Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: …………….………………………

Aria curriculară: Om - Societate Disciplina: Religie - cultul ortodox Clasa a V-a Număr de ore pe săptămână: 1 Număr de săptămâni: 35 Profesor: ……………………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ ANUL ŞCOLAR: 2016-2017

Conform Programei Şcolare aprobată prin O.M. nr. 5097/09.09.2009

Nr.

Unitate de

Competenţe

Conţinuturi

Nr.

Săptămâna

Perioada

crt.

învăţare

specifice

ore

 

SEMESTRUL I

     

Cu Dumnezeu la început de an şcolar*

2

S1-S2

12.09-16.09

19.09-23.09

   

1.1; 2.1; 3.1;

Sfintele Taine – generalităţi**

1

S3

 

3.5

26.09-30.09

1.1; 2.1; 3.1;

Sfânta Taină a Botezului

1

S4

 

3.5

03.10-07.10

1.1; 2.1; 3.1;

Sfânta Taină a Mirungerii

1

S5

 

1. Credinţa

creştină

3.5

10.10-14.10

1.1; 2.1; 3.1;

3.5

Sfânta Taină a Spovedaniei

1

S6

17.10-21.10

       

1.1; 2.1; 3.1;

Sfânta Taină a Împărtăşaniei

1

S7

 

3.5

24.10-28.10

1.1; 2.1; 3.1;

Recapitulare, sistematizare,

     

3.5

evaluare***

1

S8

31.10-04.11

   

3.3; 3.5; 4.3

Despre sărbători - împărţirea şi importanţa lor

1

S9

07.11-11.11

2. Sfinţirea

3.3; 3.5; 4.3

Duminica - sărbătoare săptămânală a creştinilor

1

S10

14.11-18.11

timpului

       

21.11-25.11

3.3; 3.5; 4.3

Sărbătorile împărăteşti

2

S11-S12

28.11-02.12

3.3; 3.5; 4.3

Recapitulare, sistematizare, evaluare***

1

S13

05.12-09.12

 

Marile

         

sărbători

3.3; 3.5; 4.3

Naşterea Domnului – bucurie la toată lumea**

2

S14 -S15

12.12-16.12

19.12-23.12

creştine

       
 

Vacanţa de Crăciun 24.12.2016-08.01.2017

 
   

2.1; 2.2; 3.4;

Întemeierea Bisericii Creştine.

 

S16

 

Biserica în

3.5

Răspândirea creştinismului

1

09.01-13.01

primele
3.

 

Răspândirea creştinismului pe

     

veacuri

creştine

2.1; 2.2; 3.4;

3.5

teritoriul ţării noastre. Sfântul Apostol Andrei

1

S17

16.01-20.01

2.1; 2.2; 3.4;

Recapitulare, sistematizare,

     

3.5

evaluare***

1

S18

23.01-27.01

     

Evaluare semestrială**

1

S19

30.01-03.02

 

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 04.02.2017 12.02.2017

 
 

SEMESTRUL al II-lea

   

1.2; 2.1; 2.2; 3.2; 3.5; 4.1;

Dragostea faţă de aproapele - Pilda samarineanului milostiv

   

13.02-17.02

2

S1- S2

20.02-24.02

5.1

 

Mântuitorul

1.2; 2.1; 2.2; 3.2; 3.5; 4.1

Faptă şi răsplată - Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr

 

1

S3

 

Hristos

27.02-03.03

           

4.

Învăţătorul

1.2; 2.1; 2.2; 3.2; 3.5; 4.1

Rugăciunea curată - Pilda vameşului şi a fariseului

 

2

S4-S5

06.03-10.03

13.03-17.03

desăvârşit

1.2; 2.1; 2.2; 3.2; 3.5; 4.1

Să fim prevăzători - Pilda celor 10 fecioare

 

1

S6

20.03-24.03

1.2; 2.1; 2.2; 3.2; 3.5; 4.1;5.1

Recapitulare, sistematizare, evaluare***

 

1

S7

27.03-31.03

 

Marile

 

Alături de Hristos pe Drumul Golgotei!**

       

sărbători

3.3; 3.5; 4.3

2

S8-S9

03.04-07.04

creştine

10.04-14.04

 

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 19.04.2017 - 30.04.2017

 
 

Spiritualitate

         

5.

şi viaţă

4.2; 5.1; 5.2

Creştinul acasă şi în biserică

2 S10-S11

02.05-05.05

08.05-12.05

creştină

 

ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun!

   

1 S12

15.05-19.05

 

4.2; 5.1; 5.2

Creştinul în şcoală şi în societate

 

1 S13

22.05-26.05

 

Spiritualitate

 

Natura darul lui Dumnezeu pentru oameni

       

5.

şi viaţă

3.5; 4.2

1 S14

29.05-02.06

creştină

         
 

3.5; 4.2; 5.1;

Recapitulare, sistematizare,

1 S15

06.06-09.06

5.2

evaluare***

     

Evaluare finală**

 

1 S16

12.06-16.06

* Conform recomandărilor MEC, primele două săptămâni sunt destinate recapitulării materiei. (Într-una din aceste ore se poate aplica Testul de evaluare iniţială)

** Lecţie din orele la dispoziţia profesorului. (În ultimele ore se poate aplica Testul de evaluare finală)

*** Fiecare unitate de învăţare trebuie să se termine cu Evaluare.

Director,

Responsabil comisie metodică,