Sunteți pe pagina 1din 44

ANEXA 001

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de


raportare ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse

ISTORICUL REVIZIILOR DOCUMENTULUI


Versiune

Data

Comentarii

1.0 (PROIECT)

10.10.2006

Versiune iniial propus

1.0 (PUBLICAT)

30.11.2007

Versiune publicat - conform Contract Cadru i Norme 2007

1.1 (PUBLICAT)

06.05.2008

Versiune actualizat - conform Contract Cadru i Norme 2008

1.2 (PUBLICAT)

11.05.2009

Versiune actualizat - conform Contract Cadru i Norme 2009

1.3 (PUBLICAT)

06.05.2010

Versiune actualizat - conform Contract Cadru i Norme 2010

2.0 (PUBLICAT)

29.11.2010

Versiune publicat - SIUI-Actualizat : Centralizare i validare online

2.1 (PUBLICAT)

01.08.2011

Versiune actualizat - conform Contract Cadru i Norme 2011

2.2 (PUBLICAT)

12.01.2012

Versiune actualizat includere mape contractare 2012, raportari numerice

3.0 (PUBLICAT)

01.07.2012

Versiune publicat SIUI extins + Prescripia Electronic

3.0.1 (PUBLICAT)

31.07.2012

Versiune publicat Actualizare definiii servicii-web

3.0.2 (PUBLICAT)

08.08.2012

Versiune publicat Actualizare structuri fiiere (scheme XSD)

3.0.3 (PUBLICAT)

26.10.2012

Versiune publicat Actualizare WSLD i structuri fiiere (scheme XSD)

3.5 (PUBLICAT)

10.12.2012

Versiune propus SIUI+PE+CEAS (Cardul Electronic de Asigurri de Sntate)

3.5.1 (PUBLICAT)

12.02.2013

Versiune publicat Eliberate reete electronice n farmacii cu circuit nchis

3.5.2 (PUBLICAT)

01.07.2013

Versiune actualizat - conform Contract Cadru i Norme 2013

3.7 (PUBLICAT)

15.07.2014

Versiune propus Factura Electronic + Contract Cadru i Norme 2014

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

CUPRINS

1. INTRODUCERE ......................................................................................................................................................3
2. DEFINIIILE SERVICIILOR-WEB EXPUSE ...................................................................................................................4
2.1. Fiierul SiuiWS.wsdl..................................................................................................................................4
2.2. Fiierul SiuiInsuredWS.wsdl ................................................................................................................... 15
2.3. Fiierul SiuiValidateWS.wsdl .................................................................................................................. 16
2.4. Fiierul EPrescriptionWS.wsdl ............................................................................................................... 20
2.5. Fiierul CeasMedicalDataWS.wsdl ......................................................................................................... 28
2.6. Fiierul SiuiEInvoiceWS.wsdl (*NOU) ..................................................................................................... 30
3. STRUCTURA FIIERELOR XML COMUNE ................................................................................................................. 34
3.1. Structura fiierului de definiie a tipurilor comune pentru validri online .......................................... 34
3.2. Structura fiierului de consultare a calitii de asigurat a persoanelor .............................................. 39
3.3. Structura fiierului de consultare a reetelor gratuite i compensate ................................................ 40
3.4. Structura fiierului de preluare a informaiilor despre bilete de trimitere ctre specialiti clinice
sau investigaii de laborator .......................................................................................................................... 41
3.5. Structura fiierului de nomenclatoare pentru medici n contract cu Casa de Asigurri de Sntate42

Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 2 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

1. INTRODUCERE
Acest document este anex la "Specificaia de interfaare cu SIUI+PE+CEAS" i descrie
din punct de vedere tehnic modalitile de interfaare cu Sistemul Informatic Unic
Integrat (SIUI) al Casei Naionale de Asigurri de Sntate (CNAS), extins cu Prescripia
Electronic i Cardul Electronic de Asigurri de Sntate.
NOT
Acest document este destinat productorilor de aplicaii informatice n
domeniul medical i al asigurrilor de sntate, facilitnd accesul acestora la
informaiile tehnice necesare actualizrii aplicaiilor existente sau dezvoltrii
de aplicaii noi n vederea raportrii electronice ctre SIUI+PE+CEAS a
serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale i farmaceutice.
Prezenta anex conine declaraiile WSDL ale serviciilor Web expuse, precum i
structurile de date ale fiierelor XML comune folosite n aplicaiile de raportare.
Adresele serviciilor-Web expuse de SIUI sunt urmtoarele:
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiWS
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiValidateWS
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiInsuredWS
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiEInvoiceWS

Adresa serviciilor-Web expuse de Sistemul Informatic pentru Prescripia Electronic:


https://sipe.siui.ro/svapntws/services/EPrescriptionWS

Adresa serviciilor-Web expuse de Sistemul Informatic pentru Cardul Electronic de


Asigurri de Sntate:
https://ceas.siui.ro/svapntws/services/CeasMedicalDataWS

Adresa serviciului de validare OCSP a certificatelor digitale este urmtoarea:


https://www.siui.ro/OCSP/validator

A se nota c adresa pentru OCSP corespunde serviciilor expuse de SIUI; accesul la


serviciile expuse de SIPE i CEAS fiind realizat folosind aceleai certificate digitale i
credeniale de acces (utilizator/parol) ca i pentru SIUI.
Aplicaiile pentru furnizorii care nu au ca activitate prescrierea sau eliberarea de reete
electronice nu utilizeaz serviciul Web expus de Prescripia Electronic, iar serviciul
Web pentru Cardul Electronic este destinat aplicaiilor pentru medicii de familie.
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 3 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

2. DEFINIIILE SERVICIILOR-WEB EXPUSE


Acest paragraf conine fiierele de definiie a serviciilor-Web expuse de SIUI+PE. Aceste
fiiere sunt prezentate pentru referin n format nativ (WSDL) n continuare:

2.1. FIIERUL SIUIWS.WSDL


Acest fiier conine definiia metodelor expuse de serviciul pentru sincronizarea
nomenclatoarelor generale i a fiierelor de personalizare, pentru transmiterea online
a raportrilor i pentru preluarea rezultatelor acestor raportri.
OBSERVAIE
Au fost expuse cteva metode noi n SIUI pentru interaciunea cu PE:
getPartnerInfo, getInsuredByCID, generatePrescriptionSeries,
getPrescriptionSeriesInfo, getRegisterFeedback, getRegisterFeedbackAggregated.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions targetNamespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
xmlns:impl="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:intf="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:tns1="http://exceptions.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<wsdl:types>
<schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<import namespace="http://exceptions.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" />
<element name="getCatalogues">
<complexType>
<sequence>
<element name="partnerCategory" type="xsd:string" />
<element name="start" type="xsd:dateTime" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getCataloguesResponse">
<complexType>
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" name="getCataloguesReturn" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fault" type="tns1:RaportariException" />
<element name="getProviderInfo">
<complexType>
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 4 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<sequence>
<element name="partnerCategory" type="xsd:string" />
<element name="start" type="xsd:dateTime" />
<element name="stop" type="xsd:dateTime" />
<element name="uic" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getProviderInfoResponse">
<complexType>
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" name="getProviderInfoReturn" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getProviderInfoForPhysician">
<complexType>
<sequence>
<element name="partnerCategory" type="xsd:string" />
<element name="start" type="xsd:dateTime" />
<element name="stop" type="xsd:dateTime" />
<element name="uic" type="xsd:string" />
<element name="stencilNo" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getProviderInfoForPhysicianResponse">
<complexType>
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" name="getProviderInfoForPhysicianReturn"
type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="sendReport">
<complexType>
<sequence>
<element name="reportType" type="xsd:string" />
<element name="reportXML" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="sendReportResponse">
<complexType>
<sequence>
<element name="sendReportReturn" type="xsd:int" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getReportFeedback">
<complexType>
<sequence>
<element name="fileName" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getReportFeedbackResponse">
<complexType>
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" name="getReportFeedbackReturn" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getRefund">
<complexType>
<sequence>
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 5 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<element name="partnerCategory" type="xsd:string" />


<element name="start" type="xsd:dateTime" />
<element name="stop" type="xsd:dateTime" />
<element name="uic" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getRefundResponse">
<complexType>
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" name="getRefundReturn" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getRefundForPhysician">
<complexType>
<sequence>
<element name="partnerCategory" type="xsd:string" />
<element name="start" type="xsd:dateTime" />
<element name="stop" type="xsd:dateTime" />
<element name="uic" type="xsd:string" />
<element name="stencil" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getRefundForPhysicianResponse">
<complexType>
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" name="getRefundForPhysicianReturn" type="xsd:string"
/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getRefundForInvoice">
<complexType>
<sequence>
<element name="partnerCategory" type="xsd:string" />
<element name="invoiceNumber" type="xsd:string" />
<element name="invoiceDate" type="xsd:dateTime" />
<element name="uic" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getRefundForInvoiceResponse">
<complexType>
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" name="getRefundForInvoiceReturn" type="xsd:string"
/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getDecisions">
<complexType>
<sequence>
<element name="partnerCategory" type="xsd:string" />
<element name="requestXml" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getDecisionsResponse">
<complexType>
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" name="getDecisionsReturn" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 6 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<element name="registerApplicationInstance">
<complexType>
<sequence>
<element name="provType" type="xsd:string" />
<element name="uic" type="xsd:string" />
<element name="ctrNo" type="xsd:string" />
<element name="serialNo" type="xsd:string" />
<element name="regDate" type="xsd:dateTime" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="registerApplicationInstanceResponse">
<complexType>
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" name="registerApplicationInstanceReturn"
type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="isPhysicianOnContract">
<complexType>
<sequence>
<element name="contractNo" type="xsd:string" />
<element name="physicianId" type="xsd:long" />
<element name="atDate" type="xsd:dateTime" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="isPhysicianOnContractResponse">
<complexType>
<sequence>
<element name="isPhysicianOnContractReturn" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="generatePrescriptionSeries">
<complexType>
<sequence>
<element name="categoryCode" type="xsd:string" />
<element name="orgUnitCode" type="xsd:string" />
<element name="uic" type="xsd:string" />
<element name="subUnitCode" type="xsd:string" />
<element name="validFrom" type="xsd:dateTime" />
<element name="isOnLine" type="xsd:boolean" />
<element name="quantity" type="xsd:int" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="generatePrescriptionSeriesResponse">
<complexType>
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" name="generatePrescriptionSeriesReturn"
type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getPrescriptionSeriesInfo">
<complexType>
<sequence>
<element name="categoryCode" type="xsd:string" />
<element name="orgUnitCode" type="xsd:string" />
<element name="uic" type="xsd:string" />
<element name="subUnitCode" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 7 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<element name="getPrescriptionSeriesInfoResponse">
<complexType>
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" name="getPrescriptionSeriesInfoReturn"
type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getPartnerInfo">
<complexType>
<sequence>
<element name="partnerCode" type="xsd:string" />
<element name="startDate" type="xsd:dateTime" />
<element name="stopDate" type="xsd:dateTime" />
<element name="uic" type="xsd:string" />
<element name="subUnitCode" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getPartnerInfoResponse">
<complexType>
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" name="getPartnerInfoReturn" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getRegisterFeedbackAggregated">
<complexType>
<sequence>
<element name="partnerUic" type="xsd:string" />
<element name="partnerWorkplace" type="xsd:string" />
<element name="start" type="xsd:dateTime" />
<element name="stop" type="xsd:dateTime" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getRegisterFeedbackAggregatedResponse">
<complexType>
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" name="getRegisterFeedbackAggregatedReturn"
type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getRegisterFeedback">
<complexType>
<sequence>
<element name="filename" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="getRegisterFeedbackResponse">
<complexType>
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" name="getRegisterFeedbackReturn" type="xsd:string"
/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
<schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://exceptions.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<complexType name="RaportariException">
<sequence>
<element name="errorCode" type="xsd:int" />
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 8 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<element name="message" nillable="true" type="xsd:string" />


</sequence>
</complexType>
</schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="getPartnerInfoResponse">
<wsdl:part element="impl:getPartnerInfoResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getPrescriptionSeriesInfoResponse">
<wsdl:part element="impl:getPrescriptionSeriesInfoResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getProviderInfoForPhysicianRequest">
<wsdl:part element="impl:getProviderInfoForPhysician" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getProviderInfoResponse">
<wsdl:part element="impl:getProviderInfoResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getRefundForPhysicianResponse">
<wsdl:part element="impl:getRefundForPhysicianResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="generatePrescriptionSeriesResponse">
<wsdl:part element="impl:generatePrescriptionSeriesResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getRegisterFeedbackAggregatedRequest">
<wsdl:part element="impl:getRegisterFeedbackAggregated" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getRefundForInvoiceRequest">
<wsdl:part element="impl:getRefundForInvoice" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="registerApplicationInstanceRequest">
<wsdl:part element="impl:registerApplicationInstance" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getCataloguesRequest">
<wsdl:part element="impl:getCatalogues" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getCataloguesResponse">
<wsdl:part element="impl:getCataloguesResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getRefundResponse">
<wsdl:part element="impl:getRefundResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getPrescriptionSeriesInfoRequest">
<wsdl:part element="impl:getPrescriptionSeriesInfo" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getProviderInfoForPhysicianResponse">
<wsdl:part element="impl:getProviderInfoForPhysicianResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getProviderInfoRequest">
<wsdl:part element="impl:getProviderInfo" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getRefundRequest">
<wsdl:part element="impl:getRefund" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getRegisterFeedbackRequest">
<wsdl:part element="impl:getRegisterFeedback" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getPartnerInfoRequest">
<wsdl:part element="impl:getPartnerInfo" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDecisionsResponse">
<wsdl:part element="impl:getDecisionsResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getRefundForPhysicianRequest">
<wsdl:part element="impl:getRefundForPhysician" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getRegisterFeedbackResponse">
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 9 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdl:part element="impl:getRegisterFeedbackResponse" name="parameters" />


</wsdl:message>
<wsdl:message name="getRefundForInvoiceResponse">
<wsdl:part element="impl:getRefundForInvoiceResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDecisionsRequest">
<wsdl:part element="impl:getDecisions" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="isPhysicianOnContractResponse">
<wsdl:part element="impl:isPhysicianOnContractResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="sendReportRequest">
<wsdl:part element="impl:sendReport" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="registerApplicationInstanceResponse">
<wsdl:part element="impl:registerApplicationInstanceResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="isPhysicianOnContractRequest">
<wsdl:part element="impl:isPhysicianOnContract" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RaportariException">
<wsdl:part element="impl:fault" name="fault" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="sendReportResponse">
<wsdl:part element="impl:sendReportResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="generatePrescriptionSeriesRequest">
<wsdl:part element="impl:generatePrescriptionSeries" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getReportFeedbackResponse">
<wsdl:part element="impl:getReportFeedbackResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getReportFeedbackRequest">
<wsdl:part element="impl:getReportFeedback" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getRegisterFeedbackAggregatedResponse">
<wsdl:part element="impl:getRegisterFeedbackAggregatedResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="SiuiWS">
<wsdl:operation name="getCatalogues">
<wsdl:input message="impl:getCataloguesRequest" name="getCataloguesRequest" />
<wsdl:output message="impl:getCataloguesResponse" name="getCataloguesResponse" />
<wsdl:fault message="impl:RaportariException" name="RaportariException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getProviderInfo">
<wsdl:input message="impl:getProviderInfoRequest" name="getProviderInfoRequest" />
<wsdl:output message="impl:getProviderInfoResponse" name="getProviderInfoResponse" />
<wsdl:fault message="impl:RaportariException" name="RaportariException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getProviderInfoForPhysician">
<wsdl:input message="impl:getProviderInfoForPhysicianRequest"
name="getProviderInfoForPhysicianRequest" />
<wsdl:output message="impl:getProviderInfoForPhysicianResponse"
name="getProviderInfoForPhysicianResponse" />
<wsdl:fault message="impl:RaportariException" name="RaportariException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="sendReport">
<wsdl:input message="impl:sendReportRequest" name="sendReportRequest" />
<wsdl:output message="impl:sendReportResponse" name="sendReportResponse" />
<wsdl:fault message="impl:RaportariException" name="RaportariException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getReportFeedback">
<wsdl:input message="impl:getReportFeedbackRequest" name="getReportFeedbackRequest" />
<wsdl:output message="impl:getReportFeedbackResponse" name="getReportFeedbackResponse" />
<wsdl:fault message="impl:RaportariException" name="RaportariException" />
</wsdl:operation>
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 10 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdl:operation name="getRefund">
<wsdl:input message="impl:getRefundRequest" name="getRefundRequest" />
<wsdl:output message="impl:getRefundResponse" name="getRefundResponse" />
<wsdl:fault message="impl:RaportariException" name="RaportariException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getRefundForPhysician">
<wsdl:input message="impl:getRefundForPhysicianRequest" name="getRefundForPhysicianRequest"
/>
<wsdl:output message="impl:getRefundForPhysicianResponse"
name="getRefundForPhysicianResponse" />
<wsdl:fault message="impl:RaportariException" name="RaportariException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getRefundForInvoice">
<wsdl:input message="impl:getRefundForInvoiceRequest" name="getRefundForInvoiceRequest" />
<wsdl:output message="impl:getRefundForInvoiceResponse" name="getRefundForInvoiceResponse"
/>
<wsdl:fault message="impl:RaportariException" name="RaportariException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getDecisions">
<wsdl:input message="impl:getDecisionsRequest" name="getDecisionsRequest" />
<wsdl:output message="impl:getDecisionsResponse" name="getDecisionsResponse" />
<wsdl:fault message="impl:RaportariException" name="RaportariException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="registerApplicationInstance">
<wsdl:input message="impl:registerApplicationInstanceRequest"
name="registerApplicationInstanceRequest" />
<wsdl:output message="impl:registerApplicationInstanceResponse"
name="registerApplicationInstanceResponse" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="isPhysicianOnContract">
<wsdl:input message="impl:isPhysicianOnContractRequest" name="isPhysicianOnContractRequest"
/>
<wsdl:output message="impl:isPhysicianOnContractResponse"
name="isPhysicianOnContractResponse" />
<wsdl:fault message="impl:RaportariException" name="RaportariException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="generatePrescriptionSeries">
<wsdl:input message="impl:generatePrescriptionSeriesRequest"
name="generatePrescriptionSeriesRequest" />
<wsdl:output message="impl:generatePrescriptionSeriesResponse"
name="generatePrescriptionSeriesResponse" />
<wsdl:fault message="impl:RaportariException" name="RaportariException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getPrescriptionSeriesInfo">
<wsdl:input message="impl:getPrescriptionSeriesInfoRequest"
name="getPrescriptionSeriesInfoRequest" />
<wsdl:output message="impl:getPrescriptionSeriesInfoResponse"
name="getPrescriptionSeriesInfoResponse" />
<wsdl:fault message="impl:RaportariException" name="RaportariException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getPartnerInfo">
<wsdl:input message="impl:getPartnerInfoRequest" name="getPartnerInfoRequest" />
<wsdl:output message="impl:getPartnerInfoResponse" name="getPartnerInfoResponse" />
<wsdl:fault message="impl:RaportariException" name="RaportariException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getRegisterFeedbackAggregated">
<wsdl:input message="impl:getRegisterFeedbackAggregatedRequest"
name="getRegisterFeedbackAggregatedRequest" />
<wsdl:output message="impl:getRegisterFeedbackAggregatedResponse"
name="getRegisterFeedbackAggregatedResponse" />
<wsdl:fault message="impl:RaportariException" name="RaportariException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getRegisterFeedback">
<wsdl:input message="impl:getRegisterFeedbackRequest" name="getRegisterFeedbackRequest" />
<wsdl:output message="impl:getRegisterFeedbackResponse" name="getRegisterFeedbackResponse"
/>
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 11 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdl:fault message="impl:RaportariException" name="RaportariException" />


</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="SiuiWSSoapBinding" type="impl:SiuiWS">
<wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="getCatalogues">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getCataloguesRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getCataloguesResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault name="RaportariException" use="literal" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getProviderInfo">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getProviderInfoRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getProviderInfoResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault name="RaportariException" use="literal" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getProviderInfoForPhysician">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getProviderInfoForPhysicianRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getProviderInfoForPhysicianResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault name="RaportariException" use="literal" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="sendReport">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="sendReportRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="sendReportResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault name="RaportariException" use="literal" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getReportFeedback">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getReportFeedbackRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getReportFeedbackResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault name="RaportariException" use="literal" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getRefund">
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 12 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdlsoap:operation soapAction="" />


<wsdl:input name="getRefundRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getRefundResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault name="RaportariException" use="literal"
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getRefundForPhysician">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getRefundForPhysicianRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getRefundForPhysicianResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault name="RaportariException" use="literal"
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getRefundForInvoice">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getRefundForInvoiceRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getRefundForInvoiceResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault name="RaportariException" use="literal"
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getDecisions">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getDecisionsRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getDecisionsResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault name="RaportariException" use="literal"
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="registerApplicationInstance">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="registerApplicationInstanceRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="registerApplicationInstanceResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="isPhysicianOnContract">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="isPhysicianOnContractRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="isPhysicianOnContractResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault name="RaportariException" use="literal"
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

/>

/>

/>

/>

/>
Pagina 13 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="generatePrescriptionSeries">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="generatePrescriptionSeriesRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="generatePrescriptionSeriesResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault name="RaportariException" use="literal" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getPrescriptionSeriesInfo">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getPrescriptionSeriesInfoRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getPrescriptionSeriesInfoResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault name="RaportariException" use="literal" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getPartnerInfo">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getPartnerInfoRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getPartnerInfoResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault name="RaportariException" use="literal" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getRegisterFeedbackAggregated">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getRegisterFeedbackAggregatedRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getRegisterFeedbackAggregatedResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault name="RaportariException" use="literal" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getRegisterFeedback">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getRegisterFeedbackRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getRegisterFeedbackResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault name="RaportariException" use="literal" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="SiuiWSService">
<wsdl:port binding="impl:SiuiWSSoapBinding" name="SiuiWS">
<wsdlsoap:address location="https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiWS" />
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 14 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

2.2. FIIERUL SIUIINSUREDWS.WSDL


Acest fiier conine definiia metodelor expuse de serviciul verificarea online a calitii
de asigurat a beneficiarilor de servicii medicale.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wsdl:definitions targetNamespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
xmlns:impl="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:intf="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<wsdl:message name="getInsuredByCIDResponse">
<wsdl:part name="getInsuredByCIDReturn" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getInsuredByCIDRequest">
<wsdl:part name="cid" type="soapenc:string" />
<wsdl:part name="requestDate" type="xsd:dateTime" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getInsuredResponse">
<wsdl:part name="getInsuredReturn" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getInsuredRequest">
<wsdl:part name="pid" type="soapenc:string" />
<wsdl:part name="requestDate" type="xsd:dateTime" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="SiuiInsuredWS">
<wsdl:operation name="getInsured" parameterOrder="pid requestDate">
<wsdl:input message="impl:getInsuredRequest" name="getInsuredRequest" />
<wsdl:output message="impl:getInsuredResponse" name="getInsuredResponse" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getInsuredByCID" parameterOrder="cid requestDate">
<wsdl:input message="impl:getInsuredByCIDRequest" name="getInsuredByCIDRequest" />
<wsdl:output message="impl:getInsuredByCIDResponse" name="getInsuredByCIDResponse" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="SiuiInsuredWSSoapBinding" type="impl:SiuiInsuredWS">
<wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="getInsured">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getInsuredRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getInsuredResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getInsuredByCID">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getInsuredByCIDRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getInsuredByCIDResponse">

Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 15 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="SiuiInsuredWSService">
<wsdl:port name="SiuiInsuredWS" binding="impl:SiuiInsuredWSSoapBinding">
<wsdlsoap:address location="https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiInsuredWS" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

2.3. FIIERUL SIUIVALIDATEWS.WSDL


Acest fiier conine definiia metodelor expuse de serviciul validare online a eligibilitii
serviciilor medicale prestate de furnizori, precum i o serie de metode ajuttoare
pentru transmiterea online a documentelor medicale (reete, bilete de trimitere), dar si
pentru preluarea online a informaiilor referitoare la acestea.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wsdl:definitions targetNamespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:intf="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:impl="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
<wsdl:types />
<wsdl:message name="validateLabReferralRequest">
<wsdl:part name="reportXml" type="soapenc:string" />
<wsdl:part name="reportType" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getClinicReferralRequest">
<wsdl:part name="serial" type="soapenc:string" />
<wsdl:part name="number" type="soapenc:string" />
<wsdl:part name="pid" type="soapenc:string" />
<wsdl:part name="stencil" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="validateLabReferralResponse">
<wsdl:part name="validateLabReferralReturn" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="validateClinicReferralRequest">
<wsdl:part name="reportXml" type="soapenc:string" />
<wsdl:part name="reportType" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getPrescriptionResponse">
<wsdl:part name="getPrescriptionReturn" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="validateReportResponse">
<wsdl:part name="validateReportReturn" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getLabReferralRequest">
<wsdl:part name="serial" type="soapenc:string" />
<wsdl:part name="number" type="soapenc:string" />
<wsdl:part name="pid" type="soapenc:string" />
<wsdl:part name="stencil" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getClinicReferralResponse">
<wsdl:part name="getClinicReferralReturn" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="validateEnlistedResponse">
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 16 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdl:part name="validateEnlistedReturn" type="soapenc:string" />


</wsdl:message>
<wsdl:message name="validatePharmacyDrugsRequest">
<wsdl:part name="reportXml" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="validateSickLeaveResponse">
<wsdl:part name="validateSickLeaveReturn" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getLabReferralResponse">
<wsdl:part name="getLabReferralReturn" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="validateSickLeaveRequest">
<wsdl:part name="reportXml" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="validateClinicReferralResponse">
<wsdl:part name="validateClinicReferralReturn" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="validateEnlistedRequest">
<wsdl:part name="enlistedXml" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="validateReportRequest">
<wsdl:part name="reportXml" type="soapenc:string" />
<wsdl:part name="reportType" type="soapenc:string" />
<wsdl:part name="requestType" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getPrescriptionRequest">
<wsdl:part name="serial" type="soapenc:string" />
<wsdl:part name="number" type="soapenc:string" />
<wsdl:part name="pid" type="soapenc:string" />
<wsdl:part name="stencil" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="validatePharmacyDrugsResponse">
<wsdl:part name="validatePharmacyDrugsReturn" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="validatePrescriptionRequest">
<wsdl:part name="reportXml" type="soapenc:string" />
<wsdl:part name="reportType" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="validatePrescriptionResponse">
<wsdl:part name="validatePrescriptionReturn" type="soapenc:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="SiuiValidateWS">
<wsdl:operation name="getPrescription" parameterOrder="serial number pid stencil">
<wsdl:input name="getPrescriptionRequest" message="impl:getPrescriptionRequest" />
<wsdl:output name="getPrescriptionResponse" message="impl:getPrescriptionResponse" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getClinicReferral" parameterOrder="serial number pid stencil">
<wsdl:input name="getClinicReferralRequest" message="impl:getClinicReferralRequest" />
<wsdl:output name="getClinicReferralResponse" message="impl:getClinicReferralResponse" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getLabReferral" parameterOrder="serial number pid stencil">
<wsdl:input name="getLabReferralRequest" message="impl:getLabReferralRequest" />
<wsdl:output name="getLabReferralResponse" message="impl:getLabReferralResponse" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="validateEnlisted" parameterOrder="enlistedXml">
<wsdl:input name="validateEnlistedRequest" message="impl:validateEnlistedRequest" />
<wsdl:output name="validateEnlistedResponse" message="impl:validateEnlistedResponse" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="validateReport" parameterOrder="reportXml reportType requestType">
<wsdl:input name="validateReportRequest" message="impl:validateReportRequest" />
<wsdl:output name="validateReportResponse" message="impl:validateReportResponse" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="validatePrescription" parameterOrder="reportXml reportType">
<wsdl:input name="validatePrescriptionRequest" message="impl:validatePrescriptionRequest"
/>

Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 17 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdl:output name="validatePrescriptionResponse"
message="impl:validatePrescriptionResponse" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="validateClinicReferral" parameterOrder="reportXml reportType">
<wsdl:input name="validateClinicReferralRequest"
message="impl:validateClinicReferralRequest" />
<wsdl:output name="validateClinicReferralResponse"
message="impl:validateClinicReferralResponse" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="validateLabReferral" parameterOrder="reportXml reportType">
<wsdl:input name="validateLabReferralRequest" message="impl:validateLabReferralRequest" />
<wsdl:output name="validateLabReferralResponse" message="impl:validateLabReferralResponse"
/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="validateSickLeave" parameterOrder="reportXml">
<wsdl:input name="validateSickLeaveRequest" message="impl:validateSickLeaveRequest" />
<wsdl:output name="validateSickLeaveResponse" message="impl:validateSickLeaveResponse" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="validatePharmacyDrugs" parameterOrder="reportXml">
<wsdl:input name="validatePharmacyDrugsRequest" message="impl:validatePharmacyDrugsRequest"
/>
<wsdl:output name="validatePharmacyDrugsResponse"
message="impl:validatePharmacyDrugsResponse" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="SiuiValidateWSSoapBinding" type="impl:SiuiValidateWS">
<wsdlsoap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="rpc" />
<wsdl:operation name="getPrescription">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getPrescriptionRequest">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getPrescriptionResponse">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getClinicReferral">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getClinicReferralRequest">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getClinicReferralResponse">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getLabReferral">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getLabReferralRequest">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getLabReferralResponse">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 18 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdl:operation name="validateEnlisted">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="validateEnlistedRequest">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="validateEnlistedResponse">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="validateReport">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="validateReportRequest">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="validateReportResponse">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="validatePrescription">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="validatePrescriptionRequest">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="validatePrescriptionResponse">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="validateClinicReferral">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="validateClinicReferralRequest">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="validateClinicReferralResponse">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="validateLabReferral">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="validateLabReferralRequest">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="validateLabReferralResponse">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="validateSickLeave">
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 19 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdlsoap:operation soapAction="" />


<wsdl:input name="validateSickLeaveRequest">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="validateSickLeaveResponse">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="validatePharmacyDrugs">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="validatePharmacyDrugsRequest">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="validatePharmacyDrugsResponse">
<wsdlsoap:body use="encoded"
namespace="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="SiuiValidateWSService">
<wsdl:port name="SiuiValidateWS" binding="impl:SiuiValidateWSSoapBinding">
<wsdlsoap:address location="https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiValidateWS" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

2.4. FIIERUL EPRESCRIPTIONWS.WSDL


Acest fiier conine definiia metodelor expuse de serviciul de procesare a cererilor de
validare online a reetelor elecronice prescrise de medici sau eliberate de farmacii,
precum i o serie de metode ajuttoare pentru preluarea online la farmacii a
informaiilor nregistrate de ctre medici sau pentru anularea unei reete deja lansate
pe fluxul de documente (tiprit).
OBSERVAIE
Au fost expuse cteva metode noi n SIUI pentru farmaciile cu circuit nchis:
processHospitalPrescription, getReleasedHospitalPrescription i
cancelReleasedHospitalPrescription.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions targetNamespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
xmlns:impl="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:intf="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:tns1="http://exceptions.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<wsdl:types>
<schema targetNamespace="http://exceptions.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 20 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />


<complexType name="EPrescriptionException">
<sequence>
<element name="errorCode" type="xsd:int" />
<element name="message" nillable="true" type="soapenc:string" />
</sequence>
</complexType>
</schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="processPrescribedPrescriptionRequest">
<wsdl:part name="reportXml" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="cancelReleasedPrescriptionRequest">
<wsdl:part name="providerCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="workplaceCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="insuranceHouseCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="series" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="no" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="fractionNo" type="xsd:int" />
<wsdl:part name="cancellationReason" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="updateInvoicesResponse">
<wsdl:part name="updateInvoicesReturn" type="xsd:int" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getPrescribedPrescriptionResponse">
<wsdl:part name="getPrescribedPrescriptionReturn" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="downloadNotReportedPrescriptionsReportResponse">
<wsdl:part name="downloadNotReportedPrescriptionsReportReturn" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="EPrescriptionException">
<wsdl:part name="fault" type="tns1:EPrescriptionException" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="updateInvoicesRequest">
<wsdl:part name="requestXml" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getReleasedHospitalPrescriptionRequest">
<wsdl:part name="providerCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="workplaceCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="insuranceHouseCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="series" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="no" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="fractionNo" type="xsd:int" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="processIssuedPrescriptionRequest">
<wsdl:part name="reportXml" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="cancelReleasedHospitalPrescriptionRequest">
<wsdl:part name="providerCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="workplaceCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="insuranceHouseCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="series" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="no" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="fractionNo" type="xsd:int" />
<wsdl:part name="cancellationReason" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="processPrescribedPrescriptionResponse">
<wsdl:part name="processPrescribedPrescriptionReturn" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="downloadNotReportedPrescriptionsReportRequest">
<wsdl:part name="insuranceHouseCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="fromDate" type="xsd:dateTime" />
<wsdl:part name="toDate" type="xsd:dateTime" />
<wsdl:part name="providerCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="stencilNo" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 21 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdl:message name="processHospitalPrescriptionRequest">
<wsdl:part name="reportXml" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getStatusForPrescriptionsResponse">
<wsdl:part name="getStatusForPrescriptionsReturn" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="processHospitalPrescriptionResponse">
<wsdl:part name="processHospitalPrescriptionReturn" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getStatusForPrescriptionsRequest">
<wsdl:part name="insuranceHouseCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="providerCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="contractNo" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="contractType" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="startFrom" type="xsd:dateTime" />
<wsdl:part name="endTo" type="xsd:dateTime" />
<wsdl:part name="workPlaceCode" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getReleasedPrescriptionRequest">
<wsdl:part name="providerCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="workplaceCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="insuranceHouseCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="series" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="no" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="fractionNo" type="xsd:int" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="cancelPrescribedPrescriptionResponse">
<wsdl:part name="cancelPrescribedPrescriptionReturn" type="xsd:int" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="cancelReleasedHospitalPrescriptionResponse">
<wsdl:part name="cancelReleasedHospitalPrescriptionReturn" type="xsd:int" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getPrescribedPrescriptionsForCidRequest">
<wsdl:part name="requestXml" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="cancelPrescribedPrescriptionRequest">
<wsdl:part name="providerCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="physicianStencilNo" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="contractNo" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="contractType" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="insuranceHouseCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="series" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="no" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="prescriptionDate" type="xsd:dateTime" />
<wsdl:part name="cancellationReason" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getReleasedPrescriptionResponse">
<wsdl:part name="getReleasedPrescriptionReturn" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="cancelReleasedPrescriptionResponse">
<wsdl:part name="cancelReleasedPrescriptionReturn" type="xsd:int" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="processIssuedPrescriptionResponse">
<wsdl:part name="processIssuedPrescriptionReturn" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getPrescribedPrescriptionsForCidResponse">
<wsdl:part name="getPrescribedPrescriptionsForCidReturn" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getPrescribedPrescriptionRequest">
<wsdl:part name="providerCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="physicianStencilNo" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="contractNo" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="contractType" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="insuranceHouseCode" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="series" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="no" type="xsd:string" />
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 22 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdl:part name="prescriptionDate" type="xsd:dateTime" />


</wsdl:message>
<wsdl:message name="getReleasedHospitalPrescriptionResponse">
<wsdl:part name="getReleasedHospitalPrescriptionReturn" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="EPrescriptionWS">
<wsdl:operation name="processPrescribedPrescription" parameterOrder="reportXml">
<wsdl:input message="impl:processPrescribedPrescriptionRequest"
name="processPrescribedPrescriptionRequest" />
<wsdl:output message="impl:processPrescribedPrescriptionResponse"
name="processPrescribedPrescriptionResponse" />
<wsdl:fault message="impl:EPrescriptionException" name="EPrescriptionException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="processIssuedPrescription" parameterOrder="reportXml">
<wsdl:input message="impl:processIssuedPrescriptionRequest"
name="processIssuedPrescriptionRequest" />
<wsdl:output message="impl:processIssuedPrescriptionResponse"
name="processIssuedPrescriptionResponse" />
<wsdl:fault message="impl:EPrescriptionException" name="EPrescriptionException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getPrescribedPrescription" parameterOrder="providerCode
physicianStencilNo contractNo contractType insuranceHouseCode series no prescriptionDate">
<wsdl:input message="impl:getPrescribedPrescriptionRequest"
name="getPrescribedPrescriptionRequest" />
<wsdl:output message="impl:getPrescribedPrescriptionResponse"
name="getPrescribedPrescriptionResponse" />
<wsdl:fault message="impl:EPrescriptionException" name="EPrescriptionException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="cancelPrescribedPrescription" parameterOrder="providerCode
physicianStencilNo contractNo contractType insuranceHouseCode series no prescriptionDate
cancellationReason">
<wsdl:input message="impl:cancelPrescribedPrescriptionRequest"
name="cancelPrescribedPrescriptionRequest" />
<wsdl:output message="impl:cancelPrescribedPrescriptionResponse"
name="cancelPrescribedPrescriptionResponse" />
<wsdl:fault message="impl:EPrescriptionException" name="EPrescriptionException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="cancelReleasedPrescription" parameterOrder="providerCode workplaceCode
insuranceHouseCode series no fractionNo cancellationReason">
<wsdl:input message="impl:cancelReleasedPrescriptionRequest"
name="cancelReleasedPrescriptionRequest" />
<wsdl:output message="impl:cancelReleasedPrescriptionResponse"
name="cancelReleasedPrescriptionResponse" />
<wsdl:fault message="impl:EPrescriptionException" name="EPrescriptionException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="updateInvoices" parameterOrder="requestXml">
<wsdl:input message="impl:updateInvoicesRequest" name="updateInvoicesRequest" />
<wsdl:output message="impl:updateInvoicesResponse" name="updateInvoicesResponse" />
<wsdl:fault message="impl:EPrescriptionException" name="EPrescriptionException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getReleasedPrescription" parameterOrder="providerCode workplaceCode
insuranceHouseCode series no fractionNo">
<wsdl:input message="impl:getReleasedPrescriptionRequest"
name="getReleasedPrescriptionRequest" />
<wsdl:output message="impl:getReleasedPrescriptionResponse"
name="getReleasedPrescriptionResponse" />
<wsdl:fault message="impl:EPrescriptionException" name="EPrescriptionException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="downloadNotReportedPrescriptionsReport"
parameterOrder="insuranceHouseCode fromDate toDate providerCode stencilNo">
<wsdl:input message="impl:downloadNotReportedPrescriptionsReportRequest"
name="downloadNotReportedPrescriptionsReportRequest" />
<wsdl:output message="impl:downloadNotReportedPrescriptionsReportResponse"
name="downloadNotReportedPrescriptionsReportResponse" />
<wsdl:fault message="impl:EPrescriptionException" name="EPrescriptionException" />
</wsdl:operation>
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 23 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdl:operation name="getStatusForPrescriptions" parameterOrder="insuranceHouseCode


providerCode contractNo contractType startFrom endTo workPlaceCode">
<wsdl:input message="impl:getStatusForPrescriptionsRequest"
name="getStatusForPrescriptionsRequest" />
<wsdl:output message="impl:getStatusForPrescriptionsResponse"
name="getStatusForPrescriptionsResponse" />
<wsdl:fault message="impl:EPrescriptionException" name="EPrescriptionException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getPrescribedPrescriptionsForCid" parameterOrder="requestXml">
<wsdl:input message="impl:getPrescribedPrescriptionsForCidRequest"
name="getPrescribedPrescriptionsForCidRequest" />
<wsdl:output message="impl:getPrescribedPrescriptionsForCidResponse"
name="getPrescribedPrescriptionsForCidResponse" />
<wsdl:fault message="impl:EPrescriptionException" name="EPrescriptionException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="processHospitalPrescription" parameterOrder="reportXml">
<wsdl:input message="impl:processHospitalPrescriptionRequest"
name="processHospitalPrescriptionRequest" />
<wsdl:output message="impl:processHospitalPrescriptionResponse"
name="processHospitalPrescriptionResponse" />
<wsdl:fault message="impl:EPrescriptionException" name="EPrescriptionException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="cancelReleasedHospitalPrescription" parameterOrder="providerCode
workplaceCode insuranceHouseCode series no fractionNo cancellationReason">
<wsdl:input message="impl:cancelReleasedHospitalPrescriptionRequest"
name="cancelReleasedHospitalPrescriptionRequest" />
<wsdl:output message="impl:cancelReleasedHospitalPrescriptionResponse"
name="cancelReleasedHospitalPrescriptionResponse" />
<wsdl:fault message="impl:EPrescriptionException" name="EPrescriptionException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getReleasedHospitalPrescription" parameterOrder="providerCode
workplaceCode insuranceHouseCode series no fractionNo">
<wsdl:input message="impl:getReleasedHospitalPrescriptionRequest"
name="getReleasedHospitalPrescriptionRequest" />
<wsdl:output message="impl:getReleasedHospitalPrescriptionResponse"
name="getReleasedHospitalPrescriptionResponse" />
<wsdl:fault message="impl:EPrescriptionException" name="EPrescriptionException" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="EPrescriptionWSSoapBinding" type="impl:EPrescriptionWS">
<wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="processPrescribedPrescription">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="processPrescribedPrescriptionRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="processPrescribedPrescriptionResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="EPrescriptionException">
<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="EPrescriptionException"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="processIssuedPrescription">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="processIssuedPrescriptionRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="processIssuedPrescriptionResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 24 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

</wsdl:output>
<wsdl:fault name="EPrescriptionException">
<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="EPrescriptionException"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getPrescribedPrescription">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getPrescribedPrescriptionRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getPrescribedPrescriptionResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="EPrescriptionException">
<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="EPrescriptionException"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="cancelPrescribedPrescription">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="cancelPrescribedPrescriptionRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:input>
<wsdl:output name="cancelPrescribedPrescriptionResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="EPrescriptionException">
<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="EPrescriptionException"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="cancelReleasedPrescription">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="cancelReleasedPrescriptionRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:input>
<wsdl:output name="cancelReleasedPrescriptionResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="EPrescriptionException">
<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="EPrescriptionException"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="updateInvoices">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="updateInvoicesRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:input>
<wsdl:output name="updateInvoicesResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="EPrescriptionException">
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

Pagina 25 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="EPrescriptionException"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getReleasedPrescription">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getReleasedPrescriptionRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getReleasedPrescriptionResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="EPrescriptionException">
<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="EPrescriptionException"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="downloadNotReportedPrescriptionsReport">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="downloadNotReportedPrescriptionsReportRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:input>
<wsdl:output name="downloadNotReportedPrescriptionsReportResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="EPrescriptionException">
<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="EPrescriptionException"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getStatusForPrescriptions">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getStatusForPrescriptionsRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getStatusForPrescriptionsResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="EPrescriptionException">
<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="EPrescriptionException"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getPrescribedPrescriptionsForCid">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getPrescribedPrescriptionsForCidRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getPrescribedPrescriptionsForCidResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded"
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="EPrescriptionException">

Versiunea 3.7 din 15.07.2014

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

Pagina 26 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="EPrescriptionException"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="processHospitalPrescription">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="processHospitalPrescriptionRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="processHospitalPrescriptionResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="EPrescriptionException">
<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="EPrescriptionException"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="cancelReleasedHospitalPrescription">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="cancelReleasedHospitalPrescriptionRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="cancelReleasedHospitalPrescriptionResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="EPrescriptionException">
<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="EPrescriptionException"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getReleasedHospitalPrescription">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getReleasedHospitalPrescriptionRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getReleasedHospitalPrescriptionResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="EPrescriptionException">
<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="EPrescriptionException"
namespace="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="EPrescriptionWSService">
<wsdl:port binding="impl:EPrescriptionWSSoapBinding" name="EPrescriptionWS">
<wsdlsoap:address location="https://sipe.siui.ro/svapntws/services/EPrescriptionWS" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 27 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

2.5. FIIERUL CEASMEDICALDATAWS.WSDL


Acest fiier conine definiia metodelor expuse de serviciul de procesare a cererilor de
transmitere online informaiilor medicale care vor fi inscripionate pe cardul electronic,
precum i a altor informaii cum ar fi datelor de contact ale medicului de familie, sau
declararea unui card cu date incorect.
Serviciul este dedicat aplicaiilor care vor realiza activarea cardurilor electronice de
asigurare, precum i alte operaiuni de inscripionare pe cardul electronic conform
legislaiei n vigoare.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions targetNamespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
xmlns:impl="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:intf="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:tns1="http://exceptions.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<wsdl:types>
<schema targetNamespace="http://exceptions.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
<complexType name="ECardException">
<sequence>
<element name="errorCode" type="xsd:int" />
<element name="message" nillable="true" type="soapenc:string" />
</sequence>
</complexType>
</schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="ECardException">
<wsdl:part name="fault" type="tns1:ECardException" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getMedicalDataRequest">
<wsdl:part name="cid" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getCardStatusRequest">
<wsdl:part name="cardNo" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="sendMedicalDataRequest">
<wsdl:part name="cid" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="medicalDataRequest" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="sendMedicalDataResponse">
<wsdl:part name="sendMedicalDataReturn" type="xsd:int" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="setInvalidCardDataResponse">
<wsdl:part name="setInvalidCardDataReturn" type="xsd:int" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getMedicalDataResponse">
<wsdl:part name="getMedicalDataReturn" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="setInvalidCardDataRequest">
<wsdl:part name="cid" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="cardNo" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="motivation" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getCardStatusResponse">
<wsdl:part name="getCardStatusReturn" type="xsd:string" />
</wsdl:message>
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 28 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdl:portType name="CeasMedicalDataWS">
<wsdl:operation name="sendMedicalData" parameterOrder="cid medicalDataRequest">
<wsdl:input message="impl:sendMedicalDataRequest" name="sendMedicalDataRequest" />
<wsdl:output message="impl:sendMedicalDataResponse" name="sendMedicalDataResponse" />
<wsdl:fault message="impl:ECardException" name="ECardException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getCardStatus" parameterOrder="cardNo">
<wsdl:input message="impl:getCardStatusRequest" name="getCardStatusRequest" />
<wsdl:output message="impl:getCardStatusResponse" name="getCardStatusResponse" />
<wsdl:fault message="impl:ECardException" name="ECardException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="setInvalidCardData" parameterOrder="cid cardNo motivation">
<wsdl:input message="impl:setInvalidCardDataRequest" name="setInvalidCardDataRequest" />
<wsdl:output message="impl:setInvalidCardDataResponse" name="setInvalidCardDataResponse" />
<wsdl:fault message="impl:ECardException" name="ECardException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getMedicalData" parameterOrder="cid">
<wsdl:input message="impl:getMedicalDataRequest" name="getMedicalDataRequest" />
<wsdl:output message="impl:getMedicalDataResponse" name="getMedicalDataResponse" />
<wsdl:fault message="impl:ECardException" name="ECardException" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="CeasMedicalDataWSSoapBinding" type="impl:CeasMedicalDataWS">
<wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="sendMedicalData">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="sendMedicalDataRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="sendMedicalDataResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="ECardException">
<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="ECardException" namespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getCardStatus">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getCardStatusRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getCardStatusResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="ECardException">
<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="ECardException" namespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="setInvalidCardData">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="setInvalidCardDataRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="setInvalidCardDataResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="ECardException">

Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 29 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="ECardException" namespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getMedicalData">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getMedicalDataRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getMedicalDataResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="ECardException">
<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
name="ECardException" namespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro" use="encoded" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="CeasMedicalDataWSService">
<wsdl:port binding="impl:CeasMedicalDataWSSoapBinding" name="CeasMedicalDataWS">
<wsdlsoap:address location="https://ceas.siui.ro/svapntws/services/CeasMedicalDataWS" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

2.6. FIIERUL SIUIEINVOICEWS.WSDL (*NOU)


Acest fiier conine definiia metodelor expuse de serviciul de procesare a cererilor de
transmitere/anulare online a facturilor electronice, dar i pentru preluarea notelor de
refuz aferente.
Serviciul este dedicat aplicaiilor care vor realiza activarea cardurilor electronice de
asigurare, precum i alte operaiuni de inscripionare pe cardul electronic conform
legislaiei n vigoare.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wsdl:definitions targetNamespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:impl="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:intf="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns1="http://exceptions.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
<wsdl:types>
<xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro">
<xsd:import namespace="http://exceptions.webservices.utils.svapnt.siveco.ro" />
<xsd:element name="sendEInvoice">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="invoiceFile" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="sendEInvoiceResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="sendEInvoiceReturn" type="xsd:int" />
</xsd:sequence>
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 30 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="fault" type="tns1:RaportariException" />
<xsd:element name="cancelEInvoice">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="serialCode" type="xsd:string" />
<xsd:element name="serialNumber" type="xsd:string" />
<xsd:element name="providerFiscalCode" type="xsd:string" />
<xsd:element name="cancellationDate" type="xsd:dateTime" />
<xsd:element name="cancellationReason" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="cancelEInvoiceResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="cancelEInvoiceReturn" type="xsd:int" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getEInvoiceClearingNote">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="serialCode" type="xsd:string" />
<xsd:element name="serialNumber" type="xsd:string" />
<xsd:element name="providerFiscalCode" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getEInvoiceClearingNoteResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="getEInvoiceClearingNoteReturn"
type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getEInvoice">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="serialCode" type="xsd:string" />
<xsd:element name="serialNumber" type="xsd:string" />
<xsd:element name="providerFiscalCode" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getEInvoiceResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="getEInvoiceReturn" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
<xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://exceptions.webservices.utils.svapnt.siveco.ro">
<xsd:complexType name="RaportariException">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="errorCode" type="xsd:int" />
<xsd:element name="message" nillable="true" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="RaportariException">
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 31 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdl:part name="fault" element="impl:fault" />


</wsdl:message>
<wsdl:message name="getEInvoiceClearingNoteResponse">
<wsdl:part name="parameters" element="impl:getEInvoiceClearingNoteResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="cancelEInvoiceResponse">
<wsdl:part name="parameters" element="impl:cancelEInvoiceResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="cancelEInvoiceRequest">
<wsdl:part name="parameters" element="impl:cancelEInvoice" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="sendEInvoiceRequest">
<wsdl:part name="parameters" element="impl:sendEInvoice" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getEInvoiceRequest">
<wsdl:part name="parameters" element="impl:getEInvoice" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getEInvoiceResponse">
<wsdl:part name="parameters" element="impl:getEInvoiceResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="sendEInvoiceResponse">
<wsdl:part name="parameters" element="impl:sendEInvoiceResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getEInvoiceClearingNoteRequest">
<wsdl:part name="parameters" element="impl:getEInvoiceClearingNote" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="SiuiEInvoiceWS">
<wsdl:operation name="sendEInvoice">
<wsdl:input name="sendEInvoiceRequest" message="impl:sendEInvoiceRequest" />
<wsdl:output name="sendEInvoiceResponse" message="impl:sendEInvoiceResponse" />
<wsdl:fault name="RaportariException" message="impl:RaportariException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="cancelEInvoice">
<wsdl:input name="cancelEInvoiceRequest" message="impl:cancelEInvoiceRequest" />
<wsdl:output name="cancelEInvoiceResponse" message="impl:cancelEInvoiceResponse" />
<wsdl:fault name="RaportariException" message="impl:RaportariException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getEInvoiceClearingNote">
<wsdl:input name="getEInvoiceClearingNoteRequest"
message="impl:getEInvoiceClearingNoteRequest" />
<wsdl:output name="getEInvoiceClearingNoteResponse"
message="impl:getEInvoiceClearingNoteResponse" />
<wsdl:fault name="RaportariException" message="impl:RaportariException" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getEInvoice">
<wsdl:input name="getEInvoiceRequest" message="impl:getEInvoiceRequest" />
<wsdl:output name="getEInvoiceResponse" message="impl:getEInvoiceResponse" />
<wsdl:fault name="RaportariException" message="impl:RaportariException" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="SiuiEInvoiceWSSoapBinding" type="impl:SiuiEInvoiceWS">
<wsdlsoap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="sendEInvoice">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="sendEInvoiceRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="sendEInvoiceResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault use="literal" name="RaportariException" namespace="" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="cancelEInvoice">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 32 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

<wsdl:input name="cancelEInvoiceRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="cancelEInvoiceResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault use="literal" name="RaportariException" namespace="" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getEInvoiceClearingNote">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getEInvoiceClearingNoteRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getEInvoiceClearingNoteResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault use="literal" name="RaportariException" namespace="" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getEInvoice">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="getEInvoiceRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getEInvoiceResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="RaportariException">
<wsdlsoap:fault use="literal" name="RaportariException" namespace="" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="SiuiEInvoiceWSService">
<wsdl:port name="SiuiEInvoiceWS" binding="impl:SiuiEInvoiceWSSoapBinding">
<wsdlsoap:address location="https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiEInvoiceWS" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 33 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

3. STRUCTURA FIIERELOR XML COMUNE


Acest paragraf conine enumerarea i descrierea fiierelor de validare folosite la prevalidarea datelor raportate de majoritatea aplicaiilor de raportare.
Aceste fiiere au formatul standard XSD specificat de W3C folosit pentru verificarea
respectrii conveniilor de notaie, de form de prezentare, precum i a tipurilor de
date.

3.1. STRUCTURA FIIERULUI DE DEFINIIE A TIPURILOR COMUNE PENTRU


VALIDRI ONLINE
Nume schem
Namespace

CommonReportingTypes.xsd
http://www.cnas.ro/siui/2.0

Nume tip complex


Descriere tip complex
Nume atribut

foreignPersonType
Tipul de date folosit pentru datele ceteni strini
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Lungime max.
Identificatorul unic al persoanei
Da
string
20
Lungime max.
Prenumele persoanei
Nu
string
40
Lungime max.
Numele de familie al persoanei
Nu
string
40
Data naterii
Nu
date
ara de origine (Valoarea codului din
Lungime max.
Nu
string
nomenclatorul de ri)
20
Codul de card pentru asiguraii
Lungime max.
europeni, aa cum este el nscris pe Nu
string
40
card
Data de expirare a cardului
Nu
date
Codul insituiei emitente, aa cum
Lungime max.
Nu
string
este nscris pe card
30
Numele insituiei emitente, aa cum
Lungime max.
Nu
string
este nscris pe card
100
Adresa insituiei emitente, aa cum
Lungime max.
Nu
string
este nscris pe card
100

personIdentifier
personFirstName
personLastName
birthDate
countryCode
cardCode
cardExpireDate
emissiveOrgUnitCode
emissiveOrgUnitName
emissiveOrgUnitAddress
Nume tip complex
Descriere tip complex
Nume atribut
code
docSeries

Versiunea 3.7 din 15.07.2014

jDocType
Tipul de date folosit pentru documentele justificative
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Lungime max.
Codul tipului de document justificativ Da
string
20
Lungime max.
Seria documentului justificativ
Nu
string
20
Pagina 34 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

docNo

Numrul documentului justificativ

Nu

string

Nu

string

Nu
Nu
Da

date
date
date

Nu

string

Lungime max.
20
Lungime max.
255
Lungime max.
20

validFrom
validTo
docDate

Descrierea documentului justificativ


(text liber)
Data de inceput a valabilitii
Data de sfrit a valabilitii
Data documentului justificativ

issuedBy

Unitatea/Instituia emitent

Nume tip complex


Descriere tip complex
Nume atribut

claimItemType
Tipul de date de baz folosit pentru trimiterea cererilor de validare
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Identificatorul unic al nregistrrii la
Lungime max.
Da
string
nivelul aplicaiei de raportare
40
Indica daca nregistrarea raportat a
fost adugat, modificat sau
Nu
boolean
tears

description

AppID
deleted

Nume tip complex


Descriere tip complex
Extinde tipul
Nume atribut
refferedBySerialCode
refferedBySerialNo
refferedByStencilNo
refferedByDate
refferedBySpecialty
refferedByContractNo
Nume tip complex
Descriere tip complex
Nume element
Descriere element
Tip element
Nume atribut
AppID
state
Nume tip complex
Descriere tip complex
Nume atribut
code
Nume tip complex
Descriere tip complex
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

refferedClaimItemType
claimItemType (vezi definiia mai jos, sau n tipurile comune)
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Lungime max.
Seria biletului de trimitere
Nu
string
20
Lungime max.
Numarul biletului de trimitere
Nu
string
20
Parafa medicului de pe biletul de
Lungime max.
Nu
string
trimitere
20
Lungime max.
Data biletului de trimitere
Nu
string
10
Specialitate medicului de pe biletul
Lungime max.
Nu
string
de trimitere
20
Numarul contractului medicului de
Lungime max.
Nu
string
pe biletul de trimitere
40
feedbackType
Tipul de date de baz folosit pentru trimiterea erorilor de raportare
Nr apariii: minim 0, maxim 1
errors
Lista de erori detectate la prelucrarea raportrii
errorsCollection (vezi definiia mai jos, sau n tipurile comune)
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Identificatorul unic al nregistrrii la
Lungime max.
Da
string
nivelul aplicaiei de raportare
40
Indic dac nregistrarea raportat a
Da
feedbackStatefost validat sau nu
errorType
Definiia tipului de date folosit pentru erorile de raportare (elementul poate
conine ca text inclus comentariile operatorilor SIUI)
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Codul erorii (valoare din
Da
string
nomenclatorul de erori SIUI)
errorsCollection
Definiia tipului de date folosit pentru lista de erori
Pagina 35 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

Nume element
Descriere element
Tip element

Nr apariii: minim 0, maxim nelimitat


error
Eroare de raportare (element de tip)
errorType (vezi definiia mai jos, sau n tipurile comune)

Nume tip complex

requestType
Tipul de date de baz folosit pentru transmiterea cererilor de validare ctre
SIUI (abstract - trebuie derivat)
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Cheia de identificare a aplicaiei de
Lungime max.
raportare (producator de software Nu
string
20
3rd partry)
Codul unic de identificare al
Lungime max.
Da
string
furnizorului
20
Denumirea furnizorului (unitii
Lungime max.
medicale) n numele creia se emite Da
string
100
cererea de validare
Punctul de lucru al furnizorului, de la
Lungime max.
Nu
string
care se efectueaza raportarea
20
Codul casei de asigurri cu care
Lungime max.
furnizorul are contract (valoare din Da
string
20
nomenclatorul de case de asigurri)

Descriere tip complex


Nume atribut
AppKey
providerCode
providerName
workPlace
insuranceHouse

Nume tip complex


Descriere tip complex
Extinde tipul
Nume atribut
contractNo
contractType

reportDate

reportType

Nume tip complex


Descriere tip complex
Extinde tipul
Nume atribut
conventionNo

reportMonth

reportYear
correction
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

requestContractType
Tipul de date de baz folosit pentru transmiterea cererilor de validare ctre
SIUI, pentru furnizorii cu contract
requestType (vezi definiia mai jos, sau n tipurile comune)
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Numrul contractului n vigoare,
Lungime max.
Da
string
pentru care se realizeaz raportarea
40
Tipul contractului specific
Lungime max.
furnizorului pentru care se
Da
string
20
realizeaz raportarea
Data pentru care se realizeaz
raportare (toate nregistrrile
Da
date
trebuie sa se ncadreze la aceast
dat)
Tipul de raportare (identic cu
Lungime max.
valoarea primului parametru al
Da
string
20
metodei serviciului-web de validare)
requestConventionType
Tipul de date de baz folosit pentru transmiterea cererilor de validare ctre
SIUI, pentru medicii cu connvenii
requestType (vezi definiia mai jos, sau n tipurile comune)
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Numrul conveiei de eliberare
Lungime max.
certificiate medicale n vigoare,
Da
string
20
pentru care se realizeaz raportarea
Luna pentru care se realizeaz
raportare (toate nregistrrile
Da
monthType trebuie sa se ncadreze n luna/anul
precizate)
Anul pentru care se realizeaz
raportare (toate nregistrrile
Da
yearType
trebuie sa se ncadreze n luna/anul
precizate)
Specific dac raportarea este
Nu
boolean
Pagina 36 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

rectificativ
Nume tip complex
Descriere tip complex
Nume element
Descriere element
Tip element
Nume atribut
validationDate
state
Nume tip complex
Descriere tip complex
Nume element
Descriere element
Tip element
Nume atribut
responseDate

responseType
Tipul de date de baz folosit pentru rspunsul la cererile de validare
Nr apariii: minim 0, maxim 1
errors
Lista de erori detectate la prelucrarea raportrii
errorsCollection (vezi definiia mai jos, sau n tipurile comune)
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Data i ora validrii n SIUI a cererii
Da
date-time
(timestamp)
Indic dac nregistrarea raportat a
Da
feedbackStatefost validat sau nu
getResponseBase
Tipul de date de baz folosit pentru rspunsul la cererile de validare
Nr apariii: minim 0, maxim 1
errors
Lista de erori detectate la prelucrarea raportrii
errorsCollection (vezi definiia mai jos, sau n tipurile comune)
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Data i ora validrii n SIUI a cererii
Da
date-time (timestamp)

Nume tip simplu


pidType

Descriere tip simplu


Tipul de date folosit pentru CNP

Tip de date
string

Constrangeri
Patern [0-9]{13}

Nume tip simplu

Descriere tip simplu


Tipul de date folosit pentru parafa unui
medic

Tip de date

Constrangeri

string

Patern [0-9A-Z]{5,6}

Nume tip simplu

Descriere tip simplu

Tip de date

genderType

Valori posibile pentru sexul unui pacient string

Constrangeri
1-MASCULIN
2-FEMININ
3-BISEXUAL
4-NECUNOSCUT

Nume tip simplu

Descriere tip simplu

Tip de date

patientType

Valori posibile pentru tipul unui pacient

string

stencilType

Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Constrangeri
ASIGURAT-Asigurati
ACCI_PROFAccidente de munca
sau boli profesionale
PREJ_DAUNAccidente rutiere
sau vatamari
corporale
CARD_EUROPersoane titulare ale
cardului european
CETA_CONVCetatenii statelor cu
care Romania a
incheiat intelegeri,
conventii sau
protocoale
internationale
FORM_CEEBeneficiari de
Pagina 37 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

regulament cee
1408/1971
Nume tip simplu

Descriere tip simplu


Tipul de date folosit pentru luni
calendaristice

Tip de date

Descriere tip simplu


Tipul de date folosit pentru ani
calenadistici

Tip de date

Nume tip simplu

Descriere tip simplu

Tip de date

diagnosticType

Tipul dianostic

string

Nume tip simplu

Descriere tip simplu

Tip de date

monthType
Nume tip simplu
yearType

Nume tip simplu

clinicPresentationMode

Versiunea 3.7 din 15.07.2014

integer

Descriere tip simplu

Constrangeri

integer

unsigned-int

clinicServiceType

Constrangeri

Tip de date

unsigned-int

Constrangeri
0-ACUT
1-SUBACUT
2-CRONIC
Constrangeri
1-CONSULTATIE
INITIALA
2-CONSULTATIE DE
CONTROL
3-CONSULTATIE
SPECIFICA INITIALA
4-CONSULTATIE
SPECIFICA
CONTROL
5-SERVICII
6-SERVICII CONEXE
7-CONSULTATIE
CONEXA INITIALA
8-CONSULTATIE
CONEXA DE
CONTROL
Constrangeri
1-URGENTA
2-BILET DE
TRIMITERE
3-SCRISOARE
MEDICALA
4-CONTROL
5-PREZENTARE
DIRECTA
6-ANEXA 10
7-BILET DE
EXTERNARE
8-POTENTIAL
ENDEMO-EPIDEMIC
9-AFECTIUNE
ACUTA
INTERCURENTA
10-CRONICE SI PNS
(ANEXA 39A)
URMARIREA
EVOLUTIEI
11-CRONICE SI PNS
(ANEXA 39A)
Pagina 38 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

EXAMEN PERIODIC
12-Telemedicina
Nume tip simplu

Descriere tip simplu

Tip de date

feedbackState

Valori posibile pentru rezultatul validrii


integer
online

Constrangeri
0-INVALID
1-VALID
2-PARTIAL VALID

3.2. STRUCTURA FIIERULUI DE CONSULTARE A CALITII DE ASIGURAT A


PERSOANELOR
Nume schem
Namespace

GetInsuredResponse.xsd
http://www.cnas.ro/siui/2.0

Nume element
Descriere element
Nume element
Descriere element
Nume atribut

insuredResponse

Nr apariii: minim 1, maxim 1

insured

Nr apariii: minim 1, maxim 1

Descriere atribut
Codul numeric personal al
pacientului (CNP)
Numrul de asigurat al pacientului
(CID)

Obligatoriu Tip de date Constrngeri

pid
cid

Nu

pidType

Nu

cidType

-1-Eroare
0-Inexistent
Da
xs:short
1-Asigurat
2-Neasigurat
3-Decedat
Nr apariii: minim 0, maxim 1

state

Starea de asigurat a pacientului

Nume element
Descriere element
Nume element
Descriere element
Nume atribut

validFrom
validTo

categories
Lista de categorii
Nr apariii: minim 0, maxim nelimitat
category
Categoria pacientului
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Codul categoriei de asigurat (valoare
Da
string
din nomenclatorul de categorii)
Data de nceput a valabilitii
Nu
date
Data de sfrit a valabilitii
Nu
date
Nr
apariii:
minim
0,
maxim
1
states
Lista de strilor de asigurare ale persoanei (valori folosite la reete)
Nr apariii: minim 0, maxim nelimitat
state
Starea de asigurare a persoanei
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Codul strii de asigurat (valoarea
Da
string
codului din nomenclatorul de stri)
Data de nceput a valabilitii
Nu
date
Data de sfrit a valabilitii
Nu
date
-

Nume tip simplu

Descriere tip simplu

Tip de date

pidType

Tipul de date folosit pentru CNP

string

code
validFrom
validTo
Nume element
Descriere element
Nume element
Descriere element
Nume atribut
code

Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Constrangeri
Lungime min. 13
Lungime max. 13
Patern [0-9]{13}

Pagina 39 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

Nume tip simplu

Descriere tip simplu

Tip de date

cidType

Tipul de date folosit pentru CID

string

Constrangeri
Lungime min. 20
Lungime max. 20
Patern [0-9]{20}

3.3. STRUCTURA FIIERULUI DE CONSULTARE A REETELOR GRATUITE I


COMPENSATE
OBSERVAIE
Aceast structur de date este specific validrii reetelor compensate
prescrise i eliberate pe formulare cu regim special, care vor fi nlocuite
treptat de reeta electronic.
Nume schem
Namespace
Schem referit

GetPrescriptionResponse.xsd
http://www.cnas.ro/siui/2.0
CommonReportingTypes.xsd

Nr apariii: minim 1, maxim 1


response
Rspuns pentru reete prescrise de medici
getResponseBase (vezi definiia mai jos, sau n tipurile comune)
Nr apariii: minim 0, maxim 1
prescription
Reet prescris de medic
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Parafa medicului care prescrie
Lungime max.
Da
string
stencilNo
reeta.
20
Codul numeric personal al
Lungime max.
personPID
pacientului pentru care se prescrie Da
string
20
reeta.
Codul casei de asigurri cu care sa
Lungime max.
patientInsuranceHouse
ncheiat contractul de compensare Nu
string
20
medicamente.
Lungime max.
serialNo
Numrul reetei.
Da
string
20
Lungime max.
serialCode
Seria reetei
Da
string
20
Numrul contractului ncheiat ntre
Lungime max.
contractNo
Da
string
furnizor i casa de asigurri.
20
prescriptionDate
Data la care a fost emis reeta.
Da
date
Tipul de reet (valoare din
Lungime max.
prescriptionType
Da
string
nomenclatorul de tipuri de reete)
30
Tipul pacientului (codul din
Lungime max.
patientType
nomenclatorul de stri de asigurare Da
string
20
ale unei persoane).
Numrul programului naional de
Lungime max.
nhp
Nu
string
sntate.
20
noDaysTreatment
Numarul de zile de tratament.
Nu
string
Parafa medicului specialist care a
Nu
stencilType recommendedByStencilNo
recomandat reeta.
Nr apariii: minim 0, maxim nelimitat
Nume element
prescriptionDrug
Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o reet
Descriere element
Nume element
Descriere element
Extinde tipul
Nume element
Descriere element
Nume atribut

Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 40 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

Nume atribut
no
drugCode

Descriere atribut
Numrul de ordine al
medicamentului n reet.

Obligatoriu Tip de date

Constrngeri

Nu

unsigned-int

Codul medicamentului prescris

Nu

string

quantity

Codul substanei active ce intr n


Nu
componena medicamentului.
Concentraia de substan activ din
Nu
coninutul medicamentului.
Forma farmaceutic a
Nu
medicamentului.
Codul de boal pentru care sa
Nu
prescris medicamentul.
Categoria bolii pentru care sa
Nu
prescris medicamentul.
Codul tipului de diagnostic
Nu
Codul listei de compensare (Valaore
din nomenclatorul de tipuri liste de Nu
compensare)
Procentul de compensare aferent
Nu
listei de mai sus
Cantitatea prescris
Nu

dose

Doza de medicament prescris

Nume element
Descriere element
Nume atribut

prescriptionTest
Teste medicale prescrise pe reet
Descriere atribut

testName

Denumire test medical

monthsNo

Numr de luni

patientType

Tip pacient

activeSubstance
concentration
pharmaceuticalForm
diseaseCode
diseaseCategory
diagnosticType
copaymentListType
copaymentListPercent

Lungime max.
20
Lungime max.
string
150
Lungime max.
string
30
Lungime max.
string
100
Lungime max.
string
20
Lungime max.
string
20
diagnosticTypestring

Lungime max.
20

decimal

double

Lungime max.
Nu
string
20
Nr apariii: minim 0, maxim 1
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Lungime max.
Nu
string
100
Da
integer
COPILDa
string
ADULT-

3.4. STRUCTURA FIIERULUI DE PRELUARE A INFORMAIILOR DESPRE


BILETE DE TRIMITERE CTRE SPECIALITI CLINICE SAU INVESTIGAII
DE LABORATOR
Nume schem
Namespace
Schem referit

GetReferralResponse.xsd
http://www.cnas.ro/siui/2.0
CommonReportingTypes.xsd

Nume element
Descriere element
Extinde tipul
Nume element
Descriere element
Nume atribut

Nr apariii: minim 1, maxim 1


response
Raspuns pentru bilete de trimitere prescrise de medici
getResponseBase (vezi definiia mai jos, sau n tipurile comune)
Nr apariii: minim 1, maxim 1
referral
Bilet de trimitere prescris de medic
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Codul de paraf al medicului
Lungime max.
Da
string
prescriptor
10
CNP-ul pacientului
Da
pidType
Casa de asigurri (codul din
Nu
string
Lungime max.

stencilNo
personPID
patientInsuranceHouse
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 41 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

nomenclatorul de case de asigurri)


serialNo

Numrul biletului de trimitere

Nu

serialCode

Seria biletului de trimitere

Nu

issueDate

Data emiterii

Da

ticketType

Tipul biletului de trimitere

Da

diagnostic
specialty
personType
Nume element
Descriere element
Tip element
Nume element
Descriere element
Nume atribut
no
investigation
quantity

20
Lungime max.
string
20
Lungime max.
string
20
date
1-MEDIC
SPECIALIST
unsigned-int 2-INVESTIGATII
DE
LABORATOR
Lungime max.
string
20

Diagnosticul principal (cod din


Nu
nomenclatorul de diagnostice)
Specialitatea medicului prescriptor
Lungime max.
(cod din nomenclatorul de
Nu
string
20
specialiti medicale)
Tipul de pacient.
Nu
patientType Nr apariii: minim 0, maxim 1
foreignPerson
Date de identificare pentru persoan strin (dac este cazul)
foreignPersonType (vezi definiia mai jos, sau n tipurile comune)
Nr apariii: minim 0, maxim nelimitat
investigation
Investigaie de laborator prescris de medic
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Numrul de ordine al investigaiei
Da
unsigned-int Codul investigaiei (valoare din
nomenclatorul de investigaii de
Da
string
laborator)
Cantitatea prescris
Da
unsigned-int -

3.5. STRUCTURA FIIERULUI DE NOMENCLATOARE PENTRU MEDICI N


CONTRACT CU CASA DE ASIGURRI DE SNTATE
Acest fiier poate fi utilizat de aplicaiile care trebuie s verifice medicii n contract cu
Casa de Asigurri, cum ar fi cele de farmacii unde se elibereaz medicamente n baza
reetelor prescrise de medici sau n cazul aplicaiilor unde se presteaz servicii n baza
biletelor de trimitere de la medici, cum ar fi aplicaiile de raportare pentru clinice i
paraclinice.
Fiierele de nomenclatoare generale specifice fiecrei aplicaii generate la CNAS i
publicate pe Portalul SIUI nu conin informaii referitoare la medici, seciunile
corespunztoare fiind omise intenionat. n acest caz fiind necesar fiierul de
nomenclatoare cu medicii n contract cu Casa de Asigurri cu care furnizorul are
contract.
Pe de alt parte fiierele de nomenclatoare generale generate la CJAS-uri conin
aceste date, n acest caz fiierul cu nomenclatoarele de medici fiind folosit pentru a
actualiza doar datele specifice, deci pentru a transfera o cantitate mai mic de
informaii optimiznd astfel prelucrarea datelor.
Nume schem
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

NomenclatoareMedici.xsd
Pagina 42 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

Namespace

http://www.cnas.ro/siui/2.0

Nume element

Nr apariii: minim 1, maxim 1


Catalogues
Structura nomenclatorului de medici pentru aplicaiile de raportare pentru
furnizorii.
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Data i ora la care a fost generat
Da
date-time fiierul n SIUI (timestamp)
Nr apariii: minim 0, maxim 1
InsuranceHouseTypes
Catalogul de tipuri de case de asigurri de sntate
Nr apariii: minim 0, maxim nelimitat
InsuranceHouseType
nregistrare din nomenclatoruld e tipuri de case de asigurri de sntate
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Lungime max.
Codul tipului de case de asigurri
Da
string
20
Descrierea tipului de case de
Lungime max.
Da
string
asigurri
100
Nr apariii: minim 0, maxim 1
InsuranceHouses
Catalogul caselor de asigurare din sistem
Nr apariii: minim 0, maxim nelimitat
InsuranceHouse
Definiia caselor de asigurare din sistem
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Lungime max.
Codul casei de asigurare
Da
string
20
Lungime max.
Denumirea casei de asigurare
Da
string
100
Tipul casei de asigurare (valoarea
Lungime max.
codului din nomenclatorul de tipuri Da
string
20
de case de asigurare)
Data de inceput a valabilitii
Da
date
Data de sfrit a valabilitii
Nu
date
Nr apariii: minim 0, maxim 1
Specialities
Catalogul de specialiti medicale
Nr apariii: minim 0, maxim nelimitat
Speciality
Definiia unei specialiti medicale
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Lungime max.
Codul specialitii medicale
Da
string
200
Lungime max.
Denumirea specialitii medicale
Da
string
100
Data de inceput a valabilitii
Da
date
Data de sfrit a valabilitii
Nu
date
Nr apariii: minim 0, maxim 1
Physicians
Catalogul de medici din sistem
Nr apariii: minim 0, maxim nelimitat
Physician
Definiia unui medic
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Lungime max.
CNP-ul medicului
Nu
string
20
Lungime max.
Numele medicului
Da
string
200
Lungime max.
Parafa medicului
Da
string
6
Data de inceput a valabilitii
Da
date
Data de sfrit a valabilitii
Nu
date
Nr apariii: minim 0, maxim 1
PhysicianSpecialities

Descriere element
Nume atribut
issueDate
Nume element
Descriere element
Nume element
Descriere element
Nume atribut
code
description
Nume element
Descriere element
Nume element
Descriere element
Nume atribut
code
name
type
validFrom
validTo
Nume element
Descriere element
Nume element
Descriere element
Nume atribut
code
name
validFrom
validTo
Nume element
Descriere element
Nume element
Descriere element
Nume atribut
pid
name
stencil
validFrom
validTo
Nume element
Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Pagina 43 din 44

Specificaii de interfaare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaiile de raportare


ale furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice
Descrierea serviciilor Web expuse Anexa 001

Descriere element
Nume element
Descriere element
Nume atribut
stencil
contractNo
insuranceHouse
contractType

physicianType

specialityCode
validFrom
validTo

Versiunea 3.7 din 15.07.2014

Catalog de legatura intre medici, specializari si case judetene.


Nr apariii: minim 0, maxim nelimitat
PhysicianSpeciality
Definitia unei legaturi intre medici, specializari si case judetene.
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrngeri
Lungime max.
Parafa medicului
Da
string
20
Lungime max.
Numrul contractului
Da
string
40
Codul casei de asigurari cu care este
Lungime max.
Da
string
contractul.
20
Lungime max.
Tipul de contract al furnizorului
Da
string
3
C-Convenie
S-Stomatologie
H-Spitale
F-Farmacist
Codul tipului de medic.
Da
string
A-Ambulatoriu
/ Clinic
P-Necunoscut /
Nedefinit
U-Ambulante
Codul specializarii (valoarea este
Lungime max.
preluata din nomenclatorul
Da
string
20
Specialities)
Data de inceput a valabilitii
Da
date
Data de sfrit a valabilitii
Nu
date
-

Pagina 44 din 44