Sunteți pe pagina 1din 1

Pregătire bacalaureat Prof.

Măriuţă Alexandra

RECAPITULARE BACALAUREAT
Matematica cl.a IX-a,aX-a.Algebra si geometrie. Programa M2
PROBLEME- SUBIECT .I.

Vectori în plan.
Exerciţii tipice pentru bacalaureat
1. Fie punctele A(2;−1) şi B (−1;3). Să se determine numerele reale a şi b astfel încât
AB=a ⃗i +b ⃗j .

2. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(4 ;−8) şi B(6;3). Să se determine
coordonatele vectorului OA+⃗
⃗ OB.
3. Să ase determine numărul real a ştiind că vectorii ⃗u =2 ⃗i +a ⃗j şi ⃗v =3 ⃗i +(a−2) ⃗j sunt
coliniari.
4. În reperul cartezian ( O, i , j ) se consideră vectorii ⃗u =−3 i +2 j şi ⃗v =5 i − j . Să se
⃗⃗ ⃗ ⃗ ⃗ ⃗
determine coordonatele vectorului 5⃗u +3 ⃗v . .
5. Se consideră triunghiul echilateral ABC înscris într-un cerc de centru O. Să se arate că
OA+⃗
⃗ OB+ ⃗
OC=⃗0 .
6. În reperul cartezian xOy se consideră vectorii
⃗OA(2;−3) şi ⃗OB(1,−2) . Să se determine
numerele reale α şi β pentru care vectorul 3⃗OA−5 ⃗
OB are coordonatele (α ; β) .
AB
7. Dacă AB+2 ⃗
⃗ CB=⃗0 , să se determine valoarea raportului BC .
8. În reperul cartezian xOy se consideră vectorii OA(2;−1)
⃗ şi OB(1,2)
⃗ . Să se determine
coordonatele vectorului OM

, unde M este mijlocul segmentului AB.
9. Fie ABC un triunghi echilateral înscris într-un cerc de centru O. Să se calculeze
AB+ ⃗
⃗ AC−3 ⃗
AO .
10. Să se determine numărul real m pentru care vectorii ⃗v =2 i +3 j şi w
⃗ =− i +m j sunt
⃗ ⃗ ⃗ ⃗
coliniari.
11. Se consideră triunghiul echilateral ABC de cnetru O. Dacă punctul M este mijlocul
segmentului BC, să se determine numărul real a astfel încât AO=a ⃗
⃗ AM .
12. Să se arate că, dacă AB=2 ⃗
⃗ AC , atunci C este mijlocul segmentului AB.

13. Să se demonstreze că în hexagonul regulat ABCDEF, are loc relaţia AD=2(⃗


⃗ AB+⃗
AF) .
14. Se consideră patrulaterul ABCD în care DC+⃗
⃗ BC=⃗
AC Să se demonstreze că ABCD este
paralelogram.
15. Se consideră pătratul ABCD, de centru O. Să se calculeze OA+⃗
⃗ OB+⃗
OC+⃗
OD .
16. Se consideră paralelogramul ABCD. Să se calculeze AB+ ⃗
⃗ CD .
AB + ⃗
17. Se consideră punctele distincte A, B şi C. Să se demonstreze că dacă ⃗ AC =2 ⃗
AM , atunci
M este mijlocul segmentului BC.
18. Fie punctele distincte A, B, C, D nu toate coliniare. Ştiind că AB+ ⃗
⃗ CD= ⃗0 , să se
demonstreze că patrulaterul ABCD este paralelogram

S-ar putea să vă placă și