Sunteți pe pagina 1din 6

MANAGEMENTUL CALITATII

Calitologie. Termenul de calitologie a aparut pentru a descrie problemele teoretice ale calitatii, precum: definirea,
masurarea si determinarea caracteristicilor ei. Teoria semnificatiei se bazeaza pe faptul ca in mod current, nu se
opereaza cu intreaga realitate, ci doar cu unele elemente semnificative ale ei, celelalte considerandu-se
invariante. Problema principal in calitate este identificarea acestor caracteristici si probabil din acest motiv
calitatea a fost numita partea senzoriala a perceptiei. Caracteristica reprezinta o insusire, o trasatura, un
parametru al produsului, care-l diferentiaza de celelalte. Caracteristicile tipologice deriva din valoare de
intrebuintare a produsului, adica proprietatea de a satisface o necesitate de utilizare, ca fiind acel element care
diferentiaza tipurile de produse intre ele. Caracteristicile calitative exprima modul cum se realizeaza utilitatea,
ceea ce implica cunoasterea caracteristicilor de baza ale produselor. Produsul este o entitate folosita pentru a
satisface nevoi. Pentru stabilirea caracteristicilor este necesar indentificarea subiectilor : 1. Beneficiarul care
urmareste sa obtina propria satisfactie 2. Producatorul care urmareste satisfactia proprietarilor 3. Societatea care
are propriile cerinte exprimate prin legi, regulamente. Perioadele semnificative ale produsului : 1. Perioada
industriala cand produsul este proiectat, fabricat sau implementat 2. Perioada comerciala cand produsul este finit
si vandut 3. Perioada de utilizare cand produsul este folosit,exploatat. Clasificarea caracteristicilor : 1. Tipologice
2.calitative ( de proces; de baza functionale,economice,estetice,sociale; de utilizare-fiabilitate, mentenabilitate,
disponibilitate, siguranta, securitate ) 3.nesemnificative. Se considera ca exista o relatie liniara intre valoare unei
caracteristici si calitate, desi legatura este dupa o curba logistica. Modelul Kano arata ca relatia dintre valoarea
unei caracteristici si calitate este mai nuantata, existand caracteristici liniare, obligatorii si calitative. Serviciul
reprezinta o prestatie prin care se obtine o utilitate cu valoare economica sau sociala.Serviciul se poate obtine
prin intermediul unui bun material. Caracteristici pentru servicii : caracteristici tipologice (servicii interne care
sunt in interiorul organizatiei; servicii publice care sunt prestate sub o autoritate publica; servicii comerciale care
satisfac necesitati economice) caracteristici calitative . Metoda QFD transpune cerintele clientilor in caracteristici
calitative. Pornind de la nevoile exprimate de cienti, se pot determina caracteristicile calitative folosind un system
de matrice care, datorita formei se numeste Casa calitatii. Ea este obtinuta prin alaturarea a sase matrice au
vectori (coloana A reprezinta cerintele clientilor; B importanta pe care clientii o acorda cerintelor; c matricea
relatiilor si arata corespondenta dintre nevoile clientilor si caracteristici tehnice; D o comparative a modului in
care alte intreprinderi satisfac nevoile clientilor; E prezinta corelatia dintre matrici; F arata valorile stabilite de
intreprinderi pentru caracteristici).
Calimetrie. Distanta dintre produsul analizat si un alt produs este exprimata prin nivelul tehnic, iar distanta fata
de valorile tinta ale caracteristicilor constituie nivelul calitativ. Nivelul tehnic este un indicator global al calitatii
exprimat prin comparatia caracteristicilor calitative ale unui produs cu cele similar ale altor produse fata de care
se face determinarea. Nivelul calitativ este un indicator al calitatii exprimat prin comparatia valorilor
caracteristicilor calitative ale unui produs cu cerintele specificate pentru acestea. Pentru definirea unui indicator
al calitatii : Criteriul 1 metoda trebuie sa permita comparatii, calitatea exprima valoare de intrebuintare si
etalonul valorii de intrebuintare se situeaza in afara produsului analizat, fiind exprimat de produse similare.
Criteriul 2 metoda trebuie sa permita calculele cu elemente discrete. Calitatea fiind o imagine a produsului,
formata din caracteristicile calitative, valorile lor trebuie sa fie utilizare nemijlocit. Criteriul 3 metoda trebuie sa
exprime structura produsului. Criteriul 4 metoda trebuie sa permita exprimarea unor valori ponderate ale
caracteristicilor, care au ponderi diferite, fiind specific unei clase de produse. Criteriul 5 metoda trebuie sa
permita substitutia parametrilor, intre anumite limite, caracteristicile pot fi substituite. Criteriul 6 metoda
trebuie saa indice sensul favorabil al evolutiei caracteristicilor, dar sunt unele care trebuie sa fie mai mari pentru
ca produsele sa aiba o calitate superioara, iar altele trebuie sa aiba o valoare cat mai mica tot din acest motiv.

Determinarea ponderii de influenta a caracteristicilor tehnice se poate efectua prin metoda MISENIT sau prin
metoda STEM. MISENIT se bazeaza pe elasticitatea functiei cheltuieli de exploatare. Etape MISENIT : 1.se
construieste functia 2.se calculeaza cheltuielile 3.se imbunatatesc caracteristicile cu o mica valoare 4.se calculeaza
cheltuielile 5.se determina economia marginala 6.se determina costurile de exploatare 7.se calculeaza
participatiile caracteristicilor la economia marginala 8.se calculeaza ponderea . STEM permite un calcul rapid al
ponderilor, comparandu-se caracteristicile doua cate doua. Fiabilitatea este aptitudinea produsului de a
functiona un timp dat, fara a se defecta. Se determina in diferite etape din perioada de realizare si utilizare a
produsului, incat se poate deosebi : Fiabilitate previzionala se identifica in primele stadia de dezvoltare a unui
produs, permitand alegerea unei variante optime de proiect din punctual de vedere al fiabilitatii (se determina
prin intuitive, extrapolare si prin calculi de fiabilitate). Piesele component pot fi legate in serie, in paralel sau mixt.
Fiabilitatea experimentala se determina in laborator, pe un esantion. Fiabilitatea operationala este determinate
in conditii reale de functionare. Disponibilitatea se obtine prin combinarea fiabilitatii cu mentenabilitatea,
capacitatea produsului la un anumit moment. Durabilitatea este proprietatea produsului de a-si pastra
proprietatile si caracteristicile pe durata de viata planificata (durata de viata economica, durata de viata fizica).
Durata misiunii este perioada de functionare precizata pt un produs. Mentenabilitatea este proprietatea
produselor de a-si restabili buna functionare intr-o anumita perioada de timp. Siguranta este capacitatea de a
functiona fara sa produca catastrofe. Securitatea este lipsa orcarui pericol pentru persoane, produse, mediu.
Asigurarea calitatii.Cuprinde totalitatea masurilor adoptate pentru a da incredere ca in mod constant se
realizeaza un anumit nivel al produselor. Masurile pentru asigurarea calitatii se adopta in cadrul unor activitati
desfasurate in intreprindere, ele trebuind sa ofere satisfactie clientului si sa pastreze o constanta a prestatiilor. Se
interpreteaza ca standardul ISO 9001 da o garantie clientului. In activitatea de marketing este necesar sa se
identifice : cerintele clientului, importanta lor, toleranta acestor valor, cerinte privind conditii de vanzare,
ambalare, service, produsele similar oferite de concurenti. Activitatea de planificare se stabileste capacitatea de
productie si temele. Productia se face la comanda unde termenul final trebuie stabilit. Activitatea de proiectare
se realizeaza toate proiectele necesare pentru obtinerea unui proiect constructiv ce defineste toate conditiile
pentru calitate si proiectul tehnologic unde se elaboreaza fisa tehnologica in care se inscriu utilaje care fac diferite
operatii si proiect de organizare unde se prevad tipul de productie, modul de analiza a proceselor de productie,
stabilirea fluxurilor de prelucrare, amplasarea pct de control, analiza capabilitatii utilajelor. Aprovizionare- este
necesar sa se cunoasca bine materialele cerute, inlocuitorii posibili, se se cunoasca posibilitatile furnizorilor, sa se
efectueze o alegere sistematica a lor (sistem logistic-just in time, depozitele sa asigure calitatea materialului si
stabilirea relatiilor de parteneriat cu furnizorii ). Fabricatie utilajele sa fie in stare buna (mentenanta utilajelor),
problema stocurilor intermediare, realizarea controlului tehnic. Vanzare trbuie stabilite canalele de distributie,
colectareaa ambalajului pentru a fi refolosit( service repararea produsului, instalarea lui, manual de utilizare).
Functiile asigurarii calitatii : Construirea calitatii(masuri ce se adopta initial), verificarea calitatii(comparare a
realizarilor), imbunatatirea calitatii(ameliorarea calitatii in urma verificarilor), garantarea calitatii (masurile prin
care se confirma sistemele), instruirea personalului (masurile de formare a personalului).
Instruirea personalului. Formarea este actiunea de modelare a unui om in scopul dezvoltarii unei abilitati si
comportamente, ce cuprind mai multe activitati, printre care educatia si instruirea. Educatia pentru calitate
trebuie sa inceapa de la o varsta frageda pentru a imprima idea de calitate, noncalitate, fiabilitate si nonfiabilitate
(educatie tehnica, comportamentala si manageriala). Instruirea se face pentru personalul din intreprindere, in
functie de nivelul ierarhic, realizandu-se prin cursuri de specializare si perfectionare. Perfectionare pregatire in
cilindru ; specializare pregatire in con. Alta forma de pregatire este antrenarea(coaching). Principalele
modalitati de invatare : corectiva, proactiva si continua .

Procedura pentru instruire descrie modul de realizare a instruirii. Activitatile desfasurate sunt : elaborarea
profilului postului, determinarea nivelului de cunostinte si a aptitudinilor salariatilor, identificarea necesarului de
instruire.
Construirea calitatii. Reprezinta masurile care se iau inainte de desfasurarea activitatilor industriale. 1 Relatiile cu
clientii specificatia reprezinta un document in care se inscriu cerintele clientului pentru o entitate(produs,
serviciu) comandata, aratand pretentiile si exigentele clientului. Contractul reprezinta un accord intre doua sau
mai multe parti, din care decurg drepturi si obligatii cu caracter comutativ. Procedura examinarea contractului :
examinarea contractului se face dupa o procedura 1. Scopul prin care acorda atentie speciala aspectelor
2.continut trebuie sa rezulte clar sarcinile asumate 3.examinarea propunerii 4.redactarea contractului
5.aspectele specific 6. Gestiunea documentelor contractuale 7.modificarile .Referintele : legi, directive europene
si standarde ale firmei. Documentele tehnice au : caietul de sarcini, desenele, arborele produsului, tehnologia de
control si instructiuni operative. Standardele sunt indicatii obligatorii minime pentru toate intreprinderile, o
specificatie tehnica accesibila publicului si constituie intrumente de intelegere intre client si furnizori.
Transabilitatea se regaseste istoricul unei entitati, fiind privita si ca o activitate de gestiune a informatiilor. (se
asigura printr-o fisa de insotire, dar se utilizeaza si poansonarea, atasarea unor placate pe repere sau a unor
etichete). 2. Cercetare dezvoltare Pentru asigurarea calitatii in dezvoltarea produselor trebuie planificata
proiectarea produsului si stabilite persoanele care proiecteaza.Deseori trebuie sa se foloseasca tehnici de
managementul configuratiei. Planificarea produsului implica sa se cunoasca cerintele specificate de client, dar
si cele necesare, precum si cerintele legale(planul produsului si planul calitatii). Planul produsului este un
document comun client furnizor ce contine toate indicatiile necesare pentru a desfasura activitatea de
proiectare. Planul calitatii elaborate de inginerul sef sau directorul de produs descrie organizarea si strucurarea
tuturor activitatilor de dezvoltare ale produsului,responsabilitatile in definirea interfetelor, momentele de
reexaminare, informatiile gestionate. Ingineria concurenta este in principal o metoda de proiectare si in general o
metoda de pregatire a productiei, ce-si propune reducerea timpului necesar acestor activitati. 3.Organizarea
aprovizionarii. Materialele si produsele aprovizionate trebuie sa fie conform cu cerintele, de aceea furnizorii
trebuie evaluate si selectati conform unor criteria stabilite anterior si trebuie stabilite metodele de control de
receptie. Selectarea furnizorilor relatiile intreprinderii cu furnizorii cunosc trei momente : identificarea,
evaluarea si cotractarea furniturilor. Identificarea se realizeaza prin informarea din reviste de specialitate, prin
vizite la targuri si expozitii, prin stabilirea de contracte personale si prin identificarea furnizorilor folositi de
concurenti. Evaluarea reprezinta o analiza a capacitatii potentialului furnizor de a satisface cerintele intreprinderii
(tehnica ,manageriala si financiara).Procedura analiza contractului de furniture trebuie sa prevada analiza datelor
inscrise in contract, coordonarea activitatii de contractare, modificarea contractuli si comunicarea cu clientul.
Identificarea produselor aprovizionate se face in raport cu comanda si cu documentele insotitoare. Datele de
identificare sunt mentionate in toate documentele de evidenta, pentru a face posibila regasirea atunci cand se
impune. 4.Organizarea productiei(Fabricatie) . Metoda Kanban realizeaza o productie JIT, implicand o anumita
coodonare intrucat piesele sa fie fabricate si livrate conform comenzilor ce vin de la postul urmator de lucru.
Implementarea este conditionata de unele transformari ce trebuie sa aiba loc in intreprindere. Sistemul pokayoke este un sistem anti-erori, gresala fiind umana deoarece in timpul lucrului apar oboseala sau neatentia,
implicand o anumita coordonare incat piesele sa fie fabricate si livrate conform comenzilor. Mentenanta
reprezinta gestiunea intregului proces productive pentru a-l mentine in functiune la parametrii proiectati, rea
fiind o directionare si organizare a resurselor in vederea stapanirii disponibilitatii si performantelor unui sistem
productive la un anumit nivel.

Capabilitatea este capacitatea unui process tehnologic de a realiza piese cu caracteristici in limitele de toleranta
prescrise, ea fiind necesara proiectantilor pentru a aputea indica tolerantele rationale, dispecerilor pentru a
repartiza correct piesele pe utilaje. 5.Asistenta tehnica(activitati de service) cuprinde activitatile desfasurate de
furnizor pentru a ajuta cumparatorul cand alege produsul de care are nevoie, pentru a-l instala si a-l utiliza.
Asistenta inainte de vanzare este faza in care se decid aspectele fundamentale relative la furnitura. (Asistenta in
timpul vanzarii, la expeditie, la instalare, asistenta dupa vanzare, reclamatiile, service pentru echipamente si
pentru bunurile de folosinta indelungata, piesele de schimb, documentele de urmarire, procedura actiuni
preventive).
Verificarea calitatii. Cuprinde masuri care se desfasoara in timpul activitatii industriale , aducand probe tangibile.
Terminologia utilizata in standardul ISO prezinta unele definitii specific verificarii : neconformitatea
(neindeplinirea unor cerinte), conformitatea , defect(afecteaza functionalitatea), evaluare(examinarea unei
entitati), supraveghere(monitorizarea unei entitati), calificare(entitatea satisface cerintele), validare, incercare(pe
baza unor proceduri), testare(val unor caracteristici), observare,masurare si control tehnic.1.Verificarea
proiectelor . Revizia proiectului este o procedura ce se aplica nu numai proiectelor constructive, ci intregii
documentatii elavorate de serviciul proiectare si inseamna verificarea faptului ca documentele sunt complete, ca
operatiile se succed logic.Etapele de efectuare a reviziei sunt : revizia preliminara specialistii in mk expun
necesitatea produsului, revizia intermediara adica revizia cerintelor si caracteristicilor produsului si revizia finala
care este revizia cerintelor si caracteristicilor produsului (se folosesc metode care permit evaluarea riscurilor).
Metode folosite pentru evaluare : Metoda FMEA analizeaza potentialul de defectare a unui produs pe baza
proiectului, cauzele posibile de cadere, efectele caderilor,probablilitatea de cadere si se foloseste pentru analiza
produselor sau a proiectelor. Metoda FTA a fost dezvoltata de Bell Laboratories, si arata legatura dintre defecte si
componente, arborele defectelor este o diagrama logica, care indica legatura dintre un defect anumit al
sistemului si defectele componentelor(defect primar sau defect complex). Metoda DFMA isi propune sa simplifice
produsele prin reducerea numarului de repere si sa analizeze variantele constructive pe baza costurilor
implicate(stabileste daca un produs trebuie realizat, avand o procedura de verificare). 2.Aprovizionarea principala activitate a controlului tehnic de calitate este verificarea caracteristicilor calitative ale produselor.
Control statistic de receptie se bazeaza pe notiunea de risc, legata de probabilitatea de acceptare sau respingere
a loturilor, riscul definindu-se folosind caracteristica operative a planului de control. 3. Controlul statistic al
fabricatiei are rolul de a decide daca se poate continua fabricatia sau este necesara efectuarea unor reglaje
pentru a preveni aparitia rebuturilor. (control pe baza de masurare, control pe baza de examinare, control pe
baza numarului de defecte). Proceruda controlul produsului neconform trebuie tratat diferit de produsele
conforme.
Imbunatatirea calitatii cuprinde metodele adoptate pentru cresterea nivelului calitatii. Modelul Kaizen implica o
imbunatatire continua si in toatedomeniil;eforturi mici,astazi sa se lucreze mai bine ca ieri.Imbunatatirea continua
este necesara pt ca intreprinderile importante de pe piata poseda tehnologii de varf sau le pot achizitiona daca au
nevoie,ceea ce conduce la o anumta egalitate intre ele.Pt a se putea mentine in competitive, intreprinderile
trebuie ca la anumite interval de timp sa se faca inovatii sau descoperiri suspceptibile de a le oferi un avantaj
substantial.Kaizen se bazeaza pe un sistem pyramidal format din: concept(lucrul in echipa,disciplina
personala,moral ridicat,cercurile calitatii,sistem de sugestii si imbunatatiri), instrumente(standardizare,metoda
5S, eliminarea pierderilor), efecte( profit,calitate,costuri,logistica,operatii,informatii,echipamente,produse).
Modelul Kairyo implica o imbunatatire prin inovare si o investitie; se face sub controlul managerilor.
Dezavantaje: nu se poate mentine. Etapele perfectionarii activitatii: schimbarea atitudinii oamenilor,
identificarea proiectelor care au importanta vitala pentru firma.A

Instrumente si tehnici pentru kaizen: orientarea spre solicitarile clientilor,control total al q, utilizarea robotilor,
introducerea sistemului de sugestii,automatizarea,disciplina la locul de munca,mentenanta productiva
totala,diagram Ishikawa. Metoda ANOVA se bazeaza pe analiza dispersionala. Consta in colectarea unor date ce
corespund diferitelor situatii(experimente).Experimentele pot fi unifactoriale(varieaza un singur factor) sau
multifactoriale(variaza mai multi factori). Dupa experimente se testeaza daca diferentele dintre medii sunt prea
mari pentru a fi atribuite doar intamplarii.Pentru aceasta se utilizeaza testul Fisher, daca rez testului indica faptul
ca mediile sunt semificativ diferite, se concluzioneaza ca factorul x are un impact asupra lui y. Metoda TAGUCHI
considera ca unele cause ce influenteaza carac sunt controlabile pe cand altele nu(zgomote-N).Se apeleaza la
efectuarea de experimente prin combinarea factorilor, pentru fiecare experiment intregistrandu-se raspunsul S al
sistemului.Metoda analizeaza graphic raportul S/N in functie de cauzele controlate.Obiectivul consta in gasrea
unor combinatii a factorilor controlabili astfel incat raspunsul S sa fie putin afectat de factorii necontrolabili.
Imbunatatirea intrepinderilor(produselor) consta in reorganizarea intrepinderii pe baza proceselor tinand seama
de modul de satisfacere a clientilor (reengineering).Analiza valorii este folosita pentru imbunatatirea raportului
dintre valoarea de intrebuintare a produsului si costul sau. Etapele analizei valorii:
1.identificarea functiilor: obiective(pot fi cunatificate) si subiective(appreciate prin calificative); principale si
auxilire
2.nivelul de importanta al functiilor prin comparatia lor doua cate doua.Daca o functie este preferata alteia capata
nota 1,daca nu nota 0.O alta solutie este metoda STEM.
3.costul functiei. Este necesara cunoasterea unor costuri tinta
4.solutii pentru imbunatatire(informare,material mai ieftine,modificari constructive sau tehnologice.
Metoda Sase Sigma este utilizata pentru imbunatatirea produselor si proceselor folosind instrumente
statistice.Metoda s-a dez pornind de la obs ca la distributia normal pe intervalul 6 sigma sunt 99.73% din
evenimente, iar in afara raman 0.27%, adica 2.7% si 2700 la un million de cazuri.Indicele de capabilitate trebuie sa
fie egal cu 1.5 sau cu 2. Cp=T/6sigma Metodologia Sase Sigma(DMAIC): definirea produselor de
analizat,masurarea parametrilor, analiza problemelor,imbunatatirea proceselor,controlul procesului.Actiuni
corrective duc la eliminarea defectelor.Actioneaza asupra cauzelor care au dus la defect. Garantarea calitatii
presupune activitatii prin care se ofera o garantie pentru calitatea produsului cumparat.Garantia rep
recunoasterea faptului ca prod corespund unui anumit nivel calitativ.Recunoasterea poate fi facuta de
producator(confirmare a calitatii),de beneficiar(prin evaluare),de o organizatie independent (certificare) sau de o
organizatie independent(atestare).Raspunderea pentru calitate intervine in cazuri de neglijenta sau incalcarea
garantiilor, dar exista si o raspundere obiectiva, el raspunde chiar cand nu este de vina. Intreprinderea este
responsabila pentru neglijentele de fabricatie,de proiectare,in etichetare. Exista doua tipuri de defecte(vicii):
vizibile(aparente) si ascunse.Responsabilitatea pentru garantia acordata este pentru garantia explicita sau
implicita.Garantarea explicita este mentionata in instructiunile de folosire,pe etichete,publicitate.Garantia
implicita apare cand prod inceteaza sa functioneze conform parametrilor si devine inadecvat utilizarii.
Perioada de utilzare(PU) cuprinde perioada de garantie,perioada normal de utilizare,perioada de
valabilitate.Marca CE confera prod dreptul de libera circulatie in EU si arata ca acesta a fost proiectat ca sa asigure
siguranta. Marca este un semn distinctiv folosit pentru a deosebi produsele si intreprinderile.Ea garanteaza
provenienta produsului si faptul ca se incadreaza in standarde. Controlul calitatii Domeniile managementului:
-management strategic-cauta cea mai buna pozitie a intreprinderii pe piata si stabileste regulile dupa care
se actioneaza la niveluri inferioare
-management tactic-combina resursele intreprinderii pentru a se putea realiza obiectivele stabilite la nivel
strategic
-management operational-procesul de conducere a transformarii resurselor in produse si servicii

Functiile managementului operational:


-previziune: stabilirea starii viitoare a unei organizatii sau a unei activitati si se materializeaza intr-un prog
de activitate.Activitati principale:prognoza si planificare care se materializeaza in programul calitatii
-organizarea:crearea unei structuri de conducere si a proceselor;stabilirea responsabilitatilor si a
proceduriloe prin evaluarea resurselor necesare
-directionarea:modul ce implicare a resursei umane in realizare obiectivelor
-coordonarea:ansamblul de comenzi suplimentare necesare pt a regla functionarea si a permite pastrarea
directiei pt atingerea obiectivelor
-controlul managerial:compararea rezultatelor cu obiectivele stabilire.
Previziunea calitatii. Stabilirea starii viitoare a calitatii, ea se realizeaza prin prognoze si prin calificare. 1.Prognoza
calitatii este necesara pentru stabilirea caracteristicilor produsului, determinarea evolutiei activitatilor,
identificarea rezultatelor posibile. Metodologia prognozelor. Etapele necesare pentru realizarea unei prognoze
sunt: stabilirea temei prognozei, selectarea informatiilor pentru prognoza, alegerea metodelor de prognoza,
efectuarea prognozei, verificarea ei. Tema prognozei se poate referi la : probleme strategice, probleme operative.
Selectarea informatiilor pentru prognoza trebuie culese din timp si introduce intr-o banca de date. Metode de
prognoza clasificate in : metode explorative, metode normative si metode intuitive.
Metoda Delphy este o metoda intuitive, interactive si se bazeaza pe o corespondenta cu un grup de specialist in
domeniu. Ancheta continua pana se contureaza o solutie predominanta. Metoda Pattern se contruieste un
arbore deschis de pertinenta pornind de la un obiectiv ce trebuie atins in viitor. Metoda seriilor dinamice
(cronologice ) este o metoda de prognoza pe termen mediu. Ipoteza ce se face este ca evolutia se desfasoara
dupa o anumita lege, deoarece transformarea urmareste o traiectorie. Seria cronologica este un sir de valori pe
care le ia o variabila x in mom succesive t. Componentele seriei cronologice : - trendul sau tendinta, fiind
determinat de legitatile materne care-I imprima evolutia ; - variatii periodice care sunt determinate de legitatile
specific ale domeniului de mediu in care evolueaza; - variatii aleatorii sunt determinate de factorii cu actiune
intamplatoare din mediu.(x= + + ). Metoda lanturilor Markov se foloseste la prognozele pe termen scurt si
are ca ipoteza faptul ca probablitatea cu care au aparut in trecut fenomenele se va mentine pe intervalul urmator.
(stare si componenta).2.Planificarea calitatii activitatea prin care se elaboreaza planul si programul. Planificarea
calitatii cuprinde : planificarea strategica pentru calitate, planificarea tactica in calitate, planificarea operative a
calitatii. Fazele planificarii calitatii planificarea implica parcurgerea urmatoarelor faze : pregatirea planului,
elaborarea, implementarea si actualizarea lui. Planul poate fi strategic (uneste pozitia organizatiei, se elaboreaza
programul), tactic(repartizare resurse, se elaboreaza productia, aprovizionarea, financiarul), operational
(operatiile care trebuie facute necesita programare). Identificarea proceselor se face pornind de la analiza
fluxurilor din intreprindere (fluxurile de informatii pentru procesele manageriale si fluxurile de material pentru
procesele de executie). Modelul CMMI standardul ISO 9004 se refera si la necesitatea unei autoevaluari a
maturitatii performantei (capabilitatii),pe baza evaluarii proceselor, lucru care implica utilizarea modelului.