Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Fie pătratul ABCD de latură a și paralelogramul BCEF , B fiind mijlocul segmentului


[AE].
Construim MF ⊥ ( BEC ) , MF = 2a .
a. Calculați CQ, unde Q este punctul de intersecție al dreptelor BC și AF;
b. Demonstrați că OQ ∥ ( MCF ) , O fiind centrul pătratului;
c. Aflați 𝐴𝐵𝐶 , dacă d ( M , AC ) = √17.

2. Fie rombul ABCD cu BD  a 3 , AC  a 5 și M ABC , astfel încât MA  MB  MD 


a. Aflați distanța de la punctul C la planul MAB.

3. În cubul ALGEBRIC
a) Demonstrați că AI  BEL.
b) Calculați o funcție trigonometrică pentru unghiurile determinate de dreptele RC, LG și
respectiv AG cu planul (BEL).

4. Fie G1 şi G2 centrele de greutate ale triunghiurilor BDC şi respectiv ACD, situate în


𝐴𝐵 5
plane diferite, N mijlocul segmentului (CD), M  (AB) astfel încât 𝐵𝑀 = 3 şi MN  AG1 =
E. Arătaţi că EG2  (BCD).

5. Aflați numerele reale x și y pentru care avem:

√4𝑥 2 − 12𝑥 + 25 + √4𝑥 2 + 12𝑥𝑦 + 9𝑦 2 ≤ 12

6. Pe planul triunghiului echilateral ABC cu AB = 6cm se ridică, de aceeași parte a planului


(ABC), perpendicularele A' A  (ABC) , B'B  (ABC), astfel încât AA' = BB' = 6 √3 cm.
a) Aflaţi distanța de la A la planul (A'BC).
b) Aflaţi sinusul unghiului dintre A'B și B'C.

7. Prin mijlocul M al muchiei (AB) a tetraedrului ABCD se duce un plan paralel cu AC şi BD


care intersectează muchiile (BC) , (CD) şi (DA) în N, P şi respectiv Q . Determinaţi măsura
𝐴𝐶∙𝐵𝐷
unghiului dreptelor AC şi BD, ştiind că aria patrulaterului MNPQ este .
8

S-ar putea să vă placă și