Sunteți pe pagina 1din 981

GHID

PRACTIC
Modele de cereri pentru justiiabili
n materie procesual civil i civil

Prezentulghidcuprinde273dintrecelemaiuzualecererinmaterieprocesualcivilinmaterie
civil,aciuninaplicareaLegiinr.31/1990republicatiaLegiinr.85/2014,cereriprivindlitigiile
nrelaiiledefamilieprecumicereriformulatenmateriadreptuluimuncii.

2014

Ghid practic
Modele de cereri pentru justiiabili n materie procesual
civil i civil
La elaborarea ghidului au fost avute n vedere:
Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, modificat i
completat prin:
- Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea n aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul civil, publicat n Monitorul Oficial nr. 409 din 10 iunie
2011;
- Ordonan de urgen Nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea
unor msuri necesare intrrii n vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,
publicat n Monitorul Oficial nr. 696 din 30 septembrie 2011;
- Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor msuri necesare intrrii n
vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicat n Monitorul Oficial nr.
255 din 17 aprilie 2012.

Legea
nr. 134 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedur civil,
republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 545 din 3 august
2012, modificat i completat prin:

- Legea nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedur civil, publicat n Monitorul Oficial nr. 365 din 30 mai
2012;
- Ordonan de urgen nr. 44 din 23 august 2012 privind modificarea art. 81
din Legea nr. 76/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul
de procedur civil, publicat n Monitorul Oficial nr. 606 din 23 august 2012;
- Legea nr. 206 din 9 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru
punerea n aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil, precum
i pentru completarea unor acte normative conexe, publicat n Monitorul Oficial
nr. 762 din 13 noiembrie 2012;
- Ordonan de urgen nr. 4 din 30 ianuarie 2013 privind modificarea Legii nr.
76/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur

Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn


pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 1

civil, precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative conexe,


publicat n Monitorul Oficial nr. 68 din 31 ianuarie 2013;
- Legea nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele msuri pentru degrevarea
instanelor judectoreti, precum i pentru pregtirea punerii n aplicare a Legii nr.
134/2010 privind Codul de procedur civil, publicat n Monitorul Oficial nr. 89
din 12 februarie 2013;
- Legea nr. 72 din 28 martie 2013 privind msurile pentru combaterea
ntrzierii n executarea obligaiilor de plat a unor sume de bani rezultnd din
contracte ncheiate ntre profesioniti i ntre acetia i autoriti contractante,
publicat n Monitorul Oficial nr. 182 din 2 aprilie 2013
Legea nr. 31/din 16 noiembrie 1990 privind societile comerciale,
republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 1066 din 17 noiembrie
2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea
nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenei i de insolven, publicat n Monitorul Oficial nr. 466 din 25
iunie 2014;
Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adopiei,
republicat n Monitorul Oficial nr. 259 din 19 aprilie 2012;
Legea nr. 272/2004 din 21 iunie 2004 privind protecia i promovarea
drepturilor copilului, republicat n Monitorul Oficial nr.159 din 5 martie
2014;
Legea nr. 62 din 10 mai 2011 privind dialogul social, republicat n
Monitorul Oficial nr. 625 din 31 august 2012

Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn


pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 2

Motto
Justiia: respectul dreptului celuilalt
Victor Cousin

Prezentul ghid cuprinde 273 dintre cele mai uzuale cereri n materie
procesual civil i n materie civil, aciuni n aplicarea Legii nr. 31/1990
republicat i a Legii nr. 85/2014, cereri privind litigiile n relaiile de familie
precum i cereri formulate n materia dreptului muncii.
Prezentul ghid este realizat cu intenia de a rspunde unor necesiti de
ordin practic, venind astfel n sprijinul justiiabililor i reprezentanilor acestora n
contextul intrrii n vigoare a noului Cod civil, a noului Cod de procedur civil i
a Legii nr.85/2014, precum i n contextul modificrilor aprute la Legea nr.
31/1990 referitoare la societile comerciale, Legea nr. 272/2004 privind protecia
i promovarea drepturilor copilului, Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al
adopiei i Legea nr. 62/2011 privind dialogul social.
Ghidul conine acte care au un pronunat caracter de generalitate, urmnd a
fi completate n funcie de fiecare situaie particular.
Modelele de cereri i aciuni reprezint un instrument pus la dispoziia
practicienilor i justiiabililor n scopul facilitrii accesului la justiie i proteciei
drepturilor i libertilor fundamentale.
Autorii

Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn


pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 3

CUPRINS

DREPTPROCESUALCIVIL............................................................................................................18
1.Cereredechemarenjudecat...................................................................................................19
2.Cerererereconvenional...........................................................................................................23
3.Cereredemodificare/precizareacereriidechemarenjudecat(cerereadiional).............28
4.Cererenumirecuratorart.58C.proc.civ................................................................................32
5.Cereredechemarenjudecataaltorpersoane.......................................................................34
6.Cereredeapel/recursmpotrivancheieriiderespingere,cainadmisibil,acereriidechemare
injudecataaltorpersoane...........................................................................................................38
7.Cereredeintervenieninterespropriu.....................................................................................42
8.Cereredeintervenieaccesorie.................................................................................................47
9.Cerere de apel/recurs mpotriva ncheierii de respingere, ca inadmisibil, a interveniei
principale/accesorii........................................................................................................................51
10.Cererededisjungereacereriiincidentale...............................................................................55
12. Cerere de apel/recurs mpotriva ncheierii de respingere, ca inadmisibil, a cererii de
chemarengaranie.......................................................................................................................62
13.Cereredeartareatitularuluidreptului..................................................................................66
14.ntmpinarelacerereadechemarenjudecat......................................................................69
15.Rspunslantmpinareaformulatlacerereadechemarenjudecat..................................73
16.Cererederecuzareaunuiadinmembriicompletuluidejudecat..........................................76
17.Cereredestrmutare...............................................................................................................79
18. Cereri privind ncuviinarea acordrii de ajutor public judiciar sub forma
scutirii/reducerii/ealonriisauamnridelaplatataxelorjudiciareprevzutedelege,inclusiva
celordatoratenfazadeexecutaresilit.......................................................................................83
19.Cereriprivindncuviinareaacordriideajutorpublicjudiciarsubformapliionorariuluide
avocat,expert,traductorului,interpretuluisauonorariuluiexecutoruluijudectoresc.............86
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 5

20.Declaraiepeproprierspundereapersoaneicaresolicitacordareaajutoruluijudiciar.....89
21.Cereredereexaminareajutorpublic.......................................................................................91
22.Cererefacilititaxdetimbrupersoanejuridice................................................................93
23.Cereredereexaminaretimbraj................................................................................................96
24.Cereredeaplicareaamenziijudiciare....................................................................................99
25.Cereredereexaminareamendjudiciar..............................................................................102
26.Cereredereexaminarempotrivancheieriideanulareacereriidechemarenjudecat....105
27. Cerere de acordare despgubiri pentru amnarea nejustificat a judecrii ori a executrii
silite..............................................................................................................................................108
28.Cereredereexaminareadespgubiriloracordatepentruamnareanejustificatajudecrii
cauzeisauaexecutriisilite.........................................................................................................113
29.Cererederenunarelajudecat............................................................................................116
30.Cererederenunareladreptulpretins..................................................................................119
31.Cerereprivindpronunareauneihotrripariale................................................................122
32.Achiesarelahotrreapronunatdepunerealadosaraachiesriiexpreserealizateprinact
autentic.........................................................................................................................................125
33.Cererepentruaseluaactdetranzacie................................................................................128
34.Cereredeintroducerencauzamotenitorilor...................................................................130
35.Cerereinstituirecuratela.......................................................................................................133
36.Cereriprivindsuspendareajudecrii.....................................................................................136
37.Cereredesuspendareajudecriiart.242C.proc.civ..........................................................139
38.Cereredesuspendareajudecriiart.411C.proc.civ.........................................................142
39.Cereredesuspendareajudecriicauzei................................................................................145
40.Cereredesuspendareajudecriiart.413alin.(1)pct.1)..................................................148
41.Cereredesuspendareajudecriiart.413alin.(1)pct.2)..................................................151
42.Cererepentrureluareadezbaterilordupsuspendare.........................................................154

Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn


pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 6

43.Cerereadeconstatareaperimrii.........................................................................................157
44.Cereredesuspendareaexecutriiprovizorii........................................................................160
45.Cereredendreptareaeroriimateriale.................................................................................163
46.Cereredenlturareadispoziiilorpotrivnicedinhotrrilejudectoreti..........................166
47.Cereredelmurireahotrriijudectoreti.........................................................................169
48.Cereredecompletareahotrriijudectoreti....................................................................172
49.Cerereadeapel......................................................................................................................175
50.Declaraiedeapelfrmotive...............................................................................................179
51.Motivedeapel........................................................................................................................183
52.Apelincident...........................................................................................................................187
53.Apelprovocat.........................................................................................................................191
54.ntmpinarelaapel................................................................................................................196
55.Rspunslantmpinareaformulatalacerereadeapel.........................................................200
56.Cerereaderecurs....................................................................................................................203
57.Declaraiederecurs...............................................................................................................207
58.Motivederecursdepuseprincerereseparat......................................................................210
59.Recursincident........................................................................................................................214
60.Recursprovocat......................................................................................................................218
61.ntmpinarealacerereaderecurs.........................................................................................222
62.Rspunslantmpinareaformulatalacerereaderecurs......................................................225
63.Cereredesuspendareaexecutriinfazarecursului.........................................................228
64.Cereredecontestaienanulare............................................................................................231
65.Contestaienanulareobinuit.............................................................................................235
66.Contestaienanularespecial...............................................................................................239
67.Cereredesuspendareaexecutriinfazacontestaieiinanulare.....................................243
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 7

68.Cererederevizuire.................................................................................................................246
69.Cererederevizuireart.509alin.(1)pct.1)..........................................................................251
70.Cererederevizuireart.509alin.(1)pct.2)...........................................................................255
71.Cererederevizuireart.509alin.(1)pct.3)C.proc.civ.......................................................259
72.Cererederevizuireart.509alin.(1)pct.4)............................................................................264
73.Cererederevizuireart.509alin.(1)pct.5)...........................................................................268
74.Cererederevizuireart.509alin.(1)pct.6)..........................................................................272
75.Cererederevizuireart.509alin.(1)pct.7)..........................................................................276
76.Cererederevizuireart.509alin.(1)pct.8)...........................................................................280
77.Cererederevizuireart.509alin.(1)pct.9)..........................................................................284
78.Cererederevizuireart.509alin.(1)pct.10).......................................................................288
79.Cererederevizuireart.509alin.(1)pct.11).......................................................................292
80.Cereredesuspendareaexecutriinfazarevizuirii...........................................................296
81.Cereredenvestirecuformulexecutorie.............................................................................299
82.Cereredeexecutaresilit.......................................................................................................302
83.Contestaielatitlu...................................................................................................................305
84.Contestaielaexecutaresilit................................................................................................309
85.Plngerempotrivarefuzuluiexecutoruluijudectorescdecomunicare..............................313
86.Cereredesuspendareaexecutrii.........................................................................................317
87.Cereredentoarcereaexecutriisilite..................................................................................320
88.Cerereadevalidareapopririi..................................................................................................324
89.Cereredeordonanpreedinial........................................................................................329
90.Cererenecontencioas............................................................................................................333
91.Cereriprivindrefacereanscrisurilorihotrrilordisprute...............................................337
92. Cerere de refacere a dosarelor sau nscrisurilor disprute privitoare la o cauz n curs de
soluionare...................................................................................................................................340
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 8

93.Cererederefacereahotrriijudecatoretidisprute........................................................343
94.Cereredesechestruasigurtor..............................................................................................346
95.Cereredepoprireasigurtorie...............................................................................................350
96.Cererederidicareamsurilorasigurtorii............................................................................355
97.Cereredesechestrujudiciar...................................................................................................359
98.Cerereprivindasigurareaprobelor.......................................................................................363
99.Cerereadedelegareaunuiexecutorjudectoresc...............................................................367
100.Cererepentruincuviinareaprobelor.................................................................................370
101.Cererepentruprobacontrarart.254alin.(3)...................................................................373
102.Cereredenlocuireaunuimartor........................................................................................376
103.Cererepentrudepunerealisteidemartori..........................................................................378
104.Cerereapentrudepunereadenscrisuriprobatoriiladosar...............................................381
105.Cerereprivindalegereadomiciliului/sediuluiprocesualalprilor.....................................383
106.Cerereprivindschimbareadomiciliuluiprii......................................................................385
107.Cerereamnareajudecii..................................................................................................387
108.Cereredeamnareajudeciipentrulipsdeaprare......................................................389
109.Cereredeamnarepentruimposibilitatedeprezentarelajudecat................................391
110.Cererederenunarelamandat............................................................................................393
111.Cererederevocaremandat.................................................................................................395
112.Cereredepreschimbareatermenuluidejudecat.............................................................397
113.Cerereadelsareacauzeilasfrituledinei....................................................................400
114.Cererededesfurareaprocesuluifrprezenapublicului..............................................402
115.Cereredeeliberareaunuicertificatdegrefprivindminuta.............................................404
116.Cereredeeliberareaunuicertificatdegrefprivinddovadaexisteneiperolulinstaneia
uneicauze.....................................................................................................................................406
117.Cerereeliberarecopiesimpldepenscrisuri.....................................................................409
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 9

118.Cereredelegalizareacopieiuneihotrrijudectoreti/ncheierideedin...................411
119.Cererederestituireataxeijudiciaredetimbru...................................................................413
120.Cerereaderepunereperol..................................................................................................416
121.Contestaieprivindtergiversareaprocesului.......................................................................419
122.Plngerempotrivaincheieriiderespingereacontestaieiprivindtergiversareaprocesului422
DREPTCIVIL..............................................................................................................................425
123.Aciuniprivindacteledestarecivil....................................................................................426
124.Punereasubinterdicie/ridicareainterdiciei......................................................................429
125.nregistrareatardivanaterii.............................................................................................433
126a.Declarareajudectoreascamorii..................................................................................436
126b.Rectificareadateimorii....................................................................................................439
127.Anulareahotrriideclarativedemoarte............................................................................442
128a.Aciunenfiinareasociaie.................................................................................................445
128b.Aciunenfiinarefundaie.................................................................................................447
129.Aciuneanularehotrreadunaregeneral........................................................................449
130.Aciunenconstatareasimulaiei.........................................................................................452
131.Aciunenrezoluiuneacontractelor/reziliere/constatarepactcomisoriu..........................456
132. Cererea de evacuare ca urmare a ncetrii/rezilierii contractului de nchiriere potrivit
proceduriireglementatedeart.10331044C.proc.civ..............................................................461
133.Nulitateaunuiactjuridic......................................................................................................465
134.Aciunentemeiatpegestiuneadeafaceri........................................................................469
135.Aciunenrestituireapliinedatorate................................................................................474
136.Aciunentemeiatpembogirefrjustcauz.............................................................478
137.Aciunenrspunderecivildelictualpentrufaptaproprie..............................................482
138.Aciunenrspunderecivildelictualpentrufaptacomisdeprepus.............................486

Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn


pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 10

139. Aciune n rspundere civil delictual pentru fapta comis de un minor/ interzis
judectoresc.................................................................................................................................491
140.Aciunenrspunderecivildelictualpentrufaptalucrului..............................................495
141.Aciunenrspunderecivildelictualpentruprejudiciulcauzatdeanimalele.................499
142.Aciunenrspunderecivildelictualpentruruinaedificiu..............................................503
143.Aciunenanulareahotrriiadunriigeneraleaasociaieideproprietari........................507
144.Aciunendauneinteresemoratorii....................................................................................511
145.Aciunendauneinteresecompensatorii............................................................................515
146.Aciunenpronunareauneihotrricaresinlocdecontract......................................520
147.Aciuneoblic(indirectsausubrogatorie).........................................................................524
148.Aciunearevocatorie(paulian)...........................................................................................528
149.Aciunenrevendicareimobiliar........................................................................................533
150.Aciunenrevendicaremobiliar.........................................................................................538
151.Aciunengrniuire(frrevendicare)................................................................................542
152.Aciuneconfesorie...............................................................................................................546
153.Aciunecarearecaobiectnscriereadreptuluideproprietatencarteafunciar.............550
154.Aciunenaccesiuneimobiliarasuprauneilucrriautonomecucaracterdurabil...........554
155.Aciunileposesorii................................................................................................................558
156.Aciunenrectificarecartefunciar.....................................................................................562
157.Partajsuccesoral..................................................................................................................566
158.Aciunenanulareacertificatuluidemotenitor.................................................................570
159.Aciuneannulitateatestamentului....................................................................................573
160.Aciunenrevocarealegatelor.............................................................................................576
161.Aciunereduciunealiberalitilorexcesive........................................................................580
162.Aciunennulitateaactuluijuridicdeoptiunesuccesoral.................................................584
163.Aciunenpredarealegatuluicutitluparticular..................................................................588
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 11

164.Petiiadeereditate...............................................................................................................592
165. Aciune n pretenii ntemeiat pe nerespectarea obligaiei privind plata preului vnzrii
ntreprofesioniti.........................................................................................................................596
166.Aciunenpreteniintemeiatpenerespectareaobligaieiprivindplatacomisionului....600
167.Aciunenpreteniintemeiatperspundereacivilpentrupagubeleproduseterilorprin
accidentedevehicule...................................................................................................................604
168.Aciunenpreteniintemeiatpedreptulderegresalasigurtorului...............................608
169.Cereredeordonandeplat..............................................................................................612
170.Cererenanulareaordonaneideplat...............................................................................616
171.Aciunenanulareahotrriiarbitrale.................................................................................619
172.Aciuneprivindrecunoatereahotrriiarbitralestrine...................................................623
173.Aciunepentruncuviinareaexecutriihotrriiarbitralestrine.....................................627
ACIUNINAPLICAREALEGIINR.31/1990................................................................................631
174.Aciunenregularizareasocietii........................................................................................632
175.Aciunendeclarareanulitiisocietii..............................................................................636
176.Aciunenanulareahotrriiadunriigenerale..................................................................640
177.Cererepentrususpendareaexecutriihotrriiadunriigenerale....................................643
178.Opoziiempotrivahotrriiasociailor...............................................................................646
179.Aciunenretragereaasociatului.........................................................................................650
180.Aciunenexcludereaasociatului........................................................................................654
181.Aciunendizolvareasocietiilacerereaasociatului.........................................................658
182.Aciunendizolvareajudiciarasocietii(dizolvareajudiciarsanciune)....................661
183.Aciunenconstatareadizolvriidedreptasocietii.........................................................665
184.Cereredenumirealichidatorului........................................................................................668
185.Aciuneprivindplatadividendelor.......................................................................................672
186.Aciunenradiereauneinmatriculrisauauneimeniuni................................................675
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 12

ACIUNINAPLICAREALEGIINR.85/2014................................................................................679
187.Cererededeschidereaproceduriiinsolveneiformulatdedebitor.................................680
188.Cererededeschidereaproceduriiinsolveneiformulatdecreditor................................687
189.Contestaielacerereadedeschidereaproceduriiinsolvenei...........................................692
190.Opoziiempotrivancheieriidedeschidereaproceduriiinsolveneilacerereadebitorului696
191.Cereredeadmitereacreaneilamasacredal...................................................................700
192.Contestaiempotrivatabeluluipreliminar/suplimentaralcreanelor...............................704
193. Cerere de ridicare a suspendrii aciunilor judiciare i extrajudiciare pentru realizarea
creanelorasupradebitoruluiivalorificareimediatabunuluisupusgaraniei.......................708
194.Cererederidicareadreptuluideadministrareipentruintrareanproceduradefaliment712
195.Contestaiempotrivamsurilorluatedeadministratoruljudiciar/lichidator....................716
196.Cereredenlocuirejudiciaraadministratoruluijudiciar/lichidatorului...........................719
197.Aciunenanulareaactelorjuridicefrauduloasencheiatendaunadrepturilorcreditorilor722
198. Aciune n anularea actelor juridice privind constituirea sau transmiterea unor drepturi
patrimoniale.................................................................................................................................725
199. Aciune privind atragerea rspunderii membrilor organelor de conducere pentru
suportareauneipridinpasivuldebitoruluipersoanjuridic.................................................728
200.Cereredenumireamandataruluiadhoc............................................................................732
201.Cereredencetareamandatuluiadhoc.............................................................................734
202.Cererededeschidereaproceduriideconcordatpreventiv................................................736
203.Cereredesuspendareprovizorieaurmririlorsiliteindividuale........................................738
204.Cereredeomologareaconcordatuluipreventiv.................................................................740
205.Cereredeanulareaconcordatuluipreventiv......................................................................742
206.Cereredeconstatareanulitiiabsoluteaconcordatuluipreventiv..................................744
207.Aciunenrezoluiuneaconcordatuluipreventiv................................................................746
208.Cereredenchidereaproceduriiconcordatuluipreventiv..................................................748

Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn


pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 13

209.Contestaiempotrivapropuneriidevalorificaredebunuri................................................750
210.Aciunenanulareahotrriiadunriicreditorilor..............................................................752
211.Contestaiempotrivadecizieicomitetuluicreditorilor.......................................................754
212.Cereredenlocuireamembrilorcomitetuluicreditorilor...................................................756
213.Contestaiempotrivadesemnriiadministratoruluijudiciar..............................................758
214.Obieciunimpotrivaraportuluideevaluare.......................................................................760
215.Cereredesuspendareprovizorieaexecutrilorsilite.........................................................762
216.Cereredesuspendareoperaiunidenstrinaredebunuridinavereadebitorului............764
217.Cereredeplat.....................................................................................................................766
218.Cererededeschidereaproceduriidefalimentpentruneachitareacreanelorcurente....768
219.Aciunennulitateaplilorsauoperaiunilorefectuatedupdatadeschideriiprocedurii770
220.Aciunenatragerearspunderiiadministratoruluispecial................................................772
221.Aciunenreziliereacontractuluinderulare......................................................................774
222.Aciunendespgubiri.........................................................................................................776
223.Cererededeschidereaproceduriidefalimentpentrunerealizareaplanuluidereorganizare778
224.Cereredeinstituiredemsuriasigurtorii..........................................................................780
225.Cererededeschidereaproceduriiinsolveneigrupuluidesocieti..................................782
DREPTULFAMILIEI....................................................................................................................784
226.Aciunepentrurestituireadarurilorprimitencazulruperiilogodnei................................785
227.Aciune n despgubiri pentru cheltuielile fcute sau contractate n vederea cstoriei,
precumipentruoricealteprejudiciicauzate,ncazulruperiilogodneinmodabuziv............788
228.Aciune n despgubiri pentru cheltuielile fcute sau contractate n vederea cstoriei,
precum i pentru orice alte prejudicii cauzate, n cazul determinrii, n mod culpabil, a ruperii
logodnei........................................................................................................................................791
229.Cererepentruautorizareacstorieiminoruluicareamplinitvrstade16ani................794
230.Aciunenconstatareanulitiiabsoluteacstoriei..........................................................797
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 14

231.Aciunendeclarareanulitiirelativeacstoriei.............................................................801
232. Aciune pentru limitarea puterilor unuia dintre soi, n cazul ncheierii de ctre acesta a
unoractejuridiceprincarepunenpericolgravintereselefamiliei...........................................805
233. Aciune pentru atribuirea provizorie a beneficiului folosinei locuinei familiei (ordonan
preedinial)...............................................................................................................................809
234Aciuneprivindpartajareabunurilorcomune......................................................................813
235. Aciune pentru modificarea judiciar a regimului matrimonial al comunitii legale sau
convenionaledebunuri,prininstituireaseparaieidebunuriilichidareacomunitiiprinpartaj818
236.Aciunededivorprinacordulsoilor...................................................................................823
237.Aciunededivordinculp,pentrumotivetemeinice.........................................................829
238.Aciunededivordinculpaexclusivareclamantului(duposepararenfaptcareadurat
celpuin2ani)..............................................................................................................................836
239.Aciunededivordincauzastriisntiiunuiso............................................................842
240.Aciune n modificarea prestaiei compensatorii acordate soului nevinovat pentru
desfacereacstoriei...................................................................................................................848
241.Aciunepentruncuviinarealegturilorpersonalecuminorul..........................................852
242.Aciunencontestarearecunoateriidepaternitate...........................................................856
243.Aciunenstabilireafiliaieicopiluluifademam............................................................860
244.Aciunenstabilireapaternitiicopiluluidinafaracstoriei............................................864
245.Aciunentagadapaternitii...............................................................................................869
246.Aciunencontestareafiliaieifadetatldincstorie...................................................873
247.Aciuneprivindncuviinareapurtriidectrecopiluldinafaracstorieianumeluitatlui877
248.Cererededeschidereaproceduriiadopieiinterne.............................................................880
249.Cereredencredinarenvedereaadopiei..........................................................................884
250.Cereredencuviinareaadopieiinterne.............................................................................887
251.Cereredencuviinareaadopieiinternaionale.................................................................892
252.Aciunenconstatareanulitiiabsolutesau,dupcaz,nanulareaadopiei....................896
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 15

253.Aciuneprivindnapoiereacopiluluiminordelaaltepersoane..........................................900
254.Aciunepentruschimbarealocuineiminorului,nlipsaacorduluiceluilaltprinte..........904
255. Aciune pentru stabilirea modalitii de exercitare a autoritii printeti i a locuinei
copiluluidinafaracstorieisau(dupcaz)pentrumodificareaacestoraspecte.....................908
256.Aciunepentrustabilireaobligaieilegaledentreinere(copilminor)..............................913
257. Aciune pentrustabilirea obligaiei legalede ntreinere (copil major, aflat ncontinuarea
studiilor,darnumaipncelmaitrziulamplinireavrsteide26deani)................................918
258.Aciunepentrustabilireaobligaieilegaledeintreinere(dreptcomun)...........................922
259.Aciune pentru majorarea prestaiei periodice stabilite n temeiul obligaiei legale de
ntreinere(majorareapensieidentreinere)............................................................................927
260.Aciunepentrusistarea/reducereaprestaieiperiodicestabilitentemeiulobligaieilegale
dentreinere(sistarea/reducereapensieidentreinere)..........................................................931
261.Aciuneprivindrestituireantreineriinedatorate...............................................................935
262.Cerere pentru recunoaterea capacitii de exerciiu anticipat (emanciparea minorului
careamplinit16ani)...................................................................................................................939
263.Aciunepentruncetareamsuriideproteciespecialaplasamentuluicopilului,instituit
nbazaLegiinr.272/2004,ireintegrareaminoruluinfamilie...................................................942
264.Aciunepentrustabilireaobligaieidentreinerentrefotiisoi......................................946
DREPTULMUNCII.....................................................................................................................950
265.Contestaiempotrivadecizieideconcediere......................................................................951
266.Contestaiempotrivadecizieidesancionaredisciplinar.................................................955
267.Aciunenpreteniiformulatdesalariatmpotrivaangajatorului.....................................959
268.Aciunenpreteniiformulatdeangajatormpotrivasalariatului.....................................963
269.Cereredeacordareapersonalitiijuridiceorganizaiesindical.....................................966
270.Cereredeacordareapersonalitiijuridiceorganizaiepatronal...................................969
271.Aciunenconstatareareprezentativitiiuneiorganizaiisindicale..................................971
272.Aciunenconstatareareprezentativitiiuneiorganizaiipatronale.................................974
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 16

273.Aciunepentruncetareagreveicanelegal.......................................................................977

Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn


pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 17

DREPT PROCESUAL CIVIL

Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn


pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 18

1.Cerere de chemare n judecat

Sediul materiei:
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul numeric


personal ....., cu domiciliul procesual ales2 pentru comunicarea actelor de procedur
la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele date de
contact3, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant
judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu
sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact4 .....
sau
Subscrisa5 (denumirea .....), cu sediul6 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului7/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice8/contul bancar .....,

1
Meniunile se refer la persoana fizic.
2
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care reclamantul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt adres dect cea de domiciliu.
3
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
4
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
5
Meniunile se refer la persoana juridic.
6
n raport de calitatea reclamantului i de obiectul cererii de chemare n judecat se poate indica i sediul
dezmembrmntului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1)
pct.3) i 4) din C. proc. civ.
7
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
8
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 19

cu sediul procesual ales9 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume


....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact10/prin

reprezentant11 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume
.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact12 .....
n contradictoriu cu prtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal13 .....,
sau
n contradictoriu cu prta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n .....,
avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare
n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice/contul
bancar14, prin reprezentant15 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE DE CHEMARE N JUDECAT

prin care solicitm instanei, ca prin hotrrea ce o va pronuna s dispun .....,

n fapt, artm c16 .....

9
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, reclamantul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
10
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
11
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art.155
alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
12
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
13
Se va indica de ctre reclamant, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
14
Se vor indica de ctre reclamant, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
15
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
16
Se va prezenta situaia de fapt, cu indicarea aspectelor eseniale pentru soluionarea cauzei, n raport de
obiectul cererii de chemare n judecat.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 20

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile17 ......

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei


testimoniale/probei cu interogatoriul prtului/probei cu expertiz judiciar n
specialitatea .....

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri18 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n19 ....exemplare.
n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de
martori, pe numiii ....., cu domiciliul n20 ....., pentru dovedirea urmtoarelor
mprejurri de fapt ..... i solicitm citarea acestora.

n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea prtului, persoan


fizic21, cu meniunea personal la intergatoriu, sub sanciunea aplicrii dispoziiilor
art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale viznd22 .....

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective23: .....

17
Se vor indica textele legale, pe care reclamantul i ntemeiaz preteniile.
18
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
19
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
20
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
21
Dac prtul este o persoan juridic, care potrivit art. 355 din C. proc. civ., rspunde numai n scris la
interogatoriu, reclamantul trebuie s ataeze interogatoriul cererii de chemare n judecat, n dou exemplare,
din momentul depunerii acesteia, n conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ.
22
Se vor meniona faptele, pe care reclamantul dorete s le probeze. De exemplu, motivele de fapt, pe care
le invoc, i fa de care solicit rezoluiunea contractului de vnzare-cumprare.
23
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 21

Solicitm judecarea cauzei, n lips24, n conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2)


din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige prtul
la plata cheltuielilor de judecat25 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de chemare n judecat, n26 .....exemplare.
Anexm dovada ndeplinirii procedurii prealabile27, achitrii taxei judiciare de
timbru n cuantum de28 .....i procura n original/copie legalizat/mputernicirea
avocaial/delegaia de reprezentare29/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant30/extras din registrul public31/extras, n copie legalizat, din
actul care atest dreptul de reprezentare32.

Semntura33,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei../Tribunalului...../Curii de Apel

24
Meniunea este facultativ i depinde de poziia reclamantului. Se va indica numai dac reclamantul nu
dorete s se prezinte la fiecare termen de judecat.
25
Cheltuielile
de
judecat
constau
n
taxele
judiciare
de
timbru,
onorariile
avocailor/experilor/specialitilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare
i orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfurare a procesului.
26
Cererea de chemare n judecat va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea
exemplare ci pri sunt i un exemplar pentru instan. Dac prii au un reprezentant comun sau partea
figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru pri.
27
Dovada ndeplinirii procedurii prealabile se va depune numai dac este necesar, n raport de obiectul
cererii de chemare n judecat, n conformitate cu art.193 din C. proc. civ.
28
Taxa de timbru se va calcula, n conformitate cu dispoziiile O.U.G. nr. 80/2013.
29
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
30
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al reclamantului.
31
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
32
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
33
Semntura de pe cererea de chemare n judecat trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 22

2.Cererere reconvenional

Sediul materiei:
Art. 209-210 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ

Instana34 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul35 (nume ....., prenume .....),cu domiciliul n ....., cu domiciliul


procesual ales36 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume .....,
prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele date de contact37,
personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar
(nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact38 ..... , n calitate de prt, n
dosarul nr...../...../.....,
sau

34
Este important ca n antetul cererii s fie menionate instana, numrul dosarului i completul pentru ca
registratorul s ia msurile necesare, n vederea repartizrii cererii reconvenionale ctre completul de
judecat nvestit cu soluionarea cererii principale.
35
Meniunea se refer la persoana fizic.
36
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, prtul dorete comunicarea
actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
37
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
38
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 23

Subscrisa39(denumirea .....), cu sediul40 n ....., cu sediul procesual ales41 pentru


comunicarea actelor de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul
n ....., avnd urmtoarele date de contact42, prin reprezentant43 (nume ....., prenume
.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume
.....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact44 ....., n calitate
de prt, n dosarul nr...../...../.....,
n contradictoriu cu reclamantul45(nume ....., prenume .....), cu domiciliul
n...../cu prtul46(nume ....., prenume .....),cu domiciliul n.....,avnd codul numeric
personal47 .....,
sau
n contradictoriu cu reclamanta48 (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul
n .. , prin reprezentant49 (nume ....., prenume .....)/cu prta50(denumirea
persoanei juridice .....), cu sediul n ....., avnd codul unic de nregistrare/codul de
identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul comerului/numrul de
nscriere n registrul persoanelor juridice/contul bancar51, prin reprezentant52 (nume
....., prenume .....),formulm

39
Meniunile se refer la persoana juridic.
40
n raport de calitatea prtului i de obiectul cererii reconvenionale se poate indica i sediul
dezmembrmntului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1)
pct.3) i 4) din C. proc. civ.
41
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, prta dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu dect cel indicat.
42
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
43
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
44
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
45
Meniunea se refer la persoana fizic.
46
Se va meniona n msura n care preteniile formulate prin cererea reconvenional privesc i alte persoane
dect reclamantul.
47
Se va indica de ctre prt, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 209 alin. (3) din C. proc.
civ. raportat la art. 194 din C. proc. civ.
48
Meniunea se refer la persoana juridic.
49
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
50
Se va meniona n msura n care preteniile formulate prin cererea reconvenional privesc i alte persoane
dect reclamanta.
51
Se vor indica de ctre prt, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 209 alin. (3) din C.
proc. civ. raportat la art. 194 din C. proc. civ.
52
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 24

CERERE RECONVENIONAL

prin care solicitm instanei, ca prin hotrrea ce o va pronuna s dispun ..


Evalum obiectul cererii53la nivelul sumei de ..

n fapt, artm c54 .....

n drept, ne ntemeiem preteniile pe dispoziiile55 ......

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei


testimoniale/probei cu interogatoriul reclamantului-prtului/probei cu expertiz
judiciar n specialitatea .....

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri56 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n57 .... exemplare.

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n58....., pentru dovedirea urmtoarelor
mprejurri de fapt ..... i solicitm citarea acestora.

53
Evaluarea obiectului cererii (i precizarea modului de calcul) se realizeaz atunci cnd acesta este evaluabil
n bani, inndu-se cont de regulile prevzute de art.98-105 C.proc.civ.
54
Se va prezenta situaia de fapt, cu indicarea aspectelor eseniale pentru soluionarea cererii reconvenionale,
n raport de obiectul acesteia, evideniindu-se i strnsa legtur cu cererea de chemare n judecat (aciunea
introductiv).
55
Se vor indica textele legale, pe care prtul i ntemeiaz preteniile deduse judecii prin cererea
reconvenional.
56
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
57
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
58
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 25

n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea reclamantului/prtului,


persoan fizic59, cu meniunea personal la interogatoriu, sub sanciunea aplicrii
dispoziiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale viznd60 .....
n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea
urmtoarelor obiective61: .....
Solicitm judecarea cauzei, n lips62, n conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2)
din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
reclamantul/prtul la plata cheltuielilor de judecat63 ocazionate de judecarea cererii
reconvenionale.
Depunem prezenta cerere reconvenional, n64 ..... exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de65 ..... i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare66/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant67/extras din registrul public68/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare69.
Semntura70,

Data,

59
Dac reclamantul/ prtul este o persoan juridic, care potrivit art.355 din C. proc. civ., rspunde numai n
scris la interogatoriu, prtul trebuie s ataeze interogatoriul cererii reconvenionale, n dou exemplare, din
momentul depunerii acesteia, n conformitate cu art. 209 alin. (3) din C. proc. civ. raportat la art. 194 alin. (1)
lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ.
60
Se vor meniona faptele, pe care prtul dorete s le probeze.
61
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
62
Meniunea este facultativ i depinde de poziia prtului. Se va indica numai dac prtul nu dorete s se
prezinte la fiecare termen de judecat.
63
Cheltuielile
de
judecat
constau
n
taxele
judiciare
de
timbru,
onorariile
avocailorexperilor/specialitilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare i
orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfurare a procesului.
64
Cererea reconvenional va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
reclamani sunt i un exemplar pentru instan. Dac reclamanii au un reprezentant comun, se poate depune
un singur exemplar pentru reclamani.
65
Taxa de timbru se va calcula, n conformitate cu dispoziiile O.U.G. nr. 80/2013.
66
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
67
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prtului.
68
Se depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
69
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
70
Semntura de pe cererea reconvenional trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 26

Domnului Preedinte al Judectoriei ../Tribunalului...../Curii de Apel

Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn


pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 27

3. Cerere de modificare/precizare a cererii de chemare n judecat


(cerere adiional)

Sediul materiei:

Art. 204 C. proc. civ.

Art. 148151 C. proc. civ.

Art. 192 C.proc. civ

Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana 71 ..
Dosar nr. ../../..
Completul.
Termenul72.

Domnule Preedinte,

Subsemnatul73 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin reprezentant


legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume .....,
prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de reclamant74 n dosarul
nr...../...../....., n care pri75 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa76 (denumirea .....), prin reprezentant77 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

71
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, numrul dosarului, completul de judecat
pentru ca registratorul s ia msurile necesare n vederea depunerii cererii la dosarul instanei.
72
Meniunea se refer la ipoteza n care cererea de modificare este formulat de reclamantul care are
cunotin de termenul de judecat stabilit.
73
Meniunile se refer la persoana fizic.
74
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv aceea de reclamant, astfel cum se menioneaz i n
cuprinsul art. 204 alin. (1) din C. proc. civ.
75
Meniunea nu este obligatorie, atunci cnd obiectul i temeiul de drept al cererii, respectiv datele de
identificare ale prilor exist la dosar.
76
Meniunile se refer la persoana juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 28

sediul profesional n ....., n calitate de reclamant78, n dosarul nr...../...../....., n care


pri79 sunt (nume ....., prenume ....),
n contradictoriu cu prtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd
codul numeric personal80 .....,
sau
n contradictoriu cu prta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n .....,
avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare
n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice/contul
bancar81, prin reprezentant82 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE DE MODIFICARE/PRECIZARE A CERERII DE CHEMARE


N JUDECAT

prin care nvederm instanei faptul c nelegem s completm motivarea/s


modificm obiectul aciunii/cauza aciunii i solicitm obligarea prtului la83..

n fapt, artm c84 ..

77
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
78
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv aceea de reclamant, astfel cum se menioneaz i n
cuprinsul art. 204 alin. (1) din C. proc. civ.
79
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
80
Se va indica de ctre reclamant, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ. i cu condiia de a se indica n calitate de prt o alt persoan dect cea chemat n judecat iniial.
81
Se vor indica de ctre reclamant, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
82
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
83
Formularea cererii modificatoare implic modificarea unuia dintre cele trei elemente eseniale ale cererii:
pri, obiect i cauz. Astfel, reclamantul poate chema n judecat i alte persoane pe lng prtul indicat
iniial. n ceea ce privete cererea adiional reglementat de art. 204 alin. (2) din C. proc. civ. nu este
necesar forma scris, fiind una din excepiile la care se face trimitere prin art. 148 alin. (4) din C. proc. civ.
Pentru stabilirea termenului legal n care se poate formula cererea adiional, urmeaz a se face distincie
ntre cererile formulate n temeiul art. 204 alin. (1) i art. 204 alin. (2) din C. proc. civ.
84
Se va prezenta situaia de fapt, cu indicarea aspectelor eseniale pentru soluionarea cauzei, n raport de
obiectul cererii adiionale.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 29

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 204 din C. proc. civ. i art.85
..

n dovedire86, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei testimoniale/


probei cu interogatoriul reclamantului-prtului/probei cu expertiz judiciar n
specialitatea ......

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri87 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n88 .... exemplare.

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n89 ....., pentru dovedirea urmtoarelor
mprejurri de fapt ..... i solicitm citarea acestora.

n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea celui chemat n judecat,


persoan fizic90, cu meniunea personal la interogatoriu, sub sanciunea aplicrii
dispoziiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale viznd91
.....

85
Se vor indica eventualele textele legale, pe care reclamantul i ntemeiaz noile pretenii.
86
Ca regul general, poate fi solicitat i administrat orice mijloc de prob. Se vor propune eventualele
dovezi noi, sub sanciunea decderii reclamantului din acest drept.
87
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
88
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu art.
149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe
caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
89
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
90
Dac cel chemat n judecat este o persoan juridic, care potrivit art. 355 din C. proc. civ., rspunde numai
n scris la interogatoriu, reclamantul trebuie s ataeze interogatoriul cererii, n dou exemplare, din
momentul depunerii acesteia.
91
Se vor meniona faptele, pe care partea dorete s le probeze.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 30

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective92: .....
Solicitm judecarea cauzei, n lips93, n conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2)
din C. proc. civ.
Depunem prezenta cerere de chemare adiional n94 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de95.... i procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
avocaial/delegaia
de
96
reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant97/extras din registrul public98/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare99.

Semntura100,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ../Tribunalului/Curii de Apel

92
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
93
Meniunea este facultativ i depinde de poziia reclamantului. Se va indica numai dac reclamantul nu
dorete s se prezinte la fiecare termen de judecat i nu a precizat deja acest aspect.
94
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte pri sunt i un
exemplar pentru instan. Dac prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se
poate depune un singur exemplar pentru intimai.
95
Taxa de timbru se va calcula, n conformitate cu dispoziiile O.U.G. nr. 80/2013, n funcie de obiectul
cererii de modificare.
96
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
97
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii
98
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
99
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
100
Semntura de pe cererea de modificare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 31

4.Cerere numire curator art. 58 C. proc. civ.


Sediul materiei:
Art. 58 C. proc. civ.
Art. 148-151 C.proc. civ.

Instana101 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....
Termenul de judecat .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul (nume ....., prenume ....),personal/prin avocat (nume .....,


prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte102....., n dosarul
nr...../...../....., cu termen de judecat la data de ....., n care pri103 sunt (nume .....,
prenume ....)
sau
Subscrisa104 (denumirea .....), prin reprezentant105 (nume ....., prenume
.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ...../prin
consilier juridic(nume ....., prenume .....), n calitate de parte106....., n dosarul

101
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, secia, completul i termenul de judecat,
pentru ca registratorul s ia msurile necesare, n vederea naintrii cererii ctre completul de judecat
nvestit cu soluionarea litigiului.
102
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat, etc.
103
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
104
Meniunile se refer la persoana juridic.
105
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
106
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat, etc.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 32

nr...../...../....., cu termen de judecat la data de ....., n care pri107 sunt (nume .....,
prenume ....),v solicitm
Numirea unui curator special

pentru numitul108..... , ce are calitatea de109 ....., n prezenta cauz, ce are ca obiect .....

n fapt, nvederm faptul c110 ....., astfel c se impune numirea unui curator
special.

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 58 din C. proc. civ.


n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri111: .....
Depunem prezenta ntr-un singur exemplar112.
Anexm mputernicirea avocaial/delegaia de reprezentare113.
Semntura114,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei../Tribunalului../Curii de Apel../naltei


Curi de Casaie i Justiie

107
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
108
Se va indica persoana fizic lipsit de capacitatea de exerciiu a drepturilor civile i fr reprezentant
legal/ persoana fizic cu capacitate de exerciiu restrns i fr ocrotitor legal/persoana fa de care devine
incident conflictul de interese/ persoana juridic sau entitatea dintre cele prevzute de art. 56 alin. (2) care nu
are reprezentant.
109
Se va indica i calitatea celui pentru care se solicit desemnarea unui curator special.
110
Se va meniona situaia n temeiul creia instana este abilitat s dispun numirea unui curator, conform
art. 58 din C. proc. civ., i anume: 1. persoana fizic este lipsit de capacitatea de exerciiu a drepturilor
civile i nu are reprezentant legal, respectiv este ndeplinit condiia privind urgena n soluionarea cauzei; 2.
persoana fizic are capacitate de exerciiu restrns i nu are ocrotitor legal, respectiv este ndeplinit
condiia privind urgena n soluionarea cauzei; 3. exist un conflict de interese ntre reprezentantul legal i
cel reprezentat;4. persoana juridic sau entitatea dintre cele prevzute de art. 56 alin. (2) care nu are
reprezentant
111
Se vor depune nscrisuri care s susin existena uneia dintre situaiile prevzute de lege.
112
Cererea se depune ntr-un singur exemplar, numai pentru instan, nefiind incidente dispoziiile art.149
din C. proc. civ.
113
Se va depune atunci cnd cererea este depus prin avocat/consilier juridic.
114
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 33

5. Cerere de chemare n judecat a altor persoane

Sediul materiei:

Art. 68-71 C. proc. civ.

Art. 148151 C. proc. civ.

Instana 115 ..
Dosar nr. ../../..
Completul.
Termenul116.

Domnule Preedinte,

Subsemnatul117 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte118....., n
dosarul nr...../...../....., n care pri119 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa120 (denumirea .....), prin reprezentant121 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

115
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, numrul dosarului, completul de judecat i
termenul de judecat acordat pentru ca registratorul msurile necesare n vederea depunerii cererii la dosarul
instanei.
116
Meniunea se refer la ipoteza n care cererea de introducere n cauz a altor persoane este formulat de
pri care au cunotin de termenul de judecat stabilit.
117
Meniunile se refer la persoana fizic.
118
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal.
119
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
120
Meniunile se refer la persoana juridic.
121
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 34

sediul profesional n ...../, n calitate de parte122....., n dosarul nr...../...../....., n care


pri123 sunt (nume ....., prenume ....), formulm

CERERE DE CHEMARE N JUDECAT A ALTOR PERSOANE

n ceea ce privete pe numitul124 (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n


, avnd codul numeric personal125 .......
sau
n ceea ce privete pe numita126 (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul
n ....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar127, prin reprezentant128 (nume ....., prenume .....) pentru ca
hotrrea s i fie opozabil.

n fapt, artm c129 ..

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 68 C. proc. civ.

122
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal.
123
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
124
Se indic persoana chemat n judecat.
125
Se va indica n msura n care este cunoscut.
126
Meniunea se refer la persoana juridic.
127
Se vor indica de ctre parte, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.
128
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
129
Motivele trebuie s ilustreze finalitatea cererii de chemare n judecat a altor persoane, care, de regul,
atunci cnd este introdus de reclamant, tinde s clarifice statutul dreptului real/de crean pe care acesta l
afirm, n sensul recunoaterii existenei sale n patrimoniul reclamantului, iar nu n patrimoniul terului
chemat n judecat, iar atunci cnd este formulat de prt, respingerea cererii principale s aib efectul
implicit i al constatrii inexistenei dreptului real/de crean n patrimoniul terului chemat n judecat.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 35

n dovedire130, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei testimoniale/


probei cu interogatoriul reclamantului-prtului/probei cu expertiz judiciar n
specialitatea .....

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri131 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n132 .... exemplare.

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n133 ....., pentru dovedirea urmtoarelor
mprejurri de fapt ..... i solicitm citarea acestora.

n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea celui chemat n judecat,


persoan fizic134, cu meniunea personal la interogatoriu, sub sanciunea aplicrii
dispoziiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale viznd135
.....

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective136: .....

130
Mijloacele de prob vor fi solicitate numai pentru a clarifica statutul dreptului real/de crean pe care
reclamantul l afirm, n sensul recunoaterii existenei sale n patrimoniul su, iar nu n patrimoniul terului
chemat n judecat. Atunci cnd cererea este formulat de prt, probele vor fi solicitate n scopul constatrii
inexistenei dreptului real/de crean n patrimoniul terului chemat n judecat.Ca regul general, poate fi
solicitat i administrat orice mijloc de prob.
131
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
132
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
133
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
134
Dac cel chemat n judecat este o persoan juridic, care potrivit art.355 din C. proc. civ., rspunde numai
n scris la interogatoriu, prtul trebuie s ataeze interogatoriul cererii , n dou exemplare, din momentul
depunerii acesteia.
135
Se vor meniona faptele, pe care partea dorete s le probeze.
136
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 36

Solicitm judecarea cauzei, n lips137, n conformitate cu art. 411 alin.(1)


pct.2) din C. proc. civ.
Depunem prezenta cerere de chemare n judecat a altor persoane n138
.....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de139.... i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare140/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant141/extras din registrul public142/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare143.

Semntura144 ,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei../Tribunalului../Curii de Apel

137
Meniunea este facultativ i depinde de poziia prii. Se va indica numai dac aceasta nu dorete s se
prezinte la fiecare termen de judecat.
138
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte pri sunt i un
exemplar pentru instan. Dac prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se
poate depune un singur exemplar pentru intimai.
139
Taxa de timbru se va calcula, n conformitate cu dispoziiile O.U.G. nr. 80/2013.
140
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
141
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii
142
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
143
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
144
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 37

6. Cerere de apel/recurs mpotriva ncheierii de respingere, ca


inadmisibil, a cererii de chemare in judecat a altor persoane

Sediul materiei:
Art. 64 alin. (4) C. proc. civ.
Art. 64 alin. (4) coroborat cu art.470 C. proc. civ.
Art. 64 alin. (4) coroborat cu art. 486 C. proc. civ.
Art. 83 alin. (3) coroborat cu art. 13 alin. (2) C. proc. civ.
Art. 84 alin. (2)-(3) C. proc. civ.
Art.68-70 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana145 .....
Dosar nr...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul146(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal147 ....., cu domiciliul procesual ales148 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ...., avnd urmtoarele
date de contact149, personal/reprezentat prin mandatar (nume ...., prenume

145
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea depunerii cii de atac la dosarul instanei.
146
Meniunile se refer la persoana fizic.
147
Se completeaz numai atunci cnd este exercitat calea de atac a apelului, conform art. 470 alin. (1) lit. a)
din C. proc.civ. Meniunea nu este obligatorie, atunci cnd se exercit calea de atac a recursului, n
conformitate cu art. 486 alin. (1) lit. a) din C. proc. civ.
148
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, apelantul/recurentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt dect cea de domiciliu.
149
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 38

.....)150/reprezentat prin avocat151 (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n


....., avnd urmtoarele date de contact152 .....
sau
Subscrisa153 (denumirea .....), cu sediul154 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului155/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice156/contul bancar
....., cu sediul procesual ales157 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact158,
prin reprezentant159 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic160 (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact161 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau

150
Cererea de apel poate fi formulat personal de parte sau de ctre mandatarul acesteia, fr a fi necesar s
fie liceniat n drept.
151
Cererea de recurs trebuie s fie formulat de ctre avocat, n conformitate cu art. 83 alin. (3) din C. proc.
civ. Ca excepie de la regul, potrivit art. 13 alin. (2) din C. proc. civ., cererea de recurs poate fi formulat de
parte personal, dac este liceniat n drept sau de mandatarul prii, avnd calitatea de so sau rud, pn la
gradul al doilea inclusiv, dac este liceniat n drept. Nerespectarea acestor dispoziii atrage nulitatea cererii
de recurs. Prin decizia Curii Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin. (2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat
n Monitorul Oficial.
152

Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
153
Meniunile se refer la persoana juridic.
154
n raport de calitatea apelantului/recurentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau
domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
155
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
156
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
157
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, apelantul/recurentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
158
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
159
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
160
Cererea de recurs trebuie ntocmit, n cazul persoanelor juridice, de ctre consilierul juridic sau avocat, n
conformitate cu dispoziiile art. 84 din C. proc. civ. Neredactarea cererii de ctre avocat/consilier juridic
determin nulitatea cererii de recurs, n conformitate cu art. 486 alin. (3) coroborat cu art. 84 alin. (2) din C.
proc. civ.
161
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 39

n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n


....., prin reprezentant162 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE DE APEL/RECURS

mpotriva ncheierii163 din data de ....., prin care a fost respins, ca inadmisibil,
cererea de chemare in judecat a altor persoane, pronunat n dosarul
nr...../...../....., de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., n termenul legal
de 5164 zile, prin care solicitm admiterea cii de atac i schimbarea n
tot/modificarea n tot a ncheierii atacate, n sensul ncuviinrii n principiu a
cererii de chemare n judecat a altor persoane.

n fapt, artm c165 .....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 64 alin. (4) coroborat cu


art.470166/art.486167 din C. proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri168.

162
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
163
Indicarea ncheierii, care se atac este obligatorie, n conformitate cu dispoziiile art. 470 alin. (1) lit.
b)/art. 486 alin. (1) lit. c) din C. proc. civ. Neidentificarea acesteia atrage nulitatea cererii de apel/recurs.
164
Termenul de exercitare a cii de atac este de 5 zile de la pronunare, pentru partea prezent sau de la
comunicare, pentru partea lips.
165
Se vor indica criticile aduse ncheierii atacate, respectiv mprejurrile care determin admisibilitatea
cererii de chemare n judecat a altor persoane.
166
Temeiul de drept este incident, atunci cnd se exercit calea de atac a apelului mpotriva ncheierii de
respingere, ca inadmisibil, a cererii de chemare in judecat a altor persoane, pronunate n prim instan.
167
Temeiul de drept este incident, atunci cnd se exercit calea de atac a recursului mpotriva ncheierii de
respingere, ca inadmisibil, a cererii de cererii de chemare in judecat a altor persoane, pronunate n apel.
168
n calea de atac a apelului, ar putea fi solicitat i administrat orice mijloc de prob, ns, n calea de atac a
recursului, nu poate fi administrat dect proba cu nscrisuri, n conformitate cu art. 492 din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 40

n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri169 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n170 ....exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips171, n conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.
2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat172 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de apel/recurs, n173 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 50 lei174 i
mputernicirea avocaial/delegaia consilierului juridic/ procura n original/copie
legalizat/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant175/extras din registrul public176/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare177.

Semntura178,

Data,

Domnului Preedinte al Tribunalului/Curii de Apel

169
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
170
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
171
Meniunea este facultativ i depinde de poziia prii. Se va indica numai dac apelantul/recurentul nu
dorete s se prezinte la termenul de judecat, pentru soluionarea cii de atac exercitate.
172
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
173
Cererea de apel/recurs va fi depus, n conformitate cu cu art. 471 alin. (2)/490 cu aplicarea art. 195 din C.
proc. civ., n attea exemplare ci intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un
reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru
intimai.
174
Taxa de timbru se calculeaz, n conformitate cu art.25 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013.
175
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al apelantului.
176
Se va depune atunci cererea de apel este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
177
Se va depune atunci cnd cererea de apel este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr
personalitate juridic.
178
Semntura de pe cererea de apel/recurs trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 41

7.Cerere de intervenie n interes propriu


Sediul materiei:
Art.6162 .C proc. civ
Art.64-65 C. proc. civ.
Art. 66 alin.(1)-(2) C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana179 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....
Termenul de judecat .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul180(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales181 pentru comunicarea actelor
de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd
urmtoarele date de contact182 personal/reprezentat prin mandatar/prin
reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat

179
Este important ca n antetul cererii s fie menionate instana, numrul dosarului i completul, pentru ca
registratorul s ia msurile necesare, n vederea repartizrii cererii ctre completul de judecat nvestit cu
soluionarea cauzei.
180
Meniunile se refer la persoana fizic.
181
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, intervenientul principal dorete
comunicarea actelor de procedur la alt adres, dect cea de domiciliu.
182
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 42

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de
contact183 .....
sau
Subscrisa184 (denumirea .....), cu sediul185 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului186/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice187/contul bancar
....., cu sediulprocesual ales188 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de
contact189prin reprezentant190 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume
....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n .....,
avnd urmtoarele date de contact191 .....,
n contradictoriu cu reclamantul192(nume ....., prenume .....), cu domiciliul
n..... i cu prtul193(nume ....., prenume .....),cu domiciliul n.....,avnd codul
numeric personal194 .....,
sau
n contradictoriu cu reclamanta195 (denumirea persoanei juridice .....), cu
sediul n .. , prin reprezentant196 (nume ....., prenume .....)/cu prta197(denumirea
persoanei juridice .....), cu sediul n ....., avnd codul unic de nregistrare/codul de

183
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
184
Meniunile se refer la persoana juridic.
185
n raport de calitatea intervenientului principal se poate indica i sediul dezmembrmntului sau
domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 49 din C. proc. civ.
186
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
187
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
188
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, intervenientul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
189
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
190
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
191
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
192
Meniunea se refer la persoana fizic.
193
Se va meniona n msura n care preteniile formulate prin cererea de intervenie principal privesc i alte
persoane dect reclamantul.
194
Se va indica de intervenient n msura n care este cunoscut.
195
Meniunea se refer la persoana juridic.
196
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
197
Se va meniona n msura n care preteniile formulate prin cererea de intervenie privesc i alte persoane
dect reclamanta.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 43

identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul comerului/numrul de


nscriere n registrul persoanelor juridice/contul bancar198, prin reprezentant199 (nume
....., prenume .....), formulm
CERERE DE INTERVENIE PRINCIPAL

prin care solicitm instanei, ca prin hotrrea ce o va pronuna s dispun .....,

n fapt, artm c200..


Precizm c201 .....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art.20262 din C. proc. civ./ art. 66


C. proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei


testimoniale/probei cu interogatoriul prtului/probei cu expertiz judiciar n
specialitatea203 .....

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri204 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n205....exemplare.

198
Se vor indica de parte, n msura n care sunt cunoscute.
199
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
200
Se va prezenta situaia de fapt, cu indicarea aspectelor eseniale pentru soluionarea cauzei, n raport de
obiectul cererii de intervenie principale.
201
Se vor detalia motivele potrivit crora titularul cererii de intervenie n interes propriu apreciaz c
motivele sale justific pretinderea pentru sine n tot sau n parte a nsui dreptului dedus judecii sau a unui
drept strns legat de acesta.
202
Se vor indica textele legale, pe care partea i ntemeiaz preteniile.
203
Se va indica natura expertizei, pe care intervenientul principal dorete s o administreze, n susinerea
cererii formulate.
204
Se vor enumera nscrisurile depuse (vor fi depuse nscrisurile care nu se afl la dosarul cauzei i care sunt
relevante pentru admisibilitatea cererii de intervenie n interes propriu).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 44

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n206 ....., pentru dovedirea urmtoarelor
mprejurri de fapt ..... i solicitm citarea acestora.

n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea prtului, persoan


fizic207, cu meniunea personal la intergatoriu, sub sanciunea aplicrii
dispoziiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale
viznd208 .....

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective209: .....
Solicitm judecarea cauzei, n lips210, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige211..
la plata cheltuielilor de judecat212 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere n213 ..... exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de214 .....
,procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de

205
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
206
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
207
Dac prtul este o persoan juridic, care potrivit art.355 din C. proc. civ., rspunde numai n scris la
interogatoriu, partea trebuie s ataeze interogatoriul cererii de intervenie, n dou exemplare, din momentul
depunerii acesteia, n conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ.
208
Se vor meniona faptele, pe care intervenientul principal dorete s le probeze.
209
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
210
Meniunea este facultativ i depinde de poziia intervenientului. Se va indica numai dac acesta nu
dorete s se prezinte la fiecare termen de judecat.
211
Se va indica partea cu interese contrare, de regul, reclamantul.
212
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
213
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte pri sunt i un
exemplar pentru instan. Dac unele pri au un reprezentant comun sau figureaz n mai multe caliti,
pentru acestea se poate depune un singur exemplar.
214
Taxa de timbru se va calcula, n conformitate cu dispoziiile art.34 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 45

reprezentare215/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de


reprezentant216/extras din registrul public217/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare218.
Semntura219,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei../Tribunalului/Curii de Apel

215
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
216
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al titularului cererii.
217
Se depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
218
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
219
Semntura de pe cererea de intervenie trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 46

8. Cerere de intervenie accesorie

Sediul materiei:
Art. 61 C. proc. civ.
Art. 63 C. proc. civ.
Art.67 C. proc. civ
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana220 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....
Termenul de judecat .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul221(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales222 pentru comunicarea actelor
de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd
urmtoarele date de contact223 personal/reprezentat prin mandatar /prin
reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat

220
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea depunerii cererii la dosarul cauzei.
221
Meniunile se refer la persoana fizic.
222
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, intervenientul accesoriu
dorete comunicarea actelor de procedur la alt adres, dect cea de domiciliu.
223
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 47

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de
contact224 .....
sau
Subscrisa225 (denumirea .....), cu sediul226 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului227/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice228/contul
bancar ....., cu sediul procesual ales229 pentru comunicarea actelor de procedur la
numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de
contact230 prin reprezentant231 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume
....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n
....., avnd urmtoarele date de contact232 ....., formulm

CERERE DE INTERVENIE ACCESORIE

prin care nelegem s susinem poziia procesual a233 ..(nume ....., prenume
.....)/ (denumirea .....).

n fapt, artm c234.....

224
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
225
Meniunile se refer la persoana juridic.
226
n raport de calitatea intervenientului accesoriu se poate indica i sediul dezmembrmntului sau
domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 49 din C. proc. civ.
227
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
228
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
229
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, intervenientul accesoriu
dorete comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
230
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
231
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
232
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
233
Se indic partea n favoarea creia se intervine, respectiv reclamant, prt, intervenient principal etc.
234
Se vor prezenta, n mod detaliat, argumentele intervenientului accesoriu, n susinerea cererii formulate,
respectiv se vor formula aprri n susinerea prii n interesul creia a intervenit, care s determine
pronunarea unei hotrri n favoarea acesteia din urm. Intervenientul accesoriu trebuie s prezinte n mod
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 48

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 63 din C. proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei


testimoniale/probei cu interogatoriul prtului/probei cu expertiz judiciar n
specialitatea235 .....

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri236 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n237 ....exemplare.

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n238 ....., pentru dovedirea urmtoarelor
mprejurri de fapt ..... i solicitm citarea acestora.

n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea prtului, persoan


fizic239, cu meniunea personal la intergatoriu, sub sanciunea aplicrii
dispoziiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale
viznd240 .....

distinct mprejurrile de fapt, din care rezult interesul su propriu n formularea cererii, interes care este
distinct de interesul prii n favoarea creia a intervenit.
235
Se va indica natura expertizei, pe care intervenientul accesoriu dorete s o administreze, n susinerea
aprrilor formulate.
236
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
237
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
238
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
239
Dac prtul este o persoan juridic, care potrivit art.355 din C. proc. civ., rspunde numai n scris la
interogatoriu, partea trebuie s ataeze interogatoriul cererii de chemare n judecat, n dou exemplare, din
momentul depunerii acesteia, n conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ.
240
Se vor meniona faptele, pe care intervenientul accesoriu dorete s le probeze.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 49

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective241: .....
Solicitm judecarea cauzei, n lips242, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige243..
la plata cheltuielilor de judecat244 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de intervenie accesorie, n245 .....exemplare.
Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
246
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant247/extras din registrul public248/extras, n copie legalizat, din
actul care atest dreptul de reprezentare249.
Semntura250,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ../Tribunalului...../Curii de Apel

241
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
242
Meniunea este facultativ i depinde de poziia intervenientului accesoriu. Se va indica numai dac acesta
nu dorete s se prezinte la fiecare termen de judecat.
243
Se va indica partea advers celei n favoarea crei a intervenit terul.
244
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
245
Cererea de intervenie va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte
pri sunt i un exemplar pentru instan. Dac prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
246
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
247
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
248
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
249
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
250
Semntura de pe cererea de intervenie accesorie trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 50

9.Cerere de apel/recurs mpotriva ncheierii de respingere, ca


inadmisibil, a interveniei principale/accesorii

Sediul materiei:
Art. 64 alin. (4) C. proc. civ.
Art. 64 alin. (4) coroborat cu art.470 din C. proc. civ.
Art. 64 alin. (4) coroborat cu art. 486 din C. proc. civ.
Art. 83 alin. (3) coroborat cu art. 13 alin. (2) C. proc.civ.
Art. 84 alin. (2)-(3) C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana251 .....
Dosar nr...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul252(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal253 ....., cu domiciliul procesual ales254 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ...., avnd urmtoarele
date de contact255, personal/prin mandatar (nume ...., prenume .....)256/prin avocat257

251
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea depunerii cii de atac la dosarul instanei.
252
Meniunile se refer la persoana fizic.
253
Se completeaz numai atunci cnd este exercitat calea de atac a apelului, conform art. 470 alin. (1) lit. a)
din C. proc.civ. Meniunea nu este obligatorie, atunci cnd se exercit calea de atac a recursului, n
conformitate cu art. 486 alin. (1) lit. a) din C. proc. civ.
254
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, apelantul/recurentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt adres dect cea de domiciliu.
255
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
256
Cererea de apel poate fi formulat personal de parte sau de ctre mandatarul acesteia, fr a fi necesar s
fie liceniat n drept.
257
Cererea de recurs trebuie s fie formulat de ctre avocat, n conformitate cu art. 83 alin. (3) din C. proc.
civ. Ca excepie de la regul, potrivit art. 13 alin. (2) din C. proc. civ., cererea de recurs poate fi formulat de
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 51

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de
contact258 .....
sau
Subscrisa259 (denumirea .....), cu sediul260 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului261/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice262/contul bancar
....., cu sediul procesual ales263 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact264,
prin reprezentant265 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic266 (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact267 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., prin reprezentant268 (nume ....., prenume .....), formulm

parte personal, dac este liceniat n drept sau de mandatarul prii, avnd calitatea de so sau rud, pn la
gradul al doilea inclusiv, dac este liceniat n drept. Nerespectarea acestor dispoziii atrage nulitatea cererii
de recurs. Prin decizia Curii Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin. (2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc
publicat n Monitorul Oficial.
258
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
259
Meniunile se refer la persoana juridic.
260
n raport de calitatea apelantului/recurentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau
domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
261
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
262
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
263
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, apelantul/recurentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu dect cel indicat.
264
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
265
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) art. 3) i 4) din C. proc. civ.
266
Cererea de recurs trebuie ntocmit, n cazul persoanelor juridice, de ctre consilierul juridic sau avocat, n
conformitate cu dispoziiile art. 84 din C. proc. civ. Neredactarea cererii de ctre avocat/consilier juridic
determin nulitatea cererii de recurs, n conformitate cu art. 486 alin. (3) coroborat cu art. 84 alin. (2) din C.
proc. civ.
267
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
268
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 52

CERERE DE APEL/RECURS

mpotriva ncheierii269 din data de ....., prin care a fost respins, ca inadmisibil,
cererea de intervenie principal/accesorie, pronunate n dosarul nr...../...../....., de
ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., n termenul legal de 5270 zile, prin
care solicitm admiterea cii de atac i schimbarea n tot/modificarea n tot a
ncheierii atacate, n sensul ncuviinrii n principiu a interveniei
principale/accesorii.

n fapt, artm c271 .....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 64 alin. (4) coroborat cu


art.470272/art.486273 din C. proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri274.

n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri275 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n276 ....exemplare.

269
Indicarea ncheierii, care se atac este obligatorie, n conformitate cu dispoziiile art. 470 alin. (1) lit.
b)/art. 486 alin. (1) lit. c) din C. proc. civ. Neidentificarea acesteia atrage nulitatea cererii de apel/recurs.
270
Termenul de exercitare a cii de atac este de 5 zile de la pronunare, pentru partea prezent sau de la
comunicare, pentru partea lips.
271
Se vor indica criticile aduse ncheierii atacate, respectiv mprejurrile care determin admisibilitatea
cererii de intervenie principale/accesorii formulate.
272
Temeiul de drept este incident, atunci cnd se exercit calea de atac a apelului mpotriva ncheierii de
respingere, ca inadmisibil, a cererii de intervenie principale/accesorii, pronunate n prim instan.
273
Temeiul de drept este incident, atunci cnd se exercit calea de atac a recursului mpotriva ncheierii de
respingere, ca inadmisibil, a cererii de intervenie principale/accesorii, pronunate n apel.
274
n calea de atac a apelului, ar putea fi solicitat i administrat orice mijloc de prob, ns, n calea de atac a
recursului, nu poate fi administrat dect proba cu nscrisuri, n conformitate cu art. 492 din C. proc. civ.
275
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
276
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 53

Solicitm judecarea cauzei, n lips277, n conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.
2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat278 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de apel/recurs, n279 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 50 lei280 i
mputernicirea avocaial/delegaia consilierului juridic/ procura n original/copie
legalizat/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant281/extras din registrul public282/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare283.

Semntura284,

Data,

Domnului Preedinte al Tribunalului ../Curii de Apel

277
Meniunea este facultativ i depinde de poziia prii. Se va indica numai dac apelantul/recurentul nu
dorete s se prezinte la termenul de judecat, pentru soluionarea cii de atac exercitate.
278
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
279
Cererea de apel/recurs va fi depus, n conformitate cu cu art. 471 alin. (2)/490 cu aplicarea art. 195 din C.
proc. civ., n attea exemplare ci intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un
reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru
intimai.
280
Taxa de timbru se calculeaz, n conformitate cu art.25 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013.
281
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al apelantului.
282
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
283
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
284
Semntura de pe cererea de apel/recurs trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 54

10. Cerere de disjungere a cererii incidentale

Sediul materiei:
Art. 66 alin. (2) C. proc. civ.
Art. 74 alin. (4) C. proc. civ.
Art. 210 alin. (2) C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana285 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....
Domnule Preedinte,

Subsemnatul286 (nume ....., prenume ....), personal/reprezentat prin mandatar


/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin
avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de
parte287....., n dosarul nr...../...../....., n care pri288 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa289 (denumirea .....), prin reprezentant290 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

285
Este important ca n antetul cererii s fie menionate instana, numrul dosarului i completul pentru ca
registratorul s ia msurile necesare, n vederea repartizrii cererii de disjungere ctre completul de judecat
nvestit cu soluionarea cererii principale i a cererii incidentale.
286
Meniunea se refer la persoana fizic.
287
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal, chemat n
garanie.
288
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
289
Meniunile se refer la persoana juridic.
290
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 55

sediul profesional n ....., n calitate de parte291....., n dosarul nr...../...../....., n care


pri292 sunt (nume ....., prenume ....),formulm
CERERE DE DISJUNGERE
prin care solicitm instaneis dispun judecarea separat, sub un nou numr de
dosar, a cererii reconvenionale/cererii de intervenie principal/de chemare n
garanie formulate n dosarul susmenionat de partea293(nume ....., prenume
...../denumirea persoanei juridice .....) n contradictoriu cu partea294 (nume .....,
prenume ...../denumirea persoanei juridice .....)

n fapt, artm c la data de a fost nregistrat cererea


reconvenional/cererea de intervenie principal/de chemare n garanie
susmenionat.
ntruct295 .. , considerm c judecarea cererii principale este ntrziat de
aceea a cererii incidentale.
De asemenea, v nvederm c judecarea separat a celor dou cereri este
admisibil i nu contravine interesului unei bune nfptuiri a justiiei.

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile296 ......


Depunem prezenta cerere de disjungere, n297 .. exemplare.
Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
298
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al

291
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat.
292
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
293
Se va meniona calitatea prii care a formulat cererea incidental a crei disjungere se solicit.
294
Se va meniona calitatea prii mpotriva creia a fost formulat cererea incidental a crei disjungere se
solicit.
295
Se va argumenta ntrzierea n judecarea cererii principale produs de cererea incidental.
296
Se vor indica textele legale incidente n funcie de natura cererii incidentale cu privire la care se solicit
disjungerea (cerere de intervenie principal, cerere de chemare n garanie sau cerere reconvenional).
297
Cererea de disjungere va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte
pri sunt n cererea principal i cererea incidental cu privire la care se solicit disjungerea i un exemplar
pentru acestea.
298
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 56

calitii de reprezentant299/extras din registrul public300/extras, n copie legalizat, din


actul care atest dreptul de reprezentare301.
Semntura302,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ../Tribunalului../Curii de Apel

299
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
300
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
301
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
302
Semntura de pe cererea de disjungere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 57

11. Cerere de chemare n garanie

Sediul materiei:

Art. 72-74 C. proc. civ.

Art. 148151 C. proc. civ.

Art. 192 C.proc. civ

Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana 303 ..
Dosar nr. ../../..
Completul.
Termenul304.

Domnule Preedinte,

Subsemnatul305 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte306....., n
dosarul nr...../...../....., n care pri307 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa308 (denumirea .....), prin reprezentant309 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

303
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, numrul dosarului, completul de judecat
pentru ca registratorul s ia msurile necesare n vederea depunerii cererii la dosarul instanei.
304
Meniunea se refer la ipoteza n care cererea de chemare n garanie este formulat de pri care au
cunotin de termenul de judecat stabilit.
305
Meniunile se refer la persoana fizic.
306
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal, chemat n
garanie. n aceast ultim ipotez, se vor avea n vedere dispoziiile art. 72 alin. (2) din C. proc. civ.
307
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
308
Meniunile se refer la persoana juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 58

sediul profesional n ....., n calitate de parte310....., n dosarul nr...../...../....., n care


pri311 sunt (nume ....., prenume ....), formulm

CERERE DE CHEMARE N GARANIE

mpotriva numitului312 (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n , avnd


codul numeric personal313 .......
sau
mpotriva numitei314 (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n .....,
avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare
n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice/contul
bancar315, prin reprezentant316 (nume ....., prenume .....)

prin care solicitm instanei, ca prin hotrrea ce o va pronuna s dispun obligarea


celui chemat n garanie la ...

n fapt, artm c317 ..

309
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
310
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal, chemat n
garanie. n aceast ultim ipotez se vor avea n vedere dispoziiile art. 72 alin. (2) din C. proc. civ.
311
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
312
Se indic persoana chemat n garanie.
313
Se va indica n msura n care este cunoscut.
314
Meniunea se refer la persoana juridic.
315
Se vor indica de ctre parte, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.
316
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
317
Motivele trebuie s ilustreze admisibilitatea cererii n materie/n litigiul dedus judecii, raportul juridic
care determin introducerea n cauz a chematului n garanie, respectiv formularea preteniilor fa de acesta
din urm, s sublinieze interesul prii care formuleaz aceast cerere, i care privete garantarea sau
despgubirea sa n ipoteza n care va cdea n pretenii, precum i legtura de subordonare dintre cererea de
chemare n judecat i cererea de chemare n garanie.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 59

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 72 i art. 73 din C. proc. civ. i


art.318 ..

n dovedire319, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei


testimoniale/probei cu interogatoriul reclamantului-prtului/probei cu expertiz
judiciar n specialitatea .....

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri320 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n321.... exemplare.

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de martori,


pe numiii ....., cu domiciliul n322 ....., pentru dovedirea urmtoarelor mprejurri de
fapt ..... i solicitm citarea acestora.

n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea celui chemat n garanie,


persoan fizic323, cu meniunea personal la interogatoriu, sub sanciunea aplicrii
dispoziiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale viznd324
.....

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective325: .....

318
Se vor indica textele legale, pe care partea i ntemeiaz preteniile.
319
Ca regul general, poate fi solicitat i administrat orice mijloc de prob.
320
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
321
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu art.
149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe
caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
322
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
323
Dac cel chemat n garanie este o persoan juridic, care potrivit art. 355 din C. proc. civ., rspunde
numai n scris la interogatoriu, titularul cererii trebuie s ataeze interogatoriul cererii, n dou exemplare,
din momentul depunerii acesteia.
324
Se vor meniona faptele, pe care partea dorete s le probeze.
325
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 60

Solicitm judecarea cauzei, n lips326, n conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2)


din C. proc. civ.
Depunem prezenta cerere de chemare n garanie n327 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de328.... i procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
avocaial/delegaia
de
329
reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant330/extras din registrul public331/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare332.
Semntura333,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei../Tribunalului../Curii de Apel

326
Meniunea este facultativ i depinde de poziia prii. Se va indica numai dac aceasta nu dorete s se
prezinte la fiecare termen de judecat.
327
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte pri sunt i un
exemplar pentru instan. Dac prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se
poate depune un singur exemplar pentru pri.
328
Taxa de timbru se va calcula, n conformitate cu dispoziiile O.U.G. nr. 80/2013, n funcie de obiectul
cererii de chemare n garanie.
329
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
330
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii
331
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
332
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
333
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 61

12. Cerere de apel/recurs mpotriva ncheierii de respingere, ca


inadmisibil, a cererii de chemare n garanie

Sediul materiei:
Art. 74 alin. (2) raportat la art. 64 alin. (4) C. proc. civ.
Art. 64 alin. (4) coroborat cu art. 470 din C. proc. civ.
Art. 64 alin. (4) coroborat cu art. 486 din C. proc. civ.
Art. 83 alin. (3) coroborat cu art. 13 alin. (2) din C. proc. civ.
Art. 84 alin. (2)-(3) din C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana334 .....
Dosar nr...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul335(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal336 ....., cu domiciliul procesual ales337 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ...., avnd urmtoarele
date de contact338,personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant

334
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea depunerii cii de atac la dosarul instanei.
335
Meniunile se refer la persoana fizic.
336
Se completeaz numai atunci cnd este exercitat calea de atac a apelului, conform art. 470 alin. (1) lit. a)
din C. proc.civ. Meniunea nu este obligatorie, atunci cnd se exercit calea de atac a recursului, n
conformitate cu art. 486 alin. (1) lit. a) din C. proc. civ.
337
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, apelantul/recurentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt domiciliu, dect cel indicat.
338
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 62

judiciar (nume ...., prenume .....)339/prin avocat340 (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact341 .....
sau
Subscrisa342 (denumirea .....), cu sediul343 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului344/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice345/contul bancar
.....,cu sediul procesual ales346 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact347,
prin reprezentant348 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic349 (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact350 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau

339
Cererea de apel poate fi formulat personal de parte sau de ctre mandatarul acesteia, fr a fi necesar s
fie liceniat n drept.
340
Cererea de recurs trebuie s fie formulat de ctre avocat, n conformitate cu art. 83 alin. (3) din C. proc.
civ. Ca excepie de la regul, potrivit art. 13 alin. (2) din C. proc. civ., cererea de recurs poate fi formulat de
parte personal, dac este liceniat n drept sau de mandatarul prii, avnd calitatea de so sau rud, pn la
gradul al doilea inclusiv, dac este liceniat n drept. Nerespectarea acestor dispoziii atrage nulitatea cererii
de recurs. Prin decizia Curii Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin. (2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc
publicat n Monitorul Oficial.
341
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
342
Meniunile se refer la persoana juridic.
343
n raport de calitatea apelantului/recurentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau
domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
344
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
345
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
346
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care apelantul/recurentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu dect cel indicat.
347
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
348
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
349
Cererea de recurs trebuie ntocmit, n cazul persoanelor juridice, de ctre consilierul juridic sau avocat, n
conformitate cu dispoziiile art. 84 din C. proc. civ. Neredactarea cererii de ctre avocat/consilier juridic
determin nulitatea cererii de recurs, n conformitate cu art. 486 alin. (3) coroborat cu art. 84 alin. (2) din C.
proc. civ.
350
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 63

n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n


....., prin reprezentant351 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE DE APEL/RECURS

mpotriva ncheierii352 din data de ....., prin care a fost respins, ca inadmisibil,
cererea de chemare n garanie pronunat n dosarul nr...../...../....., de ctre
Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., n termenul legal de 5353 zile, prin care
solicit admiterea cii de atac i schimbarea n tot/modificarea n tot a ncheierii
atacate, n sensul ncuviinrii n principiu a cererii de chemare n garanei.

n fapt, artm c354 .....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 74 alin. (2) raportat la art. 64


alin. (4) coroborat cu art.470355/art.486356 din C. proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri357.

351
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
352
Indicarea ncheierii, care se atac este obligatorie, n conformitate cu dispoziiile art. 470 alin. (1) lit.
b)/art. 486 alin. (1) lit. c) din C. proc. civ. Neidentificarea acesteia atrage nulitatea cererii de apel/recurs.
353
Termenul de exercitare a cii de atac este de 5 zile de la pronunare, pentru partea prezent sau de la
comunicare, pentru partea lips.
354
Se vor indica criticile aduse ncheierii atacate, respectiv mprejurrile care determin admisibilitatea
cererii de chemare n garanie formulate.
355
Temeiul de drept este incident, atunci cnd se exercit calea de atac a apelului mpotriva ncheierii de
respingere, ca inadmisibil, a cererii de chemare n garanie, pronunate n prim instan.
356
Temeiul de drept este incident, atunci cnd se exercit calea de atac a recursului mpotriva ncheierii de
respingere, ca inadmisibil, a cererii de chemare n garanie, pronunate n apel.
357
n calea de atac a apelului, ar putea fi solicitat i administrat orice mijloc de prob, ns, n calea de atac a
recursului, nu poate fi administrat dect proba cu nscrisuri, n conformitate cu art. 492 din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 64

n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri358 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n359 ....exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips360, n conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2)
din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige intimatul
la plata cheltuielilor de judecat361 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de apel/recurs, n .....362 exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 50 lei363 i
mputernicirea avocaial/delegaia consilierului juridic/ procura n original/copie
legalizat/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant364/extras din registrul public365/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare366.

Semntura367,

Data,

Domnului Preedinte al Tribunalului../Curii de Apel

358
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
359
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
360
Meniunea este facultativ i depinde de poziia prii. Se va indica numai dac apelantul/recurentul nu
dorete s se prezinte la termenul de judecat, pentru soluionarea cii de atac exercitate.
361
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
362
Cererea de apel/recurs va fi depus, n conformitate cu cu art. 471 alin. (2)/490 cu aplicarea art. 195 din C.
proc. civ., n attea exemplare ci intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un
reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru
intimai.
363
Taxa de timbru se calculeaz, n conformitate cu art.25 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013.
364
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al apelantului.
365
Se va depune atunci cererea de apel este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
366
Se va depune atunci cnd cererea de apel este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr
personalitate juridic.
367
Semntura de pe cererea de apel/recurs trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 65

13. Cerere de artare a titularului dreptului

Sediul materiei:

Art. 75 C. proc. civ.

Art. 148151 C. proc. civ.

Instana 368 ..
Dosar nr. ../../..
Completul.
Termenul369.

Domnule Preedinte,

Subsemnatul370 (nume ....., prenume ....), personal//prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de prt n dosarul
nr...../...../....., n care pri371 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa372 (denumirea .....), prin reprezentant373 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

368
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, numrul dosarului, completul de judecat i
termenul de judecat acordat pentru ca registratorul msurile necesare n vederea depunerii cererii la dosarul
instanei.
369
Meniunea se refer la ipoteza n care prtul are cunotin de termenul de judecat stabilit.
370
Meniunile se refer la persoana fizic. Calitatea procesual activ n formularea cererii de artare a
titularului dreptului aparine numai prtului.
371
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
372
Meniunile se refer la persoana juridic. Calitatea procesual activ n formularea cererii de artare a
titularului dreptului aparine numai prtului
373
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 66

sediul profesional n ...../ , n calitate de prt n dosarul nr...../...../....., n care pri374


sunt (nume ....., prenume ....), formulm

CERERE DE ARTARE A TITULARULUI DREPTULUI

n ceea ce privete pe numitul375 (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n


, avnd codul numeric personal376 .......
sau
n ceea ce privete pe numita377 (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul
n ....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar378, prin reprezentant379 (nume ....., prenume .....).

n fapt, artm c380 ..

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 75 C. proc. civ.

n dovedire381, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei testimoniale.

374
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
375
Se indic persoana artat ca titular al dreptului.
376
Se va indica n msura n care este cunoscut.
377
Meniunea se refer la persoana juridic.
378
Se vor indica de ctre parte, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.
379
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
380
Din motivare trebuie s rezulte ct mai clar ipoteza prevzut de lege, respectiv mprejurarea c prtul
deine un bun pentru cel artat ca titular al dreptului sau exercit n numele acestuia un drept asupra lucrului
asupra cruia poart dreptul pretins de reclamant.
381
Mijloacele de prob vor fi solicitate numai pentru a dovedi c prtul deine un bun pentru altul sau c
exercit n numele altuia un drept asupra bunului respectiv. Ca regul general, poate fi administrat orice
mijloc de prob, nu numai proba cu nscrisuri sau proba testimonial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 67

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri382 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n383 .... exemplare.

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n384 ....., pentru dovedirea urmtoarelor
mprejurri de fapt ..... i solicitm citarea acestora.
Solicitm judecarea cauzei, n lips385, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
Depunem prezenta cerere de artare a titularului dreptului n386 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de387.... procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
avocaial/delegaia
de
reprezentare388/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant389/extras din registrul public390/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare391.
Semntura392,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei../Tribunalului../Curii de Apel

382
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
383
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
384
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
385
Meniunea este facultativ i depinde de poziia prii. Se va indica numai dac aceasta nu dorete s se
prezinte la fiecare termen de judecat.
386
Cererea de artare a titularului dreptului va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea
exemplare cte pri sunt i un exemplar pentru instan. Dac prile au un reprezentant comun sau partea
figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
387
Taxa de timbru se va calcula, n conformitate cu dispoziiile O.U.G. nr. 80/2013.
388
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
389
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prtului.
390
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
391
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
392
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 68

14. ntmpinare la cererea de chemare n judecat

Sediul materiei:
Art. 205-208 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana393 .....
Dosar nr...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul394(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales395 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact396, personal/prin mandatar/ prin reprezentant legal/ prin reprezentant
judiciar (nume ....., prenume .....)/ reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu
sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact397 .....
sau
Subscrisa398 (denumirea .....), cu sediul399 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului400/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice401/contul bancar

393
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, numrul dosarului, pentru ca registratorul s
ia msurile necesare, n vederea aducerii la cunotina completului de judecat ce va soluiona cererea.
394
Meniunile se refer la persoana fizic.
395
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, partea dorete comunicarea
actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
396
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
397
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
398
Meniunile se refer la persoana juridic.
399
Se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n
conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
400
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 69

....., cu sediul procesual ales402 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul


(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact403,
prin reprezentant404 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact405 .....
n contradictoriu cu reclamantul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau
n contradictoriu cu reclamanta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., prin reprezentant406 (nume ....., prenume .....), formulm

NTMPINARE407 LA CEREREA DE CHEMARE N JUDECAT

prin care solicitm instanei s se pronune asupra urmtoarelor excepii procesuale (


de procedura i de fond)408.. i, pe fond, s resping cererea de chemare n
judecat formulat.

n fapt, fa de preteniile formulate de reclamant nelegem s formulm


urmtoarele aprari pentru fiecare dintre acestea n parte409 .....

401
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
402
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, se dorete comunicarea actelor
de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
403
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
404
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
405
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
406
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
407
Conform art. 208 C. proc. civ. ntampinarea este obligatorie n afar de cazurile n care legea prevede n
mod expres altfel, ca de exemplu in cazul ordonanei preedintiale. Nedepunerea ntmpinarii n termenul
prevzut de lege atrage decderea prtului din dreptul de a mai propune probe i de a invoca excepii n
afara celor de ordine public, dac legea nu prevede altfel.
408
Se vor indica excepiile ce se solicit a fi invocate raportat la cererea de chemare n judecat.
409
Se vor prezenta aprarile, cu indicarea aspectelor eseniale pentru soluionarea cauzei, n raport de fiecare
pretenie ridicat de reclamant n cadrul cererii de chemare n judecat.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 70

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 205-206 C.proc. civ. i art. 410
..

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei


testimoniale/probei cu interogatoriul reclamantului/probei cu expertiz judiciar n
specialitatea .....

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri411 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n412 ....exemplare.

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n413 ....., pentru dovedirea urmtoarelor aprari
si exceptii..... i solicitm citarea acestora.

n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea reclamantului persoan


fizic, cu meniunea personal la intergatoriu, sub sanciunea aplicrii dispoziiilor
art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale viznd414 .....

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective415: .....
Solicitm judecarea cauzei, n lips416, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.

410
Se vor indica textele legale, pe care prtul i ntemeiaz aprrile i excepiile.
411
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
412
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
413
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
414
Se vor meniona faptele, pe care prtul dorete s le probeze.
415
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 71

Depunem prezenta ntmpinare , n417 .....exemplare.


Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
418
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant419/extras din registrul public420/extras, n copie legalizat, din
actul care atest dreptul de reprezentare421.
Semntura422,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei../Tribunalului../Curii de Apel

416
Meniunea este facultativ Se va indica numai dac prtul nu dorete s se prezinte la fiecare termen de
judecat.
417
ntmpinarea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
reclamani sunt i un exemplar pentru instan. Dac reclamanii au un reprezentant comun sau partea
figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar.
418
Se va depune atunci cnd ntmpinarea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
419
Se va depune atunci cnd ntmpinarea este formulat de ctre reprezentantul legal al prtului.
420
Se depune atunci ntmpinarea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
421
Se va depune atunci cnd ntmpinarea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr
personalitate juridic.
422
Semntura de pe ntmpinare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 72

15.Rspuns la ntmpinarea formulat la cererea de chemare n


judecat

Sediul materiei:
Art. 201 alin. (2) C.proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana423 .....
Dosar nr...../...../.....

Domnule Preedinte,
Subsemnatul424 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin
reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte425....., n
dosarul nr...../...../.....,
sau
Subscrisa426 (denumirea .....), prin reprezentant427 (nume ....., prenume .....)/prin
avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ...../prin consilier
juridic(nume ....., prenume .....) , n calitate de parte428....., n dosarul nr...../...../....., n
care pri429 sunt (nume ....., prenume ....),
n contradictoriu cu prtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,

423
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, numrul dosarului, pentru ca registratorul s
ia msurile necesare, n vederea atarii rspunsului la ntmpinare la dosar.
424
Meniunea se refer la persoana fizic.
425
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant.
426
Meniunile se refer la persoana juridic.
427
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
428
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant.
429
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 73

sau
n contradictoriu cu prta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n .....,
prin reprezentant430 (nume ....., prenume .....), formulm

RSPUNS LA NTMPINARE431

prin care solicitm instanei s resping excepii procesuale ( de procedura i de fond)


invocate de prt prin ntmpinare i aprrile pe fondul cauzei invocate de acesta, ca
nentemeiate.

n fapt, artm c excepiile invocate de prt prin ntmpinare sunt nentemeiate


pentru urmtoarele motive432 .....
De asemenea susinem c aprrile invocate de prt cu privire la fondul cauzei
sunt n mod similar nentemeiate pentru urmtoarele motive433.....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 201 alin. (2) C.proc. civ..

Solicitm judecarea cauzei, n lips434, n conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2)


din C. proc. civ.
Depunem prezentul rspuns la ntmpinare ntr-un exemplar435.
Anexm procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia
de reprezentare436/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de

430
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
431
Conform art. 201 alin. (2) C. proc. civ. depunerea rspunsului ntmpinare este obligatorie pentru
reclamant.
432
Se vor prezenta aprrile, cu indicarea aspectelor eseniale pentru soluionarea cauzei, n raport de fiecare
excepie invocat de prt n cadrul ntmpinrii.
433
Se vor prezenta pe larg motivele pentru care reclamantul consider c susinerile prtului pe fondul
cauzei sunt nentemeiate
434
Meniunea este facultativ Se va indica numai dac reclamantul nu dorete s se prezinte la fiecare termen
de judecat i nu a fcut aceast meniune n cuprinsul cererii de chemare n judecat.
435
Rspunsul la ntmpinare va fi depus ntr-un singur exemplar, n conformitate cu art. 201 alin. (2) din C.
proc. civ., prtul urmnd s ia cunotin de coninutul acestuia de la dosarul cauzei.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 74

reprezentant437/extras din registrul public438/extras, n copie legalizat, din actul care


atest dreptul de reprezentare439.
Data,
Semntura440,

Domnului Preedinte al Judectoriei../Tribunalului../Curii de Apel

436
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
437
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prtului.
438
Se depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
439
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
440
Semntura de pe rspunsul la ntmpinare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 75

16.Cerere de recuzare a unuia din membrii completului de judecat


Sediul materiei:
Art. 41-42 C. proc. Civ
Art.44 C. proc. civ
Art. 46-47 C. proc. civ
Art. 54 C. proc. civ.
Art.49 alin.(1)-(2) C.proc. civ.
Art.50 C.proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana441 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul442 (nume ....., prenume ....), personal/reprezentat prin


mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume
...../prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate
de parte443....., n dosarul nr...../...../....., n care pri444 sunt (nume ....., prenume
....)
sau

441
Este important ca n antetul cererii s fie menionate instana, numrul dosarului i completul , pentru ca
registratorul s ia msurile necesare, n vederea repartizrii cererii de recuzare ctre completul de judecat
nvestit cu soluionarea cererii principale, incidentale.
442
Meniunea se refer la persoana fizic.
443
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal, chemat n
garanie.
444
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 76

Subscrisa445 (denumirea .....), prin reprezentant446 (nume ....., prenume


.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume ....)/prin avocat (nume ....., prenume
.....), cu sediul profesional n ....., n calitate de parte447....., n dosarul nr...../...../.....,
n care pri448 sunt (nume ....., prenume ....),formulm

CERERE DE RECUZARE449

prin care solicitm instanei s dispun admiterea cererii450..

n fapt, artm c .., mprejurare n raport de care devine incident cazul de


incompatibilitate prev. de art.451 ..

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri.

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile452 ......


Depunem prezenta ntr-un singur exemplar453.
Semntura454,

Data,

445
Meniunile se refer la persoana juridic.
446
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
447
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat.
448
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
449
Cererea de recuzare va fi depus, n conformitate cu art. 46, art.47 din C. proc. civ., n faa instanei din
care face parte judectorul.
450
Se va meniona numele judectorului.
451
Se vor indica textele legale n funcie de motivul de recuzare invocat.
452
Se vor indica textele legale incidente n funcie de natura cererii de recuzare.
453
Cererea se depune ntr-un singur exemplar numai pentru instan, nefiind incidente dispoziiile art.149 din
C. proc. civ.
454
Semntura de pe cererea de recuzare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 77

Domnului Preedinte al Judectoriei../Tribunalului../Curii de Apel

Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn


pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 78

17. Cerere de strmutare

Sediul materiei:
Art. 140-142 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul455(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales456 pentru comunicarea actelor
de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd
urmtoarele date de contact457, personal/reprezentat prin mandatar/prin
reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume ...../prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de
contact458 ....., n calitate de459.. n dosarul460 ..... aflat pe rolul .....
Judectoriei/Tribunalului/Curii de Apel..
sau
Subscrisa461 (denumirea .....), cu sediul462 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

455
Meniunile se refer la persoana fizic.
456
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, petentul dorete comunicarea
actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
457
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
458
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica n privina
reprezentantului: adresa electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
459
Se va preciza calitatea deinut de parte n dosarul a crei strmutare se solicit
460
Se indic numrul dosarului a crui strmutare se solicit.
461
Meniunile se refer la persoana juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 79

comerului463/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice464/contul


bancar ....., cu sediul procesual ales465 pentru comunicarea actelor de procedur la
numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de
contact466, prin reprezentant467 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic
(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact468 ....., n calitate de469.. n
dosarul470 ..... aflat pe rolul ..... Judectoriei/Tribunalului/Curii de Apel..
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal471 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar472, prin reprezentant473 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE DE STRMUTARE

462
n raport de calitatea petentului i de obiectul cererii de chemare n judecat se poate indica i sediul
dezmembrmntului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.
(3) i (4) din C. proc. civ.
463
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
464
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
465
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, petentul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
466
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
467
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
468
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
469
Se va preciza calitatea deinut de parte n dosarul a crei strmutare se solicit
470
Se indic numrul dosarului a crui strmutare se solicit i calitatea deinut de parte n cadrul acestuia.
471
Se va indica de ctre petent, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.
472
Se vor indica de ctre petent, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
473
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 80

prin care solicitm instanei, ca prin hotrrea ce o va pronuna s dispun


strmutarea judecrii procesului ce formeaz obiectul dosarului nr. .. aflat pe
rolul Judectoriei/Tribunalului/Curii de Apel .. i suspendarea judecrii
procesului pn la soluionarea prezentei cereri474.

n fapt, artm c475 ..

Situaia de fapt expus este de natur s creeze ndoieli n privina


imparialitii judectorului/judectorilor cauzei, motiv pentru care se impune
strmutarea judecrii procesului la o alt instan de acelai grad.

n drept, ne ntemeiem preteniile pe dispoziiile476 ..

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri.

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri477 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n478 ....exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips479, n conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.
2) din C. proc. civ.

474
Potrivit art. 143 din C. proc. civ. partea are posibilitatea de a solicita i suspendarea judecii procesului,
pn la soluionarea cererii de strmutare.
475
Se va prezenta situaia de fapt, cu indicarea aspectelor eseniale pentru stabilirea existenei bnuielii
legitime; pot constitui spre ex. motive de strmutare: calitatea de rud a prii adverse cu unul dintre
magistraii, ce deine o funcie de conducere la instana respectiv; prestigiul de care se bucur partea advers
n localitatea sau n zona n care funcioneaz instana; importana procesului pe plan local rezultatul
procesului afecteaz o mare parte a comunitii locale etc.; potrivit art. 141 alin. (2) din C. proc. civ.
strmutarea pentru motiv de siguran public poate fi solicitat doar de procurorul general de la Parchetul de
pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie
476
Se vor indica textele legale, pe care petentul i ntemeiaz cererea de strmutare, respectiv dispoziiile art.
140 alin. (1) i (2) din C. proc. civ.
477
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
478
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
479
Meniunea este facultativ i depinde de poziia reclamantului. Se va indica numai dac petentul nu
dorete s se prezinte la fiecare termen de judecat.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 81

Depunem prezenta cerere de chemare n judecat, n480 .....exemplare.


Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 de lei481,
recipisa de consemnare a cauiunii n cuantum de 1000 lei482 i procura n
original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de reprezentare483/copie
legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de reprezentant484/extras din registrul
public485/extras, n copie legalizat, din actul care atest dreptul de reprezentare486.
Semntura487,

Data,

Domnului Preedinte al Curii de Apel../al naltei Curi de Casaie i Justiie488

480
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte pri figureaz
n cauz i un exemplar pentru instan. Dac prile au un reprezentant comun sau figureaz n mai multe
caliti, se va depune un singur exemplar pentru acestea.
481
Taxa de timbru este stabilit conform art. 9 lit. b) din OUG nr. 80/2013.
482
Potrivit art. 143 din C. proc. civ., n msura n care s-a solicitat i suspendare judecii, partea are
obligaia de a ataa recipisa de consemnare a unei cauiuni n cuantum de 1000 lei.
483
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
484
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al reclamantului.
485
Se depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
486
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
487
Semntura de pe cererea de strmutare trebuie s fie olograf (scris de mn).
488
Potrivit art. 142 din C. proc. civ. competenta de soluionare a cererii de strmutare aparine fie Curii de
Apel, n cazul cererii ntemeiate pe motivul de bnuial legitim, dac instana de la care se solicit
strmutarea este o judectorie sau un tribunal din circumscripia acesteia, fie naltei Curi de Casaie i
Justiie, n cazul cererii ntemeiate pe motiv de bnuial legitim, dac strmutarea se solicit de la o curte de
apel, precum i n cazul cererii ntemeiate pe motiv de siguran public.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 82

18. Cereri privind ncuviinarea acordrii de ajutor public judiciar


sub forma scutirii/reducerii/ealonrii sau amnri de la plata taxelor
judiciare prevzute de lege, inclusiv a celor datorate n faza de
executare silit.

Sediul materiei:

Art. 6 alin.(1) lit. d)-16 O.U.G. nr. 51/2008

Art. 148-151 C. proc. civ

Instana 489 ..
Dosar nr. ../../..
Completul.

Domnule Preedinte,
Subsemnatul (nume ....., prenume ....), cu domiciliul n ....., avnd codul
numeric personal ....., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin
reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume
.....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte490....., n dosarul
nr...../...../....., avnd ca obiect., n care pri491 sunt (nume ....., prenume ....),
formulm

CEREREDE ACORDARE A AJUTORULUI PUBLIC JUDICIAR

489
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
msurile necesare n vederea depunerii cererii la dosarul instanei.
490
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal; n cursul
executrii silite, calitatea procesual este de creditor, debitor sau ter poprit.
491
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 83

sub forma scutirii/reducerii/ealonrii sau amnrii de la plata taxelor judiciare492.


n fapt, artm c,prin rezoluia/ncheierea de la data de.,
instana/executorul judectoresc a stabilit n sarcina mea obligaia de a achita o
tax judiciar de timbru n cuantum de.
Precizm c493.
n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 6 alin.(1) lit. d)-16 din
O.U.G. n. 51/2008.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri.


n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri494 ....., n copii
certificate pentru conformitate cu originalul, ntr-un singur exemplarexemplar.
Depunem i declaraia pe propria rspundere, obligatorie potrivit art. 14 alin.
(1), teza a II-a din O.U.G. nr. 51/2008.495
Depunem prezenta ntr-un singur exemplar496.
Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
497
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al

492
Potrivit art. 7 din O.U.G. nr. 51/2008 ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, n
oricare dintre formele prevzute la art. 6; prin urmare, formele de ajutor susceptibile de a fi acordate cumulat
(de exemplu, reducerea i ealonarea, reducerea i amnarea) pot fi solicitata n aceast modalitate.
493
Motivarea se va axa pe informaiile care permit calcularea venitului mediu net lunar pe membru de
familie (a se vedea art. 5 din O.U.G. 51/2008 pentru definiia legal a familiei); n msura n care valoarea
acestuia depete 600 lei, se vor preciza mprejurrile relevante pentru a putea reine ipoteza legal potrivit
creia costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natur s i limiteze solicitantului accesul efectiv la
justiie.
Prezentarea strii materiale a solicitantului i a familiei sale se realizeaz prin indicarea veniturilor sale i ale
membrilor familiei, precum i a obligaiilor de ntreinere sau de plat.
494
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
495
Potrivit acestei dispoziii legale, cererea va fi nsoit i de o declaraie pe propria rspundere a
solicitantului n sensul de a preciza dac n cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar,
n ce form, pentru ce cauz, precum i cuantumul acestui ajutor.
496
Cererea se depune ntr-un singur exemplar numai pentru instan, nefiind incidente dispoziiile art.149 din
C. proc. civ.
497
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 84

calitii de reprezentant498/extras din registrul public499/extras, n copie legalizat,


din actul care atest dreptul de reprezentare500.
Semntura501,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei../Tribunalului../Curii de Apel../naltei


Curi de Casaie i Justiie

498
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prtului.
499
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
500
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
501
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 85

19. Cereri privind ncuviinarea acordrii de ajutor public judiciar


sub forma plii onorariului de avocat, expert, traductorului,
interpretului sau onorariului executorului judectoresc

Sediul materiei:

Art. 6 alin.(1) lit. a)-c) - 16 O.U.G. nr. 51/2008

Art. 148-151 C. proc. civ

Instana 502 ..
Dosar nr. ../../..
Completul.
Domnule Preedinte,

Subsemnatul (nume ....., prenume ....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., personal//prin mandatar/prin reprezentant legal/prin
reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume
.....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte503....., n dosarul
nr...../...../....., avnd ca obiect., n care pri504 sunt (nume ....., prenume ....),
formulm

CERERE DE ACORDARE A AJUTORULUI PUBLIC JUDICIAR

502
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
msurile necesare n vederea depunerii cererii la dosarul instanei.
503
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal, etc.
504
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 86

sub forma plii onorariului pentru asisten prin avocat505/plii expertului,


traductorului sau interpretului folosit n cursul procesului/plii onorariului
executorului judectoresc506.

n fapt, artm c507. .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 6 alin.(1) lit. a)-c)-16 din


O.U.G. nr. 51/2008.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri.

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri508 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, ntr-un singur exemplar.

Depunem i declaraia pe propria rspundere, obligatorie potrivit art. 14 alin.


(1), teza a II-a din O.U.G. nr. 51/2008.509
Depunem prezenta ntr-un singur exemplar510.

505
n sensul art.6 lit. a) din O.U.G. 51/2008, prin asisten prin avocat se nelege asigurarea reprezentrii,
asistenei juridice i, dup caz, a aprrii, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui
drept ori interes legitim n justiie sau pentru prevenirea unui litigiu.
506
Potrivit art. 7 din O.U.G. nr. 51/2008 ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, n
oricare dintre formele prevzute la art. 6; prin urmare, formele de ajutor susceptibile de a fi acordate cumulat
pot fi solicitate n aceast modalitate.
507
Motivarea se va axa pe informaiile care permit calcularea venitului mediu net lunar pe membru de
familie (a se vedea art. 5 din O.U.G. nr. 51/2008 pentru definiia legal a familiei); n msura n care
valoarea acestuia depete 600 lei, se vor preciza mprejurrile relevante pentru a putea reine ipoteza legal
potrivit creia costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natur s i limiteze solicitantului accesul
efectiv la justiie.
Pentru ipoteza solicitrii ajutorului sub forma plii onorariului pentru asisten prin avocat, solicitantul va
arta i motivele pentru care acest serviciu este necesar (de exemplu, lipsa cunotinelor juridice,
complexitatea ridicat a litigiului).
Pentru ipoteza solicitrii ajutorului sub forma plii expertului, traductorului, interpretului, solicitantul va
preciza c aceast plat i incumb.
508
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
509
Potrivit acestei dispoziii legale, cererea va fi nsoit i de o declaraie pe propria rspundere a
solicitantului n sensul de a preciza dac n cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar,
n ce form, pentru ce cauz, precum i cuantumul acestui ajutor.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 87

Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
avocaial/delegaia de reprezentare511/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant512/extras din registrul public513/extras, n copie legalizat,
din actul care atest dreptul de reprezentare514.
Semntura515,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei../Tribunalului../Curii de Apel../naltei


Curi de Casaie i Justiie

510
Cererea se depune ntr-un singur exemplar numai pentru instan, nefiind incidente dispoziiile art.149 din
C. proc. civ.
511
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
512
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
513
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
514
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
515
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 88

20. Declaraie pe proprie rspundere a persoanei care solicit


acordarea ajutorului judiciar

Sediul materiei:
Art. 14 O.U.G. nr. 51/2008
Instana 516 ..
Dosar nr. ../../..
Declaraie,

Subsemnatul517 (nume ....., prenume ....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal .....,personal, n calitate de parte518....., n dosarul
nr...../...../.....,aflat pe rolul instanei .....
DECLAR
cunoscnd dispoziiile art.326519 Codul penal cu privire la falsul n declaraii, pe
proprie rspundere c, n cursul ultimelor 12 luni, nu am mai beneficiat de ajutor
public judiciar/am beneficiat de ajutor public judiciar sub forma520 .....
Menionez c ajutorul public acordat a fost pentru cauza521 ...../...../....., a
Judectoriei/Tribunalului/Curii de Apel .....n cuantum de ..lei.
Semntura522,

Data,

516
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
msurile necesare n vederea depunerii cererii la dosarul instanei.
517
Meniunile se refer la persoana fizic.
518
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, intervenient principal, etc.
519
Conform art. 326 Cod penal declararea necorespunztoare a adevrului fcut unei persoane dintre cele
prevzute n art. 175 Cod penal (funcionar public) sau unei uniti n care aceasta i desfoar activitatea
n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cnd conform legii sau
mprejurrilor, declaraia fcut servete la producerea acelei consecine, se pedepsete cu nchisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amend.
520
Partea va indica forma sub care i s-a acordat ajutorul public judiciar indicnd una din modalitile
revzute de art. 6 din O.U.G. nr. 51/2008.
521
Se va meniona numrul dosarului, n care partea a beneficiat anterior de ajutor public judiciar.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 89

Domnului Preedinte al Judectoriei../Tribunalului../Curii de Apel

522
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 90

21. Cerere de reexaminare ajutor public

Sediul materiei:
Art. 15 alin. (2) O.U.G. nr. 51/2008
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana523 .....
Dosar nr...../...../.....
524
....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul525 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar


convenional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume
.....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte526....., n dosarul nr...../...../....., n
care pri527 sunt (nume ....., prenume ....) formulm
CERERE DE REEXAMINARE MPOTRIVA NCHEIERII NR..... DIN
DATA DE ....528

523
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea acordrii soluionrii.
524
Se va meniona termenul de judecat n acele situaii n care, n situaia reclamantului, se impune achitarea
unei taxe suplimentare pentru ipoteza n care, de exemplu, acesta modific cererea i/sau majoreaz ctimea
obiectului cererii, n condiiile stipulate de art. 204 C. proc.civ. ,iar pentru celelalte pri, n toate cazurile.
525
Poate fi vorba doar despre o persoan fizic, conform dispoziiilor art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr.51/2008,
pentru persoanele juridice prevzndu-se posibilitatea de a beneficia de faciliti sub form de reduceri,
ealonri sau amnri de la plata taxelor judiciare de timbru n condiiile prev. de art. 42 alin. (2), art. 43-44
din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
526
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal, etc.
527
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
528
Se va meniona numrul i data pronunrii ncheierii din edina camerei de consiliu.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 91

n fapt, artm c, prin ncheierea de edin529..... pronunat la data de ....., s-a


dispus admiterea n parte/respingerea cererii de ajutor public judiciar.
nvederm c ncheierea instanei este nelegal i netemeinic530 ....., motiv
pentru care solicitm admiterea cererii de reexaminare i n consecin, admiterea
cererii de ajutor public judiciar sub forma531....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art.15 alin. (2) din O.U.G. nr.
51/2008.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri .....


Depunem prezenta cerere ntr-un singur exemplar532.
Semntura533,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului/Curii de Apel ...../naltei


Curi de Casaie i Justiie .....

529
Este necesar s identificai, n cuprinsul cererii, ncheierea, prin care s-a dispus respingerea cererii de
ajutor public judiciar.
530
Se vor indica mprejurrile care justific nelegalitatea/netemeinicia i nelegalitatea ncheierii contestate.
531
Se va meniona care anume dintre formele de ajutor public judiciar se solicit, n sensul dispoziiilor art. 6
i 7 din O.U.G. nr. 51/2008.
532
Cererea se depune ntr-un singur exemplar numai pentru instan, nefiind incidente dispoziiile art.149 din
C. proc. civ
533
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 92

22. Cerere faciliti tax de timbru persoane juridice

Sediul materiei:
Art. 42 alin. (2)(4) O.U.G. nr. 80/2013
Art. 43 O.U.G. nr. 80/2013
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana 534 ..
Dosar nr. ../../..
Completul.

Domnule Preedinte,

Subscrisa535 (denumirea .....), prin reprezentant536 (nume ....., prenume


.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume
.....), cu sediul profesional n ....., n calitate de parte537....., n dosarul nr...../...../....., n
care pri538 sunt (nume ....., prenume ....), formulm
CERERE DE ACORDARE FACILITI PENTRU PLATA TAXELOR
JUDICIARE DE TIMBRU

534
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
s ia msurile necesare n vederea soluionrii cererii.
535
Titularul cererii este o persoan juridic.
536
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
537
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, intervenient principal, apelant, recurent, etc.
538
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 93

prin care solicitm acordarea de faciliti sub forma reducerii/ealonrii i/sau


amnrii pentru plata acestor taxei539.....

n fapt, artm c,prin rezoluia/ncheierea de edin din data de., instana a


stabilit pentru cererea de chemare n judecat/intervenie principal/apel/recurs, n
sarcina subsemnatei obligaia de a achita o tax judiciar de timbru n cuantum de
.. lei.
Precizm c540.

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 42 alin. (2) lit. ..- alin. (4)
din O.U.G. 80/2013.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri.

n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri541 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul.
Depunem prezenta ntr-un singur exemplar542.
Anexm mputernicirea avocaial/delegaia de reprezentare543/copie legalizat
de pe nscrisul doveditor al calitii de reprezentant544/extras din registrul
public545/extras, n copie legalizat, din actul care atest dreptul de reprezentare546.

539
Potrivit art. 42 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, n cazul persoanelor juridice nu se pot acorda faciliti sub
forma scutirii de la plata taxelor judiciare de timbru. De asemenea, reducerea taxei de timbru poate fi
acordat separat sau, dup caz, mpreun cu ealonarea sau amnarea plii, conform art. 42 alin. (4) din
O.U.G. nr. 80/2013.
540
Se va meniona situaia n temeiul creia instana este abilitat s dispun acordarea facilitilor la plata
taxelor judiciare de timbru, urmnd a se dezvolta motivele aferente fiecrei ipoteze incidente: cuantumul
taxei reprezint mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate; plata integral a
taxei de timbru nu este posibil deoarece persoana juridic se afl n curs de lichidare sau dizolvare ori
bunurile acesteia sunt, n condiiile legii, indisponibilizate; sunt incidente mprejurri excepionale, fa de
situaia economico-financiar a persoanei juridice, n raport de care se apreciaz c plata taxei de timbru, la
valoarea datorat, ar fi de natur s afecteze n mod semnificativ activitatea curent a persoanei juridice.
541
Se vor enumera nscrisurile depuse (de exemplu, documentele ce atest situaia economico-financiar pe
ultimele 3 luni de activitate), cu menionarea elementelor pentru identificare.
542
Cererea se depune ntr-un singur exemplar numai pentru instan, nefiind incidente dispoziiile art.149 din
C. proc. civ.
543
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
544
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prtului.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 94

Semntura547,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului .....Curii de Apel/naltei


Curi de Casaie i Justiie

545
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
546
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
547
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 95

23. Cerere de reexaminare timbraj

Sediul materiei:
Art. 39 din O.U.G. nr. 80/2013
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana548 .....
Dosar nr...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul549(nume .....,prenume ....), personal/reprezentat prin mandatar /prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte550....., n
dosarul nr...../...../....., n care pri551 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa552 (denumirea .....), prin reprezentant553 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

548
Este important ca n antetul cererii s fie menionate instana, numrul dosarului pentru ca registratorul s
ia msurile necesare, n vederea soluionrii cererii de reexaminare.
549
Meniunile se refer la persoana fizic
550
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient
principal/apelant/recurent, etc.
551
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
552
Meniunile se refer la persoana juridic.
553
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 96

sediul profesional n ....., n calitate de parte554....., n dosarul nr...../...../....., n care


pri555 sunt (nume ....., prenume ....),formulm

CERERE DE REEXAMINARE556 A TIMBRAJULUI

stabilit prin rezoluia/ncheierea de edint557 ...... pronunat n camera de


consiliu/edin public la data de ..... i care mi-a fost comunicat la aceeai dat/la
data de .. , n termenul legal de 3 zile558, prin care solicitm instanei s constate c
taxa de timbru datorat este n cuantum de559 .. i nu de ,cum a reinut instana
de fond/cererea este scutit de plata taxei de timbru.

n fapt, artm c prin rezoluia/ ncheierea de edin pronunat n camera de


consiliu/edin public la data de ....., instana de fond a reinut c aferent
cererii560.. formulate, datorm o tax de timbru n cuantum de ..
Considerm c nu datorm respectiva tax de timbru/ datorm o tax de timbru
n cuantum de .. i nu de , deoarece561 .....

n drept, ne ntemeiem preteniile pe dispoziiile art. 39 din O.U.G.


nr.80/2013.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri562 .....

554
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient
principal/apelant/recurent, etc.
555
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
556
Cererea de reexaminare se formuleaz n scris, n conformitate cu dispoziiile art. 148 din C. proc. civ.
557
Este important s identificai, n cuprinsul cererii, actul procedural, prin care s-a determinat timbrajul pe
care l contestai.
558
Cererea de reexaminare se formuleaz, n termen de 3 zile de la data comunicrii taxei datorate.
559
Se va meniona cuantumul taxei judiciare de timbru, pe care partea apreciaz c trebuie s l achite.
560
Se va meniona natura cererii (de chemare n judecat, reconvenional, de intervenje principal, de
chemare n garanie, de apel etc.) n privina creia a fost determinat timbrajul.
561
Se vor indica motivele pentru care partea apreciaz c nu datoreaz taxa de timbru/datoreaz taxa de
timbru ntr-un cuantum redus, prin raportare la prevederile O.U.G. nr. 80/2013.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 97

Depunem prezenta ntr-un singur exemplar563.

Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
564
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant565/extras din registrul public566/extras, n copie legalizat, din
actul care atest dreptul de reprezentare567.

Semntura568,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei


Curi de Casaie i Justiie

562
Se vor depune nscrisurile relevante soluionrii cererii (spre exemplu, certificatul care conine valoarea
impozabil a bunului imobil, n cererile avnd ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra
acestuia).
563
Cererea se depune ntr-un singur exemplar numai pentru instan, nefiind incidente dispoziiile art.149 din
C. proc. civ.
564
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
565
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al petentului.
566
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
567
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
568
Semntura de pe cerere de reexaminare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 98

24 . Cerere de aplicare a amenzii judiciare

Sediul materiei:
Art. 187-188 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana569 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....
Termenul de judecat .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul570 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte571....., n
dosarul nr572...../...../....., n care pri573 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa574 (denumirea .....), prin reprezentant575 (nume ....., prenume
.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume

569
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea naintrii cererii completului de judecat.
570
Meniunea se refer la persoana fizic.
571
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat, etc.
572
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit aplicarea amenzii judiciare.
573
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
574
Meniunile se refer la persoana juridic.
575
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 99

.....), cu sediul profesional n ....., n calitate de parte576....., n dosarul


nr.577....../...../....., n care pri578 sunt (nume ....., prenume ....), formulm

CERERE DE APLICARE A AMENZII JUDICIARE579

prin care solicitm instanei s aplice numitului (nume ....., prenume ....) avnd
calitatea de580 .. n dosarul mai sus menionat o amend judiciar n cuantum de581
..
n fapt, artm c582 ..

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art.583 .. din C. proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri584 .....


Depunem prezenta cerere ntr-un singur exemplar.
Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
585
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al

576
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat..
577
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit aplicarea amenzii judiciare.
578
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
579
n msura n care cererea se adreseaz instanei de recurs, aceasta va fi formulat cu respectarea
dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat sau de o persoan liceniat n drept
potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol.
580
Se va indica n privina persoanei a crei sancionare se solicit calitatea deinut n dosar, conform art.
187- 188 Cod procedur civil, spre exemplu calitatea de parte, de martor, de avocat etc.
581
Meniunea referitoare la cuantumul amenzii judiciare este facultativ, organul judiciar avnd posibilitatea
de a aplica amenda judiciar n limitele prevzute de legiuitor n cadrul art. 187 i art. 188 din C. proc. civ.,
n funcie de abaterea judiciar invocat.
582
Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care s rezulte elementele abaterii
judiciare invocate, cum ar fi spre exemplu faptul c partea advers a introdus cu rea-credin cererea de
chemare n judecat, avnd ca obiect plata contravalorii unor facturi n condiiile n care plata s-a fcut
personal acesteia, anterior promovrii aciunii, n scopul obinerii unei noi pli, etc.
583
n funcie de abaterea judiciar invocat se va indica unul dintre punctele prevzute de art. 187 sau de art.
188 din C. proc. civ. , spre exemplu art. 187 alin.(1) pct. 1) lit. b) C. proc. civ.
584
Se vor depune nscrisuri, care s susin motivele invocate de ctre petent n dovedirea temeiniciei cererii
formulate.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 100

calitii de reprezentant586/extras din registrul public587/extras, n copie legalizat, din


actul care atest dreptul de reprezentare588.
Data,
Semntura589,
Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei
Curi de Casaie i Justiie

585
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
586
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al petentului.
587
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
588
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
589
Semntura de pe cerere de aplicare a amenzii judiciare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 101

25. Cerere de reexaminare amend judiciar

Sediul materiei:
Art. 191 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana590 .....
Dosar nr...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul591 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte592....., n
dosarul nr593...../...../....., n care pri594 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa595 (denumirea .....), prin reprezentant596 (nume ....., prenume
.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume

590
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea soluionrii cererii de reexaminare.
591
Meniunile se refer la persoana fizic.
592
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat, avocat, expert, conductorul unitii amendat.
593
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat ncheierea, prin care s-a aplicat amenda.
594
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
595
Meniunile se refer la persoana juridic.
596
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 102

.....), cu sediul profesional n ....., n calitate de parte597....., n dosarul nr598....../...../.....,


n care pri599 sunt (nume ....., prenume ....), formulm

CERERE DE REEXAMINARE A AMENZII JUDICIARE

mpotriva ncheierii600 ..... pronunate n camera de consiliu/edin public din data


de ....., n termenul legal de 15 zile601, prin care solicitm instanei s revin asupra
amenzii aplicate i s dispun exonerarea de la plata acesteia.

n fapt, artm c, la termenul de judecat din data de ....., am formulat cerere


de intervenie/chemare n garanie/apel/recurs/contestaie pentru tergiversarea
procesului/recuzare/strmutare/verificare de scripte.
Cererea nu a fost formulat cu rea-credin, deoarece602 .....
sau instana a dispus s ndeplinesc urmtoarele obligaii procedurale603 .....,
ns am fost n imposibilitate de a m conforma dispoziiilor, deoarece604 .....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art.191 din C. proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri605 .....

597
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat, avocat, expert, conductorul unitii amendat.
598
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost promunat ncheierea, prin care s-a aplicat amenda.
599
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
600
Este important s identificai, n cuprinsul cererii, ncheierea, prin care s-a dispus aplicarea amenzii.
601
Cererea de reexaminare se formuleaz, n termen de 15 zile de la data aplicrii amenzii, dac partea a fost
prezent n edina, n care s-a dispus amendarea acesteia, sau n termen de 15 zile de la data comunicrii
ncheierii, prin care s-a aplicat amenda.
602
Se vor prezenta argumentele, care au determinat formularea cererii, din care s rezulte atitudinea
subiectiv a petentului, la data formulrii cererii respective, precum i imposibilitatea acestuia de a cunoate,
n mod obiectiv, aspectele care au determinat amendarea.
603
Se vor prezenta obligaiile dispuse de ctre instan, n sarcina petentului, respectiv s nfieze un
nscris/s depun raportul de expertiz/s se prezinte martorul, la termenul fixat.
604
Se vor indica motivele, care au determinat nerespectarea obligaiilor dispuse de instane, respectiv
acordarea unui termen prea scurt, starea de sntate precar sau alte mprejurri.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 103

Depunem prezenta ntr-un singur exemplar606.


Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 20607 de lei
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare608/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant609/extras din registrul public610/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare611.

Semntura612,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei


Curi de Casaie i Justiie

605
Se va depune adeverina medical, dovada plecrii din ar sau alte documente, care s susin motivele
invocate de ctre petent n dovedirea temeiniciei cererii formulate.
606
Cererea se depune ntr-un singur exemplar numai pentru instan, nefiind incidente dispoziiile art.149 din
C. proc. civ.
607
Taxa de timbru este stabilit n cuantum de 20 de lei, n conformitate cu art. 9 lit. e) din O.U.G. nr.
80/2013.
608
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
609
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
610
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
611
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
612
Semntura de pe cerere de reexaminare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 104

26.Cerere de reexaminare mpotriva ncheierii de anulare a cererii de


chemare n judecat

Sediul materiei:
Art. 200 alin. (4)-(7) C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana613 .....
Dosar nr...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul614 (nume ....., prenume ....), personal/reprezentat prin mandatar


/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin
avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de
parte615....., n dosarul nr...../...../....., n care pri616 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa617 (denumirea .....), prin reprezentant618 (nume ....., prenume
.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume

613
Este important ca n antetul cererii s fie menionate instana i numrul dosarului pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea soluionrii cererii de reexaminare de ctre un alt complet de judecat
dect cel care a anulat cererea de chemare n judecat.
614
Meniunile se refer la persoana fizic
615
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, creditor, petent sau contestator.
616
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
617
Meniunile se refer la persoana juridic.
618
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 105

.....), cu sediul profesional n ....., n calitate de parte619....., n dosarul nr...../...../....., n


care pri620 sunt (nume ....., prenume ....),formulm

CERERE DE REEXAMINARE621

a ncheierii de edin622 pronunate n camera de consiliu la data de ..... i care mi-a


fost comunicat la data de .. , n termenul legal de 15 zile623, prin care solicitm
instanei s revin asupra msurii anulrii i s retrimit cauza completului iniial
nvestit, pentru continuarea judecii.

n fapt, artm c, prin ncheiereapronunat n camera de consiliu la data de


....., instana de fond a anulat cererea de chemare n judecat, reinnd c nu am
ndeplinit urmtoarele obligaii privind modificarea sau completarea cererii de
chemare n judecat624 ..
V rugm s observai c msura anulrii cererii de chemare n judecat a fost
dispus n mod eronat, deoarece625 .....
sau
V rugm s observai c am nlturat respectivele neregulariti n termenul de
10 zile de la comunicarea acestora, termen ce ne-a fost acordat, potrivit legii.

n drept, ne ntemeiem preteniile pe dispoziiile art. 200 alin. (4) din C. proc.
civ.

619
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, creditoare, petent, contestatoare.
620
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
621
Cererea de reexaminare se formuleaz n scris, n conformitate cu dispoziiile art. 148 din C. proc. civ.
622
Este important s identificai, n cuprinsul cererii, ncheierea prin care a fost anulat cererea de chemare n
judecat.
623
Cererea de reexaminare se formuleaz, n termen de 15 zile de la data comunicrii ncheierii prin care a
fost anulat cererea de chemare n judecat.
624
Se vor meniona obligaiile privind completarea sau modificarea cererii de chemare n judecat, pe care
instana de fond le-a constatat nendeplinite.
625
Se vor indica motivele pentru care partea apreciaz c msura anulrii cererii de chemare n judecat a fost
dispus eronat.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 106

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri626 .....


Depunem prezenta ntr-un singur exemplar627.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 20628 de lei,
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare629/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant630/extras din registrul public631/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare632.

Semntura633,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei/Tribunalului/Curii de Apel/naltei Curi de


Casaie i Justiie

626
Se vor depune nscrisurile relevante soluionrii cererii.
627
Cererea se depune ntr-un singur exemplar numai pentru instan, nefiind incidente dispoziiile art.149 din
C. proc. civ.
628
Taxa de timbru este stabilit n cuantum de 20 de lei, n conformitate cu art. 9 alin. (1) lit.f) din O.U.G. nr.
80/2013.
629
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
630
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al petentului.
631
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
632
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
633
Semntura de pe cerere de reexaminare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 107

27. Cerere de acordare despgubiri pentru amnarea nejustificat a


judecrii ori a executrii silite
Sediul materiei:
Art. 189-190 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana634 .....
Dosar nr...../.....
Complet .....
Termen de judecat .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul635(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales636 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact637, personal/ reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin
reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume .....,
prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact638 .....
sau
Subscrisa639 (denumirea .....), cu sediul n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

634
Instana competent este cea n faa creia s-a svrit fapta sau, dup caz, preedintele instanei de
executare, conform dispoziiilor art190 din C. proc.civ.
635
Meniunile se refer la persoana fizic.
636
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, reclamantul dorete
comunicarea actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
637
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
638
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
639
Meniunile se refer la persoana juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 108

comerului640/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice641/contul bancar


....., cu sediul procesual ales642 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact643,
prin reprezentant644 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact645 .....
n contradictoriu cu prtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd
codul numeric personal646 .....,
sau
n contradictoriu cu prta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n .....,
avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare
n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice/contul
bancar647, prin reprezentant648 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE DE ACORDARE649 DESPGUBIRI PENTRU AMNAREA


NEJUSTIFICAT A JUDECII ORI A EXECUTRII SILITE

640
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
641
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
642
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, reclamantul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
643
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
644
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
645
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
646
Se va indica de ctre reclamant, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
647
Se vor indica de ctre reclamant, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
648
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
649
Pentru ipoteza faptei constnd n formularea unei cereri de rea-credin, despgubirea va putea fi stabilit
fie de instana n faa creia cererea a fost formulat, fie de instana care a soluionat-o. n ipoteza, n care
cererea de despgubiri se formuleaz ulterior soluionrii cererii n legtur cu care se invoc fapta ilicit a
prtului, dac acestea sunt diferite, instana care soluioneaz cererea iniial, se va pronuna i n privina
cererii de despgubiri.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 109

prin care solicitm instanei, ca prin hotrrea ce o va pronuna s dispun


obligarea prtului la plata sumei de . lei reprezentnd despgubiri pentru
prejudiciul moral i a sumei de . lei/despgubiri pentru prejudiciul material
cauzat prin amnarea nejustificat a procesului n cauza nregistrat sub
nr...../...../..... soluionat de instan ..... prin sentina civil nr...../.....

n fapt, artm c650 ......


Faptele prtului651 ..... au cauzat amnarea nejustificat a judecrii/executrii
silite.
Prtul a fost de rea-credin, deoarece .....
Prejudiciul provocat const n652 .....

n drept, ne ntemeiem preteniile pe dispoziiile art. 189-190 raportat la art.


187 alin. (1) pct..... lit. a)-i)/art. 188 din C. proc. civ. 653.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei


testimoniale/probei cu interogatoriul prtului/ probei cu expertiz judiciar n
specialitatea .....
n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri, n copii
certificate pentru conformitate cu originalul654 ......, n dou exemplare, unul pentru
prt i unul pentru instan.

650
Se va prezenta situaia de fapt, cu indicarea aspectelor eseniale pentru soluionarea cauzei, n conformitate
cu dispoziiile art.1357 C.civ. care stabilesc elementele rspunderii civile delictuale pentru fapta proprie.
651
n concret, se vor indica n ce anume constau faptele prtului, prin care s-a cauzat amnarea repetat a
judecii cauzei. Se vor indica care sunt mprejurrile pentru care se apreciaz c amnrile respective nu au
fost justificate.
652
Reclamantul va prezenta n detaliu n ce const prejudiciul material pe care l-a suferit cu referiri explicite
la probele care susin temeinicia solicitrii i, totodat, va prezenta care sunt consecinele negative, din punct
de vedere moral, ale faptelor imputate prtului i modalitatea de evaluare a acestora.
653
Se va meniona n concret textul din lege ce reglementeaz fapta ilicit, conform dispoziiilor de la art. 187
alin. (1) pct. 2) lit. a)-i), respectiv art. 188 Cod.
654
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 110

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n655 ...., pentru dovedirea urmtoarelor
mprejurri de fapt ..... i solicitm citarea acestora.

n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea prtului, persoan


fizic , cu meniunea personal la interogatoriu, sub sanciunea aplicrii dispoziiilor
art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale viznd657 .....
656

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective658: .....
Solicitm judecarea cauzei, n lips659, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige prtul
la plata cheltuielilor de judecat660 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cererea, n661 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de662 .....i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare663/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de

655
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
656
Dac prtul este o persoan juridic, care potrivit art.355 din C. proc. civ., rspunde numai n scris la
interogatoriu, reclamantul trebuie s ataeze interogatoriul cererii de chemare n judecat, din momentul
depunerii acesteia, n conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ.
657
Se vor meniona faptele, pe care petentul dorete s le probeze.
658
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
659
Meniunea este facultativ i depinde de poziia petentului. Se va indica numai dac petentul nu dorete s
se prezinte la fiecare termen de judecat.
660
Cheltuielile
de
judecat
constau
n
taxele
judiciare
de
timbru,
onorariile
avocailor/experilor/specialitilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare
i orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfurare a procesului.
661
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci pri sunt i un
exemplar pentru instan. Dac pri au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se
poate depune un singur exemplar pentru pri.
662
Cererea este supus obligaiei de plat a taxei judiciare de timbru, conform dispoziiilor O.U.G. nr.
80/2013. n msura n care prejudiciul moral reclamat se circumscrie ipotezei textului de lege, cererea
privind plata despgubirilor morale este supus obligaiei de plat a taxei judiciare de timbru de 100 lei,
conform art. 7 din O.U.G. nr. 80/2013; n caz contrar, se achit taxa judiciar de timbru calculat la valoarea
cumulat a preteniilor conform dispoziiilor art. 3 din O.U.G. nr. 80/2013.
663
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 111

reprezentant664/extras din registrul public665/extras, n copie legalizat, din actul care


atest dreptul de reprezentare666.
Semntura667,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel

664
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al petentului.
665
Se depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
666
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
667
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 112

28. Cerere de reexaminare a despgubirilor acordate pentru


amnarea nejustificat a judecrii cauzei sau a executrii silite
Sediul materiei:
Art. 191 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana668 .....
Dosar nr...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul669 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte670....., n
dosarul nr671...../...../....., n care pri672 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa673 (denumirea .....), prin reprezentant674 (nume ....., prenume
.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume

668
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea soluionrii cererii de reexaminare.
669
Meniunile se refer la persoana fizic.
670
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat, avocat, etc.
671
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost promunat ncheierea, prin care s-a dispus acordarea
despgubirilor pentru amnarea judecrii cauzei sau a executrii silite.
672
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
673
Meniunile se refer la persoana juridic.
674
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 113

.....), cu sediul profesional n ....., n calitate de parte675....., n dosarul


nr676....../...../....., n care pri677 sunt (nume ....., prenume ....), formulm
CERERE DE REEXAMINARE A DESPGUBIRILOR PENTRU
AMNAREA NEJUSTIFICAT A JUDECRII CAUZEI SAU A
EXECUTRII SILITE

mpotriva ncheierii678 ..... pronunate n camera de consiliu/edin public din data


de ....., n termenul legal de 15 zile679, prin care solicitm instanei s revin/s se
reduc despgubirile acordate pentru amnarea nejustificat a judecrii/a executrii
silite.

n fapt, artm c, la termenul de judecat din data de ....., am formulat cerere


de intervenie/chemare n garanie/apel/recurs/contestaie pentru tergiversarea
procesului/recuzare/strmutare/verificare de scripte.
Cererea nu a fost formulat cu rea-credin, deoarece680 .....
Acordarea despgubirilor nu este justificat, deoarece nu s-a creat niciun
prejudiciu681 pentru partea advers.
sau instana a dispus s ndeplinesc urmtoarele obligaii procedurale682 .....,
ns am fost n imposibilitate de a m conforma dispoziiilor, deoarece683 .....

675
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat, avocat, expert, conductorul unitii amendat.
676
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat ncheierea, prin care s-a dispus acordarea
despgubirilor pentru amnarea judecrii cauzei sau a executrii silite.
677
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
678
Este important s identificai, n cuprinsul cererii, ncheierea, prin care s-a dispus acordarea despgubirilor
pentru amnarea nejustificat a judecrii sau a executrii silite.
679
Cererea de reexaminare se formuleaz, n termen de 15 zile de la data acordrii despgubirilor, dac partea
a fost prezent n edin, sau n termen de 15 zile de la data comunicrii ncheierii, prin care s-a dispus
acordarea despgubirilor.
680
Se vor prezenta argumentele, care au determinat formularea cererii, din care s rezulte atitudinea
subiectiv a petentului, la data formulrii cererii respective, precum i imposibilitatea acestuia de a cunoate,
n mod obiectiv, aspectele care au determinat acordarea despgubirilor.
681
Se vor indica argumentele, prii cu privire la lipsa prejudiciului provocat prii adverse.
682
Se vor prezenta obligaiile dispuse de ctre instan, n sarcina petentului, respectiv s nfieze un
nscris/s depun raportul de expertiz/s se prezinte martorul, la termenul fixat/s ndelineasc anumite
obligaii necesare pentru continuarea executrii silite.
683
Se vor indica motivele, care au determinat nerespectarea obligaiilor dispuse de instane, respectiv
acordarea unui termen prea scurt, starea de sntate precar sau alte mprejurri.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 114

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art.191 din C. proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri684 .....


Depunem prezenta ntr-un singur exemplar685.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 20686 de lei
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare687/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant688/extras din registrul public689/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare690.

Semntura691,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel .....

684
Se vor depune nscrisuri, care s susin motivele invocate de ctre petent n dovedirea temeiniciei cererii
formulate.
685
Cererea se depune ntr-un singur exemplar numai pentru instan, nefiind incidente dispoziiile art.149 din
C. proc. civ.
686
Taxa de timbru este stabilit n cuantum de 20 de lei, n conformitate cu art. 9 lit. e) din O.U.G. nr.
80/2013.
687
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
688
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al petentului.
689
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
690
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
691
Semntura de pe cerere de reexaminare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 115

29. Cerere de renunare la judecat

Sediul materiei:
Art. 406 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana 692 ..
Dosar nr. ../../..
Completul.
Termenul693.

Domnule Preedinte,

Subsemnatul694 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., n calitate de
reclamant/apelant/contestator/revizuent n dosarul nr...../...../....., n care pri695
sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa696 (denumirea .....), prin reprezentant697 (nume ....., prenume .....)/
prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....),
cu
sediul
profesional
n
.....,
n
calitate
de

692
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
msurile necesare n vederea depunerii cererii.
693
Meniunea se refer la situaia n care renunarea la judecat are loc ncepnd cu momentul stabilirii
primului termen de judecat.
694
Meniunile se refer la persoana fizic.
695
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
696
Meniunile se refer la persoana juridic.
697
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 116

reclamant/apelant/recurent/contestator/revizuent n dosarul nr...../...../....., n care


pri698 sunt (nume ....., prenume ....),formulm

CERERE DE RENUNARE LA JUDECAT


n fapt, artm c am formulat o cerere de chemare n
judecat/apel/recurs/contestaie n anulare/revizuire /contestaie la executare care a
fost nregistrat pe rolul acestei instane la data de ... i nelegem s renunm la
judecarea acesteia.
Pn la acest moment, n cauz nu a fost stabilit un termen de judecat, astfel
c nu este necesar acordul prtului699/intimatului cu privire la renunarea la
judecat.
sau
n cauz a fost stabilit termenul de judecat la data de., astfel c, n temeiul
art. 406 alineatul (4) C. proc. civ., v solicitm s luai act de poziia
prtului/intimatului exprimat fa de cererea de renunare, la termenul acordat,
sau, dac prtul/intimatul lipsete, s acordai un termen pn la care acestea s
i exprime poziia procesual.
n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 406 C. proc. civ.
Depunem prezenta cerere, ntr-un singur exemplar pentru instan.
Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
avocaial/delegaia de reprezentare care cuprinde i mandatul special pentru a
renuna la judecat700.
sau
copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de reprezentant701/extras
din registrul public702/extras, n copie legalizat, din actul care atest dreptul de
reprezentare703, precum i procura special pentru a renuna la judecat.

698
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
699
Meniunea se refer exclusiv pentru ipoteza renunrii la judecat cu privire la cererea de chemare n
judecat.
700
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
701
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
702
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 117

Semntura704,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel ...../


naltei Curi de Casaie i Justiie

703
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
704
Semntura de pe cererea de renunare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 118

30. Cerere de renunare la dreptul pretins

Sediul materiei:
Art. 408-410 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana705 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....
Termenul de judecat .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul706 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte707....., n
dosarul nr...../...../....., n care pri708 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa709 (denumirea .....), prin reprezentant710 (nume ....., prenume
.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume

705
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, numrul dosarului, completul i termenul de
judecat, pentru ca registratorul s ia msurile necesare, n vederea aducerii cererii la cunotina completului
de judecat.
706
Meniunile se refer la persoana fizic.
707
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant/intervenient principal/titularul cererii
reconvenionale.
708
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
709
Meniunile se refer la persoana juridic.
710
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 119

.....), cu sediul profesional n ....., n calitate de parte711....., n dosarul nr...../...../.....,


n care pri712 sunt (nume ....., prenume ....), formulm

CERERE DE RENUNAREA LA DREPTUL PRETINS

prin care solicitm s pronunai o hotrre prin care s respingei cererea n fond713
sau s anulai n tot sau n parte, n msura renunrii, hotrrea primei instane714 .

n fapt, artm c suntem reclamani n dosarul nr ...../...../..... i c am neles


s renunm la nsui dreptul pretins prin cererea de chemare n judecat/cerere
reconvenional/intervenie principal.

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art.408-409 din C. proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri: nscrisul autentic prin care am


renunat la nsui dreptul pretins715.
Depunem prezenta cerere, ntr-un singur exemplar pentru instan.
Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
avocaial/delegaia de reprezentare care cuprinde i mandatul special pentru a
renuna la drept dedus judecii716.
sau
copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de reprezentant717/extras
din registrul public718/extras, n copie legalizat, din actul care atest dreptul de
reprezentare719, precum i procura special pentru a renuna la judecat.

711
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant/intervenient principal/titularul cererii
reconvenionale.
712
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
713
Cnd renunarea se face n faa instanei, care judec cauza n prim instan.
714
Cind renunarea este fcut n faa instantei de apel sau n cile extraordinare de atac.
715
Conform art. 408 alin. (3) C. pr. civ. renunarea se poate face i verbal n edina de judecat.
716
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
717
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al reclamantului.
718
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 120

Semntura720,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei


Curi de Casaie i Justiie

719
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
720
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 121

31. Cerere privind pronunarea unei hotrri pariale

Sediul materiei:
Art. 436437 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana721 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul722 (nume ....., prenume .....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat
prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., n calitate de n
calitate de parte723....., n dosarul nr...../...../....., n care pri724 sunt (nume .....,
prenume ....),
sau
Subscrisa725 (denumirea .....), prin reprezentant726 (nume ....., prenume
.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume ....)/prin avocat (nume ....., prenume

721
Este important ca n antetul cererii s fie menionate instana, numrul dosarului i completul , pentru ca
registratorul s ia msurile necesare, n vederea repartizrii cererii completului de judecat nvestit cu
soluionarea cauzei.
722
Meniunea se refer la persoana fizic.
723
Se va meniona calitatea din dosar a prii care formuleaz cererea. Dar meniunea nu este obligatorie
deoarece numai prtul poate recunoate n parte preteniile reclamantului.
724
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
725
Meniunile se refer la persoana juridic.
726
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 122

.....), cu sediul profesional n .., n calitate de parte727....., n dosarul


nr...../...../....., n care pri728 sunt (nume ....., prenume ....), formulm

CERERE DE PRONUNARE UNEI HOTRRII729PARIALE . N


DOSARUL NR. ../...../....., NREGISTRAT LA DATA DE ..... PE ROLUL
INSTANEI730 ..

n fapt, artm c731 .....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 436 C. proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri: 732 ......,

Depunem prezenta cerere de ntr-un singur exemplar.


Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
733
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant734/extras din registrul public735/extras, n copie legalizat, din
actul care atest dreptul de reprezentare736.

727
Se va meniona calitatea din dosar a prii care formuleaz cererea. Dar meniunea nu este obligatorie
deoarece numai prtul poate recunoate n parte preteniile reclamantului.
728
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
729
Se completeaz cu tipul de hotrre judectoreasc cu privire la care se solicit
pronunarea(sentin/decizie).
730
Se completeaz cu denumirea instanei (eventual i a seciei) care ar urma s pronune hotrrea parial.
731
Se vor indica aspectele eseniale: faptul c ntre pri a avut loc un litigiu, faptul c la data de ..prtul a
recunoscut n parte preteniile reclamantului/faptul c preteniile rmase nerecunoscute sunt..iar instana
ar urma s continue judecata i s se pronune asupra acestora.
732
Se vor enumera nscrisurile depuse (vor fi depuse doar nscrisuri care nu se afl la dosarul cauzei i care
sunt relevante pentru hotrrea parial).
733
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic i nu este depus
la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
734
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 123

Semntura737,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel

735
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
736
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic i nu este depus la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de
reprezentant.
737
Semntura de pe cererea de trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 124

32. Achiesare la hotrrea pronunatdepunerea la dosar a achiesrii


exprese realizate prin act autentic

Sediul materiei:
Art. 463464 C. proc. civ.
Art. 148151 C. proc. civ.

Instana 738 ..
Dosar nr. ../../..

Domnule Preedinte,

Subsemnatul739 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte740....., n
dosarul nr...../...../....., n care pri741 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa742 (denumirea .....), prin reprezentant743 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

738
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
msurile necesare n vederea depunerii cererii la dosarul instanei.
739
Meniunile se refer la persoana fizic.
740
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal, chemat n
garanie, chemat n judecat, etc.
741
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
742
Meniunile se refer la persoana juridic.
743
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 125

sediul profesional n ..... , n calitate de parte744....., n dosarul nr...../...../....., n care


pri745 sunt (nume ....., prenume ....), depunem

CERERE

de ataare la dosar a nscrisului reprezentnd achiesarea expres la


sentina/decizia/ncheierea nr....., pronunat n dosarul nr...../...../....., de ctre
Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., autentificat sub nr.746 .. de BNP747
..

n fapt, artm c la data de ... instana748 .. a pronunat hotrrea nr.749


.. prin care750 ..
Am neles s renunm la calea de atac pe care o puteam folosi/ pe care am
exercitat-o mpotriva hotrrii, motiv pentru care am formulat declaraie n faa
notarului public la data de .., declaraie ce a fost autentificat sub nr. .., prin
care s-a constatat voina noastr n acest sens.
.

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 464 alin. (2) din C. proc. civ.
Depunem nscrisul autentificat sub nr.751 .. de BNP752 ..
Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
753
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al

744
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal, chemat n
garanie, chemat n judecat, etc.
745
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
746
Se va trece numrul ncheierii de autentificare.
747
Se va indica denumirea biroului notarial, la care a fost redactat declaraia notarial.
748
Se va indica denumirea instanei, care a pronunat hotrrea, la care partea achieseaz, n mod expres.
749
Se va indica numrul hotrrii.
750
Se va reda soluia instanei.
751
Se va menionat numrul ncheierii de autentificare.
752
Se va indica denumirea biroului notarial, la care a fost redactat declaraia notarial.
753
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 126

calitii de reprezentant754/extras din registrul public755/extras, n copie legalizat, din


actul care atest dreptul de reprezentare756.

Semntura757,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel

754
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
755
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
756
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
757
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 127

33. Cerere pentru a se lua act de tranzacie

Sediul materiei:
Art. 438-441 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana758 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....
Termenul de judecat .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul759 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte760....., n
dosarul nr...../...../....., n care pri761 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa762 (denumirea .....), prin reprezentant763 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

758
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, numrul dosarului, completul i termenul de
judecat, n situaia n care tranzacia este depus ntre termene, pentru ca registratorul s ia msurile
necesare, n vederea aducerii la cunotina completului de judecat.
759
Meniunile se refer la persoana fizic.
760
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal, chemat n
garanie, chemat n judecat, etc.
761
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
762
Meniunile se refer la persoana juridic.
763
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 128

sediul profesional n ....., n calitate de parte764....., n dosarul nr...../...../....., n care


pri765 sunt (nume ....., prenume ....), solicitm s

LUAI ACT DE NVOIALA NOASTR

i s pronunai o hotrre de expedient, care s consfiineasc tranzacia766 .....


intervenit ntre pri.

n fapt, artm c suntem pri n dosarul nr ...../...../..... i c am neles s


soluionm, pe cale amiabil, litigiul, motiv pentru care am ncheiat tranzacia, pe
care o atam prezentei cereri.

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art.438-439 din C. proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri: tranzacia convenit i copii de pe


actele de identitate ale prilor certificate pentru conformitate cu originalul.
Depunem prezenta cerere, ntr-un singur exemplar, pentru instan.
Semntura767,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei


Curi de Casaie i Justiie

764
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal, chemat n
garanie, chemat n judecat, etc.
765
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
766
Tranzacia se formuleaz n scris, n conformitate cu dispoziiile art. 148 coroborat cu art. 439 din C. proc.
civ.
767
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 129

34. Cerere de introducere n cauz a motenitorilor

Sediul materiei:
Art. 412 alin (1) pct. 1) C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana768 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....
Termenul ..

Domnule Preedinte,

Subsemnatul769 (nume ....., prenume .....), personal/reprezentat prin mandatar


/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin
avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de n calitate
de parte770....., n dosarul nr...../...../....., cu termen de judecat la data de ....., n care
pri771 sunt (nume ....., prenume ....),
sau
Subscrisa772 (denumirea .....), prin reprezentant773 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

768
Este important ca n antetul cererii s fie menionate instana, numrul dosarului i completul de judecat,
pentru ca registratorul s ia msurile necesare, n vederea repartizrii cererii ctre completul de judecat
nvestit cu soluionarea cererii principale.
769
Meniunea se refer la persoana fizic.
770
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat.
771
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
772
Meniunile se refer la persoana juridic.
773
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 130

sediul profesional n ....., n calitate de parte774....., n dosarul nr...../...../....., cu termen


de judecat la data de ....., n care pri775 sunt (nume ....., prenume ....),formulm

CERERE DE INTRODUCERE N CAUZ A MOTENITORILOR

defunctului prt/reclamant/prt-reclamant/reclamant-prt/intervenient/chemat
n garanie(nume ....., prenume .....), respectiv a
1.Numitului776: (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n, avnd codul
numeric personal777 ......., i a
2.Numitului778: (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n, avnd codul
numeric personal779 .......
n acest sens, v rog s dispunei amnarea judecrii cauzei i citarea susnumitului motenitor(nume ....., prenume .....), n calitate de prt/reclamant/prtreclamant/reclamant-prt/intervenient/chemat n garanie780.

n
fapt,artm
c
la
data
de
.....
a
survenit
decesul
prtului/reclamantului/prtuluireclamant/reclamantuluiprt/intervenientului/chematului n garanie(nume .....,
prenume .....), de pe urma acestuia rmnnd ca motenitori (nume ....., prenume .....).

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 412 alin.(1) pct. 1) C. proc.


civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri781 .....

774
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat.
775
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
776
Se indic motenitorul prii decedate pe parcursul judecrii cauzei.
777
Se va indica n msura n care este cunoscut.
778
Se indic motenitorul prii decedate pe parcursul judecrii cauzei.
779
Se va indica n msura n care este cunoscut.
780
Se menioneaz calitatea procesual pe care o deinea autorul acestuia anterior decesului.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 131

Depunem prezenta cerere n782 ..... exemplare.


Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
783
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant784/extras din registrul public785/extras, n copie legalizat, din
actul care atest dreptul de reprezentare786.

Semntura787,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel

781
Se vor enumera nscrisurile depuse relevante cererii (certificatul de deces al prii, extrasul de uz oficial
din registrul de stare civil, certificatul de motenitor, certificatul de calitate de motenitor).
782
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte pri sunt
(incluzndu-i i pe succesorii a cror introducere n cauz se solicit) i un exemplar pentru instan. Dac
unele pri au un reprezentant comun sau figureaz n mai multe caliti, pentru acestea se poate depune un
singur exemplar.
783
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
784
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
785
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
786
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
787
Semntura de pe cererea de introducere a motenitorilor n cauz trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 132

35. Cerere instituire curatela


Sediul materiei:

Art. 178-182 C. civ.

Art. 527-537 C. proc. civ.

Instana .....

Domnule Preedinte,
Subsemnatul788(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul
numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales789 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., personal/prin
mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)
reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact790 .....
sau
Subscrisa791 (denumirea .....), cu sediul792 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului793/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice794/contul bancar

788
Meniunile se refer persoana fizic. Conform dispoziiilor art. 182 din C.civ. se poate institui curatela la
cererea celui reprezentat, a soului su, a rudelor sau a celor prevzui la art. 111 din C.civ.
789
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care reclamantul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt domiciliu dect cel indicat.
790
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
791
Meniunile se refer la persoana juridic. Avnd n vedere dispoziiile art. 111 lit. d din C.civ. nu
excludem ipoteza n care petent s fie o persoan juridic de drept privat.
792
n raport de calitatea reclamantului i de obiectul cererii de chemare n judecat se poate indica i sediul
dezmembrmntului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 pct.3 i 4
din C. proc. civ.
793
Se completeaz n cazul societilor, care sunt nregistrate n registrul comerului.
794
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 133

....., cu sediul procesual ales795 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul


(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., prin reprezentant legal796 (nume .....,
prenume .....)/prin consilier juridic/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact797 ..... solicitm

INSTITUIREA CURATELEI

pentru numitul798(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd codul numeric
personal799 .....,
n fapt, nvederm faptul c800 ....., astfel c se impune numirea unui curator.

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 178 i urm. din C.civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri801: ..... .


Depunem prezenta ntr-un singur exemplar802.

795
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, reclamantul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt domiciliu, dect cel indicat.
796
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3 i 4 din C. proc. civ.
797
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
798
Se va indica persoana fizic vizat de msura de ocrotire, n msura n care este alta dect petentul.
799
Se va indica de ctre petent, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.
800
Se va meniona situaia n temeiul creia instana poate dispune instituirea curatelei conform art. 178 din
C.civ., i anume: 1.persoana, din cauza btrneii, a bolii sau a unei infirmiti fizice persoana , dei
capabil, nu poate personal s i administreze bunurile sau s i apere interesele n condiii corespunztoare
i, din motive temenice, nu i poate numi un reprezentant ori un administrator; 2. din cauza bolii ori din alte
motive, persoan dei capabil nu poate nici personal nici prin reprezentant s ia msurile necesare n cazuri
a cror rezolvare nu sufer amnare; 3. persona, fiind obligat s lipseasc vreme ndelungat de la
domiciliu, nu a lsat un mandatar ori un administrator general; 4. persoana a disprut fr a exista informaii
despre ea i nu a lsat un mandatar sau un administrator general.
801
Se vor depune nscrisuri care s susin existena uneia dintre situaiile prevzute de lege.
802
Cererea se depune ntr-un singur exemplar, numai pentru instan, nefiind incidente dispoziiile art.149 din
C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 134

Anexez mputernicirea avocaial/delegaia de reprezentare803.


Data,
Semntura804,

Domnului Preedinte al Judectoriei805

803
Se va depune atunci cnd cererea este depus prin avocat/consilier juridic.
804
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
805
Conform dispoziiilor art. 107 din C.civ. raportat la art. 94 alin. 1 lit. a din C.proc.civ. revine judectoriilor
competena de a soluiona cererile date de Codul civil n competena instanei de tutel i de familie, cu
excepia cazurilor n care prin lege se prevede n mod expres altfel.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 135

36. Cereri privind suspendarea judecrii

Sediul materiei:
Art. 411-413 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana806 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....
Termenul de judecat .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul807 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte808....., n
dosarul nr...../...../....., n care pri809 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa810 (denumirea .....), prin reprezentant811 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

806
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, numrul dosarului, completul i termenul de
judecat, pentru ca registratorul s ia msurile necesare, n vederea aducerii la cunotina completului de
judecat.
807
Meniunile se refer la persoana fizic.
808
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat, etc.
809
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
810
Meniunile se refer la persoana juridic.
811
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 136

sediul profesional n ....., n calitate de parte812....., n dosarul nr...../...../....., n care


pri813 sunt (nume ....., prenume ....), formulm

CERERE814 DE SUSPENDARE A JUDECRII CAUZEI

prin care solicitm s dispunei suspendarea judecrii cauzei, n temeiul art815.....

n fapt, art c816 .................

n drept, mi ntemeiez cererea pe dispoziiile art.817..........

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri818: .......................


Depunem prezenta cerere n819 .....exemplare.

812
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat, etc.
813
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
814
n msura n care suspendarea este solicitat n cadrul judecrii recursului, cererea va fi formulat cu
respectarea dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat/consilier juridic sau de o
persoan liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii
Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin.
(3) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
815
Se va meniona textul de lege, n temeiul cruia se solicit suspendarea cauzei.
816
Pentru ipoteza reglementat de dispoziiile art. 411 alin. (1) pct. 1) din C.proc.civ. este necesar ca cererea
s fie formulat de ambele pri fie separat, fie n comun, iar pentru ultima ipotez se impune ca cererea s
cuprind datele de identificare ale ambelor pri (reclamant i prt). Pentru ipoteza prev. de art. 413 alin. (1)
pct. 1) din C.proc.civ. partea va meniona numrul de dosar, instana nvestit i stadiul de soluionare a
cauzei avnd ca obiect existena/inexistena dreptului de care depinde soluionarea cauzei n care se solicit
suspendarea, va motiva dependena invocat prin expunerea obiectului, a cauzei i a probatoriului
administrat n cauza respectiv. Pentru situaia prev. de art. 413 alin. (1) pct. 2) din C.proc.civ. partea va
proba mprejurarea c s-a nceput urmrirea penal pentru pretinsa infraciune i va motiva nrurirea
hotrtoare a modului de soluionare a cauzei penale respective asupra hotrrii ce urmeaz a se da n cauza
de fa.
817
Se va meniona textul de lege enunate n antet ori un text de lege prev. ntr-o lege special, n temeiul
dispoziiilor art. 413 alin. (1) pct. 3) din C.proc.civ.
818
Se vor depune copii ale nscrisurilor de care partea nelege s se foloseasc, iar pentru ipotezele prev. de
art. 413 alin. (1) din C.proc.civ. se va depune certificat de gref, copie a cererii de chemare n judecat cu
viza de primire, respectiv ordonana/rezoluie privind nceperea urmririi penale etc.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 137

Anexm
procura
n
original820/copie
legalizat/mputernicirea
avocaial/delegaia de reprezentare821/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant822/extras din registrul public823/extras, n copie legalizat, din
actul care atest dreptul de reprezentare824.
Semntura825,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei


Curi de Casaie i Justiie

819
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte pri figureaz
n cauz i un exemplar pentru instan. Dac prile au un reprezentant comun sau figureaz n mai multe
caliti, se va depune un singur exemplar pentru acestea.
820
Cererea nu se timbreaz. Taxa de timbru nu este datorat, pentru cererea de suspendare a judecrii.
821
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic i nu este depus
la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
822
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
823
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
824
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic i nu este depus la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de
reprezentant.
825
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 138

37. Cerere de suspendare a judecrii-art. 242 C. proc. civ.

Sediul materiei:
Art. 242 C. proc. civ
Art. 189 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana826 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....
Termenul de judecat .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul827 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar


convenional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume
.....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte828....., n dosarul nr829...../...../.....,
n care pri830 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa831 (denumirea .....), prin reprezentant832 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

826
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea soluionrii.
827
Meniunea se refer la persoana fizic.
828
Se va meniona calitatea prii din dosar,
829
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit dispunerea msurii suspendrii.
830
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
831
Meniunile se refer la persoana juridic.
832
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 139

sediul profesional n ....., n calitate de parte833....., n dosarul nr.834....../...../....., n care


pri835 sunt (nume ....., prenume ....), formulm

CERERE836 DE SUSPENDARE A JUDECRII CAUZEI

prin care v solicitm s dispunei suspendarea judecrii i obligarea


reclamantului/apelantului/recurentului/contestatorului la plata unor despgubiri
pentru amnarea procesului837.

n
fapt,
la
data
de..
instana
a
stabilit
n
sarcina
reclamantului/apelantului/recurentului/contestatorului
urmtoarele
obligaii
procesuale:.
Reclamantul/apelantul/recurentul/contestatorul nu a respectat obligaiile838..
Considerm c, n acest mod, este mpiedicat desfurarea normal a
procesului din vina reclamantului/apelantului/recurentului/contestatorului, astfel c se
impune suspendarea judecii
De asemenea839, artm c840 ..

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 242 i art. 189 din C. proc.
civ.

833
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv prt, pentru judecata n prim instan, sau intimat,
pentru judecata n cile de atac i n contestaia la executare.
834
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit dispunerea msurii suspendrii.
835
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
836
n msura n care suspendarea este solicitat n cadrul judecrii recursului, cererea va fi formulat cu
respectarea dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat sau de o persoan liceniat n
drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) din C. proc.
civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
837
Cererea privind plata despgubirilor poate fi formulat numai dac este cazul, respectiv amnarea judecii
a pricinuit un prejudiciu material sau moral, astfel cum dispune art. 189 C. proc. civ.
838
Se vor arta expres obligaiile stabilite de instan i nerespectate de parte.
839
Aceast seciune se refer exclusiv la ipoteza n care se formuleaz o cerere de despgubiri.
840
Se vor prezenta motivele care au determinat formularea cererii, din care s rezulte prejudiciul moral sau
material cauzat prin amnare.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 140

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri841 .....

Depunem prezenta cerere n842 .....exemplare.


Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
843
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant844/extras din registrul public845/extras, n copie legalizat, din
actul care atest dreptul de reprezentare846.
Cererea nu se timbreaz.
Semntura847,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei


Curi de Casaie i Justiie

841
Se vor depune nscrisuri, care s susin motivele invocate de ctre parte.
842
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
reclamani/apelani/recureni/contestatori sunt i un exemplar pentru instan. Dac acetia au un
reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar.
843
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic i nu este depus
la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
844
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
845
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
846
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic i nu este depus la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de
reprezentant.
847
Semntura de pe cererea de suspendare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 141

38.Cerere de suspendare a judecrii - art. 411 C. proc. civ.

Sediul materiei:
Art. 411 C. proc. civ
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana848 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....
Termenul de judecat .....

Domnule Preedinte849,

Subsemnatul850 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte851....., n
dosarul nr852...../...../....., n care pri853 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa854 (denumirea .....), prin reprezentant855 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

848
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea soluionrii cererii de suspendare.
849
Fa de dispoziiile art. 411 C.proc. civ., referitoare la suspendarea voluntar, rezult c nu poate fi
formulat o cerere de suspendare dect pentru primul caz (la cererea prilor), deoarece n al doilea caz
suspendarea opereaz n temeiul unei prezumia de desistare dedus de legiuitor din neprezentarea prilor la
judecat, concomitent cu neformularea unei cereri de judecare n lips a cauzei.
850
Meniunea se refer la persoana fizic.
851
Se va meniona calitatea prii din dosar,
852
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit dispunerea msurii suspendrii.
853
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
854
Meniunile se refer la persoana juridic.
855
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 142

sediul profesional n ....., n calitate de parte856....., n dosarul nr.857....../...../....., n care


pri858 sunt (nume ....., prenume ....), formulm
CERERE859 DE SUSPENDARE A JUDECRII CAUZEI

n fapt, suspendarea judecrii la cererea prilor se impune deoarece860.


Artm c am convenit cu partea861. s solicitm dispunerea msurii
suspendrii, sens n care urmeaz s verificai poziia procesual a acestuia/acestora,
exprimat fie verbal, n cadrul edinei de judecat, fie n scris, prin cererea depus la
dosar.
n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 411 alin. (1) pct. 1) din C. proc.
civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri862 .....


Depunem prezenta cerere n863 .....exemplare.
Anexm procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare864/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de

856
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv prt, pentru judecata n prim instan, sau intimat,
pentru judecata n cile de atac i n contestaia la executare.
857
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit dispunerea msurii suspendrii.
858
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
859
n msura n care suspendarea este solicitat n cadrul judecrii recursului, cererea va fi formulat cu
respectarea dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat sau de o persoan liceniat n
drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) din C. proc.
civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
860
Se va arta motivul expres pentru care se solicit msura (avnd n vedere c, n acest caz, suspendarea
poate fi dispus exclusiv la cererea tuturor prilor, mprejurrile de fapt care fundamenteaz cererea ar trebui
s se refere la toate prile din proces, cel mai frecvent acestea viznd soluionarea amiabil a litigiului).
861
Se vor meniona celelalte pri din proces.
862
Se vor depune nscrisuri, care s susin motivele invocate de ctre parte n dovedirea temeiniciei cererii
formulate.
863
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
reclamani/apelani/recureni/contestatori sunt i un exemplar pentru instan. Dac acetia au un
reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar.
864
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic i nu este depus
la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 143

reprezentant865/extras din registrul public866/extras, n copie legalizat, din actul care


atest dreptul de reprezentare867.
Cererea nu se timbreaz.

Semntura868,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei


Curi de Casaie i Justiie

865
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
866
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
867
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic i nu este depus la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de
reprezentant.
868
Semntura de pe cererea de suspendare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 144

39. Cerere de suspendare a judecrii cauzei

Sediul materiei:
Art. 412 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana869 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....
Termenul de judecat .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul870 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte871....., n
dosarul nr...../...../....., n care pri872 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa873 (denumirea .....), prin reprezentant874 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

869
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, numrul dosarului, completul i termenul de
judecat, n situaia n care cererea este depus ntre termene, pentru ca registratorul s ia msurile necesare,
n vederea aducerii la cunotina completului de judecat.
870
Meniunile se refer la persoana fizic.
871
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat, etc.
872
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
873
Meniunile se refer la persoana juridic.
874
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 145

sediul profesional n ....., n calitate de parte875....., n dosarul nr...../...../....., n care


pri876 sunt (nume ....., prenume ....), ....), formulm

CERERE877 DE SUSPENDARE DE DREPT A JUDECRII CAUZEI

prin care solicit m instanei s dispunei suspendarea de drept a judecrii cauzei pn


la878 .....

n fapt, artm c n cauza aflat pe rol a intervenit, nainte de nchiderea


dezbaterilor, urmtoarea situaie879 ..... din cele prevzute de dispozitiile art. 412 C.
pr. civ.

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art.412 alin. (1) lit..... din C.


proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri880 .....


Depunem prezenta cerere n881 .....exemplare.

875
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat, etc.
876
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
877
n msura n care suspendarea este solicitat n cadrul judecrii recursului, cererea va fi formulat cu
respectarea dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat sau de o persoan liceniat n
drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) din C. proc.
civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
878
Se va indica cauza care justific suspendarea de drept, respectiv una dintre cauzele prev. de art. art. 412
alin. (1) pct. 1)-8) din C. pr. civ.
879
Se va indica situaia care justific suspendarea de drept, respectiv una dintre cauzele prev. de art. art. 412
alin. (1) pct. 1)-8) din C. pr. civ.
880
Se vor depune nscrisuri, care s susin motivele invocate de ctre petent n dovedirea temeiniciei cererii
formulate.
881
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte pri figureaz
n cauz i un exemplar pentru instan. Dac prile au un reprezentant comun sau figureaz n mai multe
caliti, se va depune un singur exemplar pentru acestea.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 146

Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
882
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant883/extras din registrul public884/extras, n copie legalizat, din
actul care atest dreptul de reprezentare885.
Cererea nu se timbreaz.

Semntura886,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei


Curi de Casaie i Justiie

882
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic i nu este depus
la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
883
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
884
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
885
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic i nu este depus la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de
reprezentant.
886
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 147

40. Cerere de suspendare a judecrii art. 413 alin. (1) pct. 1)


Sediul materiei:
Art. 413 alin. (1) pct. 1) C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana887 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....
Termenul de judecat .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin reprezentant


legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume .....,
prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte888....., n dosarul nr.889
...../...../....., n care pri890 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa891 (denumirea .....), prin reprezentant892 (nume ....., prenume .....)/prin
avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ...../prin consilier

887
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea soluionrii cererii de suspendare.
888
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient voluntar/intervenient
forat
889
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit dispunerea msurii suspendrii pe motiv c
dezlegarea cauzei depinde n tot sau n parte de existena, inexistena unui drept care face obiectul unei alte
judeci.
890
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
891
Meniunile se refer la persoana juridic.
892
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3 i 4 din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 148

juridic(nume ....., prenume .....), n calitate de parte893....., n dosarul nr.894....../...../.....,


n care pri895 sunt (nume ....., prenume ....), formulm

CERERE896 DE SUSPENDARE A JUDECRII

prin care solicitm instanei s dispun suspendarea judecii pn la soluionarea


cauzei civile ce formeaz obiectul dosarului civil nr. ../../.. al Judectoriei/
Tribunalului/Curii de Apel..

n fapt, artm c pe rolul instanei de judecat se afl dosarul nr....., prin care
s-a solicitat .....Dezlegarea cauzei deduse judecii depinde n tot/n parte de
existena/inexistena dreptului care face obiectul cauzei menionate i care are
influen asupra soluiei care se va pronuna n prezenta cauz.
Artm c897 ..

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 413 alin. (1) pct. 1) din C.
proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri898 .....

893
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient voluntar/intervenient
forat
894
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit dispunerea msurii suspendrii.
895
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
896
n msura n care suspendarea este solicitat n cadrul judecrii recursului, cererea va fi formulat cu
respectarea dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat sau de o persoan liceniat n
drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) din C. proc.
civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
897
Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care s rezulte cum influeneaz
soluia sub aspectul unora dintre petite( de exemplu, ndreptarea erorii materiale;soluionarea litigiului avnd
ca obiect nulitatea actului juridic, ce formeaz obiectul dosarului nr..; pn la soluionarea contestaiei la
procesul verbal de distribuire a preului etc).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 149

Depunem prezenta cerere n899 .....exemplare.


Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
900
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant901/extras din registrul public902/extras, n copie legalizat, din
actul care atest dreptul de reprezentare903.

Semntura904,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel

898
Se vor depune nscrisuri, care s susin motivele invocate de ctre petent n dovedirea temeiniciei cererii
formulate, respectiv citaia, copii ale aciunii, ncheierilor de edin.
899
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci intimai sunt i
un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe
caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
900
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
901
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al petentului.
902
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
903
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
904
Semntura de pe cererea de suspendare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 150

41. Cerere de suspendare a judecrii art. 413 alin. (1) pct. 2)

Sediul materiei:
Art. 413 alin. (1) pct. 2) C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana905 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....
Termenul de judecat .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul906 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte907....., n
dosarul nr.908 ...../...../....., n care pri909 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa910 (denumirea .....), prin reprezentant911 (nume ....., prenume
.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume

905
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea soluionrii cererii de suspendare.
906
Meniunile se refer la persoana fizic.
907
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient voluntar/intervenient
forat
908
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit dispunerea msurii suspendrii.
909
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
910
Meniunile se refer la persoana juridic.
911
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 151

.....), cu sediul profesional n ....., n calitate de parte912....., n dosarul


nr.913...../...../....., n care pri914 sunt (nume ....., prenume ....), formulm

CERERE915 DE SUSPENDARE A JUDECRII

prin care solicitm instanei s dispun suspendarea judecrii pn la soluionarea, n


mod definitiv, a cauzei penale ce formeaz obiectul dosarului penal nr. ../../..
al Parchetului ..

n fapt, artm c, la data de .., am formulat plngere penal ce a fost


nregistrat sub nr.916 .. la Parchetul ..
La data de .., n dosarul penal, s-a dispus nceperea urmririi penale, sub
aspectul infraciunii de 917..
Artm c918 ..

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 413 alin. (1) pct. 2) din C.
proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri919 .....

912
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient voluntar/intervenient
forat
913
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit dispunerea msurii suspendrii.
914
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
915
n msura n care suspendarea este solicitat n cadrul judecrii recursului, cererea va fi formulat cu
respectarea dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat sau de o persoan liceniat n
drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) din C. proc.
civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
916
Se va meniona numrul dosarului penal.
917
Se va indica infraciunea, pentru care s-a dispus nceperea urmririi penale.
918
Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care s rezulte c este influenat
soluionarea cauzei de hotrrea ce se va pronuna n dosarul penal.
919
Se vor depune nscrisuri, care s susin motivele invocate de ctre petent n dovedirea temeiniciei cererii
formulate, respectiv plngerea penal care s poarte numrul de nregistrare la unitatea de parchet i actul
emis de procuror, prin care s-a dispus nceperea urmririi penale.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 152

Depunem prezenta cerere n920 .....exemplare.


Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
921
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant922/extras din registrul public923/extras, n copie legalizat, din
actul care atest dreptul de reprezentare924.
Cererea nu se timbreaz.
Semntura925,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel

920
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte pri figureaz
n cauz i un exemplar pentru instan. Dac prile au un reprezentant comun sau figureaz n mai multe
caliti, se va depune un singur exemplar pentru acestea.
921
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic i nu este depus
la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
922
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
923
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
924
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic i nu este depus la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de
reprezentant.
925
Semntura de pe cererea de suspendare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 153

42. Cerere pentru reluarea dezbaterilor dup suspendare

Sediul materiei:
Art. 415 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana926 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul927 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte928....., n
dosarul nr...../...../....., n care pri929 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa930 (denumirea .....), prin reprezentant931 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

926
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea acordrii unui termen de judecat de ctre completul de judecat, pentru
discutarea cererii.
927
Meniunile se refer la persoana fizic.
928
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat, etc.
929
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
930
Meniunile se refer la persoana juridic.
931
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 154

sediul profesional n ....., n calitate de parte932....., n dosarul nr...../...../....., n care


pri933 sunt (nume ....., prenume ....), formulm

CERERE PENTRU RELUAREA DEZBATERILOR DUP


SUSPENDARE

ntruct motivele care au determinat suspendarea cauzei nu mai subzist.


n fapt, artm c, prin ncheierea de edin934 pronunat la data de ....., s-a
dispus suspendarea cauzei, n conformitate cu art935 ..... din C. proc. civ.
nvederm c nu mai subzist motivele, care au determinat suspendarea,
deoarece936 ....., motiv pentru care solicit repunerea cauzei pe rol i continuarea
judecii.

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art.415 din C. proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri937 .....


Depunem prezenta cerere n938 .....exemplare

932
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat, etc.
933
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
934
Este util s identificai, n cuprinsul cererii, ncheierea, prin care s-a dispus suspendarea cauzei.
935
Se vor meniona dispoziiile legale, n temeiul crora s-a dispus suspendarea cauzei, respectiv art. 64 alin.
(4), art. 134, art. 138 alin . (6), art. 143 sau art. 411- 413 din C. proc. civ.
936
Se vor indica mprejurrile care determin reluarea judecii, respectiv: soluionarea recursului mpotriva
ncheierii de respingere, ca inadmisibil, a cererii de intervenie, soluionarea conflictului de competen,
pronunarea hotrrii de ctre Curtea de Justiie a Uniunii Europene, indicarea motenitorilor, a tutorelui,
curatorului, a noului mandatar, a prii interesate, a administratorului judiciar, a lichidatorului, etc.
937
Se vor depune nscrisuri, prin care s se probeze ncetarea cauzei de suspendare, respectiv fie un extras de
pe portal privind soluia pronunat n cauza, care a determinat suspendarea, fie o copie a hotrrii.
938
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte pri sunt i un
exemplar pentru instan. Dac unele pri au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe
caliti, se poate depune un singur exemplar pentru acetia.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 155

Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum939 ..... de lei


procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare940/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant941/extras din registrul public942/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare943.

Semntura944,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei


Curi de Casaie i Justiie

939
Taxa de timbru este stabilit n cuantum de 50% din taxa judiciara de timbru, pentru cererea sau aciunea,
a crei judecare a fost suspendat, din culpa prilor, n conformitate cu art. 9 lit.g) din O.U.G. nr. 80/2013.
Taxa de timbru nu este datorat, n situaia n care suspendarea a intervenit fr culpa prilor, respectiv n
cazul suspendrii dispuse n temeiul art.64 alin.(4), art.138 alin. (6), art.134 i art.412 din C. proc. civ.
940
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic i nu este depus
la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
941
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al reclamantului i nu este
depus la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
942
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
943
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic i nu este depus la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de
reprezentant.
944
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 156

43. Cererea de constatare a perimrii

Sediul materiei:
Art. 416422 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana945 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul946 (nume ....., prenume .....), personal/reprezentat prin mandatar


/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin
avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de n calitate
de parte947....., n dosarul nr...../...../....., n care pri948 sunt (nume ....., prenume ....),
sau
Subscrisa949 (denumirea .....), prin reprezentant950 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

945
Este important ca n antetul cererii s fie menionate instana, numrul dosarului i completul de judecat,
pentru ca registratorul s ia msurile necesare, n vederea repartizrii cererii ctre completul de judecat
nvestit cu soluionarea cererii.
946
Meniunea se refer la persoana fizic.
947
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat.
948
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
949
Meniunile se refer la persoana juridic.
950
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 157

sediul profesional n ...., n calitate de parte951....., n dosarul nr...../...../.....,n care


pri952 sunt (nume ....., prenume ....),formulm

CERERE DE CONSTATARE A PERIMRII


CERERII953 ..
prin care solicitm s dispunei stabilirea unui termen de judecat i citarea prilor,
n vederea discutrii perimrii cererii.

n fapt, artm c prin ncheierea de edin pronunat la data de ..... , instana


a dispus suspendarea judecrii cauzei, n temeiul954..
De la aceast dat i pn n prezent au trecut mai mult de 6 luni din motive
imputabile prilor, perioada nluntru creia dosarul a rmas n nelucrare.
n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 416 C. proc. civ.
n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri955 ..... n copii certificate pentru
conformitate cu originalul, n956 .... exemplare.
Depunem prezenta cerere n957 ..... exemplare.
Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
958
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al

951
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat.
952
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
953
Se va meniona natura juridic a cererii supus perimrii, respectiv cerere de chemare n judecat,
contestaie, apel, recurs, revizuire etc. (a se vedea n acest sens art. 416 alin (1) C.proc.civ.).
954
Se vor indica motivele de fapt i de drept care au determinat suspendarea cauzei.
955
Se vor enumera nscrisurile depuse cu acest prilej (vor fi depuse nscrisurile care nu se afl la dosarul
cauzei i care sunt relevante pentru soluionarea cererii de constatare a perimrii).
956
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
957
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte pri sunt i un
exemplar pentru instan. Dac unele pri au un reprezentant comun sau figureaz n mai multe caliti,
pentru acestea se poate depune un singur exemplar.
958
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 158

calitii de reprezentant959/extras din registrul public960/extras, n copie legalizat, din


actul care atest dreptul de reprezentare961.
Semntura962,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel

959
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al titularului cererii.
960
Se depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
961
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
962
Semntura de pe cererea de constatare a perimrii trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 159

44. Cerere de suspendare a executrii provizorii

Sediul materiei:
Art. 450 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana963 .....
Dosar nr...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul (nume ....., prenume ....),personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte964....., n
dosarul nr.965 ...../...../....., n care pri966 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa967 (denumirea .....), prin reprezentant968 (nume ....., prenume
.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume
.....), cu sediul profesional n ....., n calitate de parte969....., n dosarul
nr.970....../...../....., n care pri971 sunt (nume ....., prenume ....), formulm

963
Ipoteza de fa se refer la formularea distinct a cererii de suspendare a executrii provizorii, situaie n
care cererea se va depune la instana de apel, n conformitate cu prevederile art. 450 alin. (2) din C. proc. civ.
964
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv de apelant. Titularul cererii este cel obligat la
executarea hotrrii judectoreti.
965
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit dispunerea msurii suspendrii executrii provizorii.
966
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
967
Meniunile se refer la persoana juridic.
968
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
969
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv de apelant. Titularul cererii este cel obligat la
executarea hotrrii judectoreti.
970
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit dispunerea msurii suspendrii executrii provizorii.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 160

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTRII PROVIZORII

a hotrrii judectoreti nr. ./.. pronunate de972 .. pn la soluionarea cii de


atac a apelului declarat mpotriva acestei hotrri.

n fapt, artm c la data de .. am formulat apel, ce a fost nregistrat pe rolul


acestei instane sub numrul .. /...../..... fiind acordat termen de judecat la data de
..
Artm c973 ..

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 450 din C. proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri974 .....


Depunem prezenta cerere n975.....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de976 .. i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare977/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de reprezentant978/
Semntura979,

Data,

971
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
972
Se va indica hotrrea i instana care a pronunat hotrrea a crei suspendare a executrii provizorii se
solicit.
973
Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care s rezulte mprejurrile care
justific suspendarea executrii hotrrii ce se bucur de executare provizorie de drept sau judectoreasc.
974
Se vor depune nscrisuri, care s susin motivele invocate de ctre parte n dovedirea temeiniciei cererii
formulate. n conformitate cu prevederile art. 450 alin. (2) din C. proc. civ., n ipoteza n care cererea se va
depune la instana de apel, ea va fi nsoit de o copie legalizat a dispozitivului hotrrii.
975
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci intimai sunt i
un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe
caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
976
Taxa de timbru se va stabili conform O.U.G nr. 80/2013.
977
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
978
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al reclamantului.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 161

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel

979
Semntura de pe cererea de suspendare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 162

45. Cerere de ndreptare a erorii materiale

Sediul materiei:
Art. 442 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana980 .....
Dosar nr...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul981 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte982....., n
dosarul nr...../...../....., n care pri983 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa984 (denumirea .....), prin reprezentant985 (nume ....., prenume
.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume
.....), cu sediul profesional n ....., n calitate de parte986....., n dosarul nr...../...../....., n
care pri987 sunt (nume ....., prenume ....), formulm

980
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, numrul dosarului, pentru ca registratorul s
ia msurile necesare, n vederea aducerii la cunotina completului de judecat ce va soluiona cererea.
981
Meniunile se refer la persoana fizic.
982
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat, etc.
983
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
984
Meniunile se refer la persoana juridic.
985
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
986
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant, prt, intervenient principal/accesoriu,
chemat n garanie, chemat n judecat, etc.
987
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 163

CERERE DE NDREPTARE A ERORII MATERIALE

prin care s dispunei ndreptarea erorii materiale strecurat n cuprinsul


considerentelor/dispozitivului hotrrii judectoreti nr ...../ncheierii nr .....
pronunate n dosarul nr...../...../.....

n fapt, artm c suntem pri n dosarul nr ...../...../..... i c n cuprinsul


considerentelor/dispozitului sentinei/deciziei nr ..... pronunate s-a strecurat o
eroare/omisiune n sensul c988

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art.442 din C. proc. civ.


n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri989: .....
Solicitm ataarea dosarului n care s-a pronunat sentina /decizia/ncheierea a
crei ndreptare o solicitm
Depunem prezenta cerere n990 .....exemplare.
Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
991
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant992/extras din registrul public993/extras, n copie legalizat, din
actul care atest dreptul de reprezentare994.

988
Se va indica eroarea sau omisiunea care trebuie s priveasc numele, calitatea, susinerile prtilor, erorile
de calcul sau orice alte erori materiale din cuprinsul hotrrii sau al ncheierii.
989
Se vor depune, n funcie de sustinere, de exemplu copii de pe actele de stare civil, copii de pe raportul de
expertiza , eventuale calcule, etc
990
Cererea se judec n Camera de Consiliu, fr citarea prilor, motiv pentru care se depune ntr-un singur
exemplar. ns, exist i excepii, cnd instana poate aprecia ca fiind necesar citarea prilor. n aceast
ipotez, cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte pri
figureaz n cauz i un exemplar pentru instan. Dac prile au un reprezentant comun sau figureaz n
mai multe caliti, se va depune un singur exemplar pentru acestea.
991
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
992
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al petentului.
993
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
994
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 164

Semntura995,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei


Curi de Casaie i Justiie

995
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 165

46. Cerere de nlturare a dispoziiilor potrivnice din hotrrile


judectoreti

Sediul materiei:
Art. 443 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana996 .....
Dosar nr...../...../.....
Domnule Preedinte,

Subsemnatul997(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales998 pentru comunicarea actelor
de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd
urmtoarele date de contact999, personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin
reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume
.....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1000 ..... n
calitate de n calitate de parte1001....., n dosarul nr...../...../....., n care pri1002 sunt
(nume ....., prenume ....),
sau

996
Este important ca n antetul cererii s fie menionate instana, pentru ca registratorul s ia msurile
necesare, n vederea repartizrii cererii.
997
Meniunile se refer la persoana fizic.
998
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, partea dorete comunicarea
actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
999
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1000
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1001
Se va meniona calitatea din dosar a prii care formuleaz cererea.
1002
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 166

Subscrisa1003 (denumirea .....), cu sediul1004 n ....., avnd codul unic de


nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului1005/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1006/contul
bancar ....., cu sediul procesual ales1007 pentru comunicarea actelor de procedur la
numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de
contact1008 prin reprezentant1009 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic
(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1010 ..... n calitate de n
calitate de parte1011....., n dosarul nr...../...../....., n care pri1012 sunt (nume .....,
prenume ....),formulm

CERERE DE NLTURARE A DISPOZIIILOR POTRIVNICE ALE


HOTRRII1013 . PRONUNATE DE1014 .., N DOSARUL NR.
../../.. LA DATA DE ..
n fapt, artm1015 c ntre pri a avut loc un litigiu, tranat prin hotrrea
judectoreasc nr......
Artm c1016 .....

1003
Meniunile se refer la persoana juridic.
1004
n raport de calitatea prii se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
1005
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1006
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
1007
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, partea dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1008
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1009
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1010
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1011
Se va meniona calitatea din dosar a prii care formuleaz cererea.
1012
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
1013
Se completeaz cu tipul de hotrre judectoreasc cu privire la care se solicit nlturarea dispoziiilor
potrivnice(sentin/decizie)., precum i cu numrul acesteia.
1014
Se completeaz cu denumirea instanei (eventual i a seciei) care a pronunat hotrrea cu privire la care
se solicit nlturarea dispoziiilor potrivnice.
1015
. Calitate procesual s formuleze cererea de nlturare a dispoziiilor potrivnice ale hotrrii judectoreti
are oricare din prile procesului, n raport cu care ar putea fi generate dificulti la punerea n executare
datorit inadvertenelor.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 167

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 443 C. proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri: 1017 ......,


Depunem prezenta cerere de n1018. .. exemplare
Solicitm soluionarea, n lips1019, n conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2)
din C. proc. civ.
Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
1020
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant1021/extras din registrul public1022/extras, n copie legalizat,
din actul care atest dreptul de reprezentare1023.
Semntura1024,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel

1016
Se vor prezenta detaliat argumentele, prin care s se dovedeasc temeinicia cererii formulate
1017
Se vor enumera nscrisurile depuse (vor fi depuse doar nscrisuri care nu se afl la dosarul cauzei sau care
se afl i n raport cu care se va indica fila i volumul la care se gsesc, precum i copia ncheierii prin care a
dispus n raport cu respectivele aspecte i care sunt relevante pentru cererea de nlturare a dispoziiilor
potrivnice a hotrrii judectoreti).
1018
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte pri sunt i un
exemplar pentru instan. Dac unele pri au un reprezentant comun sau figureaz n mai multe caliti,
pentru acestea se poate depune un singur exemplar
1019
Meniunea este facultativ i depinde de poziia prii. Se va indica numai dac partea nu dorete s se
prezinte la fiecare termen de judecat.
1020
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic i nu este
depus la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
1021
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
1022
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
1023
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic i nu este depus la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de
reprezentant.
1024
Semntura de pe cererea de nlturare a dispoziiilor potrivnice a hotrrii judectoreti trebuie s fie
olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 168

47. Cerere de lmurire a hotrrii judectoreti

Sediul materiei:
Art. 443 C. proc. civ.
Art. 445-446 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana1025 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....

Domnule Preedinte,
Subsemnatul1026(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul
numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1027 pentru comunicarea actelor
de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd
urmtoarele date de contact1028, personal/reprezentat prin mandatar/prin
reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de
contact1029 ..... n calitate de parte1030....., n dosarul nr...../...../....., n care pri1031
sunt (nume ....., prenume ....),
sau

1025
Este important ca n antetul cererii s fie menionate instana, completul , pentru ca registratorul s ia
msurile necesare, n vederea repartizrii cererii.
1026
Meniunile se refer la persoana fizic.
1027
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, partea dorete comunicarea
actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
1028
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1029
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1030
Se va meniona calitatea din dosar a prii care formuleaz cererea.
1031
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 169

Subscrisa1032 (denumirea .....), cu sediul1033 n ....., avnd codul unic de


nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului1034/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1035/contul
bancar ....., cu sediul procesual ales1036 pentru comunicarea actelor de procedur la
numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de
contact1037 prin reprezentant1038 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic
(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1039 ..... n calitate de
parte1040....., n dosarul nr...../...../....., n care pri1041 sunt (nume ....., prenume
....),formulm

CERERE DE LMURIRE A HOTRRII1042 PRONUNATE


DE1043 .., N DOSARUL NR. ../../.. LA DATA DE ..1044

1032
Meniunile se refer la persoana juridic.
1033
n raport de calitatea prii se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
1034
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1035
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
1036
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, partea dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1037
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1038
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1039
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1040
Se va meniona calitatea din dosar a prii care formuleaz cererea.
1041
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
1042
Se completeaz cu tipul de hotrre judectoreasc cu privire la care se solicit lmurirea (ncheiere,
sentin, decizie), precum i cu numrul acesteia.
1043
Se completeaz cu denumirea instanei (eventual i a seciei) care a pronunat hotrrea cu privire la care
se solicit lmurirea.
1044
n msura n care cererea de lmurire vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu
respectarea dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat sau de o persoan liceniat n
drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) din C. proc.
civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 170

n fapt, artm c la data de ..... a fost pronunat ncheierea/sentina/decizia nr.


.. de Judectoria/Tribunalul/Curtea de apel/nalta Curte de Casaie i Justiie prin
care s-a soluionat dosarul nr. ../../..., n sensul c1045 .. .
Susinem c dispozitivul hotrrii necesit lmuriri cu privire la
nelesul/ntinderea/modalitatea de aplicare ntruct1046 ..

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 443 C. proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri: 1047 ......


Depunem prezenta cerere de n1048 .. exemplare.

Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
avocaial/delegaia de reprezentare1049/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant1050/extras din registrul public1051/extras, n copie legalizat,
din actul care atest dreptul de reprezentare1052.
Semntura1053,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel./ naltei


Curi de Casaie i Justiie

1045
Se va indica modalitatea de soluionare a cauzei prin redarea meniunilor din dispozitivul hotrrii.
1046
Se vor prezenta, n mod detaliat, argumentele prii, n susinerea cererii formulate, privind necesitatea
lmuririi dispozitivului hotrrii. Argumentele prii trebuie s vizeze mprejurarea c dispozitivul hotrrii
este susceptibil de mai multe interpretri, motiv pentru care se impun explicaii suplimentare.
1047
Se vor enumera nscrisurile depuse cu acest prilej (vor fi depuse doar nscrisuri care nu se afl la dosarul
cauzei i care sunt relevante pentru cererea de lmurire a hotrrii judectoreti).
1048
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte pri sunt i
un exemplar pentru instan. Dac unele pri au un reprezentant comun sau figureaz n mai multe caliti,
pentru acestea se poate depune un singur exemplar
1049
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic i nu este
depus la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
1050
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
1051
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat i nu este depus
la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
1052
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic i nu este depus la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de
reprezentant.
1053
Semntura de pe cererea de lmurire a hotrrii judectoreti trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 171

48. Cerere de completare a hotrrii judectoreti

Sediul materiei:
Art. 444446 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana1054 .....
Dosar nr...../...../.....
Completul .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1055 (nume ....., prenume .....),cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1056 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact1057, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin
reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....),
cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1058 ..... n calitate de n
calitate de parte1059....., n dosarul nr...../...../....., n care pri1060 sunt (nume .....,
prenume ....),
sau

1054
Este important ca n antetul cererii s fie menionate instana, numrul dosarului i completul , pentru ca
registratorul s ia msurile necesare, n vederea repartizrii cererii completului de judecat nvestit cu
soluionarea cererii principale.
1055
Meniunea se refer la persoana fizic.
1056
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, partea dorete comunicarea
actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
1057
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1058
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1059
Se va meniona calitatea din dosar a prii care formuleaz cererea.
1060
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 172

Subscrisa1061 (denumirea .....), cu sediul1062 n ....., avnd codul unic de


nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului1063/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1064/contul bancar
....., cu sediul procesual ales1065 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1066
prin reprezentant1067 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ...../,
avnd urmtoarele date de contact1068 ..... n calitate de n calitate de parte1069....., n
dosarul nr...../...../....., n care pri1070 sunt (nume ....., prenume ....),formulm

CERERE DE COMPLETARE1071 A HOTRRII1072


PRONUNATE DE1073 .., N DOSARUL NR. ../../.. LA DATA
DE ..

n fapt, artm c1074 .....

1061
Meniunile se refer la persoana juridic.
1062
n raport de calitatea prii se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
1063
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1064
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
1065
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, partea dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1066
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1067
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1068
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1069
Se va meniona calitatea din dosar a prii care formuleaz cererea.
1070
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
1071
n msura n care cererea de completare vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu
respectarea dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat sau de o persoan liceniat n
drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) din C. proc.
civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
1072
Se menioneazdenumirea hotrrii judectoreti cu privire la care se solicit completarea (ncheiere,
sentin, decizie), precum i numrul acesteia.
1073
Se completeaz cu denumirea instanei (eventual i a seciei) care a pronunat hotrrea cu privire la care
se solicit completarea.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 173

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 444 C. proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri: 1075......,


Depunem prezenta cerere de n1076. .. exemplare.
Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
1077
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant1078/extras din registrul public1079/extras, n copie legalizat,
din actul care atest dreptul de reprezentare1080.
Semntura1081,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului ...../Curii de Apel

1074
Se vor indica aspectele eseniale: faptul c ntre pri a avut loc un litigiu, tranat printr-o hotrre
judectoreasc; faptul c prin hotrrea dat instana a omis s se pronune asupra unui capt de cerere,
asupra unei cereri conexe sau incidentale sau , dup caz, asupra unei cereri a martorului, expertului ,
traductorului, interpretului sau aprtorului cu privire la drepturile acestora.
1075
Se vor enumera nscrisurile depuse relevante pentru soluionarea cererii .
1076
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte pri sunt i un
exemplar pentru instan. Dac unele pri au un reprezentant comun sau figureaz n mai multe caliti,
pentru acestea se poate depune un singur exemplar
1077
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1078
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
1079
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1080
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1081
Semntura de pe cererea de completare a hotrrii judectoreti trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 174

49. Cererea de apel

Sediul materiei:
Art. 470-471 C. proc. civ.
Art. XIV Legea nr. 2/2013
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 194-196 alin. (2) C. proc. civ.

Instana1082 .....
Dosar nr. ...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1083(nume ....., prenume .....), avnd codul numeric personal ....., cu


domiciliul n ....., cu domiciliul procesual ales1084 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd
urmtoarele date de contact1085, personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin
reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....),
cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1086 .....
sau
Subscrisa1087 (denumirea .....), cu sediul1088 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

1082
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea depunerii cii de atac la dosarul instanei.
1083
Meniunile se refer la persoana fizic.
1084
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, apelantul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt domiciliu, dect cel indicat.
1085
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1086
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1087
Meniunile se refer la persoana juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 175

comerului1089/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1090/contul bancar


.....cu sediul procesual ales1091 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de
contact1092,/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume .....,
prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1093 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., prin reprezentant1094 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE DE APEL

mpotriva sentinei civile nr.1095 ....., pronunate n dosarul nr. ...../...../....., de ctre
Judectoria/Tribunalul ....., n termenul legal de 301096 de zile, de la comunicarea
hotrrii apelate, prin care solicitm admiterea apelului i anularea/schimbarea n
tot sau n parte a hotrrii apelate1097.

1088
n raport de calitatea apelantului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
1089
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1090
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
1091
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, apelantul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt domiciliu, dect cel indicat.
1092
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1093
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1094
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 49 din C. proc. civ. De asemenea, pentru intimat, se vor indica toate datele de identificare
ale persoanei fizice/juridice, dup aceleai criterii ca i n cazul apelantului, n conformitate cu prevederile
art. 470 alin. (1) lit. a) din C. proc. civ.
1095
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie, n conformitate cu dispoziiile art. 470 alin. (1) lit. b) din
C. proc. civ. Neprecizarea numrului hotrrii atrage nulitatea cererii de apel.
1096
Termenul general de exercitare a cii de atac a apelului este de 30 de zile, n conformitate cu dispoziiile
art. 468 alin. (1) din C. proc. civ. n situaii expres prevzute, poate fi reglementat un alt termen de exercitare
a cii de atac.
1097
Soluiile sunt prevzute de legiuitor n cuprinsul art. 480 din C. proc. civ. Potrivit alin. (3) al acestui
articol, n cazul cii de atac a apelului se poate dispune anularea hotrrii atacate i trimiterea spre rejudecare
primei instane sau altei instane egale n grad cu aceasta din aceeai circumscripie, n cazul n care prile
au solicitat n mod expres luarea acestei msuri, de exemplu prin cererea de apel. n apel, se vor putea cere,
de asemenea, dobnzi, rate, venituri ajunse la termen i orice alte despgubiri ivite dup darea hotrrii
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 176

n fapt, artm c1098 ..... .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art.1099 .....din C. proc. civ.

n dovedire1100, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri noi/probei


testimoniale/probei cu interogatoriul prtului/probei cu expertiz judiciar n
specialitatea ......

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri1101 ....., n


copii certificate pentru conformitate cu originalul, n1102 ....exemplare.

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n1103....., pentru dovedirea urmtoarelor
mprejurri de fapt ..... i solicitm citarea acestora.

n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea prtului, persoan


fizic21 cu meniunea personal la interogatoriu, sub sanciunea aplicrii

primei instane i va putea fi invocat compensaia legal, n conformitate cu dispoziiile art. 478 alin. (5) din
C. proc. civ.
1098
Se vor indica criticile aduse hotrrii atacate sau modului n care s-a desfurat judecata la prima instan,
respectiv dispoziiile legale care nu au fost respectate de ctre instan. Neprecizarea motivelor de fapt atrage
sanciunea decderii, conform art. 470 alin. (3) din C. proc. civ. Potrivit art. 476 alin. (2) din C. proc. civ., n
cazul n care apelul nu se motiveaz ori motivarea apelului nu cuprinde motive, mijloace de aprare sau
dovezi noi, instana de apel se va pronuna, n fond, numai pe baza celor invocate la prima instan.
1099
Se va indica temeiul de drept, pe care apelantul i ntemeiaz cererea.
1100
n calea de atac a apelului, pot fi solicitate probe noi, astfel cum rezult din cuprinsul dispoziiilor art. 476
alin. (2) din C. proc. civ. Neindicarea dovezilor n susinerea apelului, prin cererea de apel, atrage sanciunea
decderii, conform art. 470 alin. (3) din C. proc. civ.
1101
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1102
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
1103
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 177

dispoziiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale viznd
.....

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea22......, solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective : .....
Solicitm judecarea cauzei, n lips23, n conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2)
din C. proc. civ.
n conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat24 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de apel, n25.....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 26..... i
mputernicirea
avocaial/delegaia
consilierului
juridic
delegaia
de
1104
reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1105
Semntura27,

Data,

Domnului Preedinte al Tribunalului...../Curii de Apel.

21
Dac intimatul este o persoan juridic, care potrivit art. 355 din C. proc. civ., rspunde numai n scris la
interogatoriu, apelantul trebuie s ataeze interogatoriul cererii de apel, n dou exemplare, din momentul
depunerii acesteia, n conformitate cu art.194 alin.(1) lit. e) teza a II-a din C. proc.civ.
22
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
23
Meniunea este facultativ i depinde de poziia apelantului. Se va indica numai dac apelantul nu dorete
s se prezinte la termenul de judecat, pentru soluionarea apelului.
24
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
25
Cererea de apel va fi depus, n conformitate cu art. XIV alin. (1) i (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele
msuri pentru degrevarea instanelor judectoreti, precum i pentru pregtirea punerii n aplicare a Legii nr.
134/2010 privind Codul de procedur civil, cu aplicarea art. 195 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n
mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
26
Taxa de timbru se va calcula, n conformitate cu distinciile artate n cuprinsul art. 23-25 din O.U.G. nr.
80/2013.
1104
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1105
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al reclamantului.
27
Semntura de pe cererea de apel trebuie s fie olograf (scris de mn), nesemnarea acesteia putnd
determina nulitatea cererii, n conformitate cu art. 470 alin. (3) din C. proc. civ. Lipsa semnturii poate fi
mplinit n condiiile art. 196 alin. (2) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 178

50. Declaraie de apel fr motive

Sediul materiei:
Art. 470-471 C. proc. civ.
Art. XIV Legea nr. 2/2013
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana1106 .....
Dosar nr. ...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1107(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal1108 ....., cu domiciliul n ....., cu domiciliul procesual ales1109 pentru
comunicarea actelor de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul
n ....., avnd urmtoarele date de contact1110, personal/prin mandatar/prin
reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de
contact1111 .....
sau
Subscrisa1112 (denumirea .....), cu sediul1113 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

1106
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea depunerii cii de atac la dosarul instanei.
1107
Meniunile se refer la persoana fizic.
1108
Se completeaz numai atunci cnd este exercitat calea de atac a apelului, conform art. 470 alin. (1) lit. a)
din C. proc.civ.
1109
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, apelantul dorete comunicarea
actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
1110
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1111
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1112
Meniunile se refer la persoana juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 179

comerului1114/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1115/contul bancar


.....,cu sediul procesual ales1116 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de
contact1117prin reprezentant legal (nume...., prenume....)1118/consilier juridic (nume
....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n .....,
avnd urmtoarele date de contact1119 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., prin reprezentant1120 (nume ....., prenume .....), formulm

DECLARAIE DE APEL

mpotriva sentinei/ncheierii nr1121. ....., pronunate n dosarul nr. ...../...../....., de


ctre Judectoria/Tribunalul ....., n termenul legal de 301122 de zile, de la
comunicarea hotrrii/a ncheierii apelate, prin care solicit admiterea apelului i
schimbarea n tot a hotrrii/ncheierii apelate1123 n sensul....

1113
n raport de calitatea apelantului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
1114
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1115
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
1116
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, apelantul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1117
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1118
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1119
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1120
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1121
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie, n conformitate cu dispoziiile art. 470 alin. (1) lit. b) din
C. proc. civ. Neprecizarea numrului hotrrii ori a ncheierii atrage nulitatea cererii de apel.
1122
Termenul general de exercitare a cii de atac a apelului este de 30 de zile, n conformitate cu dispoziiile
art. 468 alin. (1) din C. proc. civ. n situaii expres prevzute, poate fi reglementat un alt termen de exercitare
a cii de atac.
1123
Textul art. 480 C.proc.civ. reglementeaz soluiile pe care le pronun instana de apel. Avnd n vedere
c formularul de fa are n vedere declaraia de apel fr motivare, soluia cel mai des ntlnit pentru
ipoteza admiterii apelului, va fi aceea de schimbare a sentinei/ncheierii instanei ierarhic inferioare, avnd
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 180

n fapt, artm c motivele .. pe care se ntemeiaz apelul, dezvoltarea lor i


mijloacele de prob solicitate vor fi depuse printr-un memoriu separat.1124

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 466 i urm. in C. proc. civ.

Solicitm judecarea cauzei, n lips1125, n conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.
2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1126 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de apel, n1127 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de1128 ..... leii
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare1129/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de

n vedere c n lipsa motivrii apelului, instana se va pronuna n fond, numai pe baza celor invocate la
prima instan, conform dispoziiilor art. 476 alin. (2) C.proc.civ.
1124
Motivele de apel i dezvoltarea lor trebuie depuse la dosar n interiorul termenului de apel prevzut de
lege, care va curge, strict termenul pentru motivare, de la comunicarea hotrrii. Potrivit art. 470 alin. (5) din
C.proc.civ., n cazul n care termenul pentru exercitarea apelului curge de la un alt moment dect
comunicarea hotrrii, motivarea apelului se va face ntr-un termen de aceeai durat, care curge, ns, de la
data comunicrii hotrrii.
1125
Meniunea este facultativ i depinde de poziia apelantului. Se va indica numai dac apelantul nu dorete
s se prezinte la termenul de judecat, pentru soluionarea apelului.
1126
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
1127
Cererea de apel fi depus, n conformitate cu art. 471 alin. (2) cu aplicarea art. 195 din C. proc. civ., n
attea exemplare ci intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun
sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1128
Conform dispoziiilor art. 23 alin. (1) din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru cererile pentru
exercitarea apelului mpotriva hotrrilor judectoreti se taxeaz cu 50% din:
a) taxa datorat pentru cererea sau aciunea neevaluabil n bani, soluionat de prima instan, dar nu
mai puin de 20 de lei,
b) taxa datorat la suma contestat, n cazul cererilor i aciunilor evaluabile n bani, dar nu mai puin
de 20 de lei.
1129
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 181

reprezentant1130/extras din registrul public1131/extras, n copie legalizat, din actul care


atest dreptul de reprezentare1132.
Semntura1133,

Data,

Domnului Preedinte al Tribunalului...../Curii de Apel

1130
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al apelantului.
1131
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1132
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1133
Semntura de pe cererea de apel trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 182

51. Motive de apel

Sediul materiei:
Art. 470-471 C. proc. civ.
Art. XIV Legea nr. 2/2013
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana 1134 ..
Dosar nr. ../../..

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1135(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., cu domiciliul


procesual ales1136 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume .....,
prenume .....), cu domiciliul n ....., personal/ reprezentat prin mandatar/ prin
reprezentant legal/ prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)//prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de
contact1137 .....
sau
Subscrisa1138 (denumirea .....), cu sediul1139 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

1134
Potrivit prevederilor art. 471 alin. (1) C. proc. civ. apelul i, dac este cazul, motivele de apel se depun
la instana a crei hotrre se atac, sub sanciunea nulitii ,,. Este important ca n antetul cererii s fie
menionate secia i numrul de dosar , pentru ca registratorul s ia msurile necesare n vederea depunerii
cii de atac la dosarul instanei.
1135
Meniunile se refer persoana fizic.
1136
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, apelant dorete comunicarea
actelor de procedur la alt domiciliu, dect cel indicat.
1137
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1138
Meniunile se refer la persoana juridic.
1139
n raport de calitatea apelantului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 pct.3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 183

comerului1140/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1141/contul


bancar ....., cu sediul procesual ales1142 pentru comunicarea actelor de procedur
la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., prin reprezentant1143
(nume ....., prenume .....) i prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1144 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., prin reprezentant1145 (nume ....., prenume .....), formulm n termenul legal de
30 de zile de la comunicarea hotrrii1146

MOTIVE DE APEL

aferente apelului declarat la data de . mpotriva sentinei/deciziei/ncheierii


civile nr. ....., pronunate
n dosarul nr. ...../...../....., de ctre
Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel .......

n fapt, artm cprin sentina nr. ../ .. pronunat n dosarul nr. ../ ../
.. instana a1147 .. .

1140
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1141
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
1142
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt domiciliu, dect cel indicat.
1143
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin.(1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1144
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1145
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1146
Termenul de apel este de 30 zile de la comunicarea hotrrii, dac legea nu dispune altfel.Potrivit art. 470
alin. (5) din C. proc. civ.,, n cazul n care termenul pentru exercitarea apelului curge de la un alt moment
dect comunicarea hotrrii, motivarea apelului se va face ntr-un termen de aceeai durat, care curge, ns,
de la data comunicrii hotrrii.
1147

Se va indica soluia pronunat de prima instan


Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 184

Apreciem c soluia primei instane este nelegal i netemeinic ntruct1148


.. .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 470 alin. (5) C. proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/ probei testimoniale/


probei cu interogatoriul prtului/ probei cu expertiz judiciar n specialitatea .....

n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri1149 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n ....1150 exemplare.
n cadrul probei testimoniale, indic n vederea audierii, n calitate de
martori, pe numiii ....., cu domiciliul n1151 ....., pentru dovedirea urmtoarelor
mprejurri de fapt ..... i solicit citarea acestora.
n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea apelantului, persoan
fizic1152, cu meniunea personal la interogatoriu, sub sanciunea aplicrii
dispoziiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale
viznd1153 ..... .
n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea
urmtoarelor obiective1154: ..... .
Depunem prezenta cerere n .. exemplare 1155.

1148
Se vor prezenta pe larg motivele pentru care apelantul apreciaz c sentina trebuie anulat/schimbat n
tot sau n parte.
1149
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1150
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
1151
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
1152
Dac prtul este o persoan juridic, care potrivit art.355 din C. proc. civ., rspunde numai n scris la
interogatoriu, intimatul trebuie s ataeze interogatoriul ntmpinrii, n dou exemplare, din momentul
depunerii acesteia, n conformitate cu art. 482 rap. la art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ.
1153
Se vor meniona faptele, pe care intimatul dorete s le probeze.
1154
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 185

Anexm procura n original/copie legalizat/mputernicirea


avocaial/delegaia de reprezentare1156/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant1157/extras din registrul public1158/extras, n copie legalizat,
din actul care atest dreptul de reprezentare1159.
Semntura1160,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului...../Curii de Apel

1155
Declaraia de appel va fi depus, n conformitate cu art. 470 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n
mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1156
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1157
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al apelantului.
1158
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1159
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1160
Semntura trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 186

52. Apel incident

Sediul materiei:
Art. 472 C. proc. civ.
Art. XVI Legea nr. 2/2013
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana1161 .....
Dosar nr. ...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1162(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal....., cu domiciliul procesual ales1163 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....,avnd urmtoarele.
date de contact1164, personal/prin mandatar/ prin reprezentant legal/ prin reprezentant
judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu
sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1165
sau

1161
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea depunerii cii de atac la dosarul instanei.
1162
Meniunile se refer la persoana fizic. Calitatea procesual activ poate avea numai intimatul, conform
art. 472 din C. proc. civ.
1163
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, apelantul dorete comunicarea
actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
1164
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1165
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 187

Subscrisa1166 (denumirea .....), cu sediul1167 n ....., avnd codul unic de


nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului1168/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1169/contul bancar
.....,
cu sediul procesual ales1170 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1171,
prin reprezentant1172 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact1173 .....
n contradictoriu cu intimatul1174(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau
n contradictoriu cu intimata1175 (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., prin reprezentant1176 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE DE APEL INCIDENT1177

1166
Meniunile se refer la persoana juridic. Calitatea procesual activ poate avea numai intimatul, conform
art. 472 din C. proc. civ.
1167
n raport de calitatea apelantului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
1168
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1169
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
1170
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, apelantul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1171
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1172
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3)i 4) din C. proc. civ.
1173
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1174
Apelul incident poate fi formulat numai mpotriva apelantului principal , motivele sale de apel neputnd
s conin cereri noi, ntruct se opun disp. art. 478 alin. 3 C. proc. civ.
1175
Apelul incident poate fi formulat numai mpotriva apelantului principal , motivele sale de apel neputnd
s conin cereri noi, ntruct se opun disp. art. 478 alin. 3 C. proc. civ.
1176
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1177
Cererea de apel incident trebuie depus de ctre intimat odat cu ntmpinarea la apelul principal,
conform art.474 alin. (1) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 188

n legtur cu hotrrea judectoreasc nr1178.. pronunat n dosarul nr.


...../...../....., de ctre....., dup depirea termenului legal de 301179 de zile, prin care
solicitm schimbarea hotrrii atacate, n sensul c.....

n fapt, artm c1180 ..... .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 472 coroborat cu art. 4741181


din C. proc. civ.

n dovedire1182, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei


testimoniale/probei cu interogatoriul prtului/probei cu expertiz judiciar n
specialitatea.. .

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri1183 ....., n


copii certificate pentru conformitate cu originalul, n1184 ....exemplare.

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n1185 ....., pentru dovedirea urmtoarelor
mprejurri de fapt ..... i solicitm citarea acestora.

1178
Indicarea hotrrii, care se atac este obligatorie, n conformitate cu dispoziiile art. 470 alin. (1) lit. b) din
C. proc. civ. Neidentificarea acesteia atrage nulitatea cererii de apel.
1179
Termenul de exercitare a cii de atac este de 30 zile de la comunicare.
1180
Se vor indica criticile aduse n raport cu apelantul principal, respectiv mprejurrile care determin
schimbarea hotrrii primei instane.
1181
Temeiul de drept este incident, atunci cnd se exercit calea de atac dup mplinirea termenului de apel.
1182
n calea de atac a apelului, poate fi solicitat i administrat orice mijloc de prob.
1183
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1184
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
1185
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 189

n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea prtului, persoan


fizic1186, cu meniunea personal la interogatoriu, sub sanciunea aplicrii dispoziiilor
art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale viznd1187 ..... .

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective1188: ..... .
Solicitm judecarea cauzei, n lips1189, n conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.
2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1190 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de apel incident n1191 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de1192 .... lei i
mputernicirea avocaial/delegaia consilierului juridic/ procura n original/copie
legalizat/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1193/extras din registrul public1194/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare1195.
Semntura1196,

Data,

Domnului Preedinte al Tribunalului...../Curii de Apel

1186
Dac intimatul este o persoan juridic, care potrivit art.355 din C. proc. civ., rspunde numai n scris la
interogatoriu, partea trebuie s ataeze interogatoriul cererii de apel incident n dou exemplare, din
momentul depunerii acesteia.
1187
Se vor meniona faptele, pe care partea dorete s le probeze.
1188
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
1189
Meniunea este facultativ i depinde de poziia prii. Se va indica numai dac partea nu dorete s se
prezinte la termenul de judecat, pentru soluionarea cii de atac exercitate.
1190
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
1191
Cererea de apel incident va fi depus, n conformitate cu cu art. 471 alin. (2) cu aplicarea art. 195 din C.
proc. civ., n attea exemplare ci apelanti pricipali sunt i un exemplar pentru instan. Dac apelanii au un
reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru
acetia.
1192
Taxa de timbru se calculeaz, n conformitate cu art.23 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013.
1193
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al intimatului.
1194
Se va depune atunci cererea de apel este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1195
Se va depune atunci cnd apelul incident este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr
personalitate juridic.
1196
Semntura de pe cererea de apel incident trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 190

53. Apel provocat

Sediul materiei:
Art. 473-474 C. proc. civ.
Art. XVI Legea nr. 2/2013
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana1197 .....
Dosar nr. ...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1198(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal....., cu domiciliul procesual ales1199 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ...., avnd urmtoarele
date de contact1200, personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/reprezentat prin
avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date
de contact1201
sau

1197
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea depunerii cii de atac la dosarul instanei.
1198
Meniunile se refer la persoana fizic.Calitatea procesual activ poate avea numai intimatul, conform
art. 473 din C. proc. civ.
1199
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, apelantul dorete comunicarea
actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
1200
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1201
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 191

Subscrisa1202 (denumirea .....), cu sediul1203 n ....., avnd codul unic de


nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului1204/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1205/contul bancar
.....,
cu sediul procesual ales1206 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1207,
prin reprezentant1208 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact1209 .....
n contradictoriu cu intimatul1210(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau
n contradictoriu cu intimata1211 (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., prin reprezentant1212 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE DE APEL PROVOCAT1213

1202
Meniunile se refer la persoana juridic. Calitatea procesual activ poate avea numai intimatul, conform
art. 473 din C. proc. civ.
1203
n raport de calitatea apelantului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
1204
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1205
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
1206
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, apelantul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1207
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1208
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3)i 4) din C. proc. civ.
1209
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1210
Apelul provocat poate fi formulat numai mpotriva altui intimat sau mpotriva unei persoane care a figurat
n prim instan i care nu este parte n apelul principal, dac acesta din urm ar fi de natur s produc
consecine asupra situaiei sale juridice din proces. Apelul provocat nu poate fi formulat mpotriva
apelantului, care a formulat apelul principal.
1211
Apelul provocat poate fi formulat numai mpotriva altui intimat sau mpotriva unei persoane care a figurat
n prim instan i care nu este parte n apelul principal, dac acesta din urm ar fi de natur s produc
consecine asupra situaiei sale juridice din proces. Apelul provocat nu poate fi formulat mpotriva
apelantului, care a formulat apelul principal.
1212
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1213
Cererea de apel provocat trebuie depus de ctre intimat odat cu ntmpinarea la apelul principal,
conform art. 474 alin. (1) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 192

mpotriva intimatului sau a numitului (nume ....., prenume .....) care a figurat n
prim instan i care nu este parte n apelul principal n legtur cu hotrrea
judectoreasc nr1214.pronunat n dosarul nr. ...../...../....., de ctre
Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., dup depirea termenului legal de
301215 zile, prin care solicitm .. .
n fapt, artm c1216 ..... .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 473 coroborat cu art. 4741217


din C. proc. civ.

n dovedire1218, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei


testimoniale/probei cu interogatoriul prtului/probei cu expertiz judiciar n
specialitatea.. .

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri1219 ....., n


copii certificate pentru conformitate cu originalul, n1220 ....exemplare.

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n1221 ....., pentru dovedirea urmtoarelor
mprejurri de fapt ..... i solicitm citarea acestora.

1214
Indicarea hotrrii, care se atac este obligatorie, n conformitate cu dispoziiile art. 470 alin. (1) lit. b) din
C. proc. civ. Neidentificarea acesteia atrage nulitatea cererii de apel.
1215
Termenul de exercitare a cii de atac este de 30 zile de la comunicare.
1216
Se vor indica criticile aduse n raport cu intimatul, respectiv mprejurrile care determin consecine
asupra situaiei juridice a prii.
1217
Temeiul de drept este incident, atunci cnd se exercit calea de atac dup mplinirea termenului de apel.
1218
n calea de atac a apelului, poate fi solicitat i administrat orice mijloc de prob.
1219
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1220
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 193

n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea prtului, persoan


fizic , cu meniunea personal la interogatoriu, sub sanciunea aplicrii dispoziiilor
art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale viznd1223 ..... .
1222

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective1224: ..... .
Solicitm judecarea cauzei, n lips1225, n conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.
2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1226 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de apel provocat, n1227 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de1228 .... lei i
mputernicirea avocaial/delegaia consilierului juridic/ procura n original/copie
legalizat/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1229/extras din registrul public1230/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare1231.

1221
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
1222
Dac intimatul este o persoan juridic, care potrivit art.355 din C. proc. civ., rspunde numai n scris la
interogatoriu, partea trebuie s ataeze interogatoriul cererii de apel provocat n dou exemplare, din
momentul depunerii acesteia.
1223
Se vor meniona faptele, pe care partea dorete s le probeze.
1224
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
1225
Meniunea este facultativ i depinde de poziia prii. Se va indica numai dac partea nu dorete s se
prezinte la termenul de judecat, pentru soluionarea cii de atac exercitate.
1226
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
1227
Cererea de apel provocat va fi depus, n conformitate cu cu art. 471 alin. (2) cu aplicarea art. 195 din C.
proc. civ., n attea exemplare ci intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un
reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru
intimai.
1228
Taxa de timbru se calculeaz, n conformitate cu art. 23 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013.
1229
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al apelantului.
1230
Se va depune atunci cererea de apel este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1231
Se va depune atunci cnd apelul provocat este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr
personalitate juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 194

Semntura1232,

Data,

Domnului Preedinte al Tribunalului...../Curii de Apel

1232
Semntura de pe cererea de apel provocat trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 195

54. ntmpinare la apel

Sediul materiei:
Art. 471 alin. (4) C. proc. civ.
Art. 205 coroborat cu art. 482 C. proc.civ.
Art. XV Legea nr. 2/2013
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana 1233 ..
Dosar nr. ../../..

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1234(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1235 pentru comunicarea actelor
de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd
urmtoarele date de contact1236, personal/reprezentat prin mandatar /reprezentant
legal/reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume .....,

1233
Potrivit prevederilor art. 471 alin. (5) C. proc. civ. ntmpinarea se depune la instana a crei hotrre se
atac. Potrivit art. XIII din Legea 2/2013 privind unele msuri pentru degrevarea instanelor judectoreti,
precum i pentru pregtirea punerii n aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil
Dispoziiile Legii nr. 134/2010 privitoare la pregtirea dosarului de apel de ctre instana a crei hotrre se
atac, se aplic n procesele pornite ncepnd cu data de 1 ianuarie 2016. n procesele pornite ncepnd cu
data intrrii n vigoare a prezentei legi i pn la data de 31 decembrie 2015 se aplic dispoziiile art. XIVXVII. Prin urmare n prezent doar cerere de apel se depune la instana a crei hotrre se atac, iar ulterior
dosarul este naintat instanei de control judiciar, astfel nct ntmpinarea trebuie depus la instana de
control judiciar. Este important ca n antetul cererii s fie menionat numrul de dosar, pentru ca registratorul
s ia msurile necesare n vederea depunerii ntmpinrii la dosarul instanei.
1234
Meniunile se refer persoana fizic.
1235
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, intimatul dorete comunicarea
actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
1236
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 196

prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1237


.....
sau
Subscrisa1238 (denumirea .....), cu sediul1239 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului1240/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1241/contul bancar
....., cu sediul procesual ales1242 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1243,
prin reprezentant1244 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... avnd
urmtoarele date de contact1245 .....
n contradictoriu cu apelantul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau
n contradictoriu cu apelanta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., prin reprezentant1246 (nume ....., prenume .....), formulm

NTMPINARE LA APEL

prin care solicitm respingerea cii de atac formulate de apelantul (nume .....,
prenume .....)/ apelanta(denumirea persoanei juridice .....) mpotriva sentinei nr.
../ .. pronunate n dosarul nr. ../../.. , ca nefondat1247.

1237
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1238
Meniunile se refer la persoana juridic.
1239
n raport de calitatea intimatului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1240
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1241
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
1242
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care intimatul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1243
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1244
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1245
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1246
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 197

n fapt, artm cprin sentina nr. ../.. pronunat n dosarul nr.


../../.. instana a1248 .. .
Apreciem c soluia primei instane este legal i temeinic ntruct1249 .. .
Artm c susinerile apelantului sunt nentemeiate deoarece1250 ..

n drept, ne ntemeiem declaraia pe dispoziiile art. 482 rap. la art. 205 C.


proc. civ.
n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei
testimoniale/probei cu interogatoriul prtului/probei cu expertiz judiciar n
specialitatea .....

n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri1251 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n1252 ....exemplare.

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n1253 ....., pentru dovedirea urmtoarelor
mprejurri de fapt ..... i solicitm citarea acestora.

1247
Formularea este valabil pentru situaia n care se solicit respingerea pe fond a cererii pe apel. Exist i
posibilitatea invocrii de excepii procesuale n combaterea apelului, conform art. 480 i art. 482 rap. la art.
205 din C. proc. civ. n aceast situaie, se va solicita respingerea apelului, spre exemplu, ca lipsit de interes
dac apelantul nu justific interesul n promovarea cii de atac.
1248
Se va indica soluia pronunat de prima instan.
1249
Se vor prezenta pe larg motivele pentru care intimatul apreciaz c soluia primei instane este legal i
temeinic.
1250
Se vor prezenta pe larg motivele pentru care intimatul apreciaz c susinerile apelantului sunt
nentemeiate.
1251
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1252
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
1253
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 198

n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea apelantului, persoan


fizic1254, cu meniunea personal la interogatoriu, sub sanciunea aplicrii
dispoziiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale
viznd1255 ..... .

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective1256: ..... .
Depunem prezenta ntmpinare n1257 .. exemplare.
Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
1258
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant1259/extras din registrul public1260/extras, n copie legalizat,
din actul care atest dreptul de reprezentare1261.
Semntura1262,

Data,

Domnului Preedinte al Tribunalului...../Curii de Apel

1254
Dac prtul este o persoan juridic, care potrivit art.355 din C. proc. civ., rspunde numai n scris la
interogatoriu. Intimatul trebuie s ataeze interogatoriul ntmpinrii, n dou exemplare, din momentul
depunerii acesteia, n conformitate cu art. 482 rap. la art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ.
1255
Se vor meniona faptele, pe care intimatul dorete s le probeze.
1256
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
1257
ntmpinarea fi depus, n conformitate cu art. 471 alin. (5) cu aplicarea art. 195 din C. proc. civ., n
attea exemplare ci apelani sunt i un exemplar pentru instan. Dac apelanii au un reprezentant comun
sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1258
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1259
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al intimatului.
1260
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1261
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1262
Semntura de pe ntmpinare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 199

55. Rspuns la ntmpinarea formulata la cererea de apel


Sediul materiei:
Art. 471 alin. (6) C. proc. civ.
Art. 201 alin. (2) C.proc. civ.
Art. XV Legea nr. 2/2013
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana 1263 ..
Dosar nr. ../../..

Domnule Preedinte,
Subsemnatul (nume ....., prenume ....), personal/ prin mandatar/prin
reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/ prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte1264....., n
dosarul nr. ...../...../.....,
sau
Subscrisa1265 (denumirea .....), prin reprezentant1266 (nume ....., prenume
.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ...../prin

1263
Potrivit prevederilor art. 471 alin. (6) C. proc. civ. rpunsul la ntmpinarea se depune la instana a crei
hotrre se ataca. Potrivit art. XIII din Legea 2/2013 privind unele msuri pentru degrevarea instanelor
judectoreti, precum i pentru pregtirea punerii n aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur
civil Dispoziiile Legii nr. 134/2010 privitoare la pregtirea dosarului de apel .. de ctre instana a crei
hotrre se atac, se aplic n procesele pornite ncepnd cu data de 1 ianuarie 2016. n procesele pornite
ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei legi i pn la data de 31 decembrie 2015 se aplic dispoziiile
art. XIV-XVII. Prin urmare n prezent doar cerere de apel se depune la instana a crei hotrre se atac, iar
ulterior dosarul este naintat instanei de control judiciar, astfel nct rspunsul la ntmpinare trebuie depus
la instana de control judiciar. Este important ca n antetul cererii s fie menionate secia i numrul de
dosar, pentru ca registratorul s ia msurile necesare n vederea depunerii rspunsului la ntmpinare la
dosarul instanei.
1264
Se va meniona calitatea prii din dosar.
1265
Meniunile se refer la persoana juridic.
1266
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3 i 4 din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 200

consilier juridic(nume ....., prenume .....) , n calitate de parte1267....., n dosarul nr.


...../...../....., n care pri1268 sunt (nume ....., prenume ....),
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., prin reprezentant1269 (nume ....., prenume .....), formulm

Rspuns la ntmpinare1270
prin care solicitm instanei s resping excepii procesuale ( de procedura i de
fond) invocate de apelant prin ntmpinare i aprrile pe fondul cauzei invocate
de acesta, ca nentemeiate.

n fapt, artm c excepiile invocate de intimat prin ntmpinare sunt


nentemeiate pentru urmtoarele motive1271 ..... .
De asemenea susinem c aprrile invocate de intimat privind legalitatea i
temeinicia sentinei nr. ...../..... pronunat de instana de fond n dosarul nr.
...../...../..... sunt n mod similar nentemeiate pentru urmtoarele motive1272..... .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 471 alin. (6) C.proc.civ.

Solicitm judecarea cauzei, n lips1273, n conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.


2) din C. proc. civ.

1267
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv reclamant.
1268
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
1269
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1270
Conform art. 471 alin. (6) C. proc. civ. depunerea rspunsului ntmpinare este obligatorie pentru apelant.
1271
Se vor prezenta aprrile, cu indicarea aspectelor eseniale pentru soluionarea cauzei, n raport de fiecare
excepie invocat de intimat n cadrul ntmpinrii.
1272
Se vor prezenta pe larg motivele pentru care apelantul consider c susinerile intimatului privind
legalitatea i temeinicia sentinei pronunate de instana de fond sunt nentemeiate
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 201

Depunem prezentul rspuns la ntmpinare ntr-un exemplar1274.


Anexm
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
1275
avocaial/delegaia de reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant1276/extras din registrul public1277/extras, n copie legalizat,
din actul care atest dreptul de reprezentare1278.
Semntura1279,

Data,

Domnului Preedinte al Tribunalului...../Curii de Apel

1273
Meniunea este facultativ Se va indica numai dac apelantul nu dorete s se prezinte la fiecare termen
de judecat i nu a fcut aceast meniune n cuprinsul cererii de apel.
1274
Rspunsul la ntmpinare va fi depus ntr-un singur exemplar, n conformitate cu art. 471 alin. (6) din C.
proc. civ., intimatul urmnd s ia cunotin de coninutul acestuia de la dosarul cauzei..
1275
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1276
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
1277
Se depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1278
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1279
Semntura de pe rspunsul la ntmpinare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 202

56.Cererea de recurs

Sediul materiei:
Art. 486-490 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. XVII din Legea nr. 2/2013
Art. 192 C. proc. civ
Art. 194-195 C. proc. civ.
Art. 83 alin. (3) coroborat cu art. 13 alin. (2) C. proc. civ.
Art. 84 alin. (2)-(3) C. proc. civ.

Instana1280 .....
Dosar nr. ...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1281(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., cu domiciliul


procesual ales1282 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume .....,
prenume .....), cu domiciliul n ..... avnd urmtoarele date de contact1283,personal/prin
mandatar(nume ....., prenume .....)1284/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1285 .....

1280
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea depunerii cii de atac la dosarul instanei.
1281
Meniunile se refer la persoana fizic.
1282
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, recurentul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt adres dect cea de domiciliu.
1283
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1284
Cererea de recurs trebuie s fie formulat de ctre avocat, n conformitate cu art. 83 alin. (3) din C. proc.
civ. Ca excepie de la regul, potrivit art. 13 alin. (2) din C. proc. civ., cererea de recurs poate fi formulat de
parte personal, dac este liceniat n drept sau de mandatarul prii, avnd calitatea de so sau rud, pn la
gradul al doilea inclusiv, dac este liceniat n drept. Nerespectarea acestor dispoziii atrage nulitatea cererii
de recurs. Prin decizia Curii Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 203

sau
Subscrisa1286 (denumirea .....), cu sediul1287 n ....., cu domiciliul procesual
ales1288 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume ....., prenume .....),
cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1289, prin consilier juridic1290
(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional
n ....., avnd urmtoarele date de contact1291 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., prin reprezentant1292 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE DE RECURS

mpotriva sentinei/deciziei civile1293 nr. ....., pronunate n dosarul nr. ...../...../.....,


de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., n termenul legal de 301294 de

neconstituionalitate a dispoziiilor art.486 alin. (3), art. 83 alin. (3) i art. 13 alin. (2) din C. proc. civ.
Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
1285
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1286
Meniunile se refer la persoana juridic.
1287
n raport de calitatea recurentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1288
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, recurentul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1289
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1290
Cererea de recurs trebuie ntocmit, n cazul persoanelor juridice, de ctre consilierul juridic sau avocat,
n conformitate cu dispoziiile art. 84 din C. proc. civ. Neredactarea cererii de ctre avocat/consilier juridic
determin nulitatea cererii de recurs, n conformitate cu art. 486 alin. (3) coroborat cu art. 84 alin. (2) din C.
proc. civ.
Prin decizia Curii Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 486 alin. (3) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n
Monitorul Oficial.
1291
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1292
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1293
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie, n conformitate cu dispoziiile art. 486 alin. (1) lit. c) din
C. proc. civ. Neprecizarea numrului hotrrii atrage nulitatea cererii de recurs.
1294
Termenul general de exercitare a cii de atac a recursului este de 30 de zile, n conformitate cu dispoziiile
art. 485 din C. proc. civ. n situaii expres prevzute, poate fi reglementat un alt termen de exercitare a cii de
atac.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 204

zile, de la comunicarea hotrrii recurate, prin care solicitm admiterea recursului


i1295 ...

n fapt, artm c1296 ..... .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 488 alin. (1) pct.1297 ......din
C. proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri1298.

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri1299 ....., n


copii certificate pentru conformitate cu originalul, n1300 ....exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips1301, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1302 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de recurs, n1303 .....exemplare.

1295
n cazul cii de atac a recursului soluionat de ctre Tribunal sau Curte de Apel se poate solicita casarea
cu reinere sau cu trimitere la instana inferioar, n conformitate cu art. 498 din C. proc. civ. Dac nalta
Curte de Casaie i Justiie este nvestit cu soluionarea recursului, atunci se poate solicita casarea cu
trimitere spre rejudecare.
1296
Se vor indica criticile aduse hotrrii atacate, respectiv dispoziiile legale care nu au fost respectate de
ctre instan. De exemplu, instana nu a fost alctuit potrivit dispoziiilor legale, hotrrea a fost pronunat
n lipsa recurentului, care nu a fost legal citat, au fost nclcate anumite reguli de procedur sau norme de
drept material, etc.
1297
Se va indica temeiul de drept, pe care recurentul i ntemeiaz cererea.
1298
n calea de atac a recursului, nu poate fi administrat dect proba cu nscrisuri, n conformitate cu art. 492
din C. proc. civ.
1299
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1300
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
1301
Meniunea este facultativ i depinde de poziia recurentului. Se va indica numai dac recurentul nu
dorete s se prezinte la termenul de judecat, pentru soluionarea recursului.
1302
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 205

Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1304


/.....1305 i mputernicirea avocaial/delegaia consilierului juridic.
Semntura1306,

Data,

Domnului Preedinte al Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei Curi de Casaie


i Justiie

1303
Cererea de recurs trebuie s fie depus, n conformitate cu cu art. 490 cu aplicarea art. 195 din C. proc.
civ., n attea exemplare ci intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant
comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1304
n ipoteza n care se invoc motivele de recurs prevzute de art. 488 alin. (1) pct. 1)-7) din C. proc. civ.
1305
n ipoteza n care se invoc motivul de recurs prevzut de art. 488 alin. (1) pct. 8) din C. proc. civ, taxa de
timbru se va calcula, n conformitate cu art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013.
1306
Semntura de pe cererea de recurs trebuie s fie olograf (scris de mn), nesemnarea acesteia putnd
determina nulitatea cererii, n conformitate cu art. 486 alin. (3) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 206

57. Declaraie de recurs

Sediul materiei:
Art. 483490 C. proc. civ.
Art. 83 alin. (3) coroborat cu art. 13 alin. (2) C. proc. civ.
Art. 84 alin.(2)-(3) C. proc .civ.
Art. XVII Legea nr. 2/2013
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana 1307 ..
Dosar nr. ../../..

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1308(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., cu domiciliul


procesual ales1309 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume .....,
prenume .....),cu domiciliul n....., avnd urmtoarele date de contact1310, personal/
reprezentat prin mandatar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume
.....)1311, cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1312 .....

1307
Potrivit prevederilor art. 490 alin. (1) C.proc.civ. ,,recursul i, dac este cazul, motivele de casare se
depun la instana a crei hotrre se atac, sub sanciunea nulitii ,,. Este important ca n antetul cererii s
fie menionate instana i numrul dosarului , pentru ca registratorul s ia msurile necesare n vederea
depunerii cii de atac la dosarul instanei.
1308
Meniunile se refer la persoana fizic.
1309
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, recurentul dorete comunicarea
actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
1310
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1311
Cererea de recurs trebuie s fie formulat de ctre avocat, n conformitate cu art. 83 alin. (3) din C. proc.
civ. Ca excepie de la regul, potrivit art. 13 alin. (2) din C. proc. civ., cererea de recurs poate fi formulat de
parte personal, dac este liceniat n drept sau de mandatarul prii, avnd calitatea de so sau rud, pn la
gradul al doilea inclusiv, dac este liceniat n drept. Prin decizia Curii Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost
admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin. (2) din C. proc. civ. Decizia
nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 207

sau
Subscrisa1313 (denumirea .....), cu sediul1314 n ....., cu sediul procesual ales1315
pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu
domiciliul n .....,avnd urmtoarele date de contact1316/prin consilier juridic1317 (nume
....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n .....,
avnd urmtoarele date de contact1318 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., prin reprezentant1319 (nume ....., prenume .....), formulm

DECLARAIE DE RECURS

mpotriva sentinei/deciziei/ncheierii civile nr1320. ....., pronunate n dosarul nr.


...../...../....., de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., n termenul legal

1312
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1313
Meniunile se refer la persoana juridic.
1314
n raport de calitatea recurentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
1315
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, recurentul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1316
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1317
Cererea de recurs trebuie ntocmit, n cazul persoanelor juridice, de ctre consilierul juridic sau avocat,
n conformitate cu dispoziiile art. 84 din C. proc. civ. Neredactarea cererii de ctre avocat/consilier juridic
determin nulitatea cererii de recurs, n conformitate cu art. 486 alin. (3) coroborat cu art. 84 alin. (2) din C.
proc. civ. Prin decizia Curii Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 486 alin. (3) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n
Monitorul Oficial.
1318
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1319
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1320
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie, n conformitate cu dispoziiile art. 486 alin. (1) lit. c) din
C. proc. civ. Neprecizarea numrului hotrrii atrage nulitatea cererii de recurs.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 208

de 301321 de zile, de la comunicarea hotrrii recurate, prin care solicit admiterea


recursului i 1322...

n fapt, artm c motivele de nelegalitate pe care se ntemeiaz recursul i


dezvoltarea lor vor fi depuse printr-un memoriu separat.1323

n drept, ne ntemeiem declaraia pe dispoziiile art. 483 C. proc. civ.

Depunem prezenta declaraie de recurs n1324. .. exemplare


Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru1325 i mputernicirea
avocaial/delegaia consilierului juridic1326/.

Semntura1327,

Data,

Domnului Preedinte al Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei Curi de Casaie


i Justiie

1321
Termenul general de exercitare a cii de atac a recursului este de 30 de zile de la comunicarea hotrrii ,
n conformitate cu dispoziiile art. 485 din C. proc. civ. n situaii expres prevzute, poate fi reglementat un
alt termen de exercitare a cii de atac.
1322
n cazul cii de atac a recursului soluionat de ctre Tribunal sau Curte de Apel se poate solicita casarea
cu reinere sau cu trimitere la instana inferioar, n conformitate cu art. 498 din C. proc. civ. Dac nalta
Curte de Casaie i Justiie este nvestit cu soluionarea recursului, atunci se poate solicita casarea cu
trimitere spre rejudecare.
1323
Motivele de recurs i dezvoltarea lor trebuie depuse la dosar n interiorul termenului de recurs prevzut de
lege, care va curge, strict termenul pentru motivare, de la comunicarea hotrrii. n acest sens, dispoziiile
art. 487 alin. (1) dinC.proc.civ. trimit la cele ale art. 470 alin. (5) din C.proc.civ. din materia apelului, potrivit
crora ,, n cazul n care termenul pentru exercitarea apelului curge de la un alt moment dect
comunicareahotrrii, motivarea apelului se va face ntr-un termen de aceeai durat, care curge, ns, de la
data comunicrii hotrrii,,.
1324
Declaraia de recurs trebuie s fie depus, n conformitate cu art. 490 cu aplicarea art. 195 din C. proc.
civ., n attea exemplare ci intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant
comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1325
Dovada achitrii taxei judiciare de timbru va fi depus odat cu motivele de recurs, n cuantumul stabilit
de art. 24 alin. (1)-(2) sau dup caz, art. 25 din O.U.G. nr.80/2013.
1326
Se va depune pentru c cererea trebuie s fie redactat numai de avocat/consilier juridic.
1327
Semntura trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 209

58. Motive de recurs depuse prin cerere separat

Sediul materiei:
Art. 487 coroborat cu art. 470 alin. (5) C. proc. civ.
Art. 83 alin. (3) coroborat cu art. 13 alin. (2) C. proc. civ.
Art. 84 alin. (2)-(3) C. proc. civ.
Art. XVII Legea nr. 2/2013
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana1328 .....
Dosar nr. ...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1329(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., cu domiciliul


procesual ales1330 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume .....,
prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1331,personal sau
prin mandatar (nume ....., prenume .....)1332, cu domiciliul n .....,prin avocat (nume

1328
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea depunerii motivelor de recurs la dosarul instanei.
1329
Meniunile se refer persoana fizic, iar restul datelor de identificare ale prii trebuie s se regseasc n
chiar cuprinsul cererii de declarare a recursului.
1330
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, recurentul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt adres dect cea de domiciliu..
1331
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1332
La redactarea motivelor de recurs, persoanele fizice vor fi asistate i dup caz, reprezentate, numai de
ctre avocat, n condiiile legii, n conformitate cu art. 83 alin. (3) din C. proc. civ. Ca excepie de la regul,
potrivit art. 13 alin. (2) din C. proc. civ., cererea de recurs poate fi formulat de parte personal, dac este
liceniat n drept sau de mandatarul prii, avnd calitatea de so sau rud, pn la gradul al doilea inclusiv,
dac este liceniat n drept. Nerespectarea acestor dispoziii atrage nulitatea cererii de recurs. Prin decizia
Curii Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art.
83 alin. (3) i art. 13 alin. (2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 210

....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1333
.....
sau
Subscrisa1334 (denumirea .....), cu sediul1335 n ....., cu sediul procesual ales1336
pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu
domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1337,/prin consilier juridic1338
(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional
n ....., avnd urmtoarele date de contact1339 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., prin reprezentant1340 (nume ....., prenume .....), formulm

MOTIVELE RECURSULUI

declarat1341 la data de ..... mpotriva sentinei/deciziei civile nr. ....., pronunate n


dosarul nr. ...../...../....., de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., n

1333
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1334
Meniunile se refer la persoana juridic.
1335
n raport de calitatea recurentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
1336
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, recurentul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu dect cel indicat.
1337
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1338
Cererea i motivele de recurs trebuie ntocmite, n cazul persoanelor juridice, de ctre consilierul juridic
sau avocat, n conformitate cu dispoziiile art. 84 din C. proc. civ. Neredactarea cererii de ctre
avocat/consilier juridic determin nulitatea cererii de recurs, n conformitate cu art. 486 alin. (3) coroborat cu
art. 84 alin. (2) din C. proc. civ. Prin decizia Curii Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis
excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 486 alin. (3) din C. proc. civ. Decizia nu este nc
publicat n Monitorul Oficial.
1339
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1340
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1341
Ca regul, recursul se va motiva prin nsi cererea de recurs, cu o singur excepie i anume: cazurile
prevzute la art. 470 alin. (5) din C. proc. civ. la care se face trimitere n mod expres prin art. 487 din C.
proc. civ
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 211

termenul legal de 301342 de zile, de la comunicarea hotrrii recurate, prin care


solicitm admiterea recursului i1343 .
n fapt, artm c sunt incidente n cauz urmtoarele motive de nelegalitate:1344
.....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 487 coroborat cu art. 470


alin. (5) i art.1345 ...... din C. proc. civ.
Solicitm judecarea cauzei, n lips1346, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
Depunem motivele de recurs, n1347 .....exemplare.
Anexm, n completare, dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum
de 100 lei1348 /1349 i mputernicirea avocaial/delegaia consilierului juridic.
Semntura1350,

Data,

1342
Termenul general de exercitare a cii de atac a recursului este de 30 de zile, n conformitate cu dispoziiile
art. 485 din C. proc. civ. n situaii expres prevzute, poate fi reglementat un alt termen de exercitare a cii
de atac. Astfel, n cazul n care termenul pentru exercitarea recursului curge de la un alt moment dect
comunicarea hotrrii, motivarea recursului se va face ntr-un termen de aceeai durat, care curge ns de la
data comunicrii hotrrii.
1343
n cazul cii de atac a recursului soluionat de ctre Tribunal sau Curte de Apel se poate solicita casarea
cu reinere sau cu trimitere la instana inferioar, n conformitate cu art. 498 din C. proc. civ. Dac nalta
Curte de Casaie i Justiie este nvestit cu soluionarea recursului, atunci se poate solicita casarea cu
trimitere spre rejudecare.
1344
Se vor indica motivele de casare pe care se ntemeiaz recursul, respectiv unul din cele 8 prevzute de art.
488 din C. proc. civ. Fiecare motiv va fi dezvoltat separat.
1345
Se vor indica temeiurile de drept n susinerea motivelor de casare, pe care recurentul i ntemeiaz
cererea.
1346
Meniunea este facultativ i depinde de poziia recurentului. Se va indica numai dac recurentul nu
dorete s se prezinte la termenul de judecat, pentru soluionarea recursului i nu a precizat deja acest aspect
prin cererea de recurs.
1347
Motivele de recurs vor fi depuse, n conformitate cu art. 490 cu aplicarea art. 195 din C. proc. civ., n
attea exemplare ci intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun
sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai. De asemenea,
n conformitate cu prevederile art. 487 alin. (2) din C. proc. civ, n cazurile n care Ministerul Public a
participat n proces, se depune o copie de pe motivele de casare pentru procuror.
1348
n ipoteza n care se invoc motivele de recurs prevzute de art. 488 alin. (1) pct. 1)-7) din C. proc. civ. n
funcie de motivele de casare, poate aprea necesitatea completrii timbrajului.
1349
n ipoteza n care se invoc motivul de recurs prevzut de art. 488 alin. (1) pct. 8) din C. proc. civ, taxa de
timbru se va calcula, n conformitate cu art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013.
1350
Semntura de pe cererea de recurs trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 212

Domnului Preedinte al Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei Curi de Casaie


i Justiie

Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn


pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 213

59.Recurs incident

Sediul materiei:
Art. 491 C. proc. civ.
Art. XVII Legea nr. 2/2013
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ
Art. 194-195 C. proc. civ.
Art. 83 alin. (3) coroborat cu art. 13 alin. (2) C. proc. civ.
Art. 84 alin. (2)-(3) C. proc. civ.

Instana1351 .....
Dosar nr. ...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1352(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., cu domiciliul


procesual ales1353 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume .....,
prenume .....), cu domiciliul n ..... avnd urmtoarele date de contact1354,personal/prin
mandatar(nume ....., prenume .....)1355/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1356 .....

1351
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea depunerii cii de atac la dosarul instanei.
1352
Meniunile se refer la persoana fizic. Calitate procesual activ poate avea numai intimatul, conform
art. art. 491 cu aplicarea art. 472 din C. proc. civ.
1353
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, partea dorete comunicarea
actelor de procedur la alt adres dect cea de domiciliu.
1354
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1355
Cererea de recurs incident trebuie s fie formulat de ctre avocat, n conformitate cu art. 83 alin. (3) din
C. proc. civ. Ca excepie de la regul, potrivit art. 13 alin. (2) din C. proc. civ., cererea de recurs incident
poate fi formulat de parte personal, dac este liceniat n drept sau de mandatarul prii, avnd calitatea de
so sau rud, pn la gradul al doilea inclusiv, dac este liceniat n drept. Nerespectarea acestor dispoziii
atrage nulitatea cererii de recurs incident. Prin decizia Curii Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 214

sau
Subscrisa1357 (denumirea .....), cu sediul1358 n ....., cu sediul procesual ales1359
pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu
domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1360, prin consilier juridic1361
(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional
n ....., avnd urmtoarele date de contact1362 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., prin reprezentant1363 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE DE RECURS INCIDENT1364

mpotriva recurentului principal n legtur cu hotrrea judectoreasc


nr.1365.pronunat n dosarul nr. ...../...../....., de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de

admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin. (2) din C. proc. civ.
Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
1356
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1357
Meniunile se refer la persoana juridic.Calitate procesual activ poate avea numai intimatul, conform
art. art. 491 cu aplicarea art. 472 din C. proc. civ.
1358
n raport de calitatea prii se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1359
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care partea dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1360
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1361
Cererea de recurs incident trebuie ntocmit, n cazul persoanelor juridice, de ctre consilierul juridic sau
avocat, n conformitate cu dispoziiile art. 84 din C. proc. civ. Neredactarea cererii de ctre avocat/consilier
juridic determin nulitatea cererii de recurs, n conformitate cu art. 486 alin. (3) coroborat cu art. 84 alin. (2)
din C. proc. civ. Prin decizia Curii Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 486 alin. (3) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n
Monitorul Oficial.
1362
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1363
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1364
Cererea de recurs incident trebuie depus de ctre parte odat cu ntmpinarea la recursul principal,
conform art. 491 alin. (2) coroborat cu art.474 alin. (1) din C. proc. civ
1365
Indicarea hotrrii, care se atac este obligatorie. Neindicarea acesteia atrage nulitatea cererii de recurs
incident.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 215

Apel ....., dup depirea termenului legal de 301366 zilede la comunicarea hotrrii
recurate, prin care solicitm admiterea recursului incident i 1367...
n fapt, artm c1368 ..... .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 488 alin. (1) pct.1369 ......din
C. proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri1370.

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri1371 ....., n


copii certificate pentru conformitate cu originalul, n1372 ....exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips1373, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1374 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de recurs, n1375 .....exemplare.

1366
Termenul de exercitare a cii de atac este de 30 zile de la comunicare.
1367
n cazul cii de atac a recursului soluionat de ctre Tribunal sau Curte de Apel se poate solicita casarea
cu reinere sau cu trimitere la instana inferioar, n conformitate cu art. 498 din C. proc. civ. Dac nalta
Curte de Casaie i Justiie este nvestit cu soluionarea recursului, atunci se poate solicita casarea cu
trimitere spre rejudecare.
1368
Se vor indica criticile aduse n raport cu recurentul principal, respectiv mprejurrile care determin
casarea hotrrii recurate.
1369
Se va indica temeiul de drept, pe care partea i ntemeiaz cererea de recurs incident.
1370
n calea de atac a recursului incident, nu poate fi administrat dect proba cu nscrisuri, n conformitate cu
art. 492 din C. proc. civ.
1371
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1372
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
1373
Meniunea este facultativ i depinde de poziia prii. Se va indica numai dac partea nu dorete s se
prezinte la termenul de judecat, pentru soluionarea recursului incident.
1374
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
1375
Cererea de recurs incident trebuie s fie depus, n conformitate cu cu art. 490 cu aplicarea art. 195 din C.
proc. civ., n attea exemplare cte pri sunt i un exemplar pentru instan. Dac prile au un reprezentant
comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru aceasta.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 216

Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1376


/.....1377 i mputernicirea avocaial/delegaia consilierului juridic.
Semntura1378,

Data,

Domnului Preedinte al Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei Curi de Casaie


i Justiie

1376
n ipoteza n care se invoc motivele de recurs prevzute de art. 488 alin. (1) pct. 1)-7) din C. proc. civ.
1377
n ipoteza n care se invoc motivul de recurs prevzut de art. 488 alin. (1) pct. 8) din C. proc. civ, taxa de
timbru se va calcula, n conformitate cu art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013.
1378
Semntura de pe cererea de recurs incident trebuie s fie olograf (scris de mn), nesemnarea acesteia
putnd determina nulitatea cererii, n conformitate cu art. 486 alin. (3) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 217

60. Recurs provocat

Sediul materiei:
Art. 491 C. proc. civ.
Art. XVII Legea nr. 2/2013
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ
Art. 194-195 C. proc. civ.
Art. 83 alin. (3) coroborat cu art. 13 alin. (2) C. proc. civ.
Art. 84 alin. (2)-(3) C. proc. civ.

Instana1379 .....
Dosar nr. ...../...../.....
Domnule Preedinte,

Subsemnatul1380(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., cu domiciliul


procesual ales1381 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume .....,
prenume .....), cu domiciliul n .....avnd urmtoarele date de contact1382,personal/prin
mandatar(nume ....., prenume .....)1383/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1384 .....

1379
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea depunerii cii de atac la dosarul instanei.
1380
Meniunile se refer la persoana fizic. Calitate procesual activ poate avea numai intimatul, conform
art. art. 491 cu aplicarea art. 473 din C. proc. civ.
1381
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, partea dorete comunicarea
actelor de procedur la alt adres dect cea de domiciliu.
1382
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1383
Cererea de recurs provocat trebuie s fie formulat de ctre avocat, n conformitate cu art. 83 alin. (3) din
C. proc. civ. Ca excepie de la regul, potrivit art. 13 alin. (2) din C. proc. civ., cererea de recurs provocat
poate fi formulat de parte personal, dac este liceniat n drept sau de mandatarul prii, avnd calitatea de
so sau rud, pn la gradul al doilea inclusiv, dac este liceniat n drept. Nerespectarea acestor dispoziii
atrage nulitatea cererii de recurs provocat. Prin decizia Curii Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 218

sau
Subscrisa1385 (denumirea .....), cu sediul1386 n ....., cu sediul procesual ales1387
pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu
domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1388, prin consilier juridic1389
(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional
n ....., avnd urmtoarele date de contact1390 .....
n contradictoriu cu intimatul1391(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau
n contradictoriu cu intimata1392 (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., prin reprezentant1393 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE DE RECURS PROVOCAT1394

admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin. (2) din C. proc. civ.
Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
1384
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1385
Meniunile se refer la persoana juridic.Calitate procesual activ poate avea numai intimatul, conform
art. art. 491 cu aplicarea art. 473 din C. proc. civ.
1386
n raport de calitatea prii se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1387
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care partea dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1388
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1389
Cererea de recurs provocat trebuie ntocmit, n cazul persoanelor juridice, de ctre consilierul juridic sau
avocat, n conformitate cu dispoziiile art. 84 din C. proc. civ. Neredactarea cererii de ctre avocat/consilier
juridic determin nulitatea cererii de recurs, n conformitate cu art. 486 alin. (3) coroborat cu art. 84 alin. (2)
din C. proc. civ. Prin decizia Curii Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 486 alin. (3) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n
Monitorul Oficial.
1390
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1391
Recursul provocat poate fi formulat numai mpotriva altui intimat sau mpotriva unei persoane care a
figurat n prim instan/n apel i care nu este parte n recursul principal, dac acesta din urm ar fi de natur
s produc consecine asupra situaiei sale juridice din proces. Recursul provocat nu poate fi formulat
mpotriva recurentul, care a formulat recursul principal.
1392
Recursul provocat poate fi formulat numai mpotriva altui intimat sau mpotriva unei persoane care a
figurat n prim instan/n apel i care nu este parte n recursul principal, dac acesta din urm ar fi de natur
s produc consecine asupra situaiei sale juridice din proces. Recursul provocat nu poate fi formulat
mpotriva recurentul, care a formulat recursul principal
1393
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1394
Cererea de recurs provocat trebuie depus de ctre parte odat cu ntmpinarea la recursul principal,
conform art. 491 alin. (2) coroborat cu art.474 alin. (1) din C. proc. civ
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 219

mpotriva intimatului sau a numitului (nume ....., prenume .....) care a figurat n prim
instan/n apel i care nu este parte n recursul principal n legtur cu hotrrea
judectoreasc nr1395.pronunat n dosarul nr. ...../...../....., de ctre
Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., dup depirea termenului legal de 301396
zilede la comunicarea hotrrii recurate, prin care solicitm admiterea recursului
provocat i 1397...
n fapt, artm c1398 ..... .
n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 488 alin. (1) pct.1399 ......din
C. proc. civ.
n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri1400.
n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri1401 ....., n
copii certificate pentru conformitate cu originalul, n1402 ....exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips1403, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1404 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de recurs, n1405 .....exemplare.

1395
Indicarea hotrrii, care se atac este obligatorie, n conformitate cu dispoziiile art. 486 alin. (3) din C.
proc. civ. Neidentificarea acesteia atrage nulitatea cererii de recurs provocat.
1396
Termenul de exercitare a cii de atac este de 30 zile de la comunicare.
1397
n cazul cii de atac a recursului soluionat de ctre Tribunal sau Curte de Apel se poate solicita casarea
cu reinere sau cu trimitere la instana inferioar, n conformitate cu art. 498 din C. proc. civ. Dac nalta
Curte de Casaie i Justiie este nvestit cu soluionarea recursului, atunci se poate solicita casarea cu
trimitere spre rejudecare.
1398
Se vor indica criticile aduse n raport cu hotrrea atacat, respectiv mprejurrile care determin
consecine asupra situaiei juridice a prii i care determin casarea hotrrii recurate .
1399
Se va indica temeiul de drept, pe care partea i ntemeiaz cererea de recurs provocat.
1400
n calea de atac a recursului provocat, nu poate fi administrat dect proba cu nscrisuri, n conformitate
cu art. 492 din C. proc. civ.
1401
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1402
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
1403
Meniunea este facultativ i depinde de poziia prii. Se va indica numai dac partea nu dorete s se
prezinte la termenul de judecat, pentru soluionarea recursului provocat.
1404
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 220

Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1406


/.....1407 i mputernicirea avocaial/delegaia consilierului juridic.
Data,
Semntura1408,
Domnului Preedinte al Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei Curi de Casaie
i Justiie

1405
Cererea de recurs provocat trebuie s fie depus, n conformitate cu cu art. 490 cu aplicarea art. 195 din
C. proc. civ., n attea exemplare cte pri sunt i un exemplar pentru instan. Dac prile au un
reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru
aceasta.
1406
n ipoteza n care se invoc motivele de recurs prevzute de art. 488 alin. (1) pct. 1)-7) din C. proc. civ.
1407
n ipoteza n care se invoc motivul de recurs prevzut de art. 488 alin. (1) pct. 8) din C. proc. civ, taxa de
timbru se va calcula, n conformitate cu art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013.
1408
Semntura de pe cererea de recurs provocat trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 221

61. ntmpinarea la cererea de recurs

Sediul materiei:
Art. 490 alin. (2) raportat la art. 471 alin. (5) din C. proc. civ.
Art. 83 alin.(3) coroborat cu art. 13 alin. (2) C. proc.civ.
Art. XVII Legea nr. 2/2013
Art. 148-151 din C. proc. civ.

Instana1409 .....
Dosar nr. ...../...../.....
Completul .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1410(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., cu domiciliul


procesual ales1411 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume .....,
prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1412,
personal/prin mandatar (nume ....., prenume .....)1413/prin avocat (nume ....., prenume
.....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1414 .....
sau

1409
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, numrul dosarului i completul de judecat,
pentru ca registratorul s ia nainteze cererea la dosar.
1410
Meniunile se refer la persoana fizic.
1411
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, intimatul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt domiciliu, dect cel indicat.
1412
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1413
ntmpinarea fa de cererea de recurs trebuie s fie redactat i semnat de ctre avocat, n conformitate
cu art. 490 alin. (2) din C. proc. civ. Ca excepie de la regul, potrivit art. 13 alin. (2) din C. proc. civ.,
ntmpinarea fa de cererea de recurs poate fi formulat de parte personal, dac este liceniat n drept sau
de mandatarul prii, avnd calitatea de so sau rud, pn la gradul al doilea inclusiv, dac este liceniat n
drept. Prin decizia Curii Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a
dispoziiilor art. 13 alin. (2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
1414
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 222

Subscrisa1415 (denumirea .....), cu sediul1416 n ....., cu domiciliul procesual ales1417


pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu
domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1418/prin consilier juridic1419(nume
....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n .....,
avnd urmtoarele date de contact1420 .....
n contradictoriu cu recurentul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau
n contradictoriu cu recurenta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., prin reprezentant1421 (nume ....., prenume .....), formulm

ntmpinare la de cererea de recurs

prin care solicitm instanei respingerea cii de atac formulate.

n fapt, artm c1422 ....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 490 alin. (2) raportat la art.
205-206 C. proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri1423.

1415
Meniunile se refer la persoana juridic.
1416
n raport de calitatea intimatului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
1417
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, intimatul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1418
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1419
ntmpinarea n recurs trebuie ntocmit, n cazul persoanelor juridice, de ctre consilierul juridic sau
avocat, n conformitate cu dispoziiile art. 490 alin. (2) C. proc. civ.
1420
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1421
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1422
Se vor indica excepiile procesuale pe care intimatul le invoc fa de cererea de recurs, rspunsul fa de
motivele cererii de recurs, cu indicarea dovezilor pe care se sprijin aprrile formulate.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 223

n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri1424 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n1425....exemplare.
Solicitm judecarea cauzei n lips1426, n conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.
2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
recurentul la plata cheltuielilor de judecat1427 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta ntmpinare, n1428 .....exemplare.
Anexm mputernicirea avocaial/delegaia consilierului juridic.

Semntura1429,

Data,

Domnului Preedinte al Tribunalului./Curii de Apel ...../naltei Curi de Casaie


i Justiie

1423
n calea de atac a recursului, nu poate fi administrat dect proba cu nscrisuri, n conformitate cu art. 492
din C. proc. civ.
1424
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1425
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
1426
Meniunea este facultativ i depinde de poziia intimatului. Se va indica dac intimatul nu dorete s se
prezinte la judecat, pentru soluionarea recursului.
1427
Cheltuielile de judecat pretinse de intimat constau n onorariile avocailor i orice alte cheltuieli necesare
pentru buna desfurare a procesului, dovedite a fi fost efectuate att n etapa judecii n faa instanei de
fond, n apel i/sau n recurs.
1428
ntmpinarea fa de cererea de recurs va fi depus, n conformitate cu art. 490 alin. (2) cu aplicarea art.
195 din C. proc. civ., n attea exemplare ci recureni sunt i un exemplar pentru instan. Dac recurenii
au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar
pentru recureni.
1429
Semntura de pe ntmpinare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 224

62. Rspuns la ntmpinarea formulata la cererea de recurs


Sediul materiei:
Art. 490 alin. (2) C. proc. civ.
Art. 490 alin. (2) rap. la art. 471 alin. (6) C. proc. civ.
Art. 83 alin.(3) coroborat cu art. 13 alin. (2) C. proc.civ.
Art. XVII Legea nr. 2/2013
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana 1430 ..
Dosar nr. ../../..

Domnule Preedinte,
Subsemnatul (nume ....., prenume ....), personal/ prin mandatar/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte1431....., n
dosarul nr. ...../...../.....1432,
sau
Subscrisa1433 (denumirea .....), prin reprezentant1434 (nume ....., prenume
.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ...../prin

1430
Potrivit prevederilor art.490 alin. (2) rap. la art. 471 alin.(6) C. proc. civ. rpunsul la ntmpinarea se
depune la instana a crei hotrre se ataca. Potrivit art. XIII din Legea 2/2013 privind unele msuri pentru
degrevarea instanelor judectoreti, precum i pentru pregtirea punerii n aplicare a Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedur civil Dispoziiile Legii nr. 134/2010 privitoare la pregtirea dosarului de
recurs.. de ctre instana a crei hotrre se atac, se aplic n procesele pornite ncepnd cu data de 1
ianuarie 2016. n procesele pornite ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei legi i pn la data de 31
decembrie 2015 se aplic dispoziiile art. XIV-XVII. Prin urmare n prezent doar cerere de recurs se depune
la instana a crei hotrre se atac, iar ulterior dosarul este naintat instanei de control judiciar, astfel nct
rspunsul la ntmpinare trebuie depus la instana de control judiciar. Este important ca n antetul cererii s
fie menionate secia i numrul de dosar, pentru ca registratorul s ia msurile necesare n vederea depunerii
rspunsului la ntmpinre la dosarul instanei.
1431
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv recurent
1432
Cererea va fi formulat cu respectarea dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat
sau de o persoan liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii
Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin.
(3) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 225

consilier juridic(nume ....., prenume .....) , n calitate de parte1435....., n dosarul nr.


...../...../....., 1436
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., prin reprezentant1437 (nume ....., prenume .....), formulm

RSPUNS LA NTMPINARE1438
prin care solicitm instanei s resping excepiile procesuale ( de procedur i de
fond) invocate de intimat prin ntmpinare i aprrile pe fondul cauzei1439..
invocate de acesta, ca nentemeiate.

n fapt, artm c excepiile invocate de intimat prin ntmpinare sunt


nentemeiate pentru urmtoarele motive1440 ..... .
De asemenea susinem c aprrile formulate de intimat privind legalitatea
deciziei nr. ...../..... pronunat de instana de apel1441 n dosarul nr. ...../...../..... sunt
n mod similar nentemeiate pentru urmtorele motive1442..... .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 471 alin. (6) C.proc.civ.

1433
Meniunile se refer la persoana juridic.
1434
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3 i 4 din C. proc. civ.
1435
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv recurent.
1436
Cererea va fi formulat cu respectarea dispoziiilor art. 84 alin. (2) C. proc. civ, adic de un avocat sau de
un consilier juridic
1437
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1438
Conform art. 471 alin. (6) C. proc. civ. depunerea rspunsului ntmpinare este obligatorie pentru
recurent.
1439
Susinerile pe fondul cauzei in cazul recursului privesc motivele de recurs limitativ prevzute de art. 488
C. proc. civ.
1440
Se vor prezenta aprrile, cu indicarea aspectelor eseniale pentru soluionarea cauzei, n raport de fiecare
excepie invocat de intimat n cadrul ntmpinrii.
1441
n cazurile prevzute de art. 483 C. proc. civ. pot fi atacate cu recurs i sentine ale instanei de fond.
1442
Se vor prezenta pe larg motivele pentru care recurentul consider c susinerile intimatului privind
legalitatea deciziei pronunate de instana de apel sunt nentemeiate
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 226

Solicitm judecarea cauzei, n lips1443, n conformitate cu art. 411 alin.(1)


pct.2) din C. proc. civ.
Depunem prezentul rspuns la ntmpinare ntr-un exemplar1444.
Anexm
i
procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
1445
avocaial/delegaia de reprezentare .
Semntura1446,

Data,

Domnului Preedinte al Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei Curi de Casaie


i Justiie

1443
Meniunea este facultativ. Se va indica numai dac recurentul nu dorete s se prezinte la fiecare termen
de judecat i nu a fcut aceast meniune n cuprinsul cererii de recurs.
1444
Rspunsul la ntmpinare va fi depus ntr-un singur exemplar, n conformitate cu art. 490 alin. (2) din C.
proc. civ., intimatul urmnd s ia cunotin de coninutul acestuia de la dosarul cauzei..
1445
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1446
Semntura de pe rspunsul la ntmpinare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 227

63. Cerere de suspendare a executrii n faza recursului


Sediul materiei:
Art. 484 C. proc. civ.
Art. 83 alin. (3) coroborat cu art. 13 alin. (2) C. proc. civ.
Art. XVII Legea nr. 2/2013
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana1447 .....
Dosar nr. ...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1448 (nume ....., prenume ....), personal/prin avocat (nume .....,


prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte1449....., n dosarul
nr1450. ...../...../....., n care pri1451 sunt (nume ....., prenume ....)1452
sau
Subscrisa1453 (denumirea .....), prin consilier juridic/prin avocat (nume .....,
prenume .....), cu sediul profesional n ....., /consilier juridic(nume ....., prenume

1447
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea soluionrii cererii de suspendare a executrii.
1448
Meniunile se refer la persoana fizic.
1449
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv recurent.
1450
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit ncuviinarea msurii suspendrii.
1451
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
1452
Cererea va fi formulat cu respectarea dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat,
cu excepia prevzut de dispoziiile art. 13 alin. (2) teza final din C. proc. civ. Prin decizia Curii
Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin.
(3) i art. 13 alin. (2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
1453
Meniunile se refer la persoana juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 228

.....)/n calitate de parte1454....., n dosarul nr.1455 ...../...../....., n care pri1456 sunt


(nume ....., prenume ....), formulm1457

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTRII

prin care solicitm instanei s dispun suspendarea executrii silite a hotrrii nr.
./.. pronunat de1458 .. pn la soluionarea cii de atac a recursului ce
formeaz obiectul dosarului ../../.. aflat pe rolul acestei instane.
n fapt, artm c la data de .. am formulat recurs ce a fost nregistrat pe
rolul acestei instane sub numrul ../...../....., avnd termen de judecat la data de
..
Executarea silit a fost pornit la data de .. la cererea creditorului-intimat
(nume ....., prenume ....) nregistrat la Biroul Executorului Judectoresc 1459.. sub
numrul1460 ../..
Artm c1461 .. .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 484 din C. proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri1462 ..... .


Depunem prezenta cerere n1463 .....exemplare.

1454
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv recurent.
1455
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit ncuviinarea msurii suspendrii.
1456
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
1457
Cererea va fi formulat cu respectarea dispoziiilor art. 84 alin. (2) C. proc. civ, adic de un avocat sau de
un consilier juridic.
1458
Se va indica instana care a pronunat hotrrea a crei suspendare se solicit.
1459
Se va indica numele executorului judectoresc.
1460
Se va indica numrul dosarului de executare al executorului judectoresc.
1461
Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care s rezulte mprejurrile care
justific suspendarea executrii silite ncepute pn la data soluionrii recursului.
1462
Se vor depune nscrisuri, care s susin motivele invocate de ctre recurent n dovedirea temeiniciei
cererii formulate. Se va depune n mod obligatoriu cererea de recurs n copie certificat i copie legalizat de
pe dispozitivul hotrrii atacate cu recurs, conform art. 484 alin. (2) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 229

Anexm recipisa de plat a cauiunii n valoare de1464 ....., dovada achitrii


taxei judiciare de timbru n cuantum de1465 .. i procura n original/copie
legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de reprezentare1466.
Semntura1467,

Data,

Domnului Preedinte al Tribunalului ...../Curii de Apel ...../naltei Curi de Casaie


i Justiie

1463
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci intimai sunt i
un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe
caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1464
Cuantumul cauiunii va fi calculat potrivit art. 718 alin. (2) i (3) din C. proc. civ. Dovada achitrii
cauiunii se va ataa n mod obligatoriu cererii conform art. 484 alin. (2) din C. proc. civ.
1465
Taxa de timbru se va stabili conform O.U.G nr. 80/2013.
1466
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1467
Semntura de pe cererea de suspendare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 230

64. Cerere de contestaie n anulare

Sediul materiei:
Art. 503 C. proc. civ.
Art. 148 - 151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1468(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1469 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact1470 personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant
judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu
sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1471 .....
sau
Subscrisa1472 (denumirea .....), cu sediul1473 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

1468
Meniunile se refer la persoana fizic.
1469
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care contestatorul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt adres dect cea de domiciliu.
1470
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1471
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1472
Meniunile se refer la persoana juridic.
1473
n raport de calitatea contestatorului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 231

comerului1474/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1475/contul bancar


....., cu
sediul procesual ales1476 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume
....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1477 prin
reprezentant1478 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume
.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ...../, avnd
urmtoarele date de contact1479 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal1480 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar1481, prin reprezentant1482 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE1483 DE CONTESTAIE N ANULARE

1474
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1475
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
1476
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care contestatorul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1477
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1478
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1479
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1480
Se va indica de ctre contestator, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1481
Se vor indica de ctre contestator, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C.
proc. civ.
1482
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1483
n msura n care contestaie n anulare vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu
respectarea dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat/consilier juridic sau de o
persoan liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii
Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin.
(3) i art. 13 alin. (2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 232

mpotriva sentinei/deciziei civile1484 nr. ....., pronunate n dosarul nr.1485 ...../...../.....,


de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel/nalta Curte de Casaie i Justiie .....,
n termenul legal de 15 zile de la data comunicrii hotrrii, fr a se depi termenul
de un an de la data rmnerii definitive a acesteia1486, prin care solicitm admiterea
cererii, anularea hotrrii atacate i soluionarea fondului cauzei n sensul
admiterii/respingerii cererii de chemare n judecat.

n fapt, artm c1487.....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 503 alin.1488 ..din C. proc.


civ.

n dovedire1489, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri.

n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri1490 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n1491 ....exemplare.

Solicitm judecarea cauzei, n lips1492, n conformitate cu art. 411 alin.(1)


pct.2) din C. proc. civ.

1484
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie. Obiectul contestaiei n anulare este reprezentat de o
sentin (hotrre pronunat n prima instan) numai pentru motivul prevzut de art. 503 alin.(1) C. proc.
civ. i numai dac aceasta este definitiv, n conformitate cu dispoziiile art. 634 C. proc. civ.
1485
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat hotrrea atacat.
1486
n conformitate cu art. 506 C. proc. civ.
1487
Se vor prezenta, n mod detaliat, argumentele contestatorului, n susinerea cererii formulate prin raportare
la cazul de contestaie n anulare invocat conform art. 503 din C. proc. civ.
1488
Se va indica unul dintre alineatele i punctele prevzute la art. 503 din C. proc. civ. n funcie de cazul de
contestaie n anulare invocat.
1489
n funcie de motivul de invocat, se vor indica probele pe care contestatorul dorete s le administreze.
1490
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1491
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
1492
Meniunea este facultativ i depinde de poziia contestatorului. Se va indica numai dac acesta nu dorete
s se prezinte la fiecare termen de judecat.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 233

n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige


intimatul la plata cheltuielilor de judecat1493 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de contestaie n anulare, n1494 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1495 i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare1496/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1497/extras din registrul public1498/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare1499.
Semntura1500,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului/Curii de Apel ...../naltei


Curi de Casaie i Justiie .....

1493
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
1494
Cererea de contestaie n anulare va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea
exemplare ci intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau
partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1495
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile art. 26 alin. (1) din O.U.G. nr.80/2013.
1496
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1497
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al contestatorului.
1498
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1499
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1500
Semntura de pe cererea de contestaie n anulare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 234

65.Contestaie n anulare obinuit

Sediul materiei:
Art. 503 alin. (1)C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ

Instana1501 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1502(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1503 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact1504, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin
reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume .....,
prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1505 .....
sau
Subscrisa1506 (denumirea .....), cu sediul1507 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

1501
Cererea se adreseaz instanei a crei hotrre este atacat, prin promovarea contestaiei n anulare.
1502
Meniunile se refer persoana fizic.
1503
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, contestatorul dorete
comunicarea actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
1504
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1505
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1506
Meniunile se refer la persoana juridic.
1507
n raport de calitatea contestatorului i de obiectul cererii se poate indica i sediul dezmembrmntului
sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct .3) i 4) din C. proc.
civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 235

comerului1508/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1509/contul bancar


....., cu sediul procesual ales1510 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1511,
prin reprezentant1512 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume ....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact1513 .....
n contradictoriu cu intimatul(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal1514 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar1515, prin reprezentant1516 (nume ....., prenume .....), formulm

CONTESTAIE1517 N ANULARE OBINUIT

prin care solicitm instanei, ca prin hotrrea ce o va pronuna s dispun anularea


sentinei/deciziei civile1518 nr. ....., pronunate n dosarul nr.1519 ...../...../....., de ctre

1508
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1509
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
1510
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, contestatorul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1511
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1512
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1513
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1514
Se va indica de ctre contestator, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1515
Se vor indica de ctre contestator, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C.
proc. civ.
1516
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1517
n msura n care contestaie n anulare vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu
respectarea dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat/consilier juridic sau de o
persoan liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii
Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin.
(3) i art. 13 alin. (2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 236

Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel/nalta Curte de Casaie i Justiie ....., n


termenul legal de 15 zile1520,

n fapt, artm c1521 ..... .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile1522 ...... .

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri1523.


Solicitm ataarea dosarului n care s-a pronunat hotrrea indicat mai sus.

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri1524 ....., n


copii certificate pentru conformitate cu originalul, n1525 ....exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips1526, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1527 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta contestaie n anulare, n1528.....exemplare.

1518
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie.
1519
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat hotrrea atacat.
1520
Termenul de exercitare este de 15 zile de la data comunicrii hotrrii, dar nu mai tarziu de 1 an de la data
cnd hotrrea a rmas definitiv.
1521
Se va prezenta situaia de fapt, invocnd unul din motivele prev. de art. 503 alin.(1) C. proc. civ.,
respectiv nelegala citare a contestatorului sau faptul c acesta nu a fost prezent la termenul cnd a avut loc
judecata.Conform disp. art. 506 alin. (2) C. proc. civ. contestaia se va motiva n termenul de 15 zile prev. de
alin. (1) sub sanciunea nulitii acesteia.
1522
Se vor indica textele legale, pe care contestatorul i ntemeiaz cererea.
1523
Conform art. 508 alin. (1) C. proc. civ. , contestaia n anulare se soluioneaz de urgen si cu precdere,
potrivit disp. procedurale aplicabile judecii finalizate cu hotrrea atacat.
1524
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1525
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
1526
Meniunea este facultativ i depinde de poziia contestatorului. Se va indica numai dac acesta nu dorete
s se prezinte la fiecare termen de judecat.
1527
Cheltuielile
de
judecat
constau
n
taxele
judiciare
de
timbru,
onorariile
avocailor/experilor/specialitilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare
i orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfurare a procesului.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 237

Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1529 i


procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare1530/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1531/extras din registrul public1532/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare,1533, precum si hotrrea definitiv pe care neleg s o
atac, n copie legalizat
Semntura1534,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului/Curii de Apel ...../naltei


Curi de Casaie i Justiie

1528
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci intimai sunt i
un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe
caliti, se poate depune un singur exemplar pentru acetia.
1529
Taxa de timbru este de 100 lei n conformitate cu dispoziiile art. 26 din O.U.G. nr. 80/2013.
1530
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1531
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al contestatorului.
1532
Se depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1533
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1534
Semntura de pe cererea trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 238

66.Contestaie n anulare special

Sediul materiei:
Art.503 alin.(2) pct.1)-4) C.proc.civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana1535 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1536(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1537 pentru comunicarea actelor
de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd
urmtoarele date de contact1538 personal/ reprezentat prin mandatar/prin
reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat
prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact1539 .....
sau
Subscrisa1540 (denumirea .....), cu sediul1541 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

1535
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, care a pronunat decizia atacat cu
contestaie n anulare.
1536
Meniunile se refer la persoana fizic.
1537
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, contestatorul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt domiciliu, dect cel indicat.
1538
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1539
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1540
Meniunile se refer la persoana juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 239

comerului1542/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1543/contul


bancar ....., cu sediul procesual ales1544 pentru comunicarea actelor de procedur
la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date
de contact1545 prin reprezentant1546 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic
(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ..... avnd urmtoarele date de contact1547 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal1548 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar1549, prin reprezentant1550 (nume ....., prenume .....), formulm

CONTESTAIE1551 N ANULARE SPECIAL

1541
n raport de calitatea contestatorului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
1542
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1543
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
1544
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, contestatorul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt domiciliu, dect cel indicat.
1545
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1546
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1547
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1548
Se va indica de ctre contestator, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1549
Se vor indica de ctre contestator n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C.
proc. civ.
1550
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1551
Cererea trebuie s fie formulat cu respectarea dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un
avocat/consilier juridic sau de o persoan liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul
articol. Prin decizia Curii Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin. (2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul
Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 240

mpotriva deciziei civile1552 nr. ....., pronunate n dosarul nr.1553 ...../...../....., de


ctre Tribunalul/Curtea de Apel/nalta Curte de Casaie i Justiie ....., n termenul
legal de ..1554, prin care solicitm admiterea contestaiei n anulare, deoarece a
fost pronunat de o instan necompetent absolut sau cu nclcarea normelor
privind compunerea instanei, dei am invocat excepia corespunztoare, instana a
omis s se pronune asupra acesteia..
sau
deoarece hotrrea a fost pronunat fiind bazat pe o eroare material care a
determinat soluia sau instana de recurs, respingnd sau admind n parte
recursul, a omis s cerceteze unul dintre motivele de casare invocate n termenul
legal sau instana de recurs nu s-a pronunat asupra unuia dintre recursurile
declarate n cauz.

n fapt, artm c1555.....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 503 alin.2 pct.1556 ..din C.


proc. civ.
n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri.
n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri1557 ....., n copii
certificate pentru conformitate cu originalul, n1558 ....exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips1559, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.

1552
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie.
1553
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat hotrrea atacat.
1554
Se va meniona termenul de exercitare a cii de atac conform art. 506 din C. proc. civ. n funcie de cazul
de contestaie invocat; se va meniona faptul c motivarea contestaie n anulare s-a efectuat n termenul de
15 zile conform art.506 alin.(1) (2) C.proc.civ.
1555
Se vor prezenta, n mod detaliat, argumentele contestatorului n susinerea cererii formulate prin raportare
la cazul de contestaie invocat.
1556
Se va indica unul dintre punctele prevzute la art. 503 alin.(2) din C. proc. civ. n funcie de cazul de
contestaie invocat.
1557
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1558
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
1559
Meniunea este facultativ i depinde de poziia contestatorului. Se va indica numai dac acesta nu dorete
s se prezinte la fiecare termen de judecat.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 241

n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige


intimatul la plata cheltuielilor de judecat1560 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de contestaie, n1561 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1562 i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare1563/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1564/extras din registrul public1565/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare1566.
Semntura1567,

Data,

Domnului Preedinte al Tribunalului/Curii de Apel ...../naltei Curi de Casaie i


Justiie

1560
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
1561
Contestaia va fi depus n attea exemplare ci intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac
intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur
exemplar pentru intimai.
1562
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013.
1563
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1564
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
1565
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1566
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1567
Semntura de pe contestaia n anulare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 242

67. Cerere de suspendare a executrii n faza contestaiei in anulare


Sediul materiei:
Art. 507 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana1568 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1569 (nume ....., prenume ....) personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., n calitate de parte1570....., n
dosarul nr1571. ...../...../....., n care pri1572 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa1573 (denumirea .....), prin reprezentant1574 (nume ....., prenume
.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume

1568
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, pentru ca registratorul s ia msurile
necesare, n vederea soluionrii cererii de suspendare a executrii.
1569
Meniunile se refer la persoana fizic.
1570
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv contestator.
1571
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit ncuviinarea msurii suspendrii.
1572
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
1573
Meniunile se refer la persoana juridic.
1574
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 243

.....), cu sediul profesional n ....., n calitate de parte1575....., n dosarul nr.1576..


...../...../....., n care pri1577 sunt (nume ....., prenume ....), formulm1578

CERERE DE SUSPENDARE1579 A EXECUTRII

prin care solicitm instanei s dispun suspendarea executrii silite a hotrrii nr.
./ .. pronunat de1580 .. pn la soluionarea cii de atac a contestaiei n
anulare ce formeaz obiectul dosarului ../../.. aflat pe rolul acestei instane.
n fapt, artm c la data de .. am formulat contestaie n anulare ce a fost
nregistrat pe rolul acestei instane sub numrul ../...../....., avnd termen de
judecat la data de ..
Executarea silit a fost pornit la data de .. la cererea creditorului-intimat
(nume ....., prenume ....) nregistrat la Biroul Executorului Judectoresc1581 .. sub
numrul1582 ../..
Artm c1583 .. .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 507 din C. proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri1584 ..... .

1575
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv contestator.
1576
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit ncuviinarea msurii suspendrii.
1577
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
1578
n msura n care contestaia n anulare vizeaz o hotrre a instanei de recurs cererea de suspendare va fi
formulat cu respectarea dispoziiilor art. 84 alin. (2) C. proc. civ, adic de un avocat sau de un consilier
juridic.
1579
n msura n care cererea de suspendare vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu
respectarea dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat/consilier juridic sau de o
persoan liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii
Constituionale nr. 462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin.
(3) i art. 13 alin. (2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
1580
Se va indica instana care a pronunat hotrrea a crei suspendare se solicit.
1581
Se va indica numele executorului judectoresc.
1582
Se va indica numrul dosarului de executare al executorului judectoresc.
1583
Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care s rezulte mprejurrile care
justific suspendarea executrii silite ncepute pn la data soluionrii contestaiei n anulare.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 244

Depunem prezenta cerere n1585 .....exemplare.


Anexm recipisa de plat a cauiunii n valoare de1586 ....., dovada achitrii
taxei judiciare de timbru n cuantum de1587.. i procura n original/copie
legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de reprezentare1588/copie legalizat de
pe nscrisul doveditor al calitii de reprezentant1589/extras din registrul
public1590/extras, n copie legalizat, din actul care atest dreptul de reprezentare1591.

Semntura1592,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului/Curii de Apel ...../naltei


Curi de Casaie i Justiie .....

1584
Se vor depune nscrisuri, care s susin motivele invocate de ctre contestator n dovedirea temeiniciei
cererii formulate. Se va depune n mod obligatoriu cererea de contestaie n anulare n copie certificat
conform art. 507 raportat la art. 484 alin. (2) din C. proc. civ. .
1585
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci intimai sunt i
un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe
caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1586
Dovada achitrii cauiunii se va ataa n mod obligatoriu cererii conform art. 507 rap. la art. 484 alin. (2)
din C. proc. civ.
1587
Taxa de timbru se va stabili conform O.U.G nr. 80/2013.
1588
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1589
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
1590
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1591
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1592
Semntura de pe cererea de suspendare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 245

68. Cerere de revizuire

Sediul materiei:
Art. 509 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana1593 ..

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1594(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1595 pentru comunicarea actelor
de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd
urmtoarele date de contact1596 personal/reprezentat prin mandatar/prin
reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de
contact1597 .....
sau
Subscrisa1598 (denumirea .....), cu sediul1599 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

1593
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, care a pronunat hotrrea, a crei revizuire
se solicit.
1594
Meniunile se refer la persoana fizic.
1595
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
1596
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1597
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1598
Meniunile se refer la persoana juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 246

comerului1600/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1601/contul


bancar ....., cu sediul procesual ales1602 pentru comunicarea actelor de procedur
la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date
de contact1603 prin reprezentant1604 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic
(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ...../, avnd urmtoarele date de contact1605 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal1606 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar1607, prin reprezentant1608 (nume ....., prenume .....), formulm

CEREREA DE REVIZUIRE1609

1599
n raport de calitatea revizuentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 pct.3) i 4) din C. proc. civ.
1600
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1601
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
1602
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1603
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1604
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1605
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1606
Se va indica de ctre revizuent, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1607
Se vor indica de ctre revizuent, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1608
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1609
n msura n care revizuirea vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu respectarea
dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat/consilier juridic sau de o persoan
liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin.
(2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 247

mpotriva sentinei/deciziei civile1610 nr. ....., pronunate n dosarul nr.1611


...../...../....., de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel/nalta Curte de Casaie
i Justiie ....., n termenul legal de1612 .., prin care solicitm admiterea cererii de
revizuire i schimbarea n tot/n parte sau anularea hotrrii atacate.

n fapt, artm c1613.....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 509 alin. (1)1614 .. din C.


proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei testimoniale/


probei cu interogatoriul prtului/probei cu expertiz judiciar n specialitatea1615
.....

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri1616 ....., n


copii certificate pentru conformitate cu originalul, n1617 ....exemplare.

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n1618 ....., pentru dovedirea urmtoarelor
mprejurri de fapt ..... i solicitm citarea acestora.

1610
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie.
1611
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat hotrrea atacat.
1612
Se va meniona termenul de exercitare a cii de atac, conform art. 511 din C. proc. civ., n funcie de cazul
de revizuire invocat
1613
Se vor prezenta, n mod detaliat, argumentele revizuentului, n susinerea cererii formulate, prin raportare
la cazul de revizuire invocat, conform art. 509 din C. proc. civ.
1614
Se va indica unul dintre punctele prevzute la art. 509 din C. proc. civ. n funcie de cazul de revizuire
invocat
1615
n funcie de motivul de revizuire invocat, se vor indica probele pe care revizuentul dorete s le
administreze.
1616
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1617
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 248

n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea intimatului, persoan


fizic1619, cu meniunea personal la interogatoriu, sub sanciunea aplicrii
dispoziiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale
viznd1620 ..... .

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective1621: ..... .
Solicitm judecarea cauzei, n lips1622, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1623 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de revizuire, n1624 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1625 i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare1626/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1627/extras din registrul public1628/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare1629.

1618
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
1619
Dac intimatul este o persoan juridic, care potrivit art.355 din C. proc. civ., rspunde numai n scris la
interogatoriu, revizuentul trebuie s ataeze interogatoriul cererii de chemare n judecat, n dou exemplare,
din momentul depunerii acesteia, n conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ.
1620
Se vor meniona faptele, pe care revizuentul dorete s le probeze.
1621
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
1622
Meniunea este facultativ i depinde de poziia revizuentului. Se va indica numai dac acesta nu dorete
s se prezinte la fiecare termen de judecat.
1623
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
1624
Cererea de revizuire va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n
mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1625
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013.
1626
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1627
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al revizuentul.
1628
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1629
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 249

Semntura1630,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului/Curii de Apel ...../naltei


Curi de Casaie i Justiie

1630
Semntura de pe cererea de revizuire trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 250

69. Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 1)

Sediul materiei:
Art. 509 alin. (1) pct. 1) C. proc.civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C.proc. civ.
Art. 194-195 C. proc.civ.

Instana1631 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1632(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1633pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact1634, personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant
judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu
sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1635 .....
sau
Subscrisa1636 (denumirea .....), cu sediul1637 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

1631
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, care a pronunat hotrrea, a crei revizuire
se solicit.
1632
Meniunile se refer la persoana fizic.
1633
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la la alt adres dect cea de domiciliu.
1634
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1635
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1636
Meniunile se refer la persoana juridic.
1637
n raport de calitatea revizuentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 251

comerului1638/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1639/contul bancar


....., cu sediul procesual ales1640 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1641,
prin reprezentant1642 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact1643 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal1644 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar1645, prin reprezentant1646 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE1647 DE REVIZUIRE

mpotriva sentinei/deciziei civile1648 nr. ....., pronunate n dosarul nr1649. ...../...../.....,


de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., n termenul legal de o lun1650 de

1638
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1639
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
1640
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1641
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1642
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1643
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1644
Se va indica de ctre revizuent, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1645
Se vor indica de ctre revizuent, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1646
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1647
n msura n care revizuirea vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu respectarea
dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat/consilier juridic sau de o persoan
liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin.
(2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 252

zile, de la comunicarea hotrrii, prin care solicitm admiterea cererii de revizuire i


schimbarea n tot/n parte a hotrrii atacate.

n fapt, artm c, n dosarul nr ...../...../....., n care s-a pronunat sentina/decizia


civil nr. ....., am formulat o cerere1651, prin care am solicitat instanei s....., ns, prin
hotrrea atacat, instana s-a pronunat asupra unui lucru care nu s-a cerut1652/ nu s-a
pronunat asupra unui lucru care s-a cerut1653/a dat mai mult dect s-a cerut1654.
Artm c1655.....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 509 alin. (1) pct. 1) din C.
proc. civ.

n dovedire1656, solicitm s avei n vedere nscrisurile aflate la dosarul


cauzei.
Solicitm judecarea cauzei, n lips1657, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1658 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de revizuire, n1659.....exemplare.

1648
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie.
1649
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat hotrrea atacat.
1650
Termenul de exercitare a revizuirii este de o lun de zile, n conformitate cu dispoziiile art. 511 alin. (1)
pct.1) din C. proc. civ.
1651
Se va meniona captul de cerere, care a fost formulat de ctre revizuent i care nu a fost soluionat de
ctre instana de judecat/captul de cerere formulat de ctre revizuent i cu privire la care instana a dat mai
mult dect s-a cerut.
1652
Se va indica captul de cerere, care nu a fost solicitat de ctre revizuent i care a fost soluionat de ctre
instan, cu nclcarea principiului disponibilitii.
1653
Se va indica captul de cerere, care nu a fost soluionat de ctre instana de judecat.
1654
Se va indica captul de cerere, care a fost soluionat, n mod eronat, de ctre instana de judecat.
1655
Se vor prezenta, n mod detaliat, argumentele revizuentului, n susinerea cererii formulate..
1656
n cazul revizuirii, ntemeiate pe dispoziiile art. 509 alin. (1) pct.1) din C. proc.civ., se au n vedere
numai nscrisurile aflate la dosarul cauzei, nemaifiind necesar s fie administrate alte probe suplimentare.
1657
Meniunea este facultativ i depinde de poziia revizuentului. Se va indica numai dac acesta nu dorete
s se prezinte la fiecare termen de judecat.
1658
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 253

Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1660 i


procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare1661/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1662/extras din registrul public1663/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare1664.
Semntura1665,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului...../Curii de Apel

1659
Cererea de revizuire va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n
mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1660
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013.
1661
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1662
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al revizuentului
1663
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1664
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1665
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 254

70.Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 2)

Sediul materiei:
Art. 509 alin. (1) pct. 2) C. proc.civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana1666 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1667(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1668 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avndurmtoarele
date de contact1669, personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin
reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume .....,
prenume .....)
, cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1670 .....
sau
Subscrisa1671 (denumirea .....), cu sediul1672 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

1666
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, care a pronunat hotrrea, a crei revizuire
se solicit.
1667
Meniunile se refer la persoana fizic.
1668
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu..
1669
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1670
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1671
Meniunile se refer la persoana juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 255

comerului1673/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1674/contul bancar


....., cu sediul procesual ales1675 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), avndurmtoarele date de contact1676,cu domiciliul n .....,
prin reprezentant1677 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact1678 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal1679 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar1680, prin reprezentant1681 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE DE REVIZUIRE1682

1672
n raport de calitatea revizuentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
1673
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1674
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
1675
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1676
Meniunea este facultativ, n conformitatecu art. 148din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1677
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1678
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1679
Se va indica de ctre revizuent, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1680
Se vor indica de ctre revizuent, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1681
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1682
n msura n care revizuirea vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu respectarea
dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat/consilier juridic sau de o persoan
liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin.
(2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 256

mpotriva sentinei/deciziei civile1683 nr. ....., pronunate n dosarul nr1684.


...../...../....., de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., n termenul legal
de o lun 1685, de la cel din urm act de executare, prin care solicitm admiterea
cererii de revizuire i, pe cale de consecin, schimbarea hotrrii atacate, n sensul
obligrii prtului la plata contravalorii bunului pierit.

n fapt, artm c, n dosarul nr ...../...../....., n care s-a pronunat


sentina/decizia civil nr. ....., prtul a fost obligat s predea reclamantului1686 ..
ns, dup rmnerea definitiv a hotrrii, acesta a pierit.
Artm c1687.....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 509 alin. (1) pct. 2) din C.
proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei cu expertiz


judiciar n specialitatea .....

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri1688 ....., n


copii certificate pentru conformitate cu originalul, n1689.... exemplare.
De asemenea, solicitm emiterea unei adrese ctre executorul judectoresc
pentru a comunica, n copii certificate pentru conformitate cu originalul , actele de
executare din dosarul nr. , prin intermediul crora a fost urmrit silit bunul
pierit n prezent.

1683
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie.
1684
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat hotrrea atacat.
1685
Termenul de exercitare a revizuirii este de o lun, n conformitate cu dispoziiile art. 511 alin. (1) pct.2)
din C. proc. civ.
1686
Se va individualiza obiectul pricinii.
1687
Se vor prezenta, n mod detaliat, argumentele revizuentului, n susinerea cererii formulate, dac acesta
apreciaz c este necesar.
1688
Se vorenumeranscrisuriledepuse, cu menionareaelementelorpentruidentificare.
1689
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, nconformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 257

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective1690: ..... .

Solicitm judecarea cauzei, n lips1691, n conformitate cu art. 411 alin.(1)


pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1692 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de revizuire, n1693 ..... exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1694 i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare1695/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1696/extras din registrul public1697/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare1698.

Semntura1699,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului...../Curii de Apel

1690
Se vorindicaobiectiveleurmrite, prinefectuarearaportului de expertiz, de regulcelereferitioare la
stabilireavaloriibunuluipierit.
1691
Meniunea este facultativ i depinde de poziia revizuentului. Se va indica numai dac acesta nu dorete
s se prezinte la fiecare termen de judecat.
1692
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
1693
Cererea de revizuire va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n
mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1694
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013.
1695
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1696
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al revizuent.
1697
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1698
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1699
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 258

71.Cerere de revizuire - art. 509 alin. (1) pct. 3) C. proc. civ.

Sediul materiei:
Art. 509 alin. (1) pct. 3) C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana1700 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1701(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1702 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact1703 personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant
judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1704 .....
sau
Subscrisa1705 (denumirea .....), cu sediul1706 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

1700
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, care a pronunat hotrrea, a crei revizuire
se solicit.
1701
Meniunile se refer la persoana fizic.
1702
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
1703
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1704
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1705
Meniunile se refer la persoana juridic.
1706
n raport de calitatea revizuentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 pct.3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 259

comerului1707/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1708/contul bancar


....., cu sediul procesual ales1709 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1710
prin reprezentant1711 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact1712 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal1713 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar1714, prin reprezentant1715 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE1716 DE REVIZUIRE

mpotriva sentinei/deciziei civile nr.1717 ....., pronunate n dosarul nr.1718


...../...../....., de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., n termenul legal

1707
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1708
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
1709
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1710
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1711
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) ct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1712
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1713
Se va indica de ctre revizuent, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1714
Se vor indica de ctre revizuent, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1715
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1716
n msura n care revizuirea vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu respectarea
dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat/consilier juridic sau de o persoan
liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin.
(2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 260

de1719 .., prin care solicitm admiterea cererii de revizuire i schimbarea n tot/n
parte a hotrrii atacate.

n fapt, artm c prin sentina penal nr. ..... din data de ..... pronunat de
Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel/nalta Curte de Casaie i Justiie.....,
rmas definitiv la data de ..... prin decizia penal nr..... pronunat de ..... ,
numitul (nume ....., prenume .....), avnd anterior calitatea de
judector/martor/expert i care a participat la judecat, a fost condamnat pentru
svrirea infraciunii de ..... prevzut de art. ..... din Codul penal, infraciune ce
privete cauza de fa ....., i care relev urmtoarele mprejurri care au influenat
soluia n cauz ..... .
sau
n fapt, artm c sentina/decizia civil nr. ....., pronunat n dosarul nr. .....
de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., mpotriva creia formulm
cerere de revizuire, a fost dat n temeiul nscrisului ....., declarat fals n cursul/n
urma judecii, nscris ce a influenat soluia pronunat n cauz.
Precizm c1720 ....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 509 alin. (1)pct. 3 din C.


proc. civ.1721

1717
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie.
1718
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat hotrrea atacat.
1719
Termenul de exercitare a cii de atac pentru cazul de revizuire prevzut de art. 509 alin. (1) pct. 3 din C.
proc. civ. este de o lun i se va socoti din ziua n care partea a luat cunotin de hotrrea instanei penale
de condamnare a judectorului, martorului sau expertului ori de hotrrea care a declarat fals nscrisul, dar
nu mai trziu de un an de la data rmnerii definitive a hotrrii penale, conform art. 511 alin. (1) pct. 3) din
C. proc. civ. n lipsa unei astfel de hotrri, termenul curge de la data cnd partea a luat cunotin de
mprejurrile pentru care constatarea infraciunii nu se mai poate face printr-o hotrre penal, dar nu mai
trziu de 3 ani de la data producerii acestora. Se va indica de ctre revizuent momentul la care a luat
cunotin de mprejurrile care determin formularea cererii de revizuire.
1720
Se vor prezenta, n mod detaliat, argumentele revizuentului, n susinerea cererii formulate, prin raportare
la cazul de revizuire invocat, conform art. 509 alin. (1) pct. 3) din C. proc. civ. n cazul n care constatarea
infraciunii nu se mai poate face printr-o hotrre penal, se va meniona acest aspect, urmnd ca instana de
revizuire s se pronune mai nti, pe cale incidental asupra existenei sau inexistenei infraciunii invocate.
1721
Se va indica orice alt text de lege relevant n cauz, fa de motivul de revizuire invocat.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 261

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei


testimoniale/probei cu interogatoriul prtului/probei cu expertiz judiciar n
specialitatea1722 .....

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri1723 ....., n


copii certificate pentru conformitate cu originalul, n1724 ....exemplare.
n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de martori,
pe numiii ....., cu domiciliul n1725....., pentru dovedirea urmtoarelor mprejurri de
fapt ..... i solicitm citarea acestora.

n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea intimatului, persoan


fizic, cu meniunea personal la interogatoriu, sub sanciunea aplicrii dispoziiilor
art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale viznd1726 ..... .
n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea
urmtoarelor obiective1727: ..... .
Solicitm judecarea cauzei, n lips1728, n conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.
2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1729 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de revizuire, n1730 .....exemplare.

1722
n funcie de motivul de revizuire invocat, se vor indica probele pe care revizuentul dorete s le
administreze.
1723
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1724
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
1725
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
1726
Se vor meniona faptele, pe care revizuentul dorete s le probeze.
1727
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
1728
Meniunea este facultativ i depinde de poziia revizuentului. Se va indica numai dac acesta nu dorete
s se prezinte la fiecare termen de judecat.
1729
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
1730
Cererea de revizuire va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n
mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 262

Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1731 i


procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare1732/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1733/extras din registrul public1734/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare1735.
Semntura1736,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului...../Curii de Apel

1731
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013.
1732
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1733
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al revizuentului.
1734
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1735
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1736
Semntura de pe cererea de revizuire trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 263

72.Cerere de revizuire-art. 509 alin. (1) pct. 4)

Sediul materiei:
Art. 509 alin. (1) pct. 4) din C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana1737 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1738(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1739 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact1740, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin
reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume .....,
prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1741 .....
sau
Subscrisa1742 (denumirea .....), cu sediul1743 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

1737
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, care a pronunat hotrrea, a crei revizuire
se solicit.
1738
Meniunile se refer la persoana fizic.
1739
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
1740
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1741
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1742
Meniunile se refer la persoana juridic.
1743
n raport de calitatea revizuentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 264

comerului1744/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1745/contul bancar


....., cu sediul procesual ales1746 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de
contact1747,prin reprezentant1748 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume
....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n .....,
avnd urmtoarele date de contact1749 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal1750 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar1751, prin reprezentant1752 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE1753 DE REVIZUIRE

mpotriva sentinei/deciziei civile1754 nr. ....., pronunate n dosarul nr1755.


...../...../....., de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., n termenul legal

1744
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1745
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
1746
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu dect cel indicat.
1747
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1748
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1749
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1750
Se va indica de ctre revizuent, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1751
Se vor indica de ctre revizuent, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1752
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1753
n msura n care revizuirea vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu respectarea
dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat/consilier juridic sau de o persoan
liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin. (2) din
C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 265

de o lun1756, de la comunicarea hotrrii, prin care solicitm admiterea cererii de


revizuire i schimbarea n tot/n parte a hotrrii atacate.

n fapt, artm c, n dosarul nr ...../...../....., n care s-a pronunat


sentina/decizia civil nr. ....., am formulat o cerere, prin care am solicitat instanei
s1757...... Cererea a fost soluionat de judectorul1758 ..... n sensul ...
Prin Hotrrea Seciei pentru Judectori din cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii nr. ..../.... rmas definitiv prin decizia nr. ..../.... pronunat de
nalta Curte de Casaie i Justiie n dosarul cu nr. ..../..../.... judectorul .... a fost
sancionat disciplinar pentru exercitarea funciei cu rea-credin i/sau grav
neglijen, n considerente reinndu-se c1759....
Artm c1760.....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 509 alin. (1) pct. 4) din C.
proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri1761.

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri1762 ....., n


copii

1754
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie.
1755
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat hotrrea atacat.
1756
Termenul de exercitare a revizuirii este de o lun, n conformitate cu dispoziiile art. 511 alin. (1) pct.4)
din C. proc. civ. , calculat de la data la care partea a luat cunotin de hotrrea prin care a fost sancionat
disciplinar definitiv judectorul, dar nu mai trziu de 1 an de la data rmnerii definitive a hotrrii de
sancionare disciplinar.
1757
Se va meniona pe scurt obiectul,cauza i motivarea cererii n discuie.
1758
Se nominalizeaz judectorul ce a soluionat cauza n complet unic ori colegial.
1759
Se vor prezenta sumar considerentele hotrrii cu referire direct la conduita judectorului n soluionarea
cauzei n care a fost parte revizuentul, cu accentuarea mprejurrilor ce au avut influen direct asupra
soluiei pronunate n cauz.
1760
Se vor prezenta, n mod detaliat, argumentele revizuentului n susinerea cererii formulate cu sublinierea
legturii de cauzalitate dintre faptele ilicite n privina crora judectorul a fost sancionat disciplinar i
soluia pronunat n cauz.
1761
n cazul revizuirii ntemeiate pe dispoziiile art. 509 alin. (1) pct.4) din C. proc.civ., se va administra
proba cu nscrisurile privind sancionarea disciplinar definitiv a judectorului.
1762
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 266

certificate pentru conformitate cu originalul, n1763 ....exemplare.

Solicitm judecarea cauzei, n lips1764, n conformitate cu art. 411 alin.(1)


pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1765 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de revizuire, n1766 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1767 i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare1768/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1769/extras din registrul public1770/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare1771.
Semntura1772,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului...../Curii de Apel

1763
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
1764
Meniunea este facultativ i depinde de poziia revizuentului. Se va indica numai dac acesta nu dorete
s se prezinte la fiecare termen de judecat.
1765
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
1766
Cererea de revizuire va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n
mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1767
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013.
1768
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1769
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al revizuentului.
1770
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1771
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1772
Semntura de pe cererea de revizuire trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 267

73.Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 5)

Sediul materiei:
Art. 509 alin. (1) pct. 5) C. proc.civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana1773 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1774(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1775 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact1776, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin
reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume .....,
prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1777 .....
sau
Subscrisa1778 (denumirea .....), cu sediul1779 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

1773
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, care a pronunat hotrrea, a crei revizuire
se solicit.
1774
Meniunile se refer la persoana fizic.
1775
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
1776
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1777
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1778
Meniunile se refer la persoana juridic.
1779
n raport de calitatea revizuentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin.(1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 268

comerului1780/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1781/contul bancar


....., cu sediul procesual ales1782 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1783,
prin reprezentant1784 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume ....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact1785 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal1786 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar1787, prin reprezentant1788 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE1789 DE REVIZUIRE

mpotriva sentinei/deciziei civile1790 nr. ....., pronunate n dosarul nr1791.


...../...../....., de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., n termenul legal

1780
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1781
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
1782
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1783
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1784
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1785
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1786
Se va indica de ctre revizuent, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1787
Se vor indica de ctre revizuent, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1788
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1789
n msura n care revizuirea vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu respectarea
dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat/consilier juridic sau de o persoan
liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin.
(2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 269

de o lun 1792din ziua n care s-au descoperit nscrisurile doveditoare, prin care
solicitm admiterea cererii de revizuire i, pe cale de consecin, schimbarea
hotrrii atacate, n sensul1793 . .

n fapt, artm c prin sentina/decizia civil nr. ....., pronunat n dosarul nr


...../...../.....,instana a dispus/respingerea/admiterea1794. .
Artm c dup darea hotrrii1795.....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 509 alin. (1) pct. 5) din C.
proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri.

n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri1796 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n1797 ....exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips1798, n conformitate cu art. 411 alin. (1)
pct.2) din C. proc. civ.

1790
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie.
1791
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat hotrrea atacat.
1792
Termenul de exercitare a revizuirii este de o lun , n conformitate cu dispoziiile art. 511 alin. (1) pct.2)
din C. proc. civ.
1793
Acest motiv de revizuire are n vedere descoperirea unor nscrisuri noi, care, dac ar fi fost cunoscute de
ctre instana care a pronunat hotrrea atacat, aceasta ar fi pronunat o alt soluie pe fond; prin urmare,
dac soluia din hotrrea atacat este de admitere, schimbarea hotrrii trebuie solicitat n sensul
respingerii cererii, i invers.
1794
Se va prezenta soluia hotrrii atacate.
1795
Se vor prezenta, n mod detaliat, argumentele revizuentului, n susinerea cererii formulate, dac acesta
apreciaz c este necesar. Motivele trebuie s se refere la existena condiiilor prevzute de lege pentru ca
descoperirea nscrisurilor invocate s constituie motiv de revizuire: descoperirea unor nscrisuri noi,
necunoscute la data pronunrii, dar existente la acel moment, care s conduc la o alt soluie de fond, care
au fost reinute de partea potrivnic sau care nu au putut fi nfiate dintr-o mprejurare mai presus de voina
prilor (aceste aspecte, al conduitei prii adverse, respectiv al mprejurrilor care au mpiedicat partea s
prezinte nscrisul, trebuie dovedite de revizuent)
1796
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1797
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 270

n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige


intimatul la plata cheltuielilor de judecat1799 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de revizuire, n1800 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1801 i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare1802/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1803/extras din registrul public1804/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare1805.

Semntura1806,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului...../Curii de Apel

1798
Meniunea este facultativ i depinde de poziia revizuentului. Se va indica numai dac acesta nu dorete
s se prezinte la fiecare termen de judecat.
1799
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
1800
Cererea de revizuire va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n
mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1801
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013.
1802
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1803
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
1804
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1805
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1806
Semntura de pe cererea de revizuire trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 271

74. Cerere de revizuire - art. 509 alin.(1) pct. 6)

Sediul materiei:
Art. 509 alin. (1) pct. 6) C. proc. civ.
Art.459 C. proc .civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana1807 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1808(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1809 pentru comunicarea actelor
de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant
judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....),
cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1810 .....
sau
Subscrisa1811 (denumirea .....), cu sediul1812 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului1813/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1814/contul

1807
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, care a pronunat hotrrea, a crei revizuire
se solicit.
1808
Meniunile se refer la persoana fizic.
1809
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt domiciliu, dect cel indicat.
1810
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1811
Meniunile se refer la persoana juridic.
1812
n raport de calitatea revizuentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
1813
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 272

bancar ....., cu sediul procesual ales1815 pentru comunicarea actelor de procedur


la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., prin reprezentant1816
(nume ....., prenume .....) i prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1817 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal1818 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar1819, prin reprezentant1820 (nume ....., prenume .....),
formulm

CERERE1821 DE REVIZUIRE

mpotriva sentinei/deciziei civile1822 nr. ....., pronunate n dosarul nr1823.


...../...../....., de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., n termenul legal
de o lun 1824,

1814
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
1815
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt domiciliu, dect cel indicat.
1816
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 49 din C. proc. civ.
1817
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1818
Se va indica de ctre revizuent, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1819
Se vor indica de ctre revizuent, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1820
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3 i 4 din C. proc. civ.
1821
n msura n care revizuirea vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu respectarea
dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat/consilier juridic sau de o persoan
liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin.
(2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
1822
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie.
1823
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat hotrrea atacat.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 273

de la data la care am luatcunotin de casarea, anulareasauschimbareahotrriipe


care s-a ntemeiathotrrea a creirevizuire se cerei, pe cale de
consecin,solicitm admiterea cererii de revizuire i schimbarea hotrrii atacate.

n fapt, artm c, n dosarul nr ...../...../....., n care s-a pronunat


sentina/decizia civil nr.1825 ....., ns, dup rmnerea definitiv a hotrrii,
situaia de fapt este diferit.
Artm c1826.....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 509 alin. (1) pct. 6) din C.
proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri.


n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri1827 ....., n copii
certificate pentru conformitate cu originalul, n1828 .... exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips1829, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1830 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de revizuire, n1831 ..... exemplare.

1824
Termenul de exercitare a revizuirii este de o lun , n conformitate cu dispoziiile art. 511 alin. (1) pct.2
din C. proc. civ.
1825
Se va meniona explicit cuprinsul hotrrii
1826
Se vor prezenta, n mod detaliat, argumentele revizuentului, n susinerea cererii formulate.
1827
Se vorenumeranscrisuriledepuse, cu menionareaelementelorpentruidentificare.
1828
nscrisurile se vordepunenatteaexemplarecteprisuntiunulpentruinstan, nconformitate cu art.149150 din C. proc. civ. ncazuln care prile au un reprezentantcomunsauparteafigureaznmaimultecaliti, se
vordepunentr-un singur exemplar pentrucomunicareiunulpentruinstan.
1829
Meniunea este facultativ i depinde de poziia revizuentului. Se va indica numai dac acesta nu dorete
s se prezinte la fiecare termen de judecat.
1830
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
1831
Cererea de revizuire va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n
mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 274

Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1832 i


procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare1833/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1834/extras din registrul public1835/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare1836.

Semntura1837,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului...../Curii de Apel

1832
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013.
1833
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1834
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al revizuentului.
1835
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1836
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1837
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 275

75. Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 7)

Sediul materiei:
Art. 509 alin. (1) pct. 7) C. proc.civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana1838 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1839(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1840 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact1841, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin
reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume .....,
prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1842 .....
sau
Subscrisa1843 (denumirea .....), cu sediul1844 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

1838
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, care a pronunat hotrrea, a crei revizuire
se solicit.
1839
Meniunile se refer la persoana fizic.
1840
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
1841
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1842
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1843
Meniunile se refer la persoana juridic.
1844
n raport de calitatea revizuentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct .3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 276

comerului1845/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1846/contul bancar


....., cu sediul procesual ales1847 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1848,
prin reprezentant1849 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume ....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact1850 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal1851 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar1852, prin reprezentant1853 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE1854 DE REVIZUIRE

mpotriva sentinei/deciziei civile1855 nr. ....., pronunate n dosarul nr1856.


...../...../....., de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., n termenul legal

1845
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1846
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
1847
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1848
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1849
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1850
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1851
Se va indica de ctre revizuent, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1852
Se vor indica de ctre revizuent, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1853
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1854
n msura n care revizuirea vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu respectarea
dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat/consilier juridic sau de o persoan
liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin.
(2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 277

de o lun/6 luni1857, prin care solicitm admiterea cererii de revizuire i schimbarea


n tot/n parte a hotrrii atacate.
n fapt, artm c, n dosarul nr ...../...../....., s-a pronunat sentina/decizia
civil nr. ......
Artm c n cursul judecii statul/persoane juridice de drept
public/minorii/persoana pus sub sub interdicie judectoreasc sau persoana
asupra creia s-a instituit curatela nu au fost aprai deloc/au fost aprai cu
viclenie de cei nsrcinai s-i apere.
Artm c1858.....
n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 509 alin. (1) pct. 7) din C.
proc. civ.

n dovedire,
testimoniale1859.

solicitm

ncuviinarea

probei

cu

nscrisuri/probei

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri1860 ....., n


copii
certificate pentru conformitate cu originalul, n1861....exemplare.

1855
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie.
1856
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat hotrrea atacat.
1857
Termenul de exercitare a revizuirii este de o lun din ziua n care statul/peroana de drept public a luat
cunotin de hotrre , dar nu mai trziu de un an de la data rmnerii definitive a acesteia;n cazul
minorilor/peroane puse sub interdicie/sau curatela termenul este de 6 luni de la data la care cel interesat a
luat cunostin de hotrre, dar nu mai trziu de un an de la dobndirea capacittii deplinie de exercitiu sau
dup caz de la nlocuirea tutorelui persoanei puse sub interdicie de la ncetarea curatelei, ori nlocuirea
curatorului, n conformitate cu dispoziiile art. 511 alin. (1) si alin. (7) din C. proc. civ.
1858
Se vor prezenta, n mod detaliat, argumentele revizuentului, n susinerea cererii formulate, respectiv
indicarea situaiei n care nu a fost aprat sau n care a fost aprat cu viclenie, precum si modalitile n care
s-a exercitat aprarea cu viclenie.
1859
Pentru dovedirea temeiniciei motivului de revizuire invocat, se poate administra, n principal, proba cu
nscrisuri, ns exist posibilitatea de a se solicita i ncuviinarea probei testimoniale.
1860
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1861
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 278

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n1862 ....., pentru dovedirea situaiei n care nu
am fost aprat/aprarea a fost efectuat cu viclenie i solicitm citarea acestora.
Solicitm judecarea cauzei, n lips1863, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1864 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de revizuire, n1865 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1866 i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare1867/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1868/extras din registrul public1869/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare1870.
Semntura1871,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului...../Curii de Apel

1862
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
1863
Meniunea este facultativ i depinde de poziia revizuentului. Se va indica numai dac acesta nu dorete
s se prezinte la fiecare termen de judecat.
1864
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
1865
Cererea de revizuire va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n
mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1866
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013.
1867
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1868
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al revizuentului.
1869
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1870
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1871
Semntura de pe cererea de revizuire trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 279

76.Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 8)

Sediul materiei:
Art. 509 alin. (1) pct. 8) C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana1872 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1873(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1874 pentru comunicarea actelor
de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd
urmtoarele date de contact1875 personal/reprezentat prin mandatar/prin
reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de
contact1876 .....
sau
Subscrisa1877 (denumirea .....), cu sediul1878 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

1872
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, care a pronunat hotrrea, a crei revizuire
se solicit.
1873
Meniunile se refer la persoana fizic.
1874
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt adres, dect cea de domiciliu.
1875
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1876
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1877
Meniunile se refer la persoana juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 280

comerului1879/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1880/contul


bancar ....., cu sediul procesual ales1881 pentru comunicarea actelor de procedur la
numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de
contact1882 prin reprezentant1883 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic
(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1884 .....
n contradictoriu cu intimatul(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal1885 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar1886, prin reprezentant1887 (nume ....., prenume .....), formulm

CEREREA DE REVIZUIRE1888

1878
n raport de calitatea revizuentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
1879
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1880
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
1881
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1882
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1883
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1884
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1885
Se va indica de ctre revizuent, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1886
Se vor indica de ctre revizuent, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1887
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1888
n msura n care revizuirea vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu respectarea
dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat/consilier juridic sau de o persoan
liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin.
(2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 281

mpotriva sentinei/deciziei civile1889 nr. ....., pronunate n dosarul nr.1890


...../...../....., de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel/nalta Curte de Casaie
i Justiie ....., n termenul legal de o lun, de la data rmnerii definitive a ultimei
hotrri1891, prin care solicitm admiterea cererii de revizuire i anularea n tot/n
parte a hotrrii atacate.

n fapt, artm c, n dosarul nr.1892 ...../...../....., s-a pronunat sentina/decizia


civil nr. ......, definitiv la data de ..prin care s-a soluionat cerere de chemare n
judecat, avnd ca obiect,n sensul c s-a admis/s-a admis n parte/s-a respins.
..
a
Anterior,
prin
sentina/decizia
civil
nr.1893
1894
Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., pronunate n dosarul
...../...../.....,
definitiv la data de .. s-a dispus admiterea/ admiterea n parte/respingerea
cererii de chemare n judecat, privind aceleai pri, obiect i cauz.
n cadrul dosarului nr.1895 .. nu a fost invocat/ a fost invocat excepia
autoritii de lucru judecat, dar instana a omis s se pronune asupra acesteia.
Cele dou hotrri pronunate asupra aceluiai litigiu conin dispoziii
potrivnice.
Artm c1896.....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 509 alin. (1) pct. 8) din C.
proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri1897.

1889
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie.
1890
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat hotrrea atacat.
1891
Termenul de exercitare a cererii de revizuire este o lun, de la data rmnerii definitive a ultimei hotrrii,
n conformitate cu art. 511 alin. (1) pct. 8) din C. proc. civ.
1892
Se va indica numrul dosarului, n care a fost pronunat hotrrea a crei revizuire, se solicit.
1893
Se va indica numrul primei hotrrii pronunate.
1894
Se va indica numrul dosarului, n care a fost pronunat prima hotrre.
1895
Se va indica numrul dosarului, n care s-a pronunat hotrrea (ultima hotrre pronunat), a crei
anulare se solicit.
1896
Se vor prezenta, n mod detaliat, argumentele revizuentului, n susinerea cererii formulate, privind
existena triplei identiti, de cauz, de obiect i de pri exist ntre cele dou hotrri potrivnice.
1897
Pentru dovedirea temeiniciei motivului de revizuire invocat, se va administra numai proba cu nscrisuri.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 282

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri1898 ....., n


copii
certificate pentru conformitate cu originalul, n1899 ....exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips1900, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1901 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de revizuire, n1902 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1903 i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare1904/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1905/extras din registrul public1906/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare1907.
Semntura1908,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului/Curii de Apel ...../naltei


Curi de Casaie i Justiie

1898
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare. Se va depune n copie
legalizat hotrrea a crei autoritate de judecat a fost nclcat, prin hotrrea a crei anulare se solicit prin
cererea de revizuire.
1899
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
1900
Meniunea este facultativ i depinde de poziia revizuentului. Se va indica numai dac acesta nu dorete
s se prezinte la fiecare termen de judecat.
1901
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
1902
Cererea de revizuire va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n
mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1903
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013.
1904
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1905
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al revizuentului.
1906
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1907
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1908
Semntura de pe cererea de revizuire trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 283

77. Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 9)

Sediul materiei:
Art. 509 alin. (1) pct. 9) C. proc.civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana1909 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1910(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1911 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact1912, personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant
judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu
sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1913 .....
sau
Subscrisa1914 (denumirea .....), cu sediul1915 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

1909
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, care a pronunat hotrrea, a crei revizuire
se solicit.
1910
Meniunile se refer la persoana fizic.
1911
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la la alt adres dect cea de domiciliu.
1912
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1913
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1914
Meniunile se refer la persoana juridic.
1915
n raport de calitatea revizuentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 284

comerului1916/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1917/contul bancar


....., cu sediul procesual ales1918 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1919,
prin reprezentant1920 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact1921 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal1922 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar1923, prin reprezentant1924 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE1925 DE REVIZUIRE

mpotriva sentinei/deciziei civilenr1926. ....., pronunate n dosarul nr1927.


...../...../....., de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., n termenul legal

1916
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1917
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
1918
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1919
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1920
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1921
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1922
Se va indica de ctre revizuent, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1923
Se vor indica de ctre revizuent, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1924
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1925
n msura n care revizuirea vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu respectarea
dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat/consilier juridic sau de o persoan
liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin.
(2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 285

de 151928 zile de la ncetarea mpiedicrii, prin care solicitm admiterea cererii de


revizuire i, pe cale de consecin, schimbarea n tot/parte a hotrrii atacate.
n fapt, artm c, n dosarul nr ...../...../....., s-a pronunat sentina/decizia
civil nr. ...... La termenul de judecat din data1929....., la care s-a judecat cauza, am
fost mpiedicat s m prezint i s ntiinez instana despre acest lucru, dintr-o
mprejurare mai presus de voina mea.
Artm c1930.....
n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 509 alin. (1) pct. 9) din C.
proc. civ.

n dovedire,
testimoniale1931.

solicitm

ncuviinarea

probei

cu

nscrisuri/

probei

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri1932 ....., n


copii
certificate pentru conformitate cu originalul, n1933 ....exemplare.

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n1934 ....., pentru dovedirea cauzei excepionale

1926
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie.
1927
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat hotrrea atacat.
1928
Termenul de exercitare a revizuirii este de 15 de zile de la ncetarea mpiedicrii, n conformitate cu
dispoziiile art. 511 alin. (2) din C. proc. civ.
1929
Se va indica ultimul termen de judecat, la care au avut loc dezbaterile n fond i prile au pus concluzii
pe fondul cauzei.
1930
Se vor prezenta, n mod detaliat, argumentele revizuentului, n susinerea cererii formulate, respectiv
indicarea mprejurrii, care l-a mpiedicat s se nfieze la judecat i s ncunotineze instana despre
aceasta, precum i caracterul excepional al mprejurrii, care a determinat lipsa revizuentului, la judecarea
cauzei pe fond.
1931
Pentru dovedirea temeiniciei motivului de revizuire invocat, se poate administra, n principal, proba cu
nscrisuri, ns exist posibilitatea de a se solicita i ncuviinarea probei testimoniale.
1932
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
1933
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 286

mai presus de voina mea, care m-a mpiedicat s m prezint la judecat i s


ntiinez instana, i solicitm citarea acestora.
Solicitm judecarea cauzei, n lips1935, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1936 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de revizuire, n1937 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1938 i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare1939/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1940/extras din registrul public1941/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare1942.
Semntura1943,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului...../Curii de Apel

1934
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
1935
Meniunea este facultativ i depinde de poziia revizuentului. Se va indica numai dac acesta nu dorete
s se prezinte la fiecare termen de judecat.
1936
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
1937
Cererea de revizuire va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n
mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1938
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013.
1939
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1940
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al revizuentului.
1941
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1942
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1943
Semntura de pe cererea de revizuire trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 287

78. Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 10)

Sediul materiei:
Art. 509 alin. (1) pct. 10) C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana1944 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1945(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1946 pentru comunicarea actelor
de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd
urmtoarele date de contact1947 personal/reprezentat prin mandatar/prin
reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de
contact1948 .....
sau
Subscrisa1949 (denumirea .....), cu sediul1950 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

1944
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, care a pronunat hotrrea, a crei revizuire
se solicit.
1945
Meniunile se refer la persoana fizic.
1946
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
1947
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1948
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1949
Meniunile se refer la persoana juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 288

comerului1951/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1952/contul


bancar ....., cu sediul procesual ales1953 pentru comunicarea actelor de procedur la
numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de
contact1954 prin reprezentant1955 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic
(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ...../, avnd urmtoarele date de contact1956 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal1957 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar1958, prin reprezentant1959 (nume ....., prenume .....), formulm

CEREREA DE REVIZUIRE1960

1950
n raport de calitatea revizuentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
1951
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
1952
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
1953
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1954
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1955
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1956
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1957
Se va indica de ctre revizuent, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1958
Se vor indica de ctre revizuent, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1959
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1960
n msura n care revizuirea vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu respectarea
dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat/consilier juridic sau de o persoan
liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin.
(2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 289

mpotriva sentinei/deciziei civile1961 nr. ....., pronunate n dosarul nr.1962


...../...../....., de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., n termenul legal
de 3 luni1963, de la data publicrii n Monitorul Oficial a hotrrii nr.1964 .....
pronunate de ctre Curtea European a Drepturilor Omului prin care solicitm
admiterea cererii de revizuire i schimbarea n tot/n parte a hotrrii atacate.

n fapt, artm c, n dosarul nr. ...../...../....., s-a pronunat sentina/decizia


civil nr. ......
La data de 1965....., am sesizat Curtea Europeana a Drepturilor Omului cu o
cerere prin care am solicitat s se constate nclcarea art.1966 .. din Convenia
european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale.
Curtea European a Drepturilor Omului a soluionat cererea prin hotrrea nr.
....., prin care a constatat nclcarea dispoziiilor1967 .. din Convenia european
pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale.
Hotrrea pronunat de ctre Curtea European a Drepturilor Omului a fost
publicat n Monitorul Oficial nr. ...../.....
Artm c1968.....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 509 alin. (1) pct. 10) din C.
proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri1969.

1961
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie.
1962
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat hotrrea atacat.
1963
Termenul de exercitare a revizuirii este de 3 luni, de la data publicrii n Monitorul Oficial a hotrrii
pronunate de Curtea European a Drepturilor Omului, n conformitate cu dispoziiile art. 511 alin. (3) din C.
proc. civ.
1964
Se va meniona numrul hotrrii pronunate de ctre Curtea European a Drepturilor Omului.
1965
Se va indica data la care s-a formulat cererea adresat Curii Europene a Drepturilor Omului.
1966
Se vor indica dispoziiile din Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale, a cror nclcarea s-a invocat prin cererea adresat Curii.
1967
Se vor indica dispoziiile din Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale a cror nclcarea s-a constatat de ctre Curte.
1968
Se vor prezenta, n mod detaliat, argumentele revizuentului, n susinerea cererii formulate, privind
importana hotrrii pronunate de Curtea European a Drepturilor Omului asupra modului de soluionare pe
fond a cauzei.
1969
Pentru dovedirea temeiniciei motivului de revizuire invocat, se va administra numai proba cu nscrisuri.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 290

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri1970....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n1971 ....exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips1972, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat1973 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de revizuire, n1974 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei1975 i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare1976/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant1977/extras din registrul public1978/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare1979.
Semntura1980,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului...../Curii de Apel

1970
Se va depune n copie Monitorul Oficial, n care a fost publicat hotrrea Curii Europene a Drepturilor
Omului, n temeiul creia se solicit revizuirea hotrrii.
1971
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
1972
Meniunea este facultativ i depinde de poziia revizuentului. Se va indica numai dac acesta nu dorete
s se prezinte la fiecare termen de judecat.
1973
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
1974
Cererea de revizuire va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n
mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
1975
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013.
1976
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
1977
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al revizuentul.
1978
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
1979
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
1980
Semntura de pe cererea de revizuire trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 291

79. Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 11)

Sediul materiei:
Art. 509 alin. (1) pct. 11) C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana1981 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul1982(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1983 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact1984, personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant
judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu
sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact1985 .....
sau
Subscrisa1986 (denumirea .....), cu sediul1987 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului1988/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice1989/contul bancar

1981
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, care a pronunat hotrrea, a crei revizuire
se solicit.
1982
Meniunile se refer la persoana fizic.
1983
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt adres dect cea de domiciliu.
1984
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1985
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1986
Meniunile se refer la persoana juridic.
1987
n raport de calitatea revizuentului se poate indica i sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul
reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ..
1988
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 292

....., cu sediul procesual ales1990 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul


(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact1991,
prin reprezentant1992 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact1993 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal1994 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar1995, prin reprezentant1996 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE1997 DE REVIZUIRE

mpotriva sentinei/deciziei civile1998 nr. ....., pronunate n dosarul nr1999.


...../...../....., de ctre Judectoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., n termenul legal

1989
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
1990
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, revizuentul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
1991
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1992
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1993
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
1994
Se va indica de ctre revizuent, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1995
Se vor indica de ctre revizuent, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
1996
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
1997
n msura n care revizuirea vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea va fi formulat cu respectarea
dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat/consilier juridic sau de o persoan
liceniat n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin.
(2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
1998
Indicarea hotrrii care se atac este obligatorie.
1999
Se va meniona numrul dosarului, n care a fost pronunat hotrrea atacat.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 293

de 3 luni2000 de data publicrii n Monitorul Oficial a deciziei nr2001 ..... pronunate


de ctre Curtea Constituional , prin care solicitm admiterea cererii de revizuire
i, pe cale de consecin, schimbarea n tot/n parte a hotrrii atacate.

n fapt, artm c, n dosarul nr ...../...../....., s-a pronunat sentina/decizia


civil nr. ......
La termenul de judecat din data2002....., am invocat excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art..... n raport de art...... din Constituie i am
solicitat instanei de judecat s sesizeze Curtea Constituional, n vederea
soluionrii excepiei de neconstituionalitate invocate.
Instana de judecat a ncuviinat cererea formulat i a dispus, prin ncheierea
de edin din data de ....., sesizarea Curii Constituionale cu soluionarea
excepiei de neconstituionalitate invocate.
Curtea Constituional a soluionat excepia invocat, prin decizia nr ....., prin
care a admis excepia i a constatat neconstituionalitatea dispoziiilor art. ..... din
Legea /O.U.G. nr. ..... .
Decizia pronunat de ctre Curtea Constituional a fost publicat n
Monitorul Oficiale nr. ...../.....
Artm c2003.....

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 509 alin. (1) pct. 11 din C.
proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri2004.

2000
Termenul de exercitare a revizuirii este de 3 luni, de la data publicrii n Monitorul Oficial a deciziei
pronunate de ctre Curtea Constituional, n conformitate cu dispoziiile art. 511 alin. (3) din C. proc. civ.
2001
Se va meniona numrul deciziei pronunate de ctre Curtea Constituional.
2002
Se va indica ultimul termen de judecat, la care au avut loc dezbaterile n fond i prile au pus concluzii
pe fondul cauzei.
2003
Se vor prezenta, n mod detaliat, argumentele revizuentului, n susinerea cererii formulate, privind
importana deciziei pronunate de Curtea Constituional asupra modului de soluionare pe fond a cauzei.
2004
Pentru dovedirea temeiniciei motivului de revizuire invocat, se va administra numai proba cu nscrisuri.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 294

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri2005 ....., n


copii
certificate pentru conformitate cu originalul, n ....2006 exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips2007, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat2008 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de revizuire, n2009 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei2010 i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare2011/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant2012/extras din registrul public2013/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare2014.
Semntura2015,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului...../Curii de Apel

2005
Se va depune n copie Monitorul Oficial, n care a fost publicat decizia Curii Constituionale, n temeiul
creia se solicit revizuirea hotrrii.
2006
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
2007
Meniunea este facultativ i depinde de poziia revizuentului. Se va indica numai dac acesta nu dorete
s se prezinte la fiecare termen de judecat.
2008
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
2009
Cererea de revizuire va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n
mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
2010
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013.
2011
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
2012
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al revizuentului.
2013
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
2014
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
2015
Semntura de pe cererea de revizuire trebuie s fie olograf (scris de mn)
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 295

80. Cerere de suspendare a executrii n faza revizuirii

Sediul materiei:
Art. 512 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana2016 .....
Dosar nr. ...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul2017 (nume ....., prenume .....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte2018....., n
dosarul nr2019. ...../...../....., n care pri2020 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa2021 (denumirea .....), prin reprezentant2022 (nume ....., prenume
.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume

2016
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea soluionrii cererii de suspendare a executrii.
2017
Meniunile se refer la persoana fizic.
2018
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv revizuent.
2019
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit ncuviinarea msurii suspendrii.
2020
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
2021
Meniunile se refer la persoana juridic.
2022
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 296

.....), cu sediul profesional n ....., n calitate de parte2023....., n dosarul


nr.2024....../...../....., n care pri2025 sunt (nume ....., prenume ....), formulm2026

CERERE2027 DE SUSPENDARE A EXECUTRII

prin care solicitm instanei s dispun suspendarea executrii silite a hotrrii


nr.2028./ .. pronunat de2029 .. pn la soluionarea cii de atac a revizuirii, ce
formeaz obiectul dosarului2030 ../../.., aflat pe rolul acestei instane.
n fapt, artm c la data de .. am formulat revizuire, ce a fost nregistrat pe
rolul acestei instane sub numrul ../...../......, avnd termen de judecat la data de
..
Executarea silit a fost pornit la data de .. la cererea creditorului-intimat
(nume ....., prenume ....) nregistrat la Biroul Executorului Judectoresc2031 .. sub
numrul 2032../..
Artm c2033 .. .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 512 din C. proc. civ.

2023
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv revizuent.
2024
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit ncuviinarea msurii suspendrii.
2025
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
2026
n msura n care revizuirea vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea de suspendare va fi formulat
cu respectarea dispoziiilor art. 84 alin. (2) C. proc. civ, adic de un avocat sau de un consilier juridic, cu
excepia prevzut de dispoziiile art. 13 alin. (2) teza final din C. proc. civ.
2027
n msura n care revizuirea vizeaz o hotrre a instanei de recurs, cererea de suspendare va fi formulat
cu respectarea dispoziiilor art. 83 alin. (2) i (3) C. proc. civ., adic de un avocat sau de o persoan liceniat
n drept potrivit distinciilor prevzute n respectivul articol. Prin decizia Curii Constituionale nr.
462/17.09.2014, a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 83 alin. (3) i art. 13 alin.
(2) din C. proc. civ. Decizia nu este nc publicat n Monitorul Oficial.
2028
Se va indica numrul hotrrii, a crei revizuire se solicit.
2029
Se va indica instana, care a pronunat hotrrea a crei suspendare se solicit.
2030
Se va indica numrul dosarului, format n urma exercitrii cii de atac a revizuirii.
2031
Se va indica numele executorului judectoresc.
2032
Se va indica numrul dosarului de executare al executorului judectoresc.
2033
Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care s rezulte mprejurrile care
justific suspendarea executrii silite ncepute pn la data soluionrii revizuirii.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 297

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri2034 ..... .


Depunem prezenta cerere n2035 .....exemplare.
Anexm recipisa de plat a cauiunii n valoare de2036 ....., dovada achitrii taxei
judiciare de timbru n cuantum de2037 .. i procura n original/copie
legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de reprezentare2038/copie legalizat de
pe nscrisul doveditor al calitii de reprezentant2039/extras din registrul
public2040/extras, n copie legalizat, din actul care atest dreptul de reprezentare2041.

Semntura2042,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului...../Curii de Apel

2034
Se vor depune nscrisuri, care s susin motivele invocate de ctre revizuent n dovedirea temeiniciei
cererii formulate. Se va depune n mod obligatoriu cererea de revizuire, n copie certificat conform art. 512
rap. la art. 484 alin. (2) din C. proc. civ.
2035
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci intimai sunt i
un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe
caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
2036
Dovada achitrii cauiunii se va ataa n mod obligatoriu cererii conform art. 512 rap. la art. 484 alin. (2)
din C. proc. civ.
2037
Taxa de timbru se va stabili conform O.U.G nr. 80/2013.
2038
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
2039
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
2040
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
2041
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
2042
Semntura de pe cererea de suspendare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 298

81.Cerere de nvestire cu formul executorie

Sediul materiei :
Art. 2043
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana .....
Dosar nr.2044 ...../...../.....
Domnule Preedinte,
Subsemnatul2045 (nume ....., prenume .....),cu domiciliul n .....,
personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant
judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact2046 .....,
sau
Subscrisa2047(denumirea .....), cu sediul n ....., prin reprezentant2048 (nume .....,
prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume .....,

2043
n legislaia actual , nvestirea cu formul executorie a hotrrilor judectoreti sau a altor nscrisuri nu
mai este prevzut. n acest sens, art. 10 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea n aplicare a Legii
nr.134/2010 privind Codul de procedur civil stipuleaz c ,,ori de cte ori printr-un act normativ se
prevede nvestirea cu formul executorie a unei hotrri judectoreti sau a altui nscris, acestea vor fi puse
n executare, de la data intrrii n vigoare a Codului de procedur civil, fr a fi necesar nvestirea cu
formul executorie. De asemenea, potrivit art. 5 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea n aplicare a Legii
nr.134/2010 privind Codul de procedur civil, ,,dispoziiile Codului de procedur civil privitoare la titlurile
executorii se aplic i hotrrilor judectoreti sau altor nscrisuri pronunate ori, dup caz, ntocmite nainte
de intrarea n vigoare a Codului de procedur civil, care pot fi puse n executare chiar dac nu au fost
nvestite cu formul executorie,,. Instituia poate reveni ns n actualitate.
2044
Meniunea este aplicabil cererilor de nvestire cu formul executorie a hotrrilor judectoreti i este
util pentru a permite registratorului ataarea acesteia la dosarului n care s-a pronunat hotrrea.
2045
Meniunea se refer la persoana fizic.
2046
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2047
Meniunile se refer la persoana juridic.
2048
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 299

prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact2049


.....,formulm
CERERE DE NVESTIRE CU FORMUL EXECUTORIE
AHOTRRII2050PRONUNATE DE2051 .., N DOSARUL NR.
../../.. LA DATA DE ../A NSCRISULUI..2052
n fapt, artm c hotrrea pronunat de.., n dosarul nr.
../../.. la data de ../nscrisul..este executorie (u), motiv pentru care
solicitm nvestirea sa cu formul executorie, pentru a putea trece la executarea
silit a debitorului.

n drept, ne ntemeiem preteniile pe dispoziiile2053 ...... .

n dovedire, depunem copia legalizat a hotrrii susmenionate/originalul


nscrisului susmenionat.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de .....i procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
avocaial/delegaia
de
2054
reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant2055/extras din registrul public2056/extras, n copie legalizat, din actul
care atest dreptul de reprezentare2057.
Semntura2058,

Data,

2049
Meniunea este facultativ, nconformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/numrul de fax i alte asemenea.
2050
Se menioneaz denumirea hotrrii judectoreti cu privire la care se solicit nvestirea cu formul
executorie (ncheiere, sentin, decizie).
2051
Se completeaz cu denumireainstanei (eventual i a seciei) care a pronunathotrrea cu privire la care se
solicitnvestirea cu formulexecutorie.
2052
n msura n care cererea de nvestire cu formul executorie vizeaz un alt nscris , se menioneaz
numrul acestuia, prile i data ncheierii.
2053
Se vor indica textele legale, care vor reglementa instituia nvestirii cu formul executorie.
2054
Se vadepune atunci cnd cerereaesteformulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
2055
Se vadepune atunci cnd cerereaeste formulat de ctre reprezentantul legal al creditorului.
2056
Se depune atunci cnd cerereaeste formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
2057
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
2058
Semntura de pe cererea de nvestire cu formul executorie trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 300

Domnului Preedinte al Judectoriei.....

Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn


pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 301

82. Cerere de executare silit

Sediul materiei:
Art. 663 C. proc. civ.
Art. 148-151 C.proc. civ.

Biroul executorului judectoresc2059 .....

Domnule Executor Judectoresc,

Subsemnatul2060 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de creditor....,
sau
Subscrisa2061 (denumirea .....), prin reprezentant2062 (nume ....., prenume
.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume
.....), cu sediul profesional n ....., n calitate de creditor2063....., formulm

CERERE DE PUNERE N EXECUTARE SILIT

2059
Competena de a pune n executare hotrrile i titlurile executorii aparine executorului judectoresc
competent.
2060
Meniunea se refer la persoana fizic. Titularul cererii este creditorul obligaiei stabilite prin titlul
executoriu. De menionat, ns faptul c, potrivit art. 92 alin. (1) i (5) din C. proc. civ., procurorul poate s
cear punerea n executare a oricror titluri executorii emise n favoarea minorilor, persoanelor puse sub
interdicie i ale dispruilor, precum i n alte cazuri expres prevzute de lege.
2061
Meniunile se refer la persoana juridic. Titularul cererii este creditorul obligaiei stabilite prin titlul
executoriu.
2062
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2063
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv creditor.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 302

a titlului executoriu reprezentat de2064 .. mpotriva debitorului2065 (nume .....,


prenume ....) cu domiciliul n.....
sau
mpotriva debitoarei (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n ....., prin
reprezentant2066 (nume ....., prenume .....).

n fapt, artm c2067 ..

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 663 i art.


civ.

2068

..... din C. proc.

Depunem prezenta ntr-un singur exemplar2069.


Anexm titlul executoriu ....., n original/n copie legalizat2070 i procura n
original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de reprezentare2071/copie
legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de reprezentant2072/extras din registrul
public2073/extras, n copie legalizat, din actul care atest dreptul de reprezentare2074.

Semntura2075,

Data,

2064
Se va indica n ce const titlul executoriu i datele de referin ale acestuia.
2065
Se va indica numele debitorului obligaiei stabilite prin titlul executoriu.
2066
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2067
Se va face referire, dup caz, la obiectul, valoarea sau felul prestaiei, bunul datorat, motivele cererii (de
exemplu faptul c debitorul refuz s-i execute de bunvoie obligaia) i modalitile de executare solicitate
de creditor.
2068
Vor fi indicate i dispoziiile speciale aferente formei de executare aleas de creditor.
2069
Cererea se depune ntr-un singur exemplar, nefiind incidente dispoziiile art.149 din C. proc. civ.
2070
A se vedea prevederile art. 663 alin. (4) din C. proc. civ.
2071
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant convenional/avocat/consilier juridic.
2072
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al petentului.
2073
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
2074
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
2075
Semntura de pe cererea de executare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 303

Domnului Executor Judectoresc ..

Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn


pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 304

83.Contestaie la titlu

Sediul materiei:
ART. 711 alin. (2) C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana2076 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul2077(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2078 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact2079, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin
reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume .....,
prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact2080 .....
sau
Subscrisa2081 (denumirea .....), cu sediul2082 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

2076
Contestaia la titlu se adreseaz instanei, care a pronunat hotrrea judectoreasc, care constituie titlu
executoriu. Dac titlul executoriu nu eman de la un organ de jurisdicie, contestaia la titlu este de
competena instanei de executare.
2077
Meniunile se refer la persoana fizic.
2078
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, contestatorul dorete
comunicarea actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
2079
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2080
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2081
Meniunile se refer la persoana juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 305

comerului2083/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice2084/contul bancar


....., cu sediul procesual ales2085 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de
contact2086prin reprezentant2087 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume
....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n .....,
avnd urmtoarele date de contact2088 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal2089 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar2090, prin reprezentant2091 (nume ....., prenume .....),
formulm

CONTESTAIE LA TITLU

2082
n raport de calitatea contestatorului i de obiectul contestaiei se poate indica i sediul
dezmembrmntului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1)
pct.3) i 4) din C. proc. civ.
2083
Se completeaz n cazul profesionitilor, care sunt supui nregistrrii n registrul comerului.
2084
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
2085
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, contestatorul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
2086
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2087
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2088
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2089
Se va indica de ctre contestator, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
2090
Se vor indica de ctre contestator, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C.
proc. civ.
2091
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 306

mpotriva sentinei/deciziei nr2092. ....., pronunate de ctre2093 ...../titlului


executoriu reprezentat de2094 ....., ncheiat la data de ....., autentificat sub nr. .....prin
care solicitm instanei, ca prin hotrrea ce o va pronuna s dispun lmurirea
nelesului/ntinderii sau aplicrii2095 titlului executoriu.

n fapt, artm c2096 ..... .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiileart. 711 alin. (2) C. proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei cu interogatoriul


prtului/probei cu expertiz judiciar n specialitatea .....

n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri2097 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n2098 ....exemplare.

n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea intimatului, persoan


fizic , cu meniunea personal la interogatoriu, sub sanciunea aplicrii dispoziiilor
art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale viznd2100 .....
2099

2092
Se va meniona numrul hotrrii judectoreti, care constituie titlu executoriu.
2093
Se va meniona denumirea instanei, care a pronunat hotrrii, care constituie titlu executoriu.
2094
Se va meniona denumirea actului juridic, care constituie titlu executoriu. De exemplu, contractul de
leasing sau contractul de credit.
2095
Se vor avea n vedere dispoziiile art.712 alin. (1)-(2) din C. proc. civ., n ceea ce privete condiiile de
admisibilitate ale contestaiei la titlu.
2096
Se va prezenta situaia de fapt, cu indicarea aspectelor eseniale pentru lmurirea nelesului, ntinderii sau
a aplicrii titlului executoriu.
2097
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
2098
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
2099
Dac intimatul este o persoan juridic, care potrivit art.355 din C. proc. civ., rspunde numai n scris la
interogatoriu, contestatorul trebuie s ataeze interogatoriul cererii de chemare n judecat, n dou
exemplare, din momentul depunerii acesteia, n conformitate cu art.194 alin. (1) lit. e) teza a II-a din C.
proc.civ. Se poate imagina utilitatea unei astfel de probe n procedurile avnd ca obiect contestaiile la titlu
viznd lmurirea ntinderii i aplicrii unui contract de credit ori contract de leasing, ca titlu executoriu.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 307

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ....., solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective2101: ..... .
Solicitm judecarea cauzei, n lips2102, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat2103 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de chemare n judecat, n2104 .....exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de2105 .....i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare2106/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant2107/extras din registrul public2108/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare2109.
Semntura2110,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului...../Curii de Apel


2111
.....

2100
Se vor meniona stipulaiile titlului executoriu, pe care contestatorul dorete s le clarifice i a cror
soluionare depinde de aspecte legate de fapte personale ale intimatului.
2101
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
2102
Meniunea este facultativ i depinde de poziia contestatorului. Se va indica numai dac contestatorul nu
dorete s se prezinte la fiecare termen de judecat.
2103
Cheltuielile
de
judecat
constau
n
taxele
judiciare
de
timbru,
onorariile
avocailor/experilor/specialitilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
2104
Contestaia la titlu va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci
intimai sunt i un exemplar pentru instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n
mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
2105
Taxa de timbru se va calcula, n conformitate cu dispoziiile art. 10 din O.U.G. nr. 80/2013.
2106
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
2107
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al contestatorului.
2108
Se depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
2109
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
2110
Semntura de pe contestaia la titlu trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 308

84. Contestaie la executare silit

Sediul materiei:

Art. 711-719 C. proc. civ.

Art. 148-151 C. proc. civ.

Art. 192 C. proc. civ.

Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana .....

Domnule Preedinte,
Subsemnatul2112(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul
numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2113 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact2114, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin
reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume .....,
prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact2115 .....
sau
Subscrisa2116 (denumirea .....), cu sediul2117 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

2111
Avnd n vedere dispoziiile art.713 alin. (3) din C.proc.civ. dac hotrrea judectoreasc devenit titlu
executoriu a fost pronunat de Curtea de Apel, acestei instane i revine competena, din punct de vedere
material, s soluioneze contestaia la titlu.
2112
Meniunile se refer la persoana fizic. Titularul cererii este nu numai debitorul, ci orice persoan
interesat/vtmat prin procedura executrii.
2113
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care reclamantul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt adres dect cea de domiciliu.
2114
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2115
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2116
Meniunile se refer la persoana juridic. Titularul cererii este nu numai debitorul, ci orice persoan
interesat/vtmat prin procedura executrii.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 309

comerului2118/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice2119/contul bancar


....., cu sediul procesual ales2120 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de
contact2121/prin reprezentant2122 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume
....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n .....,
avnd urmtoarele date de contact2123 .....
n contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal2124 .....,
sau
n contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar2125, prin reprezentant2126 (nume ....., prenume .....), formulm

CONTESTAIE MPOTRIVA EXECUTRII SILITE

2117
n raport de calitatea reclamantului i de obiectul cererii de chemare n judecat se poate indica i sediul
dezmembrmntului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1)
pct.3) i 4) din C. proc. civ.
2118
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
2119
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
2120
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, reclamantul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
2121
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2122
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art.155
alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
2123
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2124
Se va indica de ctre reclamant, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
2125
Se vor indica de ctre reclamant, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C.
proc. civ.
2126
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 310

ce face obiectul dosarului nr., nregistrat la Biroul Executorului Judectoresc.,


efectuate la solicitarea intimatului creditor ., n baza titlului executoriu2127
reprezentat de . .
Solicitm anularea formelor de executare ntocmite n dosarul de executare.

n fapt, artm c2128. .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art.711-719 C. proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/ probei testimoniale/


probei cu interogatoriul prtului/ probei cu expertiz judiciar n specialitatea .....

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri2129 ....., n


copii certificate pentru conformitate cu originalul, n .... 2130 exemplare.

n cadrul probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n2131 ....., pentru dovedirea urmtoarelor
mprejurri de fapt ..... i solicitm citarea acestora.
n cadrul probei cu interogatoriu, solicitm citarea intimatului, persoan
fizic , cu meniunea personal la intergatoriu, sub sanciunea aplicrii dispoziiilor
art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale viznd2133 ..... .
2132

2127
Potrivit art. 632 alin. (2) C. proc. civ., constituie titluri executorii hotrrile executorii, hotrrile
definitive, precum i orice alte hotrri sau nscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse n executare.
2128
Se vor arta toate motivele care fundamenteaz contestaia, accentundu-se incidentele care, n opinia
contestatorului, determin nulitatea sau ncetarea executrii (spre exemplu: prescripia dreptului de a cere
executarea silit, bunurile urmrite sunt exceptate de la executare silit, perimarea executrii silite etc.)
2129
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
2130
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
2131
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
2132
Dac intimatul este o persoan juridic, care potrivit art.355 din C. proc. civ., rspunde numai n scris la
interogatoriu, contestatorul trebuie s ataeze interogatoriul cererii de chemare n judecat, n dou
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 311

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ......, solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective2134: ..... .
Solicitm judecarea cauzei, n lips2135, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2 din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige prtul
la plata cheltuielilor de judecat2136 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de chemare n judecat, n ..... 2137 exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de ..... 2138 i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare2139/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant2140/extras din registrul public2141/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare2142.
Semntura2143 ,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei

exemplare, din momentul depunerii acesteia, n conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C.
proc.civ.
2133
Se vor meniona faptele, pe care contestatorul dorete s le probeze.
2134
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
2135
Meniunea este facultativ i depinde de poziia contestatorului. Se va indica numai dac acesta nu
dorete s se prezinte la fiecare termen de judecat.
2136
Cheltuielile
de
judecat
constau
n
taxele
judiciare
de
timbru,
onorariile
avocailor/experilor/specialitilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare
i orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfurare a procesului.
2137
Cererea de chemare n judecat va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea
exemplare ci pri sunt i un exemplar pentru instan. Dac pri au un reprezentant comun sau partea
figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru intimai.
2138
Taxa de timbru se va calcula, n conformitate cu dispoziiile O.U.G. nr.80/2013.
2139
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
2140
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al contestatorului.
2141
Se depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
2142
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
2143
Semntura de pe cererea de chemare n judecat trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 312

85. Plngere mpotriva refuzului executorului judectoresc de


comunicare

Sediul materiei:
Art. 7 Legea nr. 188/2000.
Art. 56 Legea nr. 188/2000.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ

Instana2144 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul2145(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2146 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact2147, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin
reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume .....,
prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact2148 .....
sau
Subscrisa2149 (denumirea .....), cu sediul2150 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

2144
Cererea se adreseaz Judectoriei n a crei raz teritorial i are sediul Birou Executorului Judectoresc,
conform art. 56 din Legea nr. 188/2000.
2145
Meniunile se refer persoana fizic.
2146
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, partea dorete comunicarea
actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
2147
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2148
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2149
Meniunile se refer la persoana juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 313

comerului2151/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice2152/contul bancar


....., cu sediul procesual ales2153 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact2154,
prin reprezentant2155 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact2156 .....
n contradictoriu cu intimatul B.E.J (denumirea executorului judectoresc .....),
cu sediul n ....., formulm n termen legal2157

PLNGERE MPOTRIVA REFUZULUI EXECUTORULUI


JUDECTORESC

prin care solicitm instanei, ca prin hotrrea ce o va pronuna s dispun


ndeplinirea atribuiilor2158 ..... ce i revin conform legii i care au fost refuzate
nejustificat.

n fapt, artm c2159 ..... .

2150
n raport de calitatea prii i de obiectul cererii se poate indica i sediul dezmembrmntului sau
domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2151
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
2152
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
2153
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, partea dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
2154
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2155
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2156
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2157
Conform art. 56 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 n cazul refuzului nejustificat de ndeplinire a atribuiilor
prevzute la alin. 1, partea interesat poate introduce plngere n termen de 5 zile de la data la care a luat
cunotin de acest refuz.
2158
Contestatorul va indica actul de procedur refuzat de a fi executat de ctre intimat.
2159
Se va prezenta situaia de fapt, cu indicarea aspectelor eseniale pentru soluionarea cauzei, n raport de
obiectul plngerii, precum i modalitatea n care executorul a refuzat nejustificat s-i ndeplineasca atribuia
prev. de art. 7 lit. c) din Legea nr.188/2000.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 314

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 56 coroborat cu art. 7 din


Legea nr. 188/2000.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/ probei cu


interogatoriul intimatului.

n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri2160 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n2161 ....exemplare.

n cadrul probei cu interogatoriu, atam interogatoriul cererii, n dou


exemplare, din momentul depunerii acesteia, n conformitate cu art. 194 alin. (1) lit.
e) teza a-II-a din C. proc.civ, n vederea comunicrii ctre intimat.
Solicitm judecarea cauzei, n lips2162, n conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.
2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
intimatul la plata cheltuielilor de judecat2163 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta plngere, n dou exemplare.
Anexm dovada, achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 20 lei2164 i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare2165/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant2166/extras din registrul public2167/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare2168.

2160
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
2161
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
2162
Meniunea este facultativ i depinde de poziia prii Se va indica numai dac partea nu dorete s se
prezinte la fiecare termen de judecat.
2163
Cheltuielile
de
judecat
constau
n
taxele
judiciare
de
timbru,
onorariile
avocailor/experilor/specialitilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare
i orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfurare a procesului.
2164
Taxa de timbru este stabilit n conformitate cu art. 18 lit. b) din O.U.G. nr.80/2013.
2165
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
2166
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
2167
Se depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
2168
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 315

Semntura2169,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei .....

2169
Semntura de pe cererea trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 316

86. Cerere de suspendare a executrii


Sediul materiei:
Art. 700 C. proc. civ
Art. 718 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana2170 .....
Dosar nr. ...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul2171 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ..... , n calitate de parte2172....., n
dosarul nr2173. ...../...../....., n care pri2174 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa2175 (denumirea .....), prin reprezentant2176 (nume ....., prenume
.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ...../prin
consilier juridic(nume ....., prenume .....), n calitate de parte2177....., n dosarul
nr.2178 ...../...../....., n care pri2179 sunt (nume ....., prenume ....), formulm

2170
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana i numrul dosarului, pentru ca registratorul
s ia msurile necesare, n vederea soluionrii cererii de suspendare a executrii.
2171
Meniunea se refer la persoana fizic.
2172
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv contestator.
2173
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit ncuviinarea msurii suspendrii.
2174
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
2175
Meniunile se refer la persoana juridic.
2176
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2177
Se va meniona calitatea prii din dosar, respectiv contestator.
2178
Se va meniona numrul dosarului, n care se solicit dispunerea msurii suspendrii.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 317

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTRII

prin care solicitm instanei s dispun suspendarea executrii silite pornite la cererea
creditorului-intimat (nume ....., prenume ....), n cadrul dosarului de executare
nregistratla Biroul Executorului Judectoresc2180 .. sub numrul2181 ../.. pn
la soluionarea contestaiei la executare, ce formeaz obiectul dosarului ../../..
aflat pe rolul acestei instane.

n fapt, artm c la data de .. am formulat contestaie la executare, ce a fost


nregistrat pe rolul acestei instane sub numrul2182 ./...../....., avnd termen de
judecat la data de ..
Executarea silit a fost pornit la data de .. la cererea creditorului-intimat
(nume ....., prenume ....) nregistrat la Biroul Executorului Judectoresc2183 .. sub
numrul2184 ../..
Artm c2185 .. .

n drept, mi ntemeiez cererea pe dispoziiile art. 718 din C. proc. civ.

n dovedire, depunem urmtoarele nscrisuri2186 ..... .


Solicitm judecarea cauzei, n lips2187, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.

2179
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
2180
Se va indica numele executorului judectoresc.
2181
Se va indica numrul dosarului de executare al executorului judectoresc.
2182
Se va indica numrul dosarului, aflat pe rolul instanei de judecat, format ca urmare a depunerii
contestaiei la executare.
2183
Se va indica numele executorului judectoresc.
2184
Se va indica numrul dosarului de executare al executorului judectoresc.
2185
Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care s rezulte mprejurrile care
justific suspendarea executrii silite ncepute pn la data soluionrii contestaiei la executare.
2186
Se vor depune nscrisuri, care s susin motivele invocate de ctre contestator, n dovedirea temeiniciei
cererii formulate.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 318

Depunem prezenta cerere n2188 .....exemplare.


Anexm recipisa de plat a cauiunii n valoare de2189 ....., dovada achitrii
taxei judiciare de timbru n cuantum de 50 de lei2190 i procura n original/copie
legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de reprezentare2191/copie legalizat de
pe nscrisul doveditor al calitii de reprezentant2192/extras din registrul
public2193/extras, n copie legalizat, din actul care atest dreptul de reprezentare2194.

Semntura2195,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei

2187
Meniunea este facultativ i depinde de poziia contestatorului. Se va indica numai dac acesta nu dorete
s se prezinte la fiecare termen de judecat, acordat pentru soluionarea cererii de suspendare.
2188
Cererea va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare cte pri figureaz
n cauz i un exemplar pentru instan. Dac prile au un reprezentant comun sau figureaz n mai multe
caliti, se va depune un singur exemplar pentru acestea.
2189
Cuantumul cauiunii va fi calculat potrivit art. 718 alin. (2) i (3) din C. proc. civ. .
2190
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile art. 10 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.
80/2013.
2191
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
2192
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al contestatorului.
2193
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
2194
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
2195
Semntura de pe cererea de suspendare trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 319

87. Cerere de ntoarcere a executrii silite

Sediul materiei:
Art. 722-725 C. proc.civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C.proc. civ.
Art. 194-195 C. proc.civ.

Instana2196 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul2197(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2198 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact2199, personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant
judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu
sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact2200 .....
sau
Subscrisa2201 (denumirea .....), cu sediul2202 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

2196
Cererea se adreseaz instanei, care a desfiinat titlul executoriu sau nsi executarea silit sau instanei
de executare, atunci cnd este formulat, pe cale separat.
2197
Meniunile se refer la persoana fizic.
2198
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care partea dorete comunicarea
actelor de procedur la alt adres dect cea de domiciliu.
2199
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2200
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2201
Meniunile se refer la persoana juridic.
2202
n raport de calitatea reclamantului i de obiectul cererii se poate indica i sediul dezmembrmntului sau
domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 320

comerului2203/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice2204/contul bancar


....., cu sediul procesual ales2205 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact2206,
prin reprezentant2207 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact2208 .....
n contradictoriu cu prtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd
codul numeric personal2209 .....,
sau
n contradictoriu cu prta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n .....,
avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare
n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice/contul
bancar2210, prin reprezentant2211 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE DE NTOARCERE A EXECUTRII

prin care solicitm instanei, ca prin hotrrea ce o va pronuna s dispun


ntoarcerea executrii silite efectuate n temeiul titlului executoriu2212....., care a
fost desfiinat prin hotrrea judectoreasc nr.2213....., prin restabilirea situaiei

2203
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
2204
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
2205
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, reclamantul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
2206
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2207
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2208
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2209
Se va indica de ctre reclamant, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
2210
Se vor indica de ctre reclamant, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
2211
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2212
Se va indica titlul executoriu, n temeiul cruia s-a realizat executarea silit.
2213
Se va meniona numrul hotrrii judectoreti, n temeiul creia a fost desfiinat titlul executoriu sau
nsi executarea silit.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 321

anterioare executrii, n sensul obligrii prtului la restituirea sumei ....., care a


fost executat/la restituirea bunurilor imobile executate/la restituirea bunurilor
mobile executate.

n fapt, artm c, n temeiul titlului executoriu . ....., a fost nceput


executarea silit mpotriva mea.
Am contestat formalitile de executare, iar prin hotrrea jduectoreasc nr
....., s-a desfiinat titlu executoriu/nsi executarea silit. Instana nu a dispus
restabilirea situaiei anterioare executrii, astfel nct am promovat prezenta
cerere2214.
nvederm c2215 ..... .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 722-725 C. proc.civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri.

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri2216 ....., n


copii certificate pentru conformitate cu originalul, n2217....exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips2218, n conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.
2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige
prtul la plata cheltuielilor de judecat2219 ocazionate de acest proces.

2214
Aceste meniuni vor fi indicate, n situaia n care cererea de ntoarcere a executrii silite este formulat,
pe cale separat, n condiiile art. 723 alin. (3) din C. proc. civ.
2215
Se va prezenta situaia de fapt, cu indicarea aspectelor eseniale pentru soluionarea cauzei, n raport de
obiectul cererii, respectiv elementele referitoare la bunurile, care au fost supuse executrii silite i
modalitatea de restabilire a situaiei anterioare.
2216
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
2217
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
2218
Meniunea este facultativ i depinde de poziia prii. Se va indica numai dac partea nu dorete s se
prezinte la fiecare termen de judecat.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 322

Depunem prezenta cerere de chemare n judecat, n2220.....exemplare.


Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de 50 de lei2221
/300 de lei2222 i procura n original/copie legalizat/mputernicirea
avocaial/delegaia de reprezentare2223/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al
calitii de reprezentant2224/extras din registrul public2225/extras, n copie legalizat,
din actul care atest dreptul de reprezentare2226.

Semntura2227,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei

2219
Cheltuielile
de
judecat
constau
n
taxele
judiciare
de
timbru,
onorariile
avocailor/experilor/specialitilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare
i orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfurare a procesului.
2220
Cererea de chemare n judecat va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea
exemplare ci pri sunt i un exemplar pentru instan. Dac prii au un reprezentant comun sau partea
figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru pri.
2221
Taxa de timbru este de 50 de lei, dac valoarea cererii nu depete 5.000 lei, n conformitate cu
dispoziiile art. 10 alin. (4)teza I din O.U.G. nr. 80/2013.
2222
Taxa de timbru este de 300 de lei, dac valoarea cererii depete 5.000 lei, n conformitate cu dispoziiile
art. 10 alin. (4)teza II din O.U.G. nr. 80/2013.
2223
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
2224
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
2225
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
2226
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
2227
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 323

88.Cererea de validare a popririi

Sediul materiei:
Art. 789-791 C. proc.civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana ..

Domnule Preedinte,

Subsemnatul2228(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2229 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avndurmtoarele
date de contact2230, personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin
reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume .....,
prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact2231 .....
sau
Subscrisa2232(denumirea .....), cu sediul2233 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

2228
Meniunile se refer la persoana fizic.
2229
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, titularul cererii dorete
comunicarea actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
2230
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2231
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2232
Meniunile se refer la persoana juridic.
2233
n raport de calitatea reclamantului i de obiectul cererii de chemare n judecat se poate indica i sediul
dezmembrmntului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin (1)
pct.3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 324

comerului2234/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice2235/contul bancar


....., cu sediul procesual ales2236 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
nume ....., prenume .....), cu domiciliul n .....,avndurmtoarele date de contact2237,
prin reprezentant2238 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact2239 .....
n contradictoriu cu terul poprit(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal2240 .....i cu debitorul/creditorul(nume ....., prenume
.....), cu domiciliul n....., avnd codul numeric personal2241
sau
n contradictoriu cu terul poprit (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul
n ....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar2242, prin reprezentant2243 (nume ....., prenume .....) i
debitorul/creditorul(denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n ....., avnd
codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n
registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice/contul
bancar2244, prin reprezentant2245 (nume ....., prenume .....) formulm

2234
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
2235
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
2236
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, titularul cererii dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu dect cel indicat.
2237
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2238
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2239
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2240
Se va indica de ctre titularul cererii, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C.
proc. civ.
2241
Se va indica de ctre titularul cererii, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C.
proc. civ.
2242
Se vor indica de ctre titularul cererii, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C.
proc. civ.
2243
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 49 din C. proc. civ.
2244
Se vor indica de ctre titularul cererii, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C.
proc. civ.
2245
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 325

CERERE DE CHEMARE N JUDECAT

prin care solicitm instanei s dispun validarea popririi nfiinate la data de ..


de executorul judectoresc2246..

n fapt, artm c prin ncheierea pronunat de2247 .., la cererea creditorului,


a fost ncuviinat executarea silit a debitorului, n baza titlului executoriu
reprezentat de ....., pentru o crean n valoare de2248......
La data de .., prin adresa nr. .., executorul judectoresc a nfiinat poprirea
asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile
incorporabile datorate debitorului ori deinute n numele su de terul poprit sau pe
care acesta din urm i le va datora n viitor, n temeiul unor raporturi juridice
existente.
Adresa i-a fost comunicat terului poprit la data de .. . Cu toate acestea,
terul poprit nu i-a ndeplinit obligaiile ce-i reveneau pentru efectuarea popririi.
Astfel2249, ...

n drept, ne ntemeiem preteniile pe dispoziiile art. 789-791 din C. proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri/probei


testimoniale/probei cu interogatoriul terului poprit/probei cu expertiz judiciar n
specialitatea .....

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri2250 ....., n


copii certificate pentru conformitate cu originalul, n2251 .... exemplare.

2246
Se va meniona denumirea formei de organizare a profesiei din care face parte executorul judectoresc.
2247
Se va meniona denumirea instanei de executare (cea care a ncuviinat executarea silit).
2248
Se va consemna suma cu toate accesoriile, pentru care a fost ncuviinat urmrirea.
2249
Se vor indica obligaiile nendeplinite de ctre terul poprit.
2250
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 326

De asemenea, solicitm s emitei, de ndat, o adres ctre executorul


judectoresc pentru ca acesta s transmit copii certificate de pe actele dosarului
de executare n care a fost emis adresa de nfiinare a popririi.

n privina probei testimoniale, indicm n vederea audierii, n calitate de


martori, pe numiii ....., cu domiciliul n2252 ....., pentru dovedirea urmtoarelor
mprejurri de fapt ..... i solicitm citarea acestora.

n privina probei cu interogatoriu, solicitm citarea terului poprit, persoan


fizic , cu meniunea personal la interogatoriu, sub sanciunea aplicrii dispoziiilor
art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale viznd2254 ..... .
2253

n cadrul probei cu expertiz n specialitatea ...... solicitm ncuviinarea


urmtoarelor obiective2255: ..... .
Solicitm judecarea cauzei, n lips2256, n conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.
2) din C. proc. civ.
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige terul
poprit la plata cheltuielilor de judecat2257 ocazionate de acest proces.
n conformitate cu art. 789 alin (9) din C.proc.civ., solicitm instanei s
dispun amendarea acestuia cu o sum cuprins ntre 2.000 i 10.000 de lei, ntruct

2251
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
2252
Se va meniona adresa complet a martorilor (localitate, strada, numr, bloc, scara, etajul, blocul,
sectorul/judeul).
2253
Dac terul poprit este o persoan juridic, care potrivit art.355 din C. proc. civ., rspunde numai n scris
la interogatoriu, titularul cererii trebuie s ataeze interogatoriul cererii de chemare n judecat, n dou
exemplare, din momentul depunerii acesteia, n conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C.
proc.civ.
2254
Se vor meniona faptele, pe care creditorul/debitorul dorete s le probeze. De exemplu, raportul juridic
obligaional dintre debitor i terul poprit.
2255
Se vor indica obiectivele urmrite, prin efectuarea raportului de expertiz.
2256
Meniunea este facultativ i depinde de poziia titularului cererii. Se va indica numai dac acesta nu
dorete s se prezinte la fiecare termen de judecat.
2257
Cheltuielile
de
judecat
constau
n
taxele
judiciare
de
timbru,
onorariile
avocailor/experilor/specialitilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare
i orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfurare a procesului.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 327

terul poprit, cu rea-credin, a refuzat s i ndeplineasc obligaiile privind


efectuarea popririi.
Depunem prezenta cerere de chemare n judecat, n2258 ..... exemplare.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de .....2259 i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare2260/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant2261/extras din registrul public2262/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare2263.

Semntura2264,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei

2258
Cererea de chemare n judecat va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea
exemplare cte pri chemate n judecat sunt i un exemplar pentru instan. Dac prile chemate n
judecat au un reprezentant comun sau figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar
pentru acestea.
2259
Taxa de timbru se va calcula, n conformitate cu dispoziiile O.U.G. nr.80/2013.
2260
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
2261
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al titularului cererii.
2262
Se depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
2263
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
2264
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 328

89. Cerere de ordonan preedinial

Sediul materiei:
Art. 996-1001 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana 2265 ..

Domnule Preedinte,

Subsemnatul2266(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2267 pentru comunicarea actelor
de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd
urmtoarele date de contact2268, personal/prin mandatar/prin reprezentant
legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de
contact2269 .....
sau
Subscrisa2270 (denumirea .....), cu sediul2271 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

2265
n conformitate cu prevederile art. 997 din C. proc. civ., cererea de ordonan preedinial se va
introduce la instana competent s se pronune n prim instan asupra fondului dreptului.
2266
Meniunile se refer la persoana fizic.
2267
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, reclamantul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt domiciliu, dect cel indicat.
2268
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2269
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2270
Meniunile se refer la persoana juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 329

comerului2272/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice2273/contul


bancar ....., cu sediul procesual ales2274 pentru comunicarea actelor de procedur la
numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de
contact2275, prin reprezentant2276 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic
(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact2277 .....
n contradictoriu cu prtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal2278 .....,
sau
n contradictoriu cu prta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar2279, prin reprezentant2280 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE DE CHEMARE N JUDECAT

prin care solicitm instanei, ca prin hotrrea ce o va pronuna, s dispun pe cale


de ordonan preedinial obligarea prtului la2281 ......

2271
n raport de calitatea reclamantului i de obiectul cererii de chemare n judecat se poate indica i sediul
dezmembrmntului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art. 155 alin. (1)
pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2272
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
2273
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
2274
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, reclamantul dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu dect cel indicat.
2275
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2276
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2277
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2278
Se va indica de ctre reclamant, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
2279
Se vor indica de ctre reclamant, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc.
civ.
2280
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2281
Reclamantul va preciza n mod concret obiectul ordonanei preediniale, cu indicarea obligaiei/msurii
ce se dorete a se stabili n sarcina prtului/a se lua fa de prt.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 330

n fapt, artm c 2282 .....


Fa de cele mai sus expuse, solicitm admiterea prezentei aciuni.

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 996 din C. proc. civ./art.2283


..... C. civ.

n dovedire2284, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri .. .

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri2285 ....., n


copii certificate pentru conformitate cu originalul, n2286 ....exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips, n conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2)
din C. proc. civ.2287
n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige prtul
la plata cheltuielilor de judecat2288 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de chemare n judecat, n2289.....exemplare.

2282
Motivele cererii trebuie s ilustreze pe de o parte situaia de fapt, iar pe de alt parte, s vizeze condiiile
de admisibilitate ale ordonanei preediniale: exist aparen de drept n favoarea reclamantului, msura este
una provizorie, respectiv are un caracter urgent (a se vedea situaiile reglementate de art. 996 alin. (1) din C.
proc. civ.) i c este ndeplinit cerina neprejudecrii fondului, astfel cum se stipuleaz n art. 996 alin. (1)
din C. proc. civ.
2283
Ca regul general, temeiul de drept este cel indicat, respectiv art. 996 din C. proc. civ. Exist ns i
cazuri n care pot fi indicate i dispoziii speciale, cum sunt cele n cuprinsul crora legiuitorul a indicat
expres calea ordonanei preediniale (cu titlu de exemplu, art. 2162 din Codul civil).
2284
Ca regul general, n procedura ordonanei preediniale poate fi administrat orice prob admisibil
conform legii, cu excepia acelora a cror administrare necesit un timp ndelungat, conform art. 998 alin. (3)
din C. proc. civ.
2285
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
2286
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
2287
Meniunea este facultativ i depinde de poziia reclamantului. Se va indica numai dac reclamantul nu
dorete s se prezinte la fiecare termen de judecat.
2288
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
2289
Cererea de chemare n judecat va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea
exemplare ci pri sunt i un exemplar pentru instan. Dac prii au un reprezentant comun sau partea
figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru pri.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 331

Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de2290 .....i


procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/ copie legalizat de pe
nscrisul doveditor al calitii de reprezentant2291.

Semntura2292,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului

2290
Taxa de timbru se va calcula n conformitate cu dispoziiile art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 80/2013, n
funcie de caracterul evaluabil/neevaluabil al cererii.
2291
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al reclamantului.
2292
Semntura de pe cererea de chemare n judecat trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 332

90.Cerere necontencioas

Sediul materiei:
Art. 530 C.proc.civ.
Art. 148-151 C.proc.civ.2293

Instana .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul2294(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., cu domiciliul


procesual ales2295 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume .....,
prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele date de contact2296,
personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar
(nume ....., prenume ...../reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact2297 .....
sau
Subscrisa2298 (denumirea .....), cu sediul2299 n ....., cu domiciliul procesual ales2300
pentru comunicarea actelor de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu

2293
Spre deosebire de cererea de chemare n judecat, cuprinsul cererii necontencioase judiciare este mai
restrns, astfel c dispoziiile art. 530 alin. 1 nu se completeaz cu dispoziiile art. 194 C.proc.civ. ci cu
dispoziiile art. 148-152 C.proc.civ.
2294
Meniunile se refer la persoana fizic.
2295
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, petentul dorete comunicarea
actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
2296
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2297
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2298
Meniunile se refer la persoana juridic.
2299
n raport de calitatea petentului i de obiectul cererii necontencioase judiciare se poate indica i sediul
dezmembrmntului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin. (1) pct
.3) i 4) din C. proc. civ.
2300
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, petentul dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 333

sediul n ....., avnd urmtoarele date de contact2301, prin reprezentant2302 (nume .....,
prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume .....,
prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact2303 .....
solicit citarea n calitate de intimat2304 a numitului (nume ....., prenume .....), cu
domiciliul n....., avnd codul numeric personal2305 .....,
sau
numitei (denumirea persoanei juridice) cu sediul n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice/contul bancar2306,
prin reprezentant2307 (nume ....., prenume .....), i n temeiul dispoziiilor art. 527 i
urm. din C. proc. civ., formulm 2308

CERERE
prin care solicitm instanei s dispun darea autorizaiei judectoreti pentru
..../luarea msurii legale de supraveghere/de ocrotire ori de asigurare/eliberarea de
nscrisuri, titluri ori valori aflate n depozitul instanei2309 ..... .

n fapt, artm c2310 ..... .

2301
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2302
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2303
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2304
Meniunea este facultativ, avnd n vedere c cele mai multe categorii de cereri necontencioase nu
implic tere persoane.
2305
Se va indica de ctre parte, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.
2306
Se vor indica de ctre parte, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.
2307
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2308
Avnd n vedere caracterul necontencios, de principiu lipsete intimatul, astfel c cererea nu va conine
dect datele de identificare ale petentului. n schimb, conform dispoziiilor art. 530 C.proc.civ. cererea va
cuprinde datele de identificare ale persoanelor chemate de petent naintea instanei: de exemplu are caracter
necontencios cererea privind restituirea cauiunii, conform dispoziiilor art. 1063 din C.proc.civ. cerere ce se
soluioneaz cu citarea prilor implicate n procedura judiciar n cadrul creia s-a achitat cauiunea.
2309
Se va meniona msura concret solicitat.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 334

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile2311 ...... .

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri 2312....

n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri2313 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul, n2314 ....exemplare.
Depunem prezenta cerere de chemare n judecat, ntr-un exemplar2315.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de2316 ....lei i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare2317/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant2318/extras din registrul public2319/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare

Semntura2320,

Data,

2310
Se va prezenta situaia de fapt, cu indicarea aspectelor eseniale pentru soluionarea cauzei, n raport de
obiectul cererii.
2311
Se vor indica textele legale, pe care partea i ntemeiaz preteniile.
2312
Art. 530 alin. (2) din C.proc.civ. prevede c cererea necontencioas va fi nsoit de nscrisurile pe care se
sprijin.
2313
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
2314
De principiu, nscrisurile se vor depune n exemplar unic, pentru instan avnd n vedere c nu exist
intimat i, n acele situaii n care petentul a solicitat chemare n instan a altor persoane, instana poate
dispune desfurarea procedurii fr citare. n schimb, n acele situaii n care legea prevede citarea nu doar a
petentului ci i a altor persoane, nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru
instan, n conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun
sau partea figureaz n mai multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul
pentru instan.
2315
De principiu,cererea va fi depus ntr-un singur exemplar, avnd n vedere c nu exist intimat i, n acele
situaii n care petentul a solicitat chemare n instan a altor persoane, instana poate dispune desfurarea
procedurii fr citare. Totui, n cazurile n care legea impune citarea prilor, petentul va depune cererea, n
conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea exemplare ci intimai sunt i un exemplar pentru
instan. Dac intimaii au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai multe caliti, se poate depune
un singur exemplar pentru intimai.
2316
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile O.U.G. nr. 80/2013.
2317
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
2318
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
2319
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
2320
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 335

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului...../Curii de Apel

Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn


pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 336

91. Cereri privind refacerea nscrisurilor i hotrrilor disprute

Sediul materiei:
Art. 1053- 1054 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.

Instana 2321 ..
Dosar nr. ../../..
Completul.

Domnule Preedinte,

Subsemnatul2322 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar /prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., n calitate de parte2323 n
dosarul nr. ...../...../....., n care pri2324 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa2325 (denumirea .....), prin reprezentant2326 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

2321
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, numrul dosarului i completul pentru ca
registratorul msurile necesare n vederea depunerii cererii la dosarul instanei.
2322
Meniunile se refer la persoana fizic.
2323
Se va indica expres calitatea procesual a celui care formuleaz cererea.
2324
Meniunea nu este obligatorie dac se solicit refacerea nscrisurilor sau a hotrrii, avnd n vedere
obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la
dosar.
2325
Meniunile se refer la persoana juridic.
2326
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 337

sediul profesional n ...../, n calitate de parte2327 n dosarul nr. ...../...../....., n care


pri2328 sunt (nume ....., prenume ....), formulm

CERERE PRIVIND REFACEREA NSCRISURILOR/HOTRRII


DISPRUTE

prin care solicitm instanei, ca prin ncheierea ce o va pronuna s dispun refacerea


nscrisurilor/hotrrii disprute2329: .

n fapt, artm c2330 ..

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 1053-1054 C. proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri.

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem copii legalizate ale urmtoarelor


nscrisurilor disprute2331 : .... sau depunem copia legalizat a hotrrii disprute2332.

2327
Se va indica expres calitatea procesual a celui care formuleaz cererea.
2328
Meniunea nu este obligatorie, avnd n vedere obiectul i temeiul de drept al cererii, precum i
mprejurarea c datele de identificare ale prilor exist la dosar.
2329
Se vor indica, dup caz, toate elementele de identificare cunoscute i care sunt utile procedurii de
refacere: a) numrul dosarului, numrul de volume, stadiul procesual pentru ipoteza refacerii dosarului
disprut; b) denumirea, data, coninutul nscrisului, prile semnatare pentru ipoteza refacerii nscrisurilor
disprute; c) numrul hotrrii, data pronunrii, instana care a pronunat hotrrea pentru ipoteza refacerii
hotrrii disprute.
2330
Motivele de fapt trebuie s releve anumite aspecte eseniale pentru admisibilitatea procedurii, respectiv:
1. dosarele sau nscrisurile a cror refacere se solicit sunt aferente unei pricini n curs de judecat, potrivit
art. 1053 alin. (1) C. proc. civ., respectiv, pentru refacerea hotrrii, se va arta c dosarul sau nscrisurile
priveau o pricin n care se pronunase o hotrre, conform art. 1054 alin. (1) C. proc. civ.; 2. volumele
dosarului, nscrisurile disprute s fi fcut parte din dosarul cauzei.
2331
Pot servi la refacerea dosarului copiile legalizate de pe nscrisurile disprute ce se afl n posesia prilor.
(art. 1053 alin. (3) C. proc. civ.)
2332
Pot servi la refacere copia legalizat de pe hotrre, ncredinat prilor (art. 1054 alin (1) C. proc. civ.)
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 338

De asemenea, solicitm emiterea unei adrese ctre2333 . n vederea depunerii la


dosar a copiilor acestor nscrisuri, precum i efectuarea de verificri n registrele
instanei pentru identificarea tuturor datelor privitoare la nscrisurile ce se refac.
Sau
Solicitm efectuarea unor publicaii ntr-un ziar de larg rspndire, cu invitaia ca
orice posesor al unei copii de pe hotrre s o depun la grefa instanei.2334
Depunem prezenta cerere, n2335 ..... exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips2336, n conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2)
din C. proc. civ.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de2337 ..... procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
avocaial/delegaia
de
2338
reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant2339/extras din registrul public2340/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare2341.
Semntura2342 ,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei..../Tribunalului...../Curii de Apel

2333
Autoritile emitente ale nscrisurilor transmise instanei sau ctre prile care au depus nscrisurile,
potrivit art. 1053 alin. (2) C. proc. civ., n cazul refacerii dosarelor sau nscrisurilor disprute/
2334
Exclusiv n ipoteza solicitrii refacerii hotrrii disprute, dac a disprut i exemplarul pstrat la map,
iar partea solicitant nu are o copie a hotrrii.
2335
Cererea, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., se va depune n attea exemplare cte pri sunt i
un exemplar pentru instan. Dac prile au un reprezentant comun sau figureaz n mai multe caliti, se
poate depune un singur exemplar.
2336
Meniunea este facultativ i depinde de poziia reclamantului. Se va indica numai dac reclamantul nu
dorete s se prezinte la fiecare termen de judecat.
2337
Taxa de timbru este de 50 lei, n conformitate cu dispoziiile art. 9 lit. h) din O.U.G. nr.80/2013.
2338
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic i nu este
depus la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
2339
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii i nu este depus la
dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
2340
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat i nu este depus
la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
2341
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic i nu este depus la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de
reprezentant.
2342
Semntura de pe cererea trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 339

92. Cerere de refacere a dosarelor sau nscrisurilor disprute


privitoare la o cauz n curs de soluionare

Sediul materiei:
Art. 1053 C. proc. civ
Art. 148151 C. proc. civ.

Instana2343 .....
Dosar nr. ...../...../.....
Completul .....
Termenul de judecat .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul2344(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2345 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact2346, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin
reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume .....,
prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact2347 .....
sau

2343
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, numrul dosarului, completul i termenul de
judecat, pentru ca registratorul s ia msurile necesare, n vederea aducerii cererii la cunotina completului
de judecat.
2344
Meniunile se refer la persoana fizic.
2345
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care partea dorete comunicarea
actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
2346
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2347
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 340

Subscrisa2348 (denumirea .....), cu sediul2349 n ....., avnd codul unic de


nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului2350/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice2351/contul bancar
....., cu sediul procesual ales2352 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul
nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact2353,
prin reprezentant2354 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact2355 ..... formulm

CEREREA DE REFACERE A DOSARULUI/NSCRISURILOR


DISPRUTE2356

prin care solicitm instanei, ca prin ncheierea ce o va pronuna s dispun refacerea


dosarului/nscrisului disprut,

n fapt, artm c2357..... pe rolul instanei se afl nregistrat cauza cu


nr....../...../..... n curs de judecat din care a disprut dosarul/ urmtorul nscris ..

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 1053 C. proc. civ.

2348
Meniunile se refer la persoana juridic.
2349
n raport de calitatea prii i de obiectul cererii se poate indica i sediul dezmembrmntului sau
domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin.(1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2350
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
2351
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
2352
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, partea dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
2353
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2354
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2355
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2356
Cererea este de competena instanei, pe rolul creia se afl pricina n curs de judecat, n conformitate cu
dispoziiile art. 1053 alin (1) din C. proc. civ.
2357
Se va prezenta situaia de fapt, cu indicarea aspectelor eseniale pentru soluionarea cererii, respectiv se
vor indica mprejurrile dispariiei dosarului sau nscrisului n msura n care acestea sunt cunoscute.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 341

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri.2358


Solicitm emiterea de adrese ctre pri i ctre autoriti pentru a nainta copii de
pe nscrisurile ce au fost anterior depuse.

n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri2359 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de2360 .....i
procura n original/copie legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de
reprezentare2361/copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant2362/extras din registrul public2363/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare2364.
Semntura2365,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului...../Curii de Apel

2358
Vor fi depuse nscrisurile deinute de parte i pe care aceasta le-a folosit n dosarul aflat n curs de
judecat. Copiile se vor depune legalizate.
2359
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
2360
Taxa de timbru este de 50 lei, n conformitate cu dispoziiile art. 9 lit. h) din O.U.G. nr.80/2013.
2361
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
2362
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
2363
Se depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
2364
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
2365
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 342

93. Cerere de refacere a hotrrii judecatoreti disprute


Sediul materiei:
Art. 1054 C. proc. civ
Art. 148151 C. proc. civ.

Instana2366 .....
Dosar nr. ...../...../.....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul2367 (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2368 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact2369, personal//prin mandatar/ prin reprezentant legal/ prin reprezentant
judiciar (nume ....., prenume .....)/ reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....),
cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact2370 .....
sau
Subscrisa2371 (denumirea .....), cu sediul2372 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul
comerului2373/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice2374/contul bancar

2366
Este important ca n antetul cererii s fie menionat instana, numrul dosarului, pentru a se lua
msurile necesare.
2367
Meniunile se refer la persoana fizic.
2368
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care partea dorete comunicarea
actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
2369
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2370
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2371
Meniunile se refer la persoana juridic.
2372
n raport de calitatea prii i de obiectul cererii se poate indica i sediul dezmembrmntului sau
domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin.(1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2373
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
2374
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice .
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 343

....., cu sediul procesual ales2375 pentru comunicarea actelor de procedur la numitul


nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de contact2376,
prin reprezentant2377 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume .....,
prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd
urmtoarele date de contact2378 ..... formulm

CEREREA DE REFACERE A HOTRRII DISPRUTE2379

prin care solicitm instanei, ca prin ncheierea ce o va pronuna s dispun refacerea


hotrrii disprute ..... .

n fapt, artm c pe rolul instanei a fost nregistrat cauza cu nr. ...../...../.....


solutionat prin hotrrea nr.. care a disprut n urmtoarele mprejurri2380..... .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 1054 C. proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri.2381

2375
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, partea dorete comunicarea
actelor de procedur la alt sediu, dect cel indicat.
2376
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2377
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2378
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2379
Cererea este de competena instanei care a pronunat hotrrea disprut, conform disp. art. 1054
alin.(1) i alin. (2) C. proc. civ. Cererea se va adresa instanei de apel, cnd cauza se afla n acest stadiu
procesual i n situaia n care hotarrea nu s-a putut reface, conform disp. art. 1054 alin. 3 C. proc. civ.
Cererea adresat instanei de recurs, cnd procesul se afla n acest stadiu procesual, iar hotrrile date n
prim instan sau apel nu au putut fi refcute nici potrivit disp. art. 1054 alin. 3 C. proc. civ. se va trimite
instantei de apel.
2380

Se va prezenta situaia de fapt, cu indicarea aspectelor eseniale pentru soluionarea cererii, respectiv se
vor indica mprejurrile dispariiei hotrrii, n msura n care acestea sunt cunoscute.
2381
Vor fi depuse copii legalizate de pe hotrre i care a fost ncredinta prilor i altor persoane Copiile se
vor depune legalizate.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 344

Solicitm ataarea unei copii certificate de pe cel de-al doilea exemplar al


hotrrii, pstrat la mapa instantei.

n cadrul probei cu nscrisuri, depun urmtoarele nscrisuri2382 ....., n copii


certificate pentru conformitate cu originalul.
Anexm dovada achitrii taxei judiciare de timbru n cuantum de2383 ..... i procura
n
original/copie
legalizat/mputernicirea
avocaial/delegaia
de
2384
reprezentare /copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calitii de
reprezentant2385/extras din registrul public2386/extras, n copie legalizat, din actul care
atest dreptul de reprezentare2387.
Semntura2388 ,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei ...../Tribunalului...../Curii de Apel

2382
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
2383
Taxa de timbru este de 50 lei, n conformitate cu dispoziiile art. 9 lit. h) din O.U.G. nr.80/2013
2384
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
2385
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al prii.
2386
Se depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
2387
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
2388
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 345

94. Cerere de sechestru asigurtor

Sediul materiei:
Art. 951-952 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana2389 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul2390(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2391 pentru comunicarea actelor
de procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd
urmtoarele date de contact2392, personal/prin mandatar/prin reprezentant
legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de
contact2393 .....
sau
Subscrisa2394 (denumirea .....), cu sediul2395 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

2389
Cererea se adreseaz instanei de fond, care este competent s judece procesul, n prim instan, n
conformitate 953 din C. proc. civ.
2390
Meniunile se refer la persoana fizic.
2391
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, reclamantul creditor dorete
comunicarea actelor de procedur la o alt adres dect cea de domiciliu.
2392
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2393
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2394
Meniunile se refer la persoana juridic.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 346

comerului2396/numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice2397/contul


bancar ....., cu sediul procesual ales2398 pentru comunicarea actelor de procedur la
numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd urmtoarele date de
contact2399, prin reprezentant2400 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic
(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional n ..... avnd urmtoarele date de contact2401 .....
n contradictoriu cu debitorul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n.....,
avnd codul numeric personal2402 .....,
sau
n contradictoriu cu debitoarea (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul n
....., avnd codul unic de nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de
nmatriculare n registrul comerului/numrul de nscriere n registrul persoanelor
juridice/contul bancar2403, prin reprezentant2404 (nume ....., prenume .....), formulm

CERERE DE SECHESTRU ASIGURTOR

prin care solicitm instanei, ca prin hotrrea ce o va pronuna s dispun


indisponibilizarea bunurilor mobile sau/i imobile urmribile ale debitorului (nume

2395
n raport de calitatea reclamantului creditor i de obiectul cererii de chemare n judecat se poate indica i
sediul dezmembrmntului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, n conformitate cu art.155 alin.
(1) pct.3) i 4) din C. proc. civ.
2396
Se completeaz n cazul societilor comerciale, care sunt nregistrate n registrul comerului.
2397
Se completeaz n cazul asociailor, fundaiilor, sindicatelor, confederaiilor sau partidelor politice.
2398
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, reclamantul creditor dorete
comunicarea actelor de procedur la alt sediu dect cel indicat..
2399
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2400
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
2401
Meniunea este facultativ, n conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa
electronic/numrul de telefon/ numrul de fax i alte asemenea.
2402
Se va indica de ctre reclamantul creditor, n msura n care este cunoscut, n conformitate cu art. 194 din
C. proc. civ.
2403
Se vor indica de ctre reclamantul creditor, n msura n care sunt cunoscute, n conformitate cu art. 194
din C. proc. civ.
2404
Se va indica reprezentantul menionat n evidenele publice n cazul persoanelor juridice de drept privat i
reprezentantul desemnat pentru asociaiile, societile i entitile fr personalitate juridic, conform art. 155
alin. (1) pct. 3) i 4) din C. proc. civ.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 347

....., prenume .....), aflate n posesia sa sau a unui ter (nume ....., prenume .....), cu
domiciliul n ....., pn la concurena sumei de2405 ...... .

n fapt, artm c deinem o crean mpotriva debitorului n cuantum de2406


......, scadent la data de ..... .
Debitorul nu a achitat datoria, la termenul scadent, astfel nct am depus o
cerere de chemare n judecat, nregistrat pe rolul acestei instane, sub nr.2407 .....,
prin care am solicitat obligarea debitorului la restituirea sumei datorate.
Pn la soluionarea cererii de chemare n judecat, promovez prezenta aciune
n scopul indisponibilizriibunurilor mobile sau/i imobile urmribile ale
debitorului.
nvederm c2408 ..... .

n drept, ne ntemeiem cererea pe dispoziiile art. 951- 952 din C. proc. civ.

n dovedire, solicitm ncuviinarea probei cu nscrisuri.

n cadrul probei cu nscrisuri, depunem urmtoarele nscrisuri2409 ....., n


copii certificate pentru conformitate cu originalul, n2410 ....exemplare.
Solicitm judecarea cauzei, n lips2411, n conformitate cu art. 411 alin.(1)
pct.2) din C. proc. civ.

2405
Se va indica valoarea creanei deinute de ctre creditor.
2406
Se va indica valoarea creanei deinute de ctre creditor.
2407
Se va meniona numrul dosarului de fond, nregistrat pe rolul aceleai instane, avnd ca obiect obligarea
debitorului la restituirea creanei deinute de ctre creditor.
2408
Se va prezenta situaia de fapt, cu indicarea aspectelor eseniale pentru soluionarea cauzei, n raport de
obiectul cererii, respectiv elementele referitoare la existena raporturilor juridice dintre creditor i debitor.
2409
Se vor enumera nscrisurile depuse, cu menionarea elementelor pentru identificare.
2410
nscrisurile se vor depune n attea exemplare cte pri sunt i unul pentru instan, n conformitate cu
art.149-150 din C. proc. civ. n cazul n care prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti, se vor depune ntr-un singur exemplar pentru comunicare i unul pentru instan.
2411
Meniunea este facultativ i depinde de poziia reclamantului creditor. Se va indica numai dac
reclamantul creditor nu dorete s se prezinte la fiecare termen de judecat.
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 348

n conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitm instanei s oblige pe


debitor i pe terul poprit la plata cheltuielilor de judecat2412 ocazionate de acest
proces.
Depunem prezenta cerere, n2413 .....exemplare.
Anexm recipisa de plat a cauiunii n valoare de2414 ....., dovada achitrii
taxei judiciare de timbru n cuantum de 100 lei2415 i procura n original/copie
legalizat/mputernicirea avocaial/delegaia de reprezentare2416/copie legalizat de
pe nscrisul doveditor al calitii de reprezentant2417/extras din registrul
public2418/extras, n copie legalizat, din actul care atest dreptul de reprezentare2419.
Semntura2420,

Data,

Domnului Preedinte al Judectoriei...../Tribunalului

2412
Cheltuielile de judecat constau n taxele judiciare de timbru, onorariile avocailor i orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfurare a procesului.
2413
Cererea de sechestru asigurtor va fi depus, n conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., n attea
exemplare ci pri sunt i un exemplar pentru instan. Dac prile au un reprezentant comun sau partea
figureaz n mai multe caliti, se poate depune un singur exemplar pentru acetia.
2414
Cuantumul cauiunii va fi fixat de instan, atunci cnd creditorul deine un titlu pentru creana sa. n
situaia n care creditorul nu deine un titlu, valoarea cauiunii este de jumtate din valoarea reclamat.
2415
Taxa de timbru este stabilit, n conformitate cu dispoziiile art. 11 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013.
2416
Se va depune atunci cnd cererea este formulat prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
2417
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre reprezentantul legal al reclamantului.
2418
Se va depune atunci cererea este formulat de ctre o persoan juridic de drept privat.
2419
Se va depune atunci cnd cererea este formulat de ctre asociaii/societii sau entiti fr personalitate
juridic.
2420
Semntura de pe cerere trebuie s fie olograf (scris de mn).
Publicaie cofinanat de Elveia prin intermediul Programului de Cooperare Elveiano Romn
pentru reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse
Pg. 349

95. Cerere de poprire asigurtorie

Sediul materiei:
Art. 969-970 cu aplicarea art. 952 C. proc. civ.
Art. 148-151 C. proc. civ.
Art. 192 C. proc. civ.
Art. 194-195 C. proc. civ.

Instana2421 .....

Domnule Preedinte,

Subsemnatul2422(nume ....., prenume .....), cu domiciliul n ....., avnd codul


numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2423 pentru comunicarea actelor de
procedur la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul n....., avnd urmtoarele
date de contact2424, personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant
judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu
sediul profesional n ....., avnd urmtoarele date de contact2425 .....
sau
Subscrisa2426 (denumirea .....), cu sediul2427 n ....., avnd codul unic de
nregistrare/codul de identitate fiscal/numrul de nmatriculare n registrul

2421
Cererea se adreseaz instanei de fond, care este competent s judece procesul, n prim instan, n
conformitate cu art. 970 cu aplicarea art. 952-953 din C. proc. Civ.
2422
Meniunile se refer la persoana fizic.
2423
Meniunea nu este obligatorie, ns trebuie s fie indicat, n cazul n care, reclamantul creditor dorete
comunicarea actelor de procedur la la alt adres dect cea de domiciliu.
2424
Meniunea este facultativ, n conformitat