Sunteți pe pagina 1din 20

,/1/

NICOLAE IORGA
1893 - 1959
",
PRE]'ATA
-------------
-------------
Arhivele Statului aucreat prin selecie unmicfond
fragmentar de14uni ti depstrare, format din scrisori,
note i telegrama care auaparinut sau se refer la ilustra
personalita te a lui Nicolae Iorga ( 1871- 1940).
Documentelesnt cuprinse ntre anii 1907- 1950, Co-
respondena afost prdonat cronologic - peprobleme.
Aufost grupate documentelepeactiviti. Sepot ob-
ine informaii privind activitatea ltUniversit1i popuIane"
N.lorga din Vleni de lunte, cuprogramei prelegeri, activi-
tatea "Ligii cuLbunaIa'", activitatea n jurul ziarului "Neamul
Romnesc"cuprivire la publicri dearticole etc. Semai pot
obine informaii privitoare la personalitatea lui N.lorga
din articole le scrise despre el, acordarea detit luri i ma-
dalii .a. Deasemeneadocumenteleexistente punn lumini
programul politic al Partidului Naional Liberal, existnd
n ciorne programele partidului.
Dincadrul corespondenei oficiale formate din memorii,
referate, interpelri n parLamentn; scrisori i telegrama, se
remarcnumeca: general N.Rujinski, general N.Petala, colonel
Aug.Stoica, Const.Cesianu, Iuliu Hossu, episcop greco catolic
al Gherlai, BelaMaurer, politician maghiar, C.P.Gorovei, muli
ali. intelectuali din ntreaga ar, avocai, ingineri, doc-
tori, ofier, preoi, studeni.
Problemele la care se refer snt deordin general
privind starea despirit din anumitesectoare deactivitate,
armat, nvmnt, cultur, politic etc. Serelev situaia
din armat, starea armatei n timpul rzboiului prin mondial,
invinuiri aduseSoc.ItMrti", critica politicianismului, a
abuzurL'Ion, propuneri pentru reforma nvmntului superior,
ncriminri ce-i aduc fruntaii politicieni bucovineni, edi-
tarea dereviste, mbuntirea condiiilor de trai al func-
ionarilor i pensionarilor C.F.R., solicitri deajutoare,
abonarea la reviste i ziare strine, anunarea congreselor
internaionale, ridicarea demonumentei alte evenimente
culturale.
..//..
,-7-
Toate acestea~p~ovin din activitatea politic i
cultural depus deNicolae 10J.1 gat din nalte le demniti pe
CBJ.1ele-a deinut ca p~ofeso~ unive~sita~t ca ministJ.1u al
culte lor i ins truciunii sau ca pneedinte al Consiliului de
Minit.ri n pe.rioada 1931 - 1932 .Multe din succese le lui pe
plan politic sau cultural au ntrunit admuaie i simpatie
publicului, ca dovad numeroasele telegrame de felicit~i
primite n diferite ocazii, ca depild succesul n alegerile
din jud.Prahova sau alte ocazii oficia le.
Semai gsesc grupate i multe dscupr L din preej dn
ziarele de-atunci privind evenimentele politice interne i
internaionale ale vremii.
Inventarul a fost ntocmit deValentina Oostake.
Nr. pachetului . _
Formular nr. 1
." ..
o

."
...;
Z
Data i locul
de emitere
Cuprinsul unitti de pstrare
3 2
Observaii
..
lu9:>
r o 1
O r e
lt.1: . u
e 01
- .
v
f
s
...
T i~.
-.J
1
... \.: .. ; ,-. ",
t
...
1.:1
'C)Oif . . 01' ce e ei
\..ido
cu
11
,
c o u nteJ e \J i- i s
t
- C t, .
1
1" >
le une
- . . . , p o z i ; e,
S E v
un
"
lE c s lt- ~ L
ntz 1 ute
.L
st -
du
e_
r':' .
19~7-
19>6
, v
tu~LU! ,:>1' _ o n
x e ct-v.:.. t te
ii
l e,
r i
"Grafica nou" c. 1511
....:
.I /
- /-
Nr. pachetului . ._ _
Formular nr. 1
..;

o
-e
~
Z
Data i locul
de emitere
Cuprinsul unlttl de pstrare
2 3
Observaii
4
4 191,?-
936
I
19
} ~9
:,Graflca nou" e,1511
d' se, ac.ri scrI i note CtI
ere tel' poli .i c t..:i Lao lui
~ico. e l o r
-'
111 C J it' te e
,)1' i 1- Lni.s tru s ini~tru.
r;OI'IJS
an en 01i c ' es:e
se n t de; ~en.: ._\ujinski,
<_"eli.1:'et ,c o1. Au~.8ooi c ,
~ef : nu, I ul i u H O G r u, ~p i 3c o p
o":, - C . oLi,c l J he.:lei,l.je ~
l- \2L,' poli tie ":"an 1.bbi 1!, J ..
GOl'ov~:t 0 _oJ I I ~i uI i I
i c voc
J.:oo ,
ctiv:"t te
c~ . t Le l
buzur L o~, s r ea
c
. . . : o . r i
ae J uto
->
_i t i c ' ,
l ui i
eL,
" .
se .rLn c r s J. c
J:ost
oc I t bru de o o re L u
ztLcole
l' ri+-o'l'e 1 pe so n s'
de b
]
1- b' c;
oon-
t t). 1_
o' u
' .Le':" 11
ot i,va ,t-101':'-
'O li1~., r
Formular nr. 1
-r-
Nr. pachetului ._. __ _
,
Cuprinsul unitAtii de pstrare
Observaii
Data $[ locul
de emitere
..:
Z
1 2
3 4
6.
,.Graflca nou" c.1511
atn 'ra; .r por tu pre~ i.nte-
Lu e t...tlui prLvLnd che -
1 ILIe
c1dil' ii, l' t unor nt L:i J. r
1:1 t: i II eo UDe" l,roG,'" rou1
.; 1:e20 J.Uli :.. pr.vind re-
ituLu
-.
uo ~OI' ; ,cll\l_ n:t "2: s ui uliu
ossu, cpLsco u~eco-e tolie
. OI' 1~i ari aen t r ivLnd ro-
.i.. ctu
e e pentru buget
'\.1 or tu L e ~._Gt a p n Lv Ln
cr" .in' ]'~,le ee-~i cuc _ 'lnt >' 1.
oli~ie~u'Jeovin n'; roiectuJ
ut ....J 1
ur G I ' entru seo t
un zi r . pt n 1 "Pen d'",
I~ ntLooLsevds in b, ~hi y
z can III ce msur s' c ont r i -
bui t vi poH :':'c ~\o-.
nLeir cerorI 9i p etLti.L d~-
e. ete.
arese rtv i,n uneJe lub i-
c .'i in :.. i tr in' t ~:3,
;~ntru chiziior _E.
10. -:LI:. i oer.
71
7e.
./ ..
,( .
Nr, pachetului _ _.__.._ _
Formular nr. 1.
Data i locul
de emitere
Cuprinsul unitii de pstrare
..;
Z
2 3
Observaii
4
-,
:.J.
]0.
"Gratlca nou" e,151t
1910-:' -
1950
3914-
lCJ39
1')'
cec,19,
u.e
.lele:.r e c-:'e 11." ..8. ,.1'OC'20
ver na1ne
n tului se in I' ~~ <.:...:e seL
l J l o r c O l l u_e: : >e 111t er n
pr ivi ac orui.ne ce.zi, t; i .o~uni
carLle ce se vor ine ete.
Te ~r
per scn ,1,
o. J cee~n1~n
cu cret l' oLi.t ;
:elieit:--.ri
~d pentr.u lte oe cLt ,
CI' '0 'Ci lui Dun.Ltru
il old ilo..,:' I~ I
.91eo\7 , l pt p~Dtrti
I
:!:.t'ontul d.Ln
c re J inter'vi.rt
vr ., . c.
e Lui, ....10tt
cunvii ~o
unui, a,e_Lt t _u c re
':::'n t':" t:1..11ee E -
dres tr' .Ls. Luf nu
sn t nie':" o intenie ce
ului SeU alt tLtLu
. . .
e 1it te dect ce).13
le 1:8~~!110te.
:ri // .
nLu
]e
f
Nr. pachetului ...
Formular nr. 1
.::
Z
Data i locul
de emitere
3
Cuprinsul unitii de pstrare
1;::
ri.
1:
14
,.Graflca nou" e. 1511
2
....J..o~ ce.re unui 11 cu o s c ut
ju'e in problem cerc
el \J U en~e10.1: Le
e00~bi te. or per uoa C>
o" >ii e
f',inc u-i
: : . ec es . r e
i Ol: J'.1l ,':'mb
p
~,-r n
str ini
c e. r e .. -i
doc nt e
... L)r
1u11h J ':" e
ilie.
t.": ~ O' i, or1,
S~~~
-924- Invit
19. . . . . ' 1
oet.20,
.(. 1:
.c.r.:.. .... o .r'e lui
rol
c ee] r iile
o_'i:e zers Iu.
_ '1
c :re nu u 10
b Le te .1
-otocoFie c: e_ .
... eo!:'iil'?i res te
c u] t t e
in J,. neu_e ti, er- u1'
unui mOl1Uent
II-l'
\1-
Observaii
4
{(,Ii f
Nr. pachetului .. . . .._.... _.... __
Formular nr. 1
Data i locul
de emitere
2
Cupri nsul unitl i de pstrare
3
Observatii
4
15.
1. . ; ; >
:.Graflca nou" e. 1511
i . d.
J /) -1.,0,
,ui ... i =_on.i..J~rnuiu, mentLnero
CL_ t'.rei 01' bise1.' ioEl..,ti n
\ iito .uL bu.; t i 1
'\ enc:i..o..rL,
__onescu cs t ~ t comenci 1 in
It '.2 pe Alfr3c reoIau st -
1 1. +-
J .:_ ~.. laLi 1 '111
Sc!.'isor i, o.ci
nusc.s .se e unor l'tico le
tz Lmi e spr pub 'c z e de1'00-
e IO=u8 ~ zi.ane ..,i rev':' te
ou subiecte o.i,n ctivit te
polit.ic ului. st el
snt ctev tit ..... ur Lt "Putere
o ieei , 'Jos, Ur 1 , "Oamcni.
upr i ,I ne P" zim;,
.l:!;~e p Lu-L~in1 ndei " , 'Des re
en lez.1., ItOro;'l' tUEi s.re' - ..... e-
I'er Lto:r J r zbo i.uL fulger. ",e
svoc ~ i .:;Ul .. 'a Lui l'tine ' t)
1'0 escuLi re,-,in
sduce 1 ude lui A .:J.Xenopol
"J'
8S.14 file
-;- /'-
Nr. pachetului .._._. .... _._
Formular nr. 1
\ : z ~ . . . D_at_a_i_lo_CU_l I c . __ l _n_. t _l t _. _d__ " _ t O_b ._.
.~ de emitere upr!nsu ti Ilie pas rare servattt
\ I 2 3 4
I J 'i
I
. 8.
1:J9-
-9'19
..Graflca nou" c. 1511
,
~e~is tr u CU X Lnz.n c..: ' '-'
de bib"' iotoc
.rumut
l ui ieoJ e Ior' ~"n Bueune t'l,
. ve cupcri ( .in zi re
ieol e 10:1:
0

_ d '-' '}g
Denumirea prii structurale
Numrul
1
'ti
vechi al
...
o
de
...:
unitii
!
Z
pstrare
1 2
,..i.
r
..
r
230
!
i
l
4 5
CUPRINSUL UNITAII
D E pAS T RAR E
Anul
sau anii
extremi
3
To as t ul l ui N. l o r ~a l a banc he- l 1919~
t ul o f er i t l a ho t el " Bul evar d" f o , mar t . ~5
i l o r mi ni t r i di n guver nul c o ndus
de Vai da Vo i evo d.
f . d.

9 f . t ext dac t . dup ~t eno gr a.


ma l Ui ~. St ~l
Ar t i c o l ul " I nt r e al i a i " r ef e-
r i t o r l a p r es a f r anc ez i no t deE-
~ . ,
p r e r el a i i l e i s t o r i c i l o r r o mni ' c u
240
c ei engl ez i .
ms s , ac c es l 1.
25. Ni c o l ae I o r ga. Pi es de t eat r u( 190o -
<
av n~ c a p er s o na~e p e Ni c o ~ae G l o - 19407
gove'anu, vi anu, S~ur c a , ~Tudo r , b~1-
nul G hi c a, Pet r ac hi p o enar u, . ao
36 f . ms s .
!
26. Tel egr ama t r i mi s l ui N. l o r ga
e ~
p r i n c ar e i s e c o muni c c es t e a -
t ep t at p e 15 l a C~uj i p e 23 l a
1920
mai
~gni t a.
o r i g.
\
27. Co muni c at al Par t i dul ui Tr : " ~up 1<18; >
p es e i al Ar mat ei So c i al e di n Ro -
I
~ni 8 Mar e de s ub c o nduc er ea l ui dr ~
~. Enac he de l a O l t ( c o ns t i t ui t n
1916) p r i n c ar e s e aduc e l a c uno ;
t i i n ; I ader en i l o r c ac es t p ar t i d
nu ar e ni c i o l egt ur c u Par t i dul
Na i o nal Radi c al di n Cl uj de s ub
Nl',
filelor
ObSE
r.ti R~l/H)RO - v 27 - T-fi 0211
Denumirea prtii structurale
-
Model 2
Numr-ul
.o
unitii de
...
o
vechi al
:...
pstrare
Z
1 2
Anul
sau anii
extremi
4
NI" .
filelor
3
5
CUPRINSUL UNITAII
DEP A STR A.R E
Observaii

9
I
I
:
I
28.
. 30.
:
I
Memo r i ul p r o f . Ni c o Br nz eu di ~Oll:l:.t'-J " :~'--A ..,.'>
Pi t e t i n c ar e ar at avt i vi t at ea t- /920
des f ur at nt r e 1889-1919, n "1--
Memo r i i al e vduvel o r de r z - ( Dup J 918>
- . .
J o i di n B r l ad, ' Bo t o ani , Buc ur e t i
-
Buz u, Fo c ani , G al a i , Tul c ea,
- ( ~
c t r e p r o f . N. I o r ga c o n i n nd ar -
mt o ar el e r evendi c r i i : mr i r e~
.
p ens i ei , mp r o p r i et r i r ea c u p -
mi nt , nf i i nt ar ea de c o l o ni i de va
r p ent r u c o p i i , r educ er e p e CFR,
I 'pr ior i t at e l a l o c ui n e i ef t i ne i
ni c eanu.
llk i\
I
c o nduc e 1: ' eal ui dr o Amo a Fr i nc u i
ni c i c u Par t i dul O r di nei So c i al e
di n Buc ur e t i , al c o l o nel ul ui Sl -
c o p .
s c o p ul uni r i i t ut ur o r r o mni l o r .
P
i ndemni z a i i de c hi r i e.
o r i g.
' 1
!
f
Sc r i s o ar ea l ui H . Dr agnea di n
Al exandr i a c t r e Ni c o l ae I o r ga c a-
r e r o ag s f i e p ubl i c at , c a r s -
p uns " l a nvi nui r ea c e i s - a adus
n nr . 105 a z i ar ul ui " Neamul Ro -
1920
mai . 31
-
mnes c " de c t r e Fl o r i n Cr i s t es c u
Cel. 831/1080 - V '27- I-fi 026
Denumireaprii structurale
v-
Model 2
1 )
I
I
Numrul
'ti
vechi al
...
o
unitii de
...:
Z
pstrare
1 2
31.
CUPRINSUL UNITAII
DE pASTRARE
NI'.
filelor
3
6
Sc r i s o ar ea l ui Em: H eni c her ~919
di n V nj u Mar e c t r e p r o f . N. l o r - no v. 2
Sc r i s o ar ea nv t o r ul ui " D. Mb- 1920
di ga di n 60muna Tut c ani ~ Co var r ui ap r . 6
I I
c t r e p r o f es o r ul Ni c o l ae I o r ga p r i ~
c ar e s o l i c i t a fi r ep r i mi t n
s l uj bk f i i nd gs i t nevi no vat de
Cur t ea Mar i al di n Buc ur e t i i
c ar f i p us l a c al e bt ai a s a c na
' a' f o s t l a- Al exandr i a s p r e a f ac e
p r o p agand i a mp r i mani f es t e,
f i i nd c andi ' at l a dep ut i e.
o r i g.
ga p r i n c ar e i ur eaz s uc c es i n
ac i uni l e s al e i r o ag s - l c o n-
s i der e p r i nt r e aus i nt o r i i i dei -
l o r s al e de- mo r al i p a tr-ro tLsm;
o r i g.
ac hi t at .
o r i g.
Sc r i s o ar ea l ui Lec a Mo r ar i u c
t r e p r o f es o r ul Ni c o 1a~ I o r ga p r i n
c ar e ar at c z i ar ul " Adevr ul " a
dat i nf o r ma i i gr e i t e i n l egt ur
c u p r i nt el e c o ns i l i er c o ns i s t . di I
Cer nu i f c i ndu- 1" dep ut at al Bu-
c o vi nei " deo ar ec e ac es t a nu a c an-
di dat ni c i o dat l a un mandat de de-
.
p ut at .
o r i g.
32.
Cd. 831/1980- V 27- I-Il 026
Anul
sau anii
extremi
4
A1exap . dr i a
Vi nj u ~ar e
1919
nov, 24
Cer nu i .1,/
.,
Observaii
5
Model 2
Denumirea prtii structurale
-
Numr-ul
unitii de
vechi al
pstrare
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITAII
DE pASTRARE
Nr.
Iilelor
Observaii
....
Z
4 5 9
3 2 1
Cer er ea nv t o r ul ui I l i e 01- f . d.
t eanu i a uns p r ez ec e r ani di n
j ude ul Suc eava, c t r e p r o f es o r ul
[ N. I o r ga p ent r u a fi p r i mi i s ub" s t e~-
f gul " i nut c u c i ns t e" c o nt r a' t ut ur o r
! v nt ur i l o r c e c aut s - l do bo ar et l o
o r i g~
340
I
Sc r i s o ar ea p r o f es o r ul ui Dumi t r u 1920
- Rus u c t r e p r e edi nt el e z i a- f ebr e 20
I r ul ui " Neamul r o mnes c " , <Ni c o l ae Bl i
. 35.
r r o r gal . p r i n c ar e i c er e s - i r es -
t i t ui e c er t i f i c at ul de l a I f PCl . t el l t aml i "
~i n Vi ena p ent r u i nven i a br evet at
~n Aus t r i ao
o r i g.
o
1919 7~[...-
Sc r i s o ar ea p r eo t ul ui Pet r u G h.
~avi n di n c o muna J o r t i , j ude ul
p o vur l ui c t r e p r o f es o r ul Ni c o l ae
~o r ga, p r i n c ar e dec l ar c a f o s t
~i va f i l ' i o r ghi s t
tt
i r o aga s f i e
~ns c r i s p r i nt r e membr i i Par t i dul ui
Nat i o nal i s t - Demo c r at .
o r i go
no vo24
~
c o m, O r t i i .
j ud. ( o vur l l l i
Sc r i s o ar ea El enei s t ur z a c t r e
Ni c o l ae Lo r ga n c ar e i mul ume -
t e p ent r u ar t i c o l ul s c r i s des p r e
ac t i vi ~at ea i c ar ac t er ul t at l ui
s u dec edat .
1920
mai:3 { t
Buc ur E t i
o r i g.
Cd. 831/1080 - \' 27 - I-a 026
Model 2
)enumirea prii structurale
-
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
5 9
'umrul
-ci
unitii de
i
...
o
i veehi al
,
Z
pstrare
1 2 3
4
Observaii
Sc r i s o ar ea l ui Ar do To To mas e f . d.
s l an, di n p ar t ea B~bl i o t ec i i Ar me-
ne di n Buc ur e t i adr es at p r o f es o -
r ul ui ( Ni c o l ae I o r ga) , p r i n c ar e- l i z -
vi t l a o r ec ep i e dat n c i ns t ea
s a c a r ec uno t i i n p ent r u p r eo c u-
- p ar ea s a p ent r u ar meni .
o r i g.
Cer er ea l ui M. To t i r es c u p en- 1919
t r u a p r i mi s al ar i ul de ar hi var dec o 31 1,,(
(600 ~ei ) i n c anc el ar i e Adunr i i i
Dep ut a i l o r o
41"
Sc r i s o ar ea membr i l o r Uni uni ~ f . d.
s t uden i l o r ar meni di n c ap i t al a-
1t
dr es at p r o f es o r ul ui ( Ni c o l ae I o r ga)
p r i n c ar e i i mul ume t e de p r eo c u-
p ar ea s a p ent r u ar meni o
e
o . r i g:
..
'1
I~
42. Sc r i s o ar ea l ui C. Vas i l es c u, ad- 1919
,11
5
,-;.-1-
CUPRINSUL UNITAII
DE p ASTRARE
-
o r i g.
&c r i s o ar ea p r o f es o r i l o r ar men
" de l ~ Sc o al a ar mean di n Buc ur e t i
adr es at p r o f es o r ul ui ( Ni c o l ae I o r -
ga, n~c ar e ~~ aduc mul , umi r i p en-
t r u gr i j a p ur t at ar meni l o r - di n Ro -
mni a.
o r i g.
39.
831!lD80 - V 27 - I-a 026
i . d.
1-
Denumirea prii structurale
Anul
sau anii
extremi
c o p i i de N. N~.Vas i l i u.
Numrul
"Ci
vechi al
....
o
unitii de
..;
Z
pstrare
1 2
CUPRINSUL UNITAII
DE pASTRARE
Model
Nr.
filelor
3
6 4
Observaii
5
ri ni s t r at o r ul p l , i i Dr gne t i Iju-
de ul Pr aho va, c t r e N. l o r ga n c a- dec . l ~
r e c er . e n numel e l o c ui t o r i l o r di n
c o mune- l e Adi nc a t , s , Ci o r ani , Ful gs ,
Sl c i i l e; , a l>, i nt er vi n p ent r u
a s c hi mba i t i ner ar i ul t r enul ui de .
Pl o i e t i .
4.30
C/
Leo nt e_de Li s l eCl " Cea di n ur - f . d.
m ami nt i r ~n. Po ez i e.
", ~.v
No t e i ar t i ~o l e de p r es \ de 1900-
NqI o r ga: . 1940
- I mp r ej ur r i l e di n I t al i a ( gr e~
va c ar e a p ar al i z at nt r eaga vi a
na i o nal ) ; De l a A" c adem1. e( p r i mi -
r ea de no i membr i i ) ; I ns i nur i l e
c al o mni at o r i l o r ; H o t r r i l l e Co ngr e-
s ul ui de l a Al ba I ul i a, Do u' al e-
ger i . O o nf uz i i dep l o r abi l e ( p r o p a-
~and el ec t o r al a l ui Aver es c u n
! Ar deal ) , Suc c es al " guver nul ui " ( r eI -
z ul t at ul al eger i l o r p ent r u O amer ) ,
~a c e t r ebui e s ne ui t m ( des p r e
p c o nver s a i e n l i mba maghi ar n.
~ar a Si bi u, def av~~abi l s t p ni r i i
r o mne t i n Ar deal ) ? DqG ar o f l i d
~uvr eaz , Mi c ar e~ negus t o r i l o r ~
Cd. 831/1980 - V 27 - 1-3 02fi
1
.Denumirea prii structurale
/"f I ,.,
Model 2
Numrul
unitii de
vechi al
pstrare
r~ 1
il
It
~.
Il
l'
V,
t-
Ii
i-
~i
r:
~,'
~ .
fi
' -ti),
1
" ~:
t:
'th.
2
4 9
CUPRINSUL UNITATII
DE pASTRARE
Anul
sau anii
extremi
I
- - ~- - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - ~- - ~- - - - ~
3
Pent r u no bi l ar ea s uf l et ul ui ( r e-
~eLi t o r l a i c hi f o r Cr ai ni c ) , De-
Pi mr i , Pac a c u Uno ar i a, Lvr l i
p o t r i eu c uv nt ul , et o da mar xi s t
' ~r a ul o mni ei ~ar i - Ti mi o ar a,
es c hi der ea p ar l a~ent ul ui , Un Co n-
gr es s t r l uc i t ( Co nJ r . So c i al . p t.
aj ut o r ar a o r f ani l o r ) , Pr es a m -
c i uni i , Exp o z i i a Ver o na, r i n p a-
I gi ni l e t r ec ut ul ui , To as t ul de s a-
l ut o f i c i al i nut l a l uj de
I o r ga, Suc c es e el ec t o r al e, La as -
hi ngt o n, Si Uo i ga~i i , 0o nt r ao -
t ul nt r e na~i uni , Par l ament ul t r e-
c ut o s p er i et o ar e" O ameni de c r e-
di n , ~af i i l e, Pc at el e di nc r i t -
i i , Cuv nt ar e de des c hi der e l a
c ur s ur i l e de var de l a Vl eni i de
~u n e, ~o ul n' ni s t r u, f r anc ez ,
p Bl e do u vi ' l ent e, Se c er e nc
~nmi n. i . at er i u, Mo r avur i i val ut ,
~. a.
127 f . mas .
:1. 831/1980 - V 27 - I-a 026
NI'.
Iilelor
1f
5
Observaii
Model 2
Denumirea pr ii structurale
...:
Z
2
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
fe .
Anul
sau anii
extremi
NI'.
Ii lelor
CUPRINSUL UNITAII
DE pASTRARE
Observaii
.
~1
Cd. 831/1080 - V 27 - I-a 026
6
--
Anul
sau anii
extr emi
Nl".
filclor
Observaii
Numru~
vechi .al
unitii de
pstrare
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE
2
84- V 27- 1-3 020