Sunteți pe pagina 1din 26

CALENDAR ORTODOX

DE STIL VECHI
2016

Tip rit cu binecuvntarea


.P.S. VLASIE MOGRZAN
Arhiepiscop i Mitropolit al
Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi
din Romnia

IANUARIE
SV SN
1 14 J
2
3
4

() T ierea mprejur cea dup trup a Domnului


) Sfntul Ierarh Vasilie cel Mare
15 V naintepr znuirea Botezului Domnului (Har i)
Sfntul Ierarh Silvestru, papa Romei
Sfntul Cuvios Serafim de Sarov
16 S Sfntul Prooroc Maleahi
Sfntul Mucenic Gordie
17 D Soborul Sfin ilor 70 de Apostoli
Sfntul Cuvios Teoctist
Duminica dinaintea Botezului Domnului
Ap. II Timotei 4, 5-8. Ev. Marcu 1, 1-8. Glas 8. Voscr. 11

18 L

Sfin ii Mucenici Teopempt i Teona


Sfnta Cuvioas Sinclitichia
Ajunul Bobotezei (Post)
6 19 M () BOTEZUL DOMNULUI
7 20 M
) Soborul Sfntului Ioan Botez torul
8 21 J Sfntul Cuvios Gheorghe Hozevitul
Sfnta Cuvioas Domnica
9 22 V Sfntul Mucenic Polieuct. Sfntul Cuvios Evstratie
10 23 S Sfntul Ierarh Grigorie, episcopul Nyssei
Sfntul Ierarh Dometian, episcopul Meletinei
11 24 D ) Sfntul Cuvios Teodosie, ncep torul vie ii de ob te
Duminica dup Botezul Domnului (nceputul propov duirii Domnului)
Ap. Efeseni 4, 7-13. Ev. Matei 4, 12-17. Glas 1. Voscr. 1
12 25 L Sfintele Mucenice Tatiana i Evtasia
13 26 M Sfin ii Mucenici Ermil i Stratonic
14 27 M Sfin ii Cuvio i P rin i uci i n Sinai i Rait
Odovania Praznicului Botezului Domnului
15 28 J Sfin ii Cuvio i Pavel Tebeul i Ioan Coliba ul
16 29 V Cinstirea lan ului Sfntului Apostol Petru
17 30 S ) Sfntul Cuvios Antonie cel Mare
18 31 D ) Sfin ii Ierarhi Atanasie i Chiril ai Alexandriei
Duminica a XXIX-a dup Cincizecime (a celor 10 lepro i)
Ap. Coloseni 3, 4-11. Ev. Luca 17, 12-19. Glas 2. Voscr. 2

19 1
20 2
21 3
22 4
23 5
24 6
25 7

Sfin ii Cuvio i Macarie Egipteanul i Macarie Alexandrinul


Sfntul Ierarh Marcu al Efesului
M ) Sfntul Cuvios Eftimie cel Mare
M Sfntul Cuvios Maxim M rturisitorul
Sfntul Mucenic Neofit
J Sfntul Apostol Timotei
Sfntul Cuvios Mucenic Anastasie Persul
V Sfntul Sfin it Mucenic Clement al Ancirei
Sfntul Mucenic Agatanghel
S Sfnta Cuvioas Xenia
Sfntul Mucenic Vavila
D ) Sfntul Ierarh Grigorie, de Dumnezeu Cuvnt torul

Duminica a XXXII-a dup Cincizecime (a lui Zaheu vame ul)


Ap. I Timotei 4, 9-15. Ev. Luca 19, 1-10. Glas 3. Voscr. 3
26 8

Sfin ii Cuvio i Xenofont, so ia sa, Maria


i fiii lor, Arcadie i Ioan
27 9
M ) Aducerea moa telor Sfntului Ioan Gur de Aur
Sfnta mp r teas Marciana
28 10 M Sfin ii Cuvio i Efrem Sirul, Paladie i Iacov Sihastrul
29 11 J Aducerea moa telor
Sfntului Sfin it Mucenic Ignatie Teoforul
30 12 V ) Sfin ii Trei Ierarhi: Vasilie cel Mare,
Grigorie Teologul i Ioan Gur de Aur
31 13 S Sfin ii Doctori f r de argin i Chir i Ioan

FEBRUARIE
SV SN
1 14 D naintepr znuirea ntmpin rii Domnului
Sfntul Mucenic Trifon
Sfintele Mucenice Perpetua i Felicitas
Duminica a XVII-a dup Cincizecime (a Hananeencei)
Ap. II Corinteni 6, 16-7, 1. Ev. Matei 15, 21-28. Glas 4. Voscr. 4
2
3
4
5
6
7
8

15 L () NTMPINAREA DOMNULUI
16 M Sfntul i Dreptul Simeon
Sfnta Ana Prooroci a
17 M Sfntul Cuvios Isidor Pelusiotul
Sfntul Sfin it Mucenic Avramie
18 J Sfintele Mucenice Agatia i Teodula
19 V Sfntul Ierarh Vucol al Smirnei
Sfntul Ierarh Fotie cel Mare, al Constantinopolului
20 S Sfntul Ierarh Partenie al Lampsacului
Sfntul Cuvios Luca
nceputul Triodului
21 D Sfntul Mare Mucenic Teodor Stratilat
Sfntul Prooroc Zaharia
Sfintele surori Marta i Maria
Duminica a XXXIII-a dup Cincizecime (a Vame ului i Fariseului)
Ap. II Timotei 3, 10-15. Ev. Luca 18, 10-14. Glas 5. Voscr. 5

22 L

Sfin ii Mucenici Nichifor, Marcel i Pangratie


Odovania Praznicului ntmpin rii Domnului
10 23 M ) Sfntul Sfin it Mucenic Haralambie
11 24 M Sfntul Sfin it Mucenic Vlasie al Sevastiei (Har i)
Sfnta mp r teas Teodora
12 25 J Sfntul Ierarh Meletie al Antiohiei
13 26 V Sfntul Cuvios Martinian (Har i)
Sfin ii Apostoli Achila i Priscila
14 27 S Sfin ii Cuvio i Avxentie, Maron i Avraam
15 28 D Sfntul Apostol Onisim. Sfntul Mucenic Maior
Duminica a XXXIV-a dup Cincizecime (a Fiului Risipitor)
Ap. I Corinteni 6, 12-20. Ev. Luca 15, 11-32. Glas 6. Voscr. 6

16 29 L
17 1
18 2
19 3
20 4
21 5
22 6

Sfntul Mucenic Pamfil i cei mpreun cu dnsul


Sfntul Ierarh Flavian al Constantinopolului
M Sfntul Mare Mucenic Teodor Tiron
M Sfntul Ierarh Leon, papa Romei
Sfntul Cuvios Agapit
J Sfin ii Apostoli Arhip, Filimon i Apfia
V Sfntul Ierarh Leon al Cataniei
Sfntul Cuvios Visarion
S Sfntul Cuvios Timotei
Sfntul Ierarh Evstatie al Antiohiei
Smb ta mor ilor - Mo ii de iarn
D Aflarea moa telor Sfin ilor Mucenici din Evghenia
L satul secului de carne

Duminica nfrico atei Judec i


Ap. I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2. Ev. Matei 25, 31-46. Glas 7. Voscr. 7
23 7
24 8
25 9
26 10
27 11
28 12
29 13

L Sfntul Sfin it Mucenic Policarp al Smirnei


M ) ntia i a doua aflare a capului
Sfntului Ioan Botez torul
M Sfntul Ierarh Tarasie al Constantinopolului (Har i)
J Sfntul Ierarh Porfirie al Gazei
Sfnta Mucenic Fotini samarineanca
V Sfntul Ierarh M rturisitor Procopie Decapolitul (Har i)
S Sfntul Cuvios Vasilie M rturisitorul,
ce a sih strit mpreun cu Sfntul Procopie
D Sfntul Cuvios M rturisitor Casian Romanul
L satul secului de brnz

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai


Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4. Ev. Matei 6, 14-21. Glas 8. Voscr. 8

MARTIE
SV SN
1 14 L

Sfnta Cuvioas Mucenic Evdochia


nceputul Postului Mare
15 M Sfntul Sfin it Mucenic Teodot al Cirenei
Sfntul Mucenic Isihie
16 M Sfin ii Mucenici Evtropie, Cleonic i Vasilisc
17 J Sfntul Cuvios Gherasim de la Iordan
Sfin ii Mucenici Pavel i Iuliana
18 V Sfntul Mucenic Conon
19 S Sfin ii 42 de Mucenici din Amoreea
Minunea colivei, a Sfntului Mare Mucenic Teodor Tiron
20 D Sfin ii Sfin i i Mucenici Efrem,
Evghenie i Agatodor ai Chersonului

2
3
4
5
6
7

Duminica I a Postului Mare (a Ortodoxiei)


Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40. Ev. Ioan 1, 43-51. Glas 1. Voscr. 9
8
9
10
11
12

21
22
23
24
25

L
M
M
J
V

Sfntul Ierarh M rturisitor Teofilact al Nicomidiei


) Sfin ii 40 de Mucenici din iezerul Sevastiei
Sfin ii Mucenici Codrat, Chiprian i Dionisie
Sfntul Ierarh Sofronie al Ierusalimului
Sfntul Cuvios Teofan M rturisitorul
Sfntul Ierarh Grigorie Dialogul, papa Romei
Sfntul Cuvios Simeon Noul Teolog
13 26 S Aducerea moa telor Sfntului
Ierarh Nichifor al Constantinopolului
Pomenirea mor ilor
14 27 D Sfntul Cuvios Benedict
Sfntul Mucenic Alexandru
Duminica a II-a a Postului Mare (a Sfntului Ierarh Grigorie Palama)
Ap. Evrei 1, 10; 2, 1-3. Ev. Marcu 2, 1-12. Se pun i ale ierarhului.
Glas 2. Voscr. 10
15
16
17
18
19

28
29
30
31
1

L
M
M
J
V

Sfin ii Mucenici Agapie, Plisie, Timolau i Nicandru


Sfin ii Mucenici Sabin, Iulian, Roman i Aninas
Sfntul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu
Sfntul Ierarh Chiril al Ierusalimului
Sfin ii Mucenici Hrisant i Daria

20 2
21 3

Sfin ii Cuvio i P rin i uci i n Mn stirea Sfntului Sava


Pomenirea mor ilor
D Sfntul Ierarh Iacov M rturisitorul

Duminica a III-a a Postului Mare (a Sfintei Cruci)


Ap. Evrei 4, 14; 5, 1-6. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1. Glas 3. Voscr. 11
22 4
23 5
24 6
25
26
27
28

L Sfntul Sfin it Mucenic Vasilie, preotul bisericii din Ancira


M Sfntul Mucenic Nicon i cei 199 de ucenici ai lui
M naintepr znuirea Bunei Vestiri
Sfntul Sfin it Mucenic Artemon al Seleuciei
Sfntul Cuvios Zaharia
7
J () BUNA VESTIRE A MAICII DOMNULUI
8
V Soborul Sfntului Arhanghel Gavriil
Odovania Praznicului Bunei Vestiri
9
S Sfnta Mucenic Matroana din Tesalonic
Sfntul Prooroc Anania
Pomenirea mor ilor
10 D Sfntul Cuvios Ilarion cel Nou
Sfntul Cuvios tefan M rturisitorul

Duminica a IV-a a Postului Mare (a Sfntului Cuvios Ioan Sc rarul)


Ap. Evrei 6, 13-20. Ev. Marcu 9, 17-32. Se pun i ale cuviosului.
Glas 4. Voscr. 1
29 11 L Sfntul Ierarh Marcu al Aretusei i Chiril diaconul
30 12 M Sfntul Cuvios Ioan Sc rarul
31 13 M Sfntul Sfin it Mucenic Ipatie al Gangrei
Denie - Canonul cel mare

APRILIE
SV SN
1
2
3
4

14 J

Sfnta Cuvioas Maria Egipteanca


Dezlegare la vin i untdelemn
15 V Sfntul Cuvios Tit, f c torul de minuni
Denie - Acatistul N sc toarei de Dumnezeu
16 S Sfntul Cuvios Nichita M rturisitorul
Pomenirea mor ilor
17 D Sfntul Cuvios Iosif, scriitorul de cnt ri
Sfin ii Cuvio i Gheorghe din Maleo, Zosima i Platon
Duminica a V-a a Postului Mare (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca)
Ap. Evrei 9, 11-14. Ev. Marcu 10, 33-45. Se pun i ale cuvioasei.
Glas 5. Voscr. 2

5
6
7

18 L Sfin ii Mucenici Claudie, Teodul i Agatopod


19 M Sfntul Ierarh Evtihie al Constantinopolului
20 M Sfntul Mucenic Caliopie
Sfntul Ierarh Gheorghe al Mitilenei
8 21 J
Sfin ii Apostoli Irodion, Agav i Ruf
9 22 V Sfntul Mucenic Evpsihie din Cezareea
10 23 S nvierea Sfntului i Dreptului Laz r
Sfin ii Mucenici Terentie, Pompie, Maxim i Macarie
Pomenirea mor ilor
11 24 D () INTRAREA DOMNULUI N IERUSALIM
Denie
Duminica a VI-a a Postului Mare (a Floriilor)
Ap. Filipeni 4, 4-9. Ev. Ioan 12, 1-18. Toate ale praznicului
12 25 L

Sfntul Ierarh Vasilie M rturisitorul


Sfnta Antusa
Denie
13 26 M Sfntul Sfin it Mucenic Artemon
Denie
14 27 M Sfntul Ierarh Martin M rturisitorul, papa Romei
Denie
15 28 J Sfin ii Apostoli Aristarh, Pud i Trofim
Sfntul Mucenic Crescent
Denia celor 12 Evanghelii
Dezlegare la vin i untdelemn

16 29 V

Sfintele Mucenice Irina, Agapia i Hionia


Denia Prohodului Domnului
17 30 S Sfntul Sfin it Mucenic Simeon al Persidei
Sfntul Ierarh Acachie al Melitinei
Smb ta Mare
18 1
D () NVIEREA DOMNULUI (Sfintele Pa ti)
Duminica nvierii Domnului (a Sfintelor Pa ti)
Ap. Fapte 1, 1-8. Ev. Ioan 1, 1-17. Toate ale praznicului
19 2
20 3
21 4
22 5
23 6
24 7
25 8

() Sfintele Pa ti
Sfntul Cuvios Ioan de la Lavra Veche
Sfntul Sfin it Mucenic Pafnutie
M () Sfintele Pa ti
Sfntul Cuvios Teodor Trihina. Sfntul Apostol Zaheu
M Sfin ii Sfin i i Mucenici Ianuarie i Teodor (Har i)
Sfnta mp r teas Alexandra
J Sfntul Ierarh Teodor Sicheotul, al Anastasiopolei
V ) Izvorul T m duirii (Har i)
) Sfntul Mare Mucenic Gheorghe, purt torul de biruin
S Sfntul Mucenic Sava Stratilat
Sfnta Cuvioas Elisaveta
D ) Duminica Tomei
Sfntul Apostol i Evanghelist Marcu
Duminica a II-a dup Sfintele Pa ti (a Sfntului Apostol Toma)
Ap. Fapte 5, 12-20. Ev. Ioan 20, 19-31. Glas 1. Voscr. 1

26 9

Sfntul Sfin it Mucenic Vasilie al Amasiei


Sfnta Glafira
27 10 M Sfntul Sfin it Mucenic Simeon, ruda Domnului
28 11 M Sfin ii Apostoli Iason i Sosipatru
Sfin ii Mucenici Dada, Maxim i Cvintilian
29 12 J Sfin ii 9 Mucenici din Cizic. Sfntul Cuvios Memnon
30 13 V Sfntul Apostol Iacov, fratele Sfntului Apostol Ioan
Sfntul Ierarh Ignatie Briancianinov

MAI
SV SN
1 14 S Sfntul Prooroc Ieremia
2 15 D Aducerea moa telor Sfntului
Ierarh Atanasie al Alexandriei
Duminica a III-a dup Sfintele Pa ti (a Mironosi elor)
Ap. Fapte 6, 1-7. Ev. Marcu 15, 43; 16, 1-8. Glas 2. Voscr. 4
3
4
5
6
7
8
9

16
17
18
19

L
M
M
J

Sfin ii Mucenici Timotei i Mavra


Sfnta Mucenic Pelaghia din Tars
Sfnta Mare Mucenic Irina
Sfntul i Dreptul Iov, mult-r bd torul
Sfin ii Cuvio i Mamant, Pahomie i Ilarion
20 V Ar tarea Cinstitei Cruci n cetatea Ierusalimului
Sfin ii Mucenici Acachie i Codrat
21 S ) Sfntul Apostol i Evanghelist Ioan
Sfntul Cuvios Arsenie cel Mare
22 D Aducerea moa telor Sfntului Ierarh Nicolae
Sfntul Prooroc Isaia
Sfin ii Mucenici Hristofor, Epimah i Gordian
Duminica a IV-a dup Sfintele Pa ti (a Sl b nogului)
Ap. Fapte 9, 32-42. Ev. Ioan 5, 1-15. Glas 3. Voscr. 5

10 23 L

Sfntul Apostol Simon Zilotul


Sfntul Cuvios Isihie M rturisitorul
11 24 M Sfntul Sfin it Mucenic Mochie
Sfin ii Chiril i Meftodie, cei ntocmai cu Apostolii
12 25 M Sfntul Ierarh Epifanie al Ciprului
Sfntul Ierarh Ghermano al Constantinopolului
njum t irea Praznicului Cincizecimii
13 26 J Sfnta Mucenic Glicheria
Sfntul Cuvios Serghie M rturisitorul
14 27 V Sfntul Mucenic Isidor din Insula Hios
Sfntul Sfin it Mucenic Terapont
15 28 S Sfntul Cuvios Pahomie cel Mare
Sfntul Ierarh Ahilie al Larisei
16 29 D Sfntul Cuvios Teodor cel Sfin it
Duminica a V-a dup Sfintele Pa ti (a Samarinencei)
Ap. Fapte 11, 19-30. Ev. Ioan 4, 5-42. Glas 4. Voscr. 7

17 30 L Sfntul Apostol Andronic i Sfnta Iunia


18 31 M Sfin ii Mucenici Petru, Dionisie i Andrei
Sfntul Sfin it Mucenic Teodot din Ancira
19 1
M Sfntul Sfin it Mucenic Patrichie al Prusei
20 2
J Sfntul Mucenic Talaleu
21 3
V ) Sfin ii mp ra i Constantin i Elena
22 4
S Sfin ii Mucenici Vasilisc i Marcel
23 5
D Sfntul Ierarh Mihail M rturisitorul al Sinadei
Duminica a VI-a dup Sfintele Pa ti (a Orbului din na tere)
Ap. Fapte 16, 16-34. Ev. Ioan 9, 1-38. Glas 5. Voscr. 8
24 6
25 7
26 8

L Sfntul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat


M ) A treia aflare a capului Sfntului Ioan Botez torul
M Sfin ii Apostoli Carp i Alfeu din cei 70
Sfntul Mucenic Averchie
Odovania Praznicului nvierii Domnului
27 9
J () N L AREA DOMNULUI
28 10 V Sfntul Mucenic Evtihie din Melitina
Sfntul Ierarh Nichita M rturisitorul al Calcedonului
Sfnta Mucenic Eliconida
29 11 S Sfnta Cuvioas Mucenic Teodosia fecioara
30 12 D Sfntul Cuvios Isaachie M rturisitorul
Sfntul Cuvios Varlaam
Duminica a VII-a dup Sfintele Pa ti (a Sfin ilor P rin i
de la Sinodul I Ecumenic) Ap. Fapte 20, 16-17; 28-36.
Ev. Ioan 17, 1-13. Glas 6. Voscr. 10
31 13 L

Sfntul Mucenic Ermie

IUNIE
SV SN
1 14 M Sfntul Mucenic Iustin filozoful
2 15 M ) Sfntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
Sfntul Ierarh Nichifor al Constantinopolului
3 16 J Sfin ii Mucenici Luchilian, Ipatie i Paula fecioara
4 17 V Sfntul Ierarh Mitrofan al Constantinopolului
Sfnta Cuvioas Sofia
Odovania Praznicului n l rii Domnului
5 18 S Sfntul Sfin it Mucenic Dorotei al Tirului
Smb ta mor ilor - Mo ii de var
6 19 D () POGORREA SFNTULUI DUH
Duminica Cincizecimii (a Pogorrii Sfntului Duh)
Ap. Fapte 2, 1-11. Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 1-12. Toate ale praznicului
7

20 L

() Sfnta Treime
Sfntul Sfin it Mucenic Teodot al Ancirei
8 21 M Aducerea moa telor Sfntului
Mare Mucenic Teodor Stratilat
9 22 M Sfntul Ierarh Chiril al Alexandriei (Har i)
10 23 J Sfin ii Mucenici Alexandru i Antonina
11 24 V Sfin ii Apostoli Vartolomeu i Varnava (Har i)
12 25 S Sfin ii Cuvio i Onufrie cel Mare i Petru Athonitul
Odovania Praznicului Pogorrii Sfntului Duh
13 26 D Sfnta Mucenic Achilina
Sfntul Ierarh Trifilie al Levcusiei
L satul secului pentru Postul Sfin ilor Apostoli
Duminica I dup Cincizecime (a tuturor Sfin ilor) Ap. Evrei 11, 33-40;
12, 1-2. Ev. Matei 10, 32-33, 37-38; 19, 27-30. Glas 8. Voscr. 1
14 27 L

Sfntul Prooroc Elisei


Sfntul Ierarh Meftodie al Constantinopolului
nceputul Postului Sfin ilor Apostoli
15 28 M ) Sfntul Ierarh Glicherie M rturisitorul de la Sl tioara
Sfntul Prooroc Amos
16 29 M Sfntul Ierarh Tihon al Amatundei
Sfntul Sfin it Mucenic Marcu al Apoloniadei
17 30 J Sfin ii Mucenici Manuil, Savel, Ismail i Isavru

18 1
19 2
20 3

V
S

Sfin ii Mucenici Leontie, Ipatie i Teodul


) Sfntul Ierarh Ioan Maximovici de San Francisco
Sfntul Apostol Iuda, ruda Domnului
Sfntul Cuvios Paisie cel Mare
D Sfntul Sfin it Mucenic Meftodie al Patarelor

Duminica a II-a dup Cincizecime (Chemarea primilor Apostoli)


Ap. Romani 2, 10-16. Ev. Matei 4, 18-23. Glas 1. Voscr. 2
21 4
22 5
23 6
24
25
26
27

L Sfin ii Mucenici Iulian din Tars i Afrodisie


M Sfntul Sfin it Mucenic Evsevie al Samosatelor
M Sfnta Mucenic Agripina
Sfin ii Mucenici Aristocleu, Dimitrian i Atanasie
7
J () Na terea Sfntului Ioan Botez torul
8
V Sfnta Cuvioas Mucenic Fevronia
9
S Sfntul Cuvios David din Tesalonic
10 D Sfntul Cuvios Samson, primitorul de str ini
Duminica a III-a dup Cincizecime (mpotriva iubirii de argint)
Ap. Romani 5, 1-10. Ev. Matei 6, 22-33. Glas 2. Voscr. 3

28 11 L

Aducerea moa telor Sfin ilor Doctori


f r de argin i, Chir i Ioan
29 12 M () Sfin ii, sl vi ii i ntru tot l uda ii
Apostoli Petru i Pavel
30 13 M ) Soborul Sfin ilor 12 Apostoli

IULIE
SV SN
1 14 J
2 15 V
3
4

Sfin ii Doctori f r de argin i Cosma i Damian din Roma


A ezarea n racl a cinstitului ve mnt al Maicii Domnului
Sfntul Ierarh Iuvenalie al Ierusalimului
16 S Sfntul Mucenic Iachint
Sfntul Ierarh Anatolie al Constantinopolului
17 D Sfntul Ierarh Andrei al Cretei
Sfnta Cuvioas Marta
Duminica a IV-a dup Cincizecime (Vindecarea slugii suta ului)
Ap. Romani 6, 18-23. Ev. Matei 8, 5-13. Glas 3. Voscr. 4

18 L

) Sfntul Cuvios Atanasie Athonitul


Sfntul Cuvios Lampadie, f c torul de minuni
6 19 M Sfntul Cuvios Sisoe cel Mare
Sfnta Mucenic Lucia
7 20 M Sfntul Cuvios Toma din Maleo
Sfnta Mucenic Chiriachi
8 21 J Sfntul Mare Mucenic Procopie
Sfnta Mucenic Teodosia, maica Sfntului Procopie
9 22 V Sfntul Sfin it Mucenic Pangratie al Tavromeniei
10 23 S Sfin ii 45 de Mucenici din Nicopoleea Armeniei
11 24 D Sfnta Mare Mucenic Eufimia,
cea care a fost hotarul Sfin ilor P rin i
Duminica a V-a dup Cincizecime (Vindecarea celor
doi ndr ci i din inutul Gadarenilor) Ap. Romani 10, 1-10.
Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1. Glas 4. Voscr. 5.
12 25 L

) Pomenirea Sfintei Icoane Prodromi a


Sfnta Cuvioas Veronica
13 26 M Soborul Sfntului Arhanghel Gavriil
Sfntul Cuvios tefan Savaitul
14 27 M Sfntul Apostol Achila
Sfntul Cuvios Nicodim Aghioritul
15 28 J Sfin ii Mucenici Chiric i Iulita, mama sa
16 29 V Sfntul Mucenic Atinoghen cu cei 10 ucenici ai s i
17 30 S Sfnta Mare Mucenic Marina
Sfntul Ierarh Eufrasie al Ienopolei

18 31 D Sfin ii Mucenici Emilian, Iachint i Pavel


Duminica a VI-a dup Cincizecime (Vindecarea sl b nogului
din Capernaum) Ap. Romani 12, 6-14. Ev. Matei 9, 1-8.
A Sfin ilor P rin i de la Sinodul IV Ecumenic:
Ap. Tit 3, 8-15. Ev. Ioan 17, 1-13. Glas 5. Voscr. 6
19 1
20 2
21 3
22 4
23 5
24 6
25 7

Sfnta Cuvioas Macrina


Sfin ii Cuvio i Dia i Teodor
M ) Sfntul Prooroc Ilie Tesviteanul
M Sfin ii Cuvio i Simeon cel nebun pentru Hristos
i Ioan Pustnicul. Sfntul Prooroc Iezechiil
J Sfnta Mironosi Maria Magdalena, cea
ntocmai cu Apostolii. Sfnta Cuvioas Marcela
V Aducerea moa telor Sfntului Sfin itului Mucenic Foca
Sfin ii Ierarhi Apolinarie i Vitalie ai Ravennei
S Sfnta Mucenic Hristina
Sfin ii Mucenici Capiton i Ermoghen
D Adormirea Sfintei Ana
Sfintele Cuvioase Olimpiada i Evpraxia
Duminica a VII-a dup Cincizecime (Vindecarea a doi
orbi i a unui mut din Capernaum) Ap. Romani 15, 1-7.
Ev. Matei 9, 27-35. Glas 6. Voscr. 7

26 8

Sfin ii Sfin i i Mucenici Ermolae, Ermip i Ermocrat


Sfnta Cuvioas Mucenic Paraschevi
Sfnta Mucenic Ierusalima
27 9
M ) Sfntul Mare Mucenic i t m duitor Panteleimon
28 10 M Sfin ii Apostoli Prohor, Nicanor, Timon i Parmena
29 11 J Sfin ii Mucenici Calinic, Veniamin, Mamant i Teodota
30 12 V Sfin ii Apostoli Sila, Silvan, Crescent i Andronic
31 13 S Sfntul i Dreptul Evdochim. Sfntul Iosif din Arimateea
naintepr znuirea scoaterii Sfintei Cruci
L satul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului

AUGUST
SV SN
1 14 D Scoaterea Sfintei Cruci. Sfin ii 7 Mucenici Macavei,
mama lor, Solomoni i Eleazar, dasc lul lor
nceputul Postului Adormirii Maicii Domnului
Duminica a VIII-a dup Cincizecime (nmul irea pinilor)
Ap. I Corinteni 1, 10-17. Ev. Matei 14, 14-22. Glas 7. Voscr. 8.
2
3
4
5
6
7
8

15 L

Aducerea moa telor Sfntului


Mucenic i Arhidiacon tefan
16 M Sfin ii Cuvio i Isaachie, Dalmat i Faust
17 M Sfin ii 7 tineri din Efes
18 J naintepr znuirea Schimb rii la Fa a Domnului
) Sfntul Ioan Iacob Hozevitul
Sfntul Mucenic Evsignie
19 V () SCHIMBAREA LA FA
A DOMNULUI
20 S Sfntul Cuvios Mucenic Dometie Persul
Sfntul Sfin it Mucenic Narcis al Ierusalimului
21 D Sfntul Ierarh Emilian M rturisitorul al Cizicului

Duminica a IX-a dup Cincizecime (Umblarea pe mare. Potolirea furtunii)


Ap. I Corinteni 3, 9-17. Ev. Matei 14, 22-34. Glas 8. Voscr. 9
9 22 L Sfntul Apostol Matia. Sfntul Mucenic Antonin
10 23 M Sfntul Mucenic i Arhidiacon Lavrentie
11 24 M ) Sfntul Ierarh Nifon al Constantinopolului
Sfntul Mucenic i Arhidiacon Evplu
12 25 J Sfin ii Mucenici Fotie i Anichit, Pamfil i Capiton
13 26 V Mutarea moa telor
Sfntului Cuvios Maxim M rturisitorul
Odovania Praznicului Schimb rii la Fa a Domnului
14 27 S naintepr znuirea Adormirii Maicii Domnului
Sfntul Prooroc Miheea. Sfntul Sfin it Mucenic Marcel
15 28 D () ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Duminica a X-a dup Cincizecime (Vindecarea lunaticului)
Ap. I Corinteni 4, 9-16. Ev. Matei 17, 14-23. Glas 1. Voscr. 10
16 29 L

Aducerea Sfintei Mahrame n Constantinopol


Sfntul Mucenic Diomid

17
18
19
20
21
22

30
31
1
2
3
4

M
M
J
V
S
D

Sfin ii Mucenici Miron, Straton, Chiprian, Tirs i Filip


Sfin ii Mucenici Flor i Lavru
Sfntul Mucenic Andrei Stratilat i cei 2593 de osta i
Sfntul Prooroc Samuil. Sfntul Mucenic Iliodor
Sfntul Apostol Tadeu. Sfnta Mucenic Vasa
Sfin ii Mucenici Agatonic, Zotic i Zinon

Duminica a XI-a dup Cincizecime (Pilda datornicului nemilostiv)


Ap. I Corinteni 9, 2-12. Ev. Matei 18, 23-35. Glas 2. Voscr. 11
23 5

Sfntul Mucenic Lup


Sfntul Ierarh Irineu al Lyonului
Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului
24 6
M Sfntul Sfin it Mucenic Evtihie
25 7
M Mutarea moa telor Sfntului Apostol Vartolomeu
Sfntul Apostol Tit
26 8
J Sfin ii Mucenici Adrian i Natalia so ia sa
27 9
V Sfntul Cuvios Pimen. Sfntul Mucenic Fanurie
Sfntul Ierarh Osie al Cordobei
28 10 S Sfntul Cuvios Moise Arapul
29 11 D () T ierea capului Sfntului Ioan Botez torul (Post)
Duminica a XII-a dup Cincizecime (Tn rul bogat)
Ap. I Corinteni 15, 1-11. Ev. Matei 19, 16-26. Glas 3. Voscr. 1
30 12 L

Sfin ii Ierarhi Alexandru, Ioan i


Pavel cel Nou ai Constantinopolului
31 13 M A ezarea n racl a cinstitului bru
al Preasfintei N sc toare de Dumnezeu

SEPTEMBRIE
SV SN
1 14 M ) nceputul anului bisericesc
Sfntul Cuvios Simeon Stlpnicul
2 15 J Sfntul Mucenic Mamant
Sfntul Ierarh Ioan Postitorul al Constantinopolului
3 16 V Sfntul Sfin it Mucenic Antim al Nicomidiei
Sfntul Cuvios Teoctist
4 17 S Sfntul Sfin it Mucenic Vavila al Antiohiei
Sfntul Prooroc Moise, v z torul de Dumnezeu
5 18 D Sfntul Prooroc Zaharia, tat l Sfntului Ioan Botez torul
Duminica a XIII-a dup Cincizecime (Pilda lucr torilor viei)
Ap. I Corinteni 16, 13-24. Ev. Matei 21, 33-44. Glas 4. Voscr. 2
6
7

19 L Minunea din Colosse a Sfntului Arhanghel Mihail


20 M naintepr znuirea Na terii Maicii Domnului
Sfntul Mucenic Sozont
Sfin ii Apostoli Evod i Onisifor
8 21 M () NA TEREA MAICII DOMNULUI
9 22 J Sfin ii i Drep ii P rin i Ioachim i Ana
Sfntul Mucenic Severian
10 23 V Sfintele Mucenice Minodora, Mitrodora i Nimfodora
11 24 S Sfnta Cuvioas Teodora din Alexandria
Sfntul Cuvios Eufrosin
12 25 D Sfntul Mucenic Avtonom
Odovania Praznicului Na terii Maicii Domnului
Duminica dinaintea n l rii Sfintei Cruci (Despre roadele
cuget rii la nv
turile dumnezeie ti) Ap. Galateni 6, 11-18.
Ev. Ioan 3, 13-17. Glas 5. Voscr. 3
13 26 L

naintepr znuirea n l rii Sfintei Cruci


Pomenirea nnoirii Bisericii nvierii lui Hristos
Sfntul Mucenic Cornelie Suta ul
14 27 M () n l area Sfintei Cruci (Post)
15 28 M ) Sfntul Mare Mucenic Nichita Romanul
Sfntul Ierarh Visarion al Larisei
16 29 J Sfnta Mare Mucenic Eufimia
Sfnta Mucenic Meletina

17 30 V
18 1
19 2

Sfintele Mucenice Sofia i


fiicele sale: Elpis, Pistis i Agapis
S Sfntul Ierarh Evmenie al Gortinei
Sfnta Mucenic Ariadna
D Sfin ii Mucenici Trofim, Savatie i Dorimedont
Duminica dup n l area Sfintei Cruci (Luarea Crucii
i urmarea lui Hristos) Ap. Galateni 2, 16-20.
Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1. Glas 6. Voscr. 4

20 3
21 4
22
23
24
25
26

5
6
7
8
9

Sfntul Mare Mucenic Evstatie,


Teopista so ia sa i fiii lor
M Sfntul Apostol Codrat. Sfntul Prooroc Iona
Odovania Praznicului n l rii Sfintei Cruci
M Sfntul Sfin it Mucenic Foca al Sinopei
J Z mislirea Sfntului Ioan Botez torul
V Sfnta Mucenic Tecla, cea ntocmai cu Apostolii
S Sfnta Cuvioas Eufrosina
D ) Mutarea Sfntului Apostol i Evanghelist Ioan
Duminica a XVIII-a dup Cincizecime (Pescuirea minunat )
Ap. II Corinteni 9, 6-11. Ev. Luca 5, 1-11. Glas 7. Voscr. 5

27 10 L

Sfntul Mucenic Calistrat i


cei mpreun cu dnsul 49 de Mucenici
28 11 M ) Sfntul Cuvios Hariton M rturisitorul
29 12 M Sfntul Cuvios Chiriac Sihastrul
Sfnta Mucenic Petronia
30 13 J Sfntul Sfin it Mucenic Grigorie al Armeniei
Sfnta Mucenic Ripsimia

OCTOMBRIE
SV SN
1 14 V
2
3

) Acoper mntul Maicii Domnului


Sfntul Apostol Anania
Sfntul Cuvios Romano, dulce cnt torul
15 S Sfntul Sfin it Mucenic Chiprian
Sfnta Iustina fecioara
16 D Sfntul Sfin it Mucenic Dionisie Areopagitul
Duminica a XIX-a dup Cincizecime (Predica de pe Munte.
Iubirea vr jma ilor) Ap. II Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9.
Ev. Luca 6, 31-36. Glas 8. Voscr. 6

4
5
6
7

17
18
19
20

L
M
M
J

Sfntul Sfin it Mucenic Ierotei al Atenei


Sfnta Mucenic Haritina
Sfntul Apostol Toma. Sfnta Mucenic Erotiida
Sfin ii Mucenici Serghie i Vah
Sfntul Mucenic Polihronie
8 21 V Sfintele Cuvioase Pelaghia i Taisia
9 22 S Sfntul Apostol Iacov, fiul lui Alfeu
Sfin ii Cuvio i Andronic i Atanasia, so ia lui
10 23 D Sfin ii Mucenici Evlampie i Evlampia, sora lui
Duminica a XX-a dup Cincizecime (nvierea fiului v duvei din Nain)
Ap. Galateni 1, 11-19. Ev. Luca 7, 11-16. Glas 1. Voscr. 7
11 24 L

Sfntul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi


Sfntul Ierarh Teofan M rturisitorul al Niceei
12 25 M Sfin ii Mucenici Prov, Tarah i Andronic
Sfntul Cuvios Cosma, f c torul de cnt ri
13 26 M Sfin ii Mucenici Carp, Papil, Agathodor i Agathonica
14 27 J ) Sfnta Cuvioas Parascheva. Sfin ii Mucenici
Nazarie, Ghervasie, Chelsie i Protasie
15 28 V Sfntul Cuvios Mucenic Luchian, preotul Antiohiei
16 29 S Sfntul Mucenic Longhin Suta ul
17 30 D Sfntul Prooroc Osie
Sfntul Cuvios Mucenic Andrei Criteanul
Duminica a XXI-a dup Cincizecime (Pilda sem n torului)
Ap. Galateni 2, 16-20. Ev. Luca 8, 5-15. A Sfin ilor P rin i de la Sinodul
VII Ecumenic: Ap. Tit 3, 8-15. Ev. Ioan 17, 1-13. Glas 2. Voscr. 8

18 31 L Sfntul Apostol i Evanghelist Luca


19 1
M Sfntul Prooroc Ioil. Sfntul Mucenic Uar
Sfntul Cuvios Ioan de Rila
20 2
M Sfntul Mare Mucenic Artemie Duxul
Sfntul Cuvios Gherasim cel Nou
21 3
J Sfntul Cuvios Ilarion cel Mare
22 4
V Sfntul Ierarh Averchie al Ierapolei, cel
ntocmai cu Apostolii. Sfin ii 7 tineri din Efes
23 5
S Sfntul Mucenic i Apostol Iacov, ruda Domnului
24 6
D Sfntul Mare Mucenic Areta i cei mpreun cu dnsul
Duminica a XXIII-a dup Cincizecime (Vindecarea ndr citului
din inutul Gadarenilor). Ap. Efeseni 2, 4-10.
Ev. Luca 8, 26-39. Glas 3. Voscr. 9
25 7
26 8
27 9
28 10
29 11
30 12
31 13

L Sfin ii Mucenici Marchian i Martirie. Sfnta Tavita


M ) Sfntul Mare Mucenic Dimitrie, Izvortorul de Mir
M ) Sfntul Cuvios Dimitrie Basarabov
Sfntul Mucenic Nestor
J Sfntul Mucenic Terentie, Neonila so ia sa i cei 7 fii ai lor
V Sfnta Cuvioas Mucenic Anastasia Romana
Sfntul Cuvios Avramie
S Sfin ii Mucenici Zenovie i Zenovia, sora lui
D Sfin ii Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Aristobul,
Narcis i Apeles. Sfntul Mucenic Epimah

Duminica a XXII-a dup Cincizecime (Bogatul nemilostiv i s racul Laz r)


Ap. Galateni 6, 11-18. Ev. Luca 16, 19-31. Glas 4. Voscr. 10

NOIEMBRIE
SV SN
1 14 L Sfin ii Doctori f r de argin i Cosma i Damian din Asia
2 15 M Sfin ii Mucenici Achindin, Pigasie,
Aftonie, Elpidifor i Anempodist
3 16 M Sfin ii Mucenici Achepsima, Iosif i Aitala
4 17 J Sfntul Cuvios Ioanichie cel Mare
Sfin ii Sfin i i Mucenici Nicandru i Ermeu
5 18 V Sfin ii Mucenici Galaction i Epistimia
6 19 S Sfntul Ierarh Pavel M rturisitorul
7 20 D Sfin ii 33 de Mucenici din Meletina
Sfntul Cuvios Laz r, f c torul de minuni
Duminica a XXIV-a dup Cincizecime (nvierea fiicei lui Iair)
Ap. Efeseni 2, 14-22. Ev. Luca 8, 41-56. Glas 5. Voscr. 11
8
9
10
11
12
13
14

21 L ) Sfin ii Arhangheli Mihail i Gavriil


22 M Sfin ii Mucenici Onisifor i Porfirie
Sfintele Cuvioase Matroana i Teoctista
Sfntul Ierarh Nectarie al Eghinei
23 M Sfin ii Apostoli Olimp, Rodion i Sosipatru din cei 70
Sfntul Mucenic Orest
24 J ) Sfin ii Mucenici Mina, Victor i Vichentie
Sfntul Cuvios Teodor Studitul
Sfnta Mucenic
tefanida
25 V Sfntul Ierarh Ioan cel Milostiv al Alexandriei
Sfntul Cuvios Nil Pustnicul
26 S ) Sfntul Ierarh Ioan Gur de Aur
27 D Sfntul Apostol Filip
Sfntul Ierarh Grigorie Palama al Tesalonicului
L satul secului pentru Postul Na terii Domnului
Duminica a XXV-a dup Cincizecime (Pilda Samarineanului milostiv)
Ap. Efeseni 4, 1-7. Ev. Luca 10, 25-37. Glas 6. Voscr. 1

15 28 L

Sfin ii Mucenici M rturisitori Gurie, Samona i Aviv


Sfntul Cuvios Paisie de la Neam
nceputul Postului Na terii Domnului
16 29 M Sfntul Apostol i Evanghelist Matei
17 30 M Sfntul Ierarh Grigorie al Neocezareei
Sfntul Ierarh Ghenadie al Constantinopolului

18 1
19 2
20 3
21 4

J
V

Sfin ii Mucenici Platon i Romano


Sfntul Prooroc Avdie
Sfntul Sfin it Mucenic Varlaam
S naintepr znuirea Intr rii Maicii Domnului n Biseric
) Sfntul Cuvios Grigorie Decapolitul
Sfntul Ierarh Proclu al Constantinopolului
D () INTRAREA MAICII DOMNULUI N BISERIC

Duminica a XXVI-a dup Cincizecime (Pilda bogatului c ruia i-a rodit


arina) Ap. Efeseni 5, 8-19. Ev. Luca 12, 16-21. Glas 7. Voscr. 2
22 5

Sfin ii Apostoli Filimon i Onisim


Sfnta Mucenic Cecilia
23 6
M Sfntul Ierarh Amfilohie al Iconiei
Sfntul Ierarh Grigorie al Acragantiei
24 7
M Sfin ii Sfin i i Mucenici Clement al Romei
i Petru al Alexandriei
25 8
J Sfnta Mare Mucenic Ecaterina
Sfntul Mare Mucenic Mercurie
Odovania Praznicului Intr rii Maicii Domnului n Biseric
26 9
V Sfin ii Cuvio i Alipie Stlpnicul i Nicon
Sfntul Cuvios Stelian Paflagonul
27 10 S Sfntul Mare Mucenic Iacov Persul
28 11 D Sfin ii Mucenici tefan cel Nou i Irinarh
Duminica a XXX-a dup Cincizecime (Dreg torul bogat. P zirea
poruncilor) Ap. Coloseni 3, 12-16. Ev. Luca 18, 18-27. Glas 8. Voscr. 3
29 12 L Sfin ii Mucenici Paramon i Filumen
30 13 M ) Sfntul Apostol Andrei cel nti chemat

DECEMBRIE
SV SN
1 14 M Sfntul Prooroc Naum
Sfntul Cuvios Filaret Milostivul
2 15 J Sfntul Prooroc Avacum
3 16 V Sfntul Prooroc Sofonie
4 17 S ) Sfnta Mare Mucenic Varvara
Sfntul Cuvios Ioan Damaschin
5 18 D ) Sfntul Cuvios Sava cel Sfin it
Duminica a XXVII-a dup Cincizecime (T m duirea femeii grbove)
Ap. Efeseni 6, 10-17. Ev. Luca 13, 10-17. Glas 1. Voscr. 4
6
7

19 L ) Sfntul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei


20 M ) Sfnta Mucenic Filoteea
Sfntul Ierarh Ambrozie al Milanului
8 21 M Sfntul Cuvios Patapie
9 22 J Z mislirea Maicii Domnului de c tre Sfnta Ana
10 23 V Sfin ii Mucenici Mina, Ermoghen i Evgraf
11 24 S Sfntul Cuvios Daniil Stlpnicul
12 25 D ) Sfntul Ierarh Spiridon, f c torul de minuni
Duminica a XXVIII-a dup Cincizecime, a Sfin ilor Str mo i dup
trup ai Domnului (Pilda celor pofti i la cin ) Ap. Coloseni 1, 12-18.
Ev. Luca 14, 16-24. Glas 2. Voscr. 5
13 26 L

) Sfin ii Mucenici Evstratie, Mardarie, Evghenie,


Avxentie i Orest. Sfnta Mucenic Lucia fecioara
14 27 M Sfin ii Mucenici Tirs, Calinic i Levchie
Sfin ii Mucenici Filimon i Apolonie
15 28 M Sfntul Sfin it Mucenic Elefterie
Sfntul Cuvios Pavel cel din Latro
Sfnta Mucenic Susana
16 29 J Sfntul Prooroc Agheu. Sfntul Mucenic Marin
17 30 V Sfntul Prooroc Daniil i Sfin ii
trei tineri Anania, Azaria i Misail
18 31 S ) Sfntul Ierarh Modest al Ierusalimului
Sfntul Mucenic Sebastian

19 1

D Sfntul Mucenic Bonifatie. Sfnta Aglaia

Duminica dinaintea Na terii Domnului (A Sfin ilor P rin i dup


trup ai Domnului. Genealogia Mntuitorului) Ap. Evrei 11, 9-10,
32-40. Ev. Matei 1, 1-25. Glas 3. Voscr. 6
20 2
21 3
22 4
23 5
24 6
25 7
26 8

naintepr znuirea Na terii Domnului


Sfntul Sfin it Mucenic Ignatie Teoforul
Sfntul Cuvios Ioan de Kronstadt
M Sfin ii Mucenici Iuliana din Nicomidia i Temistocle
M Sfnta Mare Mucenic Anastasia
Sfin ii Mucenici Hrisogon i Teodota
J Sfin ii 10 Mucenici din Creta
Sfntul Cuvios Naum al Bulgariei
V Sfnta Cuvioas Mucenic Evghenia
Ajunul Na terii Domnului
S () NA TEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS
D () Soborul Maicii Domnului
) Sfntul Cuvios Nicodim de la Tismana
Duminica dup Na terea Domnului
Ap. Galateni 1, 11-19. Ev. Matei 2, 13-23. Glas 4. Voscr. 7

27 9
L
) Sfntul ntiul Mucenic i Arhidiacon tefan
28 10 M Sfin ii 20.000 de Mucenici ar i n Nicomidia
29 11 M Sfin ii 14.000 de prunci uci i de Irod
n Betleemul Iudeei. Sfntul Cuvios Marcel (Har i)
30 12 J Sfnta Mucenic Anisia din Tesalonic
Sfnta Cuvioas Teodora din Cezareea
31 13 V Sfnta Cuvioas Melania Romana (Har i)
Sfntul Cuvios Zotic preotul
Odovania Praznicului Na terii Domnului

RNDUIELI BISERICE TI
Zile de post:
Toate zilele de miercuri i vineri de peste an, n afar de cele
nsemnate cu Har i
Ajunul Botezului Domnului: 5/18 ianuarie
T ierea capului Sfntului Ioan Botez torul: 29 august/11 septembrie
n l area Sfintei Cruci: 14/27 septembrie
Posturile de peste an:
Postul nvierii Domnului: 1/14 martie 17/30 aprilie
Postul Sfin ilor Apostoli: 14/27 iunie 28 iunie/11 iulie
Postul Adormirii Maicii Domnului: 1/14 august 14/27 august
Postul Na terii Domnului: 15/28 noiembrie 24 decembrie/6 ianuarie
Se m nnc de dulce:
De la Na terea Domnului pn la Botezul Domnului:
25 decembrie/7 ianuarie 6/19 ianuarie
De la Duminica Vame ului i Fariseului pn la Duminica Fiului Risipitor:
8/21 februarie 15/28 februarie
De la Duminica nfrico atei Judec i pn la Duminica Izgonirii lui Adam
din Rai (s pt mna alb ): 22 februarie/6 martie 29 februarie/13
martie
De la Duminica nvierii Domnului pn la Duminica Tomei:
18 aprilie/1 mai 25 aprilie/8 mai
De la Duminica Pogorrii Sfntului Duh pn la Duminica tuturor Sfin ilor:
6/19 iunie 13/26 iunie
Nu se fac nun i:
n toate zilele de miercuri i vineri, n cele patru posturi i n zilele
praznicelor mp r te ti de peste an i n ajunul acestora
n s pt mna alb : 22 februarie/6 martie 29 februarie/13 martie
n s pt mna luminat : 18 aprilie/1 mai 25 aprilie/8 mai
n Duminica Pogorrii Sfntului Duh: 6/19 iunie
De T ierea capului Sfntului Ioan Botez torul: 29 august/11 septembrie
De n l area Sfintei Cruci: 14/27 septembrie
De la Na terea pn la Botezul Domnului: 25 decembrie/7 ianuarie 6/19 ianuarie