Sunteți pe pagina 1din 8

Pregătire bacalaureat

RECAPITULARE BACALAUREAT SUBIECT II.


Algebra Cl. A XI-a si a XII-a

Matrice
Exerciţii tipice pentru bacalaureat:

A= 3 4 , B= 1 2
( ) ( ) I2= 1 0 . ( )
1. Se consideră matricele 2 3 1 1 şi 0 1
a) Să se calculeze matricea B
2
, unde B 2=B⋅B .

b) Să se verifice că
A−1 = (−23 −43 ) .
4 4
c) Să se arate că C =6 ⋅I 2 , unde C=B 2 + A−1 şi C 4 =C⋅C⋅C⋅C .
1 1 1 0 0

2. Se consideră matricele
X= 2 ,Y= 2
3 −3 () ( ) şi
( )
I3= 0 1 0
0 0 1 . Definim matricele
A= X⋅Y
t
şi
B (a )=aA+ I 3 , unde a ∈ R şi Y este transpusa matricei Y. t

1 2 −3

a) Să se arate că matricea
(
A= 2 4 −6
3 6 −9 ) .
b) Să se calculeze determinantul matricei A.
1
∀a∈R ¿{ ¿ }.
c) Să se arate că matricea B (a) este inversabilă, 4
A= 2 −6 ∈ M 2 ( R ).
( ) A n= ⏟
A⋅.. .⋅A
3. Se consideră matricea 1 −3 Se notează denori , n ∈ N¿.
a) Să se calculeze determinantul matricei A.
b) Să se arate că A 2 + A 3 =O2 .
c) Să se calculeze suma A +2⋅A 2 +.. .+10⋅A 10 .

4. Se consideră matricele
X =( x y ) , A= ( a1 9a ) cu a, x, y ∈R şi B=( 0 0 ) .
2
a) Să se arate că dacă X⋅A=B , atunci ( a −9 ) x =0 .
b) Să se determine valorile reale ale numărului a pentru care determinantul matricei A este nenul.

c) Să se determine trei soluţii distincte ale sistemului de ecuaţii


{3 x+y=0¿¿¿¿
1 1 1 1 0 0 0 1 1

5. Se consideră matricele
A= 0 1 1
0 0 1 ( ) ( ) ( ) ,
I3= 0 1 0
0 0 1 şi
B= 0 0 1
0 0 0 din
M 3 ( R ).
Pentru ∀ X ∈ M 3 ( R) se notează cu X 2 =X⋅X .
a) Să se verifice că
A=I 3 +B .
b) Să se calculeze suma A 2 + B2 .
Pregătire bacalaureat

c) Să se calculeze inversa matricei A2 .

6. Se consideră matricea
A= (50 01 ) ∈ M ( R ). 2

a) Să se calculeze A 2+ A , unde
2
A = A⋅A . .
n

b) Ştiind că
A=n5
0 ( 01 ) , ∀n∈N , n≥2 şi
A =⏟
n
A⋅.. .⋅A
denori , să se rezolve ecuaţia
n n
det( A )=2⋅5 −125 .
2 2008
c) Să se determine matricea B= A+ A +. ..+ A .

7. Se consideră matricele
A= (12 24 ) , B=(−24 −21 ) şi
I2= (10 01 ) în M 2 ( R ).
a) Să se verifice că AB=BA .
2 2
b) Să se calculeze A +B , unde A 2 = A⋅A . şi B 2=B⋅B .
4 4 4
c) Să se arate că C =5 ⋅I 2 , unde C=A +B şi C =C⋅C⋅C⋅C .
a+b b
8. Se consideră mulţimea
G= A=
{ ( −b a−b )
|a ,b ∈ Z , a2 =1 .
}
I2= 1 0 ( ) O2= 0 0 ( )
a) Să se verifice dacă matricele 0 1 şi respectiv 0 0 aparţin mulţimii G.

b) Să se determine matricea B ∈ M 2 (Z ) astfel încât


(a+b
−b
b =aI +bB ,
a−b ) 2
∀a ,b∈ Z .
c) Să se demonstreze că inversa oricărei matrice din G este tot o matrice din G.
3 1 1 0 3 4 1 0 0

9. Se consideră matricele
( ) ( )
A= 0 3 1 , B= 0 0 3 ,
0 0 3
2
0 0 0
I3= 0 1 0
0 0 1 ( ) şi funcţia
f : M 3 ( R )→ M 3 ( R) , f ( X )=X −3 X + I 3 , unde X =X⋅X . 2

det ( I 3 +B ) .
a) Să se calculeze
b) Să se demonstreze că f ( A )=I 3 +B .
3
c) Să se arate că ( f ( A ) ) =I 3 +3 B+3 B 2 , unde
3
( f ( A ) ) =f ( A )⋅f ( A )⋅f ( A ).
1 1 1

10. Fie matricea


A (k )= −2
(
−2
xk
x 2k xk )
x 2k ,

cu k ∈ {0,1,2 } ,
x 0=1 şi x 1 ,x 2 sunt soluţiile ecuaţiei
x 2 + x−2=0.
a) Să se calculeze determinatul matricei A(0).
b) Să se determine matricea A (1)+ A (2).
c) Să se calculeze suma elementelor matricei A(k) pentru fiecare k ∈ {0,1,2 } .
O2= 0 0 ( ) I2= 1 0
( ) A= 0 1 ( )
11. Se consideră matricele 0 0 , 0 1 şi a b , unde a,b∈Z.
a) Să se calculeze A2 ,
A 2 = A⋅A . .
unde
2 2
b) Să se verifice că A =aI 2 +bA , unde A = A⋅A . .
Pregătire bacalaureat

c) Ştiind că X ∈ M 2( Z ) cu AX =XA , să se arate că există m ,n∈ Z astfel încât


X =mI 2 +nA .
1 1 1 −1 0 0
12. Se consideră matricele
A= ( ) (
1 1
, B=
1 −1 ) şi
O2= ( )
0 0 .
2 2
a) Să se calculeze A, A = A⋅A . .
unde
b) Să se verifice că
AB−2 B=O2 .
c) Să se determine matricele X ∈ M 2 ( R ) care verifică egalitatea
AXB=O2 .

13. Se consideră mulţimea


M ={ aI 2 + bV|a ,b ∈ R } ,
unde
I2= (10 01 ) şi
V= (11 −1−1 ) .
I ∈M.
a) Să se verifice că 2
b) Să se determine matricele inversabile din mulţimea M în raport cu operaţia de înmulţire din
M 2 ( R ).
c) Ştiind că A ,B ∈ M , să se arate că AB ∈ M .
14. În mulţimea M 2 ( R ) notăm cu A transpusa matricei A.
t

t I2= 1 0
( )
a) Să se calculeze I2 + I2 , unde 0 1 .
b) Să se demonstreze că pentru ∀ A ∈ M 2 (R ) şi m∈ R are loc relaţia ( mA )t =mA t .

t O2= 0 0 ( )
c) Să se determine matricele A ∈ M 2 ( R ) pentru care A + A =O2 , unde 0 0 .
2 a −a
15. Se consideră mulţimea
n
{ (
M= A ( a )=
2 a −a
|a ∈ R . ) } Pentru A ∈ M se notează
A =⏟
A⋅.. .⋅A
, unde n ∈ N .
¿
denori

a) Să se arate că ( A ( a ) )2 =aA ( a ) , ∀ a∈R .


b) Să se arate că dacă X ,Y ∈ M , atunci XY ∈ M .
2 3
c) Să se determine a ∈ R astfel încât ( A ( a ) ) + ( A ( a ) ) =2 A ( a ) .
a b
{
M= A ( a , b )= ( |a , b ∈ R ) } I2= 1 0
( )
16. Se consideră mulţimea
−b a−b şi matricea 0 1 .
a) Să se calculeze determinantul matricei A ( 1;1 ) .
b) Să se demonstreze că dacă A ,B ∈ M , atunci A +B∈ M .
det ( I 2 −A ( 0 ,b ) )≠0 , ∀ b∈R .
c) Să se arate că
1 0 1 1 a b

17. În mulţimea
M 3 ( Z ) se consideră matricele ( ) ( )
F= 0 1 0
0 0 1 şi
A= 0 1 c
0 0 1 .
2 3 4

a) Să se determine numerele a, b şi c astfel încât


( )A +F= 0 2 5
.
0 0 2
b) Să se arate că a = c=0 şi b= -1 pentru matricea A este inversa matricei F.
Pregătire bacalaureat

1 2 3

c) Să se rezolve ecuaţia
F⋅X= 4 5 6
7 8 9 ( ) , unde
X ∈ M 3 (Z ).

18. Se consideră mulţimea


M= ({ ba bc )|a , b , c ∈ R} şi matricea
I2=
1 0
( )
0 1 .
a) Să se arate că
I2 ∈ M .
b) Ştiind că A ,B ∈ M , să se arate că A + B∈ M .
c) Să se demonstreze că det ( AB−BA )≥0 , ∀ A , B∈ M .
1 1 1 0
19. Se consideră matricele
A=
1 −1 şi ( I2=
0 1 . ) ( )
2
a) Să se verifice căA ,=2 I 2 , unde A 2 = A⋅A . .
det ( A−xI 2 )=0
b) Să se determine x∈ R astfel încât .
c) Să se rezolve în M 2 ( R ) ecuaţia AX =XA .
a b c 0 0 0

20. Se consideră mulţimea


O3 ∈ M .
0 0 a {( )
M= 0 a d |a , b , c , d ∈ R
} şi matricea
( )
O3 = 0 0 0
0 0 0 .
a) Să se arate că
b) Să se demonstreze că produsul a două matrice din M este o matrice din M.
3
c) Ştiind că A ∈M det ( A )=0, să se demonstreze că A =O3 , unde A 3 = A⋅A⋅A .
cu

O2= 0 0 A= a b
( ) ( )
21. Se consideră matricele 0 0 , c d din M 2 ( R ) . Se notează cu A t transpusa
matricei A.
a) Ştiind că ad=4 şi bc=3 , să se calculeze det ( A ) .
t
b) Să se calculeze A⋅A .
t
c) Să se demonstreze că dacă suma elementelor matricei A⋅A este egală cu 0, atunci
det ( A )=0 .
1 0 a b
22. Se consideră matricele
I2= ( ) 0 1 şi
A= ( )
c d din M 2 ( R ) . Se notează A 2 = A⋅A . .
2
a) Să se calculeze A .
2
b) Să se verifice că A =( a+ d ) A−( ad−bc ) I 2 .

c) Ştiind că a+ d≠0 şi M ∈ M 2 ( R) cu 2
A M =MA
2
, să se demonstreze că
AM =MA .

A= 2 −1
( ) I2= 1 0
( ) O2= 0 0
( )
23. Se consideră matricele 4 −2
, 0 1 , 0 0 şi mulţimea
G= { M ( x ; y )|M ( x ; y )=xI 2 + yA , x , y ∈ R } ⊂ M 2 ( R)
.
2 2
a) Să se verifice că A =O 2 , unde A = A⋅A . .
b) Să se determine inversa matricei M ( 1;1 ) .
c) Să se determine matricele inversabile din mulţimea G.
Pregătire bacalaureat

1 0 0 1 1 1

24. Se consideră matricele


n
I3= 0 1 0
0 0 1 ( ) şi
( )
X= 0 1 1
0 0 1 din
M 3 ( R ) . Se notează
X =⏟X⋅X⋅. . .⋅X
∀n∈N .
¿
denori pentru
2
a) Să se calculeze X .
b) Să se determine inversa matricei X.
3 2
c) Să se determine numărul real r astfel încât X =3 X +rX + I 3 .
1 a
25. Se consideră matricele de forma
M a= ( ) 0 1 , unde a∈R .
det ( M 1 + M 2 )
a) Să se calculeze .
2 2
b) Să se calculeze Ma , unde M a =M a⋅M a .

c) Să se determine matricele X ∈ M 2 ( R ) pentru care M a X =XM a , ∀ a ∈ R .


a b
M=
{( ) |a , b , c ∈ R
} I2= 1 0
( )
26. Se consideră mulţimea
c d şi matricea 0 1 .
a) Să se arate că
I2 ∈ M .
b) Ştiind că A ,B ∈ M , să se arate că A + B∈ M .
c) Să se demonstreze că det ( AB−BA )≤0 , ∀ A , B∈ M
1 ln a 0

27. Se consideră matricea


H (a )= 0
0 ( 1 0
0 a ) , unde a >0.
a) Să se calculeze det ( H (a )) ,
∀ a>0 .
b) Să se arate că H (a )⋅H (b )=H (a⋅b) , ∀ a ,b>0 .
c) Să se calculeze determinantul matricei H (1)+H (2)+H (3 )+.. .+H (2012) .

A= 4 −6
( )
28. În mulţimea matricelor pătratice M 2 ( R ) se consideră matricea 2 −3 . Se notează
A n= ⏟
A⋅.. .⋅A
, n∈N .
¿
denori
2
a) Să se arate că A + A =2 A .

X= x 0
( )
b) Să se determine matricele X ∈ M 2 ( R ), 0 x , astfel încât det ( X + A )=2 .
n(n+1 )
n ¿ A +2 A 2 +. ..+ nAn = A,
c) Ştiind că A =A, ∀n∈N , să se demonstreze că 2
∀n∈N .
¿

A= 2 3
( )
29. Se consideră matricea 1 −2 .
a) Să se calculeze det ( A ) .
3
b) Să se demonstreze că A =7 A , A = A⋅A⋅A . unde
3

2 2
c) Să se demonstreze că A⋅B= A , unde B= A −6 I 2 şi A = A⋅A . .
Pregătire bacalaureat

30. În M 2 ( R ) se consideră matricele


A ( x)= (1+5
10 x
x −2 x
1−4 x ) , x∈ R .
a) Să se calculeze A (1)⋅A (−1 ) .
2 2
b) Să se verifice dacă ( A ( x ) ) = A ( ( x+1 ) −1 ) , ∀ x∈R .
c) Să se determine inversa matricei A(1).
−1 −1 0 1 0 0

31. Se consideră matricele


(
A= 1 0 0 ,
0 1 0
a) Să se calculeze determinantul matricei A.
) ( ) I3= 0 1 0
0 0 1 .

b) Să se calculeze A
2
ştiind că A 2 = A⋅A . .
c) Să se calculeze inversa matricei
I3 + A .

A= 0 3( ) I2= 1 0 ( )
32. Se consideră matricele 1 0 , 0 1 şi mulţimea
C ( A ) ={ X ∈ M 2 (R )|XA=AX }

A⋅ 0 a =I 2
( )
a) Să se determine a,b∈R , astfel încât b 0 .
2 2
b) Să se demonstreze că A⋅B= A , unde B= A −2 I 2 şi A = A⋅A . .

( ) X= a 3b
c) Să se arate că dacă X ∈C ( A ) , atunci ∃a,b∈ R astfel încât b a .

A= 4 1 ( ) I =( 1 0 )
2
33. În M 2 ( R ) se consideră matricele 4 1 , 0 1 şi submulţimea
G= { X (a )|a∈ R ; X (a )=I 2 +aA } .
I
a) Să se verifice dacă 2 aparţine mulţimii G.
b) Să se arate că X ( a )⋅X ( b )= X ( a+b+5 ab ) , ∀ a ,b∈R .
1
c) Să se arate că pentru
a≠−
5 inversa matricei X ( a) este matricea
X ( 1+5−aa ) .
−1 1 3 1 0 0

34. Se consideră matricele


(
A= −2 2 6
−3 3 9 ,
) ( ) I3= 0 1 0
0 0 1 şi
B= A−I 3 .
a) Să se calculeze determinantul matricei A.
b) Să se calculeze A 2 −B 2 , 2
unde A = A⋅A .
2
şi B =B⋅B .
1
B−1= A−I 3
c) Să se arate inversa matricei B este 9 .
1^ 0^ 0^ 1^ 0^ 0^ 1^ 0^ 0^

35. În M 3 ( Z 8 ) se consideră matricele


( ) ( ) ( )
A= 0^
0^
3^
0^
0^
5^ ,
B= 2^
3^
3^
7^
0^
5^
I 3 = 0^
0^
1^
0^
0^
1^ . Se
2
X =X⋅X , pentru ∀ X ∈ M3 ( Z 8 )
notează .
2
a) Să se arate că A =I 3 .
Pregătire bacalaureat

b) Să se rezolve ecuaţia matriceală


A⋅X=I 3 , unde
X ∈ M 3 ( Z 8)
.
2
c) Să se calculeze ( B− A ) .

36. În mulţimea M 2 ( R ) se consideră matricele


A= ( 42 84 ) ,
I2= (10 01 ) şi
X ( a ) =I 2 + aA ,
unde a∈R .
a) Să se demonstreze că A 2 =8 A .
b) Să se calculeze det X ( a ) .
c) Să se domonstreze că X ( a )⋅X ( b )= X ( a+b+8 ab ) , ∀ a ,b∈R .
2 2 1 0 x y
37. Se consideră matricele
A= ( )
0 2 ,
I2=
0 1 ,
B= ( )
0 6 cu x, y ∈ R ( ) .
a) Să se determine numărul real x astfel încât A⋅B=B⋅A .
2
b) Să se verifice că
A =4 ( A−I 2 ) , unde A 2 = A⋅A . .
3 2
c) Să se determine numărul real a astfel încât A −aA +4 A=O 2 , unde A = A⋅A⋅A .
3

2 −1 −1 −1 −1 −1 1 0 0

38. Se consideră matricele


2
(
A= −1 2 −1
−1 −1 2 ) ( ,
B= −1 −1 −1
−1 −1 −1 ) ( )şi
I3= 0 1 0
0 0 1 . Se
notează X =X⋅X .
a) Să se calculeze AB.
b) Să se demonstreze că ( A + B )2 =( A−B )2 = A2 + B 2 .
2
c) Să se calculeze inversa matricei ( A−B ) .
1 2 −3

39. Fie măricea


(
A= 1 2 −3
1 2 −3 . Pentru a ∈ R) fixat, definim
B=aA +I 3 .
a) Să se calculeze det ( B ) pentru a=1.
2 2
b) Să se calculeze A , unde A = A⋅A . .
2
c) Să se demonstreze că 2 B−B =I 3 şi să se determine B−1 .
0 0 a 1 0 0

40. În M 3 ( R ) se consideră matricele ( )


A= 0 a 0
a 0 0 , unde a∈R ,
( )
I3= 0 1 0
0 0 1 şi
G= { X ∈ M 3 ( R )|AX= XA }
submulţimea .
a) Să se calculeze det ( A ) .
b) Să se demonstreze că ∀ X ∈ M 3 ( R) , unde A 2 = A⋅A . .
A X =XA
2 2
,
c) Să se arate că dacă a,b∈R , atunci matricea
aI 3 +bA ∈ G .

A= 4 2( ) I2= 1 0
( ) O2= 0 0 ( )
41. În mulţimea M 2 ( R ) se consideră matricele 2 4 , 0 1 şi 0 0 .
2 2
a) Să se calculeze det ( A ) , unde A = A⋅A . .
Pregătire bacalaureat

b) Să se demonstreze că
A 3 =23 ( 1413 1314 ) A = A ⋅A . .
, unde
3 2

2
c) Să se demonstreze că matricea A verifică egalitatea A −8 A +12 I 2 =O 2 .

42. Pentru fiecare x ∈ R se consideră matricele


A x= (1x 1x ) şi
I2= (10 01 ) .
a) Să se determine valorile lui x pentru care
det A x=0 .
2 2
b) Să se determine x ∈ R astfel încât A x=I 2 , unde A x= A x⋅A x .
2 2
c) Să se demonstreze că A x=2 xA x + 1−x I 2 .
( )
4 −2 −2 −2 −2 −2

43. În mulţimea
M 3 ( R ) se consideră matricele (
A= −2 4 −2
−2 −2 4 ) ( ,
B= −2 −2 −2
−2 −2 −2 ) şi
C=A +B .
a) Să se calculeze AB.
b) Să se demonstreze că A 2 =6 A şi B 2=−6 B , unde A 2 = A⋅A .
3 2 3
c) Să se demonstreze că C =6 ( A +B ) , unde C =C⋅C⋅C .

S-ar putea să vă placă și