Sunteți pe pagina 1din 14

Direc ia General

Educa ie, tiin ,Tineret i Sport


Proiect Didactic
Distrac ie muzical-literar
Tema: Cu Scufi a Ro ie la Pomul Nou!
"#$"
Proiect didactic
Data:Medie(4-5 ani)
Propuntor:Adreev Olga
%&iectul:Educa ia muzical
Su&iectul:Cu Scufi a Ro ie la omul !ou
Tipul acti'it ii: "e evaluare
%&iecti'e de referin :
#amiliarizarea cu $radi iile %o%orului&'r($orile Crciunului&Anul !ou)
Cunoa $erea cu o%erele li$erare)
"e%rinderea co%iilor de a ac$iva *n mod ac$iv *n cadrul 'r($orii i a u$iliza
cuno $in ele i a(ili$ ile do(*ndi$e an$erior)
"ezvol$area %rice%erii emo ionale i con $ien$e a o%erelor muzicale)
#ormarea de%rinderilor de a reci$a clar i cu in$ona ie %oeziile)
"ezvol$area %rice%erii de a reda %rin in$ona ie 'en$imen$ele)
"ezvol$area %rice%erii de a *n'cena o mic 'cene$
%&iecti'e opera ionale:
O+-' reci$e %oeziile cu voce $are&e,%re'iv)
O--' *n'ceneze cu in$ona ie i e,%re'ivi$a$e 'cene$e&%oezii %e roluri)
O.-' in$er%re$eze c*n$ecele cu in$ona ie& cu voce $are& melodioa')
O4-' *nde%linea'c corec$ mi carile de dan' i ' ai( o inu$ corec$)
O5-' re'%ec$e regulile /ocului muzical)
Strate(ii didactice:
Reci$are&/oc&in$er%re$are&e,%lica ie0
Resurse materiale:
omul de Anul !ou&Scufi a Ro ie&1everi a-
Ri a&2e%ura ii&3ogoa ele&1ul%i ele&i'oii i
i'icile&Mo$na ii& oriceii&Cuco eii&4r'ule ii&#$-#rumo' i 2leana
Co'*nzeana&5u%ul&Mo Crciun0
Decorul:
omul de Anul !ou&2e%ura ii&Omul de z%ad&Mo
Crciun&5umini e&6rdule i&#ulgu ori&Ma/ore$e0
)orma de or(anizare:
#ron$al
*i&lio(rafia:
+0 Clo%o elul de argin$ "0Radu
-0 Co%ilrie-%dieS0Cemor$an
.0 5i$era$ura *n grdini a de co%iiS0Secara-Cemor$an
40 S cre $i mare 301ieru
+atineul de ,nul Nou-"#$"
Grupa medie

Denumire Desf urare
Scufi a Ro ie:
-e'eri a-Ri a:
.epura ul$:
.epura ul ":
"e du% (rad 'u( muzic a%are #ugu a dan'*nd0
Ce (rad frumo'
Ce (rad frumo'
Mi-a %reg$i$ azi
Mo Crciun
5-a-m%odo(i$ de 'u' *n /o'
37irlande lungi i argin$ii0
1ai ce (ine&vai ce (ine
Anul !ou ne vine0
Aoleu8"ar mi 'e %are
C degea(a am veni$0
-6un ziua 1everi a-Ri a
-!u $iu ce '-a *n$im%la$
Oa'%e i mul i am invi$a$8
-Eu 'un$ 1everi a-Ri a
Am veni$ *n o'%e ie
"in %durea argin$ie
C %u in ' m-nclze'c
i %e voi ' v %rime'c0
-6un ziua Scufi Ro ie
Am veni$ din de%r$are
A'$zi doar e 'r($oare0
S-a-n$*m%la$ oare ceva
"e n-a veni$ nimenea9
Sun$em ie%ura i vioi
Am veni$ aici la voi
e eroi '-i a $e%$m
i cu ei ' ne /ucm0
Scufi a Ro ie ne-a 'cri'
A'$zi o 'cri'oare
i am fo'$ noi invi$a i
5a mare 'r($oare0

.epura ii$-":
Dansul:
$c

"c
/c
0c
1c

To i:
Ce $o$ 'inguri noi dan'm
e eroi '-i cu$am
-:ai %ornim *n fuga mare
S-i c7emm la 'r($oare0
(4n ie%ura o ia %e Scufi a Ro ie de m*n al$ul %e 1everi i
%leac la co%ii du% muzic0Co%ii in$r *n 'al du%
muzicaCarnavalul)
!Carna'alul!
Poezii
Sr($oarea minuna$
en$ru !oul An
!e-a c7ema$ %e $o i *n 'al
S %e$recem Carnaval0
;im%ul a z(ura$ *n gra(
<nc-un an a mai $recu$
S fii $ri'$ acum nu face
<n %rag un al$ an a ($u$0
El ne aduce 'r($oare
=*m(e$ ve'el de co%ii
El ne-aduce numai (ine
6ucurii i /ucrii0
!e %are (ine c aici
!oi azi ne-am *n$ilni$
Cu Anul !ou %e mari i mici
Eu azi v felici$0
1rem *n Anul !ou co%ii
S-avem mul$e (ucurii
S fim 7arnici i cumin i&
S-a'cul$m $o i de %rin i8
5a mul i ani cu (ine
Cu zile 'enine
Cu mul$ 'n$a$e
i cu '%or *n $oa$e
S%icul mic ' crea'c-n (o(
5a Mul i Ani i mul$ noroc0
S $ri i&' *nflori i
5a mul i ani ferici i8
C2ntecul:
$c
"c
/c
0c
1c

3c
4c
!5a mul i ani!
5a mu i ani i $o i cu (ucurie
S *nce%em anu-n ve'elie
4i$e-a a i mic i mare
Au veni$ la 'r($oare
Ca ' v ureze vou
Ceea ce dorim i nou
Sn$a$e mul$
C e cea mai 'cum%
#rumu'e e&$inere e
*n-la-ad*ncuri ($r*ne e0
1ai la ce (rad am veni$
E *nal$ *m%odo(i$
Azi la noi la 'r($oare
<l admir mic i mare
6radule&(rdu ule
;are '$rluce $i
!e ui$m la $ine
E $i ca din %ove $i0
;o i co%ii a'$zi
Cu drag $e-au a $e%$a$
5a 'r($oarea noa'$r
e $o i i-ai (ucura$0
Azi falnic ca un #$-#rumo'
<n '$raie argin$ii
S$rluce& (radule frumo'
<n cea$a de co%ii0
Azi e $i cu noi (rdu micu
Azi e $i frumo' aici
i mul$e&mul$e (ucurii
Adu'ei celor mici0
6radul c*$ $ria la mun$e
ur$a Soarele %e frun$e
2ar acum *n 'ala mea
oar$-n v*rful verde-o '$ea0
2-am %u' /ucrii %e ramuri
4r i&%%u i i al$e neamuri
5umini ele li%'e'c
:ai&fugu a v-a%rinde i8
C2ntecul:
$c:
"c:
/c:
0c:
C2ntecul:
!,nul Nou cu pomul nou!
+0Azi e 'r($oare R>n omul !ou&%omul nou
Azi e Anul !ou E *m%odo(i$ din nou
!oi dan'm cu $o ii Are mul$e /ucrii
Aici la omul !ou 5umini e argin$ii0
-05a 'r($oarea noa'$r
Mo ul va veni
%u i i ma inele
El ne-a drui0
.0;o$ mai iu$e 7ora
!oi o *nv*r$im
Mul$ 'n$a$e
5a $o i le dorim
Poezii
A $recu$ a%roa%e-un an
1-amen$i i cum mai %l*ngeam9
"ar acum o ' vede i
Am cre'cu$ 'un$em i'$e i8
oezii am %reg$i$
i 'u( (radul *m(odo(i$
A'$zi le vom reci$a
i-a%oi dan'uri ve i vedea0
$im ' facem o 'er(are
Avem roluri fiecare
<m%reun-o ' c*n$m
i-o ' ne di'$rm
"eci v %of$im %e $o i la (al
5a al no'$ru Carnaval
Scufi a Ro ie v invi$
Cu Anul !ou v felici$
!5a carna'al!
+04i$e-aici 'e face (al -0#ric nu ave i deloc
4i$e-aici e carnaval Cumin ei 'un$em cu voi
4nde lumini i luce'c ;are vrem de anul nou
4nde daruri *m%r e'c S %rimim c*$e-un cadou
R6n 3rdini a e aici
!e a $ea%$ mari i mici
4 ile de'c7i'e larg
S /ucm cu $o i la (rad0
(Co%ii 'e a eaz la 'cunele)0
-e'eri a-
Ri a:
Scufi a
Ro ie:
Scufi a
Ro ie:
Go(oa a$:
Go(oa a":
Go(oa a/:
;o i eroii azi din 'al
<n %ove'$e vor %orni
Cu Scufi a Ro ie
Se vor *n$ilni0
Cred c $i i a fo'$ oda$a
O %ove'$e&%ove'$e minuna$
O %ove'$e c-o fe$i
i o ro ie 'cufi
i o ro ie 'cufi 0
Scufi a Ro ie-frumoa' amin$ire
Scufi a Ro ie-% e $e-n nemurire
Scufi a Ro ie-'c%a$ de n%a'$
Scufi a Ro ie-co%ilria noa'$r0
Sun$ Scufi a Ro ie
1e'el fe$i
Sr($oare vreau ' fac
Azi *n %oeni 0
Oa'%e i mul i voi a $e%$a
Cu Mo Crciun ne vom /uca
5e va fi la $o i azi (ine
Cine v-a veni la mine0
(A%are 3ogoa a cu gogoa ele)
Sun$em frumu ele
<n co'$um de gogo ele
e cine-*l *n$*lnim
e-acela-l %clim
"e (unica am fugi$
e (unic l-am %cli$
i *n urm am l'a$
2e%ura ul urec7ea$0
5u%ul gura a c'ca$
Mo Mar$in '-a 'u%ra$
!oi de nimeni n-avem $eam
!ici de vul%ea cea viclean0
-ulpea:
Go(oa a0:
-ulpea:
C2ntecul:
Scufi a
Ro ie:
+otanul
7ncl at:
Pisica:
Ce a i zi' gogoa e-umfla$e
"e %rin lad aduna$e
C de m*ndre ce iera i
!u vedea i %e-unde clca i
A i ui$a$ ce a i % i$9
i unde a i nimeri$9
1ai $e rog nu ne-ng7i i
:ai mai (ine i-om %orni
S%re acea fe$i
Ro ie Scufi 0
6ine&7ai i vom %orni
Anul !ou l-om *n$*lni
Anul care-n u (a$e
Cu noroc i 'n$a$e
:ai cu $o ii ' ne /ucm
Anul !ou '-n$*m%inm0

!-ulpea i Go(oa ele!
6ine a i veni$ %rie$eni
A i fo'$ $are a $e%$a i
5*ng (rad 7aide i ' mergem
i cu noi ' v di'$ra i8
(Su( muzic a%are Mo$anul <ncl a$&i'ica&4 %i'oi)
Sun$ Mo$anul <ncl a$
Ce $rie'c la *m%ra$
Am veni$ la 'r($oare
Cu familia mea mare0
<i %rezin$ %e fiecare
E neva'$a mea frumoa'
Elegan$ i %ufoa'
Ace'$ea-' co%ila ii mei
Mi$i$ei i frumu ei
Sun$ %i'ica %i'-%i'-%i'
i am fo'$ eu la ari'
"a am fo'$ eu la ari'
5a concer$ul numi$ Mi''
C2ntecul:
oricelul$:
oricelul":
oriceii:
+otna ul$:
+otna ul":
+otna ul/:
Am un co'$uma 'elec$
Cu un 'cai micu *n %ie%$
Am un mer' ca 'alcia
i cor%ul ca $re'$ia
i cu %arul '%la$ lin'
Cum e moda la ari'
Sun$ %lcu$ i'a-%i'
#iindc eu am ie i$ Mi''0
! upa, upa pe podele!
#ra$e drag& eu am o ve'$e
;o i azi %leac *n %ove'$e
i '$%inii au %leca$
"e m*nca$ nu ne-a l'a$
"eci e $im%ul ' %lecm
Ca caval ' cu$m
Ce mai '$m 7aidem la $rea(
S g'im ceva *n gra(0
(cau$ %rin 'al&l*ng (rad g'e'c o (uca$ de c caval000)
1ai&ce ca caval frumo'
1ai&ce ca caval gu'$o'
1om m*nca %e '$ura$e
A'$a-i 'r($oare fra$e8
(Mn*nc i dan'eaz)
Mama&$a$a au %leca$
2ar %e noi ei ne-au l'a$
S fim go'%odari *n ca'
i '-avem gri/ de ma'
:aide i ordine ' facem
37emurile ' le $oarcem
M$urm i 'cu$urm
A%oi la ma' ne-a ezm0
37emurile eu le $orc
A%oi %lec ca ' m /oc
Mama 'e va (ucura
e o(ra/i m-a 'ru$a0
+otna ul0:
+otna ul1:
+otna ul3:
+otna ul4:
+otna ul8:

9ocul:
oriceii:
Dansul:
Eu voi m$ura %rin ca'
i fac ordine %e ma'
Mama ve'el va fi
Mieunic m-a numi0
Eu covorul l-oi 'cu$ura
*n $u vei m$ura
;a$ei (ine o '-i %ar
C cura$ e *n cmar0
E adevra$ 'au mi-a %ru$
Ca cavalu-a di'%ru$
Ce ne facem noi acum
rin ii no $ri vin *n drum
Aoleu8rivi i aici
El e la ;arafulc7i i
2a veni i la noi *ncoa
!oi acu v vom m*nca0
S-i %rindem *n fuga mare
Ce mai %r*nz de 'r($oare
:ai %rinde ii ce mai '$a i
Cci 'un$em *nfome$a i
( oriceii /oac)
!Tarafulc:i ii!
!e cunoa $e-o lume-n$reg
!oi 'un$em $arafulc7i i
?ucu i i (uni de ag
oriceii cei voinici0
C7ii -c7i - c7i - c7i
!u ne $emem de %i'ici
C7ii -c7i - c7i - c7i
Cci nu 'un$ %e-aici0
S$a i %u in nu ne m*nca i
Mai (ine ne-a'cul$a i
A'$zi noi 'r($orim
:aide i ' ne ve'elim
!;ora!
-ulpea":
-ulpea/:
Coco ul$:
Coco ul":
Coco ii:
Dansul:
1re i m crede i&vre i nu crede i
"ar a'ear am vi'a$
C-a veni$ un coco la mine
e un cal *nari%a$
Avea crea'$-a a de mare
Era frumo' i ar$o'
"e gr'ime-a a de mul$
!u %u$ea merge %e /o'0
Mi-a adu' de 'r($oare
4n cadou el minuna$
Cu dolari o %ung mare
i cu lei era-ncrca$
M-am $rezi$ azi diminea
#erici$ am mai fo'$
"ar mi-am da$ a$unci de 'eam
C coco ul nu e %ro'$0
Sun$ un coco el ve'$i$
<n' foar$e nec/i$
Ou n-am %u$u$ ' fac
e'$e gard m-au arunca$
Am g'i$ eu o %ungu
i doi (ani avea *n ea
<n' n-am avu$ eu %ar$e
Mi-a fura$-o cineva
Cu-cu-ri-gu&(oieri mari
"a i %ungu a cu doi (ani
A/u$a i-mi cineva
S-mi ga'e'c %ungu a mea0
1ine vul%ea&vai de noi
Ce ne facem am*ndoi
S fugim acum de ele
C 'un$ $are mec7erele0
1ul%ilor nu ne m*nca i
2a mai (ine ne-a'cul$a i
:aide i la omul !ou *nda$
Cci Scufi a ne a $ea%$0
!Coco ul i -ulpea!
Scufi a
Ro ie:
<rsul$:
<rsul":
<rsul/:
+a a:
<r ii:
+a a:
Scufi a
Ro ie:
9ocul:
Dansul:
6ine a i veni$ %rie$eni
Sun$em foar$e a $e%$a i
5*ng (rad 7aide i ' mergem
i cu noi ' v di'$ra i0
Mor-mor-mor
Sun$ un mo din (a'me vin
i m c7eam Mo Mar$in
"ragi co%ii dar n-a i vzu$
Mo Crciun dac a $recu$
Cci dec*nd frigu-a veni$
<n (*rlog noi am dormi$
!-am vzu$ %e Mo Crciun
!u 'e vede %e'$e drum0
"ac *l g'i i m rog
S-l $rimi$e i *n (*rlog
Cu-n (orcan mare cu miere
S mn*nc ' %rind %u$ere0
M-am r$ci$ *mi e'$e greu
Ce-am facu$ *mi %are ru
5a Scufi a m-am %orni$
<n' unde-am nimeri$9
1ai& vi'ez 'au 'im$ eu (ine
Ce miro' %lcu$ *mi vine
Ce cadou ' fie oare
<n a/un de 'r($oare9
A-a-a-a0
Aoleu&m $em eu $are
"ar ave i un %ic r(dare
:ai mai (ine ' %lecm
i la (rad ca ' dan'm0
6ine a i veni$ %rie$eni
Sun$em foar$e a $e%$a i
5*ng (rad 7aide i ' mergem
i cu noi ' v di'$ra i0
!<rsul doarme!
!+iori a!
)t-)rumos:
.leana-
Cos2nzeana:
,m&ii:
Dans:
.epura ii:
Eu 'un$ (ravul #$-#rumo'
#$-#rumo' cel cura/o'
Eu cu zmeul m-am lu%$a$
5umea de ei am 'c%a$
$i i i voi c nu m laud
C7iar i codrii $o i m $iu
Eu vreau ca nimeni *n via
6un i genero' ' fiu0
2ar eu 'un$ z*na cea (un
Con'*nzeana m nume'c
Sun$ frumoa' i cumin$e
;o i co%iii m iu(e'c
1 dore'c la $o i acuma
6uni ' fi i i (ravi ' fi i
S fi i iu(i$ori de oameni
#a%$e (une '-n%lini i0
1oi co%ii ce ne iu(i i
1rem ca 7ora '-o-nv*r$i i
S ne-aud lumea mare
Azi la noi e 'r($oare
!;ora!
Sun$em micii ie%ura i
Am veni$ noi la ora
4n (rdu ' cu$m
<n /urul lui ca ' dan'm0
"e %dure am 'c%a$
5u%ul 'ur nu ne-a m*nca$
Am veni$ du% cadou
<n a/un de Anul !ou0
=du%-zdu%-zdu%
1ine nenea lu%0
(c*n$ $o i)
5upul:
Scufi a
Ro ie:
Dansul:
+o
Crciun:
9ocul:
9ocul:
9ocul:
Cred c m cunoa $e i (ine
Eu 'un$ 5u%ul cel ve'$i$
i %e iezi i %e Scufi
4neori i-am *ng7i i$
"ar la ie%uri nu-mi c7iar merge
#iindc-' foar$e i'cu'i i
"ar ' $i i c-acum %rie$eni
?ur %e %r m-am cumin i$8
!e %are (ine lu%u or
C $e-ai fcu$ $u cumincior
:ai acum *n voie (un
S dan'm noi *m%reun0
5u%ul i Scufi a Ro ie
Co%iii *l '$rig %e Mo Crciun
Su( un colind Mo Crciun a%are&dan'eaz&felici$ co%iii i
%rin ii&a%oi 'e /oac cu co%iii:
;oiagul fermeca$
<ng7e a$a
Co%iii in$er%re$eaz c*n$ecul A veni$ Mo Crciun
?ocul cu co%iii=orni$orile
Cu cuv*n$ de felici$are Mo Crciun *m%ar$e cadourile i * i ia
rma' (un000