Sunteți pe pagina 1din 16

1. PERMUTĂRI

1. Se consideră permutările

() ( ) .

2. Se consideră permutările

3. Se consideră permutările

 

1

2

2

1

3

4

4

3

1

1

1

2

2

2

2

4

3

4

3

1

4

3

4

3

,

şi

şi

1

1

1

2

1

4

2

3

3

2

3

4

3

1 2

2

1

2

4

4

4

3

4

3

.

.

şi

 

Arătaţi

Arătaţi

1

3

2

1

3

4

4

2

   . Arătaţi că

    .

    .

4. Pentru fiecare dintre permutările

n

k

e .

5. Se consideră permutarea

încât

n

k

e .

6. Se consideră permutarea

7. Fie

n

N

şi permutarea

1

5

1

5

 

1

2

S

k

3

2

1

3

4

2

4

2

4

3

3

3

1

,

4

2

4

1

k

0, 5

, determinaţi cel mai mic

n

N

cu proprietatea că

4

3

5

3

   . Determinaţi cea mai mică valoare a lui n

5

2

   . Calculaţi

   . Calculaţi

n

.

2006

.

N

, astfel

8. Se consideră permutarea

 

1

3

2

4

3

1

4

2

. Determinaţi permutarea

x S , ştiind că

4

2

x

.

9. Se consideră permutările

( )

1

şi, apoi, verificaţi că

 

1

2

( )

1

2

3

3

5

1

 

4

1

1

.

5

4

şi

 

1

3

2

1

3

4

4

5

5

2

.

Determinaţi

1

,

1

,

10. Se consideră permutările

x,

y S , ştiind că

6

x

 

şi

1

5

2

1

3

4

4

3

y .

5

6

6

2

şi

 

1    . Determinaţi permutările
2

2

1

3

4

4

3

5

6

6

5

11. Se consideră permutarea

 

1

3

2

2

3

4

4

1

. Calculaţi

16

,

53

,

2

şi

16

.

12. Se consideră permutările

102

 

5

şi

12

 

3

.

 

1

4

2

1

3

5

4

3

5

2

   şi

 

1

5

2

2

3

4

4

1

5

3

   . Calculaţi

13. Determinaţi numărul de inversiuni, pentru fiecare dintre următoarele permutări:

3

1

1

1

3

2

2

3

1

,

2

1

3

2

2

4

4

,

3

3

7

 

4

2

1 2

3 1

5

3

6

6

1

3

3

i

7

4

2

4

4

4

3

1

5

j

4

2

6

2

5

5

.

   şi

4

1

 

5

14. Determinaţi permutarea pară de forma

15. Se consideră permutarea

 

1

5

2

1


Determinaţi () .

2

3

3

4

47

4

1

,

5

2

9

,

.

72

101

,

- 5 -

16.

17.

18.

Se consideră permutarea

Se consideră permutarea

Se consideră permutarea

1 2

3

1

1

3

1

2

2

4

2

4

3

2

3

5

3

6

4

1

. Arătaţi că

10

19

n

2

n

11

2

n

1

12

4

1

1

n

i

3

<

j

19

18

2

4

(

j

)

( )

i

j

i

(

 

)

.

20

20

   . Determinaţi () .

2

2

n

n

1

.

a) Determinaţi m() .

b) Ce condiţie trebuie să îndeplinească n , pentru ca să fie o permutare pară ?

Răspunsuri

5.

n 5

6.

4

k

3

  

1

3

2

1

10. x

12.

1

6

5

e,

   7.

1

2

3

4

2

2

2

1

4

2  

3

3

3

3

(

k

4

4

4

5

5

4

)

N

5

5

4

e,

47

1

1

3

4

2

2

4 k

 

 

1 2

2 3

4

 

1

8.

6

   ,

,

1

y

2

1

1

2

5

3

3

9

,

3

3

4

4

 

1

(

sau

4

4

72

 

4

5

2

101

k

)

N ,

4

2

1

6

6

3

2

4

3  

11.

k

1

9.

3

 

1 2

2 4

3

1

4

3

e,

116

1 2

4 1

3

2

,

,

4

5

53

2

 ,

102

5

2

 

3

,

2

 

3

4

k

2

5

3

,

1

 

1

4

1

2

2

3

2

5

3

2

3

1

2

,

2

,

16

4

3

4

1

5

4

,

2

3



13.

m() 3,

1

m(

2

) 3, m(

3

) 4, m(

şi

()  1

18. a)

(

m

4

) 8

14.

)

(

n n

1)

2

;

1

3

b)

2

1

n

3

5

4k

4

4

(k

5

6

6

2

N

)

15.

sau

m()

n 4k

9

3

şi ()  1 17. m() 45

(k N ) .

2. MATRICE

1. Se consideră mulţimea

a 11

a 0 şi că

22

a

12

M

a

, iar

1

i

j

i

, ,

j

1,2

a

21

Z şi

. Determinaţi numărul elementelor mulţimii M, ştiind că

a

21

1

.

2. Se consideră mulţimea

M

a i j

0

dacă

i j şi că

a

3. Se consideră matricele

A

 

i j

1

1

a

i

j

1

i

, ,

j

1,3

. Determinaţi numărul elementelor mulţimii M, ştiind că

dacă

i j , iar

a

i j

Z şi

a

i j

1

dacă

i j .

2

3

   şi B

 

2

1

3

1

   . Calculaţi

A B

,

A B

,

A

t

A

,

B

t

B .

4. Se consideră matricele

ştiind că

A B 2C .

5. Se consideră matricele

2X A B .

A

A

2

x

3

1

 

2  

3

y

2

0

,

B

z

2

3    şi

2

2

t

1

   şi

B

 

1 2

1 2

C

1

2

 

3    . Determinaţi x, y, z şi t,

4

1

2

   . Determinaţi matricea X, ştiind că

- 6 -

6. Se consideră matricele

3A B .

7. Se consideră matricea

8. Se consideră matricele

3

t

A

2

B .

A

A

2

3

1

2 3

4

3

1

A   1

2

1

1

0

1

 

2

1

şi

1

B   1

2

2

1

0

1

0

1

 

.

Calculaţi

A B, A B, 2 A 3B şi

   . Determinaţi matricea X M 2 ( R) cu proprietatea că

2

3

1

 

şi

B



 

1

0

2

1

3

2

. Calculaţi

A

t

B

,

t

A B

,

X

t

X A .

2

t

A   B şi

3

9. Se consideră matricele

2

A    2

10

5X 2Y A

şi

2 X Y B .

4

6

2

2

 

4

4

şi

3

B   1

5

1

1

1

2

2

1

 

. Determinaţi matricele X şi Y , ştiind că

10. Se consideră matricea

B C A , iar

t B B

11. Se consideră matricea

şi

A

k


A

 

2

1

2

3

0

3

t C C .

4

5

6

 

. Determinaţi două matrice

  

2

k

1

2

k

4 k

2 k

   . Determinaţi matricea

B

n

k 1

B, C M 3 (R)

A

k

.

, astfel încât

12. Se consideră matricea

A

k

4

k

k

3

!

k

2

k

k

n

C

2

k

4

2

2

3

1

k 1

    

. Determinaţi matricea

B

n

k 1

A

k

.

13. Se consideră matricele

A

1

0

2

2

3

 

1

şi

B



1

 

1

2

0

1

1

   . Calculaţi AB şi t

A

t

B .

14. Se consideră matricele

A

15. Se consideră matricele

verificaţi că

t

(

AB

)

t

16. Se consideră matricele

17. Se consideră matricea

B

A

A

1

2

3

2

3

1

3

1

2

0 1

A   1 2

1 1

A .

t

 

şi

2

3

2

B

 

şi

0

1

1

1

1

0

1

0

1

 

. Arătaţi că

t

(

AB

)

BA .

0

B    1 2

0

1

2

1

1

1

 

. Calculaţi

t

(

AB

),

t

t

B A şi, apoi,

 

1

2

 

2

1

1

2

   şi B

 

1

y

x

1

   . Determinaţi x, y R , astfel încât AB BA .

3

1

   . Găsiţi o matrice B M 2 ( R) , astfel încât

AB BA .

- 7 -

18. Determinaţi matricele

19. Se consideră matricele

20. Se consideră matricele

21. Se consideră matricea

AM 2 ( R) cu proprietatea că

AX XA , oricare ar fi matricea

A

A

 

 

1 2

0

1

şi B

 

3 4

y

x

. Determinaţi x, y R , astfel încât

1

0

1

1

şi B

 

x

0

y

2

. Determinaţi x, y R , astfel încât

X M 2 (R) .

AB BA .

AB BA .

A  

1

1

2

1

   . Determinaţi matricele X M 2 ( R) cu proprietatea că AX XA .

22. Se

consideră

matricele

A

 

1

0

2

1

   şi

B

 

1

1 0

2

   . Determinaţi matricele

X M 2 ( R)

cu

23.

proprietatea că

Fie

AX XB .

AM 2 (C )

o matrice dată. Arătaţi că nu există nici o matrice

X M 2 (C) astfel încât

AX XA I

2 .

24. Se consideră matricele

A

ştiind că

AX

t

XB C .

25. Se consideră matricele

A

X , Y M 2 ( R) , ştiind că

1

 

 

1

0 1

1

1

 

0 1

,

,

B

B

X AY B

şi



1

2

2

0

şi C



1

2

CX Y D .

2

0

,

C

 

1

1

0

0

0

1

3

5

. Determinaţi matricea

X M 2 (R) ,

   şi D

 

0 2

4 1

   . Determinaţi matricele

26. Se consideră mulţimea

AB M .

27. Se consideră matricele

M

 

 

x

y

A

4

 

6

10

2 y

x

2

3

5

x

,

y

Z

şi

x

2

3

 

5

şi

B

1

 

2

4

2

2

2

1

5

y

2

1

3

 

6

0


. Arătaţi că, dacă

A,

. Arătaţi că

AB O

3

.

B M , atunci

28. x R şi matricea

Fie

x,

y R .

29. Se consideră matricea

A

A x

(

1

0

0

)

0

1

1

30. Se consideră matricea

1

A    1 0

0 0

1

2

0

0

2

2

x

1

x

2

x

0

1

4

x

0

0

1

 

. Arătaţi că

A(x) A( y) A(x y) , oricare ar fi

 

. Determinaţi matricele

X M 3 (R) , astfel încât

AX XA .

0

0

1

 

. Determinaţi matricele

X M 3 (R) , astfel încât

AX XA .

- 8 -

31. Fie

dacă

x,

y,

z C

x y z .

şi matricele

A

x

1

0

2

2

32. Se consideră matricea

a)

b)

Calculaţi

Determinaţi

A

2

A

 

2

2

. a R , astfel încât

.

(I

2

0

y

1

1

0

z

 

A)(I

2

şi

B

z

1

0

aA) I

2

.

0

z

1

1

0

z

 

. Arătaţi că

AB BA dacă şi numai

33. Se consideră matricea

A

1

1 0

0

   . Determinaţi matricea X M 2 ( R) cu proprietatea că

X

2

A .

34. Se consideră matricea

A

35. x, y R şi matricele

Fie

36. x R şi matricele

Fie

A

x

y

y

x

M

A

x

y

2

1

x

x 1

0 1

,

,

2 ( R) . Determinaţi

x,

y R , ştiind că

A

2

A 2I

2

.

B

B

2

1

12

0

2

4

   . Determinaţi x şi y, astfel încât

A

10

2

   . Determinaţi x, ştiind că

A

3

A

2

2

A B .

B .

37. Se consideră matricea

A

1

4

12

1

. Determinaţi matricea X M 2 ( R) cu proprietatea că

X

38. Se consideră matricele

A

 

1

0

5

1

   şi X

a

c

b

d

M

a)

b) Determinaţi matricea X, ştiind că

Arătaţi că, dacă

AX XA , atunci c 0 şi d a .

X

5

A .

2 (R) .

39. Se consideră matricea

A

0 2

0

0

   . Arătaţi că nu există nici o matrice X M 2 (R) astfel încât

2

A .

X

2

A .

40. Se consideră funcţia injectivă.

41. Se consideră funcţia injectivă.

42. Se consideră matricea

f : M 2 (R) M 2 (R) ,

f : M 3 (R) M 3 (R) ,

A

2

i

i

i

2

i

i

i

2

 

(

i

2



f ( X ) X

2

3X 2I . Arătaţi că funcţia

2

f

nu este

f ( X ) X

3

3X