Sunteți pe pagina 1din 9

Determinarea indicatorului sintetic (complex) al calitii i eficienei economice (Iqef) Determinarea Icqe propune parcurgerea unor succesiuni de etape:

Alegerea produselor oferite pe pia de mai multe firme concurente, dar care se afl n aceeai grup sau subgrup, n funcie de destinaie i o caracteristic de baz (exemplu: maini automate de splat rufe care au aceeai capacitate de splare) Selecionarea principalelor caracteristici de calitate din toate grupele de caracteristici specifice produsului de analizat, extrase din standarde, prospecte, norme te nice, buletine de analiz, cataloage de produse, etc! Gruparea caracteristicilor selecionate, n funcie de importana lor n stabilirea calitii din punctul de "edere al utilizatorului i anume: critice, principale, secundare i minore# Acordarea ponderii caracteristicilor, folosindu$se n acest scop metoda experilor (tabel nr! %):
Caracteistici de calitate Punctajul acordat de specialiti Suma Ponderi de importan

I &apacitatea de %' splare ,umr de programe 0iteza de centrifugare 1imp maxim de * programare &onsum de ap 2 &onsum de energie %' 3asa ! A"
S T

II %' . . 2 * %' -

III IV %' . . 2 2 %' / ( / . ( %' .

V ) . * * %' .

VI VII ) * . %' . %' . . . %' ** /% /+ -' -2' /' #$#

',+%' ',')) ',%'* ',%+2 %,%-' ',++/ ','). $

4ormula de calcul pentru ponderile de importan este:


P=

5 6 suma notelor 1 6 total

%entrali&area datelor ntr$un tabel de forma celui prezentat mai 7os (tabel nr! +)
Caracteristici de calitate Denumirea produsului este referin i a variantelor de analizat ;oren7e :< .'/ :irlpool <:= /+' Dae>oo D:4-++'? @ass <utomatic )onderile caracteristicilor de calitate Direct proporional cu calitatea Costul ..)%*'' .-/+''' -(+/''' /()+''' .'2.''' $
,r! de programe (nr! ) &apacitatea de splare (8g) 0iteza de centrifugare (rot!9min)

Invers proporional cu calitatea


&onsum de energie (:) 3asa (8g) &onsum de ap (l) 1imp maxim de programare (min)

%+ %' 2 %% %* *,*++

. . . . . *,,$*

2'' 2'' ('' ('' 2'' *,$*-

++' /-' /+' /'' --. *,,,#

2* (+ /%,. *' (. *,*+(

.* (' %+( )' %+. *,$.*

)+ 2' .% '( %.*,$,'

&alcularea indicatorului complex al calitii i eficienei economice (sintetic) Icqe Atunci cnd se cunosc costurile de producie se aplic formula:

X C I = C X
a r n cqe i =%

Ai Ri

Y p + Y
m i j =% n

Rj Aj

Atunci cnd se fac testri comparative pentru produse, n interesul consumatorilor se aplic formula:

X P I = P X
R cqe A i =%

Ai Ri

Y p + Y
m i j =%

Rj Aj

A<i i ABi 6 ni"elul caracteristicilor de calitate ce influeneaz direct proporional calitatea, la produsul analizat, respecti" cel de referin# =B7 i =<7 $ ni"elul caracteristicilor de calitate ce influeneaz in"ers proporional calitatea, la produsul de refrin, respecti" cel de analizat# ?i, ?7 6 ponderile caracteristicilor cu influen direct proporional, respecti" in"ers proporional asupra calitii#

?a i ?r 6 preurile produselor respecti" la produsul de analizat i la produsul de referin# &a i &r 6 costurile de producie respecti" la produsul de analizat i la produsul de referin! !/ser0aie1 !olosirea raportului P" #PA $i nu a raportului PA #P"% este mai potrivit deoarece produsul de referin are, daca a fost &ine ales, i un pre &ine ec'ili&rat, adecvat calitii sale( )n plus, un pre mai mare la produsul de analizat $P A%, c'iar dac nu justific prin calitate, va determina creterea valorii numerice a indicatorului, inducnd n eroare pe consumator, ceea ce nu se ntmpl n cazul raportului P" #PA* Ierar2i&area mrfurilor cercetate, prin realizarea clasamentului rezultat n urma calculrii indicatorului complex al calitii i eficienei economice! 3xemplu practic de calcul prin metoda clasic &alculul ponderilor prin metoda clasic PC
** /%/

P C ',')) ?rin metoda clasic Icqe este urmtorul: Icw =


..)%*'' %' . 2'' ++' 2* .* )+ ',')) + ',+%' + ',%'* + ',++/ + ','). + ',%-' + ',%+2 .-/+''' %+ . 2'' /-' (+ (' 2'

Icw =

%,'+) ( ','(+ + ',+%' + ',%'* + ',%-- + ','(( + ',')( + ',%** )

Icw= %,'+) ',()Icw= ',)%)

4aini de splat rufe


a% Selectarea sortimentelor pentru analiz Din gama sortimental de maini de splat existent pe piaa romDneasc au fost selecionate pentru acest studiu mainile automate produse de firmele: &<,D=, :EIBF?GGF, HFH&1BGFIA, @<,I55I i I@I,< 3H&<,I&J &ugir! Din analiza gamei sortimentale prezentat anterior rezult c fiecare din firmele productoare ofer pe piaa romDneasc sortimente cu parametrii te nico$funcionali i economici care "ariaz ntre limite foarte largi! De exemplu firma &<,D= ofer maini automate de splat a cror capacitate de splare poate "aria ntre /$. Kg, numrul de programe ntre %+$ %(, "iteza de centrifugare poate fi de -'' rot9min dar i %+''rot9min! ?entru a putea efectua un studiu al calitii mainilor de splat automate, s$au ales sortimentele cu caracteristici de calitate comparabile! In prim criteriu de selecionare a fost capacitatea de splare 6 toate produsele care "or fi supuse analizei au aceeai capacitate de splare i anume . Kg rufe uscate! <l doilea criteriu de selecie a fost "iteza de centrifugare care "ariaz la produsele supuse analizei ntre ..'$*'' rot9min! &% Caracteristici de calitate ?rincipalele caracteristici de calitate ale mainilor de splat rufe sunt urmtoarele: $capacitatea de splare (Kg) $capacitate de stoarcere (8g) $capacitate de uscare (Kg) $numr de programe de splare $numr de programe de uscare $"itez de centrifugare (rot9min) $putere motor spltor (:) $putere motor centrifug (:) $timp maxim de programare (min!) $dimensiuni de gabarit (cm) $masa net (Kg) $consum de ap la splare (l) $consum de energie electric pentru % Kg de rufe uscate (8>9Kg9 )
-

$ni"el de zgomot (n dL) c% +ruparea caracteristicilor de calitate %aracteristici direct proporionale cu calitatea produsului $capacitatea de splare (Kg) $capacitate de stoarcere (8g) $capacitate de uscare (Kg) $numr de programe de splare $numr de programe de uscare $"itez de centrifugare (rot9min) $putere motor spltor (:) $putere motor centrifug (:) $puterea elementului nclzitor (:) $capacitatea de splare redus (economizor) $dotarea ci termostat reglabil i cu alte dispoziti"e pentru utilizarea comod i n siguran %aracteristici in0ers proporionale cu calitatea produsului (cu cDt marimea cifric este mai mare cu atDt calitatea este mai redus) $timp maxim de programare (min!) $dimensiuni de gabarit (cm) $masa net (Kg) $consum de ap la splare (l) $consum de energie electric pentru % Kg de rufe uscate (8>9Kg9 ) $ni"el de zgomot (n dL) d% Selectarea caracteristicilor de calitate pentru analiza comparativa &aracteristicile de calitate folosite pentru analiz: $&% 6 capacitatea de splare (Kg) $&+ 6 numr de programe de splare $&/ 6 "iteza de centrifugare (rot9min) $&- 6 timp maxim de programare (min) $&. 6 consum de ap la splare (l) $&* 6 consum de energie electric (K:9 ) &aracteristicile &%, &+, &/ influeneaz direct proporional calitatea, iar &-, &., &* in"ers proporional!

Mn tabelul nr! /!+( se prezint "alorile acestor caracteristici! Caracteristicile de calitate ale produselor supuse analizei
,a&el nr( 5r crt %aracteristici )roduse %aracteristici direct proporionale %$ %, %# %apacitat 5umr Vite&a de e de de centrifuga splare program re (6g) e (rot7min) %aracteristici in0ers proporionale %. %( %imp %onsum %onsum maxim de de ap de programar la energie e splare electric (l) (8972 )re (lei)

$: ,: #: .: (:

9;I<")!!" %A5D> -#. ? 3"3% <!"@ ? -*( A BA5@SSI A" -,,% DIA4A5 ((*

( ( ( ( (

,, $= $= $. $-

-** -** -** -** ((*

$#= $$( $$( $#* $(.

'* -( +* $$* $(*

$,. $,+ ,,# ,,# #,,

.:#..:*** .:,,(:*** .:#,':*** .:#*(:*** ,:#-*:***

e% Calcularea coeficienilor de importan $ponderilor)


,a&el nr( .

&aracteristi ci &% &+ &/ &&. &*

I %' * . 2 ( )

?uncta7ul acordat de specialiti II III I0 0 0I 0II 2 ( ( ) %' * . 2 * + * . / . * ( + * . + . % ( * 2 2 ) ) %' ) %' ( 2 %'

5i .( /2 // /' .*/
T = si
% *

?i ',+% ',%/ ',%+ ',%' ',%) ',+)

p
%

=%

= +2.

f% Alctuirea ta&elului centralizator Mn tabelul nr! . sunt prezentate "alorile caracteristicilor direct i in"ers proporionale cu calitatea pentru produsele supuse analizei precum i ponderea fiecrei caracteristici n stabilirea calitii! <ceste date "or sta la baza indicatorului complex al calitii!

1abel centralizator
5r crt %aracteristici direct %aracterist proporionale ici %$ %, %# %apacit 5umr Vite&a de ate de de centrifug splare progra are (8g) me (rot7min) )rodus ,a&el nr( / %aracteristici in0ers proporionale %. %( %imp %onsu %onsu maxim de m de m de programa ap la energi re splar e e electri c (8972

)re (lei)

%! +! /! -! .! *!

?>(referin ) ?& ?H ?@ ?D ?onderi (N)

. . . . . ',+%

++ %( %( %%* ',%/

*'' *'' *'' *'' ..' ',%+

%/( %%. %%. %/' %.',%'

2' *. )' %%' %.' ',%)

%,%,) +,/ +,/ /,+ ',+)

.:#..:*** .:,,(:*** .:#,':*** .:#*(:*** ,:#-*:***

0% Calculul indicatorului sintetic al calitii Iq&9: C .9. ',+%O%(9++ ',%/O*''9*'' ',%+O%/(9%%. ',%'O2'9*. ',%)O%,-9%,) ',+) C ',)2IqH9: C .9. ',+%O%(9++ ',%/O*''9*'' ',%+O%/(9%%. ',%'O2'9)' ',%)O%,-9+,/ ',+) C ',((' Iq@9: C.9. ',+%O%-9++ ',%/O*''9*'' ',%+O%/(9%/' ',%'O2'9%%' ',%)O%,-9+,/ ',+) C ',(%* IqD9: C .9. ',+%O%*9++ ',%/O..'9*'' ',%+O%/(9%.- ',%'O2'9%.' ',%)O%,-9/,+ ',+) C ',2%)

Dup efectuarea calculului rezult urmtoarea ierar izare: $ locul %: ?(:) cu Iq C % $ locul +: ?(&) cu Iq C ',)2$ locul /: ?(H) cu Iq C ',((' $ locul -: ?(@) cu Iq C ',(%* $ locul .: ?(D) cu Iq C ',2%) '% Calculul indicatorului sintetic al calitii i eficienei economice $raportului calitate1pre% Iqef! &9: C -!++.!'''9-!/--!''' ',)2-C ',)-2 Iqef!H9: C -!/+2!'''9-!/--!''' ',((' C ',(2* Iqef! @9: C -!/'.!'''9-!/--!''' ',(%* C ',('( Iqef! D9: C +!/*'!'''9-!/--!''' ',2%) C ',/)' 5e obine urmtoarea ordonare a produselor: $ locul %: ?(:) cu Iq9p C % $ locul +: ?(&) cu Iq9p C ',)-2 $ locul /: ?(H) cu Iq9p C ',(2* $ locul -: ?(@) cu Iq9p C ',('( $ locul .: ?(D) cu Iq9p C ',/)' i) %onclu&ii ?entru efectuarea analizei comparati"e pri"ind calitatea mainilor de splat automate n prima parte s$au prezentat sortimentele i caracteristicile de calitate a produselor realizate atDt n ar cDt i n strintate, care sunt comercializate pe piaa romDneasc! ?entru analiza calitii prin metoda clasic i metoda indicatorului sintetic al calitii i al eficienei economice, au fost selecionate . produse realizate de firme diferite i anume: $ :EIBF?GGF <3: (%. (5IHDI<) $ &<,D= */- A1 (I1<FI<) $ HFH&1BGFIA *'. 4 (5IHDI<) $ @<,I55I 4F & (I1<FI<) $ DI<3<,1 ..' (BG3P,I<) Fa alegerea produselor s$a inut cont de urmtoarele criterii: mainile de splat s aib aceeai capacitate de splare i aproximati" aceeai "itez de centrifugare, pentru ca acestea s fie comparabile n ceea ce pri"ete performanele te nico$economice, implicit sub aspect calitati"!
(

<lt element important n selecionarea produselor a fost acela ca n prospectele de prezentare s putem identifica aceleai caracteristici de calitate, tiut fiind faptul c de multe ori datele prezentate de firme nu sunt unitare! &aracteristicile de calitate analizate au fost urmtoarele: $ capacitate de splare (8g rufe uscate) 6 &% $ numr de programe de splare 6 &+ $ "iteza de centrifugare (rot9min) 6 &/ $ timp maxim de programare (min) 6 &$ consum de ap la splare (l) 6 &. $ consum de energie electric (K:9 ) 6 &* &aracteristicile &%, &+, &/ sunt direct proporionale cu calitatea produselor, iar &-, &., &* sunt in"ers proporionale! Bezultatele obinute s$au centralizat n tabelul /!/+ pentru indicatorul sintetic al calitilor i tabelul /!// pentru indicatorul sintetic al raportului caliate9pre! 2rdonarea dup indicatorul sintetic al calitii ,a&el nr( 3 ?roduse 0aloarea indicatorului Iq ?(:) %,' ?(&) ',)2?(H) ',((' ?(@) ',(%* ?(D) ',2%) 2rdonarea dup indicatorul sintetic al calitii i eficienei economice $raportului calitate#pre% ,a&el nr( 4 ?roduse 0aloarea indicatorului Iqef ?(:) %,' ?(&) ',)-2 ?(H) ',(2* ?(@) ',('( ?(D) ',/)' Din analiza datelor din tabelele /!/+ i /!// rezult c produsele i menin aceeai ordine, ceea ce arat o bun corelare a calitii cu preurile de "Dnzare!