Sunteți pe pagina 1din 4

Guvernan corporativ

CNTEE Transelectrica SA
(TEL) - simbol BVB

Introducere
Compania Naional de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA a fost nfiin at n anul 2000 prin
ordonana guvernului numrul 627 - n urma separrii Companiei Na ionale de Electricitate n patru entit i cu
personalitate juridic independent - avnd ca obiect de activitate transportul energiei electrice conform codului
CAEN 3512.
Transelectrica are dou mari obiective, primul fiind de natur tehnic, de a asigura func ionarea sistemului
energetic naional, iar cel de-al doilea fiind unul economic, de a crea profit pentru ac ionari.
Pn n prima jumtate a anului 2012 Transelectrica a fost administrat n sistem unitar dup care n edin a
extraordinar a adunrii generale a acionarilor din data de 17.07.2012 prin aprobarea noului act constitutiv a fost
schimbat forma de administrare n sistem dualist.

Aciuni, acionari i dividende


Transelectrica a fost nscris la Bursa de Valori Bucure ti, prin semnarea de ctre reprezentantul companiei,
respectiv directorul general la acel moment, domnul Gal Stelian Alexandru, a Angajamentului pentru nscrierea i
meninerea la cota bursei n data de 26.07.2006, urmnd ca ac iunile companiei s fie tranzac ionate, sub simbolul
TEL, din data de 29.08.2006.
Astfel conform site-ului Transelectrica (www.transelectrica.ro), numrul total de aciuni tranzacionabile a
CNTEE Transelectrica SA este de 73.303.142 cu o valoare nominal de 10 lei/ac iune.
Acionarul majoritar al Transelectrica este Statul Romn reprezentat prin Ministerul Economiei, Comer ului
i Turismului cu o pondere de 58,688% din totalul aciunilor, reprezentnd 43.020.309 ac iuni, urmtorul ac ionar
fiind SIF Oltenia cu o pondere de 5,982% din totalul ac iunilor, reprezentnd 4.385.055 ac iuni. Restul ac ionarilor
sunt menionai ca i ali acionari persoane juridice cu o pondere de 27,893% din totalul ac iunilor, reprezentnd
20.446.697 aciuni, i ali acionari persoane fizice cu o pondere de 7,436% din totalul ac iunilor, reprezentnd
5.451.081 aciuni.
Referitor la dividende, n istoricul valorii dividendelor afi at pe site-ul companiei, se poate observa c ntre
anii 2006 i 2012, respectiv perioada n care compania a fost administrat n sistem unitar, dividendele nu au fost
mai mari de 1,470 lei (brut)/aciune, aceast valoare fiind n anul 2006, primul an n care ac iunile au fost
tranzacionate la burs, dup care valoarea dividendelor scade atingnd un minim n anul 2009 cu o valoare de
0,050 lei (brut)/aciune, iar n ultimul an n care a fost administrat n sistem unitar, respectiv n 2012, avnd o
valoare de 0,404 lei (brut)/aciune.
Ulterior schimbrii formei de administrare n sistem dualist, n anul 2013 valoarea dividendelor cre te
fulminant la 2,228 lei (brut)/aciune, dup care n anul 2014 atinge maximul cu o valoare de 2,8033 lei
(brut)/aciune, astfel putndu-se trage concluzia c schimbarea formei de administrare n sistem dualist a fost o
strategie potrivit pentru Transelectrica, aceasta reu ind realizarea obiectivului economic, i anume crearea de
profit pentru acionari.

Adunarea General a Acionarilor (AGA)


n primul trimestru al acestui an au fost convocate dou edin e ale adunrii generale a ac ionarilor n data de
23.03.2015, prima ordinar i cea de-a doua fiind extraordinar, dup care n luna aprilie au mai fost convocate alte
dou edine ale adunrii generale a ac ionarilor n data de 29.04.2015, prima ordinar i cea de-a doua fiind
extraordinar.
edinele adunrii generale a acionarilor au fost convocate de ctre domnul Ion-Toni Teau, directorul
general executiv, de asemenea preedintele directoratului prin votul membrilor directoratului.
Astfel n edina ordinar convocat n data de 29.04.2015, la ora 10, au fost prezen i 21 ac ionari,
reprezentnd 51.560.967 voturi, cu o pondere de 70,339% din totalul ac iunilor, avnd pe ordinea de zi 12 puncte
supuse votului, din care cele mai importante fiind:
- aprobarea situaiilor financiare anuale separate pentru exerci iul financiar al anului 2014;
- aprobarea situaiilor financiare anuale consolidate pentru exerci iul financiar al anului 2014;
- aprobarea repartizrii profitului net la data de 31.12.2014;
- aprobarea dividendului brut pe aciune pentru anul 2014;
- aprobarea raportului anual privind activitatea economico-financiar;
Ulterior n edina extraordinar convocat n aceea i zi, la ora 12, au fost prezen i 17 ac ionari, reprezentnd
51.545.280 voturi, cu o pondere de 70,317% din totalul aciunilor, avnd pe ordinea de zi 5 puncte supuse votului,
din care cele mai importante fiind:
- prezentarea de informri trimestriale privind achizi ia de bunuri, servicii i lucrri a cror valoare este mai
mare de 500.000 euro/achiziie (pentru bunuri i lucrri), i respectiv 100.000 euro/achizi ie (pentru servicii);
- elaborarea de ctre conducerea companiei i publicarea pe site-ul acesteia a unui raport privind situa ia
sponsorizrilor acordate de societate;
1

Consiliul de Supraveghere (CS)


Consiliul de supraveghere a fost format prin numirea membrilor provizorii prin vot cumulativ, n edin a
ordinar a adunrii generale a acionarilor din data de 15.11.2012, pe durat de 4 luni, perioad n care a fost
organizat selecia membrilor consiliului de supraveghere, ca urmare a schimbrii formei de administrare din
sistem unitar n sistem dualist n edina extraordinar a adunrii generale a ac ionarilor din data de 17.07.2012.
Consiliul de supraveghere este format din 7 membri, ce pot avea calitatea de ac ionar al societ ii dar nu pot
avea calitatea de membru al directoratului, ace tia fiind incompatibili i cu func ia de angajat al societ ii,
componena consiliului de supraveghere fiind urmtoarea:
- Carmen-Georgeta Neagu - preedinte al consiliului de supraveghere i membru din data de 28.06.2013;
- Ovidiu-Petrior Artopolescu - membru al consiliului de supraveghere din data de 30.05.2013;
- Radu Bugic - membru al consiliului de supraveghere din data de 30.05.2013;
- Radu tefan Cernov - membru al consiliului de supraveghere din data de 09.05.2013;
- Daniel-Cristian Prvulescu - membru al consiliului de supraveghere din data de 21.07.2014;
- Ctlin Lucian Chimirel - membru al consiliului de supraveghere din data de 21.07.2014;
- Costin Mihalache - membru provizoriu al consiliului de supraveghere din data de 26.03.2015, propus de
consiliul de supraveghere ca urmare a demisiei domnului Andrei-Mihai Pogonaru din calitatea de membru al
consiliului de supraveghere, din data de 04.02.2015;
n cadrul consiliului de supraveghere funcioneaz 5 comitete, 2 dintre ele fiind constituite prin actul
constitutiv iar celelalte 3 constituite cu rol consultativ:
- comitetul de nominalizare i remunerare - constituit prin actul constitutiv;
- comitetul de audit - constituit prin actul constitutiv;
- comitetul financiar i de dezvoltare - constituit cu rol consultativ;
- comitetul de securitate energetic - constituit cu rol consultativ;
- comitetul pentru relaia cu autoritile de reglementare i de strategie - constituit cu rol consultativ;

Directoratul
Transelectrica este administrat ntr-un sistem dualist, de ctre un directorat, sub supravegherea unui consiliu
de supraveghere. Membrii directoratului sunt numi i i revoca i de consiliul de supraveghere, numrul acestora
fiind determinat de consiliul de supraveghere ntre minimul de 3 membri ai directoratului i maximul de 7 membri,
numrul acestora fiind ntotdeauna impar. Preedintele directoratului va fi numit dintre membrii directoratului i
alternativ poate avea i funcia de director general executiv.
Componena directoratului Transelectrica este urmtoarea:
- Ion-Toni Teau, preedinte directorat i membru directorat din data de 11.05.2014, avnd i func ia de director
general executiv;
- Constantin Vduva, membru directorat din data de 17.09.2013;
- Octavian Lohan, membru directorat din data de 08.05.2014;
- Ion Smeeianu, membru directorat din data de 12.05.2015;
Componena directoratului Transelectrica a fost modificat n luna februarie prin ncetarea contractului de
mandat, prin acordul prilor, a domnului Ciprian Gheorghe Diaconu din func ia de membru al directoratului i a
domnului Gheorghe Cristian Vian de asemenea din func ia de membru al directoratului. n luna mai domnul Ion
Smeeianu a fost numit de ctre consiliul de supraveghere, n func ia de membru al directoratului. Astfel n
momentul actual componena directoratului numr 4 membri, urmnd ca n perioada urmtoare consiliul de
supraveghere s numeasc membrul directoratului care va ntregi componen a directoratului la 5 membri.

Declaraia Aplici sau Explici


Transelectrica a publicat n cadrul raportului anual pe anul 2013 la sec iunea guvernan corporativ
declaraia aplici sau explici, iar potrivit acesteia societatea nu aplic urmtoarele principii de guvernan
corporativ conform codului de guvernan al Bursei de Valori Bucure ti:
P1 - R3: Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernan ei corporative n care sunt
descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernan a corporativ, nregistrate n cursul anului financiar
precedent?
Explicaia: Evenimentele relevante legate de guvernana corporativ sunt descrise n Raportul Anual al
Transelectrica n capitole distincte.
P1 - R3 - c): Regulamentul intern de funcionare/aspecte esen iale ale acestuia pentru fiecare
comisie/comitet de specialitate?
Explicaia: Membrii comitetelor consultative din cadrul noului Consiliu de Supraveghere lucreaz la
definitivarea regulamentelor comitetelor.
2

P11 - R24: Politica de remunerare a Companiei este prezentat n Statutul/Regulamentul de Guvernan


Corporativ?
Explicaia: Nu exist o politic de remunerare aprobat de AGA.
P14: Emitentul a adoptat o procedur n scopul identificrii i solu ionrii adecvate a situa iilor de conflict
de interese?
Explicaia: Se aplic direct prevederile legale incidente.
P16 - R34, R35: Emitentul a adoptat proceduri specifice n scopul asigurrii corectitudinii procedurale
(criterii de identificare a tranzac iilor cu impact semnificativ, de transparen , de obiectivitate, de ne-concuren
etc.) n scopul identificrii tranzaciilor cu pr i implicate?
Explicaia: Se aplic direct prevederile legale incidente.

Domeniul de investiii
n perioada primului trimestru al anului 2015 Transelectrica a semnat 21 de contracte pentru obiective de
investiii, avnd o valoare total de 5.870,6 mii lei fa de 19 contracte, n sum total de 41.864,63 mii lei
ncheiate n aceeai perioad similar a anului 2014.
Achiziiile de imobilizri corporale i necorporale ale Transelectrica sunt n valoare de 29.744 mii lei n
primul trimestru al anului 2015, comparativ cu perioada similar a anului 2014 cnd achizi iile de imobilizri
corporale i necorporale au fost n valoare de 57.260 mii lei.
Factorii care au determinat nivelurile de investi ii inferioare valoric celor planificate n planul de
administrare sunt:
- atenia special acordat licitaiilor, competiia ridicat la nivelul furnizorilor de echipamente/lucrri,
preurile mai mici obinute la licitaii;
- impactul legislaiei din domeniul achiziiilor publice (contestaii);
- impactul legislaiei privind exproprierea pentru cauz de utilitate public i scoaterea din fondul forestier;
- anularea unor proiecte cu impact valoric semnificativ, situa ie cauzat de revizuirea necesit ii i oportunit ii
acestora;

Responsabilitate social
Transelectrica ca i companie este atent la interesele societ ii, responsabilizndu-se fa de angaja i,
acionari, comunitate i mediu, n scopul crerii prosperitii, a locurilor de munc i n vederea asigurrii
sustenabilitii unei ntreprinderi solide din punct de vedere financiar.
Politica de responsabilitate social a Transelectrica s-a concentrat pe ac iuni cuprinse ntr-o strategie pe
termen lung pe domenii diversificate, art i cultur, educa ie, ac iuni umanitare, ac iuni de dezvoltare a societ ii,
prin diverse aciuni de donaii, sponsorizri, acte de mecenat.
n ultimul an Transelectrica i-a concentrat activitatea de responsabilitate social pe dou domenii: ac iunile
umanitare, ce rspund nevoilor unor salaria i, i aciunile de dezvoltare a societ ii, ce s-au axat pe protejarea
mediului nconjurtor.
n ultimul an Transelectrica i-a concentrat activitatea de responsabilitate social pe mai multe domenii:
aciuni umanitare, responsabilitatea fa de angajai, educa ie, responsabilitatea fa de mediu, ac iuni de dezvoltare
a societii. Cheltuielile aferente anului 2014 a Transelectrica au fost urmtoarele:
- acordarea de ajutoare umanitare i sociale - 117.400 lei;
- acordarea de burse studenilor - 5.100 lei;
- alte cheltuieli cu sponsorizarea - 144.000 lei;

Concluzii
ntre performana companiei i eficiena modelului de guvernan corporativ este o rela ie direct. Aceasta
se poate observa i n cazul Transelectrica prin efectele schimbrii formei de administrare n sistem dualist, sistem
care este recomandat de guvernana corporativ, lucru observat din declara ia aplici sau explici unde primul
punct la care o companie trebuie s rspund este dac emitentul este administrat n baza unui sistem dualist, iar
dac nu, trebuie s explice de ce.
Schimbarea formei de administrare n sistem dualist i constituirea consiliului de supraveghere, pentru
supravegherea aciunilor directoratului, n a doua jumtate a anului 2012, i schimbarea managementului conform
reglementrilor OUG 109/2011 privind guvernana corporativ a ntreprinderilor publice, n prima jumtate a
anului 2013, au avut un impact pozitiv asupra Transelectrica, ac iunile acesteia ncepnd s se aprecieze valoric pe
piaa bursier.
n final se poate ncheia cu un motto ce aparine site-ului Romanian Corporate Governance ( http://rocg.ro):
,,O Companie fr Guvernan Corporativ este precum un Stat fr Democra ie
3

S-ar putea să vă placă și