Sunteți pe pagina 1din 5

1  3x  2x

1. Se consideră matricea Ax    unde x 


 6 x 1 4x

(a) Arătați că det  A  0    1

(b) Aflați inversa matricei A 0

(c) Demonstrați că A  x   A  y   A  x  y  xy  pentru orice numere reale x și y

(d) Determinați numărul real știind că A 2   A  2   A 1 


x x
x

1 1 1
 
2. Se consideră matricea M x  2 3 1 unde x 
 
x 2x 1 1 

(a) Calculați det  M 0 


(b) Demonstrați că 2M x  M x  M  3 x  pentru orice x

(c) În reperul cartezian xO y se consideră punctele O  0, 0  , A  n , 2 n  1  și

B  n , 2 n  1 unde n   , n  2 . Demonstrați că aria triunghiului O A B este un număr


2 2

natural
 1 1 1 
 
3. Se consideră matricea A  x   2015 2016 x unde x  
 
 20152 2016
2 2 
x 

(a) Calculați d e t  A  2 0 1 6  
(b) Demonstrați că d e t  A  x     2 0 1 5  x   2 0 1 6  x  pentru orice x  
(c) Determinați numărul real x pentru care d e t  A  x   are valoarea minimă

1 3 
n n
2
 n 
4. Se consideră matricea A n  0 1 2  unde n 
0 0 1 
 

(a) Calculați A 1   A  0 

(b) Determinați inversa matricei A 1 

(c) Rezolvați ecuația matriceală A 1   X  A  2 

(d) Demonstrați că, dacă A n A n  A  p atunci n  0 și p  1

1 x 0 
 
5. Se consideră matricea Ax  0 1 0 unde x
 
0 0 2 
x

(a) Arătați că d e t  A  1 0    1 0 2 4
(b) Arătați că A  x   A  y   A  x  y  pentru orice x , y  

(c) Determinați numerele reale x știind că A  x   A  2 x   A  x 2  2 


(d) Știind că A  n   A  1   A  2   A  3   ...  A  2 0 1 6  demonstrați că n este număr
natural divizibil cu 2017

x 1
6. Se consideră matricea Ax    unde x
1 x

(a) Calculați det  A  2  

(b) Determinați valorile reale ale numărului x pentru care matricea A  x  este inversabilă

(c) Determinați numărul real x pentru care A  x  A  x   I2

 n  1  n  3 
2
n
d e t  A  1   A  2   ...  A  n    n 
*
(d) Arătați că pentru orice
4
1 2 4 3
7. Se considră matricele A    și B   
3 4 2 1

(a) Calculați 2 A  2B
(b) Arătați că  A  B   B  A   8I2

a b
(c) Determinați matricea X     2    cu proprietatea că AX  X B
1 3

1
1 x
x
1
8. Se consideră determinantul D  x, y   1 y unde x și y sunt numere reale
y
1
1 2
2
nenule
 1 
(a) Arătați că D  2 ,   0
 2

1
(b) Arătați că D  x , y    2x  1  2 y  1  x  y  pentru orice numere reale nenule x și
2 xy
y

(c) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația D  lo g 2 x , 2   0

1 1 1
9. Se consideră determinantul D a,b   1 a b unde a și b sunt numere reale
2 2
1 a b

(a) Calculați D  1, 0 

(b) Arătați că D  a , b    a  1   b  1   b  a  pentru orice numere reale a și b

(c) Demonstrați că numărul D  m , n  este par pentru orice numere întregi m și n

x  y  2z  0

10. Se consideră sistemul de ecuații x  y  z  1 unde a 
 x  y  az  2

(a) Calculați determinantul matricei asociate sistemul
(b) Determinați valorile reale ale lui a pentru care matricea asociată sistemului este
inversabilă
(c) Pentru a  0 rezolvați sistemul de ecuații
mx  2 y  z  1

11. Se consideră sistemul de ecuații 2x  my  3z  3 unde m  
x  y  2z  4

(a) Arătați că suma elementelor de pe diagonala principală a matricei sistelului este
egală cu 2
(b) Determinați valorile reale ale lui m pentru care sistemul este compatibil determinat
(c) Pentru m 1 arătați că y 1  x1  z 1
2
unde  x1 , y 1 , z 1  este soluția sistemului
mx  y  1

12. Se consideră sistemul de ecuații x  y  z  3 unde m  
x  y  mz  0

(a) Pentru m  2 verificați dacă  1,1,1  este soluție a sistemului


(b) Rezolvați sistemul pentru m  0
(c) Pentru m  1 verificați dacă sistemul este incompatibil
13. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă
x  y  6 xy  2 x  2 y  1

1
(a) Calculați 1 
3
(b) Determinați elementul neutru al legii de compoziție „  ”
(c) Determinați numerele reale care sunt egale cu simetricele lor față de legea „  ”
 1  1 1
(d) Arătați că x  y  6 x   y    pentru orice x, y  
 3  3 3

1 2 3 2016
(e) Calculați    ... 
1008 1008 1008 1008
14. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x  y  3 xy  3 x  3 y  2

(a) Arătați că   1   1  1

(b) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația x x  x

(c) Determinați perechile  a , b  de numere întregi știind că a b  8

15. Pe mulțimea G   0 ,1  se definește legea de compoziție asociativă


xy
x y 
2 xy  x  y  1

1
(a) Arătați că e  este element neutru al legii de compoziție „  ”
2
(b) Arătați că orice element din mulțimea G este simetrizabil în raport cu legea „  ”
1
(c) Demonstrați că funcția f :G   0,   , f x  1 este un izomorfism de la grupul
x

 G ,   la grupul   0 ,   ,  
1 1 1 1
(d) Calculați   
2 3 4 5
16. Pe mulțimea numerelor întregi se definește legea de compoziție asociativă și cu element
neutru x  y  x y  5 x  5 y  3 0
(a) Arătați că x y   x  5   y  5   5 pentru orice numere întregi x, y

(b) Determinați elementele simetrizabile în raport cu legea de compoziție „  ”


(c) Calculați d 1  d 2  ...  d 8 unde d 1 , d 2 , ..., d 8 sunt divizorii naturali ai lui 2 0 1 5
(d) Rezolvați în mulțimea numerelor întregi ecuația x x x  x

17. Se consideră polinomul f  X  X  aX  2 unde


3 2
a 

(a) Arătați că f   1  f 1   2 pentru orice număr real a

(b) Determinați numărul real a pentru care polinomul f este divizibil cu polinomul
 2X  2
2
X
1 1 1 1
(c) Arătați că     unde x 1 , x 2 , x 3 sunt rădăcinile polinomului f
x1 x 2 x1 x 3 x2 x3 2

(d) Demonstrați că x1  x 2  x 3  3 x1 x 2  3 x1 x 3  3 x 2 x 3   5
3 3 3
pentru orice număr real a

unde x 1 , x 2 , x 3 sunt rădăcinile polinomului f

18. Se consideră polinomul f  X 3  6 X 2  m X  6 unde m  

(a) Arătați că f 0  6 pentru orice m  

(b) Determinați numărul real m știind că  2  x1   2  x 2 2  x3   2

(c) Determinați numărul real m pentru care x1  x 2  x 3 unde x 1 , x 2 , x 3 sunt rădăcinile

polinomului f
(d) Pentru m  20 arătați că polinomul f nu are toate rădăcinile reale
(e) Determinați numărul real m știind că polinomul f are trei rădăcini întregi consecutive

19. Se consideră polinomul f  X 3  2 X 2  2 X  m unde m  

(a) Pentru m  3 calculați f 1 

(b) Determinați numărul real m știind că restul împărțirii polinomului f la X 2 este 2


 1 1 1 
(c) Pentru m  4 arătați că  x 1  x 2  x 3      1 unde x 1 , x 2 , x 3 sunt rădăcinile
 x1 x2 x3 

polinomului f

20. Se consideră polinomul f  X 3  X 2  m X  m unde m  

(a) Arătați că f este divizibil cu X 1 pentru orice număr real m

(b) Determinați numărul real m știind că x1  x 2  x 3  1 1


2 2 2

(c) Determinați valorile reale ale lui m știind că x1  x 2  x 3


21. Se consideră polinomul f  X 3   m  3  X 2  1 7 X   2 m  7  unde m  

(a) Pentru m  4 determinați câtul și restul împărțirii polinomului f la X 3

(b) Determinați m   pentru care polinomul f este divizibil cu X 1

(c) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 27  9  17 3  15  0


x x x

22. Se consideră polinomul f   X  i    X  i 


10 10
având forma algebrică
f  a10 X  a9 X  ...  a 1 X  a 0 unde a 0 , a 1 , ..., a 1 0  
10 9

(a) Determinați restul împărțirii polinomului f la X i

(b) Determinați restul împărțirii polinomului f la X


2
1

(c) Calculați a0

(d) Calculați a 0  a 1  ...  a 1 0

23. Se consideră inelul   6 ,  ,   unde  6


  0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 
(a) Rezolvați în  6
ecuația 3 x  2  5

(b) Determinați mulțimea valorilor funcției f :6  6 , x  x  x


3
f

(c) Determinați numărul elementelor mulțimii H  x 10


x 6 
24. Se consideră inelul   8 ,  ,   unde  8
  0 , 1, 2 , 3, 4 , 5 , 6 , 7 
(a) Calculați 1  2  3  4  5 în 8

(b) Rezolvați în  6
ecuația 2 x  2  0

(c) Determinați simetricul elementului 3 în raport cu operația de înmulțire din 8

(d) Determinați numărul elementelor mulțimii A  x   8


x  x
3

  
 2x  y  5
(e) Rezolvați în 8 sistemul 
  
 3x  7 y  1

 a b 
25. Fie mulțimea de matrice A    a,b   5 
 b a 
(a) Determinați numărul elementelor mulțimii A

 3 1   0 0 
(b) Găsiți o matrice nenulă M  A astfel încât  M   
   
4 3  0 0 

(c) Rezolvați în mulțimea A ecuația X


2
 I2

S-ar putea să vă placă și