Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU DIN BUCURETI

COALA DOCTORAL
ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

TEMATICA I B I B L I O G R A F I A
Pentru susinerea colocviului de admitere la
coala Doctoral

TEMATICA DREPT CIVIL

I.

Partea general
1. Aplicarea n timp a legii civile
2. Actul juridic civil
- Noiune;
- Condiiile de fond i de form ale actului juridic civil;
- Condiiile de form ale actului juridic civil;
- Modalitile actului juridic civil;
- Efectele actului juridic civil;
- Nulitatea actului juridic civil i alte cauze de ineficacitate.
3. Prescripia extinctiv i decderea.

II.

Drepturile reale principale


1.
2.
3.
4.

III.

Dreptul de proprietate privat i dreptul de proprietate public


Modalitile juridice ale dreptului de proprietate
Aciunea n revendicare
Posesia

Teoria general a obligaiilor


1. Contractul, ca izvor de obligaii

- Simulaia;
- Efectele specifice contractelor sinalagmatice.
2. Rspunderea civil delictual
3. Efectele obligaiilor
- Executarea direct (n natur) a obligaiilor;
- Executarea indirecta ( prin echivalent) a obligaiilor;
- Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului.
IV.

Contractele speciale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V.

Contractul de vnzare;
Contractul de locaiune;
Contractul de donaie;
Contractul de mandat;
Contractul de depozit;
Contractul de mprumut de consumaie i contractul de comodat.

Succesiunile (motenirea)
1. Motenirea legal
- Noiuni generale (nedemnitatea succesoral, principiile generale
ale devoluiunii legale a motenirii, reprezentarea succesoral);
- Clasa nti de motenitori legali (descendenii);
- Clasa a doua de motenitori legali (ascendenii privilegiai i
colateralii privilegiai);
- Clasa a treia de motenitori legali ( ascendenii ordinari);
- Clasa a patra de motenitori legali ( colateralii ordinari);
- Drepturile succesorale ale soului supravieuitor;
2. Motenirea testamentar
- Testamentul (definiie, caractere juridice, condiii de validitate,
feluri);
- Legatul ( noiune, clasificare, nulitate, revocare, caducitate);
- Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurilor
succesiunii.
3. Dreptul de opiune succesoral
prof. univ. dr. Gabriel BOROI

2 3

BIBLIOGRAFIE DREPT CIVIL

1. G. BOROI, L. STNCIULESCU, Instituii de drept civil n reglementarea


noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureti, 2012;
2. P. Vasilescu, Drept civil. Obligaii, Editura Hamangiu, Bucureti,
2012;
3. L. STNCIULESCU, Curs de drept civil. Contracte, Editura Hamangiu,
Bucureti, 2012;
4. L. STNCIULESCU, Curs de drept civil. Succesiuni, Editura Hamangiu,
Bucureti 2012
5. Noul Cod civil. Comentarii, doctrin i jurispruden, vol. I, II i III,
Editura Hamangiu, Bucureti, 2012.

prof. univ. dr. Gabriel BOROI

3 3