt #al podul1
A# *it Jntr-o aic pe #onea leat1 Qi-n cealalt aic pe Pupan Co*tea, *tr<n* Jn !unii p<n la
*<ne, cu clu de rin-n ur1 C<nd l-a# *lo3o'it din !unii i i-a# dat a!ar cluul, a Jnceput a *e
pr%li Jntr-o parte i-ntr-alta te+ui i i-a *tupit Jn prund dinii de dinainte a#e*tecai cu *<ne
Jnc+eat1 Aa era de prpdit, Jnc<t a tre3uit *-9 culce oa#enii lui Jn cru, ca *-9 poat duce Jnapoi
la aie1 Aa, #-a# #irat eu de a*e#enea Jnt<#plare, i Jneleea# c lelea Ancua, c<nd *e uita la
lun, au'ea ce *e petrece la cellalt #al1 Eu n-a# tiut ce-a !o*t i nici Pupan Co*tea n-a *pu* niciodat1
Nu cred * !i !o*t !ar#ece de-a +aniei, #car c ea au'ea1
4ai dera3 rul acela, /odiri Catan, a *tat acolo la p<nd -a *tropit pe *luPitorul Do#niei1
De *!tuit *-au *!tuit ei l<n +orn, dar o !e#eie nu poate pune la cale a*e#enea !apte1 De la Ancua
a# a!lat t<r'iu dup aceea c ace*t #iel ar !i *cpat cu duduca Var%ara Jn ara unurea*c1 Q-atunci iar
a# 3nuit-o c-ar !i !o*t cu tiina ei1 A# !o*t eu, cpitane Neculai i co#i*e )oni, #ult %re#e #<+nit
pentru a*e#enea 3l*t#ii, care *-au petrecut Jn t<r la )ei i la apa 4oldo%ei1
27
0ud"/ al 1ra+ilor
#
S-a ridicat din to+oarca lui, de la un proap, un o# #t+lo*, i *-a artat Jn lu#ina !ocului
pind lenat1
Nu#ai dup cu# aducea picioarele, rar, co*ind cu ele parc, *-ar !i putut cunoate c-i cio3an1
Se )edea a*ta Jn* i dup lu, dup cciula dintr-un 3er3ec, dup c+i#irul lat i lu*truit i #ai ale*
dup c#ea *coroa* de *platuri Jn 'er1 &urta toia nalt pe care-9 inea de *u*1 Qi oc+ii #ititei, a3ia-i
%edea# de *u3 *treina !runii i a *pr<ncenelor1 A%ea plete cree un*e cu unt, iar 3ar3a-i era ra* cu
cu*tur de coa*1
UEu toate le-a# a*cultat i toate au !o*t i*tori*iri !ru#oa*e, a rit el ro*, i nu #ai dore*c
dec<t *-aud Jnt<#plarea o*podarului i*tuia nalt i u*cat1
Qi dup a*e#enea %or3e ctr co#i* *e cunotea c-i un o# din *l3tcie1
Nici nu-9 3a*e# Jn *a# p<n-atunci: dar el toat %re#ea *ttu*e acolo cu noi, i tcu*e1 /cu*e
i-i %'u*e de %in, i a3ia acu#a-i %eni*e u*t de %or3 i c+e!1 Cu #<na *t<n !cu %<nt oalei pe*te
!lcrile !ocului1 O au'ii ip<nd Jn Jntuneric, la r#ada cio3urilor, - *e *!ar# i tcu, Jnc+eindu-i
*oarta1
UA*ta n-a #ai cunoate 3utura, %or3i iar cio3anul r<nPind, - i nu ne-o# #ai Jnt<lni dec<t
dup ce-oi !i i eu ulcior1 )ar cei care nu # cunoatei, * tii c eu nu-* #ai departe dec<t de la ,aru,
-acolo a# *t<n cu ali to%ari, i 3ordeie pline cu putini de 3r<n' i de lapte acru, i alte 3ordeie cu
pocl'i i coPoace1 Qi # c+ea# Con*tandin 4otoc1 Cine %rea * tie, pot *-i *pun c # duc p<n
Jntr-un *at la apa Qiretului, * a!lu dac #ai *lluiete pe lu#e o* din o*ulP prinilor, - o *or ce-a#
a%ut i cu care nu #-a# %'ut dini tinereile #elc1 Dac-a !i #oart, * # Jntorc Jnapoi la oi i laP
to%ari i la Jntri*tare, pe %<r! de #unte, unde nu *e do#olete %<ntul niciodat, - ca i <ndul o#ului1
Dar eu r<d, cci #i-a# adu* a#inte de-un prietin, carele #i-a *pu* c, dac-oi trece pe la Eanu-
Ancuei, * 3eau o oal de %in, * 3eau dou, p<n' ce-oi %edea tul3ure i * nu *punP la ni#eni ce i *-a
Jnt<#plat lui Jntr-o %re#e, pe locurile ace*tea1 4i-a po%e*tit c<te a pti#it1 Dar pot *pune c, 3<nd at<ta
%in cu o a*e#enea oal, nu-#i #ai pot aduce dec<t cu reu a#inte de-o Jnt<#plare ca aceea1
UCe Jnt<#plareV Jntre3, dup o3iceiul lui, co#i*ul )oni1
UO Jnt<#plare, cin*tite o# 3un, o Jnt<#plare a aceluia care #i-i #ie ca un !rate1 4i lutarilor"
%oi * 'icei pe *trunii dup #ine un c<ntec de %oinicie al lui Va*ile cel 4are, +ou: -apoi dac-a dori
lu#ea, oi *pune: dac nu, oi tcea1
Jncepu deodat a c<nta pe na*, c-un la* din cap, *u3ire, cu totul nepotri%it !pturii lui #ari1
UA*cultai, #i!
Care-i t<nr i %oinic )e*e
noaptea la colnic -r par,
!r ni#ic, -r 3r<u, !r
pi*toale, Nu#ai cu pal#ele
oale111
J#i %enea a r<de a*cult<ndu-9 cu# 'ice *u3ire, i #<l %e*elea#, cci nu #i-i *il de o#ul cu
c+e!1 El *-a oprit art<ndu-i dinii, dar #ai #ult cu +ara dec<t cu %oie-3un1
UAcu cioroii * tac, a 'i* el iar cu trie i ro*, i *-i a*cund di3lele *u3 aripi1 Vreau * %
*pun du#nea%oa*tr,! dac nu %i-i cu *uprare, po%e*tea de*pre care %-a# %or3it1 Qi dac nu %-a
plcea, * nu-#i *punei pe nu#e1
S-a po*o#or<t *pre u#3ra near a +anului, i-a potri%it toiaul la *u3*uoar, *priPinindu-*e Jn el
dup o3iceiul cio3anilor, apoi *-a Jntor* *pre noi i i-a pli#3at oc+ii Jn Pur, - !r * ne %ad, cci
pri%irea lui dintr-o dat *e cu!unda*e Jn ti#p1
Dintre noi toi nu#ai )oni co#i*ul Jl pri%ea Jntr-o parte cu oarecare ner3dare i di*pre, - cci
Jl a*tupa*e aa ta#-ni*a# un o# de r<nd i din proti, c<nd do#nia *a a%ea de po%e*tit lucruri #ari1
Cio3anului Jn* nu-i era ruine i nu cunotea a*e#enea r<nduieli1
UCe-a# %rut eu * *punV ne Jntre3 el, '<#3ind din deprtare i din *inurtate1 Apoi ce-a
%rea eu * % *pun, #-a prinde #ai dera3 * % c<nt din !luier: dar n-a# c+ip1 Aa c tre3uie *
rie*c cu# #-oi pricepe1 Era prietinul ace*ta al #eu tritor Jn *at la -ier3ini, pe Qiret, !iind Jn acele
%re#i *tp<n pe #oie un 3oier c+ia3ur tare cu nu#ele ,ducan C+ioru1 Era ace*t 3oier o# *ttut i
%du%oi i din c<nd Jn c<nd a%ea du#nealui plcere pentru cte-o #uiere dintr-a oa#enilor, pentru care
lucru noi r<dea# i !cea# +a' Jntr-o pri%in1 Dar iaca prietinul i*ta al no*tru pete i el po'na i nu-i
#ai %ine-a r<de1 A!l de la alte !e#ei 3ine%oitoare, c pe )linca lui a po!tit-o 3oierul p<n' la curte1
UCu# *e poate una ca a*taV *are el Jn *u*1
U)aca *e poate: 3a Jnc *-a Jntor* aca* c-un te*te#el nou, ro ca !ocul1
28
Atuncea prietinul ace*ta al #eu a *i#it c-i crete pe *pinare pr de c<ine tur3at1 A l*at Jn
dru#, dinaintea or<ndei, *ania Jncrcat cu *aci, a '%<rlit 3iciul Jn coarnele 3oilor -a tra* de dup o
*coar 3rdia1 V'<nd Jnainte-i p<cl de *<ne, *-a repe'it aca* -a i'3it cu u#ru-n u1 A luat Jn
piept pe !e#eie -a prin* a *tria la d<n*a"
UUnde-ai !o*tV S-#i *pui unde-ai !o*t, c te tai Jn 3uci ca *ecurea1
UN-a# !o*t nicierea, o#ule! Ce e*teV Ai Jnne3unitV
USpune-#i unde ai !o*t, c te tai1 Unde-i te*te#elul cel roV
UCare te*te#elV /u tre3uie * !i 3ut, 3r3ele, - dup aceea ai ador#it Jn car -ai %i*at!
A #ai rcnit la d<n*a, ea *e apra ca de Jnec: *e !erea, da din #<ni i nu #ai contenea din ur1
A apucat-o o#ul de co'i -a 3tut-o cu capul de colul +ornului: n-a !o*t c+ip * Scoat ni#ica de la
d<n*a1
U/aie-#, o#oar-#, nu-* %ino%at cu ni#ica!
Atuncea i *-au trudit i prietinului i*tuia al #eu #anile1 Se uita la d<n*a cu# pl<ne i 9-a
cuprin* i pe d<n*ul #are a#rciune1
UVai, )linc, 'ice, %ai de 'ilele noa*tre cele ticloa*e! C noi nu#ai de patru ani *unte# luai1
Qi c<nd ne-a# cununat, au Jn!lorit 'ar'rii de la ca*a noa*tr, iar acu#a !lorile li-* *cuturate i #i-a
Jn+eat ini#a1 C tu #ie #i-ai !o*t dra i te-a# *ocotit cu credin: dar %d c #-a# Jnelat a#ar1
4uierea atunci *e Pur pe lu#inile oc+ilor i pe #or#<ntul #aic-*a, c nu tie nici cu *patele
de*pre ce poate !i %or3a, Ji tere ura crunt de *<ne i-9 *rut pe 3r3at: Jl do#olete i-9 Jndea#n
* *e duc *-i caute *ania cu 3oii1 )ar dup ce *e duce el la 3oi i la *anie, ea Ji pune Jn cap te*te-
#elul cel ro i ie*e prin !undul rdinii Jntr-o +udi de unde ia dru#ul la curtea 3oierea*c1
O#ul Ji duce *ania *-o de*carce de *aci la +a#3are, pe ur# %ine la curte *-9 *crie pe cata*ti!
r#ticul1 Jn loc de r#tic, ie*e Jn cerdac 3oierul1 Jl c+ea# ia aa cu deetul i-i r<nPete nu#a-ntr-
un dinte1
U)a !-te-ncoace, o*podarule1
U)aca %iu1 Care-i porunca, cucoaneV
U4i p<nule, 'ice 3oierul, ce ai tu cu !e#eia de-o 3ai i-o a*upretiV
&rietinul i*ta al no*tru nu *e du#erete deoca#dat1
UN-a# ni#ica, cucoane, dar nu pricep de unde tii #ria ta una ca a*ta i de ce te-a#e*teci
Jntre ro#<n i !e#eia lui1
N-a apucat a *!<ri %or3a, i ,ducan C+ioru 9-a i !ulerat cu pal#a pe*te ur1 &rietinul i*ta al
no*tru Jnc+ide oc+ii !r * Jnelea: iar c<nd Ji de*c+ide, %ede la o !erea*tr pe )linca lui cu te*te#el
ro i-nelee1 ,cnete cu #are tul3urare i-i %ine *-i !ac o *a#, * *e deie cu capu-n !<nt<n1 Dar
n-are c<nd1 (oierul a tra* de dup ua tindei +arapnicul i-9 plete-n plin pe dup ru#a' i-9 taie pe*te
oc+i cu !ic+iul, parc-9 *crie cu !oc1 Jncearc a c<rni la dreapta i la *t<na1 Cu r*u!larea <!<ind Jn
*<ne *e-ntoarce i *e pr%lete pe *cri ca * *cape i * !u1 No* Jl prind Jn 3rae +aidii curii1
(ate cu pu#nii i *cap i *e repede url<nd la *tp<n1 ,ducan C+ioru Jl arde iar cu !ic+iul i
clipete r<'<nd din oc+iul cel *nto*1
UNu-9 l*ai, #i !lci, 'ice, c-i tul3urat1 Era *-i o#oare !e#eia1
Eaidii au *rit i l-au prin*1 0-au #ai 3tut p<n ce-au o*tenit, pe ur# i-au dat dru#ul1
Dup ce a 3olit trei 'ile, #uc<nd *c<ndura laiii, prietinul i*ta al no*tru *are-ntr-o noapte ardul
la curtea 3oierului, ca *-i *ea*c !e#eia1 A p<ndit-o pe l<n odile *luilor, p<n ce-a 'rit-o1 A
*rit la d<n*a url<nd, ca *-i rup cu un+iile <tia1 A au'it 3oierul ipete din ca*, -a ieit cu
+a#erul1
Aa c ,ducan C+ioru, ca un *tp<n ce *e a!la, %'<nd at<ta Jndr'neal, *-a *c<r3it -a poruncit
+aidilor *-9 ridice pe prietinul i*ta al #eu i *-i !ac petrecere cu%enit, dup purtarea lui1 Jnti l-au
leat cu #<inile la *pate i i-au pu* clu Jn ur, ca * nu urle1 Qi noaptea aceea l-au inut cu capul
%<r<t Jntr-un ard, cu <tul *tr<n* Jntre nuiele1 0-au #ai rupt c<inii de pe lturi: 9-a #ucat erul
(o3ote'ei Jn*pre 'iu1 Eu nu Jnele de ce n-a #urit1
-c<ndu-*e 'iu i %'<ndu-9 c *e uit tot ur<t, cuconu ,ducan poruncete *-9 *coat din ard
i *-9 #<ie cu +arapnicele p<n de%ale la #oar1 Acolo *luPitorii Jl de*cal, Ji *u!lec iarii p<n la
enunc+i i-9 %<r Jn lptoc p<n la le'ne, - ca * *i#ea*c 'i#ii +eii i * nu #ai Jndr'nea*c a
*ui a#eninare J#potri%a unui o3ra' 3oiere*c1
Apoi a #ai a%ut a Jndura prietinul i*ta i altele, ca * *e-#plinea*c r<nduiala care era atunci la
curile *tp<nirii1 0-au lepdat Jntr-un 3ordei, Jn preaP#a !ocului, ca * *e Jncl'ea*c1 Ca * nu !u, i-
au pu* picioarele Jn 3utuc, cu lcat rea de-o oc1 Q-au l*at !u#ul * ia* Jn 3ordei, -au pre*rat pe
Pratic ardei pi*at1 /uind i *tupind *<ne, a petrecut Jntr-a*e#enea c+ip: i Du#ne'eu a %rut * nu
piar, ci * *e c+inuia*c pe lu#ea a*ta, ca dincolo pe tr<#ul /artorului1
Aa *-a Jnt<#plat, cin*tiilor cretini, acea*t !apt acu# trei'eci de ani1 Qi prietinul ace*ta al
#eu n-a pu* !runtea-n r<n, precu# ar !i !o*t #ai 3ine1 A r#a* *c+ilod o %re#e, url<nd Jn ini#a lui:
29
i c<nd *-a putut t<r<i, a pri3eit din *at1 A trecut apa 4oldo%ei: pe ur# a trecut apa (i*triei, i *-a
ridicat pe plaiurile cele Jnalte, ctre ,aru1
Acolo, Jn #unte, *u3 cetin, *ta cu oc+ii int ca un ne3un i-i %edea Jnt<#plarea1 O %edea Jn
%<l%taie i-n *<ne, i ini#a-i era *criPelat de un+ii de cri1 2e#ea '%<rcolindu-*e i nu *ea Jn el
o putere1 Q-a !o*t ro3 cio3anilor #uli ani, U p<n ce-a a%ut i el #ioare i 3er3eci, Jn%<nd r<nduiala
acelei *i+*trii1
Atuncea, Jntr-o *ar de pri#%ar, prietinul i*ta al #eu a au'it la*ul lui Va*ile cel 4are,
c<nt<nd *u3 *trein de pdure precu# %-a# c<ntat eu1
C<nd i *-a Jn!iat la coli3, prietinul #eu 9-a Jnele* nu#aidec<t c-i o# !uar din lu#e i
pri3ea Jn pu*tie1
0-a %'ut %oinic i !udul, uit<ndu-*e pe *u3 *pr<ncene, i 9-a pri#it cu drao*te, plc<ndu-i
c<ntecul1 C<nd a au'it c-9 c+ea# Va*ile, *-a 3ucurat, cci toat partea aceea de ar cunotea
a*e#enea nu#e, i de 3raul lui *e te#eau c<#piile1 &e-atuncea Va*ile cel 4are inea %adurile i
dru#urile i era #are %a#e1
U&o!ti#, 3ade Va*ile, la !ocul #eu, 'ice prietinul no*tru1 Eu a# au'it de du#neata - i te-oi
pri#i 3ucuro*, o*pt<ndu-te cu ce #-a 3lao*lo%it Du#ne'eu1 Oi da i roi3ului du#nitale !<n 3un1 Q-oi
*i poclad, *-i !ac +odin #oale pe noapte1
Atuncea +oul *-a 3ucurat -a de*clecat la coli3 i nu t<r'ie %re#e *-au !cut 3uni prieteni1 Qi i-a
*pu* Va*ile toate ale lui: -a po%e*tit i prietinul i*ta al no*tru +oului Jnt<#plarea cu #uierea i cu
3oierul1
Au'ind po%e*tea, Va*ile cel 4are *-a *uprat: i-a rupt cciula din cap i a tr<ntit-o de p#<nt1
U4i, 'ice, dup i*tori*irea a*ta, tu * nu te #ai nu#eti prieten al #eu! Cci ai *upt lapte de
iepuroaic -ai r#a* #iel!
UCe-a putea !ace, 3di Va*ileV a Jntre3at o#ul cel *r#an1
U&entru ce-ai putea !ace tu, eu a putea *-i !iu Jn%tor, #i 3iete!
Aa i-a *pu*: -acolo, la coli3 i l<n !oc, cin*tind ei rac+iu de a!ine, l-a Jn%at lucruri 3une1
U4i 3iete, 'ice +oul, tu tre3uie * Jnelei c la !e#eie nu *eti credin1 Eu de c<nd
%oinice*c, a# Jn%at a o citi1 Qi din pricina uneia ca a ta a# !o*t eu pucat de poter Jn piciorul *t<n,
de # %e'i -acu#a clc<nd #ai Jnde*at Jntr-o parte1 Ci #uierea !iind aa l*at de la Du#ne'eu,
%iclean ca apa i trectoare ca !lorile, eu o *udui -o iert1 Dar nu uit a pli pe cel care nu #-a iertat i
pe cel care #-a a*uprit1 - i tu aa, ca * nu crapi de %eninul de care eti plin1
UAa-i, *unt plin de otra%! a *triat prietinul acela al #eu1 4 dau ro3 ie, 3di Va*ile1
Jn%a-# cu# * # rcore*c!
&o%e*tind, cio3anul *e a<a*e -acu# Ji *cutura capul i 3raele Jn ru#eneala !ocului1 2la*ul Ji
iei*e din cu#pna: o3inuit1 Vor3ea prea tare, Jn* ca i cu# ar !i !o*t *inur1 Cu toate ace*tea
co#i*ul )oni - ca i ceilali - Jl a*culta cu luare-a#inte i nu #ai prea Pinit1
UQi precu# % *pun, a *triat Con*tandin 4otoc, Va*ile cel 4are l-a Jn%at pe acel prieten1
U 0a*-i, 'ice, #ioarele Jn *a#a *oilor, pe o *pt#<n1 0a* Pintia i c<inii Jn *a#a
*cutarilor1 Nu lua cu tine dec<t un cal i doi cai la co3uri, ca * ne !ie de pr<n'are1 A%e# * co3or<#
a#<ndoi clri, ca doi neu*tori de trea3, p<n la apa (i*triei i #ai departe p<n' la apa Qiretului1 Ca
* %d i eu *atul Jntru care *-au Jnt<#plat cele ce #i-ai po%e*tit1
C<nd a %or3it aa !el acela +o, r<'<nd, - prietinul #eu a *i#it tre#ur<nd Jn el ini#a cu #are
durere i #are ndePde1
A dat pe *a#a *oilor a%erea, a l*at plaiurile i 3radul, i'%oarele cele reci i poienile, i,
Jnclec<nd, a co3or<t cu +oul Jntre oa#eni la c<#pie1
De cuno*cut nu-i cunotea ni#eni1 Q-au clrit ca doi neu*tori de trea3 p<n la apa Qiretului Jn
*at la -ier3ini, #<nc<nd ca cu pit rece i 3<nd ap la !<nt<ni cu cu#pn1 Qi-ntr-o Poi di#inea,
!iind i *!<nta *r3toare a Jnlrii, *-au artat a#<ndoi pe lea+, %enind J#potri%a 3i*ericii, toc#ai
c<nd ieea norodul de la litur+ie1
Atuncea, printre oa#eni, prietinul #eu a cuno*cut pe ,ducan C+ioru1 A *i#it '3t<ndu-*e Jn el
o di+anie, dar *-a: *tp<nit1 Q-a 'i*"
U(di Va*ile, ace*ta-i *tp<nul #eu, carele #-a #iluit1
UAaV a r*pun* +oul1 /are 3ine!
Q-a *triat cu #are *trnicie, Jnl<ndu-*e Jn *cri"
UOa#eni 3uni, *tai!
Oa#enii au *ttut1
U Cretinilor i oa#enilor! a rcnit Va*ile cel 4are, *tai cu linite i cu pace, cci eu n-a#
ni#ica cu du#nea%oa*tr1 A!lai c eu *unt Va*ile cel 4are, +oul1 De nu#ele #eu tii i de ur#rile
#ele ai au'it1 A%e# pi*toale i nu ne te#e# de ni#eni: i #ai *unt alii care *trPuie*c aproape1
30
Oa#enii au #ur#urat i *-au tra* la o parte cu *upunere1 )ar 3oierul i-a *ltat 3ar3a din ulerul
iu3elei i-n oc+iul lui cel *nto* *-a aprin* #are *pai#, c<nd a cuno*cut pe prietinul #eu1
U Ne-a# Jn!iat, 'ice iar +oul, ca * !ace# un Pude, dup %ec+i o3icei1 Cci p<n la Pudecata
cea din ur#, a lui Du#ne'eu, nea%<nd a*cultare nici la i*pra%nicii, nici la Di%an, cat * !ace#
dreptate *inuri cu 3raul no*tru1 &entru #uiere te iert#, lu#inate *tp<ne, dar a# tre#urat cu capu-n
ard i cu le'nele-n +eaa #orii, i cu picioarele-n 3utuc i cu oc+ii Jn !u# de ardei, *tupindu-ne
*u!letul, i ne-ai ar* cu +arapnicul: ne-ai rupt un+iile1 Ne-ai u#plut de otra% %iaa, cci ne-a# adu*
a#inte de toate Jn toate 'ilele i n-a# *it nici Jntr-un !el alinare i i'3<nd! Ne-a# Jn!iat *-i
plti#, cucoane!
,ducan C+ioru Jnele<nd, a c*cat #are oc+iul -a urlat la oa#eni i la *luPitori: a cutat
*cpare Jn lturi, a cutat *cpare Jnainte, dar +oul i prietinul ace*ta al #eu l-au luat Jn piepturile
cailor i l-au dr<#at1 Dup aceea au de*clicat i l-au lo%it cu cuitele1 &rietinul #eu a *tat p<n ce-a
%'ut *<nele 3ltindu-*e Jn pul3ere1 C<nd cel c'ut i-a contenit t<nuirile -a *u*pinat de #oarte, 9-a
pipit cu %<r!ul piciorului i 9-a Jntor* cu !aa-n *u* i cu oc+iul de*c+i* ctre cer1 Qi ni#enea dintre
oa#eni n-a 'i* ni#ica, - ci *tteau #artori cu *pai#, la Pude1 A*ta a !o*t1 Q-au l*at l<n #ort puna
cu opt al3eni, c<t a%ere a%eau, pentru *!<nta 3i*eric1 Dup aceea !iind o %re#e !ru#oa*, cu *oare
de pri#%ar, au Jnclicat iar, ieind din *at, i *-au pu*tiit prin locuri !erite, p<n ce *-au *uit iari *u3
codrul %erde1
S!<rindu-i po%e*tirea, cio3anul pu!ni *pre !lcri a#rciunea pe care o a%ea Jnc Jn el1 Apoi
ne pri%i tul3ure i Jncepu a r<de pie'i, %'<ndu-ne c tce#1 Qi *e tra*e deoparte la to+oarca lui i *ttu
iari Jnc+i* Jn #<+nire ca #ai Jnainte, !r 3ucurie i !r lu#in, ca-n neurile #untelui1
N"2u1,or l i p 1 . a +
#
Jn *!<rit, %eni*e acel #ult dorit cea*, c<nd putea# * # prete*c a a*culta cu #are plcere
i*tori*irea prea cin*titului no*tru co#i* )oni de la Drneti: dar, prin neura *erii, *-au'ir *trite i
'ar% pe dru#ul Suce%ei1 De la !ocurile noa*tre ne Jntoar*er# cu toii capetele Jntr-o *inur parte1 Qi
cel dint<i, pun<nd ulcica Po*, *e *cul Jn picioare c+iar co#i*ul1
UCe * !ieV ne Jntre3 el cu a*cuit nedu#erire1
Noi nu tia# ce putea * !ie i nu *ir# %or3e de r*pun*1
Co#i*ul !cu doi pai *pre dru#1 Atunci *e art din odaia ei Ancua, cu !anarul cel #are1 Jl
inea la Jnli#ea pieptului i lu#ina Ji ru#enea o3ra'ul1 Jn acea*t lucire tranda!irie oc+ii Ji preau #ai
#ari i #ai neri1 Co3orJ cele dou trepte, r3i *pre lea+" noi Ji %edea# nu#ai o3ra'ul lunec<nd pe
trupu-i de u#3r1
U/re3uie * !ie nite crui, prietene )oni, Ji ddu prerea cpitanul )*ac1 C<nd te-i Jntoarce
la locul du#nitale, * 3ai de *a# * nu-i r*torni %inul, care-i lucru 3un, #car c nu-i *cu#p1
UCrui tre3uie * !ie, Jncu%iin r'ul1
Jntr-ade%r, erau crui1 Se au'eau la*uri roa*e care opreau 3oii" a+o-a+o! Qi lu#ina
!anarului, !uler<nd a*upra Jntunericului, de*coperi dintr-o dat car cu co%iltir r*rite ca din p#<nt1
Oa#enii Jn al3 *e #icau, apr<nd i pierind1 Cine%a ro*ti cu %oie-3un"
U(un %re#ea, Pup<nea* Ancu1
U(ine-ai %enit, r*pun*e +ania1
Jn la*ul ei era un c<ntec dulce pe care i-9 cunotea#1 ,idic<nd cu a#<ndou #anile !anarul
dea*upra capului, aplec !runtea ca *-i deo*e3ea*c #ai 3ine oa*peii1 Atunci apru: Jn lucirea !cliei
de *eu, #ic<ndu-*e *pre a'd, un 3r3at 3r3o* cu cciul i cu iu3ea1 (ar3a-i era a*t<#prat i
rotunPit de !oar!ece: r<dea cu o3raPi plini i 3oai de cretin 3ine +rnit1
UEu *ocot c-i un neu*tor, +otrJ cpitanul Neculai )*ac1
Eania Ji cuno*cu #uteriul i la*ul ei cre*cu i *c'u de*#ierdri"
UC+iar do#nia ta eti, Pup<ne D#ianV Atuncea #ai ale* eti 3ine%enit i te po!te*c *u3
acoperiul no*tru1 &oruncete cruilor * tra pe*te pode i * 3ae de *a# * nu pr%ale1 S intre
*u3 andra#a, unde tii c pute# Jnc+ide porile ca la cetate, i n-ai nici o riP, c+iar dac ai a%ea aur
Jn 3occele1
UN-a# aur, dra Pup<nea* Ancu, *e apr neu*torul r<'<nd1
%1
UQtiu, Pup<ne D#ian" tre3uie * ai lucru #ai *cu#p: de-aceea * !ii !r riP1 &e l<n pori,
pe care le cunoti, a%e# Jn popa* la !ocul ace*ta lu#e 3un care cearc %inul nou1 A# tiat pui rai -
a# *co* din cuptor a'i p<ine proa*pt1 /oate-or !i pe po!ta ini#ii du#nitale, #ai ale* tiindu-te c eti
un o# cruia Ji plac to%riile1
,'ul )oni *e a#e*tec, ridic<nd la*ul"
UApoi dac-i a*e#enea o# du#nealui, noi cu #are plcere Ji *i# loc Jntre noi i-9 po!ti# cu
drao*te la !ocul no*tru1
UDo#nia *a-i co#i*ul )oni de la Drneti, +urui Ancua ca o +ulu3i1
)ar neu*torul *e ploconi *pre co#i* i *pre u#3rele de la !oc1
U&entru #ine are * !ie #are cin*te, ri el, i % ro * # *ocotii ca cel #ai u#ilit ro3 al
do#niilor %oa*tre1 4ai Jnti Jn* cat *-#i pun Jn r<nduial #ar!a, * %d de +rana %itelor -a
oa#enilor: i dup aceea ni#ene n-a !i #ai 3ucuro* dec<t #ine * u*te dup #<ncare un pa+ar de %in
nou1 Cci dup cu# i la carte *crie, %inul Jndulcete ini#a o#ului !olo*ete #dularelor lui1
Co#i*ul *e Jntoar*e la !ocul no*tru i ne 'i*e cu 3uncredin"
U4ie-#i place neu*torul ace*ta1
UAi dreptate, cin*tite co#i*e, Jncu%iin #o 0eonte1 O#ul l-care %or3ete i r<de Jn cea dinti
clip c<nd te-a %'ut, nu are Jntru *ine nici %iclenie, nici a*cun'i, i #ai ale*, dac Du#ne'eu 9-a l*at
* *e na*c Jn 'odia 0eului i *u3 *tp<nirea planetei Soarelui, apoi nu %a *i J#potri%ire nici ca *
do3<ndea*c a%ere, nici * *e 3ucure de cin*te la cei #ari1 0ucrurile lui *unt %rednice i *pornice: i
#car c %a u#3la *e#e i %a *c<r<i din picioare, *e %a arta pururea 3laPin i prietinie111
US-9 Jntre3# atuncea, #o 0eonte, Jn ce 'odie *-a n*cut +otrJ cu %e*elie co#i*ul1
UDac-i %oia do#niei tale a*t!el, *-9 Jntre3#, eu nu #-#potri%e*c111 *e-n%oi 'odierul1
Carle i cruii treceau podeul prin lucirea !anarului Ancuei1 A# nu#rat trei car cu
co%iltire de *coar, #ari i rele, *un<nd plin1 .ranii Jnde#nau 3oii" +i*-+i*! Qi 3icele de c<nep
ple*neau uor1 /recur i *e #i*tuir *u3 andra#aua near a +anului1 O %re#e #ai au'ir# la*uri
a#e*tecate, Puurile c'<nd unul dup altul, apoi %ier*ul *u3ire i %e*el al +aniei1 Dup aceea %eni
*pre noi neu*torul, len<ndu-*e, #are i ro*, Jn antereu-i lar i cu Jnclrile *crii1
UV po!te*c la toi *ar 3un i 3ine %-a# *it111 'i*e el1
U4ul#i# do#niei tale, Ji r*pun*e co#i*ul1 /e po!te*c, prea cin*tite Pup<ne D#ian111
U4 c+ea# D#ian Cri*tior, Jntrei neu*torul, i a# du+ean la )ei, Jn ulia #are1
U/are 3ine1 Aa c te po!te*c, prea cin*tite Pup<ne D#ian, * e'i aicea l<n #ine, pe 3utuc:
i la lu#ina !ocului * ne uit# noi la do#nia ta i do#nia ta la noi, ca * ne cunoate# #ai 3ine1
Ace*t prietin al #eu 3tr<n i Jnelept, #o 0eonte 'odierul, *pune, cin*tite Pup<ne D#ian, c te-ai !i
n*cut Jn 'odia 0eului i noi a# !i prea doritori * ti# dac-i ade%rat1
Neu*torul clipi din oc+i, ca i cu# Jl *eta lucirea !ocului, i *e uit Jn Puru-i cu Jndoial1
UJntr-ade%r, aa e*te, #rturi*i el1 $iua naterii #ele a %rut Du#ne'eu * !ie 9K iulie1
UQi eti 3un * ne #ai *pui do#nia ta, dac anul Jntru care te-ai n*cut a !o*t *u3 *tp<nirea
*oareluiV
U Nu pot *-a*cund, aa e*te, Jn<n ui#indu-*e cin*titul neu*tor: #-a# n*cut Jn anul
#<ntuirii 9K9I1 Cu# i de unde ai putut a!la toate ace*teaV
UAi cu%<nt * te #iri, prietine, '<#3i co#i*ul, precu# i noi #ai tare ne #ir#: cci !r * te
cunoa*c, i nu#ai u#3ra %'<ndu-i-o, #o 0eonte a putut arta ade%rul1 Qi ne-a *pu* un lucru i #ai
#are" c ai * %ii ctr noi *c<r<ind din Jnclri, ceea ce #ai Jnt<i i #ai Jnt<i *-a do%edit1
V'<ndu-ne pe toi cu oc+i cre*cui i cu *pr<ncenele Jnlate, #o 0eonte *-a *culat de la locul
*u cu ulcica Jn #<n1
UCin*tite co#i*e, a 'i* el cu trie: i du#neata, Pup<ne D#iene, dac %-oi *pune c nu#ai
Do#nul Du#ne'eu i cartea pe care o a# Jn tac # lu#inea' Jntru toate c<te le *pun, atunci #irarea
do#niilor %oa*tre !a de #ine tre3uie * !ie #ai #ic1 Cci pentru Du#ne'eu i pentru cartea acea*ta
Jneleapt ni#ic nu poate !i a*cun*111 Eu, ca o#, putea# rei1 Cartea #ea nu reete1 Qi *pun<nd
cartea care-i Jn!iarea o#ului n*cut *u3 cutare *e#n i cutare *tp<nire, eu Jl cuno*c pe o# dup
acea Jn!iare Jn care 'odie i *u3 care planet 9-a n*cut #aica *a1 4ai pot *pune i altele, de*c+i'<nd
cartea" de*pre c*nicie, de*pre a%ere i cin*te, de*pre *ntate i anii %ieii, dar tiina #ea nu poate
ptrunde pretutindeni1 Qi dac-a putea *-i *pun, cin*tite Pup<ne D-#ian, c are *-i plac %inul i
to%ria noa*tr, nu tiu dac, Jntre3<ndu-# du#neata, a !i Jn *tare a-i r*punde c %ii de la 0io% ori
de la 0ip*ea, cu #ar! din ara ne#a*c1
UAduc #ar! de la 0ip*ea111 #rturi*i cu *upunere neu*torul1
UAtunci Ji 3ine1 S !ii *nto* i *-i deie Du#ne'eu-*!<ntul c<ti1 Qi * 3ei cu noi ulcica de
%in p<n la !und1
&un<ndu-i deoparte ui#irea, Pupan D#ian Cri*tior Jnc+in ulcica i *e art %e*el i prietino*
ctr noi toi1 &ri#i apoi de la Ancua un pui !ript Jn taler de lut i pit proa*pt1 Qi n-a tre3uit *
32
treac %re#e #ult ca * cunoate#, Jn acel neu*tor dru#e, 3un to%ar i prietin la trea3a Jntru care
ne *ea#1
C<nd *-a potolit *u3 opron orice #icare i cruii Jn%lii Jn coPoace *e culcar Jntre roi *u3
car, neu*torul, ca i cu# ar !i r#dit riPa Jn 3u'unrile a!unde ale iu3elei, pru Jn toat !loarea
%e*eliei lui i Jnc+in alt ulcic proa*pt cpitanului Neculai1 4ai ale* ctre #a'<lul de la
(l3neti prea el a *i#i #ai #ult drao*te1
UDac doreti, cpitane Neculai, %or3i el, a# *-i cu# #i-au !o*t petrecerile #ele prin ri
*trine1 -iind de Cel Su* r<nduit Jntr-o cin*tit 3rea*l ca aceea Jn care # a!lu, acu#a c<i%a ani a#
aPun* cu 3ine la o *tare #ul#itoare i la puin a%ere1 Atuncea a# *ocotit c #i-a %enit %re#ea * #
ridic i #ai *u* cu puterile #ele, precu# au !cut ali neu*tori 3tr<ni, #-a# +otr<t i eu * # duc la
0ip*e1 &<n-ntr-acea %re#e u#3la# la iar#aroace cu#pr<nd #ar! de la neu*tori ne#i i Pido%i1
Dar a# cuetat apoi c do3<nda lor e #ai 3ine *-o aoni*e*c eu1 Q-aa a# Jncercat, acu doi ani, un
dru# p<n la 0io%1 Qi u#3l<nd atunci cu !olo*, #i-a# pu* Jn <nd ace*t-an * #er #ai departe" la
0ip*ea1 Aa c de S<nt#ria cea #are #-a# *culat -a# du* patru lu#<nri !ru#oa*e de cear curat
*!intei &ara*c+i%a la /rei-S!etite1 Q-a# pu* pe printele 4ardare *-#i citea*c pentru dru#, pentru
pri#ePdii, pentru 3oale1 Q-a# e'ut i eu Jn enunc+i *u3 *icriul *!intei ru<nd-o * #-aPute1 Qi
J#3ri<nd pe 2riori, !ratele #eu #e'in, i l*<ndu-9 Jn du+ean, #-a# *uit Jn cru -a# apucat
dru#ul Euilor1 Apoi de la Eui a# trecut &rutul i #i-a# artat la *tp<nirea ru*ea*c toate
Jndreptrile1 )ar la /i+ina, pe Ni*tru, #-a# Jnt<lnit c-un neu*tor ar#an, de *u3 *tp<nirea #u*calilor,
cu care a# #ai !cut eu a!aceri1 S!tuindu-ne i Jnele<ndu-ne, a# cu#prat noi, acolo la /i+ina,
cinci *ute de 3atali" !ru#oa* i 3un #ar!1 A# pltit c<te-o ru3l 3ucata1 Qi-ndat, !r Jnt<r'iere,
a%<nd cu noi patru oa#eni, a# pornit pe Po* acei 3atali, Jn *u*, pe Ni*tru1 A# trecut !r neca' rania
la ne#i -a# dat la Cernui1 De-acolo la 0io%1 Qi-n 0io% a# pu* #ar!a noa*tr Jn tren i-n puine 'ile
a# aPun* la Qtra3ur -a# %<ndut 3tlii c-un al3n 3ucata - i i-au luat ali neu*tori, *-i duc la un
t<r care *e c+ea# &ari'1
U&e Po* ori cu trenuV Jntre3 cpitanul )*ac1
UCu trenu, cin*tite cpitane1 &rin acele ri, la Nea# i la -ranu', oa#enii u#3l acu#a cu
trenu1 A'i J* aici i #<ne cine tie unde1
UCu# cu trenuV Jntre3 cine%a cu la* ro* i *uprat1
4 Jntor*ei i %'ui pri%ind pe *u3 *pr<ncene pe cio3anul de la ,aru1 Ade%rat e*te c i eu i
ceilali dorea# prea #ult * cunoate# ce !el de #ainrie e aceea de*pre care %or3ete nru*torul1
Nu#ai co#i*ul i cpitanul )*ac preau a ti de*pre ce-i %or3a1 /otui nu *e J#potri%eau * a*culte
l#urirea pe o atepta# noi1
UNu tii ce-i trenuV Jntre3 r<'<nd Pupan D#ian1
UQti#, ro*ti #oale co#i*ul1
UEu nu tiu! icni Jndrtnic cio3anul1 Cine tie ce ticloie ne#a*c a #ai !i!
UAde%rat ticloie i drcie111 r<*e cu %oie-3un neu*torul1 Sunt un !el de c*ue pe roate, i
roatele ace*tor c*ue J#3uc pe ine de !ier1 Q-aa, pe inele acelea de !ier, le trae cu uurin o
#ain, care !luier i pu!nete de-a #irare: i u#3l *inur cu !oc1
U-r caiV Jntre3 4o 0eonte1
U-r1
UA*ta n-oi #ai crede-o eu! #or#i cio3anul1 )ar #o 0eonte Ji !cu cruce1
UDe ce * nu credeiV *e a#e*tec J#pciuitor co#i*ul1 Eu a# #ai au'it de a*ta i tre3uie *
crede#1 De %'ut Jn* n-a# %'ut1
U(a eu a# %'ut, cu# % *pun, *trui cu %e*elie neu*torul1 4aina u#3l *inur cu !oc i
trae dup d<n*a toate c*uele1 Apoi Jn acele c*ue *unt ori oa#eni, ori #r!uri1 Qi 3tlii de la
/i+ina i-a# Jncrcat Jn acele c*ue1 Qi #er poarte 3ine, !r *cuturtur i !r neca': nu#aic<t e-un
+uiet #are de tre3uie * ria*c oa#enii unii cu alii tare, ca *ur'ii1
UE#! #or#i cio3anul1 Q-ai u#3lat du#neata Jn crua aceea cu !ocV
UA# u#3lat: de ce * *e #ire o#ul de a*ta, c<nd a# %'ut i alte lucruri #ai de #irareV
UCare lucruri #ai de #irareV
UApoi * %edei1 &e-acolo, prin ara ne#a*c, t<rurile-* toate alctuite din ca*e cu c<te patru
i cinci r<nduri1
UAdic din ca*e una pe*te altaV A# #ai au'it eu de a*ta i n-a# %rut * cred1
UApoi de ce * nu cre'i, dac-aa-i acoloV Da' eu nu #-a# #irat prea tare de a*ta, c<t de alta1
C-a# %'ut ulii dintr-o *inur 3ucat de piatr111
Noi ne pri%ir# Jn tcere la ace*te %or3e1
UDa1 Q-apoi ie* ne#ii, 3oieri i cucoane, i *e pli#3 pe #arinea uliii1 Cucoanele au toate
plrii, iar 3oierii toi au cea*ornic1 Nu nu#ai 3oierii, ci i lucrtorii #ai *raci1
33
UDe cea*ornice nu # #ir111 Jntrerup*e #o 0eonte: dar !e#eile cu plrii, drept *-i *pun,
#ie nu-#i plac1
UEi, ce *-i !aciV Jl #<n<ie co#i*ul1 Aa-* pe-acolo nra%urile oa#enilor1 Qi ce-ai #ai %'ut,
cin*tite Pup<ne D#ianV
UApoi altce%a n-a# %'ut ni#ica, !rdec<t #are iar#aroc, acolo la 0ip*ea1 4are iar#aroc c<t
lu#ea a*ta, i co#edii, i #u'ici, i ne#ria p#<ntului 3<nd 3ere1 Cine n-a u*tat, oa#eni 3uni,
a*e#enea 3utur, * nu !ie cu prere de ru1 Cci e-un !el de leie a#ar1
UAaV *e %e*eli co#i*ul1 Qi ei nu tiu ce-i %inulV
UOr !i tiind: dar eu %in ca la noi n-a# %'ut i i-a# du* dorul1
UAaV Qi de #<ncat ce-ai #<ncatV Eu *ocot, cin*tite Pup<ne D#ian, c te-ai !erit i de #<, i
de 3roa*c, i de u'an1
Cio3anul *tupi cu putere Jntr-o parte i *e ter*e la ur cu a#<ndou #<necile to+oarcei1
UNu #-a# !erit aa de tare, %or3i neu*torul, cci n-a# prea %'ut ace*te di+nii1 Dar carto!e,
*odo# i carne !iart de porc ori de %ac1
UCarne !iartV *e #ira cpitanul )*ac1
UDa, carne !iart1 Qi 3ere de-aceea de care % *pun1
UVra*'ic, ur# #a'<lul, pui Jn il n-ai %'utV
UNu prea1
UNici #iel !ript t<l+rete i t%lit Jn #oPdeiV
UA*ta nu1
UNici *ar#aleV
UNici *ar#ale, nici 3or1 Nici crap la proap1
UDoa#ne !erete i apr! *e cruci #o 0eonte1
UApoi atuncea, ur# cpitanul )*ac, dac nu au toate ace*tea, nici nu-#i pa*! * r#<ie cu
trenul lor i noi cu ara 4oldo%ei1
-iind prea %e*eli cu toii de a*e#enea cu%inte, a# Jnc+inat ulcelele ctr iu3eaua, ctr 3ar3a i
ctr o3ra'ul 3uclat al lui Pupan D#ian Cri*tior1 Q-a# rcnit cu #are lar#, !elurit, !iecare-n leea
lui1
UAlt!el ne#ii aceia au i lucruri 3une, ur# a t<lcui cu Jnduin neu*torul1 4ai Jnt<i i #ai
Jnt<i la d<nii Jn%tura-i la #are cin*te1
U)aca a*ta nu-i ru, Jntri co#i*ul1
UJn tot t<ru, Jn tot *atu, cin*tite co#i*e )oni, Jn tot t<ru, Jn tot *atu - coal i pro!e*ori1 Qi
toat lu#ea la carte1
UAtunci oile cine le p'eteV #<r<i cio3anul: iar noi iari ne-a# %e*elit1
U/oat lu#ea la carte, i 3iei i !ete1 Co#i*ul *e Jncrunt"
UCu# i !eteV A*ta iar Ji r<nduial care tre3uie * r#<ie la d<nii1
Noi cu toii a# !o*t, *e-nelee, de prerea co#i*ului1 Qi iar a# *triat, ca * *-aud p<n-n ara
ne#a*c1
Neu*torul !iind Jntr-o cu#pn #ai dreapt dec<t a noa*tr, a '<#3it -a ateptat * ne liniti#1
)ar dup ce ne-a# linitit, a ur#at"
UQi #ai au acei ne#i, cin*tite cpitane, lucru 3un r<nduial i leea1 Eu a# cuno*cut acolo un
#orar care *-a Pudecat pentr-un petic de #oioar cu J#pratul1 Qi dac-a a%ut dreptate, Pudectorii i-au
dat dreptate J#potri%a J#pratului1
UA*ta eu iar n-oi crede-o ca i crua cu !oc! a *triat din nou Con*tandin cio3anul1
U(a eu cred i-#i place i a*ta, i-a Jntor* r*pun* r'ul1
UAa c, prea cin*tite co#i*e, *t<nd eu acolo trei *pt#<ni i %'<nd #ulte, nici #ie nu #i-a
plcut a!lndu-i iritici1 Jn* alt!el cred tot Jn Do#nul no*tru )*u* Eri*to*1
UAtunci cu# J* iriticiV
UJ* iritici precu# #i-a *pu* #ie printele 4ardare de la /rei-S!etite1
UApoi atunci tot iritici-* i n-a# ce le !ace! *e Jn%oi co#i*ul1 Qi pr<ndu-ne tare ru pentru
a*e#enea cu*ur al ne#ilor, l-a# l*at pe neu*tor *-i i*pr%ea*c i*tori*irea cltoriei lui1
UQ-a# u#3lat, 'i*e el, la ne#i pe dru#uri i-n t<ruri i ni#e nu #i-a !cut nici o *#inteal,
nici o# de r<nd, nici *luP3a J#prte*c1 Qi #i-a# adu* cu crua aceea de !oc, cu# 'ice o#u i*ta care
nu crede, #ar!a p<n la 0io%1 )ar la 0io% a# Jncrcat-o Jn ara3ane ne#eti1 Qi la Sucea%a a#
*c+i#3at-o Jn car de-ace*tea din Cordun1 Qi la Cornu-0uncii a# intrat Jn ara 4oldo%ei, cu 3ucurie1 Qi
d<nd %a# ctr Do#nie, %a#eii #-au Jntre3at dac nu le-a# adu* i lor c<te-un dar de la iriticii i
ticloii aceia de ne#i1 Atuncea a# %<r<t #<na Jn 3u'unarul din dreapta al iu3elei -a# *co* pentru
doi %a#ei c<te-un 3aider ro1 Cci din %re#e # preti*e# pentru a*e#enea J#prePurare, ca * nu-#i
*pintec 3occelele1 (ucur<ndu-i a*t!el, #-au l*at * trec: -a# u#3lat cu linite p<n-n drept cu
(oroaia1 Ci acolo a ieit din lunca 4oldo%ei un clre, !ru#o* i %oinic o#, i #i-a !cut *e#n cu
34
#<na, * *tau1 A# Jnele* c, dac nu *tau, are *-#i !ac *e#n cu pi*toalele1 Qi, *t<nd i atept<ndu-9,
*-a apropiat de carle #ele i #-a Jntre3at cine *unt i de unde %in i ce !el de #ar! duc1 )-a# *pu*
toate, ca unui Pude1 Qi l-a# Jntre3at i eu cine-i1 4i-a r*pun*" Uit-te la #ine1 Eu J* +o i *luPe*c la
ace*t dru# #are1 S-#i dai 3anii pe care-i ai a*upra du#nitale1
UO# 3un, Ji 'ic eu, *-i dau #ar!, cci ali 3ani n-a#1 Ce-a# #ai a%ut a# dat cruilor i
p<n la locul #eu #ai a# dou 'ile de dru#1
UAaV Atunci *-#i *pui ce #ar! ai1
UApoi ce #ar! * a#V A# #ar! de la 0ip*ea din ara ne#a*c1 /ot !elul de +or3ote, i
#rele, i cercei, i p<n'eturi pentru ne%oile !e#eieti1
UCe %rei du#neata * !ac cu a*e#enea #ar!V 'i*e +oul1 N-ai *it la acei pctoi altce%a,
potri%it pentru un %oinic ca #ineV
U(a, dac nu iUi cu *uprare i dac i-a plcea, #-a# <ndit i la a*ta, o# 3un, Ji *pun eu1
&o!ti# un 3aider ro de l<n de la )ndia, cu# n-are ni#eni Jn toat ara i care *ade 3ine #ai cu *a#
o#ului clare!
US %d! cere +oul1
Eu Jndat *cot din 3u'unarul cellalt al iu3elei al treilea 3aider i i-9 Jntind1 C<nd 9-a %'ut,
#are 3ucurie pe acel %oinic1 0-a luat i *-a du* #ul#indu-#i1
(ucuro* de Jnt<#plare, ni#ere*c Jn *at la Drueni, tot dea*upra 4oldo%ei1 Opre*c carle Jn
popa* i pun pe oa#eni * !ac un !oc la 3otul 3oilor -o ##li Jn cuP31 C<nd *cot eu 3r<n'a i
r*toarn ei ##lia, iaca *e Jn!iea' pri%i+etorul i-#i cere Jndreptrile, din porunca i*pr%niciei1
Ce * % *punV Eu a# *tranice Jndreptri i #ai ale* o *cri*oare de la nnaul #eu du#nealui
aa /e#i*tocle (ucan1 Scot i-i art Jndreptrile i-i %<r *u3 na* #ai ale* acea *cri*oare1
$ice aa Jn acea *cri*oare"
6Din porunca #riei *ale Vod, du#neata i*pra%nic ori pri%i+etor, ori %a#e, ori %ornic de *at,
oriicine ai !i, * nu cu#%a * cute'i a %t#a ace*tuia neutor, ci *-9 )ei a #ere cu pace la locul
*u1 Aa17
Se c+iorte acel pri%i+etor la pecete i la i*clitur i c<rnete din na*1
$ice"
UDu#neata, Pup<ne, %ii din ara ne#a*cV
,*pund"
UDa1 Vin de la 0ip*ea1
UQi ce !el de #ar! aduciV
UApoi ce !el de #ar!V /ot !elul de +or3ote, i #rele, i cercei, i p<n'eturi, i cituri, pentru
tre3uinele !e#eieti1
UNu#ai a*taV 'ice el1 Apoi ce poate !ace cu a*e#enea lucruri un +oltei precu# # a!lu euV
UNu poate !ace ni#ica, Ji Jntorc eu cu%<nt '<#3ind1 Dac nu i-i cu *uprare i dac i-a !i pe
plac, cin*tite pri%i+etor, eu #-a# <ndit i la o Jnt<#plare ca a*ta1 Qi a# la #ine, pe l<n toate
!leacurile #uiereti, un 3aider ro de l<n de la )ndia, cu# nu *e #ai a!l pe lu#ea a*ta #ai !ru#o*1
US %d, # Jndea#n pri%i+etorul1 Eu *cot al patrulea 3aider i i-9 dau, i el *e duce !r *-
#i #ul#ea*c1
A*ta e*te, !railor cretini, *!<ri cu %oie-3un neu*torul, 4i-a# pltit drile i %#ile -acu#a
*unt *lo3od p<n-n t<r la )ei1 Acolo #ai a# o dare ctr *!<nta noa*tr #aic &ara*c+i%a i ctr
printele 4ardare1 /re3uie * caut i la o3ra'ul du#nealui nnaului #eu aa (ucan1 Qi pe ur# #
pot +odini Jn ca*a #ea i-n du+eana #ea, atept<nd rodul trudelor #ele i anul c<nd J#i %a !i dat *-
#i iau *oie, cci tre3uie * a!lai c Jnc *unt +oltei1
Noi a# !cut iar #are '%oan, r#dind ulcelele *pre 3ar3a cin*titului neu*tor1 Qi Jntr-acea
'%oan *-a-n!iat, pr<nd *priat, Jn* '<#3ind Jn colul urii, Ancua1 Jntr-un c+er*in aducea
plcinte cu poalele-n 3r<u1 0a care %edere noi i #ai tare ne-a# 3ucurat i ne-a# 3ur'uluit1 )ar D#ian
Cri*tior lip*canul, !iind Jn%e*elit aproape c<t i noi de %inul cel nou, *-a *culat, a %<r<t #<na *t<n Jn
3u'unarul cel ad<nc al iu3elei i a *co* la lu#in o 'rdi de #rele1 &ind l<n +ani, i-a
ae'at-o *u3 u i i-a Jnc+eiat-o la cea!1 Apoi, !c<nd un pa* Jndrt, a pri%it-o cu ui#ire1
UNup<nea* Ancu, a 'i* el, iat aici #rturia tuturor oa*peilor ti1 S *puie toi dac au %'ut
%reodat 'rdi #ai #inunat la o #uiere #ai !ru#oa*!
Apuc<nd-o de dup cap, a *rutat-o pe a#<ndoi o3raPii1 )ar Ancua, lepd<nd c+er*inul, i *-a
r*ucit pe dede*u3tul 3raelor -a *cpat Jn !u *pre +an1
35
Or! 1 r a .
#
O 3a3 -un #onea ieir ctr lu#in din*pre carle lip*canului1 -e#eia %enea Jnainte, o#ul
ce%a #ai Jndrt, cu capul puin Jnlat i pr<nd a a*culta cu #are luare-a#inte '%oana i la*urile de
la !ocul no*tru1
(tr<nul e or3, #i-a# 'i* eu pri%indu-91 &are a-9 trae 3a3a dup d<n*a c-o !r<n+ioar: Jn* el
pete pe ur#a ei !r re ctre #iro*ul !ripturii i lar#a *!atului1
(a3a purta 3ro3oad de terar al3, catrin i *u#ie *curt1 Or3ul era i el J#3rcat ca
#untenii, cu plrioar near i *trai al3, iar coPocelul Jl inea nu#ai pe u#eri: i de *u3 coPocel, de la
*u3*uoara *t<n, Ji at<rna ci#poiul, cu clonul *pre p#<nt111 C<nd *e *i#i aproape, or3ul *e opri,
nu#ai 3a3a #ai !cu c<i%a pai ctr !oc1 El *e opri i lu#ina Ji 3tea o3ra'ul neclintit J#pre*urat de
3ar3 al31
4uli dintre to%arii #ei nu-9 3a*er Jnc Jn *a#1 Nu#ai Pupanul neu*tor de 0ip*ea,
Jnele<nd de*pre ce-i %or3a, Jncepu a r<de1
U4tu Salo#ie, 'i*e el, tot n-ai *cpat de #oneaul cel c+iorV Vd c *e ine +oP#a de
du#neata1
UAa-i, Pup<ne, r*pun*e ea cu %ioiciune i *u3ire, Jn* !r rutate: de c<nd a# purce* din
,dui, *e ine de #ine ca u#3ra, ca *-9 duc i *-9 lepd la t<ru )eilor1 Acu du#nea%oa*tr, ur#
ea ctr noi ceilali, %ei !i *ocotit poate altce%a, ca oa#enii, c #i-i *oie ori !rate: dar eu a# uitat i de
a*e#enea '3urdciuni, i de nea#uri i nu cuet dec<t la ne%oile #ele1 4-a# aninat i eu Jntr-adao* la
cruele du#nealui neu*torului ca * pot aPune p<n la *!<nta cu%ioa*a
&ara*c+i%a, Jn cetatea Do#niei, * pun pe racla ei un puior de arint i *-i #rturi*e*c ce
durere a#1 )ar *r#anul ace*ta, clc<nd dup #ine, a Jndr'nit * *e apropie i de *!atul do#niilor
%oa*tre, !iind un 3tr<n %iclean i ndPduind c-i %ei porunci * % 'ic ce%a din ci#poiul *u1 4-a#
*tropit la el *-i puie Jn cap coPocelul i * doar# *u3 cru, dar el nu %rea * Jnelea1
(tr<nul '<#3ea, aintind *pre !oc oc+ii lui de al3uuri coapte1
U4ie-#i plac to%riile %e*ele, %or3i el c-o %oce 3l<nd i Poa*1 J#i place i %inul nou, i
!riptura de pui Jn il1 -oarte-#i place *-a*cult i*tori*iri1 Qi * *pun i eu c<te tiu din trecute %re#i1
Du#ne'eu a r<nduit * # pedep*e*c !r lu#in Jntr-acea*t %ia, *-ntind #<na i * cere*c pit de
la cretini 3uni1 -iind aa %oia lui Du#ne'eu i a%<nd el riP de #ine ca i de %ier#ii p#<ntului, a#
cuetat c nu tre3uie * pl<n, ci * pri#e*c r<nduiala1
Co#i*ul )oni *e Jntoar*e *pre or3: i dup ce-9 pri%i Jl Jntre3 cu #irare"
U-iind un ceretor ne#ernic precu# eti, Ji place !riptura de pui Jn ilV
UJ#i place, *tp<ne i !rate, r*pun*e cu la*u-i prietene*c or3ul1
UQi %inul Ji placeV
UQi %inul nou pe care-9 *i#e*c Jnep<ndu-#i nrile1
UDar i*tori*iri tii * *puiV
UQtiu, ca oricare o#, de ce * nu tiuV
UVd c te lau'i, Jn* a!l c i*tori*iri ca #ine i ca prietinul #eu cpitanul Neculai )*ac, nu-i
ni#eni * tie Jn toat ara a*ta a 4oldo%ei1
U0a a*ta eu nu # pun J#potri%, *tp<ne1
US nu te pui, cci eu a# * *pun cea #ai !ru#oa* i #ai #inunat i*tori*ire din c<te *-au
*pu*1
US-o *pui, *tp<ne, i eu a# *-o a*cult 3<nd %in nou din oala do#niei tale, pe care ai u#plut-o
acu#a1 Qi do#niei tale Pup<nea*a cr<#ri are *-i aduc o oal nou, pe care ai *-o u#pli din
proa*pt1 Aa, a%<nd i ce #ai tre3uie pe l<n %in, a# *-a*cult cu #are plcere1 Qi dup aceea, dac
%ei 3ine%oi, a# *-i 'ic un c<ntec din ace*t ci#poi -a# *-i c<nt %ier*1
UVra*'ic, ne#ernicule i or3ule, nu tii nu#ai * 3ei i * #n<nci: tii * i c<ni1
UQtiu i a*ta, *tp<ne, din #ila lui Du#ne'eu1 Qtiu i altele1
UAaV Qi ci#poiul tu 'ice !ru#o*V
U$ice, *tp<nilor i !railor, parc-ar !i din piele o#enea*c1
USe poate: -ai *-#i c<ni, cci aa a# eu plcere Jn ace*ta cea*, la Eanu-Ancuei1 Noaptea
t<r'ie i cloca cu pui r3ete *pre crucea nopii1 Aud nite cucoi de-a Ancuei 3t<nd din aripi i
c<nt<nd1 Unul dintre ei, care are la* #ai pro*t, l-a po!ti #<ni di#inea cu 3or acru1
UCucoii c<nt, 3 de *a# or3ul, ca *-alune erpii i du+urile din preaP#1
%(
O clip *!atul no*tru conteni, - ca *-a*cult# Jn tcere 3tile de aripi i tr<#3irile cucoilor,
Jnt<i aproape Jn cetatea +anului, apoi ca o #u'ic *tin*, Jntr-o #are deprtare, dincolo de apa
4oldo%ei1
Ancua pu*e oala nou Jn #<na co#i*ului1
U-rate )oni, 'i*e cpitanul )*ac, Ancua Ji d du#nitale oal nou i #ie J#i '<#3ete1 Cat
* nu !iu eu #ai #ul#it dec<t du#neata1
Eania r<dea <dilat1
UAtunci oala a*tlalt, +otrJ co#i*ul, tre3uie *-o dau or3ului, care are *-#i c<nte din
ci#poiul lui1
UA# *-i c<nt, *tp<ne1
(a3a, care adu*e*e pe ceretor, *e art *uprat !r pricin, c<nd #oneaul pi cu #anile
Jntin*e *pre noi1
UNu Jnele de ce ne%olnicii i calicii Jncurc petrecerile oa#enilor!
US nu te *uperi, *or Salo#ie, *e Jntoar*e ctre ea ceretorul, cci *uprarea-i de la Necuratul1
UNu-i *unt *or, *e *cutur 3a3a, !c<ndu-i ura pun i Jntorc<ndu-i capul de ctr el1
UNu-#i eti *or, ade%rat, cci eu nu *unt dec<t un 3iet *r#an pri3ea prin acea*t lu#e1
-ru#oa*-i i eu n-o #ai %d1 /<nr-i i eu n-o #ai *i#t1 Ad-i a#inte, li Salo#ie, de %re#ea c<nd
purtai la <t #rritar, !ii 3un ca atunci i nu te *upra pe #ine1
(a3a tcu1 Ancua r<dea1
UCu#V Qtii i ce-i #rritarulV *e #ir co#i*ul )oni1
UQtiu, cci l-a# %'ut i eu odat lucind1 4rritarul, cin*tite *tp<ne, e o piatr *cu#p care
*e *ete Jn *coici, la #are1 Cu# Ji acu#a, Jntr-o noapte de toa#n, c<nd #area-i lin, ie* anu#e
*coici la #al i *e de*c+id la lu#ina lunii1 Qi aceea Jn care cade o pictur de rou *e Jnc+ide i intr la
ad<nc1 )ar din acea pictur de rou *e nate #rritarul1
UAce*t or3 *rac are, dup c<te %d, de*tul Jnelepciune, %or3i neu*torul de 0ip*ea,
!lutur<ndu-i 3ar3a pe dea*upra oalei1
Cu toii ne #icar#, ca i cu# a# !i %rut * ne apropie# #ai 3ine de !oc1 Or3ul Ji r*uci
trupu-ntr-o lture i *or3i din oal1 Apoi o3ra'ul i *e Jntoar*e iar *pre noi i '<#3i Jn noaptea-i
prelun1 &u*e oala la p#<nt i *e ae' turcete l<n ea1 /ra*e *pre el pli*cul ci#poiului i u#!l c-
un r*u!let ad<nc !oiul1 Cuprin'<nd in*tru#entul *u3 cotul *t<n, Jl *tr<n*e, i el ip o dat *curt, ca i
cu# l-ar !i durut1 Apoi Jncepu a #or#i -a da *unet de c<ntec %ec+i1
UAi*ta-i c<ntecul #ioarei, ri or3ul Jntorc<ndu-i *pre noi '<#3etul1 Dac po!teti altce%a,
*tp<ne, Ji pot 'ice pe ur#1
UC<nt! %or3i Jntr<tat i *uprat cio3anul1 Cpitanul )*ac Jl pri%i r<'<nd *u3ire pe dea*upra
capetelor noa*tre1
Ci#poierul u#!l #ai tare !oiul, apoi, clc<nd cu deete repe'i pe urile *urlei, c+e# un %ier*
de #<+nire din deprtarea anilor de de#ult1 Jnl<nd oc+ii #ori *pre *tele, l* pli*cul ci#poiului i
c<nt cu la*1 Spunea ce%a de*pre trei cio3ani care co3orau cu tur#ele din #unte1 Qi doi din ei a%eau
<nduri rele a*upra celui #ai t<nr111
S-aude, *-aude De trei cio3nai:-
Departe, la #unte, 2o#an o#nind,
2o#no#na Oile pornind111
)ar i'3ucni Jn *url c+e#area de de#ult1 O *i#ea# Jn #ine ca o 3taie de ini# a oa#enilor
care au !o*t i nu #ai *unt pe ace*t p#<nt1 Au'ea# pentru Jnt<ia oar c<ntecul ace*ta al p*torilor1 Qi
lua# a#inte la #ioara care *e t<nuia i %or3ea o#enete cu *tp<nul *u de*pre #oartea lui111
4ri *-au %or3it U#3rele c<nd cre*c
Qi *-au *!tuit Neuri *e opre*c
Jn apu* de *oare, &e #uni i pe ape, -
Ca * #i te-o#oare1 Dor# oile toate111
Celelalte *ti+uri au r#a* nu#ai ca o p<cl Jn #ine, cu totul nede*luite1 )ar printre ele t<nuirea
ci#poiului1 Sttea# i a*culta# Jnc, pe c<nd !oiul *e de'u#!la la p#<nt ca o di+anie netre3nic,
l<n picioarele or3ului1 El rup*e cu dini laco#i dintr-un picior de pui i Jn+ii +ulpa%, cu al3uurile
cre*cute Jn %anurile nere ale oc+ilor1 Apoi i*to%indu-i i oala de %in, r#a*e iari alinat, cu !aa
ctr noi1
Cio3anul cel pro*t i *uprat de la ,aru, cu# i #ona+ul care *e ducea la S!<ntu-Earala#3ie
pl<neau pe locurile lor !r nici o ruine1 Aa c pot %or3i i eu !r *!ial de acea Jnt<#plare, c<nd a#
lepdat lacri#i pentru nite Jnc+ipuiri1
UDac po!teti, *tp<ne, pot a-i c<nta i alte c<ntece #ai !ru#oa*e, a %or3it ceretorul1
UDac tii altele #ai !ru#oa*e de ce #i l-ai c<ntat pe-ace*taV r*ri cu la* de +ara do#nia
*a co#i*ul )oni de la Drneti1
37
U)at de ce, !raii i *tp<nii #ei, a r*pun* 3tr<nul: cci eu, r#<n<nd !r %edere Jnc de pe
c<nd era# copil, a# ieit din *at de la noi -a# pornit Jn lu#e1 Qi oploindu-# Jntr-o iarn pe apa
&rutului, la o perdea de oi, a# *tat pe l<n nite 3aci 3tr<ni la !ocuri care nu *e #ai *tineau
niciodat1 Qi acei 3aci %ec+i din pu*tie #-au Jn%at l<n !oc ace*ta c<ntec: dar #-au leat cu 3l*t#
* nu-9 uit niciodat i, de c<te ori oi *una din ci#poi, *-9 'ic #ai Jnti i #ai Jnti1
)ar dup ce #-a# de*prit de acei 3aci, a!lai, *tp<nii #ei i !raii #ei, c a# trecut dincolo de
&rut, *u3 #<na unui calic 3tr<n, care nu era or3 cu ade%rat, dar tia * cerea*c tare !ru#o*, c<nt<nd
cretinilor *pre a !i #iluit1 A%ea #eteu * par c nu %ede, i c<nd era# noi *inuri Jl au'ea#
r<'<nd1 )ar Do#nul Du#ne'eu Jl ierta pentru a*ta, pentru c *e ducea totdeauna la 3i*eric i *e Jnc+ina
cu%iincio* la *!intele icoane1
Qi tot aa *e Jnc+ina i !cea cruce c<nd, la o #arine de *at din care ieea#, *e pretea * !ure
o in *au un #iel1 Qi ru<ndu-*e cu credin i dreptate, Du#ne'eu Jl aPuta1 Cu acel calic 3tr<n a#
trecut printre #o*cali i ni#eni nu ne-a oprit U nici cei #ari, nici cei #ici, cci i-n acea ar a lor
ceretorii *unt oa#enii lui Du#ne'eu i n-au ne%oie de +<rtie cu pecete1 A# u#3lat pe unde a# %rut,
prin t<ruri i *ate, i pe la iar#aroace #ari, i cretinii ne #iluiau din 3elu1 Din ce *tr<nea#, a%ea#
de %<ndut la cr<#ari Pido%i, ori la #uncitori *r#ani1 )ar )ero!ei, to%arul acela al #eu, nu uita *
cu#pere din parale i-o lu#<nric de cear, ca *-o puie la icoane1 S!inii *e 3ucur de dar, nu cuno*c
preul lu#<nrii i nici nu pot a!la c ne-au #ai r#a* car3oa%e1 De alt#interi )ero!ei le inea a*cun*e
3ine Jn c+i#ir1 Aa a# #er* noi p<n la t<rul cel #are al C+iului, -acolo ne-a# oprit o iarn -a#
c+eltuit acele car3oa%e aoni*ite1
C<t a# *tat, a# trit tare 3ine i tare !ru#o* Jn 3rea*la noa*tr a calicilor or3i, unii !iind or3i i
alii nu1 Q-a# cuno*cut acolo, ca la o coal, Jn%#inte pe care nu le tia#, deprin'<nd c<ntri Palnice
i #eteuul 3re*lei1 Q-apoi pierind )ero!ei la o petrecere i la o 3taie Jntr-o noapte, a# !uit din C+iu
-a# u#3lat cu ali to%ari prin lu#e, p<n la o ap #are unde a# au'it li#3 ttra*c1 A# trit 3ine
o %re#e i-n ta#a necredincioilor, dup aceea #i-a %enit dor Jntr-o pri#%ar * #iro* rin de
3rad1 Q-a# Jntor* *patele ctr li#3ile p<ne i !aa ctr ara 4oldo%ei1 )ar Jn toat acea*t %re#e,
*tp<nii #ei i !raii #ei, eu a# purtat ci#poiul cu #ine -a# c<ntat, - neuit<nd 3l*t#ul 3acilor de la
&rut1 De aceea ai au'it i du#nea%oa*tr acel c<ntec1 De plcut #ie nu-#i place, Jn* tre3uie *-9 c<nt1
Qi de po!tii, % pot 'ice unul #ai #<ndru i #ai cu +a'1
&ind eu Jn*pre locurile #ele, a# Jntre3at de-un *at la apa 4oldo%ei i nu l-a# #ai a!lat, cci
*e pu*tii*e i-9 *tr#uta*er do#nii i 3oierii1 /recu*er ani #uli: pierii i #ori au !o*t toi ai #ei: iar
pu+oiul 4oldo%ei le-a ri*ipit #or#intele i le-a du* ciolanele la %ale prin *cruntare i lunci1 A# u#3lat
atunci Jntre3<nd de-un +an de de#ult, care *ttea i-n %re#ea copilriei #ele la dru#ul J#prte*c1
Acel +an, #i-au *pu* cretinii, nu departe de locul unde-a !o*t un *at Neoieti, *e c+ea# Jn 'ilele
noa*tre Eanu-Ancuei i oa#eni care *e duc la t<rul leului ori la ,o#an !ac acolo popa* #are1
A# %enit la #iro'n de 3rad -a# trecut pe la acel +an1 De-atuncea nici #ai tiu c<i ani %or !i
!iind1 )ar acu#a, aPun<nd %re#ea * # duc iar la )ei, la Do#nie, * # Jnc+in i eu la #oatele
*!intei &ara*c+i%a de la /rei-S!etite, Jnele c-a# !cut iar popa* la ace*t +an, carele *e c+ea# a
Ancuei1 4ul#e*c lui Du#ne'eu c-a# *it cu%<nt 3un i #il1
Stp<nii #ei i !raii #ei, pe c<nd era# eu un prunc i %edea# *atul no*tru care nu #ai e*te i
intiri#ul pe care l-au ri*ipit apele, a# au'it po%e*te ade%rat de la un 3unic al #aicii #ele, de*pre o
#inune a *!intei &ara*c+i%a, unde ne duce# * ne Jnc+in# eu i lia Salo#ia1 Acea #inune *-a !ptuit
Jn %re#ea %ec+e, !iind o *tr#oa a noa*tr aici tritoare la ace*t +an1
Jn acea %re#e *-a !o*t ridicat a*upra rii 4oldo%ei, ca Anti+ri*t, Duca-Vod1 A%<nd nei*to%it
po!t de arint i aur, a prin* a arunca 3iruri a*upra norodului1 Atunci *-a i*cat o 'ical" c ce-i reu
pe*te 3ordeieV - (irurile lui Duca-Vod1 - U#3lau *luPitori clri cu *ulii i cu !clii1 0uau %it, luau
tiu3ei, luau ol, luau 3ani1 Cui *e punea J#potri%, Ji luau i %iaa1
A ieit Jn ar +oia do#nea*c1 Nu #ai era c+ip * *cape ni#ene de *u3 cu#pt1 -ueau
noroadele pe*te rani1 &<n ce-au ni#erit nite *r#ani necPii, Jntr-o toa#n, la )ei, la #oatele
*!intei1 Qi l-au p<r<t pe Duca-Vod, *cld<nd racla cu lacri#i1
Atunci, Jndat dup acea*t ruciune, *-a cltit racla *!intei1 Qi poporul !iind de !a, Jn 'iua de
9I ale lunii octo#3rie, la a#ia', *-a Jntunecat cerul, *-au tul3urat *ti+iile -a prin* a 3ate o 'loat cu
%i!or1 )ar p<n a doua 'i *-a pu* troian1 Qi noroadele *-au *pi#<ntat !oarte1
Jn acea noapte a c'ut de pe %<nt de#onul la curtea do#nea*c i, 3t<nd Jn ea# cu +eara, a
dat de tire lui Vod * le*e Jn lu#ea a*ta toate 3oiile *tr<n*e i * *e tea*c de cale pentru dru#ul
cel !r Jntoarcere1
UA %enit %re#ea, lu#inate Doa#ne, *-i dai *ocotelile i * plteti ce-ai i*clit1
Cci el !cu*e 'delc i pu*e*e i*clitur i pecete, - ca * poat i'3<ndi at<ta urie a*upra lu#ii1 Duca-
Vod a Jn+eat Jn patul lui de arint, au'ind la*ul1 Dup aceea a r*rit ca *u3 3ici -a rcnit la
*luPitor *-i Jn+a#e telearii la carate1 A*t!el a !uit, cu ce a%eri a putut *tr<ne, p<n Jntr-un
38
*at din Po*1 )ar acolo, o dat cu %i*colul, l-au aPun* nite Poi#iri )ei i l-au prin*, prd<ndu-9 de 3ani1
Ve*titorul nopii !iind de !a, r<dea, i 9-a dat pe #<na celor du#ani1 0-au apucat de ru#a' i l-au
du* cu d<nii1
2*ind Jn calea lui o#turi i troiene, #erea !oarte reu i i-au c'ut caii1 Atunci a *co* din *<n
trei al3eni, ce-i #ai a%ea a*cuni, i i-a pu* Jn pal#a unui ticlo* de r<nd, pentru-o *anie cu oplene -o
iap al31 Qi cu acea *anie proa*t a aPun* Duca-Vod aici la +an1 Din toat a%erea de pe lu#ea a*ta nu
#ai a%ea ni#ica1 Q-a cerut 3tr<nei aceleia a noa*tre o ulcic de lapte de po#an1 )ar ea nu-9 cunotea1
Qi *e t<nuia c n-are"
UN-a%e# lapte, n-a%e# %aci, ##uc: n-a%e#, c ni le-a #<ncat Duca-Vod, #<nca-9-ar
te#nia p#<ntului i %ier#ii iadului cei neador#ii!
El a tcut, i-a plecat !runtea, *-a *uit Jn *anie, *-a du*1 )ar #ai pe ur# *-a a!lat cine a !o*t1 0-au
du* Poi#irii *pre +otar1 Dar la craiul lee*c n-a #ai aPun*1 A intrat cu iapa cea al3 Jn *inurti i
codri, a poticnit Jntr-o r<p, -a trecut pe tr<#ul cellalt, Jn locul 3l*t#urilor1 Q-a r#a* i*toria acelei
#inuni de la o# 3tr<n la o# 3tr<n p<n Jn %re#urile #ai nou1
-raii #ei i *tp<nii #ei, ace*tea-* lucruri trecute1 &entru plcerea du#nea%oa*tr de-acu#a,
dac po!tii i poruncii, eu pot * % c<nt altce%a!
0a ace*te %or3e *-a petrecut un lucru la care noi nu ne atepta#, oric<i r'i, neu*tori, crui
i oa#eni de r<nd ne a!la# acolo1
Co#i*ul )oni a *triat c po!tete c<ntec1 Jn* Ancua cea t<nr, apropiindu-*e de or3, 9-a
cuprin* de #<n1 )-a 'i*"
UA# a*cultat i de la #a#a Jnt<#plarea a*ta1 Jntoarce-te *pre #ine1 &oate du#neata,
unc+eule, %ei !i !iind unul Co*tandin, de*pre care a# au'it pe #aic-#ea *pun<nd c *-ar !i rtcit prin
lu#e1
UEu *unt, r*pun*e 3tr<nul1 Aa # c+ea#1
Qi '<#3i Jntunericului1 Apoi, cu deetele +arnice, pipi o3ra'ul Ancuei1
Ea lu #<na care-o pipia, o Jntoar*e -o *rut1 Dup aceea, *u3 aceleai deete, pu*e pit i
!riptur1 Sracul prin*e iari a rupe laco# din carne, cu dini de !ier1
&arc uita*e unde-i i nu #ai a%ea a *pune nici un cu%<nt1 Noi Jl pri%ea# cu #are ui#ire: iar c-o
ui#ire #ai *porit dec<t a tuturora, cltin<ndu-*e uor Jn '3aterile !ocului, *e uita co#i*ul, nu at<t *pre
*r#anul !l#<nd, c<t *pre acea di+anie care c'u*e la p#<nt alturi de el, de'u#!lat i #oart1
I1,ori1ir"a
3a4ari"i 5*+,*+arul
#
Jnc Jnainte de a-i !i *!<rit or3ul i*tori*irea, lia Salo#ia Jncepu*e a nu #ai a%ea a*t<#pr,
rup<ndu-i deetele i #uc<ndu-i 3u'ele1 Apoi c<nd Ancua i-a *rutat acelui pri3ea #<na, pun<ndu-
i dinainte alte !ripturi i plcinte, nu *e putu opri * nu #or#ia*c !elurite %or3e ctr noi, cei #ai
aproape de d<n*a1
U)aca, a*t!el trie*c unii !r riP, #car c-* nite ne%olnici1 U#3l dui de #<n de alii, c
ei *inuri nu-* %rednici * calce doi pai: i pe unde aPun *pun nite #inciuni, de *t lu#ea i *e uit la
d<nii cu ura c*cat1
UCare #inciuni, #tu Salo#ieV Jntre3 eu1 A *pu* nite Jnt<#plri din %iaa lui -o i*tori*ire
cu Duca-Vod, care nici nou nu ne e*te necuno*cut1
UA*ta tiu eu c-i ade%rat, c nici noi nu *unte# de ieri de-alaltieri, -a# au'it i ti#
de*tule: - dar toate ale lui n-ai au'it du#nea%oa*tr cu# le Jntorcea i le *ucea, ca * *e plece o lu#e
ctr d<n*ulV &arc ce-i 3un un +<r3V Nu-i 3un de ni#ica1 Aa c eu una #-a# u#plut de ndu! au'ind
i #ai ale* %'<nd1
U4tu Salo#ie, tare te ro" nu te *upra1 Du#neata nu cunoti cu# Ji lu#eaV Ai !o*t !e#eie
!ru#oa* Jn 'ilele du#nitale -ai purtat la <t #rritar, cu# *punea #o Co*tandin1 Apoi de ce-i
ieeau 3r3aii Jn preaP#, art<ndu-i dinii i #ulindu-teV )ar la alte !e#ei nu *e uitau, cci nu erau
ca du#neata1 A*t!el i lu#ea a*ta de-aici adunat la lucrarea care *e %ede are plcere *-a*culte i*tori*iri:
%9
i cine le *pune #ai !ru#o*, acela are laud #ai #are1 (tr<nul acela-i or3 i ticlo*, dar tie * *puie i
* c<nte, a%<nd dar de la Du#ne'eu1
A*e#enea dac te 3ucuri de-o !loare c-i lu#inat i are #irea*#, nu te poi *upra pe cea
care-i #o+or<t i !r #iro*, cci nu-i ea %ino%at1
UAceea-i 3un de leac! *e a*cui la #ine lia Salo#ia1
U&recu# *pui, e 3un de leac, i ai dreptate, #tu Salo-#ie, dar aicea noi nu ne-a# *tr<n*
pentru #eteuuri do!toriceti1 A*e#enea ca i or3ul, au *pu* alii, Jnainte de-a %eni du#neata, nite
i*tori*iri de *-a !cut cr<ncen carnea pe #ine i n-a# * le uit p<n la cea*ul #orii1 Qi #ai ale*
atept# acu#a * ne *puie co#i*ul )oni una cu# nu *ocot c-a !o*t -a #ai !i1
UVor3eti de r'ul cel u*catV
UDe d<n*ul %or3e*c, #tu Salo#ie1
UApoi pe-acela #i *e pare c l-a# #ai %'ut eu i l-a# #ai au'it i alt dat1 Jntr-ade%r, pare
un o# cu# nu *unt #uli1 /ot aa, # uit la toi, i pe unii Ji cuno*c, %'<ndu-i alt dat tot aici la +an:
i #-nduplec a crede c-or !i tiind -or !i *pun<nd Jnt<#plri1 Jn* ce cre'are poate * ai3 cel #ai
netre3nic dintre toiV Eu, care l-a# adu* i l-a# *co* Jn %ederea tuturor, *tau deoparte: i el e la #are
cin*te!
Dar acu#a * 'ice# c nu-i %or3a de #ine, ur# lia Salo#ia, J#pun<ndu-# cu oc+ii1 Dar
iat, eu aicea, Jntre du#nea%oa*tr, # uit la unul care *-a Jnt<#plat * %ad nite #ari po'ne Jn %iaa
lui1 S *puie acela, - * %ede# unde r#<n or3iiV Ori *-a*cult# pe du#nealui co#i*ul )oni, U aa ni
*-a edea #ai 3ine -a !i #ai !ru#o*!
U4tu Salo#ie, Jntre3 eu, de care po'ne %or3eti du#neata i de care o#V
UUit-te i-9 cunoate1 St Jntre clur i cio3an1
UAcela-i #o $a+aria !<nt<narul, #tu Salo#ie1 Nu l-a# au'it *co<nd la* de c<nd *unt
aicea1 Du#nitale nu-i plac or3ii: dar iu3eti pe*e#ne #uii1
UNu-i #ut, nu te te#e1 Ji place tare 3utura i n-are c<nd %or3i1 Nu#ai *-i *puie ce i *-a
Jnt<#plat, -apoi * %e'i!
UCe i *-a Jnt<#plat, #tu Salo#ieV
UCe i *-a Jnt<#platV *e a#e*tec i r'ul, !r * tie de*pre ce-i %or3a1 Cui i *-a Jnt<#platV
U Uite, o#ului aceluia, cin*tite co#i*e )oni, r*pund eu: lui $a+aria !<nt<narul1 J#i
#rturi*ea #tua Salo#ia de*pre o po'n care *-ar !i petrecut c<nd%a1
UUndeV
U S *puie el, co#i*e, ri lia Salo#ia, cu la*ul deodat Jndulcit1 Jntrea3-9, * *puie
Jnt<#plarea din pdure de pe*te ap1 (dica $a+arie! *tri ea a*cuit1
-<nt<narul Jntoar*e capu-i 3u+o* i 3ar3a-i Jnc<lcit1
UEu! rcni el, ca din !undul !<nt<nii1
U(dica $a+arie, cin*tiii oa*pei de-aici po!te*c *-aud ce i *-a Jnt<#plat du#nitale, c<nd erai
!lcu, Jn pdurea de pe*te ap1
UA+a! 0a &*tr%eni1
UAcolo, 3di $a+arie, Jntr-o poian pe care-o tii du#neata1
UJntr-o poian care-a !o*t i nu #ai e*te, cci acea pdure *-a tiat1 Ji 'icea poiana lui Vldica
Sa*1
UAu'iiV %or3i lia Salo#ia '<#3ind1 Apoi *e apr de ulcica pe care i-o Jntindea r'ul1 Ji
!oarte #ul#e*c, cin*tite co#i*e, dar eu, !iind 3olna% de %t#tur, nu pot *u!eri Jn ur nici o
pictur de %in1 Nu 3eau dec<t rac+iu1 &ot u*ta -o plcint dintre acelea, - care-i #ai #olcu, cin*tite
co#i*e, cci nu #ai a# dini ca de de#ult - i ca Jn %re#ea tinereii nu #ai pot #uca1 (un plcint,
n-a# ce 'ice" aa le !ac i eu1 Acu#a parc tot a Jndr'ni * iau #car Jn %<r!ul 3u'elor oleac de %in,
#ai ale* c nu-i de cel %ec+i1 Spune, 3dica $a+arie, Jnt<#plarea de la poiana lui Vldica Sa*1
UCare Jnt<#plareV Jntre3 iar, alene, !<nt<narul1
UJnt<#plarea aceea c<nd te-a c+e#at 3oierul de la &*tr%eni la curte i i-a poruncit *-i caui
ap Jn acea poian1
UAa-i, Jncu%iin $a+aria1 4 c+ea# i-#i poruncete" S-#i *eti ap i *-#i *api o
!<nt<n Jn poiana lui Vldica Sa*1 Acolo are * !ac popa*, Jn toa#na a*ta, #are %<ntoare do#nea*c,
- i tre3uie ap1
$a+aria !<nt<narul *e opri1
UEiV Jl Jnde#n co#i*ul1
UAt<ta-i1
UCu# at<taV *cutur din cap lia Salo#ia111 Vin-i, 3dica, Jn *i#ire i *pune toate" cu# ai
#er* cu d<n*ul la !aa locului -ai 3tut cu piciorul Jn p#<nt ici, ai 3tut cu piciorul Jn p#<nt dincolo,
- -ai a*cultat *e#nele pe care le tii1 &e ur# ai *co* din c+i#ir cu#pna, - care niciodat nu d re,
-ai ae'at-o pe !aa p#<ntului i te-ai uitat la d<n*a111
40
U4 uita#, %or3i $a+aria, dar 3oierul acela, cuconu Di#ac+i 4<r'a, #car c *e uita i el, nu
Jneleea ni#ica1 )at, cu acea*t cu#pn a# *it eu ap Jn poiana lui Vldica Sa*1
4o $a+aria tra*e din laturea *t<n a c+i#irului dou 3eioare rotunde i Jne#nate de le#n
%ec+i i lu*truit1 Jncerc * de*curce din Purul lor nite !ire ne%'ute, i *ticli Jn 3taia !ocului un
3u3uru' de arint1
UCu#pna a*ta, l#uri el, e din le#n de corn1 Ee-+ei! cine tie cine a !cut-o i c<nd a !cut-o1
A r#a* de la 3tr<nii cei %ec+i, care au !o*t tot !<nt<nari, -au a!lat cu d<n*a !<nt<nile i i'%oarele,
cu# a# a!lat i eu atuncea Jn poian, !a !iind cuconu Di#ac+i 4<r'a1 A*ta-i1
UEi, i pe ur#V
USpune, o#ule, Jl *ili iar lia Salo#ia, c<rnind *pre el na*ul i *tr<#3<nd *pr<ncenele1 Spune
cu# ai !cut poc! cu talpa opincii"
UAici, cucoane, d# de ap1
UJn ace*t locV
UJn ace*t loc, cucoane Di#ac+i1 D-#i ro3i cu +<rlee i ca'#ale: poruncete la dou'eci de
crui *-aduc piatr i * #i-o cldea*c alturi: d-#i aPutoarele de care a# ne%oie !i idul la rate
pentru 3utur: i pe ur#, Jn *curt %re#e, te po!te*c aici c-un pa+ar de cletar, *-i dau * 3ei din el
lacri#a p#<ntului1
UAa-i, Jncu%iin $a+aria1
UEi, i dup aceea 3oierul 'ice" Aa * !ie i *-#i 'ideti !<nt<na! Qi *e duce cu !<nt<narul la
curte i *tri la r#tic *-i aduc o pan de <*c1 Dup ce-i aduce pana de <*c, cere cerneal -o
#*u -o 3ucat de +<rtie1 Q-a *cri* acea <dul pe care o ceru*e $a+aria1 &e ur#, a c+e#at pe
*luP3ai i )e-a poruncit la !iecare ce are de !cut, ce ro3i * deie la *pat, ce oa#eni cu +ara3ale *
r<nduia*c la piatr, ce aPutoare *-i pretea*c !<nt<narului la 'idrie, - i, Jnc+in<ndu-*e toi, *-au dat
cu do*ul Jndrt i *-au du* * J#plinea*c poruncile1
UAa-i, Jncu%iin iar $a+aria1 A '%<cnit ctre ei" .<*t! - aa a%ea el o3icei * !ac, - i *-a uitat
Jncruntat1 Qi ei *-au du* cu #are !ric1
US-au du*, ur# lia Salo#ia, -au adu* de toate la locul +otr<t i la %re#e1 .ianii au Jnceput
* *ape cu +<rleele i * 3at cu ca'#alele: cruii aduceau i cldeau piatra pe paPite i 3dia
$a+aria *ta pe-o coa*t, Jntr-un patul de !run'ar, i *e uita la d<nii i tot u*ta dintr-un ulcior1
U,ac+iu de droPdie de la Cotnari, Jntrei !<nt<narul1
UAa e*te1 Q-a *tat el aa Jn coli3 i-n patul p<n ce-au dat a!ar ro3ii, cu +<rleele, p#<ntul
neru, pe ur# au dat a!ar lutul, i pe ur# au aPun* la ni*ip i la prund1 Qi c<nd au aPun* la +u#,
3dia $a+aria *-a *culat Jn picioare -a %enit la #arinea ropii1 $ice" 4i ianilor, dac %i-i *ete, #ai
r3dai o <r, cci Jn cur<nd dai de ap1
Aa a !o*t cu# a *pu* el i cu# arta*e cu#pna1
Au dat, oa#eni 3uni, de ap -au #ai *pat iari - ridic<nd a!ar #ocirla cu ciu3erele pe *crip1
Q-au *pat de-i lepdau ro3ii *udoarea cu pal#a de pe !runte1 Qi Jntre3au" 4ult #ai a%e#, #etere
$a+arieV cci d-acu r'3i# pe cellalt tr<#1 Spai, #i, 'ice !<nt<narul, p<n ce %-oi *pune eu" ata!
Q-aa - Jntr-o 'i *e *coal iar i poruncete" 2ata! De-acu ae'# pra1 Curi# !ru#o*, pune#
*priPinitori 3une i Jncepe# a 'idi1
Aa au !cut1 Qi *-a co3or<t el cu 'idarii Jn !<nt<n -au 'idit1 )ar c<nd *-a *cuturat !run'a Jn
poian, a %enit 3oierul cu pa+ar de cletar -a u*tat ap, dup +otr<rea lui $a+aria1
UAa-i! Jncu%iin $a+aria1 Cuconu Di#ac+i a !cut" .<*t! 3un ap, 3re $a+arie! - Jntr-ade%r
era 3un ap1 Dec<t eu %inul Jl 3eau #ai cu plcere, cci #i-i #ai cu priin1
UEi, i pe ur#V Jntre3 co#i*ul1
U&e ur# ata1 At<ta-i1 A# !cut !<nt<n i pace 3un!
UStai, 3dica $a+arie, c nu-i aa, ur# r<'<nd lia Salo#ia, cci eu a# *pu* ace*tor oa#eni
ce-ai %'ut i ce du#neata, i te-a# ludat1 Aa c dup aceea, *!<rindu-*e trea3a !<nt<nii, a %enit i de
la Do#nie un clre, %e*tind %<ntoarea lui Vod1 Qi %enind %e*titorul, cuconu Di#ac+i a c+e#at iar
pe toi la porunca *a i le-a +otr<t * riPea*c locul Jn poian i * dure'e coli3e pentru popa*ul
%<ntore*c1 C<nd a de*cleca Vod, $a+aria *-i Jn!ie'e ap rece Jn ulcior, i din ulcior * i-o toarne
Jn pa+ar, - -alturea * *teie un ian cu c+i*eaua cu dulcei i cu linuri de arint pe ta3la1
/oate !iind a*t!el r<nduite, a %enit Vod la &*tr%eni cu #are alai1
UVod Cali#a+111 o3*er% !<nt<narul1 A%ea o 3ar3 ia aa de #are111 Qi-ntruna i-o pieptna cu
deetele1
UQi %enind Vod cu #are alai, i-a ieit cuconu Di#ac+i 4<r'a Jnainte cu cucoana du#i*ale i
cu !ata, cci a%ea o !at *u3iric i !ru#oa*1 S-au Jnc+inat i au *rutat #<na lui Vod1 )ar !ata
*u*pina i pl<nea1
UCe e*teV a Jntre3at #ria *a Cali#a+-Vod1 De ce *u*pin acea*t copilV
&1
UDe #are *!ial, #ria ta, a r*pun* 3oierul1 Qi *-a Jncruntat ur<t la copil, '3<rlindu-i
*pr<ncenele1 )ar !ata aceea111
UAlia111 Jntrei $a+aria1
U)ar !ata aceea Alia n-a%ea alt ce%a, dec<t o drao*te a tinereilor ei pentr-un !ecior de
#a'<l din ,'3oieni1 -iind )lie Ur*ac+i #a'<l, 3oierul *e r*ti*e la el i-i *tria*e" .<*t! * lip*eti din
oc+ii #ei, #iele, cci ai *ucit capul !etei! - )ar acu#a !ata, ne#aia%<nd nici o ndePde pentru drao*tea
ei, pl<nea1 (oierul a apucat-o de u#r, -a Jncletat-o de 3ra -a repe'it-o Jndrt Jntr-o c#ar, ca *
nu *trice petrecerea, nici * o3licea*c Vod de a*e#enea ruine1
Jntorc<ndu-*e *pre cin*tita 3ar3 a #riei *ale, *e arta cu o3ra' de*c+i* i %e*el1 Qi pe loc,
c+e#<nd pdurarii, i-a pu* * nu#ere de !a cu Vod ce cprioare i #i*trei au Jn de*i#ile i r<pile de
d<nii tiute1
Dup ce-a !o*t petrecere a tot norodul, Do#nia *-a culcat de%re#e, ca * *e *coale de di#inea1
Qi Jntr-ade%r Vod a !o*t cel #ai dinti pe cal - i cuconu Di#ac+i, alturea de el,, r<nduia pucai i
+itai1 Au pornit la pdure: au Jntin* i %olocul de oa#eni -au 3tut r<pi i *i+le, c+iuind i *un<nd
din cornuri1
)ar Jn %re#ea acea*ta, $a+aria *e r3i*e ctr !<nt<na lui1
UAa e*te! Jncu%iin !<nt<narul1
UQi-nainte de a aPune la !<nt<n, iat %ede Jn crare pe copila lui cuconu Di#ac+i1 &l<nea cu
pal#ele la t<#ple i u#3la 3e'#etic printre copaci1
USrut #<na, duduc Ali, 'ice $a+aria1 Dar de ce *u*pini i pl<ni #ata aa, ca dup #ortV
UVai, $a+arie, *tri ea oprindu-*e1 Cu# n-oi pl<ne, $a+arie, dac eu #-a# Puruit #oriiV 4-
a# pu* Jn enunc+i la icoana 4aicii Do#nului -a# ruat-o * !ac o #inune * *e #oaie ini#ile de
piatr1 V'<nd c la Vod nu pot cdea i nu pot *pune ni#ic, de toi *i#indu-# pr*it, c+iar i de
#aica #ea, - a# +otr<t Jn cuetul #eu i-n ini#a #ea c alt!el nu pot !ace dec<t *-#i rpun %iaa1
Eu, $a+arie, !r )lie Ur*ac+i nu pot tri1 Aa c # duc * # dau Jn !<nt<n1 C<nd a %eni #ria *a *
3eie ap, n-ai *-i poi da -ai *-i *pui" 0u#inate Doa#ne, iaca aa -aa1 -ata 3oierului *-a '%<rlit Jn
!<nt<n1
UQ-ai * *%<reti #ata, duduc Ali, o !apt ca acea*taV
UA# * *%<re*c, $a+arie, 'ice !ata1 Jnti i-nti eu a# tri#i* r*pun*, prin ianca #ea, lui
)lie * %ie aici, ca * petrece# ace*t din ur# cea*, ca nite i3o%nici !r riP1 &e ur# eu # dau Jn
!<nt<n1
UDar el n-are * te le*e, duduc Ali1 Jl tiu !lcu %rednic1 4ai 3ine te !ur i te duce cu el1
UAtuncea nu # #ai dau Jn !<nt<n, $a+arie111 a r*pun* !ata r<'<nd1
US nu te dai, duducu! 4ai 3ine * ai credin Jn #ine1 Qi dup ce te-i Jnt<lni cu drao*tea
do#niei tale, %enii la #ine la !<nt<n, * % Jnc+id eu Jn coli3a de !run'ar care e*te r<nduit Do#niei1
C<nd *e !ace popa* la a#ia', toat %<ntoarea do#nea*c %ine Jn poiana lui Vldica Sa*1 Eu Jn!ie'
lui Vod ulciorul i pa+arul1 .ianul Ji d pe ta3la c+i*eaua de dulcei i linura1 Dup ce Vod !ace"
+a-+a! i 'ice" 3un ap! a!eri#! - eu # dau la o parte i el intr Jn coli31 Acolo % *ete pe
du#nea%oa*tr Jnenunc+iai, cu capetele plecate, pl<n<nd i cer<nd iertciune111 Atuncea #ria *a %
ia de #<n i % *alt-n *u*, apoi % pune #anile *ale pe capete i *tri * %ie 3oierul *-i pri#ea*c
Jn 3rae copiii1
Eu *ocot, duduit, c-aa-i 3ine, i alt!el nu poate * !ie dec<t cu# *ocot eu c poate * *e-
nt<#ple1 4ai ale* c, pe doi i3o%nici, tre3uie *-i ierte lu#ea1 N-are ce le !ace!
$a+aria Jncepu a r<de Jn 3ar3a-i '3<rlit, pr<nd #ai ui#it dec<t toi de o Jnt<#plare ca aceea1
Contenindu-i r<*ul, Ji luni <tul i-i Jnl capul, cu oc+ii +ol3ai, ca * a!le ce-a #ai !o*t1 El tia,
dar alt!el era po%e*tea *pu* de ur *trin1
UE#! #or#i el, #i *e pare c c+iar nici n-au a%ut ce le !ace1
UN-au a%ut ce le !ace, ur# lia Salo#ia i #ai Jndr'ni * apuce, cu cletele a dou deete,
Jnc o plcint cu poalele-n 3r<u1 C<t au *tat acei tineri Jn *i+l, au aintit urec+ea ca i di+niile, la
c+iotele onailor i la Jnde#nul *urlelor1 Apoi *-au tra* ctre !<nt<n i $a+aria i-a do*it Jn coli31
Dar, Jn a*t %re#e, Vod cuno*cu*e de la un 3oier credincio* al lui de ce lcr#a*e copila *rut<ndu-i
#<na, cci a*e#enea lucruri Jndat *e a!l1 Deci, dup ce-a luat dulcei de ciree a#are -a 3ut pa+arul
de ap - a !cut" +a-+a! i i-a pieptnat 3ar3a cu deetele1 $<#3ind *-a Jntor* ctre curteni i ctre
norodul care era Jn poian, cut<nd parc ce%a1
U4 ro, 'ice, unde-i credincio*ul #eu Di#ac+i 4<r'aV
UAici-*, #ria ta1
UA %rea * tiu de ce eti #<+nit du#neata, 3oierule, i nu-i a!li a*t<#pr1 4are plcere a
a%ea, credincio*ule al #eu, ca * %d aici, la #a*a noa*tr de %<ntoare, Jn poian, pe copila do#niei
tale111 cu# o c+ea#V
UAlia, #ria ta1
42
U111&e copila do#niei tale Alia, dre<nd %in %ec+i Do#nului *u, Jn cup de arint1
(oierul !oarte *-a *pi#<ntat, cci Ji *o*i*e i lui %e*te de la cucoana do#niei *ale c !iica lor a
!uit din ca*a prinilor, ca *-i !ac o *a#1
U4ria ta, a Jndr'nit el, nu #ai e*te %re#e1 4a*a-i ata: %<ntoarea ateapt111
UA dori * tiu unde-i copila do#niei tale Jn ace*t cea*111a '<#3it Vod1
Atuncea $a+aria !<nt<narul, !iind cu #are curaP ca la o %<ntoare ca aceea, a *co* din c+i#ir
cu#pna pe care ai %'ut-o i, potri%ind-o Jntre deete, a inut-o neclintit1 )ar 3u3uru'ul, ca o lu#in,
*-a cltit1 Ni#ene nu Jneleea ce e*te1 Nici 3oierul nu tia ce r*pun* * deie Do#nului *u1
UAi*ta-i $a+aria, !<nt<narul do#niei taleV a Jntre3at Vod, uuindu-i 3u'ele i pri%ind din
Jnli#e1
UDa, #ria ta1
UEi, i ce po!teteV
UNu tiu, #ria ta1
Vod *-a po*o#or<t ctr $a+aria"
UCe i-i %oia, #iV
$a+aria n-a Jndr'nit a r*punde ni#ica1 Ci ur#<nd *e#nul cu#penei *ale, a de*c+i* ua coli3ei
Do#nului1 Qi Vod a %'ut pe tineri Jnenunc+iai i cu capetele plecate1
Ni#enea n-a Jnele* cu# *-a !cut a*ta i *-a #irat #ai ale* Vod de Jnelepciunea cu#penei1
Apoi pe ur# #ria *a i cu Doa#na au !o*t nnai, Jn t<r la )ei, acelor tineri1 J#pc<ndu-*e toi, *-au
%e*elit i, din alai de %<ntoare, au dat-o pe nunt1 Qi purced<nd la *caunul Do#niei, au Pucat Jnti o
toan aici, la +anu Ancuei1
UE#! !cu $a+aria cltin<nd din cap i Jnc+i'<nd ura: aa e*te!
UV-a# *pu* eu, *!<ri 3a3a, c ace*t !<nt<nar a %'ut i tie lucruri #ai pre*u* dec<t alii1
UJntr-ade%r, $a+aria a *pu* o i*torie !ru#oa*, Jncu%iin do#nia *a co#i*ul )oni de la
Drneti1 Dei alii tiu i #ai !ru#oa*e i #ai #inunate, - n-a# ce 'ice1 Aicea are el dreptate1
$<#3ea Jncre#enit, pri%indu-ne ca prin *it i len<ndu-*e uor1 Era un cea* t<r'iu, i cloca cu
pui trecu*e de crucea nopii1 -ocul *e *tinea1 Cei #ai #uli dintre oa#enii de !a Jnc+inau ctr
p#<nt oalele de lut i, de trud i *o#n, le a*!ineau oc+ii1
Din do*ul +anului %eni deodat nec+e'atul iepei celei *la3e a r'ului1 Aa !el a ipat - *priat i
a*cuit - Jnc<t a# r*rit din locul #eu, de roa'1
0ia Salo#ia, r<nPind, opti Jncet"
US tii c ace*ta nu-i cea* curat1 Eu cuno*c *e#nele nopii i #ai ale* pe ale lui1 Qi calul 9-a
adul#ecat, d<nd *trit1
Jl *i#i*e i +anul, - cci *e Jn!iora lun1 O u Jn !undurile lui *e i'3i1 Se !cu tcere la %atr i,
cu toii pri%indu-ne, nu ne-a# #ai %'ut o3ra'urile1
0ia Salo#ia *tupi Jn *pu' de trei ori" &tiu! ptiu! ptiu! i-i !cu cruce1 Jn *!<rit a3ia atunci *-a
prut c ne lu#in#1 Qi de#onul trecu Jn pu*tietile apelor i codrilor, cci nu l-a# #ai *i#it1 A#
r#a* Jn* dup aceea lo%ii ca de o rea #unc i a3ia ne putea# #ica, u#3l<nd dup cotloane !erite
i locuri de odi+n1 Unii dor#eau c+iar unde *e a!lau, !r<ni !i r*ucii1 Qi co#i*ul )oni Jn*ui, dup ce
a cuprin* de dup ru#a' pe cpitanul Neculai *rut<ndu-9, a uitat cu de*%<rire c tre3uie * ne *puie
o i*torie cu# n-a# #ai au'it1
BALTAGUL
19%$
/t"1ne, st"1ne, #ai
c.ea -un c1ne.
I
#
Do#nul Du#ne'eu, dup ce a alctuit lu#ea, a pu* r<nduial i *e#n !iecrui nea#1
&e ian 9-a Jn%at * c<nte cu cetera i nea#ului i-a dat uru3ul1
Dintre Pido%i, a c+e#at pe 4oi*e i i-a poruncit" 6/u * *crii o lee: i, c<nd a %eni %re#ea, *
pui pe !ari*ei * r*tinea*c pe !iul #eu cel prea iu3it )*u*: i dup aceea * Jndurai #ult neca' i
prionire: iar pentru acea*ta eu a# * la* * cur *pre %oi 3anii ca apele71
43
A c+e#at pe unur cu deetul i i-a ale*, din c<te a%ea pe l<n *ine, Pucrii" 6)aca, du#nitale Ji
dau 3ot!ori, i pinteni, i rin *-i !aci *!<rcuri la #u*ti: * !ii !udul i *-i plac petrecerile cu
*oii71
S-a Jn!iat i turcul" 6/u * !ii pro*t: dar * ai putere a*upra altora, cu *a3ia71
S<r3ului i-a pu* Jn #<n *apa1
A po!tit pe 3oieri i do#ni la ciu3uc i ca!ea" 64riilor %oa*tre %i-i dat * trii Jn de*#ierdare,
rutate i ticloie: pentru care * !acei 3ine * punei a #i *e 'idi 3i*erici i #n*tiri71
0a ur#, au %enit i #untenii -au Jnenunc+eat la *caunul J#priei1 Do#nul-Du#ne'eu *-a
uitat la ei cu #il"
UDar %oi, necPiilor, de ce ai Jnt<r'iatV
UA# Jnt<r'iat, &rea *l%ite, cci *unte# cu oile i cu a*inii1 U#3l# do#ol: *ui# poteci i
co3or<# prp*tii1 Aa o*teni# 'i i noapte, tce#, i dau '%on nu#ai tlncile1 )ar ae'rile
ne%e*telor i pruncilor ne *unt la locuri *tr<#te Jntre *t<nci de piatr1 A*upra noa*tr !uler, tr*nete
i 3at pu+oaiele1 A# dori *tp<niri lari, c<#puri cu +olde i ape line1
UApoi ai %enit cei din ur#, 'ice Do#nul cu prere de ru1 Drai J#i *untei, dar n-a# ce %
!ace1 ,#<nei cu ce a%ei1 Nu % #ai pot da Jntr-adao* dec<t o ini# uoar ca * % 3ucurai cu al
%o*tru1 S % par toate 3une: * %ie la %oi cel cu cetera: i cel cu 3utura: *-a%ei #uieri !ru#oa*e i
iu3ee1
&o%e*tea a*ta o *punea Nec+i!or 0ipan la cu#trii i nuni, la care Jn %re#ea iernii era nelip*it1
$icea el c-ar !i Jn%at-o de la un 3aci 3tr<n, care !u*e*e Pido% Jn tinere i 3ine%oi*e Du#ne'eu a-9
!ace * cunoa*c credina cea ade%rat1 Acel 3aci tia i altele i cunotea i *lo%, lucru de #are
#irare Jntre cio3ani1 De la el 0ipan deprin*e*e i unele %or3e ad<nci pe care le *punea cu Jnele* la
%re#e potri%it1
UNi#ene nu poate *ri pe*te u#3ra lui1
UCe %rai * *pui cu a*taV Jl Jntre3a ne%a*t-*a Vitoria, pri%indu-9 pie'i1
USpun i eu o %or3 celor care au urec+i de au'it1 Ne%a*ta Jneleea ce%a, dar era 3nuitoare ca
orice !e#eie i deprin* * r*ar la orice Jneptur1
UA !i cu# *pui, 3dica: dar cel ce *pune #ulte tie puine1
UA*ta pentru cine-iV *e r*ucea 0ipan1
UA*ta-i pentru Jnelepi i crturari1
UAaV Qi, # ro, cine-i Jnelept i crturarV
UCine * !ieV Jntrea3-# i nu i-oi putea *pune1
U4i !e#eie, tu iar caui pe dracu!
UCe *-9 caut, c-i de !a!
Qi de po%e*te i de a*e#enea %or3e iui, Vitoria, ne%a*ta lui Nec+i!or 0ipan, Ji aducea a#inte
*t<nd *inur pe pri*p, Jn lu#ina de toa#n i torc<nd1 Oc+ii ei cprii, Jn care parc *e r*!r<nea
lu#ina ca*tanie a prului, erau dui departe1 -u*ul *e Jn%<rtea +arnic, dar *inur1 Satul ri*ipit pe r<pi
*u3 pdurea de 3rad, c*uele indrilite Jntre arduri de r'loi, p<rul /arcului care !ulera de%ale
Jntre *t<nci erau c'ute Jntr-o neur de noapte1 Acei oc+i aprii i Jnc tineri cutau 'ri necuno*cute1
Nec+i!or 0ipan pleca*e de-aca* dup nite oi, la Dorna, -acu S!<ntu-Andrei era aproape i el Jnc nu
*e Jntor*e*e, Jn *inurtatea ei, !e#eia cerca * ptrund p<n la el1 Nu putea *-i %ad c+ipul: dar Ji
au'i*e la*ul1 Jntoc#ai aa *punea el po%e*tea: !e#eia Ji adua*e nu#ai puine cu%inte de*pre
c<#puri, +olde i ape line1 Ace*te %or3e erau ale ei, i'%or<te dintr-o %ec+e dorin, i, repet<ndu-le Jn
<nd, oc+ii i *e a3urir ca de lacri#i1 Viaa #untenilor e rea: #ai ale* %iaa !e#eilor1 Uneori *tau
%du%e Jnainte de %re#e, ca d<n*a1
4unteanului i-i dat *-i c<tie p<inea cea de toate 'ilele cu toporul ori cu caa. ,&at = 3
lun, cu c<rli la %<r!, cu care cio3anii prind oile1A
Cei cu toporul dau Po* 3ra'ii din pdure i-i duc la apa (i*triei: dup aceea Ji !ac plute pe care le
#<n p<n la 2alai, la #arinea lu#ii1 Cei #ai %rednici Jnte#eia' *t<ni Jn #unte1 Acolo *tau cu
Du#ne'eu i cu *inurtile, p<n ce *e J#puinea' 'iua1 A*upra iernii co3oar la locuri lari i-i
pun tur#ele la iernat Jn 3li1 Acolo-i #ai uoar %iaa, -acolo ar !i dorit ea * tria*c, nu#ai nu *e
poate din pricina c %ara-i prea cald, -a!ar de a*ta, #unteanul are rdcini la locul lui, ca i 3radul1
Nec+i!or 0ipan *-a artat totdeauna !oarte priceput Jn #eteuul oieritului1 St<nile i-au !o*t 3ine
r<nduite i cio3anii a*culttori1 (acii nu tiau nu#ai i*tori*iri, ci cunoteau taina laptelui acru -a
3r<n'ei de 3urdu!1 Ji %eneau *cri*ori i cereri de departe, din nite t<ruri cu nu#e ciudate1 Ca * i le
de'lee, 0ipan *e ducea la printele Dnil, dup aceea trecea pe la cr<# * 3eie un pa+ar cu ali
#unteni ca i d<n*ul, %rednici to%ari Jn tre3uri de ace*tea1 Cu# *e *i#ea pe /arcu Jn *u* c lui
Nec+i!or i-a c'ut %e*te cu parale, r*reau la cr<#a lui do#nu )ordan i lutarii, parc i-ar !i adu*
.aitul. ,%ait - unda de ap care duce plutele1A O#ul *e Jntorcea t<r'iu aca*, Jn* cu c+e!1 -e#eia *ea de
cu%iin * *e arate *uprat1 6)ar *e or*c Jn tine cei apte draci!7 Ji 'icea r<'<nd Nec+i!or i-i
44
#<n<ia #u*taa roa* adu* a oal1 0a #u*taa aceea near i la oc+ii aceia cu *pr<ncene aplecate i
la toat Jn!iarea lui Jnde*at i *ptoa*, Vitoria *e uita a*cuit i cu Jnd<rPire, cci era drao*tea ei de
dou'eci i #ai 3ine de ani1 Aa-i !u*e*e dra Jn tinere 0ipan, aa-i era dra -acu#, c<nd a%eau copii
#ari c<t d<nii1 -iind ea aa de apri i Jnd<rPit, 0ipan *ocotea nu#aidec<t c a %enit %re#ea *-i
*coat unii din de#onii care o *tp<neau1 &entru a*ta Jntre3uina dou #ie*trii puin deo*e3ite una de
alta1 Cea Jnti *e c+e#a 3taie, iar a doua o 3taie ca aceea ori o #a# de 3taie1 4uierea Jndura !r
* cr<cnea*c puterea o#ului ei i r#<nea neJnduplecat, cu dracii pe care-i a%ea: iar Nec+i!or 0ipan
Ji pleca !runtea i arta #are prere de ru i Pale1 &e ur# lu#ea li *e prea iar 3un i uoar, dup
r<nduiala lui Du#ne'eu din po%e*tea 3aciului care !u*e*e Pido%1
A%ere a%eau c<t le tre3uia" "ocl2i Jn ca*, piei de #iel Jn pod: oi Jn #unte1 ,Poclad - e*tur
lucrat Jn ca*, din l<n ne%op*it1A A%eau i parale *tr<n*e Jntr-un co!iel cu cenu1 -iindu-le
le+a#ite de lapte, 3r<n' i carne de oi *!<rtecate de lup, aduceau de la c<#pie leu#e1 /ot de la
c<#pii lari cu *oare #ult aduceau !in de ppuoi1 Uneori *e ducea Vitoria *inur i o Jncrca Jn
de*ai pe cinci clui1 &e cel din !runte clrea ea 3r3tete: ceilali %eneau Jn ur# cu capetele plecate
i cu !r<iele leate de co'ile celor dinainte1
Din apte prunci cu c<t Ji 3inecu%<nta*e Du#ne'eu, le r#*e*er doi1 Cinci #uri*er de poPar
ori de di!terie: nu#ele i i#ainile li *e uita*er i li *e a#e*teca*er cu !lorile, cu !luturii i #ieii
anilor1 0a cei r#ai, a#<ndoi *e uitau cu plcere1 0ipan de*#ierda #ai #ult pe !at, care era #ai #are
i a%ea nu#ele 4inodora, aa cu# au'i*e el de la o #aic de la Aapia i-i plcu*e: iar pe !lcua Jl
c+e#a 2+eor+i i #aic-*a Jl ocrotea i-9 apra ori de c<te ori Jn oc+ii lui 0ipan erau nouri de %re#e
rea1
2+eor+i era nu#ele care plcu*e Vitoriei, cci era nu#ele ade%rat i tainic al lui Nec+i!or
0ipan1 Ace*t nu#e i-9 ro*ti*er preotul i nnaii la *!<ntul 3ote', c<nd Jl lu#ina*er cu a+ea'# i cu
#ir Jntru credina cea ade%rat1 Jn* Jntr-al patrulea an al %ieii *e 3oln%i*e de +idropic i at<ta
*l3i*e Jnc<t au !o*t po!tii preoi de i-au !cut *!intele #a*le1 Atuncea, dup #a*le, a %enit i ianca
cea 3tr<n a lui 0a'r Co3'aru, i #aic-*a i 9-a %<ndut pe !erea*tr lu<nd pre pentru el un 3nu de
ara#1 &ri#indu-9 de la #a#a lui, Co3'ria i-a *u!lat pe !runte de*c<nt<nd, i i-a *c+i#3at nu#ele, ca
* nu-9 #ai cunoa*c 3olile i #oartea1 De-atuncea i-a r#a* nu#ele Nec+i!or: dar c<nd n-o au'ea
ni#eni i erau *inuri, Vitoria Ji 'icea, cu anu#it la*, tot 2+eor+i1 Acel la* de dulcea Jl a%ea i
!ecioraul1
2+eor+i co3or<*e cu cio3anii, cu oile, cu a*inii i dulii la %ale la iernat, Jntr-o 3alt a NiPiei,
Jntr-un loc care *e c+e#a Cri*teti, nu departe de t<rul )ai1 Acolo a%ea * *teie, dup porunca lui
Nec+i!or, p<n ce-a %eni el *inur * pltea*c *tu+ul perdelelor, !<nul i *i#3riile1 /recu*e %re#e i
Nec+i!or nu ddu*e *e#n nici acolo, ca * *e Jntoarc #car !eciorul1 )i %eni*e c-o *pt#<n Jn ur#
*cri*oare pe care o de'lea*e tot printele Dnil1 -lcul ddea r*pun* c ateapt pe tatl *u cu
paralele, ca * J#pace pe cio3ani i pe *tp<nul 3lii1 >*ar oile sunt bine sntoase, adugea el, i noi,
din ila lui Dune2eu, aseenea6 i )reea-i nc bun i ni-i dor de cas. /rut 1na, a6 srut
1na, tat. ?
A*ta era *cri*oarea lui 2+eor+i i Vitoria o tia pe de ro*t1 Vra*'ic, Nec+i!or 0ipan nu *e
arta*e nici acolo1 Care pricin putea *-9 Jnt<r'ieV 4ai tii! 0u#ea a*ta-i #are i plin de ruti1
A treia 'i dup *cri*oarea lui 2+eor+i, potaul *una*e iar din tr<#3i Jn prund i Vitoria
co3or<*e la p<ru, ca * #ai pri#ea*c un r%a1 Ace*ta era un r*pun* de la 3aciul Ale>a, *cri* de
3iat1 Slo%a era a 3iatului, dar %or3ele erau ale 3aciului Ale>a1
>Prec1t a neles, st"1n, din e"istolia "e care ai triis-o lui G.eorg.i, eti tot singur
acas6 iar 0ec.ifor Li"an, st"1nul nostru -al oilor, nici "e aici nu s-a artat. Aa c noi a)1nd usai
ne)oie de "arale "entru sibrii i .rana dobitoacelor i a noastr, s faci bine s ne triei. Dai n
t1rg la Piatra "aralele la "ot i acei de acolo scriu la "ot la *ai s ne "lteasc nou at1ia i
at1ia bani i du" aceea se nt1lnesc ei i se socotesc ce-au dat -au luat, treaba lor. Asta-i bun
r1nduiala i-i "lace, nu-i ne)oie s faci un dru clare "1n-aici, nici lotrul nu te "rad. *ar dac
socoti altfel, scrie "orunc feciorului s )inde unele din oile cele btr1ne. Tot trebuie s )ie 0ec.ifor
Li"an, st"1nul, s-aduc oile "entru care ti c-a "lecat la Dorna.?
Ce putea * !ie cu o#ul eiV Nu#ai de la d<n*ul nu pri#i*e *cri*oare1
Jn aPun *e 3ucura*e o clip1 &otaul tr<#3ia*e iar1 Cu cartea potal Jn #<n, Vitoria r3i*e la
printele Dnil1 &oate e ce%a din*pre prile Dornei1
Nu era din*pre prile Dornei1 Era de-aproape, de la &iatra1 &rintele Dnil r<dea, *lt<ndu-i
3urta1 A*cult<nd, o3raPii Vitoriei *-au J#3uPorat de ruine1 Qi pe a*ta acu#a o tie pe de ro*t i-i %ede
Jneraii aripai i Jncununai cu tranda!iri1
Cartea potal cu po'e era adre*at do#nioarei 4inodora 0ipan1
-run'uli de #o+or,
/e iu3e*c i te ador,
45
2+iP C1 /opor1
Vra*'ic, !eciorul da*clului Andrei, care !ace *luP3a #ilitriei la &iatra, tot nu *e a*t<#pr i
tul3ur #inile !etei1 Vino%at e i el: %ino%at e i #aic-*a, d*clia, creia are *-i *puie ea cele de
cu%iin: %ino%at #ai ale* tre3uie * !ie +ituca a*ta de !at care trae cu coada oc+iului Jn toate
prile1 Cu# *-a Jntor* aca*, i-a 3tut din picior, a Pudecat-o -a o*<ndit-o cu %or3e a#r<te i a*cuite"
UA*ta-i riPa ta acu#a, !at, *-#i !aci a*e#enea ruine, * r#<ne# de r<*ul *atuluiV Acu#a
ai aPun* do#nioarV
UA*ta nu-i nici o ruine, ##uc: acu#a aa *e *pune1
UApoi tiu eu: acu#a % *tr<#3ai una la alta i nu % #ai place catrina i c#ea: i % un la
ini# lutarii c<nd c<nt c<te-un %al ne#e*c1 Ji art eu coc, %al i 3lu', ard-te para !ocului * te
ard! Nici eu, nici 3unic-#ea n-a# tiut de ace*tea - i-n leea noa*tr tre3uie * trieti i tu1 Alt!el Ji
le o piatr de <t i te dau Jn /arcu1 Nu-* eu de*tul de ncPit c-a# r#a* *inur a*upra iernii i nu
#ai tiu ni#ica de tat-tu: acu#a a# aPun* *-aud pe pop citind lucruri ruinoa*e1 Dar e%an+elia a*ta
i-a %oa*tr, nu-i a lui1
UAceea-i *cri*oarea #eaV Jntre3 cu %iclenie !ata1
UCare *cri*oareV
UAceea pe care ai pu*-o la olind1
UJi art eu ie *cri*oare1 Du-te i %e'i de trae p<n Jn *ar Jn fuali l<na pe care i-a#
pretit-o1 ,$uali - unealt de *cr#nat l<na i c<nepa1A Qi * te #ai prind c dai unoiul a!ar Jn
!aa *oarelui, cu# ai !cut a'i, c-i pun la <t dou pietre de c1te cinci oc1 N-ai #ai Jn%at r<nduialaV
Nu #ai tii ce-i curat, ce-i *!<nt i ce-i 3un de c<nd Ji u#3l runi prin cap i te c+ia#
do#nioar!
A*t!el *-a !r#<ntat, !r * i *e aline <ndurile i !r * pri#ea*c %reo %e*te de unde atepta,
Jn noaptea a*ta, ctre 'ori, a a%ut cel dint<i *e#n, Jn %i*, care a J#pun*-o Jn ini# -a tul3urat-o i #ai
#ult1 Se !cea c %ede pe Nec+i!or 0ipan clare, cu *patele Jntor* ctr ea, trec<nd *pre a*!init o
re%r*are de ape1
II
Soarele 3tea de ctr a#ia' de pe tancul 4urii1 ,idic<nd oc+ii i clipind, Vitoriei i *e pru
c 3ra'ii *unt #ai neri dec<t de o3icei1 Dar a*ta era o prere, cci *u3 *oare lunecau p<lcuri de nouri
al3urii1 Vre#ea era cldu i a3ia adia %<ntul aduc<nd Jn orad, ca pe nite !luturi t<r'ii, cele din
ur# !run'e de *alcie i #e*teacn1 Se au'ir pe dru#uor tlnci cuno*cute1 Venea 4itrea aratul cu
c<rdiorul de oi i cu cele dou %aci1 Vitoria Jl au'i rcnind i *uduind Jncurcat, aa cu# Ji era o3iceiul,
pe c<nd %<ra ani#alele Jn arcurile lor pe poarta din !undul o*podriei *pre #unte1 0*<nd la o parte
!urca, !e#eia c+e# cu la* c<ntat"
U4inodor, !at +i!
UAud, ##uc, r*pun*e !ata din andra#aua de *u3 pretele de la #ia'noapte1
U0a*, !at, !ualii i caut i de altele1 Vd c %ine aratul Jnainte de %re#e1 /re3uie * *e !i
Jnt<#plat ce%a1
-ata *e art *printen, cu c#a al3 i catrina near %r<*tat ro1 &urta prul J#pletit Jn
cunun, !r nici o 3ro3oad, dup r<nduiala !ecioarelor1 Era de*cul, ciu3oelele cu potcoa%e al3ene
i cu %<r!uri de glan cu#prate de la 2+eor+eni le inea nu#ai pentru +ore i nuni i pentru
dru#urile la t<r1 ,Glan - lacA
U.ie nu i-i !oa#eV Jntre3 Vitoria o!t<nd i pri%ind Jntr-o parte aintit1
UNu #i-i !oa#e, r*pun*e r<'<nd !ata1 0a cine te uii, ##ucV Jl %e'i pe tataV
UJl %d, r*pun*e ne%a*ta *u*pin<nd1 Cine tie pe unde %a !i !iind, *inur i !l#<nd1 D !ua la
!<nt<n i ad ap1 A< !ocul i pune ceaunul de ##li1 Caut Jn cui3are %reo dou ou1 Scoate
nite 3r<n' Jn *c!i1 &entru arat caut de cea #ai iute1
UJndat, ##uc, r*pun*e !ata lepind prin 3ttur i *#uncind co!a oal de pe !undul ei1
4itrea *e *trecur Jn orad pie'i, pe portia %itelor1 Era un o# !r %<r*t, *cund i cu oc+ii
teri1 $<#3ea Jncre#enit cu o3ra'u-i *p<n1 Ducea din c<nd Jn c<nd o #<n cu +eare Jn pru-i rocat,
3u+o* i 3tucit1
UCe *-a Jnt<#plat, 4itreV
UCu#V
UCe *-a Jnt<#platV
UNu *-a Jnt<#plat ni#ica1
UAtuncea de ce ai %enit aa de%re#e aca*V
&(
UEaV
UDe ce ai %enit aa de%re#e aca*V
UApoi a# %'ut c pooar ali oa#eni din poieni oile i %acile: le-a# poor<t i eu1 $ice c
are * %re#uia*c1
UCine *pune a*taV
USpun oa#enii1 A# %'ut i eu du#3r%encile '3ur<nd Jn c<rduri *pre *oare1 Se duc de unde-*
ele1 Dar #ai ale* #-a# uitat la un nour ctr Cea+lu1 Nouru acela-i cu 3ucluc1 De-acu %ine iarna1 Qi
eu te po!te*c pe du#neata, *tp<n, *-#i dai to.oarc i cciul i piele pentru o prec+e nou de
opinci1 ,To.oarc - coPoc #are cio3ne*c1A De-acu-i ata1 Jnti are * %i*colea*c: pe ur# au * prind a
urla lupii Jn !undul r<pilor1
4itrea %or3ea 3ol3oro*it i din !undul <tlePului1 &o#enind de iarn i de lupi, *e +ol3a !ioro*1
Vitoria *i#i un !ior prin *pate1 4inodor ae' co!a cu ap la locul ei i Jncepu a r<de1
UA# au'it c te-n*ori, 3ade 4itre1
UEaV
UA# au'it c te-n*ori1
UDa' nu # #ai Jn*or nici pe dracu1 Unde-i norocul acela! 4-a #ul#i i c-o %dan, ori cu
una care a !cut copil de !at #are1 Dar p<n n-oi a%ea oi de*tule, nu *e*c1 A'i Ji lu#ea rea i
!e#eile-* !udule1 Da' nu-#i daiV
UCe *-i d#V
UApoi *-#i dai to+oarc, opinci i cciul, c de-acu *e c+ea# c %ine iarna1
Stp<na *tr<n*e din u#eri1 O#ul *e ae' #or#ind pe colul pri*pei1 -ata a<a*e ra3nic !ocul
la %atra de-a!ar, u#plu*e ceaunul cu ap i-9 ae'a*e pe piro*trii1 $%<rli*e Jn el un pu#n de !in:
pre*ara*e *are1 Deodat %<ntul trecu uuind prin crenile *u3iri ale #e*tecenilor din preaP#1 &durea
de 3rad de pe 4ura clipi din cetini i ddu i ea '%on1 Jnl<nd !runtea, Vitoria *i#i adiere rece
din*pre #unte1 Qu%iele ca*tanii din Purul !runii i *e '3tur1 Clipi din oc+i, *ilindu-*e oarecu# * *e
tre'ea*c deplin1 &e toat co*tia, Jn o*podriile r'lee, *e au'eau c+e#ri i Jn<nri de la*uri1
C<nii Jncepeau * 'pia*c1 Coloanele de !u# *e aplecau J#prtiindu-*e pe !aa p#<ntului1
UJntr-ade%r, *e tul3ur %re#ea, ri o*podina r3it1 /re3uie * ne #ut# Jn ca*1 /reci,
!at, Jnluntru i ! !ocul Jn +orn1
Cu #icri iui, !ata apuc tciunii i trecu Jn tind1 A3uri *u3iri Jn%luir *oarele1 Apoi nouri
*uir cu +rnicie din*pre #untele cel #are1
U4#uc, *tri !ata, ie*e !u#1 /re3uie * !i !cut o di+anie cui3ar Jn +oea1
UA*ta *e poate: * *e *uie 4itrea pe ca*1
U(ine, * # *ui, da' Jnti i Jnti *-#i dai to+oarc, opinci i cciul, c %ine iarna1
UAa e*te: *coate, !at, din ca*a cea #ic ce-i tre3uie +olteiului i*tuia i leapd-i toate Jn
3rae, ca * *e *uie cu ele la +oea1
UDa' nu # #ai *ui eu cu ele1 Ce * !ac la +oeaV
US *trici un cui3ar de *tanei1
U(ine, a# *-9 *tric, da' *-#i dai ce #i *e cu%ine1
(o#3nind, 4itrea adu*e *cara, pe c<nd !ata *cotea din odaia nelocuit de pe*te tind, din
#iro*uri rele de piei i 3r<n'eturi, lucrurile care-i erau lui tre3uitoare i i le lepda pe pri*p"
UNa to+oarc! Na opinci!
Aratul *e *uia do#ol pe *car i de *u* Ji Jntindea Jntr-o parte atul, ca * %ad dac nu-i
Jnelat1 C-o prPin lun cotro3i Jn +oea i !u#ul i'3ucni, a3tut de %<nt Jntr-o lture1 )n c<te%a
clipe, uneltele de 3uctrie de *u3 andra#aua u3red de-a!ar Ji luar locul Jn tind, pe pric+ici i-n
Purul +ornului1
Co!a intr la locul %ec+i dup u1 4itrea co3orJ <!<ind, cut ulcica, o cu!und Jn ap i 3u
cu *ete, pu!nind, apoi deert Jndrt ce r#*e*e1 /recu dup aceea * cercete'e i * ad#ire
J#3rc#intea de %re#e rea1 O clip #icarea ca*ei *e potoli i %<ntul Ji *pori '%onul pe dea*upra
*atului1 2inile *e *uir pe pri*p la adpo*t, alunate de cele dinti *tropituri reci1 Vitoria pri%i cu
ui#ire la cucoul cel #are poru#3ac, cu# %ine !r nici o !ric i *e aea' Jn pra1 )ni#a-i 3tu cu
ndePde, atept<nd *e#nul cel 3un1 Dar cucoul *e Jntoar*e cu *ecera co'ii *pre !ocul din +orn i cu
pli*cul *pre poart1 C<nt o dat prelun i *e #ir el *inur1
UNu %ine111 opti cu JnriPorare o*podina1
UCineV ttucaV Jntre3 !ata Jn!ricoat1
UNu %ine, 'i*e iari, apri, Vitoria1 Cucoul d *e#n de plecare1
UCine are * pleceV
-e#eia nu r*pun*e1 &ri%i Jn Puru-i cu o3ra'ul deodat J#pietrit i %'u totul rece i u#ed *u3
'loat1 Soarele pieri*e, lu#ina *e J#puina*e i %<ntul !ic+iuia, din c<nd Jn c<nd, !uli care ddeau
do#ol Jn tind, *e topeau i di*preau Jntr-o clip1 -ata pretea repede pr<n'ul1 ,*turn ##lia pe
47
#*ua Poa* i rotund, tie Pu#tate i o Jntin*e pe un !undior lui 4itrea c-o *c!i de 3r<n' i c-o
ceap1
UDe*! pal#a, *-i pun -oleac de *are111 Jnde#n ea1 Apoi cerc oule !ierte i le *coa*e din
ulcica lor c-o linur de le#n Jntr-o *trac+in cu ap rece1 Se opri din ro3otit i *e uit cu Jndoial *pre
Vitoria1
UDu#neata nu #n<nci, ##ucV -e#eia cltin din cap1
UAratul *-a du* la ura lui * #n<nce, ur# !ata, Jn oapt1 Aa are o3icei, ca * nu-9 %ad
ni#eni1
C-un terar acoperi #a*a i *e !eri la o parte, cu !aa u#3rit de Jntri*tare, cu u#rul re'e#at de
+orn1
Vitoria Ji tra*e 3ro3oada pe*te ur i r#a*e dreapt pe *cunaul ei, cu 3raele Jncruciate pe
*<ni, pri%ind !r * %ad !r#<ntarea de-a!ar a *ti+iilor1 Din c<nd Jn c<nd Jn%luirile de %<nt de
dea*upra *atului preau c *e alin -atunci *e au'ea *un<nd cu '%on #are, *u*, *u3 nouri, pdurea de
3ra'i1
Jntr-un t<r'iu pri%i cele din apropierea ei1
U/u ce !aci, !atV
UNu #i-i !oa#e nici #ie, ##uc, r*pun*e 4inodora1
U(a tu * # )ei cu ale #ele i * #n<nci1 /u nu tii c<te a# eu, nici c<te <nde*c1 Eti Jnc
un plod, care ai * cunoti de-acu Jnainte *uprrile %ieii1 4n<nc i #ai ale* nu te <ndi la lunanul
acela al d*cliei1 Are un na*, drept dup porecla care li *-a dat tuturor din nea#ul da*clului1 Oc+ii
#ititei i na*urile topor1 C<nd Jl %d c *e #ai de*#iarda cu c<ntece i cu %or3e delicate de pe-acolo de
prin *trinti, # 3ucur care nu *e #ai a!l1 S !aci 3ine, do#nioar, *-i %e'i de r<nduielile tale de
!at #are, *-i 3ai i *-i *cuturi perinile i licerele de 'e*tre, cci, Jn c<leile ce %in, a# de <nd *
te #rit1 Oi *i eu un ro#<n ae'at, cu ca* nou Jn *at i cu oi Jn #unte, * i te dau i * *cap de tine1
U4#uc, nu te *upra pe #ine i nu # uri111 #ur#ur cu lacri#i !ata1
UOric<t ai lcr#a, * tii c inere ca !eciorul d*cliei nu-#i tre3uie1
U4#uc, * nu # dai dup ur<t i dup 3tr<n, ca * # 3ucur i eu de %ia, cu# te-ai
3ucurat du#neata1
Vitoria Ji tra*e iar 3ro3oada pe ur i r#a*e neuroa*1 /<r'iu, c<nd conteni 'loata, %or3i iar,
cu #ai puin a*pri#e"
U.i-a# *pu* * #n<nci1
-ata *e *upu*e i de'%eli #a*a1 Ne%a*ta *e ridic Jn picioare, Ji pturi pe ea catrina i-i *tr<n*e
*u3 *<ni 3<rneaa1 Apoi intr Jn odaia din dreapta i-i *c+i#3 3ro3oada1 /ra*e Jn picioare coluni
roi de l<n *ur i ciu3oele1 Ji !rec pal#ele cu 3u*uioc i-i nete'i pleoapele1 Ji lu pe u#eri un
*u#ie1
UEu # duc la printele, 'i*e ea1 /re3uie * tri#it *cri*oare lui 2+eor+i1 Ve'i de ini * nu
*e culce !l#<nde, i *coal pe arat1 De 3un-*a# *-a Jn%elit Jn to+oarc i doar#e cu cciula pe*te
oc+i1
UDa, ##uc, r*pun*e !ata, cu !runtea plecat1 Vitoria #ai cut un 3 de corn dup u i
trecu *pre poart1 V<ntul *e alina*e i %re#ea *ta a ploaie, !r lu#in, cu nourii co3or<i1
-ata *e #ic pe <nduri din locul ei, ca * treac Jn arcul %itelor, * tre'ea*c pe arat1 &e o3ra'
Ji apru un <nd -un '<#3et1 4ai Jnt<r'ie puin, ca * cure 3lidele i * #ture !r#turile *u3 %atr1
Din ura podului, din u#3ra near, o pri%i deodat un pui cenuiu de #<, cu oc+i rotun'i, i-i ceru
dreptul de lapte c-un #ieunat *u3irel1 4inodora pu*e l<n !r#turi *c!ia tir3 i turn Jn ea c<te%a
picturi de lapte1 4otnaul upi delicat pe +orn, pe pric+ici i Po*1 Jncepu a linc+i cu li#3ua-i
tranda!irie1
U#3l<nd cu lu#ina-i de <nduri Jn oc+i, !ata Ji !cea planul1 4aic-*a are * lip*ea*c o %re#e
de*tul de lun, cci, ca totdeauna, are i alte tre3uri1 Jn ace*t r*ti#p, poate tri#ite pe 4itrea dup
Nnic, 3iatul Jn%torului1 Ji place c<t de repede *crie i cu# *e uit la ea cu nite oc+iori de drac,
neri ca dou #*line1 E 3un crturar: Jn%a la liceu la )ai, Jntr-a patra cla*, i Jn%torul %ra *-9
!ac do!tor1 Ji aduce el *inur cerneala i +<rtia i *-aea' la #a* Jnaintea olin'ii1 Jnti *e uit *-i
%ad #utra i pieptntura, pe ur# *e Jntoarce aintit la ea, -ateapt, cu condeiul ata1
Ea *-a <ndit de #ai nainte ce-are * *puie Jn *cri*oarea ctr 2+i /opor i cu# are * *puie1 A
a!lat ea nite %or3e !ru#oa*e care au *-i plac1 Qi le #ur#ura, *inur, pri%ind *pre #otna1
>Pun condeiul "e .1rtie i nce" cu dor a scrie6 "e .1rtie glbioar, cu dor de la iniioar. -i te-
ntreb de sntate, c-i ai bun dec1t toate.? 4ai *unt i altele1 0a ur# tre3uie * puie aa" 6 &u 3ele
nc.in la faa dunitale, eu, #inodora Li"an.?
Ji plcea de Nnic al lui do#nu 4irone*cu, cci *crie !ru#o* i nu Jnt<r'ie1 Ji *c<r<ie penia pe
+<rtie1 Qi pe ur#-i citete '<#3ind1 Ali *criitori din *at au o3icei de pun %or3e de ale lor: dar aceea-i
*cri*oarea lor i ea %rea * tri#it o *cri*oare a ei1
48
U4ai %rai lapteV Jntre3 ea pe #otna1
U4ai %rau, r*pun*e el *u3irel1
Ea-i turn Jnc un !irior, apoi, c-o Jn<nare de c<ntec, *e r3i a!ar, ca * tre'ea*c din
to+oarc pe 4itrea aratul1
III
Vitoria 0ipan *e Jndrept *pre 3i*eric pe ulicioare luni i cotite, apoi pe crri printre rdini1
0uneca din c<nd Jn c<nd prin #<': dar alt!el calea era curat, cci pietriul i ni*ipul *or3i*er 'loata1
(i*erica era ae'at pe-un d<#3, cu intiri#ul J#prePur1 Jn apropiere, Jn dreapta, *e ridica o*podria
printelui Dnil, cu ca*e, uri i .eiuri. ,%eiuri U acareturi, dependine1A De partea cealalt a 3i*ericii
#ai era o c*u, ca o ciuperc *inur pe toloac1 Acolo tria 3a3a 4aranda1 Vitoria a%ea trea3 i cu
d<n*a1 Jnti *e duce la printele, *-i alctuia*c r%aul1 Dup ce Jn*erea', trece la 3a3a 4aranda, pe
Jntuneric, ca * n-o %ad ni#eni1
Ca *-i pretea*c toate din %re#e i cu r<nduial, ocolete pe la cr<#1 )ntr pe dindo*, ca *
nu #ai ai3 *c+i#3uri de %or3e cu unii i cu alii1 /oi o Jntrea3 de o#ul ei1 Ea tre3uie * *tr<n din
u#eri, *i#indu-*e u#ilit i ruinat1 Cu toate ace*tea r<de i le r*punde aer1
Acu#a Jn* n-are u*t de %or31 &o!tete la d<n*a, Jn odia de din do*, pe do#nu )ordan,
cr<#ar cu%iincio* cu o3raPii ru#eni i cu p<ntecele #are a3ia *tp<nit de c+i#ir1 El %ine nu#aidec<t,
r'3ind ane%oie pe ua *cund i Jnu*t1 Ji d o r!ioar %erde, * i-o u#ple c-o litr de rac+iu de cel
3un1 Cere +<rtie i plic pentr-o *cri*oare1 V<r r!ioar %erde Jn *<n i poart cu #are riP Jntre dou
deete ale #<nii *t<ni, l<n piept, plicul i !oaia Jn%elite Jntr-o 3ucic de +<rtie near1 Aa *uie la
ca*a popii i c<nii o Jnt<#pin repe'indu-*e *pre poart 3uluc, cu lar# de ltrturi1
Ea d la* i 3ate cu 3raul Jn poart1 )e*e un arat 3u+o* din 3uctrioara din lturea ca*elor
celor #ari1 Se *tropete la c<ni, Ji *uduie i '%<rle Jn ei cu *curtturi de le#n, pe care le caut la
Jnt<#plare aplec<ndu-*e Jn Puru-i1 Vitoria trece pe crare la ca*ele cele #ari i intr la cucoana
preotea*1 /otdeauna, Jn 'ilele de lucru, o *ete la *tati%e, ale<nd *coruri1 E palid, *u3ire i u*cat
i Jntruna *e t<nuie c-o %oce *la3 c nu-i priete aerul de la #unte1 Ea-i de loc din prile de*c+i*e de
la &rut, -acolo lu#ea-i alt!el, Jntre +olde i-n *oare1 Aici u#3l i %ara cu caa%eic i nu *e #ai poate
Jncl'i1 De dou'eci i a*e de ani i-a pr*it nea#urile i nu *-a #ai Jntor* la ele1 Qi printele )ri#ia
)liu i pre*%itera 4ria acu#a-* 3tr<ni i nu #ai pot cltori ctr ea Jn #unte1 A dat *oului ei,
printelui Daniil, a*e copii, toi 3iei i toi %oinici, cu o3raPii pietroi1 Jn%a pe la coli, le #ere
3ine la c<#pie i #ai ale* le #ere 3ine la #unte1 /oat *ntatea i tot *<nele cucoanei preote*e
Alaia au trecut Jn ei i *pore*c cu do3<nd1
Vitoria Ji d 3un *ar: Ji *rut #<na1 Cucoana preotea* Ji r*punde cu %ocea-i 3olna%"
UDu#neata, Vitorie, ai trea3 cu printele1
UDa, a# %enit * # #ai *!tuie*c cu *!inia *a i *-#i #ai *crie un r%a1
U(ine, Vitorie: printele-i Jn odaia cea #are1 Acu *-a Jntor* din #unte1 A a%ut #ult 3ucluc i
%or3 cu oa#enii: dar cu# i-i o3iceiul lui, i-a rpu* pe toi i i-a J#pcat1 A #<ncat, -acu#a *-a !i
+odinind1
Se de*c+i*e o u i *-au'i un la* ro*"
UCare-i acoloV
UNoi *unte#, printe Dnil1
UA+a! du#neata eti, Vitorie1 &o!tete Jncoace1 &rintele Dnil 4ilie de*c+i*e lar ua, ca
pentru *!inia *a1 Ji de*!cu i 3raele i-i !lutur 3ar3a pe dea*upra pante cului1 Era un o# #are i
plin, cu oc+ii #ititei !oarte ptrun'tori1 &rul crunt Ji era *tr<n* pieptnat i J#pletit Jn coad la cea!1
Dinii Ji *trluceau *u3 tu!ele de pr ale #u*tilor1 Vitoria intr i Jnc+i*e ua dup d<n*a1 &reotWa*a
r#a*e *inur cu *tati%ele i-i aplec #ai tare !runtea pe ale*turi, Jn u#3ra a#urului1
UAi ne%oie de %reo *cri*oareV Jntre3 printele1 Qe'i, iaca aprind la#pa i i-o *criu
nu#aidec<t1
UQi de a*ta a# %enit, printe Dnil, r*pun*e !e#eia, i # aduce i alt ne%oie, pentru un
*!at1
U(ine: *-a*cult#: ce e*teV
Vitoria *trecur pe #a*a rotund din #iPlocul odii plicul i !oaia al31 Sttu puin Jn cu#pn,
pli#3<ndu-i oc+ii a*upra #o3ilelor oreneti din Puru-i, dar !r * le %ad1
U&rinte, %or3i ea cu *tp<nire, nu tiu ce *-a !cut cu o#ul #eu1 A# Jnceput * a# riP1
&rintele Daniil Ji art dinii puternici i r*pun*e cu %oie 3un"
&9
UCe riPV Caut-i de trea31 O#ul *e a!l la a!acerile lui1 4<ni-poi#<ni *e-ntoarce aca* cu
c+i#irul plin1 Ji aduce de la &iatra o casnc nou de #ta*1 ,&asnc - 3ro3oad1A
U(ine ar !i * !ie cu# *pui *!inia ta1 Eu *ocot c are o pricin, de aceea Jnt<r'ie1
UQtii ce%aV ai o3licit ce%aV
UNu1 /oc#ai de a*ta-* cu #are riP1 Jn dou'eci de ani a# aPun* eu *-i tiu dru#urile i
Jntoarcerile1 &oate '3o%i, o 'i ori dou, cu lutari i cu petrecere, ca un 3r3at ce *e a!l: Jn* dup
aceea %ine la *laul lui1 Qtie c-9 dore*c i nici eu nu i-a# !o*t ur<t1
&rintele Daniil r<*e"
UCunoate# a*ta i nu ne pare ru1
UAa c eu, dei-* !e#eie proa*t, a# nu#rat pe deete 'ilele1 S-a #ai du* -acu apte ani la
Dorna dup oi1 0e-a cu#prat cu 3ine i *-a Jntor* Jn locurile pe care le are ni#ite, le-a dat pe *a#a
3acilor, a *tat cu ei la nu#rtoare, a !cut *ocoteli, a pltit *i#3rii, a *ttut i-n t<r la )ai o 'i, a *ttut
alt 'i la &iatra - i dup dou'eci de 'ile a !o*t Jnapoi1 Dar acu a trecut de dou ori pe at<ta1
UCu# *e poateV A*ta n-a# tiut1
UApoi, printe, *!inia ta nu eti *o i n-ai ne%oie * tii1 Durerea-i la #ine i *ocotelile ace*tea
nu#ai eu le !ac noaptea, c<nd J* *inur trea' -aud nu#ai reierul din %atr1 Acu, a*t-noapte, a#
a%ut i *e#n Jn %i*1
U0a* %i*urile1 J* #ai #ult Jnelri1
UC<teodat poate-* Jnelri: dar aicea J#i r*pund #ie1 C<t c+e# i c<t dore*c, tre3uie *-#i
r*pund1 0-a# %i*at ru, trec<nd clare o ap near1
UAtuncea are * %ie1
UNu1 Era cu !aa Jncolo1
UAce*tea-* de-ale !e#eilor1 De c<nd % 3at eu capul i % *pun * nu credei Jn ere*uri1
U(a-i %i* cu ade%rat, printe, nu-i ere*1
UJn *!<rit, !ie cu# *pui1 Se poate * ai3 o#ul o pricin de Jnt<r'iere1 &oate * !i c'ut 3olna%:
i-a *clintit o #<n ori un picior1
U4-a# <ndit la a*ta, printe1 A !i pri#it *cri*oare1 Acu#a n-a !i aici: a !i la el1
UVa !i !cut %reo po'n1 St la popreal1 -e#eia cltin din cap, neJncre'toare1
US !ac o *luP3 i * cite*c la 3i*eric, Jnc+eie printele1 Du#ne'eu are * !ac lu#in i are
*-i aduc pace1
UAa, printe: a*ta-i #ai 3ine1 Acu la Du#ne'eu a# i eu ndePde, la 4aica Do#nului i la
*!<ntul 2+eor+e1 /e-i rua pentru #ine i ei #-or i'3%i1 Acu#a n-a# la #ine parale: dar o# da c<t
*e cu%ine, cci a%e# de unde1
UQtiu, Vitorie, de a*ta n-a# eu riP1 Qi nici nu-#i tre3uie*c 3ani1 4ai dera3 i-oi !i
#ul#itor pentr-un 3r3cu cu coada roa*, de care a adu* Nec+i!or din (a*ara3ia1 C<nd *-or
Jntoarce tur#ele la pri#%ar, #i-ai !ace 3ucurie dac #i-ai drui unul1
USe poate, nu#ai *-#i %d o#ul *o*it aca*1 &entru ace*ta *!at a# %enit1 Jn alt parte n-a#
unde # duce1 S!inia ta ne eti aici, Jn pu*tia a*ta de #unte, i pri#ar i *u3pre!ect1
Eu # #ai <ndea# c * *crii cu#%a acolo la Dorna, la cpitnia t<rului, * Jntre3i de el ce i
cu#1
UE#! *-ar putea: dar cine-9 cunoateV
UNu-9 cunoate ni#eni: c el e un *trin acolo: -a!ar de a*ta oile tre3uia * le neue'e de la
nite cio3ani de pe ,aru1
UApoi atuncea de ce * #ai *criuV &e ,aru a r#a* *tp<n 4a#a-&durii1
&rintele *e %e*eli1 Ne%a*ta lui 0ipan *u*pin, cu #<na la ur, Jntorc<nd !runtea Jntr-o parte1
UVd c ai adu* +<rtie1 De *cri*oarea a*ta e %or3aV
UNu1 Vreau * dau o tire 3ietului1
UAtuncea-i 3ine: * i-o *criu nu#aidec<t1
UDa, printe, Jncu%iin !e#eia1
Ji Jncrunt *pr<ncenele i pri%i int Jnainte-i %'<ndu-9 pe 2+eor+i, Jntre cio3anii de la c<#p
i Jntre oi, i *pun<ndu-i lui %or3e ap*ate1
&rintele Daniil atepta, cu condeiul Jn #<n, aplecat din *caun a*upra #e*ei i cu pieptul pro*
de*!cut, ca pentru o #unc nu toc#ai uoar1
Vatalele cucoanei preote*e 3tur de c<te%a ori Jn odaia cealalt1
6 G.eorg.ie dragul aei, ri Vitoria aintindu-i !eciorul de departe: s tii c tatl tu nu s-
a ntors la noi acas i eu socot c "oate s fi a3uns acolo la &risteti, cu )oia lui Dune2eu. *ar dac
n-a )enit, tu nelege-te cu o Ale7a baciul i )indei c1t trebuie din oile canarale
@
, ca s facei bani.
A(i canarale U oi btr1ne, ngrate.' *ar dac nu )-a3unge, scrie, ca s ) triit de aici, cci ai
a)e acas a"te2eci de "iei de oaie i o sut de iel i ai2eci de burdufuri de br1n2 i nou2eci de
50
""ui de br1n2 afuat. V1nd i ) triit. *ar du" aceea s )ii de sfintele srbtori acas, cci a
ne)oie de tine, fiind acua tu singur brbat la gos"odrie. ?
&rintele Danii) 4ilie a*cult cu luare-a#inte Jncu%iin<nd din cap i '<#3ind cu Jnduin1
4uind condeiul leat cu a Jntr-un ip col3it de cerneal %iolet, Ji preti #<na cu c<te%a Jntor*turi
di3ace i aternu un prea !ru#o* r%a pe care Vitoria Jl a*cult cu reliio'itate1
>Prea scu"ul eu fiuB citi "rintele Danii* #ilie cu glasu-i gros, afl c, din ila lui
Dune2eu, sunt sntoas i doresc s aflu i des"re tine la fel. A s )1nd "roducte din aga2ie i-i
)oi triite banii de care ai necesitate. ?
Vitoria Jneleea c toate *unt pu*e Jn r%a Jntoc#ai cu# a %oit ea, nu#ai c<t #ai l#urit i #ai
cu pricepere1 Srut printelui #<na i-i !dui Jnc o dat 3r3cuul1
IV
/recu prin Jntuneric, pe l<n intiri#1 C*ua *inur a 3a3ei 4aranda tri#itea !ire de lu#in
*pre %ale printr-un ea# c<t pal#a1 Cu# *e apropie de u, *e tre'i Jnluntru un !el de c+ellit ciudat
al unei di+nii de pe alt tr<#1 &arc-o 'uru#a cine%a i ea *e '3tea Jn *pa*#uri de #oarte1 2la*ul
3l<nd al 3a3ei, 3o#3nind dup u, nu i'3utea *-o linitea*c1
6A*ta-i celu de %rPitoare, %or3ea Jn *ine cltin<nd din cap Vitoria1 /re3uie * ai3 diniori
de cri pe care-i a*cute 3a3a 4aranda c-o cute near1
Se de*c+i*e ua1
UDu#neata eti, VitorieV /e-atepta#1
UDaV *e #ir ne%a*ta1 &oate #-ai %'ut trec<nd la printele1
UNu1 A# eu %e*te din alt parte1 )ntr1
Celua %rPitoarei tot #<r<ia *u3ire Jn cotrua de *u3 +orn1 ,&otru - cotlon, !irid1A Era o
Pa%r *l3u, cu urec+i ciulite de liliac i cu oc+ii 3oldii1 (lnia-i *u3ire, de culoarea oarecelui -a
cenuei, din c<nd Jn c<nd tre*rea '3<rcindu-*e1 Atunci icnea, parc %oia * *perie lu#ea1
U/aci i !ii cu#inte, !etia 3a3ei, 'i*e 3tr<na ridic<nd a*upra ei arttorul de la #<na dreapt1
-etia 3a3ei tcu, Jnco%ri<ndu-*e Jn cotru1 Vitoria Jntre3, '<#3ind"
U&oate-9 ii Jn celua a*taV
UCe * inV
UNu tiu cu# *-i *pun: du#neata-i cunoti #ai 3ine nu#ele1
UDra Vitorie, *e +ol3 3a3a Jn 3adadie, plindu-i una de alta pal#ele: i-a# #ai *pu* i
alt dat * nu %or3eti de d<n*ul i #ai ale* nu#ele * nu i-9 ro*teti, c-i pri#ePdie1
U(ine, 3ine, r*pun*e ne%a*ta pri%ind Jn Puru-i1 0-ai Jntre3atV
UCe * Jntre3V
-e#eia lui 0ipan *e ae' pe colul laiei Jn c+ilia *cund1 4iro*ea a !u#: !lori u*cate, r#dite
prin coluri i-n rind, a#e*tecau cu !u#ul #irea*# Jneptoare1 Jn captul laiei, *u3 perne i
pocl'i, *ta o lad #are 3rao%enea*c Jn!lorit cu ro1 )i at<rna o lcat rea Jn 3l#li tari1 6&oate *
!ie Jn lada aceea7, *e <ndea cu Jndoial Vitoria1 Se %e*ti*e Jn tot *atul c 3a3a 4aranda are a*cun* la
ea pe cel cu nu#e ur<t1 Dac-9 *pui i n-apuci a-i !ace cruce cu li#3a, Ji ia raiul1 Ce de#on %a !i
!iind, cine putea tiV Vitoria Jnclina * cread c tot Jn celu *lluiete1 /ot ce *e *pune poate !i i
#inciun: Jn* ade%rat e*te c 3a3a are unele tainice tiini i #eteuuri1
O!t, atept<nd1 (tr<na tia 3ine ce %<nt a adu*-o pe ne%a*ta lui 0ipan: Ji l* Jn* pricina la o
parte i Jncepu * *e t<nuie de ale *ale1
UVai de capul #eu cu# trie*c eu aici! Ni#eni nu # tie, ni#eni nu # %ede, ni#eni nu-#i
leapd un 3ra de le#ne ori un pu#n de !in1 Nu#ai c<nd au o *c<r3, ori o 3oal, atunci Ji aduc
a#inte1
U(a3 4aranda, %or3i Vitoria pri%ind-o int, tare te ro * #rturi*eti dac ai ieit %reodat
din ca*a #ea cu #<na oal1
U(a, draa #ea, dac a *pune a*ta a pctui1 Du#ne'eu aude1
Vitoria ridic oc+ii *pre r*rit1 De-acolo le pri%ea i '<#3ea a*cult<nd *!<ntul Si*oie, care are
*tp<nire a*upra unora dintre de#onii #runi1 Era o 'ur%eal %ec+e pe le#n de tei1 (ar3a *!<ntului
#ai ale*, crunt i Jn%luit de un %<nt neclintit, era ce%a #inunat1
UAtuncea de ce %or3eti a*upra #eaV
UNu %or3e*c a*upra du#nitale1 Vor3e*c de lu#ea a*ta rea, l<n care tri#1
U(a #ie, 3a3 4aranda, *e cu%ine *-#i %or3eti de altele1 )aca, i-a# adu* o litr de rac+iu de
cel 3un de la )ordan1 Deart-9 Jn plo*ca du#nitale i *-#i dai r!ioara, ca *-i #ai aduc i alt dat1
'1
)ar dac te o*teneti #<ni pe la #ine, nu uita *-i iei de*aa1 Qi *-aduci -o *trac+in, ca *-i pun Jntr-
Jn*a 3r<n'1
(a3a r#a*e cu oc+ii a#intii a*upra a'orniei care-i p<lp<ia *<#3urele de lu#in de pe
pric+iciul +ornului1
U0u#ea-i rea, draa #tuii, *e t<nui ea cu Pale, !c<ndu-i ura pun i cltin<nd din cap1
A# Jnele* de*pre *oul du#nitale, Nec+i!or 0ipan, c a aPun* cu 3ine Jn locul acela la Dorna, unde
tre3uia * cu#pere oi de la nite cio3ani1 Dar dup aceea *-a *it una cu oc+ii %er'i i cu *pr<ncenele
J#3inate, care *-a pu* pra i nu-9 la* * treac1
Vitoria Ji inu r*u!larea: *i#i c *e Jn3u1
UOile le-a cu#pratV
UA*ta Jnc nu pot ti, draa #tuii1 C+iar dac le-a cu#prat, i-au #ai r#a* 3ani de
c+eltuial1 El acolo-i ca un !ecior de crai1 )a al3nu-n ur i-9 *tupete toc#a Jntre lutari1
US !ie ade%rat a*ta, #tu 4arandV 4ie parc tot nu #i-ar %eni a crede1
UAde%rat, drua 3a3ei1 &ot *-ntind i crile, * %e'i i du#neata *inur cu oc+ii cu# *-
arat1 A*e#enea #i *-a Jnt<#plat i #ie cu o#ul #eu Jn tinere1
UQi *-a Jntor*V
US-a Jntor*1 )-a# !cut eu atuncea #<ndr petrecere1 (a3a tra*e din 3r<u cri *oioa*e i rupte
la coluri1 Sui pe lai #*ua cu trei picioare, Jntin*e pe ea terar i Jnir iconiele a#e*tecate cu toate
celelalte *e#ne ale 3ucuriilor i Jntri*trilor1
Ddu Vitoriei da#a de cup, ca *-o #enea*c Jncet dea*upra 3u'elor1
UVe'i, dru, cu# i *-ale du#nitale lacri#ile i *c<r3aV Qi o#ul du#nitale, craiul de
s"atii, r*are Jntr-alt parte, Jntr-o adunare de oa#eni1 ,/"atie - tre!l1A Acolo-i nelip*it cea cu oc+ii
%er'i, precu# a# *pu*1
Ne%a*ta *ttu pe <nduri, cu#pnind Jn *ine ade%rurile1
UCrile aa arat, *e Jn%oi ea: dar %reau * tiu dac a*ta *-a %'ut Jnti de ctr el1
UDe ctr cineV
Vitoria Ji co3orJ oc+ii a*upra celuei1 O %'u uit<ndu-*e int Jn *u* ctr d<n*a cu lu#inile-i 3oltite1
Q-o au'i #<r<ind *tin*, ca din p#<nt1 (a3a opti"
UAde%rat e*te, nu te Jndoi de a*ta1
U0-a# %i*at a*t-noapte trec<nd clare o ap near111 #rturi*i ne%a*ta1
UNu *pun euV O# clare arat *!ad1
USe !cea c *e duce ctre a*!init1
UCu# *pun i crile: *e duce *pre aternut *trin1 Vitoria o!t1 Ji *tr<n*e i-i *tr<#3 3u'ele1
USe poate: nu#ai reu J#i %ine a crede una ca a*ta1
UQtiu eu c-i %ine reu1 Dar c<nd *-a Jntoarce ai *-9 Jntre3i1 N-are * #rturi*ea*c, pentru c
nu-i pro*t, dar *-9 Jntre3i1
UA# Jnele*1 (ucuroa* a !i *-9 %d aca*1
UAi *-9 %e'i1 Aici, la ur#, *-arat 3ucurie i dar1 (a3a Ji purta prin ca* trupu-i reu,
cut<nd plo*ca de le#n, ca * toarne Jn ea rac+iul cel 3un de la )ordan1 Ji tre#urau crnurile pe olduri
i creurile o3raPilor1 Se Jntoar*e <!<ind, ca * ieie #*ua cu trei picioare1 Oc+ii ei #ici nu pr*eau o
clip pe ne%a*ta lui 0ipan1
Se ae' iar pe lai1 Vor3i cu la* *c+i#3at"
UDac %a !i ne%oie, *e poate tri#ite *pre acel loc o pa*ere care *tri noaptea i are oc+i de o#1
E #ai reu i-i cu #are pri#ePdie, dar *e poate1
US #oar du#ancaV
(a3a Jncu%iin, ap*<ndu-i 3r3ia Jn piept1 Vitoriei i *e 3tu ini#a: cu toate ace*tea +otrJ cu
trie Jn *ine #oartea !e#eii cu oc+ii %er'i1
Se cre'u datoare ctr *!<nt i ctr Du#ne'eu * deie o l#urire"
UJnti a# * !ac ruciunile cele de cu%iin la 4aica Do#nului, 'i*e ea1 Dup aceea a# * in
po*t neru dou*pre'ece %ineri Jn ir1 &<n-atunci, poate #i *e Jntoarce o#ul1
UA da Du#ne'eu111 *u*pin *u3ire, c-un la* iar *c+i#3at i cu totul *trin, 3a3a 4aranda1
C<nd *e *i iari a!ar, Vitoria pri%i Jn cer nourii *u3iri prin care r'3tea *la3 lu#in de
lun1 2la*ul celuei, Jn ur#, a%ea un !el de *c<r<it de !ier*tru1 Jl a*cult p<n ce-i r#*e*e nu#ai
Jn urec+i, ca o '%<cnire1 Atunci de pe #or#intele intiri#ului, trecu !<l!<ind #oale pa*erea aceea
de*pre care Ji %or3i*e 3a3a1
Nu-i era !ric: *e tia curat i cu dreptate: totui r3i paii1 V<ntul conteni*e deplin i *-au'ea
Jn %ale %<P<itul /arcului1
0a ca*a ei a'ornia era *tin*1 )ntr pe porti i *i Jn %atra de-a!ar cr3unii *u3 *pu'1
Atunci *e J#piedic de ce%a #oale1 Era c<t pe ce * cad1 Ddu cu 3ul1
52
2la*ul lui 4itrea, din to+oarc, i'3ucni *o#noro*"
UCare-i acolo, #iV
Vitoria r<*e *inur, !r a r*punde1 Aratul-*e '%<rli Jn *u* cu alt rcnet 'uru#at"
UCare-i acoloV
J#pun*e cu capu-nainte, *pre poart1 Se opri !r * %ad pe ni#eni1
UCe e*te, 4itreV Jntre3 o*podina1
UCare-i acolo, #iV *tri aratul iari: apoi *e Jntoar*e ctr !e#eie"
UVd c nu-i: *-a du*1
UCineV
UCel care-a !o*t1 0-a# %'ut cu# te %d1 A# *triat la el, p<n ce-ai ieit du#neata: -acu#a
nu-i: parc-ar !i intrat Jn p#<nt1 A*ta #i *-a #ai Jnt<#plat o dat Jn #unte1 S tii c nu-i lucru curat1
U(ine, 3ine: %<r-te iar Jn to+oarc, 4itre, i Jntoarce-te pe partea cealalt, ca * nu i *e
Jnt<#ple ni#ic1
UCare-ai !o*t, #iV *tri iar, #ai #oale i cu Jndoial, aratul1 Apoi *e *carpin la *u3*uoar,
ridic<nd cotul1
Vitoria r<dea1 Jn ca* *e aprin*e*e lu#ina1
UDu#neata eti, ##ucV Jntre3 4inodora din u#3ra pri*pei1 Ador#i*e# i #-a# *priat
au'ind rcnet1
UCu# * nu rcneti c<nd %e'i pe Cel cu coarneV #or#i 4itrea1 /re3uie adu* popa Dnil *
citea*c i * *tropea*c cu a+ea'#1 4 duc * dor# de ceea parte de ard1
/<r<ind to+oarc dup el ca pe-un #ort, trecu Jn partea cealalt a Jntunericului1 Stp<na intr Jn ca*,
aprin*e candela i *e Jnc+in la icoane1 Apoi cele dou ea#uri clipir i r#a*er lucind *la31
Ctr *r3torile de iarn, 2+eor+i %eni de la apa NiPiei, unde l*a*e oile Jn perdele, Jn *a#a
3aciului celui 3tr<n, Ale>a1 Nec+i!or 0ipan nu *e arta*e Jnc acolo, ca-n toi anii, dup leea pe care
el *inur o Jntoc#i*e: !eciorul ur#a*e porunca #a#ei din r%aul alctuit de printele Dnil1
Vitoria Jl pri#i cu #are 3ucurie i-9 *rut pe a#<ndoi o3raPii: dup aceea trecu Jn alt odaie i
*e Jncuie pe dinluntru, ca * poat pl<ne *inur1 Jndat Jn* Ji adu*e a#inte c !eciorul Ji %ine de pe
dru# lun, c-i trudit i #ai ale* !l#<nd1 Veni iar ctr el, cu pit proa*pt i cu un .1r2ob de
p*tr%i a!u#ai1 ,%1r2ob - couleP din cetin de 3rad1A /ri#i*e pe 4itrea la do#nu )ordan cr<#aru, *-
aduc oleac de rac+iu de cel 3un, i-i ceru lui 2+eor+i *-i *puie toate1
US intri pe dindo*! Ji *tri ea din ur# aratului1
Se Jntoar*e pe #arinea la%iei i *e preti *-a*culte1
2+eor+i era !lcu *pr<ncenat -a%ea oc+ii ei1 Nu prea era %or3re, dar tia * *puie de*tul de
3ine de*pre cele ce l*a*e i cele ce %'u*e1 A%ea un c+i#ir nou i-i plcea, %or3ind, *-i de*!ac
3ondia Jn!lorit i *-i cu!unde pal#ele Jn c+i#ir1 Jntorcea un '<#3et !ru#o* ca de !at i a3ia
Jncepea *-i Jn!iere'e #u*tcioara1 Vitoria Jl ad#ira din cealalt parte a #*uei: 4inodora *e cui3ri*e
pe un *cunel, Po*, ata * *ar de c<te ori tre3uia ce%a1 A!ar *e %edea pdurea uor nin*, *u3 un cer
al3a*tru i Jn*orit de #oin1
UAcolo-* toate 3uneV
U/oate1 A# *it *tu+ nalt i %oinic1 A# durat perdele ca pe trei ierni1 A# *pat 3ordeie1
Din*pre partea 3anilor a# J#pcat pe toat lu#ea1 Acolo Jnc nu-i iarn i oile #ai *e*c %erdea Jn
ba.n. ,4a.n U loc #ltino*, acoperit cu iar3 *au cu *tu!1A Dintre *tp<nii locului unii !ceau ur,
da' Ale>a 3aciul a tiut ce * le r*pund, cci el e o# purtat i *e *ete a cinci'eci i cincea oar la
NiPia i la &rut1 &e ur# a# nu#rat oile i Ale>a 3aciul le-a Jn*e#nat la r3u1 Eu le-a# *cri* Jn
condic la #ine1 )ar #o Ale>a r<dea1 $ice c de c<nd e el n-a %'ut oi *cri*e Jn condic1
-ata Jndr'ni de pe *cunaul ei"
UCe !el de oa#eni *unt pe-acoloV
UOa#eni ca toi oa#enii, r<*e !lcul1
UEore *untV
USunt1 Q-apoi #-a# *uit Jn tren -a# #er*, -a# #er*, p<n la &iatra1
-e#eile tiau ce%a nede*luit de*pre tren1 Nu Jndr'nir * cear #ai #ulte l#uriri1
/cur un r*ti#p1 Sttea Jntre ei o Jntre3are cr<ncen1
Vitoria l* *-i treac %alul care o Jn3uea i 'i*e Jncet, pri%ind *pre lu#ina de-a!ar"
53
UJnc n-a# pri#it nici o tire de la tatu-tu1 2+eor+i ae' do#ol linura l<n *trac+in i
J#pin*e deoparte p<inea coapt anu#e pentru el1 Se uit i el pe !erea*tr1 Dru#uorul cotit era pu*tiu1
UCe * !ie, n-a# Jnele*, ur# ne%a*ta1 4-a# *!tuit cu printele, a# pltit *luP3e1 4ai atept
puin, * %d +otr<rea de *u*1 4 <nde*c !el i c+ip i a# un %i*, care-#i #n<nc *ntatea i #
J#3tr<nete1 4ai *tau p<n ce te*c de po*tit cele dou*pre'ece %ineri1 -iind *inuri aicea Jn *at i
!r nea#uri, tre3uie * te tri#it pe tine, ca un 3r3at ce eti, *-9 caui i *-9 a!li1
U4-oi duce, r*pun*e 2+eor+i cu Jndoial1 Se poate * i *e !i Jnt<#plat ce%a1
UCe * i *e Jnt<#pleV r*pun*e apri ne%a*ta1 S-i !i !cut !ar#ece %reo #uiere, cu# *pune
3a3a 4aranda, eu n-a crede1 Acu#a a# Jnele* c de#onul acela, dac-9 are, e un pro*t1 Ori Ji pro*t,
ori n-are nici o putere, de-o la* pe d<n*a a#r<t, calic i lip*it de toate1 Dac ar a%ea putere *-9 tie
unde-i, ar a%ea putere *-9 i Jntoarc1 N-ar #ai !i ne%oie, cu# # *!tuiete ea, * cerce %rPi i *e#ne
a*upra #o<ldeelor de cear, * le J#pun oc+ii i ini#a - ca * r*pund J#pun*tura Jn oc+ii i
ini#a aceleia1 Vi*ul #eu e *e#n #ai reu1 /u *pui 3ine" i *-a Jnt<#plat ce%a la care # Jnro'e*c a
<ndi1 4ai 3ine * !ie ce 'ice 3a3a, dec<t ce arat %i*ul #eu1
UCe *pune 3a3a 4aranda i de care %rPi e %or3aV Jntre3 !ecioraul i r#a*e !oarte ui#it, cu
ura uor c*cat1
UCu# nu tii, 3iete, aa * nu te tie nca'urile i 3olile1 2rie*c i eu ca i cu# a !i *inur,
J#i Jnc+ipuie*c c tiu i alii1 Cci i 'iua i noaptea eu nu # <nde*c la alta1 /re3uie * te duci i *-9
caui pe tatu-tu, alta nu-i ne%oie * tii1
U4-oi duce, dac *pui: dar e 3ine *-#i ari ce i cu#: ca * tiu ce * !ac1
Vitoria Jl pri%i clipind1 Jl %'u *!io* i ne*iur: pe c<nd ea era plin de <nduri, de pati# i
durere1 O!t cu ndu! i Jncepu * *tr<n #a*a, cu #icri *#uncite1 -ata %oi *-i aPute: ea o ddu la o
parte cu cotul1 (iatul *e Jnc+in la icoane #ul#ind lui Du#ne'eu pentru #a*, apoi iei Jn *at ca *
Jnt<lnea*c prietini i * Jntre3e %eti de*pre !etele cu care *e a!la 3ine1 Stp<na ca*ei Jl ur#ri cu oc+ii
p<n departe de +udi, dup aceea, l<n %atr, cu coatele pe enunc+i i cu t<#plele Jn pal#e, *e
cu!und Jn *tarea ei o3inuit1
Jn Jnc+ipuirea ei, 3nuiala care intra*e Jntr-Jn*a era un %ier#e neador#it1
Se de*!cu*e Jncet-Jncet de lu#e i intra*e oarecu# Jn *ine1 Din !aa ndePdii pe care i-o pu*e*e
Jn *inurul 3r3at al ca*ei, Jneleea c tre3uie * deie Jnapoi1 A*ta era o #are #<+nire1 &oate *e atepta
la d<n*a1 /otui %a *i un #iPloc ca #intea ei * aPute i 3raul lui * lucre'e1 -iina ei Jncepea * *e
concentre'e a*upra ace*tei u#3re, de unde tre3uia * ia* lu#in1 Era ceea ce *e nu#ete o pro3le#
-cu%<nt i noiune cu de*%<rire necuno*cute unei #untence1
/i#pul *ttu1 Jl Jn*e#na totui cu %inerile nere, Jn care *e purta de colo-colo, !r +ran, !r
ap, !r cu%<nt, cu 3ro3oada cernit pe*te ur1 Sr3torile i petrecerile *ol*tiiului de iarn i-au !o*t
pentru Jntia oar *trine i deprtate1 Urrile de Anul Nou, capra i cluul i toat '%oana i %e*elia
cotlonului aceluia din #unte le re*pin*e*e de ctr *ine1
)'olate de lu#ea din %i, r<nduri dup r<nduri de eneraii, Jn *ute dup *ute de ani, *e %e*eli*er
de creterea 'ilei i Jnceputul anilor: toate ur#au ca pe %re#ea lui (ure3i*ta, craiul no*tru cel de
de#ult: *tp<nii *e *c+i#3a*er, li#3ile *e pre!cu*er, dar r<nduielile o#ului i ale *!inilor *trui*er:
aa Jnc<t *e cu%enea ca i copiii *-i ai3 partea lor1 Ea Jn* *e *ocotea #oart, ca i o#ul ei care nu
era l<n d<n*a1 A3ia acu# Jneleea c drao*tea ei *e p*tra*e ca-n tinere1 S-ar !i cu%enit *-i !ie
ruine, cci a%ea copii #ari: Jn* nu #rturi*ea a*ta ni#nui, dec<t nu#ai *iei, nopilor i reierului
din %atr1
Jn 'iua de (o3otea', c<nd printele Daniil 4ilie a 3inecu%<ntat !<nt<nile i i'%oarele, i toate
apele, pdurea de pe 4ura era J#3rcat Jn pro#oroaca1 Cerul *e 3oltea %erde, r<pile erau pline de
troiene, dru#urile la (i*tria erau Jnc+i*e1 Era Jn* Jntr-a aptea %inere de po*t i Vitoria +otr<*e, Jn
*inurtile ei, un dru# la &iatra i la #n*tirea (i*tria1
UOa#enii *pun c pro#oroaca Jn 'iua de (o3otea' arat an J#3eluat111 Ji 'i*e 2+eor+i,
pe c<nd *e Jntorceau de la 3i*eric1
UAa *e *pune, Ji r*pun*e #aic-*a: dar * tii c pentru noi nu #ai poate !i nici 3ucurie, nici
3elu1
Oc+ii !lcuaului *e Jntri*tar1 Jn iarna aceea toate petrecerile Ji erau Jn%eninate1
US preteti, cu 4itrea, *ania, Ji 'i*e Vitoria1 S-o u#pli cu !<n: * pui -un *ac de or' pentru
cai1 4<ni di#inea ne duce# la &iatra1
UD-apoi o# putea r'3i, ##ucV
UO# cerca: cine nu cearc, nu i'3<ndete1
UQi a*ta-i ade%rat, r*pun*e el #<+nit Jn *ine: cci nu *e #ai putea 3ucura de +ora de a doua
'i1
U0a Poc *-a duce *or-ta, 'i*e #unteanca, pri%indu-9 cu coada oc+iului1 A *pune ea #<ndrelor
%or3e 3une i noi neo# duce la datoria noa*tr1
54
64a#a a*ta tre3uie * !ie !r#ctoare: cunoate <ndul o#ului1117 cuet cu #are ui#ire
2+eor+i1
Cu# aPun*e aca*, *e du*e Jncruntat la c*ua %itelor i ale*e la o parte doi clui pai, care *e
J#prec+eau 3ine la u#3let i erau cei #ai 3uni la +a#1 0e ddu or' Jntr-un cu i le de*curc de *cai
coa#ele i co'ile1 Apoi i'3i Jntr-o parte cu piciorul *ania cu o"lene -o J#pin*e la ura podului cu !<n1
,("lean - !iecare din cele dou le#ne tran*%er*ale care lea i !i>ea' tlpile *niei1A &reti toate *inur, !r
4itrea, ca *-i ieie de-o riP, i *e <ndea la #ulte lucruri 3une pe*te care a a%ut el *tp<nire Jn #unte
c<t a !o*t copil1 &<rul cu 3ul3oanele au !o*t ale lui1 &otecile la '#eur i #ai *u* la a!ine, c<nd ocolea
aa, de 3un%oie, u#3l<nd dup tur#ele cio3anilor1 &o%etile la *t<n, *ar, c<nd Jn%luie !ocul li#3i
*u3 *pr<nceana pdurii1 Qtia * c+e#e Jn a#urit ieruncile i cpriorii1 /oate ace*tea i le aducea a#inte
#iro*ul de !<n, Jn care pluteau %ara i copilria1 Cu# *e ri*ipete #irea*#a Jn er, aa *-au du* toate1
Acu#a a )ntrat la *luP3 rea i la neca'1 Se %ede c tatu-*u Nec+i!or %a !i c'ut pe unde%a -a pierit,
ori l-au o#or<t +oii1 &entru o tinere ca a lui cade rea *arcina o*podriei1 Qi #aic-*a a*ta *-a
*c+i#3at1 Se uit nu#ai cu *uprare i i-au cre*cut epi de aricioaic1
C<nd intr el Jn ca*, Vitoria Jnl !runtea de l<n %atr1
UNu te uita ur<t, 2+eor+i, c pentru tine de-acu Jnainte Jncepe a r*ri *oarele1
6Ce-a !i %r<nd ea * *puieV7 *e Jntre3 el, !r a da r*pun*1
UEu te cite*c pe tine, #car c nu tiu carte, ur# !e#eia, Jnelee c Pucriile au *tat1 De-acu
tre3uie * te ari 3r3at1 Eu n-a# alt *priPin i a# ne%oie de 3raul tu1
Jn la*ul #aic-*ii tre#urau lacri#i1 2+eor+i *i#i o uoar Jnduioare: totui nu i *e putea
alctui Jn #inte nici o %or3 de #<n<iere1
A doua 'i, *<#3t, plecar la r*ritul *oarelui, Jn%elii Jn coPoace1 Vre#ea era linitit i
3l<nd, dar dru#ul reu, cci p<rtiile nu erau 3ine rupte1 Caii luptau cu #are %rednicie: Jntr-o %re#e
2+eor+i lepd coPocul i tra*e de *u3 !<n lopata de le#n1 Jncep<nd 3tlia cu troianul, deodat
*i#i Jn el putere i Jnd<rPire i nu *e opri p<n ce nu-9 3irui, ca pe-o !iin1 &ri%i *pre #aic-*a: o %'u
'<#3ind i Jnele*e c i-a dat r*pun*ul pe care nu-9 putea <na%i Jn aPun1 6-e#eile-* %iclene, cueta
el apuc<nd iar +urile: ele-* #ai i*cu*ite la %or3: iar 3r3aii J* #ai proti: Jn* #ai tari de %<rtute17
A*ta tot #aic-*a o *pu*e*e c<nd%a1
A3ia ctre a#ia' aPun*er la apa (i*triei1 /recur pe pod de +ea i *ir cale lucie *pre
t<r1 A3tur *pre *t<na, la #n*tire, i popo*ir toc#ai la *luP3a de *ar, Jntre lu#ini i c<ntri1 /oi
#ona+ii erau Jn *trane, cu cailafcele aplecate, i *luPea printele ar+i#andrit Vi*arion *tareul1
,&ailafc - potcap acoperit cu un %al neru1A
-lcul r#*e*e Jn ur#, ca * puie la adpo*t caii1 4unteanca Ji lepd coPocul l<n ua de
intrare i Jnainta *printen, nu#ai Jn *u#ie, pind #oale pe co%or cu opincile1 )n !aa icono*ta*ului
*e opri i *alut pe *!ini cu #are Jn!r<nere, aplec<ndu-*e ad<nc, cu #<naX dreapt p<n la p#<nt1
-c<ndu-i cruci repetate, Ji #ur#ura <ndul care o ardea1 /recu la *!enice i ae' !clioarele de
cear pe care le adu*e*e de aca* Jn%elite Jn n!ra#1 Cu n!ra#a aceea 3tut Jn !luturi de aur trecu la
icoana cea #ai #are i #ai de cpetenie a #n*tirii, ctr care a%ea a-i *pune ea nca'ul Jndeo*e3i1
S!<nta Ana o pri%i dintr-o dat prin !u# de lu#<nri i #unteanca Jnenunc+e i-i *rut #<na1 St<nd
u#ilit i cu !runtea plecat, Ji drui n!ra#a, c-un 3an de arint leat Jntr-un col, i-i *pu*e Jn oapt
taina ei1 Ji *pu*e i %i*ul: i ceru r*pun*1 ) *e ddu *!intei cu toat !iina, ca o Pert! rnit, i l* *
cad pe n!ra# lacri#i1 Dup aceea *e ridic !r * %ad pe ni#eni i trecu Jn ua din *t<na a
altarului, atept<nd u#ilit, cu #anile Jncruciate *u3 *<ni i cu !runtea Jnclinat1
Au'i un la* 3l<nd1 Si#i c-i c+e#at1 De*c+i*e pri%irea *pre altar i %'u pe prea*!initul
Vi*arion1 Jndat Jnenunc+e i-i *rut poala *traiului1 El Ji pu*e #<na pe cretetul ei1 Era un
iero#ona+ 3tr<n i u*cat, cu 3ar3 al31
U&rinte, a# %enit pentru Jntre3are i *!at111 opti ea1
U/e-ai Jnc+inat *!intei AnaV
U4-a# Jnc+inat1
UAteapt111 Ji +otrJ printele ar+i#andrit1 Ea r#a*e Jn neclintirea ei, atept<nd1
Dup *!<ritul *!intei *luP3e, #ona+ul Ji porunci * %in dup d<n*ul1 Sui treptele la *tareie i
#ai atept o %re#e Jntr-o odaie nalt, cu canapele, #e*e i ale*e podoa3e1 6Un printe *tare e ca -un
3oier #are111 7 Jncu%iin ea, !r a Jndr'ni * *e ae'e1
Veni prea*!initul Vi*arion1 O Jntre3 de unde-i1 Ji aducea a#inte c a #ai %'ut-o la *!<nta
#n*tire cu *oul ei1
UDa, *!inite printe: atuncea a# %enit cu 3r3atu-#eu pentru o 3olite care ddu*e Jn oile
noa*tre la c<#p1 Qi *!<nta Ana ne-a i'3%it1 Acu#a, *!inite printe, a# %enit pentru *oul #eu, care *-a
prpdit1 S-a du* dup o cu#prtur de oi1 A plecat pe la S<#edru, i nu *-a #ai Jntor*1
&o%e*ti printelui Vi*arion toate, cu %or3e ca# #ulte1 (tr<nul o a*culta, d<nd Jncet din cap1 Era
trudit: Ji era *o#n: Jn* o a*culta cu 3un%oin1
55
UAi dat de %e*te la *tp<nireV
UCare *tp<nireV 0a noi nu e*te nici pri#ar, nici Pandar1 4-a# pl<n* nu#ai printelui Dnil1
Q-acu#a a# %enit i #-a# Pluit *!intei Ana1
U(ine-ai !cut, ne%a*t1 S-atept#1 S!<nta Ana are * puie cu%<nt la *caunul J#priei celei
#ari1 )ar Jn acelai ti#p du#neata du-te la *tp<nirea p#<ntea*c Jn &iatra1 Du-te la poliai i la
pre!ect i *pune-le Jnt<#plarea, ca * !ac cercetri1
UJnele, r*pun*e Vitoria: #-oi duce i la d<nii, dar ndePdea #ea cea #are e Jn alt parte1
VI
#
Noaptea aceea, a pri%e+eat Jntr-o odi de *u3 *treie, dup ce a *tat #ult %re#e de %or3 cu
!e#ei %enite din locuri deprtate1 Jntr-un t<r'iu, ele *-au du* la culcuurile lor1 A intrat 2+eor+i i *-a
l*at Jntr-un cot pe-o licioar1 A ador#it Jndat, parc ar !i trecut *pre alt tr<# Jntr-o J#prie
!ericit1 Ea r#a*e *inur, *u3 candel i *u3 icoane, <ndindu-*e aintit ce are de !cut a doua 'i1 ) *e
prea lucrul cel #ai reu * *ea*c anu#e ulia dintre at<tea de #ulte, i, pe acea anu#e uli, anu#e
ca* cu #ai #ulte r<nduri1 Jn toate odile ed la #e*e oa#eni cu condeiele dup urec+e i *criu1 )ar
Jntr-anu#e odaie ede cel care-i #ai #are, pri#ar, ori pre!ect, ori poliai1 Se uit Jncruntat i-i ra* i
3r3o*1 /ot Ji *coate ciu3ucul din ur i rcnete la cei #ai #ici1 C<nd Jl aud, cei de prin odi pleac
!runtea i *criu #ai +arnic, tr<nd cu coada oc+iului unul la altul i !c<ndu-i *e#ne1
Acolo %ra*'ic e *tp<nirea J#prtea*c1 Q-aa Jn toate t<rurile *unt *luP3ai, pri#ari, pre!eci
i poliai, p<n la (ucureti: i la (ucureti *t pe tron reele i d porunci tuturora1 (un lucru,
neaprat, * !ie a*e#enea r<nduial: toate * *e !ac dup porunc i * *e *crie ce *-a !cut1 Aa *e
cunoate prin t<ruri cine cu#pr %ite i cine %inde, i care Jncotro *e duce1 0a Dorna de-a*e#eni1 Nu-
i ca Jn *u* pe /arcu, unde oa#enii trie*c cu# au apucat i cu# Ji taie capul1 Dac !ptuiete unul o
po'n, ori o #oarte de o#, *e duce prin *t<ncile #unilor i *e +rnete cu '#eur ca urii, p<n ce-9
alun la %ale iarna1 Atuncea-9 prind oa#enii, Jl lea i-9 dau pe #<na *tp<nirii de%ale1
Ade%rat c p<n la nca'ul ace*ta care *-a a3tut a*upra ca*ei ei nici nu i-a p*at i n-a a%ut
ne%oie de nici un !el de *luP3a al #riei *ale1 Qi-a %'ut de o*podrie i de oi: a %<ndut 3r<n', a dat
Jn #<na perceptorului %a#a i 3irul U -at<t1 Qi c+iar a*ta era #ai #ult trea3a o#ului1 Nec+i!or 0ipan
le cunotea pe toate i tia oriic<nd la ce ui * 3at i la ce *luP3ai * *e Jn!ie'e, cci el u#3la din
tinere Jn ara cealalt de de%ale: ea Jn*, ca o !e#eie, r#*e*e Jn *l3tcie1 O aPunea #intea ce are
de !cut, Jn* !a de o lu#e necuno*cut pea cu oarecare *!ial1
Dup r*ritul *oarelui, a doua 'i, a !o*t Jn &iatra1 /<rul Jl #ai %'u*e, la iar#aroace: Jn* Jl tia
din*pre alte pri: a J#3ul'elilor de lu#e, a petrecerilor, a cr<#elor unde-i btelitea #untenilor1
,4atelite - loc de Jnt<lnire, de adunare1A &opo*i cu !lcul la un +an tiut1 Au po!tit carne !ript rtar
i p<ine al3 -au 3ut o ara! de %in1 Cu# a de*c+i* ura * Jntre3e, Vitoria a a!lat Jndat unde poate
*i pe do#nul pre!ect1 A*upra unei tre3i care *-a petrecut Jn a!ar de t<r, Jn +otarele inutului, nu#ai
pre!ectul are putere1 A l*at *ania cu !lcul la +an i *-a du* *inur1 A ni#erit1 Dac ai ur * Jntre3i,
ni#ereti oriiunde1
A *it o ca* #are i !ru#oa* cu #ai #ulte r<nduri1 S-a *i#it Jndat cu ini#a linitit c<nd a
%'ut u#3l<nd pe acolo oa#eni J#3rcai ca i prin prile ei1 )-a Jntre3at, i-au *pu* c acolo *unt i
Pudectoriile unde *e Pudec pricinile1 Qi ace*tea le tia de la Nec+i!or 0ipan, dar *e apropia Jntia oar
de ele1
S-a *uit *u* la r<ndul al doilea, pe trepte lari1 A Jntre3at-o un aprod 3tr<n pe cine caut1 Caut
pe do#nul pre!ect1
U/are 3ine: *-atepte p<n ce i-a %eni r<ndul1
Ateapt1 Ji !ace *ocoteal Jn #inte cu# * *puie, cu %or3e #ai potri%ite, Jnt<#plarea1
) *e Jnneurea' pri%irile c<nd intr Jntr-o odaie !ru#oa* i *cu#p1 &re!ectul nu-i nici 3r3o*,
nici nu !u#ea' din ciu3uc, nu-i nici Jncruntat1 E un 3r3at t<nr, cu o3ra'ul ra*, cu prul *curt,
pieptnat Jn dou pri1 Cu *traie cernite1 Dar '<#3ete, cci n-are riPile ei1
-r a *e #ica din locul lui, *e uit la #unteanc1 Ji potri%i*e Jn ra3 ca*<nca de #ta*, Ji
lepda*e coPocul1 Nu #ai era t<nr, dar a%ea o !ru#u*e neo3inuit Jn pri%ire1 Oc+ii Ji luceau ca-ntr-
o uoar cea Jn do*ul enelor luni i r*!r<nte Jn c<rliae1 Si#indu-*e ad#irat, !e#eia Ji re*i
Jndat Jn!iarea pe care o a%ea c<nd *e uita Jn olind, c-o lu#in a3ia *i#it de r<*1
UDe*pre ce-i %or3a, ne%a*tV Ce %<nt te-aduceV Jntre3 o#ul *tp<nirii1 Se Puca, pri%ind-o, c-
un cuit de o*1
'(
UNu #-aduce %<nt 3un, do#nule pre!ect1 4i-a plecat *oul de-aca* acu apte'eci i trei de 'ile
i Jnc nu *-a Jntor*1 S-a du* la Dorna dup nite oi1 Nu #i-a *cri*, n-a# a!lat tire de la ni#eni1 Stau
aa: Jl atept i nu %ine1
UDe apte'eci i trei de 'ileV E cu putinV S-a du* * cu#pere oiV A%ea 3aniV
UA%ea: ca * pltea*c cio3anilor de la ,aru1
UQi n-a dat nici un *e#nV
UNici unul1
UAtuncea l-au prdat +oii i l-au rpu*1
UAlta nu poate !i111 opti #unteanca, lo%it Jn ini#: aa J#i arat i %i*ul pe care-9 a# Jntruna1
US-ar putea * !ie i altce%a1
UJntr-ade%r: poate * *e !i oprit la o ca* *trin1 Acu#a a dori * !ie aa1
&re!ectul cltin din cap, pri%ind-o puintel pie'i1 A%ea un *pa*# de pl<n*, pe care-9 Jn+ii
Jndat1 C-un deet lepd pe r<nd lacri#ile din oc+i1
U/re3uie * dau ordin * *e cercete'e, %or3i el cu 3un%oin1 S-#i !aci o pl<nere i * #i-o
aduci1
-e#eia ddu din cap de *u* Jn Po*1
UAi Jnele*V
UA# Jnele*1
US pui pe un *luP3a de-aici, ori pe un a%ocat, * i-o *crie: *-i lipeti ti#3ru, i * #i-o aduci
ca * *criu pe d<n*a re'oluia1
4unteanca iar ddu din cap1
UAi Jnele*V
UA# Jnele*1
UNu !i prea *uprat: Jnc nu ti# ni#ica1
U(a eu tiu, r*pun*e deodat Jntunecat #unteanca1
Ji *ta -aa 3ine1 O#ul *tp<nirii tra*e un c+i3rPt i-i aprin*e iara1 Vitoria *e Jnclin din u#eri,
*e Jntoar*e, pipi cla#pa i iei1 Era a#eit1 Ni#ene p<n-acu#a nu-i de*c+i*e*e lu#in Jn*pre locul
acela de Jntuneric, care *e c+ea# Dorna1 Dei tiu, icoanele tac1 )at, dintre oa#eni, *luP3aul reelui a
!ulerat un cu%<nt, care-i ade%rul1 Ace*t cu%<nt *ttea i-ntr-Jn*a, nu#ai nu Jndr'nea *-9 *cur#e1 &e
Nec+i!or l-au rpu* rii1
Ji ridic Jn 3rae coPocul de l<n u i *e uit Jn Puru-i1 Nu %edea 3ine din pricina lacri#ilor:
Ji ter*e enele de 3lana a*pr1 Aprodul cel 3tr<n i de trea3 o o3*er% Jn tcere, *crpin<ndu-i cu
arttorul #<nii *t<ni 3r3ua al31 Cu dreapta *tp<nea cla#pa de la ua do#nului pre!ect1
UCe #ai %rei, ne%a*tV &oate ai ne%oie de ce%a1
UA# ne%oie, *-#i *crie care%a o Pal31
USe poate, de ce nuV Ce !el de Pal3V &entru care pricinV
UO Pal3, de*pre o#ul #eu care *-a du* p<n-ntr-un loc i de atuncea a trecut %re#e i nu *-a
#ai Jntor*1
UNu-i uor lucru: dar *e poate !ace1 Eu i-a putea *i un o# #eter, dar tre3uie * # duc *-
9 caut1 SluP3a #ea aici e una i pentru a*ta # pltete *tatul, iar ca * caut ce-i tre3uie du#nitale, e
alt *luP31
Vitoria Jl pri%i '<#3ind"
USocoti, #oule, c eu nu cuno*c ce a# de !cutV Qtiu eu c tre3uie *-i dau de-un pa+ar de
%in pentru o *luP3 #are ca a*ta1 S nu te *uperi, da' #ai #ult de cinci lei de +<rtie nu i-oi da1
U(ine, dar celui care *crie Pal3a *e cade *-i dai #ai #ult1
UAceluia i-oi da 'ece1
UDar pentru ti#3ruV
UOi da i pentru ti#3ru 'ece1 /re3uie lipit pe Pal31
U(ine, # duc *-aduc pe #eter1 Cu# i-a *cri-o el, poate * citea*c i Vod i * lcri#e'e1
Are ace*t Pl3ar o Jntor*tur de condei cu# nu *e #ai a!l: at<ta nu#ai c-i #are 3ei%, tre3uie *-9
caut la cr<#1 Da' du#neata # atepi aicea, nu te clinteti i preteti oloanii1
(tr<nelul Ji ddu Jnti ocol, ca i cu# ar !i %rPit-o, ca *-o !i>e'e1 Apoi l* cla#pa i co3orJ
treptele, depan<nd repede din picioare1 Vitoria Ji relu Jn!iarea Jncruntat i du#noa*1
Veni Pl3arul, cu ci'#e lu*truite, cu %ru al3 i cu na*ul ro1 N-a%ea palton: u#3la !udul !r
+aina acea*ta de pri*o*1 Se art di*preuitor c<nd au'i c-i %or3a nu#ai de 'ece lei pentru o lucrare
care cere #are pricepere i i*cu*in1
Vitoria !uea cu oc+ii ei iui de la #oneel, care lua*e iar Jn *tp<nire cla#pa, la na*ul o#ului
!udul, i-i *u3ie 3u'ele cu Jndrtnicie1 0* aprodului preul pe care i-9 +otr<*e, ca * nu #ai !ie
%or3 i *!ad Jn loc *trin, Ji tra*e pe #<neci coPocul i *co3orJ treptele p<n Jn uli1
57
Dintr-o dat lua*e alt +otrJre1 S-a duce la un a%ocat, o# cu #ai #are tiin de carte1 Ori a
pune Jn *at la 4ura pe printele Dnil * *crie1 Nu poate * !ie pe lu#e *criitor #ai di3aci dec<t
printele1
&e ur# printele tie toate cu# au !o*t i le-a *pune cu ade%rat1 Jn* dac nu-i #ult Jndoial
c Nec+i!or 0ipan ar !i !o*t rpu* de +oi, atuncea la ce !olo*ete Pal3aV Cine #ai poate *i pe-un o#
'%<rlit cu capu-n Po* Jntr-o !<nt<nV A*ta era apa cea near din a*!init1 Dac nu *-a #ai a!lat tire,
dac n-a #ai %enit %e*te nici de*pre #ort, atuncea lotrii l-au pr%lit Jn !<nt<n1 Jntr-aa J#prePurare,
ade%rat c ni#enea nu poate de*coperi leul #ortului, dac nu-i o lu#in de *u* care * arate1 De-
aceea tot la *!<nta Ana de la #n*tirea (i*tria cat *-i r#<ie ndePdea1 Voina *!intei a !o*t ca a*t'i
*-i %ie o Jneleere1 Dup acea*t Jneleere *!<nta Ji %a +otrJ Jntr-un c+ip oarecare pe unde tre3uie *
#ear i cu# tre3uie * caute1
UUnde te duci, ne%a*tV Jntre3 o#ul cel *printen J#3rcat, atin<nd-o cu %rua1 Ea *e opri
i *e Jntoar*e a*upra lui1
U4 duc unde #i-i %oia1 Jntinde #<na *-i pun Jntr-Jn*a +<rtiua a*ta ca i a #oneaului, i
Jntoarce-te repede de unde %ii, ca * nu te JnPun+ie %reo rceal1
UEe! d-apoi pentru at<ta #i-a# l*at eu actele i *cri*orileV Cre'i c-aa #ere trea3aV
UDu-te dera3, c-i !ri111 Jl *!tui #unteanca r<'<nd1
O#ul *e opri, #or#ind o *udal# J#potri%a unei a*e#enea #uieri cu toane1 6A*ta-i o
di*perat7, o cateori*i el i %<rJ Jn 3u'unar +<rtia de cinci lei1
2r3ind *pre +an, Vitoria *i#ea cu# o u#plu <nduri i +otr<ri ne3iruite1 /oate Ji %eneau !r
Jndoial de la locul unde Jnenunc+ia*e i unde ceru*e cu durere i'3%ire1 &arc intrau Jntr-Jn*a o dat
cu Jnepturile !ulilor care o 3iciuiau, repe'ii de %<nt dintr-acolo1
Dru#ul acela la *!<nta Ana i la &iatra i-a !o*t de cel #ai #are !olo*1 A%<nd Jntr-Jn*a tiina
#orii lui Nec+i!or 0ipan i cr<ncen durere, *e %'u totui eli3erat din Jntuneric1 Cu# aPun*e aca*,
Ji l* nu#ai o 'i de odi+n, apoi Jncepu a pune la cale Jndeplinirea unor +otr<ri #ari1 /oate erau Jn
do*ul oc+ilor acelora aprii i ieeau una dup alta1
S-a du* la printele Daniil 4ilie ca * puie la cale Pal3a ctre *tp<nire1
U&rinte Dnil, i-a *pu* ea cu u#ilin, eu nu # pricep cu# ar tre3ui Jntoc#it a*e#enea
Pal3, dar *!inia ta tii toate i tare te ro * pui Jntr-Jn*a, ca piper Jntr-o #<ncare, toate neca'urile care
# u*tur1 S *pui aa, cu# tot a# ateptat deea3a, doar-doar or Jnelee *luP3aii * u#3le i *
caute111
U(ine: a# * *criu, Vitorie1 Qtiu eu ce * *pun1
UAt<t a# %rut: pe ur# !ac ei ce-or ti: c eu n-atept de la d<nii *priPin1
UAi dreptate: cel #ai #are *priPin tre3uie *-9 atept# de la Du#ne'eu1
UDa1 Dup ce tri#it Pal3a, J#i i*pr%e*c toate c<te a# de i*pr%it i #-oi duce *inur la
Dorna1 A# i pri#it eu +otr<re Jn ini#a #ea1 N-a# * #ai a# +odin cu# n-are p<r<ul /arcului,
p<n' ce l-oi *i pe Nec+i!or 0ipan1
UAtuncea de ce * #ai *criu Pal3aV
UAa, ca * !ie: * tie i alii c<t #i-i de near ini#a1 4ai a# cinci %ineri, i p<n-atunci %<nd
ce a# i *tr<n 3anii care-#i tre3uie: # *po%ede*c i # J#prte*c1 Dac-a intrat el pe cellalt tr<#,
oi intra i eu dup d<n*ul1
U&oate p<n-atuncea %ine %reo tire1
U&rinte, a*ta n-o #ai cred1 Ade%rul *-a dat pe !a i l-a# pri#it de la o3ra' *!<nt1 Cu%ioa*a
Ana nu#aidec<t *-a uitat la #ine i #-a *trpun* p<n-n ini#1 De la d<n*a #i-au %enit i +otr<rile de-
acu#a1
U(ine, Vitorie: dac cre'i, du-te1 A*ta-i datoria ta1
U)au cu #ine i pe 3iet: * a# alturi o putere 3r3tea*c1 4<ni dau !aurului o 3ucat de !ier
* 3at din el 3alta i *!inia ta %ei !ace un 3ine, *-9 3lao*lo%eti1
UOi !ace i a*ta1 Dar ai cuet c ai * u#3li dru# lun i acolo ai * Jnt<r'iiV Ce !aci cu !ataV
U4-a# <ndit i la a*ta1 A# o *or a #a#ei #ele cluri la #n*tirea Vraticului1 Dintre
toate *urorile #a#ei, ea triete acolo, i o c+ea# 4elania1 &un Jntr-o 'i pe !at Jn *anie cu 'e*trea ei
i # duc *-o lepd la *!<nta #n*tire, la picioarele #tuei #ele #aica 4elania1
UJi r#<ne o*podria aa, de i'3elite1
US r#<ie, printe, c-o Jntoc#e*c eu la loc1 0a* Jn *a#a lui 4itrea dou-trei capete de %ite, i-
i *pun aa" /u, #i 4itre, * ai riP de ele i alta * nu !aci dec<t * dor#i p<n ce #-oi Jntoarce eu1
UA*ta are *-i plac #ai #ult dec<t orice1
U&arc Du#ne'eu 9-a Jnduit Jn lu#e pentru altce%aV -iina a*ta, printe, a !o*t ca o pedeap*
a #a#ei care 9-a n*cut1 Cine tie cu ce-a pctuit J#potri%a lui Du#ne'eu ori a *oului eiV! Qi-a
%iclenit i i-a ap*at 3r3atul la reu, ori i-a p<nrit aternutul, ori a !cut a*upra lui !ar#ece1
58
Du#ne'eu i-a dat pe 4itrea1 De-aa dar *-a 3ucurat, a Jnc+i* oc+ii i a pierit1 )ar eu duc *pre *oul #eu
!lcu #<ndru i %oinic1 A*ta-i drao*tea noa*tr din tinere pe care i-a# p*trat-o ca pe un 3an 3un1
A*t!el !iindu-i +otr<rile, a !cut !r nici o *c+i#3are Jntoc#ai aa1
Jn 'iua de !e3ruarie ;G, pra'nicul cu%io*ului printelui no*tru &rocopie, a Jncrcat Jn *anie
'e*trea 4inodorei1 -ata i cu d<n*a *-au ae'at dea*upra i 2+eor+i a picat cluii cei pai cu
!ic+iul 3iciutei1 Copila pl<nea Jn pu#ni: iar o3ra'ul #aic-*a parc era un portret neclintit1
A3ia dup ce a !o*t ieit din *at pe %ale *-a #icat1 Qi-a !cut *e#nul crucii r*ucindu-*e ctre
*oare1
U -at, a %or3it ea !r *uprare, tu * nu !ii proa*t i * nu te 3oceti pe tine1 A*t'i e o *!<nt
luni i Jncepe# J#plinirea +otr<rii1
VII
#
Noi, Jn H #artie, printele Daniil a !cut o !ru#oa* *luP3 la 3i*eric pentru cei patru'eci de
*!ini #ucenici din Se%a*ta1 Dup eruri luni, acea*ta era Jnt<ia 'i de #oin1 Streinile picurau i
*oarele J#prtia de dea*upra 4urii, pe o#turi, o *trlucire or3itoare1 Cor3i !<l!<ir *pre al3*tri#e
din 3ra'ii r<pilor i pe ur# *e Jntoar*er cu '3oruri Jn%luite i croncniri, ca * *par cu clonurile i
* 3at cu aripile oule Jn+eate Jn !aur1
Vitoria du*e*e cu 2+eor+i !ru#oa*e daruri la 3i*eric" colaci, coli%, untdele#n i %in1
A*upra lor aprin*e*e cu #<na ei !clii1 &e ur# *e Jnc+ina*e la toate icoanele i *e opri*e Jn preaP#a
altarului1 &rintele Daniil i-a dat *!<nta J#prtanie1 A Jnc+i* oc+ii *i#ind o rcoreal de rou Jn cerul
urii i-n toat !iina, i a Jnenunc+eat1 Ni#eni, dintre poporanii de !a, nu cunotea Jnele*ul acelei
J#prtanii1 Se curi*e de orice <nduri, dorini i doruri Jn a!ar de *copu-i neclintit1 4ur#urele i
c<ntrile *luP3ei aPuneau ca %aluri line la urec+i1 &lti*e printele trei +<rtii de c<te dou'eci, ca * *e
roae i pentru cltoria ei1 Jn ade%r, preotul, Jntre celelalte c+e#ri i ruciuni, a Jnlat la* pe care
tot nu#ai ea *inur 9-a Jnele*, ptrun'<ndu-*e de el p<n Jn !undul !iinii1
6Qi Jnc ne ru# pentru cei cltori111 7 Jnla !ru#oa*a c<ntare printele Daniil 4ilie1
Vitoria *u*pin, 3tu #etanie *rut<nd le*pedea de piatr i *e Jnl Jn picioare1 &entru d<n*a
*luP3a era i*pr%it1 -cu *e#n lui 2+eor+i cu oc+iul1 &uteau * plece1 4ai a%eau Jn 'iua aceea o
#uli#e de tre3i i dara%eruri1
U(ate %<nt cald, 'ice ea intr<nd aca*1 Se cunoate c purcede 'odia pri#%erii1
U&oate *-a%e# %re#e 3un pe cale, r*pun*e !eciorul1
UE+e, 2+eor+i, calea noa*tr-i lun -au * ne #ai 3at %i*cole, cci tre3uie * %ie a*upra
lu#ii o#tul #ieilor, -al coco*t<rcilor1 &<n' ce ne-ntoarce# noi, *e pot Jnt<#pla #ulte1
-lcul cltin din cap, !r * r*pund1 4a#a lui +otra plecrile i Jntoarcerile1 Se %ede c
+otra i %re#ea1 El n-a%ea dec<t * *e *upuie1
UA*cult, 4itre, ri o*podina ctr arat, eu a# a pleca puin %re#e de-aca*1
UJnele eu a*ta, r*pun*e 4itrea r<'<nd1 /e duci *-aduci pe *tp<n de pe unde-i *ticle*c oc+ii
i petrece1
UDe unde tii tu a*taV
UA# a!lat i eu1 Vor3e*c unii i alii prin *at1 $ic c-ar !i 3ine * iei -un cp*tru, ca *-9 aduci
#ai uor1 Dac purce'i a*t'i, apoi p<n du#inic eti Jnapoi1 S n-ai nici o riP, c p'e*c eu ca*a1
UApoi *e-nelee, Jncu%iin *tp<na1 Eu a# Jn tine toat ndePdea1 Unde pui tu #<na, pune i
Du#ne'eu #ila1 C<t o# lip*i noi, tu * *tai acolo Jntre %ite i * dor#i1 /e *coli i le duci la adpat, le
pui *u3 3ot #<ncare i iar te culci1 S nu uii * #n<nci i tu, ca * nu-i *l3ea*c puterile1 Vaca cea
cu #<n'at #ai are oleac de lapte1 4uli i 3ei1 )ar #<n'atului lea-i raila cea cu cuie pe 3ot, ca *
J#pun pe #a*a c<nd a n'ui * *u, i ea *-9 3at i *-9 alune1 Vra*'ic cu laptele #<n'atului i
cu !ina din *ac i cu ce i-a# #ai pu* eu acolo, o duci tu ace*te trei 'ile1
UApoi oi !ace i eu econo#ie1
USe-nelee: nici nu #-atept la ri*ip de la un o*podar aa ca tine1 )ar dac eu Jnt<r'ii cu#%a
i luni i tu ai %reo ne%oie, * tii c a# *pu* o %or3 printelui Dnil1 S te duci pe la d<n*ul1
UCe * !ac la printele DnilV
U.i-a *pune el: iar tu *-a*culi1
&ind Jn ca*, Ji lepd l<n %atr coPocelul1 Apuc cletele, ri*ipi *pu'a i cldi pe cr3uni
ac+ii de 3rad1 Ddu !ua dup ap: ae' ceaunul pe piro*trii1 &u*e Jntr-un +<r3 de ceaun la *!<r<it
'9
*lnin i 3uci a!u#ate de porc1 0* a*ta i Jncepu a *coate i a cldi pe colul patului pocl'i i
*coruri1 2+eor+i o pri%ea cu aceeai #irare pe care o a%ea de c<t%a %re#e pentru #aic-*a1
UCe te uii aa la #ineV 'i*e Vitoria '<#3ind1 Ace*tea i cu altele ai * le pui de*ar pe *niu
i ai * te duci pe Jntuneric p<n la printele Dnil1 ,#<n Jn *a#a cucoanei preote*e Alaia1 Acu
%in i #n<nc1 ,*toarn ##liua pe !und: ad-o la #*u i te aa'1 De #<ni, nu #ai a%e#
ti+na a*ta1 C<t o# u#3la -o# cuta, #<ncarea noa*tr are * !ie din pu#n i Jn picioare1
-lcul Jncu%iin i a*ta, Jn tcere1 Ca *-i pltea*c lip*uri %iitoare, Jn+iea !elie dup !elie i
Jntinea Jn topitur 3uci #ari de ##li pe care le cptuea apoi cu 3r<n'1 A3ia Jntr-un t<r'iu
3 de *a# c #aic-*a *t Jn !aa lui cu 3raele Jncruciate i-9 pri%ete, !r * *e atin de #<ncare1
6Dac-i Jntr-ade%r %rPitoare, cueta el, apoi eu #n<nc i ea prinde putere17
-e#eia *tr<n*e 3lidele repede, le opri i le r<ndui pe poli1 Dup ce ae' cea din ur#
*trac+in, Jntoar*e capul1 A!ar, Jn 3ttur, oa#enii *e *cuturau de o#t1 Ji potri%i Jn prip 3ro3oada
i de*c+i*e1 2+eor+i r#a*e neclintit la locul lui, ca * %ad ce #ai e*te1
U(ucuroi de oa*peiV Jntre3 printele 3ocnind cu ci'#e #ari Jn tind1
U(ucuroi1 4 ro du#nea%oa*tr * po!tii1 Srut# dreapta, printe1
Dup preotul 4ilie, intr do#nu )ordan, cr<#arul1 Dup do#nu )ordan, Ji !eri capul, ca * nu
*e plea*c de praul de *u*, un neu*tor nalt i *u3ire J#3rcat Jn *traie ne#eti1 A%ea 3ar3 i
#u*ti tiate rotunPit i po*, parc-i pu*e*e pe Pu#tate de o3ra' o #a*c de arici ro1 Stropituri
#runte de aceeai culoare Ji ptau partea ne3lnit a o3ra'ului1 Ji tra*e i el din cap cciula i po!ti
a'dei 3un-'iua1
-e#eia arunca*e o pri%ire repede de *u* Jn Po* i de Po* Jn *u* a*upra lui1 Apoi Jntre3, !erindu-i
capul"
UDu#nealui e neu*torulV
UDu#nealui, r*pun*e do#nu )ordan1
UEu J* cuno*cut i prietin al *oului du#nitale, intr deodat Jn %or3 o#ul cel nalt, uit<ndu-*e
Jn Puru-i i cut<nd loc * *e ae'e1 Jn ca*a unui prietin eu a# * # ae' c+iar dac nu # po!tete
ni#eni1 Dar dup printele Daniil1 Jnti * *e ae'e printele i pe ur# a# * ed i eu1 Eu, ne%a*t, in
du+ean, cr<# i +an la Clureni1 Acolo e*te totdeauna loc de popa* pentru do#nu Nec+i!or
0ipan1 2*ete o #<ncare 3un, un pa+ar de 3utur -un pat de +odin1
UDu#neata eti do#nu Da%idV
UEu *unt do#nu Da%id1 A# luat 3ani de la do#nu Nec+i!or 0ipan: dar i-a# i dat, pe #ar!1
Eu i-a# !o*t Jntotdeauna cel dinti #uteriu al lui1 Qi, a putea 'ice, cel #ai 3un1 ,areori trecea #ai
departe1
U(ine, do#nu Da%id1 C<nd te Jntorci du#neata aca*, la ClureniV
U4 Jntorc #<ni, cu #ar!a pe care a# *-o cu#pr1
UAtuncea de-aici p<n la Clureni o# #ere to%rie1
UO# #ere, de ce * nu #ere#V /o%ria e #ai 3un dec<t *inurtatea1 Du#neata ai %reo
trea3 la ClureniV
UA#, ce%a #ai departe1
Neu*torul %oi * #ai Jntre3e ce%a1 Apoi *e opri, pri%i Jn Puru-i i tcu1
U 4ar!a-i Jn odaia cea #are de dincolo, Jncepu iari cu%<nt o*podina1 -lcul #eu a
Jn*e#nat pe +<rtia a*ta c<te 3urdu!uri de 3r<n' i ppui a!u#ate i piei de #iel #i-au #ai r#a*1 A
*cri* i pre, dup ce #-a# *!tuit cu printele i cu do#nu )ordan1 A# lepdat ce%a, ca * nu !ie %or31
N-a# eu curaP acu#a * # neue'1 Du#neata cercete'i i nu#eri #ar!a i-#i pui 3anii pe #a*1
Neu*torul pri%i petecul de +<rtie: tcu1 Jnc+i*e dintr-un oc+i1 Jntoar*e pe cellalt *pre do#nu
)ordan - Jn* el cerceta !oarte atent pe o*podina locului1
UDu#neata ai ne%oie de toate paraleleV S i le pun r#ad aicea pe #a*V
UJntoc#ai aa1 Alt!el Jnt<r'ii o 'i, ca * # duc cu #ar!a la &iatra1
U&oi * Jnt<r'ii i dou 'ile1
USe poate1
UEu 'ic c *e poate * !ie i trei1 &e care neu*tor l-ai %'ut du#neata lepd<nd 3anii aa, dup
poruncV Eu %reau * %or3i#, * # con%in c #ar!a J#i con%ine, c preul nu *e #ai poate *cdea: *
nu#r 3anii i * con*tat dac a# c<t tre3uie1 Un neu*tor *e cade * *i#t c-i neu*tor1 Du#neata
%rei ca la reele1 &re !i>1
UCu# ai *pu*V
U&re !i>1
UAa %reau eu, do#nu Da%id1 - o 3untate i treci dincolo cu 3ietul i cu do#nu )ordan i
cercetea' #ar!a1 C<ntrete, *ocotete1 Dac du#neata eti do#nu Da%id de*pre care-#i %or3ete
3r3atu-#eu, apoi tiu c ai c<tiat de*tul de la d<n*ul1 4ai c<ti acu i de la #ine1 A*ta e #e*eria
du#nitale, ca un neu*tor ce te a!li1
($
UC<teodat a# pierdut1
UAtuncea nu eti 3un neu*tor1
UA# c<tiat alt dat1 (ine, * !ie cu# *pui du#neata1 A# * %d -a# * *ocote*c1 Ai * #ai
)ei ce%a i !ace# t<rul1
Do#nu Da%id a cercetat Jndelun #ar!a1 A trecut apoi cu do#nu )ordan a!ar i *-a *!tuit cu el1
Ji #<n<ia cu #<na *t<n ariciul de pe o3ra' i cu dreapta *una nite c+ei Jn 3u'unarul ad<nc al
#ntlii de a3a rocat1
U S-i *pun ce%a, do#nu )ordan, opti el %enind aproape, l<n u#rul cr<#arului, i
Jnc+i'<nd oc+iul drept: dac n-a !i o%rei i Jn*urat, i #unteanca a*ta n-ar a%ea *o, Jntr-o *pt#<n a
!ace o nunt1 4-ar cununa printele Daniil1 A# luat #ar!a i i-a# dat du#nitale co#i*ionul de care
#i-ai *cri*1
Dup ce neu*torul a nu#rat +<rtiile de 3anc i le-a pu* clit pe #a*, Vitoria le-a ridicat cu
atenie i le-a #ai nu#rat i ea o dat1 /rei'eci i opt de #ii de lei1 0e-a Jn%elit Jn Pu#tate din a'eta
din care le *co*e*e do#nu Da%id, le-a %<r<t Jn taca ei de piele, a *tr<n* ctr#ile i a po!tit pe
printele Daniil *-i ie taca p<n a doua 'i di#inea1
2+eor+it ur#rea cu #are luare-a#inte toate %or3ele i purtrile #aic-*a1 Ji plcea: dar *e
#ira1 Ar !i %rut *-o Jntre3e de ce d popii 3anii1 6Se te#e * n-o prade care%a la noapte17 De*coperind
ace*t ade%r, *e %e*eli i Jncepu a r<de *inur1
Oa*peii pleca*er1
UApoi n-a# eu 3altaul pe care #i 9-a 3lao*lo%it printeleV Jntre3 el1
UAcela-i pentru altce%a, r*pun*e Vitoria1
Ctr a*!initul *oarelui, neu*torul a %enit cu *ania-i lar, cu doi clui roi3i, i a Jncrcat
#ar!a1 Cele din ur# ra'e lucir Jn ururii de +ia ai *treinei, apoi Jn al3a*trul Jnalt al cerului1 Era
linite i !u#urile *atului *uiau drept Jn %'du+1
2o*podina !cu paturile de%re#e1 2+eor+it Ji l* cu%<nt c *e duce Jn *at p<n la c<ntarea
Jntia a cucoilor1 A%ea i el de !cut in*pecie la o clac de *cr#nat1 Vitoria *tin*e opaiul i r#a*e
Jn Jntuneric, dar nu ador#i Jndelun %re#e1
C<nd *e tre'i, au'i *un<nd %<ntul din*pre a#ia' Jn cerce-%elele !ere*trei1 Acel *unet cu ciudate
#odulaii era Jnto%rit de un rcnet Jntr<tat i ruit1 Cuno*cu nu#aidec<t la*ul lui 4itrea1
Sri din pat i-i cut Jnclrile1 Apoi Ji %<rJ na*ul Jn ea#1 Se retra*e i de*prin*e*e cu luare-
a#inte din cui puca *curt cu dou e%i, care *ta at<rnat de curea pe prete, aa cu# o l*a*e Nec+i!or
0ipan1 Ji pipi oelele i tra*e cucoaele1
/recu, nu#ai Jn *u#ie, la ua de-a!ar1 Atuncea au'i #ai de*luit *tritul lui 4itrea1 Ddu*e
la %ite o di+anie1 /oi c<nii din J#prePuri#i *e detepta*er i 'piau1 /ra*e '%orul1 C<nd de*c+i*e,
au'i i la*ul lui 2+eor+it, a#e*tecat cu al aratului, Jntin*e puca *pre *trein i *lo3o'i un !oc1 Jn
clip, din cornul de dindo* al ca*ei *e de*prin*er dou u#3re o#eneti i *e deprtar, #i*tuindu-*e Jn
Jntuneric *pre pdure1
Oa#enii de la cele #ai apropiate o*podrii *o*eau Jntr-aPutor cu '%on1 Unii rupeau i
de*prindeau r'loi din arduri1 4itrea po%e*tea ca pe-o #inune Jnt<#plarea1 Cu# lupul *ri*e pe*te
to+oarca lui i n'ui*e la *croa!ele din !undul urii1 Qi cu# dintr-o dat *-au *culat cu #<nie *croa!ele
a*upra lupului, cle!ind i plindu-9 cu *!<rlele, p<n ce-a a%ut el %re#e * puie #<na pe par1 A%ea el
un par reu de corn, pe care Jl inea l<n d<n*ul pentru ne%oi de ace*tea1 C<nd i-a tra* una, lupul a
!cut +J! ca un o#1 C<nd i-a #ai lepdat una, ata a !o*t1 Cu# l-au %'ut pe-o coa*t, cei doi duli al3i
au !o*t cu colii Jn 3ereata lui1
UDar de ce rcneai aa, dac l-ai do3or<tV Jntre3 Vitoria1
U4i-a !o*t !ric tare111 #rturi*i 4itrea i pli cu 3otul opincii Jn leul lupului1
-e#eia *e uita pe <nduri la di+ania 'dro3it i-n Puru-i ur#rea Jn Jnc+ipuire u#3rele care-i
*ttu*er ca o pri#ePdie aproape, Jntoar*e oc+ii *pre *tele, *i#i *u3 *u#ie %<nt cald: i Jn toate
Jneleea *e#ne, Jnc nede*luite1
Cu# trecu Jn ca*, aprin*e a'ornia i pu*e pe !lcu * Jncarce iari puca1 Acu#a *e %edea c
tre3uie * ieie cu d<n*a ar#a acea*ta a lui 0ipan1 Cine tie ce puc %a !i !iind! &oate-a lo%it c<nd%a
o#: de aceea-i *curtat cu pila, +oete1 0ipan o cu#pra*e de#ult, de la un pri3ea, i o inea pentru
%re#uri de pri#ePdie1 Deci tre3uia * i-o duc cu #<na ei1
Nu #ai *i#i ne%oie * *e +odinea*c1 Se Jncl cu opinci i-i ae' Jn de*ai *traie de *c+i#3
i ciu3oele1 Tarniele cu pocl'ile, pentru cluii cei pai, erau ata, cu tri*tile cu #erinde aninate de
cioc.ine. ,Tarnif - a de le#n1A: ,&ioc.in - partea dindrt a eii1A Su#anele i coPoacele erau Jnirate
alturi1 Jndat ce trec cei din ur# nouri i %in 'ilele calde, pot lepda coPoacele la un +an pe cale i pot
r#<nea #ai *printeni1
UDar c<t a%e# * *t#V Jntre3, cu ne*!<rita-i #irare, 2+eor+it1
(1
UNu *t#: u#3l#, p<n *i# ce cut#1 Alt r<nduial n-a%e#1 Nu uita *-a*cui 3altaul: ca
* ai #ai #ult ndePde Jntr-Jn*ul1
Jn 'ori-de-'iu, %ineri Jn 9@ #artie, #unteanca i !eciorul ei au Jnc+inat caii cei pai -au
Jnclecat1 Au trecut pe la printele Dnil i 2+eor+i a adu* #aic-*a taca de la cucoana preutea*
Alaia1 Au co3or<t la cr<# -au tre'it pe neu*tor1 Au cerut do#nului )ordan rac+iu Jntr-o plo*c de
le#n1 Qi c<nd r*rea *oarele, *e a!lau a!ar din *at, Jn lunul p<rului, ctr apa (i*triei1
&e o#turi #oi !<<ia au*tral i cerul era ca !loarea de 2lac. ,:lac - !loarea-patelui, plant er3acee a
crei !loare are culoarea al3 *au ro'1A 2+eor+i purta aninat Jn la, Jn do*ul coap*ei drepte, 3altaul1
Vitoria potri%i*e i lea*e puca cea *curt dinapoia tarniei1 U#3lau alturi Jnaintea *niei Pido%ului1
C<nd i'3ucni *oarele Jn r*rit ctr (i*tria, Jnti #unteanca i pe ur# !lcul Ji !cur de trei ori
*e#nul *!intei craci, Jnc+in<nd !runtea *pre lu#in1
VIII
#
Jntr-o %re#e, Pido%ul 'i*e din ur#"
UDu#neata, ne%a*t, dup c<t %d eu, eti pornit pe lun cale1
2+eor+i r#a*e Jnainte, Vitoria Ji *truni calul i-9 potri%i Jn laturea dreapt a *niei1 Jntre3,
!r a pri%i pe neu*tor"
UDe unde tii du#neata a*taV .i-a *pu* ce%a do#nu )ordanV
U&arc era ne%oie *-#i *puieV Vreau * 'ic c nu-i at<t lun calea, c<t cotit1 S ad#ite# c
du#neata %rei * te duci la Dorna, ca *-i *eti 3r3atul1 A*ta nu-i #are lucra1 /e *ui Jntr-o *anie,
!eciorul du#nitale ori un o# #<n caii i te car la Dorna1 Acu#, c<t #ai ine o#tul, dra#urile-*
uoare1 Ori, #ai dera3, te repe'i p<n la &iatra, te *ui Jn tren i ata1
UNeu*torul are dreptate, cltin din cap 2+eor+i, pri%ind Jnainte1
UDe ce a# dreptateV r<*e do#nu Da%id1 N-a# dreptate deloc1 S 'ice# c te duci cu *ania1
&e*te trei 'ile d un de'+e i nu #ai ai ce !ace cu d<n*a1 Dar poate ai a u#3la pe #arini de r<p, prin
locuri unde au !o*t *t<ni1 Cu *ania nu poi !ace ni#ic, - #ai ale* c<nd or porni pu+oaie1 Cu calu, poi
trece1 Vra*'ic, du#neata ai pornit cu <nd * Jnt<r'ii, * caui, * u#3li cotind1 -lcul %d c *-a
3ucurat de tren1 Jn tren eti olo, #ut i c+ior1 Eu p<n la Dorna %reau * popo*e*c la +anuri, ori pe la
oa#enii de prin *ate, * %d, *-aud1 Nec+i!or 0ipan poate nici n-a aPun* la Dorna1
-e#eia a*culta, <nditoare1
UVra*'ic, do#nu )ordan i-a *pu* ce caut eu1
U4i-a *pu* Jn *cri*oare c e*te 3un #ar! de %<n'are, c ai ne%oie de parale, ca *-i *eti
3r3atul1 A*ar, la cr<#, a# au'it i pe oa#eni rind1 Dar ei uuie*c, ca oa#enii1 $iceau c
Nec+i!or e de'ertor de la ne%a*t i c<nd Jl %ei prinde ai *-9 %<ri la Jnc+i*oare1 Vor3e1 C<nd %-ai
*tr<n*, nea#urile lui -a du#nitale, ca * Pudecai ca'ul, cine a !o*t de prere *-ateptai at<taV
UOi, do#nu Da%id, o!t #unteanca: noi n-a%e# nea#uri aici la 4ura1 Ne-a# du* de la
locurile noa*tre c<nd era# tineri i ne-a# !cut aici ae'are1 -raii lui Nec+i!or au u#3lat tot cu oile1 &e
c<t a# o3licit, au aPun* Jntr-o iarn cu tur#ele p<n la Cr<#1 S-au ae'at acolo, la nite i#auri 3oate,
l<n 4area1 $ice c * %ie Jnapoi dup %reo cinci*pre'ece ani, nu#ai cu a*inii, i pe *a#arele a*inilor
nu#ai 3urdu!uri de parale1 Eu !rai n-a# a%ut: *urorile #ele au r#a* departe Jncolo, dup ali #uni, i
nu #-a# #ai r*pun* cu ele1 (tr<nii notri *-au prpdit i ei1 Aa c aicea tri# nu#ai noi i cu
copiii notri1 S!atul #eu a !o*t #intea puin c<t o a# de la Du#ne'eu1 A# Jnt<r'iat atept<nd1 Ce era
* !acV
UAa e*te, Jncu%iin neu*torul1 Acu#a du#neata ai aPun* * cre'i c a pierit acolo1
UDe ceV
U&entru c-ai pornit dup el1 Alt!el, cu# ai ateptat p<n-acu#a, puteai * atepi i de-acu
Jnainte1
UQi a*ta-i ade%rat1 Dar eu n-a# cuetat c *-ar putea *-9 !i lo%it +oii p<n-a nu aPune acolo1
A%ea la el parale cu# a# i eu acu#a1 Era Jndr'ne i u#3la i noaptea1 Eu a# +otr<t * nu u#3lu
dec<t Jntre r*ritul i a*!initul *oarelui i * # altur pe c<t oi putea pe l<n oa#eni1 Sunt pe lu#e
de*tui ri, dar *e a!l i oa#eni de trea31 A*t-noapte a tri#i* Du#ne'eu o di+anie, ca *-#i arate pe
doi dintre cei ri1 Cu# %-a# po%e*tit la cr<#, au n'uit doi +oi la parale1 A# Jnele* c do#nu
)ordan e dintre cei de trea3, c n-a '%onit ctr ni#eni c paralele *unt la printele Dnil1
UE#! !cu 2+eor+i r<'<nd Jn *ine1
(2
U A*cult, ne%a*t, relu neu*torul '<#3ind i Jnc+i'<nd din oc+iul drept1 Cu oc+iul de*c+i*
cta Jntr-o parte i arttorul #<nii drepte Jl inea Jnlat *pre oc+iul Jnc+i*1 A*cult1 Du#neata nu te
Jncurca cu a*e#enea <nduri1 (r3atul du#nitale nu-i #ort, nici pe cale, nici la Dorna1
Ne%a*ta Ji Jn3ui un ipt uor de 3ucurie1
UQtii du#neata a*taV -Nu1
Ea Ji plec !runtea1
UNu pot ti, cci n-a# !o*t cu d<n*ul1 Dar, ca un o# care *tau * Pudec, 'ic aa, c toate cele de
pe lu#ea a*ta au nu#e, la* i *e#n1 Aicea, Jn *t<na pe deal, *e %d apte ca*e de 3<rne, indrilite i
acoperite cu o#t1 Qi prin apte +oeauri ie*e !u#1 Ele nu *tri, dar de *pu*, *pun ce%a1 4ai Jnti,
*pun un nu#r" apte1 Al doilea, *pun c-i iarn i o*podarii *tau la %etrele lor i prete*c ##lia
i topitura1 Dac dintr-un +oea n-ar iei !u#, Jnele*ul ar !i altul1 Vra*'ic toate pe lu#ea a*ta arat
ce%a1 Ai au'it du#neata %reodat #oarte de o# * nu *e a!le i le * nu ia* la lu#inV Se duc +ultanii
i cor3ii -arat unde 'ace un trup lo%it de 3andii1 Apa Jl d la #al dac-i Jnecat1 Dac-i Jntr-o !<nt<n,
%ine %re#e de *ecet i !ac picioarele *e#n celui care *e uit Jntr-Jn*a1 Dac-i Jnropat, *e duce lupul i
*cur#1 Vra*'ic toate %or3e*c: aa le-a r<nduit Du#ne'eu1 /oate trec din ur Jn ur, aPun p<n
unde tre3uie i *e a!l1 -raii lui Nec+i!or 0ipan, cu# ai *pu*, au aPun* la Cr<#1 E ca i cu# ar !i #urit1
A %enit totui %e*te de*pre ei1 De la *oul du#nitale n-a %enit, pentru c el *t unde%a i ine tain1 Dac-
ar !i pierit, nu *e putea a*cunde1 Eu i-oi #ai *pune i alta1 Du#neata tre3uie * cre'i c triete, ca *
ai putere *-9 caui1
-e#eia cltin din cap i-i *tr<n*e 3u'ele, cu uor di*pre1
UDintre toate c<te-#i *pui, do#nu neu*tor, eu Jnele c %rei aa * # #<n<i, ca un o# cu
ini# 3un1 S tii du#neata c eu a# pornit dup *e#ne i porunci1 4ai ale* dac-i pierit cat *-9
*e*c: cci, %iu, *e poate Jntoarce i *inur1
U(ine, 'i*e neu*torul i tcu, Jnde#n<ndu-i caii cu iuca1 C<nd aPun*er la (i*tria, *oarele
3tea de la a#ia' i *treinile din *at de la /arcu <r<iau, *ticlind irauri de #rele %ii1 (i*tria Jn*
a%ea pod %erde de +ea1 /receau pe el *nii cu 3utuci, u#3lau oa#eni cu#pnindu-i topoarele1
Nu#ai Jn ura p<rului *e a!la o topli, unde 3ol3oro*ea apa *c<nteind, ca un cui3ar al *oarelui1
&e #alul cellalt popo*ir, ca *-i +odinea*c ani#alele1 Vitoria i !eciorul #<ncar l<n
de*ai1 Do#nu Da%id Ji adu*e a#inte c a%ea trea3 la un neu*tor1 Dar acolo unde a%ea a *e duce *e
%ede c *i*e ali doi-trei neu*tori cu 3r3ile crora Ji a#e*teca*e i el ariciul lui ro, J#pletind Jntre
3r3i deetele1 Aa cueta #unteanca '<#3ind, atept<nd i p'indu-i #ar!a1 Jntr-un t<r'iu, do#nu
Da%id *e art !oarte r3it, !c<nd pai #ari cu ci'#ele-i rele prin o#tul #oale1 Scoa*e trai*tele de
or' de dup <tul cailor i pu*e #<na pe 3ici1
UDe-acu #ere#, 'i*e el1 A# %or3it cu nite Pidani de-aice, cu# e o3iceiul no*tru, de*pre toate
c<te *unt pe lu#ea a*ta1 A# a!lat preul cerealelor la 2alai i la Ea#3ur, i la &ari'1 0a Dorna n-a
!o*t nici unul Jn iarna a*ta1 6Ce !el de oa#eni *untei %oi, ca * nu % ducei nici unul la DornaV7 6)aca,
aa *unte# noi, nite oa#eni care nu ne-a# du* la Dorna17 ,Bine, atuncea * % deie Du#ne'eu copii
*ntoi i *-aPun * % %d de-acu Jntr-o *ut de ani17 Da' un pa+ar de %in 3un #i-au dat, de ce *
*pun c nu #i-au datV Cel #ai 3un %in *e !ace aici, la ura /arcului, din *ta!ide de la Con*tantinopol1
UAi *tat ca# #ult, do#nule neu*tor: noi ne r3i#, r*ri cu Jndr'neal 2+eor+iP1
UA%ei %re#e, p<n ce *-or topi toate o#turile i *-or *cure toate +eurile ace*tea1 Jnainte de
a %or3i de*pre toate, a# J#pru#utat +alaturi i #i-a# !cut ruciunea cu%enit1 De-acu * #ere#1
&<n la a*!initul *oarelui, aPune# la ura (ica'ului1 Acolo popo*i# la un cretin, o# de trea3, J#i
a# eu oa#enii #ei1 0a Pido%i # duc * 3eau %in de *ta!ide i *-i Jntre3 dac nici ei n-au a%ut trea3 la
Dorna Jn iarna a*ta1 Dac n-au a%ut trea3 nici ei, apoi atuncea a# *-i *udui1
Au #er* aa Jn lunul (i*triei la deal, Jncet, pe dru# de #oin1 4unteanca %edea Jn to%arul
lor 6o# tri#e*7, cci le era de !olo*1 A%ea li#3 aer i *cociora prin toate prile1
&opa*ul de *ar l-au !cut la (ica', la +an la Donea1 Au JnriPit caii, le-au dat or', au adu* Jntr-o
odaie tr+atul -au *tat de %or3 cu !e#eia de a'd i cu cr<#arul p<n Jntr-un t<r'iu1 Nec+i!or 0ipan
era pentru ei o3ra' cuno*cut1
UEra o# %rednic i !udul, 'i*e Donea +aniul: nu *e uita la parale, nu#ai * ai3 el toate dup
u*tul lui1 Nu l-a# %'ut de #ult1 Va !i a%<nd trea3 unde%a la c<#p1 Ori poate cunun i 3otea' Jn
*at la el1 Dar cu# d pri#%ara, iar *-arat1
UDe c<nd nu l-ai %'utV i*piti #unteanca1
UApoi ca# de #ultior, ca# de a*t-toa#n1 Se ducea Jn *u*: a%ea 3un cal1
Do#nu Da%id !cu *e#n uurel cu oc+iul drept1 4unteanca nu #ai Jntre3 ni#ic1
UDar de ce % intere*aiV Jntre3 Donea1
UE dator nite parale ne%e*tei ace*teia111 'i*e do#nu Da%id1
UDe ce nu-9 cutai aca* la el, pe /arcu Jn *u*V
(%
UNu-i aca*: l-a# cutat i eu1 Acu de la d<n*ul de-aca* %eni# i p<n la Clureni #ere#
to%rie1
UApoi atuncea unde poate !i *itV Dac nu-i Jn #unte, e la oile lui Jn 3alt, la &rut, ori la NiPia1
U$ice c *-ar !i oprit la Dorna a*t-toa#n dup ce-a trecut pe aici1
USe poate: a%ea de neuat acolo oi de la nite cio3ani1 Dac le-a *it nutre pe loc, *e poate
* !i *tat1
UQtii ce%a, ai au'it ce%aV
UN-a# au'it ni#ica1
Vitoria o!t i-i !rec do#ol oc+ii cu pal#ele, potri%indu-i 3ro3oada1
A doua 'i, *<#3t, au Jnclecat iar -au ateptat pe neu*tor1 )ari Jnt<r'ia1 Nu-i *coa*e *ania
Jn dru# dec<t dup ce Jncepur a cure *treinile !ulerate de *oare1
UDe Jnt<r'ierea a*ta c+iar % ro, prietinilor, * nu % *uprai, *e apr el r<'<nd1 E din pricina
toc#elilor noa*tre, a Pido%ilor, cu Du#ne'eu1 A'i e *<#3t i n-a%e# %oie * u#3l# pe dru#1
Nu#ai dac ne a!l# pe ap - pute# #ere #ai departe, p<n unde *e i*pr%ete acea ap1 Dac eti pe
ap, n-ai Jncotro1 Aa c Du#ne'eu ne-a Jnduit * ne a!l# cltori pe ap1 V'<nd c tre3uie * !iu
nu#aidec<t de*ar aca* la Clureni, a# ateptat * pornea*c a cure *treinile i a *e topi o#tul1
Cu# a aPun* apa *u3 *anie, a# putut porni1 De-acu#a tot pe ap #er p<n aca*1
Vitoria *e cruci1
UDe unde a*e#enea r<nduialV Ai *tat de %or3 cu Du#ne'eul du#nea%oa*trV
UEu nu: dar a *tat de %or3 cu el un nea# al #eu de de#ult, pe care-9 c+e#a 4oi*e1 A*t!el
cltore*c eu pe ap p<n aca* -acolo J#i ie*e 3ala3u*ta Jnainte cu 3raele de*c+i*e1 Apa r#<ne
a!ar, i-n ca* *e*c %in i #<ncare cald1 A%ei * 'duii la #ine, dac nu %i-i cu *uprare, aa
cu# 'duia i Nec+i!or 0ipan1
U&e c<t Jnele, i-a !o*t de #ulte ori oa*pete1
U4i-a !o*t1 Are * deie Du#ne'eu *-#i #ai !ie1 Dup *ocotina #ea, ai * te Jntorci cu
d<n*ul1
Au u#3lat a*t!el %or3ind: au l*at Jn ur# i popa*ul de a#ia': i pe ur# au prin* a a%ea Jn
coada oc+iului *t<n, necontenit, u#3ra al3*trie a Cea+lului nin*1 Acu#a acolo, Jn r<pi *orite, *cot
3otul din peteri urii, !ornie*c la *oare i *trnut1 Jn cur<nd au * 3at din aripi a*upra #oli'ilor 3t-
r<ni cucoii *l3atici -au * *e la,*e pe creni, ca * ciuulea*c cucuru'i1 &<raiele au prin* a *una
alt!el, cu '%on de clopoei, i *ar pe trepte de *t<nc i +ia - i apar din ele artri de-o clip Puc<nd,
cu roc+ii i +or3ote de *pu#1
4unteanca *i#ea i ea Jn nri, ca *l3tciunile pdurilor, #irea*# de ap nou1 Era trudit
dup dou 'ile de u#3let clare i c-o *i#ire de plcere la <ndul unui culcu #oale1
0a Clureni, nu departe de &iatra /eiului, Ji a%ea ae'are, Jn do*ul unei du+enii -a unei
cr<#e, do#nu Da%id1 )-a ieit Jnainte *oia, nu#ai Jn carne al3 i-n 3r3ie re%r*at, i *-a 3ucurat c-
un la* ca de c<ntec1 Apoi *-a uitat cu oc+i +ol3ai la #unteanca, %'<nd-o c *coate de dup a o puc
*curt +oea*c1
Vitoria i 2+eor+i au intrat Jntr-o odi pe*te *a# de cald1 -lcul *-a +rnit 3ine1
4unteanca a *ttut Jn picioare1 A cutat o ulcic i a 3ut ap cu *ete, ca * *tin o ari1
&e !ere*truic *e %edea Jn a#ur &iatra /eiului, *inuratic, cu lua de o#t Jn cretet1
USoul #eu, *e Jndrept ea ctr a'd, #i-a *pu* odat po%e*tea *t<ncii acetia1
UQtiu, Jncu%iin do#nu Da%id, e*te o i*tori*ire cu# c dia%olul ar !i rupt c<nd%a, noaptea,
piatra a*ta din %<r!ul Cea+lului -a adu*-o p<n aicea Jn 3rae, ca *-o lepede Jn cur#e'iul (i*triei, *
poprea*c apele i * Jnece cuprin*ul1 Dar cu# o ducea Jn '3or, 9-a apucat c<ntarea cea din ur# a
cucoilor1 A lepdat-o i a !uit Jn pu*tie, Jn Jntuneric, ca * nu-9 !ulere *oarele1 Dar ace*tea-* nu#ai
%or3e de-a oa#enilor1
UDac *e *pune, tre3uie * !ie ade%rat, *e J#potri%i 2+eor+i1
US-ar putea * !ie ade%rat, dar nu-i1 Ori dia%olul acela a%ea #inte puin1 De ce nu *-a Jntor*
Jn alt noapte, * pr%ale piatra cu piciorul Jn (i*triaV Aa, piatra *t aici de pe c<nd nu erau oa#eni,
nici dia%oli: i lui Nec+i!or 0ipan, de c<te ori popo*ea la #ine i *e ae'a la !erea*tra a*ta, Ji %enea aa
un Jnde#n * *e *uie dea*upra, * !ac un *e#n cu *ecurea J#potri%a de#onului1 /otdeauna #
*!dea# cu el i nu-9 l*a#1 Stria c %rea * ieie -un co!iel de %in cu d<n*ul, i lutarii1 Cu# au'eau
de una ca a*ta, ianii !ueau i *e a*cundeau dup ca*1
UAde%rat, era o# cu +ara la c+e!, *e Jn%oi Vitoria1 4ie #i-era dra c<nd Jl %edea# aa, cu
#are curaP1 Nu-i putea *ta ni#eni J#potri%1 Odat, %enind noi de la &iatra, pe c<nd era# rea cu
2+eor+i ace*ta, ne-au ieit Jnainte oa#eni #<nPii pe o3ra' cu !uninine1 Au ridicat cio#eele
a*upra noa*tr i au *triat * lepd# paralele pe care le a%e# i #erindele pe care le purt#1 Se
*ui*er *pre noi dintr-o r<p, la un corn de dru#, pe Jn*erat1 Nec+i!or a%ea 3alta1 Nu#ai i-a lepdat
din cap cciula, i-a *cuturat pletele -a Jn+at 3altaul1 At<ta a *triat" 64i *l3noilor, eu pe %oi %
(&
ple*c Jn nu#ele tatlui i % pr%le*c cu piciorul Jn r<p71 Aceia au !erit pe dup nite ciritei i *-au
du*1 ,&iritei - tu!i de copcei1A De +oi nu *e te#ea: a%ea *tp<nire a*upra lor1 Doar dac l-or !i plit
dintr-o lture, prietini, pe !uri1
Ne%a*ta lui do#nu Da%id Jncepu * deie din #<ni i * %or3ea*c Jntr-o li#3 *trin1
Neu*torul l#uri"
UNe%a*t-#ea *pune c nu#ai aa a putut *-9 do3oare cine%a1 Alt!el nu1 Ji era dra i ei
do#nu Nec+i!or1
Vitoria Ji lunec oc+ii, c-un '<#3et *u3ire, a*upra o%reicei1 -e#eia de a'd #ai *pu*e ce%a1
U$ice c a*t-toa#n, c<nd a trecut *pre Dorna, era *inur i n-a%ea nici un to%ar1 E ade%rat
c eu nu l-a# %'ut1 4 a!la# cu #ar! la t<r1
2a'da %or3i iar1
U$ice, l#uri neu*torul, c n-a *tat dec<t puin1 A plecat la dru# a*upra nopii1
Vitoria pri%ea pe !erea*tr Jn Jntuneric i cu#pnea Jn *ine acele %or3e1
U$ice c a%ea 3ani a*upra lui i 9-a ruat * nu *e duc: dar el n-a a*cultat-o i *-a du*1
USe poate, r*pun*e #unteanca *tr<#3<nd i ap*<nd din 3u'e1
2+eor+i *e l*a*e pe pat l<n *o3 i ador#i*e cu !aa Jn *u*1 -e#eia de a'd %or3i iar1
UCe #ai *puneV
U$ice c !lcul *a#n cu tatu-*u1
UVa !i *#n<nd1
Dup ce r#*e*e *inur, !cu *e#nul crucii, #runt i de #ulte ori, a*upra uilor i a*upra
perinei unde a%ea *-i plece capul1 Apoi *e l* pe un *cuna cu trei picioare, Ji cuprin*e enunc+ii
cu pal#ele i *ttu aplecat, cu pri%irea-i de u#3r aintit Jn necuno*cutul din nainte-i1 Jncerca *-9
oprea*c pe 0ipan i *-i Jntoarc *pre ea o3ra'ul, ca * i-9 citea*c1 El era Jn* tot #ai Jn !und1 &e*te el
*e re%r*au ape de pri#%ar1
A!ar picurau *treini1 V<ntul de la *ud uuia cu creteri i co3or<ri1
U2+eor+i, opti ea a*upra %edeniei, *-#i r*pun'i dac eti cu alta1
-lcul *e r*uci i de*c+i*e oc+ii1
UAi *pu* ce%a, ##ucV
UN-a# *pu* ni#ic, r*pun*e ea, cu oc+ii aintii a*upra ea#ului1
El o pri%i un ti#p i Jnc+i*e dintr-o dat iari pleoapele, !urat de dulceaa *o#nului1
Vitoria Jl Pudeca pe 0ipan1 A%ea ea *-i *puie #ulte: i i le *punea, !r * #ite 3u'ele i li#3a1 )
le *punea dinluntru, cu 3nuieli i *u!erini %ec+i1 Altdat Jl J#pun*e*e cu %or3e ade%rate pentru
plcerea pe care o a%ea el *-i a3at calul Jn preaP#a #uierilor i * popo*ea*c l<n ele1 9-9 para*er
3acii cei 3tr<ni, care erau oa#eni cu#ini i iertai de Du#ne'eu1 Acu#a, dac a pierit, Ji r#*e*e
dator cu acele '<#3ete i cu acele cea*uri1
Se J#pline*c nou ani la S!<ntu 2+eor+e de c<nd a *rit ca o aie a*upra lui, *-i %<re cnile
Jn oc+i i *u3 3r3ie1 El o ddea Jncet la o parte cu 3raul i r<dea1 Ea *-a Jn%erunat #ai tare,
po#enindu-i de-o rea i de-o *lut de la ura /arc-ului1 6Acolo-i !aci popa*urile i-i c+eltuieti
a%erea7, Jl J#punea ea cu %or3e Jnde*ate, i iar Ji rc+ira cnile1 Atuncea el Jnti a lo%it-o1 &e ur#
a cuprin*-o la piept -a *tr<n*-o pe*te 3rae1 Ea a tcut deodat, ca i cu# ar !i #urit1 ) *-a lipit cu
!runtea *u3*uoar1 A ateptat de*#ierdrile ca o ticloa*1 Acu apte ani a lo%it-o pentru alta1 Jntr-un an
au !o*t oc+i neri: Jntr-altul nite oc+i al3atri de ne#oaic1 Jneleea ea Jntr-o pri%in c, pentru un
3r3at ca d<n*ul, acelea-* petreceri - cu# 3ei un pa+ar de %in, ori cu# rupi o crean1 Ea era dea*upra
tuturora: a%ea Jntr-Jn*a o putere -o tain, pe care 0ipan nu era Jn *tare * le de'lee1 Venea la d<n*a ca
la apa cea 3un1
Nu poate !i nici o%reic: nici unuroaic cu oc+ii %er'i1 El tot c'ut unde%a tre3uie * !ie1
T) #ai c+e# o dat cu toat !iina, iert<ndu-9 pentru orice, i Nec+i!or 0ipan nu-i r*pun*e1
Jn di#ineaa de du#inic Jncalec trudit i cu oc+ii cernii1 A*cult pri%ind Jn alt parte !elurite
*!aturi ale neu*torului1 ,*ri atent nu#ai la *ocoteli i reco#andri de parale1
UA*ta-i 3ine, Jncu%iin ea1 S-i plte*c pentru 'duire1 S-#i dai 3ani #runi de c<te%a #ii,
ca *-i a# la Jnde#<n1 Nu %reau * *e *i#t ce a# cu #ine, ca * nu i*pite*c pe ni#eni1 Dac-ar !i
paralele #ele, n-a 'ice ni#ica1 4i le ia i pace 3un! Dar J* paralele lui1
UA cuiV
Ea r*pun*e tot dinluntru, !r %or3e" 6A lui 0ipan: a #ortului7, dar r*pun*e nu#ai pentru
*ine1 &ri#i paralele #runte, le le Jntr-un col de n!ra# i 3tu cu clc<iele Jn p<ntecele cluului
&a-
Au u#3lat p<n la -arcaa pe *oare1
C<nd au intrat Jn *at la -arcaa, deodat *-a pr%lit de pe #untele cel #are un %<nt rece, tr<nd
dup d<n*ul nouri neri i %<rtePuri de nin*oare1 C<nd au trecut prin dreptul 3i*ericii, nu *e %edea nici
Jn cer, nici Jn p#<nt1
('
Vitoria a oprit calul, a de*clecat1 S-a Jnc+inat *pre locaul *!<nt1
U 2+eor+i, %or3i ea: a*ta-i porunc * !ace# popa* aici1
A de*clecat i !eciorul1 Au luat caii de cp*tru i au cutat a'd1
I6
#
Nu cunoteau locul1 U#3lau aa pe ulia cea #are a *atului, Jnl<nd na*urile c<nd *pre
dreapta, c<nd *pre *t<na1 Veneau a*upra lor aripi cenuii i-i 3teau pe*te oc+i1 Deodat %<rtePul trecu
i luci *oarele1 Dea*upra *e !cu al3a*tru1 Jnainte, ca i cu# li *-ar !i de*c+i* o alt lu#e, ulia cotea
*curt, i, pe un tpan, o adunare *tr<n* de oa#eni *e !r#<nta1 Cei de la *pate %oiau * treac pe*te
cei dint<i1 Vor3ea cine%a, cu la* tare, pe pri*pa ca*ei1 Adunarea *e de*!cu l*<nd loc de trecere unui
o# #ititel, nericio*, cu capul #are1 &rea * !ie o per*oan a *tp<nirii1 &urta cciul uuiat de
a*tra+an i 3lan cu uler de %idr, Jnl<nd na*ul, pri%i dup %<rtePul de nin*oare, care !uea ctre
apu*1
Ali oa#eni %eneau pe alt dru#, *pre aceeai r*cruce1 Doi Pandar#i, cu putile pe u#r, u#3lau
ce%a #ai Jnainte, J#pin<nd de u#ere pe doi pantalonari ca# Perpelii1 &urtau paltoane cu #<necile
prea *curte1 Nu preau Pinii de po'iia u#ilitoare Jn care *e a!lau1
&er*oana cu cciula uuiat de a*tra+an i cu uler de %idr lu o Jn!iare Jncruntat1 Se opri i
l* pe Pandar#i *-i aduc oarecu# la picioare pe cei doi1 El era pe tpan1 Nandar#ii *e oprir ce%a
#ai Po*1
V<ntul *ttu*e deplin1 Soarele a%ea Jn el ce%a copilre*c i %e*el1 Ni#ene dintre cei de !a nu *e
#ira de %<rteP1 /oi, ca i Vitoria i ca i 2+eor+i, *e #irau de cei doi *trini1
UCe-or !i !ptuitV Jntre3 !e#eia cu riP pe unul dintre #unteni1
UNu tiu: are *-i Pudece i a%e# * %ede#1
UDar cine-i 3oierul ace*ta #ititel i anoV
UO# #are1 Do#nu *u3pre!ect1
UJl %d c-o adunare dup d<n*ul1
UE*te: a +otr<t adunare aca* la pri#arele, ca * *puie oa#enilor porunci de la *tp<nire1 Are
* !ie aleere de deputat la &iatra1
Vitoria nu tia de ace*tea1 O intere*au i #ai #ult cei doi Perpelii1 SpriPinindu-*e de a, *e ridic
Jn %<r!ul deetelor, ca * %ad #ai 3ine1
Do#nul *u3pre!ect Jntre3 *uprat1 Vor3ea tare i repe'it"
UCe-i cu indi%i'ii acetiaV
Unul din Pandar#i l#uri1 )-au *it la cr<#, Jntre oa#eni, c-o Pucrie" o #ua#a cu culori i
nu#ere1 O Jntind pe #a* i Jndea#n pe *teni * puie parale i * '%<rl 'aruri1 Dac *e potri%e*c
nu#erele, plte*c: dac nu *e potri%e*c nu#erele, pun #<na pe paralele oa#enilor i le %<r Jn 3u'unar1
UA+a! De-acetia J#i *untei %oiV *e +ol3 la ei do#nu *u3pre!ect1
UDo#nule *u3pre!ect, *e apr unul din ei cu r3ire, d<nd din #<ni1 Era cel #ai nalt1 Cellalt
Jl pri%ea #ai de Po*, cu u#ilin1 Do#nule *u3pre!ect, % ro * 3ine%oii a # a*culta, ca * %edei c
Jn toat lu#ea c+e*tia acea*ta nu e*te ni#ic neone*t1 E un Poc de noroc, do#nule *u3pre!ect1 Eu %
cuno*c pe du#nea%oa*tr, do#nule *u3pre!ect1 Du#nea%oa*tr *untei do#nul *u3pre!ect Ana*ta*e
(al#e'1 V tiu o# Pu*t1 Vei con%eni c pute# c<tia, dar pute# i pierde, Jntr-ade%r, c<teodat
pierde#, cu# *-a Jnt<#plat la Eanu1 E o a!acere ca oricare alta1
UCu#V Ai !o*t i la EanuV *e #ir *u3ire do#nu *u3pre!ect (al#e', J#pun<nd Jn *u* cu
cciula1 Eu adun oa#enii pentru intere*ele lor, i %oi %enii pe de laturi i-i Jnelai cu #inciunile
%oa*treV
UVai de #ine, do#nule *u3pre!ect, *e poate una ca a*taV Noi nu Jnel# pe ni#eni1 A%e# de-
a !ace cu oa#eni Jn toat !irea1 0e e>plic# ce e*te i nu le pretinde# nu#aidec<t * ponte'e1 Unora le
place i pontea'1 &ute# noi *-i J#piedic#V
U0a*' c % tiu eu1 )a *-#i *punei Jnti cu# e Pucria aceea a %oa*tr1
UE cu 'aruri, do#nule *u3pre!ect, i cu nu#ere c<titoare1 Un o#, care are plcere, pontea'
un leu1 Dac c<ti, Ji plte*c apte1
((
UJntr-ade%r, a!acere 3un1 )a * ridice Jn *u* #<na cei care au c<tiat1 Vd c nu ridic
ni#eni #<na1 Acu#a % ro * 3ine%oii, cu# *pune neu*torul ace*ta, * ridicai #<na cei care ai
pu3it1 Aa de #uli pu3aiV Dup c<t %d, ai pu3it toi1
Oa#enii r<deau, ait<nd 3raele1 &entru paralele lor pierdute, a%eau cel puin petrecere1
&er*oana *tp<nirii lu o Jn!iare #ai *e%er1
US !acei 3ine du#nea%oa*tr, cin*tiilor neu*tori de parale, *-#i artai actele1 Cine
*unteiV De unde *unteiV
Unul dintre Pandar#i raport re*pectuo*"
U/rii, do#nule *u3pre!ect, i-a# cercetat Jn pri%ina a*ta1 N-au nici un act1
USunte# de la 2alai1 &e #ine # c+ea# Spira 2+eor+iu1 &e to%arul #eu )ancu Neculau1
U A, *untei de la 2alai1 Atunci cunoatei pe #unteni, din port, c<nd co3oar la
du#nea%oa*tr cu plutele1 Vi *-a !cut dor de ei i ai %enit *-i cutai aici1 S-#i artai autori'aia
pentru Pocuri de noroc1
UN-a%e#1
UAtunci, rcni *u3pre!ectul cre*c<nd dintr-o dat, * #i-i ducei din po*t Jn po*t p<n la
reedin1 Dar #ai Jnti * lepdai aicea 3anii pe care i-ai *!eteri*it de la oa#eni1 Ji punei cu proce*-
%er3al Jn #<na pri#arului1
UCe * !ac cu ei pri#areleV Jntre3 cine%a1
US-i J#part la pu3ai1
UD-apoi *e #ai tie care a pu3it i c<t a pu3itV Oa#enii iar pornir %e*elie1 &etrecea i
Vitoria1 Ar !i %rut * Jncerce i ea: * puie unu i * c<tie apte1 Vedea ea 3ine c i lui 2+eor+i Ji
prea ru c-i duc aa Jntre puti pe cei doi de la 2alai1
Cu pri%ire la Jntre3uinarea 3anilor, oa#enii *e J#preau Jn ta3ere1 Unii Ji cereau pentru o 3ute
de %in, alii pentru *!<nta 3i*eric1 Su3pre!ectul iei Jn dra#, a*upra Vitoriei i a lui 2+eor+i1 Dei
era un 3r3at nu toc#ai #are, #unteanca *e *!ii de cuttura lui1 Uita*e c+iar * i *e !erea*c din dra#1
UDar cu du#nea%oa*tr ce-iV O Jntre3 pe d<n*a1
UNici eu n-a# +<rtii, r*pun*e ea cu Jndoial1
UCe +<rtiiV Ce +<rtiiV N-a%e# ne%oie de nici o +<rtie1 Nu %d eu c eti o ne%a*t de oier de pe
/arcuV
UAde%rat e*te, r*pun*e Vitoria '<#3ind1
UQi !lcul i*ta i-i !eciorV
U4i-i !ecior1
UNu *ta: Jncalic i du1-te aca*, c te-ateapt 3r3atul1
UNu # duc aca*, do#nule, # duc la Dorna1
U-oarte 3ine1 /e-ai !i duc<nd dup datorii pe #ar!1 Vine pri#%ara i a%ei ne%oie de 3ani1
Du-te *ntoa*1
4unteanca *ocoti c tre3uie * deie o l#urire1
UEu *unt ne%a*ta lui Nec+i!or 0ipan1
Su3pre!ectul ddu din u#eri1 Nu cunotea1 Nici dintre oa#enii 3ulucii care a*cultau nu *e a!la
cine%a care * deie *e#n c ar !i cuno*c<nd pe Nec+i!or1 Deci era departe i *e *i#i *trin1 Cel puin
a%ea un !olo*" prerea 3r3tuului aceluia, c *-ar !i duc<nd dup 3ani1 A*ta-i 3ine *-o *puie tuturora
de-acu# Jnainte: ca * nu *e ade#enea*c cine%a dintre oa#enii ri, 3nuind alt!el1
UJ#i place de do#nia ta, 'i*e ea '<#3ind iar, cu# le de*pici i le ptrun'i toate1
UApoi eu de-o %ia trie*c Jntre #unteni, #rturi*i cu plcere Ana*ta*e (al#e'1 Ji cuno*c
cu# J#i cuno*c ne%a*ta1
Vitoria %edea pe unii din do*ul *u3pre!ectului r<'<nd pe *u3 #u*ta1 Dup ce trecu el, !udul,
au'i oapte, i r<*e i ea1
UDac-i %or3a pe-aceea, atuncea nu ne cunoate c+iar aa de 3ine1
De la #unte %eni iar !urtun, cu #ai #are repe'iciune, e*<nd !uli #ari i #oi1 Oa#enii *e
ri*ipir c+iuind1 Vitoria ni#eri cu caii *u3 cel Jnti adpo*t, o andra#a a!u#at, atept<nd * treac -
ace*t %al1 Dar de data a*ta %alul nu trecea1 Soarele prea c luneca*e pe alt tr<#1 (tea nin*oarea, Jntr-
un !el de a#ur cenuiu1
UCredea# c-o# putea #ere 3ine Jnainte, 'i*e 2+eor+i1 Acu tre3uie * cut# a'd1
UO# cuta -o# *i, %or3i cu linite !e#eia1 Eu tot a# ndePde * %d lu#ina1 Nu tii c
Doc+ia Ji *cutur coPoacele i dup aceea le Jntinde la *oareV
UCare Doc+ieV Jntre3 un la* r*tit1
Un o# Jn coPoc lun, cu #iele at<rn<nd, intr din %i*col )a adpo*t1 Cu #<ni nere i ciolnoa*e
Ji *#ul*e din cap cciula -o *cutur de ap1 Era un 3tr<n crunt, cu *pr<ncenele a*pre1 &u!nea pe na*1
-e#eia Jl cuno*cu nu#aidec<t c-i 3ut1
UCare Doc+ieV *e *upr el iari, l*<ndu-*e puin din #iPloc -apoi tre*rind Jn *u*1
(-
U(a3a Doc+ia111 r<nPi 2+eor+i1
UCare 3a3 Doc+iaV Cea de pe #unte, ori cea din ca*V Vitoria *e a#e*tec"
US nu te *uperi, #oule1 Noi pe 3a3a du#itale n-a# %'ut-o, nici n-o cunoate#1
UDoc+ia o c+ea#1
US !ie *ntoa*1
US !ie1 Dar %oi ce cutai aiciV Ai intrat aa cu caii: nu % pa*1 Ce !el de %or3V Nici nu #
Jntre3ai pe #ine, nici nu *triai la 3a3 * ia*1
UNu te *upra1 Ne-o# duce1 Sunte# oa#eni *trini1
UE-+e! Nu #ere aa, !e#eie1 Vii de la /arcu i te duci la Dorna i nici #car nu i-* caii Jn
3un r<nduial1 (a # *upr1 /re3uia * 3ai la u i * *trii la 3a3 *-i deie dru#u1 S de*c+id
raPdul pentru cai i * le puie !<n *u3 3ot1 S %-aducei Jn ca* 3uclucurile i * % +odinii1 S % dau
o 3ucat de p<ine u*cat -un pa+ar de ap1 At<ta a#, at<ta % dau, dar * nu-#i !acei #ie ruine *
*tai *u3 pretele #eu1 Qi caii *-i potco%ii din nou1 Eu J* !ierar i potco%ar: iar potcoa%ele nu le pot
3ate dec<t #<ni di#inea1 A*t'i e *!<nta du#inic1 A# !o*t la 3i*eric: pe ur# a# !cut oleac de
popa* la cr<#1 Unde-i 3a3aV 4i 3a3 Doc+ie!
Jncepu a 3ate Jn u1
UDac-* *uprat, J* *uprat, ce-#i putei !aceV
)ei 3a3a Doc+ia Jn pra, cu catrin i cu c#a Jn!lorit1
UDe ce 3ai Jn u, #oneeV
UCa * de*c+i'i1
UD-apoi Ji Jnc+i* ua a*ta %reodatV J#pine i intr1 Vd c-aduci lu#e *trin1
UAduc1 &oate-i pare ruV
UDe ce *-#i par ruV Ji po!te*c cu dra ini# * popo*ea*c la noi1
U4<ni di#inea a# * le 3at potcoa%e la cai1
U0e-i 3ate, da'acu#a %<r oa#enii Jnuntru1 Nu-i #ai ine a!ar1 J#pine poarta i du caii Jn
raPd1 &<n ce le-i aduce tr+atul Jn ca*, eu a# i pu* de ##li1
UAa a# * !ac: dar * tii c-* *uprat1 Vitoria Ji !cu !a, cu la* plcut"
U4oule, cu# te c+ea#V
U&ricop1
U4o &ricop, oric<t de *uprat %ei !i !iind, eu tot a# *-i *pun c 3a3a du#itale a !o*t
!ru#oa* !e#eie Jn tinereele ei1
UAde%rat, !ru#oa*: dar a !cut #ulte ruti1 De-aceea-* *uprat eu -acu#a i nu #i-a #ai
trecut1 S nu cu#%a * Jndr'nii * *punei alt!el dec<t cu# %reau eu1 S *tai, * #<ncai i * 3ei cu
#ine i cu 3a3a1 4<ni di#inea % potco%e*c caii1
De ce-i %a !i %enit Jn #inte !e#eii lui 0ipan, c<t Ji ae'au 3uclucurile Jn ca*, Jn preaP#a !ocului
din +oarn, *-9 Jntre3e anu#e lucru pe !ierarV
Ji lepda*e coPocul i-i *ili*e * *e de*parte i ei de *traiele roa*e1 Ji ae'a*e pe *cunae Jn
preaP#a !ocului i le turna rac+iu Jn p+rele %er'i1
U4o &ricop, du#neata n-ai #ai potco%it cu#%a cai din prile /arculuiV
U(a a# potco%it1
UNu *-a oprit cu#%a la co%lia du#itale, a*t-toa#n, un o# cu un cal neru intat Jn !runteV
U(a *-a oprit1
UQi-i aduci a#inte cu# era J#3rcat acela o#V
UJ#i aduc a#inte1 &urta cciul 3ru#rie1 A%ea coPoc Jn clinuri, de #iel neru, *curt p<n la
enunc+i, i era Jnclat cu 3ot!ori1
UAcela, #o &ricop, a !o*t *oul #eu1
UE#! !cu #o &ricop: dac-i *oul du#itale, apoi n-a# ce 'ice, %rednic ro#<n1 Nu#ai nu-#i
plcea c *e ducea la dru# a*upra nopii1 Eu a !i a%ut plcere * cin*te*c cu d<n*ul ca i cu
du#nea%oa*tr1 Eu cu oa#enii din *at de la #ine nu cin*te*c: dar cu oa#enii *trini J#i place, c ei J*
cltori, au neca'uri i-i 3ine * le *tai Jnainte cu pa+ar dulce i %or3 3un1 Dar o#ul acela 'icea c *e
duce noaptea: c *e 3ucur * u#3le pe lun1 De oa#enii ri *punea c nu-i pa*: are pentru d<nii
pi*toale Jncrcate Jn de*ai1 S-a du* i Jntr-o %re#e a prin* a c<nta din *ol', ca * nu-i !ie ur<t1
UEl a !o*t Jntr-ade%r, opti #unteanca, i lepd o pictur din p+ru Jnainte de a 3ea
rac+iul1
X
(8
0ocuitorii acetia de *u3 3rad *unt nite !pturi de #irare1 )ui i ne*tatornici ca apele, ca
%re#ea: r3dtori Jn *u!erini ca i-n ierni cu#plite, !r riPi Jn 3ucurii ca i-n ariele lor de cuptor,
plc<ndu-le drao*tea i 3eia i datinile lor de la Jnceputul lu#ii, !erindu-*e de alte nea#uri i de
oa#enii de la c<#pie i %enind la 3<rloul lor ca !iara de codru - #ai cu *a# *tau ei Jn !aa *oarelui c-
o ini# ca din el rupt" cel #ai ade*ea *e de*#iard i lucete - de c<ntec, de prietinie1 Aa era i acel
Nec+i!or 0ipan care acu#a lip*ea1 Aa au Jnt<#pinat-o Jn dru#ul ei pe Vitoria i alii, nu nu#ai #o
&ricop1 0a (orca a c'ut Jntr-o cu#trie1 0e-au ieit Jn cale oa#enii, au apucat de cpe*tre caii i i-au
a3tut Jntr-o orad1 Erau aprini la o3ra' i a%eau plcere * cin*tea*c pe dru#ei i *-i o*pte'e1
Vitoria a tre3uit * *e *upuie, * de*calece, * intre la le+u' i *-i puie rodin *u3 pern un cotei de
3ucele de 'a+r i pe !runtea cretinului celui nou o +<rtie de dou'eci de lei1 ,Rodin - dar adu* !e#eii
care a n*cut1A
S-a Jnc+inat cu pa+arul de 3utur ctr nnai, a *rutat #<na preotului, -a artat tuturor celor
care %eneau *-o a*culte c are reu nca' c-o datorie de 3ani de la Dorna, pe care de at<ta %re#e o
ur#rete i n-o #ai poate J#plini1 Ji c+eltuiete i paralele de na!ur ca * r'3at pe %re#ea a*ta de
iarn1 Nici p<n la (roteni nu tie cu# a aPune1 Noroc c are acolo nite cuno*cui de la care a putea
J#pru#uta ce%a, ca * r'3ea*c p<n unde are a*e#enea intere*1
4ult *e #inuna preotul de aa !iini !r ini# i !r o#enie"
UNe pare ru c<nd *pune#, dar ce * !ace#V /re3uie * *pune# i * #rturi*i# c *unt Jntre
noi #untenii i oa#eni dintre acetia cr<nceni, care-i calc dreptul tu, care-i iau 3anul i nu-i #ai
dau Jnapoi ni#ica1 Apuctori ca lupii - aa-* unii dintre ai notri, o!ta *!inia *a1 &e-aceia Du#ne'eu i-a
3l*t#at * !ie ri, * prade aa cu uneltiri 3laPine, ori * ia* cu toporul la dru#ul cel #are * plea*c
pe o*podar Jn !runte i *-i rpea*c a%utul1 4untenii, r<dea *!inia *a, *unt ori aa ca noi, cu 3ucurie
i cu c<ntece, -acetia toi a%e# *-a%e# intrare la rai - ori du#ani cpcuni - -acetia, puini c<i
*unt, au * *e ieie de #<n -au * *e duc Jn iad la Caraoc+i1 &e dina!ar, cer<nd intrare 3a colo, 3a
dincolo, nu *e poate! 0a noi nu *unt oa#eni de #iPloc1
UAa a# pit eu, cu oa#enii care au * *e duc la iad, *e %ita Vitoria, %e*elindu-*e Jn *ine de
%iclenia ei1
0a Cruci a dat de nunt1
-ueau *niile cu nuntaii pe +iaa (i*triei1 4irea*a i drutele cu capetele Jn!lorite: ne%e*tele
nu#ai Jn catrini i 3ondii1 (r3aii J#pucau cu pi*toalele a*upra 3ra'ilor, ca * *perie i *-alune #ai
dera3 iarna1 Cu# au %'ut oa#eni *trini pe dru#ul de *u*, %orniceii au pu* pinteni i le-au ieit
Jnainte cu n!r#ile de la urec+ile cailor !<l!<ind1 Au Jntin* plo*ca -au ridicat pi*toalele1 Ori 3eau Jn
cin*tea !eciorului de J#prat i a *l%itei doa#ne #ire*e, ori Ji o#oar acolo pe loc1
Nunta *-a a3tut ctr dru#1 Vitoria a pri#it plo*ca i a !cut !ru#oa* urare #ire*ei1 Arta
%e*el !a i li#3 a*cuit, dei *-ar !i cu%enit * !ie *c<r3it, cci *e ducea la ri datornici, la Dorna1
UEu J* de loc de la /arcu, #ai *punea ea, i *unt ne%a*ta unuia Nec+i!or 0ipan, care a trecut i
el c<teodat pe aici i a Jnc+inat poate i el, ca #ine, un pa+ar la nunile du#nea%oa*tr, Jn dru#ul #eu
eu Jnti a# dat pe*te un 3ote': i *-ar J cu%enit * %d Jnti nunta i pe ur# 3ote'ul: dar c<teodat *e
Jnt<#pl * !ie i alt!el1 Nu-i ni#ic nici atuncea, !iind tot de la Du#ne'eu1 Qi #ai a# o #irare" c, dup
r<nduielile cele nou ieite de la *tp<nire i 3tute cu dara3ana i *pu*e de crainic i la noi Jn *at,
clindarul *-a *c+i#3at1 /oi ne-a# tre'it #ai 3tr<ni cu trei*pre'ece 'ile - nu#r<nd 'ilele, *r3torile
i po*turile dup #oda papi*tailor1 Acu ar !i * !i# Jn po*t, iar Ldu#nea%oa*tr !acei nunt, ca i cu#
ar !i !o*t c<lei1
UEe-+ei! au rcnit nunii *uindu-*e Jn picioare Jn *nii: du#neata, ne%a*t de la /arcu, nu tii
pe*e#ne c noi nu ne d# i %re# * !i# #ai tineri cu trei*pre'ece nopi, i noi ine# cu clindarul cel
%ec+i de la Jnceputul lu#ii pe carele Do#nul Du#ne'eu 9-a dat lui Ada#1 Noi nu %re# alt!el i !ace#
pe popa no*tru cu de-a *ila * *e ie de lee1 El, *racu, 'ice cu# 'ice# noi, iar altora de prin alte pri
de lu#e, dac le place * ie cu ne#ii ori cu Pido%ii, n-a%e# ce le !ace1 Al lor are * !ie, pe ceea lu#e,
!ocul cel ne*tin*1
UN-a%ei riP, a r*pun* #unteanca, c i cei de la /arcu J* cu leea %ec+e1 4ie nu#ai *-#i
*punei, dac putei, cine-ai %'ut pe un o# de la noi clare pe un cal neru intat Jn !runte i-n cap cu
cciul 3ru#rie1
Nu *-a a!lat ni#ene dintre nuntai * r*pund c ar !i %'ut a*e#enea o#1 Nu#ai Jntre !e#ei *-a
ale* una care parc Ji aducea a#inte: dar Jndat a uitat -aceea1 Nunta a pornit Jnainte i iar *-a l*at pe
+iaa (i*triei, cu c+iote *l3atice1
Jn pa*ul do#ol al calului, Vitoria cueta, cu pri%irile po*o#or<te, Ji l#urea <ndurile, Jn
puine cu%inte, i ctr 2+eor+i1 Nu putea *pune c-i *uprat de a*e#enea Jnt<r'ieri1 4ai 3ine * *e
a#e*tece aa, cu %oia altora, printre lu#e, ca * poat #ai 3ine 3a Jn *a# i i*codi1 Din ace*te
Jn%a i cu# * *e !erea*c de adunri, c<nd %a tre3ui1 (ine e*te * !ie la )edere cu prieteni, dec<t Jntr-
un a*cun'i, cu nite du#ani necuno*cui1 C<nd J* #uli, ei te 3a #ai puin Jn *a# i tu poi #ai
(9
3ine cerceta1 C<nd J* #uli, te poi *ocoti *inur, cu nca'ul tu: dar c<nd J* puini, J#pun i te coa*
cu oc+ii1
2+eor+i nu Jneleea toc#ai 3ine: dar i *e prea c aa tre3uie * !ie1
&are c Nec+i!or a u#3lat pe ace*t dru#, cu pace1
U&oate nu ne-a opri nici pe noi ni#ica ru, -o# aPune cu 3ine la locul oilor1 S %ede# ce !el
de ar-i Dorna i ce !el de #unte ,arul1
Au #er* Jntr-ade%r 3ine, cu popa*uri potri%ite1 Cu# *-au apropiat de ara Do#elor, Vitoria a
Jnlat na*ul i a *i#it Jn nri ca o #irea*#1 Nu era ni#ic dec<t un %<nt *u3ire i cldu de la a*!init,
care ur#a * topea*c do#ol o#turile1 Ea nu *i#ea ni#ic din a!ar: o #i*tuia o ari dinluntru i o
Jn3uea1 A%ea credin c aici a%ea * *e alea o r<nduial nou a %ieii ei1
Dornele-* nu#ai p<raie, nu#ai #uniori cu 3ra'i, nu#ai tpanuri i ae'ri de *ate1 C<te
nea#uri, at<tea Do#e1 Nea#uri de oa#eni !ru#oi i curai, li plceau Vitoriei1 Ji pri%ea Jn treact cu#
petrec la cr<# i cu# Poac cu #are aprindere i pati#, parc Jn puine cea*uri a%ea * !ie *!<ritul
lu#ii1 Aici, Jn Dorna a*ta, n-a !o*t iar#aroc i %<n'are de oi: n-a !o*t nici Jn Qarul Dornei: nici Jn Dorna
C<ndrenilor: dup c<t *e tie de toat lu#ea care-i !a i petrece, a !o*t #are iar#aroc i *-au %<ndut
#ulte oi a*t-toa#n, Jn Vatra Dornei1
Vitoria pleac !runtea i pri%ete trudit Jn Puru-i1 Eai * #ear *-i caute datornicii Jn Vatra
Dornei1
UEai, 2+eor+i, J#3uc ce%a de-a clare, cci nu *e cade * Jnt<r'ie#1 O# da or' cailor
c<nd o# aPune1 Eu de ieri nu #ai a# linite i *o#n1 Nu-#i #ai tre3uie #<ncare, nu-#i #ai tre3uie
ap1 A# aPun* ca la un *caun de Pudecat a lui Du#ne'eu, unde tre3uie * Jnenunc+e'1
Cu# au purce* *pre Vatra Dornei, au intrat Jntr-o *trlucire de *oare de la a#ia'1 Era un dru#
de de'+e i prindeau a cure p<raie de *u3 o#t1 &e alocuri, pe 'pe'ile 3tucite, paii cailor *unau ca
pe pod1 )arna *e ri*ipea *pre toate %ile, clipind, i a3urea i *pre *oare1
Un o# Jnalt i deirat, cu coPocelul pe-un u#r, cu ciu3ote de iu!t i c-un toieel cu care *e Puca
din c<nd Jn c<nd *criind o#tul, li *e inea de c<t%a %re#e Jn preaP#1 4erea i el Jn pa*ul cailor1
2r3i Jntr-o %re#e i *e inu Jn dreptul !e#eii1
O Jntre3 dincotro %ine i #ai ale* unde are de <nd * popo*ea*c1
UVin de departe, o# 3un, i nu # opre*c dec<t la Vatra Dornei1
UAi %reo trea3V
UA#, cu nite datornici1
UDa' pe #ine nu %rei * #-nre3i unde # duc i ce cautV
UDac po!teti, pot * te-ntre31
O#ul era %e*el: a r<nPit pe *u3 #u*ta i *-a de*!urat ca de pe-un #o*or *pre urec+ea Vitoriei,
optindu-i ce%a ca * n-aud !lcul1 4unteanca a 3tut Jn ru#a'ul calului cu captul !r<ului i a
trecut repede Jnainte, cu o3ra'ul Jntor* *pre 2+eor+i i lepd<ndu-i o porunc"
U/rae 3altaul i plete-91
De la*ul ei u*cat i otr%it, at<t !eciorul, c<t i *trinul *-au *pi#<ntat1 2+eor+i a pu* #<na
pe 3alta: o#ul a *rit anul -a apucat-o pe o potec i pe *u3 o r<p1 ,<dea el *inur i *e #inuna de
a*e#enea artare1 6-e#eia a*ta tre3uie * !ie de pe alt lu#e: cele de la noi *unt #ai prietenoa*e: taie
cu %or3a, nu cu 3altaul71 Ade%rat era c ne%a*ta lui 0ipan *e *ocotea ea *inur intrat Jn alt lu#e1
&ri%ea pie'i i cu ur pe o# cu# *e duce1 Dup aceea Ji r3i calul Jn trap1
Jntr-un ti#p, !r *-i !i artat ni#ene anu#e, cuno*cu, nu#ai dup *pu*e, Jn r*rit, &ietrele
Doa#nei i ,arul1 Dintr-acele *inurti Jn+eate au %enit ctr Nec+i!or 0ipan cio3ani cu oile1
)ntrar Jn Vatra Dornei1 Vitoria Jntre3 pe-un neu*tor care *co*e*e la *oare #ar! de piele i !ier
Jn care parte *e a!l ulia iar#arocului1 Neu*torul !cu *e#n, tind cu #<na *pre dreapta1 -e#eia Ji
purt calul Jntr-acolo, cu oc+ii Jntunecoi aintii1
A*t!el au a!lat un +an i au popo*it1 Qi-au Jnc+i* tr+atul Jntr-o c+ilie i n-au ateptat nici pr<n',
nici +odin1 S-au du*, dup *!atul +aniului, la o cancelarie, unde au *it un *luP3a cu apc1 Dup
%or3, *e prea a !i nea#1
U&o!te*c, a *alutat el cu #<na la apc, cu ce pot * !iu la *er%iciul du#nea%oa*trV
U/e-a# rua, do#nule, a r*pun* #unteanca cu oc+ii tul3uri i cu ini#a 3t<nd, * caui
du#neata Jntr-o condic a du#nitale i *-#i *pui de*pre nite %<n'ri de oi care *-au !cut a*t-
toa#n1
USe poate: a*ta nu co*t parale #ulte1
UO# da c<t tre3uie1 Neu*torul care #-a Jndreptat la du#neata 'ice c *-i dau de-un crig.el
de 3ere1 A&rig.el - +al31A
UDac-a *pu* el aa, 3ine1 Jnti * caut1 Jn ce lunV
UJn luna noie#3rie1
70
UDa1 E*te1 Jn luna noie#3rie, du#inica Jntia, 2+eor+e Ada#ac+i i Va*ile Ur*ac+i au
%<ndut oi trei *ute lui Nec+i!or 0ipan1
Vitoria a dat un *trit"
UA*ta e*te!
2<!<ia pripit, pri%ind cu oc+ii #ari pe nea#1
U&o!te*c, # ro, ce e*teV a Jntre3at el cu riP1
UNu-i ni#ica1 Ace*t Nec+i!or 0ipan e*te *oul #eu1
U/are 3ine: a*ta nu-i lucru de *pai#1 Nu, # ro, nu-#i datoreti ni#ica, adui el !erind cu
#<na Jntr-o parte 3ancnota1 Eu a# 3ut atunci ald#a - i ata1 A*ta a !o*t cea #ai #are %<n'are de la
noi1 (r3atul du#itale *-a Jn!iat, a 3tut pal#a, a *co* -a nu#rat paralele -a cerut ade%erin1 S-au
#ai Jn!iat cu#prtori: dar nu #ai erau oi1 Au %enit doi o*podari de trea3 i necPii i l-au ruat
* le le*e lor #car o parte din oi1 El i-a cin*tit i pe d<nii -a r*pun* c le-a da i lor o parte1 Au !cut
Jn%oial pentru o *ut de capete1 )-au dat puintel c<ti - o#ul du#itale *-a artat alant1 4i-a plcut:
-a# r#a* cu d<n*ul prietin1 &o!te*c, # ro, de ce pl<ni du#neataV
Vitoria c'u*e pe o ldi, cu !runtea Jn pal#e, i *u*pina1
U/e ro, 'i*e 3tr<nul, !ii du#neata 3un i *tai pe-un *caun1 Ea *e J#potri%ea * *e *coale din
locul ei de u#ilin1
USpune, # ro, ce e*teV
Ea-i *pu*e Jndat ce e*te1 Ji terea oc+ii cu #<necile *u#ieului i ria pripit1
UDup acea cu#prtur de oi, 0ipan nu *-a #ai Jntor* aca*, nici n-a #ai dat *e#n de %ia1
UNu *e poate1
U(a *e poate1 De aceea a# %enit p<n aici, *-i caut ur#a1
UA*ta e*te un lucru pe care eu nici Jntr-un c+ip nu pot *-9 pricep1 A# !o*t i eu de !a1 Au
de*prit o *ut de oi1 Cu oa#enii lui 2+eor+e Ada#ac+i i Va*ile Ur*ac+i, cu c<nii i cu #arii, le-
au pornit la %ale, ca * le duc la un iernatic1 C<nd a3ia *e #ai 'rea col3ul oilor toc#ai Jn !und, au
Jnclecat -au pornit i ei1
UCineV
U&rietinul #eu 0ipan i cu ceilali doi #unteni de care a# po#enit1
UCare #unteniV cineV de undeV
U)aca a*ta nu tiu1 A !o*t o dara%el Jntre ei1 Se %ede c *e cunoteau1 0e-au c<ntat lutarii, au
3ut, *-au J#3riat: dup aceea *-au du* dup oi1 )-a# *pu*" *er%u* i la re%edere! Ade%rat c, de
atunci, nici eu nu l-a# #ai Jnt<lnit1
(tr<nul Ji #<n<ie c-un deet #u*tcioara tuinat, Ji trecu do*ul pal#ei pe 3r3ia ra* cu
JnriPire i-i ridic oc+ii Jn 3adadie, cut<nd un r*pun* la nedu#erirea lui1 Jn 3adadie nu era dec<t
la#pa, cu ilindrul a!u#at1
UA*ta-i tare curio*! 'i*e el, *cutur<nd din cap1 Aca* n-a %enitV
Vitoria Jnl din u#eri, Pinit de Jntre3are1
U&oate-i la iernat cu oile1
UDe ce nu #i-a tri#i* r%aV De ce nu #i-a %enit nici un !el de tireV *tri cu ndu!
#unteanca1
UEu de unde pot tiV Eu nu *unt %ino%at cu ni#ica, 'i*e nea#ul ridic<ndu-i Jn laturi pal#ele1
Eu cred aa c, dac nu i *-a Jnt<#plat ce%a neplcut, *e Jntoarce el *inur aca*1
Vitoria +ol3 oc+i ri1
UEu nu Jnele ce %rei * *pui du#neata1
UDac nu i *-a Jnt<#plat ce%a neplcut, repet #ai Jncet 3tr<nul1
2+eor+i pricepea ce %rea * *puie *luP3aul1 ) *e prea7 c #aic-*a nu pricepe1 Nu Jndr'nea
* *e a#e*tece i * l#urea*c1 Dar deodat, pri%ind pie'i la oc+ii ei, a%u Jneleerea c ea de #ult
3nuiete toate1 Nu nu#ai 3nuiete, ci tie tot1 De aceea *e i a!l ei aici, la Vatra Dornei1
UAcu#a ce-i de !cutV Jntre3 cu un !el de u#ilin *luP3aul:
Cu #anile ap*<ndu-i t<#plele, Vitoria *e cu#pnea Jncet Jntr-o parte i-n alta1 Jnc+i*e*e oc+ii1
Apoi Ji de*c+i*e i pri%i Jn Puru-i1 Cu #irare, 3tr<nul o %'u '<#3ind1 Nu Jneleea ce <nd are1
UDe-acu # duc, Ji l#uri ea, pe dru#ul acelor oi1 $ici c *-au du* tot la %aleV
UDa, # ro1
U/ot la %ale, Jn*pre un loc de iernatV
UDa, # ro1 &e c<t i-a# Jnele*, au apucat dru#ul pe Neara1
UCred c #-a aPuta Du#ne'eu i #i-a da #iro*, * le-adul#ec din ur# Jn ur#1
UDa, # ro, +#! !cu 3tr<nelul r#<n<nd *inur, ca * *e #inune'e i #ai #ult de a*e#enea
#uiere ciudat1
-1
6I
Cu# a !cut ne%a*ta lui 0ipan calea Jntoar*, %re#ea *-a '3<rlit1 S-a r*ucit %<ntul i a prin* a
3ate de ctr #ie'ul-nopii1 De'+eurile au *tat1 0u#ina a *l3it Jn do*ul p<clelor1 Cu acea*t *u!lare
rece Jn *pate i pe *u3 !ua acea*ta de nouri *u3iri, cei doi cltori au u#3lat Jn tcere ca printr-o ar
nou1 A3ia o %'u*er Jn aPun i acu#a n-o #ai cunoteau1
Caii 3ocneau cu potcoa%ele lui #o &ricop prin loduri Jn+eate i run'uri1 Dru#urile i
potecile erau pu*tii1 -ere*trele cr<#elor deea3a artau co%riei u*cai Jn <turi de *ticl cu 3uturi
colorate1 A%eau un aer de pr*ire i de'olare1 A*ta Jn* pentru puin %re#e, cci 3iruina deplin a
*oarelui nu putea * Jnt<r'ie1
/oate *tteau ca-ntr-o ateptare1 C<nd %or porni iar la %ale pu+oaiele, tre3uiau * duc o %e*te
nou1 Aa de'lea Vitoria Jnele*ul ace*tor Jn!iri *c+i#3ate1
0a #arinea celei din ur# Do#e, cu# intrau, era cr<#, dup r<nduial1 Au de*clecat -au
l*at caii unul l<n altul, !r *-i lee, !r * le deie rune1
S-a ridicat de dup ratiile teP+elei o !e#eie, care *e *ilea * oprea*c, cu pal#a, c*caturi
*o#noroa*e1 Vitoria a po!tit o ara! de %in -a cerut i al treilea pa+ar1 Cr<#rita a ae'at la r<nd i al
treilea pa+ar1 Au %or3it puine lucruri de*pre %re#e, de*pre nutreul %itelor1 Dei *o#noroa*, !iind
!e#eie i cr<#rita pe dea*upra, a'da n-a lip*it *-i puie Jntre3rile cuno*cute1
UDa' du#nea%oa*tr de unde %eniiV
UVeni# din Vatra Dornei1
UQi unde % duceiV
UNe duce# Jncolo, la %ale1
Vitoria a *ttut puintel la Jndoial1 &e ur# a #rturi*it"
U4 duc dup un datornic1
UAaV
UDa1 E*te o pricin cu nite oi, care au trecut la iernat a*t-toa#n, ctr S!inii Ar+an+eli1
UA+a! a !cut !e#eia cu nep*are1
U&e-aici pe la du#neata, n-or !i !cut cu#%a popa*V
UOr !i !cut1
U&ricina #ea e pentru un c<rd de trei *ute1 Qi *tp<ni erau trei, clri - unul pe-un cal neru1
UDe a*ta nu-#i aduc a#inte1 &oate-or !i trecut c<nd era# , eu du* de-aca*, la o !at care a#
#ritat-o Jn !undul Qarului1
UDar 3r3atul du#itale nu-i aiciV &oate %a !i tiind el1
UNu: c acu#a-i du* el acolo1 &entr-un pa+ar de %in *-au *pu* de*tule %or3e, Jnc+eie cu acri#e
cr<#rita1
&e c<nd Jnclecau, Vitoria a !cut o o3*er%aie cu la* de*tul de tare, ca *-o aud dinluntru
a'da1
USe %ede c aici nu-i loc de popa*1
UDar de ce-iV a dat r*pun* a*cuit cr<#rita, r3indu-*e * *coat a!ar nu#ai capul1
U&e-aicea te uii i treci, a rit cu 3u'ele *u3iate i ap*ate ne%a*ta lui 0ipan1
Cr<#rita *-a *i#it pe loc otr%it de a*e#enea ocar1 A ieit cu totul Jn pra, lepd<nd c<te%a
%or3e rele1 Vitoria n-a #ai Jntor* o3ra'ul1 &rea c n-aude ni#ic, dar Jntr-Jn*a *e '3tea ndu!ul1 &e
ace*t dinti du#an Jl dorea #ort i Jnropat *u3t oc+ii *i1
Au #er* !r * *c+i#3e o %or3, p<n Jn cellalt capt de *at, la ieire1 4unteanca a *tr<n*
!r<ul1
U)ar opri# i iar %or3i#V a Jntre3at cu Jndoial 2+eor+i1
U)ar1 Ce %rei * !ac, dac a*ta-i *luP3a pe care o a#V Aici era o 3ttur lar, cu #ulte
r#ii ale popa*urilor1
Cr<#arul, o# crunt, nericio* i *u3iratic, nu prea po*ac i a%ea oc+i aer1
UV Jntoarcei aa dera3V Jntre3 el1 V-a# %'ut trec<nd ieri1
Vitoria Jl pri%i cu luare-a#inte1 Se t<nui"
UCe * !ace#V 4 Jntorc, o# 3un1 A# nite dara%eri Jncurcate1 Vd c du#neata, dac te-oi
Jntre3a ce%a, ai *-i aduci a#inte1
US %ede#, Jntrea3-#1 )aca %inul pe care l-ai cerut, iaca pa+arele1 Dar *ocot c * 3ei Jnti
du#neata, care Jntre3i1 Qi dac i-oi !i de !olo*, oi u*ta i eu1
UNu #-#pune, o#ule, ri Vitoria cu 3l<nde1 S te !erea*c Cel de *u* de nca'uri ca
acela pe care-9 a# eu1
UDac nu #i-i *pune ce te doare, nu i-oi putea !i de nici un !olo*1
72
-e#eia a %or3it de tur#a de trei *ute de oi i de trei oa#eni clri1
O#ul Ji aducea tare 3ine a#inte: i o3ra'ul #untencei *e Jn*enin puintel1 Ctr S!1nii
Ar+an+eli 4i+ail i 2a%ril, Jntr-ade%r a !cut popa* #ai la %ale, pe toloac, a*e#enea tur# cu# o
pru3uluia ne%a*ta1 C<nd cio3anii *-au #icat Jn*pre cr<#, au *o*it din ur# i *tp<nii, Jn nu#r de
trei1 Da-da! unul era pe-un cal neru intat i purta cciul 3ru#rie1 Acela a dat porunc pentru rac+iu
-a cin*tit pe cio3ani1 A cerut o litr deo*e3it pentru el i pentru ceilali doi to%ari1 A!l<ndu-*e de
!a i printele Va*ile, 9-a po!tit i pe *!inia *a * u*te cu d<nii un p+rel1 &rintele Va*ile nu *-a
pu* J#potri%, %'<ndu-i oa#eni cu#*ecade, i cr<#arul i-a pu* *caun la #a*a dru#eilor1 Nu #ult
dup a*ta, dup ce-au #ai cin*tit o litr, o#ul cel cu cciula 3ru#rie a a%ut u*t *-i !ac printele o
cetanie -o a+ea*# i *-i *tropea*c oile1
UA*ta #i-a plcut1 Qi printele Va*ile a tri#e* *-i aduc 3a*#aua cea ro cu patra!irul, cartea
i celelalte *cule ale *!iniei *ale1 A 3inecu%<ntat tur#a !ru#o*, *-aPun cu 3ine la iernatic i-n
pri#%ar * *porea*c1 Cel cu cciula 3ru#rie a *co* din c+i#ir -a pltit, r#<n<nd printele Va*ile
tare #ul#it1 Dup aceea, Jntr-un t<r'iu, *-au *culat -au dat porunc de plecare1
UCine a dat poruncaV
U/ot acel cu cciula 3ru#rie1 Acela a%ea dou pri din oi, ceilali doi nu#ai a treia parte1 )-
a# au'it rind i !c<nd *ocotelile iernaticului1 Spuneau ceilali c au * tria*c 3ine oile1 Dar a#
uitat * % *pun c, Jnainte de a Jncleca, cel cu cciula 3ru#rie i-a #ai adu* a#inte de o datorie1 4i-
a #ai cerut o 3ucat de pane -a +rnit el cu #<na lui un c<ne pe care-9 a%ea1 4i-a plcut i a*ta1 Au
pltit cin*tit ce-a%eau de pltit i *-au du*1
U/o%arii 'ici c erau oa#eni de trea3 i prietiniV
UDe trea3 i prietini1 Unul era #ai puintel la trup i nericio* ca #ine1 Cellalt, #ai %oinic
dec<t toi i r<dea de* i tare1 A%ea 3u'a de *u* de*picat ca la iepure1 4ai ale* ace*tuia Ji plcea tare
3utura1 4ulte %or3e nu *punea1 ,<dea i 3ea1 4eter la %or3 era cel cu cciul1
UCel cu cciula 3ru#rieV
UAcela1
UApoi Jl tiu, o!t Vitoria1 Din pricina lui 3at dru#urile1
UVra*'ic i-i *oV
UDa: #i-i *o1
UQ-acu#a u#3li dup d<n*ulV
UCe * !acV Dac nu u#3l el dup #ine, u#3lu eu dup d<n*ul1
UCaut-9 3ine unde %a !i !cut un popa* #ai lun111 '<#3i cr<#arul1
Vitoria ddu din cap, c-o prere de '<#3et1 Ji Jn3uea o Jneptur du#noa*1 Jntoar*e !runtea
i-i cut Jn *<n n!ra#a, ca *-o de'lee i * pltea*c %inul1 Dup ce Jnclecar, 2+eor+i *alut pe
cr<#ar" U ,#<i *nto*, do#nu 4aco%ei, i noroc 3un!
U4erei *ntoi1 S *ii pau3a!
UAcu#a i tu! 3o#3ni !e#eia ctr !iu1 De unde tii c-9 c+ea# 4aco%eiV
UCu# * nu tiu, dac aa-i *cri* pe !ir#, dea*upra uiiV Du#itru 4aco%ei1
UVd c toi *untei cu cap i cu Jn%tur1 Nu#ai eu J* o proa*t1
-lcul tcu1 Uneori Ji era le+a#ite * *e #ai uite la o3ra'ul #aic-*a1
4unteanca *i#ea Jntr-Jn*a #are nelinite, dar i o putere #are1 (ine%oind Du#ne'eu, dup
*truina *!intei Ana, a-i da cele #ai dinti l#uriri i cea dinti 3un Jndru#are, Purui Jn *ine lu#<nri
i daruri #n*tirii (i*tria1 O J#pinea tot ctr %ale %<ntul de la *pate1 Ea 3 de *a# truda i
!oa#ea lui 2+eor+i1 Dar *e !cea a nu pricepe toc#ai 3ine1 2r3i c<t putu *pre &ltini, pe ur#
*pre D<r#o>a, pe ur# *pre (roteni1 Nu#ai c<nd %edea cluii *!<rii, *e Jndupleca * !ac pentru
d<nii popa*1 Acu#a Jncepeau * ard oc+ii ei i * *e *t<n ai !lcului1 Caii roniau cu #ul#ire
or'ul, %<r<ndu-i ad<nc 3oturile Jn trai*tele aninate pe dup urec+i: *e *cuturau, pu!neau, ateptau apa,
ca * prind Jn ei puterea p#<ntului1 -lcul Jncepea * doar# #ai puin i * *e tra la !a1
UAa Ji *ade #ai 3ine, Jl Jncredina #aic-*a, cu '<#3et rutcio*1
US-or *!<ri ele -ace*tea111 'i*e 2+eor+i1
UDraul #a#ei crturar, Ji Jntoar*e cu%<nt ne%a*ta, *e %ede c #intea ta e-n cri i-n *lo%e1
4ai 3ine ar !i * !ie la tine Jn cap1 4n<nc 'dra%n i te Jntrete, nu at<t pentru tine, c<t pentru 3alta1
UAde%rat e*te, #a#, c eu ce%a nu Jnele1 De ce-a# u#3la noi cut<nd i n-a# l*a *luP3a
a*ta celor care-* pltii anu#e! Doar ara are r<nduieli, poliie i Pudectori1
Vitoria Ji lepd r*pun* cu di*pre"
UCe a# eu cu d<niiV Eu a# neca'ul #eu1 - cu# *pun1
U-ac cu# *pui, *e Jn%oi 2+eor+i, dar a%e# * *i#V
UCeV
UA%e# * *i# pe tataV
73
UA%e# *-9 *i#: de a*ta nu te Jndoi1
Cu ade%rat, ur#a *e *ea din *e#n Jn *e#n, adic din cr<# Jn cr<#1 Uneori prea c *e
*tine: dar pe ur# aprea #ai Jncolo1 Unde erau cr<#ari 'lu'i, nu *e #ai putea a!la ni#ic din ce *e
Jnt<#pla*e cu pai*pre'ece *pt#<ni Jn ur# - ca i cu# un e*t, o pri%ire, un cu%<nt *-ar putea
Jn#or#<nta pe totdeauna1 Acetia nu-i #ai aduceau a#inte, cu# nu-i aduce a#inte piatra pe l<n
care treci i pe care ai atin*-o1 Dar iat c #ai departe cciula 3ru#rie *e arta iar1 Struia, %ie, Jn
a#intirea altui o#1 Dincolo, i#ainea 3ru#rie era nede*luit, dar aprea o#ul cel cu 3u'a de *u*
de*picat, %or3ind puin, r<'<nd #ult i 3<nd %<rto*1 Cel de-al treilea *e purta ca o u#3r1 /recea i el,
dar !r * i *e de*c+id o3ra'ul i !ptura1
A*t!el a *it %or3e %ii la +anul cel #are de la (roteni1 Oile trecu*er ctr ura Nerei *pre
(i*tria, *uind Jn %'du+ nouri de col31 Un 3aci 3urdu+o* *e *ui*e Jntr-adau* pe *a#arul unui #ru
ca *-i #ai crue puterile1 Dintr-o de*a, de pe alt a*in, *coteau capul i *e uitau la lu#e trei cei
cru'i, iar ceaua cea 3tr<n u#3la dede*u3t la picioarele #ruului1 Au *ttut copii Jn pri%elite, la
#arinea cii1 &e ur# *-au artat cei trei oa#eni clri1 Au oprit drept la +an, !r * de*calece, -au
po!tit c<te-o ulcic de %in1 Un !lcua a du* ulcelele1 Stp<nul +anului a ieit Jn pra1 Era un nea#
3tr<n i cu%iincio*1
U(un %in, inut cu cin*te i 3ine rcit, a 'i* clreul cu cciula 3ru#rie ctr to%arii lui1 S
tii du#nea%oa*tr c nea#ul i*ta 3tr<n e tata dru#eilor1
Ace*te %or3e erau Jnc %ii i le-a *pu* nea#ul cel 3tr<n Vitoriei i lui 2+eor+i1
-e#eia le-a a*cultat cu plcere, <ndindu-*e ad<nc i pri%ind departe1
A *it a#intirea celor trei to%ari clrei i la (orca1 )ar de-aici tur#a a apucat *pre *t<na,
pr*ind apa (i*triei1 Acu#a Vitoria *e a3tea iari Jntr-o ar cu totul necuno*cut, cu nu#e de *ate
i #uni pe care nu le #ai au'i*e1 A !cut popa*ul o3inuit Jntr-un *at cruia-i 'icea Sa3a*a -a a!lat -
acolo ur#a oilor -a clreilor1 &e ur# a *uit un dru# erpuit *pat Jn *t<nc, ocolind Jn *inurti pe
*u3 %ulturi1 Era ca o pu*tie a +eei i a o#tului i *u* %<ntul a%ea un *pul3er -o putere %ie, Jnc<t te
puteai re'e#a cu *patele Jn el1 De-acolo *e %edeau deprtate Jntinderi de *oare, *pre apa 4oldo%ei1 )ar
#untele, cu cale erpuit i cu puni de piatr pe*te prp*tii, *e c+e#a St<nioara1 Ji ddea Vitoriei
ace*te l#uriri un !lcua, pe care-9 lua*e clu', !eciorul cr<#arului din Sa3a*a1
Jn pi*c, *u3 crucea care *e c+ea# a /alienilor, au +odinit caii Jntr-un do* de #i, la adpo*t de
*pul3er, a*cult<nd Jn tcere 3u3uitul %<ntului Jn prp*tii i uietele 3ra'ilor1 6Jn*pre *oarele acela, care
lucete pe apa 4oldo%ei, *-a du* Nec+i!or 0ipan, cueta Vitoria1 Aicea *-a oprit i el i *-a uitat
departe17
Au co3or<t #ai repede, pe calea 3tut i pe p<r<iaele Jn+eate ale #oinei, i nu *-au oprit
dec<t dincolo de *atul Su+a, la #arinea din*pre %i1
U Aicea ine cr<# do#nu )oru Va*iliu111 a dat l#urire !lcuaul din Sa3a*a1
Du#nea%oa*tr popo*ii aici: eu # Jntorc1 4i-a +otr<t tata * !iu p<n Jn *ar Jnapoi1
USpune lui do#nu /o#a c-i #ul#e*c, a r*pun* Vitoria1 &oate-a da Du#ne'eu * # #ai
opre*c pe la du#nealui %reodat -oi !i #ai puin *uprat dec<t acu#a1 &o!ti# i ie, Neculie,
paralele pe care i le-a# !duit1 Qi *pune ##uc-ta %or3e 3une i *-i *pui aa, c noi ne-a# du* tot
Jnainte -a# co3or<t la 4oldo%a i *pre t<rul -olticenilor1 De-acolo *e %ede c tre3uie * ne duce# i
#ai Jnainte, p<n la &rut, Jn inutul (otoanilor1
U4ul#e*c i eu, a r*pun* Neculie1
S-a du* la deal pe iapa lui p<ntecoa*, clrind pe deelate, nu#ai pe-o cer #ioa*1 A%ea pe
el coPoc *tr<n* pe trup c-un capt de !unie i-n cap o cciul #are1
2+eor+i Jl pri%ea r<'<nd cu# *e duce1
Vitoria a !o*t Jndat Jn cr<# la do#nu )oru Va*iliu1 Aici ur#au * !ac popa* #ai Jndelun,
* *e +odinea*c, * #n<nce1
Do#nul )oru Va*iliu prea o# ae'at, cci purta oc+elari i *cria Jntr-un cata*ti!1 A%ea c+elie,
ceea ce do%edea #unten-cei c era i prea Jn%at1 Cu #<ni ca# *curte i roa*e Ji potri%i J#prePurul
p<ntecelui pe*telca al3a*tr1 Deci era un o# care, pe l<n r<nduiala *cri*ului, a%ea i plcerea
cureniei1 De o parte i de alta a ra!turilor de *c<nduri, u#plute cu r!i Jn r<nduri *tr<n*e, alte ra!turi
i *altare *e Jnirau, 3ucite de toate 3untile p#<ntului1
A *co* #untencei dintr-o putin o *cru#3ie 3un, in<nd-o at<rnat de coad cu cletele delicat
al deetelor1 A ae'at-o cu riP pe o coal de +<rtie, pe o #*u curat i 3ine !recat1 A adu* o
p<nioar cldu Jnc1 Dintr-un 3utoia a u#plut cu 3ere *pu#at dou pa+are nltue1
6(un lucru 3erea, dup trud i c<nd i-i !oa#e1117 *e <ndea !e#eia1 2+eor+i nu era o3inuit
cu a*e#enea 3utur1 O u*t i o J#pin*e deoparte1 ) *e prea c a Jnceput * *e a#ra*c1
Do#nu )oru Va*iliu *e purta uor Jn panto!i de p<*l i r*pundea cu%iincio* la orice Jntre3are1
Erau *inuri: nu *e #ai a!lau ali #uterii Jn pr%lie1 Soarele 3tea pie'i Jn !ere*tre1 Era la un cea*
74
dup a#ia' i %<ntul i *e prea Vitoriei c a contenit1 C<nd *e Jncredina c !aptul e ade%rat, *i#i
nelinite1 /otui *e Jntoar*e la datorie1
Ca o #eter Jncercat i i*cu*it, adu*e %or3a de*pre a!acerea ei1
Statornicind 3ine anul i luna i cu#pnind cu luare-a#inte i ce era Jn*e#nat Jn condic,
neu*torul *ttu i cuet Jndelun i *i i-n a#intirea lui Jntoc#ai ce i *e cerea * tie, c Jntr-
ade%r, Jn cutare 'i, din cutare lun, au trecut oi1 6Atuncea -aici e 3ine i #ere# #ai departe111 7 *e
<ndea 2+eor+i1
Jn* Vitoria nu putea * *e #ul#ea*c nu#ai cu a*e#enea r*pun*1 4ai a%ea ne%oie * i *e
l#urea*c toate de*pre *tp<nii oilor1 -irete, Jnti au trecut oile, cu cio3anii, cu o*podria, cu c<nii,
cu a*inii, iar dup aceea *-au artat i *tp<nii1
UAa e*te, *e Jn%oi, dup cuetare ad<nc, do#nu Va*iliu1 Dup aceea au %enit i *tp<nii1
UJnti au !cut, i oile i cio3anii, popa*1 Cio3anii au ateptat pe *tp<ni1
UNu, *cutur din cap do#nu Va*iliu1 Cio3anii au apucat Jn treact c<te-o pane1 S-au du*
Jnainte1
UQi *tp<nii au *o*it pe ur#, nu-i aaV Erau clri1
UJntoc#ai, au *o*it pe ur#, cu# *pui, clri1 A#<ndoi au de*clecat i le-a# dat o u*tare -
ca i du#nea%oa*tr1 Scru#3ie, pane i 3ere1 0a #ine, ace*te articole *unt de pri#a calitate1 A#
deprin* a le aduce de de#ult, de c<nd lucrau *u*, la poduri i o*ea, italienii1
UNu erau doi, 'i*e cu linite Vitoria1 Erau trei1
U(a erau doi1
Vitoria clipi din oc+i a*upra unui Jntuneric care-i i'3ucni*e Jnuntru1 Do#nu )oru Va*iliu Ji
repet a!ir#area1 Ca i cu# Jntunericul care *e i*ca*e Jn ea a%ea * *e de*c+id, #untean-ca *ttu
atept<nd i cuet<nd1 Acu#a %edea ade%rat i 3ine c %<ntul a contenit1 C'u*e Po*, Jn %ale, i
a#ui*e i el1 Se#nul era %dit1 4ai Jnainte nu putea trece1 /re3uia * *e Jntoarc Jndrt1 Nu a%ea Jn ea
nici cea #ai #ic Jndoial c, Jntre cei doi, Nec+i!or nu *e a!la1 &<n-aici nu aPun*e*e, aici nu *e #ai
*ea ni#ic %iu din el1
UDoi erauV Jntre3 ea cu luare-a#inte i linite1 Era unul #are, cu 3u'a de *u* crpat ca la
iepure, i altul #ititel i nericio*1
UJntr-ade%r, Jncu%iin do#nu Va*iliu1 Acetia erau" oa#eni pe care #i *e pare c-i cuno*c1
Sunt de-aici, de pe-o %ale1 &e cel cu 3u'a, c+iar )epure Jl c+ea#1 Adic nu" toc#ai pe cellalt #runt Jl
c+ea# )epure1 S-au du* dup oi1
UQi nu tii dac *-au Jntor*V
UDup ce i-au ae'at oile la iernatic, tre3uie * *e !i Jntor*1 &e cellalt Jl c+ea# Cali*trat
(o'a1
U&e careV
U&e cel cu 3u'a crpat1 Ji *pun c erau doi -acu#a %d c le tiu i nu#ele1 De ce-#i
%or3eti du#neata de treiV
UVor3e*c i eu, Jn<n cu oc+ii pe Pu#tate Jnc+ii !e#eia, dar acu#a Jnele c erau at<ia
c<i *pui1
Jn Jntuneric, Jncepea * i *e !ac lu#in1 0a Sa3a*a !u*e*er trei1 Dincoace, pe*te #untele
St<nioara, la Su+a, Nec+i!or 0ipan nu #ai era1 Se Jnla*e dea*upraV C'u*e dede*u3tV Aici, Jntre
Sa3a*a i Su+a, tre3uia * *ea*c ea c+eia ade%rului1 Nu i *e prea nici reu: cci Cali*trat (o'a i
to%arul *u puteau !i *ii la ca*ele lor, ori Jn %alea din dreapta, ori Jn %alea din *t<na1 Jnti i Jnti
de la ei tre3uia * a!le dac 0ipan *-a Jnlat Jn *oare, ori a cur* pe-o ap111
Du#ne'eu Ji %a !i p*trat ur#ele1 Ea are datoria * *e Jntoarc i * le *ea*c1 S!<nta Ana i-a i
dat *e#n, poprind %<ntul i Jntorc<ndu-9 pe cr<nul *u1
6II
#
Se#n nu era nu#ai unul1 Jncepeau * *e do%edea*c i altele1
Se de*c+i*e ua din !und, cu ea# #ic rotund la Jnli#ea capului, prin acel ea# trecu*e de
c<te%a ori o pri%ire de oc+i aer1 Acel oc+i i cu to%arul lui, J#preun c-o !a rotund i c-un trup
re%r*at din *<ni i din olduri, *e artar Jn u#3r1 Do#nu )oru Va*iliu *e retra*e pe c<t putu, !c<nd
loc !u*tei cree i Jn!oiate a *oiei *ale1 4unteanca Jndat Ji ddu *ea#a c tre3uie * !ie cu luare-
a#inte !a de o !iin at<t de al3, at<t de lar, cu coluni roi i cu papuci cu talp, care clepiau
uor1
75
UDu#neata Ji aduci !oarte 3ine a#inte de toate111 'i*e ea ctr *oul *u, lu<nd loc pe *caun:
nu#ai nu#ele unuia dintre o*podari nu Jnele cu# l-ai prpdit1 Nu l-ai *cri* Jn condicV
UNu1 Jl a# *cri* nu#ai pe (o'a1 Celuilalt tiu c-i 'ice )epure1
UNu *e poate, r*pun*e o*podina1 )epure e porecla tot a lui (o'a, pentru c i *e %d dinii de
*u* prin de*pictura 3u'ei, iar celuilalt Ji *pune )lie Cuui, precu# toat lu#ea tie1 Nu-i cunoate#
noiV Nu *tau Jn %ale la Doi 4eriV
U/are #i *e pare c ai dreptate, ne%a*t, 'i*e neu*torul, r<'<nd, cu ad#iraie, ctr oa*pei1
USunt prea #ul#itoare cucoanei pentru l#urire, %or3i Vitoria, c-un !el de u#ilin care
pu*e Jn #are ui#ire pe 2+eor+i1
Soia do#nului Va*iliu *e ae' #ai 3ine pe *caun i-i Jnde* 3r3iile Jn piept1
UDu#neata, !e#eie, Jl ur#reti pe care%a dintre d<nii pentru o datorieV Se poate, cci *-au
u#!lat i *-au lit ca 3roatele Jn tu1 Eu J* oleac de nea# cu ne%a*ta lui (o'a1 De-o 3ucat de
%re#e *e *e#eete i nu #ai calc pe-aici1 6Da' ce-i, )leana, 'ic, ai uitat dru#urile %ec+i i o3ra'urile
prietinilorV7 6Nu, dar n-a# ti#p i-* tare ocupat17 C<nd o au'i aa, * nu crapiV N-are %re#e, i ea
toat 'iulica 3a la pri#rea*, 3a la preotea*1 Ji datorete pe oile de a*t-toa#nV Vitoria *ttu #ut,
pri%ind-o aintit1 Apoi %or3i Jncet, anu#e pentru *oia lui do#nu Va*iliu1
UC-#i datore*c ce%a - ori unul, ori altul, *e poate: dar nu tiu c<t i cu#1
UDe ceV (r3atul du#itale nu le-a %<ndut oileV
UA*ta n-a# de unde cunoate1
UNu i-a *pu*V
UCu# *-#i *puieV Cei care nu-* de !a %or3e*cV Eu, de a*t-toa#n, cucoan dra, J* ca i
%du%1
U/e-a l*atV
UNici a*ta nu cuno*c1 Du#ne'eu tie1
Soia neu*torului Jntre3 Jn oapt, ca i cu# ar !i !o*t ele *inure"
UCu# te c+ea# pe du#neataV
4unteanca Ji ddu r*pun*ul i a!l Jndat i nu#ele a'dei1
UDra Vitorie, ur# neu*torita cu dulce la* i pe acelai ton de doi: eu tre3uie *-i *pun
du#nitale ce a# a!lat de la !e#eia celuilalt, a lui )lie Cuui1 Q-aceea - 2a!ia - e o !udul i *e crede
!ru#u*ea lu#ii, pentru c 3r3atu-*u o poart tit1 -ru#oa* i *-a !i p<r<nd lui, dar nu e*te1 )ar
Cuui e un J#3ro3odit1 Ea !ace i el nu tie: ca i cu# l-ar de*c<nta1 S *e ieie cu cealalt, a lui (o'a,
de #<n1 /are *e #ai uit ale una la alta i-i %or3e*c parc le-ar !i li#3ile un*e cu #iere: dar dac ar
putea i-ar *coate oc+ii1
UDe ce, dra cucoan 4rieV
UNu #ai pot de 3ine1 0e-a c'ut din cer a%ere1 0a pri#%ar le !at alte *ute de oi la &rut1
(o'a u#3l nu#ai 3eat i cu cciula pe-o *pr<ncean1 C<nd %ine de la cr<# plin ca o 3ute, o
r#dete Jntr-un col -o 3ate1
U&e cine, dra cucoan 4rieV
U&e )leana1
UDe ceV
UAa1 D do%ad c-i 3r3at i e Jn putere1 Dar ei nu-i pa*1 Are cu cine petrece1
UDar cellaltV
UCuui1 (ea -acela, Jn* #ai puin1 Qi u#3l pe l<n 2a!ia Jn patru la3e ca un cel1 De la
2a!ia a# a!lat ce 'ice Cuui de*pre oi1 $ice c le-au cu#prat el i cu (o'a de la un oier de departe1
)-au pu* Jn pal# toi 3anii i el le-a l*at lor toate oile1
UAa1 Dar acel #untean ce-a !cutV S-a du* aca* la el la /arcuV Nu *-a du*1 A c'ut unde%a
3olna%V Nu *-a a!lat1 S-a pu* *-i c+eltuia*c paralele cu una cu oc+i %er'i de pe-aici U poate tii
du#neata, ori poate tie altcine%a1 Nu *-a a!lat nici de a*taV Atuncea ar !i 3ine *-i Jntre3# pe d<nii:
*-#i deie ei o tiin1 S # Jndrepte unde *-9 *e*c1 &oate * le !i *pu* lor un *ecret1
UOr iei la Jntre3are -o# %edea ce-or *pune1 Q-apoi, dup *pu*a a*ta, o# %edea dac nu pic
Po* !udulia unor #uieri1
-e#eile *c+i#3a*er *inure i cu #ult Jn*u!leire ace*te %or3e1 Do#nu )oru Va*iliu Ji
Jnc+i*e*e cata*ti!ul i le pri%i pe r<nd cu JnriPorare1
UStai, !railor i *urorilor, cu%<nt el: la ce % <ndiiV D-apoi *e poate una ca a*ta, * 3nuii
du#nea%oa*tr de cine tie ce, poate de #oarte de o#, pe nite o*podari pe care toat lu#ea Ji tie de
trea3 i la locul lorV A%erea pe care o au e c<tiat cu cin*te1 Cu# ar !i cute'at * lo%ea*c i *
Pe!uia*cV A*ta o !ac +oii de dru#ul #are, iar nu nite o*podari din Su+a1
UE#! *e cruci *oia du#ni*ale, !c<nd *e#nul *!<nt: cu# Ji %ine du#nitale * %or3eti a*t!elV
Cine-a po#enit de #oarte i de Pa!V Dar * # !erea*c Du#ne'eu * cred una ca a*ta1 Qi nici ne%a*ta
a*ta nu poate crede1 Dar *e cu%ine * *e Jn!ie'e, * deie *a# unei !e#ei *r#ane, care u#3l prin
-(
lu#e ca o %du%, *-i arate cu# au cu#prat oile, *-i do%edea*c ce parale au dat, *-i *puie pe ce
dru# i Jn*pre care parte de lu#e a apucat acel oier cu nu#ele Nec+i!or 0ipan1 Nu *e cu%ineV
U(a *e cu%ine1 S *e duc *-i Jntre3e1 Ace*ta-i dreptul !e#eii1
UAtuncea ne-a# Jnele*1 Vra*'ic a%e# dreptate * !ace# Jntre3are1 )ar eu a da oleac de
*!at -a *pune aa" Dra Vitorie, nu te duce *inur, nu#ai cu !eciorul du#nitale, Jn loc *trin, Jntr-o
*inurtate ca la Doi 4eri1 &oate nu-i *eti aca*1 Dac-i *eti, pot * *e *upere c le ceri a*e#enea
*ocoteal1 Du#nealui *oul #eu 'ice c ei ar !i plit pe oier1 &ot * te plea*c i pe du#neata1
Do#nu Va*iliu a*culta cu ura c*cat1
UA# *pu* eu a*taV
USe Jnelee c-ai *pu*1 Dar c+iar dac n-ai !i *pu*, eu *ocot c #ai 3ine e*te * le tri#ite#
%or3 c-un arel al no*tru i *-i po!ti# pentru o c+e*tie #are la &ri#rie1 Dar * le *pui c e o
c+e*tie #are care-i Jn intere*ul lor1 Acolo oi !i i eu de !a1 Du#neata ai trea3 Jn pr%lie1 )ar eu #
duc aa cu ne%a*ta a*ta1 S-i in de ur<t1 S-i art unde-i ca*a co#unei1 S ai3 i ea un a%ocat -un
#artor1 Vine toc#ai de la /arcu i nu poate *ta *inur Jn loc *trin J#potri%a unor cloncani ca (o'a
i Cuui1
UDe ce cloncani, ne%a*tV
UAa1 Acu %rai * *pui c nu-* cloncaniV (a-* cloncani1
U-ie i cloncani: dar * nu cu#%a * r*u!lai %reo 3nuial1 Un o# cu #intea Jntrea nu
poate crede a*e#enea ne3unii1
UCare ne3uniiV Nu poate crede pe ne%a*ta a*ta c nu i-a %enit aca* 3r3atulV
U)-a %enit ori nu, a*ta-i alt c+e*tie1
UAa i *e pare du#nitale, c-i altaV 4ie #i *e pare c alta nu-i1 &rin ur#are, du#neata
pretin'i *-o le# pe !e#eia a*ta i *-o duce# la 3olni cci e ne3unV
UA# *pu* eu i a*taV *e t<nui cu roa' do#nu Va*iliu1
USe Jnelee c-ai *pu*1 Aa c * tri#ite# pe 2+iior *-i po!tea*c la &ri#rie1 /are !ru#o*
are *-i Jntre3e ne%a*ta a*ta, i ei * r*pund de-a*e#eni1
Jn %re#e ce !lcuaul cel *u3iratic, cu <tul lun i cu o3ra' pi*trui, pe care-9 c+e#a 2+iior,
Ji tot aduna pe el prile *u#anului i r3ea pe o potec de-a dreptul pe*te un deal, *oia do#nului
)oru Va*iliu a po!tit pe Vitoria la ea Jn odi, dincolo de !ere*truica cea rotund ca *-i *puie o
#uli#e de lucruri de*pre !iecare din !e#eile #ai cu #o i #ai !udule i care *e *ocoteau #ai
!ru#oa*e din cuprin*ul acelor #eleauri, c<t 3teau oc+iul, tiina i %etile ei1 Oric<t de #ulte or !i
!o*t acele #uieri, !iecare cu cu*urul ei, #ai cu *a# a lui Cali*trat (o'a era #ai %ino%at c o !cu*e
#aic-*a !ru#oa*, i o lo%ea din c<nd Jn c<nd 3r3atu-*u, r<nPind1 (ine c-o 3ate: nu#ai at<t c-i !r
de nici un !olo*1 Nu#ai pri#ria *-ar putea pune cu d<n*a Jn pri%ina ru#enelelor, 3a c+iar i o Jntrece,
!iind #are #eter1 C<t de*pre !ar#ece i %rPi, nu e*te alta #ai pre*u* dec<t d*clia1 A inut Jntr-o
iarn trei *pt#<ni o unuroaic nu#ai pentru Jn%turi de ace*tea1 4unteanca *e *upunea ace*tor
%aluri i %<nturi de %or3e i le a*culta cu *upunere, !iind Jn totul de prerea cucoanei 4ria1 A*cult<nd
c-o urec+e, Ji l*a cuetul * !u i * *!redelea*c Jn toate prile1
C<nd *-a Jntor* 2+iior, *oarele era pe la toac1 Jndat 9-a luat *u3 *tp<nirea ei *oia lui do#nu
)oru Va*iliu1 S-i *puie dintr-o dat i *curt dac (o'a i Cuui erau aca*1
UErau aca*1
UQi c<nd au au'it c-i c+ea# cine%a la &ri#rie, ce-au 'i*V
UN-au 'i* ni#ica1 (o'a a r<nPit1 Cuui a 'i*" 3ine1
UN-au cercetat, n-au Jntre3atV
U(a da1
UQi tu ce le-ai *pu*V
UEu nu le-a# *pu* ni#ic, precu# a# a%ut porunc1
UDar a lui (o'a ce !ceaV
U-e#eia lui (o'aV Nu tiu, c nu #-a# uitat pe !erea*tr1
UNici pe-a lui Cuui n-ai %'ut-oV
UNici1
UNu *pun euV Se in de %i'ite1
U(a a lui Cuui era aca*: a# au'it-o c<nt<nd, dar n-a# %'ut-o1 Era aca* i cealalt1 A#
au'it-o cotro3ind prin pod1 (o'a #-a Jntre3at cine a popo*it aici, la +an1
UQi i-ai *pu*V
UNu i-a# *pu*1
Se Jneleea Jn* c i-a *pu*1 Stp<na 9-a ruinat pe 2+iior c-o pri%ire Jntr-o parte i c-o
r*!r<nere de 3u'e1
UC<nd au *pu* c %in la &ri#rieV
UAu %enit o dat cu #ine1
77
Vitoria Ji *i#i ini#a r*rind1 Cu #ulte %or3e i cu #are ra3, cucoana 4ria Ji pu*e
Jnclrile, apoi tra*e pe #<neci caa%eica1 Au l*at pe 2+eor+i ca *-a*culte Jn%turi 3une de la
do#nu Va*iliu -au !o*t a#<ndou Jn acea*t %re#e la &ri#rie1 Acolo au *it pe pri#ar i pe notar
!u#<nd i *t<nd la tai!a* cu o*podarii cei doi1 4unteanca a !ulerat cu pri%irea prin ea#uri1 A intrat
3l<nd i *upu* Jn ur#a ocrotitoarei *ale1
2la*urile roa*e i tari au tcut1 -u#ul de tutun *-a ridicat Jn 3adadie1 Vitoria *-a uitat -a
cuno*cut pe Cali*trat (o'a1 0-a cuno*cut i pe cel #runt i nericio*1 &ri#arul i notarul, oa#eni
3ine +rnii i roi, erau J#3rcai orenete1
UDu#neata tre3uie * !ii ne%a*ta lui 0ipan, a luat cu%<ntul cel dinti, r<'<nd, (o'a1
Vitoria *e uita Jn alt parte, dar Jl %edea1 A dat din cap, Jncu%iin<nd1
A ateptat * %ad ce *e #ai *pune1
UAi %enit dup %reo datorieV Eu, pe c<t tiu, a# pltit lui 0ipan toi 3anii1 &oate Cuui *-i !i
r#a* ce%a dator1
UNu-i datore*c ni#ica, r*pun*e Cuui, *erio*1 Cali*trat (o'a r<nPi iar"
UAtuncea poate ai %enit * ne %e'i cu# tri# noi aici la Su+a1 4ul#e*c lui Du#ne'eu, tri#
3ine1
4unteanca o!t"
UAli oa#eni, Jntr-ade%r, trie*c 3ine i-i %d J#pcai1 Nu#ai pe #ine #-a alunat de-aca*
*uprarea1
UAaV Din care pricin, # ro du#nitaleV Spune, * %ede# dac-i pute# !i de %reun !olo*1
De a*ta ne-ai c+e#at du#neata, ne%a*tV
(o'a *e #ir, pri%ind c-o uoar %e*elie pe notar i pe pri#ar, care *e #irau i ei1 Vitoria tcu,
plec<nd !runtea1 Se a#e*tec ne%a*ta lui do#nu )oru Va*iliu"
UDu#nea%oa*tr nu tii, oa#eni 3uni, c ne%e*tei ace*teia Jnc nu i *-a Jntor* 3r3atul aca*V
(o'a Ji Jntoar*e o pri%ire de #irare1 Ea Ji '3tu pleoapa *t<n1 El '<#3i nu#ai dintr-un col
al urii"
UEi, i dac nu i *-a Jntor* aca* 3r3atul, ce-i pute# !ace noiV
UNu-#i putei !ace ni#ica, %or3i cu 3l<nde Vitoria, !r * ridice !runtea1 Ca o !e#eie
ncPit ce # a!lu, a# %enit la nite prietini *-i Jntre3 i *-#i *puie" c<nd *-au de*prit de Nec+i!or
0ipan, ce %or3e au ritV Jncotro l-au %'ut c *e duceV &oate-a *pu* ce%a din care a Jnelee unde *-9
caut1
(o'a Ji %<rJ #anile Jn c+i#ir i *e uit Jnduioat la ne%a*ta lui 0ipan=
UCe-a putea *-i *punV 'i*e el *lt<nd din u#eri1 &e dru#, %enind de la Dorna, ne-a# Jnele*
a*upra %<n'rii oilor1 )-a# nu#rat paralele1 A dat o parte Cuui care-i de !a1 Alt parte a# dat eu1
Ne-a# de*prit1 0ipan Jnc arta ra3 #are1
UDac-a putea * tiu unde *-a Jnt<#plat a*ta111 *u*pin Vitoria1
UVrai * tii unde *-a Jnt<#plat a*taV &e dru#1
UJn care loc anu#eV
UDu#neata %rai * tii ca# #ulte, r<*e Cali*trat1 De unde %rai * tiu c+iar Jn ce locV &e c<t in
#inte, ne-a# oprit la Crucea /alienilor1
UQi dup ce i-ai pltit, Jn care parte a apucatV
UCu# Jn care parteV S-a Jntor* Jnapoi1 S-a du* *pre ca*a lui1
UNu te *upra, do#nu (o'a, 'i*e Vitoria1 A# %rut * tiu dac nu cu#%a a *pu* %reo %or3,
c ar a%ea de <nd * nu *e Jntoarc aca*1
UNu # *upr, ne%a*t, #car c #ie a*e#enea Jntre3ri #ulte i #runte nu-#i plac1 &oate ai
cu#%a %reo 3nuial, *pune curat1 Nu u#3la J#prePur ca o al3in care tot %ra * J#pun1
UVai de #ine i de #ine, *e J#potri%i #unteanca, !c<ndu-i cruce: * # !erea*c Du#ne'eu
*!<ntul de un <nd ru, ori de o 3nuial1 Vrau * tiu nu#ai dac ai Jnele* de la d<n*ul ce%a1
UN-a# Jnele* ni#ica, Ji r*u!l (o'a r#ia de *uprare1 )-a# dat paralele i *-a du* Jn
trea3a lui1
U0a Crucea /alienilorV
UDa1 &recu# a# *pu*1
UQi oile erau trecute JnainteV
UCa totdeauna1
UVra*'ic un cio3an, ori un 3aci, nu l-a #ai %'ut1 &utea *-i lepede aceluia un cu%<nt1
Vitoria o!t i r#a*e Jn aceeai po'iie, cu !runtea plecat, Jncerc<nd a *!redeli duu#eaua cu
3eiorul pe care-9 lua*e de la cr<#1
Atunci intr Jn %or3, cu oarecare nep*are, *oia lui do#nu )oru Va*iliu1
Se uit Jnti la portretele de pe prei, apoi !cu iar *e#n din ean, art<nd Jnc o dat prin a*ta
c ea nu poate !i prta la %reo ne3unie ori %reo pro*tie a unei !e#ei *trine1
78
UDe la cel care nu tie, !e#eie, nu poi cere o cru de %or3e1
(o'a Jncepu a r<de ctr iara pe care o r*ucea i ddu din cap" Aa-i1
UO !e#eie Ji poate *pune #ai #ulte1 Un 3r3at tace1 Dar poate or ti alii, cu care *oul
du#nitale *-a %'ut dup aceea1 Or !i cr<#ari la care a !cut popa* la Jntoarcere1 Or !i poate din cei
care au !o*t #artori la Jn%oial i la nu#rtoarea 3anilor1
Vitoria Jnl do#ol !runtea1 (o'a Ji aprin*e iara, tra*e i ddu dru#ul pe na* !u#ului1
UAa c at<ta-i, Jnc+eie el1 Ce-a# tiut i #i-a# adu* a#inte, a# *pu*1 &oate Cuui * #ai tie
ce%a1
UEu nu #ai tiu ni#ica1
UDac-a !o*t un cio3an de !a, Ji poi *eri i-9 poi Jntre3a, *trui ne%a*ta lui do#nu Va*iliu
ctr Vitoria1 Dac-a !o*t %reun o# *trin, poi * te duci *-9 cercete'i, nu#ai * ti# anu#e cine-i1
US %ede#: dac #i-oi aduce a#inte, i-oi *pune i a*ta111 pri#i Cali*trat1 Dar eu, !e#eie, #ai
dera3 # <nde*c la alta1 S nu *e !i *turat el de %ec+i, i * !i cutat nou1
UCu# *pui du#neata, do#nu Cali*tratV
UQi-a !i *it alt !e#eie, r<nPi (o'a1 Cei de !a '<#3ir1
UA*ta *e poate, pri#i #unteanca, '<#3ind i ea palid: nu#ai * nu !ie cea cu dinii r<nPii1
(o'a pu!i i '%<rli iara1 Ur# o tcere1 -e#eile *e Jndreptar *pre u1
UDo#nu (o'a, %or3i din %<r!ul 3u'elor Vitoria: du#neata !ii 3un i nu te *upra, ca unul care
ai !o*t prietin cu 0ipan1 Eu %oi #ai trece pe la du#nea%oa*tr1 Dac % #ai aducei a#inte de ce%a, J#i
*punei1
U-ie -aa, r*pun*e (o'a1 /e duciV
U4 duc, ce * !acV 4u*ai *-9 caut, c nu#ai unul a#1 0-a# cutat pe dru#ul #are, acu#a
a# *-9 caut pe poteci, ori prin r<pi1 S!<nta Ana de la (i*tria are * # Jndrepte unde tre3uie1
/oat *ar aceea 2+eor+ia a r#a* ucenic la do#nu )oru Va*iliu: iar *oia lui do#nu )oru
Va*iliu i cu Vitoria lui 0ipan au *tat la *!at Jn odi pun<nd la cale alte cercetri1 Ne%a*ta lui do#nu
Va*iliu *-a artat !oarte doritoare * *e duc Jn per*oan la !aa locului, aca*, at<t la (o'a, c<t i la
Cuui, * %ad #ai Jnti !ru#u*eile lu#ii, -al doilea * cu#pnea*c deteptciunea cu !ru#u*eea, *
%ad care-* #ai uoare1 Dac nici prin !e#ei nu *e %a putea *cur#a *o#nul 3r3ailor, %or3a lor la
3eie, #rturi*ire Jn #are tain Jncredinat nu#ai ne%e*tei U apoi atuncea, unde-i Jntuneric *
l#urea*c Du#ne'eu1 4ai #ult dec<t e Jn *tare, o#ul nu poate !ace1
U0ipan a%ea o %or3, ri Vitoria, cu pri%irea ei de %i*1
UCare %or3V
UNi#ene nu poate *ri pe*te u#3ra lui1 Acea*ta-i i pentru noi: poate i pentru alii1
UAde%rat cu%<nt, 3un cu%<nt1
Vitoria Jnc+i*e oc+ii, 'uduit1 Din Jntunericul lui, Jn care *e deprta, pentru Jnt<ia oar 0ipan *e
Jntor*e*e art<ndu-i !aa i rind l#urit nu#ai pentru urec+ile ei1
Jn %re#ea nopii -a *o#nului, acea*t %edenie *-a #ai produ* o dat1 S-a ade%erit i alt
ateptare a #untencii1 V<ntul a pornit din nou, %enind acu#a de ctr #ia''i1 &otri%it *!aturilor i
+otr<rilor, #a#a i !eciorul au l*at coPoacele cele rele i o parte din tr+at la +anul lui do#nu )oru
Va*iliu i au trecut pe c<te%a 'ile dincolo de #unte, la Sa3a*a1 Cucoana 4ria !cu*e Jnde#n pentru
anu#e cercetri i l#uriri1 Vitoria Ji ur#a un <nd tainic al ei1
Soarele Ji *lo3o'i*e iari puterile1 Urc<nd o*eaua cea #are erpuit pe*te St<nioara, Vitoria
i 2+eor+ia au'ir la*ul pu+oaielor1 Ace*t '%on cretea #ai ale* c<nd treceau pe*te arcurile #arilor
poduri de piatr, dea*upra prp*tiilor1
Co3or<r Jn Sa3a*a o dat cu apele dru#ului i acolo popo*ir la alt a'd i ali prietini - la
do#nu /o#a1 &e c<t era de #ititel do#nu Va*iliu, pe-at<ta era de #are i de pleto* do#nu /o#a1 )ar
ne%a*t-*a, Catrina, era #runic: dar tot aa de %or3rea ca cucoana 4ria1 Nu#aic<t toate le
*punea Jncet i #ai tainic1 Jn clip #rturi*i*e Vitoriei c %iaa toat *e te#u*e de o#ul ei1 4car c
tia pe de ro*t Ali7ndria i Visul #aicii Donului #ai 3ine i #ai !ru#o* dec<t un clur i *e
Jnc+ina cu *#erenie di#ineaa i *ar la icoane, do#nu /o#a a%ea de*e tul3urri de #<nie i atuncea
J#punea cu !runtea Jn toate prile ca un inorog. ,*norog U ani#al !a3ulo* cu corp de cal, cap de cer3 i un
corn Jn !runte1A Cu toate ace*tea nu era o# ru1 Jndat-i trecea i-i aducea a#inte c n-a 3ut Jn 'iua
aceea un pa+ar de %in1
St<nd la #a* i la *!at cu prietinii acetia din Sa3a*a, Vitoria le po%e*ti ce !cu*e, ce %'u*e i
ce a!la*e la Su+a, Jn partea cealalt a #untelui1 0e ceru i lor *!at i !cu o ru#inte anu#it1
S!aturile lor, de*tul de #ulte i de Jncurcate, le a*cult cu!undat Jn <ndul ei, !r * le aud1 )ar
pentru ru#intea pe care o !cu*e, *-a *culat do#nu /o#a i *-a artat ata *-o Jn*oea*c pe !e#eia
lui 0ipan Jn lunul *atului1 Qi-a pu* coPocelul cel nou: i-a trecut pal#ele pe*te plete Jn dou pri
potri%indu-i cciula dea*upra, i, cut<nd dup u toia, a ieit Jn uli, cu !e#eia *trin dup el1
-9
Vitoria adu*e*e cu d<n*a 3eiorul al3 cu care Jncerca*e a *!redeli duu#eaua pri#riei de la
Su+a1 Jl purta cu d<n*a *u3*uoar ca pe ce%a !olo*itor, dei nu-i era de nici un !olo*1 /recur Jn lunul
unui dru# n3oit de apa de'+eului1 Oa#enii *tteau Jnc+ii Jn c*uele lor *u3 #unte i *u3 %<nt - i
arare *e arta unul pe pri*p, Jn lu#in, pri%ind la trectori1
UApoi dup ce-or cure i ace*te ape, 'i*e do#nu /o#a, au * ia* toi din 3<rlouri1 Acu
datina #unteanului e * doar#1 Se tie c cel #ai dulce *o#n e-n luna lui #rior1
Din trecere, Vitoria *e oprea la unele pori, pri%ind pe dea*upra1
U4ai a%e#, #ai a%e#, ri do#nu /o#a, *cutur<ndu-i cciula1
Cotir pe o +udi *u3 o r<p1 Jn !und *ta Jnc+i* o o*podrie 3ine Jntoc#it1 Cu# aPun*er la
'apla'ul de *c<nduri, do#nu /o#a 3tu cu toiaul Jn poart1 Jndat r*pun*er c<nii1 Vitoria *e r3i *
treac Jnainte i J#pin*e portia1 Ji tra*e de la *u3*uoar 3eiorul, ca * *e apere1 Do#nu /o#a pi Jn
ur#a ei, Jntin'<nd cu luare-a#inte <tul Jntr-o parte, ca * %ad ce *e Jnt<#pl1
/rei c<ni n%lir cu 'pituri *uprate1 Deodat, cel #ai #are, din #iPloc, *e opri1 Statur i
ceilali: apoi *e r'leir, ltr<nd din laturi1 Cel din #iPloc *ttea neclintit i aintit1 Era un dulu *ur i
!loco*, cu urec+ile i cu coada *curtate, dup #oda din #unte a cio3anilor1
Vitoria Ji trecu 3eiorul Jn *t<na i Jntin*e *pre el #<na dreapt1
U0upu!
Stria*e c-un la* pe care a3ia Jl au'i do#nu /o#a1 /otui *tria*e din toate puterile ei luntrice1
Cuno*c<nd-o, c<nele lui 0ipan %eni drept la d<n*a i i *e aternu la picioare1 Sc+eun Jncet,
pl<n<nd: Jnl 3otul i lin*e #<na care-9 #<n<ia1 -e#eia a%ea Jn ea o *!<real 3olna% i-n acelai
ti#p o 3ucurie, *ind Jn ani#al o parte din !iina celui prpdit1
6III
Dei tia de*pre ce-i %or3a, do#nu /o#a *e art #irat1 Nu-i %enea * cread c a*e#enea
Jnt<#plri pot a%ea loc: * %ie o ne%a*t de pe /arcu i * *ea*c aicea, Jn Sa3a*a, c<nele 3r3atului
ei1 /ot aa de #irat pru o#ul de a'd, cnd %'u c Jntr-ade%r c<nele r*punde la nu#ele pe care i-9
da ne%a*ta i o cunotea de *tp<n cu #are 3ucurie1 D<nd l#urire la Jntre3area ne%e*tei, art c
ace*t c<ne de pripa* a %enit la o*podria lui a*t-toa#n, din r<pile #untelui1 0-a %'ut d<nd t<rcoale:
pe ur# *-a *uit pe-un colnic -a urlat, cu# url c<nii Jn *inurtate1 A co3or<t i *-a ae'at Jn preaP#,
*upun<ndu-*e cu p<ntecele la p#<nt1 4unteanul a Jnele* c poate * !ie un c<ne rtcit de la cio3anii
care au irecut cu oile1 0-a Pudecat detept i %rednic dup Jn!iare i a *triat la ne%a*t *-i caute o
3ucat de ##li rece1 )-a du* ##lia aproape i i-a l*at-o1 El *-a apropiat i a #<ncat-o laco#,
din dou Jn+iituri1 A %enit la poart, atept<nd * i *e deie dru#ul1 2o*podarul a de*c+i* poarta1 El a
intrat -au n%lit a*upra lui cei doi c<ini %ec+i de ca*1 -r a !ui, !r a n%li a*upra lor, !r a arta
colii, nu#ai puintel arcuindu-*e, i-a dat el Jneleere cu# c ar !i un pri3ea care caut *tp<n i
to%ar1 A trecut *pre ur1 0-au pri#it a*t!el i c<nii1 Oa#enii de ca* i-au dat nu#ele &ripa*, pe care
el l-a Jnele* - i *-a purtat toat iarna cu %rednicie, *trPuind Jn %re#ea nopii Jn patru pri a or'ii i
pltindu-i cu dreptate +rana1
Acu#a, *e Jn%oia o*podarul, dac !e#eia a*ta i-a *it c<nele i-i tre3uie, poate * i-9 ieie,
d<nd nu#ai cu%enita #ul#ire a'dei1 El nu *e pune de pricin, a!l<nd #ai ale* c-i %or3a de un
o*podar *tp<n de oi, care *-a prpdit i nu *e #ai *ete1 Jn cele dint<i *pt#<ni, Jn unele dup-
a#ie'i, dulul era !uar1 Se ducea Jn #unte, cut<nd parc ce%a1 Din c<t *pune ne%a*ta de la /arcu, *e
%ede c-i cuta *tp<nul1 Se ducea poate unde 'cea leul, Jntr-un loc *inuratic i pu*tiu1 Dup ce au
%enit nin*orile i *-a pu* o#t, c<nele *-a #ai linitit1 /ot *e #ai duce p<n la colnic1 Acolo *t pe
<nduri: dup aceea *e Jntoarce aca*1 4intea c<nelui nu-i ca a o#ului1 Se %ede c a uitat dru#ul, dac
Jntr-ade%r *e ducea p<n la *tp<nul lui #ort1
Jn <ndul ace*ta care-i %eni*e dintr-o dat, * caute c<nele, Vitoria cuno*cu alt 3inecu%<ntare1
De unde-i %eni*e <ndulV -r Jndoial de la Nec+i!or 0ipan1 El - *e Jneleea le*ne - nu #ai era Jntre
%ii cu trupul1 Dar *u!letul lui *e Jntor*e*e *pre d<n*a i-i ddea Jnde#nuri1 Era -o +otr<re #ai de *u*
U ctr care ini#a ei Jntruna *ta Jnenunc+eat1
De*!cu n!ra#a i ddu o#ului #ai #ult dec<t atepta1 2o*podarul cre'u c *e Jneal el: pe
ur# Ji Jnc+ipui c *e Jnela ne%a*ta1 De*!cu la %edere cele dou 3ancnote de c<te o *ut de lei1
Ne%a*ta nu *e Jnela*e, le J#pin*e *pre el, Jnnoindu-i #ul#irea1
C<nele o ur#a *upu*, *c+eun<nd din c<nd Jn c<nd #oale1 Atunci *e apleca dintr-un u#r i-i
#<n<ia cretetul cu pal#a, Jl Jntre3a Jn <nd dac are *-i !ie de !olo*1 Nu a%ea nici o Jndoial c are
*-i !ie de !olo*, deoarece nu *e Jndrepta*e ctr el !r +otr<rea altor puteri1
80
.ine c<nele cu d<n*a i-9 poart de c<te%a ori Jn #unte, p<n ce i-a aduce a#inte -a cunoate
iari locurile1 &oate are * Jnt<r'ie cu %oia lui Du#ne'eu, p<n ce *e %a #<ntui 'porul i *e %or
*cure pu+oaiele1 Atunci, de pe co*ti pe co*ti i din r<p Jn r<p are * caute oa*ele i ar#ele1 Calul
nu *-a %'ut1 &oate-a !o*t du* de du#ani la iar#aroacele de la c<#p1 Ori poate a !o*t i el pr%lit i
'dro3it i l-au ciuulit, ca i pe *tp<n, cor3ii1 Acu#a %ede c c+iar de la Jnceputul Jnceputului a Jnele*
acea*t durere a %ieii ei: c+iar de aceea, din Jntia clip, i-a *tat ini#a ca Jn clete1 4ai 3ine a*t!el, Jntr-
o pri%in" *-9 tie #ort, dec<t pr*it de ca*a lui, Jn 3raele alteia i-n aternut *trin1 Dar dac i-a !o*t
lui Nec+i!or *cri* a*e#enea *oart, pe care ni#ica n-o poate Jnltura, Du#ne'eu, prin *!<nta de la
(i*tria, a adu*-o pe d<n*a, Vitoria, pe ci cotite, toc#ai unde tre3uia ca *-i *ea*c pe cel dra, *-9
ridice din locul pieirii i *-9 puie Jn p#<nt *!<nt, cu toate r<nduielile tiute1
Acu#a, dup nite *!aturi ale *oiei do#nului Va*iliu i dup Jn%tura lui do#nu /o#a, Ji
r#<nea * #ai !ac un dru# p<n la (orca - * Jntre3e pe cale, -acolo, Jnc o dat, dac 0ipan n-a
!o*t 'rit cu#%a Jntorc<ndu-*e din St<nioara1 Du#nealui, do#nu /o#a, nu 9-a %'ut1 Dac *-ar !i
Jntor*, n-ar !i lip*it a !ace la cr<# popa*1 Cine-a !cut o dat popa* Jntr-un loc -a *it c-i 3un acel
popa* - apoi *e a3ate -a doua oar1 C+iar dac nu i-i !oa#e, poate i-i *ete1 Dac nu-9 aduce !oa#ea,
nici *etea - %ine din prietinie1 Nec+i!or 0ipan a trecu o dat1 Do#nu /o#a 9-a %'ut duc<ndu-*e - clare
Jntre ceilali doi #unteni1 Jnapoi, %enind cu !aa, nu *-a #ai artat1 S-a 3ucurat i 2+eor+i de c<ne i,
dup +otr<rea #aic-*ii, 9-a pu* Jn lan, in<ndu-9 alturea de el i de cai1 Jn %re#ea cinei, *-a *culat
do#nu /o#a, c<t era de #are, i-a *cuturat pletele i i-a #ai adu* a#inte c altdat, pe c<nd era el
copilandru, *-a #ai Jnt<#plat a*e#enea !apt, tot Jn ace*te pri, Jn *inurtile St<nioarei1 )ar cine
ucide o# nu *e poate * *cape de pedeap*a du#ne'eia*c1 (l*t#at e*te * !ie ur#rit i dat pe !a1
Dator e*te *-9 ur#rea*c o#ul: r<nduit e*te *-9 ur#rea*c !iarele i do3itoacele1 Dac ai cunoate
Jnele*urile %<ntului i a ipetelor de pa*eri, i a *c+eunatului di+niilor, i a u#3letului <nniilor, i a
tuturor ur#elor care *unt, dar nu *e %d dintr-o dat, atuncea Jndat ai aPune la cel %ino%at1 De aPun*
tot tre3uie * aPuni la el, Jn* #ai t<r'iu1 De aceea, ca un o# cin*tit i *ritor la nca'ul altuia, do#nu
/o#a nu *t deloc la Jndoial * puie iapa la cru i *-o duc el *inur p<n la (orca pe Vitoria i *-o
Jntoarc Jnapoi Jn Sa3a*a, oprindu-*e Jntruna i cercet<nd pretutindeni1
Jndoiala putea !i p<n-aici1 Acu#a nu #ai e*te1 0ipan a r#a* prpdit Jntre Sa3a*a i Su+a1
Dup acea*t +otr<re dat de do#nu /o#a, Pup<nea*a Catrina, ne%a*ta lui, a prin* a lcri#a i
cina pe Vitoria1 Dar #unteanca de data a*ta *ocotea c nu #ai are de ce pl<ne1 A%ea de cutat, de
*it i de r<nduit1 De pl<n*, a plne #ai pe ur#1 Acu#a n-are %re#e1
Jnclec<nd cu 2+eor+i, a trecut iar la Su+a1 0upu a #er* cu#inte Jn lanu1 Clocoteau
pretutindeni pu+oaiele i 3tea %<nt cald1 Jn popa*ul de *u* au *tat -au a*cultat cu# pocnete +iaa
Jntr-un p<ru din %ale, cine tie unde1 /receau cor3i, treceau paPuri1 Nu i-au dat nici o Jntiinare1
Au aPun*, *ar, la +anul lui do#nu Va*iliu1 Vitoria tia c acolo are * *ea*c ce%a1 Jntr-
ade%r, a *it1
Jn *at la Su+a, *e *t<rni*e oarecare '%oan1 Spuneau unii i alii c ar !i ne%oie * %ie %reun
Pudector de la t<r, * cercete'e cu# a !o*t cu %<n'area oilor1 S %ad dac *e a!l +<rtia lor de
cu#prtur de la Dorna, i dac o*podarii din Su+a au c+itan de paralele pe care le-au dat lui
0ipan1 Nu *pune ni#ene c a*e#enea o*podari cu %a' ar !i Jn *tare a *%<ri o !apt rea, dar e 3ine
*-i arate Jndreptrile1 A!ar de a*ta, a #ai *pu* nu tiu cine c nu#aidec<t cin*tiii o*podari tre3uie
* arate #artorul ori #artorii care *-au *it !a la %<n'are i la nu#rtoarea 3anilor1 E la Jneleerea
oriicui c nu#ai a*e#enea *trin ori *trini, care *-au a!lat de !a, au putut * ur#rea*c pe 0ipan,
*-9 lo%ea*c i *-i rpea*c 3anii oilor1 S-ar putea ca aceti #artori * !ie cu totul necuno*cui1 Nici
Cali*trat, nici )lie Cuui nu i-au %'ut p<n-atunci, nici de-atunci1 C+iar dac-ar !i aa, * arate ce
Jn!iare a%eau, ce cai i ce *traie1 Din puin, *e pot a!la #ulte i !ptaii ie* la i%eal1
U Dar #ai e*te una, dra Vitorie, ur#a cu !ier3ineal cucoana 4ria a lui do#nu )oru
Va*iliu1 Jnc+ipuiete-i du#neata c, de la o 'i la alta, ne%a*ta lui (o'a i-a adu* a#inte de #ine i a
%enit aicea Jn %i'it1 Eu nu i-a# dat ap cu dulcei i ca!ea, ca la cucoana pri#arului, dar a# po!tit-o *
ad1 Qi ce-i pare du#nitale, dra Vitorie, iaca #-a Jntiinat c *unte# rude i %ine la #ine * #
Jntre3e de unde *e J#prtie a*e#enea proa*te '%onuri a*upra *oului *u1 6N-a# de unde ti, draa
#ea, 'ic1 &oate * !ie unii din prietini, din drao*tea cea #are care o au a*upra %oa*tr17 Dup a*ta %d
c Jncepe a # i*piti de departe dac *-a du* #unteanca de la /arcu i ce <nduri are1 )-a# r*pun* c
n-ai nici un <nd: c u#3li aa prin lu#e Pelindu-i 3r3atul1 Atuncea a lcri#at i )leana i i-a prut
tare ru c l-ai c+e#at pe o*podarul ei la &ri#rie, ca * ia* pe ur# Jn *at %or3e1 4ai 3ine era dac
te duceai la ca*a lor1 2*eai un pa+ar de %in -o %or3 3un - -un aPutor de la 3r3atu-*u, ca *
de*coperi pe !ptai, dac *unt1 - 6-ptai *unt, 'ic eu1 Nu #ult, -a%e# *-i cunoate#1 )ar #unteanca,
'ic, ru a !cut c n-a %enit la %oi * cear *!at i aPutor17
Cucoana 4ria *ur<dea *u3ire1 $<#3i i ne%a*ta lui 0ipan, Jn tcere1
81
UVra*'ic *-a du* cu# a %enit, ur# *oia do#nului )oru Va*iliu1 Nu trece, draa #ea, un
cea* i %d %enind prec+ea1
UA %enit i 2a!iaV
UA %enit i 2a!ia lui Cuui1 A*ta u#3l tit #ai lu>o* dec<t cealalt, dar e #ai proa*t1 A
%enit i ea * Jntre3e de una, de alta1 )-a# *pu* eu !elurite lucruri1 A# ludat-o pentru *traie i pentru
!ru#u*e: nu#aidec<t i-a# artat #are prere de ru de %or3ele care le *cornete a*upra ei prietina cea
#ai 3un pe care o are1 Nu-i *pun cine-i, ca * nu %<r intri: da-i 3un prietin i ne%a*t de to%ar1
6Va !i !iind )leanaV7 6Nu-i )leana, 'ic #oale17 ,Ba-i )leana, %d eu c nu te poi pre!ace1 Qi ce *pune,
# ro, pe conta #ea, ne%a*ta lui (o'aV7 64ai Jnti nu-i )leana lui (o'a, r*pund: al doilea nu *pune
cine tie ce, !r dec<t c tie tot *atul cine %ine la du#neata, noaptea, c<nd i-i 3r3atul du* dup oi17
0a a*e#enea %or3 dulce, a ipat de-a r*rit 3r3atu-#eu pe *caun Jn pr%lie1 6Spune ea a*taV ea,
care-i o *lut -a *co*-o (o'a din *rcia de-aca*V7 64ai Jnt<i, dra, 'ic eu, nu-i %or3a de )leana17
,Ba o tiu eu de c<te e-n *tare1 0a 3i*eric trae la #ine nu#ai cu coada oc+iului, * %ad cu# J*
J#3rcat i crap de ciud1 Dec<t * %or3ea*c de altele, #ai 3ine * *e uite la d<n*a1 A*upra #ea nu
%ine 3r3atu-#eu 3ut i nu # r#dete Jntr-un cotlon, ca * # *tropea*c Jn 3ti1 A!ar de a*ta,
3r3atu-#eu nu %i*ea' ur<t17
2a'da *e opri1 -e#eile *e uitar una la alta1 4unteanca Ji '3tu pleoapele i-i Jncrei !runtea1
U4<ni a# * trec i eu pe la d<n*ele, 'i*e Jncet Vitoria, * le ro * # ierte de *uprarea pe
care a# !cut-o oa#enilor lor1 (ine ar !i * a!lu cine-a !o*t #artor: 3ine ar !i * %d +<rtiile i
c+itanele: dar acu #ai tare #i-i Jn riP de ce *e *pune1 A# i eu %or3e potri%ite dup pilda du#nitale,
dra cucoan 4rie, * le a< i * le otr%e*c, ca * le !ac * lepede din ele tot1 Dac au de *pu* ce%a,
au * *puie1 Dac n-or a%ea ce *pune, Ji la* Jn plata lui Du#ne'eu1 Nu *e cu%ine * o3iPduie*c o#
ne%ino%at1 Cerc *-#i *e*c *oul1 Ji !ac toate *luP3ele r<nduite, ca * i *e linitea*c *u!letul1 Acu#a
#i *-a artat Jn %i* cu !aa - i # c+ea#1
Din de'3aterile a#nunite ale !e#eilor, a ieit o r<nduial 3un1 A doua 'i di#ineaa, do#nu
)oru Va*iliu tri#ete dup (o'a i Cuui, ca * %ie * !ac contract pentru 3r<n'1 Au ei tre3uri
neu*toreti pe care le-au tot a#<nat Jn %re#ea iernii1 Acu#a %ine pri#%ara i a!acerile Jncep a #ica1
Deci o*podarii de la Doi 4eri %in pentru contract i ar%un1 &recu# *e cu%ine, au * 3eie i ald#a i
au * #ai Jnt<r'ie1 Jn %re#ea a*ta 2+eor+i *ade do*it Jn c*ua cea #ic din orad1 )ar ele *e duc
Jnt<i la (o'a aca*, pe ur# la Cuui1 Ori *e duce una la CuPui i alta la (o'a, i dup aceea *c+i#31
Au * le Jnepe, au * le Jn%luie, au * le !iar3 pe ne%e*tele oierilor - p<n ce le-or %edea '%<rcolindu-
*e ca %ier#ele1 )n a*e#enea J#prePurare, Vitoria Ji %a da *a#a de*pre ce pot ti !e#eile de tre3urile
3r3ailor lor - c+iar de tainele lor, care le-au !o*t Jncredinate cu ro'a% Pur#<nt1 )ar dup a*ta,
#unteanca *e poate duce * caute1 ,#<ne *oia lui do#nu Va*iliu * Jncurce laurile i #ai tare1
Ade%rul Jntre, !r Jndoial, nu#ai Du#ne'eu Jl cunoate: Jn* cucoana 4ria dorea apri *
%ad pe ne%a*ta lui CuPui #ai puin lu>o* J#3rcat1 -c<nd a*t!el i nec<ti<nd dec<t prepu*uri, *-au
Jntor* a#<ndou la du+ean, tot cu %or3e #ulte, i Vitoria a Jnclecat, ca * treac iar #untele, cu
!eciorul1
Dru#ul *e curi*e de ape i *e '%<nta1 &durea !<ia lin din cetini i r*u!la a3uri1 Jn poienile
*orite, p#<ntul *e oc+i*e 3ine i Jn%er'eau paPiti1 Jn !run'ele #oarte din #arinea unei r<pi, Vitoria
*i clopoei al3i1 Co3orJ din tarni ca *-i rup, i-i Jnl pe codiele lor *u3iri, Jn lu#in1 &ri%i cerul
al3a*tru i Jn+ii #irea*#a pdurii1
Cu !r<ul calului trecut pe dup cot, porni pe crarea din #arinea dru#ului1 /rupul ei ar !i %rut
* c<nte i * Jn#uurea*c: *i#ea intr<nd Jn el *oare i 3ucurie: dar Jn acelai ti#p *e o!ilea Jn ea
totul, ra3nic, ca clopoeii pe care-i inea Jntre deete i care pieri*er1
C<nele ddu *c<ncet1 S-ar !i %oit i el *lo3od1 - 2+eor+i, d-i i lui dru#ul, 'i*e !e#eia,
atent1 -lcul de*cleca i de*ctr# 'arda lui 0upu1 Dar c<nele nu cuta * '3urde1 U#3la cu
3otul Jn *oare i din c<nd Jn c<nd parc Jncerca * *trnute1 ,<nPea i !ornia pe na*, adul#ec<nd i
*or3ind adierile1
Urcar aa la pa* din parapet de pod Jn parapet de pod1 Su*, popo*ir1 C<nele *ta cu luare-a#inte
pe coad, pri%ind %ile ca un o#1 &etrecea i el, uit<ndu-*e la !ru#u*eile lu#ii1 2+eor+i Jl o3*er%
de c<te%a ori i-9 art din oc+i ctre #aic-*a, r<'<nd1
UJi place i lui * *e uite111 'i*e #unteanca, *erioa*1
C<nd co3orJ la al doilea pod al %ii din*pre Sa3a*a, c<nele *e opri i de%eni nelinitit1 Deodat *e
repe'i a*upra cailor, ltr<nd i Jncerc<nd *-i Jnclete de 3oturi1
UNu Jnele ce %a !i a%<nd a*t'i 0upu, %or3i 2+eor+i, nedu#erit1 Qi a*t' di#inea, c<nd Jl
inea# l<n #ine, Jn ur la do#nu Va*iliu, tot cerca * ia* din 'ard i #<r<ia1 &arc era tunet,
c<nd *-aude departe1
UA !cut a*taV
UDa1 S-a linitit t<r'iu, dup ce *-a deertat cr<#a de oa#eni1 Acu %d c-i %ine alt ne3unie1
82
US %ede# ce e*te1 S opri# caii1
C<nele Ji conteni du#nia J#potri%a do3itoacelor1 Se Jntoar*e a*upra oa#enilor1 Apoi coti pe
l<n par#acl<cul podului, Jn r<p1 Se du*e aa o 3ucat la %ale, pe o paPite nou, care lucea Jn *oare
-i iar %eni la dru#1 Se repe'i a*upra lui 2+eor+i, Jncolindu-9 de pulpana *u#ieului1 -lcul Jl i'3i
cu piciorul1 Ani#alul *e du*e c+ellind la %ale, pe aceeai ur#1
U(iete, 'i*e #unteanca, lea-i calul de un #e*teacn, cu# !ac i eu1 Co3oar-te Jn r<p
dup c<ne1 Qi a*ar, c<nd *uia#, a dat aicea *e#n: dar era Jn lanu1
UDa' de ce * # co3orV E un pripor ol, !r crare1
UCo3oar-te, Ji *pun1 Aud pe 0upu d<nd la*1 A *it ce%a1 Deodat i *e J#3uPora*er o3raPii
i-i luceau oc+ii1 -lcul Jnele*e1 Cotind i el pe l<n par#acl<cul de piatr, Ji ddu dru#ul t<r< Jn
r<p1 -e#eia *e aplec i %'u prpa*tia1 /otui 2+eor+i luneca lin pe clina u#ed, *t<rnind
3olo%anii1 C<nele nu *e 'rea: i *e au'ea nu#ai la*ul, do*it Jn %un1
O3*er% pe !lcu Jn picioare, ocolind *u3 #al1 Jndat *e *ui *pre ea c+e#area lui Jn!ricoat1
A%<nd 3una Jncredinare de ce putea !i acolo, Vitoria Ji adun cu pal#ele *traiul Jn poala din !a i-i
ddu dru#ul alunecu pe ur#a 3iatului1 Cu t<#plele %<P<ind, r'3i Jn ruptura de #al, Jn ltratul a*cuit
i Jntr<tat al c<nelui1 2+eor+i '%<cnea de pl<n* cu oc+ii acoperii de cotul drept Jnlat la !runte1
Oa*e ri*ipite, cu '<r-ciurile u#ede, al3eau r<na1 (ot!orii, taca, c+i#irul, cciula 3ru#rie erau ale
lui Nec+i!or1 Era el acolo, Jn* J#puinat de dinii !iarelor1 Sc+eletul calului, curit de carne, *u3
tarni i pocl'i, 'cea #ai Jncolo1
-e#eia rcni apri"
U2+eor+i!
-lcul tre*ri i *e Jntoar*e1 Dar ea *tria pe cellalt, pe #ort1 Jnenunc+ind cu ra3, Ji adun
ciolanele i-i deo*e3i lucrurile1 Cp<na era *part de 3alta1
6IV
Cu ra3, dar !r lacri#i, !e#eia !cu cea dint<i r<nduial1 De*pri din tr+atul u#ed i #uced
o poclad i o aternu pe*te r#iele lui Nec+i!or 0ipan1 -lcul prea cu totul 'pcit1 A3ia acu#a
Jneleea c acolo 'ace tatl lui1 &l<nea ca un copil #ic, cu oc+ii #ititei i 3u'ele r*!r<nte1 -e#eia
*ttu Jn picioare, cu #<inile cuprin*e *u3 *<ni, i cuta *-i deie *a# de loc1 De *u*, de l<n
parapetul de piatr, *ptura co*tiei %enea oa3l ca o prpa*tie1 Su*, era u#plutur pardo*it cu le*pe'i
cioplite1 &<n Po* Jn cotlonul r<pei, arta * !ie ca# dou'eci de #etri1 Aicea #alul era ro* i *co3it i
a%ea Jn !a puintel tpan ocolit de coluri de *t<nc1 &e ur# r<pa *e pr%lea #ai Jn !und1 Era un loc
aa de *tr<#t, aa de *inuratic, aa de do*it1 Nu#ai *oarele Jl aPunea i-9 3tea Jn plin1 Nu *uia la nici
o potec: n-a%ea nici un !el de letur Jn cur#e'i cu %ecintile1 Aici !u*e*e *oarta lui Nec+i!or
0ipan, * cad ca-ntr-o !<nt<n, lo%it i 3r<ncit de #<na du#anului1 Ni#eni nu #ai putu*e %edea acea
crunt pri%elite1 Oa#enii cltori treceau !r riP pe *u*: p*torii n-a%eau Jntr-acolo loc de apropiere1
Soarele de toa#n r*ri*e i a*!ini*e a*upra #ortului *inur i a*upra calului 'dro3it1 Veni*er
a*upra leurilor ploile cele nere: +ultanii i cor3ii *tteau a*upra lor ciucur: iar Jn %re#ea nopilor au
%enit di+niile din r<pile #untelui, *priPinind Jn #ort la3ele i tr<nd cu colii1 Nu#ai ace*t c<ne a
tiut toate i a %e+eat Jn preaP# p<n ce 9-a alunat !oa#ea ctre oa#enii %ii1 S-a #ai Jntor* din c<nd
Jn c<nd i a #ai ateptat: dup aceea, Jntr-o 'i, a *o*it %i!or i nin*oare i iarna a a*tupat r<pa1 Acu#a
*oarele a curit-o i a eli3erat-o, dup o %oin a lui Du#ne'eu, i tot dup aceeai %oin, c<nele,
trec<nd pe *u*, a adul#ecat #iro*urile i i-a dat ei tiin1
O3*er%<nd c !lcul nu-i %eni*e Jnc Jn !ire, #*ur din oc+i Jnli#ea p<n *u* i pru3ului
cu# *-ar putea cra la dru#1 &ipi anu#e locuri cu piciorul i-i cut *priPin, Jntin*e 3raele *pre
ac+ii de piatr i *i o cale cotit i ane%oioa*1
UA# trea3 *u*, *tri ea lui 2+eor+i: # Jntorc Jndat1 De *u*, de l<n parapet, c+e#
c<nele"
UVin-aici, 0upu1
Dulul *ui *printen pe ur#ele ei1 Jl pu*e l<n cai, pa'nic J#potri%a trectorilor1 Apoi cotro3i Jn
3oclucuri i *e co3orJ iar la %ale cu c+i3rituri i c-o !clie de cear1 Aprin*e !clia i o potri%i la do*, Jn
*co3itura #alului1
A%ea Jn ea o putere nou, care-i r'3ea Jn toate #icrile i Jn pri%iri1
U2+eor+i, +otrJ ea, tu * *tai aici, * pri%e+e'i pe tatu-tu1 )ar eu # *co3or Jn ra3 la
Sa3a*a ca * dau de tire1 Vin cu crua i cu do#nu /o#a, ca * lu# #ortul, *-9 duce# Jn *at i *
J#plini# cele de cu%iin1
U(ine, ##uc, *u*pin !lcul1 Oi *ta aici, dup cu# J#i porunceti1
US *tai, 2+eor+i! Eu nu Jnt<r'ii #ult1 Ve'i * nu *e *tin lu#ina1
83
Sui iar la dra#, Jncalec i *e du*e, l*<nd pe 0upu l<n cellalt cal1
-lcul pri%ea lu#ina !cliei1 A3ia o putea deo*e3i din *trlucirea *oarelui, care 3tea pie'i1
-r o %oin anu#it, *e ae'a*e Jntr-o lture, #ai #ult cu *patele, *pre poclada care acoperea
ciolanele, '<rciurile, prul i lucrurile tatlui *u, a#e*tecate1 Nu *-ar !i putut *pune c are %reun
de'u*t, dar de c<nd tria pe lu#e nu-i !u*e*e dat o a*e#enea cu#plit %edere1 ,idic<nd oc+ii i
pri%ind departe, 3 de *a# c *e a!l Jntr-un loc cu totul pu*tiu, Jntre *t<nci, Jntre r<pi, *u3 ceral
Jnalt1 &durea era aproape1 Jn !undul prp*tiilor *e #ai ineau o*troa%e de o#t1
Dintr-o dat *trlucirea *oarelui trecu *pre %<r!ul 3ra'ilor i ctre pi*curi1 Cu coada oc+iului,
%'u lu#ina !cliei cre*c<nd Jn u#3ra %unii1 Era o linite neclintit, parc toate J#pietri*er Jn
a*!initul de *oare1 Sttu i el neclintit ca toate, a*cult<ndu-i 3tile ini#ii1 /re*ri nu#ai c<nd au'i
*u*, Jn aurul lu#inii, un *trit de paPur1 C+e#a*e de dou ori1 O %'u dea*upra, plutind lin pe aripi:
Ji #ica nu#ai capul: parc-9 pri%ea pe d<n*ul1 Se au'i alt c+e#are #ai deprtat1 &aPura pluti Jntr-
acolo1 Ceral r#a*e *inur i Jn cur<nd din cer para c nine Jn*erarea1 Nudec<ndu-*e el *inur pe *ine,
!lcul *e Jncredina c nu *i#te Jn el %reo *!ial: ar !i dorit nu#ai * ai3 Jn preaP#a lui un *u!let %iu1
C<nele era Jn* la dra#, *u*1 0tra*e nu#ai o dat1 Acu#a tcea i *e !cu*e noapte1 Deci nu #ai trecea
nici un dru#e1
0uceau *tele1 &orni o adiere de %<nt1
Au'i Jn prpa*tie un *c<ncet de di+anie1 &oate i *-a parat1 O nelinite !ier3inte i *e porni din
#runtaie i-9 !uler Jn cretet1 ,*ri Jn picioare i cut loc de trecere pe ur#ele #aic-*a1
$repen<nd cu un+iile i J#pin<ndu-*e la deal cu clc<iele, aPun*e a*udat i <!<ind *u*1 Calul
nec+e' uurel: c<nele %eni l<n d<n*ul1 Acolo *u*, la dra#, i *e prea c e #ai puin Jntuneric1 Jndat
ce ie*e luna, toate au * *e lu#ine'e deplin1 Are * *e lu#ine'e deplin i Po* Jn %un1 Acolo *-a
Jnlat Jn picioare #ortul, Jn%lit Jn poclad, atept<nd 3inecu%<ntarea din ur# i ruciunile de care
n-a a%ut parte1
Ji aplec urec+ea1 /rea o adiere a3ia *i#it1 (nuia Jn r<p pipiri de pai i-n J#prePuri#i
!onet1 ) *e de*luir Jn urec+i '%onuri de p<raie deprtate1 /<r'iu, prin lu#ina de lun, trecur pe
dea*upra 3ra'ilor pa*eri *trine1 Sinurtile #untelui pul*au de apele pri#%erii: %iaa tainic Ji
Jntindea iar punile pe*te prp*tiile #orii1 S<nele i carnea lui Nec+i!or 0ipan *e Jntorceau a*upra lui
Jn pai, Jn '3oruri, Jn c+e#ri1 -lcul nu Jneleea din toate dec<t o !ric *trecurat din p#<nt Jn el, i
Jncepu * %or3ea*c cu c<nele i cu calul, adre*<ndu-le cu%inte !r noi#1 /ot ca *-i treac %re#ea
#ai uor, cut trai*ta cu or'1 Dup aceea Ji preti un culcu i *e Jn%li Jn poclad1 $o#otele nopii
Ji parar a3ia *i#ite i i *e Jnreuia trapul de *o#n, c<nd 0upu ddu la* ctre %ale1
$%<rlindu-*e Jn *u*, *e pli cu !runtea de trai*ta de or' aninat Jn capul calului1 Apoi rcni
*priat" 6Cine-iV7 Nu-i r*pun*e dec<t c<nele, care 'pi iar1 C<nd c<nele *e liniti, !lcul au'i, Jn
tcerea cuprin*ului, 3taia ca de clopot a !ierriilor de la o crat1
Au'i c+e#ri, aproape1 Cuno*cu la*ul lui do#nu /o#a1 Venea, cu Vitoria 0ipan, nu nu#ai
cr<#aral, ci i Pudeul *atului, -un *trPer1 &opo*ir, de*+#ar iapa, aprin*er un !oc de tePe l<n
parapetul podului1
UArde !clia, 2+eor+iV Jntre3 Vitoria1
UCred c arde111 r*pun*e !lcul cu Jndoial1
UVai, 3iete, Jl #u*tr !e#eia, cu# nu Jnelei tu o datorie ca a*ta! Co3oar i %e'i1 .ine, a#
adu* de la 3i*eric !anarul ace*ta cu *e#nul crucii1 Aprinde lu#<narea din el i potri%ete-9 !ru#o* la
cpt<iul lui tat-tu1 S tii c nu *e poate *-9 ridic# a'i, poate nici #<ni1 C<t ar !i, tre3uie *-9
pri%e+e#, i #-a# Jnele* cu printele /udorac+e ca * %ie * citea*c aici1
UDar de ce nu pute# *-9 ridic#V *e J#potri%i 2+eor+i, neuro*1
UNu *e poate, cci ei Ji au r<nduielile lor1
UCare eiV
UStp<nirea1 Ji au r<nduielile lor cu# * *teie toate pe loc p<n ce %ine do#nu *u3pre!ect pe
care l-a# %'ut noi la -arcaa, i do!torul, i do#nu procuror1
UDa' de ce * %ieV Ce au ei cu noiV
UCu noi n-au ni#ica1 Au cu #ortul, * %ad cu# i ce1 S cunoa*c i ei cu# c Jntr-ade%r a
!o*t uci*, i dup-aceea * Jnceap a cuta pe !ptai1 Eu Jnt<i a# ipat ca * # la*e Jn pace *-#i iau
o#ul, i *-i !ac cele de cu%iin1 Dar atuncea *-a *culat do#nu /o#a, care-i de !a, i #-a *!tuit *
# *upun, c alt!el ne %<r Pudectorii Jn Jnc+i*oare1 Dac-a# %'ut -a# %'ut, ce * !acV #-a# *upu*1
Or !ace ei cu# au r<nduiala i dup aceea #i-or da #ortul1 Dup a*ta nu #ai au nici ei ni#ic cu #ine,
nici eu cu d<nii1
U.! nu aa, ne%a*t, *e a#e*tec, ne#ul#it, do#nu /o#a: ei doar nu !ac a*ta dintr-o rutate1
,<nduiala acea*ta o au ca * poat *i pe ucia1
UDo#nu /o#a, nu te *upra1 Dac *-or uita la nite ciolane, parc au * tie care-i !ptaulV
UNu-i nu#ai a*ta1 Ai * ari i du#neata ce tii i ce 3nuieti1
84
UEuV *e #ir #unteanca i pri%i pie'i *pre ceilali oa#eni, care *ui*er cu ea din Sa3a*a1
Apoi tcu i-i acoperi 3u'ele cu podul pal#ei *t<ni1 /are-i #ul#e*c, do#nu /o#a, pentru aPutorul
care-9 dai, adoi ea cu la* 3l<nd: i-i !i 3un * #ai tri#ei aicea, #<ni, crua cu printele, aa precu#
te-a# #ai ruat1 .i-oi plti c<t Ji *pune, -oi *ocoti aPutorul du#nitale ca o 3ine!acere1 &une Jn cru,
odat cu printele, pani dou'eci, #*line dou c+ile, i *cru#3ii 'ece, i rac+iu cinci r!i de c<te-o
oc1 Scrie i ace*tea Jn cata*ti! la du#neata, pe l<n cele ce a# adu* acu#a cu noi1 Cine-a 3ine%oi *
%ie aici ca * %ad ori * pri%e+e'e pe #ort, *-9 cin*te*c c-un pa+ar i *-i dau o 3ucat de pit cu
ce%a, ca * !ie po#enire1 &o!te*c -acu#a pe do#nu Pude i pe *trPer1 2+eor+i, *coate din !<n, din
crua lui do#nu /o#a, o ara! i ad-o aici, la !oc1
Oa#enii *-au 3ucurat i au '<#3it cu %oie-3un ctr ne%a*t, prin lucirea !lcrilor1 Vitoria le-a
turnat rac+iu i au 3ut pe r<nd din acelai pa+ar, neuit<nd * Jnc+ine pentru #ort1 Do#nu /o#a, #ai
ale*, a %or3it drept dup ini#a Vitoriei"
UDu#ne'eu *-i ierte lui Nec+i!or 0ipan toate realele cu %oie i !r %oie i * 3ine%oia*c
a-i da, #car de-acu Jnainte, +odin Jn p#<nt1
0a acea*t Jnc+inare Vitoria a cre'ut de cu%iin * lcr#e'e, Jnainte de a 3ea, a %r*at pentru
#ort o pictur din pa+ar1 A*ta o !cea de #ult, de c<nd *e arta*e Jneleerii ei ade%rul1
-lcul a co3or<t !anarul Jn r<p1 Ceilali au ateptat 'iua, l<n !oc, cin*tind din c<nd Jn c<nd
3utura1 &e ur# *-au du* i ei * de*copere i * %ad pe 0ipan1
Do#nu /o#a *-a Jntor* Jn *at cu *trPerul1 Dup +otr<rea Vitoriei, i-a ni#it cal i 9-a repe'it
*olie de-al doilea la do#nu *u3pre!ect Na*ta*e (al#e', *-9 roae * 3ine%oia*c a J#plini c<t a putea
#ai dera3 r<nduielile *tp<nirii: c ne%a*ta #ortului Jl roa cu lacri#i i pltete toate c+eltuielile1
Jn cur*ul 'ilei *-a o*tenit printele la deal, Jntre r!i i pani, i cu #are reutate *-a poor<t Jn
r<p, dei Vitoria toc#i*e o# ca * taie i * *ape trepte1 S!inia *a era 3tr<n i p<nteco* i cu reu a
i'3utit a *e Jn!ia la datorie1 &un<ndu-i patra!irul, i-a #<n<iat 3ar3a al3, a de*c+i* cartea i a prin*
a ceti cu%inte %ec+i1 Din c<nd Jn c<nd *e oprea, ca * r*u!le de trud1 Vdu%a a dat la o parte un col de
poc-lad, ca *-aud i #ortul i * *e uite la cer cu %anurile nere ale cp<nii1 Oa#eni din *at i
trectori de aiurea %eni*er nu at<t pentru citanie, c<t pentru po#ana #ortului1 -e#eile *puneau unora
i altora Jnt<#plrile i era de #irare cu# *o*i*er, pe %<nt, ori prin p#<nt, %eti de dincolo de #unte,
cu# c !ptaii ar !i nite oieri care ar !i tritori Jn acele pri1
Vitoria a*culta atent %or3ele i *e <ndea c nu#aidec<t tre3uie * treac la o prieten a ei de-
acolo, *-o po!tea*c la Jnropciune i * #ai a!le ce %or3e *-au #ai *pu* i ce i*codiri *-au #ai
Jndeplinit1 A%ea c+iar o plcere <ndindu-*e c a r#a* cine%a acolo care *cor#onete i a!l1
Autoritile nu *-au putut aduna Jn r<p dec<t a treia 'i1 Vitoria a *tat c-un u#r Jntor*, a*cult<nd
ce puteau * *pun nite oa#eni care n-a%eau ni#ic cu Nec+i!or 0ipan1 Au de*coperit oa*ele, *-au uitat
la ele: unul a cercetat cp<na: pe ur# a *cri* pe +<rtie ce-au %'ut i ce-au Jnele*1 Ninit a !o*t
#unteanca #ai ale* de !aptul c nici unul nu i-a !cut cruce i n-a *pu* o %or3 cretinea*c pentru
*u!letul lui Nec+i!or1
Do#nul *u3pre!ect Ana*ta*e (al#e' i-a adu* a#inte c a #ai %'ut-o pe #unteanca1
UAce*ta i-i o#ul dup care u#3laiV Jntre3 el1
UAce*ta-i, do#nule, r*pun*e #unteanca1
UDup c<t *e %ede, e ceea ce 3nuia# eu Jnc de-atunci1 O#ul du#nitale a !o*t o#or<t i
Pe!uit1
UDa, do#nule, r*pun*e cu 3l<nde Vitoria: Jn* Jn tac, *-au a!lat ce%a parale, i c+i#irul n-
a !o*t de*prin* de pe el1
UAtunci *-9 !i uci* care%a din du#nieV
UCu# pot crede una ca a*ta, do#nule, c<nd el a cltorit cu prieteni de la Dorna p<n-aiciV
Atunci Vitoria *-a cre'ut datoare * *puie ce tia1 Anu#e c, dup cu#prtura de oi de la
Dorna, Nec+i!or a %enit p<n-aici cu doi to%ari i prieteni, care trie*c i acu#a pe*te St<nioara, la un
loc care *e c+ea# Doi 4eri1 Acei prieteni arat c au cu#prat oile lui 0ipan i i-au nu#rat 3anii1
Dup nu#rtoarea 3anilor, care *-a !cut *u*, 0ipan *-a Jntor*, purced<nd *pre ca*1 Atunci *e %ede c
cine%a, care a !o*t de !a -a %'ut t<rul i 3anii, *-a luat dup el i 9-a lo%it1 )-a rpit 3anii oilor1
Alt!el nu poate * !ie, arta Vitoria: cci aa *pun acei doi prieteni ai #ortului, anu#e Cali*trat (o'a
i )lie Cuui1 Deci 0ipan nu i-a pu* 3anii la un loc cu cei care-i #ai r#*e*er: ci-i purta Jn #<n1
Uciaul 9-a lo%it i i-a *#ul* 3anii: cci, cu# 9-a lo%it, 0ipan a c'ut Jn r<p cu tot cu cal1 S *e !i du*
dup el, e #ai reu de cre'ut: cci era c<nele, care *-ar !i luptat cu Jnd<rPire pentru *tp<n1 Ca *
Pe!uia*c pe #ort, acel care lo%i*e tre3uia * ucid i c<nele, Jn* c<nele *-a a!lat %iu1 ,#<ne de %<'ut
cine era acel *trin #artor, care a %'ut pe 0ipan pri#ind 3anii1 Dup c<t Jneleea ea, o*podarii nu-i
aduc a#inte cine ar !i !o*t acel o# *trin1 Dar dac i-a *tr<ne *tp<nirea, ei au * #rturi*ea*c i au
*-9 arate1 Jn acelai ti#p * Jnelee c au * !ac i do%ada cu#prturii oilor cu %reo c+itan pe care
0ipan a *cri*-o Jn %<r!ul #untelui, dei acolo nu *e a!l nici un !el de cancelarie, iar %<ntul nu aduce Jn
85
%<rtePurile lui acolo nici cerneluri, nici pene de *cri*1 E<rtia de cu#prtoare a oilor e la 0ipan Jn tac,
nu-i la d<nii: Jn* dac *pun ei c au dat 3ani pe partea lui de oi i i-au nu#rat acolo cu #artor, cine
poate Jndr'ni * *puie c nu-i aaV Ade%rat e*te c lu#ea *e do%edete plin de %or3e i Jnelri i ar
!i *pun<nd unii i alii de pe*te #unte c toat trea3a a*ta n-ar !i curat: Jn* ea nu poate o3iPdui pe
ni#eni, !iind Jncredinat c Du#ne'eu %a *coate la ur#a ur#ei ade%rul la lu#in1
U-e#eie, 'i*e do#nu Ana*ta*e (al#e', r*!r<n<ndu-i cu di*pre 3u'ele: din ce *pui
du#neata, eu nu pot alee ni#ica1 A !o*t %reun #artor c<nd *-a !cut t<rulV
UNu tiu, n-a# de unde ti, do#nule *u3pre!ect: du#neata %ei Jntre3a i o*podarii %or
r*punde1
U(ine, la a*ta ne pricepe# noi, i a%e# *-i Jntre3#1 Dar du#neata tii ce%a de*pre acel
#artorV De unde l-ai *co*V
UEu nu l-a# *co* de nicieri, do#nule *u3pre!ect: dar tre3uie * !i !o*t1 Dac n-a !o*t acolo un
*trin pe care l-a# putea trae la r*pundere, atunci * deie *a# prietenii1
UDu#ne'eu * te Jnelea, !e#eie1 (nuieti cu#%a pe acei prieteni, Cali*trat (o'a i )lie
CuuiV
U-erea*c S!<ntul: eu nu 3nuie*c pe ni#eni1 Ei au * % *puie -au *-i deie *a#a, ca nite
o*podari ce *unt1 &<n la (orca, Jn ur#a oilor, au u#3lat trei1 Dincolo, pe*te #unte, nu *-au #ai %'ut
dect doi1 &e-al treilea l-au #<ncat +ultanii i lupii, dup cu# *e %ede1 Du#nealor * arate cine a dat cu
3altaul: cci i a*ta *e %ede Jn cp<na acea*ta1 Eu n-a# de unde ti: du#nea%oa*tr nici at<ta: *
*puie du#nealor, * arate pe acel care a !o*t #artor i a %'ut nu#rtoarea 3anilor1
UCe #artor, !e#eieV Ce-#i tot %or3eti de #artorV
U2rie*c i eu ca o #inte *la3 ce # a!lu1
U0a* #artorul, !e#eie1 Datoria #ea e * *tr<n Jn c+ini pe cei doi1 Oric<t de %icleni ar !i, cu
#ine nu *e pot pune1 A# de*coperit eu ca'uri #ai rele1
Vitoria Ji *tr<n*e u#erii i 3u'ele"
UDu#nea%oa*tr, do#nule *u3pre!ect, %ei !ace cu# %ei crede c-i #ai 3ine: nu#ai *-#i dai
Jn%oire *-#i Jnrop o#ul i *-i !ac r<nduielile cretineti1 V ro * *criei i cio3anilor1
UCare cio3aniV
UCio3anii lui 0ipan, care a%eau Jn *a# oile lui1 Nu *e poate * nu tie i ei de %<n'are - dac
Jntr-ade%r a !o*t %<n'are1
UDu#neata cre'i cu#%a c n-a !o*t %<n'areV i l-au uci* cei doi ca *-i ieie oileV
UEu n-a# *pu* a*ta, do#nule1 A# *pu* * *criei cio3anilor1 Nu *e poate *-i lepede *tp<nul
lor aa, !r * le pltea*c *i#3riile i *-i cin*tea*c, dup datin1
UAi dreptate, %o# !ace Jntre3are1 Qi cred, ne%a*t, c n-ar !i ru * #eri i du#neata cu #ine
acolo, * !ii de !a c<nd a# *-i c+e# pe (o'a i pe Cuui1
U4er, de ce * nu #erV *e Jn%oi Vitoria1 A# acolo trea3 i c-o prieten a #ea, *oia unui
neu*tor1 Vreau *-o po!te*c i pe d<n*a * !ie de !a c<nd %o# co3orJ ace*te oa*e Jn *at, ca * le pune#
la +odin, Jn p#<nt1 Se cu%ine * po!te*c i pe acei o*podari, cu ne%e*tele1
UCu# aaV Eu # duc *-i cercete' i du#neata Ji po!teti la JnropciuneV
UDe ce * nu-i po!te*cV Ji po!te*c i la Jnropciune, i la pra'nic, ca pe nite 3uni cretini1 Eu
n-a# ni#ic cu d<nii: Du#ne'eu nu #i i-a artat Jnc1 Oa#enii pot %or3i una i alta: !e#eia lui Cuui
poate *pune de*pre (o'a c ar !i a%<nd %i*uri ur<te i riete prin *o#n: du#nea%oa*tr, ca *tp<nire,
putei * le punei Jntre3ri: dar eu ce pot !ace dec<t o Jnropciune cu datoriile care *e cu%in #orilorV
Ji po!te*c i pe d<nii: de ce * nu-i po!te*cV V po!te*c i pe du#nea%oa*tr, dac nu %i-i cu *uprare1
&arc aa nu %or !i *u3t oc+ii du#nea%oa*trV
Do#nu Ana*ta*e (al#e' cltin din cap i r#a*e <nditor1 )ar a%ea !e#eia dreptate: Jn* nu
credea de de#nitatea lui * recunoa*c1 O cercetare di*cret i delicat i *e Jn!ia ca *i*te#ul cel #ai
3un * de*copere i * apuce de ru#a' pe !ptai1 Nereit, cei doi o*podari nu %or putea * re!u'e *
%ie la Jn#or#<ntare Jn Sa3a*a1 A*ta ar !i ceea ce, Jn drept, *e c+ea# o con!runtare cu cada%rul
%icti#ei1 Jncerc * l#urea*c a*ta !e#eii1 Acu#a Jn *!<rit i *e prea c-o Jnele*e*e i o Pudec de*tul
de %iclean i a*cun*1 Vitoria nu putea ti ce poate !i o con!runtare, dar pri#i, '<#3ind, +otr<rea
autoritii - cuet<nd Jn *ine c nu-i ru * !ie a#e*tecat i 3oieraul acela cu cciula uuiat, Jn
'%onurile, prepu*urile i intriile otr%ite care creteau ca un 3ul' de o#t Jn cealalt %ale, Jn *at la
Su+a1 C<t era el de 3oier i de !udul, ea i cucoana 4ria Jl puteau %inde i r*cu#pra, Puc<ndu-9 pe
deete, cu tot cu do!tor, cu tot cu (o'a i Cuui, i cu tot cu ne%e*tele lor1
Autoritile *!<rindu-i cercetarea, !e#eia tra*e iar poclada pe*te ciolane i *c+i#3 lu#<narea
din !anar1 Jn acelai ti#p *u*pina i 3ocea Jncet, dar cu coada oc+iului pri%e+ea Jn toate prile la
oa#enii aceia *trini, Jn *traie nere, i cu urec+ea era atent la tot ce *e *punea i *e optea1
8(
6V
Jn Su+a, do#nul Ana*ta*e (al#e' i-a Jnceput cercetrile lui cu o di3cie de care *e *i#ea cu
drept cu%<nt #<ndru1 A po!tit la do#nia *a, ca in!or#atori, pe cei doi o*podari, +otr<t *-i a*culte cu
r3dare i cu 3l<nde1
UCe pot pentru ca * tiu eu, do#nule *u3pre!ectV a r*pun* cu la* de*tul de +otr<t,
a#e*tecat cu puin *uprare, o#ul cu 3u'a de*picat1 Eu nu pot pentru ca * tiu ni#ica1
UQtiu, te cred, do#nu (o'a, Jl do#olea *u3pre!ectul1 Du#neata eti un o# cu *tare1 /e 3ucuri
de deo*e3it con*ideraie1 Eu a# datoria * te Jntre31 Du#neata ai datoria * r*pun'i1 Cci de la Dorna
i p<n aici te-ai a!lat cu Nec+i!or 0ipan1 Ai cltorit J#preun: ai #<ncat J#preun1 Nu-i aaV
UAa e*te1
U-iind aa, te ro * 3ine%oieti a-#i *pune unde %-ai de*prit1
UApoi * %ie i )lie Cuui, * !ie de !a1 S *puie i el1 A !o*t i d<n*ul acolo1
UJl Jntre3 i pe d<n*ul, n-ai riP1 Eu a# intere*ul * a!lu toate ace*tea, pentru a putea ur#ri pe
!pta1 Cre'i du#neata c pot eu * ridic un deet p<n ce nu a# Jncredinare deplinV Eu nu *unt
Jn%at * o3iPduie*c pe ni#eni1 Aa c * !ii 3un *-i aduci a#inte c<nd %-ai de*prit, ca * pot
prinde un !ir1
UCare !irV
US pot prinde un !ir, * *e*c o ur#, * Jncep cu ce%a1
UCare ur#V &e #ine, do#nule *u3pre!ect, * nu # ncPii, c de*tule a# eu pe cap1 Eu de
#oartea acelui oier nu pot ca * tiu ni#ica1 Ce pot pentru ca * *pun, dec<t at<ta, cu# c eu i Cuui
ne-a# de*prit de el c<nd a# aPun* Jn %<r!ul St<nioarei1 Atuncea, c<nd a %'ut el c<t dru# #ai are
p<n la apa 4oldo%ei i pe ur# p<n la apa &rutului, *-a le+#etit i *-a +otr<t * *e la*e de tur#a
a*ta1 6A# eu de*tule oi - 'ice - la apa NiPiei1 Dai-#i c<ti ca i pentru celelalte o *ut, i c+eltuielile pe
care le-a# !cut, i ducei-% *ntoi1 S deie Du#ne'eu * a%ei *por de la d<n*ele1 Eu # Jntorc
aca*17
UAa a *pu*V
UDa: Jntoc#ai1
UQi i-ai dat 3aniiV
U)-a# dat 3anii1 )-a# nu#rat +<rtii de c<te o #ie i de c<te o *ut1
Ne%a*ta #ortului *ttea u#ilit Jntr-un col al odii, cu capu-n %atr, cu coatele pe enunc+i, cu
!runtea Jn pal#e1
UNici nu *e poate alt!el, 'i*e ea Jncet, !r a *e clinti1 2o*podarii i-au nu#rat paralele1
Cellalt *ta la o parte -a %'ut1
UCare cellaltV *e Jncrunt (o'a1
U0a*-ne, !e#eie, +otrJ *u3pre!ectul1 Nu Jncurca lucrurile1
UEu nu le Jncurc1 Eu %reau * de*curc pe ace*t cretin care nu-i %ino%at cu ni#ica, *e Jntoar*e
#unteanca '<#3ind ctr (o'a1 A !o*t unul *trin, care a %'ut c<nd *-au nu#rat 3anii1 Acela tre3uie
cuno*cut i ur#rit1
UDar n-a !o*t nici un *trin, !e#eie: i-a# #ai *pu*1
U(a poate * !i !o*t, *e Jntoar*e (o'a1
UNu *pun euV /re3uie * !i !o*t1 Du#neata poate credeai c %or3e*c de do#nu CuuiV
Do#nu *u3pre!ect *e Jntr<t puintel"
UDac a !o*t, * *puie o#ul1 Cine a !o*tV Jl cunoateV
UNu cuno*c: poate pentru ca * tie Cuui1
UNu tie nici el1 De unde * tieV S 'ice# c i-au ieit +oii Jnainte i ata!
UVe'iV Atuncea de ce tot a#e*teci acel #artorV
U Nu-9 a#e*tec, do#nule *u3pre!ect1 Dar noi, #untenii, a%e# o3iceiul * !ace# %<n'rile cu
#artori, nu cu +<rtii *cri*e de do#nii Pudectori1 Dac do#nia %oa*tr *punei c nu-i #artor, eu tac1
Atunci *-au *cri* +<rtii1 Dar la ur#a ur#ei nici de ace*tea nu-i ne%oie, cci do#nu (o'a i do#nu
Cuui erau prietini 3uni cu do#nu Nec+i!or 0ipan1 De aceea * tii, oa#eni 3uni, c eu n-a# %enit
pentru alta aici, dec<t * % po!te*c la Jn#or#<ntarea oa*elor care au #ai r#a*1 Eu at<ta trea3 #ai
a# Jn ace*te locuri i pe ur# # duc aca*, ru<nd *tp<nirea * *ea*c ea pe !pta1 Eu tiu c
do#nu *u3pre!ect are *-9 *ea*c, aa c, Jn pri%ina a*ta, n-a# nici o riP1 Du#nea%oa*tr, ca 3uni
o*podari, %ei da toate de*luirile i %ei aPuta cu# %ei putea1 )ar la Jnropciune nu#aidec<t * %enii1
Su3pre!ectul Ji 3tea ner3dtor ci'#a cu %rua pe care o inea Jn #<n1 Secretarul, la #*ua
lui, a*culta, netiind ce * #ai *crie1 Vitoria *e ridica*e din locul ei, Jnc+eindu-i *u#ieul1 &e d<n*a n-
o #ai intere*a Jntru ni#ic cercetarea1
87
UO#ul ace*ta al #eu a !o*t %rednic o*podar, Jnc+eie ea: *e cu%ine *-i !acei o a*e#enea
cin*te1
U(ine, *e Jn%oi, nedu#erit, (o'a: pute# * %eni#, dac do#nu *u3pre!ect *ocoate c ne
pute# duce1
UVenii cu tot cu ne%e*tele du#nea%oa*tr1 /are !ru#o* % po!te*c1 4<ni Ji !ace# *oului #eu
petrecerea din ur#1 4ere i do#nu *u3pre!ect1
UEuV
UDa, *e Jnelee1 &arc acolo nu putei *ta de %or3, cu# *tai -aiciV (a Jnc acolo do#nu
(o'a poate i-a aduce i #ai 3ine a#inte1
Cali*trat (o'a *e *cociorJ Jn c+i#ir, *coa*e ta3ac+erea, o de*c+i*e i-i r*uci o iar roa*1
-e#eia pu*e #<na pe cla#pa uii1 &licti*it, *u3pre!ectul o atepta * plece1 )-ar !i poruncit * *e duc,
Jn* ea era un o# cu *enti#ente delicate1
U4ai a# eu ce%a de *pu*, %or3i *u3ire !e#eia, dar la* pe #<ni1 Vor3i# dup aceea1
UDup careV
UDup ce astruc pe Nec+i!or 0ipan, ,astruca - a Jnropa, a Jn#or#<nta1A El a *pu* ce a%ea de
*pu*1 /e-atept nu#aidec<t, do#nu (o'a1
U(ine, 3ine, r*pun*e o*podarul, tr<nd !u# dup !u# din iara-i roa*1
Vitoria iei1 Jn odaia cealalt erau Pandar#i1 Cuui *ta la o parte, pe o lai, i !u#a i el dintr-o iar
tot aa de roa* ca a lui (o'a1 4unteanca '<#3i, oprindu-*e"
UV-ai *!tuit * % !acei irile la !el i-n aceeai %re#eV %or3i ea1 Do#nu (o'a te prepune
pe du#neata1
UElV 4 prepune pe #ineV tre*ri cu Jnd<rPire )lie Cuui1
UCe * te prepuieV C ai !o*t de !a la nu#rtoarea 3anilor1 Dar eu %or3ea# de altcine%a1
UNu pricep ce *pui du#neata, !e#eie, ri #oale o*podarul, ae'<ndu-*e iar pe lai1
UEu 'icea# ctr do#nu *u3pre!ect c tre3uie * #ai !i !o*t cine%a de !a, care-a %'ut 3anii,
-acela-i !ptaul1 Dar *-a do%edit c n-a #ai !o*t ni#eni1 Atuncea ar putea *pune cine%a c, dac n-a
!o*t #rturie, nu *-au nu#rat 3ani1 Dac n-are 3ani, cine *-9 ucidV Dac nu *-au nu#rat parale, n-
are de ce * *e Jntoarc: tre3uie * *e duc Jnainte dup oi1
UCu# nu *-au nu#rat paraleV Ce %or3eti du#neataV Nu i-a# #ai *pu* c i le-a# nu#rat
*u*, pe #unte, Jn popa*V
UQtiu, do#nu Cuui, eu nu %or3e*c de a*ta, nu te *upra1
UCu# nu %or3eti de a*taV Atunci ce tot *puiV
UVor3e*c i eu, r*tl#cind i potri%ind, ca lu#ea care n-are ce !ace i *e a#e*tec Jn trea3a
a*ta a noa*tr1 Du#nea%oa*tr tii #ai 3ine dec<t oricine ce-a !o*t i a%ei * *punei1 4ortul a *pu*
at<ta c<t tre3uie, do#nu )lie1 /ot ce a%ea de *pu*, a *pu*1 Ce te uii aa la #ineV Acu #ai r#<ne *
*punei i du#nea%oa*tr, i pe ur# ata1 Dup a*ta, do#nu *u3pre!ect a %edea ce-a #ai !ace1 -iindu-
#i ndePdea Jn aPutorul du#nea%oa*tr, l-a# ruat pe do#nu Cali*trat i te ro i pe du#neata, do#nu
)lie, * nu lai aa pe un prietin1 Acu#a, dup ce a !o*t a!lat, * %enii * !ii !a c<nd l-o# pune Jn
locaul de %eci1
Cuui o a*culta cu luare-a#inte, pri%ind Jntr-o parte1
UCu# ai *pu*V
US %ii, do#nu )lie1 Vine i do#nu Cali*trat1
UDac 'ice el c %ine, eu nu # pun J#potri%1
UJ#i pare 3ine, do#nu )lie, i * % luai i *oiile1 A%e# * !ace# oleac de pra'nic1
Vitoria iei, tropind repeior1 &entru o J#prePurare ca acea*ta i pentru *r3toarea #ortului, Ji
l*a*e opincile i-i pu*e*e Jnclrile cele 3une, cu %<r!uri de lan1 /recu pe crri '3icite i pe
dru#ul cel #ai *curt, p<n la pr%lia lui do#nu )oru Va*iliu1 2*ete acolo crua toc#it, Jn care
a%ea * Jncap Jn %oie, alturi de d<n*a i o 3un prietin cu# era cucoana 4ria1 Acolo, dup oc+iul
cel rotund de ea#, tia #ai ale* c a%ea * a!le pe 2a!ia, c+e#at Jn #are ra3 de 2+iior1
Dup ce intr i *coa*e de pe d<n*a *u#ieul, *e ae' pe un *cunel i pri%i cu plcere *pre
cucoana 4ria1 Se Jntoar*e i *pre 2a!ia1 Ji pru 3ine c-o *ete1 Nici nu *e atepta *-o Jnt<lnea*c1 Ji
pare 3ine #ai ale* pentru c poate *-i *puie ce *e petrece la pri#rie, unde !ace *u3pre!ectul cercetare1
A *tat la Jntre3rile *u3pre!ectului Jnti i Jnti do#nu Cali*trat: dup aceea do#nu )lie1 Dar ne%e*tei
lui 0ipan nu i-a plcut cu# Ji Jntrea31
UCu# Ji Jntrea3V i ce-i Jntrea3V *e intere*, cu de*tul riP, 2a!ia1
UJi Jntrea3 !el i c+ip1 Jnainte de a intra acolo, a# %'ut i pe !e#eia lui (o'a1
UE#! ai %'ut-oV Dar ea, # ro, ce caut acoloV
UNu tiu1 A# *tat i eu puintel Jn preaP#1 A# a*cultat ce %or3ea cu nite !e#ei1 At<ta pot a
*pune, draele #ele, c dore*c Jn toat %iaa #ea * nu %or3ea*c de*pre #ine prietinele1
88
UVor3ea de*pre #ine: nici nu *e poate alt!el1
UNu Jndr'ne*c a *pune una ca a*ta1 Eu nu %<r nici un !el de intric. 4 <nde*c c nu-i toat
lu#ea ur<t, nici calic, nici proa*t: nu triete c<nd cu notarul, c<nd cu Pandarul1 Qtiu eu c ace*tea-*
nite %or3e din 'a%i*tie1 Un lucru l-a Jnelee #ai puin dec<t toate" * arunce npa*te1 S # !erea*c
Du#ne'eu1 Eu *unt cea #ai ncPit i #ai a#r<t de pe lu#ea a*ta, a# r#a* %du% i *rcu, dar
n-a cute'a * art pe cine%a dintre cei pe care-i %d oa#eni cu#*ecade, ae'ai 3ine la ca*ele lor,
in<nd la ne%a*t i J#3rc<nd-o c<t *e poate de !ru#o* - n-a putea, Doa#ne !erete, cute'a * arunc o
%or3, * *e cread cu#%a c a a%ea %reo 3nuial1 Deci l-a# i ruat pe do#nul )lie * po!tea*c
#<ni, dincolo de #unte, la Sa3a*a, la petrecerea din ur# a unui prietin1
2a!ia era o !e#eie nltu, *u3ire Jn 3oi, c-un o3ra' neclintit Jn !ru#u*ea lui, Jncondeiat cu
*pr<ncene codate i cu oc+i #ari ca #idalele, u#e'i i neri1 &urta catrin cu !luturi, 3lu' de #od
nou i panto!i cu clc<ie nalte1 0a %or3ele prietineti i pti#ae ale #untencii, o3raPii i *e ru#eni*er1
Cu r<*uri Jn !a, Ji *ta i #ai 3ine1 $<#3i a*cuit, <ndindu-*e la %iclenia unei anu#ite prietine i *i
de*tule %or3e potri%ite ca * do%edea*c ce !el de !e#ei trie*c pe lu#ea a*ta i #ai cu *a# la Doi
4eri1 C<t pri%ete de npti, apoi a #ai *pu* i alt dat c cel !r %in n-are a *e te#e de ni#ic, )lie
Cuui Ji are 3altaul aca*, *u3 icoane1 S-a pli#3at cu el Jn lu#e, !r *-9 *purce1
U&entru *oul #eu eu pot * Pur, cu #<na pe *!<nta cruce1
UQtiu, dra ne%a*t, nu te uita la %or3e1 Eu # *e*c cea #ai a*uprit - i nu # Jntorc
a*upra ni#nui1 Atept de la Du#ne'eu * *e !ac lu#in1 Eotr<rea 0ui are * cad la %re#e1
US cad, *e a*cui 2a!ia, cu oc+ii aprii1 Cine-a !ptuit, * pri#ea*c pedeap*1 Cine r<de, *
cunoa*c pl<n*ul1
UQtiu, o liniti iar Vitoria1 Qtiu c do#nu )lie r*punde cu dreptate *u3pre!ectului: din*pre
partea a*ta, n-a# nici o riP1 Orice or *pune unii i alii, eu i de (o'a a# anu#e prere1 &<n-acu#a
nu *-au artat alte *e#ne, dec<t cele pe care le-a *co* la %edere #ortul1
US tii, leli Vitorie, c *e#ne *unt i altele1
UQtiu, tiu a*ta1
UNu tii! Du#neata *ocoteti c eu a'%<rl nu#ai aa %or3e1 Spun din durere i din u*turi#e,
cci de o 3ucat de %re#e nu #ai a# ti+n din pricina unei ticloa*e1
U/e cred, dra1
Se a#e*tec, 3l<nd, i *oia lui do#nu )oru Va*iliu"
UNu te potri%i1 Du#neata r#<i cu# eti1 Ce i-a dat Du#ne'eu, nu poi J#pru#uta1
2a!ia r<*e, alinat1 Aa era #ai !ru#oa*1 /o%arele ei o p<ndeau pie'i i-i aruncau *ei cu
oc+ii1 Dup ce n-au #ai a%ut ce !ace cu d<n*a, i-au dat dru#ul1 Jndat, Jn odia plin de *coruri i de
terare, oc+ii Vitoriei *e Jntri*ta*er i *e Jntoar*er ctre r*rit, la icoane1 -c<nd trei cruci, !e#eia
*alut pe *!ini1 Jnturn<ndu-*e *pre oc+ii #icorai i plini de curio'itate ai a'dei, *e r3i *-i *puie nu
at<t cu# #ere cercetarea o#ului *tp<nirii, c<t #ai ale* cu# *t Jn picioare, J#potri%a unor +otr<ri
#ai tari dec<t oa#enii, acel o# care-i arat colii prin 3u'a de*picat1
U El cearc, dra cucoan 4rie, * *e a*cund dup deet, l#urea cu Jn%erunare
#unteanca1 Nu tie, *r#anul, cu# c ce i-i *cri* i-i pu* Jn !runte1 Eu acu#a l-a# de*c+i* i l-a# citit
deplin1 4ai are i o#uorul cel cu cciula uuiat a *e Puca o 'i, dou cu d<n*ul1 Q-acela Jnelee cu#
*t c+e*tia, cci nu-i nici c+ior, nici pro*t, dar tare l-a# ruat * #ai Jnduie1 /re3uie * ia* J#potri%a
du#anului, din porunca lui Du#ne'eu, toate do%e'ile, -atuncea dore*c *-9 %d '3t<ndu-*e cu# *-a
'3tut o#ul #eu Jn r<p1 Dac-a putea *-9 lo%e*c i eu cu acelai 3alta, Jn locul unde 9-a plit el pe
Nec+i!or 0ipan, #-a *i#i #ai uurat1 Dar a*ta nu *e poate: nici pe 2+eor+i, care-i Jnc pro*t i
copil, nu-9 pot pune1 Aa c %reau *-9 J#pun i *-9 tai alt!el, ca * #ai *cot din #ine o3ida care #-a
Jn3uit at<ta %re#e1 Cci eu, dra cucoan 4rie, a# trit pe lu#ea a*ta nu#ai pentru o#ul acela al
#eu -a# !o*t #ul#it i Jn!lorit cu d<n*ul1 )ar de-acu#a J#i #ai r#<n puine 'ile, cu nour1 Stau i
# #ir Jntr-o pri%in, cu# de-a# #ai *it Jn #ine puterea * ra3d at<tea i * Jndepline*c toate1 Dup
ce l-a# cutat i l-a# *it, ar !i tre3uit * # pun Po* i *-9 3oce*c1 Dar tiu eu cine #i-a dat Jnde#n
i putere1 A# !cut toate -a# * #ai !ac, c<t %oi #ai a%ea *u!let1 A# trecut #untele i*ta Jn toate
!elurile, a# !o*t la (orca nu tiu de c<te ori, a# c+eltuit parale Jn dreapta i-n *t<na, a# #icat
oa#eni i preoi: a# %or3it, dra cucoan 4rie, i printr-o *<r#, toc#ai la &iatra1 Eu era# de partea
a*ta, Jn pri#rie la (orca, i de partea cealalt era do#nu pre!ect, i l-a# ruat pentru o#ul #eu, pe
care l-a# *it ri*ipit Jntr-o r<p, *-#i deie %oie *-9 Jnrop Jn intiri#1 S nu r#<ie Jntre lupi: *-9
aduc Jntre cretini1 A# *%<rit i a*e#enea pcat, %or3ind pe *<r#1 ,<deau 3r3aii de #ine, cu# #-
a# *priat au'ind la* de la &iatra1 A# !cut #ulte altele: -acu#a *-apropie %re#ea * le *!<re*c1
4unteanca Ji l* !runtea pe u#rul *oiei lui do#nu )oru Va*iliu i Jncepu a pl<ne i a
*u*pina1 Dup a*ta Ji ter*e lacri#ile, Jnde*at, cu #<neca i *e preti de plecare1
89
/oat alctuirea Jncurcat din acel col de la Su+a, cu du#niile, cu prieteniile, cu intriile, cu
%or3ele dearte, cu *pai#ele a*cun*e i cu ndePdile, *-a Jncrcat Jn crue -a trecut #untele
St<nioara, Jn preaP#a #ortului care atepta cea din ur# alinare l<n !clia lui de cear1
Do#nu /o#a a%u*e*e riP * aduc la !aa locului un car cu doi 3oi !ru#oi1 Jl J#podo3i*e cu
cetin i ae'a*e Jn el *icriu ol1 Dup porunca Vitoriei, *e a!lau de !a trei preoi i trei oa#eni cu
3uciu#e: i patru !e#ei 3ocitoare1 0e ale*e*e do#nu /o#a" dou din (orca i dou din Sa3a*a, care
tiau * pl<n i * 3ocea*c #ai 3ine1 Jn crua da*clului a adu* po#enile1 &reoii Ji a%eau i ei o
nadianc %op*it %erde1 ,0adianc - 3ric1A S-au Jnirat oa#enii cu prapurile i cu crucea1 Alii au
co3or<t racla Jn r<p -acolo Vitoria *inur, *u!lec<ndu-i #<necile, a luat cu riP 3ucile *oului *u
i le-a potri%it una c<te una Jn cutia de 3rad, *tropindu-le cu %in1 (r3aii au opintit *u* po%ara de*tul de
uoar, au ae'at *icriul Jn car: au pu* pe*te capac un l%icer %r<*tat neru i ro -au dat de %e*te" ata1
Atunci cel de la coarnele 3oilor a Jnde#nat -a !cut *e#n i celor dinainte cu *teaurile i crucea1 0a
cel dint<i popa*, preoii au co3or<t, au !cut ruciune -au Jnlat c<ntare1 Vitoria *inur u#3la
J#prePurul *luP3ei, pri%e+ind r<nduielile i a%<nd la Jnde#<n o 3a3 cu *ulurile de p<n' pentru
datina podurilor1 C<nd au pornit iar, au *unat #untenii din 3uciu#e, d<nd %e*te *pre deprtarea %ilor1
Dup ce au *tat 3uciu#aii, au prin* a pl<ne i a 3oci tare !ru#o* !e#eile toc#ite1 Vitoria pri%ea i
a*culta cu luare-a#inte1 Dei acea*ta era pentru d<n*a 'iua cea #ai rea i *e '3uciu#a ea *inur #ai
#ult dec<t toate o*tenitoarele, *e *ocotea de*tul de #ul#it1
Autoritile i o*podarii de la Doi 4eri erau de !a1 (o'a u#3la de*prit de Cuui, unul pe o
parte a dru#ului, cellalt pe alt parte1 Nu-i %or3i*er: nu *e pri%i*er1 Nu#ai c<nd *tenii au *uit din
r<p racla i au potri%it-o Jn car i i-au *co* capacul, Cali*trat (o'a nu *-a putut opri * nu Jntind
<tul pe dea*upra altor capete, ca * *e uite * %ad r#iele #ortului1
Vitoriei i *e prea c (o'a nu *-a putut opri1 Di#potri%, nici o clip o#ul nu a%u*e*e <ndul
* *e *tp<nea*c1 Era ca Jntr-o !ier3ineal 3olna% i altce%a nu dorea deoca#dat dec<t * %ad1 Dac
ar !i cu putin * %ad de-aproape Jn ce *tare *e a!l ea*ta1 Cci dac nu *e cunoate %reo plitur de
unealt de !ier, atunci oricine cu uurin ar putea crede c 0ipan, !iind a#eit de 3utur, a ni#erit,
noaptea, cu tot cu cal, Jn r<p1
-e#eile u#3lau i ele de*prite, repe'indu-i din c<nd Jn c<nd a*cuiuri de du#nie1 /oate le
o3*er%a #unteanca i le c<ntrea Jn capul ei1 Nu uita ni#ic din ce tre3uia pentru 3una r<nduial i a%ea
%re#e * *e alture i de cucoana 4ria, optindu-i ce%a cu ra31 2+eor+i nu *e a!la de !a1 Dup
porunca #a#ei lui, Jncleca*e cu# aPun*e*e ea, %enind de pe*te St<nioara, i co3or<*e Jnainte Jn
Sa3a*a duc<nd c<nele i tr+atul #ortului1
Au #er* aa p<n ce alaiul a !o*t 'rit din %ale de ctr oa#enii toc#ii care pri%e+eau Jn turnul
3i*ericii1 Clopotele au Jnceput a 3ate1 A*upra '%onurilor de clopot, au %enit a#e*tec<ndu-*e c<ntrile
3uciu#elor1 /ot *atul Jnt<i *-a *uit pe pri*pe cu #<na *trein la oc+i: apoi, r<nduri, r<nduri, *-a Jndreptat
*pre intiri#1
S-a !cut *luP3 #are, cu# puine *-au #ai %'ut Jn Sa3a*a1 A*upra r#ielor de*coperite ale
lui Nec+i!or 0ipan 3tea pie'i *oarele auriu de aprilie1 &reoii au cerut lui Do#nul Du#ne'eu pace
pentru *u!letul ro3ului *u, apoi au c<ntat cu la* Jnalt %enica po#enire1 Vitoria a %enit l<n cucoana
4ria i a ruat-o, cu la* pripit, * ai3 ea riP de cele din ur# r<nduieli i #ai ale* * nu uite *
cear Jn clipa anu#it %inul pentru *tropit i ina near care *e d pe*te roap1 (tr<na pe care a
toc#it-o aPutoare le are toate Jn trai*t U nu#ai * i le cear1 O roa pe cucoana 4ria *-i !ac
acea*t #are 3ine!acere, cci ea tre3uie * *teie l<n *oul *u Jn clipa a*ta de de*prire1 Jl #ai %ede
acu#a o dat1 &e ur# n-are *-9 #ai %ad p<n la Jn%ierea cea din %eac1
Atuncea, apropiindu-*e, i-a pu* #<na Jn cretet i i-a #<nat 3ro3oada near pe cea!1
Aduc<ndu-i dup a*ta deetele ca nite +eare a*upra !runii, a prut c %rea *-i *#ul oc+ii1
A *triat"
U2+eor+i! de ce #-ai l*at!
Cu aa la* a *triat, Jnc<t prin toi cei de !a a trecut un cutre#ur1 S-a dr<#at Jn enunc+i: i-a
re'e#at !runtea de #arinea *icriului1
Cucoana 4ria *-a repe'it *pre d<n*a !erind lu#ea cu pal#ele Jntr-o parte i Jntr-alta1 S-a
aplecat, a cuprin*-o de u#eri i a tra*-o la o parte1 Vitoria *-a l*at du*1 Apoi, de*!c<ndu-*e cu
uurin, *-a Jntor* iar l<n 0ipan -a Jnenunc+iat1
US %ie i 3ietul! a ipat ea1
(iatul era aproape1 A %enit, acoperindu-i oc+ii cu 3raul drept1 Nu tia ce * *puie1 Ji era ruine
* 3ocea*c !a de 3r3ii, ca o !e#eie1
Cucoana 4ria a *ltat iari Jn *u* pe #unteanca i oa#enii *-au r3it * coa*e Jn cuie capacul
*icriului1 Jndat l-au co3or<t i *-a au'it +uruitul 3ulrilor de p#<nt1 Vitoria *-a Jntor* #ai linitit i
a '%<rlit i ea a*upra *oului *u un pu#n de r<n1
9$
6VI
0a poarta intiri#ului au *tat aPutor l<n Vitoria do#nu /o#a i cucoana 4ria1 S-a dat
!iecruia dintre cei care ieeau, Jntru po#enirea #ortului, un *!ert de pane -un p+rel de rac+iu1
(r3aii i !e#eile opteau Jnc+inarea ritual" 6Du#ne'eu *-9 ierte!7, deertau dintr-o dat 3utura,
apoi !r<neau din pane o 3ucat cu care Ji a*tupau ar*ura plcut a urii1
Copiii r<deau i *e +<rPoneau printre #or#inte1
Dup ce !cur J#preala po#enilor i a coli%ei, preoii Ji *coa*er de pe ei odPdiile1 4ai
a%eau un cr<#pei de *luP3, care nu era dintre cele #ai uoare1 Vitoria r3i *pre ei, ca *-i po!tea*c la
pra'nic, aca* la do#nu /o#a1 Acolo a%eau * *e adune i oa#enii *tp<nirii, cu do#nu *u3pre!ect, i
o*podarii *trini %enii de pe*te #unte1
2o*podina lui do#nu /o#a !cu*e toate cu# putu*e #ai 3ine1 -iind %re#ea po*tului celui #are,
Jn pri%ina #<ncrii era #ai reu1 Dar era 3utur de*tul i 3un, care J#plinea lip*urile1 4ai ale* era
un %in din Po*, de la Odo3eti, Jn care do#nu /o#a Ji punea toat credina1
C<nd *-au ae'at la #a*, *oarele era Jn a*!init1 ,po*atul Ji *i*e Jn *!<rit +odina1 Cei %ii
Jncepur * #n<nce lute de po*t i curec+i prPit cu oloi de c<nep1 &reoii i cu do#nul *u3pre!ect
*tteau la locul de cin*te, Jn !undul odii1 2o*podarii de la Doi 4eri #ai ctr #arine1 Vitoria *e ae'
Jn apropierea lor1
Dup ce cin*tir c<te%a pa+are, Jncepur a %or3i de*pre tre3urile de pe lu#ea a*ta1
UDu#neata, do#nule Cali*trat, 'i*e #unteanc, #i *e pare c nu prea #n<nci1
U(a #n<nc, *la% Do#nului i 3odapro*te1
UAtunci nu 3ei1 Se cu%ine * 3ei pentru un prietin1
U(a #ai ale* a# 3ut1 4 <nde*c c *unte# departe i a%e# a porni la dru# a*upra nopii1
UCe are a !ace a*taV &arc du#nitale i-i !ric noapteaV Vd c ai 3alta1
UA#1
U-ru#o* 3alta1 )a #ai 3ea un pa+ar, ca * %d i eu1 Qi pe ur# %ei #ai 3ea i altele, dup
po!ta ini#ii du#nitale1 Arat-#i i #ie acel 3alta1 &o!te*c *-9 %d1 Are i 2+eor+i, !lcul #eu,
unul, alctuit Jntoc#ai la !el1
(o'a r<nPi nu cu %oie 3un i trecu !e#eii 3altaul, prin latura #e*ei1
-e#eia Ji c+e# !lcul1 Era la *patele ei1
U2+eor+i, ia %e'i i tu1 &are-#i-*e c tot aa-i -al tu1 Nu#ai c al tu a3ia a ieit din !oc i
de *u3 ciocan1 Ace*talalt e #ai %ec+i i tie #ai #ulte1
,<'<nd, ne%a*ta trecu !eciorului 3altaul1 Cali*trat Jntin*e #<na *pre ar#: apoi i-o retra*e1
-lcul Ji cerceta cu luare-a#inte a*cuiul cur3 i prile late1
U0a*-9 * *e uite i * %ad, do#nu Cali*trat, 'i*e #unteanc1 Du#neata po!ti# i #ai
cin*tete un pa+ar de %in de la Odo3eti1 Du#neata cunoti i tii tare 3ine c a*e#enea %in #ai ale* Ji
plcea i lui Nec+i!or 0ipan1 Eu cred aa, %or3i ea deodat cu alt la*, Jntorc<ndu-*e ctre #e*eni1 Eu
cred aa, do#nu Cali*trat, c *oul #eu u#3la *inur la deal pe dru#ul St<nioarei i *e <ndea la oile
lui1 &oate *e <ndea i la #ine1 Eu n-a# !o*t !a, dar tiu1 4i-a *pu* 0ipan, c<t a# *tat cu d<n*ul,
at<tea nopi, Jn r<p1
UCe i-a *pu*V r<*e (o'a1
U4i-a *pu* cu# a !o*t, r*pun*e #unteanc pri%indu-9 aintit i '<#3ind1
UA*ta n-oi #ai crede-o1
U(a *-o cre'i1 Ji aduci a#inte, do#nu Cali*trat, c 0ipan a%ea cu el -un c<neV
U4i-aduc a#inte1 Ji 'icea 0upu1 Era +arnic c<ne i %itea'1
UEi, %e'i, do#nu Cali*tratV Eu tiu i a*ta, c acel c<ne *-a pu* pentru *tp<nul lui, c<nd i-a
%'ut Jn pri#ePdie %iaa1
USe poate * *e !i pu*1
UCre'i c a pierit i c<neleV
UNu cred1 4ai dera3 *-a prpdit1
UAa 'ic i eu1 Dar dac *-a prpdit, *e poate *i1
UA*ta-i #ai reu1
U2reu p<n-Jntr-at<ta nu-i, do#nu Cali*trat, c<nd e*te %oina lui Du#ne'eu1 /e ro * #ai 3ei
-ace*t pa+ar1 S-i *pun cu# *-a Jnt<#platV
4a*a tcu*e1 )ntere*at, do#nu *u3pre!ect (al#e' Ji pu*e coatele pe terar i-i Jntoar*e
urec+ea *t<n, cu care au'ea #ai *u3ire, pri%ind Jn acelai ti#p i cu coada oc+iului1 Si#indu-*e
o3*er%at, (o'a *e neliniti1
UDu#neata tii i eu nu tiu, 'i*e el cu Jndr'neal1 Dac tii, *pune1
91
U S-i *pun, do#nu Cali*trat1 O#ul #eu *e <ndea, %a*'ic, la ale lui i la #ine i
u#3la la
deal Jn pa*ul calului, *uind *pre Crucea /alienilor1
-e#eia *e opri1
UEiV o Jnde#n, '<#3ind, do#nu *u3pre!ect1 Spune1 De ce te-ai opritV
UUnii ar putea 'ice c %enea la %ale1 Dar eu tiu #ai 3ine c *e ducea la deal1 Dar nu era
*inur1 A%ea cu el c<nele1 Qi *e #ai a!lau Jn preaP#a lui doi oa#eni1 Unul ddu*e clc<ie calului i
r3i*e *pre pi*c, ca * 3ae de *a# dac nu *-arat cine%a1 Al doilea %enea Jn ur#a lui 0ipan, pe Po*,
i-i ducea calul de cp*tru1 S tii c nu era noapte1 Era %re#ea Jn a*!init1 Unii cred c a*e#enea
!apte *e petrec noaptea1 Eu a# tiin c !apta a*ta *-a petrecut 'iua, la a*!initul *oarelui1 C<nd cel din
deal a !cut un *e#n, adic * n-ai3 nici o riP, c locu-i *inuratic, cel care u#3la pe Po* a lepdat
!r<ul1 Qi-a tra* de la *u3*uoara *t<n 3altaul i, pind !erit cu opincile pe crare, a %enit Jn do*ul lui
Nec+i!or 0ipan1 O *inur plitur i-a dat, dar din toat ini#a, ca atunci c<nd %rei * de*pici un trunc+i1
0ipan a repe'it Jn *u* #anile, nici n-a a%ut c<nd * ipe: a c'ut cu na*u-n coa#a calului1 Jntorc<nd
3altaul, o#ul *-a opintit cu el Jn deertul calului, J#pin<ndu-9 Jn r<p1 C+iar Jn clipa aceea c<nele *-a
'%<rlit a*upra lui1 El 9-a plit cu piciorul dede*u3tul 3otului1 Calul tre*ri*e de *pai#1 C<nd a !o*t
J#pin*, *-a du* de-a ro*toolul1 C<nele *-a pr%lit i el1 S-a oprit Jnt<i +#ind Jntr<tat: o#ul a
Jncercat *-i deie i lui o plitur de 3alta, dar dulul *-a !erit Jn r<p i *-a du* t<r< dup *tp<n1
A*ta-i1 Cel din ur# a Jnclicat -a r3it dup cel din %<r!ul #untelui, i *-au du*1 Nu i-a %'ut i nu i-
a tiut ni#eni p<n acu#a1
4unteanca tcu i *e uit, cu 3u'ele *tr<n*e, ctre cucoana 4ria1 Ne%a*ta lui do#nu Va*iliu, ca
i cei care erau de !a, *ta Jntr-un !el de Jncre#enire i ateptare1 Jn toat lu#ea de-acolo erau 3nuieli1
Vor3ele i i*codirile lucra*er cu +rnicie1 Deci toat lu#ea Jneleea Jntruc<t%a i*tori*irea #untencei1
Nu#ai c<t cei #ai #uli nu-i puteau da *a# de ce #uierea a*ta *trin u#3la cu pilde i ruti1 Dac
are %reo 3nuial, * *puie: dac are %reun prepu*, *-9 deie pe !a1 A*e#enea cuet *e aduna, cu
#<nie, #ai ale* Jn Cali*trat (o'a1 El de la Jnceput, de cu# a %'ut-o Jnt<i i Jnt<i, a priceput c
ne%a*ta oierului %ine a*upra lui1 &e ur# a *tat cu r3dare, Jndoindu-*e c *-ar putea cu#%a de*coperi
a*e#enea !apt care n-a l*at dup ea nici o ur#1 -e#eia are * *e '3at !r !olo* i dup aceea are *
*e duc Jn trea3a ei1
Dar ea nu *e ducea1 U#3la cu %or3e i cu intrii proa*te1 &unea la cale pe ne%a*ta lui Cuui1
Strecura %or3e de %rP#ie )lenei1 St<rnea pe oa#eni cu !eluri de !eluri de Jnc+ipuiri1 O l*a1 Ce-i
putea !aceV Ji era i #il de d<n*a Jntr-o pri%in, cci era o %du% care-i cuta 3r3atul1
De #are #irare e*te cu# 9-a putut de*coperi Jntr-o r<p aa de prp*tioa* i de *inuratic1
4ai de #irare *unt alte %or3e pe care le *cornete din nou1 Qi acu#a - po%e*tea Jnt<#plrii1
&ro*t i t<#p ar !i *-i Jnc+ipuie c ea a !o*t de !a1 4ai pro*t i #ai t<#p * cread c #ortul a
putut %or3i1 A*ta n-o #ai crede ni#eni Jn 'iua de a'i1 Qi totui, #uierea acea*ta care-9 ur#rete a
artat Jntoc#ai lucrurile, punct cu punct, pa* cu pa*1 S !ie ade%rat, cu# *pune )leana, i cu# arta
2a!ia c<nd nu era Jnc aa de otr%it de du#nie, * !ie ade%rat c *e pot !ace %rPi i *unt olin'i Jn
care poi pri%i lucruri trecute i %iitoareV Un 3r3at nu poate crede a*ta: dei, dac n-ar !i, nu *-ar
po%e*ti1
0a ur#a ur#ei, * arate de unde tie i * deie pe !a lucrurile cu# *unt1 Qtie, poate, ce%a de la
ne%a*ta lui )lie Cuui1 Nepotri%it lucru e*te * ai de a !ace cu a*e#enea prietini i to%ari ticloi1 Dar
nici )lie Cuui n-a putut %edea Jn totul lucrurile cu# *-au petrecut, Jn toate a#nuni#ile lor1 4ai ciudat
e*te c nici el nu tia 3ine cu# a !o*t1 A3ia acu#a %ede c au !o*t aa Jntoc#ai1
&e c<nd i *e Jn%l#eau ace*te cuetri, (o'a, *i#indu-*e pri%it, 3u pe ner*u!late un pa+ar
de %in, i Jnc unul1 Dup aceea, !r * tie cu#, lu deodat o +otr<re npra*nic1 4uierea-i #uiere
i 3r3atu-i 3r3at1 El era un 3r3at, de care Jnc nu-i 3tu*e Poc ni#eni Jn %iaa lui1
UD 3altaul, %or3i ei, Jnc *tp<nit, Jntin'<nd #<na Jndrt ctre 2+eor+i1
U4ai *tai puintel, Jl opri !e#eia, ca * Jnc+eie# pra'nicul dup cu%iin1 Ce te uii,
2+eor+i, aa la 3altaV Jntre3 ea dup aceea, r<'<nd: e*te *cri* pe el ce%aV
UA*cult, !e#eie, #or#i cu #<nie (o'a, de ce tot # !ier3i i # Jnepi at<tV Ai ce%a de
*pu*, *pune!
UNu te *upra, do#nu Cali*trat, eu Jntre3 pe 3iet dac nu citete ce%a pe 3alta1
UDe*tul! rcni o*podarul 3t<nd cu pu#nul Jn #a* i Jnl<ndu-*e de la locul lui1
/ac<#urile *e Jn%l#ir, #e*enii *e ridicar *periai1 Ceea ce *e !cea nu era 3ine, cci era la
un pra'nic1 (o'a a%ea Jntruc<t%a dreptate1
UDe*tul! rcnea o#ul, de*tul! 2la*ul Ji rui dintr-o dat1
UDe*tul! &entru o !apt, e*te nu#ai o plat1 C+iar dac a !i eu, #i-oi pri#i o*<nda de la cine
*e cu%ine1 Dar nu *unt eu1 Ce ai cu #ineV
UEuV N-a# ni#ic! *e apr #unteanca, ui#it #ai pre*u* de orice de o Jntre3are ca aceea1
92
UCu# n-aiV #ui Cali*trat, J#prtiind cu do*ul #<inilor talerele i pa+arele1 Dar cu cine
%or3eti tu aa, #uiereV Dar ceV Ai trit cu #ine, ca * ai a*upra #ea %reun dreptV
U2+eor+i, %or3i cu #irare !e#eia, #i *e pare c pe 3alta e *cri* *<ne i ace*ta-i o#ul care
a lo%it pe tatu-tu1
Cali*trat *e *#ul*e din locul lui, repe'indu-*e *pre !lcu, ca *-i ieie ar#a1 Cuui i *e pu*e Jn
!a, poprindu-9 cu 3raele Jncordate, ca pe un #al1 Dar Jn o*podarul cel #are i'3ucni*e cr<ncen
#<nie1 &li cu pu#nul pe Cuui Jn !runte i-9 lepd la p#<nt1 (tu cu coatele pe cei de aproape i-i
dr<# i pe ei1 Se '%<rli cu coatele pe ua de*c+i*, #uind1 Vitoria !<l!<i cu 3raele ca din aripi dup
el1 )ntr-o clip !u i ea Jn pra, ip<nd"
U2+eor+i! d dru#ul c<nelui!
-lcul a%ea de #ai nainte +otr<t cu# * !ac1 Se Jncurc Jn* Jn lanu, Jn cotlonul urii1 &rin
lucirea a#urului, (o'a Jl %'u i *e pr%li pe-o coa*t a*upra lui1 Atunci c<nele ddu un urlet !ioro*1
)'3indu-*e Jnainte, c+elli 'uru#at1 )'3indu-*e a doua oar, rup*e lanuul1 (o'a Jl ocoli, cerc<nd *
apuce, dintr-un *alt, 3raul !eciorului cu 3altaul1
J#pun* de alt ipt al !e#eii, !eciorul #ortului *i#i Jn el cre*c<nd o putere #ai #are i #ai
dreapt dec<t a uciaului1 &ri#i pe (o'a Jn u#r1 )) ddu Jndrt1 Apoi Jl lo%i *curt cu #uc+ea
3altaului, Jn !runte1 Cali*trat (o'a o%i1 C<nele *e npu*ti la 3ereat, #e*tec<nd #or#iri *l3atice
cu *<ne1
Oa#enii !ur Jndat a*upra lor1 Su3pre!ectul porunci cui%a, rcnind, * c+e#e pe loc Pandar#ii
de la #a*a cea #ic din c*ua din !undul or'ii1 Venir i Pandar#ii Jn !u1 )lie Cuui *e *upu*e
nu#aidec<t1 Cele dou !e#ei 3oceau, 3le*te#<nd rutatea acelei #uieri *trine1 Oa#enii de*prir pe
c<ne, 3t<ndu-9 cu de*picturi de le#n, %r*<nd a*upra lui ap, Jn%elindu-9 Jntr-un ol i tr<ndu-91
Adu*er pe (o'a pe 3rae i-9 Jntin*er pe pri*p1
Se !cu*e Jntuneric1 Cine%a ae' pe pric+iciul !ere*trei, Jnluntrul ea#ului, o lu#in1 Ne%a*ta
lui do#nu )oru Va*iliu ceru nu#aidec<t ap1 Ji adu*e Vitoria co!a din ca*a cea #ic1 A#<ndou
*tropir pe rnit1
(o'a <!<ia i pu!nea1 Jncet-Jncet *e liniti i-i Jntoar*e pri%irile o3o*ite Jntr-o parte, Jn*pre
oa#enii adunai1
4unteanca Jntre3 cu %oce dur"
U4ai %rei ce%a, o#uleV
O#ul !cu *e#n cu pleoapele1 4ai %oia ce%a1
UCe %reiV
UVreau * # #rturi*e*c1
Se !cu tcere1 &reotul cel 3tr<n i 3urdu+o* Ji !cu loc, <!<ind1 (r3aii *e de*coperir1 Nandar#ii
%or3eau tare Jn preaP#a urii, pun<nd !elurite Jntre3ri lui Cuui1 Cei de l<n rnit Ji i*tuir1 Ei tcur
i %enir Jn %<r!ul deetelor *pre adunare, aduc<nd i pe pri'onier1 Cuui #or#ia"
UN-a%ei * # a*uprii: n-a%ei * # ucidei1 Eu *pun de 3un-%oie1 Qi * *e tie c a !o*t
Jntoc#ai cu# a artat !e#eia #ortului1
Oa#enii i*tuir din nou1 O#ul cel #are, Jntin* pe pri*p, Jncepea * %or3ea*c1
U &rinte, 'i*e (o'a, <!<ind iar: eu %d c *e poate Jnt<#pla * pier1 &entru a*ta, !ac
#rturi*ire aicea, * *e tie c eu a# plit Jntr-ade%r pe Nec+i!or 0ipan i l-a# pr%lit Jn r<p, dup
cu# a do%edit ne%a*ta lui1 N-a# Jnele* de unde tie: dar Jntoc#ai aa e*te1
U&rinte, opti #unteanca, * *puie i de ce1 ,nitul pricepu1
UA# !cut !apta a*ta ca *-i lu# oile1 A# *ocotit c nu *-a #ai a!la ni#ic1 Acu#a tur#a
oierului * *e Jntoarc Jnapoi, dup dreptate1
U(ine, ri ctr *ine Vitoria1
(o'a Ji ainti oc+ii a*upra ei1 Erau oc+i u#e'i Jn care p<lp<iau lu#inie1 ,uptura 3u'ei de *u*
prea un r<* *traniu1
U&rinte, %or3i el iar, cu nelinite, * nu # lai * #or aa1 &une a*upra #ea patra!irul i
citete-#i de'learea1 4 ro de ne%a*ta a*ta i de !eciorul ei * # ierte1
Vitoria !cu *e#n lui 2+eor+i * *e apropie1
U)ertai-#1
U&oate * tria*c, opti Vitoria1 Stp<nirea !ac ce tie cu el1
U)art-#, !e#eie! ceru #uri3undul1 4-a *uuat c<nele1 4 duc i eu dup Nec+i!or 0ipan i
tre3uie * # ieri1
UDu#ne'eu * te ierte, Ji 'i*e Vitoria1
Ji *tr<n*e 3u'ele, Jl pri%i neclintit o %re#e1 Dup aceea *e retra*e1
UVin Jncoace, 2+eor+i, %or3i ea, tre'it din nou de riPi #ulte1 Ve'i de e*al caii, dup
#oda nou care a# a!lat-o aici, i-i Jntrete cu or', cci dru#urile Jnc nu ni *-au *!<rit1 -ace# cu
9%
do#nu /o#a toate *ocotelile i-i plti# cin*tit, #ul#indu-i !ru#o*1 &lti# preoilor, oa#enilor care
*-au o*tenit i tuturora1 &e ur#, *t# i ne +odini# trei 'ile, dup care !ace# para*ta*ul Jnt<i tatlui
tu1 Jndat ne Jnclr# i ne duce# la apa &rutului la Qte!neti, ca * cunoate# tur#a de la ,aru1
Socot c #er<nd cu *por, pe %re#e 3un, ne pute# Jntoarce iar aici Jn Sa3a*a, ca * !ace# para*ta*ul
de nou 'ile1 Apoi ne duce# dincolo la NiPia, ca * %or3i# cu 3aciul Ale>a i * ne alctui# cu el
pentru Jntoarcerea oilor ctr #uni, unde a%e# toc#it punea de %ar1 0a patru'eci de 'ile %o# !i iar
aici i %o# rua pe do#nu /o#a i pe printele * ne-aPute a J#plini datoria de patru'eci de 'ile1
Atuncea o# !ace pra'nic #ai 3un, cu carne de #iel de la tur#a cea nou1 O# aduce atuncea de la
#n*tirea Vraticului i pe *or-ta 4inodora, ca * cunoa*c #or#<ntul1 Q-apoi dup aceea ne-o#
Jntoarce iar la 4ura, ca * lu# de coad toate c<te-a# l*at1 )ar pe *or-ta * tii c nici c-un c+ip nu
# pot Jn%oi ca *-o dau dup !eciorul acela nalt i cu na*ul #are al d*cliei lui /opor1
7E)E7INE ISTO7ICO8LITE7A7E
HANU ANCUEI
)(,Y)0EANU" Ca nu%eli*t, dl 4i+ail Sado%eanu n-a dat dru#ul Jn lu#e unor tipuri populare, ca de pild
Caraiale - de alt#intrelea unicul no*tru creator Jn enul ace*ta1 Dar d-*a tie ca ni#eni altul * aduc Jn *cen
oa#eni %ii1 Dl Sado%eanu are puternic %i'iunea e*turilor, prin care per*onaPele Ji %de*c #icrile *u!letului lor1
S-ar 'ice c acea*t %i'iune Jl tirani'ea', c d-*a nu poate * nu %ad cu# *e co#port per*onaPele care intr Jn
*cen1
C<nd Ancua a au'it ce 3r3at apri i ce cuceritor de !e#ei a !o*t Neculai )*ac de la (l3neti Jn
tinereele lui - ea 6-a Jnlat *pr<ncenele '<#3ind, -a potri%it #relele la <t i c<rliele de pr la urec+iui, i
c<nd %'u pe #a'il c *e Jntoarce *pre noi, Ji trecu pe dinainte uurel, #ldiindu-*e cu# tia ea c-i *ade 3ine71
E acea *tare *u!letea*c pe care a indicat-o -lau3ert Jn cuno*cutul pa*aP unde ne arat pe 4-#e (o%arR
i#pre*ionat de un ilu*tru decrepit cruia Ji #er*e*e %e*tea c a !o*t a#antul reinei 4ria Antoaneta cu %reo
Pu#tate de %eac Jn ur#1 E acea tre'ire a coc+etriei oricrii !e#ei ade%rate, c<nd *i#te #a*culul de ra* - !ie i
3ene!iciind nu#ai de !ai#a loriei trecute - pe care dl Sado%eanu a redat-o, nu di*cur*i%, ci nu#ai prin e*turile
!e#eii, at<t de *curt, at<t de *ue*ti% i at<t de con!or# cu cateoria *ocial din care !ace parte Ancua1 L111M
2ara3et )(,Y)0EANU, Jn 6 Viaa
ro1neasc?, nr1 9, ianuarie 9H;B
&E,&ESS)C)US" %anu Ancuei e*te #ai #ult dec<t o Jn*ilare de 3a*#e, e*te un tot oranic, o at#o*!er
3ine de!init, at#o*!er de autentic !eerie epic, 'on !er#ecat Jn care cu%<ntul triete i deteapt ecouri de
dincolo de Jn%eliul lui de *onuri, Jn care oa#enii *e #ic, !aptuie*c i cu%<nt Jntr-un rit# ireal, #ai #ult de
proiectai, lip*ii de preci'ia tuturor di#en*iunilor, nede*prii de placenta de %i* ce-i enerea' i le a#pli!ic
#i*terul1 Nu cred * ree*c altur<nd de %anu Ancuei, i ca alctuire epic, i ca at#o*!er de poe'ie, dar cu
#ult #ai pre*u*, prin per!ecta ei unitate de ton i prin re'onana ra% ce triete Jn *u!lete, de cealalt *uit,
preioa* printr-un u#or de rar calitate, din &ocost1rcul albastru. Spunea# 6re'onan ra%71 Jntr-ade%r" %anu
Ancuei e%oc %re#uri apu*e i #elancolia ine%ita3il *e de*prinde nu nu#ai din *cri*ul cu tonuri de plu al
po%e*titorului - i e*te, % a*iur, !a de *cri*ul JndeaPun* de poetic al d-lui 4i+ail Sado%eanu un prore* -dar i
din perindarea at<tor Jnt<#plri Jntr-un ar+aic ton de cronic1 ?Niciodat, de alt!el, Jnrudirea *cri*ului d-lui
Sado%eanu cu *tilul cronicarilor #oldo%eni ctre care a n'uit n-a !o*t #ai i'3itoare i nu i-a i'3utit #ai #ult ca Jn
%anu Ancuei.' Cu !iece nou i*pra%, cu !iecare nou 3a*#, din %<rtePul de pra! al 3alaurului *au al Jncierrii de la
6-<nt<na dintre plopi7, din t<nuirea ci#poiului or3ului *r#an, din reticenele i a#ne'iile de po%e*titor 3tr<n
ale lui $a+aria -<nt<narul, pentru care %or3ete 0ia Salo#ia - ce ad#ira3il portret i ace*ta al !e#eii care *e la*
reu pornit i pe care ni#ic n-o oprete Jn ur#! - din toa*turile di%erilor po%e*titori, Jn *pecial al clurului
2+er#an de la Durau, cu%io* ce nu uit totui * aduc un in*inuant i %iclean eloiu %inului, ca i tuturor
to%arilor de taclale, din '<#3etul di*cret al +aniei Jn care toi cei de !a re%d pe #aic-*a, din lu#ina *tin* a
oc+iului pe care cpitanul de #a'ili 9-a pierdut la Jncierarea de la 6-<nt<na dintre plopi7 pentru o drao*te a lui,
pentru un pui de ianc !ru#oa* - din toate Jnt<#plrile Jn!urate Jn %er3ul Jn!lorit cu ale*turi de !lori de c<#p
undind dintr-o %<lcea i aro#at de #irea*# ar+aic, din cronici, *e de*prinde un *en* ad<nc ca o lee i#placa3il,
dulce ca o u#3r de dealuri ti+nite, rotirea de aripi de cenue a ti#pului ce trece, a %ieii ce *e cltorete, a #orii
care ia pe ne*i#ite1 De aceea %or3ea# de re'onan ra%1 Qi Jntr-ade%r, c<nd *uita acea*ta leendar *e ter#in
i toi ador#, care pe unde apuc, o3o*ii de po%eti i de 3utur, i c<nd, Jn #ie' de noapte, u#3ra de#onului *e
*i#te trec<nd prin aer, Jnelee# c toat acea*t !eerie epic a trit, ca un #iraP, raie %rPitoretei e%ocri a
po%e*titorului1 Qi Jnc n-a# *pu* totul de*pre arta epurat a po%e*titorului, de*pre at#o*!era unitar i de o raie
%etu*t-duioa*, care de at<tea ori a#intete epopeele naionale *trine1 De c<te ori iar nu-i %in Jn #inte adieri din
Taras 4ulba *au c+iar din #iraculo*ul &osta 4erlingB ,areori Jn*uirea de cpetenie a d-lui 4i+ail Sado%eanu
-acel dar de e%ocare epic cu care e Jn'e*trat rap*odul - *-a reali'at #ai de*%<rit i cu #ai #ult art ca Jn %anu
Ancuei.
9&
&E,&ESS)C)US, #i.ail /ado)eanu< %anu Ancuei,
Cartea ro#<nea*c, Jn >&u)1ntul?, B9 #artie 9H;K
CY0)NESCU" %anu Ancuei e*te capodopera idilicului Po%ial i a *u3tilitii 3ar3are1 -or#al, *crierea e un
!el de Decaeron Jn care c<i%a o3inuii ai unui +an *pun anecdote, Jn *ine !oarte indi!erente1 E*enial e*te *tarea
de !ericire #aterial Jn!ptuit de oa*pei1 Ei trie*c la #odul Canaanului, o*pt<nd nu#ai cu carne !ript i 3<nd
%in, Jn* dup o r<nduial care cere iniiere1 -iecare po%e*tete cu ulcica Jn #<n"
6111 Noi, aici, - e>plic #o 0eonte $odierul - de c<nd in eu #inte, Jnc de pe %re#ea Ancuei celei
dede#ult, a# luat o3icei * Jnte#eie# *!aturi i * ne Jndeletnici# cu %in din .ara-de-No*1 2u*t<nd 3utura 3un,
a*culta# Jnt<#plri care au !o*t1 Socot eu, cin*tite co#i*e )oni, c nu *e #ai *ete alt +an ca ace*ta c<t ai
u#3la dru#urile p#<ntului1 Aa 'iduri ca de cetate, aa '3rele, aa pi%ni - aa %in - Jn alt loc nu *e poate17
Vinul e adu* de Ancua Jn co!iel plin, cu ulcica #ereu nou1 Jnainte ca po%e*titorul *-i Jnceap i*toria,
toi %<r ulcelele Jn co!iel i lutarii c<nt1 Din c<nd Jn c<nd, Ancua aduce de la !oc pui !ripi Jn il1 C<nd %ine
#uteriu, Ancua Jl Jnt<#pin cu pui !ripi Jn taler de lut i cu pit proa*pt1 O alt!el de e>i*ten acea*t lu#e
nai% nu poate <ndi1 Un neu*tor de lip*canie picat la +an e i*pitit a*upra *trintii i tirile de*pre #<ncrile de
ci%ili'aie u#plu de tur3urare pe toi1
&e principiul Decaeronului *e de*!ur i /oarele n balt sau a)enturile -a.ului, Jntr-o *tili*tic #ai
arti!icioa*1
Din toat opera lui Sado%eanu re'ult o con*tatare *tatornic" *pre a reali'a un uni%er* linititor pentru
oc+iul *u ce *u!er de alo#erarea u#an, *criitorul *e *luPete #ereu de #icri rere*i%e1
21 CY0)NESCU, Tendina naional. #oentul @CD@. #.
/ado)eanu, Jn *storia literaturii ro1ne de la origini "1n n
"re2ent, (ucureti, -undaia real pentru literatur i art, 9HI9,
p1 CC;1
V)ANU" 4eter priceput e*te Sado%eanu c<nd e*te %or3a * Jn%ie o !iur *au o *ituaie printr-o tr*tur
unic, o i#aine *au o co#paraie1 De*crieri #ai Jntin*e, cu acu#ulare de note %'ute, nu lip*e*c Jn opera at<t de
Jntin* a po%e*titorului, Jn care oa#enii *unt e%ocai uneori Jn !i'iono#ie *au Jn portul lor1 /otui, Sado%eanu pare
a pre!era %i'iunea !ulurant, lu#inat Jn *cprarea unei *c<ntei, a 6e*tului7 rapid i eloc%ent1 )at pe ducele
Valentin, entilo# al lu#ii %ec+i, %or3ind neu*torilor popo*ii pe l<n carele lor" 6Do#nul duce Valentin i-a
plecat *pre noi coi!ul cu pan, #ulu#indu-ne7 ,#ria-sa Puiul Pdurii'. Vi'iunea e*te con*truit din per*pecti%a
neu*torilor, a cror nai%itate e*te i'3it de podoa3a ca%alerea*c a ducelui, coi!ul lui cu pan1 Altdat, !e#eile
din (ra3ant *unt e%ocate 6?3t<ndA pa%aPul de cr#id cu *a3oii lor de le#n i ?r<'<ndA din toat !iina, ca un
lapte care *e u#!l7 ,ibid.' &uinele Jn*e#nri ale ace*tei o3*er%aii Jn%ie o Jntrea lu#e" pa%aPul de cr#id al
JnriPitelor ae'ri o#eneti din (ra3ant, *a3oii portului caracteri*tic al locului, cuno*cuta Po%ialitate a poporului
care Jl locuiete1 Co#paraia !inal" 6r<*ul ca un lapte care *e u#!l7 e*te alea* din *!era de Jndeletniciri a
acelorai oa#eni111 O lu#e Jntrea, un Jntre decor, Jn c<te%a cu%inte! Jn %anu Ancuei ia cu%<ntul la un #o#ent
dat 'odierul, tre'ind din %i*rile *ale pe printele 2+er#an, pe care po%e*titorul ni-9 aduce %iu Jn !aa oc+ilor, cu
un *inur cu%<nt" 6/oi ne-a# Jntor* pe dat ctre 'odier, i *-a ridicat i printele 2+er#an din 3ar3a *a71
,idic<ndu-*e din 3ar3, ca dintr-un uria caier Jn care *-ar !i *it cu!undat Jn Jntrei#e, !iura printelui 2+er#an
do3<ndete un deo*e3it relie!1 )at pe oa*peii Eanului Ancuei ciocnind ulcelele cu %in" 6Noi a# !cut iar #are
'%oan, r#dind ulcelele *pre 3ar3a cin*titului neu*tor7 ?i3id1A1 De o rar putere e*te, Jn %anu Ancuei,
e%ocarea or3ului adu* * po%e*tea*c lunile *ale rtciri Jn rile credinei pra%o*la%nice" 6-e#eia %enea Jnainte,
o#ul ce%a #ai Jndrt, cu capul puin Jnlat i pr<nd a a*culta cu #are luare-a#inte '%oana i la*urile de la
!ocul no*tru71 ,iiditatea atitudinii or3ilor e*te redat aici printr-o *inur tr*tur de penel1 C<nd or3ul *e
*ete, Jn *!<rit, Jn #iPlocul oa*peilor, po%e*titorul nu *ete nece*ar dec<t acea*t *u#ar notaie" 6El *e opri
i lu#ina Ji 3tea o3ra'ul neclintit J#pre*urat de 3ar3 al371 6O3ra'ul neclintit7 ne %dete cu putere aparena
+ieratic a or3ului1 C<nd, Jn *!<rit, or3ul, recucerit de a#intirile lui, Ji Jntrerupe pentru o clip po%e*tirea,
*criitorul adau" 6Apoi o3ra'ul i *e Jntoar*e iar *pre noi i '<#3i Jn noaptea-i prelun71 Aceeai econo#ie a
#iPloacelor, cu aceeai putere *ue*ti%, ne Jnt<#pin Jn e%ocarea a*pectelor de natur1 )at *unetele !r ecou Jn
#iPlocul pdurii iernatice" 6$adarnic ar da la*, 'adarnic ar detuna cu cara3ina1 Sunetele cad la o *ut de #etri, ca
nite %rea*curi7 ,(c.i de urs'. V<ntul pornete" 6Un !ior de %<nt *o*i Jntre noi din %alea 4oldo%ei7 ,%anu
Ancuei'. Scriitorul nu ne *pune nici c !iorul de %<nt 6%ine7, nici c el 6aPune71 El ne *pune c 6*o*ete7, adic
aPune la o de*tinaie pe care i-ar !i propu*-o #ai dinainte, a %enit purt<nd o %e*te pe care tre3uie *-o co#unice1
)#pre*ia *inurtii unei ae'ri %ii altdat, Jn #iPlocul unei naturi care nu J#prtete *oarta de %re#elnicie a
oa#enilor, ne e*te redat cu #reie Jn *curta Jn*e#nare" 7A# aPun*, nu Jn t<r'ie %re#e, aicea, la Eanu Ancuei
celei de-atunci1 Era Jnc+i* i *e a!la nu#ai cu luna Jn *inurtate17 L111M
Sado%eanu a notat cu #ult preci'ie li#3a poporului, #ai cu *ea# pe aceea a #oldo%enilor *i i, Jn
acea*t pri%in, nu#ele lui poate !i alturat de acel al #arelui Jnainta, )on Crean1 /otui, *pre deo*e3ire de
Crean i, #ai cu *ea#, Jn epoca lui #ai nou, ceea ce Jl preocup, din punct de )edere lin%i*tic, nu e*te
redarea reali*t a %or3irii curente, ci *tili'area ei, Jnlarea ei arti*tic la un ni%el care-i d nu tiu ce ti#3ru ra% i
*r3tore*c, deopotri% cu un te>t al litur+iilor1 Cine *tr3ate *eria po%e*tirilor pe care le de3itea' di%er*ele
per*onaii din %anu Ancuei Jnelee nu#aidec<t c %or3irea nu e*te J#pru#utat #iPloacelor li#3aPului curent, ci
unui #od al e>pre*iei ela3orat Jntr-o %ec+e cultur, Jn care !or#ele curteniei i *i#ul nuanelor e*te at<t de
de'%oltat, Jnc<t J#pru#ut<ndu-le oa#enilor *i *criitorul Ji Jnal Jntr-un plan cu #ult dea*upra realitii1
9'
/udor V)ANU, Realisul artistic i liric< #.
/ado)eanu, Jn Arta "ro2atorilor ro1ni,
(ucureti, Editura Conte#poran, 9HI91
C)O&,A2A" %anu Ancuei e o carte de at#o*!er1 &o%e*titorii caut #ereu analoii Jn trecut, <ndindu-*e
la do#niile lui )p*ilante, Cali#a+ i 4i+ail Stur'a1 Jntoarcerea Jn ti#p duce la re%er3eraii lirice, #ai toi
re!erindu-*e din c<nd Jn c<nd la 6cealalt Ancu7, #a#a celei %ii1 6&e %re#ea aceea, o3*er% co#i*ul )oni, tot
Jn ace*ta loc ne a!la#, Jn preaP#a !ocurilor i a carlor cu #u*t, cu ali oa#eni care acu#a-* oale i ulcele1 Qi
Ancua cealalt edea ca i a*ta, tot Jn locul acela, re'e#at de uorul uii, i a*culta ce *punea# eu1117 &er*pecti%a
adau trecutului poe'ie1 6Srac ar #oldo%enea*c! Erai #ai !ru#oa* Jn tinereile #ele7, e>cla# cpitanul de
#a'ili, pretindu-*e * e%oce o a%entur erotic1 6Acu#a triete o lu#e nou i 3eci*nic7, Jntrete, Jn alt loc,
#eterul )enac+e1 L111M
Jn* %anu Ancuei e i o carte a !ilo'o!iei populare, !c<nd eloiul %ieii curate, al 3untii i prieteniei1
Nu %inul i 3ucatele cu aer de 3elu, Jn realitate !ruale, con*tituie 3al*a#ul cutat1 Un cu%<nt care *e aude de* e
acela de nele"ciune, acea*ta pre*upun<nd caliti u#ane inute Jn cin*te1 0a popa*ul de la +an, oa#enii pe care
nu#ai +a'ardul i-a adunat Jntr-un di%an, l<n aceleai !ocuri, *e *e*c prieteni i !rai, 3ucur<ndu-*e i
Jntri*t<ndu-*e la uni*on1 &entru ei o#enia Jn*ea#n a te a*ocia din tot *u!letul *u!erinei altora, dar i a-i a*ocia pe
alii #ulu#irii proprii1 Jn 6neara !<nt<n a trecutului7, ei caut *e#ni!icaii i pilde, apro3<nd *au dete*t<nd cu
toat !iina1 Jntreaa lor !ilo'o!ie re*pir o ra%itate !r u*cciune i o #are linite Jn !aa lucrurilor1 &rietenia
de%ine o nece*itate *u!letea*c1 6)u3iilor prieteni, cu%<ntea' cpitanul de #a'ili, #ie #i-a plcut totdeauna *
3eau %inul cu to%ari1 Nu#ai drao*tea e*te *inurtate1 Di%anul no*tru-i *lo3od i de*c+i* i-#i *untei toi ca
nite !rai!7
Cadena po%e*tirii, per!ect adec%at !aptelor, pro3ea' o #are *en*i3ilitate pentru nuane1 Sa%oarea crii
*t Jn *pecial Jn li#3, nu Jn !a3ulaie: o li#3 c<nd cere#onioa*, c<nd o3inuit, trec<nd uor de la rei*trul liric
la accente epice1 )#pre*ionea' c<nd ar+ai*#ul cu re'onane cronicreti, c<nd re%erena cri*tali'at Jn !or#ule,
c<nd di%er*itatea e>pre*iei !iurate1 L111M
Capodoper de un ec+ili3ru de*%<rit, #u'ical i unduitoare, ra% i *ur<'toare, Jn care *e ar#oni'ea'
eroicul i #<+nirea, pa*iunea i re*e#narea, accentul pole#ic i prietenia, %anu Ancuei Jnc<nt printr-o art
pentru cerul li3er, cea #ai apropiat te#pera#entului *ado%enian1 Epica de o #reie linitit i !a*cinaia liric
*unt *peci!ice ace*tei arte1 Cu particularitile *ale naionale, %anu Ancuei e*te ec+i%alentul ro#<ne*c al
cele3relor Po)estiri din &anterburE ale lui C+aucer1
Con*tantin C)O&,A2A, #i.ail /ado)eanu,
(ucureti, Editura tineretului, 9H88, p1 CK,
8@-89, 8;1
V0AD" %anu Ancuei e*te cartea po%e*tirilor, a 6i*toriilor7 de de#ult, a iniierii Jn arta de*%<rit a
naraiunii1 Cci ciclul ace*ta are %aloarea unei 6arte poetice7 pentru Jneleerea *tructurii po%e*tirii, pentru decan-
tarea treptelor i etapelor co#po'iionale ale enului1 E>i*t o du3l ipo*ta' Jn *ituarea celor dou ele#ente ale
po%e*tirii" po%e*titor i Jnt<#plarea e%ocat de ace*ta1 Ea con*t Jntr-o du3l pre'en" co#entatorul pri#
-inter%enind #ai ale* cu #enirea de a *epara planul e%ocrii de acela al ti#pului pre'ent ?c<nd *e po%e*te*c
i*tori*irileA - i eroul i*pitit * rec+e#e dintr-un trecut #ai apropiat *au #ai neuro* Jnt<#plri traice *au plcute
prin de'nod#<ntul lor1
Situarea Jn #o#entul iniial al ciclului aparine unui co#entator a!lat la +an, cel care %a reine i #e#ora
!iecare clip, retrind apoi e*turi i cu%inte, *unete i #odulaii neateptate, inter%enind cu di*creie Jn #o#ente
de #are Jnc<ntare1 &re'ena *a ine #ai #ult de co#po'iie, deli#it<nd *au relu<nd Jntr-o *criitur liric #oti%e
intonate *au ateptate1 &re'ent<ndu-i pe eroi, #rturi*indu-i *ati*!acia pentru o %ec+e prietenie, entu'ia*#<ndu-*e
pentru 6c<ntecul 4ioarei7, c+e#<nd ti#pul odi+nei *au al nopii, rein<nd #icri i e*turi noi, po%e*titorul
apropie clipa pri#ei po%e*tiri i apoi a celorlalte !r<nturi de %ia1 E*te Jnceputul pentru Jncorporarea de!initi% Jn
*uita #elodic a po%e*tirilor1 Jnt<#plrile aparin po%e*titorilor, c+iar dac uneori intenia de o3iecti%are *ur%ine
#ai #ult din #oti%e de natur inti#, #oti%e pornite dintr-o natural di*creie *u!letea*c1 Dar rit#ul po%e*tirii *e
Jnteete i atunci 2+er#an uit de Jnceputul %a i *e de'%luie ca prta la cele po%e*tite, dup cu# Con*tantin
4otoc %a cuta * p*tre'e o con%enional detaare de cele petrecute, iar )enac+e Coropcarul %a #enine - ca
#odalitate in*inuant - re'er%ele unei di*i#ulri !ireti Jn condiiile Jnt<#plrii te#erare al crei #artor a !o*t1
6De'apro3area7 *a pentru curaPul lui /odiri Catan i#pune a*culttorilor toc#ai re%er*ul i lauda !aptelor lui1
Sunt aadar #odaliti di%er*e Jn aceeai poli!onie de rit#uri i #odulaii nuanate, alerte *au do#oale,
adunate Jntr-o creaie unitar, Jnc+eat1 +nitatea Jntreului ciclu Jn* aparine #ai ale* alctuirii i continuitilor
Jn naraiune1 Ne a!l# Jn !aa unei *tructuri narati%e de!initorii pentru di#en*iunile epo*ului, Jn eneral, i pentru
etapa po%e*tirii, Jn *pecial1 -or#ula ?pentru c Jn po%e*tire ca i Jn %ec+ea epopee *tructura ritualic %ine dintr-un
!el de cere#onial ine3ranla3il o!iciat cu *ole#nitateA pro%ine direct din ciclurile orientale ?O ie i una de no"i'
i dintr-un #o#ent !ertil al *peciei" literatura prerena*centi*t i rena*centi*t1 L111M
E>i*t Jn* i un alt ti#p al po%e*tirilor, al continuitii lor, prin u#3ra Ancuei de altdat i prin cea de
acu#, Jntr-o per!ect *i#etrie de e*turi i atitudini1 &o%e*tirile *unt uneori *ta#pe Jn*u!leite prin #icare i
lu#in1 Uneori ele !i>ea', Jntr-o anu#e tonalitate i per*pecti% *paial, #o#entul cel #ai inten*1 &ri%ind cu
oc+ii a#intirilor, rena*c lu#ino'iti care !i>ea' cr<#peie dra#atice1 )n lu#ina r*ritului de *oare pri%ete parc
*pre 2+er#an capul lui Earala#3ie, iar din deprtare, 6Jn%luit Jn lu#in i pul3eri7, crete *ilueta unui clre1
9(
Di*tana #iPlocete o apariie de leend" aceea a cpitanului Neculai )*ac, dar aceeai di*tan are acuiti *onore
i %i'uale tul3urtoare pentru a#intirile eroilor1 Apariia 4ari din apa ia'ului, Jn lu#ina a*!initului de *oare
iri'<nd pe*te 3alt, *au u#3ra ei Jn noapte repre'int #oti%e ale unei i#aini de cea #ai prenant pla*ticitate1 E
%or3a de o %i'iune uneori dra#atic, e>pre*i% i *ue*ti% toc#ai prin *ituarea Jn per*pecti% *paial-colori*tic a
ace*tor ta3louri #ai*trale1 L111M 4o3ilitatea i dina#ica Jnt<#plrilor *e e>plic i prin acea e>e#plar capacitate a
*criitorului ?rele%at re#arca3il de 21 )3rileanuA de a proiecta *iluete, prin *ue*ti%itatea pla*tic a e*tului1 E*te
Jn acea*t 6art a e*tului7 o #are concentrare a #icrii Jn notaia cea #ai preci*, Jncorporat Jn *paiul unei
naraiuni conden*ate1 Situaii i #icri *u!leteti *e re'u# prin repre'entarea lor pla*tic1 6J#pun<nd Jntr-o
parte cu capul7, Ancua a*cult cu%<ntul tare al co#i*ului, iar clreul 6luneca7 *pre cei de la +an in*pir<nd de pe
acu# i#pre*ia de*pre o pre'en deo*e3it1 Sonoritile r<*ului 4ari, ori #icrile Ancuei, e*tul cio3anului ce
!ace ca oala aruncat pe*te !lcri * *coat un ipt Jn Jntuneric, *unt tot at<tea atitudini i ptrun'toare #icri
ale unor pre'ene arti*tice dura3ile pentru recepti%itatea cititorului1
)on V0AD, Tre"tele "o)estirii. *.
Ascult1nd istorisiri la %anu Ancuei, Jn %oi1
Desco"erirea o"erei - co#entarii de teorie
literar1 CluP, Editura Dacia, 9HG@, p1 9;8-9B@1
,O/A,U" Arta po%e*tirii Jn po%e*tire *au a 6po%e*tirii Jn ra#7 ?6,a+#ener'lun7, cu# nu#e*c ace*t
procedeu teoreticienii er#ani, 6ro#an < tiroir7, cu# Ji *pun !rance'iiA %a atine per!eciunea, la Sado%eanu, Jn
%anu Ancuei. /e+nica acea*ta e !oarte %ec+e, #ai %ec+e dec<t (occaccio, care o aplica at<t de *i#etric Jn al *u
Decaeron, ur#at de e#ulul *u, enle'ul C+aucer, Jn &anterburE Tales, ori de 4arareta de Na%ara Jn al *u
%e"taeron. &oate !i a!lat Jn crile populare, de !elul Sindipei ?prelucrat deo*e3it de cur*i% de Sado%eanu
Jn*ui Jn Di)anul "ersian' *au Jn %alia, din care *criitorul #oldo%ean la* de a*e#eni o %er*iune proprie1 -oarte
%ec+e, ea e*te Jn acelai ti#p !oarte nou, !iindc o *i# aplicat, Jn di!erite #oduri, Jn cine#atora!ie i Jn aa-
nu#itul teatru epic #odern, cu a%antaPul de a putea tran*!or#a po%e*titorii Jnii Jn per*onaPe ale naraiunii de
cadru1 Ea are, totodat, un pro!und caracter popular-!olcloric1 )nor<nd-o poate, Anton &ann i Crean au aplicat-
o *pontan1 Cci ce altce%a *unt Po)estea )orbii, ( e2toare la ar i, Jn anu#e c+ip pri%ite, *uita de po%e*tiri din
Aintiri, dec<t nite po%e*tiri Jn ra# leate Jntre ele, cur<nd !ire*c una dintr-altaV Neculce Jn*ui nu e *trin de
ace*t #od *tructural de a po%e*ti, iar dintre *criitorii *trini #oderni, areai #ult de Sado%eanu, poate !i a#intit Jn
ace*t *en* /ur+enie%, cu Po)estirile unui )1ntor, tradu*e ro#<nete cu #are #ie*trie de creatorul %anului
Ancuei.
Eanul Jn*ui de%ine un !el de per*onaP al po%e*tirii de cadru1 Ae'at la r*cruce de dru#uri i de %eacuri, el
adpo*tete, ca o cetate, pe po%e*titori i a*culttori, cu toii iu3itori de %in din .ara-de-No*, 3ut din oal nou de
lut rou, dup ritualul lui Da3iPa-Vod, e%ocat de Neculce i de E#ine*cu1 L111M
0iri*#ul *ado%enian, Jn%luitor, tran*pune adunarea de la +an, ca i Jnt<#plrile po%e*tite acolo, Jntr-un
ti#p i*toric nedeter#inat1 Eanul repre'int 4oldo%a dintotdeauna, ar a oa#enilor *i#pli, cu o3iceiuri ar+aice, cu
practici *%<rite ritualic i cu Jnt<#plri care *e *ucced dup date calendari*tice1 Di!eritele Ancue care *e perind
ca *tp<n la +an *unt parc una i aceeai, Jn oc+ii eneraiilor de 3utori i po%e*tai1 Jn*i curerea #elodic a
propo'iiei narati%e, 3a'at pe *ucce*iuni de i#per!ecte ?aa-nu#itul i#per!ect iterati%A, *uerea' acea*t
i#aine"
6/a3erele de car nu *e #ai isto)eau. 0utarii c1ntau !r oprire1 C<nd cdeau, do3or<i de trud i de %in,
se ridicau alii de prin cotloanele +anului111 Qi la !ocuri, oa#eni Jncercai i #eteri frigeau +artane de 3er3eci i de
%iei, ori "1r"leau clean i #rean din 4oldo%a1 )ar Ancua cea t<nr, tot ca #-* de *pr<ncenat i de %iclean,
ubla ca un *piridu Jncolo i Jncoace, ru#n la o3raPi, cu catrina-n 3r<u i cu #<necile *u!lecate, "rea %in
i #<ncri, r<*ete i %or3e 3une17 L111M
&o%e*tirea care d *en*ul Jntreului ciclu i ctre care con%er toate celelalte e*te 0egustor li"scan.
4oldo%enii *unt oa#eni *tatornici Jn toate, trie*c din *ul lor - cu# ar 'ice Crean - i *e #ulu#e*c cu roadele
p#<ntului *tr#oe*c1 Un in*tinct i*toric Ji !ace re!ractari la Jnnoirile ci%ili'aiei, i in%eniile te+nice *unt pri%ite
cu *u*piciune" 6Cine tie ce ticloie ne#a*c a #ai !i7, #or#iete cu Jndrtnicie i cu la* ro* cio3anul de pe
,aru, au'ind c Pupan D#ian Cri*tior cltori*e cu trenul1 Ca cititor Jn 'odii, #o 0eonte ad#ite cea*ornicele,
dar Jn ruptul capului nu e de acord cu plriile la cucoane" 6- De cea*ornice nu # #ir111 dar !e#eile cu plrii,
drept *-i *pun, #ie nu-#i plac71 C<t pri%ete rei#ul ali#entar, #oldo%enii cei %ec+i nu Jneleeau 6cu# ne#ii
!ier3 carnea, Jn loc *-o !ri, cu# pot 3ea 3ere a#ar i cu# *e lip*e*c de *ar#ale, de 3or, de crap la proap ori de
#iel p<rPolit t<l+rete71 L111M
&o%e*titorul 6enericului7 - *pre a !olo*i un ter#en din li#3aPul cine#atora!iei -, care e unul din oa#enii
ce *tau #ai la o parte, pe proapurile carlor din u#3ra +anului, ni-9 pre'int pe clurul 2+er#an de la Durau
#ai #ult ca pe un +aiduc pduratec1 /cut o %re#e, a!undat Jn 3ar3a-i *tu!oa* i 6Jndeletnicindu-*e7 #ai #ult cu
oala, clurul dintr-o dat 6a *lo3o'it cu%<nt7"
6Atunci cu #are drao*te, i plcere *-a ridicat din colul lui clurul cel care %eni*e de la #unte i,
cu#pnindu-i oala Jn dreptul 3r3ii, a *lo3o'it cu%<nt71
Vor3irea lui e pre*rat cu cu%inte din *cripturi1 0a *c+itul Durau - 'ice el - 6# ne%oie*c cu !raii #ei Jntru
pu*tietate7, ieind c<teodat cu toporul i cu cuitul J#potri%a di+niilor, 6cci ar# de !oc i *a3ie nu *e cade *
purt#: *unte# *luPitori cu du+ul71 0ucrurile #ireneti, Jn*, nu-i *unt cu totul *trine, Pudec<nd dup !elul Jn care
*e adre*ea' Ancuei" 6Ji #ul#e*c, lele Ancua, pentru %in i pentru cuttura oc+ilor1 &oi * u#pli oala, ca *
nu te trudeti a doua oar71 Ca #ulte alte per*onaPe din opera lui Sado%eanu, clurul are i el o tain, pe care o
d pe !a indirect1, po%e*tind #oartea npra'nic a +aiducului Earala#3ie, uci* c+iar de !ratele *u, din porunca
*tp<nirii1 El era !iul acelui r'%rtit, i #aic-*a Jl Jnc+ina*e #n*tirii pentru iertarea pcatelor1 L111M
9-
Or3ul e un calic 3tr<n, un ticlo* i un ne#ernic ?Jnele*ul cu%intelor e #ereu cel %ec+i, cronicre*cA1 )n
tineree, !cu*e parte dintr-o ceat de +oi i de ceretori, condu* de un oarecare )ero!ei, #ort, ace*ta din ur#, 6la
o petrecere i la o 3tlie, Jntr-o noapte71 ,tcind #ult %re#e prin prile C+iului, 3tr<nul "iccaro *e trea
acu# *pre locul naterii *ale, *u3 poalele #unilor 4oldo%ei1 6Ne#ernicul7 e*te Jn* un Eo#er auto+ton i tie o
#uli#e de i*torii, pe care le *pune aco#paniindu-*e la ci#poi1 0e *pune i le c<nt pe la adunri ca ace*tea, Jn
*c+i#3ul unui +artan de carne !ript i a unei ulcele de %in acru, cer<nd cu de#nitate, adul#ec<nd cu nrile i cu
urec+ile ali#entele, 3utura i caracterele oa#enilor1 Datina cere * Jnceap cu c<ntecul #ioarei - indi!erent de
*tarea de *pirit a auditoriului -, c+e#<nd 6%ier* de #<+nire din deprtarea anilor de de#ult71 4elodia 4ioriei
cuprinde pe toi" 6Cio3anul cel pro*t de la ,aru, cu# i #ona+ul care *e ducea la S!<ntul Earala#3ie, pl<neau
pe locurile lor !r nici o ruine71 Or3ul po%e*tete apoi Jnt<#plarea lui Duca-%od, Jn #a'ilie, !uind tiptil Jn .ara
leea*c, Jn #are ra3 i u#ilin1 Oprindu-*e la o ca* i cer<nd unei !e#ei o oal cu lapte, e*te Jnt<#pinat cu
3le*te#e, cu# *crie i Jn cronica lui Neculce" 6- N-a%e# lapte, n-a%e# %aci, ##uc: n-a%e#, c ni )e-a #<ncat
Duca-%od, #<nca-9-ar te#nia p#<ntului i %ier#ii iadului cei neador#ii71 0ia Salo#ia, care adu*e*e de #<n
pe or3, e o 3a3 cu ura pun i pri%irea a*cuit, pido*nic1 Se !ace a *e #ira de *ucce*ul c<ntreului, nu 3ea %in
pentru c *u!er de %t#tur, dar nu *e d Jndrt de la rac+iu i plcinte #oi, pe care le #ol!ie Jntr-un dinte1
$a+aria -<nt<narul, 6cu capu-i 3u+o* i 3ar3a-i Jnc<lcit7, e*te per*oni!icarea tcerii pietri!icate1 (ea i tace cu
Jndrtnicie1 -ace !<nt<ni, dar iu3ete #ai #ult %inul dec<t apa1 )*tori*irea lui U drao*tea dintre !eciorul unui
#a'il i !ata unui 3oier, Jnt<#plat pe %re#ea lui Vod Cali#a+ - nu o poate *pune dec<t cu ura 0iei Salo#ia1
Aici te+nica 3occacce*c atine cul#ea ra!ina#entului1 (a3a po%e*tete i*tori*irea lui $a+aria, care nu are talent la
*pu* *au are tendina de a !i *curt din cale a!ar" 6&e ur# ata1 At<ta-i1 A# !cut !<nt<na i pace 3un!7, rati!ic el
relatrile po%e*titoarei Jn c<te%a apro3ri *coa*e parc cu cletele1
&er*onaPele-po%e*titori *e reali'ea', aadar, prin co"ortaent, prin creaie, cu# ar !i *pu* )3rileanu, ca
i la Crean1 Se cu%ine totui * o3*er%# o di!ereniere net Jntruc<t pri%ete !uncia *tili*tic a li#3aPului - at<t
al per*onaPelor, c<t i al po%e*titorului - la Sado%eanu !a de Crean1 Spre deo*e3ire de eroii )ui Crean,
oa#enii lui Sado%eanu - i cei din %anu Ancuei Jndeo*e3i - *unt, !r a le lip*i deloc u#orul, #ai ra%i i #ai
cere#onioi1 Aa e*te co#i*ul )oni, clurul 2+er#an, #o 0eonte $odierul, cpitanul Neculai )*ac, neu*torul
D#ian Cri*tior, lip*canul, or3ul cel *rac, c+iar 0ia Salo#ia i Ancua Jn*i1 E>cepie !ac, poate, cio3anul cel
#<nio* de pe ,aru i $a+aria -<nt<narul1 )n ti#p ce %or3irea lui Crean - care nu tran*crie, copiind, li#3aPul
rne*c, pentru c atunci n-ar putea * !ie art - d o puternic i#pre*ie de %iat curent, aceea a lui Sado%eanu ne
apare #ai cur<nd 6*tili'at7 - cu# *punea /udor Vianu - 6la un ni%el care-i d nu tiu ce ti#3ru ra% i
*r3tore*c, deopotri% cu un te>t al litur+iilor71 Acea*ta *e potri%ete Jntru totul liri*#ului *ado%enian, Jn
deo*e3ire de Po%ialitatea i %er%a ne*ecat a po%e*titorului +u#uletean1 /ot at<t de popular i de %ec+i ca i
Crean, Sado%eanu e*te Jn acelai ti#p #ai 6#odern71 0iri*#ul *u proiectea' realitatea Jn %i'iune i, orice *-ar
*pune, *e poate Jntre'ri conte#poraneitatea lui cu de*coperirile *i#3oli*#ului1 %anu Ancuei, cu po%etile i
po%e*titorii lui, *ituai Jntr-un ti#p i Jntr-un *paiu nedeter#inate, ne apare *cu!undat ca Jntr-o cea de tain, prin
*irea core*pondenelor dintre %iaa u#an i natur1 -inalul ulti#ei po%e*tiri Jn!oar acea*t lu#e Jntr-un
#i*ter poetic i notaiile acu*tice *unt deo*e3it de *ue*ti%e1 0a cea* t<r'iu, c<nd Cloca cu pui trecu*e de crucea
nopii, 6!ocul *e *tinea, oa#enii Jnc+inau ctre p#<nt oalele de lut i, de trud i *o#n, le a*!ineau oc+ii71 Din
do*ul +anului *-a au'it atunci nec+e'atul a*cuit i ne!ire*c al iepei celei *la3e a co#i*ului )oni1 0ia Salo#ia
optete" 6S tii c ace*ta nu-i cea* curat1 Eu cuno*c *e#nele nopii i #ai ale* pe ale lui1 Qi calul 9-a adul#ecat,
d<nd *trit17 Dup aceea, 3a3a *tupete Jn *pu' de trei ori i-i !ace cruce1 6Jl *i#i*e i +anul - notea'
po%e*titorul -, cci *e Jn!iora prelun1 O u Jn !undurile lui *e i'3i1 Se !cu tcere la %atr i, cu toii potri%indu-
ne, nu ne-a# #ai %'ut o3ra'urile1 7
)on ,O/A,U, O i*torie a literaturii ro1ne,
(ucureti, Editura 4iner%a, 9HG;, p1 ;C;-
;CK1
SYNDU0ESCU" &rin *tructura *a te#pera#ental, 4i+ail Sado%eanu *e de!inete ca un po%e*titor
ro#antic, #ai aproape de !olclor i de E#ine*cu dec<t de cronicari i de )on Crean1 El are cultul %ec+i#ii i al
a#intirii, ca i poetul, ti#purile re%olute con*tituind un !el de p#<nt pierdut al Canaanului i totodat o #a#
care nu Jncetea' * tran*#it cldura pre'entului1 /oi eroii adunai la %anu Ancuei co3oar din %re#uri parc
i#e#oriale i nu-i *e*c 3ucurie dec<t Jn e%ocarea lor1 Ei trie*c de !apt Jn retro*pecti%, e>i*t<nd #ai #ult prin
ceea ce i*tori*e*c, dec<t prin aciuni e!ecti%e1 0a Eanul Ancuei, Jn Purul !ocului, *e Jnc+in doar ulcele noi cu %in
%ec+i1 Ace*ta e *inurul e*t #arcat al pre'entului, Jn re*t naraiunea pri%ete un #o#ent de anterioritate, uneori
!oarte Jndeprtat1 4oti%ul central, nucleul er#inati% e*te nt1"larea de deult *ituat Jntr-un trecut pe care
curerea %re#ii 9-a ideali'at, pre!c<ndu-9 Jn i'%or de no*talii i de pri%iri #elancolice1 L111M
Eroi ai unui trecut Jn%ol3urat, cltorii pe la Eanul Ancuei dein o e>perien a#ar, care i-a interiori'at i
i-a deter#inat *-i continue e>i*tena Jntr-o lun tcere1 &rietenia i a3urul %inului Ji de'#ore*c, le de'lea
li#3ile i-i aPut * *e de*po%re'e1 De aceea, *pre deo*e3ire de Crean, unde ne i#pre*ionea' *crierea
dra#atic, li#3aPul dialoic, la Sado%eanu do#in #onoloul, con!e*ia, pe care le *olicit a*e#enea
*tructuri i de*tine u#ane1 &entru eroii de la Eanul Ancuei, po%e*tirea e*te un odus )i)endi, o *tare
o3inuit de a !i ?6Dar i*tori*iri tii * *puiV7 Jntrea3 cine%a1 Qi i *e r*punde !ire*c 6Qtiu, ca oricare o# - de ce *
nu tiuV7A: ea repre'int o nece*itate p*i+oloic1 De*tinuindu-*e, r'ii, cio3anii, clurii a!l alinare,
do3<nde*c *enti#entul, *peci!ic *ado%enian, al *olidaritii cu *e#enii1 Spu*a lor conine o #are ra%itate, e rea
de liri*#, ca a doinei i 3aladei, #ioria o a*cult cu tre#ur de lacri#i Jn oc+i, di!ereniindu-*e iari de *piritul
Po%ial i lucid al lui Crean1 Jn %or3irea per*onaPelor din Eanu Ancuei r*un #ai cu *ea# ecouri 3i3lice i
98
!or#ule cere#onioa*e, Jn%luite poetic ?6Qi ctr toi ceilali # Jnc+in ca la codru %erde!7, Jn ti#p ce Jn Aintiri
din co"ilrie Jn!lorete la tot pa*ul %or3a de du+1 L111M
0a Sado%eanu, po%e*tirea Jndeplinete, pe de o parte, o !uncie e>pre* a co#unicrii, e*te, cu# *punea#,
o nece*itate p*i+oloic, pe de alta, repre'int, ca i c<ntecul, o delectare, o art a petrecerii ti#pului" 6-oarte-#i
place - 'ice unul dintre eroi - *-a*cult i*tori*iri i * *pun i eu c<te tiu din trecutele %re#i71 Ea poart un #e*aP al
prieteniei, unindu-i pe cltori Jn Purul #e*ei i d<ndu-i prileP !iecruia, ca Jn %alia i Decaeronul, * *pun o
Jnt<#plare cu t<lc ce c+ea# pe alta, la ne*!<rit, Jnc<t cartea r#<ne de*c+i* pe o pain de noi !duine" 6Qi
co#i*ul )oni Jn*ui, dup ce a cuprin* de dup ru#a' pe cpitanul Neculai, *rut<ndu-9, a uitat cu de*%<rire
c-i dator * ne *puie o i*torie cu# n-a# #ai au'it71
&o%e*tirea lui 4i+ail Sado%eanu e*te de tip ro#antic i !olcloric oriental, deo*e3indu-*e de aceea a lui
Crean1 Dac +u#uleteanul culti% ironia i %or3a de du+, autorul %anului Ancuei *e i#pune prin liri*#ul
ade*ea con!e*i% i ra% al naraiunii: dac pri#ul e Po%ial i co#unicati%, cellalt e #elancolic i *oliloc: dac
Crean e un rei'or de eniu al po%e*tirii, Sado%eanu e #arele ei poet1
Al1 SYNDU0ESCU %anu Ancuei sau arta
"o)estirii, Jn %oi1 Citind, recitind... (ucureti,
Editura E#ine*cu, 9HGB, p1 9BK-9IB
4ANO0ESCU" Ca i /indi"a *au ciclurile #edie%ale occidentale, %anu Ancuei conine o co#petiie i un
ritual al po%e*tirii, Jntr-un cadru dat1 Accentul cade pe puterea de !a3ulaie, care Poac un rol #ai #are dec<t
#e#oria, cci ceea ce Jn pri#a clip pare a ine de trecutul i de e>periena !iecrui po%e*titor *e rele% #ai t<r'iu
a !i leat de Jnc+ipuirea lui1 &er*onaPele *e pre!ac a-i a#inti: Jn !ond, in%entea'1 E condiia literaturii populare Jn
Jntreul ei: dintr-o e>perien colecti% i anoni#, po%e*titorii *cot po%eti pe care i le atri3uie1 E i condiia
literaturii Jn eneral1 &o%etile nu tran*!or# nu#aidec<t pe a*culttor Jntr-un copil i ;8;
nu *e poate e>plica *etea noa*tr de a%entur i#ainar prin copilria ce dinuie Jn o#ul adult p<n la
#oarte1 -uncia eli3eratoare a i#ainarului re'id Jn altce%a, !iind #ai pro!und i Jnlo3<nd i literatura1 &entru
copil, po%etile *unt de o3icei pri#ele lecturi, lecturi care pre#er, Jn !ond, 0ecturii1 Copilul intr Jn po%e*te ca
Jntr-o lu#e de care-9 de*part un ti#p i un *paiu" i#ainaia po%etii e*te pentru copil Jn*i %iaa1 Dar pentru noi
care ti# c ceea ce ne de*parte de Qa+ra'ada, de Qa+riar, de cali! i de pe*car, nu e*te nici ti#pul, nici *paiul, ci
CarteaV (ucuria noa*tr *e deo*e3ete de a copilului" e*te 3ucuria literaturii, nu a realitii1 Copilul crede Jntr-un
acce* po*i3il la lu#ea po%etii, de aici e#oia lui: e#oia noa*tr %ine, din contra, din i#po*i3ilitatea oricrui alt
contact dec<t pe calea !ante'iei1 &o%etile *tau pentru noi Jntr-o *u3ire ra# de carte, care le i'olea' de cea #ai
e>traordinar dintre lu#ile po*i3ile Jn cerul lor pur i#ainar1 -anta*ticul oricrui 3a*# i#plic pentru noi
i#ainaia 0iteraturii, Jn* c<nd po%etile de%in literatur, literatura, ea, de%ine po%e*te1 0ectura noa*tr, care a
tran*!or#at-o pe Qa+ra'ada Jntr-o eroin de carte, a tran*!or#at, cu aceeai #icare, cartea Jn po%e*te1 Ace*t *en*
al i#ainarului e*te !oarte %i'i3il Jn %anu Ancuei, *pre deo*e3ire de po%e*tirile anterioare, i lui i *e datorea'
noutatea uni%er*ului ace*tei opere *ado%eniene, #ult deo*e3it de al tuturor celor precedente1 Cu procedee Jn linii
#ari a*e#ntoare Jnc, Sado%eanu creea' de !apt aici o alt lu#e dec<t Jn po%e*tirile tinereii1
Ni *e %or3ete, Jn %anu Ancuei, de*pre 6o %re#e a petrecerilor i a po%etilor7, Jntr-o toa#n rodnic, Jn
care era 6pace Jn ar i Jntre oa#eni 3un Jn%oire7, c<nd ta3erele de car nu *e #ai i*pr%eau, po%e*titorii i
a*culttorii *e *c+i#3au necontenit, %inul *e deerta Jn ulcele i la !ocuri *e !rieau +artane de %iei i de 3er3eci1
)at, deci, *e#ne de *tatornicie *ocial, Jn care con!lictele de cla* par a *e !i *u*pendat i oa#enii *e 3ucur de o
li3ertate ne*!<rit1 Jn Decaeron, cau'a retraerii e*te ciu#a, adic un catacli*#: aici, din contra, 3un*tarea i
ar#onia1 &entru clurul 2+er#an, Jn%at cu a*pri#ea reclu'iunii #ona+iceti, petrecerea de la Ean con*tituie
un e%ident ti#p de e>cepie1 Aproape nu e*te po%e*titor care * nu laude 3utura i #<ncarea, Jnainte de a continua
%or3a celui ce i-a pre#er*: lauda acea*ta repetat *ea#n cu un ritual, #enit a #arca 3ucuria oa#enilor de 6rodul
p#<ntului i-al *oarelui7, care !ace * par *acre 3ucatele, apa i %inul1 Ca de o3icei, la Sado%eanu, lauda nu *e
adre*ea' #uncii, ci rodului, nu unui ti#p al e!ortului, ci unuia ulterior, al *ati*!aciei de pe ur#a #uncii1 E*te deci
un otiu !ericit, un Canaan, cu# 'ice 21 Cline*cu1 Oa#enii *unt *i#pli, dar nu de tot *raci" ele#entari, !r *
!ie pri#iti%i1 ,a!ina#entul e*te e%ident Jn cere#onialul dup care *e #n<nc i *e 3ea, Jn !elul preparrii i Jn
cateoriile de 3ucate, a#intite #ereu, nu din 6our#andi*e7, ci din %oluptatea %ederii lor, ca la o e>po'iie
culinar1 Arta preparrii e*te *a%ant i pretenioa*1 Carne !iart nu *e po#enete, nu#ai !ript1 )ar !rierea
puiului cunoate tot at<tea !ineuri ca aceea a crapului de*cri* Jn "ria a"elor, pui !ript Jn taler de lut, la
cuptor *au Jn il1 Jnt<i *e u*t %inul nou, apoi *e rupe puiul cu #<na i cu dinii, la ur# *unt plcintele cu
poalele-n 3r<u, e>pu*e pe c+er*in1 Vinul *e 3ea direct din co!el *au ulcic, i ura ud *e tere cu do*ul pal#ei
*au cu #<neca *u#anului1 &<inea tre3uie * !ie neaprat proa*pt1 De*iur, c<nd #ediul *ocial *e *c+i#3, *e
*c+i#3 ?Jn po%e*tiriA i #iPloacele i ta3ieturile1 Dar plcerea %ieii r#<ne aceeai, tradu* Jn #ari *cene de
#<ncare i 3utur, unde nu cantitatea Jn *ine i#pre*ionea', dei *-ar 'ice c per*onaPele nu *tau o clip deea3a,
nici po!ta neruinat, ra3a de a con*u#a, ci, din contra, *o3rietatea, re*pectul !a de +ran, J#plinirea ritualului1
(eia e 3l<nd, ne'o#otoa*, de'le<nd li#3ile, !r * pro%oace *candaluri1 Oa#enii 6cu c+e! *unt, la
Sado%eanu, la !el de reticeni ca i cei care n-au pu* 3utura pe li#31 A%e# neJndoielnic de-a !ace cu o ci%ili'aie
cu tr*turi preci*e, care *e cunoate i *e raportea' la alte ci%ili'aii !r ti#iditate" ace*tea *unt acceptate ori
re*pin*e dup !elul cu# *e 3ea i *e #n<nc1 Neu*torul D#ian, Jntor* de la 0ip*ea, e *upu* unui %erita3il
interoatoriu pe acea*t te#"
6U AaV i de #<ncat ce-ai #<ncatV Eu *ocot, cin*tite Pup<ne D#ian, c te-ai !erit i de #<, i de
3roa*c, i de u'an1
Cio3anul *tupi cu putere Jntr-o parte i *e ter*e la ur cu a#<ndou #<necile to+oarcei1
99
UNu #-a# !erit aa de tare, %or3i neu*torul, cci n-a# prea %'ut ace*te di+nii1 Doar carto!e, *odo#, i
carne !iart de porc ori de %ac1
UCarne !iartV *e #ir cpitanul )*ac1
UDa, carne !iart1 Qi 3ere de-aceea de care % *pun1
UVra * 'ic, ur# #a'ilul, pui Jn il n-ai %'utV
UNu prea1
UNici #iel !ript t<l+rete i t%lit Jn #oPdeiV
UA*ta nu1
UNici *ar#aleV
UNici *ar#ale, nici 3or1 Nici crap la proap1
UDoa#ne !erete i apr! *e cruci #o 0eonte1
UApoi atuncea, ur# cpitanul )*ac, dac nu au toate ace*tea, nici nu-#i pa*! * r#<ie cu trenul lor i
noi cu ara 4oldo%ei17
Se pune i pro3le#a dac acea*ta e cu ade%rat 6ara 4oldo%ei71 Se #rinete Sado%eanu * re%ele
#ora%uri i o3iceiuri *peci!ice poporului ro#<nV S poeti'e'e o i*torie realV Spre a r*punde * %ede# i cu ce *e
ocup per*onaPele, c<nd nu-i pierd %re#ea la +an1 De*iur, pentru ca petrecerea * poat prea ne*!<rit, tre3uiau
in%entate #e*erii Jnduitoare1 A!ar de cio3anul 4otoc, re*tul participanilor la +an au pro!e*ii li3ere i area3ile1
Co#i*ul )onit e, dup cu# *e %ede, un 3oierna, care a p*trat titlul, pro3a3il, nu i practica Jndeletnicirii *ale1
0eonte e 'odier, $a+aria, !<nt<nar, 2+er#an, clur, 6pro!e*ii7 care i#plic %ocaie *pecial1 Unde *unt ranii,
cei ce trude*c din reu din Dureri nbuite *au din (ordeieniiV Sado%eanu Ji alee aici eroii dintre cei care tiu *
*e 3ucure de roadele p#<ntului, nu dintre cei care #unce*c1 0a +an *unt i doi neu*tori, care !ac un co#er
a*e#ntor i, pentru de#on*traia #ea, !oarte in*tructi%1 )enac+e e coropcar, adic neu*tor a#3ulant, iar #ar!a
lui, cu# i-o reco#and *inur, e 6delicat i *u3ire, #ai #ult pentru oc+ii i pentru ini#a prii !e#eieti71
D#ian *c+i#3 la 0ip*ea 3tlii pe 6+or3ote, #rele, cercei i p<n'eturi pentru ne%oi !e#eieti71 Nu-i
intere*antV Dup a*e#enea #ar! *-ar *pune c !e#eia e la loc de cin*te Jn 6ara 4oldo%ei7, preuit, ocrotit i
Jn%e*elit1 Dar toate ace*tea arat o *tare de lucruri !oarte 3un i o ci%ili'aie a%an*at1 Qi nu e %or3a doar de
do#nie, ca acelea din 4alaurul *au din i*tori*irea :a.ariei $1nt1narul, ci de !e#ei *i#ple ca Solo#ia, care a
purtat i ea Jn tineree colier cu #rritare, *au ca Ancua, creia D#ian Ji druiete 6o 'rdi de #rele71
Ace*te detalii ne o3li * ne !or## de*pre lu#ea de la +an o idee oarecu# di!erit de aceea curent" dac *e
#ir de 6drcriile7 ne#eti i de plriile pe care, la 0ip*ea, le-ar !i purt<nd cucoanele, oa#enii n-o !ac din
pri#iti%itate, ci dintr-o alt Jneleere a lucrurilor1 O3iceiurile, #eteuurile, arta culinar i po%etile %de*c o
lun tradiie, un e>erciiu repetat i un #are ra!ina#ent1 Dar nu e*te nu#aidec<t o tradiie real, i*toric" aici e
%or3a de o ar ce nu e>i*t pe +art, *ado%enian i oriinal1 /udor Vianu a e>a#inat Jntr-un articol
particularitatea e>pre*iilor politeii la Sado%eanu, le<ndu-le de u#ani*#ul 6r*ritean i 3i'antin7, unde Ji are
i'%oarele *tilul politico* i *entenio* al pro'atorului" 6Au r#a* oare acele 3unuri ale culturii - *e Jntrea3 criticul
- nu#ai Jn lu#ea Jnalilor de#nitari din Purul do#nuluiV Opera lui Sado%eanu ne !ace * Jnelee# c acele
c<tiuri ale u#ani*#ului au co3or<t ad<nc1 0e-au adu* ctre #uli#i crile poporane, adpate direct din literatura
i !ilo*o!ia antic+itii, *criptele cancelariilor, dida+iile predicatorilor1 E>i*t o Jntin* cultur poporan pe care
Sado%eanu a !cut-o e%ident prin !elul oa#enilor lui de a %or3i, Jn %anu Ancuei *e ro*te*c nu#ai oa#eni din
popor, cltori ai dru#urilor rii *tr<ni la un loc de popa*1 Elocuia lor *e poate lua la Jntrecere cu aceea a
u#anitilor17 Cu toate ace*tea e reu de cre'ut c e %or3a de o lu#e real pe care Sado%eanu a re%elat-o1 Qi nu e
deloc cu#inte * %ede# Jn
%anu Ancuei, *pre a r#<ne la e>e#plul lui /udor Vianu, un docu#ent ?!ie i arti*ticA pentru !elul Jn care
u#ani*#ul a ptrun* prin inter#ediul aa-'i*elor ro#ane populare Jn *i#irea i Jn <ndirea ranilor #oldo%eni1
4ai dera3, pute# pune pe *ea#a lui Sado%eanu Jn*ui acea*t Jn!iare ar+aic-li%re*c i u#ani*t-cere#onioa*
care ne *urprinde ca o do%ad de e>traordinar oriinalitate1 /raductorul E*opiei i al /indi"ei, al Genoue)ei i al
%alialei a *uprapu* pe*te o3iceiurile i %or3ele ranilor #oldo%eni o3iceiuri i %or3e din *ur*e li%reti" adu<nd
u#ani*#ului apu*ean ?con!runtat Jn :odia &ancerului i Jn $raii ;deri cu acela r*riteanA i ecourilor literaturii
*au !ilo*o!iei 3i'antine, aro#a ciclurilor ara3e, indiene i c+ine'e, un *<#3ure din #i*terioa*a Jn%tur a Eip-
tului %ec+i1 Co#3inaie de *pirit poporan-#oldo%ene*c i de *pirit crturre*c, lu#ea lui Sado%eanu - ce #iPete Jn
%anu Ancuei - %a !i de !apt !r ranie preci*e, i o %o# re*i nu nu#ai Jn idilica 4oldo% din -raii ;deri, dar
i Jn Do3roea din (stro)ul lu"ilor, Jn )ndia din Di)anul "ersian, Jn 4onolia din &uibul in)a2iilor. Sultanii
no#a'i din #arinea deertului 2o3i i pe*carii de la Qiret *ea#n at<t de 3ine, toc#ai !iindc literatura lui
Sado%eanu Ji apropie1 Aici i#ainaia Ji creea' o i*torie i o eora!ie proprie1 Jn lu#ea 3i3lic a *ultanului
Sa3e5, flecare e*t are o *e#ni!icaie, cu%intele *unt ale*e cu riP: oa#enii !iind de o politee e>ce*i%, totul pare
u%ernat de cel #ai co#plicat protocol" *platul #<inilor, #a*a, *o#nul, pri#irea oa*peilor, %<ntoarea etc1 )deea
de 3ar3arie e e>clu*1 Sultanii p*tori nu cuno*c Jntre3uinarea tac<#urilor europene *au a cara3inei cu dou e%i,
cu# ranii de la Eanul Ancuei nu cuno*c trenul, i tot ca acetia *e #ir de J#3rc#intea %i'itatorilor *trini1
Sado%eanu pictea' Jn A*ia din &uibul in)a2iilor aceeai lu#e !a#iliar lui, care Jncepe cu %anu Ancuei i *e
continu cu capodoperele #aturitii" e un Jntre popor, in%entat, Jn* cu e>actiti etnora!ice, cu *peci!ic
naional1
Jn e*tura e>pre*i% a pro'ei lui Sado%eanu au intrat, o dat cu %anu Ancuei, !ire !oarte %ariate, din *ur*e
ce *e #ai pot uneori de*coperi1 4oti%e i !or#e lin%i*tice, deopotri%1 Qer3an Ciocule*cu a artat 3unoar c
anecdota cu iapa lui Vod o putea a!la Sado%eanu Jn Le oEen de "ar)enir a lui (eroalde de Ver%ille, canonic la
/our* *pre *!<ritul *ecolului OV) i Jnceputul celui de-al OV))-lea, in*pirat la r<ndu-i de o po%e*tire oriental prin
inter#ediar *paniol: Jnt<#plarea lui )*ac are, cu# a o3*er%at 21 )3rileanu, *u3iectul unui r*p<ndit c<ntec
3tr<ne*c: iar un +aiduc cu nu#ele Va*ile cel 4are e*te eroul unor leende populare anali'ate de O%id
9@@
Den*u*ianu: Jn !ine, #oartea lui Duca a po%e*tit-o Neculce1 /raductorul Ale7andriei cunotea, de*iur, nu nu#ai
!or#ele populare i pro'aice Jn care ro#anul circula Jn r*ritul Europei, dar i pe acelea culte, ca%alereti i de
curte din apu*1 Ale7andria din 9H@H nu e totui dec<t adaptarea crPii populare r*ritene" a3ia -raii Nderi %a !olo*i
a#3ele i'%oare1 Un *peciali*t ?)1C1 C+ii#iaA ne atrae c+iar atenia c Sado%eanu renun, Jn adaptarea din 9H@H,
la turnura ar+aic a li#3ii, pre!er<nd e>pre*iei *a%uroa*e pe care pri#a %er*iune tiprit la noi a Ale7andriei, aceea
a lui &etru (art din 9GHI, o #ai p*tra ?la !el de *t<naci-!er#ectoare precu# !u*e*e Jn #anu*cri*ul din 98;@
care-i *er%ea drept 3a'A o li#3 curent i !r culoare L111M
Dar Jncep<nd prin a #oderni'a li#3a %ec+e real, el a *!<rit prin a in%enta o li#3 proprie1 2*i# Jn lip*a
de culoare a adaptrii Ale7andriei c+eia procedrii1 0i#3a i lu#ea din *crierile de dup %anu Ancuei *unt oper
de !ante'ie, Jn care Occidentul i Orientul, %iaa i cartea Ji dau Jnt<lnire Jntr-o #i*terioa* *inte'1 )n*tituiile din
%anu Ancu!ei *unt rodul ace*tei de!or#ri li%reti, pe care i#ainaia *ado%enian o %a i#pune #ereu de aici
Jnainte i*toriei, locurilor i oa#enilor din care *e in*pir" *i# Jn ele curtenie !rance' i cere#onie 3i'antin,
ca%aleri*# #edie%al apu*ean i #ora%uri rneti din 4oldo%a cronicarilor1 E*te un #a>i# arti!iciu pe care Jn*
arta lui Sado%eanu Jl !ace in*e*i'a3il i natural1 E>e#plului dat de /udor Vianu din %or3irea or3ului ?64ie-#i plac
to%riile %e*ele111 J#i place %inul nou i !riptura de pui la il1117A, care ar arta o anu#e !ilo*o!ie auto+ton a
e>i*tenei, eu i-a opune altul, Jn care ceea ce ui#ete e*te ad<nca poe'ie, !ante'ia delicat i raioa* a
co#paraiei" 64rritarul, cin*tite *tp<ne, e o piatr *cu#p care *e *ete Jn *coici, la #are1 Cu# Ji acu#a,
Jntr-o noapte de toa#n, c<nd #area-i lin, ie* anu#e *coici la #al i *e de*c+id la lu#ina lunii1 Qi aceea Jn care
cade o pictur de rou *e Jnc+ide i intr la ad<nc1 )ar din acea pictur de rou *e nate #rritarul17
Nicolae 4ANO0ESCU, /ado)eanu sau uto"ia crii,
(ucureti, Editura E#ine*cu, 9HG8, p1 99I-9;@1
CU.//A,U, -0O,EA" O3inuit, *e crede ca pro'a lui 4i+ail Sado%eanu a*e#enea poe'iei lui E#ine*cu
?i apropierea nu *e !ace aici Jnt<ia oarA, e*te cuno*cut, de*pre oper i autor tiindu-*e totul, *au aproape totul1
Nu*teea a!ir#aiei *e *u*ine printr-un parado>" intrat de!initi% Jn contiina cititorilor, orice #are creaie *e
*u3*tituie, ori, #at e>act, *e inculc ti#pului, de%enind ea Jn*i ti", de%enind )enicie. )n ace*t ca', o#ul
o3inuit care particip la un at<t de randio* *pectacol al *piritului Ji con!und li#ita ti#pului *u cu in!initul,
*ituaie Jn care eni#a e*te eal cu locul co#un1 De aici cunoaterea etern necuno*cutului i Jn ace*t *ecret
con*t<nd !ora +ipnotic a #arilor creatori a*upra celor cu care co#unic1 4iracolul *ado%enian, Jn*, e*te i #ai
re%elator: *criind o oper e>tre# de Jntin* i cuprin'<nd Jn *u3*tana ei atri3utele #a>i#e ale e>i*tenei unui
popor, cu#pna <ndului *u *-a cltinat dea*upra tuturor i'%oarelor, reco#pun<nd din Jnceputuri, treapt cu
treapt, do#inantele *paiului no*tru *piritual1 Nudecate Jn an*a#3lu, crile lui *e re!u' unei interpretri
riuroa*e, ele Jn*e#n<nd un tot uria i i#penetra3il, nicidat prea aproape de o *inur percepie i Jntotdeauna
deo*e3it receptat de dou *au #ai #ulte *en*i3iliti1 Sado%eanu e*te tu#ult1 El %ine din i*torie i *e con!und cu
per*onaPele *ale, ele Jn*ele !ra#ente de i*torie, pentru c, de c<te ori *e con!e*ea', Ji atri3uie o ne#rinit
te#poralitate, e>aer<nd, Jn e%eni#ente i Jnt<#plri, cor*etul re%olttor de *tr<#t a! %ieii"
6- Se poate, ur# clurul: cci de la nt1"larea aceea a trecut )ree ad1nc ?*1n1A ?4i+ail Sado%eanu:
Opere, %oi1 K, pa1 IG8A1 Sau: 6-Qi #ai ale* din %re#ea tinereelor #ele111 r*pun*e r'ul *erio*1 &e )reea aceea
?*1n1A tot Jn ace*t loc ne a!la#111 cu ali oa#eni care acu#a-* oale i ulcele111 Ce %oi !i *pu* atunci nu tiu - au !o*t
%or3e care au '3urat ca !run'ele de toa#n1117 ,("ere, )oi K, pa1 8FF'.
Nici *criitorul nu !ace e>cepie de la acea*t plcut i *e#ni!icati% reul: ti"ul a#intirilor *ale e*te
Jndeprtat i, Jn toate ca'urile, *tili*tic, a#pli!icat de ne#aipo#enite *e#ne naturale, di*prute Jn #o#entul rela-
trii, conte#porane !iind unor oa#eni i %re#i de #ult apu*e" 6Jntr-o toa#n aurie a# au'it #ulte po%eti la Eanul
Ancuei1 Dar a*ta *-a Jnt<#plat Jntr-o deprtat %re#e, de#ult, Jn anul c<nd au c'ut de /ntilie "loi n"rasnice i
*puneau oa#enii c ar !i %'ut 3alaur neru Jn nouri, dea*upra pu+oaielor 4oldo%ei1 )ar nite pa*eri cu# nu *-au
#ai po#enit *-au Jn%ol3urat pe !urtun, %<*lind *pre r*rit, i #o 0eonte, cercet<nd Jn cartea lui de 'odii i
tl#cind *e#nele lui )raclie-J#prat, a do%edit cu# c acele pa*eri cu penele ca 3ru#a *-au ridicat rtcite din
o*troa%ele de la #arinea lu#ii i arat %e*te de r'3oi Jntre J#prai i 3ielu la %ia de %ie71 ,("ere, %oi1 K, pa1
I8BA1 VraPa con!e*iunii in+i3 Jn a*culttor proce*ele po'iti%e ale unei e%entuale cronoloii e>acte, aa Jnc<t,
po%e*titorul pare * !i e>i*tat la Jnceputurile lu#ii, #aturi'<ndu-*e o dat cu e%oluia ei i c<ntrind Jn 3alana
*u!letului 3inele i rul *ocial1 Con!or# *tructurilor ro#antice, cel care e%oc *ituea' Jn trecut 3inele, Jn pre'ent
i#placa3ilul i in %iitor i#preci'ia, ne3ulo'itatea1 Acea*t atitudine !a de %ia !or#ea' nucleul #editaiei din
po%e*tirile adunate Jn %olu#ul intitulat %anu-Ancuei, aprut Jn anul 9H;K Jn editura Cartea ,o#<nea*c1
Oper de #aturitate ?*criitorul a%ea patru'eci i opt de ani i ela3ora*e po%e*tirile de !a Jntr-un r*ti#p de
apte ani, adic Jntre 9H;9 c<nd apare pri#a po%e*tire, *a"a *ul Vod Jn Ade)rul literar i artistic i 9H;G, c<nd
pu3lic ulti#a Jn re%i*ta Viaa Ro1neasc', %anu Ancuei, aa cu# a #ai i !o*t nu#it, e*te un !el de Decaeron
auto+ton, cuprin'<nd nou po%e*tiri *pu*e de ro#<ni care %in din *paii eora!ice di!erite: Earala#3ie e*te
clur la un *c+it din #unii Durului, Cpitanul )*ac e*te din 4oldo%a de No*, co#i*ul )oni %ine din prile
Suce%ei, cio3anul co3or<*e din %<r!ul #untelui i tot din locuri deo*e3ite *-au Jnt<lnit la +an $a+aria !<nt<naru,
neu*torul lip*can, 0eonte 'odierul i or3ul *rac, !iecare Jn parte cu#ul<nd ten*iunea i e>periena *peci!ic
locului natal i toi la un loc *i#3oli'<nd den*itatea e>i*tenial proprie unui nea#, unui popor1
&o%e*tindu-i anu#e cr<#peie ?cele #ai i#portante, #ai caracteri*tice din %iaa lorA, eroii iau a*t!el
cunotin de !aptul c un *inur de*tin poate cu#ula o i*torie-ntrea, rele%<nd do#inantele unei epoci care, de-a
lunul ti#pului, nu *e deo*e3ete esenial de Jnceputul i *!<ritul lu#ii1 Acea*ta Jn* nu *e de'%luie nicieri1 O
Jneleere #ut Ji oprete pe !iecare dintre participani Jn punctele cul#inante ale Jnt<#plrilor, de'nod#<ntul i
9@9
conclu'iile topindu-*e Jntr-o Jneleapt pudoare1 Viaa, oric<t de dra#atic i de coluroa* ar !i, tre3uie trit,
#oti% pentru care o#ul e*te o3liat *-i inore opo'iia printr-o aparent 6pri%ire de *u*71 Un aru#ent Jn ace*t
*en* Jl !or#ea' ne*t%ilita curio'itate a audienei pentru tot ce *e e%oc1 Jnainte ca unul dintre cei pre'eni *-i
Jnceap i*tori*irea, to%arii *i *unt nu#ai oc+i i urec+i, dei !iecare ar a%ea de *pu* 6ce%a cu #ult #ai #inunat
i #ai Jn!ricoat71 Nu e*te Jn acea*t a#eninare nu#ai o *i#pl radare a %re#ilor i a %ieii, ci i t<lcuirea uor
ironic i puin ipocrit cu care ro#<nul, Jn %irtutea unui opti#i*# ance*tral, Jnt<#pin, oarecu# detaat, leile
oar3e ale !orelor pe care nu tie *au nu %rea * le nu#ea*c1
Speci!icitatea neutr p<n la indi!eren a anecdotelor *pu*e la +an, *u3 Jn%ol3urarea idilic a plinului din
*tr#oetile oale de lut, in * *u3linie'e !ie tri*teea unui *enti#ent con*u#at c1nd)a, !ie o atitudine, o *tare, ori
o Jntor*tur de de*tin, toate ace*tea Jn*e#n<nd prileP de *!at i interpretare colecti% a urelor pe care le la*
ti#pul1 $1nt1na dintre "lo"i, de pild, e*te locul care prilePuiete cpitanului )*ac *-i a#intea*c de tinereele
*ale i de o Jnt<#plare tri*t, cu un *!<rit traic pentru o !ru#oa* !at de ian1 E%ocarea Jn*, cat, Jndeo*e3i, *a
e>plice pentru ce oc+iul drept al %or3itorului *t Jnc+i*, d<nd !iurii *ale 6ce%a tri*t i *traniu71 &entru cio3anul din
;ude al sranilor nu dra#a unei %iei *!<iat c<nd era #ai plin i #ai !ru#oa* e*te i#portant, ci punerea Jn
lu#in a tcerii *ale ad<nci #ai ritoare dec<t tot trecutul de care *e rup*e*e1 Qi Jn aceeai ordine parado>al i
r*turnat *e *ucced i celelalte po%e*tiri ,4alaurul, 0egustor li"scan, (rb *rac, *storisirea :a.ariei $1nt1narul,
&ealalt Ancu, *a"a lui Vod i %aralabie', care, aa cu# *unt *pu*e, par * e%ite a*pectul concret, dur
i pro'aic, al con!lictelor propriu-'i*e, in*i*t<nd a*upra unor *e#ne i e*turi *u3iecti%e, aproape co#une, Jncr -
cate de *en* Jn* i cu o e%ident %aloare *i#3olic1
E*te arta lui Sado%eanu1 Aproape nicieri Jn *crierile *ale nu *e accentuea' a*upra e#oiilor i a
pateticului lar *ocial: acceptate ca laturi e7terioare ale unui !ond central *peci!ic, ace*tea *unt e*to#pate cu
delicatee i decen, autorul $railor ;deri tiind *a cree'e oa#eni ade)rai, a*e#ntori #ai ale* lor Jnii dec<t
realitii din care %in1 De aici i#pre*ia c pro'a lui Sado%eanu e*te populat de per*onaPe ieite parc din leend,
repre'ent<nd o lu#e apu*, ale crei u#3re doar #ai Jn!i-oar ti#pul i 6!run'ele toa#nei71 Eroii *ado%enieni ?i
cu deo*e3ire cei din %anu Ancufei' au no*talia unui trecut neidenti!icat, per#anent a# *pune, p*i+oloic *ilindu-
*e Jn dualitatea dintre actul concret al dra#ei i prelunirile ei o3*cure Jn planul contiinei1 Atitudinile lor *unt
#<nate de acea*t ar+ipre'ent co#ple>itate a Pocului *u3*tituti% dintre real i %i*, dintre ade%r i aparen, dintre
ceea ce trece i ceea ce e*te %enic1 Ar+itectura lor *u!letea*c co#port ideea de per#anen i de repetare a
%ieii, a*e#uit unei cupole i#en*e care Jncorporea' durata e>i*tenei o#eneti1 S reine# !aptul ?de loc
Jnt<#pltorA, c cei nou po%e*titori de la +an *unt *urprini de Sado%eanu la apu*ul %ieii lor, toc#ai pentru a le
da prilePul *a !ilo'o!e'e a*upra nu#eroa*elor i i#inentelor contra*te ce deter#in i nu#e*c trecerea1 Spaiul lor
%ital Jn* r#<ne i#penetra3il, toc#ai pentru a-i a*iura neaderena la di*pariie1 4ai #ult Jnc" #o3ilurile inti#e
ce *tau la 3a'a ace*tor #rturi*iri !r *o *unt Jn aa !el relatate Jnc<t ele *inure par a nu-i reduce cu ni#ic
%aloarea ti#pului de care di*pun, cei ce le co#unic !iind Jntrii de credina c nu#ai forele iau dru#ul
pre!acerilor, pe c<nd fondul r#<ne do#inant i in%ulnera3il1 E*te *tarea Jn care #ai*trul ,u3in - !ilo'o! rece i
doct - Jncerca *-i introduc pe Dioni*, propun<ndu-i *peculaia pri%itoare la ruperea propriei noa*tre %enicii din
co#ple>ul *!eric al %eniciei Jn care *unte# inclui, ?%1 nu%ela /ranul Dionis de 4i+ai E#ine*cuA1
Sado%eanu Jn* nu arat i nu de#on*trea' ni#ic1 E%it po'iti%i*#ul li%re*c i ad#ite ca aru#ent *iur
Jn de*ci!rarea tainelor lu#ii1 Cartea de 'odii, adic *i#3olul e>perienei i al cunoaterii ance*trale, conclu'iile
unui ir ne*!<rit de %iei care i-au leat de*tinul de *e#nele *paiului ?cerulA i de #eta#or!o'ele codrului
?naturaA, ideea de *tatornicie de%enind, *u3 acea*t Jn!iare, cu at<t #ai oranic i #ai eloc%ent1 &er*onaPele
*ado%eniene po*ed abilitatea de-a re!u'a i*cu*ina ra!inat a do%e'ilor culte ale ci%ili'aiei, opun<ndu-i ace*teia,
#etodic i delicat, atotcuprinderea Jnelepciunii din %ec+i#e, care, !irete, include n structura ei i Jndr'nelile
pre'ente ori %iitoare ale o#ului1 Ele tiu c a !i Jnelept Jn*ea#n a nu te #ira de ni#ic i a ad#ite orice, !r
o3liaia de-a i crede totul1 Vor3irea lor e*te pilduitoare i #eta!oric, a%<nd drept aranie ti#pul i *paiul, adic
*ue*tia lar, neutr, dar i o3iecti%" 6Apoi dintr-aceea i *-a tra* #oartea lui (olo#ir1 )ar unii oa#eni au *cornit
c printele #eu ar !i c+e#at 3alaurul, din *laul lui1 Ca *olo#onar cu#inte, tata Ji l*a pe oa#eni *a %or3ea*c -,
Jn* el tia #ai 3ine dec<t oricine de care porunc a*culta*e di+ania !urtunilor17 ,("ere, )oi. G, pa1 IHI1A
Aproape nici unul din *enti#entele ori *trile e%ocate nu *e tran*#it !r a purta Jn *tructura lor Jn%eliul
protector al relaiei durat i cadru, acea*ta pentru #oti%ul pe care-9 *u3linia# #ai *u* i anu#e" percepia
ti#pului la Sado%eanu nu are #enirea de a *itua cronoloic Jnt<#plrile, ci, a*e#enea !unciei pe care-o are natura
Jn con!lictele *ale, ti#pul colorea' aciunea, o *uprapune leendei *au #itului, ur#<nd ca ele#entul pei*ai*tic *
de!inea*c *piritul cel #at propriu, cel #ai adec%at al relatrii1
De alt!el, Jn toat pro'a lui Sado%eanu, natura pare a !i un alter eo al po%e*titorului1 Ea pretete i *e
con!und p<n la ur# cu coninutul tririlor Jn cau': pl<ne ori *e 3ucur o dat cu ele#entul u#an, Ji
J#pru#ut *trile i ii a#pli!ic re'onana" 6Jn*pre #uni erau p<cle neclintite: 4oldo%a curea lin Jn *oarele auriu
Jntr-o *inurtate i Jntr-o linite ca din %eacuri: i c<#purile erau oale i dru#urile pu*tii Jn patru 'ri: iar
clreul pe cal pa parc %enea *pre noi de de#ult de pe alte tr<#uri17 ?Opere, %oi1 K, pa1 IHCA1
Cu #iPloace e>tre# de *i#ple ?de un #are ra!ina#ent e*tetic Jn*A, *criitorul i#plic Jnt<#plrii ce %a
ur#a o neo3inuit inten*itate liric cau'at de *en*i3ili'area deprtrilor Jn ti#p i *paiu, de tririle pei*aPului Jn
*ine i de ciudata *tare pe care o#ul o pri#ete de la natur1 Sunt cuprin*e Jn ace*t prea#3ul e>po'iti% toate
aru#entele pentru care po%e*tea ce *e anun ?dra#a de la $1nt1na dintre "lo"i, de pildA capt o aureol de
unicat, de !apt irepeta3il de-a lunul %ieii i de aceea niciodat acoperit de cenua %re#ii, la ace*t Jnalt diapa'on
Jncep i *!<re*c toate po%e*tirile din %anu Ancuei. &rin unitatea i de*!urarea ei co#ple> ?Jn painile
%olu#ului de !a n%le*c deopotri% liri*#ul, epo*ul i dra#aA, acea*t partitur din Jntin*a oper l*at de
Sado%eanu e*te poate e>pre*ia cea #ai de *u* de la care autorul 4altagului a putut *-i de*luea*c propriul *u
9@;
ti#p, cre<nd o lu#e paralel cu a noa*tr, #o#entele con!unda3ile pr<ndu-ni-*e Jntotdeauna e%idente, niciodat
Jn* de*tul di aproape de propria-ne e>i*ten1
Verii CU.)/ A,U, &a%el -0O,E A,
Postfa la %anu Ancuei, 9HG91
(A0/A2U0
&E,&ESS)C)US" Cu 4altagul, dl 4i+ail Sado%eanu *e aa' #ai puin Jn ini#a literaturii ro#<neti, unde
l-au ae'at cele pe*te C@ de %olu#e, ca tot at<tea a*pecte ale lu#ii creia el, po%e*titorul, i-a dat %ia, c<t Jn ini#a
propriei *ale literaturi1 4altagul *e #enine Jn 'ona aceea *uperioar de #i*ter i de poe'ie, Jnceput cu %anu
Ancuei i continuat Jn 3un parte de :odia &ancerului. -r * !ie cu totul altele, *u3iectele ace*tei triloii %in
totui JnconPurate de ni#3ul unei *ole#ne ra%iti, Jn aurul cruia *e Jnt<lne*c deopotri%: o #aterie cu art
prelucrat i un *til de nenu#rate podoa3e1 &o%e*tiri de petrecere patriar+al, ro#ane cu te>tur i*toric *au
Jnt<#plri npra*nice, cu# *unt te#ele ulti#elor B cri, a #ai *cri*, de at<tea ori, dl 4i+ail Sado%eanu1 Cu %anu
Ancuei co3or<# Jn*, ca Jn 3alada de la care pleac i ro#anul de a*t'i, 4altagul, pe-acel 6picior de plai7, pe
ade%rata 6ur de rai7 a *cri*ului dlui 4i+ail Sado%eanu1 Qi pentru c dat# acea*t nou cateorie e*tetic, *
a#inti#, pentru #onora!iti, cel puin ace*t punct de cronoloie literar, c trectoarea pe unde r'3ate# Jn *t
nou inut *ado%ene*c e*te %olu#ul cu cele #ai #ulte in!iltraiuni de tain, de coinciden #i*terioa*, anu#e,
&ocost1rcul albastru. n toate ace*te locuri ne a!l# Jntr-o lu#e de puritate p<n, i !ie c Jnt<#plrile *unt de
acu# c<te%a *ute de ani, de acu# un %eac *au c+iar din 'ilele noa*tre ?dar dintr-un inut Jn care ti#pul *e anulea',
prin i'olare i *inurtate, precu# Jn 4altagul', ele *e Jnrude*c prin accentul de e"o"ee leendar, care le
proiectea' Jntr-un randio* trecut de 3a*#1
Qi ca * ne #enine# Jn ro#anul de a*t'i, iat, de pild, 4altagul. El con*tituie, *u3 raportul in%eniei,
recon*tituirea acelei cri#e p*toreti de*pre care %or3ete 3alada #ioriei, i #eritul lui *t #ai puin Jn !a3ulaia,
inenioa*, de*iur, a ace*tor Jnt<#plri, c<t Jn re'onana lor Jn #iPlocul naturii *inuratice i Jn #ie*tria cu care-
i poart de-a lunul dru#urilor din #unte eroina, apri, %oluntar, dar i ilu#inat, pe Vitoria, %du%a
orto#anului p*tor Nec+i!or 0ipan1 Dra# o#enea*c, po%e*tea din 4altagul poart totui un pronunat accent de
#are 3alad, ro#anat, de #i*ter co*#ic, aici re'ol%<ndu-*e epic, dup cu# Jn %anu Ancuei *e re'ol%a !eeric1 A
!i p*trat ace*tei po%e*tiri, er#inat Jn la*tra de cletar a #ioriei, toat puritatea de ti#3ru a 3aladei i tot
conturul ei a*tral - iat Jn ce *t Jnt<iul dintre #erite i cel #ai preio* al 4altagului. Vin dup aceea toate celelalte
Jn*uiri !runtae - poe'ie a naturii, cunoatere a #ediului rural, u#or di*cret -, pe cari dl 4i+ail Sado%eanu le
e>peri#enta*e i p<n acu#, dar cari Jn 4altagul *e altoie*c pe tulpina unitar a epo*ului #orii i ritualelor ei1
&entru c 4altagul r#<ne, Jn ulti# anali', ro#anul unui *u!let de #unteanc, %du%a Vitoria 0ipan, pentru care
Jndatoririle #ortuare pentru *oul ei, rpu* de lotrii cio3ani c<nd *e du*e*e dup neo de oi, la Dorna, *unt
co#anda#ente e>pre*e, ce nu-i dau ra' p<n c<nd nu-i a!l *oul rpu* i nu-i d cretinea*ca Jn#or#<ntare - Jn
aceeai #*ur Jn care Antiona Jn!runt pe Creon i #ere, cu 3un tiin, la #oarte, dorind * dea !ratelui
uri*it, &olinice, J#pcarea #or#<ntului1 Dac a#inti#, aici, Jn c+ip aa de natural de eroina traediei receti,
e*te i pentru a *uera c<t tenacitate #oral *e do%edete Jn *u!letul Vitoriei 0ipan, dar i pentru a #arca Jn ce *e
di*tin ace*te dou caractere1 Antiona %a #uri pentru c aa +otr*c 'eii, pentru a cror porunc Ji pune Jn
pri#ePdie %iaa, i traedia *e J#plinete1 -atalitatea de'lnuit %a lua Jn tro#3a ei i pe ne%ino%ai, i pe
neJneletori1 Din tronul lui de por!ir, de*tinul or3 dictea' *u!erina i-o ur#rete1
4altagul e*te, di#potri%, epopeea ro#anat Jn care *u!letul tenace i apri de #unteanc al Vitoriei 0ipan
nu preet nici o o3o*eal p<n nu d de !irul Jnt<#plrilor, i #ie*tria dlui 4i+ail Sado%eanu *t Jntr-aceea c a
conturat Jn tr*turi o#eneti, dar !r de nici o *l3iciune, ace*t a*pru caracter, de o %oin aproape *l3atec,
aproape neo#enea*c1 C<nd Vitoria 0ipan, la c<te%a *pt#<ni de la plecarea pe totdeauna a 3r3atului, *e
+otrte * purcead Jn cutarea lui, Jn *u!letul ei nici o Jndoial c Nec+i!or 0ipan ar #ai !i Jn %ia nu #ai
r#*e*e1 C 3r3atul, !alnic i iu3it, o3inuit * #ai '3o%ea*c la prauri *trine, ar putea i de data a*ta, aa
cu# lu#e*c unii i alii, * *tea la 3ine, iat ce ar %oi * cread Vitoria 0ipan, dar Ji e*te cu neputin1 Jn #intea ei
Nec+i!or 0ipan i-a Jntor* de-a pururi o3ra'ul1 Aa-9 %ede Jn <ndurile ei, i de aceea pornete1 Jn*, oric<t de
%itea', i oric<t ar Jn*oi-o !ecioru-*u 2+eor+it, Jnar#at cu 3altaul anu#e Puruit pentru dru#ul ace*ta, o
#unteanc, la dru#, are * *e poarte cu 3are de *ea#, * cate * a!le, !r * par c ur#rete anu#e1 Din
cr<# Jn cr<# i din *at Jn *at, Vitoria 0ipan prinde ur#a 3r3atului ei i, Jntorc<nd dru#ul de la Dorna, Jntre
Sa3a*a i Su+a, Jn r<pa de *u3 crucea /alienilor, d, cu aPutorul c<inelui lui 0ipan, pe care-9 a!l, pripit, Jn
preaP#, de oa*ele calului i *oului1 /<l+arii erau i ei do%edii Jn con%inerea ei, Jn* tre3uiau adui *
#rturi*ea*c *inuri !rdeleea lor1 /oate *e Jnt<#pla*er dup
*e#ne anu#e i Jntr-o %oin du#ne'eia*c1 Qi Vitoria 0ipan ar !i putui * *e a!le #ulu#it1 Dar dup cu#
pererinaia ei, dl 4i+ail Sado%eanu o J#3i3 de toat acea ptrun'toare i acaparant reliie rural, cu canoane
neJnduplecate, iar dru#ul Ji *c+i#3 linia dup anoti#puri i pei*aii, parc anu#e dictate de o putere
*uprap#<ntea*c, tot aa, de a*t dat, c<nd Vitoria 0ipan *!<rete cal%arul ini#ii ei, dl 4i+ail Sado%eanu
9@B
Jntreete ace*t *u!let cu noi atri3ute, con!or#e cu a*pri#ea i tenacitatea ei de #unteanc apri1 )lie Cuui i
Cali*trat (o'a *unt po!tii la pra'nicul pe care Vitoria 0ipan Jl !ace pentru *u!letul lui Nec+i!or, i cu%intele ei
*unt aa de i*coditoare, at<t Jn%luie*c i *tr<n cu laturile lor, c (o'a *e d pe !a i cade Jn cele din ur# rpu*
de 3altaul lui 2+eor+it1 Acu# Vitoria Jl poate i ierta, dup ce i-a pri#it pedeap*a !rdeleii lui1
Sunte# Jn !aa unui ca' de *trict aplicaie a leii talionuluiV Aa *pune aparena i poate aa *pune i
i#per!ecta noa*tr *c+e#1 ,'3unarea Vitoriei 0ipan, i e*te una, nu at<t Jn pedeap*a #aterial, c<t Jn *u!erina
#oral cu care tortur, p<n Ji 3iruie, pe !ptai, tortur la care particip Jn pri#ul r<nd d<n*a, r'3unarea Vitoriei
0ipan e*te de o *uperioar %aloare p*i+oloic1 Dar nuanele de c<te *unt detailate locurile i oa#enii din
4altagulH dar poe'ia ace*tui caracter antic, *lluit Jn #unii Nea#uluiV dar t<lcul credinei etc, etcV Ele r#<n
enunate, i *inur *tudiul le-ar putea pune Jn %aloare1 Dup cu#, nu#ai platonic, #erit a#intit caracterul, Jn
parte a*e#ntor, al %du%ei aprie din Legtura roie a dlui E#anoil (ucua1 &araleli*# care ar nece*ita un Jntre
capitol1
&E,&ESS)C)US, #i.ail /ado)eanu<
4altagul, Jn 6Cu%<ntul7, ;9 dece#3rie 9HB@1
CZ0)NESCU" Ne-aduce# a#inte c cine%a a *pu* cu# c ro#anul ace*ta al dlui 41 Sado%eanu e*te o
tratare Jn pro' a #ioriei. -oarte drept, Jntr-un !el1 Jn Jn*i intenia *criitorului tre3uie *a !i !o*t acea*t apropiere,
Pudec<nd dup un citat din %e*tita 3alad, pu* ca #otto"
6Stp<ne, *tp<ne,
4ai c+ea# -un c<ne1117
&aralela Jn* nu tre3uie du* prea departe, ca * nu denatur# e*ena lucrurilor1 L111M Cri#e pentru Pa! *-au
!cut la *t<ne i *e %or !ace c<tu-i lu#ea1 #ioria ca produciune poetic nu e*te in*trucia literar a unui o#or1
Ea e o poe# a %ieii pa*torale pri%ite Jn a3*olut1 Acolo *unt tur#e, c<ini, cio3ani, Jnt<lniri, Jn %irtutea
tran*+u#antei, a p*tori dintr-o parte i alta a #unilor1 Cri#a acolo nu e*te propriu-'i* un accident, cu# nu e un
accident pentru un #arinar * nau!raie'e i * *e-nece1 E*te un c+ip po*i3il de a #uri1 De aceea poetul anoni#
nu-i pierde %re#ea cu ipote'e a*upra !aptului i cu in!or#aiuni a*upra con*ecinelor cri#ei1 Acolo lupul
#n<nc o oaie i apoi ur#ea' tcere, un o# o#oar pe altul i tcerea continu1 E*ena 3aladei *t Jn trecerea de
la tcerea %ie la tcerea #oart1 Cu# o#ul are nu#ai o #oarte i e de pri*o* * #ai te opreti a*upra unei
Jnt<#plri care *e %a repeta Jn %eci, #uri3undul Ji c<nt nu#ai linitea etern1
Ceea ce dl 41 Sado%eanu, poet Jn toat puterea cu%<ntului, a Jnele* din #ioria i a tran*portat Jn ro#an
e*te nu#ai ace*t *enti#ent de tcere Jn !aa de*tinului oiere*c inelucta3il1 C<nd *e petrece o cri# acolo Jntre cer i
#unte, cei r#ai pe ur#a #ortului nu *e <nde*c * J#prtie %e*tea, * c+e#e autoritile de Po* * le !ac
dreptate1 Cercetarea, dreptatea, a*tea *unt tre3uri pe care Jnele * i le !ac *inuri, aPutai nu de procurori, ci de
Du#ne'eu Jn*ui, care tri#ite *e#ne1
Aadar, *criitorul a reluat ca'ul unei cri#e pa*torale i a Jnele* *-9 la*e Jn #ediul lui a3*olut, adic al unei
lu#i pe dea*upra i*toriei1 Jntr-ade%r, unde e*te lu#ea #ai ne*upu* *c+i#3rii, #ai Jn a!ara ci%ili'aiilorV 0a
#unte, #unteanul a !o*t totdeauna nu nu#ai ate#poral, ci c+iar internaional, i nu #are #irare produce unora
tirea c cutare oier *e a!l acu# Jn ,u*ia, !iindc a !o*t prin* acolo de r'3oi pe c<nd Ji #<na oile1 Jn !ond, prin
ur#are, in*tincti%, dar i contient, dl Sado%eanu Ji ur#ea' planul de*crierii lu#ii prei*torice *au #ai 3ine 'i*
nei*torice, de*coperind Jn #iPlocul ci%ili'aiei ne*c+i#3area unei cete pecenee *au i#o3ilitatea %ieii #unteneti
?adic de #unteA1
E*te Jn* Jn 4altagul i o alt latur care nu *e #ai #ulu#ete cu e>plicaiunea de #ai *u*1 Dintr-o
!irea*c pornire de *criitor epic, dl 41 Sado%eanu caut de c<t%a %re#e cu %oin acele *u3iecte *i#ple i tari,
care pot !or#a tot aa de 3ine cuprin*ul unei cri de colportaP, dar pot !i Jn acelai ti#p ali#entul epic al unui
Do*toie%*5i1 4arile *crieri au a%ut totdeauna ca te# Jnt<#plri *i#ple i 3anale, *inurele care Jnduie
*criitorului de*!urarea *piritului *u de o3*er%aie pe un teren *olid, uni%er*al intelii3il1 &a2ul 5ugeniei &ostea
era o a*t!el de *criere, Jn care *e petrecea o *u*traere de !onduri pu3lice de ctre un ca*ier, ur#at de *inucidere1
Qi Jn 4altagul e uor * *e %ad un ca' din acelea ce intere*ea' Pu*tiia i pa*ionea' pe indi%i'i1
Vitoria, #uierea unui *tp<n de oi, Nec+i!or 0ipan, Ji ateapt Jn toa#n 3r3atul, du* *u* la #unte *
cu#pere oi1 A trecut prea #ult %re#e, Jncepe * %re#uia*c a iarn, i 3r3atul, Jn ciuda o3iceiului, nu *e
Jntoarce1 JnriPorarea crete, *e !ace 3nuial i !e#eia Jncepu * *e #ite1 O 3a3 crturrea* o Jncredinea' c
0ipan e*te oprit Jn #rePile altei !e#ei1 Jn* Vitoria e*te !e#eie Jneleapt, clar%'toare, care cunoate 3ine
auto#ati*#ul 3r3atului ei1 C<te%a *e#ne cereti i #ai cu *ea# o *ntoa* deducie o Jntre*c Jn Jncredinarea
c Nec+i!or al ei e #ort, adic Jn J#prePurrile de acolo, o#or<t1 Ea %oiete *-9 *ea*c, *-9 Jnroape cretinete
i, dac *e poate, * a!le pe !ptai1 Nelinitea de la Jnceput, !cut certitudine, d Vitoriei putere1 Acu# Vitoria
e*te 3r3toa*, c+iar #uctoare1 Ji %inde re*tul de #ar! cu c<te%a 'eci de #ii de lei, Ji aa' !ata la #n*tire,
i, l*<nd pa'nic pentru ca*, pleac, clare, J#preun cu un !ecior al ei1 Jncepe acu# o ade%rat e>pediie de
in%e*tiaie, Jn care anal!a3eta Vitoria *e do%edete o i*cu*it detecti%1 Qi, ca orice detecti%, ea e*te i p*i+olo1
De pild, Jnainte de plecare, ea Jncredinea' 3anii pentru puin *pre p*trare printelui1 &e*te noapte +oi
necuno*cui u#3l *-i Pe!uia*c orada i ca*a1 De unde trae ea Jnc+eierea c #artorul predrii *u#ei a !o*t
di*cret, cci alt!el +oii ar !i a!lat c 3anii nu #ai *unt la ea, ci la pop1 Vitoria ia dru#ul oilor, dup ce, *!tuit de
unii, a !o*t i la *u3pre!ect, care a e#i* ipote'a o#orului, !r *-i dea %reun aPutor de i*pra%1 Oierii trec la #unte
i *e-ntorc de-acolo *pre %ale, la iernat, popo*ind din cr<#-n cr<#1 Cr<#arii, aadar, cuno*c 3ine pe cio3ani1
4er<nd Jn*pre #unte, Vitoria a!l Jncetul cu Jncetul itinerariul 3r3atului1 A !o*t Jntr-ade%r %'ut de !elurii Jn
dru# *pre Dorna, Jn cutare lun1 0a Vatra-Dornei a!l de la o!iciul care Jnrei*trea' %<n'rile Jn iar#aroc c
0ipan a cu#prat trei *ute de oi, c ace*tea erau toate oile de %<n'are i c ali doi oa#eni l-au ruat pe 0ipan * le
9@I
dea i lor o parte, ceea ce 0ipan *-a Jn%oit * !ac, ced<nd o *ut de capete1 Cine erau cu#prtorii nu putu a!la de
acolo1 Acu# Vitoria ia Jnapoi dru#ul la %ale, *ocotind c Nec+i!or a pornit cu oile la iernat1 &rin aceeai #etod a
cercetrii cr<#elor ea a!l cu# artau la !a cei doi oa#eni, apoi cu# *e c+ea# i-n ce *at locuie*c, a!l c+iar c
Jn anu#e loc n-au #ai !o*t %'ui dec<t doi cio3ani, printre care nu era 0ipan1 ,a'a cri#ei era a*t!el deter#inat1
Vitoria *ete Jnt<#pltor i c<inele lui 0ipan, 0upu1 Cu aPutorul lui, ea d de cada%rul 3r3atului1 Acu#
inter%ine i autoritatea, o3liatoriu1 Jn* Vitoria nu *e la*1 Ea *inur conduce opera de *ta3ilire a %ino%iei,
pun<nd la cale o ade%rat con!runtare a cri#inalului cu #ortul1 0a *!<rit era pretit i ulti#ul aru#ent" c<inele,
care i *are Jn <tul uciaului, rnindu-9 #ortal1
&rin ur#are, cititorul poate %edea Jn ce *t #ie'ul ro#anului dlui Sado%eanu1 E*te i nu e*te #ioria.
Eroina principal, 3a, la drept %or3ind, *inurul erou, e*te Vitoria1 Ea are o Jndoial pe care i-o rele% *inur1
Vitoria e*te un Ea#let !e#inin, care 3nuiete cu #etod, cercetea' cu di*i#ulaie, pune la cale repre'entaiuni
trdtoare ?Jn ca'ul de !a Jn#or#<ntarea i pra'niculA, i c<nd do%ada *-a !cut d dru#ul r'3unrii1 /itlul
ro#anului 4altagul a*ta %oiete * *pun1 Vitoria a Jncredinat !eciorului ei un 3alta, cu care <ndete * *!r<#e
capul uciaului 3r3atului ei1 Ca'ul lui Ea#let !e#inin Jl #ai a%e# Jn literatura ro#<n1 E*te 0"asta lui
Caraiale1 S-ar putea prin ur#are o3iecta 4altagului ceea ce *-a o3iectat 0"astei. &rea #ult Jnd<rPire din partea
unei !e#ei, lip* de !e#initate1 Jn* Jn ro#anul dlui Sado%eanu r'3unarea nu e *enti#entul +otr<tor1 -e#eia %rea
*-i Jn#or#<nte'e cretinete 3r3atul, i !irete e de prerea ca *tp<nirea * !ac dreptate1 )ertarea e*te Jn*
*i##<ntul ei !inal1 Ar r#<nea Jn picioare o o3*er%aiune pe care a !cut-o c<nd%a dl 0o%ine*cu a*upra literaturii
ro#<ne Jn enere, dar !r *-o e>plice" %irilitatea caracterului eroinei din #ulte *crieri ro#<ne, Jn *pecial
dra#atice1 Vitoria e*te i ea %iril, !eciorul ei 2+eor+i p<r<nd di#potri% #oale ca o !e#eie1 Aici nu e o *i#pl
concepiune de *criitori ro#<ni, ci Jnrei*trarea in*tincti% a realitii, Jnt<i de toate, !e#eia Jn %<r*t, %dan, e
#ai autoritar dec<t 3r3atul, #ai a#3iioa*1 Jn %re#e ce 3r3atul *e pierde Jn conte#plarea uni%er*alului, !e#eia
in%idia' i urte i %i*ea' pro#o%area *ocial1 Dar e*te o condiiune tipic a !e#eii ro#<ne, pe care n-o putea
inora #ai cu *ea# dl Sado%eanu, de*criitor al %ieii de tip pri#iti%1 -e#eia !e#inin aproape c n-a aprut Jn
*ocietatea noa*tr Jnc nou i *criitorul n-o cunoate1 )#en*a #aPoritate a !e#eilor *unt propriu-'i* rnci1 Cine
cunoate de aproape *atul, #ai ale* acela de #unte, r#<ne i'3it de ade%rul intuiiei dlui Sado%eanu1 Acolo
!e#eia are nu#ai o *curt !a' de pa*i%itate1 Apoi cur<nd de%ine #uiere1 A*ta Jn*ea#n c de*prit, prin natura
ocupaiilor, luni Jntrei de 3r3at, ea %ede de ca*, de copii, de puinul oor, ea cu#pr, ea %inde #er<nd la t<r,
cpt<nd printr-a*ta o p*i+oloie autoritar1 Jn* cu# o !e#eie r#<ne totui Jn !ondul ei !e#eie, capa3il de
anu#e *enti#ente, %iaa a!ecti% *truie, dar con%ertit Jn c<te%a #icri o3iecti%e, nu#ite datini1 Vitoria #ere
*-i Jnroape 3r3atul1 Cu ace*t act, accidentul ei *u!lete*c *-a potolit, i ea e*te acu# iari Jn *tare * *e Jntoarc
la tre3urile ei1 Atri3uiile cio3neti ale *oului au !o*t trecute a*upra !iului, i a*ta e tot1 L111M
-unda#ental i re#arca3il e*te *i#ul auto#ati*#ului %ieii rneti de #unte1 L111M Uneori i *e pare c
citeti unele din cele #ai 3une ro#ane ale lui Nac5 0ondon, i r#<i Jn de!initi% #irat, Jn ciuda deo*e3irilor de
culori, de aceeai #icare lar, a*trono#ic1
21 CY0)NESCU, #i.ail /ado)eanu<
4altagul, n 6Ade%rul literar i arti*tic7,
OVni, *eria a )l)-a, KGB, ;H auu*t 9HBG1
DODU (Y0AN" 4arile epopei ale lu#ii au Jn centrul lor, ca un !ir director, !ie o cltorie ane%oioa* - #
<nde*c Jn ace*t *en* la Odi*eea lui Eo#er, la 5neida lui Veriliu*, la Di)ina &oedie a lui Dante - !ie o pa*iune
puternic, precu# #<nia ce-9 cuprinde pe Ac+il &eleianul Jn clipa Jn care a!l de #oartea prietenului *u &atrocle
,*liada'. Qi Jn 4altagul, eroina, Vitoria 0ipan, e *tp<nit de o puternic pa*iune, dorul de a-i r'3una *oul, care o
Jndea#n la dru# lun i reu, pre*rat cu nu#eroa*e piedici1 E!ectuarea dru#ului i pa*iunea eroinei in, Jn !ond,
!irul epic al Jntreului ro#an1 L111M
Sado%eanu reali'ea' prin 4altagul o nou interpretare a #itului #ioritic, Jn *piritul lui pro!und i reali*t1
Vitoria 0ipan Jnelee lo%iturile *orii, dar nu *e re*e#nea' Jn !aa lor1 Ea *e lupt cu *oarta pe care Sado%eanu o
!ace *en*i3il ca-n traediile receti, i, p<n la ur# -Jntr-un !el - %a 3irui, a*iur<nd triu#!ul dreptii1 &rin
puternica ei per*onalitate, Vitoria 0ipan - !iur repre'entati% de erou popular - *e Jn*crie Jn aleria #arilor tipuri
!e#inine din literatura ro#<n, alturi de #a#a lui Cor3ea, din 3alada popular, de Doa#na C+iaPna, din nu%ela
lui Ale>andru Odo3e*cu, de Vidra, din pie*a lui (1, Ea*deu, de Doa#na Clara, din dra#a i*toric a lui Ale>andru
Da%ila, de Anca, din 0"asta lui )1 01 Caraiale1 L111M Dac din punct de %edere te#pera#ental i e*tetic Vitoria
0ipan *e pla*ea' Jn acea*t alerie de per*onaPe !e#inine, *u3 raportul caracterului ei repre'entati% ea le
depete, neJndoio*, pe toate1 Vitoria 0ipan nu e nu#ai un per*onaP literar, ea e un *i#3ol, *i#3olul o#ului
*i#plu, 3un i drept, d<r' i +otr<t, pentru care %alorile etice *tr#oeti *unt lei i#ua3ile1 Ea ne Jntrete ideea
c opera lui Sado%eanu e*te o pledoarie pentru *oarta ranului ro#<n i pentru toi o3idiii %ec+ii or<nduiri, dar e
i o *inte' a %irtuilor !i'ice i #orale ale ace*tui popor1
)ON DODU (Y0AN, Recitind >4altagul?,
po*t!a la" #i.ail /ado)eanu, 4altagul,
Editura 4iner%a, *eria 6Arcade7 (ucureti,
9HG91
2ANY" De*pre J#prePurrile Jn care a !o*t *cri* 4altagul ti# puine lucruri1 Ca Jn pri%ina celor #ai #ulte
cri ale *ale, *criitorul n-a !urni'at in!or#aii: Ji !cu*e o reul din di*creie1 A3ia t<r'iu ?Jn Anii de ucenicie',
re#e#or<ndu-i pri#ele %<r*te, a !cut cuno*cut proce*ul !or#rii *ale ca *criitor i al co#punerii unora dintre
9@C
operele de Jnceput1 Jn ca'ul altora, in!or#aii de intere* i*toric-literar, pri%ind ene'a operei, *unt cuprin*e Jn c+iar
te>tul *crierii" autorul i*tori*ete c<nd i cu# a cuno*cut cutare loc i cutare Jnt<#plare, punctul de plecare al
pro'ei re*pecti%e1 Ni#ic de ace*t !el Jn 4altagul. Scrierea crii nu e*te, pentru acea*ta, #ai puin e>plica3il1
Cunoate#, #ai Jnt<i, !actorii e>teriori i#plicai Jn ene'a 4altagului. Sado%eanu narea' Jnt<#plri - ce e real i
ce e i#ainar Jn ele e !r Jn*e#ntate, i#portant e c *unt caracteri*tice, *e#ni!icati%e - i pre'int oa#eni dintr-
un anu#e *paiu, acela al #unilor 4oldo%ei1 E o 'on u#an i eora!ic ce Jncepu*e *-i !ie cuno*cut Jnc din
9H@8 i care de%eni*e, #ai ale* dup pri#ul r'3oi #ondial, unul dintre i'%oarele in*piraiei *ale ?%e'i &ocost1rcul
albastru, 4ulboana lui Vlina, 0eagra -arului, 9ara de dincolo de negur 1 a1A1 Jn anii de dinainte de 9HB@,
Sado%eanu e Jn #ai #ulte r<nduri oa*pete al con!ratelui de la Viaa ro1neasc, 0)1 4irone*cu, Jn *atul natal al
ace*tuia, la /a'lu, Jn #unii /arcului, locuind uneori, cu# a!l# dintr-o *cri*oare a lui 4irone*cu ctre
)3rileanu ?din 9; auu*t 9H;8A, Jntr-o ca3an de *c<nduri i#pro%i'at, cu paturi acoperite cu cetin, con*truindu-
i *inur #a* i *caune, 6cci lucrea' cu #are Jnde#<nare71 Viaa oierilor, de*pre care a!la*e c<te ce%a Jnc din
copilrie, de la un !rate al #a#ei ?unc+eul Earala#3ie din 0ada $lorilor', Ji era 3ine cuno*cut1 Jn %ara anului
9H;H, aadar cu puin Jnainte de a *crie 4altagul, Sado%eanu *tr3ate Jnc o dat %alea (i*triei, Jn auto#o3il" 6Au
urcat pe (i*tria Jn *u* cu popa*uri #ulte, ptrun'<nd Jn ini#a Carpailor1 Au aPun* la Dorna de-acolo pe p<r<ul
Neara -au trecut la St<nioara, *uind i tot *uind, p<n au aPun* *u* pe cul#e, la Crucea /alienilor7 ?&ro!ira
Sado%eanu, 0ote la ("ere, %oi1 9@A1
Spaiul aciunii crii e cuprin* Jntre #unii i %alea /arcului i reiunea Do#elor - prin ur#are 'ona
central a #unilor 4oldo%ei1 Nu#ele *atului 0ipanilor - 4ura - e !icti%, e>i*t Jn*, dea*upra p<r<-ului /arcu,
un #unte cu ace*t nu#e1 Celelalte toponi#e aparin eora!iei reale" &iatra-Nea#, Clureni, -rcaa, (orca,
Sa3a*a, (roteni, Su+a etc1 C<t de*pre ti#pul Jn care au loc Jnt<#plrile narate, indicaii directe nu *e dau1 Jl
pute# totui apro>i#a, pe 3a'a c<tor%a ele#ente, Jntre care #ai i#portant e re!erirea la introducerea calendarului
nou ?care *-a !cut Jn 9H;IA1 A!l#, apoi, c 2+eor+i cltorete de la Cri*teti ?Jn lunca NiPieiA p<n la &iatra-
Nea# cu trenul1
-aptele po%e*tite ar !i deci conte#porane cu *crierea crii1 -i>area lor Jn li#itele tiute ale cutrui #o#ent
ar contra'ice *e#ni!icaia 4altagului. Autorul e%it, *punea#, preci'ia te#poral i c+iar reperele a#intite au, cu#
%o# %edea, alt ro*t dec<t acela al *iturii e>acte Jn ti#p1 /ot aa i Jn ce pri%ete locul aciunii: el e*te, e%ident, cel
artat, dar *criitorul 9-a ale* nu pentru caliti particulare ?!ru#u*eea pei*aPului, pitore*cul locuitorilorA ci pentru c
poate 6*u*ine7 *e#ni!icaia intenionat a naraiunii1 Sado%eanu creea' i#ainea unei lu#i, repre'ent<nd un #od
de e>i*ten ce depete li#itele unei 'one eora!ice i ale unui #o#ent i*toric1 Jn ene'a 4altagului *unt
i#plicate nu nu#ai ele#entele o!erite de contactul *criitorului cu oa#enii i locurile dintre /arcu i Dorna, ci
toat opera lui de p<n arunci con*acrat 6o#ului cel %ec+i al p#<ntului7 i #ediului *u co*#ic, aadar
per#anenei i interitii Jn ordinea u#an i Jn cea natural1 Sado%eanu reia, dup ce o e>pri#a*e de at<tea ori,
te#a lui !unda#ental, reali'<nd o capodoper1 E*te ui#itoare repe'iciunea cu care a *cri* 4altagul< Jn 9@ 'ile1
Jntr-o *tare de ten*iune continu, de 6!e3r puternic7, cu o *iuran de*%<rit, adic !r e'itri, reluri,
re*crieri1 64anu*cri*ul e aa de !ru#o* i curat, !r adao*uri, aproape !r ter*turi, c-9 pune Jn plic i-9 tri#ite
aa cu# *e a!l la editur7 ?&ro!ira Sado%eanu, loc. cit.'. Sado%eanu a a%ut Jntotdeauna, e ade%rat, o uurin a
*cri*ului neo3inuit ?nu#ai )ora Ji poale *ta alturiA, care e>plic producti%itatea lui neo3inuit" *crierea unei
cri, a!l# din #eoriile lui De#o*tene (ote', dura ;@-B@ de 'ile1 E Jn* o uurin #ai #ult aparent" creaia
propriu-'i*, ela3orarea operei preced la Sado%eanu *crierea ei, care e un act *ecundar, uneori de *i#pl
6tran*criere7 din #e#orie1 6-ra' cu !ra', Jn <nd, a# co#pu* cele dint<i nu%elete L111M1 Dup ce alctuia# a*t!el
ace*tora Jntreul te>t i-9 #e#ori'a#, Jl #ur#ura# ca *-9 aud cu# *un, apoi Jl trecea# pe +<rtie17 E un tip de
acti%itate creatoare, altul dec<t cel repre'entat de ,e3reanu, de pild, care u#plea #ulte +<rtii cu note pretitoare,
re%enind, ter<nd i adu<nd #ereu, i opu*, a# 'ice, !elului de a *crie al lui Ar+e'i, care #rturi*ea" 6*unt
incapa3il * ro*te*c un <nd dac nu in de %<r! un 3 cu cerneal71 4uenia pro%er3ial a lui Sado%eanu, *e#n al
retraerii Jn *ine, i i#pa*i3ilitatea lui ca %<ntor i pe*car au o letur cert cu ace*t !el de acti%itate creatoare
de*!urat #ai #ult departe de #a*a de lucru dec<t Jn !aa +<rtiei al3e1 L111M
Structura naraiunii e deter#inat de *e#ni!icaia intenionat a crii" a Jn!ia o *ocietate de tip ar+aic i
un indi%id repre'entati% al ei, lu#ea #untenilor i pe Vitoria 0ipan1 ?Celelalte per*onaPe *e de!ine*c prin raportare
la ace*te repere1A /oat arta *criitorului, Jn ce pri%ete co#po'iia, *t Jn !ire*cul Jntreptrunderii continue a ace*tor
doi ter#eni1 &ute# deli#ita, ur#<nd linia naraiunii, trei pri" ) - de la Jnceput p<n la plecarea Jn cutarea lui
0ipan ?cap1 V))A: )) - de aci p<n la *irea #ortului ?cap1 O)))A i E) - din ace*t punct p<n la *!<rit1 Cartea Jncepe
prin a %or3i de*pre p*tori ?%ec+i#ea, !elul de %ia, p*i+oloia - !i>ate Jntr-o *ocioonie #iticA, apoi de*pre
0ipan ?trecerea *e !ace *i#plu" 6&o%e*tea a*ta o *pune uneori Nec+i!or 0ipan7A i de*pre !a#ilia lui ?Jntr-o *cen
dialoat din care reine# li#3aPul i#per*onal i !irea a*pr, 6apri7 a eroilor, ele#ente care-i arat Jn ce au *trict
e>ponenialA1 Cele dou ni%ele ale naraiunii au !o*t repede indicate - Jntr-o ordine *e#ni!icati% -, di!erenierea lor
e iniial #ini#1 Ea Jncepe * *e preci'e'e Jn *cena ur#toare, Jn care e Jn!iat Vitoria, prin *c+iarea e!ecti% a
celui de al doilea ni%el narati% ?portretul eroinei, locul aciunii, #o3ilul ei - prin care #ateria literar de%ine #ai
concretA1 Ele#entele *tructurii crii a*t!el *c+iate ?Jn B painiA, *criitorul re%ine a*upra lor *pre a le J#3oi,
i#ainea #untenilor, a !a#iliei 0ipan, a *atului do3<ndete contur #ai clar i #ai #ult *u3*tan1 Cap1 ) e unul
e>po'iti%1 /en*iunea epic a !o*t creat, dar e deoca#dat o ten*iune a ateptrii, a incertitudinii1 Cap1 ur#tor
lrete i#ainea %ieii do#e*tice a 0ipanilor i, ce e #ai i#portant, introduce Jn naraiune un ele#ent
!unda#ental" cunoaterea - de ctre #unteni i de ctre Vitoria - a #icrilor naturii1 Cu# nu ne pute# Jndui o
anali' detaliat a Jntreii naraiuni, atrae# atenia a*upra #o#entelor ei #ai Jn*e#nate1 Jn partea ) o pri#
lrire a cadrului i a tipoloiei ?printele DnilA, prin #er*ul Jn *at a! Vitoriei: %enirea lui 2+eor+i ?care
accentuea' *inurtatea Vitoriei, Jnc+iderea Jn *ine i o o3li * ia totul a*upr-iA: dru#ul la &iatra ?la #n*tire
i la pre!ectur - adic la autoritatea *piritual i la cea ad#ini*trati%A: pretirile - o*podreti i *u!leteti - de
9@8
plecare1 Jn toat acea*t parte, preponderent e>po'iti%, accentul cade pe ceea ce a# nu#it al doilea ni%el narati%1
&artea a doua - i*tori*irea cltoriei pe ur#a lui 0ipan - e, co#po'iional, #ai *i#pl i #ai clar, #o#entele ei
coincid cu popa*urile1 Spaiul cel #ai lar e acordat i#ainii lo3ale a lu#ii 4altagului, cu pei*aPul, cu datinile i
cu oa#enii care o repre'int1 /en*iunea epic e a cutrii i lait#oti%ul ace*tei pri e Jntre3area" 6111*-#i *punei
L111M cine-ai %'ut pe un o# de la noi clare pe un cal neru intat Jn !runte i-n cap cu cciul 3ru#rie71 &artea
ulti# *t *u3 *e#nul actului Pu*tiiar, datorie !a de #ort i de nor#a #oral colecti%1 Capitolul care Jnc+eie
cartea rupea' toate ele#entele ei" lu#ea #untenilor ?prin rupul anoni# i prin c<te o !iur repre'entati%, ca
do#nu /o#aA, 0ipanii, autoritile ?e>terioare ca i p<n acu# ace*tei lu#iA, Jn *!<rit uciaii, accidente ce
tre3uie - i *unt - eli#inate1
Odat ace*t act Jn!ptuit, #unteanca i !eciorul ei %or pleca la tur#ele lor, *pre a pune ordine Jn tre3uri, %or
re%eni la Sa3a*a pentru J#plinirea datoriilor !a de #ori pre*cri*e de datin, dup care *e %or Jntoarce aca*, la
4ura /arcului, 6ca * lu# de coad toate, c<te-a# l*at71 )ar pe 4inodora 6* tii c nici c-un c+ip nu # pot
Jn%oi ca *-o dau dup !eciorul L111M d*cliei lui /opor71 Viaa continu aadar dup r<nduielile %ec+i ale ace*tei
lu#i1 Epi*odul #orii lui 0ipan e*te de*iur unul traic, dar el nu poate #odi!ica !elul i *ta3ilitatea e>i*tenei ei1
&oate *urprinde *enintatea cu care *criitorul narea' Jnt<#plri leate de o traedie1 /raedia - #oartea lui
0ipan - nu e*te Jn* o3iectul crii, ci nu#ai prete>tul ei" 6o3iectul7 e lu#ea de tip ar+aic a #untenilor1
J#prePurarea traic e de natur *-o tul3ure, *-o !ac * reacione'e Jn !uncie de leea ei #oral, * *e #ani!e*te
#ai puternic dec<t Jn *ituaiile o3inuite - pe *curt, *-i de'%luie #ai prenant !i'iono#ia1 Si#plitatea naraiunii
e nece*ar, dat !iind intenia autorului, i e>plica3il1 C<nd a *cri* 4altagul, Sado%eanu a%ea C@ de ani1 Scri*e*e
c<te%a 'eci de cri i atin*e*e treapta deplinei #aturiti creatoare ?6eu J#part acti%itatea #ea creatoare Jn trei
#ari etape" 9H@I i 9H9G, 9H9G i 9H;H i %re#ea de la 9H;H Jncoace1 Acea*ta e*te epoca #aturitii #ele literare7 -
declara *criitorul Jn 9HI;A1 Vi'iunea a*upra lu#ii *e ad<nci*e i *e clari!ica*e, !or#ula *tili*tic Jn *tare *-o
e>pri#e *e !i>a*e, prin ra!inare lent, Jndelunat1 Cu 4altagul Sado%eanu o!erea o i#aine e*eniali'at a lu#ii
literaturii *ale, lu#ea pe care o c<nta*e i poetul anoni# al #ioriei i al at<tor alte 3alade p*toreti1 Qi-i ae'a
dea*upra, drept titlu *i#3olic, nu#ele toporului cu coad lun cu care #unteanul *e apr" 3altaul1
2eore 2ANY /tudiu analitic al >4altagului?, Jn %oi1
#i.a.il /ado)eanu, >4altagul?, (ucureti, Editura
Al3atro*, *eria 6/e>te co#entate 0Rceu#7, 9HG;, p1
B9-BI1A
4ANO0ESCU" &ri#ul lucru nota3il *cri* de*pre 4altagul e*te cronica lui &erpe**iciu* din anul apariiei
ro#anului" de*coperi# Jn ea aproape toate o3*er%aiile i#portante de #ai t<r'iu1 Ele *e pot reduce la dou,
e*eniale" c *crierea are caracter #itic-3alade*c, 'ur%ind o ci%ili'aie pa*toral #ilenar: i c Vitoria 0ipan
*%<rete un act Pu*tiiar, Jncrcat de *e#ni!icaii #oral-reliioa*e1 &erpe**iciu* *pune" 6A !i p*trat ace*tei
po%e*tiri, er#inat Jn la*tra de cletar a #ioriei, toat puritatea de ti#3ru a 3aladei i tot conturul ei a*tral - iat
Jn ce *t Jnt<iul dintre #erite i cel #ai preio* al 4altagului?. Qi" >...4altagul r#<ne, Jn ulti# anali', ro#anul
unui *u!let de #unteanca, %du%a Vitoria 0ipan, pentru care Jndatoririle #ortuare pentru *oul ei, rpu* de lotrii
cio3ani111 *unt co#anda#ente e>pre*e, ce nu-i dau ra' p<n c<nd nu-i a!l *oul rpu* i nu-i d cretinea*ca
Jn#or#<ntare - Jn aceeai #*ur Jn care Antiona Jn!runt pe Creon i #ere, cu 3un tiin, la #oarte, dorind
* dea !ratelui uri*it, &olinice, J#pcarea #or#<ntului71 Acea*t a doua idee *e %a *i#pli!ica ulterior la un Jnele*
*trict etic" J#plinirea ritualului reliio* %a l*a locul r'3unrii cri#ei, Vitoria de%enind dintr-o eroin de traedie
*upu* !atalitii condiiei ei ?ca AntionaA un *i#3ol al rncii one*te care aplic p<n la capt, cu tenacitate, un
6#andat etic71 21 Cline*cu apa* i el pe 6intria antropoloic7, pe de*crierea *ocietii ar+aice, #ilenare, pe
nota tipic a per*onaPului principal care 6nu e o indi%idualitate, ci un e>ponent al *peei71 Dac nu *e poate %or3i
de ro#an e*te, dup opinia criticului, toc#ai !iindc lip*ete ele#entul indi%idual Jn p*i+oloie iar e*turile *unt
rituali'ate1 Jn* #ai departe 21 Cline*cu !ace Vitoriei ace*t e>traordinar portret, reu de ae'at Jn relaie cu
pre#i*ele propriei anali'e" 6Jn cutarea 3r3atului, Vitoria pune *pirit de )endetta i aplicaie de detecti%1 O
ade%rat nu%el poliienea*c *e de*!oar, Jn *til rne*c, 3ineJnele*, cu o art re#arca3il1 Vitoria do%edete
luciditate e>ce*i%111 Autoritatea, Jn per*oana *u3pre!ectului, n-are altce%a de !cut dec<t * con!ir#e intuiia
poliienea*c a !e#eii1 &rin ur#are, Vitoria e un Ea#let !e#inin, care 3nuiete cu #etod, cercetea' cu
di*i#ulaie, pune la cale repre'entaiuni trdtoare i, c<nd do%ada *-a !cut, d dru# r'3unrii17 Dar, dac e aa,
nu a%e# cea #ai 3un do%ad c Vitoria *pare tipul, !iind de !apt o indi%idualitateV Ceea ce lui 21 Cline*cu i *e
pare 6co#plicare a *ituaiei co*#ice7 iniiale, prin a*pectul polii*t, nu !or#ea' Jn de!initi% c+iar a3aterea de la
reul, de la nor#a *ocietii pa*torale, at<t Jn planul aciunii c<t i Jn acela al p*i+oloieiV 6&rea #ult Jnd<rPire
din partea unei !e#ei7, con*tat criticul Jn*ui, dup ce a *it co#portarea Vitoriei e>ce*i%, co#para3il cu a
Anci din 0"asta. Contradicia per*i*t p<n a*t'i, cel care a %oit *-o e>plice !iind &aul 2eore*cu ,Poli)alena
necesar'. El a cutat * J#pace ele#entul ciclic-#ilenar ?6o ci%ili'aie a*tral, Jn care !aptele u#ane *unt relate
ca #er*ul *telelor, al *oarelui i lunii7A cu acela *ocial-i*toric ?6Sado%eanu con!runt *ocietatea 3a'ata pe 3ani, pe
acu#ulare i po*e*iune, cu *ocietatea pa*toral, productoare de 3unuri, *o3r1117A i, Jn al doilea r<nd, !atalitatea
tran*cendent a #andatului Vitoriei ?6oprete %iitorul, ca i c<nd ar opri cu #<na #er*ul unui pendul, p<n c<nd
lucrurile pot intra Jn #er*ul lor !ire*c prin pedep*irea cri#inalului7A cu *piritul !oarte o#ene*c de r'3unare care o
ani# pe eroin ?6actul de Pu*tiie111 are o duritate u#an, nu tran*cendental7A1 Ar re'ulta un 6poli#or!i*#7 al
crii, reali*t i *i#3olic totodat, ro#an polii*t i para!ra' cult a #ioriei... &entru ca, Jn *!<rit, )on
Neoie*cu * renune cu totul la cea de a doua latur i * %ad Jn 4altagul 6epura naturali*#ului de coal i de
%ocaie7 Jn opera lui Sado%eanu, ro#an de#iti'ant, opu* 3unoar &rengii de aur, care #iti'ea'1 6111Jn 4altagul,
concepia #oral i liric #eta!i'ic din 4ioria e *i*te#atic eludat111 &relu<nd datele *trict epice ale 3aladei
9@G
populare, Sado%eanu *-a Jndeprtat #ult de #itic ?de #i*terul ei liric, de *piritualitatea ei eni#atic ance*tralA111
S nu ne Jnele cadrul oarecu# ar+aic111 4eritul arti*tic al lui Sado%eanu con*t Jn a3ilitatea de a nu *e l*a i*pitit
de #itul pe care-9 cunoate prea 3ine i de a nu !i con!undat ni%elurile *tili*tice17 4i *e pare per!ect ade%rat ?i a#
aPun* la un re'ultat a*e#ntor Jnainte de a citi *tudiul lui )1 Neoie*cuA, c+iar dac 6naturali*#7 e un ter#en
oarecu# e>aerat aplicat aici1 Jn ace*t *en*, apoi, tre3uie reinterpretat nu nu#ai aciunea propriu-'i* a ro#anului
?aproape toate datele *unt la )on Neoie*cuA, ci i per*onalitatea Vitoriei 0ipan1
Ceea ce induce Jn eroare de la Jnceput Jn 4altagul e*te aadar aleerea, ca prete>t epic, a *ituaiei din
3alada popular" doi cio3ani ucid al treilea ca *-i ia oile1 -r Jndoial, Sado%eanu ar !i putut * re*crie pro'
#ioria, %alori!ic<nd a*pectul #itic, i e de #irare c n-a !cut-#ulte din #arile lui cri *unt re*crieri, para!ra'e,
conin adic un *u3*ti li%re*c111 )at Jn* c Jn ace*t ca' a pre!erat * *coat dintr-o 3alad i ro#an pur i *i#plu1
Nu *-a in*i*tat de*tul nici pe reali*#ul 4altagul nici pe parado>ul ce re'ult de aici1 E clar, totui" Sado%eanu n-a
dat cu i#ainaiei poetice, ci o3*er%aiei: a re*tr<n* de*crierea, de'%olt<nd aciunea: Jn locul unor per*onaPe
*i#3olice, trind Jn *paiul leendelor %eci i al #iracolului, a 'ur%it caractere, puternice, %ariate *au pitoreti: [
toate ace*tea, Jntr-un ro#an a crui #aterie pri# prea at<t de potri%ii pentru poe'ie i *i#3ol1 Nu e ui#itorV
&ro3a3il *inurul ro#an o3iecti% care i-a reuit lui Sado%eanu *e in*pir direct dintr-o 3alad1 Dup cur e *iur c,
dac #ioria n-ar !i e>i*tat, *-ar !i o3*er%at #ai de#ult ?*au *-ar !i dat i#portana cu%enitA c<te%a lucruri" ce
#eticulo* e*te Jn!iat *atul de #unteni, Jn pri#ele capitole, !r ur# de poe'ie Jn raporturile dintre oa#eni, Jn
o3iceiuri i #ora%uri: c<t de *u3*tanial epic e*t ro#anul Jn totul, cu o aciune den*, rapid, palpitant, !r ocolul
lirice, !r acele oluri pe care !irea conte#plati% a lui Sado%eanu li la* de o3icei Jn e*tura narati%: Jn *!<rit,
ce puin *enti#ental e*te de data acea*ta, *criitorul, pun<nd Jn centru o !e#eie intelient calculat, care
acionea2 de la pri#a p<n la ulti#a pain i a care Pu*tiie nu *e 3a'ea' pe *enti#ent, ci pe intere*ul econo#ic1
Dac ur#ri# a raporta ro#anul )a 3alad, *e cade * *pune# i c Sado%eanu *acri!ic #arele rit# al
tran*+u#antei pentru un !apt di%er*, pentru un accident: de#iti'ea' *ituaia oriinar, pri%ind dintr-un un+i
deloc poetic e%eni#entul ritual1 4altagul e un ro#an reali*t Jn *en*ul cel #ai propriu i poate !i citit ca atare1
)at, Jnt<i, %iaa Jn o*podria 0ipanilor, Jn praul iernii, i c<nd *tp<nul Jnt<r'ie * *e Jntoarc din
dru#urile lui1 /otul e 'ur%it cu atenie, !iecare lucru ae'at la locul lui1 Sado%eanu tie * !ie o3iecti% i preci*1
Aratul re%ine din poieni, cu oile i %acile, #ai de%re#e dec<t de o3icei, !iindc a#enin a nin*oare1 4inodora
aprinde !ocul i pune de ##li1 4itrea Ji caut Jn pod *traie roa*e1 2o*podria toat pare Jn alar#1 &rintre
<ndurile i *e#nele ei, Vitoria are ti#p * alere la preot i la 3a3a 4aranda, ca * *e *!tuia*c, * certe pe
4inodora pentru idila cu 3iatul d*cliei lui /opor, * tri#it *cri*ori ctre cio3anii din 3li i * pun la cale
plecarea1 /ot ce !ace Vitoria e te#einic i 3ine <ndit1 Nu ine aca* 3anii luai pe oi, de tea#a +oilor1 4ere la
autoriti, la 3t*eric, *crie cereri, tiind, Jn *inea ei, de la Jnceput, ce are de Jndeplinit de aici Jnainte1 E de re#arcat
#ereu lip*a ilu'iilor i a prePudecilor la acea*t !e#eie *i#pl1 4icrile Ji *unt condu*e #ai puin de o3inuin
i de ritualuri dec<t de un plan pe care 9-a Jntoc#it Jn #intea ei1 Vi*elor i *e#nelor le d un Jnele* c<t *e poate de
li#pede1 Se Jndoiete cu ironie de %rPile 4arandei, pe care o con*ult totui *pre a nu-i i#puta %reodat c a
o#i* un lucru c<t de #ic1 /riete Jntr-o lu#e crud i *e ateapt la orice ru1 Se J#prtete nu at<t din *pirit
reliio*, c<t pentru a *e curai 6de orice <nduri, dorini i doruri Jn a!ar de *copu-i neclintit71 &une Jn totul aceeai
ra3 i +otr<re de o# care are o trea3 de !cut i %rea *-o !ac1 6Vitoria *u*pin, 3tu #etanie *rut<nd le*pedea
de piatr i *e Jnl Jn picioare1 &entru d<n*a *luP3a era i*pr%it1 -cu *e#n lui 2+eor+i cu oc+iul1 &uteau *
plece1 4ai a%eau Jn 'iua aceea o #uli#e de tre3i i dara%eruri1 7 Ni#ic Jn plu*, nici un e*t de pri*o*1 Stp<nire
de *ine1 Aciune1
Dru#ul Jn*ui Jn cutarea lui 0ipan decure la !el1 Opririle *unt ale*e Jn locuri anu#e, pentru
J#pro*ptarea in!or#aiei, oa#enii trai de li#3 cu a3ilitate: Vitoria tie c<nd i cu cine * piard o or, ce *e
cu%ine !iecruia pentru 3un%oin, Ji d *ea#a Jndat cine e prieten i cine, du#an: la canelaria din Vatra
Dornei *au la c<rciu#a do#nului 4aco%ei Ji ur#rete cu aceeai tenacitate planul de a *i ur#a *oului ei1
Ni#ic n-o poate opri" nici o3o*eala, nici o*tilitatea %re#ii ?6C<nd a# intrat Jn *at la -rcaa, deodat *-a pr%lit
de pe #untele cel #are un %<nt rece, tr<nd dup el nouri neri i %<rtePuri de nin*oare7A, nici pri%irile *tr<#3e
ale oa#enilor1 ,o#anul Jn!iea' la tot pa*ul aceeai lu#e !r !ar#ec *au #reie, +ruit de riPi, nep*toare
i dur1 -oarte puine *unt per*onaPele 6*ado%eniene7" locul cio3anilor Jnelepi l-au luat neu*torii de oi, pe al
ranului cu#inte, ae'at i +arnic, par%enitul !r *crupule: *atele *unt 6*tricate7 de noile raporturi *ociale
?aciunea *e petrece Jn 9H;IA1 Nicieri n-a pu* Sado%eanu #ai #ult o3iecti%itate i #ai puin *enti#entali*# dec<t
Jn ace*t ro#an de*pre care &erpe**iciu* a!ir#a c 6poart un accent de #are 3alad, ro#anat, de #i*ter co*#ic7!
Qi nicieri n-a de*cri* cu #ai pro!und reali*# *c+i#3area lu#ii, nruirea *ocietii patriar+ale i idilice prin
in%a'ia capitali*#ului dec<t Jn ace*t ro#an ce ar !i Jnte#eiat, dup %or3a lui Cline*cu, pe 6auto#ati*#ul %ieii
pa*torale7! Vitoria nu ur#ea' calea tran*+u#antei, !iindc Nec+i!or a !o*t uci* Jntr-un loc nepre%'ut, unde-9
du*e*e neoul, i unde nu #ai !u*e*e dec<t o *inur dat, cu ani Jn ur#1 Ce e*te deci nece*ar Jn J#prePurarea i
locul #orii *aleV 21 Cline*cu #ere p<n la a *pune ?Jn Prefaa din 9H89 la Roane i "o)estiri istorice'<
6&*tori, tur#e, c<ini #irea' Jn %irtutea tran*+u#antei Jn cur*ul anului, Jn cutare de pune i adpo*t,
Jntorc<ndu-*e Jn #uni, la date Jntru %enicie !i>e1 Jn pri%ina di*pariiei oierului, oa#enii !ac !el de !el de
pre*upuneri, dar Vitoria, care cunoate calendarul pa*toral, le re*pine1 0ipan nu poate !ace Jn cutare lun dec<t
a*ta i a*ta1 4icarea e*te #ilenar, nepre%'utul e*te e>clu*, ca i #iraia p*rilor1 Jn *tilul *u unic, 4i+ail
Sado%eanu 'ur%ete toate ace*te ritualuri ale %ieii pri#iti%e, deter#inate nu#ai de re%oluiunea p#<ntului i Jn
care iniiati%a indi%idual e*te #ini#17 Un *inur lucru e*te Jn realitate leat de nere*pectarea calendarului
pa*toral" Jnt<r'ierea lui Nec+i!or1 ,e*tul e*te la !el de i#pre%i'i3il ca un e%eni#ent de ro#an polii*t1 &oate !i
pre*upu*, nu e deloc *iur1 Nu#rul po*i3ilitilor !iind li#itat, r#<ne JndeaPun* de #are ca * !ie ne%oie de un
calcul i de o tactic *pre a-9 reduce1 Vitoria n-are Jn* cu# cuta %eria lip* dintr-un lan de J#prePurri, !iindc
9@K
ace*t lan e*te ar3itrar1 Ceea ce ne !rapea' Jn ro#an e*te, toc#ai, ine>i*tena reulii i a rit#ului: co#pen*at de
iniiati%a per*onal a Vitoriei1
)ar acea*t iniiati% !ace dintr-o ranc *i#pl un e>traordinar detecti%1 Ulti#ele capitole ale ro#anului,
de c<nd ea a prin* un capt al !irului, *unt capti%ante #ai ale* prin Pocul deduciilor ace*tei !e#ei !r tiin de
carte, dar Jn *tare * citea*c pe c+ipul i Jn e*turile oa#enilor ca Jntr-o carte1
N)CO0AE 4ANO0ESCU, /ado)eanu sau uto"ia
crii, (ucureti, Editura E#ine*cu, 9HG8, p1 9CC-9891A
(Y)0EQ/EANU" &ornind de la #itul #ioritic, Sado%eanu e>plorea' un ca' tipic nu at<t %indicati%, c<t
Pu*tiiar i de ad<nc o#enie1 &entru ca %iaa * continue, pentru ca %alorile ei * *e de*!oare Jn continuare !r
*pectrul teri!iant al !ricii, !r cri*pri i o*cilaii, tre3uie ca ec+ili3rul co*#ic de*cu#pnit o %re#e prin di*pariia
*u3it, a3*urd a lui Nec+i!or 0ipan * !ie re*ta3ilit, tre3uie ca ade%rul * !ie cuno*cut Jn toat cru'i#ea lui,
de'%luit i, !c<ndu-*e cele de cu%iin pentru linitea #ortului i #ai ale* a %iilor, * !ie rein*taurate rit#urile
eterne i rec<tiat linitea *u!letea*c, Jn a3*ena creia %iaa de%ine un cal%ar i e>i*tena nu #ai are ro*t1 L111M
&ornind de la #ioria, ro#anul lui Sado%eanu aPune la o 6!inalitate7 contrar celei a 3aladei1 Cci, Jn ti#p
ce cio3anul din poe'ia popular, #ai #eta!i'ic, are o 6dorin7 ?care *e Jntinde pe aproape trei *!erturi din
luni#ea eiA, anu#e aceea de a !i Jnropat 6pe-aici pe aproape7, 6Jn do*ul *t<nii7, *-i 6aud c<nii7,
tran*!iur<ndu-i apoi po*i3ila #oarte Jntr-o nunt pentru #<n<ierea 3tr<neilor #aicei *ale, 6cu 3r<ul de l<n7,
nu nu#ai c Nec+i!or 0ipan, cio3anul cu Jndeletniciri #ai practice din 4altagul, nu-i e>pri# un a*e#enea
te*ta#ent, dar !a#ilia lui, *oia, Jn *pe, nu e*te c<tui de puin preocupat de a-9 Jn+u#a 6unde%a pe-aproape7, ci
!ace !or#alitile de rioare acolo unde Ji *ete r#iele p#<nteti, Ji !ace 6datoria7 i ni#ic #ai #ult1
Atenia ei *e concentrea' aproape e>clu*i% pe cealalt 6datorie7, pe datoria !a de %ia, !a de de*tin1 -a#ilia ei,
colecti%itatea ar+aic Jn care triete, cu e*turi c%a*i-#ecani'ate, contiina ei au ne%oie de ec+ili3ru i
certitudine, de ade%r pentru a-i continua e>i*tena1 Cli#atul, a3*urd, de incertitudine, de tea# i ne-ade%r e*te
inco#pati3il cu #odul lor de a tri1 Ei tre3uie 6* r#<n7, aa cu# *pune De#iurul Jn prea#3ulul crii, 6cu ce
au71 Qi toc#ai de aceea ceea 6ce au7 Ji apr cu tenacitate i Jn%erunare1 ,e!u'<ndu-i orice in*erie de i#ainar,
ro#anul circu#*crie cla*ic c+inte*ena !ilo'o!iei etice a lui Sado%eanu1
-nu (Y)0EQ/EANU, *ntroducere n o"era lui
#i.a.il /ado)eanu, (ucureti, Editura 4iner%a, 9HGG,
p1 ;89 - ;881
2EO,2ESCU" &oate !i Jnele* 4altagul ca ro#an de drao*teV Jntr-un anu#e *en*, da: !iindc #o3ilul
a*cun* al aciunii lui *pectaculoa*e e*te iu3irea, o iu3ire ce, Jn lu#ina traicului, *e #ani!e*t ca durere1 Or, toc#ai
ace*t #o3il, cel #ai puternic, al epicii Vitoriei, de natur pa*ional, e*te i cel #ai a*cun*" el e*te e>pri#at cu
a%ariie, dar !r ec+i%oc" 6Ea Jn* *e *ocotea #oart, ca i o#ul ei, care nu era l<n d<n*a1 A3ia acu# Jneleea
c drao*tea ei *e p*tra*e ca-n tineree1 Ar !i tre3uit *-i !ie ruine, cci a%ea copii #ari: Jn* nu #rturi*ea a*ta
ni#nui dec<t nu#ai *iei, nopilor i reierului din %atr1
&AU0 2EO,2ESCU, Poli)alena necesar, Editura
pentru 0iteratur, (ucureti, 9H8G, p1 ;91
,O/A,U" Ae'area paratactic a propo'iiilor i !ra'elor, oralitatea lor ?nu Jn* cea cotidianA prin
e>celen, dar i o anu#e *ole#nitate cerut de po%e*te i pro%enit din e>pri#area *entenio*-nai%, ca de carte
%ec+e popular, la* i#pre*ia neted c nu Sado%eanu po%e*tete, ci un c<ntre popular !a3ulo*1 Se Jnelee,
naraiunea nu ur#ea' Jntoc#ai aa pe*te tot, odat introducerea !cut, tre3uind * *e intre Jn a#nuntele i*toriei,
care #er p<n la dialo1 Jn* 4altagul *e citete *u3 acea*t c+eie rap*odic1 A*t!el c nu nu#ai ceea ce *e *pune
e*te de luare-a#inte, ci i #odul cu *e *pune r#<ne intere*ant1 Jn acea*t detaare liric *t de !apt Jntreaa art
a lui Sado%eanu1
)on ,O/A,U, Anali2e literare i stilistice, Editura )on
Crean, (ucureti, 9HG;, p1 B;B1
C)4&O)" Daci*#ul *ado%enian e*te o di#en*iune e*enial, #arc<nd pro!e*iunea *pre oranic, natural,
pri#ordial, p<ndit Jn*, ca la E#i-ne*cu, de %iaa pti#a i acaparant a i*toriei1 0u#ea i*toriei ci%ili'aiei i
lu#ea pri#ordiilor, a Jnc+ipuirilor aurorale *e Jnt<lne*c traic Jn &reanga de aur, oper repre'entati%1 Se*arion
(re3 e*te un porta%oce al Daciei protoi*torice, do#inat de %iaa *piritului, dup cu# Vitoria 0ipan e*te dePa
#e*aera uni%er*ului #ioritic, terori'at de i*torie i de aciunile de Jnclcare i tul3urare a r<nduielii etice i
naturale, a ciclului co*#ic al e%eni#entelor1 At<t unul, c<t i cellalt per*onaP, Ji a*u#, cu a3neaie i !er#itate,
*upri#area unei rupturi ce a#enin leea *acrului1 Cele dou dru#uri - al #aului prin )#periu i al rancei
#untence Jn lu#ea oierilor cri#inali - la care *e adau i dru#ul a3atelui de 4arenne prin tr<#ul #ioritic, *unt
re*tauratoare de ordine natural %e+eat de oc+iul atoate*tp<nitor1
4i+ai C)4&O), /finte firi )i2ionare, C+iinu, C&,)
6Anon* S1 Unurean7, 9HHC, p1 9G91
9@H
AN2EE0" Odat, Jn ti#pul unei cltorii *pre &acani, a# !o*t i*pitit de un de#on" ce-ar !i dac a ni#eri
nu Jn t<rul care 9-a dat lu#ii pe Sado%eanu, i, Jn eneral, Jntre prietenii i ad#iratorii *i, ci altunde%a, la captul
lu#ii, Jntre necuno*cui, Jntre nite oa#eni care nu tiu li#3a ro#<nea*c, nu tiu ni#ic de*pre ,o#<nia i de*pre
4i+ail Sado%eanu1 Ce #-a !ace, #i-a# 'i*, dac ar tre3ui * le %or3e*c unor a*e#enea a*culttori, #ai ale* dac
#i *-ar i#pune ca Jn cur*ul e>punerii #ele * nu !ac nici o re!erin lturalnic, !iind o3liat * e>plic o ar, o
cultur, o literatur printr-un *inur nu#e" 4i+ail Sado%eanu! Ce #-a !ace V 0-a de*c+ide pe Sado%eanu1 A citi
pri#a pain din 4altagul<
6Do#nul Du#ne'eu, dup ce a alctuit lu#ea, a pu* r<nduial i *e#n !iecrui nea#1
&e ian 9-a Jn%at * c<nte cu cetere i nea#ului i-a dat uru3ul1
Dintre Pido%i, a c+e#at pe 4oi*e i i-a poruncit" tu * !aci o lee L111M
A c+e#at pe unur cu deetul L111M
S-a Jn!iat i turcul L111M
S<r3ului i-a pu* Jn #<n *apa L111M
A po!tit pe 3oieri i do#ni )a ciu3uc i ca!ea111
0a ur#, au %enit i #untenii -au Jnenunc+iat la *caunul J#priei1 Do#nul Du#ne'eu *-a uitat la ei cu
#il"
U Dar %oi, ncPiilor, de ce ai Jnt<r'iat V1117
Ce %o# o3*er%a, !ie i din ace*t *curt pa*aP, *curtat pentru u'ul de#on*traiei V C 3ucata e traducti3il, Jn
orice li#3, c po%e*tea e co#pre+en*i3il uni%er*al, c !ra#entul de u#anitate pe care ni-9 Jn!iea'
Sado%eanu, acea*t lu#e de cio3ani, d *a#a - cu# ar *pune Do#nia Sa - de de*tinul unui Jntre nea# care *e
!ace Jnele* prin cea #ai *i#pl po%e*te, o po%e*te care cuprinde Jnceputul i *!<ritul printr-un *inur de*tin1 C
po%e*tea reJncepe acolo unde *e *!<rete, prin riPa unei !e#ei de a *e reJn*crie rit#urile co*#ice - aducerea oilor
la punea de %ar, pretirea unei nuni, care ur#ea' !ire*c Jnropciunii1 Ce *i#plu, pute# *pune, Jncape
Jntreul uni%er* Jntre Do#e, apa (i*triei i apa &rutului, ce puini oa#eni Jn acea*t po%e*te, cu# tiu oa#enii *
re'u#e prin *curtul lor de*tin, at<t de eni#atic, eni#atica po%e*te a lu#ii, care r#<ne etern prin nite #ari
rit#uri, aceleai pretutindeni1
&entru a duce p<n la capt e>periena, * de*c+ide# (i3lia, cartea Jnt<i, Jnt<iele %er*ete" 60a Jnceput a
!cut Du#ne'eu cerul i p#<ntul1 Qi p#<ntul era netoc#it i ol1 Jntuneric era dea*upra ad<ncului i Du+ul lui
Du#ne'eu *e purta pe dea*upra apelor1117
S de*c+ide# acu# cartea indian, ,i-Veda, o carte poate ce%a #ai %ec+e, la acelai capitol al -acerii,
a*e#ntor celui 3i3lic" 60a-nceputuri uni%er*ul a !o*t ap1 Nu#ai ap = Val Jn nea*t<#pr, und, dar *upu* unui
<nd = - 7Cu# pot !ace oare, cu#, ca *-#i Jn#ule*c !iina, = *-o rena*c ne#*urat, Jn#iindu-# V7 Cur<nd =
Cur<nd Jn* Du+ul Apei a c'ut Jn re#ucare1 = )n!r<narea pu*e !lcri Jn al apelor %<ltor1 = Qi din calda Jndo#nire
a !iinei care-i apa, = Se i%i un ou de aur lu#in<nd *trlucitor1117
/rec<nd Jntr-un alt col al lu#ii, pe continentul *ud-a#erican, * de*c+ide# o alt carte !unda#ental,
aparin<nd unei culturi di*prute - Cultura 4aRa -, cartea nu#indu-*e Jn li#3a a3orienilor Po"ol Vu.< 6Qi au 'i*
*tr#oii" 6Dar *u3 ar3ori i liane %a !i doar tcere V Se cu%ine ca de-acu# Jnainte * !ie cine%a care * le
p'ea*c !7111 Qi-n aceeai clip au !o*t creai cer3ii i p*rile111 6/u, cer3ule, au *pu* *tr#oii, %ei dor#i Jn luncile
r<urilor i-n ro%ine111 Voi, p*ri, %ei *llui Jn ar3ori i Jn de*iurile de liane1117 Qi !iind du* la capt !acerea
tuturor ani#alelor cu patru picioare i a p*rilor, li *-a *pu* de ctre Creator, de ctre 4odelator, de ctre
Str#oi" 6Vor3ii, ipai, ciripii, <nurii, c+e#ai i dai '%on !iecare dup *e#inia *a, dup r<nduial
!iecruia71 Aa li *-a *pu* cer3ilor, p*rilor, pu#elor, tirilor i erpilor1
/rei te>te, pri#ul de o *u#3r *i#plitate *acerdotal, al doilea intind a3i*urile a3*traciunii, al treilea
de*!ur<nd !eeria tu#ultuoa* i concret a e>i*tenei, toate trei unite printr-un ce i#per*onal, prin tonul eli3erat
cu care *e *pun ade%rurile a3*olute, acele ade%ruri *au !apte care tran*re*ea' raiul i care, la !el de 3ine, *-ar
putea Jntruc+ipa Jn piatr *au c<nta1 4altagul lui Sado%eanu !ace parte din acea*t !a#ilie de te>te, nu at<t prin
naraiune c<t prin ton1
Ca * cu#ini# lucrurile, %o# *pune" iat o po%e*te cla*ic, a unui cla*ic de oriunde1 )at o po%e*te cu
Jnelepciune, iar Jnelepciunea e #ai #ult dec<t cla*ic, precede arta i !ilo*o!ia, %ine dintr-un ori'ont ar+aic de
cultur, din ori'ontul #arilor i *tr%ec+ilor culturi u#ane, crora le aparine i autorul no*tru1 )at o po%e*te *cri*
Jntr-o li#3 aproape ritual, care *e *cutete de a !i tradu*, dac e 3ine citit, o li#3 *upre# #u'ical, care pare
a nu !i a autorului, ci a unei culturi !r de*cenden, Jntru at<t e de *ole#n, !er#ectoare i *tranie, *i#pl i
*o#ptuoa*, urc<nd din *tr!undul #e#oriei noa*tre lin%i*tice, din ori'ontul di!u' Jn care *onurile ie* din *o#n
ca * de%in #u'ic, * !a*cine'e, ca apoi * recad Jn *o#n1 &e anu#e rei*tre li#3a lui Sado%eanu are un e!ect
*ua% ador#itor, prin *ue*ti%ul ei, ca o e>piere deprtat de or111 Sunt doar c<te%a Jn*uiri, 3ttoare la oc+i, ce *-
ar i#pune i#ediat, *ocote*c, a*culttorilor acelora Jndeprtai, care ar au'i pentru Jnt<ia oar de Sado%eanu i de
arta lui1 Cu# *-9 pri%i#, totui, pe Sado%eanu, ca * ne !ace# co#pre+en*i3ili unui lector *trinV
Jn cuprin*ul literaturii ro#<ne, cea #ai co#od i cea #ai ele#entar ae'are e*te de*iur cea cronoloic,
cea pede*tru te#poral, de #anual1 Sado%eanu ocup, prin uriaa lui oper, *ecolul al OO-lea al pro'ei ro#<ne1 El
parcure ace*t %eac a*e#enea unui !lu%iu, cu indi!erena *au puterea cu care #arile !lu%ii inor *au #odi!ic
eora!ia1 Deci, pri#a preci'are, o eora!ie a pro'ei ro#<ne #odi!icat Jn *en* *ado%enian, o alta pe care
Jnr<urirea #ae*trului n-o atine - linia Ca#il &etre*cu, Eorten*ia &apadat-(ene*cu i, Jntr-un !el, ,e3reanu - Jn
*!<rit, eora!ia operei lui ca atare, care, #ie unuia #i *e pre'int *u*pendat, autono#, indi!erent la ti#p,
adic *upu* doar ti#pului *u interior1 Cu acea*ta introduce# o parante'" un autor #are e*te Jntotdeauna un
creator de ti#p, un Crono* sui generis, care ne propune o atitudine independent, dar Jn acelai ti#p uni%er*al
%ala3il !a de %re#e1 ,eJntorc<ndu-ne la interpretarea con*acrat enealoic, Sado%eanu *e e>plic *i#plu" el
99@
%ine - *e *pune - din #arii cronicari, Jn !iliaie direct cu %ioarea a*pr a lui 2riore Urec+e, cu trai*#ul rece al
lui 4iron Co*tin, cu !ar#ecul *a%ant al lui Neculce, ca * *ar direct Jn !a3ulo*ul lui Crean, iar de aici Jn *ine
Jn*ui1 Nite #ari e>periene de *i#ire i li#3 ar !i precedat, oroenetic, apariia lui Sado%eanu1
&orni# prin a propune o alt aliniere, - E#ine*cu1 A!initile Jntre cei doi titani, E#ine*cu i Sado%eanu,
*unt at<t de #ari Jnc<t ei co#unic nu nu#ai prin altitudinea artei dar i printr-o con*u3*tanialitate de atitudine1
)at-o" toi cei care i-au precedat pe cei doi erau indi!ereni la natur *au de*cripti%i, ca Alec*andri, &ro'a noa*tr de
la Neculce la Crean nu %ede !ru#o*ul natural, Jl con*e#nea' *tereotip, locali'ea' nu#ai, !r * perceap
*paiul %iu care JnconPoar o#ul, a#3iana co*#oonic Jn care ace*ta e%oluea', ca parte dintr-un Jntre, ade*ea
ca o in!i# parte1 Atitudinea e*te nou i o !i>ea' Jn plan uni%er*al ro#anti*#ul, acel ro#anti*# care *e %dete
iu3itor de natur i pa*ei*t1 Dei nou, acea*t atitudine actuali'ea' *au re%alori!ic, de*iur *u3contient, o
percepie cu #ult #ai %ec+e care ine de co*#oonia o#ului pri#iti%, a o#ului culturilor tradiionale ce culti%
#itul edenului pri#1 E#ine*cu i Sado%eanu *unt cei doi #ari pri#iti%i - Jn *en*ul *uperior, adic prin co%<rire
cultural - ai literaturii noa*tre, unul culti%<nd no*talia naturii, !ua con*olatoare *pre ace*t eden, cellalt c<nt<nd
deradarea edenului pri#ar Jn care o#ul %a !i e%oluat, a#3ii recon*tituind cultural acea*t *ete a o3<riilor, acea
6no*talie de* oriine*7 de care %or3ete 4ircea Eliade1 Deci Sado%eanu apare, alturi de E#ine*cu, drept un #are
ro#antic, prin atitudine1
&aul AN2EE0, din %olu#ul 0ou ar.i)
sentiental, 9HGC
C)O&,A2A" Un #oti% !olcloric deri%at din #ioria *t la te#elia ro#anului 4altagul, aprut Jn 9HB@, la
doi ani dup %anu-Ancuei. Ca i Jn #ioria, i aici, doi cio3ani r<%ne*c la oile altuia, oierul Nec+i!or 0ipan, pe
care-9 do3oar c<nd le %ine 3ine i-9 arunc Jn !undtur de #unte1 Apoi tur#ele #ortului i le J#part1 Cartea e*te
de'%oltarea #iturilor leate de p*torit, Jn cli#at alpe*tru, *criitorul de*!ur<nd interpretri care in de etnora!ie
i de p*i+oloia %ec+ilor ini de p*tori1 O3iceiurile *unt tran*#i*e ca lei ne*cri*e pe*te eneraii, anoti#purile
cur antren<nd ritualuri i practici care #arc+ea' la date dintr-un calendar p*tore*c, tot ne*cri*, e%eni#ente Jn
%iaa oierilor1
E*te %or3a de un auto#ati*# al e>i*tenei Jn care ele#entul do#inant Jl deine tot oieritul1 Oa#enii i *e
*u3ordonea'" la cutare dat tre3uie * *e produc #iraia din *ate la #unte, Jn alt 'i, dinainte tiut, tre3uie *
purcead la adpo*t *iur1 E>periena neJnrei*trat duce la o pietri!icare ce e>clude alternati%ele i po*i3ilitile
ieirii din reul1
Jn *piritul ace*tor *tr%ec+i nor#e 3ioloice i etice, Vitoria tie c *oul trebuia * treac prin cutare
locuri, la anu#it ti#p"111 6Jn*pre *oare=e acela care lucete "e a"a #oldo)ei, s-a dus 0ic.ifor Li"an, cuget
Vitoria. Aicea s-a o"rit i el i s-a uitat de"arte? . Qi a*t!el intelienta #unteanc reco#pune ipotetic Jntre
dru#ul *oului uci*, cu popa*urile i or<nduielile lui1
Coordonate etnoloice i p*i+oloice ca ace*tea nu pot * cree'e dec<t un #ediu Jn care e%oluea' oa#eni
a*pri, de o riiditate care e>clude ideea %reunei *c+i#3ri de caracter1 Nic+i!or 0ipan Ji 3tea !e#eia >aa de
a"rig i nd1r3it?, dar ea >ndura fr s cr1cneasc "uterea oului ei i r1nea nendu"lecat cu dracii "e
care i a)ea?. Deter#ini*#ul #oral i *tatornicia ritual a ocupaiilor oiereti, e>pre*ie aproape #itic a %ec+ilor
practici i credine - aPut pe Vitoria 0ipan, *oia cio3anului uci*, * a!le ur#ele !ptailor, dei dra#a *-a petrecut
Jn *inurti alpine1
0eea #oral e*te !i>at aici ca Jn 3ron' Jn pro%er3e care inter%in de* Jn %or3irea eroilor, ca Jn *crierile
altui #untean, Crean1 Un !ra#ent de dialo Jntre Nic+i!or 0ipan i *oia lui arat a3undena alu'iilor la e>pe-
riena tradiional1 ,eplicile au %ioiciunea unui duel %er3al"
6U 0iene nu "oate sri "este ubra lui.
U&e )rai s s"ui cu astaH l ntreba na)ast-sa Vitoria, "ri)indu-l"ie2i.
=/"un i eu o %or3 celor care au urec+i de au'it1
Ne%a*ta Jneleea ce%a, dar era 3nuitoare ca orice !e#eie i deprin* * r*ar la orice Jneptur1
U A fi cu s"ui, bdica6 dar cel ce *pune #ulte tie puine71 >#unteanul are rdcini la
locul lui, ca i
bradul?, cuet Vitoria 0ipan1
/radiia e*te pentru nea#ul 0ipanilor *inoni# cu legea. Vitoria *e arat re!ractar i neJnduplecat Jn
pri%ina tentaiilor #oderne, care ar putea-o a3ate pe !iica ei, 4inodora, de la !aul 3tr<ne*c1 Cu%<ntul
6do#nioar7, adre*at ace*teia de un ad#irator, e*te pentru Vitoria 0ipan ec+i%alentul unei inPurii ,>r1sul
satului?', dei !ata o Jncredinea' cu candoare" >asta nu-i nici o ruine6 acua aa se s"une?. )no%aiile de
pro%enien citadin - >coc, )ali blu2? - de%in *acrileii" 6Nici eu nici bunic-ta, nici bunic-ea n-a tiut de
acestea - i-n leea noa*tr tre3uie * trieti i tu1 Altfel i leg o "iatr de g1t i te dau n Tarcu ?.
Dru#urile Vitoriei Jn #uni, c<nd pleac dup #erinde, *e !ac cu cinci clui1 >Pe cel din frunte clrea ea
brbtete6 ceilali )eneau n ur cu ca"etele "lecate i cufr1iele legate de co2ile celor dinainte ? - totul ca Jntr-
un ta3lou etnora!ic tipic1 Deroarea de la ornduiala J#p#<ntenit e*te de neconceput1 4iraia oilor ur#ea'
*e#ne #eteoroloice pe care oa#enii le de*ci!rea' cu uurin"
>De ce ai )enit aa de)ree-acasH? Jnt<#pin Vitoria pe cio3anul ei, 4itrea1 ,A"oi a )2ut c "ogoar
oaeni uli din "oieni oile i )acile. Le-a "ogor1t i eu. :ice ca are s )reuiasc.
U&ine s"une asta H
U/"un oaenii. A )2ut i eu dubra)encile 2bur1nd n c1rduri s"re soare. /e duc de unde-s ele. Dar
i ales -a uitat la un nour ctre &ea.lu. 0ourul acela-i cu bucluc. De-acu )ine iarna... ?
Cadrul !i'ic i *i*te#ul econo#ic patriar+al par Jncre#enite ca i #unii" >*2olate de luea din )i, r1nduri
du" r1nduri de generaii, n sute du" sute de ani, se )eseliser de creterea 2ilei i nce"utul anilor6 toate urau
999
ca "e )reea lui 4oierebista, craiul nostru cel de deult6 st"1niri se sc.ibaser, libile se "refcuser, dar
r1nduielile oului i ale sti.iilor struiser... ? ?p1 IGA, &ri#iti%i*#ul pare a !i total i in!le>i3il: >La noi nu este
nici "riar nici 3andar...?
-i>area Jn tradiie co#pune Jn* i un ta3lou pri#iti%, cu detalii *uper*tiioa*e, retrorade1 Ca *-9 *cape de
#oarte, pe c<nd Nic+i!or 0ipan era de patru ani i 3olna% de +idropic, prinii l-au %<ndut pe !erea*tr, 6 lu1nd
"re bun "entru el un bnu de ara?. O %rPitoare i-a de*c<ntat i i-a *c+i#3at nu#ele ?iniial 2+eor+iA, >ca
s nu-l ai cunoasc bolile i oartea ?.
4inodora arunc unoiul a!ar Jn !aa *oarelui" e*tul e*te o*<ndit cu a#eninri1 6N-ai #ai n)at
rnduialaH 0u ai tii ce-i curat, ce-i sf1nt i ce-i bun, de c1nd i ubl grgunii n ca" i te c.ea
donioarB? ?p1 9KA, >&ucoul d sen de "lecare?. Se#ne i *e arat Vitoriei i Jn %i*, %e*tindu-i #oartea
*oului1 Nu#ele dia%olului e*te Jnlocuit printr-o peri!ra' eu!e#i*tic" >cel cu nue ur1t?. >Dac-i s"ui i n-a"uci
a-iface cruce cu liba, i ia graiul?. O3*er%<nd o celu la %rPitoarea 4aranda, Vitoria <ndete c-i
6d<n*ul7 - dia%olul" >trebuie s aib dinfiori de cri, "e care-i ascute baba #aranda c-o cute neagr?.
J#pietrirea Jn !ondul ance*tral de #ituri i *uper*tiii contra*tea' totui cu iniiati%a i dina#i*#ul ace*tor
oa#eni aPutai de cuetare li#pede i *<ne !ier3inte1 Ei *e #ic p<n Jn e*urile NiPiei, la iernatic, i p<n departe
la Cr<#, de unde %in cu >burdufuri de bani?, *e pricep *-i *porea*c tur#ele i c<nd e*te %or3a *-i apere
a%utul lor *e de*curc Jn lu#ea autoritilor i a or<nduielilor #oderne1 Viaa lor *piritual *e de!inete prin
a#plitudine i #o3ilitate1
Jntr-o anu#e pri%in, 4altagul, cu #iturile oiereti, continu epo*ul din 3alada #ioriei Jntr-o lu#in
nou1 Acolo, #oartea %'ut #eta!oric -6#irea*7 - de%enea !u'iunea lent i cal# cu natura1 De aici interpre -
trile de*pre *enintatea i re*e#narea care ar caracteri'a %iaa p*torilor, Jn 4altagul %i'iunea e*te #ult #ai
reali*t, oa#enii *e lupt i, c+iar dup ce cad eroic, ur#aii Jntreprind o ade%rat %endet cor*ican de ur#rire a
tul3urtorilor1
Nec+i!or 0ipan e*te un %oinic de tipul +aiducilor i nu un re*e#nat !atali*t, ca acel >1ndru ciobnel tras
"rintr-un inel?, din 3alad1 Atacat de oa#eni ri - >dintr-o r1", la un corn de dru?, pe c<nd %enea cu oia de la
&iatra, cio3anul Jnar#at cu 3alta i-a Jn!runtat #re" >#i slbnogilor, eu "e )oi ) "lesc n nuele tatlui i
) "r)lesc cu "iciorul n r1". Aceia au ferit "e du" nite ciritei i s-au dus...?
&rin proporiile i#po'ante, o#ul i *oia lui *uerea' ideea de eroi pro#eteici, care Jn!runt ad%er*itile
cu tcut de#nitate1
Ceea ce apare i #ai deo*e3it Jn 4altagul e*te introducerea unei !e#ei d<r'e, ca eroin de pri# #ri#e1
Unii au %'ut Jn Vitoria 0ipan -per*onaPul central din 4altagul - o apariie de o enerie rar, a#intind per*onaPe
din dra#ele unui So!ocle: a !o*t pu* alturi de Sri#+ilda din &1ntecul 0ibelungilor. 21 Cline*cu o co#par cu
Anca, din 0"asta lui Caraiaie1 /oate co#paraiile au puncte de *priPin loic1 Vitoria 0ipan e*te Jn* #ai dera3
o *inte' a %irtuilor !e#inine, apr<nd Jn %i'iunea poporului no*tru ca o proiecie Jn ideal1 Jn per*oana ei *e
Jntrune*c" Jnelepciune, cin*te, eroi*#, per*e%eren, cal#, Jnc<t tipului de cio3an delicat din #ioria acea*t
ranc i *e *uprapune Jn #od do#inator1
V1 Alec*andri a olindit Jn *eria C+irielor tipul unei 3ur+e'e ridicole cu a*piraii de 3oierie, Duiliu
$a#!ire*cu a ideali'at Jn Saa pe o repre'entant a ari*tocraiei, 41 Sado%eanu a *inteti'at Jn Vitoria 0ipan tr*-
turile !e#eii din popor, neJn!r<nt de #<+niri, ec+ili3rat Jn dureri i !ericire1 Cu toat dra#a pe care o triete, ea
r#<ne Jntr-o lu#in care denot o #are trie de caracter i conduit eal Jn !aa nepre%'utului1
4ai cuprinde 4altagul c<te%a #o#ente etnora!ice" un 3ote', o nunt i r<nduielile Jn#or#<ntrii Jn cadru
rural1 Corteiul Jnt<lnit de Vitoria Jn cli#at alpin la Cruci, e*te o alt!el de nunt dec<t cea din aleoria #ioriei.
,itualul cu %ornicei e*te prin* Jn c<te%a linii *ue*ti%e, pline de raie i #icare" >$ugeau sniile cu nuntaii "e
g.eaa 4istriei. #ireasa i drutele cu ca"etele nflorite6 ne)estele nuai n catrine i bondie. 4rbaii "u-
cau cu "istoalele asu"ra bra2ilor, ca s s"erie i s alunge ai degrab iarna. &u au )2ut oaeni strini "e
druul de sus, )orniceii au "us "inteni i le-au ieit nainte cu nfrile cailor f1lf1ind. Au ntins "losca -au
ridicat "istoalele. (ri beau n cinstea feciorului de "rat i a sl)itei doane irese, ori i ooar acolo "e
loc.?
Si#3olic e*te pre'ena c<inelui, 0upu, ace*ta indic<nd %ieuirea cio3anilor alturi de ani#alele
credincioa*e1
Cu par!u# !olcloric de o #are !re*c+e e*te %or3irea lent, cu ocoluri do#oale, a oa#enilor care *e #ic
Jn ro#anul 4altagul. Nec+i!or i Vitoria Ji pri%eau pe cei doi copii, 2+eor+i i 4inodora >cu"lcere?6 >Acel
glas de dulcea ?ca i al tatluiA, l a)ea i fecioraul?6 >A a)ut )ree s coboare la iernatic, la locurile "e care
le are niite?6 >Are acesta 3lbar o ntorstur de condei cu nu se ai afl?.
Con*tantin C)O&,A2A, din %olu#ul
(agiu lui #i.ail /ado)eanu.
(ACONSS\" &ute# *pune c, dac E#ine*cu a *inteti'at liric toate concepiile i coordonatele *u!leteti
ale poporului no*tru, proiectate Jn ra'a de'%oltrii *ale i*torice, 4i+ail Sado%eanu a reali'at, pe planul poe'iei O ;
epice, uni%er*ul #oral i *en*i3il al poporului ro#<n Jn lu#ina e%oluiei *ale1 De aici deri% caracterul
colecti% al eroului *u principal1
&unctul de plecare al epopeii Jl con*tituie Jn* ti#purile *tr%ec+i *cito-dace, *uerate prin at#o*!er, de
pild Jn +)ar *au Jn 0o"ile de /1n2iene i c+iar Jn 4altagul, carte de cpt<i Jn ar+itectonica Jntreii opere1
4altagul, autentic poe# al p*toritului i al tran*+u#antei, are Jn econo#ia operei lui Sado%eanu #enirea de a
*ta3ili o punte de letur interioar Jntre di!eritele epoci care apar conturate preci*, de a con*titui o po*i3ilitate de
continuare i#ainati% a di!eritelor aciuni, dup ce ele *e Jntrerup *au Jncetea' aparent Jn paini1 Ceea ce e
99;
ciudat Jn acea*t carte e *enti#entul %ieuirii Jn epoci di!erite, pe care i-9 tre'ete cu toate c ele#entele de
ci%ili'aie care apar ?puc, pre!ect, deputatA ar putea *ta3ili cu *u!icient preci'ie #o#entul aciunii1 Citeti i
deodat, ca printr-o ciudat +ipno', ai i#pre*ia c dru#ul Vitoriei 0ipan trece din *paiu Jn ti#p, parcur<nd
Jntreaa noa*tr i*torie pa*toral *u3 *i#3olul 4ioriei, i au'i cu%<ntul *criitorului, ca un de*c<ntec" >...r1nduri
du" r1nduri de generaii, n sute du" sute de ani, se )eselir de creterea 2ilei i nce"utul anilor6 toate urau
ca "e )reea lui 4oerebista, craiul nostru cel de deult?. Capacitatea de a *upune i do#ina ti#pul, de a
Pu>tapune epoci *ituate la #are di*tan i*toric, %dit pretutindeni Jn cuprin*ul Jntreii creaii *ado%eniene, e o
#ani!e*tare a acelui neo3inuit in*tinct al ti#pului, at<t de caracteri*tic lui Sado%eanu1 Ni#eni Jn literatura noa*tr
n-a reali'at o pre'en at<t de %ie a ti#pului, care e*te aproape un per*onaP Jn *cri*ul *u, a#intind 'eitile epopeii
+o#erice1
Caracterul popular al epopeii *ado%eniene pro%ine din Jn*uirea pro!und a ele#entelor de <ndire i de
*en*i3ilitate proprii poporului no*tru, aa cu# *e #ani!e*t ele Jn creaia *a arti*tic1 &roce*ul de trecere a
!olclorului literar Jn !or#e *uperioare de art cult, care a cuno*cut o pri# #are etap a *a Jn opera lui E#ine*cu,
cunoate cea de a doua #are etap, o dat cu apariia lui 4i+ail Sado%eanu1 Drao*tea, %iaa, #oartea *au trecerea
%re#ii, toate capt deopotri% *u3*tana !olcloric ele#entar, *e%a de tain pe care ti#purile o aduc Jn oa#enii
n*cui i trii laolalt1 Natura, ca di#en*iune e*enial a creaiei #arelui *criitor, e*te de pro%enien !olcloric i
con*tituie una dintre laturile !unda#entale ale e>i*tenei poporului ro#<n1 &oetul anoni# al doinelor i 3aladelor
i-a #rturi*it Jntotdeauna contopirea *u!letea*c cu ele#entele naturii, *enti#entul unei depline !raterni'ri, Jn
care ploile i iar3a, #unii i apele, ar3orii i %ieuitoarele *unt a*ociate Jntru !irea*c participare la 3ucuriile i
tri*teile, %ictoriile i traediile o#ului, o!erind un !undal randio*, cu aderene #itoloice, %ieii *ale din toate
%re#urile1 Din !olclor %ine la Sado%eanu i acea a*piraie anteic *pre natur, ca *pre un !or al linitii i al puterii,
al J#pcrii i al con!e*iunii - a*piraie de un cu totul alt aluat dec<t !unda#entul !ilo'o!ic tal lui Nean-NacWue*,
e#anaie intelectual care-i d un pronunat caracter doctrinar i utopic1 Vitoria 0ipan - Jn dru#ul ei de cutare,
c<nd recon*tituie traicul itinerar al *oului *u - a*cult deopotri% la*ul oa#enilor i al naturii U a*cult poate
#ai #ult r*u!larea pre%e*titoare a pdurilor atin*e de pri#%ar i intuiete Jn !ira%ul clopoel i%it de *u3 'pe'i i
!run'e u*cate, un de*tin a crui de'leare *e a*cundea Jnc pe aproape1
Jn preaP#a naturii, eroul care-i *i#te %i3raiile i ade*eori a*ocia' uni%er*ului ei propriile *ale *tri de
*pirit, *i#te trec<nd Jn el cal#ul tonic i reenerator, *au Ji de*ci!rea' Jn*ei pro3le#ele lui de contiin Jn
cea*uri de #<+nire i de an>ietate1
A1 E1 (AC@NSS9, din %olu#ul (agiu lui #i.ail /ado)eanu. Jn atenia li3rarilor i %<n'torilor cu
a#nuntul"
&ontra)aloarea tibrului literar se de"une n contul +niunii
/criitorilor din Ro1nia nr. IJ@@.@-@K@.@LR(L, desc.is la 4.&.R.,
$iliala sector @, 4ucureti
S)97:ITUL C97TII
;ro5< Ioa+ Hap.a ul/u"=," lui Du+">"u . a
r"u=i, 1 1.a+">" =i 1 .or".,">" a."a1, .ar,"? .ar" @a 5i
di1,ri!ui, 2ra,ui, p"+,ru i+i/i"r"a "l"@ilor d"
pr",u,i+d"+i<
"8ailA i4ap.a2$$2 B Ca4oo<.o
Doa+" Ii1u1" Hri1,oa1"? )iul lui Du+">"u? aDu,8
l" ."lor .ar" @or .i,i? E+/"l"2"? i+,"rpr",a =i apli.a
.u+o=,i+/"l" @aloroa1" di+ a."a1, .ar,"F
Ai+F
&entru o citire opti# cu prora#ul 6Ado3e Acro3at ,eader apa*
CtrlF0, apoi apa* CtrlFB, iar pentru derulare auto#at apa
CtrlFS+i!tFE i rerea' %ite'a cu ta*tele *ei TN,1
99B