Sunteți pe pagina 1din 4
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE, IULIU HATIEGANU" CLUI-NAPOCA ADMITERK 24 TULIE 2013, MEDICINA, MEDICINK DENTARA, Biologie + Chi ie Organi VARIANTA 2 1. Cite anhidride pot forma, prin deshidratare intramolecular’, aciié hidroxi-benzen-diearboxiiel? Al Ba 3 bs .Niciuna 2. Un acid monocarhoxilicsaturat care confine 43.24% O, ‘ste transformatfntr-un ester care confine cw 10.17% mai ‘mult carbon in comparatie cu acidul. Stind ca folosit la esterificare este un alcool monohidroxilic saturat,eare este denumirea esterul ‘A.Propanoat de ei 8. Propionat de etl Btanoat de prop .Esteru etic l acidului propionic ¥, Esterulpropilic al aeidului etanoie 3. Compusul 12-dicloro-2-metil-pentan confine: ‘8. Un atom de carbon tetiar 18. Trei atom de carbon primar € Troi tomi de carbon secundari . Doi atomi de carbon seeundari ‘Un atom de earbon eusterna 4. Ester aczilor earboxilici se pot obine prin react A Acizilorearboxilci eu fenoxiz B.Acizilar earbosilici eu aleoxizi ‘C-Clorutilor de acizi cu aleaolit» . Anhidridelor de acai eu fenolit \cizilorcarboxilici cu alcoali 5. Benzoatul de etil este izomer de constitute ew: |. Acidl -eti-benzoie 1. Acetatul de benzil .Bii-fenil-eterul »,Esteru etic al aidului 4-meti-benzoie E, Avidul 2-hidroxi-4-ti-henzoic 6 Propanalul se poate obti A. Ata pet la propia 1. Oxidarea n-propanolului cu KMnO4/H,S0, . Oxidarea izopropanolulyi cu K.Cr0,H,S0, , Oxiarea n-propanolului cu KsChO¥1 B-Hidroliza bazic8 a 1,1-dicloropropanslui prin: 1. Prim hidroliza proteinelor se pot ob A. Oligopeptide B.ecaminoncizh € Un amestecechimolar de c-amsinoacii,ghicide si baze ‘anovate D. Saruri ale o-aminoaczilor natural cu joni de Cu Peptide 8. Precizatiafirmatiile coreete referitoare la compustl optic activ, eu formula molecular CHOC. ‘Pate fi un atid dicarboxilic ce are un atom de earhon 1. Poste fi un acid dicarboxilc ce are doi atom de carbon ‘€-Acidul diarboilie cu doi atom de eatbon asimetrict prezinttizomerie geometrca , Acidul dicarboxilic cu doi atomi de carbon asimetrei are