Sunteți pe pagina 1din 5

SCURT ISTORIC

Scurt istoric
 1654 – apare noţiunea de probabilitate
 (Blaise Pascal şi Pierre de Fermat);

 1662 – se publică primele analize statistice asupra


mortalităţii populaţiei londoneze
 se utilizează primele elemente de eşantionare pe baza unor metode
statistice,
 se identifică principalii factori de risc ce au contribuit la scăderea mediei
de viaţă
 (John Graunt)

 1687 – apare tabelul lui Loyd,


 conţine date referitoare la principalele evenimente maritime europene
 (Edward Loyd)
Scurt istoric (2)
 1696 – se demonstrează modul în care societăţile de asigurări pot
utiliza tabelele statistice referitoare la evoluţia mortalităţii în funcţie de
vârstă
 (Edmund Halley)

 1738 – se postulează noţiunea de utilitate (teoria utilităţii marginale


descrescânde).
 are un puternic impact în cadrul riscurilor asumate în teoria deciziei  riscul
în asumarea unei decizii nu este exclusiv legat de realizarea unor calcule şi
estimarea unor probabilităţi ci şi de valoarea consecinţelor pe care le pot
avea aceste riscuri pentru cel care şi le asumă
 (Daniel Bernoulli )
Scurt istoric (3)
 1944 – omul este declarat drept sursă primară de
incertitudine
 (John von Neumann şi Oskar Mogenstern)

 1955-1964 – se dezvoltă sistemul de cumpărare a


poliţelor de asigurare

 1970 – se publică pentru prima dată un model


matematic pentru simularea unei opţiuni manageriale,
relevând pentru prima dată şi gradul de risc pe care
îl implică asumarea unei astfel de opţiuni
 (Fischer Black şi Myron Scholes)
Scurt istoric (4)
 1979 – se propune utilizarea metodei matematice de simulare Monte
Carlo pentru evaluarea capitalului de investiţii, relevând modurile în
care incertitudinea afectează succesul unui proiect
 (David Hertz)

 Apar organizaţii profesionale de management al riscului (ex. Risk and


Insurance Management Society)

 Se manifestă interes pentru tehnicile de finanţarea riscului