Sunteți pe pagina 1din 6

Pregătire bacalaureat

RECAPITULARE BACALAUREAT SUBIECT II.

Matrice.
Exerciţii tipice pentru bacalaureat:

3 4 1 2 1 0
1. Se consideră matricele A   , B    şi I 2   .
2 3 1 1 0 1 
a) Să se calculeze matricea B 2 , unde B 2  B  B.
1  3  4
b) Să se verifice că A   .
 2 3 
c) Să se arate că C 4  6 4  I 2 , unde C  B 2  A 1 şi C 4  C  C  C  C.
1  1  1 0 0
     
2. Se consideră matricele X   2 , Y   2  şi I 3   0 1 0  . Definim matricele A  X  Y t şi
 3   3 0 0 1 
    
B (a )  aA  I 3 , unde a  R şi Y t este transpusa matricei Y.
1 2  3
 
a) Să se arate că matricea A   2 4  6 .
3 6  9 

b) Să se calculeze determinantul matricei A.
1 
c) Să se arate că matricea B (a ) este inversabilă, a  R \  .
4
2  6 A n  A ... A , n  N * .
3. Se consideră matricea A     M 2 ( R ). Se notează
1  3  denori
a) Să se calculeze determinantul matricei A.
b) Să se arate că A 2  A 3  O2 .
c) Să se calculeze suma A  2  A 2  ...  10  A10 .
a 9
4. Se consideră matricele X   x y  , A    cu a, x, y  R şi B   0 0 .
1 a 

a) Să se arate că dacă X  A  B , atunci a 2  9 x  0. 
b) Să se determine valorile reale ale numărului a pentru care determinantul matricei A este nenul.
3 x  y  0
c) Să se determine trei soluţii distincte ale sistemului de ecuaţii 
9 x  3 y  0
.

1 1 1 1 0 0 0 1 1
     
5. Se consideră matricele A   0 1 1 , I 3   0 1 0  şi B   0 0 1  din M 3 ( R ). Pentru
0 0 1 0 0 1  0 0 0 
  
X  M 3 ( R ) se notează cu X 2  X  X .
a) Să se verifice că A  I 3  B.
b) Să se calculeze suma A 2  B 2 .
c) Să se calculeze inversa matricei A 2 .
5 0
6. Se consideră matricea A     M 2 ( R ).
0 1 
a) Să se calculeze A 2  A, unde A 2  A  A. .
 5n 0 A n  A ... A , să se rezolve ecuaţia
b) Ştiind că A n   ,
 n  N , n  2 şi
 0 1 denori

det( A n )  2  5 n  125.
c) Să se determine matricea B  A  A 2  ...  A 2008 .
Pregătire bacalaureat

1 2  4  2 1 0
7. Se consideră matricele A   , B    şi I 2    în M 2 ( R ).
2 4  2 1  0 1 
a) Să se verifice că AB  BA.
b) Să se calculeze A 2  B 2 , unde A 2  A  A. şi B 2  B  B.
c) Să se arate că C 4  5 4  I 2 , unde C  A  B şi C 4  C  C  C  C.
 a  b b  
8. Se consideră mulţimea G   A    a, b  Z , a 2  1.
   b a  b 
1 0 0 0
a) Să se verifice dacă matricele I 2    şi respectiv O2    aparţin mulţimii G.
0 1 0 0 
a  b b 
b) Să se determine matricea B  M 2 ( Z ) astfel încât    aI 2  bB, a, b  Z .
 b a  b 
c) Să se demonstreze că inversa oricărei matrice din G este tot o matrice din G.
3 1 1 0 3 4 1 0 0
     
9. Se consideră matricele A  0 3 1 , B   0 0 3 , I3  0 1 0  şi funcţia
0 0 3  0 0 0  0 0 1 
  
f : M 3 ( R )  M 3 ( R ) , f ( X )  X 2  3 X  I 3 , unde X 2  X  X .
a) Să se calculeze det  I 3  B .
b) Să se demonstreze că f ( A)  I 3  B.
c) Să se arate că  f ( A)   I 3  3B  3B 2 , unde  f ( A)   f ( A)  f ( A)  f ( A).
3 3

 1 1 1
 
10. Fie matricea A( k )    2 xk x k2 , cu k   0,1,2 , x 0  1 şi x1 , x 2 sunt soluţiile ecuaţiei
 2 x k2 x k 

x2  x  2  0.
a) Să se calculeze determinatul matricei A(0).
b) Să se determine matricea A(1)  A( 2).
c) Să se calculeze suma elementelor matricei A(k) pentru fiecare k   0,1,2 .
0 0 1 0 0 1
11. Se consideră matricele O2    , I 2    şi A    , unde a, b  Z .
0 0 0 1 a b
a) Să se calculeze A 2 , unde A 2  A  A. .
b) Să se verifice că A 2  aI 2  bA, unde A 2  A  A. .
c) Ştiind că X  M 2 ( Z ) cu AX  XA, să se arate că există m, n  Z astfel încât X  mI 2  nA.
1 1 1  1 0 0
12. Se consideră matricele A   , B    şi O2   .
1 1 1  1 0 0 
a) Să se calculeze A 2 , unde A 2  A  A. .
b) Să se verifice că AB  2 B  O2 .
c) Să se determine matricele X  M 2 ( R ) care verifică egalitatea AXB  O2 .
1 0 1  1
13. Se consideră mulţimea M   aI 2  bV | a, b  R , unde I 2    şi V   .
0 1  1  1
a) Să se verifice că I 2  M .
b) Să se determine matricele inversabile din mulţimea M în raport cu operaţia de înmulţire din
M 2 ( R ).
c) Ştiind că A, B  M , să se arate că AB  M .
14. În mulţimea M 2 ( R ) notăm cu A t transpusa matricei A.
1 0
a) Să se calculeze I 2  I 2t , unde I 2    .
0 1
b) Să se demonstreze că pentru A  M 2 ( R ) şi m  R are loc relaţia  mA t  mA t .
Pregătire bacalaureat

0 0
c) Să se determine matricele A  M 2 ( R ) pentru care A  A t  O2 , unde O2    .
0 0
  2a  a  
 a  R . Pentru A  M se notează A  A ... A ,
n
15. Se consideră mulţimea M   A a   
  2a  a   denori

unde n  N *.
a) Să se arate că  A a   2  aA a  , a  R.
b) Să se arate că dacă X , Y  M , atunci XY  M .
c) Să se determine a  R astfel încât  A a   2   A a   3  2 A a .
  a b   1 0
16. Se consideră mulţimea M   A a, b     a, b  R  şi matricea I 2    .
  b a  b  0 1
a) Să se calculeze determinantul matricei A1;1.
b) Să se demonstreze că dacă A, B  M , atunci A  B  M .
c) Să se arate că det  I 2  A 0, b    0, b  R.
1 0 1 1 a b
   
17. În mulţimea M 3 ( Z ) se consideră matricele F   0 1 0  şi A   0 1 c.
0 0 1  0 0 1 
 
2 3 4
 
a) Să se determine numerele a, b şi c astfel încât A  F   0 2 5 .
0 0 2 

b) Să se arate că a = c=0 şi b= -1 pentru matricea A este inversa matricei F.
1 2 3
 
c) Să se rezolve ecuaţia F  X   4 5 6  , unde X  M 3 ( Z ).
7 8 9 

 a b   1 0
18. Se consideră mulţimea M    a, b, c  R  şi matricea I 2    .
 b c   0 1
a) Să se arate că I 2  M .
b) Ştiind că A, B  M , să se arate că A  B  M .
c) Să se demonstreze că det  AB  BA  0, A, B  M .
1 1  1 0
19. Se consideră matricele A    şi I 2   .
1  1 0 1 
a) Să se verifice că A 2 ,  2 I 2 , unde A 2  A  A. .
b) Să se determine x  R astfel încât det  A  xI 2   0 .
c) Să se rezolve în M 2 ( R ) ecuaţia AX  XA .
 a b c  0 0 0
    
20. Se consideră mulţimea M   0 a d  a, b, c, d  R  şi matricea O3   0 0 0 .
 0 0 a   0 0 0 
  
a) Să se arate că O3  M .
b) Să se demonstreze că produsul a două matrice din M este o matrice din M.
c) Ştiind că A  M cu det  A  0, să se demonstreze că A  O3 , unde A 3  A  A  A.
3

0 0 a b
21. Se consideră matricele O2    , A    din M 2 ( R ) . Se notează cu A t transpusa
0 0  c d 
matricei A.
a) Ştiind că ad  4 şi bc  3 , să se calculeze det  A .
b) Să se calculeze A  A t .
c) Să se demonstreze că dacă suma elementelor matricei A  A t este egală cu 0, atunci det  A  0 .
1 0 a b
22. Se consideră matricele I 2    şi A    din M 2 ( R ) . Se notează A 2  A  A. .
0 1  c d 
Pregătire bacalaureat

a) Să se calculeze A 2 .
b) Să se verifice că A 2   a  d  A   ad  bc  I 2 .
c) Ştiind că a  d  0 şi M  M 2 ( R ) cu A 2 M  MA 2 , să se demonstreze că AM  MA .
2 1 1 0 0 0
23. Se consideră matricele A   , I 2   , O2    şi mulţimea
4  2  0 1  0 0 
G   M  x; y  | M  x; y   xI 2  yA, x, y  R  M 2 ( R) .
a) Să se verifice că A 2  O2 , unde A 2  A  A. .
b) Să se determine inversa matricei M 1;1 .
c) Să se determine matricele inversabile din mulţimea G.
1 0 0 1 1 1
   
24. Se consideră matricele I3  0 1 0 şi X  0 1 1 din M 3 ( R) . Se notează
0 0 1  0 0 1
 
X n  X  X  ...
 X pentru n  N * .
denori
a) Să se calculeze X 2 .
b) Să se determine inversa matricei X.
c) Să se determine numărul real r astfel încât X  3 X  rX  I 3 .
3 2

1 a
25. Se consideră matricele de forma M a    , unde a  R .
0 1 
a) Să se calculeze det  M 1  M 2  .
b) Să se calculeze M a , unde M a  M a  M a .
2 2

c) Să se determine matricele X  M 2 ( R ) pentru care M a X  XM a , a  R .


 a b   1 0
26. Se consideră mulţimea M    a, b, c  R  şi matricea I 2    .
 c d   0 1
a) Să se arate că I 2  M .
b) Ştiind că A, B  M , să se arate că A  B  M .
c) Să se demonstreze că det  AB  BA  0 , A, B  M
1 ln a 0
 
27. Se consideră matricea H ( a)   0 1 0  , unde a >0.
0 0 a 

a) Să se calculeze det  H ( a )  , a  0 .
b) Să se arate că H (a )  H (b)  H (a  b) , a, b  0 .
c) Să se calculeze determinantul matricei H (1)  H (2)  H (3)  ...  H ( 2012) .
4  6
28. În mulţimea matricelor pătratice M 2 ( R ) se consideră matricea A    . Se notează
2  3 
A n  A ... A , n  N * .
denori
a) Să se arate că A  A 2  2 A .
x 0
b) Să se determine matricele X  M 2 ( R ), X    , astfel încât det  X  A  2 .
0 x 
n(n  1)
să se demonstreze că A  2 A  ...  nA 
2 n
c) Ştiind că A n  A, n  N * , A,
2
n  N * .
2 3 
29. Se consideră matricea A   .
1  2 
a) Să se calculeze det  A .
b) Să se demonstreze că A 3  7 A, unde A 3  A  A  A .
Pregătire bacalaureat

c) Să se demonstreze că A  B  A , unde B  A 2  6I 2 şi A 2  A  A. .
1  5 x  2x 
30. În M 2 ( R ) se consideră matricele A( x)   , xR.
 10 x 1  4 x 
a) Să se calculeze A(1)  A( 1) .
 
b) Să se verifice dacă  A x   2  A  x  1 2  1 , x  R .
c) Să se determine inversa matricei A(1).
1 1 0 1 0 0
   
31. Se consideră matricele A   1 0 0 , I 3   0 1 0 .
 0 1 0 0 0 1 
  
a) Să se calculeze determinantul matricei A.
b) Să se calculeze A 2 ştiind că A 2  A  A. .
c) Să se calculeze inversa matricei I 3  A .
0 3 1 0
32. Se consideră matricele A    , I 2    şi mulţimea C  A   X  M 2 ( R ) XA  AX 
1 0 0 1 
0 a
a) Să se determine a, b  R , astfel încât A     I2 .
b 0 
b) Să se demonstreze că A  B  A , unde B  A 2  2I 2 şi A 2  A  A. .
a 3b 
c) Să se arate că dacă X  C ( A) , atunci a, b  R astfel încât X   .
b a 
4 1 1 0
33. În M 2 ( R ) se consideră matricele A   , I 2    şi submulţimea
4 1 0 1 
G   X ( a ) a  R; X (a )  I 2  aA .
a) Să se verifice dacă I 2 aparţine mulţimii G.
b) Să se arate că X  a   X  b   X  a  b  5ab  , a, b  R .
1  a 
c) Să se arate că pentru a   inversa matricei X  a  este matricea X  .
5  1  5a 
 1 1 3 1 0 0
   
34. Se consideră matricele A    2 2 6 , I3   0 1 0  şi B  A  I 3 .
3 3 9  0 0 1 
 
a) Să se calculeze determinantul matricei A.
b) Să se calculeze A 2  B 2 , unde A 2  A  A. şi B 2  B  B.
1 1
c) Să se arate inversa matricei B este B  A  I 3 .
9
 1̂ 0̂ 0̂   1̂ 0̂ 0̂   1̂ 0̂ 0̂ 
  
35. În M 3 ( Z 8 ) se consideră matricele A   0̂ 3̂ 0̂  , B   2̂ 3̂ 0̂  I 3   0̂ 1̂ 0̂  . Se notează
     
 0̂ 0̂ 5̂   3̂ 7̂ 5̂   0̂ 0̂ 1̂ 

X 2  X  X , pentru X  M 3  Z 8  .
a) Să se arate că A  I 3 .
2

b) Să se rezolve ecuaţia matriceală A  X  I 3 , unde X  M 3  Z 8  .


c) Să se calculeze  B  A 2 .
4 8 1 0
36. În mulţimea M 2 ( R ) se consideră matricele A   , I 2    şi X  a   I 2  aA , unde
2 4  0 1 
aR.
a) Să se demonstreze că A 2  8 A .
b) Să se calculeze det X  a  .
c) Să se domonstreze că X  a   X  b   X  a  b  8ab  , a, b  R .
Pregătire bacalaureat

2 2 1 0 x y
37. Se consideră matricele A    , I 2    , B    cu x, y  R .
0 2 0 1 0 6 
a) Să se determine numărul real x astfel încât A  B  B  A .
b) Să se verifice că A 2  4 A  I 2  , unde A 2  A  A. .
c) Să se determine numărul real a astfel încât A 3  aA 2  4 A  O2 , unde A 3  A  A  A .
 2 1  1  1 1  1 1 0 0
     
38. Se consideră matricele A    1 2  1 , B    1 1  1 şi I 3   0 1 0  . Se notează
1 1 2   1 1  1 0 0 1 
   
X2  X X .
a) Să se calculeze AB.
b) Să se demonstreze că  A  B  2   A  B  2  A 2  B 2 .
c) Să se calculeze inversa matricei  A  B  2 .
1 2  3
 
39. Fie măricea A  1 2  3  . Pentru a  R fixat, definim B  aA  I 3 .
1 2  3 

a) Să se calculeze det  B  pentru a=1.
b) Să se calculeze A 2 , unde A 2  A  A. .
c) Să se demonstreze că 2 B  B  I 3 şi să se determine B 1 .
2

0 0 a 1 0 0
   
40. În M 3 ( R ) se consideră matricele A   0 a 0  , unde a  R , I 3   0 1 0  şi submulţimea
a 0 0  0 0 1 
 
G   X  M 3  R  AX  XA .
a) Să se calculeze det  A .
b) Să se demonstreze că A 2 X  XA 2 , X  M 3 ( R ) , unde A 2  A  A. .
c) Să se arate că dacă a, b  R , atunci matricea aI 3  bA  G .
4 2 1 0 0 0
41. În mulţimea M 2 ( R ) se consideră matricele A    , I 2    şi O2   .
2 4 0 1 0 0 
 
a) Să se calculeze det A 2 , unde A 2  A  A. .
14 13 
b) Să se demonstreze că A  2   , unde A 3  A 2  A. .
3 3

13 14 
c) Să se demonstreze că matricea A verifică egalitatea A 2  8 A  12 I 2  O2 .
x 1 1 0
42. Pentru fiecare x  R se consideră matricele Ax    şi I 2    .
1 x 0 1
a) Să se determine valorile lui x pentru care det Ax  0 .
b) Să se determine x  R astfel încât Ax  I 2 , unde Ax  Ax  Ax .
2 2


c) Să se demonstreze că Ax  2 xAx  1  x I 2 .
2 2

 4 2  2  2 2  2
   
43. În mulţimea M 3 ( R ) se consideră matricele A    2 4  2 , B   2 2  2 şi
 2 2 4   2 2  2 
 
C A B.
a) Să se calculeze AB.
b) Să se demonstreze că A 2  6 A şi B 2  6 B , unde A 2  A  A.
c) Să se demonstreze că C 3  6 2  A  B  , unde C 3  C  C  C.

S-ar putea să vă placă și