Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE MARKETING DISCIPLINA: TEHNICA OPERAIUNILOR DE TURISM Pri

!"#! $%!&i'(i)'r!': Economia comerului, turismului i serviciilor anul III PROGRAM* ANALITIC* an universitar 2011-2012 +, UNIT*ILE DE CA-ARE +,+, Organizarea activitii unitilor de cazare +,+,+, Organizarea serviciului front-office +,+,., Organizarea serviciului de etaj +,., Indicatorii activitii unitilor de cazare +,/, ta!ilirea tarifelor serviciilor de cazare +,0, "orme de comercializare a serviciilor de cazare +,0,+, #ontractele dintre unitile de cazare i ageniile de turism +,0,., #ontractul de re$rezentare +,0,/, #ontractul de time-s%are +,1, "orme de e&$loataie a unitilor de cazare +,1,+, 'nitile de cazare de ti$ e&$loataie individual +,1,., (anurile %oteliere voluntare +,1,/, (anurile %oteliere integrate +,2, #lasificarea unitilor de cazare +,2,+, isteme de clasificare a unitilor de cazare )n lume +,2,., *i$uri de uniti de cazare din +om,nia +,2,/, tructura s$aiilor de cazare din +om,nia +,2,0, -ncadrarea $e categorii a unitilor de cazare din +om,nia ., UNIT*ILE DE ALIMENTAIE PUBLIC* .,+, Organizarea activitii unitilor de alimentaie $u!lic .,+,+, Organizarea !uctriei .,+,., ervirea clienilor .,., ta!ilirea $reurilor )n cadrul unitilor de alimentaie .,.,+, .te$trile clienilor .,.,., /olitici de $re s$ecifice .,.,/, #ostul de ac%iziie .,.,0, Indicatori de !az utilizai )n sta!ilirea $reurilor de v,nzare .,.,1, *e%nici de sta!ilire a $reurilor de v,nzare .,.,2, /rinci$iul 0$entru toi1 .,/, Ela!orarea listei meniu .,/,+, (ungimea listei-meniu .,/,., 2inamica listei-meniu .,/,/, /rezentarea listei-meniu .,0, *i$uri de uniti de alimentaie $u!lic din +om,nia .,1, #lasificarea unitilor de alimentaie $u!lic )n +om,nia /, AGENIILE DE TURISM /,+, 2istri!uia serviciilor turistice /,., .vantajele oferite turitilor de ctre ageniile de turism /,/, .geniile de turism definiie i ti$ologie /,0, (icena de turism /,1, 3revetul de turism /,2, /rinci$alele activiti ale ageniilor de turism /,2,+, .ctivitatea de informare i consultan

/,2,., .ctivitatea de $roducie /,2,/, .ctivitatea de v,nzare /,3, #ursele aeriene de $asageri /,3,+, #ursele aeriene regulate /,3,., #ursele aeriene c%arter BIBLIOGRAFIE: 14 CRISTUREANU4 C,4 NEACU4 N,4 B*LT*REU4 A,4 Turism internaional: studii de caz, legislaie, Editura Oscar /rint, 3ucureti, 1555 24 DIACONU4 Mi5'!('4 HANCIUC4 Ni6'4 IORDACHE4 C'r7!64 Turism: aplicaii i studii de caz, Editura Inde$endenta Economica, /itesti, 2002 64 DRAICA4 C86$#'6#i6, Ghid practic de turism internaional i intern , Editura .(( 3E#7, 3ucureti, 1555 84 FLEERIU4 A9'7, Metode i tehnici de turism i comer, Editura #artim$e&, #luj-9a$oca, 2000 :4 FORIS4 Ti:!ri;4 DIMA4 D8r;, Manual de formare manageriala n turism, Editura /si%omedia, 3raov, 2002 ;4 IONESCU4 I864 IONACU4 Vi8ri&'4 POPESCU4 M'68!(', Economia ntreprinderii de turism i comer, Editura 'niversitii #retine <2imitrie #antemir<, 3ucureti, 2001 =4 ISTRATE4 I,4 BRAN4 F(8ri6'4 ROU, Economia turismului i mediului nconjurtor , Editura Economic, 3ucureti, 155; >4 LUPU4 Ni&8('!4 Gestiune hotelier i de restaurant. inteze, teste!gril i cazuri practice , Editura . E, 3ucureti, 2008 54 LUPU4 Ni&8('!4 "otelul # economie i management, Editura .ll, 3ucureti, 155> 104 LUPU4 Ni&8('!, Tehnica operaiunilor de turism si gestiune hoteliera , Editura 'niv4#retine 2imitrie #antemir, 3ucureti ,1558 114 NEACU4 Ni&8('!, Turismul i dez$oltarea dura%il, Editura E&$ert, 3ucureti, 2000 124 NICOLAI4 M'ri', Managementul unitilor de comer si de turism, Editura Evri?a, 3rila, 2000 164 NISTOREANU4 P;i;, Management n turism, Editura . E, 3ucureti, 2002 184 ST*NCIULESCU4 G':ri!('4 Managementul ageniei de turism, Editura . E, 3ucureti, 2002 1:4 ST*NCIULESCU4 G':ri!('4 Managementul operaiunilor de turism, Editura .ll, 3ucureti, 2002

!< 9! 9!%'r#'7!6#4 /rof4 univ4dr4 Ioan /(@I.A

R!$%86$':i( 9i$&i%(i6=4 (ect4univ4dr4 Ovidiu BOI E #'

S-ar putea să vă placă și